Page 1

KONSTRUERA MED PONDUS Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC 0825-11


GIPSEXPANDER ONE-STEP


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning

3

Fästdonsdata

4

Beräkningsförutsättningar

5

Karakteristisk bärförmåga - dragna skruvar

6

Karakteristisk bärförmåga - dragna vinklade skruvar

7

Karakteristisk bärförmåga - korsade vinklade skruvar

8

Karakteristisk bärförmåga - skjuvförband

9

Almänna anvisningar

10

INLEDNING Dessa anvisningar för PONDUS-skruvar är baserade på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Beräkningsmetoderna för bärförmåga är baserade på hittills utförda undersökningar på vinklade skruvförband och anpassade till EUROKOD 5 (SS-EN-1995-1-1:2004) med tillhörande nationella anpassningsdokument.

CHROME 6 FREE

Ejot PONDUS ®

3


FÄSTDONSDATA PONDUS TILLVERKAS I TVÅ UTFÖRANDEN d = 6,5

min längd 70 mm

max längd 220 mm

d = 8,2

min längd 160 mm

max längd 330 mm

L1

L3

L2

d

L = totallängd d = ytterdiameter L1 = övre gängad del L2 = undre gängad del L3 = ogängad del

L

YTBEHANDLING Rostskyddsbeläggning KTCO är ett krom 6 fritt multibeläggningssystem godkänt för korrosivitetsklass C4.

MATERIAL - Skruven tillverkad i 9,8 stål - Nominell brottspänning 900N/mm2 - Flytspänning 720N/mm2

DRIVNING Invändig drivning TX bits. Skruvskallens utformning medger försänkning till önskat djup.

BORRSPETS Spetsens utformning reducerar risken för sprickbildning och medger montage i tunt virke.

4

Ejot PONDUS ®


BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GILTIGHETSOMRÅDE Beräkningsmässiga värden för PONDUS-skruven gäller för vinklar α i intervallet 30< α >60 grader där α är vinkeln mellan skruv och träyta. Gäller inom detta område också i ändträ. Skruvning vinkelrät mot ändyta är ej tillåtet.

Skruvning ändträ

Skruvning sida trä

DIMENSIONERANDE BÄRFÖRMÅGA Dimensionerande bärförmåga Rd, beräknas enligt EUROKOD 5 (SS-EN-1-1:2004). Rd

= kmod Fk

γM

(Eurokod 5, 2.4)

Fk

= Karakteristisk bärförmåga baserad på provningar utförda av SP. Redovisas per förbandstyp.

Kmod

= Korrektionsfaktor som tar hänsyn till lastvarighet och fuktkvot. (Eurokod 5, tabell 3.1)

γM

= Partialkoefficient för materialegenskaper. (Eurokod 5, tabell 2.3)

Partialkoefficienter för lastpåverkan och säkerhetsklass enligt SS-EN 1990. Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Notera att partialkoefficienten γd för aktuell säkerhetsklass införes på lastsidan och ej som tidigare på bärförmågesidan.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR: •R  edovisad karakteristisk bärförmåga gäller för godkänt konstruktionsvirke med lägst hållfasthetsklass C14 samt limträ. Förutsättes att avvikelser från nominella mått ej överskrider gällande toleranser. • Underlaget gäller för klimatklass 1-2. Vid oklarhet kontaktas Ejot & Avdel. (Klimatklasser enligt Eurokod 5, 2.3) • Beständighet ur korrosionssynpunkt bestämmes med utgångspunkt från korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2. PONDUS-skruven godkänd för C4. • Påverkan av dynamiska laster omfattas ej av detta underlag. • Kombinationer av PONDUS-skruven i olika dimensioner och montagevinklar i samma förbindelsepunkt är ej tillåtna. • För inhängning av sekundärbalk i primärbalk kontrolleras risken för fläkning i anslutning till den undre skruven (se figur). Beräkningsunderlag enligt EUROKOD 5. Kontakta Ejot & Avdel för rådgivning.

Fläkrisk

• Vid behov kan montagehjälpemedel tillhandahållas från Ejot & Avdel. PONDUS 6,5 monteras normalt med 12 volts batterimaskin med steglös varvtalsreglering, PONDUS 8,2 monsteras med eldriven borrmaskin. Min effekt 600W med vridmoment ca 50Nm och steglös varvtalsreglering.

Ejot PONDUS ®

5


KARAKTERISTISK BÄRFÖRMÅGA DRAGNA SKRUVAR PONDUS 6,5 X L / PONDUS 8,2 X L 1

3

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 6,5 mm

(kN)

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 8,2 mm

L

L1

L2

L3

h min Fk (kN)

L

L1

L2

L3

h min Fk (kN)

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

40 50 70 85 100 115

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

85 110 115 130 145 155 170

1,86 2,84 3,13 5,49 6,96 8,43

6,55 8,40 10,26 11,49 11,49 15,20 15,20

Maximalt antal samverkande skruvar/förband = 6

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND hmin

hmin

PONDUS d = 6,5

PONDUS d = 8,2

a1 = 33 mm (5d)

a1 = 82 mm (10d)

a1t = 33 mm (5d)

a1t = 41 mm (5d)

a2 = 17 mm (2,5d)

a2 = 20 mm (2,5d)

a2c = 17 mm (2,5d)

a2c = 25 mm (3d)

a1 x a2≥25 (d)

a2c = 18 mm vid enbart en skruv a1 x a2≥25 (d)

6

Ejot PONDUS ®


KARAKTERISTISK BÄRFÖRMÅGA DRAGNA VINKLADE SKRUVAR PONDUS 6,5 X L / PONDUS 8,2 X L 1

3

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 6,5 mm

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 8,2 mm

Fk (kN) L

L1

L2

L3

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

Fk (kN)

α30 α45 α60

L

L1

L2

L3

α30

α45

α60

1,85 2,83 3,12 5,46 6,93 8,39

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

6,52 8,37 10,22 11,85 11,45 15,14 15,14

5,84 7,49 9,14 10,24 10,24 13,54 13,54

4,75 6,09 7,44 8,33 8,33 11,02 11,02

1,66 2,53 2,79 4,89 6,20 7,51

1,35 2,06 2,27 3,98 5,04 6,11

Maximalt antal samverkande skruvar/förband = 6

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND

PONDUS d = 6,5 L 70 90 130 160 190 220

α30o 18 23 32 40 48 55

h min α45o α60o 25 30 32 23 46 56 56 69 67 82 78 95

a2 = 17 mm (2,5d) a2c = 17 mm (2,5d) a1 x a2 d

25d sin

PONDUS d = 8,2 a1t

a1 α30o 65 65 65 65 65 65

α45o 47 47 47 47 47 47

α60o 38 38 38 38 38 38

α30o 62 67 78 84 97 110

α45o 59 63 71 76 82 92

α60o 56 59 64 68 71 75

L 160 190 220 250 280 300 330

h min α45o α60o 57 69 67 83 78 95 88 106 97 119 106 130 117 143

a1t

a1 α30o 164 164 164 164 164 164 164

α45o 116 116 116 116 116 116 116

α60o 95 95 95 95 95 95 95

α30o 90 98 110 124 132 145 157

α45o 84 90 95 102 110 121 130

α60o 76 79 83 86 89 93 97

a2 = 20 mm (2,5d) a2c = 25 mm (3d) a2c = 18 mm vid enbart en skruv a1 x a2 d

α30o 40 48 55 62 69 75 83

25d sin

Ejot PONDUS ®

7


KARAKTERISTISK BÄRFÖRMÅGA KORSADE VINKLADE SKRUVAR PONDUS 6,5 X L / PONDUS 8,2 X L 1

3

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 6,5 mm

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 8,2 mm

Fk (kN) L

L1

L2

L3

α30

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

3,56 5,26 5,77 9,34 12,39 8,39

Fk (kN)

α45 α60

L

L1

L2

L3

α30

α45

α60

2,91 4,29 4,71 8,04 10,11 7,51

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

12,09 15,31 18,52 20,66 20,66 27,08 27,08

9,88 12,50 15,12 16,87 16,87 22,11 22,11

6,98 8,84 10,69 11,93 11,93 15,63 15,63

2,06 3,04 3,33 5,68 7,15 6,11

Maximalt antal samverkande skruvarpar/förband = 3

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND

PONDUS d = 6,5

PONDUS d = 8,2 a1

L

α30o

h min α45o α60o

α30o

α45o

α60o

70 90 130 160 190 220

18 23 32 40 48 55

25 32 46 56 67 78

65 65 65 65 65 65

47 47 47 47 47 47

38 38 38 38 38 38

30 23 56 69 82 95

α30o 40 48 55 62 69 75 83

L 160 190 220 250 280 300 330

h min α45o 57 67 78 88 97 106 117

a2 = 13 mm (2d)

a2 = 17 mm (2d)

a2c = 17 mm (2,5d)

a2c = 25 mm (3d)

a1t = 66 mm (10d)

a1t = 82 mm (10d)

a1 x a2

a1 x a2

d

8

25d sin

Ejot PONDUS ®

d

25d sin

a1 α60o 69 83 95 106 119 130 143

α30o 164 164 164 164 164 164 164

α45o 116 116 116 116 116 116 116

α60o 95 95 95 95 95 95 95


KARAKTERISTISK BÄRFÖRMÅGA SKJUV FÖRBAND PONDUS 6,5 X L / PONDUS 8,2 X L 1

(kN)

3

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 6,5 mm

2

Karakteristisk bärförmåga (kN) PONDUS d = 8,2 mm

L

L1

L2

L3

h min Fk (kN)

L

L1

L2

L3

h min Fk (kN)

70 90 130 160 190 220

30 40 43 67 82 97

30 40 43 67 82 97

10 10 44 26 26 26

40 50 70 85 100 115

160 190 220 250 280 300 330

67 82 97 107 107 137 137

67 82 97 107 107 137 137

26 26 26 36 66 26 56

85 110 115 130 145 155 170

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

(kN)

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND SAMT KANTAVSTÅND Fk (kN)

hmin

hmin

Fk (kN)

PONDUS d = 6,5

PONDUS d = 8,2

a1 = 33 mm (5d)

a1 = 82 mm (10d)

a1t = 80 mm (-)

a1t = 80 mm (-)

a2 = 17 mm (2,5d)

a2 = 20 mm (2,5d)

a2c = 17 mm (2,5d)

a2c = 25 mm (3d)

a1 x a2≥25 (d)

a2c = 18 mm vid enbart en skruv a1 x a2≥25 (d)

Ejot PONDUS ®

9


ALLMÄNNA ANVISNINGAR I nformationen i detta dimensioneringsunderlag är avsedd som generell rådgivning utan förpliktelser.  Informationen i denna anvisning var korrekt vid publiceringen januari 2012. Reservationer görs för förändringar i form av produktutveckling eller reviderade normer.

Professionellt byggande med överlägsen teknik! PONDUS® ersätter traditionella beslag Upp till sexfaldig reduktion av antalet infästningar med PONDUS®.

 ngivna uppgifter får ej uppfattas som A garantier utan skriftliga bekräftelser.  eräkningar måste verifieras och godkännas B av ansvarig konstruktör innan arbete påbörjas. Teknisk rådgivning och försäljning: EJOT SVERIGE AB Box 9013 SE-700 09 Örebro Tel +46 019-20 65 00 Fax +46 019-20 65 14 E-post: infose@ejot.com Webb: ejot.se

PONDUS® Reducerar rörelserna i ett förband Kombinationen dragkraft och friktion minimerar deformationer jämfört med vanlig träskruv.

Estetiskt tilltalande— Inga synliga metallbeslag Montage med PONDUS® innebär en dold infästning som ökar beständigheten mot korrosion och brand.

10 Ejot PONDUS ®


201903

EJOT Sverige AB Besök Sandtagsvägen 9, 702 36 Örebro Post Box 9013, SE-700 09 Örebro Epost infose@ejot.com Växel +46 19 20 65 00 Kundservice +46 19 20 65 10 ejot.se

GIPSEXPANDER ONE-STEP

@ejotsverige

/ejot.se

EJOT Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra katalogens sortiment och tekniska specifikationer. För eventuella tryckfel ansvaras ej.

Profile for ejotsverige

Konstruera med Pondus®  

Konstruera med Pondus®