Page 1

Oma Firma TARKVARA

PANK

KÜTUS

KOOSTÖÖ

RAHA

14. aprill 2011

TÕLKIMINE

PRAKTIKA


Elion toetab tärkavat Eesti ettevõtlust! Uutele ettevõtetele teenused

6

kuud tasut tasuta

tarkvara Klient kui partner Business Software Partners OÜ on juba palju aastaid pakkunud raamatupidajatele tarkvara ja konsultatsioone.

Ettevõtlus kogub hoogu 2011. aasta 1. jaanuarist jõustusid äriseadustiku muudatused, mis on kaasa toonud võimsa kasvu uute ettevõtete loomises.

Kütusefirma alustava ettevõtte teenistuses Paljude muude põhimõtteliste otsuste kõrval seisab tegevust alustav firma silmitsi vajadusega valida endale sobiv kütusepartner.

Mentori hea nõu tingib mentii õiged otsused EASi ärimentorprogrammis saab alustav ettevõtja soovi korral aasta jooksul tuge kogenud ettevõtjalt, kes jagab oma teadmisi probleemide lahendamisel.

Forexi turg – perspektiivne võimalus teenimiseks

Alates 01.jaanuar 2011 äritegevust alustanud ettevõtted saavad Elionilt 6 kuuks tasuta:  Ärilahenduse VoIP-paketi:  Kiire internet  Lauatelefoni number  Tasuta firmasisesed telefonikõned  Kodulehemajutus ja e-post  Lisaks kuu aega tasuta reklaami Neti märksõnaotsingus  Ligipääs internetti rohkem kui 500-s WiFi-punktis üle Eesti.  Avaldada ettevõtte kontaktandmed www.neti.ee kataloogis.

Tõlkepartner on abimees ettevõtte edukuses

Bilansi, kasumiaruande ja kontoplaani enda vajaduste järgi seadistamine ja käsitsemine on väga lihtne. Aruandeid on võimalik välja võtta koos kontodega ja ilma ning liikuda üldiselt summalt alg­ dokumendi peale.

Praktikakoht ettevõttes – kas winwin olukord mõlemale poolele? Praktikakoha pakkumine on hea võimalus luua side potentsiaalse töötajaga ning kindlustada endale heade spetsialistide olemasolu tulevikuks. KOMMERTSVÄLJAANNE Väljaandja AS Eesti Ajalehed Projektijuht: Külli Kruusandi, kylli.kruusandi@lehed.ee, tel 669 8237

www.elion.ee/idu

Business Software Partners OÜ on juba palju aas­ taid pakkunud raamatupidajatele tarkvara ja kon­ sultatsioone. Majandustarkvara puhul räägitak­ se enamasti vaid selle funktsioonidest ja moodu­ litest, hilisem suhe kliendiga kipub tagaplaanile jääma. Meie püüame selles osas teistest tarkvara­ tootjatest erineda. Hindame kliente, kes on meile kui partne­ rid, kellega arutleda ning vastastikku teadmisi täiendada. Võimalusi tarkvarale saab alati vaja­ dusel juurde luua, ent kui puudub vastastikune suhe – pakkuja ja kasutaja –, siis kipub igaüks aja­ ma oma rida, kordagi eneselt küsimata, kas see on ikka see, mida tegelikult vajatakse. Meil on oma klientidele suured ootused ja ka meie kasutajatel on ootused meile. Igapäevane vahetu suhtlemine ja praktika, olla partner, tun­ da, et su mured lähevad ka kellelegi korda, on parim, mida koostööst oodata.

Äsja 10aastaseks saanud Admiral Markets AS omab Eestis ainsa investeerimisühinguna Forexil kauplemise tegevusluba.

Toimetaja: Külli Värnik, kylli.varnik@lehed.ee, tel 669 8296

Nüüd on alustamiseks vaja vaid head ideed! Ärikliendi teeninduse telefon: 1551.

Viimased aastad on näidanud, kui sõltuvad me teineteisest oleme. Kui läheb hästi sinu kliendil, läheb hästi ka sinul.

Töötame Tresooriga alates 2000. aastast ja oleme rahul. Pakkuja IT-töötajad on raamatupidamisega hästi kursis, mis teebki Tresoori raamatupidajale mugavaks.

Tõlkebüroost Interlex saab tellida täisteenuse alates tõlkimisest kuni küljendamise ja trükini. Toetame uute ettevõtjate innukat tahet ning aitame ideedel idaneda ja võrsuda Eesti majanduse Suurteks Asjadeks.

Klient kui partner

EE lisade juht: Piret Tamm, piret.tamm@lehed.ee, tel 669 8191 Kujundus: Tatjana Virulaine Korrektuur: Marilin Look Trükk: AS Printall

Riho Kukk, Tõnu Lumberg ja Kaire Kaljurand.

Tresoori programmi kasutamisel on meeldiv tõdeda, et probleemide tekkel on abi vaid telefonikõne kaugusel ja ka kõige keerulisemale küsimusele oleme saanud operatiivse lahenduse. Cargobus saadab püsiklientidele iga kuu teenuste kohta koondarve. Tresoor toob andmed müügiprogrammist üle ja salvestab ise õigetele tulukontodele. Muidu oleks päris keeruline kõiki numbreid õigetele kontodele kokku saada. Müügiarved saadame elektronpostiga, millega hoiame kokku aega ja raha. Valmimas on ka otse e-arvete saatmise/vastuvõtmise võimalus. Tresoori puhul on võimalus ise vastavalt vajadusele täiendada kontoplaani, teha alakontosid ning vajadusel välja tuua tulud ja kulud üksuste tasemel. Tänu sellisele lähenemisele on eelarve täitmist mugav jälgida.

Riigi seadusmuudatuste korral tehakse programmis kiirelt uuendused. Kuulsime teistelt, kui keeruline on üleminek eurole. Meid aga rahustati, et kõik läheb sujuvalt, ja nii see ka tõesti oli. Täname Tresoori meeskonda hea koostöö eest.

Suureks abiks on töötasude arvestamisel lisamoodul „Palk”, kus saab sisestada töölepingud, töötasud, kinnipidamised ja töötajatega seotud vajaliku info. Mugav on töötasud kanda ühe failina panka ja koostada maksuametile TSD-fail. Käsitsi täitmiseks kuluks meie 77 töötaja korral selleks hea hulk aega.

OÜ Välu raamatupidajad

Cargobus OÜ pearaamatupidaja Krista Kalmholm

Tänud tublile meeskonnale, kes probleemide korral kohe appi tõttab ja kiire lahenduse leiab!

Seminar

27. aprillil kell 9.30–12.00 on avatud hommikukohvik teemal „Miks kasutatakse majandustarkvara Tresoor?” Tallinna rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Osalemissoovist teata e-postil info@bsp.ee. Lisainfo telefonil 611 6140 ja kodulehel www.raamatupidajale.ee. 3


pank

Ettevõtlus kogub hoogu 2011. aasta 1. jaanuarist jõustusid äriseadustiku muudatused, mis on kaasa toonud võimsa kasvu uute ettevõtete loomises: võrreldes eelmiste kuudega asutatakse uusi firmasid ligi poole võrra rohkem.

Krõõt Kilvet, Swedbanki väikeettevõtete finantseerimise osakonna juhataja.

Swedbanki väikeettevõtete finantseerimise osa­ konna juhataja Krõõt Kilveti sõnul on võimsa kas­ vu taga eelkõige äriseadustiku muudatus, mille järgi on võimalik asutada osaühing rahalist sisse­ makset tegemata. „Eestis oli ettevõtet juba va­ rem väga lihtne luua, kuid nüüd on see muude­ tud veelgi kergemaks ning alguses puuduvad ka suuremad rahalised kulud. Usun, et paljud seni kõhelnud said just sellest tõuke oma idee lõpu­ le viia,” märkis Kilvet. Äriregistri andmetel registreeriti möödunud aas­ tal ligi 19 500 ettevõtet (koos FIEdega), u 17 000 (87 protsenti) Ettevõtjaportaali kaudu. Rahalise sisse­ makse kaotamine tõstis firmade loomise 900 ette­ võttelt möödunud aasta detsembris ligi 1750 ette­ võtteni selle aasta jaanuaris ja ligi 1400 ettevõtteni veebruaris, mis teeb keskmiselt 45 protsenti roh­ kem kui eelmisel aastal samal ajal. „Usume, et ka euro kasutuselevõtul on Eesti majandusele posi­ tiivne mõju, ja seda just eksporti toetavana,” nime­ tab Kilvet veel ühe tõusu põhjuse.

Hea idee vajab ka algkapitali Oma ettevõtte loovad tihti inimesed, kes tegeli­ kult töötavad põhikohaga mujal, aga kellel on ol­ nud ammune unistus ja äriidee. Sellisel viisil loo­ dud firma annab rahuldustunde omatehtust ja kindlasti lisasissetuleku perele. „Meie panga klien­ tide hulgas on palju näiteid, kus väikesest mõt­ test alguse saanud äri on kasvanud nii Eestis kui ka välisturgudel arvestatavaks tegijaks,” ei pea Krõõt Kilveti sõnul väikeäri alati väikseks jääma.

Alustavatest firmadest u 70 protsenti valib oma finantspartneriks Swedbanki. Ideede ja plaanide elluviimiseks ettevõtluses on vaja eelkõige teadmisi, julgust, pühendumist ja tu­ gevat meeskonda. Kuid ka kõige kogenenumale äri­ juhile soovitab Kilvet oma idee paberile panna, et kõik vajalikud kulud ja eeldatavad tulud kokku ar­ vutada. „Kui sel viisil koostatud äriideest selgub, et lisaks enda ja sõprade rahale on idee teostamiseks vaja lisakapitali, soovitame pöörduda panga poo­ le. Meie ärikliendihaldurid omavad kompetent­ sust, et tulevase ettevõtjaga äriplaani teostatavus koos läbi arutada ja lisakapitali kaasamise võima­ luste kohta soovitusi anda.” Alustaval ettevõtjal võib olla suurepärane idee, kuid tihtilugu saab laenu saamisel takistuseks ta­ gatise puudumine. Selle probleemi lahenduseks on Swedbank koostöös KredExiga loonud stardi­ laenu võimaluse. „Stardilaen sobib alustavatele ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtetele ning on mõeldud nii investeeringute kui ka käibevahendi­ te finantseerimiseks. KredEx annab pangale ette­ võtja nimel käenduse 75 protsendile laenusum­ mast,” tutvustab Krõõt Kilvet ja julgustab nii alles oma äri plaanivat kui ka juba alustanud ettevõtjat Swedbanki teenustega tutvuma ning panga kon­ sultandiga nõu pidama – koostöös leitakse pari­ mad lahendused.

Swedbanki arvelduspaketiga säästad pangakuludelt Swedbank on väikeettevõtete teenindamisele alati suurt tähelepanu pööranud ning püüdnud mõista alustavate ettevõtete soove ja vajadusi. „Ettevõtete käsutuses on kvaliteetsed elektroo­ nilised kanalid: ärikliendi internetipank ja info­ keskkond kodulehel. Tänu suurele kontorivõr­ gule oleme ka ilma internetita igas Eestimaa nur­

Autoga mugavalt liikvele Swedbank pakub väikeettevõttele mugavust ja lisaväärtusi. • Võttes autoliisingu Swedbankist, saate isikliku finantsnõustaja kogu liisingulepingu kehtivuse ajaks. • Sõlmides liisingulepingu koos kaskokindlustusega, saate liisingu intressimääraga alates +2,89% euribor. • Uue liisingulepinguga on pangasisesed maksed internetipangas aasta lõpuni tasuta. • Kiire ja kliendisõbralik kahjukäsitlus.

gas hõlpsasti kättesaadavad,” toob Kilvet välja as­ pekti äri tegemiseks kaugemates piirkondades. Mõistagi on alustaval ettevõtjal iga väiksemgi ku­ lutus rangelt arvel. Seetõttu on hea teada, et Swed­ bank pakub oma klientidele esimestel kuudel või­ malust pangakuludelt kokku hoida. „Internetipan­ gas on esimesed kuus kuud riigisisesed euromaksed ja Euroopa maksed tasuta, samal ajal pole vaja tasu­ da ka deebetkaardi kuuhooldustasu. Kolmekuulise tasuta kasutusajaga rõõmustatakse tavatelefoni- ja internetipõhise kaardimakseterminali kasutajaid,” tutvustab Krõõt Kilvet panga pakkumisi. Soodus­ tused kehtivad nii alustavale kui ka juba tegutseva­ le ettevõttele, kes alustab Swedbankiga koostööd.

Igapäevased pangatoimingud sujuvad: • Swedbanki kontorid asuvad üle Eesti. • Ärikliendi internetipank https://business.swedbank.ee – mugavaim viis tehingute tegemiseks. • Ärikliendi infokeskkond: www.swedbank.ee/business • Äriklienditugi (tööpäeviti 8–19): 613 2222 või ariklienditugi@swedbank.ee

Swedbank pakub: • erinevaid pakette internetipangas arveldamiseks olenevalt maksete mahust • mugavaid võimalusi maksete kogumiseks: kaardimakse, e-kaubandus ja pangalink • paindlikke hoiustamistingimusi: üleöödeposiit, tähtajaline hoius, kogumishoius • pangandusturu soodsaimat sularahatöötlemistasu Tutvuge teenuste tingimustega kodulehel www.swedbank.ee/business ja küsige lisa­infot meie kontorist. 5


Kütusefirma alustava ettevõtte teenistuses On üldteada, et alustav ettevõte peab ennast igal sammul kellelegi tõestama, olgu selleks siis kliendid, tarnijad, kreeditorid või töötajad. Usalduslike suhete loomine kõigi huvirühmadega ja nende hoidmine on iga ettevõtte edu alus. Paljude muude põhimõtteliste otsuste kõrval seisab tegevust alustav firma silmitsi vajadusega valida endale sobiv kütusepartner.

Uuenev tanklakontseptsioon 2010. aastal võtsime kasutusele uue tanklate kont­ septsiooni, mille kohaselt uuendame järk-järgult kogu oma jaemüügivõrgu. Lisaks uuele välisilmele oleme teinud radikaalseid muudatusi tanklakaup­ luste planeeringus ja sortimendis. Silmaga nähta­ vad on veel mitmedki uuendused, nagu ülisääst­ likud LED-tehnoloogial põhinevad välisvalgustid ning Euroopa tipptootjatelt pärinevad tankurid, rehvipumpamisseadmed ja hinnatablood. Palju tehnoloogilisi uuendusi, mis pole sugugi vähem tähtsad, jäävad tavakliendile ka märkamata, olgu nendeks siis antistaatiline kütusetorustik, ülitäp­ sed kütusemahuandurid, uue põlvkonna kassa­ süsteemid või kogu jaama territooriumi katvad integreeritud turvasüsteemid. Lisaks tankimisvõimalusele pakume kauplus­ tega teenindusjaamades laia valikut esmatarbeja hooajakaupu, mis katavad nii autojuhtide kui ka autode tähtsaimad vajadused. Sortimendis on

MAILY-MARIA KIVISELG Olerexi avalike suhete juht Olerex soovib pakkuda alustavatele ettevõtete­ le paindlikke ja personaalseid lahendusi, mis loo­ vad hea aluse vastastikuseks usalduslikuks koos­ tööks ja lahendavad noore firma kütusevajadu­ se sõltumata tema tegevusalast. Oleme 1994. aastal asutatud kodumaise kapi­ taliga kütusefirma, kelle müügivõrku kuuluvad täisteenindusjaamad ja kiirtanklad kõikjal Eestis, Tallinnast Valgani ja saartest Ida-Virumaani. Üle Eesti on meil kokku 44 jaama, millest 34 on täis­ teenindusjaamad ja 10 kiirtanklad. Kuulume Eesti suurimate kütuse-jaemüüjate hulka, teenindades aastas miljoneid kliente. Oleme oma klientidele usaldusväärne partner, kelle tugevaks küljeks on rikkaliku kogemuste pagasiga oma tööle pühen­ dunud professionaalne meeskond.

Olerexi eelised: • personaalne ärikliendihaldur • paindlik hinnastamine

Alustava ettevõtja stardipakett

6

• krediidivõimalus • mugav ülevaade tankimiste saldost

Olerexi Võru teenindusjaam.

Foto: Ahto Sooaru

Kõigil meie äriklientidel on personaalne kliendi­ haldur, kes selgitab välja kliendi vajadused ja teeb sellest lähtuvalt sobivaima pakkumise. Kliendihal­ dur on kliendi usaldusisik, kellega koostöös saavad kiire vastuse kõik töö käigus tekkinud küsimused. Hinnastamispoliitikas oleme paindlikud ja või­ maluse korral pakume kõigile oma klientidele ka krediidivõimalust. Olerexi krediitkaart annab hinna­soodustust ning on ühtlasi mugav ja turva­ line maksevahend. Kasutame nelja tüüpi krediit­

• krediitkaart kehtib Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Venemaal • kliendispetsiifilised lahendused, nagu hulgimüük koos kütuse kohale­veoga kliendi objektile

2011. aastal on Olerex Eesti Jalgpalli Liidu suurtoetaja ja ametlik kütusepartner.

valmistoidud ning kuumad ja külmad joogid, mis sobivad hästi kiireks värskenduseks pikal teekon­ nal. Rentida saab ka sõiduauto järelhaagist, sõl­ mida liikluskindlustuslepinguid ja kasutada mit­ meid muid teenuseid, mis kuuluvad Olerexi tee­ nindusjaamade standardisse. Hea näide meie uuest tanklate kontseptsioo­ nist on 2010. aasta detsembris Võrus avatud tee­ nindusjaam, kust ei puudu ka moodne autopesu­ la. Rehvide pumpamiseks on võimalik kasutada ülitäpset digitaalset seadet, mis on saanud palju­ de kasutajate poolt ohtralt heakskiitu. Oleme pidevas arengus ja 2011. aastal ava­ me veel mõnegi uue jaama. Juba oleme käivita­ nud Põltsamaa teenindusjaama renoveerimis­ tööd, kus vanast jaamast jääb alles ainult osa vari­ katuse karkassist.

Sponsorlusprogramm Olerexi eesmärk on reinvesteerida oma tulud Ees­ tisse. Meie kliendid võivad olla veendunud, et ko­ dumaise kapitaliga kütusefirmas tankimine ei ole mitte ainult põhimõtte küsimus. Kõik Olerexis tankijad toetavad meie spon­ sorlusprogrammi kaudu Eesti sporti ja kultuuri. 2011. aastal oleme tänu klientidele kütusepartne­ riks näiteks Eesti Jalgpalli Liidule, Eesti Kontserdile, Eesti Vehklemisliidule ja Tartu Ülikooli botaanika­ aiale. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak on öelnud, et Eesti ettevõtete koostöö Eesti sportlas­ tega aitab oma tegevust üles ehitada mõlemal. Sama tõde valitseb ka ettevõtte ja tema klienti­ de vahel. Oma 17aastase ajaloo jooksul oleme ol­ nud osalised paljudes edulugudes, kus meie klien­ dina alustanud tundmatust väikeettevõttest on aastatega kasvanud tugev, hea mainega firma. Just sellistest firmadest, mis on kasvanud koos meiega, on tänaseks saanud meie kuldkliendid, kellega meid seob mõlemale poolele kasulik koos­ töö selle sõna kõige paremas tähenduses.

Toomas Tulgiste, OÜ Taksobuss juhatuse liige.

Foto: Ants Liigus

kaarte, mis võimaldavad määrata just kliendile va­ jaliku toote või kaubagrupi valiku: 0-tüüp võimal­ dab tasuda kõigi mootorikütuste, kaupade ja tee­ nuste eest; 1. tüüp võimaldab tasuda mootori­ kütuse ja autokaupade eest; 2. tüüp võimaldab tasuda ainult mootorikütuste eest; 3. tüüp või­ maldab tasuda ainult diislikütuse eest. Meie krediitkaardiomanikud saavad Olere­ xi kodu­lehe vahendusel jälgida oma tankimis­ te saldot jooksvalt kogu arvestusperioodi vältel. Paljud kliendid soovivad, et kütusefirma kaar­ti oleks võimalik kasutada ka väljaspool Eestit. Ole­ rexi krediitkaart kehtib maksevahendina meie koostööpartnerite tanklates Lätis, Leedus, Poo­ las ja Venemaal. Lisaks sellele teostame kütuste hulgimüüki ja soovi korral oleme valmis tooma kütuse klien­ di objektile kohale. Meie üleriigiline tanklavõrk koos hulgimüügivõimalusega sobib hästi näi­ teks metsa-­või teede-ehitusfirmadele, kelle teh­ nika töötab objektidel üle kogu Eesti ja kes ühel hetkel tangivad oma masinaparki lähimas teenin­ dusjaamas, järgmisel aga vajavad hulgitarnet kõr­ valises maanurgas olevale objektile.

Foto: Eesti Jalgpalli Liit

kütus

kütus

Olerex on minu teadlik valik Mul on nelja väikebussiga transpordifirma. Olen olnud Olerexi klient 2000. aasta suvest. Vahepeal kasutasin aasta aega ka teise ettevõtte teenuseid, kuid otsustasin taas Olerexi kasuks. Väikefirma omanikuna tunnen, et minu jaoks on kütusepartneri valikul määrav nii hind kui ka üle-eestilise tanklavõrgu olemasolu. Olerexis on hea teenindus ja tanklad on mugava koha peal. Mulle meeldib, et Pärnus ja Tartus on kõik Olerexi jaamad käe-jala ulatuses ja ringteede ääres, mitte kesklinnas. Teenindusjaamades on olemas kohv ja tee. Saab keha kinnitada ja poes käia. Kui sõidame pikemat otsa, näiteks Tallinnast Riiga, on see eriti mugav nii juhtidele kui ka reisijatele: saab bussi tankida ja väikese peatuse teha, et kas või kohvi juua ja tualetti kasutada. 7


koostöö

koostöö

Mentori hea nõu tingib mentii õiged otsused

Alustav ettevõtja, kui soovid kindlustada oma ettevõtte püsimajäämist ja suurendada selle kasumlikkust, pea nõu kogenud ettevõtjaga!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ärimentorprogrammis saab alustav ettevõtja soovi korral aasta jooksul tuge kogenud ettevõtjalt, kes jagab oma kogemusi ja teadmisi ettevõtte probleemide lahendamisel. Uusi osalejaid võetakse programmi vastu kaks korda aastas ning järjekordses projektis osalemiseks tuleb soovijatel märku anda 21. aprilliks.

Vaatamata keerulisele ülemaailmsele majandus­ olukorrale on eestimaalaste ettevõtlusaktiivsus vii­ mastel aastatel märgatavalt kasvanud. Kui 2009. aastal loodi Eestis üle 11 000, siis möödunud aas­ tal juba ligi 13 000 uut ettevõtet. Kurb fakt on aga see, et esimese kolme aasta jooksul lõpetab suur osa alustajatest oma tegevuse ja pärast kol­ mandat tegevusaastat on ettevõtete ellujäämis­ määr vaid veidi üle 60 protsendi. Kui ettevõtlu­ sega alustamisel on peamiseks takistuseks kapi­ tali puudus, siis äritegevuse luhtumisele avalda­ vad tugevalt mõju alustavate ettevõtjate vähe­ sed kogemused ja sellest tulenevalt valede juh­ timisotsuste tegemine. Ettevõtete ellujäämismäära suurendamiseks organiseerib EAS juba seitsmendat aastat äri­ mentorprogrammi, mis on väga hea võimalus alustavatele ettevõtjatele, kes soovivad nii en­ nast kui ka oma firmat jätkusuutlikult arendada.

Milles seisneb ärimentorlus? Ärimentorlus kujutab endast koostööd koge­ nud ettevõtja ehk mentori ja äsja tegevust alus­ tanud ettevõtja ehk mentii vahel. Koostöö ees­ märk on pakkuda alustavale ettevõtjale tuge ajal, mil tal endal veel ettevõtluskogemust napib. Sel­ leks et abiks olla, jagab mentor enda kogemusi ja teadmisi ning mõtleb mentiiga kaasa, eesmär­ giga arendada nii alustavat ettevõtjat ennast kui ka tema ettevõtet ning lahendada ette tulevaid probleeme,” tutvustab programmi selle koordi­ naator Priit Liiv. „Põhjused, miks alustavad ettevõtjad prog­ rammiga liituvad, on erinevad. Kes vajab abi ette­ võtte strateegia ülesehitamisel, kes personalijuh­ timises, kes müügitöös. Tihti tunnevad nad aga lihtsalt puudust erapooletust vestluspartnerist, kellel on oskusi ja võimalusi süüvida nende kü­ simustesse ja probleemidesse.”

Kuidas programm toimib? EASi mentorprogramm on üles ehitatud paari­ mentorluse põhimõttel: moodustatakse koostöö­ paarid, kus igal mentiil on oma mentor, kes süve­ neb just tema ettevõtte küsimustesse. Individuaalse mentor-mentii koostöö käigus aitab mentor püstitada ja järjestada tegevusees­ märgid, annab pidevalt tagasisidet mentii tege­ vuse ja arengu kohta, ning vajadusel aitab tege­ vusplaani korrigeerida. 8

Lisaks mentori ja mentii omavahelisele koos­ tööle korraldab EAS osalejatele ettevõtlusala­ seid ühiskoolitusi ja väljasõite. Mentoraasta jook­ sul toimub umbes 12 koolituspäeva (turundus, müük, esinemine, strateegiad, juhtimine, eksport, finants, õigus jm). Kõik mentorprogrammi tege­ vused on osalejatele tasuta.

Keda oodatakse programmi? „Mentiina ootame liituma aktiivseid ja avatud ettevõtjaid, kes on oma ettevõtte loonud kõige rohkem kolm aastat tagasi ning püstitanud am­ bitsioonikad eesmärgid. Kandideerijal peab ole­ ma tõsine soov ennast ja oma firmat arendada,” täpsustab Priit Liiv. „Mentoriks aga ootame vä­ hemalt viieaastase jätkusuutliku firma juhtimi­ se kogemusega ettevõtjat, kel on tahe ja oskus inimesi innustada ja arendada. Mentoril peaks olema võimalus pühendada mentii juhendami­ sele vähemalt kaheksa tundi kuus.”

Mis kasu saavad programmist mentorid? „Aastast aastasse on mentoreid juurde lisandu­ nud, mõned on programmiga kaasatud juba seit­

Ärimentorprogrammil on neli suuremat eesmärki:

2) suurendada programmis osalevate ettevõtete ekspordikäivet või julgustada neid eksportima; 3) tagada ettevõttes stabiilne käibekasv; 4) populariseerida mentorluskultuuri Eesti ettevõtjate seas. se aastat. Kui mentorid sellest midagi ei võidaks, poleks meil sellist kahurväge ette näidata,” kum­ mutab Priit Liiv arvamuse, et mentorid justkui asuksid kaotajate poolel. „Mentor panustab prog­ rammis osalemisse küll oma väärtuslikku aega, ent saab vastu väga põneva kogemuse ja tead­ mised uuest valdkonnast. Samuti on meil men­ toritele väga põhjalik koolitusprogramm. Kaht­ lemata on väärtuslikud ka mentorite omavahe­ lised kontaktid.”

Mentor:

Mentii:

Olen seitsme aasta jooksul aidanud üheksal mentiil oma äriga kas alustada või seda paremaks muuta. Kõik mentiid on olnud erinevad oma valdkonna, küsimuste, eesmärkide ja ka ambitsioonide poolest. See ongi teinud programmis olemise põnevaks, väljakutseterohkeks ning harivaks.

Mikroettevõtete üks suurim probleem on nõrk müük, mis on tingitud eelkõige vähesest müügioskusest ja suhtlemisest kõikide toodet puudutavate pooltega.

Abistamine on ühest küljest nauding, sest kellegi teise saavutused läbi minu panuse on omamoodi narkootikum. Arvan, et igal inimesel peaks olema elus vähemalt üks sotsiaalne projekt või panus. Mentorlus on minu sotsiaalne panus ühiskonda.

Tule osalema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi, kus • saad isikliku mentori, kes süveneb just Sinu ettevõtte probleemidesse • suurendad oma võrgustikku ja lood uusi kontakte • osaled tasuta kvaliteetsetel ettevõtluskoolitustel

1) suurendada alustavate ettevõtete ellu­jäämismäära;

Mentorprogrammi jooksul olen osalenud müügikoolitustel, mille tulemusena olen paika pannud ettevõtte müügistrateegia.

Mentii ja mentor: Raul Kaldre ja Aet Kull on koostööd teinud möödunud aasta sügisest.

Mentor: Osalen EASi mentorprogrammis kolmandat aastat ja selle ajaga juhendanud kolme mentiid eri valdkonnast (tõlkebürood, disainiettevõtet ja trükikoda). Algse idee kohaselt on mentorprogramm (sh EASi oma) vabatahtlik tegevus. Seetõttu ei saa mentoriks kedagi käsuliini pidi määrata või kellegi ametijuhendisse kohustusi panna, vaid motivatsioon peab tulema inimese enda seest. Laiemalt võttes motiveeris mind mentorluses kaasa lööma missioonitunne panustada Eesti väikeettevõtluse arengusse, kitsamas mõttes pidev enesetäiendamine eri valdkondade ja teooriate arengusuundades. Ühelt poolt on see enesetäiendus kohustus, kuid teiselt poolt ka võimalus, sest mentoritele pakutakse suurepäraseid koolitusi.

Ootame Sind kandideerima, kui • oled aktiivne ja avatud ettevõtja • soovid ennast ja oma ettevõtet tõsiselt arendada • Sul on selge arusaam, mida soovid mentorprogrammi toel saavutada • Sinu ettevõte ei ole vanem kui kolm aastat Kandideerimine kuni 21. aprillini! Uus mentoraasta algab juba mais! Konkursist osavõtuks tutvu tingimustega: www.eas.ee/mentorlus Lisainfo: Priit Liiv, tel 6 279 444, priit.liiv@eas.ee

Kindlasti aktiveerib mentori mõtlemist ja tegutsemist mentii ettevõtte üsna intensiivne arendustegevus. Loomulikult on omaette väärtus ka tutvused ärksate uute ettevõtjatega ning tore seltskond. Aet Kull Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ettevõtluse Instituudi asedirektor, turunduse õppejõud

Mentii:

See on olnud omamoodi väljakutse, ent samas areng, mis poleks ilma mentiita juhtunud. Minu visioon on areng nii mentiis kui ka minus eneses.

Mentoraastast alates olen endas arendanud järjekindlust, visadust ja julgust võtta kätte telefonitoru, helistada potentsiaalsetele klientidele ja rääkida kolme lausega oma firmast nii, et see viiks esimese kohtumiseni. Müügi puhul on kõige raskem teha seda esimest sammu – võtta kätte telefonitoru. Kuid pärast on eriti hea tunne – olen hakkama saanud!

Peeter Klanberg mentor

Tiia Orgna, ATLM Design OÜ mentorprogrammi osaleja 2009–2010

Raul Kaldre, SmartPrint OÜ juhataja liitunud programmiga 2010. a sügisel

Mentorprogrammi liikmeks astusime rõõmuga, lootes ammutada erinevaid teadmisi ja kogemusi ning täiendada ennast ettevõtja okkalisel teel. Senine aeg pole meie lootusi petnud. EAS korraldab iga kuu väga häid koolitusi ning mentoriga võin suhelda kas või iga päev. Väga hea on küsida nõu, arutada probleeme, analüüsida tehtud vigu ja vaadata tulevikku inimesega, kes jälgib minu igapäevast tööd kõrvalt ning näeb seda hoopis teise pilguga. Oleme aruteludes jõudnud nii mõnegi ideeni, mis juba ka edukalt realiseeritud.

9

Koos loome tulevikku


raha

raha

Forexi turg – perspektiivne võimalus teenimiseks

nendi parim finantsvahend. Kulla hind on tõus­ nud iga aasta keskmiselt 30 protsenti,” ütleb Laus. Konto avamine ja omamine Admiral Mar­ ketsis on kauplejale tasuta, maakleritasu põhi­ neb spread’il ehk valuuta ostu- ja müügihinna vahes antud ajahetkel. Lähtuvalt kauplejate vajadusest pakub Admi­ ral Markets eri kontotüüpe. „Võimalik on ava­ da reaalne kauplemiskonto kõigest 10 euroga ja alustada kauplemist spread’iga alates ühest pip­ sist,” toob Laus näite. „Pakume Mikro-, Standardja Prokontosid, mis sobivad nii algajale kui ka ko­ genud kauplejale.”

Majandus on taas stabiilseks muutunud ja üha enam otsitakse uusi investeerimisvõimalusi. Aktsiaostu ja tähtajalise hoiuse kõrval on aina suuremat populaarsust võitnud valuutaturg. Admiral Markets AS omab Eestis ainsa investeerimisühinguna Forexil kauplemise tegevusluba. Tänavu märtsis tähistas firma oma 10. sünnipäeva.

Lihtne ja kindel investeerimisvõimalus Admiral Marketsi nõukoguliikme Dimitri Lausi sõnul on Forexi turul iga riigi valuuta samasugune kaup nagu kuld, nafta või maagaas. Kauplemine käib samal põhimõttel nagu turul ikka: osta oda­ valt ja müüa kallilt. Kui ühe valuuta kurss läheb alla, siis teise oma tõuseb. Valuutanoteeringute pidev muutmine annab võimaluse teenida kasu­ mit. Kõrge likviidsus ja potentsiaalne tulusus ning kauplemise võimalus interneti kaudu koos või­ mendusega muudavad Forexi turu kättesaadavaks ning äärmiselt atraktiivseks teenimisvõimaluseks. Võimendusega kauplemisel on terve rida eeli­ seid ja eripärasid. Turule sisenemiseks ei ole vaja suurt algkapitali, alustada võib isegi saja dollari­ ga. Forexi turul saad olla iseenda peremees, pole ülemusi ega alluvaid, puudub konkurents hanki­ jate ja tarbijate pärast. Valuutaga kauplemine so­ bib ka neile, kel päevarütm segane ja hommiku­ se ärkamisega probleeme: Forexi turg on avatud 24 tundi ööpäevas viiel päeval nädalas. „Üha rohkem inimesi leiab, et selline teenimis­ viis on üsna perspektiivne, mis on ka täiesti mõis­ tetav. Minimaalne töö- ja ajakulu koos piirama­ tute võimalustega aitavad saavutada varandus­ likku iseseisvust ning kindlustunnet homse päe­ va ees,” julgustab Dimitri Laus valuutaturul kaup­ lema. Vähetähtis pole seegi, et kauplemisoskust on võimalik kiiresti omandada ka alustaval kaup­ lejal ilma spetsiifiliste teadmisteta. 10

Foto Tiit Blaat

Forex (Foreign Exchange Market) on rahvus­ vaheline börsiväline turg, kus vahetatakse ühe riigi valuuta teise riigi valuuta vastu jooksva turukursi järgi. Tänapäeva Forexi turg loodi 1970. aastatel, mil juhtivad kapitalistlikud riigid võtsid kasutu­ sele ujuva vahetuskursi varem kasutatud kulla­ standardi asemel.

Parim tarkvara ja usaldusväärsus

Admiral Markets ASi nõukogu liige Dimitri Laus, Dagmar Meinberg ja Jevgeni Beloussov.

Koolitused, seminarid ja võistlused Infoks neile, kes siiski uut teenimisvõimalust lii­ ga keeruliseks peavad, et Admiral Markets pakub tasuta koolitust, kus muu hulgas tehakse Fore­ xi turul toimuv läbi demokontol virtuaalrahaga. „Kes demokontol kauplemisstrateegiad selgeks saanud, tunneb end reaalsete tehingutega palju

se võistlusega, kus osalejatel tuleb piiratud aja jooksul kaubelda virtuaalse rahaga demokon­ todel, eesmärgiga teenida võimalikult suur ka­ sum. „See on hea võimalus enda oskused ja stra­ teegianipid proovile panna. Kaotada pole mitte midagi, võisteldakse virtuaalrahaga, aga võideta­ vad auhinnad on reaalsed,” kutsub Dimitri Laus kauplejaid osalema. Admiral Markets ei paku kauplemiseks ainult valuutasid, kaubelda saab ka väärismetallide, akt­ siate, toorme, futuuride ja indeksite CFDga. „Kulla­ ga kauplemine on muutunud väga populaarseks, sest kuld on investeerimiseks üks viimase küm­

Admiral Markets pakub oma klientidele kaup­ lemiseks parimat tasuta tarkvara. MetaTrader4 on uuenduslik ning lihtsasti käsitletav kauple­ misplatvorm, mis võimaldab kasutada erinevaid graafikuid ja ekspertnõustajaid. Admiral Markets AS omab finantsinspekt­ siooni väljastatud tegevusluba, mida teistel ana­ loogse teenuse pakkujatel ette näidata pole. See tegevusuba annab kliendile õiguse riigi­ kaitsele: finantsinspektsiooni, tarbijakaitse­ ameti ning, mis kõige tähtsam, tagatisfondi näol,” rõhutab Dimitri Laus. Investeerimisühin­ gu litsentsi saamiseks peab firma läbima täieli­ ku finantskontrolli ja esitama iga kuu oma te­ gevuse kohta aruandeid.

Mingi hetk hakkasin Forexi turu vastu huvi tundma. Algul tundus kauplemine valuuta­ turul keeruline ja uus. Arvasin, et seal tegutsevad ainult fondivalitsejad ja suur­ investorid ning turule sisenemine eeldab märkimisväärset algkapitali. Minu arvamus ja nägemus kauplemisest muutus pärast seda, kui läbisin koolituse Admiral Marketsis. Ma ei osanud arvata, et kauplemine rahvusvahelisel valuutaturul on kättesaadav ja lihtsasti mõistetav ka tavainimesele ja et alustamiseks piisab saja euro suuruse konto avamisest. Loomulikult kulus päris palju aega koolitusele ja õppimisele, pikalt proovisin kauplemist demokontol, kus katsetasin ja testisin erinevaid kauplemisstrateegiaid. Sain ka omad vitsad reaalsel kauplemiskontol, kus pidin leppima mõningase rahakaotusega. Tagasi vaadates on selge, et just aeg ja kogemused andsid mulle teadmise ja kindluse, et mõistan valuutaturgu ning suudan kauplejana langetada edukaid otsuseid. Soovin siinkohal tänada Admiral Marketsit, kes avas minu jaoks ukse finantsvaldkonda ja tegi seal kauplemise võimalikuks.

Veiko Soone Admiral Marketsi klient

kindlamalt,” on Dimitri Laus õiges õpetusmee­ todis veendunud. Lisaks koolitusele on võima­ lik teadmisi omandada raamatutest, mille Ad­ miral Marketsi spetsialistid on oma kogemuste põhjal kirjutanud. Alates 2009. aastast korraldab Admiral Mar­ kets iga-aastast rahvusvahelist kauplejate võist­ lust ForexBall. Tegu on kauplejate omavaheli­

Mobiilne kauplemine Admiral Marketsi keskkonnas Admiral Markets on alati otsinud uusi võimalusi, kuidas muuta kauplemist veelgi kättesaadavamaks ja mugavamaks. Kui enne eeldas kauplemine laua- või sülearvuti olemasolu ning installeeritud MetaTraderi kauplemisplatvormi, siis nüüdseks on see võimalik ka erinevate rakenduste ja telefonide kaudu. Kaubelda saab järgmiste nutitelefonidega: iPhone, Android Trader App, Windows Mobile ja BlackBerry Trader, samuti iPadi vahendusel. Kui soovite kasutada kauplemiseks arvutit, millel puudub MetaTraderi platvorm (näiteks avalik internetipunkt või võõras arvuti), on seda võimalik teha WebTraderiga. Selleks tuleb minna Admiral Marketsi „Mobiilse kauplemise veebilehele” ning siseneda mis tahes veebilehe kaudu (millele on installeeritud Flash Plugin) oma kauplemiskontole. Nagu kõik MetaTraderi platvormi võimalused, on ka nende tarkvarade kasutamine tasuta. Kõik vajalikud juhendid ja installeerimisvõimalused leiab Admiral Marketsi kodulehelt. Uute kauplemisvõimaluste lisamisega on kliendil vabadus teha olulisi tehinguid ka siis, kui ta ei ole oma arvuti juures. Vajalik on ainult internetiühendus telefonis või iPadis. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda tasuta pea kõikjal, kus klient parajast viibib. Proovige parimaid kauplemisvõimalusi! Alustage juba täna!

11


TÕLKIMINE

Tõlkepartner on abimees ettevõtte edukuses

Pea kõikidel tegutsevatel ettevõtetel tekib aeg-ajalt vajadus tõlketeenuse järele, olgu selleks siis reklaamtrükis, aastaraamat, veeb vms. Tõlkebüroost Interlex saab tellida täisteenuse alates tõlkimisest kuni küljendamise ja trükini.

TÕLKIMINE Võõrkeelse kujundatud kataloogi või reklaamvoldiku tõlkimiseks kasutage Interlexi täisteenust! Täisteenusega säästate aega ja raha! Täisteenuse ostjana võite säästa reklaami- ja projekti­juhtimiskuludelt muljet avaldavalt suuri summasid. Te ei vaja enam reklaamiagentuuri teenuseid selleks, et saada oma võõrkeelsest kataloogist, reklaam­ materjalist vms eestikeelne variant või vastupidi. Interlexis tõlgitakse see kiirelt ja kujundatakse originaali kohaselt.

Müüdid tõlketeenuse ja tõlkebüroode kohta

OMANIKU KÄSIRAAMAT Töötamine Hooldus Tehnilised andmed

Omaniku käsiraamatu sisu vastab avaldamise hetke seisule. Hyundai jätab endale siiski õiguse teha igal ajal muudatusi, et parandada pidevalt oma toodete kvaliteeti. Käesolev juhend kehtib kõigi Hyundai mudelite kohta ja sisaldab nii valikulise kui ka standardvarustuse kirjeldusi ja selgitusi. Seetõttu võite juhendis kohata materjali, mis ei vasta täpselt teie sõidukile. Pange tähele, et mõni mudel on ette nähtud parempoolse liikluse jaoks (RHD). Parempoolse liikluse jaoks mõeldud mudelite puhul on mõningate toimingute selgitused ja joonised vastupidised käesolevas juhendis toodule.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Ekspluatācija Tehniskā apkope Tehniskie parametri

Visa lietotāja rokasgrāmatā ietvertā informācija ir spēkā publicēšanas laikā. Tomēr Hyundai saglabā tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas, jo ražotājs var pastāvīgi pilnveidot izstrādājumus. Šī rokasgrāmata attiecas uz visiem Hyundai modeļiem, un tajā ietverti apraksti un skaidrojumi gan papildu, gan standarta aprīkojumam. Tādēļ daļa no rokasgrāmatā iekļautās informācijas, iespējams, neattiecas uz jūsu automašīnu. Lūdzam ņemt vērā, ka dažiem modeļiem ir labās puses stūres vadība (RHD). Dažu RHD funkciju paskaidrojumi un attēli ir pretēji tiem, kas sniegti šajā rokasgrāmatā.

Eesti tõlketurul pea 15aastase tegutsemiskoge­ musega Interlex on läbi aastate üks edukamaid tõlkebüroosid. Kliendi käsutuses on oma projekti­ juht, kogenud tõlkijad ning parimad tehnilised lahendused tellimuste haldamiseks.

Kuidas leida õige tõlkebüroo? Jõudsime tõlkebüroo valiku juurde. „On küll ah­ vatlev iga kord enne teenuse ostmist mitmeid

Interlexi juhataja Inge Rätsep, projektijuhid Nele Koduvere ja Terje Panksep.

hinnapakkumisi küsida, kõige odavam välja va­ lida ja temalt ka teenus tellida. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kui palju väärtuslikke töötun­ de nende pidevate „konkursside” korraldamise­ le kulutate? Kas see ongi teie põhitöö?” arutleb Inge Rätsep. „Olles ühe tõlkebürooga pikema aja jooksul seotud, võidate nii aega kui ka raha,” väi­ dab ta ja toob selle tõestuseks kiirelt mõned näi­ ted. „Tõlkebüroo suudab tõlkida mitmesse keelde, teie pikaajalise partnerina tunneb ta teie firma terminoloogiat. Tõlkebüroos mitte ainult ei tõl­ gita tekste vajalikesse keeltesse, vaid pakutakse ka tõlkimisega seotud lisateenuseid.”

• Kirjalik tõlge – reklaammaterjalidest ja tehnilistest juhenditest raamatuteni. • Suuline tõlge – nii sünkroon- kui ka järeltõlge. • Notariaalne tõlge – rahvusvaheliselt ja juriidiliselt pädev dokumenditõlge notari vannutatud tõlkijatelt ja vandetõlkidelt. Teostame kõik tõlkimisega seotud vajalikud õiguslikud toimingud, sh dokumendi legaliseerimine või apostilliga kinnitamine. • Lokaliseerimine – tõlgitud teksti kohandamine kohaliku kultuurikeskkonnaga. • Terminihaldus ja töö tekstidega. • Subtiitrite tegemine – reklaamklippide, videofilmide jm subtiitrid (tõlge ja teostus).

12

Interlexis on tõlkija valimisel väga kindlad protseduurid ja nõuded, peale proovi­ töö hinnatakse ka tõlkija varasemat kogemust ning tehakse ettevõttesisest tõlkijate pistelist hindamist.

Tõlkimine on suurt süvenemist ning head keeletunnetust nõudev loominguline töö. Sellega ei saa hakkama igaüks. Jutud teemal, et mu sekretär saab ka selle teksti tõlkimisega kiiremini ja paremini hakkama, kuuluvad fantaasia valdkonda. Tõlke kvaliteet sõltub algteksti kvaliteedist. Kui algtekst on halb, ei suuda ka tõlkija teksti paremaks tõlkida.

Interlexi teenused

• Kirjastamine – täisteenus.

Enamik tõlkebüroosid valivad oma tõlkijaid väga hoolikalt, sest nende jaoks on töö lõpptulemus sama tähtis kui kliendi jaoks. Rahulolev klient tuleb alati tagasi ning see on iga tõlkebüroo eesmärk.

Tõlkimine on lihtne ja seda on võimalik teha väga kiiresti. Vale!

Firma visiitkaardiks on koduleht Alustava ettevõtte esimene mure on kodulehe loomine, sest praegusel infoajastul on koduleht firma visiitkaardiks. Enne tegutsema asumist ta­ sub endalt küsida, kas koduleht vajab ka tõlget ja mis keeles see peaks olema. „Ainult põhjusel, et teistel ju on, pole mõtet aega ja raha tõlkimise­ le kulutada. Tuleb läbi mõelda, kes on ettevõtte sihtrühmad ja mis keelt nad räägivad. On üsna levinud, et ettevõte laseb oma veebilehe tõlkida inglise, saksa ja prantsuse keelde, sest nii teevad teised. Jäetakse märkamata, et tegelikult asuvad firma kliendid hoopis Rootsis ja piisaks vaid vee­ bi rootsikeelsest variandist,” õpetab Interlexi ju­ hataja Inge Rätsep. Teiseks tuleb mõelda, kas vaja on ainult vee­ bi või ka trükimaterjale. Alles pärast põhjalikku sihtgruppide analüüsi tasub hakata tõlketeenu­ se pakkujat otsima. „Vabakutselise tõlkijaga võrreledes suudab tõlke­büroo kiirelt ja ökonoomselt tõlkida palju­ desse keeltesse ning kasutab tõlkekvaliteedi ta­ gamiseks eri tehnoloogiaid. Heast tõlkebüroost väljastatud tõlked on alati ka keeleliselt toimeta­ tud,” toob Inge Rätsep välja põhjused, miks eelis­ tada kogemusega tõlkebürood.

Tõlkebüroo kasutab odavat vähekvalifitseeritud tööjõudu. Vale!

Enne tõlkepartneri lõplikku valikut on soovita­ tav korraldada konkurss, et leida just endale sobiv büroo. Mida selle juures silmas pidada? Tellige kandidaatidelt kindlasti proovitöö. Sel­ le tulemus sõltub suuresti sellest, kes on hinda­ ja. Leidke selleks pädev inimene. Kindlasti tuleb arvesse võtta ka seda, et proovi­töö on alati eri­ lise hoolega tehtud ega pruugi näidata büroo keskmist taset. Hinnake proovitöö kvaliteedi ja pakutud hin­ na suhet, uurige, kas teile pakutakse ka tõlkimise­ ga seotud lisateenuseid ning mis on nende hind. Interlexis on tõlke küljendamine tavaliselt tõlke­ hinna sees, st tasuta. Lisaks uurige, kas tõlkebüroost suhtleb teiega alati üks inimene. Kui nii, siis tema on teie tasu­ ta projektijuht! Ta valib parimad tõlkijad, jälgib töö õigeaegset valmimist jne. See on lisakokku­ hoid tööjõukuludelt.

Kogu teenus ühest kohast Kui teil on suurem ettevõte, tasub tõlketeenu­ se tellimine koondada ühte üksusesse. On kül­ lalt tavaline, et suurte ettevõtete eri üksused tel­ livad teenust sealt, kus juhtub, igaüks oma äranä­ gemise järgi. Tagajärjeks on teie ettevõttest klien­ tide ja avalikkuse ette jõudvad tõlketestid erine­ va taseme ja keelekasutusega.

Miks tellida küljendus- ja trükiteenus just tõlkebüroost ja mitte vastupidi – tõlketeenus reklaamiagentuuri kaudu? Selleks on mitu veenvat argumenti. KVALITEET! Kui teie tulevane trükis koosneb eelkõige tekstist ja teil on olemas originaalkeele kujundus, on sellest üsna lihtne kujundada uus, vaja läheb vaid sobivaid programme ja kogemusega küljendajat. Töö põhiraskus langeb tekstide tõlkimisele ning kindlasti suudab tõlkebüroo teha seda paremini ja soodsamalt kui reklaamiagentuur. KIIRUS! Tõlkebürood kasutavad üldjuhul väga ajakohast tekstikonverteerimise tarkvara, sest see on nende põhitöö. Juba ammu ei ole tõlketeenuse pakkumine käsitöö, see on tehnoloogial ja tarkvaral põhinev tööstus. SOODNE HIND! Kui tellite tõlketeenuse koos küljendamisega tõlkebüroost, siis üldjuhul lisandub tõlkehinnale vaid minimaalne küljendamise tasu, mis on tunduvalt madalam kui kujunduse, küljenduse ja tõlke tellimine agentuurist.

Selle vältimiseks tuleb valida tõlkebüroo, kus tõlgitakse kõikidesse teile vajalikesse keeltesse ja kõigis teid huvitavates valdkondades, alates rek­ laamvoldikutest ja lõpetades lepingutega. Inter­ lexis on tööl mitmete keelte kogenud tõlkijad. Tun­ nustatud tõlketarkvara SDL Trados, MemoQ ning teiste tehniliste lahenduste kasutamine hoiab kok­ ku kliendi aega ja raha ning kindlustab järjepide­ va termini- ja keelekasutuse tekstides. „Interlexist saab ka kõige nõudlikum klient täisteenuse,” julgeb Inge Rätsep lubada. Interlex on Euroopa Liidu institutsioonide tõlkepartner,

Eesti Tõlke­büroode Liidu asutajaliige ning mit­ mete teiste erialaorganisatsioonide liige nii Ees­ tis kui ka väljaspool. „Meie klientide hulgas on suurfirmasid ja riigi­ ettevõtteid, kelle töö maht on väga suur. Oleme tõlkepartneriks firmadele, kellel on palju keeru­ list juriidilist teksti.” Tõlkebüroo prioriteediks on kvaliteet, selle tun­ nistuseks Interlexile väljastatud ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaat. Inter­lexi head tööd kinnitab firma suur püsi­klientide hulk, kes juba palju aastaid tõlkeid just sealt tellivad.

Aeg-ajalt tuleb ette, et klient, kes on oma15-leheküljelist aruannet lihvinud nädal aega, arvab, et selle saab tõlkida paari tunniga ja nii, et kvaliteet jääb algtekstiga samaväärseks. See ei ole võimalik. Üksnes 15 lehekülje teksti trükkimiseks kulub aega, lisaks peab tõlkija jõudma süveneda teksti sisusse ja konteksti ning leidma parima lausestuse ja terminikasutuse. Hea tõlke saamiseks tuleb varuda aega.

Tõlketarkvara = masintõlge. Vale! Enim levinud tõlketarkvarad ei kujuta endast masintõlke programme. Tõlketark­ vara on tõlkija abivahend, mis aitab arvesse võtta tekstides olevaid kordusi, salvestada mällu juba varem tõlgitud lausekonstruktsioone ning koostada terminiloendeid. Nendest programmidest on tõlkijale palju kasu, eriti levinud on nende kasutamine tehniliste tekstide (näiteks kasutusjuhendite) tõlkimisel, kus esineb palju kordusi ja tüüpväljendeid. Uuemate programmide eelis on see, et samal ajal on võimalik ühe tekstiga tööd teha mitmel tõlkijal. See on kliendi jaoks väga hea uudis, sest vähendab tõlketööle kuluvat aega. Interlex kasutab peamiselt kahte levinud programmi: Tradost ja memoQ-d. 13


praktika

Praktikakoht ettevõttes – kas win-win olukord mõlemale poolele?

Praktikakoha pakkumine on tööandjale hea võimalus luua side potentsiaalse töötajaga juba õpingute ajal ning kindlustada endale heade spetsialistide olemasolu tulevikuks. Praktikandile endale on see esmajärjekorras eri­ alase kogemuse saamise alternatiiv, ent sama tähtis on sotsiaalne kogemus, töö kollektiivis. Loomulikult on sellises protsessis võit ikka mõ­ lemapoolne, kui on tahe pingutada ning edasi­ minek peamine eesmärk. Hea koostöö korral on nii tööandjal kui ka töötajal tuleviku suhtes roh­ kem kindlust. Praktikaprotsess on ka hea võimalus lõigata kasu praktikandi õpingutest lõputöö subjektina. Viimane on kasulik mõlemale poolele, sest prak­ tikant leiab uurimiseks juba tuttava teema ning tööandja võib saada väärtuslikku informatsioo­ ni aktuaalsetes küsimustes, mida hiljem juba or­ ganisatsiooni hüvanguks rakendada.

Praktika pakkumine on laias maailmas tavaline Nii USAs ja Euroopas kui ka mujal maailmas on trendiks, et tööandjad käivad ise ülikoolides tu­

dengeid värbamas, et leida enda jaoks parimad töötajad. Varajase sideme loomise väärtust on mõistetud, sest konkurents parimate töötaja­ te leidmiseks on karm kõikjal. Andeka inime­ se märkamine ja oma ettevõtte jaoks väljakoo­ litamine on tööandjale kindlasti turvalisem va­ lik, kui loota ainult spetsialistide üleostmisele. Ei saa väita, et sarnane konkurents ei kehtiks ka Eestis, kuid varajase sidumise võimalust kasuta­ takse siiski veel vähe. Paljud Eesti tööandjad on juba väga pikka aega üliõpilastele praktikakohti pakkunud, kuid siiani on nõudlus pakkumisest ikkagi suurem. Osaliselt tuleneb see meie ettevõtluskeskkonna eri­pärast, kus 84,5 protsenti on mikroettevõtted (1–9 töö­ tajat), kellel praktikantide värbamiseks tunduvalt vähem ressurssi (nii ajalist kui ka finantsilist). Sa­ mas on praktikant väikeettevõtjale just hea või­ malus oma kompetentsust suurendada.

Mõeldes tulevikule ning oma äri laiendamise­ le on näiteks rahvusvahelise kogemusega prak­ tikant ka aknaks välisturgudele. Kindlasti ei tasu peljata kõrgete praktikatasude maksmist, sest lõppude lõpuks on see läbirääkimiste küsimus ning tudengile enamasti kõige tähtsam hoopis saadav kogemus.

Põhimõtteline valmidus on ettevõtetel olemas Projekti „Talendid koju” raames tööandjate seas korraldatud küsitluse käigus selgus, et praktika­ kohti on nõus pakkuma lausa 74 protsenti. Ka suurem osa välismaal resideerivatest „talentidest” soovivad sobivatel tingimustel tulla Eestisse eri­ alasele praktikale. Ometi ei saa väita, et eksistee­ riks praktikakohtade ülepakkumine, nagu eel­ mainitud numbrist järeldada võiks. Ikka ja jälle leiab üliõpilane end olukorrast, kus praktikako­

praktika ha saamine tundub pea võimatu, juhul kui kus­ kil tutvusi ei oma. Ühe põhjusena võib nimetada asjaolu, et prak­ tikapakkumistele puudub ühtne keskkond. Prak­ tikapakkumiste rubriiki ei ole ka kolmes suure­ mas tööotsinguportaalis. Koht leitakse rohkem tutvuste ja otsekontaktide kaudu. Tihtilugu tuleb otsijal ise mitmekümnete asutuste ja ettevõtete­ ga kontakteeruda ning hea õnne korral osutub paarist vastusest jaatavaks vaid üks-kaks. Huvi­ liste jaoks on tegu väga suure ajakuluga ning liht­ sam on praktikakohta saada välismaa ülikoolide partnerettevõtetes.

„Talendid koju” pakub võimalust leida endale särav praktikant Eeltoodust lähtuvalt otsustasimegi teha prakti­ kavahendusega algust projekti „Talendid koju” kodu­lehel. Nii nagu tööpakkumised, on ka prak­ tikapakkumised erialade kaupa kategoriseeritud ning nende sisestamine väga lihtne. Praegu on portaalis 510 registreerunud kasutajat, kellest suuremal osal on pooleli kõrghariduse oman­ damine välismaal. Saabuva suve taustal plaanib üks osa neist tul­ la vaheajaks tagasi kodumaale, et külastada pe­ rekonda ja sõpru ning samas leida väljund prak­ tikaks kohalikus ettevõttes. Tänapäeval on koge­ muse puudumise tõttu erialast tööd üha keeru­ lisem leida ning noor talent seisab juba õpingute käigus silmitsi valikuga, kas siduda ennast välis­ maa või kodumaaga. Selle järgi tehakse ka otsus, kus veeta oma vaheaeg või praktika. Sellist koostöövormi algust võib näha kui mõ­ lemapoolset investeeringut, mis on loomulikult seotud teatud riskidega, ent heade tingimus­ te puhul tasub ennast igal juhul ära. Nagu ees­ pool mainitud, pakub teise kultuuri-, keele- ja elu­kogemusega talent meie firmadele kompe­ tentsust, välismaist sotsiaalset kapitali ning va­ hetut lüli riikide vahel.

Portaaliga Talendid Koju on liitunud välismaakogemusega talendid 54 riigist.

Tanel Joon

Aire Vaher

Õpib Delft University of Technology magistriõppe programmis Sustainable Energy Technology ehk siis jätkusuutliku energia tehnoloogiat.

Õpib Taanis University College Northern Denmarkis arvutiteadust. Sooviks praktikat teostada infotehnoloogia valdkonnas.

Sooviks praktikat teha tuuleenergia valdkonnas.

Mõned arvud portaalist talendidkoju.ee • 510 talenti 54 riigist • 48% bakalaureusekraadiga 34% magistrikraadiga • õpitavaid erialasid on üle 100

14

Helga Kalm

Liis Rosenberg

Õpib Institut d’études politiques de Lyon’is Erasmuse vahetusüliõpilasena.

Õpib Inglismaal Buckinghamshire New University’s äri- ja finantsjuhtimist.

Sooviks praktikale saada välis- ja/või julgeolekupoliitka valdkonnas.

Soovib praktikat teha pangandus- ja finantssektoris.

15


Tulevikus on siin Sinu ettev천tte reklaam

M천tle suurelt ja tule EBSi magistri천ppesse! Infop채ev 05. mail www.ebs.ee

Oma Firma (aprill 2011)  

Eesti Ekspressi lisa Oma Firma (14.04.2011)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you