Yrityspäivät messulehti 2023

Page 1

Yrityspäivät 1.-2.2.2023

Find

your dream job at Yrityspäivät

2023

Yrityspäivät on Suomen suurin kaksipäiväinen korkeakoulu opiskelijoille suunnattu kontakti- ja rekrytointitapahtuma

Sisällys

Find your dream job at Yrityspäivät 2023 2

Yrityspäivät palaa vihdoin kampuksille! ............................................. 4 Yrityspäivät is finally returning to campuses! 5 Opiskelija: suuntaa urapolkusi nousukiitoon Academic Workin avulla 6 Student: Let Academic Work Help You JumpStart Your Career ...................................................................................... 7

Viimeinen opintovuosi - kuinka valmistautua tulevaan uraan jo nyt? ........................................................................... 10 The final year of studies – how to start preparing for your future career? ...................................................... 11

Mitä kysyä työnantajalta työhaastattelussa? 12 What to ask in a job interview? ........................................................... 13 Podcasteista inspiraatiota työnhakuun 14 Inspiration for job hunting from podcasts ....................................... 15 Opiskelijavaihtokokemuksia 18

Check-list messuille ............................................................................. 24 Yrityspäivien 2023 projektiorganisaatio 25 Yritysesittelyt .......................................................................................... 26 Messukartat 93

Julkaisija: Tampereen Opiskelijarekrytoinnin Tuki ry Graafinen suunnittelu: Nórr Design, norr.fi

3

Tutustu osallistuviin yrityksiin ja nappaa tästä lehdestä vinkit oman unelmaduunisi metsästämiseen!

Yrityspäivät palaa vihdoin kampuksille! Yrityspäivät

Koronapandemia vei Yrityspäivät virtuaalimaailmaan kahtena viime vuonna, mutta tänä vuonna tilanteen hellitettyä pääsemme vihdoin palaamaan kampuksille. On hienoa, että opiskelijat ja yritykset pääsevät jälleen kohtaamaan kasvotusten, ja toivomme, että pitkään kaivatut kohtaamiset tuottavat jokaiselle toivottua tulosta. Virtuaalisia vuosia ei tietenkään tule unohtaa – maailmantilanteet muuttuvat nopeammin kuin pitkään aikaan ja on syytä olla varautunut muuttuviin tilanteisiin. Virtuaalitapahtumia varten tehty työ ei jää arkistojen syövereihin, vaan säilytetään niin, että tarpeen vaatiessa siitä voidaan saada apua.

Vaikka paluu kampuksille on erittäin odotettu, on fyysisen tapahtuman järjestämisestä jäänyt hiljaista tietoa parin vuoden taakse. Dokumentaatio on siis jälleen osoittautunut ehdottoman tärkeäksi. Toisaalta Yrityspäivät kuten muutkin tapahtumat ovat jatkuvasti kehittyviä tapahtumia, ja niin sanotusti jälleenrakennus on antanut jopa enemmän tilaa tehdä asioita toisella tavalla. Esimerkiksi Työnhaun teemaviikko järjestettiin jo syksyllä opiskelijoilta saadun palautteen mukaan. Lisäksi messulehti sekä -kansio tuotetaan vain sähköisenä, niin käytännön kuin ympäristön näkökulmasta.

Yrityspäivien teemaksi valikoitui tänä vuonna kansainvälinen osaaminen. Tavoitteemme on ollut tuoda Yrityspäiviä lähemmäksi korkeakouluyhteisömme kansainvälisiä opiskelijoita, sillä koemme tapahtumalla olevan paljon potentiaalia heidän suuntaansa. Lisäksi kansainvälinen osaaminen on yrityksiä ja työyhteisöitä rikastuttava tekijä, ja erilaiset taustat monipuolistavat yritysten osaajapoolia. Toivomme, että kansainväliset opiskelijat tulevat tutustumaan yrityksiin ja tarjolla oleviin työpaikkoihin, ja että yritykset auttavat tavoitteemme toteutumisessa. Tavoitteemme eteen tehty työ ilmenee myös parannetulla englanninkielisellä sisällöllä, erilaisten kansainvälisten opiskelijoiden työllisyyttä edistävien tahojen kanssa toteutetulla yhteistyöllä, sekä viestinnällä esimerkiksi kiltojen kansainvälisyysvastaaviin päin. Kehitettävää jäi toki tulevillekin vuosille paljon, ja toivomme, että tästä pohjatyöstä saavutettavuutta on helppo lähteä työstämään entistä paremmaksi.

Näiden sanojen myötä toivotamme teidät erittäin tervetulleiksi Yrityspäiville 2023, 1.2. Keskustakampukselle ja 2.2. Hervannan kampukselle!

VIIVI KAARIO JA

JULIUS LOIKKANEN

Yrityspäivät 2023 Projektipäälliköt

The corona pandemic took Yrityspäivät to the virtual world for two years, but this year, after the situation calmed down, we can finally return to the campuses. It's great that students and companies can meet face to face again, and we hope that the long-awaited meetings will produce the desired result for everyone. Of course, virtual years should not be forgotten - world situations change faster than in a long time and it is necessary to be prepared for changing situations. The work done for virtual events does not remain in the archives, but is stored in such a way that, if necessary, it can be used for help.

Although the return to the campuses is highly anticipated, some tacit information about organizing of the physical event has been lost during the last two years. Documentation has thus again proven to be absolutely important. On the other hand, Yrityspäivät, like other events, is a constantly evolving event, and the reconstruction, so to speak, has given even more room to do things in a different way. For example, the Jobsearch theme week was already organized in the fall according to the feedback received from the students. In addition, the fair magazine and folder are only produced electronically, both from a practical and an environmental point of view.

International competence was chosen as the theme of Yrityspäivät this year. Our goal has been to bring Yrityspäivät closer to the international students of our university community, as we feel that the event has a lot of potential in their direction. In addition, international competence is a factor that enriches companies and work communities, and different backgrounds diversify companies' talent pool. We hope that international students will get to know the companies and the jobs available, and that the companies will help us achieve our goals. Our goal also shows in improved English-language content, cooperation with various agencies that promote the employment of international students, and communication with, for example, guilds' international representatives. Of course, there is still a lot to develop for the coming years, and we hope that this year’s work will make it easy to start working on improving accessibility even more.

With these words, we warmly welcome you to Yrityspäivät 2023, on 1.2. at the City centre campus and on 2.2. at the Hervanta campus!

VIIVI KAARIO JA

JULIUS LOIKKANEN

Yrityspäivät 2023 Project managers

4 5
is finally returning to campuses!

Opiskelija:

suuntaa urapolkusi nousukiitoon Academic Workin avulla

Huoli sopivan työpaikan löytymisestä opintojen jälkeen voi aiheuttaa tarpeetonta ahdistusta. Olitpa sitten epävarma oman alasi työllisyysnäkymistä tai sinulle parhaiten soveltuvasta työnantajasta, mieltä askarruttavien kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Academic Work on yksi Suomen johtavista henkilöstö- ja rekrytointiyrityksistä, joka tuo yhteen uransa alkuvaiheessa olevat nuoret ammattilaiset sekä osaamista etsivät yritykset. Meidän kauttamme löydät oman alasi töitä!

Student:

Yrityspäivien pääyhteistyökumppani 2023 6 7
Worrying if you will be able to find the right job after graduating can cause unnecessary anxiety. Whether you’re unsure about job prospects in your field or which employer is the best fit for you, you do not have to be alone with your questions. Academic Work is a ground-breaking recruitment company that brings together young professionals at the start of their careers and companies looking for skilled employees. We will help you find work in your field! Let Academic Work Help You JumpStart Your Career

Mitä Academic Work tekee?

Academic Work on Suomessa toimiva henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa työmahdollisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville osaajille sekä osaavaa työvoimaa asiakasyritystemme erilaisiin tarpeisiin. Pitkän kokemuksemme ansiosta tunnistamme hakijoidemme vahvuudet ja opastamme heitä hakeutumaan osaamistaan vastaaviin tehtäviin, mutta myös haastamaan itseään. Vuosien saatossa olemme työllistäneet tuhansia osaajia ympäri Suomea.

Millaisia työpaikkoja tarjoamme?

Olemme erikoistuneet välittämään asiantuntijatason töitä opiskelijoille, vastavalmistuneille sekä muutaman vuoden työkokemuksen omaaville nuorille ammattilaisille. Kohderyhmäämme ovat kaikenikäiset korkeakoulutetut osaajat, joilla on enintään viiden vuoden kokemus oman alansa töistä. Asiakasyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla, kuten IT, tekniikka ja liiketoiminta, sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Miten autamme työuransa alkuvaiheessa olevia osaajia?

Meidän avullamme polkaiset ammatillisen urasi käyntiin heti sen alkumetreillä. Autamme sinut alkuun tarjoamalla osa- tai kokoaikaista vuokratyötä, jossa solmit työsuhteen meidän, eli Academic Workin kanssa, ja toimit konsulttina asiakasyrityksessämme. Konsulttina saat mahdollisuuden näyttää osaamisesi, tutustut paremmin yritykseen ja saat erinomaista työkokemusta, jonka perusteella asiakasyritys voi haluta rekrytoida sinut pysyväksi osaksi ydintiimiään.

Tarjoamme Academic Workilla työpaikkoja sekä asiakasyrityksissämme että sisäisesti. Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja aktivoi Duunivahti sivustollamme, niin pysyt kartalla sinua kiinnostavista työmahdollisuuksista! Määrittele itse, minkälaisista työpaikoista olet kiinnostunut, ja saat ilmoituksen, kun sopiva tehtävä aukeaa sivuillamme. Profiilisi kautta rekrytoijamme voivat olla sinuun myös suoraan yhteydessä profiiliasi vastaavan työpaikan tullessa hakuun.

Millaiset ovat arvomme ja kulttuurimme?

Me Academic Workilla olemme kunnianhimoinen porukka, joka haluaa kehittyä koko ajan paremmaksi sekä yksilöinä että yhteisönä. Meille on tärkeää tarjota työnteolle puitteet, joissa tulosta tehdään motivoituneesti mutta pilke silmäkulmassa. Vahva kulttuurimme antaa energiaa ja kannustaa yhteistyöhön sekä toisista välittämiseen. Haluamme ylläpitää psyykkisesti turvallista työympäristöä, jossa on lupa tehdä myös virheitä, ollaan avoimia toisille sekä kannustetaan erityisesti positiivisen palautteen antoon.

What is Academic Work?

Academic Work is one of the leading staffing and recruitment agencies in Finland that offers career opportunities for professionals at the start of their careers and helps businesses and companies attract and recruit new talent. We have been around for a long time, during which we have acquired the expertise to recognise our applicants’ strengths and guide them to seek work suitable to their talents, but also to challenge themselves. Over the years, we have helped thousands of people find the right job for them.

What sort of employment do we offer?

We help young professionals, still studying or in the beginning of their careers, to find their dream job. Our target demographic is professionals of all ages with a university degree and no more than five years of experience in their line of work. We offer jobs within multiple business areas, but specialise in IT, tech, and finance.

How can we help professionals at the start of their careers?

We will help you kick-start your professional career right from the beginning. We will get you started on your professional path by offering part-time or full-time temporary work, where you will sign an employment contract with us, Academic Work, and work as a consultant for our client company. As a consultant, you will have the opportunity to show what you can do, learn more about the company, and gain valuable work experience. Based on this, the client company may want to hire you to be a permanent member of their core team.

We offer jobs for young professionals both in our client companies but also internally. See our open positions and activate Duunivahti on our website to keep track of interesting career opportunities! You can choose what kind of positions you’re interested in and get notifications when jobs with that description are available. Through your profile, our recruiters can also contact you directly when a suitable position opens up

What about our values and culture?

At Academic Work, we are an ambitious group of people who want to become better both as individuals and as a community. It is important for us to create a work environment where we are motivated to bring in results but always make sure work is fun. Our strong culture gives us energy and encourages cooperation and looking out for each other. We want to maintain a psychologically safe work environment where it is okay to also make mistakes. We are open to each other and actively encourage giving positive feedback.

8 9
Työnhaku -sivuiltamme saat kaikki tarvittavat tiedot onnistuneeseen työnhakuun. Löydät meidät myös Instagramista
You can find everything you need to succeed in your job search from our website . Make sure to also follow us on Instagram !

Viimeinen opintovuosi - kuinka valmistautua tulevaan uraan jo nyt?

Viimeinen opintovuosi on kriittistä aikaa tulevan uran kannalta. Vaikka valmistuminen on yksi opiskelijan tärkeimmistä prioriteeteista, kannattaa tulevaa työllistymistä suunnitella jo etukäteen. Poimi Academic Workin seitsemän ohjetta viimeiseen opintovuoteen ja varmista, että olet valmistautunut tulevaan!

Ota hyöty irti yritysten järjestämistä tapahtumista

Monet korkeakoulut ja niiden opiskelijajärjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia tai ekskursioita lähialueen yritysten kanssa. Tapahtumat ovat erinomaisia tilaisuuksia tutustua eri aloihin ja työtehtäviin – erityisesti, jos tuleva ura ei ole vielä selkeästi mielessä. Ole tapahtumissa aktiivinen, kysele ja osoita oma kiinnostuksesi.

Kysy rohkeasti työmahdollisuuksista entisiltä työnantajiltasi

Jos olet ehtinyt työskennellä opintojen ohessa osa-aikaisesti tai ollut kesätyössä, kannattaa ottaa yhteyttä vanhoihin työnantajiin. Kerro että olet valmistumassa ja selvitä voisiko heillä olla sinua kiinnostavia työtehtäviä, tai tuntisivatko he potentiaalisia yrityksiä, joihin ottaa yhteyttä valmistumisen kynnyksellä.

Reflektoi ja mieti, mitä haluat

Mieti, mitä toivot tulevalta työtehtävältä, yritykseltä ja esimieheltäsi. Hahmottele itsellesi unelmatyö, mutta pidä myös mieli avoinna yrityksille ja työtehtäville, joihin et ole vielä tutustunut. Reflektoi mitä osaat, missä olet hyvä ja millaiset tehtävät eivät motivoi sinua. Keskustele ystäväpiirisi kanssa tai verkostoidu netissä - anna myös lähipiirillesi mahdollisuus vinkata kiinnostavista työmahdollisuuksista.

final year of studies – how to start preparing for your future career?

Your final study year is critical for your future career. Even though graduating should be your top priority as a student, make sure to also plan for the search for your future job. Here are Academic Work’s six tips for your final student year to prepare you for the next step in your professional life.

Viilaa CV kuntoon

Pidä huolta siitä, että CV:si on kunnossa. Erityisesti jos CV:n päivittämisestä on kulunut jo tovi, kannattaa työstämiseen varata hetki aikaa. Huolehdi, että hakudokumenttisi ovat toimintavalmiudessa koko viimeisen vuoden ajan, jotta voit tilaisuuden tullen helposti ja nopeasti lähettää ne potentiaaliselle työnantajalle tai rekrytoijalle.

Tutustu rekryaikatauluihin

Osa yrityksistä rekrytoi tasaisesti tiettyinä vuodenaikoina (jopa 6-12kk ennen aloitusta), toiset tarpeen mukaan ja nopeammalla aikataululla. Kun olet kirjannut ylös sinua kiinnostavia yrityksiä, kannattaa tutustua heidän rekrytointiaikatauluihinsa reilusti etukäteen – näin unelmiesi työpaikka ei mene sivusuun! Jos et löydä tietoa aikatauluista yrityksen nettisivuilta, kannattaa ottaa yhteys rekrytoivaan esimieheen tai rekrytiimiin ja kysyä asiasta.

Varmista, että valmistut

Vaikka katse siintääkin jo valmistumisessa ja tulevassa urassa, muista keskittyä myös nykyhetkeen. Vie opinnot loppuun – on sekä yrityksen että oma etusi, että valmistut. Erityisesti yliopisto- ja amk-opintoihin kuuluva lopputyö kannattaa hoitaa hyvissä ajoin valmiiksi. Sen viimeistely töiden ohessa on todella rankkaa - kysy keneltä tahansa kyseisen tehneeltä. Opiskele, mutta muista myös urheilla ja huolehtia omasta hyvinvoinnista. Älä polta itseäsi loppuun opintojen loppupuristuksessa, vaan muista elää tässä ja nyt!

Muista pitää mieli avoinna myös yllättäville uramahdollisuuksille. Onnea työnhakuun!

Make use of company events

Several universities and their student societies organise various events and excursions in collaboration with local companies. These events are a great opportunity to find out more about different industries and jobs – especially if you’re still unclear about what you want to do in the future. When attending these events, be active, ask questions, and show interest.

Don’t hesitate to ask your previous employers for career opportunities

If you have already been working part-time or over the summer during your studies, it is a good idea to contact your previous employers. Tell them you are about to graduate and find out whether they have any interesting work for you or if they know any potential companies you should contact.

Take time to think about what you want

Think about what you want from your future job, company and manager. Make an outline of your dream job but remember to also keep your mind open for companies and jobs you haven’t yet considered. Think about what you’re good at and what type of work does not motivate you. Discuss with your friends and build networks online – this way the people around you can tell you about any interesting career opportunities.

Remember to update your CV

Make sure your CV is in tip-top shape. You should reserve enough time to polish your CV, especially if it has been a while since you last updated it. Have your application documents ready to go throughout your final year of studies, so you can quickly and easily send them to any potential employer or recruitment agent whenever necessary.

Find out about recruitment schedules

Some companies have fixed recruitment periods (even 6-12 months in advance) whereas others recruit people whenever necessary. After you have written down companies that interest you, find out about their recruitment schedules well in advance – this way the job of your dreams will not pass you by! If you cannot find the company’s recruitment information on their website, contact their recruitment manager or team.

Be sure to graduate on time

Even though you are already focusing on your life after graduation and your future career, make sure to also concentrate on the present. Finish your studies – it benefits both the company and you that you graduate. Pay special attention to having your final thesis done on time. Finishing it while you’re working is really hard – just ask anyone who has actually done it. Study, but remember also to exercise and take care of yourself. Instead of burning yourself out at the end of your studies, live here and now!

Remember to keep an open mind also for unexpected opportunities. Good luck with your job search!

10 11
The

Mitä kysyä työnantajalta työhaastattelussa?

Vaikka työhaastattelu saatetaan mieltää yksipuoliseksi piinapenkiksi päätöksen maatessa rekrytoivalla osapuolella muista, että myös sinulla on oikeus esittää kysymyksiä haastattelun aikana ja kerätä tietoa oman päätöksesi tueksi. Lue vinkkimme kysymyksien esittämiseen työhaastattelussa ja voit olla varma, ettei paikan saanti jää ainakaan mielenkiinnon puutteesta kiinni!

What to ask in a job interview?

Even though a job interview can easily turn into a one-sided game where the party doing the recruiting holds all the cards, remember that you too can ask questions during the interview and get information to help you make your decision. Pick up Academic Work’s tips for questions to ask in a job interview and you can be sure that a lack of interest won’t come between you and getting the job you want.

Osoita, että tiedät mihin olet tulossa

Helpoin ja luonnollinen avaus on kysyä yrityksestä ja sen toiminnasta. Tee taustatutkimusta esimerkiksi nettisivujen ja sometilien kautta. Ota selvää yrityksen liiketoiminnan luvuista. Näitä pointteja hyödyntämällä pysyt muodostamaan kysymyksiä koskien arvoajureita, liiketoimintaa ja miten ne toimivat yhdessä. Pyri kuitenkin aina rakentamaan itsellesi arvokkaita kysymyksiä.

minä oikeasti tulen tekemään?”

Työpaikkailmoitus on toivottavasti jo antanut sinulle kattavan kuvan hakemastasi position työnkuvasta ja vastuualueista. Siksi haastattelu onkin oiva paikka syventyä rooliin ja sen tulevaisuuteen paremmin. Monesti on hyvä esittää suora kysymys rekrytoivan osapuolen odotuksista sinua kohtaan ja sitä kautta lähteä perustelemaan, miksi kyseinen positio on juuri sinulle se oikea.

”…ja keiden kanssa?”

Monissa tehtävissä hyppäät osaksi tiimiä. Tämä voi tarkoittaa vastuualueineen ja työtehtävineen mitä moninaisempia kombinaatioita. Siksi onkin hyvä käyttää tilaisuus ympärille rakentuvan tiimin kartoittamiseen. Muista, että sinusta tulisi tuntua hyvältä astua kelkkaan työntekijänä uusien ihmisten keskelle.

Ymmärrä työpaikkakulttuurin tärkeys

Haet sitten osa-aikaista tai kokoaikaista positiota, vastavalmistuneena tai asiantuntijana, suosittelemme suodattamaan hakuprosessissa yrityksiä, jotka sopivat yhteen omien arvojesi kanssa. Useat yritykset listaavat sivuillaan arvonsa; kysy miten nämä näkyvät yrityksen arjessa. Voit myös kysyä miten esimerkiksi haastatteleva esimies johtaa kulttuurin kautta tiimiä tai mitä yrityksen kulttuuri tarkoittaa hänelle.

Uutta työpaikkaa valittaessa sinun tulisi tuntea yhteenkuuluvuutta potentiaalisen työnantajan kulttuuriin oman viihtymisen ja motivaation vuoksi.

Ota selvää yrityksen haasteista

Kaikilla yrityksillä on omat haasteensa, joita on hyvä kysyä haastattelussa. Voit pohtia eri kulmia aina positiokohtaisesti ja kysyä, miten positiossa pääsee vaikuttamaan näihin ongelmiin.

Lisää esimerkkikysymyksiä työhaastatteluun löydät osoitteesta https://www.academicwork.fi/blogi/tyonhaku/mitakysya-tyonantajalta-tyohaastattelussa

Ota rennosti ja nauti haastattelusta!

Show them you know where you’re coming to

The easiest and most natural way to start is to ask about the company and how it operates. Utilise the company’s website and social media accounts in your research. Find out the numbers that are most relevant to the company’s operation. With these points, you can come up with questions about the values that drive the company, its business, and how these two things function together. Always try to come up with questions that are most valuable to you.

“What would I be doing?”

Hopefully, the job posting will already have given you a clear idea of what the possible job will entail and its areas of responsibility. Therefore, the interview is a great place to find out more about the role and its prospects. It’s often a good idea to ask directly about the employer’s expectations towards you and use that to explain why you are the right person for the job.

“…and with whom?”

In many jobs, you will be working as part of a team. This can include various combinations both in terms of areas of responsibility and assignments. This is why you should use this opportunity to find out more about your possible future team. Remember that you should feel good about joining the new work community as a new employee.

Understand the importance of workplace culture

Whether you are a recent graduate or an expert in your field, looking for full-time or part-time work, our advice is to pick companies that seem to have the same values as you. Several companies list their values on their websites; ask how these values guide the company’s everyday operation. You can also ask how the company culture guides the way the manager conducting the interview leads their team or what it means to them personally.

Remember: it is important for your workplace satisfaction and motivation that you feel like the culture of your potential workplace is a good fit for you.

Find out what the company’s challenges are

All companies have their challenges, and you should ask about these in the interview. You can think about different angles according to the specific position and ask about what effect you can have on these issues in your own job.

You can find more examples of questions to ask on your job interview on our website at https://www.academicwork.fi/ blogi/tyonhaku/mita-kysya-tyonantajalta-tyohaastattelussa

Remember to take it easy and you’ll be great!

12 13
”Mitä

Podcasteista inspiraatiota työnhakuun

Näin ennen joulua on hyvä alkaa valmistautua jo hieman tulevaan työnhakuprosessiin. Älä huoli tarkoituksena ei ole vielä nostaa stressitasojasi vaan lähinnä tarjota keino, jolla töiden hakeminen vuoden alussa tuntuisi edes hieman helpommalta. Tästä löydät muutaman podcastin, joista voit mahdollisesti inspiroitua ja hakea hieman itsevarmuutta ja tukea tulevaan koitokseen.

Inspiration for job hunting from podcasts

Right before Christmas, it's good to start preparing a little for the upcoming job search process. Don't worry, the purpose is not to raise your stress levels yet, but mainly to offer a way to make applying for jobs at the beginning of the year seem at least a little easier. Here you will find a few podcasts from which you can possibly be inspired and seek a little selfconfidence and support for the coming stretch.

14 15

CV ja työhakemus kuntoon

Oletko miettinyt, miten saat CV:stäsi ja työhakemuksestasi sellaiset, jotka oikeasti erottuvat massasta? CV:n pitäisi olla tiivistetty paketti omasta osaamisestasi ja siitä on käytävä ilmi vain kaikista olennaisimmat asiat juuri hakemasi paikan kannalta. Tässä onnistuaksesi Squiggly Careers- podcastin hostit esittelevät kolme asiaa, joihin sinun kannattaa pyrkiä vastaamaan CV:ssäsi, jotta se pysyy tiiviinä ja loogisena kokonaisuutena. Lisäksi tässä podcastissa annetaan myös vähän ovelampia vinkkejä siihen, millaisilla yksinkertaisilla sanavalinnoilla tulet erottumaan varmasti muiden hakijoiden joukosta eduksesi ja kuinka luoda hyvä LinkedIn-profiili! Jos mikään näistä herätti mielenkiintosi, niin luurit korviin ja kuuntelemaan Squiggly Careers -podcastin jakso #302 How to make your job application stand out.

Työnhakijan markkinat

Nyt kannattaa ottaa kaikki hyöty irti työntekijöiden markkinoista! Työpaikkoja on tällä hetkellä tarjolla enemmän kuin on työntekijöitä, joten useampi työnantaja saattaakin kilpailla juuri sinusta. Ensi keväänä eteen saattaa tulla tilanne, jossa sinulla on mahdollisuus valita useamman paikan väliltä ja tätä jos jotain kannattaa hyödyntää – mutta miten? Find Your Dream Job -podacstin jaksossa How to make the Most of a Job Seekers Market, with Beth Gibbs kerrotaan parhaat vinkit työhaussa menestymiseen nykyisessä työtilanteessa. Asioita mitä jaksossa käydään läpi ovat muun muassa se, kuinka suuri prosenttiosuus tulee oikeasti täyttää vaaditusta osaamistasosta ennen kuin paikkaa voi hakea. Kaikki on suhteellista, mutta sen voin sanoa, että edes 80 prosentin osaamista ei vaadita niissä tehtävissä, joita suurin osa meistä hakee. Lisäksi podcastissa annetaan vinkkejä myös siihen, miten erottua varsinkin työhaastattelun loppupuolella, kun haastattelija kysyy sinulta mitä haluat tietää kyseisestä työpaikasta ja jos olet myös miettinyt sitä, kannattaako hakea mahdollisimman montaa työpaikkaa vai rajata hakukohteita niin podcast tarjoaa myös perustellun vastauksen tähän. Kiinnostuitko? Eikun kuuntelemaan!

Työhaastatteluun henkistä tukea

Viimeinen suositus ei ole yksittäinen jakso vaan kokonainen podcast nimeltään Job Interview Preparation Simplified. Montaa meistä varmasti jännittää työhaastattelut, sillä et välttämättä oikein tiedä, mihin asioihin kannattaa valmistautua ja ennen kaikkea miten. Eteen voi tulla peruskysymyksien lisäksi kysymyksiä aivan laidasta laitaan ja välillä ne peruskysymyksetkin tuntuvat mahdottoman hankalilta. Tämä podcast tarjoilee lyhyitä noin viiden minuutin mittaisia tietoiskuja siihen, miten erilaisiin työhaastattelukysymyksiin ja tilanteisiin kannattaa vastata tai reagoida, jotta juuri sinä olet se henkilö, joka sen työpaikan saa! Vaikka sinulla ei olisi paljoa aikaa, kannattaa hyödyntää edes se viisi minuuttia ja aloittaa valmistautuminen jo hyvissä ajoin, jotta voit kävellä tuleviin työhaastatteluihisi itsevarmempana ja sieltä ulos haluamasi työtarjouksen kanssa.

Näiden podcastien avulla sinulla on mahdollisuus alkaa valmistautua tulevaan kevääseen hyvissä ajoin ja kasvattaa huomaamattasi omaa osaamistasi työnhaussa. Sinulla on mahdollisuus luoda CV ja työhakemus, joilla erotut varmasti joukosta, löytää juuri ne työpaikat, joihin oikeasti haluat hakea ja maksimoida mahdollisuutesi haluamasi paikan saamiseen työhaastattelussa loistamalla. Kaikki mainitut podcastit löytyvät ainakin Spotifystä ja kehotankin pistämään kuulokkeet välittömästi korviin ja inspiroitumaan työnhausta ilman turhaa stressiä!

Suositellut podcastit

• Squiggly Careers - #302 How to make your job application stand out

• Find Your Dream Job - How to make the Most of a Job Seekers Market, with Beth Gibbs

• Job Interview Preparation Simplified

CV and job application in order

Have you thought about how you can get your CV and job application really stand out from the crowd? The CV should be a condensed package of your own skills and it should reveal only the most essential things for the position you are applying for. To succeed in this, the hosts of the Squiggly Careers podcast present three things you should try to answer in your CV so that it remains a concise and logical whole. In addition, this podcast also gives some crafty tips on what simple word choices you can use to stand out from other applicants to your advantage and how to create a good LinkedIn profile! If any of this piqued your interest, tune in and listen to Squiggly Careers podcast episode #302 How to make your job application stand out.

The job seeker's market

Now is the time to take full advantage of the labor market! There are currently more jobs available than there are employees, so several employers may be competing for you. Next spring, there may be a situation where you can choose between several places, and if something is worth taking advantage of this - but how? In the episode of the Find Your Dream Job podcast, How to make the Most of a Job Seekers Market, with Beth Gibbs, the best tips for success in the job search in the current work situation are shared. Things that are covered in the episode include, among other things, how big a percentage of the required skill level you really must meet before you can apply for a position. Everything is relative, but I can say that even 80 percent competence is not required in the positions that most of us apply for. In addition, the podcast also gives tips on how to stand out, especially at the end of the job interview, when the interviewer asks you what you want to know about the job in question, and if you've also thought about whether it's worth applying for as many jobs as possible or narrowing down your search targets, the podcast also offers a reasoned answer to this. Were you interested? Go and listen!

Support for a job interview

The last recommendation is not a single episode but a whole podcast called Job Interview Preparation Simplified. Many of us are nervous about job interviews because you may not really know what things to prepare for and, above all, how. In addition to the basic questions, a wide range of questions can come up, and sometimes even those basic questions seem impossibly difficult. This podcast offers short information bursts of about five minutes on how to answer or react to various job interview questions and situations, so that you are the person who gets the job! Even if you don't have much time, it's worth taking advantage of even that five minutes and start preparing well in advance, so that you can walk into your future job interviews with more confidence and leave with the job offer you want.

With the help of these podcasts, you can start preparing for the coming spring in good time and increase your own skills in the job search without noticing. You can create a CV and job application that will stand out from the crowd, find exactly the jobs you really want to apply for, and maximize your chances of getting the job you want by excelling in the job interview. All the mentioned podcasts can be found on Spotify, and I urge you to immediately put your headphones in your ears and get inspired by your job search without unnecessary stress!

Recommended podcasts

• Squiggly Careers - #302 How to make your job application stand out

• Find Your Dream Job - How to make the Most of a Job Seekers Market, with Beth Gibbs

• Job Interview Preparation Simplified

16 17

Opiskelijavaihtokokemuksia: Carolus Syrjäniemi

Missä olit vaihdossa ja miksi päädyit valitsemaan juuri kyseisen kohteen?

Olin Salzburgissa, Itävallassa vaihdossa. Halusin alun alkaen vaihtoon KeskiEurooppaan, sillä se on aina kiehtonut minua kaupunkien, kulttuurin ja myös työmarkkinoiden näkökulmasta. Rakastan ulkoilua sekä urheilua, ja Salzburg Alppien kupeessa tarjosi myös tältä osin huikeat puitteet! Kriteerinä yliopistolle pidin sitä, että kurssitarjonnasta löytyy omaan opintosuunnitelmaani yhteensopivia sekä itseäni kiinnostavia kursseja. Yksi tekijöistä oli myös saksan kieli, joka on aina kiinnostanut minua. Näin jälkikäteen ajateltuna kohde osui myös tältä osin nappiin. Salzburgissa ei puhuttu Tirolinsaksaa, joka helpotti kielimuuria paljon.

Millaisia taitoja sait vaihtoopiskelijana, joista koet hyötyväsi työelämässä nyt tai tulevaisuudessa?

Koen, että vaihto-opiskelijana eläminen vieraassa maassa kasvattaa ongelmanratkaisutaitoja sekä asennetta, jossa vaikeilta ja vierailta tuntuvista asioista voi selvitä. Näistä taidoista on varmasti hyötyä kokonaisvaltaisesti

kaikilla elämän osa-alueilla. Kuitenkin tärkein taito, joka on kehittynyt osittain vaihto-opiskelun ansiosta on asioiden näkeminen kokonaisvaltaisemmin. Uuden arjen opetteleminen vieraassa maassa, uusien ihmisten kohtaaminen ja maailmankuvan avartuminen on mielestäni auttanut hahmottamaan yhä vain suurempia asiakokonaisuuksia. Tästä voi olla varmasti hyötyä esimerkiksi erilaisten projektien parissa.

Onko vaihtokokemus auttanut sinua työnhaussa tai miten näkisit että se voisi edesauttaa työpaikan saamista?

En ole vielä hakenut töitä vaihtoajan jälkeen, sillä päätin vielä tässä vaiheessa opintoja tehdä töitä toiminimiyrittäjänä. Vaihtokokemuksesta on varmasti apua työpaikan hakemisessa, sillä koen vaihtokokemuksen luovan työmarkkinoilla itselleni lisäarvoa. Olenhan minä vaihtoon lähtemiselläni ja tämän suorittamisella osoittanut olevani kykenevä oppimaan jotakin niinkin erilaista kuin uudessa maassa elämisen! Lisäksi ymmärrän kansainvälisestä toiminnasta varmasti tämän ansiosta jo jonkun verran. Tämä tietysti ei kaikkiin paikkoihin päde, mutta tärkeää se on silti.

vinkkejä antaisit tuleville vaihtareille tai sellaisille jotka harkitsevat vaihtoon lähtöä?

Vinkkinä tuleville vaihtareille sanoisin sen, että älkää muodostaako itsellenne etukäteen suuria odotuksia niin hyvässä kuin huonossa liittyen vaihtoon. Lähtekää vaihtoon mahdollisimman avoimin mielin ja suhtautukaa uusiin kokemuksiin ilman ennakko-odotuksia. Positiivisuus, suoraselkäisyys ja avoimuus ovat vaihtoon ne parhaat eväät! Extrana vielä sen verran, että sain suomalaisena kokea sen kuinka meille on tehty vaihtoon lähteminen niin helpoksi verrattuna useisiin muihin maihin. Pelkästään tämän pohjalta voisin kannustaa kaikkia, ketä vähänkään kiinnostaa, lähtemään vaihtoon.

Where did you exchange and why did you end up choosing that destination?

I was in Salzburg, Austria on exchange. From the beginning, I wanted to exchange in Central Europe, because it has always fascinated me from the point of view of cities, culture and also the labor market. I love the outdoors and sports, and Salzburg next to the Alps offered a great setting in this regard as well! considered the criteria for the university to be that there are courses that are compatible with my own study plan and that are interesting to me. One of the factors was also the German language, which has always interested me. With this hindsight, the target hit the spot in this respect as well. Tyrolean German was not spoken in Salzburg, which eased the language barrier a lot.

What kind of skills did you gain as an exchange student that you feel you will benefit from in working life now or in the future?

I feel that living as an exchange student in a foreign country increases problem-solving skills and an attitude in which difficult and foreign things can be solved. These skills will definitely

be useful in a comprehensive way in all areas of life. However, the most important skill that has developed partly thanks to the exchange study is seeing things more holistically. Learning a new everyday life in a foreign country, meeting new people and broadening my worldview has helped me to grasp bigger and bigger things. This can certainly be useful, for example, when working on different projects.

Has the exchange experience helped you in your job search or how do you see that it could help you get a job?

I haven't yet applied for a job after the exchange period, because I decided to work as an entrepreneur at this stage of my studies. The exchange experience is definitely helpful when applying for a job, because I feel that the exchange experience creates added value for myself in the labor market. After all, by going on exchange and completing this, I have shown that I am capable of learning something so different than living in a new country! In addition, thanks to this, I certainly already understand a bit about international operations. Of course, this does not apply to all places, but it is still important.

What tips would you give to future exchange students or those who are considering going on exchange?

As a tip for future switchers, I would say that don't create high expectations for yourself in advance, both good and bad, regarding the switch. Go to the exchange with as open a mind as possible and approach new experiences without preconceived expectations. Positivity, straightforwardness and openness are the best things to exchange! As an extra, so much so that I, as a Finn, got to experience how going on an exchange has been made so easy for us compared to many other countries. Based on this alone, could encourage everyone who is even slightly interested to go on an exchange.

Millaisia
18 19

Opiskelijavaihtokokemuksia: Emilia Jensen

Missä olit vaihdossa ja miksi päädyit valitsemaan juuri kyseisen kohteen?

Olin vaihdossa Sendaissa, Japanissa. Päädyin valitsemaan kyseisen kohteen, sillä halusin lähteä oman mukavuusalueeni ulkopuolelle toiselle puolelle maapalloa. Opiskelin Tohoku Universityssä Sendaissa, joka on arvostettu yliopisto, enkä olisi varmasti osannut matkustaa kyseiseen kaupunkiin muuten.

Millaisia taitoja sait vaihtoopiskelijana, joista koet hyötyväsi työelämässä nyt tai tulevaisuudessa?

Tärkeimpänä sanoisin monipuolisen ymmärryksen Japanin (työ)kulttuurista ja joustavuuden eri kulttuurien kohtaamisessa. Toki vaihto antoi minulle myös rohkeutta oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemiseen. Kurssini myös laajensivat ymmärrystäni liiketoiminnasta, koska Japanissa yritykset toimivat hyvin erilaisessa toimintaympäristössä.

Onko vaihtokokemus auttanut sinua työnhaussa tai miten näkisit että se voisi edesauttaa työpaikan saamista?

En ole vaihdon jälkeen vielä ehtinyt hakea töitä, mutta uskon, että kokemus antaa lisää uskottavuutta työmarkkinoilla ja auttaa luomaan oman uniikin työprofiilin, josta työnantajat ovat kiinnostuneita. Monet yritykset toimivat myös kansainvälisesti tai vähintään useiden kulttuurien kanssa, joten kansainvälinen ymmärrys on varmasti kilpailuetu työpaikan hakemisessa.

Millaisia vinkkejä antaisit tuleville vaihtareille tai sellaisille jotka harkitsevat vaihtoon lähtöä?

Kannattaa rohkeasti lähteä tuntemattomaan! Mitä kauemmaksi omasta mukavuusalueesta menee, sitä enemmän voi kokea ja oppia. Kielimuuri ei myöskään ole uhka vaan mahdollisuus. En osannut lainkaan japania maahan mennessäni, mutta opin siellä perustaidot selviämiseen ja ymmärrän nykyään myös paljon kuulemastani.

Where did you exchange and why did you end up choosing that destination?

I was on exchange in Sendai, Japan. I ended up choosing that destination because wanted to go outside my comfort zone to the other side of the globe. I studied at Tohoku University in Sendai, which is a prestigious university, and I certainly wouldn't have known how to travel to that city otherwise.

What kind of skills did you gain as an exchange student that you feel you will benefit from in working life now or in the future?

The most important thing I would say is a versatile understanding of Japanese (work) culture and flexibility in meeting different cultures. Of course, the exchange also gave me the courage to go outside my comfort zone. My courses also expanded my understanding of business, because in Japan companies operate in a very different operating environment.

Has the exchange experience helped you in your job search or how do you see that it could help you get a job?

After the exchange, I haven't had time to apply for a job yet, but I believe that the experience gives more credibility in the labor market and helps to create your own unique work profile that employers are interested in. Many companies also operate internationally or at least with several cultures, so international understanding is certainly a competitive advantage when applying for a job.

What tips would you give to future exchange students or those who are considering going on exchange?

You should bravely go into the unknown! The further you go from your comfort zone, the more you can experience and learn. The language barrier is also not a threat but an opportunity. I didn't know Japan at all when came to the country, but I learned the basic skills to survive there and today also understand a lot of what I heard.

20 21

Opiskelijavaihtokokemuksia: Teemu Haakana

Missä olit vaihdossa ja miksi päädyit valitsemaan juuri kyseisen kohteen?

Olin vaihdossa Yhdysvalloissa, University of Texas at Austinissa. Päädyin valitsemaan kyseisen kohteen koska olen aina halunnut käydä Yhdysvalloissa ja koin, että vaihtoon lähteminen olisi loistava keino päästä tutustumaan syvällisemmin maan kulttuuriin. Tarkemmin halusin päästä juuri UT Austiniin koulun erinomaisen maineen, mielenkiintoisen kurssivalikoiman sekä Texasin lämpöisen ilmaston takia.

Millaisia taitoja sait vaihtoopiskelijana, joista koet hyötyväsi työelämässä nyt tai tulevaisuudessa?

Vaihdossa käyminen paransi huomattavasti vuorovaikutustaitojani kansainvälisessä ympäristössä, sekä se laajensi perspektiiviäni eri kulttuurien käytännöistä ja toimintatavoista. Lisäksi englannin kielen taitoni parantui huomattavasti vaihdon aikana, minkä ansiosta myös varmuuteni kommunikoida englanniksi on kasvanut. Nykyisessä työtehtävässäni työskentelen pääasiallisesti englanniksi ja olen paljon tekemisissä eri kansallisuuksien kanssa, joten koen hyötyneeni merkittävästi vaihdossa kehittyneistä kieli- ja vuorovaikutustaidoistani.

Onko vaihtokokemus auttanut sinua työnhaussa tai miten näkisit että se voisi edesauttaa työpaikan saamista?

Uskon, että hakiessani nykyiseen työtehtävääni vaihto-opiskelulla oli ehdottomasti positiivinen vaikutus, sillä työtehtävä edellytti hyviä vuorovaikutustaitoja kansainvälisessä ympäristössä. Tulevaisuudessa haluan työskennellä ulkomailla, ja uskonkin, että vaihto-opiskeluiden tuoma kansainvälinen kokemus voi olla myös silloin hyödyksi.

Millaisia vinkkejä antaisit tuleville vaihtareille tai sellaisille jotka harkitsevat vaihtoon lähtöä?

Ensinnäkin kannustaisin kaikkia vaihtoon lähtemistä harkitsevia lähtemään vaihtoon! Vaihtoon lähteminen on helppo tapa hankkia kansainvälistä kokemusta ja kehittää kielitaitoa opintojen aikana, minkä lisäksi se tarjoaa myös paljon uniikkeja ja unohtumattomia kokemuksia. Tuleville vaihtareille antaisin vinkiksi matkustella paljon, tutustukaa uusiin ihmisiin, käykää paljon tapahtumissa, sekä ennen kaikkea nauttikaa täysin rinnoin kaikista vaihdon antimista!

Where did you exchange and why did you end up choosing that destination?

I was on exchange in the United States, at the University of Texas at Austin. I ended up choosing that destination because I have always wanted to visit the United States and felt that going on exchange would be a great way to get to know the country's culture more deeply. More specifically, I wanted to get into UT Austin because of the school's excellent reputation, interesting course selection, and the warm Texas climate.

What kind of skills did you gain as an exchange student that you feel you will benefit from in working life now or in the future?

Going on exchange significantly improved my interaction skills in an international environment, and it broadened my perspective on the practices and ways of working of different cultures. In addition, my English language skills improved significantly during the exchange, thanks to which my confidence in communicating in English has also increased. In my current job, I mainly work in English and I have a lot of contact with different nationalities, so I feel that I have benefited

significantly from the language and interaction skills I developed during the exchange.

Has the exchange experience helped you in your job search or how do you see that it could help you get a job?

I believe that when applied for my current job, the exchange study definitely had a positive effect, because the job required good interaction skills in an international environment. In the future, want to work abroad, and I believe that the international experience brought by exchange studies can be useful even then.

What tips would you give to future exchange students or those who are considering going on exchange?

First of all, I would encourage everyone who is considering going on an exchange to go on an exchange! Going on exchange is an easy way to gain international experience and develop language skills during your studies, and it also offers a lot of unique and unforgettable experiences. I would advise future exchange students to travel a lot, get to know new people, go to a lot of events, and above all, fully enjoy all the benefits of the exchange!

22 23

Check-list messuille

Viimeistele CV:si ja täydennä LinkedInprofiilisi ajantasaiseksi

Tutustu messulehteen ja yrityslistaukseen nettisivuilla:

Ota selvää sinua kiinnostavista yrityksistä. Selvitä niiden messupaikat. Tarkista mielenkiintoisten yritysten kesätyötarjonta ja voit hakea kesätyöpaikkoja jo ennen messuja.

Voit printata CV:itä jaettavaksi tai valmistella muuten helposti jaettavaksi

Mieti etukäteen kysymyksiä haluamistasi työpaikoista

Valmistele lyhyt esittelypuhe itsestäsi Pyri pukeutumaan asiallisesti

Lähesty rohkeasti sinua kiinnostavia yrityksiä ständeillä, niin pääset erottumaan muiden työnhakijoiden joukosta

Yrityspäivien 2023 projektiorganisaatio

Ständillä voit:

Esittäytyä asiallisesti ja ilmaista kiinnostuksesi. Selvittää lisätietoa kesätyöpaikoista, joihin olet jo hakenut. Jättää CV:si yrityksen edustajalle ja pyytää heidän yhteystietoja.

Projektipäälliköt: Viivi Kaario Julius Loikkanen

Talousvastaava: Reetta Tuominen

Asiakaskoordinaattorit:

Armi Auvinen

Atte Heinola

Emil Bienek

Karoliina Kanto

Matias Pöysti

Maunu Halivaara

Niilo Melanen

Noora Kopra

Piia Niinikoski

Riiko Pesonen

Topi Niemi

Vilma Kouvo

Vilja Huhtamäki

www.yrityspaivat.com

Facebook: Facebook.com/yrityspaivat

LinkedIn: Yrityspäivät

Instagram: @yrityspaivat

24 25
ENNEN MESSUJA MESSUILLA

Yritysesittelyt

27

Academic Work

w w w academicwork fi/

INTRODUCTION

ABB is a techno ogy eader n electrification and automation enab ing a more susta nable and resource-efficient future The company s solut ons connect eng neer ng know-how and software to opt mize how th ngs are manufactured moved, powered and operated Bu ld ng on more than 130 years of excel ence ABB s 105 000 employees are comm tted to dr v ng innovat ons that accelerate industr a transfor-mation w w w abb com

RECR UITING

ABB offers hundreds of summer nternsh ps for students in d fferent fields W th ABB you get to work w th purpose and put your stud es nto practice n a mu tinat ona working env ronment with awesome co leagues We are looking for eager students n many different functions such as

• Product Development

• Purchasing and Procurement

• Production

• and several others

Take a next step n your career and app y https //careers abb/kesatyo App icat on per od s 2 1 -12 2 2023 ADDITIONAL INFORMATION

Read more about our opportunities for students https:// careers abb/finland/fi

Fo low us on Instagram:

@ABBCareer @ABBSuom

Academ c Work on yks Suomen ohtavista henk löstö- ja rekryto ntitoim sto sta Autamme nuoria op ske i oita ta uransa alkuva heessa olevia tu evaisuuden hu ppuammatt laisia öytämään unelmatyönsä Academic Workin perust vuonna 1998 ko me op ske i aa jo l a ol v s o a ha u tukea hm s ä uran a kuun Nykyään Academ c Work on kansa nvä inen konserni jo la on i keto m ntaa kuudessa eri maassa ja o emme auttaneet y i 160 000 nuorta ammatt la sta a oittamaan uransa

Academ c Work s one of the ead ng staffing and recru tment agenc es n F nland We help young professionals, st l study ng or in the beginn ng of the r careers to find the r dream job Academic Work was founded in 1998 by three students who had a vision today we are an nternat ona group w th bus ness in s x countries and have helped over 160 000 young profess ona s to start their careers

AVOIMET T YÖPAIK AT / RECR UITING

Tarjoamme tö tä use l a l iketoiminta-aluei la a olemme er ko stuneet T- teknolog a- a rahoitusalal e

We offer jobs with n mu t ple business areas but special ze n IT tech, and finance

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

L sät etoja osoitteesta academ cwork fi Löydät Academic Workin myös Instagramista , Facebookista ja L nkedIn stä

Accountor www accountor com/fi/f nland/ura

YLEISINFO / INTRODUCTION

Accountor on ta ous- a henki östöhal innon ohje m storatka su h n sekä u ko stuspa ve u hin er ko stunut konserni jonka pa veluksessa on no n 2300 ammatti a sta 6 maassa Tavo tteemme on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään modern n tekno ogian ja d gita isoinnin tarjoamia mahdo l suuksia okapäivä sessä tekemisessään

Accountor special ses in software so utions and outsourc ng services for f nanc a and HR serv ces The group employs about 2 300 experts n s x countries Our miss on is to he p our customers use the poss b l t es of modern techno ogy and d gita zat on in the r everyday work

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Haemme atkuvasti er lais a osaa a mukaan a+ t imiimme Op ske ijo le suunnatut paikat öydät tää tä https://www accountor com/f / f nland/ ura/op skel jat-ja-vastava m stuneet

We are cont nuously ook ng for new talent to our a+ team You can find posit ons targeted to students here: https //www accountor com/en/fin and/career/students-recent-graduates

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Vo t tutustua tarkemm n me h n s vui lamme accountor fi

Get to know us better at accountor f

AFRY afry com/fi-fi/ura-afry la

Y L E I S I N FO

AFRY on Euroopan ohtav a suunnitte u- a konsulto nt yht öitä joka vauhdittaa muutosta koht kestävää yhteiskuntaa

Olemme 19 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teol isuusja energ a-a o en sekä d gita isaat on as antunt jaa jotka keh ttävät kestäv ä ratka su a tu ev l e sukupolv e ympäri maai man

Mak ng Future R EC R U I T I N G

AFRY Future Stars programme offers 36 open pos tions for students n tech, natura sc ence or business The app icat on per od c oses on the 14th of February and the tra neeship beg ns on the 8th of May 2023 and lasts for one year

L I SÄT I E TOJA / A D D I T I O N A L I N FO R M AT I O N

https://w w w youtube com/watch?v=-qWJ7drXUpE

28 29
ABB Oy new abb com/fi
YLEISINFO / INTRODUCTION

AGCO POWER

YLEISINFO

AGCO Power kehittää ja valmistaa moottoreita työkoneisiin 80 vuoden kokemuksella. AGCO Power -moottorit tunnetaan luotettavuudesta ja suorituskyvystään ja niitä käytetään ympäri maailmaa maataloudessa, työkoneissa sekä varavoimakäytössä.

Moottorien tuotekehitys sijaitsee Suomessa ja globaalisti toimiva AGCO Power valmistaa moottoreita neljällä tehtaalla: Nokian Linnavuoressa, Kiinassa, Brasiliassa ja Argentiinassa, joiden yhteiskapasiteetti on yli 100 000 moottoria vuodessa. Henkilöstömäärä on yli 800.

AVOIMET TYÖPAIKAT

AGCO Power tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja pääset työskentelemään kansainvälisessä organisaatiossa korkean teknologian tuotteiden parissa. Tehtäviä on tarjolla mm. tuotekehityksen, moottorituotannon, logistiikan, taloushallinnon ja jälkimarkkinoinnin parissa. Tarjoamme työtä niin vasta valmistuneille kuin opiskelujen alussa oleville eri alojen motivoituneille ja tuloshakuisille osaajille. Tarjoamme myös mielenkiintoisia lopputyöaiheita.

AGCO Powerilla tulokset syntyvät huippuluokan tekijöiltä, joiden käytössä on aina viimeisin teknologia ja alan moderneimmat kehitystyökalut.

LISÄTIETOJA

Haku kesätyöpaikkoihimme on auki 28.2.2023 asti!

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: www.agcopower.com/fi/ura-agco-powerilla/

Tutustu yritykseemme: www.agcopower.com

Ahlstrom Tampere Oy www.ahlstrom.com

YLEISINFO

Ahlstrom on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lattiamateriaalit, elintarvikepakkaukset, teipit, terveydenhuollon kankaat ja erikoisnestesuodatinmateriaalit.

Pääkonttorimme on Helsingissä. Suomessa tehtaat ovat Tampereella ja Karhulassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kysy meiltä avoimista kesätyö- ja harjoittelupaikoistamme.

LISÄTIETOJA

www.ahlstrom.com www.linkedin.com/company/ahlstrom

ANDRITZ Oy

www.andritz.com/pulp-and-paper-en/locations/andritz-oy / www. andritz.com

INTRODUCTION

ANDRITZ Oy is a leading global supplier of systems, equipment and services for the pulp and paper industry including wood processing, fiber processing, chemical recovery, and stock preparation. In addition, ANDRITZ Oy offers biomass boilers and gasification plants for energy production. ANDRITZ Hydro Oy, located in Tampere, delivers systems, equipment, and services for hydraulic power generation. The number of employees of ANDRITZ companies in Finland is approximately 1 600. The Center of Excellence are Kerava, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Savonlinna, Tampere, Vantaa, and Varkaus. The Headquarters are located in Helsinki, Finland.

RECRUITING

Are you looking for a summer job?

ANDRITZ Oy recruits annually tens of summer trainees to different functions and locations in Finland including also ANDRITZ Savonlinna Works Oy and ANDRITZ Warkaus Works Oy. The application period is from December until the end of February. Summer jobs vary from R&D, engineering, manufacturing, technical sales, delivery projects and service to quality, purchasing, finance and accounting as well information technology and cyber security.

ADDITIONAL INFORMATION

ANDRITZ Oy is growing, and we are looking for professionals and graduates to join us in various attractive positions in Finland and globally. Fulfill your potential – come and join us!

Click to explore our jobs: www.andritz.com/careers

Atostek Oy www.atostek.com/

YLEISINFO

Atostek on ohjelmistoalan asiantuntijayritys ja meillä on vahva pohja terveydenhuollon ja lääketieteen sovellusten, teollisuuden tuotekehityksen sekä julkisen sektorin IT-konsultoinnin parista. Asiakkaamme ovat innovatiivisia yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Olemme kehittäneet mm. automaattisten koneparvien reititystä ja sähköistä anestesiasuunnitelmaa.

Meillä työskentelee jo 120 ohjelmistoalan asiantuntijaa. Atostekilta löydät vakaan, mutkattoman ja työntekijöistä välittävän työyhteisön, jossa et koskaan jää yksin. Perehdyt ja kehityt alan asiantuntijaksi työkavereiden tukemana. Meillä ei tarvitse olla toimintasankari muuttaaakseen maailmaa!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme nyt uraansa aloittelevia tietotekniikan tai tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita ja tulevia ammattilaisia! Tarjoamme opiskelijoille kesätöitä ja joustavia työmahdollisuuksia opintojen oheen.

Kesätyöntekijämme ovat yleensä vähintään kolme vuotta opiskelleita tai opinnoissaan vastaavasti edenneitä. Me emme vaadi usean vuoden työkokemusta tai tiettyjen tekniikoiden tuntemusta, vaan meille tärkeintä on sinun halusi kehittyä ja oppia työn ohessa. Myös alan harrastuneisuus on plussaa, mutta ei välttämätöntä. Moni kesätyöntekijöistämme jatkaa meillä opiskelun ohessa syksylläkin ja myös opinnäytetyön tekeminen on meillä mahdollista!

LISÄTIETOJA

Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella Hermiassa ja Espoossa Otaniemessä. Rekrymme on käynnissä ympäri vuoden ja kesätöihin voit hakea 12.2.2023 asti. Olethan mukana? Tule tutustumaan Atostekiin Yrityspäivillä! Katso myös: https://www. atostek.com/rekry/

30 31
www.agcopower.com

YLEISINFO

AtoZ on energiatehokkaan ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Ratkaisemme asiakkaan liiketoimintaongelmia digitaalisessa muodossa. Jokaisen softaprojektin taustalla tavoitellaan kulujen karsimista tai liikevaihdon kasvattamista. AtoZin poikkeava vahvuus on #AtoZtyyppien liiketoimintaymmärryksessä teknisen osaamisen lisäksi. Jokainen AtoZin ohjelmistoasiantuntija on käynyt vähintään AtoZin sisäisen liiketoimintakoulutuksen, jonka turvin he kehittävät niin asiakkaidemme kuin myös AtoZin omaa liiketoimintaa.

Asiallista koodia – laadukasta testausta maailman todennäköisesti avoimimmalta softafirmalta!

AVOIMET TYÖPAIKAT

AtoZin kulttuuri on leikkimielisesti ilmaistuna ihmiskoe. Kantavana teemana on luottamus työntekijöihimme, #AtoZtyyppeihin. Organisaatiomme on täysin flätti - meillä ei ole johtajia, esimiehiä ja kaikki ovat samalla viivalla. Meillä jokaisella on mahdollisuus osallistua kaikkeen firman toimintaan, tehdä päätöksiä, valita projektit ja kaikki yritystietomme on avoinna palkkoja myöden.

Haemme pääsääntöisesti jo valmistuneita ja jonkun verran työkokemusta omaavia IT-alan työntekijöitä: devaajia, testaajia, projektipäälliköitä. Kerro mitä haluat tulla meille tekemään!

Katso avoimet paikat sivuiltamme ja tutustu meihin: https://ura. myatoz.fi/

LISÄTIETOJA

Meille pystyt aidosti vaikuttaamaan yritystoiminnan lisäksi omaan uraasi!

Tule moikkaan #AtoZtyyppejä Tietotaloon!

Otahan myös sivumme ja somemme seurantaan: www.atoz.fi www.instagram.com/atozoy/ www.linkedin.com/company/atoz-fi www.facebook.com/AtoZOy

Basware www.basware.com/

INTRODUCTION

Basware is a cloud-based solution provider with employees all over the world. As a global company, proud of our Finnish roots, we create and deliver automated technologies to make finance and procurement processes easier and more streamlined for globally operating enterprises and their suppliers across all industries.

We are constantly innovating to help our customer simplify operations so they can spend smarter.

RECRUITING

Basware is a cloud-based software company; our recruitments are focused, but not limited, on tech positions. Basware has several units for which we are looking for people from trainees to directors, and the required competence and educational background varies depending on the position.

The search for Summer trainees 2023 is starting soon!

ADDITIONAL INFORMATION

Connect with our recruiter, Tytti! https://www.linkedin.com/in/tytti-miskala/

https://www.instagram.com/baswareglobal/ https://www.linkedin.com/company/basware/ https://www.facebook.com/BaswareCorporation https://twitter.com/basware https://www.youtube.com/watch?v=aPYhu8XXROs

BDO www.bdo.fi/fi-fi/ura-bdo-lla

YLEISINFO

Onko tavoitteenasi ura tarkastuspalveluiden, taloushallinnon, vero- ja lakipalveluiden tai vaikka yritysjärjestelyjen parissa?

BDO on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tuemme yrityksiä ja julkissektoria laadukkailla tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvonantopalveluilla Suomessa noin 300 asiantuntijamme voimin – kansainvälisesti meitä on yli 111 000 osaajaa 164 maassa.

Tavoitteenamme on olla paras mahdollinen työpaikka asiantuntijoillemme sekä paras mahdollinen kumppani asiakkaillemme. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja, merkityksellisiä työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittää osaamista oman mielenkiinnon mukaan.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity BDO:laisten kasvavaan joukkoon! Etsimme jatkuvasti uusia työkavereita, niin uran alkutaipaleella olevia kuin kokeneita asiantuntijoita.

BDO Trainee -ohjelma on tehokas startti urallesi. Traineena pääset tutustumaan käytännön asiantuntijatyöhön, erilaisiin asiakasprojekteihin sekä alan monipuolisiin uravaihtoehtoihin. Saat laaja-alaista käytännön kokemusta niin yritys- kuin julkissektorin asiakkuuksista. Jokavuotinen Trainee-hakumme on auki loppukeväisin ja syksyisin, mutta voit myös aina lähettää meille avoimen hakemuksen!

Löydät kaikki avoimet työpaikkamme täältä: www.bdo.fi/rekry. Voit myös aina lähettää meille avoimen hakemuksen!

LISÄTIETOJA

Voit tutustua meihin tarkemmin työnantajana: Verkkosivuillamme: https://www.bdo.fi/fi-fi/ura-bdo-lla Instagramissa: https://www.instagram.com/bdofinland/ LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/bdo-fi

Odotamme innolla kuulevamme lisää myös sinusta! Nähdään Keskustakampuksella 1.2.2023!

Beyond Gravity www.beyondgravity.com/en

INTRODUCTION

A company that advances humankind and enables the exploration of the world and beyond. Beyond Gravity has applied its unmatched technology to hundreds of different missions in over 40 years – with a 100% success rate. Currently, Beyond Gravity is working on around 400 projects. What they have in common? They all ultimately serve an important purpose that advances humankind. When it comes to how we do things, we are a space company like no other.

RECRUITING

We are looking for future talents in the fields of power electronics, embedded systems, software engineering, automation, and analog/digital electronics design.

We have open positions for trainees, thesis workers and already graduated engineers.

ADDITIONAL INFORMATION https://www.beyondgravity.com/en https://www.beyondgravity.com/en/careers

32 33 Atoz
www.atoz.fi/

YLEISINFO

Olemme suomalainen huipputeknologian toimija, jossa sekä suunnitellaan omia tuotteita että toteutetaan vaativia tuotekehitysprojekteja asiakkaille ympäri maailmaa. Olemme erityisen hyviä asioissa, jotka liittyvät turvalliseen langattomaan tiedonsiirtoon ja kokonaisten laitteiden ja laiteläheisten ohjelmistojen suunnitteluun. Huippuosaaminen omalla alallamme mahdollistaa sen, että asiakkaamme luottavat meihin, kun tarvitaan tuotteita ja ratkaisuja mm. terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin, viranomaisille, puolustusorganisaatioille, teleoperaattoreille ja laitevalmistajille.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Bittium etsii jatkuvasti tuoreita tekijöitä langattomien teknologioiden kehittäjiksi. Opiskeletko teknistä alaa ja haluat olla tulevaisuuden tähti? Ovatko opintosi vielä kesken mutta haluaisit päästä jo alkuun urallasi? Ei haittaa, vaikka et vielä osaa kaikkeameille tärkeää on positiivinen asenteesi ja intosi uuden oppimiseen. Meillä pääset monipuolisten ja kiinnostavien työtehtävien ääreen kehittymään ammattilaisena ja oppimaan alan parhailta tekijöiltä. Meillä on mahdollista työskennellä joustavasti opintojen ohella tai tehdä lopputyö, kerrothan hakemuksessasi, jos sinulla on jo joku hyvä idea, jota haluaisit päästä työstämään kanssamme.

LISÄTIETOJA

Tällä hetkellä meitä kiinnostavat erityisesti nämä teknologiat ja osaamiset: Ohjelmistotekniikka, ohjelmistosuunnittelu. sulautetut järjestelmät, elektroniikka, laitesuunnittelu, tietoliikenne ja radiotekniikka.

Open positions -Jobs That Inspire: https://jobs.bittium.com

Bitwise Oy bitwise.fi/

YLEISINFO / INTRODUCTION

Bitwise on 100 osaajan tamperelainen ohjelmistotalo. Kädenjälkemme on löydettävissä kaikkialta maailmasta. Meillä tehdään töitä esimerkiksi satama-automaation, ympäristönsuojelun, älykiekon, työkoneiden ja hitsausrobotiikan parissa. Modernit teknologiat, monipuoliset projektit ja elävä yrityskulttuuri takaavat viihtyisän arjen Tampereen Viinikassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Bootcampin kautta bitwiseriksi

Bitwise Bootcamp on ohjelmistoalan opiskelijoille tarkoitettu elämyksellinen kesätyöjakso: töitä ja elämyksiä sopivassa suhteessa. Meillä pääset työskentelemään ja oppimaan oikeissa asiakasprojekteissa. Kesän aikana järjestetään myös mentorointia sekä monipuolisia koulutuksia, jotka syventävät osaamistasi. Halutessasi voit aloittaa työt jo keväällä opintojen ohessa.

Mukaan mahtuu 10 ohjelmistoalan opiskelijaa. Virallinen Bootcamp-jakso kestää kesä-elokuun, jonka jälkeen toivomme, että jatkaisit meillä.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Haku on auki

Lähetä CV, opintorekisteri ja saatesanat viitteellä Bootcamp2023 osoitteeseen: rekry@bitwise.fi

Lue lisää Bootcampista: bitwise.fi/bootcamp

Boliden www.boliden.com

YLEISINFO

Boliden tuottaa metalleja vihreän siirtymän ja sähköistymisen tarpeisiin. Bolidenilla on johtava asema vastuullisessa kaivostoiminnassa sekä metallien tuottamisessa ja kierrättämisessä. Pitkä, lähes 100-vuotinen kokemuksemme yhdistettynä parhaan saatavilla olevan teknologian kehittämiseen varmistaa, että kaivostemme ja sulattojemme asema maailmanlaajuisessa kilpailussa on vahva. Bolidenilla on noin 6 000 työntekijää, joista noin 1 700 työskentelee Suomessa sinkkitehtaalla Boliden Kokkolassa, monimetallikaivoksella Boliden Kevitsassa sekä kupari- ja nikkelisulatolla Boliden Harjavallassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kiinnostaako kesätyöt metallimaailman huipulla?

Paikkoja on auki satoja monen eri alan osaajille! Haku on auki –klikkaa osoitteeseen: https://www.boliden.com/fi/ura

Suosimme hakijoita, jotka opiskelevat tehtäväalueeseen liittyvillä aloilla. Tehtävästä riippuen soveltuvia koulutustaustoja ovat teknisten alojen lisäksi esimerkiksi kemia, luonnontieteet, talous ja IT. Voit olla opintopolkusi alkuvaiheessa tai loppusuoralla, tulossa ensimmäiseen kesätyöpaikkaan tai laajentamassa kokemuksia aikaisemmilta vuosilta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Tarjoamme myös harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia!

LISÄTIETOJA

Tule rakentamaan osaamisellasi ja persoonallasi vakaan ja kehittyvän yrityksemme tulevaisuutta! Me bolidenilaiset teemme metalleja muita edellä – ylpeästi ja yhdessä, jatkuvasti osaamistamme kehittäen sekä toisistamme ja ympäristöstämme huolta pitäen.

Lue lisää: https://www.boliden.com/fi/ura

CADMATIC www.cadmatic.com/en/

INTRODUCTION

What's our story?

Cadmatic is a world-leading developer of 3D CAD software, with offices in 16 countries and 30 locations. The company dates back to the early 1980s, and today we have over 6,000 customers around the world using our products every day. We are known for our Process & Industry, Marine, and Construction software solutions.

In the Cadmatic family we have over 300 employees representing 21 nationalities, and we are aiming to expand significantly in the next few years. Our employees enjoy competitive salaries and benefits as well as high employee engagement index.

Our philosophy is to develop our software in the long-term and empower both our staff and customers to change the world!

RECRUITING

Feel like a career in software development is for you?

We are looking for motivated and talented people like you to join our team. Our open positions and internships for the summer include positions in our R&D teams where you will be responsible for helping to develop one of our product areas. We expect applicants to have experience in any programming language, be able to handle daily communication in English, and have a keen interest in coding.

If you are studying computer science, mathematics or similar, have completed at least 2 years of your studies, and feel that a future in developing cutting-edge software is your goal, then we’d like to talk to you in January when our summer jobs open.

ADDITIONAL INFORMATION

We work for our customers, but our Cadmaticans are the glue that holds us together. We value our people and want them to feel empowered in their work. To get a better idea of Cadmatic and what we do, make sure to follow us on Facebook, LinkedIn and Instagram and discover Cadmatic career stories on our website.

34 35
28 29

Capgemini Finland Oy www.capgemini.com/fi-en/careers

YLEISINFO

Capgemini on ihmislähtöinen IT-konsultointitalo ja globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina sekä liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville vastuullisuutta vaalien. Monikulttuurinen Capgemini työllistää yli 340 000 ihmistä yli 50 maassa. Laaja-alainen asiantuntemus pilvi-, tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Capgemini tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia niin kokeneille IT-alan asiantuntijoille kuin myös IT-konsultoinnista kiinnostuneille vastavalmistuneille. Seuraava haku traineepaikkoihimme avautuu keväällä. Trainee-paikkamme ovat vakituisia ja kokoaikaisia, ja soveltuvat mainiosti esimerkiksi kaupallisen- ja teknillisen alan opiskelijoille ja valmistuneille.

LISÄTIETOJA

Kaikkiin avoimiin työpaikkoihimme ja pääset tutustumaan täältä: https://www.capgemini.com/fi-en/careers/

Voit ottaa meidät seurantaan myös sosiaalisen median kanavillamme: Instagram: capgemini.fi Facebook: Capgemini Finland LinkedIn: Capgemini

Cargotec www.cargotec.com

INTRODUCTION

Join us for a smarter and better everyday

Cargotec makes global trade faster, smarter and more sustainable. We enable a smarter flow of goods and a better everyday with our market-leading cargo handling solutions and services. Cargotec's three different business areas Kalmar, MacGregor and Hiab are pioneers of their fields in ports, at sea and on the road. Our modern solutions optimize global cargo flow and create sustainable customer value.

We employ annually around 70 trainees all across Finland. Our main locations are Tampere, Helsinki, Raisio and Kaarina.

RECRUITING

We are looking for talented and motivated students from different backgrounds to start their careers at Cargotec.

We are especially interested in students of the following majors: Automation Technology, Information Processing, Electrical Engineering, Finance, HR, Industrial Management, Information Technology, Mechanical Engineering, Logistics, Project Management, Software Design, Procurement.

In addition, we offer research topics for several master's theses every year.

ADDITIONAL INFORMATION

https://jobs.cargotec.com/go/Summer/1351401/

CGI www.cgi.fi/ura

YLEISINFO

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä – ja tuhansien erilaisten uratarinoiden talo. Suomessa meitä on 3700 ja maailmalla yli 90 000. Työskentelemme laajasti eri toimialoilla, kuten energia-, pankki-, vakuutus-, teollisuus- ja kaupan alalla.

Kutsumme henkilöstöämme membereiksi, sillä yli 80 prosenttia henkilöstöstämme on myös osakkeenomistajia. Meille on tärkeää, että jokainen saa olla työpaikalla oma itsensä. Olemme vastuullinen yritys täynnä monipuolisia työtehtäviä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tule meille rakentamaan itsesi näköinen ura!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä hetkellä etsimme etenkin opintojen loppuvaiheessa ja uransa alussa olevia tulevaisuuden talentteja vuoden 2023 Future Talenteiksi. 3-12 kuukauden traineejakso on mahdollisuus startata urasi IT-alalla ja kasvaa alan asiantuntijaksi. Ohjelman jälkeen moni jatkaa CGI:llä vakituisena työntekijänä.

Tarjolla on monipuolisia tehtäviä asiakasprojekteissa ja rooleissa aina kyberturvallisuudesta projektinhallintaan sekä testiautomaatiosta ohjelmistokehittämiseen. Future Talent -traineena pääset takuulla kehittämään ammatillista ja teknistä osaamistasi. Lue lisää osoitteesta cgi.fi/ura!

LISÄTIETOJA

Nettisivut: www.cgi.com/fi Urasivut: www.cgi.fi/ura Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cgi/ Facebook: https://www.facebook.com/CGIFI/ Instagram: https://www.instagram.com/CGI_FI/ Twitter: https://twitter.com/CGI_FI/ Youtube: https://www.youtube.com/user/CGISuomi

Cimcorp cimcorp.com/

INTRODUCTION

To simplify intralogistics challenges for tire industry as well as warehouse & distribution in grocery retail, we integrate advanced robot technologies based on our proprietary solutions with cuttingedge material handling systems. Cimcorp is a global company, headquarters in Ulvila, Finland, and other locations in e.g. Canda, US, Spain, Germany and India. Cimcorp is owned by Japanese Murata Machinery.

RECRUITING

We are a company of over 550 individuals passionate about optimizing material flows. We are constantly looking for dynamic and passionate people to join us in software and control systems design, automation design, project management, system planning, sales, and assembly.

We look to recruit individuals who value professionalism, honesty, integrity and teamwork. People who are creative, highly skilled, hands-on, and interested in a challenge.

For organized, proactive persons, we offer a great opportunity to grow and internationalize in our global B2B business environment. We also offer positions for trainees and thesis workers.

ADDITIONAL INFORMATION

Working together with universities and schools is a nourishing partnership. We appreciate students having a wealth of knowledge, talent and more importantly fresh new ideas. Cimcorp is a well-known brand and can provide expertise and the facilities for these ideas to flourish.

36 37

Coherent corp/Corelase Oy www.coherent.com/

YLEISINFO

Olemme tamperelainen ja kansainvälisesti arvostettu tulevaisuuden laserteknologian ratkaisuja kehittävä yritys, jonka tärkeimpänä voimavarana ovat omat työntekijämme. Uniikit, vankalla ammattitaidolla ja tinkimättömällä laadulla suunnittelemamme tuotteet ja ratkaisut ovat läsnä kaikkialla maailmassa vastaamassa asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin.

Olemme ratkaisukeskeinen, vastuullinen ja laatua vaaliva työyhteisö, joissa toista kunnioitetaan ja kuunnellaan. Olemme yksilö- ja tiimitason ammattilaisia, jotka osaavat tarttua haasteisiin, luoda, kehittää ja menestyä. Henkilöstöä meillä on n. 90 ja Suomen toimipisteemme on Ruskossa, Tampereella.

AVOIMET TYÖPAIKAT

SW Architecht

LISÄTIETOJA

Coherentilla luodaan ennen kaikkea ratkaisuja. Osaavat tekijämme etsivät ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uusia lasersovellutuksia, jotka ratkaisevat teollisuuden tarpeita – nyt ja tulevaisuudessa. Laserratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja niille löydetään koko ajan uusia käyttötarkoituksia.

Combitech Oy www.combitech.fi/

YLEISINFO

Combitech on Suomessa erikoistunut puolustusalan kehittyneisiin teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, sekä sovelluskehitykseen. Meitä on noin 100 työntekijää neljässä eri toimipisteessä Tampereella, Espoossa, Jyväskylässä ja Säkylässä.

Pohjoismaisesti Combitech on tekniseen konsultointiin erikoitunut yritys, joka kuuluu itsenäisenä osana Saab-konserniin. Meillä on yli 2100 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhdistämme teknisen asiantuntijuutemme syvään toimialaosaamiseen, kokonaisvaltaiseen näkemykseen sekä puolustuksen ja turvallisuuden erikoisosaamiseen.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Rakennamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa korkealaatuisia tietojärjestelmiä muun muassa elektroniseen sodankäyntiin ja tilannetietoisuuden varmistamiseen. Lisäksi varmistamme näiden luotettavat integraatiot muihin järjestelmiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Toimintamme pohjautuu pysyviin tiimeihin, ja projektin käynnistyessä valitsemme sopivat tiimit sen toteuttamista varten. Tiimiin kuuluu kehittäjien lisäksi myös Product Owner ja Scrum Master.

Haemme mm:

• ohjelmistokehittäjiä

• data- ja raportointiasiantuntijoita

• ohjelmistoarkkitehtejä

• scrum mastereita

• product ownereita

LISÄTIETOJA

Työmme on mielenkiintoisten haasteiden ratkomista näköalapaikalla ja siinä korostuu pitkäaikaisista asiakassuhteista kertynyt osaaminen ja pitkäjänteinen tuotekehitys.

Lisätietoa meistä ja avoimista työpaikoistamme löytyy osoitteesta https://www.combitech.fi/

Creanex Oy www.creanex.fi

YLEISINFO

Creanex Oy on suomalainen työkoneiden simulaatioratkaisujen kehittämisen asiantuntija. Toimipisteemme sijaitsee Tampereen Kalevassa, jossa suunnittelemme ja valmistamme erilaisia simulaattoreita työkoneiden operaattorikoulutukseen sekä koneohjausjärjestelmien tuotekehityksen- ja testauksen tarpeisiin. Pääasiakkaamme ovat kansainvälisesti alansa johtavia työkonevalmistajia. Creanex on kasvava innovatiivinen yritys ja tuloksekas työmme palkittiin tänä vuonna TEK:n Suomalainen insinöörityö -palkinnolla 30 000e, jonka käytämme opinnäytetöiden rahoittamiseen.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme simulaattoreista ja työkoneautomaatiosta kiinnostuneita tekijöitä kehitystiimiimme. Tarjoamme sinulle rennon ja innostavan työympäristön, jossa pääset työskentelemään mielenkiintoisten simulaattoriprojektien parissa. Kehitystehtävät ovat monipuolisia liittyen asiakkaidemme uustuotekehitykseen tai koulutussimulaattorien ominaisuuksiin.

Tarjolla on paikkoja vakituiseen työsuhteeseen ja yhtenä mahdollisuutena on aloittaa tekemällä lopputyö simulaattoriteknologiaan liittyvissä tutkimushankkeissamme. Etsimme myös harjoittelijoita tulevalle kesälle.

LISÄTIETOJA

Tutustu meihin osoitteessa http://www.creanex.fi Vapaamuotoisen työhakemuksen voi lähettää osoitteeseen contact@creanex.fi Avainsanat: ohjelmistosuunnittelu, koneautomaatio, C++, C#, Python, 3D-grafiikkamoottorit

CrossControl Oy crosscontrol.com/

INTRODUCTION

CrossControl supports customers in making industrial vehicles and machines smart, safe and productive. Through operational excellence and engineering expertise, we are a trusted partner for OEMs and system integrators across the world. We provide powerful platforms for machine intelligence, communication and human-machine interaction. The company headquarters are in Sweden.

The Finnish R&D unit, CrossControl Oy, was founded in 2005. We focus on SW development, covering our Linux platforms, firmware, middleware and customer applications. Currently we have 13 employees and a few consultants.

RECRUITING

We are constantly searching for new trainees and thesis workers. An up-to-date list of potential thesis topics is available at our booth. Or you can challenge us with your own topic suggestion!

Our open positions for employment are listed at https://crosscontrol.com/about/career/.

ADDITIONAL INFORMATION

Applicant contact: HR-Tampere@CrossControl.com.

Follow us at https://crosscontrol.com/. You can find our accounts at CrossControl AB on social media platforms LinkedIn, Facebook and YouTube:

https://www.linkedin.com/company/crosscontrol-ab https://www.facebook.com/CrossControlAB

38 39

Danfoss www.danfoss.com/

YLEISINFO / INTRODUCTION

Danfoss – Engineering Tomorrow

At Danfoss, we are engineering solutions that allows the world to use resources in smarter ways; increase energy efficiency, lower carbon emissions and save money. Danfoss responds to constantly growing needs in emission-free transport, reliable food supply and energy efficient buildings. Danfoss products and services are used for example in air conditioning, refrigeration, district energy and mobile hydraulics.

Today Danfoss holds market-leading positions and is serving customers in more than 100 countries. In Finland Danfoss has 1000 passionate employees in Vaasa, Tampere, Helsinki, Vantaa and Lappeenranta

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Kick-start your career and gain experience at Danfoss!

We offer various opportunities for students and graduates to learn from some of the world’s top engineers. We are looking for team players with a positive attitude, who can take initiative and are eager to develop their skills both personally and professionally.

In Finland, we are looking for Talents to different Summer Trainee positions in Vaasa, Tampere and Lappeenranta. The application period is Jan 2, 2023 – Feb 28, 2023. Detailed job descriptions and possibility to apply, can be found at Danfoss Career site: https:// jobs.danfoss.com/go/Summer-trainees-in-Finland/8777902/

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Come and meet our Danfoss team at the fair and learn more about our career possibilities!

Danfoss Engineering Tomorrow: https://www.youtube.com/watch?v=SO1QXA91HMc

Deloitte www.deloitte.fi

YLEISINFO

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijayrityksistä. Tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme merkityksellisellä tavalla päivittäisen työmme kautta. Meitä deloittelaisia on maailmanlaajuisesti yli 400 000, joista Suomessa työskentelee 750.

Palvelemme asiakkaitamme liikkeenjohdonkonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, tilintarkastuksen, riskienhallinnan sekä vero- ja lakipalveluiden asiantuntijana. Menestyksemme ytimessä ovat huippuluokan osaaminen ja yhteistyön voima, joita tuemme coaching-kulttuurillamme.

Käy tutustumassa meihin osoitteessa www.deloitte.fi ja somessa @DeloitteFinland!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Me Deloittella tarjoamme opiskelijoille ja vastavalmistuneille monipuolisia uramahdollisuuksia yritysjärjestelyjen, riskienhallinnan, vero- ja lakipalveluiden, konsultoinnin sekä tilintarkastuksen parissa. Voimavaramme ovat asiantuntevat kollegat, monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja vaihtelevat työtehtävät, jotka tukevat asiantuntijoidemme urakehitystä.

Haemme uusia Traineita eri tiimeihimme kaksi kertaa vuodessa: alkuvuodesta ja alkusyksystä. Trainee-ohjelmamme on suunnattu opintojensa loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille. Tämän lisäksi etsimme ympäri vuoden uusia osaajia kaikille palvelualueillemme.

LISÄTIETOJA

Lue Trainee ohjelmastamme lisää täältä: https://www2.deloitte. com/fi/fi/pages/careers/articles/deloitte-trainee.html

Dicode Oy dicode.fi/

YLEISINFO

Dicode Oy on tamperelainen ohjelmistoyritys, joka toteuttaa räätälöityjä ohjelmistoprojekteja ketterin menetelmin. Projektimme alkavat asiakkaan todellisesta tarpeesta ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Dicoden työntekijänä pääset mukaan projektin jokaiseen vaiheeseen, ja näet, kuinka idea kehittyy toimivaksi ohjelmaksi.

Koska asiakaskuntamme on monipuolinen, arvostamme myös työntekijöissämme moniosaajuutta ja alan ulkopuolista kokemusta. Pääasiassa toteutamme verkossa toimivia tietojärjestelmiä, jotka tähtäävät asiakkaan liiketoiminnan parantamiseen ja työntekijöiden arjen helpottamiseen.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haemme ohjelmistokehittäjiä! Olit sitten urapolkusi alussa tai kokenut osaaja, meillä pääset tekemään mielekästä työtä niin pienien kuin suurempienkin projektien parissa!

Kiinnostavatko kesätyöt tai työskenteleminen opintojen ohessa? Dicodella työn ja muun elämän yhteensovittaminen on joustavaa. Odotamme että sinulla olisi perustietämys ohjelmoinnista ja web-ympäristöistä. Lisäksi toivomme seuraavien tekniikkojen kiinnostavan sinua: Java, HTML5, Sass/CSS, Spring, JavaScript, TypeScript, Angular, PSQL ja tietomallien suunnittelu.

Kaipaamme myös 3D- ja Three.js-osaajia, ja etsimme jatkuvasti myös kokeneita ohjelmistokehittäjiä joukkoomme.

LISÄTIETOJA

Käy osoitteessa https://rekry.dicode.fi swaippaamassa kiinnostuksesi ja täyttämässä hakemus. Tai ota yhteyttä rekry@dicode.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dicode-oy Instagram: https://www.instagram.com/dicodeoy/ Facebook: https://www.facebook.com/dicodeoy

Digia digia.com/ YLEISINFO

Digia on noin 1400 asiantuntijan ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka juuret ovat Suomessa, mutta toimimme asiakkaidemme kanssa myös kansainvälisesti. Osaamisemme kattaa laajan palvelutarjoaman ohjelmistokehityksestä, data-analytiikkaan, integraatioihin ja tietoturvaan sekä asiakkuudet useilta eri toimialoilta tarjoavat sinulle mahdollisuuden monimuotoiseen urakehitykseen sekä työskentelyyn vaihtelevissa, yhteiskunnallisestikin merkittävissä asiakasprojekteissa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Olit sitten kokenut arkkitehti tai vasta IT-alalle valmistunut osaaja, haemme jatkuvasti uusia digialaisia kasvamaan ja kehittymään mukanamme. Rekrytoimme kerran vuodessa Career Compass -ohjelmamme kautta uusia alan osaajia Digialle sekä ympäri vuoden projektitarpeisiimme osuen. Seuraa avoimia paikkojamme ja tule mukaan digialaisten kasvavaan joukkoon!

LISÄTIETOJA

https://digia.com/rekrytointi/ https://www.facebook.com/digiaonline https://www.linkedin.com/company/digia_5119/mycompany/ verification/ https://twitter.com/digiaonline https://www.instagram.com/digiaonline/

40 41

DYNASET Oy www.dynaset.com

YLEISINFO

DYNASET Oy on maailman johtava hydrauligeneraattoreiden, -korkeapainepesureiden ja -kompressoreiden valmistaja. Dynaset-hydraulilaitteet muuntavat liikkuvan työkoneen hydraulivoiman sähköksi, korkeapainevedeksi, paineilmaksi, magneetiksi, tärinäksi, paineenkohotukseksi sekä alipaineeksi.

Dynaset on pioneeri alallaan ja tuottaa edelleen, 36 vuotiaana, uusia innovaatioita usealle toimialalle. Kasvavassa Dynaset tiimissämme työskentelee tänä päivänä noin 140 osaavaa ammattilaista ja luku vain kasvaa. Oletko sinä yksi heistä?

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme jatkuvasti osaajia niin teknilliselle myynnille, suunnitteluun kuin laajentuvaan tuotantoomme. Monille kesätyöt ovat olleet ponnahduslauta Dynaset maailmaan ja tänäkin vuonna harjoittelusekä kesätyöpaikkoja on auki useita.

Oli sinulla sitten insinööri- tai kaupallisia opintoja takataskussasi, älä kävele ohi vaan tule tarjoamaan meille ammattiosaamistasi niin Yrityspäivillä kuin nettisivuillamme www.dynaset.com/fi/tyopaikat/

LISÄTIETOJA

Täältä lisää millaista meillä on työskennellä: www.dynaset.com/fi/ millaista-meilla-on-tyoskennella

Eficode Oy www.eficode.com

INTRODUCTION

Eficode is the leading DevOps company in Europe. We build the future of software development across 10 countries with more than 580 professionals in DevOps and sustainable software development. Our services range from software design and accessibility to consulting, developing and maintaining our customers' software, allowing them to concentrate on their core business.

Our managed service, Eficode ROOT DevOps platform, provides centralized access control and real-time visibility of project status, quality, and performance, integrating over 40 preferred tools such as Atlassian stack, and open source systems like Jenkins and Kubernetes.

RECRUITING

Currently we are on the lookout for some IT roles, like Software Developers/Engineers, DevOps Consultants and Engineers, Cloud Specialists, and other similar positions.

We have an open call for anything IT-related, at all times, and we consider both junior and senior candidates. Interns we usually accept through a separate special application, for summer (MaySeptember) every year.

Most importantly, we hope you have a curious and flexible mind and initiative. Some helpful skills that we are often looking for are to do with DevOps tech stack, Git, Cloud solutions, and Agile methods.

ADDITIONAL INFORMATION

We encourage you to make the most of your talent, learn daily, try new technologies and grow to achieve your dreams.

Want to learn more?

Read about us and see our open positions at: https://www.eficode. com/careers

Get to know our lovely people: https://www.eficode.com/humansofeficode

#efilife

Elematic www.elematic.com

INTRODUCTION

Elematic is a global leader of precast concrete production technology. Since 1959, we’ve had the pleasure to serve customers in over 100 countries with complete precast plants, production lines and single machines. Today, more than 95% of our sales comes from exports. This means that all the jobs we offer include an international aspect.

You can find our headquarters and main assembly factory in Akaa, a 30-minute drive away from Tampere towards Helsinki. In addition to this, we have factories in Riihimäki, Finland and Alwar, India and offices in Tampere, Germany, United States, United Arab Emirates, China, India.

Elenia www.elenia.fi

YLEISINFO

Elenia on Suomen toiseksi suurin verkkopalveluyhtiö ja suurin energia-alan palveluntuottaja.

Tuotamme eri asiakasyrityksille energia-alan palveluita (asiakaspalvelu, laskutus, tietojärjestelmät ja digitaaliset ratkaisut). Lisäksi rakennamme valokuitua tulevaisuuden yhteyksien takaamiseksi. Asiakasyritystemme kautta palvelemme lähes miljoonaa suomalaista.

Huolehdimme asiakkaidemme sähkönjakelusta ja arjen sujumisesta 24/7. Uudistamme ikääntyvää verkkoa säävarmaksi ja kehitämme älykkään sähköverkon ratkaisuja. Emme tuota tai myy sähköä, vaan siirrämme sähkön, mittaamme asiakkaan käytön määrän ja toimitamme tiedot sähkön myyjälle.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Avaamme kesäharjoittelupaikkamme aina alku vuodesta! Tänäkin vuonna työllistämme monipuolisiin energia-alan töihin erityisesti sähköteknisten opintojen loppuvaiheen opiskelijoita. Mahdollistamme valtaosassa tehtävissä myös Diplomityön tekemisen harjoittelun päätyttyä. Lisäksi meillä on paljon myös IT-alan osaajia. Tutustu avoimiin tehtäviimme ja hae rohkeasti!

42 43

Elomatic Oy www.elomatic.com/fi/

YLEISINFO / INTRODUCTION

Elomatic in brief

We are engineering and consulting professionals and technical experts that apply our diverse know-how to make our customers more successful.

We achieve this by delivering superior value throughout the entire life cycles of our customers' products, services and investments.

Customer segments

Biotech and Pharmaceuticals

Energy Machinery and Equipment Manufacturing Marine & Offshore Oil & Gas

Process Industries (Food, Chemical, Pulp & Paper, Biomass Processing)

Starch and Potato Processing

We serve our customers on a global basis. We have offices in Finland, Poland, India, China, the Netherlands, Italy and the UAE.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

We are offering internships for students in the technical field We have internship opportunities for polytechnic and university students. Preference will be given to students, who are completing last years of their studies.

Engineering disciplines

shipbuilding | plant engineering | HVAC engineering | energy, chemistry & process engineering | mechanical engineering | technical analysis automation & electrical engineering | structural engineering | environmental engineering energy | chemistry & process engineering information & communications technology paper machine

Office network Turku, Espoo, Jyväskylä, Tampere and Oulu

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Open jobs: https://www.elomatic.com/en/careers/top-4-reasons-to-join-ourteam/

Enersense www.enersense.fi

YLEISINFO

Olemme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersense International Oyj on Helsingin pörssiin listattu energia-alan yhtiö, joka tarjoaa vihreän energian palveluita päästöttömän ja energiaomavaraisen yhteiskunnan toteuttamiseksi laaja-alaisesti. Yhtiö on perustettu vuonna 2005 ja sen pääkonttori sijaitsee Porissa. Enersensen liiketoiminta-alueet on jaettu neljään segmenttiin: Power, Connectivity, Smart Industry ja International Operations. Kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta rakentamassa meillä työskentelee noin 2 000 enersenseläistä 40 eri maassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

https://enersense.fi/avoimet-tyopaikat/

Enmac Oy www.enmac.fi

YLEISINFO

Enmac on innovatiivinen teollisuuden suunnittelupalveluihin, laitetoimituksiin ja projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Palvelemme asiakkaitamme tuotekehityksessä, teknisessä suunnittelussa, laitos- ja prosessisuunnittelussa, teollisuusautomaatiossa sekä teknisessä laskennassa. Olemme ammattitaitoinen ja luotettava kumppani, jonka tekemisen ydin perustuu asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen - osaamisemme avulla luomme asiakkaillemme uutta liiketoimintaa ja tulevaisuuteen tähtääviä tuotteita.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Palkkaamme vuosittain useita harjoittelijoita tekniikan eri aloilta - tavoitteemme on palkata harjoittelijoista ja päättötyöntekijöistä meille tulevaisuuden talentteja mielenkiintoisiin ja monipuolisiin tehtäviin! Haemme harjoittelijatehtäviin etenkin opintojen loppusuoralla olevia kone-, sähkö-, automaatio- sekä energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita.

Haku harjoittelijatehtäviin tapahtuu urasivujemme (https://ura. enmac.fi/) kautta: kerro hakemuksessa itsestäsi sekä opinnoistasi, milloin pystyt aloittamaan ja missä toimipisteessämme haluaisit harjoittelun suorittaa. Haku loppuu 28.2.2023, eli olethan nopea!

LISÄTIETOJA

Meillä avoimien työpaikkojen lisäksi Urasivuillamme (https:// ura.enmac.fi/) pääset tutustumaan meihin Enmaclaisiin - näet, millaisia henkilöitä meillä on töissä ja millaisin koulutustaustoin. Tervetuloa tutustumaan meihin! :)

Espoon kaupunki www.espoo.fi/fi/toissa-espoolla

YLEISINFO

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Espoon kaupunki rekrytoi vuosittain tuhansia tekijöitä vakituisiin sekä määräaikaisiin työsuhteisiin, harjoitteluihin ja kesätöihin. Monipuoliset tehtävät sijoittuvat konsernihallintoon, kasvun- ja oppimisen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle sekä elinvoiman toimialalle.

Tule juttelemaan Yrityspäivillä osastomme asiantuntijoiden kanssa ja etsimme yhdessä juuri sinulle sopivat mahdollisuudet.

LISÄTIETOJA

Löydät kaikki avoimet työpaikkamme osoitteesta: https://www. kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&organisation=3&lang=fi_FI,sv_SE,en_ US&sort=%22-changetime%22&limit=24&display=grid

Lisätietoa harjoittelusta ja kesätöistä löydät täältä: https://www. espoo.fi/fi/opiskelijat-ja-harjoittelijat

44 45

Etteplan www.etteplan.com/fi

YLEISINFO

Etteplan on yli 4 000 asiantuntijan kehittyvä globaali insinööritalo, joka haluaa muuttaa maa-ilmaa suunnittelulla. Uskomme, että tulevaisuuden tekniset haasteet edellyttävät erilaista, jäsennellympää ja fokusoituneempaa otetta. Meillä on syvällistä näkemystä eri aloilta, ja sovellamme uudenlaista ajattelua kolmella palvelualueella: suunnittelu, tekninen dokumentointi sekä ohjelmisto- ja sulautetut järjestelmät. Henkilöstömme asiantuntemus ja palvelutuotteemme kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Meillä on yli 85 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etteplanilta löytyy paljon mahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille sekä kokeneemmille asiantuntijoille.

Olemme jatkuvassa kasvussa oleva yritys ja etsimme jatkuvasti uusia osaajia liittymään joukkoomme! Vilkaise avoimia työpaikkojamme niin huomaat, että osaamisalueiden kirjo on laaja: haussa on monenlaisia ammattilaisia ohjelmistokehittäjistä elektroniikkasuunnittelijoihin ja tiiminvetäjistä turvallisuusasiantuntijoihin.

Arvostamme soveltuvaa koulutustaustaa, intoa oppia uutta, halua kehittyä sekä intohimoa olla mukana tekemässä parempaa maailmaa teknologiaratkaisuiden, innovaatioiden ja digitalisaation keinoin.

LISÄTIETOJA

Top 10 syytä tulla Etteplanille töihin: https://www.etteplan.com/fi/ura/miksi-tyoskennella-etteplanilla/ top-10-syyta-tulla-etteplanille-toihin

Kaikki avoimet paikkamme: https://www.etteplan.com/fi/ura/avoimet-tyopaikat

Exove Oy www.exove.com

YLEISINFO

Exove is a technology company that develops services for a wide range of organisations from education to hospitality and energy sector. We offer services that have an immediate impact on business by combining customer insight, data and tech. We are passionate about our work and our solutions are always made from people to people. We challenge you to thrive now and in the future!

Our offices are located in Helsinki, Tampere, Oulu and Tallinn, but a lot of work is also done remotely from the comfort of your home.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Exove’s Trainee Program is here again! We’re looking for Back-end & Fullstack Trainees to join us for summer 2023.

We're looking for enthusiastic and self-driven people who already have some previous knowledge of different programming languages through studies or their own projects. With us, Trainees get to participate in real customer projects and multiple trainings during summer. The most important thing for us is your strong desire to learn new things and grow, and we do not expect previous work experience in the field from our future Trainees.

Come meet us in Yrityspäivät in the Hervanta campus and hear more about the Trainee Program!

LISÄTIETOJA

Read more about us and our Trainee Program, and get tips on applying!

www.exove.com/blogs/applying-for-our-trainee-program-this-isthe-recruitment-process/ www.exove.com/blogs/what-is-a-typical-week-at-work-like-for-adeveloper-trainee-at-exove/

EY www.ey.com

YLEISINFO / INTRODUCTION

Haluatko olla mukana rakentamassa parempaa työja liike-elämää?

EY:n tavoitteena on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa. Tarjoamamme näkemykset ja palvelut auttavat luomaan pitkäaikaista arvoa asiakkaille, ihmisille ja yhteiskunnalle sekä rakentamaan luottamusta pääomamarkkinoihin.

Do you want to join us in building a better working world?

At EY, our purpose is building a better working world. The insights and services we provide help to create long-term value for clients, people and society, and to build trust in the capital markets.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Tarjoamme uramahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille ja kokeneille ammattilaisille tilintarkastuksen, konsultoinnin, veropalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan parissa. Meillä saat vastuuta ja pääset käsiksi monipuolisiin tehtäviin kansainvälisessä työympäristössä. Haemme jatkuvasti eri alojen osaajia kasvavaan joukkoomme!

We offer career opportunities for students, recent graduates, and experienced professionals in assurance, consulting, strategy and transactions, tax services and law. With us, you will have responsibility and access to diverse tasks in an international working environment. We are constantly seekin skilled professionals in various fields to join our growing team!

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Lisätietoja EY:n tarjoamista mahdollisuuksista voit löytää jo etukäteen nettisivuiltamme. Nähdään Yrityspäivillä!

You can already find more information about the opportunities offered by EY on our website. See you at the event!

F9 Distribution Oy www.f9.fi/

YLEISINFO

F9 Distribution Oy on yksi Suomen suurimpia it- ja kodinelektroniikkajakelijoita. Edustamme maailman johtavia valmistajia tietotekniikan ja viihde-elektroniikan saralla, ja jälleenmyyntikanavamme kattaa koko Suomen. Edustamiamme merkkejä ovat mm. Dell, JBL, Lenovo, Samsung ja Xiaomi.

Jakelutoiminnan lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kattavat asiantuntija-, asennus- sekä logistiikkapalvelut. Tekemisemme perustuu asiakaslähtöiseen ja aktiiviseen toimintaan, ja ammattitaitoinen markkinointiosaamisemme takaa asiakkaillemme laadukkaan ja nopean palvelun tilanteessa kuin tilanteessa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tarjoamme monipuolisia it-alan uramahdollisuuksia myynnistä, markkinoinnista sekä logistiikkapuolen tehtävistä kiinnostuneille. Usein meillä avoinna olevia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi Product Specialist, Esiasentaja, Asiakaspalveluassistentti sekä taloushallinnon eri tehtävät. Uusille työntekijöillemme tarjoamme kattavan perehdytyksen yrityksemme toimintoihin sekä työtehtäviin.

Yrityksemme liiketoiminta kasvaa jatkuvasti ja niin kasvaa myös meidän F9:läisten joukko. Meillä pääset osaksi vahvaa ammattilaisjoukkoa, joka työskentelee yhteistyössä suomalaisten jälleenmyyjien ja kansainvälisten valmistajien kanssa.

LISÄTIETOJA

Linkki urasivuille: https://www.f9.fi/f9-tyopaikkana.html

Instagram: https://www.instagram.com/f9distribution/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/f9-distribution-oy/

46 47

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

YLEISINFO

Fastems provides high-end manufacturing systems, software and services globally, with the mission of helping metalworking manufacturers increase productivity. From automating a single machine tool to delivering a complete factory system, Fastems designs intelligent factory automation solutions for cutting-edge organizations in industries such as aerospace and production technology.

There are over 500 of us, and we like to keep our ways of working agile. We believe in our unique company culture that serves as the key to our continuous renewal. At Fastems you’ll get to work with some of the brightest people in the industry!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Fastems is now looking for Summer Trainees 2023! Join us, become part of our #Fastemsians work community and grow to be a future professional. We offer a variety of Trainee positions, such as:

• Mechanical Design Engineer Trainee

• Electrical Design Engineer Trainee

• Product & Proposal Trainee

• Solution Engineer Trainee

• Software Trainee (e.g. Developer, Delivery owner, Interface developer)

• Spare Part trainee / Tech Support

• Spare Part trainee

Read more and come catch your dream summer job!

LISÄTIETOJA

Interested in joining us #fastemsians?

Read more about the positions from our Careers site https://www. fastems.com/careers/ and send your application together with your CV via the Fastems online recruitment tool as soon as possible.

FCG www.fcg.fi

YLEISINFO

FCG - Hyvän elämän tekijät

FCG Finnish Consulting Group on yksi Suomen suurimmista suunnittelu- ja konsultointialan yrityksistä. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Työskentelemme myös kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää kehittyvissä maissa. Meillä työskentelee yli 700 ihmistä ympäri maailman. Ratkaisemme ratkaisemattoman ja kehitämme paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä!

AVOIMET TYÖPAIKAT

FCG:n kesätyö- ja harjoittelijapaikkojen haku on käynnistynyt ja tarjolla on hieno kattaus useiden eri alojen opiskelijoille! Hakuaikaa paikkoihin on 5.2.2023 asti.

Avoimia paikkoja on yhteensä 17 ja tehtäviä löytyy ympäristön kunnostuksen, luontoselvitysten, ympäristövaikutusten arvioinnin, geo- ja rakennesuunnittelun, koulutus- ja tapahtumapalveluiden, sote-konsultoinnin, sekä viestinnän ja markkinoinnin parista.

Luonteeltaan paikat ovat 2—3 kuukauden kesätöitä tai kevääseen ja syksyyn sijoittuvia harjoittelujaksoja.

Vuoden 2023 kesätyö- ja harjoittelupaikkoihin voit tutustua täällä: https://www.fcg.fi/toihin-meille/avoimet-tyopaikat/

LISÄTIETOJA

Vuoden 2023 kesätyö- ja harjoittelupaikkoihin voit tutustua täällä: https://www.fcg.fi/toihin-meille/avoimet-tyopaikat/

Mitä tarjoamme opiskelijoille? https://www.fcg.fi/toihin-meille/miksi-fcg/mita-tarjoamme-opiskelijoille/

Tutustu FCG:läisiin! https://www.fcg.fi/uratarinat/

Fingrid www.fingrid.fi

YLEISINFO

Hyvällä energialla. Yhdessä.

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Olemme asiantuntijoiden yhteisö, joka ylläpitää ja turvaa Suomen sähköjärjestelmää ja vaikuttaa näin koko yhteiskunnan toimivuuteen. Viemme Suomea kohti uudenlaista, modernia energiajärjestelmää. ⚡

Työyhteisömme on avoin ja kannustava, ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kouluttautumiseen. Lupaamme, että Fingrid on jatkossakin yksi Suomen parhaista työpaikoista.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kesätyöhakumme on avoinna 2.1. - 28.2.2023.

Lisäksi järjestämme opiskelijoille Trainee-ohjelmia ja tarjoamme useampia diplomityömahdollisuuksia vuosittain.

Lisätietoja ja kaikki avoimet työpaikkamme (myös vakituiset!) löydät osoitteesta: https://tyopaikat.fingrid.fi/.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja Fingridistä työnantajana ja kaikki avoimet työpaikkamme löydät osoitteesta: https://tyopaikat.fingrid.fi/.

Framery Oy www.frameryacoustics.com

YLEISINFO

Framery is the pioneer and the world’s leading manufacturer of soundproof private spaces for solving noise and privacy issues in open offices: Our products make employees happier and more productive in offices of dozens of the world’s leading companies, including Microsoft, Puma and Tesla. In fact, 40% of all Forbes 100 companies use Framery. As experts in happy workplaces, we take the well-being of our employees very seriously. Framerians come first and customers are a very close second. We are located in Tampere (HQ), but we have colleagues in 15 countries all over the world.

AVOIMET TYÖPAIKAT

At Framery, we believe that given the chance and a supportive environment, anyone can develop, be innovative, and thrive. As a fast-growing company, we aim to hire passionate and motivated employees for our teams. We offer challenging tasks and a steep learning curve in a rapidly changing international environment.

We offer Trainee positions in most of our business functions for students in various fields of studies - mostly for B.Sc. and M.Sc students, but also for business students. Our trainee positions are full-time jobs for a fixed-term period until the end of summer 2023.

Apply here: https://www.frameryacoustics.com/en/company/careers

LISÄTIETOJA

Read the Trainee story on our Career site and learn what it’s like to work in an active and unique working culture: https://www.frameryacoustics.com/en/trainees-experiencing-framery-throughtrainees-eyes/

Please also check our @framerians Instagram account to get a glimpse of our everyday life.

48 49

Futurice www.futurice.com

YLEISINFO

We are Futurice, an outcome-focused digital transformation company. We help our clients solve their biggest challenges and empower them to make a positive impact on the world.

Founded in 2000, our team comprises over 800 diverse experts who represent more than 50 different nationalities. We have Nordic roots and a global mindset and operate across Europe.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Come as you are. As an ultimate learning platform that empowers people to become a better version of themselves, we believe that diversity and inclusion are important to our company's success. We seek to recruit, develop and retain the most talented people from a diverse pool of candidates. We welcome applications from everyone, regardless of their race, religion, national origin, sexual orientation, gender identity, age, medical condition, or other non-merit factors - we care for each other!

Take a look to our career site for open positions: futurice.com/ careers

LISÄTIETOJA

Follow us on instagram.com/futurice twitter.com/futurice linkedin.com/company/futurice

Gallant www.gallant.fi/

YLEISINFO / INTRODUCTION

Gallant tarjoaa talouden, henkilöstöhallinnon, verotuksen ja liikejuridiikan ratkaisuja ja palveluja, jotka pitävät asiakkaat askeleen kilpailijoita edellä. Osaamisemme kumpuaa kahden vahvan ja kehityskykyisen perheyrityksen yli 60-vuotisesta historiasta. Tänä päivänä olemme joukko neuvonantajia, jotka antavat täyden tukensa kaikille, jotka haluavat kasvaa, menestyä ja muuttaa maailmaa.

Tutustu meihin osoitteessa https://gallant.fi

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Tarjoamme opintojen loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille monipuolisia mahdollisuuksia taloushallinnon, HR-tehtävien ja talouden asiantuntijatehtävien parissa. Osaamistasi kaivataan mm. taloushallinnon, haastavien laskentatoimen tehtävien, yritysjuridiikan, verotuksen ja henkilöstöhallinnon työtehtävissä. Meillä sinulla on loistava mahdollisuus kehittää osaamistasi, oivaltaa uusia asioita ja iloita onnistumisista yhdessä 190 muun asiantuntijan kanssa.

Avoimet työpaikat ja hakemukset: https://career.gallant.fi/

Gallant Trainee -ohjelman avulla sinulla on mahdollisuus kasvaa kanssamme talouden edelläkävijäksi. Trainee-ohjelma käynnistyy kaksi kertaa vuodessa ja soveltuu opintojen loppuvaiheessa oleville tai sellaisille tutkintoon valmistuneille, jotka kaipaavat vahvistusta omaan osaamiseensa.

Tutustu Trainee-ohjelmaan osoitteessa https://career.gallant.fi/ pages/gallant-trainee

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Seuraa meitä somessa @gallantfinland

GE HealthCare www.gehealthcare.fi www.gehealthcare.com

YLEISINFO / INTRODUCTION

GE HealthCare is a leading global medical technology, pharmaceutical diagnostics, and digital solutions innovator, dedicated to providing integrated solutions, services, and data analytics to make hospitals more efficient, clinicians more effective, therapies more precise, and patients healthier and happier.

GE HealthCare in Finland

Our Finland headquarters is located in Vallila, Helsinki, where we focus on developing and manufacturing solutions for patient monitoring – products that look after human life.

Our Helsinki team consists of 650 engineers and other health technology experts representing 25+ nationalities.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

We look for people in various stages of their career: those who are finishing their studies and looking for their first permanent position, as well as people with several years of experience - and everything in between. Having a curious mindset and a self-starter attitude, as well as willingness to learn and contribute to the team, are the most important characteristics of an ideal candidate.

We offer several summer jobs, trainee positions and other opportunities. For all job openings, please visit and apply at jobs.gecareers. com/healthcare

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Welcome to a virtual visit in Silicon Vallila: https://www.thinglink.com/videocard/1467044421215191043

Please find open positions at: jobs.gecareers.com/healthcare

Glaston Finland Oy www.glaston.net

INTRODUCTION

Glaston Corporation Glaston is the glass processing industry’s innovative technology leader supplying equipment, services and solutions to the architectural, automotive, solar and appliance industries. The company also supports the development of new technologies integrating intelligence to glass.

Glaston is committed to providing its clients with both the best know-how and the latest technologies in glass processing, with the purpose of building a better tomorrow through safer, smarter, and more energy efficient glass solutions. Glaston operates globally with manufacturing, services and sales offices in 9 countries employing 750 persons.

RECRUITING

We’re mainly recruiting automation, electrical, mechanical and software engineers and process engineers. We offer a few spots annually for master’s thesis work, internships and summer jobs. More about us: https://www.glaston.net/ More about work opportunities: https://careers.glaston.net/

Based on employer survey Glastonians think that the company is innovative, flexible and caring and has a good working atmosphere. The company offers a wide range of interesting tasks with good development opportunities.

Through vision, innovation and collaboration – we are changing the way the world sees glass. Join the Glaston team to make a difference!

ADDITIONAL INFORMATION

https://careers.glaston.net/fi/ https://www.linkedin.com/company/107541 https://www.facebook.com/GlastonCorporation https://www.instagram.com/glastoncorp https://www.youtube.com/user/GlastonCorporation https://twitter.com/GlastonCorp

50 51

Gofore www.gofore.com

YLEISINFO / INTRODUCTION

Gofore Plc is a digital transformation consultancy with over 1000 impact-driven employees across Finland, Germany, Spain, and Estonia - top experts in our industry who are our company's heart, brain, and hands. We use our holistic service offering - consulting, coding, design, and assurance - as tools to incite positive change. We care for our people, our customers, and the surrounding world. Our values guide our business: Gofore is a great workplace that thrives on customer success. In 2021 our net sales amounted to EUR 104,5 million. Gofore Plc's share is listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in Finland. Get to know us better at www.gofore.com

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

All the open positions can be found from www.gofore.com/tyopaikat www.gofore.com/careers

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Follow us on: https://www.instagram.com/goforegroup/ https://www.linkedin.com/company/gofore https://twitter.com/GoforeGroup

Grundium www.grundium.com

YLEISINFO

Grundium makes imaging solutions for digital pathology. We develop and apply leading technologies and create the best products and solutions to make the best digital diagnosis available for all life.

The Grundium Ocus slide scanners are the most practical in the world. They take the sharpest patented images, their web-based user interface makes them very simple to use, and they are small enough to fit anywhere.

Grundium aims to be the world's most desired partner in digital pathology, enhancing quality and processes, protecting human life, and safeguarding a clean environment.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Grundium is a fast-growing medical tech company based in Tampere. We are looking to add more experts to our 70+ strong team. You don't always need previous work experience, and we have programs in place to help bring new people up to speed. Everybody has an opportunity to learn, grow, and become better in their work at Grundium.

We're looking for even more bright minds in software, biomedical sciences, hardware, process management, and business admin. If you think you have something to offer in making digital pathology better, or if you're just curious about Grundium, you should visit our booth, or email us at careers@grundium.com.

LISÄTIETOJA

www.grundium.com www.linkedin.com/company/grundium

Helsingin kaupunki www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat

YLEISINFO / INTRODUCTION

Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa voi toteuttaa itseään, luoda mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Helsinki on kasvun paikka, jossa on hyvä kasvaa lapsesta aikuiseksi ja kasvattaa osaamistaan. Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Teemme töitä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän Helsingin puolesta. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Meillä on töissä 39 000 ammattilaista neljällä eri toimialalla sekä kaupungin keskushallinnossa. Yhdessä järjestämme kaupunkilaisille laadukkaita palveluja ja luomme edellytyksiä helsinkiläiselle elämälle. Helsingin kaupungilla jokainen työntekijä voi tehdä kaupunkilaisten elämään vaikuttavaa työtä ja elää itsensä näköistä, täyttä elämää.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Kaupungin merkittävin työ löytyy ihan läheltä – Helsingiltä. Helsingin kaupunki tarjoaa harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille. Kesätyöhakumme käynnistyy tammikuun puolivälissä ja kesätyökaudella meillä työskentelee lähes 4 000 kesätyöntekijää.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Tutustu kaupungin vaikuttavimpiin töihin. helsinkirekry.fi (linkki url https://www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat )

Seuraa meitä somessa: linkedin.com/company/city-of-helsinki instagram.com/helsinkirekry/ facebook.com/Helsinkirekry

HERE Technologies www.here.com

YLEISINFO

HERE Technologies started the digital map revolution almost 40 years ago. Since then, we have been the leader in digital maps globally. Today most in-vehicle navigation devices use our maps. Now we are taking the next step to develop autonomous transportation systems and optimize global supply chains. All these require unprecedented capabilities to locate everything accurately, to collect sensor data, to process the data using machine learning and artificial intelligence and to control these same systems based on the real-time data analysis. We provide a platform, build services, and collect data to power the autonomous world.

AVOIMET TYÖPAIKAT

We are now looking for 4-5 summer trainees to work with us next summer for 3-4 months. We need various skills ranging from mobile app development and computer vision know-how to node.js and Python skills. Check out our stand and careers site for further details

LISÄTIETOJA

Visit https://here.com/careers to search for open opportunities across the globe!

52 53

Huld www.huld.io

YLEISINFO

Huld is the boldest technology and design house in the galaxy Our values, humane and bold, are guiding our way of working. Bold ideas and actions are needed to overcome the challenges in the world. We believe design and technology help our society, but they are the answer only if we choose the best solutions for humans and for our planet. We need to focus on users and sustainability as well as safety and security while designing and developing new digital services and technological solutions.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Summer Trainee 2023 – Embedded Solutions; Electrical Designer – Vehicles (fluent Finnish required); Security Experts – several positions; Functional Safety Expert; Mechanical Designer – Espoo, Oulu (fluent Finnish required); Mechanical Designer – Tampere (fluent Finnish required); Ratkaisuarkkitehti – Kotka;

Full-stack Developer – Espoo, Tampere; Mobile Developer – Espoo, Tampere; Senior Full-stack Developer – Oulu; Embedded Software Test Engineer – Finland; Electronics Designer; Embedded Software Engineer – location free (in Finland);

Open Application

LISÄTIETOJA

Feel free to apply here: https://huld.io/join-us/

Social Media Channels:

- https://www.facebook.com/huldofficial/ - https://www.instagram.com/wearehuldians/ - https://twitter.com/huldofficial - https://www.linkedin.com/company/huld/mycompany/ - https://www.youtube.com/channel/UCqC1mkoTUYeq8ze2Jzb6

Hydac Oy Technion Oy www.hydac.fi

YLEISINFO

Hydac Oy ja Technion Oy ovat osa saksalaista HYDAC-ryhmää.

Tiiviin yhteistyön hedelmä on laadukkaat ja toisiaan tukevat tuotteet.

Hydacin toiminta on laajentunut perinteisen hydrauliikka-alan ulkopuolelle ja se kehittää mm. kunnonvalvontaan, komponenttipuhtauteen, prosessitekniikan sovelluksiin, ohjausjärjestelmiin ja E-Mobilityyn liittyviä tuotteita ja järjestelmiä.

Technion suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia ja korkealaatuisia ohjausjärjestelmäratkaisuja ympäri maailmaa toimiville alan johtaville, liikkuvia työkoneita valmistaville yrityksille.

Hydac toimii Vantaalla ja Tampereella, ja Technion Naantalissa, Tampereella ja Forssassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Hydac Oy ja Technion Oy tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa ohjelmisto- ja automaatiosuunnittelun, hydrauliikan ja teknologian ammattilaisille.

Technion vahvistaa lähitulevaisuudessa lisää tuotekehitystiimiään ja hakee ohjelmisto- ja automaatiosuunnittelijoita vakituisiin työsuhteisiin. Tarjoamme myös lopputyömahdollisuuksia tai kesätyöpaikkoja opiskelijoille, joilla on jo takanaan vähintään kolmen vuoden opinnot.

Hydacilla on tarjolla kesätöitä ostossa, suunnittelussa, asennuksessa ja tuotannon suunnittelussa opintojen eri vaiheissa oleville. Jos olet kiinnostunut lopputyöpaikasta, ole yhteyksissä ja kysele lisää.

LISÄTIETOJA

Löydät lisätietoja meistä työnantajana urasivuiltamme: https://ura. hydac.fi ja https://technion.fi/toihin-meille

Seuraa meitä myös LinkedInissä: https://www.linkedin.com/ company/hydac-oy/ ja https://www.linkedin.com/company/ technion-oy/ ja Instagramissa: @hydac_oy_suomi

Ingersoll Rand www.ingersollrand.com/en-fi

YLEISINFO

Ingersoll Rand on johtava kansainvälinen paineilma- ja alipainetekniikan toimittaja. Laitevalmistajat ja loppukäyttäjät kaikkialla maailmassa luottavat meihin liiketoiminnassaan. Vuoden 2020 alussa Ingersoll Rand yhdistyi Gardner Denver –konsernin kanssa, jonka jälkeen meillä on yhteensä yli 300 vuoden kokemus ja asiantuntemus. Meillä on yli 16 000 työntekijää yli 50 maassa. Suomessa työllistämme noin 250 henkilöä ja toimipisteitämme on Tampereella, Turussa, Kotkassa, Kolhossa ja Vantaalla. Päätuotteitamme ovat ruuvikompressorit sekä yli- ja alipainetuotteet.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme tulevaisuuden ammattilaisia esimerkiksi kesätyöhön tai vahvistamaan osaamistaan opintojen ohella. Kesällä 2023 haemme työntekijöitä muun muassa suunnitteluun, projektinhallintaan, logistiikkaan, tuotantoon ja asiakaspalveluun. Vahvuuksia ovat nykyaikaisten suunnitteluohjelmien hallinta, projektinhallintataidot ja aikaisempi kokemus tuotannonohjausjärjestelmistä esim. SAP:sta. Arvostamme hakijoilla sujuvaa suomen- sekä englanninkielen taitoa.

LISÄTIETOJA

Mikäli jokin ylläolevista työpaikoista, tai yleisesti työskentely organisaatiossamme herätti mielenkiintosi, keskustellaan lisää! Rekrytointiin liittyvissä kyselyissä olethan yhteydessä HR Advisor Maarit Utuseen p. 020 544 3867 (arkisin klo 9-15).

Innofactor www.innofactor.com/

YLEISINFO

Innofactorin toiminnan tarkoituksena on innovoida toimivamman maailman puolesta. Meitä ohjaa missio, jonka mukaisesti autamme asiakkaitamme menestymään modernisoimalla ja digitalisoimalla heidän organisaatioidensa toimintaa. Pohjoismaiden johtavana Microsoft-ekosysteemin toimijana tarjoamme asiakkaillemme kriittisten IT-ratkaisujen suunnittelupalveluita, toimitusprojekteja, käyttöönoton tukea ja ylläpitopalveluita sekä kehitämme omia ohjelmistoja ja palveluja. Ratkaisujamme hyödyntää yli 1 000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiota Pohjoismaissa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Hae mukaan Innofactorin DigiStar -ohjelmaan!

DigiStar on vastavalmistuneille tai opintojensa loppuvaiheessa oleville suunnattu ohjelma. Lähtökohtaisesti pyrimme palkkaamaan DigiStaroja suoraan vakituiseen työsuhteeseen ja siksi toivommekin opintojen olevan niin pitkällä, että on mahdollista jatkaa töitä kesän jälkeen. Ohjelmaan voit hakea, vaikkei sinulla olisi vielä varsinaista työkokemusta alalta, joskin sellainen katsotaan eduksi. Tärkeintä kuitenkin aito halu kehittyä ja kiinnostus alaa kohtaan.

Hakuaika: 2.1. - 5.2.2023, tule ständillemme kuulemaan avoimista paikoista lisää!

LISÄTIETOJA

Linkki DigiStar -ohjelman sivulle: https://www.innofactor.com/ join-us/innofactor-digistar-program/

54 55

Insta Group Oy www.insta.fi/

YLEISINFO

Insta on luotettu, vahvojen arvojen suomalainen perheyritys ja kumppani älykkään teollisuuden, puolustuksen, ja kyberturvallisuuden asiakkailleen. Yhdistämällä huippuosaamisen ja älykkään teknologian kehitämme asiakkaidemme suorituskykyä ja tuloksellisuutta yhä nopeammin muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa. Ihmiset, osaaminen ja vastuullisuus ovat toimintakulttuurimme perusta. Instalaisia on yli tuhat. Meihin on lupa luottaa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Join us in developing a safe society and changing the world. Our team of more than 1,000 top professionals solve even the most demanding challenges in customer projects that others can only dream about. As a family business, finding a perfect balance between work and life comes naturally to us.

Insta Group consists of three segment companies:

• Insta Automation, a solution supplier and life-cycle partner for electrical automation

• Insta Advance, an expert in cyber security and secure digitalization

• Insta ILS, a specialist in avionics, remotely piloted aircraft systems, and high tech

• https://careers.insta.fi/

LISÄTIETOJA

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/insta-groupoy/mycompany/ Instagram: instagroupoy Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8miLrCVLvUE

International House Tampere www.internationalhousetampere.fi

YLEISINFO / INTRODUCTION

Welcome to International House Tampere!

Let us help you make Tampere your home. We assist international students with their migration and integration-related needs in close partnership with the University Community.

At our stand, you can meet professionals from Multilingual Info Mainio, EURES Network at TE Office, Spring House, and the International Skills Centre (Oske). They can help you for example with your career plans, networking, professional development, entrepreneurial skills, and learning the Finnish language and culture.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

International House Tampere has a diverse workforce from a variety of fields and backgrounds. However, at the Yrityspäivät 2023 event, we are not promoting open positions. Instead, we want to reach out to international students and provide information about free public integration and employment services that are available to them.

Through us, you can access services such as:

• Multilingual guidance

• Support for integration (initial assessment)

• Advice on employment

• Counseling on vocational and higher education studies

• Guidance to entrepreneurship services

But... there will be an internship position or two coming up. Stay tuned.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Find out more at: https://internationalhousetampere.fi/

Follow us: https://www.facebook.com/internationaltampere

https://www.linkedin.com/company/international-tampere/ https://www.instagram.com/internationaltampere/?hl=fi https://twitter.com/IntHUBtampere

Jolla www.jolla.com

YLEISINFO

Jolla is a deep tech company that was founded in 2011 and has a focus on innovative operating system solutions. Our offering includes Sailfish OS, the only European mobile operating system available in the market today, and AppSupport, which allows Android apps to run on any Linux platform. Since 2019, AppSupport has been specifically productized for the automotive sector.

At Jolla, we focus on the entire stack: from the backend and hardware adaptation through to the UI. We believe in providing alternatives to dominant operating systems and have a global vision to deliver on that belief through our passion and creativity.

AVOIMET TYÖPAIKAT

We're always eager to find new talents and strong professionals like developers, IT-oriented salespeople, or project persons.

Like working together as a team? Ability to work in English? AOSP rings a bell? Maybe some understanding of Linux OS architecture? Or some experience in C++, maybe even Qt?

If you answered yes to any of these questions, we definitely could have something for you!

We believe in keeping our organization flat, and every idea and every individual counts in our team. We offer permanent, fixed-term, and part-time positions. If you're interested in exploring opportunities with us, don't hesitate to reach out!

LISÄTIETOJA

Contact us: careers@jolla.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jolla Twitter: https://twitter.com/JollaHQ Facebook: https://www.facebook.com/jollaofficial

KATIM www.katim.com/

YLEISINFO

KATIM is a leader in the development of innovative secure communication products and solutions for governments and businesses. The company accelerates digital advancement, nurtures nextgeneration talent, and curates advanced innovations to solve the most difficult digital challenges for its customers. KATIM empowers organisations worldwide with the confidence that their mission-critical information and communications are private and secure at all times.

AVOIMET TYÖPAIKAT

We are offering fantastic opportunities for internships, summer jobs, thesis work and also full employment. The candidates should preferably be master-level students, but this is not mandatory. The company’s working language is English.

KATIM is looking for enthusiastic talents skilled in any of the following: Yocto, Rust, Linux, C, FPGA, Crypto, Virtualization, Android, AI / ML or BSP / Device drivers.

LISÄTIETOJA

Recruiting email: rekry@katim.com Company webpage: https://katim.com/ LinkedIN-page: https://www.linkedin.com/company/katimbeyondlimits/

56 57

Kempower Oyj kempower.com/

YLEISINFO

Kempower designs and manufactures DC fast charging solutions for electric vehicles and electric machines. We are dedicated electric vehicle enthusiasts with a deep understanding of the charging market and a can-do attitude. The roots of Kempower product development and production are in Finland, and most of our materials and components are produced locally. We serve all electric vehicles, from cars and commercial vehicles to mining machines, boats, and motor sports. Kemppi Group’s 70 years of experience in developing DC power supplies sets high quality standards for our product design and user experience development.

AVOIMET TYÖPAIKAT

We offer you various opportunities to get to know working life, e.g. through TET-periods, summer jobs and internships. We are constantly looking for future professionals for various expert positions in our different departments in different locations. Now we are looking for experts in RDI (research, development, and innovation) teams. We are also happy to discuss different thesis opportunities. In an employee, we value eagerness to learn new things, the desire to develop and improve, interest in our EV-industry, problem-solving ability, flexibility, and good communication skills.

LISÄTIETOJA

Our next summer job search starts in January 2023, so please follow our channels!

You can find our open positions here: https://kempower.com/careers/

Come and meet us at Tuni Yrityspäivät 2023 and let’s talk more!

You can also find us on social media: LinkedIn, Facebook.

Kongsberg Maritime Finland Oy www.kongsberg.com/maritime

INTRODUCTION

Kongsberg Maritime delivers high technology systems and solutions for its customers worldwide in the extremely demanding field of maritime industry. Kongsberg Maritime Finland OY is operating in Rauma, Kokkola and Turku. In Finland, the focus is on designing, manufacturing, and marketing Azimuth Thrusters, Waterjets, and Deck Machinery. In addition, we are also world leaders in designing new solutions for maritime industry, such as technology for autonomous vessels. With us, you get to work in an inspiring and safe work-environment with sustainable and exciting solutions for the future.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication

RECRUITING

Kongsberg Maritime Finland OY is offering around fifty interesting and challenging trainee positions for students from different fields in summer 2023. The duration of the traineeship is around three to four months. The application deadline is 12.2.2023.

ADDITIONAL INFORMATION

All open vacancies including the summer trainee positions can be found at our career website: https://www.kongsberg.com/careers/ vacancies/ (filter with location)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kongsberg-maritime/mycompany/ YouTube: https://www.youtube.com/@kongsbergmaritime

KPMG Finland home.kpmg/fi/fi/home.html

YLEISINFO

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. In Finland and Estonia, with over 1,600 experts in 21 locations, KPMG is one of the leading providers within our industry. At KPMG we believe sharing the same values is key in career satisfaction, growth and feeling engaged. Our organizational culture is based on our values. We act with integrity, think boldly and are driven by a passion for excellence. We respect the individual and always work together for better.

#makeyourmark #thrivewithus #comeasyouare #doworkthatmatters #learnforalifetime

AVOIMET TYÖPAIKAT

Looking for new opportunities? Check our open positions here or leave us open application here: https://web103.reachmee.com/ext/ I019/1269/main?site=8&validator=71acec12be31926d1b5b801163 e40611&lang=UK

LISÄTIETOJA

https://www.youtube.com/watch?v=0HMSKhVDN6o

Kuntarekry www.kuntarekry.fi/

YLEISINFO

Löydä seuraava työpaikkasi monipuoliselta julkissektorilta –Kuntarekry kokoaa kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden avoimet paikat kautta Suomen!

Työtehtävien kirjo julkisella sektorilla on huikea, töitä tehdään nimittäin tuhansilla eri ammattinimikkeillä ja haussa onkin jatkuvasti tuhansia tekijöitä. Kuntarekryä käyttää yli 350 työnantajaa, joille voit jättää myös avoimia ja keikkatyöhakemuksia. Kuntarekry. fi -sivustolla julkaistaan vuosittain myös lukuisia harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

Kuntarekryn omistaa FCG Finnish Consulting Group.

58 59

YLEISINFO

Leanware on kilpailukyvyn kehittämisen asiantuntija- ja ohjelmistotalo. Tehostamme asiakkaidemme toimintaa leanaamalla prosesseja sekä toimittamalla operatiivista toimintaa ohjaavia älykkäitä ohjelmistoratkaisuita. Yli 200 asiakastamme hyödyntävät ohjelmistojamme tuotannon, toimitusketjun ja sisälogistiikan digitalisointiin sekä datan analysointiin ja tiedolla johtamiseen.

Meitä Liikereitä on noin 110 ja toimipaikkamme sijaitsevat Tampereella ja Vantaalta. Yhdessä valitut arvomme; Joukkuepeli, Ammattiylpeys ja Tasapaino ohjaavat jokapäiväistä tekemistämme ja näkyvät tavassamme toimia.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haemme teknisistä haasteista ja ohjelmoinnista innostuvia, opintojen loppuvaiheessa olevia, tai jo valmistuneita, tulevaisuuden Software Specialisteja vakituisiin työsuhteisiin.

Projekteissa meillä on käytössä mm. C#/.NET, Angular, Java, React, Node.js, Azure.. Devaajan homma meillä on hyvin monipuolista; pääset tekemään laajasti, aina tietokannasta bäkkäriin ja fronttiin, käyttöönottoihin ja ylläpitoon.

Meidän yhteen hiileen puhaltava kulttuurimme on otollinen uraansa aloittavalle devaajalle. Juniorikehittäjänä voit työskennellä tiimissä tehden 60 - 100% työaikaa, sen mukaan, missä vaiheessa opintosi ovat. Tuemme myös lopputyön tekemistä

LISÄTIETOJA

Tutustu meihin ja avoimiin paikkoihimme urasivullamme (https://leanware.fi/meille-toihin/) sekä seuraamalla meitä somessa.

Kurkkaa myös videolta millaista meillä työskentely on: https://youtu.be/4yh6H0_kYko

Lumikko Oy

www.lumikko.fi

YLEISINFO NOTTA RISTUS, LUMIKKO JÄÄHDYTTÄÄ LAKEUKSILTA!

Lumikko Oy on Suomen johtava vaativien olosuhteiden ja liikkuvan kaluston asiakasräätälöityjen lämmönhallintaratkaisujen suunnitteluun ja valmistamiseen keskittynyt 52-vuotias perheyritys.

Päätuotealueitamme ovat energia-, lataus-, ja akustokonttien jäähdytykset; sähkötilojen jäähdytykset; ajoneuvojen hybridi- ja sähkökäyttöjen jäähdytys; raideliikenteen ilmastointilaitteet; puolustusteollisuuden laite- ja miehistötilojen jäähdytykset; biokonttien jäähdytyslaitteet; sekä teollisuuden ja laitetilojen jäähdytysratkaisut. Suunnittelemme, valmistamme ja testaamme kaikki ratkaisut Seinäjoella.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Lumikko Oy tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kasvuyrityksessä nopeasti kehittyvästä toimialasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Haemme kesätyöntekijöiksi/ osa-aikaisiksi työntekijöiksi/ työharjoittelijoiksi/ kandi- tai diplomityöntekijöiksi tuotekehityksen, tuotannon ja myynnin pariin alla olevista aiheista innostuneita:

• Mekaniikkasuunnittelu

• Sähkösuunnittelu

• Automaatiosuunnittelu

• Kunnonvalvonta ja etäseuranta

• Tekninen myynnin tuki ja kehitys

• Tuotannon- ja laadunkehitys

• Ympäristöjärjestelmät (ISO 14001)

Lumikolla on tarjolla monenlaisia muitakin mahdollisuuksia, joten tule rohkeasti keskustelemaan kanssamme!

LISÄTIETOJA

Lisätietoja avoimista tehtävistä ja yrityksestä:

Ville Saikkonen, Tuotekehitys ja myynti ville.saikkonen@lumikko.fi, 050 433 3762

Joonas Pakkanen, Tuotanto ja tuotannonkehitys joonas.pakkanen@lumikko.fi, 045 639 2899

Seuraa kasvutarinaamme LinkedInissä: https://fi.linkedin.com/company/lumikko-oy

LummeCo lummeco.fi

YLEISINFO

Ai haalarihommista ei muka voi tienata?

Hei sinä kandiopiskelija! Meillä sinun on mahdollista kerryttää haalarihommista tarvittava kokemus, kuin myös tienata sukan varteen hyvät kesätyörahat; meillä voit tienata yli 4000€/kk.

LummeCo on nuori ja rento maalausalan yritys, jossa korkeita kynnyksiä tai pomottelevia herroja ei tarvitse pelätä. Meidän tavoitteena on olla alan paras työpaikka, ja GPTW-henkilöstötutkimuksen mukaan olemmekin omassa sarjassa Suomen TOP5:ssä!

Työ on itsenäistä talojen seinien ja kattojen maalaustyötä urakkatyönä, jossa saat itse suunnitella oman työpäivän ja tahdin. Valinta on sun!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haussa asennetta!

Etsimme ahkeria opiskelijoita, joilla on asenne ja arvot kunnossa. Työ on itsenäistä ulkoseinien ja kattojen maalaustyötä, jossa itse rakennat oman työviikkosi. Itsensä johtamistaitoja siis tarvitaan. Kohteet vaihtuvat noin viikon välein, eli vaihtelua ja mielenkiintoa myös riittää.

Apunasi on rento, osaava ja arvostava työnjohto, jotka auttavat matalalla kynnyksellä työhön liittyvissä haasteissa. Maalauskokemus on plussaa, mutta ei välttämättömyys, maalaus on ennen kaikkea asennelaji.

Meille ei ole väliä miten ohjelmointikurssi sujui tai miten pitkällä opintosi ovat - asenne ratkaisee.

LISÄTIETOJA

Lisätietoa nettisivuiltamme https://lummeco.fi/toihin/

M-Files Oy www.m-files.com

YLEISINFO / INTRODUCTION

M-Files is a global leader in information management. The M-Files metadata-driven document management platform enables knowledge workers to instantly find the right information in any context, automate business processes, and enforce information control. To learn more about us we encourage you to visit http://m-files.com/.

We are a global company with Finnish roots and with our own product that we are greatly proud of!

We have over 500 employees working for us in eight different countries. Finland and especially Tampere is our largest site and here we have almost 300 employees.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Our open positions can be found from M-Files careers site m-files. com/careers. Application period for out trainee positions will open in January 2023.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Come meet us in M-Files booth & ask from our employees how it is possible to combine work with studies!

60 61
Leanware leanware.fi/

Mattersoft www.mattersoft.fi

YLEISINFO

Mattersoft on tamperelainen ohjelmistoyhtiö, jonka päätuotteita ovat joukkoliikenteen tietojärjestelmät. Mattersoftin toteuttamat ohjelmistot tarjoavat monipuolisia palveluja niin joukkoliikenteen matkustajille kuin alan toimijoille. Mattersoftin ohjelmistoja käyttävät Suomessa ja ulkomailla lukuisat kaupunkiseutujen joukkoliikenneviranomaiset ja liikennöitsijät.

Toimistomme sijaitsee Tampereen keskustassa. Tarjoamme näköalapaikan älyliikenteen kehitykseen, modernit teknologiat, kansainväliset verkostot sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä alan ammattilaiseksi.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme nyt monipuolisesti ohjelmistokehityksen nykyisiä tai tulevia huippuosaajia Java/Spring Framework/JavaScript -pohjaisiin ohjelmistoprojekteihimme sekä Android-sovelluskehitykseen. Edellytyksenä on hyvä suomen ja englannin kielen taito. Voit tulla meille kesätöihin tai vakituiseen työsuhteeseen, meillä työskennellään sekä etänä että läsnä. Alan työkokemusta tärkeämpää on positiivinen asenne ja halu oppia uutta!

LISÄTIETOJA

www.mattersoft.fi https://fi.linkedin.com/company/mattersoft-oy

Metsä Group www.metsagroup.com

YLEISINFO

Metsä Groupissa tehdään kasvavaa, tulevaisuuden liiketoimintaa! Keskitämme pitkän linjan puu- ja kuituosaamisemme niihin tuotteisiin, joissa kuulumme toimialan kirkkaaseen kärkeen. Liiketoimintamme ytimessä ovat puunhankinta ja metsäpalvelut, puutuotteet, sellu, kartonki sekä pehmo- ja tiivispaperit.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä. Emoyrityksemme Metsäliitto Osuuskunnan omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.

Palkkaamme kesäksi 2023 jälleen useita satoja kesätyöntekijöitä. Tule juttelemaan ja kysymään lisää kesätyöpaikkatarjonnasta ja uramahdollisuuksista messuosastollemme.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tarjoamme monipuolisia ja vastuullisia kesätöitä kelpopalkalla ja loistavilla näkymillä tulevaisuuden teollisuuteen. Metsä Groupissa on tilaa monien alojen osaajille – koulutustaustasi voi olla esimerkiksi tekniikan, tuotannon, tietotekniikan tai talouden alalta.

Valtaosa kesätöistämme painottuu tuotantoon, kunnossapitoon ja metsäpalveluihin, mutta tarjolla on myös monia toimistohommia eri funktioissa, kuten taloushallinnon, logistiikan, tutkimuksen ja kehityksen, myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja ICT:n tehtävissä.

Tutustu kesätöihimme verkossa: www.metsagroup.com/kesatyot ja hae paikkaa helmikuun loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja urasta Metsässä löydät osoitteesta: https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/.

Tutustu tarkemmin Metsä Groupin tekemiseen aiempien kesätyöntekijöidemme kertomana: https://www.youtube.com/watch?v=Ve_yfeLqkJo & https://www. youtube.com/watch?v=bVTygvB2XDQ.

Metso Outotec www.mogroup.com/fi/

INTRODUCTION

Metso Outotec is a frontrunner in sustainable technologies, end-to-end solutions and services for the aggregates, minerals processing, and metals refining industries globally. We improve our customers’ energy and water efficiency, increase their productivity, and reduce environmental risks with our product and process expertise. Headquartered in Helsinki, Finland, Metso Outotec employs over 15,000 people in more than 50 countries. With us, you are part of a growth culture where we encourage each other to continuously learn, build on the qualities we have within ourselves, and realize our potential. We are committed to building a thriving inclusive culture where everyone can do their best and people aspire to be part of. At Metso Outotec, you will join a supportive and inclusive network of colleagues from around the world while leaders support your journey along the way.

RECRUITING

We are currently looking for Summer Trainees to join us in 2023. We offer various exciting opportunities for students for instance in engineering, sales, IT, quality, logistics, marketing, procurement, ordering, HR, production, R&D, administration, and many more across our locations in Espoo, Helsinki, Lappeenranta, Pori, Tampere, and Oulu. In 2022, we employed over 200 Summer Trainees across our locations. Like our full-time staff, you’ll work alongside people passionate about making a positive change in the world through sustainable solutions. You’ll collaborate and take on responsibility early on while your team supports you along the way. We are a proud member of Oikotie’s Responsible Summer Job campaign. The last day to apply for the summer trainee positions is February 14, 2023.

We are also continuously looking for full-time talent to join us, and all our full-time opportunities are listed on our career website.

ADDITIONAL INFORMATION

Join us as a Summer Trainee in 2023:

Summer jobs in Finland - Metso Outotec (mogroup.com) Career site: Careers - Metso Outotec (mogroup.com)

Meyer Turku Oy www.meyerturku.fi/

YLEISINFO

Meyer Turku on yksi maailman suurimmista ja moderneimmista telakoista. Rakennamme maailman uudenaikaisimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia, autolauttoja ja erikoisaluksia. Meyer Turku Oy toimii Turun telakalla, jossa on rakennettu laivoja vuodesta 1737 alkaen. Meyer Turku Oy:n tytäryhtiöitä ovat Piikkiössä sijaitseva hyttitehdas Piikkio Works Oy, kokonaistoimituksia laivojen yleisiin tiloihin tarjoava Shipbuilding Completion Oy sekä Raumalla sijaitseva laivanrakennus- ja offshore-alan suunnitteluyritys ENG’nD Oy.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Uusien rakennushankkeidemme toteuttaminen vaatii runsaasti ideoita, mielikuvitusta sekä korkeimman tason tietotaitoa ja innovatiivista teknologiaa. Siksi etsimme jatkuvasti lahjakkaita ja motivoituneita ihmisiä tekemään työtä kanssamme ja ottamaan vastaan näiden huippuluokan alusten rakentamishaasteen. Vastineeksi tarjoamme sinulle tiimivetoisen, nykyaikaisen ja kannustavan työpaikan, jossa sinulla on mahdollisuuksia kehittää taitojasi ja tulla todelliseksi ammattilaiseksi tällä innovatiivisella laivanrakennusalalla.

Haemme sekä kokeneita ammattilaisia että uransa alkuvaiheessa olevia harjoittelijoita tai opinnäytetyöntekijöitä.

LISÄTIETOJA

Avoimet työpaikat: rekry.meyerturku.fi

Lisätietoja: rekry@meyerturku.fi

62 63

Millog Oy www.millog.fi

YLEISINFO

Millog-yhtiöt on Puolustusvoimien strateginen kumppani ja muiden viranomaisten ja yritysten teknisen kaluston ja järjestelmien kunnossapidon, elinkaarenhallinnan ja logistiikan luottokumppani. Turvaamme asiakkaidemme toimintavarmuutta ja kilpailukykyä kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Palvelumme kattavat koko Suomen aina pääkaupunkiseudulta Lappiin asti. Yli tuhat asiantuntijaamme muodostaa tiimin, jonka tietotaito on Suomen ehdotonta kärkeä. Kun kyseessä on asiakkaidemme toiminnan turvaaminen, mikään tehtävä ei ole meille mahdoton.

Monad monad.fi

YLEISINFO

Huomisen kestäviä digitaalisia ratkaisuja

Olemme ohjelmistoyritys, jossa luodaan ammattiylpeydellä digitaalisia ratkaisuja. Sellaisia, jotka ovat käyttäjälähtöisiä, kestävät aikaa ja ovat helposti jatkokehitettäviä. Teemme ohjelmistoratkaisuja muun muassa terveydenhuollon, teollisuuden ja työkoneiden järjestelmien tarpeisiin.

Meillä panostetaan ihmisiin, annetaan vapautta, vastuuta, ollaan tukena ja tarjotaan parhaat työkalut, jotta voimme yhdessä tehdä parempaa koodia ja fiksumpaa ohjelmistokehitystä.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tule meille kesätöihin tai harjoitteluun!

• Tukenasi ovat Monadin kokeneet asiantuntijat ja heidän vetämä Monad.bind(trainee)-koulutusohjelma. Opit trainee-ohjelmassa sellaisia taitoja, joita ei opi koulun penkillä.

• Työskentelet Tampereen keskustassa sijaitsevassa toimistossa tai mahdollisuuksien mukaan myös etänä.

• Käytössäsi ovat tämän päivän koodin tarvittavat laitteet, välineet ja työkalut.

• Toivomme myös löytävämme tekijöitä, jotka jatkavat yhteistyötä kanssamme tulevaisuudessakin.

• Aikaa lopputyön kirjoittamiseen.

Näin haet:

• Mene osoitteeseen: monad.fi/rekry/kesatyo

• Täytä hakemuslomake

• Ratkaise rekrypähkinä

LISÄTIETOJA

Avoimet työpaikat: monad.fi/rekry

Facebook: www.facebook.com/monadoy

Instagram: www.instagram.com/monadoy

LinkedIn: www.linkedin.com/company/monadltd

Mylab Oy www.mylab.fi

YLEISINFO / INTRODUCTION

Mylab on Pohjoismaiden johtava terveydenhuollon laboratorioiden ja diagnostiikan tietojärjestelmien asiantuntija. Autamme työllämme ylläpitämään terveempää yhteiskuntaa yhdistämällä ihmiset, järjestelmät ja datan. Palvelumme keskiössä on laboratorion erikoisalat yhteen kokoava My+ laboratoriotietojärjestelmä. Olemme olleet alalla jo 35 vuotta ja toimineet suunnannäyttäjänä suomalaisessa terveydenhuollon laboratoriotietojärjestelmien kehityksessä. Sijaitsemme Tampereella ja työllistämme yli 120 asiantuntijaa.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Etsitkö harjoittelu- tai diplomityöpaikkaa? Vai kiinnostaisiko sinua työt opintojen ohessa terveysteknologian parissa?

Haemme tälläkin hetkellä myös uransa alussa olevia ohjelmistoalan osaajia, joista koulutamme työssä järjestelmämme rautaisia osaajia. Tarjoamme tänä keväänä useita lopputyöpaikkoja. Monet meillä opiskelujen ohella aloittaneista ovat jatkaneet meillä vakituisessa tehtävässä.

Meillä työskentelevät opiskelijat ovat yleensä opintojensa loppuvaiheella olevia tietotekniikan opiskelijoita, joille SQL-tietokanta ja olio-ohjelmointiosaaminen ovat tulleet jo tutuiksi.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Kysy lisää: recruitment@mylab.fi

Tutustu meihin: https://www.mylab.fi/toihin-meille/ https://www.linkedin.com/company/mylab-oy/ https://www.facebook.com/MylabOy/ https://www.instagram.com/mylab_oy/

NAPA www.napa.fi

INTRODUCTION

In its over 30 years of operation, NAPA has become a global leader in developing and scaling software, services, and data analysis for a safer, smarter, and more sustainable maritime industry. NAPA operates globally, with 190 employees in ten countries in Europe, Asia and the Americas. To date, NAPA has 420 user organizations for its design solutions, nearly 3,000 installations onboard vessels and a growing number of subscribers for its cloud-based fleet services.

RECRUITING

https://www.napa.fi/careers/#positions

ADDITIONAL INFORMATION

https://www.napa.fi/careers/

64 65

YLEISINFO

Netum on vahvasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Tavoitteenamme on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa.

Tarjoamme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia IT-alan ammattilaisille ja palkkaamme vuosittain myös useita opiskelijoita erilaisiin IT-alan tehtäviin. Kesätyöhakumme starttaa jälleen vuoden alusta, joten pysyhän hereillä tammikuussa 2023.

Tarjoamme mm. ohjelmistokehityspalveluita, data- ja analytiikkaratkaisuja, kyberturvallisuuskonsultointia, järjestelmien jatkuvuuspalveluita sekä johdon konsultointipalveluita.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Netumilla voit työskennellä esimerkiksi ohjelmistokehittäjänä, kyberturvallisuuskonsulttina, tiedolla johtamisen asiantuntijana, järjestelmäasiantuntijana tai monipuolisten data- ja analytiikkatehtävien parissa.

Laajan palveluvalikoimamme ansiosta pystymme tarjoamaan monipuolisia urapolkuja IT-alan ammattilaisille.

Tammikuussa starttaavan kesätyöhakumme myötä haemme uusia kollegoita myös kesälle 2023. Suurin osa viime vuoden kesätyöntekijöistämme jatkoi iloksemme kanssamme myös kesän jälkeen. Tänä vuonna haemme kesätyöntekijöitä mm. ohjelmistokehityksen, testauksen, järjestelmäylläpidon sekä dataja analytiikkatehtävien pariin.

LISÄTIETOJA

Tutustu meihin lisää nettisivujemme kautta: https://www.netum.fi/ Avoimet työpaikkamme löydät osoitteesta: https://www.netum.fi/ tyopaikat/avoimet-tyopaikat/

Nokia www.nokia.com/about-us/careers/

INTRODUCTION

At Nokia, we create technology that helps the world act together.

Nokia Finland is a community of 6500 employees representing 80 nationalities, and our three sites in Finland – headquarter in Espoo, Tampere and Oulu – play a key role in in advanced technology development and in creating products and solutions for mobile networks as well as management systems.

Our three sites work closely with universities, research institutes and other companies in Finland – building best-of-breed technology to deliver collaborative advantage and enable impact at scale.

RECRUITING

We have a great variety of open positions in Finland. Relevant skills for the positions are for example: SW coding (e.g. C/C++, JavaScript, Python and Golang), SW testing, automation and integration (e.g. Gerrit, GitLab CI, Jenkins), Cloud technology (Webscale clouds, Kubernetes, Docker), System on chip development (MATLAB, System Verilog, UVM). Each year, we welcome around 500 trainees across our three sites.

To view open positions and to apply, please visit: www.nokia.com/careers

ADDITIONAL INFORMATION

Follow us on Instagram @nokiafinland and on TikTok @nokia.

We challenge ourselves to create an inclusive way of working where we are open to new ideas, empowered to take risks and fearless to bring our authentic selves to work. And to do this, we need the best experts in the world.

Nordic Sales Crew Oy www.nordicsalescrew.com

YLEISINFO

Nordic Sales Crew on Suomen johtava toimija kasvotusten tapahtuvan myynnin parissa. Olemme kuluttajamarkkinointiin- ja myyntiin myynnin erikoistunut kampanjatoimisto, joka on osa Face2Face Creatives Internationalia. Palkittua täyden palvelun kampanjatoimistoa, jolla on alan kokemusta yli 20 vuotta. Se tarjoaa yrityksille markkinoinnin ja myynnin palveluita hyödyntäen strategista ja visuaalista suunnitteluosaamista sekä teknologiaa tarjotakseen mitattavia tuloksia kumppaneilleen.

Asiakkainamme on Suomen tunnetuimpia kuluttajabrändejä kuten Sanoma, Fortum, OneFiber ja Suomen Punainen Risti.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme motivoituneita täysipäiväisiä- ja osa-aikaisia myyjiä, sekä myynnin esimiehiä.

Työnkuvasi muodostuu monipuolisista asiakaskohtaamisista ja tehtäväsi on edistää valokuidun myyntiä. Tehtävässä luot asiakassuhteita ja huolehdit itsenäisesti omasta myyntialueestasi. Asiakkaat kohtaat pääosin kasvotusten neuvotellen. Olet vastuussa myyntiprosessin läpiviennistä alusta loppuun, joten pääset varmuudella luomaan ja tuomaan myyntiin uusia keinoja ja työkaluja. Kauppa voi tulla markkinoinnin kautta online-tilauksena, voit tehdä sen kasvotusten neuvottelemalla, tai puhelimitse. Kanavasta riippumatta kaikki alueen kaupat satavat laariisi.

LISÄTIETOJA

Paikkoja täytetään heti, joten ota yhteyttä! Lisätietoja tehtävästä antaa rekrytoijamme Kaarlo Suojasto, joten jos sinulla on kysyttävää, soita tai laita viesti Kaarlo Suojastolle puh. 04578312134.

Nordic Semiconductor www.nordicsemi.com

INTRODUCTION

Nordic Semiconductor is a fabless semiconductor company specializing in wireless communication technology that powers the Internet of Things (IoT). Nordic was established in 1983 and has more than 1300 employees across the globe. Our award-winning Bluetooth Low Energy solutions pioneered ultra-low power wireless, making us the global market leader. in 2018 we launched our low power, compact LTE-M/NB-IoT cellular IoT solutions to extend the penetration of the IoT and this is what we especially focus on in Tampere.

RECRUITING

We offer a variety of graduate positions including Digital- and Analog Design, Test & Verification, Software Development and System Architecture. You will be a part of a team, working closely with an assigned mentor and highly skilled colleagues.

In Tampere, we are seeking for trainees especially for - Algorithm development: 3+ years of MSc studies, Basic knowledge of Cellular IoT (LTE-M, NB-IoT) or LTE radios.

- Digital IC design: 2+ years of MSc studies, basic knowledge on digital design and and verification (C, VHDL, SystemVerilog, UVM).

- Software development: 3+ years of MSc studies, C programming, Python & C for test automation.

ADDITIONAL INFORMATION

Summer jobs 2023: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit. aspx?cid=278&ProjectId=177442

About Nordic: https://www.youtube.com/watch?v=ojSBYzKbCvY IG: www.instagram.com/nordicsemi/

66 67 Netum
Oy www.netum.fi

Normet www.normet.com

YLEISINFO / INTRODUCTION

Normet is a fast growing and innovative company with a mission to lead the transformation into a more digital and sustainable tomorrow. Within underground mining and tunnelling, we have amassed process expertise in over thousands of projects all over the world.

Normet currently employs over 1700 professionals with a passion for doing big things for its customers and for the industries, which the company serves. Normet is a Finland-headquartered company operating globally in over 50 locations and 30 countries. This breadth allows rapid response and reliability to all customers whenever and wherever in the world they may be.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Join our fast growing and innovative company with a mission to lead the transformation into a more digital and sustainable tomorrow!

We offer about 40 interesting summer jobs in Finland, mainly in Iisalmi but also in Espoo and Oulu for students in technology, business and administration. We are looking for summer trainees for supervisory positions, production employee and for versatile office positions, for example in tunneling and mining equipment technology development, strategic sourcing and purchasing departments. We want to offer you the opportunity to put your skills into practice and learn as part of our global team of professionals.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Apply for a summer job at Normet: https://www.normet.com/summerjobs/

Here is the link to the employee stories: https://www.normet.com/category/employee-stories/

Novatron Oy novatron.fi/rekrytointi/ YLEISINFO

Novatron on suomalainen, infra-alan digitalisaation ja työkoneiden robotisointiin keskittynyt perheyritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Pirkkalassa. Päätuotteemme ovat maanrakennuskoneiden koneohjausjärjestelmät ja mallipohjaista infrarakentamista tukevat ohjelmistot.

Yrityksessämme työskentelee yli 140 henkilöä, jotka työskentelevät monipuolisissa tehtävissä niin tuotekehityksessä, valmistuksessa, hallinnossa kuin asiakasrajapinnassa. Tuotteemme sekä henkilöstömme asiantuntijuus ovat arvostettuja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme jatkuvasti tekijöitä tutkimus -ja tuotekehitys tiimeihimme. Tarjoamme työskentelymahdollisuuksia niin opiskeluiden alussa kuin opintojaan viimeistelemässä oleville. Tule juttelemaan kanssamme yrityspäivillä niin kerromme lisää.

LISÄTIETOJA

Tarjoamme työntekijöille tutkitusti viihtyisän työpaikan, jossa sinulla on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa. Työntekijänä voit vaikuttaa työhösi, sekä siihen liittyviin päätöksiin.

https://novatron.fi/tutustutekijoihimme/ Instagram: novatron_suomi LinkedIn: Novatron

NRC Group www.nrcgroup.fi/

YLEISINFO

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka työllistää noin 2 000 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernin liikevaihto on noin 635 MEUR.

Yrityksemme luo ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa, joka ylittää odotukset niin tänään kuin huomennakin. Tavoitteenamme on olla tulevaisuuden infra-alan halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja. Haluamme tarjota entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia kaikille työntekijöillemme. Työmme perustuu pohjoismaisiin arvoihin, välittämiseen ja luotettavuuteen, jotka yhdistämme yrittäjähenkiseen asenteeseen.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Saako infra-ala sydämesi sykkimään? Tarjoamme kiinnostavia uramahdollisuuksia yli pohjoismaiden rajojen monen eri alan osaajalle.

Meillä voit työskennellä monipuolisissa tehtävissä esimerkiksi

• työmaapäällikkönä

• rata-asentajana

• työmaamestarina

• koestajana

• sähköasentajana

• projektipäällikkönä

Pohjoismaiden johtavana raideinfran toimijana tarjoamme NRC Groupilaisille ainutlaatuisia mahdollisuuksia oman urapolun rakentamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vahva ammattitaito on kaiken tekemisemme perusta, ja siksi pidämme huolta siitä, että haastavia projekteja riittää työntekijöillemme ympäri Suomen niin tänään kuin huomennakin.

LISÄTIETOJA

Kasva kanssamme monipuoliseksi infra-alan asiantuntijaksi! Tarjoamme opiskelijoille sekä vastavalmistuneille monenlaisia mahdollisuuksia alan kiinnostavimmilla projekteilla ympäri Suomen.

Tutustu lisää: https://www.nrcgroup.fi/ura-meilla/opiskelijat https://www.nrcgroup.fi/ura-meilla

OP Ryhmä www.op.fi

YLEISINFO

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yli 2 miljoonaa omistaja-asiakasta omistavat osuuspankit ja sitä kautta koko OP Ryhmän, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 000 henkilöä. OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Vähittäispankki, Yrityspankki sekä Vakuutus. Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tarjoamme jälleen maanlaajuisesti noin 500 tulevaisuuden huippuosaajalle mahdollisuuden ottaa uransa ensiaskeleet mielenkiintoisissa kesätyötehtävissä ammattilaistemme tukemana. Kesätyötehtäviimme soveltuvia koulutustaustoja ovat mm. toisen asteen opistotasoiset, AMK- ja yliopisto-opinnot. Monipuolisen tehtävätarjonnan ansiosta kesätyömahdollisuuksia löytyy laajaalaisesti eri alojen opiskelijoille. Palkkaamme kesätyötehtäviimme ensimmäisen vuoden opiskelijoista aina opintojensa loppumetreillä oleviin ja vastavalmistuneisiin henkilöihin emmekä edellytä hakijoilta aiempaa finanssialan kokemusta, vaan tärkeintä on kiinnostuksesi alaa kohtaan

LISÄTIETOJA

op-careers.fi www.op.fi/tampere

68 69

Orion Oyj www.orion.fi/

YLEISINFO / INTRODUCTION

Orion on suomalainen lääkeyhtiö, hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmisja eläinlääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Panostamme jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Meitä Orionilaisia on n. 3500 yli 25 maassa hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Joukostamme löytyy niin tutkijoita ja laborantteja kuin insinöörejä ja IT-asiantuntijoita sekä tuotantotyöntekijöitä ja monia muita. Tarjoamme monipuolisia sekä vastuullisia tehtäviä aidosti monialaisessa ympäristössä.

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Orion tarjoaa kymmeniä työmahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille. Tule ständillemme Yrityspäiville tutustumaan kesän 2023 Faasi1traineeohjelmaan sekä Orioniin työnantajana. Kaikki avoimet työpaikat löytyvät urasivuiltamme: https://www.orion.fi/ura-orionilla/avoimet-tyopaikat/.

Orion offers dozens of job opportunities for students in various fields. Come to our stand to get information about the summer 2023 Phase1 trainee program and Orion as an employer. All our open positions can be found on our career page: https://www. orion.fi/ura-orionilla/avoimet-tyopaikat/.

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Lisätietoja Orionin Faasi1-ohjelmasta ja aiempien vuosien faasilaisten kokemuksia löydät verkkosivuiltamme https://www. orion.fi/ura-orionilla/opiskelijoille/faasi1-kesarekry/ sekä Orionin Instagramista @orion_finland.

Papula-Nevinpat www.papula-nevinpat.fi

YLEISINFO

Mitä yhteistä on Alfred Nobelilla, Googlella ja Pelle Pelottomalla? Kaikki tarvitsevat patenttiasiamiestä suojatakseen keksintönsä.

Papula-Nevinpat on suomalainen patenttitoimisto, joka auttaa patentoimaan keksintöjä kansainvälisesti. Patentointi antaa oikeuden kieltää kilpailijoita käyttämästä yrityksen kehittämää tekniikkaa ja on siten olennainen osa teknologiayritysten liiketoimintaa.

Patenttiasiamies on tekniikan ammattilainen, jonka työssä laajaalainen tekniikan tuntemus yhdistyy kielen ja juridiikan kiemuroihin. Patenttiasiamiehenä toimit näköalapaikalla viimeisimpiin innovaatioihin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

1. ja 2. vuoden opiskelijoille tarjoamme kesätöitä IP Administratorin tehtävässä, jossa hoidat patentointiin liittyvää kirjeenvaihtoa sekä patenttiviranomaisten että asiakkaiden suuntaan. Tehtävä ei vaadi teknistä osaamista.

3.–N. vuoden opiskelijoille tai vastavalmistuneille tarjoamme töitä patenttiasiamiesharjoittelijana, jolloin osallistut patenttihakemusten laadintaan ja muihin patentointiprosessin vaiheisiin kokeneen patenttiasiamiehen apuna. Myös opinnäytetyöt ovat mahdollisia.

Haku alkaa 2.2.2023. Aiempaa kokemusta tai opintoja patenttialalta ei tarvita. Työpaikkasi on Tampereen toimipisteessämme.

LISÄTIETOJA

Tule tapaamaan meitä 2.2.2023 messuosastollemme sekä klo 16 alkaen pizzajatkoille toimistoomme Tietotalon pääkäytävällä!

https://www.papula-nevinpat.fi/avoimia-tyopaikkoja/ https://www.youtube.com/watch?v=uiJX62ZDX4M

Patria www.patriagroup.com

INTRODUCTION

Patria is a workplace where you build common security. At Patria, ordinary people solve extraordinary challenges. When it comes to critical operations on land, sea, air and networks, expertise is vital. Quality is in people – in each and every one of us. You make the difference.

Patria is a trusted international provider of customer-centric defence, security and aviation life cycle support services and technology solutions with a strong growth strategy.

ADDITIONAL INFORMATION

You have an impact: at Patria, you have an impact in the contents of your work, career development, your clients’ and the whole company's success. You can be as good as you can ever be. Focus on the essential: do what you love and see the results of your work. You are crucial to us.

Pemamek Oy www.pemamek.com

YLEISINFO

Kehitämme intohimolla korkean teknologian hitsausautomaatiota ja olemme oman alamme edelläkävijä. Pemamekilla olet mukana tuomassa huipputeknologiaa markkinoille ja pääset työskentelemään alan tunnetuimpien globaalien brändien parissa.

Pemamek on voimakkaasti kasvava teknologiayritys ja valmistavan teollisuuden suunnannäyttäjä maailmanlaajuisesti. Ydinfilosofiamme, niin asiakas- kuin työntekijäsuhteissakin, on dynaamisuus, luottamus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö. Pemalaiset uskaltavat ottaa riskejä ja ottavat vastuuta omasta työstään, tavoitteet saavutetaan kuitenkin puhaltamalla yhteen hiileen joukkueena.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Huipputeknologia vaatii huippuosaamista ja sitä meiltä löytyy! Tiimimme koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka suunnittelevat, kehittävät ja räätälöivät tuote- ja teknologiaratkaisujamme asiakkaillemme. Ylpeyden aihe on myös oma tuotantomme, jossa rautaiset ammattilaiset valmistavat, asentavat ja käyttöönottavat koneemme. Toimintamme mahdollistamisessa tarvitaan myös myyjiä, henkilöstöosaajia, talouden ja viestinnän asiantuntijoita.

LISÄTIETOJA

www.pemamek.com/fi/yritys/ura-pemamekilla www.linkedin.com/company/154476 https://www.instagram.com/pemawelding https://twitter.com/PemaWelding https://www.youtube.com/user/Pemamek

70 71

Pinja pinja.com/

INTRODUCTION

Pinja is an international and fast-growing software company. We employ 500 professionals and serve our clients in more than 30 countries. We enable building industrial innovation and a digital society for example by offering various SaaS and BI solutions to our clients.

You can find our offices in Jyväskylä, Tampere, Espoo, Kuopio, Mikkeli, Oulu (Kempele), Lahti, Seinäjoki and Vaasa.

RECRUITING

We offer opportunities to students at all stages of their studies - internships, theses, part-time work alongside studies and permanent employment.

We have job opportunities in many areas of expertise:

Software designers

Business Intelligence & data warehouse experts

Sales, marketing, HR & customer support professionals

Cloud & IT specialists

ADDITIONAL INFORMATION

https://career.pinja.com/

Pirkanmaan Osuuskauppa www.pokrekry.fi www.pirkanmaanosuuskauppa.fi

YLEISINFO

Toimimme 114 toimipaikassa, pääasiassa kaupoissa ja ravintoloissa, joissa tarjoamme sinulle innostavia työtehtäviä. Olemme työnantaja, joka toimii vastuullisesti Pirkanmaan alueen ja ihmisten hyväksi. Hyvinvoiva työntekijä on meille paras mahdollinen asiakaspalvelija ja työntekijä.

Mahdollistamme myös tutkintoon tähtäävän kouluttautumisen, esimerkiksi S-Päällikkö- tai S-Trainee-valmennus onkin toiminut ponnahduslauta elämänmittaiselle uralle.

Meistä on tärkeää kehittää toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa. Olet mukana rakentamassa Pirkanmaan parasta työpaikkaa ja nautit S-ryhmän ylivoimaisista, koko Suomen kattavista henkilöstöeduista.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Pirkanmaan Osuuskaupassa avoimia tehtäviä on mm. myyjän, liikennemyymälätyöntekijän, tarjoilijan ja s-pankin palvelumyyjän tehtävissä.

LISÄTIETOJA

Jos sinulle herää kysymyksiä rekrytoinnista, lähetä kysymyksesi rekrytointi.pirkanmaa@sok.fi.

Plugit Finland Oy www.plugit.fi

YLEISINFO

Plugit Finland on johtava sähköisten ajoneuvojen latausratkaisutoimittaja. Uskomme henkilökohtaiseen palveluun yhdistettynä lujaan ammattitaitoon ja oikeisiin teknologiavalintoihin. Rakennamme aikaa ja käyttöä kestäviä latausratkaisuja, jotka toimivat nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteemme on luoda ja tuoda älykkäät latausratkaisut sinne, missä niitä tarvitaan: koteihin, työpaikoille, liikekeskuksiin ja ammattiliikennöitsijöille. Latausratkaisujemme kulmakivinä on kaksi keskeistä ominaisuutta: kustannustehokkuus ja toimintavarmuus.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kasvumme ja menestyksemme tueksi tarvitsemme jatkuvasti osaajia monenlaisiin tehtäviin. Rekrytoimme vuoden 2023 aikana kaikkiin tiimeihin lisää osaajia. Etsimme tyyppejä, jotka janoavat uusinta tietoa ja haluavat päästä hyödyntämään aikaisemmin oppimaansa käytännössä. Meillä työskentelee mm. sähköalan osaajia erilaisissa projekti ja huoltotehtävissä, myyjiä, taloushallinnon osaajia, asiakaspalvelutyöntekijöitä, koodareita jne.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tiimeistä ja meistä työnantajana: ura.plugit.fi

Ponsse Oyj www.ponsse.com

YLEISINFO

Ponsse Oyj on koneellisen puunkorjuun edelläkävijä ja kehittäjä, jolle asiakas on aina ykkönen. Haluamme olla alamme halutuin yhteistyökumppani. Meillä on reilu tekemisen meininki, jossa vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrénin vuonna 1970 perustama yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä.

Perheyhtiö on yli 17 000 metsäkoneen kokemuksella yksi maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Konserniin kuuluu 14 tytäryhtiötä ja 44 jälleenmyyjää eri puolilla maailmaa, ja yhtiö työllistää yli 2000 henkilöä.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tutustu Ponsseen työnantajana sekä avoimiin työpaikkoihin urasivustolla: ura.ponsse.com

Voit myös rekisteröityä urasivustolla saadaksesi tiedon juuri sinua kiinnostavista avoimista työpaikoista Ponssella.

72 73

Puolustusvoimat www.puolustusvoimat.fi/tyo-ja-koulutus

YLEISINFO

Puolustusvoimissa voit työskennellä siviilinä tai sotilaana - armeijataustalla tai ilman. Meillä on kehittymiseen kannustava työkulttuuri sekä joustavat työolosuhteet työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseksi. Kannustamme työntekijöitämme pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan mm. viikoittaisella liikuntaedulla. Voit työskennellä strategisissa hankkeissa, tutkimuksessa ja kehityksessä - kansainvälisesti tai kansallisesti mm. tietotekniikan, tekniikan, talouden ja hallinnon, kouluttamisen sekä terveydenhuollon tehtävissä. Meidän 12 500 työntekijäämme hankkijasta ohjusinsinööriin tekevät yhdessä työtä, jolla on tarkoitus.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Puolustusvoimien eri yksiköihin otetaan vuosittain eri alojen opiskelijoita harjoitteluun. Harjoittelu on meillä palkallinen ja kestää yleensä kuusi kuukautta. Työpaikat meillä ovat pääsääntöisesti vakituisia mutta viime aikoina määräaikaisten paikkojen määrä on kasvanut. Lue esimerkiksi Elinan harjoittelukokemuksesta ja tutustu uratarinoihimme täällä: https://puolustusvoimat.fi/ talous-ja-hallinto

LISÄTIETOJA

Puolustusvoimat työnantajana -video: https://www.youtube.com/watch?v=8W3k6bY91j4

Avoinna olevat työpaikat: valtiolle.fi

Web puolustusvoimat.fi ja pvrekry.fi FB facebook.com/pvrekry LinkedIn linkedin.com/company/finnish-defence-forces Youtube youtube.com/puolustusvoimat

Rejlers

www.rejlers.fi/

YLEISINFO

Alati jalostuvaa insinööriosaamista. Huomisen yhteiskunnan hyväksi.

Rejlers on teknisen alan suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka luo tulevaisuuden toimivaa yhteiskuntaa. Olemme asiakkaidemme luotettu kumppani teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran hankkeissa. Asiantunteva ja kasvava joukkomme haluaa oppia jatkuvasti: vaalimme avoimuutta, rohkeutta ja verkostomaista yhteistyötä. Reilut 1000 asiantuntijaamme ovat läsnä yli 20 paikkakunnalla Suomessa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haemme osaajia suunnittelemaan innovatiivisia, älykkäitä ja vastuullisia ratkaisuja jatkuvasti muuttuvan maailman tarpeisiin. Avoimia työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomea monipuolisesti eri rooleihin teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran parissa.

Tarjoamme myös mahdollisuuksia kesätöihin, harjoitteluun ja lopputyön tekemiseen. Tule meille kehittämään tulevaisuuden toimivaa yhteiskuntaa!

Ruukki Construction

www.ruukki.fi

YLEISINFO / INTRODUCTION

Ruukki Construction valmistaa teräkseen pohjautuvia rakentamisen tuotteita ja palveluja. Tuotteitamme käytetään kestävän kehityksen mukaisesti rakennettavissa seinissä ja katoissa. Työllistämme noin 1 500 henkilöä, ja tuotantoa meillä on 11 tehtaassa. Toimimme asiakkaiden lähellä 10 Euroopan maassa ja palvelemme heitä Ruukki ja Plannja –päätuotemerkeillä. Vertailukelpoinen liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 590 milj. euroa. Olemme kotoisin Pohjolasta ja osa SSABta, jonka kanssa meillä on yhteinen arvopohja, sekä pitkä kokemus teräs- ja rakennusteollisuudesta.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jolla on työntekijöitä yli 50 maassa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com

AVOIMET TYÖPAIKAT / RECRUITING

Tarjoamme kesätöitä moniin eri tehtäviin niin toimihenkilö kuin työntekijäpuolella.

Liity joukkoomme ja tutustu avoimiin kesätyöpaikkoihimme Ruukissa sekä koko SSAB konsernissa http://www.ssab.fi/kesatyo

LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION

Yhteistyö, läpinäkyvyys ja laatu ovat liiketoimintamme peruspilareita. Jokainen ruukkilainen on osa menestyksemme rakentamista, ja ihmisten johtaminen, moninaisuus, terveys ja turvallisuus ovat meille keskeisiä työpaikan arvoja. Kutsumme sinut mukaan matkallemme tekemään maailmasta turvallisemman, kestävämmän ja fiksumman paikan asua ja työskennellä. Rakenna ura kanssamme – Työpaikat (ruukki.com)

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook https://www.facebook.com/ruukki Instagram https://www.instagram.com/ruukkiconstruction/ LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ruukki Twitter https://twitter.com/ruukki YouTube https://www.youtube.com/ruukkiconstruction

Saab Finland Oy www.saab.com/

YLEISINFO

Saab on yksi maailman johtavista puolustus- ja turvallisuusyhtiöstä, jonka toimialoja ovat ilma-, maa- ja meripuolustus, siviiliturvallisuus ja kaupallinen lentoliikenne. Meillä on yli 18 000 työntekijää globaalisti. Olemme monella alalla teknologiajohtajia ja käytämme yli viidenneksen liikevaihdostamme tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Saab kasvaa vauhdilla Suomessa, jossa toimintamme keskittyy erityisesti edistyksellisten elektronisen sodankäynnin ratkaisujen sekä johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Tarjoamme kiinnostavan yhdistelmän innovatiivista startup-henkisyyttä ja suuren yhtiön tarjoamia pitkän aikavälin näkymiä.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Saabilla on erityisesti Tampereen Teknologiakeskuksessa tarjolla jatkuvasti useita eri tekniikan alan työtehtäviä, jotka soveltuvat hyvin niin kokeneemmille ammattilaisille kuin oman työuransa alussa oleville tulevaisuuden osaajille. Tarjoamme myös erilaisia opinnäytetyömahdollisuuksia. Teknologisen osaamisen ytimessä -Tampereen teknologiakeskuksessamme - korostuvat muun muassa radio- ja mikroaaltotekniikan-, elektroniikan-, sulautettujen järjestelmien- ja ohjelmistokehityksen kompetenssit. Voimakkaan kasvumme myötä, tulemme tarjoamaan lisäksi muita mielenkiintoisia tehtäviä mm. toimintaa tukevissa asiantuntijatehtävissä ja tuotannossamme.

LISÄTIETOJA

Kotisivu: www.saab.fi Urasivu: www.saab.com/career

Twitter: https://twitter.com/SaabFI Facebook: https://www.facebook.com/SaabFI

Saabin historia ja esittelyvideo: https://www.saab.com/fi/markets/finland/saab-suomessa/ historia

74 75

INTRODUCTION

Make your mark on the future, Welcome to our global team.

Sandvik is a high-tech and global engineering group offering advanced products and services that enhance our customers’ productivity, profitability and safety. We hold world-leading positions in selected areas. In 2022, the Group had about 39,000 employees in more than 160 countries.

Our offering covers rock drilling, rock cutting, rock crushing and loading and hauling. Sandvik has several sites in Finland, e.g in Tampere, Turku and Lahti.

RECRUITING

Shaping future & chasing innovation? We value that in you!

We are looking for summer trainees, thesis workers and professionals in various fields of expertise, e.g. in Software, Automation, Electrical, Mechanical and Industrial engineering.

Read more about Sandvik’s job opportunities at home.sandvik

ADDITIONAL INFORMATION

Find out more information about Sandvik Purpose: https://youtu. be/CZBci6jD4L8

Sanoma Media Finland www.sanoma.fi/

YLEISINFO

Sanoma Media Finland on Suomen suurin kaupallinen mediatalo. Teemme luotettavaa ja kiinnostavaa journalismia, elämyksellistä viihdettä ja vaikuttavia markkinointiratkaisuja. Olemme mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, vaikutamme valintoihin ja käsitykseen maailmasta, autamme yrityksiä menestymään. Sillä on merkitystä.

Meillä on isot, kaikkien tuntemat mediabrändit ja joukko maan suurimpia digipalveluja. Sanoman mediat tavoittavat 97 % suomalaisista joka viikko.

Työ Sanomalla näkyy, kuuluu, herättää tunteita, vaikuttaa ja saa aikaan keskustelua. Onko sulla #sanomista?

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haemme kesätyöntekijöiksi esimerkiksi toimittajia, kuvaajia, graafikoita, taittajia, ohjelmistokehittäjiä ja myyntineuvottelijoita. Lisäksi haemme tarvittaessa töihin tulevia työntekijöitä toimituksiimme. Toisinaan haemme myös pidempiin työsuhteisiin valmistumisen kynnyksellä olevia tai juuri valmistuneita eri alojen osaajia.

LISÄTIETOJA

Kaikki avoimet työpaikat löydät osoitteesta www.sanoma.fi/rekry/

Saranen www.saranen.fi

YLEISINFO

Saranen on niin yksilön kuin yrityksen osaamisen asialla. Toimimme yritysten rekrytoinnin ja uudistumisen kumppanina, tukena vähennystilanteissa, sekä yksilöiden urien suunnannäyttäjänä. Toimimme etenkin uusilla ja digitalisaation mullistamilla aloilla varmistamassa, että tietotaidon kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan.

Yhtenä palvelunamme toteutamme uusiin osaamisalueisiin keskittyviä rekrytoivia koulutusohjelmia / RekryKoulutuksia, joiden kautta asiakasyrityksemme voivat rekrytoida uusia työntekijöitä ja osaajat saada työllistymismahdollisuuksia päivittämällä ammattitaitoaan käytännönläheisellä koulutuksella. Toimimme koko maassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Sarasella on rekrytoivien koulutusten kautta avoinna useita erilaisia rooleja asiakasyrityksissämme. Roolit keskittyvät ICT-, taloushallinto-, asiakaspalvelu- ja digitaalisen markkinoinnin aloille. Avoimet roolit vaihtelevat koulutusohjelmakohtaisesti ja työmahdollisuuksia on tarjolla niin vastavalmistuneille opiskelijoille, kokeneemmille osaajille kuin alanvaihtajillekin.

Meillä Sarasella taas työskentelee työelämän asiantuntijoita erilaisilla taustoilla mm. asiakasvastaavina, projektipäälliköinä ja projektispesialisteina. Meidät valittiin yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista vuonna 2022.

LISÄTIETOJA

Lisätietoa rekrytoivista koulutusohjelmista ja asiakasyritystemme työmahdollisuuksista: https://www.saranen.fi/tyonhakijalle/rekrytoiva-koulutus

Lisätietoa Sarasesta työnantajana: https://www.saranen.fi/toihin-saraselle

Sitowise www.sitowise.com

YLEISINFO

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja, joissa arki on tahditettu kestävälle pohjalle.

Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

AVOIMET TYÖPAIKAT

NextGen on Sitowisen harjoittelijaohjelma - ponnahduslauta sinun omalle urallesi! NextGen on tehty alastaan innostuneille tyypeille, jotka haluavat suunnitella vastuullisinta tulevaisuutta. NextGen pyörii ympäri vuoden, joten mukaan voi hakea milloin tahansa.

Lue lisää ja hae: sitowise.com/NextGen

LISÄTIETOJA

https://www.sitowise.com/fi/olisitko-yksi-meista

https://www.youtube.com/watch?v=YxMywymjVGA https://youtu.be/cHvwG_C3Vq0 https://youtu.be/QoNgupzqcP4

IG: @sitowiseoy LinkedIn: Sitowise

76 77
Sandvik Mining and Construction Oy home.sandvik

YLEISINFO

Škoda Transtech on osa tšekkiläistä Škoda Transportation Groupia. Olemme Euroopan johtava vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston valmistaja ja merkittävä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja. Kiskokalustotuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta meillä on kokemusta yli kolmen vuosikymmenen ajalta, ja olemmekin erityisen ylpeitä valmistamistamme kaksikerroksisista matkustajavaunuista sekä matalalattiaraitiovaunuista. Pääkonttorimme sijaitsee Oulussa, tehdas Otanmäessä ja kunnossapitoyksikkömme toimivat Helsingissä sekä Tampereella. Meillä pääset osaksi lähes 800 ammattilaisen kasvavaa joukkoa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tampereella meillä työskentelee varikoilla huoltotoiminnoista vastaavaa henkilöstöä, niin työntekijä- kuin toimihenkilötehtävissä. Lisäksi uudella toimistollamme on avautunut tehtäviä suunnitteluun ja tuotekehitykseen (mm. mekaniikka, hydrauliikka sekä sähkötekniikka). Muut korkeakoulutetut sijoittuvat hankintatoimeen, talous-, tieto- ja henkilöstöhallintoon tai erilaisiin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatutehtäviin esimerkiksi. Meillä on tarjota hyviä urakehitysmahdollisuuksia myös talon sisällä, meille voi tulla kasvamaan ammattilaiseksi. Koulutamme paljon henkilöstöämme ja tarjoamme myös harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

LISÄTIETOJA

Avoimet työpaikkamme löydät osoitteesta https://www. skodagroup.com/page/career-in-skoda-transtech Voit seurata meitä somessa: https://fi.linkedin.com/company/skodatranstech https://www.facebook.com/SkodaTranstech https://www.instagram.com/smartartic

SSAB www.ssab.com/fi-fi

YLEISINFO

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö ja johtava erikoislujien terästen ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja. Visionamme on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

Tavoitteemme on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Jos haluat työskennellä huipputeknisellä ja innovatiivisella alalla, SSAB:llä on paljon tarjottavaa. Tätä varten tarvitsemme henkilöstöä tiimeihimme kaikkialla SSAB:llä. Meillä työskentelee yli 14 000 henkilöä yli 50:ssä maassa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haemme kesätöihin opiskelijoita, joilla on kunnianhimoa ja halua sekä kehittyä itse, että auttaa meitä kehittymään. SSAB:n menestyksen takana on työntekijöidemme osaaminen, asenne ja tietotaito. Vastatakseen tulevaisuuden vaatimuksiin SSAB etsii uutta osaamista, jonka myötä saamme uusia ideoita ja ajattelutapoja. Tarjoamme kesätöitä useissa eri toiminnoissamme kuten tuotannossa, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä erilaisissa tukitoiminnoissa. Tarjoamme työntekijöillemme ystävällisen ja turvallisen työympäristön, osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tulevat uramahdollisuudet yhtiössämme ovat hyvät.

LISÄTIETOJA

https://www.youtube.com/watch?v=BflyDOlpm9Y www.ssab.fi/ura www.ssab.fi/fossiilivapaa www.ssab.fi/kesatyo

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.

Sweco www.sweco.fi/ura

INTRODUCTION

Sweco plans and designs the cities and communities of the future. Together with our clients and the collective knowledge of our 18,500 (3000 in Finland) architects, engineers and other specialists, we co-create solutions to address urbanisation, capture the power of digitalisation, and make our societies more sustainable. Sweco is Europe’s leading engineering and architecture consultancy, with sales of approximately EUR 2.2 billion.

We operate in 13 different countries in Europe. In Finland we have 27 different locations.

RECRUITING

You can find all our job positions at our career website: www.sweco.fi/ura

ADDITIONAL INFORMATION

Instagram @Swecofinland YouTube: https://tinyurl.com/2p9mzkyw Spotify podcast: https://open.spotify.com/ show/6tCw4HEuriTj7A5aAzvUjJ

Syncron Tech Oy www.syncrontech.com

YLEISINFO

Syncron Tech kehittää ja toimittaa tuotantoa palvelevia ohjelmistoratkaisuja teollisuuteen ja energiatoimialalle. Asiakkaamme ovat teollisuuden ja energiatoimialan edelläkävijäyrityksiä. Toimitamme teollisen IoT:n ratkaisuja liiketoiminnan kovaan ytimeen. Tietojärjestelmämme skaalautuu pienistä IoT-toteutuksista aina monitehdasympäristöjen valmistuksenohjauksen ratkaisuihin. Tyypillistä asiakkaidemme toimintaympäristöissä ovat suuret datamäärät ja niiden tuottaman informaation peloton hyödyntäminen.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tietotekniikan sekä teollisuus- ja energia-alan opiskelijoille tarjoamme säännöllisesti harjoittelu- ja lopputyömahdollisuuksia. Meillä pääset toteuttamaan tosielämän IoT- ja big data -ratkaisuja teollisuuteen ja energiatoimialalle yhdessä osaavien kollegoiden kanssa. Kysy myös osa-aikaisesta työskentelystä opintojen ohella. SummerSync-kesätyöohjelmamme on jokakesäinen menestys. SummerSync 2023 -kesätyöhakumme avautuu tammikuussa osoitteessa syncrontech.com/ura.

LISÄTIETOJA

SummerSync 2023 -kesätyöhakumme avautuu tammikuussa osoitteessa syncrontech.com/ura.

78 79

Talenom Oyj www.talenom.fi

YLEISINFO

Talenom Oyj on edistyksellinen tilitoimistoalan edelläkävijä. Viisikymmentävuotisen historiamme aikana olemme kasvaneet pienestä perheyrityksestä merkittäväksi kotimaiseksi tilitoimistoketjuksi, jonka osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla.

Mikä on salaisuutemme? Talenomilaiset ovat oman alansa ammattilaisia, tekijöistä parhaimpia. Meidät tunnetaan dynaamisesta otteestamme sekä ainutlaatuisesta palveluvalikoimastamme. Meillä pääset kohtaamaan ja auttamaan yrittäjiä palveluilla, joita oikeasti tarvitaan ja jotka aidosti tuottavat asiakkaillemme lisäarvoa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Trainee -haku ympäri vuoden. Jätä hakemuksesi osoitteessa https://rekrytointi.talenom.fi/jobs/1854927-taloushallinnontrainee-jatkuva-haku

LISÄTIETOJA

Talenomin urasivut https://rekrytointi.talenom.fi

Talousvahvistus Oy www.talousvahvistus.fi

YLEISINFO

Olemme tamperelainen asiantuntijatalo, joka tarjoaa yrityksille ja yrittäjille apua taloushallinnon, tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjuridisten erityiskysymysten saralla. Palveluidemme periaatteena on tuottaa asiakkaillemme aidosti lisäarvoa.

Talousvahvistus Oy on tällä hetkellä yhdeksänhenkinen nuorekas tiimi, jonka osaajilla on kattava kokemus tilintarkastuksesta, talouskonsultoinnista, verotuksen sekä yhtiöoikeuden erityiskysymyksistä kuten sukupolvenvaihdoksista ja muista yritysjärjestelyistä. Olemme helposti tavoitettavissa ja autamme asiakkaitamme matalalla kynnyksellä.

Koe tilintarkastusalan erilainen todellisuus kanssamme!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Osaamisalat: Meille harjoittelijoiksi soveltuvat esimerkiksi laskentatoimen, yritysjuridiikan, vero-oikeuden sekä tilintarkastuksen&arvioinnin maisteriohjelman opiskelijat. Emme edellytä aikaisempaa tilintarkastusalan kokemusta, mutta kokemus esimerkiksi taloushallinnon tehtävistä katsotaan eduksi.

Henkilöstön tarve: Harjoittelijahakumme on käynnissä syksyisin, seuraavan kerran syksyllä 2023. Harjoittelun ajankohta asettuu tilintarkastuksen kevätsesonkiinmme, helmi-toukokuun ajalle. Tarjoamme joustavaa tuntisopimusta oma tilanteesi huomioiden.

Ole rohkeasti yhteydessä meihin, jos koet sopivasi meidän porukkaamme ja jutellaan lisää!

LISÄTIETOJA

Ole yhteydessä rekryasioihin liittyen nettisivujen ”Ota yhteyttä” lomakkeen kautta tai sähköpostilla annamaria.rossi@talousvahvistus.fi tai toimisto@talousvahvistus.fi .

Seuraa meitä Linkkarissa: https://www.linkedin.com/company/talousvahvistus-oy www.talousvahvistus.fi

Tampereen kaupunki www.tampere.fi

YLEISINFO

Tampere on tekemisen kaupunki.

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä monien alojen ammattilaisille. Työ Tampereen kaupungilla on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. Tampere on elämyksellinen, älykäs ja hiilineutraali ihmisten ja rohkeiden uudistusten kaupunki. Olemme ylpeitä tamperelaisuudesta!

Tampereen tekijöiden mielestä työssä parasta ovat ammattitaitoiset kollegat, uuden oppiminen, työnantajan joustavuus, työkaverit ja -yhteisöt, monipuolisuus ja idearikkaus sekä verkostot ja mahdollisuudet.

Tarjoamme vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä ja kattavat työsuhde-edut. Tule Tampereen tekijäksi!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 8 500 ammattitaitoisen Tampereen tekijän voimin. Rekrytoimme osaajia satoihin tehtäviin ympäri vuoden. Kesäksi palkkaamme sijaisia, kausi- ja kesätyöntekijöitä sekä harjoittelijoita – kesätyöpaikkamme ovat haussa 23.1.-19.2.2023. Löydät kaikki avoimet työpaikkamme tampere.fi/avoimettyopaikat tai Kuntarekrystä hakusanalla Tampereen kaupunki.

Harjoitteluun kaupungille? Voit kysyä harjoittelupaikkaa suoraan sinua kiinnostavasta yksiköstä tai löytää paikan JobTeaserista. Suosittu Trainee-ohjelmamme järjestetään jälleen syksyllä 2023. Seuraa kanaviamme maalis-huhtikuussa ja hae mukaan!

LISÄTIETOJA

Etsimme osaajia etenkin:

• tKasvatus- ja opetusala

• tICT- ja tekniset alat

• tKorkeakoulutetut asiantuntijat

Tampere työnantajana: www.tampere.fi/tyo

Löydä uramahdollisuuksia: tampere.fi/avoimettyopaikat www.kuntarekry.fi

Seuraa somessa: FB: tampereenkaupunki / tampererekry LinkedIn ja Instagram

Tampereen Sähkölaitos Oy www.sahkolaitos.fi

YLEISINFO

Paikallisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin – Tampereen Sähkölaitos -konsernissa teet päivittäin töitä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Yrityksessämme työskentelee lähes 400 energiaalan huippuosaajaa, ja tarjoamme kesätöitä monipuolisesti läpi talon. Meillä pääset tutustumaan sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin: voit työskennellä energian tuotannon tai energian toimituksen parissa erilaisissa suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja asiakaspalvelun tehtävissä.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tänäkin kesänä etsimme lähes 30 uutta työkaveria niin haalarihommiin kuin toimihenkilötehtäviinkin.

Olitpa sitten opintojesi alkutaipaleella tai lähestymässä valmistumisen kalkkiviivaa, meillä pääset sukeltamaan oppikirjoja syvemmälle ja saat vauhtia tulevalle urallesi! Moni kesäntyöntekijöistämme onkin jäänyt meille tekemään myös opinnäytetyötä ja valmistumisen jälkeen jatkanut työsuhteessa.

Olisitko sinä yksi meistä?

LISÄTIETOJA

Lue lisää!

www.sahkolaitos.fi/kesatyo www.linkedin.com/company/tampereen-sahkolaitos www.instagram.com/sahkolaitos

80 81

Tasowheel Oy www.tasowheel.fi

YLEISINFO

Teknologiayritys Tasowheel Oy työllistää omissa tehtaissaan Tampereella ja Tikkakoskella 135 henkilöä. Tasowheelin yksiköistä Tampereen toimipisteet keskittyvät voimansiirtoratkaisujen ja paperiteollisuuden laadunohjausjärjestelmien valmistukseen sekä kokoonpanoon ja Tikkakosken toimipiste moniakselisorvaukseen ja jyrsintään. Tasowheelin tarjoamat vaativat tuotteet ja palvelut vaativat ammattitaitoista henkilöstöä, joista suurin osa on koneistajia.

Teollisuuden Voima Oyj / Posiva Oy www.tvo.fi/

YLEISINFO

Olkiluoto on usean positiivisesti varautuneen osaajan ensimmäinen työpaikka, ja samalla myös loppusijoituspaikka. Ei siksi, että saarella sammaloiduttaisiin vaan koska saarella viihdytään ydinvoimaisissa työtehtävissä!

Olkiluodossa pääsee tekemään töitä, joita ei ole missään muualla maailmassa tarjolla. Tiesitkö, että meillä voi päästä esimerkiksi ajamaan maailman suurinta turbiinia? Olkiluoto onkin Suomen ydinosaamisen keskus - TVO-konsernissa tehdään hiukkasen parempaa duunia noin 1000 olkijengiläisen voimin ja erilaisia työ- ja tehtävänimikkeitä on yli 200. TVO on merkittävä työllistäjä Eurajoella ja koko Lounais-Suomessa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Olkiluodossa valmistaudutaan OL3 EPR -laitosyksikön käyttöön. Posivalla on meneillään käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke. Lisäksi tuotannossa olevia laitosyksiköitä modernisoidaan. Tarvitsemme nyt joukkoomme lisää energia-alan huippuammattilaisia tai sellaisiksi haluavia tekemään Olkiluodosta ydinvoimakeskittymän, jossa tuotetaan tulevaisuudessa yli 30 prosenttia Suomen sähköstä. Tule mukaan Olkijengiin tekemään hiukkasen parempaa duunia!

LISÄTIETOJA

Olkiluodon omalla YouTube -kavallamme voit katsoa hiukkasen parempia videoita! https://www.youtube.com/channel/ UCAxV1l77J3DiOil9MvbDcdw

Tibnor Oy www.tibnor.fi

YLEISINFO

Tibnor on pohjoismaiden ja Baltian johtava teräksen, muiden metallien ja esikäsittelypalveluiden toimittaja. Tibnorilla on yli tuhat työntekijää seitsemässä eri maassa, joista melkein 400 osaajaa Suomessa esimerkiksi erilaisissa tuotanto- ja varastotöissä, tuotannonsuunnittelussa, hankinnassa ja myynnissä. Teräspalvelukeskuksemme sijaitsevat Seinäjoella, Hyvinkäällä ja Järvenpäässä, ja myyntikonttoreita on useammassa paikassa eri puolilla maata. Tibnor on SSAB:n tytäryhtiö. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 12,4 miljardia kruunua.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tehtävästä riippuen haemme Tibnorille sekä kokeneita ammattilaisia että tulevaisuuden lupauksia. Kesätöitä meillä on esimerkiksi tuotanto- ja varastotoiminnoissa sekä tuotannonsuunnittelussa. Etsimme aktiivisella otteella varustettuja työntekijöitä, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta, inspiroivat myös muita ja osaavat puhaltaa yhteen hiileen. Kesätyöpaikkamme aukeavat hakuun tammikuussa ja toivommekin, että juuri sinä kiinnostut metallialasta ja Tibnorista työnantajana. Käy tutustumassa avoimiin paikkoihin ja jätä hakemuksesi. Tule meille kehittymään teräsliiketoiminnan ammattilaiseksi!

LISÄTIETOJA

Yrityksen nettisivut: www.tibnor.fi Yrityksen työpaikkasivut: https://www.tibnor.fi/fi_FI/tietoa-tibnorista/tyopaikat Facebook: https://www.facebook.com/tibnor LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tibnor-ab Instagram: https://www.instagram.com/tibnor_group/

Tribedo Oy www.tribedo.fi

YLEISINFO

Tribedo on OP Ryhmän henkilöstökumppani.

Tribedo tukee OP:n menestystä saattamalla yhteen osuvat työt osaavien tekijöiden kanssa. Välitämme paitsi työtä ja tekijöitä myös työstä ja tekijöistä – siksi olemme erityisen hyviä saattamaan yhteen juuri oikeat ihmiset ja työpaikat.

LISÄTIETOJA

Yhteydenotot rekrytointeihin liittyen: tribedo.rekrytointi@op.fi

82 83

Trimble www.trimble.com

INTRODUCTION

Trimble is an industrial technology company transforming the way the world works by delivering solutions that enable our customers to thrive. Core technologies in positioning, modeling, connectivity and data analytics connect the digital and physical worlds to improve productivity, quality, safety, transparency and sustainability. From purpose built products to enterprise lifecycle solutions, Trimble is transforming industries such as agriculture, construction, geospatial and transportation. https://www.trimble.com/

RECRUITING

We are continuously looking for talented graduates from various fields (e.g. Computer Science / Software Engineering / Civil Engineering / Structural Engineering / Construction Engineering / Environmental Engineering / Electrical Engineering, Forestry and Geoinformatics).

We offer permanent positions, rotational programs, summer jobs, part time jobs and master’s thesis projects.

Join Trimble! We bring our expertise and an innovative mindset to solve problems and deliver technologies that improve how the world eats, lives, works, builds, and moves. Our welcoming culture is a safe space where you can be yourself and achieve your potential.

ADDITIONAL INFORMATION

Open positions: careers.trimble.com

Trimble: Life’s Work Life at Trimble Solutions in Finland - Sakari Life at Trimble Solutions in Finland – Ligia

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ trimblesuomi/?hl=en

Contact: mirja.humppi@trimble.com

Trombia Technologies www.trombia.com

YLEISINFO

Trombia Technologies on suomalainen kiinteistöhuollon teknologiakehittäjä ja työkoneiden valmistaja. Yhtiömme päätuotteena kehitämme suomalaiseen puhdistustekniikkainnovaatio Trombiaan perustuen maailman ainoita täysitehoiseen katupölyn ja teollisuuden jätteiden puhdistukseen erikoistun.

Yhtiömme päätuotteena kehitämme suomalaiseen maailman ainoita täysitehoiseen katupölyn ja teollisuuden jätteiden puhdistukseen erikoistunutta autonomista ja sähköistä lakaisukonetta – Trombia Freetä.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tuotekehitystiimin työpaikkoja:

• Testaus- ja käyttöönottoinsinööri

• Mekaniikkasuunnittelijoita

• Sähkösuunnittelija

• Full Stack Developer (C++, Web-kielet)

• Robotics Engineer (C++, ROS)

• Tuotehallinta ja Customer Success (tekninen / kaupallinen)

LISÄTIETOJA

Katso avoimet työpaikat: www.trombia.com/careers Tuotteita joiden kanssa työskentelemme: https://www.youtube. com/trombia-technologies

Tuomi Logistiikka Oy www.tuomilogistiikka.fi

YLEISINFO

Tuomi Logistiikka on julkisomisteinen, in-house asemassa julkisella sektorilla toimiva pirkanmaalainen hankinta- ja logistiikkayhtiö. Muodostamme strategisia ja kestäviä kumppanuuksia sekä tuotamme taloudellista vaikuttavuutta asiakkaillemme hankinnan ja logistiikan asiantuntijuudella. Tuomi Logistiikalla työskentelee yli 400 henkilöä ja liikevaihtomme on 134 M€. Laaja yhteistyöverkosto ja alati muuttuva toimintaympäristö haastavat meidät kehittämään osaamistamme jatkuvasti.

Tutustu meihin osoitteessa tuomilogistiikka.fi!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Osaajamme työskentelevät julkisten hankintojen, tavaralogistiikan, henkilöliikenteen ja varastoinnin puolella. Tukitoimintomme osaajat työskentelevät HR:ssä, talousosastolla, viestinnässä ja ICT-puolella.

Tutustu urasivuihimme: https://tuomilogistiikka.fi/tyonhakijalle/

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antaa Heidi Heinonen- HRD asiantuntija. Hän kertoo mielellään eri tehtävistä ja mahdollisuuksista, joita Tuomi Logistiikka tarjoaa: heidi.heinonen@tuomilogistiikka.fi, +358417300400.

twoday twoday.fi/en/careers

INTRODUCTION

We are a full-service technology company, focusing on software development, data & business intelligence, AI & automation, consultancy services and tailor-made applications for both the private and public sectors. With our 600 top professionals in 8 locations in Finland, we are a leading partner in helping our customers succeed in their digital transformation. With us, you get to do meaningful work that will have an impact on our society. We give you a lot of freedom and responsibility as well as flexibility to affect your own work. Our continuously growing operations offer diverse and versatile projects and opportunities to learn new things.

RECRUITING

When working with us, you can do everything from coding to consulting, product development to process automation and from service design to business intelligence. We are continuously recruiting new talents for different roles, for example software developers and architects, service designers and data specialists. You can be a beginner in your career or have more experience, the most important thing is that you have a strong interest and drive to learn new things.

ADDITIONAL INFORMATION

Find more information of us and our open career opportunities on our website and social media channels:

https://twoday.fi/en/careers

https://www.linkedin.com/company/twoday-finland https://www.instagram.com/twodayfinland/ https://www.facebook.com/twodayfinland

84 85

u-blox Espoo Oy www.u-blox.com

INTRODUCTION

Founded over 25 years ago as a spin-off from the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH), u-blox started its successful company journey by revolutionizing the positioning market. Today, we are a recognized thought leader in positioning and GNSS technology.

Our engineers provide innovative solutions to customers and bring this technology into new emerging markets. From robot control to autonomous driving, the technology we develop is a game changer for the future!

With headquarters in Switzerland, we are globally present. In Finland over 100 u-bloxians work in our engineering centers in Hervanta, Tampere and Perkkaa, Espoo.

RECRUITING

We regularly search for students or young graduates (Bachelor to PhD) who want to grow in a dynamic and forward-thinking global company.

We are looking for technical and engineering profiles (all STEM, incl. electronics, electrical engineering, computer sciences, geodesy, telecommunication, applied mathematics, physics etc.) for our R&D centers in Europe.

We love an innovative mindset, with strong team spirit and collaboration skills. Because we are deeply convinced that together we are better.

If you want to work in the field of GNSS technology, as well as continuously learn with bright minds from all over the world, then contact us!

ADDITIONAL INFORMATION

Our summer jobs for 2023 will be posted on our careers site by end of January, check them out!

https://www.u-blox.com/en/careers/pos-team

Follow us on:

https://www.linkedin.com/company/u-blox https://www.facebook.com/ublox

https://twitter.com/ublox

https://www.youtube.com/c/ublox1

Vaisala Oyj www.vaisala.com

INTRODUCTION

Vaisala and our innovative measurement solutions have impact where it truly matters, helping to solve climate change and other global challenges of our time. We are a global leader in weather and industrial measurements, and our technologies can be found in demanding environments from hospitals, national parks and data centers to airports and wind farms all over the world – even on Mars!

RECRUITING

Vaisala is now looking for students to join our Giant Leap Internship program! Giant Leap is Vaisala's project-based internship program for students in a university or polytechnic. During the summer, each Giant Leap intern gets their own development project to lead, organize and execute with the support of experienced Vaisala employees.

For summer 2023, we offer meaningful and challenging project topics related to the following fields: Research and Development, Business and Sales, Software and IT & Operations development. We have projects suitable for different educational backgrounds and skills! See more at vaisala.com/giantleap

ADDITIONAL INFORMATION

Giant Leap Internship program: www.vaisala.com/giantleap Next summer's project topics will be published by the end of December. Application period for Giant Leap runs from January 3rd until February 6th, 2022.

Vaisala's current job openings: www.vaisala.com/careers

Valmet www.valmet.com

INTRODUCTION

Valmet is the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. With our automation systems and flow control solutions we serve an even wider base of process industries. Valmet’s vision is to become the global champion in serving its customers. Our 17,500 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers’ performance forward –every day.

Valmet’s strong technology offering includes pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production. Our advanced automation solution

RECRUITING

Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. What we do requires creativity, finesse in technical and project management skills – and above all, teamwork. Whether you are set to make your mark in engineering, automation, sales, or any other of the myriad professional competencies within Valmet, we are dedicated to helping you reach your potential. Take a look at our open positions - https://valmet.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/External

We have also summer trainee positions open, application period is 4.1.-15.2.2023, see more from: https://www.valmet.com/kesatyot/

ADDITIONAL INFORMATION

Facebook: facebook.com/valmetcorporation Linkedin: linkedin. com/company/valmet Youtube: youtube.com/valmetglobal

Company video: https://www.youtube.com/ watch?v=UcHczof2ogM

Vertex Systems Oy www.vertex.fi

INTRODUCTION

Vertex Systems develops 3D CAD and cloud-based software solutions to automate design and manufacturing processes. We have more than 18,000 users in 38 countries. We help our customers automate the repetitive tasks and make information sharing easy.

We have approximately 80 employees in Finland. Our experts are very skilled and with us you have opportunity to continuously develop your competence. We are a financially stable company and our valued products are the result of our own product development. Our office locates in Hervanta, but you can also work remotely.

RECRUITING

For students we offer summer trainee positions and Master of Science thesis topics. For this summer we are looking for about 5-10 software development students to grow into a top professional with us. With us you will get responsible tasks right from the beginning. We have following open positions: Junior Cloud Developer, Junior FrontEnd Developer, Junior Generalist C++ Developer, Junior C++ Developer, Junior Data Engineer / BI Developer, Junior UX/UI Designer, Junior DevOps Developer and Junior Web Developer. We are also looking for electrical engineering student for CAD trainee position.

ADDITIONAL INFORMATION

Read more on our website: https://vertex.fi/rekry/

86 87

YLEISINFO

Vexve on kansainvälinen kasvuyritys, joka tarjoaa venttiiliratkaisuja kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Pääkonttorimme Sastamalassa sekä kolme tuotantolaitostamme Sastamalassa ja Laitilassa työllistävät yhteensä 180 henkilöä. Vientiä Vexvellä on yli 30 maahan. Yrityksen omistaa suomalainen kehitysyhtiö DevCo Partners. Liikevaihtomme on noin 53 miljoonaa euroa.

LISÄTIETOJA

Haemme jatkuvasti uusia osaajia, joten jos olet kiinnostunut monipuolisista työtehtävistä ja hyvästä tekemisen meiningistä, saatat olla etsimämme uusi vexveläinen! Katso avoimet työpaikat verkkosivuiltamme tai jätä avoin hakemus osoitteessa: www.vexve.com/rekrytointi

Vincit

www.vincit.com/

YLEISINFO

Vuonna 2007 kahdella tamperelaisella kaveruksella oli unelma työpaikasta, johon olisi mukava mennä - myös maanantaisin. Vaatimuksen täyttävää pytinkiä ei ollut näköpiirissä, joten sellainen päätettiin perustaa itse. Näin syntyi Vincit, nyt jo yli 800 ohjelmistokehityksen, muotoilun, datan ja digitaalisen liiketoimintakonsultoinnin huippuasiantuntijaa työllistävät IT-yritys. Tampereella meitä on reilu 250.

Suurin osa meistä työskentelee erilaisten verkkopalveluiden, Android/iOS-mobiilisovellusten tai verkkokaupan ydinprosessien ja SAPin parissa. Esimerkiksi Särkänniemen nykyiset verkkosivut ovat meidän käsialaa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

800+ mahdollisuutta loistaa

Me etsitään jatkuvasti ohjelmointitaustalla varustettuja uusia työkavereita. Jos tykkäät meidän tavoin siitä, että maanantait maistuu ja töissä ei tarvitse turhia pönötellä, niin tule moikkaamaan meitä Yrityspäivien Hervannan kampukselle ja kuulemaan, millaisia työmahdollisuuksia tarjoamme.

Jos sinulla on jo jonkin verran alan työkokemusta, voit laittaa hakemusta tulemaan nettisivujemme kautta.

LISÄTIETOJA

Seuraa meitä myös somessa!

Verkkosivut: https://www.vincit.com/ Facebook: https://www.facebook.com/VincitOyj

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vincit-oyj Instagram: https://www.instagram.com/vincit_plc/

Virtain kaupunki www.onnistuvirroilla.fi

YLEISINFO

Virtain kaupugin osastolle on koottu sekä kaupungin omia työpaikkoja sekä paikallisten yritysten avoimia työpaikkoja eri aloilta. Tule tutustumaan kaupungin palveluihin ja yrityksiemme työpaikkoihin, tule onnistumaan Virroille!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Virtain kaupunki että mukana olevat yritykset etsivät kesätyöntekijöitä, määräaikaisia ja vakituisia työntekijöitä.

LISÄTIETOJA

Virrat on monipuolinen kaupunki Ylä-Pirkanmaalla. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä. Tärkeintä meille on ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointi. Palkitsemme hyvästä valinnasta olla virtolainen, lue lisää onnistuvirroilla.fi

Wapice www.wapice.com

INTRODUCTION

Wapice is a full-service software company whose solutions are used by domain leading industrial companies around the world. Wapice´s mission is to build a smarter future, today.

We are a low-hierarchy technology house, where both top professionals and bright-minded talents at the beginning of their careers can find interesting projects and opportunities for growth. We are a growing family of 350 people who are proud of what we do. Although we take our work and our promises to our customers seriously, as a workplace we want to be people-centric, flexible and agile.

RECRUITING

We are constantly searching for new talents to join us, for example: Software Developers, Embedded Systems Engineers, Electronics Designers, Mobile and Web Developers, Test Automation Engineers, DevOps Engineers, Cloud Experts and Architects, Data Science, Data Engineering and AI Professionals. We are searching for both experienced employees and also bright-minded and motivated juniors to grow with us.

ADDITIONAL INFORMATION

Wapice career site: https://careers.wapice.com

Recruitment video: https://youtu.be/tMW58YWnbvk

88 89 Vexve
Oy www.vexve.com

Wärtsilä www.wartsila.com

INTRODUCTION

Wärtsilä is an innovative technology company known for being a forerunner and a leader in decarbonisation in Marine and Energy markets. Every day, we – Wärtsilians – put our hearts and minds into turning Wärtsilä’s purpose of enabling sustainable societies, into reality. We work together with around 17 000 experts in over 68 countries, all of whom take pride in diversity, continuous improvement, and innovation in sustainability.

This summer we are hiring over 500 students from all technical and business fields to work with us in different positions, located in Vaasa, Helsinki and Turku with hybrid opportunities and flexible ways of working.

RECRUITING

Interested in versatile and challenging opportunities in different fields of business or tech? We are looking for you!

You can find all of our 500 positions under 8 categories, out of which you can apply to one or more based on your interest. These are:

• Manufacturing & Assembly

• Engineering & Technology

• Finance & Control

• Information Management & Informaion Security

• Sales, Purchasing & Supply Chain

• Marketing & Communication

• Business Administration, Development & Design

• Legal & Compliance

We look for innovative, curious and solution focused students that share our ambitions towards decarbonization. Join us this summer!

ADDITIONAL INFORMATION

Find out more about our opportunities at www.wartsila.com/ summerpower and check out our Q&A for answers to most commonly asked questions.

You can also find our representatives at Yrityspäivät!

Wipak Oy www.wipak.com

YLEISINFO

Wipak on lämminhenkinen perheyhtiö ja kuulumme perheomisteiseen Wihuri-konserniin. Wipak kehittää innovatiivisia ja korkealuokkaisia pakkausratkaisuja elintarvike- ja sairaalatarviketeollisuudelle sekä terveydenhuollolle.

Etsimme jatkuvasti uusia wipaklaisia, jotka suhtautuvat intohimoisesti muutokseen ja vaikuttamiseen. Tarjoamme työntekijöillemme kannustavan työympäristön joustopakkausteollisuudessa. Innostamme työntekijöitämme kehittämään ammattitaitoaan koko työuransa ajan ja luomme uusia uramahdollisuuksia kaikissa toimipisteissämme.

Jos haluat olla vaikuttamassa asioihin globaalissa ja kotoisassa yhtiössä, Wipak on oikea valinta!

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme tekijöitä, jotka ovat rohkeasti lähestyvät uutta ja ovat valmiita oppimaan virheistään. Palkkaamme vuosittain useita kymmeniä kesätyöntekijöitä sekä tarjoamme lopputyö- tai työharjoittelumahdollisuuksia. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja ja moni kesätyökaverimme onkin työllistynyt meille valmistumisen jälkeen.

Työntekijämme ovat tärkeässä asemassa saavutaaksemme lupauksemme hiilijalanjäljen pienentämisestä nollaan. Suuntaamme luottavaisin mielin kohti kestävää tulevaisuutta. Uskomme yhdessä tekemiseen, toistemme kannustamiseen ja haastamiseen sekä iloitsemme saavutuksista yhdessä.

LISÄTIETOJA

Haluatko kuulla lisää mielenkiintoisista mahdollisuuksista joustopakkausteollisuudessa? Lisätietoja voit kysellä HR Specialist, Suvi Eskola, suvi.eskola@wipak.com tai käy osoitteessa www.wipak.com

Tutustu meidän huippujengiin osoitteessa: https://wipak.com/fi/tyopaikat/tutustu-tyontekijoihimme/

WorkPower Rakennus Oy www.workpower.fi/

YLEISINFO

Me hommataan sulle töitä! WorkPower on vuodesta 2003 toiminut kotimainen henkilöstöpalvelualan yritys. Toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Porissa ja Jyväskylässä. Toimimme rakennusalan, logistiikan, teollisuuden, palveluiden ja toimihenkilöiden parissa. Kerro meille millaista työtä etsit, me hoidamme loput! Työkohteet valikoituvat työntekijän oman kiinnostuksen ja aikaisemman kokemuksen perusteella.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kauttamme voit päästä esimerkiksi monipuolisiin rakennusalan töihin, jossa voit työskennellä ammattilaisten mukana ja oppia uutta! WorkPowerin kautta työllistyt nopeasti ja yhdellä haastattelulla olet mukana kaikissa sinua kiinnostavissa rekrytoinneissa. Työllistyttyäsi meille, saat monipuolisen työkokemuksen ja vuokratyöntekijänä pääset tutustumaan erilaisiin yrityksiin sekä luomaan verkostoa. WorkPowerilla työntekijällä on vapaus päättää itse milloin haluaa aloittaa työt ja mihin asti haluaa työskennellä. Nämä säännöt pätevät, olit sitten opiskelija tai valmistunut!

LISÄTIETOJA

https://www.workpower.fi/ https://www.workpower.fi/yhteystiedot/tampere/ https://www.instagram.com/workpoweryhtiot/?hl=fi https://www.linkedin.com/company/workpower-oy/ posts/?feedView=all

Yara Suomi Oy www.yara.fi/

YLEISINFO

Yara Suomi Oy on Yara International ASAn tytäryhtiö. Yara valmistaa ja markkinoi kivennäislannoitteita, typpipohjaisia kemikaaleja teollisuuskäyttöön sekä ympäristönsuojeluun käytettäviä tuotteita. Yaralla on Suomessa tuotantolaitokset Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä, jossa toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Vihdissä sijaitsevalla Kotkaniemen tutkimusasemalla tehdään viljelyyn liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Lisäksi Espoon Leppävaarassa sijaitsee konttorimme. Yara työllistää Suomessa noin 900 henkilöä valmistuksen, tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin parissa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Eri alojen opiskelijoita kesätyöhön, kaikki opintojen vaiheet käyvät. Osaamisaloina esimerkiksi: Prosessi- ja kemiantekniikka, mekaaninen kunnossapito/kone- ja metallitekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, logistiikka ja varastointi. Suomen kesätyöntekijätarve on 80-100 henkilöä. Lisäksi voi hakea myös muita kesätyöpaikkojamme globaalisti.

Hakemukset vastaanotetaan osoitteessa https://www.yara.com/ careers. Kesätyöpaikat on avattu jokaiselle neljälle toimipaikallemme erikseen. Luotuasi kerran hakijaprofiilin voit liittää sen kaikkiin sinua kiinnostaviin työpaikkoihin.

LISÄTIETOJA

Kesätyö Yarassa tarjoaa tilaisuuden päästä mukaan kansainväliseen kemianteollisuuden yritykseen töihin ja saada tehtäviisi alan asiantuntijoiden perehdytyksen ja tuen.

90 91

YLEISINFO

Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Ihmiset ovat tärkein voimavaramme, siksi meille on tärkeää pitää heistä huolta. Haluamme taata turvallisen ja aidosti välittävän työympäristön, jotta työntekijöidemme elämä pysyy hyvässä tasapainossa. Olemme iso suomalainen tekijä, mutta meillä on lämmin sydän.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Oletko innokas ja oppimishaluinen uran alkuvaiheessa oleva rakennusalan osaaja, joka haluaa näyttää taitonsa rehdissä ja raudanlujassa työporukassa? Tule kesäharjoittelijaksi YIT:lle, jossa pääset työskentelemään ammattilaistemme kanssa, kohtaamaan haasteita ja viemään oppimasi seuraavalle tasolle. Rakennusalan opiskelijoille tarjoamme erilaisia harjoittelumahdollisuuksia niin työmaalla kuin toimistollakin. Tulevaksi kesäksi etsimme joukkoomme muun muassa haalari-, työnjohto- ja työmaainsinööriharjoittelijoita.

LISÄTIETOJA

Meillä olet alusta saakka osa porukkaa – arvostettu tekijä. Työllistämmekin Suomessa noin 600 harjoittelijaa vuosittain ja 99% harjoittelijoistamme suosittelisi meitä työnantajana tutuille vuoden 2022 harjoittelijapalautteen mukaan. Suuressa talossamme saat avarat mahdollisuudet urapolkusi rakentami

Yle yle.dev/ YLEISINFO

Yle välittää puolueetonta tietoa, edistää demokratian toteutumista ja rakentaa Suomen parasta mediapalvelua kaikille suomalaisille lompakon paksuudesta riippumatta.

Yle.dev on verkosto Ylen ohjelmistokehittäjiä, arkkitehtejä ja dataasiantuntijoita. Päätuotteemme yle.fi-palvelu, Yle-sovellus sekä Yle Areena tavoittavat lähes 4 miljoonaa suomalaista viikoittain. Päätuotteidemme kehittämisen ja ylläpidon lisäksi meillä pääsee tekemään siistejä juttuja muun muassa konenäön, suosittelualgoritmien ja NLP:n kanssa.

Toimipisteemme sijaitsevat Pasilassa ja Tampereen ytimessä.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Haemme Tampereelle korkeakouluopintojensa loppuvaiheessa olevia tai vastavalmistuneita kesätyöntekijöitä Yle Areenan Androidkehittämisen pariin. Tehtävässä pääsee tekemään hommia muun muassa seuraavien tekkien parissa: Java, Kotlin, RxJava

Kurkkaa avoimet työpaikkamme täältä: https://yle.dev/

LISÄTIETOJA

Sen lisäksi, että tekemisen merkityksellisyys ja mittasuhteet ovat yle.devissä vertaansa vailla, on meillä myös mm. 6–7 viikon vuosilomat, yhteisöohjautuva devauskulttuuri ja alansa pätevintä porukkaa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja meistä: https://yle.dev/

Messukartat

92 93 YIT
www.yitgroup.com/fi

Päätalo, ala-aula

Yritys

Framery

Paikka

Päätalo, ylä-aula

Yritys

Sanoma Media Finland Puolustusvoimat FCG Finnish Consulting Group Kuntarekry (Finnish Consulting Group) Academic work Gallant Group Deloitte

Tuomi Logistiikka

Here Technologies Tampereen kaupunki Pirkanmaan osuuskauppa EY OP ryhmä M-files Monad Twoday

Paikka Yb1 Yb2 Yb3 Yb4 Yb5 Yb6 Yb7 Yb8 Yb9 Yb10 Yb11 Yb12 Yb13 Yb14 Yb15

Yritys

Espoon Kaupunki Virtain Kaupunki Leanware F9 distribution Cimcorp Nordic sales crew International House Tampere Tribedo Mattersoft Orion Oy KPMG

Paikka

Yb16 Yb17 Yb18 Yb19 Yb20 Yb21 Yb22 Yb23 Yb24 Yb25 Yb26

Keskusta 94 95 2.
Ya1 Ya2 Ya3 Ya4
y
INFO Ya5 Ya6 Ya9 Ya5 Ya2 Ya4 Ya7 Ya8 Ya9 Ya5 Ya6 Ya11 Ya3 Ya10 Ya1 Ya2Ya3 Ya12 0.
kerrokseen
Sisäänkä
nti
kerrokseen 1. kerrokseen Yb5 Yb3 Yb1 Yb8 Yb11 Yb14 Yb22 Yb24 Yb7 Yb6 Yb5 Yb2Yb3 Yb15 Yb10 Yb8 Yb26 Yb25 Yb23 Yb22 Yb16 Yb17 Yb18 Yb19 Yb20 Yb21 Yb4 Yb9 Yb12 Yb12 Yb12 Yb8 Yb9 Yb10 Yb14 Yb10 Yb1 Yb9 Yb14
Katim Coherent Bitwise Creanex Innofactor Talousvahvistus Accountor Talenom BDO
Ya1 Ya2 Ya3 Ya4 Ya5 Ya6 Ya7 Ya8 Ya9 Ya10 Ya11

Tietotalo Sähkötalo

Yritys

Huld Cadmatic Oy M-Files Oy

Beyond Gravity Finland Oy AtoZ Oy Nordic Semiconductor Finland Oy Gofore Leanware Oy u-blox Novatron Oy Nokia Jolla Oy KATIM NAPA

Paikka T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Yritys

Trimble Sitowise oy Vincit Atostek Oy Creanex Oy Bitwise Oy Wapice Oy Netum Oy Futurice Oy Etteplan Finland Oyj Eficode Oy DiCode Oy CGI Insta Group Oy Twoday Papula-Nevinpat

Paikka T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31

Yritys

Monad Oy Pinja Normet Danfoss Vertex Systems Oy HERE Technologies Glaston Rejlers Finland Oy Academic Work Mylab Oy Enersense Tampereen Sähkölaitos Oy Yle (yle.dev) Syncron Tech Oy Bittium Mattersoft Oy

Paikka S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Yritys Elenia Fingrid Oyj Innofactor

Hervanta
Paikka S17 S18 S19 S18 S13 S6 S1 S1 S8 S5 S9
Kampusareenalle S4 S3 S17 Tietotaloon S16 S2 INFO S14 S15 S1
Ruokala Kahvio WC WC WC
Rakennustaloon S10 S19 S11 S14 S12 S7
Sisäänkäynti Tietotaloon
T14
T22
WWC
Sähkötaloon Sisäänkäynti Tietotaloon
T1 T4T4 T5 T6 T12 T9 T8 T31 T3 T13
T14 T16 T10
T23
T2 T12 T18 T21 T11 T20 T15 ???
T19
T26 T27 T24 T25 T28 T29 96 97
Kampusareenaan T19 T17 T6 T7 T18 T13 T14 T20
T18 T30

Sähkötaloon

Kampusareenalle ja Päärakennukseen

Rakennustalo Kampusareena, 1. Kerros

Yritys

YIT Oyj

Sweco

Ahlstrom Oy

AFRY

FCG Finnish Consulting Group

Elematic Oyj

PROY Oy

LummeCo Oy

Yritys

Accountor Basware Deloitte Oy

Helsingin kaupunki Capgemini

OP Ryhmä Workpower Rakennus Oy

Virtain kaupunki Espoon kaupunki Digia Finland Oy

Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä KPMG

Saranen Consulting Oy

Paikka KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 KA13

Yritys

International House TampereTampereen kaupunki EY

Paikka KA14 KA15 KA16

R3 R4 R5 R6 R7 R8
Paikka R1 R2
R7 R1 R4
R5 R2 R3 R6 R10 R10 R8
98 99

Sisäänkäynti konetaloon

Festia Konetalo

Yritys

NRC Group

SSAB

Grundium Hydac

CrossControl Oy

Cargotec Oyj

Kongsberg Maritime Finland Oy

Lumikko Oy

Meyer Turku Oy

Orion Oyj

Metsä Group

Ingersoll Rand

Skoda Transtech Oy

Prysmian Group Finland Oy

Vexve

Paikka

Yritys

Combitech Oy Puolustusvoimat Elomatic Oy

Sandvik Mining and Construction Oy

ABB Oy

Dynaset Oy

Wärtsilä Finland Oy

Plugit Finland Oy Trombia Technologies Oy

AGCO Power Oy

Boliden Pemamek Oy Kempower Oy Exove Cimcorp

Paikka

Yritys

Enmac Oy GE Healthcare Yara Suomi Oy Metso Outotec Millog Oy

Saab Finland Oy Patria Oyj

TVO / Posiva Fastems Oy Ab ANDRITZ Oy

Tasowheel Oy Valmet Wipak Oy Ponsse Oyj Vaisala Oyj Coherent

Paikka

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15
K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27
K10 K8 K9 K5
K28 K29 K30 K31
Festiaan INFO K18 K19 K6 K K11 KK1 K17 K2 K12 K13 K3 K4 K22 K1 WC WC K23 K20 K24 K31 K30 K26 K27 K29 K28 K16 K15 K14 K25 K21 K19 K7 100 101
Kahvio
www.yrityspaivat.com
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.