Page 1

Wie het kleine niet eert…

Verschillende Vlaamse provinciesteden zetten opnieuw hun culinaire troeven in de kijker om mee te dingen naar de titel Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land. Dat dat geen windeieren legt bewijst Sint-Laureins. Deze ambassadeur van vorig jaar zag heel wat toeristen aanschuiven voor een portie paling en zag de Sentse ingelegde paling zelfs erkend worden als streekproduct.

➜ Column P. 2

➜ P. 6

A: 's TR ina ox X E ag kb p 2 lac Nr 38 - JULI-AUGUSTUS 2012 B Verschijnt 10 keer per jaar

➜ I P.1

Beaufort04 lokt kunstliefhebber naar de kust

Een tuin vol groenten

Stem op de lekkerste gemeente

Een restaurant waar je meteen een mandje gezonde groenten uit eigen teelt mee naar huis kunt nemen. Daar wilden we wel eens langsgaan voor onze rubriek ‘Gezonde keuken’. Wie meer wil weten over oerprei, zeemelde of moeskool, wordt voortaan op zijn wenken bediend in Bistro Fino.

Nu de cultuurminister moet beknibbelen op de subsidies is het misschien het laatste jaar dat u de unieke tentoonstelling Beaufort, die loopt over de hele kust, kunt meenemen. Jammer voor de kunst en jammer voor de horeca, want die kon een graantje meepikken van deze publiekstrekker.

➜ P. 12

➜ P. 13

Horeca Vlaanderen

Oplage: 31.300 V.U. Jan De haes Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.fedhorecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen

KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

‘Het grootste 37 nieuwe Q-labels brengt deel van de het totaal op 120 horeca is proper’ In het begin van de zomer maakt het FAVV telkens zijn activiteitenverslag van 2011 bekend. Net als de vorige jaren blijkt bijna 1 op 2 van de gecontroleerde horeca­zaken ‘niet conform de wetgeving’ te zijn. Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, plaatst deze cijfers in de juiste context: “Dit betekent niet dat 1 op 2 van de horecazaken vuil is. De meeste punten worden verloren door fouten in het papierwerk. Maar er is zeker nog werk aan de winkel.” Volgens de meer gedetailleerde cijfers scoort 14% van de gecontroleerde zaken slecht op de algemene properheid van de ruimtes. Het is de ambitie van Horeca Vlaanderen om dit percentage grondig terug te dringen. “Dit percentage is te hoog.

Overheidsinstellingen Tot slot plaatst Horeca Vlaanderen nog een kanttekening bij de scores van overheidsinstellingen zoals ziekenhuizen, crèches en gevangenissen. “Het FAVV stelt terecht strenge eisen aan de horeca.

Het grote deel van de sector is wel proper, maar verliest punten op administratieve verplichtingen Als beroepsfederatie doen we er alles aan om onze sector zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden over de huidige hygiëneregels en het autocontrolesysteem. Maar wanneer 75%van de gevangenissen en bijna de helft van de ziekenhuizen (=42%) niet conform de hygiëneregels zijn, dan is de conclusie evenmin dat al deze keukens vuil zouden zijn. Gerrit Budts

Administratieve verplichtingen 14% is echter een heel andere score dan de 45% die een ongunstig attest hebben gekregen. De sector verliest vooral punten op administratieve verplichtingen zoals het in huis hebben van geneeskundige attesten, een reiniging- en ontsmettingsplan enz. Vandaar dat 1 op 2 niet conform is. Dit heeft echter niks te maken met de hygiëne an sich binnen een horecazaak. Het is niet omdat er geen kuisplan aanwezig is, dat er helemaal niet zou worden gekuist. Maar deze overtreders worden wel als ‘niet-conform’ bestempeld en tellen dus mee in de cijfers.

De voorbije maanden volgde een 50-tal toeristische ondernemers aan de kust het kwaliteitstraject. Dat traject bestaat uit opleiding en individuele begeleiding op maat. Daarnaast kunnen ondernemers leren van collega’s en ervaringen uitwisselen tijdens bedrijfsbezoeken. Tot slot gingen de ondernemers aan de slag met de suggesties van hun gasten die zij kregen in een klantentevredenheidsonderzoek. Alle deelnemers werden bezocht door mystery guests die vriendelijkheid, gastvrijheid, service en netheid beoordeelden.

met de meeste ondernemingen met het Q-label. Het label blijft geldig gedurende 3 jaar.

Meer info: ➜ www.zeevankwaliteit.be ➜ www.deqfactor.be

De best bedeelde kustplaatsen met een nieuw label zijn De Panne en Blankenberge. In De Panne kregen acht bedrijven een label. De Panne is daarmee na Oostende de gemeente

Ondernemingen die nog niet over het label beschikken, kunnen zich nu al inschrijven voor de kwaliteitstrajecten die in het najaar van 2012 starten.

Katia Belloy

horecakrant 2012_pub klein 5/06/12 09:39 Page 1

© Westtoer

Solid Sun Protection

Kortrijk Xpo - T 056 241 111 - chef@kortrijkxpo.com

We moeten onze ondernemers verder sensibiliseren en begeleiden om zich in regel te stellen. Hiervoor werken we nu al samen met het FAVV. We geven diverse opleidingen, en al onze leden krijgen gratis de hygiënegids”, aldus Van Assche.

37 kustondernemers ontvingen het Q-label. Het totaal staat nu op 120. Het label staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan de gasten van hotels, kampeerverblijven, restaurants of tearooms.

CHEF

12

23-24-25 SEPTEMBER 2012 K ORTRI JK XPO ( B) 1 1 :0 0 - 1 9 :0 0

Nieuwigheden, hoogwaardige producten en uitrusting van meer dan 100 geselecteerde leveranciers voor de gastronomie. Expositie local food & masterclasses door specialisten en topchefs.

WWW.CHEFXPO.BE

Gratis toegang: registratie met code HX348 via www.chefxpo.be

0 0 1 € -

www.symoparasols.com

0*

100 tens € n mins

a koop v

bij aan

aarden r voorw

d onde

* aanbo

the experts since 1932

Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


➜ I P.2 ➜ I Column I

Wie het kleine niet eert… Aan verkiezingen hebben we in ons landje geen gebrek. Maar de verkiezing die nu voor de deur staat, is toch van een andere orde. Op 14 oktober trekken we naar de stembus om de raadsleden te kiezen voor de 589 gemeenten, 10 provincies en 9 (Antwerpse) districten van het land. De gemeenteraadsleden zetten zich vervolgens aan het werk om tegen 1 januari 2013 een nieuw college van burgemeester en schepenen samen te stellen dat de komende zes jaar de gemeente of stad zal besturen. Sommige politici doen een beetje laatdunkend over de lokale politiek. Het zijn inderdaad de kleinste politieke entiteiten met dito begrotingen. Wanneer men het Vlaams Parlement soms een “veredelde provincieraad” noemt, dan doet men dit duidelijk niet om complimentjes te geven. Wel, iedereen die neerkijkt op lokale politiek, die vergist zich schromelijk. De lokale politiek is het beleidsniveau dat het dichtste bij de burger staat. Het beleid gaat over de dingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. De resultaten van een lokale beleidsbeslissing merken we onmiddellijk in onze omgeving. Bovendien zijn de verantwoordelijken voor deze beslissing vrij eenvoudig aanspreekbaar. We kunnen hen ter verantwoording roepen en zij kunnen aftoetsen of ze met hun beleid op het juiste spoor zitten. Lokale politiek is daarmee misschien wel het meest ingrijpende en boeiende beleidsniveau. En die verkiezingen staan dus voor de deur. Ook voor de horeca is de lokale politiek van een niet te onderschatten belang. Wie beslist er over de omvang van uw terras, waar en hoe u het mag zetten en welke taks u er eventueel voor moet betalen? Waar worden beslissingen genomen over de (her)aanleg van uw straat of plein? Of er voldoende rekening wordt gehouden met betaalbare parkeermogelijkheden en toegankelijkheid, ook tijdens de werken? Wie organiseert lokale feesten en braderijen, waar de horeca een belangrijke rol in kan spelen? Wie doet de promotie van het lokale toerisme en de daarbij horende logiesmogelijkheden? Juist ja, gebeurt allemaal in het gemeente-, stad- of districtshuis. En zelfs de onbekende provincies

➜ I actueel I

Hoe meer sterren, hoe meer kans op positieve beoordeling Nieuw rapport over de onlinereputatie van Belgische hotels Olery brengt een nieuw rapport uit over de onlinereputatie van hotels in België. Er zijn maar weinig sectoren die meer veranderingen hebben ondergaan door de komst van het internet dan de reisbranche. Meer dan de helft van de hotelboekingen gebeurt online en de meeste mensen baseren hun hotelkeuze op reviews van andere gasten. Olery is een softwarebedrijf dat onlinerecencies verzamelt, ze bundelt en ze analyseert. Het rapport van Olery ‘Hoe denken gasten erover: de onlinereputatie van Belgische hotels – mei 2011 tot en met april 2012’ geeft inzicht in wat gasten werkelijk vinden van Belgische hotels, gebaseerd op onlinebeoordelingen van gasten. In 2001 werden in België nog maar 13 hotels online beoordeeld, in 2011 is dit aantal op twee grote beoordelingssites (Booking.com en Zoover) in het land gestegen naar maar liefst 1.436. Olery schat dat in 2012 elk Belgisch hotel ongeveer 300 onlinebeoordelingen zal hebben, wat overeenkomt met ongeveer 1 per dag.

Er is blijkbaar geen reden tot reviewangst. Gasten schrijven over het algemeen meer positief dan negatief in hun onlinerecensies Hoogste scores Het best beoordeelde Belgische hotel is het Main Street Hotel in Ieper.

De hotelgasten gaven dit hotel een gemiddelde score van 98,03% in de afgelopen 12 maanden. De Belgische steden met de hoogste score zijn Brussel, Brugge, Antwerpen, Oostende en Gent. Gent scoort het hoogst, terwijl Brussel de meeste reviews heeft. Bij hun beoordelingen letten de mensen in de eerste plaats op de locatie, gevolgd door service, kamers, faciliteiten, maaltijden, prijskwaliteitverhouding, properheid en bedden. Hoe meer sterren het hotel heeft, hoe meer kans op een positieve beoordeling. De 5-sterrenhotels

scoren beduidend meer dan de overige klassen. Reviews vooral positief Er is blijkbaar geen reden tot reviewangst. De semantische tekstanalyse van Olery laat zien dat gasten over het algemeen meer positief dan negatief schrijven in hun onlinerecensies. Iets meer dan de helft (50,78%) van alle besproken onderwerpen worden in positieve zin benoemd, 35,15% wordt negatief besproken en 14,07% van de onderwerpen wordt in neutrale zin genoemd. Katia Belloy

zijn voor de horeca niet verwaarloosbaar: de provincies groeiden ondertussen immers uit tot de belangrijkste spelers in de toeristische binnenlandpromotie van Vlaanderen. Daarom is het van groot belang dat de horeca zijn stem laat horen bij deze lokale verkiezingen. Op dit ogenblik maakten de partijen hun

Sociale media – nieuwe media inzetten voor uw zaak Wat komt aan bod tijdens deze opleiding? – U maakt kennis met verschillende Web 2.0 technieken. – U leert werken met verschillende sociale media. – U leert hoe u sociale media efficiënt kunt inzetten om uw zaak bekender te maken.

verkiezingsprogramma’s op en stelden ze de lijsten samen. U kunt nagaan welke partijen daarin een hart voor de horeca toonden. Nog belangrijker is dat zij van ons horen vlak ná de verkiezingen. Dan worden immers de bestuursprogramma’s onderhandeld die de komende vijf jaar meer dan ooit de bijbel zullen zijn op basis waarvan beslissingen worden genomen. Wat er nu niet in raakt, zal er dus vijf jaar ook niet uitkomen. De lokale horeca stelt daarom het best nu al een verlanglijstje samen van wat voor hen belangrijk is op lokaal vlak. Horeca Vlaanderen stelde

Dit is een opleiding georganiseerd door Horeca Vorming Vlaanderen. Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers van wie werknemers hier ook gebruik van maken.

daarvoor trouwens een gemeentelijk memorandum samen om u daarin te ondersteunen. Het belangrijkste punt daarin is dat het gemeentebestuur op regelmatige tijdstippen met de horeca overlegt en dit overleg au serieux neemt. Dus: geen tijd verliezen! Kom samen met uw lokale beroepsvereniging van Horeca Vlaanderen (of word er actief in) en bereid deze verkiezingen goed voor. Het kost best wel wat van uw tijd, maar u zal er vijf jaar plezier aan beleven! Danny Van Assche Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

U wordt er overal mee rond de oren geslagen: Facebook, Twitter, YouTube, blogs… Allemaal zijn het sociale media met één ding gemeen: ze kunnen veel betekenen voor uw zaak. Tegenwoordig gaat iedereen op zoek naar meer informatie op het internet vooraleer ze de deur uit gaan. Op zoek naar

beoordelingen, meer informatie over uw aanbod, gedachten uitwisselen met andere consumenten… U kunt het zich niet permitteren om afwezig te zijn op internet. Tijdens deze opleiding bekijkt u hoe u uw nieuwe media efficiënt kunt inzetten voor marketingdoeleinden.

Meer info: vormingvlaanderen@horeca.be ➜ www.horecavormingvlaanderen.be


➜ I P.3 ➜ I actueel I

Over de

grens

Totaalinrichting Projecten in heel België

Brussel krijgt twee nieuwe vijfsterrenhotels Big Mac vaak Ook aantal hotelkamers neemt toe Twee derde van de capaciteit wordt aangeboden door drie- en viersterrenhotels. Tussen 2010 en 2012 kwamen daar 957 kamers bij. In 2013 en 2014 zullen er nog eens 562 en 600 kamers bij komen.

Ondanks de crisis neemt het aantal hotelkamers in Brussel gestaag toe. Tegen 2014 komen er 1.162 nieuwe of gerenoveerde kamers bij. Volgend jaar openen twee vijfsterrenhotels. Deze stijging heeft Brussel vooral te danken aan het zakentoerisme. Zowel de Europese Unie als de Nato en andere internationale bedrijven en instellingen zijn in Brussel gevestigd en dat maakt onze hoofdstad de ontmoetingsplaats voor zakenlui. Tussen 2003 en 2011 steeg het aantal overnachtingen met 2,8 procent per jaar tot 5,9 miljoen. De voorbije twee jaar werd zelfs een groei van telkens 6,9 procent vastgesteld. De dip in 2009 bleef beperkt. In maart van dit tekende Brussel 163 sterrenhotels op met in totaal 15.730 kamers.

Luxehotels Opvallend is dat de luxehotels het goed doen. In 2013 komen er twee nieuwe vijfsterrenhotels in onze hoofdstad. Het eerste is het Tanglia Hotel (181 kamers), dat nu nog Sodetel heet en dicht bij de luchthaven ligt. De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines kocht het hotel in 2007 en plant een investering van 50 miljoen euro om het te verbouwen tot een luxehotel. Het tweede toekomstige vijfsterrenhotel is het oude historische Hotel Astoria in de Koningstraat. Dat wordt gerenoveerd en uitgebreid van 109 naar 142 kamers. Het zal worden uitgebaat door Global Hotels & Resorts. Als alle geplande hotelontwikkelingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, zal het hotelaanbod in Brussel toenemen met 2,6 procent in 2012, 3,5 procent in 2013 en 3,6 procent in 2014. Het aantal kamers komt daarmee in de buurt van 18.000. Katia Belloy

gezonder dan voedsel in Britse ziekenhuizen Patiënten kunnen in sommige Britse ziekenhuizen beter een Big Mac bestellen, want de hamburger zou gezonder zijn dan wat ze anders te eten krijgen. Volgens een studie zou liefst 75 procent van het ziekenhuisvoedsel meer verzadigde vetten bevatten dan een Big Mac. Ongeveer 60 procent van de maaltijden bevat ook veel te hoge hoeveelheden zout. In december bleek uit een rondvraag al dat een op de tien patiënten het voedsel in ziekenhuizen als slecht beoordeeld. Miljoenen maaltijden

Ontwerp en uitvoering van stijlvolle interieurs voor Hotel Restaurant Bar

zouden in Britse ziekenhuizen jaarlijks onaangeroerd in de D’AFSPANNING BEERNEM

vuilnisbak eindigen. De Britse minister van Gezondheid stelt dat er gewerkt wordt aan de kwaliteit van het voedsel.

Toprestaurant als filmdecor Het Nederlandse driesterren­ restaurant De Librije zorgt voor de styling van het eten in een film en dient ook als locatie voor de opnames. De film gaat over een chef in een toprestaurant. Een aantal gerechten die op de menukaart van De Librije staan, worden ook in de film gebruikt. De film is een romantische comedy over de familie De Roover die allerlei belangrijke keuzes moet maken. TERNESSE GOLF & COUNTRY CLUB WOMMELGEM

1.500 euro voor nacht in minihotel op strand Op het strand voor het Rubensplein in Knokke-Heist is gedurende de zomerperiode een miniluxehotel neergezet. Op 15 september wordt de constructie opnieuw afgebroken. Het hotel telt maar één kamer en een exclusief verblijf kost minstens 1.500 euro per nacht. Het concepthotel, dat de naam Tender2 kreeg, is het idee van ondernemers Laurent Wery et François-Xavier Dalle-Rive. Zij werkten samen met een aantal luxemerken om het initiatief te financieren. Naast het adembenemende zeezicht maken ook een sauna en een jacuzzi met zicht op de Noordzee deel uit van

het luxepakket. De gasten beschikken bovendien over een privéstrand. Een butler willigt alle wensen van de gasten in. Gastronomisch worden de hotelgasten verwend door tweesterrenchef Pierre Résimont van restaurant l’Eau-vive uit Rivière nabij Namen. Het ontbijt wordt gemaakt door de Franse topchocolatier Patrick Roger. Diner en ontbijt zijn inbegrepen in de prijs, die start vanaf 1.500 euro per nacht voor twee. Na 15 september verhuist het geheel naar skioorden in Frankrijk. Volgend jaar wordt het concept uitgebreid naar Cannes, Saint-Tropez en Nice. Leo Vernimmen

Zwemmen in de lucht

DSM Interior Projects Hubert d’Ydewallestraat 19 8730 Beernem T 050 28 18 00 T 052 46 36 50 T 03 233 89 00 E info@dsminterieur.be www.dsminterieur.be PASSADIA ZWEVEGEM ‘T HOF VAN REMBRANDT BRUGGE

Wie wil gaan zwemmen in het Holiday Inn-hotel in Shanghai kan best geen hoogtevrees hebben. 24 verdiepingen boven de grond zwem je tussen de ontelbare wolkenkrabbers. Dankzij een glazen bodem heb je een duizelingwekkend uitzicht op de Wereldstad.

Zoekt u de ideale partner voor de realisatie van uw interieur project? DSM Interior Projects biedt met haar ervaren, creatief en dynamisch team een kwaliteitsvolle totaaloplossing op het gebied van interieurontwerp, aanneming en uitvoering voor horeca interieurinrichtingen. Meer weten? Contacteer één van onze interieur specialisten voor een persoonlijk onderhoud of bezoek onze website www.dsminterieur.be met onze realisaties!


➜ I P.4 ➜ I horeca-lid in de kijker I

Mike Janssen: “Het zijn de kleine dingen die je verhaal helemaal af maken. Elk bier en distillaat heeft hier zijn eigen glas en zijn eigen bierkaartje.” 

© Mine Dalemans/Brouwerij Wilderen

Brouwerij Wilderen: horeca vanuit het hart en de buik Brouwerij Wilderen is een totaalconcept van een café, een brouwerij, eigen producten en een monument. Uitbater Mike Janssen neemt ons mee in zijn wereld. Brouwerij en alcoholstokerij Wilderen ligt verscholen in de landelijke dorpskern van Wilderen op een boogscheut van de N3 SintTruiden-Tienen. Verscholen mag je gerust letterlijk nemen, meer dan de imposante gevel en poort van een gerenoveerde Haspengouwse boerderij krijg je niet te zien. Ook de bezoekersingang, in het groen aan de achterkant, geeft van buitenaf geen geheimen prijs. De verrassing is dan ook compleet wanneer we binnenlopen en een historische stokerij naast een hypermoderne brouwerij en alcoholstokerij aantreffen, samen met een tot monumentaal brouwerscafé omgetoverde vakwerkschuur. B(r)ouwer van totaalconcepten Mike Janssen is geen onbekende in de bier- en horecawereld. Tijdens zijn economiestudies in de jaren 80 was hij al actief in de Leuvense horeca,

niet alleen voor de toog als klant maar ook erachter. Later ging hij aan de slag bij Brouwerij Riva, waar hij als commercieel directeur het (inter) nationale commerciële netwerk verder uitbouwde en de overgang van pils- naar speciaalbieren mee op de kaart zette. Na jaren in het productie- en groothandelscircuit kriebelde het om een eigen horecazaak te starten. Begin jaren 90 al was Janssen ervan overtuigd dat zijn ideale horecazaak moest bestaan uit drie dingen: een café, eigen bier en een monument. Het eerste resultaat van deze formule was de kasteelbrouwerij Ter Dolen in Houthalen-Helchteren, die Janssen in 1993 met zijn eerste vrouw opende. Ter Dolen draaide al snel op volle toeren. Alleen al het terras groeide van 40 tot 400 stoelen. Sinds 2001 wordt Ter Dolen, na een scheiding, uitgebaat door Mike’s ex-vrouw en hun twee kinderen. Monument nummer twee kwam er in de vorm van kasteel Sint-Flora in de Vlaamse Westhoek. Doordat het kasteel tijdens de Eerste Wereldoorlog werd bewoond door koning Albert I en koningin Elisabeth, was de link

met de Grote Oorlog duidelijk. Samen met zijn huidige echtgenote Roniek Van Bree baatte Janssen dit kasteel uit als toeristische bestemming met onder meer een museum, veel bier en chocolade. Janssen mistte echter het brouwersvak zodanig dat monument nummer drie, mét bier, al snel op de proppen kwam. Wild, wilder, wilderen In 2007 stootte echtgenote Roniek op een Haspengouwse boerderij, vlakbij Sint-Truiden in het plaatsje Wilderen, met een sinds 1939 dichtgetimmerde alcoholstokerij in de achtertuin. “Van voor de Tweede Wereldoorlog had niemand meer voet gezet in deze stokerij uit 1890. De vrouw des huizes die de hele boerderij inclusief stokerij, stallen en schuren te koop had gezet, moest heel lang zoeken eer ze de sleutel van de stokerij terugvond”, lacht Janssen. “Wat we in dat gebouw, inclusief een halve eeuw stof, aantroffen, tartte alle verbeelding. Het was net of je de terug in de tijd ging. Alles was intact en origineel, van de stokerij tot de schoenen van de laatste arbeiders, alles stond er nog. Daarbij was er ook de indrukwekkende vakwerkschuur uit 1690 en als klap op de vuurpijl werd er een hele tijd, sinds 1743, in deze boerderij bier gebrouwen onder de naam Brouwerij Wilderen.” Na 3 jaar wachten op de nodige vergunningen, gingen de renovatiewerken in 2010 van start. “De werken op zich duurden amper 11 maanden, hoewel we van sommige delen eigenlijk enkel de gevels hebben laten rechtstaan. Alle werken werden uitgevoerd met respect voor het historisch erfgoed. Dit alles gebeurde zonder één enkele euro subsidie.” Intussen gaat er geen dag voorbij of er worden bezoekers rondgeleid in de nieuwe brouwerij/ stokerij en de oude stokerij. “Op de Open Monumentendag vorig jaar kregen we zelfs meer dan 3.700 mensen over de vloer.” Bieren en distillaten Geopend in 2011 is de huidige Brouwerij Wilderen volgens Janssens succesformule een totaalconcept van eigen producten, een café en een monument. “Met een eigen hypermoderne en volautomatische brouwerij brouwen we hier jaarlijks

3.500 hectoliter bier. Hiervan tappen we meer dan 1.000 hectoliter ter plaatse in het café. De rest gaat naar de handel en collega-horecazaken. De plannen liggen op tafel om de brouwerij uit te breiden naar een capaciteit van 10.000 hectoliter per jaar.” Aan de slag in de brouwerij zijn brouwmeester Roland Vanderlinden, sinds 1993 de steun en toeverlaat van Mike Janssen, en zijn assistent Stijn Jacobs. In Wilderen worden momenteel twee bieren gebrouwen, Wilderen Goud en Wilderen Tripel Kanunnik. “Wilderen Goud is een goudkleurig, jong en vlot toegankelijk bier van hoge gisting. Met een alcoholpercentage van 6,2% vormt het een perfect alternatief voor pils of een licht abdijbier. Wilderen Tripel Kanunnik is een 4-granenbier met gerst, tarwe, haver en rogge, gebrouwen naar origineel Wilderens kanunnik-recept. Dit is een zeer zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en een milde afdronk. Naast onze eigen bieren hebben we ook Wilderen Kriek gebrouwen in samenwerking met een collega-brouwerij, op basis van zijn foeder-bier (spontane gisting) van één jaar oud. Whiskyfeesten Naast de bieren zijn er ook de eigen distillaten met Wilderen graanjenever en Eau-de-Bière gedistilleerd uit de Tripel Kanunnik. Op dit moment rijpt er ook eigen single malt whisky in de kelders van de oude stokerij. “Op 2 augustus 2014, wanneer onze whisky precies 3 jaar en 1 dag heeft liggen rijpen, lanceren we deze met een heel weekend Wilderense whiskyfeesten.” Naast eigen bieren en distillaten is er ook stokerijbrood, hopkaas naar eigen recept en zelfs ambachtelijke pralines met Eau-de-Bière. Deze producten worden niet alleen in het café aan de man gebracht maar ook in geschenkverpakkingen. Oog voor detail Eén ding valt op bij Brouwerij Wilderen, niets wordt aan het toeval overgelaten, aan alles wordt gedacht. Van het logo tot de inrichting tot de producten en hun verpakking, de brouwerij, het café en bijbehorend terras… het hele concept klopt van A tot Z. “Het zijn de kleine dingen die

je verhaal helemaal af maken. Elk bier en distillaat heeft hier zijn eigen glas en zijn eigen bierkaartje. Bij elk glas kriek serveren we een knappend verse kers. We willen onze gasten telkens weer verrassen en blij maken, niet alleen met onze producten maar ook met onze brouwerij zelf en natuurlijk ook met ons personeel.” Juiste mensen “Het is extreem belangrijk je met de juiste mensen te omringen”, benadrukt Mike Janssen. “Zelf ga je 110% voor je zaak, dan moet je je ook omringen met mensen die er op hun beurt ook helemaal voor gaan. Grafisch designer Lejon Tits is zo iemand. Ons hele verhaal brengt hij tot leven in de vormgeving van ons logo, bierkaartjes, de etiketten van de flesjes, de glazen, de website…” Brouwerij Wilderen houdt er ook een uitgebreide personeelsadministratie op na. Met een pool van maar liefst 96 jobstudenten draaien Roniek en Mike in het zomerseizoen, van april tot en met september, 2 shiften per dag van 13 uur ’s middags tot middernacht. “We kijken uit naar vriendelijke, service-minded jongelui die graag de handen uit de mouwen steken. Met bijna 700 plaatsen binnen en buiten moet er natuurlijk wel doorgewerkt worden. Naast een zeer correct loon heeft het personeel ook eigen lockers, douches… ter beschikking. Roniek en ikzelf zorgen voor een opleiding in huis over onze producten en klantvriendelijk bedienen. Zo is vissen naar fooien hier absoluut uit den boze.” Doe je eigen ding Mike Janssen heeft een heel duidelijke mening over ondernemen. “Als je zelf op eigen benen wil staan, is het belangrijk je eigen idee en gevoel te volgen. Vraag gerust advies aan boekhouders, banken, architecten, de overheid, collega’s… informeer je waar je maar kunt, maar laat je nooit door anderen leiden voor het uitbouwen van jouw zaak. Iedereen verklaarde me gek toen ik begin jaren 90 de plannen op tafel legde voor kasteelbrouwerij Ter Dolen. 20 jaar later bestaat deze nog en doet goede zaken. Hier in Wilderen doen we ook ons eigen ding, met veel inzet, geduld en liefde.” Willem Bonneux


➜ I P.5 ➜ I in de kijker I

ASTRANOVA.com

Uw zaak in de kijker Horeca beweegt. Moet bewegen: een nieuwe zaak, een nieuwe inrichting, een origineel thema... vele redenen zijn goed om uw zaak in de kijker te zetten. Voor onze leden, die weten wat professioneel horecamanagement is, reserveren wij daarom graag ruimte in deze krant. Mail of stuur per post uw nieuwe projecten en wij selecteren er de meest innoverende uit.

Interactief koken Hotel De Stokerij in Oudenburg is van een bescheiden bed & breakfast uitgegroeid tot een luxehotel waar rust en gastronomie troef zijn. De Stokerij viert dit jaar zijn 20ste verjaardag en dit met een nieuw concept: interactief koken met chef Jan Schaek. Door middel van een open keuken staat de chef eigenlijk in de zaal. De gasten kunnen allerhande culinaire vragen stellen (zelfs als het niet meteen met het menu te maken heeft) en zien hoe hun menu klaargemaakt wordt. Hotel De Stokerij Hoge Dijken 2 8460 Oudenburg T: 059/26 83 80 ➜ www.hoteldestokerij.be

Maison Leffe opent zijn deuren Op de site van hotel La Merveilleuse in Dinant opende Maison Leffe de deuren. Het voormalige klooster werd omgebouwd tot een hotel met spa en biedt een prachtig zicht op de vallei van de Maas en op de citadel van Dinant. Maison Leffe krijgt onderdak in de oude kapel van het klooster en ligt hiermee op een steenworp van zijn roots, de prestigieuze abdij van Leffe. Maison Leffe neemt de bezoekers mee op een unieke ontdekkingstocht doorheen het rijke verleden van het abdijbier. U kunt er de rijke geschiedenis ontdekken van dit eeuwenoude abdijbier en van de Belgische brouwertraditie aan de hand van een interactieve tour bestaande uit verschillende haltes. La Maison Leffe, Charreau des Capucins 23 5500 Dinant

Villa Lorraine verwelkomt nieuwe chef Patrick Vandecasserie verlaat de keuken van La Villa Lorraine. Hij wordt opgevolgd door Alain Bianchin. Na meer dan 20 jaar te hebben gewerkt in dit prachtige huis gaat Patrick Vandecasserie een nieuw avontuur aan. Patrick is begonnen in La Villa aan de zijde van zijn vader, Freddy Vandecasserie. Sinds Freddy in 2010 met pensioen ging, stond Patrick aan het fornuis. Hij zal in schoonheid afscheid nemen door een speciaal Villa Lorrainemenu samen te stellen voor een aantal bevoorrechte gasten, ter gelegenheid van het befaamde Dinner in the sky, dat plaatsvindt in het kader van het jaar van de Brusselse gastronomie, Brusselicious.

Hebt u ook iets nieuws te melden en bent u lid van de Federatie? Laat het ons weten. Mail: krant@horeca.be

De nieuwe chef van Villa Lorraine heeft zich omringd met twee gepassioneerde en getalenteerde seconds de cuisine: Maxime Maziers (Bruneau, chez Bru, Traiteur Loriers) voor de Villa en Maxime Colin (Salicorne, Jaloa, Chalet de la Forêt, Le Vintage) voor de brasserie. Dit toptrio heeft het roer van de keuken overgenomen en heeft de kaart vernieuwd, met gerechten die nog lekkerder, moderner en geraffineerder zijn, met bijzondere aandacht voor kwaliteit en respect voor de producten. La Villa Lorraine Avenue du Vivier d’Oie 75 1000 Brussel T: 02/374 31 63, ➜ www.villalorraine.be

Adres: Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. Vergeet niet uw lidnummer en eventuele foto’s toe te voegen.

Stoelen - tafels - barstoelen zitbanken - zetels 900 modellen (hout -alu-rotan-metaal-kunststof...) Maatwerk - herbekleding - vlamvertragend

cataloog & info : 09/228.80.20

Showroom 2000 m² : Destelbergenstraat 28-34 9040 Gent (St-Amandsberg) iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk)


➜ I P.6 ➜ I uit de regio's I

Sentse ingelegde paling erkend als streekproduct Dat het Ambassadeurschap van Vlaanderen Lekker Land geen windeieren legt, bewijst de erkenning als streekproduct van de Sentse ingelegde paling uit Sint-Laureins. Vorig jaar was Sint-Laureins Ambassadeur voor Oost-Vlaanderen en toen trok deze gemeente volledig de palingkaart.

entse ingelegde paling

Met het Ambassadeurschap van Vlaanderen Lekker Land legde SintLaureins de link met zijn streekeigen culinaire troef: vers gevangen paling. Omdat dit traditionele streekproduct minder gekend was bij het grote publiek, wilde het gemeentebestuur dit nieuw leven inblazen. Concreet ging men de jonge wildvangpaling terugzetten in de private wateren, telkens in het voorjaar. Hieraan werden culinaire proeverijen gelinkt en ook de horeca werd hier nauw bij betrokken. Sint-Laureins kreeg terug naam als ‘palinggemeente’. Niet alleen de horeca werd gestimuleerd, er ontstonden talrijke activiteiten rond het thema: palingwandelingen, proeverijen, demonstraties palingvangst, palingdroppings en zelfs een volkse vertelling door lokaal talent: Van puikers en peurders, ode aan de palingvissers … Ingelegde paling Ingelegde paling is een aloud recept maar ook een manier van bewaren. Toen vroeger de mensen in de Sentse kreken kwamen vissen, gebeurde het meer dan eens dat ze meerdere kilo’s paling vingen op 1 dag of nacht. De paling moest dus bewaard worden en inleggen was een van die bewaarmethoden. Zo kon men de paling 2 tot 3 weken bewaren zonder koelkast, gewoon in de kelder. ➜ www.sint-laureins.be ➜ www.vlaanderenlekkerland.be

n 1

kg paling l water n 10 cl azijn n 14 g gelatineblaadjes n 10 peperbolletjes n tijm en laurier n 8 g zout n 1 citroen n ½

Bereiding Vroeger De werkwijze van vroeger is dezelfde als de huidige werkwijze (zie hieronder). De paling werd indertijd enkel bewaard in stenen potten en in de kelder. Vandaag zal deze in glazen bokalen aangeboden worden.

Wie wordt Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land 2012-2014?

Wie worden de nieuwe Ambassadeurs van Vlaanderen Lekker Land en zullen Affligem, Hamont-Achel, Kasterlee, Poperinge en Sint-Laureins opvolgen als de lekkerste gemeenten van Vlaanderen? 25 nieuwe laureaten zetten met originele acties hun culinaire troeven in de verf. Steden en gemeenten in heel Vlaanderen kregen de opdracht om hun streekproducten en culinaire vakmanschap in de verf te zetten aan de hand van een creatief toeristisch project, en dit in samenwerking met hun horecazaken. In een eerste ronde werden vijf laureaten per provincie geselecteerd door een professionele jury.

Laureaat-gemeenten Provincie Antwerpen Antwerpen Hoogstraten Lier Mechelen Mol Limburg Borgloon Hasselt Kinrooi Meeuwen-Gruitrode Sint-Truiden Oost-Vlaanderen Deinze Dendermonde Eeklo Lokeren Oudenaarde

Katia Belloy

Recept Sentse ingelegde paling

Ingrediënten

Stem op de lekkerste gemeente!

Nu Snijd de paling in gelijke moten van 3 centimeter en spoel deze onder stromend water. Doe de palingmoten in een kookpan met het water mits toevoeging van peper en zout, tijm en laurierblaadjes. Laat de paling gedurende een 7-tal minuten koken en controleer de gaarheid. Giet het kookvocht van de paling door een neteldoek. Week de gelatine in koud water en voeg de uitgeknepen gelatine al roerend bij het gezeefde kookvocht met een scheutje azijn. Proef het kookvocht op zout en voeg bij naar eigen smaak. Schik de paling in een glazen kom en overgiet hem met het kookvocht tot die onder het vocht zit. Was de citroen en snij er een 4-tal schijfjes van en doe die bij de paling en het vocht. Laat afkoelen en dek de kom af met huishoudfolie, zet deze in de koeling en wacht 8 dagen om deze lekkernij te consumeren, dit is nodig om de frisse, zurige smaak aan de paling te geven.

Eind augustus zullen 5 van hen, 1 gemeente per provincie, de titel van Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land mogen opspelden. En iedereen kan mee beslissen welke gemeenten dit worden. U kunt uw stem uitbrengen via de website van Radio2. In de 25 laureaat-gemeenten valt de komende maanden heel wat te beleven en te proeven. Ontdek ze hier, klik op de naam van de gemeente en lees alles over hun toeristisch-culinaire projecten waarmee ze jou willen overtuigen dat ze de lekkerste zijn!

Vlaams-Brabant Aarschot Hoegaarden Overijse Rotselaar Tienen West-Vlaanderen Heuvelland Oostende Poperinge Roeselare Tielt Volg de laureaten op ➜ www.vlaanderenlekkerland.be

www.btwbon.be één adres voor het drukken van uw btw-boekjes

60 boekjes aan 155,00 e

• eenvoudig te bestellen

(187,55 e incl. BTW)

• zeer scherpe prijzen

(260,15 e incl. BTW)

• dinsdag voor 12u bestellen vrijdag geleverd

240 boekjes aan 345,00 e

(417,45 e incl. BTW)

• proefdruk onmiddellijk terug gestuurd ter controle

480 boekjes aan 595,00 e

• gratis opmaak

120 boekjes aan 215,00 e

(719,95 e incl. BTW)

• gratis levering

Alle kosten inbegrepen

www.btwbon.be - Kapelsesteenweg 395 - 2180 Ekeren


➜ I P.7 ➜ I ACTUEEL I

Ex-Change stimuleert ondernemerschap in het Zuiden met expertise uit het Noorden Nog enthousiaste echo’s komen van Guido Devillé. Deze expert uit de bakkerswereld heeft zelfs een blog opgericht over zijn ervaringen in Afrika. Hij werkt al drie jaar samen met Ex-Change en heeft verschillende projecten begeleid. “Vanuit mijn ervaring leer ik de mensen in het Zuiden efficiënter te werken en nieuwe producten ontdekken. Ervaring gaat nooit verloren. Dat is het mooie aan ExChange, dat het ondernemingen in het Zuiden met knowhow van hier de kans geeft om te groeien. Mijn ervaringen zijn uiterst positief. ExChange regelt alles tot in de puntjes Roland Waeyaert

De vzw Ex-Change creëert welvaart in ontwikkelingslanden via ondernemerschap. Vrijwillige experts uit diverse domeinen worden uitgestuurd naar projecten in hoofzakelijk Afrika en Zuid-Amerika. Ook in de toeristische sector is er veel vraag naar expertise uit het Noorden.

projecten met potentieel op en moedigen de ondernemers aan een aanvraag in te dienen bij ExChange. De organisatie screent dan de ingediende projecten en neemt diegene in aanmerking die duurzaam en efficiënt zijn. Dan gaat Ex-Change op zoek naar een expertvrijwilliger die dat project optimaal kan begeleiden.

O Original www.o-original.com

Graag laten wij u kennis maken met ons exclusieve waterconcept, waarmee we u de gelegenheid bieden om uw eigen hoogwaardige tafelwater op een unieke manier te presenteren aan uw gasten! De voordelen op een rij: • Meer gebruiksgemak voor uw personeel • Geen vervuilend transport meer • Herbruikbare verpakkingen • Besparing tot 80% op uw waterinkoop • Minder opslagruimte nodig • Ruimte voor uw marketingboodschap door de keuze voor O Original flessen en/óf flessen met uw eigen logo! O Original BVBA • Korte Kievietstraat 22, 2018 Antwerpen T 078 150 277 • info@o-original.com • www.o-original.com

Guido Devillé: ‘Het is een levenservaring geworden die me als mens veranderd heeft’ Er is nog ruimte voor meer experts bij Ex-Change, en zeker in de toeristische sector. “We hebben nooit experts te veel”, zegt Waeyaert. “We hebben tal van valabele aanvragen die we niet kunnen inwilligen omdat we te weinig expertcapaciteit of financiering hebben. Die projecten kunnen heel specifiek zijn, dus we moeten heel gericht zoeken naar experts die de managementskills hebben die perfect bij een bepaald project passen.” Wil u graag uw ervaring inzetten voor welvaartscreatie en zelf een interculturele verrijking aangaan, surf dan zeker naar de website van Ex-Change en kijk hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Wat is de motivatie van experts om een project vrijwillig te begeleiden? “Het zijn uiteraard mensen die zich graag inzetten voor welvaartscreatie, maar het is ook Ex-Change doet niet aan Roland Waeyaert: ‘We een trippel winontwikkelingswerking door geld te houden ons niet bezig situatie”, zegt verzamelen voor de allerarmsten. De met ontwikkelingssamen­ Waeyaert, “Het organisatie gaat een samenwerking aan met ondernemers om zo werking maar met samen­ bedrijf uit het Zuiden wint er bedrijven rendabeler te maken, wat werkingsontwikkeling’ uiteraard bij, de op zijn beurt meer werkgelegenheid experts komen schept. Algemeen directeur terug met een Roland Waeyaert drukt het zo uit: Grondige screening ongeëvenaarde “We houden ons niet bezig met “De experts worden grondig culturele ontwikkelingssamenwerking maar gescreend”, aldus Waeyaert. “Die ervaring en met samenwerkingsontwikkeling. moeten minstens 10 jaar ervaring Ondernemerschap is een krachtig hebben, blijk geven van interculturele op die manier kunnen zij nieuwe expertise en opportuniteiten en duurzaam instrument tegen competenties en in een taal kunnen aandragen voor het bedrijf dat ze armoede.” communiceren die de ondernemer van het project uit het Zuiden machtig leiden of waarvoor ze werken in het Noorden. Die bedrijven krijgen Hoe werkt Ex-Change? Plaatselijke is.” In de Ex-Change databank zitten Advertentie O Original 1 03-02-2012 16:26 Pagina 1 letterlijk een inkijk in de wereld.” landencoördinatoren sporen 110x101mm:Layout 900 experts. Experts aan het woord Een van die experts is Valerie Derbaudrenghien, die ook opleidingen geeft bij Horeca Vorming Vlaanderen. Ze raakte een beetje per toeval bij Ex-Change betrokken toen ze inviel voor een goede klant van haar. Ze vertrok naar Madagaskar, waar ze managementopleidingen gaf bij twee hotels. “Een heel mooie ervaring”, aldus Derbaudrenghien. “Ik heb ervan genoten en heel veel van geleerd. Ik heb me ook moeten aanpassen natuurlijk. Ten eerste is Frans in Madagaskar niet de moedertaal, ten tweede zijn ze opleidingen niet gewoon. Maar het is zeer goed verlopen en ik heb de indruk dat ze er erg veel aan gehad hebben. Hopelijk doen ze er verder iets mee. Als Ex-Change me morgen weer vraagt voor een opdracht, vertrek ik zonder twijfel onmiddellijk.”

gesteund door de overheid, die er jaarlijks 500.000 euro in stopt. De andere helft wordt opgehaald bij private bedrijven, die op deze manier een concrete invulling geen aan hun maatschappelijk verantwoord ondernemen.

➜ www.ex-change.be Katia Belloy

zodat de experts alles in handen hebben om hun kennis optimaal over te dragen.” Leert hij ook zelf van zijn projecten? “Absoluut. Ik heb daar geleerd dat het met weinig middelen ook lukt. Je moet gewoon wat creatiever zijn. Bovendien heb ik er leren relativeren. Het is een levenservaring geworden die me als mens veranderd heeft. In Afrika leeft men, in het Noorden wordt men nog vaak geleefd.” Kosten De ondernemer uit het Zuiden zorgt voor kost en inwoon en lokaal transport. De andere kosten, vervoer, inentingen, visa… draagt Ex-Change. De organisatie wordt voor de helft

Ex-Change in cijfers – Ex-Change bestaat 10 jaar – Database met 900 experts – Gemiddeld project kost 5.000 euro – Ex-Change voert momenteel 200 projecten per jaar uit, tegenover 90 in 2007 – Financiering: 1 miljoen euro, waarvan de helft van de Vlaamse overheid en de helft uit de private sector – 4,6 fulltime medewerkers in dienst


Praktische hendel om eenvoudig en nauwkeurig te doseren

Hygiënisch en makkelijk schoon te maken

Unieke spuitmond om de perfecte slagroomtoef te creëren

Inspirerende recepten vindt u op www.debic.be. Schrijf u zeker ook in voor onze nieuwsbrief, zo brengen we u maandelijks op de hoogte over onze promoties, activiteiten en prikkelen we u met seizoensgebonden gerechten. Debic Info - p/a FrieslandCampina Professional - Grote Baan 34 - B-3560 Lummen, Tel.: 013 310 523 - e-mail: info.be@debic.com - www.debic.be

maak i ede

n prijze oie

Er is maar één spuitbus met zo’n superhandige hendel: de professionele spuitbus van Debic. Daarmee decoreert u in een handomdraai ijs, desserts en warme dranken. Met de garantie van een perfecte kwaliteit. De makkelijk te reinigen spuitkop en de praktische hendel zorgen voor het ultieme gebruiksgemak. Zo heeft u de tijd om uw klanten te verwennen, altijd weer opnieuw.

IC .BE

GROTE ZOMERWEDSTRIJD EL EB D NA . AR W W W

SN

Geen spuitbus zo comfortabel!

GA

Extra volume en stevige stand

k kans op m e e w o re


➜ I P.9 ➜ I thema I

Convenience food combineert kwaliteit en gemak Convenience food-producten kunnen het, zoals hun naam het al verraadt, horecazaken gemakkelijker maken. Snel, efficiënt maar tegelijkertijd kwaliteitsvol koken ligt binnen handbereik. Het segment gaat resoluut voor innovatie en groei.

Onder convenience food verstaat men commercieel bewerkte voeding die ontwikkeld werd voor het gebruiksgemak. De kwaltiteit van verse producten is moeilijk te evenaren, maar convenience kan best kostenbesparend en gebruiksvriendelijk zijn. Het kan heel interessant zijn om deels voorbereide basisingrediënten aan te schaffen om zo snel te kunnen anticiperen op klantenwensen. Convenience food is zo ontwikkeld dat het gemakkelijk in porties verdeeld wordt of is, waardoor er minder voedsel moet worden weggegooid. Interessant voor de kostprijs, bewaring en de afvalverwerking. Zo kan bijvoorbeeld bij een buffet onmiddellijk ingespeeld

worden op de consumptie van de klant en kunnen er, indien nodig en in een mum van tijd, heel klantvriendelijk extra porties bereid en geserveerd worden. Binnen het segment is een deel artikelen specifiek gericht naar consumenten, andere zijn op maat van de horecazaak, de slager of de traiteur. De voornaamst gebruikte bewerkingen bij convenience food zijn diepvriezen, IQF (Individually Quick Frozen), pasteurisatie, sterilisatie, drogen en vriesdrogen. Heel wat van die technieken worden sowieso toegepast in een standaardkeuken. In volle ontwikkeling Het aanbod is de laatste jaren alleen maar gegroeid en de focus ligt duidelijk op kwaliteit met aandacht voor vakkennis, innovatie en authenticiteit. De naambekendheid en het vertrouwen in de leveranciers zijn de laatste jaren toegenomen. Doordat het aanbod is uitgebreid, kan gekozen worden voor de meest geschikte convenienceproducten en halffabrikaten. De bereidingsen bewaartechnieken werden geoptimaliseerd en worden ook sterk gecontroleerd. Ook de verpakking, distributie en communicatie over de aangeboden producten is er sterk op vooruit gegaan. Zo zijn productinfo, producteigenschappen, technische fiches, recepten... digitaal beschikbaar en wordt de klant bij vragen ook via de website ondersteund. Verse producten als zelf gefileerde vis, versneden vis en verse groenten

kan convenience nooit vervangen. Topchefs zullen daarom altijd bij vers zweren. Ze trekken ook liever zelf hun fonds en niets gaat boven verse soep of sauzen. Maar convenience kan personeelskosten en tijd besparen. En de toevoeging van additieven en extra zout is de laatste jaren sterk aan banden gelegd. Groeiend assortiment Het assortiment bestaat uit diepgevroren bakkerijproducten (o.a. ambachtelijk brood, patisserie, desserts, bladerdeeg), diepgevroren aardappelproducten (o.a. puree met verschillende kruiden en groenten, aardappelgratin met verschillende groenten), diepgevroren salades (o.a. groenten, pasta, couscous), risotto’s, pasta- en rijstgerechten, quiches, diepgevroren groenteen aardappelmengelingen, stoomgerechten, warme en koude sauzen, soepen, vinaigrettes, rouilles, enzovoort. Voor horecazaken kunnen de ambachtelijke broodproducten, de verschillende soorten vinaigrettes en de diepgevroren patisserieproducten (ontwikkeld door meesterpâtissiers) een meerwaarde betekenen. Denk bij die laatste categorie aan de klassiekers javanais, misérable, tiramisu, Zwarte Woud-taart en vruchtenbavarois. Soepen in pellets zijn gemakkelijk in gebruik. Staan gratins of risotto’s niet op het menu omdat ze te tijdrovend zijn, dan kunnen de diepgevroren kwalitatieve versies hun intrede doen.

/kg

5€

koffiepotten en schalen en messen

Verdwijnende vooroordelen Het aanbod kampt nog met een aantal onterechte maar verdwijnende vooroordelen, vooral op vlak van smaak, gezondheid en kwaliteit. Het segment convenience food wordt steeds meer geapprecieerd, vooral omdat de jongere generatie culinaire professionals via praktijklessen en het vak warenkennis de mogelijkheden, voordelen en beperkingen leren kennen.

Het aanbod is de laatste jaren alleen maar gegroeid en de focus ligt duidelijk op kwaliteit met aandacht voor vakkennis, innovatie en authenticiteit Die generatie ziet het inzetten van deels voorbereide basisingrediënten als een middel om de doelstelling van een smakelijk bereid gerecht efficiënter te bereiken. De extra vrijgekomen tijd kan dan besteed worden aan culinaire creativiteit. Het gebruik van convenienceproducten is niet langer taboe. Vooral diepgevroren producten hebben soms nog een onterechte negatieve connotatie, zeker aangezien er bij de bewaring geen smaak-, kleur- en bewaarstoffen aan te pas komen. Het assortiment is ondertussen in zo’n stijgende lijn ontwikkeld dat convenienceproducten steeds gemakkelijk in gebruik, gezond, kwalitatief hoogstaand gekwalificeerd

/kg

10€

alleen voor lepels en vorken

AANKOOP

van verzilverde bestekken, koffiepotten, schalen enz... in verzilverd metaal

Tel: 0475 44 40 35 - christoff1965@hotmail.com

(volgens de International Featured Standards, British Retail Consortium Certificates, Full Traceability Systems en het HACCP-systeem) en smakelijk zijn. De verpakkingen werden geoptimaliseerd waardoor de producten perfect vers blijven en hun constante smaak en kwaliteit blijven behouden. Recente voedingstrends worden opgevolgd en er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeftes van de klant. Op maat gesneden oplossingen, proeven en vergelijken zijn mogelijk. Gezien de verschillende gradaties in convenience (van bv. reeds gefileerde vis tot perfect afgewerkte sauzen) is het aan de horecazaak om een balans op te maken tussen professionele creativiteit en haalbaarheid en gebruiksgemak bij piekmomenten, personeelstekort en weekendwerk. Ook de infrastructuur kan daarbij in rekening gebracht worden. Convenience food introduceren in de horecakeuken maakt een kok allesbehalve overbodig. Bij het inzetten van convenience food is een constante kwaliteit en smaak en zekerheid van houdbaarheid gegarandeerd. Rekening houdende met de voordelen in tijd en arbeid kan een convenienceproduct ook naar prijs toe een meerwaarde betekenen. Door een efficiënter gebruik van ingrediënten, energie, productie... is de kost van convenienceproducten vaak goedkoper dan die van verse producten. Tips Bij het gebruik van convenienceproducten moet men de optimale bereidingsinstructies en kooktijden in het oog houden. Die kunnen soms variëren naargelang de bereidingswijze of het toestel, dus evalueer regelmatig. Screen de producten ook steeds grondig vooraleer ze in te zetten: informeer je over de samenstelling en de toepassingsmogelijkheden. Proef en vergelijk uitgebreid, sommige leveranciers organiseren bijvoorbeeld proefmomenten waar inspiratie kan opgedaan worden. Kies steeds voor prijs-kwaliteit en ga waar mogelijk voor seizoensgebonden producten. Controleer regelmatig of je door convenience foodartikelen te gebruiken efficiënt de gerechten kunt serveren die je als horecazaak wil aanbieden. Lore D’hont


➜ I P.10 ➜ I BLACKBOX I

Voor wie er nog aan zou twijfelen, de Alles wat u geregistreerde kassa komt er écht aan politici met reële cijfervoorbeelden te overtuigen van de impact van de kassa. Het probleem van de torenhoge loonkost in de sector is ondertussen ook bij hen doorgedrongen. Er zijn ons maatregelen beloofd, er wordt een horecaplan opgesteld. Dat er maatregelen komen, is dus zeker, of deze voldoende zullen zijn om voldoende extra ruimte te creëren voor de horecaondernemer is afwachten.

© Wouter Van Vooren

Al sinds november 2011 melden we u dat de geregistreerde kassa met ‘blackbox’ eraan komt. Maar steeds moesten we eraan toevoegen dat het sluitstuk – een omzendbrief die vastlegt wat de kassa precies inhoudt – nog goedgekeurd moest worden. Ondertussen is het zover: de omzendbrief is er. De kassa- en blackboxproducenten schieten in gang om erkenningen aan te vragen en in productie te gaan. Voor wie er dus nog aan zou twijfelen: de kassa komt er écht aan. Vanaf 1 juli 2013 moeten de eerste exemplaren in gebruik zijn. Deze kassa is niet meer of minder dan een atoombom voor onze sector. Horeca is een van de meest arbeidsintensieve sectoren en België is het land met de hoogste lasten op arbeid ter wereld. In een restaurant kun je de inzet van medewerkers niet zomaar vervangen. De hoge loonlasten zijn dus de hoofdreden

van de rendabiliteitsproblemen in onze sector. Vele ondernemers losten dit op door een deel van de arbeid ‘informeel’ te vergoeden. Dit wordt vanaf volgend jaar onmogelijk. De kassa zal er immers voor zorgen dat alle ontvangsten officieel worden. Indien alle ontvangsten officieel zijn, is er geen geld meer om medewerkers ‘informeel’ te vergoeden. Tegen 1 juli 2013 zal onze sector dus officieel moeten werken: een witte horeca. Voor Horeca Vlaanderen is de invoering van deze kassa de belangrijkste gebeurtenis in horecaland sinds de invoering van de btw. Indien deze evolutie niet goed begeleid wordt, dan zal ze zorgen voor een enorme crisis in de sector. Daarom startten we in 2011 reeds het zogenaamde ‘Blackbox-project’ op. Dit project heeft drie grote doelstellingen: 1. Sensibiliseren: alle betrokken ondernemers moeten zo snel

mogelijk op de hoogte worden gebracht van wat er staat te gebeuren. We doen dit via infosessies, ➜ www.horecablackbox.be, brochures, Horeca Echo en natuurlijk de Horeca Vlaanderen Krant. 2. Begeleiden en ondersteunen: Horeca Vlaanderen probeert ondernemers te helpen om deze cultuurschok te overleven. We geven zoveel mogelijk info over de wetgeving, maar we proberen ook instrumenten aan te reiken om de ondernemer te helpen. In het najaar zullen we de nodige opleidingen aanbieden en eventueel zelfs mogelijkheden tot individuele begeleiding. 3. Lobbyen: het allerbelangrijkste deel van het project is misschien wel onze eis aan de overheid om de lasten op arbeid in de sector te verlagen. Uiteraard willen wij allen een witte horeca, maar het moet ook mogelijk zijn. De afgelopen maanden heeft Horeca Vlaanderen alle kabinetten bezocht om de

Opleidingen voor een rendabelere horecazaak De financiële documenten vlot begrijpen Voor elk bedrijf is het een noodzaak om een budget op te stellen, een raming van de toekomstige inkomsten en uitgaven. Tijdens deze opleiding leert u hoe u dit moet aanpakken en waarom het zo belangrijk is om gedetailleerde cijfers in boordtabellen te verwerken en te interpreteren. U leert de financiële documenten analyseren, o.a. de jaarrekening, om er nuttige inzichten voor het beleid uit te halen. Na deze opleiding zult u een veel beter beeld hebben over het bedrijf en kunt u bovendien makkelijker met de boekhouder praten over de inhoud van dit soort documenten. Wat komt aan bod tijdens deze opleiding? – U leert de basisprincipes van de boekhouding begrijpen. – U leert hoe u een jaarrekening analyseert.

– U maakt een oplijsting van nuttige vragen om te stellen aan uw boekhouder. – U brengt uw inzichten in de rekeningen samen om ze als een beheersinstrument te benutten. Restaurantmanagement – maximum rendement uit de kaart Uw menukaart is de spiegel van uw restaurant. Meer zelfs, de ziel van uw zaak en van uzelf. Uw visie op koken, de inkoop, de productie, de food- en personeelskost, het imago van uw zaak en zelfs de totale omzet vindt u erop terug. Maar hebt u al eens uitgerekend of uw winst niet in rook opgaat na al dat harde labeur? Het is daarom van cruciaal belang dat de menukaart perfect is opgesteld. In een kleine moeite verhoogt u op die manier uw omzet.

Wat komt aan bod tijdens deze opleiding? – U analyseert uw eigen menukaart. – U leert hoe u op een doordachte manier aankopen doet. – U leert de foodcost van gerechten berekenen. – U ontdekt hoe u productfiches kunt samenstellen. Op het einde van de opleiding krijgt u een praktische Excel-tool zodat u uw kostenstructuur en rentabiliteit goed in de gaten kunt houden. Dit zijn opleidingen georganiseerd door Horeca Vorming Vlaanderen. Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers van wie werknemers hier ook gebruik van maken. Meer info: vormingvlaanderen@horeca.be ➜ www.horecavormingvlaanderen.be

Horeca Vlaanderen is zich volledig bewust van de enorme uitdaging waarmee de horecaondernemers volgend jaar te maken krijgen. We zetten alles in om de horeca te ondersteunen, maar we beseffen dat de echte inspanningen bij de ondernemingen zelf zullen liggen. Er bestaat geen wondermiddel dat een oplossing biedt. De omschakeling zal slechts kunnen verlopen via vele verschillende maatregelen en beslissingen: een deel komt via eigen (re)organisatie in het bedrijf, een deel komt via het aanpassen van prijzen en menu’s en hopelijk komt ook een deel via nieuwe maatregelen van de overheid.

Voor Horeca Vlaanderen is de invoering van deze kassa de belangrijkste gebeurtenis in horecaland sinds de invoering van de btw Op deze dubbele bladzijde geven we u een overzicht van de stand van zaken van de invoering van de kassa. Niet alle vragen zijn al beantwoord. Hou dus de krant in het oog, of beter nog: ➜ www.horecablackbox.be. Danny Van Assche Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

© Wouter Van Vooren  Voor wie is deze kassa verplicht? U moet een geregistreerd kassasysteem met blackbox gebruiken, als uw omzet voortkomende uit het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief btw), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, minstens 10% van uw totale omzet (exclusief btw) gerealiseerd door horeca-activiteiten bedraagt. Het is hierbij van geen belang of u uitbater bent van een café, brasserie, restaurant, hotel, frituur of traiteur. Als uw omzet uit maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd (excl btw) kleiner is dan 10% van uw totale omzet (excl. btw), bent u dus niet verplicht om een geregistreerde kassa met blackbox te installeren. In dat geval zal u wel btw-bonnetjes moeten uitreiken (zie verder). Elk restaurant en vrijwel alle brasseries zullen dus verplicht zijn de geregistreerde kassa met blackbox te gebruiken. Bij hotels wordt met het berekenen van de 10% geen rekening gehouden met het ontbijt verstrekt aan hotelgasten. Maaltijden voor niethotelgasten of maaltijden die apart worden verrekend, worden wel meegeteld bij de berekening van de 10%. Ook traiteurs zullen de kassa moeten gebruiken. Horeca Vlaanderen stelde de overheid de vraag hoe dit in de praktijk dient te gebeuren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zult u dit kunnen nalezen op ➜ www.horecablackbox.be.


➜ I P.11

moet weten over de geregistreerde kassa Wat wordt er door de kassa en de blackbox geregistreerd? Elke handeling die u verricht op de kassa zal worden geregistreerd via de blackbox. Elke handeling krijgt een algoritme dat ervoor zorgt dat elk ticket een uniek nummer draagt dat verbonden is met het nummer van het vorige ticket. Een ticket laten verdwijnen heeft geen zin meer. De gegevens zijn op eenvoudige manier digitaal op te sporen. U zult nog wel kunnen gebruikmaken van een ‘Training’-module om uw personeel op te leiden of een ‘Pro Forma’formule om bijvoorbeeld offertes te maken. Maar ook deze handelingen zullen worden geregistreerd. Op deze tickets moet bovendien vermeld worden dat het niet over een geldig btw-bewijs gaat. U hebt dus nog steeds de mogelijkheid om een personeelslid te laten oefenen op de kassa, maar op het ticket zal dan duidelijk te lezen staan dat dit géén geldig btw-ticket is.

John Crombez, staatssecretaris voor Fraudebestrijding, beloofde de horecasector compenserende maatregelen. Samengevat: U bent…?

Dan…

Restaurant, brasserie, …

Uw omzet bestaat hoofdzakelijk uit voeding die ter plaatse wordt verbruikt, dus u bent verplicht de geregistreerde kassa met blackbox te gebruiken.

(Eet)café

Indien minstens 10% van uw omzet uit voeding bestaat die ter plaatste wordt verbruikt, moet u de kassa gebruiken. Zoniet moet u BTW-bonnetjes uitreiken voor voeding die ter plaatste wordt verbruikt en bijhorende dranken. Alleen wanneer u geen voeding serveert, moet u noch kassa noch BTW-bonnetjes gebruiken.

Frituur, broodjeszaak, pita-bar, ijssalon, …

Indien minstens 10% van uw omzet bestaat uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd, dan moet u een kassa gebruiken. Zoniet moet u een BTW-bonnetje uitreiken voor iedereen die ter plaatse voeding verbruikt plus de bijhorende dranken. Alleen wanneer u geen enkele mogelijkheid aanbiedt om ter plaatse te consumeren, moet u noch kassa noch BTW-bonnetjes gebruiken.

Hotel

Voor logerende hotelgasten moet u nooit een geregistreerde kassa gebruiken: al hun verbruik komt op de factuur. Indien er echter gasten van buiten het hotel komen, moet u een kassa gebruiken indien minstens 10% van uw omzet uit voeding bestaat die ter plaatse wordt verbruikt (daaronder niet inbegrepen het ontbijt verstrekt aan uw hotelgasten). In dat geval dient de kassa zowel voor het restaurant als de bar gebruikt te worden.

Traiteur, feestzaal, congres, …

Het enige wat op dit ogenblik duidelijk is, is dat u een kassa zal moeten gebruiken. De wijze waarop laten wij u weten zodra deze bekend is.

Moet ik na de invoering van de kassa nog btw-bonnetjes schrijven? Als u gebruikmaakt van een geregistreerde kassa met blackbox, moet u geen btw-bonnetjes meer schrijven. Met het nieuwe systeem geldt elk kasticket als btw-bon. U dient wel steeds een voldoende aantal btwbonnetjes in voorraad te hebben voor in geval van technische storingen. Als u geen kassa met blackbox moet hebben, bent u wel verplicht om btw-bonnetjes te schrijven voor alle voeding die ter plaatse verbruikt wordt, dus inclusief broodjes, pannenkoeken of spaghetti’s en voor de daarbij horende dranken. Let op: enkel als uw omzet voortkomende

uit het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief btw), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, minder dan 10% van uw totale omzet (exclusief btw) gerealiseerd door horeca activiteiten bedraagt bent u niet verplicht om de kassa met blackbox te gebruiken. Er zijn slechts twee situaties waarbij er géén btw-bonnetjes geschreven dienen te worden. Cafés die geen voeding verkopen of zaken waar enkel kan worden afgehaald (en waar de klant dus niet de mogelijkheid heeft om ter plaatste te eten) moeten geen kassa installeren en geen btwbonnetjes schrijven. In alle andere gevallen moet voor alle voeding die

ter plaatse verbruikt wordt en de daarbij horende dranken een btwbonnetje geschreven worden indien geen geregistreerde kassa met blackbox gebruikt wordt. Hoe ziet een geregistreerde kassa eruit? Een geregistreerde kassa bestaat uit twee onderdelen: – Een elektronisch kassasysteem of een PC-POS kassasysteem – Een controlemodule met een fiscale data module en een VAT Signing Card Een geregistreerde kassa kan zowel een ‘elektronisch kassasysteem’ als een ‘PC-POS’ kassasysteem zijn. De controlemodule (of blackbox) dient aangesloten te worden op het kassasysteem. Deze twee zijn onlosmakelijk verbonden, de kassa werkt dus niet zonder de blackbox. Via de VAT signing card, die ook wordt aangebracht in de blackbox, wordt er een digitale handtekening aangemaakt. Uw kassaticket is nu ook uw btw-ticket, en al uw verrichtingen worden opgeslagen in de blackbox. De blackbox zal 4 poorten hebben (voor de VAT signing card, de kassa, de SD-kaart voor fiscale controle en optioneel voor bewaring van het journaalbestand). Alle gegevens zullen minstens 8 jaar bewaard worden. Elke blackbox zal een uniek productienummer dragen. Producenten/invoerders en verdelers die een gecertificeerde blackbox leveren moeten zowel de identiteit van de klant als de productienummers van de blackbox meedelen aan de Administratie. De VAT Signing Card is een smartcard die wordt ingebracht in de blackbox. De ondernemer dient deze zelf aan te vragen. De kaart wordt uitgereikt door de FOD Financiën en is voorzien van een uniek identificatienummer. Men kan per blackbox maximaal één VAT Signing Card aanvragen.

Vanaf wanneer wordt deze kassa verplicht? De definitieve ingebruikname van de kassa met blackbox wordt verplicht vanaf 1 juli 2013. Deze ingebruikname zal gefaseerd verlopen. Als u een geregistreerde kassa moet gebruiken, zal u zich tussen 1 januari tot 30 april 2013 moeten registreren bij de FOD Financiën. Hoe deze fasering en registratie praktisch zullen verlopen, is vooralsnog niet geweten. Pas na de registratie zal u de VAT Signing Card kunnen aanvragen. Waar kan ik deze kassa kopen? Na de publicatie van de omzendbrief ( 4 juni 2012) waarin alle technische vereisten staan omschreven, zijn de kassaproducenten begonnen met hun huidige systemen aan te passen. Zowel kassaproducenten als producenten van de blackbox zullen hun systeem moeten laten certificeren door de overheid. Pas als men in het bezit is van dergelijk officieel certificaat mag men de nieuwe kassa en blackbox verkopen. Op dit moment voldoet nog geen enkele leverancier aan deze vereisten. De lijst met gecertificeerde leveranciers zal worden gepubliceerd op ➜ www.horecablackbox.be. Ik heb reeds een kassa in mijn zaak. Voldoet deze? Momenteel voldoet geen enkele kassa. Eerst moeten de leveranciers hun certificaat behalen bij de overheid. Pas dan kunnen ook de huidige kassasystemen worden aangepast. Horeca Vlaanderen dringt er bij de producenten op aan dat ook de oude systemen vlot moeten kunnen worden aangepast. Ik moet nu toch dringend een kassa kopen? Indien u nu reeds een kassa moet of wil kopen, is het belangrijk dat u aan de leverancier een schriftelijke garantie vraagt dat deze kassa aanpasbaar zal zijn tot een geregistreerde kassa in het kader van de nieuwe regelgeving. Eventueel kunt u ook laten opnemen dat de aanpassing reeds in de prijs vervat zit.

Informeer u ➜ Horecablackbox.be Begin februari lanceerde Horeca Vlaanderen reeds ➜ www.horecablackbox.be. Via deze website wil de beroepsvereniging de horecaondernemers optimaal informeren. U vindt er naast de concrete wetgeving en de FAQ’s ook een aantal nuttige fiscale en sociale tips. Horeca Vlaanderen organiseerde in het voorjaar reeds een heel aantal opleidingen en workshops. Ook in het najaar zullen er nog een groot aantal infosessies en workshops gepland worden.

De GPS Toolkit Welke impact zal de geregistreerde kassa met blackbox hebben op mijn zaak? Samen met Guidea ontwikkelde Horeca Vlaanderen de GPS Toolkit. Hiermee kunt u op een snelle en overzichtelijke manier berekenen wat voor u de concrete gevolgen zullen zijn van de invoering van de kassa. Deze toolkit is een voor­ geprogrammeerd Excel-document, dat relatief eenvoudig in te vullen is. In deze rekenmodule geeft u een aantal omzet- en kostencijfers in, en de berekeningen gebeuren voor u. Neem zeker de tijd om dit document eerlijk en juist in te vullen. Het zal u een goed beeld geven van uw zaak. Vragen U kunt uw vraag stellen via het open forum op ➜ www.horecablackbox.be. Leden van Horeca Vlaanderen kunnen uiteraard steeds terecht bij de juridische dienst. Laat ook uw mailadres achter op de website, dan houden zij u steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Wat in geval van technische problemen? Naast een elektriciteitspanne kan er ook een technisch probleem optreden met de kassa, de blackbox of met de VAT signing card zelf. Slecht functioneren van de kassa, kaart of de blackbox moet u onmiddellijk melden aan de FOD Financiën en het btwcontrolekantoor. Dit moet in principe binnen het uur gebeuren, of in geval van overmacht binnen de 24 uur. Verdelers van blackboxen zullen wel een aantal extra kaarten ter beschikking hebben om te depanneren. Opgelet: u bent verplicht om steeds een voldoende voorraad btw-bonnen in uw bezit te hebben om dergelijke pannes te overbruggen. U moet bij panne een rekening (btw-bon) uitreiken voor alle handelingen waarvoor er normaal een btwkasticket wordt uitgereikt.


➜ I P.12 ➜ I Gezonde keuken I

Bijzondere groenten te koop in het restaurant

zijn er voldoende in Ieper. Bovendien houdt het een flink risico in als je vooral op het zomerseizoen focust. Wij zullen trachten het hele jaar door een geïnteresseerd cliënteel voor ons concept warm te maken.”

Willem Buekenhoudt: “Ik was amper 12 toen ik in de moestuin van mijn ouders begon te experimenteren met kruiden.” © Wouter Van Vooren

Begin mei openden kok Willem Buekenhoudt en sommelier Steven De Nul in Ieper een gezonde bistro waar je ook een bakje groenten uit eigen kweek kunt kopen. Een gevolg van de ietwat uit de hand gelopen hobby van Willem, die al 20 jaar vergeten groenten in de tuin van het ouderlijke huis kweekt. Wie meer wil weten over oerprei, zeemelde of moeskool, wordt voortaan op zijn wenken bediend in Bistro Fino. Op de benedenverdieping van een toeristisch logieshuis, hartje Ieper, kunnen Willem en Steven hun gezamenlijke droom verwezenlijken: eindelijk een eigen zaak opstarten. Enkele jaren geleden werkten ze samen in hotel Ariane, waar een van de betere restaurants van de stad gevestigd is. Hun gezamenlijk project is daar geboren. Een gesprek met kok en groentekweker Willem Buekenhoudt (31). Gezonde keuken en biologische voedingsproducten zijn in. U bent in zekere zin een voorloper van die trend? “Dat klopt, maar dat heeft vooral nadelen. Men zou kunnen denken dat wij de trend achterna hollen, maar dat is dus geenszins het geval. Ik was amper 12 toen ik in de moestuin van mijn ouders begon te experimenteren met kruiden. Aanvankelijk wou ik iets doen met geneeskrachtige kruiden, maar mijn moeder vond dat geen goed idee. Dus zat er niets anders op dan met mijn kruiden in de keuken aan de slag te gaan. Nadien kwamen de groenten. Momenteel kweek ik een 30-tal vaste groenten en tussen 70 en 80 eenjarigen. Het feit dat bijzondere en biologische groenten vandaag in

de markt liggen, verhoogt wel onze kansen op slagen. Zo hopen we toch.” Met welke groenten werkt u zoal? “Te veel om op te noemen. Naast het klassieke aanbod vind je in onze tuin heel wat bijzondere groenten. Om enkele vaste groenten te noemen: oerprei en moeskool bijvoorbeeld. Tussen de eenjarigen zitten ook zeldzame groenten als boerenkool, rode spruitjes, tripmadam en peterselie-erwt. De voorbije jaren heb ik me ook gespecialiseerd in zilte groenten. Dat zijn groenten die hun oorsprong vinden in de kuststreek en de smaak van de zee in zich hebben. Zeekool bijvoorbeeld, zeevenkel en zeemelde. In Nederland wordt heel wat onderzoek gedaan naar deze zilte groenten, met het oog op een mogelijke stijging van de zeespiegel. Maar bij ons hoor je er weinig van.”

‘We kunnen eerst de groenten laten proeven en dan de gasten overtuigen om ze te kopen’ Om eerlijk te zijn: deze groenten zijn me onbekend. “Ja, daarmee willen we ook scoren in Bistro Fino. We willen zoveel mogelijk biologische seizoensgebonden groenten aanbieden, met dagverse en soms verrassende streekproducten. Met dat concept zijn we een unicum in Ieper en proberen we het verschil te maken.” Op welke doelgroep mikt u vooral: de toeristen of de mensen van Ieper zelf? “We mikken in de eerste plaats op de mensen van de streek en bezoekers uit eigen land. Daarom zullen we onze kaart ook niet in het Engels aanbieden. Toeristenrestaurants

U hebt de microbe al op heel jeugdige leeftijd opgepikt. “Mijn ouders hadden een moestuin en als kind vond ik het al geweldig om met planten bezig te zijn. Ik ben eigenlijk begonnen met het kweken van tijmplanten, als sierplant vooral. Ik had een 40-tal verschillende variëteiten en daartussen zaten er ook enkele eetbare. Mijn moeder gebruikte die in de keuken. Als kind was ik altijd in de moestuin of in de keuken te vinden. Vandaag is dat nog zo. Dat vertaalt zich ook in mijn studies. Na mijn graduaat tuinbouw heb ik nog een jaar ‘kok en kelner’ gevolgd.” U verkoopt ook groenten in het restaurant. “Ik ben nu een vijftal jaren als chef werkzaam in enkele restaurants in Ieper. Maar daarnaast was ik groentekweker in bijberoep. Daar ligt juist de basis van ons concept. Het restaurant kan helpen om mensen te overtuigen om biologisch gekweekte groenten te kopen. Aardappelen en tomaten aan huis verkopen, is niet zo moeilijk. Twintig jaar geleden vond je geen speciale aardappelsoorten in de winkel, en moest je ze wel bij de boer gaan halen. Maar begin maar eens met boerenkool of rode spruiten te verkopen aan huis. De mensen kennen dat niet en kopen dat niet. Nu kunnen we ze eerst laten proeven en dan overtuigen. Dat kan helpen om zeldzame groenten te promoten. Onze moestuin heeft een beteelde oppervlakte van ongeveer 30 are. Het restaurant is slechts 5 dagen open zodat er tijd overblijft om op het veld te werken.” Hoe is de kaart opgevat? “In de mate van het mogelijke werken we uitsluitend met streek- en hoeveproducten. We bieden 2 vis- en 2 vleesgerechten aan, 2 vegetarische gerechten en 2 specials. Om de zes weken veranderen we de hele kaart. Veel klassiekers zult u bij ons niet vinden. Wel oude recepten uit de streek

die we een modieus tintje meegeven. Wat denkt u van gerookte paling met een Iepers druppelke en roggetoast?” Dat klinkt goed. Hoe denkt u uw zeldzame groenten aan de man te brengen? “We willen ook iedere dag naast een dagschotel ook een wokgerecht of een salade aanbieden, zodat we onze speciale groenten in de verf kunnen zetten. We willen trouwens ook met niet voor de hand liggende vissen werken. U kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor een gerookte makreel of viswangetjes.” Wordt hetzelfde principe ook doorgetrokken in de wijnkaart? “We bieden enkele biologische wijnen en streekwijnen, tenminste als ze voldoen aan de normen die Steven stelt. Maar we willen ook minder gekende wijnen uit de klassieke

wijnlanden een kans geven zodat de klanten op ontdekking kunnen gaan. We werken trouwens niet alleen met een wijnkaart, maar ook met een bierkaart waarmee we volop de troeven uit de regio willen uitspelen.” Het restaurant is gevestigd op de benedenverdieping van een logieshuis. Is er een synergie? “Zeker. De gasten die in het Tempelhof verblijven, krijgen bij ons ontbijt. En voor we het restaurant openden, kookten we soms voor groepen ’s avonds. Het restaurant is alleen open op vrijdag- en zaterdagavond en andere avonden op reservatie.” Bistro Fino Tempelstraat 6, 8900 Ieper T: 057/ 36 03 87 ➜ www.bistrofino.be Henk Van Nieuwenhove

Kalfstartaar met Kerner van de Monteberg Ingrediënten (4 personen) n 800

g kalfsrosbief, mosterd n 2 sjalotten n platte peterselie n roomse kervel n 600 g aardappelen n 2 el smout n olie n 100 g zure room n 4 eierdooiers n 2 el gehakte kruiden (dragon, venkel, boerenwormkruid,spinazie) n 1 el gehakte augurken n 1el kappertjes n gehakte bieslook n peper en zout n 400 g geblancheerde groenten (andijvie, witte asperges, molsla, zeekool…) n gekleurde snijbiet en winterpostelein n Torhoutse

Bereiding Kook de aardappelen gaar. Snijd tartaar van het kalfsvlees, versnipper de sjalot. Meng het

vlees met de kruiden, sjalot, dooiers, mosterd en olie, breng op smaak. Meng door de zure room de gehakte bieslook en breng op smaak. De asperges schillen en met de dunschiller in fijne repen (tagliatelle) snijden, meng met de andere groenten en olie. Bak de aardappelen in het smout. Serveer op een koud bord de sla met de tartaar en de aardappelen met de zure room apart. Het gerecht serveren we met een glaasje Belgische wijn, Kerner van de Monteberg


➜ I P.13 ➜ I reportage I

Beaufort04 lokt kunstliefhebber naar de kust Eerste edities haalden tot 600.000 bezoekers extra naar Vlaamse kust Om de drie jaar is er windkracht voelbaar aan zee. Met Beaufort04 is de driejaarlijkse tentoon­ stelling voor hedendaagse kunst aan zee dit jaar aan de vierde uitgave toe. De smaakvolle beelden en de altijd weer unieke en verrassende opstellingen van hedendaagse kunst in open zeelucht spreken tot de verbeelding van heel wat kustbezoekers. Maar Beaufort lokt ook extra volk naar de kust. En de horeca profiteert daar mee van. Wellicht niet alleen in de negen deelnemende kustgemeenten, maar ook daarbuiten. De Vlaamse kust is allang niet meer alleen bedoeld voor ‘plat’ genieten van zon, zee en strand. Onze kuststreek heeft zich heel erg gediversifieerd met andere vormen van toerisme. Beaufort04 is een initiatief van vzw Ku(n)st en dus gingen we bij die vzw na hoe de horecasector voordeel doet met zo’n evenement. Tegelijk staken we ook ons licht op bij André Descheemaeker, hotelier in Oostende en ondervoorzitter van Horeca Vlaanderen en voorzitter van Horeca Middenkust, sectie hotels. Ku(n)st en horeca Diana Gadaldi van Ku(n)st vzw: “Voor de vorige editie van Beaufort in 2009 schatten we het bezoekersaantal op 600.000. Beaufort is in eerste instantie een gratis openluchtgebeuren, maar voor de schatting baseren we ons op de aanmeldingen bij de binnenlocaties, de reservatie van begeleide busreizen, gidsen en verkoop van wandelgidsen en verblijfsarrangementen. Dit jaar kunnen we nog geen ramingen geven, want we zijn pas begonnen op 31 maart.” Een echte samenwerking tussen Ku(n)st vzw en de horecasector is er niet, maar individuele horecazaken zijn wel betrokken bij het evenement.

“Sommige horecapartners dragen ook financieel bij tot het budget van Beaufort. Bezoekers die een begeleide busrit maken of met een gids Beaufort04 bezoeken, verwijzen we door naar restaurant Normandië in Koksijde of naar Chalet Westhinder in Wenduine. Op onze site en in onze folders bieden we ook arrangementen aan. Dat gebeurt dan weer wel in samenwerking met hotels of restaurants. Daarnaast werkt elke kustgemeente een speciale formule uit voor groepen die een hele dag in één kustgemeente verblijven en naast de kunstwerken van Beaufort04 ook de gemeente willen ontdekken. Bezoekers die een volledig pakket bestellen, kunnen terecht in de hotels Pacific en Europe in Oostende. De etablissementen worden gekozen op basis van het aanbod dat zij voorstellen aan onze sponsorverantwoordelijke. Ze moeten wel aan enkele minimumvereisten voldoen. Zo moeten ze minstens kwalitatief in orde en goed bereikbaar zijn.”

‘Toeristen komen ook uit Frankrijk en Nederland specifiek naar de Vlaamse kust om Beaufort te bezoeken’ Horeca Middenkust André Descheemaeker nam voor de laatste twee Beaufort-edities voor Horeca Middenkust het initiatief om een bus in te leggen voor de horecasector, waarmee ze het Beaufort-parcours konden verkennen. “We trokken een dag rond met de gids en iemand van Beaufort. Van Oostende tot De Panne en van De Panne tot Zeebrugge hebben we alle kunstwerken bezocht. Horeca Middenkust stond in voor de organisatie. Alle hoteliers van Oostende werden uitgenodigd en met de busreis probeerden we de belangstelling van onze hoteliers

voor Beaufort04 op te wekken. We waren met 35, van wie toch 20 hoteliers. Zo kunnen onze hoteliers zelf ook uitleg over Beaufort04 geven aan hun klanten. Dat is ook voor de bezoekers heel interessant.” Onder andere hotel Pacific van André Descheemaeker werkt nauw samen met Beaufort04. “Wij mikken vooral op individuele bezoekers. Wij stellen een aantal kamers en enkele pakketten ter beschikking van Beaufort04. In ruil daarvoor krijgen wij publiciteit en als er promotie wordt gemaakt, worden wij ook vermeld. Bij de vorige editie heeft Beaufort heel goed gewerkt. Het is nog te vroeg om over deze editie veel te vertellen, maar ook van andere collega’s hoor ik dat ze tamelijk goed kunnen werken rond Beaufort04. Het zijn over het algemeen ook de betere klanten die naar Beaufort04 afzakken. Het gaat om mensen die cultuur hoog in het vaandel dragen. Ze komen ook uit Frankrijk en Nederland specifiek naar de Vlaamse kust om Beaufort te bezoeken.” Arrangementen De meeste hotels maken arrangementen rond Beaufort04. Dat aanbod publiceren ze dan in kranten, tijdschriften, via mailings of op websites. “Dat kan gaan over een extra nacht gratis of gratis boekjes of wandelgidsen van Beaufort04 of wandel- of bezoekarrangementen. Er zijn tal van manieren om mee te liften en er zijn veel hotels die daarop inspelen. Wij kopen de boekjes bij Ku(n)st vzw en wij werken op basis daarvan een pakket uit. Beaufort04 is in open lucht en gratis. Iedereen kan daar dus naar eigen goeddunken een pakket rond uitwerken. Zo trek je mensen aan.” Van een gezamenlijke, gecoördineerde actie door Horeca Middenkust is tot op vandaag nog geen sprake. “Behalve de kennismakingsreis nemen wij daar geen initiatieven. Het is elk voor zich. Het management van elk hotel

Cijfertaal De eerste twee edities van Beaufort werden achteraf onderzocht en bevraagd door WES en door de UGent. Het leverde indrukwekkende resultaten op. – 75% van de inwoners, 43% van de verblijfstoeristen en 47% van de dagtoeristen kent Beaufort. – Zowat 14% van de bezoekers maakt dankzij Beaufort kennis met een andere badplaats. – Beaufort 2003 lokte 46.000 bijkomende verblijftoeristen en 564.000 dagtoeristen extra naar de kust.

moet daar zijn verantwoordelijkheid nemen. Elke ondernemer maakt voor zichzelf promotie. Vanuit de horecasector kunnen we daar niet in tussenbeide komen.” Eten en drinken Zoals bleek uit de cijfers van de eerste twee Beaufort-edities wordt niet alleen de hotelsector beter van het evenement, maar pikken ook cafés en restaurants een graantje mee. “Wie in een hotel overnacht, moet ook eten. Van de 48 hotels in Oostende hebben er maar een tiental ook een restaurant. Het leuke aan Beaufort is dat ze de hele kustlijn afreizen. Wie bijvoorbeeld in De Panne overnacht, dineert ’s middags misschien ergens in Oostende. Zo profiteert de hele

– De bezoekers die speciaal voor Beaufort naar de kust kwamen, spendeerden samen 11 miljoen euro extra. – Voor elke euro die werd geïnvesteerd in Beaufort kwam er zo 3 tot 6 euro terug via bestedingen in de regio. Daarvan ging 7 miljoen euro naar restaurants, 5 miljoen naar logies en 3 miljoen naar cafés. – Beaufort zorgde zo voor zowat 400 voltijdse tijdelijke arbeidsplaatsen aan de Vlaamse kust.

horecasector van de kust mee: hotels, tearooms, restaurants, cafés. Bij dat cultuurtoerisme gaat het vaak om individuelen, koppels of een paar koppels samen die de kust bezoeken voor een paar dagen. Dat is ook de betere cliënteel. Restaurants in de buurt van een kunstwerk die een beetje neus hebben voor zaken, zetten een Beaufort-menuutje op de kaart. Sowieso vind ik het een fantastisch evenement. Zowel voor de kust als voor de cultuur aan de kust. Laat ons hopen dat ze dat om de drie jaar blijven doen. Het is bovendien geen kortstondig evenement. Het loopt over het hele seizoen en dat voel je.” Luc Vander Elst


Buddy Pack

? e t i t e p Ap BiFi Bite! a b a Gr

BIFI BUDDY PACK - INHOUD 20X60G • Speciaal voor mannen die aan de toog hun kleine honger snel willen stillen. • Wist je trouwens dat het aperitiefmoment het snelste groeiende segment is binnen de vleessnacks?

V.U.: N.V. Unilever Belgium , Humaniteitslaan 292, , B-1190 Brussel, RPM/RPR 0438.390.312 - A2944 12-0056

W E N


rmatie bij zowel de professioneel als de particulier.

op de meeste vragen een pasklaar antwoord te even, besloot hij zijn kennis en ervaring te combineren een hij in boeken en op het internet vond en dit in een aslagwerk te bundelen.

➜ I P.15

➜ I BOEKEN I

search stelde hij onder andere vast dat de informatie handen is, vaak onvolledig, onjuist of in tegenspraak ar is. Ook ondervond hij, dat met betrekking tot de nde soorten, er van een begrips- en naamsverwarring as. Naast accurate beschrijvingen van de Met Vis van bij ons brengt verschillende vissoorten komen ook de verschillende soorten die Maarten van commerciële betekenis visgroothandelaar e Vlaamse visveilingen kwamheel uit op 32. Hij verhalen besloot over een aantal topchefs en du Bois (Chef'sen Secret) uiteraard erdelenwat over een tweetal boeken, ‘Vis van bij ons’ deel 1 recepturen aan bod. informatie over vis en Telkens komen daarbij 16bij vissoorten schaaldieren van ons. Hetaan bod. De vissen en de chefs uit het boek: boek mag een ware primeur Rog - Bartholomeus is in degenoemd eerste plaats geschreven vooriskoks, hobbykoks worden, want het Koning gen van hotelscholen, ook voor hen die van lekkervan de poon - Pure C gedeeltelijk inmaar 3D uitgevoerd. den enOok willen welk visje ze nu precies Pijlinktvis op hun - Nicolas en Ilse eenweten 3D-brilletje wordt Grietbot ben. Inbijgeleverd. mijn boek komen tal van nuttige weetjes over - Maarten du Bois Grijze garnaal - Frank Vandaele od en door de projectie in drie dimensies wordt een Tongschar – Cuines 33 hte voorstelling “Het boekgeschapen. is in de eerste plaats

Vis van bij ons, kookboek met3D-fotografie

Zeebaars - Sel Gris

geschreven voor koks, hobbykoks

Tarbot - Ter Duinen urate en beschrijvingen van de verschillende vissoorten leerlingen van hotelscholen, - Oud Sluis ok verhalen overvoor eenzijaantal topkoks Dit zijn maar ook die van lekkeraan etenbod. Langoustines Zonnevis - La Réserve mensen die deen viswillen van bijweten ons een warm houden welk visjehart toedragen Zeewolf ze nu hun bord hebben”,verklappen dagelijks op precies de kaartopzetten. Daarnaast zij - de Savoye Zeeduivel - Glenn Vandenberghe Maarten du recept. Bois. ” peciaalaldus gecomponeerd Pladijs/schol - Jardin Tropical Mooie meid / Heek - Claudio dell’Anno Horsmakreel - De Jonkman Sint-jakobsschelp - Kristof de Kroon Het boek is te bestellen via de website voor de prijs 34,95 €. ➜ www.3dkookboek.be

➜ I Vorming I

Ambassadeurs MAS krijgen getuigschrift © 2012 Stardust Foundation ISBN 978-90-78957-00-3 NUR 440

1

Horeca Vorming Vlaanderen

Het Antwerpse museum aan de stroom heeft er 79 ambassadeurs bij. Deze werknemers van horecazaken in de buurt volgden een opleiding waarin ze te weten kwamen wat er allemaal te zien is in het MAS alsook op de hoogte gebracht werden van praktische informatie. Een meerwaarde voor de horeca en voor het MAS.

sticker_def.indd 1

02-04-2008 11:06:16

Dit voorjaar heeft Horeca Vorming Vlaanderen samen met Antwerpen Toerisme en Congres en het Museum aan de stroom een nieuwe opleiding georganiseerd in het Antwerpse: Word ambassadeur van het MAS. Die opleiding was een groot succes. Maar liefst 79 deelnemers hebben de opleiding gevolgd en ontvingen een sticker die ze kunnen uithangen in hun horecazaak. Al deze deelnemers werden uitgenodigd op het stadhuis van Antwerpen voor een feestelijke receptie in het bijzijn van Krispijn Yperman, directeur Horeca Vorming Vlaanderen, en de Antwerpse schepen voor cultuur en toerisme Philip Heylen.

Zowel nationale als internationale toeristen lopen storm voor het museum. Velen van hen stellen horecamedewerkers allerlei vragen over het MAS. Tijdens de gratis dagopleiding ‘Word ambassadeur van het MAS’ kregen alle deelnemers antwoorden op alle praktische vragen. Na een theoretische opleiding genoot elke deelnemer een begeleid bezoek aan het MAS zelf. Alle ambassadeurs zijn te herkennen aan de speciale pin en sticker.

Bijleren bij u thuis In de horecasector kunt u continu bijleren. Ideaal daarvoor zijn de gratis opleidingen van Horeca Vorming Vlaanderen, waar u kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod van opleidingen in uw buurt. Nu heeft Guidea op vraag van Horeca Vlaanderen een formule uitgewerkt waarmee u zich elke maand bij u thuis kan bekwamen in een vakgebied. De formule is eenvoudig: u klikt via de link ➜ www.guidea.be/filmpjevan-de-maand het opleidingsfilmpje of opleidingsfoto’s van de maand aan en volgt nauwgezet de uitleg en handelingen. U leert er in maximum 10 minuten op een leuke manier bij. Op zoek naar een fris en creatief zomers dessert? Bekijk dan zeker het filmpje die de techniek van het chemiseren uitlegt. Surf naar: ➜ www.guidea.be/filmpje-van-de-maand


➜ I P.16 ➜ I getapt I

Biernieuws

Food & Beer

door Hans Bombeke

Tijdens deze opleiding leert u bier met gerechten combineren. U gaat op zoek naar de beste smaakcombinaties, een mooie harmonie tussen gerecht en bier of eerder contrasterende en ondersteunende smaken. Biersommelier ‘Biercentrum Delvaux’ geeft leuke weetjes, leert u degusteren en wijst u op de ideale smaakcombinaties. Wat komt aan bod tijdens deze opleiding? – U leert meer over de verschillende soorten bieren. – U leert deze bieren combineren met verschillende gerechten.

Duvel sponsort nachtbussen Bij het openbaar vervoer moet bespaard worden, net zoals overal trouwens. Probleem is dat daarmee bepaalde diensten wegvallen of dreigen weg te vallen. Zo ook de nachtbussen die uitgaand Antwerpen ’s nachts een goed thuiskomen garandeerden. Helaas kon het niet anders dan dit nachtelijke openbaar vervoer te schrappen. Tenzij er een andere oplossing zou gevonden worden. Deze oplossing bood zich aan via brouwerij Duvel Moortgat. Zij vindt

het maatschappelijk belangrijk als brouwerij mee in te staan voor een veilig verkeer en besloot zich te engageren in het voortbestaan van de nachtlijnen. Nu rijden er negen De Koninck Uitbussen en doen daarbij niet alleen de randgemeenten van de stad aan, maar ook een aantal gemeenten in de tweede en derde gordel rond Antwerpen. Van Rumst naar Zandvliet en van Kapellen tot Zwijndrecht, overal passeert de nachtbus! ➜ www.delijn.be/images/nachtschema

Een rondje Vlaams-Brabant De toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant gaf onlangs een belevingsboekje uit over bierbeleving. Dit probeert op 50 pagina’s een overzicht te geven van wat je in VlaamsBrabant allemaal kunt beleven met bier als centraal gegeven. En dat is wel wat! Vlaams-Brabant is op het vlak van brouwen en bier zowat de rijkste provincie die we hebben. Met een groot aantal brouwerijen en een uiteenlopend aantal bierstijlen nemen ze nu ook het voortouw in bierbeleving. Eens te meer blijkt dat

de mogelijkheden bijna onuitputtelijk zijn. Een rondje Vlaams Brabant in het teken van bier lijkt ons een onmogelijke opdracht voor één weekende. Op stap, met de fiets of met de wagen, er is alleszins afwisseling genoeg! En als je de vermoeide of verkrampte ledematen enige rust wilt gunnen, is er de gastvrije horeca om je terug bij je positieven te helpen. Kortom, een boekje vol biergenot, dat bovendien gratis en in vier talen wordt aangeboden.

Win elke dag

Dit is een opleiding georganiseerd door Horeca Vorming Vlaanderen. Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers van wie werknemers hier ook gebruik van maken. Meer info: vormingvlaanderen@horeca.be ➜ www.horecavormingvlaanderen.be Het Hageland, de Groene gordel en Leuven ontvangen u graag en met open armen! ➜ www.toerismevlaamsbrabant.be

Een heel jaar gezond met

een jaarabonnement bij HealthCity!

Looza ACE Deze zomer organiseert Looza ACE, het vitaminerijke en laagcalorische vruchtensap van Looza, een actie in de horeca waarmee consumenten een jaarabonnement* kunnen winnen op de luxe fitness club Health City. Op de 20 cl flesjes van Looza ACE vindt de consument een code die hij ingeeft op de www.loozaAce.be website. Hij ontdekt direct of hij een jaar lang gratis kan gaan fitnessen in een Health City-club bij hem in de buurt. Tussen 15 mei en 15 augustus wordt één abonnement per dag weggegeven. Looza is met zijn 21 verschillende smaken een vaste waarde onder de vruchtensappen in de horeca. Looza-vruchtensappen bevatten geen bewaarmiddelen of kunstmatige kleurstoffen. Looza ACE, waarvan er 3 varianten bestaan – original, red en green - bevat extra veel vitamine A, C en E. *ter waarde van 965 EUR

BESTEL NU JE LOOZA ACE EN SPEEL MEE! Surf snel naar www.loozaAce.be

voer de unieke code in die je terug kan vinden op de flesjes van Looza Ace en weet meteen of je gewonnen hebt!

Imperiastraat 6 B2 - 1930 Zaventem • +32 2 714 05 40 • www.pepsico.be Looza_Ad_HealthCity_NL.indd 1

1/06/12 09:35


➜ I P.17 ➜ I Varia I

CHEF12, vakbeurs met focus op de gastronomie

www. De meer dan 3.000 bezoekers uit de restaurantsector ontdekken tijdens CHEF12 een assortiment van meer dan 100 exposanten en de expo Local Food. In het uitgebreide programma van masterclasses staat het uitwisselen van ervaringen centraal. CHEF beantwoordt aan de wensen van de selecte doelgroep tot wie de vakbeurs zich richt: de gastronomie. CHEF12 focust opnieuw op de restaurantsector, het streng geselecteerde aanbod van nieuwigheden en van hoogwaardige producten en uitrusting. Anders dan brede horecabeurzen heeft CHEF12 een duidelijke focus. De beurs richt zich enkel naar de

restaurantsector: chefs, souschefs, maîtres d’hôtel, sommeliers, bartenders, barista’s, eigenaars… Zo ontdekken zij een aanbod en programma dat perfect is afgestemd op hun zaak. Strenge selectie De tentoongestelde producten worden geselecteerd na een strenge screening door een adviescomité van chefs, waardoor CHEF een overzicht biedt van de essentie voor de branche. De exposanten stellen hun geselecteerde producten tentoon in een uniform standenconcept, waardoor de bezoekers zich kunnen concentreren op de essentie: producten en contacten.

producten van topkwaliteit. Hier geven kleinschalige telers, kwekers en producenten hun aanpak en informatie over hun producten. In het uitgebreide programma van masterclasses komen de productgroepen aan bod (o.a. vlees, vis, groenten, kruiden, koffie, thee, cocktails,…). Specialisten en chefs gaan in op actuele thema’s en delen hun visie en ervaringen met de bezoekers. Het volledige programma is vanaf september terug te vinden op ➜ www.chefxpo.be. CHEF12 vindt plaats op zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 september 2012 in Kortrijk Xpo. ➜ www.chefxpo.be

De expo Local Food presenteert ook dit jaar lokale, ambachtelijke

dupont.be

‘t Hoge 98 - 8500 Kortrijk T 056 20 32 09 info@dupont.be www.facebook.com/dupontnv

E W U E I N ZE AN N O G A VRA TALOGUS A CA PROFESSIONEEL ADVIES RENDEREND & DUURZAAM MATERIAAL VOOR DE VOEDINGSSECTOR

Chefs Summit 2012, een mondaine culinaire beleving chefssummitit

Op 24 en 25 september vindt Chefs Summit 2012 plaats in de Kortrijk XPO-hallen. Topchefs bereiden daar voor een publiek gastronomische gerechten. De primeur van 2012 is de wereldberoemde Spaanse chef Albert Adrià. Deze topchef – en broer van - van sterrenrestaurant elBulli is voor de eerste keer te zien in België, waar hij twee dagen lang tijdens demonstraties eetbare kunstwerken zal bereiden voor zo’n 400 à 500 gasten. Hij wordt hierin bijgestaan door de Belgische topchef Roger Van Damme van sterrenrestaurant Het Gebaar. Uiteraard zullen alle aanwezige gasten deze culinaire parade ook kunnen degusteren samen met exquise wijnen.

Wilt u Albert Adrià en Roger Van Damme persoonlijk ontmoeten en spreken? Dat kan. Op maandag 24 september van 18 uur tot 22 uur vindt er een exclusieve Meet & Greet plaats. Hiervoor is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar. Bovendien kunt u Chefs Summit combineren met een bezoek aan de beurs Chef12, die simultaan plaatsvindt in de hallen van Kortrijk Xpo. Chef12 is een beurs die zich specifiek richt tot chefs en de topproducenten verzamelt. ➜ www.chefssummit.be

Antwerpen Proeft stelt het lekkerste van Antwerpen voor Van 16 tot 19 augustus kunt u weer gaan proeven van het lekkerste van Antwerpen op Antwerpen Proeft. Op de Vlaamse en Waalse Kaai zullen meer dan 35 topchefs, restaurants en bistro’s proevertjes aanbieden. De toegang is gratis. Voor een hapje en een drankje betaalt u met speciale bonnen. Er zijn heel wat hapjes verkrijgbaar voor 3 à 6 euro. Zo kunt u van meerdere keukens proeven.

Ambassadeur van Antwerpen Proeft is tweesterrenchef Viki Geunes van ’t Zilte in het MAS. Hij neemt het roer over van Roger van Damme. Antwerpen Proeft lanceerde vorig jaar De Chéfs. Hierbij bieden vier chefs met een quotering van 15 of meer in gastronomische gids Gault&Millau in een eigen paviljoen zowel proevertjes als all-in arrangementen aan. Dit jaar zijn De Chéfs: Viki Geunes van ’t Zilte

in het MAS, Wouter Keersmaekers van De Schone van Boskoop, Axel Colonna-Cesari van Centpourcent en Dave De Belder van De Godevaart. ➜ www.antwerpenproeft.be

OPENINGSUREN SHOWROOM CASH&CARRY

maan- tot vrijdag vanaf 9u00 tot 18u30 zaterdag tot 18u - zondag gesloten


Smaakvol van kop tot staart Dompel u onder in de fantastische wereld van ISPC. Sla uw vinnen uit voor een verrassende tocht langs de meest smaakvolle specialiteiten. ISPC neemt u mee langs de lekkerste kazen, de beste wijnen, het meest malse vlees en de fijnste verse vis, speciaal voor u geselecteerd en afkomstig van over de hele wereld. Ontdek onze ambachtelijke streekproducten, hun herkomst, heerlijke smaakcombinaties en de beste tijd van het jaar om deze delicatessen te nuttigen. We bieden niet alleen topproducten, maar we bieden ook advies op maat. ISPC is uw culinaire inspiratiebron! Mogen we ook Ăş in onze nettten vangen?

ISPC Gent Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc-int.com ISPC Luik Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - TĂŠl. : +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc-int.com Ontdek ons overweldigend aanbod op onze website www.ispc.be


➜ I P.19

Verkoop van

„Hotel-Restaurant Sankt Vither Hof“

➜ I zoekertjes I Restaurant over te nemen omwille van pensioen, +/- 65 bestekken. Prachtige plaats bij het centrum, privé parking, terras met zicht op rivier, ander terras langs straatkant. Prachtige omgeving, goede ingerichte keuken in inox. Contact: 0478/26.15.45.

zoeker t plaa tsenj?e

www.f

Ga

edhor naar ecavla ander zoe en.be/ en vul kertjes HET formu

lier in .

Over te laten: Restaurant - tea-room Instapklaar - 40 plaatsen te St.Pieters Woluwé 0476/99.86.37.

Het pand bevindt zich in zeer goede staat met de mogelijkheid een traiteursdienst uit te baten. Tevens de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal kamers. Contact: Meester David Chantraine, Curateur, 4700 Eupen, Paveestrasse 26 Tel 0032/87/785989 - Fax 087/785079 David.Chantraine@chantraine-law.eu

OVER TE NEMEN:splinternieuwe broodjeszaak in winkelstraat (nabij drie scholen!!!), vlakbij Grote Markt te Geel.12 zitplaatsen. Zaak met zeer veel potentieel.Moet weg wegens privéomstandigheden. POTK.0496/63.34.08 Te koop Hotel-Restaurant in de Ardennen (Semois-vallei), 12 kamers, restaurant 50 plaatsen, aan de oever van de rivier, terras met buiten­ gewoon zicht op de vallei, grote parking, gebouw in goede staat, eind carrière, hotel nog altijd in aktiviteit. Inlichtingen: 0472565856

l en Wallonië

eren, Brusse

Ca Vlaand isaties Ho.Re.

sorgan bij de beroep

➜ Bedrijven met

n worden bestraft!

vele arbeidsongevalle

Pagina 5 g Het concurrentiebedin Pagina 6 (vervolg) ➜ Ecocheques ➜ Nuttige tips 8 Pagina 7 en en teksten 2009 Index verschen

Pagina 4 (vervolg) ch logiesdecreet ➜ Nieuw toeristis rdeel! - neem uw ledenvoo ➜ Eco-cheques

en! geLing bijhouDFonds en R WeRktijDRe rg en Sociaal RegiSteR Voo gebeuren. Aan deze naar het Waarbosecreta riaat. Een praktiDimona Light? naar het sociaal vulnieuwe aangifte dient een in de horeca Voor extra’s ge- aangifte te specifieke dimona de horetoegelicht in beuren. Zoals r heeft maand oktobe ca echo van de de keuze tussen de ver de werkge Dimoa en de Light zgn. Full Dimon voor den die opteer na. Werkgevers of vanaf 1 januari de dimona Light, dimona ppen naar de 2010 oversta rg en van het Waarbo Light ontving om een uitnodiging en Sociaal Fonds ing voor werktijdregel een register toe. Dit artikel licht te bestellen.

tijdregibovendien een aangifte wordt dimona geeld. In de Full stratie gekopp isch. istratie electron beurt deze tijdsreg aangifte de electronische D.w.z. dat bij te r als het verwach zowel het beginuu even. worden aangeg einduur moeten forfaieen dimona wordt Aan de Light eld. In dit istratie gekopp taire tijdsreg van 5 men tijdsblokken systeem koopt oktoEcho verder horeca of  uur. (zie s’ op ‘actuele dossier ber, of de rubriek vlaanderen.be). www.fedhoreca

in te om dit register sche toelichting zelf. kt op het register len werd afgedru

bij te dient een register De werkgever plaats waar gelegen houden op iedere tewerkgers worden heidswerkneme register geien moet dit steld. Bovend bewaard. Het jaar worden vijf durende gemakkelijk zich op een register dient zodat n bevinde plaats te toegankelijke inspectie van de sociale de ambtenaren van nek kennis kunnen er op elk ogenbli rjaar wordt per kalende men. Het register het kalenD.w.z. dat u voor bijgehouden. dient een nieuw register derjaar 200

WaaRVooR Dienen eCoCheQueS,

dubis evenwel een De dimona Light electronische werkgever . Naast deze die door een bele aangifte Elke werknemer register voor m 2 opook een zgn. gedurende maximu aan te vragen. aangifte dient van uit de horeca Het nieuwe systeem uden. bijgeho Op de Belgische esteld wordt de ecocheque markt zijn volgende caFSC staat voor Forest Stewardship regeling te worden dagen tewerkg aan bod inwerktijd Coundit regiseenvolgende kwam reeds uitvoerig en afde hotegorieën van merkt producten bijhouden van komst van begewaar met ecolabel wordt overeen cil. PEFC reca staat voor Program Het niet correct Dit register september ionneerdfor the Enmet een arbeids Echo van de maanden en beschikbaar: en Sociaal overeenkomst bovendien ofgesanct het Waarborg een arbeids november. Forerst Certification. ter wordt dorsement l Hieronder vindtisu het tweede geleverd door Dit paalde duur of gegevens tissuepapierproduc het RSZ- voordee even werk enhet verlies Het bevat de ten, kopieer- met omschr zijn nietvan gouvernementele, deelkvan de lijst van ecologische producadFonds Horeca. en onafhankelijvan voor een duidelij grafisch papier, einduur en verf of extra. en vernis voor binr de Light dimona beginrkneme het organisaties ten. Let zonder winstoogmerk verbondenkeaan de extra, tot die enkel een gelegenheidswe op, ecocheques kunnen van nenhuis, harde vloerbekleding, de pauzes... bodemtes van € 875 geldboe tot doel tieve hebben het verantwoorde gebruikt worden voor producten ende prestaties, de duur van ministra bosbecties dieneen verbeteraars enbestaat uit rkgroeimedia, zijn ook strafsan machineiencertificering heer via gelegenheidswe het register sten een opgenomen te bevorderen. op deze lijst. Als Ieder € 6250. Bovend u als blad uit afwasmiddelen,urbare De dimona voor dubbels. per en handafwasmiddele dag n, per werkgever twee uitsche steedsecocheques l en mogelijk. toekent aanoriginee uw allesreinigers, wasmiddelen nemer gebeurt zonden voor textiel, dag waarop Deze certificeringsystemen garanderen werknemers te worden terugge voor elke bent u verplicht de werkneDeze dienen textielproducten, televisies. prestatie. M.a.w. een dat het hout afkomstig is van duurzaam verricht moet mers tees informeren over de inhoud van een extra prestati  beheerde bossen. Ze dragen bij tot deze lijst. (zie ook www.fedhorecavlaa stopnUiteraard behaalden niet al de produczetting van de ontbossing en het deren.be rubriek actuele dossiers) behoud ten uit deze categorieën een ecolabel. van de biodiversiteit door de illegale Op www.ecolabel.be kan u vinden over houtkap te bestrijden. Door die systemen V. bevordering van ecodesign: producten welke producten het precies gaat. Deze kent de consument de oorsprong en diensten die voldoen aan criteria van het van website vermeldt bovendien de verdelers hout dat hij aankoopt en kan hij het europese ecolabel die convan deze producten. troleren. ‘Ecodesign’ wil zeggen dat men bij het ontwikkelen van een product rekening houdt met de impact ervan op het milieu. Dit vanaf de ontwerpfase tot de verwerking van het product na de levensduur ervan. Op Europees niveau werd een ecolabel ontwikkeld. Dit label ziet er uit als een bloem en ontwikkelt zich stilaan als referentie voor milieuvriendelijke producten.

Over te nemen: restaurant 40 zitplaatsen - met zomerterras 20 zitplaatsen - op de dijk in wenduine - ideaal voor starters of koppel - allerhande keukenapparaten nog ter plaatse - te bezichtigen na afspraak vrij vanaf mei 2012 - vrij van brouwer - verlaagde overname - huur € 1600 Govers Ronald: 0475642928 of 050/42.60.42 - info@greenbamboo.be

Dit Hotel-restaurant ligt 1 Km van Sankt Vith en bestaat uit 8 ingerichte kamers, een ingericht Restaurant en keuken, met grote Wintertuin.

ECHO

aangesloten fiche voor leden Technische

Pagina 3 (vervolg) ch logiesdecreet Nieuw toeristis

OTN eetcafé te Tielt, spec. streekbieren. 100% vrij van alles. Huren rechtstreeks bij eigenaar. Ideaal voor koppel. Direct aan station en in drukke scholenstad. Ook voor andere doeleinden indien gewenst. geen prijs via telefoon! 0477/617311

Brasserie/restaurant te Lier over te nemen wegens pensioen en gezondheid. 120 plaatsen binnen en 80 plaatsen buiten op terras. Eventueel aankoop pand mogelijk. Instapklaar. Prijs 150.000€. Overeen te komen. Tel. Diane Couder 0475/84.85.35

BEhalvE MEChElEn afgiftEkantooR: vzw. MaRkEting afzEnDER: hoRECalaan 111 / Bus 4 anspaCh 1000 BRussEl

Pagina 2 ch logiesdecreet Nieuw toeristis

RESTAURANT. Ten Z van Antwerper. Gekend voor kwaliteitsvolle gerechten en lekkere wijnen. Hoekpand 34 plaatsen + terras 30 Vernieuwd 2007. Degelijke inrichting. Ruime keuken. Ideaal voor koppel. Reden overname: pensionering. ivo.vanhamme@solobox.be

Het hotel-restaurant ligt in het Duitstalige Gemeenschap van België in Sankt Vith, in een rustige omgeving, met uitgebreide parkeermogelijkheden. Verkoop wegens faillissement.

in

DECEMBER 2009 MaanDElijks s juni En augustu

Pagina 1 werktijdregeling het register voor Dimona light en

OVER TE NEMEN OP TOPLOCATIE 50M VAN HET MAS (eilandje/antwerpen) Nieuwe trendy bistro (32 zitpl.) en met zuidgericht terras (40 zitpl.). Stijgende omzetcijfers. Overname wegens gezondheidsredenen. Hogere prijsklasse... 0476/53.61.61 (na 11u)

Knokke-Zoute, prachtig restaurant over te nemen,instapklaar, sublieme inrichting,open keuken,parking,begeleiding mogelijk, materiaal 100% up to date, reeds 20 j uitbater, weg wegens ziekte, zeer goeie naam, zeer verantwoorde overname, 0472262661

nië ssel en Wallo

anderen, Bru

Ho.Re.Ca Vla

VeRVoLg.

Vi. bevordering van aandacht voor de

natuur

Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout.

Meer informatie vindt u op www.fair-timber.be en www.pefc.be. Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

nuttige tiPS VeRgeet niet De einDjaaRSPRemi e aan te geVen! In de horecasector wordt de eindejaarspremie aan de werknemers betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever moet wel de bruto-eindejaarspr emie van zijn werknemers doorgeven aan het Fonds. De meeste sociale secretariaten doen dit voor u maar het kan geen kwaad te controleren of zij dit wel effectief doen. Geeft u de eindejaarspremie zelf aan, dan moet u ten laatste op 0 januari het daartoe bestemde formulier ingevuld terugzenden naar het Sociaal Fonds Horeca.

sprakelijk zal gesteld worden voor een ‘gebeurlijk ongeval’, hangt ervan af of u al dan niet ‘in fout’ bent, m.a.w. of u al dan niet al het nodige heeft gedaan om ongevallen te vermijden. eCoCheQueS VeRPLiCht in De

‘Wij Zijn niet VeRantWooRDeL ijk VooR gebeuRLijke ongeVaLLen’ U heeft dit bord waarschijnlijk al in vele zaken gezien. Mogelijks hangt het ook in uw zaak. Iedereen heeft het recht om zo’n bord in zijn zaak op te hangen, maar wij willen u er op wijzen dat u, door het loutere ophangen van dit bord, uw aansprakelijkheid in principe niet uitsluit. Of u al dan niet aan-

Schelle (2627) - Mulifunctioneel pand. Ideaal voor combinatie wonen werken. Thans ingericht als kantoorgebouw. Meer info? www.quares.be of 03 294 50 57 Over te nemen restaurant brasserie op Veurne Markt, goed gelegen 50 cts, ruim zonneterras, instapklaar. Parking voor de deur. Wegens stopzetting, prijs bespreekbaar. Mogelijkheid tot ruime woonst. Bel 0497/42.36.21 Over te nemen: Goed draaiende brasserie in een historisch pand, hartje Hageland, Vlaams-Brabant. Interesse: neem contact via www.matchmakers.max-immo.be

6

Horeca Echo In Horeca Echo van juli leest u meer over volgende onderwerpen: - economische werkloosheid in de horeca; - kilometervergoeding voor

INTRESSE IN EEN IJSSHOP OF GELATERIA WILLY VANILLI? 0475/67.46.13 - www.willyvanilli.com - info@willyvanilli.com

beroepsverplaatsingen;

TE HUUR (geen overname): Plattelandshotel te Loppem, 9 familie­ kamers, 3 tweeperskamers, prof ing kkn, ontbijt/eetruimte, mooie tuin met vijver, provençaalse sfeer, privé-appartement Info en bezoek: 0498/973015 OPENDEUR: za 07/07 van 10u30-16u30

- tewerkstelling van studenten.

Te koop: in Londerzeel centrum, 2 aanpalende woningen, totale gevel 12 m, diepte 41 m, handelspand, topligging voor horeca-zaak. Info: 0495/769180 Goed gelegen Hotel-Restaurant-Taverne in rustige, groene omgeving, Halle, poort naar Pajottenland. Hotel met 10 kamers+badk, taverne 30pl, restaurant/ vergader-/ feestzaal120pl, terras+speelweide. Groot en trouw cliënteel. www.alsput.com. Contact: Tel.:02/356.76.47.

Te koop ontbijt/tearoom/snack te Westende-bad. 40 pl. + 40 pl. plaatsen op zongericht terras op verkeersvrij plein, 50m van strand. Ideaal voor koppel. Vrij van brouwer. Instapklaar. Begeleiding mogelijk. Mogelijkheid overname BVBA. Tel. 0477/395747

➜ I nieuwe leden I

hoReCaSeCtoR?

Op 8 juli 2009 werd voor de horecasector een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koopkracht gesloten. Deze CAO voorziet in de toekenning van een éénmalige premie, van € 25 voor het jaar 2009, en € 250 voor het jaar 200. Deze premie wordt in principe toegekend onder vorm van ecocheques. Afwijken was mogelijk, tot 0 november 2009 via een overeenkomst op ondernemingsnivea u. Indien geen afwijkende overeenkomst werd gesloten voor deze datum bent u verplicht de werknemers ecocheques toe te kennen. Voor studenten aan solidariteitsbijdrag en geldt deze verplichting niet.

- deeltijdse arbeid;

Horeca Echo is een publicatie exclusief voor de leden van Horeca Vlaanderen, Federatie Ho.Re.Ca Brussel en Wallonie.

➜ I colofon I

HoReCa Vlaanderen mocht in mei 2012 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca:

Aalst - Het Chocoladehuis, Aartselaar - La Frecha (Tea-Room), Antwerpen - The Chocolate Box (Koffie- & Snackbar), Antwerpen - Antigoon, Antwerpen - Lalezar, Antwerpen - Karel De Grote Hogeschool Studenten Voorzieningen, Antwerpen - Galliano (Brasserie), Antwerpen - Blend, Berlare - De Groenlodden (Brasserie-Babbelcafé), Blankenberge - José, Blankenberge - 'T Koetshuis, Blankenberge - Gentleman (Taverne), Brugge - Rail City (Themacafé), De Panne - Tram 57, Diepenbeek - Finest Food Service, Dilsen-Stokkem - Le Beau Séjour, Emblem - De Klaverhoeve (Taverne), Genk - Frituur Van Holder, Gent - De Vitrine, Gent - Sushi Palace Gent, Gistel - Sansuniek, Hasselt - Nostalgia, Herselt - Zio (Italiaanse Delicatessen), Hoevenen - Boulevard Catering, Hoogstraten - Den Engel (Grand Café), Ieper - 'T Eeuwige Leven, Ieper - 'T Binnenhuys (Koffiesalon), Kapelle-Op-Den-Bos - Sint-Jozefkring (Bistro/Traiteur), Kluisbergen - In 'T Palet, Knokke - Le Petit Bedon, Kontich - Zytho (Brasserie), Kortrijk - Traiteur Vanherpe, Lebbeke - Eethuis Cartoon, Lembeek - In De Molen, Leuven - 'T Zwart Schaap, Leuven - Young Amadeus House Of Taste, Leuven - De Memling, Leuven - Il Pastaio, Lokeren - Sportcentrum De Dam Cvba, Maldegem - 'T Hoekske (Eet- & Koffiehuis), Mechelen - Den Wolsack, Middelkerke - Continental, Mont De L Enclus - Gasthof Palace, Mortsel - La Piazza, Oostduinkerke - The Dunes (Rest./Brass.), Oostende - Foodz (Catering), Oosterhout (Nb) - Rincon Paro, Opoeteren - Villa Reynaert, Opwijk - Expresswagon (Snackbar-Bistro), Outrijve - Alta Ripa (Feestzaal), Paal - Peter Daniëls, Poperinge - Saint Georges (Eet- & Praatcafé), Rotselaar - Kloosterhoeve, Spiere-Helkijn - Slots Cafetaria, Tienen - 'T Fijnproevertje, Tongeren - Moustache, Torhout - Minos Palace, Turnhout - Bistro Boogaers, Turnhout - Noumidia, Turnhout - Het Vleeshuys, Vlamertinge - Boerenhof (Eetcafé), Westmalle - L'amuse (Resto/Brasserie), Wevelgem - Ter Wijngaard (Café-Feestzaal), Zelzate - Den Hof (Htl-Rest.), Zoersel - De Stroopop (Taverne), Zonhoven - Bowling Champion, Zottegem - Stationsplein

Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11 fed.vlaanderen@horeca.be www.fedhorecavlaanderen.be

Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs. Provincie Antwerpen: Danny Vanhees, tel. 0474/88 00 02 Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32 Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61 Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

word nu lid! En geniet van talvan voordelen ➜ Gratis eerstelijns juridisch advies ➜ Onmiddellijke beschikking over officiële documenten ➜ Nieuwsbrieven, Flashes, Horeca Echo ➜ Gratis infosessies ➜ Gratis HACCP-gids ➜ Sabamkorting ➜ En nog zoveel andere ledenvoordelen Aarzel niet en vraag een infopakket aan via www.fedhorecavlaanderen.be (klik in de linkerkolom op ‘lid worden’)

Kennis is macht Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten. Degelijke en correcte informatie, kort op de bal, is dan ook van groot belang. Horeca Vlaanderen maakt er een punt van de leden tijdig en duidelijk te informeren over wat er reilt en zeilt in de sector.

Aantal is meer macht En dat is niet het enige. De Federatie verdedigt uw belangen door dik en dun. En hiervoor hebben we u nodig. Hoe sterker de beroepsvereniging, hoe meer middelen, hoe meer macht en hoe meer redenen de politiek en de overheid hebben om naar ons te luisteren en onze eisen in te willigen.

Verantwoordelijke uitgever Jan De Haes Redactie Verduyn Publishing, Katia Belloy Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11 krant@horeca.be Redactiemedewerkers Willem Bonneux, Lore D’hont, Régine Kerzmann, Jonas Maris, Luc Vander Elst, Henk Van Nieuwenhove, Ludwig Verduyn, Leo Vernimmen Adverteren? Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen tel.: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 info@elma.be www.elma.be Contactpersoon Steven Hellemans s.hellemans@elma.be Horeca Vlaanderen Krant is een publicatie van Horeca Vlaanderen. Cette publication est également disponible en français sur simple demande. De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel of FED. Ho.Re.Ca Wallonie.


➜ I P.20 ➜ I Actueel I

Horeca in de Wetstraat mogelijk leiden tot een geldboete. Uit de cijfers van Deconinck blijkt dat er jaarlijks om en bij 5.500 dergelijke inbreuken worden vastgesteld. Wanneer we die cumuleren voor de periode 2007 tot 2011, dan komen inbreuken tegen Dimona op de eerste plaats, goed voor 10.533, gevolgd door deeltijdse arbeid (8.031) en sociale documenten (2.090). Over diezelfde periode betaalde de sector 11,6 miljoen euro aan administratieve boetes. Geld dat terechtkwam in de noodlijdende federale staatskas. * CD&V-kamerlid Nathalie Muylle is dan weer bezorgd over de verkoop van alcohol aan -16-jarigen. Van minister van Volksgezondheid en PS-vicepremier Laurette Onkelinx wil ze weten hoeveel controles er daarop vorig jaren werden uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. Onkelinx herinnert eraan dat controles in 2010 leerden dat vooral op fuiven en evenementen inbreuken werden vastgesteld. In 2011 werden de controles meer dan verdubbeld tot 4.335, gekoppeld aan een doorgedreven sensibilisering. Vorig jaar werden daarbij in 15% inbreuken vastgesteld tegenover 18% in 2010. Voor de horecasector bedroeg het aantal inbreuken 7% tegenover 4% in 2010. Bij automaten was dat 25% (34%), in handelszaken 9% (7%) en op evenementen 17% (39%).

© Michael De Lausnay

Horeca is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel politici zijn dan ook sterk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de horeca. Op alle mogelijke manieren ondervragen ze daarbij de bevoegde ministers, op zoek naar concrete feiten en informatie over uw sector. Horeca Vlaanderen Krant kijkt discreet mee over hun schouder. De acute interesse van de politici voor de horeca lijkt wat gekalmeerd. Het rookverbod en de btw-verlaging worden verteerd. De federale regering belooft met een actieplan voor de sector te zullen komen. In afwachting

daarvan stellen de parlementsleden zich tevreden met een meer statistische benadering van de sector. Zo stelt Ecolo-volksvertegenwoordiger Georges Gilkinet zich vragen bij de evolutie van de werkgelegenheid in de horeca. Volgens Gilkinet daalde die werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2010 en staat dat haaks op de afspraak om de btw-verlaging te kaderen in de bestrijding van zwartwerk. Maar al snel blijkt dat Gilkinet voorbijgaat aan het belangrijke seizoenseffect dat speelt bij de horeca. In haar antwoord komt minister van Werk Monica Deconinck (SP.a) met cijfers die lopen van begin 2009 tot het derde kwartaal van 2011. Daaruit blijkt

dat de werkgelegenheid steeg van 134.200 naar 155.500. Deconinck wijst er verder op dat het de minister van Financiën is, in casu Steven Van Ackere (CD&V), die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de btw-verlaging. * Uit een vraag van N-VA kamerlid Flor Van Noppen aan Monica Deconinck blijkt dat de horecaondernemer het vooral lastig heeft met de administratieve opvolging van zijn bedrijf. Van Noppen ging op zoek naar het aantal inbreuken tegen de sociale wetgeving in de horeca. Dat soort inbreuken kan

* N-VA-kamerlid Sarah Smeyers wijst erop dat er niet enkel een algemeen rookverbod geldt voor de horeca maar ook voor de werkvloer in het algemeen. Het kamerlid wil van minister Onkelinx weten of daar nog wel controles op gebeuren en wat daarvan het resultaat is. Onkelinx wijst erop dat er sinds 2010 effectief minder dergelijke controles zijn omdat de prioriteit verschoven is enerzijds naar het rookverbod in de horeca, anderzijds naar de controle op alcoholverkoop aan minderjarigen. Bij die algemene controles werd in 2009 nog in 4% van alle controles rokers aangetroffen terwijl 26% van de onderzochte plaatsen niet conform de wetgeving was. In 2011 was het aantal aangetroffen rokers teruggevallen tot 1% terwijl het aantal niet conforme plaatsen 24 procent beliep.

Zo gezegd “Wie ’s nachts nog alcohol wil drinken, moet op café gaan.”

Senator Bart Tommelein (Open Vld) die een wetsvoorstel indiende in dat de verkoop van alcohol in nachtwinkels en snelwegshops verbiedt tussen middernacht en 6 uur ’s morgens, in Het Laatste Nieuws.

“Vroeger werkte ik veel meer met Belgische en Nederlandse jonge mensen, terwijl nu… Ik krijg wekelijks 15 à 20 stageaanvragen binnen en praktisch allemaal van buitenlanders. Het interesseert de Belgisch en Nederlands jeugd blijkbaar niet om op dit niveau te werken.”

Sergio Herman in Menzo.

“De Horeca Federaties zijn nodig om onze belangen te verdedigen en zich te bekommeren om al hetgeen waarvoor wij de tijd niet hebben.”

Maxime Collard (La Table de Maxime) in Gastromania.

“We leven in een tijd dat alles snel moet gaan. In de keuken kan dat niet altijd.”

Olivier Van de Meerssche (restaurant Appelsveer) in Weekend Knack.

Ludwig Verduyn

➜ I varia I

Horecapersoneel blijft knelpuntberoep Flexibelere regeling studentenarbeid zou kunnen compenseren In de lijst met knelpuntberoepen kwam in 2011 weinig verandering. Horecapersoneel (kelners, koks en keukenpersoneel) blijft op de lijst staan. Aan de basis van het personeelstekort liggen onder andere onregelmatige en onvoorspelbare

werkuren. Net daarom worden in de horecasector vaak studenten ingezet. De regelgeving op studentenarbeid is al versoepeld, maar Horeca Vlaanderen pleit voor verdere aanpassing. Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) geeft aan te zullen onderzoeken om het systeem van arbeidsregistratie voor

studentenarbeid te herzien. Sinds 1 januari mogen studenten gespreid over het jaar vijftig dagen werken, maar het systeem volgens dagen is nog onvoldoende flexibel. In de horecasector worden studenten vaak voor enkele uren ingeschakeld om bijvoorbeeld de piekmomenten mee op te vangen. In het huidige

systeem is de student dan een hele dag kwijt met als gevolg dat al vele studenten hun dagen al bijna of volledig hebben opgebruikt. Een systeem waarbij in uren wordt geteld, zou beter aansluiten bij de realiteit. Leo Vernimmen

HORECA Vlaanderen krant | juli-augustus 2012  
HORECA Vlaanderen krant | juli-augustus 2012  

HORECA Vlaanderen krant | juli-augustus 2012