Page 1


ZORGDOSSIER

KASSA

MEDICATIE

KWALITEITSMANAGEMENT

RIZIV-SIMULATIE

FACTURATIE

CARE SOLUTIONS ONTWIKKELT SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR DE ZORGSECTOR, REDENEREND VANUIT DE PRAKTIJK.

Wij bieden u softwareoplossingen met een concreet engagement • Gebruiksvriendelijk • Betaalbaar • Praktisch, reële meerwaarde voor de zorg, mee evoluerend • Maatopleiding, stapsgewijze implementatie • Efficiënte helpdesk en updatepolitiek • Feilloze koppeling op uw bestaande omgeving • Directe communicatie

Software voor de zorg door de zorg, dat verschil merk je!

INFO: WWW.CARESOLUTIONS.BE • INFO@CARESOLUTIONS.BE • GSM 0495 298 235

SANTVOORTBEEKLAAN 25 • 2100 DEURNE

Professionele bachelor in de verpleegkunde & Brugopleiding verpleegkunde • Ziekenhuisverpleegkunde • Kinderverpleegkunde • Psychiatrische verpleegkunde • Sociale verpleegkunde

Vervolgopleidingen Banaba in het zorgmanagement Banaba in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg Banaba in de creatieve therapie Postgraduaten: • Oncologische zorg • Operatiezaalverpleegkunde • Interdisciplinair PG ouderenzorg • Educatieve benadering van mensen met autismespectrumstoornissen • Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen

dpt. PHL-Healthcare

Campus Centrum Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt tel. 011 29 49 50 e-mail: healthcare@phl.be

phl.be


Volgende themagedeeltes verschenen in het: Activiteitenverslag 2010 - Moeder waarom leden wij? ‘Van verpleegkundige naar hoofdverpleegkundige! Of liever niet?’ - Verpleegkundige spreekuren in de zorg voor mensen met een chronische ziekte - Ambassadeur zorgberoepen - Schrijfwedstrijd voor verpleegkundigen Activiteitenverslag 2009 - Rugdossier 2009 - Tevredenheidsonderzoek NVKVV - Julileumviering - 50 jaar NVKVV vzw - Functiedifferentiatie - Geen organisatie zonder communicatie Activiteitenverslag 2008 - 100 jaar opleiding verpleegkunde (1908-2008) - Verpleegkundig Consult in de thuisverpleging - Het zwijgen doorbroken

COLOFON Samenstelling en redactie staf, voorzitters werkgroepen, Unie Vlaamse vroedvrouwen, afgevaardigden NVKVV Idee cover en eindredactie Dhr. M. Foulon, algemeen coördinator NVKVV Grafische verzorging, advertenties en druk Elma Multimedia, Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen T: 015/55.88.88 - F: 015/55.88.40 Adres NVKVV vzw Vergote Square 43, 1030 Brussel T: 02/732.10.50 - F: 02/734.84.60 administratie@nvkvv.be - www.nvkvv.be - www.yeswecare.be

3

NVKVV

Activiteitenverslag 2006 - Stand van zaken inzake de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de Belgische ziekenhuizen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

Activiteitenverslag 2007 - Ziekenhuis voor Ziekenhuis - 25 jaar zelfhulpondersteuning in Vlaanderen - Dementia Care Mapping - Het (ver-)bouwen van een verpleegafdeling


SERUMSTAANDER

CC1

Werd getest door patiĂŤnten in verschillende ziekenhuizen en als zeer goed bevonden. Het is een jarenlang zien en luisteren naar de noden van de gebruiker geweest om tot dit resultaat te komen. Door de kleine verzwaarde voet van serumstaander kan de patient zich gemakkelijker verplaatsen, past door smalle deuren, geen probleem voor lift, rolt over alle vloeren. De patient gebruikt de serumstaander zelfs als gasteun.

INSTRUMA

Boudewijnlaan 22, 3300 Tienen Tel: 016/.81.94.99 Fax: 016/81.20.18 Gsm: 0475/41.86.78 Email: instruma@scarlet.be Web: www.instruma.be


INHOUDSTAFEL Woord vooraf Mevr. Magda Vermeulen, algemeen voorzitster NVKVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

THEMA 6 Nederlandskundige zorgverleners welkom in Brussel! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

THEMA 7 Zwangerschapsgerelateerde bekkengordelpijn: aanhoudende pijn in en rondom het bekken is GEEN normaal bijverschijnsel van de zwangerschap . 102

SLOTWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5

NVKVV

2. Thema’s THEMA 1 Rugdossier 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 THEMA 2 Evidence Based Practice in Verpleegkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 THEMA 3 Een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid voor de ouderwordende verpleegkundige . . . . . . . . . . . . . 88 THEMA 4 Werkroosters: menu of à la carte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 THEMA 5 Een kleuterboek: de verpleegster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

1. Nvkvv-vzw: Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen 1.1. Situering - opdrachtsverklaring - doelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Ondersteunende structuur nvkvv-vzw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3. De werking van het nvkvv: de vijf pijlers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PIJLER 1 Advies en informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PIJLER 2 De Unie van Vlaamse Vroedvrouwen en de werkgroepen NVKVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PIJLER 3 Vervolmakingscentrum en Kaderschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 PIJLER 4 Vertegenwoordiging en samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PIJLER 5 Onderzoek en verpleegkundige praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


HOE VERZORG JE DE HUID VAN JE BABY? BABY’S ZACHTHEID WIL JE NOOIT KWIJT

WWW.GALENCO.BE


WOORD VOORAF Beste collega’s In dit Activiteitenverslag vind je zoals gewoonlijk een overzicht van alle activiteiten die wij voor jullie als beroepsorganisatie ontwikkelen. Zoals je merkt zijn er heel wat creatieve geesten en collega’s met talent die zich dagdagelijks inzetten voor het NVKVV met als bedoeling hun steentje bij te dragen tot goede kwaliteitszorg. Het is fantastisch om getuige te mogen zijn van zoveel inzet. Zoals je kan lezen in het activiteitenverslag zijn er in september bestuursverkiezingen geweest. Een nieuwe dynamische bestuursploeg werd verkozen en het is een eer om opnieuw het voorzitterschap te mogen waarnemen.

Daarom, het NVKVV, jouw beroepsorganisatie zet jouw talent graag in de verf en neemt het graag op voor jullie die allemaal een pluim verdienen! Wij zorgen er voor dat je ‘je ding kan blijven doen’, dat je weet wat er speelt in jouw vakgebied, dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten … Het NVKVV, is het aanspreekpunt voor al je vragen over je werk en eventuele vakproblemen. Uiteraard heb je als lid extra voordelen, waarover meer in dit verslag. Ik wens jullie veel leesgenot en hoop jullie te mogen ontmoeten tijdens de Week van verpleegkundigen en Vroedvrouw te Oostende met als thema: ‘Talent aan bed in beeld’. Oostende, ‘The place to be’ in maart 2012! Magda Vermeulen Algemeen Voorzitster NVKVV

7

NVKVV

Ik ben me er ten volle van bewust, de opdracht die ieder van jullie vervult, is niet eenvoudig. Je moet over een waaier aan talenten beschikken om naast verpleegtechnische handelingen, goed te kunnen observeren, klinisch te kunnen redeneren en goed te kunnen communiceren zowel naar zorgvragers als naar andere zorgprofessionals. Als verpleegkundige en als vroedvrouw sta je zorgvragers dag in dag uit bij en coördineer je in belangrijke mate de zorg. Ieder van jullie is daarom van onschatbare waarde voor elke ‘patiënt, cliënt of bewoner’.

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

De uitdaging waar we voor staan is enerzijds mee trachten een antwoord te geven op de groeiende en alsmaar complexer wordende zorgvraag en anderzijds het NVKVV als organisatie nog krachtiger te maken zodat we de nodige acties kunnen ondernemen op diverse niveaus. Onze bezorgdheid blijft dat ieder van jullie kan blijven doen waar je goed in bent en dat elkeen gewaardeerd wordt om zijn inzet en competenties.


voor verpleegkundigen en vroedkundigen

vorming begeleiding zorg

• themagericht: oa. diabeteszorg, wondzorg • korte pittige opfrissingscursus • intensief individueel coachingsproject • begeleiding implementatie nieuwste tendensen in de zorg

OP MAAT VORMINGSCENTRUM

Herentalsstraat 70 2300 Turnhout 014 47 13 20 hivset.vormingscentrum.be

Katholieke Hogeschool Limburg Quadri – gezondheidszorg Een - kwaliteitsgedreven - partner voor vorming & onderzoek in de gezondheidszorg Wij bieden vorming, vorming op maat, experten en consultants in functie van praktijkonderzoek, leren & ontwikkelen binnen de domeinen verpleegkunde, ethiek, geestelijke gezondheidszorg en gezondheidspromotie.

Meer informatie op www.khlimquadri.be of per mail op infogez@gez.khlim.be KHLim – Quadri Gezondheidszorg Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt T 011.28 82 60

Ook deze uitgave is verzorgd door: Elma Multimedia B.V.B.A. Bedrijvenlaan 1 2800 Mechelen - België C5_1/3 lig_cmyk.indd 1

T: F:

+32 15 55 88 88 +32 15 55 88 40 info@elma.be www.elma.be

ConnectingBusiness

23-06-11 10:55


NVKVV-vzw

■ 1.1. SITUERING - OPDRACHTSVERKLARING NVKVV - DOELSTELLINGEN Het NVKVV werd op 29 april 1959 een v.z.w. met hoofdzetel te Brussel waar het Algemeen Secretariaat is gevestigd (B.S. 30 mei 1959). - NVKVV is uitgegroeid tot de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en verpleeg-/ziekenhuisassistenten in Vlaanderen. - NVKVV wil door zijn structurele opstelling en werking (centraal en lokaal) de belangen van de aangesloten leden behartigen en verdedigen met het oog op een verbetering van hun positie en hun opdracht in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg. - NVKVV laat zich in haar werking inspireren door de christelijke visie op de zorg voor de gezonde en zieke mens. - NVKVV maakt op federaal niveau, sinds 1952, deel uit van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België en sinds 2005 van de Vlaamse Verpleegunie vzw

NVKVV groepeert: Verpleegkundigen, Verpleeg-/Ziekenhuisassistenten, Vroedvrouwen, Studenten verpleegkunde/vroedkunde

‘Het NVKVV wil een dynamische beroepsorganisatie zijn die vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij de beroepsbelangen behartigt en verdedigt van haar leden. Het NVKVV wenst in samenwerking met verwante organisaties e.a. gezondheidswerkers, en in een vrij en open klimaat, een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de verpleegkunde, de vroedkunde en aan de bevordering van de gezondheidszorg. Het NVKVV wil tevens actief bijdragen tot de verwezenlijking van deze opdrachten op internationaal vlak.

NVKVV v.z.w. Structuur (gewijzigd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 11/12/1999). De verkiezingen van de mandaten gebeurt om de 4 jaar. De laatste verkiezing dateert van oktober 2007.

Algemene Vergadering Vertegenwoordigers van: - de 19 plaatselijke afdelingen - de 16 werkgroepen - de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen

RAAD VAN BEstuur BUREAU - voorzitter - bureauleden - etisch consulent - algemeen coördinator - stafmedewerker - adviseurs

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

Opdrachtsverklaring:

9

NVKVV

1


NIET TE MISSEN VOORDELEN VAN HET NVKVV-LIDMAATSCHAP Ik wil graag ervaringen uitwisselen met andere collega’s...

Hoe schrijf ik in voor een infosessie bij een regionaal netwerk?

Ik wil graag nieuwe collega’s ontmoeten

Het NVKVV koppelt het nuttige aan het aangename. We organiseren overal in Vlaanderen en in Brussel activiteiten zoals infosessies, studie-avonden en ontspanningsactiviteiten, het hele jaar door. Een uitgelezen kans om collega’s te ontmoeten. Of om uw ervaringen te delen met collega’s verpleegkundigen uit uw streek. Op www.nvkvv.be vindt u een overzicht van activiteiten in uw regionaal netwerk. EXCLUSIEVE VOORDELEN VOOR NVKVV-LEDEN ➢ Vaktijdschrift Nursing of Tijdschrift voor Verpleegkunde ➢ Persoonlijk juridisch advies ➢ Deelnemen aan een werkgroep of bestuurslid zijn van een regionaal netwerk ➢ NVKVV direct, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief ➢ Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand tegen verminderd tarief ➢ Studiedagen, congressen en cursussen: sterk verminderde prijzen ➢ Vakliteratuur: korting op de aankoop van boeken ➢ www.nvkvv.be: exclusieve informatie ➢ Extra publicaties: voor vroedvrouwen Vitaal en Touché, voor studenten Carrière en e-newsletter Carrière Alert ➢ Lidmaatschap: goedkoper voor studenten, gezinsleden en senioren ➢ Gecombineerd lidmaatschap met de wondzorgorganisatie CNC Word nu lid! Voor meer informatie en vragen: www.nvkvv.be - ledenadmin@nvkvv.be of bezoek de videosite www.yeswecare.be Regionale netwerken NVKVV: Aalst-Dendermonde Paul Debodt paul.de.bodt@telenet.be Antwerpen Julien Delarbre julien.delarbre@telenet.be Brugge Johan Mandeville mandeville.johan@skynet.be Brussel-Halle-Vilvoorde An Verlinde an.verlinde@sadamco.be

Gent-Eeklo Caroline Van Assche caroline.van.assche@telenet.be Hageland-Leuven Michel Foulon m.foulon@nvkvv.be Kortrijk Ludo Meersdom ludo.meersdom@telenet.be Lier-Duffel Luc Heirstrate lierduffel@skynet.be

Limburg jacobs.greta2@telenet.be (afdeling Hasselt-Sint-Truiden) marijkeslenders@hotmail.com (afdeling Bree) ilse.gorissen@limburg.wgk.be (afdeling Genk) Mechelen André Cocquyt andre.cocquyt@gmail.com Oostende Pascale Baeselen miha-huybrecht@hotmail.com

Oudenaarde Marie Claire Vermeulen mclvermeulen@hotmail.com Roeselare Jürgen Verschaeve verschaevejurgen@yahoo.com Sint-Niklaas Koen Verbelen verbelenkoen@telenet.be Turnhout Jules Luts jules.luts@scarlet.be


Doelstellingen N.V.K.V.V. MICRO NIVEAU Het vakinhoudelijke

MESO NIVEAU

MACRO NIVEAU De beleidsmatige impact (externe realties)

KENNIS

Het stimuleren van kennis m.b.t. de beroepsinhoud en m.b.t. de organisatie van de gezondheidszorg

Het bijbrengen van kennis en inzicht m.b.t. instellingen en organisatie (rechten en plichten van de verpleegkundigen/ vroedvrouw).

- Het bijbrengen van kennis en inzicht m.b.t. overheid - organisatie;

- het promoten van beroepsinhoudelijke verbeteringen;

1. Het uitbouwen van een sociaal 1. Het voeren van Public Relations. secretariaat teneinde advies te verlenen op sociaal en juridisch 2. Het deelnemen aan Raden en vlak. Commissies.

ACTIE

- het oprichten van de werkgroepen; - het verzorgen van vervolmakings-, bijscholings-, en specialisatiecursussen; - het voeren van en begeleiden van wetenschappelijke studies;

- Het informeren van de overheid en verwante organisaties.

2. Het voeren van een actief ledenbeleid.

3. Het samenwerken met verwante organisaties en instellingen.

3. Het opzetten en onderhouden van werkgroepen en plaatstelijke regionale afdelingswerking.

4. Het voeren van publieke acties.

De beroepsorganisatie stelt de individuele verpleegkundige en vroedvrouw in staat om op de hoogte te zijn van haar rechten en plichten in het eigen werkveld met als doel deze optimaal aan te wenden.

De beroepsorganisatie heeft door haar actie inzicht in de besluitvormingsprocessen zodat ze op efficiënte wijze de regelgeving inzake gezondheidszorg kan hanteren en beïnvloeden.

5. Het uitoefenen van invloed op wetgevend vlak en beleidsbeslissingen.

De beroepsorganisatie draagt ertoe bij dat de verpleegkundige en vroedvrouw in staat is om op een wetenschappelijke gefundeerde wijze haar functie uit te oefenen en dwingt hierdoor gezag af van patiënten, van andere gezondheidswerkers en van de samenlevering.

11

NVKVV

MACHT

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

- het publiceren van beroepsinhoudelijke nota’s en studies.


UW PARTNER IN HYGIËNE Aqua Bright Rent NV verkoopt en verhuurt industriële wasmachines en droogautomaten. De droogautomaten kunnen worden aangesloten op aardgas zodat er een energiebesparing bekomen wordt van 60%. Automatische zeepdosering op de wasmachines met ecologische zeepproducten. Bij verhuur een omnium garantie van 5 jaar.

Voordelen > > > > > > > > > > >

Tot 60% minder energieverbruik Grotere capaciteit = minder wasbeurten Korte programma’s (40 min op 60°C) Beter wasresultaat Veiligheid (huishoudelijke toestellen horen thuis in een huishouden) Een volledig onderhoudscontract Geen onverwachte facturen Een vaste maandelijkse kost Elke 5 jaar nieuwe toestellen Telkens weer een correcte en daardoor zuinige dosering van de zeep en wasverzachter Wasmachine en wasruimte blijft kraaknet

Aqua Bright Rent N.V. Ferdinand Coosemansstraat 150 2600 Berchem Tel: +32 3 286 85 77 Fax: +32 3 218 45 29

w w w. a q u a b r i g h t - re n t . b e info@ aquabright-rent.be


NVKVV Activiteitenverslag  

Jaarlijks verslag van de activiteiten van het voorbije jaar van NVKVV.