Page 1

24. märts 2011

eesti mööbel

tuleviku maja

kogemus

kujundusvõte

küte

köök


EESTI MÖÖBEL

Tammemööbel – moodne klassika suhtlusele andnud vajalikku tagasi­ sidet, mis on aidanud lihvida too­ ted meele­päraseks just kodumaise­ le kliendile. Oriensist leiab mööblit igasse tuppa. Suures söögilaudade, toolide, voodite, kappide, kummutite, riiuli­ te ja kirjutuslaudade valikus on kõik esemed omavahel kenasti kombi­ neeritavad. Söögilaudade mude­ leid saab mugavalt ja praktiliselt pi­ kendada, et ka neljaliikmeline pere võiks oma igapäevase väikese laua pidupäeval hõlpsalt kümnele katta. Toolid ja pehme mööbel on kaetud disainkanga või ehtsa nahaga, kus­ juures toone on valikus üle 30. Üha enam tellitakse tamme­ mööblit õliviimistlusega. Erine­ valt lakitud pinnast on õlitatud puit elusam ja looduslähedasem, silita­ des on peaaegu tunda, kuidas ma­ terjal käe all hingab, puidupind on kohe eriti soe ja kutsuv. Õliviimist­ lusega tooteid on kerge hooldada: kui puidule tekib kriimustus või tu­ gev plekk, saab pinda kergelt lihvi­ des kõik defektid eemaldada. Aeg-

Esivanematele kuulunud mööbliesemeid hoiame kõik suure hoolega. Kuid ärgem unustagem, et ka praegune täispuitmööbel on pärandatav, jäädes kasutatavaks aastakümneteks.

A

Tallinn - Oslo - Vilnius - Moscow - St Petersburg - Almaty - Riga - Kiev Kodude ja kontorite kaunistamine kunsttaimedega. Vaaside, kunstlillede ja - puude hulgimüük. Astri tee 2a, Viimsi, 74001, Harjumaa, Estonia, tel +372 6091 077, shishi@shishi.ee, www.shishi.ee Avatud “tehasepood” Rohuneeme tee 1/17 Viimsi. Müügil varasemate kollektsioonide jäägid ja näidised -50...-80% hulgihindadest. www.shishi.ee/sale Jaemüük: Aianduskeskus “Hortes” Tallinn, Home 4 You kauplused: Tallinn “Rocca al Mare keskus”, “Ülemiste keskus”, “Tähesaju City”, Tartu “Sisustus E Kaubamaja”, Narva “Fama keskus”, Rakvere “Põhjakeskus”, Võru “Kagukeskus”, Jõhvi “Jõhvi mööblimaja”.

ina rohkem võtame omaks skandinaaviapäraselt si­ sustatud rahulikku elu­ keskkonda, kus oskuslikult valitud mööbli­esemed ja värvitoonid jäta­ vad interjööris õhku ja ruumi, et ise end seal mugavalt tunda. Loodusli­ kud materjalid, nagu täispuit, ehtne nahk, kivi, betoon ja klaas, lisavad tuppa ehedat soojust ja naturaalsust. Tallinna südalinnas paiknev mööblisalong Oriens ongi põhirõhu asetanud kvaliteedile. Skandinaavia­ päraselt lihtsa disaini ja massiivse tammepuidu harmooniline kooslus on Oriensi mööblivalikut hästi ise­ loomustav ühine joon. Materjali tu­ gevus, ajatu välimus ja väga kvali­ teetne töö tagavad sellele läbi aega­ de kestva väärtuse. Aastatepikkune kogemus Ees­ ti turul on tänu vahetule kliendi­ 3

ajalt toote üleõlitamine säilitab vett tõrjuva omaduse ja puidu tugevuse. Hooldusõlitamise käigus imbub õli lahtistesse pooridesse ja kattekiht jääb sametiselt õhuke, kuid puit ise tugevneb iga õlitamisega. Kodulehte oriens.ee tasub külas­ tada tihti, sest lisaks igakuistele soo­ duspakkumistele leiab sealt värsket infot uute toodete ja kampaaniate kohta. Mugav e-pood võimaldab ra­ hulikult pere ringis istudes ostu soo­ ritada, näidistesalongis saab mööb­ li enne üle vaadata ja seda oma käe­ ga katsuda. Õhus on tunda juba kevadet, laske värskus ka tuppa – paigutage mööbel ringi või soetage interjöö­ ri mõni uus ese. Julget katsetamist ja loomingulisust kodu sisustamisel! Oriens OÜ, Kaupmehe 7, Tal­ linn, avatud E–R 10–19, L 11–16. E-pood: www.oriens.ee. Kaili Kannel sisustuskonsultant


TULEVIKU MAJA Fotod: Anneliis Aunapuu ja Adam Mørk / VELUX

TULEVIKU MAJA

Edelasse pööratud katusekaldel vahelduvad aknad päikesepatareidega, nende ümber on paigutatud PV elemendid, mis maja elektriga varustavad.

Maja on tõesti täis päevavalgust ja see on selge kokkuhoid. Siin-seal hakkab silma LED-lamp või kitsas päevavalgustoru.

Ehitusviisiga harmoonia suunas – Sunlighthouse Katuseaken on lihtne idee, kuid koos valguse­ ga tikub tuppa ka vihma­ vesi. Tehniliselt lahendas probleemi taani insener Villem Kann Rasmussen, lahenduse nimeks Velux. Firmal on ka tänapäeval veenev visioon.

energia

tervis & mugavus sisekliima

keskkond

Veluxi tähelepanu keskendub tähtsate elualade kolmnurgale, nende kattumispiirkonnas on inimesel hea.

K

atuseakna uskumatu po­ pulaarsuse tiivul juhib fir­ ma tänagi uuringuid päeva­ valguse ja igapäevase elu seostest, kõigutades tavapäraseid arusaamu. Eesmärk pole enam pelgalt katuse­ aluse valgustamine. Uuritakse jät­ kuvalt päevavalguse ja õhu kvali­ teedi mõju inimesele, modifitsee­ rides elamismahu sees valitsevaid tingimusi. Selleks võetakse appi nii vormi­k ujundus, ehitusmaterjali­ de omadused kui ka moodsaim teh­ noloogia. Õpitakse juhtima nii val­ gust, õhku kui ka soojust, et nende ringkäik vastaks kõige paremini tä­ napäeva ideaalidele energiaefektiiv­ susest.

kramplikult energia seeshoidmise­ ga, vaid ammutab seda väliskesk­ konnast lisaks. Aktiivselt kasuta­ takse katusepinda ja selle kallet, et kujundada ruumis parimat võima­ likku sisekliimat päikese valgus- ja soojusenergia abil. Väljatöötatud süsteemi katseta­ takse avalikult projekti käigus, mil­ les jätkub ambitsioonikust. Nime­ tuse all „Model Home 2020” ehita­ takse kuus näidismaja üle Euroopa­, erinevate projektide järgi, mis ka­ sutavad Veluxi tehnoloogiaid ja põ­ himõtteid. Praegu on neist valmis neli. Kopenhaagenis asuvast tündermajast oli meie väljaandes juttu möödunud aastalgi. Muide, prae­ guseks on projektiväliselt Mosk­ vas ehitamisel üks samatüübiline aktiiv­maja, sest kui Medvedjev käis Kopenhaagenis, oli talle Veluxi maja kangesti meeldima hakanud.

Miks aktiivmaja? Ometi ei nimeta nad arendata­ vat hoonetüüpi passiivmajaks, vaid hoopis aktiivmajaks. Ja aktiivne on hoone seetõttu, et ei tegele ainult

4

Nüüd on meil võimalus tutvuda projektiga Sunlighthouse, mis ehita­ ti möödunud aastal Austriasse, Viini läheduses asuvasse väikelinna nime­ ga Pressbaum. Krunt valiti ideaalse­ na näiva asukoha ja pinnakalde jär­ gi, hoone projekti leidmiseks korral­ dati konkurss. Selle võitis arhitekti­ duo Hein-Troy lahendus, milles väl­ jendub moodne arhitektuurimõte, samuti toetab see kõiki Veluxi ees­ märke. Asend krundil on soodne, aida­ tes maksimaalselt ära kasutada päi­ kesekiirgust. Veelgi enam, arhitektid lisasid omaltki poolt ühe energia- ja valgusepüüdmise võtte, mida tehno­ loogid ei osanuks välja pakkudagi – siseterrassi.

Päikesevalgusmaja pole klaasist Tänava poolt võib läheneja imesta­ da, sest Päikesevalgusmajal ei pais­

Enne hoone ehitamist katsetati selle valgustäituvust nii arvuti kui ka maja maketiga. Ülemise korruse (joonisel vasakul) toad on valgust tulvil, alumisel (paremal) on hämaram vaid suure elutoa keskel ja uksetaguses esikus.

5


TULEVIKU MAJA

Uus & huvitav

Elutoas mõjuvad veidi ootamatuna kaldpinna suunas tõusvad aknad (vasakul), kuid need välistavad naabrile tuppa vaatamise. Nihutades neile ette kappide lükanduksed, muutub tuba hämaraks kodukinoks.

 Sanitaar- ja keskkonnatehnika  Elektri- ja nõrkvoolusüsteemid  Tööriistad ja ehitusseadmed

aastat kogemust

Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad. Koostöös Tänavalt väheldasena näiv hoone on sisuliselt kolmekorruseline. Kesk hoonet on arhitektid loonud siseterrassi, mille kaudu pääseb siseruumidesse tunduvalt rohkem valgust. Sinna akumuleerub päevane päikesepaiste ja see pakub ka mõnusat tuulevarju.

ta olevat just palju aknaid... Kuid esiteks välistab see vaateid naabrite akendesse ja teiseks – ärgem unus­ tagem, et tegu on Veluxiga – on ak­ nad peamiselt katuses. Hoone on nii pealt kui ka seest kohalikust puidust. Välisviimistluse vertikaallaudis on erineva laiusega kuuselaudadest, tekitades maja mi­ nimaalse liigendusega fassaadil to­ reda rütmi. Puidu pind on höövel­ damata ja ka keemiaga töötlemata. Lauad on paigaldatud pealtnä­ ha kruvide ja naelteta, et ei tekiks kohti, kus vesi saaks puitu kahjusta­ ma hakata. Laudisedetailid on kok­ ku löödud horisontaalis, siis tõste­ tud paika ja laudade vahedest kru­ vitud alusroovide külge. Siseruumides valitseb heledus, seda toetab materjal – valgeks õli­ tatud puit. Põrandaküttega põrand on tammelaudadest ja seinad män­ nist. Akende paigutus on lahenda­ tud nii, et avada vaateid järvele ja maastikule, varjata aga pilku naab­ rite suunas. Akende paigutuse ja siseruumide valgustatuse läbimängimiseks tehti katsetusi nii füüsiliselt hoone make­ tiga kui ka arvutis. Veluxi tiimi rõõ­ muks kinnitab reaalsus simulatsioo­

suunalist katusepinda, keldris on soojussalvestid ja patareid. Akende osa hoone energiabilan­ sis on aga niivõrd suur, et nagu öel­ dud, tegeleb nende katete-varjete re­ guleerimisega pidevalt automaatjuh­ timissüsteem. Kui päike akendesse paistma ja temperatuur liigselt tõus­ ma hakkab, sulgeb automaat välised aknakatted kohe. Või siis ainult kar­ dinad – nii, kuidas süsteem tempe­ ratuurianduri abil otsustab –, kuid alati saab ka protsessile puldi abil vahele segada. Muide, majasse on paigaldatud kokku 2,2 kilomeetrit juhtmeid. Lisaks regulaarsele õhuvahetuse­ le akende kaudu, mille tagab nn ka­ minaefekt läbi kolme korruse trepi­ šahti, on hoones soojatagastusega sundventilatsioon, mis soojendab või jahutab siseõhku, nagu tarvis. Tasakaalu on viidud nii soojus-, CO2- kui ka elektribilanss. Viimane on kõige uskumatum, sest majas on kõik moodsad kodumasinad (välja arvatud pesukuivati), veidi elektrit vajab ju ka maaküte ja automaatne aknajuhtimissüsteem! Väidetavalt saavad PV-elemendid katusel sel­ le tootmisega aasta ringi hakkama. Tõsine kokkuhoid on siiski valgus­

ni tulemusi. Hoone sisekliima käitu­ mist on nüüdseks pool aastat jälgi­ tud, hetkel küll elaniketa majas. Pea­ gi on aga plaanis maja maha müüa ja sestpeale parameetreid edasi jälgida, et näha, mismoodi mõjutab elutege­ vus sisekliimat reaalsuses. Akende energiaefektiivne konst­ ruktsioon võimaldab neid rajada märksa suurema protsendi ulatu­ ses põrandapinnast, kui passiivma­ ja nõuetes kirjas on. Peale Veluxi akende tavalise varustuse on hoones ka paar kavalat lisavõtet. Elutoa saab hetkega muuta kodukinosaaliks: sel­ le üles suunatud akendele tuleb ette nihutada aknavahedes paiknevate kappide lükanduksed ja vastasseina nn lugemisakna ette lasta ruloo, mis töötab ka ekraanina.

Bilansid tasakaalus Energiabilanss on majas tasakaalus­ tatud. Arvestades ka kõiki mööda­ pääsmatuid energiakadusid, on hoo­ ne tootlikkus ikka veidi suurem kui kulu. Kütte eest hoolitseb soojus­ pumba maakollektor ja sooja vee tagab päikesekollektor. Päikese­ patareid on paigutatud katuseaken­ de vahedesse, PV (fotogalvaanika-) elemendid katavad ülejäänud edela­

tuse pealt (päevavalgus pääseb kõik­ jale), ja vajalikku soojust õhku ei las­ ta, ventilatsioonil on soojus­tagastus. Ehitusmaterjalide puhul hoitak­ se ka ökojoont, kus vähegi võimalik. Kodumaisest puidust ehitatud hoo­ nes ei ole kasutatud liime, vaid tap­ pühendusi, soojusisolatsioon on teh­ tud tselluloosi ja lambavillaga ning aurutõkkeks pole kile, vaid selle ülesande täidab piisava tihedusega konstruktiivne (ja formaldehüüdi­ vaba) OSB plaat. Välisseina laudi­ se all on tuuletõkkeks siiski kiht eri­ materjali. Keldri, vundamendi ja auto­varjualuse materjalina on sa­ muti nimetatud ökobetoon, mis si­ saldab kõrgahjuräbu. Aias kasuta­ takse kastmiseks vihmavett ja kom­ posteeritakse biojäätmed. Ja kol­ mandik krundist, mis vaatab järve­ orgu, on üldse mets. Veluxi eksperimendid annavad hulgaliselt teavet, mille alusel ku­ jundada välja tuleviku ehituspõhi­ mõtted. Julgetes katsetustes selgub tõde: kui öko saab olla ilma, et elu­ kvaliteet kannataks, ja vastupidi, siis kui palju mugavusi saab endale lu­ bada ilma keskkonnaga vastuollu minemata? Ja kas see mäng väärib küünlaid? Anneliis Aunapuu

6

pakume juubeliaasta puhul

aprilli lõpuni Ariston ja Regent boilereid

Soodne

(vähemalt)

soodsamalt.

Moodne

uus

-26%

tule uuri poest

Regent 80L

Ariston Calidos Suurused 50/80/100 liitrit

omadused

omadused

 vertikaalne paigaldus  võimsus: 1200W  mahtuvus: 80liitrit

   

garantii 7 aastat lihtne ja kiire seadistamine eksklusiivne disain katlakivikindel soojenduselement  ülitõhus isolatsioon  suure täpsusega NTC temperatuuriandurid

€ 72.97.tavahind

ECO funktsioon - lisakokkuhoid kuni 80€ aastas. ABS süsteem - elektrooniline ohutuspakett. Legionella bakteri vastane süsteem Ülekuumenemise vastane süsteem. Aktiivne elektriohutuse süsteem Külmumisvastane süsteem

LCD juhtpaneel - päeva/nädala programmeerimine.

www.feb.ee e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500 TALLINN: Forelli 4 / Peterburi tee 44 / Paldiski mnt 247A (hulgiladu) / TARTU: Ringtee 61B / NARVA: Puškini 5 RAKVERE: Vase 1 / VILJANDI: Puidu 17 / PÄRNU: Lina 22 7


kogemus

kogemus

• Vana asemele uus • Kaitse kodumööblile koos inte­greeritud tehnikaga • Kaitse pereliikmega kaasas olevale varale • Kaitse ilma nimekirjadeta • Kaitse kodumasinatele ja elektroonikale tehnikarikke puhul­ • Kaitse tulvavee vastu

Läinud nädalavahetus Viru keskuses: RSA Kindlustus tutvustamas end minimessil „Successful Britain”.

Hangi endale rahvusvaheline kindlustunne! Laupäeval oli Viru keskuses minimess „Successful Britain”. Leidsime sealt teiste edukate Suurbritannia ettevõtete seast ka RSA Kindlustuse, kes oli end tutvusta­ ma tulnud ja loosis kõigi huviliste vahel välja reisi Londonisse. Kindlustus kõlab täna­ sel päeval hästi, uurisi­ me veidi nende tausta.

E

ks ajal, kui äsja on murega teleekraanilt jälgitud tõusva päikese maa õnnetust, mõt­ leb igaüks kindlustusest. Kuigi kao­ tusi ei ole võimalik olematuks muu­ ta, on siiski hea teada, et ühisel jõul kogutakse abivajajatele ressurssi. Abi on vaid lepingu kaugusel. RSA on brittide firma, kes on kogunud kogemusi juba 300 aastat. Pikk iga saab püsida vaid klientide rahulolul. Seda teades hoiab RSA oma lepingutingimused alati veidi kliendisõbralikumad kui kolleegidel.

kahju­kannatajale tullakse vastu nii nõu kui ka jõuga. Kodukindlustuse puhul pakub RSA mitut üllatavat eelist. Esiteks ei pea klient tõestama, kui kahjusta­ tud ese on, et saada alghinnast min­ git osa hüvitust. Tavaliselt arvesta­ takse eseme väärtuse vähenemist ajas, mis on silmatorkav nii tehnika kui ka sisseseade, ent eriti rõivastuse puhul. Kõige selle taustal kõlab loo­ sungina RSA põhimõte „vana vastu uus” – kahjustatud ese lihtsalt vahe­ tatakse samaväärse vastu. Mitte oda­ vama ja viletsama ega ka kallima ja parema, vaid just samaväärse vas­ tu. „Või siis natuke parema, sest uus on uus,” muigab turundusspetsialist Katre Uusmaa.

Parimad tingimused... ja ka hind Eesti turul on nad neljandat aas­ tat (alates 2007), firma päralt on 4,5 protsenti turust. Ja kliendid on rahul, sest RSA on uuendusmeel­ ne, paindlik ja paberivaba. Klient ei pea kontoris keerulisi blankette täit­ ma: kõik saab aetud telefoni teel, ja

Kolmeaastane leping Üks kriteerium, mille poolest RSA on teistest kindlustustest muga­ vam: iga-aastase lepingu uuenda­ 8

mise asemel on võimalik valida le­ ping kolmeks aastaks. Veelgi enam, sel puhul pakutakse lepingusõlmija­ le 20 protsenti soodustustki. Kõigile eelistele lisaks pakub RSA tõesti soodsaid kindlustushin­ du, nii et kui teil kindlustust veel pole, võiksite vähemalt uurida, mis tingimusi ja hinda pakutakse. „Näiteks pärast seda, kui ole­ te kodulaenust vabanenud ja pank teilt kindlustuslepingut enam ei nõua, võiks kindlasti soovitada seda jätkata või uus sõlmida. Mina küll ei riskiks jääda elu ohtude meele­ valda, kui kogu vastutus kodu eest ainult minu peal lasub,” ütles RSA kindlustusosakonna juht Arvi Luha­ kooder veendunult. Keskmise kodu kindlustussum­ ma jääb aastas 130 euro piiresse, korterite puhul on makse isegi väik­ sem. Selle eest võite olla kindel, et olete ootamatute kahjude eest kaits­

juhtumiks on aga rööv või murdvar­ gus: kui ratas võetakse vägisi, kaob lu­ kustatud autost, kodust või garaažist.

Kindlustunne detailidesse langemata

Kodukindlustuses puuduvad piiran­ gud varagruppidele. Hoone alla käi­ vad ka juurde ehitatud rajatised, hoone­välised kommunikatsioonitras­ sid ja kuni 20 m² väikehooned. Lisaks Kodukindlustuse nõuta RSAs varanduse nimekirja *RSA on Codan ForsikringeiA/S Eesti filiaali kaubamärk Eestis. – põhimõtted kodus on, ei ole vaja üles Codan Forsikring A/Sesemeid, on Taanimis kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse gruppi. lugeda –, vaidRSA suhted kliendiga põhi­ nevad usaldusel. Kodustest asjadest tud, näiteks kui lõhkeb veetoru, ütleb nimekirja koostamine on keeruline ja üles mingi tehniline seade või teie mõneti isiklik, nii et riski hindamisel vara saab kahjustada hoopis tormi arvestatakse pigem objektiivsete fak­ või pikselöögi tagajärjel. Samas peab toritega: kodu liigi, asukoha, suuru­ arvestama sellega, et kindlustusjuh­ se, pere suuruse, laste vanuse ja arvu­ tumiks on alati vaid ootamatu või ga jmt. Vajadusel tuleb kahju korral ette­nägematu kahju, mistõttu pikalt kindlustusekspert ise asja uurima ja roostetanud toru lõhkemise või katu­ teeb vastavad järeldused. Ka katkine selt lükkamata jäänud lume tagajär­ asi jääb ju alles... jel tekkinut kindlustus ei hüvita. See­ Praegu mõtleme kõik kevadiste­ ga peab oma vara kaitseks ka iga ini­ le sulavetele. On palju kohti, kus üle­ mene ise sellega heaperemehelikult ujutused on tavalised, selleks ei pea ümber käima. sugugi ähvardama ülearu lumeroh­ ke talv või tsunami. Enamasti pakub Kui tehnika vigurdab RSA kaitset ka veetaseme tõusust ja Kaitset pakutakse ka kodutehnika lume sulamisest tingitud üleujutuse (arvuti, köögitehnika, televiisori jne) korral. Kuid maailmas on kohti, kus oota­matu rikke korral. Kui näiteks kindlustamine ületab riskipiirid. Ees­ kannatada saab televiisor, selgitab tis on selliseks kohaks näiteks Pärnu kahjukäsitleja välja, kas seda saab pa­ rannaäärne ala. randada. Kui saab, viib kindlustus sel­ Teisalt, üle 50 aastat vanu hoo­ le parandusse ja toob tervena sealt ka neid kindlustatakse vaid juhul, kui tagasi. Kui ei, tuuakse teile koju uus, neid on viimase 20 aasta jooksul re­ vähemalt sama klassi televiisor. noveeritud. Iidvanu elektrijuhtmeid ja Kui kahju on kannatanud sisse -sõlmi ei usalda kindlustus ega tohiks ehitatud mööbel, käsitleb RSA seda usaldada ka omanik. erinevalt teistest kindlustajatest koos Klienti kindlustatakse siiski oota­ integreeritud tehnikaga, hüvitades, matult tekkiva ja ettenägematu kahju st parandades või asendades, mõle­ vastu. Kui kahju tekib omaniku loha­ mad. Kui parandamiseks on tarvis kusest või hoolimatusest või kui ehi­ ehitusmeeste brigaadi, on kindlustu­ tuskvaliteet on olnud halb ja omanik sel pakkuda koostööpartnerid, kui aga ei ole hooldustöödega riski ära hoid­ kliendil on kindel soov kasutada oma nud, siis seda kindlustus ei hüvita. tuttavaid tegijaid, on seegi võimalik. Kindlasti on kasulik lugeda RSA Erinevalt teistest kaitseb RSA teie kodulehelt www.rsagroup.ee tingi­ vara ka väljaspool kodu. See tähen­ muste ja „KKK” osa, kus on detailselt dab, et nad pakuvad kaitset „kõigi selgitatud kindlustuse käitumispõhi­ pere­liikmetega kaasas olevale kodu­ mõtteid erinevate kahjude puhul. Olu­ sele varale”. Kui näiteks kodust väljas line on valida enda jaoks õige kind­ olles (reisil, tööl või koolis) kukub pu­ lustuskaitsete pakett, mis kaitseb teie ruks teie korralik telefon, saate kind­ vara kõigi võimalike kahjujuhtumite lustusest samaväärse uue asemele. eest. Helistades numbril 1526, saate Taas „vana asemele uus”. konsulteerida kindlustusspetsialis­ Samas, pange tähele, et kindlus­ tiga, et kehtiv kindlustusleping koos tusjuhtumiks ei loeta unustamist, üle vaadata. Juhul kui teil seda pole, kaotamist ega avalikku vargust. Näi­ arutada selle sõlmimist, et maandada teks kui olete lukustanud jalgratta igapäevaseid riske. kaupluse ette ja see sealt kaob, siis Anneliis Aunapuu kindlustus seda ei hüvita. Kindlustus­

9

300 AASTAT KINDLUSTUSKOGEMUST RSA KINDLUSTUSGRUPP MAAILMAS: • Maailma vanim kindlustusselts, loodud aastal 1710 • 22 000 töötajat enam kui 32 riigis üle maailma • Üle 20 miljoni kliendi • Turuliider Baltikumis, Suurbritannias, Skandinaavias, Kanadas, Iirimaal, Aasias, Lähis-Idas ning Ladina-Ameerikas • Käive ulatus 2010. aastal ligi 8,6 miljardi euroni • Noteeritud Londoni börsil • Aktsiakapital 4,31 miljardit eurot • Hallatavaid investeeringuid 16,7 miljardit eurot • Stabiilselt tugevad krediidireitingud (S&P: A, Moody’s: A2) RSA KINDLUSTUS EESTIS: • Sisenes Eesti turule 2007. aasta sügisel • Tänaseks 21 100 eraklienti ja 8 100 äriklienti ning turuosa 4,5% • Rahulolevate klientide osakaal 97% • Eesti innovatiivseim kahjukäsitlusmudel, mis toimib telefoni teel ja on paberivaba • Koguriski põhimõttel kindlustustooted, mis pakuvad laiemat kaitset • Aktsepteeritud kõikide pankade ja liisingute poolt

Tutvu kindlustustoodete ja tingimustega veebilehel

www.rsagroup.ee ja vajadusel konsulteeri spetsialistiga

telefonil 1526

L

Tule

19. m


KUJUNDUSVÕTE

Uus & huvitav

KODU SOODSALT SOOJAKS! TALA 16

MALAGA

719 €

1613 €

799 €

1166 €

1793 €

KV 055 R/L

RIANO 03

1399 €

762 €

1555 €

STROMBOLI 03 1296 €

KV 055A

1341 €

896 €

1490 €

Kingipael tekitab meeldivaid vibratsioone Silm tabab kindlalt vor­ mide seas joone. Üle tavalise vormi­maailma on äkki tõmmatud joon, kriips, pael, lint. Väike asi, aga haarav.

K

indlasti on Saksa kvaliteedi ja läbimõelduse võlud enese jaoks avastanud juba paljud. Järelikult olete jõudnud ka mõista, et heale sisseseadele paneb aluse moo­ dulsüsteem, mis annab lahenduse­ le sisemise kindluse ja usaldatavu­ se. Sakslased on selle tähtsusele se­ davõrd rõhku pannud, et on moo­ dulsüsteemi lausa ära ristinud. See on midagi uut ja näitab asja oluli­ sust. Nimelt baseerub kollektsioon „now! home lounge” moodulsüstee­ mil Wilson.

le ja tumbasid. Peale selle mitmed erineva puiduviimistlusega lisandid (riiulid, kandikud, lisalauad). See hoiab meeled elevil, sest „igav” on ainuke, mida Wilson ei ole. Kombinatsioonirohkus on loo­ tusetu, liiatigi on kogum elegantne, stiililt klassikaline modern, sisalda­ des vihjeid avangardist klassikalise­ ni.

Pakend elutoas Juhin tähelepanu ka väikesele leiuti­ sele, mille efekti on raske üle hinna­ ta. Disainerid on leidnud lihtsa ja ka­ vala võtte, millega anda „now! home lounge’i” toodetele silmavangistav lisakvaliteet. Ümbritsedes oma tum­ bad ja padjad paelaga, saavad need nagu võlujõul „kingitusteks”, mis äratab igas inimeses sisemise lap­ se. See lihtne võte toimib alateadvu­ se kaudu ja on seetõttu täistabamus. Pealegi annab lint võimaluse li­ sada koloriidile kontrasti, mis tervi­

Mööbel aktiivsele inimesele Moodulsüsteem Wilson on sama va­ riantiderohke nagu moodne elu. See pole efekt, mis sunniks peatuma, vaid kindel baas, mis pakub lõpu­ tuid võimalusi lõõgastumiseks, õppi­ miseks, puhkamiseks, surfamiseks, lesimiseks ja töötamiseks. Süsteem pakub erinevaid sügavusi ja laiusi, nurgalahendusi, diivaneid, tugitoo­

10

kus suurt mõju võib omada. Kujut­ lege tumedat mööblit säravheleda paelaga või lillakat elegantset same­ tit kuldkollase lindiga... Või seda, kui üle loodusvalge padja on tõmmatud kevadiselt leheroheline lint.

Lõhutud täisnurk Kui patjadele on lint tõmmatud üm­ ber lõdvalt, siis tumbade puhul on otsustatud sellele väike pinge anda, mis toob hästi esile nende pehmuse. Pealegi on tumba puhul sisse toodud eriti moodne nüanss: erinevalt klas­ sikast on siin täisnurksust välditud ning lint on „seotud” ümber tumba risti ja veidi viltu, lõhkudes vormi moekalt fassetihõnguliseks. Kellel on aga pehmust ja moe­ kust vaja vähem, valib üsnagi õhu­ kese polstriga tumba, nõnda, et see sobib jalatoe asemel pigem lauaks, paela asemel vaid markeeriv õmb­ lus. Anneliis Aunapuu

NORRA KERGAHJUD BILBAO

2090 €

LUGANO

BASEL

3597 €

RONDA

3087 €

2729 €

Suur valik sooduspakkumisi: www.raidkivi.ee Salong KAMINAKODA TALLINN: Pärnu mnt 139e/2, tel 677 6977 TARTU: Tähe 127e (XNord OÜ Kaminasalong), tel 5661 5954 11

kaminakoda@raidkivi.ee • www.raidkivi.ee


KÜTE Fotod: Koltsi kaminad

KÜTE

Tavalisest kaminasüdamikust saab moodulplokkide abil tubli ahju, mis seisab kaua soe.

Ehitame kaminahju! Kodusoojuse süm­ bol – kamin – käib soojusega kerge­ käeliselt ringi, paha­ tihti lendab see korst­ nasse. Energiat peab aga praegusajal kokku hoidma – see soojus tuleks kinni püüda!

S

elleks et tuleleegi soojuse­ ga tasahilju terve maja soo­ jaks kütta, tuleb kolde üm­ ber ehitada massiivne kivikehand ehk ahi. Vana hea ahi on kivist lõõri­ süsteem, mille kaudu liiguvad korst­ na suunas põlemisgaasid, jättes sel­ lesse oma kuumust. Klassikaliselt oli lõõri­süsteem laotud ahjutellisest ja kaetud nn ahjupottidega. Tänapäeval tahame aga ka leeki imetleda, sestap eelistame avarat ka­ minasuud. Siis on vaja ägedat tõm­ met, lühikest lõõri, mille kaudu ka soojus tavaliselt kiiruga korstnas­ se kaob. Kaminasoojuse salvestami­ seks on välja töötatud palju erineva efektiivsusega lahendusi.

nn sooje kaminakeresid, mille kasu­ tegur on koguni 80–90 protsenti. 20 kg küttekoldesse laaditud puidust ammutatakse kuni 70 kWh soojust. CMA plokid on vormitud moo­ dulitena (280 x 280 x 280 mm, kaal 42 kg), mille hea salvestus­ võime tuleneb suurest erikaalust – 2850 kg/m³. Nendest on lõõrisüs­ teemi väga lihtne ehitada ja töö kul­ geb kiiresti. Paarikümnest moodulist lõõri­ dega kaminahju kaal küünib sage­ li kahe tonnini. See lubab ära küt­ ta isegi 200 m² maja, ja seda kesk­ miselt kahe puusületäiega ööpäevas. CMA sisekuju on kohandatud põlemisgaaside juhtimiseks – tasan­ datud sisenurgad aitavad heitgaasi­ de voogu ühtlustada.

Moodulplokkidest lõõrid Uudisena tutvustame lõõrisüstee­ mi CMA. Sellest saab ehitada kamin­ ahju, mis ühendab tänapäevase ka­ minasüdame ja klassikalise ahju pa­ rimad omadused. Kaminahi ei saa­ da soojust lihtsalt niisama korstnas­ se, vaid lubab seda kasutada võima­ likult kaua. Ülipüsivast materjalist kompakt­ sete mõõtmetega CMA küttemoodu­ litest saab ehitada soojusvaheteid ja

Katteplaat – kaitse ja viimistlus Kütmisel võib plokkidest soojamüüri pind minna väga tuliseks, isegi kuni 200 °C, eluruumides on aga lubatud küttekeha pinnatemperatuur kuni 80 °C. Sestap laotakse kaminahju­ le soojust salvestavatest CPA plaati­ dest väliskest, jättes müüri ja plaadi vahele õhuvahe.

12

CPA plaadi hea salvestusvõime tuleneb samuti tema suurest erikaa­ lust 2850 kg/m³. Ühe 1200 x 500 x 25 mm plaadi kaal on 34 kg. CPA plaate saab lisaks kasutada tavalise kamina väliskestaks (tava­ pärase isolatsioonimaterjali ase­ mel). Ilma lisatoestuseta saab neist plaatidest ehitada kuni 5 m kõrguse kamina. Plaadid ühendatakse kiires­ ti kõveneva liimiga TopSpeed, täien­ davaks fikseerimiseks kasutatakse 5–6 cm pikkuseid puidukruve. Sel­ lise kamina tagasein tuleb isoleerida kaltsiumsilikaadist plaatidega, puit­ seina puhul peab kaltsiumsilikaadi­ kihi paksus olema vähemalt 10 cm. Paindlik CMA süsteem laseb ehi­ tuse kuju vormida peaaegu suvali­ selt. Tavaliselt kasutatakse sooja­ müüri valmistamiseks 12–20 moo­ dulit, millest laotakse vertikaalsed lõõrid. Samas annab neist ehitada ka horisontaalse kehandi, nn sooja­ pingi ehk leso. CMA süsteem lubab kütmisel tekkinud soojust nautida tunduvalt kauem.

OL A 20 Design

Perfetto Stuudio Magdaleena 3, 11312 Tallinn tel 650 2518 perfetto@perfetto.ee www.perfetto.ee

Andrus Konga

Koltsi Kaminad

13


KÖÖK

Uus & huvitav

Uus kvaliteetne santehnika, disaintapeedid ja laminaatparkett kuni 90% soodsamalt!

Ole trendikas ja osta soodsalt! kuni

–90%

Kuidas on see võimalik? Toome kauba ise maale ja müüme otse lõpptarbijale, samuti ostame pankrotistunud ettevõtete vara, seega on meie hinnad tihti isegi tootjahinnast madalamad.

Tark õpib teiste tegemistest Esitasime oma klientidele kaks küsimust ja saime vastuseks mõtteid, mida pidasime vajalikuks jagada kõigi lugejatega, et õppida teiste planeeringutest ja ebaõnnestumistest. Millega oled oma köögi planeeringus väga rahul ja mida teeksid järgmine kord teisiti? Anu, Tallinn Ühe kauni kevadpäeva õhtupoolikul, kui astusin sisse Noblessa salongi­ uksest, ei osanud aimatagi, et kuu aja pärast on ostutehing sõlmitud. Just nii vähe aega kulus uue, mõ­ nusa ja stiilse köögilahenduse läbi­ mõtlemiseks ja analüüsimiseks, mil­ lise funktsiooniga elemente ning mis mahus (ja kas üldse) köögis raken­ dada. Samuti oli vaja piisavalt aega, et mõtiskleda disaini, materjali ja värvide üle. Õnneks aitavad Nobles­ sa head müügikonsultandid mõtteid suunata, andes professionaalset nõu iga detaili puhul. Selgus, et unistuste köök võib mahtuda ka nõukaaegse paneel­ elamu kaheksale ruutmeetrile! Olen üliõnnelik, et hoolikas planeerimine viis väga hea tulemuseni: mööbel si­ saldab kõike vajalikku ja täidab oma ülesannet täielikult. Eriti tänuväär­ ne on nn meditsiini- ehk kargokapp,

mis mahutab väga palju ja kust on mugav asju kätte saada. Vähem täht­ sad ei ole ka ahjutorni kolm sahtlit ja seinakappide kõrgus, sest kõrges ka­ pis on kaks riiulit – jällegi võimalus rohkem asju paigutada. Samuti on väga tore, kuidas tööpind läheb suju­ valt üle aknalauaks. Ruumiplaanist tingituna tuli jätta tööpinna alla nur­ ka avariiul, kuhu sai nupukalt peita tööpinnasisese pistikutorni. Mida teeks järgmine kord teisiti? Mitte midagi!

Selleks et üsna väikesesse ruu­ mi rohkem kappe saada, tellisime köögi­kappidele lisaks madalad saht­ litega kapid, millest tegime akna alla pea nelja meetri pikkuse vahva pin­ gi. Selle ette sobis hästi suur pikk laud, ja seega on nüüd kapp-pingil topeltfunktsioon. Mida teeksime järgmine kord teisiti? Suuri vigu ette ei tulnud. Üks asi, mis kahe silma vahele jäi, on vee kvaliteet. Kuna vesi sisaldab rauda, siis säravvalge keraamiline kraani­ kauss nõuab pidevalt hooldust. Kui just koristamine lemmiktegevus pole, soovitaks midagi tumedamat.

Svea, Rooslepa Alustuseks tegime endale selgeks, millist kööki vaja läheb: millised on meie nõuded, mis on ülitähtis ja mil­ leta saab hakkama. Suures planeerimistuhinas tuli ette hetki, kus pidime endale meel­ de tuletama, et tegu on suvemaja­ ga ning et eelkõige loeb praktilisus, funktsioon ja kvaliteet. Kõik kapid valisime sahtlitega, mida saab täies ulatuses välja tõm­ mata. Neist on väga mugav asju kät­ te saada.

Külli, Häädemeeste Kõigepealt pean tänama väga meel­ diva koostöö eest. Lahendused on hästi läbi mõeldud. Teie disainitud aknaalused kapid, mis vähenda­ sid köögi maksumust tuntavalt, on suure­pärased ja täidavad hästi oma eesmärki. Samuti peame väga heaks lahenduseks ja ka kokkuhoiukohaks lahtist kappi, kuhu paigutasime kor­ vid, mis ei olnud koos mööbliga tel­

Vaata lähemalt: www.pankrotivara.com ja www.laohind.ee

litud. Väga rahul oleme sellega, et koos köögimööbliga pakuti võima­ lust soetada tehnika, mis tegi kogu tellimise meie jaoks lihtsaks. Samu­ ti pean ära märkima head nõuanded, mida saime palkmaja iseärasuste la­ hendamiseks (nt takune nöör töö­ tasapinna liistuks jms). Ühesõnaga, tulevikus me mõttetult aega ja ener­ giat ei raiskaks, vaid pöörduksime kohe Noblessa poole.

Voodite hinnad al 61 €.

Riina, Tallinn Äärmiselt rahul olen Noblessa põh­ jalikkuse ja asjalikkusega. Võitle­ sin jõuliselt iga ülekulu vastu, kuid olen rahul kõigega, mida firma töö­ tajad siiski valida soovitasid. Tänu­ lik olen kompleksse tehnikatarne ja eriti tööpinna valgustuse eest, mil­ lest oleksin kergekäeliselt loobunud. Kööki kasutades tajun pidevalt – see on kvaliteet! Teinekord valiksin aga suurema valamu. Timm Rannu Noblessa, Saksa kvaliteetköögid, www.noblessa.ee

107 € Naride hinnad al 76 €.

SMART KID tel 5362 4507 5636 3015

Smart Kid – multifunktsionaalne mööbel, sobib lastele vanuses 0–10 aastat.

www.adensen.eu

Sooduskampaania hind

EE kodu

EE kodu

Väljaanne valmib koostöös erinevate firmadega. Toimetaja: Anneliis Aunapuu, anneliis.aunapuu@ekspress.ee Reklaam: Margus Tinkus, margus.tinkus@lehed.ee, tel 669 8271

EE lisade juht: Piret Tamm, piret.tamm@lehed.ee Kujundus: Advig Stahl Väljaandja: AS Eesti Ajalehed Trükk: AS Printall

14

KOOSTÖÖPARTNERID Oriens OÜ, Codan Forsikring Eesti filiaal, Noblessa Koltsi Kaminad, VELUX Eesti OÜ, Santora Consulting OÜ

alates

150 eurost! 15


EE KODU märts 2011  

EE lisa EE KODU (märts 2011)