Page 1

ORI

I

Jaarboek

A n n u a ir e

I

2 011

2 012

A n n u a ir e

2

1

0

2

Jaarboek

1

1

0

2


JAARBOEK - ANNUAIRE


Woord vooraf Internationalisering, informatisering, consolidatie, globalisering: onze complexe samenleving vraagt veel flexibiliteit van de engineeringsector. In plaats van de traditionele sequentiële engineering, evolueert alles steeds meer naar een “samenwerkende” engineering. Het moment om, samen met een heel team, tot nieuwe ideeën te komen en om te kunnen inspelen op wat de klanten verwachten. In het procesmanagement ligt immers een grote kans voor groei en voor het creëren van toegevoegde waarde. Een open en permanente communicatie met alle betrokken partijen is voor de advies- en ingenieursbureaus daarbij van het grootste belang. Een jaarboek is in die context meer dan ooit nodig! Waarom? - om de kerngegevens van de ORI-leden op een handige manier beschikbaar te stellen en zo de sector beter te leren kennen; - om de positionering van advies- en ingenieursbureaus in onze samenleving toe te lichten en hun toegevoegde waarde in de verf te zetten; - om eraan te herinneren dat ORI-leden zich ertoe verbinden te werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem, dat ze beschikken over een correcte verzekering voor beroepsaansprakelijkheid, en dat ze een hoogstaande deontologische code respecteren. De grote uitdagingen van de sector, zoals het integreren van duurzaamheid, het vinden van goed opgeleide en creatieve ingenieurs en het werken met strikte budgetten, vormen tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor ingenieursbureaus, via innovatie en flexibiliteit. Met het oog op een voortdurende verruiming van hun kennis, doen advies- en ingenieursbureaus beroep op hooggeschoolde mannen en vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor hun projecten. Zij staan in voor gedegen en grondig onderbouwde adviezen, zijn gepassioneerd bezig met innovatieve en kwaliteitsvolle concepten, en coördineren waar nodig het samenspel tussen diverse actoren. Omdat ieder project uniek is, wenden onze leden telkens opnieuw al hun kennis, creativiteit en know-how aan om het te doen slagen. Elk van hen stelt zich daarbij pro-actief op en staat ten dienste van elke klant en van de hele maatschappij. Aarzel dus niet om dit jaarboek intensief te gebruiken en om informatie en advies in te winnen!

Bernard Gilliot, Voorzitter

3

ORI I Jaarboek Annuaire I 2011 2012


Dag en nacht brengen we elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk Eandis is actief in 239 Vlaamse gemeenten en zet ruim 4 200 medewerkers in voor de dienstverlening

www.eandis.be Wij zijn permanent op zoek naar ingenieurs en IT-specialisten


Uw project in veilige handen De Peuter nv biedt een brede waaier aan bouw-, beton-, infrastructuur- en onderhoudswerken op maat. Van complexe industriebouw over omgevingsaanleg en wegenbouw tot gespecialiseerde opdrachten. Leg uw project in de veilige handen van De Peuter nv en ontdek zelf waar waarden als kwaliteit en flexibiliteit echt voor staan. DE PEUTER NV RIETBROEK 1 B - 2200 HERENTALS T 014/22 28 00 WWW.DEPEUTERNV.BE


PUBLIREPORTAGE

DESCHACHT PLASTICS, VAN ALLE BOUWMARKTEN THUIS In opdracht van de gemeente Tervuren is het studiebureau STABO uit Leuven en aannemer Kembo uit Dessel belast met het project om de bestaande gemengde riolering in de O. Depauwstraat, Lindeboomstraat, Olmenstraat en Bergenstraat om te bouwen tot een gescheiden rioleringsstelsel dat kadert in het riosubsidiëringprogramma. Om aan de gestelde lozingsdebieten voor de hemelwaterafvoerleidingen te kunnen voldoen, is er geopteerd om via twee waterbufferbekkens te lozen op de waterloop “De Voer”. Uit de berekeningstabellen en

Deze filialen situeren zich te Oostakker,

Deschacht plastics is actief

dimensionering van de riolering blijkt

Zedelgem, Aartselaar, Tielt en Hamme.

in volgende divisies:

dat er in de totaliteit een buffering

De oprichting van een zesde filiaal te

-

Riolering en afvoer

nodig is van 460 m³. Op advies van

Geel is in voorbereiding. De divisie

-

Isolatiematerialen

het studiebureau STABO en in overleg

Riolering en Afvoer mag

-

Koper, zink en dakmaterialen

met de aannemer Kembo en de

vele wegenbouwers, grondwerkers,

-

Folies

gemeente Tervuren, heeft men voor het

industriebouwers en utiliteitsbouwers

-

Gevel en bouwspecialiteiten

ondergrondse bufferingssysteem met

tot haar cliënteel rekenen.

Rigofill inspectiekratten gekozen.

Deze divisie beschikt over een eigen studiedienst waarin plannen en

De kratten zijn zo gekoppeld dat

meetstaten worden opgemaakt.

om de drie rijen een Quadro-control inspectieput is ingeplant. Deze

Deschacht Plastics Belgium stelt

opstelling en de inspectietunnel van

ongeveer 80 personen tewerk en

de Rigofill blok maakt controle en

beschikt over een breed gamma

reiniging van het bekken te allen tijde

producten waaronder PVC, PP,

mogelijk. De gehele binnenruimte

PE afvoersystemen, buffering- en

is zichtbaar wat naar onderhoud en

infiltratietoepassingen, druksystemen,

videocontrole een voordeel is t.o.v. de

gietijzeren deksels en toebehoren,

traditionele kratten.

grasdallen en vele andere kunststoftoepassingen.

Deschacht Plastics Belgium is al een

Deschacht Plastics Belgium nv

veertigtal jaren actief als groothandel

Productinnovatie en bouwtrends zoals

Antwerpsesteenweg 1068

in kunststoffen voor de wegenbouw

hernieuwbare energietechnieken staan

B-9041 Gent-Oostakker

en rioleringssector. Met 5 decentrale

hoog in het vaandel.

T+32(0)9 355 74 54

filialen is Deschacht permanent

info@deschachtplastics.be

aanwezig bij de lokale aannemerij.

www.deschachtplastics.be


Nuit et jour, nous vous amenons l’électricité et le gaz naturel, chez vous et au travail Eandis opère dans 239 communes flamandes et emploie plus de 4 200 collaborateurs pour assurer le service

www.eandis.be Nous sommes en permanence à la recherche d’ingénieurs et d’informaticiens


ORI, UNE ORGANISATION SECTORIELLE REPRÉSENTATIVE ORI est l’organisation professionnelle des bureaux d'ingénierie et de consultance en Belgique. Elle représente quelque septante bureaux totalisant 7000 collaborateurs qui soutiennent et préparent chaque année des projets pour une valeur de 10 milliards d’euros d’investissements. Et ce, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et dans un large éventail de domaines comme les bâtiments, l'infrastructure et le transport, l’environnement, l’eau, la planification de l’espace et l’énergie. ORI représente ses membres au sein de plates-formes et de réseaux tels que la FEB, VOKA, Beci et l’Uwe. Elle est également membre de l’organisation européenne EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) et de l’organisation internationale FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). ORI est essentiellement active dans trois domaines : défense des intérêts, services aux membres et stimulation de l'innovation et de la créativité au sein du secteur. ORI entend défendre les intérêts de ses membres au niveau fédéral, régional et local, des communes aux ministères. Parmi ses activités principales, elle conduit des concertations avec toutes les parties prenantes sur le rôle que tiennent les bureaux d’ingénierie et de consultance dans la vie sociale. ORI ambitionne d’accroître la visibilité des bureaux belges d’ingénierie et de consultance et de les faire participer au débat social. À cet égard, elle met l’accent sur l’innovation et la créativité. Les bureaux d’ingénierie et de consultance jouent en effet un rôle prépondérant au sein de notre société. Ils disposent des connaissances et de l’expérience nécessaires pour trouver des solutions aux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme le changement climatique. Ils sont ainsi le partenaire par excellence pour élaborer des solutions créatives et novatrices dans une perspective de développement durable. Innovation et créativité sont les clés du succès constant ou renouvelé d’une entreprise et du renforcement de la position concurrentielle dans le secteur. En effet, chaque projet est différent et nécessite une approche et des applications propres. Les bureaux d’ingénierie et de consultance recherchent jour après jour des solutions durables qui sont profitables à la société. À cet effet, ORI est également partisane d’une « innovation ouverte » : il ne faut pas nécessairement toujours réinventer la roue, mais bien exploiter les solutions existantes avec efficacité et créativité. Au travers du concours « Euro-Polis 2050 : Projet ORI en 24 heures », ORI entend également attirer l’attention du monde extérieur sur la réflexion créative et novatrice dans le cadre d'un monde durable. EuroPolis 2050 met plusieurs équipes d’étudiants au défi de réaliser un projet futuriste dans un laps de temps de 24 heures. Le projet doit être significatif sur le plan social et se rapprocher étroitement des activités des bureaux d’ingénierie et de consultance. Les universités et hautes écoles belges en sont partenaires. L’édition 2010 du concours a remporté un immense succès ; la prochaine édition se tiendra en novembre 2011-2012.

19

ORI I Jaarboek Annuaire I 2011 2012


Creating balance ARCADIS is een internationaal opererende onderneming die advies, ontwerp-, ingenieursen managementdiensten levert op het gebied van infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en kwaliteit van leven, door balans te creëren tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. ARCADIS est une entreprise internationale qui fournit des prestations de conseil, de conception, d’ingénierie et de gestion dans les secteurs de l’infrastructure, de l’eau, de l’environnement et du bâtiment. Nous œuvrons à l’amélioration de la mobilité, du developpement durable et de la qualité de vie en prônant un équilibre entre notre environnement naturel et notre cadre de vie bâti. ARCADIS développe, conçoit, met en œuvre, entretient et exploite des projects pour des entreprises et des collectivités publiques. Meer weten? Plus d’infos? www.arcadisbelgium.be | info@arcadisbelgium.be

Imagine the result


EEN ALL t BIEDT a EID Prom ERH EL ZEK ZOVE T ME TESTEEN! GE SING OS OPL RATIS + G VIES! AD

UW PARTNER IN PASSIEVE BRANDBESCHERMING VOOR GEBOUWEN Promat International NV

Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos Tel. 015 71 33 51 Fax 015 71 82 29 E-mail info@promat.be Website www.promat.be

• Contrôle des constructions et de leurs équipements techniques • Attestation en construction durable Valideo et BREEAM • Sécurité contre l’incendie • Confort acoustique • Protection de l’environnement • Missions à l'international • Controle van constructies en van hun technische installaties • Attest duurzaam bouwen Valideo en BREEAM • Brandveiligheid • Akoestisch comfort • Bescherming van het leefmilieu • Internationale opdrachten Rue d’Arlon - Aarlenstraat 53 - 1040 Bruxelles - Brussel Tel. 02 238 22 11 - Fax 02 238 22 61 mail@seco.be - www.seco.be

121196_Promat Adv 61 x 98 NL.indd 1

13/01/11 14:06

working with you

SOM+ASSAR

SNC-Lavalin is an international leader in engineering and construction, a major player in operations and maintenance and infrastructure concession investments. Our success is founded on our experience and proven technical skills, our global versatility and on the way we carefully listen to our clients and the communities we serve.

© LD/SNC-L/1110

Head office in Belgium Avenue Louise 251 1050 Brussels Tel : 02 643 15 11 Fax : 02 647 74 35 w w w. s n c l a v a l i n . c o m / e u r o p e

projet visuel ORI 2011.indd 1

25/11/2010 09:24:27


LEDENLIJST - LISTE DES MEMBRES


AGRER S.A. - N.V avenue Louise, n° 251, Bte 23 - B-1050 Bruxelles Tel: + 32 (0) 2 640 63 10 - F: + 32 (0) 2 648 75 38 agrer@agrer.com Site web: www.agrer.com N° entreprise: 400.501.419 Comptes bancaires: Fortis Banque - IBAN: BE46 2100 5074 8836 - BIC: GEBABEBB LLoyds TSB - IBAN: BE47 6320 3352 9580 - BIC: LOYDBEBB Membre du Groupement Européen d’Intérêt Economique: AGRECO avenue Louise, n° 251, Bte 23 - B - 1050 Bruxelles Tel: + 32 (0) 2 626 33 23 - F: + 32 (0) 2 646 35 02 agreco@agreco.be Site web: www.agreco.be N° entreprise: 446.816.741

La société AGRER a pour objet l’exécution de toutes formes de prestations de services, tant pour son compte que pour le compte de clients privés ou publics établis en Belgique ou à l’étranger portant sur la conception et la réalisation d’infrastructures rurales et d’équipements industriels y relatifs, l’expansion de la production agricole et forestière, la préservation de la biodiversité et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, l’évaluation de l’impact environnemental et social de projets de toutes natures, l’amélioration de la qualité de vie des individus et de l’exercice de leurs libertés individuelles, le développement des structures institutionnelles.

DOMAINES DE COMPÉTENCE Agriculture et développement rural Appui aux organisations professionnelles agricoles; organisation des exploitants; stratégies de développement régional; politiques agricoles et études sectorielles; études de filières; lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire; restructuration et gestion d’exploitations agricoles et d’industries agroalimentaires; élevage, pêche et aquaculture; propriété foncière et réforme agraire; décentralisation et appui aux collectivités locales; infrastructures rurales (y compris E.I.E.); aménagements hydro-agricoles, irrigation et drainage. Environnement Etudes du patrimoine naturel et de la biodiversité; plans d’aménagement et de gestion d’aires protégées; programmes de conservation; inventaires; politiques, aménagement et gestion forestiers; participation des populations à la conservation; gestion et utilisation rationnelle des ressources naturelles; gestion d’aires protégées; études d’incidence et d’impact sur l’environnement. Renforcement des institutions et développement des capacités Contribution au renforcement, à la transformation ou même à la reconstruction d’institutions ; contribution au développement des capacités, un processus destiné à renforcer, adapter et maintenir à niveau les capacités des individus, des organisations et de la société dans son ensemble.

52

ORI I Jaarboek Annuaire I 2011 2012


DS - ENGINEERING nv. Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen. T: 03/641.63.00 F: 03/641.63.09 Info@ds-engineering.be www.ds-engineering.be BTW: BE 422.211.997

ALGEMEEN Aangesloten bij de Orde van de Raadgevend Ingenieurs van België. Lid van de Vlaamse Ingenieurskamer vzw. Lid van Kamer Van Koophandel Antwerpen - Waasland. Deskundige bij de Rechtbank te Antwerpen.

INHOUD BUREAU Met een team van burgerlijke en industriële bouwkundige ingenieurs en bouwkundige tekenaars zorgen wij ervoor dat de projecten op de meest efficiënte en professionele manier worden uitgewerkt en behandeld. Doen de stabiliteitstudie voor zowel eengezinswoningen, appartement- en kantoorgebouwen, industriële complexen, klinieken, rustoorden, scholen. Doen van verbouwingswerken en renovaties. Doen expertises. Indien gewenst kan in samenspraak met bouwheer een totaal opdracht, technieken, veiligheidscoordinator ed. uitgewerkt worden. Onze klanten zijn vooral architecten, sociale woningbouw maatschappijen, banken, steden en gemeenten, ocmw’s, havenbedrijven, bouwpromotoren. Alle berekeningen worden opgemaakt volgens de Eurocode, uitgewerkt op daarvoor uitgeschreven gespecialiseerde berekeningsoftware. Alle plannen worden opgemaakt in autocad.

REFERENTIES UIA faculteit voor politieke en sociale wetenschappen Antwerpen - UIA Antwerpen. Lamotte site te Mechelen, stadfeestzaal - Stad Mechelen. Appartementsgebouwen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Oostende, Turnhout, Ruppelmonde, Vilvoorde. Industriegebouwen met kantoren te Deurne - Gosselin Deurne. Industriegebouw te Kallo - Westerlund. Industriebouw te Antwerpen - DP World Antwerpen. Podiumzaal te Herentals - Stad Herentals. Voetbaltribune te Westerlo - FC Westerlo. Kinderkribben te Antwerpen - Stad Antwerpen. Rust- en verzorgingstehuizen te Londerzeel, Boortmeerbeek, Geel, Antwerpen - Ocmw’s.

83

ORI I Jaarboek Annuaire I 2011 2012


OMEGA RISK Vilvoordsesteenweg 123, B-1850 Grimbergen T: 0475 / 41 34 00 yvan.de.mesmaeker@omegarisk.be audit - advies in bedrijfsbeveiliging audit - conseil en sécurité d’entreprise

diensten • • • • • • • • • •

analyse van beveiligingsrisico’s audit van beveiligingsmaatregelen testen van beveiligingsmaatregelen beleidsadvies uitwerken van beveiligingsplannen implementatie van technische en organisatorische maatregelen gerechtelijke expertises crisisbeheer opleidingen in persoonlijke veiligheid coördinatie en ondersteuning van opleidingsprogramma’s en studiedagen

Omega Risk is een audit- en adviesbureau, gespecialiseerd in de uitvoering van risico-analyses en in de studie, uitwerking en opvolging van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, ter bescherming van personen, eigendommen en informatie, tegen daden van kwaadwillige oorsprong. Dit omvat, ondermeer: vandalisme, diefstal, inbraak, geweldpleging, gewapende overval, bommeldingen en aanslagen, brandstichting, bedreigingen tegen de industriële en commerciële eigendom, daden van terrorisme, ... Het bureau is totaal onafhankelijk van de mogelijke leveranciers van beveiligingssystemen, beveiligingsdiensten en aannemers, alsook van elke entiteit die commerciële, industriële of andere belangen heeft, die een voordeel zou kunnen hebben bij de uitgebrachte adviezen. De voorgestelde maatregelen zijn globaal, en omvatten zowel technische als organisatorische aspecten (elektronische, fysische en bouwkundige beveiliging, bewaking; sensibilisatie, structuren, consignes, procedures, opleiding, enz...)

services

• analyse de risques de sécurité • audit de mesures de sécurité • test de mesures de sécurité • conseils en gestion • élaboration de plans de sécurité • implémentation de mesures techniques et organisationnelles • expertises judiciaires • gestion de crise • formation en sécurité personelle • coordination et support de formations & journées d’études Omega Risk, est un bureau d’audit-conseil, spécialisé dans l’analyse des risques, l’étude, l’élaboration et l’implémentation de mesures de protection contre les menaces, visant les personnes ainsi que les biens matériels et immatériels (vandalisme, intrusion, effraction, incendie volontaire, agression, hold-up, fraude, attentat, espionnage technique et économique, terrorisme, ....) Le bureau-conseil est totalement indépendant des fournisseurs de matériel et de services de sécurité, ainsi que de toute entité ayant des activités commerciales, industrielles ou autres, qui risqueraient d’influencer les avis formulés. Omega Risk assiste ses Commettants dans l’élaboration et l’implémentation de mesures de sécurité globales et cohérentes, incluant l’ensemble des aspects techniques et organisationnels (mécanique, électronique, génie civil, élaboration des consignes, gardiennage, procédures d’intervention, plan de crise, sensibilisation & formation du personnel, etc...).

151

ORI I Jaarboek Annuaire I 2011 2012


Creative Rail Technology for Sustainable Mobility TUC RAIL is a subsidiary company of the Belgian rail infrastructure manager Infrabel specialising in railway technology. The company has realised the high-speed railway network in Belgium and is also involved in several other railway-related and multimodal projects such as the opening up of maritime ports, airports and metropolises (Regional Express Network in the Brussels area). TUC RAIL also takes part in similar projects abroad. The company has a staff of more than 900 and made a turnover of about 100 million euros in 2010.

www.tucrail.be - jobs.tucrail.be - info@tucrail.be


Design by Ron Arad - Developer Wilhelm & Co

MAJOR PROJECTS, SMALL DETAILS Private and public projects SHOPPING MALL « MEDIACITE » IN LIEGE

Design and supervision of the structural works for 160.000 m2 of shopping, leisure, media and business in the heart of Liège.

WWW.TPF.EU TPF GROUP / Avenue de Haveskercke 46, 1190 Brussels, Belgium 11, info@tpfgroup.be T + 32 2 370 19 70, F + 32 2 370 19 90, tpf@tpf.be

ORI Jaarboek  

Jaarlijkse infogids voor de raadgevende ingenieur.