Page 1

Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

Associació El Mundo de los ASI

per la protecció de la infància i ajuda als supervivents d’abús sexual infantil

Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org

DOSSIER DE PREMSA

1


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

Índex

1. Què és l’Associació El Mundo de los ASI per la protecció de la infància i ajuda als supervivents d’abús sexual infantil? ……………………………………………………

Pàg. 3

2. La nostra missió, objectius, visió i valors……………………………………………

Pàg. 4

3. Serveis que ofereix l’Associació El Mundo de los ASI ……………………………... Pàg. 6

4. Les campanyes i la sensibilització …………………………………………………….. Pàg. 7

5. Òrgans de Govern .……………………………………………………………………… Pàg. 9

2 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

1.Què és l’Associació El Mundo de los ASI?

L’Associació El Mundo de los ASI per la protecció de la infància i ajuda als supervivents d’abús sexual infantil és una organització no governamental i acollida a la llei d’associacions a l’estat espayol que lluita per l’eradicació de l’abús sexual a la infantesa i el suport als seus“supervivents” i per la seva recuperació. Som un associació 2.0 que va néixer d’un blog i ens vam transformar en associació arran de les demandes dels internautes. L’objectiu general de l’associació és la protecció i el compliment del Drets Humans de les nenes i nens del nostre present i futur així com el reconeixement dels que van patir abús sexual a la seva infantesa per sentir les seves veus després de tant silenci i trencant el tabú familiar i social d’aquesta problemàtica al convertir-se’n en “supervivents”. L’associació entén com a supervivents a aquelles persones que trenquen el seu silenci i que, amb la seva fortalesa de supervivència, han pogut ensortir-se’n després d’aquests fets tan determinants. A diferència de les persones que encara romanen en silenci, víctimes sobrevivents silencioses dels abusos. Segons el Consell d’Europa, un de cada cinc nens d’Europa han patit abús sexual infantil, és a dir, el 20% dels menors. S’estima que entre el 70% i el 85% dels casos la persona abusadora és algú conegut pels menors d’edat i en el qual confien amb una majoria d’abús intrafamiliar. Fins ara només el 10% dels casos arriben a denunciar-se. Fou creada el 17 d’abril del 2012 i el 28 de setembre de 2012 es va rebre la inscripció al Registre de la Generalitat de Catalunya a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el nº de registre 48606.

3 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

2. La nostra missió, objectius, visió i valors

Missió La nostra missió és eradicar l’abús sexual infantil mitjançant el desenvolupament de

funcions i activitats de sensibilització, prevenció, detecció i ajuda als supervivents per alçar les seves veus amb llibertat. Objectius ✦ Eradicar l’abús sexual a la infància en el nostre país. ✦ Conscienciar i sensibilitzar a la societat sobre els abusos sexuals infantils. ✦ Crear, promoure i recolzar iniciatives i serveis per la prevenció i detecció d’abusos sexuals a menors. ✦ Protegir i difondre els drets dels éssers humans envers l’abús sexual. ✦ Oferir tractament, protecció i orientació a les persones que hagin patit abús sexual a la infància sense diferenciació de gènere i ajuda als familiars. ✦ Potenciar la investigació en la lluita contra els abusos a nens i adolescents. ✦ Promoure la participació i formació entre els col·lectius de professionals que es troben en contacte amb els nens en la vida cotidiana. ✦ Promoure la participació de voluntaris i col·laboradors per trencar el tabú social i familiar. ✦ Demanar canvis en la legislació actual i millora dels procesos d’enjudiciament per un alleujament en la protecció dels menors.

4 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

Visió Basant-nos en la història de la humanitat i en les experiències personals dels supervivients, entenem que per a la societat sigui sabia i les nenes i nens creixin amb una sensació d’arrelament i estabilitat emocional, cal protegir als menors i denunciar la problemàtica de l’abús sexual infantil. Valors Des de l’associació volem contribuir a un canvi de valors, actituds i comportaments en el àmbit dels abusos sexuals infantils per reivindicar una transformació en la nostra societat tenint cura de les nostres nenes i nens. ✦ Drets Humans, respetem la Declaració Universal del Drets Humans. ✦ Visibilitat i sensibilitat, trenquem amb l´estigma i el tabú davant l’abús sexual, físic i psicoemocional de la societat. ✦ Educació, generem un entorn saludable basat en el respecte, el bon tracte i el recolzament psicoemocional tant de les nenes i nens, adolescents i adults. ✦ Denúncia, alcem les veus en nom dels supervivents d’abús sexual infantil en detriment del silenci actual familiar i social. ✦ Empatia i aservitat, enfortim la confiança i obertura per trencar el silenci. ✦ Empoderament, concedim el poder als supervivents que hagin patit aquesta experiència a la seva infància per sanar les seves ferides. ✦ Transparència, treballem amb total transparència en els òrgans de govern, per l’acompliment i administració eficient dels recursos. ✦ Protecció, volem protegir als menors davant l’abús.

5 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

✦ Creativitat, potenciem l’expressió a través de les arts per a la integració en la persona. ✦ Sinergies, cooperem amb altres entitats per potenciar valors comuns perquè la diversitat ens enriqueix. ✦ Pluralitat, mantenint una estreta relació amb tots els organismes de les diferents administracions, institucions no lucratives i la ciutadania. ✦ Imparcialitat i independència, atenent als supervivients i les seves familíes independentment del sexe, nacionalitat o creença religiosa. Actuació pròpia no condicionada per cap opció política ni religiosa. ✦ Promoció del voluntariat, l’organització promou la participació dels voluntaris i/o voluntaris cibernètics, en totes les seves activitats, comptant amb un pla de formació. 3. Serveis que ofereix l’Associació El Mundo de los ASI L’Àrea de Serveis personals està subdividida en dos grans grups, que són: Atenció psicològica Des de l’associació es porten a terme un grup d’ajuda mútua pels supervivents i a la seva família, així com programes de prevenció i detecció. Aquests serveis, tant individuals com col·lectius, s’ofereixen a Barcelona. Atenció social L’objectiu general d’aquesta àrea és actuar com a punt de connexió entre els supervivents, la família, la societat i les entitats públiques en la problemàtica social.

6 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

4.Les campanyes i la sensibilització

a. Projectes i campanyes específiques MANIFIESTO ROMPE EL SILENCIO Aquest és un manifest realitzat per l’associació per despertar a la societat sobre la situació real dels nens,nenes i adolescents envers l’abús sexual a menors que van llançar amb la plataforma de Change.org i només en els 2 primers mesos, el manifest ha rebut 2000 adhesions. http://www.change.org/es/peticiones/firma-el-manifiesto-romper-el-silencio-no-a-losabusos-sexuales-a-menores

CAMPANYA DE FOTOGRAFIA ¡SPEAK UP! Aquesta campanya online promou la visibilització dels supervivents i el recolzament social de les persones que volen ajudar a trencar el silenci social. Hi han dos tipos de fotografies: (a) Supervivents: Espai obert d’expressió en la xarxa on es dóna veu als supervivents fent una foto pròpia. En la foto, el supervivent ensenya a càmara un cartell en el que expressa amb una frase la seva experiència. En el cas que es vulgui mantenir l’anonimat, es pot fer tapant-se la cara amb el cartell. (b) Recolzament social: Demanem fotos de persones que recolzen als supervivents treient-se dos tiretes de la boca a través de les xarxes socials per sensibilitzar a la societat. Aquestes fotografies s’envien a fotos@elmundodelosasi.org o a través de la pàgina Facebook de l’associació http://www.facebook.com/ElMundodelosASI

7 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

b.Foment de la prevenció i detecció El 80% dels abusos sexuals a la infància és intrafamiliar. Si la societat està ben informada per prevenir i detectar els abusos, podem ajudar als nostres nens a tenir una vida sana i saludable sense aquesta violència. Alhora podem ensenyar als nens a demanar ajuda i així aturar els abusos com a mesura de protecció. L’Associació El Mundo de los ASI posa en marxa al llarg de l’any, diferents campanyes de conscienciació per la població en general. Entre les seves principals campanyes de prevenció podem trobar: ✦Dia Mundial de Prevenció de l’abús contra els nens: 19 de novembre ✦Dia Mundial dels DDHH dels nens: 20 de novembre

Voluntariat i Col·laboració ciutadana Amb la col·laboració activa de les persones que donen suport a la tasca de l’Associació El Mundo de los ASI es fa viable aquesta lluita a favor dels drets humans de les nenes i nens que han patit abusos, són ells els que amb la seva contribució fan possible la sensibilització amb els nostres projectes. Ens trobem davant de persones que uneixen el seu esforç individual i recondueixen la sinergia de canvi social de forma altruista i eficaç de persones que es fan presents al costat dels qui pateixen una violència a la seva infància, els seus familiars i/o el seu entorn més proper. Transmetre missatges de recolzament és un repte social de conscienciació que mobilitzen la societat per fer realitat l’esperança de vetllar pels nens del passat, present i futur contra l’abús sexual infantil.

8 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

5.Òrgans de Govern

Presidenta

Sra. Alexandra Membrive Zavala

Secretària

Sra. Alba Cuesta Labèrnia

Tresorer

Sr. Darío Gil Gata

Vocals

Sra. Eva Gutiérrez González Sra. Patrícia Sabadell Hernàndez Sra. Anabel Olivencia

9 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org


Dossier de premsa Associació El Mundo de los ASI

Associació El Mundo de los ASI per la protecció de la infància i ajuda als supervivents d’abús sexual infantil www.elmundodelosasi.org

10 Per més informació, contacteu amb: Associació El Mundo de los ASI Alexandra Membrive Tel:+34.67.67.66.270 alexandra@elmundodelosasi.org

Dossier de Premsa Associació El Mundo de los ASI en català  

Som una organització sense ànim de lucre amb amb ganes de lluitar per un món millor amb projectes cibernètics i presencials per eradicar l'...

Advertisement