Page 1

➜ I P.1

De weg naar meer rentabiliteit

Ervaren hoteluitbaters openen nieuw hotel

Voedselallergieën, wees alert Steeds meer mensen lijden aan een of andere vorm van voedselallergie. Houd er rekening mee dat u steeds een alternatief kunt voorstellen en wijs uw medewerkers op de noodzaak van basishygiëne en het apart houden van contactmaterialen.

In Mechelen was er nog ruimte voor een origineel concept. Zo meenden Sally Dens en Carl Cabooter die, gepokt en gemazeld in de hotelbusiness, op zoek gingen naar een nieuwe uitdaging. Het nieuwe all-suites VixX Hotel opende op 6 november 2012 haar deuren.

In de verschillende edities van Horeca Vlaanderen Krant dit jaar gaan we op zoek hoe we een meer rendabele horecazaak kunnen uitbaten. Basisvereiste daarbij is dat u uw huidige situatie grondig analyseert om zo te sleutelen aan de pijnpunten.

➜ P. 5

➜ P. 12

➜ P. 15

Horeca Vlaanderen Nr 43 - februari 2013 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Andre descheemaecker Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.horecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen

KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Toerisme heeft grote impact op economie

Toerisme goed voor 235.000 jobs in Vlaanderen en Brussel het verleden weten we ook dat het toerisme een veerkrachtige sector is die snel weer opleeft na een crisis”, zegt Vlaams minister van toerisme Geert Bourgeois.

en Denemarken, Hongarije en Duitsland (alledrie 5,2%). De landen waar het economisch belang van de toeristische industrie duidelijk hoger ligt dan Vlaanderen zijn Portugal (8,1%) en Oostenrijk (8,2%)

Toegevoegde waarde Met 5% ligt het aandeel van de toeristische industrie in de totale toegevoegde waarde van de economie in Vlaanderen en Brussel hoger dan van de chemische sector (2,9%), financiën en verzekeringen (3,5%) of de voedingsindustrie (2,7%). De bruto toegevoegde waarde van de bouwsector bedraagt 6,6%.

© Toerisme Vlaanderen

De impact van het toerisme op onze economie is bijzonder groot. De toeristische sector biedt ongeveer 235.000 jobs, goed voor zo’n 6,7% van alle jobs in Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse regering. De 235.000 jobs in toerisme omvatten werknemers (182.000), zelfstandigen

(51.000) en studenten (2.500). Toerisme is heel arbeidsintensief en het gaat bovendien om werk­ gelegenheid die je niet kunt verplaatsen naar andere landen en waarin ook veel laaggeschoolden werken. “Dat Toerisme Vlaanderen en talrijke andere partners investeren in het toerisme en de sector stimuleren tot innovatie en kwaliteitsverbetering loont. Uit

Toerisme is heel arbeids­­intensief en het gaat bovendien om werkgelegenheid die je niet kunt verplaatsen naar andere landen en waarin ook veel laaggeschoolden werken In vergelijking met andere landen bevindt Vlaanderen zich in de middenmoot. Het gewicht van de toeristische sector is te vergelijken met Tsjechië (4,6%)

of uitgesproken toerismelanden zoals Spanje en Cyprus waar het toerisme staat voor meer dan 20% van de toegevoegde waarde van hun economie.

b e zo e k

10>13.03.2013 Sterke parasols. Stevige service.

Opleidingssessies winnen terrein ten opzichte van administratieve boetes Een horecazaak die na een hygiëne­controle een administratieve boete kreeg, kan die omzetten in opleidingssessies. Met succes, de eerste 10 maanden van 2012 volgden 5.357 zulke opleidingen. Ook de Smiley is in opmars. Minister Sabine Laruelle wist te melden dat in de eerste 10 maanden van 2012 5.357 personen hebben deelgenomen aan de 202 opleidingssessies die werden georganiseerd als alternatief voor de administratieve boete. Verder

richt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zich ook naar het onderwijs. Bedoeling is daar de toekomstige horecaondernemer te bereiken. En dat was zo voor 1.112 leerlingen uit het beroepsonderwijs die deelnamen aan een van de 42 georganiseerde sessies. Laruelle had in haar handtas ook nog enkele nieuwe cijfers over de Smileys, het kwaliteitslabel dat wordt uitgereikt aan bedrijven die een uitvoerig en gecertificeerd systeem van autocontrole

inzake voedselveiligheid hebben ingevoerd. 230 restaurants bezitten nu dergelijke Smiley, net als 367 grootkeukens. Laruelle heeft het systeem van de Smiley nu ook doorgetrokken naar de consumentenhandel. Daar werden al 217 Smileys uitgereikt, in eerste instantie aan slagerijen. Het is de bedoeling het Smiley-label op die manier sneller bekend te maken bij het grote publiek.

ADVIES S I T A R G AATSE TER PL

www.symoparasols.com

Katia Belloy

the experts since 1932

Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


➜ I P.2 ➜ I Column I

Horecaacademie Levenslang leren. Voor sommigen lijkt het eerder een vonnis voor een levenslange gevangenisstraf, maar er is geen ontkomen aan. Hoe goed of hoe slecht we ook geschoold mogen zijn, op het moment dat we – als ondernemer of als werknemer – op de arbeidsmarkt komen, leren zullen we. In België is dit ondertussen zelfs in een verplichting gegoten:

➜ I actueel I

Minister Bourgeois voert investerings­ premies logies opnieuw in

minstens 1,9% van de totale loonkost moet aan vorming en opleiding gespendeerd worden. Door deze verplichtingen komt vorming soms in een verkeerd daglicht te staan. Het wordt beschouwd als iets dat geld en tijd kost. Dit is een grote misvatting. Als het om goede vorming gaat, dan levert deze net tijd en geld op! Hoe je het draait of keert, de omgeving waarbinnen een horecabedrijf moet werken, staat niet stil. Of het nu gaat om nieuwe kooktechnieken, sociale media, regelgeving, veiligheid of de allernieuwste trends, bedrijven moeten ermee leren omgaan. ‘Bedrijven’ wil in deze zeggen: de ondernemer én de medewerkers. Om hiervoor te zorgen, beschikt onze sector over een prachtig instrument: Horeca Vorming Vlaanderen. Horeca Vorming is de instelling die met middelen van het Waarborg- en Sociaal Fonds instaat voor de opleidingen van werknemers in de horecasector. Het aanbod is haast eindeloos. Zowel technische opleidingen, als managementsopleidingen, talen of zelfs het superbelangrijke ‘klantvriendelijkheid’ wordt gratis aan de werknemers van de sector aangeboden. In de zogenaamde ‘open opleiding’ kan elke werknemer in overleg met zijn werkgever de opleiding naar keuze komen volgen. Wanneer het bedrijf voldoende werknemers kan samenbrengen (meestal minimaal 8), dan kan de opleiding zelfs in het bedrijf plaatsvinden. Is uw onderneming te klein om 8 werknemers samen te brengen, dan kunt u de opleiding samen met andere ondernemingen toch ter plaatse laten organiseren. We noemen dit dan een cluster. Laat Horeca Vlaanderen of Horeca Vorming u helpen om een clusteropleiding in uw buurt te organiseren. Alle info over de opleidingen vindt u op ➜ www.horecavorming.be. Er is echter een grote ‘maar’. De opleidingen van Horeca Vorming zijn gericht op werknemers. Werkgevers in de sector kunnen er evenzeer terecht op voorwaarde dat ze zelf ook werknemers van het bedrijf op opleiding sturen. Zelfstandige ondernemers kunnen er voorlopig niet terecht. Horeca Vlaanderen pleit hiervoor, maar dit is alsnog niet verworven. Daarom is er nood aan specifieke opleidingen voor werkgevers en ondernemers. Dit jaar komt Horeca Vlaanderen daaraan tegemoet. In het kader van de voorbereiding op de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox op 1 januari 2014 organiseert Horeca Vlaanderen het hele jaar door korte opleidingen die het ondernemerschap in de sector moeten versterken. Het gaat dan om opleidingen in ondermeer kostenbeheersing, prijsberekening, marketing, aankoopgedrag en sociale organisatie. Nu reeds hebben we hiervoor al 25 opleidingen gepland. Maar er staan er nog

Minister Bourgeois kwam tegemoet aan de vraag van Horeca Vlaanderen om de investeringssubsidie voor logies opnieuw in te voeren. © Michael De Lausnay

Na inspanningen van Horeca Vlaanderen en op initiatief van Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) zijn, na enkele jaren afwezigheid, de investeringspremies terug. In 2013 verleent Toerisme Vlaanderen investeringssubsidies aan vergunde hotels en vergunde gastenkamers. Voorlopig zijn de middelen die hiervoor uitgetrokken werden eerder beperkt. Maar het is een belangrijke eerste stap. De subsidiabele uitgaven voor de categorie hotels dienen betrekking te hebben op: - investeringen in een veralgemeende automatische branddetectie; - investeringen in isolatie van kamers voor buitengeluid (straatlawaai en gang);

- investeringen in kindvriendelijke infrastructuur en aanleg en inrichting van sport en spel om de kindvriendelijkheid te verhogen, op voorwaarde dat het gaat om investeringen in onroerende goederen of goederen die onroerend zijn door bestemming; - investeringen in wellness- en fitnessfaciliteiten geïntegreerd in de hotelexploitatie. De subsidiabele uitgaven voor de categorie gastenkamers dienen betrekking te hebben op: - investeringen in een veralgemeende automatische branddetectie; - investeringen in kindvriendelijke infrastructuur en aanleg en inrichting van sport en spel om de kindvriendelijkheid te verhogen, op voorwaarde dat het gaat om

investeringen in onroerende goederen of goederen die onroerend zijn door bestemming; - investeringen in wellness- en fitnessfaciliteiten geïntegreerd in de gastenkamerexploitatie. Het indienen van de aanvragen kan vanaf 1 februari 2013 tot uiterlijk 1 juli 2013. Alle informatie over de oproep 2013 en de te volgen procedure zal vanaf eind januari 2013 beschikbaar zijn op volgende website: ➜ www.toerismevlaanderen.be/ logiessubsidie Alle vergunde logies die in aanmerking komen voor deze subsidie zullen ook een schrijven ontvangen van Toerisme Vlaanderen.

meer in de steigers, ondermeer over energiebesparing, overlaten van een onderneming enzovoort. We kunnen deze opleidingen gratis aanbieden met de steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie. Meer info vindt u in de bijgevoegde folder bij de krant of op ➜ www.horecablackbox.be. We hopen met deze opleidingen tegemoet te komen aan een nood in de sector. En we merken nu reeds dat dit het geval is. We hopen dan ook met dit initiatief te komen tot een echte Horeca Academie voor Horecaondernemers. Levenslang leren in de praktijk dus. Maak er vooral gebruik van! Danny Van Assche Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

HACCP-gids gratis downloadbaar De HACCP-gids, de uitgebreide kaft waar alle wetgeving over hygiëne in horeca in terug te vinden is, is vanaf nu gratis downloadbaar. Deze gids legt alle stappen uit die je moet zetten om te voldoen aan de strenge hygiënenormen. Hij werd samengesteld door Horeca

Vlaanderen, Brussel en Wallonië in samenwerking met het FAVV en is ook terug te vinden op hun websites.

Horeca Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Aan niet-leden wordt een verspreidingskost doorgerekend.

Ook de papieren versie zal blijven bestaan. Vanaf maart kunnen leden een papieren exemplaar van de nieuwe gids gratis aanvragen bij

➜ www.favv.be ➜ www.horecawallonie.be ➜ www.fedhorecabruxelles.be ➜ www.horecavlaanderen.be


➜ I P.3 ➜ I actueel I

West-Vlaanderen bevestigt zich als gastronomische top De meest gastronomische provincies van België Van Cauteren publiek heeft gemaakt dat hij zijn zaak wil verkopen er iets mee te maken.

Doordachte interieurinrichtingen Sterk in ontwerp Meester in uitvoering Hotel | Restaurant | Bar

Opmerkelijk is de evolutie in Limburg, dat er 4 toprestaurants bijkrijgt, waaronder drie nieuwe Michelin-sterren (Innesto, Houthalen; Danny Vanderhoven, Lanaken en De Mijlpaal in Tongeren).

Nog nooit heeft de provincie West-Vlaanderen zich zo sterk geprofileerd als gastronomische topprovincie van België als dit jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse regionale analyse die de Horeca Vlaanderen Krant maakt op basis van de nieuwe edities van de Michelin en de GaultMillau. Globaal krijgt België er 9 top­ restaurants bij. Ons land is nu goed voor 140 toprestaurants, waarvan 81 in Vlaanderen, 42 in Wallonië en 17 in Brussel.

Vorig jaar stond West-Vlaanderen al nummer één met 25 toprestaurants. Daar komen er nu nog drie bij. In Brugge verliest Aneth zijn Michelinster, maar toch blijft de WestVlaamse provinciehoofdstad veruit de rijkste gastronomische stad in Vlaanderen met onder meer de driesterrenrestaurants Hertog Jan en De Karmeliet. In Waregem krijgt Berto een ster van Michelin en wordt daarmee een opvolger van ’t Oud Konijntje, dat er in diezelfde stad in 2012 de brui aan gaf. Nog in ZuidWest-Vlaanderen wordt Roeselare versterkt met Boury, dat eveneens een ster krijgt van Michelin. In West-Vlaanderen, en meer bepaald in Knokke-Heist, zijn ze zich al langer bewust van deze sterke troef. Dit jaar hebben ze dat nog eens extra in de verf gezet. Aanleiding daartoe was The Huffington Post. Deze website stelde een lijst op van grote steden met meer dan 100.000 inwoners

met de meeste Michelin-sterren ter wereld. In deze lijst komen namen voor zoals Parijs, Osaka en San Francisco. Kyoto prijkt helemaal bovenaan met 9,3 sterren per 100.000 inwoners. Hoogste sterrendichtheid Dat konden ze in Knokke niet laten passeren. De toeristische dienst maakte haar eigen berekening en concludeerde dat de Zwinregio maar liefst 13,2 Michelin-sterren per 100.000 inwoners telt. En dat is meteen de hoogste sterrendichtheid ter wereld, concludeerde de toerismedienst van Knokke-Heist, die terecht vindt dat we trots mogen zijn op deze culinaire prestatie. Klein detail, het gaat wel om de Zwinregio, dus grensoverschrijdend, met uitbreiding naar het Nederlandse Sluis, het thuisgebied van driesterrenchef Sergio Herman. Ongetwijfeld een West-Vlaamse handigheid, maar het onderlijnt wel nog eens de strategische impact van deze regionale kijk op de gastronomie. Licht verlies in Antwerpen Antwerpen blijft op nummer twee staan maar moet wel 4 adressen inleveren en eindigt dit jaar op 18. Wel is het zo dat de stad standhoudt en dat het de provincie is die de verliezen incasseert met als opmerkelijkste feit de stopzetting van De Koopvaardij in Stabroek, goed voor twee sterren. Chef Wouter Van Tichelen, ruilde zijn zaak wel in voor The Glorious in Antwerpen zelf en nog steeds met dezelfde topambitie. In Oost-Vlaanderen blijft Hof Van Cleve standhouden ook in deze voor zijn chef turbulente tijden. Minder goed vergaat het Guy Van Cauteren van ’t Laurierblad in Berlare. Die verliest nu na zijn ster in Michelin ook opnieuw een punt in GaultMillau en hij verdwijnt daarmee uit onze ranking. Wellicht heeft het feit dat

Hoofdstedelijke gastronomie Naast de Zwinregio blijft de hoofdstad Brussel alvast de tweede gastronomische stronghold van het land. De hoofdstad ziet het aantal toprestaurants in haar 19 gemeenten met één stijgen tot 17. Nieuwkomer is Va Doux Vent dat de gemeente Ukkel verder versterkt. De Villa Lorraine moet nog minstens een jaartje wachten om haar Michelinster terug te krijgen.

Wallonië wint ook in 2013 een beetje terrein tegenover Vlaanderen en Brussel en zet daarmee een trend verder die zich nu al enkele jaren aftekent Wallonië wint terrein Wallonië wint ook in 2013 een beetje terrein tegenover Vlaanderen en Brussel en zet daarmee een trend verder die zich nu al enkele jaren aftekent. In totaal komen er zes Waalse toprestaurants bij waardoor de regio nu 42 toprestaurants telt tegenover 81 voor Vlaanderen en 17 voor Brussel. De belangrijkste impulsen komen hier van GaultMillau dat aan de hele regio nieuwe topscores toekent. Het vroegere Li Cwerneu in Hoei staat wellicht het best symbool voor de nieuwe wind die door de Waalse gastronomie waait. Arabelle Meirlaen baat er nu onder haar eigen naam het restaurant uit, goed voor één Michelin-ster. Meirlaen is daarmee meteen ook de enige Belgische vrouwelijke sterrenchef. Ook daar is dus nog werk aan de winkel. Ludwig Verduyn Regionale verdeling

2013 2012

West-Vlaanderen

28

25

Antwerpen

18

22

Brussel

17

16

Oost-Vlaanderen

16

17

Henegouwen

12

10

Limburg

11

7

Namen

11

11

Luik

10

8

Vlaams-Brabant

8

8

Luxemburg

6

5

Waals-Brabant

3

2

Vlaanderen

81

79

Wallonië

42

36

Brussel

17

16

TOTAAL

140

131

De Michelin-sterren werden omgezet in een met GaultMillau vergelijkbare puntenquotering.

DSM Interior Projects Hubert d’Ydewallestraat 19 8730 Beernem T 050 28 18 00 T 052 46 36 50 T 03 233 89 00 E info@dsminterieur.be www.dsminterieur.be


➜ I P.4 ➜ I actueel I

Brussel blikt terug op Bijverdienen na pensioen wordt succesvol Brusselicious voortaan makkelijker 2012 in het teken van de gastronomie aldus Evelyne Huytebroeck, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu. “Dit initiatief heeft vele Belgische en buitenlandse bezoekers, maar ook vele Brusselaars, de mogelijkheid geboden om Brussel op een andere manier te leren ontdekken als een aangename hoofdstad waar de geuren en smaken bijdragen tot de creatie van een bijzondere sfeer”, zegt Christos Doulkeridis, ministervoorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Toerisme. “Het is goed om dit mooie beroep eens naar voren te kunnen schuiven, we zijn vakmensen maar vooral en boven alles handelaars in geluk”, besluit Lionel Rigolet, chef van Comme chez Soi. ➜ www.brusselicious.be

De ministerraad heeft beslist om de regels rond het bijverdienen na pensioen te versoepelen voor werknemers en zelfstandigen. Voor wie vervroegd op pensioen gaat, blijven wel bepaalde beperkingen van kracht. Het onbeperkt bijverdienen geldt voor 65-plussers met een loopbaan van 42 jaar. Voor gepensioneerden die jongeren zijn dan 65 jaar of voor 65-plussers die geen 42 loop­baan­jaren hebben, blijven inkomensgrenzen van toepassing. Voor hen komt er wel een belangrijke versoepeling.

De maatregel zet gepensioneerden aan om actief te blijven in het beroepsleven Vroeger werd het pensioen proportioneel verminderd, zolang de inkomensgrenzen niet met meer dan 15% werden overschreden. Dit

wordt nu 25%. Wie daar nog boven gaat, zal zijn pensioen volledig geschorst zien. Men krijgt dan een jaar geen pensioen, maar betaalt wel sociale bijdragen. Voor zelfstandigen beschouwt men zo’n jaar waarin het pensioen is geschorst, als een gewoon loopbaanjaar. Zodra het pensioen terug ingaat, worden dus bijkomende pensioenrechten toegekend. De gepensioneerde zelfstandigen hebben de facto dus de mogelijkheid om op hun pensioenbeslissing terug te komen en het actieve beroepsleven terug op te nemen. Werknemers hebben die mogelijkheid echter niet. Bij een te grote overschrijding van de grenzen wordt het pensioen geschorst, zonder dat bijkomende rechten kunnen worden opgebouwd. Momenteel oefenen in België ongeveer 80.000 zelfstandigen na hun pensioen nog een professionele activiteit uit. Katia Belloy

Katia Belloy

Horeca Vlaanderen opnieuw aanwezig op horecabeurs Bredene Van 18 tot en met 22 februari 2013 gegroeid. Dit heeft geleid tot meer infosessies.

Na Mode en Design in 2006 en het stripverhaal in 2009 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012 gastronomie als thema gekozen tijdens Brusselicious. Brussel kan terugblikken op een succesvol gastronomisch jaar. 2012 was een jaar waarin het merkimago van de hoofdstad in de media flink werd opgepoetst en waarin iedereen zich bewust werd van onze uitstekende gastronomie. In het kielzog van het themajaar krijgen ook tal van evenementen vaste vorm, zoals het diner de Ommegang, het stripdiner, de Brussels Beer Challenge, Dinner in the Sky, eat! De aanwezige culinaire talenten en de horecasector in de kijker plaatsen is zeer zinvol gebleken, niet alleen voor het internationale imago van Brussel, maar ook voor de Brusselse bevolking. Brusselse spruitjes Bij het begin van de lente zagen de Brusselaars en bezoekers vijf meter hoge spruitjes, chocoladerepen, mosselen, bierglazen en frietzakken in het straatbeeld van 12 Brusselse gemeenten verschijnen. De 35 stand­beelden, Brusselicious XXL, werden tijdens de zomer­ maanden in het Park van Brussel verzameld. De standbeelden vonden alle een nieuwe thuis, waarvan 2 in Nederland. Vanaf 3 juni werden Brusselaars en bezoekers

iedere zondag uitgenodigd voor een piQniQ in het park. Dit erg ontspannen concept kon zo’n 15.000 mensen bekoren. Dankzij de ‘Tram Experience’ hebben in totaal meer dan 12.500 gasten onze hoofdstad eens op een andere manier hebben leren kennen. Dinner in the sky bezorgde zo’n 2.000 gelukkigen een diner op hoog niveau.

De themajaren zijn zeer belangrijk voor het Brusselse toerisme De site ➜ www.brusselicious.be werd door 1,35 miljoen unieke bezoekers bezocht. De ludieke filmpjes, ‘Een minuut van de goede smaak’, werden in het buitenland meer dan 20.000 keer online bekeken. Duurzame gastronomie “2012 was een gelegenheid om de specialiteiten en het kooktalent van de Brusselse chefs, maar ook om de duurzame gastronomie te ontdekken. Duurzame gastronomie vormt niet alleen een pluspunt op milieu-, sociaal en economisch vlak, maar ook op gastronomisch gebied: ingrediënten van goede kwaliteit, terugkeer naar de eigen streek, de diversiteit van soorten en het gebruik van bijna vergeten producten, het respect voor de seizoenen, originele recepten, verloren gegane smaken, de ontdekking van culinaire talenten”,

Het is de vijfde keer dat het Staf Versluyscentrum de horecabeurs voor professionelen organiseert. Vorig jaar waren er 120 standhouders. Dit jaar waren de standen reeds volgeboekt vóór de jaarwisseling. Succesvol dus. De organisatoren mikken op 80.000 bezoekers en dit is haalbaar want vorige editie werden er reeds 60.000 geteld. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste waarde aan de kust. Horeca Middenkust is vanaf het eerste jaar aanwezig met een informatiestand. Nadat duidelijk bleek dat enkel gemikt werd op beroepsmensen, werden ook workshops georganiseerd. Met het aantal standen, het aantal bezoekers en de kwaliteit van de standhouders is het vertrouwen in de organisatie

Rendabel ondernemen Horeca Middenkust heeft bewust gekozen voor bruikbare informatie over rendabel ondernemen. Partners van Horeca Vlaanderen hebben hun medewerking reeds toegezegd. De ervaren sprekers hebben al eerder hun kennis bewezen. Van dinsdag tot en met donderdag zijn er dit jaar vier infosessies die telkens van start gaan om 15 uur. Vanaf maandag 18 februari is er bovendien permanent een film van onze beroepsorganisatie die de inhoud brengt van de infosessie over de blackbox, die eind vorig jaar plaatsvond in Oostende. Maak alvast uw keuze: - Dinsdag 19 februari: Alternatieve verloningswijzen zijn aantrekkelijk voor zover zij correct worden aangewend. De mogelijkheden worden uitgelegd door ADMB.

- Woensdag 20 februari: De start en de groei van een zaak vergen financiële injecties en dit kan via het Participatiefonds en via Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. - Donderdag 21 februari: Elke professionele horecaondernemer is permanent op zoek naar klanten. Social media zijn een middel en efficiënt voor zover ze gebruikt worden met de juiste marketingtechnieken. Maak tijd vrij voor deze interessante informatie en om contacten te leggen in een gezellige en ontspannen sfeer. De horecaondernemers van de kust zien ernaar uit om u te ontmoeten. Op de stand van onze beroepsorganisatie ziet u Horeca Oostkust in actie op maandag en dinsdag. Op woensdag en donderdag ziet u er de vertrouwde gezichten van Horeca Middenkust. Kijk voor informatie over hoe u kunt inschrijven op ➜ www.horecabeurs.be


➜ I P.5 ➜ I actueel I

ASTRANOVA.com

Voedselallergieën: hoe problemen vermijden? Allergieën steken steeds vaker de kop op. Het zou jammer zijn dat gasten met een allergie niet op restaurant zouden kunnen gaan. Dat kan natuurlijk perfect als de chef en de restaurantmedewerkers correct geïnformeerd zijn en op het probleem kunnen inspelen. Ideaal is om al op de website duidelijk te maken dat het aangewezen is bij reservatie aan te geven aan welke voedselallergie men lijdt. Ook op de

kaart kunt u dat nog eens vermelden zodat de maître zijn gasten kan begeleiden naar aangepaste gerechten. De chefs in de keuken dienen op de hoogte te zijn van verschillende allergene voedingsmiddelen en de verschillende soorten allergieën. We zetten ze op een rijtje. Als u een alternatief aanbiedt, controleert u uiteraard het best even of men ook hieraan niet allergisch is. Weekdieren of schaaldieren

Algemene tips voor de restaurantmedewerkers Behalve het vermijden van producten waarin zichtbaar en onzichtbaar een van de verboden bestanddelen zitten, is het ook belangrijk te zorgen dat er geen ‘verontreiniging’ met verboden bestanddelen plaatsvindt. 1. Let op schone handen! 2. Let erop dat de margarine, boter of ander smeersel, jam, smeerkaas, smeerleverworst e.d. niet eerder gebruikt werden door iemand met een ‘verontreinigd’ mes. 3. Let erop dat niet het servet van een ander gebruikt wordt.

pecanoten, hazelnoten, paranoten, cashewnoten, pistachenoten, pijnboompitten, macadamianoten, kastanjes problemen veroorzaken. Deze producten worden vaak gebruikt in sauzen, nagerechten als roomijs en gebak en in brood. Uiteraard is ook notenolie voor mensen met dergelijke allergie taboe. Zorg ervoor dat alle contactmaterialen waar noten mee in aanraking komen geenszins in contact komen met de contactmaterialen waar u de gerechten voor personen met deze allergie uitwerkt. Koemelk

We kennen allemaal de verhalen over een slecht verteerde oester of mossel. Uiteraard moeten deze producten supervers zijn. U kunt dat meteen ruiken. Maar er zijn ook mensen die ze hoe dan ook niet verteren en oesters, mosselen, garnalen, krab, kreeft, langoest van het menu moeten schrappen. Schaaldieren kunt u vervangen door gerookte vis. Eerst even informeren of men daaraan niet allergisch is. Goed opletten dat er in geen enkele saus schaaldieren verwerkt zijn.

Koemelk zit naast in melk ook in yoghurt, room, kaas, boter, melkpoeder en met melk geglazuurde voedingsmiddelen. U kunt melk vervangen door sojamelk, zowel in nagerechten als bij de koffie. Wel even informeren of de gasten geen soja-allergie hebben. Want vele mensen die allergisch zijn voor melk, hebben ook een sojaintollerantie.

Eieren Soja

4. Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek grondig schoongemaakt werden. Denk ook aan het aanrecht, de werkplank, de oven met bakplaat, weegschaal, maatscheppen, maatbekers, spatels, pollepels, kwasten, broodvormen, cakevormen, pannen. 5. Schepijs kan mogelijk ‘verontreinigd’ zijn met verboden bestanddelen (ook via de ijsschep van de vorige portie). 6. Het is het meest veilig zelf brood te snijden met een schoon broodmes.

Eieren vindt men terug in tal van bereidingen. In cakes, mousses, sauzen, pasta, quiche, sommige vleesproducten, mayonaise, voedsel dat met ei is bestreken. Probeer bij het bakken eens geplette banaan die voor een binding zorgt. In kruidige gerechten is verkruimelde tofu een goed alternatief. Vis

Wie allergisch is aan soja, kan geen tofu of tahoe, sojabloem, -melk of room eten. Gebruik rijstbloem en canolaolie. Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt kamut of de hybride soorten daarvan)

7. Gebruik niet dezelfde apparatuur en gereedschap voor producten met en zonder verboden bestanddelen. Denk hierbij aan broodbakmachine, broodsnijmachine, vleessnijmachine, het broodmes van hierboven e.d. 8. Gebruik de oven niet tegelijkertijd voor het bakken van verschillende gerechten, ter voorkoming van bijvoorbeeld ontploffende noten, spattende eieren en meelbestuiving. 9. Bewaar de bereide gerechten zo ver als mogelijk uit de buurt van producten met verboden bestanddelen en serveer ze ver uit de buurt van producten met verboden bestanddelen. 10. Is er in het gerecht toch per ongeluk een verboden bestanddeel terechtgekomen, geef het dan niet aan de gast in kwestie. Wegscheppen, zeven of snijden is absoluut niet voldoende!

Als je allergisch bent aan vis, zijn ook tal van bijproducten verboden. Zo wordt vis verwerkt in sommige saladedressings, pizza’s, sauzen, vissauzen en soja- en worcestershiresaus. Gebruik mayonaise als basis voor dressings en creëer smaken met andere ingrediënten. Aardnoten en andere noten

Een aantal mensen heeft een notenallergie. Zo kunnen onder andere pinda’s, amandelen, walnoten,

Voedingsmiddelen die bloem bevatten, zoals brood, pasta, cakes, pasteitjes, vleesproducten, sauzen, soepen, beslag, bouillonblokjes, paneermeel, voedingsmiddelen bestrooid met bloem kunnen niet voor mensen met de zogenaamde glutenallergie. Mensen met een tarweallergie mogen doorgaans rijstbloem, boekweitbloem, korenbloem en maïsbloem eten. Er zijn ook verschillende kant-en-klare glutenvrije bake-offproducten op de markt. Selderij Mosterd Sesamzaad Zwaveldioxide en sulfieten Lupine Katia Belloy

Stoelen - tafels - barstoelen zitbanken - zetels 900 modellen (hout -alu-rotan-metaal-kunststof...) Maatwerk - herbekleding - vlamvertragend

gratis cataloog & info : 09/228.80.20

Showroom 2000 m² : Destelbergenstraat 28-34 9040 Gent (St-Amandsberg) iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk)


➜ I P.6 ➜ I VORMING I

Hoe meer verdienen en kosten besparen? ➝ Schrijf u in voor een van de gratis opleidingen van horeca vlaanderen

1 januari 2014 voert de overheid de geregistreerde kassa met blackbox in. Voor velen van de ondernemers zal dit de manier van zaakvoeren ingrijpend veranderen. Horeca Vlaanderen pleit bij de overheid voor een aantal structurele begeleidende maatregelen maar wellicht zullen deze niet volstaan. Om u als ondernemer te helpen om uw onderneming een gezonde toekomst te geven, biedt Horeca Vlaanderen, met steun van de Vlaamse overheid, u daarom een reeks opleidingen aan. Met deze opleidingen willen we u concrete informatie geven waarmee u dadelijk aan de slag kunt. Bovendien zijn de opleidingen gratis. In bijlage bij deze Horeca Vlaanderen Krant vindt u een overzicht van de opleidingen voor het voorjaar van 2013. U vindt alle informatie ook terug op ➜ www.horecablackbox.be.

Schrijf u in voor een van deze opleidingen: - slimmer aankopen = meer bedrijfswinst Deze opleiding geeft concrete inzichten en tips om efficiënter in te kopen. Praktische gegevens Maandag 25 maart in Genk Woensdag 27 maart in Vilvoorde Maandag 15 april in Antwerpen Dinsdag 16 april in Gent Maandag 22 april in Kortrijk Aanvang: 14.00 u. Einde: 17.00 u. - arbeidsorganisatie en arbeidsflexibiliteit In samenwerking met sociaal secretariaat ADMB worden een aantal extra workshops georganiseerd. Waarin dieper zal worden ingegaan op arbeidsorganisatie, alternatieve verloningen en arbeidsflexibiliteit. Praktische gegevens Maandag 18 februari in Gent Maandag 4 maart in Antwerpen

Dinsdag 12 maart in Herentals Woensdag 13 maart in Aarschot Dinsdag 26 maart in Lokeren Woensdag 17 april in Oostende - kosten besparen Wie zijn zaak rendabel wil exploiteren, moet zijn kosten onder controle houden. Ligt uw “foodcost” niet te hoog, en hoe kunt u deze verbeteren? Kunt u besparen op uw personeelskosten? Is uw personeelskost wel in verhouding tot uw omzet? Liggen uw “algemene kosten” niet te hoog? Praktische gegevens Dinsdag 26 februari in Antwerpen Dinsdag 5 maart in Gent Woensdag 6 maart Leuven Dinsdag 12 maart in Brugge Dinsdag 23 april Hasselt Aanvang: 14.00 u. Einde: 17.00 u. - Hoe klanten aantrekken: kiezen voor klassieke promotiemiddelen of sociale media ? In deze actuele vormingssessie

leggen we de nieuwe marketingtechnieken op de rooster. Is een Facebookpagina noodzakelijk? Wat brengt twitteren op voor de horecaondernemer? Aan de hand van concrete voorbeelden laten we u zien dat het succes van deze 'nieuwe' marketingtechnieken, net zoals die van de traditionele promotiemiddelen, afhangt van een sterke positionering en duidelijke doelstellingen. Praktische gegevens Donderdag 21 februari in Bredene (Expo) Maandag 11 maart in Hasselt Donderdag 14 maart Mechelen Donderdag 25 april Leuven Donderdag 16 mei Gent Aanvang: 14.00 u. Einde: 17.00 u.

wordt uitgegaan van wat u allemaal in uw kassa zal registreren en wat u daar dan ook allemaal zal kunnen uit afleiden om uw restaurant rendabeler te maken. Praktische gegevens Dinsdag 12 maart in Hasselt Dinsdag 28 mei in Gentbrugge Aanvang: 10.00 u. Einde: 16.00 u. Wenst u zich in te schrijven of wenst u meer informatie? inschrijven@horeca.be of tel 02/ 213 40 10 Deze opleidingen komen tot stand met de steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie

- Prijsberekening en de kassa gebruiken als beleidsinstrument We laten u de opportuniteiten van een geregistreerde kassa kennen en de gegevens gebruiken om tot een goede prijszetting te komen. Er

➜ I uit de regio's I

‘100 jaar De Groote Oorlog’ is toeristische trekpleister Bijna honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog hebben de slagvelden aan de IJzer nog altijd een enorme aantrekkingskracht. In de aanloop naar 2014 zal de Westhoek een toeristisch topjaar beleven. Jaarlijks bezoeken 341.000 oorlogstoeristen de Westhoek, goed voor een totale omzet van 32,5 miljoen euro, een derde van de totale toeristische economische activiteit in dat deel van de provincie. Vooral de horeca profiteert daarvan. Westtoer berekende dat 83,7 procent van de omzet besteed wordt door dagjestoeristen en 16,3 procent door verblijfstoeristen. Zij besteden tijdens een dagtrip gemiddeld 25,08 euro per persoon en tijdens een verblijf gemiddeld 75,40 euro per nacht.

provincie West-Vlaanderen willen zowel volwassenen als jongeren en kinderen bewust maken van het thema ‘nooit meer oorlog’.

Een bezoek aan een slagveld heeft nog altijd een grotere emotionele waarde dan een andere reis De herdenking van Wereldoorlog I vormt een ideaal aanknopingspunt om het WO I-erfgoed op een duurzame manier te herwaarderen en zo het oorlogstoerisme in de provincie te stimuleren. Er zijn tal van wandel- en fietsroutes uitgewerkt en er werden speciale oorlogsarrangementen uitgewerkt. Ook het In Flanders Fields Museum is een ware trekpleister.

Evenementen In de periode 2014-2018 zal men in de provincie West-Vlaanderen heel wat evenementen rond het thema 100 jaar WO I kunnen bijwonen. Westtoer en de provincie stellen samen een artistiek en gevarieerd programma samen onder de noemer GoneWest. Het volledige programma kan men op de website raadplegen. Horeca Vlaanderen gaat in overleg met Westtoer en Toerisme Vlaanderen om ook horecaondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij de evenementen zodat ze zich er maximaal op kunnen organiseren. ➜ www.100jaargrooteoorlog.be Katia Belloy

Het is opvallend dat het oorlogs­ toerisme amper lijdt onder de financiële crisis. Een bezoek aan een slagveld heeft nog altijd een grotere emotionele waarde dan een andere reis. Voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog rekent de Westhoek op 2,5 miljoen toeristen tussen 2014 en 2018.

© Toerisme Vlaanderen/Westtoer

Blijvende stempel In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. WO I heeft in alle hevigheid gewoed in de Westhoek. Deze oorlog heeft aan miljoenen mensen het leven gekost en heeft een blijvende stempel gedrukt op het landschap van de Westhoek. Het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ werd opgezet om deze vreselijke gebeurtenissen op een passende wijze te herdenken. Westtoer en de

[Bedrijfsadvies]

[Starters]

[Overnames]

Ward De Smedt BIV 503.811

Lysenstraat 11 – B-2600 Antwerpen – T: +32 477 558 468 info@oreka.be

www.oreka.be


➜ I P.7 ➜ I actueel I

Horeca Vlaanderen kiest voor partnership met HR-dienstengroep ADMB op de expertise van ADMB over de specifieke HR-topics in de sector.

Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB, Jozef Vandenberghe, voorzitter ADMB, André Descheemaecker, voorzitter Horeca Vlaanderen en Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

HR-dienstengroep ADMB en Horeca Vlaanderen hebben een samenwerkingsakkoord onder­ tekend. Via het partnership willen beide organisaties de vele ondernemers die in de horecasector actief zijn, optimaal begeleiden in hun personeelsbeleid.

De leden hebben een sterke nood aan gemotiveerde medewerkers en zitten met veel praktische vragen rond hun personeelsbeleid. Dankzij het partnership kan Horeca Vlaanderen de kwalitatieve ondersteuning van haar leden nog verder uitbreiden. Vanaf nu kan er ook een beroep worden gedaan

“Iedere ondernemer die actief is in de horecasector wordt geconfronteerd met zeer complexe regelgeving op het vlak van tewerkstelling”, zegt Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB. “Het hoeft geen betoog dat deze sector op dat vlak geen eenvoudige sector is. Denk maar aan de vele gelegenheidsen studentenarbeid die de sector kenmerkt. Samen met Horeca Vlaanderen wil ADMB de vele bedrijfsleiders en hun team alle ondersteuning bieden op het vlak van personeelsadministratie en -beleid.” Beide partners stellen een breed palet aan initiatieven in het vooruitzicht om de sector te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over alle aspecten die te maken hebben met het tewerkstellen van medewerkers. ➜ www.horecavlaanderen.be ➜ www.admb.be

Belgische wijnbouw in stijgende lijn In 2010 werd 470.569 liter wijn geproduceerd in België, op een totale oppervlakte van iets meer dan 119 hectare. Die productie steeg in 2011 – volgens de voorlopige cijfers – tot 539.550 liter op een totale oppervlakte van ruim 130 ha. De witte wijnen maakten tijdens het oogstjaar 2011 78% uit van de totale productie, de rode wijnen waren goed voor 18% en de rosé wijnen voor 4%. Er werd bovendien 200.181 liter mousserende wijn geproduceerd, of 37 procent van de totale productie. Kwalitatiever Ook het aantal wijnbouwers gaat in stijgende lijn. Vorig jaar vroegen 48 wijnbouwers (30 Vlaamse en 18 Waalse) een erkenning aan voor de verschillende oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen. 31 wijnbouwers (22 Vlaamse en 9 Waalse) produceerden hun wijn buiten de erkenningsprocedure. De laatste jaren stegen de productie en het aantal producenten buiten de erkenningsprocedure beduidend.

In 2011 werd in België naar schatting 14,7% meer wijn geproduceerd dan in 2010. In totaal was dat goed voor 539.550 liter wijn. Dat blijkt uit een studie van de

FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Hasseltse Universiteit. Ook het aantal wijnbouwers ging in stijgende lijn.

Niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit van de Belgische wijnen zit in de lift. Dat zet er tal van restaurants en wijnbars toe aan lokale wijnen op de kaart te zetten. Leo Vernimmen


➜ I P.8 ➜ I actueel I

Strategisch Innoveren Vlaanderen herdenkt bedrijfsstrategie Arabelle Meirlaen

Horecatel, de afspraak van de horecasector Horecatel is de belangrijkste afspraak van de horecasector in Franstalig België. Van 10 tot 13 maart zullen weer heel wat horecaondernemers naar Marche-en-Famenne afzakken om nieuwigheden op te snuiven, deals af te sluiten, conferenties bij te wonen en te genieten van de ludieke randanimatie. Horecatel verwacht zo’n 40.000 bezoekers voor 400 exposanten. 75% van de exposanten hernieuwen elk jaar hun standplaats, onder hen FED. Ho.Re. Ca Wallonie, dat ook elk jaar garant staat voor een interessant colloqium.

Naast de interessante contacten met de standhouders gonst het tijdens Horecatel ook van plezierige randactiviteiten. Zo is er de nationale cocktailwedstrijd, georganiseerd door UBB (Union of Belgian Bartenders), de finale van de wedstrijd rond streekproducten van Apaq-W, de competitie vacuümkoken en de WexProCup, een krachtmeting van topchefs. Er wordt ook een Luxemburgse dag georganiseerd en animaties rond het thema ‘bier en gastronomie’.

en nieuwe kwaliteitsproducten ontdekken. Ambassadrice Arabelle Meirlaen (Li Cwerneu) verzamelt er tal van topchefs rond zich die u via kookdemo’s een staaltje van hun talenten demonstreren. Tijdens de tweede editie pakt het Gastronomisch Paleis uit met nog meer standhouders en dus nog meer delicatessen.

Sinds vorig jaar heeft Horecatel ook een Gastronomisch Paleis. Daar kunnen chefs ideeën opdoen

➜ www.horecatel.be ➜ www.wex.be

Horecatel, van 10 tot 13 maart in de gebouwen van Wex in Marche-enFamenne

Strategisch Innoveren Vlaanderen is een kmoinnovatieproject van Universiteit Hasselt met Europese en Vlaamse subsidies. Binnen het project krijgen kmo’s de kans om met een kernteam uit hun bedrijf en onder begeleiding van een ervaren consultant hun bedrijfsstrategie te (her)bepalen. Alle Vlaamse kmo’s kunnen deelnemen aan Strategisch Innoveren Vlaanderen. Het project is wel beperkt tot 25 deelnemers per Vlaamse provincie. Het project telt vijf stappen. Het intake-interview geeft een helder beeld van de onderneming, haar geschiedenis en de belangrijkste koerswijzigingen van de laatste twee tot vijf jaar. In een tweede stap vullen een vijftal medewerkers een vragenlijst in. Dit levert een scherpe foto op van de onderneming. Vervolgens confronteert de consultant dit groepje met het opgetekende profiel. In de derde stap wordt er gefocust op de omgeving waarin de kmo werkt

en de toekomstuitdagingen. In de vierde stap resulteert de discussie in maximum vijf actiepunten die worden vastgelegd in een strategisch plan van aanpak. Er wordt in overleg bepaald wie wat doet, met welk budget en op welke termijn. De laatste stap is de daadwerkelijke implementatie van een van de acties uit het actieplan met behulp van de consultant. Het begeleidingstraject heeft een waarde van ongeveer 6.600 euro. Dankzij Europese EFRO-subsidies en subsidies van de Vlaamse Overheid betaalt de ondernemer hiervan zelf slechts 1.580 euro. Kmo’s die interesse hebben in dit begeleidingsproject, kunnen vrijblijvend contact opnemen met projectcoördinator Lieze Poesen, tel. 011/26 86 40, lieze.poesen@uhasselt.be

Schoolvakanties

In onderstaande tabel geven we u de schoolvakanties mee van België en onze buurlanden. Schoolvakanties

Krokus 2013

Pasen 2013

Zomer 2013

Herfst 2013

Kerst 2013/2014

België

11/02/2013-17/02/2013

01/04/2013-14/04/2013

01/07/2013-31/08/2013

28/10/2013-03/11/2013

23/12/2013-05/01/2014

Frankrijk zone A

24/02/2013-10/03/2013

21/04/2013-05/05/2013

07/07/2013-02/09/2013

20/10/2013-03/11/2013

22/12/2013-05/01/2014

Frankrijk zone B

17/02/2013-13/03/2013

23/04/2013-06/05/2013

07/07/2013-02/09/2013

20/10/2013-03/11/2013

22/12/2013-05/01/2014

Frankrijk zone C

03/03/2013-17/03/2013

16/04/2013-29/04/2013

07/07/2013-02/09/2013

20/10/2013-03/11/2013

22/12/2013-05/01/2014

Nederland Zuid

23/02/2013-03/03/2013

27/04/2013-05/05/2013

29/06/2013-18/08/2013

12/10/2013-20/10/2013

21/12/2013-05/01/2014

Nederland Midden

16/02/2013-24/02/2013

27/04/2013-05/05/2013

13/07/2013-01/09/2013

19/10/2013-27/10/2013

21/12/2013-05/01/2014

Nederland Noord

16/02/2013-24/02/2013

27/04/2013-05/05/2013

06/07/2013-25/08/2013

19/10/2013-27/10/2013

21/12/2013-05/01/2014

Engeland

11/02/2013-25/02/2013

25/03/2013-12/04/2013

24/07/2013-30/08/2013

niet gekend

niet gekend

Duitsland (Baden-Wurttenberg)

/

25/03/2013-05/04/2013

25/07/2013-07/09/2013

28/10/2013-30/10/2013

23/12/2013-04/01/2014

Duitsland (Bayern)

11/02/2013-15/02/2013

25/03/2013-06/04/2013

31/07/2013-11/09/2013

28/10/2013-31/10/2013

23/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Berlin)

04/02/2013-09/02/2013

25/03/2013-06/04/2013

19/06/2013-02/08/2013

30/09/2013-12/10/2013

23/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Brandenburg)

04/02/2013-09/02/2013

27/03/2013-06/04/2013

20/06/2013-02/08/2013

30/09-12/10 + 01/11/2013

23/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Bremen)

31/01/2013-01/02/2013

16/03/2013-02/04/2013

27/06/2013-07/08/2013

30/09/2013-11/10/2013

23/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Hamburg)

2/1/13

04/03/2013-15/03/2013

20/06/2013-31/07/2013

04/10/2013-18/10/2013

19/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Hessen)

/

25/03/2013-06/04/2013

08/07/2013-16/08/2013

14/10/2013-26/10/2013

23/12/2013-11/01/2014

Duitsland (Meckl.-Vorpommeren)

04/02/2013-15/02/2013

25/03/2013-03/04/2013

22/06/2013-03/08/2013

14/10/2013-19/10/2013

23/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Niedersachsen)

31/01/2013-01/02/2013

16/03/2013-02/04/2013

27/06/2013-07/08/2013

04/10/2013-18/10/2013

23/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Nordrhein-Westfalen)

/

25/03/2013-06/04/2013

22/07/2013-03/09/2013

21/10/2013-02/11/2013

23/12/2013-07/01/2014

Duitsland (Rheinland-Pfalz)

/

20/03/2013-05/04/2013

08/07/2013-16/08/2013

04/10/2013-18/10/2013

23/12/2013-07/01/2014

Duitsland (Saarland)

11/02/2013-16/02/2013

25/03/2013-06/04/2013

08/07/2013-16/08/2013

21/10/2013-02/11/2013

20/12/2013-04/01/2014

Duitsland (Sachsen)

04/02/2013-15/02/2013

29/03/2013-06/04/2013

15/07/2013-23/08/2013

21/10/2013-01/11/2013

21/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Sachsen-Anhalt)

01/02/2013-08/02/2013

02/04/203-08/04/2013

15/07/2013-23/08/2013

21/10/2013-25/10/2013

18/12/2013-03/01/2014

Duitsland (Schleswig-Holstein)

/

25/03/2013-09/04/2013

24/06/2013-03/08/2013

04/10/2013-18/10/2013

23/12/2013-06/01/2014

Duitsland (Thüringen)

18/02/2013-23/02/2013

25/03/2013-06/04/2014

15/07/2013-23/08/2013

11/10/2013-02/11/2013

23/12/2013-04/01/2014


bezoek

10>13.03.2013

de afspraak voor de horecasector

Organisation: Wallonie Expo S.A. – + 32 (0) 84/340.800 – horecatel@wex.be

Smaakvol van kop tot staart Dompel u onder in de fantastische wereld van ISPC. Sla uw vinnen uit voor een verrassende tocht langs de meest smaakvolle specialiteiten. ISPC neemt u mee langs de lekkerste kazen, de beste wijnen, het meest malse vlees en de fijnste verse vis, speciaal voor u geselecteerd en afkomstig van over de hele wereld. Ontdek onze ambachtelijke streekproducten, hun herkomst, heerlijke smaakcombinaties en de beste tijd van het jaar om deze delicatessen te nuttigen. We bieden niet alleen topproducten, maar we bieden ook advies op maat. ISPC is uw culinaire inspiratiebron! Mogen we ook ú in onze nettten vangen?

ISPC Gent Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc-int.com ISPC Luik Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - Tél. : +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc-int.com Ontdek ons overweldigend aanbod op onze website www.ispc.be

Viscampagne_281x200.indd 1

17/12/12 16:56


Meer dan ooit hĂŠt assortiment om mee te koken.

Culinaire van Debic Verbeterd recept: Voller, rijker en romiger. Debic Info - p/a FrieslandCampina Professional - Grote Baan 34 - B-3560 Lummen, Tel.: 013 310 523 - e-mail: info.be@debic.com - www.debic.be


➜ I P.11 ➜ I getapt I

Biernieuws door Hans Bombeke

Burgemeester krijgt Lambiek Award Trouwe lezers weten dat we niet alle Awards en prijzen die onze brouwers vanuit de hele wereld naar huis brengen op de voet volgen. Het zijn er soms wat te veel om te volgen enerzijds en anderzijds bestaat de mooiste beloning voor een brouwer in het feit dat zijn bier in eigen land de weg naar de klant vindt. Armand De Belder (De 3 Fonteinen) en burgemeester Hugo Casaer

Soms zijn het echter de brouwers zelf die een prijs of een trofee uitloven. Jaarlijks worden in Brussel leden opgenomen in de Orde van de Roerstok, als dank voor hun inspanningen voor onze biercultuur. Onlangs werd zo de Lambiek Award uitgereikt door Horal, de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren, aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt inzake de promotie van de traditionele en unieke lambiekbier, geuze en kriek.

tussen de producenten en deze gemeente, die niet minder dan drie lambiekbrouwers op haar grondgebied heeft. Voornamelijk de populaire Kasteelfeesten droegen bij tot een goede verstandhouding en verdediging van gemeenschappelijke belangen. Dat werd helemaal duidelijk toen de gemeente besliste de leegstaande Colruyt-vestiging aan te kopen en er het bezoekers- en belevingscentrum

De Lambiek in onder te brengen. Men kan er meer te weten komen over de geschiedenis van deze unieke bieren en over hoe ze gebrouwen worden. De verschillende producenten worden er voorgesteld, en men kan er natuurlijk ook proeven. Tevens is de lokale toeristische dienst er gevestigd en kan men er dus terecht voor wandelingen en fietstochten met, uiteraard, vermelding van de ‘goede’ adresjes!

Burgemeester ontvangt prijs Dit jaar mocht burgemeester Hugo Casaer van Beersel de prijs in ontvangst nemen. Sinds vele jaren is er een nauwe samenwerking

Vrouwen en bier, de kat bij de melk?

Horecalid krijgt pluim van ‘The Guardian’ De Engelse krant The Guardian wijdde een artikel aan horeca wereldwijd. Voor ons land werd als beste het café The Daringman in Brussel vernoemd. Tweede in de rij werd Afspanning ’t Waagstuk aan de Stadswaag in Antwerpen.

De Eva-ploeg dankt Mevrouw Rosa Merckx Zonder bijbedoeling, tenzij uw aandacht te trekken. Gelukt, zie je wel! We kregen in de pers de laatste tijd al heel wat te lezen over verschillende initiatieven die ons willen overtuigen dat bier en vrouwen wél samengaan, en dat we het dan niet hebben over mierzoete drankjes. Ons moest je daar niet meer van overtuigen, vrouwen zetten de stap van consumptie naar bierbeleving sneller dan vele mannen. En terecht! Maar, beginnen we gerust bij het begin: in de oudheid, bij de Mesopotamiërs was brouwen al een vrouwenzaak. De dochter van Godinmoeder Ninhursag werd geëerd als godin van het bier. Ninkasi werd bezongen en in die lofliederen vinden we hele brouwrecepten terug. Er werd bier geofferd en dat werd natuurlijk door priesteressen gebrouwen. Onderdeel huishouden Maar ook later en dichter bij huis bleek brouwen een vrouwenzaak, en vast onderdeel van het huishouden. De mannen werkten op het veld, waren op jacht. Of zaten ze misschien

in de kroeg? In ieder geval, het zou zo blijven tot de middeleeuwen. Pas dan zien we dat het brouwen vooral in de abdijen (ook de nonnen brouwden!) verfijnd werd en is er voor het eerst sprake van industrialisering van het brouwen. Waarbij de mannen het stilaan overnemen. Reden genoeg dus om aan het onderwerp enige aandacht te besteden en dat doet een bevlogen Sofie Van Rafelghem. Van oorsprong reisreporter kwam ze tijdens een opdracht in contact met de bierwereld en werd haar interesse gewekt. Ze ervoer de bierwereld als een mannenwereld, maar ontdekte dat het niet altijd zo geweest was. Tegelijkertijd ontdekte ze tal van clichés die halsstarrig de ronde doen als het over vrouwen en bier gaat. Ze besloot de uitdaging aan te gaan en zette verschillende initiatieven op poten om de wisselwerking vrouwen en bier wat beter in de verf te zetten. Naast diverse presentatieavonden organiseerde ze met enkele vriendinnen een Vrouwen en Bierdag bij brouwerij Alvinne in Moen (Zwevegem).

Verschillende activiteiten Verschillende informatieve activiteiten vulden de dag: er werd gekookt, er was een brouwdemonstratie, cocktails met bier werden met vaardige hand samengesteld en er was bier- en chocoladeproeverij. Ook werd uitgebreid geproefd van het bier dat de vriendinnen ter plaatse brouwden, en dat, o toeval, de naam Eva meekreeg. Mevrouw Rosa Merckx kreeg de eer, en vooral het genoegen, het eerste glas te heffen en te proosten op het welslagen van de dag. Mevrouw Merckx begon als jonge medewerker in de administratie bij Liefmans en zou het jaren later tot eerste vrouwelijke brouwer van het land schoppen. Een heus brouwmonument, dus. De Eva-ploeg kon moeilijk iemand beter vinden om de dag te openen. Het was vooral gezellig en dus de ideale manier om anderen over ‘de meet’ te krijgen. We zagen veel clichés sneuvelen maar bleven niet lang genoeg om ook de dames te zien sneuvelen. Of is dat ook een cliché? Alleszins voortdoen, dames!

Jan Haelterman baat samen met echtgenote Caroline al een viertal jaar ’t Waagstuk uit en trekt daarbij voluit de kaart van de speciale bieren en streekgerechten. Beuling met appelspijs of gekapt met kriekskes, men komt van ver om er zich te goed aan te doen. En dan het bier, natuurlijk. Een bescheiden maar mooie kaart met een kleine 120 bieren, waarvan tien van ’t vat. Bovendien een aantal die geregeld wisselen zodat er steeds wel iets

nieuws te proeven is. Maar ook de vaste kaart is niet zomaar bijeen gegooid en vormt een mooie presentatie van onze bekende soorten. Trappisten en geuzes zijn ruim aanwezig, maar uiteraard ook tal van andere speciaalbieren. De passie voor bier werd gestroomlijnd door het volgen van de cursus Bierkenner aan CVO provincie Antwerpen. Maar liefde voor bier en lekker eten zijn natuurlijk niet genoeg om vandaag de dag een horecazaak professioneel in leven te houden. Het mag niet verwonderen dat Jan een geïnteresseerd lid is van Horeca Vlaanderen en alles wat voor zijn zaak een meerwaarde vormt op de voet volgt.

RESTAURANT BUTLER Probeer gratis, geen verborgen kosten. geen risico’s

“Een vernieuwend kassaregister systeem dat werkt op iPAD/iPhone en beschikbaar is in de App Store.”

Winnaar van de Innovation Award Horeca Servvices 2012 WWW.POSIOS.COM / INFO@POSIOS.COM


➜ I P.12 ➜ I Horeca-Lid in de kijker I

Een combinatie van hotelervaring en zakelijke kennis

Sally Dens en Carl Cabooter zagen ruimte voor een all-suites hotel in Mechelen. © Michael De Lausnay

In 1984 startte oud-voetballer Paul Dens een restaurant aan de Vaartdijk in Mechelen. Al snel kwamen er ook kamers bij, en geleidelijk groeide Het Gulden Anker tot een hotel met actueel 34 kamers. Rond de eeuwwisseling nam de volgende generatie over. “Het Gulden Anker was voor ons een geadopteerd kindje; nu hebben we onze eigen baby”, zegt dochter Sally Dens in de lounge van het pas geopende VixX Hotel. Mechelen heeft de voorbije decennia een merkwaardige evolutie doorlopen. In de jaren 1980 was de stad aan de Dijle vooral een slapend provincienest waar niet zoveel te beleven viel. Hotels waren op de vingers van een hand te tellen. Toen Het Gulden Anker in 1987 doorgroeide naar de hotelfunctie, waren er hooguit 100 hotelbedden in Mechelen. Anno 2013 bedraagt het aantal hotelbedden in Mechelen een veelvoud van dit aantal, en verscheidene hotelketens hebben de stad ontdekt en het toerisme opgevijzeld. Toch is er nog ruimte voor een origineel concept. Zo meenden Sally Dens en Carl Cabooter die, gepokt en gemazeld in de hotelbusiness, op zoek gingen naar een nieuwe uitdaging. Het nieuwe all-suites VixX Hotel opende op 6 november 2012 haar deuren. Een luxueus all-suites hotel in een stad als Mechelen, het lijkt een gewaagde onderneming. Sally Dens: “Ach, weet je, twintig jaar geleden was dit concept allicht onhaalbaar geweest in Mechelen. Maar de stad is geëvolueerd en heeft een plaats verworven bij de

cultuursteden in Vlaanderen. Het toerisme boomt. Bovendien heb je een belangrijk businesscliënteel dat op zoek is naar een hogere standaard. Als je ziet dat Het Gulden Anker na al die jaren nog steeds een bezetting tussen 70 en 80 procent haalt, dan voel je in je vingertoppen dat er in de stad nog ruimte is voor nieuwe initiatieven. De eerste maanden bewijzen dat het kan. We zitten al een tijdje in het vak. De feeling en ervaring die we in de jaren hebben opgebouwd, hopen we nu te kunnen valoriseren.”

‘De feeling en ervaring die we in de jaren hebben opgebouwd, hopen we nu te kunnen valoriseren’ Jullie hadden net zo goed Het Gulden Anker een facelift kunnen geven. Waarom hebben jullie voor een nieuwbouw gekozen? “Het Gulden Anker is in de loop der jaren organisch gegroeid. In 1987 werd naast het restaurant een dokterswoning bijgekocht waarin 15 kamers werden ondergebracht. In de jaren die volgden werden nog enkele aanpalende panden gekocht en kwamen er telkens kamers bij. Daardoor heeft het gebouw een ietwat grillige structuur, en laat het zich moeilijk verbouwen. Bovendien heeft Het Gulden Anker een trouw en goed cliënteel. Vele gasten komen voor het restaurant en boeken een kamer. Voor die stamgasten hoeft het hotel niet noodzakelijk te veranderen. We hebben overwogen om kamers samen te voegen, om grotere kamers en ruimere badkamers te creëren, maar dan investeren we en snijden we tegelijk in ons eigen vlees. Na

veel wikken en wegen hebben we besloten om in de binnenstad met een totaal nieuw concept van start te gaan, waarbij we stapje hoger mikken. We wilden niet zomaar een hotel openen. Het moest anders zijn dan de bestaande hotels. Daarom hebben we ook samengewerkt met een designer, Ilse De Meulemeester.” Hoe zou je het concept van VixX omschrijven? “Trendy en tijdloos, dat is de beste samenvatting. We hebben geopteerd voor een designlook, zonder in de val te trappen van de modegrillen. Daarom hebben we gekozen voor een sober design, less is more. Licht is in overvloed aanwezig in het hotel. Licht en ruimte zijn belangrijk in het concept. We stappen ook af van het klassieke hotelgevoel. De acht kamers zijn echte suites, met een aparte zithoek, een kitchenette en een terras. Alle kamers hebben ook een apart toilet, dock station, living colors… Voor de badkamer hebben we geopteerd voor een regendouche, douche én bad, een universeel stopcontact en een apart toilet. Tevens is er ook een dakterras, waar gasten in de zomer kunnen vertoeven met een uniek zicht over Mechelen. We hebben met dit concept trachten in te spelen op de toenemende vraag naar ‘langblijvers’; expats of mensen die hier in Mechelen projecten dienen op te starten. We ontvangen immers niet alleen toeristen die één of

twee dagen aanmeren in Mechelen, maar ook business people die voor langere tijd ankeren in Mechelen. Ook zij moeten zich thuis voelen in VixX. We hebben veel aandacht besteed aan de gezelligheid van de ontbijtruimte. Maar we hebben geen restaurant. Er is keuze genoeg aan degelijke restaurants binnen wandelafstand. En wie toch een bed boven zijn restaurant wil, trachten we te leiden naar Het Gulden Anker, dat gastronomisch een goede reputatie heeft.” Een hotel als VixX zou je eerder in de grootstad verwachten. “In Amsterdam of Antwerpen vind je wel vergelijkbare concepten. Maar het spreekt voor zich dat we in Mechelen niet dezelfde prijzen kunnen hanteren als in de grootstad. Wij kunnen de suites aanbieden voor 150 of 160 euro, ontbijt, parking, wifi inbegrepen.” Hoewel VixX duidelijk een luxueus concept is, hebben jullie maar 3 sterren. “Dat klopt, en dat heeft uitsluitend te maken met het feit dat wij – momenteel - geen nachtbewaking hebben. Het Gulden Anker heeft wel vier sterren hoewel het qua inrichting van de kamers minder luxueus is dan VixX. Sterren zeggen gelukkig niet alles. Zoals dat ook bij de restaurants het geval is.”

Waar komt de ietwat vreemde naam VixX vandaan? “Het hotel zou eigenlijk Mint Hotel heten, een verwijzing naar de Muntstraat waar het gelegen is. We vonden dat een frisse naam, kort en krachtig. Maar toen we de naam wilden beschermen, bleek een hotelgroep er de dag voordien mee aan de haal te zijn gegaan. Met onze designer zijn we toen gaan brainstormen. Waarom maak je er geen VixX van, refererend naar munt, werd er gesuggereerd. Vixx klinkt ook mooi in de verschillende talen. Door de vorm van de letters is het bovendien een mooie naam.” Jij bent opgegroeid in het familiehotel. Is dat een voordeel? Ik denk het wel. Na mijn humaniora ben ik hotelmanagement gaan studeren in Wemmel. Maar ik heb die studies niet voltooid. Om de eenvoudige reden dat ik vond dat wat op school verteld werd, ver van de realiteit van elke dag stond. De hotelervaring is onbetaalbaar in onze branche. Je voelt in je vingertoppen wat een klant wil, en wat hij niet wil. Mijn man is bovendien handelsingenieur. Alles wat hij gestudeerd heeft, kan hij op een of andere manier toepassen in de hotelbusiness. Zo vullen we elkaar perfect aan: ik heb de hotelervaring, hij heeft de business knowledge.” Henk Van Nieuwenhove


➜ I P.13 ➜ I energie I

Over de

Energie­besparing, een lichtend voorbeeld

Slechtste hotel ter wereld wordt hit

gemiddelde energiebesparing van meer dan 20% op. De levensduur van TL-lampen is ook veel langer geworden.

en gaan 10 keer langer mee. De laatste jaren zijn spaarlampen veel goedkoper geworden in

Spaarlampen verbruiken 5 keer minder energie dan een gloeilamp

aanschaf. Ze zijn nu ook in meerdere vormen verkrijgbaar, aangepast aan uw specifieke behoeften.

In 2013 start Horeca Vlaanderen Krant een nieuwe reeks over energiebesparing.

Wist u dat u voor een ‘newlighting’ of ‘relighting’ kunt genieten van premies vanwege de distributie­ netbeheerders. Bovendien komt ‘relighting’ ook in aanmerking voor verhoogde investeringsaftrek in verhouding tot de verkregen verhoging van het energetisch rendement.

Gloeilampen produceren slechts voor 10% licht en voor 90% warmte. Waar mogelijk worden ze dus best vervangen door energiezuinige verlichting, bijv. spaarlampen of TL-lampen. Bij TL-lampen is de keuze van de armaturen ook zeer belangrijk. Aluminium spiegelarmaturen geven veel meer licht door een hoger rendement. Ook het installeren van een elektronische ballast levert een

Met dank aan de Energiecoach Meer info op ➜ www.energiesparen.be rubriek subsidies of bij: michel.vangorp@unizo.be.

➜ I uit de regio's I

Proef van de hop­scheuten in Poperinge

grens Het hotel Hans Brinker in Amsterdam moet het als slechtste hotel ter wereld logischerwijs niet hebben van de uitstekende reviews op ratingwebsites. Maar het management laat de moed niet zakken. Integendeel, het hotel speelt zijn negatieve kanten uit als troeven in een opvallend ludieke campagne en dat heeft zijn doel niet gemist. Backpackers vechten er nu om een plaatsje. Grappige slogans als ‘Nu met bedden op elke kamer’, ‘We zijn een kei in het verliezen van jouw bagage’, ‘Eigenlijk kan het niet meer erger maar we doen gewoon ons best’ en ‘Hier gebruik je gordijnen om je af te drogen’ hebben de populariteit van het Hans Brinker-hotel de hoogte ingejaagd. Reizigers appreciëren duidelijk de eerlijkheid van de accommodatie. Gasten betalen dan ook maar zo’n 20 euro per nacht voor dat minimum aan comfort. Voor die prijs zijn ze meestal aangenaam verrast als ze toekomen. De bezoekers hebben zich op het ergste voorbereid en zijn na het inchecken meestal blij vast te stellen dat het niet zo erg is als ze verwacht hadden.

Japanners echte fijnproevers Michelin kende Tokio opnieuw de titel van beste culinaire hoofdstad toe. Het is al het zesde jaar op rij dat de Japanse stad de hoofdprijs wegkaapt. “De Japanse gastronomie is nog creatiever en innovatiever dan vroeger”, oordeelde Michael Ellis, internationaal directeur van de Michelin-gids, “De kwaliteit en de vaardigheden die de chefs in de regio Kanto tentoonspreiden, zijn elk jaar beter en bevestigen de positie van Japan als een toonaangevend culinair land.”

Van 1 maart tot 15 april staan in Poperinge de hopscheuten opnieuw op de kaart. In 2008 startte Toerisme Poperinge en Horeca Poperinge met een eerste Hopscheutenfestival. De naam werd in 2012 aangepast naar Maand van de Hopscheuten, maar het idee blijft hetzelfde: op eigen tempo proeven van de hopscheuten in een restaurant naar keuze. Tijdens deze zesde editie nemen zes restaurants deel. De chefs presenteren een unieke suggestie bereid met hopscheuten. U reserveert het best vooraf een tafeltje want hopscheuten worden dagvers aangekocht. ➜ www.toerismepoperinge.be

INFRAROOD TERRASVERWARMERS aan uitzonderlijke prijzen Infra Tech professionele terrasverwarmer Optimaal genieten van uw avond buiten op uw terras of balkon kan nu met deze RVS terrasverwarmer. Zet hem aan en u heeft direct resultaat. De infrarood stralingswarmte werkt zeer efficiënt en doelgericht. Na het inschakelen volgt een zeer snelle opwarmtijd. De straling wordt niet door de wind beïnvloed of verdreven. Het materiaal waaruit de Infra Tech vervaardigd is, is geborsteld roestvrij staal. Dit staat borg voor een zeer lange levensduur, terwijl het borsteleffect een heel mooie look geeft aan het armatuur. Voordelen van infrarood verwarming zijn geen luchtverplaatsing • geen zuurstofverbruik • geen condensvorming • geen geluid Infra Tech met rooster of glas: te gebruiken onder droge omstandigheden: onder overdekte terrassen, in fabrieken, kerken en scholen, feesttenten, agrarische sector (biggenstal, enz, ...). Infra Tech met glas en regenkap: voor buiten- en binnengebruik. Optie: verplaatsbaar statief met een hoogte van 2 meter.

LIFE STYLE bvba Klapstraat 7, 9831 St-Martens-Latem, T: 09 282 65 21, F: 09 282 74 43, info@lifestyle.be, www.lifestyle.be

Tokio werd door de gids ook geprezen voor haar groot aantal driesterrenrestaurants. Ondanks het feit dat er ‘slechts’ veertien overblijven - twee minder dan vorig jaar - heeft de stad nog steeds het grootste aantal restaurants met drie Michelinsterren ter wereld. Twaalf daarvan zijn gespecialiseerd in het bereiden van fugu, een kogelvis die dodelijk kan zijn als hij niet goed klaargemaakt wordt. Japan kent een lange gastronomische traditie en hecht veel belang aan de prijzen. In Tokio alleen al kregen dit jaar niet minder dan 242 restaurants een of meerdere Michelin-sterren toegekend.


➜ I P.14 ➜ I actueel I

4 daagse HORECA trend & inspiratiereis naar NEW YORK**** Ontdek de toekomst van de Belgische horeca in The Big Apple Van maandag 23 september tot vrijdag 27 september 2013 Voor leden van Horeca Vlaanderen: slechts 1.995 euro  Niet-leden: 2.500 euro

- Flavours – healthy fresh food - Dean & Deluca – food market Trendy hot spot drink outlets - Stumpton Coffee Bar - Rice to Riches - desserts concept - Miss Lily’s Variety – juice bar - Argo Tea bar - Tea Lounge - Death & Co – coctail bar - Apotheke – Out of the box bar - Macao Trading - Please don’t tell – worlds best coctailbar 5 REDENEN WAAROM DEZE TREND & INSPIRATIEREIS EEN MUST IS VOOR BELGISCHE HORECAONDERNEMERS

Iedereen kent het New York van de imponerende skyline van Manhattan, het vrijheidsbeeld, Times Square, Broadway, Central Park, Wall Street, grote musea en beroemde winkels als Macy’s. Maar naast deze toeristische trekpleisters valt er ook bruisend horecaleven te ontdekken! De stad der steden is een veelzijdige, multiculturele mix van snel opkomende wijken en oude gloriën. Waar jong en oud naast elkaar leven, waar hippe bars zich meten met de old time klassiekers: New York is de bakermat van de horecasector. Vanuit de Big Apple waaien de trends over naar de rest van de wereld! Hoe gaan de New Yorkers om met hot topics als ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’? Zijn de ‘Food Tribes’ de nieuwe hype? Hoe ziet de toekomst eruit als food nog meer een vorm van lifestyle wordt? In New York kun je het vandaag allemaal al ontdekken en beleven. Horeca Vlaanderen en Foodstep nemen u mee op een unieke inspiratiereis naar New York!

TRENDY HOTSPOTS TIJDENS DE HORECA VLAANDEREN TRENDTOUR  rendy hot spot restaurants T - Brasserie Pigalle - Haertland Brewery - Restaurant Seqoia - Ellen’s Stardust Dinner - Restaurant Blue Note Jazz - Max Brenner Chocolat Experience - Napkin Burger - Markt - Spice Market – asian specialties - Chipotle - Fig & Olive Trendy hot spot hotels & hotel bars - ACE Hotel - Thompson Less Hotel - Hotel Stay - The Standard Hotel - Bar Pleiades (Surrey Hotel) - Gansevoort Hotel - Tribeca Grand Hotel - The Waldorf Astoria Hotel Trendy food outlets & markets - Farmers Market - Whole Foods Market - Cold Stone creamery - Eataly – Italian Market - Trader Joe

- New York is dé wereldwijde trendsetter op vlak van horeca. De ervaren gidsen van Foodstep leiden u naar de meest interessante plaatsen die voor Vlaamse horecaondernemers nuttig zijn. - Foodstep laat u niet alleen de verschillende horecazaken zien, maar kadert ook bij alle locaties het businessconcept, de onderscheidende aanpak en laat u waar mogelijk ook kennismaken met de plaatselijke ondernemer of manager. - Dankzij de groepsreis en het voordeeltarief dat Horeca Vlaanderen biedt, is de kostprijs voor deze kwaliteitsvolle trendtour naar New York uiterst voordelig! Zelf naar New York reizen is beduidend duurder. - De wereld van horeca en trends staat centraal tijdens deze reis. Maar naast ondernemerschap is er uiteraard ook tijd voor ontspanning en eigen activiteiten. - Tijdens deze reis ontdekt u New York zonder stress: alles wordt voor u geregeld en de ervaren gidsen van Foodstep begeleiden u 24/24u in het Nederlands.

De Horeca Vlaanderen trend & inspiratiereis naar New York is 4 dagen niet ‘in’ uw zaak, maar ‘aan’ uw zaak werken! Grijp deze unieke kans om de nieuwste trends op vlak van horeca en gastvrijheid te ontdekken in deze fantastische wereldstad. En vooral: laat u inspireren om zelf aan de slag te gaan met de horeca van de toekomst: kijk, voel, ruik, beleef en geniet!

Donderdag 26 september 2013 - Vrij ontbijt - Check-out hotel voor 12 u. - Vrije ochtend in New York - 15.30 u. transfer naar de luchthaven - 18.30 u. vlucht New York – Brussel

REISPROGRAMMA

INBEGREPEN IN DEZE STUDIEREIS - Vluchten, taksen en transfers van en naar New York vanuit Brussel - Hotelovernachtingen in een luxueus hotel in hartje New York - Vakkundige, Nederlandstalige reisbegeleiders van Foodstep die meereizen vanuit Brussel - Alle maaltijden en bezoeken aan bezienswaardigheden (zie programma) - Persoonlijke uitgaven en dranken zijn niet inbegrepen in de prijs - Supplement eenpersoonskamer 450 euro

Maandag 23 september 2013 - Ochtendvlucht (10 u.) Brussel – New York met Jet Airways (dankzij het tijdsverschil komen we aan op dezelfde dag in New York (12.30 u.) - Check-in Hotel Best Western President Times Square (onder voorbehoud) - Vrije middag - Bezoek aan Empire State Building met adembenemend uitzicht over New York - Diner in Heartland Brewery in het Empire State Building

Vrijdag 27 september 2013 - Aankomst in Brussel rond 8.00 u. in de ochtend

Dinsdag 24 september 2013 - Ontbijt - Trendtour door Manhattan - New York, met eveneens bezoek aan Greenwich Village, Ground Zero, China Town en Wall Street - Lunch in Brooklyn Diner - Vervolg trendtour - Avondmaal in AJ Maxwell’s - Vrije avond en overnachting in hotel

BEL OF MAIL NU OM UW DEELNAME TE BEVESTIGEN!

Woensdag 25 september 2013 - Ontbijt bij Ellens Stardust Dinner op Broadway - Vervolg trendtour door Manhattan - Vrije lunch en vrije middag in New York (mogelijkheid shoppen 5th Avenue, bezoek Central Park…) - Avondmaal in de wereldbekende Blue Note Jazz Club (met Jazz concert) - Overnachting in het hotel

Opgelet! Inschrijven kan maar tot uiterlijk 30 maart 2013.

Hoe uw deelname bevestigen? Dat kan eenvoudig! Neem telefonisch contact op met Foodstep op het nummer +32(0)14/703.302 of mail naar Jesse Geboers (jg@foodstep.be) om uw deelname te bevestigen.

Prijs: Leden van Horeca Vlaanderen: 1.995 euro Niet-leden: 2.500 euro


➜ I P.15 ➜ I Rentabiliteit I

De weg naar meer rentabiliteit Uw horecazaak staat niet alleen. In uw buurt zijn er diverse horecazaken die sowieso uw cliënteel beïnvloeden. Het is dus uiterst belangrijk om uw concurrenten te kennen. Als u een beter zicht hebt op de concurrentie, kunt u aan uw eigen bedrijfsstrategie werken.

Analyseer uw eigen situatie, bekijk de concurrentie, weet wie uw klanten zijn en sleutel aan de menukaart Imago en klanten Wie zijn hun klanten? Welke prijzen hanteren ze en wat krijgt de klant daarvoor? Wat is het imago van uw concurrenten? Daarvoor kunt u het best zelf eens de voeten onder tafel schuiven bij de concurrenten, maar ook van de commentaren van klanten op reviewsites kunt u wijzer worden. Al zijn die laatste niet altijd waarheidsgetrouw. Misschien had de klant een slechte dag of was er even een personeelsprobleem.

© Wouter Van Vooren

In de verschillende edities van Horeca Vlaanderen Krant dit jaar gaan we op zoek hoe we een meer rendabele horecazaak kunnen uitbaten. Basisvereiste daarbij is dat u uw huidige situatie grondig analyseert om zo te sleutelen aan de pijnpunten.

Een rendabele horecazaak begint met een inzicht in uw eigen situatie. Waar staat u nu en waar wilt u naartoe? Een SWOT-analyse, analyse van strengths, weaknesses, opportunities en threads, helpt u aardig op weg. Houd ook eens een SWOT-analyse samen met de medewerkers. Vaak werkt dat zeer verhelderend.

Analyseer de sterke en zwakke punten van de concurrenten. Bekijk hun menukaart, hun team, ga na hoe klantvriendelijk de concurrenten zijn, welke betaalkaarten ze aanvaarden en hoe ze reclame maken voor hun zaak. Leg die zaken naast uw bedrijfsvoering en kijk waar u nog iets van kunt leren. Dat betekent niet meteen dat u de prijzen moet laten zakken omdat ze goedkoper zijn. Een horecazaak moet rendabel blijven. Ken uw klanten De volgende stap is om uw eigen klanten beter te leren kennen. Welk cliënteel hebt u en welk cliënteel zou u graag hebben? Wat verwachten ze? Hoe communiceert u met hen?

Ten slotte moet u uw menukaart grondig analyseren. Hoe is de verhouding tussen vraag en aanbod? Bereken de kostprijs van de verwerkte ingrediënten, ga na hoeveel gerechten u verkoopt en kijk wat de meest rendabele gerechten zijn. Haal die naar voor op de menukaart en prijs ze ook op andere manieren aan, bijvoorbeeld op een krijtbord.

Zo gezegd “Als je een koe melkt en geen gras geeft, komt daar na verloop van tijd geen melk meer uit, hé.”

Jeroen Meus over de malaise in Foodcost Is de foodcost te hoog? Dan moet u volgende mogelijke oorzaken analyseren. Misschien zijn er problemen bij de productie: het ontbreken van een technische fiche of foute portionering. Mogelijk worden er ook fouten gemaakt bij de bereiding zodat er te veel verlies is. Of het zou kunnen dat het zaalpersoneel te veel steken laat vallen door foute bestellingen door te geven. Ook moet u nagaan of uw leveranciers geen foute producten of kwantiteiten leveren. Uiteraard moet uw verkoopprijs in verhouding zijn met de kwaliteit en kwantiteit van het aangebodene. Een rendabele horecazaak is dus duidelijk een kwestie van analyse, organisatie en opleiding en motivatie van het personeel.

de horeca in Het Laatste Nieuws.

“Koken heeft voor mij weinig te maken met Picasso op een bord. Wij zijn ambachtsmensen. De klant wil volgens mij ook dat het eten op zijn bord duurzaam en herkenbaar is.”

Jo Bussels (Radis Noir) in De Morgen.

“Wie bij de top gaat eten moet veeleisend zijn. Maar om ons

In volgende kranten reiken we u een aantal praktijkvoorbeelden aan. Katia Belloy Met dank aan Henri Roosen

niveau te behouden, moesten we uitbreiden. Op elke afdeling. In de keuken, in de zaal en op de administratie. Twaalf man extra.

Horeca Vorming Vlaanderen organiseert cursussen restaurant­ management. Henri Roosen maakt dan samen met u een evaluatie van de huidige situatie om samen op zoek te gaan naar meer rentabiliteit. Voor de verschillende data en locaties kunt u terecht op: ➜ www.horecavormingvlaanderen.be

Plots hadden we niet langer een restaurant, maar een kmo.”

Gert De Mangeleer en Joachim Boudens (Hertog Jan) in Het Nieuwsblad.

➜ I in de kijker I

“Er bestaat inderdaad een groot gevaar dat Belgische topkeukens

Uw zaak in de kijker Horeca beweegt. Moet bewegen: een nieuwe zaak, een nieuwe inrichting, een origineel thema... vele redenen zijn goed om uw zaak in de kijker te zetten. Voor onze leden, die weten wat professioneel horecamanagement is, reserveren wij daarom graag ruimte in deze krant. Mail of stuur per post uw nieuwe projecten en wij selecteren er de meest innoverende uit. Nieuwe general manager aangesteld bij Flanders Hotel Holding Flanders Hotel Holding benoemt Vincent Vermeulen tot general manager van de Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem. Vincent Vermeulen heeft een ruime ervaring als food & beverages manager en hospitality consultant in binnen- en buitenland. Vincent

was voordien onder meer actief als food & beverages manager bij Viage in Brussel en in het casino van Knokke en deed ervaring op in tweesterrenrestaurant L’Oasis (Frankrijk) en het Lanesborough Hotel in Londen. “Auberge du Pêcheur is een mooie samenvatting van de internationale ervaring die ik heb opgedaan in het hotelvak, de catering en de topgastronomie. Deze achtergrond gecombineerd met het feit dat de

verdwijnen. De lasten die wij moeten Pêcheur een grote en bestendige naam is in de gastronomie hebben voor mij de doorslag gegeven om deze uitdaging met beide handen aan te nemen. Mijn visie voor de toekomst bouwt verder op de vaste waarden van het huis: gastvrijheid, kwaliteit en oog voor detail. Ik wil mijn team verder versterken, de communicatie stroomlijnen en innovatie brengen”, aldus Vincent Vermeulen. Om dit te verwezenlijken, kijkt Vincent naar andere bedrijfstakken om best practices over te nemen, maar ook naar de groep. “Ik wil een echte kruisbestuiving binnen de Flanders Hotel Holding stimuleren.” Flanders Hotel Holding is eigenaar van Auberge du Pêcheur in SintMartens-Latem, Gosset Hotel en cateringbedrijf Dîner Privé in GrootBijgaarden, Hotel Serwir in SintNiklaas en Charl’s in Knokke.

De Auberge du Pêcheur omvat een hotel, een gastronomisch restaurant Orangerie en een brasserie The Green. Als hotel biedt Auberge du Pêcheur 32 comfortabele kamers aan. De Orangerie heeft één Michelin-ster en beschikt over een prachtig terras langs de oevers van de Leie. De brasserie The Green (Bib Gourmand) heeft een prachtige binnenkoer met terras. ➜ www.auberge-du-pecheur.be ➜ www.flandershotelholding.be

betalen, liggen zó hoog. En voor ons is het zo moeilijk omdat wij met mensen werken. We kunnen geen machines inzetten. Het gaat om die twee handjes. Maar met de lasten die we hebben, is dat niet altijd evident. Ons werk maakt niet alleen deel uit van het Belgisch bruto nationaal product, maar de gastronomie maakt ook deel uit van

Hebt u ook iets nieuws te melden en bent u lid van de Federatie? Laat het ons weten. Mail: krant@horeca.be adres: Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. Vergeet niet uw lidnummer en eventuele foto’s toe te voegen.

ons patrimonium.”

Peter Goossens (Hof Van Cleve) in Het Nieuwsblad.


➜ I P.16 ➜ I Thema I

Terrasinrichting bepaalt sfeer en cliënteel Vermijd volgende terugkerende fouten - Ondoordachte inplanting van het terras (bv. vlakbij de dienstingang of bij de afvalcontainers) wat lawaai- of geurhinder oplevert. - Te dicht bij de straatkant, zonder een degelijke terrasafsluiting. - De tafels worden te dicht bij elkaar geplaatst, waardoor de klanten geen privacy hebben en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en andere personen met een handicap ver te zoeken is. - Verkeerde plaatsing van de deur waardoor de klanten last krijgen van de tocht. - Ongeschikt meubilair. - Beperk obstakels (zoals parasolvoeten of -masten) zoveel mogelijk voor het gemak van klanten en personeel. Een parasolmast met daaraan

meerdere vrij hangende parasols is een interessante optie: zo wordt een groot gebied overkapt en moet weinig ruimte ingeleverd worden. - Verkeerde kleuren die niet bij het geheel passen of waar men snel op uitgekeken raakt. Kies voor kleuren en een herkenbaar logo die de zaak een eigen identiteit geven. - Verkeerde keuze terrasverwarming. - Materialen die niet weerbestendig of onderhoudsvriendelijk zijn. Kies voor gebruiksgemak en tijdswinst, bijvoorbeeld met waterdoorlatende kussens die geen water vasthouden. Na een fikse regenbui kunnen die gewoon worden uitgeklopt. Ze hoeven dus niet steeds binnengehaald worden. - Onevenwichtige balans tussen de zon- en schaduwkant op het terras.

Nieuwigheden Voor heel wat horecazaken, vooral voor degene die eten serveren, geldt het terras als verlenging van de zaak. Het terras creëert bijkomende capaciteit en dus ook omzet. Een sfeervol ingericht terras zorgt er ook voor dat de horecazaak in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Om de beschikbare ruimte gedurende alle seizoenen optimaal te benutten, is het belangrijk om met verschillende facetten rekening te houden. Het kan interessant zijn om je te laten adviseren door een specialist die een totaalconcept aanbiedt waarin terrasoverkapping, verlichting, verwarming, meubilair... worden geïntegreerd om een samenhangend en geslaagd geheel te krijgen. Houd daarbij voor ogen

welke sfeer u met de zaak wilt opwekken en welk doel uw terras heeft (zonneterras of zomer- en winterterras). De reglementering binnen de gemeente of stad valt ook niet te negeren. In functie daarvan kiest u de terrasoverkapping (bv. zonnezeil), maar ook de materiaalsoort (hout, aluminium...) en – ook heel belangrijk voor het geheel – de kleuren. Hoe het terras er in werkelijkheid zal uitzien, is gemakkelijk voor te stellen dankzij de gemaakte 3D-simulaties. Specifiek cliënteel aantrekken Ook met de gewijzigde rookwetgeving blijven rokers een belangrijk deel van het horecacliënteel uitmaken. Steeds meer zaken treffen voorzieningen om deze doelgroep te blijven aantrekken. Het terras uitbreiden met een terrasoverkapping (met steunpalen)

kan, indien toegelaten door de gemeente of de stad, een interessante investering zijn. Hou er rekening mee dat ook op vlak van het ophangen van asbakken aan de voorgevels regels kunnen gelden (bv. in Brugge). Voor een all-year-round comfort kan het terras ook uitgerust worden met terrasverwarming. Zorg er wel voor dat ook niet-rokers zich welkom voelen op het terras. Wie een jonger publiek wil aantrekken, kan kiezen voor loungesets en meubilair in opvallende kleuren. Integreer bij de aanleg van een houten terrasvloer ook steeds een hellend vlak bij de aanleg zodat ook rolstoelgebruikers de zaak zonder problemen kunnen binnengaan. Door de voordelen (bijkomende zitplaatsen die het hele jaar beschikbaar zijn), kan de investering mogelijk op korte termijn terugverdiend worden. Lore D’hont

Reglementering Om de uitbouw van terrassen te vergemakkelijken, zou het interessant zijn dat de administratieve procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning bij de overheid versoepeld werd. De meeste gemeente- en stadsbesturen leggen de inrichting van een overdekt terras aan banden op vlak van kleur, materiaalkeuze, grootte van het terras... Dat schrikt uitbaters af om de investering aan te gaan. Er zijn steeds meer gemeenten die standaardschermen voorschrijven voor de inrichting van terrassen voor horecazaken. De gemeente Sint-Niklaas deed dit niet alleen voor terrasschermen, maar sinds 2010 ook voor parasols. In Brugge zijn vaste terrassen verboden tussen 15 november en

15 maart. Dit jaar bevraagt Horeca Brugge bij alle horecazaken of ze voorstander zijn van vaste terrassen, rekening houdend met het rookverbod. Op basis daarvan wordt overlegd met het stadsbestuur. Brugge telt meer dan 300 terrassen die – op een handvol uitzonderingen na – afgebroken en opgeborgen worden tijdens de verboden periode. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee. De uitbaters en de stad Brugge willen nagaan of de investering in vaste terrassen opweegt tegen de potentiële omzet en een mogelijk gewijzigd uitzicht van het historische Brugge. De reglementering voor gesloten terrassen in Antwerpen werd vastgelegd in een aparte verordening bij de vernieuwde bouwcode. Antwerpen kent ook een uitgebreid terrasreglement voor

Bij de inrichting van het terras wordt gestreefd naar een totaallook op maat van de zaak. Verlies ook de accessoires (zoals vloerbekleding, verlichting, vazen...) niet uit het oog. Er wordt steeds vaker gekozen voor sterk uitgesproken uitvoeringen van terrasschermen. Denk aan combinaties van beton, roestvrij staal en glas. Via in de hoogte verstelbare terrasschermen kan hinderlijke, kille wind tijdens de winter tegengehouden en een aangenaam verkoelend zomerbriesje doorgelaten worden.

open terrassen, die wel het hele jaar door uitgebaat mogen worden. Zo moeten parasols bij open terrassen reclamevrij zijn met uitzondering van een klein logo van maximum 20 cm op de neerhangende parasolboord. Terrasschermen moeten volledig doorzichtig zijn, op het onderste gedeelte van maximum 40 cm hoog na. Daar mag reclame staan. Ook zonnetenten zijn reclamevrij, met uitzondering van reclame of een logo van maximum 20 cm hoog op de neerhangende boord. Ook het logo op tafels, stoelen en plantenbakken moet klein zijn. Andere terraselementen mogen geen logo’s dragen. Wordt het terras niet gebruikt, dan moet het opgeborgen worden.

Overkapping De klassieke overkapping met een zeil dat op- en afrolt op een doekbuis wordt steeds vaker vervangen door terrasoverkapping waarbij het doek in plooien opvouwt. Zo kunnen veel grotere afmetingen verkregen worden (tot max. 13 m breedte x 9 m uitval). Het doek wordt steeds uit één deel gemaakt, wat het gebruik van tussengoten en eventuele waterinfiltratie overbodig maakt. Op vlak van doekkeuze wordt steeds vaker geopteerd voor pvc-doeken. Die garanderen naast uv-bestendigheid ook een perfecte waterdichtheid. Ze hebben een langere levensduur en zijn gemakkelijk te onderhouden dan acryldoek (af te spuiten met een hogedrukreiniger).

Lore D’hont

Zonnezeilen Naast de klassieke terrasoverkappingen zijn ook

zonnezeilen in opmars. Zonnezeilen weren de zon en geven tegelijkertijd extra cachet aan de horecazaak. Ze vonden hun oorsprong in de nautische industrie en zijn beschik­ baar in alle mogelijke vormen en afmetingen (> 100m²). Ze kunnen zowel elektrisch als manueel bediend worden. Meubilair Waterproof meubilair en kussens zijn interessante investeringen in België. Terrasverwarming Nieuw zijn ook de elektrische terras­ verwarmingselementen die kunnen worden ingebouwd onder een houten terrasvloer en tussen het bovenen onderdoek. Zo kunnen klanten genieten van een op- en neerwaartse stralingswarmte aan de onderbenen. Biochemische vuren op basis van bio-ethanol genereren warmte en introduceren tegelijkertijd een design-element op het terras. Terrasverlichting Uplighters worden steeds vaker gebruikt. Bij deze verlichtingsarmaturen schijnt de lichtbron op het (meestal witte) doek met reflectie op de tafels tot gevolg. Naast de klassieke functionele LED- of halogeenverlichting, laat ook sfeerverlichting (lichtkubussen, lichtballen...) zich opmerken. Lore D’hont


➜ I P.17 ➜ I boeken I

De intuïtieve keuken van Arabelle Meirlaen België telt tal van sterren, maar we hebben maar één vrouwelijke sterrenchef: Arabelle Meirlaen van Li Cwerneu. Zij drukt duidelijk haar vrouwelijke stempel op een keuken die gebaseerd is op intuïtie en wat groeit in haar tuin. Mijn intuïtieve keuken is niet zomaar een kookboek, het is een boek met allerlei wetenswaardigheden over voeding en gezondheid. “Dit boek is het verhaal van alles wat ik heb

meegemaakt en geleerd, als vrouw, als onderneemster, als chef”, zo vat Arabelle Meirlaen het zelf samen. Mijn intuïtieve keuken, Arabelle Meirlaen, tekst en foto’s Jean-Pierre Gabriel, 45 euro (excl. verzendingskosten) ➜ www.licwerneu.be Katia Belloy

De vier seizoenen van het Belgisch bier hoorden dat hij zijn politieke kap aan de wilgen hing en directeur van de Belgische Brouwers zou worden.

maken het doorbladeren en lezen luchtiger. Doelgroep zijn ongetwijfeld de ‘beginners’ die er een mooie introductie mee krijgen. Maar ook gevestigde bierfanaten hebben er iets aan: je krijgt er immers de persoonlijke benadering van iemand die niet alleen een uitgesproken kenner is, maar ook mee weegt op het beleid van de Brouwersfederatie. En dit, zoals gezegd, niet alleen met aandacht voor de grote gevestigde waarden, maar ook voor de voorzichtige nieuwkomers , de kleinere spelers op de biermarkt.

Niet alleen de grote namen in de bierwereld zouden er allicht wel bij varen, ook de aandacht voor de kleintjes zou erop vooruit gaan. Althans, dat durfden we hopen. Onze hoop was terecht, zo blijkt nu. In zijn nieuwe boek De vier seizoenen van het Belgisch bier geeft Sven Gatz tekst en uitleg omtrent bieren en brouwen en stelt hij een eigenzinnige lijst op van bieren en in welk seizoen ze voor hem het beste passen.

We kennen Sven Gatz al langer als eminent bierliefhebber en hobbybrouwer. Het was dan ook goed nieuws toen we enkele jaren geleden

Je zou kunnen vragen of ondertussen niet alles geschreven is over bier, maar Gatz bewijst met een frisse en andere aanpak dat er nog veel te vertellen valt. Ook de opmaak van het boek oogt fris en vele illustraties

De vier seizoenen van het Belgisch bier, Sven Gatz, Uitgeverij Van Halewyck, 19,95 euro Hans Bombeke

Hopper, hét magazine voor bierliefhebbers

Knokke heeft hoogste sterren­ dichtheid ter wereld

en reportages zorgen door de wol gewassen bier- en andere culinaire journalisten, voor de foto’s werden gedegen fotografen aangetrokken.

* * * * * *

ToPRESTAURAnTS lES MEIllEURES TABlES

ToERISME KnoKKE-HEIST vzw Zeedijk-Knokke 660 8300 Knokke-Heist T+32(0)50 630 380 F+32(0)50 630 390 toerisme@knokke-heist.be www.knokke-heist.be

Wat meteen opvalt, is dat er, binnen de begrenzing van de bierwereld, artikels aan een brede waaier van onderwerpen gepubliceerd worden. Van onderwijs tot de hopteelt, van monumenten zoals Orval tot de beginnende brouwers van Curtius, van Stella-brouwer tot Duvelbrouwer, je kunt niet zeggen dat het niet allemaal aan bod komt.

DU ZWIN IN DE ZWINR EGIO - DE L A RÉGION Guide Michelingids 2013 * 13+ Gault&Milla

Bierliefhebbers hadden het al langer in de gaten: er zou een nieuw biertijdschrift verschijnen. De geruchten gonsden en bleven gonzen, het zou een zware bevalling worden. Maar dan, eindelijk, was het zo ver: Hopper was er, en pakte al direct stevig uit. En dat neem je het best letterlijk, want dit magazine telt niet minder dan 226 bladzijden! Nu ja, met een verschijningsfrequentie van één per kwartaal heb je de tijd om het grondig te lezen. We struinen er even door, maar geven nu al de raad: ga snel naar de krantenwinkel om Hopper zelf aan te schaffen! Zowat alle geneugten die met bierbeleving te maken hebben, komen ruim aan bod: toerisme, eten, koken, proeven… Voor de teksten

Men zet een professioneel proefpanel naast een consumentenpanel, men laat bekende en onbekende bierliefhebbers aan het woord. Eerlijk, we hadden met minder ook tevreden geweest, maar de informatie die we hier bij elkaar vinden is ronduit groots. Een niet te missen informatieschakel voor al wie op welke manier dan ook met bier te maken heeft.

KNOKKE-HEIST

u 2013

TABlES 2013 ToPRESTAURAnTS 2013 / lES MEIllEURES

V.U.: Daniël Despiegelaere, Zeedijk-Knokke

660, 8300 Knokke-Heist

Editie / Édition 2013

PUUR GENIETEN@ WWW.KNOKKE-HEIST.BE EIST.BE FAITES LE PLEIN D’EXPÉRIENCES@ WWW.KNOKKE-H

Dit eerste nummer kost 9,99 euro, maar Hopper zal in de toekomst 14,95 euro kosten. Niet weinig, maar als je het ons vraagt, elke eurocent waard.

Toerisme Knokke-Heist bracht de vierde editie van de brochure Toprestaurants in de Zwinregio uit. De Zwinregio biedt 27 sterren binnen een straal van 22 kilometer rond Knokke-Heist, of 13,2 sterren per 100.000 inwoners. Met dergelijke score is de Zwinregio het walhalla van de gastronomie. Hiermee laat deze streek klassieke gastropolen als Lyon, Dijon of Reims ver achter zich. Aan het firmament van de Zwinregio schitteren zes sterren meer dan in 2010, het eerste jaar dat deze brochure in de markt werd gezet.

➜ www.hoppermagazine.be ➜ www.knokke-heist.info Hans Bombeke Katia Belloy


➜ I P.18 ➜ I Belgen in het buitenland I

Brussels Sprouts in Singapore komt. Als je naar de supermarkt gaat, zal de kassierster je helpen met inpakken, en vaak zal iemand je aankopen zelfs mee naar de wagen helpen dragen.”

Emmanuel Stroobant: “Al is de personeelskost relatief laag in Singapore, het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerde medewerkers te vinden.”

Niet Jeroen Meus of SOS Piet is Belgiës meest populaire televisiekok. Dat is Emmanuel Stroobant (44), geboren en getogen in Luik, maar nu al bijna 20 jaar ‘on the road’ in Australië en Azië. In Singapore runt hij vijf succesvolle restaurants, maar de blonde kok is vooral bekend als Chef in Black op de populaire kookzender Asian Food Channel, waar hij in tien landen 45 miljoen kijkers haalt. Singapore is geen evidente keuze. Hoe bent u daar terechtgekomen? “Op mijn 25ste kreeg ik de kans om naar Australië te vertrekken. Ik bleef er vier jaar en was er wild van. Maar ik was ook gefascineerd door de Aziatische keuken, en de beste plek om die beter te leren kennen is… Azië. In 1997 vertrok ik naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Een buitengewone ervaring was dat. Twee jaar later strandde ik in Singapore, voor mij de ideale omgeving, een goed georganiseerd land, veilig en netjes, mensen die gereisd hebben en met kennis van zaken spreken over food and wine. Bovendien is import de normaalste zaak in het kleine land, en dat is vanuit het oogpunt van de chef een zeer belangrijk argument.” Hoe moeilijk is het om een business op te starten in Singapore? “Relatief gemakkelijk. De onderhandelingen worden meestal online gevoerd. En je kunt een Private Limited, het equivalent van onze bvba, opstarten voor amper 500 euro. Je moet natuurlijk

contracten afsluiten, licenties halen, personeelskwesties oplossen… maar dat alles is klaar en duidelijk geregeld. Ondernemerschap wordt aangemoedigd in Singapore. Bovendien betaal je minder belastingen en btw. De huurprijzen daarentegen swingen de pan uit. En al is de personeelskost relatief laag, het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerde medewerkers te vinden. Conclusie: het is een land dat mogelijkheden biedt, als je bereid bent om te werken.” Wat is uw Belgische achtergrond? “Ik ben afkomstig van Luik, waar ik op mijn 16de als plongeur ging werken om mijn studies te kunnen

/kg

5€

koffiepotten en schalen en messen

betalen. Het was de atmosfeer in de keuken die me bijzonder aantrok. Enkele jaren later kon ik met een leercontract starten in de Hostellerie Saint Roch in Comblainau-Pont. Ik werkte nog voor een aantal restaurants alvorens chef te worden in restaurant Le Bal in Luik. Een van de voordelen van het beroep is dat je de kans krijgt om te reizen en zo kwam ik in de VS en in Canada terecht. Na drie jaar Le Bal besloot ik het ruime sop te kiezen en vertrok ik naar Australië. Maar ik ben mijn Belgische achtergrond niet vergeten. Een van mijn restaurants in Singapore heet Brussels Sprouts. Je moet er maar eens mosselen met friet komen eten. Uit België voer ik mosselen en grijze garnalen, bier, chocolade en kazen in.” Wat is de rijkdom van de keuken van Singapore? “Singapore is een jong land. Minder dan 50 jaar geleden was het nog een deel van Maleisië. De keuken is gebaseerd op een grote waaier van Maleisische tradities. Gerechten als Laksa Lemak, een pittige garnalensoep, Kway Teow, rijstschotel met varken en zeevruchten, of Chili Crab behoren tot die lokale tradities. De voorbije 20 jaar hebben de hawkers, de typische

/kg

10€

alleen voor lepels en vorken

AANKOOP

van verzilverde bestekken, koffiepotten, schalen enz... in verzilverd metaal

Tel: 0475 44 40 35 - christoff1965@hotmail.com

straatrestaurants, geleidelijk moeten plaatsruimen voor meer verfijnde restaurants. En vermits Singapore zeer kosmopolitisch is, vind je nu Japanse naast Italiaanse restaurants, klassieke Franse naast Belgische keuken.”

‘Toen we hier mosselen met Belgisch bier gingen promoten, was dat meteen een schot in de roos’ Hoe combineert u de Aziatische met de Belgische keuken? “Ik hou niet van fusion, maar ik hou er wel van te spelen met ingrediënten. De inwoners van Singapore houden van bier en zeevruchten. Toen we hier mosselen met Belgisch bier gingen promoten, was dat meteen een schot in de roos. We zijn gestart met moules marinières, maar toen kwam de vraag naar lokale ingrediënten. Vandaag kun je bij ons ook chili mussels of laksa mussels eten. Bier is in Singapore bovendien a big thing. Het is het bindmiddel tussen de locals en de expats. Heel belangrijk is dat je rekening houdt met de leefgewoonten van de lokale bevolking. Respect, beleefdheid, service zijn even belangrijk als wat er op het bord

Hoe bent u een televisiester geworden? “(lacht) Brat Pitt is een ster, ik ben gewoon een tv-kok die enkele tvseries ingeblikt heeft en af en toe op het scherm verschijnt. Het begon toen een vriendin me vroeg om mee te werken aan een reisprogramma waarin ik met de motor rondtrek en overal de keuken in duik om te proeven en met de chefs te praten. Zo heb ik kunnen rondzwerven in Macau, Hong Kong, Thailand, Vietnam… Het is een geweldige ervaring, waarbij ik fantastische mensen heb ontmoet, schitterende plaatsen heb ontdekt en buitengewone, maar ook soms minder goede dingen heb geproefd. Voor mij smaakt het naar meer.” Wat is de impact van uw televisiewerk op uw restaurants? “Geen, om eerlijk te zijn. Het tv-werk bezorgt me geen extra klanten. Ik sta ook niet zelf te koken in mijn programma’s. Het helpt me wel om personeel te vinden. De spin off van het tv-werk is natuurlijk wel belangrijk: je wordt gevraagd als gastchef, je hoeft niet in de rij te staan voor een feestje, en een hele hoop mooie mensen willen met jou op de foto (lacht).” Droomt u ervan om een restaurant in Europa of België te starten? “Daar ben ik niet echt mee bezig. In Singapore heb ik mijn leven opgebouwd: mijn gezin, mijn restaurants, mijn team… Ik vind het wel jammer dat Michelin er geen sterren uitreikt. Die uitdaging mis ik in Singapore. Sinds vier jaar behoort mijn restaurant Saint Pierre tot Relais et Châteaux, en dat is zowat het hoogste wat ik in Singapore kan bereiken. Terugkeren naar België zou niet makkelijk zijn na bijna 20 jaar. Ik zou weer van nul moeten beginnen... but I also learn to never say never!” Henk Van Nieuwenhove


nië ssel en Wallo

ECHO anderen, Bru

Ho.Re.Ca Vla DECEMBER 2009 MaanDElijks s En augustu BEhalvE in juni : MEChElEn afgiftEkantooR vzw. MaRkEting afzEnDER: hoRECalaan 111 / Bus 4 anspaCh 1000 BRussEl

Technische

.Ca Vlaan nisaties Ho.Re

psorga bij de beroe

ongevallen worden

vele arbeids ➜ Bedrijven met

Pagina 1 werktijdregeling het register voor Dimona light en Pagina 2 ch logiesdecreet Nieuw toeristis Pagina 3 (vervolg) ch logiesdecreet Nieuw toeristis Pagina 4 (vervolg) ch logiesdecreet ➜ Nieuw toeristis ordeel! - neem uw ledenvo ➜ Eco-cheques

Dimona

l en Wallonië

deren, Brusse

aangesloten fiche voor leden

bestraft!

Pagina 5 ding Het concurrentiebe Pagina 6 (vervolg) ➜ Ecocheques ➜ Nuttige tips 8 Pagina 7 en nen teksten 2009 Index versche

ouDen! jDRegeLing bijh l Fonds en R VooR WeRkti deze naar het Waarborg en SociaaEen praktiriaat. Light? RegiSte en. Aan e gebeur nieuwe aangift tijdregibovendien een aangifte wordt dimona geeld. In de Full stratie gekopp nisch. istratie electro beurt deze tijdsreg aangifte de electronische bij dat D.w.z. hte ur als het verwac zowel het beginu even. worden aangeg einduur moeten een forfaiwordt dimona Aan de Light eld. In dit istratie gekopp taire tijdsreg van 5 men tijdsblokken systeem koopt oktoEcho verder horeca of  uur. (zie s’ op ‘actuele dossier ber, of de rubriek ). avlaanderen.be www.fedhorec

secreta naar het sociaal r in te vulom dit registe sche toelichting r zelf. kt op het registe len werd afgedru

dient een in de horeca Voor extra’s gea- aangifte te specifieke dimon de horetoegelicht in r bij te beuren. Zoals r heeft dient een registe maand oktobe De werkgever nca echo van de de plaats waar gelege de keuze tussen houden op iedere tewerkgede werkgever Dimoers worden a en de Light heidswerknem zgn. Full Dimon register gevoor ien moet dit die opteerden steld. Bovend na. Werkgevers bewaard. Het 1 januari jaar worden vanaf vijf of e Light, durend de dimona a gemakkelijk zich op een naar de dimon register dient n zodat 2010 overstappen org plaats te bevinde van het Waarb toegankelijke inspectie Light ontvingen om van de sociale een uitnodiging de ambtenaren van neen Sociaal Fonds ling ik kennis kunnen voor werktijdrege er op elk ogenbl een register per kalenderjaar toe. register wordt artikel licht Het Dit men. len. Het nieuwe systeem van de ecocheque dubhet kalente bestel l een de Belgische D.w.z. dat u voor is evenweOp markt

WaaRVooR Dienen eCoCheQueS, VeRVoLg.

Horeca Echo

houdt met de impact ervan op het milieu. Dit vanaf de ontwerpfase tot de verwerking van het product na de levensduur ervan. Op Europees niveau werd een ecolabel ontwikkeld. Dit label ziet er uit als een bloem en ontwikkelt zich stilaan als referentie voor milieuvriendelijk e producten.

Vi. bevordering van aandacht voor de natuur Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout.

Meer informatie vindt u op www.fair-timber.be en www.pefc.be. Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

GEZOCHT: ACTIEVE VENNOOT voor kleine maar succesvolle en stijlvolle pizzeria in centrum Brugge wegens ziekte echtgenote. Voorts wordt er enkel gewerkt met jobstudenten. Geinteresseerde kandidaten kunnen contact nemen via gsmnr. 0498/12.82.20

BRUGGE, horecazaak/feestzaal over te nemen op 100m van de grote markt in een historische kelder. 100 zitplaatsen, instapklaar. Voor meer inlichtingen of een afspraak, 0486 79 02 16

sprakelijk zal gesteld worden voor een ‘gebeurlijk ongeval’, hangt ervan af of u al dan niet ‘in fout’ bent, m.a.w. of u al dan niet al het nodige heeft gedaan om ongevallen te vermijden. eCoCheQueS VeRPLiCht in De hoReCaSeCtoR? Op 8 juli 2009 werd voor de horecasector een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koopkracht gesloten. Deze CAO voorziet in de toekenning van een éénmalige premie, van € 25 voor het jaar 2009, en € 250 voor het jaar 200. Deze premie wordt in principe toegekend onder vorm van ecocheques. Afwijken was mogelijk, tot 0 november 2009 via een overeenkomst op ondernemingsni veau. Indien geen afwijkende overeenkomst werd gesloten voor deze datum bent u verplicht de werknemers ecocheques toe te kennen. Voor studenten aan solidariteitsbijdr agen geldt deze verplichting niet.

‘Wij Zijn niet VeRantWooRDeLijk VooR gebeuRLijke ongeVaLLen’ U heeft dit bord waarschijnlijk al in vele zaken gezien. Mogelijks hangt het ook in uw zaak. Iedereen heeft het recht om zo’n bord in zijn zaak op te hangen, maar wij willen u er op wijzen dat u, door het loutere ophangen van dit bord, uw aansprakelijkheid in principe niet uitsluit. Of u al dan niet aan-

Te koop aan spotpr. wgns stopz. expressomach. astoria en koffiemolen santos: 500 eur, kassa casio en printer epson: 250 eur, wijnkoeler 3kr: 150 eur, gaskookvuur en pannenk. plaat: 125 eur, pastakoker/friteuse op voet 125 eur regio veurne 0478/661869

Uit de hand te koop: Merelbeke (Melsen), Gaversesteenweg 857 Café ’t Oud Melsen, woon-en handelshuis met handelsfonds, opp: 703 m², KI 763 euro, epc waarde: 401 kWh/m²-certificaatnummer 20120918-0001206755-00000002-2, wg, vg 16/4/1982-20/9/199518/5/2001, gdv, gvkr, gvv, bez. op afspraak, alle inl. Notaris. J. Hulsbosch, tel. 09/233.33.43

nuttige tiPS VeRgeet niet De einDjaaRSPRe mie aan te geVen! In de horecasector wordt de eindejaarspremi e aan de werknemers betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever moet wel de bruto-eindejaars premie van zijn werknemers doorgeven aan het Fonds. De meeste sociale secretariaten doen dit voor u maar het kan geen kwaad te controleren of zij dit wel effectief doen. Geeft u de eindejaarspremie zelf aan, dan moet u ten laatste op 0 januari het daartoe bestemde formulier ingevuld terugzenden naar het Sociaal Fonds Horeca.

➜ I zoekertjes I

In Horeca Echo van februari leest u meer over volgende onderwerpen: - Kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekbaar? - Billijke vergoeding hotelkamers - FAVV: heffingen 2013 - Flexibiliteit in deeltijdse arbeid - Minimumlonen bedienden vanaf 1 januari ’13 - Mijn werknemer belandt in de gevangenis, want nu?

volgende cauden. Light FSCrstaat bijgehozijn kwam reeds dientvoor Forest Stewardship CounDe dimona uitvoerig aan bod in de ho-deze electro nische werkgever tegorieën een nieuw registe van producten 200 Naast die door een derjaar met ecolabel cil. PEFC staat voor Program for reca Echo2 van bele aangifte. Elke werknemer the Enregister voor en zgn. beschikbaar: um op- de maanden september . gedurende maxim e dient ook een aan te vragen dorsement of Forerst Certification. november. aangift Hieronder uit de horeca vindt u het tweede Dit bijgehouden. tissuepapierprod gesteld wordt ucten, kopieer- en dagen tewerkdeel van de dregeling te worden zijndit niet regisgouvernementele, onafhankelijeenvolgende lijst van werktij ecologische producmerkt en aft van bebijhouden van correct verf overeenkoms enniet r wordt gewaargrafisch papier, vernis voor binHet registe rd zonder winstoogmerk ke Dit organisaties l ten. Letnkoms tionnee met een arbeids t op, Sociaa ecocheques kunnen enkel rg en die ien gesanc vloerbekleding, een arbeidsoveree d door het Waarbonenhuis, harde ter wordt bovend bodemel het verantwoorde tot doel voorde hebben gebruiktwerk paalde duur of is voorgelever worden RSZgegevens producten en .diende het bosbevan bevat reven verbeteraars en groeimedia, Het jk omsch met het verlies machineadFonds Horeca encertificering heer via voor een duideli sten opgenomen te bevorderen. einduur van op deze en lijst. Als het de Light dimona u als mer of extra. beginaan afwasmiddelen, den werkne handafwasmidde verbon len, van de extra, € 875 tot een gelegenheids werkgever ecocheques de pauzes... toekent aandeuwduur van geldboetes van allesreinigers, wasmiddelen ministratieve voor textiel, de prestaties, ncties Deze certificeringsyst werknemers werkbent u verplicht de werkneemen garanderen bestaat uit een ien zijn ook strafsa het registertextielproducten een gelegenheids , televisies. € 6250. Bovend Ieder blad uit De dimona voor dat het hout afkomstig is van duurzaam dubbels. mers dag te informeren en per over de inhoud vanuitscheurbare t steeds per mogelijk. origineel en twee n nemer gebeur beheerde bossen. Ze dragen bij tot deze lijst. waarop teruggezonde (zie ook www.fedhorecavlaanstopte wordenUiteraard voor elke dag behaalden niet al de producDeze dienen prestatie. M.a.w. zetting van de ontbossing en het eenactuele deren.be rubriek behoud dossiers) ies verricht moet ten uit deze prestat categorieën een ecolabel. een extra  van de biodiversiteit door de illegale Op www.ecolabel.be kan u vinden over houtkap te bestrijden. Door die systemen V. bevordering van ecodesign: producten welke producten het precies gaat. Deze kent de consument de oorsprong en diensten die voldoen aan criteria van het van website vermeldt bovendien de verdelers hout dat hij aankoopt en kan hij het europese ecolabel die convan deze producten. troleren. ‘Ecodesign’ wil zeggen dat men bij het ontwikkelen van een product rekening

➜ I P.19

Wegens immigratie, overname handelsfonds. Goedlopende tearoom met bijhorende chocoladewinkel. Gelegen in het oude stadscentrum van Antwerpen. Vraagprijs: € 39.000. Contact: 0492 87 30 96

Charmehotel -B&B Vl Brabant: weg wegens gezondheidsredenen 5 kamers, met prof. keuken, restaurant, ruime parking. Vergunningen in orde en mogelijkheid tot woonst. Verschillende overnameformules mogelijk, ideaal voor jonge starters. Info 0479/601879 TE HUUR te Sint-Niklaas, NIEUW ATELIER 350m2, HACCP voedingsgekeurd, volledig nieuw ingericht. 350m2 atelier +150m2 ruimte lossen-laden van camionetten, totaliteit ±500m2. Inclusief 30m2 koel- vriesruimtes, grondstoffenmagazijn, bureelruimte, douches enz. Voor bakkerij, groothandel, traiteur en andere HACCP bedrijvigheden Eventueel nieuwe Rotorovens over te nemen. ALLE INFO: gsm: 0477.733.116, e-mail: info.mvr@skynet.be

zoeker t plaa tsenj?e

www.f

Ga

edhor naar ecavla ander zoe en.be/ en vul kertjes HET formu

lier in .

Te koop of over te nemen op unique ligging rond brugge met totale opp van ± 4000 m² (E30), bestaand hotel, uitbreiding mogelijk, geschikt voor andere doeleinden, stopzetting wegens geen opvolging. contact 0496/230756 Restaurant/Brasserie 100 couverts in funktie te huur. Goed uitgerust, rendabel en gegarandeerde omzet, terras, speeltuigen. In toeristisch gebied Hoge Venen. Inventaris over te nemen/te huur. Inlichtingen: restoalouer@gmail.com Vertrouwelijk.

Over te nemen: Taverne met feestzaal (80 pl.) en terras (150 pl.); binnen 50 pl. Toeristische ligging: kruispunt voetveer Schellebelle, Kalkense Meersen en fietsroutes. 25 jaar 1ste eigenaar, niet gebonden aan brouwerij. Interesse bel: 0472 95 69 13

6 7

Horeca Echo is een publicatie exclusief voor de leden van Horeca Vlaanderen, Brussel en Wallonie.

➜ I nieuwe leden I

➜ I colofon I

HoReCa Vlaanderen mocht in NOVEMBER 2012 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca: Salons Carlton - S.C.G.M. - Aalst, In De Hemel - Aalst, Tiffany's - Adinkerke, Traiteur Vismet - Alsemberg, La Torre - Antwerpen, Fiskebar - Antwerpen, Sessibon - Balen, 'T Spinnewiel - Beveren-Waas, Leffe Plaza (Brasserie) - Blankenberge, De Reisduif/D'oude Smisse (Café/Feestz.) - Blankenberge, De Kroeg - Boutersem, Bouwelse Frietchop - Bouwel/Grobbendonk, Matahari - Bredene, Mijnheer Missuwe Roland Fritz - Bredene, Malpertuus-'T Voske - Brugge, Sorbetiere 'De Medici' - Brugge, Home Cooking/Traiteur Ducheyne - Brugge, St.-Louis (Frituur) - Deerlijk, 'T Draakske (Frituur) - Deurne (Antwerpen), Dienst Jeugdtoerisme - Dworp, Ter Elst (Recreatie & Congres) - Edegem, Den Oude Aert - Geel, Brasserie Basic - Genk, Vrijmoed - Gent, 'T Krekelhof (Feestzalen/Seminaries) - Gooik, Blue Note - Halle, Banmolens - Harelbeke, Dele - Hasselt, Tc Tennifun Vzw - Hoegaarden, Het Moment (Bistro/Tea-Room) - Ieper, T'eetstamenee - Kampenhout, 'T Stampertje - Kinrooi, P & C Consult - Knokke, 'T Blekkertje (Eethuis) - Koksijde, L'atelier De Mathilde - Koksijde, Brasserie Absolut - Leuven, Carré (Rest./Grill) - Lichtaart, 'T Ligtdaar - Lichtaart, 'T Oud Lier - Lier, D'oude Pastorie - Lochristi, Sport - Lovendegem, Bvba Lotier - Malle, Ta Soupe Soepbar - Mechelen, Culinaria - Merksem (Antwerpen), De Herthoeve (Feestzalen) - Merksplas, De Slappen Uier (Eetcaffee) - Nijlen, Pasta Vespa - Ninove, Puur Restaurant - Ninove, Big-Food (Event Catering) - Olen, Bistroom De Baron - Oostende, Vijfwegen (Htl/Brasserie) - Rumbeke, De Schelde - Schellebelle, Roemeens Hof - Sint-Niklaas, 'T Korennaer - Sint-Niklaas, Bootjeshuis - Tervuren, Markt 4 (Tea-Room/Brasserie) - Tielt, De Kleine Graaf - Tongeren, Broodjes Checkpoint - Turnhout, Hermes - Velm, De Arend - Veurne, Gasthof De Roskam - Vorselaar, De Cingel (Taverne) - Vosselaar, Tout A Fait Sophie (Catering) - Watou, Hargo Catering - Weelde, 'T Schuutjen - Wichelen, 7 Senses (Rest.-Bar-Lounge) - Zandhoven, 'T Nonnebos - Zonnebeke, Bistrot La Vadrouille - Zwevezele

HoReCa Vlaanderen mocht in december 2012 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca: Sint Annakring (Taverne) - Aalst, Calla's - Aalter, Panos Aarschot - Aarschot, Pampas - Antwerpen, Café Local (Dancing) - Antwerpen, 'T Hof Van Eden (Rest./Tav.) - Antwerpen, Digital Bosch - Antwerpen, Bourla (Café-Rest.) - Antwerpen, Nian (Bistro) - Beerse, De Gastronoom - Beveren (Leie), Willem Tell - Blankenberge, Les Vedettes (Brasserie) - Blankenberge, Oosterstaketsel - Blankenberge, De Krikke - Boezinge, Eyckerhof - Bornem, 'T Buikske Rond - Destelbergen, Panos Diest - Diest, 'T Kobbetje - Dikkebus, Opus 3 (Lounge Bar) - Diksmuide, De Molen (Brasserie) - Doel, De Zwaan - Dworp, Lunch Garden (Resto) - Edegem, La Luna - Galmaarden, Patio - Genk, Quick - Genk, The Smash (Cafetaria) - Gent, Blaarmeersen - Gent, Pampas (Resto) - Gent, Sala Thai 3 - Gent, De Casserolle - Gent, Keizershof - Gent, Soepbar Ventura - Gent, 'T Gents Fonduehuisje - Gent, All Roud Coocking 'Benny Callewaert' - Gullegem, Quick Kinepolis - Hasselt, Mabo - Herent, De Dubbele Arend (Eetcafé) - Hooglede, Quick Houthalen - Houthalen-Helchteren, Firenze (Yssalon) - Itegem, Maison Kerkhove B&B - Kerkhove, In De Zon - Kluisbergen, 2K's Lunch - Knokke-Heist, Baldus Palinghuis - Koksijde, Te Lande (Rest./Tea-R.) - Langemark, De Komma - Leuven, Corfou - Leuven, Tables Lier - Lier, De Kasteeldreef (Café-Biljart) - Lovendegem, Kristoffel (Hotel-Rest.) - Middelkerke, In 'T Malouke (Rest./Frit./Broodjesbar) - Mol, 'T Saffloerke (Eetkaffee) - Mol, Le Chevalier - Oostende, Efes - Opglabbeek, Doorn 12 - Oudenaarde, Bruegel - Pittem, Zilverbergstatie (Café/Feestzaal) - Rumbeke, @ Brownies (Taverne) - Schoten, Maes K. - Sint-Andries, Westrem (Frituur) - Sint-Denijs-Westrem, Planet Yoghurt - Sint-Niklaas, Winston (Taverne-Rest.) - Sint-Truiden, Snackbar - Sint-Truiden, The Mixed - Tielen, Bo Maison - Tielt, Bonita - Tongeren, Ratatouille (Praatcafé) - Veurne, Brasserie Lowie - Veurne, T Croonhof - Veurne, Geert (Htl/Rest./Tea-R.) - Westerlo, 'T Hellegat (Eetkaffee) - Westouter, Table D'amis Markt 14 - Zomergem

Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs. Provincie Antwerpen: Danny Vanhees, tel. 0474/88 00 02 Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32 Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61 Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

word nu lid! En geniet van talvan voordelen

Aarzel niet en vraag een infopakket aan via www.horecavlaanderen.be (klik op ‘lid worden’) Of word vandaag nog lid:

Redactie Verduyn Publishing, Katia Belloy Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11 krant@horeca.be Redactiemedewerkers Willem Bonneux, Lore D’hont, Régine Kerzmann, Jonas Maris, Luc Vander Elst, Henk Van Nieuwenhove, Ludwig Verduyn, Leo Vernimmen Adverteren? Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen tel.: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 info@elma.be www.elma.be

Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11 fed.vlaanderen@horeca.be www.horecavlaanderen.be

➜ Gratis eerstelijns juridisch advies ➜ Onmiddellijke beschikking over officiële documenten ➜ Nieuwsbrieven, Flashes, Horeca Echo ➜ Gratis infosessies ➜ Sabamkorting ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij ISPC ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij HANOS ➜ Voordeeltarief op CCD betalingen bij Europabank ➜ En nog zoveel andere ledenvoordelen

Verantwoordelijke uitgever André Descheemaecker

Kennis is macht Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten. Degelijke en correcte informatie, kort op de bal, is dan ook van groot belang. Horeca Vlaanderen maakt er een punt van de leden tijdig en duidelijk te informeren over wat er reilt en zeilt in de sector. Aantal is meer macht En dat is niet het enige. De Federatie verdedigt uw belangen door dik en dun. En hiervoor hebben we u nodig. Hoe sterker de beroepsvereniging, hoe meer middelen, hoe meer macht en hoe meer redenen de politiek en de overheid hebben om naar ons te luisteren en onze eisen in te willigen.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage*: Geen personeel: € 100 1 tot 4 voltijds equivalenten: € 160 5 tot 9 voltijds equivalenten: € 220 10 tot 19 voltijds equivalenten: € 300 20 tot 49 voltijds equivalenten: € 400 50 of meer voltijds equivalenten: € 1.200 * 100% fiscaal aftrekbaar Nog geen lid van uw beroepsvereniging? Sluit u dan vandaag nog aan bij Horeca Vlaanderen!

Bent u momenteel nog niet aangesloten bij Horeca Vlaanderen?* Schrijf dan vandaag nog uw lidmaatschapsbijdrage over op rekeningnummer BE78 7350 1047 6186 en schrijf in de mededeling uw e-mailadres.Wij zullen dan snel contact met u nemen. * Krijgt u wel maandelijks de Horeca Vlaanderen Krant maar niet de Horeca Echo? Dan bent u nog geen lid van Horeca Vlaanderen.

Contactpersoon Steven Hellemans s.hellemans@elma.be Horeca Vlaanderen Krant is een publicatie van Horeca Vlaanderen. Cette publication est également disponible en français sur simple demande. De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel of FED. Ho.Re.Ca Wallonie.


➜ I P.20 ➜ I actueel I

Horeca in de Wetstraat verwijst Vande Lanotte onder meer naar de verhoging van de prijs in maart 2012. “Wij hebben toen uitleg gekregen over het waarom van de maatregel en de effecten ervan, en dat zorgde voor een ietwat bevreemdende indruk”, aldus de minister. “Er werd ons toen uitgelegd dat die prijsstijging zou leiden tot een prijsdaling in de winkels, wat een vrij kronkelige uitleg was. Als men iets komt uitleggen en men geeft drie keer een andere explicatie, dan is dat vreemd. De vraag is of wij veel kunnen doen aan de prijsvorming.”

© Elke Sengier Horeca is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel politici zijn dan ook sterk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de horeca. Op alle mogelijke manieren ondervragen ze daarbij de bevoegde ministers, op zoek naar concrete feiten en informatie over uw sector. Horeca Vlaanderen Krant kijkt discreet mee over hun schouder. De verplichte introductie van de geregistreerde kassa is officieel uitgesteld tot 1 januari 2014. Achter zo’n ogenschijnlijk eenduidige beslissing gaat een hele machinerie schuil. En die is niet altijd even eenvoudig te begrijpen. Dat bleek nogmaals in de Kamercommissie Financiën. Officieel is het uitstel het gevolg van ‘vormfouten’ in de circulaire ET 122.682 van 1 juni 2012 die de invoering van de zogenaamde blackbox regelt. De kamerleden Tanguy Veys (VB) en Veerle Wouters (N-VA) willen nu weten of dit uitstel ook gevolgen heeft voor de tijdelijke maatregelen die werden getroffen. Daarbij gaat het om de omzetdrempel van 10 procent uit verkoop van bereide maaltijden die moet worden gehanteerd om de kassa verplicht te gebruiken. In afwachting van de invoering van het elektronisch kasregister moeten café-uitbaters en uitbaters van een taverne, een tearoom, een cafetaria en een verbruikssalon voor ijs of banketgebak die zich beperken tot het verschaffen van lichte maaltijden en die dan ook uitsluitend serveren met brood geen btw-bonnetje uitreiken. Diezelfde tolerantie geldt ook voor frituuruitbaters die beantwoorden aan de criteria. Verandert daar nu iets aan, zo vraagt Veerle Wouters. En zal het uitstel een effect hebben op de prijs van die kassa’s? Zullen die duurder worden? Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) komt

verduidelijken: “De vormfouten vormen geen basis voor de kostprijs van de ontwikkeling van een elektronisch kassasysteem. Dit bestaat immers al op de markt”, aldus Vanackere. “Een geregistreerd kassasysteem is de uitbreiding van de bestaande systemen met een fiscale datamodule die verrichtingen zal registreren. Dit betekent dat het probleem niet bij de moeilijkheidsgraad van het systeem ligt en dat het ook geen directe impact kan hebben op de kostprijs ervan.” De minister bevestigt verder dat de overgangsbepaling voor het gebruik van btw-bonnetjes aan het uitstel zal worden aangepast. * Vele horecabedrijven overleven op basis van kredieten die ze kunnen gebruiken bij hun bank. Uit cijfers van de Nationale Bank van België blijkt trouwens dat horecabedrijven het meest van alle ondernemingen gebruik maken van die kaskredieten. Voor het eerste kwartaal van 2012 bedroeg die aanwendingsgraad in de horeca net geen 90 procent. Voor de handel bedroeg dat 73 procent en voor de bouwnijverheid slechts 62 procent. Toch krijgen meer en meer horecaondernemers het steeds moeilijker om nog kredieten los te weken bij hun bankier. Om daar iets aan te doen, besliste de federale regering een aparte kredietcentrale op te richten voor de horeca. Peter Logghe (VB) wil nu van staatssecretaris John Crombez (SP.a) weten of die centrale al actief is en hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Crombez bevestigt dat de centrale wel degelijk operationeel is maar er zijn nog geen cijfers beschikbaar die toelaten een evaluatie op te maken. Die cijfers zouden er wel zijn begin 2013. Wordt dus vervolgd. *

Er is in de media al veel te doen geweest over het drama van Ford Genk. Over de moeilijke omstandigheden waarin de kmo’s moeten werken, wordt echter veel minder gezegd. Zo daalde de tewerkstelling bij de Vlaamse kmo’s vorig jaar met 1,5 procent. Gemiddeld gingen per maand 1.000 arbeidsplaatsen verloren. Ook de horeca staat daarbij onder druk. Cathy Coudyser (N-VA) wil weten of minister Sabine Laruelle (MR) een antwoord heeft op deze uitdaging. Die laatste zegt over geen mirakeloplossingen te beschikken, dat zou pas nieuws zijn, maar biedt toch een overzicht van een aantal maatregelen die de kmo’s ten goede moeten komen. Bij de opmaak van de federale begroting 2013 heeft de regering 30 miljoen euro vrijgemaakt voor 2013 en 400 miljoen euro voor 2014 om de arbeidskosten te verminderen en de competitiviteit te versterken. De regering heeft de sociale partners bovendien gevraagd om het arbeidsrecht te hervormen en te evolueren naar meer flexibiliteit, onder andere via een verhoging van het aantal overuren en de modernisering van deeltijdse arbeid. De regering heeft op 20 juli 2012 de strategie voor de relance, de koopkracht en de competitiviteit goedgekeurd. De belangrijkste maatregel is de toegenomen vermindering van de sociale bijdrage voor de eerste drie gecreëerde arbeidsplaatsen in de kmo’s. De maatregel werd vervroegd naar 1 oktober 2012 en is voor 2013 op 39 miljoen euro begroot.

CD&V-senator Dirk Claes maakt zich alvast zorgen over deze evolutie. Zijn zulke alcoholtesters gehomologeerd en geven ze een betrouwbaar resultaat aan de consument? “Voldoen de uitbaters die zo een alcoholtester aanbieden hierdoor aan de verplichtingen die de wet op de beteugeling van de dronkenschap hen oplegt?”, zo vraagt Claes zich af.

*

*

Staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) zegt geen aanvullende initiatieven te plannen. Maar evenmin wil hij nieuwe privé-initiatieven afremmen. “Ik weet niet of alle testers die horecazaken of andere handelszaken ter beschikking stellen van de consument, gehomologeerd zijn. Die toestellen worden wellicht ook niet geijkt”, aldus Wathelet. “Het moet duidelijk zijn dat die toestellen geen officiële testresultaten opleveren, maar enkel een indicatie weergeven van het alcoholgebruik. De meerwaarde van deze toestellen is dan ook vooral preventief en sensibiliserend bedoeld.” Volgens artikel 6 van de wet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 november 1939 is het strafbaar om een persoon te doen drinken totdat hij kennelijk dronken is. Wanneer er in een horecazaak alcoholtesters voorhanden zijn, kan dat voor de uitbater een hulpmiddel zijn om de persoon attent te maken op zijn te hoge alcoholverbruik of mogelijke dronkenschap, maar het onttrekt de horeca-uitbater geenszins aan het verbod om alcohol te schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

Zijn partijgenoot David Geerts confronteerde Vande Lanotte alvast met enkele merkwaardigheden. David Geerts: “Wanneer men een vat bier koopt, dus één verpakking en een grote hoeveelheid, dient men ongeveer 140 euro inclusief btw en accijnzen te betalen. Koopt een cafébaas bij zijn brouwer, dan betaalt hij 120 euro voor aparte flesjes, aparte verpakkingen en aparte handelingen. Koopt men dat in een supermarkt, dan betaalt men 100 euro. Het is onlogisch dat een grote hoeveelheid, één vat dus, 40% meer kost dan dezelfde hoeveelheid in flesjes in bakken, in aparte verpakkingen, en met de handelingskostprijs. Vroeger heb ik altijd geleerd dat één grote verpakking goedkoper zou moeten zijn.” Vande Lanotte van zijn kant zegt de haalbaarheid na te willen nagaan om via een brede studie meer zicht te krijgen op de soms vreemde prijzen die bierbrouwerijen opleggen aan café-uitbaters met wie ze een vaste overeenkomst hebben. Vande Lanotte ging ten slotte ook nog in op de positie van InBev, die als marktleider door de overheid strengere voorwaarden opgelegd krijgt dan andere brouwers. “Er is een groot verschil tussen InBev enerzijds, en andere brouwers anderzijds”, zo zegt Vande Lanotte. InBev bedient 20.000 cafés en zou ongeveer 15% handelshuurovereenkomsten beheren. Die handelshuurovereenkomsten gaan ook minder ver dan die van andere brouwerijen. Er is onder andere een beperking op het vlak van bier, bier in flessen, derde producten en het minimumvolume. Aan InBev zijn beperkingen opgelegd, die zwaarder zijn dan voor andere brouwers. Sommigen opperen dat terzake de lat gelijk moet worden gelegd. Het is echter juist de bedoeling geweest om de lat niet gelijk te leggen en aldus wat meer variatie en concurrentie te creëren. Ik ga niet akkoord dat dat een slechte keuze is. Het is niet slecht dat er wat variatie is.” Ludwig Verduyn

Is het als horeca-uitbater een goede gok om alcoholtesters te introduceren in uw zaak? In Frankrijk is het alvast verplicht in nachtclubs. Ook bestuurders moeten er een alcoholtester hebben in hun wagen.

Minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.a) voelt zich niet altijd gemakkelijk bij de prijzen die in de markt worden gezet door de grote bierbrouwerijen. In de Kamercommissie Bedrijfsleven

HORECA Vlaanderen krant februari 2013  

HORECA Vlaanderen krant februari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you