El poder de les històries

Page 1

EDICIONES EKARÉ

Traducció: Marta Gil Santacana

Primera edició, setembre 2023

© 2022 ABC MELODY Éditions

© 2023 Ediciones Ekaré

Tots els drets reservats

C/ Sant Agustí, 6, baixos. 08012 Barcelona

www.ekare.com

Publicat originalment en francès per ABC MELODY Éditions, París

Publicat sota acord amb Right Story Agency, París

Títol original: Le super pouvoir des histoires

ISBN 978-84-125929-9-3

Dipòsit legal B.15938.2023

Imprès a Barcelona per Índice Arts Gràfiques

Aquest producte està fet de materials reciclats i d’altres fonts controlades

Traducció: Marta Gil Santacana

En Maurici va trobar un truc infal·lible per atrapar ratolins: llegir-los històries. Però no de qualsevol manera, no, els les llegia en veu alta. I els ratolins sortien de tot arreu per escoltar-les.

Al principi va triar contes tristos, de princeses dissortades i llops esventrats. Però així... qui podia tenir gana?

Un cop acabada la història, ni en Maurici ni els ratolins podien fer altra cosa que arraulir-se en un racó amb els ulls negats de llàgrimes.

En Maurici, aleshores, es va plantejar triar llibres divertits, d’aquells amb acudits. I els ratolins van tornar a fer acte de presència.

Però en Maurici es petava de riure, igual que tots els que l’escoltaven. I tampoc no era qüestió d’acabar així la festa, perseguint ratolins entre riallades.

Podia ser bona idea provar-ho amb històries avorrides. La pega era que a tots els agafava son, i moure’s feia moooolta mandra, uaaaaaaah...

En Maurici creu que ha trobat un truc infal·lible per atrapar ratolins: llegir-los contes en veu alta. Però quina mena d’històries deuen anar millor per atraure l’atenció d’aquests càndids rosegadors?

Un llibre ple d’humor que no només captivarà ratolins.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.