Page 1

AAN

BOD Jaap van Oostenbrugge Assistent makelaar i.o.

Actief als geen ander Nu ook vanuit Ouddorp ACTIEF ALS GEEN ANDER! www.dr-makelaardij.nl

Een initiatief van Dรถrr & Van Rossum Makelaardij Editie 2 - April 2014


FASE 1 VERKOOPPRIJS VANAF €183.500,- V.O.N. Molenkade 82 te Stellendam

FASE 2 VERKOOPPRIJS VANAF €159.500,- V.O.N.

Download de Zomerland app!

FASE 2 BINNENKORT

IN DE VERKOOP!

Android app on

0187 48 63 43 • dr-makelaardij.nl


AANBOd MAgAziNe Is een initiatief van Dörr & Van Rossum Makelaardij, beëdigd NVM-register makelaar o.g.

Voorwoord MAKeleN VANuiT Twee VesTigiNgeN

Dörr & Van Rossum Makelaardij Oostdijk 2 3241 CN Middelharnis

Makelaar zijn

kantoor zowel in Middelharnis als in Ouddorp.

Op facebook, twitter, in de kranten en op tv lezen we de berichten dat de huizenmarkt aan-

“Actief als geen ander” zijn;

trekt. Dat merken wij bij Dörr & Van Rossum

Nu de huizenmarkt aantrekt en we merken dat

Boompjes 21

Makelaardij ook: in de achterliggende twee

onze werkzaamheden drukker worden, gaan

3253 CA Ouddorp

maanden hebben wij meer woningen verkocht

we taken verdelen. Jessica Durinck is onze se-

en verhuurd dan vorig jaar in het eerste half

cretariële medewerker en zij wordt momenteel

jaar. Dat zijn positieve berichten. Maar, een

T 0187 48 63 43

ondersteund door Christianne Rottier. Per me-

goede makelaar weet wat zijn klanten nodig

dio maart jl. is Jaap van Oostenbrugge als com-

E info@dr-makelaardij.nl

hebben.

mercieel medewerker aangenomen. Jaap van

www.dr-makelaardij.nl

Veen is NVM makelaar- Taxateur en hij zal zich

Voorbereid zijn

richten op het taxeerwerk. Albert van Rossum

Zoals u weet hebben wij, Dörr & Van Rossum

eveneens NVM Makelaar-Taxateur, zal taxaties

Makelaardij, vorig jaar ons voorbereid op de

blijven verrichten en zich daarnaast ook richten

aantrekkende woningmarkt. We verhuisden

op het in de verkoop nemen van woningen, het

Langeweg 13

ons kantoor in Middelharnis naar het monu-

geven van verkoopadviezen, waardebepalingen,

3245 KE Sommelsdijk

mentale pand op ‘de kop van d’n diek’, we ver-

aankoopbemiddeling en gewoon verkópen. Wij

nieuwden onze website en we ontwikkelden

doen er alles aan om met elkaar te komen tot

een nieuw logo. Bovendien bleven we ons vast-

een goed resultaat!

PROducTie Eilanden-Nieuws

t 0187 47 10 20

ONTweRP

houden aan de kwaliteit die de NVM eist, want we willen kwaliteit en support op hoog niveau

Om deze zelfde reden leggen we met trots dit

Manon Thijssen

bieden aan onze klanten. Door ons lidmaat-

magazine aan u voor. Op 5 april a.s. van 11.00

Dirk van der Welle

schap bij de NVM profiteren onze klanten van

tot 15.00 uur is het de NVM Open Huizendag. Op

een gratis plaatsing op Funda.nl. Al op Funda.

deze dag bent u van harte welkom om de deel-

cOVeR desigN

nl gekeken en daar onze buttons opgemerkt?

nemende woningen en onze nieuwbouwpro-

Kortom het is een jaar geweest van investeren.

jecten vrijblijvend te bezichtigen. Kijk voor een

Sfa Print bv

TRAffic Koen Maljaars

actuele stand van zaken op onze website www.

Aanwezig zijn

dr-makelaardij.nl. Bent u verhinderd? Neem

Per april opent Dörr & Van Rossum Makelaar-

dan contact met ons op voor een afspraak.

dij de deuren van haar tweede vestiging in Ouddorp. We willen voor heel Goeree-Overflakkee

Wij ontmoeten u graag op 5 april in een van de

goed bereikbaar zijn, vooral nu de huizenmarkt

BlAdMANAgeR

deelnemende woningen of anders in een van

weer in beweging komt. Vanaf april bent u ook

onze vestigingen die op 5 april tot 15.00 ge-

Gert Verweij

in onze vestiging in Ouddorp van harte welkom!

opend zullen zijn.

Door de overname van Klasse Makelaardij hebben wij een serieus aanbod dat zeker op de kop

Met vriendelijke groet,

van Goeree zal groeien. Zo kunnen, zowel Goeree als Overflakkee beiden optimaal bediend

Albert van Rossum,

worden. Wij staan u graag te woord vanuit ons

Beëdigd NVM Makelaar - Taxateur

www.dr-makelaardij.nl


EDENORE

ERVARING UITSLUITEND & VAKMANSCHAP TOPMERKEN

3x BESTE TIELEMAN KEUKENSPECIALIST BANKGARANTIE VAN NL

LEVENSLANG HECHT FAMILIEBEDRIJF GARANTIE

KLANTTEVREDENVERRASSENDE HEIDSACTIES SCORE

UITSLUITEND VOOR DE KIDS TOPMERKEN BIOS & PSII

TIELEMAN INSIDE BANKGARANTIE LUNCHROOM

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS BIOS & PSII

INSIDE LUNCHROOM

EDENORE

ERVARING UITSLUITEND & VAKMANSCHAP TOPMERKEN

3x BESTE TIELEMAN KEUKENSPECIALIST BANKGARANTIE VAN NL

LEVENSLANG HECHT FAMILIEBEDRIJF GARANTIE

KLANTTEVREDENVERRASSENDE HEIDSACTIES SCORE

UITSLUITEND VOOR DE KIDS TOPMERKEN BIOS & PSII

TIELEMAN INSIDE BANKGARANTIE LUNCHROOM

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS BIOS & PSII

INSIDE LUNCHROOM

MAN TEND RKEN RANTIE

EDENMAN TEND ORE RKEN RANTIE

EDENORE

MAN TEND KEN ANTIE

EDENMAN TEND ORE KEN ANTIE

EDENORE

MAN TEND KEN ANTIE

GE MAN TEND KEN ANTIE

GE

DE DS: PS2

DE DS: EDENPS2 ORE

Ook starters slagen Ook starters slagen bij Tieleman Keukens! bij Tieleman Keukens! ERVARING & LEVENSLANG TIELEMAN VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE

3x BESTE KEUKENVERRASSENDE LEVENSLANG SPECIALIST VAN NL GARANTIE ACTIES

HECHT VERRASSENDE VOOR DE KIDS FAMILIEBEDRIJF ACTIES BIOS & PSII

KLANTTEVREDENVOOR INSIDE DE KIDS HEIDS SCORE BIOS LUNCHROOM & PSII

UITSLUITEND INSIDE TOPMERKEN LUNCHROOM

TIELEMAN BANKGARANTIE

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS BIOS & PSII

INSIDE LUNCHROOM

ERVARING UITSLUITEND & ERVARING & LEVENSLANG TIELEMAN VAKMANSCHAP TOPMERKEN VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE

3x BESTE KEUKENTIELEMAN 3x BESTE KEUKENVERRASSENDE LEVENSLANG SPECIALIST VAN NL BANKGARANTIE SPECIALIST VAN NL GARANTIE ACTIES

HECHT LEVENSLANG HECHT VERRASSENDE VOOR DE KIDS FAMILIEBEDRIJF GARANTIE FAMILIEBEDRIJF ACTIES BIOS & PSII

VERRASSENDE KLANTTEVREDENKLANTTEVREDENVOOR INSIDE DE KIDS HEIDSACTIES SCORE HEIDS SCORE BIOS LUNCHROOM & PSII

UITSLUITEND VOOR DE KIDS: UITSLUITEND INSIDE TOPMERKEN BIOSCOOP & PS2 TOPMERKEN LUNCHROOM

TIELEMAN INSIDE TIELEMAN BANKGARANTIE LUNCHROOM BANKGARANTIE

LEVENSLANG LEVENSLANG GARANTIE GARANTIE

VERRASSENDE VERRASSENDE ACTIES ACTIES

VOOR DE KIDS: VOOR DE KIDS BIOSCOOP & PS2 BIOS & PSII

INSIDE INSIDE LUNCHROOM LUNCHROOM

ERVARING UITSLUITEND & VAKMANSCHAP TOPMERKEN

3x BESTE KEUKENTIELEMAN SPECIALIST VAN NL BANKGARANTIE

HECHT LEVENSLANG FAMILIEBEDRIJF GARANTIE

VERRASSENDE KLANTTEVREDENHEIDSACTIES SCORE

UITSLUITEND VOOR DE KIDS: TOPMERKEN BIOSCOOP & PS2

TIELEMAN INSIDE BANKGARANTIE LUNCHROOM

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

ERVARING & LEVENSLANG TIELEMAN VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE

3x BESTE KEUKENVERRASSENDE LEVENSLANG SPECIALIST VAN NL ACTIES GARANTIE

HECHT VERRASSENDE VOOR DE KIDS: FAMILIEBEDRIJF ACTIES& PS2 BIOSCOOP

KLANTTEVREDENVOORINSIDE DE KIDS: HEIDS SCORE BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

UITSLUITEND INSIDE TOPMERKEN LUNCHROOM

TIELEMAN BANKGARANTIE

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

ERVARING UITSLUITEND & LEVENSLANG TIELEMAN TOPMERKEN VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE

3x BESTE KEUKENTIELEMAN VERRASSENDE LEVENSLANG BANKGARANTIE SPECIALIST VAN NL ACTIES GARANTIE

HECHT LEVENSLANG VERRASSENDE VOOR DE KIDS: GARANTIE FAMILIEBEDRIJF ACTIES& PS2 BIOSCOOP

VERRASSENDE KLANTTEVREDENVOORINSIDE DE KIDS: ACTIES HEIDS SCORE BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

UITSLUITEND VOORINSIDE DE KIDS: BIOSCOOP & PS2 TOPMERKEN LUNCHROOM

TIELEMAN INSIDE LUNCHROOM BANKGARANTIE

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

LEVENSLANG

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

KEUKENS VERRASSENDE VOOR ELKACTIES BUDGET

EIGENDE KIDS: VOOR MONTAGEDIENST BIOSCOOP & PS2

PLAATSING IN INSIDE HEEL NEDERLAND LUNCHROOM

10 REDENEN OM TIELEMAN KEUKENS TE BEZOEKEN: 3x BESTE KEUKENHECHT VERRASSENDE ERVARING UITSLUITEND & TIELEMAN LEVENSLANG KLANTTEVREDENUITSLUITEND VOOR DE KIDS: VAKMANSCHAP TOPMERKEN

SPECIALIST VAN NL BANKGARANTIE

FAMILIEBEDRIJF GARANTIE

HEIDSACTIES SCORE

TOPMERKEN BIOSCOOP & PS2

3x BESTE KEUKENHECHT ERVARING & KLANTTEVREDENUITSLUITEND VERRASSENDE VERRASSENDE LEVENSLANG TIELEMAN LEVENSLANG VOOR DE KIDS: VOORINSIDE DE KIDS: INSIDE 10 REDENEN OM TIELEMAN KEUKENS TE& PS2BEZOEKEN: SPECIALIST VAN NL FAMILIEBEDRIJF VAKMANSCHAP HEIDS SCORE TOPMERKEN ACTIES ACTIES BANKGARANTIE GARANTIE GARANTIE BIOSCOOP & PS2 BIOSCOOP LUNCHROOM LUNCHROOM

Maak nu een vrijblijvende afspraak! Maak nu een vrijblijvende afspraak!

TIELEMAN INSIDE BANKGARANTIE LUNCHROOM

AA-status GARANTIE

TIELEMAN BANKGARANTIE

SHOWROOM AA-status KORENDREEF 15

VERRASSENDE ERVARING & ERVARING & LEVENSLANG TIELEMAN ACTIES VAKMANSCHAP VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE

3x BESTE DEKEUKENKIDS: 3xVOOR BESTE KEUKENVERRASSENDE LEVENSLANG SPECIALIST VAN BIOSCOOP & PS2NL SPECIALIST VAN NL ACTIES GARANTIE

KLANTTEVREDENLEVENSLANGE INSIDE KEUKENS HECHT KLANTTEVREDENVERRASSENDE VOOR DE KIDS: VOORINSIDE DE KIDS: SERVICE HEIDS SCORE LUNCHROOM ELK BUDGET FAMILIEBEDRIJF SCORE ACTIES& PS2 VOORHEIDS BIOSCOOP BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

VERRASSENDE EIGEN UITSLUITEND INSIDE ACTIES MONTAGEDIENST TOPMERKEN LUNCHROOM

VOOR DE KIDS: PLAATSING IN TIELEMAN 3241 BIOSCOOP & PS2AS HEEL NEDERLAND BANKGARANTIE

VERRASSENDE ERVARING & ACTIES VAKMANSCHAP

3xVOOR BESTE DEKEUKENKIDS: SPECIALIST VAN BIOSCOOP & PS2NL

KLANTTEVREDENINSIDE HEIDS SCORE LUNCHROOM

LEVENSLANGE KEUKENS VOORSERVICE ELK BUDGET

VERRASSENDE EIGEN ACTIES MONTAGEDIENST

VOOR DE KIDS: PLAATSING IN 3241 BIOSCOOP & PS2AS HEEL NEDERLAND

EIGEN MONTAGEDIENST

ERVARING & VOOR DE KIDS: INSIDE VAKMANSCHAP BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

3x BESTE KEUKENKEUKENS INSIDE SPECIALIST VAN NL VOOR ELK BUDGET LUNCHROOM

KLANTTEVREDENKEUKENS EIGEN HEIDS VOOR ELKSCORE BUDGET MONTAGEDIENST

LEVENSLANGE PLAATSING EIGEN IN SERVICE HEEL MONTAGEDIENST NEDERLAND

VERRASSENDE PLAATSING IN HEEL ACTIES NEDERLAND

KORENDREEF 15 WWW.TIELEMAN.NL INSIDE KEUKENS MIDDELHARNIS LUNCHROOM VOOR ELK BUDGET TWITTER T 0187 - TIELEMANKEUKENS 602 555

VOOR DE KIDS: INSIDE KEUKENS FACEBOOK TIELEMAN-KEUKENS WWW.TIELEMAN.NL BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM VOOR ELK BUDGET

EIGEN MONTAGEDIENST

INSIDE

LEVENSLANG MIDDELHARNIS LUNCHROOM GARANTIE

SHOWROOM T 0187 - 602 555

3x KEUKENKEUKENS INSIDE 3x BESTE BESTE KEUKENTIELEMAN SPECIALIST VAN VOOR LUNCHROOM ELK BUDGET SPECIALIST VAN NL NL BANKGARANTIE

KLANTTEVREDENKEUKENS EIGEN HECHT LEVENSLANG HEIDS SCORE VOOR MONTAGEDIENST ELK BUDGET FAMILIEBEDRIJF GARANTIE

LEVENSLANGE PLAATSING EIGEN IN VERRASSENDE KLANTTEVREDENSERVICE HEEL MONTAGEDIENST NEDERLAND ACTIES HEIDS SCORE

VERRASSENDE PLAATSING UITSLUITEND VOOR DEINKIDS: ACTIES HEELBIOSCOOP NEDERLAND TOPMERKEN & PS2

VOORTIELEMAN DEINSIDE KIDS: FACEBOOK BIOSCOOP & PS2 BANKGARANTIE LUNCHROOM

INSIDE

KEUKENS

VERRASSENDE LEVENSLANG TIELEMAN-KEUKENS LUNCHROOM VOOR ELKACTIES BUDGET GARANTIE

WWW.TIELEMAN.NL PLAATSING IN HEEL NEDERLAND

TI BAN

KIJK VOOR EEN IMPRESSIE OP

TWITTER TIELEMANKEUKENS ERVARING & VOOR DE KIDS: INSIDE ERVARING & UITSLUITEND VAKMANSCHAP BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM VAKMANSCHAP TOPMERKEN

PLAATSING IN HEEL NEDERLAND KIJK VOOR EEN IMPRESSIE OP

EIGENDE KIDS: VOOR MONTAGEDIENST BIOSCOOP & PS2

WWW.TIELEMAN.NL PLAATSING IN INSIDE HEEL NEDERLAND LUNCHROOM

TI BAN


Sommelsdijk - Molenlaan 7 •

Villa

Bouwjaar:

1994

Woonopp.:

220 m2

Sommelsdijk - Meerkoet 16

Aantal kamers:

7

2-onder-1-kapwoning

• •

Inhoud: Perceel opp.:

815 m3 1760 m2

Bouwjaar:

1984

Woonopp.:

119 m2

Aantal kamers:

5

• •

Inhoud: Perceel opp.:

355 m3 238 m2

Vraagprijs € 674.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Middelharnis - Polderlaan 9

Middelharnis - Prins Hendrikstraat 30

• • •

Bungalow Bouwjaar: Woonopp.:

1998 98 m2

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 342 m3 384 m2

• • •

2-onder-1-kapwoning Bouwjaar: 1930 Woonopp.: 115 m2

• • •

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Dirkland - Philipshoofjesweg 54

Melissant - Binnenweg 55

• • •

Eengezinswoning Bouwjaar: Woonopp.:

1969 107 m2

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 281 m3 138 m2

• • •

Vrijstaande woning Bouwjaar: 1953 Woonopp.: 84 m2

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 325 m3 223 m2

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 320 m3 460 m2


Gewijzigde prijs

Den Bommel - Wilhelminastraat 4

Sommelsdijk - P.C. Hooftstraat 3

Halfvrijstaande woning

Aantal kamers:

4

2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar:

1917

2000

140 m2

350 m3 198 m2

Bouwjaar:

Woonopp.:

Inhoud: Perceel opp.:

• •

Woonopp.:

85 m2

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Aantal kamers:

3

• •

Inhoud: Perceel opp.:

245 m3 228 m2

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

5 340 m3 245 m2

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Te huur vanaf 1 juni 2014

Sommelsdijk - Klampenmeet 3 • • •

Vrijstaande woning Bouwjaar: 1987 Woonopp.: 160 m2

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

Middelharnis - Dieklaan 45 6 410 m3 528 m2

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

• • •

1898 92 m2

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

• • •

Gewijzigde prijs

Stellendam - Voorstraat 5 Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

2000 195 m2

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Gewijzigde prijs

• • •

Hoekwoning Bouwjaar: Woonopp.:

• • •

Nieuwe - Tonge - Kerkstraat 1 Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 300 m3 90 m2

• • •

2-onder-1-kapwoning Bouwjaar: 1954 Woonopp.: 93 m2

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

5 330 m3 385 m2


Gewijzigde prijs

Melissant - Achterweg 16 •

Eengezinswoning

Bouwjaar:

1910

Woonopp.:

67 m2

Melissant - Nieuweweg 57

Aantal kamers:

4

Bungalow

• •

Inhoud: Perceel opp.:

174 m3 141 m2

Bouwjaar:

1968

Woonopp.:

115 m2

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Aantal kamers:

4

• •

Inhoud: Perceel opp.:

270 m3 548 m2

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Gewijzigde prijs

Melissant - Binnenweg 42 • • •

Eengezinswoning Bouwjaar: Woonopp.:

1950 70 m2

Den Bommel - Julianastraat 5

• •

Aantal kamers: Inhoud:

5 179 m3

Perceel opp.:

179 m2

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

• • •

Eengezinswoning Bouwjaar: Woonopp.:

1910 65 m2

• •

Aantal kamers: Inhoud:

3 140 m3

Perceel opp.:

75 m2

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Gewijzigde prijs

Melissant - Bouwdijk 1A • • •

Bedrijfsruimte/woonruimte Bouwjaar: 1910 Woonopp.: 70 m2

Vraagprijs € 65.000,- k.k.

Den Bommel - Boven Oostdijk 11 • •

Aantal kamers: Inhoud:

3 196 m3

Perceel opp.:

105 m2

• • •

Hoekwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1890 140 m2

Vraagprijs € 224.500,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• •

Aantal kamers: Inhoud:

5 315 m3

Perceel opp.:

530 m2


Vragen over uw maandlasten?

Kom naar ons Inloopspreekuur.

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten. Op zaterdag 5 april van 10.00 uur tot 15.00 uur geven onze experts geheel vrijblijvend antwoord op uw hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u zich online goed kunt oriënteren. We helpen u graag verder.

Kijk op www.rabobank.nl/goeree-overflakkee Samen sterker

5 A PRI L

11:00 - 15:00 u u r

facebook.com/NVMopenhuis

NVM OPEN H IZEN DAG

twitter.com/NVMopenhuis

Kijk niet alleen op funda, ervaar uw favoriete huizen ‘live’! Als u wilt verhuizen is internet natuurlijk een prima middel om u te oriënteren. Maar tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 5 april heeft u de gelegenheid om geheel vrijblijvend ‘live’ bij uw favoriete huizen binnen te kijken. Dan pas ‘voelt’ u écht welke woning het beste bij u past. Bent u daarna enthousiast om een volgende stap te zetten, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij werkt in úw belang en kan voor u onderhandelen en u tijdens de verdere aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Tot 5 april!


Gewijzigde prijs

Oude -Tonge - Nieuwstraat 40 •

Tussenwoning

Bouwjaar:

1900

Woonopp.:

93 m2

Sommelsdijk - Dorpsweg 11

Aantal kamers:

4

Vrijstaande woning

• •

Inhoud: Perceel opp.:

283 m3 99 m2

Bouwjaar:

1916

Woonopp.:

92 m2

Aantal kamers:

4

• •

Inhoud: Perceel opp.:

237 m3 167 m2

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 316 m3 390 m2

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Stellendam - Brielsestraat 62

Achthuizen - Langstraat 56

• • •

Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1975 105 m2

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

5 358 m3 151 m2

• • •

2-onder-1-kapwoning Bouwjaar: 1940 Woonopp.: 101 m2

• • •

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Middelharnis - Steneweg 63

Stellendam - Willem de Jagerstraat 58

• • •

Halfvrijstaande woning Bouwjaar: 1939 Woonopp.: 95 m2

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 285 m3 156 m2

• • •

Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1974 110 m2

Vraagprijs € 190.000,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceelopp.:

5 290 m3 158 m2


Gewijzigde prijs

Middeharnis - Spuistraat 34 - 36

Dirksland - Bromelia 10

Halfvrijstaande woning

Aantal kamers:

3

Bungalow

Bouwjaar:

1900

1986

75 m2

275 m3 78 m2

Bouwjaar:

Woonopp.:

Inhoud: Perceel opp.:

• •

Woonopp.:

162 m2

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Aantal kamers:

5

• •

Inhoud: Perceel opp.:

454 m3 688 m2

Bod gevraagd vanaf € 290.000,- k.k.

Oude - Tonge - Nieuwstraat 43 • • •

Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1955 83 m2

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 280 m3 118 m2

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Bezichtiging op afspraak

Oude - Tonge - Nieuwstraat 32 • • •

Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1965 70 m2

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

Den Bommel - Bommelsedijk 26 4 210 m3 1385 m2

• • •

Vrijstaande woning Bouwjaar: 1952 Woonopp.: 96 m2

Vraagprijs € 224.500,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 330 m3 730 m2


Dirksland - Meldelssohnstraat 3 •

Geschakelde woning

Bouwjaar:

1998

Woonopp.:

154 m2

Dirksland - Noord Spuidijk 6

Aantal kamers:

4

Eengezinswoning

• •

Inhoud: Perceel opp.:

500 m3 290 m2

Bouwjaar:

2001

Woonopp.:

85 m2

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Aantal kamers:

5

• •

Inhoud: Perceel opp.:

305 m3 114 m2

• • •

Slaapkamer op bgg Badkamer op bgg Tuin op het Zuiden

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Nog 2 te koop

Ouddorp - Elzenhof 8

Oude - Tonge - Saturnuslaan 9 • • •

Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1985 115 m2

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 317 m3 242 m2

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

• • •

Geschakelde woning Ca. 230 m2 eigen grond Levensloopbestendig

Vraagprijs € 340.000,- v.o.n.

Gewijzigde prijs

Oude - Tonge - Zuiddijk 61a - 130 • • •

Vrijstaande woning Bouwjaar: 2002 Woonopp.: 95 m2

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

Middelharnis - Hoflaan 61 4 277 m3 453 m2

• • •

2-onder-1-kapwoning Bouwjaar: 1930 Woonopp.: 110 m2

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 320 m3 355 m2


Sommelsdijk - Dubbele ring 23 •

Tussenwoning

Bouwjaar:

1700

Woonopp.:

79 m2

Ouddorp - Molenblok 16

Aantal kamers:

3

Heren huis

• •

Inhoud: Perceel opp.:

277 m3 74 m2

Bouwjaar:

1909

Woonopp.:

184 m2

Vraagprijs € 164.000,- k.k.

Aantal kamers:

8

• •

Inhoud: Perceel opp.:

745 m3 1423 m2

• •

Aantal kamers: Inhoud:

3 300 m3

Vraagprijs € 849.000,- k.k.

Nieuw

Sommelsdijk - Betje Wolffstraat 30 • • •

Vrijstaande woning Bouwjaar: 1998 Woonopp.: 161 m2

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

Dirksland - Heul 11 4 540 m3 524 m2

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

• • •

Nieuw

Middelharnis - Gedempt Kanaal 65 Appartement Bouwjaar: Woonopp.:

2010 80 m2

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

1999 80 m2

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Gewijzigde prijs

• • •

Appartement Bouwjaar: Woonopp.:

• •

Aantal kamers: Inhoud:

Oude-Tonge - Nieuwstraat 49 3 210 m3

• • •

Tussenwoning Bouwjaar: Woonopp.:

1970 95 m2

Vraagprijs € 172.000,- k.k.

www.dr-makelaardij.nl

• • •

Aantal kamers: Inhoud: Perceel opp.:

4 300 m3 118 m2


Verkocht

www.dr-makelaardij.nl


DR makelaardij bijlage  

DR makelaardij bijlage april 2014

DR makelaardij bijlage  

DR makelaardij bijlage april 2014

Advertisement