Page 1

24. november 2011

kool m천isas

s채채stlik segisti

p채ikesesoojus

kamin salvestama


Uus & huvitav

Uudse Tece dušivee äravoolu­ renni olemasolu võib vannitoa­ kasutajale täielikult mõistatu­ seks jääda. Rennid on peide­ tud kivipinna alla ning vesi ko­ guneb neisse kiviplaatide vahe­ dest. Dušinurga servadesse pai­ galdatavate rennide neelamis­ võime on piisav ka moodsa va­ lingudušisegisti veehulga puhul. Märkamatuks teeb renni see, kui katteliistuks kasutada põran­ da enese materjali. Ent saada­ val on ka roostevabast terasest restid, augustuse disain värske­ ilmeline ja variantiderikas. Uurige lähemalt: www.tece.ee Delikaatne äravool

Arhitektuur intensiivravis Kindlasti olete märganud, et hoonete külge sigineb tänapäeval tehnilist riga-räga, mis arhitekti visiooni tublisti rikuvad. Plekist torud, kastid, konditsioneerid, soojuspumbad... Nagu ei suudaks hooned enam teisiti elada kui seadmete abil, mis täidavad elutähtsat funktsiooni. Justkui ripuks majal küljes kunstneer ja -kopsud. Vahel ongi arhitektuur lubanud tehnikal võidule pääseda, kõik teavad ju „pasuna-­ arhitektuuri”, Pompidou keskust Pariisis (Piano & Rogers). Tallinnaski võib leida mõne näite, kus torudest on kunst saanud. Enamasti peetakse ventilatsiooniseadmeid aga risustavaks. Mõni arhitekt on neist siiski juba võitu saanud: viinud agregaadid pööningukorrusele või maa alla või loonud neile omaette hoonemahu (Foorum/Grossschmidt, Nordea/Urbel). Kuid konditsioneerid-soojuspumbad lisatakse hoonetele sageli hiljem, enamasti mitte organiseeritult, vaid ükshaaval. Seetõttu jäävad need välisseinale tolknema. Ehk lõpetab arhitektuur kommunikatsioonide üle imestamise ja suudab need alla neelata. Inimese näitel – selle asemel, et südamestimulaator paunaga selga võtta, siirdatakse see naha alla. Anneliis Aunapuu

Täna avatakse Disaini- ja Arhitektuurigaleriis (Pär­ nu mnt 6, Tallinn) näitus „Veneer MG”. Maile Grün­ berg töötas aastaid Tallin­ na vineeri- ja mööblivabri­ kus, Lutheri-aegse eesrind­ liku vineeritootmispäran­ di jälgedes. Võideldes seal disaini koha eest tootmis­ protsessis, suutis ta mass­ toodangu kõrval ka eksperi­ mentaaltaieseid luua. Nüüd on ettevõte Aja Nägu otsustanud koos Mailega taas painuta­ tud kasevineerist esemeid tootma hakata. Näitus, kus on nii va­ nu hitte kui ka prototüüpe, jääb avatuks 14. detsembrini. Maile Grünbergi vineerinäitus

Vahvat kokkupandavat Hel­ mi Arraku disainitud vineer­ korvi Muki toodab Putka OÜ. Küsige Lutheri Stuu­ diost. www.lutheristuudio.ee

Kõrvadega korv jalgrattale

EE kodu Väljaanne valmib koostöös erinevate firmadega. Toimetaja: Anneliis Aunapuu, anneliis.aunapuu@ekspress.ee Reklaam: Olavi Värk, olavi.vark@lehed.ee, tel 669 8236 EE lisade juht: Piret Tamm, piret.tamm@lehed.ee Kujundus: Advig Stahl Väljaandja: AS Eesti Ajalehed Trükk: AS Printall

3

Liisa Kuusiku disainitud puidust lauaplaat on ühtlasi pusle, mil­ le lahendamiseks on kümneid eri võimalusi. Mäng võib võtta aega kas 2 minutit või 2 tundi. Kui pusle koos, võib sellele kohvi serveerida. Küsige äsja üheaastaseks saanud Lutheri Stuudiost. Meiegi poolt stuudiole palju õnne! Mängu- ja kohvilaud

KOOSTÖÖPARTNERID Oras Ltd, Bestair OÜ, Koltsi Kaminad OÜ, UrmAnd Grupp OÜ


mõisakool

Kodanik kasvab koolimajas

E

e s t imaal on hu l g al ise l t mõisa­h ooneid, mis on kohandatud koolimajadeks. Baltisaksa mõisate elutähtsad majandussooned lõigati katki 1919. aasta maareformiga. Mõisasüdamed jäeti omanikele küll alles, aga ilma majandusmaadeta ei toida mõis end ära. Selle ajastu probleeme on asja­ tundlikult lahanud Rootsist pärit ajakirjanik Carl Mothander, kes püüdis kohusetundlikult ülal pidada oma abikaasale kuuluvat Tohisoo mõisa („Parunid, eestlased ja enamlased”, Helsingfors 1943 / Tallinn 1998). Ajalugu näitab, et õiglust on raske jalule seada.

Pole sugugi ükskõik, millises hoones veedab riigikodanik oma lapsepõlve ja kujunemisaastad.

Kool hoiab mõisa elus Pärast sakslaste lahkumist jäid mõisad tühjaks, paljudesse neist rajati peagi koolid. Tänu sellele paljud häärberid üldse alles ongi, ehkki kool pole mõisasüdame äramajandamiseks sugugi kohaseim ettevõte. Siiski on ühiskond suutnud osa neist ilusasti korras hoida. 4

Üks imelisi näiteid on Muuga mõis, kuhu sattusin Ekspressi mõisa­usku autojuhi Hardo soovitusel. Sinna, Carl Timoleon von Neffi 19. sajandi teisel poolel projekteeritud ja ehitatud esinduslikku neorenessanss-hoonesse, mille fassaadidel karüatiidid kaaristuid toetavad, kolisid Muuga põhikooli õpilased juba aastal 1944. Kui haruldases keskkonnas on neil õnnestunud üles kasvada, selgub kooli vilistlastele alles siis, kui nad satuvad mõnesse tavalisse kooli sisse piiluma. Hoones tehti kapitaalremont 1951. aastal, põhjalikult restaureeriti seda aga aastail 1987–1994 ning praegu näeb maja seest lihtsalt suure­pärane välja.

All kindlus, üleval loss Väga suur erinevus, lausa ideoloogiline vahe on hoone alumisel ja ülemisel korrusel. All on toredalt võlvitud laed ja uskumatult paksud müürid (räägitakse, et esimene ehitusmeister arvas ehitavat kroonuvanglat, kuid ehk on müüritised pä-


mõisakool

Lääne-Virumaal asuva Muuga mõisa nime on kirjasõnas märgatud esi­ mest korda aastal 1526 ja siis kuulunud hoone Pirita kloostrile, mõisa nimigi tulenevat munkadest. Hiljem on sellel olnud üheksa­teist oma­ nikku, viimasena kuulus mõis kuni sõjani von Neffidele. Praeguse ede­ va hoone ehitas kuulus portreekunstnik Carl Timoleon von Neff, kes oli Venemaa keisrikoja õuemaalija ja tsaar Aleksander II juures üliheas kirjas. Peterburi kunstiakadeemia professorina oli ta seotud hiiglaslike tellimustega Iisaku ja Kaasani katedraalides, mistõttu veetis ta suure­ ma osa ajast Neevalinnas, viibides Eestis peamiselt suviti. Lääne-Virumaa looduses, mitte kaugel sünnikohast Püssist, leidis von Neff imetletud Itaaliaga võrdset ilu ning ostis 1850. aastal Piira mõi­ sa, et seda kasutada stuudiona. Kümne aasta pärast soetas tema abi­ kaasa Luise lähedusse Muuga mõisa ning kunstnik hakkas sinna häär­ berit ehitama, et kujundada see täiuslikuks kunstiteoseks. Kahjuks su­ ri von Neff Peterburis 1877. aastal enne, kui ta ise oleks selle loomingu tulemust täielikult nautida saanud. Ta on maetud Simuna kalmistule. Mõisad olid von Neffide käes Teise maailmasõjani, hiljem päris nende hiiglasliku kunstikogu Eesti kunstimuuseum. Von Neffid ja Muuga mõis

rit märksa varasemast ajastust) ning teine korrus on rõhutatult suure­ jooneline. Sinna viib kahe kurvameelse marmorlõvi vahelt pikk ja sirge marmortrepp, hoone kohta ehk liigagi uhke, aga põhjusega – see on tsaar Aleksander II kingitus kunstnikule tema teenete eest. Trepist tõustes jõuate saali, kus aste-astmelt kerkib vaatevälja kamina kohal trooniv must-kuldne Madonna lapsega. Kuju mõjub uskumatult ülevana, pärinedes justkui teisest maailmast. Majarahvas, kes on enese kätes olevast varandusest teadlik ja selle üle uhke, selgitab, et taies on loodud märksa suurema hoone jaoks – see on koopia skulptuurist, mis kaunistab teiste hulgas Iisaku katedraali Peterburis.

Ahjud kui skulptuurid Suurepäraselt on säilinud (ja praegugi töökorras) hoone imelised kahhelahjud, õhkkütte lõõrisüsteemid ja kaminad, kuigi hoonesse on juba ammu sisse toodud kesk­küte. Kui allkorruse valged kahhelahjud

näivad olevat raskepäraste võlvidega veidi vastuolus, suutmata otsustada, kumb tähtsam on, siis ülakorrusel on karniiside ja vanikutega kaunistatud ning vaasidega ehitud ahi-skulptuuridel ruumi küll ja küll. Suures saalis on lisaks kaminale neid veel kaks – üks seisab tubase karüatiidi kõrval, kes tänulikult alla soojendaja poole vaatab. Kõrval asuvas rokokoo-saalis, mille seinapaneelide nurki ehivad stukk-kaunistused, on samuti ahi ja marmorkamin, mida kaunistab lillevanikutega malmsüdamik ning messingdetailid. Maalingutest on osa tehtud von Neffi enese poolt... ja imesid üha jätkub. Kindel on see, et noor, kes astub ellu n-ö mõisakoolist, suhtub ilu- ja ajaloopärandisse loomulikumalt ja suurema respektiga kui see, keda on ümbritsenud mõttetu ja ükskõikselt rajatud keskkond. Anneliis Aunapuu

5


säästlik segisti

Uue põlvkonna EcoLed funktsiooniga dušisegisti Tänavu rikastus Orase segistikollektsioon uue põlvkonna innovaatilise dušisegistiga Eterna. Segisti EcoLed-funktsioon hoolitseb automaatselt dušivõtmise ideaalse kestuse eest.

T

ipptehnoloogilisus ja loodus­ säästlikkus on Orase toodete edukuse peamised tunnus­ jooned. Orase esimesed säästunupuga varustatud segistid jõudsid meie kodudesse juba 1970. aastatel. Uuringute ja arendustöö tulemusena on loodud üha uusi uuenduslikke lahendusi eesmärgiga suurendada vee kasutamise naudingulisust, energiasäästlikkust ja toodete kasutajasõbralikkust. Tänavu rikastus Orase segistikollektsioon uue põlvkonna innovaatilise dušisegistiga Eterna. Oras Eterna segisti EcoLedfunktsioon hoolitseb automaatselt dušivõtmise ideaalse kestuse eest.

Arukas vee kasutamine Üha suurenevad energiakulud ning puhta vee kui ressursi väärtustamine nõuavad veekasutuses tänapäevaseid

arukaid lahendusi. Uus Oras Eterna on nii disaini kui ka iga tehnilise detaili poolest täis ainulaadset funktsionaalsust ja läbimõeldust. Selle EcoLed-funktsioon näitab rohelise märgutulega vee- ja energiasäästu poolest ideaalset dušikasutuse kestust. Ideaalaja lõpule lähenedes hakkab vilkuma punane märgutuli. Kui selle vilkumine intensiivistub, on tehases seadistatud neljaminutiline dušikasutuse aeg lõppemas ning segisti sulgub automaatselt.

ti Oras Natura, täienevad teie säästuvõimalused veelgi, sest dušipihusti keskel asuv säästunupp võimaldab piirata vee vooluhulka veel 50 protsenti. Kasutades Oras Eternat vannisegistina, lisandub kõigele nimetatule eelseadistatud automaatne vannitäitmise funktsioon. Tehases on see määratud kümnele minutile, kuid on teie vajaduste järgi hõlpsasti muudetav.

Turvaline lastele ja vanemaealistele Lapsed naudivad värviliste tulede muutumist ning segisti turvalise ja iseseisva kasutamisega kasvab keskkonnateadlikkus kõige loomulikumal moel. EcoLed-nupu abil segistit avades on vesi kohe sobiva temperatuuriga. Temperatuuri saab kergesti muuta, vajutades termostaadi­kahva turvanupule ning seda samal ajal

Ainulaadne funktsionaalsus Oras Eterna 90° ulatuses pöörduv jooksutoru toimib samal ajal ka ümberlülitina vee suunamiseks dušši. Äärmiselt täpne ja kiiresti reageeriv termostaat hoiab dušivee temperatuuri teie soovitud tasemel. Lisades Oras Eterna dušisegistile komplek-

On aeg...

pöörates. Tänu suurepärasele isolatsioonile ei muutu segisti pind eales põletavalt kuumaks. Ka veevoolu hulka on võimalik mugavalt seadistada. Oras Eterna disainer Kirsi Svärd kirjeldab uue segisti disainiomadusi: „Oras Eterna skulptuuraalne ja selge­jooneline stiil sobib nii traditsioonilisse kui ka moodsasse vannituppa. Segisti ühendab loodussäästlikkuse ja luksuse.” Energia säästmiseks on arukas kasutada iga võimalust, sest vee soojendamiseks kulub ligikaudu 30–40 protsenti kogu majapidamise energiatarbimisest ning energia ja vee hind on pideval tõusuteel. Kui paljud meist on tulnud kunagi mõttele, et kümneminutilise duši all käigu energiakulu võrdub külmutus­ kapi kaheksapäevase energiatarbimisega?

On aeg hakata vett kasutama arukamalt — arukamalt kui eales varem. Uus Oras Eterna pakub seninägematult funktsionaalset disaini igas detailis. Segisti avamiseks piisab nupulevajutusest. Uudne EcoLed valgusfunktsioon annab märku, kui kaua ideaalne dušikasutamine kesta võiks, lubades teil nautida iga minutit, ilma liigse veekulu pärast muret tundmata. Segistil on 90 kraadi ulatuses pööratav suundvahetajana toimiv jooksutoru ja ülitäpne termostaat, mis hoiab vee temperatuuri püsivana. See loob luksuslikkuse ja intuitsiooni sümbioosi, millele paneb punkti vanni automaatse täitmise funktsioon, mis võimaldab täita vanni täpselt määratud koguseni. Disainer: Kirsi Svärd Lisateave: www.oras.com

6

Eterna


Uus & huvitav

Tallinn - Oslo - Vilnius - Moscow - St Petersburg - Almaty - Riga - Ki ev Kodude ja kontorite kaunistamine jõuludeks. Vaaside, jõulutoodete, kunsttaimede ja - kuuskede hulgimüük. Astri tee 2a, Viimsi, 74001, Harjumaa, Estonia, tel +372 6091 077, shishi@shishi.ee, www.shishi.ee Avatud “tehasepood” Rohuneeme tee 1/17 Viimsi. Müügil varasemate kollektsioonide jäägid ja näidised -50...-80% hulgihindadest. www.shishi.ee/sale Jaemüük: “Nu Nordik” Vabaduse väljak 8, Tallinn, Aianduskeskused: “Hortes” Tallinn, “Hansaplant” Kiili, Home 4 You kauplused: Tallinn “Rocca al Mare keskus”, “Ülemiste keskus”, “Tähesaju City”, Tartu “Sisustus E Kaubamaja”, Narva “Fama7 keskus”, Rakvere “Põhjakeskus”, Võru “Kagukeskus”, Jõhvi “Jõhvi mööblimaja”.


kamin salvestama Selleks et kaminast korstnasse suunduvate heitgaaside kuumust salvestada ja seda pikema aja jook­ sul tarbida, tuleks ehitada südamiku juurde CMA moodulitest süsteem. Selle võite kujundada oma vaja­ duste järgi, valides kas osalises või täispikkuses vertikaalse või hoopis horisontaalse lõõripaigutuse. Täpsem info: koltsikaminad.ee

Kaminasüda + CMA süsteem = KAMINAHI

CMA

soojus­ vaheti suurus arvutatakse välja lihtsa põhimõtte järgi: 1 kg koldes põletatavate kuivade puude kohta arvestatakse 100 kg soojussalvestusmassi. Sellise suhte juures kõigub kogu kaminahju (ehk küttesüdamik koos keraamiliste soojus­salvestusmoodulitega) kasutegur 80–90 protsendi vahel. Kui 770 kg kaaluva Akubetist soojussalvestusmassi juures suurendada koldesse laaditavat puidusülemit 11 kg võrra, võimaldab süsteem suurendada soojustagastust enam kui kolm korda ja pikendada soojuskiirguse perioodi 8–12 tunnini. Seda näidet illustreerib 18st CMA moodulist koosneva tüüp­ süsteemi skeem (11 kg puidu põleta-

CMA moodulitega saab tutvuda salongis Koltsi Kaminad, siinkohal ülevaade nende võimalustest.

30°C

25 °C

mine annab lisaks 35–38 kWh, jagades selle mõneteistkümne tunni peale). Sealjuures ei vähene põlemise ajal koldesse juhitava õhu hulk, mistõttu ei ole häiritud põlemisprotsessi korrapärane ja keskkonnasäästlik toimimine. Kogu lühikese põlemisaja jooksul (1–2 tundi) juhitakse koldes toodetud energia soojusvahetist läbi, kuhu see salvestub, enne kui korstnast välja jõuab. Heitgaasid jahtuvad teel 130–200 kraadini, vaheti massi salvestunud soojus aga kiirgub ühtlaselt välja 8–12 tunni jooksul ja seda maja soojustarbele kohandatud hulgal. Nii välditakse ruumide ülekütmist, mis suurendab märgatavalt kaminahju kasutusmugavust. CMA mooduleid saab hõlpsasti oma vajaduste järgi sättida, ko-

handades suvaliselt nende süsteemi korstnakäigu parameetritega. Liitmikke saab paigaldada ka horisontaalselt, ehitades soojapingi ehk leso. Korstnalõõri suurus (läbilõige) peab vastama CMA mooduli sise­ kanali 180 mm läbilõikele. CMA-süsteemi alumisse ossa paigaldatakse nn puhasti, mille kaudu seda puhastatakse. Moodulite ühendamiseks soovitab tootja kasutada firma Spirit of Fire spetsiaalliimi Top Speed. Tähelepanu! Esimestel küttekordadel tuleb soojussalvestit igal juhul väikese koguse puudega kõigepealt kuivatada.

1. Kaminasüdamik Pärast kütmise alustamist soojeneb ruum väga kiirelt, samas pärast tule kustumist soojatootlikkus puudub ning ruumi temperatuur alaneb kii­ relt. Sobib meeleolu loomiseks ja lisa­kütteks, kus on vaja kiirelt ekst­ ra soojust.

2. Südamik + soojamüürimoodulid = KAMINAHI Pärast kütmise alustamist soojen­ dab ruumi kiiresti, hakates samas salvestama ning vältides liiga äge­ dat ruumitemperatuuri tõusu.

3

20°C

2 1

15 °C 1

2

3

4

5

6

7

8

9 8

10

11

12 h

Koltsi Kaminad

Pärast tule kustumist annavad soo­ ja edasi soojamüürimoodulid, väl­ timaks ruumi liiga kiiret jahtumist. Sobib kevadel ja sügisel põhiküt­ teks ning talvisel ajal lisakütteks ini­ mestele, kes käivad tööl. 3. Ahi Pärast kütmise alustamist salvestub soojus ahjukividesse. Mingil mää­ ral kütab ka läbi ukse kiirgav soo­ jus. Ahi hakkab soojust välja andma pärast kütmise lõppu ja siibri sulge­ mist, tagades ruumis ühtlase tem­ peratuuri pika aja jooksul. Sobib põhikütteks inimestele, kes viibivad pidevalt kodus.


Uus & huvitav

 Sanitaar- ja keskkonnatehnika  Elektri- ja nõrkvoolusüsteemid  Tööriistad ja ehitusseadmed

aastat kogemust

Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad. Novembris pakume kõiki Ariston ja Regent boilereid vähemalt 20% soodsamalt. UUS DISAIN JA SISU, TULE UURI POEST!

Regent 80L

Ariston VELIS omadused

omadused

 võimsus 1500W

 vertikaalne paigaldus

 mahtuvus 50, 80 ja 100 liitrit

 võimsus 1200W

 garantii anumale 7 aastat

 mahtuvus 80 liitrit

 kaks magneesiumanoodi

-26%

€ 729.7.-

 ülitõhus isolatsioon  ultraõhuke, ainult 27cm (kõik suurused)  LED kuvar

tavahind

ECO funktsioon - energiasääst kuni 10%. ABS süsteem - elektrooniline ohutuspakett. Legionella bakteri vastane süsteem Ülekuumenemise vastane süsteem. Aktiivne elektriohutuse süsteem Külmumisvastane süsteem Hoolduse- ja rikkediagnostika süsteem ”Kuiva” sisselülitamise süsteem

-26%

Regent 100L

Nanomix + BEST süsteem - kuni 30% parem jõudlus. omadused

Universaalne paigaldus - horisontaalne ja vertikaalne

 võimsus 1500W

Dušivalmidus

ülikiire e ultraõhuk

 vertikaalne paigaldus  mahtuvus 100 liitrit

Esmasel sisselülitamisel ühe dušikorra jaoks kulutatud vee soojendamise aeg lüheneb kuni 60%.

Titanium Plus tehnoloogia Tõhusam kaitse tänu titaaniumemailile

Öko ekraan - LED näidikupaneel nutika termomeetriga

€ 781.06.tavahind

www.aristonbaltic.com www.feb.ee e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500 TALLINN: Forelli 4 / Peterburi tee 44 / Paldiski mnt 247A (hulgiladu) / TARTU: Ringtee 61B / NARVA: Puškini 5 RAKVERE: Vase 1 / VILJANDI: Puidu 17 / PÄRNU: Lina 22 9


soojus õhust

Populaarseimaks kujune­ nud õhk-õhk-soojuspumba toamoodul on lihtne ja ele­ gantne. Meie oludes tuleb kindlasti valida inverter­ pump, mille soojatootmine on reguleeritav.

Pumpame õhust soojuse tuppa Jätkuva hinnatõusu painel otsitakse alternatiivseid küttelahendusi. On vaid kaks võimalust: kas madalam küttesüsteemi soetuskulu ja kõrgemad püsikulud või suurem alginvesteering, ent kordi madalamad püsikulud.

H

oolimata võimaluste virvarrist tuleks esmalt mõelda kodu soojustamisele ja alles seejärel hankida säästlik kütte­ süsteem. Eesti eramuehitajate valik langeb valdavalt soojuspumbale. Soojuspump (kordamine on tarkuse ema) on energeetiline seade, mis kogub keskkonda – kas välisõhku, veekogusse või maapinda – salvestunud soojusenergiat.

Populaarseim on õhksoojuspump Meenutagem termodünaamika teist seadust – soojus külmemalt kehalt soojemale ei kandu. Küll aga saab soojust pumbata. Siis ei toimu sooja­ tootmist, vaid välisõhku salvestunud energia pumbatakse kompressori abil küttesüsteemi. See toimib lihtsalt: pumbal on kaks osa, üks õues, teine toas. Õues asuv kompressor surub kokku gaasilise külmaine, mis liigub seepeale kuumendes soojusvahetisse, mis omakorda loovutab soojuse toaõhule (või kütte- ja tarbeveele). Kõik soojuspumbad vajavad tööks elektrit, aga seda kuni poole võrra vähem kui elektrilised kütte­ kehad. Kui palju vähem, näitab pumba kasutegur (COP) ehk suhe toodetava ja tarbitava energiahulga

vahel. Näide: kui soojuspump toodab 5 kWh energiat, tarbides selleks 2 kWh, siis ülejäänud energia (s.o 3 kWh) pärineb keskkonnast ja on meil käes tasuta. Numbrites: kasutegur 3 näitab, et pump annab kolm korda rohkem energiat kui vajab selle tootmiseks.

Investeering tasub end kiiresti ära. Näiteks õhksoojuspump Panasonic maksab koos paigaldusega 1000 eurot. Sõltuvalt maja/korteri tüübist, soojustusest ja kütteliigist tasub soojuspump end ära kolme aastaga. Sama palju maksab alternatiiv – kamin või ahi. Ent kui kavatsete pumba paigaldada suvilasse, et see talvistel nädala­lõppul soojaks kütta, peate enne pikalt mõtlema. Nimelt ruumis, kus asub soojuspumba siseosa, ei tohi temperatuur langeda kunagi alla 17 °C, või siis tuleb juba ostes valida selline seade, mis kannataks ka madalamaid temperatuure.

Õhk-õhk-pump ja kombilahendus Ideaalne lahendus meie kliimas on kombineerida õhk-õhk-soojuspump mõne teise kütteliigiga, seda nii uue kui ka vana maja puhul. Sageli paigaldatakse inverter-tüüpi õhksoojuspumpasid vanadesse kahe-kolmekorruselistesse majadesse, kus varem oli tsentraalküte või oma katla­ maja, ent kus nüüd annab sooja elektri­küte. Paraku võib 60 m² korteri elektriarve kasvada külmadel talvekuudel 75 euroni kuus. Ka gaasihind tõuseb pidevalt, sestap soetavad gaasikütte omanikud lisaks inverter-tüüpi õhk-õhksoojuspumpasid. Seadet valides tuleks arvestada mitme faktoriga. Esmalt vaadake, kas tegu on inverter- või on/offtüüpi seadmega. Valige esimene, sest see võimaldab paindlikku töörežiimi, ning eelistage Jaapani või Korea toodangut.

Spetsialist arvutab võimsuse Luues uue maja küttesüsteemi õhksoojuspumba baasil, peaks spetsialist täpselt välja arvutama maja soojuskoormuse ja koostama kütte­ lahenduse. Kliriseval taliharjal on enamasti vajalik millegagi juurde kütta, et ületada neid nädalaid, mil soojus­pumba kasutegur alla kahe langeb ja see puhtalt elektri­jõul töötab. Hoone soojusvajadus sõltub energiavajadusest pluss soojuskaod läbi piirete ja ventilatsioonisüsteemi. Kaod aga sõltuvad isegi Eesti piires geograafiast. Kui uisapäisa soetatud seadme võimsus jääb soojus10

tarbivusele alla, peab seade töötama ette­nähtust rohkem, tarbides energiat, kulutades tööressurssi ja lühendades seadme eluiga. Õige võimsusega ja kvaliteetne soojuspump võib aga 25 aastat vastu pidada.

Kasutame Päikest mitmeti Kui olete valinud veidi toekama, õhk-vesi-tüüpi soojuspumba, mis suunab energia kodus olevasse vesi­ küttesüsteemi, võite lisaks hankida ka päikesekollektori, et pumba kasutegurit veelgi tõsta. Üheruutmeetrine päikesekollektor kogub 350– 450 kWh energiat aastas. Kümme ruutmeetrit annavad piisavalt energiat neljaliikmelise pere tarbevee soojendamiseks. Päikesepaistelise ilmaga toodab kollektor soojust ka südatalvel. Meenutame veel üht populaarseima õhk-õhk-soojuspumba eelist: kui elektriradiaator võib lisaks energia­neelamisele tuppa veel kõrbe­lõhnagi levitada, siis õhksoojuspump hoopis puhastab toa­õhku läbi filtrite ning värskendab seda ioni­saatoriga. Ühtlase temperatuuriga puhas õhk muudab koduse olemise tõeliselt hubaseks. Ivo Kõpper Bestair OÜ juhatuse liige www.bestair.ee


Uus & huvitav

KODU SOODSALT SOOJAKS! TALA 16

MALAGA

797 €

1753 €

886 €

STroMboLi 03

1195 €

1948 €

KV 055 r/L

riANo 03

1437 €

828 €

1637 €

1328 €

KV 055A

1406 €

974 €

1562 €

NORRA KERGAHJUD biLbAo

LUGANo

2090 €

bASEL

3732 €

3202 €

roNDA

2830 €

Suur valik sooduspakkumisi: www.raidkivi.ee Salong KAMINAKODA TALLINN: Pärnu mnt 139e/2, tel 677 6977 TARTU: Tähe 127e (XNord OÜ Kaminasalong), tel 5661 5954

kaminakoda@raidkivi.ee • www.raidkivi.ee 11


pelletiKamin

Pelletikamin on esinduslik ja võib esindada mitmeid stiile.

Pelletikaminad.ee – soe tuba iga ilmaga Moodne kütteseade pelletikamin on LõunaEuroopas laialt levinud, kuid meil tuntakse seda veel väga vähe. Kõrge kasuteguri ja ilusa disainiga valmisseade põhineb uue põlvkonna tehnoloogial ega ole sõltuvuses välistemperatuurist.

P

elletikaminal on metallist korpus, malmist tulekolle ja klaasist uks, mis on ümbritsetud kas värvitud metalli või käsitsi viimistletud keraamiliste külje­ paneelidega. Pelletikaminat on ülilihtne kasutada. Täitke kamina­luugi all asuv puidugraanulisalv, valige sobiv temperatuur, lisage vastavalt vajadusele graanuleid ning aeg-ajalt puhastage tuhasahtlit. Suuremat puhastust on soovitatav teha kord kuus ja kord aastas tuleks tellida hooajajärgne täishooldus, milleks peab kohale tulema spetsialist.

ne minuti jooksul ning suudab kiirelt sobiva temperatuuri saavutada.

Mitte ainult iluasi Pelletikaminatel on palju disaini­ variante, värvitoone, keraamilistest plaatidest kaunistusi. On ka suuri kivi­kaminaid. Valmiskaminate kõrval pakutakse pelletikamina südamikke, mida saab kasutada olemasolevas kaminas või lasta sellele kohapeal eri­ disainiga korpuse ümber ehitada. Väiksemate kaminate küttevõimsus on 2,5–5,8 kW. Arvestades 1 kW 10 m² kohta, näete, et selline kamin kütab vabalt soojaks 30– 40 m² toa ja võimsust jääb veel ülegi. Kamina võimsus peaks vastama köetava pinna suurusele ja soojustusele. Optimaalsest soovitame valida veidike võimsama mudeli, et vältida pidevat täiskoormusel töötamist. Lisaks ühe ruumi kütmiseks mõeldud kaminatele võib osta sellise, mis kütab soojaks kõrvaltoad või koguni terve maja. Sel puhul juhitakse kamina soojendatud õhk torude kaudu kõrvaltubadesse. Väga populaarsed on ka keskkütte­kaminad, mille külge saab ühendada radiaatorid või põrandakütte, ühtlasi soojendades nende kõrval ka tarbevett. Sellisele keskküttekaminale on paisupaak, tsirkulatsioonipump ja muu vajalik juba sisse ehitatud – ära peab ühendama

Iseseisev ja sõltumatu

Kõigi nende erinevate kaminate puhul on ühine see, et neid tuleb ülaluugi kaudu puidugraanulitega toita.

Kamin töötab ise – võtab salvest puidugraanuleid, laseb need põlemispotti, ise süütab ja ise kustutab. Kamina täiselektroonika lubab seadistada sobivat kütterežiimi: millist temperatuuri toas hoida, millal kütta ja millal mitte vms. Näiteks võib kamin hakata tube kütma alles õhtul enne pererahva kojujõudmist või hoiab päeval madalamat temperatuuri, õhtuks seda taas parajaks tõstes. Sama omadus lubab pelleti­ kaminat kasutada ka suvilates ja maamajades, kuhu minnakse vaid nädalavahetuseti. Kui kohale jõuate, on kamin end juba süüdanud ning toad mõnusalt soojaks kütnud. Ka kõige külmemate ilmadega hakkab kamin sooja andma juba paariküm-

12

ainult siseneva ja väljuva vee torud ning juhtima suitsugaasi toru kaudu korstnasse. Keskküttekaminaga saab soojaks kütta ka 200–250 m² maja. See teeb ära sama töö mis pelleti­ katel, ent katlaruumi ei vaja – kamin hoopis imestab ilusa ja hubase sisustus­elemendina teie interjööri.

Vajab korstnat, elektrit ja puidugraanuleid Pelletikaminast väljuva suitsugaasi temperatuur on tavalise ahju ja kamina omast poole madalam ning seepärast soovitatakse kasutada sile­korstent. Silekorstna metalltoru saab paigaldada ka olemasoleva kivi­ korstna sisse. Kahjuks vajavad pelletikaminad tööks ka elektrit – kui elekter on ära, siis kamin ei tööta. Elektrit tarbivad elektroonika ja ventilaatorid 60 W ja 200 W vahel. Voolukatkestuse korral kamin ohutuse mõttes ennast ise uuesti ei süüta, ent kui katkestus kestab vaid mõne sekundi, jätkab kamin oma tööd siiski. Kui ostate kamina kodulehe www.pelletikaminad.ee kaudu, on transport ukseni tasuta ning igakülgne telefonitugi saadaval tööpäeviti 9–18. Kõigi küsimuste ja päringute korral võtke julgesti ühendust, sest praktika on näidanud, et parimad lahendused ja valikud saab kindlaks teha ikka telefoni teel.


Uus & huvitav

5 AASTAT

KOMPRESSORI GARANTIID

13

100% võimsus kuni -15ºC AQUAREA T-CAP


Uus & huvitav

Kui guugeldada soojuspumba välis­ mooduli katmist, siis küsimusi selle kohta leiab, vastuseid aga vähe. Piltidel vilksata­ vad välismooduli plekk-kas­ tist veel inetumad kilekatted. Kõigile nõue­ Foorumeis vastatakse katte­ tele vastavat võimaluste kohta taunivalt, puitvarjet pakub Bestair. ennustades küsija agregaa­ dile kiiret hukku, või siis hur­ jutatakse, et KÕIGIL on välisosa maja küljes ja milleks neid katta vaja. Samas, eeldades, et hoone on siiski ar­ hitektuur, ei ole asi sugugi nii loomulik. Kas olete näinud mõnel arhitekti joonisel või ajakirjafotol hoone küljes ilutsemas soojus­ pumba välismoodulit? Seetõttu on aeg hakata midagi ette võt­ ma, et neid kaste vähemalt varjata. Tuleb leida kompromiss. Ühest küljest on selge, et hoonele „külge kleebitud” kast arhitek­ ti õnnelikuks ei tee. Teisest küljest ei taha katet lubada pumbameistrid, sest iga kat­ se välisseadet varjata võib lõppeda õhu juurdevoolu vähenemisega, mis vähendab omakorda kasutegurit. Kolmandast küljest, see ka maksab midagi. Parim lahendus oleks see, kui arhitekt teaks selle agregaadiga arvestada kohe,

Belgias nähtud kena juurdeehitus, mille võre vahelt paistab tema selge otstarve.

Puit- ja vineer­ mööblit ning to­ redaid sisustusde­ taile tootev RaDis on välja tulnud ko­ guperemänguga, mis aitab teil lühendada pimedaid sügisõhtuid. Kummihoki on pealtnäha kaval sümbioos kabest, koroonast ja löökkuulimängust. Laud on valmis­ tatud veekindlast materjalist ja kui koidab kevad, saate selle taas õuemurule tõsta. UUS MÄNG - KUMMIHOKI

ehk suudaks siis selle orgaaniliselt hoone­ ga ühendada. Teisalt on Eestiski paar fir­ mat, kes varjelahendusi pakuvad, tehes se­ da tootja kõigi karmide reeglite järgi. Niisiis – soojuspumba välisseadme katte­ le ideaalse kuju ja materjali leidmine kestab. Loodetavasti toimib samal ajal soojuspum­ ba enese areng selles suunas, et välismoo­ dul nõnda robotlik välja ei näeks. Toapoolne osa on juba palju elegantsem!

Robotite vandenõu

Kaminate sügisene pomm­­uudis on Nunnauuni kosmosesõidukit meenutav Genius. Ilmselt on siin sisult ja vormilt kokku pandud kamin, van­ niahi ja ahi ise. Heitgaaside kuumus salvestatak­ se tõhusalt paralleelkanalite kaudu voolukivist plokkidesse ja samast materjalist vooderdusse.

kamin-süstik Genius

Ole trendikas ja osta soodsalt!

kuni –90% Uus ja kvaliteetne sanitaartehnika, disaintapeedid ja parkett kuni 90% soodsamalt! Kuidas on see võimalik? Toome kauba ise maale ja müüme otse lõpptarbijale, samuti ostame pankrotistunud ettevõtete varasid. Seega on meie hinnad tihti isegi tootjahinnast madalamad.

UUDIS:

kivimassist vannid,

alates 599 €

Vaata lähemalt: www.pankrotivara.com ja www.laohind.ee

14


Uus & huvitav

15


EE KODU (november 2011)  

Eesti Ekspressi kuukiri EE KODU (24.11.2011)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you