Page 1


TÊN KHÁCH HÀNG: ANH HÀ TÊN CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ CHUNG CƯ BOTANICA PREMIER ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH MÃ CĂN HỘ : BPC-18.08

PHÁT TRIỂN BỞI

25A Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Q. 1, TPHCM Điện thoại: 84.28.66748018 Email: info@ekeinterior.com.vn Website: www.ekeinterior.com


TÊN KHÁCH HÀNG: ANH HÀ TÊN CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ CHUNG CƯ BOTANICA PREMIER ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH MÃ CĂN HỘ : BPC-18.08

PHÁT TRIỂN BỞI

25A Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Q. 1, TPHCM Điện thoại: 84.28.66748018 Email: info@ekeinterior.com.vn Website: www.ekeinterior.com


SOFA 2500

TỦ TIVI (1700x400)

THỜ ÔNG BÀ

TRÊN THỜ PHẬT

P. KHÁCH

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


1

2

18

550

564

550

18

1094

20

9

283

182 100 164 18 18 18

364 18 100

18 120 18 100 120 124

400

18 20

400

500

182 283

100

100 25

182

18 120 18 124 120

400

373

9

MẶT CẮT 1

1700

MẶT ĐỨNG

373

373

MẶT CẮT 2

1700 18

514

18

564

18

514

18 18

182 146

36

364 18

400

18

18

283

20

1094

20

283

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH -

THÙNG MDF MELAMINE VÂN GỖ THEO THIẾT KẾ MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ CHÂN INOX 20x20 PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH + BẾP TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


400 18

764

364

18

9 18

36

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ

-

PHỤ KIỆN RAY KÉO HAFLELE PKÍNH 6LI CƯỜNG LỰC SƠN MÀU ỐP TRẦN CẮT CNC THEO THIẾT KẾ

450

18 391 54

36

355

375

492 18

-

391

-

54

18

355

18 18

373

2600

36

18

36

372

890

NỐI VÁN

10 36

692

36

36

18

100

400

382

728

1084

1270 1324

1084

590

100 36

1775

346

18

2150

150

346

391 150 36 54

18

2500

728 692

54 36

18

2200

397

451

592

2182

18

628 18

18

18 18

321

18

18

528 18

18

80

400

MẶT CẮT

MẶT ĐỨNG

VÁCH CNC

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

80

MẶT BÊN ĐÔN

ĐÔN DI ĐỘNG

PROJECT :

5

502 662

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH + BẾP TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


KHAY CHIA MUỖNG HAFELE 556.84.569

ĐẢO BẾP (1800 X 800 )

800

D

KỆ BÊN

GẮN THÙNG RÁC HIGOLD 307016

C

KỆ ÚP CHÉN 2 TẦNG HIGOLD 401073

MÂM XOAY 1/2 HIGOLD 101021

B

RỔ INOX HIGOLD 301603

A

TỦ GIÀY (1000 x 350)

KHAY CHAI LỌ ÂM TỦ HIGOLD 306034

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG BẾP TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


18 60 18 704 18 40 18 18 18 30 310 316 310

1060 200 770

80

770

810

200

40

1060

40

18

2600

668

1790

18

352

660

30 18 18 18 310 40 310 316

740

352

18 18

810

704

60

18

740 668

18 18

18 356

356

18 18

427 18

427

740

18

824

18

740

2600

KHAY CHIA MUỖNG HAFELE 556.84.569

1790

MẶT ĐỨNG D KHÔNG CÁNH

1790

MẶT ĐỨNG D

704

MẶT ĐỨNG C

MẶT ĐỨNG C KHÔNG CÁNH 1060

18

824

18

80 242 242 152 40 18

80

80

810

412

810

110 30 30

200

520

40 30

1060

412

-

200

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE PHỤ KIỆN KHAY CHIA MUỖNG HAFLELE 556.84.569 ĐÁ MARBLE

36

740

18

824

18

704 PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

18 18 CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH + BẾP TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


18 704

18

650 40

740 340

704

1044

332

332

CHẠY LED HẮT SÁNG

CHẠY LED HẮT SÁNG

40 30

600

CÔNG TRÌNH

3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

660 80

80 18

80

PROJECT : 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

660

692

20

5

580

MẶT CẮT 3

MẶT CẮT 2 CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

ISSUE DATE :

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH + BẾP TKKT DRAWING No :

1

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

60

350

350

18

MẶT CẮT 1 4

560

18 304 18 18

TAY NÂNG BLUM 372.94.033 ĐÁ MARBLE

18 18

CHẠY LED HẮT SÁNG

18

-

454

20

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE TỦ KÍNH LẬT KỆ ÚP CHÉN 2 TẦNG HIGOLD 401073 MÂM XOAY 1/2 HIGOLD 101021

18

18

914

MẶT ĐỨNG B KHÔNG CÁNH

-

810

672 80 18 18 18

702

REV / HIEÄU CHÆNH

1140

60

MÂM XOAY 1/2 HIGOLD 101021

18

40 30

3

2

18 350 18

18 310 18

40 770

810

600

580

60 18

461 18

3650

MẶT ĐỨNG B

660

80

461

740

1

461

18 18

650

HỆ TỦ PHÙ HỢP KÍCH THƯỚC THỰC TẾ

18 18

60

600

2600

200

882

TỦ LẠNH

80

770

660

40 30

2000

18 350 18

18

CHẠY LED HẮT SÁNG

650

18 350 18

40

18

778

1596

310

304 18

18 18

316

18

KỆ ÚP CHÉN 2 TẦNG HIGOLD 401073

18

60 TỦ LẠNH

1140

740

540 540

740 1790 2600

800

550

TAY NÂNG BLUM 372.94.033

60

814

740

60

18

18 18 18 214

18 304 18 18

350

1062

357

18 60

357

704

900

110 30

407 36

60

60

250 407 18

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


MÁY HÚT MÙI RỘNG 800

1415 18 314 254 18 18 18

800

18 307 18 18

350

800

18 307 18

332 18 350

1080

560

18

452 1800

452

300 18 KHAY CHAI LỌ ÂM TỦ HIGOLD 306034

MẶT ĐỨNG A

18

562

18

80 580

273 18 18 18

875

MẶT ĐỨNG A KHÔNG CÁNH

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE ĐÁ MARBLE

-

PHỤ KIỆN KHAY CHAI LO ÂM TỦ HIGOLD 306034 PHỤ KIỆN KHAY ÚP CHÉN HIGOLD 301603

PROJECT : CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

MẶT CẮT

-

5

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH + BẾP TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

ISSUE DATE :

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

810

40 30 660

810

672

600

80 18

810

80

660

KHAY ÚP CHÉN HIGOLD 301603

CHẠY LED HẮT SÁNG

650

18

40

586

40 30

18

2600

18

500

18

1080

526

60

343 18

60

800

60

350 18 272

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


910

36 9

1000

CHẠY LED HẮT SÁNG

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

332 350

MẶT CẮT ĐỨNG

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM RATIO :

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH + BẾP TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

ISSUE DATE :

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

2600

536 200

9 1000

MẶT ĐỨNG

800

9 18 764 /4 182 9

182 9 9

36 9

1004

485 18 465 18

518

9

518

18 18

800

910

18

9 9 182

1000

9

CHẠY LED HẮT SÁNG

9

9 18

9

9

764 /4

2600

910

9

518

465

1004 9

1064 536

9

60

18 18

485

928

60 18

18 18

36

464

60 18

464

60

36

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


1200

150 150

2590

400

ĐỤC LỖ THOÁT NƯỚC

150 ĐỤC LỖ THOÁT NƯỚC

204 18 18

30 300

18

300 30

30 300

620

970

600

30

50

150 150

150 150

50

150 150

400

150 150

640

600

240 ĐỤC LỖ THOÁT NƯỚC

240

Sàn vỉ nhựa 30x30

1200

-

KHUNG SẮT 30X30 SƠN MÀU ĐÃ CHỌN, LƯỚI THÉP HÀN MÃ KẼM Ô 30X30 CHẬU GỖ THÔNG TỰ NHIÊN PASS TREO: SẮT SƠN MÀU ĐÃ CHỌN

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT BAN CÔNG TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


TÊN KHÁCH HÀNG: ANH HÀ TÊN CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ CHUNG CƯ BOTANICA PREMIER ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH MÃ CĂN HỘ : BPC-18.08

PHÁT TRIỂN BỞI

25A Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Q. 1, TPHCM Điện thoại: 84.28.66748018 Email: info@ekeinterior.com.vn Website: www.ekeinterior.com


600

400

1750

1800

NỆM (1600 X2000)

1600x2000

2800

P.NGỦ MASTER

400

600

TỦ ÁO (1850 X 600 )

1850

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.MASTER

TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


60

877

1850

18 40

809

60 18 18 18 600

30 18 40

1850

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

MẶT CẮT

600

MẶT ĐỨNG

80 18

18 30 18 18 80 177 177 200

KHÓA TỦ

18

1884

2000

889

18 80

18 80

880

2700

18

THANH TREO

880

604

604 18 18 RẢNH CHẠY HẮT

THANH TREO

1884

2000

1884

877

30

700

60 18

60

604

2700

THANH TREO

1264

36

18 18

604

700

18

60 18

1850

1850

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO, RAY LÙA ÂM, THANH TREO NHÔM HAFLELE

MẶT BẰNG

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.MASTER

TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


2800 2800

550

500

500

500

500

250

36

764

20 308 18 46

410

450

20 326

450

74 30

40

2000

36

514

18

MẶT ĐỨNG

964

18 18

964

18

36 214

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

ÂM XUỐNG 40

1800 18 18

1196

36

100

1600

100 74 30

40

1496

36

36

20 326

846

NỆM (1600 X2000) 846

18 18

846

18 18

MẶT ĐỨNG BÊN

36

846

18 18

1800

36

36

514

18

964

18 18 2800

964

18

36 214

MẶT BẰNG

-

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN HAFLELE

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.MASTER

TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


2

373

18

18

18

214

18

314

314

25

30

100

100

30

18

9

18

1

18

420

438

438

420

400

18

MẶT ĐỨNG

MẶT CẮT 1

1750

18

18

400

100

100

373

18

18

178

214

314

36

18

18 18

384

18 18

18

411

411

18 18

384

18 18

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

MẶT CẮT 2

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ, RAY KÉO HAFLELE CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.MASTER

TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


600 564

18

18 18

346

18

120

346 18

18

18

194

194 450

30

350

328

120

18

18

MẶT ĐỨNG

MẶT CẮT

564

18

176

18

120

18

18

100

100

400

18

-

600

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN RAY KÉO HAFLELE

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.MASTER

TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


TÊN KHÁCH HÀNG: ANH HÀ TÊN CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ CHUNG CƯ BOTANICA PREMIER ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH MÃ CĂN HỘ : BPC-18.08

PHÁT TRIỂN BỞI

25A Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Q. 1, TPHCM Điện thoại: 84.28.66748018 Email: info@ekeinterior.com.vn Website: www.ekeinterior.com


1450

KỆ ( 1450 x 200 )

BLV (1000 x 500)

500

KỆ BÊN

2050

1600

TỦ ÁO (1600 x 550)

GIƯỜNG (1600 x 1950)

1800

200

P.NGỦ 1

1600x2000

1000

200

1001

550

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.NGỦ 1 TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


580

80 30

40

300

600

600

600

20

190

320

320

20

320

30 210 60

NỆM 1600X2000

1600

900

900

580

1800

500

36

846

2600

18 18

36

1264

36

846

900

36

1228

846

MẶT CẮT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG BÊN 36

18 18

36

900

846

18 18

1800

NỆM 1600x2000

36 264 18

573

18

582 2600

18

573

18

464

36

-

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ

-

PHỤ KIỆN RAY KÉO HAFLELE

MẶT BẰNG

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.NGỦ 1 TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


60 18 280

18

1592

280

18

2340

280

18

280

36

612

576

60 18

1800

MẶT ĐỨNG BÊN

672

576

RẢNH CHẠY HẮT RẢNH CHẠY HẮT

40 18

458

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO, RAY LÙA ÂM, THANH TREO NHÔM HAFLELE

THANH TREO

1668

MẶT ĐỨNG

18 18

550

18

-

1600

1592

36 200

18 60

60 18

257 18

550

2340

18 257

18 18

672

36

760

1668

764

760

612

764

280 18 280 18 280 18 280

200

18

40 18

458

18 18 18 186

1574 1800

222

550

MẶT CẮT ĐỨNG BÊN

MẶT CẮT ĐỨNG PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P. NGỦ 1 TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


36 800

36

36 800

250

182

18 132 482

18

MẶT ĐỨNG 600

MẶT CẮT

18 18 164

500

18 18 164

600

636

600

182 600

1800

150

150

132 18

500

R

50

0

15

R1

-

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ

-

PHỤ KIỆN RAY KÉO HAFLELE

MẶT BẰNG PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.NGỦ 1 TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


464

500

36

200

1000

MDF MELAMINE MÀU THEO THIẾT KẾ

1450

PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT P.NGỦ 1 TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


TÊN KHÁCH HÀNG: ANH HÀ TÊN CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ CHUNG CƯ BOTANICA PREMIER ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH MÃ CĂN HỘ : BPC-18.08

PHÁT TRIỂN BỞI

25A Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Q. 1, TPHCM Điện thoại: 84.28.66748018 Email: info@ekeinterior.com.vn Website: www.ekeinterior.com


18

523

18

273

18

5 18 127

850

500

290 814

18

422 440

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

440

MẶT ĐỨNG

18

255

18

18

18 407

255

407

255

255

18

30 180

462

180 302

500

320

755

30

180

20

400

150

400

400

18

2380

310

1000

320

ĐỢT KÍNH CƯỜNG LỰC 8MM

8

1000

1000

8

319

18

300

225

225

550

900

MẶT BẰNG

18

MẶT CẮT

-

PVC THEO THIẾT KẾ

-

PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE

-

ĐỢT KÍNH CƯỜNG LỰC 8MM, CÁNH DÁN KÍNH THỦY 5MM

-

MẶT ĐÁ CÀ LAVABO TẬN DỤNG PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT WC MASTER TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/


600

273

18

573

18

5 18 127

5

1000

ĐỢT KÍNH CƯỜNG LỰC 8MM

18

2380

310

8

320

1000

1000

8

319

300

18

225

900

18 225

225

225

900

150 395 462

900

18

18

864 900

18

422

MẶT ĐỨNG KHÔNG CÁNH

18

MẶT CẮT

440

MẶT ĐỨNG

18

260

432

260

432

260

18

290

302

320

760

18

30 180 500

180

30

180

20

395

395

395

18

-

PVC THEO THIẾT KẾ

900

-

PHỤ KIỆN BẢN LỀ GIẢM CHẤN, RAY KÉO HAFLELE

MẶT BẰNG

-

ĐỢT KÍNH CƯỜNG LỰC 8MM, CÁNH DÁN KÍNH THỦY 5MM

-

MẶT ĐÁ VÀ LAVABO TẬN DỤNG PROJECT :

5

CÔNG TRÌNH 25A NGUYEN VAN NGUYEN ST, WARD TAN DINH, DISTRICT 1, HO CHI MINH TEL: 84.28.66748018 - TAXCODE: 0304599233 WEBSITE: www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

4 3

ADDRESS : ĐỊA ĐIỂM:

DRAWING NAME: TÊN BẢN VẼ:

2

CĂN HỘ BOTANICA PREMIER (BPC-18.08)

RATIO :

NỘI THẤT WC CHUNG TKKT

PERFORM: THỰC HIỆN:

NUMBER / SOÁ

02/2019

QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM

DRAWING No :

1

REV / HIEÄU CHÆNH

ISSUE DATE :

DATE / NGAØY

ANH HÀ

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KS.TRẦN NGỌC HIẾU

KTS.ĐỖ MAI PHƯƠNG

EKE TEAM

/

Profile for eke interior

Thiết kế thi công nội thất căn hộ chung cư Botanica Premier  

Để có một bản vẽ mang tính khả thi, đúng yêu cầu của chủ đầu tư, các kiến trúc sư phải đầu tư công sức và chất xám để nghiên cứu công năng s...

Thiết kế thi công nội thất căn hộ chung cư Botanica Premier  

Để có một bản vẽ mang tính khả thi, đúng yêu cầu của chủ đầu tư, các kiến trúc sư phải đầu tư công sức và chất xám để nghiên cứu công năng s...

Advertisement