Page 1

Carriティre WORD LID!

Spec ia le u itga v e v an het v akb la d N ur sin g i .s.m . NVKV V, febr u ari 2012

t op het NVKVV kom p voor jouw beroe

OMGAAN MET PATIテ起TENLEED: het is te leren

BLIK ACHTER DE SCHERMEN van de dienst radiologie

DIPLOMA OP ZAK:

werken of doorstuderen?

WORD LID

Het NVKVV komt op voor jouw beroep!

www.yeswecare.be


Wees gerust, je springt hier niet in het ijle. GZA is een modern uitgeruste groep vooruitstrevende ziekenhuizen en woonzorgcentra met voor elk wat wils. We hebben heel wat te bieden, bekijk onze voordelen op www.gza.be

GasthuisZusters Antwerpen zoekt (m/v)

Verpleegkundigen • voor gespecialiseerde diensten (operatiekwartier, spoedgevallen, inzo, recovery, kunstnier, NKO, stroke unit ...) • voor algemene diensten (orthopedie, pneumologie, oncologie, geriatrie, gastro-enterologie, cardiologie, PAAZ-dienst, moeder- en kindzorg, palliatieve ...) • voor medisch-technische diensten (radiologie en medische beeldvorming, consultatiediensten, radiotherapie ...) • voor de woonzorggroep (woongelegenheden, beschermd wonen, dagverzorging, kort verblijf, expertisecentrum dementie ...) • voor de nieuwe dienst geriatrie en dagziekenhuis pediatrie in Sint-Vincentius (Antwerpen) (gestart in januari 2012)

Belangstelling? Richt je sollicitatie met cv aan GZA, t.a.v. HRM, Sint-Augustinuslaan 20, 2610 Wilrijk of mail naar jobsite@gza.be Meer vacatures: www.gza.be

Wij bieden je: • een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds) • een personeelsvriendelijk uurrooster • een financiële bonus voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel • een persoonlijk vormingsplan en tussenkomst bij verdere studies (o.a. het behalen van een bijzondere beroepstitel of bekwaming) • de recentste medisch-verpleegkundige informaticatoepassingen met opleiding • overname anciënniteit • toeslagen voor onregelmatige prestaties: 100 % zondag-feestdag, 26 % zaterdag, 35 % nacht. Er zijn ook wacht- en oproepvergoedingen en een vergoeding voor oncomfortabele uren voorzien • bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, een ruime gratis hospitalisatieverzekering, promotiekansen door een open vacaturesysteem, een bloeiende personeelskring, intranet, lekkere en goedkope maaltijden, kinderopvang ... ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH

Sint-Augustinus

Sint-Vincentius

Sint-Jozef

De Bijster

Sint-Bavo

Sint-Gabriël

Gemeenschapshuis Sint-Camillus


Geef je

carrière

een nieuwe injectie

VERPLEEGKUNDIGEN We hebben nood aan verpleegkundigen op o.a. de volgende afdelingen: intensieve zorgen, heelkunde, neurologie, operatiekwartier, geriatrie, kunstnier, pneumologie, orthopedie, diabeteszorg/nefrologie, ... Kernwoorden die we zoeken in jouw proďŹ el:tCBDIFMPS " PGHSBEVBBU " JOEF WFSQMFFHLVOEFtUFBNHFSJDIUNFU[JOWPPS[FMGTUBOEJHXFSLFOtTUFSLQBUJĂ‘OUHFSJDIU

Ruim 2.300 medewerkers en 200 artsen staan binnen AZ Nikolaas garant voor een kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Onze organisatie is steeds in beweging, innoveert en denkt toekomstgericht. We hebben campussen in Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas. Momenteel zoeken wij enthousiaste en gedreven (m/v):

(voltijds of deeltijds)

Werken voor AZ Nikolaas betekent: t EFFM VJUNBLFO WBO Ă?Ă?O WBO EF HSPPUTUF XFSLHFWFST WBO IFU 8BBTMBOE t UFSFDIULPNFO JO FFO TUJNVMFSFOEF FO JOOPWBUJFWF PNHFWJOH NFU UBM WBO OJFVXF QSPKFDUFO PB OJFVX SBEJPUIFSBQJFDFOUSVN t EF SVJNUF LSJKHFO PN WFSEFS UF HSPFJFO FO KF UF POUXJLLFMFO t XBBSEFSJOH LSJKHFO WPPS KPVXEFTLVOEJHIFJEFOUPFXJKEJOHtEFNPHFMJKLIFJEIFCCFOPNEFKVJTUFCBMBOTUF WJOEFOUVTTFOKPVXQSPGFTTJPOFFMFOQSJWĂ?MFWFO

Wil je meer weten? Een overzicht van onze actuele vacatures (ook voor niet-verpleegkundige functies) en uitgebreide functiebeschrijvingen kan je vinden op onze website www.aznikolaas.be Word jij onze nieuwe collega? Stuur dan vandaag nog je gegevens door via onze website. Beschik je niet over internet, stuur dan je cv en motivatiebrief naar vzw ";/JLPMBBT .PFSMBOETUSBBU 4JOU/JLMBBT UBW.BSUJOF%IPMMBOEFS EFTLVOEJHF1FSTPOFFMFO0SHBOJTBUJF 5 

www.aznikolaas.be

H.Hartziekenhuis Lier Hoe hard klopt jouw hart voor zorg? Het H.-Hartziekenhuis is gelegen in het centrum van de stad Lier op 5 minuten wandelen van het station en nabij de Grote Markt. Als regionaal ziekenhuis met meer dan 500 bedden is de eerste doelstelling van het H.-Hartziekenhuis vzw Lier het bieden van hoogwaardige zorg aan patiĂŤnten. De belangrijkste rol hierin is weggelegd voor onze medewerkers. Zij zorgen dan ook voor een dienstverlening om u tegen te zeggen. En dat op maat van elke patiĂŤnt.

Wij hebben geregeld vacatures voor verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen met een hart voor zorg! Afhankelijk van je interesse, opleiding en competentie kan je terecht op verschillende diensten:

tIFFMLVOEFtHFSJBUSJFtJOXFOEJHFHFOFFTLVOEF t4QEJFOTUFOtJOUFOTJFWF[PSHFOtTQPFEHFWBMMFO tPQFSBUJFLXBSUJFStOJFSEJBMZTFt1"";tQPMJLMJOJFL tNBUFSOJUFJUtWFSMPTLBNFStOFPOBUPMPHJFtQFEJBUSJF tNFEJTDIFCFFMEWPSNJOH

ZORGMETER

Surf naar

Heilig Hartmedewerker

www.hhzhlier.be

zorgkampioen

voor een overzicht van onze vacatures

bezorgd zorgeloos

H.Hartziekenhuis Lier een hart voor zorg

*/5&3&44& Sollicitatiebrief en cv naar: H.-Hartziekenhuis vzw, t.a.v. personeelsdienst Mechelsestraat 24, 2500 Lier e-mail: sollicitaties@hhzhlier.be tel.: 03 491 20 89


Carriè

Jouw toekomst, jouw Carrière

re

Carrière staat boordevol tips en interessante verhalen over jouw toekomst. Je ontvangt dit tijdschrift als presentje van het NVKVV, de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen. In totaal ontvang je dit studiejaar vier nummers van Carrière (oktober en december 2011, februari en mei 2012). Bewaar ze alle vier, dan heb je alle informatie ormatie die je nodig hebt voor een goede start van je carrière bij elkaar.

ID!

WORD L

op komt ep VKVV het N jouw bero voor

NVK V V,

febr uari

201 2

KIJK OP .BE WWW.NVKVV

vak blad van het

Nur sing

i.s.m .

NTENLEED: MET PATIË OMGAAN te leren het is HERMEN SC HTER DE iolog ie BLIK ACdie nst rad van de

OP ZAK:tuderen? DIPLOMA ors n of do

Spe cial

ave e uitg

werke

vo WORD LID mt op KV V ko

ww w.y

p! w beroe or jou

esw eca

re.b e PM 1:05:55 1/24/2012

Diploma op zak, e n dan direct aan het we rk. Of toch liever nog eve n doorstuderen?

Het NV

indd 1 01.indd CAR_12_01

in

houd 7, 15

Korte berichten

8

Afgestudeerd… en dan?

16 19

Word lid van het NVKVV

8

Verp leeg

kund ig

l www.nur vakb lad

Omgaan met lijden

28

De dienst: medische beeldvorming

tijdsch

rift voor

201 2

v rplee ve gkundig en ww w.tv

18 l Jaar gang sing .nl

zdirect. nl

| Jaargan g 121 |

decembe

6 r 2011

16

het kundige van Verpleeg nbos neke Zijde jaar: Lon he

tlijn chronisc Nieuwe rich eren pijn bij oud

pHg sonde: Plaatsbepalin hode beste met meten is

Aansprakelijkheid van de student

22

tvz

1

Janu ari

Eerste

Is er nog

lijnszo zor orrg g pas

ruimte voor

Verplegen

na je

65

ste

sie en

betro rokken heid?

Verple egkund ige én professor verple in de oud egkund igen: de erenzo rg Ingalil SCEN hel Ontsla l Rahm ggerich pdesk |G Hallbe t werke Gelege rg | Voo nheids n: winst collega r en doo voor pat in de thu r iënt en iszorg zieken bij Zus huis ters on vZ_11_ 06.indd tou I

Word lid van het NVKVV en ontvang TvZ of de speciale NVKVV-editie van Nursing.

r|

11 8:37:24 12/27/20

NUR_12

_01_p01

-p02_Co

ver_NL.i

PM

dd 1 ndd

12/9/20 12/

11 12:40:5 2 PM

Tijdens je stage k om je veel pijn, verd riet en zorgen tegen . Hoe ga je om met al dat patiëntenleed?

22

COLOFON

Coördinatie: Dorien te Voortwis Eindredactie: Jolanda Verhaart Coverfoto: Stefan Dewickere

Vormgeving: Scientific Publishing Services, Chennai Productiebegeleiding: Leo Schmahl Advertenties: ELMA Multimedia, Steven Hellemans, tel: 015 - 558 888, fax: 015 - 558 840.

V, E VAN HET NVKV IS EEN UITGAV OLIEKE VLAAMSE V KV NV RE IÈ CARR N KATH L VERBOND VA OEDVROUWEN. HET NATIONAA IGEN EN VR ND KU EG LE RP VE

Uitgeverij: Reed Business bv Amsterdam NVKVV Vergote Square 43, 1030 Brussel telefoon: (02) 732 10 50 e-mail: administratie@nvkvv.be, www.nvkvv.be

Carrière februari 2012

Aan dit nummer werkten mee: Carré Cartoons, Stefan Dewickere, Michel Foulon, Kurt Meers, Wim van Ophem, Bart Paepen, Els Put, Evelien Roels, Tony Tati, Jolanda Verhaart

5


Jessie Van Dam, Valerie Bogemans en Michiel Smet: “Iedereen wordt hier gelijk behandeld.”

“De afstand tussen jezelf als verpleegkundige en de arts is veel korter”. De verpleegkundigen Michiel, Jessie en Valerie zijn als pas afgestudeerden nog maar net in het UZ Brussel aan de slag gegaan, maar duidelijke eerste indrukken hebben ze al. Jessie Van Dam is op 1 oktober begonnen op de dienst neurologie, waar ze ook haar stage heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor Valerie Bogemans die op ‘de gastro’ werkt en daar stage had gelopen. Beiden waren ze kandidaat om op die diensten aan de slag te gaan omdat ze er heel goede ervaringen hadden opgedaan. Ze studeerden overigens ook samen af aan de Erasmushogeschool Brussel dat de verpleegopleiding op de campus Jette heeft geconcentreerd, op amper een steenworp van het universitaire ziekenhuis UZ Brussel. Michiel Smet volgde een wat ander parcours als afgestudeerde van de Katholieke Hogeschool Kempen Campus Lier. Hij had een infodag van de Erasmushogeschool bezocht en de korte reistijd van thuis in Kapelle-op-den-Bos tot de campus Jette had hem getroffen. Werkend op het cathlab heeft hij wat minder contact met patiënten maar dat vindt hij niet erg omdat hij al van in het begin een meer ‘technische’ job wilde doen. Hij is van de drie ook degene die al heel lang geleden het plan had opgevat om verpleegkundige te worden. Jessie wilde als kind politieagent zijn en Valerie keek met veel interesse voor het menselijke lichaam wel uit naar een zorgend beroep, maar ze had toen nog niet meteen verpleegkunde in gedachten. Enfin, ze zijn het alle drie en ze hebben er geen spijt van. Als we naar de sfeer op hun diensten vragen, zijn ze ongeremd positief. “De sfeer is zeer goed”, zegt Jessie en Michiel voegt eraan toe: “Je kan lachen en zeveren en het maakt niet uit met wie je dat doet want iedereen doet mee”.

VERGELIJKEN Van de drie is Michiel de enige die kan vergelijken met een ander ziekenhuis. Als verpleegkundige studeerde hij al twee jaar geleden af, maar de master waarin hij daarna zijn tanden zette, heeft hij niet afgemaakt. Hij liep wel stage in een ander ziekenhuis en hij merkt op: “De sfeer is hier veel losser, veel opener. Je kan een dokter hier met zijn voornaam aanspreken, de afstand tussen jezelf als verpleegkundige en de arts is veel korter”.

We stellen vast dat ze alle drie leergierig blijven, ook al komen ze net van de schoolbanken. Jessie ziet zich nog lang op ‘haar’ dienst neurologie werken en ze gaat nu ook betrokken worden bij de stroke unit waarvoor ze bijkomende opleiding krijgt. “Ik vond opleiding belangrijk”, zegt ze, “en ik wil mee zijn”. Valerie en Michiel treden haar bij. Alle drie zijn ze zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheden als verpleegkundige. Valerie: “Je bent verantwoordelijk voor de totaalzorg bij de patiënten, waaronder de correcte toediening van hun medicatie.” Michiel: “Ik ben soms van wacht en dan moet je je plan kunnen trekken”. Dat was hij trouwens ook op nieuwjaarsdag, maar hij werd niet opgeroepen. Jessie en Valerie werkten op kerstdag en waren op oudejaarsavond thuis. “Maar het team had wel voor wat lekkers gezorgd om de kerstsfeer vast te houden”, vertellen ze. Bij Jessie werd het een kaasschotel en bij Valerie scampi’s. Ze zijn aan het begin van een loopbaan als verpleegkundige maar het is duidelijk voelbaar dat ze er veel ‘goesting’ in hebben. En het woord goesting is een woord dat we in het UZ Brussel graag gebruiken.

AANTREKKELIJK VERLONINGSPAKKET MET … UZ Brussel koppelt inhoudelijk boeiende jobs aan een aantrekkelijk verloningspakket met o.a. een hospitalisatie- en pensioenverzekering. Naast de dagopvang van baby’s van 0 tot 3 jaar, is tijdens het jaar ook tijdens de belangrijkste schoolvakanties opvang voorzien voor kinderen tussen drie en twaalf jaar. Als warme werkgever is UZ Brussel begaan met de loopbaanontwikkeling van zijn medewerkers. Naast het klassieke loopbaantraject van verpleegkundige, adjuncthoofdverpleegkundige tot hoofdverpleegkundige kunnen verpleegkundigen zich specialiseren in een bepaald domein. Voor verpleegkundigen is er eveneens een uitgebreid opleidingsaanbod, zowel om het functioneren te verbeteren als om door te groeien.

Meer info op www.werkeninhetuzbrussel.be en op www.uzbrussel.be


STUDENTEN NEMEN AFDELING WZC OVER

Carrière KORT

HT ‘ZORGBUREN’ VERLIC TAKEN VERZORGING

 Werkplekleren in een wzc maakt de sector populairder onder verpleegkundigen.

Eerste- en derdejaars studenten verpleegkunde van het Antwerpse Leonardo Lyceum namen zopas twee weken lang een afdeling van woonzorgcentrum Hof de Beuken in Antwerpen over. Het gaat om het eerste van 17 wzc’s waar het systeem intensief uitgetest wordt. Het doel is om de studenten een realistisch beeld te geven van het werk in een wzc en hen daarmee later te laten kiezen voor een job in deze tak van de sector. De studenten werden in teams verdeeld, en moesten zelf alle aspecten van de zorgverlening van de (demente) ouderen uitvoeren. Vanaf de roosterplanning, de technische verpleegkundige handelingen, tot de evaluaties en rapporteringen. ‘Ik ben enorm tevreden over wat we hier hebben mogen doen. In samenspraak met het verpleegkundig team van Hof de Beuken mochten we mee beslissingen nemen. Ook de planning van ons team en het up-to-date houden van het woonzorgdossier behoorden tot onze verantwoordelijkheid,’ zegt Sandra Buyck, derdejaarsstudente

end e zoe kto cht om het gap In de nie t-af late nde ijke del Lan ft in te vullen, hee tekort aan verzorgenden valu geë vol ces ‘Zorgburen’ suc Thuiszorg het project t kke npa take het doel is om eerd. ‘Het voornaamste t zeg ’, ten lich ver te pverleners van professionele hul m aro ‘Da el. ma dor Van Jeanine persverantwoordelijke menop vrijwillige basis ele ren gbu zor e onz laten we deme de ven hoe gbe zor voor taire taken verrichten van ken rek opt het en, zett ten mensen, zoals vuilnis bui formule uit de krant.’ Het is een en rlez voo of n uike roll Vlaamsrg momenteel uittest in die Landelijke Thuiszo ct bij roje Limburg. Het proefp Brabant, Antwerpen en l de ora ‘Vo as positief onthaald. 104 personen werd zop unegk ple ver r d gesprek, waa appreciatie voor een goe er ond bijz ligt , tijd voor hebben digen meestal niet de het r voo geld mael. Nu het hoog’, aldus nog Vandor midgt de organisatie extra vraa is, op a bijn proefproject oek erz ond nu ker ‘Ze nen doen. delen om verder te kun ng olki bev eve acti e dig van de hui uitwijst dat 91 procent ele ion fess pro de ook n ijl intusse later thuiszorg wil, terw o vergrijzen.’ (KM) mp ijlte in ers rlen zorgve

verpleegkunde, op de site van het wzc. Na de opdracht oordeelden de stagiaires dat hun beeld over werken in een wzc was bijgesteld. Het positieve effect waarop werd gehoopt, was daarmee een feit. (KM, MH)

E ‘IK START JOBCAMPAGN GA ERVOOR’

Carrière februari 2012

een nieuwe heeft op 1 december De Vlaamse overheid te trekom meer mensen aan campagne gelanceerd de camzorgsector. Centraal in ken voor een job in de r allerlei www.ikgaervoor.be, waa pagne staat de website te ving res en andere info teru fimpjes, fiches, vacatu pagne cam professionals die de den is. Speciaal voor gen, dra te uit de boodschap mee willen versterken door (zie ’ ‘pro luik ebreid met het werd de website uitg tiemo pro er me . Daar is onder www.ikgaervoor.be/pro) n. (KM) materiaal te downloade

7


Werken of verder studeren

AFGESTUDEERD … EN NU?

Niet iedereen voelt ervoor om na haar diplomering nóg een opleiding te doen en dus nog even ‘leerling’ te blijven.

Hoera! Je bent afgestudeerd als verpleegkundige of als vroedvrouw!

Dat de keuze tussen verder studeren en

onderzoek je best even de mogelijkheden voor

meteen een job zoeken niet zo eenvoudig

een vervolgopleiding. Er bestaan immers talrij-

is, blijkt uit onze rondvraag bij specialisten.

ke cursussen, die sterk variëren in duur, inten-

Zowat de helft van de pas afgestudeerde

siteit, moeilijkheidsgraad en honorering. Er is

studenten kiest voor een vervolgopleiding

dus voor elke verpleegkundige of vroedvrouw

(steeds vaker is dat de masteropleiding),

wel een passend traject. Tot deze algemene

terwijl de andere helft doorstroomt naar

mogelijkheden behoren onder meer:

de arbeidsmarkt. Die laatste groep heeft

- Brugopleiding

steeds minder last om snel een job te

- Masteropleiding verpleegkunde of vroedkunde

vinden, aangezien verpleegkundige een

- Bachelor na Bachelor, ook wel Banaba

‘knelpuntberoep’ is. Dat wil zeggen dat de vraag naar arbeidskrachten veel groter

Carrière februari 2012

Maar wat nu? Ga je meteen de

8

handen uit de mouwen steken en solliciteren voor een vaste job? Of kies je voor een vervolgopleiding? Ook een combinatie is mogelijk.

is dan het aanbod. De meerderheid van de pas afgestudeerden komt terecht in de thuiszorg, in ziekenhuizen of instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg of gehandicaptenzorg.

genoemd (60 studiepunten en officieel diploma) - Postgraduaat (minimaal 20 studiepunten en certificaat) - Kaderopleiding: opleiding tot leidinggeven bij o.a. het NVKVV (60 studiepunten en officieel diploma) - Permanente vormingen (minder dan 20

Mogelijkheden Maar voor je een sollicitatiebrief gaat posten,

studiepunten) - Lerarenopleiding


er Kijk voor me ver informatie o ursussen op navormingsc e > vorming www.nvkvv.b

TEKST: Kurt Meers en Edith Tulp (kader buitenland) FOTO’S: Wim van Ophem

Een Bana…wa? Om

krijgen

je al een bacheloropleiding achter

gen, bijvoorbeeld voor gebrevetteerde

Zorgen en Spoedgevallenzorg het

van het opleidingsaanbod voor

een

de rug hebt, is om een ‘bachelor

of gediplomeerde verpleegkundigen

meest gekozen. Dat komt omdat

verpleegkundigen

na bacheloropleiding’ of ‘banaba’ te

(A2-diploma) naar een diploma van

aan deze opleiding een bijzondere

we

volgen. Banaba’s zijn gericht op de

bachelor (het vroegere A1-diploma,

beroepstitel is verbonden. De wetge-

Annie Goossens, departements-

praktijk in een afgelijnd segment van

red). Als je die brugopleiding met

ving voorziet bovendien dat op elke

hoofd gezondheidszorg van de

de gezondheidszorg. Hiervoor kiezen

succes voltooid hebt, kan je daarna

intensieve zorgenafdeling en spoed-

Katholieke Hogeschool Kempen.

vooral studenten die zich willen speci-

alsnog de stap zetten naar een banaba

afdeling een aantal personen moeten

aliseren in een bepaald vakgebied. De

of master.

werken die door hun opleiding deze

Wat is het verschil tussen een

hogescholen hebben een breed aan-

Maar ook als je al aan het werk bent,

titel hebben verworven.’ Onlangs is ook

banaba en een master?

bod van bachelor na bacheloropleidin-

zijn er mogelijkheden. Je kunt bijvoor-

de beroepstitel geriatrie toegevoegd.

Annie Goossens: ‘Wie als aanvulling

gen die goed aansluiten bij de lijst van

beeld een postgraduaat volgen om

op zijn beroepsvaardigheden een

bijzondere beroepstitels. In de nieuwe

je in een of andere discipline bij te

Wat raadt u als specialist aan:

leidinggevende functie ambieert of

financiering van hoger onderwijs zullen

scholen. Deze opleidingen bestaan uit

werken of verder studeren?

wetenschappelijke competenties wil

deze bachelor na bacheloropleidingen

minstens 20 studiepunten en leiden

‘Verder studeren loont wel degelijk

verwerven, volgt best een master-

voor het eerst ook gedeeltelijk gefinan-

niet naar een diploma, maar leveren

de moeite, maar eigenlijk moet iedereen

opleiding. Sinds de bama-structuur

cierd worden.

wel een certificaat op. Andere moge-

dat voor zichzelf uitmaken. De reali-

lijkheden zijn permanente vormingen

teit leert dat studenten die kiezen voor

en de lerarenopleiding.’

een banaba, later meer kans hebben

vrouwen,

overzicht

te en

vroed-

contacteerden

bestaat (bachelor-master) merk ik op dat er meer studenten een master-

Wat is er daarnaast nog allemaal

opleiding gaan volgen. Dat is wellicht

mogelijk?

te verklaren door het feit dat je deze

‘Er zijn vele mogelijkheden in het

Welke vervolgopleiding heeft het

plek die nauw aansluit bij hun inte-

opleiding in twee jaar kan voltooien,

onderwijsaanbod. Zo bestaan er naast

meeste succes?

resseveld. Ieder bijkomend diploma

terwijl je daar vroeger drie jaar over

een banaba of master mogelijkhe-

‘Bij ons op de Katholieke Hogeschool

of opleiding schept nieuwe kansen

deed. Een andere mogelijkheid als

den om een verkort traject te vol-

Kempen wordt de bachelor Intensieve

in iemands persoonlijke carrièreplanning.

om terecht te komen op de werk-

Bijblijven getuigt van beroepsernst

komen er geregeld nieuwe cursussen bij, zoals

Wie als verpleegkundige of vroedvrouw wil

‘Gespecialiseerde verpleegkundige in de reu-

bijblijven, een noodzaak voor iedereen die haar

matologie’ en ‘Referentieverpleegkundige pijn

vak ernstig neemt, kan bij de beroepsvereniging

bij kinderen’.

NVKVV terecht. Carrière polste de mogelijkheden bij opleidingscoördinator Goedele De Mey en informatief medewerker Jenny Smeets.

Een kaderopleiding kan ook, maar is niet voor iedereen weggelegd? ‘Inderdaad, deze opleiding is voor bachelor

Wie kan zich inschrijven voor navormings- en specialisatiecursussen?

verpleegkundigen en vroedvrouwen die min-

‘Deze cursussen zijn voor verpleegkundigen

een leidinggevende functie ambiëren in een

of vroedvrouwen die zich willen specialiseren

algemene verzorgingsinstelling, in de geeste-

in één deelgebied van hun beroep. Omdat de

lijke gezondheidszorg of in de ouderenzorg.

cursisten vaak fulltime werken, varieert de duur

Op het einde van de rit krijgen de geslaagde

van de cursussen van één tot meerdere dagen.’

kandidaten een officieel diploma, erkend door

stens twee jaar beroepservaring hebben en die

‘Het cursusaanbod is heel breed; in ons Vervolmakingscentrum bieden wij zo’n dertig cursussen en opleidingen aan. Bovendien

de Vlaamse Gemeenschap.’

Carrière februari 2012

het ministerie van Onderwijs en Vorming van

Wat kun je over het cursusaanbod vertellen?

9


PUBLIREPORTAGE

ARMONEA, EEN PLEK WAAR EEN VERPLEEGKUNDIGE MEER DAN ALLEEN VERPLEGEN KAN…

Op een donderdagochtend ontmoeten we Kim Monten (26) en Linda Vandeweyer (42) voor een gesprek over het werk als verpleegkundige in een woonzorgcentrum. Zij doen op dat moment hun ochtendshift in woonzorgcentrum Hemelrijck te Mol, één van de voorzieningen van armonea. armonea is een naam die pas in 2008 ontstond, maar die tegelijk dertig jaar ervaring in de zorgsector vertegenwoordigt. Met ruim 50 residenties en woonzorgcentra is armonea de grootste onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg in het land. Kim werkt sinds augustus 2010 als verzorgende in het woonzorgcentrum en besliste in september 2011 om de opleiding verpleegkunde te volgen. Een weloverwogen keuze zo blijkt. “Als verzorgende weet ik uiteraard heel goed wat een verpleegkundige allemaal doet binnen een woonzorgcentrum. Om de mensen nog meer te kunnen helpen, leek het mij een must om toch de opleiding verpleegkunde te volgen. Na de aanmoediging van collega’s, familie en vrienden ben ik in het begin van het schooljaar gestart met deze driejarige opleiding.” In het woonzorgcentrum kan Kim op coaching van Linda rekenen. Linda is,

zoals ze zeggen, een oude rot in het vak. Zij startte haar verpleegkundige carrière in een ziekenhuis. Recent maakte zij de overstap naar het woonzorgcentrum en dat heeft ze zich nog geen minuut beklaagd. “Na het hectische werken in het ziekenhuis was ik op zoek naar rust, emotioneel en fysiek. Die rust vond ik hier…” aldus Linda. “Toen ik hier kwam solliciteren, was het eerste dat me opviel de fijne familiale sfeer. Iedereen doet een babbeltje met iedereen, de bewoners worden als het ware een stukje familie van de personeelsleden en omgekeerd. Het rusthuis is dus een familie op zich. Wat een verschil met het ziekenhuis!” Als verpleegkundige in spe wil Kim meer weten over het verschil tussen werken in een ziekenhuis en werken in een woonzorgcentrum. Linda: “Het heeft uiteraard beide zijn voor- en nadelen, maar in een woonzorgcentrum wordt er meer rekening gehouden met je privéleven en zoekt de directie oplossingen daar waar nodig.” Kim stelt zich dan onmiddellijk de vraag: “Is de combinatie werk en privé haalbaar als verpleegkundige?” Linda vindt dat je als verpleegkundige zelfs meer vrije tijd hebt dan collega’s die van negen tot vijf werken. “Je weet

dat je als verpleegkundige weekendwerk moet doen. Maar die dagen worden gecompenseerd en hierdoor krijg je heel wat extra qualitytime. Daarnaast heb je in het rusthuis heel wat momenten waaraan je als verpleegkundige kan deelnemen en die je de kans geven om bijvoorbeeld je hobby’s uit te oefenen. Denk maar aan de seniorenweek waarbij een collega met een passie voor zang zich kan uitleven tijdens de playbackshow. Of de kerstmarkt waar de culinair aangelegde verpleegkundigen hun steentje aan bijdragen door overheerlijke tiramisu te maken of wafels te bakken.” Kortom, een verpleegkundige in een woonzorgcentrum doet meer dan verplegen alleen. Kim en Linda hebben hun droomjob alvast gevonden!

armonea Stationsstraat 102-108 2800 Mechelen tel. 015 74 51 00 info@armonea.be jobs.armonea.be www.armonea.be


BUITENLAND: HERE I COME! je door de proeftijd heen, dan betalen we je een Ben je avontuurlijk aangelegd en sta je te

eenmalige onkostenvergoeding van 450 euro. Het

popelen om je grenzen te verleggen? Dan

ziekenhuis betaalt je salaris. Verder regelen wij het

kun je dat letterlijk nemen en als verpleeg-

(jaar)contract, de werk- en verblijfvergunning en de

kundige aan de slag gaan in het buitenland.

huisvesting. In het land zelf blijven wij stand-by.’

Voor het werken in ontwikkelingslanden kun je terecht bij organisaties als Artsen zonder

Wat zijn de voorwaarden om geselecteerd

Grenzen en het Rode Kruis. Maar er zijn

te worden?

meer mogelijkheden. Wervings- en selec-

‘Je moet een verpleegdiploma op zak hebben. Er

tiebureau Interchange in Rotterdam helpt

is vraag naar alle specialismen en ervaring is niet

je bij het vinden van een baan in Engeland,

per se nodig. In Zwitserland is vooral vraag naar

Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland of verder

verpleegkundigen op bachelorniveau, maar andere

van huis in Australië, Nieuw-Zeeland en het

niveaus zijn ook welkom. Verder heb je geschreven

Midden-Oosten. Directeur Marco Xenakis

referenties van een werkgever of stageplaats nodig

legt uit hoe.

en een cv in de taal van het gekozen land. Wij

‘Er is vraag naar alle specialismen en ervaring is niet per se nodig.’

vragen naar je motivatie, maar ook naar je zelfredWat bieden jullie verpleegkundigen aan?

zaamheid. In Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland

Wat maakt werken in het buitenland zo

‘Wil je als verpleegkundige aan het werk in het bui-

kun je al vrij snel aan de slag, in Engeland duurt dat

aantrekkelijk?

tenland, dan gaan we na het eerste gesprek voor je

zo’n vier tot vijf maanden. Australië, Nieuw-Zeeland

‘Je doet levenservaring op en je leert een tweede

op zoek naar een ziekenhuis. Als we twee of meer

en het Midden-Oosten zijn een heel ander verhaal.

taal. Maar ook op professioneel gebied brengt het

zorginstanties hebben gevonden in het land van je

Je moet enorm gemotiveerd zijn, want de toela-

je veel ervaring en vakkennis. Vooral in Zwitserland

voorkeur, dan ga je daar een paar dagen heen voor

tingseisen in deze landen zijn hoog. Zo moet je

ligt het niveau van verplegen wat hoger dan in

een kennismaking, eventueel een dagje meelopen

een geldbedrag meenemen, een gezondheidstest

Nederland en België. Daar verdien je ook meer.’

en een gesprek. Onze bemiddeling is kosteloos, het

ondergaan, een taaltoets doen en bereid zijn er

bezoek betaal je zelf. Accepteer je de baan en ben

voor langere tijd te blijven.’

Meer informatie: www.inter-change.nl

Petra (29) wil graag naar Australië… Ook als je al aan het werk bent, zijn er studiemogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een postgraduaat volgen om je bij te scholen.

‘Ik ben na mijn studies algemene verpleegkunde direct gaan werken in een ziekenhuis. Ik heb al acht jaar werkervaring en heb in Nederland en in België gewerkt. Maar ik zoek nog wat meer avontuur en ben daarom op het internet gaan zoeken naar interessante vacatures in het buitenland. Ik heb iets op het oog in Australië en zit nu in de noodzakelijke papiermolen. Ook mijn werk- en verblijfsvergunning wordt nu klaargestoomd. en pak ik binnen een paar maanden mijn koffers naar Sydney of Melbourne!’

Carrière februari 2012

Hopelijk is alles weldra in kannen en kruiken,

11


WARME WERKPLEK zoekt GOUDEN HARTEN Op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privé? Ga dan in verschillende WZC’s in jouw regio aan de slag als

Wij bieden:™warme werksfeer ™ruime mogelijkheden voor vorming ™VVcigZ``Za^_`ZkZgadc^c\!bVVai^_YX]ZfjZh™YZZai^_Yhd[kdai^_Yh

VERPLEEGKUNDIGE

Interesse? Mail meteen je cv naar Liesbet Vandewalle, vandewallel@zorg-saam.zkj.be of bel voor meer info: 09 235 28 38

MOBIELE EQUIPE

Werk je liever in één WZC in jouw buurt? Onze 12 WZC’s zijn steeds op zoek naar

VERPLEEGKUNDIGEN & ZORGKUNDIGEN

Kijk ook op www.zorg-saam.be Sint-Jozef (Assenede), de Lichtervelde (Eke), Sint-Elisabeth (Eeklo), Sint-Antonius (Grembergen), Sint-Vincentius (Kaprijke), Sint-Rafaël (Liedekerke), Kanunnik Triest (Melle), Zonnehove (Sint-Denijs-Westrem), Moervaartheem (Wachtebeke), Sint-Eligius (Zeveneken), Ons Zomerheem (Zomergem), De Regenboog (Zwijndrecht).


Een ‘bachelor na bachelor’ opleidingstraject is vooral gericht op de praktijk. Hiervoor kiezen dan ook vooral studenten die zich willen specialiseren in een bepaald vakgebied.

Bernadette (27) besloot na haar opleiding Verpleegkunde om verder te studeren

studeren doe je best nu, want opleidingen

‘Na mijn studies Verpleegkunde aan de

zwaar.’

volgen in combinatie met werken is vrij

Katholieke Hogeschool Leuven besloot ik ver-

Anne-Mie (26) studeerde na haar opleiding Vroedkunde verder

enige kandidatuur Pedagogie doen. Door deze

‘Ik heb ervoor gekozen om na mijn studies

overgangsopleiding mocht ik direct naar de

Vroedkunde in Hasselt een voortgezette

eerste licentie Logopedie. Toch heb ik deze

opleiding te volgen aan de Katholieke

opleiding niet afgewerkt, omdat het te

Hogeschool Leuven, omdat ik bij Kind & Gezin

theoretisch was. Daarom ben ik een meer

aan de slag wilde gaan. De meeste vroed-

praktijkgerichte opleiding Logopedie aan

vrouwen gaan werken in ziekenhuizen of zijn

de Katholieke Hogeschool van Brugge gaan

zelfstandige. Zij geven bijvoorbeeld prenatale

volgen. Tijdens de laatste maanden van

lessen, maar doen ook bevallingen aan huis.

mijn studies ben ik al gaan solliciteren

Ik ben wel afgestudeerd als vroedvrouw, maar

en de week nadien stroomden de aanbiedin-

bij Kind & Gezin werd ik aangenomen als ver-

gen binnen. Ik heb dan twee maanden

pleegkundige. Ik doe echter geen verzorgingen,

parttime thuisverpleging gedaan in combinatie

maar volg moeders en hun kind na de geboorte

met mijn logopedieactiviteiten, want ik

op tot een leeftijd van tweeëneenhalf jaar.

ben zelfstandig logopediste. Momenteel

Ik weeg en meet de baby’s, help de moeder

combineer ik mijn beroep met mijn werk als

als ze problemen heeft met borstvoeding,

verpleegkundige in de operatiezaal van het

enzovoorts. Moeders kunnen eigenlijk voor

Gasthuisberg in Leuven. Als ik pas afgestudeer-

alle vragen over hun jonge spruiten bij mij

den een tip mag meegeven: verder

terecht.’

Opleidingen: www.hogeronderwijsregister.be www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod www.nvkvv.be Werk zoeken: www.vdab.be www.vacature.com www.stepstone.be www.jobat.be www.monster.be www.jobscareer.be www.megajobs.be www.jobzone.be www.nursing.nl Werk zoeken in het buitenland: www.vdab.be www.healthstaffrecruitment.com.au www.nursezone.com www.inter-change.nl www.memisa.be www.vso.nl www.azg.be

Carrière februari 2012

universiteit wilde volgen, moest ik eerst de

der te studeren. Omdat ik Logopedie aan de

Meer informatie

13


Je bent verpleegkundige en je wenst een professionele loopbaan uit te bouwen? 7IJæBIEDENæUæDYNAMISCHEæENæENTHOUSIASTEæVERPLEEGEQUIPESæAAN æMETæEENæGROTEæWAAIERæAANæ SPECIALITEITENæENæDEæMOGELIJKHEIDæOMæEENæAANGEPASTEæENæPERSOONLIJKEæLOOPBAANæUITæTEæBOUWENæ Als gevolg van de verhuizing naar onze nieuwbouw in Ukkel, willen de Europaziekenhuizen hun verpleegkundige ploegen versterken en wensen hiervoor volgend personeel (M/V) aan te werven : sæ(OOFDVERPLEEGKUNDIGEæVOORæDEæEENHEIDæ ONCOLOGIENEFROLOGIEREVALIDATIE sæ6ERLOSKUNDIGEN sæ6ERPLEEGKUNDIGENæINææ0EDIATRIE æ /NCOLOGIE æ'ERIATRIE æ$IALYSE æ0SYCHIATRIE æ 2ADIOTHERAPIE æ/PERATIEKWARTIER sæ6ERPLEEGKUNDIGENæHOUDERæVANæDEæBIJZONDEREæ BEROEPSTITELæ3POEDGEVALLENæENæ)NTENSIEVEæ :ORGEN sæ6ERPLEEGKUNDIGENæGESPECIALISEERDæINæ 0ALLIATIEVEæ:ORGEN

sæ6ERPLEEGKUNDIGENæVOORæDEæSPECIlEKEæ !FDELINGæ0RIVATEæ+AMERSæENæVOORæDEæ %ENHEDENæ'ENEESKUNDE(EELKUNDE sæ6ERPLEEGKUNDIGEæGESPECIALISEERDæINæ :IEKENHUISHYGIÕNEæ sæ6ERPLEEGKUNDIGENæVOORæDEæ2AADPLEGINGENæ ENæ-EDISCH 4ECHNISCHEæ/NDERZOEKENæ )NWENDIGEæ'ENEESKUNDE sæ6ERPLEEGKUNDIGENæVOORæHETæ-EDISCHEæ $AGHOSPITAALæ æ/NCOLOGIE

Onze voordelen : sæ0ERMANENTEæBIJSCHOLINGæGEORGANISEERDæINæ ONZEæINSTELLINGæENæDEæMOGELIJKHEIDæOMæ EXTERNEæBIJSCHOLINGENæTEæVOLGEN sæ'RATISæTAALCURSUSSENæ.,&2 sæ0REMIESæVOORæEXTRAæPRESTATIES sæ&LEXIBILITEITæMBTæDEELTIJDSEæTEWERKSTELLING

sæ2EFERENTIEVERPLEEGKUNDIGEN sæ6ERPLEEGKUNDIGæSPECIALISTEN sæ"EGELEIDINGSVERPLEEGKUNDIGENæVOORæNIEUWEæ AANGEWORVENæVERPLEEGKUNDIGEN sæ-OBIELEæEQUIPE

Interesse ?

"EZORGæJEæKANDIDATUURæMOTIVATIEBRIEFæENæ#6 æNAARæ -EVROUWæ! "æ6!.$!--% æ$IRECTEURæ6ERPLEEGKUNDIGæ$EPARTEMENT

æPOSTADRESææ%UROPAZIEKENHUIZENæVZWænæ$Eæ&R£LAANæænææ5KKEL ææOF æPERæMAILææABVANDAMME EUROPAZIEKENHUIZENBE


Carrière KORT

ONVEILIGE HUMOR Niets zo subjectief als het begrip veiligheid, me dunkt. Dat blijkt maar weer eens uit de polemiek die is ontstaan bij onze noorderburen na enkele gewelddadige incidenten tegen hulpverleners rondom de jaarwisseling. Volgens de Stichting Ideële Reclame (SIRE) neemt het geweld tegen zorgverleners angstwekkend toe. Argument genoeg voor het opzetten van een grootschalige campagne in gebiedende wijs: ‘Handen af van onze hulpverleners’.1 En dat het luid mag klinken. In het filmpje dat de actie moet toonzetten, wordt plechtstatig een artikel geciteerd van de Conventie van Genève, en flitsen fragmenten voorbij van zorgverleners in oorlogsgebied. Aansluitend de vraag: ‘Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd?’ Finaal nog een reality shot waarin enkele kerels ziekenwagenpersoneel belagen. Een mens wordt er stil van.

ontvangen? Meer Carrière-nieuws gratis Meld je aan voor de Carrière Aler t, op digitale nieuwsbrief denten > Carrière www.nvkvv.be > stu

Iets later ontstaat echter discussie in de media. Want het gegeven beeld komt niet overeen met een recent onderzoek van de Nederlandse overheid naar de aard en omvang van agressie en geweld binnen de publieke sector. Daaruit blijkt immers dat het aantal meldingen van geweld tegen hulpverleners de laatste jaren gestaag is gedaald. ‘Een vertekend beeld’, repliceert SIRE. Ambulancemedewerkers zouden steeds minder melding maken van dergelijke geweldplegingen, omdat ze stilaan gemeengoed zijn geworden. Angstwekkend, me dunkt. Te lezen dat veel verpleegkundigen al niet meer opkijken van een scheldkanonnade, of het inmiddels voor normaal nemen dat ze al eens bespuugd worden. Alsof het erbij hoort, net zoals de wisselende uren, volle bedpannen en MVG-formaliteiten.

NIEUWE CAMPUS VOOR 1300 STUDENTE N

terug zal keren in ons gezicht. Laat ons hopen van niet. En dat het bovenal niemand mag tegenhouden alsnog te kiezen voor een job in de zorgsector. Dezelfde bedenking bij de nieuwe ‘Ikgaervoor-campagne’ van de Vlaamse overheid. Via Benidorm-bastards-achtige filmpjes wil deze meer mensen lokken naar de zorg.2 Een verpleegkundige die een bejaarde dame betrapt met de pizzaboy. Bewoners van een woonzorgcentrum die vol overgave Playstation spelen. Patiënten die een potje voetballen op hun kamer. De verpleegkundigen telkens voor gek gezet. De lachband ontbreekt. En zo is ook humor immer subjectief. Wat bij de één op de lachspieren werkt, is voor de ander een aanslag op de zenuwen. En in dit geval ook op het imago van ons beroep. Over humor valt niet te twisten? Deze keer wel, me dunkt. Bart Paepen is verpleegkundige en werkt op de afdeling Intensieve Zorgen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 1. www.handenaf.nl 2. www.ikgaervoor.be > video

Carrière februari 2012

Op de Zor gca mp us van het Zie ken hui s Oo st-L imb urg in Genk zal medio 201 2 worden gestart met de bouw van een nieuwe onderwijsin stelling voor verpleegk unde. De nieuwe infrastructuur, die 8500 vierkante me ter in beslag zal nemen en 10,5 mil joen euro kost, zal pla ats bieden aan meer dan 1300 studen ten. Het ziekenhuis, dat nauw bij het aanbrengen van praktijk ervaring zal betrokken zijn, heeft voor dit project een sam enwerking afgesloten me t het HBO Verpleegkunde Genk en de Katholieke Hogeschoo l Limburg. Vanaf september 2014 moet hier de bel gaan om de eerste lesuren aan te kondigen. (KM)

De vraag is of zo’n campagne iets aan de situatie verandert of als een boemerang

15


NVKVV10 redenen om lid te worden! Persoonlijk Antwoord op je vragen over wetgeving, deontologie, functiewaardering, loopbaanonderbreking, opleiding, tewerkstelling in het buitenland, zelfstandige beroepsuitoefening, verpleegkundige handelingen…

Belangenbehartiging

Beroepsontwikkeling

Actief

NVKVV ondersteunt de verdere professionalisering van verpleegkundigen en vroedvrouwen

Volop mogelijkheden om je als lid actief in te zetten in een werkgroep of plaatselijke afdeling

Rechtsbijstand

Inspraak

Lidmaatschap van NVKVV verzekert je van een beroepsverzekering met rechtsbijstand

Overleg en samenwerking met leden en belangenorganisaties bepalen de uiteindelijke koers bij veranderingen

Juridisch advies

Vorming

Leden kunnen beroep doen op een eerste advies bij een juridisch probleem bij de beroepsuitoefening

Een breed gamma van innovatieve vormingen, opleidingen en studiedagen

Actueel

Extra’s

Kijk voor het laatste nieuws op www.nvkvv.be en lees NVKVV-direct en de nieuwseditie in Nursing

NVKVV-leden krijgen extra informatie, kortingen bij studiedagen en opleidingen en bij de aankoop van vakliteratuur

NVKVV verdedigt de belangen en ijvert voor het verbeteren van het statuut en de positie van verpleegkundigen en vroedvrouwen

Carrière februari 2012

Word Vandaag Nog Lid!

16

Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

www.nvkvv.be


WORD LID VAN HET NVKVV En geniet tot eind 2012 tegen studententarief van de vele NVKVV-voordelen NVKVV-Lidmaatschap op maat! Uitgebreid voordelenpakket Speciale korting voor studenten Kiezen voor lidmaatschap van de grootste Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen verzekert je van tal van voordelen, zowel op beroepsvlak als in je privéleven.

Voor € 44 geniet je als student van de volgende voordelen en diensten: • jaarabonnement op het maandelijks tijdschrift: 1. Nursing (Vlaamse editie) (OPGELET !!! alleen NVKVV-leden ontvangen de speciale Vlaamse editie van Nursing, hét vakblad voor verpleegkundigen en vroedvrouwen) of 2. TVZ (Nederlands tijdschrift voor verpleegkundigen) • vroedvrouwen ontvangen gratis het magazine Vitaal en jaarlijks Touché • een krachtdadige behartiging en verdediging van jouw beroepsbelang • persoonlijk juridisch advies en rechtsbijstand • korting op navorming, specialisatiecursussen, kaderopleidingen en studiedagen • korting op de toegangsprijs tijdens het jaarlijks congres: de Week van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

Interesse? Beroepsfierheid? Solidariteit! Ga voor een aanvraagformulier lidmaatschap naar www.nvkvv.be.

Wens je nog meer voordelen bovenop het NVKVV lidmaatschap? • Van zodra je in het werkveld staat is er de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand, speciaal voor verpleegkundigen en vroedkundigen. Vraag de brochure of polis aan op ons secretariaat. Kostprijs: zie tarieven.

Wat moet je doen om lid te worden van het NVKVV Ga naar onze website www.nvkvv.be, klik links op NVKVV en dan op lid worden. Na het invullen van het inlichtingenformulier krijg je automatisch, op het scherm en in je mailbox, de juiste gegevens om je lidmaatschap als student in orde te brengen. Pas-afgestudeerden kunnen tot eind 2012 lid worden tegen studententarief. Je bent lid t/m 31 december 2012.

TARIEVEN 2012 BASISPAKKET Werkend lid

via domiciliëring maandelijks

per jaar jan/dec

EUR

EUR

7.60

91 44

Student/verderstuderende* *kopie studentenkaart vereist

EXTRA VOORDELEN Alleen voor NVKVV-leden Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering via domiciliëring maandelijks

per jaar jan/dec

EUR

EUR

Verpleegkundigen en vroedvrouwen

5,85

70

Hoofdverpleegkundigen / -vroedvrouwen

6,67

80

Zelfstandige verpleegkundigen

6,67

80

Zelfstandige vroedvrouwen (met thuisbevallingen)*

72,92

875

*niet van toepassing voor studenten

NVKVV-secretariaat steeds tot je dienst Heb je vragen over het lidmaatschap of wens je meer informatie over de werking van het NVKVV en de vele voordelen die het lidmaatschap biedt? Neem dan contact op met het secretariaat van het NVKVV op het nummer 02/732 10 50 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren).

NVKVV Vergote square 43, 1030 Brussel Tel: 02/732 10 50, Fax: 02/734 84 60 e-mail: ledenadmin@nvkvv.be, website: www.nvkvv.be


PUBLIREPORTAGE

WERKEN IN UZ LEUVEN: “WE HOUDEN ERVAN MENSEN TE INSPIREREN” Leuven staat bekend als de stad van het bier, de eeuwenoude universiteit én als thuisbasis van een van de grootste ziekenhuizen van ons land. UZ Leuven bestaat uit vijf campussen, waar meer dan 8 800 mensen werken. Duizenden verpleegkundigen werken elke dag met hart en ziel in dit universitaire ziekenhuis. Maar wat maakt werken hier dan zo aantrekkelijk? We vragen het aan Koen Balcaen, verpleegkundig directeur van UZ Leuven.

Koen Balcaen: “De uitstraling van UZ Leuven is groot. Vooral de dynamiek van onze organisatie is typerend. Op dit moment staan er heel wat nieuwbouwprojecten op til: splinternieuwe gebouwen en state-ofthe-art uitrusting nodigen voortdurend uit om de patiëntenzorg te verbeteren en nog efficiënter te organiseren. Bovendien centraliseren we in de toekomst alsmaar meer activiteiten binnen de Health Sciences campus Gasthuisberg. Daarnaast is er heel veel aandacht voor het beroep en de loopbaan van verpleegkundigen. We houden ervan mensen te inspireren, te stimuleren en hen te begeleiden in een bepaald traject.”

“Onze verpleegkundigen kunnen zich focussen op echte verpleegkundige zorg” Hoe inspireert UZ Leuven zijn verpleegkundigen? “Het bijzondere aan een universitair ziekenhuis is dat klinische zorg, onderzoek en onderwijs elkaar versterken. De medische staf is vertrouwd met onderzoek en kan daarom kritisch naar vernieuwingen kijken. En omdat de artsen zowel onderzoek

als patiëntenzorg doen, zijn ze ook het best geplaatst om opleiding te geven aan nieuwe jonge artsen. Ook verpleegkundigen kunnen in diezelfde context aan de slag en zo bijdragen tot een aantoonbaar kwaliteitsvolle patiëntenzorg.” Wordt een verpleegkundige bij jullie ondersteund? “Daar besteden we veel aandacht aan. Zij kunnen zich focussen op echte verpleegkundige zorg, met de hulp van goed uitgebouwde ondersteunende teams zoals het centraal patiëntenvervoer, voedingsassistenten, administratieve medewerkers, collega’s van het voorraadbeheer en een mobiele equipe die dag en nacht paraat staat. Bovendien werken onze verpleegkundigen met een gebruiksvriendelijk maar vooral ook een doeltreffend elektronisch patiëntendossier.” Hoe zit het met vorming en loopbaanmogelijkheden? “Als universitair ziekenhuis zien we

het als onze opdracht om mensen voortdurend bij te scholen. Er is een heel uitgebreid aanbod aan interne en externe opleidingen. Onze personeelsdienst maakt werk van loopbaanmogelijkheden op maat: je wordt hier niet aan je lot overgelaten. En last but not least mag je wel zeggen dat je de dynamiek van UZ Leuven ook terugvindt op de werkvloer: we werken hier in een toffe en collegiale sfeer. Kom dus gerust eens kennismaken.”

Nieuwsgierig? Je vindt de vacatures van UZ Leuven op www.uzleuven.be/jobs Op de site kun je online solliciteren, maar je kunt ook een brief met cv sturen naar: UZ Leuven personeelsdienst, rekrutering en selectie, Herestraat 49, 3000 Leuven. Bellen kan op het nummer 016 34 49 78.


Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

EEN BEROEPSFOUT MAKEN TIJDENS JE STAGE Schade berokkenen aan een patiënt is wel het laatste wat je wilt tijdens je stage. Toch kan het je overkomen. En wie is dan verantwoordelijk? Carrière zocht het voor je uit.

Kun je tijdens je stages verpleeg-

een schadevergoeding) en de

kelijk voor de schade die je

kunde aansprakelijk gesteld wor-

strafrechtelijke aansprakelijkheid

door jouw fout berokkent

ove overheidspersoneel. Deze wet-

den voor eventuele schade die

(het krijgen van een gevangenis-

aan derden. In tegenstel-

geving houdt in dat werkne-

je berokkent aan een patiënt?

straf en/of geldboete). Binnen

ling tot een werknemer-

mers niet aansprakelijk zijn

Het antwoord luidt zondermeer

de Aquiliaanse aansprakelijkheid

verpleegkundige met een

‘Ja’. Vermits je als student geen

is men reeds voor eigen daden

arbeidsovereenkomst, kun

contract hebt of kan hebben met

aansprakelijk vanaf een leeftijd

je als student niet genieten

een patiënt is de aansprakelijk-

van ongeveer zes à zeven jaar

van de toepassing van art. 18

herhaaldelijke lichte fout. Dat

heid beperkt tot de Aquiliaanse

(leeftijd des onderscheids). Je

Arbeidsovereenkomstenwet of

wil dus zeggen dat de student-

Carrière februari 2012

inzake de aansprakelijkheid van

aansprakelijkheid (betalen van

bent dus persoonlijk aanspra-

de Wet van 10 februari 2003

verpleegkunde, in tegenstelling

19

voor een toevallig voorkom mende lichte fout, enkel een zw zware fout, bedrog en een


Cliff Feyen is een van de vele verpleegkundigen van ZNA, de grootste gezondheidszorgorganisatie van BelgiĂŤ. Hij was een van de laureaten in de wedstrijd ‘Parel van een verpleegkundige’, een verkiezing die wordt georganiseerd door de beroepsorganisatie NVKVV.

 N L J H H U N %LMZNA J Q L G L H K F V U H G Q R H W V W JURR

Wil jij ook in zo’n tof team terechtkomen? Surf naar www.zna.be/jobs en solliciteer.

1049 - ZNA670 - Š foto Dirk Kerstens

“Mijn collega’s hadden me buiten mijn medeweten ingeschreven. Het doet me plezier dat ze dit voor mij hebben gedaan, en ik vind de titel een hele eer. Er is een goede teamspirit. Binnenkort gaan we het goede nieuws met de hele dienst vieren!�

www.zna.be/vacature

 VJTFFOSVJN BBM[JFLFOI FEUBMTSFHJPO OEF HFOFFTIFFS CJ T BM OU SF LV O MJTBCFUI)F DIF HFOFFT ST TUBBO JO WPPS FF UJT JT BM )FU";4U& DJ QF FXFSLF TJOET O CBTJTT O NFE MJTBCFUI )FSFOUBMT BM UF BBOCPE BB FO NFFS EB 4U& TU EPPS PN FL UP TQFDJBMJTUFO [PSH )PFXFM IFU "; EF BSU WBO MMF WPMPQ EF LB GSBTUSVDUVVS LXBMJUFJUTWP U USFLU IFU OJO CFTUBB FEFXFSLFST LXBMJUFJUF N JOWFTUFSFOJO

als.be www.azherent

Wij zijn op zoek naar diverse enthousiaste leidinggevenden om ons team te versterken. Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

Hoofdverpleegkundigen orthopedie intensieve zorgen geriatrie Zorgmanager operatiekwartier en sterilisatie Komt u ons dynamisch team versterken en wenst u mee te werken aan kwaliteit en zorg? Stuur dan uw motivatiebrief en cv vóór 1 maart 2012 naar katrien.verswijvel@ B[IFSFOUBMTCF t 7PPS NFFS JOGPSNBUJF LBO V UFSFDIU CJK ,PFO 7BO )PPMTU 7FSQMFFHLVOEJH %JSFDUFVS   FO CJK ,BUSJFO 7FSTXJKWFM )3NFEF XFSLFS "; 

4U&MJT B C FU I

]

/FE FSSJK])FSFOUB MT


Carrière J U R I D I S C H

TEKST: Jolanda Verhaart

tot de werknemer, eveneens

den. Dat kan gebeuren door

aansprakelijk is voor schade die

bijvoorbeeld het intrave--

zen als onderwijs-

opgenomen zijn en de polis mag

het gevolg is van toevallig voor-

neus inspuiten van kali-

in instellingen een

geen uitsluitingen bevatten zoals

komende lichte fouten. Ook de

n umchloride in plaats van

ve verzekeringspolis

het misdrijf schuldig verzuim. Wil

aansprakelijkheid voor schade

in de infuuszak of een

af voor de studen-

je weten wat er in de verzeke-

ten gevolge van het gebruik van

degraderende toestand

te ten-verpleegkunde.

ringspolis van het ziekenhuis of

gebrekkige zaken is voor jou als

van een patiënt niet

student strenger dan voor de

volg opmerken of er geen gevolg

stag ag len stagiaires ver-

of je hem mag inzien. Dan weet

werknemer. In art. 22 van de

aan geven.

pleegk ple eg u pleegkunde gelijk met

je zeker dat je goed verzekerd je

Arbeidsovereenkomstenwet staat

Omdat je strafrechtelijk

tijdelijke werknemers.

stage kunt lopen.

immers dat de werkgever moet

meerderjarig bent, loop je als

bete Dit betekent dat de zie-

zorgen voor het ter beschikking

ijd student-verpleegkunde tijdens

k h i i h voor de burgerlijke kenhuizen zich

Met dank aan Jan Vande Moortel

stellen van deugdelijk materiaal

je stage, net als gediplomeerde

aansprakelijkheid van andermans

(jurist).

en dat hij aldus aansprakelijk is

verpleegkundigen, het risico dat je

daden indekken, namelijk voor de

voor gebrekkig werk te wijten

voor de strafrechter moet verschij-

beroepsfouten van hun werkne-

aan de slechte hoe hoedanigheid van

nen. Het student zijn op zich kan

mers en de stagiairs. De onder-

wel een bijkomende reden zijn

wijsinstellingen sluiten eveneens

om bij de strafrechter ‘de gunst

een verzekeringspolis burgerlijke

sstoffen, gege-

van de opschorting van uitspraak’

aansprakelijkheid af voor schade

vvens, gereed-

te verkrijgen. De rechter oor-

veroorzaakt aan derden (patiënt,

sschappen of

deelt in dat geval dat je schuldig

ziekenhuis) door hun studenten.

ap apparatuur’. Dit

bent, maar dat er nog geen straf

Naast de aansprakelijkheid van het

art rt. 2 art. 22 is, net als

wordt uitgesproken indien je bin-

ziekenhuis en de onderwijsinstel-

art. 1 18, echter niet

nen een bepaalde periode geen

ling voor de fouten van de stu-

van ttoepassing op

nieuwe strafbare feiten van zekere

dent kan ook sprake zijn van een

omvang pleegt. Dit laatste bete-

(gedeelde) aansprakelijkheid in

kent dat er niets vermeld wordt

hoofde van de stagebegeleider of

Strafrechtelijke vervolging

op je strafblad vermits je nog

de stagementor.

Wat de strafrechtelijke aanspra-

geen straf hebt gekregen.

Het is hoe dan ook essentieel

de do door hem geleve verde ‘grond-

de student-verpleegkunde.

kelijkheid betreft, maakt de wet

sluiten zzowel ziekenhui-

Ziek Ziekenhuizen stel-

vereiste waarborgen moeten er in

je onderwijsinstelling staat: vraag

dat de onderwijsinstelling of het

geen onderscheid tussen het sta-

Verzekeringspolis

ziekenhuis voor de student een

tuut van de verpleegkundige, zijn-

De aansprakelijkheid van de

degelijke en betrouwbare verzeke-

de ambtenaar, bediende of stu-

student-verpleegkunde is al met

ring afsluit. Het verzekerd bedrag

dent. Een (student) verpleegkun-

al zeer reëel. Het is niet omdat er

moet voldoende hoog zijn, de

D student is persoonlijk De aansprakelijk voor de schade die hij door zijn fout berokkent k aan derden weinig gevallen bekend zijn van

vervolgd worden bij het begaan

aansprakelijkheid van stagiairs, dat

van beroepsfouten. In de praktijk

er geen schadegevallen zijn. Een

zullen de meeste beroepsfouten

verzekeringsmaatschappij komt

1. Je onderwijsinstelling inlichten.

binnen de verpleegkunde het (on)

vaak tussenbeide teneinde een

2. De school doet aangifte bij de BA-verzekering.

opzettelijk toebrengen van slagen

vergoeding aan de slachtoffers uit

3. De verzekeringsmaatschappij zal de zaak verder afhandelen als er geen

en verwondingen, (on)opzettelijke

te keren alvorens een procedure

doding of schuldig verzuim inhou-

wordt opgestart. In de praktijk

officiële klacht komt van het slachtoffer of diens familie.

Carrière februari 2012

Wat moet je doen als je schade hebt berokkend aan een patiënt?

dige kan nog altijd strafrechtelijk

21


De confrontatie met pijn, onmacht, verdriet

Carrière februari 2012

OMGAAN MET LIJDEN IS TE LEREN

22


Carrière S TA G E

TEKST: Evelien Roels ILLUSTRATIE: Tony Tati

Je hebt wekenlang naar je stage uitgekeken: eindelijk het échte werk! Maar al tijdens de eerste dag blijkt het zwaarder dan verwacht. Je moet machteloos toekijken hoe een patiënt steeds verder achteruitgaat. De familie weet dat er niks meer aan te doen is en komt afscheid nemen. Je voelt een brok in je keel, je weet niet wat je kunt zeggen of doen. Je voelt je slecht en weet je geen raad. Hoe ga je om met lijden?

Als (toekomstig) verpleegkundige is het onvermij-

terugkomdagen op school hoor ik vaak de opmer-

Is het echt zo belangrijk om afstand te bewaren?

delijk: vroeg of laat word je geconfronteerd met lij-

king: “Ik wist niet wat ik moest doen, hoe ik moest

Magda Van de Wiele reageert kordaat: ‘Absoluut

den. Daar moet je mee leren omgaan, anders houd

reageren”. Stagiairs durven zich vaak niet kwetsbaar

niet! Afstand is goed, als het betekent: ik leef me

je dit beroep niet vol. Je moet rustig kunnen blijven

opstellen, ze durven niet te tonen dat het leed hen

in alsof ik jou was, maar ik val niet samen met

tijdens een crisismoment en nadien moet je het

raakt. We praten hierover op school en oefenen het

jou. De gevoelens van de patiënt moeten geschei-

lijden weer van je kunnen afzetten. Jammer genoeg

ook via rollenspelen. Dan merk je typische zaken:

den blijven van die van de hulpverlener. Helaas

bestaat er geen cursus waarin beschreven staat hoe

een patiënt begint te huilen, en de stagiair zet

interpreteert men dit vaak

je dat doet. Het is persoonlijk, afhankelijk van je

onbewust een stapje achter-

verkeerd, en zo kom je

eigen karakter, en vooral ervaring blijkt een goede

uit. Alsof hij ervan

terecht in de impasse

leerschool. Drie experts geven tekst en uitleg.

wil weglopen. Of

van rationaliteit tegen-

hij kruist z’n armen,

over emotionaliteit. Het

Onmacht

wat heel afstande-

De ene stagiair heeft het moeilijk om patiënten

lijk overkomt. Dat is

fysiek te zien lijden, de andere vindt eerder het

echt foute lichaams-

mentale lijden zwaar. Toch komt één woord opval-

taal, die louter voort-

lend vaak terug in hun getuigenissen: onmacht. Magda Vermeulen1 merkt dat regelmatig tijdens

komt uit de angst om

de begeleiding van haar studenten. ‘Voor stagiairs

Terwijl je echt niet altijd

heeft lijden vooral te maken met mensen die termi-

iets hoeft te doen of

nabij zijn. Gevoelens

naal ziek zijn, die pijn hebben. Het feit dat ze niks

zeggen. Vaak is gewoon

zijn daarbij de beste

kunnen doen, de confrontatie met hun onmacht,

stil aanwezig zijn vol-

leermeester. Terecht

daar hebben velen het moeilijk mee. Dat is natuur-

doende. Begrip tonen zal

stelt men: ‘feelings are

lijk ook typisch voor verpleegkundigen: zij kiezen

een patiënt meer deugd

facts’. Het impliceert dat je niet bang bent om de

juist voor dit vak omdat ze mensen willen helpen.

doen, dan tevergeefs proberen hem op te mon-

mensen nabij te zijn in diep menselijk lijden, dat je

Dan is het moeilijk om te aanvaarden dat je soms

teren. Eens je dat beseft, zal je geen angst meer hebben om iets fout te doen.’ Magda Van de Wiele3

durft meeleven met hun gevoelens. Je bent bij ze,

stemt in: ‘Fouten maken is geen drama, zolang

Toch bekennen veel stagiairs dat ze zelf enige

dat een verpleegkundige altijd moet weten wat

je er maar uit leert. Vallen en opstaan, lukken en

afstand willen scheppen. Lijden kruipt in je kleren,

ze moet zeggen, altijd een professionele houding

mislukken, het is een belangrijke leerpiste. Dat is

en het is niet makkelijk om dat weer van je af

moet kunnen aannemen en altijd hard moet kun-

een pad dat verweven is met het leven zelf. In het

te zetten. Terwijl ze daar wel erg mee bezig zijn.

nen zijn. Ze hebben het gevoel dat zij dat nog niet

werken op de grens van leven en dood is het veel

Terecht, want wie al het lijden van de patiënten met

kunnen, omdat ze nog studeren. Dat vergroot het

belangrijker om te kijken naar wie je bent dan naar

zich meedraagt, houdt dit beroep niet vol. Magda

gevoel van onmacht. Ze denken dat ze niets kun-

wat je doet. Mensen laten voelen dat je er voor hen

Van de Wiele: ‘Lijden tast je aan, maar waar je van

nen doen, omdat ze niet weten wat het juiste is.

bent, betekent vaak al zoveel.’ Magda Vermeulen:

wegloopt, zal als een boemerang naar je terug-

Dat klopt natuurlijk niet: ze hoeven helemaal niet

‘Aanwezig zijn, luisteren en de persoon onvoor-

keren. Het is niet door je af te sluiten, dat je de

altijd iets te doen. Er zijn, is vaak al voldoende.’

waardelijk aanvaarden, dat is het voornaamste.’

problemen sneller zal vergeten. Het is eerder door

Stil aanwezig zijn

Afstand of betrokkenheid

doseren, dat je de weg vindt naar een gezonde

In die laatste zin blijkt veel waarheid te zitten.

Er zijn, meeleven, luisteren: dat betekent ook dat

afstand vanuit warme nabijheid. En lukt het niet om

Stagiairs gaan te veel uit van het ‘doen’, terwijl het

je betrokken raakt. Nochtans wordt er vaak gespro-

lijden achter je te laten, praat er dan over. Een goed

‘zijn’ zoveel belangrijker is. Chrisje Boey: ‘Tijdens de

ken over afstand houden. Hoe zit dat nu precies?

gesprek met collega’s, vrienden of familie kan echt

niets kan doen om het leed te laten verdwijnen.’ Chrisje Boey2 vult aan: ‘Veel studenten denken

verkeerd te reageren.

UDENTEN T S R O O ‘V VOEL IS HET GEACHT VAN ONMILIJK’ ERG MOE

is juist belangrijk om te leren aan jonge mensen hoe ze met gevoelens moeten omgaan. En daarbij gaat het niet over

afstand,

maar

over de kunst van het

maar je verliest jezelf niet in hun verdriet.’

jezelf de tijd te gunnen om te groeien, om te leren Carrière februari 2012

4

23 23


Ik heb meer dan 1550 fantastische collega’s! En jij? We zijn momenteel op zoek naar volgende m/v

verpleegkundigen zorgkundigen

Zin in een job in thuisverpleging die volledig je ding is, maar dan nog beter? Word dan onze nieuwe collega!

Surf naar

www.mijncollegaszijnfantastisch.be Of bel naar

09 235 85 88

Stichting Michael-Wings

een job en maak werk va.n voor de toekomst Sint-Franciskusziekenhuis, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder.

Steun Stichting Michael-Wings! Zorg er samen met ons voor dat vele kinderen op de kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen gratis gebruik kunnen maken van internet aan bed! Kijk op www.michael-wings.nl en word ook sponsor of donateur!


Carrière S TA G E

Misverstanden Over het omgaan met lijden bestaan nogal wat misverstanden. Magda Van de Wiele zet ze recht. - Afstand zal je redden. ‘Fout! Je moet net zinvol leren omgaan met nabijheid. Het is enkel belangrijk om een scheiding te bewaren tussen jouw gevoelens en die van de patiënt. Zijn lijden is niet jouw lijden.’ - Je mag je gevoelens niet tonen. ‘Waarom zou dat niet mogen? Medeleven en begrip zijn voor een patiënt juist heel waardevol. En als het je even te veel wordt, is er niets mis mee om dat te zeggen en om hulp te halen. Het enige dat je nooit mag doen, is weglopen. Letterlijk, door de kamer te verlaten, of figuurlijk, door over wat anders te beginnen.’ - Je moet altijd het juiste doen.

helpen.’ Magda Vermeulen: ‘Naast praten, kan ook

Laat je niet afschrikken

‘Dat is inderdaad belangrijk, maar wie je bent

schrijven heilzaam werken. Ik geef mijn studenten

En wat als het dan nog niet lukt? Als je zo onder de

is zoveel belangrijker. Het doen wordt over-

die stage lopen op een palliatieve eenheid de

indruk bent van een situatie, dat je ze niet kan losla-

schat. Er zijn, dat is wat telt.’

tip om bijvoorbeeld een dagboek bij te hou-

ten? Kies je dan maar beter voor een ander beroep?

- Ouderen kunnen beter omgaan met lijden dan jongeren.

den. Ze hoeven dat niet

Magda Van de Wiele: ‘Natuurlijk niet. Het is

te tonen, er staan geen

niet abnormaal dat

punten op. Het is louter

een eerste confron-

‘Dat hoeft echt niet zo te zijn. Ik zie jongeren

een hulpmiddel om alle

tatie je zwaar valt.

die het veel beter doen dan bepaalde oude-

ervaringen een plaats te

ren die vermoeid en uitgeblust zijn. Wat wel

kunnen geven. En als

waar is: hoe meer het leven je gevormd en

ze dat wensen, kun-

gekneed heeft, hoe meer je verplicht werd

nen ze het dagboek

om het leerproces ernstig te nemen, hoe

ook

beter je met lijden kan omgaan. Maar sommi-

over een probleemsi-

ge jongeren hebben op hun twintigste meer

tuatie te praten met

meegemaakt dan bepaalde vijftigers.’

collega’s of met de

gebruiken

Dat hoeft echt niet te betekenen dat je niet geschikt bent voor dit vak. Integendeel, je moet jezelf de kans geven om te groeien. Op dit soort momenten heeft een school een grote

verantwoordelijk-

4

Carrière februari 2012

stagebegeleidster.’

om

WAT JE D O IS NIET Z ET, BELANGR O ER ZIJN, IJK. DA WAT TELTT IS ’

25


Voltijds of deeltijds werken? Zolang je maar fulltime blijft genieten.

Verpleegkundige bij Zorgbedrijf Antwerpen. De job die perfect in je leven past. Zorgbedrijf Antwerpen telt 40 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten, 2 600 serviceflats en 17 woonzorgcentra verspreid over alle districten van Antwerpen. Het is de grootste speler in de Antwerpse zorgsector met 3 600 gemotiveerde medewerkers die elke dag 15 000 klanten helpen. Als verpleegkundige heb je bij ons veel mogelijkheden. Jij kiest hoe je loopbaan eruitziet: • • • • •

Wil je aan de slag in de thuisverpleging of eerder in een woonzorgcentrum? Ga je graag zelfstandig bij mensen thuis of werk je liever in team? Wil je doorgroeien naar hoofdverpleegkundige? Zou je graag een team aansturen? Wil je een eigen praktijk uitbouwen maar toch van halftijdse jobzekerheid genieten?

Eén ding is zeker: je werkt altijd dicht bij huis. De rest kies je zelf. Bij Zorgbedrijf Antwerpen zijn we graag flexibel. Omdat we weten dat onze klanten betere zorg krijgen als onze medewerkers zich goed voelen. Wij zorgen daarom ook voor: • • • • • •

een bediendecontract met competitief salaris, volledig afgestemd op jouw noden en wensen; een verloning die rekening houdt met relevante werkervaring; werkzekerheid in een goede werksfeer met carrièremogelijkheden; maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering of zes extra verlofdagen; vorming en opleiding op maat tijdens de diensttijd; een gezond evenwicht tussen werk en privé.

Een job voor jou? Solliciteer nu! Solliciteer online via www.zorgbedrijf.antwerpen.be en klik rechts bovenaan op vacatures. Je vindt deze vacatures onder de categorie zorgprofielen. Stel je meteen kandidaat via onze website! Of stuur je CV en motivatiebrief via de post naar Zorgbedrijf Antwerpen, Werving & Selectie, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen.

Nog vragen? Contacteer de afdeling Werving & Selectie (tel. 03 338 27 27). Ook in 2012 zullen we op verschillende plaatsen verpleegkundigen aanwerven, zodat je altijd spontaan kunt solliciteren. Word één van onze nieuwe collega’s.


Carrière S TA G E

‘LUK T HET NIET OM LIJDEN ACHTER JE TE LATEN, PRAAT ER DAN OVER MET COLLEGA’S, VRIENDEN OF FAMILIE’

Noten: 1. Magda Vermeulen is voorzitster van het NVKVV,

3. Magda Van de Wiele is ethicus voor de VZW

coördinator van het skillslab en docente aan

Rustoorden Zusters Van Berlaar. Ze is docen-

de Katholieke Hogeschool Kempen, departe-

te aan de VVC-kaderschool van het NVKVV,

ment Gezondheidszorg Lier, en aan het Sint-

waar ze ook voorzitster is van de werkgroep

Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde in Lier. Zij

Pastorale Ethiek en Humanisering, en aan de

is ook stagebegeleidster op de palliatieve een-

Katholieke Hogeschool Kempen, departement

heid in het H. Hartziekenhuis in Lier.

Gezondheidszorg Lier. Daarnaast heeft ze een

heid. Het moet bespreekbaar zijn, er moet gezocht worden hoe de stagiair hier in de toekomst mee

privépraktijk als psychotherapeute/seksuoloog

kan omgaan. Studenten moeten zich gesteund

2. Chrisje Boey is docente verpleegkunde aan de

en coacht ze een aantal palliatieve oncologi-

voelen, zodat ze het gebeuren kunnen kaderen.’

Katholieke Hogeschool Kempen, departement

sche en intensieve teams binnen de gezond-

Chrisje Boey: ‘Iedereen kan leren omgaan met lij-

Gezondheidszorg Lier, en stagebegeleidster in

heidszorg.

den. Natuurlijk, de ene persoonlijkheid zal er vlotter

het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, op

in groeien dan de andere. Maar iedereen die het

de Intensieve Zorgen - afdeling voor pasgebore

graag wil, kan het leren.’

nen en pediatrie.

-

Getuigenissen van verpleegkundestudenten (Ex-) verpleegkundestudenten praten over hun ervaringen met het omgaan met lijden van patiënten tijdens hun stages. Ieder heeft zo weer z’n eigen problemen en oplossingen.

Je mag de problemen niet ontwijken

Humor is belangrijk

Jeroen Voet (21) werkt in de thuiszorg en liep daar ook stage. ‘Ik vind het

Benjamin Baatje (20) volgde stage op de longafdeling. ‘Dat is moeilijk, want

vooral moeilijk om hulpeloos te zijn. Je kan patiënten zoveel mogelijk com-

mensen zijn daar vaak erg ziek. Ik vind het erg aangrijpend: patiënten die

fort bieden, maar je kan hun lijden nooit helemaal laten verdwijnen. In de

vroeger heel veel konden doen, denk bijvoorbeeld aan sporten, maar dat

thuiszorg ontmoet je ook veel patiënten die psychisch lijden. Dat is hard.

binnen korte tijd niet meer zullen kunnen. Gelukkig kan ik doorgaans profes-

Zeker in het begin weet je niet goed hoe je daarop moet reageren, waar je

sioneel reageren: ik trek me de problemen aan, maar ik blijf er niet mee zit-

goed mee doet en waarmee niet. Eens je de mensen beter leert kennen en

ten. Dat doe ik door me op andere dingen te richten, en er niet te veel over

met de goeie raad van stagebegeleiders en verpleegkundigen, leer je er wel

na te denken. Ik stop ook vaak humor in de zorg, en dat maakt het een stuk

beter mee omgaan. Ik merkte tijdens m’n stage dat de mensen vooral wilden

makkelijker. Patiënten vinden dat fijn, ze leven ervan op. Het hoeft niet altijd

praten. Daar moet je als zorgverlener voor openstaan. Je mag de problemen

ellende te zijn.’

niet ontwijken of wegmoffelen.’

Je moet er zijn voor de patiënten Anneleen Lenaerts (19) maakte tijdens haar eerste opleidingsjaar kennis met

Lien Van Ham (23) liep stage op de palliatieve afdeling, en hoopt daar in de

de praktijk. ‘Ik vind het lastig om te zeggen welke situatie ik nu precies de

toekomst ook te kunnen werken. ‘Patiënten die, onder invloed van medicatie,

moeilijkste vind. Elke persoon, omgeving, ziekte, beperking, is zo verschillend.

een beetje van de wereld waren en haast onbewust zaken over hun verleden

Mijn gedachten gaan onbewust het snelst naar oncologische patiënten. Hierbij

riepen, dat vond ik heel moeilijk. Ook het omgaan met de families is niet

komen zoveel gecompliceerde zaken aan bod… Zo denk ik aan een aantal

makkelijk. Je wilt die mensen opvangen en er met hen over praten, maar

fysieke aspecten, het sociaal isolement waarmee vele patiënten geconfron-

dat is moeilijk. Ik probeer dan vooral eerlijk te zijn en hen te zeggen hoe de

teerd worden wanneer zij langdurig of onverwacht opgenomen zijn, angst voor

situatie mij raakt. Dat appreciëren ze, mensen voelen zich daardoor begrepen

de toekomst, de onzekerheden waarmee zij te kampen hebben, het verlies

en ondersteund. Tijdens m’n stage had ik het vaak moeilijk om een grens te

van mensen die niet meer op bezoek (durven) komen... Ik denk ook aan hun

trekken, om niet zelf meegesleurd te worden door al die emoties. De deur

familie, want hen staat uiteraard ook een zeer zware periode te wachten. Hoe

achter je dichttrekken en alles achter je laten, is niet altijd makkelijk. Maar het

reageer ik daarop? Ik probeer altijd goed te luisteren, veel vertrouwen te schen-

contact met collega’s heeft me daarbij erg goed geholpen.’

ken en vooral te laten zien dat ik er echt ben voor de patiënten. Naar mijn gevoel kan je dat het best realiseren door steeds geduldig te blijven, rust uit te stralen en voor zover mogelijk de wensen van de patiënt te vervullen.’

Carrière februari 2012

Een eerlijk gesprek

27


Deborah Bracke (links) en Anneke De Knop (tweede van links) met hun collega’s van de afdeling medische beeldvorming.

Een blik achter de schermen van de medische beeldvorming

RADIOLOGIE, EN FACE EN IN PROFIEL Carrière februari 2012

‘Lachen naar de foto!’ Wellicht de meest versleten mop op de dienst medische beeldvorming.

28

Natuurlijk gaat het op deze afdeling verder dan zomaar wat röntgenfoto’s maken. Het doorgronden van de menselijke anatomie blijkt een vak apart. In deze aflevering van De Dienst proberen wij ons een scherper beeld te vormen van het vak van radiologieverpleegkundige.


Carrière DE DIENST

TEKST: Bart Paepen FOTOGRAFIE: Stefan Dewickere In deze rubriek vertellen collega’s hoe zij het werk op hun dienst ervaren. In dit nummer: de radiologieafdeling.

klassieke radiologie over CT-scan tot MR

op toezien of de patiënt contrast moet en

(Magnetische resonantie - red). Daarnaast

ook mag krijgen. Soms zie je pas tijdens het

gebeuren ook echografie, mammografie en

onderzoek of alles voldoende zichtbaar is en

andere onderzoeken (bijvoorbeeld van maag

of er bijkomend contrastonderzoek nodig is.

en darmen) op onze dienst. Er is heel veel

Als verpleegkundige kan je enkel maar kijken

variatie en dat spreekt mij wel aan.’

en vaststellen. De uiteindelijke beslissing ligt

Deborah: ‘De afwisseling van onderzoeken is

uiteraard bij de arts.’

heel fijn. Bovendien is iedere patiënt anders en is het telkens opnieuw een uitdaging om een

Zijn jullie nooit bang voor de straling?

correcte foto te maken of een goed beeld te

Deborah: ‘Nee, maar je moet natuurlijk zorgen

schieten.’

voor je eigen veiligheid. Tijdens onderzoeken staan we altijd achter een loden scherm en

Bestaan er vooroordelen over jullie dienst die je graag wilt ontkrachten?

als we al eens in de stralen moeten komen,

Deborah: ‘Voor ik hier kwam werken, had ik

we een dosismeter in onze borstzak die

wel eens gehoord dat medische beeldvorming

we iedere maand moeten laten nakijken.

voornamelijk technisch werk is en je nog maar

Maar doorgaans blijft dat mooi binnen de

weinig contact hebt met patiënten. Maar dat

perken hoor. Er gebeurt jaarlijks ook een

is helemaal niet het geval: het is technisch,

bloedonderzoek en wie zwanger is krijgt

maar contact met patiënten blijft een belangrijk

aangepast werk.’

dragen we een loden pak. Bovendien hebben

onderdeel van ons werk.’ terwijl ze niet weten wat hen te wachten staat.

Je ziet per dag heel wat patiënten passeren. Zijn er die je bijgebleven zijn?

Het is dan ook onze taak hen gerust te stellen,

Anneke: ‘Zeker. Wel grappig was een situatie

uitleg te geven en te begeleiden tijdens en na

met een vrouw die onder de scanner moest

het onderzoek.’

en contrast diende te krijgen. Bij dergelijke

Anneke: ‘Veel mensen komen bij ons toe,

patiënten moeten we altijd navragen of ze

Moet je een specifieke opleiding gevolgd hebben voor je aan de slag kunt?

overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen. Zo ja,

Anneke: ‘Dat was bij ons niet vereist. Wij

reactie krijgen op de contrastvloeistof. De

hebben intern een opleiding gekregen.’

meeste mensen zeggen dan: “Nee, niet dat

Deborah: ‘Ik heb zeven jaar thuisverpleging

ik weet”. Maar als ze twijfelen vragen we

gedaan voor ik hier heb gesolliciteerd.

voor alle zekerheid of ze allergisch zijn voor

Sommige verpleegtechnische vaardigheden,

mosselen of aardbeien. Als dat zo is, kan je

Anneke De Knop en Deborah Bracke hebben

zoals infusen prikken, was ik verleerd. Het

hen best voorbereiden op een contrastreactie,

wel wat gemeen. Ze zijn beiden verpleegkun-

voelde alsof ik terug van nul moest beginnen.

gezien het risico dan hoger ligt. Dus ook bij

dige op de afdeling medische beeldvorming

Maar mijn collega’s gaven me vertrouwen en

deze patiënte deed mijn collega navraag

en tonen zich alle twee erg enthousiast over

hebben me stap voor stap alles aangeleerd.’

naar een mogelijke contrastallergie, waarop

hun job. Benieuwd naar hun werk en nog meer

dan is de kans groot dat ze een allergische

mevrouw antwoordde: “Niet bij mijn weten”. Dus zegt die collega: “Ah, dan mag u à volonté

de dienst radiologie van het AZ Sint-Blasius in

Hebben jullie ook een taak bij de interpretatie van de onderzoeken?

Dendermonde.

Anneke: ‘Toch wel. Eerst en vooral moet je

vrouw roept: “Nee nee, dat mag ik niet!”

je erop focussen dat al wat nodig is goed op

Wij schrikken, onmiddellijk denkende aan

Wat maakt het werk op jullie afdeling anders dan op een gewone verpleegafdeling?

beeld staat. In het begin zie je heel weinig,

een allergie. Waarop mevrouw toelicht:

maar zoiets leer je gaandeweg. Na een tijdje ga

“Nee, ik ben bij de Weight Watchers en daar

Anneke: ‘We hebben weinig verzorgend werk,

je bepaalde anatomie herkennen, zie je dingen

mogen wij niets à volonté eten”. Toen zijn we

maar meer technische taken. We begeleiden

die ontbreken of anders zijn dan normaal. Dat

beginnen lachen, en na wat uitleg mevrouw

verschillende onderzoeken, gaande van de

is best fascinerend. Verder moeten wij er ook

met ons.’

naar dat enthousiasme zoomen wij graag in op

mosselen en aardbeien eten”. Waarna de Carrière februari 2012

29


PUBLIREPORTAGE

“IK GING VOOR M’N DROOMJOB. EN JIJ?”

(ANN, THUISVERPLEEGKUNDIGE)

Droom je ervan om voor mensen te zorgen? Wil je echt een verschil maken? Elke dag een glimlach op heel wat gezichten toveren? Kom dan werken bij De VoorZorg Zorg en Comfort, actief in thuisverpleging, gezinszorg, kinderzorg, poetshulp en de verdeling van medische hulpmiddelen. Dicht bij de mensen Samen bieden we zorg op maat. Net wat onze cliënten nodig hebben. Kies je voor een job als poetshulp, huishoudhulp, in onze gezinszorg, in de nachtzorg, als thuisverpleegkundige of één van onze andere diensten? Bij alles wat we doen, staat onze cliënt centraal. “Ik geniet vooral van het intense contact met de patiënten. In een ziekenhuis is het minder persoonlijk. Je bouwt echt een vriendschapsband op. Ze zijn dankbaar dat je hen thuis helpt. En je krijgt er heel wat van terug. Heb je een slechte dag? Dan helpen ze je erdoor!” vertelt BillieJean, thuisverpleegkundige (werkt bij De VoorZorg sinds 2010). Een carrière op maat “Bij De VoorZorg kan je je eigen loopbaan invullen. De eerste jaren werkte ik fulltime. Toen mijn kinderen werden

geboren, deed ik het rustiger aan. Ik heb zelfs een jaar loopbaanonderbreking genomen. Toen de kleinste 2 jaar was, ben ik halftime gaan werken. Nu ze groter zijn, werk ik terug fulltime. Het is een groot pluspunt dat je die kansen krijgt. Je kan je loopbaan echt zelf bepalen.” vertelt Ann.

“Soms ben je op 5 minuten bij je eerste patiënt. Dat is genieten. Je hoeft niet extra vroeg op te staan en een uur naar je werk te rijden. Een groot voordeel.” De VoorZorg besteedt heel wat aandacht aan vorming en opleiding. Als je zorgt voor mensen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de nieuwste methodes en hulpmiddelen. Je kan je zelfs specialiseren in een bepaalde problematiek. Zo blijf je jezelf verder ontwikkelen én kan je altijd doorgroeien. Wil je hogerop raken binnen je eigen dienst? Of misschien ga je liever verder in een functie binnen een andere dienst? Alles is mogelijk.

Evenwicht tussen gezin en carrière Je hoeft niet te kiezen tussen je gezin en je carrière. Wij geven je een extra optie. Bij De VoorZorg kan je beide combineren. Dankzij aangepaste werkuren en een job dicht bij huis, vind je een evenwicht tussen beide. Werken bij De VoorZorg = • evenwicht tussen gezin en carrière • werk dicht bij huis • doorgroeimogelijkheden • uitgebreide vormingsmogelijkheden • open werksfeer en enthousiaste collega’s • aantrekkelijke extralegale voordelen.

Heb je er zin in? Ben jij ook op zoek naar je droomjob? Surf dan snel naar www.socmut.be, en ontdek onze vacatures! Vind je niet wat je zoekt? Bezorg ons dan via mail je spontane sollicitatie. We ontvangen graag je motivatiebrief en cv via De VoorZorg provincie Antwerpen Centrale administratie Slachthuisstraat 68 2300 Turnhout Selecties.thuishulp.304@socmut.be


PIRANACONCEPTS.COM

AZ Maria Middelares is een bruisend en dynamisch ziekenhuis. Daarom bouwen we een gloednieuw complex met 631 bedden en 20 hightech operatiezalen op campus Maria Middelares. De opening van het nieuwe ziekenhuis staat op onze agenda van 2015. Het zal het orgelpunt zijn van jaren studie, plannen, bouwen … maar tegelijk ook het begin van een nieuw hoofdstuk vol uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen.

AZ Maria Middelares groeit nog steeds. Daarom zoeken we enthousiaste verpleegkundigen, vroedvrouwen en bachelors medische beeldvorming. Overtuig jezelf en solliciteer via www.jouwjob.be We bieden jou een contract van onbepaalde duur, met de jobtime die jij wil. Je krijgt een gratis hospitalisatieverzekering, onmiddellijk verlof in het jaar dat je afstudeert, gratis medische verzorging en nog veel meer! Ook als je verdere studies wil combineren met een deeltijdse job ben je bij ons op het juiste

adres. We bieden jou een contract op jouw maat. Heb je al een diploma medisch-sociale wetenschappen op zak? Dan is een masterproject misschien iets voor jou. Dit projectwerk combineer je met een job op de afdeling. Zo verlies je geen contact met de directe patiëntenzorg.

Geïnteresseerd? Wil je meer weten? Contacteer Luc Timmermans, stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement. T 09 260 60 96 E luc.timmermans@azmmsj.be

“Projectwerk als master gecombineerd met een job als vroedvrouw is voor mij ideaal.” Stephanie, vroedvrouw en master medisch-sociale wetenschappen

S N O J I B K E ! P STE O HT C I L UW AZ Maria Middelares Campus Maria Middelares Kortrijksesteenweg 1026 9000 Gent

Campus Sint-Jozef Kliniekstraat 27 9050 Gentbrugge

bezoek onze website www.jouwjob.be


Az St.-Rembert is een dynamisch en modern ziekenhuis met o.m. diensten heelkunde, inwendige ziekten, neurologie, geriatrie, materniteit, pediatrie, intensieve zorgen en een dagziekenhuis. Dit geheel wordt vervolledigd met een reeks medisch-technische diensten m.o. een erkende functie spoedgevallen, een M.U.G.-dienst en een dienst collectieve autodialyse. Momenteel zijn er in onze verschillende afdelingen vacatures (m/v) voor:

VERPLEEGKUNDIGEN VOLTIJDS OF DEELTIJDS

Voor meer informatie en onze arbeidsvoorwaarden: bezoek onze website www.azstrembert.be of contacteer Ph. Boussauw, Directeur Personeel en Administratie via 050/23 26 20

NVKVV Carrère  

3-maandelijks vakblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you