Page 1

NIEUWS

Dinsdag 4 juli 2017

Nieuw strategisch plan voor Woongoed GO

Sociale volkshuisvesting, een gezamenlijk belang

Wat wil Woongoed GO de komende jaren bereiken? Het antwoord komt neer op zorgen voor goede huisvesting in een prettige omgeving. De belangrijkste speerpunten zijn: betaalbare huisvesting, hoge kwaliteit dienstverlening, energiezuinige woningen, aangepaste woningen waarin mensen langer thuis kunnen blijven wonen en leefbare, gevarieerde buurten en dorpen op Goeree-Overflakkee. In het gloednieuwe ondernemingsplan worden de doelstellingen praktisch ingevuld. De komende drie jaar worden er 5565 nieuwe woningen gebouwd door Woongoed GO. Mensen die een urgentieverklaring hebben, moeten binnen een jaar de sleutel van een huurwoning ontvangen. Een ruime meerderheid (80 procent) van de huren blijft binnen de betaalbaarheidsgrenzen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De uitstoot van CO² en het verbruik van gas wordt ten opzichte van 2008 met 20 procent teruggedrongen. De komende jaren worden steeds meer daken voorzien van zonnepanelen. In 2020 moet de helft van alle woningen van Woongoed

GO profiteren van het zonlicht. In combinatie met andere maatregelen zorgt dat ervoor dat de gemiddelde energielasten omlaag gaan voor huurders. De woningbouwvereniging wil graag dat mensen in een prettige omgeving wonen. Daarom wordt er samen met onder andere de gemeente gewerkt aan de leefbaarheid in de kernen. Samenwerking is er ook met andere

corporaties op het eiland. Er is momenteel een onderzoek gaande naar de haalbaarheid van een fusie. Wat betreft de financiën wil Woongoed Go gezond zijn, maar niet rijk.

Meer weten? Lees dan het complete ondernemingsplan op www.woongoedgo. nl/ondernemingsplan.

Resultaten

Het voorgaande ondernemingsplan, dat verscheen in 2012, had als titel ‘Meer dan een huis alleen 2.0’. Enkele wapenfeiten van de afgelopen jaren: - Nieuwbouw van meer dan 200 woningen. - Oorkonde voor meeste zonnepanelen. - Nummer één bij KWH-beoordeling.

Woningmarktregio’s in gesprek met Ministerie BZK De woningmarktregio’s Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben woensdag 17 mei 2017 uitvoerig met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zowel regionaal als landelijk. De regio’s deelden hun visie op de doorontwikkeling van het wonen in hun regio. Vanuit de Drechtsteden is aangegeven dat de regio sociaal-economisch sterker wil worden door versterking en vergroting van het woningaanbod. In deze opgave heeft ook de provincie een actieve rol en is het rijk uitgenodigd mee te doen via een zogenoemde regiodeal. Corporaties, projectontwikkelaars en makelaars deelden met het Ministerie hun bevindingen uit de praktijk. Het gesprek maakt deel uit van een serie werkbezoeken die het Ministerie van BZK langs 19 regio’s in het land maakt. Op basis van deze bijeenkomsten stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over de woonopgaven en –ontwikkelingen in het land. Directeur Van Nieuwaal nam namens de Woningbouwfederatie GO deel aan het gesprek.


2

Van de directeur Dinsdag 4 juli 2017

Stoppen met aardgas

Woningcorporaties worstelen met klimaatdoelen Dagelijks worstelen woningcorporaties met klimaatdoelen, duurzaamheid en energiebesparing. Waar moet het naar toe en wat gaan we concreet meer doen? Energieneutrale of passieve woningen? Nul op de meter (NOM-woningen), woningvoorraad naar energielabel B, zonnepanelen, stoppen met aardgas? Wie het weet mag het zeggen. Er moet in ieder geval heel veel gebeuren en de vraag is hoe dat het best kan worden aangepakt. Kijk ik naar onze huidige doelstellingen, dan heeft de woningvoorraad van Woongoed GO in 2020 gemiddeld energielabel B en ligt de helft van onze woningen onder de pv-panelen. Ten opzichte van 2008 is het gasverbruik dan met meer dan 20% teruggedrongen en de CO² uitstoot zelfs met 25 tot 30%. Op zich een mooie prestatie, maar we willen meer. Er zit een gat tussen ambitie en bouwkosten. Het gevolg? Woningen in één keer allemaal naar energieneutraal loodsen, is niet haalbaar. Het probleem is urgent: we moeten op den duur van het aardgas af. Niet alleen omdat fossiele brandstoffen op raken, maar ons milieu en ons klimaat worden teveel belast. Gas kopen van landen met regimes waar we liever niet afhankelijk van zijn, is ook niet aanlokkelijk. Kortom: de ambities moeten hoe dan ook worden opgeschroefd.

Het bouwen van zogenaamde NOM-woningen (Nul Op Meter) heeft in toenemende mate de aandacht. Een NOM-woning is een huis dat net zo veel (of meer) energie opwekt dan nodig is voor het huis en het huishouden. Vandaar (per saldo) nul op de meter. Dat kan door het aanpassen van bestaande woningen. De gevel wordt dan van een extra schil voorzien, er worden slimme installaties aangebracht en een eigen energieopwekking. Dit kost vooralsnog veel geld. En hoewel er hard wordt gewerkt om het goedkoper te maken, lijkt toepassing van dit concept op grote schaal financieel erg lastig. Ook hier dus een gat tussen ambitie en bouwkosten. Gelukkig experimenteren meerdere collega’s in den lande met het NOM-concept

We kunnen ook wel eens te hard gaan, teveel voor de muziek uitlopen en daar moet je voor oppassen. Woongoed GO leverde in 2010 al 54 woningen en een school op, zonder gasaansluiting en met warmtepompen. Daarna volgden er meerdere energiezuinige bouwprojecten. Woongoed GO won Oorkondes en Awards. We waren onze tijd ver vooruit. Dat leverde echter ook problemen op. Eerlijk gezegd was de neiging bij volgende projecten zelfs: nu even niet. Het oude vertrouwde concept van de traditionele bouw - zij het energiezuinig - kreeg de voorkeur. Dus ook nog met een gasaansluiting. Niet zo consequent misschien, maar huurders willen niet alleen een goedkope huurwoning, zij verlangen naast lage energiekosten ook een hoog wooncomfort. En

“We kunnen ook wel eens te hard gaan, teveel voor de muziek uitlopen”

in de bestaande bouw. Daar leren we van. Nieuwbouw van NOM-woningen daarentegen is haalbaar. De bouwkosten liggen wel hoger, maar de energieprestatievergoeding (maandelijkse energietermijn) dekt de meerkosten.

vooral warmtepompen leverden nog wel eens problemen op. Het is daarom steeds een afweging tussen iets nieuws proberen, energiezuinig, de kosten en de kwaliteit van wonen. Dat gaat gelukkig steeds beter.

Bij Woongoed GO treft u tegenwoordig vrijwel alle types duurzame woningen aan: woningen met zonnepanelen, goed geïsoleerd, HR++ glas, woningen zonder gas en met warmtepompen, woon-zorgcomplex met warmtepompen, energieneutrale woningen, een kantoor met warmtepomp en betonkernactivering, woningen met een luchtwarmtepomp, enz. Het resultaat is lage energiekosten voor de huurders en soms zelfs koeling. Maar welke kant gaan we nu op? Kan er een slimme route worden uitgestippeld, om te voorkomen dat we doodlopende wegen inslaan? Gemiddeld Energielabel B in 2020 gaat Woongoed GO wel lukken.

Maar om de woningvoorraad volledig naar energieneutraal te loodsen en helemaal te stoppen met aardgas, dat vraagt nog veel onderzoek en denkwerk. De belangrijkste uitdaging daarbij is om het gat tussen ambitie en bouwkosten goed te dichten. Vernieuwing van de markt moet ons daarbij helpen. Ik denk dat het gaat lukken!

S. van Nieuwaal Directeur-bestuurder Woongoed GO

Girls duiken in wereld van Woongoed GO

Tijdens de landelijke Girlsday kregen meiden van de RGO een kijkje in de keuken van Woongoed GO. Vooraf reageerden de girls niet zo enthousiast op de vraag of ze later een technisch beroep zouden willen. Tijdens het bezoek dachten ze na over voorzieningen in een seniorenwoning, maakten kennis met duurzame technieken in een nieuwbouwproject en namen deel aan een quiz. Dat was ook een mooi stukje techniek, want ze stemden met hun smartphone, op het scherm was direct te zien wie de meeste goede antwoorden gaf. Het enthousiasme van de medewerkers van Woongoed sloeg over naar de jongedames, drie van hen gaven na hun bezoek aan later best in de techniek aan de slag te willen.


Nieuws

3

Dinsdag 4 juli 2017

Voorbereiden op de vergrijzingsgolf

Garages in de verkoop

Als woningbouwcorporatie denkt Woongoed GO na over de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo krijgt Nederland te maken met een vergrijzingsgolf de komende jaren. Het doel is om te voorkomen dat ouderen noodgedwongen moeten verhuizen.

Woongoed GO gaat bijna 150 garages verkopen de komende periode. Hierbij krijgen de huidige huurders van de garage als eerste de gelegenheid om de garage te kopen. De prijs is de taxatiewaarde van de garage, die is vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. De reden voor de verkoop van de garages is de nieuwe Woningwet waaraan Woongoed

GO moet voldoen. Daar staat onder andere in dat corporaties zich moeten beperken tot het verhuren van sociale huurwoningen. Het verhuren van garages ziet de overheid niet als een taak die past bij woningbouwcorporaties. Om die reden heeft Woongoed GO besloten om alle garages te verkopen. Iedereen die een garage huurt bij Woongoed GO heeft

een brief ontvangen met een aanbod om de garage te kopen.

ven voor verzorgingstehuizen. De garages die niet worden verkocht worden aangeboden aan een commerciële partij. Daardoor kunnen de huidige huurders hun garage waarschijnlijk blijven huren, maar mogelijk wel tegen andere voorwaarden. Daar heeft Woongoed GO geen invloed op.

Ledenraad stelt jaarrekening vast De Ledenraad heeft in zijn vergadering van 15 juni 2017 het volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening 2016 vastgesteld. De Raad van commissarissen keurde deze stukken al in een eerder stadium goed. Het bestuur en de Raad van commissarissen werd kwijting verleend voor het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. Tenslotte werd de ledenraad weer bijgepraat over allerlei actuele zaken.

Donderdag 6 juli is de ledenvergadering Donderdag 6 juli 2017 komt de ledenvergadering in het kantoor van Woongoed GO bijeen. Ook hier staat het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de actualiteiten op de agenda. Aanvang 19.30 uur.

Blijf op de hoogte

Dat kan worden voorkomen door huizen zo aan te passen dat ze lang zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat voorkomt eenzaamheid en senioren houden langer zelf de regie in handen over hun leven. Goeree-Overflakkee loopt voorop in de ontwikkeling van alternatie-

In Stad aan ‘t Haringvliet experimenteert de woningcorporatie met automatisering en domotica in een woonzorgcomplex. Bewoners huren een appartement inclusief een tablet. Daar kan de huurder van alles mee doen: een zorgverlener oproepen, de voordeur bedienen, in-

ternetten, bellen met een beeldverbinding. Noem maar op.

Zorgarrangement op maat Verder stimuleert Woongoed GO zorgaanbieders om plannen voor specifieke arrangementen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg, maar dan uitgebreider. Want wat gebeurt er als de mantelzorger op vakantie gaat? Of als iemand plotseling ziek wordt, komt te vallen of verder moet herstellen na een behandeling in het ziekenhuis? Met een aanvullend arrangement denkt de woningcorporatie dat zorgaanbieders zorg op maat kunnen leveren. In de thuissituatie, maar ook door iemand kortdurend elders op te nemen, om daarna weer terug te keren in de eigen thuissituatie. Met al deze maatregelen worden mensen ook concreet in staat gesteld om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Onderhoud door Woongoed GO De komende maanden wordt er in allerlei straten gewerkt door Woongoed GO. In Middelharnis worden er zonnepanelen geplaatst in een flink aantal woningen in de Elzenlaan en de Kastanjelaan. Schilderwerk vindt plaats in huurwoningen in zowel Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge, Stad aan ‘t Haringvliet en Oude-Tonge. De betreffende huurders worden ruim voor de werkzaamheden op de hoogte gesteld door Woongoed GO. Nieuwsgierig of uw woning aan de beurt is voor onderhoud, kijk dan op de website www.woongoedgo.nl voor het onderhoudsschema. Neem voor vragen over onderhoud contact op met de heer Soeteman, dat kan via 0187-471071 of info@woongoedgo.nl.

Rapport haalbaarheid fusie afgerond Vorig jaar besloten de vier woningbouwverenigingen van Goeree-Overflakkee om de wenselijkheid en de haalbaarheid van een fusie te onderzoeken. Het Adviesbureau Vannimwegen heeft dit onderzocht, de bevindingen staan in een rapport. Het advies is om vervolgstappen te maken en een fusie te realiseren, waardoor er één woningbouwvereniging ontstaat op het eiland. De komende maanden moeten de vier woningcorporaties individueel besluiten of ze dit advies overnemen. De huurdersverenigingen moeten ook groen licht geven voor een eventuele fusie. Benieuwd naar het rapport? Neem voor inzage contact op met Woongoed GO.

Contact

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het nieuws? Like dan snel de Facebookpagina van ‘Woongoed GO’! Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl Een uitgave van:


4

Projecten Dinsdag 4 juli 2017

Refugium, van 12 naar 29 appartementen

Voor de stichting SjaloomZorg wordt Refugium aan de Stoofhoek in Sommelsdijk uitgebreid van 12 tot 29 zelfstandige appartementen van ongeveer vijftig vierkante meter. Naast de uitbreiding van het aantal appartementen zal er een gemeenschappelijke woonkamer gerealiseerd worden en een ruimte voor dagbesteding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Nieuwendijk bouw BV, de oplevering staat gepland in november 2017.

Beukelaer, een thuis voor mensen met een beperking

In aansluiting op de verbouwing van Refugium wil Sjaloomzorg, in het kader van nieuwe wet– en regelgeving, het pand aanpassen. Het uitgangspunt is het scheiden van wonen en zorg in het pand aan de Juliana van Stolberglaan. Na een kleine verbouwing worden er 13 appartementen en een huiskamer gerealiseerd, de appartementen worden verhuurd. In eerste instantie gaat SjaloomZorg huren. Maar er zijn

meer belangstellenden voor deze locatie. Daarom zal er een inventarisatie gemaakt worden van belangstellenden en de voorwaarden waaronder deze willen huren. Uitvoering van werkzaamheden zal plaatsvinden zodra de huidige bewoners van de Beukelaer verhuisd zijn naar de nieuwe appartementen van Refugium. De verbouwing zal naar verwachting begin 2018 plaatsvinden.

Bouwproject Pr. Margrietstraat Middelharnis afgerond Nieuwe toekomst voor Groene Kruisgebouw

Met de oplevering van de seniorenwoningen op 18 april is de herstructurering van de Prinses Margrietstraat afgerond. Er werden 16 Zweedse woningen gesloopt, daarvoor in de plaats zijn er negen gezinswoningen, een aangepaste woning voor mindervaliden, vier gerestaureerde Zweedse geschenkwoningen en elf seniorenwoningen teruggebouwd. Op 5 juli is het feest en wordt gevierd dat de omvangrijke klus succesvol is geklaard.

Het voormalig Groene Kruisgebouw aan de Langeweg 72 in Middelharnis is aangekocht door Woongoed GO. Het pand staat momenteel leeg, het voornemen is om hier sociale huurwoningen te bouwen. Woongoed denkt momenteel aan het realiseren van appartementen

voor senioren. Er wordt nagedacht over een gezamenlijke aanpak met de eigenaar van het naastgelegen perceel, op die manier zou er een combinatie van huur- en koopwoningen kunnen worden gebouwd.

Seniorenwoning van de toekomst Woongoed GO heeft veel ambities op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om twee

seniorenwoningen van de toekomst te bouwen op de locatie van de voormalige huisartsenpraktijk in Stad aan ‘t Haringvliet. Inmiddels is een stuurgroep

samengesteld. Architect Bensdorp heeft opdracht gekregen om dit project aan de Oranjelaan verder uit te werken.

Laatste fase van Tuundurp

Groot onderhoud aan duplexwoningen Kastanjelaan Voor de duplexwoningen in de Kastanjelaan in Middelharnis is een plan van aanpak gemaakt voor het uitvoeren van groot onderhoud. De verdere planuitwerking is gereed en besproken met de betrokken huurders. Inmiddels is duidelijk dat dit geplande onderhoud in het kader van de beschikbare financiële ruimte mogelijk in de planning zal worden doorgeschoven naar 2018. Verdere uitwerking en het aanvragen van offertes heeft voor de zomer plaatsgevonden.

Nieuwe-Tonge is bijna een prachtige, energiezuinige woonwijk rijker. In september wordt naar verwachting de laatste fase van het Tuundurp opgele-

verd. Alles bij elkaar is er dan een nieuwe wijk gerealiseerd met in totaal 37 woningen, voor zowel starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren.


Interview

5

Dinsdag 4 juli 2017

‘Eén eilandelijke woningcorporatie is goed voor de huurders’

“We zijn alle vier redelijk gezond”, zegt Teun Bakelaar over het kwartet woningcorporaties op Goeree-Overflakkee. “Maar waarom zouden we er samen niet voor zorgen om nóg gezonder te worden? We staan alle vier voor hetzelfde en hebben dezelfde belangen: goede huisvesting bieden aan onze huurders. Daar doen we het voor.” Bakelaar is voorzitter en penningmeester van het bestuur van Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede. De corporatie telt 1200 woningen, verdeeld over de kernen van de voormalige gemeente Goedereede: Ouddorp, Goedereede, Goedereede-Havenhoofd en Stellendam. De kleine organisatie doet veel meer dan op de winkel passen. Bakelaar vertelt dat Beter Wonen midden in een ambitieus sloop- en nieuwbouwproject zit. Er komen 57 nieuwe woningen in Ouddorp en 14 in Stellendam. Daarnaast werkt de corporatie aan een project voor Sjaloom Zorg – 27 nul-op-de-meter appartementen in Ouddorp voor mensen met een beperking – en twintig koopwoningen op Welgelegen, eveneens in Ouddorp. “Ook zijn we vorig jaar echt be-

gonnen met energetische verbetermaatregelen aan onze woningen.”

Vergrijzing

Beter Wonen bouwt voor elk wat wils, maar heeft vooral oog voor de huisvesting van senioren. “We hebben te maken met vergrijzing. Daar spelen we op in”, zegt Bakelaar. “Momenteel hebben we veel eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen, maar weinig seniorenwoningen. We zijn hard bezig om deze situatie te transformeren naar een nieuw evenwicht.” Volgens Bakelaar is er op de rest van Goeree-Overflakkee ook een teveel aan eengezinswoningen en een tekort aan seniorenwoningen. De andere drie corporaties staan dus voor dezelfde opgave. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het energetisch verbeteren van woningen. “Wij zijn fors bezig met ‘nul-op-de-meter’, terwijl Woongoed GO vooral veel doet met zonnepanelen. Elke corporatie legt zijn eigen accenten. En zo probeert elke corporatie ervoor te zorgen dat de woonkosten betaalbaar blijven. Dus niet alleen de huren, maar ook de energiekosten.”

Niet voor niets werken de vier corporaties op GoereeOverflakkee al geruime tijd nauw samen. “Onze samenwerking is heel goed”, zegt Teun Bakelaar. “Het federatieve verband bestaat al meer dan vijftig jaar. Dat is een nuttig overlegplatform. We maken geen bindende afspraken, maar proberen wel zo veel mogelijk samen te doen. Door de nieuwe Woningwet waren er veranderingen nodig in de statuten en allerlei reglementen. Dat hebben we samen opgepakt met begeleiding van KPMG. Het is maar een voorbeeld. We hebben overal overleg over. Denk aan de prestatieafspraken met de gemeente. Iedere corporatie heeft zijn eigen beleid en zijn eigen begroting – het zijn vier aparte bedrijven –, maar niemand loopt uit de pas.”

Klein en kwetsbaar

Nu zijn er bewegingen om die samenwerking verder uit te bouwen tot een fusie. “Wij zijn daarvoor de initiatiefnemer”, zegt Bakelaar. “Vanuit onze organisatie kwam het geluid of het, gezien alle nieuwe wet- en regelgeving, wel verstandig is om alleen door te gaan. De organisatie is klein en kwetsbaar. We hebben het idee naar voren gebracht

tijdens het federatieve overleg. De andere drie, die eveneens kwetsbaar zijn, vonden het ook een goed idee, waarna we een haalbaarheidsonderzoek hebben laten uitvoeren. We hebben ook een stip op de horizon geplaatst: de fusie zou in 2019 of 2020 een feit moeten zijn.” Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het rapport is klaar. “We hebben het net binnen. Het gaat nu eerst naar de stakeholders. We bespreken het met de huurders, de Ondernemingsraad en de werknemers. Dan laten we het bezinken en volgt er na de vakantie een besluit. De leden zijn de baas bij Beter Wonen Goedereede, die besluiten of de fusie doorgaat.” Teun Bakelaar zou dat een verstandig besluit vinden. “Na een fusie heb je één beleid op het eiland als het over volkshuisvesting gaat, terwijl nu iedereen op zijn eigen manier werkt. Eén beleid is handiger richting de gemeente, die een fusie toejuicht. Door een samenvoeging kun je de organisatie goed stroomlijnen en een stuk goedkoper laten werken dan in de huidige situatie met vier kantoren, zeven bestuurders en zestien commissarissen. Het kan best een tand-

je minder, dat scheelt een hoop geld. Geld van de huurders.” Hij noemt als voorbeeld de jaarrekening. Nu zijn er vier accountants bezig om die goed te keuren, straks – als de fusie doorgaat – is dat er nog maar één. Hij noemt ook de verplichte cursussen, die gerust bijna 700 euro per cursusdag per persoon kosten. Als er door een fusie minder medewerkers meedoen, is er winst te behalen. Datzelfde geldt voor de invoering van de privacywetgeving in 2018 en het betalen van abonnementsgeld. “Dat is niet weinig, net als het inhuren van personeel, dat in een kleine organisatie nogal eens nodig is.”

Professioneler Eén eilandelijke woningcorporatie is robuuster, minder kwetsbaar, efficiënter en goedkoper, betoogt Teun Bakelaar. “Je gaat professioneler werken, medewerkers kunnen onderling meer sparren en er komen meer opleidingsmogelijkheden. Dat is ook goed voor de huurders. Voor hen doen we het, niet voor onszelf.”


Sneller dan verwacht: een ‘eigen huisje’ Je hoort weleens dat het lastig is om als starter op de woningmarkt aan een huurwoning te komen. Soms zou je wel jaren moeten zijn ingeschreven als woningzoekende, voordat je uiteindelijk in je ‘eigen huisje’ kan trekken. Bij Maritha van der Valk ging het heel anders… Maritha woonde bij haar ouders, maar had het idee om op den duur op zichzelf te gaan wonen. Daarom stond ze al een tijdje als woningzoekende ingeschreven bij Woongoed GO. Een jaar of vier, denkt ze. “Vanaf mijn achttiende. Ik had aardig wat punten opgebouwd”, vertelt Maritha. “Ik wilde gaan samenwonen met mijn vriend Tim Vreeker. Maar niet direct, we wilden nog even wachten, ook vanwege de financiën.” Het liep anders nadat ze contact had gehad met een medewerker van Woongoed GO. Dat was een zakelijk contact – Maritha werkt bij Happy Music, het bedrijf van haar vader, en startte ook Happy Weddings op. Staan er nog nieuwbouwprojecten op stapel bij jullie, voegde ze aan een e-mail naar Woongoed GO toe. Zomaar een vraagje. Op dit moment is er geen nieuwbouw voor starters, was het antwoord. Maar misschien hebben we iets voor je aan het Molenplein… Maritha vond de vrijwel nieuwe,

energiezuinige eengezinswoning wel aantrekkelijk. “Een unieke kans, die ik niet kon laten lopen.” Zo verhuisde ze eerder naar een eigen stek dan ze in gedachten had. “Je hoort ook wel verhalen dat starters lang moeten wachten, maar bij ons ging het lekker snel.” De eerste dagen na de verhuizing moest ze best wennen. “Ik vond het raar, in het begin, omdat je een gedeelte van je leven aan het afsluiten bent. Ik had erg veel zin om op mezelf te gaan

wonen, maar toen het eenmaal zover was, vroeg ik me af waarom ik dat nu zo graag wilde. Maar algauw vond ik het een superfijn eigen plekje.”

Modern en ruim Wat Maritha en Tim prettig vinden aan hun woning is dat die modern en lekker ruim is. “Een nieuw huis met een nette keuken en een nette badkamer, drie slaapkamers en een grote zolder. Ons huis is een van de weinige in de buurt met een erker. Die

maakt het huis nog groter. We hebben trouwens ook nog een flinke tuin. Het bevalt heel goed.” Het bevalt ook goed omdat de energiekosten zeer laag zijn. Haar huis is een zogenoemde passiefwoning. De woning is heel goed geïsoleerd, voorzien van driedubbel glas, vloerverwarming en zonnepanelen. Met Woongoed GO hebben Maritha en Tim een paar keer contact gehad. Eén keer maakte het ventilatiesysteem een raar geluid

en bleven de kookluchtjes hangen. Een andere keer was er een probleem met de voordeur. Die sloot niet goed. “In beide gevallen hebben we gebeld en is het snel en goed opgelost. Petje af, hoor”, zegt Maritha. “Dat is een voordeel van huren: als er iets aan de hand is, hoef je alleen maar te bellen om het te laten repareren. Een ander voordeel is dat je kunt verhuizen wanneer je wilt. Over een paar jaar willen we een woning kopen.” Maar voorlopig voelt het nog goed, dat ‘eigen huisje’ aan het Molenplein.

Hoe werkt het aanbodmodel? Het is al weer een jaar geleden dat de woningcorporaties op Goeree-Overflakkee de woonruimte op dezelfde manier zijn gaan verdelen. De huurwoningen worden één keer per week aangeboden in een advertentie in huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, de websites van de corporaties en de website Huizen op Flakkee. Geïnteresseerde woningzoekenden kunnen vervolgens reageren op de aangeboden huurwoningen. Dit aanbodmodel geeft woningzoekenden wekelijks een goed beeld van het huurwoningaanbod op het eiland. Sinds de invoering van dit aanbodmodel heeft Woongoed GO met ruim 250 huurwoningen geadverteerd. Meestal was er direct een goede match en werd er zo een nieuwe huurder gevonden. Wat opvalt is dat het niet altijd zo was dat de woningzoekende heel veel punten moest hebben. Er zijn woningen verhuurd waarbij er al rond de 40 punten een match was. Het is nu dus mogelijk voor woningzoekenden die nog niet zo lang ingeschreven staan toch snel een woning te krijgen.

De spelregels: 1

Bekijk het aanbod Alle beschikbare huurwoningen publiceert Woongoed GO in de huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, die wordt elke week op dinsdag verspreid. Liever op onze website kijken? Het actuele aanbod staat ook op www.woongoedgo.nl en op www.huizenopflakkee.nl.

2

Controleer of u aan de voorwaarden voldoet Bij iedere woning staat de huurprijs en ook de voorwaarden waaraan de nieuwe huurder moet voldoen. Bijvoorbeeld een maximaal inkomen, of een leeftijdsgrens. Controleer of u aan deze voorwaarden voldoet. Zo ja, dan is het tijd voor de volgende stap.

3

Reageer op uw favoriete woning Als u een huis heeft gevonden waar u graag wilt wonen, reageer via de website van Woongoed GO. Reageren kan ook schriftelijk of via e-mail. Let hierbij op de reactietermijn die in de advertentie staat.

4

Wacht op de toewijzing Op basis van een puntensysteem (meeste punten en langst ingeschreven) wijst Woongoed GO de woning toe aan één van de personen die gereageerd heeft. Als de woning aan u wordt toegewezen, wordt er contact opgenomen. Als u geen reactie ontvangt is de woning toegewezen aan iemand met meer punten. Op de website van Woongoed GO kunt u zien als de woning is toegewezen.

5

Als de woning aan u wordt toegewezen kunt u de woning gaan bezichtigen. Als het huis na de bezichtiging tegenvalt, kunt u dit aangeven en verder zoeken.

Inschrijven als woningzoekende

Om te kunnen reageren op huurwoningen moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar www.woongoedgo.nl/inschrijven. Inschrijven kan vanaf 18 jaar.

Neem een kijkje

6

Deal! Bevalt de toegewezen woning, dan is er een deal. Woongoed GO neemt contact op om alles in orde te maken.

Woongoed go - editie juli 2017  

Woongoed go - editie juli 2017

Woongoed go - editie juli 2017  

Woongoed go - editie juli 2017

Advertisement