Page 1

Nr. 3

2012

Jaargang 21

De ondernemer en zijn motor Regionale samenwerking

Triple IT: passie in drievoud

Verliefd op rubber

Zeg maar Frans

MBO is gezond ondernemen


Surveillance U wilt de deur van uw bedrijf zorgeloos achter u kunnen sluiten? Dan moet u kunnen rekenen op ervaren surveillanten die, ondersteund door de nieuwste technieken, over uw kapitaal waken.

De mobiele surveillance van Securitas tekent daarvoor. Het recept: tijdig signaleren, direct reageren en zo nodig snel hulpdiensten inschakelen. Een kostenefficiënte oplossing voor bijvoorbeeld de nachten en weekenden. U kunt individueel of samen met andere bedrijven op het terrein een contract afsluiten voor surveillance-, brand- en sluitrondes, het openen van panden en professionele alarmopvolging. Dankzij de GPS-systemen waarmee al onze wagens zijn uitgerust en ons hypermoderne Dispatch Centre, weten wij continu waar onze surveillanten zich bevinden.

innovatieve surveillancesysteem Beats & Safe kunt u bovendien rekenen op volledig geautomatiseerde rapportages en een automatische registratie van incidenten, waardoor u uw beveiliging altijd goed in beeld heeft.

Hierdoor kunnen we altijd snel de dichtstbijzijnde medewerker inzetten en zijn de aanrijdtijden standaard zeer kort. Dankzij ons

Uniek in Nederland: 280 surveillancewagens geven een landelijke dekking; 24 uur per dag en 7 dagen per week staan we voor u klaar.

Securitas heeft een Dispatch Centre waar alle meldingen binnenkomen vanuit diverse erkende Particuliere Alarm Centrales (PAC). De goed getrainde mensen op het Dispatch Centre en in de surveillance wagen geven adequate opvolging aan de binnenkomende meldingen.

• integriteit • waakzaamheid • behulpzaamheid Kijk voor meer informatie op onze website: www.securitas.nl 1_1_stSp_fc_F.indd 2

09-08-12 13:10

1000-21-1000-5895 RAM 2012/03 Kleur:fc


Voorwoord

Samenwerking

- Hans Cornelisse

Hans Cornelisse Burgemeester gemeente Langedijk

COLOFON Jaargang 21, nr. 3, 2012

Regio Alkmaar Magazine verschijnt vier keer per jaar.

© ELMA MULTIMEDIA B.V. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd door middel van boekwerk, foto-offset, fotokopie, microfilm in welke andere vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

BLADMANAGEMENT / REDACTIE / VORMGEVING / FOTO OMSLAG: Van Soelen Communicatie BV De Factorij 16, 1689 AL Zwaag Telefoon (0229) 21 49 24 /// fax 24 77 79 E-mail: communicatie@vansoelen.nl /// www.vansoelen.nl

di

jk. n

l

UITGEVER / ADVERTENTIE-ACQUISITIE / EINDREDACTIE / GRAFISCHE VERZORGING: Elma Multimedia B.V. Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk Postbus 18, 1700 AA Broek op Langedijk Telefoon (0226) 33 16 00 /// fax 33 16 01 E-mail: ram@elma.nl Internet: www.regioalkmaarmagazine.nl /// www.elma.nl

ng e

OPLAGE: 5.000 exemplaren (controlled circulation) VERZENDING: Indien de adressering niet correct is of als u dit magazine niet meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar ram@elma.nl. Hierin de graag de exacte gegevens van de adresdrager vermelden en eventueel de gemuteerde adresgegevens. Natuurlijk kan dit dat ook per post of per fax: stuur een bericht met dezelfde gegevens naar de uitgever, afdeling RAM.

te la

Samenwerken vereist empathische bestuurders en het doorhakken van knopen.

Voor de regio als geheel geldt dat oude wijsheden hun waarden behouden. De spreuk ‘door eendracht wordt ook het kleine machtig’ gold in de kleine Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Samenwerken vereist empathische bestuurders en het doorhakken van knopen als die er zijn. Daarvoor is de provincie aangewezen. Meer samenwerking van gemeenten, in gelijkwaardigheid van grote en kleinere, is daarbij van alle tijden. De verdeling van taken en uitvoering naar inwoners en private sector zijn evenzo variabelen. Genoeg knoppen dus om aan te draaien voor de lokale democratie. Daarbij speelt komende periode de discussie wat voor een gemeente Langedijk wil en kan zijn, als we de totale business case onder ogen zien, waaronder het nieuwe werken. Spannend en nodig, uitdagend zeker!

en

Anno 2012 is er - na eerdere taakuitbreiding - weer een sterke taaktoename voor gemeenten. Gemeenten zoeken elkaar daarbij op voor gezamenlijke beleidsuitvoering, zeker nu we in een periode van financiële krapte zitten. Hierbij teken ik aan dat die financiële krapte voor een deel beleidsmatig veroorzaakt wordt door de rijksoverheid. Mag je daar een aparte rijksagenda ten aanzien van de schaal van

Voor mij is de Regio Alkmaar, na de eerdergenoemde fusie, een regio met twee grotere en vier kleinere gemeenten. Ik zie daarbij wel voorwaarden: Langedijk kijkt bestuurlijk naar de regio, blijft financieel op orde, gaat ambtelijk slimme organisaties aan, is beleidsmatig sterk, ook in samenwerkingsverbanden, en komt toe aan de specifieke zaken die in Langedijk van belang zijn en die de gemeenteraad formuleert. Dan zijn we als zelfstandige gemeente een partner in regionale vraagstukken, zeker als die mede bijdragen aan lokale prioriteiten.

me

Medio jaren negentig was de Vinex taakstelling van 12.000 huizen voor het HAL-gebied aanleiding voor intensieve bestuurlijke samenwerking. Dit heeft goed gewerkt. Het vergde wel de nodige stuurmanskunst.

gemeenten vermoeden? De vraag stellen is hem beantwoorden. Taken dichter naar de burgers als doelstelling, maar vervolgens een grote opschaling - is dat logisch, vraag ik me af? Of wenst ‘Den Haag’ toch meer invloed op het lokaal bestuur, nu Europa steeds meer inhoud krijgt?

ww w. ge

De aanstaande fusie van Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp zet de bestuurlijke toekomst van de Regio Alkmaar op de kaart. De provincie vraagt vanuit een ordelijke discussie namelijk of het hierbij voorlopig blijft. Fusies dienen immers voor jaren rust te geven wat de bestuurlijke indeling betreft. Het oordeel van de provincie zal mede gebaseerd worden op hoe de regio Alkmaar samenwerkt. Als die samenwerking ‘con amore’ is en productief, dan zijn zes gemeenten in de regio Alkmaar mogelijk duurzaam genoeg.

1


,NTVUKHHUALL

HH 8LWVWHNHQGLG HULQJ RPGHYHUJDG IVIHHVW LM U G H E V Q R Q Â LVHUHQ Q D J U R H W U LH K

Congressen tot 800 personen en Evenementen tot 1500 personen

100 meter van het strand 33 zalen 30 m2 - 1000 m2 365 kamers restaurant feestzalen sauna’s en zwembad wellness center fitnessruimte bowling teambuilding

Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - T. 072 750 2020 - sales@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl

1_1_stSp_230x297_fc_D.indd 1

1000-21-1000-2900 RAM 2012/3 1000-21-1000-2898 RAM 2012/2

Kleur: fc

09-08-12 13:15


1_1_stSp_230x297_fc_D.indd 1

1000-21-2000-0463 Ram Mag. 2012-3

Kleur: fc

09-08-12 13:16


Weg van de motor Met hard werken is niets mis, maar iedere ondernemer moet op zijn tijd ook bijtanken. De een doet dat op de golfbaan, de ander op het strand of het terras. Voor deze drie ondernemers is de motor de beste manier om te ontspannen. Onbezorgd toeren of lekker sleutelen om even te ontsnappen aan de waan van de dag.

Frank Roor, directeur Verzinkerij Yamaha V-max “Deze Yamaha is niet mijn eigen motor; ik heb ‘m geleend van Axel’s Bike Shop voor de foto. Ik heb altijd wel een fiets in de garage staan en soms meerdere exemplaren tegelijkertijd. Een paar keer per jaar wissel ik van motor. Ik ben niet merkentrouw en rijd op van alles: Amerikaans, Duits, Italiaans, Engels, Japans, als het maar ‘karakter’ heeft. Mijn eerste motorfiets kocht ik op mijn 16e, inmiddels ben ik 52 jaar.

4

In die tussentijd heb ik een kleine 50 motoren in mijn bezit gehad. Het exacte aantal weet ik niet. Ik hou ze nooit lang en doe ze zonder problemen weg. Voor mij gaat het in eerste instantie om het rijden. Zelfs in de stromende regen geniet ik met volle teugen. Waarom kan ik mezelf ook niet uitleggen. Het appelleert aan het vrijheidsgevoel denk ik. Maar behalve rijden, vind ik het sleutelen aan motoren echt

leuk. Ik ben voortdurend bezig met het opknappen en verbeteren van motorfietsen. Thuis heb ik een volledig geoutilleerde werkplaats. Het mooiste vind ik om een fiets te kopen, waaraan wat mankeert. Ik heb niet direct de oplossing, maar soms word ik wakker met een idee en ga ik de rest van de nacht aan de gang. Het lukt altijd ze weer aan de praat te krijgen, ook al heb ik daar wel eens hulp bij nodig. Ik sleutel niet alleen aan de techniek, maar ook aan de vormgeving en het design van motoren: verander de kleuren compleet of zet een slijptol in het frame om hem een andere uitstraling te geven. Het is mijn manier van ontspannen en creëren. Ik ben van oorsprong scheepswerktuigkundige en heb jarenlang gevaren. Als ik vier of vijf maanden wegging, nam ik een kapotte motorfiets mee; dan had ik een mooi project op zee. Ik heb nooit overwogen om er mijn vak van te maken, het is en blijft een hobby. Ik wil het blijven doen uit mijn eigen beleving en niet werken in opdracht van anderen. Het draait immers om dat gevoel van vrijheid.”


het papiertje in huis, dinsdag ben ik direct op vakantie gegaan naar Duitsland en heb daar drieduizend kilometer gereden. Mijn liefde voor de motor werkt aanstekelijk: mijn vrouw en dochter hebben inmiddels ook allebei hun rijbewijs en eigen motor. We hebben net in Oostenrijk vierduizend kilometer in een week gereden en gaan in september naar het Gardameer met de motor. We rijden zo’n 10.000 kilometer per jaar. Best veel voor alleen toerritten en vakanties. We zijn lid van de

Ted Burger, eigenaar Burman Sierbestrating Suzuki B-King “Deze motor heb ik sinds driekwart jaar. Dit noemen ze een ‘naked bike’: er zit weinig op en aan. Het is een pure motor zonder franjes, je voelt de wind in je gezicht. Heerlijk vind ik dat. Hiervoor heb ik 2,5 jaar een Suzuki GRR600 gereden. Mooi om mee te beginnen, maar deze heeft zoveel meer vermogen: 1.340

cc en 185 pk. Bovendien zijn de lijnen in het ontwerp prachtig. Dit is voor mij de crème de la crème. Hier rijdt niet iedereen op. Al van kinds af aan is motorrijden een droom, maar ik had er nooit het geld en de tijd voor. Rond mijn veertigste begon het te kriebelen en heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Vrijdag had ik

Suzuki club en met een paar vriendenclubs doen we als het mooi weer is ’s avonds of in het weekend nog wel eens een rondje ter ontspanning. Gelukkig start mijn motor altijd, want sleutelen doe ik absoluut niet. Ik weet hoe ik moet tanken, maar de rest laat ik aan de experts over.”

Gem Bot, oud-directeur Bot Bouw Honda Pan European

er e

nz

ijn

mo

to r

Als je dan je zoon voor je ziet rijden en de kracht voelt van die machtige machine, word je vervuld met trots. Dan voel je je heel klein in een groot land.”

em

jaar geleden met mijn zoon. We hadden allebei een Harley Davidson gehuurd en reden samen door Utah, Nevada, Death Valley, Las Vegas, langs de kustweg van San Francisco naar Los Angeles en een stukje van Route66.

On

de

rn

“Ik ben gaan motorrijden door mijn zoon. We zijn samen op les gegaan in 1997. Inmiddels heb ik meerdere motoren. Deze Honda heb ik dit jaar gekocht. Hij rijdt heel soepel. Ik ben echt een mooi weer rijder en maak maar een beperkt aantal kilometers. Af en toe ga ik mee met een toerrit van de Rotary Motorclub. Maar er zijn zoveel andere dingen in het leven. Ik moet ook nog werken, schaatsen, fietsen, tennissen en golfen. Vorig jaar ben ik gestopt bij de Bot Bouw Groep, maar ik ben nog wel directeur van BCH, een combinatie van 9 aannemers in Heerhugowaard die gezamenlijk woningen bouwen in Heerhugowaard. Recent zijn we begonnen in De Draai. Ook zit ik in het bestuur van een landelijke brancheorganisatie. De bouw is moeilijk op het moment. Deze dip duurt wel heel lang en de vooruitzichten zijn niet goed. Maar wij mogen niet klagen. Op de motor kan ik af en toe heerlijk mijn zorgen wegblazen. Als je rijdt, geeft dat een enorm gevoel van vrijheid. Hoogtepunt was een tocht van 4.500 kilometer door Amerika tien

Tekst: 5rs Communicatie / Fotografie: Bas Zwerver

5


Een efficiĂŤnt en zorgeloos bedrijfsnetwerk? GA VOOR BEEREPOOT AUTOMATISERING Als ondernemer wilt u dat uw automatisering altijd werkt. Daarom heeft Beerepoot Automatisering als enige een uniek continuĂŻteitsabonnement. Hierbij worden netwerkapparaten binnen een paar uur door ons vervangen. Wij nemen de zorg voor reparaties uit handen. Kunt u gewoon weer doorwerken!

Werken zonder onderbrekingen? Kies voor Beerepoot Automatisering!

Samen zorgen voor de natuur

Durf te ondernemen! $ENATUURSTAATSTEEDSMEERONDER DRUK.ATUURMONUMENTENSTELTDE NATUURVEILIG5WSTEUNISHARDNODIG 7ORDLID DATKANALVANAF Äą Ä PER MAAND+IJKVOORMEERINFORMATIEOP WWWNATUURMONUMENTENNL

Ondernemersloket Gemeente Alkmaar Voor al uw vragen!

www.alkmaar.nl

7647_Pe_fc.indd 1

.ATUURMONUMENTEN!LSJEVAN.EDERLANDHOUDT

15-08-12 09:55


Zonder regionale samenwerking gebeurt er niks Alle burgemeesters en wethouders in de regio Alkmaar hebben onlangs ingestemd met een gezamenlijk plan om de economie in het gebied te versterken. In deze ‘Economische uitvoeringsagenda 2012-2014’ staan projecten die bijdragen aan een sterke en aantrekkelijke regio. Dit betekent onder andere dat de gemeenten zich inzetten voor het behoud van voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten.

Tekst: 5rs Communicatie / FotograďŹ e: Van Soelen Communicatie

7


Burgemeester Ter Heegde van Heerhugowaard ziet op dat gebied nog niet genoeg initiatieven en sprak in het vorige magazine een aantal mensen persoonlijk aan om in hun sector de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid beter te bundelen. Zelf neemt hij als voorzitter van de Stuurgroep TIS (Totaalzorg in Samenhang) het initiatief in de gezondheidszorg. Hij roept Siemen Ruiter, voorzitter LTO Noord in Noord-Holland en lid van de Agriboard, op om datzelfde te doen in de agribusiness. AGRIBUSINESS

“Dat we iets moeten doen, is duidelijk”, reageert Ruiter. “Maar dit is een probleem van alle tijden. We moeten constant zorgen voor goede opleidingen en voldoende personeel. Het is niet zo’n makkelijke materie, er is geen simpele oplossing. Veel partijen zijn er mee bezig, de intenties zijn goed. Dat het stil lijkt rond dit onderwerp, wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Diverse bedrijven hebben hun eigen opleidingsprogramma’s, zoals Seed Valley. En op dit moment wordt binnen Agriboard samen met het Clusius College hard gewerkt aan het oprichten van de Agritech Campus NHN om de leidende positie die onze agribusiness op de wereldmarkt heeft, te behouden.” DUURZAME ENERGIE

ale

n io

g Re sa

kin

r we en

m

Hans van Breugel, directeur van getijdenenergiebedrijf Tocardo in Den Oever wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid in de duurzame energiesector. Hij is onder meer ruim 20 jaar betrokken bij branchevereniging ‘Energie uit Water’. “Ook wij willen verbinding leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs door R&D programma’s en productieontwikkelingsprogramma’s op elkaar af te stemmen. Ter Heegde heeft wel gelijk, de aansluiting tussen arbeidsmarkt en mbo en hbo onderwijs kan beter. Lespakketten sluiten te weinig aan en als je stagiairs of afstudeerders krijgt, vraag je je wel eens af wat ze gedaan hebben tijdens hun opleiding. In het bedrijfsleven hebben we behoefte aan een opleiding die specifieke interesse in duurzame energie combineert met technische vakken. Eind dit jaar sturen we een rapportage naar de provincie, waarin staat wat belangrijk is voor het behoud van kennis binnen ons cluster en hoe dit te

g

8

organiseren is via een concreet plan van aanpak.” BOUWSECTOR

De oproep van Ter Heegde komt bij Cor van Vliet niet aan het verkeerde adres. De directeur van bouwbedrijf Mulder Obdam en voorzitter van Bouwend Nederland Regio Westfriesland, is het met de burgemeester eens, ‘al is het makkelijk om te wijzen’. “We hebben voldoende ervaring en creativiteit om de regio inhoud te geven.” Van Vliet heeft de mouwen opgestroopt. “We moeten terug naar een ambachtsschool nieuwe stijl, een ROC techniek. Ik heb liever een goede timmerman en techneut, dan een allround opgeleide jongere. Op het vmbo zitten doeners en denkers nu samen in een klas, dat werkt niet. Ik wil binnenkort weer met alle ROC’s om tafel. Er zijn 101 initiatieven met hetzelfde doel, iedereen vist in dezelfde vijver, maar het overzicht ontbreekt. Daardoor wordt geld minder effectief ingezet en dat leidt niet tot verbetering.” TOERISME & RECREATIE

Ook in de vrijetijdsindustrie ontbreekt een gezamenlijke visie en strategie en worden (financiële) middelen voor onderzoek en marketing door bedrijven en overheden niet effectief gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er minder bezoekers naar de regio komen, het toeristisch aanbod verschraalt, er minder geld in de sector wordt geïnvesteerd en de werkgelegenheid krimpt. Ondernemers, overheid en onderwijs willen dat proces omkeren door samen te werken in Leisure Board, een samenwerking van tien organisaties en bedrijven die een belangrijke rol spelen in de vrijetijdsindustrie van NoordHolland Noord. Paul Folgers van KvK Noordwest-Holland is een van de initiatief-

nemers. “Partijen in de sector weten elkaar hierdoor al veel beter te vinden. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke stem. Ook het onderwijs en de regionale overheden zitten aan tafel. De intentie is er.” WOONWAARD

Pierre Sponselee, directeur van woningcorporatie Woonwaard en lid algemeen bestuur van Aedes is een andere voorvechter van regionale samenwerking. Hij startte met vier andere corporaties in Noord-Holland Noord het off- en online netwerk www.krachtdoorverbinding.nl. Hier kunnen ondernemers, maatschappelijke partijen en gemeenten ingaan op elkaars vragen en aanbod en samen - vaak met gesloten beurzen - voor de regio maatschappelijk relevante projecten opstarten. “Omdat een wethouder zich moet verantwoorden op lokaal niveau, wordt hij of zij gedwongen regionale keuzes naast zich neer te leggen. En daar ontstaat de verlamming. Samenwerken over grenzen is een must. Wij zorgen bijvoorbeeld graag voor huisvesting voor de studenten, zoals nu de 43 woningen in het oude schoolgebouw aan de Bergerweg. Om zinvol in studentenhuisvesting te investeren heb ik eerst een deal nodig met Inholland. Inholland op haar beurt moet weten dat de studenten een plek kunnen krijgen bij grote bedrijven in de regio. Kortom: zonder samenwerkingsafspraken gebeurt er niks. Die gedeelde behoefte trekt zich niets van gemeentegrenzen aan.” www.openspacesopenminds.nl www.agriboard.nl www.noord-holland.nl/energyboard www.leisureboard.nl www.energieuitwater.nl www.krachtdoorverbinding.nl

We moeten constant zorgen voor goede opleidingen en voldoende personeel. Het is niet zo’n makkelijke materie, er is geen simpele oplossing. Veel partijen zijn er mee bezig, de intenties zijn goed. - Siemen Ruiter


gpgroot.nl

schoonmaakdiensten

Bij ruim 400 bedrijven en instellingen in NoordHolland hebben zij Victoria tot een begrip gemaakt. Flexibel inzetbaar zorgen ze voor kantoren, scholen, theaters, hotels en zorginstellingen. Prettig werken in een schone, opgeruimde omgeving? Maak kennis met Victoria!

De kracht van gemotiveerde mensen.

hotel- en recreatiediensten

Schoonmaken is een vak. Een vak dat Victoria als geen ander verstaat. Dat laten onze goed opgeleide medewerkers elke dag weer zien.

Havinghastraat 23 1817 DA Alkmaar T 072 561 24 42 F 072 562 45 63 info@victoriaschoonmaak.nl

victoriaschoonmaak.nl

7647_Pc_fc.indd 1

09-08-12 13:20


Winnaar de “Van Alkmaar de Victorie Prijs”

Triple IT: passie in drievoud Passie, creatie en innovatie; drie woorden die kenmerkend zijn voor het toch zo nuchtere Triple IT. De beste onderneming van Alkmaar is wereldwijd actief, maar voor IT-leken haast onzichtbaar. Commercieel Directeur Ben van der Burg over nét even wat verder denken dan anderen.

“Innovatieve producten ontwikkelen. Dat is de kern van onze zaak. De reden van ons bestaan. We willen graag een belangrijke rol spelen in de wereld van digitale innovaties.” Triple IT bestaat sinds 1998 en is sindsdien blijven groeien. Inmiddels werkt er zo’n vijftig man (en vrouw) en wordt wereldwijd gebruik gemaakt van de applicaties van het bedrijf. “Veel mensen weten echter niet dat we er zijn. We zitten dan ook voornamelijk aan de ‘achterkant’. Kijk je bijvoorbeeld een wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid op Sport1, dan doe je dat via onze systemen. De Torch Relay, de tocht met de Olympische fakkel, was live te bekijken via onze Mobile Viewpoint. De ‘Heartbeat’ van de X-Factor kandidaten was te volgen dankzij onze techniek. Ben je Vodafone abonnee en kijk je TV op je mobiel? Dan doe je dat via Triple IT. We ontwikkelen software(applicaties), beheren servers en zorgen ervoor dat sites blijven draaien.” Triple IT creëert naar eigen zeggen synergie tussen content, media en technologie. Diverse internationale partners, waaronder dus Vodafone, maar ook Ericsson, hebben het bedrijf al gevonden. En dat allemaal vanuit een pand aan de rand van Alkmaar.

10

BEVLOGENHEID EN PASSIE

“Zoals ik al zei is innovatie de leidraad binnen ons bedrijf. Iedereen kan een website maken. Iedereen kan een applicatie maken. Wij willen het alleen net even spannender maken.” Met wilde gebaren loopt hij heen en weer om zijn woorden kracht bij te zetten. “Net even anders zijn kan in héél kleine dingen zitten. Een vloeiende beweging tijdens het bedienen van een app, een korte laadtijd, wat dan ook. Onze toepassingen zijn meer doordacht en daardoor uniek. Dat onderscheidend vermogen zit hem in de denkbeelden van de mensen bij Triple IT. Mensen met een creatieve geest.” Hij wijst naar een groep bureaus waar diverse hardware onderdelen op en bij liggen. “In welk kantoor zie je nou zo’n ‘troep’? Wij houden daarvan. Daar halen we onze inspiratie uit. Ons team kijkt naar de schematische tekening van een applicatie en bedenkt: dit kan anders. Anderzijds beginnen we ook weleens met bouwen en leren al doende wat de beste mogelijkheid is. Een vrije denkwijze zorgt voor veel meer inspiratie. Zo kunnen we doen wat we doen. Anders zijn. In ons bedrijf werken veel talenten. We hebben niet alleen een creatieve stroom, maar ook een soort basisflow. Zonder

een basis die controleert, factureert en organiseert, wordt het een losgeslagen boel. We koesteren ons talent. Als je dat doet heb je een geweldig bedrijf.” DE PRIJS

Op maandagavond 2 juli was het jaarlijkse netwerkdiner van Ondernemend Alkmaar. Hier werd onder andere de “Van Alkmaar de Victorie Prijs” uitgereikt aan de beste onderneming van Alkmaar, Triple IT. “Het was een heel leuke avond, goed verzorgd. We waren voor het tweede jaar genomineerd en nu wonnen we. Wij gaan voor de prestatie. Blijven innoveren. De erkenning, in dit geval de prijs, is de slagroom op de taart. Het is fijn dat het publiek en de vakjury ons zo waarderen. Alkmaar is voor ons meer dan alleen onze thuisstad. De stad ligt aan de basis van de mentaliteit binnen ons bedrijf. Het nuchtere Noord-Hollandse. Doen wat je zegt. Daarnaast helpt Alkmaar ons ook mee bij ons onderscheidend vermogen. Klanten op de Filipijnen kregen een hartverzakking toen ze hoorden dat we beneden zeeniveau werken. Zo zet je jezelf weer anders op de kaart!”


Wij gaan voor de prestatie. Blijven innoveren. De erkenning, in dit geval de prijs, is de slagroom op de taart.

ww w. tri

pl e-

it. nl

- Ben van der Burg

Tekst: DMtekst / FotograďŹ e: Bas Zwerver

11


Gemeentenieuws Alkmaar

Gemeente Alkmaar investeert in watertoerisme

Alkmaar zet havens wagenwijd open voor watertoeristen Gemeente Alkmaar maakt de stad nog aantrekkelijker voor watertoeristen met nieuwe bebording in de havens, de website www.havensinalkmaar.nl en de uitbreiding met de Turfhaven. De passantenhaven in Alkmaar is bijzonder, omdat je vanaf het water direct de cultuurhistorische binnenstad in loopt.

De gemeente wil meer bezoekers aantrekken en bestedingen in de stad stimuleren. Watertoerisme is een groeimarkt met relatief hoge bestedingsmogelijkheden. Dat biedt de stad en de ondernemers volop kansen. Havenmeesters Jackelien Stam, Arie van Oosterhout en Bas van der Molen vertellen graag meer over het reilen en zeilen van de Alkmaarse haven.

direct na de markt weer te vertrekken, willen ze vaak graag toch langer blijven. Zo leuk en gezellig vinden ze Alkmaar! Dat geldt ook vaak voor de mensen die éven boodschappen in Alkmaar willen doen. Alkmaar biedt een goed programma met onder andere Zomer op het Plein, de koopzondagen en bijvoorbeeld Lindegrachtconcerten. Daar maken we ook graag reclame voor bij de watertoeristen.

GEMEENTEHAVEN IS VOLOP IN BEWEGING

“Alkmaar is vanaf het water fantastisch. De stad biedt een prachtig beeld en de watertoerist kan op alle mooie plekken van het centrum komen. Op het Luttik Oudorp bijvoorbeeld, vaar je zo op de Waagtoren af.

l r.n

aa

km

al w. ww

Er is veel variatie: passantenboten van alle typen komen naar Alkmaar en ook de grote schepen: riviercruises met 100 tot 150 gasten aan boord, en de bruine vloot, dat zijn traditionele zeilschepen, met 20 tot 25 opvarenden. We hebben ook gezelschappen met meerdere bootjes die graag bij elkaar liggen. Bij ons is alles mogelijk: voor iedereen is plek!

12

Met name op donderdag is het druk met aankomsten. Deze mensen komen speciaal voor de kaasmarkt. En in plaats van

Dit jaar heeft de gemeente goed geïnvesteerd in het watertoerisme. We zijn heel blij met de nieuwe informatieborden die bij de aanmeerplaatsen zijn geplaatst in een herkenbare huisstijl. Het biedt duidelijkheid naar de watertoerist. En het werkt: watertoeristen melden zich eerder bij ons aan.

OPWAARDERING SCHELPHOEK

Een groot nieuw pluspunt vinden we de nieuwe Turfhaven. De passanten liggen er graag; de zon schijnt er de hele dag. De ondergrondse containers voorkomen afval op straat. Het hele gebied heeft uitstraling gekregen. En van de nieuwe wasmachine en droger wordt volop gebruik gemaakt. Het gebied leeft! Met deze opwaardering van de Schelphoek en met bijvoorbeeld ook de aantrekkelijke uitstraling van de Bierkade met haar bloembakken zien wij Beste Binnenstad 2013 zeker zitten!”

Als haven bieden we veel informatie: watertoeristen krijgen een welkomstpakket met havenboekje, Alkmaar Prachtstad magazine en een VVV-plattegrond. Ook is de website www.havensinalkmaar.nl gelanceerd. Naast de praktische haveninformatie biedt deze site de mogelijkheid om door te linken naar bezienswaardigheden en evenementen in de stad. De site is geschikt voor alle mobiele toepassingen. Bezoekers kunnen hun eigen foto’s van de haven uploaden en recensies plaatsen. Wethouder Victor Kloos (OPA) voorziet haven van nieuwe bebording.

Fotografie: Fotostudio Wick Natzijl


J7G7ijefj[d[h]_[ _dZ[8e[a[b[hc[[h

>c6a`bVVg\ZWZjgi]Zi#DeWZYg^_kZciZggZ^c7dZ`ZaZgbZZg Oj^YWdjliI6F6ZZcjaigVbdYZgcZ\VhWZ]VcYZa^c\h" ^chiVaaVi^ZkddgZZckVcYZ\gddihiZ\VhdehaV\ZckVc:jgdeV# 6X]iZg]Zi]Z^ZckVcYZeVaZchX]j^aiZZc\gddikZg]VVa# :ZckZg]VValVVgYZidZ`dbhikVcYZCZYZgaVcYhZZcZg\^Z" kddgo^Zc^c\ZcYZZXdcdb^hX]ZidZ`dbhikVcCddgY"=daaVcY hVbZc`dbZc# CZYZgaVcYZco^_cZXdcdb^ZYgVV^ZcdeVVgY\Vh#BVVgdcoZ Z^\ZckddggVYZcgV`ZcaVc\oVVbde#9VVgdb]ZZ[iCZYZgaVcY

YZ`dbZcYZ_VgZchiZZYhbZZg^bedgi\VhcdY^\#<VhdehaV\^h WgddYcdY^\dbCZYZgaVcY^cYZidZ`dbhiYgVV^ZcYiZ]djYZc# <VhdehaV\YgVV\idd`W^_VVcWZiZgZbVg`ilZg`^c\!Zcod j^iZ^cYZa^_`dd`VVcZZcaV\ZgZ\Vheg^_hkddgYZXdchjbZci# >cijhhZcodg\iYZWdjlkVc<VhdehaV\7Zg\ZgbZZgkddg ZXdcdb^hX]ZVXi^k^iZ^i^ci^_YkVcXg^h^h#LZg`i^_YZchYZWdjl! bVVgdd`YVVgcV/bZiYZ`dbhikVc<VhdehaV\7Zg\ZgbZZg Zc]ZiCZYZgaVcYhZ]dd[Y`VciddgkVcI6F6cVVg6a`bVVg ]ZZ[iYZhiVYZghigV`h'*%VgWZ^YheaVVihZcW^_#

7ZZaY/^begZhh^ZkVcYZ\VhWZ]VcYZa^c\h^chiVaaVi^ZdeYZWZdd\YZadXVi^Z^cYjhig^ZiZggZ^c7dZ`ZaZgbZZgOj^Y# I6F6:cZg\n7#K#Zmead^iZZgiZcegdYjXZZgi\Vh!dch]dgZdeaVcYZcd[[h]dgZWj^iZcYZ`jhi^cCZYZgaVcY#7dkZcY^ZcWZ]ZgZc l^_ ZZc dehaV\[VX^a^iZ^i kddg VVgY\Vh/ YZ E^Z`\Vh^chiVaaVi^Z ^c 6a`bVVg# >c _VcjVg^ '%%, cVb I6F6 :cZg\n YZ CZYZgaVcYhZ ZmeadgVi^Z"ZcegdYjXi^ZiV``ZckVc7EdkZg#:glZg`Zc^cidiVVa'%%bZchZcdekZghX]^aaZcYZadXVi^Zh!odlZadch]dgZVahd[[h]dgZ# >cYZgZ\^d6a`bVVglZg`ZccjVa*%eZghdcZc#DeYZCddgYoZZWZhX]^``ZclZdkZgkZghX]Z^YZcZeaVi[dgbhkddg\VhegdYjXi^Z# lll#\VhdehaV\WZg\ZgbZZg#ca =ZibdZYZgWZYg^_[I6F6egdYjXZZgilZgZaYl^_Yda^ZZc\Vh!bVVg^hdd`VXi^Z[^cZaZ`ig^X^iZ^iZclViZgdcio^ai^c\# lll#iVfV\adWVa#Xdb

5 XXXNBHOFFUNBLFMBBSTOM

"EWJFTOPEJH /FFNWSJKCMJKWFOEDPOUBDU PQNFU'SJTP1SVJLTNB

.

7647_Pd_fc.indd 1

5&)6635&,001.#&%3*+'4,"/500336*.5&

5&)663N8*/,&-4)08300.

"MLNBBS ,BNFSMJOHI0OOFTTUSBBU )VVSQSJKTลจ KS

)FFSIVHPXBBSE *OEVTUSJFTUSBBU" )VVSQSJKTลจ KS

)FJMPP %F%SPPHNBLFSJK& )VVSQSJKTลจ KS

&FOEFHFMJKLHFCPVXECFESJKGTQBOE CFTUBBOEFVJUNCFESJKGTSVJNUF NLBOUPPSSVJNUFFOFFOWPPS NBMJHEJFOTUXPOJOH ลข 5FIVVSJOVOJUTWBOBGN ลข (FMFHFOPQCFESJKWFOUFSSFJO0VEPSQ ลข ,PPQQSJKTลจ LL

%F[FTIPXSPPNXJOLFMSVJNUFJT SVJNNHSPPUFOHFMFHFOPQIFU WPPSTUFEFFMWBO%F;BOEIPSTU ลข 6JUTUFLFOEFQBSLFFSWPPS[JFOJOH ลข 'SPOUCSFFEUFNFUFSFOWPPS [JFOWBOWFFMHMBT ลข (PFEFCFSFJLCBBSIFJE

/JFVXHFCPVXEFCFESJKGTVOJUWBO NWFSEFFMEPWFSMBHFO ลข (FMFHFOPQIFUNPEFSOFCF ESJKWFOUFSSFJO%F#PFLFMFSNFFS ;VJE)FJMPP ลข 5FIVVSQFSWFSEJFQJOHWBON ลข FJHFOQBSLFFSQMBBUTFO

5&)663.,"/500336*.5&

"MLNBBS 1FUUFNFSTUSBBU )VVSQSJKTลจ QFSNQK

1FSTPPOMJKLF TFSWJDFFOLFOOJT WBO[BLFO

%JUNPEFSOWPSNHFHFWFOLBOUPPS HFCPVXJT[PXFMJOIFUHFIFFMBMT QFSWFSEJFQJOHUFIVVS)FUHFCPVX JTWWFFO[FFSSFQSFTFOUBUJFWFFO USFFNFUUSBQQFOIVJT MJGUJOTUBMMBUJF FONPEFSOFTBOJUBJSFWPPS[JFOJOHFO 0QEFCFHBOFHSPOEJTFFOLBOUJOF NFUWPPSSBBESVJNUFBBOXF[JHWBO CJKOBN%F[FJTCFEPFMEWPPS HFNFFOTDIBQQFMJKLHFCSVJLEPPSBMMF IVVSEFST&MLFWFSEJFQJOHCFTDIJLU PWFSFJHFOQBSLFFSQMBBUT5FWFOT [JKOFSSVJNFQBSLFFSNPHFMJKLIFEFO UFHFOPWFSIFULBOUPPSHFCPVX ลข 5FIVVSWBOBGNUPUN ลข (PFEFCFSFJLCBBSIFJEFOOBCJK /44UBUJPO

5&)663N#&%3*+'436*.5&

.BHOFFUNBLFMBBSTJTHF TQFDJBMJTFFSEPQIFUHFCJFE WBOCFESJKGTNBUJHWBTUHPFE JOEFSFHJP(SPPU"MLNBBS #JOOFOPO[FCFESJKGTNBLF MBBSEJK[JKOXFEBHFMJKLTBDUJFG NFUUSBOTBDUJFTBMTNFEF UBYBUJFTFOBEWJTFSJOHWBO CFESJKGTNBUJHWBTUHPFE #FMPOTWPPSFFOWSJKCMJKWFOE LFOOJTNBLJOHTHFTQSFL

15-08-12 10:07


/// Het Dossier ///

Verliefd op rubber Zonder geestdrift wordt niets groots tot stand gebracht. Dat is het motto van familiebedrijf Van Kempen. Passie voor hun werk kan de familie niet worden ontzegd. Er stroomt geen bloed, maar rubber door hun aderen. Als ware magiĂŤrs vinden ze voortdurend nieuwe producten uit, die kostenbesparend werken voor hun klanten.

14


/// Het Dossier ///

Vader Marinus van Kempen begint zijn bedrijf in 1966 op 48-jarige leeftijd. Hij heeft van jongs af aan in de rubber gewerkt en een schat aan kennis en kunde opgedaan bij diverse grote fabrieken. Hij groeit opmerkelijk snel in zijn vak en wordt in rubber kringen al snel ‘de man met de rubberneus’ genoemd. “Mijn vader was enorm goed in uitvinden”, herinnert zoon John zich. “In het fietsenschuurtje achter huis bouwde hij zelf een pers en begon met het maken van reclamebandjes voor Bull General Electric en trillingdempers voor Honeywell. Dat liep al

snel uit de hand. Alle kamers in ons ouderlijk huis stonden tot de nok toe vol met rubber, van de tuin tot zolder. Ook mijn moeder werkte dagelijks mee. Die zat in de achterkamer met een bankschroef inwendig schroefdraad schoon te tappen. Het ging zelfs zo goed dat mijn vader al snel zijn zaak kon verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Die hadden geen flauw idee, dat de onderneming alleen een fietsenschuurtje was. Maar hij heeft het bod direct afgeslagen. Hij was net begonnen en wilde zijn vrijheid niet opgeven.”

Tekst: 5rs Communicatie / Fotografie: Bas Zwerver

FOKKER

In 1969 wordt de fietsenschuur echt te klein en neemt de familie op bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard een professionele fabriek in gebruik. John werkte samen met zijn vader. “Ik zorgde voor nieuwe opdrachten. Na schooltijd belde ik aan bij bedrijven met de vraag of ze rubber delen gebruikten. Dat ging me goed af. Tegenwoordig ben ik nog steeds verantwoordelijk voor de verkoop.’’ In die jaren zorgde vliegtuigfabriek Fokker voor zestig procent van de omzet. “Zij hebben ons groot gemaakt. Ze

15


DRUKKERIJ

Elma Drukkerij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van al uw zakelijk drukwerk. Van magazines tot ďŹ&#x201A;yers en van kalenders tot brochures. Bij Elma Drukkerij bent u altijd aan het juiste adres. Neem gerust eens contact met onze drukwerkadviseurs Jaap Marchal en Jan Blaauw voor een vrijblijvend advies op maat.

Havinghastraat 32 | 1817 DA Alkmaar | 0226 â&#x20AC;&#x201C; 33 16 00 | bedrijfsbureau@elma.nl | www.elmadrukkerij.nl

drukkerij_A4.indd 1

8/16/2012 2:02:27 PM


/// Het Dossier ///

Naast John sr. (midden) zijn nog vier familieleden werkzaam in het bedrijf, waaronder v.l.n.r. zijn vrouw, zus, zoon John jr. en nicht Marjoleine.

Elk rubbersoort heeft zijn eigen kenmerken en toepassingen, vertelt John sr. “Ieder product heeft zijn eigen unieke samenstelling afgestemd op de toepassing. Wat zijn de eisen voor hardheid, treksterkte, scheursterkte? Gaat het om een elektrisch geleidend product of juist isolerend? Moet het tegen zeer lage of juist hoge temperaturen kunnen?

bb er. nl

CHEF-KOKS

“Alles wat we weten, hebben we geleerd in de praktijk. Hier bestaat geen opleiding voor”, vult John jr. aan. “Elke avond lees ik in bed boeken over rubber, in plaats van een roman of tijdschrift. Je moet bezield zijn, anders kun je dit werk niet doen.” De door de jaren heen opgebouwde kennis is een goed bewaard familiegeheim. “John jr. en ik zijn het hart van het bedrijf qua kennis over rubber”, legt John sr. uit. “De kans dat die kennis verloren gaat, is niet groot. Het is immers een goed familiegebruik om het stokje door te geven aan de volgende generaties.”

-ru

Het bedrijf is in 46 jaar uitgegroeid tot een solide onderneming met 17 medewerkers, waarvan op dit moment vijf familieleden. Naast John sr. werken zijn zus en vrouw in het bedrijf, evenals zijn zoon John jr. en nicht Marjoleine. Een mix van ingrediënten heeft ervoor gezorgd dat de onderneming al zolang bestaat. “Het belangrijkste is natuurlijk de grote liefde voor rubber en zijn oneindige mogelijkheden. Hiernaast spelen de wil om de klant het beste van dienst te zijn en de wens om vrij te zijn in handelen en wandelen een belangrijke rol. En nooit

FAMILIEGEHEIM

pe n

VRIJHEID

De voorliefde voor rubber is overgedragen op de volgende generatie. John jr. is net als zijn opa de uitvinder. “Toen ik vroeger in de zomervakanties meehielp in de fabriek, nam ik mezelf voor om nooit in de rubber te gaan. Maar ik ben toch verliefd geworden. Rubber is magisch. We ontwerpen en mengen onze eigen compounds. Een compound kan uit een veelvoud aan ingrediënten bestaan, waardoor de combinatie van mogelijkheden complex is en de uitkomst spannend blijft. Een grammetje teveel of te weinig van een ingrediënt, kan al voor een mislukking zorgen. Het is voortdurend zoeken naar evenwicht. Dat betekent veel experimenteren en met frisse moed verder gaan bij tegenslagen. Als het resultaat er dan is, geeft dat veel voldoening.”

Moet het bestand zijn tegen vloeistoffen, olie of gas? Eén gouden regel blijft onder alle omstandigheden van kracht. Rubber kan niet uitblinken in álle eigenschappen tegelijk. Wordt een bepaalde eigenschap bijzonder aangescherpt, dan wordt onvermijdelijk ingeleverd op de andere.” Als ware chef-koks mixen vader en zoon hun ingrediënten. “Elke dag opnieuw staan we met plezier in onze keuken. Bijna 50 jaar oplossingen vinden heeft ons veel inventiviteit gebracht. We zijn gericht op een lange levensduur van de producten. Een opdrachtgever is bij ons uiteindelijk goedkoper uit, omdat onze rubber producten langer meegaan.”

nk em

Na Fokker moest Van Kempen op zoek naar andere markten. “Tegenwoordig worden onze producten toegepast in de offshore, petrochemie, helikopters, vliegtuigen, vliegtuigmotoren, de medische wereld, voedselproductie, meet- en regelapparatuur, de procesindustrie, radarapparatuur en ga zo maar door. We hebben klanten over de hele wereld: Zweden, Tsjechië, Duitsland, Italië, China, Nieuw-Zeeland, Amerika. Een van onze rubber afdichtingen is zelfs met Wubbo Ockels mee geweest de ruimte in.”

opgeven, maar oog blijven houden voor kansen en mogelijkheden die anderen niet zien”, aldus John sr.

ww w. va

daagden ons uit in kennis en kunde, daardoor groei je in je vak. Mijn vader dacht dat ze nooit failliet konden gaan, maar dat gebeurde toch.”

17


Gemeentenieuws Heerhugowaard

Heerhugowaard groeit gestaag verder Er gebeurt de komende jaren nog wel het nodige in Heerhugowaard. Het dorp van weleer ontwikkelt zich gestaag verder met een crematorium, een ziekenhuis, nieuwe woonwijken en een duurzaam bedrijventerrein.

In juli dit jaar is de bouw van woningbouwlocatie De Draai begonnen. Tot 2025 worden hier 2700 woningen en appartementen en diverse voorzieningen gerealiseerd. Aan de andere kant van Heerhugowaard, in Stad van de Zon, worden nog een kleine 600 woningen en appartementen gebouwd, een deel is in aanbouw. Heel Stad van de Zon is dan over een aantal jaren gereed. Verder komen er nog ruim 600 woningen in de Broekhornpolder, het gebied tussen Langedijk en Heerhugowaard.

gespecialiseerde zorg geboden. Er komen tien operatiekamers en zo’n 550 bedden. Uitgangspunt is om het nieuwe ziekenhuis in Heerhugowaard eind 2015 op te leveren. De bestemmingsplanprocedure start eind 2012/begin 2013. De omgevingsvergunning zal tegelijk worden aangevraagd. Er komt ook een vrijwillige MER-procedure om duidelijk te krijgen wat de effecten op het milieu zijn. Medio 2013 worden de wegen en kruispunten in het gebied aangepast. DE VAANDEL

RTIC

In de tweede helft van 2013 start de bouw van de ‘hotfloor’ van het Medisch Centrum Alkmaar. In het RTIC (Regionaal Topklinisch Interventie Centrum) worden complexe operaties uitgevoerd en wordt intensieve,

Inmiddels is in het noorden van Heerhugowaard - naast bedrijventerrein de Zandhorst de gronduitgifte gestart van De Vaandel. Dit bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4 (met vrijstelling). De Vaandel is, zoals het er nu naar uitziet, het

laatste bedrijventerrein voor de gemeente Heerhugowaard. Het eerste bedrijf, Ammeraal Beltech, vestigt zich hier nog dit jaar in een klimaatneutraal bedrijfsgebouw (productiehal met kantoorruimte). Bedrijven op De Vaandel worden door de gemeente begeleid om een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren. STATIONSGEBIED

Het Stationsgebied krijgt een totale metamorfose en wordt omgevormd tot een Boulevard van Lichaam en Geest. De gemeente wil aan de voorkant een parkachtige omgeving en aan de achterkant bedrijven in een groen jasje. Het Diagnostisch Centrum Heerhugowaard van het MCA en ViVa! Zorggroep zijn er al gevestigd. N23/WESTFRISIAWEG

hu

er

he w. ww

Een goede verbinding tussen Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen staat al heel lang op het verlanglijstje van de overheden en het bedrijfsleven in Noord-Holland. De groei van deze gemeenten de afgelopen jaren heeft dit probleem vergroot. Eind 2014 staat de start gepland van de aanleg van de N23/ Westfrisiaweg. Een belangrijke provinciale weg die in Heerhugowaard vanaf de N242, onder de Middenweg bij De Braken wordt aangesloten op de N507. Voor de Westfrisiaweg worden bestaande wegen opgewaardeerd en worden ook nieuwe delen aangelegd, onder andere in Heerhugowaard. De gemeenten onderling worden met deze weg beter met elkaar verbonden, en er kan ook zo doorgereden worden richting Zwolle.

l

.n rd

a wa go

18

23 31


FRANS STOKMAN H E E R H U G O W A A R D Pascalstraat 2 T (072) 571 80 55 www.fransstokman.nl

Er is een hoop veranderd in 30 jaar...

... maar één ding niet; de toewijding aan onze klanten. Ons 30 jarig jubileum is daar het bewijs van!

an

okm t S . F

RENAULT9 - AUTO VAN HET JAAR 1982

1982

1990

MÉGANE ESTATE

2000

2010

Er is een hoop veranderd in 30 jaar... ... maar één ding niet; de toewijding aan onze klanten. Ons 30 jarig jubileum is daar het bewijs van!

Een zorgeloze vakantie begint met een caravan van Frans Stokman Heerhugowaard! 2012

Pascalstraat 2

HEERHUGOWAARD T (072) 571 80 55 www.fransstokman.nl

1_1_stSp_230x297_fc_A.indd 1

09-08-12 13:27

1000-21-2000-3649 RAM Mag. 2012-3

Kleur: fc


Zeg maar Frans

Alle klanten van Stokman spreken hem aan bij zijn voornaam. “Zeg maar Frans, is mijn motto. Dat past bij onze persoonlijke benadering. Bovendien komt bijna alles wat wij hier verkopen uit Frankrijk,” lacht Frans Stokman, naamgever van de jubilerende Renault- en caravandealer in Heerhugowaard.

Het bedrijf van Frans Stokman viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. In februari 1982 begon hij op dezelfde locatie met de verkoop van Renaults en caravans. “Het pand was te groot voor alleen auto’s, dus de caravans kwamen er uit noodzaak bij. Ook in

20

1982 hadden we te maken met een slechte tijd, maar ik liet me daar niet door tegenhouden. Het is beter om in een moeilijke periode met je eigen bedrijf te beginnen. Als je dan overleeft, maakt dat je sterker.”

RUITVORMIG HART

Renault en de naam Stokman horen al 50 jaar bij elkaar. “Mijn vader had vroeger in Haarlem een eigen Renault-dealerschap. Als kind hielp ik mee in de zaak. Renault zit in ons bloed. Zo onderhand heeft mijn hart de vorm van het


Je kunt niet alles plannen. Maar mensen blijven altijd rijden en hun vrije tijd invullen. Als je op een eerlijke, stabiele manier werkt,

Het feit dat het bedrijf twee poten heeft, is altijd een voordeel geweest. “In die 30 jaar heeft nooit alles tegelijkertijd goed gelopen, maar ook nooit alles slecht. Dan pieken de auto’s, dan doen de caravans het beter, dan is er meer vraag naar nieuw of juist tweedehands. Wat nooit is veranderd, is onze wens om de klanten optimaal van dienst te zijn. Gastvrijheid en service staan nog steeds hoog in het vaandel.” FLUITEND AAN HET WERK

Bij Frans Stokman werken nu dertig medewerkers. “We kennen weinig personeelsverloop, 25 jaar dienstverband is geen uitzondering. De sfeer onderling is heel goed. Iedereen in de werkplaats en de verkoop moet fluitend naar zijn werk komen en weer fluitend naar huis gaan. Als je lol hebt in je werk, straal je dat uit naar je klanten. Ik ben geen baas baas, als je begrijpt wat ik bedoel.

Ik pak ook de bezem als het nodig is. We doen het samen.” Frans vindt zijn werk daarom ook na dertig jaar nog leuk om te doen. “Het is een boeiende en enerverende business. Mijn vak blijft mensenwerk. Wel is in die dertig jaar de manier van werken volledig anders geworden door het internet. Dat is de grootste omschakeling geweest. Als vroeger iemand binnenkwam, stond je eerst een half uur uitleg te geven over de verschillende modellen, indelingen en specificaties. Nu oriënteren consumenten zich thuis en komen ze gericht zoeken. Dat maakt het soms moeilijker. Je hebt daardoor een kortere tijd om jezelf te verkopen. En een auto of caravan kopen, blijft toch een kwestie van gunnen en vertrouwen.” CAMPERS

Een andere wijziging is dat Frans Stokman zich naast personenauto’s, bedrijfswagens en caravans van Caravelair en Wilk, nu tevens richt op campers. “Onlangs zijn we dealer geworden van Challenger Campers, net als Caravelair een Frans merk.” De campers brachten ook in de werkplaats een metamorfose. “Onze werkplaats werd te klein, maar vooral te laag voor campers en de grotere maat bestelauto’s. Ze konden wel naar binnen, maar niet voldoende omhoog op de hefbrug. Dus is er een nieuw stuk aan ons pand gebouwd. We hebben nu een aparte werkplaats voor de campers, caravans en bedrijfswagens en de caravanshowroom is meteen een stukje uitgebreid en gemoderniseerd. We hebben bij de nieuwbouw gekozen

Tekst: 5rs Communicatie / Fotografie: Bas Zwerver

komt het zeker goed. - Frans Stokman

voor een ecodak, dat is begroeid met planten en mossen. Het is een klein stapje op weg naar de ambitie van de gemeente Heerhugowaard om in 2030 energieneutraal te zijn.” GOEDE DOELEN

Naast oog voor het milieu heeft Frans Stokman een hart voor goede doelen. “We sponsoren lokale sportverenigingen, zijn donateur van De Waaier, geven gratis olie voor de boten van de zeeverkenners, zorgen voor vervoer tijdens de huttenbouw en laatst nog hebben we een caravan naar een camping gebracht voor bewoners van woon- en zorgcentrum De Vleugels in Alkmaar, zodat ze daar een week konden verblijven. Op die manier probeer je een beetje te helpen.” Ondanks dat het net als dertig jaar geleden moeilijke tijden zijn, houdt Frans vertrouwen in de toekomst. “Je kunt niet alles plannen. Maar mensen blijven altijd rijden en hun vrije tijd invullen. Als je op een eerlijke, stabiele manier werkt, komt het zeker goed.”

ww w. fra ns sto km an .nl

ruitvormige logo. Het is een elegant merk dat nooit gaat vervelen. Fransen zijn innovatief. Ze denken goed na over de kleine dingen. Dat geldt tevens voor de caravans van Caravelair die we verkopen. Er zitten geen overbodige gadgets in, maar wel veel handigheidjes. Renault zet hoog in op nieuwe ontwikkelingen. Elektrisch rijden wordt de toekomst. De actieradius van de auto’s wordt steeds beter, er komen meer laadpunten en de laadtijden worden korter. We hebben sinds kort een opvallende Twizy als vervangend vervoer, zodat onze klanten het elektrisch rijden zelf kunnen ervaren.”

21


Wij feliciteren Frans Stokman BV met zijn 30-jarige jubileum en tevens met de uitbreiding van zijn nieuwe bedrijfspand. De samenwerking was super! Richard Blankendaal heeft dit bedrijf opgestart in januari 1996. Het aannemersbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een respectabel bedrijf met 8 enthousiaste werknemers. Wij doen al het voorkomende werk op het gebied van woning- en utiliteitsbouw: van aanbouw tot verbouw, van renovatie tot nieuwbouw. Wij onderscheiden ons door met de klanten mee te denken en zo prachtige projecten te realiseren. Wij zijn lid van Bouwgarant waardoor kwaliteit en zekerheid gegarandeerd zijn.

Hasselaarsweg 8 1704 DW Heerhugowaard T F E W

072-5349565 072-5349566 aannemer@rblankendaal.nl www.rblankendaal.nl

Inkoop van elektronica, ferro en non-ferro metalen

Oester 36 1723 HW Noord-Scharwoude tel. 0226-318711 www.berkhouttegelsensanitair.nl info@berkhouttegelsensanitair.nl

beeZšp_dašaef[hš_`p[hšhlišWbkc_d_kc

Shredder Techniek D_`l[h^[_Zim[]))7 Industrieterrein Waarderpolder

(&)'9D>WWhb[c

7647_Pg_fc.indd 1

T

&()+)(*/-/

F

&()+)''/'*

E

_d\e6Xehij#h[YoYb_d]$db

I

www.borst-recycling.nl

09-08-12 13:38


Startende ondernemer

Speelgoed- en kinderboekenwinkel De Houten Trein

Speelgoedwalhalla aan de Voordam Kinderen lopen er watertandend rond en toeristen komen er steeds weer terug. De Houten Trein is hét speelgoedwalhalla van Noord-Holland. De winkel aan de Voordam is niet voor niets de leukste winkel van Alkmaar en misschien wel de leukste Speelgoedspeciaalzaak van Nederland.

genomineerd voor de verkiezing van leukste Speelgoedspeciaalzaak van Nederland, georganiseerd door Trade Mart Utrecht. “Samen met negen anderen zijn we genomineerd. We worden beoordeeld door een vakjury en het publiek kon ook stemmen. Op zondag 2 september wordt de winnaar bekend gemaakt. De nominatie is natuurlijk heel leuk. Ook voor de stad. Als kleine winkel zorgen we zo meteen voor meer naamsbekendheid voor Alkmaar. Daar zijn we best trots op!”

in .n

l

kinderboekenwinkel gestart die heel goed loopt. Onze webshop is eigenlijk een volwaardige derde winkel. In België hebben we veel online klanten die ons steeds weer weten te vinden.” De waardering van de klanten resulteerde onlangs in de verkiezing tot leukste winkel van Alkmaar. Deze verkiezing is een initiatief van Alkmaar Prachtstad. Klanten konden zelf stemmen op de leukste winkel. “Voor ons is dit dus wel een soort van bevestiging!” Onlangs werd De Houten Trein ook

tre

Overal waar je kijkt zie je kleurige loopfietsen en poppenwagens, knuffels, rammelaars, poppen en nog veel meer speelgoed. Het assortiment is zo groot dat je nooit alles kunt zien tijdens één bezoek. Eigenaar René Krabbenbosch: “We zeggen weleens gekscherend dat we entree moeten vragen. Het is bijna een dagje uit! Je raakt niet uitgekeken. Toen mijn vrouw Carolina en ik de winkel - die toen nog De Noest heette - in 2003 overnamen, was het al een mooie zaak met veel vaste klanten. De basis hebben we behouden. Wel hebben we het assortiment uitgebreid. In een speciaalzaak moet je zorgen voor zowel een breed als een diep assortiment.” Daar wordt goed over nagedacht. “We verkopen alleen producten waar we zelf achterstaan. Mensen en vooral kinderen moeten er echt iets aan hebben. We verkopen dus alleen A-merken, gaan voor de beste kwaliteit. Als er een probleem mocht zijn dan heeft de klant altijd gelijk. Service is ons grootste goed!”

Tekst: DMtekst / Fotografie: Bas Zwerver

eh o René en Carolina

ww w. d

“We hebben klanten tot ver buiten de regio. Er zijn toeristen die elk jaar even binnenlopen. Anderhalf jaar geleden zijn we hiernaast een

ut en

GELIEFD

23


Connected TV bezig met snelle opmars In de huiskamer op de bank via de televisie samen vakantiefoto’s kijken, spelletjes spelen, producten kopen of statistieken zien tijdens sportwedstrijden. Het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden die Connected TV biedt. Het bedrijf 24i Media uit Alkmaar springt succesvol in op de koppeling van internet met TV.

Kort omschreven maakt 24i Media internetcontent geschikt voor tv, vertelt algemeen directeur Martijn van Horssen. “Connected TV betekent zelf je content kiezen op het moment dat jij het wilt zien. Dat geldt voor de traditionele tv-uitzendingen die via Uitzending Gemist alsnog op je scherm komen en gehuurde speelfilms en series. Maar je kunt ook samen YouTube filmpjes kijken, tijdens tenniswedstrijden de spelstatistieken van de spelers in beeld zien, samen artikelen zoeken in een webwinkel en direct op tv kopen en afrekenen, twitterberichten op het scherm volgen tijdens The Voice of Holland, of even snel informatie opzoeken, zoals de fileberichten, het weerbericht of het nieuws. Allemaal op het moment dat het jou uitkomt.” ANDERE BELEVING

Connected TV bestaat een jaar of vijf, maar tot voor kort kwam het nauwelijks van de grond. “Dat komt omdat de internetbeleving op televisie anders is dan op een laptop. Je kunt internetsites niet één op één doorvertalen naar tv”, legt Van Horssen uit. “Een tv is immers een groot scherm dat op een andere plek staat dan een computer. Je zit achterover op de bank op een paar meter afstand van het beeld. Letters en afbeeldingen moeten groter zijn. Bovendien kun je met een afstandsbediening niet zo makkelijk doorklikken als met een computermuis. De navigatie moet dus worden aangepast.”

techniek (appcore) ontwikkeld waarmee het internetaanbod geschikt wordt gemaakt voor alle platforms van de diverse televisiefabrikanten en niet elke keer apart hoeft worden aangepast per aanbieder. Toepassingen voor Connected TV’s maken zou dan namelijk veel te kostbaar worden. Deze techniek werkt overigens niet alleen bij tv's, maar ook bij gaming consoles en blu-rayspelers die met het internet verbonden zijn, en zelfs mobiele apparaten. Onze apps zorgen ervoor dat de content er voor de consument altijd hetzelfde uitziet.”

nu in het buitenland herhalen. Amerika loopt op dit gebied voorop. We hebben aan de overkant van de oceaan veel contacten en werken samen met verschillende bedrijven, waar we veel van leren. Ook zit een van onze klanten daar. Nu gaan we ons actief richten op de andere Europese landen, Argentinië, Brazilië en Rusland. Die laatste drie zijn opkomende markten met weer hele nieuwe uitdagingen, cultuurverschillen en een andere marktbenadering. We hebben daarom bijvoorbeeld sinds kort een Rus in dienst die voor ons marktonderzoek doet in zijn geboorteland.”

DEFINITIEVE DOORBRAAK

ADVERTEREN IN DE HUISKAMER

Het aantal mensen dat een tv met internetaansluiting heeft, is snel groeiende, vertelt Van Horssen. “2012 is het jaar van de doorbraak van Connected TV. De stijging van het aantal mensen met een televisie met internetaansluiting is gigantisch. Meer dan zeventig procent van de nieuwe televisies die dit jaar worden verkocht hebben een internetverbinding. In 2013 heeft bijna de helft van alle huishoudens een internettelevisie, ongeveer de helft daarvan gebruikt het internet via de buis dagelijks. Mensen worden zich steeds meer bewust van de mogelijkheden. Het zal zich als een olievlek verspreiden. En dat voor een ontwikkeling die pas in 2009 enige bekendheid kreeg. Het is in drie jaar tijd heel snel gegaan.”

Ook voor ondernemers in de regio Alkmaar biedt Connected TV mogelijkheden. “Je kunt letterlijk doordringen tot in de huiskamer. Je kunt gericht adverteren op het tv-scherm in de regio die je wilt. Uiteindelijk gaat het er naar toe dat je haast op straatniveau kunt selecteren. De kosten voor zo'n tv-spot zijn vergelijkbaar met adverteren op het web.” Zelf een app voor Connected TV laten ontwikkelen kan ook. “Als je er een wilt op basis van een bestaand sjabloon, dan kost dat zo’n vijfduizend euro. Een custom made versie is veel duurder en kan met toeters en bellen als betaalsystemen en DRM makkelijk boven de ton kosten.”

RUSLAND EN ZUID-AMERIKA

Wat ook niet in het voordeel van Connected TV werkt, is dat elke televisiefabrikant zijn eigen besturingssysteem gebruikt. “De technologieën van bijvoorbeeld Philips en Samsung zijn heel verschillend. Wij hebben een

24

Het succes legt 21i Media geen windeieren. “We groeien hard, zijn voortdurend personeel aan het aannemen. We hebben op dit moment een team van 14 vaste mensen en heel veel freelancers. Het succes in Nederland gaan we

Waar de ontwikkelingen precies eindigen is niet te voorspellen, zegt Van Horssen. “Het enige dat we zeker weten, is dat dit alleen maar groter wordt. Steeds meer bedrijven zullen aanhaken en er komt een steeds groter aanbod. Het is dus zaak er snel bij te zijn, zodat consumenten weten dat je er bent en je straks niet hoeft te proberen je te onderscheiden van de rest.”


Je kunt letterlijk doordringen tot in de huiskamer. Je kunt gericht adverteren op het tv-scherm in de regio die je wilt.

ww w. 24

im

ed ia. co m

- Martijn van Horssen

Tekst: 5rs Communicatie / FotograďŹ e: Bas Zwerver

25


De Waaier gaat voor de beste MBO-match

MBO is gezond ondernemen Don Pater

Velen hebben het erover; slechts een enkeling doet het: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Waaier zorgt al negen jaar voor de perfecte match tussen instellingen en ondernemers. Ruim tweehonderd ondernemingen zetten zich in voor een betere samenleving en hun aantal groeit.

26


“Ik heb er geen antwoord op”, aldus Peter Valbracht, manager van de Waaier. “Van zeven founders is de Waaier gegroeid naar een platform met tweehonderd bedrijven. Negen jaar geleden startte de gemeente Alkmaar, samen met een aantal grote bedrijven, het Centrum voor Bedrijf en Samenleving Alkmaar. Het idee was om meer sociale cohesie te creëren. Voor continuïteit was echter een breder platform nodig. Dat was de start van publiek/private samenwerking De Waaier. Het concept is dat ondernemingen maatschappelijke organisaties helpen met raad en vooral daad. Dat kunnen uiteenlopende werkzaamheden zijn, meestal binnen de expertise van de onderneming. Een opknapbeurt van een pand, een cursus, een hek schilderen, alles kan. Inmiddels zijn de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk ook aangesloten. De gemeente Heiloo doet dit jaar voor het eerst mee aan de Beursvloer. Ook steeds meer bedrijven haken aan. Een groot deel kent ons via mond-tot-mond reclame. De maatschappelijk betrokken sfeer trekt mensen over de streep. Het bedrijfsleven wil

graag iets betekenen voor de maatschappij.” Vier keer per jaar is er een platformbijeenkomst met een maatschappelijk thema. Ondernemers vertellen elkaar wat ze hebben gedaan op MBO-gebied. Aan het eind houden drie organisaties een pitch waarin ze hulp vragen. Introducés zijn meer dan welkom bij deze bijeenkomsten. ZANDLOPER

“Ik zie ons als een zandloper. Bovenin staat de hulpvraag van de organisaties; onderin het aanbod van bedrijven. Als de hals te smal is, kunnen we als sociaal makelaar niet koppelen. Als de hals te breed is nemen we de organisaties het werk uit handen, in plaats van te faciliteren. Door het jaar heen koppelen we bedrijven aan instellingen met een hulpvraag. In de even jaren organiseren we daarnaast de Beursvloer en in oneven jaren de Matchmarkt.” Op de Matchmarkt presenteren maatschappelijke organisaties zichzelf, als op de vrijmarkt. Ondernemingen lopen rond en kijken waar ze iets kunnen aanbieden. Op de Beursvloer gaat het andersom en gaan de organisaties op

zoek naar een interessant aanbod van de ondernemingen. DE BEURSVLOER

“Op 18 oktober aanstaande vindt de vierde Beursvloer plaats in het AFAS Stadion. Eind juni verstuurden we een mailing met de aankondiging en binnen één week hadden al zestig bedrijven en negentig maatschappelijke organisaties zich aangemeld.” Het afgelopen jaar werden 550 matches gemaakt, met een waarde van € 750.000. Zo gingen dertig managers van BAM aan het werk op kinderboerderij De Rekerhout. Er werd o.a. een betonvloer gestort en schilderwerk gedaan. Ernst & Young gaf een workshop vrijwillige aansprakelijkheid voor stichtingen. De Schot Groep deed graaf- en straatwerk voor het nieuwe bezoekerscentrum van de Hortus Naturalis in het kader van NL Doet “NL Doet is een landelijk initiatief. De landelijke campagne is een mooie opstap, wij stimuleren de regionale uitvoering. MBO doe je namelijk lokaal.”

- Peter Valbracht Tekst: DMtekst / Fotografie: Erik Boschman Fotografie

-w aa

ww w. de

De maatschappelijk betrokken sfeer trekt mensen over de streep. Het bedrijfsleven wil graag iets betekenen voor de maatschappij.

“Er vindt een kanteling plaats. De overheid heeft de afgelopen decennia verschillende maatschappelijke taken naar zich toegetrokken en legt deze nu terug in de maatschappij. De Waaier wil deze overgang vergemakkelijken. Als gemeenten en ondernemingen hun steentje bijdragen, ziet alles er heel anders uit. We moeten elkaar helpen. MBO is eigenlijk heel gezond ondernemen.”

ier .nl

GEZOND

27


Nieuws uit regio Alkmaar PRINSES MAXIMA OPENT DE NIEUWE EXPOSITIE LEVEN VAN HET LAND

Ter ere van het jubileumjaar van de Broekerveiling opent prinses Máxima op 5 juli 2012 de nieuwe expositie Leven van het land. Personeel en vrijwilligers van Museum BroekerVeiling wachten vol spanning op de komst van prinses Máxima. Iedereen is ingedeeld op de nodige plekken om de veiling een levendig beeld te geven. Na veel voorbereidingen moet dit één van de hoogtepunten worden in het jubileumjaar 2012. Het bezoek verloopt vlekkeloos. Om 10.00 uur arriveert de goedlachse prinses, luid toegejuicht door in het oranje geklede schoolkinderen.Ze opent

daarna de interactieve expositie Leven van het Land en krijgt de nodige uitleg over de veilinghistorie. Natuurlijk neemt ze na een rondgang door het veilingcomplex ook plaats in het afmijnlokaal. Na enig oefenen om de veilingklok stil te zetten op het juiste bedrag, koopt ze een kleine partij kool van een langsvarende schuit. Vrolijkheid alom als er gevraagd wordt hoe ze denkt de kool mee te nemen. De kool wordt als gewoonte namelijk na de verkoop los gestort in een transportmiddel! In de kofferbak van de auto misschien? Ontspannen volgt er nog een tocht in de rondvaartboot door het Oosterdelgebied, om te zien hoe er vroeger op de akkers werd gewerkt.

Als de prinses weer vertrekt kijkt iedereen terug op een mooie dag en een zo langzamerhand koninklijke traditie: voor de vierde maal is er koninklijk bezoek geweest van het Huis van Oranje! www.broekerveiling.nl

RABOBANK ALKMAAR CULINAIR PLAZA 2012

Van vrijdag 14 september tot en met zondag 16 september 2012 vindt op het Waagplein in Alkmaar de 21e editie van het Rabobank Alkmaar Culinair Plaza plaats. Op het Culinair Plaza kunt u genieten van het entertainment en de gezelligheid wat aangeboden wordt door Junior Kamer Alkmaar. Geniet ook vooral van de deelnemende restaurants of aan de bar van hetgeen u daar geboden wordt. De deelnemende restaurants geven door middel van de geserveerde gerechten een kijkje in hun keuken, hier kunt u proeven wat zij in hun restaurants serveren. Laat u zich maar eens lekker culinair verwennen! Zoals ieder jaar gaat de opbrengst, na aftrek van alle kosten, naar goede doelen.

ALKMAARSE UITGEVERIJ BOREAAL WINT AMERIKAANSE AWARD MET EDUCATIEVE GAME ‘LETTERSCHOOL’

ion

g Re ws

ieu

28

LetterSchool, een nieuwe educatieve app ontwikkeld door uitgeverij Boreaal uit Alkmaar en PiMZ, is populair in de VS. De app won recentelijk de award ‘Best Educational Game’ en domineert nu de strijd voor andere awards. Experts zijn unaniem lovend over LetterSchool. men is onder de indruk van het

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.alkmaarculinairplaza.nl

innoverende karakter van de schrijfinstructies, de hoge kwaliteit van de app en vooral van het plezier dat LetterSchool kinderen biedt. De Nederlandstalige versie is inmiddels ook uitgebracht en stond al spoedig in de top 5 van onderwijs apps in iTunes. De iPad, iPhone en iPod Touch geven schrijfles als moderne leitjes. Leerkrachten en oude4s hebben vaak niet de tijd die nodig is

om compleze schrijftrajecten eindeloos opnieuw met de kinderen te oefenen. Door overvolle onderwijsprogramma’s, neemt het aantal schrijflessen af terwijl het aantal kinderen met schrijfproblemen gestaag toeneemt. De innoverende schrijfinstructies van LetterSchool zijn daarom hard nodig. En wat is er leuker dan plezier te beleven en tegelijkertijd te leren schrijven?! www.boreaal.nl

23 31


*O[JDIUJOEFNPHFMJKLFHFWPMHFO WBO*#"/PQËXCFUBMJOHTWFSLFFS %F LPNFOEF KBSFO HBBO XF PWFS PQ *#"/ *OUFSOBUJPOBM #BOL "DDPVOU /VNCFS BMT SFLFOJOHOVNNFS ;PXFM CFESJKWFOBMTDPOTVNFOUFO0PLHBBOXFHFCSVJLNBLFOWBOOJFVXFTUBOEBBSEFOWPPSPWFSTDISJKWJOHFOFOJODBTTPT CJOOFO ½½O &VSPQFTF CFUBBMNBSLU PGUFXFM 4&1" 4JOHMF &VSP 1BZNFOUT "SFB 7BOBG GFCSVBSJ HFCSVJLFO XF BMMFFOOPHNBBS*#"/BMTSFLFOJOHOVNNFS

0WFSPQ*#"/FO4&1" 8FIFMQFOVHSBBHPQXFH 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

.FFSJOGPSNBUJF XXXSBCPCBOLOMSBCPTFQBDIFDL

1_1_stSp_fc_L.indd 1

1000-21-1000-5766 RAM 2012-3

Kleur: fc

09-08-12 13:12


1_1_stSp_fc_D.indd 1

09-08-12 13:13

1000-21-2000-1770 RAM 2013-1

Kleur: fc

Regio Alkmaar Magazine 2012-3  

Regio Alkmaar Magazine 2012-3

Regio Alkmaar Magazine 2012-3  

Regio Alkmaar Magazine 2012-3