Konstruera med Pondus®

Page 1

PONDUS® – snabb montering och urstark konstruktion

GIPSEXPANDER ONE-STEP

ETA-19/0453

Konstruera med PONDUS® Dimensioneringsunderlag baserat på provdragningar utförda av RISE, Research Institutes of Sweden


Innehållsförteckning Inledning......................................................................................................... 2 Fästdonsdata................................................................................................. 2

ETA-19/0453

Beräkningsförutsättningar............................................................................... 3 Karakteristisk bärförmåga – dragna skruvar.................................................... 4 Karakteristisk bärförmåga – dragna vinklade skruvar...................................... 5 Karakteristisk bärförmåga – korsade vinklade skruvar..................................... 6 Karakteristisk bärförmåga – skjuvförband....................................................... 7 Allmänna anvisningar...................................................................................... 8 1002

Inledning

CERTIFIERAD

Dessa anvisningar för ETA-bedömda PONDUS®-skruvar är baserade på provningar utförda av RISE, Research Institutes of Sweden. Beräkningsmetoderna för bärförmåga är baserade på hittills utförda undersökningar på vinklade skruvförband anpassade till EUROKOD 5 (SS-EN-1995-1-1:2004) med tillhörande nationella anpassningsdokument och gällande ETA.

Fästdonsdata PONDUS ® TILLVERKAS I TVÅ UTFÖRANDEN Ø = 6,5

längd 70 - 220 mm

Ø = 8,2

längd 160 - 330 mm

L1

L3

L2

d

L = totallängd d = ytterdiameter L1 = övre gängad del L2 = undre gängad del L3 = ogängad del

L

 Torpedospets Spetsens utformning reducerar risken för sprickbildning och medger montage i tunt virke.

Cylindrisk skalle Skruvskallens utformning medger försänkning till önskat djup.

ETA-BEDÖMD PONDUS®

2

Material Ytbehandling Tillverkad i härdat stål som är Rostskyddsbeläggning KTCO starkt men samtidigt följsamt. är ett krom 6 fritt multibeläggningssystem godkänt för korrosivitetsklass C4.

Urstark konstruktion Unik gängstigning drar samman virket och ger en urstark konstruktion.


Beräkningsförutsättningar GILTIGHETSOMRÅDE Beräkningsmässiga värden för PONDUS®-skruven gäller för vinklar α i intervallet 15< α >60 grader där α är vinkeln mellan skruv och träyta. Gäller inom detta område också i ändträ. Skruvning vinkelrät mot ändyta är ej tillåtet.

Skruvning i vinkel mot fiberriktning

DIMENSIONERANDE BÄRFÖRMÅGA, Rd Beräknas enligt EUROKOD 5 (SS-EN-1-1:2004). FRd = kmod Fk (Eurokod 5, 2.4) YM Fk = Karakteristisk bärförmåga baserad på provningar utförda av RISE. Redovisas per förbandstyp. kmod = Korrektionsfaktor som tar hänsyn till lastvarighet och fuktkvot. (Eurokod 5, tabell 3.1) YM = Partialkoefficient för materialegenskaper. (Eurokod 5, tabell 2.3) Partialkoefficienter för lastpåverkan och säkerhetsklass enligt SS-EN 1990. Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Notera att partialkoefficienten Yd för aktuell säkerhetsklass införes på lastsidan och ej som tidigare på bärförmågesidan.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR • Redovisad karakteristisk bärförmåga gäller för godkänt

konstruktionsvirke med lägst hållfasthetsklass C24 samt limträ. Förutsatt att avvikelser från nominella mått ej överskrider gällande toleranser. • Underlaget gäller för klimatklass 1-2. Vid oklarheter

kontaktas EJOT. Klimatklasser enligt Eurokod 5, 2.3. • Beständighet ur korrosionssynpunkt bestäms med

utgångspunkt från korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2. Ytbehandlingen är godkänd för C4.

• Vid behov kan montagehjälpemedel tillhandahållas från

EJOT. PONDUS® Ø6,5 monteras normalt med batterimaskin med steglös varvtalsreglering, PONDUS® Ø8,2 monteras med eldriven borrmaskin. Rekommenderat vridmoment ca 50Nm och steglös varvtalsreglering. • För inhängning av sekundärbalk i primärbalk kontroll-

eras risken för fläkning i anslutning till den undre skruven (se bild). Beräkningsunderlag enligt EUROKOD 5. Kontakta EJOT för rådgivning.

• Påverkan av dynamiska laster omfattas ej av detta

underlag. • Kombinationer av PONDUS®-skruven i olika dimensioner

Fläkrisk

och montagevinklar i samma förbindelsepunkt är ej tillåtna. ETA-BEDÖMD PONDUS®

3


Karakteristisk bärförmåga dragna skruvar PONDUS ® 6,5 X L / PONDUS ® 8,2 X L 1

3

2

(kN) Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 6,5 mm

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 8,2 mm

L

L1

L2

L3

h min

Fk (kN)

L

L1

L2

L3

h min

Fk (kN)

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

40 50 70 85 100 115

1,86 2,84 3,13 5,49 6,96 8,43

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

85 110 115 130 145 155 170

6,55 8,40 10,26 11,49 11,49 15,20 15,20

Maximalt antal samverkande skruvar/förband = 6

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND hmin

hmin

PONDUS ® d = 6,5

PONDUS ® d = 8,2

a1 = 33 mm (5d)

a1 = 82 mm (10d)

a1t = 33 mm (5d)

a1t = 41 mm (5d)

a2 = 17 mm (2,5d)

a2 = 20 mm (2,5d)

a2c = 17 mm (2,5d)

a2c = 25 mm (3d) a2c = 18 mm vid enbart en skruv

ETA-BEDÖMD PONDUS®

4


Karakteristisk bärförmåga dragna vinklade skruvar PONDUS ® 6,5 X L / PONDUS ® 8,2 X L 1

3

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 6,5 mm

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 8,2 mm

Fk (kN) L

L1

L2

L3

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

Fk (kN)

α30 α45 α60

L

L1

L2

L3

α30

α45

α60

1,85 2,83 3,12 5,46 6,93 8,39

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

6,52 8,37 10,22 11,85 11,45 15,14 15,14

5,84 7,49 9,14 10,24 10,24 13,54 13,54

4,75 6,09 7,44 8,33 8,33 11,02 11,02

1,66 2,53 2,79 4,89 6,20 7,51

1,35 2,06 2,27 3,98 5,04 6,11

Maximalt antal samverkande skruvar/förband = 6

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND

PONDUS ® d = 6,5 L 70 90 130 160 190 220

α30o 18 23 32 40 48 55

h min α45o α60o 25 30 32 23 46 56 56 69 67 82 78 95

a2 = 17 mm (2,5d) a2c = 17 mm (2,5d)

α30o 65 65 65 65 65 65

PONDUS ® d = 8,2 a1

α45o 47 47 47 47 47 47

α60o 38 38 38 38 38 38

α30o 62 67 78 84 97 110

a1t

α45o 59 63 71 76 82 92

α60o 56 59 64 68 71 75

L 160 190 220 250 280 300 330

α30o 40 48 55 62 69 75 83

h min α45o α60o 57 69 67 83 78 95 88 106 97 119 106 130 117 143

α30o 164 164 164 164 164 164 164

a1

α45o 116 116 116 116 116 116 116

α60o 95 95 95 95 95 95 95

α30o 90 98 110 124 132 145 157

a1t

α45o 84 90 95 102 110 121 130

α60o 76 79 83 86 89 93 97

a2 = 20 mm (2,5d) a2c = 25 mm (3d) a2c = 18 mm vid enbart en skruv

ETA-BEDÖMD PONDUS®

5


Karakteristisk bärförmåga korsade vinklade skruvar PONDUS ® 6,5 X L / PONDUS ® 8,2 X L

1

3

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 6,5 mm

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 8,2 mm

Fk (kN)

Fk (kN)

L

L1

L2

L3

α30

α45 α60

L

L1

L2

L3

α30

α45

α60

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

3,56 5,26 5,77 9,34 12,39 8,39

2,91 4,29 4,71 8,04 10,11 7,51

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

12,09 15,31 18,52 20,66 20,66 27,08 27,08

9,88 12,50 15,12 16,87 16,87 22,11 22,11

6,98 8,84 10,69 11,93 11,93 15,63 15,63

2,06 3,04 3,33 5,68 7,15 6,11

Maximalt antal samverkande skruvarpar/förband = 3

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND

PONDUS ® d = 6,5 a1

L

α30o

h min α45o α60o

α30o

α45o

α60o

70 90 130 160 190 220

18 23 32 40 48 55

25 32 46 56 67 78

65 65 65 65 65 65

47 47 47 47 47 47

38 38 38 38 38 38

30 23 56 69 82 95

L 160 190 220 250 280 300 330

α30o 40 48 55 62 69 75 83

a2 = 13 mm (2d)

a2 = 17 mm (2d)

a2c = 17 mm (2,5d)

a2c = 25 mm (3d)

a1t = 66 mm (10d)

a1t = 82 mm (10d)

ETA-BEDÖMD PONDUS®

6

PONDUS ® d = 8,2 h min α45o 57 67 78 88 97 106 117

α60o 69 83 95 106 119 130 143

α30o 164 164 164 164 164 164 164

a1

α45o 116 116 116 116 116 116 116

α60o 95 95 95 95 95 95 95


Karakteristisk bärförmåga skjuv förband PONDUS ® 6,5 X L / PONDUS ® 8,2 X L

(kN) 1

3

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 6,5 mm

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS® d = 8,2 mm

L

L1

L2

L3

h min

Fk (kN)

L

L1

L2

L3

h min

Fk (kN)

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

40 50 70 85 100 115

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

85 110 115 130 145 155 170

2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

(kN)

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND Fk (kN)

hmin

hmin

Fk (kN)

PONDUS ® d = 6,5

PONDUS ® d = 8,2

a1 = 33 mm (5d)

a1 = 82 mm (10d)

a1t = 80 mm (-)

a1t = 80 mm (-)

a2 = 17 mm (2,5d)

a2 = 20 mm (2,5d)

a2c = 17 mm (2,5d)

a2c = 25 mm (3d) a2c = 18 mm vid enbart en skruv

ETA-BEDÖMD PONDUS®

7


EJOT Sverige AB besök Sandtagsvägen 9, 702 36 Örebro post Box 9013, SE-700 09 Örebro epost infose@ejot.com växel +46 19 20 65 00 kundservice +46 19 20 65 10 ejot.se

Konstruera med PONDUS® Allmänna anvisningar • Informationen i detta dimensioneringsunderlag är avsedd

som generell rådgivning utan förpliktelser. •

Informationen i denna anvisning var korrekt vid publiceringen augusti 2020. Reservationer görs för förändringar i form av produktutveckling eller reviderade normer.

• Angivna uppgifter får ej uppfattas som garantier utan skriftliga bekräftelser.

B eräkningar måste verifieras och godkännas av ansvarig konstruktör innan arbete påbörjas.

000-DE/0.0/mm.yy_I000000000

@ejotsverige

/ejot.se

/ejotsverigeab


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.