EkonTech.cz 52. číslo, únor 2021

Page 6

TOP TRENDY

Nejstarší studie na českém vysokoškolském trhu – už desátým rokem mapuje vnímání trhu práce těmi, kteří stojí na jeho prahu. Budoucí absolventi vysokých škol pomáhají odhalit hlavní HR trendy.

1. Pokles očekávané nástupní mzdy 2. Propojení s firmami 3. Co je pro studenty důležité

10. ročník oborových kategorií

1.

12 008

respondentů

Mgr.

14 + 6

speciálních kategorií

32,3 %

3,7 % PhD.

POKLES OČEKÁVANÉ NÁSTUPNÍ MZDY

Po několika letech konstantního růstu se dostavil pokles mzdového očekávání. Oproti loňskému roku poklesly nároky absolventů až o 5 000 Kč. Dostali jsme se tak na stejné hodnoty absolventských očekávání jako v roce 2018. 15,3

Očekávaná výše nástupní mzdy u většiny studentů v roce:

15,8

12,3

2014

——

15 000 – 27 500 Kč

2016

——

17 000 – 30 000 Kč

2018

—— 20 000 – 35 000 Kč

2020 —— 25 000 – 40 000 Kč

9,0 7,0

64 % Bc.

8,8

7,6

7,0

většina absolventů očekává

20 – 35 000 Kč hrubého měsíčně

6,6 5,2 hodnoty v %

1,5

Stahuj ZDARMA více než 50 000 Kč

0,8 47 501 až 50 000 Kč

1,2

45 001 až 47 500 Kč

42 501 až 45 000 Kč

40 001 až 42 500 Kč

37 501 až 40 000 Kč

35 001 až 37 500 Kč

32 501 až 35 000 Kč

30 001 až 32 500 Kč

27 501 až 30 000 Kč

25 001 až 27 500 Kč

22 501 až 25 000 Kč

20 001 až 22 500 Kč

méně než 20 000 Kč

1,9

Hledej kariérní příležitosti od TOP zaměstnavatelů v aplikaci ABSOLVENTI.cz.

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.