Budućnost sveta između globalizacije i regionalizacije

Page 1

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija

ECPD MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SA GLAVNOM TEMOM

BUDUĆNOST SVETA IZMEĐU GLOBALIZACIJE I REGIONALIZACIJE (Beograd, 24‒ 25. oktobar 2015. godine)

PRESS RELEASE Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN, ima čast da Vas obavesti da 24. i 25. oktobra 2015. godine, u prostorijama Skupštine grada Beograda (Dragoslava Jovanovića 2), organizuje Međunarodnu konferenciju „Budućnost sveta između globalizacije i regionalizacije“. Svečano otvaranje Konferencije zakazano je za subotu, 24. oktobar, sa početkom u 09:30h. Ovogodišnja Konferencija biće posvećena izuzetno aktuelnoj temi - Budućnosti sveta između globalizacije i regionalizacije. U tom okviru biće razmatrana pitanja važna za budućnost mira, razvoja, međunacionalnih i međuverskih odnosa i tolerancije, kao i za integrativne procese kao nezaobilazan faktor stabilnosti, kako u regionu Balkana, tako i na širem međunarodnom planu. Na Konferenciji će fokus biti stavljen na strategiju regionalne integracije i izazove globalizacije, ulogu EU u tim procesima, povezivanje regiona sa, Evropom i svetom, na misiju mira i ekonomskog prosperiteta. Radom Konferencije predsedavaće Nj.E. g. Akio Kawato, istaknuti japanski diplomata i Predsednik Saveta ECPD, Nj.E. g. Federico Mayor, dugogodišnji generalni direktor UNESCO, Nj.E. prof. Erhard Busek, raniji Vice Kancelar Austrije i glavni Koordinator Pakta za stabilnost JIE, Nj.E. Sir James Mancham, osnivač i prvi predsednik Sejšela i Predsednik Svetskog Saveta za Globalni mir.

Plenarnim sednicama rukovodiće istaknuti naučnici i diplomate: prof. dr Wolfgang Wolte (Austrija), prof. dr Roberto Savio (Italija), dr Reinhard Priebe (Evropska komisija), akademik Vlado Kambovski (Makedonija) i drugi. U radu Konferencije učestvovaće brojni istaknuti naučnici, diplomate i političari iz gotovo svih delova sveta (Evrope, Azije, Amerike), predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskih misija. Prof. dr Negoslav Ostojić, Izvršni direktor ECPD, ističe da je cilj i obaveza ove međunarodne institucije da pomogne u sagledavanju svih izazova koji stoje pred regionom i svetom, budući da ECPD, u skladu sa svojim mandatom i misijom, ima značajno iskustvo i kontinuitet u zalaganju za jačanje obrazovanja za mir i toleranciju, podsticanje regionalnih integracija, unapređenje mira i održivog razvoja i međunarodne saradnje. U okviru šireg programa Konferencije biće održan i III Međunarodni forum mladih na kome je centralna tema „Kultura mira: mladi kao graditelji mira”. Mladi ljudi iz regiona i Evrope okupiće se i razgovarati o ulozi mladih kao aktivnih učesnika današnjice i lidera mira u budućnosti. ECPD ovom Konferencijom nastoji da afirmiše konstruktivan i neideološki pristup problematici koja je od vitalnog i strateškog značaja za region, ali i šire. Od učesnika Konferencije se očekuje da iznesu svoje ideje i viziju za budućnost regiona, kao i da predlože univerzalnu paradigmu za uređivanje međuljudskih, međudržavnih i međunarodnih odnosa za Treći milenijum. PRESS SLUŽBA ECPD

Phone: +381 11 3246-041, 3246-042, 3246-043, 2652-170 Fax: 3240-673, 3234-082, 2651-344 E-mail: ecpd@EUnet.rs, office@ecpd.org.rs


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.