EkonTech.cz 52. číslo, únor 2021

Page 4

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021:

NIŽŠÍ MZDOVÉ OČEKÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ A TOUHA PO STABILITĚ

Autor: Barbora Dvořáková

Studie TOP Zaměstnavatelé již desátým rokem za sebou mapuje pracovní očekávání vysokoškoláků a na základě jejich hlasování sestavuje žebříček TOP, tedy těch nejatraktivnějších, zaměstnavatelů v České republice. Firmy soutěží o první místo ve 14 oborových a 6 speciálních kategoriích podle oboru, ve kterém působí. Na konci loňského roku se 12 008 vysokoškoláků zúčastnilo studie Top Zaměstnavatelé, kterou pořádá Asociace studentů

Energetika na vítězné vlně

a absolventů. Svými odpověďmi tak pomohli odhalit HR trendy

Jak vnímá svůj letošní triumf Skupina ČEZ? „Studenti u nás vidí prá-

studentů a čerstvých absolventů pro rok 2021.

ci, která má smysl, vždyť energii potřebuje opravdu každý.Vidí u nás i stabilitu a možnost dlouhodobě růst. A hlavně, vidí nás u sebe

Pro studenty je stejně jako v minulých ročnících důležité přá-

na školách, a nebo je zveme k sobě do provozu, kdykoliv to jde,

telské prostředí a příjemný pracovní kolektiv. Nadšení z líbivých

tak raději osobně, ale když to nejde, tak jsme s nimi stále on-line.

a raketově rostoucích start-upů však střídá touha po větší sta-

V ČEZu děláme pro studenty opravdu hodně a mě velmi těší, že to

bilitě mnohdy i mezinárodních velikánů na českém pracovním

vnímají a že nám to vrací zpátky oceněním jako je JASNÁ VOLBA.“

trhu. Studenti také preferují zaměstnavatele, jejichž prostředí

okomentoval výsledky Josef Lejček,HR ředitel ve Skupině ČEZ.

mohou objevit už v průběhu studia, chtějí firmy poznat zevnitř.

Kdo (ne)obhájil?

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

kontakt obzvláště na významu.

TO P

Po turbulentním průběhu loňského roku totiž získává osobní

SPECIÁLNÍ KATEGORIE 2021

„Mezi umístěnými společnostmi na prvních místech není ani

HAVEL & PARTNERS

TECHNIK

Skupina ČEZ

EKONOM

Česká spořitelna

FARMACEUT & LÉKAŘ

v letošním jubilejním ročníku příliš změn a překvapení. Mů-

Zentiva

Výsledky hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření.

žeme tedy konstatovat, že TOP 5 v každé oborové kategorii je mezi lety poměrně stabilní. Je zřejmé, že na českém trhu TO P

pozici JASNÉ VOLBY letos obhájila Skupina ČEZ a je tedy z na-

MĚSTNAVA ZA

JASNÁ VOLBA

LÉ TE

dominují silné značky, které jsou atraktivní nejen pro své zákazníky, ale zejména pro své budoucí zaměstnance. Nejsilnější

PRÁVNÍK

šeho pohledu jednou z nejstabilnějších zaměstnavatelských

Absolutně nejvíce hlasů bez ohledu na obor studia a studijní zaměření.

2021

značek na českém trhu. Kromě stálic mezi vítězi a umístěný-

Skupina ČEZ

mi na stupních vítězů letos posiluje rostoucí trend českých IT zaměstnavatelů, kteří utvrzují své pozice v mezinárodní kon-

SKOKANEM ROKU se pro letošní rok stala Direct pojišťovna. Ke změně došlo také ve speciální kategorii EKONOM jejímž vítězem se stala Česká spořitelna.

MĚSTNAVA ZA

SKOKAN ROKU 2021

LÉ TE

Zaměstnavatelé

TO P

kurenci.“ řekl k výsledkům Jakub Hořický, ředitel studie TOP

Direct pojišťovna Za největší posun v hodnocení, výsledky hlasování všech 12 008 respondentů bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky.


Articles from EkonTech.cz 52. číslo, únor 2021