Page 1

• KEVÄTLUKUKAUSI 2013 •

ar j e n virrasta i nnon l ähteel l e

nivalan osasto

s. 5

haapajärven osasto

s. 14

pyhäjärven osasto

s. 22

reisjärven osasto POHJOIS-POHJANMAAN

s. 29

Kesäyliopisto

s. 34

tanssiopisto uusikuu

s. 35

arjen virrasta innon lähteelle


2

OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Mikä on Jokilatvan opisto? Jokilatvan opisto on Haapajärven, Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. Lukuvuoden 2012–2013 tuntimäärä on noin 22 500. Haapajärvellä opetustuntimäärä on noin 6 200, Nivalassa noin 8 000, Pyhäjärvellä noin 5 400 ja Reisjärvellä noin 2 900. Opetusta järjestetään vuosittain runsaalla 800 kurssilla. Opetuksesta noin 30 % on musiikin opetusta, 25 % käden taitojen opetusta, 23 % liikunta- ja terveysalan opetusta, 10 % kuvataiteen opetusta ja 7 % kielten opetusta. Uutta koulutustarjontaa kevätlukukaudella 2013 Tuleva kevätlukukausi sisältää pääosin syksyllä jaetussa ohjelmassa ilmoitetut kurssit, mutta uusiakin kursseja on suunniteltu syksyn aikana lisää. Olemme pyrkineet toteuttamaan esitettyjä toiveita mahdollisuuksien mukaan. Aikatauluihin on tullut jonkin verran muutoksia, joten kannattaa tarkistaa omien kurssien aikataulut kevätlukukauden osalta. Itselle sopivia ja kiinnostavia kursseja kannattaa etsiä opiston koko toiminta-alueelta. Opintoseteliavustus käytettiin syyslukukauden aikana Opetushallitus myönsi Jokilatvan opistolle 11 000 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+65 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia koskevien koulutusten kurssimaksuihin. Opintoseteleitä haettiin paperisella lomakkeella tai netin kautta lähetettävällä verkkolomakkeella. Hakemuksia tuli yhteensä 480. Opintoseteli on arvoltaan keskimäärin 20€ ja se jaettiin kaikille hakuehdot täyttäville hakijoille. Yhteensä opintoseteleitä myönnettiin 471 henkilölle. Yhteensä opintoseteleinä jaettu summa oli 11 080€. Näin ollen opintosetelimääräraha käytettiin kokonaisuudessaan jo syyslukukauden aikana. Opintosetelistä 86,6 % (408 kpl) myönnettiin senioreille ja eläkkeellä oleville, 5,3 % (25 kpl) myönnettiin maahanmuuttajataustaisille henkilöille, 2,3 % (11 kpl) myönnettiin työttömille henkilöille ja 5,7 % (27 kpl) myönnettiin alhaisen pohjakoulutuksen omaaville ja oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Seuraavan kerran opintoseteleitä on haettavana syksyllä 2013, mikäli opetushallitus myöntää avustuksia Jokilatvan opistolle tätä tarkoitusta varten. WWW-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden Jokilatvan opiston WWW-ilmoittautumisjärjestelmä mahdollistaa ympärivuorokautisen kurssi-ilmoittautumisen. Palvelu toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan siten, että opiston WWW-sivuilta valitaan itseä kiinnostava kurssi ostoskoriin ja edetään järjestelmän ohjeiden mukaisesti aina henkilötietojen lähetykseen saakka. Uudessa järjestelmässä asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä eikä kirjautua, näin ollen käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei tarvita. Olennaista on ilmoittaa omat henkilötiedot oikein ja tallentaa järjestelmän antama ilmoittautumistunnus. Sähköpostiosoite kannattaa antaa, koska järjestelmä lähettää ilmoitettuun sähköpostiin vahvistuksen ilmoittautumisesta. WWW-ilmoittautumisjärjestelmämme on käyttäjäystävällinen. Ilmoittautua voi itselle parhaiten sopivana ajankohtana eikä tarvitse jonottaa puhelimessa. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa heti, onko saanut opiskelijapaikan. Sähköpostitse ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon. Tarkemmat ohjeet on esitelty jäljempänä. Tervetuloa opiskelemaan ja hyvää alkavaa kevätlukukautta kaikille!

OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA KEVÄTLUKUKAUSI 2013 Kevätlukukausi 7.1.–16.6.2013 (viikot 2-24) Lomat Talviloma 4.-10.3.2013 (viikko 10) Pääsiäisloma 29.3.–1.4.2013 (kiirastorstaina 28.3. ei iltaopetusta) Vapun aatto 30.4.2013 Vappu 1.5.2013 Oppitunnin pituus 45 min.

Työnäyttelyt Päänäyttely Opistopäivillä 27.–28.4.2013 Pyhäjärvellä Haapajärven osaston työnäyttely 15.–21.4.2013 Nivalan osaston työnäyttely 15.4.–30.4.2013 Reisjärven osaston työnäyttely 15.–19.4.2013

OPINTO-OIKEUS Opinto-oikeus kansalaisopiston järjestämille kursseille on kaikilla kansalaisilla. Opinto-oikeutta voidaan kuitenkin rajata tilapäisesti maksamattomien kurssimaksujen tai opiston järjestyssääntöjen rikkomisen perusteella. Rajauspäätökset tekee rehtori.

OHJEITA OPISKELIJOILLE Ilmoittautuminen Ilmoittautumisia otetaan vastaan internetin kautta ja puhelimitse. Et voi ilmoittautua sähköpostitse, tekstiviestillä tai vastaajapalvelun kautta. Internet-ilmoittautuminen ei ole mahdollista yksilöopetuksen kursseille (piano, viulu, kitara), vaan näille kursseille oppilaspaikkaa haetaan erillisellä hakulomakkeella tai ilmoittaudutaan puhelimitse tai henkilökohtaisesti toimistossa. Opiston jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon ennen kurssin alkamista soittamalla opiston toimistoon tai käymällä paikan päällä tai opiston www-sivujen kautta. Kurssi toteutuu, mikäli määräpäivään mennessä kurssille on ilmoittautunut minimimäärä opiskelijoita. Vain erikseen mainituilla kursseilla ilmoittaudutaan paikan päällä tai muulla tavalla. Ennakkoilmoittautuminen on samalla opiskelijaksi ilmoittautuminen. Kurssilla täytetään lisäksi erillinen ilmoittautumislomake, jossa opiskelijan on ilmoitettava mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat perusteet.

Maksut Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Opiskelijoita otetaan kursseille myös kesken lukuvuoden. Syyslukukaudella mukaan tulevilta laskutetaan koko lukuvuoden maksu. Kevätlukukauden alusta mukaan tulevilta peritään 60 % koko maksusta tai osallistumiskertojen suhteessa, mikäli kurssikertojen määrä syys- ja kevätlukukaudella poikkeavat oleellisesti tavanomaisista määristä. Maksuja ei muuteta kesken lukuvuoden kausikortista kurssikohtaisiksi tai päinvastoin. Maksuista ei myönnetä alennuksia eikä niitä palauteta, jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Maksetun kurssimaksun kokonaista tai osittaista palautusta voi hakea vain terveydellisiin seikkoihin vedoten. Kansalaisopistolle osoitettuun vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää myös lääkärintodistus. Maksamattomissa kurssimaksuissa noudatetaan Haapajärven kaupungin huomautus- ja perimismenettelyä. Maksamattomat kurssimaksut voivat johtaa opiskeluoikeuden tilapäiseen menettämiseen.

Kausikortti Kausikortti maksaa 120 € ja on voimassa 1.8.2012– 31.7.2013. Kausikortti oikeuttaa osallistumaan luku-

vuoden aikana erikseen ilmoitettuihin ryhmäopetuksen kursseihin lukuun ottamatta taiteen perusopetukseen, tutkintokoulutuksiin tai muihin yksittäisiin koulutuksiin, jotka on erikseen rajattu kausikortin ulkopuolelle. Kausikortti ei koske myöskään materiaali- tai muita kurssimaksun lisäksi tulevia erityiskuluja. Kausikortin hankkineen tulee myös huolehtia opiskelupaikan perumisesta, mikäli on estynyt osallistumaan kurssille. Kausikortin hankkineelta peritään peruuttamattomasta opiskelupaikasta 10 €:n sakkomaksu. Kausikortti on henkilökohtainen. Kausikortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan.

Alennukset Mikäli oppilas osallistuu useamman oppiaineen taiteen perusopetukseen, velotetaan ensimmäisestä oppiaineesta täysi maksu ja muista 25 % alennettu maksu. Työttömille, jotka todistavat työttömyytensä, myönnetään 50 % alennus yksittäisestä kurssimaksusta ja kausikortista. Työttömän henkilön tulee itse huolehtia siitä, että alennettuun maksuun oikeuttava peruste tulee mainituksi ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumislomakkeessa. Sisaralennukset: Yksilöopetuksen kurssimaksuista (piano, viulu, kitara) myönnetään sisaralennus seuraavasti: vanhin 16-vuotias tai sitä nuorempi maksaa 100 % ja muut nuoremmat sisarukset 50 % kurssimaksusta. Taiteen perusopetuksen sisaralennus myönnetään siten, että vanhin / ensimmäinen sisaruksista maksaa täyden maksun ja nuoremmat / seuraavat sisarukset maksavat 85 % täydestä maksusta. Alennus koskee myös valmentavien ryhmien oppilaita. Muutoin ryhmäopetuksesta ei myönnetä sisaralennuksia.

Opiskelupaikan peruminen Opiskelupaikan voi perua maksutta vielä viisi (5) työpäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta peritään sakkomaksuna 50 % kurssin maksusta. Peruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Vapaaoppilaspaikat Vapaaoppilaspaikat myönnettiin 28.9.2012 mennessä tulleiden hakemusten perusteella.


3

OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA

VAKUUTUKSET Jokilatvan opiston toiminta kuuluu Haapajärven kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Kaikki opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalta.

TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN Opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin Haapajärven, Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven alueen kotitalouksiin. Lisäksi kursseista ja yleisöluennoista tiedotetaan erillisillä ilmoituksilla alueella ilmestyvissä sanomalehdissä. Opinto-ohjelma sekä kurssitiedotteet julkaistaan myös opiston verkkosivuilla osoitteessa www.jokilatvanopisto.fi.

OPPILASREKISTERI JA TODISTUKSET Oppilasrekisteri Jokilatvan opisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointitarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Todistukset Jokaisessa opintopiiristä saa pyynnöstä läsnäolotodistuksen, mikäli on osallistunut vähintään ¾ tunneista. Todistuspyynnöt on toimitettava Jokilatvan opiston toimistoon. Kahta vuotta vanhemmista todistuksista laskutamme 5€.

MUUT PALVELUT Kirjalliset kuulustelut Jokilatvan opistossa voi suorittaa yliopistojen ja muiden oppilaitosten kirjallisia kuulusteluja. Opiskelija sopii oppilaitoksensa kanssa mahdollisuudesta suorittaa kuulustelun kansalaisopistossa. Tämän jälkeen käytännön järjestelyistä sovitaan opiston ja opiskelijan kesken. Opisto vastaa kuulustelun valvomisesta sekä vastauspapereiden lähettämisestä kuulustelevaan oppilaitokseen. Opisto perii kuulustelupalkkiota toimistotyöaikana klo 8.00–16.00 15€/ kuulustelu/henkilö, muina aikoina enintään kahden tun-

nin kuulustelusta 20€ / henkilö ja yli kahden tunnin kuulustelusta 35€ / henkilö.

Tilauskoulutus Jokilatvan opisto järjestää koulutusta myös maksullisena palvelutoimintana yhdistyksille, yrityksille, oppilaitoksille ja muille yhteisöille. Toteutuneita koulutuksia ovat mm. tietotekniikka- ja ensiapukoulutukset. Tilaukset ja lisätietoja antaa rehtori Kim Oja.

Vastaanotamme seuraavien toimittajien liikunta- ja kulttuuriseteleitä: Tyky-kuntoseteli + Smartum Maksusetelit on toimitettava opiston toimistoon kurssin alkaessa.

HUOM! Tässä opinto-ohjelmassa ilmoitetaan kevätlukukauden 2013 kurssit. Pidä ohjelma tallessa, jotta voit tarkistaa kurssiaikataulut. Uusista kursseista ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alueella ilmestyvissä sanomalehdissä ja opiston verkkosivuilla. Huomioithan, että tässä opinto-ohjelmassa esitetty hinta on kurssin kokonaishinta. Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kevään osuus on 60 % kurssimaksusta.

Lisätietoja opiston www-sivuilta.

Tulossa kesällä 2013!

KOPOLAN TEATTERI:

Kopolan teatteri: Ahjosta alasimelle Kirj. Esko Jaatinen | Sov. Jouko Lassila ja Kari Krapu Esitykset Herättäjäjuhlien aikaan pe 5.7. klo 19.30, la 6.7. klo 17 ja su 7.7. klo 16

Kirj. Oiva Paloheimo | Sov. Tarmo Virtanen | Ohj. Kari Krapu

Muut esitykset ti 25.6. klo 19, ke 26.6. klo 19, pe 28.6. klo 19, su 30.6. klo 19, ke 14.8. klo 19, pe 16.8. klo 19, su 18.8. klo 14, to 22.8. klo 19, pe 23.8. klo 19, su 25.8. klo 14 Ensi-ilta pe 25.1. klo 19 su 27.1. klo 13 pe 1.2. klo 19 su 3.2. klo 13 ke 6.2. klo 19 pe 8.2. klo 19 su 10.2 klo 13 to 14.2. klo 19 su 17.2. klo 13 Kulttuuritalon teatterisalissa Kauppakatu 19, Haapajärvi

Liput 13€ / 11€ / 10€ Tiedustelut ja lippuvaraukset p. 040 516 2019

Kopolan harrastajateatteriyhdistys ry. www.kopolanteatteri.com Yhteistyössä Jokilatvan opisto Esitysoikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto

ar j en v ir r asta innon l ä h teel l e

w w w . j oki l a tva nopi sto.f i Huomioithan, että tässä opinto-ohjelmassa esitetty hinta on kurssin kokonaishinta. Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kevään osuus on 60 % kurssimaksusta.


)

4

YHTEYSTIEDOT

YHTEYSTIEDOT TOIMISTOT Haapajärven osasto Kirkkokatu 2 (kaupungintalo, 3. krs) 85800 Haapajärvi 044 4456 168 Nivalan osasto Kalliontie 15 (kaupungintalo, 2. krs) 85500 Nivala 044 4456 217 Pyhäjärven osasto Ollintie 26 (kaupungintalo, 1. krs) 86800 Pyhäsalmi 044 4457 982 Reisjärven osasto Reisjärventie 8 (kunnantalo, neuvonta) 85900 Reisjärvi 044 4456 166 Sähköposti ja internet kansalaisopisto@haapajarvi.fi www.jokilatvanopisto.fi

JOHTOKUNTA 2009–2012 Leila Kopola, puheenjohtaja 040 516 2019, leila.kopola@haapajarvi.fi Jari Nahkanen 040 519 1249, jari.nahkanen@edu.haapajarvi.fi Jukka Turunen 040 344 7371, jukka.turunen@nivala.fi Satu Kontiola 040 531 1713, satu.kontiola@nivala.fi Jukka Kukkola 050 362 2700, jukka.kukkola@kotinet.com Pirkko Hautala, varapuheenjohtaja 040 705 7766, pirkkoh.hautala@luukku.com Jari Aittokoski 0400 918 187, jjaittokoski@gmail.com Anna-Maija Hilliaho 045 202 8795, amkaarina53@hotmail.com Erkki Koskela 040 555 5536, erkki.koskela@reisjarvi.fi

HENKILÖSTÖ Pyhäjoki

HALLINTO Kim Oja KM, rehtori 044 4456 167, kim.oja@haapajarvi.fi Aira Huovinen FM, TaM, kulttuuriohjaaja / Haapajärvi 044 4456 201, aira.huovinen@haapajarvi.fi Satu Jaakonaho, palvelusihteeri / Haapajärvi 044 4456 168, satu.jaakonaho@haapajarvi.fi Ulla Tiitto, palvelusihteeri / Nivala 044 4456 217, ulla.tiitto@haapajarvi.fi Kaija Tienhaara, palvelusihteeri / Pyhäjärvi 044 4457 982, kaija.tienhaara@haapajarvi.fi Sanna Rajala, palvelusihteeri / Reisjärvi 044 4456 166, sanna.rajala@haapajarvi.fi

TUNTIOPETTAJAT (VÄH. 16 VIIKKOTUNTIA) Kielet Irina Trifonova 040 963 3740 , irina.trifonova@haapajarvi.fi Musiikki Minna Eskola 050 400 7738, minna.eskola@haapajarvi.fi Anna Hälvä 044 023 5304 , anna.halva@haapajarvi.fi Taito- ja taideaineet Irma Kokkonen 050 340 0343, i rma.kokkonen@iki.fi Laulumaa Anni 040 511 9472 , annilaulumaa@gmail.com Sisko Mustaparta 044 445 6209, s.wilhelmiina@gmail.com Natalia Pikkarainen 040 867 4253, n atalia.pikkarainen@suomi24.fi Helga Niskanen 050 587 7997, h elga.niskanen@kotinet.com Tarja Pärn 040 910 1580 , tarja.parn@haapajarvi.fi Marja-Liisa Åvist 040 771 6546 , marja-liisa.avist@pp.inet.fi Tietotekniikka Tuomo Vähäsarja 044 017 1743 , tuomo.vahasarja@kehityspiste.fi Liikunta ja terveys Tuulia Ahola 040 821 7487, tuulia.ahola@haapajarvi.fi Katri Hautakangas 0400 984 234, katri.hautakangas@edu.haapajarvi.fi Eija Kivelä 040 740 0421, e ija.kivela@pp.inet.fi Heidi Kuonanoja 045 324 9046, h eidi.kuonanoja@haapajarvi.fi

Rantsila

Merjärvi Kalajoki

Pulkkila

Oulainen Alavieska

Himanka

Kestilä

Piippola

Haapavesi

Pyhäntä

Ylivieska Kärsämäki

Kannus

Nivala Sievi

OPETTAJAT Seija Hernetkoski liikunnanohjaaja (AMK), liikunnan opettaja 040 719 3479 , seija.hernetkoski@haapajarvi.fi Marketta Kananen MM, musiikinopettaja 044 520 7290, marketta.kananen@pyhajarvi.fi Petra Pfundtner, kielten opettaja petra.pfundtner@haapajarvi.fi Ulla Piiponniemi, kädentaitojen opettaja 044 4456 216 , ulla.piiponniemi@haapajarvi.fi Pekka Piironen MM, musiikinopettaja 040 587 6311, pekka.piironen@haapajarvi.fi Maarit Räisänen TaM, taideopettaja 044 4456 213 , maarit.raisanen@haapajarvi.fi Taisia Sokolova, MM, musiikinopettaja 045 2759 777, taisia.sokolova@haapajarvi.fi Ljudmila Vatanen, musiikinopettaja 0400 866 827 , ljudmila.vatanen@haapajarvi.fi

Vihanti

Haapajärvi

Toholampi

Pyhäjärvi Reisjärvi

Lestijärvi

ILMOITTAUTUESSASI WWW-SIVUJEN KAUTTA MENETTELE SEURAAVASTI: 1. Tutustu opiston opetusohjelmaan opiston Internet-sivuilla tai kotiin jaetusta opinto-ohjelmasta. Sieltä löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot (avoimen yliopiston kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta). 2. Valitse näiltä hakusivuilta kurssit, joille haluat ilmoittautua. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammillekin kursseille. 3. Täytä henkilötietolomakkeen kaikki kohdat huolellisesti ja lähetä se sähköisesti opistoon. Lomake avautuu sinulle automaattisesti, kun olet valinnut kurssisi. 4. Saat lopuksi vahvistuksen lähetetystä ilmoittautumisestasi. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan. Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut. 5. Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa. Palaa ilmoittautumis lomakkeeseen (edellinen sivu) ja paina lähetä-nappia uudelleen. 6. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle kotiosoitteeseen. Mahdollinen peruutus pitää tehdä ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä opiston toimistoon. Peruuttamattomat kurssipaikat laskutetaan kokonaisuudessaan. 7. Kursseista ei PÄÄSÄÄNTÖISESTI lähetetä ilmoittautuneille muuta informaatiota eikä opetusmateriaalia ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.


5

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

nivalan osasto Osoite Kalliontie 15 (kaupungintalo, 2. krs), 85500 Nivala Puhelin 044 4456 217 Sähköposti ulla.tiitto@haapajarvi.fi, kansalaisopisto@haapajarvi.fi Internet www.jokilatvanopisto.fi

LUENTO-OPETUS Luennoista, uusista kursseista ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan alueella ilmestyvissä sanomalehdissä ja opiston verkkosivuilla.

Kielet 02120101 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE, ALKEISKURSSI Lukio, lk. 244 ke 16.30–18.00 | Irina Trifonova 9.1.–17.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 28. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opiskellaan suomen kielen perusteita opiskelemalla sanastoa ja kielioppia sekä harjoittelemalla puhumista ja kirjoittamista arkipäivän kielenkäyttötilanteissa. Oppikirja on ”Hyvin menee! 1”. Kurssille voi hakea 42 euron arvoista opintoseteliä. 02120102 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE, KERTAUSKURSSI Lukio, lk. 244 ke 18.30–20.00 | Irina Trifonova 9.1.–17.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 28. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka jo osaavat jonkin verran suomea. Oppikirja on ”Hyvin menee! 1”. Kurssille voi hakea 42 euron arvoista opintoseteliä. 02120301 ENGLISH 2 Lukio, lk. 243 to 15.30–17.00 | Petra Pfundtner 10.1.–18.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jatkokurssi. Aluksi kerrataan English 1-kurssin aiheet, sitten mennään eteenpäin English for you, too 1 kirjan kappaleesta 7. 02120302 ENGLISH 3 Lukio, lk. 243 to 17.00–18.30 | Petra Pfundtner 10.1.–18.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. This course gives students a chance to practice their English, study vocabulary and grammar, and learn more about the culture of English-speaking communities. We will be using English for you, too 3, starting at chapter 4 plus extra material for practice provided by the teacher.

02120303 ENGLISH 4 Lukio, lk. 243 to 18.30–20.00 | Petra Pfundtner 10.1.–18.4.2013 Oppitunteja sl. 20. kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. This course gives students a chance to practice their English, study vocabulary and grammar, and learn more about the culture of English-speaking communities. We will be using English for you, too 4 plus extra material for practice provided by the teacher. 02120401 DEUTSCH 2 Lukio, lk. 243 ma 18.00–19.30 | Petra Pfundtner 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jatkokurssi. 02120402 GESPRÄCHSKREIS DEUTSCH Lukio lk. 243 ma 19.30-20.30 | Petra Pfundtner 7.1.-15.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich in deutscher Sprache zu unterhalten und richtet sich an alle, die bereit sind, eine Stunde pro Woche nur deutsch zu sprechen. Die Themen werden durch die Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmt.

02120701 ESPANJA, ALKEET Lukio, lk. 241 ma 18.00–19.30 | Varpu Vatanen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Espanjan alkeiskurssi, kurssilla painotetaan matkailu-espanjaa. Oppikirjana İFantástico! 1. Tunneilla puhumista esim. parin kanssa tai pienryhmissä, kuunteluharjoituksia, kielioppia.

opetus, kasvatustyö ja psykologia 02219803 SPR:N YSTÄVÄTOIMINNAN PERUSKURSSI Uusi! Lukio la ja su 9.00–15.00 | Riitta Ylikauppila 27.4.–28.4.2013 Oppitunteja 16. Kurssimaksu 25 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 12.4.2013 mennessä. SPR Ystävätoiminnan peruskurssilta saa tietoa vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta, vuorovaikutuksesta ja ystävätoiminnasta käytännössä.

kädentaidot lasityöt

02110401 TAIDELASIKURSSI 02120501 COURS DE FRANÇAIS Lukio, kuvataideluokka Lukio, lk. 243 to 18.00–21.00 | Marja-Liisa Åvist ma 16.30–18.00 | Petra Pfundtner 10.1.–11.4.2013 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. KausikortOppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikort- ti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 ti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan tiffany ja lasisulatuksen tekmennessä. Jatkokurssi. niikoita. Perehdytään lasin leikkaamiseen ja hiomiseen. Kurssilla käytetään taidelaseja, joista valmistetaan koriste02120801 ITALIA 2 ja käyttöesineitä. Kurssi soveltuu hyvin myös vasta-alkajille. Lukio, lk. 243 ke 18.30–20.00 | Sandra Marcelletti 02110402 LASIN LUMOA, EKOLASIKURSSI 9.1.–10.4.2013 Kaupungintalo, tekstiilityön luokka Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikort- pe 17.00–20.45, la 10.00–13.00 | Tarja Pärn ti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 15.2. ja 16.2.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat Oppitunteja 9. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoitopiskelleet Italian kieltä ainakin vuoden ajan. Aluksi kerra- tautuminen 1.2.2013 mennessä. Kurssilla taiotaan vantaan aikaisemmin opittua ja jatketaan eteenpäin In Piazza hoista lasipulloista sekä rikkimenneistä laseista kauniita ja 1 kirjan kappaleesta 7. persoonallisia tarveastioita ja yksityiskohtia kodin sisustukseen. Varaa itsellesi mukaan ikkunalasia/värillisiä lasipullo02120802 ITALIA 4 ja ja mahd. lasiveitsi. Työvälineet, muotit ja lasikoristeet saa Lukio, lk. 243 opettajalta. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. ke 17.00–18.30 | Sandra Marcelletti 9.1.–10.4.2013 02110403 MOSAIIKKI Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikort- Lukio, kuvataideluokka ti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 ti 18.00–21.00 | Marja-Liisa Åvist mennessä.. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat 15.1.–9.4.2013 opiskelleet Italian kieltä ainakin 3 vuotta. Aluksi kerrataan Oppitunteja sl. 20, kl. 28. Ryhmä kokoontuu joka toinen aikaisemmin opittua ja jatketaan eteenpäin In Piazza 1 kir- viikko. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijan kappaleesta 20. joiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla tu-


6

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02110408 KUDONTA 1 Lukio, kudontaluokka ma 10.00–13.00 | Anni Laulumaa 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02110409 KUDONTA 2 Lukio, kudontaluokka ke 18.00–21.00 | Anni Laulumaa 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

tustutaan eri mosaiikkilaatuihin ja niiden käyttöön mm. lasi, keramiikka, betonimosaiikki. Voidaan valmistaa koriste-esineitä ja laattoja puutarhaan. Kurssi soveltuu vastaalkajille. tekstiilityö

02110404 TILDA/TILKKUTYÖ Kaupungintalo, tekstiilityön luokka ti 17.30–20.30 | Anni Laulumaa 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tule tildaamaan! ”Tilda-maailma” on romanttinen piensisustustyyli, johon kuuluu mm. pieniä kankaisia hahmoja:enkeleitä, tonttuja, kissoja, hiiriä, sydämiä. Ompelemme Tilda-hahmoja pienikuvioisista ja yksivärisistä puuvilla- ja pellavakankaista. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta, mutta jos sinulla on omia ”tildamaisia” kankaita tai tilkkuja, ota toki mukaan. Kurssilla mahdollista tehdä myös tilkkutöitä perustekniikoilla.

02110410 KÄDENTAIDOT, MALISKYLÄ Malilan koulu ma 18.00–20.15 | Anni Laulumaa 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl.36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla on mahdollista tehdä esim. kirjontaja lankatöitä. Opetussisällöt sovitaan kurssilaisten kanssa. 02110411 NYPLÄYS/KIRJONTA Kyösti Kallion koulu, tekstiilityön luokka (2 krs.) ke 17.00–19.15 | Raija-Leena Leppikangas 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Nypläyksen alkeet. Eri tekniikoita tarpeen mukaan. Kirjonta: hardanger-kirjonta, muut kirjontatavat oppilaiden toiveiden mukaan. 02110445 PÄIVÄOMPELU Kaupungintalo, kellarin tekstiilityön luokka ti 11.00–14.00 | Helga Niskanen 8.1.–12.2.2013 Oppitunteja 24. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssimaksun lisäksi opiskelijoilta peritään 10 euron materiaalimaksu. Enintään 9 oppilasta.

02110405 KOUKUSSA PUIKKOIHIN Uusi! Kaupungintalo, tekstiilityön luokka to 17.30–20.30 | Anni Laulumaa 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2. ja 14.2.2013 Oppitunteja 24. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Lankatöitä eri tekniikoilla, esim. virkatut matot ja korit, tunisialainen virkkaus, sukat pyöröpuikolla eli kaksi sukkaa yhtä aikaa. Sisältö muotoutuu kurssilaisten toiveiden mukaan.

02110412 OMPELU 1 Kaupungintalo, kellarin tekstiilityön luokka ke 11.00–14.00 | Helga Niskanen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48 Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssimaksun lisäksi opiskelijoilta peritään 10 euron materiaalimaksu. Enintään 9 oppilasta.

02110406 NIRUNARU, PIENTÄ KIVAA PAPERINARUSTA Uusi! Kaupungintalo, tekstiilityön luokka to 18.00–20.15 | Anni Laulumaa 28.2., 14.3. ja 21.3.2013 Oppitunteja 9. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 14.2.2013 mennessä.

02110413 OMPELU 2 Kaupungintalo, kellarin tekstiilityön luokka ke 17.00–20.00 | Helga Niskanen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssimaksun lisäksi opiskelijoilta peritään 10 euron materiaalimaksu. Enintään 9 oppilasta.

tekninen työ

02110415 KELLOPIIRI/HUONEKALUJEN KORJAUS/ ENTISÖINTI Niva-Kaijan koulu, teknisen työn luokka pe 16.00–19.00 | Terho Uusioja 8.2.–26.4.2013 Oppitunteja 40. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 25.1.2013 mennessä. Enintään 12 oppilasta. 02110417 HOPEATYÖ/KETJUNPUNONTA 2 Kyösti Kallion koulu, teknisen työn luokka la 10.00–14.45 | Jussi Kokkonen 6.4., 13.4., 20.4., 4.5. ja 11.5.2013 Oppitunteja 30. Kurssimaksu 32€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 18.3.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan valmistamaan hopeakoruja kurssilaisten toivomusten mukaan. Esim. sormuksia, korvakoruja, kaulakoruja, rannerenkaita, erilaisia lenkkiketjuja, kudottuja ja palmikoituja koruja ym. Opetellaan työstämään hopeaa sahaamalla, viilaamalla ja takomalla. Hopean juottamista, kiillotusta ja patinointia. Kurssilla voidaan valmistaa myös hopeasavitöitä. Kurssi sopii kaikille, ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Työvälinemaksu 6€/lukukausi. Opettajalta voi ostaa hopeaa ja muuta materiaalia. 02110418 MUSTARUUTIASEEN VALMISTAMINEN Kyösti Kallion koulu, teknisen työn luokka ma 18.00–21.00 | Eero Vedenpää 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 48, kl. 52. Kurssimaksu 67€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella opiston toimistosta. Valmistetaan perinteinen mustaruutiase. Kurssimaksu kattaa opetuksen ja työvälineet. Opiskelijat vastaavat itse materiaalikustannuksista. Kurssille otetaan enintään 10 opiskelijaa. Edellisen kurssin opiskelijat voivat viimeistellä kurssilla kesken jääneitä töitään. 02110419 SÄHKÖKITARAN RAKENTAMINEN Kyösti Kallion koulu, teknisen työn luokka ti 17.30–20.30 | Kimmo Sarja 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 44, kl. 56. Kurssimaksu 67€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla valmistetaan käsityönä Fender Stratocaster tai Telecaster -mallinen sähkökitara osittain valmiista aihiosta. Aikaisempi puuntyöstökokemus eduksi, ei pakollinen. Ryhmään otetaan enintään 14 henkilöä. Materiaalikustannukset ovat yhteensä n.500 €. muut kädentaidot

02110420 HELMITYÖT Kaupungintalo, kokoushuone 2 ma 18.00–21.00 | Helga Niskanen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Enintään 10 oppilasta.


7

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02110602 TARINANKERRONTAPIIRI Lukio, luokka 241 ke 18.00–19.30 | Kari Krapu 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl.24, kl. 30. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Opi kertomaan oma tarinasi. Mikä on tarina ja miten se kerrotaan. Tarinan valinta, rakenne, esitys, äänenkäyttö yms.

02110423 TUOHITYÖ Malilan koulu ti 18.30–21.30 | Esko Uusitalo 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02110443 KORIKURSSI 2 Kaupungintalo, tekstiililuokka to 11.00–14.45 | Helga Niskanen 17.1.–31.1.2013 Oppitunteja 15. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 11.1.2013 mennessä. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. 02110425 KIRJAN UUSI ELÄMÄ Uusi! Kaupungintalo, tekstiililuokka pe 17.00–20.45, la 10.00–13.00 | Tarja Pärn 25.1. ja 26.1.2013 Oppitunteja 9. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 11.1.2013 mennessä. Kurssilla valmistetaan vanhasta kirjasta rasia, kirjaveistos tai taideteos seinälle. Muina materiaaleina kuvat, muistot, pitsit, kuivatut kukat yms. materiaalia saa myös opettajalta. Kurssille otetaan enintään 12 oppilasta. 02110444 LAUKKUKURSSI 3 Kaupungintalo, tekstiililuokka to ja pe 17.00–21.45 | Helga Niskanen 7.2.–8.2.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 25.1.2013 mennessä. Kurssilla ommellaan kangaslaukku. Tukikankaat ja vanut voi ostaa opettajalta. Tarvikelista: kasikangasta 35 cm (140 cm leveää) ja kassin vuorikantit (esim. lakanakangasta 140 cm leveää). Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. 02110430 PISANKAMUNIEN MAALAUS Kyösti Kallion koulu, ruokala la 9.00–15.30, su 9.00–15.30 | Sirpa Hasa 16.3. ja 17.3.2013 Oppitunteja 16. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 1.3.2013 mennessä. Kurssilla kuvioidaan munia pisankatekniikalla. Kuviot voivat olla perinteisiä tai omaa kuviomaailmaa. Materiaalimaksu on noin 5 euroa sisältäen värit, vahat ja työvälineiden lainan. Kurssille otetaan enintään 14 oppilasta.

kirjallisuus ja sanataide 02110601 ILMAISUTAIDON KURSSI - TEKSTISTÄ TULKINTAAN Lukio, luokka 242 ma 18.30–20.45 | Kari Krapu 7.1.–29.4.2013 Oppitunteja sl. 36, kl. 45. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu lausunnasta ja puhetaiteesta kiinnostuneille. Sisältöjä ovat mm. eläytymis-, vuorovaikutus-, rentoutumis-, hengitys- ja äänenkäyttöharjoitukset. Tavoitteena on esittää runokooste yleisölle syys- ja kevätlukukauden päätteeksi.

02110603 LUOVA KIRJOITTAMINEN Kyösti Kallion koulu, lk 1A ke 18.30–20.45 | Oili Savola 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3., 10.4., ja 24.4.2013 Oppitunteja sl. 18. kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Luovan kirjoittamisen kurssi soveltuu jokaiselle, joka on kiinnostunut kirjoittamisesta. Tavoitteena on poistaa turhaa itsekritiikkiä ja tukea omaa persoonallista kirjoittamista. Kurssilla opiskellaan jonkin verran tekstin rakennusaineita ja kirjoittamisprosessia, mutta pääpaino on itse kirjoittamisessa. Valinnan mukaan voi kokeilla erilaisia kirjallisuudenlajeja. Tunneilla annetaan henkilökohtaista tai ryhmäpalautetta kunkin opiskelijan oman toivomuksen mukaan. Omat kirjoitus- ja muistiinpanovälineet mukaan.

teatteri ja tanssi 02110201 TEATTERITYÖN KURSSI Nuorisoseura to 18.00–21.00 | Aleksi Lankinen 10.1.–25.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 100. Kurssimaksu 72€. Valmistetaan kokoillan näytelmä esitettäväksi keväällä 2013. 02830101 KANTRITANSSI Kineva ti 19.00–20.30 | Matti Moliis 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26 min. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02830102 KANSANTANHU Nuorisoseura ma 19.00–21.15 | Kaisa Pihlajaniemi 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02830105 SEURATANSSIEN ALKEISKURSSI Nuorisoseura ti 18.00–19.30 | Kaisa Pihlajaniemi 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl.24. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu paritanssien alkeita opetteleville. 02830106 KUNTOTANSSIKURSSI Nuorisoseura ti 19.30–21.00 | Kaisa Pihlajaniemi 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl.24. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu kaikille tanssia kuntoilumielessä harrastaville. 02830103 TANSSIA SENIOREILLE Nuorisoseura ke 18.15–19.45 | Kaisa Pihlajaniemi 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Aloitetaan helpoista tansseista ja edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Pääasiassa keskitytään yleisimpien seuratanssien harjoitteluun. Sopii erinomaisesti ikäihmisille ja parantaa tasapainoa sekä liikkuvuutta.

02830104 ITÄMÄINEN TANSSI Niva-Kaija, liikuntasali ke 19.45–21.00 | Eija Kivelä 9.1.–10.4.2012 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

musiikki 02110101 SEKAKUORO Kyösti Kallion koulu, musiikkiluokka ma 18.30–20.45 | Olena Mikhailova 7.1.–22.4.2013 Oppitunteja sl. 33, kl. 42. Kurssimaksu 57€. Kausikortti käy. 02110102 ORTODOKSINEN KIRKKOKUORO Kytösavuntie 7, Nivala to 16.00–18.15 | Olena Mikhailova 10.1.–25.4.2013 Oppitunteja sl. 33, kl. 42. Kurssimaksu 57€. Kausikortti käy. 02110103 VIRSIKUORO Seuratupa ke 19.00–20.30 | Veli Järviluoma 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl. 22, kl. 30. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. 02110104 NIVALAN MIESLAULAJAT Seuratupa to 19.00–21.15 | Olena Mikhailova 10.1.–25.4.2013 Oppitunteja sl. 33, kl. 42. Kurssimaksu 57€. Kausikortti käy. 02110144 YKSINLAULU 1 Kyösti Kallion koulu ma 15.45–18.15 | Olena Mikhailova 7.1.–22.4.2013 Opetuskertoja/oppilas sl. 11x30 min., kl.14x30 min. Kurssimaksu 115€. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / opetuskerta. Ryhmä täynnä. 02110146 YKSINLAULU 2 Kyösti Kallion koulu pe 15.30–17.30 | Olena Mikhailova 11.1.–26.4.2013 Opetuskertoja/oppilas sl. 11x30 min., kl.14x30 min. Kurssimaksu 115€. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / opetuskerta. Ryhmä täynnä. 02110105 VANHAT KOULULAULUT Kirjasto, kokoushuone ma 17.00–18.30 | Anja Seppä 28.1, 25.2, 25.3. ja 22.4.2013 Oppitunteja 16. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla lauletaan vanhoja koululauluja, kansanlauluja, veteraanilauluja ja virsiä, tietysti harmonin säestyksellä. Kurssi on tarkoitettu kaikille vanhoista koululauluista kiinnostuneille. 02110106 KARAOKE Kyösti Kallion koulu, lk 2C (173) ti 17.15–20.15 | Pauli Raivio 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kevyen musiikin laulukurssi karaoketaustoilla. Kurssilla opetellaan esiintymistä, laulua ja mikrofonin käyttöä. Käytössä on ammattilaiskaraokelevyt suomalaisilta valmistajilta, joita saa esittää julkisesti. Käytössä ovat hyvät äänentoistolaitteet.

www.jokilatvanopisto.fi


8

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02110132 VIIHDE- JA KANSANMUSIIKKI Kyösti Kallion koulu, musiikkiluokka 2. krs. ti 19.00–21.15 | Anna Hälvä 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 39. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy.

02110139 MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE 4 Mattilan palvelutalo ti 12.30–13.15 | Arto Nauha 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 6, kl. 7, joka toinen viikko. Kevään opetuspäivät: 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 19.3, 2.4. ja 16.4.2013.

02110108 PUHALLINORKESTERI Pirttiperän vanha tupa to 18.00–19.30 | Juhani Latvala 10.1.–16.5.2013 Oppitunteja sl. 24, kl. 32. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Torviseitsikolle sovitettu musiikki. Ohjelmistoa on runsaasti tarjolla vuosikymmenien aikana hankitussa nuotistossa ja myös uusia sovituksia.

02110140 MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE 5 Tarhin palvelukeskus ti 13.30–14.15 | Arto Nauha 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 6, kl. 7, joka toinen viikko. Kevään opetuspäivät: 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 19.3, 2.4. ja 16.4.2013.

02110109 KANTELEENSOITTO Lukio, kirjasto ti 18.00–20.15 | Eero Pitkälä 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Perinteiseen kanteleensoiton opetukseen kuuluu kolmisointujen harjoitus molemmille käsille, kansanlaulujen opetus sekä esiintymisharjoituksia. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aikaisemmin harrastaneille. Ikäjakauma ja taso otetaan opetuksessa huomioon.

Kitaransoiton opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Opetus on yksilöopetusta 30 min./kerta. Lukuvuonna 2012–2013 avoinna olleet paikat täytettiin syksyn hakukierroksella.

02110141 HARMONIKAN SOITTO, ALKEET Lukio ti 16.30–18.00 | Janne Lindgren 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Harmonikansoittoa vasta-alkajille. Kurssi sisältää yksilöohjausta ja ryhmäopetusta.

02110134 KITARANSOITTO 2 Kyösti Kallion koulu, lk 2B (169) ma 14.30–20.30 | Arttu Mäkelä 7.1.–22.4.2013 Opetuskertoja/oppilas sl. 11, kl. 14 kertaa. Kurssimaksu 115€. 12 oppilasta.

02110142 HARMONIKAN SOITTO, JATKOKURSSI Lukio ti 18.00–19.30 | Janne Lindgren 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Harmonikansoittoa pidemmälle ehtineille. Kurssi sisältää yksilöohjausta ja ryhmäopetusta. 02110135 PIANONSOITTO / VAPAA SÄESTYS AIKUISILLE Kyösti Kallion koulu to 17.45–20.15 | Taisia Sokolova 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja/opiskelija sl. 11, kl. 15 kertaa. Kurssimaksu 30 min./kerta 115€. Opetus järjestetään yksilöopetuksena 30 min./opetuskerta. 5 opiskelijaa. 02110136 MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE 1 Kestintupa ti 9.00–9.45 | Arto Nauha 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 6, kl. 7, joka toinen viikko. Kevään opetuspäivät: 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 19.3, 2.4. ja 16.4.2013. 02110137 MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE 2 Niva-Onni ti 10.00–10.45 | Arto Nauha 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 6, kl. 7, joka toinen viikko. Kevään opetuspäivät: 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 19.3, 2.4. ja 16.4.2013. 02110138 MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE 3 Kotikeskus ti 11.00–11.45 | Arto Nauha 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 6, kl. 7, joka toinen viikko. Kevään opetuspäivät: 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 19.3, 2.4. ja 16.4.2013.

www.jokilatvanopisto.fi

kitaransoitto

02110133 KITARANSOITTO 1 Kyösti Kallion koulu, lk 1C (156) ma 14.30–16.30 | Jussi Poikkimäki 7.1.–22.4.2013 Opetuskertoja/oppilas sl. 11, kl. 14 kertaa. Kurssimaksu 115€. 4 oppilasta.

02110145 KITARANSOITTO, RYHMÄOPETUS Kyösti Kallion koulu, musiikkiluokka ke 16.00–17.00 | Olena Mikhailova 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl. 10x60 min., kl. 15x60 min. Kurssimaksu 37€, kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kitaransoiton ryhmäopetus on tarkoitettu soittoharrastuksen aloittaville tai alussa oleville. Opiskellaan soiton alkeita, perussoinnuilla säestämistä ja lauletaan itse mukana.

kuvataiteet 02110301 KUVATAIDEKURSSI ASORTI Nivalan lukio, kuvataideluokka ke 18.00–21.00 | Natalia Pikkarainen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssin sisältöjä ovat: piirtäminen (tussi, hiili, lyijykynä), öljyväri-, akvarelli-, akryyli- sekä pastellimaalaus, kuvanveisto, paperimosaiikki, itämainen perinteinen taide (grafiikka ja kollaasi), taidehistoria ja taideteoria. Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille. 02110305 KUVATAIDEMOSAIIKKI Lukio, kuvataideluokka la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 16.2. ja 17.2.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 1.2.2013 mennessä. Peruskurssi, jonka aikana opetellaan työvälineiden käyttöä, kiinnitysaineet, pohjamateriaalit ja saumaaminen. Valmistetaan mosaiikkityö suoraan alustalle. Tietoa Bysanttilaisesta ikonimosaiikista ja ulkomosaiikista. Voi tehdä myös paperimosaiikkia. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 12-vuotiaille.

tieto- ja viestintätekniikka 002349802 TIETOTEKNIIKAN KERTAUSKURSSI Nivalan lukio, atk-luokka (1. krs.) to 19.15–21.30 | Tuomo Vähäsarja 14.2.–21.3.2013 Oppitunteja 15, enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.1.2013 mennessä. Tietotekniikan kertauskurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille henkilöille. Tietotekniikan kertauskurssilla kerrataan tietokoneen käyttöä, opetellaan mm. käyttämään OpenOfficen tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysohjelmaa ja Skype-ohjelmaa. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet mukaan.

luonnontiede 02410201 LAJINTUNTEMUS JA LINTUEKOLOGIA Lukio, lk. 152 ma 19.00–20.30 | Juhani Pitkänen 21.1.–27.5.2013 Oppitunteja sl. 18, kl. 22. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla perehdytään kotiseudun ja alueen linnustoon, lintuekologiaan, pesintään, muuttoon ja tutkimuksiin. Syksyllä tehdään yksi ja keväällä kolme linturetkeä. Retkipäivät sovitaan kurssilla. 02719803 SIENIPOIMIJAKOULUTUS Uusi! Lukio / maasto ke 18.00–19.30 | Juhani Pitkänen 13.2.–27.3.2013 ja 28.8.–18.9.2013 Oppitunteja 24. Kurssimaksu 28 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 30.1.2013 mennessä. Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Kevät lukukaudella opetellaan sieniteoriaa ja nimistöä ja käydään läpi yleisimmät ruokasienet ja myrkkysienet. Syys lukukaudella on käytännön sienituntemuksen opiskelua. Kurssin lopuksi halukkaiden on mahdollisuus suorittaa poimijakortti. Poimijakortin suorittaminen on vapaaehtoista. Poimijakortista peritään erillinen maksu, 20€ / sienilaji.

ennakkotietoa lukuvuoden 2013–14 tarjonnasta Huom! Näille kursseille voit ilmoittautua jo nyt! 02719801 SIENIRETKI Uusi! Nivalan lukio / metsä pe ja ma 16.30–19.30 | Tuomo Vähäsarja 30.8. ja 2.9.2013 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla opetellaan tunnistamaan parhaimmat ruokasienemme ja niiden kasvupaikat, sienten säilöntää sekä hyödyntämistä ruuanlaitossa. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan muistiinpanovälineet ja toiselle kerralle ulkoiluvarusteet, sieniveitsi ja -kori sekä sateen sattuessa myös sadevarusteet. Mahdollisimman usean toivotaan tulevan toiselle kerralle omalla autolla, jotta kaikille järjestyisi kyyti sienimetsään. 02719802 SIENIRETKI, jatkokurssi Uusi! Karvoskylän koulun keittiö / metsä ma 16.30–21.00 | Tuomo Vähäsarja 19.8.2013 Oppitunteja 6. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssilla tehdään ensin sieniretki lähimetsään: opettelemme tunnistamaan myrkkysieniä, parhaimpia ruokasieniämme ja niiden näköislajikkeita sekä sienien kasvupaikkoja. Sieniretken jälkeen opettelemme sienien säilöntämenetelmiä ja hyödyntämistä ruuanlaitossa sekä valmistamme maistiaisia poimimistamme sienistä. Ota mukaan sienikirja, muistiinpanovälineet, ulkoiluvarusteet, sieniveitsi ja -kori sekä sateen sattuessa myös sadevarusteet.


9

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02710301 HEDELMÄPUIDEN LEIKKAUS- JA HOITOKURSSI Uusi! Nivalan lukio / puutarha to 17.00–20.00 | Tuomo Vähäsarja 15.8.2013 Oppitunteja 4. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla opetellaan hedelmäpuiden kevät- ja syysleikkausta, lannoitusta sekä tuholaistorjuntaa. Mikäli jollakin kurssilaisella on mahdollisuus ottaa vastaan oppilasryhmä omalle pihalleen, pyrimme tekemään hedelmäpuiden syysleikkausta myös käytännössä.

terveysala 02610101 ENSIAVUN PERUSKURSSI EA 1 Lukio, lk. 243 la 9.00–15.45, to ja ti 18.00–21.00 Marita Ainasoja, sh. / ea-koul. 16.3., 21.3. ja 26.3.2013 Oppitunteja 16. Kurssimaksu 40€ + spr:n todistus 7€. Ilmoittautuminen 1.3.2013 mennessä. Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa 3 v. Enintään 15 osallistujaa. La 15.10. eväät mukaan, kahvinkeittomahdollisuus on. 02610104 PAINONHALLINTA Kineva pe 17.00–18.30 | Seija Hernetkoski 15.3.–26.4.2013 Oppitunteja 12. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 1.3.2013 mennessä. Jatkoryhmässä haetaan ja vahvistetaan jokaisen omaa tapaa painonhallintaan. Lisätietoa ravinnosta ja liikunnasta. Jokaisella kerralla myös pidempi liikunta-osio. Sopii myös vanhoille painonhallintakurssilaisille! Enintään 15 opiskelijaa.

kotitalous 02810201 RUISLEIPÄKURSSI Yläaste, kotitalousluokka to 18.00–21.00, la 9.00–15.45 | Marjatta Tiitto 14.3 ja 16.3.2013 Oppitunteja 13. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 28.2.2013 mennessä. Ruisleipäkurssilla opitaan valmistamaan ruisleipä perinteisin menetelmin. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla valmistetaan ruisleivän juuri ja toisella kerralla leivotaan taikina ja paistetaan leivät. Pieni tarvikemaksu peritään erikseen. 02810202 PERINNERUOKAKURSSI Uusi! Yläaste, kotitalousluokka la 9.00–15.45 | Marjatta Tiitto 16.2.2013 Oppitunteja 9. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 1.2.2013 mennessä. Valmistetaan maakuntien perinneruokia ja tutustutaan alueen ruokaperinteeseen. Tarvikemaksu peritään erikseen. 02810203 TÄYTEKAKKUKURSSI Uusi! Yläaste, kotitalousluokka pe 18.00–21.00, la 9.00–15.45 | Marjatta Tiitto 26.4 ja 27.4.2013 Oppitunteja 13. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 12.4.2013 mennessä. Kakkukurssilla opitaan valmistamaan ja koristelemaan erilaisia täytekakkuja. Tarvikemaksu peritään erikseen. 02810204 VOILEIPÄKAKKUKURSSI Uusi! Yläaste, kotitalousluokka ma ja ti 18.00–21.00 | Marjatta Tiitto 6.5 ja 7.5.2013 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 22.4.2013 mennessä. Valmistetaan voileipäkakkuja perinteisillä ja uusilla menetelmillä erilaisista raaka-aineista. Tarvikemaksu peritään erikseen.

liikunta ja urheilu KUNTOLIIKUNTARYHMIEN TASOMÄÄRITTELY Tekninen vaativuus 1 helppo 2 sisältää jonkin verran koreografisia osuuksia 3 koreografisesti haastava Fyysinen rasittavuus + kevyttä / rentouttavaa ++ tehokasta jumppaa +++ rankkaa treeniä ikäihmisten liikunta

02830114 NAISTEN KUNTOJUMPPA 3 1++ Karvoskylän koulu, liikuntasali ma 18.10–19.10 | Sanna Rajaniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02830115 NAISTEN KUNTOJUMPPA 4 1++ Malilan koulu, liikuntasali pe 19.30–20.30 | Tuulia Ahola 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

002830109 IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA 1 1+ Haikaran koulu, liikuntasali ma 17.00–17.45 | Riitta Rajaniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min, kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830116 MIESTEN KUNTOJUMPPA 1 1++ Lukio, liikuntasali ma 19.35–21.05 | Eino Eerola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 12 x 90 min, kl. 10 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti.

02830110 IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA 2 1+ Seuratupa ti 10.30–11.15 | Riitta Rajaniemi 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min. kl. 13 x 45 min. Kurssimaksu 26€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830117 MIESTEN KUNTOJUMPPA 2 1++ Haikaran koulu, liikuntasali ti 19.15–20.45 | Seija Hernetkoski 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 90 min, kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830111 IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA 3 1+ Malilan koulu, liikuntasali (Huom! muuttunut päivä!) ke 15.45–16.30 | Riitta Rajaniemi 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830118 MIESTEN KUNTOJUMPPA 3 1++ Ahteen koulu, liikuntasali to 19.30–21.00 | Eino Eerola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min, kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830159 IKÄMIESTEN KUNTOJUMPPA 1+ Uusi! Malilan koulu, liikuntasali ke 15.00–15.45 | Riitta Rajaniemi 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830119 MIESTEN KUNTOJUMPPA 4 1++ Malilan koulu, liikuntasali to 19.30–21.00 | Ari Korpi 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min, kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

02830142 IKÄIHMISTEN JOOGA-CORE 1+ Kineva pe 14.15–15.15 | Seija Hernetkoski 11.1.–22.3.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 10 x 60 min. Kurssimaksu 31€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Joogaa, pilatesta ja callannetics- jumppaa. Enemmän vaihtoehtoja liikkeisiin, joten soveltuu hyvin mm. ikääntyville, raskaana oleville. Sisältää paljon liikkuvuusharjoitteita, keskikehon hallintaa ja rentoutuksia ym. Varaa mukaasi oma alusta. kuntojumpat

02830112 NAISTEN KUNTOJUMPPA 1 1++ Järvikylän koulu, liikuntasali ti 19.00–20.00 | Tuulia Ahola 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02830113 NAISTEN KUNTOJUMPPA 2 1++ Haikaran koulu, liikuntasali ma 18.00–19.00 | Riitta Rajaniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

LIIKKUJAN VIIKKOKALENTERI maanantai

02830121 JAMBAILA®*/ KUNTOTANSSI 2++ Niva-Kaija, liikuntasali ma 17.00–18.00 | Seija Hernetkoski 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jambaila® on vauhdikas ja liikunnallinen tanssitunti, jossa tutustutaan afrokaribialaisiin biletanssityyleihin: salsa, reggaetón, dancehall reggae, soca, ndombolo sekä ajoittain vierailevaan merenqueen. Vieraileva KUNTOTANSSI taas kuljettaa helppojen tanssien parissa ympäri maailmaa. Sopii kaikille, eikä vaadi aiempaa tanssitaustaa. Tunnilla tärkeintä ei ole tanssitekniikka, vaan liikunnallisuus ja hauskanpito. 02830128 CORE/ CALLANETICS 1+++ Niva-Kaija, liikuntasali ma 18.05–19.05 | Seija Hernetkoski 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Callanetics on oma treenimuotonsa, joka kohdistuu etenkin syville lihaksille vatsaan, selkään ja pakaraan sisältäen myös paljon venytyksiä. Core- harjoittelulla treenataan lihaskuntoliikkeitä samoille lihaksille. Tehokasta, mutta helppoa jumppaa.


10

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02830136 JOOGA Niva-Kaija, liikuntasali ma 19.15–20.45 | Seija Hernetkoski 7.1.–8.4.2013. Oppitunnit sl. 10 x 90 min., kl 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Hatha joogaan perustuva tunti. Tunti voi sisältää hengitysharjoituksia, kehonhallintaharjoituksia, aurinkotervehdyksen, jooga asanoita sekä keskittymis- ja rentoutumisharjoituksia. Soveltuu sekä aloittaville että jatkajille. tiistai

02830152 ZUMBA® 1 Lukio, liikuntasali ti 17.30–18.30 | Tuulia Ahola 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. 02830129 PÄIVÄN KUNTOJUMPPA 1++ Kineva ti 12.30–13.30 | Riitta Rajaniemi 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tarkoitettu vuoro- tai iltatyötä tekeville tai niille, jotka muuten pääsevät päivällä jumppaamaan. 02830127 KAHVAKUULA 1+++ Niva-Kaija, liikuntasali ti 18.00–18.45 | Seija Hernetkoski 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.Kahvakuulalla tehtävää monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Tunti pohjautuu lihaskuntoliikkeisiin ja ei sisällä hyppyjä tai askelluksia. Kahvakuula harjoittelu kehittää mm. lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja koordinaatiota. Tehokasta ja monipuolista liikuntaa kaikille. keskiviikko

02830120 REISI-PEPPU-VATSAJUMPPA 1+++ Lukio, liikuntasali ke 17.35–18.20 | Seija Hernetkoski 2.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min, kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Reisi-peppu-vatsatunti, jossa keskitytään lyhyen ja helpon alkulämmittelyn jälkeen reisien, pakaroiden ja vatsan tehokkaaseen trimmaukseen (palauttavissa osioissa treenataan myös muita lihaksia). Lopuksi venyttelyosuus. Liikkeet helposti sovellettavissa ja näin soveltuu lähes kaikille. Kurssi ei kokoonnu yo-kirjoitusten aikana. 02830160 NISKA-HARTIA-SELKÄJUMPPA Uusi! Niva-Kaija, liikuntasali ke 17.00–17.45 | Riitta Rajaniemi 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja 13. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013. Lihaskuntoa ja liikkuvuutta, etenkin niskan, hartioiden ja selän alueelle. 02830107 NAISTEN LIHASKUNTOJUMPPA 1+++ Kineva ke 17.45–18.45 | Heidi Kuonanoja 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Sisällöiltään monipuolinen lihaskunnon kehittämiseen tähtäävä, kovakuntoisille tai kovaa harjoittelua haluaville tarkoitettu ryhmä.

02830124 PILATES 1, JATKO 1++ Lukio, liikuntasali ke 18.30–19.30 | Seija Hernetkoski 2.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34 €. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Pilatestuntien tavoitteena on hakea kehon neutraali asento ja oppia säilyttämään se liikkeessä. Jatkotunneille osallistuminen edellyttää pilates alkeet- liikkeiden osaamista. Liikkeisiin haetaan lisää tehoa ja voimaa valmistaen kehoa tasolle 2. Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10– 12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. 02830125 PILATES 1, ALKEET 1++ Lukio, liikuntasali ke 19.35–20.35 | Seija Hernetkoski 2.1.–10.4..2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Pilatestuntien tavoitteena on hakea kehon neutraali asento ja oppia säilyttämään se liikkeessä. Tunnin aikana vakautetaan lantiota, keskivartaloa ja hartiarengasta erilaisilla liikkeillä, painottaen hengitystä ja vakaata liikettä. Tahti on rauhallinen ja tekniikkaan painottuva Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti 02830134 ZUMBA® 2 Niva-Kaija, liikuntasali ke 18.30–19.30 | Eija Kivelä 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Latinorytmejä kuten salsaa, merengueta, reggaetonia, cumbiaa sekä kansainvälisiä rytmejä. Suosittua kuntoilua, jossa perusliikkeitä yhdistetty musiikkiin. Mukaansatempaavan musiikin ansiosta kuntoilet tehokkaasti huomaamatta. Soveltuu kaikille! torstai

02830122 KUNTONYRKKEILY, ALKEET 1+++ Lukio, liikuntasali to 18.00–19.00 | Tuulia Ahola 3.1.–4.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Sisältää alkulämmittelyn, tekniikkaosion, välineharjoittelua ja lihaskuntoa! Sopii kaikille, jotka voivat lyödä kohteeseen ilman rajoituksia. Tehokas liikunta etenkin niska-hartia-seudulle. Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti.

02830156 KAHVAKUULA 2 1++ Tuiskula, pieni sali to 17.30–18.15 | Seija Hernetkoski 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl 10, kl. 12. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kahvakuulalla tehtävää monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Tunti pohjautuu lihaskuntoliikkeisiin ja ei sisällä hyppyjä tai askelluksia. Kahvakuulaharjoittelu kehittää mm. lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja koordinaatiota. Tehokasta ja monipuolista liikuntaa kaikille. Oma kuula mukaan! 02830161 LEMPEÄ AAMUJOOGA Uusi! Niva-Kaijan koulu, liikuntasali to 6.30–7.30 | Seija Hernetkoski 7.2.–4.4.2013 Oppitunteja kl. 8 x 60 min. Kurssimaksu 12€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 24.1.2013 mennessä. Hatha joogaan perustuva tunti. Tunti voi sisältää hengitysharjoituksia, kehonhallintaharjoituksia, aurinkotervehdyksen, jooga asanoita sekä keskittymis- ja rentoutumisharjoituksia. Aamutunnin tarkoituksena avata liikeratoja ja aktivoida kehoa päivään. Soveltuu sekä aloittaville että jatkajille. 02830126 PILOXING 2++ Niva-Kaija, liikuntasali to 18.40–19.40 | Seija Hernetkoski 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€ . Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunti on yhdistelmä pilatesta, nyrkkeilyliikkeitä sekä tanssia. Näistä muokataan erittäin helppo, mutta tehokas intervallitunti. Tunti sisältää lämmittelyn, aerobisen intervalli-osuuden (pilatesta, nyrkkeilyä ja tanssia), lihaskuntoliikkeet pakaralle ja vatsalle sekä jäähdyttelyn. 02830132 SYVÄVENYTTELY JA RENTOUTUS 1+ Niva-Kaija, liikuntasali to 19.45–20.45 | Seija Hernetkoski 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunti sisältää lämmittävän osion, jossa avataan liikeratoja ja haetaan tasapainoa. Pitkät, rauhalliset venytykset palauttavat elimistöä ja tuovat lisää liikkuvuutta. Lopussa rentoutus.


11

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

perjantai

02830108 TEEMAJUMPPA/ REISIPEPPUVATSA 2++ Niva-Kaija, liikuntasali pe 15.45–16.30 | Seija Hernetkoski 11.1.–22.3.2013 Oppitunteja sl.10 x 45 min., kl. 10 x 45 min. Kurssimaksu 23€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ohjelmassa aina kaksi kertaa reisipeppuvatsa-jumppa ja tämän jälkeen kaksi tuntia vaihtuvilla teemoilla. Teemat vaihtuvat aerobisista tunneista erilaisiin lihaskunto- ja lihashuoltotunteihin. Myös asiakkaiden toiveet otetaan huomioon.

muu liikunta

02830135 LENTOPALLO 1 Tuiskula ma 17.00–18.30 | Eino Eerola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02830137 LENTOPALLO 2 Lukio, liikuntasali ti 19.00–20.30 | Eino Eerola 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 12 x 90 min kl. 11x 90 min. Kurssimaksu 53€. Kausikortti käy Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. 02830141 AIKUISTEN HIIHTOTEKNIIKKAKURSSI Golf-kenttä pe 17.30–18.30 | Seija Hernetkoski 1.2.–1.3.2013 Oppitunteja 5 x 60 min. Kurssimaksu 8€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 18.1.2013 mennessä. Hiihtotekniikan perusteet etenkin vapaalle hiihtotavalle. Soveltuu kaikille. Omat välineet matkaan!

ERITYISLIIKUNTA

kesäjumpat 2013 02830162 TANSSIMIX Niva-Kaijan koulu, liikuntasali ma 17.15–18.30 | Seija Hernetkoski 22.4.–10.6.2013 8 x 75min., Kurssimaksu 15€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. Sisältää erilaisia tanssitunteja (jambaila, zumba, prana beats jne.) sekä pidemmän lihaskunto-osion sekä loppuvenyttelyn. Ei vaadi aiempaa kokemusta. 02830163 JOOGALATICS Niva-Kaijan koulu, liikuntasali ma 18.40–19.40 | Seija Hernetkoski 22.4.–10.6.2013 8 x 60min., Kurssimaksu 12€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. Yhdistelmätunteja sisältäen joogaa, pilatesta, callaneticsia sekä muita vastaavia kehonhuoltomenetelmiä. Ei vaadi aiempaa kokemusta.

suharjoitteluun. Paranna tekniikkaa ja nauti juoksusta. Ensimmäisellä kerralla luento ja oman harjoitteluohjelman laatiminen sekä tarkempi kurssiohjelma. 02830167 LIHASKUNTOJUMPPA Kineva ke 17.45–18.45 | Heidi Kuonanoja 24.4.–12.6.2013 7 x 60min, Kurssimaksu 11€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 30 opiskelijaa. Monipuolista lihaskuntojumppa kovakuntoisille. 02830168 ZUMBA Niva-Kaijan koulu, liikuntasali ke 18.45–19.45 | Eija Kivelä 24.4.–12.6.2013 7 x 60min, Kurssimaksu 11€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa.

02830164 KESÄLIIKKARI 3-4v. Niva-Kaijan koulu, liikuntasali ti 16.45–17.30 | Seija Hernetkoski 23.4.–11.6.2013 7 x 45min., Kurssimaksu 8€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 15 opiskelijaa Kesäliikuntaa ja kesäjumppaa. Sään salliessa myös ulkoliikuntaa. Tarkempi ohjelma jaetaan ensimmäisellä kerralla. Sisältää myös aikuisen ja lapsen yhteistunteja.

02830169 KESÄLIIKKARI 5-6 v. Lukio, liikuntasali to 16.45–17.30 | Seija Hernetkoski 25.4.–13.6.2013 7 x 45min., Kurssimaksu 8€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 15 opiskelijaa. Kesäliikuntaa ja kesäjumppaa. Sään salliessa myös ulkoliikuntaa. Tarkempi ohjelma jaetaan ensimmäisellä kerralla. Sisältää myös aikuisen ja lapsen yhteistunteja.

02830165 PILOXING-CORE Niva-Kaijan koulu, liikuntasali ti 17.45–18.45 | Seija Hernetkoski 23.4.–11.6.2013 7 x 60min., Kurssimaksu 11€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. PILOXING-intervalliharjoitus sekä keskivartalon lihaskuntotreeniä.

02830170 KAHVAKUULA Lukio, liikuntasali to 17.45–18.30 | Seija Hernetkoski 25.4.–13.6.2013 7 x 45min., Kurssimaksu 8€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 30 opiskelijaa. Monipuolista lihaskuntojumppaa kahvakuulilla. Oma kuula mukaan jos mahdollista. Sään salliessa kokoontumiset ulkona (ulkotunneille varaa myös alusta maata vasten).

02830166 JUOKSUKOULU Lukio, aula sekä eri liikuntapaikat ti 19.00–20.00 | Seija Hernetkoski 23.4.–11.6.2013 7 x 60min., Kurssimaksu 11€. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 30 opiskelijaa. Kesäkuntoon juosten. Valmista kehon lihasvoimaa ja lihastasapainoa kesän juok-

02830139 KEHITYSVAMMAISTEN KUNTOJUMPPA 1+ Tarhin palvelutalo to 14.00–14.45 | Riitta Rajaniemi 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 45 min., kl.12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 02830140 HENGITYSJUMPPA 1+ Niva-Kaija, liikuntasali ti 17.10–17.55 | Seija Hernetkoski 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min, kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Perusjumppaa koko keholle hengityselinsairaille. Tavoitteena yleiskunnon ja perusliikkuvuuden ylläpitäminen ja kohottaminen.

a rj e n v irra st a i nnon läht e el l e w w w .j ok i l atv an op i s to.fi

Vastaanotamme seuraavien toimittajien liikunta- ja kulttuuriseteleitä: Tyky-kuntoseteli + Smartum Maksusetelit on toimitettava opiston toimistoon kurssin alkaessa. Lisätietoja opiston www-sivuilta.

Huomioithan, että tässä opinto-ohjelmassa esitetty hinta on kurssin kokonaishinta. Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kevään osuus on 60 % kurssimaksusta.

www.jokilatvanopisto.fi


12 LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Vapautuvia oppilaspaikkoja voi tiedustella suoraan opettajalta vuoden vaihteessa. KUVATAIDEKOULU

02110307 LASTEN KUVATAITEEN VALMENTAVA OPETUS (5-6v.) Kaupungintalo, kellarin kuvataideluokka ti 18.00–19.00 | Maarit Räisänen 8.1.–7.5.2013 Oppitunteja sl. 17, kl. 23. Kurssimaksu 50€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu valmentaviksi opinnoiksi 5-6-vuotiaille lapsille kuvataiteen perusopintoihin. Valmentavan opetuksen tavoitteena on antaa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä kuvataiteesta sekä luoda pohjaa kuvataiteen perusopetuksen opintoihin. Ryhmään otetaan enintään 10 oppilasta. 02110308 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 1 (7-9 v.) Kaupungintalo, kellarin kuvataideluokka to 15.30–17.00 | Maarit Räisänen 10.1.–16.5.2013 Oppitunteja sl. 26, kl. 34. Kurssimaksu 60€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu kuvataiteen perusopetuksen aloittaville oppilaille. Suositeltava aloitusikä on 7-9 vuotta. Opetuskertoja on syksyllä 13 ja keväällä 17. Enintään 15 oppilasta. 02110309 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 2-3-4 (8-11 v.) Kaupungintalo, kellarin kuvataideluokka ti 15.30–17.45 | Maarit Räisänen 8.1.–7.5.2013 Oppitunteja sl. 39, kl. 51. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti jatkaville 2. ja 3. vuoden oppilaille, mutta uusiakin otetaan mukaan. Opetuskertoja on syksyllä 13 ja keväällä 17. Ryhmään otetaan enintään 15 oppilasta.

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02110311 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 5-6 (11–16 v.) Kaupungintalo, kellarin kuvataideluokka to 17.00–19.15 | Maarit Räisänen 10.1.–16.5.2013 Oppitunteja sl. 39, kl. 51. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kuvataiteen perusopetuksen jatkaville 5. ja 6. vuoden oppilaille, mutta uusiakin oppilaita otetaan mukaan. Opetuskertoja on syksyllä 13 ja keväällä 17. Ryhmään otetaan enintään 15 oppilasta. KÄSITYÖKOULU

02110426 KÄSITYÖN PERUSOPETUS (7-12 v.), TPO 1 Kaupungintalo, kellarin tekstiilityön luokka ma 15.30–17.00 | Tarja Pärn 7.1.–6.5.2013 Oppitunteja sl.28, kl.32. Kurssimaksu 60€ (sis.materiaalit ja työvälineet). Kurssi on tarkoitettu aloittaville 1.vuoden oppilaille. Suositeltava aloitusikä 7-9 vuotta. Ryhmä kokoontuu syksyllä 14 kertaa ja keväällä 16 kertaa. Käsityökoulussa opitaan luovalla tavalla monenlaista tekemistä: ompelua, värjäystä, maalausta, virkkausta, neulomista ja punomista. Käsityökoulussa tehdään myös paperista, savesta ja lasista. Ryhmään otetaan enintään 10 oppilasta. Tule mukaan! 02110427 KÄSITYÖN PERUSOPETUS (7-12v.), TPO 2-3 Kaupungintalo, kellarin tekstiilityön luokka ma 17.15–19.30 | Tarja Pärn 7.1.–6.5.2013 Oppitunteja sl.42, kl.48. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit ja työvälineet). Kurssi on tarkoitettu jatkaville 2.-3.vuoden oppilaille. Ryhmä kokoontuu syksyllä 14 kertaa ja keväällä 16 kertaa. Käsityökoulussa opitaan luovalla tavalla monenlaista tekemistä: ompelua, värjäystä, maalausta, virkkausta, neulomista ja punomista. Käsityökoulussa tehdään myös paperista, savesta ja lasista. Ryhmään otetaan enintään 12 oppilasta. Tule mukaan! TEATTERITAIDE

02110202 Young Art -teatterikoulu Nuorisoseura ke 16.00–17.30 | Aleksi Lankinen 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja 45. Kurssimaksu 36 € (sis. materiaalit). Ilmoittautuminen 21.12.2012 mennessä. Young Art on tavoitteellisesti etenevää teatteritaiteen perusopetusta, joka pohjautuu valtakunnalliseen taiteen perusopetussuunnitelmaan. Lukuvuoden aikana valmistetaan näytelmä, joka esitetään keväällä 2013. Näytelmäharjoituksiin varataan tarvittava määrä lisäopetuskertoja, jotka sisältyvät ilmoitettuun kokonaistuntimäärään. Teatterikouluun otetaan 7–11- vuotiaita lapsia enintään 16. MUSIIKKI Pianonsoitto 7–15-vuotiaille

Pianonsoiton opetusta tarjotaan ensisijaisesti 7-15-vuotiaille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on yksilöopetusta 15 tai 30 min./kerta. Lukuvuodeksi 2012– 2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella. 02110111 PIANO KYÖSTI KALLIO 1 Kyösti Kallion koulu, lk 3C (155) ma 15.00–18.45 | Taisia Sokolova 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 12 oppilasta.

www.jokilatvanopisto.fi

02110112 PIANO KYÖSTI KALLIO 2 Kyösti Kallion koulu, lk. 3C ti 18.00–20.15 | Taisia Sokolova 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 6 oppilasta. 02110113 PIANO KYÖSTI KALLIO 3 Kyösti Kallion koulu, lk. 3C ke 15.15–17.15 | Taisia Sokolova 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 02110114 PIANO KYÖSTI KALLIO 4 Kyösti Kallion koulu, lk. 3C ke 17.15–19.15 | Taisia Sokolova 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 02110115 PIANO KYÖSTI KALLIO 5 Kyösti Kallion koulu, lk. 3C to 14.45–17.30 | Taisia Sokolova 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 8 oppilasta. 02110116 PIANO KYÖSTI KALLIO 6 Kyösti Kallion koulu, lk. 3C pe 14.45–16.45 | Taisia Sokolova 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 6 oppilasta. 02110117 PIANO HAIKARA 1 Haikaran koulu ma 14.30–17.30 | Minna Eskola 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 10 oppilasta. 02110118 PIANO HAIKARA 2 Haikaran koulu ke 18.30–20.00 | Minna Eskola 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 02110119 PIANO VÄLIKYLÄ Välikylän koulu ti 15.00–18.00 | Minna Eskola 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 10 oppilasta. 02110120 PIANO JÄRVIKYLÄ 1 Järvikylän koulu ti 15.00–17.30 | Taisia Sokolova 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 7 oppilasta. 02110121 PIANO JÄRVIKYLÄ 2 Järvikylän koulu pe 14.30–16.30 | Minna Eskola 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 6 oppilasta. 02110122 PIANO AITTOLA Aittolan koulu ti 18.30–20.00 | Minna Eskola 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 115€ / 30 min. 3 oppilasta.


13

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

02110123 PIANO ERKKILÄ Erkkilän koulu ke 14.15–15.45 | Minna Eskola 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 02110124 PIANO AHDE 1 Ahteen koulu ke 16.15–18.00 | Minna Eskola 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 4 oppilasta.

02110147 MUSKARI 3-4-VUOTIAAT 2 Seurakuntatalo, pieni sali ma 18.45–19.30 | Minna Eskola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10, kl. 12. Kurssimaksu 28€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Lapset tunnilla ilman vanhempia.

02110107 POP-LAULUKURSSI Kyösti Kallion koulu, mu-lk 2.krs ti 17.15–18.45 | Anna Hälvä 8.1.–16.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 28. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Yläkoulu- sekä lukio- ja ammattikouluikäisil02110125 PIANO AHDE 2 le suunnatulla pop-laulukurssilla opiskellaan laulun perusAhteen koulu asioita (hengitys, artikulaatio, resonanssi, tyylinmukainen to 14.30–17.30 | Minna Eskola tulkinta) pienryhmässä. Ohjelmistona käytetään helpoh10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ koa kevyttä musiikkia. Opiskelu tähtää luottamuksen syntymiseen omaa äänenkäyttöä kohtaan. Ryhmässä harjoi/ 15 min, 115€ / 30 min. 9 oppilasta. tellaan laulamista kaverin kanssa tai yksin, sekä kokeillaan moniäänisenä lauluyhtyeenä tai pienenä kuorona toimi02110126 PIANO MALILA mista. Malilan koulu to 18.00–19.45 | Minna Eskola 10.1.–2.5.2013 LASTEN ja nuorten tanssi ja LIIKUNTA Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 6 oppilasta. 02830143 MUKSUJUMPPA (aikuinen ja lapsi 1-2 vuotta) VIULUNSOITTO Niva-Kaija, liikuntasali ma 16.10–16.55 | Seija Hernetkoski Viulunsoiton opetus on suunnattu 5-15 – vuotiaille lapsil- 7.1.–8.4.2013 le. Opetus on yksilöopetusta 30 min./oppilas/kerta. Luku- Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimakvuotta 2012–2013 varten haettavana olleet oppilaspaikat su 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittauon täytetty kevään pääsykokeiden perusteella. tuminen 2.1.2013 mennessä. Muksujumppa on aikuisen ja 1-2 vuotiaan lapsen yhteisjumppa. Liikuntaa tulee molemmille. Tunti sisältää yhteistä liikkumista ja leikkiä sekä 02110127 VIULUNSOITTO 1 omatoimista liikkumista lapsen mieltymysten mukaan eriKyösti Kallion koulu, mu-lk 2.krs laisten tehtäväpisteiden kautta. Tunti tarjoaa virikkeitä liima 15.30–19.00 | Anna Hälvä kunnan perusmuotojen oppimiseen. Tunnille voivat osal7.1.–29.4.2013 Oppitunteja/oppilas sl. 11x30 min, kl. 15x30 min. Kurssi- listua molemmat vanhemmat. Kurssimaksu peritään vain aikuiselta. maksu 115€. 8 oppilasta.

02830150 SHOWTANSSI 12–15-VUOTIAAT (ESIINTYVÄ RYHMÄ) Kineva ke 15.30–16.30 | Heidi Kuonanoja 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tanssillista liikuntaa, sisältää ryhmäliikuntaa ja koreografioita. 02830151 SHOWTANSSI 16–20 V. (ESIINTYVÄ RYHMÄ) Kineva ke 16.45–17.45 | Heidi Kuonanoja 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tanssillista liikuntaa, sisältää ryhmäliikuntaa ja koreografioita LIIKUNTAleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulu on monipuolinen liikuntakerho 3-6 vuotiaille tytöille ja pojille. Opetus pohjautuu lapsen liikunnalliseen kehitykseen. Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä ja yhdessäoloa. Ajoittain tunnit ovat yhteistunteja, jossa lapsella on vanhempi tai joku muu liikuntakykyinen aikuinen mukana. ENSIMMÄINEN KERTA KEVÄÄLLÄ ON YHTEISTUNTI! 02830144 LIIKUNTALEIKKIKOULU 3-4-VUOTIAAT 1 (-09-08 syntyneet) Lukio, liikuntasali to 17.10–17.55 | Sanna Rajaniemi 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Enintään 15 oppilasta. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Talviloma ja ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti.

02830157 LIIKUNTALEIKKIKOULU 02830146 ZUMBATOMIC 3-4-VUOTIAAT 2 (-09-08 syntyneet) Niva-Kaija, liikuntasali (Huom! uusi aika) Lukio, liikuntasali ke 17.45–18.30 | Eija Kivelä ti 16.30–17.15 | Tuulia Ahola 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 13 x 45 min. Kurssimak- 8.1.–9.4.2013 su 26€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittau- Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl 12 x 45 min. Kurssimaksu tuminen 2.1.2013 mennessä. Nyt jo tuttua liikkumisen 25€. Enintään 15 oppilasta. Uusien opiskelijoiden ilmoitiloa myös lapsille sekä tytöille että pojille. ZumbAtomic tautuminen 2.1.2013 mennessä. Talviloma ja ylioppilas02110129 VIULUNSOITTO 3 Kyösti Kallion koulu, mu-lk 2.krs – tunnit on suunniteltu lapsille sisältäen tehokasta liikku- kirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. mista. Toteutetaan lapsille suunnatun ohjelman mukaan Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. ke 17.00–19.30 | Anna Hälvä sisältäen koreografioita, pelejä ja leikkejä mukaansatem9.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl. 11 x 30 min, kl. 15 x 30 min. Kurssimak- paavan musiikin kuten hip-hopin, merenguen, cumbian 02830145 LIIKUNTALEIKKIKOULU jne. tahdissa. Huom! Tunti ei ole ainoastaan tanssitunti. 5-6-VUOTIAAT (-07 -06 syntyneet) su 115€. 5 oppilasta. Lukio, liikuntasali Kurssi on suunnattu 8-12 – vuotiaille. ke 16.45–17.30 | Seija Hernetkoski 02110130 VIULUNSOITTO 4 2.1.–10.4.2013 Kyösti Kallion koulu, mu-lk 2.krs 02830148 SIRKUSKOULU 7-12-VUOTIAAT Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl 12 x 45min. Kurssimaksu Kyösti Kallion koulu, liikuntasali pe 14.00–16.30 | Anna Hälvä 25€. Enintään 15 oppilasta. Uusien opiskelijoiden ilmoit11.1.–3.5.2013 pe 18.45–19.30 | Marja Hannula tautuminen 2.1.2013 mennessä. Talviloma ja ylioppilasOppitunteja sl. 11 x 30 min, kl. 15x 30 min. Kurssimaksu 11.1.–12.4.2013 115€. 4 oppilasta. Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl.12 x 45 min. Kurssi- kirjoitukset vaikuttavat kokoontumisiin viikoilla 10–12. maksu 25€, materiaalimaksu 20€. Uusien opiskelijoi- Muutokset ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. den ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Koulussa peMUU MUSIIKIN OPETUS rehdytään sirkustaitojen perusteisiin. Tarkoitettu lähinnä kouluikäisille 7-12 –vuotiaille. Sirkustaide on lapsen kas- 02110141 MUSKARI 1-2-VUOTIAAT vua tukevaa liikunnallista ja taiteellista toimintaa. SirkusSeurakuntatalo, pieni Sali koulussa harjoitellaan eri sirkuslajeja ja niissä tarvittavia ti 13.00–13.45 | Minna Eskola taitoja. Sisältöjä ovat: ilmaisutaidon harjoitteet, sirkuslei8.1.–2.4.2013 kit, jongleeraus, klovneria, tasapainoakrobatia ja esiintyOppitunteja sl. 10, kl. 12. Kurssimaksu 28€. Uusien opis- minen. kelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Yhdestä lapsesta ja vanhemmasta yksi maksu. 02830149 ILMA-ASEILLA AMPUMINEN, 02110128 VIULUNSOITTO 2 Kyösti Kallion koulu, mu-lk 2.krs ti 16.00–17.00 | Anna Hälvä 8.1.–23.4.2013 Oppitunteja sl. 11 x 30 min, kl. 15 x 30 min. Kurssimaksu 115€. 2 oppilasta.

02110143 MUSKARI 3-4-VUOTIAAT 1 Seurakuntatalo, pieni Sali ma 18.00–18.45 | Minna Eskola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10, kl. 12. Kurssimaksu 28€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Lapset tunnilla ilman vanhempia.

10–16-VUOTIAAT Myllykartano, kellarin ammuntatila ma 18.30–20.00 | Rauli Häkkilä 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min, kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€+10€ materiaalimaksu. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ikäraja kurssille on 10 ikävuotta. Kurssille otetaan enintään 12 oppilasta.

ar j e n vi r r as ta i n n on l äh te e l l e

www.jo kilatvano pisto .fi


14

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

HAAPAJÄRVEN osasto Osoite Kirkkokatu 2 (kaupungintalo, 3. krs) 85800 Haapajärvi Puhelin 044 4456 168 Sähköposti satu.jaakonaho@haapajarvi.fi, kansalaisopisto@haapajarvi.fi Internet www.jokilatvanopisto.fi

LUENTO-OPETUS Luennoista, uusista kursseista ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan alueella ilmestyvissä sanomalehdissä ja opiston verkkosivuilla.

KIELET 01120101 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE, ALKEISKURSSI Lukio, kieliluokka 7 ma 16.30–18.00 | Irina Trifonova 7.1.–22.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 28. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opiskellaan suomen kielen perusteita opiskelemalla sanastoa ja kielioppia sekä harjoittelemalla puhumista ja kirjoittamista arkipäivän kielenkäyttötilanteissa. Oppikirja on ”Hyvin menee! 1”. Kurssille voi hakea 42 euron arvoista opintoseteliä. 01120102 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE, KERTAUSKURSSI Jedu, Erkkiläntie 1 ma 20.00–21.30 | Irina Trifonova 7.1.–22.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 28. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka jo osaavat jonkin verran suomea. Oppikirja on ”Hyvin menee! 1”. Kurssille voi hakea 42 euron arvoista opintoseteliä. 1203001 ENGLISH 2 Lukio kieliluokka 8 ti 16.30–18.00 | Petra Pfundtner 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl.20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Jatkokurssi. Aluksi kerrataan English 1-kurssin aineet, sitten jatketaan eteenpäin English for you, too 1 – kirjan kappaleesta 7. 1203002 ENGLISH 3 Lukio, kieliluokka 8 ti 18.00–19.30 | Petra Pfundtner 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. This course gives students a chance to practice their English, study vocabulary and grammar, and learn more about the culture of English-speaking communities. We will be using Steps into English 3, starting from chapter 6 plus extra material provided by the teacher.

1203003 ENGLISH 5 Lukio, kieliluokka 8 ti 19.30–21.00 | Petra Pfundtner 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. This group is an opportunity for students to practice their conversation skills and express themselves in an English language setting. We will be using English for you, too 5, starting from chapter 5, plus extra material according to students’ needs and wishes. 01120801 ITALIA 2 Lukio, kieliluokka 7 pe 16.30–18.45 | Sandra Marcelletti 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3. ja 5.4.2013 Oppitunteja sl. 18, kl. 18. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jatkokurssi. Aluksi kerrataan aikaisemmin opittua ja jatketaan eteenpäin kappaleesta 5. 01120601 VENÄJÄ 3-4, JATKOKURSSI Lukio, kieliluokka 7 ma 18.15–19.45 | Irina Trifonova 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssin oppikirja on ”Saljut 2”. 01120701 ESPANJA, ALKEET Lukio, kieliluokka 8 to 17.30–19.00 | Varpu Vatanen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 20 kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Espanjan alkeiskurssi, kurssilla painotetaan matkailuespanjaa. Oppikirjana İFantástico! 1. Tunneilla puhumista esim. parin kanssa tai pienryhmissä, kuunteluharjoituksia, kielioppia. 01120702 ESPANJA, JATKO 1 Lukio, kieliluokka 8 to 19.30–21.00 | Varpu Vatanen 10.1–11.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Jatkamme espanjan alkeiden opiskelua. Oppikirjana edelleen İFantastico! 1. Tunneilla puhumista esim. parin kanssa tai pienryhmissä, kuunteluharjoituksia, kielioppia.

YHTEISKUNTA 01329801 PÄIVÄN PUHEENAIHE Kaupungintalo ke 13.30–15.00 | Kim Oja 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl.20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Yhteiskunnallisesti orientoitunut keskustelu-

kerho, jossa käydään läpi päivän polttavia puheenaiheita paikalliselta, valtakunnalliselta ja kansainväliseltä tasolta. Seurataan eri medioiden uutisointia eri aiheista. Harjoitellaan ja opitaan keskustelu-, väittely- ja perustelutaitoja päiväkahvin kera.

KÄDENTAIDOT KERAMIIKKA

01110401 LASIN JA KERAMIIKAN TYÖPAJAILTA Monitoimitalo, taideluokka ke 18.00–21.00 | Tarja Pärn 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl.40, kl.48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Lasin ja keramiikan työpajailloissa opitaan lasitaiteen perustekniikat. Kierrätyslasin käyttö on suotavaa, joten materiaalillekaan ei kerry paljon hintaa. Savesta voi valmistaa eri tavoin kauniita ja persoonallisia koristeja käyttöesineitä. Enintään 12 osallistujaa. Tervetuloa mukaan! TEKSTIILITYÖ

01110438 MATTOMARATON Uusi! Monitoimitalo, kudontaluokka alkaa ma 15.4.2013 klo 12.00, päättyy to 18.4.2013 klo 12.00 Ulla Piiponniemi Kesällä 2013 järjestetään Herättäjäjuhlat Haapajärvellä. Jokilatvan opisto osallistuu varainhankintaan mattomaratonin muodossa. Maraton aloitetaan opiston kevätnäyttelyn kanssa samaan aikaan, ma 15.4 klo 12.00 ja päätetään to 18.4. klo 12.00. Eli kudotaan mattoja tauotta 3 vrk 3-4 kangaspuissa. Matot kudotaan kierrätysmateriaaleista - niistä tehdään kapeita ja lyhyitä, joten ne ovat käteviä käyttää itse juhlatilaisuudessa istuinalustoina puupenkkien päällä tai nurmikolla. Mattoja voi hyödyntää myös auton tavaratilassa tai takapenkin suojana. Pikkumatto on helppo sijoittaa minne vain. Matot myydään herättäjäyhdistyksen hyväksi. Voit osallistua mukavaan tapahtumaan monin tavoin: kutojana, kutojan apulaisena, kuteiden leikkaajana tai matonpäiden solmijana. Maratoniin osallistujat voivat ilmoittautua Ulla Piiponniemelle 044-4456216. Tule rohkeasti mukaan auttamaan! 01110408 SAUMURIKURSSI Uusi! Monitoimitalo, taideluokka to 18.00–21.00 | Sirpa Pöykkö 24.1.–7.2.2013 Oppitunteja 12. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 10.1.2013 mennessä. Opi tuntemaan oman saumurisi mahdollisuudet! Kurssilla opettelemme saumurin perushuollon ja saumurin erilaiset ommelmahdollisuudet. Valmistamme vaatteen, jossa hyödynnämme saumurin erilaisia ompeleita. uutuus


15

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

01110409 KESTOVAIPPAKURSSI Uusi! Monitoimitalo, taideluokka to 18.00–21.00 | Sirpa Pöykkö 14.2, ja 21.2.2013 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.1.2013 mennessä. Valmista vauvasi kestovaipat itse! Kurssilla valmistamme erilaisia kestovaippoja kierrätysmateriaalista ja uusista materiaaleista. 01110410 TUUNAUSKURSSI Uusi! Monitoimitalo, taideluokka to 18.00–21.00 | Sirpa Pöykkö 28.2.–11.4.2013 Oppitunteja 20. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 14.2.2013 mennessä. Kierrätä! Tuunaa! Hyödynnä hyväkuntoinen vanha materiaali! Kurssilla valmistamme käytöstä poistetuista kangasmateriaaleista uusia, raikkaita ja yksilöllisiä vaatteita ja asusteita. Opettajalla on valmiita ideoita, mutta voit myös rohkeasti toteuttaa omiakin ideoitasi! 01110411 KÄDENTAIDOT, KESKUSTA 1 Monitoimitalo, kudontaluokka ma 18.00–21.00 | Ulla Piiponniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Kudontaa, neuleita, virkkausta, huovutusta, erikoistekniikoita ryhmän toiveiden mukaisesti.

01110412 KÄDENTAIDOT, KOPOLA Kopolan koulu, kudontatilat ma 11.00–14.00 | Ulla Piiponniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kudontaa, neuleita, virkkausta, huovutusta, erikoistekniikoita ryhmän toiveiden mukaisesti. 01110413 KÄDENTAIDOT, KUUSAA Kuusaan kylätalo ti 18.00–21.00 | Ulla Piiponniemi 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kudontaa, neuleita, virkkausta, huovutusta, erikoistekniikoita ryhmän toiveiden mukaisesti. 01110414 KÄDENTAIDOT, KESKUSTA 2 Yläaste, alakerta ke 18.00–21.00 | Ulla Piiponniemi 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kudontaa, neuleita, virkkausta, huovutusta, erikoistekniikoita ryhmän toiveiden mukaisesti. 01110415 KÄDENTAIDOT, KUMISEVA Kumisevan koulu, kudontatilat to 18.00–21.00 | Ulla Piiponniemi 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kudontaa, neuleita, virkkausta, huovutusta, erikoistekniikoita ryhmän toiveiden mukaisesti.

01110416 KÄDENTAIDOT, OKSAVA Oksavan koulu, kudontatilat joka toinen to 10.00–13.00, joka toinen to 14.30–17.30 Ulla Piiponniemi 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kudontaa, neuleita, virkkausta, huovutusta, erikoistekniikoita ryhmän toiveiden mukaisesti. 01110417 TILKKUTYÖT Monitoimitalo, taideluokka ke 11.00–14.00 | Ulla Piiponniemi 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Erilaisia tilkkutekniikoita, perinteisistä moderneihin, joita voi käyttää laukuissa, peitteissä, seinätekstiileissä, verhoissa, liinoissa. Materiaaleina puuvillat, silkit, sekoitekankaat, pellavat, napit, nauhat, kangassilput yms. 01110418 NYPLÄYS/KIRJONTA Yläaste, tekstiililuokka ti 14.15–17.15 | Raija-Leena Leppikangas 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl.48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Nypläyksen alkeet. Eri tekniikoita tarpeen mukaan. Kirjonta: mm hardanger-kirjonta, muut kirjontatavat oppilaiden toiveiden mukaan.

TEKNINEN TYÖ

01110419 HUONEKALUJEN ENTISTÄMINEN Työväentalo ke 17.30–20.30 | Merja Parkkinen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40 kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Enintään 16 osallistujaa. Opiskellaan kalusteiden kunnostusta ja pintakäsittelyä perinteisin menetelmin. Opiskellaan myös erikoismaalaustekniikoita, kuten ootrausta, marmorointia ja koristemaalausta. 01110420 HUONEKALUJEN VERHOUS Työväentalo ma ja ke 17.30–20.30 | Merja Parkkinen 8.4.–29.5.2013 Oppitunteja 60. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 25.3.2013 mennessä 01110421 PUUN SORVAUSKURSSI Yläaste, teknisen työn luokka to 18.00–21.00 | Matti Vuolas 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Kurssilla tehdään erilaisia sorvaustöitä. Lisäksi kurssilla voi valmistaa esim. kirveenvarren.

MUUT KÄDENTAIDOT

01110424 HELMITYÖT 2 Monitoimitalo, tekstiililuokka ti 17.00–20.00 | Helga Niskanen 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja 48. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 21.12.2012 mennessä. 01110425 LAPINRUMPUKURSSI Uusi! Monitoimitalo, taideluokka to 17.30–21.15 | Sisko Mustaparta 31.1., 14.2. ja 28.2.2013 Oppitunteja 15. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 17.1.2013 mennessä. Pingotetaan itsevärjätty rumpunahka valmiin kehikon päälle nyörillä. Kuvioidaan rumpuun symbolit ja huovutetaan rumpukapula. 01110428 HOPEATYÖ/KETJUNPUNONTA 2 Yläaste, teknisen työn luokka la 10.00–14.30 | Jussi Kokkonen 9.2., 16.2., 23.2., 2.3 ja 16.3.2013 Oppitunteja 30. Kurssimaksu 32€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 25.1.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan valmistamaan hopeakoruja kurssilaisten toivomusten mukaan. Esim. sormuksia, korvakoruja, kaulakoruja, rannerenkaita, erilaisia lenkkiketjuja, kudottuja ja palmikoituja koruja ym. Opetellaan työstämään hopeaa sahaamalla, viilaamalla ja takomalla. Hopean juottamista, kiillotusta ja patinointia. Kurssilla voidaan valmistaa myös hopeasavitöitä. Kurssi sopii kaikille, ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Työvälinemaksu 6€/lukukausi. Opettajalta voi ostaa hopeaa ja muuta materiaalia. 01110429 PUUKKOKURSSI Uusi! Yläaste, teknisen työn luokka pe 11.1. ja 18.1.2013 klo 18.00–21.00 la 12.1. ja 19.1.2013 klo 10.00–16.00 su 13.1. ja 20.1.2013 klo 10.00–16.00 Jussi Kokkonen Oppitunteja 40. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 21.12.2012 mennessä. Kurssilla opitaan puukon valmistus alusta loppuun, aina terän takomisesta tupen viimeistelyyn. Kurssilaiset voivat valmistaa peruspuukon omien toiveidensa mukaan. Puukot valmistetaan parhaista suomalaisista raaka-aineista, joita voi ostaa opettajalta. Voit halutessasi käyttää myös omia materiaaleja. Työvälinemaksu 10€. 01110431 LASIESINEIDEN KORISTELU HIEKKAPUHALLUSTEKNIIKALLA 2 Yläaste, teknisen työn luokka pe 15.3. ja 22.3.2013 klo 18.00–21.00 la 16.3 ja 23.3.2013 klo 10.00–15.15 Irma Kokkonen Oppitunteja 22. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 22.2.2013 mennessä. Kurssilla tutustutaan hiekkapuhalluksen moniin mahdollisuuksiin lasiesineiden koristelussa. Hiekkapuhaltamalla lasiin saadaan himmeä, mattamainen pinta. Pinta voidaan puhaltaa myös syvemmäksi kolmiulotteiseksi. Käyttämällä erilaisia sablonia ja muita suojaustekniikoita voidaan lasi koristella erilaisilla kuvioilla. Menetelmä soveltuu esim. pullojen, maljakoiden, tasolasin tai vaikka aikaisempien sulatustöiden koristeluun. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja, soveltuu kaikille. Työvälinemaksu 6€/lukukausi, maksetaan opettajalle. 01110432 TOIMINTARAJOITTEISTEN ASKARTELU Laurikkalan pappila ma 9.00–12.00 | Mervi Salmela 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Erilaisten askartelutekniikoiden ohjausta sairauden tai muun toimintarajoitteen vuoksi hieman ”hitaammin eteneville” aikuisille.

www.jokilatvanopisto.fi


16 01110433 KULTAISEN IÄN KERHO, I JA II Karjalahden palvelukeskus, Hopeahapset ke 13.00–15.15 | Mervi Salmela 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. 01110434 MÄNNISTÖNKADUN ASKARTELUPIIRI Olavintupa ma 12.30–14.00 | Mervi Salmela 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24.

TEATTERI JA TANSSI 01110202 KOPOLAN TEATTERI, KEVÄTLUKUKAUSI Kopolan koulu / kulttuurisali, teatterisali to 18.00–21.00 | Kari Krapu 3.1.–11.7.2013 Oppitunteja 100. Kurssimaksu 62€. lmoittautuminen. 1. kerralla paikan päällä. Ahjosta alasimelle/E. Jaatinen. Herättäjäseurojen ohjelmistoon heinäkuussa 2013. 01110203 Haapajärven kesäteatteri Haapajärven kesäteatterin toinen kausi starttaa keväällä! Harjoitukset alkavat huhti-toukokuussa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki teatterityöstä kiinnostuneet. Ryhmään tarvitaan niin näyttelijöitä kuin puvustajia, lavastajia yms. Tarkemmat tiedot varmistuvat myöhemmin. Lisätiedot Aira Huovinen p. 044 4456 201. Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla pe 11.1.2012 klo 17 kulttuuritalon kokoushuoneessa. Kurssimaksu 52 €. 01830101 ITÄMAINEN TANSSI Uimahallin alakerta ma 19.15–20.45 | Eija Kivelä 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90min, kl.12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830102 SENIORITANSSI Nuorisotalo Stolle to 10.00–11.30 | Aulis Lukkarinen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl.12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Piirileikin ja kansantanssin välimuoto, joka sopii kaikille. Aloitetaan helpoista tansseista ja edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Sopii erinomaisesti ikäihmisille ja parantaa tasapainoa sekä liikkuvuutta. Mukaan otetaan myös Round-tansseja, jotka ovat piirissä tanssittavia tansseja, joissa paria ei vaihdeta. 01830147 AIKUINEN NAINEN TANSSII Tiiton koulu, liikuntasali la 14.15–15.45, su 15.00–16.30 | Marketta Viitala 12.1.–13.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ensimmäinen kokoontumiskerta 12.1.2013,

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

muut ajat sovitaan kurssilla. Tanssitreeniä luovin ja rentouttavin maustein, tanssin ilon ehdoilla. Kurssilla harjoitellaan nyky- ja jazztanssin liikekieltä ryhmän mukaan sovellettuna. Tunteihin sisältyy myös kehonhuollolliset ja rentouttavat tuokiot. Täydentävinä sisältöinä luovan liikkeen leikkiä sekä tanssisarjoja ja -sommitelmia.

MUSIIKKI KUOROT JA LAULUNOPETUS

01110101 HAAPAJÄRVEN-REISJÄRVEN LAULUMIEHET Seurakuntatalo ma 18.30–20.45 | Pekka Piironen 7.1.–22.4.2013 Oppitunteja sl. 39, kl. 42. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. 01110102 HAAPALASTUT-KUORO Kaupungintalo, valtuustosali ti 18.00–20.15 | Saara Howe 8.1.–30.4.2013 Oppitunteja sl. 33, kl. 48. Kurssimaksu 57€. Kausikortti käy. 01110103 TAMMENLEHVÄKUORO Seurakuntatalo ma 12.00–14.15 | Anja Tiitto 7.1.–22.4.2013 Oppitunteja sl. 33, kl. 42. Kurssimaksu 32€. Kausikortti käy. 01110104 KARAOKE Nuorisotalo Stolle ma 19.00–22.00 | Pauli Raivio 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Kevyen musiikin laulukurssi karaoketaustoilla. Kurssilla opetellaan esiintymistä, laulua ja mikrofonin käyttöä. Käytössä on ammattilaiskaraokelevyt suomalaisilta valmistajilta, joita saa esittää julkisesti. Käytössä ovat hyvät äänentoistolaitteet. 01110105 KUUSAAN KARAOKE Kuusaan kylätalo ke 18.30–20.45 | Lea Malila 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 24, kl. 36. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan mikrofonin käyttöä, hengitystä, esiintymistä ja uusia karaokelauluja. 01110106 POP-LAULUKURSSI Lukio, musiikkiluokka ti 19.00–20.30 | Pekka Piironen 8.1.–23.4.2013 Oppitunteja sl. 8, kl. 12. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Kokoontuminen joka kolmas viikko. Uusien opis-

kelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 13–18 –vuotiaille suunnatulla poplaulun kurssilla opiskellaan laulun perusasioita (hengitys, artikulaatio, resonanssi, tyylinmukainen tulkinta) pienryhmässä. Ohjelmistona käytetään helpohkoa kevyttä musiikkia. Opiskelu tähtää luottamuksen syntymiseen omaa äänenkäyttöä kohtaan. Harjoitellaan laulamista kaverin kanssa tai yksin, sekä kokeillaan moniäänisenä lauluyhtyeenä tai pienenä kuorona toimimista. SOITONOPETUS

01110107 KANTELEENSOITTO Yläaste, yleisluokka 110 ti 18.00–20.15 | Elvi Tulppo 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aikaisemmin harrastaneille. Ikä ja taso otetaan opetuksessa huomioon. 01110123 AIKUISTEN BÄNDIKURSSI Yläaste, musiikkiluokka to 17.30–18.30 | Harri Pekkarinen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu bändisoitosta kiinnostuneille aikuisille. KITARANSOITTO

Kitaransoiton opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Opetus on yksilöopetusta 30 min./kerta. Lukuvuoden 2012–2013 avoinna olleet oppilaspaikat täytettiin syksyn hakukierroksella. 01110109 KITARANSOITTO Yläaste, musiikkiluokka ma 17.00–20.00 | Jussi Poikkimäki 7.1.–22.4.2013 30 min. opetuskertoja/oppilas sl. 11, kl. 14 kertaa. Kurssimaksu 30 min./kerta 115€. 6 oppilasta.

kuvataiteet 01110301 KUVATAIDEKURSSI ASORTI Yläaste, kuvataideluokka to 16.30–21.00 | Natalia Pikkarainen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 56, kl. 72. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssin sisältöjä ovat: piirtäminen (tussi, hiili, lyijykynä), öljyväri-, akvarelli-, akryyli- sekä pastellimaalaus, kuvanveisto, paperimosaiikki, itämainen perinteinen taide (grafiikka ja kollaasi), taidehistoria ja taideteoria. Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille. Enintään 12 opiskelijaa. Kiirastorstaina 28.3.2013 ei opetusta.


17

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

01110303 MANGA-KURSSI Monitoimitalo, taideluokka la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 12.1. ja 13.1.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. ”Manga” on japania ja tarkoittaa käännettynä ”oikukasta kuvaa”. Kurssilla harjoitellaan manga-hahmojen piirtämistä. Kurssilla tehdään myös manga-muotokuvia valokuvista. Työvälineitä voivat olla lyijykynät, tussit, värilliset liidut, akryyli- tai vesivärit. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi sopii kaikille, erityisesti noin 13-18-vuotiaille nuorille. 01110304 MOSAIIKKI Monitoimitalo, taideluokka la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 23.3. ja 24.3.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 1.3.2013 mennessä. Peruskurssi, jonka aikana opetellaan työvälineiden käyttöä, kiinnitysaineet, pohjamateriaalit ja saumaaminen. Valmistetaan mosaiikkityö suoraan alustalle. Tietoa Bysanttilaisesta ikonimosaiikista ja ulkomosaiikista. Voi tehdä myös paperimosaiikkia. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 12-vuotiaille. 01110305 IKONIMAALAUS, JATKOKURSSI Yläaste, kuvataideluokka pe 17.00–20.45 | Helena Hyväri 11.1.–5.4.2013 Oppitunteja sl. 50, kl. 55. Kurssimaksu 67€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ikonimaalauksen jatkokurssi, joka on tarkoitettu useamman vuoden ikonimaalausta harrastaneille. Enintään 12 opiskelijaa.

tieto- ja viestintätekniikka 01340102 TIETOTEKNIIKAN KERTAUSKURSSI Haapajärven lukio (atk-luokka) ke 16.30–18.45 | Tuomo Vähäsarja 9.1.–6.2.2013 Oppitunteja 15. enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 4.1.2013 mennessä. Tietotekniikan kertauskurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille henkilöille. Tietotekniikan kertauskurssilla kerrataan tietokoneen käyttöä, opetellaan mm. käyttämään OpenOfficen tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysohjelmaa ja Skype-ohjelmaa. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet mukaan. 01340103 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET, KUVAKIRJAN TEKO Haapajärven lukio (atk-luokka) ke 19.00–21.15 | Tuomo Vähäsarja 9.1.–6.2.2013 Oppitunteja 15, enintään 15 opiskelijaa. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 4.1.2013 mennessä. Kurssilta saat valmiudet digitaalikuvien muokkaukseen ja hyödyntämiseen. Kurssi on tarkoitettu aloittelevalle kuvankäsittelyn harrastelijoille, joilla on vähintään välttävät tietokoneen käyttötaidot. Opetusaiheita ovat mm. valokuvaus digikameralla, kuvien muokkaus Gimp-kuvankäsittelyohjelmalla, diaesityksen teko ja kuvakirjan valmistelu. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet mukaan. Oman sylimikron käyttö kurssilla on mahdollista. 01340104 KODIN TIETOTURVA KUNTOON Haapajärven lukio (atk-luokka) ke ja to 18.00–20.15 | Tuomo Vähäsarja 10.–11.4.2013 Oppitunteja 6, enintään 15 opiskelijaa. Kurssimaksu 15 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 27.3.2013 mennessä. Tietoturvakurssilta käydään läpi tietoturvaan vaikuttavia tekijöitä. Opetusaiheita ovat mm. turvallinen langaton verkko, tietokoneen/tiedostojen suojaaminen salasanan avulla, tiedonvarmistus, palomuurit (rautapalomuurit, ohjelmalliset palomuuri), haittaohjelmien poisto, vakoojatiedostojen poisto, virustorjuntaohjelmat (ilmaisohjelmat, maksulliset ohjelmat) ja saastuneen koneen puhdistus (online-skannereiden käyttö).

luonnontiede 01710301 HEDELMÄPUIDEN VARRENNUSKURSSI Haapajärven lukio (luokka 2) ma 16.30–21.00 | Tuomo Vähäsarja 22.4.2013 Oppitunteja 6, enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 15 €. Ilmoittautuminen 28.2.2013 mennessä hedelmäpuiden perusrunkojen tilauksen vuoksi. Kurssilla opetellaan mm. omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumupuiden lisäämistä varrennuksella, istutusta, kasvatusta, lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista jyrsijöiltä. Kurssilla varrennetaan kaikille opiskelijoille vähintään yksi omenapuu, joka EI sisälly kurssimaksuun (hinnat: omenapuu 5 €, muut hedelmäpuut 8 €). 01710302 HEDELMÄPUIDEN VARRENNUKSEN JATKOKURSSI Uusi! Haapajärven lukio (luokka 2) to 17.00–20.00 | Tuomo Vähäsarja 25.4.2013 Oppitunteja 4, enintään 15 opiskelijaa. Kurssimaksu 15 €. Ilmoittautuminen 28.2.2013 mennessä hedelmäpuiden perusrunkojen tilauksen vuoksi. Kurssilla opiskellaan erikoisempien hedelmäpuiden lajiketuntemusta ja kerrataan omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumupuiden lisäämistä varrennuksella, istutusta, kasvatusta, lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista jyrsijöiltä. Kurssilla varrennetaan kaikille opiskelijoille vähintään yksi erikoisempi hedelmäpuu, joka EI sisälly kurssimaksuun (hinnat: omenapuu 5 €, muut hedelmäpuut 8 €).

ennakkotietoa lukuvuoden 2013–14 tarjonnasta Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 01719802 SIENIRETKI Haapajärven lukio / metsä ti ja ke 16.30–19.30 | Tuomo Vähäsarja 3.9.–4.9.2013 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssilla opetellaan tunnistamaan parhaimmat ruokasienemme ja niiden kasvupaikat, sienten säilöntää sekä hyödyntämistä ruuanlaitossa. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan muistiinpanovälineet ja toiselle kerralle ulkoiluvarusteet, sieniveitsi ja -kori sekä sateen sattuessa myös sadevarusteet. Mahdollisimman usean toivotaan tulevan toiselle kerralle omalla autolla, jotta kaikille järjestyisi kyyti sienimetsään.

terveysala 01830202 ENSIAVUN KERTAUSKURSSI Yläaste, yleisluokka 206 ti ja to 18.00–21.00 | Sari Liejumäki, sh. / ea-koul. 22.1 ja 24.1.2013 Oppitunteja 8 . Kurssimaksu 20€. Ilmoittautuminen 8.1.2013 mennessä. Hätäensiapu, elvytys, tajuttoman ensiapu, haavat ja hallitsematon verenvuoto ja sairaskohtaukset. Kurssi on tarkoitettu niille, joilla on kulunut alle 3 vuotta Ensiavun peruskurssi EA 1 suorituksesta.

kotitalous 01810203 TÄYTEKAKKUKURSSI Uusi! Yläaste, kotitalousluokka pe 18.00–21.00, la 9.00–15.45 | Marjatta Tiitto 3.5 ja 4.5.2013 Oppitunteja 13. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 19.4.2013 mennessä. Kakkukurssilla opitaan valmistamaan ja koristelemaan erilaisia täytekakkuja. Tarvikemaksu peritään erikseen.

01810204 VOILEIPÄKAKKUKURSSI Uusi! Yläaste, kotitalousluokka ma 18.00–21.00, ti 18.00–21.00 | Marjatta Tiitto 13.5 ja 14.5.2013 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 29.4.2013 mennessä. Valmistetaan voileipäkakkuja perinteisillä ja uusilla menetelmillä erilaisista raaka-aineista. Tarvikemaksu peritään erikseen.

liikunta ja urheilu KUNTOLIIKUNTARYHMIEN TASOMÄÄRITTELY Tekninen vaativuus 1 helppo 2 sisältää jonkin verran koreografisia osuuksia 3 koreografisesti haastava Fyysinen rasittavuus + kevyttä / rentouttavaa ++ tehokasta jumppaa +++ rankkaa treeniä ikäihmisten liikunta

01830132 IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA 1 1++ Uimahallin alakerta ke 11.00–12.00 | Eija Kivelä 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. kuntojumpat

01830119 NAISTEN KUNTOJUMPPA 1 1++ Tiiton koulu, liikuntasali ke 18.15–19.15 | Minna Kuisma 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830117 NAISTEN KUNTOJUMPPA 2 1++ Kumisevan koulu, liikuntasali ti 19.30–20.30 | Margareetta Vilppola 8.1.–9.4.2013 Tunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830110 NAISTEN KUNTOJUMPPA 3 1++ Väliojan koulu, liikuntasali ti 18.00–19.00 | Margareetta Vilppola 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830127 NAISTEN KUNTOJUMPPA 4 1++ Parkkilan koulu, liikuntasali to 19.45–20.45 | Minna Kuisma 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830120 NAISTEN KUNTOJUMPPA 5 1++ Oksavan koulu, liikuntasali ke 19.45–20.45 | Minna Kuisma 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.


18

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

01830123 NAISTEN LIHASKUNTOJUMPPA 1++ Martinmäen koulu, liikuntasali ke 19.30–20.30 | Heidi Kuonanoja 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Lihaskuntojumppa on tehokas lihaskuntopainotteinen tunti. 01830150 KUNTOJUMPPA, KUUSAA Kuusaan kylätalo to 19.30–20.30 | Katri Hautakangas 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 60 min, kl. 12 x 60min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830121 MIESTEN LIHASKUNTOJUMPPA 1 1++ Monitoimitalo, kuntosali ke 18.45–19.45 | Margareetta Vilppola 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830129 MIESTEN LIHASKUNTOJUMPPA 2 1++ Oksavan koulu, liikuntasali to 19.45–20.45 | Margareetta Vilppola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

joulun välipäivien kinkunsulatusjumppa Torstaina 27.12.2012 monitoimitalolla 17.00–17.40 Piloxing | Katri Hautakangas 17.40–18.20 Intervallijumppa | Margareetta Vilppola 18.20–19.00 Zumba | Johanna Skantz 4 €/jumppa tai 10€/kaikki. Ilmoittautuminen paikan päällä. LIIKKUJAN VIIKKOKALENTERI maanantai

01830105 ZUMBA TONING 2++ Martinmäki, liikuntasali ma 17.30–18.30 | Eija Kivelä 7.1–8.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 60 min, kl 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Zumba + käsipainot. Lihaskuntoliikkeiden tekeminenkin voi olla hauskaa! Varaa mukaasi zumba stickit, kevyet käsipainot n. 0.5-1 kg tai kaksi puolen litran juomapulloa. 01830106 KAHVAKUULA MIEHILLE JA NAISILLE 1+++ Monitoimitalo, liikuntasali ma 17.30–18.15 | Katri Hautakangas 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min, kl. 12 x 45. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kahvakuulalla tehtävää monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Tunti pohjautuu lihaskuntoliikkeisiin, ei hankalia askelkuvioita. Kehittää mm. lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja koordinaatiota. Tehokasta ja monipuolista liikuntaa kaikille!

01830107 REISI-PEPPU-VATSAJUMPPA 1++ Martinmäen koulu, liikuntasali ma 18.30–19.30 | Katri Hautakangas 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Helppo, mutta reipastahtinen lämmittely sekä reisi-, peppu- ja vatsalihasliikkeisiin painottuvia tehokkaita lihaskuntoliikkeitä. 01830108 PILATES 1 1++ Martinmäen koulu, liikuntasali ma 19.30–20.30 | Katri Hautakangas 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Pilates tuntien tavoitteena on hakea kehon neutraali asento ja oppia säilyttämään se liikkeessä. Tunnin aikana vakautetaan lantiota, keskivartaloa ja hartiarengasta erilaisilla liikkeillä, painottaen hengitystä ja vakaata liikettä. Tahti on rauhallinen ja tekniikkaan painottuva. Tarvitset tunnille mukaan alustan ja ei kenkiä. 01830111 KUNTONYRKKEILY MIEHILLE Uimahallin alakerta ma 18.00–19.00 | Tero Liljeblad 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kuntonyrkkeily on erittäin monipuolinen kuntoilumuoto kuormittaen harrastajan koko liikuntaelimistöä. Laji sopii erittäin hyvin esim. istumatyöntekijöille, jotka kärsivät niska- ja hartiaseudun jäykkyydestä ja kiputiloista. tiistai

01830113 KUNTOTANSSI Monitoimitalo ti 17.30–18.30 | Aija Pasanen 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 60 min., kl 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kuntotanssi on kaikille sopivaa iloista tanssiliikuntaa ilman paria. Helpot askelkuviot etupäässä latinalais- ja lavatanssien rytmeihin. Lopussa venyttelyt. 01830109 KIINTEYTYSJUMPPA Martinmäki, liikuntasali ti 18.00–19.00 | Katri Hautakangas 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kiinteytysjumpassa syke nousee, keho kiinteytyy ja mieliala kohoaa. Tehokas lihaskuntoharjoitus erilaisia välineitä ja omaa kehonpainoa hyödyntäen. 01830114 JOOGA 1+ Oksavan koulu, liikuntasali ti 19.00–20.00 | Aija Pasanen 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Joogaharjoituksissa liittyvät toisiinsa keho, mieli ja hengitys. Joogassa venytetään monipuolisesti kehon eri lihaksia tavoitteena kehotietoisuuden ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen. 01830115 PILOXING Martinmäen koulu, liikuntasali ti 19.00–20.00 | Katri Hautakangas 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunti on yhdistelmä pilatesta, nyrkkeilyliikkeitä ja tanssia. Näistä muokataan erittäin helppo, mutta todella tehokas

intervallitunti. Tunti sisältää lämmittelyn, aerobisen intervalliosuuden, lihaskuntoliikkeet pakaralle ja vatsalle sekä loppujäähdyttelyn. 01830116 KEHONHUOLTOTUNTI Martinmäen koulu, liikuntasali ti 20.00–21.00 | Katri Hautakangas 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10x60 min., kl 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kehonhuoltotunti on hyvä lisä viikoittaiseen ohjelmaan, se auttaa rentoutumaan ja palauttamaan lihaksia rasituksesta. Tunnilla keskitytään liikkuvuuden parantamiseen, keskivartalon lihasten aktivointiin ja oman kehon hallintaan. Rangan liikkuvuusharjoituksissa tehdään erilaisia kiertoja ja avauksia. Tunnin alussa hypytön yksinkertainen lämmittely, lyhyt lihaskunto-osa ja venyttelyosa. Venyttelyssä käydään lävitse kaikki tärkeimmät lihasryhmät. Tavoitteena on miellyttävän rento, mutta virkistynyt olo niin kehossa kuin mielessäkin. keskiviikko

01830118 CORE 1++ Tiiton koulu, liikuntasali ke 17.15–18.15 | Minna Kuisma 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Core-tunti vahvistaa erityisesti keskivartalon lihaksia ja kehittää tasapainoa. Yksinkertaisen alkulämmittelyn jälkeen keskitytään vatsa-, selkä- ja pakaralihaksiin ja lopuksi venytellään. Korsettilihakset ja pakarat kiinteytyvät. 01830122 PUMP 1+++ Martinmäen koulu, liikuntasali ke 17.15–18.15 | Margareetta Vilppola 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 60 min., kl.13x 60min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. mennessä. Pumpin tarkoituksena on tangon ja helpon askelluksen avulla kiinteyttää ja muokata lihaksia 01830124 VAHVISTA JA VENYTÄ MIEHILLE 1+ Monitoimitalo, kuntosali ke 19.45–20.45 | Margareetta Vilppola 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunnit sisältävät liikkuvuus-, lihastasapaino- ja venytysharjoituksia, joilla pyritään huoltamaan kehon toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

torstai

01830130 SELKÄJUMPPA Uimahallin alakerta to 17.00–18.00 | Minna Kuisma 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Peruskuntojumppaa, jossa liikkeet on valittu niin, että ne eivät kuormita rankaa. Jumppa sisältää helpon mutta tehokkaan alkulämmittelyn, lihaskunto-osion sekä venyttelyosion. Lihaskunto-osio sisältää lihaskuntoliikkeitä vaihdellen kehon kaikille lihasryhmille, painnottuen rankaa tukevien lihasten harjoittamiseen.

Huomioithan, että tässä opinto-ohjelmassa esitetty hinta on kurssin kokonaishinta. Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kevään osuus on 60 % kurssimaksusta.


19

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

01830125 ZUMBA® 1 2++ Monitoimitalo to 18.00–19.00 | Johanna Skantz 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Latinorytmejä kuten salsaa, merengueta, reggaetonia, cumbiaa sekä kansainvälisiä rytmejä. Suosittua kuntoilua, jossa perusliikkeitä yhdistetty musiikkiin. Mukaansa tempaavan musiikin ansioista kuntoilet huomaamatta. Soveltuu kaikille. 01830126 KUNTOSALIHARJOITTELU 1++ Monitoimitalo, kuntosali to 18.15–19.15 | Minna Kuisma 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Sopii hyvin sekä naisille että miehille. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden sekä lopussa venyttelyn. Tavoitteena on lihaskunnon kohottaminen. 01830128 ZUMBA IN THE CIRCUIT® 2++ Monitoimitalo, kuntosali to 19.15–20.15 | Johanna Skantz 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Vuorotellaan lihaskuntoharjoitteita sekä sykettä kohottavia zumban perusrytmejä kuten salsa, merengue, reggaeton ja cumbia. Tunnilla saadaan hyvä, vaihteleva harjoittelu sekä lihaksistolle että kunnon kohentamiselle. perjantai

01830131 KUNTONYRKKEILY, ALKEET Uimahallin alakerta pe 17.45–18.45 | Tuulia Ahola 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830112 SHOWTANSSI AIKUISET Uusi! Martinmäki, liikuntasali pe 19.15–20.15 | Heidi Kuonanoja 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tanssillista liikuntaa, sisältää ryhmäliikuntaa ja koreografioita.

kesäjumpat 2013 01830152 KAHVAKUULA Monitoimitalo, liikuntasali ma 17.30–18.15 | Katri Hautakangas 22.4.–10.6.2013 8x45min., Kurssimaksu 9 €. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 30 opiskelijaa. Monipuolista lihaskuntojumppaa kahvakuulilla. 01830153 PILOXING Martinmäen koulu, liikuntasali ma 18.30–19.30 | Katri Hautakangas 22.4.–10.6.2013 8x60min., Kurssimaksu 12 €. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. Tehokas, mutta helppo intervallitunti yhdistellen nyrkkeilyä, pilatesta ja tanssia. 01830154 CORE Martinmäen koulu, liikuntasali Ti 18.00–19.00 | Katri Hautakangas 23.4.–11.6.2013 7x60min., Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. Keskivartalon lihaskuntoharjoittelua sekä erilaisia kehonhuoltoharjoituksia

01830155 JUOKSUKOULU Somero ti 19.15–20.45 | Katri Hautakangas 23.4.–11.6.2013 7x90min., Kurssimaksu 16 €. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 30 opiskelijaa. Kurssimaksu 11€. Kesäkuntoon juosten. Valmista kehon lihasvoimaa ja lihastasapainoa kesän juoksuharjoitteluun. Paranna tekniikkaa ja nauti juoksusta. 01830156 PUMP Martinmäen koulu, liikuntasali ke 17.15–18.15 | Margareetta Vilppola 24.4.–12.6.2013 7x60min., Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 30 opiskelijaa. Tehokas lihaksia muokkaava tunti etenkin tankoa apuna käyttäen. 01830157 ZUMBA Monitoimitalo, liikuntasali to 18.00–19.00 | Johanna Skantz 25.4.–13.6.2013 7x60min, Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautumiset 8.4.2013 mennessä. Enintään 150 opiskelijaa.

vesiliikunta

Vesiliikunta on kestävyyttä ja lihasvoimaa vahvistava monipuolinen liikuntamuoto. Ryhmiin otetaan enintään 25 opiskelijaa. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830133 VESIJUMPPA 1+ Uimahalli ma 16.00–16.45 | Sanna Rajaniemi 7.1.–8.4.2013 Kurssimaksu 65€ Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Monipuolista jumppaa veden vastusta hyväksi käyttäen. Tunnit sisältävät lihaskuntoharjoituksia, venyttelyä ja rentoutusta. Sopii monen ikäisille. 01830134 VESIVYÖJUOKSU – SYVÄNVEDEN JUMPPA 2++ Uimahalli ma 17.00–17.45 | Sanna Rajaniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 45 min, kl.12 x 45 min. Kurssimaksu 65€ Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tutustutaan vesijuoksutekniikkaan ja käytetään aikaa sen harjoitteluun. Tunti sisältää myös tehokkaat syvänveden lihaskunto- ja venyttelyosiot. erityisliikunta

01830146 ST-TUOTTEEN JUMPPA 1 ST-tuote ma 9.15–10.00 | Margareetta Vilppola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 45 min, kl.12 x 45 min. Kurssimaksu 13€ Ryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 01830146 ST-TUOTTEEN JUMPPA 2 ST-tuote ma 10.00–10.45 | Margareetta Vilppola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 45 min, kl.12 x 45 min. Kurssimaksu 13€ Ryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

Vastaanotamme seuraavien toimittajien liikunta- ja kulttuuriseteleitä: Tyky-kuntoseteli + Smartum Maksusetelit on toimitettava opiston toimistoon kurssin alkaessa. Lisätietoja opiston www-sivuilta.

www.jokilatvanopisto.fi


20 lasten ja nuorten koulutus taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Vapautuvia oppilaspaikkoja voi tiedustella suoraan opettajalta vuoden vaihteessa. kuvataidekoulu

01110306 LASTEN KUVATAITEEN PO, VALMENTAVA OPETUS (5-6v.) Monitoimitalo, tekstiililuokka ke 18.00–19.00 | Maarit Räisänen 9.1.–15.5.2013 Oppitunteja sl. 17, kl. 23. Kurssimaksu 50€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu valmentaviksi opinnoiksi 5-6-vuotiaille lapsille kuvataiteen perusopintoihin. Valmentavan opetuksen tavoitteena on antaa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä kuvataiteesta sekä luoda pohjaa kuvataiteen perusopetuksen opintoihin. Ryhmään otetaan enintään 10 oppilasta. Kurssimaksu sisältää materiaalit. 01110307 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 1 (7-9 v.) Monitoimitalo, taideluokka ma 16.00–17.30 | Maarit Räisänen 7.1.–13.5.2013 Oppitunteja sl. 26, kl. 34. Kurssimaksu 60€ (sis. materiaalit.) Kurssi on tarkoitettu kuvataiteen perusopetuksen aloittaville 1. vuoden oppilaille. Suositeltava aloitusikä on 7-9 vuotta. Opetuskertoja on syksyllä 13 ja keväällä 17. Ryhmään otetaan enintään 15 oppilasta. Kurssimaksu sisältää materiaalit. 01110308 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 2-3 (8-11 v.) Monitoimitalo, taideluokka ke 15.45–18.00 | Maarit Räisänen 9.1.–15.5.2013 Oppitunteja sl. 39, kl. 51. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu kuvataiteen perusopetuksen jatkaville 2. ja 3. vuoden oppilaille, mutta uusiakin oppilaita otetaan mukaan. Suositeltava ikä 8-11 vuotta. Opetuskertoja syksyllä 13 ja keväällä 17. Ryhmään otetaan enintään 15 oppilasta. Kurssimaksu sisältää materiaalit.

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

käsityökoulu

01110435 KÄSITYÖN PERUSOPETUS, PO 1 (7-12 v.) Monitoimitalo, tekstiililuokka to 18.00–19.30 | Tarja Pärn 10.1.–16.5.2013 Oppitunteja sl. 28, kl.32. Kurssimaksu 60€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu aloittaville 1.vuoden oppilaille. Suositeltava aloitusikä on 7-9 vuotta. Ryhmä kokoontuu syksyllä 14 kertaa ja keväällä 16 kertaa. Käsityökoulussa opitaan luovalla tavalla monenlaista tekemistä: ompelua, värjäystä, maalausta, virkkausta, neulomista ja punomista. Käsityökoulussa tehdään myös paperista, savesta ja lasista. Ryhmään otetaan enintään 10 oppilasta. Tule mukaan! 01110436 KÄSITYÖN PERUSOPETUS, PO 2-3 (7-12 v.) Monitoimitalo, tekstiililuokka to 15.30–17.45 | Tarja Pärn 10.1.–16.5.2013 Oppitunteja sl. 42, kl.48. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit ja työvälineet). Kurssi on tarkoitettu jatkaville 2.-3. vuoden oppilaille. Ryhmä kokoontuu syksyllä 14 kertaa ja keväällä 16 kertaa. Käsityökoulussa opitaan luovalla tavalla monenlaista tekemistä: ompelua, värjäystä, maalausta, virkkausta, neulomista ja punomista. Käsityökoulussa tehdään töitä myös paperista, savesta ja lasista. Ryhmään otetaan enintään 12 oppilasta.Tule mukaan! 01110437 KÄSITYÖN PERUSOPETUS, PO 4-5 (7-12 v.) Monitoimitalo, tekstiililuokka to 18.00–20-15 | Tarja Pärn 10.1.–9.5.2013 Oppitunteja sl 42, kl.48. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit ja työvälineet). Kurssi on tarkoitettu jatkaville 4.-5.vuoden oppilaille. Ryhmä kokoontuu syksyllä 14 kertaa ja keväällä 16 kertaa. Käsityökoulussa opitaan luovalla tavalla monenlaista tekemistä: ompelua, värjäystä maalausta, virkkausta, neulomista ja punomista. Käsityökoulussa tehdään töitä myös paperista, savesta ja lasista. Ryhmään otetaan enintään 12 oppilasta. Tule mukaan!

musiikki pianonsoitto 7–15-vuotiaille

Pianonsoiton opetusta tarjotaan ensisijaisesti 7-15-vuotiaille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on yksilöopetusta 15 tai 30 min./kerta. Lukuvuodeksi 2012– 2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella. 01110110 PIANONSOITTO, RYHMÄ A1 Martinmäen koulu ma 14.30–16.45 | Ljudmila Vatanen 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 4 oppilasta. 01110111 PIANONSOITTO, RYHMÄ A2 Martinmäen koulu ma 17.00–19.15 | Ljudmila Vatanen 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 01110112 PIANONSOITTO, RYHMÄ A3 Martinmäen koulu ma 14.30–17.15 | Pekka Piironen 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 8 oppilasta. 01110113 PIANONSOITTO, RYHMÄ B1 Martinmäen koulu ke 14.45–17.00 | Ljudmila Vatanen 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 01110114 PIANONSOITTO, RYHMÄ B2 Martinmäen koulu ke 17.15–19.30 | Ljudmila Vatanen 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 4 oppilasta.


21

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

01110115 PIANONSOITTO, OKSAVA Oksavan koulu, musiikkiluokka ke 14.30–16.45 | Pekka Piironen 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 8 oppilasta. 01110116 PIANONSOITTO, RYHMÄ C Martinmäen koulu ti 14.45–17.45 | Ljudmila Vatanen 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 6 oppilasta. 01110117 PIANONSOITTO, RYHMÄ D Martinmäen koulu to 14.30–16.45 | Ljudmila Vatanen 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 01110118 PIANONSOITTO, VÄLIOJA Väliojan koulu, musiikkiluokka to 17.15–19.30 | Ljudmila Vatanen 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 01110119 PIANONSOITTO, RYHMÄ E1 Martinmäen koulu pe 13.45–16.45 | Ljudmila Vatanen 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 7 oppilasta. 01110120 PIANONSOITTO, RYHMÄ E2 Martinmäen koulu pe 13.00–16.30 | Pekka Piironen 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min., 115€ / 30 min. 11 oppilasta. viulunsoitto

Viulunsoiton opetus on suunnattu 5-15 –vuotiaille lapsille. Opetus on yksilöopetusta 30 min./oppilas/kerta. Lukuvuodeksi 2012–2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella 01110121 VIULUNSOITTO 1 Martinmäen koulu, mu-luokka 2 ke 14.00–16.00 | Anna Hälvä 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl. 11 x 30 min, kl. 15 x 30 min. Kurssimaksu 115€. 4 oppilasta. 01110122 VIULUNSOITTO 2 Martinmäen koulu, mu-luokka 2 to 13.45–18.30 | Anna Hälvä 10.1.–2.5.2013 Oppitunteja sl. 11 x 30 min, kl. 15 x 30 min. Kurssimaksu 115€. 8 oppilasta. bändikurssit

01110124 BÄNDIKURSSI 1 Yläaste, musiikkiluokka to 15-30–16-30 | Harri Pekkarinen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskellaan kaikkien bändisoittimien soittamisen perusteita.

01110125 BÄNDIKURSSI 2 Yläaste, musiikkiluokka to 16-30–17.30 | Harri Pekkarinen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskellaan kaikkien bändisoittimien soittamisen perusteita. LASTEN ja nuorten tanssi ja LIIKUNTA

01830136 ZUMBATOMIC Monitoimitalo to 17.00–17.45 | Johanna Skantz 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Nyt jo tuttua liikkumisen iloa myös lapsille sekä tytöille että pojille. ZumbAtomic –tunnit on suunniteltu lapsille sisältäen tehokasta liikkumista. Toteutetaan lapsille suunnatun ohjelman mukaan sisältäen koreografioita, pelejä ja leikkejä mukaansatempaavan musiikin kuten hip-hopin, merenguen, cumbian jne. tahdissa. Huom! Tunti ei ole ainoastaan tanssitunti. Kurssi on suunnattu 10–12 -vuotiaille. 01830137 SHOWTANSSI 8-12 V. (ESIINTYVÄ RYHMÄ) Martinmäki, liikuntasali pe 18.15–19.15 | Heidi Kuonanoja 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tanssillista liikuntaa, sisältää ryhmäliikuntaa ja koreografioita. 01830138 NUORTEN JUMPPAMIX Martinmäen koulu, liikuntasali to 18.15–19.15 | Margareetta Vilppola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssin tavoitteena on perus- ja lihaskunnon ylläpitäminen ja kehittäminen. Tunti koostuu alkulämmittelystä helpoin askelkuvioin, lihaskunto-osuudesta sekä loppuvenyttelystä. 01830139 LASTEN PELIKERHO 9-12 V. Martinmäki, liikuntasali ti 16.00–17.00 | Jari Saaranen 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Harjoitellaan pallo- ja mailapelejä ryhmän toiveiden mukaan.

01830142 SPORTTIKERHO 5-6 VUOTIAILLE (-07-06 syntyneet) Tiiton koulu, liikuntasali to 16.45–17.30 | Margareetta Vilppola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Sporttikerho on monipuolinen liikuntakerho 5-6-vuotiaille tytöille ja pojille. Opetus pohjautuu lapsen liikunnalliseen kehitykseen. Sporttikerhossa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä ja yhdessäoloa. Ajoittain tunnit ovat yhteistunteja, jossa lapsella on vanhempi tai joku muu liikuntakykyinen aikuinen mukana. Kausi aloitetaan YHTEISTUNNILLA. 01830143 SIRKUSKOULU 7-12-VUOTIAILLE Martinmäki, liikuntasali pe 17.00–18.00 | Marja Hannula 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl.12 x 60 min. Kurssimaksu 34€, materiaalimaksu 20€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Koulussa perehdytään sirkustaitojen perusteisiin. Tarkoitettu lähinnä kouluikäisille 7-12 -vuotiaille. Sirkustaide on lapsen kasvua tukeavaa liikunnallista ja taiteellista toimintaa. Sirkuskoulussa harjoitellaan eri sirkuslajeja ja niissä tarvittavia taitoja. Sisältöjä ovat: ilmaisutaidon harjoitteet, sirkusleikit, jongleeraus, klovneria, tasapainoakrobatia ja esiintyminen. 01830148 SIRKUSKOULU 2. 7-12-VUOTIAILLE Martinmäki, liikuntasali pe 16.15–17.00 | Marja Hannula 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl.12 x 45 min. Kurssimaksu 25€, materiaalimaksu 20€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Koulussa perehdytään sirkustaitojen perusteisiin. Tarkoitettu lähinnä kouluikäisille 7-12 -vuotiaille. Sirkustaide on lapsen kasvua tukeavaa liikunnallista ja taiteellista toimintaa. Sirkuskoulussa harjoitellaan eri sirkuslajeja ja niissä tarvittavia taitoja. Sisältöjä ovat: ilmaisutaidon harjoitteet, sirkusleikit, jongleeraus, klovneria, tasapainoakrobatia ja esiintyminen. 01830144 ILMA-ASEILLA AMPUMINEN 1, 10–16-VUOTIAILLE Monitoimitalo, aula ti 17.00–18.30 | Erkki Pekkala 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€ + 10€ materiaalimaksu. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ikäraja kurssille on 10 ikävuotta. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. 01830145 ILMA-ASEILLA AMPUMINEN 2, 10–16-VUOTIAILLE Monitoimitalo, aula ti 18.30–20.00 | Erkki Pekkala 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€ + 10€ materiaalimaksu. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ikäraja kurssille on 10 ikävuotta. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta.

01830140 NUORTEN PELIKERHO 13-15 V. Martinmäki, liikuntasali ti 17.00–18.00 | Jari Saaranen 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Harjoitellaan pallo- ja mailapelejä ryhmän toiveiden mukaan. 01830141 LIIKKARI 3-4-VUOTIAAT (-09-08 syntyneet) Tiiton koulu, liikuntasali pe 16.45–17.30 | Tuulia Ahola 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl 10 x 45 min., kl 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Liikuntaleikkikoulu on monipuolinen liikuntakerho 3-4-vuotiaille tytöille ja pojille. Opetus pohjautuu lapsen liikunnalliseen kehitykseen. Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä ja yhdessäoloa. Ajoittain tunnit ovat yhteistunteja, jossa lapsella on vanhempi tai joku muu liikuntakykyinen aikuinen mukana. KAUSI ALOITETAAN YHTEISTUNNILLA.

ar j e n vi r r as ta i n n on l äh te e l l e www.jo kilatvano pisto .fi


pyhäjärven osasto Osoite Ollintie 26 (kaupungintalo, 1. krs) 86800 Pyhäsalmi Puhelin 044 4457 982 Sähköposti kaija.tienhaara@haapajarvi.fi, kansalaisopisto@haapajarvi.fi Internet www.jokilatvanopisto.fi

LUENTO-OPETUS Luennoista, uusista kursseista ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan alueella ilmestyvissä sanomalehdissä ja opiston verkkosivuilla.

KIELET JA KULTTUURI 03120101 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE, KERTAUSKURSSI Keskuskoulu, lk. 21 to 18.15–19.45 | IrinaTrifonova 10.1.–18.4.2013 Oppitunteja sl. 20 kl. 28. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka jo osaavat jonkin verran suomea. Oppikirja on ”Hyvin menee! 1”. Kurssille voi hakea 42 euron arvoista opintoseteliä. 03120102 SUOMEA ULKOMAALAISILLE, KESKITASON VALMENTAVA KURSSI (YKI) Keskuskoulu, luokka 21 pe 17.00–18.30 | Irina Pashkova 4.1.–5.4.2013 Oppitunteja sl. 26. kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille ulkomaalaisille, jotka haluavat parantaa ja kehittää kielitaitoaan. Monipuolinen kurssi valmentaa oppilasta suomen kielen keskitason YKI-testiin. Kurssin tavoitteena on, että oppilas saavuttaa YKI-testissä vaadittavan kielitaidon. Oppikirja on, Hyvin menee 2. Kurssilla käytetään apukielenä venäjää ja englantia. Kurssille voi hakea 42 euron arvoista opintoseteliä. 03120301 ENGLISH 2 Keskuskoulu, lk. 5 ke 16.00–17.30 | Petra Pfundtner 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jatkokurssi. Aluksi kerrataan English 1-kurssin aineet, sitten mennään eteenpäin English for you, too 1 – kirjan kappaleesta 7. 03120302 ENGLISH 3 Keskuskoulu, lk. 5 ke 17.30–19.00 | Petra Pfundtner 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. This course gives students a chance to practice their English, study vocabulary and grammar, and learn more about the culture of English-speaking communities. We will be using English for you, too 3, starting at chapter 5 plus extra material for practice provided by the teacher.

03120401 DEUTSCH Keskuskoulu, lk. 5 ke 19.00–20.30 | Petra Pfundtner 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jatkokurssi opiskelijoille, jotka ovat jo opiskelleet saksaa peruskurssilla. Opiskelijat, joilla on jo hyvin kehitettyä saksankielen taitoa, saavat sopivia tehtäviä, esim. tekstejä, kielioppitehtäviä tai kieliharjoituksen pelejä. 03120601 VENÄJÄ VII, JATKOKURSSI Keskuskoulu, lk. 21 ti 17.45–19.15 | IrinaTrifonova 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20 kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi sopii henkilöille, jotka jo hallitsevat venäjää ja haluavat vahvistaa venäjän puhumista. Kurssilla käytetään oppikirjoja Saljut 1 ja 2. 03120602 VENÄJÄ 1, ALKEISKURSSI Keskuskoulu, lk. 21 ti 19.30–21.00 | IrinaTrifonova 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 20 kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu venäjän kielen uutena vieraana kielenä aloittaville. Kurssin oppikirja on ”Saljut 1”. 03120701 ESPANJA, JATKO Keskuskoulu, lk. 6 ke 19.00–20.30 | Varpu Vatanen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Jatkamme espanjan alkeiden opiskelua. Oppikirjana edelleen İFantastico! 1. Tunneilla puhumista esim. parin kanssa tai pienryhmissä, kuunteluharjoituksia, kielioppia. 03120801 ITALIA 1 Keskuskoulu, lk.6 pe 16.30–18.45 | Sandra Marcelletti 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 22.3. ja 12.4.2013 Oppitunteja sl.18, kl. 18. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Opetellaan selviytymään yksinkertaista arkipäivän viestintätilanteista. 03129801 KARJALAN KIELI JA KULTTUURI Keskuskoulu, lk. 6 ti 17.00–18.30 | Irina Pashkova 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013

mennessä. Kurssilla pyritään elvyttämään karjalaisuutta ja karjalan kieltä. Opiskellaan karjalan kieltä puhumalla ja lukemalla. Tutustutaan myös karjalaiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä puhutaan karjalaisista kylistä. Kurssi sopii kaikille karjalan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Oppikirja on Opastummo karjalakse.

historia 03130101 HIIDEN-ORAVAN KYLÄHISTORIAPIIRI Hiiden-Orava, kylätalo la ja su 10.00–15.00 | Laimi Shemeikka 19.1., 20.1., 2.2. ja 3.3.2013 Oppitunteja 27. Jatketaan Hiiden-Oravan historian tutkimista ja aineiston keräämistä kyläkirjaa varten.

Kädentaidot tekstiilityö

03110401 KUDONTA PAAVOLA Paavola ti 9.00–12.00 | Sisko Mustaparta 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03110402 NYPLÄYS/KIRJONTA Paavola, luokka 1 ti 18.00–20.15 | Raija-Leena Leppikangas 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl.30, kl.36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Nypläyksen alkeet. Eri tekniikoita tarpeen mukaan. Kirjonta: hardanger-kirjonta, muut kirjontatavat oppilaiden toiveiden mukaan. Kädentaitojen ja erityistekniikoiden kurssit

Opetussisältöinä ovat erikoistekniikat: risutyöt, kinnasneulatekniikka, mosaiikki, huovutus, peittokirjonta, makrame, fransu, silkinvärjäys, helmityöt, käsintehty paperi, kirjansidonta-koptisidos, paperinarutyöt. Punonnat: paju, kaisla, juuri ja metallilanka, piiriläisten valinnan mukaisesti. 03110403 KÄDENTAIDOT KUUSENMÄKI Kuusenmäen nuorisoseurantalo ma 10.30–13.30 | Sisko Mustaparta 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl.40, kl.48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.


23

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

03110404 KÄDENTAIDOT PITÄJÄNMÄKI Pitäjänmäen ent. koulu ma 17.30–20.00 | Sisko Mustaparta 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl.30, kl.36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03110405 KÄDENTAIDOT RANNANKYLÄ Rannankylän koulu ti 18.30–20.45 | Sisko Mustaparta 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl.30, kl.36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03110406 KÄDENTAIDOT ORAVA Hiiden-Orava ke 11.00–13.30 | Sisko Mustaparta 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03110407 KÄDENTAIDOT VUOHTOMÄKI Vuohtomäen ent. koulu to 10.30–13.00 | Sisko Mustaparta 10.1.–18.4.2013 Oppitunteja sl.33, kl.39. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03110408 KÄDENTAIDOT PAAVOLA Paavola, luokka 1 pe 10.00–13.00 | Sisko Mustaparta 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03110409 KÄDENTAIDOT PARKKIMA Parkkiman hiihtomaja ma 18.30–21.00 | Johanna Smed 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kudontaa ja erityistekniikoita kurssilaisten toiveiden mukaisesti. 03110410 KERAMIIKKA Paavola, luokka 1 pe 1.2.2013 klo 18.00–21.00 la 2.2.2013 klo 10.00–15.15 pe 15.2.2013 klo 18.00–21.00 la 23.2.2013 klo 10.00–10.45 Tuovi Kouvalainen Oppitunteja sl. 15, kl.16. Kurssimaksu 37€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Aloitusviikonlopun aikaan tehdään erilaisista savista koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden toiveiden mukaan. Tutustutaan uurto- kohokuvio- sekä engokoristeluun. Kahden viikon kuluttua lasitetaan työt ja kokeillaan alilasitevärejä koristelussa. Kevätlukukaudella samanlainen kokonaisuus. Viimeisellä kerralla 23.2.2013 käydään vielä poltetut työt läpi; arvioidaan miten onnistuttiin ja mahdollisia korjaustoiminpiteitä. Mukaan voi ottaa omia työskentelyvälinei-

tä ja oman työskentelyalustan jos on. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Poltosta maksetaan korvaus opettajalle erityistekniikoiden kurssit

03110416 RISUKURSSI Paavola, luokka 2 ke 17.30–21.15 | Sisko Mustaparta 9.-23.1.2013 Oppitunteja 15. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 21.12.2012 mennessä. Punotaan koivunrisuista ulkokoristeita. Kerää risut lehtien pudottua ennen lumen tuloa. 03110417 LAPINRUMPUKURSSI Paavola, luokka 2 ke 17.30–21.15 | Sisko Mustaparta 30.1.–13.2.2013 Oppitunteja 15. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 4.1.2013 mennessä. Pingotetaan rumpunahka valmiin kehikon päälle nyörillä. Kuvioidaan rumpuun symbolit ja huovutetaan rumpukapula. 03110418 PAJUKORIKURSSI Uusi! Paavola, luokka 2 ke 17.30–21.15 | Sisko Mustaparta 20.2.–20.3.2013 Oppitunteja 20. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 1.2.2013 mennessä. Punotaan perinteinen, sangallinen kori. Pohjan malli valinnan mukaan: neliö, suorakaide, pyöreä tai soikea. Pajujen keruu lehtien pudottua ennen lumen tuloa, lajittelu ja kuivatus. Voit myös ostaa pajua. 03110419 UNISIEPPARIKURSSI Uusi! Paavola, luokka 2 ke 17.30–21.15 | Sisko Mustaparta 27.3.–3.4.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 15.3.2013 mennessä. Punotaan paju- tai metallirenkaaseen luonnonkuituisella langalla verkko, koristellaan höyhenillä ym. Nykyinen koriste-esine on alkujaan intiaanien perinteinen taikakalu. 03110426 RÄSYVIRKKAUS Uusi! Paavola, luokka 2 ti 19.00–21.15 | Johanna Smed 15.1., 22.1., 29.1. ja 5.2.2013 Oppitunteja12. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 7.1.2013 mennessä. Opetellaan tekniikka, jolla saa helposti räsyistä, matonkuteista tai langoista näyttäviä pintoja seinätekstiiliksi tai matoksi. Räsyvirkkaustyövälineen ja pohjakankaan voi ostaa opettajalta. Muun käytettävän materiaalin kurssilainen tuo itse. Tarvikelista toimitetaan ilmoittautuneille ennen kurssia. Lisätiedot 040 9609037. 03110438 HOPEASAVIKURSSI 1. Uusi! Paavola la 10.00–13.00 | Johanna Smed 12.1.2013 Oppitunteja 4. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tee aito hopeakoru kesän juhliin, joko itselle tai lahjaksi! Tehdään korvakorut tai riipus filigraanitekniikalla; pursotetaan ruiskulla hopeasavea

korkkisavesta valmistetun muotin päälle. Savi muuttuu 99,9 % hopeaksi poltettaessa. Materiaalin voi ostaa opettajalta. Työkaluvuokra 3€. Materiaalimaksu n. 20€. 03110439 LASISAVIKURSSI Uusi! Paavola ti 19.00–21.40 | Johanna Smed 12.2.2013 Oppitunteja 3,5. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 29.1.2013 mennessä. Tehdään riipus ja korvakorut lasisavesta. Alussa lasisavi on saven tavoin muotoiltavissa ja poltossa se muuttuu pelkäksi lasiksi. Opettajalta voi ostaa materiaalin. Materiaalimaksu n.10€. Työkaluvuokra 3€. 03110440 HOPEASAVIKURSSI 2. Uusi! Paavola ti 19.00–21.40 | Johanna Smed 19.2.2013 Oppitunteja 3,5. Kurssimaksu 15€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 5.2.2013 mennessä. Tehdään hopeasavesta koru muotin avulla tai vapaasti muotoilemalla, koristellaan haluttaessa zirkoniakivillä. Hopeasavea muotoillaan kuin tavallista savea, mutta se muuttuu poltossa 99,9 % hopeaksi. Materiaalin voi ostaa opettajalta. Materiaalimaksu n.15€. Työkaluvuokra 3€. 04110441 PARKKINAHKAKURSSI Uusi! Paavola la 10.00–14.30 | Johanna Smed 20.4 ja 27.4.2013 Oppitunteja 12. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 5.4.2013 mennessä. Tutustu vanhaan tekniikkaan, parkkinahan kuvioimiseen pakottamalla. Se ei ole voimalaji! Valmistetaan ja kuvioidaan parkkinahasta vyö, kirjankannet, kännykkäkotelo tai pieni laukku. Lopuksi tuotteen voi värjätä tai maalata. Opettajalta voi ostaa materiaalin. Materiaalimaksu noin 10€. Työkaluvuokra 2€. tekninen työ

03110427 ALOITTELEVAN PUU- JA METALLINIKKARIN KURSSI Keskuskoulu, teknisen työn luokka ma 17.30–20.45 | Pekka Pikkarainen 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 44, kl. 52. Kurssimaksu 67€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan perustaitoja puun ja metallin työstämiseen, lähtötasoksi riittää hyvä motivaatio. Lähinnä aloitteleville nikkareille suunnattu, sekaan mahtuu myös vähän kokeneempiakin. Kurssi sopii sekä miehille että naisille tasapuolisesti. Kurssilla käydään läpi puun- ja metallintyöstöön liittyviä koneita sekä käsityövälineitä ja opetellaan niiden peruskäyttöä. Opeteltavat menetelmät valitun työn mukaan. Koneiden perustoiminnot ja työturvallisuusasiat käydään läpi ensimmäisellä kerralla, jolloin kaikkien tulee olla paikalla. Max. 12 oppilasta.


24

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

03110428 PUUTYÖPIIRI KOKENEILLE KONKAREILLE Keskuskoulu, teknisen työn luokka ti 17.30–20.45 | Pekka Pikkarainen 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 44, kl. 52. Kurssimaksu 67€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kokeneemmille puuntyöstön harrastajille suunnattu kurssi. Kurssilla valmistetaan omavalintainen kurssityö tai -töitä, joista sovitaan ensimmäisellä kerralla opettajan kanssa. Max. 12 oppilasta.

03110435 POSLIINIMAALAUS/MOSAIIKKI Paavola, luokka 1 la-su 10.00–14.30 | Marja-Liisa Åvist 26.–27.1. ja 16.–17.2.2013 Oppitunteja sl.24, kl.24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Posliinimaalauksessa voi valmistaa erilaisia esineitä ja astioita. Mosaiikissa tutustutaan eri mosaiikkilaatuihin ja niiden käyttöön, mm. lasi, keramiikka ja betonimosaiikki. Voidaan valmistaa koriste-esineitä, laattoja ym. Kurssi soveltuu vasta-alkajille.

03110429 PUUKKOKURSSI Keskuskoulu, teknisen työn luokka pe 17.30–20.30 | Kalervo Siljander 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla voi valmistaa puukkojen lisäksi muita työvälineitä metallista ja puusta, esim. kirves, sirppi, tuurat yms.

03110436 KORUKURSSI Paavola, luokka 1 la 10.00–13.45 | Marja-Liisa Åvist 19.1., 9.2., 2.3., 23.3. ja 13.4.2013 Oppitunteja sl.15, kl.25. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. valmistetaan koruja lasinsulatus-, helmi- ja hopeasavitekniikoita käyttäen sekä yhdistelemällä eri tekniikoita. Kurssi sopii vasta-alkajille.

03110430 HUONEKALUJEN ENTISTÄMINEN Keskuskoulu, entisöintiluokka ti 17.30–20.30 | Merja Parkkinen 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssille otetaan enintään 14 opiskelijaa. Opiskellaan kalusteiden kunnostusta ja pintakäsittelyä perinteisin menetelmin. Myös erikoismaalaustekniikoita, kuten ootraus, marmorointi ja koristemaalaus. 03110431 HUONEKALUJEN VERHOUS Keskuskoulu, entisöintiluokka ti ja to 17.30–20.30 9.4., 11.4., 16.4., 18.4., 23.4., 25.4., 30.4 ja 2.5, 7.5.2013 la 9.00–15.00 13.4., 20.4. ja 4.5.2013 Merja Parkkinen Oppitunteja 60. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 26.3.2013 mennessä. Vanhojen kalusteiden verhoustyöt perinteisin menetelmin ja materiaalein. Materiaalit saa halutessaan opettajan kautta. Enintään 14 opiskelijaa. 03110432 TUOHITYÖKURSSI Jokikylän ent. koulu la ja su 9.30–15.00 | Eeva Rutanen 2.-3.3. ja 16.–17.3.2013 Oppitunteja sl. 56, kl.28. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tuohesta käyttö- ja koriste-esineitä vanhaa perinnettä vaalien ja uutta ideoiden. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. 03110433 KORUKIVENHIONTA Keskuskoulu, teknisen työn luokka la ja su 9.30–15.00 | Matti Heinonen 6.-7.4.2013 Oppitunteja sl. 14, kl.14. Kurssimaksu 32€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssille voivat tulla sekä aloittelijat että kokeneet kivikorujen tekijät. Materiaalimaksuunuutuus kuuluu käsiteltäviä kiviä. Lisäksi korupohjia voi ostaa opettajalta. Enintään 12 opiskelijaa. 03110434 TAIDELASIKURSSI Paavola, luokka 1 ma 17.00–20.00 | Marja-Liisa Åvist 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan tiffany- ja lasinsulatuksen tekniikoita. Perehdytään lasin leikkaamisen ja hiomiseen. Kurssilla käytetään taidelaseja, joista valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä. Kurssi soveltuu hyvin vasta-alkajille. Kurssille otetaan enintään 12 oppilasta.

kirjallisuus ja sanataide 03110601 LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI Paavola, luokka 2 pe 18.15–20.45, la 10.00–13.30 | Pirkko Böhm-Sallamo 11.–12.1., 8.-9.2., 15.–16.3. ja 19.–20.4.2013. Tunteja sl. 21, kl. 28. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Monipuolisia harjoituksia ja virikkeitä sanataiteen eri lajien luovaan kokeiluun. Käymme läpi tarinoita, novelleja, muistelmia, romaanin kirjoittamista sekä runoja. Lisäksi asiakirjoittamiseen liittyviä tehtäviä ja innostavaa kielenhuoltoa. Saat teksteistäsi palautetta. Kerro ohjaajalle omat toiveesi kurssin alkaessa. Kokeilemme myös kuvien ja musiikin suhdetta kirjoittamiseen. Tervetuloa uudet ja aikaisemmin mukana olleet. 03110602 TYÖKESKUKSEN RUNOPIIRI Paavola, luokka 1 ke 9.00–10.30 | Sirkka Tikka 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

teatteri ja tanssi 03110201 TEATTERIPIIRI Väentupa ti 19.00–21.15 | Kari Krapu 8.1.–16.7.2013 Oppitunteja 78. Kurssimaksu 52€. Ilmoittautuminen 1. kerralla paikan päällä. Valmistetaan kokoillan näytelmä esitettäväksi kesällä 2013. 03830101 SENIORITANSSI Pohdin talo to 13.00–14.30 | Aulis Lukkarinen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Piirileikin ja kansantanssin välimuoto, joka sopii kaikille. Aloitetaan helpoista tansseista ja edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Sopii erinomaisesti ikäihmisille ja parantaa tasapainoa sekä liikkuvuutta. Mukaan otetaan myös Round-tansseja, jotka ovat piirissä tanssittavia tansseja, joissa paria ei vaihdeta. 03830102 IISI-LATINO Pohdin talo ke 15.30–16.30 | Aulis Lukkarinen 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60min, 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Iisi-latino on helpohkoilla

www.jokilatvanopisto.fi

kuvioilla toteutettu tanssiliikuntamuoto. Tanssitaan piristävän mukaansa tempaavan latinalaismusiikin tahdissa yksintanssina mm. samba, salsa, cha-cha, rumba, rock, jive, merenque jne. Tunneilla on mukavan leppoisa meininki ja helpot askellukset, joihin voit itse vointisi mukaan lisätä tai vähentää haastetta vartalon ja käsien käytöllä. 03830103 LATINOBIC RANNANKYLÄ Rannankylän koulu ke 17.30–18.30 | Aija Pasanen 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 X 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830104 KUNTOTANSSI Ruotasen koulu ke 19.00–20.00 | Aija Pasanen 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kuntotanssi on kaikille sopivaa iloista tanssiliikuntaa ilman paria. Helpot askelkuviot etupäässä latinalais- ja lavatanssien rytmeihin. Lopussa venyttelyt. 03830105 ITÄMAINEN TANSSI, ALKEISTASO Ikosen koulu su 16.30–17.30 | Kaisu Ulander 13.1.–14.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830106 ITÄMAINEN TANSSI, KESKITASO Ikosen koulu su 17.30–19.00 | Kaisu Ulander 13.1.–14.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

musiikki 03110101 MIESKUORO Ikosen koulu, musiikkiluokka ke 18.00–20.15 | Pekka Piironen 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl. 39, kl. 45. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssin opettajalle. 03110102 COMODO Ikosen koulu, musiikkiluokka to 18.30–20.00 | Pekka Piironen 10.1.–25.4.2013 Oppitunteja sl. 24, kl. 28. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Comodo on kohtuullisen vaativaa klassista ja hengellistä musiikkia harjoittava pieni mieskuoro, enintään 10 laulajaa. Comodo hakee joukkoonsa 1-2 osaavaa tenoria! Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssin opettajalle. 03110103 VANHAT JA UUDET KOULULAULUT Keskuskoulu, musiikkiluokka to 17.30–19.00 | Marketta Kananen sekä ma 3.12.2012 10.1.–2.5.2013 Oppitunteja sl. 22, kl. 30. Kurssimaksu 47€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Lauletaan uusia ja vanhoja koululauluja. 03110104 YKSINLAULU 1 Paavola ti 16.30–18.00 | Marketta Kananen 8.1.–23.4.2013 Oppitunteja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min., 115 € / 30 min. Vapaita paikkoja voi tiedustella opettajalta puh. 044-520 7290. Opetussisältöjä ovat mm. hengitys, rentous, äänenmuodostus, tuki jne.


25

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

03110105 YKSINLAULU 2 Keskuskoulu, musiikkiluokka ke 16.45–18.15 | Marketta Kananen 9.1.–24.4.2013 Oppitunteja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min., 115 € / 30 min. Vapaita paikkoja voi tiedustella opettajalta puh. 044-520 7290. Opetussisältöjä ovat mm. hengitys, rentous, äänenmuodostus, tuki jne. 03110106 HARMONIKAN SOITTO Keskuskoulu, luokka 17 ma 18.00–21.00 | Janne Lindgren 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 52. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Harmonikansoittoa ryhmäopetuksena vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille. Yksilöohjausta ja ryhmäopetusta. 03110107 YKSILÖOPETUSTA ERI SOITTIMILLA Keskuskoulu, musiikkiluokka pe 15.00–16.30 | Marketta Kananen 11.1.–3.5.2013 Oppitunteja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min., 115 € / 30 min. Yksilöopetusta eri soittimilla, esimerkiksi kitara, basso,viulu,kantele,nokkahuilu, ukulele. Ilmoittautuminen opettajalle 2.1.2013 mennessä puh. 044-520 7290. 03110108 VAPAA SÄESTYS PIANOLLA Keskuskoulu, musiikkiluokka to 16.00–17.30 |Marketta Kananen 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ /15 min, 115 € / 30 min. Yksilöopetusta. Ilmoittautuminen opettajalle 2.1.2013 mennessä puh. 044-520 7290. erityisryhmien musiikki

03110109 KUVIONUOTIT, RYHMÄOPETUS Kaislaranta pe 13.00–14.30 | Piia-Susanna Rautakoski 11.1.–26.4.2013 Oppitunteja sl. 22, kl. 28. Kurssimaksu 42€. 03110110 PIANONSOITTOA KUVIONUOTEILLA Kaislaranta pe 10.30–12.30 | Piia-Susanna Rautakoski 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min. tai 115€ / 30 min.

kuvataiteet 03110301 KUVATAIDEKURSSI Paavola, luokka 2 ma 17.00–19.15 | Taisto Kinnunen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla käydään läpi öljyväri- ja akvarellimaalauksen perusteita, myös erilaiset kokeilut mahdollisia. Sopii sekä aloittelijoille ja kokeneemmille tekijöille. 03110302 KUVATAIDEKURSSI ASORTI Paavola, luokka 2 pe 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 11.1.–26.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 56. Kurssimaksu 67€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssin sisältöjä ovat: piirtäminen (tussi, hiili, lyijykynä), öljyväri-, akvarelli-, akryyli- sekä pastellimaalaus, kuvanveisto, paperimosaiikki, itämainen perinteinen taide (grafiikka ja kollaasi), taidehistoria ja taideteoria. Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille. Enintään 12 opiskelijaa. 03110304 DECOUPAGE-KURSSI Uusi! Paavola, luokka 2 la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 26.1. ja 27.1.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 11.1.2013 mennessä. Decoupage-tekniikan avulla voi koristella lähes minkä tahansa sileäpintaisen esineen. Koristelumateriaaleiksi sopivat esimerkiksi ohuet lahjapaperit, kiiltokuvat, lehtileikkeet, lautasliinat, kankaat, valokuvat jne. Kurssilla opetellaan myös reliefi- eli kohokuvatekniikkaa. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi soveltuu aikuisille ja yli 10-vuotiaille. 03110305 MOSAIIKKI Paavola, luokka 2 la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 6.4. ja 7.4.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 22.3.2013 mennessä. Mosaiikkitekniikan peruskurssi, jonka aikana opetellaan työvälineiden käyttöä, kiinnitysaineet, pohjamateriaalit ja saumaaminen. Valmistetaan mosaiikkityö suoraan alustalle. Tietoa Bysanttilaisesta ikonimosaiikista ja ulkomosaiikista. Kurssilla voi tehdä myös paperimosaiikkia. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 12-vuotiaille. 03110307 KAISLARANNAN TAIDE- JA VIRIKEPIIRI Kaislarannan palvelukoti ti 13.15–14.45 | IrinaTrifonova 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 20 kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Kurssilla maalataan, piirretään ja askarrellaan eri aiheista ja eri tekniikoilla yhdistäen tekemiseen musiikkia ja kertomuksia. Ryhmään voi osallistua myös muita kuin kaislarantalaisia.

tieto- ja viestintätekniikka 03340102 TIETOTEKNIIKAN KERTAUSKURSSI Keskuskoulu (atk-luokka) ke 16.30–18.45 | Tuomo Vähäsarja 13.2.–20.3.2013 Oppitunteja 15. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 30.1.2013 mennessä. Tietotekniikan kertauskurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille henkilöille. Tietotekniikan kertauskurssilla kerrataan tietokoneen käyttöä, opetellaan mm. käyttämään OpenOfficen tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysohjelmaa ja Skype-ohjelmaa. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet mukaan. 03340103 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET, KUVAKIRJAN TEKO Keskuskoulu (atk-luokka) ke 19.00–21.15 | Tuomo Vähäsarja 13.2.–20.3.2013 Oppitunteja 15.Enintään 15 opiskelijaa. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 30.1.2013 mennessä. Kurssilta saat valmiudet digitaalikuvien muokkaukseen ja hyödyntämiseen. Kurssi on tarkoitettu aloittelevalle kuvankäsittelyn harrastelijoille, joilla on vähintään välttävät tietokoneen käyttötaidot. Opetusaiheita ovat mm. valokuvaus digikameralla, kuvien muokkaus Gimp-kuvankäsittelyohjelmalla, diaesityksen teko ja kuvakirjan valmistelu. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet mukaan. Oman sylimikron käyttö kurssilla on mahdollista.

luonnontiede ja puutarhanhoito 03410201 MEHILÄISHOIDON VIRIKEILTA Uusi! Keskuskoulu ke 18.00–21.00 | Konttila Jukka 20.2.2013 Oppitunteja 4. Ei kurssimaksua. Ilmoittautuminen 6.2.2013 mennessä. Virikeillassa käsitellään mehiläishoitoa harrastuksena ja elinkeinona; perustiedot Suomen mehiläishoidosta, tuotteet ja markkinat, mehiläispesä ja sen hoitaminen. Lisäksi illan aikana käsitellään mehiläishoidon aloittamiseen liittyviä kysymyksiä; mehiläishoitajan ”ominaisuudet” ja alkuinvestointien esittely. Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! 03410202 MEHILÄISHOIDON PERUSKURSSI Uusi! Keskuskoulu ke 18.00–21.00 | Konttila Jukka 27.3., 3.4., 10.4., 17.4 ja 24.4.2013. Oppitunteja 20. Kurssimaksu 25€ Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 15.3.2013 mennessä. Kurssin lyhyt sisältökuvaus: 1. jakso: Mehiläishoito Suomessa ja mehiläishoidon opiskelu. 2. jakso: Mehiläisten hankinta, hoitotoimenpiteet keväällä ja kesällä. 3. jakso: Sadonkorjuu ja loppukesän hoitotoimenpiteet. 4. jakso: Hunajan käsittely, pakkaus, pakkausmerkinnät ja markkinointi. 5. jakso: Mehiläisten biologia, sikiötaudit ja loiset.


26

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

03710301 HEDELMÄPUIDEN VARRENNUSKURSSI Paavola pe 16.30–21.15 | Tuomo Vähäsarja 26.4.2013 Oppitunteja 6. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 15 €. Ilmoittautuminen 28.2.2013 mennessä, hedelmäpuiden perusrunkojen tilauksen vuoksi. Kurssilla opetellaan mm. omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumupuiden lisäämistä varrennuksella, istutusta, kasvatusta, lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista jyrsijöiltä. Kurssilla varrennetaan kaikille opiskelijoille vähintään yksi omenapuu, joka EI sisälly kurssimaksuun (hinnat: omenapuu 5 €, muut hedelmäpuut 8 €).

liikunta ja urheilu KUNTOLIIKUNTARYHMIEN TASOMÄÄRITTELY Tekninen vaativuus 1 helppo 2 sisältää jonkin verran koreografisia osuuksia 3 koreografisesti haastava Fyysinen rasittavuus + kevyttä / rentouttavaa ++ tehokasta jumppaa +++ r ankkaa treeniä ikäihmisten liikunta

ennakkotietoa lukuvuoden 2013–14 tarjonnasta Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 03719801 SIENIRETKI Uusi! Paavola / metsä ti ja ke 16.30–19.30 | Tuomo Vähäsarja 20.8. ja 21.8.2013 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssilla opetellaan tunnistamaan parhaimmat ruokasienemme ja niiden kasvupaikat, sienten säilöntää sekä hyödyntämistä ruuanlaitossa. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan muistiinpanovälineet ja toiselle kerralle ulkoiluvarusteet, sieniveitsi ja -kori sekä sateen sattuessa myös sadevarusteet. Mahdollisimman usean toivotaan tulevan toiselle kerralle omalla autolla, jotta kaikille järjestyisi kyyti sienimetsään.

03830107 IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA 1+ VPK ma 10.00–11.00 | Irja Ukkola 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830122 IKÄIHMISTEN JOOGA VPK ma 15.30–16.30 | Aija Pasanen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Joogaharjoituksissa liittyvät toisiinsa keho, mieli ja hengitys. Joogassa venytetään monipuolisesti kehon eri lihaksia tavoitteena kehotietoisuuden ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen. kuntojumpat

terveysala 03610101 MUISTA PÄÄASIA-KURSSI Uusi! Keskuskoulu, lukio ma 14.00–16.15 Marketta Lähderinne, sairaanhoitaja / kouluttaja 7.1.2013–18.3.2013 11.2. ja 4.3.2013 EI KOKOONTUMISTA Oppitunteja kl. 27. sl. 3. Kurssimaksu 32€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Enintään 12 kurssilaista. Treffitapaaminen syksyllä, jonka aika sovitaan kurssilla. Kurssin sisältö on suunnattu yli 55-vuotiaille. Materiaali hyödyttää kuitenkin kaikkia aivoterveytensä ylläpidosta kiinnostuneita aikuisia. Työtapa: Ryhmä- ja yksilötyö, vuorovaikutteinen, informoiva ja motivoiva. Keskeiset tavoitteet: Hyvä ikääntyminen ja toimintakyky ja aivoterveyden ylläpito. Vaikuttamisen alueet: Aivoterveys, muisti ja mielen hyvinvointi. Sisältö: Muistin toiminta. Muistikeinot muistamisen apuna. Aivoterveyden riskit ja aivojen hyvinvoinnin kulmakivet. Liikunnasta aivoterveyttä. Uni elvyttää. Ravinnosta aivoterveyttä. Unohtaminen ja muistihäiriöt. Aivojen aktivoiminen ja mielekäs tekeminen. Minun aivoterveyteni. Muistitreffit.

arj e n v ir ra st a innon läht eel l e w w w .j ok i l atv an op i s to.fi

03830108 KUNTOJUMPPA 1 1++ Kuusenmäen nuorisoseuran talo ma 18.30–20.00 |Irja Ukkola 7.1.–8.4.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830109 KUNTOJUMPPA 2 1++ Jokikylän ent. koulu ti 11.30–12.30 | Irja Ukkola 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min, kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830110 KUNTOJUMPPA 3 1++ Parkkima, taitomaja ke 17.30–19.00 | Irja Ukkola 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10x 90 min, kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830111 KUNTOJUMPPA 4 1++ Lohvan ent. koulu ke 19.30–20.30 | Irja Ukkola 9.1.–10.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830112 KUNTOJUMPPA 5 1++ Jokikylän ent. koulu to 19.00–20.00 | Irja Ukkola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min , kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

www.jokilatvanopisto.fi

03830116 MIESTEN KUNTOJUMPPA 1+++ Uusi! Pohdin talo ti 19.15–20.15 | Heidi Kuonanoja 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunnilla liikutaan tehokkaasti kestävyyttä, lihaskuntoa ja kehonhallintaa parantaen. Ei sisällä vaativia askelkuvioita.

LIIKKUJAN VIIKKOKALENTERI maanantai

03830121 JOOGA 1++ VPK ma 16.30–17.30 | Aija Pasanen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Joogaharjoituksissa liittyvät toisiinsa keho, mieli ja hengitys. Joogassa venytetään monipuolisesti kehon eri lihaksia tavoitteena kehotietoisuuden ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen. 03830114 ZUMBA® 2++ Ikosen koulu, liikuntasali ma 18.00–19.00 | Johanna Skantz 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830124 KRAV MAGA Keskuskoulu ma 19.00–20.30 | Veijo Toivoniemi 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 51€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Krav Maga on alun perin israelilainen sotilaskäyttöön tarkoitettu ja myöhemmin itsepuolustuksen ja voimankäytön tarpeisiinkin sovitettu luonnolliseen reagointiin pohjautuva menetelmä. Sopii hyvin sekä naisille että miehille. Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa. Kurssille ei oteta rikosrekisterin omaavia henkilöitä. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta. tiistai

03830123 REISI-VATSA-PEPPU 1++ Ikosen koulu, liikuntasali ti 18.00–19.00 | Heidi Kuonanoja 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Reisi-peppu-vatsatunti, jossa keskitytään lyhyen ja helpon alkulämmittelyn jälkeen reisien, pakaroiden ja vatsan tehokkaaseen trimmaukseen (palauttavissa osioissa treenataan myös muita lihaksia). Lopuksi venyttelyosuus. Liikkeet helposti sovellettavissa ja näin soveltuu lähes kaikille. 03830119 SYVÄVENYTTELY Pohdin talo ti 20.15–21.15 | Heidi Kuonanoja 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60min., kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunnit sisältävät liikkuvuus-, lihastasapaino- ja venytysharjoituksia, joilla pyritään huoltamaan kehon toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Kurssi sopii sekä miehille että naisille.


27

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

kesäjumpat 2013

torstai

03830120 CORE 1+++ Ikosen koulu, liikuntasali to 19.00–19.45 | Heidi Kuonanoja 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Core-tunti vahvistaa erityisesti keskivartalon lihaksia ja kehittää tasapainoa. Yksinkertaisen alkulämmittelyn jälkeen keskitytään vatsa-, selkä- ja pakaralihaksiin ja lopuksi venytellään. Korsettilihakset ja pakarat kiinteytyvät. perjantai

03830115 ZUMBA TONING 2+++ Ikosen koulu pe 17.30–18.30 | Katri Hautakangas 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, sl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Zumba + kevyet käsipainot! Lihaskuntoliikkeiden tekeminen voi olla hauskaa! Varaa mukaasi zumba stickit, kevyet käsipainot 0.5-1.0 kg tai kaksi ½ litran juomapulloa. 03830118 PILOXING Ikosen koulu pe 18.30–19.30 | Katri Hautakangas 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Tunti on yhdistelmä pilatesta, nyrkkeilyliikkeitä ja tanssia. Näistä muokataan erittäin helppo, mutta todella tehokas intervallitunti. Tunti sisältää lämmittelyn, aerobisen intervalliosuuden, lihaskuntoliikkeet pakaralle ja vatsalle sekä loppujäähdyttelyn. 03830117 KEHONHUOLTOTUNTI Ikosen koulu pe 19.30–20.30 | Katri Hautakangas 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja kl 12 x 60 min. Kurssimaksu 18€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 4.1.2013 mennessä. Kehonhuoltotunti on hyvä lisä viikoittaiseen ohjelmaan, se auttaa rentoutumaan ja palautt amaan lihaksia rasituksesta. Tunnilla keskitytään liikkuvuuden parantamiseen, keskivartalon lihasten aktivointiin ja oman kehon hallintaan. Rangan liikkuvuusharjoituksissa tehdään erilaisia kiertoja ja avauksia. Tunnin alussa hypytön yksinkertainen lämmittely, lyhyt lihaskunto-osa ja venyttelyosa. Venyttelyssä käydään lävitse kaikki tärkeimmät lihasryhmät. Tavoitteena on miellyttävän rento, mutta virkistynyt olo niin kehossa kuin mielessäkin. vesiliikunta

03830125 AQUAZUMBA 1++ Uimahalli ma 19.15–20.00 | Johanna Skantz 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 65€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Tuttu latinorytmeihin perustuva zumba siirrettynä vesiliikuntaan. Vesi vastuksena tekee harjoittelusta tehokasta ja muuten rytmit vievät mennessään. Vesi elementtinä antaa turvallista liikettä nivelille. Soveltuu kaikille! 03830126 KUNTOSALI & VESIJUMPPA 1++ Kuntosali ja uimahalli ma 11.30–13.00 | Heidi Kuonanoja 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 12 x 90 min. Kurssimaksu 75€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Enintään 15 osallistujaa.

03830134 KUNTOSALI & VESIJUMPPA Uimahalli ma 11.30–13.00 | Heidi Kuonanoja 22.4.–10.6.2013 Oppitunteja 8x 90min, Kurssimaksu 27 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 15 opiskelijaa. 03830135 ZUMBA® Ikosen koulu, liikuntasali ma 18.00–19.00 | Johanna Skantz 22.4.–10.6.2013 Oppitunteja 8x 60min, Kurssimaksu 12 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. 03830136 REISI-PEPPU-VATSAJUMPPA Ikosen koulu, liikuntasali ti 18.00–19.00 | Heidi Kuonanoja 23.4.–11.6.2013 Oppitunteja 7x 60min, Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. Lihaskuntotunti etenkin reisille, pakaroille ja vatsalle.

03830137 CORE Ikosen koulu, liikuntasali to 19.00–20.00 | Heidi Kuonanoja 25.4.–13.6.2013 Oppitunteja 7x 60min, Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa. Keskivartalon lihaskuntoharjoittelua sekä erilaisia kehonhuoltoharjoituksia. 03830138 PILOXING Ikosen koulu, liikuntasali pe 18.30–19.30 | Katri Hautakangas 26.4.–14.6.2013 Oppitunteja 8x 60min, Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 50 opiskelijaa Vastaanotamme seuraavien toimittajien liikunta- ja kulttuuriseteleitä: Tyky-kuntoseteli + Smartum. Maksusetelit on toimitettava opiston toimistoon kurssin alkaessa. Lisätietoja opiston www-sivuilta.

lasten ja nuorten koulutus taiteen perusopetus

03830127 VESIVYÖJUMPPA 1++ Uimahalli pe 14.15–15.00 | Heidi Kuonanoja 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min, kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 65€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. erityisryhmien liikunta

03830128 SYDÄN- REUMAJUMPPA 1 VPK to 10.00–11.00 | Irja Ukkola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830129 SYDÄN- REUMAJUMPPA 2 VPK to 11.00–12.00 | Irja Ukkola 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 03830130 KEHITYSVAMMAISTEN JUMPPA Paavola ti 14.45–15.30 | Heidi Kuonanoja 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 13 x 45 min. Kurssimaksu 26€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Vapautuvia oppilaspaikkoja voi tiedustella suoraan opettajalta vuoden vaihteessa. kuvataidekoulu

03110309 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 1-4 (7-12 v.) Paavola, luokka 2 to 15.15–17.30 | Irina Trifonova 10.1.–23.5.2013 Oppitunteja sl. 39, kl. 51. Kurssimaksu 75€. Kurssi on tarkoitettu kuvataiteen perusopetuksen aloittaville. 1 vuoden ja jatkaville oppilaille. Suositeltava aloitusikä on 7-9 vuotta. Opetuskertoja on syksyllä 13 ja keväällä 17. Ryhmään otetaan enintään 15 oppilasta. Kurssimaksu sisältää materiaalit. käsityökoulu

03110437 KÄSITYÖN PERUSOPETUS, PO 1-2 (7-12 v.) Paavola, luokka 2 ti 16.00–17.30 | Tarja Pärn 8.1.–30.4.2013 Oppitunteja sl. 28, kl. 32. Kurssi on tarkoitettu 1. vuoden aloittaville sekä 2.vuoden jatkaville oppilaille Suositeltava aloitusikä on 7-12 vuotta. Aloittava ryhmä kokoontuu syksyllä 14 kertaa ja keväällä 16 kertaa. 2.lukuvuoden oppilailla lisäksi 2-3 pajapäivää. 1.vuoden perusopetusryhmän lukuvuosimaksu 60€ ja 2.vuoden ryhmän 75€. Maksut sisältävät perustyöaineet ja -välineet.

Huomioithan, että tässä opinto-ohjelmassa esitetty hinta on kurssin kokonaishinta. Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kevään osuus on 60 % kurssimaksusta.


28

musiikki laulunopetus

03110111 LAULUPIIRI Ruotasen koulu, musiikkiluokka to 12.30–13.15 | Marketta Kananen 10.1.–2.5.2013 Oppitunteja sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 25€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Lauletaan yksin ja ryhmässä lasten lauluja ja pop-musiikkia. kitaransoitto

Kitaransoiton opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Opetus on yksilöopetusta 30 min./kerta. Lukuvuodeksi 2012–2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella. 0311011 KITARA 1 Keskuskoulu, musiikkiluokka ma 17.00–20.15 | Arto Riihijärvi 7.1.–22.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 14. 75€ / 15 min., 115€ / 30 min. 03110113 KITARA 2 Keskuskoulu, musiikkiluokka ti 15.00–17.30 | Jari-Pekka Perälä 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl 15. 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. pianonsoitto 7–15-vuotiaille

Pianonsoiton opetusta tarjotaan ensisijaisesti 7-15-vuotiaille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on yksilöopetusta 15 tai 30 min./kerta. . Lukuvuodeksi 2012– 2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella. 03110114 PIANO 1 Rannankylän koulu ma 14.00–15.30 | Virpi Vainikainen 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 03110115 PIANO 2 Paavola, luokka 1 ma 14.30–16.00 | Marketta Kananen 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115 € / 30 min.

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

03110116 PIANO 3 Keskuskoulu to 14.30–16.00 | Marketta Kananen 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115 € / 30 min. 03110117 PIANO 4 Keskuskoulu, musiikkiluokka ke 15.00–16.30 | Marketta Kananen 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ /15 min, 115 € / 30 min. 03110118 PIANO 5 Paavola ke 14.45–18.00 | Virpi Vainikainen 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 03110119 PIANO 6 Paavola pe 14.30–16.45 | Virpi Vainikainen 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 03110120 PIANO 7 Paavola, luokka 1 pe 14.00–17.30 | Piia-Susanna Rautakoski 11.1.–3.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 03110121 PIANO 8 Keskuskoulu ma 16.45–17.45 | Marketta Kananen 7.1.–29.4.201 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ /15 min, 115 € / 30 min. 03110122 PIANO 9 Ruotasen koulu ti 14.45–16.30 | Virpi Vainikainen 8.1.–30.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min.

03110124 BÄNDIKURSSI Ruotasen koulu ma 16.00–16.45 | Keijo Kananen 7.1.–15.4.2013 Opetustunteja sl. 10, kl. 13. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opiskellaan kaikkien bändisoittimien soittamisen perusteita ja harjoitellaan yhteissoittoa. 03110125 RUMPUKOULU Keskuskoulu, musiikkiluokka ti 17.30–20.00 | Jari-Pekka Perälä 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / opiskelija sl. 11, kl 15. 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. LASTEN ja nuorten tanssi ja LIIKUNTA

03830131 SHOWTANSSI 12–15-VUOTIAAT Ikosen koulu pe 15.30–16.30 | Heidi Kuonanoja 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tanssillista liikuntaa, sisältää ryhmäliikuntaa ja koreografioita.

VESILIIKENNE 03510201 SAARISTOLAIVURIKURSSI Uusi! Keskuskoulu ke 18.00–21.00 | Raimo Marjakangas 13.2.–3.4.2013 Oppitunteja 28. Kurssimaksu 32 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 30.1.2013 mennessä. Saaristomerenkulun opetus on kolmivaiheisen koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä. Koulutusjärjestelmä, tutkintoineen on ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston toimesta, ja todettu täyttävän ”MKL:n määräykset kansainvälisestä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjasta (Dnro1831/30/2003)” annetut vaatimukset. Suomen navigointiliitto järjestää saaristomerenkulun tutkinnon 19.4.2013.

muut soittimet

03110123 BÄNDISOITINPIIRI Ruotasen koulu ma 15.00–15.45 | Keijo Kananen 7.1.–15.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 10, kl. 13. Kurssimaksu 65€. Soitinkohtainen yksilöopetus 15 min./oppilas/kerta. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Soittimina ovat rummut, basso tai kitara. Ohjelmistona on helppoa kevyttä musiikkia ja lastenlauluja. Kurssille otetaan enintään 3 oppilasta.

ar j e n vi r r as ta i n n on l äh te e l l e www.jo kilatvano pisto .fi


29

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

REisJÄRVEN osasto Osoite Reisjärventie 8 (kunnan talo, neuvonta) 85900 REISJÄRVI Puhelin 044 4456 166 Sähköposti sanna.rajala@haapajarvi.fi, kansalaisopisto@haapajarvi.fi Internet www.jokilatvanopisto.fi

LUENTO-OPETUS Luennoista, uusista kursseista ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan alueella ilmestyvissä sanomalehdissä ja opiston verkkosivuilla.

kielet 04120301 ENGLANNIN ALKEET Yläaste, lk. 13 ma 17.00–18.30 | Seija Ojala 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Opiskelemme arkielämän sanastoa ja kielen perusrakenteita painottaen suullista kielitaitoa. Käymme English for you, too! Started-kirjan loppuun, minkä jälkeen otamme käyttöön English for you, too! 1:n 04120302 ENGLANTI 1 Yläaste, lk. 13 to 18.00–19.30 | Seija Ojala 10.1.–18.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 26. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Opiskelemme arkielämän sanastoa ja kielen perusrakenteita painottaen suullista kielitaitoa. Oppikirjana English for you, too! 2. 04129801 VIITOTTU PUHE, ALKEET Luovin ammattiopisto, Rantaniemi ke 15.00–15.45 | Anna-Liisa Inkeroinen 2.1.–24.4.2013 Oppitunteja sl. 12, kl. 16. Kurssimaksu 32€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

kädentaidot keramiikka ja lasityöt

04110402 LASIESINEIDEN KORISTELU HIEKKAPUHALLUSTEKNIIKALLA 2 Yläaste, teknisen työn luokka pe 18.00–21.00, la 10.00–15.15| Irma Kokkonen 22.2., 23.2., 1.3. ja 2.3.2013 Oppitunteja 22. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 8.2.2013 mennessä. Kurssilla tutustutaan hiekkapuhalluksen moniin mahdollisuuksiin lasiesineiden koristelussa. Hiekkapuhaltamalla lasiin saadaan himmeä, mattamainen pinta. Pinta voidaan puhaltaa myös syvemmäksi kolmiulotteiseksi. Käyttämällä erilaisia sablonia ja muita suojaustekniikoita voidaan lasi koristella erilaisilla kuvioilla. Menetelmä soveltuu esim. pullojen, maljakoiden, tasolasin tai vaikka aikaisempien sulatustöiden koristeluun. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja, soveltuu kaikille. Työvälinemaksu 6€/lukukausi maksetaan opettajalle.

04110403 LASITYÖT:TIFFANY/KIERRÄTYSLASIN SULATUS Yläaste, teknisen työn luokka ma 18.00–21.00 | Irma Kokkonen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62/42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi koostuu kahdesta eri osiosta. Joka toinen viikko kokoontuu lasinsulatusryhmä ja joka toinen viikko Tiffany-ryhmä. Mikäli osallistuu molempiin ryhmiin kurssimaksu on 62€. Jos osallistuu vain toiseen kurssimaksu on 42€. Kurssilla perehdytään Tiffany-tekniikan perusteisiin, opitaan tarvittavat työvälineet ja turvallisuus. Kurssilla on mahdollisuus valmistaa Tiffany-tekniikalla esim. tasotöitä ikkunaan tai seinälle, varjostimia ym. 3-ulotteisia töitä tai lyijykiskotekniikalla voit valmistaa esim. keittiökaappiin tai kirjahyllyyn persoonalliset lasiovet. Lasin sulatuksessa tutustutaan sulatuskelpoisiin laseihin, lasin kanssa sulatettaviin materiaaleihin ja työturvallisuuteen. Kurssilla käydään läpi sulatuksessa käytettävät muotit sekä niiden käsittely. Kurssitöinä voi valmistaa koruja, tasotöitä, lautasia, maljakoita, ym. Kurssilla voidaan käyttää myös kaikkia taidelaseja. Mahdollisuus tehdä myös lasimosaiikkitöitä. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja, soveltuu kaikille. Enintään 12 oppilasta. 04110404 KERAMIIKKA TUTUKSI Yläaste, teknisen työn luokka ke 18.30–20.45 | Irma Kokkonen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Yksilöllistä opetusta opiskelijoiden omien aiheiden ja ideoiden kehittämisessä ja toteutuksessa eri tekniikoita käyttäen. Työvälinemaksu 6€. Kurssille otetaan enintään 12 oppilasta. 04110405 TAIDELASIKURSSI Kauniston taidelasi ke 17.30–20.30 | Marja-Liisa Åvist 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla opetellaan tiffany- ja lasinsulatuksen tekniikoita. Perehdytään lasin leikkamiseen ja hiomiseen. Kurssilla käytetään taidelaseja, joista valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä. Kurssi soveltuu hyvin vasta-alkajille. Enintään 12 oppilasta. 04110414 HELMIKURSSI Uusi! Kauniston Taidelasi pe 12.00–16.30 | Marja-Liisa Åvist 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3. ja 5.4.2013 Oppitunteja kl.36Kurssimaksu 27 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla valmistetaan pääasiassa siemenhelmistä liinoja, kynttilänmansetteja, tauluja, nukenmekkoja ja muita koriste-esineitä. Kurssilla tehdään myös helmiä lamppuhelmi menetelmällä, joista valmistetaan sitten koruja. Ota kurssille mukaan sakset, säämiskä ja pieniä rasioita taikka pusseja.

tekstiilityö

04110406 KUDONTA, KANGASKYLÄ Kangaskylän koulu ma 9.30–11.45 | Paula Tiala 7.1, 4.2, 11.3, 8.4.2013 Oppitunteja sl. 12, kl. 12. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla valmistetaan kodin sisustustekstiilejä kurssilaisten toiveiden mukaan vaikeustasoa vaihdellen, joten vasta-alkajatkin ovat tervetulleita. 04110407 KUDONTA, LEPPÄLAHTI Leppälahden koulu ma 12.00–14.15 | Paula Tiala 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 11.3., 25.3. ja 8.4.2013 Oppitunteja sl. 18, kl.21. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Kurssilla valmistetaan kodin sisustustekstiilejä kurssilaisten toiveiden mukaan vaikeustasoa vaihdellen, joten vasta-alkajatkin ovat tervetulleita. Oppitunnit ovat joka toinen maanantai. 04110408 KUDONTA, LUKIO Lukio ma 14.30–16.45 | Paula Tiala 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla valmistetaan kodin sisustustekstiilejä kurssilaisten toiveiden mukaan vaikeustasoa vaihdellen, joten vasta-alkajatkin ovat tervetulleita. tekninen työ

04110409 PUU- JA METALLITYÖT Yläaste, teknisen työn luokka ti 18.00–21.00 | Veikko Suomalainen 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Vapaasti valittavat puu- ja metallityöt oppilaiden omista materiaaleista. 04110410 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS Yläaste, teknisen työn luokka ke 18.30–20.45 | Jussi Kokkonen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 30, kl. 36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla kunnostetaan ja entisöidään kurssilaisten omia huonekaluja (tuoleja, pöytiä, pieniä lipastoja ym.) Entisöinti pyritään tekemään hienovaraisesti perinteitä kunnioittaen palauttamalla esine mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Kurssilla opitaan mm. maalattujen ja lakattujen pintojen puhdistusta, puusepän töitä, uusien pintojen perinnemaalausta, puhdistettujen puupintojen sävytystä (petsausta) ja petsatun pinnan suojelemista eri lakkaustekniikoilla. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. Kurssille otetaan enintään 12 oppilasta.


30

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

04110411 HOPEATYÖ/KETJUNPUNONTA Yläaste, teknisen työn luokka to 18.30–20.45 | Jussi Kokkonen 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl.30, kl.36. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.. Kurssilla opetellaan valmistamaan hopeakoruja kurssilaisten toivomusten mukaan esim. sormuksia, korvakoruja, kaulakoruja, rannerenkaita, erilaisia lenkkiketjuja, kudottuja ja palmikoituja koruja ym. Opetellaan työstämään hopeaa sahaamalla, viilaamalla ja takomalla. Hopean juottamista, kiillotusta ja patinointia. Kurssilla voidaan valmistaa myös hopeasavitöitä. Kurssi sopii kaikille, ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Työvälinemaksu 6€/lukukausi. Opettajalta voi ostaa hopeaa ja muita tarvikkeita.

teatteri ja tanssi 04110201 NÄYTELMÄKURSSI Niemenkartano, auditorio ke 18.00–21.00 | Helinä Ojala 9.1.–26.6.2013 Oppitunteja kl. 92. Kurssimaksu 67€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssilla harjoitellaan oman ilmaisun kehittämistä teatteri-ilmaisun harjoitteiden kautta kohti näyttämötyöskentelyä. Kurssilla valmistetaan yksi tai useampi näytelmä esityskuntoon kevään ja/tai kesän 2013 aikana. Kurssille ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin konkaritkin.

musiikki 04110109 KARAOKE Niemenkartanon koulu to 18.00–21.00 | Pauli Raivio 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kevyen musiikin laulukurssi karaoketaustoilla. Kurssilla opetellaan esiintymistä, laulua ja mikrofonin käyttöä. Käytössä on ammattilaiskaraokelevyt suomalaisilta valmistajilta, joita saa esittää julkisesti. Käytössä ovat hyvät äänentoistolaitteet. 041101113 KEHITYSVAMMAISTEN PIANONSOITTO KUVIONUOTEILLA Rantaniemen palvelukoti to 17.00–19.00 | Anni Hilliaho 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min. 7 oppilasta.

Huomioithan, että tässä opinto-ohjelmassa esitetty hinta on kurssin kokonaishinta. Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kevään osuus on 60 % kurssimaksusta.

kuvataiteet 04110301 KUVATAIDEKURSSI ASORTI Yläaste, kuvaamataidon luokka ma 18.00–21.00 | Natalia Pikkarainen 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 40, kl. 48. Kurssimaksu 62€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssin sisältöjä ovat: piirtäminen (tussi, hiili, lyijykynä), öljyväri-, akvarelli-, akryyli- sekä pastellimaalaus, kuvanveisto, paperimosaiikki, itämainen perinteinen taide (grafiikka ja kollaasi), taidehistoria ja taideteoria. Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille. Enintään 12 opiskelijaa. 04110302 AKVARELLIMAALAUS Yläaste, kuvaamataidon luokka ti 18.00–21.00 | Maikki Parkkila 8.1.–12.3.2013 Oppitunteja sl. 36, kl. 36. Kurssimaksu 57€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tervetuloa akvarellin monipuoliseen maailmaan! Kokeile eri tekniikoita luovasti, hallitse ja yhdistä niitä. Kuvitusmahdollisuudet akvarellissa jne. Lisäksi demonstraatioita, teoriaa ja kertausta toiveiden mukaan. Omat aiheet tai mallista. Sopii alkeis- ja jatkokurssilaisille. 04110311 POSLIINIMAALAUS Uusi! Lukio ma 18.15–20.30 | Marjatta Hietala 11.2.–8.4.2013 Oppitunteja kl. 21. Kurssimaksu 28€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 28.1.2013 mennessä. Kurssilla opiskellaan posliinimaalausta erilaisilla tekniikoilla, omista malleista tai valmiita malleja hyödyntäen. Kurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille, että pidempään harrastaneille. 04110304 MANGA-KURSSI Yläaste, kuvataideluokka la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 2.2. ja 3.2.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 18.1.2013 mennessä. ”Manga” on japania ja tarkoittaa käännettynä ”oikukasta kuvaa”. Kurssilla harjoitellaan manga-hahmojen piirtämistä. Kurssilla tehdään myös manga-muotokuvia valokuvista. Työvälineitä voivat olla lyijykynät, tussit, värilliset liidut, akryyli- tai vesivärit. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi sopii kaikille, erityisesti noin 13-18-vuotiaille nuorille 04110305 MOSAIIKKI Yläaste, kuvataideluokka la 12.00–16.30, su 12.00–15.00 | Natalia Pikkarainen 20.4. ja 21.4.2013 Oppitunteja 10. Kurssimaksu 20€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 5.4.2013 mennessä. Peruskurssi, jonka aikana opetellaan työvälineiden käyttöä, kiinnitysaineet, pohjamateriaalit ja saumaaminen. Valmistetaan mosaiikkityö suoraan alustalle. Tietoa Bysanttilaisesta ikonimosaiikista ja ulkomosaiikista. Voi tehdä myös paperimosaiikkia. Omat materiaalit ja välineet. Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 12-vuotiaille.

04110306 TOIMINTAKESKUKSEN TAIDERYHMÄ Toimintakeskus ti 9.00–10.30 | Irma Kokkonen 8.1.–2.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

tieto- ja viestintätekniikka 04340101 TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI Yläaste (atk-luokka) to 16.00–18.15 | Tuomo Vähäsarja 10.1.–21.3.2013 Oppitunteja 30. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 32 € + opintomateriaalit 5€. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 4.1.2013 mennessä. Peruskurssilta saat valmiudet itsenäiseen tietokoneen käyttöön. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, joilla on vähän tai ei ollenkaan tietokoneen käyttökokemusta. Opetusaiheita ovat mm. tietokoneen käytön perusteet ja tiedonhallinta, tietoturva, eri ohjelmistojen käyttö, internet ja sähköposti. Etenemistahti sovitetaan kurssilaisten toiveiden mukaisesti riittävän rauhalliseksi, jotta kaikki pysyy mukana. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet 04340102 TIETOTEKNIIKAN KERTAUSKURSSI Yläaste (atk-luokka) to 18.30–20.45 | Tuomo Vähäsarja 10.1.–7.2.2013 Oppitunteja 15. Enintään 12 opiskelijaa. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 4.1.2013 mennessä. Tietotekniikan kertauskurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille henkilöille. Tietotekniikan kertauskurssilla kerrataan tietokoneen käyttöä, opetellaan mm. käyttämään OpenOfficen tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysohjelmaa ja Skype-ohjelmaa. USB-muistitikku ja muistiinpanovälineet mukaan.

LUONNONTIEDE ennakkotietoa lukuvuoden 2013–14 tarjonnasta Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 04719801 SIENIRETKI Uusi! Yläaste / metsä to ja pe 16.30–19.30 | Tuomo Vähäsarja 22.8. ja 23.8.2012 Oppitunteja 8. Kurssimaksu 20 €. Kausikortti käy. Ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä. Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla opetellaan tunnistamaan parhaimmat ruokasienemme ja niiden kasvupaikat, sienten säilöntää sekä hyödyntämistä ruuanlaitossa. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan muistiinpanovälineet ja toiselle kerralle ulkoiluvarusteet, sieniveitsi ja -kori sekä sateen sattuessa myös sadevarusteet. Mahdollisimman usean toivotaan tulevan toiselle kerralle omalla autolla, jotta kaikille järjestyisi kyyti sienimetsään.


31

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

terveysala 04830201 ENSIAVUN PERUSKURSSI EA 1 Yläaste ti ja to 18.00–21.00 | Sari Liejumäki, sh. / ea-koul. 5.2., 7.2., 12.2. ja 14.2.2013 Oppitunteja 16. Kurssimaksu 40€ + spr:n todistus 7€. Ilmoittautuminen 22.1.2013 mennessä Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Enintään 15 osanottajaa.

liikunta ja urheilu KUNTOLIIKUNTARYHMIEN TASOMÄÄRITTELY Tekninen vaativuus 1 helppo 2 sisältää jonkin verran koreografisia osuuksia 3 koreografisesti haastava Fyysinen rasittavuus + kevyttä / rentouttavaa ++ tehokasta jumppaa +++ rankkaa treeniä ikäihmisten liikunta

04830113 IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA Kirjasto, alakerta pe 16.00–17.00 | Eija Kivelä 4.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. kuntojumpat

04830102 NAISTEN KUNTOJUMPPA 1 1++ Niemenkartano, liikuntasali ma 19.30–20.30 | Heidi Kuonanoja 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 04830103 NAISTEN KUNTOJUMPPA 2 1++ Leppälahden koulu, liikuntasali ti 19.00–20.00 | Elena Kangasoja 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 13 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä.

LIIKKUJAN VIIKKOKALENTERI maanantai

04830107 AEROBIC 2+++ Niemenkartano, liikuntasali ma 17.30–18.30 | Heidi Kuonanoja 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Aerobic- tunti, joka sisältää askelsarjoja. Tunnilla tehdään myös lihaskuntoliikkeitä. Tavoitteena on keski- ja alavartalon kiinteyttäminen sekä yleiskunnon kehittäminen.

www.jokilatvanopisto.fi

04830108 VAHVISTA JA VENYTÄ 1+ Niemenkartano, liikuntasali ma 18.30–19.30 | Heidi Kuonanoja 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tunnit sisältävät liikkuvuus-, lihastasapaino- ja venytysharjoituksia, joilla pyritään huoltamaan kehon toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Tunneille kannattaa pukeutua kerroksittain. 04830110 MIESTEN LIIKUNTA 1++ Yläaste, liikuntasali ma 19.30–21.00 | Teijo Haapaniemi 7.1.–15.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min., kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. tiistai

04830112 KRAV MAGA, PERUSKURSSI Niemenkartano, liikuntasali ti 19.00–20.30 | Veijo Toivoniemi 8.1.–9.4.2013 Oppitunteja sl.10 x 90 min., kl. 13 x 90 min. Kurssimaksu 53€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Krav Maga on alunperin israelilainen, sotilaskäyttöön tarkoitettu ja myöhemmin itsepuolustuksen ja voinmankäytön tarpeisiinkin sovitettu luonnolliseen reagointiin pohjautuva menetelmä. Sopii hyvin sekä naisille että miehille. Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa. Kurssille ei oteta rikosrekisterin omaavia henkilöitä. Kurssin alaikäraja on 15 ikävuotta. keskiviikko

04830106 KUNTOSALI 2 1++ Niemenkartanon koulu, kuntosali ke 19.00–20.00 | Elena Kangasoja 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. torstai

04830105 KUNTOSALI 1 1++ Yläaste, kuntosali to 16.30–17.30 | Elena Kangasoja 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 35€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. 04830109 ZUMBA® 2++ Yläaste, liikuntasali to 17.40–18.45 | Eija Kivelä 10.1.–11.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min, kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. perjantai

04830111 ZUMBA TONING® Niemenkartano pe 18.30–19.30 | Eija Kivelä 4.1.–12.4.2013 Oppitunteja 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Zumba + kevyet käsipainot! Lihaskuntoliikkeiden tekeminen voi olla hauskaa! Varaa mukaasi zumba stickit, kevyet käsipainot 0.5-1.0 kg tai kaksi ½ litran juomapulloa.

kesäjumpat 2013 04830118 CORE + KEHONHUOLTO Niemenkartano, liikuntasali ma 17.30–18.30 | Heidi Kuonanoja 22.4.–10.6.2013 Oppitunteja 8x 60min, Kurssimaksu 12 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 25 opiskelijaa. Keskivartalon lihaskuntoharjoittelua sekä erilaisia kehonhuoltoharjoituksia. 04830119 ZUMBA Yläaste, liikuntasali to 17.40–18.40 | Eija Kivelä 25.4.–13.6.2013 Oppitunteja 7x 60min, Kurssimaksu 11 €. Ilmoittautuminen 8.4.2013 mennessä. Enintään 20 opiskelijaa. Vastaanotamme seuraavien toimittajien liikunta- ja kulttuuriseteleitä: Tyky-kuntoseteli + Smartum. Maksusetelit on toimitettava opiston toimistoon kurssin alkaessa. Lisätietoja opiston www-sivuilta.

lasten ja nuorten koulutus

taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Vapautuvia oppilaspaikkoja voi tiedustella suoraan opettajalta vuoden vaihteessa. kuvataidekoulu

04110307 LASTEN KUVATAITEEN VALMENTAVA OPETUS (5-6 v.) Yläaste, kuvataideluokka ti 16.30–17.30 | Irma Kokkonen 8.1.–7.5.2013 Oppitunteja sl. 17, kl. 23. Kurssimaksu 50€. Kurssi on tarkoitettu valmentaviksi opinnoiksi 5-6-vuotiaille lapsille kuvataiteen perusopintoihin. Valmentavan opetuksen tavoitteena on antaa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä kuvataiteesta sekä luoda pohjaa kuvataiteen perusopetuksen opintoihin. Ryhmä kokoontuu syksyllä 13 kertaa ja keväällä 17 kertaa. Ryhmään otetaan enintään 10 oppilasta. Kurssimaksu sisältää materiaalit. 04110308 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 1-2 (7-10 v.) Yläaste, kuvataideluokka ke 15.30–17.00 | Irma Kokkonen 9.1.–15.5.2013 Oppitunteja sl. 26, kl. 34 + (30). Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kuvataiteen perusopetuksen aloittaville 1. vuoden ja jatkaville 2. vuoden oppilaille. Oppilaita otetaan enintään 15. Opetuskertoja on syksyllä 13 ja keväällä 17. Kesällä pidetään heti koulujen päätyttyä 30 oppituntia 2. vuoden oppilaille opettajan suunnitelman mukaan (esim.4-5h:n pajapäivinä). 04110309 LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS, TPO 3-6 (9-16 v.) Yläaste, kuvataideluokka ma 15.30–17.45 | Irma Kokkonen 7.1.–20.5.2013 Oppitunteja sl. 36, kl. 54. Kurssimaksu 75€ (sis. materiaalit). Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kuvataiteen perusopetuksen jatkaville 3. ja 4. vuoden oppilaille, mutta uusiakin otetaan mukaan. Oppilaita otetaan enintään 15. Opetuskertoja on syksyllä 12 ja keväällä 18.


32

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE teatteri

04110202 LASTEN TEATTERI Leppälahden koulu, liikuntasali ma 16.00–18.15 | Aleksi Lankinen 7.1.–29.4.2013 Oppitunteja sl.33, kl. 45. Kurssimaksu 52€ Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Valmistetaan näytelmä esitettäväksi keväälle 2013. Kurssi on tarkoitettu alakouluikäisille. 04110203 NUORTEN TEATTERI Leppälahden koulu, liikuntasali ma 18.30–20.45 | Aleksi Lankinen 7.1.–29.4.2013 Oppitunteja sl. 33, kl. 45. Kurssimaksu 52€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Valmistetaan näytelmä esitettäväksi keväälle 2013. Kurssi on tarkoitettu yläkoulu- ja lukioikäisille. LASTEN ja nuorten tanssi ja LIIKUNTA

musiikki

04110110 BÄNDIKURSSI 1 Yläaste, musiikkiluokka ke 15.00–16.00 | Harri Pekkarinen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskellaan kaikkien bändisoittimien soittamisen perusteita. 04110111 BÄNDIKURSSI 2 Yläaste, musiikkiluokka ke 16.00–17.00 | Harri Pekkarinen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskellaan kaikkien bändisoittimien soittamisen perusteita. 04110112 BÄNDIKURSSI 3 Yläaste, musiikkiluokka ke 17.00–18.00 | Harri Pekkarinen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 37€. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tarkoitettu jo jonkin verran ryhmässä soittaneille. pianonsoitto

Pianonsoiton opetusta tarjotaan ensisijaisesti 7-15-vuotiaille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on yksilöopetusta 15 tai 30 min./kerta. Lukuvuodeksi 2012– 2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella. 04110101 PIANONSOITTO, KALAJA Kalajan koulu ma 14.15–16.45 | Auli Kiviniemi 7.1.–29.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 5 oppilasta. 04110102 PIANONSOITTO, NIEMENKARTANO 1 Niemenkartanon koulu ti 15.00–18.00 | Pekka Piironen 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 10 oppilasta.

04110103 PIANONSOITTO, NIEMENKARTANO 2 Niemenkartanon koulu ti 15.15–18.15 | Auli Kiviniemi 8.1.–23.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 9 oppilasta. 04110104 PIANONSOITTO, NIEMENKARTANO 3 Niemenkartanon koulu ke 15.15–16.30 | Auli Kiviniemi 9.1.–24.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 4 oppilasta. 04110105 PIANONSOITTO, NIEMENKARTANO 4 Niemenkartanon koulu to 15.15–16.15 | Auli Kiviniemi 10.1.–2.5.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl. 15. Kurssimaksu 75€ / 15 min, 115€ / 30 min. 4 oppilasta. viulunsoitto

Viulunsoiton opetus on suunnattu 5-15 – vuotiaille lapsille. Opetus on yksilöopetusta 30 min./oppilas/kerta. Lukuvuodeksi 2012–2013 haettavana olleet oppilaspaikat täytettiin kevään hakukierroksella 04110107 VIULUNSOITTO Niemenkartanon koulu pe 11.00–17.00 | Mariiana Dikanarova 11.1.–26.4.2013 Opetuskertoja / oppilas sl. 11, kl 14. Kurssimaksu 115€ / 30 min, 85€ / 20 min. muu taideopetus

04830114 ILMA-ASEILLA AMPUMINEN 1, 10–16-VUOTIAAT Kirjaston alakerta ma 16.30–18.00 | Erkki Pekkala 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min, kl. 12x 90 min. Kurssimaksu 51€ + 10€ materiaalimaksu. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ikäraja kurssille on 10 ikävuotta. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. 04830117 ILMA-ASEILLA AMPUMINEN 2, 10–16-VUOTIAAT Kirjaston alakerta ma 18.00–19.30 | Erkki Pekkala 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 90 min, kl. 12x 90 min. Kurssimaksu 51€ + 10€ materiaalimaksu. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Ikäraja kurssille on 10 ikävuotta. Kurssille otetaan enintään 10 oppilasta. 04830115 ZUMBATOMIC 8-12-VUOTIAAT Niemenkartano pe 17.30–18.30 | Eija Kivelä 11.1.–12.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 45 min., kl. 12 x 45 min. Kurssimaksu 25€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Nyt jo tuttua liikkumisen iloa myös lapsille sekä tytöille että pojille. ZumbAtomic – tunnit on suunniteltu lapsille sisältäen tehokasta liikkumista. Toteutetaan lapsille suunnatun ohjelman mukaan sisältäen koreografioita, pelejä ja leikkejä mukaansatempaavan musiikin kuten hip-hopin, merenguen, cumbian jne. tahdissa. Huom! Tunti ei ole ainoastaan tanssitunti. Kurssi on suunnattu 8-12 –vuotiaille. 04830116 SHOWTANSSI 8-12-VUOTIAAT Niemenkartano ma 16.15–17.15 | Heidi Kuonanoja 7.1.–8.4.2013 Oppitunteja sl. 10 x 60 min., kl. 12 x 60 min. Kurssimaksu 34 €. Kausikortti käy. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tanssillista liikuntaa, sisältää ryhmäliikuntaa ja koreografioita.

04110310 SAVENMUOTOILU KOULUIKÄISILLE LAPSILLE Yläaste, teknisen työn luokka ke 17.00–18.30 | Irma Kokkonen 9.1.–3.4.2013 Oppitunteja sl. 20, kl. 24. Kurssimaksu 42€. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.1.2013 mennessä. Tutustutaan saveen materiaalina ja valmistetaan erilaisia esineitä, fantasiahahmoja ja eläimiä ym. mielikuvitusta hyväksi käyttäen. Enintään 12 oppilasta.

ar j e n vi r r as ta i n n on l äh te e l l e www.jo kilatvano pisto .fi


33

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

Taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille Kuvataide - Käsityö - Sanataide - Teatteritaide

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Sen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja pohjaa hakeutua myöhemmin alan jatkokoulutukseen.

Young art-teatterikoulu on oivalluksia ja kokemuksia tuottava luova ryhmäprosessi, joka suuntautuu esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Havaintoja, kokemuksia, elämyksiä ja tekstejä työstetään teatterin, draaman, leikkien ja ilmaisuharjoitusten keinoin. Lukuvuoden aikana järjestetään myös teatterileiri ja tehdään teatterivierailu.

Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä ja tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tavoitteena on myös kehittää eri kulttuurien ymmärtämistä ja tulkitsemista.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen verkkosivuilta: www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taiteen_perusopetus

Opintojen rakenne:

Opetuksella halutaan tukea oppilaan minän kasvua sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä.

Valmentavat opinnot - tarkoitettu 5-6-vuotiaille - 40 oppituntia lukuvuonna

Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti.

Yleisen oppimäärän opinnot TPO 1 - 7-vuotiaista alkaen - 90 (60) oppituntia lukuvuonna

Kuvataidekoulussa opetellaan kuvantekemisen eri muotoja, kuten piirtämistä, maalaamista ja kolmiulotteista työskentelyä. Lähestymistapa kuvataiteeseen on tutkiva ja toiminnallinen, joten teoreettinen tieto, kuten värioppi, sommittelu ja taidehistoria, tulevat tutuksi oppilaan oman työskentelyn kautta. Käsityökoulussa opetellaan ilmaisemaan itseään käsityön eri alueilla, joita ovat ovat esimerkiksi kankaankuviointi, ompelu, huovutus, kudonta ja punonta, virkkaus, neulominen, keramiikka, lasi ja taidepaperityöt. Käsityökoulussa opitaan tekemisen kautta luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja esteettisiä valmiuksia. Sanataidekoulussa on mahdollista rikastuttaa mielikuvitusta ja kielellistä ilmaisua. Leikkien ja harjoitusten avulla saadaan rohkeutta ilmaista omia ajatuksia, joista tuleekin kohta omia satuja, runoja ja tarinoita. Aluksi työskentelemme paljon yhdessä ja suullisesti, mutta kun kirjoitustaito ja rohkeus toimia yksin kehittyvät, on aika siirtyä omaan kirjoittamiseen. Lapsen oma taitotaso ja kiinnostuksenkohteet otetaan huomioon. Monitaiteellisuus on mukana oppimisprosessissa.

TPO 2 - noin 9-11-vuotiaat - 90 (60) oppituntia lukuvuonna TPO 3 - noin 10-12-vuotiaat - 90 oppituntia lukuvuonna TPO 4-6 - noin 11-16-vuotiaat - 90 oppituntia lukuvuonna - työpajaopinnot Koko oppimäärä sisältää 10 opintokokonaisuutta / 500 oppituntia

www.jokilatvanopisto.fi

Maksut: - valmentavat opinnot: 50€ / lukuvuosi - yleisen oppimäärätn opinnot: 50 - 75€ / lukuvuosi - mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkoja - sisaralennukset

OPETTAJAT: Kuvataidekoulu REISJÄRVI Kokkonen Irma 050 340 0343 irma.kokkonen@iki.fi NIVALA / HAAPAJÄRVI Räisänen Maarit 044 4456 213 maarit.raisanen@haapajarvi.fi PYHÄJÄRVI Trifonova Irina 040 963 3740 irina.trifonova@haapajarvi.fi Käsityökoulu HAAPAJÄRVI / NIVALA PYHÄJÄRVI Pärn Tarja 040 9101580 tarja.parn@haapajarvi.fi Sanataide NIVALA Savola Oili 050 566 3134 oili.savola@nivala.fi Young Art - Teatterikoulu NIVALA Lankinen Aleksi 050 301 9584 lankinen.aleksi@gmail.com


POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO

34

ALUEEN AMMATILLINEN KOULUTUSTARJONTA KOULUTUSPAKETIT: Esimiehen työkalupakki:

AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA KEVÄÄLLÄ ALKAVIA OPINTOJA MM.: -

Johdatus tähtitieteeseen (3 op) OY Johdatus orgaaniseen kemiaan (4 op) OY Julkisoikeuden perusteet (5 op) LY Sisustussuunnittelu (5 op) OY Sosiaalioikeuden perusteet (5 op) LY Verkkokirjoittaminen (2-3 op) OY

Kysy järjestävä paikkakunta toimistostamme. SYKSYLLÄ ALKANEET OPINNOT: Hallintotiede 25 op (LY) Ylivieska ja Pyhäjärvi: -

Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa (5 op) Valta ja yhteiskunta (5 op) Hallinto-osaaminen työelämässä (5 op)

Hallintotiede 35 op (LY) Ylivieska: -

Muutosteoriat ja strateginen johtaminen julkishallinnossa (5 op) Johtamisen psykologia (5 op) Sähköinen hallinto ja palvelurakenteet (5op)

Kauppatieteen kandipolku (VY) Ylivieska: -

Rahoituksen perusteet (4 op) Taloustieteen perusteet (6 op) Talousoikeuden perusteet (6 op) Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteen opiskelijoille (5 op)

Yksittäisiin osioihin voi vielä ilmoittautua, kysy lisää toimistostamme! IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO: Kevään luentosarja tarjoaa eväitä hyvään ja terveeseen elämään. Päivät varmistuvat myöhemmin. UUTTA: Keväällä kirjoittaville Mini-Abikursseja. Kysy lisää toimistostamme.

14.2. Asiantuntijaroolista esimieheksi siirtyminen – mikä muuttuu ? 14.3. Työhyvinvoinnin johtaminen 11.4. Kehityskeskustelut osana hyviä johtamisen käytänteitä 16.5. Ajan- ja työnhallinnan keinoja esimiestyön tueksi Dementiatyön passi ® (40 t): 18.4. Koulutuksen esittely ja 16.5. Muistisairaan ihmisen maailma ja sen ymmärtäminen 3.6. Muistikuntoutus 12.9. Ravitsemus ruokailu ja yhteisöllinen elämä 3.10. Kaunis kuolema- muistisairaan ihmisen palliatiivinen hoito Tanssi- ja liiketerapian perusopinnot 30 op: Hakuaika 1.11.2012 - 4.1.2013 MUUT AMMATILLISET: 15.1. Tilinpäätöksen ajankohtaispäivä 24.1. Nuorten mielenterveyden tukeminen 21.2. Kirjoitustaidon uudistaminen – kymmensormitekniikka alakoulussa 21.2. Lasten kanssa taidetta tekemään! 26.2. Perintäpäivä 27.2. Rehtoreiden lakipäivä 12.3. Taidetyöskentely ja luovat menetelmät ikääntyneiden toimintakyvyn tukena 13.3. Muksuoppi 3.4.

Ratkaisukeskeinen työote masentuneen nuoren tukemisessa

9.-10.4. Karpaloseminaari 17.4. Miksi työhyvinvoinnista kannattaa vaahdota? 24.4. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä välineitä sosiaali- ja terveysalalle 16.5. Tietoisuustaidot - Mindfullness LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSET YLIVIESKASSA: 13.2. Kunnallishallinnon keskeiset kysymykset Tulossa myös Kuntatalouden ajankohtaispäivä sekä koulutusta tarkastuslautakunnille. Seuraa nettisivujamme.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi Ylivieskan toimipiste: 044 445 7631 Pyhäjärven toimipiste: 044 732 9314 Ota yhteyttä ja tule oppimaan!


35

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

TANSSIOPISTO UUSIKUU PAIKKAKUNTA

ALOITUSPÄIVÄ

YSO (Kuusitie 6)

Aloitus 9.1.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN lukujärjestys kl. 2013 RYHMÄ

PÄIVÄ JA AIKA

OPETTAJA

KL. 2013

Nykytanssi 2 Nykytanssi 1A Nykytanssi 1B Aikuisten jazz-tanssi

KE 16.15-17.15 KE 17.15-18.15 KE 18.15-19.15 KE 19.15-20.45

Maria Aho Maria Aho Maria Aho Maria Aho

9.1-15.5.2013 9.1-15.5.2013 9.1-15.5.2013 9.1-15.5.2013

-------------------------------------------------------------------------------------------YLIVIESKA Aloitus 8.1. Nykytanssi 3B TI 16.00-17.00 Maria Aho 8.1-14.5.2013 Kiviojan koulu Lastentanssi 1 TI 17.00-17.45 Maria Aho 8.1-14.5.2013 Lastentanssi 2 TI 17.45-18.30 Maria Aho 8.1-14.5.2013 Nykytanssi 3A TI 18.30-19.30 Maria Aho 8.1-14.5.2013 Nykytanssi 4-5 TI 19.30-21.00 Maria Aho 8.1-14.5.2013

-------------------------------------------------------------------------------------------NIVALA Aloitus 7.1. Nykytanssi 1 MA 16.30-17.30 Kaisu Ulander 7.1-13.5.2013 Kyösti Kallion koulu Lastentanssi 1 MA 17.30-18.15 Kaisu Ulander 7.1-13.5.2013 (½ salia / ryhmä) Lastentanssi 2 MA 18.15-19.00 Kaisu Ulander 7.1-13.5.2013 Nykytanssi 2 MA 19.00-20.00 Kaisu Ulander 7.1-13.5.2013 Nykytanssi 3 MA 18.30-19.30 Maria Aho 7.1-13.5.2013 Nykytanssi 4-5 MA 19.30-21.00 Maria Aho 7.1-13.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------HAAPAJÄRVI Aloitus 8.1. Nykytanssi 2-3 TI 15.30-16.30 Kaisu Ulander 8.1-14.5.2013 Tiiton koulu Lastentanssi 2 TI 16.30-17.15 Kaisu Ulander 8.1-14.5.2013 Lastentanssi 1 TI 17.15-18.00 Kaisu Ulander 8.1-14.5.2013 Nykytanssi 1 TI 18.00-19.00 Kaisu Ulander 8.1-14.5.2013 Nykytanssi 4-5 TI 19.00-20.30 Kaisu Ulander 8.1-14.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------SIEVI Aloitus 7.1. Nykytanssi 3 MA 15.00-16.00 Maria Aho 7.1-13.5.2013 Nykytanssi 1-2 MA 16.00-17.00 Maria Aho 7.1-13.5.2013 Sport Steps Lastentanssi 1-2 MA 17.00-17.45 Maria Aho 7.1-13.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------PYHÄJÄRVI Aloitus 9.1. Nykytanssi 4-5 KE 15.15-16.30 Kaisu Ulander 9.1-15.5.2013 Ikosen koulu Nykytanssi 1 KE 16.30-17.30 Kaisu Ulander 9.1-15.5.2013 Lastentanssi 1-2 KE 17.30-18.15 Kaisu Ulander 9.1-15.5.2013 Nykytanssi 2-3 KE 18.15-19.15 Kaisu Ulander 9.1-15.5.2013 Aloitus 13.1. Aikuisten nykytanssi SU 19.00-20.30 Kaisu Ulander 13.1-19.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------KÄRSÄMÄKI Aloitus 10.1. Nykytanssi 3 TO 16.00-17.00 Kaisu Ulander 10.1-16.5.2013 Frosteruksen koulu Lastentanssi 1-2 TO 17.00-17.45 Kaisu Ulander 10.1-16.5.2013 Nykytanssi 1-2 TO 17.45-18.45 Kaisu Ulander 10.1-16.5.2013 Nykytanssi 4-5 TO 18.45-20.15 Kaisu Ulander 10.1-16.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------REISJÄRVI Aloitus 10.1. Lastentanssi 1-2 TO 17.15-18.00 Maria Aho 10.1-16.5.2013 Niemenkartanon koulu Nykytanssi 1-2 TO 18.00-19.00 Maria Aho 10.1-16.5.2013 Nykytanssi 4-5 TO 19.00-20.30 Maria Aho 10.1-16.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------SYVENTÄVÄT RYHMÄT Haapajärvi, Tiiton koulu Syventävä ryhmä 1 LA 12.00-14.00 Marketta Viitala Kevään 2013 opetuspäivät ovat: 12.1., 19.1., 16.2., 23.2., 16.3., 23.3., 20.4., 4.5. ja 11.5. Ylivieska, Kiviojan koulu

Syventävä ryhmä 2 LA 9.00-11.30 Inka Tiitto Syventävä ryhmä 3 LA 11.45-15.00 Inka Tiitto Kevään 2013 opetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin Huom! Omat tanssit -tapahtuma 13.-14.4.2013 Pyhäjärvellä

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen, puh. 040 747 1884 tai toimisto@tanssiopistouusikuu.fi


arjen virrasta innon l채hteelle w w w.jok ila tva nopisto.fi

Jokilatvan opiston opinto-ohjelma kevät 2013  
Jokilatvan opiston opinto-ohjelma kevät 2013  

Kevätlukukauden 2013 opinto-ohjelma