Page 1

Ochranné rukavice a bezpečnostní obuv Katalog výrobků 2020/21


BLÍŽE K NAŠIM ZÁKAZNÍKUM Společnost Ejendals působí v mnoha zemích po celém světě. Máme vlastní pobočky nebo místní zastoupení ve většině evropských zemí, ve Spojených státech a ve Spojených arabských emirátech. Další informace najdete na stránkách www.ejendals.com

Ejendals AB Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46(0) 247 360 00 Customer Service Central- & Eastern Europe: +46 (0) 247 79 2262 info@ejendals.com order@ejendals.com www.ejendals.com


OBSAH

Strana Ochrana rukou a nohou: Představení společnosti Ejendals OCHRANA RUKOU

Průvodce symboly pro ochranné rukavice a bezpečnostní obuv na zadní straně obalu

Ochrana rukou: • Všeobecné informace • Kolekce rukavic

10

Mechanická ochrana: Přesná práce

32

Mechanická ochrana: Všeobecné práce

56

Mechanická ochrana: Do náročných podmínek

73

Ochrana proti pořezání

78

Tepelná ochrana: Chlad

98

Tepelná ochrana: Teplo a svařování

115

Speciální ochrana

(elektrostatické výboje, vibrace, nárazy, opora zápěstí, motorová pila, k uniformě)

OCHRANA NOHOU

4

122

Ochrana proti chemikáliím

132

Ochrana nohou: • Všeobecné informace • Kolekce obuvi

154

Bezpečnostní obuv: Ke všeobecnému použití

186

Bezpečnostní obuv: S izolací proti chladu

218

Bezpečnostní obuv: Teplo a svařování

223

Pracovní obuv

227

Stélky, ponožky, doplňky

238

Rejstřík výrobků

256


Úvod

4


Úvod

Ochrana rukou a nohou

Švédská společnost Ejendals byla založena v roce 1949. Je to rodinný podnik, který se specializuje na vývoj, výrobu a prodej vysoce kvalitních výrobků na ochranu rukou a nohou. Našimi hlavními výrobky jsou ochranné rukavice značky TEGERA® a bezpečnostní/pracovní obuv značky JALAS®. Způsob práce společnosti Ejendals se vyznačuje dlouhodobou perspektivou, která se odráží ve všem od kvality výrobků až po přístup k zákazníkům i zaměstnancům a v našich ohledech na životní prostředí.

Historie Společnost Ejendals byla založena v roce 1949 Valfridem Ejendalem ve švédském městě Leksand. Původ tohoto rodinného jména se odvozuje od blízkého jezera Ejen. Na začátku byla firma Ejendals oděvní společností, jejíž sortiment zahrnoval pracovní rukavice vyráběné v místním závodě. Většinou zákazníků byly mlýny a průmyslové podniky v regionu.  Společnost Ejendals postupně přemístila určitou část výroby do zahraničí, ale výzkumná, vývojová a zkušební zařízení zůstala ve Švédsku a Finsku. V 70. letech byl sortiment Ejendals rozšířen o bezpečnostní obuv. Když společnost Ejendals koupila finskou společnost Urho Viljanmaa OY vyrábějící bezpečnostní obuv značky JALAS®, zrodila se v roce 2008 skupina Ejendals Group.  Společnost Ejendals zaujímá již řadu let přední postavení na trhu v severském regionu. Nedávno začala firma expandovat na mnoho světových trhů a v následujících letech se očekává další navýšení jejich počtu. Společnost Ejendals je stále rodinným podnikem a dnes ji řídí Marcus Ejendal, vnuk zakladatele Valfrida.

5


Úvod

Krk 3 %

Ostatní 7 %

Trup 4 % Horní končetiny

Hlava 7 %

Záda 12 %

39 %

Zdroj: Eurostat, Pracovní úrazy ve 28 zemích, 2016. Úrazy s následkem pracovní neschopnosti > 3 dny.

Dolní končetiny

28 %

Snížení rizika úrazů, jimž lze předejít Společnost Ejendals má dlouhou historii snižování rizika úrazů rukou a nohou, jimž lze předejít. Děláme to již 70 let.  Statistiky ukazují, že úrazy rukou a nohou jsou nejčastějšími úrazy, které si vyžádají pracovní neschopnost delší tří dnů. Se správnými osobními ochrannými prostředky lze mnoha těmto úrazům předejít.  Investice do kvalitní ochrany rukou a nohou mají za následek méně pracovních úrazů, lepší docházku a zvýšenou produktivitu, což nakonec vede k nižším celkovým nákladům.

6


Úvod

PRŮBĚŽNÁ SPOLUPRÁCE

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY

SLEDOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

REALIZACE

Koncepce bezpečnosti Ejendals Společnost Ejendals nabízí nejen rukavice a obuv. Naše koncepce bezpečnosti přesahuje pouhou výrobu osobních ochranných prostředků.  Koncepce bezpečnosti Ejendals zohledňuje desítky let zkušeností, náš přístup ke kvalitě a naši severskou vynalézavost. Společně se zákazníky pracujeme na snižování rizik a zvyšování dlouhodobé produktivity.  Někdy nelze dosáhnout úplné kontroly nad pracovním prostředním a podmínkami, ale můžete se vybavit těmi nejlepšími ochrannými prostředky, abyste předešli nehodám a úrazům. Naše ochranné prostředky podrobujeme přísným zkouškám a certifikaci, abychom mohli zaručit, že splní to, co slibují.  Když v rámci koncepce bezpečnosti Ejendals spolupracujeme se zákazníky, příslušný program je vždy šitý na míru konkrétnímu zákazníkovi a jeho provozu. Obvykle to však zahrnuje školení v naší akademii Ejendals Safety Academy. Také provádíme bezpečnostní prohlídky v provozu, doporučujeme zavádění příslušných nástrojů a postupů a pokračujeme v následných kontrolách. A nakonec snad to nejdůležitější: vždy pracujeme na posílení vzájemné důvěry mezi našimi zákazníky a námi.

7


Úvod

Inovace a testování Hnací silou společnosti Ejendals jsou inovace; ve všech výrobcích neustále využíváme nové návrhy a nová řešení. Naše výrobky jsou výsledkem rozsáhlého výzkumu a moderní technologie konstrukce, jejichž cílem je zajistit jak schopnost ochrany, tak důraz na ergonomii, která přináší uživateli volnost při plnění jeho úkolů bez jakéhokoli omezování.  Díky dlouhodobým vztahům s výzkumníky a zákazníky neustále dostáváme návrhy na zlepšení, které můžeme využívat při vyvíjení nových výrobků.  Zkoušení probíhá nejprve ve švédském Leksandu a finské Jokipii, ale certifikační zkoušky jsou prováděny externími akreditovanými laboratořemi (úředně oznámenými subjekty).

8


Úvod

Práce na udržitelnosti a podniková sociální odpovědnost Společnost Ejendals usiluje o to, aby vždy a ve všem jednala udržitelně a zodpovědně. Udržitelnost znamená, že zacházíme šetrně s vyčerpatelnými zdroji a snažíme se minimalizovat množství odpadu pocházejícího z našich provozů a výrobků.  Podnikovou sociální odpovědnost (CSR) považujeme za přirozenou. Ve společnosti Ejendals zvažujeme dlouhodobé následky našeho jednání. To začíná kvalitou našich výrobků a pokračuje způsobem, jakým se chováme k zákazníkům, zaměstnancům a partnerům. Naše dlouhodobé vztahy považujeme za důkaz, že při své činnosti jednáme odpovědně.  Abychom zaručili, že totéž budou dělat i všichni naši partneři, ustanovili jsme sociální kodex chování, kterým se řídíme. Pravidelně kontrolujeme postup výroby našich výrobků, abychom se ujistili o dodržování tohoto kodexu chování, a provádíme pravidelné návštěvy výrobních závodů, s nimiž spolupracujeme.

9


OCHRANA RUKOU

• TEGERA® – jste v dobrých rukou • Normy EN pro rukavice • Vysvětlení materiálů • Kolekce rukavic

Strana

10

Mechanická ochrana: Přesná práce

32

Mechanická ochrana: Všeobecné práce

56

Mechanická ochrana: Do náročných podmínek

73

Ochrana proti pořezání

78

Tepelná ochrana: Chlad

98

Tepelná ochrana: Teplo a svařování

115

Speciální ochrana (elektrostatické výboje, vibrace, nárazy, opora zápěstí, motorová pila, k uniformě)

122

Ochrana proti chemikáliím

132

Rejstřík výrobků

256

Průvodce symboly pro ochranné rukavice a bezpečnostní obuv na zadní straně obalu


Ochrana rukou


Ochrana rukou

TEGERA® Jste v dobrých rukou

TEGERA® je naše značka ochranných rukavic, které se od roku 1949 navrhují a vyvíjejí v Leksandu. Zvláštní důraz na ergonomii, střih a funkčnost vedl ke vzniku ochranných rukavic, které nijak neslevují z ochrany, pohodlí, ani volnosti pohybu. Protože nejbezpečnější rukavice jsou ty, které skutečně chcete nosit. • Rukavice TEGERA® si kladou za cíl překonávat bezpečnostní standardy; nabízejí vnikající ochranu proti pořezání, mechanickým zraněním, chemikáliím a extrémním teplotám. • Řada TEGERA® zahrnuje ideální ochranné rukavice pro každou práci. Vždy nasloucháme uživatelům a reagujeme na jejich potřeby, abychom moli rozvíjet, vylepšovat a rozšiřovat náš výběr. • Každá rukavice TEGERA® má své jedinečné vlastnosti, ale všechny mají jedno společné: jsou velmi kvalitní, pohodlné a vypadají skvěle. • Díky nepřetržitému vývoji, důkladným znalostem materiálů a pokročilé spolupráci na výzkumu zůstávají naše výrobky v čele inovativních ochranných rukavic.

13


EVROPSKÉ NORMY PRO OOP Ochrana rukou

Evropská legislativa předepisuje požadavky, které musí splňovat osobní ochranné prostředky, aby mohly získat označení CE. Každá země má instituci pro bezpečnost práce, která poskytuje podrobnější informace v národním jazyku.  Předchozí evropská směrnice 89/686/EHS byla v dubnu 2019 nahrazena novým nařízením (EU) 2016/425 O OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDCÍCH. Cílem je lépe chránit zdraví a bezpečnost uživatelů OOP a zabezpečit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi společnostmi. Chcete-li více informací o revizi této směrnice a jejích důsledcích, navštivte webové stránky společnosti Ejendals. Nedávno byly aktualizovány dvě normy týkající se rukavic, a sice EN 388 (o mechanických rizicích) a EN 374 (o rizicích představovaných chemikáliemi a mikroorganismy).

KATEGORIE CE Evropské nařízení 2016/425

EN 420:2003 + A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Cat. I

Minimální rizika. Chrání uživatele před minimálními riziky.

Cat. II

Jiná rizika. Splňuje jak základní požadavky, tak další normy, které se mohou vztahovat na určité oblasti použití.

Cat. III

Vážná rizika. Slouží výlučně k ochraně proti rizikům, která mohou mít velmi vážné důsledky, jako je usmrcení nebo nevratné poškození zdraví.

• Rukavice musí být vyrobeny tak, aby poskytovaly ochranu, k níž jsou určeny. • Materiál, švy a okraje nesmí uživateli ublížit. • Rukavice se musí snadno oblékat a svlékat. • Hodnota pH rukavic musí být mezi 3,5 a 9,5. • Obsah chromu (šestimocného) v kožených rukavicích musí být nižší než 3 mg/kg. • Výrobce musí uvést, zda rukavice obsahují látky, které mohou způsobovat alergie. • Pokud jsou dodržovány pokyny pro praní, nesmí být ovlivněna kvalita ochrany poskytované rukavicemi. • Rukavice musí umožňovat maximální pohyblivost prstů (obratnost) vzhledem k dané potřebě ochrany.

EN 374-1:2016 + A1:2018 Norma týkající se rukavic na ochranu proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

Tato norma definuje požadavky na schopnost rukavic chránit uživatele před penetrací, permeací a degradací způsobenou chemikáliemi a mikroorganismy.

EN 374-2: 2014 Odolnost proti penetraci

Rukavice, které mají poskytovat ochranu proti mikroorganismům a chemikáliím, musí být nepropustné (bez otvorů). V případě tenkých, jednorázových rukavic se zkouší prostupnost tak, že se rukavice naplní vodou nebo vzduchem. Pokud voda nebo vzduch unikají, rukavice je vadná.

14


Typ rukavice

Značení

Typ A

EN374-1/typ A

Požadavek Doba průniku > 30 min pro alespoň 6 chemikálií z nového seznamu

UVWXYZ Typ B

EN374-1/typ B

Doba průniku > 30 min pro alespoň 3 chemikálie z nového seznamu

UVW Typ C

EN374-1/typ C

Doba průniku > 10 min alespoň 1 chemikálie z nového seznamu

Úroveň permeace

Doba průniku (min)

1

> 10

2

> 30

3

> 60

4

> 120

5

> 240

6

> 480

Seznam chemikálií, se kterými se zkoušejí rukavice, byl rozšířen o šest dalších chemikálií. V průmyslových aplikacích se používá stále větší počet chemikálií a některé nebyly zahrnuté v předchozí normě. Seznam zkoušených chemikálií

Původní

Písmenný Chemikálie kód A

Metanol

B C

Číslo CAS

Třída

67-56-1

Primární alkohol

Aceton

67-64-1

Keton

Acetonitril

75-05-8

Nitrilová sloučenina

D

Dichlorometan

75-09-2

Chlorovaný uhlovodík

E

Sirouhlík

75-15-0

Organická sloučenina obsahující síru

F

Toluen

108-88-3

Aromatický uhlovodík

G

Dietylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterocyklická a éterová sloučenina

141-78-6

Ester

I

Etylacetát

J

n-heptan

142-82-5

Nasycený uhlovodík

K

Hydroxid sodný, 40 %

1310-73-2

Anorganická zásada

L

Kyselina sírová, 96 %

7664-93-9

Anorganická minerální kyselina, oxidační

M

Kyselina dusičná, 65 %

7697-37-2

Anorganická minerální kyselina, oxidační

N

Kyselina octová, 99 %

64-19-7

Organická kyselina

O

Hydroxid amonný, 25 %

1336-21-6

Organická zásada

P

Peroxid vodíku, 30 %

7722-84-1

Peroxid

S

Kyselina fluorovodíková, 40 %

7664-39-3

Anorganická minerální kyselina

T

Formaldehyd, 37 %

15

50-00-0

Aldehyd

Ochrana rukou

Zkušební metoda měření odolnosti materiálu OOP proti permeaci nebezpečných chemikálií na molekulární úrovni a při trvalém kontaktu. Rukavice budou klasifikovány jako typ A, typ B nebo typ C.

Nové

EN 16523-1: 2015 Odolnost proti permeaci chemikálií (nahrazuje normu EN 374-3:2003)


Ochrana rukou

EN 374-4: 2013 Odolnosti proti degradaci chemikáliemi

Degradace je škodlivá změna jedné nebo více vlastností materiálu ochranné rukavice v důsledku kontaktu s chemikálií. Může se projevovat rozštěpením na vrstvy, změnou barvy, ztvrdnutím, změknutím, změnou rozměrů, ztrátou pevnosti v tahu atd. Určuje se měřením procentní změny odolnosti materiálu rukavice proti proražení po trvalém kontaktu vnějšího povrchu se zkoušenou chemikálií v délce 1 hodiny. Výsledek zkoušky degradace musí být uveden v informačním letáku ke všem třem typům rukavic.

EN 374-5: 2016 Ochrana proti mikroorganismům

Nová norma zavádí zkoušení ochrany proti virům. Předchozí norma se zabývala pouze plísněmi a bakteriemi.  Nová značení na obalu budou uvádět, zda rukavice chrání pouze před bakteriemi a plísněmi, nebo před bakteriemi, plísněmi a viry. K označení rukavic chránících před bakteriemi a plísněmi slouží piktogram biologického rizika. Pokud rukavice splňuje požadavky zkušební metody na ochranu před viry, tento piktogram bude doprovázen slovem „VIRUS“.

VIRUS

EN 511:2006 Rizika související s chladem

Rukavice poskytující ochranu proti chladu se zkoušejí ve dvou různých situacích s chladem: pronikající neboli konvekční chlad (a) a kontaktní chlad (b), tj. přímý kontakt s chladnými předměty. V příslušných případech se provádí zkoušení odolnosti proti propustnosti vody (c). EN 511 – zkoušení

EN 407:2004 Ochrana proti tepelným rizikům

Stupeň ochrany

0

1

2

3

4

A. Konvekční chlad (izolace ITR/m²)

I < 0,10

0,1 < I < 0,25

0,15 < I < 0,22

0,22 < I < 0,30

0,30 < I

B. Kontaktní chlad (tepelný odpor R/m²)

R < 0,025

0,025 < R < 0,050

0,050 <R < 0,100

0,100 <R < 0,150

0,150 <R

C. Průnik vody, 5 min

Průnik

Bez průniku

Rukavice označené tímto piktogramem poskytují ochranu proti jednomu nebo více tepelným rizikům. Byla zkoušena odolnost rukavic v souvislosti s následujícími riziky: • Chování při hoření • Odolnost proti kontaktnímu teplu • Odolnost proti konvekčnímu teplu • Odolnost proti sálavému teplu • Odolnost proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu • Odolnost proti velkým množstvím roztaveného kovu EN 407 - zkoušení Stupeň ochrany

1

2

3

4

A. Chování při hoření (s) Čas dohořívání Čas žhnutí

≤20

bez požadavku

≤10 ≤120

≤3 ≤25

≤2 ≤5

B. Kontaktní teplo (s)

100 °C ≥15

250 °C ≥15

350 °C ≥15

500 °C ≥15

C. Konvekční teplo (s)

≥4

≥7

≥10

≥18

D. Sálavé teplot (s)

≥7

≥20

≥50

≥95

E. Malé rozstříknuté částice roztaveného kovu (počet)

≥10

≥15

≥25

≥35

F. Velká množství roztaveného kovu (g)

30

60

120

200

VAROVÁNÍ Rukavice nesmí přijít do styku s plamenem, pokud ve zkoušce odolnosti proti hořlavosti nedosahuje úrovně účinnosti 3.

16


Používání antistatických rukavic (rozptylujících elektrostatický náboj) je důležité v prostředích s riziky souvisejícími s požárem a/nebo výbuchem. Cílem je předejít jevu způsobovanému rozdílem elektrických potenciálů mezi uživatelem a prostředím, který vzniká během kontaktu a hovorově se nazývá „šok“.

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

V revidovaném znění normy EN 388:2016 jsou nyní k dispozici dvě zkoušky odolnosti proti řezu čepelí. Metoda Coup zůstává oproti minulosti nezměněna a používá se pro materiály, které neotupují čepel. U materiálů, které ovlivňuji čepel, například u většiny materiálů odolných proti proříznutí, se vyžaduje zkouška TDM. V takových případech slouží výsledek TDM jako reálná reference o účinnosti, zatímco výsledek zkoušky Coup je pouze informativní, a označuje se proto X.

4x43cp

en 388:2016 Ochrana proti nárazům (značení v případě splnění požadavků) Řezná zkouška ISO/odolnost proti proříznutí (A–F nebo X) Odolnost proti proražení (0–4) Odolnost proti dalšímu trhání (0–4) Zkouška Coup/odolnost proti proříznutí (0–5 nebo X) Odolnost proti oděru (0–4)

a. Odolnost proti oděru (stupeň ochrany 0–4) Počet cyklů potřebných k vydření otvoru v kruhovém vzorku materiálu rukavice brusným papírem při konstantním tlaku a pohybu. Nejvyšší stupeň ochrany je 4, což odpovídá 8 000 cyklům. b. Odolnost proti proříznutí, zkouška Coup (stupeň ochrany 0–5) V tomto případě se měří počet otáček kruhového nože otáčejícího se konstantní rychlostí, které jsou zapotřebí k proříznutí rukavice. Výsledek se porovná s referenčním materiálem, aby bylo možné získat index. Nejvyšší stupeň ochrany je 5, což odpovídá indexu 20. c. Odolnost proti dalšímu trhání (stupeň ochrany 0–4) Síla nutná k dalšímu trhání naříznutého pravoúhlého vzorku rukavice, maximální síla je 75 N. d. Odolnost proti proražení (stupeň ochrany 0–4) Měření velikosti síly, která je nutná k proražení otvoru v rukavici hrotem o standardních rozměrech a s danou rychlostí (10 cm/min). Stupeň ochrany

1

2

3

4

a) Odolnost proti oděru (počet otáček)

100

500

2000

8000

b) Odolnost proti pořezání (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

c) Odolnost proti dalšímu trhání (N)

10

25

50

75

d) Odolnost proti proražení (N)

20

60

100

150

5

20,0

e. Odolnost proti proříznutí podle řezné zkoušky ISO (stupeň ochrany A–F) Síla v newtonech (N) nutná k proříznutí vzorku pravoúhlou čepelí ve stanoveném zkušebním řezacím zařízení, například tomodynamometru (TDM). Tato zkouška je volitelná, pokud nedošlo k otupení ostří ve zkoušce Coup; v takovém případě se stává referenčním ukazatelem odolnosti proti proříznutí. Stupeň ochrany

A

B

C

D

E

F

e) Odolnost proti proříznutí (N)

2

5

10

15

22

30

f. Ochrana proti nárazům (stupeň ochrany P) Zkouška ochrany proti nárazům se provádí podle normy EN 13594:2015 o ochranných rukavicích pro řidiče motocyklů. Zkouší se část poskytující ochranu, ale vzhledem k její omezené ploše nelze touto metodou zkoušet v části kolem prstů. Náraz má energii 5 J a přenášená síla musí odpovídat nejvyšší úrovni, v tomto případě úrovni 1, s individuálním výsledkem ≤ 9,0 kN a střední sílou ≤ 7,0 kN. Stupeň ochrany f) Ochrana proti nárazu, EN 13594:2015

17

P Úspěch (stupeň 1 ≤ 9 kN)

Ochrana rukou

EN 16350: 2014 Elektrostatické vlastnosti


Ochrana rukou

EN 12477:2001+ A1:2005 Ochranné rukavice pro svářeče

Tato norma popisuje, jak by měly být navrženy rukavice, aby poskytovaly ochranu rukou a zápěstí při svařování a v podobných pracovních situacích. Svářečské rukavice se zkoušejí podle norem EN 388:2016+A1:2018 a EN 407:2004. Na základě výsledku zkoušek podle norem EN 388 a EN 407 jsou rukavice klasifikovány jako typ A a/nebo typ B: • Typ A označuje rukavice s vyšší odolností, ale nižší přizpůsobitelností a obratností. • Typ B označuje rukavice s nižší odolností, ale větší přizpůsobitelností a obratností. Svářečské rukavice musí být delší než standardní ochranné rukavice; velikosti by měly odpovídat níže uvedené tabulce: Velikost ruky Minimální délka rukavice (mm)

6

7

8

9

10

11

300

310

320

330

340

350

U rukavic určených k obloukovému svařování je nutné provést zkoušku vnitřního elektrického odporu podle normy EN 1149–2. Vnitřní elektrický odpor rukavic typu A a B musí být > 105 Ω.

RIZIKA SOUVISEJÍCÍ SE STYKEM S POTRAVINAMI

Vztahují se na materiály a předměty, které budou v dokončeném stavu přicházet do styku s potravinami nebo vodou určenými k lidské spotřebě. Podle nařízení 1935/2004: „Tyto materiály a předměty musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí, aby v normálních nebo předpokládaných podmínkách používání nedocházelo k přenosu jejich složek do potravin v takovém množství, které by mohlo: • být nebezpečné lidskému zdraví, • vést k nepřijatelné změně složení potravin nebo ke zhoršení jejich organoleptických vlastností.“ Všechny rukavice s logem „styk s potravinami“ vyhovují nařízení (EU) č. 1935/2004, nařízení (EU) č. 2023/2006 a nařízení (EU) č. 11/2011.

ESD IEC 61340-5-1 IEC 61340-4-3

Zkratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s označením ESD splňují aktuální kritéria a vyhovují normám o ochraně před elektrostatickým výbojem. Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů. Pokud mají rukavice a obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivé jak osobní vybavení, tak pracoviště. ZKUŠEBNÍ METODA Účelem mezinárodní normy IEC 61340-5-1 je zaručit, že rukavice na ochranu před elektrostatickým výbojem je schopna splnit požadavky na odpor systému, což znamená, že odpor mezi obsluhou a zemí je menší než 10⁹ Ω. Zkouška se provádí při 12% vlhkosti. Obuv se zkouší podle normy IEC 61340-4-3, která zaručuje, že odpor mezi obuví a zemí je menší než 10 8 Ω.

18


19 Ochrana rukou


VYSVĚTLENÍ MATERIÁLŮ Ochrana rukou

Úroveň ochrany poskytovaná rukavicí je v zásadní míře určována jak materiálem, tak výrobní metodou. Každý detail rukavice TEGERA® byl pečlivě promyšlen z hlediska pohodlí, bezpečnosti a ergonomie. Na trhu je spousta levných kopií, které na pohled i na dotyk působí věrohodně. Naše rukavice jsou důkladně testované. Proto přinášejí to, co slibují.

SYNTETICKÁ KŮŽE – SUPERMATERIÁL Syntetická kůže je technologicky vyspělý materiál. Ve vývoji jsme ušli dlouhou cestu a nyní vyrábíme speciálně navržené rukavice pro mnoho různých úkolů, často ve spolupráci s našimi zákazníky. Ale ještě nejsme na konci. Čekají nás nové výzvy. Vyzkoušejte nás!  Mnoho rukavic TEGERA® se vyrábí z materiálů Microthan®, Macrothan® a Polythan® – jedná se o tři špičkové syntetické materiály, které v mnoha ohledech předčí přírodní kůži. Jsou tenké a pevné, což znamená, že rukavice jsou při nošení odolné, poddajné a vykazují dobrou citlivost konečků prstů. Poddajnost materiálu rovněž umožňuje propracovaný ergonomický design, což zvyšuje bezpečnost i pohodlí. Materiály Microthan®, Macrothan® a Polythan® lze nalézt pouze v rukavicích TEGERA®. Také jsou bez obsahu chromu.

MICROTHAN® je přizpůsobivý a odolný. Nejdůležitější vlastností, kterou nabízí, je vynikající úchop. Microthan® je syntetický materiál tvořený polyuretanovým povlakem na pleteném nylonovém základě. Materiál je k dispozici ve dvou různých tloušťkách a se dvěma různými texturami úchopové části.

MACROTHAN® je ideální jak pro pracovní, tak pro montážní rukavice. Tento materiál je tvořen měkkým polyuretanem a mikrovlákny. Je prodyšný, díky čemuž se v rukavicích příjemně pracuje, a to i na dlouhých směnách.

vibrothan

®

impactothan

VIBROTHAN® je speciálně navržený pěnový materiál, který snižuje vibrace. ®

IMPACTOTHAN® je speciálně navržený tlumicí materiál, který rozděluje sílu nárazu po celé ruce.

POLYTHAN® je tvořen polyesterovým jádrem s kroucenými polyesterovými vlákny, polyuretanem kvůli větší pevnosti a spandexem kvůli elastičnosti. Materiál je velmi odolný a má vynikající prodyšnost. Díky své měkkosti nabízí Polythan® velmi vysokou úroveň pohodlí. Neobsahuje chrom.

aquathan

®

AQUATHAN® je membrána, která umožňuje odvádění nadměrného tepla a vlhkosti od těla a zároveň zabraňuje vnikání kapalin. Tato membrána je odolná proti větru a vodě.

GRIPFORCE® je souhrnný termín pro technologie TEGERA® a jedinečná řešení, která zaručují velmi dobrý úchop. Úchop je zásadní pro funkci a využití rukavice. Rukavice s označením GripForce® zaručují mimořádný úchop.

Technologie OGT™ (OIL GRIP TECHNOLOGY) je speciální impregnace na kůži, která využívá jedinečnou absorpční schopnost k zachování výjimečného úchopu v mastných prostředích. Technologii OGT™ lze použít na rukavice a umožňuje přesnou práci.

20


Kůže je pevná, snadno tvarovatelná a poddajná. Také se přizpůsobuje změnám teploty. Všechny kožené rukavice TEGERA® se vyrábějí z pečlivě vybraných a vyčiněných usní, aby byla zaručena nejvyšší dosažitelná odolnost a ohebnost. Rovněž dodáváme kožené rukavice neobsahující chrom.  Useň má různé vlastnosti podle toho, z jaké části zvířete pochází. Kůže pocházející ze zvířecího hřbetu a plece je velmi pevná, zatímco kůže z boku je měkčí. Před zpracováním se useň rozštěpí na dvě vrstvy. Vnější vrstva se označuje jako lícová useň neboli napa, zatímco vnitřní vrstva se nazývá štípaná useň.

LÍCOVÁ USEŇ NEBOLI NAPA

Lícová useň neboli napa je odolná, měkká, ohebná a odolná proti vlhkosti. To znamená, že je ideální na výrobu montážních rukavic, od kterých se vyžadují nejvyšší úrovně citlivosti konečků prstů a pohodlí.

ŠTÍPANÁ USEŇ

Štípaná useň má hrubější povrch než lícová useň. Také je odolná proti teplu a je k dispozici v mnoha různých tloušťkách. Štípaná useň je ideální na pracovní rukavice, které jsou určeny na náročnější práce a od kterých se vyžaduje dobrý úchop. Navzdory své tloušťce je ohebná a kvůli svým izolačním vlastnostem se často používá na svářečských rukavicích.

HOVĚZINA

Hovězina je velmi odolná a vydrží hrubé používání. Rukavice ze silné štípané hověziny představuje vynikající alternativu, dokonce i při manipulaci s horkými předměty.

KOZINKA

Kozinka je tenká, poddajná a odolná. Rukavice z kozinky je tudíž ideální jak na náročné práce, tak na práce vyžadující citlivost konečků prstů – takováto rukavice se přizpůsobuje pohybům ruky.

VEPŘOVICE

Vepřovice je vynikající ke všeobecnému použití. Tento materiál je prodyšný a během používání se zvyšuje měkkost a přizpůsobivost rukavice.

VOLSKÁ USEŇ

Volská useň ze speciálně vybraných kůží je obvykle kvalitnější než hovězina. Rukavice z volské usně proto představují dobrou volbu na lehčí a náročnější práce.

SPRÁVNÝ VÝBĚR KŮŽE

ROZDĚLENÍ USNĚ LÍCOVÁ STRANA

LÍCOVÁ

KRK

ŠTÍPANÁ 1. VRSTVA ŠTÍPANÁ 2. VRSTVA

VNITŘNÍ STRANA

RAMENA HŘBET BŘICHO BOK

Narv

Yttersida

Spalt 1 Innersida

Spalt 2

21

BŘICHO BOK

Ochrana rukou

KŮŽE


Ochrana rukou

TEXTILNÍ MATERIÁLY Textilie se nacházejí nejen v textilních rukavicích, ale běžné se používají také na svršcích kožených rukavic. I když textilní rukavice je málokdy vystavována stejnému opotřebení jako kožená pracovní rukavice, volba materiálu má často zásadní význam jak pro bezpečnost, tak pro pohodlí. Textilie mohou obsahovat přírodní i syntetické materiály.

POLYESTER

Polyester je pevné, elastické, nesrážlivé syntetické vlákno, které neabsorbuje vlhkost. Má široké uplatnění a mnoho variant. Dobrá pevnost, dobrá odolnost proti oděru a vysoká odolnost proti světlu.

AKRYL

Akryl je syntetické vlákno, které dokáže zadržovat vzduch, což znamená, že má dobré tepelně izolační vlastnosti. Často se používá v podšívkách jako alternativa k vlně. Velmi vysoká odolnost proti světlu, citlivost na teplo. Měkká na dotyk, připomíná vlnu, střední odolnost proti opotřebení.

NYLON

Nylon je syntetické vlákno, které je velmi pevné, ohebné a elastické. Nízká absorpce vlhkosti.

PARA-ARAMID

Para-aramid, známý také jako aromatický polyamid, je asi čtyřikrát pevnější než běžný polyamid. Tento materiál má neobyčejně vysokou žáruvzdornost a obtížně se zapaluje. Známou značkou je KEVLAR® od společnosti DuPont™.

VISKÓZA

Viskóza je syntetické vlákno vyráběné z celulózy. Má vlastnosti stejného druhu jako bavlna: dobře absorbuje vlhkost, je měkké a pohodlné. Podle výrobní metody a suroviny existují různé typy viskózy: viskóza, Modal a Lyocell.

BAMBUSOVÁ VISKÓZA

Bambusová viskóza se vyrábí z bambusu. Dobře absorbuje vlhkost a odvádí ji od nohou. Je neobyčejně pohodlná a měkká na dotek.

MODAL®

Modal® je typ viskózového vlákna s ještě lepšími vlastnostmi, než má běžná viskóza: je pevnější, má lepší pevnost za mokra, a přesto si uchovává měkkost a hladkost. Používáme Lenzing Modal®, což je modalové vlákno vyráběné z bukového dřeva. Dobře absorbuje vlhkost a účinně ji odvádí od těla.

UHMWPE/HPPE

UHMWPE/HPPE – polyetylen s mimořádně vysokou molekulární hmotností/vysoce výkonný polyetylen – je neobyčejně pevné a lehké polyetylenové vlákno používané například v rukavicích, které mají chránit před pořezáním. Známými značkami jsou Dyneema® a technologie Dyneema® Diamond. Vlákna z HPPE vyráběná pod značkou Ejendals mají označení CRF (technologie vláken odolných proti proříznutí).

BAVLNA

Bavlna se často používá na textilní rukavice a svršky kožených rukavic. Může být tkaná nebo pletená (trikot). Bavlna je často vhodná na rukavice určené na lehké práce.

HUSTOTA ÚPLETU (GG)

označuje počet stehů na palec kusu oděvu. Nižší číslo lze interpretovat jako silnější rukavici vhodnou k hrubějšímu používání. Vyšší číslo znamená tenčí rukavici na přesnou práci.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH VLÁKEN

• • • • • • • •

K dispozici v různých variantách. Dobrá pevnost. Vysoká roztažnost a elasticita. Dobré možnosti barvení. Vysoká nemačkavost. Nízká absorpce vlhkosti. Náchylná k elektrostatickému nabíjení. Větší sklon k tvorbě žmolků při kombinování s vlákny z jiných materiálů.

22

HLAVNÍ VLASTNOSTI BAVLNY

• • • • • •

Vysoké pohodlí. Dobrá pevnost. Nízká roztažnost. Dobrá absorpce vlhkosti. Sklon ke srážení. Hoří jako papír a celulóza, netaví se.


Způsob máčení se liší podle určení na různé práce: máčení konečků prstů, máčení dlaně, máčení ze tří čtvrtin, úplné máčení, dvojité máčení.

POLYURETAN, PU

Vysoce ohebný a elastický. Máčení umožňuje vytvořit velmi tenkou vrstvu. Vysoká odolnost proti oděru. Dobrá izolace proti vlhkosti, oleji a mastnotě. Poskytují vynikající úchop v suchých, mokrých a mastných prostředích.

NITRIL

Vysoká odolnost proti oděru. Vynikající izolace proti vlhkosti, oleji a mastnotě. Poskytuje dobrý úchop v suchých, mokrých a mastných prostředích.

NITRILOVÁ PĚNA

Měkká a poddajná. Dobrá izolace proti vlhkosti, oleji a mastnotě. Máčení absorbuje více vlhkosti než hladký nitril. Poskytuje dobrý úchop v suchých, mokrých a mastných prostředích.

LATEX

Vysoce elastický. Vodotěsný. Neslouží jako izolace proti oleji a mastnotě. Poskytuje vynikající úchop v suchých a mokrých prostředích.

POLYVINYLCHLORID, PVC (VINYL)

Máčení v PVC často vede ke vzniku poněkud silnějších materiálů s vyšší hustotou. Vhodný na práce v mokru a těžké práce.

23

Ochrana rukou

MÁČECÍ MATERIÁLY


Ochrana rukou

RUKAVICE NA OCHRANU PROTI CHEMIKÁLIÍM Naše rukavice na ochranu proti chemikáliím jsou k dispozici v provedení z většiny ochranných materiálů, které jsou v současné době na trhu. Tento přehled obsahuje souhrn různých materiálů a jejich ochranných vlastností. Vezměte na vědomí, že popisy obsahují pouze příklady odolnosti materiálů proti některým běžným chemikáliím. Proto při výběru rukavic na ochranu proti chemikáliím vždy používejte našeho průvodce chemickou ochranou, nebo se obraťte na naše odborníky.

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI VÝBĚRU RUKAVIC NA OCHRANU PROTI CHEMIKÁLIÍM • • • • • • • •

Materiál rukavice, který chrání proti určité chemikálii, může nabízet slabou ochranu proti směsím chemikálií. Rukavice na ochranu proti chemikáliím jsou často určeny k jednorázovému použití. Nesmí se používat opakovaně. Vyšší teploty zkracují dobu permeace chemikálie. Všeobecně platí, že silnější materiály poskytují delší doby průniku. Když je chemikálie absorbována do ochranné rukavice, pokračuje v permeaci skrz rukavici. Permeace ochrannou rukavicí probíhá na molekulární úrovni, a proto není viditelná prostým okem. I ty nejlepší rukavice ztratí schopnost chránit, pokud jsou mechanicky poškozené nebo byly prostoupeny chemikálií. Vysoce žíravé chemikálie mohou zničit materiál rukavice prostřednictvím degradace dříve, než uvádí stanovená doba průniku.

24


Nitril, NBR, je gumový materiál s vysokou odolností proti proražení. Chrání před alifatickými uhlovodíky, například bezolovnatým benzínem, motorovou naftou, hexanem, parafínem a oktanem. Poskytuje však slabou ochranu proti aromatickým uhlovodíkům, například toluenu.

LATEX/PŘÍRODNÍ KAUČUK, NR

Latex/přírodní kaučuk, NR, je vysoce elastický a používá se k výrobě rukavic pro zdravotnictví a na domácí práce. Poskytuje malou ochranu proti mnoha olejovým rozpouštědlům, ale lze jej používat na ochranu proti látkám rozpustným ve vodě, například peroxidu vodíku, hydroxidu draselnému, glykolu a některým kyselinám. Přírodní latex obsahuje protein, který může u některých lidí vyvolávat alergickou reakci.

NEOPREN/CHLOROPRENOVÝ KAUČUK, CR

Neopren/chloroprenový kaučuk, CR, je elastický a poměrně odolný gumový materiál, který chrání proti akumulátorovým kyselinám, fenoxykyselinám, kyselině fosforečné, kyselině chlorovodíkové a hydroxidu sodnému a draselnému.

BUTYLOVÝ KAUČUK, IIR

Butylový kaučuk, IIR, chrání před aldehydy (například formaldehydem), étery glykolu (například etylenglykolem), ketony (například metyletylketonem) a kyselinami. Butyl často poskytuje ochranu tam, kde si jiné gumové materiály vedou hůře.

POLYTEN, PE

Polyten, PE, se používá k výrobě velmi tenkých, jednorázových rukavic. Polyten se používá také ve vrstvených materiálech na rukavice, které usnadňují ochranu proti širší řadě chemikálií.

VRSTVENÉ MATERIÁLY

Vrstvené materiály jsou sestavené z několika izolačních vrstev a často nabízejí ochranu proti široké řadě chemikálií.

POLYVINYLALKOHOL, PVAL

Polyvinylalkohol, PVAL, je polymer rozpustný ve vodě. Rukavice z tohoto materiálu jsou často tenké a mají pouze omezené použití. Poskytují ochranu proti většině organických sloučenin včetně metylenchloridu, toluenu, 1,1,1-trichloroetanu a trichloretylenu. Nelze ho používat s vodou nebo chemikáliemi rozpustnými ve vodě.

POLYVINYLCHLORID, PVC (VINYL)

Polyvinylchlorid, PVC (vinyl), se používá jak v tenkých, jednorázových rukavicích, tak v silnějších rukavicích na ochranu proti chemikáliím. Lze ho používat na ochranu proti takovým chemikáliím jako kyselina fosforečná, peroxid vodíku, hydroxid sodný (sodný louh) a hydroxid draselný.

VITON®

Viton® je fluorový kaučuk, který poskytuje ochranu proti aromatickým sloučeninám a rozpouštědlům, například terpentýnu, toluenu, xylenu a trichloretylenu. Viton® je ochranná známka společnosti DuPont Dow Elastomers.

25

Ochrana rukou

NITRIL, NBR


ZIMNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™ Ochrana rukou

VYVINUTY K PRÁCI V NÁROČNÝCH ZIMNÍCH PROSTŘEDÍCH

Nové zimní rukavice TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™ udržují ruce v teple a suchu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Poskytují maximální úroveň obratnosti a ovladatelnosti umožňující přesnou práci v chladném prostředí. Díky pocitu komfortu, pohodlí a své konstrukci jsou ideální jak na práci, tak při sportu.

26


Ochrana rukou

ZIMNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™

VHODNÉ NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY VODOTĚSNÉ

VODOTĚSNÉ

TEGERA® 7798 DYNAMIC STRENGTH™

TEGERA® 7795 DYNAMIC STRENGTH™

TEGERA® 7792 DYNAMIC STRENGTH™

Vodotěsné rukavice z lícové kozinky a spandexu se zimní podšívkou, vhodné k ovládání dotykové obrazovky.

Vodotěsné rukavice z lícové kozinky a spandexu se zimní podšívkou.

Rukavice z lícové kozinky a spandexu se zimní podšívkou na všeobecné práce.

Tyto rukavice jsou vhodné do

Tyto rukavice jsou vhodné do

Tyto rukavice jsou vhodné do

chladnějšího chladného velmi chladného

chladnějšího chladného velmi chladného

chladnějšího chladného velmi chladného

prostředí Cat. II

aquathan

EN 388:2016 2111X

®

prostředí Cat. II

EN 511:2006 110

aquathan

EN 388:2016 2111X

®

prostředí EN 511:2006 110

Cat. II

EN 388:2016 3111X

EN 511:2006 11X

VODOTĚSNÉ EXTRÉMNĚ POHODLNÉ

VODOTĚSNÉ

TEGERA® 7794 DYNAMIC STRENGTH™

TEGERA® 7797 DYNAMIC STRENGTH™

Elegantní vodotěsné palčáky z lícové kozinky s textilním svrškem a 5prstovou zimní podšívkou z materiálu Thinsulate.

Exkluzivní vodotěsné rukavice z lícové kozinky se vzorkem na vrchní i dlaňové části a se zimní podšívkou.

Tyto rukavice jsou vhodné do

Tyto rukavice jsou vhodné do

chladnějšího chladného velmi chladného

chladnějšího chladného velmi chladného

aquathan

prostředí Cat. II

EN 388:2016 3121X

®

aquathan

prostředí Cat. II

EN 511:2006 320

27

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 220

®


TEGERA® INFINITY™

Ochrana rukou

NAŠE NEJPOHODLNĚJŠÍ A NEJPŘIZPŮSOBIVĚJŠÍ OCHRANNÉ RUKAVICE. ZE VŠECH. NAVLÉKNĚTE SI DRUHOU KŮŽI

Představte si ochrannou rukavici tak přiléhavou, pohodlnou a citlivou, že ji ani necítíte na ruce. To je základní myšlenka stojící za kolekcí ochranných rukavic TEGERA® Infinity™ od švédské společnosti Ejendals. Název „Infinity“ jsme zvolili proto, že tato nová řada nabízí maximální citlivost v konečcích prstů, úchopové vlastnosti, měkkost, obratnost a samozřejmě ochranu. NOVÁ, JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE

Tajemství řady Infinity spočívá v nové, jedinečné výrobní technologii, která kombinuje nejmodernější potahový materiál

s mimořádně měkkými ochrannými vlákny. K máčení se používá směs nitrilu a vodorozpustného polyuretanu (PU), která nabízí vynikající flexibilitu, nekompromisní ochranu, dokonalou přizpůsobivost a skvělou přiléhavost. Žádné rukavice Infinity™ neobsahují DMF. BEZPEČNOST V KAŽDÉM DETAILU

Všechny rukavice TEGERA® Infinity™ se vyrábějí v souladu s celosvětově platnými normami OEKO-TEX®, aby byla zaručena nejvyšší úroveň ochrany a mohli jste pracovat produktivně, pohodlně a bezpečně.

28


Ochrana rukou


PŘESNÁ PRÁCE Bez rizika pořezání Ochrana rukou

IZOLACE PROTI CHLADU

TEGERA® 8810 INFINITY

TEGERA® 8800 INFINITY

TEGERA® 8801 INFINITY

Jednou máčená dlaňová část, 15 gg/10 gg. Pěnový povrch. Pro všestrannou práci v chladném a suchém až polosuchém prostředí.

Jednou máčená dlaňová část, 15 gg. Hladký povrch. Mimořádně tenké rukavice pro přesnou práci v suchém až polosuchém prostředí.

Jednou máčená dlaňová část, 15 gg. Pěnový povrch. Mimořádně tenké rukavice pro přesnou práci v suchém až polosuchém prostředí.

EN 388:2016 4221X

EN 407:2004 X1XXXX

EN 511:2006 X2X

EN 388:2016 4121X

MIMOŘÁDNĚ TENKÉ

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121X

MIMOŘÁDNĚ TENKÉ

EN 407:2004 X1XXXX

MIMOŘÁDNĚ TENKÉ

TEGERA® 8802 INFINITY

TEGERA® 8803 INFINITY

TEGERA® 8804 INFINITY

Dvakrát máčená dlaňová část, 18 gg. Pěnový povrch. Pro práci v mokrých a mastných prostředích, v nichž je nejdůležitější izolační vrstva proti kapalinám.

Dvakrát máčené až ke kloubům, 18 gg. Pěnový povrch. Pro práci v mokrých a mastných prostředích, v nichž je nejdůležitější izolační vrstva proti kapalinám.

Dvakrát máčené až k zápěstí, 18 gg. Pěnový povrch. Pro práci v mokrých a mastných prostředích, v nichž je nejdůležitější izolační vrstva proti kapalinám.

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ B

Pro přesnou práci a manipulaci s ostrými předměty

PRO PRÁCI S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

TEGERA® 8805 INFINITY

TEGERA® 8806 INFINITY

Jednou máčená dlaňová část, 18 gg. Pěnový povrch. Dotyková obrazovka. Pro suché až polosuché prostředí.

Dvakrát máčené až ke kloubům, 18 gg. Pěnový povrch. Dotyková obrazovka. Pro mokré a mastné prostředí.

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X42B

EN 407:2004 X1XXXX

30

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 EN 511 Zkouška X1XXXX průniku vody


ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ D Ochrana rukou

Mimořádná ochrana proti pořezání ostrými předměty

VELMI FLEXIBILNÍ, PRODYŠNÁ

PRODLOUŽENÁ MANŽETA

TEGERA® 8807 INFINITY

TEGERA® 8811 INFINITY

Jednou máčená dlaňová část, 15 gg. Pěnový povrch. Pro suché až polosuché prostředí.

Jednou máčená dlaňová část, 15 gg. Pěnový povrch, dlouhá manžeta. Pro suché až polosuché prostředí.

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 8808 INFINITY

TEGERA® 8812 INFINITY

Dvakrát máčené až ke kloubům, 15 gg. Pěnový povrch. Pro mokré a mastné prostředí.

Dvakrát máčené až k zápěstí, 15 gg. Pěnový povrch. Pro mokré a mastné prostředí.

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X43D

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ F

EN 407: 2004 X1XXXX

Nejvyšší ochrana proti pořezání pro manipulaci s těžkými a ostrými předměty

PRO PRÁCI S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU VELMI FLEXIBILNÍ, PRODYŠNÁ

TEGERA® 8814 INFINITY

Jednou máčená dlaňová část, 13 gg. Pěnový povrch, dotyková obrazovka. Pro suché až polosuché prostředí.

EN 388:2016 4X43F

EN 407:2004 X1XXXX

3131


MECHANICKÁ OCHRANA: PŘESNÁ PRÁCE Přizpůsobivé rukavice na činnosti vyžadující vysokou úroveň citlivosti.

Syntetická kůže

Suchá prostředí

MICROTHAN: Vynikající úchop a citlivost konečků prstů.

MACROTHAN: Měkký a prodyšný

Přesná práce

TEGERA® se vyrábí z technologicky vyspělých materiálů, které umožňují propracovaný ergonomický design. Syntetická kůže nabízí vynikající vnímání dotyku. Je ideální pro osoby s alergií na chrom. (str. 34)

Kůže Kůže je pevná, poddajná a přizpůsobuje se změnám počasí a teplot. Veškerá naše kůže pochází z pečlivě vybraných a vyčiněných usní, aby byla zaručena nejvyšší dosažitelná odolnost a ohebnost. K dispozici jsou také rukavice z kůže neobsahující chrom.

9100

9101

9105 Zapínání na suchý zip

114

115

340

30

116 Zapínání na suchý zip

Neobsahují chrom Terčíky na dlani pro lepší úchopové vlastnosti

Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Způsob máčení a materiál se liší s cílem dosáhnout dokonalé vhodnosti pro různé práce.

9220 Zapínání na suchý zip

Lícová kozinka nejvyšší kvality. Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů.

(str. 39)

Pletené (a máčené)

9140 Zapínání na suchý zip

8125

8127

Máčená dlaňová část, prodyšná hřbetní část

8128

8800 Nitrilová pěna, vodorozpustný PU 931

921

925

311

312

8801 Nitrilová pěna, vodorozpustný PU Velmi měkké, dokonale padnou

Bez máčení

(str. 45) 8120

777 PU

778 PU Neobyčejně tenké

32


Suchá prostředí

Přesná práce

Mokrá/mastná prostředí

5114

325

321

320 Suchý zip

515

520

124

119

135

512

511

513 Suchý zip 6614

514 Manžeta

12

13 Suchý zip

113 Suchý zip

Máčená dlaňová část, prodyšná hřbetní část

883A Nitrilová pěna

884A Nitrilová pěna, terčíky

14 Manžeta

901 Bezprsté rukavice

Máčené ze 3/4

873 Nitrilová pěna

874 Nitrilová pěna

Dlaňová část odpuzuje olej a vodu Prodyšná hřbetní část Vynikající úchop v mastných prostředích Máčená dlaňová část

8802 Nitrilová pěna, vodorozpustný PU Máčené ze 3/4

875 Nitrilová pěna

887 Nitrilová pěna

728 Nitril, pískový povrch

886 Nitril

8803 Nitrilová pěna, vodorozpustný PU Úplně máčené 890 PU

866 PU

850 PU

867 PU

855 PU

860 PU

868 PU

880 PVC

8804 Nitrilová pěna, vodorozpustný PU

33

737 Nitril


TEGERA MICROTHAN ®

®

Vynikající úchop a přizpůsobivost Přesná práce

MICROTHAN® je tenký a pevný, takže rukavice jsou neobyčejně odolné, přizpůsobivé a umožňují dobrou citlivost. Základní vlastností tohoto materiálu je jeho vynikající úchop. Přizpůsobivost materiálu rovněž umožňuje pokročilejší ergonomický design, což přispívá k bezpečnosti a pohodlí. Microthan® je syntetický materiál tvořený polyuretanovým povlakem na pleteném nylonovém základě. Tento materiál neobsahuje chrom. Microthan® má tloušťku 0,5 mm, hladký povrch a je ideální na přesnou práci.

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ Ideální na přesnou práci VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP TENKÝ, ALE ODOLNÝ

TEGERA® 9105 Pohodlné a těsně přiléhavé se zapínáním na suchý zip Další rukavice z materiálu Microthan®:

9180 Antivibrační str. 125

9185 Tlumící nárazy str. 126

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9100 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 212-238 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, suchá prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 1121X

34

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ DOKONALE PADNOU


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9101

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, žlutá, bílá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 216-253 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ DOKONALE PADNOU

EN 388:2016 0011X

TEGERA® 9105 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 216-253 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ DOKONALE PADNOU ZAPÍNÁNÍ NA SUCHÝ ZIP

EN 388:2016 1121X

TEGERA® 9140 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 181-219 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, zesílený ukazovák, zesílené švy, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, oddělitelné prsty, krátký model VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ DOKONALE PADNOU PRODYŠNÁ HŘBETNÍ ČÁST

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1121X

35

Precision Přesná práce work

Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce


TEGERA® MACROTHAN®

Prodyšné, vysoce přizpůsobivé rukavice Přesná práce

MACROTHAN® je prodyšný, proto se v rukavicích příjemně pracuje, a to i po delší dobu. Macrothan® je k dispozici v různých tloušťkách, používá se v tenkých rukavicích na přesnou práci i v silnějších rukavicích na všeobecné práce. Ani tento materiál neobsahuje chrom a je tvořen měkkými mikrovlákny z nylonu a polyuretanu.

PŘIZPŮSOBIVÉ Menší namáhání/ namožení ruky

MĚKKÉ A PRODYŠNÉ díky materiálu z mikrovláken

TEGERA® 9220 Těsně přiléhavé se zapínáním na suchý zip

Další rukavice z materiálu Macrothan®:

9205 Všeobecné práce str. 61

9295 Opora zápěstí str. 127

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9220 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, prodyšná, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Macrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 214-250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, měkká, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 1111X

36

VELMI PRODYŠNÉ


Naše syntetická kůže se vyrábí z technologicky vyspělých materiálů, které umožňují propracovaný ergonomický design. Syntetická kůže nabízí vynikající vnímání dotyku. Dobře padnou a zachovají si tvar i při kontaktu s vodou. Je ideální pro osoby s alergií na chrom (při činění se nepoužívá chrom).

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 5114 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, zesílený ukazovák, zesílené švy, elastická VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Šedá, černá, modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 210-235 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1111X

TEGERA® 325 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,6 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, zesílená dlaňová část, zesílené švy VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, šedá, modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 210-245 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2031X

TEGERA® 321 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,6 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, krátký model VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, pohodlná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí

BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2131X

37

Přesná práce

SYNTETICKÁ KŮŽE


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 320 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,6 mm syntetická kůže, nylon, Cat. II, ochrana kloubů, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílené konečky prstů, ochrana kloubů, krátký model VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne, mimořádně pohodlná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip Přesná práce

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 223-248 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3021X

TEGERA® 515 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,6 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, krátký model VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-240 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 520

EN 388:2016 0120X

novinka

Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,6 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, neobsahuje chrom, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

PODŠÍVKA Bez podšívky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, zelená

PRO DOTYKOVOU OBRAZOVKU

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 210-250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0131X

38


Přesná práce

KŮŽE Kůže je pevná, poddajná a přizpůsobuje se změnám počasí. Veškerá naše kůže pochází z pečlivě vybraných a vyčiněných usní, aby byla zaručena nejvyšší dosažitelná odolnost a ohebnost. K dispozici jsou také rukavice z kůže neobsahující chrom. Před zpracováním se useň rozštěpí na vnější vrstvu (lícovou useň) a vnitřní vrstvu (štípanou useň).

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 114 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, nylon, Cat. II, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá, bílá

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 210-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

TEGERA® 115 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, nylon, Cat. II, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

ZESÍLENÉ KONEČKY PRSTŮ

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

39


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 340 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, nylon, Cat. II, neobsahuje chrom, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky Přesná práce

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-260 mm

DOKONALE PADNOU

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

NEOBSAHUJÍ CHROM

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 30 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, nylon, Cat. II, zesílený ukazovák, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Modrá, bílá

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 220-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

EN 388:2016 2000X

TEGERA® 116 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, nylon, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

EN 388:2016 2011X

40


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 124 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, nylon, Cat. II, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

PODŠÍVKA Bez podšívky

Přesná práce

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Modrá, bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2010X

TEGERA® 119 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2101X

TEGERA® 135 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, nylon, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2010X

TEGERA® 512 Kožená rukavice, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Bílá, šedá, černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

41


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 511

novinka

Kožená rukavice, 0,6-0,8 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílené konečky prstů, pro montážní práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílené konečky prstů, speciální provedení palce

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° Přesná práce

BARVA Bílá, černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 220-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 513

EN 388:2016 2111X

novinka

Kožená rukavice, 0,6-0,8 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, speciální provedení palce

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Bílá, černá, zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 514

EN 388:2016 2111X

novinka

Kožená rukavice, 0,6-0,8 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, speciální provedení palce

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá, černá, zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, horká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 220-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 12 Kožená rukavice, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílené konečky prstů, pro montážní práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílené konečky prstů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 225-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2001X

42


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 13 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Modrá, černá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 235-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

TEGERA® 113 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová vepřovice, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová vepřovice MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobrý úchop, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Modrá, černá, šedá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 235-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2112X

TEGERA® 14 Kožená rukavice, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

BARVA Modrá, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

ROZSAH DÉLEK 265-295 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2001X

TEGERA® 901 Kožená rukavice, bez podšívky, 0.6-0,7 mm lícová kozinka, neopren, Cat. II, pro přesnou práci

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, zesílená dlaňová část, polstrovaná dlaňová část

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne, dobré tlumení nárazů

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4141X

43

Přesná práce

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna


Přesná práce

TEGERA® S TECHNOLOGIÍ OIL GRIP

INNOVATION

Inovativní řešení do prostředí s olejem a mastnotou TEGERA® vyvinula technologii OGT™ (Oil Grip Technology), což je speciální impregnace na kůži, díky níž rukavice odpuzuje olej a vodu a má jedinečnou absorpční schopnost, díky které si zachovává výjimečný úchop v mokrých a mastných prostředích. Technologii OGT™ lze použít na tenké rukavice a umožňuje přesnou práci. Prodyšné, měkké a poddajné rukavice TEGERA® 6614 s technologií OGT™ jsou neobyčejně pohodlné a funkční. Udrží vaše ruce v suchu i při opakovaném použití.

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP v mokrých a mastných prostředích

NEOBYČEJNĚ POHODLNÉ díky měkké, poddajné kůži

UDRŽÍ VAŠE RUCE V SUCHU Dlaňová část odpuzuje olej a vodu

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 6614 Kožená rukavice, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, polyester, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, černá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, speciální provedení palce, dlaňová část odpuzující vodu a olej, měkká VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop v mastných prostředích, dokonale padne, pohodlná, prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, drsné podmínky

EN 388:2016 3011X

EN 407:2004 X1XXXX

44

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP V MASTNÝCH PROSTŘEDÍCH


Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí.

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 8125 Textilní rukavice, bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, terčíky, Cat. I, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití VLASTNOSTI Řetízkový steh, měkká VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-270 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 8127 Textilní rukavice, bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, terčíky, Cat. I, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Řetízkový steh, měkká

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 8128 Textilní rukavice, bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, terčíky, Cat. I, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá

VLASTNOSTI Řetízkový steh, měkká

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

45

Přesná práce

TEXTILNÍ RUKAVICE


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 931 Textilní rukavice, nylon, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 13 gg, terčíky, Cat. II, bez ftalátů, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 13 gg TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

VLASTNOSTI Měkká, elastická VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, lehká

Přesná práce

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 213XX

TEGERA® 921 Textilní rukavice, bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 15 gg, terčíky, Cat. II, bez ftalátů, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 15 gg

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, zesílená dlaňová část, měkká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dobrý úchop, dokonale padne, pohodlná

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 012XX

TEGERA® 925 Textilní rukavice, bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 15 gg, terčíky, Cat. II, bez ftalátů, pro montážní práce

MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 15 gg

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, zesílená dlaňová část, měkká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dobrý úchop, dokonale padne, pohodlná

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 012XX

TEGERA® 8120 Textilní rukavice, bavlna, Cat. I, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270

VLASTNOSTI Speciální provedení palce, řetízkový steh, měkká VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/300 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

46


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 311 Textilní rukavice, prsty a palec s dvojitým stehem, nylon, 13 gg, Cat. II, zesílené prsty a palec, měkká, pro montážní práce

BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10

VLASTNOSTI Zesílené prsty a palec, tenká VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

ROZSAH DÉLEK 195-240 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 214XX

TEGERA® 312 Textilní rukavice, nylon, 13 gg, Cat. II, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Měkká, elastická

BARVA Bílá

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, neobyčejně lehká

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 200-220-260

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 213XX

47

Přesná práce

MATERIÁL PODŠÍVKY Prsty a palec s dvojitým stehem, nylon, 13 gg


Přesná práce

PLETENÉ A MÁČENÉ RUKAVICE Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Způsob máčení a materiál se liší s cílem dosáhnout dokonalé vhodnosti pro různé práce.

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 8800 Infinity Syntetická rukavice, nitril, máčená dlaňová část, nylon, spandex, 15 gg, hladký povrch, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, spandex, 15 gg

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, anatomické provedení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dobrý úchop, mimořádně pohodlná, neobyčejně lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

NEOBSAHUJÍ DMF

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

EN 388:2016 4121X

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

TEGERA® 8801 Infinity Syntetická rukavice, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, nylon, spandex, 15 gg, pěnová textura úchopové části, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, spandex, 15 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, anatomické provedení VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, mimořádně pohodlná

NEOBSAHUJÍ DMF

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

I

EN 407:2004 X1XXXX

48

N

F

I

N

I

T

Y

TM


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 883A MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, 15 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, anatomické provedení

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mikropěnová textura úchopové části BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 220-260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, lehká

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 884A Syntetická rukavice, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, Lycra®, nylon, nitrilové terčíky, 15 gg, terčíky, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, nitrilové terčíky, 15 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, pohodlná, velmi prodyšná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky BARVA Černá, šedá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 220-260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 873 Syntetická rukavice, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, Lycra®, nylon, 15 gg, pěnová textura úchopové části, Cat. II, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, 15 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

VLASTNOSTI Schválena k manipulaci s potravinami, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

BARVA Černá, šedá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

TEGERA® 875 Syntetická rukavice, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, Lycra®, nylon, 15 gg, pěnová textura úchopové části, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, 15 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

BARVA Bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

49

Přesná práce

Syntetická rukavice, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, Lycra®, nylon, 15 gg, mikropěnová textura úchopové části, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 887 Syntetická rukavice, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, Lycra®, nylon, 13 gg, zesílená textura úchopové části, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci

Přesná práce

MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, 13 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zesílená textura úchopové části

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobrý úchop, pohodlná, prodyšná, lehká

BARVA Černá, modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

TEGERA® 728 Syntetická rukavice, nitril, máčená dlaňová část, Lycra®, nylon, 15 gg, pískový povrch, Cat. II, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, 15 gg

VLASTNOSTI Dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Černá, šedá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

TEGERA® 874 Syntetická rukavice, nitrilová pěna, máčená ze 3/4, Lycra®, nylon, pěnová textura úchopové části, Cat. II, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená ze 3/4 MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

VLASTNOSTI Dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne, pohodlná, lehká

BARVA Černá, šedá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 -260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

TEGERA® 886 Syntetická rukavice, nitril, máčená ze 3/4, Lycra®, nylon, 18 gg, hladký povrch, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Lycra®, nylon, 18 gg

VLASTNOSTI Dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená ze 3/4

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Černá, žlutá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 280mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 412XX

50


TEGERA® 777 A 778

Neobyčejně tenké, pohodlné a precizní ®

Přesná práce

Naše rukavice TEGERA 777 a 778 s hustotou úpletu 18 gg nabízejí doposud nejvyšší míru obratnosti a zaručují vynikající přiléhavost a pružnost pro přesnou manipulaci v suchém a mírně olejnatém prostředí. NEOBYČEJNĚ TENKÉ A POHODLNÉ Tenká, prodyšná ochrana pro všechny druhy lehkých montážních prací. ÚCHOPOVÁ ČÁST ODPUZUJE VODU A OLEJ Dlaňová část máčená v PU zlepšuje úchop a přidává odolnou vrstvu odpuzující olej a vodu. ZDOKONALENÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ Ideální pro jemné úkony vyžadující přesnou manipulaci.

MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 777

Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, 18 gg, hladký povrch, Cat. II, neobyčejně tenká, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobyčejně tenká

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, neobyčejně lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Modrá, černá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 POČET PÁRŮ NA HÁČKU 1

NEOBYČEJNĚ TENKÉ NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

TEGERA® 778 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, 18 gg, hladký povrch, Cat. II, neobyčejně tenká, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobyčejně tenká

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, neobyčejně lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 220-270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

51

NEOBYČEJNĚ TENKÉ NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 890 Syntetická rukavice, bez podšívky, polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, 15 gg, hladký povrch, Cat. II MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 15 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, pohodlná, prodyšná

PODŠÍVKA Bez podšívky Přesná práce

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 210 - 260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/240

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

TEGERA® 850 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, 13 gg, Cat. II, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, dobrý úchop, dobře padne, prodyšná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan BARVA Bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí

VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 220 - 270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

TEGERA® 855 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, 13 gg, Cat. II, odpuzuje vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Dlaňová část odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

TEGERA® 860 Syntetická rukavice, 0,7-0,8 mm polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, 13 gg, hladký povrch, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

52


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 866 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, polyester, 13 gg, hladký povrch, Cat. II, prodyšná zadní strana, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, 13 gg

VLASTNOSTI Dlaňová část odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, prodyšná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Znečištěná prostředí

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

Přesná práce

BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

TEGERA® 867 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, polyester, 13 gg, hladký povrch, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, 13 gg

VLASTNOSTI Dlaňová část odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, prodyšná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

TEGERA® 868 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, polyester, 13 gg, hladký povrch, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, 13 gg

VLASTNOSTI Dlaňová část odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, pohodlná, prodyšná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

TEGERA® 880 Syntetická rukavice, PVC (vinyl), máčená dlaňová část, nylon, 13 gg, pískový povrch, Cat. II, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL PVC (vinyl) TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 230 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

53


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 8802 Infinity Syntetická rukavice, nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, dvakrát máčená, nylon, spandex, 18 gg, pěnová textura úchopové části, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná dlaňová část, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, spandex, 18 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část, dvakrát máčená Přesná práce

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

EN 420:2003 + A1:2009

DVAKRÁT MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

DLAŇOVÁ ČÁST ODOLNÁ PROTI VODĚ, OLEJI A MASTNOTĚ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Cat. II

NEOBSAHUJÍ DMF

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení

EN 388:2016 4121X

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

TEGERA® 8803 Infinity Syntetická rukavice, nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená ze 3/4, dvakrát máčená, nylon, spandex, 18 gg, pěnová textura úchopové části, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná dlaňová část, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, spandex, 18 gg MÁČENÍ Máčená ze 3/4, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

EN 420:2003 + A1:2009

NEOBSAHUJÍ DMF DVAKRÁT MÁČENÉ, MÁČENÉ ZE 3/4

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

ODOLNÉ PROTI VODĚ, OLEJI A MASTNOTĚ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Cat. II

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná dlaňová část, anatomické provedení

EN 388:2016 4121X

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

TEGERA® 8804 Infinity Syntetická rukavice, nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody, úplně máčená, dvakrát máčená, nylon, spandex, 18 gg, pěnová textura úchopové části, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, spandex, 18 gg MÁČENÍ Úplně máčená, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná, anatomické provedení

NEOBSAHUJÍ DMF DVAKRÁT MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

ODOLNÉ PROTI VODĚ, OLEJI A MASTNOTĚ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

EN 407:2004 EN 511 Water X1XXXX Penetration Pass

54

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ I

N

F

I

N

I

T

Y

TM


MECHANICKÁ OCHRANA/PŘESNÁ PRÁCE: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 737 Syntetická rukavice, nitril, dvakrát máčená, nylon, 15 gg, pískový povrch, Cat. II, odpuzuje vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 15 gg MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Černá, modrá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dobře padne, pohodlná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

55

Přesná práce

VLASTNOSTI Odpuzuje vodu a olej, anatomické provedení, měkká, speciální provedení detailů

MÁČENÍ Dvakrát máčená


MECHANICKÁ OCHRANA: VŠEOBECNÉ PRÁCE Odolné rukavice s vyváženou pružností a ochranou.

Suchá prostředí

MICROTHAN+: Vynikající úchop a odolnost

Všeobecné práce

Syntetická kůže Naše syntetická kůže se vyrábí z technologicky vyspělých materiálů, které umožňují propracovaný ergonomický design. Syntetická kůže nabízí vynikající vnímání dotyku. Je ideální pro osoby s alergií na chrom.

9123 Vysoká viditelnost

9125

(str. 58) Zesílená a polstrovaná dlaňová část. Dobrá citlivost konečků prstů.

9124

9161

9120 Suchý zip

9111 Manžeta

Kůže Kůže je pevná, poddajná a přizpůsobuje se změnám počasí a teplot. Veškerá naše kůže pochází z pečlivě vybraných a vyčiněných usní, aby byla zaručena nejvyšší dosažitelná odolnost a ohebnost. K dispozici jsou také rukavice z kůže neobsahující chrom.

671

640

6751

360

680

Neobsahují chrom

(str. 63) 88700

888

164

166 Suchý zip

25

52

922

919

Terčíky na dlani pro lepší úchopové vlastnosti

Pletené (a máčené) Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Způsob máčení a materiál se liší s cílem dosáhnout dokonalé vhodnosti pro různé práce. (str. 68)

4635

319

318

630

310A

915

911

Bez máčení

104

56


Suchá prostředí

Mokrá/mastná prostředí

MACROTHAN: Měkký a prodyšný

9902

9205

Syntetická kůže

516 Z poloviny podšité

Všeobecné práce

POLYTHAN: Vysoce odolný a prodyšný

326

955A Nitril

Dlaňová část odpuzuje vodu a olej 414

9200 Suchý zip

Vodoodpudivé kožené rukavice

294

290

690 Manžeta

6615

Odpuzuje vodu a olej v úhlu 360° Vynikající úchop v mastných prostředích

Dlaňová část odpuzuje vodu

Dlaňová část a klouby odpuzují vodu

Máčená dlaňová část

Máčené ze 3/4

612 Latex

723A Nitril

Úplně máčené 617 Latex

618 Latex

722 Nitril

747A Nitril

57

882 Nitril


TEGERA® MICROTHAN®+ Vynikající úchop a odolnost

Všeobecné práce

MICROTHAN®+ je přizpůsobový, odolný a má stejně vynikající vlastnosti jako Microthan®, ale je silnější a má rýhovaný povrch. Základní vlastností tohoto materiálu je jeho vynikající úchop. Přizpůsobivost materiálu rovněž umožňuje pokročilejší ergonomický design, což přispívá k bezpečnosti a pohodlí. Microthan®+ je syntetický materiál tvořený polyuretanovým povlakem na pleteném nylonovém základě. Tento materiál neobsahuje chrom. Microthan®+ má tloušťku 0,7 mm, rýhovaný povrch a je ideální na všeobecné práce.

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP s kosočtverečnou texturou

ODOLNÉ Ideální na všeobecné práce

PŘIZPŮSOBIVÉ Microthan®+ umožňuje

pokročilý ergonomický design

TEGERA® 9125 Naše nejvšestrannější rukavice na všeobecné práce kombinující ochranu proti opotřebení a pružnost.

Další rukavice z materiálu Microthan®+:

9183 Antivibrační rukavice s oporou zápěstí, str. 125

9128 Vodotěsné rukavice s izolací proti chladu, vhodné pro dotykové obrazovky str. 109

58


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9125 Rukavice ze syntetické kůže, z poloviny podšitá, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, trikot, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Trikot TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, šedá, žlutá

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ochrana kloubů, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 223-253 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

EN 420:2003 + A1:2009

POLSTROVANÁ DLAŇOVÁ ČÁST OCHRANA KLOUBŮ VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

NAŠE NEJLEPŠÍ RUKAVICE NA VŠEOBECNÉ PRÁCE

EN 388:2016 2131X

TEGERA® 9123 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Žlutá, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 200-235 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, neobsahuje chrom, barva s vysokou viditelností, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VYSOKÁ VIDITELNOST VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

EN 388:2016 1121X

TEGERA® 9124 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů

PODŠÍVKA Bez podšívky TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Šedá, černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 195-235 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, suchá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

EN 388:2016

59

POLSTROVANÁ DLAŇOVÁ ČÁST VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

Všeobecné práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9161 Rukavice ze syntetické kůže, z poloviny podšitá, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, bambus, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, speciální provedení palce, větruvzdorná zadní část, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Bambus TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části Všeobecné práce

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Černá, stříbrná VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 225-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VĚTRUVZDORNÁ HŘBETNÍ ČÁST VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2131X

TEGERA® 9120 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, nylon, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Bez podšívky TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá ROZSAH DÉLEK 198-243 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů

ZAPÍNÁNÍ NA SUCHÝ ZIP VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 9111 Rukavice ze syntetické kůže, z poloviny podšitá, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, bavlna, flanel, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Flanel TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 227-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené konečky prstů, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2131X

60

MANŽETA VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9902 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,70-0,80 mm polyThan®, polypropylen, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Šedá, černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 202-233 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ergonomicky tvarovaná, měkká VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VELMI ODOLNÉ MĚKKÉ

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3141X

TEGERA® 9205 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,8 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, prodyšná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Macrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 200-240 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené konečky prstů, zesílené prsty a palec, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ochrana kloubů, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, měkká, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná

VELMI PRODYŠNÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, suchá prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 2142X

TEGERA® 9200 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,8 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, prodyšná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Macrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 215-255 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, suchá prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 2142X

61

VELMI PRODYŠNÉ ZAPÍNÁNÍ NA SUCHÝ ZIP

Všeobecné práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI PolyThan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polypropylen


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 516

novinka

Rukavice ze syntetické kůže, z poloviny podšitá, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, ochrana kloubů, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec, neobsahuje chrom, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené prsty a palec

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Všeobecné práce

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 210-250 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0122X

TEGERA® 326 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm syntetická kůže, pletená struktura, polyester, Cat. II, zesílené konečky prstů, dlaňová část odpuzující vodu, mimořádně nepropustná vůči nečistotám a částečkám, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže

POČET PÁRŮ NA HÁČKU 3

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

PODŠÍVKA Bez podšívky

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, zesílené švy, zesílené konečky prstů, speciální provedení palce, dlaňová část odpuzující vodu, mimořádně nepropustná vůči nečistotám a částečkám

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pletená struktura ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, modrá

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 201-251 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3112X

TEGERA® 414 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, Cat. II, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, prodyšná zadní strana, elastická VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá, černá, modrá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 250-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1022X

MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 955A Syntetická rukavice, tkanina potažená nitrilem, bavlna, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Tkanina potažená nitrilem MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VLASTNOSTI Odolná

BARVA Červená, béžová

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 230 - 280mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/144 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

62

BALENÍ PO 3 PÁRECH


KŮŽE Všeobecné práce

Kůže je pevná, poddajná a přizpůsobuje se změnám počasí. Veškerá naše kůže pochází z pečlivě vybraných a vyčiněných usní, aby byla zaručena nejvyšší dosažitelná odolnost a ohebnost. K dispozici jsou také rukavice z kůže neobsahující chrom. Před zpracováním se useň rozštěpí na vnější vrstvu (lícovou useň) a vnitřní vrstvu (štípanou useň).

MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 671 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

PODŠÍVKA Bez podšívky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ROZSAH DÉLEK 210-260 mm

VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

TEGERA® 640 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené švy, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené švy

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka PODŠÍVKA Bez podšívky

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE

BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2021X

TEGERA® 6751 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Bez podšívky

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE

BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 230-290 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

63


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 360 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený palec, neobsahuje chrom, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený palec

PODŠÍVKA Bez podšívky

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-270 mm Všeobecné práce

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 680 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,9 mm lícová kozinka, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany

PODŠÍVKA Bez podšívky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 245-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 88700 Kožená rukavice, 0,8-0,9 mm lícová kozinka, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne

BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 407:2004 X2XXXX

TEGERA® 888 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Bez podšívky

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

BARVA Šedá, modrá, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 225-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

64

NEOBSAHUJÍ CHROM VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 164 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, předem ohnuté prsty

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

PODŠÍVKA Bez podšívky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, modrá, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-260 mm

Všeobecné práce

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3011X

TEGERA® 166 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá, modrá, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3011X

TEGERA® 25 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 0,8-0,9 mm lícová hovězina, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Modrá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-240 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 52 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm štípaná hovězina, bavlna, Cat. II, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3032X

65


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: MÍRNĚ VLHKÁ/OLEJNATÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 294 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, polyester, polypropylen, Cat. II, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester, polypropylen

VLASTNOSTI Zesílené konečky prstů, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, kůže odpuzující vodu VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Větrné podmínky, venkovní prostory, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Černá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 255-280 mm

KŮŽE ODPUZUJÍCÍ VODU VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE

Všeobecné práce

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 290 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 0,8-0,9 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, polyester, polypropylen, bambus, flauš, Cat. II, barva s vysokou viditelností, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester, polypropylen PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, zesílené prsty a palec, dlaňová část odpuzující vodu, větruvzdorná a vodotěsná zadní část VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Bambus, flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Zelená s vysokou viditelností

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Větrné podmínky, celoroční používání, vlhká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 9, 10, 11, 12

KŮŽE ODPUZUJÍCÍ VODU VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 690 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,9 mm lícová kozinka, polyester, Cat. II, zesílené prsty a palec, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, kůže odpuzující vodu

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí

BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 260-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

66

KŮŽE ODPUZUJÍCÍ VODU VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE


TEGERA® S TECHNOLOGIÍ OIL GRIP™

INNOVATION

TEGERA® vyvinula technologii OGT™ (Oil Grip Technology), což je speciální impregnace na kůži, díky níž rukavice odpuzuje olej a vodu a má jedinečnou absorpční schopnost pro zachování výjimečného úchopu v mokrých a mastných prostředích. Technologii OGT™ lze použít na tenké rukavice a umožňuje přesnou práci.

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP v mokrých a mastných prostředích

Nové rukavice TEGERA® 6615 poskytují úplnou ochranu před vodou, mastnotou a olejem v úhlu 360°.

ÚPLNÁ OCHRANA V ÚHLU 360° před vodou, mastnotou a olejem

SNADNÉ OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ elastická v úhlu 180°

MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 6615 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, Cat. II, odpuzuje vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Odpuzuje vodu a olej

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, vynikající úchop v mastných prostředích

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP V MASTNÝCH PROSTŘEDÍCH ODPUZUJÍ VODU A OLEJ

EN 388:2016 3011X

67

Všeobecné práce

Inovativní řešení do prostředí s olejem a mastnotou


TEXTILNÍ RUKAVICE Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Všeobecné práce

MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 4635 Textilní rukavice, PVC (vinyl), bez ftalátů, akryl, polyester, terčíky, Cat. II, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, polyester

VLASTNOSTI Bez ftalátů, měkká

MATERIÁL PVC (vinyl), bez ftalátů

VLASTNOSTI Teplá, lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Zelená VELIKOSTI (EU) 8, 10 ROZSAH DÉLEK 240-260 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 124XX

TEGERA® 319 Textilní rukavice, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, pletená dvouvrstvá, bavlna, nylon, 13 gg, terčíky, Cat. II, bez ftalátů, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, bez ftalátů

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená dvouvrstvá, bavlna, nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-290 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 224XX

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 318 Textilní rukavice, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, pletená dvouvrstvá, bavlna, nylon, 13 gg, terčíky, Cat. II, bez ftalátů, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, bez ftalátů

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená dvouvrstvá, bavlna, nylon, 13 gg TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná

BARVA Modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-290 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 224XX

EN 407:2004 X1XXXX

EN 511:2006 01X

68


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 630 Textilní rukavice, terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, nylon, 13 gg, terčíky, Cat. II, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

VLASTNOSTI Bez ftalátů, měkká VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Bílá, modrá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 200-260 mm

Všeobecné práce

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 314XX

TEGERA® 104 Textilní rukavice, bavlna, Cat. I, pro všeobecné práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Bělená bavlna

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá

BARVA Bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 10 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 310A Textilní rukavice, pletená dvouvrstvá, bavlna, nylon, 13 gg, Cat. II, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená dvouvrstvá, bavlna, nylon, 13 gg BARVA Bílá

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 215-260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 224XX

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 915 Textilní rukavice, bavlna, Cat. I, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Nebělená bavlna, měkká

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Přizpůsobivá

BARVA Béžová

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 10 ROZSAH DÉLEK 200-230 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/600 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

69


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 911 Textilní rukavice, bavlna, Cat. I, pro všeobecné práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Nebělená bavlna, měkká

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Lehká

BARVA Béžová

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 10 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/600 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení Všeobecné práce

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 922 Textilní rukavice, bavlna, Lycra®, polyester, 10 gg, Cat. I, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, Lycra®, polyester, 10 gg

VLASTNOSTI Měkká

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, pohodlná, prodyšná, lehká

BARVA Béžová

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 10 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/300 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 919 Textilní rukavice, bavlna, polyester, 15 gg, Cat. II, měkká, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, polyester, 15 gg

VLASTNOSTI Měkká, elastická, tenká

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dobře padne, pohodlná

BARVA Bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-290 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 012XX

70


Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Způsob máčení a materiál se liší s cílem dosáhnout dokonalé vhodnosti pro různé práce.

MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: MÍRNĚ VLHKÁ/OLEJNATÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 617 Syntetická rukavice, latex, máčená dlaňová část, nylon, 13 gg, zrnitý, Cat. II, prodyšná zadní strana, vodotěsná dlaňová část, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 13 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana

MÁČECÍ MATERIÁL Latex

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, modrá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 618 Syntetická rukavice, latexová pěna, máčená ze 3/4, polyester, pěnová textura úchopové části, Cat. II, barva s vysokou viditelností, vodoodpudivá, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, měkká

MÁČENÍ Máčená ze 3/4 MÁČECÍ MATERIÁL Latexová pěna

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Zelená s vysokou viditelností, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2132X

TEGERA® 722 Syntetická rukavice, nitril, máčená ze 3/4, polyester, 13 gg, hladký povrch, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, 13 gg MÁČENÍ Máčená ze 3/4

VLASTNOSTI Dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobře padne, lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Bílá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

71

Všeobecné práce

PLETENÉ A MÁČENÉ RUKAVICE


MECHANICKÁ OCHRANA/VŠEOBECNÉ PRÁCE: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 612

novinka

Syntetická rukavice, latex, máčená dlaňová část, bavlna, polyester, 10 gg, zrnitý, Cat. II, prodyšná zadní strana, vodotěsná dlaňová část, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, polyester, 10 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Prodyšná zadní strana, vodotěsná dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Latex

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Černá, šedá

VODOTĚSNÁ DLAŇOVÁ ČÁST

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

K DISPOZICI OD LEDNA 2020

ROZSAH DÉLEK 240 - 290mm Všeobecné práce

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2142X

TEGERA® 723A Syntetická rukavice, nitril, máčená ze 3/4, bavlna, hladký povrch, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna MÁČENÍ Máčená ze 3/4

VLASTNOSTI Dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DLAŇOVÁ ČÁST A KLOUBY ODPUZUJÍ VODU A OLEJ

ROZSAH DÉLEK 230 - 280mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4111X

TEGERA® 747A Syntetická rukavice, nitril, úplně máčená, hladký povrch, Cat. II, odpuzuje vodu a olej, pro montážní práce

MÁČENÍ Úplně máčená

VLASTNOSTI Odpuzuje vodu a olej

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Přizpůsobivá

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ODPUZUJÍ VODU A OLEJ

ROZSAH DÉLEK 235 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4111X

TEGERA® 882 Syntetická rukavice, nitrilová pěna, úplně máčená, nylon, 15 gg, mikropěnová textura úchopové části, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, odpuzuje vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 15 gg

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, odpuzuje vodu a olej

MÁČENÍ Úplně máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mikropěnová textura úchopové části BARVA Černá

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

72

ODPUZUJÍ VODU A OLEJ


MECHANICKÁ OCHRANA: DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK Pevné rukavice s vysokou odolností proti oděru k náročným činnostem.

Suchá prostředí

Mokrá/mastná prostředí

(str. 74)

(str. 77)

Volská useň nejvyšší kvality

Máčené ze 3/4

55 Kůže z poloviny podšitá

2207 Nitril STUPEŇ OCHRANY B Neobsahují chrom

Štípaná useň nejvyšší kvality

Lícová useň nejvyšší kvality 363 Kůže

51 Kůže z poloviny podšitá Hovězina

105 Kůže

Úplně máčené

106 Kůže z poloviny podšitá

88800 Kůže Suchý zip 2805 Nitril STUPEŇ OCHRANY B

198 Kůže z poloviny podšitá High-viz

35 Kůže z poloviny podšitá

Vepřovice

89 Kůže

189 Kůže z poloviny podšitá

33 Kůže z poloviny podšitá

73

Do náročných podmínek

Lícová useň nejvyšší kvality


MECHANICKÁ OCHRANA /DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 55 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 1,2-1,4 mm lícová volská useň nejvyšší kvality, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová volská useň nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

VELMI ODOLNÉ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

ROZSAH DÉLEK 250-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití Do náročných podmínek

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2132X

TEGERA® 51 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 1,2-1,4 mm štípaná volská useň nejvyšší kvality, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná volská useň nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, výstražné prvky VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

VELMI ODOLNÉ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

VELIKOSTI (EU) 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 250-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3244X

TEGERA® 363 Kožená rukavice, bez podšívky, 1,2-1,4 mm lícová hovězina nejvyšší kvality, bavlna, Cat. II, zesílené prsty a palec, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, velmi odolná

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, žlutá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

ROZSAH DÉLEK 240-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

NEOBSAHUJÍ CHROM

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VELMI ODOLNÉ

EN 388:2016 2112X

74


MECHANICKÁ OCHRANA /DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 105 Kožená rukavice, bez podšívky, 1,0-1,1 mm lícová hovězina, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Odolná

PODŠÍVKA Bez podšívky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Znečištěná prostředí, drsné podmínky

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Modrá, béžová VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 245-285 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2142X Do náročných podmínek

Cat. II

TEGERA® 106 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 1,0-1,1 mm lícová hovězina, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna, lícová hovězina

VLASTNOSTI Odolná

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Znečištěná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Modrá, béžová VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-290 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

TEGERA® 88800 Kožená rukavice, 1,1-1,2 mm lícová hovězina, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, mimořádně dlouhá, zesílený ukazovák, zesílené švy, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, mimořádně dlouhá, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová hovězina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, drsné podmínky

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3143X

ODOLNÉ PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU DO 250 °C

EN 407:2004 42314X

TEGERA® 198 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 1,0-1,2 mm lícová hovězina, nylon, pletená tkanina, Cat. II, barva s vysokou viditelností, výstražné prvky, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, výstražné prvky

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, odolná

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, drsné podmínky

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VYSOKÁ VIDITELNOST

BARVA Zelená s vysokou viditelností, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 10 ROZSAH DÉLEK 240-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

75


MECHANICKÁ OCHRANA /DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK: SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 35 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 1,2 - 1,4 mm štípaná hovězina, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna, štípaná hovězina

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Žlutá, šedá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3213X

Do náročných podmínek

TEGERA® 89 Kožená rukavice, bez podšívky, 0,8-0,9 mm lícová vepřovice, bavlna, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílený palec MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová vepřovice

VLASTNOSTI Zesílené konečky prstů, zesílený palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna, lícová vepřovice

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, odolná

PODŠÍVKA Bez podšívky

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá, béžová VELIKOSTI (EU) 8, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

TEGERA® 189 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 0,8-0,9 mm lícová vepřovice, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílené konečky prstů, zesílený palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová vepřovice

VLASTNOSTI Zesílené konečky prstů, zesílený palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna, lícová vepřovice

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Celoroční používání

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá, béžová VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

TEGERA® 33 Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 0,8-0,9 mm štípaná vepřovice, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná vepřovice

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá, žlutá VELIKOSTI (EU) 8, 10 ROZSAH DÉLEK 240-255 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4122X

76


MECHANICKÁ OCHRANA /DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK: MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 2207 Syntetická rukavice, nitril, máčená ze 3/4, hladký povrch, Cat. II, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MÁČENÍ Máčená ze 3/4 MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

VLASTNOSTI Odolná

BARVA Modrá, béžová

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 240 - 280mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/72 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121B

CUT B

TEGERA® 2805 Syntetická rukavice, nitril, úplně máčená, bavlna, hladký povrch, Cat. II, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna MÁČENÍ Úplně máčená

VLASTNOSTI Odolná proti oleji a mastnotě, odpuzuje vodu a olej, vodoodpudivá, odolná proti vlhkosti

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Odolná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 8, 10 ROZSAH DÉLEK 240 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/72 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121B

77

Do náročných podmínek

Cat. II


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ Suchá prostředí Přesné/všeobecné práce

Mimořádně měkká kůže Odpuzují vodu/olej 256 Kůže

Odolné proti kontaktnímu teplu < 100 °C

815 Kůže

STUPEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ B

(str. 80)

8805 Nitril

430 PU

43001 PU

10430 PU

432 PU

905 PU

906 PU

909 PU

983 PU

905 906 909:

MA EE

®

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

OND TE CH DIAM NO L

450 Nitril

991 PU

907 Terčíky

8807 Nitril

8811 Nitril

STUPEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ D-F Vysoký stupeň ochrany proti pořezání, k manipulaci s ostrými a těžkými předměty

8814 Nitril

(str. 91) STUPEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ F

78

DY N

DY N

DY N

455 PU

(str. 88)

GY O

OND TE CH DIAM NO L

DY N

DY N

GY O

GY O

®

GY O

MA EE

GY O

OND TE CH DIAM NO L

215 Kůže

OND TE CH DIAM NO L

DY N

255 Kůže

MA EE

GY O

Ke zvýšení ochrany proti ostrým předmětům

9121 Microthan+

929 Nitril ®

DY N

DY N

DY N

DY N

Ochrana proti pořezání pouze na dlani

STUPEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ C

OND TE CH DIAM NO L

®

®

MA EE

GY O

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

GY O

OND TE CH DIAM NO L

OND TE CH DIAM NO L

®

MA EE

GY O

OND TE CH DIAM NO L

®

®

MA EE

GY O

Neobyčejně tenká ochrana proti pořezání

MA EE

Ochrana proti pořezání

K manipulaci s malými a ostrými předměty

990 PU


Mokrá/mastná prostředí

Inspekční/ vnitřní rukavice (str. 94)

Do náročných podmínek

Na všeobecné práce/náročné podmínky

Návleky

Horká prostředí

Rukavice k uniformě

(str. 96)

(str. 115)

(str. 129)

Odolné proti kontaktnímu teplu < 100 °C

2207 Nitril

strana 77

2805 Nitril

93

169

32

139

8255 Kůže

8806 Nitril, máčené ze 3/4

431 Nitril, máčená dlaňová část

783 Nitril, úplně máčené

98 Vysoká viditelnost

8305 Kůže

10991

8355 Kůže

Svářečské rukavice

629 Latex, máčené ze 3/4

910

Protichemické rukavice

666 Neopren, máčená dlaňová část

134 Kůže

strana 145

7363 Nitril,

132A Kůže

Odolné proti kontaktnímu teplu < 100 °C Dlaňová část odpuzuje vodu a olej

992

585 Kůže

STUPEŇ OCHRANY 3 Odolné proti kontaktnímu teplu < 250 °C

STUPEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ F 95 DY N

GY O

OND TE CH DIAM NO L

OND TE CH DIAM NO L

785 Nitril, úplně máčené DY N

®

DY N

GY O

GY O

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

79

®

®

MA EE

MA EE

OND TE CH DIAM NO L

8812 Nitril, úplně máčené

913

DY N

Odolné proti kontaktnímu 8808 teplu Nitril, máčené < 250 °C ze 3/4

GY O

987 Nitril, máčená dlaňová část, para-aramid

8555 Kůže

Ochrana proti pořezání

Dlaňová část odpuzuje vodu a olej


Vlákna KEVLAR® KOMBINUJÍ ŽÁRUVZDORNOST A OCHRANU PROTI POŘEZÁNÍ Vlákna KEVLAR® jsou odolná proti proříznutí a používáme je v několika různých rukavicích. Tento materiál je žáruvzdorný a lze jej dlouhodobě vystavovat vysokým teplotám, aniž by došlo k jeho poškození.

Ochrana proti pořezání

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 256 Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,45-0,55 mm štípaná kůže, stupeň odolnosti proti proříznutí 3, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, žáruvzdorná nit, zesílený ukazovák, odpuzuje vodu a olej, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná kůže TLOUŠŤKA 0,45-0,55 mm PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 215-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2003 3, stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, odpuzuje vodu a olej VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, celoroční používání, horká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 388:2016 2322B

NEOBYČEJNĚ TENKÉ ODPUZUJÍ VODU A OLEJ ODOLNÉ PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU DO 100 °C

EN 407:2004 41314X

CUT B TEGERA® 815 Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, bavlna, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna TLOUŠŤKA 0,7-0,8 mm PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR fiber ®

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, celoroční používání, horké povrchy, horká prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X31B

80


TECHNOLOGIE TEGERA® CRF®

Ochrana proti pořezání

Vysoká obratnost a spolehlivá ochrana proti pořezání

Technologie vláken odolných proti pořezání TEGERA® CRF (Cut Resistant Fiber) je navržena tak, aby poskytovala vysokou obratnost a spolehlivou ochranu proti pořezání. Technologie CRF® poskytuje vysoce účinnou ochranu, která je zapotřebí k zajištění bezpečnosti rukou, a zároveň zaručuje vynikající citlivost konečků prstů, odolnost a ergonomii.

TEGERA® 8814 INFINITY Nejvyšší stupeň ochrany proti pořezání F s větší měkkostí a obratností

81


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 8805 Infinity Protiřezná rukavice, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, technologie CRF , příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, uhlík, 18 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), anatomické provedení, pro montážní práce ®

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, uhlík, 18 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Ochrana proti pořezání

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, na ovládání dotykové obrazovky, anatomické provedení

NEOBSAHUJÍ DMF

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 4X41B

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT B TEGERA® 430 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie CRF®, Lycra®, polyester, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, Lycra®, polyester, 13 gg

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, znečištěná prostředí

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

CUT B TEGERA® 43001 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie CRF®, Lycra®, nylon, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, hromadné balení, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, Lycra®, nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

82


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 10430 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie CRF , Lycra , polyester, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, mimořádně dlouhá, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce ®

®

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, Lycra®, polyester, 13 gg

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, znečištěná prostředí

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

MIMOŘÁDNĚ DLOUHÉ

ROZSAH DÉLEK 245-290mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

CUT B TEGERA® 432 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie CRF®, Lycra®, polyester, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, Lycra®, polyester, 13 gg

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

83

Ochrana proti pořezání

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení


TECHNOLOGIE DYNEEMA® DIAMOND Tenká ochrana proti pořezání

Technologie Dyneema® Diamond umožňuje vyrábět neobyčejně tenké rukavice s vysokou odolností proti proříznutí, případně rukavice s velmi vysokou odolností proti proříznutí bez skleněných vláken. Je vhodná do prostředí, v nichž se z rukavic nesmí uvolnit ani vlákno – například v automobilovém průmyslu.

LEPŠÍ CITLIVOST A OVLADATELNOST

Ochrana proti pořezání

díky materiálu z tenkých vláken

UDRŽUJE RUCE V CHLADU A SNIŽUJE RIZIKO ZRANĚNÍ

díky prodyšné tkanině

DOKONALÝ TVAR A PŘIZPŮSOBIVOST

znamenají menší namáhání/ namožení ruky

®

DY N

GY O

DY N

OND TE CH DIAM NO L

84

GY O

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 905 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie Dyneema Diamond, Lycra , nylon, 18 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 18 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

®

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, prodyšná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, čistá prostředí

ROZSAH DÉLEK 210-250mm

ČISTÁ PROSTŘEDÍ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

®

DY N

GY O

EN 388:2016 3X42B

DY N

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

CUT B TEGERA® 906 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 18 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 18 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, prodyšná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 210-250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

ZNEČIŠTĚNÁ PROSTŘEDÍ

®

DY N

GY O

EN 388:2016 3X42B

DY N

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

CUT B TEGERA® 909 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 18 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 18 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 210 - 250 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, prodyšná

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, znečištěná prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

ZNEČIŠTĚNÁ PROSTŘEDÍ

DY N

GY O

OND TE CH DIAM NO L

85

®

EN 388:2016 3X42B

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

Ochrana proti pořezání

®


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 983 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie Dyneema Diamond, Lycra , 15 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, prodyšná zadní strana, pro přesnou práci ®

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, 15 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

®

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, barva s vysokou viditelností VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, neobyčejně lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Žlutá s vysokou viditelností, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, znečištěná prostředí

GY O

EN 388:2016 4X43B

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

DY N

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

GY O

DY N

®

MA EE

®

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

MA EE

ROZSAH DÉLEK 220 - 270mm

CUT B

TEGERA® 929

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, nylon, spandex, 18 gg

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 210-250

DY N

GY O

EN 407:2004 X1XXXX

OND TE CH DIAM NO L

EN 388:2016 4X41B

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

®

®

MA EE

MA EE

Ochrana proti pořezání

Protiřezná rukavice, nitril, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, technologie Dyneema® Diamond, nylon, spandex, 18 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, neobsahuje skleněná vlákna, měkká, pro přesnou práci

DYNEEMA® Dyneema přináší tenké, přizpůsobivé a pevné rukavice s výjimečnými funkčními vlastnostmi.

CUT B

TEGERA® 990 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, pro přesnou práci PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, Lycra®, 13 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, dlaňová část odpuzující vodu a olej, měkká, elastická, neobsahuje skleněná vlákna VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, lehká

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání

ROZSAH DÉLEK 210 - 250mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

86


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

CUT B

TEGERA® 8806 Infinity Protiřezná rukavice, nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená ze 3/4, dvakrát máčená, technologie CRF®, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, uhlík, 18 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení, pro montážní práce

MÁČENÍ Máčená ze 3/4, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

EN 420:2003 + A1:2009

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

DVAKRÁT MÁČENÉ, MÁČENÉ ZE 3/4

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Cat. II

NEOBSAHUJÍ DMF

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, na ovládání dotykové obrazovky, odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení

EN 388:2016 4X42B

ODOLNÉ PROTI OLEJI A MASTNOTĚ

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT B TEGERA® 431 Protiřezná rukavice, nitril, nitrilová pěna, máčená dlaňová část, dvakrát máčená, technologie CRF®, nylon, spandex, 13 gg, pískový povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, dlaňová část odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, nylon, spandex, 13 gg

VLASTNOSTI Odolná, dobrý úchop v mastných prostředích

MÁČENÍ Máčená dlaňová část, dvakrát máčená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Šedá, černá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

DVAKRÁT MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST DLAŇOVÁ ČÁST ODOLNÁ PROTI OLEJI A MASTNOTĚ

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43B

EN 407:2004 X1XXXX

CUT B TEGERA® 783 Protiřezná rukavice, nitril, úplně máčená, dvakrát máčená, Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 gg, zesílená textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná dlaňová část, neobsahuje skleněná vlákna, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 gg MÁČENÍ Úplně máčená, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zesílená textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, předem ohnuté prsty, odolná proti oleji a mastnotě, ergonomicky tvarovaná, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna

DVAKRÁT MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

ODOLNÉ PROTI OLEJI A MASTNOTĚ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43B

87

Ochrana proti pořezání

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, uhlík, 18 gg


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT C

TEGERA® 9121 Protiřezná rukavice, z poloviny podšitá, 0,7 mm Microthan +, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Cat. II, ochrana proti proříznutí pouze na dlani, zesílené švy, neobsahuje chrom ®

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Z poloviny podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 207-243 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Ochrana proti pořezání

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Ochrana proti proříznutí pouze na dlani, stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

DOKONALE PADNOU DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ POUZE NA DLANI

EN 388:2016 1X31C

CUT C TEGERA® 255 Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje skleněná vlákna, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2003 3, stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, zesílené švy VLASTNOSTI Dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

ROZSAH DÉLEK 225-255 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X21C

CUT C TEGERA® 215 Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 210-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X21C

88

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT C

TEGERA® 450 Protiřezná rukavice, nitril, máčená dlaňová část, technologie CRF , skleněná vlákna, nylon, polyester, spandex, 13 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce ®

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, polyester, spandex, 13 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, odolná proti oleji a mastnotě VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, odolná, dobrý úchop HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 220 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X44C

CUT C TEGERA® 455 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, polyester, spandex, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, neobsahuje DMF (DMFa), prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, polyester, spandex, 13 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 270mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, neobsahuje DMF (DMFa), prodyšná zadní strana, předem ohnuté prsty, dlaňová část odpuzující vodu a olej, mimořádně nepropustná vůči nečistotám a částečkám VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 388:2016 4X43C

CUT C TEGERA® 907 Protiřezná rukavice, technologie CRF®, skleněná vlákna, polyester, 13 gg, terčíky, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, barva s vysokou viditelností, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, polyester, 13 gg TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky BARVA Zelená s vysokou viditelností VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-285 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje latex VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, čistá prostředí

EN 388:2016 4X4XC

EN 407:2004 X1XXXX

89

Ochrana proti pořezání

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT C

TEGERA® 991 Protiřezná rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, Dyneema , skleněná vlákna, nylon, 13 gg, hladký povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro přesnou práci ®

MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, skleněná vlákna, nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Ochrana proti pořezání

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43C

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

CUT C

TEGERA® 666 Protiřezná rukavice, neopren, máčená dlaňová část, KEVLAR fiber, skleněná vlákna, 13 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro jemné montážní práce ®

MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber, skleněná vlákna, 13 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Neopren TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, prodyšná zadní strana, dlaňová část odpuzující vodu a olej VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

DLAŇOVÁ ČÁST ODPUZUJE VODU A OLEJ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, kluzká prostředí, horká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

EN 388:2016 2X42C

EN 407:2004 41310X

CUT C TEGERA® 629 Protiřezná rukavice, latex, máčená ze 3/4, Dyneema®, skleněná vlákna, nylon, 10 gg, zrnitý, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, vodotěsná dlaňová část, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, skleněná vlákna, nylon, 10 gg MÁČENÍ Máčená ze 3/4 MÁČECÍ MATERIÁL Latex TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, kluzká prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 220 - 260mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X43C

90

DLAŇOVÁ ČÁST A KLOUBY ODPUZUJÍ VODU


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /SUCHÁ PROSTŘEDÍ

CUT D

TEGERA® 8807 Infinity Protiřezná rukavice, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, technologie CRF , skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), anatomické provedení, pro montážní práce ®

MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN 388:2016 4X43D

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT D TEGERA® 8811 Infinity Protiřezná rukavice, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), anatomické provedení, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. II

MIMOŘÁDNĚ DLOUHÉ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, anatomické provedení

EN 388:2016 4X43D

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT F TEGERA® 8814 Infinity Protiřezná rukavice, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, čedičové vlákno a/ nebo čedičová nit, technologie CRF®, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, spandex, 13 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí F, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), anatomické provedení, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Čedičové vlákno a/nebo čedičová nit, technologie CRF®, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, spandex, 13 gg

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna/PU na bázi vody

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 F, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, na ovládání dotykové obrazovky, anatomické provedení

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, dobrý úchop

BARVA Černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43F

NEOBSAHUJÍ DMF NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ VELMI ODOLNÉ NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

I

EN 407:2004 X1XXXX

91

N

F

I

N

I

T

Y

TM

Ochrana proti pořezání

EN 420:2003 + A1:2009

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Cat. II

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, anatomické provedení


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 987

CUT F

novinka

Protiřezná rukavice, nitril, máčená dlaňová část, akryl, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, paraaramid, spandex, 7 gg, pískový povrch, stupeň odolnosti proti proříznutí F, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, příze s vlákny z nerezové oceli, nylon, para-aramid, spandex, 7 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitril MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 F, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná

DLAŇOVÁ ČÁST ODPUZUJE VODU A OLEJ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, chladná prostředí, horká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

ODOLNÉ PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU DO 250 °C PO DOBU 15 SEKUND

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Ochrana proti pořezání

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42F

EN 407:2004 X2XXXX

EN 511:2006 X1X

CUT D

TEGERA® 8808 Infinity Protiřezná rukavice, nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená ze 3/4, dvakrát máčená, technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg MÁČENÍ Máčená ze 3/4, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

EN 420:2003 + A1:2009

DVAKRÁT MÁČENÉ, MÁČENÉ ZE 3/4

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

ODOLNÉ PROTI OLEJI A MASTNOTĚ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

Cat. II

NEOBSAHUJÍ DMF

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení

EN 388:2016 4X43D

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT D TEGERA® 8812 Infinity Protiřezná rukavice, nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody, úplně máčená, dvakrát máčená, technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg, pěnová textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, spandex, 15 gg MÁČENÍ Úplně máčená, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, nitrilová pěna/PU na bázi vody TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

NEOBSAHUJÍ DMF

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, odolná proti oleji a mastnotě, anatomické provedení

DVAKRÁT MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop v mastných prostředích, mimořádně pohodlná

DLAŇOVÁ ČÁST ODPUZUJE VODU A OLEJ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

EN 388:2016 4X43D

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

I

EN 407:2004 X1XXXX

92

N

F

I

N

I

T

Y

TM


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ

CUT D

TEGERA® 785 Protiřezná rukavice, nitril, úplně máčená, dvakrát máčená, technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 13 gg, zesílená textura úchopové části, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná dlaňová část, neobsahuje skleněná vlákna, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 13 gg MÁČENÍ Úplně máčená, dvakrát máčená MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zesílená textura úchopové části

ROZSAH DÉLEK 230 - 270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

DVAKRÁT MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ODOLNÉ PROTI OLEJI A MASTNOTĚ

GY O

EN 388:2016 4X43D

Ochrana proti pořezání

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

DY N

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

GY O

DY N

®

MA EE

®

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, předem ohnuté prsty, odolná proti oleji a mastnotě, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna

MA EE

BARVA Černá, červená

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

93


INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE

Ochrana proti pořezání

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE

CUT B

TEGERA® 10991 Protiřezná rukavice, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, mimořádně dlouhá, prodyšná, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, Lycra®, 13 gg BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání

MIMOŘÁDNĚ DLOUHÉ

EN 388:2016 4X4XB

CUT C TEGERA® 910 Protiřezná rukavice, technologie CRF®, skleněná vlákna, polyester, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, barva s vysokou viditelností, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, polyester, 13 gg BARVA Oranžová s vysokou viditelností VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, barva s vysokou viditelností, měkká, tenká VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobře padne, pohodlná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, čistá prostředí

EN 388:2016 3X4XC

94

VYSOKÁ VIDITELNOST


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE

CUT C

TEGERA® 992 Protiřezná rukavice, Dyneema®, skleněná vlákna, Lycra®, nylon, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí C, Cat. II, pro přesnou práci VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C

BARVA Bílá

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 220-260 mm POČET KUSŮ V BALENÍ/KRABICI 10/120 POČET KUSŮ V SÁČKU 1

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, drsné podmínky

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH PÁRECH

EN 388:2016 1X42C

CUT D TEGERA® 913 Protiřezná rukavice, technologie CRF®, skleněná vlákna, polyester, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, polyester, 13 gg BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, mimořádně dlouhá, měkká, tenká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání

SCHVÁLENÉ K MANIPULACI S POTRAVINAMI

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

MIMOŘÁDNĚ DLOUHÉ

EN 388:2016 3X4XD

95

Ochrana proti pořezání

MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, skleněná vlákna, Lycra®, nylon, 13 gg


OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ /NÁVLEKY

CUT B

TEGERA® 93 Protipořezový návlek, technologie CRF®, Lycra®, nylon, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, Lycra®, nylon, 13 gg

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Stahovací šňůrka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, lehká

BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání

ROZSAH DÉLEK 420-520 mm POČET KUSŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 POČET KUSŮ V SÁČKU 1 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X4XB

CUT B TEGERA® 98 Protipořezový návlek, Dyneema®, nylon, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí B, Cat. II, barva s vysokou viditelností MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®, nylon, 13 gg BARVA Zelená s vysokou viditelností

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, odolná, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká

VELIKOSTI (EU) 1 ROZSAH DÉLEK 350 mm POČET KUSŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100

VYSOKÁ VIDITELNOST

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, drsné podmínky

POČET KUSŮ V SÁČKU 1 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X4XB

CUT D TEGERA® 95 Protipořezový návlek, technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 13 gg, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Cat. II, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna, pro montážní práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, 13 gg VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 420-540 mm POČET KUSŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 POČET KUSŮ V SÁČKU 1 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, velmi odolná, dobře padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání

GY O

EN 388:2016 3X4XD

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

96

DY N

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

GY O

DY N

®

MA EE

®

BARVA Šedá, černá

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, ergonomicky tvarovaná, neobsahuje ocelová vlákna, neobsahuje skleněná vlákna

MA EE

Ochrana proti pořezání

Cat. II


97 Ochrana Cut proti protection pořezání


TEPELNÁ OCHRANA: CHLAD Suchá prostředí Rukavice bez ochrany před vlhkostí/vodou

Teplota

Materiál Syntetická kůže

Chladnější

322

417

7792

217

4640 Vnitřní rukavice

795 Terčíky

9127

9232 Pletená manžeta

Kůže

235

(str. 100)

117 Suchý zip

335 Suchý zip

Pletené /máčené

Chlad

790 Bezprsté

8810 Nitril, máčená dlaňová část

Syntetická kůže

Chladné

Kůže

(str. 105)

298 Vysoká viditelnost

203

377

Pletené/ máčené

Velmi chladné (str. 112)

Kůže 57 Pletená manžeta

98

10 Pletená manžeta


Mírně vlhká/olejnatá prostředí

Mokrá/mastná prostředí

Vodoodpudivé rukavice

Vodovzdorné rukavice

518

517 Suchý zip

519 Manžeta

525

535 Suchý zip

Ochrana proti chemikáliím str. 134

9122 Suchý zip

9112 Manžeta

682A Latex, vysoká viditelnost

683A Nitril, vysoká viditelnost

7390 PVC (Vinyl)

9190 Opora zápěstí

8355 Rukavice k uniformě STUPEŇ OCHRANY B

145

7350 Nitril

7798 Vysoká viditelnost Teplá manžeta na zápěstí

Chlad

Speciální ochrana str. 122

9128 Vysoká viditelnost

9126 Pletená manžeta

7795 Teplá manžeta na zápěstí

295

292 Pletená manžeta

293 Vysoká viditelnost

Ochrana proti chemikáliím str. 134 494 Neopren

7794 297 Zápěstní řemínek s pout- Suchý zip kem 5prstová podšívka 56

9113 Manžeta

296

7797 Suchý zip Exkluzivní zimní rukavice se zesílenou dlaňovou částí

99

299 Vysoká viditelnost

191 Mimořádně dlouhé

595 Mimořádně dlouhé


TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNĚJŠÍ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 322

Chladnější

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, syntetická kůže, polyester, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, neobsahuje chrom, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, krátký model, měkká VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, mimořádně pohodlná

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, chladná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 01X

Chlad

TEGERA® 417

Chladnější

Rukavice ze syntetické kůže, kompletně podšitá, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, měkká, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílená dlaňová část, měkká VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, mimořádně pohodlná

PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Šedá, černá, modrá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 250-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1131X

EN 511:2006 11X

TEGERA® 7792 novinka

Chladnější

Kožená rukavice, kompletně podšitá, 0,6-0,8 mm lícová kozinka, spandex, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zimní podšívka, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Spandex

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, chladná prostředí

BARVA Bílá, šedá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

PŘIZPŮSOBIVÉ

ROZSAH DÉLEK 220-270 mm

DOKONALE PADNOU

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN 511:2006 11X

100


TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNĚJŠÍ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 217

Chladnější

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, spandex, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Spandex PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Modrá, bílá

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, chladná prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 11X

TEGERA® 235

Chladnější

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, nylon, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, zelená, bílá

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Celoroční používání, chladná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 225-255 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 11X

TEGERA® 117

Chladnější

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,6-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, polyester, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Šedá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, chladná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-285 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 01X

101

Chlad

Cat. II


TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNĚJŠÍ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 335

Chladnější

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,6-0,7 mm lícová kozinka, nylon, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, speciální provedení detailů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí

BARVA Černá, bílá, zelená VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 511:2006 12X

EN 388:2016 2121X

Chlad

TEGERA® 8810 Infinity

Chladnější

Syntetická rukavice, nitrilová pěna/PU na bázi vody, máčená dlaňová část, akryl, nylon, spandex, 10 gg, 15 gg, pěnová textura úchopové části, flauš, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, neobsahuje DMF (DMFa), pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, nylon, spandex, 10 gg, 15 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna/PU na bázi vody MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, schválena k manipulaci s potravinami, anatomické provedení VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, mimořádně pohodlná

NEOBSAHUJÍ DMF

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, chladná prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

I

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 4640

EN 388:2016 4221X

N

F

I

N

I

EN 407:2004 X1XXXX

T

Y

TM

EN 511:2006 X2X

novinka

Chladnější

Textilní rukavice, nylon, spandex, 15 gg, Cat. II, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, spandex, 15 gg

měkká

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

VLASTNOSTI Pohodlná, teplá

BARVA Černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 195-250 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

VNITŘNÍ RUKAVICE

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky,

MERINOVÁ VLNA

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 214XX

EN 511:2006 X1X

102


TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNĚJŠÍ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 795

Chladnější

Textilní rukavice, akryl, 10 gg, terčíky, Cat. I, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, 10 gg

VLASTNOSTI Bez ftalátů, měkká, elastická

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná, teplá

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, chladná prostředí

BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 1 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 790

Chladnější

Textilní rukavice, akryl, 7 gg, Cat. I, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, 7 gg

VLASTNOSTI Teplá

BARVA Černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 9, 10 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNĚJŠÍ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 517

Chladnější

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, vodotěsná, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 235-255 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, větruvzdorná, krátký model, vodotěsná VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 11X

103

VODOTĚSNÉ

Chlad

Cat. I


TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNĚJŠÍ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 518 novinka

Chladnější

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, vodotěsná, pro přesnou práci MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, krátký model, vodotěsná VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná

MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 235-255

VODOTĚSNÉ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

Chlad

TEGERA® 519 novinka

Chladnější

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, neobsahuje chrom, vodotěsná, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, vodotěsná VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí

BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VODOTĚSNÉ

ROZSAH DÉLEK 235-255 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

TEGERA® 525 novinka

Chladnější

Kožená rukavice, kompletně podšitá, 0,6-0,8 mm lícová kozinka, polyester, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Bílá, černá, zelená

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, větruvzdorná, vodotěsná VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobrá přilnavost, dobře padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VODOTĚSNÉ

ROZSAH DÉLEK 225-255 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 111

104


TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNĚJŠÍ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 535 novinka

Chladnější

Kožená rukavice, kompletně podšitá, 0,6-0,8 mm lícová kozinka, polyester, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec, vodotěsná, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec, větruvzdorná, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Kompletně podšitá

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Bílá, černá, zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 220-270 mm

VODOTĚSNÉ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 121

TEGERA® 9127 Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Thinsulate™ 40g, Cat. II, neobsahuje chrom, větruvzdorná zadní část, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš, Thinsulate™ 40g TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Šedá, černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 225-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, větruvzdorná zadní část, krátký model, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

Chladné

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP VELMI ODOLNÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2141X

EN 511:2006 21X

TEGERA® 9232

Chladné

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,8 mm Macrothan®, neopren, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, větruvzdorná zadní část, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Macrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 247-290 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené konečky prstů, zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, větruvzdorná zadní část, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, suchá prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 2141X

EN 511:2006 120

105

Chlad

TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNÁ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ


TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNÁ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 298

Chladné

Kožená rukavice, zimní podšívka, 1,2-1,4 mm lícová hovězina, nylon, flauš, Cat. II, zesílené prsty a palec, barva s vysokou viditelností, výstražné prvky, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, výstražné prvky

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Zimní podšívka

VLASTNOSTI Velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, chladná prostředí

BARVA Zelená s vysokou viditelností, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 10

VYSOKÁ VIDITELNOST VELMI ODOLNÉ

ROZSAH DÉLEK 260-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2221X

Chlad

TEGERA® 203

Chladné

Kožená rukavice, zimní podšívka, 1,0-1,1 mm lícová hovězina, bavlna, flauš, Cat. II, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna, lícová hovězina PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, béžová

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec VLASTNOSTI Odolná, dobře padne, pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, chladná prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 260-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3122X

106


TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNÁ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 377

Chladné

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová vepřovice, bavlna, umělá kožešina, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová vepřovice MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec

PODŠÍVKA Zimní podšívka

VLASTNOSTI Teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Umělá kožešina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 270-290 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN 511:2006 12X

TEGERA® 10

Chladné

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, umělá kožešina, Cat. II, kůže odpuzující vodu, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Kůže odpuzující vodu

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, odolná, mimořádně pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, vlhká prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Umělá kožešina BARVA Bílá, černá VELIKOSTI (EU) 11 ROZSAH DÉLEK 270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2322X

EN 511:2006 32X

TEPELNÁ OCHRANA / CHLADNÁ A PŘEVÁŽNĚ SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9122

Chladné

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, vodoodpudivá, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 242-282 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

VODOODPUDIVÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELMI ODOLNÉ

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 01X

107

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

Chlad

Cat. II


TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNÁ A PŘEVÁŽNĚ SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9112

Chladné

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, vodoodpudivá, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, šedá, žlutá ROZSAH DÉLEK 230-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Cat. II

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené konečky prstů, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů

EN 388:2016 2232X

VODOODPUDIVÉ VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP VELMI ODOLNÉ

EN 511:2006 120

Chlad

TEGERA® 145

Chladné

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,8-1,0 mm lícová kozinka, umělá kožešina, Cat. II, kůže odpuzující vodu, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Kůže odpuzující vodu, výstražné prvky

PODŠÍVKA Zimní podšívka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Umělá kožešina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, chladná prostředí, vlhká prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VODOODPUDIVÉ

BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 10 ROZSAH DÉLEK 280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3342X

TEGERA® 682A

Chladné

Syntetická rukavice, latex, máčená ze 3/4, akryl, 10 gg, pískový povrch, Cat. II, barva s vysokou viditelností, dlaňová část a klouby odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, 10 gg MÁČENÍ Máčená ze 3/4

VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, dlaňová část a klouby odpuzující vodu

MÁČECÍ MATERIÁL Latex

VLASTNOSTI Odolná, dobrý úchop, teplá

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí

BARVA Oranžová s vysokou viditelností, šedá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2232X

EN 511:2006 02X

108

DLAŇOVÁ ČÁST A KLOUBY ODPUZUJÍCÍ VODU


TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNÁ A PŘEVÁŽNĚ SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 683A

Chladné

Syntetická rukavice, nitril, máčená ze 3/4, akryl, polyester, 10 gg, 13 gg, pískový povrch, Cat. II, barva s vysokou viditelností, dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, polyester, 10 gg, 13 gg

VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, dlaňová část a klouby odpuzující vodu a olej

MÁČENÍ Máčená ze 3/4

VLASTNOSTI Dobrý úchop v mastných prostředích, teplá

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Žlutá s vysokou viditelností, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, suchá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou

ROZSAH DÉLEK 240-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VYSOKÁ VIDITELNOST

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

DLAŇOVÁ ČÁST A KLOUBY ODPUZUJÍ VODU A OLEJ

EN 388:2016 3231X

EN 511:2006 02X

TEGERA® 9128 Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Thinsulate™ 40g, Cat. II, neobsahuje chrom, barva s vysokou viditelností, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš, Thinsulate™ 40g TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Žlutá s vysokou viditelností, černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 240-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan Cat. II

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, neobsahuje chrom, barva s vysokou viditelností, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ochrana kloubů, větruvzdorná, vodotěsná, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů

Chladné

VODOTĚSNÉ

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VYSOKÁ VIDITELNOST VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

®

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

TEGERA® 9126

Chladné

Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Cat. II, neobsahuje chrom, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 260-295 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, větruvzdorná, vodotěsná, membrána Sympatex, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 110

109

VODOTĚSNÉ VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP VELMI ODOLNÉ

Chlad

TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNÁ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ


TEPELNÁ OCHRANA/CHLADNÁ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 9113 Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Thinsulate™ 100g, Cat. II, neobsahuje chrom, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš, Thinsulate™ 100g TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 240-295 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

VLASTNOSTI Velmi odolná, vynikající úchop, dobře padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Šedá, černá, žlutá

aquathan

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, větruvzdorná, vodotěsná, odolná proti vlhkosti, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů

VODOTĚSNÉ VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP VELMI ODOLNÉ

®

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 221

Chlad

TEGERA® 7798 novinka Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, spandex, flauš, Thinsulate™ 40g, Cat. II, zesílený ukazovák, barva s vysokou viditelností, vodotěsná, výstražné prvky, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Spandex PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš, Thinsulate™ 40g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Žlutá s vysokou viditelností, černá

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, barva s vysokou viditelností, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec, speciální provedení palce, vodotěsná, výstražné prvky, speciální provedení detailů, elastická VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 240-275 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

Chladné

Chladné

VODOTĚSNÉ NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY DOKONALE PADNOU VYSOKÁ VIDITELNOST

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 110

TEGERA® 7795 novinka

Chladné

Kožená rukavice, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vodotěsná, zimní podšívka, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Spandex MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 40g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá, šedá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec, speciální provedení palce, vodotěsná VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí

VODOTĚSNÉ DOKONALE PADNOU K DISPOZICI OD 1. ČTVRTLETÍ 2020

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 110

110


TEPELNÁ OCHRANA /CHLADNÁ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 295

Chladné

Kožená rukavice, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vodotěsná, zimní podšívka, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílené prsty a palec, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Spandex

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 40g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Bílá, šedá, modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VODOTĚSNÉ MIMOŘÁDNĚ PRUŽNÉ

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

DOKONALE PADNOU ®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 121

TEGERA® 292

Chladné

Kožená rukavice, kompletně podšitá, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, zesílené prsty a palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Zesílené prsty a palec, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Spandex

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobře padne, teplá

PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 40g

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, mokrá prostředí

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Bílá, šedá, modrá

MIMOŘÁDNĚ PRUŽNÉ

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 260-280

PLETENÁ MANŽETA

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 111

TEGERA® 293 Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, polyester, Thinsulate™ 40g, Cat. II, barva s vysokou viditelností, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 40g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Žlutá s vysokou viditelností, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 250-285 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, chladná prostředí, mokrá prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

®

EN 420:2003 + A1:2009

VODOTĚSNÉ MIMOŘÁDNĚ PRUŽNÉ DOKONALE PADNOU

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

Chladné

VLASTNOSTI Barva s vysokou viditelností, zesílené prsty a palec, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester

aquathan

VODOTĚSNÉ

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 121

111

Chlad

aquathan


TEPELNÁ OCHRANA/VELMI CHLADNÁ A SUCHÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 57 Kožená rukavice, zimní podšívka, 1,0-1,2 mm lícová volská useň, bavlna, flauš, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová volská useň MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

Velmi chladné

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, chladná prostředí

BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 255-270 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 11X

TEPELNÁ OCHRANA/VELMI CHLADNÁ A PŘEVÁŽNĚ SUCHÁ PROSTŘEDÍ

Chlad

TEGERA® 56 Kožená rukavice, zimní podšívka, 1,2-1,4 mm lícová volská useň nejvyšší kvality, bavlna, flauš, Cat. II, zesílené prsty a palec, dlaňová část odpuzující vodu, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová volská useň nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, vodotěsná dlaňová část

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, chladná prostředí, mokrá prostředí

BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 245-295 mm PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

EN 420:2003 + A1:2009

DLAŇOVÁ ČÁST ODPUZUJE VODU KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

Velmi chladné

EN 388:2016 2221X

EN 511:2006 12X

TEPELNÁ OCHRANA/VELMI CHLADNÁ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 7797 novinka Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,9 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, neopren, Cat. II, zesílené prsty a palec, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren, lícová kozinka nejvyšší kvality PODŠÍVKA Zimní podšívka ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/36

VLASTNOSTI Zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, zesílený palec, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, vodotěsná, odolná proti vlhkosti, výstražné prvky VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

EN 420:2003 + A1:2009

VODOTĚSNÉ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY ZESÍLENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

®

Cat. II

Velmi chladné

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 220

112


TEPELNÁ OCHRANA/VELMI CHLADNÁ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 7794 novinka Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7 -0,9 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, polyester, flauš, Thinsulate™ 150g, Cat. II, vodotěsná, vodotěsná zadní část, výstražné prvky, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Speciální provedení palce, Thinsulate™ izolace proti chladu, vodotěsná, výstražné prvky

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš, Thinsulate™ 150g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Stahovací šňůrka BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 258-310 mm

Velmi chladné

VLASTNOSTI Odolná, dobrý úchop, dobře padne, mimořádně pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VODOTĚSNÉ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/36 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 511:2006 320

TEGERA® 297 Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, neopren, spandex, Thinsulate™ 100g, Cat. II, zesílené prsty a palec, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren, spandex PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 100g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Modrá, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

Velmi chladné

VLASTNOSTI Zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, vodotěsná, odolná proti vlhkosti VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí

VODOTĚSNÉ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 111

TEGERA® 296 Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, neopren, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren, polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 150g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 255-310 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI Mimořádně dlouhá, zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Větrné podmínky, chladná prostředí, mokrá prostředí, drsné podmínky

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Velmi chladné

EN 388:2016 2122X

EN 511:2006 231

113

VODOTĚSNÉ

Chlad

aquathan


TEPELNÁ OCHRANA/VELMI CHLADNÁ A MOKRÁ PROSTŘEDÍ

TEGERA® 299 Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, neopren, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, barva s vysokou viditelností, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Mimořádně dlouhá, barva s vysokou viditelností, zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren, polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 150g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Zelená s vysokou viditelností, černá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 255-310 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

Velmi chladné

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

VODOTĚSNÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, větrné podmínky, chladná prostředí, mokrá prostředí

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

EN 511:2006 231

Chlad

TEGERA® 191 Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,9 - 1,3 mm lícová hovězina nejvyšší kvality, Thinsulate™ 200g, Cat. II, zesílený palec, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Mimořádně dlouhá, zesílený palec, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, neobyčejně teplá

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 200g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Stahovací šňůrka BARVA Černá, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

Velmi chladné

VODOTĚSNÉ NEOBYČEJNĚ TEPLÉ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

ROZSAH DÉLEK 342-396 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/30 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2232X

EN 511:2006 331

TEGERA® 595 Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,9 - 1,3 mm lícová hovězina nejvyšší kvality, Thinsulate™ 200g, Cat. II, zesílené prsty a palec, vodotěsná, pro všeobecné práce

Velmi chladné

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Mimořádně dlouhá, zesílené prsty a palec, vodotěsná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá

VODOTĚSNÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, drsné podmínky

NEOBYČEJNĚ TEPLÉ

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 200g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Stahovací šňůrka BARVA Bílá, černá

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 342-396 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/30 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3232X

EN 511:2006 331

114


TEPELNÁ OCHRANA: TEPLO A SVAŘOVÁNÍ Žáruvzdorné rukavice

Kontaktní teplo < 100 °C

Kontaktní teplo < 250 °C

Dlaňová část odpuzuje vodu a olej

Kontaktní teplo < 500 °C

Rukavice odolné proti proříznutí str. 78

Všeobecné práce str. 116 32 169 139 Kůže, Kevlar Kůže, Kevlar Kůže, Kevlar STUPEŇ STUPEŇ STUPEŇ OCHRANY B OCHRANY B OCHRANY B

666 256 Neopren, Kůže, Kevlar Kevlar STUPEŇ STUPEŇ OCHRANY B OCHRANY C

Všeobecná manipulace, rukavice do náročných podmínek str. 75

Do náročných podmínek str. 117 17 Kůže

987 Nitril, para‑aramid STUPEŇ OCHRANY F

484 Bavlna, nitrilové terčíky

88800 Kůže Suchý zip

464 Nitril, bavlna

494 Neopren STUPEŇ OCHRANY C

Teplo a svařování

Svářečské rukavice

Přesná práce str. 118

11CVA Kůže

126A Kůže

130A Kůže

118A Kůže

Neobsahují chrom Dlaňová část odpuzuje vodu a olej

Všeobecné práce str. 119 134 Kůže, Kevlar STUPEŇ OCHRANY C

132A Kůže, Kevlar STUPEŇ OCHRANY C

8 Kůže

Do náročných podmínek str. 120 19 Kůže

585 Kůže, Kevlar STUPEŇ OCHRANY 3

115


ŽÁRUVZDORNÉ RUKAVICE TEGERA® nabízí širokou řadu žáruvzdorných rukavic; všechny jsou vyrobené z nehořlavého materiálu, poskytují vynikající odolnost a dokonale padnou. Jsou vyčiněné, takže si poradí s vysokými teplotami, aniž by se srážely nebo ztvrdly; k dispozici jsou modely s podšívkou i bez podšívky vyhovující různým potřebám.

TEPELNÁ OCHRANA /ŽÁRUVZDORNÉ RUKAVICE/VŠEOBECNÉ PRÁCE

TEGERA® 32 Žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 0,7-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, lícová hovězina, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílený ukazovák, odpuzuje vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová hovězina PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Hnědá, černá Teplo a svařování

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílený palec, odpuzuje vodu a olej, zpomalující hoření, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

ODPUZUJÍ VODU A OLEJ KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 250-290 mm

Cat. II

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dokonale padne

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

CUT B

EN 388:2016 3X33B

EN 407:2004 41224X

CUT B

TEGERA® 169 Žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 0,7-0,8 mm štípaná hovězina, bavlna, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílené prsty a palec, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, hnědá

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené prsty a palec, odpuzuje vodu a olej

ODPUZUJÍ VODU A OLEJ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, vlhká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 250-300 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22B

EN 407:2004 41214X

EN 1149-2:1997 R:4,29x10¹⁰Ω

CUT B

TEGERA® 139 Žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 0,9-1,1 mm štípaná hovězina, bavlna, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. III, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené prsty a palec, výstražné prvky VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá, žlutá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ROZSAH DÉLEK 265-305 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X44B

EN 407:2004 41324X

EN 1149-2:1997 R:1,34x10¹⁰Ω

116


TEPELNÁ OCHRANA /ŽÁRUVZDORNÉ RUKAVICE/VŠEOBECNÉ PRÁCE

TEGERA® 484 Žáruvzdorná rukavice, bavlna, nitrilové terčíky, terčíky, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, mimořádně dlouhá, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, nitrilové terčíky

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

VLASTNOSTI Odolná, dobrý úchop

BARVA Červená, bílá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horké povrchy, horká prostředí

VELIKOSTI (EU) 10 ROZSAH DÉLEK 350mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/72 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1232X

EN 407:2004 02XXXX

TEPELNÁ OCHRANA /ŽÁRUVZDORNÉ RUKAVICE/DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

TEGERA® 17 Žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 1,2-1,4 mm štípaná hovězina nejvyšší kvality, pletená tkanina, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina nejvyšší kvality

ROZSAH DÉLEK 240-280 mm

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Štípaná hovězina nejvyšší kvality

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VELMI ODOLNÉ

EN 388:2016 3143X

Teplo a svařování

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 8, 10, 11

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, zpomalující hoření, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, velmi odolná, dobře padne

BARVA Žlutá

Cat. II

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

EN 407:2004 413X4X

TEGERA® 464 Žáruvzdorná rukavice, nitril, bavlna, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, mimořádně dlouhá, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany

MATERIÁL Nitril BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 350 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3232X

EN 407:2004 X2XXXX

TEGERA® 494 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, zimní podšívka, 0,5* mm neopren, zvrásněná textura úchopové části, Cat. III, odolná proti kontaktnímu teplu do 500 °C, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro těžké práce MÁČECÍ MATERIÁL Neopren

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

TLOUŠŤKA 0,5* mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, odolná proti kontaktnímu teplu do 500 °C, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex

PODŠÍVKA Zimní podšívka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zvrásněná textura úchopové části

VLASTNOSTI Velmi odolná, dobrý úchop, teplá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, chladná prostředí, horká prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 10 ROZSAH DÉLEK 450 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36 AQL 0.65

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 34334X

EN 511:2006 221

117

EN ISO 374-1:2016/Type B AJK

EN ISO 374-5:2016


SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE Svářečské rukavice jsou delší než žáruvzdorné rukavice.

TEPELNÁ OCHRANA /SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE/PŘESNÁ PRÁCE

TEGERA® 11CVA Svářečská a žáruvzdorná rukavice, 0,7-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce Teplo a svařování

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Žlutá, bílá

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, činění bez chromu, zesílené švy, kůže odpuzující vodu VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobře padne

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horké povrchy, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 8, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 320-350 mm

NEOBSAHUJÍ CHROM

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997 R:0.38x10⁶Ω

TEGERA® 126A Svářečská a žáruvzdorná rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, pro montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dokonale padne

PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Bílá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Celoroční používání, horká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 310-350 mm

NA SVAŘOVÁNÍ TIG

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

118

Type B

EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω


TEPELNÁ OCHRANA /SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE/PŘESNÁ PRÁCE

TEGERA® 130A Svářečská a žáruvzdorná rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, pro všeobecné práce

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), zpomalující hoření, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka PODŠÍVKA Bez podšívky BARVA Bílá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 300-350 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobře padne

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

Type B

EN 1149-2:1997 R:12.21x10⁶Ω

TEGERA® 118A

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka

Teplo a svařování

Svářečská a žáruvzdorná rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, štípaná hovězina, Cat. II, zesílené švy, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení, pro všeobecné práce VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Štípaná hovězina PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, dobře padne

BARVA Žlutá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Celoroční používání, horká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 310-360 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

TEPELNÁ OCHRANA /SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE/VŠEOBECNÉ PRÁCE

CUT C

TEGERA® 134 Svářečská a žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 0,8-0,9 mm lícová kozinka, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, mimořádně dlouhá, zesílené švy, odpuzuje vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber, Nomex® ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Hnědá, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 395 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, mimořádně dlouhá, zesílený ukazovák, zesílené švy, odpuzuje vodu a olej, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

ODPUZUJÍ VODU A OLEJ VYSOCE KVALITNÍ KŮŽE

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

PODŠÍVKA Z MATERIÁLU NOMEX®

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, horká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, drsné podmínky

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 41234X

EN 12477:2001 + A1:2005

119

Type A EN 1149-2:1997 R:4,11x10¹¹Ω


TEPELNÁ OCHRANA/SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE/VŠEOBECNÉ PRÁCE

CUT C

TEGERA® 132A Svářečská a žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 0,8-1,2 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, lícová hovězina nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílené švy, odpuzuje vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, odpuzuje vodu a olej

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobrý úchop, dokonale padne

PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

ODPUZUJÍ VODU A OLEJ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Hnědá, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ROZSAH DÉLEK 310-370 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 41324X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997 R:0.130x10⁹Ω

TEGERA® 8 Svářečská a žáruvzdorná rukavice, bez podšívky, 1,2 - 1,3 mm lícová hovězina, štípaná hovězina, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, pro všeobecné práce Teplo a svařování

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílený ukazovák, zesílené švy, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Štípaná hovězina PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, odolná, dobře padne

BARVA Bílá, žlutá VELIKOSTI (EU) 8, 10

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 330-360 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Nespojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2132X

EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

TEPELNÁ OCHRANA /SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE/DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

TEGERA® 19 Svářečská a žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 1,2-1,4 mm štípaná hovězina nejvyšší kvality, pletená tkanina, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Štípaná hovězina nejvyšší kvality PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Žlutá

VLASTNOSTI Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, zesílené švy, zpomalující hoření, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, velmi odolná, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Horká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 320 - 365 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Nespojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3143X

EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005

120

Type A EN 1149-2:1997 R:26,138x10⁶Ω


TEPELNÁ OCHRANA /SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE/DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

CUT 3

TEGERA® 585 Žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá, 1,3-1,5 mm štípaná hovězina nejvyšší kvality, hliník, stupeň odolnosti proti proříznutí 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Štípaná hovězina nejvyšší kvality PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR fiber ®

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Stříbrná, červená VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 375-415 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/30 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

DOBRÁ OCHRANA PŘED SÁLAVÝM TEPLEM

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s nebezpečím pořezání, horké povrchy, horká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 388:2016 3344X

EN 407:2004 423344

EN 12477:2001 + A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997 R:41.8*10⁶Ω

Teplo a svařování

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Hliník

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2003 3, odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C, dlaňová část odpuzující vodu a olej, žáruvzdorná

121


SPECIÁLNÍ OCHRANA Ochrana před elektrostatickým výbojem str. 123

805 Bez máčení

Gripforce

810 Máčené konečky prstů

811 Máčená dlaňová část

Neobyčejný úchop v suchých prostředích

str. 124 9102

Ochrana proti vibracím str. 125

Opora zápěstí 9183 Microthan+

9180 Microthan, suchý zip

9181 Kůže, suchý zip

9182 Kůže, mimořádné dlouhé

Ochrana proti nárazům str. 126 Speciální ochrana

9185 Microthan+

Opora zápěstí str. 126

Snižování vibrací 9195 Microthan, na přesnou práci

9190 Microthan+, na všeobecné práce

str. 125

9295 Macrothan, na všeobecné práce

9196 Microthan+, na všeobecné práce

9183 Microthan+

Motorová pila str. 128

951 Kůže

Natírání str. 128 977 PU

K uniformě str. 129

8155 Normální/široký střih, kůže

8106 Normální/úzký střih, kůže

8255 Normální/široký střih, kůže

8305 Normální/úzký střih, kůže

8355 Normální/široký střih, kůže

8555 Normální/široký střih, kůže

Defend 2011 Normální střih Kůže

STUPEŇ OCHRANY B

STUPEŇ OCHRANY B

STUPEŇ OCHRANY B

STUPEŇ OCHRANY D

STUPEŇ OCHRANY C

122


SPECIÁLNÍ OCHRANA / OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 805 Syntetická rukavice, nylon, uhlík, 15 gg, Cat. II, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, uhlík, 15 gg BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 250mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 113XX

BEZ MÁČENÍ

IEC 61340-5-1:2007

TEGERA® 810 Syntetická rukavice, polyuretan, máčené konečky prstů, nylon, uhlík, 15 gg, hladký povrch, Cat. II, prodyšná, pro přesnou práci

MÁČENÍ Máčené konečky prstů MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220 - 250mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 113XX

MÁČENÉ KONEČKY PRSTŮ

Speciální ochrana

MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, uhlík, 15 gg

IEC 61340-5-1:2007

TEGERA® 811 Syntetická rukavice, polyuretan, máčená dlaňová část, nylon, uhlík, 15 gg, hladký povrch, Cat. II, pro přesnou práci MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, uhlík, 15 gg MÁČENÍ Máčená dlaňová část MÁČECÍ MATERIÁL Polyuretan TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch BARVA Šedá, bílá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 220 - 250mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

VLASTNOSTI Na ovládání dotykové obrazovky, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, prodyšná, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

IEC 61340-5-1:2007

123

MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST


TEGERA® GRIPFORCE®

Výjimečný úchop v suchých prostředích Rukavice TEGERA® 9102 GRIPFORCE® využívají jedinečný laminátový povlak, který zajišťuje vynikající úchop v suchých prostředích. Tento tenký povlak je neobyčejně trvanlivý a odolný.

ÚCHOP GRIPFORCE® poskytují výjimečný úchop v suchých prostředích POHODLÍ Polypropylenový materiál hřbetní části je velmi měkký a přizpůsobivý

Speciální ochrana

ODOLNOST Tenký laminát GRIPFORCE® je neobyčejně trvanlivý a odolný

SPECIÁLNÍ OCHRANA /GRIPFORCE

TEGERA® 9102 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polypropylen, Cat. II, zesílené švy, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polypropylen

VLASTNOSTI Neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce

PODŠÍVKA Bez podšívky TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360° BARVA Černá, žlutá, bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 184-225 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 388:2016 4121X

124

NEOBYČEJNÝ ÚCHOP V SUCHÝCH PROSTŘEDÍCH


SPECIÁLNÍ OCHRANA/OCHRANA PROTI VIBRACÍM

TEGERA® 9183 Antivibrační rukavice, bez podšívky, Microthan®+, Vibrothan®, polyester, Cat. II, opora zápěstí, zesílené konečky prstů, neobsahuje chrom, větruvzdorná zadní část, mimořádně nepropustná vůči nečistotám a částečkám, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+, Vibrothan®

VLASTNOSTI S oporou zápěstí, snižuje vibrace, dle normy EN ISO 10819, na ovládání dotykové obrazovky, neobsahuje chrom, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, mimořádně nepropustná vůči nečistotám a částečkám, větruvzdorná zadní část, ergonomicky tvarovaná

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, žlutá

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne

VELIKOSTI (EU) 9, 10, 11, 12, 13 POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

EN 420:2003 + A1:2009

NA DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE S OPOROU ZÁPĚSTÍ

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 2111X

®

TEGERA® 9180

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®, Vibrothan®

VLASTNOSTI Snižuje vibrace, dle normy EN ISO 10819, neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá

NAŠE NEJTENČÍ ANTIVIBRAČMÍ RUKAVICE

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, mimořádně pohodlná

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 210-242 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 0222X

®

TEGERA® 9181 Antivibrační rukavice, bez podšívky, lícová kozinka nejvyšší kvality, Vibrothan®, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené švy, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality, Vibrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

VLASTNOSTI Snižuje vibrace, dle normy EN ISO 10819, zesílený ukazovák, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, krátký model VLASTNOSTI Velmi odolná, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

BARVA Černá, žlutá

VELMI ODOLNÉ

VELIKOSTI (EU) 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240-260 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36 PREZENTACE ZBOŽÍ Nespojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 3121X

125

®

Speciální ochrana

Antivibrační rukavice, bez podšívky, Microthan®, Vibrothan®, polyester, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, neobsahuje chrom, pro těžké práce


SPECIÁLNÍ OCHRANA /OCHRANA PROTI VIBRACÍM

TEGERA® 9182 Antivibrační rukavice, lícová kozinka nejvyšší kvality, Vibrothan®, Cat. II, mimořádně dlouhá, pro těžké práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality, Vibrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality BARVA Černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 315-335 mm

VLASTNOSTI Snižuje vibrace, dle normy EN ISO 10819, mimořádně dlouhá, polstrovaná dlaňová část

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

VLASTNOSTI Velmi odolná, dobře padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

VELMI ODOLNÉ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36

MIMOŘÁDNĚ DLOUHÉ

PREZENTACE ZBOŽÍ Nespojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 3111X

®

SPECIÁLNÍ OCHRANA /OCHRANA PROTI NÁRAZŮM

TEGERA® 9185 Rukavice tlumící rázy, Microthan®, Impactothan®, polyester, Cat. II, zesílené konečky prstů, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®, Impactothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip Speciální ochrana

BARVA Šedá, černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 207-247 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Tlumení nárazů, zesílené švy, zesílené konečky prstů, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, krátký model, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

MOŽNOST ODSTŘIHNOUT KONEČKY PRSTŮ

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

impactothan

EN 388:2016 0021XP

®

SPECIÁLNÍ OCHRANA/OPORA ZÁPĚSTÍ

TEGERA® 9195 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, opora zápěstí, neobsahuje chrom, pro jemné montážní práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 220-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI S oporou zápěstí, mimořádně dlouhá, neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů, elastická VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, suchá prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 1121X

126

NEOBYČEJNĚ DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ


SPECIÁLNÍ OCHRANA /OPORA ZÁPĚSTÍ

TEGERA® 9190 Rukavice ze syntetické kůže, zimní podšívka, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, flauš, Cat. II, opora zápěstí, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části

VLASTNOSTI S oporou zápěstí, mimořádně dlouhá, neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, vodoodpudivá, odolná proti vlhkosti, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Přizpůsobivá, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá

VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP DOKONALE PADNOU

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Tmavá prostředí, kluzká prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 255-280 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 21X

TEGERA® 9196

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan®+ MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester TLOUŠŤKA 0,7 mm PODŠÍVKA Bez podšívky TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Šedá, černá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 230-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI S oporou zápěstí, mimořádně dlouhá, neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Kluzká prostředí, suchá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELMI ODOLNÉ VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP

Speciální ochrana

Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,7 mm Microthan®+, kosočtverečná textura úchopové části, polyester, Cat. II, opora zápěstí, neobsahuje chrom, pro montážní práce

DOKONALE PADNOU

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2031X

TEGERA® 9295 Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,8 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, opora zápěstí, neobsahuje chrom, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Macrothan® MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester PODŠÍVKA Bez podšívky ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá, šedá, žlutá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 236-277 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI S oporou zápěstí, mimořádně dlouhá, neobsahuje chrom, zesílený ukazovák, zesílená dlaňová část, zesílené švy, zesílené konečky prstů, zesílené prsty a palec, polstrovaná dlaňová část, předem ohnuté prsty, speciální provedení palce, ochrana kloubů, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, měkká, speciální provedení detailů VLASTNOSTI Odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, znečištěná prostředí

EN 388:2016 3141X

127

DOKONALE PADNOU


SPECIÁLNÍ OCHRANA /MOTOROVÁ PILA

TEGERA® 951 Rukavice pro práci s motorovou pilou, 1,0-1,2 mm lícová hovězina nejvyšší kvality, polyester, Dyneema®, Cat. III, ochrana proti prořezu v pravé i levé rukavici, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Ochrana proti prořezu v pravé i levé rukavici, barva s vysokou viditelností, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Polyester MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema®

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Žlutá s vysokou viditelností, bílá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 230-265 mm

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY VELMI ODOLNÉ

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 1/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3142X

EN 381-7:1999 Class 1 20M/S

SPECIÁLNÍ OCHRANA /NATÍRÁNÍ

TEGERA® 977 Rukavice pro natírání, nylon, polyuretan, Cat. II, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Nylon, polyuretan

VLASTNOSTI Mimořádně dlouhá, vodoodpudivá

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10

VLASTNOSTI Přizpůsobivá

ROZSAH DÉLEK 320 - 360mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120 Speciální ochrana

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0021X

128

MIMOŘÁDNĚ DLOUHÉ


OCHRANNÉ RUKAVICE TEGERA® PRO PRACOVNÍKY V UNIFORMĚ Kožené bezpečnostní rukavice TEGERA® navržené pro každodenní používání pracovníky bezpečnostních agentur a příslušníky policejních sborů zajišťují vysokou úroveň pohodlí a ochrany za každého počasí.

Co se stane, když zkombinujete nejjemnější lícovou useň s nejvyspělejšími materiály odolnými proti proříznutí? Naše odpověď má podobu modelové řady kožených bezpečnostních rukavic se speciální úpravou, s dokonale nastavenou úrovní

ochrany proti vodě, chladu a proříznutí. Jejich základem je poddajná, speciálně upravená useň, zatímco vnitřní vrstvu mohou podle vašeho výběru tvořit vlákna odolná proti proříznutí nebo tepelně izolační materiál Thinsulate™.

DOBRÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ

LÍCOVÁ USEŇ NEJVYŠŠÍ KVALITY VODOODPUDIVÉ

Speciální ochrana

SPOLEHLIVÁ STÁLOBAREVNOST

Vyhovují normě EN ISO 11640:2012

ELASTICKÉ V ÚHLU 180°

aby lépe padly ZAPÍNÁNÍ NA SUCHÝ ZIP

NORMÁLNÍ/ŠIROKÝ STŘIH

NORMÁLNÍ/ÚZKÝ STŘIH

8155, 8255, 8355, 8555

8106, 8305

SPECIÁLNÍ OCHRANA /K UNIFORMĚ

TEGERA® 8155 Kožená rukavice, 0,65-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, Cat. II, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VLASTNOSTI Vodoodpudivá VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/60

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

VODOODPUDIVÉ

ROZSAH DÉLEK 230-265 mm

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2011X

129


SPECIÁLNÍ OCHRANA /K UNIFORMĚ

TEGERA® 8106 Kožená rukavice, 0,65-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, Cat. II, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 230-255 mm

VLASTNOSTI Vodoodpudivá VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/60

EN 420:2003 + A1:2009

VODOODPUDIVÉ KLASICKÝ/ÚZKÝ STŘIH

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2011X

CUT B TEGERA® 8255 Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,65-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vodoodpudivá, pro všeobecné práce

Speciální ochrana

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, vodoodpudivá

PODŠÍVKA Kompletně podšitá

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, drsné podmínky

VODOODPUDIVÉ

MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180° BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 230-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2X21B

CUT B TEGERA® 8305 Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,65-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Cat. II, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, vodoodpudivá

PODŠÍVKA Kompletně podšitá

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne

MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 230-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/60

EN 420:2003 + A1:2009

VODOODPUDIVÉ KLASICKÝ/ÚZKÝ STŘIH

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2X21B

130


SPECIÁLNÍ OCHRANA /K UNIFORMĚ

CUT B

TEGERA® 8355 Protiřezná rukavice, zimní podšívka, 0,65-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí B, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vodoodpudivá, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 B, vodoodpudivá

PODŠÍVKA Zimní podšívka

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, velmi odolná, dokonale padne, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 230-265 mm

Chladné

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY VODOODPUDIVÉ ZIMNÍ PODŠÍVKA

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X31B

EN 511:2006 12X

EN ISO 11640:2012

CUT D TEGERA® 8555

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 D, vodoodpudivá

PODŠÍVKA Kompletně podšitá

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dokonale padne

MATERIÁL PODŠÍVKY Dyneema® ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY VODOODPUDIVÉ

Speciální ochrana

Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,65-0,8 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, stupeň odolnosti proti proříznutí D, Dyneema®, Cat. II, vodoodpudivá, pro všeobecné práce

ROZSAH DÉLEK 230-265 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 3/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2X43D

CUT C TEGERA® DEFEND 2011 Kožená rukavice, kompletně podšitá, 0,7-0,8 mm lícová hovězina nejvyšší kvality, bavlna, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Cat. II, ochrana kloubů, zesílené švy, pro všeobecné práce MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina nejvyšší kvality MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna PODŠÍVKA Kompletně podšitá MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip BARVA Černá

VLASTNOSTI Zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, dlaňová část odpuzující vodu, oddělitelné prsty, kůže odpuzující vodu VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, velmi odolná, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vlhká prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 285-335 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nití

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X42C

131

KŮŽE NEJVYŠŠÍ KVALITY VODOODPUDIVÉ OCHRANA KLOUBŮ


CHRAŇTE SE PŘED NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI Pokud pracujete s olejem a chemikáliemi bez ochrany rukou, vystavujete se nejen nebezpečí poškození kůže, ale také poškození nervového systému a životně důležitých orgánů. Také riskujete rozvoj podráždění kůže, přecitlivělost a poleptání způsobené chemikáliemi.

ZEPTEJTE SE NÁS

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI VÝBĚRU RUKAVIC NA OCHRANU PROTI CHEMIKÁLIÍM:

Při výběru rukavic se vždy řiďte naším průvodcem chemickou ochranou, nebo se poraďte s našimi prodejci. Rukavice na ochranu proti chemikáliím jsou určeny k jednodennímu používání a často ještě po kratší dobu.

• Rukavice poskytující dobrou ochranu proti jedné určité chemikálii mohou poskytovat velmi slabou ochranu proti směsi chemikálií. • Rukavice na ochranu proti chemikáliím jsou zpravidla určeny k používání po dobu jednoho dne. Nesmí se používat opakovaně. • Použitá rukavice je chemicky kontaminovaná, a proto hrozí riziko, že při manipulaci s ní bude kůže vystavena škodlivým látkám. • Vyšší teploty zkracují dobu, za kterou chemikálie pronikne rukavicí. • Silnější materiály obvykle znamenají delší doby průniku. • Jakmile je chemikálie absorbována, pokračuje v pronikání (prostupování) ochrannou rukavicí. • Prostupování ochrannou rukavicí probíhá na molekulární úrovni, a proto není viditelné prostým okem. • I ty nejlepší rukavice ztratí své ochranné vlastnosti, pokud jsou mechanicky poškozené nebo chemikálie pronikla materiálem. • Silně korozivní chemikálie mohou zničit materiál rukavice tím, že ho rozloží dříve než za uvedenou dobu průniku.

Ochrana proti chemikáliím

PERMEACE

Permeace je proces, při kterém je chemikálie absorbována materiálem rukavice a prochází jím na molekulární úrovni.

PRŮNIK

Průnik znamená procházení chemikálie malými otvory a dalšími nedokonalostmi v materiálu rukavice.

DEGRADACE

Degradace vzniká v případě, že se zhorší fyzický odpor materiálu rukavice, který je ovlivňován chemikálií.

SMĚŠOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ MŮŽE VÉST K NEČEKANÝM VÝSLEDKŮM Dvě chemikálie se známými vlastnostmi mohou mít po smíchání nečekané účinky. Vzhledem k obrovskému množství chemikálií na trhu je prakticky nemožné otestovat všechny jejich myslitelné kombinace. Existují modely na odhadování kombinovaných účinků chemikálií na základě toho, co je známo o jednotlivých složkách. Tyto modely však předpokládají, že jsou k dispozici potřebné údaje a že jednotlivé dotčené chemikálie mají stejné mechanismy účinku. To znamená, že tyto modely lze používat pouze pro skupiny chemikálií, které se chovají podobně – nikoli pro složité směsi chemikálií, jejichž působení jsme vystavováni ve skutečném světě. Obraťte se na jednoho z našich prodejců, který vám pomůže najít vhodné rukavice na ochranu proti příslušné směsi chemikálií.

132


133 Ochrana proti chemikĂĄliĂ­m


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM Na straně 136 najdete seznam nejběžnějších chemikálií a dob průniku rukavicemi TEGERA® na ochranu proti chemikáliím.

Jednorázové rukavice

Ochrana proti chemikáliím

Protichemické rukavice

Nitril (str. 140)

Latex (str. 146)

Nitril, NBR, je gumový materiál s vysokou odolností proti proražení. Chrání před alifatickými uhlovodíky, například bezolovnatým benzínem, motorovou naftou, hexanem, parafínem a oktanem. Poskytuje však slabou ochranu proti aromatickým uhlovodíkům – například toluenu.

Latex/přírodní kaučuk, NR, je vysoce elastický a používá se k výrobě rukavic pro zdravotnictví a na domácí práce. Poskytuje malou ochranu proti mnoha olejovým rozpouštědlům, ale lze jej používat na ochranu proti látkám rozpustným ve vodě, například peroxidu vodíku, hydroxidu draselnému, glykolu a na ochranu proti některým kyselinám.

843 0,06/240 mm

84301 0,06/240 mm

84101 0,10/240 mm

84501 0,10/240 mm

848 0,12/290 mm

858 / 85801 0,15/280 mm

846 0,19/290 mm

849 0,19/290 mm

184A 0,21/330 mm

186 0,38/310 mm

18601 0,38/330 mm

8145 0,33/300 mm

8140 0,38/300 mm

47A 0,45/330 mm

48 0,6/450 mm

8150 0,4/300 mm

81000 0,8/300 mm

71000 0.2*/320 mm Nitril/PVC

7350 0.3*/300 mm

833 0,10/240 mm

*) Uvedená tloušťka  je odhadovaná

Protichemické rukavice s pletenou podšívkou

7351 0.3*/300 mm

8160 0,5*/300 mm

*) Uvedená tloušťka  je odhadovaná

7361 0.3*/340 mm

7363 0.3*/340 mm CUT C

134


Neopren a butyl (str. 147)

PVC (vinyl) (str. 149)

PE (str. 152)

Neoprenová pryž, CR, je elastický a poměrně odolný gumový materiál, který chrání proti akumulátorovým kyselinám, fenoxykyselinám, kyselině fosforečné, kyselině chlorovodíkové a hydroxidu sodnému a draselnému. Butylový kaučuk IIR chrání před aldehydy, étery glykolu, ketony a kyselinami. Butyl často poskytuje ochranu tam, kde si jiné gumové materiály vedou hůře.

Polyvinylchlorid, PVC (vinyl), se používá jak v tenkých, jednorázových rukavicích, tak v silnějších rukavicích na ochranu proti chemikáliím. Lze ho používat na ochranu proti takovým chemikáliím jako kyselina fosforečná, peroxid vodíku, hydroxid sodný a hydroxid draselný.

Vhodný na manipulaci s jídlem. Rukavice kat. I = velmi omezené ochranné vlastnosti.

555 0,02/300 mm 836 0,12/240 mm Neopren

837 0,12/290 mm Neopren

819A 0,08/240 mm

825A 0,10/240 mm

241 0,68*/410 mm Neopren/latex

2311 0,7*/320 mm Neopren/latex

8190 0,28/310 mm

8180 0,45/310 mm

2301 0,7*/320 mm Neopren/latex

16 0,34/350 mm Butyl

8170 0,55/310 mm

8175 0,55/700 mm

12930 0.3*/300 mm

12935 0.3*/350 mm

12945 0.3*/450 mm

12910 0.3*/700 mm

7390 0.4*/300 mm

10PG 0.7*/350 mm

494 0,5*/450 mm Neopren STUPEŇ OCHRANY C

135

Ochrana proti chemikáliím

558 0,02/300 mm


RUKAVICE NA OCHRANU PROTI CHEMIKÁLIÍM

Doby průniku (BTT) pro vybrané běžné chemikálie

Doba průniku (BTT) je doba, po jejímž uplynutí se předpokládá, že chemikálie prostoupila (pronikla) materiálem. Závisí především na materiálu a dále na tloušťce (a dalších faktorech). Všechny údaje vyjadřují plný kontakt s chemikáliemi při pokojové teplotě a je nutné je přizpůsobit aktuálním podmínkám a dalším rizikům. Údaje o BTT v tomto průvodci chemickou ochranou pocházejí z kombinovaných údajů z laboratorních zkoušek a naší interní databáze. Hodnoty BTT se počítají z nejvhodnějších experimentálních bodů a jsou zaokrouhleny dolů na nejbližší třídu podle normy EN 374 (a dvě další nižší úrovně (0 – 5 min), které se mohou hodit při výběru rukavic na velmi krátké pracovní činnosti).

Doba průniku [min]

EN 374 Třída

Poznámky

Ochrana proti chemikáliím

480

6

BTT ≥ 480 min. Rukavice na ochranu proti chemikáliím by se normálně neměly používat déle než 480 min.

240

5

BTT = 240 – 480 min

120

4

BTT = 120 – 240 min

60

3

BTT = 60 – 120 min

30

2

BTT = 30 – 60 min

10

1

BTT = 10 – 30 min

5

BTT = 5 – 10 min. Na krátké pracovní činnosti, případně s použitím jednorázových rukavic.

2

BTT = 2 – 5 min. Na velmi krátké pracovní činnosti, případně s použitím jednorázových rukavic.

0

BTT = 0 – 2 min. Rukavice by se měly vyměnit po jakémkoli potřísnění.

Údaje o BTT nejsou k dispozici; chcete-li více informací, kontaktujte nás.

Záruční omezení a vyloučení odpovědnosti Tyto informace jsou poskytovány výhradně pro vaši potřebu, aby vám pomohly vyhodnotit naše rukavice v konkrétních aplikacích koncových uživatelů. Uvedené informace odrážejí vlastnosti materiálů rukavic v pečlivě řízených podmínkách. Společnost Ejendals AB nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost v souvislosti s orientačními informacemi o rukavicích. Za stanovení úrovně toxicity materiálů, s nimiž se bude manipulovat, a za výběr rukavic vhodných pro konkrétní aplikaci odpovídá kupující a/nebo uživatel.

136


Doby průniku vybraných běžných chemikálií Nitril/ PVC

Nitril 0,06

0,10

0,12

0,15

0,19

0,2*

0,21

0,3*

0,38

186 18601

0,45

0,60

Název chemikálie

%

843 84301

84101 84501

848

858

846 849

71000

184A

7350 7351 7361 7363

47A

48

Peroxid vodíku Trietanolamin Hydroxid sodný Formaldehyd Monoetanolamin Metylamin Kyselina šťavelová, nasycený roztok Kyselina fosforečná Etylenglykol Glutaraldehyd Kyselina mravenčí Kyselina sírová Kyselina chlorovodíková Cyklohexanol Kyselina dusičná Propylenglykol Hydroxid amonný Kyselina maleinová Dibutylftalát Oktylalkohol Izopropanol Motorová nafta Kyselina octová, ledová Butylalkohol Těžký technický benzín Fenol Propanol Hexametyldisilazan Kyselina peroctová Kyselina brompropionová Kyselina fluorovodíková 1-metoxy-2-propanol Minerální olej n-undekan Etanol Dimetylsulfoxid 2-butoxyetanol Izooktan Hexan Benzín Trietylamin Freon TF Heptan Etylglykol Těžký benzín, surová nafta, hydrogenačně rafinovaná, lehká 79-10-7 Kyselina akrylová 872-50-4 N-metyl-2-pyrrolidon 1634-04-4 Metylterc.-butyleter 68308-34-9 Surová ropa 8030-30-6 Těžký benzín 127-18-4 Perchloretylen 56-23-5 Chlorid uhličitý 67-56-1 Metanol 78-59-1 Izoforon 108-94-1 Cyklohexanon 98-95-3 Nitrobenzen 108-65-6 1-metoxy-2-propylacetát 111-15-9 Etylglykolacetát 68-12-2 Dimetylformamid 75-04-7 Etylamin 96-48-0 Gama-butyrolakton 107-18-6 Allylalkohol 109-89-7 Dietylamin 75-05-8 Acetonitril 110-85-0 Piperazin 67-64-1 Aceton 123-86-4 Butylacetát 108-10-1 Metylizobutylketon 1330-20-7 Xylen, izomerní směs 80-62-6 Metylmetakrylát 141-78-6 Etylacetát 107-13-1 Akrylonitril 110-86-1 Pyridin 98-88-4 Benzoylchlorid 96-33-3 Metylakrylát 78-93-3 Metyletylketon 100-42-5 Styren 71-43-2 Benzen 109-60-4 n-propylacetát 108-90-7 Monochlorbenzen 79-01-6 Trichloretylen 108-88-3 Toluen 7719-09-7 Thionylchlorid 109-99-9 Tetrahydrofuran 67-66-3 Chloroform 107-12-0 Propionitril 110-01-0 Tetrahydrothiofen 75-15-0 Sirouhlík 75-09-2 Metylendichlorid

30 100 50 37 100 40 99 85 100 50 98 96 37 100 70 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 40 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

120 30 120 120 60 120 30 30 30 60 10 2 30 120 10 30 10 30 60 30 30 60 10 30 30 10 30 30 10 2 10 30 30 30 10 10 30 30 30 30 10 30 30 10 10

240 60 240 240 120 240 60 60 60 120 30 5 60 120 30 60 30 60 60 60 60 60 30 60 60 30 60 60 10 5 10 30 60 60 30 10 30 60 60 60 30 30 30 30 30

240 60 240 240 120 240 60 60 60 120 30 5 60 240 30 120 30 60 120 60 60 120 30 60 120 30 60 120 30 10 10 60 120 120 30 30 60 60 60 60 30 60 60 30 30

240 120 480 240 120 480 120 120 120 240 30 10 60 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 30 120 120 30 10 10 60 120 120 60 30 60 120 120 120 60 60 60 30 60

480 120 480 480 240 480 120 120 120 240 60 10 120 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 60 120 120 30 10 30 60 120 120 60 30 60 120 120 120 60 60 120 60 60

480 120 480 480 240 480 120 120 120 240 60 10 120 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 60 120 120 30 10 30 60 120 120 60 30 60 120 120 120 120 60 120 60 120

480 120 480 480 240 480 120 120 120 240 60 10 120 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 60 120 120 30 10 30 60 120 120 60 30 60 120 120 120 120 60 120 60 120

480 240 480 480 240 480 240 240 240 480 60 30 120 480 120 240 120 240 240 240 240 240 120 240 240 60 240 240 60 30 30 120 240 240 120 60 120 240 240 240 120 120 120 60 120

480 240 480 480 480 480 240 240 240 480 120 60 240 480 120 480 120 240 240 240 240 240 120 240 480 120 240 480 60 60 60 120 480 480 120 60 240 240 240 240 240 120 240 120 240

480 240 480 480 480 480 240 240 240 480 120 60 240 480 120 480 240 240 480 240 240 480 120 240 480 120 240 480 120 60 60 240 480 480 120 120 240 240 240 240 240 240 240 120 240

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 120 120 240 480 240 480 240 480 480 480 480 480 240 480 480 120 480 480 120 60 60 240 480 480 240 120 240 480 480 480 480 240 240 120 480

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 5 10 10 10 30 30 5 5 10 2 10 5 2 2 0 0 2 0 5 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

10 10 30 10 30 60 30 10 10 10 5 10 10 2 5 0 0 5 2 10 0 10 5 10 2 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

10 10 60 10 30 60 60 10 10 10 5 10 10 2 5 0 0 5 2 10 0 10 5 10 5 2 0 0 0 0 2 5 5 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0

10 10 60 30 60 60 60 10 10 30 5 10 10 5 10 0 0 5 2 10 2 10 10 10 5 2 0 0 0 0 2 5 5 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0

10 10 60 30 60 60 60 30 10 30 10 30 10 5 10 0 0 5 2 10 2 10 10 10 5 5 0 2 0 0 2 10 5 2 2 5 5 0 0 2 0 0 2 0

10 10 60 60 60 60 60 30 10 30 10 30 10 5 10 2 2 10 5 10 2 10 10 10 5 5 0 2 2 2 2 10 10 5 2 5 5 2 0 2 2 2 2 0

10 10 60 60 60 60 60 30 10 30 10 30 10 5 10 2 2 10 5 10 2 10 10 10 5 5 0 2 2 2 2 10 10 5 2 5 5 2 0 2 2 2 2 0

30 30 120 60 120 120 120 30 30 30 10 30 30 10 10 2 2 10 5 30 2 30 10 30 10 5 2 5 2 2 5 10 10 5 5 10 10 2 2 2 2 2 5 0

30 30 240 120 120 120 120 60 60 60 10 60 30 10 10 5 5 10 5 30 5 30 10 30 10 10 2 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 2 2 5 5 5 0

60 30 240 120 240 240 120 60 60 60 10 60 30 10 30 5 5 10 10 60 5 30 30 30 10 10 5 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 2 5 5 10 2

60 60 240 240 240 240 240 60 60 60 30 60 60 10 30 10 10 30 10 60 5 60 30 60 10 10 10 10 10 10 10 30 30 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 2

CAS 7722-84-1 102-71-6 1310-73-2 50-00-0 141-43-5 74-89-5 144-62-7 7664-38-2 107-21-1 111-30-8 64-18-6 7664-93-9 7647-01-0 108-93-0 7697-37-2 57-55-6 1336-21-6 110-16-7 84-74-2 111-87-5 67-63-0 68334-30-5 64-19-7 71-36-3 8052-41-3 108-95-2 71-23-8 999-97-3 79-21-0 590-92-1 7664-39-3 107-98-2 8012-95-1 1120-21-4 64-17-5 67-68-5 111-76-2 540-84-1 110-54-3 8006-61-9 121-44-8 76-13-1 142-82-5 110-80-5 64742-49-0

137

*) Rukavice tvořené více než jedním materiálem. Uvádí se a k výpočtu se používá materiál, který se hlavní měrou podílí na ochraně proti chemikáliím (jako by to byl jediný materiál). Uvedená tloušťka je odhadována z porovnání údajů o BTT pro rukavice se stejným materiálem (pouze jedním) a lze ji považovat za rovnocennou tloušťku (nejspíše podhodnocenou, a v důsledku toho je BTT také podhodnocená).

Tloušťka (mm)

Nitril

Ochrana proti chemikáliím

Materiál


Doby průniku vybraných běžných chemikálií Materiál

Latex

Tloušťka (mm)

Neopren

Neopren/latex

0,10

0,33

0,38

0,40

0,5*

0,80

0,12

0,5*

0,68*

0,7*

%

833

8145

8140

8150

8160

81000

836 837

494

241

2301 2311

Peroxid vodíku Trietanolamin Hydroxid sodný Formaldehyd Monoetanolamin Metylamin Kyselina šťavelová, nasycený roztok Kyselina fosforečná Etylenglykol Glutaraldehyd Kyselina mravenčí Kyselina sírová Kyselina chlorovodíková Cyklohexanol Kyselina dusičná Propylenglykol Hydroxid amonný Kyselina maleinová Dibutylftalát Oktylalkohol Izopropanol Motorová nafta Kyselina octová, ledová Butylalkohol Těžký technický benzín Fenol Propanol Hexametyldisilazan Kyselina peroctová Kyselina brompropionová Kyselina fluorovodíková 1-metoxy-2-propanol Minerální olej n-undekan Etanol Dimetylsulfoxid 2-butoxyetanol Izooktan Hexan Benzín Trietylamin Freon TF Heptan Etylglykol Těžký benzín, surová nafta, hydrogenačně rafinovaná, lehká 79-10-7 Kyselina akrylová 872-50-4 N-metyl-2-pyrrolidon 1634-04-4 Metylterc.-butyleter 68308-34-9 Surová ropa 8030-30-6 Těžký benzín 127-18-4 Perchloretylen 56-23-5 Chlorid uhličitý 67-56-1 Metanol 78-59-1 Izoforon 108-94-1 Cyklohexanon 98-95-3 Nitrobenzen 108-65-6 1-metoxy-2-propylacetát 111-15-9 Etylglykolacetát 68-12-2 Dimetylformamid 75-04-7 Etylamin 96-48-0 Gama-butyrolakton 107-18-6 Allylalkohol 109-89-7 Dietylamin 75-05-8 Acetonitril 110-85-0 Piperazin 67-64-1 Aceton 123-86-4 Butylacetát 108-10-1 Metylizobutylketon 1330-20-7 Xylen, izomerní směs 80-62-6 Metylmetakrylát 141-78-6 Etylacetát 107-13-1 Akrylonitril 110-86-1 Pyridin 98-88-4 Benzoylchlorid 96-33-3 Metylakrylát 78-93-3 Metyletylketon 100-42-5 Styren 71-43-2 Benzen 109-60-4 n-propylacetát 108-90-7 Monochlorbenzen 79-01-6 Trichloretylen 108-88-3 Toluen 7719-09-7 Thionylchlorid 109-99-9 Tetrahydrofuran 67-66-3 Chloroform 107-12-0 Propionitril 110-01-0 Tetrahydrothiofen 75-15-0 Sirouhlík 75-09-2 Metylendichlorid

30 100 50 37 100 40 99 85 100 50 98 96 37 100 70 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 40 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

480 240 120 60 60 2 120 120 120 60 10 120 60 5 30 10 10 60 10 30 0 5 2 0 30 5 0 0 5 10 5 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 -

480 480 480 240 120 30 480 480 480 120 60 480 120 30 120 120 60 120 60 60 10 30 10 2 60 30 2 10 60 60 30 10 60 10 5 2 2 2 2 2 10 -

480 480 480 240 120 30 480 480 480 120 60 480 120 30 120 120 60 240 60 120 10 30 10 2 60 30 2 10 60 60 30 10 60 10 5 2 2 2 2 2 10 -

480 480 480 240 120 30 480 480 480 240 60 480 120 60 120 120 60 240 60 120 10 30 30 5 120 30 5 10 60 60 30 10 60 10 5 2 2 5 5 2 10 -

480 480 480 240 240 60 480 480 480 240 60 480 240 120 240 240 60 240 120 120 30 60 30 5 120 30 5 10 120 120 60 30 60 10 10 2 5 5 5 5 10 -

480 480 480 480 480 120 480 480 480 480 120 480 480 240 480 480 120 480 120 240 60 120 120 10 240 60 10 30 480 120 120 30 120 30 10 5 5 10 10 10 30 -

60 60 60 120 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 60 30 60 60 30 30 60 10 30 30 2 30 10 0 60 30 30 30 60 60 5 10 5 5 2 30 10 10 -

480 240 240 480 240 480 240 240 240 480 240 240 240 240 240 240 240 240 120 120 240 120 120 120 30 120 60 2 240 120 240 120 240 240 60 60 30 10 30 120 30 120 -

480 240 240 480 480 480 480 480 480 480 240 240 240 240 240 240 240 480 120 120 240 120 240 120 60 240 60 5 480 240 480 120 240 240 60 60 30 10 60 120 60 120 -

480 240 240 480 480 480 480 480 480 480 240 240 240 240 240 240 240 480 120 120 240 120 240 120 60 240 60 5 480 240 480 120 240 240 60 60 30 10 60 120 60 120 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 2 10 2 2 2 5 2 5 5 2 5 10 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2

10 10 2 10 2 2 2 5 2 5 5 2 5 10 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2

30 30 2 10 5 2 2 10 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 2 2 5 2 0 5 2 2 5 5 0 2

30 30 2 10 5 5 2 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 2 5 10 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5

60 120 5 10 10 5 5 10 10 10 30 10 30 60 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10

10 10 0 10 0 2 2 30 10 2 5 0 10 5 10 2 0 10 10 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 60 5 30 2 5 10 120 60 10 30 2 30 30 30 30 10 60 60 2 10 10 10 5 5 10 10 10 5 5 5 2 5 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2

120 120 10 60 5 10 10 240 120 30 30 5 60 30 60 60 30 60 60 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5

120 120 10 60 5 10 10 240 120 30 30 5 60 30 60 60 30 60 60 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5

7722-84-1 102-71-6 1310-73-2 50-00-0 141-43-5 74-89-5 144-62-7 7664-38-2 107-21-1 111-30-8 64-18-6 7664-93-9 7647-01-0 108-93-0 7697-37-2 57-55-6 1336-21-6 110-16-7 84-74-2 111-87-5 67-63-0 68334-30-5 64-19-7 71-36-3 8052-41-3 108-95-2 71-23-8 999-97-3 79-21-0 590-92-1 7664-39-3 107-98-2 8012-95-1 1120-21-4 64-17-5 67-68-5 111-76-2 540-84-1 110-54-3 8006-61-9 121-44-8 76-13-1 142-82-5 110-80-5 64742-49-0 Ochrana proti chemikáliím

138

*) Rukavice tvořené více než jedním materiálem. Uvádí se a k výpočtu se používá materiál, který se hlavní měrou podílí na ochraně proti chemikáliím (jako by to byl jediný materiál). Uvedená tloušťka je odhadována z porovnání údajů o BTT pro rukavice se stejným materiálem (pouze jedním) a lze ji považovat za rovnocennou tloušťku (nejspíše podhodnocenou, a v důsledku toho je BTT také podhodnocená).

Název chemikálie

CAS


Doby průniku vybraných běžných chemikálií PVC

Tloušťka (mm)

0,08

0,10

Butyl

0,3*

0,4*

0,45

0,55

0,7*

7390

8180

8170 8175

0,34

Název chemikálie

%

819A

825A

8190

12910 12930 12935 12945

10PG

16

Peroxid vodíku Trietanolamin Hydroxid sodný Formaldehyd Monoetanolamin Metylamin Kyselina šťavelová, nasycený roztok Kyselina fosforečná Etylenglykol Glutaraldehyd Kyselina mravenčí Kyselina sírová Kyselina chlorovodíková Cyklohexanol Kyselina dusičná Propylenglykol Hydroxid amonný Kyselina maleinová Dibutylftalát Oktylalkohol Izopropanol Motorová nafta Kyselina octová, ledová Butylalkohol Těžký technický benzín Fenol Propanol Hexametyldisilazan Kyselina peroctová Kyselina brompropionová Kyselina fluorovodíková 1-metoxy-2-propanol Minerální olej n-undekan Etanol Dimetylsulfoxid 2-butoxyetanol Izooktan Hexan Benzín Trietylamin Freon TF Heptan Etylglykol Těžký benzín, surová nafta, hydrogenačně rafinovaná, lehká 79-10-7 Kyselina akrylová 872-50-4 N-metyl-2-pyrrolidon 1634-04-4 Metylterc.-butyleter 68308-34-9 Surová ropa 8030-30-6 Těžký benzín 127-18-4 Perchloretylen 56-23-5 Chlorid uhličitý 67-56-1 Metanol 78-59-1 Izoforon 108-94-1 Cyklohexanon 98-95-3 Nitrobenzen 108-65-6 1-metoxy-2-propylacetát 111-15-9 Etylglykolacetát 68-12-2 Dimetylformamid 75-04-7 Etylamin 96-48-0 Gama-butyrolakton 107-18-6 Allylalkohol 109-89-7 Dietylamin 75-05-8 Acetonitril 110-85-0 Piperazin 67-64-1 Aceton 123-86-4 Butylacetát 108-10-1 Metylizobutylketon 1330-20-7 Xylen, izomerní směs 80-62-6 Metylmetakrylát 141-78-6 Etylacetát 107-13-1 Akrylonitril 110-86-1 Pyridin 98-88-4 Benzoylchlorid 96-33-3 Metylakrylát 78-93-3 Metyletylketon 100-42-5 Styren 71-43-2 Benzen 109-60-4 n-propylacetát 108-90-7 Monochlorbenzen 79-01-6 Trichloretylen 108-88-3 Toluen 7719-09-7 Thionylchlorid 109-99-9 Tetrahydrofuran 67-66-3 Chloroform 107-12-0 Propionitril 110-01-0 Tetrahydrothiofen 75-15-0 Sirouhlík 75-09-2 Metylendichlorid

30 100 50 37 100 40 99 85 100 50 98 96 37 100 70 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 40 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

60 10 60 10 120 10 10 60 10 60 120 30 60 10 60 60 10 0 10 10 2 10 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

60 30 60 30 120 10 30 60 10 60 120 30 60 10 60 60 10 2 10 10 5 30 0 2 5 10 0 0 0 5 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -

240 120 240 240 480 30 120 240 120 120 480 120 240 60 240 240 60 10 30 30 10 60 10 10 10 10 2 5 0 10 10 10 5 10 10 2 2 2 2 2 5 -

240 120 240 240 480 30 120 240 120 120 480 120 240 60 240 240 60 10 60 30 30 60 10 10 10 30 2 5 2 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 5 -

240 120 480 480 480 60 240 240 240 240 480 120 240 60 240 240 60 30 60 60 30 120 10 10 30 30 2 10 2 10 10 10 10 30 10 2 2 5 5 5 10 -

240 240 480 480 480 60 240 240 240 240 480 120 480 120 480 480 60 30 60 60 30 120 30 30 30 30 5 10 2 30 30 10 10 30 10 5 2 5 10 5 10 -

480 240 480 480 480 60 480 480 480 240 480 240 480 120 480 480 120 60 120 60 60 120 30 30 30 30 5 10 5 30 30 30 10 30 10 5 5 5 10 10 10 -

480 240 480 480 480 120 480 480 480 480 480 240 480 120 480 480 120 60 120 60 120 120 60 60 30 60 10 10 10 30 30 60 10 60 30 10 5 10 10 10 30 -

480 480 480 480 240 480 480 480 480 480 60 480 240 480 480 480 480 480 480 480 480 60 480 480 5 480 480 240 480 480 240 240 240 240 240 10 10 5 5 60 2 480 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 2 30 2 0 2 0 5 2 10 2 5 5 2 2 2 5 5 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0

5 5 2 30 2 0 2 2 5 2 10 2 5 5 2 2 2 5 5 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0

5 10 2 60 2 2 2 2 5 2 30 2 5 5 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 2 2 2 5 2 2 0

5 10 5 60 5 2 5 2 5 5 30 5 10 10 5 5 5 10 10 5 2 2 2 5 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 2 2 5 2 0

10 10 5 60 5 5 5 5 10 5 30 5 10 10 5 5 5 10 10 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 2

10 30 10 60 10 5 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 2 5 10 5 5 10 5 2

480 480 10 5 10 10 240 480 480 480 480 240 240 240 480 240 10 120 30 240 60 120 10 60 120 120 60 120 120 120 5 10 30 5 10 10 10 5 5 5 5

CAS 7722-84-1 102-71-6 1310-73-2 50-00-0 141-43-5 74-89-5 144-62-7 7664-38-2 107-21-1 111-30-8 64-18-6 7664-93-9 7647-01-0 108-93-0 7697-37-2 57-55-6 1336-21-6 110-16-7 84-74-2 111-87-5 67-63-0 68334-30-5 64-19-7 71-36-3 8052-41-3 108-95-2 71-23-8 999-97-3 79-21-0 590-92-1 7664-39-3 107-98-2 8012-95-1 1120-21-4 64-17-5 67-68-5 111-76-2 540-84-1 110-54-3 8006-61-9 121-44-8 76-13-1 142-82-5 110-80-5 64742-49-0

139

*) Rukavice tvořené více než jedním materiálem. Uvádí se a k výpočtu se používá materiál, který se hlavní měrou podílí na ochraně proti chemikáliím (jako by to byl jediný materiál). Uvedená tloušťka je odhadována z porovnání údajů o BTT pro rukavice se stejným materiálem (pouze jedním) a lze ji považovat za rovnocennou tloušťku (nejspíše podhodnocenou, a v důsledku toho je BTT také podhodnocená).

0,28

Ochrana proti chemikáliím

Materiál


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

Nitril

TEGERA® 843 Jednorázová rukavice, 0,06 mm nitril, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,06 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex

BARVA Fialová

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dokonale padne

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 240 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitril

TEGERA® 84301 Jednorázová rukavice, 0,06 mm nitril, mimořádný úchop prstů, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

TLOUŠŤKA 0,06 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mimořádný úchop prstů BARVA Modrá

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Jednorázové použití, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 200 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril

TEGERA® 84101 Ochrana proti chemikáliím

Jednorázová rukavice, 0,10 mm nitril, mimořádný úchop prstů, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,10 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mimořádný úchop prstů BARVA Modrá

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Jednorázové použití, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 240 mm POČET KRABIC NA KARTON 40 POČET KUSŮ V KRABICI 20 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitril

TEGERA® 84501 Jednorázová rukavice, 0,10 mm nitril, mimořádný úchop prstů, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, na ovládání dotykové obrazovky, neobsahuje latex

TLOUŠŤKA 0,10 mm VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mimořádný úchop prstů BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Jednorázové použití, mokrá prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 240 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100 AQL 1.5 PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

140


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

Nitril

TEGERA® 848 Jednorázová rukavice, 0,12 mm nitril, neobsahuje urychlovače, nepudrovaná, Cat. III, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril, neobsahuje urychlovače TLOUŠŤKA 0,12 mm VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne

BARVA Fialová VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 290 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100 PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type B JKP

Nitril

TEGERA® 858 Jednorázová rukavice, 0,15 mm nitril, nepudrovaná, Cat. III, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex

TLOUŠŤKA 0,15 mm VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dokonale padne

BARVA Fialová VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MIMOŘÁDNĚ PŘIZPŮSOBIVÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 280 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100 AQL 1.5 PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitril

TEGERA® 85801

MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,15 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná BARVA Fialová

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, dokonale padne

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 280 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

POČET KRABIC NA KARTON 60 POČET KUSŮ V KRABICI 10 AQL 1.5

Cat. III

Ochrana proti chemikáliím

Jednorázová rukavice, 0,15 mm nitril, nepudrovaná, Cat. III, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro přesnou práci

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitril

TEGERA® 846 Jednorázová rukavice, 0,19 mm nitril, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, na ovládání dotykové obrazovky

TLOUŠŤKA 0,19 mm VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne

BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 290 mm POČET KUSŮ V BALENÍ/KRABICI 50/500 POČET KUSŮ V SÁČKU 50 POČET SÁČKŮ NA KARTON 10

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s mikrobiologickým rizikem, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

AQL 1.5 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPTL

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

141

50 KUSŮ V PLASTOVÉM SÁČKU


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

TEGERA® 849

Jednorázová rukavice, 0,19 mm nitril, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

TLOUŠŤKA 0,19 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, vysoká odolnost proti propíchnutí ve srovnání s podobnými rukavicemi, schválena k manipulaci s potravinami, na ovládání dotykové obrazovky, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

Nitril

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne

ROZSAH DÉLEK 290 mm POČET KUSŮ V BALENÍ/KRABICI 50/500

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 50 AQL 1.5

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPTL

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril

TEGERA® 184A

novinka

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,21 mm nitril, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, baleno po párech, neobsahuje latex MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

TLOUŠŤKA 0,21 mm BARVA Modrá

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany

ROZSAH DÉLEK 300 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 POČET KUSŮ V KRABICI 10 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2001X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

TEGERA® 186 Ochrana proti chemikáliím

Nitril

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,38 mm nitril, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, neobsahuje latex, pro všeobecné práce MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,38 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, odolná proti oleji a mastnotě

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 310 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 AQL 0.65

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, pohodlná

EN 388:2016 4101X

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

Nitril

TEGERA® 18601 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,38 mm nitril, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, neobsahuje latex, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

TLOUŠŤKA 0,38 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, předem ohnuté prsty

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 330 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/144 AQL 0.65

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

EN 388:2016 3001X

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

142

EN ISO 374-5:2016


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

TEGERA® 47A

Nitril

novinka

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,45 mm nitril, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, neobsahuje latex, pro všeobecné práce MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,45 mm VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

BARVA Zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 330 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 AQL 0.65

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3001X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

Nitril

TEGERA® 48 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,60 mm nitril, kosočtverečná textura úchopové části, neflokovaná, Cat. III, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro všeobecné práce MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

TLOUŠŤKA 0,60 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex

VNITŘNÍ ČÁST Neflokovaná TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Zelená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 450 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36 AQL 0.65

EN 388:2016 4102X

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOP

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

Nitril/PVC

TEGERA® 71000

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,2* mm nitril, PVC (vinyl), bezešvá, nylon, 18 gg, zrnitý, Cat. III, bez ftalátů, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bezešvá, nylon, 18 gg

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, bez ftalátů, neobsahuje latex, předem ohnuté prsty, odolná proti oleji a mastnotě

MATERIÁL Nitril, PVC (vinyl) TLOUŠŤKA 0,2* mm

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý BARVA Černá, modrá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 320 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/72 AQL 1.5 PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKL

EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 7350

Nitril

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, zimní podšívka, 0,3* mm nitril, pískový povrch, flauš, Cat. III, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,3* mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, odolná proti oleji a mastnotě

PODŠÍVKA Zimní podšívka MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 5/60 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, odolná, dobrý úchop, dobře padne, teplá

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

143

EN ISO 374-5:2016

Ochrana proti chemikáliím

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

Nitril

TEGERA® 7351 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,3* mm nitril, úplně máčená, interloková vazba, bavlna, pískový povrch, Cat. III, neobsahuje latex, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Interloková vazba, bavlna

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

MÁČENÍ Úplně máčená

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, neobsahuje latex, odolná proti oleji a mastnotě, odpuzuje vodu a olej

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril TLOUŠŤKA 0,3* mm TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/120

VLASTNOSTI Odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

AQL 1.5

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

Ochrana proti chemikáliím

144

EN ISO 374-5:2016


TEGERA® 7361 A 7363 VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP V MASTNÝCH PROSTŘEDÍCH

Nitrilové rukavice TEGERA 7361 a 7363 nabízejí vynikající přizpůpsobivost a máčenou dlaňovou část pro lepší úchop. Rukavice TEGERA® 7363 jsou navíc zesílené podšívkou se stupněm C ochrany proti pořezání. Nitrilové rukavice nabízejí vysokou odolnost proti oděru. Vynikající izolace proti vlhkosti, oleji a mastnotě. Poskytují vynikající úchop v suchých, mokrých a mastných prostředích. ®

7363: STUPEŇ C OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ

VELMI MĚKKÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ TENKÁ VNITŘNÍ PODŠÍVKA NABÍZÍ POHODLÍ A OBRATNOST

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

TEGERA® 7361

novinka

Nitril

MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg

ROZSAH DÉLEK 340

MÁČENÍ Úplně máčená

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Odolná proti oleji a mastnotě

MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, vynikající úchop, vynikající úchop v mastných prostředích

TLOUŠŤKA 0,3* mm PODŠÍVKA Kompletně podšitá TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Zelená, černá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 7363

EN 388:2016 4121X

Ochrana proti chemikáliím

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, kompletně podšitá, 0,3* mm nitril, úplně máčená, nylon, 18 gg, pískový povrch, Cat. III, odolná proti oleji a mastnotě, odpuzuje vodu a olej, pro všeobecné práce

K DISPOZICI OD PROSINCE 2019

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril/CUT C

novinka

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, kompletně podšitá, 0,3* mm nitril, úplně máčená, technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, polyester, spandex, 18 gg, pískový povrch, Cat. III, odolná proti oleji a mastnotě, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Technologie CRF®, skleněná vlákna, nylon, polyester, spandex, 18 gg

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MÁČENÍ Úplně máčená

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

VLASTNOSTI Stupeň odolnosti proti proříznutí podle normy EN 388:2016 C, odolná proti oleji a mastnotě, vodotěsná

MATERIÁL Nitril TLOUŠŤKA 0,3* mm PODŠÍVKA Kompletně podšitá TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Zelená

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

ROZSAH DÉLEK 340

K DISPOZICI OD PROSINCE 2019

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, vynikající úchop, vynikající úchop v mastných prostředích

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

145

EN ISO 374-5:2016 VIRUS


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

TEGERA® 833

Latex

Jednorázová rukavice, 0,10 mm latex, nepudrovaná, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, pro přesnou práci MATERIÁL Latex

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

TLOUŠŤKA 0,10 mm VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami, elastická

BARVA Bílá

VLASTNOSTI Mimořádně přizpůsobivá, dobře padne

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

ROZSAH DÉLEK 240 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

Latex

TEGERA® 8145 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,33 mm latex, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL Latex

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100

TLOUŠŤKA 0,33 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Schválena k manipulaci s potravinami, vodotěsná, elastická

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Žlutá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 300 mm

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Mimořádně přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná

EN ISO 374-1:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

Latex Ochrana proti chemikáliím

TEGERA® 8140 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,38 mm latex, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, pro všeobecné práce MATERIÁL Latex

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,38 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části

VLASTNOSTI Mimořádně přizpůsobivá, dobře padne, pohodlná

BARVA Modrá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/144

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1010X

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016

Latex

TEGERA® 8150 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,40 mm latex, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami, vodotěsná MATERIÁL Latex

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,40 mm VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s potravinami

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

BARVA Žlutá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 AQL 0.65

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016

146


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

TEGERA® 81000

Latex

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,80 mm latex, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, vodotěsná MATERIÁL Latex

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

TLOUŠŤKA 0,80 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 ROZSAH DÉLEK 300 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, znečištěná prostředí

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 AQL 1.5

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

Latex

TEGERA® 8160 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,5* mm latex, úplně máčená, dvakrát máčená, interloková vazba, pěnová textura úchopové části, Cat. III, vodotěsná, pro všeobecné práce MATERIÁL PODŠÍVKY Interloková vazba

ROZSAH DÉLEK 300 mm

MÁČENÍ Úplně máčená, dvakrát máčená

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

MÁČECÍ MATERIÁL Latex

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,5* mm

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, dobrý úchop, pohodlná, teplá

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Chladná prostředí, horká prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT

EN ISO 374-5:2016

Neopren

TEGERA® 836 Jednorázová rukavice, 0,12 mm neopren, mimořádný úchop prstů, nepudrovaná, Cat. III, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Neopren

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,12 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, elastická

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mimořádný úchop prstů

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrá přilnavost, dokonale padne

BARVA Zelená VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 240 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Korozívní prostředí, jednorázové použití

POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Neopren

TEGERA® 837 Jednorázová rukavice, 0,12 mm neopren, mimořádný úchop prstů, nepudrovaná, Cat. III, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro přesnou práci MATERIÁL Neopren

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, elastická

TLOUŠŤKA 0,12 mm VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Mimořádný úchop prstů BARVA Zelená VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10

VLASTNOSTI Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Korozívní prostředí, jednorázové použití

ROZSAH DÉLEK 290 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100 AQL 1.5 PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

147

Ochrana proti chemikáliím

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

TEGERA® 241

Neopren/latex

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,68* mm latex/neopren, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, mimořádně dlouhá, pro všeobecné práce MATERIÁL Latex/neopren

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

TLOUŠŤKA 0,68* mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami, mimořádně dlouhá

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 410 mm

VLASTNOSTI Velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60 AQL 0.65

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3011X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A KLMOPT

Neopren/latex

novinka

TEGERA® 2311

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,7* mm latex/neopren, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, pro všeobecné práce MATERIÁL Latex/neopren

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami

TLOUŠŤKA 0,7* mm VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Oranžová VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 320 mm

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/144 AQL 0.65

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3110X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST

Neopren/latex

novinka

TEGERA® 2301 Ochrana proti chemikáliím

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,7* mm latex/neopren, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, pro všeobecné práce MATERIÁL Latex/neopren

AQL 0.65

TLOUŠŤKA 0,7* mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, schválena k manipulaci s potravinami

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Modrá, žlutá VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 320 mm

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/144

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2110X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST

Butyl

TEGERA® 16

novinka

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,34 mm butyl, pískový povrch, Cat. III, pro všeobecné práce

MATERIÁL Butyl

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

TLOUŠŤKA 0,34 mm

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobře padne

BARVA Černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 350 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 1/100 POČET KUSŮ V SÁČKU 1

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0010X

EN ISO 374-1:2016/Type B BIK

148

EN ISO 374-5:2016 VIRUS


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

TEGERA® 494

Neopren

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, zimní podšívka, 0,5* mm neopren, zvrásněná textura úchopové části, Cat. III, odolná proti kontaktnímu teplu do 500 °C, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro těžké práce MÁČECÍ MATERIÁL Neopren

AQL 0.65

TLOUŠŤKA 0,5* mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

PODŠÍVKA Zimní podšívka TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zvrásněná textura úchopové části

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, odolná proti kontaktnímu teplu do 500 °C, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex

BARVA Černá

VLASTNOSTI Velmi odolná, dobrý úchop, teplá

VELIKOSTI (EU) 10

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, chladná prostředí, horká prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

ROZSAH DÉLEK 450 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 34334X

EN 511:2006 221

EN ISO 374-1:2016/Type B LPTAJKO

ODOLNÉ PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU DO 500 °C ZIMNÍ PODŠÍVKA

EN ISO 374-5:2016

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

TEGERA® 819A

PVC (vinyl)

novinka

Jednorázová rukavice, 0,08 mm PVC (vinyl), nepudrovaná, Cat. III, neobsahuje latex, vodotěsná, pro přesnou práci MATERIÁL PVC (vinyl)

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,08 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobře padne

BARVA Transparentní

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s mikrobiologickým rizikem, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 825A

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyl)

novinka

Ochrana proti chemikáliím

Cat. III

Jednorázová rukavice, 0,10 mm PVC (vinyl), nepudrovaná, Cat. III, vodotěsná, pro přesnou práci

MATERIÁL PVC (vinyl)

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,10 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Krabice

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná

VLASTNOSTI Přizpůsobivá

BARVA Transparentní

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s mikrobiologickým rizikem, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 240 mm POČET KRABIC NA KARTON 10 POČET KUSŮ V KRABICI 100

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

TEGERA® 8190

PVC (vinyl)

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,28 mm PVC (vinyl), bez ftalátů, hladký povrch, neflokovaná, Cat. III, bez ftalátů, pro všeobecné práce MATERIÁL PVC (vinyl), bez ftalátů

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,28 mm

VLASTNOSTI Bez ftalátů

VNITŘNÍ ČÁST Neflokovaná

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, dobře padne, pohodlná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

BARVA Bílá VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10 ROZSAH DÉLEK 310 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

149

EN ISO 374-5:2016


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE

TEGERA® 8180

PVC (vinyl)

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,45 mm PVC (vinyl), bez ftalátů, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, bez ftalátů, pro všeobecné práce MATERIÁL PVC (vinyl), bez ftalátů

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,45 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, bez ftalátů

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Modrá ROZSAH DÉLEK 310 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 10/100

EN 420:2003 + A1:2009

MIMOŘÁDNĚ MĚKKÉ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s mikrobiologickým rizikem, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10

Cat. III

VLASTNOSTI Mimořádně přizpůsobivá, odolná, dobře padne, mimořádně pohodlná

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyl)

TEGERA® 8170 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,55 mm PVC (vinyl), bez ftalátů, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, pro všeobecné práce MATERIÁL PVC (vinyl), bez ftalátů

AQL 1.5

TLOUŠŤKA 0,55 mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, bez ftalátů

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části BARVA Červená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 310 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 25/100

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, mimořádně pohodlná

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyl)

TEGERA® 8175 Ochrana proti chemikáliím

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,55 mm PVC (vinyl), bez ftalátů, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III MATERIÁL PVC (vinyl), bez ftalátů

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,55 mm VNITŘNÍ ČÁST Flokovaná vložka

VLASTNOSTI Ochrana proti rozstřiku chemikálií, mimořádně dlouhá, bez ftalátů, ochrana rukávu

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové části

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná

BARVA Červená

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 700 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 25/100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KMPT

EN ISO 374-5:2016

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

PVC (vinyl)

TEGERA® 12930 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,3* mm PVC (vinyl), bezešvá, nylon, zrnitý, Cat. III, odolná proti oleji a mastnotě, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bezešvá, nylon

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, předem ohnuté prsty

MÁČECÍ MATERIÁL PVC (vinyl)

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

TLOUŠŤKA 0,3* mm TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, černá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/72

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

150

EN ISO 374-5:2016


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

PVC (vinyl)

TEGERA® 12935 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,3* mm PVC (vinyl), bezešvá, nylon, zrnitý, Cat. III, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bezešvá, nylon

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, předem ohnuté prsty

MÁČECÍ MATERIÁL PVC (vinyl)

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, přizpůsobivá, velmi odolná, vynikající úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná

TLOUŠŤKA 0,3* mm TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý BARVA Modrá, černá

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 350 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

PVC (vinyl)

TEGERA® 12945 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,3* mm PVC (vinyl), bezešvá, nylon, zrnitý, Cat. III, mimořádně dlouhá, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Bezešvá, nylon

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, mimořádně dlouhá, předem ohnuté prsty

MÁČECÍ MATERIÁL PVC (vinyl)

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná

TLOUŠŤKA 0,3* mm TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

BARVA Modrá, černá VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 450 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

PVC (vinyl)

TEGERA® 12910 MATERIÁL PODŠÍVKY Bezešvá, bavlna

AQL 0.65

MATERIÁL PVC (vinyl)

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím, mimořádně dlouhá

TLOUŠŤKA 0,3* mm TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Modrá

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, velmi odolná, dobře padne HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 700 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

Ochrana proti chemikáliím

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,3* mm PVC (vinyl), bezešvá, bavlna, pískový povrch, Cat. III, mimořádně dlouhá, pro těžké práce

EN 388:2016 4121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKL

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyl)

TEGERA® 7390 Rukavice na ochranu proti chemikáliím, zimní podšívka, 0,4* mm PVC (vinyl), úplně máčená, akryl, pískový povrch, flauš, Cat. III, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl

ROZSAH DÉLEK 300 mm

MÁČENÍ Úplně máčená

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/36

MÁČECÍ MATERIÁL PVC (vinyl)

AQL 0.65

TLOUŠŤKA 0,4* mm

PREZENTACE ZBOŽÍ Hromadné balení

PODŠÍVKA Zimní podšívka

VLASTNOSTI Přizpůsobivá, velmi odolná, dobrý úchop, dobře padne, pohodlná, teplá

MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch BARVA Modrá VELIKOSTI (EU) 9, 10

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, venkovní prostory, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

EN 511:2006 121

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPT

151

EN ISO 374-5:2016


OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM / PROTICHEMICKÉ RUKAVICE S PLETENOU PODŠÍVKOU

PVC (vinyl)

TEGERA® 10PG Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,7* mm PVC (vinyl), interloková vazba, bavlna, hladký povrch, Cat. III, odolná proti oleji a mastnotě, pro těžké práce MATERIÁL PODŠÍVKY Interloková vazba, bavlna

AQL 0.65

MÁČECÍ MATERIÁL PVC (vinyl)

VLASTNOSTI Ochrana proti chemikáliím

TLOUŠŤKA 0,7* mm

VLASTNOSTI Velmi odolná

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Hladký povrch

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, drsné podmínky

BARVA Červená VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11 ROZSAH DÉLEK 350 mm POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

EN ISO 374-1:2016/Type B AKL

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

TEGERA® 555

PE

Jednorázová rukavice, 0,02 mm PE, strukturovaný, Cat. I, vodotěsná, pro přesnou práci MATERIÁL PE

VLASTNOSTI Schválena k manipulaci s potravinami

TLOUŠŤKA 0,02 mm

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Jednorázové použití, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Strukturovaný BARVA Transparentní VELIKOSTI (EU) 8, 10 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET KUSŮ V SÁČKU 100 POČET SÁČKŮ NA KARTON 80 PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

PE

TEGERA® 558 Ochrana proti chemikáliím

Jednorázová rukavice, 0,02 mm PE, strukturovaný, Cat. I, vodotěsná, pro přesnou práci MATERIÁL PE

PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

TLOUŠŤKA 0,02 mm

VLASTNOSTI Schválena k manipulaci s potravinami

TEXTURA ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Strukturovaný

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Jednorázové použití, vlhká prostředí

BARVA Transparentní VELIKOSTI (EU) 1 ROZSAH DÉLEK 300 mm POČET KRABIC NA KARTON 5 POČET KUSŮ V KRABICI 50

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

152


153 Ochrana proti chemikĂĄliĂ­m


Průvodce symboly pro ochranné rukavice a bezpečnostní obuv na zadní straně obalu

OCHRANA NOHOU

• JALAS® – začíná to u nohou • Předpisy a normy • FootStop Service • Vysvětlivky • Kolekce obuvi

Strana

154

Bezpečnostní obuv: Ke všeobecnému použití

186

Bezpečnostní obuv: S izolací proti chladu

218

Bezpečnostní obuv: Teplo a svařování

223

Průvodce pracovní obuví

227

Stélky Ponožky Doplňky

238

Rejstřík výrobků

256


Ochrana nohou

156


JALAS® Začíná to u nohou

JALAS® vyrábí technicky nejpokročilejší bezpečnostní obuv na trhu. Již od roku 1916 se vyznačuje vysokou kvalitou, pohodlím a výbornou ergonomií. • Obuv JALAS® se stále navrhuje, vyvíjí a vyrábí ve finském městě Jokipii, kde se tato značka před sto lety zrodila.

• Existuje bezpečnostní obuv JALAS® pro každou práci. Vlastnosti obuvi jsou přizpůsobeny specifickým aplikacím nebo prostředím, v nichž obuv přináší největší užitek. • Naše obuv má skvělou pozici na trhu. Vděčí za to nepřetržitému vývoji výrobků, důkladným znalostem materiálů, úplnému pochopení nohou, rozvinuté spolupráci na výzkumu a schopnosti přizpůsobit se neustávajícím změnám trhu a novinkám v technologickém vývoji.

157

Ochrana proti pořezání

• Bezpečnostní obuv má dokázat víc než jen chránit před padajícími a ostrými předměty, extrémními teplotami a kluzkými povrchy. Musí být také pohodlná, dobře vyvážená a ergonomická, abyste ji mohli nosit po celý den. Proto se schopnost bezpečnostní obuvi JALAS® tlumit nárazy vyrovná schopnostem profesionálních běžeckých bot.


Bezpečnostní obuv Naše bezpečnostní obuv má nejvyšší dosažitelnou kvalitu a nejen že minimalizuje hrozby, ale také maximalizuje celkové pohodlí. Naše obuv splňuje nejpřísnější kritéria týkající se bezpečnosti, odporu proti skluzu, stability a ergonomie. Stejně důležitými faktory jsou rovněž vysoké pohodlí, nízká hmotnost, dobré anatomické vlastnosti a odvětrávání. Vždy byste měli být schopni najít takovou obuv, která bude splňovat vaše potřeby. Proto náš sortiment obsahuje kromě široké řady speciálně navržených modelů pro různé situace také velký výběr velikostí a provedení se širokým, klasickým nebo úzkým střihem. Použití určité obuvi v nesprávném prostředí může být přímo nebezpečné. Dodáme vám nejvhodnější obuv pro danou práci.

Pracovní obuv Ochrana nohou

Nohy jsou základnou vašeho těla; potřebují a zaslouží si obuv s dobrým tlumením nárazů, obuv, která je robustní a poskytuje ochranu – i když nutně nepotřebujete takové bezpečnostní funkce jako tužinky nebo podešev odolná proti propichu. Pokud jde o odolnost, robustnost, pohodlí a ergonomii, naše pracovní obuv splňuje stejná kritéria jako naše bezpečnostní obuv.

158


PŘEDPISY A NORMY Veškerá bezpečnostní a pracovní obuv v našem sortimentu vyhovuje normám EN a platným normám o bezpečnosti pracovníků v různých profesních oblastech. Jednotlivé normy EN vycházejí ze směrnice (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. V tabulce níže jsou uvedeny různé třídy ochrany. Také je v ní řada dalších zkoušek – viz příklady v informativním poli. Pokud potřebujete pomoci s výběrem vhodné obuvi, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům, tel. +46(0)247 360 00.

S Obuv s označením S má ochrannou tužinku, která odolá nárazové energii 200 J a tlaku 15 kN

BEZPEČNOSTNÍ OBUV TABULKA PODLE NORMY EN ISO 20345:2011

Tužinka (200 J/15000 N)

TŘÍDA I, II

SB

I

S1

I

S2

I

S3

II

S4

II

S5

• • • • • •

Uzavřené patní lůžko (úplně uzavřená pata)

• • • • •

A

E

WRU

Elektrický odpor (0,1–1000 MΩ)

Absorpce energie v patní části (20 J)

Vodoodpudivý svršek

• • • • •

P Podešev s klikatým vzorkem

Podešev odolná proti propichu

O Obuv s označením O není vybavena ochrannou ocelovou tužinkou, ale splňuje základní požadavky na bezpečnostní obuv Třída I Obuv vyrobená z kůže a dalších materiálů vyjma celogumové nebo celopolymerní obuvi Třída II celogumová (tj. zcela vulkanizovaná) nebo celopolymerní (tj. zcela lisovaná) obuv

• • • • •

• • • •

P Podešev odolná proti propichu

• •

• •

HRO Směs žáruvzdorné podešve zkoušena při teplotě 300 °c WR Vodovzdorná obuv WRU Vodovzdorný svršek CI Izolace proti chladu HI Tepelná izolace HI3 Úroveň účinnosti tepelné izolace 3

Uzavřené patní lůžko (úplně uzavřená pata)

A

E

WRU

Elektrický odpor (0,1–1000 MΩ)

Absorpce energie v patní části (20 J)

Vodoodpudivý svršek

P Podešev s klikatým vzorem

Podešev odolná proti propichu

TŘÍDA I, II

OB

I

O1

I

O2

I

O3

II

O4

II

O5

ESD Elektrostatický výboj ESD IEC 61340-5-1 Odolnost proti elektrostatickému výboji do 35 megaohm SRA Neklouzavost na podlaze z keramických dlaždic s roztokem laurylsíranu sodného

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •

159

SRB Neklouzavost na ocelové podlaze s glycerinem SRC SRA + SRB

• •

FO Podešev odolná proti oleji A Elektrický odpor (0,1 až 1000 megaohm) E Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

Ochrana nohou

Typ 2 Všechny zásahy při hašení požáru a záchranných pracích, při nichž jsou zapotřebí ochrana proti propíchnutí a ochrana špičky, žádná ochrana proti chemickým rizikům

PRACOVNÍ OBUV TABULKA PODLE NORMY EN ISO 20347:2012


JALAS® FootStop Service Veškerá obuv vyráběná pod značkou JALAS® a certifikovaná podle normy EN ISO 20345 nebo EN ISO 20347 splňuje uvedené požadavky, i když je vybavena stélkami FootStop Service. V západním světě jsou pravděpodobně nejčastějším problémem pracovního prostředí poškození z opakovaného namáhání (RSI) a muskuloskeletální poruchy. Společnost JALAS® zaujala komplexní přístup k obuvi a stélkám. Skener FootStop Service funguje jako jistá forma preventivní zdravotní péče. Nemůže však nahradit léčbu poškozeného zdraví, které se již projevilo. Anatomické stélky JALAS® řeší řadu problémů – ne však všechny. Pro ty, kdo mají vážné problémy s nohama, jsou ortopedicky testované stélky nutností.

V mnoha případech se lze individuálně navrženým ortopedickým stélkám vyhnout použitím stélek JALAS® FSS, které jsou k dispozici v provedení pro nízkou, střední a vysokou podélnou klenbu. Více informací o stélkách JALAS® FSS najdete na straně 238

Ochrana nohou

160


• Skener FootStop Service umožňuje rychle a snadno analyzovat nohy. • Při skenování můžete zůstat v ponožkách. • Trvá jen několik sekund, než skener zaznamená klenbu, rozměry nohou a tlakové body. • Výsledky jsou okamžitě k dispozici. Na displeji se zobrazí, jak a na jakých místech jsou nohy vystavovány stav příčné klenby a zda je podélná klenba nízká, vysoká nebo někde mezi tím. • S výběrem správné obuvi a správných stélek vám může

Ochrana nohou

pomoci místní zastoupení.

161


VYSVĚTLIVKY STÉLKY

MATERIÁL PODEŠVE

Bezpečnostní obuv se certifikuje podle normy EN ISO 20345:2011 a pracovní obuv podle normy EN ISO 20347:2012; certifikace se provádí se standardní stélkou, která je v obuvi vložena v okamžiku prodeje.

RPU Tato podešev má jedinečnou molekulární strukturu s mnoha malými přísavkami, které poskytují skvělou přilnavost na mokrém a kluzkém povrchu. Je rozdělena do třech částí, které přirozeně sledují různé fáze kroku.

Typové schválení bezpečnostní obuvi JALAS® mají pouze doporučené stélky od společnosti JALAS®. Pokud má bezpečnostní obuv JALAS® doplňující certifikaci podle normy DGUV 112-191, lze použít stélky certifikované značky. Pokud se použije stélka jiné značky, nelze zaručit vlastnosti obuvi, které byly certifikovány podle norem EN ISO 20345/EN ISO 20347 a/nebo IEC 61340-5-1 (o ochraně před elektrostatickým výbojem). Všechny standardní stélky JALAS® mají zřetelný vrub v patě a vestavěné klenby. Stélky jsou pružné, ale stabilní a přizpůsobují se noze. Poskytují oporu na správných místech a jsou velmi pohodlné. FX1 CLASSIC Stélka s absorpční zónou pod patou a s textilní vrstvou. Vyhovuje požadavkům normy o ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD). FX2 CLASSIC Stélka s absorpční zónou v přední i zadní části a s textilní vrstvou. Vyhovuje požadavkům normy o ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD). FX2 PRO Stélka s absorpční zónou v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® a s textilní vrstvou. Vyhovuje požadavkům normy o ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD). FX2 SUPREME Stélka s absorpční zónou v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® a s vrstvou pohodlné merino vlny. Vyhovuje požadavkům normy o ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD). FX2 WINTER Jedná se o moderní zimní stélku s absorpční zónou v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®. Merinová vlna je měkký a poddajný přírodní Ochrana nohou

materiál, který absorbuje vlhkost a uchovává teplo. Díky vynikajícímu odvětrání uchovává teplo v chladných podmínkách a zároveň také udržuje stélku chladnou v teplých podmínkách. Fóliová vrstva odráží chlad zespodu a zároveň také odráží a uchovává teplo uvnitř obuvi. Vyhovuje požadavkům normy o ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD). FX3 EXALTER Stélka s měkkou vrstvou z materiálu Neo Foam tlumící nárazy. Vrstva z měkkého materiálu EVA vytváří strukturu a zajišťuje stabilitu a pohodlí. Vrstva z tvrdého materiálu EVA udržuje tvar a funkčnost stélky a zároveň zajišťuje oporu a stabilitu. Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® . FX3 SUPREME Stélka s měkkou vrstvou z materiálu Neo Foam tlumící nárazy. Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®. Vyhovuje požadavkům normy o ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD).

NITRILOVÝ KAUČUK Poskytuje dobré přilnutí na kluzkém nebo mokrém povrchu, a rovněž na sněhu a ledu. Podešev si zachovává měkkost a pružnost i ve velmi chladných podmínkách. Je žáruvzdorná do 300 °C, a tudíž se hodí na práci v horkých prostředích. Tato podešev rovněž dokáže odolat vysokým koncentracím chemikálií až do určité mezní hodnoty. HNBR Hydrogenovaný nitril-butadienový kaučuk je všeobecně známý svou fyzickou pevností a odolností proti teplu a oleji. Má také mimořádnou přilnavost na mokrém ledu. HNBR si uchovává měkkost i ve velmi chladných podmínkách. Používá se v obuvi s podešví Vibram® Arctic Grip. PU Polyuretan je materiál, který propůjčuje obuvi dobrou přilnavost a vysokou odolnost. TPU TPU je termoplastický polyuretan s velmi vysokou elasticitou a odolností proti opotřebení. Je nejvhodnější pro vnitřní nebo venkovní práce v čistých, suchých prostředích.

VLASTNOSTI: PODEŠEV ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI Veškerá naše bezpečnostní obuv má antistatické vlastnosti vyhovující normě EN ISO 20345:2011. Ochrana před elektrostatickým výbojem Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD) je doplňková zkouška, která se občas používá v případě, že je nutné zamezit poškození citlivých zařízení a součástek statickou elektřinou. Mezní hodnoty elektrického odporu obuvi na ochranu před elektrostatickým výbojem jsou 100 kΩ–35 MΩ a vyhovují normě IEC 61340-5-1. Veškerá bezpečnostní obuv od společnosti JALAS® označená piktogramem ESD vyhovuje normě IEC 61340-5-1. ODPOR PROTI SKLUZU Veškerá naše bezpečnostní obuv testovaná podle normy EN ISO 20345:2011 vyhovuje jednomu z následujících požadavků na odpor proti skluzu: SRA – odpor obuvi proti skluzu na podlaze z keramických dlaždic/SLS SRB – odpor obuvi proti skluzu na ocelové podlaze/glycerin SRC – odpor obuvi proti skluzu na podlaze z keramických dlaždic/SLS a na ocelové podlaze/glycerin (SRA + SRB) STABILIZATOR Mimořádně tuhá konstrukce se stabilizátorem v klenbě, která snižuje riziko podvrtnutí.

162


STŘIH A POHODLÍ

OCHRANA PROTI NÁRAZŮM

ÚZKÝ/KLASICKÝ STŘIH Pro uživatele s užšíma nohama, než je obvyklé.

D30® Inteligentní materiál tlumící nárazy, který se nebortí působením vnější síly. Molekulární síťová struktura účinně rozvádí sílu do stran. D30® lze používat jak při extrémně nízkých, tak při vysokých teplotách. PORON® XRD® Poron® XRD® je materiál s jedinečnými vlastnostmi tlumícími nárazy; když stojíte, je měkčí, a při chůzi se zpevní, aby lépe tlumil nárazy.

KLASICKÝ STŘIH Vyhovuje většině nohou. ŠIROKÝ STŘIH Pro uživatele, kteří potřebují větší šířku a výšku. ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA® Rychlým otočením zapínacího systému Boa® můžete snadno jednou rukou nastavit napnutí tkaničky. Zapínání Boa® rovněž odpuzuje vodu, bláto a led, čímž snižuje cennou hmotnost.

PODŠÍVKA TEBOX/DRILEX® Odolný, odvětraný materiál podšívky z polyesteru a polyamidu. MIKROVLÁKNO Materiál z textilní tkaniny, který zajišťuje dobré odvětrávání a dobré klima pro nohy. CAMBRELLE® Materiál podšívky s dobrým odvětráváním. TECHNICKÝ FLAUŠ Podšívka z mikroskopicky tenkého technického flauše zajišťuje pohodlí po celý rok.

NEO FOAM Vynikající vlastnosti tlumící nárazy se zvýšeným pohodlím a měkkostí.

OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ ŠPIČKY PRONOSE Mimořádná ochrana proti opotřebení z PU po celé tužince prodlužuje životnost obuvi. Až na několik výjimek se používá v obuvi s třídami ochrany S1P a S3.

OCHRANNÉ TUŽINKY Všechny ochranné tužinky vyhovují normě EN ISO 20345:2011. Splňují následující požadavky: • Nárazová energie 200 J • Tlaková síla 15 000 N

SYNTETICKÁ KOŽEŠINA Teplá podšívka ze směsi vlny a syntetických vláken je hřejivá a odolná.

HLINÍKOVÁ Má přibližnou hmotnost pouhých 50 gramů. Obuv je lehčí a těžiště je posunuto dozadu, čímž se zlepšuje rovnováha a snižuje se namáhání holenních svalů. Nachází se ve většině modelů obuvi JALAS®.

MEMBRÁNA + LAMINÁT

OCELOVÁ Nachází se v některých modelech bezpečnostní obuvi JALAS®. Vysoce

Membrána a laminát s vodoodpudivými a větracími vlastnostmi.

odolná tužinka s tenkou konstrukcí.

DRYLOCK Vodovzdorná, prodyšná membrána od společnosti JALAS®. Utěsněné

KOMPOZITNÍ Lehká tužinka, neobsahuje kovy. Má podobné vlastnosti jako hliníková.

švy, které uchovají vaše nohy v teple a suchu.

Veškerá ochrana proti proražení vyhovuje normě EN ISO 20345:2011. Požaduje se, aby obuv odolala proražení hřebíkem o průměru 4,5 mm silou 1,1 kN.

RESPIRO Respiro je název kolekce JALAS®, která je vybavena trojvrstvým materiálem vloženým do podešve s mimořádně vysokou prodyšností (zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích). Laminát má mimořádně vysokou propustnost vzduchu, a přesto je také vodotěsný. Toto chování je umožněno superabsorpčními polymery v laminátu, které při kontaktu s vodou nabobtnají a tím uzavřou dutiny v materiálu. Fyzikální vlastnosti laminátu se mění podle prostředí. V suchém prostředí je k dispozici spousta prostoru, kterým může procházet vzduch. V mokrém prostředí superabsorpční polymery nabobtnají a uzavřou materiál. Laminát díky své mimořádně vysoké prodyšnosti odvádí vlhkost a nabízí celkové pohodlí i při intenzivní činnosti nebo vyšších teplotách.

163

NEREZOVÁ OCEL Tato ochrana proti proražení chrání před proražením obuvi hřebíky a dalšími ostrými předměty. MĚKKÝ TEXTIL UPRAVENÝ PLAZMOU Tato ochrana proti proražení je vyrobena z textilu upraveného plazmou, proto je měkká a lehká. Chrání před proražením obuvi hřebíky a dalšími ostrými předměty.

Ochrana nohou

OCHRANA PROTI PRORAŽENÍ

VODOODPUDIVÁ Kůže a/nebo textil s vodoodpudivou membránou nebo impregnací.


ZENIT

Prvotřídní kolekce bezpečnostní obuvi

PLATFORMA ZENIT

®

Zenit je prvotřídní kolekce bezpečnostní obuvi od společnosti JALAS , která za svou vysokou kvalitu a použitelnost ochrany obdržela prestižní cenu Red Dot. Absorpční zóna v přední i zadní části stélky FX2, vysoká hustota, podšívka s pěnovým polstrováním a výjimečná ® stabilita přinášejí větší pohodlí. Zapínací systém Boa přidává pohodlí podle vlastní potřeby s hladkým, vyrovnaným zapínáním bez tlakových bodů. Dokonalý pocit završuje měkká a lehká podešev z materiálu RPU.

Podešev obuvi Zenit se vyrábí z materiálu RPU využívajícího převratnou, patentovanou technologií, která ve srovnání s běžnými výrobky přináší značné výhody v přilnavosti a pohodlí. Je neobyčejně odolná, a přesto měkká a pohodlná. Systém opory klenby Stabilizator umožňuje bezpečné držení na žebřících a zvyšuje stabilitu. Je vhodná pro uživatele ve zpracovatelském odvětví a pro řemeslníky. Dokonale vhodné na práci uvnitř i venku. • Střih: Klasický • Trvanlivá • Odolná proti oleji • Opora klenby Stabilizator • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odpor proti skluzu: SRC

VYSOKÁ PRODYŠNOST A ODOLNOST

díky svršku z mikrovláken ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA®

(1708, 1718, 1728, 1738)

Ochrana nohou

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A ERGONOMIE

HLINÍKOVÁ TUŽINKA

pro odlehčenou ochranu

Podešev FX2 s absorpční zónou v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™

FIT SYSTEM

PLANŽETA PROTI PRORAŽENÍ HŘEBÍKEM Z MATERIÁLU PTC

(modely S1P A S3) 1718: materiál planžety proti propichu: ocel

STREET

Aktivujte stlačením

SPOLEHLIVÁ STABILITA A BEZPEČNÉ DRŽENÍ NA ŽEBŘÍCÍCH díky systému opory

klenby Stabilizator

Bezpečnostní obuv teniskového typu

VELMI VYSOKÝ ODPOR PROTI SKLUZU

Platforma Zenit s podešvemi z RPU

Trendy, moderní a velice pohodlná obuv teniskového typu se všemi vlastnostmi tradiční bezpečnostní obuvi. Podešev z RPU pro maximální přilnavost. Díky prodyšné podšívce jsou boty vzdušné, pohodlné a příjemné i při dlouhém nošení. Vychází z platformy Zenit.

164

Otočením utáhněte Vytažením rychle uvolněte


S1

S1P

JALAS® 3020 ZENIT

JALAS® 1708 ZENIT

JALAS® 3008 ZENIT

S1 SRC

S1P SRC

S1P SRC

S2

S3

JALAS® 3030 ZENIT

JALAS® 3018 ZENIT

JALAS® 1718 ZENIT

S2 SRC

S3 SRC

S3 SRC

S3

Ochrana nohou

NEOBYČEJNĚ POHODLNÁ

JALAS® 1728 ZENIT

JALAS® 1738 ZENIT

S3 SRC CI

S3 SRC

KOLEKCE STREET S3

JALAS® 3045

JALAS® 3055

S3 SRC

S3 SRC

165


ZENIT EVO Naše nejpohodlnější bezpečnostní obuv. Ze všech. PLATFORMA CUSTOM Platforma Custom se vyrábí z materiálu RPU využívajícího převratnou, patentovanou technologií, která ve srovnání s běžnými výrobky přináší značné výhody v přilnavosti a pohodlí. Je vhodná pro uživatele ve zpracovatelském odvětví a pro řemeslníky. Dokonale vhodné na práci uvnitř i venku.

Tato kolekce je určena k používání v nenáročném prostředí. Všech šest modelů Zenit Evo kombinuje lehké sportovní provedení, ergonomický střih připomínající ponožky a lepší ® prodyšnost s ochranu nohou typickou pro značku JALAS .  Elegantní a prakticky bezešvý svršek se vytvaruje přesně podle nohy; inspiroval se strečovými úplety moderní atletické obuvi. Díky inovativním, technologicky vyspělým materiálům je obuv Zenit EVO o 10–15 % lehčí než její předchůdce. Aby obuv dokonale padla, ® byl přidán nejnovější zapínací systém Boa L6.  Pokud jde o pohodlí, nový systém odpružení se sedmi vrstvami poskytuje nevídanou úroveň opory a ochrany nohou. Každá vrstva plní specifickou funkci – od pokročilé stélky ® JALAS FX3 Supreme s oporou klenby a paty po stabilní a přesto pružnou mezivrstvu. ® Zatímco plastový stabilizátor zabraňuje kroucení, polštářky z pěnového materiálu Poron XRD™ chrání zadní část chodidla a patu před extrémními nárazy.

ZVÝŠENÁ PRODYŠNOST zajišťovaná bezešvým úpletovým svrškem a podšívkou

• Odolná, měkká a lehká • Speciální adhezní systém s velkou kontaktní plochou • Zeslabuje sílu nárazů působící na kolena, boky a spodní část zad • Vynikající odpružení po celý den • Střih: Klasický • Odpor proti skluzu: SRC • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odolná proti oleji

ERGONOMICKÉ POHODLÍ PŘIPOMÍNAJÍCÍ PONOŽKY

Ochrana nohou

Vychází z technologicky vyspělých materiálů a znalostí společnosti JALAS® v oblasti ergonomické ochrany nohou HLINÍKOVÁ TUŽINKA

CELODENNÍ POHODLÍ

pro odlehčenou ochranu

díky lehkým materiálům

PŘILNAVÝ VZOREK Speciální přilnavý vzorek obsahuje přísavky a pokrývá velkou styčnou plochu, abyste mohli pevně stát i na mokrém nebo mastném povrchu.

FIT SYSTEM

TLUMENÍ NÁRAZŮ A ERGONOMICKÉ POHODLÍ

Aktivujte stlačením

s optimalizovaným systémem odpružení se sedmi vrstvami PLANŽETA PROTI PRORAŽENÍ HŘEBÍKEM Z MATERIÁLU PTC

zaručuje pohodlí a nízkou hmotnost

VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST A POHODLÍ díky materiálu

podešve z RPU s jedinečnou molekulární strukturou

166

Otočením utáhněte Vytažením rychle uvolněte


S1

S1P

JALAS® 7100 ZENIT EVO

JALAS® 7108 ZENIT EVO

S1 SRC

S1P SRC

JALAS® 7118 ZENIT EVO

JALAS® 7128 ZENIT EVO

S1P SRC

S1P SRC

S3

JALAS® 7138 ZENIT EVO

JALAS® 7148 ZENIT EVO

S3 SRC

S3 SRC

167

Ochrana nohou

S1P


RESPIRO

Vysoce prodyšná bezpečnostní obuv

PLATFORMA STABILIZATOR Obuv Stabilizator se vyrábí z TPU a je vybavena trojvrstvým laminátem s mimořádně vysokou propustností vzduchu, zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích. Vhodná pro čistá, suchá průmyslová prostředí. Systém opory klenby Stabilizator umožňuje bezpečné držení na žebřících a zvyšuje stabilitu. • Vhodná pro čistá, suchá prostředí • Velmi prodyšná, a přesto vodotěsná • Střih: Klasický • Odolná proti oleji • Odpor proti skluzu: SRB • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti

®

Kolekce JALAS Respiro, která se vyznačuje jedinečnou trojitou vrstvenou membránou v podešvi, prodyšným svrškem a odvětranou stélkou, je nejprodyšnější řadou bezpečnostní obuvi na současném trhu.  Není žádným tajemstvím, že standardní podešve vytvářejí pod chodidlem neprostupnou vrstvu, v níž se zachytává přirozený pot, a tak vzniká vlhkost – což v konečném důsledku ® znamená zapařené a páchnoucí nohy. Obuv JALAS Respiro se s tímto problémem vyrovnává řízením klimatu uvnitř boty za pomoci konstrukce a materiálů, které zajišťují, že po celý pracovní den budete mít nohy nepřehřívané, v suchu a pohodlí.

Ochrana nohou

MATERIÁL SVRŠKU A VZOREK

Zajišťuje pohodlí a prodyšnost

HLINÍKOVÁ TUŽINKA

Odlehčená ochrana

PRODYŠNÁ PODEŠEV S jedinečnou vrstvenou technologií ABSORPČNÍ ZÓNA V PŘEDNÍ I ZADNÍ ČÁSTI

Se stélkou FX2 Supreme

SPOLEHLIVÁ STABILITA A BEZPEČNÉ DRŽENÍ NA ŽEBŘÍCÍCH díky systému opory

PODEŠEV Z TPU/PU

Zvýšený odpor proti skluzu

klenby Stabilizator

168


S1

JALAS® 3800R RESPIRO

S1 SRB

S1 SRB

S1

S2

JALAS® 3510R RESPIRO

JALAS® 3700R RESPIRO

S1 SRB

S2 SRB Ochrana nohou

JALAS® 3820R RESPIRO

MATERIÁL PODEŠVE ZA SUCHA: PRODYŠNÝ

MATERIÁL PODEŠVE ZA MOKRA: VODOTĚSNÝ

Systém řízeného klimatu

Jedním z hlavních prvků naší bezpečnostní obuvi s řízeným klimatem je patentovaná trojitá vrstvená membrána IQTEX, což je prodyšný a vodotěsný materiál, který se sám reguluje podle podmínek uvnitř a vně obuvi.

169


EXALTER

Obuv navržená pro maximální účinnost

PLATFORMA PERFORMANCE Podešev z nitrilového kaučuku vyvinutá ve spolupráci se společností Vibram®. Speciálně navržený pyramidový vzorek zajišťuje vynikající přilnavost a odpor proti skluzu. Zesílené patní lužko pro maximální oporu paty a lepší tlumení nárazů. Speciálně navržená ohebná konstrukce na přední straně podešve. Systém opory klenby Stabilizator umožňuje bezpečné držení na žebřících a zvyšuje stabilitu.

Obuv Exalter má sportovní vzhled, aniž by ustoupila od potřebné ochrany v náročných pracovních podmínkách. Hliníková tužinka chrání prsty před padajícími předměty a podešev Vibram z nitrilového kaučuku nabízí vynikající odpor proti skluzu. Tato obuv nabízí také ochranu před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti. ®  Čtyři nové modely v kolekci JALAS Exalter mají provedení připomínající ponožky, proto ® jsou pohodlné a prodyšné. Ke snadnému zapínání mají boční zapínací systém Boa , aby se minimalizoval tlak na nohu. Prodyšná polyamidová podšívka absorbuje vlhkost a udržuje nohy v ® suchu a chladu. Čtyřvrstvé stélky z materiálu Poron XRD™ zajišťují pohodlí a absorbují nárazy i během těch nejdelších pracovních dnů.

ODOLNÁ

PRODYŠNÁ

Polyamidová podšívka absorbuje vlhkost a udržuje nohy v suchu a chladu Ochrana nohou

Svršek z mikrovláken a vrchní vlysy poskytují dobrou oporu a ochranu

POHODLÍ A TLUMENÍ NÁRAZŮ

ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA

9538, 9548

BOČNÍ ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA® pro

FIT SYSTEM

VYSOKÉ POHODLÍ A ERGONOMIE

HLINÍKOVÁ TUŽINKA

Pocit pohodlí i na konci dlouhého pracovního dne

pro odlehčenou ochranu

PLANŽETA PROTI PRORAŽENÍ SPOLEHLIVÁ STABILITA A BEZPEČNÉ DRŽENÍ NA ŽEBŘÍCÍCH Z MATERIÁLU PTC

FLOW

Střih: Klasický Odolná proti teplu do 300 °C Odolná proti oleji Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odpor proti skluzu: SRC

pohodlí a snadné zapínání: 9925, 9945, 9965, 9985

díky čtyřvrstvým stélkám obsahujícím materiál Poron® XRD™

zaručuje pohodlí a nízkou hmotnost

• • • •

díky systému opory klenby Stabilizator

Bezpečnost při práci dámského střihu

MIMOŘÁDNĚ PRUŽNÁ PODEŠEV

díky speciální konstrukci na bříšku chodidla

Kolekce Flow má vše, co očekáváte od bezpečnostní obuvi ® JALAS – a lépe padne ženám. Špatně padnoucí obuv je nejen nepohodlná, ale také ohrožuje chodidla, kolena, boky, krk a páteř. ® JALAS Flow je bezpečnostní obuv pro štíhlé nohy se širokou oblastí využití; dodává se ve velikostech od 34 výše. Modely Flow využívají platformu Performance, stejně jako kolekce Exalter.

170

Aktivujte stlačením Otočením utáhněte Vytažením rychle uvolněte


S1

JALAS® 9500 EXALTER

JALAS® 9520 EXALTER

S1 SRC HRO

S1 SRC HRO

S1P VELMI PRODYŠNÁ

VELMI PRODYŠNÁ

VELMI SNADNÉ NAZOUVÁNÍ

ZVÝŠENOU OCHRANOU ŠPICE

FLOW kolekce JALAS® 9925 EXALTER

NOVINKA

JALAS® 9945 EXALTER

NOVINKA

S1P

S1P SRC HRO

S1P SRC HRO

JALAS® 9538 EXALTER

JALAS® 9518 EXALTER

JALAS® 9605 FLOW

S1P SRC HRO

S1P SRC HRO

S1P SRC HRO

ÚZKÝ STŘIH

S3

S3 S PODPOROU KOTNÍKU A ZVÝŠENOU OCHRANOU ŠPICE

Ochrana nohou

VELMI SNADNÉ NAZOUVÁNÍ

ÚZKÝ STŘIH

JALAS® 9965 EXALTER

NOVINKA

JALAS® 9985 EXALTER

S3 SRC HRO

NOVINKA

S3 SRC HRO

JALAS® 9615 FLOW S3 SRC HRO

JALAS® 9548 EXALTER

JALAS® 9568 EXALTER

JALAS® 9508 EXALTER

JALAS® 9528 EXALTER

S3 SRC HRO

S3 SRC HRO

S3 SRC HRO

S3 SRC HRO

171


DRYLOCK VodotÄ&#x203A;snĂĄ obuv

PLATFORMA GRIP VyrĂĄbĂ­ se z nitrilovĂŠho kauÄ?uku, coĹž je neobyÄ?ejnÄ&#x203A; odolnĂ˝ materiĂĄl. Je urÄ?ena pracovnĂ­kĹŻm v prĹŻmyslu a Ĺ&#x2122;emeslnĂ­kĹŻm a vhodnĂĄ k pouĹžitĂ­ uvnitĹ&#x2122; i venku. â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

StĹ&#x2122;ih: KlasickĂ˝ OdolnĂĄ proti teplu do 300 °C OdolnĂĄ proti oleji Ochrana pĹ&#x2122;ed elektrostatickĂ˝m vĂ˝bojem a antistatickĂŠ vlastnosti â&#x20AC;˘ Odpor proti skluzu: SRB

Kolekce Drylock mĂĄ vodotÄ&#x203A;snou membrĂĄnu, kterĂĄ je rovnÄ&#x203A;Ĺž prodyĹĄnĂĄ a odvĂĄdĂ­ pot a vlhkost. PodeĹĄve z nitrilovĂŠho kauÄ?uku v kolekci Drylock majĂ­ velmi vysokĂ˝ odpor proti skluzu a jsou ideĂĄlnĂ­ pro ty, kdo pracujĂ­ na kluzkĂŠm a mokrĂŠm povrchu.

VĂ?TR

VODA VNÄ&#x161;JĹ Ă? VRSTVA

MEMBRĂ NA DRYLOCK

PODĹ Ă?VKA

  

      

      

MEMBRĂ NA DRYLOCK VODOTÄ&#x161;SNĂ V Ă&#x161;HLU 360°

MembrĂĄna JALASÂŽ Drylock je vodotÄ&#x203A;snĂĄ, ale odvÄ&#x203A;tranĂĄ â&#x20AC;&#x201C; odvĂĄdĂ­ pot a vlhkost.

VLHKOST

Model 9552:

PLATFORMA PERFORMANCE (klasickĂ˝ stĹ&#x2122;ih) Ă&#x161;plnĂ˝ popis najdete v Ä?ĂĄsti vÄ&#x203A;novanĂŠ kolekci Exalter (str. 170)

Ochrana nohou

HLIN�KOVà TUŽINKA

pro odlehÄ?enou ochranu

NEOBYÄ&#x152;EJNÄ&#x161; ODOLNĂ

nitrilovĂĄ podeĹĄev

MATERIà L PLANŽETY PROTI PROPICHU: OCEL

Modely 1818 A 1578:

FIRE

VodotÄ&#x203A;snĂĄ obuv pro hasiÄ?e a zĂĄchranĂĄĹ&#x2122;e

VodotÄ&#x203A;snĂĄ obuv pro hasiÄ?e a zĂĄchranĂĄĹ&#x2122;e, vhodnĂĄ ÂŽ takĂŠ pro bĂĄĹ&#x2C6;skĂ˝ prĹŻmysl. HasiÄ?skĂĄ obuv JALAS mĂĄ Şåruvzdornou nitrilovou podeĹĄev odolnou proti oleji a ŞåruvzdornĂ˝ koĹženĂ˝ svrĹĄek potaĹženĂ˝ PU. Ve ĹĄvech jsou ÂŽ vlĂĄkna KEVLAR . Oba modely patĹ&#x2122;Ă­ mezi bezpeÄ?nostnĂ­ obuv tĹ&#x2122;Ă­dy S3 se schvĂĄlenĂ­m CE, kterĂĄ je vybavena tuĹžinkou a kovovou ochranou proti proraĹženĂ­ hĹ&#x2122;ebĂ­kem.

172

PLATFORMA ENDURO

(ĹĄirokĂ˝ stĹ&#x2122;ih) Ă&#x161;plnĂ˝ popis najdete v Ä?ĂĄsti vÄ&#x203A;novanĂŠ kolekci Gran Premio (str. 176)


Vodotěsná S3 KOLEKCE FIRE VODOTĚSNÉ ŽÁRUVZDORNÁ ŠIROKÝ STŘIH

JALAS® 3305 DRYLOCK

JALAS® 3308 DRYLOCK

JALAS® 1578 FIRE & RESCUE

S3 HRO WR SRB

S3 HRO WR SRB

F1PA SRC CI

VODOTĚSNÉ

WIDE FIT

ŽÁRUVZDORNÁ KLASICKÝ STŘIH

JALAS® 3318 DRYLOCK

JALAS® 4768 FIRE

S3 SRC CI WR HRO

S3 HRO WR SRB

F2A SRA CI

JALAS® 3328 DRYLOCK

JALAS® 3325 DRYLOCK

JALAS® 3778 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB

S3 HRO WR SRB

S3 HRO WR SRB

Ochrana nohou

JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE

Vodotěsná O2 (pracovní obuv)

JALAS® 3312 DRYLOCK

JALAS® 9552 COMBAT

JALAS® 3322 DRYLOCK

O2 SRB WR HRO FO

O2 SRC WR HRO FO

O2 SRB WR HRO FO

173


DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK Vyvinuta do náročných pracovních prostředí

PLATFORMA ARCTIC GRIP Zabraňuje pádům i na velmi kluzkém, mastném nebo ledovém povrchu. Jedinečná přilnavost na ledovém povrchu díky nekovovým svěracím okům. Vyrobena z žáruvzdorného kaučuku HNBR odolného proti oleji, který si uchovává měkkost i ve velmi chladných podmínkách. Odváděcí kanálky odvádějí olej, vodu a nečistoty. Stabilizační systém opory klenby umožňuje bezpečné držení na žebřících a zvyšuje stabilitu. • • • • •

Odolná proti teplu do 300 °C Střih: Klasický Odpor proti skluzu: SRC Antistatické vlastnosti Odolná proti oleji

®

Bezpečnostní obuv JALAS HEAVY DUTY byla vyvinuta na tu nejnáročnější práci. Do drsných prostředí a tvrdých podmínek. K dispozici je osm neobyčejně odolných modelů kombinujících mimořádné bezpečností funkce a ochranu s přizpůsobeným a ergonomickým pohodlím. Mají měkkou mezivrstvu a měkké stélky tlumící nárazy, které zabraňují zraněním nohou a zad. Artic Grip do prostředí bez kovů Oblasti použití: Ideální na stavební a konstrukční práce, výrobu v těžkém provozu, dopravu a prostředí, které vyžaduje vybavení neobsahující kovy.

PLATFORMA BALANCE

Ochrana nohou

Pro bezpečnou a jistou přilnavost. Vyrábí se z nitrilového kaučuku, což je neobyčejně odolný materiál. Odváděcí kanálky odvádějí olej, vodu a nečistoty a poskytují flexibilitu tam, kde je jí zapotřebí. Různé vzorky povrchu zajišťují přilnavost v různých fázích kroku. Systém opory klenby Stabilizator umožňuje bezpečné držení na žebřících a zvyšuje stabilitu.

Nekovové ochranné prvky nutné na náročnou práci v jakémkoli prostředí: • Kompozitní tužinka chrání nohy před padajícími těžkými předměty • Vložka podešve z PTC chrání před zraněními způsobenými ostrými předměty na zemi Zdokonalené zimní modely Dva robustní zimní modely s měkkou tepelně izolační podšívkou a podešvemi Vibram® Arctic Grip, které si poradí s velmi chladnými a ledovými povrchy.

FIT SYSTEM

Oblasti použití: Práce venku v chladných podmínkách.

Aktivujte stlačením

Originální modely Heavy Duty Odolní dříči určení do těch nejdrsnějších, nejnáročnějších pracovních prostředí.

Otočením utáhněte Vytažením rychle uvolněte

Oblasti použití: Stavebnictví, konstrukce a výroba v těžkém provozu. Na práci uvnitř i venku.

174

• • • • •

PU mezivrstva tlumící nárazy Odolná proti teplu do 300 °C Střih: Klasický Odpor proti skluzu: SRC Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odolná proti oleji


NOVÉ MODELY S3 S PLATFORMOU ARCTIC GRIP OCHRANA PROTI NÁRAZŮM PORON® XRD™ NA BOCÍCH A JAZYKU

NEOBSAHUJE KOVY OCHRANA PROTI NÁRAZŮM PORON® XRD™ NA BOCÍCH

K PRÁCI NA LETIŠTI

JALAS® 1358 HEAVY DUTY

NOVINKA

S3 HI CI AN HRO SRC

JALAS® 1368 HEAVY DUTY

NOVINKA

Modely 1358 a 1368 mají na bocích, kotníku a jazyku materiál Poron® XRD™ na ochranu nohou před nárazy zvenčí. Tento jedinečný materiál je na dotyk pozoruhodně měkký, dokud není vystaven tlaku nebo nárazu; v takovém okamžiku ztvrdne, aby ochránil nohu před vnějším zraněním. Tento materiál zajišťuje také skvělou oporu kotníku.

S3 HI CI AN HRO SRC

NEOBSAHUJE KOVY K PRÁCI NA LETIŠTI

JALAS® 1338 HEAVY DUTY

NOVINKA

S3 SRC CI HRO HI

LEHKÁ A POHODLNÁ

JALAS® 1348 HEAVY DUTY S3 SRC CI HRO HI

NOVINKA

Obuv JALAS® 1358 má polstrování z materiálu Poron® XRD™ na bocích a jazyku a obuv JALAS® 1368 má materiál Poron® XRD™ na bocích. Klasifikace podle normy EN ISO 20345.

ZIMNÍ MODELY S3 S PLATFORMOU ARCTIC GRIP

Ochrana nohou

JEDNY Z NAŠICH NEJPRODÁVANĚJŠÍCH ZIMNÍCH BOT

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

JALAS® 1388 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO

S3 SRC CI HRO

ORIGINÁLNÍ MODELY S3 S PLATFORMOU BALANCE

JALAS® 1258 HEAVY DUTY

JALAS® 1268 HEAVY DUTY

JALAS® 1278 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI HRO HI

175


GRAN PREMIO Robustní ochrana s širším střihem PLATFORMA ENDURO Vyrobena z nitrilového kaučuku. Široký střih a tlumení nárazů na patě. Strukturální vzorky zaručují dobré přilnutí při pohybech do stran, dopředu a dozadu. Odváděcí kanálky odvádějí olej, vodu a nečistoty. Různé povrchové vzorky poskytují dobré přilnutí bez ohledu na to, jak se pohybujete. Systém Stabilizator zajišťuje oporu klenby a zaručuje dobré držení na žebřících.

®

Řada Gran Premio od společnosti JALAS obsahuje i obuv s větší šířkou. Výrobky z kolekce Gran jsou vhodné do náročných podmínek uvnitř i venku a nabízejí výbornou přilnavost na chladném a zasněženém povrchu.

Ochrana nohou

MIMOŘÁDNĚ TEPLÉ ZIMNÍ MODELY (1808 A 1898)

se třemi funkčními vrstvami podšívky

Odolný kožený svršek potažený PU

pro odlehčenou ochranu ODOLNÁ A ŽÁRUVZDORNÁ PODEŠEV

vyrobená z nitrilu

na robustní ochranu

PLANŽETA PROTI PRORAŽENÍ Z MATERIÁLU PTC (1808, 1848K, 1898, 1948)

zaručuje pohodlí a nízkou hmotnost

Střih: Široký Odolná proti teplu do 300 °C Odolná proti oleji Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odpor proti skluzu: SRC

URČENÉ DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

HLINÍKOVÁ TUŽINKA

MODELY S1P A S3: OCELOVÁ PLANŽETA PROTI PRORAŽENÍ HŘEBÍKEM

• • • •

SPOLEHLIVÁ STABILITA A BEZPEČNÉ DRŽENÍ NA ŽEBŘÍCÍCH

ŠIROKÝ STŘIH

díky systému opory klenby Stabilizator

176

Větší šířka a výška nohou

JALAS® 1848K a 1868: Tepelná izolace Thinsulate™ Hořlavost: Třída 1 – na základě zkoušek podle postupu popsaného ve sbírce 16 CFR, části 1610, Federální zákon o hořlavých tkaninách.


S1

S1P

S2

JALAS® 1510

JALAS® 1518

JALAS® 1540

JALAS® 1550

S1 SRC HRO

S1 P SRC HRO

S2 SRC HRO CI

S2 SRC HRO CI

S2

S3

JALAS® 1870

JALAS® 1538

JALAS® 1548

JALAS® 1568

S2 SRC HRO CI

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI HRO

S3 SRC CI HRO

S3 VYSOKÁ OBUV DO SLÉVÁRENSKÝCH A SVÁŘEČSKÝCH PROVOZŮ S OCHRANOU METATARSÁLNÍCH KOSTÍ + STEHY Z KEVLARU

STEHY Z KEVLARU NA OCHRANU PŘED TEPLEM + PODŠÍVKA ODRÁŽEJÍCÍ SÁLAVÉ TEPLO

STEHY Z KEVLARU

JALAS® 1828

JALAS® 1948

JALAS® 1848

JALAS® 1848K

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI M HRO HI1 AL FE WG

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI HRO

S3 ZIMNÍ/SVÁŘEČSKÁ VYSOKÁ OBUV Ochrana nohou

STEHY Z KEVLARU

STEHY Z KEVLARU

JALAS® 1868

JALAS® 1898

JALAS® 1878

JALAS® 1808

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI HRO

S3 SRC CI HRO HI

S3 SRC CI HRO

S3

O2 (pracovní obuv)

JALAS® 1858

JALAS® 1872

JALAS® 1822

S3 SRC CI HRO

O2 SRC HRO CI FO

O2 SRC HRO CI FO

177


GRIP Klasická JALAS® bezpečnostní obuv PLATFORMA GRIP Vyrábí se z nitrilového kaučuku, což je neobyčejně odolný materiál. Je určena pracovníkům v průmyslu a řemeslníkům a vhodná k použití uvnitř i venku. • • • •

Střih: Klasický Odolná proti teplu do 300 °C Odolná proti oleji Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odpor proti skluzu: SRB

®

Kolekce vysoce kvalitní a pohodlné bezpečnostní obuvi od společnosti JALAS . Podešev je vyrobena z PU/nitrilu a zajišťuje dobrou přilnavost a použitelnost do průmyslového prostředí. Modely k použití uvnitř i venku.

S1

S1P

JALAS® 3920A

JALAS® 3100

JALAS® 3108

S1 HRO SRB

S1 HRO SRB

S1P HRO SRB

S2 Ochrana nohou

JALAS® 3110

JALAS® 3150

JALAS® 3941

S2 HRO SRB

S2 HRO SRB

S2 HRO SRB

S2

S3

JALAS® 3780

JALAS® 1335

JALAS® 3118

S2 SRB HRO CI

S3 SRB HRO CI

S3 HRO SRB

178


VIP Veškerá ochrana i ve společenském obleku PLATFORMA VIP Vyrábí se z nitrilového kaučuku, což je neobyčejně odolný materiál. • Střih: Úzký/klasický • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odolná proti oleji

Řada bezpečnostní obuvi VIP byla vyvinuta speciálně pro vedoucí a kancelářské pracovníky, kteří potřebují polobotky s ochrannými funkcemi. Ocelová tužinka a nekovová vložka podešve z PTC chrání nohu před padajícími předměty i hřebíky a dalšími ostrými předměty na zemi. Obuv je vyrobena z lícové usně a díky celokožené podšívce je pohodlná a prodyšná. Absorpční materiál Poron® XRD™ ve stélkách nabízí pohodlí a zabraňují zraněním nohou a zad. Gumová podešev se strukturálními vzorky bezpečně přilne k podlaze.  Řada pracovní obuvi VIP je tvořena klasickými polobotkami k práci v kancelářích, hotelech, restauracích a dalších odvětvích služeb. Tato obuv samozřejmě nabízí i ochranu před elektrostatickým výbojem. PU podešev má dobrou a bezpečnou přilnavost.

PLATFORMA COMFORT Vyrábí se z PU. • Střih: Klasický • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odolná proti oleji

Ochrana nohou

S3

JALAS® 2108 VIP SAFETY

NOVINKA

S3 SRA HRO

JALAS® 2118 VIP SAFETY

NOVINKA

JALAS® 2128 VIP SAFETY

S3 SRA HRO

S3 SRA HRO

JALAS® 2102 VIP

JALAS® 2112 VIP

JALAS® 2142 VIP

O2 SRA FO

O2 SRA FO

O2 SRA FO

NOVINKA

O2 Pracovní obuv

179

NOVINKA


GREEN LINE Ekologická ochrana bez kovů PLATFORMA GREEN LINE Vyrábí se z PU, materiálu vhodného do mnoha různých prostředí. Vhodná k práci, která vyžaduje obuv neobsahující kovy například v jaderných elektrárnách, na letištích, ve věznicích a při policejní práci. • Střih: Úzký/klasický • Odolná proti oleji • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odpor proti skluzu: SRC

®

Obuv z kolekce JALAS Green Line neobsahuje žádné kovy; místo kovu v ochraně proti proražení a tužince jsme použili materiály, které jsou obzvláště šetrné k životnímu prostředí po celou dobu životnosti obuvi. Bezpečnostní obuv neobsahující kovy s environmentální certifikací pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na pohodlí a záleží jim na životním prostředí. Ideální do prostředí vyžadujících obuv, která neobsahuje kovy. Standardně se dodává se stélkami FX2 Supreme s absorpční zónou v přední i zadní části. ®  JALAS Green Line je první kolekce bezpečnostní obuvi, které byla udělena ekoznačka EU. Osvědčení o ekoznačce se uděluje pouze těm výrobkům, které splňují přísné mezní hodnoty týkající se spotřeby energie a šetrnosti k životnímu prostředí a neobsahují chemikálie škodlivé lidskému zdraví. Oblasti použití: Vhodná k práci, která vyžaduje obuv neobsahující kovy například v jaderných elektrárnách, na letištích, ve věznicích a při policejní práci.

Ochrana nohou

EKOZNAČKA EU OBUVI POSKYTUJE TYTO ZÁRUKY: SUCHO A POHODLÍ

díky prodyšné podšívce z materiálu Cambrelle® a polyamidu

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ díky biologicky

rozložitelným mikrovláknům a textilnímu svršku

OCHRANA BEZ KOVŮ s

kompozitní tužinkou

TLUMENÍ NÁRAZŮ

v patní části z materiálu Poron® XRD™ ZVÝŠENÁ STABILITA

díky plastovému stabilizátoru

OCHRANA BEZ KOVŮ s

planžetou proti proražení z materiálu PTC

180

ABSORPČNÍ ZÓNA

z materiálu Poron® XRD™

• Omezené znečištění vody během výroby • Snížení emisí těkavých organických sloučenin během výroby • Vyloučení látek škodlivých životnímu prostředí a lidskému zdraví • Omezené zbytkové množství kovů a formaldehydu v konečném výrobku • Používání recyklovaného obalového materiálu • Pečlivá kontrola nad různými aspekty odolnosti


S1P

JALAS® 6418 BIO S1P SRC

S3

JALAS® 6428 PRIMA

S3 SRC

S3 SRC

JALAS® 6468 EKO

JALAS® 6498 NATURE

S3 SRC

S3 SRC

Ochrana nohou

JALAS® 6458 PRIMA WHITE

JALAS® 6438 TEMPERA S3 SRC

181


M-SPORT, E-SPORT A S-SPORT Sportovní, lehká a pohodlná

PLATFORMA M-SPORT Vyrábí se z PU, materiálu vhodného do mnoha různých prostředí. Vhodná k použití uvnitř i venku při práci v průmyslu a pro řemeslníky. • Střih: Klasický • Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti • Odolná proti oleji • Odpor proti skluzu: SRC

Jedna z našich nejpopulárnějších kolekcí bezpečnostní obuvi, a důvod je celkem zřejmý: ® JALAS M-Sport je nejlehčí, atraktivní a dobře vyvážená. A především je neuvěřitelně pohodlná.  E-Sport a S-Sport jsou vývojovým pokračováním původní kolekce M-Sport. Kolekce White vychází z platformy M-Sport.

Ochrana nohou

ABSORPČNÍ ZÓNA V PŘEDNÍ I ZADNÍ ČÁSTI STÉLKY

1618: ZALISOVANÝ CPU

zajišťuje odolnost proti opotřebení a zvýšenou odolnost

zajišťuje měkké odpružení a ochranu před nárazy

HLINÍKOVÁ TUŽINKA

znamená silnou a lehkou ochranu prstů na nohou

MODELY S1P A S3: PLANŽETA Z KOMPOZITU UPRAVENÉHO PLAZMOU (PTC)

ochrana proti proražení

PLASTOVÝ STABILIZÁTOR

dodává stabilitu a bezpečnost NEKLOUZAVÁ PU PODEŠEV

STEJNOMĚRNÁ HUSTOTA PU PODEŠVE

zaručuje pohodlí a nízkou hmotnost

182


S-SPORT

JALAS® 1618 S-SPORT S3 SRC

E-SPORT

JALAS® 1605 E-SPORT

JALAS® 1615 E-SPORT

JALAS® 1625 E-SPORT

S1P SRC

S3 SRC CI

S3 SRC CI

JALAS® 3400A MONZA SPORT

JALAS® 3408A MONZA SPORT

JALAS® 3460A LIGHT SPORT

S1 SRC

S1P SRC

S2 SRC

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

JALAS® 3498 HIGHLIGHT

S3 SRC

S3 SRC

Ochrana nohou

M-SPORT

DALŠÍ OBUV S PODEŠVÍ M-SPORT

BÍLÁ

JALAS® 3500 WHITE

JALAS® 3520 WHITE

JALAS® 3438 ARIOSO

JALAS® 3448 LIGHT

S1 SRC

S2 SRC

S1P SRC

S3 SRC

183


JALAS® SPOC

Zformovaná pro vás. Prověřena k práci. NOHY ZŮSTÁVAJÍ V CHLADU

5362: BOČNÍ ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA

díky polyamidu

pro pohodlí a snadné zapínání

PLATFORMA ACTIVE CELODENNÍ POHODLÍ

díky lehkým materiálům

Vyrábí se z vysoce odolného nitrilového kaučuku. Mezivrstva EVA: Optimální rozložení nárazů. • • • •

Střih: Klasický Odolná proti oleji Odpor proti skluzu: SRC Ochrana před elektrostatickým výbojem a antistatické vlastnosti

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ODĚRU A OCHRANA PŘED UKLOUZNUTÍM

zajišťovaná podešví z nitrilového kaučuku

OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ NÁRAZŮ

díky mezivrstvě EVA

MAXIMÁLNÍ ABSORPCE NÁRAZŮ

díky optimalizované stélce z materiálu PORON® XRD®

®

Kolekce JALAS SPOC se inspirovala elegantními, moderními teniskami; kombinuje pohodlnou bezpečnost a ergonomii pracovní obuvi s novým, stylovým designem. Již řadu let si uživatelé výrobků ® JALAS chválí odolnost a ergonomické pohodlí naší bezpečnostní obuvi. Nyní jsme vložili tytéž kvality do lehké, sportovní obuvi navržené speciálně pro odvětví služeb. Díky optimálnímu tlumení nárazů mezivrstvou a stélce chránící nohy a záda před zraněními je tato obuv pohodlná i při celodenní práci.  Kožené modely jsou odolné proti rozstřiku a vysoce trvanlivé, zatímco textilní modely nabízejí ® pružnost a lepší prodyšnost. Nové modely JALAS 5362 a 5372 provedení připomínající ponožky, ® což usnadňuje obouvání. Na výběr jsou tkaničky nebo zapínací systém L6 Boa . Všechny modely z ® kolekce pracovní obuvi JALAS SPOC (se sportovním vzhledem) mají certifikaci podle normy EN ISO 20347:2012, která zaručuje odolnost a bezpečnost.

FIT SYSTEM Aktivujte stlačením Otočením utáhněte

Ochrana nohou

Vytažením rychle uvolněte

O1 pracovní obuv

JALAS® 5302 SPOC

JALAS® 5322 SPOC

JALAS® 5362 SPOC

O1 A E FO SRC

O1 A E FO SRC

O1 A E FO SRC

O2 pracovní obuv

JALAS® 5342 SPOC

JALAS® 5352 SPOC

O2 A E FO SRC

O2 A E FO SRC

184

NOVINKA

JALAS® 5372 SPOC O1 A E FO SRC

NOVINKA


Pracovní obuv

GRAND WALKING Kolekce lehké, pohledné obuvi pro náročné uživatele. Ideální v případě, že trávíte spoustu času stáním a chůzí po tvrdých podlahách. Oddělitelná stélka s absorpční zónou v přední i zadní části.

TANDEM Lehký, pohodlný model pro náročné uživatele s odvětranou oddělitelnou stélkou a nastavitelným patním páskem. Pratelný na 40 °C. Vhodný zejména pro zdravotnictví, maloobchod, úklid a restaurace.

GRAM Silná podešev z upraveného PU je pružná, tlumí nárazy a má dobré přilnutí i na mokrém povrchu. Pevný patní pásek zajišťuje bezpečné, ergonomické obutí. Svršek z pratelného mikrovlákna. Oddělitelná stélka s absorpční zónou v přední i zadní části.

TANDEM

JALAS® 5032

JALAS® 5512

O2 SRC

O1 SRC FO

Ochrana nohou

GRAND WALKING

GRAM

JALAS® 2902

JALAS® 2942

JALAS® 2972

JALAS® 2982

OB A E SRC FO

OB A E SRC FO

OB A E SRC FO

OB A E SRC FO

185


RPU podešev:

Ty nejpohodlnější podešve JALAS® se vyrábějí z materiálu RPU využívajícího převratnou, patentovanou technologií, která ve srovnání s běžnými výrobky přináší značné výhody v přilnavosti a pohodlí.

Kolekce

Střih

Zenit str. 164

Klasický

Zenit Evo str. 166

Klasický

Street str. 164

Klasický

Respiro str. 168

Klasický

Exalter str. 170

Klasický

Flow str. 170

Úzký

Drylock str. 172

Klasický + široký

Heavy Duty str. 174

Klasický

Gran Premio str. 176

Široký

Grip str. 178

Klasický

VIP str. 179

Úzký/ klasický

Green Line str. 180

Úzký/ Klasický

TPU podešev:

Velmi prodyšná. Vhodná do čistého prostředí.

Nitrilová podešev:

Vynikající odolnost. Velmi dobrá přilnavost na mokrém a ledovém povrchu. Žáruvzdorná do 300 °C.

Bezpečnostní obuv

PU podešev:

Dobrá přilnavost a vysoká odolnost.

M-Sport E-Sport S-Sport str. 182 White str. 182

SB

S1

S1P

S2

str. 217

str. 189

str. 193

str. 199

3020

1708

3008

7100

7108

7118

3820R

3800R

9500

9520

3030

7128

3700R

3510R

9925

9945

9538

9518

9605

1510

3920A

3100

Neobsahuje kovy

Materiál podešve

Suchá i mokrá prostředí

Suchá prostředí

Velmi prodyšné

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

1518

1540

3108

3110

6418

Klasický 3400A

1605

3408A

3438

3460A

Klasický 3500

3520

Klasický 2900

186

3150

3780


S3

Kotníková a poloholeňová/ celoholeňová obuv: str. 212

Nízká: str. 202

1738

3018

7138

7148

Teplo a svařování

S2 CI

S3 CI

S2

S3

str. 218

str. 218

str. 223

str. 224

1718

1728

3055

3045

9965

Chladná prostředí

9548

9568

9508

9528

9985

9615 WR: Vodovzdorná

3308

1338

1348 Neobsahuje kovy

1538

1568

3118

1818

3318

1268

1358

1278

1548

1828

3328

1870

3325

3778

1368 Neobsahuje kovy

1378

1388

1878

1808

1858

1258

1898 Svářečská

1550

1948 Slévačská vysoká s ochranou příčné klenby

1848 & 1848K

1868

Kolekce Fire str. 172

3941

1335

Polobotky s ochrannými funkcemi

2108

2118

6468

6458

6428

1618

1615

3468A

1578 F1PA

2128

6498

3448

1625

6438

3498

187

4768 F2A

Bezpečnostní obuv

3305


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 • Bezpečnostní tužinka • Úplně uzavřená pata • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1

JALAS® 3020 Zenit EN ISO 20345:2011, S1 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev MATERIÁL LEMU PODEŠVE SBS STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, stabilizátor, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid, polyester BARVA Černá, šedá, červená

S1

JALAS® 7100 Zenit Evo EN ISO 20345:2011, S1 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Custom SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev MATERIÁL LEMU PODEŠVE SBS STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, ergonomicky tvarovaná, měkká, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, červená, bílá

188

MĚKKÉ LEHKÁ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1

JALAS® 3820R Respiro EN ISO 20345:2011, S1 SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Stabilizator SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, TPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Nubuk, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLASTNOSTI Trojvrstvý laminát s mimořádně vysokou propustností vzduchu, „zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích“, perforovaná, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, stabilizátor, perforovaná přední část, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů

VELMI PRODYŠNÁ ČISTÁ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Černá, červená, modrá

JALAS® 3800R Respiro EN ISO 20345:2011, S1 SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Stabilizator SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, TPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLASTNOSTI Trojvrstvý laminát s mimořádně vysokou propustností vzduchu, „zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích“, perforovaná, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, stabilizátor, perforovaná přední část, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELMI PRODYŠNÁ ČISTÁ PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

S1

BARVA Černá, červená, modrá

JALAS® 3510R Respiro EN ISO 20345:2011, S1 SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Stabilizator SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, TPU podešev MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLASTNOSTI Trojvrstvý laminát s mimořádně vysokou propustností vzduchu, „zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích“, perforovaná, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, stabilizátor, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Bílá

189

VELMI PRODYŠNÁ ČISTÁ PROSTŘEDÍ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1

JALAS® 9500 EXALTER EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

ERGONOMICKY TVAROVANÁ VYNIKAJÍCÍ TLUMENÍ NÁRAZŮ

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, šedá, zelená

JALAS® 9520 EXALTER EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

ERGONOMICKY TVAROVANÁ VYNIKAJÍCÍ TLUMENÍ NÁRAZŮ

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, šedá, červená

S1

JALAS® 1510 ANTISLIP EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

190

ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1

JALAS® 3920A Challenger EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, nastavitelný patní pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Nubuk, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá

JALAS® 3100 Monza Grip EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

S1

BARVA Černá, šedá, žlutá

JALAS® 3400A MONZA SPORT EN ISO 20345:2011, S1 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, oranžová

191


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1

JALAS® 3500 WHITE EN ISO 20345:2011, S1 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Bílá, černá

S1

192


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P • Bezpečnostní tužinka • Planžeta odolná proti proražení • Úplně uzavřená pata • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P

JALAS® 1708 Zenit Easyroll EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

S1 S1P

BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3008 Zenit EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, stabilizátor, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid, polyester BARVA Černá, šedá, červená

193

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P

JALAS® 7108 Zenit Evo EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Custom SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká

MĚKKÉ LEHKÁ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, červená, bílá

JALAS® 7118 Zenit Evo Easyroll EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Custom SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká

MĚKKÉ LEHKÁ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, šedá, bílá

S1 S1P

JALAS® 7128 Zenit Evo EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Custom SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, ergonomicky tvarovaná, měkká, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, šedá, bílá

194

MĚKKÉ LEHKÁ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P

JALAS® 9925 EXALTER

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, měkká, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů

NA SKLADĚ OD ÚNORA 2020 VELMI SNADNÉ NAZOUVÁNÍ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, zelená

JALAS® 9945 EXALTER

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, Merino vlna, neo pěna, poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, měkká, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

NA SKLADĚ OD ÚNORA 2020 VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

S1 S1P

BARVA Černá, zelená

JALAS® 9538 EXALTER Easyroll EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Černá, šedá, zelená

195

ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA® VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P

JALAS® 9518 EXALTER EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá

JALAS® 9605 Flow EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 34-43 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické provedení, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

ÚZKÝ STŘIH VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Cordura® MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, tyrkysová

S1 S1P

JALAS® 1518 ANTISLIP+ EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

196

ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P

JALAS® 3108 Monza Grip EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zadní absorpční zóna, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

JALAS® 6418 Bio EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Green Line SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

BARVA Černá, šedá, zelená VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí, vyhovuje kritériím pro udělení ekoznačky EU Flower VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

NEOBSAHUJE KOVY DOBRÁ VOLBA Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

S1 S1P

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

JALAS® 1605 E-Sport EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, dobré tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, červená

197


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S1 P

JALAS® 3408A MONZA SPORT EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, oranžová

JALAS® 3438 Arioso EN ISO 20345:2011, S1 P SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX1 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zadní absorpční zóna, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

S1 S1P

198


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S2 • Bezpečnostní tužinka • Vodoodpudivý svršek • Úplně uzavřená pata • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S2

JALAS® 3030 Zenit EN ISO 20345:2011, S2 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev MATERIÁL LEMU PODEŠVE SBS STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, stabilizátor, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid, polyester

S2 S1

BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3700R Respiro EN ISO 20345:2011, S2 SRB TOECAP MATERIAL Aluminium FITTING Regular SIZE RANGE (EU) 36-47 PLATFORM Stabilizator SOLE MATERIAL PU midsole, plastic shank, TPU outsole INSOLE FX2 Supreme INSOLE MATERIAL TEXTILE, SOFT EVA, POLYESTER-BASED CONDUCTIVE THREAD, MERINO WOOL, DOUBLE SHOCK ABSORPTION ZONES IN PORON® XRD™

FEATURES Ultra-high air permeability, threelayer laminate, ‘provided by IQTEX based on patented technologies’, perforated, oil-resistant outsole, anti-static properties, polstered shaft edge, stabilizator, water repellent, perforated front section, double shock absorption zones, conforms with IEC 61340-5-1 (ESD) PROPERTIES Good grip, perfect fit, extra comfortable, very breathable, excellent shock absorption PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE Indoors, dry environments, clean environments

UPPER MATERIAL PU-coated leather, nubuck leather, textile LINING MATERIAL Polyester, polyamide COLOUR Black, red, blue

199

VELMI PRODYŠNÁ ČISTÁ PROSTŘEDÍ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S2

JALAS® 1540 ROUTE EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 613405-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, Cordura® MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, modrá

JALAS® 3110 Light Grip EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

S2 S1

JALAS® 3150 Trek EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

200

ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S2

JALAS® 3780 Foods EN ISO 20345:2011, S2 SRB HRO CI MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, drsné podmínky

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

JALAS® 3460A LIGHT SPORT EN ISO 20345:2011, S2 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

S2 S1

BARVA Černá, oranžová

JALAS® 3520 WHITE EN ISO 20345:2011, S2 SRC MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 613405-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Bílá

201


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3 • Bezpečnostní tužinka • Planžeta odolná proti proražení • Vodoodpudivý svršek • Úplně uzavřená pata • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 1738 Zenit Easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, červená

S3

JALAS® 3018 Zenit EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid, polyester BARVA Černá, šedá, červená

202

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 7138 Zenit Evo Easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Custom SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká

MĚKKÉ LEHKÁ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, červená, bílá

JALAS® 7148 Zenit Evo EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Custom SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, odvětraná stélka, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MĚKKÉ LEHKÁ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

MATERIÁL SVRŠKU Textil

S3

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

JALAS® 3045 Fortyfive EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, žlutá, bílá

203

VYNIKAJÍCÍ TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 9965 EXALTER

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, měkká, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

NA SKLADĚ OD ÚNORA 2020 VELMI SNADNÉ NAZOUVÁNÍ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, červená

JALAS® 9548 EXALTER Easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

BARVA Černá, šedá, červená VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, vodoodpudivá, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

S3

JALAS® 9568 Exalter EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá

204

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 9508 EXALTER EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

BARVA Černá, šedá, zelená VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

JALAS® 9528 EXALTER EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Exalter2 MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

BARVA Černá, šedá, červená VLASTNOSTI Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

S3

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

JALAS® 9615 Flow EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

PLATFORMA Performance

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, tkaničky navíc, stabilizátor, vodoodpudivá, anatomické provedení, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká

STÉLKA FX3 Exalter2

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 34-43

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Cordura® MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, tyrkysová

205

ÚZKÝ STŘIH VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 3305 Drylock

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodotěsná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VODOTĚSNÁ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň, Cordura® MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3308 Drylock

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, Cordura® MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodotěsná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VODOTĚSNÁ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá, šedá, červená

S3

JALAS® 1338 HEAVY DUTY

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Arctic Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, kaučuk HNBR + svěrací oka STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, zapínací systém Boa®, ochrana před elektrostatickým výbojem, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá, modrá

206

K DISPOZICI OD KVĚTNA 2020 PODEŠEV VIBRAM® ARCTIC GRIP – VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA LEDU A SNĚHU K PRÁCI NA LETIŠTI


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 1348 HEAVY DUTY

Chladnější

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Arctic Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, kaučuk HNBR + svěrací oka STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, mikrovlákno MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, ochrana před elektrostatickým výbojem, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, požadavky na obuv neobsahující kovy, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

NEOBSAHUJE KOVY PODEŠEV VIBRAM® ARCTIC GRIP – VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA LEDU A SNĚHU

JALAS® 1268 HEAVY DUTY EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Balance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, opora paty z TPU - termoplasticky polyuretan, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, zapínací systém Boa®, vodoodpudivá, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, horké povrchy, znečištěná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

S3

BARVA Černá, modrá

JALAS® 1538 TERRA EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

207

ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 1568 PITSTOP EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

ŠIROKÝ STŘIH

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

JALAS® 1548 ROUTE+ EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, Cordura® MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, modrá

S3

JALAS® 3118 Light Grip EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 613405-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

208

ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 1335 Black EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

JALAS® 2108 VIP Safety

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Ocel TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 SLOŽENÍ PODEŠVE Gumová podešev STÉLKA FX2 VIP Safety MATERIÁL STÉLKY Měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

stélka, ochrana před elektrostatickým výbojem, kůže odpuzující vodu, speciální provedení detailů, tlumení nárazů VLASTNOSTI Dobře padne, pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň BARVA Černá

S3

VLASTNOSTI Antistatické vlastnosti, odvětraná

JALAS® 6468 Eko EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Green Line SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí, vyhovuje kritériím pro udělení ekoznačky EU Flower VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyamid BARVA Černá, šedá, zelená

209

NEOBSAHUJE KOVY DOBRÁ VOLBA Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 6458 Prima White EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Green Line SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

NEOBSAHUJE KOVY

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Bílá, šedá

JALAS® 6428 Prima EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Green Line SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 613405-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

NEOBSAHUJE KOVY

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

S3

JALAS® 1618 S-SPORT EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, antistatické vlastnosti, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Textil, zalisovaný CPU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, oranžová

210

LEHKÁ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: NÍZKÁ

JALAS® 1615 E-Sport EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, dobré tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

K DISPOZICI POUZE NA URČITÝCH TRZÍCH

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3468A LIGHT SPORT EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 613405-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

S3

BARVA Černá, oranžová

JALAS® 3448 Light EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX1 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, zadní absorpční zóna, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

211


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: KOTNÍKOVÁ A POLOHOLEŇOVÁ/HOLEŇOVÁ

JALAS® 1718 Zenit Easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, RPU podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, rychlé vázání, stabilizátor, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3055 Fiftyfive EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VYNIKAJÍCÍ TLUMENÍ NÁRAZŮ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Štípaná useň MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

S3

JALAS® 9985 EXALTER

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX3 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil

VLASTNOSTI Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, měkká, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, červená

212

NA SKLADĚ OD ÚNORA 2020 MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: KOTNÍKOVÁ A POLOHOLEŇOVÁ/HOLEŇOVÁ

JALAS® 1818 Drylock Wide

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

VODOTĚSNÁ ŠIROKÝ STŘIH

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3318 Drylock

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, Cordura® MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, rychlé vázání, vodotěsná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VODOTĚSNÁ

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock

S3

BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3328 Drylock

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá

213

VODOTĚSNÁ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: KOTNÍKOVÁ A POLOHOLEŇOVÁ/HOLEŇOVÁ

JALAS® 1358 HEAVY DUTY

Chladnější

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Arctic Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, kaučuk HNBR + svěrací oka STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, polstrovaný límec a jazyk, zapínací systém Boa®, opora kotníku, protahovací smyčky, ochrana před elektrostatickým výbojem, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

PODEŠEV VIBRAM® ARCTIC GRIP – VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA LEDU A SNĚHU ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA® K PRÁCI NA LETIŠTI

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, mikrovlákno prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU požadavky na obuv neobsahující kovy, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká MATERIÁL PODŠÍVKY Technický flauš prostředí, suchá prostředí, chladná prostředí, BARVA Černá, šedá vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

JALAS® 1278 HEAVY DUTY EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Balance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, opora paty z TPU - termoplasticky polyuretan, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, zapínací systém Boa®, opora kotníku, protahovací smyčky, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

ZAPÍNACÍ SYSTÉM BOA® ZVÝŠENÁ OCHRANA A FIXACE KOTNÍKU

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá, modrá

S3

JALAS® 1828 JUPITER EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

214

ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: KOTNÍKOVÁ A POLOHOLEŇOVÁ/HOLEŇOVÁ

JALAS® 2118 VIP SAFETY

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Ocel TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 SLOŽENÍ PODEŠVE Gumová podešev STÉLKA FX2 VIP Safety MATERIÁL STÉLKY Měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

VLASTNOSTI Antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, kůže odpuzující vodu, speciální provedení detailů, tlumení nárazů, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobře padne, pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Černá

JALAS® 2128 VIP SAFETY

NOVINKA

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Ocel TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 SLOŽENÍ PODEŠVE Gumová podešev STÉLKA FX2 VIP Safety MATERIÁL STÉLKY Měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, ochrana před elektrostatickým výbojem, kůže odpuzující vodu, speciální provedení detailů, tlumení nárazů VLASTNOSTI Dobře padne, pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

S3

BARVA Hnědá

JALAS® 6498 Nature EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Green Line SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí, vyhovuje kritériím pro udělení ekoznačky EU Flower VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, požadavky na obuv neobsahující kovy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyamid BARVA Černá, šedá, zelená

215

NEOBSAHUJE KOVY DOBRÁ VOLBA Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3: KOTNÍKOVÁ A POLOHOLEŇOVÁ/HOLEŇOVÁ

JALAS® 1625 E-Sport EN ISO 20345:2011, S3 SRC HI CI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, vodoodpudivá, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, dobré tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 3498 HIGHLIGHT EN ISO 20345:2011, S3 SRC MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA M-Sport SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Classic MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna Ergothan

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, dobré tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, textil MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, šedá, žlutá

S3

216

K DISPOZICI POUZE NA URČITÝCH TRZÍCH


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ SB • Bezpečnostní tužinka • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

BEZPEČNOSTNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ SB

JALAS® 2900 Jack EN ISO 20345:2011, SB A E FO SRC MATERIÁL TUŽINKY Ocel

BARVA Černá

TVAR CHODIDLA Běžné

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Gram SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno

S3

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

217


BEZPEČNOSTNÍ OBUV S IZOLACÍ PROTI CHLADU

BEZPEČNOSTNÍ OBUV /IZOLACE PROTI CHLADU/ BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S2

JALAS® 1870 OFFROAD

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI MATERIÁL TUŽINKY Hliník

BARVA Černá, šedá, žlutá

TVAR CHODIDLA Široké

VLASTNOSTI Vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, zdrhovadlo, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Technický flauš

ŠIROKÝ STŘIH ZDRHOVADLO

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, drsné podmínky

BEZPEČNOSTNÍ OBUV /IZOLACE PROTI CHLADU/ BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 1728 Zenit Easyroll

Chladné

S izolací proti chladu

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Zenit SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, RPU podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka

BARVA Černá, šedá, červená VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, zapínací systém Boa®, rychlé vázání, stabilizátor, protahovací smyčky, stahování proti sněhu, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, chladná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Tepelná izolace Meida®, polyesterová kožešina, hliníková fólie

218

MĚKKÉ VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE A TLUMENÍ NÁRAZŮ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /IZOLACE PROTI CHLADU/ BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 3325 Drylock

Chladné

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel

BARVA Černá, šedá, červená

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, protahovací smyčky, stahování proti sněhu, zdrhovadlo, vodotěsná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL PODŠÍVKY Tepelná izolace ThermoCloud, polyester, membrána Drylock

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů

Chladné

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel

BARVA Černá, šedá

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, protahovací smyčky, stahování proti sněhu, zdrhovadlo, vodotěsná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyesterová kožešina, membrána Drylock

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů

NOVINKA

TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Arctic Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, kaučuk HNBR + svěrací oka STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, mikrovlákno MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyesterová kožešina BARVA Černá, šedá

ZDRHOVADLO

Chladné

EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC

MATERIÁL TUŽINKY Kompozit

VODOTĚSNÁ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, chladná prostředí, mokrá prostředí, drsné podmínky

JALAS® 1368 HEAVY DUTY MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

ZDRHOVADLO

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

JALAS® 3778 Drylock

TVAR CHODIDLA Běžné

VODOTĚSNÁ

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, polstrovaný límec a jazyk, opora kotníku, protahovací smyčky, stahování proti sněhu, ochrana před elektrostatickým výbojem, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky, prostředí s nebezpečím výbuchu

219

S izolací proti chladu

TVAR CHODIDLA Běžné

NEOBSAHUJE KOVY PODEŠEV VIBRAM® ARCTIC GRIP – VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA LEDU A SNĚHU


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /IZOLACE PROTI CHLADU/ BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 1378 HEAVY DUTY EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

Velmi chladné

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel

BARVA Černá, modrá

MATERIÁL TUŽINKY Kompozit

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, tkaničky navíc, protahovací smyčky, stahování proti sněhu, zdrhovadlo, vodoodpudivá, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části

TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Arctic Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, kluzká prostředí, chladná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

BESTSELER ZDRHOVADLO NEOBYČEJNĚ TEPLÉ PODEŠEV VIBRAM® ARCTIC GRIP – VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA LEDU A SNĚHU

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyesterová kožešina, Thinsulate™

JALAS® 1388 HEAVY DUTY EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

Velmi chladné

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel

BARVA Černá, modrá

MATERIÁL TUŽINKY Kompozit

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, polstrovaný límec a jazyk, nastavitelný kotníkový pásek, protahovací smyčky, stahování proti sněhu, vodoodpudivá, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části

TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Arctic Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, Cordura® MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů

NEOBYČEJNĚ TEPLÉ PODEŠEV VIBRAM® ARCTIC GRIP – VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA LEDU A SNĚHU

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, chladná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyesterová kožešina, Thinsulate™

JALAS® 1878 OFFROAD

Chladnější

S izolací proti chladu

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel

BARVA Černá, šedá, žlutá

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, zdrhovadlo, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Technický flauš

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

220

ZDRHOVADLO ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /IZOLACE PROTI CHLADU/ BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 1808 ICETRACK EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

Velmi chladné

BARVA Černá, šedá, žlutá VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, protahovací smyčky, zdrhovadlo, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů

NEOBYČEJNĚ TEPLÉ ZDRHOVADLO ŠIROKÝ STŘIH

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, chladná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Tepelná izolace Meida®, polyesterová kožešina, hliníková fólie

JALAS® 1858 POLAR

Chladnější

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel

BARVA Černá, šedá, žlutá

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, zdrhovadlo, vodoodpudivá, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části

TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 39-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

ŠIROKÝ STŘIH ZDRHOVADLO

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Technický flauš

JALAS® 1898 WINTER KING EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Winter MATERIÁL STÉLKY Textil, hliníková fólie, měkká EVA pěna, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Tepelná izolace Meida®, polyesterová kožešina, hliníková fólie

Velmi chladné

BARVA Černá, šedá, žlutá VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), žáruvzdorná, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, chladná prostředí, drsné podmínky

221

S izolací proti chladu

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NEOBYČEJNĚ TEPLÉ ŠIROKÝ STŘIH TEPLO A SVAŘOVÁNÍ


BEZPEČNOSTNÍ OBUV /IZOLACE PROTI CHLADU/ BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 6438 Tempera

Chladné

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Úzké/běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Green Line SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev

BARVA Černá, žlutá VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

STÉLKA FX2 Supreme

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, chladná prostředí, drsné podmínky

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, štípenka MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyesterová kožešina

S izolací proti chladu

222

NEOBSAHUJE KOVY


OCHRANA PROTI TEPLU A PŘI SVAŘOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OBUV / OCHRANA PROTI TEPLU A PŘI SVAŘOVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S2

JALAS® 1550 LOW EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyester BARVA Černá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný límec a jazyk, odvětraná stélka, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy

JALAS® 3941 Hunter MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyamid BARVA Černá, žlutá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, zdrhovadlo, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), žáruvzdorná, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, horké povrchy, drsné podmínky

223

ZDRHOVADLO

Teplo a svařování

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / OCHRANA PROTI TEPLU A PŘI SVAŘOVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 1258 HEAVY DUTY EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Kompozit TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Balance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, modrá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

JALAS® 1948 METATARSAL EN ISO 20349:2010, S3 SRC CI M HRO HI1 Al Fe WG MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, žlutá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, nastavitelný kotníkový pásek, protahovací smyčky, vodoodpudivá, zpomalující hoření, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části

SLÉVAČSKÁ a SVÁŘEČSKÁ VYSOKÁ OBUV S METATARSÁLNÍ OCHRANOU + STEHY Z KEVLARU ŠIROKÝ STŘIH

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dobře padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

JALAS® 1848 TITAN EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké Teplo a svařování

VELIKOSTI (EU) 36-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyester BARVA Černá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

224

STEHY Z KEVLARU + PODŠÍVKA ODRÁŽEJÍCÍ SÁLAVÉ TEPLO ŠIROKÝ STŘIH


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / OCHRANA PROTI TEPLU A PŘI SVAŘOVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ S3

JALAS® 1848K TITAN+ EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC) MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyester, Thinsulate™

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, tepelná izolace Thinsulate™, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části

STEHY Z KEVLARU ŠIROKÝ STŘIH

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

BARVA Černá

JALAS® 1868 KING EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 35-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Cambrelle®, polyester, Thinsulate™ BARVA Černá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, tepelná izolace Thinsulate™, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části

STEHY Z KEVLARU ŠIROKÝ STŘIH

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

BEZPEČNOSTNÍ OBUV / OCHRANA PROTI TEPLU A PŘI SVAŘOVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ F1PA

JALAS® 1578 Fire Rescue MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 38-50 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL CHRÁNÍCÍ ŠPICI PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá, žlutá

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, vhodné pro širší chodidla, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, výstražné prvky, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

225

VODOTĚSNÉ ŠIROKÝ STŘIH

Teplo a svařování

EN 15090:2012, F1PA SRC CI


BEZPEČNOSTNÍ OBUV / OCHRANA PROTI TEPLU A PŘI SVAŘOVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ F2A

JALAS® 4768 Fire EN 15090:2012, F2A SRA CI MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU Ocel MATERIÁL TUŽINKY Hliník TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 39-48 SLOŽENÍ PODEŠVE Tvrdá gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid, membrána Drylock, D3O® BARVA Černá, žlutá

VLASTNOSTI Zóna D3O® proti nárazům, vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota), žáruvzdorný svršek, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, výstražné prvky, speciální provedení detailů, absorpční zóna v přední i zadní části, žáruvzdorná, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

Teplo a svařování

226

VODOTĚSNÉ OCHRANNÉ ČÁSTI VE SVRŠKU


PRACOVNÍ OBUV Materiál podešve

Kolekce

Střih

Kaučuk a EVA:

SPOC p.184

Klasický

Podešev se vyrábí z vysoce odolného nitrilového kaučuku. Optimální rozložení nárazů díky mezivrstvě EVA.

OB

O1

02

str. 235

str. 228

Nízká obuv str. 231

5362

5372

5342

5302

5322

5352

Nitrilová podešev:

Vynikající odolnost. Velmi dobrá přilnavost na mokrém a ledovém povrchu. Žáruvzdorná do 300 °C.

Vysoká a kotníková obuv str. 233

02 CI

str. 234

Klasický

WR: Vodovzdorná

Drylock p.172

Chladná Suchá i mokrá prostředí prostředí

Suchá prostředí

3312

9552

3322

Gran Premio p.176

Široký 1872

1822

VIP p.179

Úzký/ Klasický

2102

2112

2142

Grand Walking p.185

Klasický 5002

PU podešev:

5032

5012

Tandem p.185

Klasický 5512

Gram p.185

Klasický 2902

2942

2972

2982

Klasický 2562

227

Pracovní obuv

Dobrá přilnavost a vysoká odolnost.

5042


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O1 • Úplně uzavřená pata • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O1

JALAS® 5362 SpOc

NOVINKA

EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC TVAR CHODIDLA Běžné

STÉLKA FX2 PRO SpOc insole

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, zapínací systém Boa®, ochrana před elektrostatickým výbojem, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká

MATERIÁL SVRŠKU Textil

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, kluzká prostředí

VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Active SLOŽENÍ PODEŠVE EVA, gumová podešev

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

JALAS® 5372 SpOc

NOVINKA

EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC TVAR CHODIDLA Běžné

STÉLKA FX2 PRO SpOc insole

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, zapínací systém Boa®, ochrana před elektrostatickým výbojem, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká

MATERIÁL SVRŠKU Textil

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, kluzká prostředí

VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Active SLOŽENÍ PODEŠVE EVA, gumová podešev

O1

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, bílá

228


PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O1

JALAS® 5302 SpOc EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC TVAR CHODIDLA Běžné

STÉLKA FX2 PRO SpOc insole

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, ochrana před elektrostatickým výbojem, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká

MATERIÁL SVRŠKU Textil

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, kluzká prostředí

VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Active SLOŽENÍ PODEŠVE EVA, gumová podešev

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, bílá

JALAS® 5322 SpOc EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC TVAR CHODIDLA Běžné

STÉLKA FX2 PRO SpOc insole

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, ochrana před elektrostatickým výbojem, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká

MATERIÁL SVRŠKU Textil, zalisovaný CPU

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, kluzká prostředí

VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Active SLOŽENÍ PODEŠVE EVA, gumová podešev

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Červená, bílá

JALAS® 5002 MENU BLACK EN ISO 20347:2012, O1 SRC TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grand Walking SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, nastavitelný patní pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

STÉLKA FX2 Pro

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dobře padne, pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

O1

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

229


PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O1

JALAS® 5042 CARE EN ISO 20347:2012, O1 SRC TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grand Walking SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, nastavitelný patní pásek, nastavitelný kotníkový pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá, stříbrná

JALAS® 5012 MENU WHITE EN ISO 20347:2012, O1 SRC TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grand Walking SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, nastavitelný patní pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dobře padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, kluzká prostředí, suchá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Bílá

JALAS® 5512 JOVIA EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Tandem SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Měkká EVA pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

O1

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno

VLASTNOSTI Prodyšná síťovina, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, nastavitelný patní pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, bílá

230


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O2 • Vodoodpudivý svršek • Úplně uzavřená pata • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O2

JALAS® 5342 SpOc EN ISO 20347:2012, O2 A E FO SRC TVAR CHODIDLA Běžné

STÉLKA FX2 PRO SpOc insole

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, ochrana před elektrostatickým výbojem, kůže odpuzující vodu, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, celoroční používání, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Active SLOŽENÍ PODEŠVE EVA, gumová podešev

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá

JALAS® 5352 SpOc easyroll TVAR CHODIDLA Běžné

STÉLKA FX2 PRO SpOc insole

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, zapínací systém Boa®, ochrana před elektrostatickým výbojem, kůže odpuzující vodu, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vysoká úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, celoroční používání, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí

VELIKOSTI (EU) 35-48 PLATFORMA Active SLOŽENÍ PODEŠVE EVA, gumová podešev

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá

231

O2

EN ISO 20347:2012, O2 A E FO SRC


PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O2

JALAS® 2102 RICHARD EN ISO 20347:2012, O2 SRA FO TVAR CHODIDLA Běžné

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELIKOSTI (EU) 39-47 PLATFORMA Comfort SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL PODŠÍVKY Vepřovice, textil BARVA Černá

JALAS® 2112 RONALD EN ISO 20347:2012, O2 SRA FO TVAR CHODIDLA Běžné

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VELIKOSTI (EU) 39-47 PLATFORMA Comfort SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň BARVA Černá

JALAS® 2142 VIP

NOVINKA

EN ISO 20347:2012, O2 SRA FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 39-47 PLATFORMA Comfort SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň BARVA Hnědá

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Dobrá přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Suchá prostředí, čistá prostředí

O2

232


PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O2

JALAS® 3312 Drylock

Chladnější

EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, Cordura®

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, vodotěsná, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

VODOTĚSNÁ

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, mokrá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá, šedá, červená

JALAS® 9552 Combat

Chladnější

EN ISO 20347:2012, O2 SRC WR HRO FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Performance SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, absorpční zóna v přední i zadní části VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, mokrá prostředí

VODOTĚSNÁ LEHKÁ

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, textil MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock BARVA Černá

JALAS® 3322 Drylock

Chladnější

EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grip SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Supreme MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, membrána Drylock

VLASTNOSTI Vodotěsná membrána Drylock, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodotěsná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

VODOTĚSNÁ

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, mokrá prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá

233

O2

TVAR CHODIDLA Běžné


PRACOVNÍ OBUV S IZOLACÍ PROTI CHLADU PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ O2

JALAS® 1872 OFFROAD

Chladnější

EN ISO 20347:2012, O2 SRC HRO CI FO TVAR CHODIDLA Široké

BARVA Černá, šedá, žlutá

VELIKOSTI (EU) 36-48

VLASTNOSTI Vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, uzavřený jazyk, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, zdrhovadlo, vodoodpudivá, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

ŠIROKÝ STŘIH

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, celoroční používání, drsné podmínky

MATERIÁL PODŠÍVKY Technický flauš

JALAS® 1822 BOOTS

Chladné

EN ISO 20347:2012, O2 SRC HRO CI FO TVAR CHODIDLA Široké VELIKOSTI (EU) 37-48 PLATFORMA Enduro SLOŽENÍ PODEŠVE PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU MATERIÁL PODŠÍVKY Polyesterová kožešina

VLASTNOSTI Vhodné pro širší chodidla, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, neobsahuje kovy, antistatické vlastnosti, polstrovaný svršek obuvi, odvětraná stélka, protahovací smyčky, vodoodpudivá, výstražné prvky, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

ŠIROKÝ STŘIH

VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, vynikající tlumení nárazů HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, požadavky na obuv neobsahující kovy, chladná prostředí, drsné podmínky

BARVA Černá, šedá

JALAS® 5032 MOVE

Chladné

EN ISO 20347:2012, O2 SRC TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 36-47 PLATFORMA Grand Walking SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev

O2

STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, zdrhovadlo, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Černá

234


BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ OB • Elektrický odpor (0,1–1000 megaohm) • Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ OB

JALAS® 2902 DANIEL EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-47 PLATFORMA Gram SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, nastavitelný patní pásek, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, červená

JALAS® 2942 SARITA EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-42 PLATFORMA Gram SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

VLASTNOSTI Odvětraná stélka, nastavitelný patní pásek, ochrana před elektrostatickým výbojem, zadní absorpční zóna, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-51 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, kancelářská prostředí

OB

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester BARVA Černá, stříbrná

235


PRACOVNÍ OBUV / BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ OB

JALAS® 2972 SUVI EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-42 PLATFORMA Gram SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLASTNOSTI Podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, nastavitelný kotníkový pásek, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, kancelářská prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí

BARVA Černá, růžová

JALAS® 2982 RONJA EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 34-42 PLATFORMA Gram SLOŽENÍ PODEŠVE Plastový stabilizátor, PU podešev STÉLKA FX2 Pro MATERIÁL STÉLKY Textil, měkká EVA pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, nastavitelný patní pásek, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, kancelářská prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid BARVA Bílá, černá

JALAS® 2562 EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TVAR CHODIDLA Běžné VELIKOSTI (EU) 35-48 SLOŽENÍ PODEŠVE PU podešev MATERIÁL SVRŠKU Nubuk MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid, neopren BARVA Černá

VLASTNOSTI Perforovaná, nízká hmotnost, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, ochrana před elektrostatickým výbojem, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) VLASTNOSTI Vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, vynikající tlumení nárazů, lehká

OB

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory, kancelářská prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí

236


OSTATNÍ OBUV

OSTATNÍ OBUV

VELIKOSTI (EU) 35-48 Double sizing SLOŽENÍ PODEŠVE EVA MATERIÁL SVRŠKU EVA BARVA Černá, červená, bílá

NOVINKA

VLASTNOSTI Nízká hmotnost, anatomické provedení VLASTNOSTI Lehká HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Vnitřní prostory

Ostatní obuv

JALAS® 8020 Shower sandal

237


STÉLKY Typ

Stélka

8709H Vysoká klenba

Velikosti

Odpružení

34–50

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™. Specifická opora podélné a příčné klenby.

34–50

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™. Specifická opora podélné klenby.

34–50

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™. Specifická opora podélné klenby.

Stélky JALAS® stélky Větší fixace paty

8710M Střední klenba

Korekční podložka pro podporu správného postavení chodidla 8711L Nízká klenba

Zdokonalená opora klenby a paty

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™. Vrstva Neofoam pro tlumení nárazů. Vrstvy z měkkého a tvrdého materiálu EVA pro stabilitu a oporu.

8302 FX3 Exalter

34–50

8244 FX2 Winter

35–50

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™.

8202 FX2 Supreme

35–50

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™.

8102 FX2 Pro

34–50

Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD™.

8012 Spenco

35–47

EVA

Anatomický tvar

Neutrální tvar

Stélky

238

Všeobecné informace

Vrstva merinové vlny pro absorpci vlhkosti a vysoké pohodlí. Hliníková folie jako vrstva izolující před chladem/teplem.

Vrstva merinové vlny pro absorpci vlhkosti a vysoké pohodlí.


Stélky FSS tlumí nárazy a snižují namáhání nohou • Odpružení pod patami na tlumení nárazů účinně absorbuje energii a rozkládá ji do větší plochy, zatímco patní lůžka se přizpůsobí tvaru vašich pat. • Absorpční materiál Poron® XRD® se používá pod patami a v přední částí stélek. Absorbuje nárazy do pat a předních částí chodidel, čímž poskytuje pohodlnou a ergonomickou oporu. • Poněkud vyšší podélná klenba. Stélky JALAS® Neutralizer pro vysokou podélnou klenbu byly navrženy podle výsledků přibližně 450 000 snímků ze skeneru FootStopService. Tyto nové, vyšší stélky se vyrábějí z měkčích materiálů, které zajišťují lepší odpružení. Stélky mají absorpční zónu pro přední část chodidel, která kopíruje anatomický tvar příčné klenby a tím omezuje namáhání nohou, což bývá běžný jev v případě vysoké podélné klenby.

VĚTRACÍ OTVORY PRO REGULACI TEPLOTY

VĚTŠÍ FIXACE PATY

PŘEDNÍ ABSORPČNÍ ZÓNA PODPORA NÍZKÉ,

ZADNÍ ABSORPČNÍ ZÓNA

STŘEDNÍ NEBO VYSOKÉ PODÉLNÉ KLENBY

KOREKČNÍ PODLOŽKA PRO PODPORU OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

SPRÁVNÉHO POSTAVENÍ CHODIDLA

– ODVÁDÍ STATICKOU ELEKTŘINU

NÍZKÁ, STŘEDNÍ NEBO VYSOKÁ KLENBA? Stélky JALAS® Neutralizer jsou schváleny k použití v bezpečnostní obuvi JALAS® a mají certifikaci o ochraně před elektrostatickým nábojem, stejně jako naše originální stélky. Jedinečný materiál poskytuje dynamickou oporu, takže se zlepšuje tlumení nárazů a podélná klenba získává dodatečnou oporu. Díky tomu se vaše nohy budou cítit lépe a zůstanou zdravé a svěží po celý den.

• Anatomicky tvarované stélky pro nízkou, střední nebo vysokou podélnou klenbu. • Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®. • Výrazná fixace paty lůžka a perforovaná přední část. • Vyhovují normě IEC 61340-5-1 (o ochraně před elektrostatickým výbojem). Přečtěte si více o skeneru JALAS® FSS na straně 160

239

Insoles Stélky

• Schváleny k použití ve všech modelech bezpečnostní obuvi JALAS®.


STÉLKY

JALAS® 8709H HIGH ARCH SUPPORT Stélka pro vysokou podélnou klenbu, textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční podložka z TPU (termoplastický polyuretan), absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, modrá, černá, fixace paty/klenby, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS®, anatomické provedení MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční podložka z TPU (termoplastický polyuretan), absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Modrá, černá VELIKOSTI (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické provedení, ergonomicky tvarovaná, opora paty/klenby, perforovaná přední část, střihatelná, vysoká klenba, absorpční zóna v přední i zadní části, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

JALAS® 8710M MEDIUM ARCH SUPPORT Stélka pro střední podélnou klenbu, textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční podložka z TPU (termoplastický polyuretan), absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, zelená, černá, fixace paty/klenby, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS®, anatomické provedení MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční podložka z TPU (termoplastický polyuretan), absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Zelená, černá VELIKOSTI (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické provedení, opora paty/klenby, perforovaná přední část, střihatelná, středně vysoká klenba, absorpční zóna v přední i zadní části, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

JALAS® 8711L LOW ARCH SUPPORT Stélka pro nízkou podélnou klenbu, textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční podložka z tuhé pěny EVA, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, oranžová, černá, fixace paty/klenby, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS®, anatomické provedení MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční podložka z tuhé pěny EVA, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Oranžová, černá VELIKOSTI (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické provedení, opora paty/klenby, perforovaná přední část, střihatelná, nízká klenba, absorpční zóna v přední i zadní části, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Dokonale padne, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

JALAS® 8302 FX3 EXALTER INSOLE Stélka, textil, měkká pěna EVA, tuhá pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo Foam (pěna), absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, černá, zelená MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, tuhá pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo Foam (pěna), absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Černá, zelená VELIKOSTI (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické provedení, perforovaná přední část, absorpční zóna v přední i zadní části, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů Stélky

240


STÉLKY

JALAS® 8244 FX2 Winter insole Stélka, textil, hliníková fólie, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, modrá, béžová MATERIÁL Textil, hliníková fólie, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Modrá, béžová VELIKOSTI (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické provedení, měkká, absorpční zóna v přední i zadní části, odsávání potu, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Mimořádně pohodlná, neobyčejně teplá, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

JALAS® 8202 FX2 Supreme insole Stélka, textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, černá, šedá MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Černá, šedá VELIKOSTI (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, ergonomicky tvarovaná, měkká, perforovaná přední část, absorpční zóna v přední i zadní části, odsávání potu, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

JALAS® 8102 FX2 Pro Insole Stélka, textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®, černá MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® BARVA Černá VELIKOSTI (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, ergonomicky tvarovaná, perforovaná přední část, absorpční zóna v přední i zadní části, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® VLASTNOSTI Mimořádně pohodlná, prodyšná, vynikající tlumení nárazů

JALAS® 8012 Spenco® Stélka, černá, modrá BARVA Černá, modrá VELIKOSTI (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 VLASTNOSTI Pratelná na 40 °C

Stélky

VLASTNOSTI Vynikající tlumení nárazů, neobyčejně lehká

241


PONOŽKY Velmi prodyšné

Prodyšné

Hřejivé

Neobyčejně teplé

Lenzing Modal Vzhledem k tomu, že vlákno Modal se vyrábí z bukového dřeva, je tvořeno celulózou stejně jako bavlna, a proto má podobné vlastnosti. Při kombinaci s jinými materiály se účinnost vlákna Lenzing Modal zvyšuje – oděvy jsou měkčí a teplejší a odvádějí vlhkost. Vyžaduje 10–20 krát méně vody než bavlněné plantáže.

8215 & 8216

Tenké kotníkové ponožky

8208

Tenké ponožky

8210

8214

Zpomalovač hoření

Speciální funkce

8201

8212

Středně silné ponožky

Silné ponožky

FR (ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ) Toto je viskózové vlákno, v němž je uzavřena látka zpomalující hoření. Z toho plyne, že látku zpomalující hoření nelze vyprat ani odřít. Do jiných textilních materiálů s nehořlavou úpravou se látka zpomalující hoření přidává dodatečně, což znamená, že nepůsobí trvale. FR má stejné vlastnosti jako vlákno Modal: vysokou absorpci vlhkosti, měkkost a pohodlnost.

ANTISTATICKÉ PONOŽKY Materiál má stejné vlastnosti jako buková vlákna (Lenzing Modal). Díky vetkaným uhlíkovým vláknům je vodivý a odvádí statickou elektřinu.

Ochrana před elektrostatickým výbojem

Bambus Bambusové ponožky udržují nohy v chladu a suchu.

8203

Velmi odolné. Barevné značení velikostí.

8205 Bavlna

4451

4400

Vlna Ponožky

Vlna je měkká a izoluje nohy před teplem i chladem. Dokáže absorbovat páru, aniž by budila pocit vlhkosti. Vlna je prodyšná, špatně hořlavá a snadno se zpracovává.

4700

242


JALAS® 8215 Light Ankle Sock

JALAS® 8216 Light Ankle Sock

Ponožka, Lycra , Lenzing Modal , nylon, černá, prodyšná, měkká

Ponožka, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, bílá, prodyšná, měkká

MATERIÁL Lycra®, Lenzing Modal®, nylon

MATERIÁL Lycra®, Lenzing Modal®, nylon

BARVA Černá

BARVA Bílá

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 2

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/60 2

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Pratelná na 40 °C, tenká

VLASTNOSTI Pratelná na 40 °C, tenká

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná

JALAS® 8208 Lightweight Sock

JALAS® 8210 Mediumweight Sock

Ponožka, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid, černá, prodyšná, měkká

Ponožka, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid, černá, šedá, prodyšná, polofroté, měkká

MATERIÁL Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid

MATERIÁL Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid

BARVA Černá

BARVA Černá, šedá

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Měkká, pratelná na 40 °C, odsávání potu, tenká

VLASTNOSTI Měkká, pratelná na 40 °C, polofroté, odsávání potu

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná

JALAS® 8212 Heavy Weight Sock

JALAS® 8214 Flame Retardant Sock

®

®

Ponožka, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid, černá, šedá, zimní podšívka, prodyšná, froté, měkká

Ponožka, aramid, elastan, Lenzing FR®, polyester, černá, zpomalující hoření, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

MATERIÁL Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid

MATERIÁL Aramid, elastan, Lenzing FR®, polyester

BARVA Černá, šedá

BARVA Černá

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

VLASTNOSTI Měkká, elastická, pratelná na 40 °C, froté

VLASTNOSTI Zpomalující hoření, měkká, pratelná na 40 °C, polofroté, odsávání potu, tenká, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

VLASTNOSTI Odolná, mimořádně pohodlná, prodyšná

243

Ponožky

PONOŽKY


PONOŽKY

JALAS® 8201 Light ESD Sock

JALAS® 8203

Ponožka, uhlíková vlákna, Lycra , Lenzing Modal , nylon, polyester, černá, šedá, prodyšná, měkká

Ponožka, bambus, nylon, polyester, spandex, černá, prodyšná, měkká

MATERIÁL Uhlíková vlákna, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, polyester

MATERIÁL Bambus, nylon, polyester, spandex

BARVA Černá, šedá

BARVA Černá

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Ochrana před elektrostatickým výbojem, měkká, pratelná na 40 °C, odsávání potu, tenká

VLASTNOSTI Měkká, elastická, pratelná na 40 °C, odsávání potu, tenká

®

®

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná

VLASTNOSTI Dokonale padne, mimořádně pohodlná, velmi prodyšná, lehká

JALAS® 8205

JALAS® 4451

Ponožka, bavlna, Coolmax®, elastan, polyester, černá, šedá, prodyšná, polofroté, měkká

Ponožka, bavlna, nylon, bílá, modrá, polofroté, měkká

MATERIÁL Bavlna, Coolmax®, elastan, polyester

MATERIÁL Bavlna, nylon

BARVA Černá, šedá

VELIKOSTI (EU) 37-39, 40-45

VELIKOSTI (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

BARVA Bílá, modrá

PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

VLASTNOSTI Pratelná na 40 °C, polofroté

PREZENTACE ZBOŽÍ Visačka s eurovýsekem

VLASTNOSTI Dobře padne, pohodlná

VLASTNOSTI Měkká, pratelná na 40 °C, polofroté, odsávání potu VLASTNOSTI Velmi odolná, dokonale padne, mimořádně pohodlná, prodyšná

JALAS® 4400

JALAS® 4700

Ponožka, bavlna, nylon, modrá, polofroté, měkká

Vlněná ponožka, elastan, nylon, vlna, šedá, zimní podšívka, měkká

MATERIÁL Bavlna, nylon

MATERIÁL Elastan, nylon, vlna

BARVA Modrá

BARVA Šedá

VELIKOSTI (EU) 37-39, 40-45

VELIKOSTI (EU) 35-37, 38-40, 41-43, 44-47

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

VLASTNOSTI Pratelná na 40 °C

VLASTNOSTI Měkká, pratelná na 40 °C, polofroté

VLASTNOSTI Neobyčejně teplá

VLASTNOSTI Dobře padne, pohodlná, prodyšná

Ponožky

244


DOPLŇKY

JALAS® 8015 Shoe brush

VELIKOSTI (EU) 1 VLASTNOSTI Kartáč na obuv

JALAS® 8014 Shoe horn

6000 Shoe laces

Nazouvací lžíce, TPE - termoplastický elastomer, černá

Tkanička, polyester, hnědá

MATERIÁL TPE - termoplastický elastomer

MATERIÁL Polyester

BARVA Černá

VELIKOSTI (EU) 100, 150

VELIKOSTI (EU) 60

DÉLKA 100cm , 150cm

BARVA Hnědá

DÉLKA 60 cm

6006 Flame retardant shoe laces

JALAS® 8003 Shoe laces

Tkanička, Nomex®, černá

Tkanička, polyester, černá

MATERIÁL Nomex®

MATERIÁL Polyester

BARVA Černá

BARVA Černá

VELIKOSTI (EU) 100, 150

VELIKOSTI (EU) 90, 100, 120, 160

DÉLKA 100cm 150cm

DÉLKA 90 cm 100 cm 120 cm 160 cm

245


OCHRANA PROTI UKLOUZNUTÍ M - 36-39

L - 38-44

M SIZES

36

37

XL - 43-48

L 38

39

40

41

XL 42

JALAS® 8018 Slip protection Ochrana proti klouzání, TPE - termoplastický elastomer, šest cvočků MATERIÁL TPE - termoplastický elastomer VELIKOSTI (EU) M, L, XL VLASTNOSTI Vynikající přilnavost

JALAS® 8023 Slip protection Ochrana proti klouzání, TPE - termoplastický elastomer, černá MATERIÁL TPE - termoplastický elastomer BARVA Černá VELIKOSTI (EU) M, L, XL VLASTNOSTI Deset cvočků VLASTNOSTI Vynikající přilnavost

JALAS® 8027 Heel grip Ochrana proti klouzání, TPU - termoplastický polyuretan, černá, pět cvočků MATERIÁL TPU - termoplastický polyuretan BARVA Černá VELIKOSTI (EU) S, M, L, XL VLASTNOSTI Snadné nasazování a sundávání, vhodná pro všechny nízké i vysoké boty VLASTNOSTI Dokonale padne

246

43

44

45

46

47 48+


REJSTŘÍK VÝROBKŮ

RUKAVICE Model

Str.

8................................................................................ 120 10............................................................................... 107 12.................................................................................42 13.................................................................................43 14.................................................................................43 16............................................................................... 148 17................................................................................ 117 19............................................................................... 120 25...............................................................................65 30...............................................................................40 32.............................................................................. 116 33...............................................................................76 35...............................................................................76 48............................................................................. 143 51................................................................................. 74 52...............................................................................65 55............................................................................... 74 56.............................................................................. 112 57.............................................................................. 112 89...............................................................................76 93...............................................................................96 95...............................................................................96 98...............................................................................96 104..............................................................................69 105..............................................................................75 106..............................................................................75 113...............................................................................43 114...............................................................................39 115...............................................................................39 116...............................................................................40 117.............................................................................. 101 119................................................................................ 41 124............................................................................... 41 134............................................................................. 119 135............................................................................... 41 139............................................................................. 116 145............................................................................ 108 164..............................................................................65 166..............................................................................65 169............................................................................. 116 186............................................................................ 142 189..............................................................................76 191.............................................................................. 114 198..............................................................................75 203.......................................................................... 106 215..............................................................................88 217............................................................................. 101 235........................................................................... 101 241............................................................................ 148 255............................................................................88 256............................................................................80 290............................................................................66 292.............................................................................111 293.............................................................................111 294............................................................................66 295.............................................................................111 296........................................................................... 113 297........................................................................... 113 298.......................................................................... 106 299........................................................................... 114 311...............................................................................47 312..............................................................................47 318..............................................................................68 319..............................................................................68 320............................................................................38 321..............................................................................37 322.......................................................................... 100 325............................................................................37 326............................................................................62 335.......................................................................... 102 340............................................................................40 360............................................................................64 363............................................................................ 74 377.......................................................................... 107 414..............................................................................62

Model

Str.

417............................................................................ 100 430............................................................................82 431..............................................................................87 432............................................................................83 450............................................................................89 455............................................................................89 464........................................................................... 117 484........................................................................... 117 494...................................................................117,149 511...............................................................................42 512............................................................................... 41 513..............................................................................42 514..............................................................................42 515..............................................................................38 516..............................................................................62 517............................................................................ 103 518............................................................................ 104 519............................................................................ 104 520............................................................................38 525.......................................................................... 104 535.......................................................................... 105 555.......................................................................... 152 558.......................................................................... 152 585........................................................................... 121 595........................................................................... 114 612..............................................................................72 617............................................................................... 71 618............................................................................... 71 629............................................................................90 630............................................................................69 640............................................................................63 666............................................................................90 671..............................................................................63 680............................................................................64 690............................................................................66 722............................................................................. 71 728............................................................................50 737............................................................................55 777............................................................................. 51 778............................................................................. 51 783............................................................................87 785............................................................................93 790.......................................................................... 103 795.......................................................................... 103 805.......................................................................... 123 810............................................................................ 123 811............................................................................. 123 815..............................................................................80 833.......................................................................... 146 836.......................................................................... 147 837.......................................................................... 147 843.......................................................................... 140 846........................................................................... 141 848........................................................................... 141 849.......................................................................... 142 850............................................................................52 855............................................................................52 858........................................................................... 141 860............................................................................52 866............................................................................53 867............................................................................53 868............................................................................53 873............................................................................49 874.............................................................................50 875............................................................................49 880............................................................................53 882............................................................................72 886............................................................................50 887............................................................................50 888............................................................................64 890............................................................................52 901..............................................................................43 905............................................................................85 906............................................................................85 907............................................................................89

Index

256

Model

Str.

909............................................................................85 910..............................................................................94 911...............................................................................70 913..............................................................................95 915..............................................................................69 919..............................................................................70 921..............................................................................46 922............................................................................70 925............................................................................46 929............................................................................86 931..............................................................................46 951............................................................................ 128 977.......................................................................... 128 983............................................................................86 987............................................................................92 990............................................................................86 991..............................................................................90 992............................................................................95 2207.........................................................................77 2301......................................................................... 148 2311.......................................................................... 148 2805.........................................................................77 4635.........................................................................68 4640....................................................................... 102 5114............................................................................37 6614...........................................................................44 6615...........................................................................67 6751...........................................................................63 7350....................................................................... 143 7351......................................................................... 143 7361......................................................................... 145 7363....................................................................... 145 7390....................................................................... 152 7792....................................................................... 100 7794........................................................................ 113 7795........................................................................ 110 7797........................................................................ 112 7798........................................................................ 110 8106......................................................................... 130 8120...........................................................................46 8125...........................................................................45 8127...........................................................................45 8128...........................................................................45 8140......................................................................... 146 8145......................................................................... 146 8150......................................................................... 146 8155......................................................................... 129 8160......................................................................... 147 8170......................................................................... 150 8175......................................................................... 150 8180......................................................................... 150 8190......................................................................... 149 8255....................................................................... 130 8305....................................................................... 130 8355........................................................................ 131 8555........................................................................ 131 9100...........................................................................34 9101............................................................................35 9102......................................................................... 124 9105...........................................................................35 9111.............................................................................60 9112.......................................................................... 108 9113........................................................................... 110 9120...........................................................................60 9121............................................................................88 9122......................................................................... 107 9123...........................................................................59 9124...........................................................................59 9125...........................................................................59 9126......................................................................... 109 9127......................................................................... 105 9128......................................................................... 109 9140...........................................................................35 9161............................................................................60 9180......................................................................... 125


REJSTŘÍK VÝROBKŮ

Model

OBUV Str.

9181.......................................................................... 125 9182......................................................................... 126 9183......................................................................... 125 9185......................................................................... 126 9190......................................................................... 127 9195......................................................................... 126 9196......................................................................... 127 9200.......................................................................... 61 9205.......................................................................... 61 9220.........................................................................36 9232....................................................................... 105 9295....................................................................... 127 9902.......................................................................... 61 10430........................................................................83 10991.........................................................................94 12910........................................................................ 151 12930...................................................................... 150 12935....................................................................... 151 12945....................................................................... 151 18601....................................................................... 142 43001........................................................................82 71000...................................................................... 144 81000...................................................................... 147 84101....................................................................... 140 84301...................................................................... 140 84501...................................................................... 140 85801....................................................................... 141 88700......................................................................64 88800......................................................................75 10PG ....................................................................... 151 118A ......................................................................... 119 11CVA ...................................................................... 118 126A ........................................................................ 118 130A ........................................................................ 119 132A ....................................................................... 120 184A ....................................................................... 142 310A .........................................................................69 47A ........................................................................ 143 682A ..................................................................... 108 683A ..................................................................... 109 723A .......................................................................72 747A ........................................................................72 819A ....................................................................... 149 825A ..................................................................... 149 8800 Infinity........................................................48 8801 Infinity.........................................................48 8802 Infinity........................................................54 8803 Infinity........................................................54 8804 Infinity........................................................54 8805 Infinity........................................................82 8806 Infinity........................................................87 8807 Infinity......................................................... 91 8808 Infinity........................................................92 8810 Infinity....................................................... 102 8811 Infinity............................................................ 91 8812 Infinity.........................................................92 8814 Infinity.......................................................... 91 883A .......................................................................49 884A .......................................................................49 955A .......................................................................62 DEFEND 2011 ..................................................... 131

Model

Str.

2142........................................................................232 2562......................................................................236 1258 Heavy Duty.............................................224 1268 Heavy Duty.............................................207 1278 Heavy Duty.............................................. 214 1335 Black..........................................................209 1338 Heavy Duty.............................................206 1348 Heavy Duty.............................................207 1358 Heavy Duty.............................................. 214 1368 Heavy Duty.............................................. 219 1378 Heavy Duty.............................................220 1388 Heavy Duty.............................................220 1510 Antislip....................................................... 190 1518 Antislip+..................................................... 196 1538 Terra...........................................................207 1540 Route.........................................................200 1548 Route+......................................................208 1550 Low.............................................................223 1568 Pitstop......................................................208 1578 Fire Rescue...........................................225 1605 E-Sport...................................................... 197 1615 E-Sport........................................................ 211 1618 S-Sport....................................................... 210 1625 E-Sport...................................................... 216 1708 Zenit Easyroll......................................... 193 1718 Zenit Easyroll.......................................... 212 1728 Zenit Easyroll......................................... 218 1738 Zenit Easyroll........................................202 1808 Icetrack..................................................... 221 1818 Drylock Wide........................................... 213 1822 Boots.........................................................234 1828 Jupiter........................................................ 214 1848 Titan+........................................................224 1848K Titan+.....................................................225 1858 Polar........................................................... 221 1868 King............................................................225 1870 Offroad...................................................... 218 1872 Offroad.....................................................234 1878 Offroad.....................................................220 1898 Winter King............................................. 221 1948 Metatarsal..............................................224 2102 Richard.....................................................232 2108 Vip Safety...............................................209 2112 Ronald........................................................232 2118 Vip Safety................................................. 215 2128 Vip Safety................................................ 215 2900 Jack............................................................ 217 2902 Daniel.......................................................235 2942 Sarita.......................................................235 2972 Suvi...........................................................236 2982 Ronja........................................................236 3008 Zenit.......................................................... 193 3018 Zenit..........................................................202 3020 Zenit.......................................................... 188 3030 Zenit.......................................................... 199 3045 Fortyfive................................................203 3055 Fiftyfive................................................... 212 3100 Monza Grip............................................... 191 3108 Monza Grip.............................................. 197 3110 Light Grip..................................................200 3118 Light Grip..................................................208 3150 Trek............................................................200 3305 Drylock....................................................206 3308 Drylock....................................................206 3312 Drylock.....................................................233 3318 Drylock...................................................... 213 3322 Drylock....................................................233 3325 Drylock..................................................... 219 3328 Drylock..................................................... 213 3400A Monza Sport....................................... 191 3408A Monza Sport...................................... 198 3438 Arioso....................................................... 198 3448 Light........................................................... 211 3460A Light Sport.......................................... 201 3468A Light Sport........................................... 211

257

Model

Str.

3498 Highlight.................................................. 216 3500 White......................................................... 192 3510R Respiro................................................... 189 3520 White......................................................... 201 3700R Respiro................................................. 199 3778 Drylock .................................................... 219 3780 Foods........................................................ 201 3800R Respiro................................................. 189 3820R Respiro................................................. 189 3920A Challenger............................................ 191 3941 Hunter.......................................................223 4768 Fire............................................................226 5002 Menu Black...........................................229 5012 Menu White............................................230 5032 Move........................................................234 5042 Care..........................................................230 5302 Spoc..........................................................229 5322 Spoc..........................................................229 5342 Spoc........................................................... 231 5352 Spoc Easyroll........................................ 231 5362 Spoc Easyroll.......................................228 5372 Spoc Easyroll.......................................228 5512 Jovia...........................................................230 6418 Bio................................................................ 197 6428 Prima......................................................... 210 6438 Tempera..................................................222 6458 Prima White........................................... 210 6468 Eko............................................................209 6498 Nature...................................................... 215 7100 Zenit Evo.................................................. 188 7108 Zenit Evo.................................................. 194 7118 Zenit Evo Easyroll ................................ 194 7128 Zenit Evo.................................................. 194 7138 Zenit Evo Easyroll..............................203 7148 Zenit Evo.................................................203 8020 Shower sandal.....................................237 9500 Exalter...................................................... 190 9508 Exalter.....................................................205 9518 Exalter....................................................... 196 9520 Exalter...................................................... 190 9528 Exalter.....................................................205 9538 Exalter Easyroll................................... 195 9548 Exalter Easyroll..................................204 9552 Combat...................................................233 9568 Exalter ....................................................204 9605 Flow........................................................... 196 9615 Flow...........................................................205 9925 Exalter...................................................... 195 9945 Exalter...................................................... 195 9965 Exalter.....................................................204 9985 Exalter...................................................... 212 9945 Exalter...................................................... 195

Index

RUKAVICE


REJSTŘÍK VÝROBKŮ

DOPLŇKY Model

Str.

4400......................................................................244 4451........................................................................244 4700......................................................................244 8203......................................................................243 8205......................................................................244 6000 Shoe laces.............................................245 6006 Flame retardant shoe laces.........245 8003 Shoe laces.............................................245 8012 Spenco®.................................................... 241 8014 Shoe horn................................................245 8015 Shoe brush .............................................245 8018 Slip protection.....................................246 8023 Slip protection....................................246 8027 Heel grip.................................................246 8102 FX2 Pro insole....................................... 241 8201 Light ESD Sock....................................243 8202 FX2 Supreme insole.......................... 241 8208 Lightweight sock...............................243 8210 Mediumweight sock..........................244 8212 Heavy weight sock.............................244 8214 Flame retardant sock.......................243 8215 Light ankle sock...................................243 8244 FX2 Winter insole............................... 241 8302 FX3 Exalter insole.............................240 8709H High arch support..........................240 8710M Medium arch support...................240 8711L Low arch support...............................240

Index

258


Vývoj výrobků Ejendals probíhá nepřetržitě, proto si vyhrazujeme právo na změny ve složení sortimentu. Odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby, které se mohou objevit, stejně jako za jakákoli omezení technologie tisku, která byla použita k reprodukci barev v katalogu/brožuře. Pracujeme s živoucími, přírodními materiály, takže může docházet k odchylkám v barvě a struktuře mezi jednotlivými výrobky.


VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, OCHRANNÉ RUKAVICE

EN 388:2016 Ochranné rukavice chránící před mechanickými riziky.

EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.

EN 374-5:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům– Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

EN 381-7:1999 Ochranné rukavice pro uživatele ručních řetězových pil

Vhodné ke kontaktu s potravinami

Vhodné ke kontaktu s potravinami kromě mastných potravin

Informace/pokyny pro uživatele

Vodotěsná membrána

Vodoodpudivá

Větruvzdorná

Prodyšná

Teplá podšívka

Ochrana proti elektrostatickému výboji

Latex

Krátký model

EN 511:2006 Ochranné rukavice proti chladu

Ochrana proti pořezání

Pro práci s dotykovou obrazovkou

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Hliníková tužinka

Ocelová tužinka

Kompozitní tužinka

Ocelová planžeta proti propichu

Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)

Zimní model

Vodotěsná

Vodoodpudivá

Podešev odolná proti oleji

Žáruvzdorná podešev

Obuv vhodná pro širší chodidla

Systém tlumení nárazů Ergothan

Tlumení nárazů

Zvýšená ochrana špice ProNose

Žáruvzdorný svršek

Zapínání zipem

Stabilizátor

Antistatické vlastnosti

Ochrana proti elektrostatickému výboji


Průvodce symboly pro ochranné rukavice a bezpečnostní obuv na zadní straně obalu

BAREVNÉ ZNAČENÍ Díky tomuto barevnému značení na štítku, obalu nebo lemování rukavice budete moci rychle a snadněji najít vaši velikost. Poznámka: Ochranné rukavice jiných výrobců než TEGERA® mohou mít jiné barevné značení.

4

5

6

7

8

9

3x-small

xx-small

x-small

small

medium

large

10

11

12

13

14

15

x-large

xx-large

3x-large

4x-large

5x-large

6x-large

PRŮVODCE VELIKOSTMI Je velmi duležité vybrat si bezpečnostní obuv správné velikosti. Příliš těsná nebo příliš volná obuv nejen přivodí nepohodlí po celý pracovní den, ale také muže vést ke vzniku puchýřů a dalších zdravotních problémů a následkem toho i k riziku, že se rozhodnete nosit jinou, méně účinnou bezpečnostní obuv.  Níže najdete průvodce velikostmi s převody velikostí podle systému používaných v různých regionech k určování velikosti obuvi. Tato tabulka má sloužit pouze jako výchozí krok. Vždy je samozřejmě nejlepší vyzkoušet si obuv, než učiníte konečné rozhodnutí. Například tuhost ochranné tužinky znamená, že byste měli počítat s 5–8 mm místa navíc pro přirozený pohyb při chůzi, takže budete nejspíš potřebovat větší velikost, než má vaše běžná obuv. Nezapomeňte zahrnout takové věci jako velmi teplé, silné ponožky a stélky.

STANDARDNÍ VELIKOSTI JALAS

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Milimetry

242

249

256

262

269

276

282

289

296

302

309

316

Velká Británie

3

4

5

6

7

8

9

10

10½

11

12

USA pánské

4

5

8

9

10½

11

12

13

USA dámské

5

6

9

10

10½

11½

12

13

14


Průvodce symboly pro ochranné rukavice a bezpečnostní obuv na zadní straně obalu

10

Ochrana rukou: • Všeobecné informace • Kolekce rukavic

32

Mechanická ochrana: Přesná práce

56

Mechanická ochrana: Všeobecné práce

73

Mechanická ochrana: Do náročných podmínek

78

Ochrana proti pořezání

98

Tepelná ochrana: S izolací proti chladu

115

Tepelná ochrana: Teplo a svařování

Ochrana rukou

4

Ochrana rukou a nohou: Představení společnosti Ejendals

122

Speciální ochrana

(elektrostatické výboje, vibrace, nárazy, opora zápěstí, motorová pila, k uniformě)

154

Ochrana nohou: • Všeobecné informace • Kolekce obuvi

186

Bezpečnostní obuv: Ke všeobecnému použití

218

Bezpečnostní obuv: S izolací proti chladu

223

Bezpečnostní obuv: Teplo a svařování

227

Pracovní obuv

238

Stélky, ponožky, doplňky

256

Rejstřík výrobků

Ochrana nohou

132

Ochrana proti chemikáliím

SP-924

Profile for Ejendals

Ejendals Main Catalogue 2020 CZ  

Ejendals product catalogue 2020 safety shoes gloves PPE

Ejendals Main Catalogue 2020 CZ  

Ejendals product catalogue 2020 safety shoes gloves PPE

Profile for ejendals