Page 1

t

gis ra ga te de gis or ra vo ga ek le bo ur nd po ha ide gu

09

20

handboek voor de garagist • 2009 • Guide pour le garagiste

N TE vzw S I AG gen R A igin G ns o n n i va vere un d s es n d DES Bo oep t en lles ber m pe one asbl u o S 7 gr ofessiISTE 10 G r t p RA raa t A s G eld amp 107 les nv l ne xe ch oo Kr e du uron Bru Ru la co 1020 9.29 de ssel 29.5 9.25 Bru . 02/5 29.5 tel 02/5 fax


L aat gebr uik t e sme er oli e he t mili eu ni e t naar de dui v el helpen.

Laat uw gebruikte olie ophalen door een erkend operator. EĂŠn druppel gebruikte motorolie kan

Immers: alleen als uw olie volgens de door

heel stuk moeilijker. Uw motorolie laten

maar liefst 1000 liter water vervuilen.

OVAM, OWD of BIM voorgeschreven proce-

ophalen is ook goed voor uw portemonnee.

Mede daarom bent u als professionele

dure is opgehaald, kan deze op een milieu-

Voor kleine hoeveelheden hebt u name-

oliegebruiker verplicht uw gebruikte olie

vriendelijke manier worden gerecycleerd.

lijk onder bepaalde voorwaarden recht op

te laten ophalen door een erkend ophaler.

Meng uw olie bijvoorbeeld niet met andere

een forfaitaire vergoeding. Verduiveld mooi

Let er evenwel op dat dit correct gebeurt.

afvalstoffen, want dat maakt recyclage een

meegenomen, toch?

Eerst smeren, dan recycleren Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven en erkend of aanvaard door de drie regionale overheden.


VOORWOORD

Beste collega, Zoals ieder jaar omstreeks deze tijd bieden wij u hier een volledig vernieuwde editie aan van het ‘HANDBOEK VOOR DE GARAGIST‘. Zoals u thans genoegzaam bekend betreft het een gemakkelijk te consulteren praktische gids die u toelaat wegwijs te worden in de wirwar van reglementeringen die betrekking hebben op de garagesector. Bovendien vindt u er ook veelvuldige tips en adviezen die u het dagdagelijks beleid van uw bedrijf vergemakkelijken. Als garagehouder bent u immers onderworpen aan een hele resem wetten en reglementen, die daarenboven regelmatig gewijzigd worden. Hierdoor is het ongetwijfeld uiterst moeilijk om nog te weten waaraan zich te houden. Dit ‘handboek van de Garagist’ geeft commentaar en antwoord op een groot aantal vragen die elke garagehouder zich vroeg of laat stelt bij de uitoefening van zijn beroep. Eventuele recente wijzigingen van de erin opgenomen reglementeringen worden u anderzijds gemeld in de maandelijkse INFO DIRECT. Wij hopen dat dit handboek een bescheiden bijdrage kan betekenen in het succes dat u in de loop van dit jaar in uw bedrijf zal halen. Met collegiale groeten. DE BOND VAN DE GARAGISTEN BEROEPSVERENIGINGEN FEGARBEL VLAAMS-BRABANT E.B.V., J. WYBRANLAAN 40, 1070 ANDERLECHT FEGARBEL OOST-VLAANDEREN E.B.V., J. WYBRANLAAN 40, 1070 ANDERLECHT FEGARBEL WEST-VLAANDEREN V.Z.W., GROTE MARKT 19, 8500 KORTRIJK FEGARBEL TOURNAI U.P.R., QUAI A. SAKHAROV 15, 7500 TOURNAI FEGARBEL WALLONIE A.S.B.L., J. WYBRANLAAN 40, 1070 ANDERLECHT VEGA-SERVICE V.Z.W., LOUIZASTRAAT 10, 2000 ANTWERPEN

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw

3


45 MILJOEN!

Klink met ons op dit succes en verdien het vertrouwen van uw klanten In Europa alleen al zijn 45 miljoen wagens origineel uitgerust met een trillingsarm tweedelig vliegwiel, het paradepaardje van LuK. Straks komen deze wagens bij u in de garage. Een goede raad: als u de koppeling vervangt, vervang dan meteen het tweedelig vliegwiel. • LuK produceert sinds 1985 tweedelige vliegwielen • LuK biedt méér dan 240 referenties • LuK investeert in producttrainingen en opleidingen Neem geen risico: vertrouw op LuK en vraag het bij uw groothandel S e r v i c e . P o w e r. P a r t n e r s h i p .

LuK

INA

FAG

LuK-Aftermarket Service oHG

Products

Services

News

45 MILLIONS!

Trinquez avec nous à ce succès et gagnez la confiance de vos clients Rien qu’en Europe, 45 millions de véhicules sont équipés de série d’un volant d’inertie à double masse amortissant les vibrations, qui fait l’orgueil de LuK. Bientôt, les véhicules équipés de ce système se trouveront dans votre garage. Un bon conseil : si vous remplacez l’embrayage, profitez-en pour remplacer d’emblée le volant d’inertie à double masse. • LuK fabrique des volants d’inertie à double masse depuis 1985 • LuK propose plus de 240 références • LuK investit dans des formations orientées sur les produits Ne prenez pas de risques : faites confiance à LuK et demandez nos produits à votre grossiste

www.LuK-as.com


PRÉAMBULE

Cher Collègue, Comme chaque année à pareille époque, nous sommes heureux de vous offrir ici la nouvelle édition de notre ‘GUIDE POUR LE GARAGISTE’. Comme vous le savez à suffisance, il s’agit d’un outil de travail axé sur la pratique et façile à consulter, vous permettant d’avoir une meilleure compréhension dans le dédale des réglementations qui concernent le secteur des garages. Vous y trouverez également plusieurs conseils utiles et astuces qui faciliteront la gestion journalière de votre entreprise. En tant que garagiste, vous êtes submergés de lois et de réglementations diverses, que nos gouvernants se plaisent en outre de modifier régulièrement. Il devient dès lors de plus en plus difficile de savoir comment éviter d’être ‘en infraction’. Ce “GUIDE pour le GARAGISTE”, vous donne une réponse concrète et des commentaires sur un grand nombre de questions que tout garagiste doit se poser à un certain moment dans le cadre de l’exercice de sa profession. D’autre part, nous vous rappelons que les éventuelles récentes modifications des réglementations qui y sont reprises, vous seront communiquées par la voie de notre mensuel INFO DIRECT. Nous espérons que notre guide pourra apporter une modeste contribution dans le succès que votre entreprise connaitra cette année. Avec nos salutations collégiales, LE GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES DES GARAGISTES FEGARBEL VLAAMS BRABANT E.B.V., AV. J. WYBRAN 40, 1070 ANDERLECHT FEGARBEL OOST-VLAANDEREN E.B.V., J. WYBRANLAAN 40, 1070 ANDERLECHT FEGARBEL WEST-VLAANDEREN V.Z.W., GROTE MARKT 19, 8500 KORTRIJK FEGARBEL TOURNAI U.P.R., QUAI A. SAKHAROV 15, 7500 TOURNAI FEGARBEL WALLONIE A.S.B.L., AV. J. WYBRAN 40, 1070 ANDERLECHT VEGA-SERVICE V.Z.W., LOUIZASTRAAT 10, 2000 ANTWERPEN

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw

5


73 1935 - 2008


Inhoud - Contenu Voorwoord.............................................................................................................................................................................................. 3 DE OPSTART VAN HET GARAGEBEDRIJF............................................................................................................................... 15 De vestigingsvoorwaarden voor de garagehouder........................................................................................................................... 15 De vergunning handelsvestigingen.................................................................................................................................................. 19 Verzekeringen in het garagebedrijf.................................................................................................................................................. 19 MILIEU IN HET VLAAMS GEWEST......................................................................................................................................... 27 De milieuvergunning en milieuvoorwaarden (+ integrale voorwaarden) .......................................................................................... 27 Opslag van gevaarlijke producten.................................................................................................................................................... 25 Opslag en verwerking van afval...................................................................................................................................................... 33 Bodemsanering.............................................................................................................................................................................. 37 Specifieke regels voor het koetswerkbedrijf..................................................................................................................................... 38 Het integraal milieujaarverslag........................................................................................................................................................ 41 MILIEU IN HET BRUSSELS GEWEST VERKEERSREGLEMENTERING.............................................................................................................................................. 42 De inschrijving van voertuigen........................................................................................................................................................ 42 Gelijkvormigheid van voertuigen .................................................................................................................................................... 45 De tijdelijke inschrijving.................................................................................................................................................................. 47 Uitvoer en intracommunautaire levering van niet-ingeschreven voertuigen – de douane bij de DIV verwittigen................................. 50 De handelaars- en proefrittenplaten (Commerciële platen).............................................................................................................. 51 REGLEMENTERING VAN DE VOERTUIGEN............................................................................................................................ 60 De technische keuring – algemene regels........................................................................................................................................ 60 1. De periodieke keuringen 2. De niet-periodieke keuringen 3. Het keuringsbewijs De categorieën van motorvoertuigen............................................................................................................................................... 63 Keuring na ongeval en rehabiliteringsprocedure.............................................................................................................................. 64 Technische keuring van banden....................................................................................................................................................... 66 Autokeuring van de trekhaak.......................................................................................................................................................... 68 De afstelling van de lichten............................................................................................................................................................. 69 De verbouwing van voertuigen – algemeen..................................................................................................................................... 69 De lichte vrachtauto....................................................................................................................................................................... 71 A. Technisch statuut........................................................................................................................................................................ 71 B. Fiscaal statuut – technische keuring............................................................................................................................................ 76 SOCIALE WETGEVING.......................................................................................................................................................... 80 Verplichte periodieke controle van de arbeidsmiddelen.................................................................................................................... 80 Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen............................................................................................................................................ 80 Het leercontract.............................................................................................................................................................................. 81 Studentenarbeid............................................................................................................................................................................. 83 De opzeggingstermijn voor arbeiders.............................................................................................................................................. 85 De tewerkstelling na pensioen of brugpensioen............................................................................................................................... 86 FISCALE WETGEVING........................................................................................................................................................... 88 De verkeersbelasting....................................................................................................................................................................... 88 De belasting op de inverkeersstelling (B.I.V.).................................................................................................................................... 89 Milieuvriendelijke voertuigen – korting bij aankoop nieuw voertuig................................................................................................. 92 Aftrek autokosten – afhankelijk van CO2-uitstoot............................................................................................................................ 94 DE BTW-WETGEVING........................................................................................................................................................... 95 DEEL I : BTW IN DE GARAGE – ALGEMENE VERPLICHTINGEN.............................................................................................. 95 Algemene verplichtingen van de BTW-plichtige............................................................................................................................... 95 Het tarief van de BTW.................................................................................................................................................................... 96 Het register van binnenkomende voertuigen.................................................................................................................................... 96 De verkoop en herstelling van een voertuig van een invalide............................................................................................................ 98 De terugname van een voertuig door de verkoper binnen de 6 maanden: recuperatie van de BTW................................................. 100 De standaardruil van onderdelen.................................................................................................................................................. 101 Het vignet 904 van de BTW.......................................................................................................................................................... 101 De demonstratiewagens............................................................................................................................................................... 104 100% BTW-aftrek op vervangwagens........................................................................................................................................... 105 De verplichte BTW-bon voor carwash-bedrijven............................................................................................................................. 109 Verbouwing van personenwagens tot lichte vrachtwagens – gevolgen voor de BTW...................................................................... 110

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw

7


SoftCare® Generation

2,05 m

NIEUW NOUV EAU

Zijn tijd ver vooruit En avance sur son temps SoftCare2 Pro: de nieuwe generatie roll-over machine met de meest uitgebreide technische uitrusting en een schitterend design. NIEUW • Wielborstels voor velgen tot 21” • Roterende dakblaasmond voor perfect droogresultaat • Verbrede inrijbaan voor een spoorbreedte tot 2,05 m • Effectiever wasmateriaal SofTecs2 • Modern design in vier varianten Échte klasse tot in de kleinste details. SoftCare2 Pro: la nouvelle génération de portique de lavage avec un équipement technique ultracomplet et un design attractif. NOUVEAU • Brosses de roues jusqu’à 21” • Buse de séchage rotative, pour un résultat de séchage exceptionnel • Largeur de lavage accrue par un écartement au niveau des roues de 2,05 m • Brosses SofTecs2 pour un lavage doux et efficace • 4 designs modernes au choix La perfection, jusque dans les moindres détails. WashTec Benelux N.V. Autowastechniek Humaniteitslaan 415 / Bd. de l’Humanité 1190 Brussel / Bruxelles Tel. 02/376.00.35 Fax. 02/376.98.51 E-mail: info@washtec.be www.washtec.be


DEEL II: DE BTW OP DE VERKOOP VAN TWEEDEHANDSWAGENS....................................................................................... 111 I. Het normale BTW-stelsel.............................................................................................................................................................. 111 II. Het bijzondere stelsel van BTW op de winstmarge......................................................................................................................... 111 DEEL III: BTW OP INTRACOMMUNAUTAIRE VERRICHTINGEN EN IN- & EXPORT................................................................ 116 De intracommunautaire verwerving............................................................................................................................................... 116 De intracommunautaire levering................................................................................................................................................... 111 Uitvoer en invoer van voertuigen.................................................................................................................................................. 125 Voertuigen aangekocht door internationale organisaties, buitenlandse strijdkrachten en hun personeel met diplomatiek statuut..... 127 Het fiscaal- en douanestatuut van voertuigen................................................................................................................................ 128 HANDELSPRAKTIJKEN........................................................................................................................................................ 129 De verkoop van voertuigen buiten de onderneming van de verkoper.............................................................................................. 129 DE HERSTELLING EN HET ONDERHOUD VAN VOERTUIGEN................................................................................................ 130 Het tarief van de handarbeid en de prijsaanduiding....................................................................................................................... 130 Wanneer en hoe is men verplicht een bestek op te stellen?........................................................................................................... 130 Kilometerstand verplicht op document bij werken aan voertuig + verplichte melding aan Car-Pass................................................. 132 De terbeschikkingstelling van een vervangwagen aan een klant..................................................................................................... 134 De staanplaatsvergoeding............................................................................................................................................................ 135 Het retentierecht.......................................................................................................................................................................... 136 De verkoop van achtergelaten voertuigen...................................................................................................................................... 137 Het subrogatiemandaat voor herstellingswerken vergoed door een verzekeringsmaatschappij........................................................ 138 DE VERKOOP VAN BRANDSTOFFEN Het statuut van de exploitant........................................................................................................................................................ 139 1. De pomphoudercontracten 2. De winstmarge van de exploitant van een tankstation 3. BELANGRIJK!! De wetgeving betreffende de precontractuele informatie De prijsaanduiding van brandstoffen............................................................................................................................................. 142 Geschenkenactie in pompstations................................................................................................................................................. 142 De administratieve verplichtingen voor de verkoop van petroleumproducten.................................................................................. 143 Temperatuurcompensatie bij levering............................................................................................................................................ 147 TAKELWERKZAAMHEDEN................................................................................................................................................... 148 De takelauto: definitie en functie?................................................................................................................................................. 148 Uitrusting..................................................................................................................................................................................... 148 De inschrijving van takelwagens.................................................................................................................................................... 148 De verkeersbelasting op takelwagens............................................................................................................................................ 149 Het eurovignet voor takelwagens.................................................................................................................................................. 149 Depannage en snelheidsbegrenzer................................................................................................................................................ 149 Depannage en tachograaf............................................................................................................................................................. 150 Ambtshalve oproep van depannagediensten................................................................................................................................. 150 DE VERKOOP VAN NIEUWE VOERTUIGEN........................................................................................................................... 151 De distributie van motorvoertuigen............................................................................................................................................... 151 1. de EG-verordening 1400/2002.................................................................................................................................................. 151 2. de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beĂŤindiging van concessieovereenkomst van alleenverkoop........................... 153 3. De wetgeving over de precontractuele informatie...................................................................................................................... 153 De bestelbon voor nieuwe voertuigen........................................................................................................................................... 154 Brandstofverbruik en CO2............................................................................................................................................................. 156 DE VERKOOP VAN TWEEDEHANDSVOERTUIGEN................................................................................................................ 158 De waarborg wegens gebrek aan overeenstemming (wet van 1 september 2004).......................................................................... 158 De waarborg wegens verborgen gebreken..................................................................................................................................... 161 Bescherming van de kilometerstand.............................................................................................................................................. 162 Voorzichtigheid is geboden bij de overname van tweedehandsvoertuigen...................................................................................... 164 NUTTIGE ADRESSEN........................................................................................................................................................... 179

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw

9


ADRESSES UTILES.............................................................................................................................................................. 179 Préambule.............................................................................................................................................................................................. 5 L’INSTALLATION D’UN GARAGE......................................................................................................................................... 191 Conditions d’accès à la profession pour les entreprises du secteur garage...................................................................................... 191 Le permis socio-économique......................................................................................................................................................... 193 Les assurances dans l’entreprise de garage................................................................................................................................... 193 L’ENVIRONNEMENT EN REGION WALLONNE..................................................................................................................... 197 Obligations – général................................................................................................................................................................... 197 La gestion des déchets................................................................................................................................................................. 197 Les formalités administratives....................................................................................................................................................... 199 L’implantation et l’exploitation des stations-service....................................................................................................................... 200 Conditions relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants.............................................................................. 202 L’ENVIRONNEMENT EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE................................................................................................ 203 LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION....................................................................................................................... 205 L’immatriculation des véhicules..................................................................................................................................................... 205 La conformité des véhicules.......................................................................................................................................................... 208 L’immatriculation temporaire......................................................................................................................................................... 210 Exportation et livraison intracommunautaire de véhicules non immatriculés – le vendeur doit avertir la douane auprès de la DIV.... 213 Les plaques ‘marchand’ et ‘essai’ (commerciales).......................................................................................................................... 214 REGLEMENTATION TECHNIQUE DES VEHICULES................................................................................................................ 222 Le contrôle technique – général.................................................................................................................................................... 222 Les catégories des véhicules.......................................................................................................................................................... 226 Contrôle après accident et procédure de réhabilitation.................................................................................................... 226 Le contrôle technique des pneus................................................................................................................................................... 228 Le contrôle technique pour voitures avec crochet d’attelage.......................................................................................................... 230 Le réglage des feux – Information complémentaire........................................................................................................................ 231 Test de freinage pour véhicules dont la MMA excède 3,5 T............................................................................................................. 231 Transformations aux véhicules – nouvelle circulaire....................................................................................................................... 233 Les véhicules utilitaires légers (camionnettes)................................................................................................................................ 235 A. Statut technique....................................................................................................................................................................... 235 B. Statut fiscal.............................................................................................................................................................................. 238 LA LEGISLATION SOCIALE.................................................................................................................................................. 242 Contrôle périodique obligatoire des outils de travail...................................................................................................................... 242 Cotisation de solidarité – véhicules de société............................................................................................................................... 242 Le contrat d’apprentissage............................................................................................................................................................ 243 Le travail d’étudiants.................................................................................................................................................................... 245 Les délais de préavis pour ouvriers................................................................................................................................................ 248 La mise au travail d’un pensionné ou prépensionné....................................................................................................................... 248 Le congé éducation payé : nouvelles règles pour 2008.................................................................................................................. 249 LA LEGISLATION FISCALE................................................................................................................................................... 251 La taxe de circulation.................................................................................................................................................................... 251 La taxe de mise en circulation (T.M.C.).......................................................................................................................................... 252 Les voitures ‘propre’..................................................................................................................................................................... 255 Déduction des frais de voiture en fonction de l’émission CO2......................................................................................................... 257 Région wallonne – eco-bonus....................................................................................................................................................... 258 LA REGLEMENTATION DE LA TVA....................................................................................................................................... 259 IERE PARTIE : LA TVA DANS L’ENTREPRISE DE GARAGE – GENERAL.................................................................................. 259 Les taux de TVA............................................................................................................................................................................ 259 Le registre d’entrée de véhicules................................................................................................................................................... 260 Taux réduits – invalides................................................................................................................................................................ 262 La reprise d’un véhicule par le vendeur endéans les 6 mois : récupération de la TVA....................................................................... 264 L’échange standard de pièces de rechange.................................................................................................................................... 264 La vignette 904 de la TVA............................................................................................................................................................. 265 Les voitures de direction – démonstration..................................................................................................................................... 268 TVA sur Véhicules de remplacement: 100% de déduction possible................................................................................................. 272 Obligation de délivrance d’une note ou d’un reçu pour les entreprises de car-wash ...................................................................... 273 Transformation d’une voiture ou voiture mixte vers un véhicule utilitaire – conséquences pour la TVA............................................. 274 PARTIE II : LA TVA SUR LA VENTE DE VEHICULES D’OCCASION.......................................................................................... 275 Le régime normal de la TVA.......................................................................................................................................................... 275 Le régime particulier de la TVA sur la marge.................................................................................................................................. 275

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw

11


PARTIE III : LA TVA SUR LES TRANSACTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET IMPORT ET EXPORT....................................... 280 L’acquisition intracommunautaire.................................................................................................................................................. 280 La livraison intracommunautaire................................................................................................................................................... 283 Importation et exportation............................................................................................................................................................ 288 Véhicules achetés par des organisations internationales, les forces étrangères et leur personnel sous statut diplomatique............... 290 Le statut fiscal et douanier des véhicules....................................................................................................................................... 291 LES PRATIQUES DE COMMERCE......................................................................................................................................... 292 La vente hors de l’entreprise......................................................................................................................................................... 292 LA REPARATION ET L’ENTRETIEN DE VEHICULES................................................................................................................ 293 Le tarif horaire de la main d’œuvre et l’affichage des prix.............................................................................................................. 293 L’obligation d’établir un devis....................................................................................................................................................... 293 Kilométrage obligatoire sur documents à la suite de travaux à un véhicule..................................................................................... 294 La mise à disposition d’un véhicule à la clientèle........................................................................................................................... 297 Frais de gardiennage.................................................................................................................................................................... 298 Le droit de rétention..................................................................................................................................................................... 298 La vente de véhicules abandonnées.............................................................................................................................................. 300 Subrogation – mandat pour les travaux de réparation remboursés par une compagnie d’assurance................................................ 301 LA VENTE DE CARBURANTS............................................................................................................................................... 302 Le statut de l’exploitant................................................................................................................................................................ 302 L’indication des prix des carburants............................................................................................................................................... 305 Les ‘actions cadeaux’ dans les stations-service.............................................................................................................................. 305 Les formalités administratives pour la vente d’huiles minérales (A.M. 23.12.1993, M.B. 07.01.1994)............................................. 306 Compensation de température à la livraison.................................................................................................................................. 309 LES TRAVAUX DE DEPANNAGE........................................................................................................................................... 311 Une dépanneuse, c’est quoi et ça sert à quoi?............................................................................................................................... 311 Equipement.................................................................................................................................................................................. 311 L’immatriculation des dépanneuses............................................................................................................................................... 311 Une de taxe de circulation pour les dépanneuses?......................................................................................................................... 312 L’euro-vignette pour les dépanneuses........................................................................................................................................... 312 Le limiteur de vitesse et les dépanneuses...................................................................................................................................... 312 Le tachygraphe et les dépanneuses............................................................................................................................................... 313 Appel d’office d’un service de dépannage sur les routes et autoroutes........................................................................................... 313 LA VENTE (DISTRIBUTION) DE VEHICULES NEUFS.............................................................................................................. 314 le règlement d’exemption de groupe 1400/2002........................................................................................................................... 316 loi du 27 juillet 1961 concernant la résiliation unilatérale des contrats de concession exclusive...................................................... 316 La législation concernant l’information précontractuelle................................................................................................................ 316 le bon de commande pour véhicules neufs.................................................................................................................................... 317 l’information obligatoire de la consommation de carburant et de CO2 des voitures neuves............................................................ 319 LA VENTE DE VEHICULES D’OCCASION.............................................................................................................................. 321 la garantie lors de la vente de véhicules d’occasion....................................................................................................................... 321 la garantie pour vices cachés........................................................................................................................................................ 324 la protection du kilométrage (+ Car-Pass)..................................................................................................................................... 325 il faut être très vigilant à la reprise d’un véhicule d’occasion.......................................................................................................... 327

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw

13


Hoveniersstraat 30 B-1800 Vilvoorde T. 02/253.55.63 F. 02/253.55.64 impoma@skynet.be www.impoma.be

Machines voor motoren- en remmenrevisie Machine pour la rĂŠparation des moteurs et des freins

PEG NEWEN BERCO HUNGER

KWIK WAY COMEC AZ P.M.D.

Herstellingen alle merken RĂŠparation toutes marques


DE HERSTELLING EN HET ONDERHOUD VAN VOERTUIGEN HET TARIEF VAN DE HANDARBEID EN DE PRIJSAANDUIDING In principe is elk bedrijf vrij om zijn tarieven te bepalen. Informatie over prijzenreglementering: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Afdeling Prijzen en Mededinging, North Gate III, Koning Albert-II-laan 16, 1000 BRUSSEL, Tel. 02-206 51 63, Fax 02-206 57 70, Internet: www.mineco.fgov.be. Elk bedrijf in onze sector is verplicht de door hem gehanteerde prijzen en tarieven uit te hangen. Luidens artikel 2, § 2 van de Wet op de Handelspraktijken, moet elke verkoper die aan de consument diensten aanbiedt, het tarief hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden. Het aangeduide tarief moet het door de consument te betalen totale tarief zijn, op het ogenblik dat de dienst aangeboden wordt. Hieronder is begrepen: de B.T.W., alle overige taksen en kosten van alle diensten die door de consument verplicht moet worden bijbetaald. Een richtprijs is dus onvoldoende. Daarnaast moeten ook de algemene regels van het K.B. van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van diensten en de bestelbon worden nageleefd. De prijzen van homogene diensten moet forfaitair aangeduid worden of door verwijzing naar parameters die een direct verband houden met de aard van de dienst (art. 13). Homogene diensten zijn bvb. olieverversing, vervangen van banden, wassen van voertuigen, kosten voor de opmaak van een bestek..enz.. Parameters zijn bvb. het uurtarief van de handarbeid voor het onderhoud en mechanische – of koetswerkherstelling van voertuigen. Deze prijzen moeten aangeduid worden door middel van een tarief aangebracht op een goed zichtbare manier en op een goed zichtbare plaats (art. 14). WANNEER EN HOE IS MEN VERPLICHT EEN BESTEK OP TE STELLEN? Het hogergenoemde K.B. van 30 juni 1996 schrijft ook voor welke regels moeten gerespecteerd worden bij de opstelling van een bestek. Er moet namelijk een bestek worden afgeleverd aan de consument, voor zover deze hierom verzoekt en de verkoper bereid is de dienst te verlenen, in geval van tekoopaanbieding van niethomogene diensten (art. 16). Het bestek moet verplichtend de volgende gegevens vermelden (art. 17): 1. De naam en/of de maatschappelijke benaming, het adres en in voorkomend geval het inschrijvingsnummer van de verkoper in het handelsregister; 2. een beschrijving en de aard van de te verlenen diensten en eventuele leveringen; 3. de forfaitair berekende prijs of de prijs bepaalbaar door verwijzing naar criteria die een direct verband houden met de aard van de dienst; 4. de datum en de geldigheidsduur van het bestek; 5. de schatting van de duur van de uitvoering.

130

Bond van Garagisten Beroepsverenigingen vzw


LA VENTE (DISTRIBUTION) DES VEHICULES NEUFS 1. Le reglement d’exemption de groupe 1400/2002 Depuis le 1er octobre 2002, un règlement d’exemption 1400/2002 pour le secteur automobile est entré en vigueur. Contrairement aux règlements précédents de 1985 et 1995, le nouveau règlement n’impose pas de schéma unique de distribution. Les règlements antérieurs préconisaient une combinaison d’une distribution sélective et exclusive comme unique modèle. Dorénavant, chaque constructeur ou importateur a le choix entre plusieurs formes de distribution, tout comme les concessionnaires ont le choix entre plusieurs possibilités. Pour les réseaux où le choix se porte sur un système de distribution ‘sélective’, il est mis fin à partir du 1er octobre 2005 à la notion de ‘territoire’, et les concessionnaires ont le droit d’ouvrir des points de vente supplémentaires où bon leur semble au sein de l’UE. Comme pour les règlements précédents, le présent règlement n’est pas obligatoire pour les constructeurs, mais constitue seulement une option. Si les constructeurs décident de maintenir un réseau sur base d’autres critères, comme avant (sélectif + exclusif), ils devront demander une ‘dérogation individuelle’ à la Commission Européenne. Les éléments les plus importants du nouveau règlement d’exemption par catégorie 1400/2002 sont: 1.1 Le constructeur ou l’importateur a 2 options: un réseau sélectif ou exclusif Dans un réseau de distribution sélective: - le concessionnaire n’a plus de territoire exclusif; - le constructeur/importateur sélectionne les distributeurs sur base d’un certains nombre de critères qualitatifs ou critères visant à limiter directement le nombre de distributeurs (quantitatif). - Le constructeur/importateur peut imposer aux distributeurs de ne vendre qu’à d’autres distributeurs sélectionnés et à des consommateurs finals, et donc défendre de vendre à des revendeurs non agréés. - Le distributeur peut approcher activement le consommateur final dans tout le territoire de l’UE, et à partir du 1er octobre 2005, il pourra même ouvrir un nombre illimité de points de vente supplémentaires (vaut uniquement pour les voitures et camionnettes jusque 3,5 tonnes) Les objectifs de vente ou quotas ne peuvent être fixés que sur base d’un territoire comprenant l’ensemble de l’UE. Au sein d’un réseau exclusif: - chaque distributeur se voit attribuer un territoire de vente exclusif; - Le distributeur a toujours le droit de vendre à des consommateurs qui se présentent chez lui, même si ces derniers proviennent d’un autre territoire. En dehors de son territoire de vente, il peut être interdit de faire de la publicité active. - Le distributeur est libre de vendre à des intermédiaires qui ne font pas partie du réseau (revendeurs indépendants, grandes surfaces, vendeurs par internet, etc…).

314

Groupement des Unions Professionnelles Des Garagistes asbl


Gates: de professionele keuze voor aandrijfsystemen Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing voor de distributieaandrijving of de hulpaandrijving? Vertrouw dan op Gates, de referentie op het gebied van producten voor aandrijfsystemen. Gates biedt u PowerGrip® riemen en kits, Micro-V® XF riemen en kits, DriveAlign®-spanrollen, technische ondersteuning en de nodige tools voor een perfecte installatie.

Gates: le choix des professionnels pour systèmes de transmission par courroies Vous cherchez une solution fiable pour le système de transmission par courroie de distribution ou le système d’entraînement auxiliaire? Faites confiance à Gates, la référence dans ce domaine. Gates vous offre des courroies et kits PowerGrip®, des courroies et kits Micro-V® XF, des galets tendeurs DriveAlign®, un support technique et tous les outils nécessaires pour une installation parfaite.

ALS HET OP VERVANGPRODUCTEN AANKOMT, VERTROUWT U TOCH OP GATES AVEC GATES, VOUS ÊTES SÛR DE TROUVER LE PRODUIT DE REMPLACEMENT IDÉAL www.gates.com www.gatesautocat.com inforequest@gates.com

Fegarbel  

Handboek voor de garagist

Fegarbel  

Handboek voor de garagist