Hồ sơ thiết kế cải tạo nội thất nhà phố An Giang - Hạng mục đồ gỗ

Page 1

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG NỘI THẤT CÔNG TRÌNH : NHÀ PHỐ CẢI TẠO Địa điểm : CHÂU ĐỐC - AN GIANG Chủ đầu tư: Anh HUÂN

FURNITURE

eke interior l interior design & Furniture 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.8.66748018 l M +84.0903.727.721 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

05/2021


KÍ HIỆU BẢN VẼ

***

:

-

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. 05/2020 1

172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

An Giang 01/100

2 3

01/01

4 5

--EKE TEAM


STT

KÍ HIỆU

01

MÃ VẬT LIỆU

MELAMINE - MS 403PL

STT

GHI CHÚ

An Cường

11

MIN1

02

KÍ HIỆU

MÃ VẬT LIỆU

GHI CHÚ

Màu theo mã sơn Dulux 48YR 09-077

Sơn bóng 70%

STT

21

M1

MELAMINE - MS 205SH

An Cường

12

MÃ VẬT LIỆU

KÍ HIỆU

GHI CHÚ

Màu theo mã sơn Dulux 90RR 55-138

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 34YR 35-025

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 00YY 62-060

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 10YY 73-042

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 70YR 09-086

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 90YR 55-051

Sơn bóng 70%

Màu theo mã sơn Dulux 79YR 19-096

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 30BB 17-158

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 12BB 82-058

Sơn mờ

Màu theo mã sơn Dulux 14BB 55-113

Sơn bóng 50%

M11

Sơn bóng 20%

Đậm hơn màu M1

22

MÃ THAY ĐỔI NGÀY 05/05 MIN2

03

M2

MELAMINE - MS 416EV

An Cường

13

MIN3

04

An Cường

14

MIN4

An Cường

An Cường

Bóng 10%

25 M15

Màu theo mã sơn Dulux 53BB 36-004

26

Sơn mờ

M6

MELAMINE - MS 434SMM

An Cường

17

MIN7

M16

Màu theo mã sơn Dulux 88BG 62-005

Bóng 10%

27

M7

MELAMINE - MS 446FR

An Cường

18

MIN8

M17

Màu theo mã sơn Dulux 88BG 62-005

28

Sơn mờ

M8

LAMINATE - LK 1167A

An Cường

19

LA1

10

M14

Màu theo mã sơn Dulux 17GY 68-005

16

MIN6

09

24

Sơn mờ

M5

MELAMINE - MS 999MM

08

M13

Màu theo mã sơn Dulux 60RR 07-002

15

MIN5

07

23

Sơn mờ

M4

MELAMINE - MS 449FR

06

Màu theo mã sơn Dulux 28GG 22-002 M3

MELAMINE - MS 402PL

05

M12

M18

Màu theo mã sơn Dulux 90RR 83-030

29

Sơn mờ

M9

LAMINATE - LK 4523A

An Cường

20

LA2

M19

Màu theo mã sơn Dulux 90RR 76-062

30

Sơn mờ

M10

M20

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

05/2020

TỈ LỆ :

01/100

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG HỢP VẬT LIỆU BẢN VẼ SỐ : CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

THỰC HIỆN 5

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

01/01

TRIỂN KHAI

EKE TEAM

---


THỐNG KÊ ĐỒ NỘI THẤT

STT

STT

01

14

01

02

01

15

01

03

01

16

01

04

01

17

01

05

01

18

01

06

01

19

01

07

01

20

01

08

01

21

01

09

01

22

01

10

01

23

01

11

01

24

01

12

01

25

01

13

01

26

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. 05/2020 1

172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

An Giang -

2 3

01/01

4 5

--EKE TEAM


CỬA KÍNH

CỬA AN TOÀN- CHỐNG CHÁY

CỔNG CHÍNH KHU KINH DOANH KHO

WC 1

MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG TẦNG TRỆT

KỆ TT

GẠCH BÔNG GIÓ VIETTILES

CỬA SỔ KHUNG KÍNH THOÁT HIỂM

TỦ TIVI

ĐẢO BẾP / MINI BAR

THÔNG TẦNG

PHÒNG LV

BAN CÔNG

PHÒNG ĂN ĐÓNG TRẦN

WC 2

PHÒNG BẾP

BỤC XÂY

MÁY RỬA CHÉN MÁY GIẶT MÁY SẤY

TỦ TREO

KỆ XOAY LIÊN HOÀN HAFELE

BÀN THỜ ÔNG TÁO

LÒ NƯỚNG VI SÓNG

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

KỆ ĐỂ LY

MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG TẦNG LỬNG

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

05/2020

TỈ LỆ :

01/100

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG BẢN VẼ SỐ : CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

THỰC HIỆN 5

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

01/01

TRIỂN KHAI

EKE TEAM

---


KỆ SÁCH TREO TỦ TRƯNG BÀY

KỆ SÁCH

TỦ TIVI BÀN HỌC

PHÒNG NGỦ MASTER 1800x2000

THÔNG TẦNG

TỦ NỮ

TỦ NAM

PHÒNG THAY ĐỒ

PHÒNG NGỦ BÉ GÁI WC 4

WC 3 THÔNG TẦNG

BÀN TRANG ĐIỂM

MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG LẦU 1

KỆ SÁCH BÀN HỌC

PHÒNG NGỦ BÉ TRAI 1400x2000

THÔNG TẦNG

SÂN SAU TỦ ÁO 2100 x 600

WC 5

SÂN THƯỢNG

PHÒNG THỜ

THÔNG TẦNG

KHO

MẶT BẰNG LẦU 2

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

05/2020

TỈ LỆ :

01/100

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG BẢN VẼ SỐ : CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

THỰC HIỆN 5

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

01/01

TRIỂN KHAI

EKE TEAM

---


1

MÁY HÚT MÙI MALLOCA K1507

2

W700*D303*H(41-174)

BẾP TỪ BOSCH PPI82560MS

3

W780*D450*H59

LÒ VI SÓNG BOSCH BEL520MS0K

4

W594*D317*H382

LÒ NƯỚNG BOSCH HBF113BR0A W594*D548*H595

5

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-RS637WE-PMV W895*D745*H1788

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

LÒ NƯỚNG & LÒ VI SÓNG

6

CHẬU RỬA CHÉN HAFELE HS-SD8851 (567.20.537) W880*D510*H200

Hộc để lò nướng & lò vi sóng không có tấm hậu

Mặt đá bếp

7

CHẬU RỬA CHÉN MALLOCA MS6044 W440*D440*H220

A

B

8

MÁY RỬA CHÉN BOSCH SMS6ZCW07E Serie 6 W598*D600*H(815-845)

MẶT BẰNG HỆ TỦ BẾP GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Cánh , mặt ngoài hông tủ (những phần lộ ra ngoài) : sơn 2K - mã M3 - Sơn nhấn ( Bạ chân, bạ tay nắm ) : sơn 2K - mã M4 - Thùng ( phần không lộ ra ngoài ) : Melamine - mã MIN2

- Cánh, mặt hông, bạ hông, bạ chân, bạ nóc(những phần lộ ra ngoài) : sơn 2K - mã M5 - Thùng ( phần không lộ ra ngoài ) : Melamine - mã MIN2

- Bản lề giảm chấn, ray kéo Hafele. - Thùng + MDF chống ẩm.

THỐNG KÊ PHỤ KIỆN BẾP + ĐẢO BẾP Kí hiệu

M3

M4

MIN2

M5

LÒ NƯỚNG

5a 5b

3

Hộc để lò nướng & lò vi sóng không có tấm hậu

6

Diễn giải

Số lượng

3

RỔ KÉO HAFELE 549.24.620 W104*D465*H37

01

4

KHAY CHIA THÌA DĨA HAFELE 556.52.248 W780*D540*H50.5

01

5a

KHAY CHÉN DĨA HAFELE 549.08.007 W764*D475*H195

03

5b

KHAY CHÉN DĨA HAFELE 549.08.027 W764*D475*H195

01

5c

KHAY CHÉN DĨA HAFELE 549.03.155 W737*D465*H148 ( cánh 800mm)

00

6

KHAY DAO THỚT HAFELE 545.13.951 W268*D510*H625

01

7

RỔ KÉO MỞ TRÁI HAFELE 548.21.012 Cánh 450 - W860*D520*H560

01

MIN2

Khoảng cách tường gia giảm cho tủ

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

Hình minh họa

7

MÁY RỬA CHÉN

Bếp từ

Để tủ rời có thể lấy ra được

Chậu rửa chén

MẶT CẮT NGANG TỦ BẾP DƯỚI GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


Đèn led tủ để ly

Đèn led tủ thờ ông táo cách hậu 50mm

Ống thoát máy hút mùi D120

Tủ thờ ông táo

- Bản lề giảm chấn, ray kéo Hafele. - Thùng + MDF chống ẩm.

- Cánh , bạ hông, mặt đáy (những phần lộ ra ngoài) : sơn 2K - mã M6 - Bạ nóc : sơn 2K - mã M5 - Thùng ( phần không lộ ra ngoài ) : Melamine - mã MIN2

Hộp rời - che ống thoát máy hút mùi

Bạ nóc Hông giả

M5

MẶT CẮT NGANG TỦ BẾP TRÊN Bạ nóc - kẻ roan ngang

Cánh khung gỗ - kính trong cường lực dày 5mm

fix

fix

fix

fix

M6

MIN2

Hông tủ 17mm + bạ hông 17mm

fix

Đèn led tủ thờ ông táo Tủ thờ ông táo

Cánh tủ kẻ roan ngang 1*1mm

MẶT ĐÁ

Máy hút mùi

Đèn led tủ bếp trên

Lò vi sóng

Mặt đá bếp ghép cạnh dày 40mm

Tường ốp đá

Tủ lạnh side by side

THÙNG TỦ CÁNH TỦ

Lò nướng

CHI TIẾT GHÉP CẠNH BẾP CT01

Xem chi tiết ghép cạnh bếp CT01

MẶT ĐỨNG BẾP HƯỚNG A

Phần gỗ sơn màu đậm

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


Tấm ốp vách bàn ăn sơn 2K - mã M8 vạt cạnh 3*3mm

Lưu ý : Các đợt kệ di động trong tủ đều khoan lỗ chốt chờ phía trên và dưới, cách đợt chia giữa 70mm

Tấm hông tủ lạnh sơn 2K- mã M5 vạt cạnh 3*3mm

Tấm ốp hoàn thiện sơn 2K, vạt cạnh 3*3mm

CHI TIẾT NỐI VÁCH HÔNG TỦ LẠNH VÀ VÁCH ỐP BÀN ĂN

Vách hông tủ lạnh sơn M5

Hông giả

Tủ treo ngàm 45

1

3

2

Ống thoát máy hút mùi trần thạch cao

Hộp rời - che ống thoát máy hút mùi

Khoảng cách gia giảm cho tủ

Đèn led tủ ly đợt kệ di động

đợt kệ di động

Đèn led tủ thờ ông táo

Tủ thờ ông táo

Đèn led tủ ly Máy hút mùi

Không hậu thoát nhiệt lò vi sóng

Đèn led tủ bếp trên

Đèn led tủ bếp trên

Mặt đá bếp

Cắt hậu - thoát nhiệt cho bếp

Không hậu thoát nhiệt lò nướng

3 đợt kệ di động

5a

6

7

5b

MẶT HÔNG TỦ LẠNH Khoảng cách tường gia giảm cho tủ

MẶT ĐỨNG BẾP HƯỚNG A (trong tủ)

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


ĐÈN LED THANH NHÔM Đáy tủ bếp trên gắn đèn led

Tấm hậu

Đợt kệ gắn đèn led

Tường xây

CHI TIIẾT ĐÈN LED TỦ BẾP TRÊN

Tường xây

Tấm hậu

CHI TIIẾT ĐÈN LED TỦ LY

Khoảng cách gia giảm cho tủ 17mm trần thạch cao bạ nóc

Cánh khung gỗ kính trong cường lực dày 5mm

bạ che - kẻ roan

Khoảng gia giảm tủ bếp

Đèn led tủ ly Cánh tủ tủ lạnh Đèn led tủ ly

Không hậu thoát nhiệt lò vi sóng

Đèn led tủ bếp trên

Đá ốp hông tủ lạnh Không hậu thoát nhiệt lò nướng

2 Hộc kéo

MẶT CẮT 1-1

MẶT CẮT 3-3

MẶT CẮT 2-2

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


CHI TIẾT TỦ RỜI ( vị trí máy rửa chén)

MẶT ĐÁ

THÙNG TỦ

CHI TIẾT GHÉP CẠNH BẾP CT02

Khoảng gia giảm tủ bếp Hộp che ống thoát máy hút mùi

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG (trong tủ)

CỬA SỔ

MẶT CẮT ĐỨNG

Máy hút mùi

Tường ốp đá

Xem chi tiết ghép cạnh bếp CT02

Mặt đá bếp

Thoát nhiệt cho bếp

7

5 Máy rửa chén

5

đợt kệ di động Máy rửa chén

Để tủ rời có thể lấy ra được

Để tủ rời có thể lấy ra được

MẶT ĐỨNG BẾP HƯỚNG B (trong tủ)

MẶT ĐỨNG BẾP HƯỚNG B

Lưu ý : Các đợt kệ di động trong tủ đều khoan lỗ chốt chờ phía trên và dưới, cách đợt chia giữa 70mm. GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


B

- Cánh tủ : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M3 - Bạ tay nắm , mặt hậu gắn lam : sơn nhấn - mã M4 - Thùng (phần không lộ ra ngoài) : MDF chống ẩm melamine - mã MIN2 - Thanh lam : melamine vân gỗ - mã MIN3

ĐẢO BẾP / MINI BAR

M4

M3

MIN3

MIN2

3 Chậu rửa chén Malloca

Mặt đá bếp

A 4

MẶT BẰNG ĐẢO BẾP

5a 5a

Phần gỗ sơn màu đậm

4

MẶT ĐỨNG A

MẶT ĐỨNG A (trong tủ)

Đá mặt bếp

5a

Đá ốp cạnh hông

Đèn led hắt đảo bếp - cách lam ri 30mm

Lam ri 17*17

MẶT CẮT NGANG

Lam ri 17*17

MẶT ĐỨNG B GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

ĐẢO BẾP

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


Đèn led cách hậu 50mm

KIỂM TRA LẠI KT CỘT

Lưu ý : - Trước khi thi công phải kiểm tra độ thẳng của tường - cột

kích thước gờ tường check lại thực tế

kích thước gờ tường check lại thực tế

- Cánh tủ, tấm ốp tường, bạ chân : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M7 - Thùng , viền tủ : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN3 - Bản lề giảm chấn, ray kéo Hafele.

Tường xây Cạnh hông 17mm+ Bạ hông 17mm

MIN3

MC NGANG TỦ TRANG TRÍ

Khung xương Tấm ốp hoàn thiệnsơn 2K, ghép góc 45

M7

1 Tấm nóc 17mm+ Bạ nóc 17mm Dán cạnh dày 34mm

Viền tủ 34mm, ghép cạnh góc 45

Trần thạch cao

Cánh tủ tay nắm vạt 45 cạnh dưới

Đèn led thanh nhôm cách hậu 30mm

Cạnh hông 17mm+ Bạ hông 17mm Dán cạnh dày 34mm Đèn led thanh nhôm cách hậu 50mm

Ốp tường Viền tủ Viền tủ

Sàn hoàn thiện

Bạ ốp chân

MC 1-1

MẶT ĐỨNG TỦ TRANG TRÍ (trong tủ)

Bạ ốp chân

MẶT ĐỨNG TỦ TRANG TRÍ

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TỦ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN

TÊN BẢN VẼ

CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


bằng mép tủ trang trí cạnh tivi

Lưu ý : Gỗ trước khi sản xuất cần kiểm tra tất cả các kích thước fix tường - trần

kích thước gờ tường kích thước gờ tường

C

kích thước tấm hông tủ lạnh Tấm ốp vách bàn ăn sơn 2K - mã M8 vạt cạnh 3*3mm

Tường xây

A Tấm ốp hoàn thiệnsơn 2K, ghép góc 45

B

MẶT CẮT 2-2

Khung xương Ván nền

Tấm hông tủ lạnh sơn 2K- mã M5 vạt cạnh 3*3mm

Tấm ốp hoàn thiện sơn 2K, vạt cạnh 3*3mm - Vách ốp hoàn thiện : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M8

CT NỐI VÁCH HÔNG TỦ LẠNH VÀ VÁCH ỐP BÀN ĂN

1

Tấm ốp hoàn thiệnsơn 2K, roan nối vạt cạnh 3*3mm

mép vách bằng cạnh hông tủ lạnh.

M8

kẻ roan vạt cạnh 3*3mm

2

Khung xương

kẻ roan vạt cạnh 3*3mm

Ván nền

Tấm ốp hoàn thiệnsơn 2K, roan nối vạt cạnh 3*3mm Tường xây

MẶT CẮT 1-1

MẶT ĐỨNG VÁCH ỐP A

MĐ VÁCH ỐP B

MĐ VÁCH ỐP C

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/15

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

VÁCH ỐP BÀN ĂN

TÊN BẢN VẼ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


CHI TIẾT HỆ BÀN HỌC - PN CON GÁI

CHI TIẾT KỆ SÁCH - PN CON GÁI

1- BÀN HỌC - Mặt bàn, : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN4 - Thùng , chân bàn , hộc kéo : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M9 2- ĐỢT KỆ - MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN4 3- TỦ TRÊN BÀN HỌC - Cánh tủ : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M9 - Thùng tủ : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M10 4- VÁCH LAM - Thanh lam 1 : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M11 - Lớp nền : MDF chống ẩm sơn 2k - mã M12

5- KỆ SÁCH - Cánh tủ : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M9 - Thùng + thanh lam 2 : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M10 - Thanh lam 1 (chỗ vòm cong), hộc nhấn tủ sách : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M11 - Bạ tay nắm tủ trên : sơn nhấn M11

M9

MẶT CẮT 1-1 MIN4

M9

M10

M11

M10

M11

MẶT CẮT 3-3

M12

2

4

Cánh mở

Cánh mở

Lam ri 2 17*6, KC 8mm

Đợt kệ di động

1 3 Lam ri 1 17*6, KC 8mm Lớp nền 9mm

Đợt kệ vân gỗ

Mặt bàn vân gỗ

Đèn led thanh nhôm as trắng

Hộc kéo

Lam ri 1 17*6, KC 8mm

Hộc kéo

Hộc kéo

Hộc kéo Hộc kéo

Lam ri 2 17*6, KC 8mm

MẶT CẮT 2-2

MẶT ĐỨNG HỆ BÀN HỌC

3 Hộc kéo có khóa

MẶT ĐỨNG KỆ SÁCH

Hộc nhấn dày 12mm sơn nhấn màu M11

MẶT ĐỨNG KỆ SÁCH (trong tủ)

MẶT CẮT 4-4

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

HỆ BÀN HỌC - KỆ SÁCH PN CON GÁI CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

05/2020

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Vách ốp hoàn thiện, thanh lam : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M14 - Rãnh nối , nền ốp lam : sơn nhấn - mã M15

M14

M15

tường xây Khung xương

ván nền 9mm Rãnh nối 5*9mm

Lam ri 17*9 - KC 9mm ván nền 9mm

Rãnh nối 5*9mm sơn nhấn M15

Vị trí gia cố khung sắt hộp 25*50mm sau vách ốp để treo bàn trang điểm + khung gương

MẶT ĐỨNG VÁCH ỐP ĐẦU GIƯỜNG PN MASTER GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

VÁCH ỐP ĐẦU GIƯỜNG PN MASTER CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

05/2020

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


Tấm ốp nhấn đầu giường

- Thân giường : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN1 - Tấm ốp nhấn đầu giường : MDF chống ẩm melamine vân vải - mã MIN5

MIN1

MIN5

MẶT BẰNG Tấm ốp nhấn đầu giường

Tấm ốp nhấn đầu giường

Nệm 1800*2000

MẶT ĐỨNG

MẶT BÊN

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

GIƯỜNG NGỦ - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Mặt tủ , chân tủ , bạ tay nắm : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN1 - Thùng tủ, cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13

MIN1

MẶT CẮT NGANG

M13

MẶT BẰNG

Hộc kéo

Hộc kéo

MẶT ĐỨNG

MẶT CẮT ĐỨNG

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/10

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

TAB ĐẦU GIƯỜNG - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


1- BÀN TRANG ĐIỂM - Mặt bàn : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN1 - Thùng, cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13 2- TỦ GƯƠNG - Thùng, cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13 - Cánh dán kính thủy dày 5mm.

MC NGANG TỦ GƯƠNG Vách ốp tường Tường xây

MĐ TỦ GƯƠNG (trong tủ)

Cánh mở ốp kính thủy dày 5mm

Khung sắt hộp gia cố sau vách để treo bàn và tủ gương

MẶT BẰNG HỘC TỦ 1 Tấm ngăn 9*50mm

MIN1

M13

MẶT BẰNG HỘC TỦ 2

Tấm ngăn 6*30mm

Tấm ngăn 9*50mm

Tủ treo ngàm 45

Bàn treo

Hộc kéo có khóa

Hộc kéo có khóa

Hộc tủ 2

Vách ốp tường

Hộc tủ 1

Sàn hoàn thiện

MẶT CẮT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG

MĐ BÀN TRANG ĐIỂM (trong tủ)

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

BÀN TRANG ĐIỂM - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Thùng ngoài : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN1 - Trong tủ : MDF chống ẩm melamine vân vải - mã MIN6 - Cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13

MIN6

MIN1

M13

MẶT CẮT NGANG

Cánh mở

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG (trong tủ)

MC ĐỨNG

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/15

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

TỦ TIVI - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Thùng tủ : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN1 - Hộc nhấn : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M16 - Cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13 Đèn led thanh nhôm cách hậu 50mm

M13

MIN1

MẶT CẮT NGANG

M16

Đèn led thanh nhôm cách hậu 50mm

Cánh khung gỗ kính cường lực dày 8mm Đèn led thanh nhôm cách hậu 50mm

Hộc nhấn sơn M16

Đèn led thanh nhôm cách hậu 50mm

ĐÈN LED THANH NHÔM

Đèn led thanh nhôm cách hậu 50mm

Tay nắm rời

MĐ HỘC NHẤN Đợt kệ di động

MC ĐỨNG

Đợt kệ di động

MẶT ĐỨNG

Mẫu tay nắm rời (đề xuất)

MẶT ĐỨNG ( trong tủ )

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

TỦ TRANG TRÍ 1 - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Hộc nhấn, tấm hậu : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13 - Khung viền , đợt ngăn màu đậm : MDF melamine vân gỗ - mã MIN1

MC NGANG M13

MIN1 Viền cạnh 34mm (thùng tủ 17 + bạ hông 17mm)

Hộc nhấn

HỘC NHẤN 1

HỘC NHẤN 2

sàn hoàn thiện

MẶT ĐỨNG TỦ TRANG TRÍ 2

MC ĐỨNG

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

TỦ TRANG TRÍ 2 - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


Lưu ý : Phụ kiện treo quần Eurogold - Đo kích thước Phụ kiện thực tế, cắt chèn phần bạ tại công trình.

Đèn led thanh nhôm CÁCH MÉP NGOÀI ĐỢT KỆ 80mm

Cạnh viền 34mm (hông 17mm + bạ hông 17mm)

- Thùng trong tủ : MDF chống ẩm melamine vân vải - mã MIN8 - Cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13 - Bạ nóc, bạ tay nắm tủ trên, viền hông (cạnh hông + bạ hông) : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M17

MẶT CẮT NGANG

MIN8

Đèn led

Đèn led

M13

M17

Đèn led

Đèn led Đèn led

Đèn led Thanh treo

Thanh treo Đèn led

Đèn led

Bạ 2 đầu kiểm tra theo phụ kiện

Đèn led Đèn led Phụ kiện treo quần

Phụ kiện treo quần

Hộc kéo

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG (trong tủ)

HỘC KÉO CÓ KHÓA

HỘC KÉO CÓ KHÓA

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ ÁO NỮ - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


Đèn led thanh nhôm CÁCH MÉP NGOÀI ĐỢT KỆ 80mm

Cạnh viền 34mm (hông 17mm + bạ hông 17mm)

- Thùng trong tủ : MDF chống ẩm melamine vân vải - mã MIN8 - Cánh : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M13 - Bạ nóc, bạ tay nắm tủ trên, viền hông (cạnh hông + bạ hông) : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M17

MẶT CẮT NGANG

MIN8

Đèn led

Đèn led

Đèn led

Đèn led

Thanh treo

Thanh treo

M13

M17

Đèn led

Đèn led Thanh treo

Đèn led Thanh treo Đèn led

Hộc kéo

HỘC KÉO CÓ KHÓA

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG (trong tủ)

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ ÁO NAM - PN MASTER CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


BỤC SAU TAB

KIỂM TRA LẠI KÍCH THƯỚC THỰC TẾ

Độ sâu cột THEO THỰC TẾ

1.PHẦN GIƯỜNG RỜI: - Thân giường, đầu giường : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 - Chân giường, roan đầu giường : MDF chống ẩm sơn 2K- mã M18 2.BỤC SAU ĐẦU GIƯỜNG - Tấm ốp sau tab : MDF chống ẩm Tấm ốp màu nhạt : sơn 2K mã M19 Nền lam + Lam nhấn : sơn 2K mã M18 - Bục ốp sau đầu giường M18

BỤC SAU ĐẦU GIƯỜNG

Độ sâu cột THEO THỰC TẾ

tab

ĐẦU GIƯỜNG

M18

M19

Fix gờ tường

GIƯỜNG LẮP RỜI KHÔNG GẮN FIX VỚI BỤC ĐẦU GIƯỜNG

Khung xương

MẶT CẮT ĐỨNG BỤC SAU TAB

MẶT BẰNG Roan 5mm sơn nhấn màu M18

THÂN GIƯỜNG LẮP RỜI KHÔNG GẮN FIX VỚI ĐẦU GIƯỜNG

BỤC SAU TAB SƠN M19

Fix gờ tường

BỤC SAU ĐẦU GIƯỜNG

LAM NHẤN SƠN M18 Lam ri 17*9mm Khoảng cách 11mm

BỤC SAU ĐẦU GIƯỜNG SƠN M18

LAM NHẤN SƠN M18 Lam ri 17*9mm Khoảng cách 11mm

ĐẦU GIƯỜNG Roan 5mm sơn nhấn màu M18

Nền lam sơn M18

MẶT BÊN

MẶT ĐỨNG GIƯỜNG NGỦ (phần giường lắp rời)

MẶT ĐỨNG BỤC SAU ĐẦU GIƯỜNG & TAB (phần bục sau tab và đầu giường bằng mặt & bằng độ sâu cột trên thực tế)

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

GIƯỜNG NGỦ - PN CON TRAI CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


CHI TIẾT TAB ĐẦU GIƯỜNG 1 (tab rời)

CHI TIẾT TAB ĐẦU GIƯỜNG 2 (tab cố định) Độ sâu cột thực tế

- Thân tab : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 - Chân tab : MDF chống ẩm sơn 2K- mã M18

M18

- Thân tab : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 - Chân tab : MDF chống ẩm sơn 2K- mã M18

M19

M18

MẶT BẰNG

M19

khung gỗ đỡ mặt tab đặt trên đà giằng

Kích thước tường sau khi trừ tủ áo 600

1 Độ sâu cột kiểm tra thực tế đà giằng tường

kích thước cố định fix theo tủ áo kích thước phụ thuộc vào độ sâu cột

MC NGANG MC NGANG

khung gỗ đỡ mặt tab đặt trên đà giằng

Hộc kéo

MẶT ĐỨNG

MC ĐỨNG

Cạnh chân bo R34

hộc kéo sâu <300 không dùng loại giảm chấn

Đà giằng

MẶT ĐỨNG

MC ĐỨNG 1-1

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

TAB ĐẦU GIƯỜNG 1 & 2 PN CON TRAI CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

05/2020

TỈ LỆ :

1/15

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Cánh tủ trên, cạnh hông bo góc, bạ nóc, thùng tủ gắn hộc nhấn sát tường : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M18 - Cánh tủ dưới, bạ chân tủ dưới, thùng tủ không cánh, cạnh hông (màu nhạt phần lộ ra ngoài): MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 - Thùng trong tủ có cánh ( phần không lộ ra ngoài) : MDF chống ẩm melamine vân vải - mã MIN8 - Hộc nhấn tủ sát tường : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN7

Đèn led thanh nhôm CÁCH MÉP NGOÀI ĐỢT KỆ 80mm CẠNH HÔNG MẶT NGOÀI SƠN M18 ( xem 3D) MIN8

MIN7

MIN8

M18

M18

M19

các hộc nhấn

MẶT CẮT NGANG

CẠNH HÔNG SƠN M18 ( xem 3D)

M19

Đèn led

Led

Đèn led

Led

Đèn led

Đèn led

Đèn led

Đèn led

Đèn led

Thanh treo

Thanh treo

Led MIN7

Đèn led

fix

M18

Led

rỗng

CT HỘC NHẤN

hộc kéo có khóa

Led

M19 hộc kéo có khóa

rỗng

đà giằng chân tường

đà giằng chân tường bạ fix

các hộc nhấn

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG (trong tủ)

ghép cạnh phía mặt ngoài nhìn thấy

ghép cạnh 3 cạnh trong

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

TỦ ÁO - PN CON TRAI CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


1- BÀN HỌC - Mặt bàn : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN7 - Thùng , chân bàn , hộc kéo : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 2- ĐỢT KỆ - MDF chống ẩm SƠN 2K - mã M18

Đèn led thanh nhôm

3- TỦ TRÊN BÀN HỌC - Cánh tủ, hông, nóc tủ, đáy ( phần thấy ngoài : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 - Thùng trong tủ ( phần không lộ ra ngoài): MDF chống ẩm melamine - mã MIN6

Bàn học

MC NGANG

4- VÁCH ỐP TRÊN BÀN HỌC : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M20

MIN6

Đợt kệ di động

MIN7

M18

M19

M20

Đèn led thanh nhôm

Đèn led thanh nhôm Đèn led thanh nhôm

Đèn led thanh nhôm Vách ốp3mm, ván nền 9mm Rãnh nối 3*3mm

Hộc kéo

Hộp chân bàn

Hộc kéo

MẶT ĐỨNG

MC ĐỨNG

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

HỆ BÀN HỌC + KỆ SÁCH PN CON TRAI CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

05/2020

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


CHI TIẾT TỦ ĐỒ CHƠI

CHI TIẾT KỆ ĐỒ CHƠI (update kích thước gờ tường)

kệ đồ chơi

- Hông tủ, bạ hông, nóc tủ, thùng tủ dưới : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN7 - Cánh tủ dưới : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M19 - Khung cánh tủ trên: MDF chống ẩm sơn 2K - mã M20 - Thùng trong tủ trên ( đợt kệ, tấm hậu ) : MDF sơn 2K - mã M20

Độ sâu cột thực tế 161->173

tủ đồ chơi Vách hông tủ che phần gờ tường - cột

MIN7

M19

M20

A- 2 KỆ TỦ 2 BÊN - Thùng, chân : MDF chống ẩm melamine vân gỗ - mã MIN7 - Tấm hậu : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M18 - Đợt kệ kính cường lực dày 8mm

MẶT CẮT NGANG

MẶT CẮT NGANG Cánh khung gỗ kính cường lực dày 8mm

B- KỆ TỦ Ở GIỮA - Thùng kệ tủ ở giữa : MDF chống ẩm sơn 2K - mã M18

Đợt kệ kính cường lực dày 8mm

MIN7

M18

Tay nắm rời

MẶT ĐỨNG (trong tủ)

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG

Cánh mở

Cánh mở

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

TỈ LỆ :

HỆ TỦ - KỆ ĐỒ CHƠI - PN CON TRAI CHỦ TRÌ

4

05/2020

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


- Thùng tủ, cánh : WBP lamine vân gỗ - mã LA2 - Tấm bạ , tấm kê dưới mặt đá : WBP laminate màu - mã LA1

Tủ gương soi (KHÔNG LÀM) Lavabo inax al-632vfc

LA1

MẶT ĐÁ

LA2

Mặt đá Lavabo

THÙNG TỦ TẤM BẠ

CÁNH TỦ

MB ĐÁ LAVABO WC2 (TẦNG LỬNG)

MC ĐỨNG TỦ LAVABO

MẶT ĐỨNG TỦ LAVABO

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

05/2020

TỦ LAVABO - WC2 (TẦNG LỬNG) CHỦ TRÌ

4

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


KHÔNG LÀM ĐÈN LED ĐÁY TỦ điều chỉnh ngày 10/5/2021

- Thùng tủ, cánh : WBP lamine vân gỗ - mã LA2 LA2

Tủ 3 cánh mở dán kính thủy dày 5mm

Lavabo inax AL-S620V

Mặt đá Lavabo

MĐ TỦ GƯƠNG (trong tủ)

Đèn led thanh nhôm

MB ĐÁ LAVABO WC3 (PN MASTER) MẶT ĐÁ

THÙNG TỦ

MẶT ĐỨNG TỦ LAVABO + TỦ GƯƠNG

CÁNH TỦ

MC ĐỨNG TỦ LAVABO

CHI TIẾT GHÉP CẠNH

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

TỦ LAVABO + TỦ GƯƠNG WC3 (P. MASTER) CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

05/2020

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


KHÔNG LÀM ĐÈN LED ĐÁY TỦ điều chỉnh ngày 10/5/2021

- Thùng tủ, cánh : WBP lamine vân gỗ - mã LA2

Gương soi hắt đèn phái sau LA2

Lavabo inax al-632vfc

MẶT ĐÁ Mặt đá Lavabo

THÙNG TỦ CÁNH TỦ

CHI TIẾT GHÉP CẠNH

MB ĐÁ LAVABO WC4 (PN CON GÁI)

MẶT ĐỨNG TỦ LAVABO

MC ĐỨNG TỦ LAVABO

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

05/2020

TỦ LAVABO - WC4 (P. CON GÁI) CHỦ TRÌ

4

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


KHÔNG LÀM ĐÈN LED ĐÁY TỦ điều chỉnh ngày 10/5/2021

- Thùng tủ, cánh : WBP lamine vân gỗ - mã LA2

Gương soi hắt đèn phái sau LA2

Lavabo inax al-632vfc

MẶT ĐÁ Mặt đá Lavabo

THÙNG TỦ CÁNH TỦ

CHI TIẾT GHÉP CẠNH

MB ĐÁ LAVABO WC5 (PN CON TRAI)

MẶT ĐỨNG TỦ LAVABO

MC ĐỨNG TỦ LAVABO

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TÊN BẢN VẼ

THIẾT KẾ

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỈ LỆ :

1/20

BẢN VẼ SỐ :

01/01

TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN 5

05/2020

TỦ LAVABO - WC5 (P. CON TRAI) CHỦ TRÌ

4

NGÀY :

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2 3

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

EKE TEAM

---


920

900

820

800

920

900

820

D 01

2150

2230

2150

2230

800

D 03

CỬA PHÒNG NGỦ MASTER + PN CON TRAI

CỬA PN CON GÁI

- Kích thước thông thủy : 820 x 2150 mm - Khung bao cửa : 910 x 2195 mm - Số lượng : 02 bộ

- Kích thước thông thủy : 800 x 2150 mm - Khung bao cửa : 890 x 2195 mm - Số lượng : 01 bộ

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG, CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC THÖÏC TEÁ, PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ PHOÁI CAÛNH, KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ÑIEÄN, NÖÔÙC. NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ. GHI CHÚ:

SỐ

NGÀY

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

CÔNG TRÌNH 172 Nguyen Van Troi St - Ward 8 - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City Tel: 84.28.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekeinterior.com www.thietkenoithatblog.com

1

3

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

05/2020

TỈ LỆ :

01/100

An Giang

ĐỊA ĐIỂM

2

TÊN BẢN VẼ

NGÀY :

KÍCH THƯỚC CỬA 3 PHÒNG NGỦ BẢN VẼ SỐ : CHỦ TRÌ

4

THIẾT KẾ

THỰC HIỆN 5

Anh HUÂN

KTS.HUỲNH VĂN TUẤN

KTS. ĐẶNG ÁI THU

TỔNG SỐ :

TKNT. NGUYỄN DUY HƯỚNG

01/01

TRIỂN KHAI

EKE TEAM

---