Page 1

16. veebruar 2012

Tõlketeenuse hind alates 10 € lehekülg


usesoft

Tarkvarakoolitus lisab ettevõttele konkurentsieelist.

Tarkvara saab rohkem tulu toota

Valdkondi, mis nõuavad joonestusoskust, on palju – arhitektuur ja sisekujundus, ehitus, toru- ja elektritööd... Õige tarkvara arukas kasutamine teeb joonestustöö ja selle esitlemise tunduvalt kergemaks. Anne-Mari Alver

“T

ehnoloogia rakendamine projekteerimise valdkonnas on ebaühtlasel tasemel,” räägib firma Usesoft koolitusjuht Urmas Uuslail. “On neid, kes joonestavad käsitsi; on kahemõõtmelisi jooniseid tegevaid spetsialiste; on kolmemõõtmelisi tegevaid; on neid, kes kasutavad oma ideede edastamiseks visualiseerimist ja animatsiooni; on ka neid, kes proovivad rakendada projekteerimise tulevikutehnoloogiat – BIMi ehk ehitise informatsiooni modelleerimist. Õige tarkvara kasutamine loob aga arvestatava konkurentsieelise.” Eesti Äritarkvara Liidu eelmisel aastal korraldatud uuringust selgub, et valimisse kuulunud 2400st ehitusliku projekteerimisega tegelevast ettevõttest kasutab projekteerimistarkvara 83%. Enamasti on Eesti ettevõtted soetanud üldjoonestamiseks mõeldud tarkvara AutoCAD LT või AutoCADi. “Peamine erinevus BIMi tarkvara ja kas või näiteks AutoCAD LT vahel on see, et tasandilise joonestamise asemel tegeled ehtsate 3D-mudelitega – ehk hoonet modelleeritakse sellisena, nagu ta on, mitte ei püüta temast tekitada 2D-joonist, et selle abil siis hoonet kirjeldada,” selgitab Urmas Uuslail. Tarkvara olemas, kasutusel aga mitte Urmas Uuslail märgib, et paljudes Eesti ettevõtetes on olemas tarkvarapaketid, mis sisaldavad ka BIMi tarkvara nagu Revit, aga kasutusel on siiski paketis samuti sisalduv AutoCAD. See tähendab, et ettevõtetel on tehnoloogiline valmidus BIMi tarkvara kasutamiseks, kuid puuduvad oskused. Võib öelda, et litsents ehitise informatsiooni modelleerimist võimaldava tarkva-

2

KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

Autodeski ametlik koolituskeskus aastast 1998

raga töötamiseks on Eestis sadadel ettevõtetel, praktikas on selle kasutusele võtnud aga umbes kümnendik neist. Tarkvaraga töötava inimese koolitamine annaks firmale olulise lisaväärtuse – juba ostetud tarkvara leiaks mõistliku kasutuse ning hakkaks ettevõttele lisaväärtust tootma. 20 aastat koolitusi “Usesoft on pakkunud selle tarkvara koolitusi 1991. aastast alates. Oleme maailma suurima tarkvaratootja Autodeski ametlik koolituskeskus Eestis. Hetkel pakume kursusi nii alustavatele joonestajale 2Ds kui ka edasijõudnutele 3Ds , õpetame visualiseerimist ja ka BIM-tarkvara,” tutvustab Urmas Uuslail. Usesofti koolituskeskuses käivad end täiendamas igal aastal väga paljud spetsialistid eri valdkondadest. Aastas on õppijaid umbes tuhat. Peamiselt saadavad oma spetsialiste koolitusse projekteerimisega tegutsevad ettevõtted, koostööd tehakse ka Eesti Töötukassaga. Kui viis-kuus aastat tagasi oli enamik AutoCADi alg- ja põhitaseme õppijad, siis nüüd on see suhe pooleks: pooled on algajad ja pooled edasijõudnud. Õppima on oodatud kõik, kel valdkonna alusteadmised olemas. Projekteerimist Usesoftis ei õpetata, siinsete spetsialistide teema on projekteerimistarkvara kasutamine. Samuti võiks tarkvarakoolitusse tulijal olla selge arvuti tavapärane kasutamine. Nagu kõigi alade puhul, algab ka tarkvarakoolitus algusest – esmaseid oskusi omandamata ei saa edasijõudnute töömaale. Praegusaja konkurentsi vaadeldes on selge, et tänasel päeval on AutoCADi oskamata projekteerimise valdkonnas hakkama saada peaaegu võimatu. Konkurentsieelist pakub aga uute tehnoloogiate – nagu BIM – õppimine.


Elukestev õpe kui elufilosoofia Marika Kuldjärv on üks neist õnnelikest inimestest, kel õnnestus leida unistuste töö, millist ta oli soovinud. Greta Kaupmees

M

arika töö kohta võiks lausuda rea kiidusõnu – töö, milles jätkuks eneseareng; töö, mis oleks enese piire proovile panev; töö, mille vilja maitseb keegi, kes vajab sind enese toimetuleku toetamiseks; töö, mis oleks seotud lastega. Selleks tööks on käitumisprobleemidega noorte sotsiaaltöötaja. Velskriametist psühholoogiani Teismelise eas polnud Marikal aimugi, kelleks saada tahab. “Küllap seetõttu oligi üpris ükskõik, kelleks vanemad otsustasid mind õppima suunata. Leiti, et Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi kutse omandamine on küllalt hea tütarlapsele.” Läbi velskri kutse pidi lähemalt omandama ka inimese anatoomia ja füsioloogia. “Eks see viimane puudutas mind ju isiklikult – mina ja minu füsioloogia- ning paelus vägagi. Alles aastakümneid hiljem, kui sain lõpuks teada, kelleks mina tahan saada, leidsin, et anatoomia-füsioloogia kulus vägagi ära järgnevas õpivaldkonnas ehk psühholoogias.” Marika omandas psühholoogia BA kraadi koolis Akadeemia Nord. Õpingutega paralleelselt käis ta NLP (neuro-lingvistiline programmeerimine) teraapiat õppimas, mis omakorda kinnitas teada saamist keha ja meele ühendusest ning koosmõjust. Möödunud aasta kevadel jõudis ta metameditsiinini, milles hetkel toimub diplomiõpe ning sügisel asub ta rahvusvahelist sertifikaati taotlema. Marika on omandanud ka kvantpuudutuse kutsetunnistuse. Daam leiab, et kõik need oskused-teadmised vaid täiendavad teineteist ja on vajalikud inimese holistilisel käsitlemisel. “Tihtipeale olen kogenud, et kui minu poole pöördub klient, siis mida enam mu “tööriistakastis” vahendeid on, seda suurem on võimalus aidata. “ Sestap leiabki Marika, et oluline on elukestev õpe – sihipärane enesetäiendamine, oma tööriistakasti täitmine, et oleks võtta, kui vaja. Marika peab elukestvat õpet ka eluviisiks ehk filosoofiaks, mida defineerib nii:

enesearendamine, maailmapildi avardamine, enesekese tugevdamine ja vabanemine toovad rahulolu. “Kõik see paelubki õppimise juures kõige enam. Lisaboonuseks alati leiad õpingute käigus üha uusi ja uusi põnevaid persoone oma ellu, kes vaid rikastavad su päevi.” Seitse last ja karjäär Küsimusele, kuidas on võimalik oma tööalast karjääri planeerida seitsme lapse kõrvalt vastab Marika küsimusega: “Mis siin siis nii ilmvõimatut on?! Täpselt nii nagu ilma lastetagi – istud, pead plaane, viid ellu, pead jälle plaane, viid jälle ellu. “ Kerides tagasi ajaliini ja meenutades, mis julgustas teda asuma taaskord õppima, tagasi minema tööturule – oli ta ju 11 aastat järjest kodune – oli see, et lapsed olid arenenud emotsionaalselt ja psühholoogiliselt selliseks, et Marika sai neid usaldada teades, et mõningane väheMaarika Kuldjärv on nenud tähelepaelegantselt ühendanud nu, mis kaasneb töö, pideva õppimise tööle ja õpinguning emarolli. tele asumisega ei vii tasakaalust välja ei lapsi ega perekonda tervikuna. “Kuigi siis ei planeerinud ma mitte midagi, läksin lihtsalt kaasa oma äratundmistele. Täna planeerin, see on tõsi. “ Lähiajal on naisel plaan avada oma praksis, kus saab vastavalt kliendi vajadusele rakendada teadmisi ja oserakogu kusi psühholoogi ning tervisenõustajana. End täiendada soovib ta rahva- ning idamaade meditsiini suunas. Marika tulevikunägemus endast on selline: maakodus elav vanamemm, selline jätkuvalt pisut lapsemeelne, terve ihu ja hingega oma lapsi, lapse-lapse-lapsi elutarkustega koogiteol tüütav ja õhtuti külaeitedega ning mõne kobedama taadigagi lõkkepaistel “Olid ajad....” – memuaare heietamas. Oma lastele õpiteel eeskujuks olles toonitab Marika alati: kui on teadmine, kelleks tahad saada, siis vii see julgelt ja sihipäraselt ellu, ükskõik, millal see äratundmine ka ei teki. Õiged asjad leiavad su juurde ise tee, kui kuulad oma sisehäält. Ja kui sul täna ei olegi veel seda äratundmist, siis küllap sa lihtsalt ei ole veel selleks valmis. Oma teekonda õppurina pole iial hilja alustada – oleme iseenda jaoks täis üllatusi.” KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

3


Ema õppima, laps mängima

Veebikeskkond kursused.ee annab ülevaate iluteenindusega seotud kursustest ning kutsub lapsi linna soodsaimasse lastehoidu, annab teada selle keskkonna looja ning Eesti Lastekaitse Liidu vanemate kogu liige ja World Hairdressers’ Organization Estonia president Aimar Karu.

K

õigile neile, kes soovivad õppida mõnd inimeste kaunimaks tegemisega seonduvat eriala, on kursused.ee keskkonnas terve rida mitmesuguseid kursusi ja koolitusi. Valida saab tasemeõppe ja kvalifikatsioonikursuste vahel, õppida võib enese lõbuks või uue ameti omandamiseks. Eesti Teeninduse Erakool annab võimaluse õppida juuksuriks ja kosmeetikuks, maniküüri ja pediküüri tegemist ja küünetehnikutööd, jumestamist ja grimeerimist ning massaaži. Eesti Iluteeninduse Erakool on tegutsenud juba peaaegu kümme aastat. Koolil on Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi väljastatud koolitusload järgmistele kutseõppe õppekavadele: juuksur ja küünetehnik. Eesti Iluteeninduse Erakooli suur tugevus on selle programmid ja õppekavad. Kool on International Cosmetology Schooli ja Organisation Mondiale Coiffure Schooli liige. Rahvusvaheline diplom annab soovijaile võimaluse töötada kõigis Euroopa riikides.

4

KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

aimar karu

Juuksuriõpilane Sandra Loit Koolimiss 2011 ettevalmistustel.

Lisaks rahvusvahelistele programmidele saab Eesti Iluteeninduse Erakoolis õppida ka riikliku õppekava alusel. See annab õppijaile näiteks võimaluse võtta õppelaenu. Hea koostöö on Eesti Näituste, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove, “Naistemaailma” saate, Eesti Ekspressi, Teeviida messi, Lastekaitse Liidu, Eesti Töötukassa, Intercoiffure Mondiale’i, World Hairdressers’ Organizationi – OMC, Eesti

Koolimissi ja paljude teiste mõjukate organisatsioonidega. Koolitused ja praktika Eesti Iluteeninduse Erakool rõõmustab nii õpilasi kui ka õppesalongi kliente varasemast märksa avaramate ruumidega. Tänu sellele, et kool tegutseb kahes eraldi majas – lisaks senistele Tartu maanteel asuvatele ruumidele ka Õismäel –, on kahe teooriaklassi asemel kasutusel viis, lisaks veel suur saal juuksurite õppeklassina. Eesti Teeninduse Erakool pakub lisaks veel koolitusi ärikorralduse ja kodumajanduse teemadel. Kuna erakoolis on olemas korralik köök, saab tellida ka kokanduskursusi. Samuti korraldatakse koolitusi sekretäridele. Kõigi iluga seotud koolituste ühiseks nimetajaks on kvaliteetsed töömaterjalid. Head vahendid tagavad ka head tulemused – see võimaldab pakkuda tasemel teenust õppesalongis ning leida tulevikus endale väärikas töökoht või asutada oma ettevõte. Edu tööjõu-

turul aitavad lisaks omandatud erialaoskustele saavutada ka koolides jagatud teadmised ettevõtlusest ja psühholoogiast. Õppesalong on suurepärane võimalus saada heal tasemel juuksuri- ja kosmeetikuteenust väga sõbraliku hinna eest. Stiilsed tantsukursused Õismäel, Eesti Iluteeninduse Erakooli ja Eesti Teeninduse Erakooliga samas majas tegutseb ka Tallinna Kaunite Kunstide Kool. Tantsuhuvilisi ootab seal peegelseintega avar tantsusaal, kus toimuvad pidevad treeningud hiphopist ja breigist klassikaliste tantsustiilideni. Noortele ja lastele suunatud huvikool pakub mitmete muude ringide-trennide hulgas ka uudset ja põnevat liikumistreeningut vogueing, mis on mõeldud neile neidudele, keda huvitab tulevane modellikarjäär. Õpetatakse nii lavalist liikumist kui ka muud vajalikku, et tulevikus casting’utel ja esitlustel edukas olla.

Soodne lastehoid Üks suurepärane aeg edasi õppimiseks on lapsehoolduspuhkus – tööle minek viiks ema tihti perest liiga kauaks eemale, kursustel käimine aga on hea võimalus vaim värske hoida ning tööturule naasmiseks uusi võimalusi leida. Ülalkirjeldatud koolide-kursustega samas majas avab selle kuu keskel uksed lastehoid Perekeskus, kuhu võib koolitusse tulles lapsukese pühendunud lapsehoidjatele usaldada. Lastehoid on avatud ka neile, kes ise samas majas koolis ei käi. Lastehoiu kuumakse (5päevase nädala korral) on 249 eurot kuus, lepingu saab sõlmida ka osaajaga lastehoius käimiseks. Kehtivad kõik Tallinna ja ümbritsevate omavalitsuste soodustused. Lastehoid plaanib alustada tegutsemist Hea Alguse lapsekeskse metoodika järgi. Lastehoiu sisustus on loodussõbralik, mänguasjad jätavad ruumi arenevale fantaasiale, lisaks ootab lapsi mõnus ja turvaline õueala.


kõrgem sõjakool

• Kursusele kandideerimise eelduseks on omandatud kõrgharidus ning vanus kuni 35 eluaastat. Meestel peab olema läbitud ajateenistus ning naistel sõduri baaskursus Kaitseväes või Kaitseliidus. • Sisseastumiskatsetel tuleb sooritada inglise keele test, üldfüüsiline test ning kutsesobivusvestlus. • Õppuritele on tagatud igakuine ametipalk vähemalt 485 eurot, tasuta majutus, riietus ning arstiabi. • Tsiviilõppeained saab sobivusel üle kanda kõrgkoolis juba läbitud sarnaste ainete eest. • Õppima asumise eelduseks on Kaitseväe lepingulisse tegevteenistusse astumine. Vaata lähemalt: www.sojakool.ee/tule-oppima.

Nooremohvitseride kursuse õppurid ühtlustamiskursuse lõpurännaku kontrollpunktis.

Sõjakoolis saab ühe aastaga ohvitseriks

Juba kolmandat aastat on kõrgharidusega noortel võimalik alustada ohvitserikarjääri Eesti Kaitseväes, asudes õppima aastasele noorem­ ohvitseride täienduskursusele Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis. Karl Salum, Kapten, KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli nooremohvitseride kursuse ülem

T

änavu augustis maa- ja mereväe suunal õpinguid alustavatele kursuslastele annab president edukal lõpetamisel nooremleitnandi auastme ning nende teenistus jätkub maaväes või mereväes. Varem lennuakadeemia lõpetanuil on võimalik pärast maaväe õppesuuna läbimist minna teenima õhuväkke. Rõhk sõjalisel väljaõppel Nooremohvitseride kursuse õpe kattub suures osas Kõrgema Sõjakooli kolmeaastase põhikursuse õppega ning ei sõltu kursuslaste eelnevast akadeemilisest valdkonnast ja erialast. Et õppuritel on kõrgharidus juba omandatud, siis on õppekavas “tsiviilaineid” üsna vähe ja peamine rõhk on sõjalisel väljaõppel. Reaalainetest käsitletakse kõrgemat matemaatikat ja inseneriõpet, humanitaarainetest õpetatakse juhtimist ja õigust ning sõjaajalugu ja julgeolekupoliitikat. Nende ainete kattuvus põhikursuse õppekavaga on vajalik selleks, et nii kolme- kui ka üheaastase kursuse lõpetanud ohvitserid oleksid teenistusse minnes teadmiste ja oskuste poolest võimalikult sarnasel tasemel. Sarnaselt põhikursusega peavad ka nooremohvitseride kursuse õppurid läbima enne õppekava algust ühtlustamiskursuse – viienädalase metsalaagri, mille käigus kordavad õppurid üle sõjalised põhiteadmised kuni jao tasemeni, aga õpivad lisaks ka uusi. Sõltumata varasemast teenistuskogemusest ja väljaõppest on ühtlustamiskursus

kõigile kohustuslik ning seda läbi tegemata edasi õppima ei pääse. Et nooremohvitseride õpe kestab ainult ühe aasta, on kogu õppetsükkel intensiivne ja täidetud enamjaolt kontakttundidega. Kuid see on ka piisavalt vaheldusrikas, sest ühe aasta jooksul läbivad kursuslased sama sõjalise väljaõppe nagu põhikursuse kadetid mitme aastaga. Mõnes mõttes annab see nooremohvitseride kursuse lõpetanule ka teenistusse minekul teatava eelise, sest kõik vajalikud teadmised ja oskused on värskemalt meeles. Samas ei saa nooremohvitseride kursuse õppurid erinevalt põhikursuslastest sooritada lõpetamise eelset teenistuspraktikat väeosades. Teenistusväljavaated Kaitseväe jaoks on põhikursuse ja nooremohvitseride kursuse lõpetanud ohvitserid ühesugused, seda nii teenistuse kui ka edasise väljaõppe mõttes. Nooremohvitseride kursuse lõpetajad asuvad reeglina pärast kursuse lõpetamist teenistusse jalaväeüksustesse ajateenijate rühmaülemana. Kolme aasta jooksul tuleb neil läbida ka viiekuuline erialakursus, et saada side-, logistika-, pioneeri-, õhutõrje-, suurtükiväe- või jalaväeohvitseri kvalifikatsioon. Konkreetse eriala valik sõltub nii väeosade kui ka Maaväe vajadustest, kuid arvestatakse ka isiklikku soovi ja eelnevat kvalifikatsiooni (sh ka erialast kõrgharidust). Võimalusi täienduskoolitusteks on nii Eestis kui ka välismaal. Näiteks üks esimese nooremohvitseride kursuse lõpetanutest õpib praegu Ameerika Ühendriikides sõjaväepolitsei erialakursusel. Teenistus jalaväerühma ülemana on noorele ohvitserile parim viis alustada sõja-

väelist karjääri – see õpetab kõige paremini reaalselt alluvaid juhtima ning nende igapäevaprobleemidega tegelema, viies samal ajal ellu ka väljaõpet, nii klassiruumis kui ka välitingimustes. Rühmaülema töö kulmineerub igal aastal maikuus õppusel Kevadtorm, kus tema koolitatud ja juhitud rühm näitab ennast eri lahingutegevuse harjutustel kompanii koosseisus. Rühmaülema ametis omandatud juhtimis- ja suhtluskogemused on hea vundament teenistusele hilisematel kõrgematel ametikohtadel. Õppurite taust ja sihtgrupp Senise kogemuse põhjal jagunevad nooremohvitseride kursuse õppurid oma taustalt kaheks. Esmalt on siin teenistuse käigus kõrghariduse omandanud allohvitserid, kes otsivad väljakutseid jätkamaks oma kaitseväelist karjääri ohvitserina. Teisalt on siin tsiviilist tulijad, kes on pärast ajateenistuse läbimist lõpetanud tsiviilkõrgkooli ja töö-

tanud muudes eluvaldkondades. Samas on neil säilinud sügav huvi riigikaitsealase tegevuse vastu ning paljud neist on aktiivsed kaitseliitlased. Üheaastase ohvitserikursuse avamine on neile heaks võimaluseks omandada ohvitseri elukutse ja tulla Kaitseväkke teenistusse. Sõjakool ootab aastasele nooremohvitseride kursusele nii tänavusi ülikoolide lõpetajad (sh magistrante) kui ka varasematel aastatel lõpetanuid, kes ei ole tööturul veel kanda kinnitanud või sooviksid vahelduseks teenida Eesti riiki veidi teistmoodi. Pakub ju vähemalt nelja-aastane teenistus Kaitseväes, mille jooksul on noorel ohvitseril kümneid alluvaid, muljetavaldavat täiendust igaühe CVsse ja on tulevastel töövestlustel tugev argument. Ohvitserid (ka reservis) on reeglina kohusetundlikud, distsiplineeritud ja oskavad inimestega hästi suhelda – seega tõsiseltvõetavad juhid, kes löövad läbi ka tsiviilelu ametikohtadel.

kuulutab välja vastuvõtu 2012/2013. õppeaastaks

bakalaureuse- ja magistriõppe muusika, muusikapedagoogika ja lavakunsti erialadele, magistriõppe kultuurikorralduse ning doktoriõppe muusika ja teatrikunsti erialadele. Dokumente võetakse vastu 12.–26. juunini tööpäeviti kell 10–16 Rävala pst 16 ruumis A 103. Sisseastumiseksamid toimuvad 27. juunist 2. juulini. Lähemat infot vastuvõtutingimuste, eksaminõuete ning ettevalmistuskursuste sisu, ajakava ja registreerimise kohta saab EMTA kodulehelt www.ema.edu.ee, telefonidel 6675 709, 6675 762 ning e-posti aadressidel vastuvott@ema.edu.ee ja post@lavakas.ee.

KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

5


“Baarmenid on töölisklassi aristokraadid!” Nii kõlab lööklause legendaarsest filmist “Kokteil”. “Kui teenindamine oleks raha vastuvõtt ja tšeki väljastamine, poleks meil seda lauset ega seda suurepärast rolli,” on teenindajate koolitaja Mart Nurk (pildil) veendunud.

“T

eeninduse sisu on inimlik mõistmine, leidlikkus ja osavus, ning mõte on teenindusel täpselt sama mis näiteks sellel filmil – elamuse pakkumine,” jätkab ta. Teeninduselamuse loomiseks ei piisa investeeringutest materiaalsesse keskkonda. Vaja on veel midagi, mida suudavad pakkuda vaid õigete oskuste ja õige häälestusega professionaalid. “Teenindusettevõtete kaadrivoolavus on suur ning häid inimesi napib ka praegu, üsna suure tööpuuduse perioodil. Kas tõesti pole Eestis sellesse rolli sobivaid inimesi?” küsib Mart Nurk ning vastab ise – kindlasti on, aga tihti pole neil head ettevalmistust ... “Teenindusoskus on anne, mis tuleb endas üles leida ning korralikult tööle rakendada.,” on ta kindel. “Olen arendanud teenindust

6

KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

ja aidanud luua meeskondi, viimati näiteks Komeedis ja Kukekeses. Kõik teenindajaks kandideerijad oskavad rõhutada suhtlemise olulisusust, kuid edu garanteerivad kaks selget asjaolu. Esiteks on muidugi vajalikud konkreetsed praktilised oskused, mis tagavad, et inimene igapäevatööga kohe toime tuleks. Aga veelgi tähtsamad on laiemad teadmised oma rolli mõistmiseks,” jagab Mart Nurk oma kogemust. Lähtudes sellest kogemusest ja praktikute tagasisidest on ta koostöös firmaga Usesoft valmistanud uued teeninduskoolituste programmid kolmel suunal – toitlustus, hotellindus ja saalimüük. Kursused on lühikesed ja intensiivsed. Kõigepealt valgustatakse teeninduse sügavamat olemust ja psühholoogilisi taustu. Seejärel omandatakse need baasteadmised

ja -oskused, mida mainitud elualadel töötades kindlasti vaja läheb. Kõigil kolmel suunal on ühised lõppeesmärgid. Teenindus peab andma elamuse, mis toob kliendi tagasi. Teenindus peab viima müügini. Koolitustele on oodatud nii need inimesed, kes juba töötavad teenindusvaldkonnas ning tahavad oma kvalifikatsiooni tõsta, kui ka need, kes alles õiget eneseteostust otsivad. Võimalik on ka vahepealne variant – näiteks on töötatud mõnes neist valdkondadest hooajatöötajana nüüd aga tahaks sel alal korralikumat karjääri teha. Annete süsteemne arendamine “Meie kursused aitavad nii andeid avastada kui süsteemselt edasi arendada,” kinnitab Mart Nurk. “Kasu on hea teeninduse õppimisest nii töötajatele kui ka tööand-

jatele, seega on meie juurde oodatud nii omal initsiatiivil tulijad kui ka tööandja poolt suunatud. Võimalike osalejate ringi suurendab meie koostöö Töötukassaga.” “Lisaks sellele, et oskustega professionaal pakub ettevõtte klientidele tagasitoova elamuse, suurendab ta ka otseselt oma töökoha käivet ja kasumit, seetõttu peaks tööandja olema mitmekordselt huvitatud, et tema teenindajad on õige koolituse saanud,” räägib ta. “Vähem olulised pole ka töökorralduslikud oskused. Miks on nii, et üks ettekandja suudab teenindada korraga kümmet lauda, teine aga ainult kolme-nelja? Põhjuseks on tihti see, et efektiivsem töötaja on osanud oma tegevuse teadlikult läbi mõelda, see aga võimaldab tal optimaalse ajaga tellimused võtta ja sisestada, saali jälgida, vajadusel kokale pisut abiks olla ning klientidele pakutavat võimalikult hästi selgitada. Ehkki etiketireeglid muutuvad ajas üha vabamaks, on nende teadmine ja töös kasutamine professionaalile siiski ülimalt vajalik. Hotelliteenindajad saavad põhjalikud teadmised hotelli- ja turismiäri toimimise mõistmiseks – ala-

tes terminoloogiast ja lõpetades praktiliste oskustega. Nii võib tööandja kindel olla, et ei pea koolituselt tulnule enam elementaarseid asju õpetama hakkama. Koolitatud saalimüüja on tööandjale aga lausa kullatükk – klientidega oskuslikult suheldes on võimalik läbimüüki silmanähtavalt kasvatada. Kõigi koolituste üks eripära on see, et koolitustegevusse on kaasatud ka oma ala tugevad praktikud – nii on kindel, et õppijad on varustatud reaalsete ning praktikas rakendatavate teadmiste ja oskustega. Osa elukvaliteedist “Püüdlemine hea teeninduse poole on enamat kui ettevõtete vaheline konkurents. Hea teenindusega luuakse oluline osa meie igapäevasest elukvaliteedist ja ekspordivõime kasvust,” on Mart Nurk veendunud. Oma koolituste ühe tugevusena näeb ta seda, et endas teenindajakutsumuse leidnud inimesed viiakse kokku seda hinnata oskavate tööandjatega. “Me aitame tööandjatel luua tingimusi, kus anded tahavad areneda,” ütleb ta. Anne-Mari Alver


Koolituse teema

Aeg, hind

Korraldaja, info

Üldkursused, intensiivkursused, asutusesisesed kursu­ sed, kursused koolinoortele ja seenioritele, kursused üle Eesti, minigrupid, individuaalõpe, keele­õpe välismaal, keeletaseme testimine. Uus! Inglise keele suhtluskursus tasemetele B1–C1. Või­ malik rentida ruume koosolekuteks ja seminarideks Tammsaare Ärikeskuses. TEA Keeltekoolis on sõbralikud hinnad.

Suhtluskeele kursused (6-8 õppijat grupis): inglise, itaa­ lia, norra, rootsi, soome ja vene keel erinevatele kee­ letasemetele. Tööalase suhtluskeele kursused: inglise keel erinevatele keeletasemetele.

Suhtluskeele kursused (4-5 õppijat grupis): eesti, hiina, hispaania, hollandi, kreeka, portugali, prantsuse, saksa keel erinevatele keeletasemetele.

Inglise, itaalia, hollandi, hispaania, prantsuse ja saksa Multi-More’i kursused: auditoorse ja veebi­põhise õp­ pe kombineeritud kursused, erinevad keeletasemed. Li­ saks suhtluskeele tundidele, mis toimuvad üks kord nä­ dalas Multilingua ruumides (6-8 õppijat grupis), saavad õppijad 6 kuud kasutada veebipõhist keeleõppepor­ taali Tell Me More®, mis annab laialdased võimalused iseseisvaks õppeks. Loe lähemalt: www.multilingua.ee

Aeg, hind

Korraldaja, info

õiguskoolitus

Keelekoolitus Inglise, saksa, vene, eesti, prantsuse, soome, itaalia, root­ si, hispaania, portugali, hiina, jaapani, araabia, türgi, läti, leedu, poola, heebrea ja kree­ka keel.

Koolituse teema

aasta ringi 60 ak t / al 258 € + km intensiivkursused: al 80 € + km soodustused püsiklientidele! Tule, õpi ise ja võta sõ­ ber ka kaasa! Veebruar on keeleõppe­ kuu. Firmadele, kes tel­ livad oma meeskonna­ le keeleõppe veebruaris, kehtib soodustus 10%! Tutvu üldkursuste kava­ ga meie kodulehel www.tea.ee.

Tammsaare tee 47, III k 11316 Tallinn tel 626 3113, 523 1119 kool@tea.eu või www.tea.ee koolitusluba 5019 HTM

05.03.-14.06 päevased ja õhtused ajad

Töölepingu seaduse rakenduspraktikat Heli Raidve

22.02 Sokos Hotel Viru konverentsi­keskus (Viru väljak 4, Tallinn) 98 € + km Hinnasoodustused!

Isikuandmete kaitse. Avalik teave Urmas Kukk

07.03 Sokos Hotel Viru konverentsi­keskus (Viru väljak 4, Tallinn) 100 € + km Hinnasoodustused!

Aktuaalset pärimispraktikas Ivo Mahhov

14.03 Sokos Hotel Viru konverentsi­keskus (Viru väljak 4, Tallinn) 90 € + km Hinnasoodustused!

PREISMANN KOOLITUS info ja reg: tel 646 0002 koolitus@preismann.ee www.preismann.ee

Üks rida (kursuse info) koolituskalendris 23 € + km. Tellides vähemalt kolm rida, on logo TASUTA, muidu ühe rea hinnaga. Reklaami tellimine: tel 669 8247, e-post kerli.kiidma@lehed.ee

60 ak t / 325 € + km; veebruaris registreeru­ des 290 € + km 05.03.-14.06 päevased ja õhtused ajad 50 ak t / 300 € + km; veebruaris registreeru­ des 287,50 € + km

al 12.03 60 ak t 242,80 € + km

Pärnu mnt 16, Tallinn tel 640 8540 faks 640 8543 info@multilingua.ee www.multilingua.ee koolitusluba 5314 HTM

www.kursused.ee

14 keelt, individuaal-, Multi-Skype’i, minigrupi- ja grupiõpe nii eraisikutele kui ka fir­ masisese koolitusena. Lisaks keeleõpe internetiportaalis Tell Me More ja kombineeri­ tud kursused „Multi-More”; keeleõpe välismaal, keele­testid ja -konsultatsioonid. Pü­ siklientidele ning Euro<26 ja NPNK-kaardi omanikele soodustused.

arvutikoolitus Komplektkursus – AutoCADi algkursus + põhikursus. Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem Au­ toCADiga kokku puutunud, kuid kellel on vaja selle­ ga töötada ja soov omada tarkvarast ka põhjalikum ülevaade. Läbides alg- ja põhikursuse, peaks osaleja omandama põhilised AutoCADi kasutamiseks vajalikud oskused ning samas saama programmist ülevaate. Meie koolituskalendris on veel järgmised kursused: AutoCADi algkursus 12 ak t (ka vene k­ eeles!) AutoCADi põhikursus 18 ak t (ka vene keeles!) AutoCAD 3D kursus 20 ak t AutoCAD 3D sisekujundajatele 20 ak t Visualiseerimine AutoCADis 12 ak t AutoCADi kursus haljastajatele 20 ak t AutoCADi kursus konstruktorile 20 ak t Revit Architecture’i algkursus 20 ak t Revit Architecture’i jätkukursus 18 ak Autodesk 3ds Max’i baaskursus 20 ak t Autodesk Inventori baaskursus 20 ak t Google SketchUpi baaskursus 12 ak t

Multilingua Keelekeskus OÜ Pärnu mnt 16 10141 Tallinn Tel. +372 640 8540 info@multilingua.ee

27.-28.02; 07.-09.03 480 € + km

VEEBRUARIS REGISTREERUJATELE

240-480 € + km

AutoCAD alg- ja põhikursust ning kursust „AutoCAD haljastajatele” korraldame ka Tar­ tus. Korraldame kursusi rühmadele nii meie ruumides kui ka kliendi­juures. Võimalik tel­ lida tarkvara- ja eraõppekonsultatsioone. Koolitustel osalenud saavad õppematerjalid koos ülesannetega. Vaata lisainfot ja sooduspakkumisi: www.usesoft.ee Usesoft Facebookis: www.facebook.com/usesoft.cad

AS USESOFT Tobiase 8, 10147 Tallinn tel 630 5105 kontakt@usesoft.ee www.usesoft.ee

MÄRTSI

KURSUSED SOODUSHINNAGA!

teeninduskoolitus Toitlustusteenindaja baasõpe. Teenindus­koolitus ini­ mestele, kes tahavad töötada klientidega restoranis, lounge’is või baaris. Kursuse eesmärk on anda edukaks karjääriks vajalikud tänapäeva baasteadmised ja -osku­ sed, mis võimaldavad pakkuda kvaliteetset teenindust ning soodustavad veenvat esinemist töökonkurssidel. Loe lisa: www.teeninduskoolitused.ee

al 05.03 30 ak t, 5 päeva 550 € + 20% km

Hotelli vastuvõtutöötaja baasõpe. Kursus inimestele, kes tahavad töötada majutusasutuse vastu­võtus. Ees­ märk on anda süsteemsed baasteadmised ja -oskused, mis võimaldavad kiiresti kohaneda ja hästi töötada eri­ nevat tüüpi majutusasutuste vastuvõtus. Täiendada teadmisi ja oskusi, võimaldamaks edukalt kandideerida tööle ka kõrgeid rahvusvahelisi standardeid järgivates­ se hotellidesse. Loe lisa: www.teeninduskoolitused.ee

al 12.03 40 ak t, 5 päeva 775 € + 20% km

MART NURK KOOLITUSED OÜ koostöös Usesoft ASiga www.teenindus­koolitused. ee

EESTI HIINA HISPAANIA HOLLANDI INGLISE ITAALIA KREEKA NORRA PORTUGALI PRANTSUSE ROOTSI SAKSA SOOME VENE Registreeru kursustele kodulehel

www.multilingua.ee KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

7


Iseseisev keeleõpe arvuti ja õpetaja abiga Multilingua Keelekeskuses on kasutusel üle maailma tunnustatud Tell Me More keeleõppeportaal, mis võimaldab veebipõhiselt õppida inglise, itaalia, hispaania, hollandi, saksa ja prantsuse keelt. fotod multilingua

Anne-Mari Alver

Veidi Tell Me More’ist

J

elena Eidel õpib praegu Multilinguas inglise keele Multi-More kombineeritud kursusel ning kinnitab, et talle see õppevorm meeldib. “Mulle sobib selline iseõppimine. Teen tavaliselt tunni teemadel kodutööd ära ja siis valin veel programmis ka lisaülesandeid ja -teemasid. Minule isiklikult sobib selline suur iseseisva töö maht. Mulle meeldib, et saab harjutada kuulamist ja hääldamist, sest tavalistel kursustel saab kuulamise ja rääkimisega ainult tunnis tegeleda. Selline kursus sobib inimesele, kes ei saa töö pärast regulaarselt kursustel käia. Pean tunnistama, et Tell Me More’is on head audioülesanded. Minu probleemiks oli see, et grammatikat ma teadsin, aga mul polnud julgust rääkida. Aga Multi-More kursusel sain lisaks tunnis suhtlemisele veel ka iseseisvalt lauseid ja hääldusi Tell Me More’is harjutada ja nii tuli ka julgust juurde. Kuigi olen kursusel käinud alles kaks kuud, näen juba tulemusi ja kasutan ka tööl juba rohkem ja julgemalt keelt ja neidsamu väljendeid, mida juba õppinud olen. Kolm head õppimisvõimalust Multilinguas saab Tell Me More õpiportaali keeleõppeks kasutada kolmel viisil – iseseisva õppena, distantsõppena õpetaja toega ning kombineeritud kursusena MultiMore. Kõiki neid tutvustab Multilingua Keelekeskuse turundusjuht Saskia Undusk. Iseseisva õppe korral soetab õppija endale portaali 6-kuulise kasutusõiguse ning tegeleb keeleõppega täiesti iseseisvalt. Õpikeskkonnas saab testida oma keeletaset, määratleda oma keeleõppeeesmärgid ja huvipakkuvad teemavaldkonnad ning selle põhjal koostab programm automaatselt ka vastavad õppekavad. Tegeleda saab kõikide keeleõppe osaoskustega nagu rääkimine (dialoogid arvutiga, häälduse harjutamine jms), kirjutamine, kuulamine ja lugemine. Programmis on automaatne vigade-

• Rahvusvaheliselt palju tunnustust pälvinud Tell Me More Online on hetkel kaasaegseim veebipõhine keeleõppelahendus, mis ühendab endas interaktiivsed tipptehnoloogiad nagu kõnetuvastus ja suulise kõne analüüs, videod, rollimängud, vahetu tagasiside õppetegevusele jpm.

Tell Me More portaalis saab keeleõppega tegeleda endale sobival ajal.

• Maailma juhtiva keeleõppetarkvara arendaja Auralogi poolt välja töötatud Tell Me More tugineb laialt tunnustatud kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, mis rõhutab suhtlemise tähtsust ning keele rakendamist elulistes olukordades, mitte lihtsalt mehaanilist sõnavara omandamist. • Tell Me More’ i on keele õppimisel kasutanud juba üle 7 miljoni õppija üle maailma. Auralogi uuringutele tuginedes on rohkem kui 94% seda seni kasutanud õppijatest näidanud keeleoskuse arengut ning jäänud selle portaali poolt pakutud võimalustega rahule.

Keeleõppe toetamiseks pakub portaal erinevaid lisafunktsioone, mis võimaldavad teil näiteks heita pilgu grammatikale, hääldusele jms. Samuti võimaldab programm saata e-kirja oma õpetajale.

Kõneanalüüs: Programmis on põhjalikult välja arendatud kõne analüüs, mis näitab, kui sarnane on õppija hääldus võrredes emakeele rääkijaga.

parandus nii, et kohe näeb ära ka oma tugevad ja nõrgad kohad. Tell Me More’i kasutamine on lihtne ja õppimine on kaasahaarav ning interaktiivne, sinna võib ennast tundideks unustada, sest rutiini ei teki, kuna erinevad harjutustetüübid va-

helduvad (kokku on seal 39 erinevat tüüpi harjutust. Samas saadab programm ka automaatseid meeldetuletusi meilile, kui õppija pole nädala aja jooksul portaal üldse külastanud. Samuti koostab ka kuuraporteid, kus saab hea ülevaate oma

õppeprotsessist. Selline õpe on hea valik siis, kui õppijale sobib ja meeldib selline iseseisev tegutsemine. Distantsõpe õpetaja toega tähendab, et lisaks iseseisvale õppele saab juurde võtta ka õpetaja, kes siis vastab programmisiseselt õppija küsimustele ning samuti saadakse lisaks individuaaltundides kokku, et ka suhtlemist arendada. Õpetaja aitab motivatsiooni hoida ja samuti saab temaga ka spontaanset vestlust arendada, mida arvutiga dialooge pidades pole võimalik teha. Kombineeritud kursus MultiMore koosneb traditsioonilistest suhtluskeele tundidest grupiõppes Mutlilinguas kohapeal ning iseseisvast tööst Tell Me More portaalis. Selline kursus on tulemuslik, kuna tavapärasest suurem kodutöö maht aitab õpitut kinnistada, samas saab kõiki keeleõppe osaoskusi arendada võrdselt, tähelepanuta ei jää näiteks kirjalik osa, mida suhtluskeele tundides pole sellisel määral võimalik arendada. Ning lisaks saab sellisel kursusel keskenduda vaatamata grupiõppele siiski tavapärasest rohkem individuaalsetele eesmärkidele, mida portaal võimaldab. Õppida saab ajast ja asukohast sõltumata Veebipõhine õpe sobib inimesele, kellel ei ole võimalik keeltekoolis regulaarselt kohal käia, et kursusel osaleda. Õppimisega saab tegeleda ajast ja asukohas sõltumata.

Toimetaja Anne-Mari Alver Keeletoimetaja Katrin Hallas Kujundaja Tuuli Prees Väljaandja AS Eesti Ajalehed Projektijuht Kerli Kiidma kerli.kiidma@lehed.ee, tel 669 8247 8

KoolitusEkspress 16. veebruar 2012

Samuti saab valida teemasid vastavalt keeleõppevajadusele ja huvile. Samuti saab tegeleda ka häälduse harjutamisega, kuna näiteks Tell Me More’is saab oma lauseid salvestada ja seda hääldust siis ka analüüsida. Tavaõppes on kodutööd üldjuhul minimaalselt, põhiline õppimine toimub tunnis, kuid nüüd on õppijal võimalik kursuselt veelgi enam kasu saada, sest iseseisva õppe võimalused on tavapärasest mahukamad ja ka kaasahaaravamad, et rutiini ega igavust ei teki. Miinuseks võiks nimetada selle, et kui veebipõhiselt õppida täiesti üksi ilma õpetaja toeta, siis võib motivatsioon mõne aja pärast langeda ja pole kedagi, kes seda üleval hoiaks. Samuti kui niimoodi omaette arvutiga dialooge pidada ja kirjalikku keeleoskust arendada, ilma et suhtluskeele tundides käiks, siis ei pruugi see tagada rääkimisjulgust ja ladusat kõnet, kuna seda saab arendada siiski ikka teise inimesega suheldes. Aga neid miinuseid aitab muidugi korvate see, kui võtta programmi lisaks ka suhtluskeele tunde ja olla ka reaalselt õpetajaga kontaktis, kes ka motivatsiooni hoiab ja järjepidevust tagab. Tell Me More’is on õppekavasid kõikidel keeletasemetel. Siiski võib öelda, et rohkem kasu saab sellest siis, kui mõningane keeleoskus on juba olemas.

KoolitusEkspress (veebruar 2012)  
KoolitusEkspress (veebruar 2012)  

Eeesti Ekspressi lisa KoolitusEkspress (16. veebruar 2012)

Advertisement