EkonTech.cz 52. číslo, únor 2021

Page 4

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021:

NIŽŠÍ MZDOVÉ OČEKÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ A TOUHA PO STABILITĚ

Autor: Barbora Dvořáková

Studie TOP Zaměstnavatelé již desátým rokem za sebou mapuje pracovní očekávání vysokoškoláků a na základě jejich hlasování sestavuje žebříček TOP, tedy těch nejatraktivnějších, zaměstnavatelů v České republice. Firmy soutěží o první místo ve 14 oborových a 6 speciálních kategoriích podle oboru, ve kterém působí. Na konci loňského roku se 12 008 vysokoškoláků zúčastnilo studie Top Zaměstnavatelé, kterou pořádá Asociace studentů

Energetika na vítězné vlně

a absolventů. Svými odpověďmi tak pomohli odhalit HR trendy

Jak vnímá svůj letošní triumf Skupina ČEZ? „Studenti u nás vidí prá-

studentů a čerstvých absolventů pro rok 2021.

ci, která má smysl, vždyť energii potřebuje opravdu každý.Vidí u nás i stabilitu a možnost dlouhodobě růst. A hlavně, vidí nás u sebe

Pro studenty je stejně jako v minulých ročnících důležité přá-

na školách, a nebo je zveme k sobě do provozu, kdykoliv to jde,

telské prostředí a příjemný pracovní kolektiv. Nadšení z líbivých

tak raději osobně, ale když to nejde, tak jsme s nimi stále on-line.

a raketově rostoucích start-upů však střídá touha po větší sta-

V ČEZu děláme pro studenty opravdu hodně a mě velmi těší, že to

bilitě mnohdy i mezinárodních velikánů na českém pracovním

vnímají a že nám to vrací zpátky oceněním jako je JASNÁ VOLBA.“

trhu. Studenti také preferují zaměstnavatele, jejichž prostředí

okomentoval výsledky Josef Lejček,HR ředitel ve Skupině ČEZ.

mohou objevit už v průběhu studia, chtějí firmy poznat zevnitř.

Kdo (ne)obhájil?

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

kontakt obzvláště na významu.

TO P

Po turbulentním průběhu loňského roku totiž získává osobní

SPECIÁLNÍ KATEGORIE 2021

„Mezi umístěnými společnostmi na prvních místech není ani

HAVEL & PARTNERS

TECHNIK

Skupina ČEZ

EKONOM

Česká spořitelna

FARMACEUT & LÉKAŘ

v letošním jubilejním ročníku příliš změn a překvapení. Mů-

Zentiva

Výsledky hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření.

žeme tedy konstatovat, že TOP 5 v každé oborové kategorii je mezi lety poměrně stabilní. Je zřejmé, že na českém trhu TO P

pozici JASNÉ VOLBY letos obhájila Skupina ČEZ a je tedy z na-

MĚSTNAVA ZA

JASNÁ VOLBA

LÉ TE

dominují silné značky, které jsou atraktivní nejen pro své zákazníky, ale zejména pro své budoucí zaměstnance. Nejsilnější

PRÁVNÍK

šeho pohledu jednou z nejstabilnějších zaměstnavatelských

Absolutně nejvíce hlasů bez ohledu na obor studia a studijní zaměření.

2021

značek na českém trhu. Kromě stálic mezi vítězi a umístěný-

Skupina ČEZ

mi na stupních vítězů letos posiluje rostoucí trend českých IT zaměstnavatelů, kteří utvrzují své pozice v mezinárodní kon-

SKOKANEM ROKU se pro letošní rok stala Direct pojišťovna. Ke změně došlo také ve speciální kategorii EKONOM jejímž vítězem se stala Česká spořitelna.

MĚSTNAVA ZA

SKOKAN ROKU 2021

LÉ TE

Zaměstnavatelé

TO P

kurenci.“ řekl k výsledkům Jakub Hořický, ředitel studie TOP

Direct pojišťovna Za největší posun v hodnocení, výsledky hlasování všech 12 008 respondentů bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

MATERIÁL ZNÁMÝ Z BETONU ANTICKÝCH ŘÍMANŮ ZESILUJE STĚNY JADERNÝCH REAKTORŮ

1min
page 29

JAK ROZEBRAT JADERNOU ELEKTRÁRNU? DOBA LIKVIDACE SE MŮŽE PROTÁHNOUT NA DESÍTKY LET

2min
page 28

FOTOSYNTETICKÝ MATERIÁL PRO 3D BIOTISK TVRDNE NA SVĚTLE

1min
page 27

NOVÝ KATALYZÁTOR PŘEMĚŇUJE BĚŽNÝ PLASTOVÝ ODPAD NA PALIVO A VOSK

1min
page 21

SVOBODA = POHODA: EKONOMICKÁ SVOBODA & OVERALL WELL-BEING JDOU RUKU V RUCE

2min
page 18

DIGITALIZACE VYSOKÝCH ŠKOL

4min
pages 16-17

PANDEMIE MÁ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZÁSADNÍ ZMĚNY ALE NEČEKEJME

4min
pages 14-15

DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ ZA ROK 2020

4min
pages 8-9

RYBOLOV, JABLKO SVÁRU MEZI EVROPSKOU UNIÍ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM. Ke spokojenosti obou stran je stále daleko

3min
pages 22-23

DO VESMÍRU LETADLEM. RAKETA SE DO KOSMU DOSTALA NA KŘÍDLECH BOEINGU

1min
page 26

PLNĚNÍ KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ PRO VSTUP DO EUROZÓNY – ČR V ROCE 2020

3min
page 20

BUZZWORD, KTERÝ ZDOMÁCNĚL

2min
pages 30-32

HVĚZDNÝ PRACH ODHALUJE HISTORII VESMÍRU

3min
pages 24-25

JAK PANDEMIE OVLIVŇUJE KONZUMNÍ CHOVÁNÍ?

1min
page 10

PRO E-COMMERCE BYL ROK 2020 REKORDNÍ

2min
page 11

AKTUALITY ZE SVĚTA VĚDY

1min
page 13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.