Page 1

n ve dr

ee

Ve

re

ee

ni

kk

gi

la

va

rf

ng

ve

n

-O

Be

er

ij

Go

Jaargang 24 nr. 1, december 2013

Magazine

Uit de crisis? In dit nummer: Xsarus onderneemt in dynamische wereld 5 vragen aan Albert van Rossum ‘Altijd op zoek naar feiten’ Column Accountant Bouman Kantoortotaal Column Notaris


Accountants, fiscalisten, bedrijfs- en organisatieadviseurs

Dè organisatie waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de klant centraal staat

Vestiging Middelharnis: Landbouwweg 3, 3241 MV Middelharnis André Lu Vestigingen: Goes, Middelharnis, Oud-Beijerland, Rotterdam, Terneuzen, Tholen, Vlissingen en Zierikzee

ondernemen doe je samen Wijn en wereld is een initiatief van WIJNKOPERIJ A. VAN EESTEREN Dorpsweg 31, 3245 VA Sommelsdijk

• • • • • • • •

0187

Telefoon: 0187 482 455 E-mail: info@wijnenwereld.nl

Mol Agrocom is een particuliere toeleverancier voor de land- en tuinbouw en groenvoorziening. Uw adres voor o.a.:

Mol Agrocom is een particuliere toeleveranDeskundig advies cier voor de•• landen tuinbouw en groenvoorGewasbeschermingsmiddelen ziening. Uw• adres voor o.a.: Meststoffen

Wilt kunn

TIELEMAN KEUKENS LEVERT, MONTEERT OF RENOVEERT OOK UW BEDRIJFSKEUKEN!

P d

Spaakwielbemesting grasland / groenbemesters

• Organische mest / gips Deskundig advies • Zaaizaden / groenbemesters Gewasbeschermingsmiddelen • (Zaai)Graan • Plastics Meststoffen Spaakwielbemesting grasland / Mol Agrocom bv Energiebaan 15 3255 SB Oude Tonge 0187-618555 groenbemesters Organische mest / gips Voor meer informatie: www.molagrocom.nl / info@molagrocom.nl Zaaizaden / groenbemesters Volg ons op Twitter: @MolAgrocom (Zaai)Graan Plastics

B

Mol Agrocom bv Energiebaan 15 | 3255 SB Oude Tonge | 0187618555 Voor meer informatie: www.molagrocom.nl / info@molagrocom.nl Volg ons op Twitter: @MolAgrocom

KORENDREEF 15 | MIDDELHARNIS | 0187 - 602555

HET KOPEN VAN EEN KEUKEN MOET EEN FEEST ZIJN!


Van de

voorzitter Agenda 18 september Najaarsborrel (inloop vanaf 16.00 uur) 30 oktober Bedrijfsbezoek

Voor u ligt een geheel nieuw magazine van het Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft het VBGO. Het magazine is in een nieuw jasje gevoor vele bedrijven voorlopig toch een moeilijke 30stoken januari en wordt tegenwoordig uitgegeven door periode. Maar er liggen kansen en die zal u moeWinterborrel Eilanden-Nieuws. Leden ontvangen de papieren ten grijpen. Beste ondernemer, editie in de bus, websitebezoekers kunnen het maHet einde van het boekjaar 2013 is nabij, wellicht 13gazine maartonline doorbladeren. De economische ontwikkelingen blijven nog steeds achter. Nationaal lijkt de er te voor U nog voordelen, zonde regering het niet meerliggen op orde krijgen en fiscale Europees worden er toch ongelimiJaarvergadering teerd leningen verstrekt. Dit lijkt toch wel heel erg op wederom een luchtbel Na een zeer lange en prettige samenwerking met om die te laten liggen. of een gigantische geldontwaarding. In beide gevallen komt dit de economiDrukkerij Kranse, hebben wij als bestuur beslo- niet ten goede. sche vooruitgang ten een andere koers te gaan varen. bestuur bestuurvoorzien wensenop wijdeu pensioenreserves, prettige feestdaDe Het landelijke politiek Namens heeft hethet momenteel die zouden wel eens de oplossing kunnen zijn op korte termijn. Laten ze die bedankt de heren Aad en Arjen Kranse voor hun gen en een gezond en voorspoedig 2014! voorzieningen dan nationaal besteden, want heel Europa zit erop te azen. jarenlange inzet en toegevoegde waarde die zij aan het VBGO hebben geleverd. Er zijn toch markten die dit gaat over het algemeen ten koste van Veelgroeien, leesplezier. Vereniging van Bedrijven die markten die het zeer moeilijk hebben, zoals detailhandel, grafische induGoeree-Overflakkee strie en de bouw. Deze veranderingen komen onder andere tot stand door de Wij zijn uit de crisis, het is allemaaleconomische nog prema-malaise, maar ook door ontwikkelingen zoals internet. tuur, maar uiteindelijk toch een positief bericht. Secretariaat: Ik ben zelf van mening, indien er weer economische groei komt, dat dit J.M. Benschop niet meer gaat worden zoals het was. Stelt u en uw bedrijf hier dan ook Noordzijde Haven 15 op in want de ontwikkelingen gaan snel. Half juni hebben wij tijdens onze 3252 BH Goedereede ledenreis Antwerpen bezocht. Het programma was zeer divers en anders dan Tel. 0187 - 492322 anders inclusief een overnachting. Contacten werden gelegd en onderhouden onder het genot van de nodige versnaperingen tot diep in de nacht. Wij hebRedactie: ben uitsluitend positieve berichten ontvangen. J.M. van der Wulp, Voor ons als bestuur een uitdaging om voor volgend jaar weer een spraakmatel. 0187-485000 kend programma samen te stellen. 30 januari 13 maart Vereniging van Bedrijven

Van de voorzitter

Colofon

Adri Schipper

Agenda

Colofon

Goeree-Overflakkee Redactie: Velen van jullie staan te trappelen om op vakantie te gaan. Zeer belangrijk CafĂŠ De KokKranse in Sommelsdijk Bosman Autoschade Martijnontspanning de Bonte te krijgen. om na een periode van intensieve inspanning de nodige Drukkerij B.V. Na de vakantie liggen er nog voldoende uitdagingen. Secretariaat: Sommelsdijk J.M. Benschop Vormgeving Adri Schipper UwAdvertentie bedrijf inacquisitie: de volgende editie? Noordzijde Haven 15 Dirk van der Welle Drukkerij Kranse B.V.Koen Maljaars voor een Neem contact op met 3252 BH Goedereede Tel. 0187-476333 advertentie of advertorial. Tel. 0187 - 492322 Advertentie acquisitie: Bel: 06 13 981 163 VBGOKoen magazine 1 Gert Verweij, Maljaars E-mail: koenmaljaars@eilandennieuws.nl Tel. 0187-47 10 20 Winterborrel

Vormgeving, productie en druk:

Jaarvergadering


Uit de crisis?

Tekst: Martijn de Bonte

In het derde kwartaal van 2013 was er voor het eerst

veel bedrijven die exporteren is de markt twee jaar

dit jaar sprake van economische groei. Weliswaar met

geleden alweer aangetrokken. De bouwsector is hard

het kleinst mogelijke percentage van 0,1 procent,

getroffen maar lijkt het weer iets beter te doen. De

maar toch betiteld het centraal bureau voor de Sta-

detailhandel is een moeilijke sector. Die wordt niet

tistiek de cijfers als het einde van de recessie. Is dit

alleen getroffen door de crisis maar ook door een

hoopvolle gegeven daadwerkelijk het einde van de

verschuiving naar internet. Vooral in de elektronica-,

crisis of slechts een tijdelijke opleving? Rik van der

boeken- en kledingbranche wordt er steeds meer on-

Linden van de Kamer van Koophandel Rotterdam is

line verkocht. Toch is de rol van de fysieke winkel nog

goed thuis in het bedrijfsleven op Goeree-Overflak-

niet uitgespeeld. In een winkel die op een bijzondere

kee en geeft zijn visie. Landelijke media berichten

plek zit of die zich richt op een heel specifieke doel-

regelmatig over de huizenmarkt, maar hoe zit het nu

groep kan ook vandaag de dag nog een boterham

eigenlijk in onze eigen regio? Makelaar Albert van

worden verdiend.

Rossum vertelt over de veranderingen in zijn vak en

Of de crisis voorbij is kan Van der Linden niet zeggen.

kijkt vooruit.

“De experts van onder andere de Rabobank verwachten voor 2014 opnieuw een lastig jaar, maar wel beter

Van der Linden is beleidsadviseur regiostimulering

dan de jaren ervoor.” Klaas Knot van de Nederlandse

bij de KvK en goed thuis in het bedrijfsleven op het

Bank zei al eerder in 2013: “We zijn er bijna uit.” Maar

eiland. Hij vertelt dat er op Goeree-Overflakkee een

hij gaf toen wel aan dat dit nog niet is te onderbou-

gevarieerd bedrijvenbestand aanwezig is. De gevol-

wen met cijfers, het is gebaseerd op een positief

gen van de crisis zijn erg verschillend per sector. Voor

gevoel.


Drive Op een startersdag sprak Van der Linden een starter die aangaf iets met coaching te willen gaan doen. Van der Linden vroeg door naar zijn ervaring met coachen en legt uit dat er al veel aanbod is op het gebied van coaching. Hierop antwoordde de starter: “Oh, dan kan ik misschien beter wat met internet doen.” Dat soort ondernemers gaat het waarschijnlijk niet redden. Een ondernemer moet goed beseffen waarom hij onderneemt en zichzelf onderscheiden in de markt. Sommigen doen het echt heel goed in de crisis. Dat zijn de bedrijven die een nieuwe ‘uitvinding’ op de markt brengen of heel goed inspelen op de veranderingen in de markt.

Kamer van Koophandel De overheid heeft besloten dat de taak van de KvK moet veranderen. Hier hoort ook een forse bezuiniging bij; in totaal wordt er een derde van het budget geschrapt. Dit heeft verschillende gevolgen: de regionale Kamers van Koophandel (en Syntens) fuseren tot één landelijke organisatie, het aantal personeelsleden daalt met ongeveer een derde, en bepaalde taken worden afgestoten. Van oudsher heeft de KvK drie verschillende taken: Het voeren van het handelsregister, het geven van voorlichting en het stimuleren van bedrijvigheid in de regio. De eerste taak blijft bestaan, de KvK blijft het adres voor het opvragen van een jaarrekening, adressenbestand of algemene voorwaarden. Het geven van voorlichting zal zich voor een gedeelte verplaatsen van persoonlijke gesprekken naar online dienstverlening en telefonisch contact. Het stimuleren van de regio blijft wel een taak van de KvK, maar er wordt projectmatiger gewerkt, en er wordt aangesloten bij het landelijke topsectorenbeleid, waarin sectoren centraal staan. Dat betekent onder andere dat het meepraten bij de overheid gaat verdwijnen. In het verleden heeft de KvK positieve invloed uitgeoefend op de beslissingen van de gemeente

en provincie. Een voorbeeld is het onderzoek naar de bereikbaarheid van het eiland over de N59, waar zowel de gemeenten (SchouwenDuiveland en Oostflakkee) als de KvK veel tijd en geld in hebben geïnvesteerd. Het rapport heeft er (mede) toe geleid dat de provincie 10 miljoen euro heeft toegezegd voor het verbeteren van deze essentiële toegangsweg naar het eiland. Ook in de toekomst blijft het van belang dat er bij de overheid wordt gehamerd op de belangen van bedrijven. Maar de KvK kan deze rol niet meer op deze manier vervullen. Op dit moment is de KvK sterk aanwezig op het eiland, dat zal in de toekomst minder worden. Van der Linden ziet hier een rol weggelegd voor ondernemersverenigingen en is daarom betrokken bij de oprichting van een overkoepelend orgaan voor alle ondernemersverenigingen op het eiland. Gemeente Goeree-Overflakkee - Factsheet 2013 48.233 inwoners 17.200 banen 4.339 vestigingen (2006: 2.783), waarvan 2.578 zzp’ers.

Faillissementen

Na het begin van de crisis in 2008 is het aantal Belang bouw en detailhandel daalt.* faillissementen op het eiland toegenomen. Er Adviesdiensten is de afgelopen vijf jaar een lichte stijging ten Algemene diensten 100% Horeca opzichte van de jaren voor 2008. De afgelopen Financiën vijf80% jaar moesten jaarlijks tussen 150 enDetailhandel 200 60% Bouw bedrijven de deuren sluiten. In 2012 is het aanGroothandel 40% Industrie tal opvallend hoger met bijna 250 bedrijven die Landbouw en visserij 20% Facilitaire diensten de deuren moesten sluiten. De reden hiervoor is 0% Persoonlijke diensten 2006 2013 dat deze bedrijven na vier jaar crisis alleVervoer reserves hebben *De stijging in deverbruikt. landbouwsector is van administratieve aard: deze vestigingen staan pas vanaf 2008 verplicht in het Handelsregister ingeschreven.

Aantal opheffingen nadert het aantal nieuwe ondernemingen. 400 350 300

Leeftijd <30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-60 jaar >60 jaar

De bedrijfsl vestigingen Overflakkee Leeftijd 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar >5 jaar

De bedrijfsg vestigingen Overflakkee

250 200 150 100 50 0 2006

De leeftijds onderneme Kamergebie

2007

2008

2009

Nieuwe ondernemingen

2010 Opheffingen

2011 Saldo

Opheffingen vonden vooral plaats in de handel en bouw. Nieuwe ondernemingen

bevinden zich vooral factsheet bij de dienstensectoren en de bouw. Bron: KvK 2013

Meer informatie over ondernemen in Goeree-Overflakkee:

2012

Werkzame p 0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 >250


belangen centraal stelt!

SCHONER, STILLER, RUIMER, SLIMMER: BETER!

van dijk bijdevaate

DE HONDA INSIGHT HYBRID

Langewe Tel. Email Internet

NU VANAF € 20.490,langeweg 48 postbus 46 3240 aa midelharnis tel. 0187 483 399 fax 0187 485 325

verzekeringen

SCHONER, STILLER, RUIMER, SLIMMER: BETER!

Geen hoofdpijn en slapeloze nachten van uw belastingzaken? WEA: het medicijn op belastingkundig advies! www.bijdevaate.nl vandijk@bijdevaate.nl

WEA-accountants en adviseurs nemen u veel werk uit handen, besparen u geld en zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering aan de wettelijke voorschriften voldoet. WEA zorgt ervoor dat al uw VANAF € 20.490 PRIJS VANAF A-LABEL LABEL administratieve en fiscale puzzelstukjes op hun plaats vallen. VANAF € 20.490 De ‘WEAbijsluiter’ kent geen nadelige bijwerkingen maar is helder VANAF A-LABEL en doeltreffend, precies zoals u zélf ook wilt ondernemen! Jan van Dijk Goes

bankzaken

Jan van Dijk Brielle

Seggelant 8, 3237 ME Jan van Dijk Zuid Brielle

PRIJS LABEL

verzekeringen

Amundsenweg 19, 4462 GP Goes. Vierpolders. Jan van Dijk Goes Telefoon: 0113 - 237070. Fax: 0113 - 237079. - 413777. Fax: 0181 - 413445. Amundsenweg 19, 4462 GP Goes. SeggelantTelefoon: Zuid 8, 3237 0181 ME Vierpolders. Telefoon: 0113 - 237070. Fax: 0113 - 237079. Telefoon: 0181 - 413777. Fax: 0181 - 413445. WEA DELTALAND www.janvandijk.nl www.janvandijk.nl www.janvandijk.nl www.janvandijk.nl www.twitter.com/Hondajanvandijkwww.twitter.com/Hondajanvandijk www.twitter.com/HondajanvandijkBrielle www.twitter.com/Hondajanvandijk (0181) 47 51 71 A-Label

Honda Civic vanaf A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 1 liter op 24,4 km CO 2-uitstoot min. 96 gram / km.

A-Label

Honda Civic vanaf A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 1 liter op 24,4 km CO 2-uitstoot min. 96 gram / km.

hypotheken

Groot-Ammers Middelharnis Oud-Beijerland

(0184) 60 28 97 f(0187) i n a48 64 n 44 cieringen (0186) 64 10 11

wea.nl • info@weadeltaland.nl

Ko 32 Po 32

Incas

En dat allemaal onder één dak. In Middelharnis!

Ondernemen? Samen met Visser & Visser AccountantsBelastingadviseurs in Middelharnis! Wij staan u terzijde met een verrassend veelzijdig dienstenpakket. In onze aanpak gaan we altijd een stap verder. We verdiepen ons in uw organisatie, zijn betrokken bij alle facetten van ondernemen en adviseren u bij het nemen van grote en kleine beslissingen. Wilt u eens vrijblijvend kennismaken? Bel mr. Harold van den Berge of Steef Visser RA van onze vestiging in Middelharnis.

Een stap verder

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs Mr. A.J.J. (Harold) van den Berge, telefoon: 06 22 22 91 09 S.L. (Steef) Visser RA, telefoon: 06 53 15 11 38 Koningin Julianaweg 56, 3241 XC MIDDELHARNIS Telefoon: 0187 61 73 00 Middelharnis@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl

In


Crisis op de huizenmarkt 5 vragen aan Albert van Rossum (DĂśrr & Van Rossum Makelaardij) 1. Denkt u dat het dieptepunt van de economische crisis achter de rug is? Ja, dat denk ik wel. Dit betekent niet dat we er al zijn. Naar verwachting zal het consumentenvertrouwen in 2014 toenemen, de signalen in de economie wijzen daarop. Dat betekent overigens niet dat de huizenmarkt en de makelaardij ook direct weer zijn hersteld. Ik verwacht wel dat er langzaam meer transacties zullen komen. 2. Op welke manieren heeft u zich tijdens de crisis onderscheiden van andere makelaars? Afgelopen jaren is ons vak erg veranderd. Het zoeken naar huizen is verschoven van een bezoek aan een makelaarskantoor naar een bezoek aan zijn website. Naast de presentatie op de eigen website is het belangrijk om op Funda op te vallen in het grote aanbod. Een tweede verandering is dat makelaars minder personeel in dienst hebben, daardoor heeft de makelaar zelf meer contact met de klant. Ondanks dat we minder personeel hebben, geven we niks toe op de kwaliteit van de dienstverlening. Een bezichtiging moet op korte termijn plaatsvinden en taxaties moeten op tijd worden ingediend bij de financieringsinstelling. Daarin hebben wij ons onderscheiden van andere makelaars. 3. Hoe ziet u de toekomst van de huizenmarkt op het eiland? In Amsterdam zijn er de laatste tijd zichtbaar meer huizen verkocht, ook elders in Nederland is dat het geval. Toen de crisis kwam, was dat als eerste te zien in de grote steden. Pas later zagen we een zelfde en milder effect op GoereeOverflakkee, iets dergelijks verwacht ik nu ook.

Maar dan in positief opzicht. Het zal zâ&#x20AC;&#x2122;n tijd nodig hebben, maar het komt! 4. Verwacht u dat er zaken blijvend veranderen door de crisis? Jazeker. In de achterliggende tijd heeft onze regering verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de totale hypotheeklast in Nederland kleiner zal worden. Met ingang van 1 januari 2014 is de maximale hypotheekverstrekking gematigd. In plaats van 105% van de waarde van de woning kan maximaal 104% worden gefinancierd. Dit zal de komende jaren verder beperkt worden tot 100% van de waarde van de woning. Dit betekent dat de verwervingskosten, de zogenaamde kosten koper, zelf opgebracht moeten worden. Dit kan met name voor starters een probleem gaan vormen. Mensen zullen meer spaargeld moeten hebben en willen inleveren om hetzelfde huis te kunnen kopen. 5. Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? In 2013 hebben wij behoorlijke investeringen gedaan, want we zijn verhuisd naar een nieuw kantoor aan de Oostdijk in Middelharnis en hebben de huisstijl vernieuwd. We hebben nu een kleiner pand: nostalgisch, herkenbaar en gezellig. Ook voor het komende jaar hebben wij vernieuwingen gepland om onze klant nog beter van dienst te zijn. Klanten komen niet meer bij de makelaar op bezoek in zijn winkel, maar de makelaar gaat naar de klant. Makelaars zullen steeds dynamischer moeten worden: meer eigen initiatief en minder afwachten. Klanten worden steeds mobieler, makelaars ook.


Uw bedrijfspand taxeren ? Bel mij voor een afspraak.

• balies • archiefkasten • schuifwandkasten • kantoorartikelen

totaalkantoorgoeree.nl

0187 49 95 33

“AMBIANCE STIMULEERT HET COMFORT VOOR U ÉN UW KLANT” Bestelt u uw kantoorartikelen voor 14.00 uur, heeft u deze de volgende dag in huis.

4 sinds 192 drukkerij

de Waal

90 jaar actief met grafische

producties

Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk T (0187) 47 10 26 - E info@drukkerijdewaal.nl

Oostdijk 2, Middelharnis T 0187 48 63 43 www.dr-makelaardij.nl


Zelf een woning geregeld?

Meld het aan de Belastingdienst! Column Wea Accountants • Adviseurs

Heeft u dit jaar (2013) een nieuwe lening voor uw eigen woning niet bij een bank of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij uw BV, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht op aftrek van de rente van deze nieuwe lening. Voor de melding moet u het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ gebruiken, dat u kunt vinden op de site van de Belastingdienst.

Informatieverplichting Reden van deze informatieverplichting is dat de Belastingdienst wil nagaan of de lening voor de eigen woning die u heeft afgesloten bij een familielid of uw BV wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden. Voor een nieuwe woninglening is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar volledig wordt afgelost, minimaal volgens een annuïtair schema.

Tijdig doorgeven Sluit u dit jaar een lening af bij een familielid of uw eigen BV dan moet het formulier worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014. Houd hier rekening mee als u uitstel heeft voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Een wijziging van de lening moet binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond, worden doorgegeven.

Adresgegevens De Hofjes 18, 3241 ML Middelharnis Tel.: 0187 - 48 64 44 | www.wea.nl

Dubbele woonlasten? De overheid verzacht de pijn Onlangs is bekend geworden dat twee crisismaatregelen voor mensen met dubbele woonlasten nog een jaar worden verlengd.

Herleving hypotheekrenteaftrek De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2014 bestaan. Dat betekent dat als u uw woning tijdelijk verhuurt in afwachting van verkoop, deze tijdelijke verhuur moet zijn beëindigd vóór 1 januari 2015 om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Dubbele hypotheekrenteaftrek Ook de termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning blijft in 2014 op drie jaar staan. In 2015 gaat deze pas weer naar twee jaar. Hierdoor kan een sinds 2011 leegstaande woning die bestemd is voor de verkoop nog steeds worden aangemerkt als eigen woning. M.P. (Marlien) Mijnders Belastingadviseur


Advertorial

Xsarus onderneemt in Tekst en foto: Martijn de Bonte

een dynamische wereld

“Ondernemen is leuk, zeker in een vak dat op dit mo-

van de opdrachtgever gaan. Doordat de opdrachtge-

ment wordt uitgevonden.” Paul Kieviet, directeur van

vers heel divers zijn maak je diepgaand kennis met

Xsarus, vertelt vol enthousiasme over ondernemen in

veel zaken.”

de dynamische wereld van e-commerce en webapplicaties. Veertien jaar geleden begon hij samen met

Om duidelijk te maken welke diensten Xsarus levert,

zijn broer op een zolderkamertje. Vandaag de dag is

geeft Kieviet een inkijkje in twee voorbeeldprojecten

Xsarus gevestigd in een opvallend bedrijfspand en

die recent zijn gerealiseerd. Een e-commerceplatform

werken er vijfendertig mensen. De opdrachtgevers

voor schoenenbedrijf Omoda en een webapplicatie

van Xsarus zijn divers, van Supertrash tot het Ministe-

die door tweeduizend verpleeghuizen wordt ge-

rie van Volksgezondheid. De e-commerce activiteiten

bruikt.

gebeuren met name voor middelgrote retailers, zoals Dille&Kamille, Roobol en Omoda. Voor sommige win-

Omoda

kelbedrijven bouwt het bedrijf de eerste webshop,

Online aankopen doen wordt steeds meer dagelijkse

voor andere opdrachtgevers wordt een bestaande

praktijk. Maar de strijd om de consument wordt ook

webshop vernieuwd en verbeterd. Het ontwikkelen

op het internet in alle hevigheid gevoerd. Het gaat

van webapplicaties gebeurt voornamelijk voor over-

erom dat het net iets slimmer wordt aangepakt dan

heidsinstanties. “Het grote voordeel van de overheid

bij de concurrent. Stel u even voor dat u een schoe-

is dat ze in principe nooit failliet gaat.” De mix van op-

nenwinkel binnenstapt. In de winkel liggen alleen

drachtgevers maakt werken bij Xsarus boeiend. “Het

schoenen in uw maat, en vooraan staan allemaal

leuke van ons werk is dat we heel diep in de business

schoenen in uw favoriete kleur. En dan ook nog voor


prijzen die overeenkomen met wat u wilt uitgeven. Het product aanbieden dat precies past bij de klant. Dat is wat Xsarus doet in de webwinkel van Omoda. In deze webwinkel worden dagelijks meer dan duizend paar schoenen verkocht. Van iedere klant wordt vastgelegd welke schoenen zijn gekocht en welke pagina’s van de webwinkel zijn geopend. Op basis hiervan wordt vastgelegd welke schoenmaat de klant heeft, wat de gewenste prijsklasse is en of de klant van sneakers houdt of juist gaat voor een chique stijl. Door het continue verzamelen van informatie over de klant ontstaat er een klantprofiel. Op basis hiervan krijgt iedere klant aanbiedingen die letterlijk en figuurlijk passen. Naast het op maat maken van het aanbod voor de webshopklant heeft Xsarus ook de koppelingen ontwikkeld voor accuraat voorraadbeheer, de financiële afhandeling van de transacties en de logistieke verwerking van de bestellingen. Daarnaast wordt de online marketing verzorgd. Kortom, het totaalplaatje voor de online verkoop. Xsarus legt op deze manier de verbinding tussen de fysieke vestigingen en de online ‘vestiging’ van gerenommeerde winkelbedrijven.

Flakkee Kieviet en zijn twee compagnons Daniël Kieviet en Bram Hoekman zijn geboren en getogen op Flakkee. Hij legt uit dat het daarom leuk is om op het eiland te groeien als bedrijf. Wel moet hij regelmatig uitleggen aan opdrachtgevers waar Middelharnis nu eigenlijk ligt… Het knelpunt van ondernemen op het eiland is de arbeidsmarkt, er zijn op den duur niet genoeg hbo’ers en academici die binnen reisafstand wonen. Nu al rijden tien medewerkers zo’n twee uur per dag om bij Xsarus te werken. “Vanwege de arbeidsmarkt hebben we overwogen om naar de Randstad te verhuizen. Maar we hebben uiteindelijk toch besloten om op het eiland te blijven.” Hij hoopt wel dat er op het gemeentehuis een duidelijke visie wordt ontwikkeld op het bedrijfsleven. “Het is echt belangrijk om scholing, infrastructuur en voorzieningen op peil te houden om een tekort aan hogeropgeleiden te voorkomen. Flakkee moet een stimulerende omgeving zijn voor het bedrijfsleven.”

Webapplicaties Een ander voorbeeld: het Ministerie van Volksgezondheid wil weten hoe de zorgkwaliteit in tweeduizend verpleeghuizen in Nederland zich ontwikkelt. Xsarus heeft daarom op verzoek een toegankelijke webapplicatie gerealiseerd waarop ieder verpleeghuis jaarlijks eenvoudig cliëntgegevens in kan inladen. De tweede stap was het bouwen van een systeem waarin de ingevoerde gegevens worden bewerkt en gestructureerd. Het laatste onderdeel van het systeem is een portal waarop medewerkers van het ministerie de gewenste verantwoordingsrapportages kunnen aanmaken. Xsarus bouwt dus een online systeem om informatie te verzamelen, transformeren en presenteren. Een schoolvoorbeeld van een complexe webapplicatie.

Toekomst Kieviet wil, samen met zijn compagnons, het bedrijf verder ontwikkelen. “We zetten in op stabiele groei.” Dat is haalbaar want er is, ook in crisistijd, veel vraag naar diensten op het gebied van ecommerce en webapplicaties. Kieviet verwacht dat de economie zich gaat herstellen, want hij is positief gestemd over de huidige ontwikkelingen. Hij legt uit: “Economie is geen exacte wetenschap, het gaat om sentimenten. En op dit moment is de stemming positief. Als iedereen ervan overtuigd is dat er groei komt, dan komt er ook groei. Volgens mij gaat het weer komen.”

XSARU e-com Adresgegevens De Hofjes 22, 3241 ML Middelharnis Tel.: 0187 - 60 70 90 | www.xsarus.nl

Wij zoeken:


Welkom bij Knöps

Middelharnis/Sommelsdijk KNÖPS, Langeweg 113 (0187) 47 67 67

Noordgouwe AKKERDAAS, Kloosterweg 2 (0111) 40 13 47

Ouddorp SHELL KNÖPS, Oosterweg 2 (0187) 68 77 53

Uw dealer voor de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-D uiveland, Tholen en Sint-Philipsland

BOETER BOUWBEDRIJF MIDDELHARNIS

Langeweg 111 3245 KG Sommelsdijk Postbus 140 3240 AC Middelharnis

Tel. (0187) 48 57 77 Fax (0187) 48 27 85 E-mail: info@ boeterbouw.nl Internet: www.boeterbouw.nl


Krachtig en resultaatgericht marketingadvies Daar streeft Yvonne van der Put van het recent gevestigde Marketingbureau YPMarketing in Oude Tonge naar. Het bedrijf adviseert MKB bedrijven op vier terreinen: Marketingadvies- en strategie, Online Marketing, Workshops en Interim Marketing. Yvonne heeft ervaring en expertise opgedaan in verschillende marketingfuncties. Zowel business to business als business to consumer, traditioneel en online, lokaal en internationaal. Met deze ervaring, passie voor marketing en de wil om bedrijven vooruit te helpen is de stap naar een eigen marketing advies bureau snel gezet. Persoonlijk contact is belangrijk, vandaar dat YPMarketing zich richt op MKB bedrijven in de omgeving. Daarnaast ligt de focus op rendement. Want het is van groot belang om resultaat te zien van de geleverde marketinginzet. Zeker online is op de cent nauwkeurig te zien wat een investering in marketing oplevert aan nieuwe aanvragen en verkoop. Dat maakt marketing zo interessant. Om kennis te maken biedt YPMarketing momenteel een gratis websitescan aan. Hiermee krijgt u meer inzicht in uw huidige website en vindbaarheid online. Meer informatie is te vinden op www.ypmarketing.nl/websitescan. Daarnaast kunt u bij YPmarketing terecht voor uw huisstijl, logo, flyers, visitekaartjes, marketingstrategie, social media advies en beheer, online adverteren en verbeteren van online vindbaarheid. YPMarketing Boezemweg 13K | 3255 MC Oude-Tonge | www.ypmarketing.nl t 0187-640352 | info@ypmarketing.nl

Advertorial

Belangen gebundeld

Oprichting stichting FOGO een feit Op woensdag 26 november is de stichting Federa-

gevonden. De FOGO is er voor de onderlinge sa-

tie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

menwerking en de belangenbehartiging bij de ge-

(FOGO) opgericht. De stichting bundelt de belangen

meente. Daarnaast blijft elke vereniging actief voor

van de gezamenlijke ondernemersverenigingen op

het eigen bedrijventerrein of de eigen dorpskern.

het eiland. Dit is goed voor de onderlinge samen-

Voorzitter van de stichting is Steef Visser, directeur-

werking. Bovendien gaat de stichting vanaf begin

eigenaar bij Accountantskantoor Visser&Visser. “De

volgend jaar periodiek overleg voeren met de ge-

taak van de FOGO is het afstemmen van de ideeën

meente; in het zgn. Ondernemersplatform.

van overheden met de wensen en de mogelijkheden van ondernemers op korte en langere termijn. Er zijn

Begin dit jaar zijn de vier gemeenten op Goeree-

een paar duizend ondernemers actief op het eiland;

Overflakkee gefuseerd. Dit vormde voor het georga-

die kunnen elkaar èn de gemeente verder helpen. In

niseerde bedrijfsleven de aanleiding om bij elkaar

het bestuur zijn alle economische sectoren en lokale

te komen. De toekomst van het eiland is gebaat bij

kernen vertegenwoordigd; van detailhandel tot trans-

een sterk bedrijfsleven, dat zich actief bemoeit met

portonderneming en van recreatieondernemer tot

de keuzen die worden gemaakt rond werk, mobiliteit,

dienstverlener.”

recreatie, eilandmarketing, gemeentelijke dienstverlening, enz.

Op 18 december is stichting FOGO voor het eerst naar buiten getreden tijdens de bijeenkomst van het

Uiteindelijk hebben negen verenigingen elkaar

Delta Netwerk in Ouddorp.


www.vanwelsenisprojectstoffering.nl Van Welsenis Projectstoffering BV is gespecialiseerd in het leveren en installeren van alle soorten harde en zachte vloerbedekkingen, raamdecoratie en zonwering. Van Welsenis Projectstoffering bewijst al sinds 1993 dat wij garant staan voor kwaliteit, vakmanschap en service tegen gunstige prijzen. Bekijk onze website. Wij werken door heel Nederland.

postadres Oostelijke Achterweg 50

3241 CM Middelharnis

magazijn Energiebaan 4

FIDflex

E-mail info@vanwelsenis.nl

3255 SB Oude Tonge

FIDflex Personeelsdiensten

Uw partner voor een snelle, betrouwbare en concurrerende invulling van uw personeelsbehoefte Nieuwstraat 3 3241 CL Middelharnis

T 0187 487 993

Fidflex Payroll Als u uw administratieve lasten met betrekking tot uw personeel wilt terugdringen, bent u bij Fidflex Payrolling aan het juiste adres. Fidflex Payrolling neemt alle bedrijfsrechterlijke risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en de gehele loonadministratie van u over tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Wees geen dief van uw eigen portemonnee en vraag ons om een vrijblijvende offerte. Tel. 0187 - 48 50 70 Fax 0187 - 48 50 77

E-mail info@fidflex.nl www.fidflex.nl

VBGO magazine

19


Gebruik maken van de nieuwe

schenkingsvrijstelling, hoe gaat dat? Column Schuring & Benschop Netwerk Notarissen

Vanaf 1 oktober jl. is het mogelijk belastingvrij een bedrag van maximaal 100.000 euro aan een ander te schenken. Dit geld moet gebruikt worden voor een eigen woning. Bijvoorbeeld om een woning te kopen of te verbouwen. De schenking kan ook gebruikt worden om de hypotheek af te lossen of een restschuld weg te werken. Er kan ook minder dan € 100.000 geschonken worden. Aan welke zaken moeten schenker en begunstigde denken als zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid om belastingvrij te schenken?

Belastingdienst Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begunstigde en de begunstigde moet kunnen aantonen dat het bedrag in zijn eigen woning is gestoken. Aan de begunstigde wordt niet de eis gesteld dat hij binnen een bepaalde leeftijdscategorie valt. Als de begunstigde het bedrag heeft ontvangen moet er bij de Belastingdienst via een aangifte aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voor die tijd moet de schenking zijn gedaan. Als de begunstigde het geld gebruikt om af te lossen op zijn hypotheek, moet er rekening mee worden gehouden dat er misschien een boeterente betaald moet worden.

Eenmaal gegeven, blijft gegeven Een schenker zal bij zo’n grote schenking zeker niet over ‘één nacht ijs’ gaan. Een eenmaal gegeven schenking kan namelijk niet meer ongedaan gemaakt worden. Als de schenker later die 100.000 euro nodig zou hebben als oudedagsvoorziening dan kan hij natuurlijk het geld terugvragen aan de begunstigde. Maar het gezegde luidt niet voor niets: ‘Eens gegeven, blijft gegeven’. De schenking die dan jaren gele-

den voor de schenker en de begunstigde een mooie oplossing leek om toe te treden tot de woningmarkt, zorgt dan voor onomkeerbare financiële problemen voor de schenker.

Schenking onder voorwaarden De schenker kan de schenking onder voorwaarden doen. Als er bijvoorbeeld een familierelatie is tussen beiden, dat de schenking terugkeert naar de familie bij overlijden van de begunstigde. Hiermee kan dan worden voorkomen dat het geld door vererving uit de familie gaat. Ook zien we vaak dat de schenker een uitsluitingsclausule aan de schenking wil verbinden: het geldbedrag is voor de begunstigde zelf en blijft van de begunstigde ook als hij/zij gaat scheiden (en wordt niet gedeeld met een ex-partner).

Ouders-kinderen Als ouders eerder aan hun kinderen een schenking voor de eigen woning hebben gedaan, dan zijn er mogelijkheden om nu nog een extra schenking te doen. Dit geldt ook als het kind ouder is dan 40 jaar. Er zijn ook mogelijkheden om te schenken zonder dat ouders de portemonnee hoeven trekken, bijvoorbeeld als zij eerder het kind geld leenden voor het huis. Voor meer informatie en schenkingsadvies kunt u contact opnemen met Schuring & Benschop Netwerk Notarissen.

Adresgegevens Raadhuisstraat 3, 3241 CP Middelharnis Tel.: 0187 - 47 61 11 | www.notarissengo.nl


Altijd op zoek naar feiten Register-Experts Giel Lokker en Arno Reitsma Tekst: Martijn de Bonte

Altijd op zoek naar feiten Register-Experts Giel Lokker en Arno Reitsma Een afspraak maken met de heren van Lokker&Reitsma Register-Experts is geen sinecure, want na een telefoontje van een opdrachtgever moeten ze direct op pad. De heren doen onafhankelijk onderzoek naar schade aan goederen o.a. aan boord van zeeschepen, en schade komt altijd onverwachts. Na een schademelding reizen ze zo snel mogelijk naar de locatie om onderzoek te doen naar de aard, omvang en oorzaak van de schade. Het belangrijkste in hun werk is factfinding. “We zijn eigenlijk een soort Sherlock Holmes.” Lokker komt uit Ouddorp en heeft de stuurmansopleiding gedaan in Vlissingen, daarna is hij gaan varen bij Shell Tankers. Na vier jaar ging hij op zoek naar een baan aan de wal. “Het meisje trok harder dan de zee,” zegt zijn compagnon. Toen hij een advertentie zag waarin een schade-expert met affiniteit met graan werd gezocht, trok hij de stoute schoenen aan en solliciteerde. “Ik wist dat je brood maakt van tarwe en dat er van gerst bier wordt

gebrouwen.” Die kennis bleek voldoende, want hij werd aangenomen en belandde op die manier in de verzekeringsbranche.De mannen doen samen zo’n tweehonderd schadegevallen per jaar. Met eenvoudige klussen zijn ze een dag bezig, met uitgebreide zaken soms meer dan tweehonderd uur. Ze maken dik vijftig werkuren per week als transport-goederen experts. Het kantoor is dag en nacht bereikbaar en dat 365 dagen per jaar. Reitsma: “We vliegen uit als de brandweer.” Soms gaat het werk ten koste van privéactiviteiten. Reitsma geeft een voorbeeld: “Ik was twee jaar bezig een visa, vergunningen en andere zaken te regelen om in Bangladesh containers met aardappels te inspecteren. Een dag voor mijn verjaardagfeest kreeg ik een telefoontje dat alles geregeld was voor de inspectie.” En dus stapte hij op het vliegtuig naar Bangladesh: “Het werk gaat voor een verjaardag of een bruiloft. Hun werkgebied is groot: “Tout le Monde.” Reitsma komt van de ‘overkant’ en woont in Hellevoetsluis. Zijn achtergrond is een agrarische opleiding, daarna is hij via de plantenziektenkundige dienst en een zaadveredelingsbedrijf bij de


Arno Reitsma (links) en Giel Lokker

algemene inspectiedienst terecht gekomen. Bij dat werk kwam hij regelmatig schade-experts tegen en op die manier is hij de verzekeringswereld ingerold. De compagnons vertellen vol enthousiasme over hun afwisselende werk. “Elke zaak is toch weer anders,” zegt Reitsma. Lokker vult aan: “Het ene moment sta je in je werkkleding in een scheepsruim, het volgende moment zit je twaalf hoog in het hoofdkantoor van Shell.” Lokker en Reitsma hebben in 1996 hun kantoor opgericht. Van loondienst naar zelfstandig ondernemer. Ze zijn enthousiast over deze stap: “We zijn vrije vogels.” Reitsma vertelt dat hij bij zijn voormalige werkgever ieder uur moest verantwoorden. Nu kan hij de tijd nemen om een zaak goed te overdenken: “Uit het raam kijken is soms heel nuttig.” De laatste jaren hebben ze volop werk, maar ze krijgen het niet cadeau. Reitsma legt uit: “Je bent zo goed als je laatste opdracht.”

Waterschade raapzaad Bij Lokker en Reitsma kwam een melding van waterschade aan een vracht raapzaad in een scheepsruim. Een mooie klus voor Lokker, die er gelijk een kijkje ging nemen. De eerste stap is dan feiten verzamelen: hoeveel lading ligt er en wat is de omvang van de schade. Ook heeft hij monsters genomen voor onderzoek in het laboratorium. In dit geval bleek dat er water stond in de lensput van het ruim. De vraag was wanneer en op welke manier dit water in het ruim terecht was gekomen. Toen Lokker zich verdiepte in de technische tekening van het schip kwam hij er al snel achter dat het water door een niet functionerende afdichtklep in het ruim was gelopen. Volgens de stuurman was dit onmogelijk, maar Lokker drong aan en liet de klep openmaken. Daar zat een oude versleten veiligheidsbril klem. “Dan is het Bingo.”

Adresgegevens Delta Industrieweg 19, 3251 LX Stellendam Tel.: 0187 - 49 91 99 | www.lokkerreitsma.nl


De accountant naast de ondernemer

Als accountant van een machinebouwer sleutelen wij aan het succes van de organisatie

Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie www.SchipperGroep.nl

www.denhollander.nl

36203_Advertentie_185x130.indd 6

DEN HOLLANDER ADVOCATEN - agrarisch recht, pacht en onteigening - (wind) energierecht - milieu- en bouwrecht - ondernemingsrecht - insolventierecht - bestuursrecht - arbeidsrecht - contracten - huurrecht - incasso

Oostelijke Achterweg 82 Postbus 50 3240 AB MIDDELHARNIS tel.: 0187 â&#x20AC;&#x201C; 48 50 00 fax: 0187 â&#x20AC;&#x201C; 48 61 62 e-mail: info@denhollander.nl

06-09-13 14:35


Wim Bouman

Advertorial

Bouman KantoorTotaal

strijkt neer op Goeree-Overflakkee Tekst: Kees van Rixoort | Foto’s: Wim van Vossen

“Basic. Afspraak is afspraak. Geen praatjes, geen wijzigheid. Gemakkelijk bereikbaar. Keihard werken.” Dat is volgens Wim Bouman in een notendop waar Bouman KantoorTotaal voor staat. Anders gezegd: het DNA van deze specialist op het gebied van kantoorartikelen, kantoor- en projectmeubilair, kantoorapparatuur en documentsystemen, facilitaire producten en relatiegeschenken voor kantoren, scholen en instellingen. Bouman KantoorTotaal heeft sinds 1 december ook een vestiging op Goeree-Overflakkee.

maar vanaf medio januari 2014 in een netjes opgeknapt pand. Een vestiging op GoereeOverflakkee is logisch, vindt Wim Bouman: “Het eiland sluit qua cultuur prima aan bij de rest van ons werkgebied. Bovendien kiezen wij ervoor om tussen de klanten te zitten. Herkenbaar, persoonlijk en goed bereikbaar. Daarom zijn we regionaal vertegenwoordigd.” Bouman vertelt dat Martin Boogaard, de accountant van Tom Vroegindeweij, de overdracht aan Bouman KantoorTotaal perfect heeft geregeld.

Wim Bouman begon vijftien jaar geleden in Goes met het verkopen van kantoorartikelen. Daarna kwamen er vestigingen bij in Terneuzen, Vlissingen, Roosendaal en Middelharnis. In Middelharnis zet Bouman KantoorTotaal de activiteiten voort van Vroegindeweij All Office. Per 1 december stopte Tom Vroegindeweij, vooral in verband met gezondheidsproblemen van zijn vrouw Nancy. Het pand verhuurt hij aan een groothandel in fietsen. Bouman KantoorTotaal is dus op een andere locatie in Middelharnis te vinden: Molenweg 8. Eerst in een tijdelijke noodbehuizing,

Assortiment Wat heeft Bouman KantoorTotaal de klant allemaal te bieden? Dat is, zonder overdrijving, enorm. In de eerste plaats: kantoorartikelen. Van paperclip tot ordner, van tonercartridge tot papiervernietiger. Alles is 24 uur per dag online te bestellen in de webshop, maar het kan ook via de telefoon, e-mail of fax. Bouman KantoorTotaal zorgt voor een snelle levering: vandaag vóór 16.30 uur besteld, de volgende werkdag in huis. Naast kantoorartikelen is Bouman KantoorTotaal een specialist als het om


Jos van Pagee

kantoormeubilair gaat, inclusief het inrichten van spreekruimtes, kantines, enzovoorts. Het assortiment is breed. De dichtstbijzijnde grote showroom voor klanten op Goeree-Overflakkee is in Roosendaal, op geringe afstand dus. In de shop in Middelharnis is wel een selectie van het assortiment, waaronder bureaus en aanverwante artikelen, te zien. Maar Bouman KantoorTotaal heeft nog meer te bieden. Kantoorapparaten bijvoorbeeld. En documentsystemen. Wie op zoek is naar een totaaloplossing op het gebied van scannen, afdrukken, beheren en implementeren, zou zijn licht eens moeten opsteken bij Bouman KantoorTotaal. De firma is merkonafhankelijk en zorgt voor een optimale serviceverlening rond digitale kopieerapparatuur. Ook het assortiment facilitaire producten – catering, hygiëne - is zeer uitgebreid. Hetzelfde geldt voor relatiegeschenken. Als aantrekkelijk extraatje is er een handyman service, die klaar staat voor bijvoorbeeld het installeren van machines, het ophangen van lampen, het monteren van meubilair of het verhuizen van ar-

chiefstukken. “Dit past bij ons concept van ontzorgen. Wij zorgen ervoor dat de klant geen omkijken heeft naar zulk soort dingen”, zegt Wim Bouman. “One-stop-shopping hoort ook bij deze manier van werken; je bent bij ons in één keer klaar voor alles op kantoor. We hebben ook de mogelijkheid om producten op te slaan in ons magazijn en op afroep te laten leveren. Ook dat is ontzorgen.”

Oplossing Verder profileert Bouman KantoorTotaal zich met een gunstige prijsstelling en veel service. “Bij ons staat niet het product centraal, maar de oplossing die een relatie bij ons vindt om zijn of haar bedrijfsvoering en processen te continueren en te optimaliseren. Het draait bij ons om een efficiënte en inspirerende kantooromgeving, met oog voor verantwoord werken en zorg voor het milieu.” Bij Bouman KantoorTotaal werken in totaal veertig mensen. “Goede mensen, dat meen ik echt”, zegt Wim Bouman. “Niemand die hier na acht uur werken naar huis gaat als het werk nog niet klaar is. Daarbij is de sfeer ook nog eens erg goed.”


Raymond van der Logt

‘Wij ontzorgen de klant met alles voor kantoor’

Veranderingen

Open huis

Voor klanten van Vroegindeweij All Office verandert er niet veel. Raymond van der Logt, die bij Vroegindeweij verantwoordelijk was voor de binnendienst, blijft dat bij Bouman KantoorTotaal in Middelharnis ook doen. Jos van Pagee, geen onbekende op Goeree-Overflakkee, komt erbij als medewerker buitendienst voor kantoorartikelen en meubelen, en Patrick Lindhout voor kantoorapparatuur en documentsystemen. Wat wel verandert voor de klanten zijn de verregaande rapportagemogelijkheden van Bouman KantoorTotaal en het veel grotere assortiment. Die klanten zijn overigens niet alleen bedrijven, maar ook particulieren. Wim Bouman: “Voor een paar pennen of een enkel pak papier kun je ook in onze shop terecht. Want duizend van die pakken papier vormen samen weer een paar pallets. Onder onze zakelijke klanten zitten bijvoorbeeld grote accountantskantoren en schoenketens met meerdere vestigingen. Maar ook administratiekantoren op zolderkamertjes. Bouman KantoorTotaal komt overal waar een TLlamp brandt en vindt iedere klant even belangrijk.”

“Onze basis is hard werken, goed je best doen. Dat doen we nu ook op Goeree-Overflakkee. In maart, als alles op de rit staat, houden we een open huis aan de Molenweg. Dan kunnen bezoekers ook meteen persoonlijk afscheid nemen van Tom Vroegindeweij.” De shop van Bouman KantoorTotaal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of buiten deze openingstijden op afspraak.

Adresgegevens Molenweg 8, 3241 LH Middelharnis Tel.: 0187 - 48 23 00 | www.boumankantoortotaal.nl


Vereniging Nieuws

VBGO / Varia / Diversen Bedrijfsfinancieringen ZHE BV h/o Credion www.credion.nl Art-Communcatie / Maandkrant Over Flakkee www.art-communicatie.nl Cash Call www.cash-call.be Juridische Info Dienst www.facebook.com/pvJID Blue Denim

Ondernemersprijzen

www.bluedenim.eu

Donderdag 21 november zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Staver de winnaars bekend gemaakt van de ondernemersprijzen. TBP heeft de KvK ondernemersprijs gewonnen, Zeelenberg architectuur mocht de Rabobank MVO-award mee naar huis nemen. Voor beide prijzen waren drie bedrijven genomineerd. Voor de ondernemersprijs waren dit naast TBP, Goemaat Glas en de KnĂśps Groep. Voor de ondernemersprijs waren Elektro Westhoeve en landbouwbedrijf J. Ras en Zonen de kanshebbers naast de winnaar Zeelenberg architectuur.

Ondernemersdesk De Eilanden B.V.

Uitgave VBGO-magazine

John P. de Wit AssurantiĂŤn

Dit is het eerste nummer van het VBGO-magazine dat door Eilanden-Nieuws wordt verzorgd. Heeft u interessant (kort) nieuws voor het volgende nummer, geef het dan door aan de redactie. Dat kan per e-mail naar: redactie@eilandennieuws.nl of telefonisch: 0187-471020.

Nieuwe leden De afgelopen periode hebben de volgende bedrijven zich aangemeld als lid van VBGO: Gemeente Goeree-Overflakkee www.goeree-overflakkee.nl IBLS - International Business Language Support www.ibls.eu

www.ondernemersdesk.com Groothandel Gebar B.V. www.groothandelgebar.nl Westhoeve Potatoes B.V. www.westhoevepotatoes.nl Natural High B.V. www.natural-high.nl Paviljoen Meerzicht www.grevelingendam.nl Verpak De Jong V.O.F. www.verpakdejong.nl www.johnpdewit.nl Hollands Moed B.V. www.hollandsmoed.nl Thomashuis Middelharnis www.thomashuis.nl/middelharnis Proforma Visual Identity / Den Bommel www.pro.nl Koopman Advocatuur www.advocaataanzee.nl Restaurant Roxenisse www.roxenisse.nl De Bakker Technisch Advies Sauna Wellness Cleopatra B.V. www.sauna-cleopatra.nl


www.valeuraccountants.nl STELLENDAM - BARENDRECHT - OUD-BEIJERLAND


VBGO magazine 'Uit de crisis?'  

Het ledenmagazine van de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee. Met onder andere Xsarus, Bouman Kanoortotaal, Dörr&Van Rossum makelaar...

VBGO magazine 'Uit de crisis?'  

Het ledenmagazine van de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee. Met onder andere Xsarus, Bouman Kanoortotaal, Dörr&Van Rossum makelaar...

Advertisement