Dins de casa

Page 1

Nono Granero

ED I CI O NE S EK AR É


Edició a càrrec de María Cecilia Silva-Díaz Coordinadora de l’edició en català: Mercedes Palomar Disseny i direcció d’art: Irene Savino Traducció: Teresa Duran Primera edició, setembre 2021 © 2021 Nono Granero, text i il·lustracions © 2021 Ediciones Ekaré Tots els drets reservats C/ Sant Agustí, 6, baixos. 08012 Barcelona www.ekare.es ISBN 978-84-123728-0-9 Dipòsit legal B.7494.2021 Imprès per GPS Group, Eslovènia

Aquest producte procedeix de boscos gestionats de manera sostenible i fonts controlades.

Per a totes i tots els titellaires que recorren el món arreplegant i repartint vida per allí on van. I per a la Paqui, pel mateix motiu. n. g.


Nono Granero

Dins de casa

Ediciones Ekaré


Va succeir un dia. Són coses que passen.Un mosquit feroç, trapella i zumzejant es va ficar aquí, dins casa meva, amb mi.

Com que em feia por que em pogués picar, vaig obrir la porta per fer-lo marxar.No ho vaig aconseguir. Són coses que passen.Però dues aranyes, negres i peludes, es van ficar aquí, dins casa meva, amb mi i aquell mosquit feroç, trapella i zumzejant.

Veure-les em va fer certa repugnància. Vaig obrir la porta amb molta elegància.Però no van sortir. Són coses que passen.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.