Page 1

➜ I P.1

Kaffee De Egel, oudste Ierse pub in Limburg

Hugo Slimbrouck over ons congrestoerisme

Waarop letten als u een zaak overneemt of overlaat? Wie een horecazaak wil overlaten of overnemen, bereidt zich daar het best grondig op voor. Voor bepaalde aspecten kunt u maar beter specialisten raadplegen. Of heel aandachtig en kritisch omspringen met de informatie die u wordt aangereikt. De overname van een horecazaak is immers vaak een aangelegenheid waar veel geld mee gepaard gaat.

“België heeft een enorm potentieel om wereldcongressen binnen te halen. Helaas ontbreekt het ons land aan een congrescentrum waar je pakweg 5.000 man kan hosten en bovendien wordt er voortdurend gekibbeld tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Op die manier loopt ons land heel wat grote contracten mis die hun weerslag hebben op economie, kennis, investeringen en tewerkstelling.”

➜ P. 4

➜ P. 9

Kaffee De Egel in Hasselt is een van die kroegen waar je met veel plezier blijft plakken. Wat ooit het kleinste café van Hasselt was, is uitgegroeid tot een wel Iers getinte bruine kroeg. We hebben het met eigenaar Raf Peters over sfeer, lekker bier en het veranderende horecalandschap. ➜ P. 13

Horeca Vlaanderen Nr 46 - mei 2013 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Andre descheemaecker Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.horecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen

KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Horeca Vlaanderen kiest nieuwe raad van bestuur

Waar vonken overslaan, liefde door de maag gaat en gebroken relaties worden verteerd. Waar geboortes gevierd worden en dierbaren herdacht. Waar gehuild, getroost en gelachen wordt. Waar mannen op hun knieën vallen met een ring… of voor dat beslissende doelpunt.

V.U.: Danny Van Assche, Anspachlaan

111, b4, 1000 Brussel

In de horeca, daar wordt geleefd. Maar hoe lang nog?

FAN VAN EEN LEEFBARE HOR

ECA?

LAAT HET HOREN OP HIERWORDTGELEEFD .BE DEEL JOUW MOOISTE HORECAMOMENT & WIN DEZE BELEVENIS OPNIEUW.

Horeca Vlaanderen_hierwordtgeleefd_Affiche_

A2.tif 1 20/03/13 16:41

hier wordt geleefd In april lanceerde Horeca Vlaanderen de campagne ‘Hier wordt geleefd’. Doel van deze campagne is om de steun van de consument te krijgen om zo onze boodschap beter te laten doordingen bij de beleidsmakers. In de Horeca Vlaanderen Krant van april vond u als bijlage 4 affiches. Ondertussen is de multimediacampagne reeds

ruim verspreid via onder andere een radiospot op Radio 2. Om voldoende reactie en draagkracht te krijgen, is het van belang dat u als ondernemer deze campagne blijft ondersteunen. Spreek uw klanten aan, betrek uw personeel en deel de campagne via sociale media. ➜ www.hierwordtgeleefd.be

Sterke parasols. Stevige service. Vlnr. Yves De Sloovere, Kurt Neyrynck, Danny Van Assche, Jos Reypens en André Descheemaecker.

Op de ledenraad van Horeca Vlaanderen werd de nieuwe raad van bestuur verkozen of liever herverkozen, want buiten nieuwkomer Yves De Sloovere behoudt de vorige equipe hun titel. Elk jaar houdt Horeca Vlaanderen een ledenraad. Daarin brainstormen de leden van Horeca Vlaanderen over actuele thema’s (verslag zie p. 3). Daarnaast is er ook telkens plaats voor de verkiezing van de raad van bestuur. André Descheemaecker, uitbater van het Oostendse

hotel Pacific, blijft voorzitter. Als zijn rechterhand fungeert ondervoorzitter Kurt Neyrynck, die het vergadercomplex Gent Meeting Center leidt. Zij worden ondersteund door penningmeester

De nieuwe raad van bestuur heeft een grote uitdaging. Zij moet de sector verder begeleiden in het blackbox-project Jos Reypens, die een rijke horecaen journalistieke ervaring heeft, en secretaris Yves De Sloovere, uitbater van brasserie-taverne Den Hoorn

© Michael De Lausnay

in Kapelle-op-den-Bos. Die laatste volgt Danny De Backere op. De nieuwe raad van bestuur heeft een grote uitdaging. Zij moet de sector verder begeleiden in het blackbox-project, waar Horeca Vlaanderen al een hele tijd mee bezig is via lobbywerk, opleidingen en een mooie mediacampagne ‘Hier wordt geleefd’, waarvoor u de affiches ontving in de Horeca Vlaanderen Krant van april en waarvan ondertussen de radiospots werden uitgezonden. De campagne loopt nog tot 15 juni. ➜ www.horecavlaanderen.be ➜ www.hierwordtgeleefd.be

ADVIES S I T A R G AATSE TER PL the experts since 1932

www.symoparasols.com

Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


➜ I P.2 ➜ I Column I

Oranje boven! Als Vlamingen zijn we trots op onze horeca. En terecht. Onze eet- en drinkcultuur is een deeltje van ons cultureel erfgoed. Maar dat betekent niet

➜ I actueel I

Horecafederaties treden toe tot HotelStars Union

dat we niks meer zouden kunnen leren. Integendeel zelfs.

Ik was enige weken geleden op korte vakantie aan de Nederlandse kust in Noordwijk-aan-Zee, net ten noorden van Den Haag. Waarschijnlijk begint het een ernstige beroepsmisvorming te worden, maar ik kijk op vakantie altijd heel goed rond of we niets van die buitenlanders kunnen opsteken. En of dat in Nederland het geval is! Het lijkt wel of de Nederlanders in alles zeer doordacht en georganiseerd zijn, en ze kunnen het nog goed uitleggen ook. Ik geef enkele voorbeelden.

U weet dat het als restaurant of hotel erg belangrijk is dat een evaluatie eerst bij u terechtkomt en niet via een of andere reviewsite. Als het direct bij u terechtkomt, kunt u er nog iets aan doen en hoeft de rest van de wereld niet mee te lezen. In ons Nederlandse hotel werden we niet alleen aan de balie en in de kamer uitgenodigd onze opmerkingen na te laten, op de achterzijde van de hotelsleutel was een QR-code aangebracht om onmiddellijk een evaluatie door te geven. In een restaurant vond ik later iets gelijkaardigs terug op de menukaart.

In de brasseries werd zeer conceptueel nagedacht. Het interieur en het aanbod in elke zaak klopten. De zaak straalde een eenheid uit. Elke zaak bood per definitie gratis wifi aan en dit werd discreet doch duidelijk aan de klanten meegedeeld. Opvallend is dat de Nederlanders eens te meer beter zijn in het verkopen van dingen, zelfs wanneer die goed en beter door ons gemaakt worden. Nergens zag ik Belgische bieren beter gepromoot dan in Nederlandse cafés. Overal was er wel een “bier van de week” of “uitzonderlijk bier op de tap”. Op de tafels stonden beschrijvingen van biersoorten en het assortiment kon variëren. En nog een subtiel detail: op elk bierkaartje stond een logo met “-16? Geen druppel!”.

We reisden met een peuter van twee-en-een-half jaar en werden overal even goed ontvangen. In een brasserie vonden we niet alleen de gebruikelijke kleurboek terug, maar werden we uitgenodigd een speelgoedje te kiezen dat mee naar tafel mocht worden genomen. En een goed idee in het hotel, dat niets kost, is dat bij het kinderbedje ook een luieremmer werd geleverd.

Maar het allerbelangrijkste heb ik nog niet vermeld. Datgene waarmee elke horeca-ervaring valt of staat… Ze zijn toch allemaal zo onvoorstelbaar vriendelijk, die Nederlanders… Ze ontvangen je met een ongekende jovialiteit.

De horecafederaties van België (Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonie) zijn toegetreden tot de Hotelstars Union. Hotelstars Union heeft als doelstelling de kwaliteit en reputatie van het hotelwezen in de deelnemende landen te verbeteren en wil komen tot een transparant en eengemaakt systeem van sterrenkwalificatie in Europa. België is het dertiende Europese land dat toetreedt tot deze unie. Door de toetreding van België tot Hotelstars Union wordt ons land geïntegreerd in Europa’s grootste vereniging verantwoordelijk voor het toekennen van sterren voor hotels. De volgende stap is om de sterrenclassificatie van Hotelstars Union ook in België toe te passen. Volgens André Descheemaecker, voorzitter van Horeca Vlaanderen, zal dit voor Vlaanderen weinig of geen problemen opleveren: “De voorwaarden in Vlaanderen zijn

nu reeds vrij hoog en de Europese criteria zijn vergelijkbaar met de Vlaamse. Er zal voor de meeste hotels weinig veranderen.”

André Descheemaecker: ‘De voorwaarden in Vlaanderen zijn nu reeds vrij hoog en de Europese criteria zijn vergelijkbaar met de Vlaamse. Er zal voor de meeste hotels weinig veranderen’ Aangepaste criteria Horeca Vlaanderen treedt toe op het ogenblik dat de Europese criteria toe zijn aan een eerste herziening. Horeca Vlaanderen zal hieraan actief meewerken en vanaf 2015 zullen de aangepaste criteria ook in Vlaanderen kunnen worden toegepast. Uiteraard zal dit met een overgangsperiode gepaard gaan. “De toetreding van Horeca Vlaanderen tot het Europees

classificatiesysteem van Hotelstars Union zal uiteraard een impact hebben op het Vlaamse logiesdecreet,” meent Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. “Ik neem het initiatief om het classificatiesysteem dat we nu in Vlaanderen kennen, aan te passen aan de Europese sterrenclassificatie. Dat is in het voordeel van de toerist, die voortaan in elk land weet wat hij van een hotel met een bepaald aantal sterren mag verwachten.” Kwaliteitscontrolesystemen De meeste criteria die Hotelstars Union hanteert, zijn vergelijkbaar met de huidige. De grootste veranderingen gaan over kwaliteitscontrolesystemen en er zal ook meer aandacht worden besteed aan geluidsdichtheid van kamers. Via deze Europese overkoepelende normen zal de waarde van de sterren in de aangesloten landen hetzelfde zijn. ➜ www.hotelstars.eu

Geen vraag is voor hen te veel. Elk antwoord komt steeds met de glimlach, zelfs wanneer het een negatief antwoord is. Alles is erop gericht om het de gast zo aangenaam mogelijk te maken. Ook die Belgen met een peuter aan hun rokken… Horeca Vorming geeft een cursus over gastvrijheid in de sector. Jammer genoeg wordt er weinig op deze cursus ingeschreven. We kunnen er nochtans zeker nog iets van leren.

En voor u met zijn allen in koor roept: “Van Assche, als het daar dan toch zo fantastisch is, blijf er dan wonen!”, toch nog één ontboezeming: het eten is nergens zo lekker als bij ons. Daarvoor moet je dus alvast níét naar Nederland gaan.

Danny Van Assche Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

‘Geef ons een rendabel kader en we verwitten graag’ Staatssecretaris voor Fraude­ bestrijding John Crombez (sp.a) heeft besloten gelegenheidsarbeid minder te belasten. Bij het ter perse gaan van deze krant waren er nog onduidelijkheden over de juiste voorwaarden, maar deze maatregel is alvast een positieve stap. Deze maatregel zal echter absoluut niet volstaan en moet kaderen in een algemeen Horecaplan.

“De lastenverlaging op gelegenheids­ arbeid is een noodzaak maar brengt geen zoden aan de dijk voor voltijdse werknemers” zegt Danny van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. “De voorgestelde lastenverlaging voor ondernemingen met minder dan 20 contractuelen is te beperkt. De grens van 20 con­ tractuelen is onbegrijpelijk. Om een echt rendabel kader te creëren, zijn deze voorstellen onvoldoende.”

De voorgestelde lastenverlaging op overuren zou een extra versterking kunnen betekenen, maar hiervoor liggen vooralsnog geen plannen op tafel. Horeca Vlaanderen pleit voor een deftig aantal lastenvrije overuren voor voltijdse werknemers. Enkel via een globaal Horecaplan dat ingrijpt op de totale loonkost, kan een rendabel ondernemingskader voor onze sector worden gecreëerd.


➜ I P.3 ➜ I actueel I

Ledenraad in het teken van verkiezingen 2014 De ledenraad van Horeca Vlaanderen die plaatsvond in Keizershof Hotel te Aalst op 17 april stond in het teken van de verkiezingen van 2014, de zogenaamde ‘moeder aller verkiezingen’. We kiezen volgend jaar een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. In de voormiddag gaf communicatiespecialist Noël Slangen zijn visie over hoe Horeca Vlaanderen, nationaal maar ook lokaal, haar memorandum het best kan communiceren. In de namiddag dachten de bestuursleden na over de inhoud van de eisenbundel en hoe ze deze optimaal in alle niveaus kunnen integreren. Maar eerst was er de interne verkiezing van de raad van bestuur van Horeca Vlaanderen. Voorzitter André Descheemaecker, ondervoorzitter Kurt Neyrynck en penningmeester Jos Reypens werden herverkozen, terwijl Yves De Sloovere de rangen komt versterken als secretaris. Van de interne verkiezingen naar de moeder der verkiezingen. Hiervoor kwam communicatiespecialist Noël

Slangen uit de doeken doen hoe een sector het best communiceert met het beleid. Daarbij focuste hij op ‘de strijd na de kassa’. “De kassa met blackbox zal zorgen voor een ware overgangssituatie van de horecasector”, aldus Noël Slangen. “Zoals we spreken over de periode voor en na Christus, zal de horecasector spreken over voor en na de blackbox.” Communicatie met de overheid Om de geregistreerde kassa te overleven, moet er een gedegen horecabeleid komen. Slangen: “Daarin speelt de overheid een belangrijke rol. Daarom moet de sector nadenken over de communicatie met de overheid. Maar de sector moet ook de hand in eigen boezem steken en durven out of the box te denken.” Anders dan sectoren met grote bedrijven is het voor de horecasector, die vooral kmo’s omvat, moeilijk om politieke druk uit te oefenen. “Belangrijk daarbij is dat je niet altijd met de overheid communiceert over de eigen problemen’, zegt Slangen. “Maar ook aankaart wat de gevolgen van de blackbox zullen zijn voor de samenleving.” Daarmee is Horeca Vlaanderen al gestart via de

mediacampagne ‘Hier wordt geleefd’, die loopt tot 15 juni. Die campagne wil niet alleen horecaondernemers aanspreken, maar iedereen die de horeca frequenteert. Eerstdaags vertrekt ook een brief naar alle burgemeesters. Zouden die zich hun mooie pleinen zonder horeca kunnen inbeelden?

Doordachte interieurinrichtingen Sterk in ontwerp Meester in uitvoering Hotel | Restaurant | Bar

Verschuiving Volgens Noël Slangen zal er door de blackbox een belangrijke verschuiving komen in de horecasector. Daarbij ziet hij twee belangrijke overlevers: ondernemingen die kiezen voor schaalvergroting en microondernemingen die de kaart van de authenticiteit trekken. “In de horeca is de toegevoegde waarde, de beleving, heel belangrijk. Durf nadenken over nieuwe concepten en maak keuzes. Wie versterkt uit een crisis komt, zijn diegenen die beslissingen durven nemen.” Na de lunch konden de bestuursleden deelnemen aan werkgroepen waarin ze aan hun eigen visie en eisenbundel konden sleutelen. Samen nadenken over oplossingen versterkt de hele sector. Katia Belloy © Michael De Lausnay

DSM Interior Projects Hubert d’Ydewallestraat 19 8730 Beernem T 050 28 18 00 T 052 46 36 50 T 03 233 89 00 E info@dsminterieur.be www.dsminterieur.be


➜ I P.4 ➜ I actueel I

Een horecazaak overnemen: tips en valkuilen In dat geval blijft de overlater eigenaar van het handelsfonds, maar de overnemer verwerft wel het recht om de naam te gebruiken, om de zaak uit te baten, om er winst mee te maken en om op termijn eventueel wel het handelsfonds over te nemen. Het is het best vergelijkbaar met een franchise, maar dan voor één individueel restaurant. Die formule is de laatste tijd nogal populair, omdat veel mensen hun droom zo kunnen waarmaken zonder daarvoor direct een dure lening te moeten afsluiten. En op termijn krijgen ze wel hun eigen zaak.”

‘Een kandidaat-overnemer kan misschien uitstekend koken, maar voor de overname zelf moet hij zich bijzonder goed laten adviseren of zelf goed uitkijken’

Wie een horecazaak wil overlaten of overnemen, bereidt zich daar het best grondig op voor. Voor bepaalde aspecten kunt u maar beter specialisten raadplegen. Of heel aandachtig en kritisch omspringen met de informatie die u wordt aangereikt. De overname van een horecazaak is immers vaak een aangelegenheid waar veel geld mee gepaard gaat. Wij lieten ons adviseren door Filip Nicasi en Eddy Bolle van Horeca Partners. Om een zaak over te nemen of over te laten, bestaan er drie systemen: u koopt de aandelen over of u neemt het handelsfonds over. Het derde systeem leunt heel nauw aan bij een overname. Wie de aandelen overneemt, neemt de vennootschap over met

alle schulden, alle plichten, alle rechten en alle vorderingen van die vennootschap. Daar kan eventueel ook een gebouw bij horen, maar dat is niet noodzakelijk zo. Meestal zit er ook een inboedel bij. Een andere mogelijkheid is dat u het handelsfonds overneemt. In dat geval neemt u de inboedel over, het recht om de naam te gebruiken, de huur, het huurcontract, het personeel en de activiteiten, maar niet de vennootschap zelf. U neemt dus enkel de uitbating over en niet de schulden of vorderingen van de vennootschap. Horeca Partners: “Een derde formule leunt heel nauw aan bij overname. U betaalt dan geen eenmalige overnameprijs, maar wel een maandelijkse vergoeding om een bepaald concept te mogen uitbaten.

Eerste stap Een eerste stap bij een overname is een realistische waardering van de zaak. Horeca Partners: “Vaak denkt een overlater dat zijn zaak veel meer waard is dan wat ze in realiteit waard is. Stap één in het totale proces is een juiste waardering: hoeveel kan er verdiend worden met die zaak op die locatie, welke investeringen zijn er nodig om die zaak klaar te maken voor de toekomst?” Bij zo’n correcte waardering speelt de ligging van de horecazaak een belangrijke rol, maar ook het bestaande of een mogelijk toekomstig concept. “Aan de ligging kan men weinig veranderen, maar het concept is cruciaal. Neemt men het concept van de voorganger over, dan speelt dat ook mee in de overnameprijs. Wil men daarentegen een heel nieuw concept, dan heeft het weinig zin om veel te betalen voor het concept. Daarnaast geven de omzet- en winstcijfers van de vorige uitbating natuurlijk inzicht op wat er mogelijk te verdienen is met die zaak. Dat heeft rechtstreeks impact op wat men betaalt voor een overname.”

AANKOOP

Tel: 0475 44 40 35 - christoff1965@hotmail.com

Waarop moet de overnemer letten? HP: “Een kandidaat-overnemer moet de toekomst voor zich zien. Mogelijke financiers kunnen zich enkel baseren op het rendement uit het verleden. De

5€

koffiepotten en schalen en messen

Wie een zaak overneemt, heeft carte blanche inzake leveranciers, inrichting van zijn zaak enzovoort? HP: “Dat ligt eraan. Wie de aandelen overneemt, neemt alle contracten over. Wie het handelsfonds overneemt, neemt niet alle contracten over. De courante contracten – gas, water, elektriciteit – worden in realiteit altijd overgenomen, gewoon omdat dat het gemakkelijkst is. Wie hetzelfde concept blijft voeren op dezelfde locatie, is wel wettelijk verplicht om het personeel van de uitbating over te nemen.”

bij stil dat ze daardoor gebonden zijn en niet zomaar van brouwer kunnen veranderen. Men mag ook niet te blindelings geloven in het eigen idee. Sommige mensen geloven te sterk in zichzelf of denken te weinig kritisch na over wat de overlater vertelt. Ze gaan er dan te gemakkelijk van uit dat ze het zelf veel beter zullen doen dan de overlater. Er zijn 101 valkuilen voor de overnemer.”

Loopt het altijd volgens planning? HP: “De meeste overnames eindigen succesvol, maar niet altijd volgens de aanvankelijk vooropgestelde formule. In plaats van een verkoopovereenkomst kan er misschien een huurformule of een uitbatingsformule uit de bus komen. Net daarom is het voortraject zo belangrijk: er zijn namelijk verschillende pistes mogelijk. Vaak moet er worden onderhandeld over andere formules of over andere tarieven om tot een aanvaardbare deal te komen.”

Welke zijn de belangrijkste valkuilen voor een mogelijke overnemer?

Het grote voordeel voor wie een zaak overneemt, is dat hij vanaf de eerste dag al inkomsten genereert, een omzet draait en kan beginnen aan de afbetaling van zijn financiering.

HP: “Een zaak overnemen waarvan de resterende looptijd van de huurovereenkomst heel kort is. Wie daar niet op let, houdt vaak slechts een heel korte periode over om zijn investering terug te verdienen.

HP: “Wie een eigen zaak van nul opbouwt, moet net zo goed zwaar investeren en hij heeft niet de minste zekerheid of het een succes zal worden. Wie een zaak overneemt, heeft zicht op hoe de vorige het

Dat zien mensen wel eens over het hoofd. Of nog: niet op de hoogte zijn van veranderingen in de omgeving. Misschien zijn er de volgende jaren grote wegenwerken gepland in de buurt, terwijl de mogelijke overnemer daarvan niet op de hoogte is. Wie zo’n zaak overneemt, riskeert dan korte tijd later voor een hele tijd zonder inkomsten te zitten, omdat je zaak onbereikbaar is. U moet ook weten wat u precies overneemt. Als u een hotel overneemt, neemt u dan alleen het vastgoed of ook de inboedel over? We hebben het al meegemaakt dat mensen dachten dat ze de inboedel mee hadden gekocht. Toen ze later vaststelden dat ze alleen het vastgoed hadden gekocht, moesten ze een tweede keer serieus investeren in een nieuwe inboedel. Of contracten met brouwerijen: overnemers staan er vaak te weinig

heeft gedaan. Hij kan al op bestaande cijfers bogen: omzet, personeelskosten… Wie alle cijfers bij een overname kon inkijken, heeft een goede leidraad. Het potentieel bij een overname is vaak zeer hoog en het is vaak ook echt verstandig om een zaak over te nemen, maar niet blind, niet elke zaak en niet tegen elke prijs. Een kandidaat-overnemer kan misschien uitstekend koken, maar voor de overname zelf moet hij zich bijzonder goed laten adviseren of zelf goed uitkijken.”

Waarop moet een eigenaar letten, als hij een zaak overlaat? Horeca Partners (HP): “Wie een zaak overlaat, moet ervoor zorgen dat er cijfers zijn, waarmee iemand naar een financier kan stappen, want bij een overname heeft iedereen extra financiering nodig. Wie al jaren verlies maakt en een negatief eigen vermogen heeft, heeft de waarde van zijn zaak serieus verminderd en bemoeilijkt een overname. Regel twee: blijf uw zaak uitbaten alsof u dat nog tien jaar zult doen. Wie jaren niet investeert in zijn zaak, omdat hij van plan is ze te laten overnemen, laat de omzet en het rendement zakken. Wie een zaak wil verkopen die achteruitgaat, krijgt daar geen hoge prijs meer voor.”

/kg

overnemer moet naar de toekomst kijken en daar zijn businessplan op bouwen om financiers te overtuigen. Hij moet de concurrentiepositie en het mogelijk rendement van de zaak realistisch inschatten, zien wie de mogelijke concurrentie kan zijn, welk concept hier kans maakt, wie hij kan aantrekken met zijn concept? Hoe kan hij die klanten aantrekken? Wat verandert er in de omgeving van de zaak? Welke vaste kosten zijn er? Daar moet hij vooraf een duidelijk zicht op krijgen.”

/kg

10€

alleen voor lepels en vorken

van verzilverde bestekken, koffiepotten, schalen enz... in verzilverd metaal

Meer informatie over het overlaten van een horecazaak vindt u ook terug op ➜ www.agentschapondernemen.be Luc Vander Elst


➜ I P.5 ➜ I actueel I

ASTRANOVA.com

Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid kent eretekens toe Tijdens een ceremoniële plechtigheid eind maart werden de nieuwe Laureaten van de Arbeid in de bloemetjes gezet. De opdracht van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid bestaat eruit de individuele talenten en inspanningen te belonen door eretekens toe te kennen. Het erkent de dagelijkse inzet en het sociale engagement van de Laureaten. Emeritus Eredeken van de Arbeid Rosa Delbeke, gewezen horecabediende bij Lunch Garden Kortrijk Jean Pierre Laporte, erevoorzitter Horeca Halle Vilvoorde

Gouden erteken Philippe Berger, Ciney Philippe Boulanger, Antoing Peter Broos, Gent Rudy Devliegher, Assebroek Carla Georges, Brussel Katie Lievens, Gent Stéphane Batsleer, Knokke-Heist Dirk Boelens, Sint Laureins Anneke Bovyn, Oudenaarde Johan Commeyne, Brugge Bernard Coppens, Braine-Le-Comte Jean-Marc Cuvelier, Diegem Conny De Ruysscher, Lokeren Julien De Smet, Gent Koen De Vos, Overijse Ronny De Wever, Sint-Laureins Didier De Witte, Eghezee Jenny Depeser, Koksijde Leopold De Schepper, Zuienkerke

Eredekens Eredeken van de Arbeid Robert Cornet, voorzitter Horeca Ieper Yvette Essikov, bestuurder FED. Ho.Re.Ca Wallonie Karel Leuris, diensthoofd Heverlee Freeway Services Albert-Jean Niels, bestuurder en penningmeester Horeca Brussel

Jan Dhondt, Kasterlee Yvette Essikov, Luik Pierre Gondry, Brussel Richard Hahn, Beersel Iacha Kurz, Brussel Ludo Lanssens, Zellik Gaston Laverge, Kortrijk Roger Lemmens, Awans

Catharina Leuzzi, HouthalenHelchteren Rosa Leuzzi, Lanaken Cécile Longueville, Sainte-Ode Ivan Mariaule, Linkebeek Pierre Matz, Rochefort Pierre Mélin, Brussel Attilio Montagnaro, Waregem Didier Neirynck, Nazareth Franco Pili, Liege Manu Pille, Celles José Carlos Pina Valentim de Paula, Burdinne Hein Samyn, Tielt Gaetan Scholart, Middelkerke Catharina Segers, Gent Rik Seghers, Ieper Hubert Spits, Herve Johan Van De Sype, Gavere Frederikus Van Der Loos, Gent Frederik Van Driessche, Ronse Pierre Van Espen, Ciney Jozef Van Ginderachter, Dilbeek Erna Van Kerckhove, Lokeren Kathleen Van Theemsche, Lokeren Magda Van Wouwe, Stabroek Sofie Vandamme, Koksijde Johan Vandebrouck, Genk Jacques Vanderbeck, Brussel Philiep Vandoolaeghe, Zonnebeke Rodolphe Vanlancker, Wemmel Patrick Verbrugghe, Laken Claude Verhaeghe, Comines-Warneton Peter Zonnekein, Ichtegem Zilveren ereteken Philippe Berger, Ciney Philippe Boulanger, Antoing Peter Broos, Gent Rudy Devliegher, Assebroek Carla Georges, Brussel Katie Lievens, Gent Albert Protin, Seraing Olivier Sermeus, Brussel Hannelore Vandamme, Koksijde Bert Vandenbussche , Ieper Patrick Wintein, Brugge

-

Stoelen - tafels - barstoelen zitbanken - zetels 900 modellen (hout -alu-rotan-metaal-kunststof...) Maatwerk - herbekleding - vlamvertragend

gratis cataloog & info : 09/228.80.20

Showroom 2000 m² : Destelbergenstraat 28-34 9040 Gent (St-Amandsberg) iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk)


➜ I P.6 ➜ I actueel I

Over de

grens IN WOORD & BEELD

1213

JAARBOEK VAN DE GASTRONOMIE

1213 Foodprint, het culinaire jaarboek in woord en beeld

De vierde Foodprint1213 is nog spectacu

RESTAURANTS DIE JE NIET MAG MISSEN

lairder, nog verrassender.

Het “woord” geeft een overzicht van al wat beweegt in de gastronomie. Het restaurant dat je niet mag missen, de wijnoogsten kritisch bekeken , de nieuwigheden in foodtrends, eigenzin nige gastronomische columns, een wandeling door de gastrono mische media en het meest complete gastronomische jaaroverzicht... Het “beeld” maakt het boek prachtig en uniek. De beste foodfotografen van België en de wereld illustreren met een unieke fotogale

DE NIEUWE WIJNOOGST, EEN HANDIG OVERZICHT

rij. Woord en beeld maken van het boek een prachtig tijdsdocument dat iedere gastronoom moet bezitten! In Foodprint blader je, lees je en blijf je kijken. En dat het hele jaar door.

Greet Van Der Have zet de perfecte kop koffie “All the photos look perfect, a balance between cheeky, scrumptious and romantic , just a wonderful mix. Again a chapeau for the team.” Piroska Mihalka (GB) “Foodprint is a very interesting project. I’m proud to be part of.” Renato Marcialis (IT) “I got the Book! SO COOL!” Rosa Chen (CN)

HET GASTRONOMISCH JAAROVERZICHT

“Congratulations Foodprint looks very good! Unfortunately we cannot read it, but we hope for a English or German version. we are very happy and proud to be in!!!” The Foodartists Petra and Sasa (AT) “My photos look amazing! Thank you so much and hoping I can participate next year.” Araceli Paz (CL) “Perfect!!!” Nando Esteva (ES)

“Very good book. Nice articles and lay

out. Keep it up. I’m in it and very pleased

with it.” Francesca Moscheni (IT)

Belgian Junior Coffee20 € Ambassador stimuleert kennis van koffie bij horecastudenten “J´ai eu la joie de recevoir le livre de Foodprin

DE MOOISTE CULINAIRE FOTO’S

t.Toutes les photos sont superbes.” Ludovic Gilliard (ES)

Via een wedstrijd selecteerde Rombouts zijn nieuwe Belgian Junior Coffee Ambassador. De winnaar, Greet Van Der Have van hotelschool Hasselt, mag op reis naar Brazilië om zich verder te bekwamen in de kunst van het koffie maken. Koffie is populairder dan ooit. Consumenten zijn gevoeliger geworden voor kwaliteit en stappen steeds vaker een heuse koffiebar binnen om te proeven van een perfecte kop koffie. Met de wedstrijd Belgian Junior Coffee Ambassador, een competitie voor leerkrachten en leerlingen van alle Belgische hotelscholen, wil Rombouts koffie zetten professionaliseren. De wedstrijd kon rekenen op de aandacht van heel wat grote namen, waaronder Peter Hernou, wereldkampioen Latte Arte en auteur van het gelijknamig boek Latte Arte, Antonetti Dominique, Moyaerts

Maxence (beste espresso Frankrijk), Dupuy Rudi (2 keer kampioen Latte Arte in Frankrijk), Ingrid Bogaert (della corte), Paola Winterberger en verschillende afgevaardigden van de UBB. Annermarie Tiemes, verantwoordelijke van de Speciality Coffee Association of Europe (SCAE), was ook van de partij. In de prijzen Greet Van Der Have van de hotelschool van Hasselt mocht met de hoofdprijs naar huis. Ze werd gevolgd door Maité Reybrouck van de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. De derde prijs ging naar Armani Van Der Schoot van de VTI Hotelschool te Leuven. Volgende studenten gingen ook naar huis met een mooie prijs: Beste Cappuccino: Dylan Vanconeghem (St. Ghislain) Beste Cup tasting: Maité Reybrouck Beste Signature Drink: Wouter D’Hondt van hotelschool Ter Duinen van Koksijde Beste Espresso: Cyril Cammarata van de hotelschool in Binche. Horeca Vorming Vlaanderen biedt ook opleidingen barista aan. Voor info en data zie: ➜ www.fanvanhoreca.be

63 mensen ziek na etentje in ‘beste restaurant ter wereld’ Na een etentje in het met twee Michelin-sterren gelauwerde restaurant Noma in Kopenhagen hebben 67 van de 78 gasten diarree gekregen en moeten braken. Het norovirus is de oorzaak van de ziektegolf onder de gasten. De besmetting is vermoedelijk ontstaan na het eten van geïnfecteerde schelpdieren door een medewerker van het Deense toprestaurant.

NIET TE MISSEN! De vierde editie van het culinaire jaarboek in woord en beeld

Foodprint is onmisbaar voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met gastronomie. Hoe bestellen? Leden van Horeca Vlaanderen: schrijf het bedrag van € 14 (per ex.) over op rekening 733-0373263-37 van uitgeverij mjPublishing. Tegelijk stuurt u een e-mail naar info@mjpublishing.be of een fax naar 03/384 39 22. Op deze mail of fax vemeldt u uw lidnummer van Horeca Vlaanderen alsook het adres naar waar we Foodprint1213

moeten verzenden. Indien gewenst sturen we u ook een factuur (factuuradres en btw-nummer vermelden in uw mail of fax). Verzending gebeurt na ontvangst van uw betaling. Deze actie loopt tot 31 december 2013. Niet-leden van Horeca Vlaanderen betalen € 20 (+ € 6 verzendings­ kosten). Foodprint1213 is ook te koop in de Standaard Boekhandel en de dagbladhandel alsook bij Hanos en ISPC.

Paarden­ burgers zijn groot succes in Londense pubs Niet alle Britten betreuren de crisis waardoor paardenvlees in hun normale vleesproducten verwerkt werd. Sommige Britten kregen de smaak zelfs helemaal te pakken. In twee Londense pubs verkopen paardenburgers nu als zoete broodjes. In The Lord Nelson (Southwark) en de The Three Compasses (Hackney) worden de paardenburgers geserveerd met zwarte pepermayonaise, uien, sla, pickles, emmental, ketchup en een spiegelei.

Restaurant in de VS serveert ‘afval’ Een restaurant in de Verenigde Staten gooit het radicaal over

Katia Belloy

een andere boeg. Het menu bestaat enkel uit verse, gezonde gerechten die zijn klaargemaakt met afvalresten. De maaltijden worden bovendien gratis aangeboden. Bedenker Maximus Thaler benadrukt dat hij helemaal geen commerciële activiteit wil uitbouwen. De Amerikaan, die nu al op kleine schaal een gelijkaardige zaak runt vanuit zijn appartement, wil enkel de gemeenschap voeden. Kruiden, vlees, vis, groenten, fruit. Alles komt uit de afvalcontainer van grootwarenhuizen.


➜ I P.7 ➜ I getapt I

Biernieuws door Hans Bombeke

Bier en (bescheiden) toerisme: Saint Monon in het Nederlands. “Maar”, zo klonk het, “kom gerust langs, het proeflokaal is open en mon mari is ’s zaterdags altijd in de buurt.” Zo gezegd, zo gedaan. Als we aankomen, worden we verwelkomd door Pierre zelf. Aanvankelijk een beetje gereserveerd, het bericht is niet tot bij hem doorgedrongen, maar nadat we hem vertellen zelf te brouwen en te schrijven over bier, breekt het figuurlijke ijs. Pierre Jacob trekt zijn brouwerij in zijn eentje. Niet alleen het brouwen

Hoevebrouwerij met ferme bieren!

Wat groepen betreft ontvangt Pierre goed tweeduizend bezoekers per jaar. Maar, zoals we zelf ondervonden, zijn losse bezoekers op zaterdag ook welkom in het proeflokaal. En dat is een troef voor de hele omgeving. Als horecajongen bedenk je dan onmiddellijk hoe we die troeven verder zouden kunnen uitspelen...

In de schaduw van grote en bekende broer Rochefort, goed tien kilometer verder, brouwt Pierre Jacob sinds 1996 zijn Saint Monon-bieren. In zo’n onooglijk Ardens dorpje waarvan je denkt, op de moderne wagens na, dat de tijd er stil is blijven staan. Heerlijke rust, geen geluid, tenzij van de natuur en de veeteelt… FermeBrasserie: letterlijk te nemen! We hadden op voorhand even getelefoneerd of het mogelijk was de brouwerij te bezoeken, maar er waren geen bezoeken voorzien

en bottelen, maar ook de logistiek en de verkoop heeft hij zelf in handen. Pierre brouwt per tweeduizend liter en enkele dagen na elkaar, zodat hij warm water kan recupereren. Merkwaardig verschil met vele andere kleine brouwerijen: hier gist het bier in liggende tanks. Dat zou de gist minder ‘stress’ geven. De bottellijn is een merkwaardig amalgaam van drie verschillende leeftijden, waarop zowat 2.400 flesjes van 33 cl per uur gebotteld kunnen worden. De kleine flessen worden gespoeld bij Rochefort, waarmee hij de nodige afspraken heeft. Voor de grote flessen, hij vult gedeeltelijk ook af op 75 cl, heeft hij een eigen installatie staan. Ook weer een veertigtal jaar oud, maar ze doet het nog.

➜ www.saintmonon.be

Brouwer bedient bezoekers

➜ I boeken I Tournée Générale! of de klanten vragen er om. Natuurlijk kunt u niet alles in huis halen wat er op tv passeert. Maar hier en daar kunt u wel eens opteren voor bier van een lokale brouwerij (als uw eventuele contract het toelaat, natuurlijk). Bij de serie werd ook steeds een boek gepubliceerd, en onlangs werd het derde voorgesteld. Waar het eerste boek op zoek ging naar de ‘geheimen van het Belgische bier’ en het tweede de ‘route van de smaak’ volgde, focust dit derde deel op ‘trends en tradities’.

Televisiekijkend Vlaanderen kan er niet naast: het olijke duo is weer op pad! Jean Blaute en zijn Engelse drinkebroer Ray Cokes exploreren België Bierland. Voor de derde keer al! Horeca-uitbaters hebben de impact van deze reeks al mogen ondervinden. Niet zo gauw is een bepaald bier besproken in de reeks

De eerste twee boeken werden geschreven door een VRT-redacteur, Joost Tack. Voor dit derde boek verleende Sofie Vanrafelghem haar medewerking, initiatiefneemster van de actie ‘Vrouwen en bier’. Ook hier stappen de twee vrienden rond in bier en bierbeleving en vallen, al of niet gespeeld, van de ene verwondering in de andere. De verschillende

facetten van al wat met bier te maken heeft, komen ruim aan bod. Zelfs hobbybrouwen en een sprongetje over de grens horen erbij. Gelukkig ook veel aandacht voor de horeca in het verhaal. Want, zeg nu zelf, waar zouden de brouwers staan zonder de horeca? Gezellige pleisterplaatsen, bruine kroegjes, culinaire trendsetters, we zien ze allemaal passeren. Ook het thema ‘vrouwen en bier’ komt aan bod, we passeren weer bij de trappisten, zien ouderwetse brouwerijtjes schouder aan schouder met de toptechnologie van bijvoorbeeld De Proefbrouwerij. Allemaal trekken ze mee aan de kar die onze bieren en onze biercultuur op de wereldkaart zetten. Want één zaak is zeker: men mag vandaag wereldwijd topbieren maken, onze brouwers zullen steeds dat streepje voor hebben: een biertraditie en een biercultuur zoals de onze vind je alleen maar hier! Tournée Générale 3, trends en tradities, Sofie Vanrafelgem, Uitgeverij Van Halewyck, 19,95 euro, ➜ www.vanhalewyck.be Hans Bombeke


➜ I P.8 ➜ I interview I

Succesvol congresbeleid: Investeer businessvriendelijk en zoek de juiste partners de chocolade uiteraard, Stella en Hoegaarden, die overal aanwezig zijn, én de saxofoon die het concert in de jazzclub beheerst. Helaas zijn we te schuchter om onze troeven te gebruiken. Congressen trek je met fierheid. Wij hebben op diverse wetenschappelijke domeinen toponderzoekers op wereldniveau. Helaas pakken we er niet mee uit. Toponderzoek is de conditio sine qua non om wereldcongressen binnen te halen. Toch gebeurt dat veel te weinig. En dat is een gemiste kans.”

Hugo Slimbrouck: “België heeft een ijzersterk merk. Helaas zijn we te schuchter om onze troeven te gebruiken.” © RV

“België heeft een enorm potentieel om wereldcongressen binnen te halen. Helaas ontbreekt het ons land aan een congrescentrum waar je pakweg 5.000 man kan hosten en bovendien wordt er voortdurend gekibbeld tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Op die manier loopt ons land heel wat grote contracten mis die hun weerslag hebben op economie, kennis, investeringen en tewerkstelling.” Aan het woord is Hugo Slimbrouck, directeur van het internationale Ovation Global DMC (onderdeel van de MCI Group).

Hugo Slimbrouck mag met recht en reden expert genoemd worden inzake congresorganisaties. Voor de hotelwereld en de overheid/ overheden distilleert hij enkele belangrijke tips. “Laten we beginnen met de positieve punten”, zegt Hugo Slimbrouck. “België heeft een ijzersterk merk. Ik was onlangs in Moskou en werd daar voortdurend met België geconfronteerd: bekende vorsers in het nieuws uit de biotechnologie, sporters zoals onze tennissers en voetbal internationals, nieuwe sterren in de mode en de film,

Gebrek aan capaciteit Wat zijn, behalve het ontbreken van grootschalige congresinfrastructuur, de belangrijkste redenen voor het mislopen van de grote contracten in België? “Ik moet vaststellen dat er heel vaak Belgen in bestuursraden zitten van internationale associaties. Universiteiten en onderzoekscentra beweren vaak geen tijd of geld te hebben om zo’n congres logistiek voor te bereiden”, zegt Slimbrouck. “Dat is midden in onze zeilen gemikt. Vanuit MCI zorgen wij voor de hele logistieke omkadering zodat een universiteit of vorsers zich slechts op één element moet toespitsen, met name de content of de thematiek van een congres en internationale sprekers bij elkaar brengen. De onderzoekerscentra en vorsers leveren de thema’s en de eminente sprekers. Wij doen al de rest.” “Maar het gebrek aan capaciteit blijft natuurlijk een handicap als je mikt op een paar duizend bezoekers. Daarom houden wij een vurig pleidooi voor de overheid om te investeren in congresruimtes. Dat NEO congrescentrum op de Heizel moet er komen! Steden als Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Luik moeten investeren in hun congresinfrastructuur. De return van zo’n investering is bijzonder groot. Ten eerste creëer je jobs.

Een congres brengt heel wat nevenactiviteiten met zich mee, niet in het minst voor de lokale economie en de horeca. Bovendien haal je met een wereldcongres grote brains naar België. Die kennis is van goudwaarde en zelfs in het internettijdperk moeilijk te bereiken. Bovendien hangen rond het spitsonderzoek ook spitsbedrijven die op zoek zijn naar plaatsen om te investeren. Het binnenhalen van buitenlandse investeerders is toch een van de prioriteiten van onze kennismaatschappij?”

‘Installeer gratis Wifi en je krijgt meer zakenlui over de vloer’ Meetingfaciliteiten Hugo Slimbrouck ziet voor de horeca tal van voordelen bij het binnenhalen van congressen en seminaries. “Uiteraard zijn er de overnachtingen. Als de hotelier zijn omzet kan verhogen, kan hij zijn resterende kamers ook aan een hogere prijs verkopen. Daar hoef je toch geen tekening bij te maken? Bovendien krijg je rond een congres een hele spin off van kleinere meetings. Een verstandige hotelier investeert in zijn meeting- en congresfaciliteiten. Zelfs zonder grote congreszaal kun je met een cluster van vier of vijf goed uitgeruste hotels mooie congressen binnenhalen. Maar je moet wel de ideale voorwaarden creëren waarin die mensen kunnen functioneren. Vandaag zijn er in Brussel nog hotels waar je 25 of 30 euro per internetconnectie per dag moet betalen. Wat is het resultaat? Zakenmensen gaan niet naar zo’n hotel. Installeer gratis Wifi en je krijgt die zakenman wel over de vloer. De Radisson-groep was de eerste om in al zijn hotels gratis internetverbinding aan te bieden. Dat heeft de groep geen windeieren gelegd.”

Belgische eenheid Maar er is meer aan de hand. Hoteliers moeten ook inzien dat ze om een wereldcongres te organiseren, aangewezen zijn op partners. “Een groot congres haal je niet alleen binnen”, zegt Hugo Slimbrouck. “In de eerste plaats heb je een stad met uitstraling nodig. Je moet iets kunnen bieden aan de congresgangers. Maar je hebt ook de professoren en de captains of industry nodig. Zij zijn de decision makers. Met deze partijen stel je een Host Committee samen. Zonder die mensen sta je nergens. Maar dan blijf je met de vraag welke overheid het congres zal ondersteunen. Alle grote organisaties zijn nationale organisaties, dus moet je logischerwijze bij de federale overheid gaan aankloppen. Dat is de achillespees voor organisaties in ons land. Je moet als België naar buiten komen om een wereldcongres binnen te halen. Kijk naar Zwitserland. Daar hebben ze ook een federale structuur, maar als het erop aan komt om een congres binnen te halen, zullen ze de Zwitserse kaart trekken en als Zwitserland naar buiten treden. Als je verdeeld naar buiten treedt, dan ga je onvermijdelijk contracten mislopen. Dat heb je als een Belgische organisatie zich niet als één geheel naar de buitenwereld kan presenteren. Dit is wat ik Toerisme Vlaanderen dan ook verwijt met hun nieuwe politiek. België en Brussel hebben een hoogwaardige trade mark en brand value. Daar moeten we in ons land ook op inspelen. De versnippering van ons land is in die optiek geen goede zaak.” ➜ www.mci-group.com Henk Van Nieuwenhove


Een opwaardering van de buitengevel?

➜ I P.9 ➜ I actueel I

Galadiner sloot Brussels jaar van de gastronomie in stijl af Horeca Brussel nodigt prominenten uit

Misterioso te Gent: voor

Horeca Brussel sloot het gastronomische jaar van Brussel af met een galadiner in het prachtige Egmontpaleis. Zo’n 250 genodigden uit de diplomatie, politiek, horeca of het internationale bedrijfsleven konden er genieten van een diner van de hand van topchefs onder toezicht van tweesterrenchef Yves Mattagne.

Misterioso te Gent: na

Het galadiner van Horeca Brussel was tot in de puntjes voorbereid. Alleen de weergoden werkten tegen. Het was half maart en ze hadden heel België van een vers, dik sneeuwtapijt voorzien. Maar bijna alle genodigden hebben het weer getrotseerd. Met deze gala-avond wilde Horeca Brussel een positief beeld van de horeca uitdragen. Het decor van het Egmontpaleis en het meesterlijke kokstalent van Yves Mattagne en zijn keukenbrigade zorgden daar wonderwel voor. “Bovendien is zo’n avond een ideale manier om te netwerken”, zegt Yvan Roque, voorzitter Horeca Brussel, “Naast

Onze kleurenconsulent helpt je graag met de juiste kleurkeuze

politici en diplomaten waren er potentiële investeerders aanwezig uit verschillende landen. Brussel is een belangrijke draaischijf met een prachtige horeca. Onze gastronomie is ons mooiste visitekaartje.” Crisis in de sector Maar hoe lang nog? Yvan Roque bracht in zijn openingsspeech de problemen van de sector tegenover de prominenten onder de aandacht.

Yvan Roque: “Brussel is een belangrijke draaischijf met een prachtige horeca. Onze gastronomie is ons mooiste visitekaartje’ “We maken een grote crisis mee, waarvan de horecasector het eerste slachtoffer is. Zal onze regering de moed hebben om de grootste economische sector van Brussel, en de op één na grootste van het land, te redden met de verlaging van de btw naar 6%? Zal ze vooral het gezond verstand laten spreken en

de arbeidslasten verminderen? De horecazaken zijn de lichtbakens van de stad. Zij waarborgen de veiligheid in onze straten en het comfort van tal van jonge werknemers. Wij zijn een menselijke sector en wij stellen mensen te werk.” Studie De gala-avond startte met een persconferentie. Deze bood vier briljante ingenieurs van de Solvay Brussels School de kans om de besluiten van een maandenlange studie over het verleden, het heden en de toekomst van de horecasector aan de pers voor te stellen (zie pagina hiernaast). De hele avond werd gefilmd door de televisie-equipe van Horeca TV, een afdeling van Horeca Brussel. Deze avond kon een succes worden door de inspanningen van politieke prominenten en sponsors. ➜ www.fedhorecabruxelles.be ➜ www.horecatv.be Katia Belloy

Restaurant Villa Bardon te Gent

Een nieuw interieur met de juiste kleur?

Studenten lichten horecasector door Binnen- en buitenschilderwerk Behang | Decoratie Interieurinrichting BVBA Devriendt Schilder- en decoratiewerken Wilgendreef 34 | 8790 Waregem 0478/71 64 20 | 056/44 66 26

www.brunodevriendt.be Wij zijn vaste partner van Pubstone NV voor schilder- en renovatie-opdrachten.

En reiken oplossingen aan via een Horeca+ plan Vier studenten van de Solvay Brussels School hebben op vraag van Horeca Brussel de horecasector doorgelicht. Hoe is de situatie nu en wat zou de invoering van de geregistreerde kassa teweegbrengen? Bovendien doen ze voorstellen om te komen tot een rendabele horeca.

maatregel er al geweest is met de btw-verlaging naar 12%”, aldus de studenten. “Maar dat is een manke redenering, de structurele problemen werden niet opgelost. Het grote probleem van de horeca is de loonlast en daar heeft de btw-verlaging geen vat op gehad.”

De studie heeft een Horeca+plan uitgewerkt. Dat bestaat uit verschillende maatregelen die een bloedbad moeten voorkomen. “De overheid gaat ervan uit dat die

De volledige studie kunt u opvragen bij Horeca Brussel ➜ www.horecabruxelles.be

Vlnr. Fabrice Peeters, Alexandre Viviers, Yvan Roque, Morgane Smeyers en Tarik Si M’Hammed.


➜ I P.10 ➜ I vorming I

➜ I actueel I

Opleidingen Horeca Vorming Vlaanderen

Discotheek Carré ondertekent Quality Nights Charter

Opleiding

Locatie

Begindatum 15-05-2013 15-05-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen

PARK INN BY RADISSON LEUVEN

15-05-2013

Whisky

LEONARDO HOTEL BRUGGE

16-05-2013

Yieldmanagement - maximum rendement uit elke hotelkamer

HOTEL ECU GENK

16-05-2013

Omgaan met conflicten

PARK INN BY RADISSON LEUVEN

21-05-2013

Restaurantbeleid - in de praktijk

ATELIER 833

21-05-2013

Cocktails - Master

SIPS

21-05-2013

Belgische klassiekers in een modern jasje

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

21-05-2013

Accountmanagement

HOLIDAY INN HASSELT

21-05-2013

Messen correct slijpen en afwetten

BREYDEL KOOKWORKSHOP

22-05-2013

Creatief met chocolade - Level 2

CHOCO-STORY

22-05-2013

HACCP, maak er werk van (basiscursus)

HOLIDAY INN HASSELT

22-05-2013

Belgische klassiekers in een modern jasje

KOOKBOOT LA COQUERIE

27-05-2013

Wegwijs in sociale administratie

HOLIDAY INN GENT EXPO

27-05-2013

HACCP-opzetten van een autocontrolesysteem

HOLIDAY INN GENT EXPO

27-05-2013

Ergonomie

ALM

27-05-2013

Cocktails - Master

SYNTRA WEST - BRUGGE

27-05-2013

Kruiden en aromaten

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

27-05-2013

Prospecteren is een leuke uitdaging

HOLIDAY INN GENT EXPO

28-05-2013

Cocktailflairing

HOLIDAY INN EXPRESS ANTWERPEN

28-05-2013

Gepimpte klassiekers

CULINAIR IDEEEN BURO

28-05-2013

Leiding geven

IBIS KORTRIJK

28-05-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen

IBIS AALST

28-05-2013

Wijnkunde voor beginners

SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN GENT

29-05-2013

HACCP-opzetten van een autocontrolesysteem

ALM

29-05-2013

Creatief met chocolade - Level 2

CHOCO-STORY

29-05-2013

Restaurantbeleid - maximum rendement uit de kaart

ALM

29-05-2013

Moderne etiquette

BEDRIJVENCENTRUM OOSTENDE

30-05-2013

Desserten op het bord - nieuwe technieken

KOOKBOOT LA COQUERIE

03-06-2013

Meer en beter verkopen aan de receptie

HOLIDAY INN GENT EXPO

03-06-2013

Sushi en maki

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

03-06-2013

Samenwerking tussen bediening en keuken

HOTEL ECU GENK

03-06-2013

Gepimpte klassiekers

BREYDEL KOOKWORKSHOP

04-06-2013

Gecertificeerd bierschenker

INBEV JABBEKE

04-06-2013

Dagdagelijks je team begeleiden

HOLIDAY INN GENT EXPO

05-06-2013

Vis

VLAAMSE VISVEILING/EUROPEAN FOOD CENTRE

05-06-2013

Opstellen van een eigen hygiëneplan

HOLIDAY INN HASSELT

05-06-2013

Volg de voedingsflow

HOLIDAY INN HASSELT

05-06-2013

Commercieel onderhandelen

HOLIDAY INN GENT EXPO

06-06-2013

Omgaan met veranderingsprocessen

HOLIDAY INN GENT EXPO

10-06-2013

Texturen

BREYDEL KOOKWORKSHOP

10-06-2013

Mocktails & Healthdrinks

SYNTRA WEST - BRUGGE

10-06-2013

Creatieve slaatjes

SYNTRA WEST - BRUGGE

10-06-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen

LEONARDO HOTEL BRUGGE

10-06-2013

Oosterse invloeden in de westerse keuken - Thailand en Vietnam

BREYDEL KOOKWORKSHOP

11-06-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen

HOLIDAY INN HASSELT

11-06-2013

Barista level 2

HOTEL ATLANTIS

11-06-2013

Restaurantbeleid - in de praktijk

SYNTRA WEST - BRUGGE

11-06-2013

Food in a box

SYNTRA WEST - KORTRIJK

12-06-2013

Barista level 2

RAMADA HOTEL OSTEND

13-06-2013

Cocktailflairing

SYNTRA WEST - BRUGGE

17-06-2013

Gecertificeerd bierschenker

SYNTRA LIMBURG - HASSELT

17-06-2013

Food & Beer

BREYDEL KOOKWORKSHOP

18-06-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen

HOLIDAY INN HASSELT

18-06-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen

ALM

19-06-2013

Olijfolie

BREYDEL KOOKWORKSHOP

24-06-2013

Dit is een opleiding georganiseerd door Horeca Vorming Vlaanderen. Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers wiens werknemers hier ook gebruik van maken. Meer info op info@horecavormingvlaanderen.be of ➜ www.fanvanhoreca.be

Om zo’n Quality Nights Charter te ondertekenen, moet je een aantal basisprincipes onderschrijven. Het personeel moet goed opgeleid zijn op het gebied van alcohol- en drugsproblematiek en conflictbeheer, je moet condooms aanbieden voor veilige seks, gratis water voorzien, oordopjes voorhanden hebben en een

de slagboom open. Aangezien het om sensibiliseren gaat, mogen de bestuurders zelf kiezen of ze de alcoholtest ondergaan.

Ter gelegenheid van de ondertekening stelden zowel het Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid (BIVV) als de Responsible Young Drivers (RYD) hun nieuwste acties voor. Bij het BIVV gaat het om een nieuwe app die jongeren moet aanzetten om de BOB’s in de bloemetjes te zetten, bij RYD om een intelligente en vooral verantwoordelijke slagboom waarin een alcoholmeter verwerkt zit. Alleen voor wie niet gedronken heeft, gaat

Katia Belloy

QUALITY NIGHTS

WineWise BEDRIJVENCENTRUM REGIO BRUGGE

decibelmeter geïnstalleerd hebben. Verder moet je initiatieven nemen voor veilig vervoer en voldoende informeren en sensibiliseren.

WWW.QUALITYNIGHTS.BE Factsheet helpt bewakings­ agenten QUALITY NIGHTS

Wijnkennis en wijnservice - gecertificeerd OUTLOOK basis

Discotheek Carré heft het Quality Nights Charter ondertekend. Dit label staat voor veilig en gezond uitgaan en was al actief in Wallonië, Brussel en de stad Antwerpen. Door de ondertekening van Carré in Willebroek verovert het label nu ook de rest van Vlaanderen.

VAD werkte voor Quality Nights een factsheet uit die bewakingsagenten kan ondersteunen in het omgaan met alcohol- en andere drugproblemen in het uitgaansleven. In deze factsheet vindt u informatie over hoe u als bewakingsagent kan omgaan met alcohol- en andere drugs(problemen) in

Deze factsheet is down te loaden via het uitgaansleven. De volgende de website van VAD: onderdelen komen daarbij aan bod: – Bewakingswetgeving logo ‘quality nights’ rood www.vad.be / quadri = C0 M96 Y100 K0 / rgb = R213 G43 B30 – Wetgeving tabak, alcohol en andere P485➜ font logo: Eurostile LT Condensed / font tekst: Trade Gothic LT drugs – Een verklaring voor uitgaansgeweld – Herkennen van alcohol- en ander druggebruik – Eerste hulp bij drugsincidenten in het uitgaansleven (EHBDu)

© Toerisme Vlaanderen

Horeca Vlaanderen tegen afschaffen feestdag Horeca Vlaanderen is niet gewonnen voor het voorstel om een feestdag af te schaffen. Veel van de feestdagen zorgen voor verlengde weekends, die voor horeca en toerisme van groot belang zijn. In het kader van de begrotings­ gesprekken werd een ballonnetje opgelaten over het eventueel schrappen van een feestdag.

Een slecht idee volgens Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. “Feestdagen zoals Paasmaandag of Hemelvaart zorgen voor verlengde weekends die voor de horeca en de toeristische sector van groot belang zijn, in het bijzonder aan de kust. Mochten deze verlengde weekends verdwijnen zou de economische impact zeer groot zijn.”

Het is een positief signaal dat de overheid op zoek is naar manieren om bedrijven te ondersteunen en meer ademruimte te geven maar dit is zeker niet de juiste piste. Om de gemoederen te bedaren, zouden de bedrijven de afgeschafte feestdag wellicht toch vaak vervangen door een extralegale verlofdag.


➜ I P.11 ➜ I actueel I

Wat kan ik voor u doen?

Brochure geeft klantvriendelijke tips voor gasten met een handicap Wanneer iemand met een handicap uw zaak komt binnenwandelen of –rollen, durft de onzekerheid wel eens toeslaan. Moet u helpen? Wacht u af tot men u aanspreekt of schiet u best meteen in actie? En wat doet u beter niet?

zelf, ook als er iemand zonder handicap bij is. Carine Geboers van Infopunt: “Dat vraagt soms wat aandacht, bijvoorbeeld als de klant doof is en een tolk meebrengt. Let er dan op dat u op de duur niet langs de dove klant heen gaat praten.”

Toegankelijkheid is niet alleen een kwestie van bakstenen. Een vriendelijke bediening maakt dikwijls nog meer indruk. Bovendien kost het geen geld en is het helemaal niet moeilijk. De nieuwe brochure Wat kan ik voor u doen? van het Infopunt Toegankelijk Reizen, een dienst van Toerisme Vlaanderen, geeft praktische tips voor een klantvriendelijk onthaal voor mensen met een beperking.

Vuistregels “We hebben eerst aan klanten met een beperking gevraagd wat zij belangrijk vinden. Verder haalden we inspiratie uit de cursus klantvriendelijk onthaal die we sinds enkele jaren organiseren. Daarbij komen ervaren reizigers met een handicap rechtstreeks in contact met uitbaters”, vertelt Carine Geboers. “Op die manier kwamen heel nuttige tips ter sprake. Als u er even bij stil staat, spreken veel dingen voor zich. Maar er zijn zeker ook vuistregels bij waar niet iedereen aan denkt.” “Wie denkt eraan om iemand met

Een beetje achtergrondkennis en inlevingsvermogen helpen al veel. Dat blijkt meteen als u de brochure even doorneemt. De titel zet direct de

toon. Als u meent dat hulp handig kan zijn, dan vraagt u het gewoon. “Wat kan ik voor u doen” is een uitstekend begin. Daarbij richt u zich tot de betrokkene

minder goede motoriek koffie te schenken in een grotere tas zodat de persoon de kop goed kan omgrijpen? Of dat u de aandacht van een slechthorende of dove persoon trekt met even te zwaaien? Het zijn zaken waar men niet of amper bij stilstaat. Maar ze maken dat zo iemand zich echt

‘Een open houding wordt enorm geapprecieerd’

de reactie die u verwacht. Dan is het best mogelijk dat die persoon autisme heeft en uw beeldspraak gewoon niet begrijpt. Het helpt altijd om zulke dingen correct in te kunnen schatten. Merkt u dat uw klant een verstandelijke beperking heeft, toon dan bij het afrekenen duidelijk hoeveel geld u aanneemt en hoeveel wisselgeld u teruggeeft. Deze open houding wordt enorm geapprecieerd.”

welkom voelt”, meent Carine Geboers. “Een blinde of slechtziende klant weet doorgaans precies wat u bedoelt als u zegt dat zijn vlees “op zes uur” (onderaan) en zijn aardappelen “op elf uur” op zijn bord liggen.

De brochure Wat kan ik voor u doen? kunt u gratis aanvragen bij het Infopunt Toegankelijk Reizen Grasmarkt 61, 1000 Brussel info@toegankelijkreizen.be. U kunt ze ook gratis downloaden van de website ➜ www.toegankelijkreizen.be > Publicaties.

Correct inschatten “Soms is het niet meteen te zien dat iemand een beperking heeft. Stel: u maakt een grapje, maar krijgt niet

Pieter Ghijsels Toerisme Vlaanderen

➜ I Uit de regio's I

Gent Smaakt!, een evenement dat niemand mag missen Voor de derde editie is het eindelijk ‘thuiskomen’ gelanceerd naar alle leden van Horeca Vlaanderen om een bezoekje te brengen aan de infostand, waar het exclusieve product Citypath wordt voorgesteld. Citypath werkt voor elke horecazaak promotioneel ondersteunend.

Q-Music krijgt Gouden Zandkorrel Horeca Middenkust heeft de veertiende Gouden Zandkorrel uitgereikt aan het QMusic Beach House. Presentator Showbizz Bart mocht het kunstwerk van Fernand Vanderplancke in ontvangst nemen. De Gouden Zandkorrel wordt elk jaar toegekend aan een persoon of organisatie die initiatieven steunt ter bevordering van het verblijfstoerisme. De

live-uitzendingen en de vele animaties die Q-Music tijdens de zomermaanden organiseert, zorgen ervoor dat er steeds wat te beleven valt op het strand. Q-Music hoopt ook de komende jaren vanop het strand zomerradio te kunnen maken.

Laat het licht weer aangaan in gent De vzw Gent Hotels en Horeca Vlaanderen zijn niet tevreden dat het Lichtfestival wordt uitgesteld tot 2015. De vorige editie in januari 2011 lokte naar schatting een half miljoen bezoekers naar Gent. Horeca Oost-Vlaanderen en vzw Gent-hotels lanceren daarom een onlinepetitie zodat het licht weer kan aangaan in Gent. De vorige editie van het Lichtfestival was een schot in de roos. Waarom kan het dan ook dit jaar niet doorgaan? Steun de vraag van de sector op Facebook (zie ➜ www.horecavlaanderen.be).

Tim Joiris, voorzitter Horeca Vlaanderen afdeling Gent & Leiestreek en Kurt Neyrynck, ondervoorzitter Horeca Vlaanderen. © Michael De Lausnay

Het evenement Gent Smaakt! is een groot culinair gebeuren in het hart van het bruisende stadscentrum. Uiteraard mocht ook Horeca Vlaanderen afdeling Gent & Leiestreek niet ontbreken op dit topevenement.

“In Gent zijn er 2.000 hotelkamers, tijdens het vorige Lichtfestival was de helft ervan ingenomen door buitenlandse toeristen”, zegt Kurt Neyrynck, voorzitter van de vzw Gent Hotels en ondervoorzitter van Horeca Vlaanderen. “Dit is een succesverhaal voor de stad en voor de hele horecasector.”

Gent is niet de stad van grote sterrenrestaurants, maar staat wel garant voor gastronomische kwaliteit. Dat nu enkele toppers Gent verkiezen als uitvalsbasis, bewijst dat Gent, met meer dan 600 horecazaken, een aantrekkelijke en dynamische stad is, waar culinair genieten verrassend, vernieuwend en betaalbaar is.

Volgens Rudy De Wit, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen zijn er ook andere opties: “Als er financiële belemmeringen zijn, waarom dan niet een Lichtfestival enkel in de stadskern bijvoorbeeld. Of zoeken naar private sponsoring. Als sector kunnen we zelf misschien ook een inspanning doen.”

Horeca Vlaanderen afdeling Gent & Leiestreek heeft er dan ook voor gekozen om mee te werken aan Gent Smaakt!. Je kunt je Gent niet voorstellen zonder horeca. Op dit evenement wil de horecafederatie inspelen op de behoefte van de klant, maar ook contact houden met de leden.

‘Hier wordt geleefd’ Op Gent Smaakt! zal Horeca Vlaanderen afdeling Gent & Leiestreek ook de publiciteitscampagne ‘Hier wordt geleefd’ van Horeca Vlaanderen ondersteunen. De klanten kunnen er hun leukste ervaring in de horeca delen. Eveneens wordt een oproep

Gratis voordelen voor leden Leden van Horeca Vlaanderen afdeling Gent & Leiestreek krijgen bij inschrijving een gratis pakket aan voordelen, zeker al een reden om een bezoek te brengen. Er is ook een Gent Smaakt!-stand waar Olivier De Wit, chef van restaurant La Provence, elke dag een gastchef ontvangt: Lieven Lootens van ’t Aards Paradijs, Koen Lefever van Brasserie Pakhuis, Piet Rogiers van restaurant Grade, Mathias Bonte van restaurant Korenlei 2 en Patrick Hittos van Café Théatre. Tussen 16 uur en 18 uur kunt u deze chefs aan het werk zien. Gent Smaakt!, van 8 tot 13 mei 2013 in de Stadshal in Gent centrum (Emile Braunplein).


Breng happiness binnen in uw zaak met Share a Coke! Share a Coke is de grote zomercampagne van Coca-Cola voor 2013.

Share a Coke is ook op een unieke manier aanwezig in horecazaken.

Het centrale thema: samen gelukkig zijn! Het doel: mensen ertoe aanzetten om samen te genieten van een Coca-Cola-moment vol happiness. En dat zal massaal te zien zijn in alle media.

Voor de horeca doen we iets speciaals. Op elk glazen flesje Coca-Cola, light en Zero staat deze zomer een andere leuke ‘opdracht’ die uw klanten in uw zaak met hun vrienden kunnen uitvoeren. Dat zorgt zeker voor een toffe sfeer en veel plezier… en het is ook goed voor uw omzet!

Ontdek een leuke opdracht aan de achterzijde van het etiket!

Zo profiteert u mee van de hoge zichtbaarheid en grote uitstraling van

Share a Coke!

© 2013 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, the design ‘Coca-Cola Contour’ bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of the Coca-Cola Company. VU Coca-Cola Enterprises bvba Steenweg op Bergen, Brussel RPR BE 0425071420


➜ I P.13 ➜ I Horeca lid in de kijker I

‘Als cafébaas moet je meerwaarde creëren’ Kaffee De Egel, oudste Ierse pub in Limburg geld krijgt, kun je nu eenmaal niet thuis imiteren.” Zo is er in De Egel zes à zeven keer per jaar een optreden, wordt er rugby uitgezonden op een groot scherm en worden uiteraard Halloween en St. Patrick’s Day gevierd. Meer dan pintjes tappen Wanneer je Raf vraagt naar zakelijke tips voor (startende) cafébazen, komen er al snel een aantal belangrijke punten bovendrijven. “Zorg er als starter voor dat je al van bij de start voldoende reserves achter de hand hebt om mindere periodes te overbruggen. Daarbij is het van levensbelang om een zaak te hebben waarbij je onafhankelijk bent van een brouwerij. Wanneer je een zaak start, wil je baas zijn in eigen huis en dus niet werken voor iemand anders. Daarom: alvorens je een contract tekent, met een brouwer of met om het even wie, lees het eerst goed na of laat het goed nalezen en zorg dat je de voorwaarden begrijpt waar je je toe verbindt.”

Raf Peters: “Als horecaondernemers moeten we de mensen dingen bieden die ze thuis niet kunnen krijgen. Een grote diversiteit perfect geschonken bier bijvoorbeeld maar ook een ruime keuze aan muziek en evenementen." © Mine Dalemans

Kaffee De Egel in Hasselt is een van die kroegen waar je met veel plezier blijft plakken. Wat ooit het kleinste café van Hasselt was, is uitgegroeid tot een wel Iers getinte bruine kroeg. We hebben het met eigenaar Raf Peters over sfeer, lekker bier en het veranderende horecalandschap. Kaffee De Egel, oorspronkelijk ‘Den Eegel’, werd geopend in 1981. Indertijd was Den Eegel met een oppervlakte van 45m² het kleinste café van Hasselt. Na een woelige periode en een sluiting van meer dan een jaar, heropende de huidige eigenaar, Raf Peters, De Egel in 1991. Een jaar later begon Raf Guinness te tappen, “gewoonweg omdat het heel lekker bier is”. De Guinness van het vat sloeg onmiddellijk aan en is tot vandaag nog altijd het best verkochte bier in De Egel. Waar Guinness is, volgt Ierland al heel snel. Al sinds 1992, het jaar dat Raf Guinness introduceerde, wordt er in De Egel Halloween en St. Patrick’s Day gevierd. Geleidelijk aan toverden Raf en zijn echtgenote Rejane hun zaak om van bruine kroeg tot de huidige kruising tussen een bruine kroeg en een Ierse pub. Let op, dit was nog in de tijd voor er overal Ierse pubs als paddenstoelen uit de grond schoten. De Egel is en blijft de oudste Ierse pub van de hele provincie Limburg. Door de jaren heen is De Egel mee geëvolueerd. De oorspronkelijke oppervlakte werd uitgebreid, de toog werd niet één maar twee keer verlengd en het aantal tapkranen werd van drie naar zes gebracht. De Egel telt nu 85 zitplaatsen binnen en in de zomer een terras voor de deur. Intussen werd er ook een aparte rokerskamer ingericht door een stuk van de zaak, inclusief

een deel van de toog, af te sluiten met doorzichtige wanden. “Rokers voelen zich door deze oplossing niet ‘uitgestoten’. Dankzij de doorzichtige wanden blijven ze deel uitmaken van de kroeg en de sfeer. Om te bestellen, komen de rokers gewoon even naar de toog van het niet-rokersgedeelte (uiteraard zonder sigaret). We krijgen veel sigarenrokers over de vloer die hier rustig van hun sigaar kunnen genieten. Iets wat niet overal meer mogelijk is. De lokale sigarenwinkel verwijst zelfs klanten naar ons door.” Niet alleen maar Guinness Naast verkoopstopper Guinness staat De Egel bekend om zijn bieren van de tap zowel als van de fles. De uitgebreide bierkaart telt ongeveer zestig bieren. Bovendien besteedt De Egel extra de aandacht aan de unieke trappist van Orval, waar ze sinds jaren ambassadeur van zijn. Ook Kwak is een paradepaardje. Dit bier wordt hier, en dat is vrij uniek, permanent van het vat geserveerd. “We schenken de Kwak zowel in het klassieke koetsiersglas van 33 cl als in de 50 cl-versie. Ook onze tapkraan in de vorm van een Kwak-glas is uniek. Zo vind je er maar drie in heel België.” Raf besteedt ook veel aandacht aan Limburgse bieren. Verder worden er ook biercocktails en appelcider geserveerd, dranken die samen met de Ierse en Britse bieren overgewaaid zijn van de andere kant van het Kanaal. Ook whisk(e)y heeft, uiteraard, zijn plaats op de kaart van De Egel. “In het begin van de jaren negentig moest ik naar Brussel om Ierse producten zoals whisk(e)y aan te kopen. Nu zijn deze vlot verkrijgbaar bij speciaalzaken. Zodoende hebben we de whisk(e)y­­­kaart enorm

uitgebreid en blijft deze constant groeien.” Om helemaal in de sfeer te blijven, biedt de Egel voor de grote en kleine honger een hele reeks van Iers geïnspireerde sandwiches. Een sociaal geëngageerde kroeg In De Egel doen ze niet alleen goed voor de klanten maar denken ze ook aan de wereld buiten het hoekpand in de Hasseltse binnenstad. Zo bieden ze diverse fairtradeproducten aan. Bovendien komt het vlees dat voor de sandwiches wordt gebruikt van

‘De sfeer van een café vol blije mensen en fijne muziek waar je waar voor je geld krijgt, kun je nu eenmaal niet thuis imiteren’ Veeakker, de slager die rechtstreeks van boeren afneemt en ook het vlees van natuurbelangenorganisatie Natuurpunt verwerkt. Dit is nog niet alles. De Egel draait ook volledig op groene stroom. Daarnaast zet Raf Peters zelf zich ook in voor diverse organisaties. Zo is hij onder meer politiek actief en maakt hij ook deel uit van de raad van bestuur van Horeca Vlaanderen voor de provincie Limburg. Veranderend horecalandschap In de ruim twintig jaar dat Raf achter de toog van De Egel staat, heeft hij heel wat zien veranderen. “Waar er vroeger veel studenten over de vloer kwamen, lijkt het studentenleven in Hasselt de laatste jaren echt stil

te vallen. Er gaan steeds minder studenten op stap. Dan spreek ik trouwens niet alleen over mijn zaak, maar in het algemeen. Er worden in Hasselt bijvoorbeeld ook minder fuiven georganiseerd. Studenten lijken wel een heel ander levenspatroon gekregen te hebben. Sociale contacten gebeuren veel via Facebook. Daarbij is ook hun uitgavenpatroon anders dan vroeger. Een gsm hadden ze vroeger niet, nu wel, ook dit kost geld. Geld dat ze niet meer op café kunnen opdoen.” Het aantal ‘echte’ cafés neemt voortdurend af, wat leidt tot minder variatie in het horecalandschap. “Vooral op het platteland hebben de bruine volkscafés het kwaad maar ook in de steden zie je ze steeds minder. Heel veel brouwerijpanden staan leeg en blijven leeg staan. Het is nu eenmaal zo dat mensen steeds meer thuis drinken. Niet alleen is het goedkoper, ze hoeven zich ook geen zorgen te maken over alcoholcontroles. Bovendien kan men thuis in alle vrijheid roken waar en wanneer men wil. De mensen gaan echter wel steeds buitenshuis blijven eten. Vandaar zie je dat op het platteland bijvoorbeeld een brasserie steeds meer de rol van het dorpscafé gaat vervullen. Ook in de steden zie je steeds meer brasseries in plaats van pure cafés.” In deze omstandigheden moet je als cafébaas duidelijk niet bij de pakken blijven zitten. “Als horecaondernemers moeten we de mensen dingen bieden die ze thuis niet kunnen krijgen. Een grote diversiteit perfect geschonken bier bijvoorbeeld maar ook een ruime keuze aan muziek en evenementen. De sfeer van een café vol blije mensen en fijne muziek waar je waar voor je

Mocht het verder tot de mogelijkheden behoren, koop dan je pand. “Pas toen ik het pand van De Egel aankocht, ben ik redelijk goed mijn boterham kunnen gaan verdienen. Bovendien kijk ik uit naar het moment wanneer het pand over een aantal jaren volledig is afbetaald. Dan ben je pas echt baas in eigen huis.” Let op wat je uitgeeft De uitgavenkant van uw zaak is net zo belangrijk als de inkomstenkant. “Zorg ervoor dat je goede voorwaarden bedingt bij je leveranciers. Praat ook over voorwaarden met collega's, je kunt altijd iets leren van elkaar. Dat maakt een organisatie als Horeca Vlaanderen ook zo belangrijk. Samen kun je overleggen, van elkaar leren en sterker staan. Soberheid en spaarzaamheid zijn belangrijk voor een cafébaas. Niet naar je klanten toe maar naar je uitgaven. Zo hebben we in De Egel geen auto van de zaak, geen auto tout court, ook niet privé. Het is voor ons veel kostenefficiënter om een auto te huren (via carsharing) dan om er continu een aan te houden. Daarbij is het ook milieuvriendelijker.” Tijd voor het gezin Horecaondernemer mag dan al niet het meest gezinsvriendelijke beroep zijn, toch slagen Raf en Rejane er in om hun vak te combineren met hun twee kinderen. “We zijn gesloten op zon- en feestdagen en op woensdag pas vanaf 20 uur geopend. Zo hebben we in feite per week twee sluitingsdagen. Verder maken we er elke dag tijd voor om onze kinderen naar school te brengen en op te halen. Zelf ga ik ook elke middag op school helpen om de soep uit te scheppen voor de kinderen”, stelt Raf. “Zelfstandige zijn betekent aan de ene kant hard en veel werken, aan de andere kant heb je ook de luxe je eigen koers te varen en tijd te kunnen maken voor je familie.”   Kaffee De Egel, Zuivelmarkt 64, 3500 Hasselt ➜ www.kaffee-de-egel.be   Willem Bonneux


Praktische hendel om eenvoudig en nauwkeurig te doseren

Hygiënisch en makkelijk schoon te maken

Unieke spuitmond om de perfecte slagroomtoef te creëren

Extra volume en stevige stand

Geen spuitbus zo comfortabel! Er is maar één spuitbus met zo’n superhandige hendel: de professionele spuitbus van Debic. Daarmee decoreert u in een handomdraai ijs, desserts en warme dranken. Met de garantie van een perfecte kwaliteit. De makkelijk te reinigen spuitkop en de praktische hendel zorgen voor het ultieme gebruiksgemak. Zo heeft u de tijd om uw klanten te verwennen, altijd weer opnieuw. Debic Info - p/a FrieslandCampina Professional - Grote Baan 34 - B-3560 Lummen, Tel.: 013 310 523 - e-mail: info.be@debic.com - www.debic.be


➜ I P.15 ➜ I thema I

IJs is hot

Geen enkel ingrediënt is veilig

Hoe kun je de lente beter vieren dan met een ijsje? IJs blijft een populair en lucratief dessert en tussendoortje. IJs is hot en de markt ontwikkelt zich steeds verder: authentieke volle smaken van kwalitatieve, vaak lokale producten zonder artificiële kleur- en smaakstoffen, hartige ijsversies en een knik naar calorie-armere producten. IJs wordt meer en meer met het oog geconsumeerd. Niets verleidelijker dan een perfect afgedraaid en aantrekkelijk afgewerkt ijsje met de ideale textuur. Consumenten gaan voor kwaliteit en zijn absoluut bereid daar meer voor te betalen. IJs mag tegenwoordig ook krokant zijn en meer structuur hebben. IJs mag gekauwd worden: de ingrediënten zitten perfect herkenbaar in hapklare brokken in het ijs te lonken. Stukken chocolade, boterbabbelaars, speculaas, peperkoek, noten, hele kersen: die geven meteen een ambachtelijke toets aan het consumptie-ijs. Schepijs laat zich ook graag vergezellen van een eetbare drager op voorwaarde dat die even smakelijk is als het ijs zelf. De brioche gelato, chocoladezeezoutkoekjes, ijssandwiches, macarons en eclairs klinken alvast niet slecht. Andere eyecatchers van dienst zijn de coupes waarbij in laagjes wordt gewerkt: zeker interessant wanneer die geserveerd worden op een terras met veel passage.

Puur, klassiek en lokaal In één rechte lijn door naar de trend ‘puur’, waarbij resoluut wordt gekozen voor eerlijke, echte ingrediënten zonder sausjes of smaakstoffen. De echte, pure en volle smaak staat voorop. Chocolade leent zich daar vlot toe. Chocolade is in 2013 uitgeroepen tot de absolute favoriet en wordt dan ook in de meest uiteenlopende variaties aangeboden. Denk niet in het stramien van witte, melkchocolade en zwarte chocolade, maar wel in de trant van extra wit, extra dark, extra romig... Met chocolade kan naar hartenlust gevarieerd en gecombineerd worden met noten, koekjes, brownies, koffie, kersen, sinaasappel, gember, peper, violet... Maar daar stopt het niet bij: voor pistache-ijs worden de pistachenootjes geroosterd en bij koffie-ijs hoort het zetten van espresso. Geroosterde walnoten, hazelnoten, macademia’s en pinda’s zorgen voor puur natuur notenijs en diepvriespulp wordt vervangen door verse blauwe bessen, aardbeien en frambozen. Consumenten blijven houden van hun klassiekers. Echte, authentieke, volle smaken zoals bourbonvanille blijven graag gesmaakt. Ook nostalgische smaken zoals kandijkoeken stroopwafels en kaneelkussentjes laten zich tot ambachtelijk ijs draaien. Verder in hetzelfde kwaliteitsstramien: duurzaamheid is

niet meer weg te denken binnen de voedingsindustrie. Ook ijsfabrikanten werken graag met biologische producten die qua smaak op hun best zijn. Streekproducten, zoals fruit uit de streek, roomboter en melk in ambachtelijk ijs geven net dat tikkeltje extra.

suiker en ingrediënten (zoals melk) waar klanten mogelijk allergisch kunnen voor zijn. Zo kiezen sommige ijssalons voor een duidelijke onderverdeling in ijs op sorbetbasis en melkbasis. Er is ook meer keuze voor klanten met lactoseintolerantie.

Wie traditie zegt, zegt ook ijskar. Foodtrucks zijn en blijven een heel graag geziene formule. Misschien is de huur ervan of een samenwerking een interessante optie voor uw zaak.

Volwassen en gewaagd Naast de traditionele smaken is er ook ruimte voor experimenten. De zogenaamde ‘volwassen’ smaken veroveren de keuken: kaneel, kardemon, koriander, gember, anijs, nootmuskaat, wasabi, saffraan, rode bonen, gerookte yoghurt, cognac, gourmetzeezout, hete peper, rozemarijn, lavendel, violet, rozen, zeewier, pijnboompitten, geroosterde sesam, grof gemalen amandelen, verschillende soorten thee, balsamico... Bijzondere groenten (bv. aardappel, knolselder, doperwten, komkommer, pompoen) en vruchten (bv. vers geroosterd (super)fruit, granaatappel, rabarber) of zelfs vis (kreeft, zalm, ansjovis) laten zich gemakkelijk verwerken tot een smakelijke sorbet. Dergelijke smaken worden gewoonlijk niet als een klassiek ijsje gegeten maar laten zich smaken als een zorgvuldig geselecteerd onderdeel van een creatieve amuse, voorgerecht, als koude toplaag op een soep of in een salade. Voor deze trend is geen enkel ingrediënt veilig: je kunt van alles ijs maken. De presentatie ervan zorgt ervoor dat de introductie slaagt.

Yoghurt en toppings Een andere trend is frozen yoghurt. Die wordt à la minute gemaakt uit een combinatie van magere yoghurt en melk en ziet er qua textuur uit als softijs. De bijzondere lichte smaak, het laag vetgehalte en het beperkte aantal calorieën zorgen ervoor dat frozen yoghurt een geliefd gezond tussendoortje is. Froyo kan naturel zijn, maar kan ook smaken naar aardbei, passievrucht, mango, kers, Griekse yoghurt, banaan... Dankzij de verschillende toppings (koekjes, vers fruit, verschillende soorten chocoladestukjes, snoep, sausjes...) kan de froyo helemaal customized

Niets verleidelijker dan een perfect afgedraaid en aantrekkelijk afgewerkt ijsje met de ideale textuur worden. Die trend om froyo volledig naar eigen smaak af te werken met toppings en sausjes wordt ook doorgetrokken naar ijs. Nog een stap verder: een Amerikaanse trend die hier moeilijk van de grond komt, is de ijsbereiding waarbij het ijs naar keuze op een ijskoude plaat à la minute wordt gemengd met verse ingrediënten en toppings. Puur entertainment dus. Stevia Ook nog voor de liefhebbers van zoet én light: stevia-ijs rukt stevig op. De smaak wordt steeds beter: vooral chocolade-stevia moet minder en minder onderdoen voor echte chocolade. Ook de ‘puur natuur’-waterijsjes op basis van 100% natuurlijke ingrediënten, zonder kunstmatige toevoegingen horen in dit lightlijstje thuis. Er wordt bewuster omgegaan met

Ook gedurfd zijn de smaak­ combinaties geënt op bestaande cocktails. Cuba Libre of mojito-ijs iemand? Sherry, whisky en cognac laten zich ook graag transformeren tot ijs. Bierijs is nog zo eentje voor de durvers. Omgekeerd kan het trouwens ook: roomijs in bier. Voor de proseccoliefhebbers is er ook sorbetijs op de markt dat ontwikkeld wordt op basis van prosecco. De wijn vervangt het water, voegt extra diepte en smaak toe aan het ijs, waardoor het lijkt alsof er nog bubbels in het ijs zitten. Dezelfde trend zet zich door in waterijs: de onschuldige 95% water wordt aangevuld met bijzondere smaken als alcohol, specerijen, groene thee, gourmetzout, wasabi, bier en sigaarextract. Surinaams schaafijs is nog zo’n trendy nieuwkomer.

Slimme, handelbare turbines Zin om zelf aan te slag te gaan? Dat kan tegenwoordig een stuk gemakkelijker. Er zijn verschillende nieuwe kleine, professionele ijsturbines op de markt, nu zelfs ook volledig in inox. Grotere restaurants en traiteurs kiezen ook graag voor multifunctionele machines. IJsturbines worden ook steeds slimmer. Zo is er een intelligente processor op de markt die voor elke receptuur het optimale toerental met bijpassende vriescapaciteit berekend met en zeer fijne structuur en optimale smaakbeleving als resultaat.

Of wat dacht u van een ijsfondue? Een idee gebaseerd op de traditionele fondues met olie, kaas of bouillon: u maakt uw ijs of tapas in vloeibare stikstof. De rook maakt de spectaculaire maaltijd af. Kleinere porties Naar porties toe doen kleinere variaties het goed. Er wordt hard genoten van luxueuze miniporties. Een ijsgebakje, meringue met ijs of gevulde ijskoekjes vervangen vaak de cake of taart bij de koffie. De keuze in ijspralines wordt ook steeds ruimer: zo zijn er verschillende chocoladecouvertures voor de amarena-, munt-, praline-, vanilleen koffievulling. Andere lekkernijen zijn de ijsbiscotti: dessertkoekjes gevuld met ijs en gedipt in chocolade. De vormen worden ook creatiever: de artisanale frisco is verkrijgbaar als hart, berenpoot, ovaal, swing, blokjes, telkens met meerdere smaken en afwerkingen van verschillende soorten dipchocolade en noten. Lore D’hont

www.BTWBON.be één adres voor het drukken van uw BTW-boekjes

Infrarood Gevel Terrasverwarming

60 boekjes aan 175,00 e • eenvoudig te bestellen (211,75 e incl. BTW)

• zeer scherpe prijzen

120 boekjes aan 240,00 e • maandag voor 20u bestellen (290,40 e incl. BTW)

= vrijdag geleverd

240 boekjes aan 380,00 e • proefdruk onmiddellijk teruggestuurd ter controle (459,80 e incl. BTW) • gratis opmaak 480 boekjes aan 660,00 e

(798,60 e incl. BTW)

• gratis levering

Alle kosten inbegrepen

Tel: 056/41.34.55 info@alpina-heaters.com

www.alpina-heaters.com

www.BTWBON.be - Kapelsesteenweg 395 - 2180 Ekeren


Smaakvol van kop tot staart Dompel u onder in de fantastische wereld van ISPC. Sla uw vinnen uit voor een verrassende tocht langs de meest smaakvolle specialiteiten. ISPC neemt u mee langs de lekkerste kazen, de beste wijnen, het meest malse vlees en de fijnste verse vis, speciaal voor u geselecteerd en afkomstig van over de hele wereld. Ontdek onze ambachtelijke streekproducten, hun herkomst, heerlijke smaakcombinaties en de beste tijd van het jaar om deze delicatessen te nuttigen. We bieden niet alleen topproducten, maar we bieden ook advies op maat. ISPC is uw culinaire inspiratiebron! Mogen we ook Ăş in onze nettten vangen?

ISPC Gent Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc-int.com ISPC Luik Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - TĂŠl. : +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc-int.com Ontdek ons overweldigend aanbod op onze website www.ispc.be

Viscampagne_281x200.indd 1

17/12/12 16:56


➜ I P.17 ➜ I IN DE KIJKER I

Uw zaak in de kijker Horeca beweegt. Moet bewegen: een nieuwe zaak, een nieuwe inrichting, een origineel thema... vele redenen zijn goed om uw zaak in de kijker te zetten. Voor onze leden, die weten wat professioneel horecamanagement is, reserveren wij daarom graag ruimte in deze krant. Mail of stuur per post uw nieuwe projecten en wij selecteren er de meest innoverende uit. Willem Vandeven nieuwe chef in restaurant Orangerie van Auberge du Pêcheur Willem Vandeven studeerde af aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij werkte bij Peter Goossens (Hof Van Cleve), de Franse topkok Michel Bras (Laguiole) en de broers Pourcel (Jardin des Sens in Montpellier). De afgelopen jaren was hij chef bij L’Annexe in Brussel en bij C-Jean in Gent.

zijn creaties staat. Ik ga in Auberge du Pêcheur een productgerichte, pure keuken brengen. Een troef is dat Auberge du Pêcheur werkt met goede leveranciers die respect hebben voor hun product. Bij mij ga je geen vervormingen of ‘foliekes’ terugvinden. Mensen weten graag wat ze eten. In een gerecht zie ik graag combinaties. Alle ingrediënten horen bij elkaar, vormen een geheel en worden samen gegeten.”

Willem Vandeven heeft de passie voor eerlijke producten met de paplepel meegekregen. Zijn ouders zijn groentehandelaars, zijn grootvader had een boerderij en was slachter. “Iedereen heeft zijn eigen visie. Ik wil me niet ankeren aan de keuken van iemand anders. Ik ben iemand die voor 100% achter

Auberge du Pêcheur omvat een hotel, een gastronomisch restaurant Orangerie en brasserie The Green. Restaurant Orangerie heeft één Michelin-ster beschikt, The Green eenn Bib Gourmand. Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41, 8931 Deurle (Sint-Martens-Latem, tel. 09/282 31 44 ➜ www.auberge-du-pecheur.be

Wie graag eens ook eens wil proeven van het rijke assortiment van cocktails, wijnen en bieren, kan dagelijks vanaf 16 uur terecht in het vernieuwde kader van de L'Apereau. L’Apereau De Smet De Naeyerlaan 53 8370 Blankenberge ➜ www.lapereau.be

Cocktailbar L’Apereau heropent in retro chique style De gekende cocktailbar L'Apereau uit Blankenberge opende na een grondige restyling opnieuw de deuren. Uitbater Oswald Croes en zijn echtgenote Martine Geuens kozen voor de retro chique style die vooral warmte en gezelligheid moet uitstralen.

De hoge tafel heeft plaats moeten ruimen voor een knusse zetel met bijbehorende tafeltjes. Ook het werkgebied waar de drie ervaren bartenders, Jeroen, Dries en Tom de beste cocktails bereiden is nieuw, met een professionele cocktailbar van Sam’s Bar Vision. Drieëntwintig Swarovski-kristallen over de hele lengte van de bar zorgen voor een uniek licht.

Hebt u ook iets nieuws te melden en bent u lid van de Federatie? Laat het ons weten. Mail: krant@horeca.be adres: Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. Vergeet niet uw lidnummer en eventuele foto’s toe te voegen.

Bocuse d’Or zoekt kandidaten Belgian Bocuse d’Or Academy Ferdy Debecker van Restaurant Eyckerhof in Bornem, winnaar van de Bocuse de Bronze in 1999 en meteen de laatste Belg op het podium, was samen met zijn vrouw Ann een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Belgian Bocuse d’Or Academy. De Academy staat in voor de zoektocht naar talentvolle koks die het erop willen wagen. Ze organiseert ook de Belgische finale, en helpt de winnaar in zijn voorbereiding op Lyon. De Academy wordt voorgezeten voor Peter Goossens (Hof van Cleve) en Yves Mattagne (Sea Grill). De andere bestuurders zijn David Martin (La Paix) en Roland Debuyst (Orange) die in 1997 zelf de zilveren Bocuse behaalde.

De Belgian Bocuse d’Or Academy gaat op zoek naar een geschikte kandidaat voor het wereldkampioenschap koken Bocuse d’Or 2015. Elke professionele Belgische kok kan deelnemen en wordt geassisteerd voor deze finale door een eigen commis van maximum 21 jaar.

De Nationale selectie zal plaatvinden op maandag 16 september 2013 op Horeca Life (Heizel, Brussel). De laureaat van deze selectie zal België mogen vertegenwoordigen op de Europese Finale Bocuse d’Or in Stockholm mei 2014. Thema’s Nationale selectie Bocuse d’Or 2013 n 8 stuks pladijs (300-400 g) + 1,5 kg grijze garnaal ongepeld en 3 garnituren. n Belgisch varken (6-rib) + 600 g varkenswang + 8 stuks varkenspoot en 3 garnituren. Visbereiding: Voor 14 personen op bord 2 garnituren vrij samengesteld, 3 garnituren samen te stellen aan de hand van grondstoffen aangeboden op de markt ter plaatse de dag van de wedstrijd. Vlees bereiding: Voor 14 personen, 12 personen op plateau, 2 op bord 3 garnituren vrij samen gesteld Voelt u zich geroepen? Aarzel dan niet. Het volledige wedstrijdreglement en technisch dossier kan aangevraagd worden via: info@eyckerhof.be of 03/889 07 18

In memoriam Paul Boerjan Met droefheid vernemen we het overlijden van Paul Boerjan, de stichter van Westtoer. We moeten afscheid nemen van een man die van grote betekenis geweest is voor het toerisme in West-Vlaanderen en ook in Vlaanderen. In 1997 werd hij na een carrière als internationaal expert bij de GOM bestuursdirecteur toerisme en recreatie van de Provincie. Hij lag aan de basis van de totstandkoming van de toeristische regio’s in West-Vlaanderen. Hij was ook de uitvinder van regionale promotiepools.

Vanaf 1999 heeft Paul Boerjan zich hard ingespannen om te komen tot een sterk provinciebedrijf voor toerisme en recreatie via een fusieoperatie tussen Westtoerisme, de West-Vlaamse Vereniging voor de vrije Tijd en zijn eigen provinciale dienst voor toerisme en recreatie. Samen met de betreurde Fernand Peuteman en Jan Durnez kan hij dan ook een van de stichters van Westtoer genoemd worden. Vanaf 2002 tot juni 2006 was Paul Boerjan de eerste afgevaardigd bestuurder van het

nieuwe provinciebedrijf. Met groot dynamisme en inzet heeft hij zich in die jaren voor Westtoer ingezet. Dat niet iedereen binnen Westtoer op zijn lijn zat is evenwel ook een spijtige vaststelling en dit leidde uiteindelijk na een voor Westtoer moeilijke periode tot zijn vervroegd ontslag in juni 2006. Ook op het Vlaamse niveau was Paul een autoriteit: hij was ondermeer ondervoorzitter van Toerisme Vlaanderen en stichter-voorzitter van Plattelandstoerisme in Vlaanderen, het huidige Logeren in Vlaanderen.

Visschotel Frankrijk, Bocuse d'Or 2013.

Visschotel van onze Belgische kandidaat editie 2013.


➜ I P.18 ➜ I Belgen in het buitenland I

➜ I P.18

Belgische aan de top van de hotelscene in NYC Op haar 37ste werd Sofia L. Vandaele general manager van een van de meest prestigieuze hotels in New York, met name The London NYC in Midtown Manhattan. Belgische managers scoren goed in het buitenland, en wel om drie redenen: Belgisch entrepreneurship, de sterke opleiding hotelmanagement, én onze talenkennis die legendarisch is.

GEPASSIONEERD VOOR HORECA 7 METRO-WINKELS IN BELGIË

Na een snel groeiende carrière bij Sheraton Brussel, over het Londense Sheraton Belgravia Hotel, werd Sofia L. Vandaele als prille dertiger naar New York geroepen. Ze werd er general manager van ronkende namen als W New York The Court & The Tuscany, en vervolgens W New York - Downtown. In juli 2011 maakte ze de stap om The London NYC te gaan leiden, een all-suite hotel, met 54 verdiepingen en 561 luxueuze suites, waaronder 12 luxury suites die tot de betere op de planeet behoren. In 2012 werd The London overigens in de jaarlijkse ranking van elitehotels door Institutional Investor uitgeroepen tot 'The Best Hotel in the Americas'. Staatshoofden, filmacteurs en rocksterren behoren tot het vaste cliënteel, omdat ze er ongestoord onder de radar kunnen vliegen en ook al omdat het team een tweesterrenrestaurant onder Gordon Ramsay-vlag runt dat tot de absolute top in Amerika behoort. Netwerken “Zo’n aanbieding valt natuurlijk niet helemaal uit de lucht”, zegt Sofia Vandaele. “Een opportuniteit als deze moet je zelf mee creëren door een reputatie en een netwerk op te bouwen. Het is een vervolg op eerdere functies die je hebt uitgeoefend en vooral de resultaten die je hebt behaald. Ik meen dat ik beschik over een flinke portie doorzettingsvermogen, en zin voor hard werken. Ik doe de dingen met veel gusto zeg maar. Mijn WestVlaamse inborst helpt me daarbij.” Sofia L. Vandaele kreeg de horecakriebels bij haar geboorte mee. Haar ouders baatten het restaurant D’Oude Smisse in Roeselare-Beveren uit. Het was dan ook geen verrassing dat ze na drie jaar Grieks-Latijnse humaniora de ongewone switch maakte naar de hotelschool in Brugge. Broer Bart Vandaele koos eveneens voor de horecasector. Hij heeft inmiddels twee restaurants in Washington DC: Belga Café en B Too (zie de Horeca Vlaanderen Krant van maart 2013). Te bescheiden “Ik ken heel wat landgenoten die carrière in de hotelbusiness maken”, zegt Sofia Vandaele. “Als men wat vaker andere nationaliteiten in de bloemetjes zet, is dat omdat wij zo bescheiden zijn. Dat zit er zo diep ingebakken bij ons, Belgen. Als wij hoog scoren in het hotelmanagement, zit de opleiding

(700 WINKELS WERELDWIJD)

De Metro-formule: een compleet horecaassortiment op één locatie

Kwaliteit & hygiëne zonder compromissen Vakmensen die je helpen Vroeg open vanaf 6.30 u Sofia L. Vandaele: "Als manager moet je op je hoede zijn dat je van je job niet je leven maakt." daar voor een flink stuk tussen. Ik ben heel trots dat ik de hotelschool Spermalie en hotelmanagement aan het HTI in Brugge (nu KHBO) heb gevolgd. Dat is echt wel een steengoede opleiding, met een sterke economische onderbouw en veel aandacht voor talen. Ik lees en spreek vlot vier talen, Nederlands, Frans, Engels en Duits, en heb daarnaast nog een notie van Spaans. Voeg daarbij een zeker charisma en de nodige management skills, en je komt al heel ver.”

‘Met het hotelpersoneel in de cafetaria eten, is de beste manier om als manager de vinger aan de pols te houden’ De hotelsector in de grootstad staat bekend als een full stress-omgeving. “Dat is een understatement”, zegt Sofia Vandaele. “Meer dan 400 medewerkers leiden in een hotel is geen sinecure. Ik heb echt wel een heel drukke agenda, maar de kunst bestaat erin om die agenda goed te beheren. Als manager moet je op je hoede zijn dat je van je job niet je leven maakt. Het is belangrijk om op tijd een grens te kunnen trekken tussen je professionele bezigheden en je privéleven. Ik heb een schitterende vriendenkring om op terug te vallen en ik hou ontzettend veel van een avondje uit gaan eten.” Gordon Ramsay In het topmanagement van de hotelsector wordt onder impuls van headhunters behoorlijk wat aan job hopping gedaan. “Maar dat is niet de vaste regel”, zegt Sofia Vandaele. “Je kunt ook kiezen voor een langere

verbintenis. Of ik er soms van droom om de stress van de grootstad te ruilen voor een luxeresort onder de palmbomen? Soms denk ik wel: I wish! (lacht). Tot nu toe heb ik alleen in een grootstedelijke omgeving gewerkt, in Brussel, Londen en New York, en daar tracht ik ook ten volle van te genieten. En ik betwijfel of ik wel zou aarden op een paradijselijk strand. Blijkbaar heb ik die excitement van de metropool nodig om tot bloei te komen. Op dat vlak kan ik niet beter gesetteld zijn dan hier in New York. Hier gebeurt hét!” “In New York zegt men: ‘If you can make it here, you’ll make it anywhere.’ Dat klopt ook wel, denk ik. New York is zeven dagen op zeven zakendoen. Voor je het weet, ga je zelf onderhandelen als een New Yorker. Je moet een harde tante zijn om hier te overleven. En je moet vooral ook voeling met de realiteit bewaren. Ook daar helpen mijn West-Vlaamse roots me.” Vinger aan de pols Voor wie houdt van lekker eten moet het ook wel een droom zijn om iedere dag bij Gordon Ramsay te gaan lunchen. “Iedere dag? Was dat maar waar”, lacht Sofia Vandaele. “Eigenlijk is het wél waar, want al onze restaurants worden vanuit dezelfde keuken bediend, zowel casual dining Maze by GR als Gordon Ramsay at The London. Af en toe ga ik bij Gordon Ramsay aan tafel, dat behoort nu eenmaal tot mijn taken. Maar meestal eet ik met het hotelpersoneel in de cafetaria. Dat is de beste manier om als manager de vinger aan de pols te houden.” ➜ www.thelondonnyc.com Henk Van Nieuwenhove

De beste prijzen Exclusieve toegang Makkelijk bereikbaar METRO ANTWERPEN KIELSBROEK 44 B-2020 ANTWERPEN 03 608 73 00 METRO BRUSSEL-BRUXELLES (open vanaf 6 u) WERKHUIZENKAAI, 22/23 QUAI DES USINES, 22/23 B-1000 BRUSSEL -BRUXELLES 02 611 74 00 METRO EVERGEM (open vanaf 6 u) NOORWEGENSTRAAT 39 B-9940 EVERGEM 09 292 01 00 METRO HASSELT GOUV. VERWILGHENSINGEL 2C B-3500 HASSELT 011 56 71 00 METRO LUIK AVENUE GEORGES-TRUFFAUT 40 4020 LIÈGE (BRESSOUX) 04 274 07 00 METRO SINT-KATELIJNE-WAVER MECHELSESTEENWEG 84 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 015 80 77 00 METRO WEVELGEM KORTRIJKSTRAAT 345 B-8560 WEVELGEM 056 74 72 00

www.metro.be


➜ I P.19 ➜ I zoekertjes I Te koop aan spotpr. kassa casio QT-2100 €150, gasfornuis+plaat 87x85x87cm €125, friteuse/pastakoker 85x36x56cm €125, eskeep music system (geen sabam of honebel) €150, gasboiler €50, 0478/661869

zoeker plaats tje en? Ga na

www.h

orecav ar laand eren.b zoe e/ en vul kertjes HET formu

lier in .

Gezocht Actieve vennoot voor taverne-hotel De Klepel Lindenlaan 24, 2340 Beerse (zaak bestaat reeds 30 jaar) Info@deklepel.be 0032475.25.92.56

nië ssel en Wallo

ECHO anderen, Bru

Ho.Re.Ca Vla DECEMBER 2009 MaanDElijks s En augustu BEhalvE in juni : MEChElEn afgiftEkantooR vzw. MaRkEting afzEnDER: hoRECalaan 111 / Bus 4 anspaCh 1000 BRussEl

BRUGGE, horecazaak/feestzaal over te nemen op 100m van de grote markt in een historische kelder. 100 zitplaatsen, instapklaar. Voor meer inlichtingen of een afspraak, 0486 79 02 16

Technische

➜ Bedrijven met

Pagina 2 ch logiesdecreet Nieuw toeristis Pagina 3 (vervolg) ch logiesdecreet Nieuw toeristis

Kantoor Notaris Carl POLFLIET, Kaaistraat 8 - 8400 Oostende Tel. 059/70.12.95 – infonotarispolfliet@dataconsult.be

OPENBARE VERKOOP – EENMALIGE ZITDAG STAD OOSTENDE ALBERT-I PROMENADE 67

OVER TE NEMEN. Bistro op de Lippenslaan in Knokke. Toeristische ligging. Instapklaar. Volledig uitgerust. Inclusief appartement od 1ste verdieping. Goeddraaiende onderneming. Stopzetting wegens ziekte. Alle info: www.bistroloewies.be of +32476455340

EEN UNIEK GELEGEN EN

ZEER RUIM EN VERNIEUWD HANDELSPAND

met BIJZONDER GROOT TERRAS AAN DE ALBERT I - PROMENADE

Tapasbar over te nemen Por Favor, Sint-Pieterstraat 3 te Izegem Huur 1.100 € per maand. Overname € 30.000. Vrij van brouwer Info: 0475/67.34.57 of reynaert@spriet.be Café-restaurant-danscafé over te nemen Le Neuf / Que Pasa, Burgemeester Reynaertstraat 6 te Kortrijk Huur € 1.850 per maand Eventueel vrij van brouwer Info: 0475/67.34.57 of reynaert@spriet.be Restaurant te Brussel, Vismarkt. Bestaat al vele jaren. Zoekt actieve partner of overnemer. Goede locatie. Groot potentieel. Enkel ernstige kandidaten. Huurprijs: €3500 Mailen naar: fa362565@skynet.be ALVERINGEM (Stavele): Instapklare en gekende horecazaak “De Nachtegaal” met ruime gelagzaal (tot 75 pers.) en zaaltje (ca 35 pers.), prof. keuken, garage & sanitaire voorz. – nieuw privaat gedeelte met living en inger. keuken – boven 4 slpks, bureau en inger. badk. – ruime terrassen – gelegen langs fietsnetwerk – vlotte verbinding richting kust, Veurne, Ieper,… – alle verdere info: ERA Vastgoed Vandenbussche Veurne 058 31 58 58.

VERHUURD – geregistreerde handelshuurovereenkomst van 01/03/2012 met maandelijkse huurprijs van 4.500,00 euro EENMALIGE ZITDAG: maandag 29 april 2013 om 14.30 uur in Hotel Burlington gelegen te Oostende, Kapellestraat nummer 90. Bezoek: zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur vanaf 30 maart en na telefonische afspraak De kandidaat kopers dienen zich op de zitdag te voorzien van een bankwaarborg voor de geboden prijs verhoogd met de kosten; RECHT VAN HOGER BOD Zie ook www.immonot.be

STAD OOSTENDE, eerste afdeling In een appartementsgebouw, genaamd “ Residentie SPLENDID”, aan de Albert-I Promenade (ZEEDIJK) nummer 67, gekadastreerd in de sectie A nummer 1595 D 29, groot 21a 70ca. Het HANDELSLOKAAL gekend als “instelling D”, omvattende het eigenlijke HANDELSLOKAAL D op het gelijkvloers met aanhorigheden en kelder D: a) In privatieve en uitsluitende eigendom: op het niveau van het gelijkvloers aan de Albert-I Promenade (niveau ZEEDIJK): grote vernieuwde horecazaal, keukenruimte, koele ruimte met koelcel en trap naar de kelderverdieping, vernieuwd sanitair blok, mezzanine boven verbruikerssalon (bereikbaar via trap) thans ingericht is als studio (living/badkamer/slaapkamer). TERRAS vergund en overbouwd terras, groot (17,50 m x 6,00m). op het gelijkvloers kant van de binnenkoer die uitgeeft in de Koningsstraat: binnenhall met deur naar de binnenkoer uitgevend op de Koningsstraat, grote kelder dienstig als bergruimte met aparte ruimte voor elektriciteit en verwarming, toilet en douchecel voor personeel, vriescel. b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeelheid: vierhonderd vijfenzeventig/tienduizendsten (475/10.000sten) van al de gemene delen waaronder de grond. Kadastraal gekend als: “≠A.GV/L/K13A/” K. I.: 6.693,00 EUR Stedenbouwkundige bestemming: volgens gewestplan OostendeMiddenkust: woongebied. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

.Ca Vlaan nisaties Ho.Re

psorga bij de beroe

Pagina 1 werktijdregeling het register voor Dimona light en

Over te nemen: Brasserie-restaurant (40pl) met zaaltje (40pl) en terras (70pl) Touristische ligging: Markt Ieper naast Lakenhallen. Familiezaak gestart in 1959. Interesse bel 0497/863041

In Horeca Echo van mei leest u meer over volgende onderwerpen:

l en Wallonië

deren, Brusse

aangesloten fiche voor leden

Pagina 4 (vervolg) ch logiesdecreet ➜ Nieuw toeristis ordeel! - neem uw ledenvo ➜ Eco-cheques

len worden vele arbeidsongeval

Horeca Echo

bestraft!

Pagina 5 ding Het concurrentiebe Pagina 6 (vervolg) ➜ Ecocheques ➜ Nuttige tips 8 Pagina 7 en nen teksten 2009 Index versche

ouDen! jDRegeLing bijh

R WeRkti RegiSteR Voo deze Dimona Light?dient een nieuwe aangifte gebeurienen.eenAantijdregi -

Fonds en rg en Sociaal naar het Waarbo Een praktisecretariaat. naar het sociaal r in te vul-

om dit registe bovend in de horeca sche toelichting aangifte wordt r zelf. Voor extra’s gedimona gekt op het registe eld. In de Full a- aangifte te len werd afgedru stratie gekopp specifieke dimon nisch. de horeistratie electro toegelicht in beurt deze tijdsreg r bij te beuren. Zoals aangifte r heeft dient een registe de electronische maand oktobe De werkgever nD.w.z. dat bij hte ca echo van de plaats waar gelege tussen de als het verwac ur iedere keuze op de beginu het houden gezowel de werkgever Dimoaangegeven. worden tewerk a en de Light erknemers moeten worden r heidsw Dimon einduu Full zgn. register gevoor een forfaiien moet dit dimona wordt die opteerden steld. Bovend Aan de Light d. Het dit na. Werkgevers In i bewaar eld. januar 1 worden jaar of vanaf istratie gekopp durende vijf taire tijdsreg kelijk de dimona Light, kken van 5 op een gemak de dimona tijdsblo zich naar men dient r registe systeem koopt n zodat 2010 overstappen org Echo oktoplaats te bevinde verder horeca van het Waarb toegankelijke of  uur. (zie inspectie s’ op Light ontvingen om van de sociale ‘actuele dossier een uitnodiging de ambtenaren ber, of de rubriek van neen Sociaal Fonds ling ). ik kennis kunnen avlaanderen.be voor werktijdrege er op elk ogenbl www.fedhorec erjaar een register toe. r wordt per kalend Dit artikel licht men. Het registe Het nieuwe systeem van de ecocheque kalente bestellen. l een Op dat u voor het de dub-

WaaRVooR Dienen eCoCheQueS, VeRVoLg.

- FAVV: enkele veel gestelde vragen (deel 2) - Geregistreerde kassa met black box vanaf 01.01.2014, maar wat betekent dit concreet in uw zaak? - Gebruikt u technische hulpstoffen bij de bereiding van levensmiddelen? Dan heeft u bepaalde wettelijke verplichtingen. - vervangingsovereenkomst - overuren: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing - tip: deeltijdse arbeid - bedrijfswagens - jaarlijkse vakantie

Belgische markt zijn D.w.z. cavolgende Light is evenwe FSCrstaat bijgehouden. kwam reeds dientvoor Forest Stewardship CounDe dimona uitvoerig aan bod in de ho-deze electro nische werkgever tegorieën een nieuw registe van producten 200 Naast die door een derjaar met ecolabel cil. PEFC staat voor Program for reca Echo2 van bele aangifte. Elke werknemer the Enregister voor en zgn. beschikbaar: um op- de maanden september . gedurende maxim e dient ook een aan te vragen dorsement of Forerst Certification. november. aangift Hieronder uit de horeca vindt u het tweede Dit bijgehouden. tissuepapierprod gesteld wordt ucten, kopieer- en dagen tewerkdeel van de dregeling te worden zijndit niet regisgouvernementele, onafhankelijafeenvolgende lijst van werktij beecologische producmerkt enpapier, bijhouden van gewaargrafisch nkomst van correct verf wordt overee en r vernis niet voor binHet rd zonder winstoogmerk ke organisaties Dit registe l ten. Letnkoms met een arbeids t op, ecocheques kunnen enkel rg en Sociaa die ien gesanctionnee bovend vloerbekleding, wordt door het Waarbonenhuis, harde een arbeidsoveree d of ter bodemel het verantwoorde duur gelever tot doel voorde hebben gebruiktwerk paalde is voor producten en dien- bevat de gegevens worden bosbevan het RSZverbeteraars en groeimedia, . Het jk omschreven met het verlies machineadFonds Horeca encertificering heer via van r voor een duideli sten opgenomen dimona te bevorderen. einduu op extra. deze lijst. Als het de Light u als begin- en afwasmiddelen, werknemer of handafwasmidde verbonden aan len, van de extra, € 875 tot een gelegenheids werkgever ecocheques de pauzes... toekent aandeuwduur van geldboetes van allesreinigers, wasmiddelen ministratieve voor textiel, de prestaties, ncties Deze certificeringsyst werknemers werkbent u verplicht de werkneemen garanderen bestaat uit een ien zijn ook strafsa het registertextielproducten een gelegenheids , televisies. € 6250. Bovend Ieder blad uit De dimona voor dat het hout afkomstig is van duurzaam dubbels. mers dag te informeren en per over de inhoud vanuitscheurbare t steeds per mogelijk. origineel en twee n nemer gebeur beheerde bossen. Ze dragen bij tot deze lijst. waarop teruggezonde (zie ook www.fedhorecavlaanstopte wordenUiteraard voor elke dag behaalden niet al de producDeze dienen prestatie. M.a.w. zetting van de ontbossing en het eenactuele deren.be moet rubriek t behoud dossiers) ies verrich ten uit deze categorieën een ecolabel. een extra prestat  van de biodiversiteit door de illegale Op www.ecolabel.be kan u vinden over houtkap te bestrijden. Door die systemen V. bevordering van ecodesign: producten welke producten het precies gaat. Deze kent de consument de oorsprong en diensten die voldoen aan criteria van het van website vermeldt bovendien de verdelers hout dat het europese ecolabel hij aankoopt en kan hij die convan deze producten. troleren. ‘Ecodesign’ wil zeggen dat men bij het ontwikkelen van een product rekening houdt met de impact ervan op het milieu. Dit vanaf de ontwerpfase tot de verwerking van het product na de levensduur ervan. Op Europees niveau werd een ecolabel ontwikkeld. Dit label ziet er uit als een bloem en ontwikkelt zich stilaan als referentie voor milieuvriendelijk e producten.

Vi. bevordering van aandacht voor de

natuur

Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout.

Meer informatie vindt u op www.fair-timber.be en www.pefc.be.

Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

nuttige tiPS VeRgeet niet De einDjaaRSPRe mie aan te geVen! In de horecasector wordt de eindejaarspremi e aan de werknemers betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever moet wel de bruto-eindejaars premie van zijn werknemers doorgeven aan het Fonds. De meeste sociale secretariaten doen dit voor u maar het kan geen kwaad te controleren of zij dit wel effectief doen. Geeft u de eindejaarspremie zelf aan, dan moet u ten laatste op 0 januari het daartoe bestemde formulier ingevuld terugzenden naar het Sociaal Fonds Horeca.

sprakelijk zal gesteld worden voor een ‘gebeurlijk ongeval’, hangt ervan af of u al dan niet ‘in fout’ bent, m.a.w. of u al dan niet al het nodige heeft gedaan om ongevallen te vermijden. eCoCheQueS VeRPLiCht in De

hoReCaSeCtoR? Op 8 juli 2009 werd voor de horecasector een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koopkracht gesloten. Deze CAO voorziet in de toekenning van een éénmalige premie, van € 25 voor het jaar 2009, en € 250 voor het jaar 200. Deze premie wordt in principe toegekend onder vorm van ecocheques. Afwijken was mogelijk, tot 0 november 2009 via een overeenkomst op ondernemingsni veau. Indien geen afwijkende overeenkomst werd gesloten voor deze datum bent u verplicht de werknemers ecocheques toe te kennen. Voor studenten aan solidariteitsbijdr agen geldt deze verplichting niet.

‘Wij Zijn niet VeRantWooRDeLijk VooR gebeuRLijke ongeVaLLen’ U heeft dit bord waarschijnlijk al in vele zaken gezien. Mogelijks hangt het ook in uw zaak. Iedereen heeft het recht om zo’n bord in zijn zaak op te hangen, maar wij willen u er op wijzen dat u, door het loutere ophangen van dit bord, uw aansprakelijkheid in principe niet uitsluit. Of u al dan niet aan-

6 7

Horeca Echo is een publicatie exclusief voor de leden van Horeca Vlaanderen, FED. Ho.Re.Ca Brussel en Wallonië.

➜ I nieuwe leden I

➜ I colofon I

HoReCa Vlaanderen mocht in maart 2013 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca: Aarschot - 't Stadsfrituurke, Aarschot - Anders Dan Anders, Aarschot - Jennekenshof (B&B), Aarschot - Cala Luna, Aarschot - 't Belang, Alveringem - 't Oud Fortem, Antwerpen - Café D'anvers, Antwerpen - Bonaparte (Karaoke & Taverne), Antwerpen - 't Peerd, Blankenberge - Pling 7 (Tennisclub Blankenberge), Blankenberge - Circosia (Café-Bar), Blankenberge - De Polderhoeve (B&B), Blankenberge - Madou, Brugge - 'Serge Van Passen' Organisatie Recepties, Brugge - La Taverne Brugeoise, Eeklo - The Day After (Dance & Loungebar), Eeklo - Stef's Place (Karaokebar), Eeklo - Van De Veire Bvba, Eeklo - De Paddock, Geel - Frituurwagens Senor Snack, Genk - Nico's Grill, Genk - Bij De Waerd, Gent - Ghent River Hotel, Gent - Hotel De Flandre, Gent - Gravensteen, Gooik - 't Zwart Schaap, Hansbeke - Vrienden Van Hugo, Helkijn - Villa Scaldis (Tait./Feestz.), Houthalen-Helchteren - 't Flensje, Langdorp - Gijmelhof (Frituur),

Verantwoordelijke uitgever André Descheemaecker

Leuven - Paolo, Leuven - Bretoense Hoeve, Lichtervelde - 't Gildeke, Massenhoven - Adria, Merksem (Antwerpen) - Mangé Vie (Snackbar), Messelbroek - Ietjes Anders (Frituur), Mopertingen - Pre-Press Meesters, Nieuwpoort - De Arend (B&B), Nieuwpoort - Botticelli Trattoria Enoteca, Peer - Het Seizoenshof, Puurs - Oude Kroon, Puurs - Zjateau Café, Rijkevorsel - Den Bakker (Feestzaal), Rillaar - Het Huis Van Peter Mot (B&B), Schoten - The Butler (Taverne), Sint-Gillis-Bij-Dendermonde - De Drie Klokken, Sint-Truiden - Hof Ten Steen, Temse - De Veehandel, Ternat - Subway Ternat, Tiegem - Te Lande (Feestzaal), Tiegem - Landouw (Kindvriendelijk Rest.), Tiegem - St. Arnoldus, Tongeren - Chuckwagon Bar-B-Cue, Waregem - De Treffer (Cafetaria), Wetteren - Burgemeestershof, Wiekevorst - Meet GCV

Redactiemedewerkers Willem Bonneux, Lore D’hont, Régine Kerzmann, Jonas Maris, Roland Rosseel, Luc Vander Elst, Henk Van Nieuwenhove, Ludwig Verduyn, Leo Vernimmen

Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11 fed.vlaanderen@horeca.be www.horecavlaanderen.be

Adverteren? Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen tel.: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 info@elma.be www.elma.be

Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs. Provincie Antwerpen: Danny Vanhees, tel. 0474/88 00 02 Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32 Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61 Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

word nu lid! En geniet van talvan voordelen ➜ Gratis eerstelijns juridisch advies ➜ Onmiddellijke beschikking over officiële documenten ➜ Nieuwsbrieven, Flashes, Horeca Echo ➜ Gratis infosessies ➜ Sabamkorting ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij ISPC ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij HANOS ➜ Voordeeltarief op CCD betalingen bij Europabank ➜ En nog zoveel andere ledenvoordelen Aarzel niet en vraag een infopakket aan via www.horecavlaanderen.be (klik op ‘lid worden’) Of word vandaag nog lid:

Redactie Verduyn Publishing, Katia Belloy Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11 krant@horeca.be

Kennis is macht Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten. Degelijke en correcte informatie, kort op de bal, is dan ook van groot belang. Horeca Vlaanderen maakt er een punt van de leden tijdig en duidelijk te informeren over wat er reilt en zeilt in de sector. Aantal is meer macht En dat is niet het enige. De Federatie verdedigt uw belangen door dik en dun. En hiervoor hebben we u nodig. Hoe sterker de beroepsvereniging, hoe meer middelen, hoe meer macht en hoe meer redenen de politiek en de overheid hebben om naar ons te luisteren en onze eisen in te willigen.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage*: Geen personeel: € 100 1 tot 4 voltijds equivalenten: € 160 5 tot 9 voltijds equivalenten: € 220 10 tot 19 voltijds equivalenten: € 300 20 tot 49 voltijds equivalenten: € 400 50 of meer voltijds equivalenten: € 1.200 * 100% fiscaal aftrekbaar Nog geen lid van uw beroepsvereniging? Sluit u dan vandaag nog aan bij Horeca Vlaanderen!

Bent u momenteel nog niet aangesloten bij Horeca Vlaanderen?* Schrijf dan vandaag nog uw lidmaatschapsbijdrage over op rekeningnummer BE78 7350 1047 6186 en schrijf in de mededeling uw e-mailadres.Wij zullen dan snel contact met u nemen. * Krijgt u wel maandelijks de Horeca Vlaanderen Krant maar niet de Horeca Echo? Dan bent u nog geen lid van Horeca Vlaanderen.

Contactpersoon Steven Hellemans s.hellemans@elma.be Horeca Vlaanderen Krant is een publicatie van Horeca Vlaanderen. Cette publication est également disponible en français sur simple demande. De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel of FED. Ho.Re.Ca Wallonie.


➜ I P.20 ➜ I actueel I

Horeca in de Wetstraat

Zo gezegd “Ik eet graag en ik ben een fan van sterrenrestaurants. Af en toe ga ik er met mijn lief eten, als onze portemonnee dat mogelijk maakt. Ik koop geen dure kleren, maar eten mag wat kosten. Ik vind dat belangrijk.” Actrice Joke De Bruyn in Weekend Knack.

“Bier is een fantastisch product. De hele wereld benijdt ons om onze diversiteit aan bieren; wij spelen die troef nog altijd veel te weinig uit.” Joachim Boudens (Hertog Jan) bij zijn benoeming tot Beer & Gastronomy Ambassador.

“Wijn proeven is topsport. Daarbij is vooral de neus belangrijk. Die

© Elke Sengier

is bij mij vrij goed ontwikkeld, al

Horeca is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel politici zijn dan ook sterk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de horeca. Op alle mogelijke manieren ondervragen ze daarbij de bevoegde ministers, op zoek naar concrete feiten en informatie over uw sector. Horeca Vlaanderen Krant kijkt discreet mee over hun schouder. Economie is evenveel psychologie als wetenschap. Een economische recessie kun je overwinnen met optimisme. Wanneer iedereen terug gaat geloven in beterschap, zal het beter gaan. Ondernemers gaan dan terug investeren, meer risico’s nemen en zo de economie aanzwengelen. Perceptie is dus belangrijk. Een van die belangrijke perceptiepunten in de economie is het aantal faillissementen. Dat is nog nooit zo hoog geweest als vandaag. En dat is natuurlijk geen aantrekkelijke omgeving om ondernemend in te zijn, zeker niet in de horeca, een van de meest gevoelige sectoren voor faillissementen. Dat is ook het uitgangspunt dat MR-senator Dominique Tilmans voor ogen heeft wanneer ze de minister van Financiën Koen Geens (CD&V) ondervraagt over de invoering van de geregistreerde kassa in de horeca. Volgens cijfers van het bureau Graydon waren er 1.147 faillissementen in januari 2013, een stijging met 40,4% ten opzichte van januari 2012. Voor februari 2013 zijn 923 faillissementen opgetekend, een toename met 4,4% ten opzichte van vorig jaar. “In die omstandigheden is het moeilijk de dramatische

zeg ik het zelf. Mijn moeder had toestand van de kmo’s en de kleine zelfstandigen te negeren”, zo zegt Tilmans. Wat de horeca betreft, verwijst de senator naar de studie van de Solvay Business School (zie p. ). Die stelt dat de invoering van de zogenaamde blackbox het faillissement van ongeveer 27% van de ondernemingen met zich zal meebrengen. “De gevolgen voor de werkgelegenheid zouden zwaar zijn. 15.000 rechtstreekse banen – vijf keer zoveel als de Opel-fabriek in Antwerpen! – zouden verdwijnen en zelfs 21.000 banen als rekening wordt gehouden met de onrechtstreekse tewerkstelling. Het gaat daarbij vooral om ongeschoolde arbeid. Is het niet beter de in werking treding van de geregistreerde kassa voor de grote en middelgrote ondernemingen met veel personeel uit te stellen?” zo wil Tilmans weten. “Zou het systeem niet beter worden geschrapt in de zaken die zeer weinig of geen personeel te werk stellen, zoals een zaak die wordt uitgebaat door een echtpaar, aangezien zij niet over de nodige inkomsten beschikken om lonen en hoge sociale lasten te betalen?” In haar antwoord laat de regering weinig ruimte. De kassa komt er zoals gepland, op 1 januari 2014. “De regering is niet van plan de verplichting op het gebruik van geregistreerde kassa’s in de horeca uit te stellen of ze aan te passen aan de grootte van de onderneming of aan het personeel dat wordt tewerkgesteld om geen concurrentieproblemen te scheppen in de sector.” zo zegt staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V), die antwoordt in plaats van minister Geens. *

Twee weken na de vraag van Dominique Tilmans komt Open VLD-senator Rik Daems op dezelfde problematiek terug. En Daems weet waarover hij praat. 10 jaar terug, in 2001, stelde Daems als toenmalig minister van Middenstand voor een forfaitaire belasting in te voeren voor personeel in de horeca, een voorstel dat het mee onder druk van de vakbonden niet haalde in de paarse coalitie. “De regering had beslist de geregistreerde kassa pas in de horeca in te voeren als voldoende flankerende maatregelen worden genomen”, zegt Daems nu. “Die maatregelen zijn er vandaag niet. Er zijn wel enkele maatregelen genomen, maar ze kunnen er niet voor zorgen dat het kostenpatroon van de horeca het mogelijk maakt om met die kassa te werken.” En Daems maakt zich boos. “Minstens de helft van de horecazaken die de kassa moet installeren, is niet in staat om volledig volgens de regels te werken. Dan moet men de keuze maken om ofwel de regels omzeilen ofwel de zaak sluiten. Ik begin een beetje boos te worden dat de regering dat niet wil inzien. De invoering van de geregistreerde kassa in de horecasector brengt tot 25.000 zaken of meer dan 100.000 voltijdse of deeltijdse banen in gevaar.” De Open VLD-senator vraagt dan ook of de regering, waar zijn partij deel van uitmaakt, de invoering van de kassa kan uitstellen tot er voldoende flankerende maatregelen zijn genomen.

Daems zich opnieuw boos maken. “Als hierover niet grondig wordt nagedacht, dan zullen volgend jaar elke dag horecazaken sluiten, omdat ze de investering niet willen doen”, zo zegt Daems. “Waarom zouden ze nog drie-, vier-, vijfduizend euro op tafel leggen voor iets waardoor ze onmogelijk kunnen functioneren of waardoor ze failliet gaan?”

En voor de regering is het opnieuw Hendrik Bogaert die het antwoord mag geven. In dat antwoord draait Bogaert nu rond de hete brij heen en zegt hij eigenlijk niets nieuws. Dus moet

*

* En zo zitten we weer waar we begonnen zijn, bij het grote aantal faillissementen in de sector. Ook de huidige minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) krijgt daarover vragen te verwerken. In haar antwoord wijst ze op een bijzonder aspect van die problematiek. “In 2012 ging het in 89,7% van de 10.587 faillissementen om ondernemingen met minder dan vier werknemers en in 5,5 % van de gevallen om ondernemingen van vijf tot negen werknemers”, aldus Laruelle. “Het klopt dat het aantal verloren arbeidsplaatsen door faillissement van grote ondernemingen het meest frappant is omdat dan in één keer een groot aantal werknemers wordt getroffen. Toch blijven de ‘zeer kleine ondernemingen’ (zko’s) de meest kwetsbare ondernemingen in de crisis die wij nu doormaken.” En volgens de minister heeft dit ook zijn weerslag op de gevoeligste sectoren, met name de bouwsector en de horeca, twee sectoren met een zeer hoge concentratie zko’s.

En dat Rik Daems Open VLD niet van plan is de zaken blauwblauw te laten, bewijst hij bij het

dat ook. Je gaat me misschien niet geloven, maar ik ben voor mijn vrouw gevallen vanwege haar geur. Nee, niet door een of ander parfum of zo, maar door een moeilijk te omschrijven, natuurlijk aroma. Het valt me telkens op dat de mensen met wie ik goed kan opschieten een aangename, niet opdringerige geur over zich hebben.” Sommelier Kris Lismont in Het Nieuwsblad.

ter perse gaan van dit nummer. Samen met zijn partijgenote senator Nele Lijnen lanceert hij het voorstel waarbij iedereen onbelast 500 euro per maand in de horeca mag bijverdienen. De werkgever betaalt daarop enkel een beperkte bijdrage, lager dan normaal. “Het enige wat de werkgever moet doen, is een bevrijdende sociale zekerheidsbijdrage van 25 procent betalen, in dit geval 125 euro”, zo zegt Nele Lijnen. De horeca-uitbater kan op die manier zijn personeelskost betaalbaar houden en krijgt voor een groot stuk rechtszekerheid. De gelegenheidswerker kan hetzelfde bijverdienen als vandaag. Nu werken velen van hen in het zwart, omdat het voor de horecazaken anders niet betaalbaar is.” Volgens beide indieners bestaat er bij de andere meerderheidspartijen een groot draagvlak voor het nieuwe wetsvoorstel. Ludwig Verduyn

HORECA krant MEI 2013  

HORECA krant MEI 2013