Page 1

NIEUWS Dinsdag 10 juli 2018

De klus is geklaard. In NieuweTonge heeft Woongoed GO een compleet nieuwe wijk neergezet. Het gloednieuwe Tuundurp bestaat uit 37 woningen, waar zowel jongeren, ouderen als gezinnen wonen. Tijdens een stralende junidag is de wijk feestelijk in gebruik genomen.

TROTS OP

TUUNDURP

De vraag om de wijk onder handen te nemen kwam zes jaar geleden van de bewoners zelf. Ook tijdens het maken en uitvoeren van de plannen dachten de mensen uit de wijk enthousiast mee. In drie fases zijn er 58 huizen gesloopt en daarvoor in de plaats zijn er 37 nieuwe woningen teruggebouwd. Dat betekent dat de wijk nu veel ruimer is opgezet, de ruimte is ingevuld met veel groen en extra parkeerplaatsen. Directeur Van Nieuwaal van Woongoed GO: "Dit is een prachtig staaltje dorpsvernieuwing, je kunt je ogen er bijna niet vanaf houden." Wethouder Markwat vat het als volgt samen: "Minder huizen, meer groen. Dit is een voorbeeld voor andere kleine kernen op Goeree-Overflakkee." De bouw verliep voorspoedig. Bouwer Waal werkt met prefab bouwelementen, waarbij een kraan de wanden van een huis plaatst, inclusief kozijnen, ramen en stopcontacten. De volgende dag gaat het dak erop en is het huis wind- en waterdicht. Het is een interessant proces, dat veel buurtbewoners op de voet hebben gevolgd. Zo was er een vrouw die zich iedere dag in haar tuinstoel installeerde om alles goed te kunnen bekijken. De huurders in de wijk zijn blij

met hun nieuwe stekkie. Mijnheer Kastelein zit voor zijn woning op een bankje en vertelt: "Ik ben er zo blij mee, dit is echt een heerlijk plekje." Hij woonde eerst een paar honderd meter verderop in de Verolmestraat, nu woont hij samen met zijn vrouw in een seniorenwoning aan het Helicoptèreplein. "Het is hier allemaal gelijkvloers en we hebben

toch een mooi achteruit waar de kleinkinderen kunnen spelen. Vanaf de eerste dag was ik hier gelijk gewend en mijn vrouw ook. We kunnen hier oud worden." De heer van Moort volgde de bouw van de nieuwe wijk nauwlettend. Hij is weliswaar met pensioen, maar na 46 jaar werken in de bouw, vindt hij het

nog steeds een interessante wereld. Hij kreeg een helm en werkschoenen en volgde de werkzaamheden op de voet. En als de bouwers naar huis waren hield hij een oogje in het zeil om diefstal te voorkomen. Met een grote kraan sloopte hij zijn eigen woning aan de Weistraat waar de familie bijna 50 jaar heeft gewoond. Tijdens de werkzaamhe-

den woonden ze tijdelijk in een wisselwoning, maar nu wonen ze weer op hun oude stek, in een gloednieuwe en moderne woning. Samen met wethouder Markwat verrichtte het echtpaar, geholpen door de kleinkinderen, de openingshandeling. Mevrouw Van Moort: "Het is fijn dat de wijk nu klaar is, we wonen hier heerlijk."

Duurzame schil voor 49 eengezinswoningen in Oude-Tonge

30 seniorenappartementen langs de Langeweg

Later dit jaar start Woongoed GO met groot onderhoud aan 49 eengezinswoningen in Oude-Tonge. De gevels worden onder handen genomen en het dak en de goten worden vervangen. Om de woningen zuiniger en comfortabeler te maken wordt er een isolerende schil aangebracht. In combinatie met zonnepanelen op het dak krijgen de woningen in één klap energielabel A/B. Op dit moment wordt de aannemer geselecteerd die de klus mag klaren. De planning is om in de tweede helft van 2018 te starten met de werkzaamheden. De betreffende huurders zullen nog nader geïnformeerd worden. Het project betreft de volgende adressen: Johnsonstraat 1 t/m 17, Bernhardstraat 63 t/m 69, Rooseveltstraat 54 t/m 64 en het Lincolnplein 2 t/m 4 en 23 t/m 39.

Het voormalig "Groene Kruisgebouw" aan de Langeweg 72 te Middelharnis is eigendom van Woongoed GO. Dit pand staat momenteel leeg. Het is de bedoeling om samen met projectontwikkelaar Herkon, die het naastliggende perceel bezit, 30 seniorenappartementen te bouwen. Van deze 30 appartementen worden er dan 9 aangeschaft door Woongoed GO, die worden beschikbaar gesteld voor huurders. De overige 21 appartementen worden hoogstwaarschijnlijk huurwoningen voor senioren met een midden of hoger inkomen. Op 11 juni is de intentieovereenkomst afgesloten met Herkon, er wordt nu gezamenlijk gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen.


2

Van de directeur Dinsdag 10 juli 2018

Betaalbaarheid Woningcorporaties onder druk Betaalbaarheid is een gevleugelde term in corporatieland. Meestal gaat het dan over de hoogte van de huren. Woongoed GO heeft bijvoorbeeld als doelstelling minimaal 80% van de huren goedkoop tot betaalbaar te houden. De Huurdersvereniging GO volgt dat nauwgezet. Zij is bang dat de goedkope woningvoorraad te snel afneemt en waarschuwt ons steeds daar vooral niet te veel aan te tornen. Terecht. Maar als het over betaalbaarheid gaat, dan moeten we ook letten op de betaalbaarheid van onze maatschappelijke opgaven. Woningcorporaties hebben te maken met toenemende maatschappelijke wensen. Zoveel zelfs, dat zij voor onmogelijke keuzes komen te staan. En dat kan niet goed gaan. We komen

namelijk klem te zitten tussen de kosten van dit wensenpakket en toenemende lastenverzwaringen. Aan de ene kant moeten woningcorporaties verduurzamen, de woningvoorraad moet in 2050 CO2 neutraal zijn en aardgasloos). Daarnaast moeten er nieuwe woningen worden gebouwd om in de toenemende vraag naar sociale huurwoningen te voorzien en moeten bestaande woningen worden verbeterd

dat moet nu eenmaal en dat ben ik hartgrondig met u eens. Maar helaas komt de overheid ook nog eens langs met lastenverzwaringen. De Overheid gaat namelijk de belastingdruk voor woningcorporaties verhogen. Gezien de maatschappelijke opgaven van de woningcorporaties is dat op zijn minst tegenstrijdig beleid van diezelfde overheid. Wat gaat er gebeuren? Nu, de lasten nemen de komen-

“Ook woningcorporaties kunnen een euro maar één keer uitgeven”

in verband met de vergrijzing. Ja, natuurlijk, zult u zeggen,

de jaren toe. Dat geldt om te beginnen de verhuurderhef-

fing. Die is namelijk gebaseerd op de WOZ-waarde en zoals u weet, stijgen deze waarden door de waardestijging van de woningen. Als de tarieven voor de verhuurderheffing niet worden aangepast, stijgt deze heffing daardoor boven de € 1,7 miljard op jaarbasis voor de gehele sector. Hier bovenop komt de vennootschapsbelasting, die naar verwachting ook voor Woongoed GO fors gaat oplopen. Ik wil niet al te technisch worden, maar het ziet er naar uit, dat de aftrek van de rentelasten (3 miljoen voor Woongoed GO) fors zal worden beperkt. Al met al ontwikkelingen waar je niet vrolijk van wordt. Aan de ene kant wordt van woningcorporaties verwacht allerlei maatschappelijke opgaven voor hun rekening nemen,

terwijl aan de andere kant de lasten die de overheid oplegt, stijgen. Nu ook woningcorporaties een euro maar één keer uit kunnen geven, is de betaalbaarheid van duurzaamheid, nieuwbouw en woningverbetering in het geding. Van een huurstijging moeten we het niet verwachten, huren moeten en willen we immers ook betaalbaar houden. Ik denk dat de Overheid langzamerhand duidelijk moet maken wat zij nu eigenlijk wil. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken, dat is duidelijk.

Fijne zomer!

S. van Nieuwaal Directeur-bestuurder Woongoed GO

‘Girls’ maken kennis met techniek Tijdens Girlsday nemen in heel Nederland meiden van 10 tot 15 jaar een kijkje in de wereld van techniek. Bij Woongoed GO kwamen er zes meiden van de RGO op bezoek. Die kregen uitleg over de techniek die ervoor zorgt dat woningen slim en duurzaam zijn. Het doel van het evenement is om ervoor te zorgen dat meiden weten wat voor technische opleidingen en beroepen er zijn. Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven!

Jaarverslag en jaarrekening goedgekeurd De Ledenraad heeft op 24 mei 2018 het volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening 2017 vastgesteld. Het bestuur en de Raad van commissarissen werden door de ledenraad kwijting verleend voor het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. De ledenraad is tijdens de vergadering bijgepraat over actuele ontwikkelingen, zoals het voortgaande fusieproces. Ook een statutenwijziging die dit jaar nog moet worden doorgevoerd van de landelijke Overheid (gevolgen Veegwet) en het activiteitenoverzicht 2019 dat voor 1 juli 2018 aan de gemeente moest worden aangeboden. Andere punten zijn de ontwikkeling van het bouwproject aan de Langeweg en het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van seniorenappartementen in Oude Tonge. Donderdag 14 juni 2017 kwam de ledenvergadering bijeen in het kantoor van Woongoed GO. Ook hier stonden het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en de voortgang van de fusie op de agenda. Tenslotte werden ook de leden bijgepraat over de actuele (bouw) ontwikkelingen.

Werken aan een aardgasloos Stad aan 't Haringvliet Er moet veel gebeuren om ervoor te zorgen dat in 2050 alle woningen CO2 -neutraal zijn. Woongoed GO zet nu al flinke stappen in de goede richting en is daarom betrokken bij het project om heel Stad aan 't Haringvliet van het aardgas af te helpen. Dat betekent dat de bewoners hun huis helemaal zonder aardgas verwarmen en er niet meer op een gaskooktoestel kan worden gekookt. Het is met de huidige technieken niet mogelijk om alle woningen volledig elektrisch te verwarmen. Daarom wordt er onderzocht of er groene waterstof kan worden gebruikt als alternatief voor aardgas. Dit in combinatie met maatregelen om energie te besparen. Woongoed GO doet samen met diverse andere betrokkenen mee om dit plan verder uit te werken. Ook bewoners zijn volop betrokken bij dit vooruitstrevende plan.


Nieuws

3

Dinsdag 10 juli 2018

Refugium wordt De Stove De Stove in Sommelsdijk is een thuis voor mensen met een beperking. Op de locatie van het voormalige Refugium is het aantal appartementen uitgebreid van 12 naar 29. De bewoners worden begeleid en verzorgd door medewerkers van Sjaloom Zorg. De Stove is een pand van Woongoed GO, die graag een steentje bijdraagt aan een fijne woonomgeving voor mensen met een beperking. Het gebouw is op vrijdag 29 juni officieel geopend.

Onder één dak

Burgemeester Ada Grootenboer is enthousiast over de samenwerking tussen Woongoed GO en Sjaloom Zorg en complimenteert de organisaties met het resultaat. In De Stove wonen niet alleen de voormalige bewoners van Refugium, maar ook van de Beukelaar. Die twee locaties gaan nu onder één dak verder. Directeur Van Nieuwaal van Woongoed GO blikt terug op het project. Vooraf is er met alle omwonenden gesproken over het plan. Het hele project heeft flink wat tijd in beslag genomen,

maar alle betrokkenen zijn trots op het eindresultaat. De naam voor de woonlocatie is bedacht door Cock Doorhein en verwijst naar een boerderij van de familie Mijs die vroeger op deze locatie heeft gestaan.

Hartekreet vrijwilliger

Toen buschauffeur Jaap de Gans door Middelharnis reed zag hij voor het eerst een duofiets rijden. Waarbij een vrijwilliger op stap gaat met een bewoner die door beperkingen niet alleen kan fietsen. Hij dacht toen: 'Als ik wat meer vrije tijd krijg, dan ga ik ook als vrijwilliger met mensen van Refugium fietsen'. Zo gezegd, zo gedaan. Hij fietst nu regelmatig met één van de cliënten in de omgeving van Sommelsdijk. Daar heeft hij geen spijt van. "Het is iedere keer een feest!" Hij doet een oproep aan anderen om zich ook aan te melden als vrijwilliger. Daarnaast hoopt hij dat er een actie komt om geld in te zamelen rolstoelfiets met trapondersteuning. Dan kunnen ook de mensen in een rolstoel genieten van een tochtje door de omgeving.

Woningen Havenstadt klaar voor huurders

In Stad aan 't Haringvliet wordt momenteel hard gebouwd aan de nieuwe woonwijk Havenstadt. Woongoed GO heeft hier vier eensgezinswoningen aangekocht die onlangs zijn opgeleverd. Later deze maand krijgen de betreffende huurders de sleutel van hun spiksplinternieuwe woning. In de woningen komen huurders die nu in een oudere huurwoning in het dorp wonen, zodat die woningen gerenoveerd kunnen worden. Het project van ontwikkelaar Wonen op Flakkee bestaat in totaal uit ruim zestig woningen. De nieuwe bewoners kunnen een abonnement afsluiten om straks gebruik te maken van de elektrische deelauto's, die met een app gereserveerd kunnen worden. In de wijk wordt later dit jaar gestart met de bouw van het huis van de toekomst.

Seniorenappartementen Antoon Coolenstraat In verband met het opzeggen van de huurovereenkomst door Stichting Pameijer van de Antoon Coolenstraat 100 is besloten hier twee seniorenappartementen te realiseren. Het ontwerp is inmiddels gereed. De omgevingsvergunning is afgegeven door Gemeente Goeree-Overflakkee. Op dit moment worden offertes opgevraagd waarna bij het leegkomen van de locatie in september 2018 direct begonnen kan worden met de verbouwing.

Make-over voor appartementen Kastanjelaan

Dit jaar wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan 24 appartementen in de Kastanjelaan (Huisnummer 2a t/m 24b). Het geheel krijgt een compleet nieuwe en frisse uitstraling. De buitengevel, het dak, de balkons en de dakbedekking van de bergingen worden aangepakt. Naast deze werkzaamheden wordt het complex energiezuiniger gemaakt door het isoleren van de schil van de woning en het plaatsen van zonnepanelen. Ook zullen de voortuinen van het complex getransformeerd worden naar een aantrekkelijke tuin met nieuwe beplanting. Na de aanbesteding mag Coen Hagedoorn de werkzaamheden uitvoeren. Voor de start van de werkzaamheden worden alle bewoners bezocht door een medewerker van Woongoed GO.

Contact

Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl


4

Senioren Dinsdag 10 juli 2018

Comfortabel oud worden in een eigen woning De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Dat is op Goeree-Overflakkee niet anders, bij Woongoed GO wordt meer dan de helft van de woningen verhuurd aan 55-plussers. Een andere trend is dat ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Dat is mogelijk door aangepaste seniorenwoningen en zorg aan huis. Een ouder echtpaar dat - met hulp van thuiszorg - zelfstandig woont, de wijkverpleegkundige en Woongoed GO vertellen over hun ervaringen.

Sterrensysteem voor seniorenwoning De missie van Woongoed GO is om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun huurwoning. Om dat mogelijk te maken worden huurhuizen onder handen genomen om ze geschikt te maken voor ouderen met gezondheidsproblemen. Het begint allemaal met het beoordelen van de woningen. Een woning met 0 sterren is niet seniorproof, een woning met het maximale aantal van 3 sterren is helemaal aangepast aan de behoefte van ouderen die zorg nodig hebben. Woningen die leegkomen na het vertrek van een huurder worden opgeplust naar het technisch hoogst haalbare niveau voor die woning. Iedere woning die Woongoed GO bouwt heeft minimaal drie sterren, dat wil zeggen dat de woning levensloopbestendig is. Een deel van de ouderen die op zoek is naar een aangepaste woning heeft een eigen huis verkocht. Dat betekent dat ze vermogen hebben opgebouwd. Of ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning hangt af van de hoogte van het inkomen. Mensen die twijfelen of ze wel of niet kunnen huren kunnen altijd contact opnemen met Woongoed GO. Het is wel zo dat woningzoekenden zonder woning en mensen die op dit moment al huurder zijn voorrang hebben op de mensen die hun huis hebben verkocht.

Slimme techniek

Als er iemand aanbelt zie je op de tablet wie er voor de deur staat en vervolgens kan de deur door middel van de tablet worden geopend. Ook kan de tablet worden gebruikt om contact te hebben met buurtbewoners en hulpverleners. Dat maakt de drempel lager om hulp te vragen, mensen kunnen vanuit hun stoel aan de bel trekken. Er wordt onderzoek gedaan om met Curamare samen te werken op dit gebied.

APK-keuring

Om te zorgen voor veiligheid worden er APK-keuringen gedaan voor de woningen van Woongoed GO. Hierbij krijgen seniorenwoningen voorrang. Een andere innovatie is het plaatsen van zorgunit of mantelzorgwoning bij een woning. Woongoed GO zorgt voor huizen die geschikt zijn om oud te worden. Dat is ĂŠĂŠn kant van de medaille, net zo belangrijk is dat ouderen thuis zorg kunnen krijgen. Daarom wordt er nauw samengewerkt met zorgorganisaties. De betrokken partijen ontmoeten elkaar tijdens het Regionaal Zorgoverleg (ReZo). Ook met de gemeente wordt nauw samengewerkt, zo worden er afspraken gemaakt over aanpassingen van woningen in het Wmo-convenant.


Echtpaar Knape verhuisde naar een seniorenwoning

'De eerste weken voelden als vakantie' Voor geen goud zouden ze nog terug willen naar hun vorige woning. Mijnheer en mevrouw Knape, allebei 78 jaar, verhuisden ruim een jaar geleden van een eengezinswoning naar een seniorenwoning in de Prinses Margrietstraat in Middelharnis. Een woning waar ze ondanks het handicap van mevrouw zelfstandig kunnen wonen. "We hopen het hier samen nog heel lang vol te houden." Hij is een echte Menheersenaar, die in het dorp is geboren, getogen en nooit meer weggegaan. Zij komt uit Middelburg, maar woont al sinds hun trouwen op Goeree-Overflakkee. In het huis zijn de slaapkamer en de ruime badkamer allebei op de begane grond. Dat is een uitkomst, want na een herseninfarct twee jaar geleden is mevrouw Knape aan één kant grotendeels verlamd. Ook fijn is dat er geen drempels in huis zijn, waardoor ze makkelijker alleen door het huis kan lopen. Iedere ochtend komen mensen van Curamare Thuiszorg haar aankleden. "Het is prachtig hoe ze dat doen. En we hebben bijna iedere dag een ander, dus dan heb je wat te praten. We hebben

niks te klagen. Als er een keer overdag wat is waarbij we hulp nodig hebben, dan staan ze na een telefoontje zo op de stoep."

Mooi tuintje De eerste weken in hun nieuwe huis voelde als vakantie. "We woonden hiervoor in een doodlopende straat, daar was het erg rustig. In deze straat is altijd wat

te zien. Zij: "Ik geniet altijd van de kinderen die voorbij komen op weg naar school." Hij: "En we hebben een mooi tuintje waar we lekker kunnen zitten." Zij: "Ik geniet hier nog steeds iedere dag."

ze steeds vaker zelfstandig wonen. Dat kan met dank aan de thuiszorg en woningen die zijn aangepast. De Knapes vinden het prettig dat ze samen zelfstandig kunnen blijven wonen.

In het verleden verhuisden ouderen met lichamelijke gebreken vaak gelijk naar een verzorgingshuis, tegenwoordig blijven

Blote voeten Als ze hun huis laten zien vertellen ze trots over de goede isolatie en ventilatie. "We heb-

ben hier veel minder stookkosten dan in het vorige huis." En de vloerverwarming valt in de smaak. De heer Knape vertelt dat hij in de winter gewoon op de blote voeten door het huis loopt. "En als er wat aan de hand is dan lost Woongoed GO het altijd snel op. Ze zijn erg behulpzaam. Nee hoor, wij hebben niks te klagen."

Thuiszorgverpleegkundige Margrieta Braber:

"Dit werk kan ik iedereen aanbevelen" Iedere dag ga ik blij naar mijn werk, vertelt wijkverpleegkundige Margrieta Braber. "Het is mooi om iets te betekenen voor anderen. De meeste mensen zijn heel dankbaar." De Sommelsdijkse werkt al ruim dertig jaar in de zorg. Ze startte als verzorgende in de Samaritaan en de Goede Ree. Twaalf jaar geleden maakte ze de overstap naar de thuiszorg. Ze is er helemaal op haar plaats. "Dit is echt mijn ding. Ik sta aan het bed en ik werk op kantoor. Naast wijkverpleegkundige ben je ook coach van mantelzorgers en familieleden. Het is heel gevarieerd en uitdagend werk."

Mogelijkheden

Als mensen aangeven dat ze thuiszorg nodig hebben gaat Margrieta thuis op bezoek. Ze vraagt wat de mensen voor zorg willen en bespreekt de mogelijkheden. "Vroeger was er meer tijd beschikbaar voor de zorg aan huis, maar ik pro-

beer altijd te denken in mogelijkheden, Met wat creativiteit is er ook nu nog best veel mogelijk."

Steunkousen

Bij veel ouderen speelt het probleem dat ze de steunkousen niet zelf aan kunnen doen. De wijkverpleegkundige legt uit dat er dan eerst wordt gekeken of er technische hulpmiddelen zijn waardoor iemand alsnog zelf de steunkousen aan kan trekken. "Mensen onderschatten het vaak, maar iedere dag iemand over de vloer is een flinke inbreuk op je privacy. Daarom zoeken we eerst naar mogelijkheden waarbij mensen niet afhankelijk zijn van zorgverleners." De samenwerking tussen de thuiszorg en Woongoed GO is goed volgens Margrieta. "We zijn bijvoorbeeld met een groep wijkverpleegkundigen bij de woningbouwvereniging geweest om uit te leggen waar we tegenaan lopen. Dat zijn za-

ken als te smalle deuren voor een brancard en douches zonder douchestoel." Woongoed GO werkt hier aan, zie het artikel 'Sterrensysteem voor seniorenwoning'.

Automatisch alarm

De wijkverpleegkundige vertelt enthousiast over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Bijvoorbeeld de Medido, een apparaat dat op het juiste moment het medicijn aangeeft dat moet worden ingenomen. Dit wordt aangegeven met een piepsignaal. Als de medicatie niet wordt ingenomen gaat de Medido na een kwartier nog een keer piepen. Als de pillen daarna nog niet worden geslikt krijgt de thuiszorg een seintje en gaat een kijkje nemen. Op die manier weten de medewerkers, zonder dat er iemand alarm slaat, dat er misschien iets aan de hand is. Voor haar hbo-opleiding, die ze in september hoopt af te ronden, is Margrieta in Eindhoven

in een woning van de toekomst geweest met allerlei moderne technieken om senioren te helpen. Van hele simpele dingen zoals verlichting van de route naar de wc, die automatisch aanspringt als iemand 's nachts uit bed gaat. Een ander voorbeeld gordijnen die automatisch open en dicht gaan. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden, waardoor mensen lang zelfstandig kunnen blijven. In de toekomst hoopt ze op afstand met de patiënt te praten door middel van videoverbinding. In de thuiszorg is een groot tekort aan personeel. Margrieta vertelt dat een meisje tijdens haar stage steeds enthousiaster werd over het werk. Ze zei letterlijk: "Ik wist niet dat het zo leuk was in de thuiszorg." Na haar studie is ze dan ook verdergegaan in de thuiszorg. Margrieta hoopt dat er nog veel meer volgen. "Ik kan het in ieder geval iedereen aanbevelen."


Vennootschapsbelasting Rentekosten

Investeringen en aossingen

Onderhouds kosten

Verhuur kosten

Personeelskosten

Verhuurders heďŹƒng


Nieuws

7

Dinsdag 10 juli 2018

‘In de Brêêveertien houden we elkaar een beetje in de gaten’

Huismeester Bob Kalkman, Jannie Godrie (links) en Andrea Verneave. Al een jaar of acht is Bob Kalkman (73) vrijwillig huismeester van de Brêêveertien in Middelharnis. Een complex met 42 woningen voor senioren. Hij draait zijn hand niet om voor het vervangen van de verlichting, het organiseren van een modeshow, het ophangen van een schilderij of het instellen van een televisie. Hij woont zelf een paar straten verderop, maar zoals hij zelf zegt: “Ik zwerf nogal eens rond hier.” Samen met Jannie Godrie (77) en Andrea Verneave (75) vertelt hij over het reilen en zeilen in de Brêêveertien. Bob zegt gekscherend dat hij dingen bedenkt en de dames het uitvoeren. “Jullie verdienen de pluim.” De dames op hun beurt: “Maar jij bent hier de hotemetoot.” Coby Brands hoort ook bij het clubje, maar die is niet aanwezig bij het gesprek.

Kapotte container

Tijdens het gesprek spurt de huismeester plotseling naar buiten, hij ziet een medewerker van de gemeente die komt kijken

naar de kapotte ondergrondse container. Later stapt er een vrouw binnen waarvan het zonnescherm niet meer werkt, of de huismeester daar even naar wil kijken. Kalkman: “Ik kom morgenochtend wel even.” Samen organiseren de vrijwilligers verschillende activiteiten. Zo wordt er iedere 14 dagen bingo gespeeld. Jannie Godrie houdt het zaaltje schoon en kookt in de winter snert voor de bewoners, Andrea Verneave bakt regelmatig een flinke stapel pannenkoeken voor tussen de middag. Er wordt gekaart door de mannen en er wordt regelmatig samen een bakje koffie gedronken. Vorig jaar is de gezamenlijke keuken onder handen genomen. Er kwam een kastje bij, de koelkast is verplaatst en er is een nieuw keukenblad gemonteerd. De enthousiaste huismeester regelde zelf een kooktoestel, zodat de pannenkoeken nu in de keuken naast het zaaltje gebakken kunnen worden.

Helpen verhuizen

Vrijwel iedere dag is Kalkman in de weer voor de bewoners van de Brêêveertien. “Vorige week is er een bewoner onwel geworden, die is opgehaald door de ambulance. Maar de broeders hadden de deur dichtgetrokken terwijl de sleutels nog aan de binnenkant zaten. Toen heb ik geregeld dat een aannemer het slot eruit heeft gehaald, zodat hij weer naar binnen kan als hij thuis komt uit het ziekenhuis.” Onlangs hielp hij een vrouw van 91 jaar om te verhuizen naar de benedenverdieping. “Haar zoon had een operatie gehad dus die kon niet helpen en je kunt zo’n vrouw dat toch moeilijk zelf laten doen. Ik moet er alleen nog even achteraan bij Woongoed GO dat ze de struiken voor haar raam snoeien. Eigenlijk ben ik een onbetaalde opzichter.”

Herinneringen aan Stad

De dames Godrie en Verneave kennen elkaar al lang. Ze woonden vroeger allebei op Stad en

hun kinderen gingen naar dezelfde school. Ze halen herinneringen op aan de tijd dat er nog drie bakkers, een slager en een groenteboer waren in het dorp. Verneave is geboren in België, maar verhuisde al op zesjarige leeftijd naar Nederland. Omdat ze met een Stadtenaar trouwde verhuisde ze van de overkant naar Goeree-Overflakkee. Maar ergens voelt ze zich nog steeds Belgisch: “Met het WK Voetbal juich ik voor België.” Bob Kalkman was vroeger werkzaam voor de EMGO. Eerst werkte hij bij de meterafdeling, daarna als storingsmonteur en op het laatst inde hij de achterstallige rekeningen. “Ik heb nooit de krant gehaald en kwam altijd met centen terug.” Het geheim: “Met de mensen in gesprek gaan.” Dat doet hij nog steeds, zo wist hij vrijwel alle bewoners te overtuigen van een huurverhoging zodat er trapliften geplaatst konden worden. “De directeur van Woongoed GO vroeg mij verbaasd: ‘Hoe heb je dat nu voor elkaar gekregen?’”

Samen lachen Jannie Godrie denkt dat oudere mensen die gewoon in een straat wonen sneller eenzaam zijn. “Hier hou je elkaar toch een beetje in de gaten. Ik ken bijna iedereen in de Brêêveertien.” Bij de activiteiten komen doorgaans wel zo’n twintig mensen. Verneave: “Ik heb altijd met plezier op Stad gewoond, maar ik ben nu blij met mijn plekje in de Brêêveertien.” Ze maakt een grapje met de andere vrijwilligers: “Al met al kun je wel lachen hoor hier.” Ondertussen maken ze nieuwe plannen. Afgelopen voorjaar hebben ze voor het eerst een modeshow georganiseerd. Verneave: “Toen heb ik nog een lekker rokkie gekocht.” Dit najaar willen ze een nieuwe modeshow organiseren, maar dan met wintermode. Bob Kalkman: “Dan schuiven we alles aan de kant en wordt het halletje gebruikt als paskamer.” Het duurt nog even, maar de vrijwilligers van de Brêêveertien hebben er nu al zin in!


STARTER

in beeld

'Te goed om naar een andere woning te zoeken' Nee, Diederik en Asmera Pouwelse zijn niet langer actief op zoek naar een koopwoning. "Dit is te goed om verder te kijken", zeggen ze over de huurwoning waarin ze twee jaar geleden samen van start gingen. De woning staat aan het Brandweerplein, in de nieuwe wijk Tuundurp die onlangs feestelijk in gebruik is genomen. Diederik woonde al in Nieuwe-Tonge, in een inmiddels gesloopt huis aan de Tuinstraat. "Ik kreeg informatie over de woning-

bouwplannen in de bus en daarna is het snel gegaan", vertelt hij. "Er waren drie woningtypes: seniorenwoningen, woningen voor alleenstaanden en ruime eengezinswoningen. Wij dachten toekomstgericht en kozen voor een ruime eengezinswoning. Dan zit je in één keer goed, dat scheelt een keer verhuizen." Met Woongoed GO was het zo te plooien dat Diederik en Asmera na hun bruiloft in hun huis konden trekken. "Het viel mooi op z'n plek." Zo was het stel een

Wedstrijd: Welke huurder heeft het ‘kellufste tuuntje’?

Maak kans op waardebonnen van Tuincentrum Graka Bent u een huurder, of kent u een huurder van Woongoed GO waarvan de voortuin er altijd piekfijn uit ziet? Stuur dan een foto van de voortuin naar info@ woongoedgo.nl o.v.v. ‘Kellufste tuuntje’. Vergeet hierbij niet om het adres en de contactgegevens te vermelden. Meedoen kan tot 31 augustus 2018, in september maakt Woongoed GO de winnaars bekend. De eerste prijs is een waardebon van € 100,-, de tweede prijs een bon van € 50,- en de derde prijs een bon van € 25,-. De bonnen kunnen worden ingeleverd bij Tuincentrum Graka.

van de eerste bewoners van de nieuwbouw en hebben ze vervolgens heel wat buurtbewoners zien komen. Ouderen, starters, gezinnen – het wijkje is heel gemêleerd. "Van twintigers tot tachtigers." Diederik en Asmera, die vanuit Rotterdam naar Nieuwe-Tonge is gekomen, zijn te spreken over de buurt. Ze noemen die heel sociaal. Pas ontmoetten ze bijna alle bewoners in één keer toen er een grote barbecue was om de afronding van de nieuwbouw te

markeren. "We wonen hier zeker niet onprettig."

Diederik, die bouwkunde studeerde.

Dat geldt niet alleen voor de buurt, maar ook voor de woning zelf. "We hebben zelf de keuken, de vensterbanken en de tegels in de badkamer kunnen uitzoeken. Onze slaapkamer is lekker ruim en het toilet is bij de trap en de bergruimte in het midden van de woning. Een toilet in de gang, bij de voordeur, wilde ik niet. Waarom niet? Dat is de eerste indruk die een woning maakt…", zegt

Ze vinden hun woning heel comfortabel. De vloerverwarming is heerlijk en de negen zonnepanelen op het dak zorgen voor een lage energierekening. "We hebben het echt getroffen. We waren weleens naar sfeervolle koopwoningen aan het kijken. Maar we willen de luxe van hier niet missen. Inderdaad: dit is te goed om verder te kijken. En de huurprijs is zeker niet te hoog."

Visitekaartje van de woning De tuin is het visitekaartje van het huis en de buurt. Een fraaie tuin draagt bij aan wonen met een goed gevoel. Maar wat doet Woongoed GO als er klachten komen over een tuin die niet goed wordt onderhouden? Allereerst is iedere huurder volgens het huurcontract verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Huurders moeten er voor zorgen dat het er netjes uit ziet. Als dit niet het geval is verwacht Woongoed GO in de eerste instantie dat buren elkaar aanspreken op achterstallig onderhoud. Als de klachten aanhouden kan er contact worden opgenomen met de woningbouwvereniging. Die neemt dan een kijkje en spreekt de huurder aan of stuurt een brief. In sommige gevallen is er een logische verklaring en zoekt Woongoed GO samen met de huurder naar een oplossing. Als de huurder de afspraken niet nakomt wordt er actie ondernomen.

5 Tips voor een mooie tuin en fijne buurt 1

Bedek de grond met houtsnippers om onkruid te voorkomen.

2

Leen of huur een hogedrukspuit om de tegels schoon te spuiten.

3

Snoei de planten regelmatig.

4

Houd samen met buren de zij- en achterpaden schoon. Spreek bijvoorbeeld af om dit om de beurt te doen.

5

Maai het gras regelmatig.

Woongoed GO - Editie juli 2018  
Woongoed GO - Editie juli 2018  
Advertisement