Page 1

November 2018

Magazine voor ondernemers

Hoe bereikbaar is

Goeree-Overflakkee? Dit ondernemersmagazine wordt gemaakt in samenwerking met:

Foto: Wim van Vossen


‘’Door een geautomatiseerd bestelproces creëerden we 14 fairtrade banen.’’ Als het gaat over groei dan luister je eerder naar andere ondernemers dan naar een bank. Kijk hoe ondernemers elkaar verder brengen op Rabobank.nl/groei Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 20 00

Kom maar op met de toekomst

Marja Baas Eigenaar tassenlabel MYOMY DO GOODS


VOORWOORD

Het belang van goede infrastructuur Goeree-Overflakkee was vroeger, vóór 1964, alleen per boot bereikbaar. Een geïsoleerd eiland. Dat is het allang niet meer. Je kunt via verschillende bruggen en dammen het eiland op en af. Geïsoleerd is Goeree-Overflakkee niet meer, al zijn er mensen die denken dat het ergens in een uithoek ligt. Dat is zeker niet het geval: ons prachtige eiland ligt op geringe afstand van de Randstad en heeft een centrale positie in de zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat laatste is positief, maar brengt ook met zich mee dat we in een drukke regio wonen en werken. De wegen rond Goeree-Overflakkee – denk aan de A29 – zijn

regelmatig overvol. En ook op het eiland zelf kan het drukke verkeer voor oponthoud zorgen. In de zomer richting het strand, bijvoorbeeld. Maar de dagelijkse drukte op bijvoorbeeld de N59 en bij de rotonde van Middelharnis is ook een gegeven. Hoe is het met de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee? Wat kunnen we verwachten? Staan er verbeteringen op stapel? En – ook heel belangrijk – hoe staat onze digitale bereikbaarheid ervoor? Dit themanummer van GO! gaat in op onder andere deze vragen. Er komen diverse ervaringsdeskundigen aan het woord én de wethouder van verkeer. Veel leesplezier en een plezierige decembermaand!

Jeroen den Hollander Voorzitter VEERO

Ondernemersmagazine GO! Is een initiatief van:

Club voor ondernemers die werkzaam zijn, of zich betrokken voelen bij de recreatiesector op het eiland. De VEERO doet veel aan belangenbehartiging en is daarnaast ook een netwerkclub. Ruim 90 leden.

Vereniging voor ondernemers in de regio Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Netwerken en belangenbehartiging voor individuele leden. Regelt ook collectieve inkoopcontracten (o.a. van afvalverwerking en energie) voor de 185 leden.

Vereniging die ondernemers van het hele eiland bij elkaar wil brengen. Organiseert naast netwerkborrels, ook bedrijfsbezoeken en een ledenreis. Ruim 220 leden.

GO! |

pagina 3


Tieleman Keukens levert, monteert of renoveert ook uw bedrijfskeuken!

www.tielemankeukens.nl

Van ons kunt u verzekerd zijn!

Langeweg 63 • Stellendam • t 0187-491755 • info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

pagina 4

| GO!


7

INHOUD

22 Interview wethouder Peter Feller Transportbedrijf VDH Column VLDW Advocaten

6-7 en 9 12-13 17

Files: strop voor verhuizers

18-19

De glazen snelweg

22-23

Forenzen aan het woord

24-25

FOGO: bereikbaarheid Goeree-Overflakkee

28-29

CSG Prins Maurits

30

Column Cees van Vliet

31

28

Ondernemen op Goeree-Overflakkee Wie wint de Ondernemersprijs

21

Ondernemersvereniging Goedereede

26-27

MVO, WebNL: iets doen voor de wereld

32-33

Column Visser & Visser Fotopagina bedrijfsbezoek Onwijs

37 38-39

33

Winterborrel Zet alvast de jaarlijkse Winterborrel voor ondernemers in de agenda. De borrel is op donderdag 31 januari 2019, vanaf 16.00 uur. De locatie wordt later bekendgemaakt. De initiatiefnemers zijn onder andere de VBGO, de OVG, de VEERO en de VVV Goeree-Overflakkee. Alle eilandelijke ondernemers zijn welkom.

GO! |

pagina 5


HOOFDARTIKEL

Minder verkeersdruk door turborotonde en deelauto Tekst: Edwin Wendt | Fotografie: Wim van Vossen, Edwin Wendt

Nog altijd kan Goeree-Overflakkee het vrijwel zonder verkeerslichten stellen. Afgezien van de N57 bij Goedereede en de afslagen van de N59 bij Den Bommel en Nieuwe-Tonge weten voetgangers, fietsers, brommers, motoren en (vracht) auto’s doorgaans zelf wel tot een vreedzame coëxistentie te komen. De wachtrij bij een rotonde is ook op het drukste tijdstip nooit langer dan luttele minuten. Maar toch: de druk op het eiland neemt toe. GO! sprak met Peter Feller, wethouder mobiliteit van Goeree-Overflakkee. ‘Turborotondes’ en deelauto’s behoren in de nabije toekomst tot het dagelijks straatbeeld. “Het aantal inwoners van GoereeOverflakkee neemt toe en daarmee het woon-werkverkeer. Weliswaar wint het thuiswerken terrein, maar daar staat pagina 6

| GO!

tegenover dat er steeds meer zwaar verkeer over het eiland rijdt. Verkeer dat hier vaak niet eens hoeft te zijn, maar het eiland wel als doorgangsroute van de

Maasvlakte naar het achterland gebruikt. ‘Issues’ die vragen om een brede visie op mobiliteit. Goeree-Overflakkee maakt nog dit jaar een start met deze visie.” Bypass De provincie Zuid-Holland en GoereeOverflakkee onderkennen het belang van de N215 als belangrijke verkeersader. Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid is dan ook een groot en belangrijk project. In dat kader heeft het passerende verkeer in de voorbij maanden al het nodige gemerkt van de werkzaamheden aan de ‘bypass’


Wethouder Peter Feller.

bij Dirksland en Melissant. Ook bij Middelharnis staat een aanpassing gepland: ondanks de rotonde bij de Langeweg stroopt het verkeer in de spitsuren in alle richtingen op. De komst van een zogeheten ‘turborotonde’ moet hier een eind aan maken. “Het verkeer passeert elkaar dan op verschillende niveaus”, legt de wethouder uit. ‘’Fietsers en voetgangers kunnen straks veilig onder de autoweg door, omdat zij fysiek niet in aanraking komen met het snelverkeer.” De afslag van de N215 naar de Molendijk en de Oudelandsedijk bij Nieuwe-Tonge wordt eveneens aangepakt.

Hoewel de A29 buiten Goeree-Overflakkee ligt, is elke inwoner die aan de oostzijde het eiland af wil, hetzij richting Rotterdam, hetzij richting Brabant, van de weg afhankelijk. Die positie wordt ook onderkend door provincie en Rijkswaterstaat. Aan de besprekingen over deze belangrijke noord-zuidverkeersader doet Goeree-Overflakkee dan ook mee. Onderdeel van de A29 is de Heinenoordtunnel. In kilometers best een eindje van Goeree-Overflakkee verwijderd, maar een onvermijdelijke ‘hindernis’ voor wie vanaf het eiland richting Rotterdam moet, of alles wat

Foto: Edwin Wendt

noordelijk daarvan ligt. Om die reden is het eiland ook bij de planning van het groot onderhoud betrokken. De tunnel onder de Oude Maas tussen Hoeksche Waard en Barendrecht werd geopend op 22 juli 1969 ter vervanging van de Barendrechtse Brug. Komende zomer is de Heinenoordtunnel dus vijftig jaar oud. Waar zo’n verjaardag in de mensenwereld aanleiding is voor feest en taart, zijn de gevolgen in de weg- en waterbouw wat prozaïscher: tijd voor groot onderhoud of beter gezegd: renovatie.

>> Lees verder op pagina 9. GO! |

pagina 7


pagina 8

| GO!


“In onderling overleg met alle betrokken regio’s, waar Goeree-Overflakkee er dus een van is, wordt een plan gemaakt. De werkzaamheden worden in een zo kort mogelijke periode afgerond, tegelijkertijd is duidelijk dat dit een groot en omvangrijk project is”, aldus wethouder Feller. De vergelijking met de Rotterdamse Maastunnel, die ook twee jaar geheel of gedeeltelijk ‘uit de vaart’ is, dringt zich terecht op. “Gelukkig wordt heel breed het gevoel gedeeld dat er tijdig voor alternatieve voorzieningen (onder meer openbaar vervoer) moet worden gezorgd. Net als bij de Maastunnel zal worden getracht de Heinenoordtunnel ook tijdens de renovatie zo vaak mogelijk in ieder geval gedeeltelijk beschikbaar te houden. “Feit is dat er aan het eind van het project een periode komt dat de tunnel volledig dicht moet in verband met veiligheid en installatietesten.” Die volledige afsluiting is inderdaad al voorzien: vier weken, in 2024. Haringvlietbrug Dat de A29 voor verkeer vanaf Flakkee in een kwartiertje te bereiken is, danken we aan de in juli 1964 geopende Haringvlietbrug. De ‘NV Brugverbinding Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard’ hief na de openstelling elf jaar lang tol tot de brug in 1975 werd overgenomen door Rijkswaterstaat. In de regel zijn we nu in een halfuurtje bij Rotterdamzuid, een fractie van de reistijd toen de veerpont nog de enige verbinding vormde. De regelmatige openingen van de brug voor de scheepvaart voelen desondanks als een streep door de rekening. Menig weggebruiker herkent het gevoel: precies op tijd van huis om tijdig op het werk te zijn, staat die brug weer open. Ook irritant: moe van een dag werken, net voor je het eiland opdraait toch weer in de file ‘omdat er zo nodig een zeilboot langs moet’. “Natuurlijk kennen we die gevoelens”, reageert de

wethouder. “Er zijn zelfs Kamervragen over gesteld. Het formele bedieningsregime bepaalt dat er geen openingen zijn in de spitsuren. In de zomermaanden gaat de brug buiten de spits elk heel uur open, in de wintermaanden bij aanbod. We weten uit monitoring dat de beleving van de automobilisten anders is. Dit onderwerp komt dan ook structureel aan bod in de overleggen waar alle betrokkenen aanzitten: naast Rijkswaterstaat ook de HISWA, Transport & Logistiek Nederland en de beroepsvaart.” De wethouder benadrukt dat werkzaamheden en storingen de planning nog weleens door de war kunnen schoppen, waardoor de brug tóch in de spits open is en als het tegenzit (veel) langer dan die vijf of tien minuten. “Ook de Haringvlietbrug is 55 jaar oud. Afgelopen voorjaar zijn de wegdekaansluitingen van de brugdelen vervangen. De komende jaren zullen de brugdelen zelf aan vervanging toe zijn.” Samen optrekken Op het eiland zelf is de situatie op de N57 en met name de N59 al jaren onderwerp van gesprek. De N57 stroomt richting A15 een stuk beter door sinds op VoornePutten de kruisingen enkele jaren geleden zijn voorzien van rotondes en bij de Groene Kruisweg een ‘fly-over’ een einde maakte aan het lange wachten bij de kruising van deze twee regionale verkeersaders. “Hier trekken we als regio’s samen op.” Over de N59 is Goeree-Overflakkee nog altijd in gesprek met Rijkswaterstaat. Hoewel het ontbreken van een middenberm al heeft geleid tot diverse ernstige ongelukken, sommige met dodelijke afloop, golden de kille cijfers lang als argument om aan te tonen dat de weg populair gezegd ‘niet onveilig genoeg’ was om te investeren in maatregelen. De regio legde zich daar niet bij neer. Een gezamenlijke lobby van de provincie, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland heeft ertoe

geleid dat de minister vijf miljoen euro in veiligheid en doorstroming wil investeren, mits de regio mee-investeert. Er wordt nu een plan uitgewerkt met een budget van 15,8 miljoen euro. Een stapje terug naar lokaal niveau: de gemeente heeft zelf bij wijze van pilot sinds enige tijd een ‘deelauto’ op de parkeerplaats staan waarvan de ambtenaren bij toerbeurt gebruik mogen maken. Ook buiten het ‘stadhuis’ zal dit systeem snel gemeengoed worden, te beginnen in Stad aan ‘t Haringvliet. In nieuwbouwproject Havenstadt worden twee deelauto’s mee-gepland waarop de toekomstige bewoners kunnen ‘intekenen’. Belangrijke signalen Ook de mobiliteit via het openbaar vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Feller. De mogelijkheden en het comfort in de voertuigen zelf zijn toegenomen - wifi is altijd handig in de bus - en de reiziger toont zich in toenemende mate tevreden. De aansluitingen en de bereikbaarheid van de tussen de grote knooppunten liggende stations zijn een continu aandachtspunt in de overleggen met de provincie als concessieverlener en met de concessiehouder. Wie van en naar Goeree-Overflakkee reist, kan niet om station Oude-Tonge heen. Dat gaat op doordeweekse dagen uitstekend, maar wie op een avond in het weekend van en naar het eiland wil reizen, moet al relatief kort na het avondeten rennen voor een laatste bus naar Zeeland, Brabant of Rotterdam. Zelfs op zaterdagavond - voor velen de stapavond - is het rond tienen al afgelopen. ,,We zijn blijvend in overleg met de partijen, dan zijn dit belangrijke signalen’’, reageert Feller. “De provincie gaat over de concessie, maar met ons wordt wel degelijk gepraat over het optimaliseren van het aanbod.” GO! |

pagina 9


pagina 10 | GO!


NU OOK IN MIDDELHARNIS! EEN FLEXIBELE GARAGEBOX, MET RUIME MOGELIJKHEDEN. OP ZOEK NAAR OPSLAGRUIMTE, RUIMTE VOOR UW HOBBY OF EEN GOEDE INVESTERING? KOOP DAN EEN GOEREEBOX! OOK VOOR CAMPER OF CARAVAN 3 VERSCHILLENDE BOXEN BESCHIKBAAR BEVEILIGD TERREIN 24/7 TOEGANG ELEKTRA, VERLICHTING, SANITAIR

Watertoren 49b 3247 CL Dirksland T 0187 - 60 04 25 E info@d3l.nl

WWW.GOEREEBOX.NL

WWW.D3L.NL

Van Goeree tot Overflakkee

uw eiland Notaris

van begin tot eind betrokken

Middelharnis Raadhuisstraat 3, 3241 CP Goedereede Noordzijde Haven 15, 3252 BH Tel. (0187) 47 61 11 info@notarissenGO.nl notarissengo.nl

Wat betekenen wij voor de eilandbewoners? • Persoonlijke aandacht

• Gedegen en vertrouwd

• Kennis van zaken en mensen

• Lokaal betrokken

Notarissen Rien-Jan Benschop & Bastiaan Sterling

GO! | pagina 11


‘Centrale pakketdienst bevordert de mobiliteit’ Tekst en fotografie: Mirjam van der Boom

Het pakketvervoer als gevolg van de toename via internetbestelling op ons eiland neemt toe. Dat gaat ten koste van de mobiliteit op Goeree-Overflakkee. Er rijden immers steeds meer busjes met postpakketten het eiland op en af, wat de doorstroming niet bevordert. Vanuit dat oogpunt heeft Van Dongen & Heestermans (VDH) uit Dirksland samen met acht andere Flakkeese ondernemers het plan opgevat deze eilanddistributie te bundelen om in één keer alle pakketten af te leveren. pagina 12 | GO!


INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

van containers over zee -, op- en overslag, transport en chartering. Dit houdt praktisch in dat VDH onder meer douane-oplossingen biedt en de op- en overslag van internationale goederenstromen verzorgt. Hierbij valt te denken aan fruit (gekoeld), droge levensmiddelen, maar bijvoorbeeld ook zonnepalen en computers. De transporten charteringtak vervoert deze handel door heel Europa. Het vervoer gaat zowel met de vrachtwagen, trein als binnenvaart. Dit alles vanuit vijf vestigingen: Barendrecht, Moerdijk, Breda, Middelharnis en Dirksland.

“Ik verwacht dat het over zo’n tien, vijftien jaar heel druk wordt op het eiland. Qua mobiliteit zou het mooi zijn als mensen minder de auto pakken of meer gaan carpoolen. Dat moet dan wel gestimuleerd worden van overheidswege. Maar je komt hiermee vooral in het personenvervoer terecht en daar hebben wij als bedrijf natuurlijk niet veel mee te maken.”

Met het transport zet VDH in op duurzaamheid middels zogenoemde LZV’s - Lange Zware Vrachtwagens -, een vrachtwagen met meerdere trailers. Ook heeft VDH een aantal auto’s op gas rondrijden en transporteert het bedrijf via zowel binnenvaartschepen als de trein. Maar ook de gebouwen zijn duurzaam, er liggen zonnepanelen op de daken en de energie die dat oplevert, wordt onder meer gebruikt voor koelopslag.

Haken en ogen Voor wat betreft het idee van een centrale pakketdienst, wat in een aantal steden al realiteit is, kleven daar nog wel wat haken en ogen aan. “De bezorging is ‘gratis’, maar de kosten van het vervoer moeten natuurlijk wel door iemand worden betaald. De webshop waar het product wordt besteld, betaalt nu aan TNT. Als dat in Oude-Tonge wordt afgeleverd en het pakket moet naar Middelharnis, wie betaalt dan de kosten daarvan? Dat proces vergt tijd en overleg met grote bedrijven en de bezorgdienst.”

Struggles VDH ondervindt zelf weinig hinder van de soms beperktere toegankelijkheid van ons eiland. Jan van Dongen: “Het verkeer in de zomer wil nog wel eens voor overlast zorgen. Dat is wel te wijten aan de tweebaanswegen, maar vierbaanswegen aanleggen heeft volgens mij niet zoveel zin. De doorstroming wordt daardoor niet veel beter. De aanleg van rotondes heeft al voor een groot deel bijgedragen aan een betere doorrijdtijd.”

De gedachte is te komen tot twee afleverpunten, bijvoorbeeld in OudeTonge en Stellendam, waar mensen op de weg naar huis hun pakket kunnen ophalen. Binnenkort gaan de ondernemers verder over dit idee brainstormen. Het idee voor een dergelijke dienst ontstond spontaan tijdens een gesprek tussen Jan van Dongen, sinds 2012 samen met Martijn Heestermans eigenaar van VDH, en wethouder Arend-Jan van der Vlugt. VDH is een internationaal logistiek bedrijf met verschillende takken van sport: forwarding & expeditie - vervoer

Het is ook een eigen besluit zich als bedrijf op Goeree-Overflakkee te vestigen, is Jan van mening. “We zouden ook buiten het eiland kunnen gaan zitten, maar we zijn al van oudsher hier gevestigd. Een aantal van onze opdrachtgevers bevindt zich ook hier en we zitten dicht bij de Maasvlakte. Minstens zo belangrijk is dat er goed en gemotiveerd personeel op Flakkee is te vinden.” Het is jammer dat de pakketbusjes achter elkaar aan rijden op het eiland, vindt Jan. Vandaar het idee een tweetal hubs op Goeree-Overflakkee te creëren. Als het kan via elektrische aandrijving of op waterstof. “Die gesprekken zijn al gaande om in Oude-Tonge een waterstofcentrale aan te leggen.” Wat volgens Jan ook zou helpen, is de buslijn anders inrichten om een betere mobiliteit te bewerkstelligen.

Eén tip voor een betere doorstroming - met een knipoog naar de gemeente -: stel om te beginnen de stoplichten bij Oude-Tonge beter af ...

Het zou het eiland in elk geval mobieler houden dan het nu is, stelt Jan. “Voor ondernemers is het belangrijk dat Flakkee mobiel blijft en makkelijker toegankelijk is. Auto’s verduurzamen, maar vrachtverkeer zal er tegelijkertijd altijd blijven, of dat nu op waterstof of elektrisch is.”


Langeweg 13 - 3245 KE Sommelsdijk 0187 471 026 - sommelsdijk@k-mm.nl Aartsdijkweg 2 - 2676 LE Maasdijk 0174 671 100 - maasdijk@k-mm.nl pagina 14 | GO!

www.k-mm.nl


Sliedrecht | Barendrecht info@hoekenblok.nl www.hoekenblok.nl

Rust ... en nog meer ruimte om te ondernemen Wij groeien door in Barendrecht. U bent van harte welkom in ons nieuwe kantoor aan de Tuindersweg 22 (het voormalig pand van Auto Indumij Renault) voor: Accountancy Juridische diensten Fiscale diensten HR-advies Personeelsadministratie Bedrijfsfinanciering Subsidieadvies FinanciĂŤle planning Automatiseringsadvies Internationaal advies

GO! | pagina 15


* * * * * * *

Full colour en snij stickers Voer- en vaartuig belettering Reclameborden Zeilen en frames Muur en deur stickers Canvas doeken Drukwerk

Altijd gratis vrijblijvende offerte

Bosland 12 3258 AC Den Bommel Tel. 0187-612038 info@stickerleverancier.nl

Uw leverancier voor reclame uitingen

deur/muursticker

Bij WEA Deltaland heeft u tijd om te ondernemen. Wij regelen de rest...

Ontzorgen, dat is wat WEA Deltaland voor u doet. Zo heeft u meer tijd om te ondernemen en te doen wat u leuk vindt. Dan doen wij wat wij leuk vinden. www.weadeltaland.nl - T 088 133 73 00

Wij zoeken de beste ondernemer

VAN GOEREE-OVERFLAKKEE! Feestelijke prijsuitreiking | Coaching | Bedrijfsfilm | Eeuwige roem Aanmelden?

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.eilandennieuws.nl/ondernemersprijs. U kunt uw eigen bedrijf of een ander bedrijf aanmelden voor 21 januari 2019. De twee categorieĂŤn voor de ondernemersprijs zijn: t/m 5 jaar en vanaf 6 jaar.

1

pagina 16 | GO!


COLUMN CommerciĂŤle content

Schadevergoeding

bij een opengebroken straat

Dit keer een bijdrage van onze collega mr. Jan-Willem van Vossen, voorheen werkzaam bij de rijksoverheid, en ook nu een bestuursrechtelijke invalshoek.

Mr. Cora Blaak-Looij BA, advocaat-partner bij VLDW Advocaten

De economie trekt aan en dat betekent dat de overheid weer meer grootschalige infrastructurele projecten opstart. Deze projecten zijn doorgaans gunstig voor de gehele samenleving. Voor u als lokale ondernemer kan de uitvoering van een dergelijk project echter tot schade leiden door opengebroken straten of afgesloten wegen. Deze schade bestaat dan vaak uit gemiste inkomsten, doordat uw onderneming slecht of niet bereikbaar is. Als ondernemer wilt u deze schade het liefst verhalen op de overheid. Vaak wordt gedacht dat dit geen kans van slagen heeft, maar die conclusie is te voorbarig. Onder omstandigheden kan de overheid wel degelijk verplicht zijn om uw schade te vergoeden, namelijk als die buiten het normale maatschappelijke risico valt. Criteria schadevergoeding Een van de hoogste bestuursrechters in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in het verleden in verschillende zaken geoordeeld dat voor de vraag of schade buiten het normale maatschappelijke risico valt een aantal factoren van belang zijn. In de eerste plaats is dat de vraag of er sprake is van een langdurige perio-

de van slechte bereikbaarheid. Verder is het van belang of u als ondernemer nog bereikbaar bent via bijvoorbeeld een duidelijk aangegeven omleidingsroute. De belangrijkste factor is echter of er sprake is van een boven het normale ondernemersrisico uitstijgend nadeel, omdat u als ondernemer zo zwaar zou worden getroffen dat de uit de werkzaamheden voortvloeiende schade redelijkerwijs niet ten laste van u als ondernemer kan blijven. Dit lijkt een lastig criterium. In de praktijk wordt in de rechtspraak voor dit nadeel in beginsel een ondergrens gehanteerd van 15 procent omzetverlies als drempel voor schadevergoeding. Onder bijzondere omstandigheden kan dit echter ook lager zijn. Wat moet u doen? De overheid zal niet snel uit zichzelf een schadevergoeding aanbieden. Als ondernemer moet u hiervoor zelf actie ondernemen en schriftelijk een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het desbetreffende bestuursorgaan. Let daarbij wel op dat u dit bij het goede bestuursorgaan doet. Zo vallen wegen binnen de bebouwde kom in beginsel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wegen buiten de bebouwde kom kunnen echter vallen onder verantwoordelijkheid van het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat. Verder is het van belang om het verzoek tot schadevergoeding goed te onderbouwen en het omzetverlies op

de juiste wijze te berekenen. Tot slot is het van belang dat een bestuursorgaan een eigen wettelijke regeling kan hebben met betrekking tot het toekennen van schadevergoeding. VLDW Advocaten kan u helpen bij het formuleren van zo’n verzoek tot schadevergoeding en bij andere bestuursrechtelijke zaken. Voor een vrijblijvend eerste gesprek kunt u contact opnemen met Jan-Willem van Vossen of Jeroen de Waard.

VLDW Advocaten Stationspark 34 4462 DZ Goes www.vldwadvocaten.nl T: 0113-211 666 E: cblaak@vldwadvocaten.nl jwvanvossen@vldwadvocaten.nl GO! | pagina 17


Martin Hobbel.

pagina 18 | GO!


INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

‘Files zijn een strop voor de verhuizer’ Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Wim van Vossen

Flakkee Verhuizers doet tussen de zevenhonderd en achthonderd particuliere verhuizingen per jaar. Dat zijn er gemiddeld ongeveer drie per dag. Daarnaast voert het bedrijf jaarlijks twintig tot dertig bedrijfsverhuizingen uit. Flakkee Verhuizers komt in alle hoeken van de wereld, maar vooral in het zuidwesten van Nederland. De infrastructuur in en om GoereeOverflakkee heeft dan ook weinig geheimen voor het bedrijf.

drie kwartier om naar Oud-Beijerland te rijden, anderhalf uur naar Amersfoort en twee uur voor de terugreis. Een beetje fileleed nemen we mee in onze calculatie. Maar als je over dat reisje van OudBeijerland naar Amersfoort vier uur doet in plaats van twee uur, dan heb je met vier man aan boord wel acht manuren extra. De kosten daarvan haal je niet uit de marge van een verhuizing. Dus dan draai je verlies. Files zijn een strop voor de verhuizer, net als sneeuw en gladheid. Dat geldt natuurlijk voor iedere transportondernemer.”

“Op het eiland gaat het redelijk”, zegt Martin Hobbel van Flakkee Verhuizers als hij de vraag krijgt hoe het gesteld is met de wegen in de omgeving. “Veel mensen klagen over de rotonde bij Middelharnis. Voor ons is dat punt ook vervelend, maar wij zijn meestal voor de ochtendspits al weg. Dan heb je er geen last van. Aan het eind van de middag, als wij terugkomen van een verhuizing, wél. Over het algemeen rijdt het buiten de knooppunten aardig door op het eiland, al zijn de verkeerslichten bij Oude-Tonge de laatste tijd weleens ontregeld en moet je daar soms lang wachten.”

Drie banen Martin Hobbel hoopt dat de turborotonde en de andere aanpassingen van de N215 de situatie verbeteren. Over de nieuwe rondweg bij Melissant heeft hij zijn twijfels. “Welk probleem lost die weg eigenlijk op? Bij mijn weten stagneert het verkeer daar niet. Wat voor mij de meest ideale oplossing is, is een N59 met drie banen: ‘s morgens twee banen het eiland af en ‘s middags twee banen het eiland op. En een tunnel voor zeilboten om de Haringvlietbrug open te houden…”

Flakkee Verhuizers is in Middelharnis gevestigd op het bedrijventerrein Oostplaat. Een ideale locatie om de ‘grote weg’ te vermijden en de ‘Stadse dijk’ in te slaan. Maar sinds daar drempels zijn aangebracht om het verkeer te remmen, is deze weg geen goede optie meer voor de vrachtwagens van het verhuisbedrijf. Omrijden Volgens Martin Hobbel is de Haringvlietbrug “een compleet drama”. Gekscherend: “Mijn voorstel is om daar een tunnel voor zeilboten te maken. Dan kan het wegverkeer gewoon doorrijden. De brug is bovendien onbetrouwbaar. Elke keer als je daar rijdt, vraag je je af of de slagbomen het wel doen. Is dat niet het geval, dan moet je omrijden via Brabant.” De Haringvlietbrug zal oponthoud blijven geven, zo is de verwachting. Immers: de A29 en de A4, die erop aansluiten, zijn nog wel te verbreden naar twee keer vier of zelfs twee keer zes banen, maar de brug zelf niet. Hobbel noemt een alternatief om het eiland te verlaten: de N57 richting Hellevoetsluis. “Daar rijdt het verkeer redelijk door. Alles is beter dan stilstaan.” Flakkee Verhuizers probeert de drukte op de wegen vooral te ontlopen door vroeg af te spreken bij verhuizende klanten: zeven uur, halfacht. “Voordat de echte ellende op de weg begint, zijn wij al weg. Een file brengt ons verdienmodel om zeep. Hoe dat werkt? Nou, stel dat we een verhuizing hebben van Oud-Beijerland naar Amersfoort. Dan rekenen we

Van Bode Hobbel tot Flakkee Verhuizers Flakkee Verhuizers is een familiebedrijf. Het is in de jaren dertig van de vorige eeuw opgericht en stond lange tijd bekend als Bode Hobbel. De bodedienst vervoerde stukgoed en deed af en toe een verhuizing. Eind jaren zestig fuseerde Bode Hobbel met Bode Both: Flakkee Expresse was geboren. Het bedrijf stootte het vervoer van stukgoed af en legde zich vanaf 1992 helemaal toe op het uitvoeren van verhuizingen voor particulieren en bedrijven. Daar hoorde een andere naam bij: Flakkee Verhuizers. Het bedrijf heeft vestigingen in Middelharnis, Rotterdam, OudBeijerland, Hendrik-Ido-Ambacht, Zierikzee en Hellevoetsluis. Flakkee Verhuizers heeft tien verhuiswagens op de weg en biedt werk aan vijfentwintig medewerkers.

GO! | pagina 19


De voordelen van een totaalaanbieder

Telefonie, Beveiliging, Brandbeveiliging, Beeld & Geluid, Datanetwerken, Buispost. Ebweg 10 2991 LT Barendrecht t 0180 - 621 000 www.wesotronic.nl

Print + Document Management + Cloud & IT + Visuele communicatie + Supplies

BOUMAN KANTOORTOTAAL VANAF NU PCI NEDERLAND

WELKOM IN ONZE

SHOWROOM! Molenweg 8 Middelharnis

pagina 20 | GO!


NIEUWS

Wie wint de Ondernemersprijs 2019? Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Eilanden-Nieuws

Tot 21 januari 2019 kunnen ondernemers zich aanmelden voor de Ondernemersprijs GoereeOverflakkee 2019. De feestelijke uitreiking is op 11 april 2019. De prijs is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, de FOGO, Smart Water, Rabobank Het Haringvliet en Eilanden-Nieuws. Het is de zesde keer dat de Ondernemersprijs Goeree-Overflakkee wordt uitgereikt. De vorige keer, in het voorjaar van 2016, ging de prijs naar Goemaat Glas (categorie ondernemers die zes jaar of langer actief zijn) en Werelds aan het Strand (categorie ondernemers die minder dan zes jaar geleden zijn begonnen). De initiatiefnemers sluiten deze keer aan bij het thema Smart Water, de visie van onder meer de gemeente en ondernemers op de regionale economische ontwikkeling op GoereeOverflakkee tot 2050. De jury gaat de deelnemers aan de Ondernemersprijs daarom mede beoordelen aan de hand van Smart Water-aandachtsvelden.

Denk daarbij aan voedsel en zorg, voedsel en recreatie, big data en robotica, circulaire economie en duurzaam wonen. Daarnaast zijn er algemene criteria, zoals visie en strategie, samenwerking, innovatie, marketing en betekenis voor de regio. Meedoen kan onder andere als de onderneming is gevestigd op GoereeOverflakkee en de financiële gegevens van twee aansluitende boekjaren overlegt. Twee leden van de stuurgroep, accountant Steef Visser en Jan Verhage van de Rabobank Het Haringvliet, beoordelen de cijfers en informeren hierover uitsluitend de jury. De jury beoordeelt de deelnemers op grond van de ingevulde antwoorden op het vragenformulier, een diepteinterview en een bedrijfsbezoek. De winnaar krijgt naast de eeuwige roem een dag van een gerenommeerd advies- of consultancybureau om een onderwerp naar keuze uit te diepen. Het uiteindelijke doel hiervan is om de onderneming nóg beter te laten functioneren. Voordelen Jan Verhage

van

de

Ondernemersprijs roept ondernemers op zich aan te melden. Hij noemt meerdere voordelen: “Ten eerste is het altijd goed om kritisch naar je bedrijf te kijken en jezelf een spiegel voor te houden. Je laat van buitenaf kritisch je bedrijfsprocessen beoordelen en krijgt tips en trucs. Meedoen is goed voor je imago en dat van je personeel, want je timmert aan de weg. Je bekendheid groeit, zeker als je bij de drie kanshebbers op de prijs zit. Die kanshebbers, drie in beide categorieën, kunnen allemaal een bedrijfsfilm tegemoet zien. Als je wint krijg je bovendien deskundige ondersteuning.”

Inschrijven voor de Ondernemersprijs kan via: www.eilandennieuws.nl/ ondernemersprijs. Meer informatie bij Jan Verhage: 06 10 10 17 63

Stuurgroep GO! | pagina 21


INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

De glazen snelweg van de Oostplaat Tekst: Kees van Rixoort | Foto: Eilanden-Nieuws

“Niets is sneller dan licht. The sky is the limit. Glasvezel is veilig, betrouwbaar en doet het altijd”, zegt Martin Hobbel, secretaris van de coöperatieve vereniging die het glasvezelnet beheert op het bedrijventerrein Oostplaat in Middelharnis. “Iedereen is super tevreden.” Op de Oostplaat namen ondernemers het heft in eigen hand omdat ze ontevreden waren over de internetverbinding. Martin Hobbel: “Er was koper van KPN en verder niets. Bovendien zat het bedrijventerrein erg ver van de centrale. Het gevolg was matig tot heel slecht internet. Met een snelheid van 5 MB per seconde, of vaak veel minder, was het bedroevend. Transportbedrijven op de pagina 22 | GO!

Oostplaat hadden vaak helemaal geen verbinding met hun auto’s. Dat lukte gewoon niet.” Deze situatie was voor de ondernemersverenging OVO aanleiding om te onderzoeken of er een glasvezelnet te realiseren zou zijn. De uitkomst van het onderzoek was positief, met ‘glas’ op het bedrijventerrein als resultaat. Niet via KPN of een andere provider, maar in eigen beheer. “Anders bepaalt de provider alles en krijg je constant tariefsverhogingen”, aldus de secretaris van de coöperatieve vereniging. “We draaien nu een aantal jaren en het gaat goed. Er zijn meer klanten bij gekomen. Twintig tot vijfentwintig procent van de bedrijven op de Oostplaat is aangesloten. Bedrijven die behoefte hebben aan betrouwbaar internet en

hinder hebben van een trage verbinding. Hoef je alleen maar af en toe een e-mailtje te versturen, dan ben je met een ISDN-aansluiting beter af.” Enorme besparing Martin Hobbel: “Ons initiatief is een leuk concept met zeer concurrerende tarieven; substantieel goedkoper dan alle spelers op de zakelijke markt.” Niet voor niets zijn ook de scholengemeenschappen RGO en CSG Prins Maurits klant geworden. Glasnet Oostplaat vergrootte het net er speciaal voor richting het centrum van Middelharnis, langs de Molenweg, de Rottenburgseweg en de Langeweg. Bedrijven in die omgeving kunnen klant worden van de coöperatieve vereniging en ook profiteren van het snelle glasvezelnet. “Voor de scholen was het een enorme besparing van


Feest tijdens de aansluiting van de RGO en CSG Prins Maurits op het glasvezelnet.

kosten.” Een winstoogmerk heeft Glasnet Oostplaat niet. Het enige doel is een stabiele internetverbinding tegen zo laag mogelijke kosten. Volgens Martin Hobbel is de eerste tariefsverlaging een feit, “en dat is hoogstwaarschijnlijk niet de laatste”. Aanvragen om aan te sluiten bekijkt het bestuur van de coöperatieve vereniging stuk voor stuk serieus. Ook als ze niet direct uit de buurt van het huidige glasvezelnet komen. Glas zou voor heel Goeree-Overflakkee de beste oplossing zijn, stelt Hobbel. “Er zijn nog tal van bedrijventerreinen zonder glasvezelnet, terwijl heel veel ondernemers gediend zijn bij twee dingen: een weg van asfalt en een glazen snelweg. De gemeente zou er meer zijn nek voor mogen uitsteken.”

Onderzoek marktpartij “Het klopt dat er al enkele glasvezelnetwerken op het eiland aanwezig zijn”, stelt de gemeente Goeree-Overflakkee. “Momenteel doet een marktpartij nader onderzoek naar wat de mogelijkheden zijn voor verdere aanleg en levering van zakelijke glasvezeldiensten. Zulke initiatieven ondersteunt de gemeente van harte.” De gemeente zelf heeft geen specifiek databeleid. “Wel heeft de gemeenteraad vorig jaar een krediet beschikbaar gesteld van 80.000 euro (voor het verstrekken van subsidie) ten behoeve van het realiseren van een vast-draadloos netwerk in het buitengebied van de gemeente. Ondernemers/bedrijven die een overeenkomst aangaan met een aanbieder kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van 200 euro.”

GO! | pagina 23


Edwin van Os

Petra Hoek

AndrĂŠ Meijer pagina 24 | GO!


INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

‘Wonen of werken op Goeree-Overflakkee is een keuze’ Tekst en fotografie: Mirjam van der Boom

Over de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee is al veel gezegd en geschreven. Een logisch gevolg van eilandelijk wonen en/of werken is nu eenmaal de beperktere infrastructuur zoals die er nu ligt. Wellicht is dat ook juist de charme van ons eiland. GO! peilde de meningen onder een drietal ‘gebruikers’, die bijna dagelijks van en naar Goeree-Overflakkee en vice versa reizen. “Met de auto kun je via de westkant van het eiland makkelijk in Oostvoorne, waar ik werk, komen. Op en af het eiland is het wel druk”, is de ervaring van Flakkeeënaar Edwin van Os, manager International Seafarers’ Centre De Bridge. Dat is volgens hem het gevolg van een samenloop van de verkeersdrukte en de wegen. Die toegankelijkheid ervaart Edwin wel als ontoereikend. “Aan elke zijde tweebaanswegen maakt het rijden voor meerdere auto’s tegelijk mogelijk. Vaak is er al een probleem op de A29. Vanaf Antwerpen stroomt het helemaal vol met verkeer. De andere kant op ook. En ik verwacht dat dat nog meer problemen gaat veroorzaken. Het einde van de A15 mijden automobilisten ook, dat is niet meer te doen. Vooral het vrachtverkeer neemt dan een omweg via Stellendam.” Brug Petra Hoek, dansdocente, ervaart de rust en de vriendelijkheid bijna dagelijks van Goeree-Overflakkee. Ze reist al dertig jaar, eerst vanuit Rotterdam en sinds begin jaren 90 vanuit de Hoeksche Waard, naar ons eiland. Petra heeft geen slechte ervaringen met de bereikbaarheid. “Ik kreeg destijds het aanbod hier les te

gaan geven en dat heb ik in de loop der jaren uitgebreid.” De A29 bij de Haringvlietbrug ervaart ze wel als ‘waardeloos’. “Het ligt ook aan de tijd dat ik de brug passeer. Als ik om vier uur ‘s middags begin, dan sta ik bijna altijd voor een open brug, is er file of is er een ongeluk gebeurd. Op de weg terug ondervindt Petra vrijwel nooit last, tenzij de brug open staat of als er wegwerkzaamheden zijn. “De middag moet ik altijd wel ruim plannen, maar op Flakkee zelf heb ik nooit problemen. Ik kan altijd doorrijden. Mijn werktijden vallen meestal buiten de spits, dan is de ergste drukte wel voorbij. Tot Middelharnis is het qua afstand goed te doen, ook omdat ik het gewend ben. Richting Ouddorp is het alleen best een eindje rijden. Maar wat betreft minuten onderweg valt het allemaal wel mee. Het is meer het idee.” Eigenlijk mist Petra niets. “Ik voel me thuis op Goeree-Overflakkee. De mensen zijn leuk en de samenwerking met De Staver, ‘t Centrum en het Diekhuus is prettig. Dan wil je er ook graag heen.” Wat mogelijk beter zou kunnen, is de opening van de brug. “Ik word nogal eens verrast door veranderde openingstijden van de Haringvlietbrug. Of dat komt omdat het schema veranderd is of omdat de brug gewoon later opent dan gepland, is mij niet duidelijk.” Motor Als je op het eiland woont, zeker in Middelharnis, en je werkt erbuiten, dan moet je nu eenmaal reizen, stelt André Meijer, in het dagelijks leven werkzaam als agile coach bij KPN. “Toen ik 18 jaar geleden bij KPN startte, begon ik midden in Rotterdam. Ik deed er 40 minuten over, dat was gewoon een gegeven. Dat is inmiddels enorm veranderd. De intensiteit van het verkeer is toegenomen en één ding is zeker: je hebt altijd vertraging, ongeacht de dag

van de week. Momenteel werk ik in Den Haag. Dat is een file-gevoelig traject, dat weet je van tevoren.” De A29 ervaart André wel als een dwarsligger. “Daar heb je gemiddeld een kwartier vertraging. De laatste tijd zorgen de stoplichten bij Oude-Tonge voor extra reistijd, ze springen zo’n vier keer op rood eer je er doorheen bent. Een fly-over zou daar soelaas bieden. Met het openbaar vervoer het eiland af, is ook geen optie. De reis duurt te lang en is voor mij, naar KPN-kantoor Den Haag, geen goede aansluiting.” Flexplek Een goede oplossing zou volgens André zijn wanneer de werkgever de mogelijkheid zou bieden om te starten vanuit een flexplek en dan na de file naar kantoor te rijden. Vergaderen doet hij nu al met video en via Skype. “Ik rijd met een leaseauto nu en ben bezig met het aanschaffen van een motor. Nu moet ik rekening houden met veertig minuten extra reistijd, dubbele reisuren dus.” Ook André ziet een toename van het verkeer sinds de A4 bij Bergen op Zoom is geopend. “Bij Barendrecht sta je steevast vast, bij Numansdorp ook. Van de Haringvlietbrug af het eiland op sta je altijd stil. Standaard komt er een half uur extra aan reistijd bij. Op de N57 is het exact hetzelfde, zeker vrijdagmiddag terug. En steeds vroeger, nu al om drie uur ‘s middags.” Een andere oplossing zou het doortrekken van de metro kunnen zijn of een sneldienst van Middelharnis naar Rotterdam CS. “Je gaat zitten en kunt werken.” Uiteindelijk is het volgens André een keuze die je maakt. “Maar als je net begint met werken buiten het eiland en nog weinig verplichtingen hebt hier, kan ik me voorstellen dat je serieus zou overwegen te verhuizen.”

GO! | pagina 25


pagina 26 | GO!


KORT NIEUWS

Cultureel en culinair rondje Goedereede Op initiatief van de Spar-supermarkt en Stadscafé Goedereede maakten leden van de Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) adonderdag 8 november een cultureel en culinair rondje Goedereede. De bijzondere ledenbijeenkomst had met ruim zestig deelnemers een goede opkomst.

Foto’s: Caroline Melissant

Het rondje begon aan het eind van de middag in de Toren van Goedereede. Na de beklimming vormde het uitzicht een fraaie beloning. Een korte wandeling door oude steegjes en straatjes leidde naar de Sparsupermarkt waar voor iedereen een hapje en een Goreees biertje klaarstond. Een volgende halteplaats was het atelier van Ellen van der Bok, die de aanwezige ondernemers toonde hoe zij glas en steen bewerkt. Uiteindelijk kwam het gezelschap terecht in Stadscafé Goeree. Hier kon iedereen genieten van een bourgondische maaltijd en een optreden van een troubadour.

Jubileum Maaskant Shipyards en wisseling van de wacht Maaskant Shipyards Stellendam vierde onlangs het 70-jarig bestaan. Naast het jubileum van de werf stonden er op 13 oktober nog twee gebeurtenissen op het programma: het vertrek van directeur Frits van Dongen en het aantreden van zijn opvolger Eric Moerkerk. Maaskant is in 1948 in Bruinisse opgericht door Piet Maaskant en zijn twee zonen. Het was toen een reparatiewerf voor

plaatselijke vissersschepen. De werf, die verhuisde naar Stellendam, ging ook schepen bouwen. In totaal kwamen er tot nu toe 627 van de helling. De laatste jaren profileert Maaskant Shipyards zich ook nadrukkelijk als innovatief bedrijf. Sinds 1984 maakt Maaskant Shipyards deel uit van de Damen Shipyards Group, een van de grootste scheepsbouwwerven ter wereld. GO! | pagina 27


FOGO

Richard den Haan bij de Haringvlietbrug.

Alles draait om het optimaliseren van de bereikbaarheid Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Wim van Vossen

Zonder transport staat alles stil. Op deze overbekende leus heeft Richard den Haan een variatie bedacht die niet minder waar is: ook zonder wegen, vaarwegen, rails, leidingen en digitale verbindingen - goede infrastructuur dus - staat alles stil. “Alles heeft te maken met infrastructuur.” Uit het gesprek met Den Haan, lid van de werkgroep infrastructuur van de FOGO, blijkt dat er op Goeree-Overflakkee nog een wereld te winnen is op dat gebied. Voor de vergaderingen van de FOGO-werkgroep infrastructuur krijgen ook altijd de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat een uitnodiging. De eerste twee maken daar op constructieve wijze gebruik van, als toehoorder, meedenker en informatieverstrekker. “De lijntjes zijn kort”, zegt Richard den Haan. “Helaas laat Rijkswaterstaat tot nog toe steeds verstek gaan.” Er speelt nogal wat als het om infrastructuur gaat. Denk alleen maar aan het op diepte houden van het Slijkgat voor de haven van Stellendam, de gevaarlijke flessenhals N59 en het digitale netwerk. “Onze primaire doelstelling is het optimaliseren van de bereikbaarheid.” Den Haan vertelt dat de werkgroep zich, na het maken van een doelstellingenmatrix, vooral heeft geworpen op digitale verbeteringen. “Over het optimaliseren van wegen en waterwegen hebben we ook een mening, maar op die terreinen zijn er voor ons, behoudens het ventileren van die mening, weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen. In die wei spelen Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente de hoofdrol.” Digitaal Verbetering van de digitale netwerken op Goeree-Overflakkee is hard nodig. “Het internet is in het buitengebied bedroevend, en op sommige plaatsen héél bedroevend.” Richard den Haan kan er zelf over meepraten: zijn adviesbureau ARA (omgevingsmanagement en pagina 28 | GO!

vergunningen, ecologie, ruimtelijke ordening en milieu) is te vinden aan de Galathesedijk, midden in de polder. “En dat terwijl tegenwoordig álles digitaal gaat. Als je op school zit moet je al inloggen... Alles staat of valt met een goed digitaal systeem, met adequaat datatransport. Is je digitale bereikbaarheid niet goed, dan verlies je de strijd.” Initiatieven om via breedband snel internet mogelijk te maken, hebben nog geen concreet resultaat. De werkgroep zit als een bok op de haverkist om de ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk tot daadkracht te prikkelen. Intussen schrijden de tijd en de digitalisering voort. Daarom borrelen er in de FOGO-werkgroep infrastructuur ook onorthodoxe ideeën op, mocht breedband-internet toch niet gaan lukken. Out of the box denken, noemt Den Haan dat. “In het kader van de energietransitie moeten we van het aardgas af. Waarom zouden we in al die ondergrondse gasleidingen geen glasvezel kunnen stoppen? Of gebruikmaken van kabels, bijvoorbeeld bedoeld voor het besturingssysteem van de persriolering? ‘Infrastructureel medegebruik.’ We moeten creatief denken en met minimale kosten een maximaal effect creëren. Dat past bij het gedachtengoed van de FOGO. Ik noem in dit verband ook Smart Water: hoe kunnen we Smart te werk gaan zonder een supersnel netwerk?” “De beschikbaarheid van sneller internet in het buitengebied is een zeer be-

langrijk aspect voor elke ondernemer daar. Denk aan de automatisering bij de boeren en andere ondernemers, de bewoners in de polder, maar ook bijvoorbeeld campings en jachthavens. Met snel en doelmatig internet wordt thuiswerken ook beter mogelijk. Dat scheelt uiteraard weer voertuigbewegingen in het woon-werkverkeer en dus ontlasting van het wegennet.” Volgens de werkgroep infrastructuur zijn de gemeente en de provincie goed in staat om de problematiek van de N59 onder de aandacht van Rijkswaterstaat te brengen, ook vanuit de invalshoek van het eilandelijke bedrijfsleven. Een ‘vleugeltje’ aan beide zijden van de weg, om te kunnen uitwijken voor spoedtransporten, is volgens de werkgroep niet dé oplossing voor deze ‘rampweg’. Er is minimaal een wisselstrook nodig. Over het concept Energy Highway zijn de leden van de werkgroep positief, ze proberen daarin ook mee te denken.


Artikelserie over de FOGO (8) In deze artikelserie wordt uitleg gegeven over het ontstaan, de doelen, strategie en resultaten van de FOGO. Die afkorting staat voor Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee. De koepelorganisatie vertegenwoordigt alle ondernemersverenigigenop het eiland en behartigt de belangen van ondernemers bij de gemeente, provincie en andere relevante organisaties.

Bloktijden “Een doorn in het oog is de Haringvlietbrug. Dat ding gaat veel te vaak open voor een paar bootjes, terwijl ‘heel ondernemend Nederland’ ernaar zit te kijken. En als de brug vervolgens in storing valt, is het helemaal een ramp. We moeten echt richting bloktijden. Bijvoorbeeld: om tien uur ‘s morgens kan de pleziervaart erdoor, dan om één uur ‘s middags en tot slot nog een keer om vier uur in de middag. Dat willen we aankaarten bij Rijkswaterstaat.” Een andere doorn in het oog: de steeds drukkere A29, waar vrachtwagens elkaar inhalen. “De doorstroming is daar veel te laag. Een duidelijk inhaalverbod voor snelheidsverschillen beneden de 15 kilometer per uur voor vrachtwagens zou al soelaas bieden. Daar komt nog bij dat er groot onderhoud op het programma staat voor de Heinenoordtunnel. Wij vinden dat de FOGO en partnerorganisaties in de Hoeksche Waard, Schouwen-Duiveland en West-Brabant samen voor de belangen van de ondernemers in de regio

moeten opkomen. We hebben immers allemaal met dezelfde problematiek te maken.” Nog een staaltje van out of the box denken: laat een watertaxi vanuit Middelharnis naar Rotterdam varen als de Heinenoordtunnel op de schop gaat. Of zorg voor een transferium bij Willemstad of de Volkeraksluizen en laat vanaf dat punt een sneltram naar Rotterdam rijden. Daarvandaan is er aansluiting naar nog meer plaatsen die dan gemakkelijk per openbaar vervoer bereikbaar zijn. Als dat duurzaam wordt aangelegd, scheelt het ook weer veel woon-werkverkeer op de rijkswegen. ‘Het veld’ De FOGO-werkgroep wil zich graag laten leiden door de infrastructurele zorgen waar ondernemers van wakker liggen. Om die boven water te krijgen gaan leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits ‘het veld’ onderzoeken. “Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt Den Haan. “De leerlingen leren

onderzoeken en wij krijgen informatie uit de doelgroepen, zoals recreatieondernemers, logistieke bedrijven en forenzen. Informatie die we kunnen gebruiken om voorstellen te doen voor een betere infrastructuur. Daar is iedereen bij gebaat. Sowieso nodig ik alle ondernemers uit om mee te denken.”

M.: 0634488870 F.: www.facebook.com/stichtingfogo T.: https://twitter.com/SFO_GO W.: www.fo-go.nl E.: secretariaat@fo-go.nl) GO! | pagina 29


pagina 30 | GO!


COLUMN Commerciële content

Koploper blijven Door: Cees van Vliet (Director- Co-owner IMAP Netherlands )

Veranderingen zijn er altijd geweest en ondernemers zijn gewend om daarmee om te gaan. Toch vraagt het steeds meer van een onderneming om dat goed te doen. Productlife cycles worden in veel gevallen steeds korter en innovatie wordt steeds belangrijker. De zelfrijdende auto wordt de revolutie van de 21e eeuw genoemd en lijkt de heilige graal te zijn voor al onze problematiek rondom infrastructuur en mobiliteit. Televisieseries, sciencefiction-films en spannende jongensboeken worden in de nabije toekomst ineens waarheid. Maar is dit de oplossing voor alle problemen? De impact van een radicale verandering van transport rijkt natuurlijk veel verder dan alleen het wegennet. Want wat als niet meer zelf hoeven rijden de files, vervuiling en druk op de openbare ruimte alleen maar toe zullen laten nemen? Er zijn legio voorbeelden van voor- en nadelen en uiteenlopende toekomstscenario’s. Zoals vaak bij de acceptatie en ontwikkeling van revolutionaire nieuwe technieken is dat de bestaande industrieën en economieën veelal niet snel genoeg mee-ontwikkelen. Je moet blijven innoveren om mee te kunnen doen. Investeren in nieuwe technologieën en je telkens aanpassen vraagt veel van een ondernemer. IMAP Netherlands adviseerde vorig jaar een halfgeleiderbedrijf gespecialiseerd in innovatieve miniatuur laserscanmodules dat chipcomponenten voor Lidar ontwikkelt. Lidar

is een detectiesysteem dat vergelijkbaar is met radar, maar gebaseerd op laserlichten in plaats van radiofrequentie – wat de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Lidar wordt gezien als één van de belangrijkste sensortechnologieën voor zelfrijdende auto’s en autonome voertuigen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls. Google bijvoorbeeld maakt voor haar zelfrijdende auto gebruik van een Lidar-systeem. Steeds meer autofabrikanten steken geld in de ontwikkeling van zelfrijdende modellen en er wordt volop getest. Dit jaar werden bij het testen twee dodelijke ongevallen betreurd, waardoor het leek alsof de zelfrijdende auto nog de ver-van-je-bed-show blijft. Het tegendeel lijkt waar. In Japan rijdt sinds augustus een dienst met zelfrijdende taxi’s waar passagiers ook daadwerkelijk voor hun ritjes moeten betalen. In 2020 moet deze vervoersdienst volwaardig draaien tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

zo ingrijpend als op het gebied van mobiliteit maar denkt u daar wel eens over na? Bent u dan een voorloper of een van de achterblijvers? Het vraagt energie, tijd en geld om te investeren in deze veranderingen. Bent u daarvoor de juiste ondernemer of is het verstandig om de samenwerking te zoeken met een strategische partner? Om veranderingen te versnellen en koploper te blijven, denk dan eens na over (gedeeltelijke) verkoop van uw onderneming. Wij denken daar graag over mee! Cees van Vliet cvanvliet@imap.nl of 06-15896182

Kortom: de zelfrijdende auto komt eraan en sneller dan we denken. De volledige adoptie zal nog best even duren, maar hun toegevoegde waarde, kostenreductie, veiligheid en ander factoren maken ze onmisbaar. Bovenstaande veranderingen worden zichtbaar de komende jaren maar ook in uw branche spelen mogelijk zulke zaken. Misschien niet

GO! | pagina 31


De zes WebNL-mensen die meedoen aan een Muskathlon. De Muskathlon is een sportief initiatief om de allerarmsten op de wereld een steuntje in de rug te geven.

Om geld bijeen te brengen voor de Muskathlon is WebNL smulwijn.nl gestart.

pagina 32 | GO!


MVO

‘Door te geven kun je levens veranderen’ Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: WebNL

Het is beter te geven dan te ontvangen. Dat principe past Pieter Struik toe, ook via zijn bedrijf WebNL. Alle medewerkers van de ‘creative studios’ in Stellendam - het zijn er nu bijna vijftig - dragen bij aan de toekomst van de armste kinderen in Afrika, Azië en ZuidAmerika. Dat gebeurt via een één-op-één-sponsorprogramma van Compassion. Deze internationale organisatie werkt samen met lokale kerken. De kinderen krijgen onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding, waardoor ze zich gezond ontwikkelen en verschil kunnen maken in de wereld. “We hebben altijd een bepaald percentage van de winst weggeven”, zegt Pieter Struik, die in 2004 op een zolderkamer begon met zijn bedrijf. “De richtlijn was 10 procent, een Bijbels principe.” Het geven gebeurde nogal hapsnap en met ongeveer vijfendertig goede doelen was er een vrij onoverzichtelijk geheel ontstaan. Om dat te veranderen bracht WebNL het aantal goede doelen terug naar zes en richtte de WebNL Foundation op. Een van de organisaties waarmee vanuit Stellendam een langdurige relatie (’partnership’) is opgebouwd, is Compassion. Pieter Struik kwam met Compassion in aanraking - hij liep voor het goede doel in Afrika en zag de ellende in Keniaanse sloppenwijken - nadat zijn ogen al op Borneo open waren gegaan. Daar bezocht hij Living Waters Village, een zendingsproject voor verwaarloosde kinderen. “Ik kwam erachter dat ons hele systeem, vanaf het klaslokaal, is gericht op onszelf. Op verzamelen en graaien. Ik was aardig op weg met mijn

bedrijf, maar er niet echt gelukkig van geworden. Toen ik daar die gelukkige kinderen zag, raakte me dat. Ik dacht: het is beter om te geven dan te verzamelen. Je kunt levens veranderen, ogen laten stralen, door te helpen, door op elkaar betrokken te zijn. Dat wilde ik in mijn bedrijf brengen.” Dat is gebeurd. Alle medewerkers hebben persoonlijk een sponsorkind en iedereen, gelovig of niet, staat er volledig achter. Regelmatig gaat er een brief of een cadeautje richting Afrika, Azië of Zuid-Amerika, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag. In het prachtige bedrijfspand van WebNL is een wand ingeruimd voor de foto’s van alle kinderen. Er komt regelmatig een foto bij, want het bedrijf groeit en iedere nieuw personeelslid sluit zich aan. De keuze bij WebNL viel op Compassion, naast vijf andere goede doelen, omdat dat een solide organisatie is, waar niets aan de strijkstok blijft hangen, zonder winstbejag. Omdat Compassion een kind uit de allerarmste gezinnen helpt en zo die gezinnen ook perspectief biedt op een betere toekomst, al is het alleen al omdat er een mondje minder te vullen is. Van elkaar “Het kost 33 euro per maand per persoon. Dat is 1 procent van de gemiddelde loonsom”, vertelt Pieter Struik. “De loonkosten bij WebNL gaan dus 1 procent omhoog. Ik denk dat heel veel bedrijven zo’n verhoging zouden kunnen dragen. Het heeft een enorme impact: in de sloppenwijken ver weg, maar ook hier, in je bedrijf. Het is echt iets van elkaar, je leer mensen dat het beter is om te geven dan te ontvangen. Je doet iets dat groter is dan jezelf.”

GO! | pagina 33


Een auto huur je bij Autohopper Bosman! Een dagje weg, een midweek op vakantie of juist druk met verhuizen? Bij Autohopper Bosman huur je voor iedere situatie een auto. Het maakt niet uit hoe lang je een personenauto of bakwagen met laadklep nodig hebt, bij Autohopper Bosman huur je al een auto voor €19,- per dag! Reserveer een auto via de website, bel of kom langs in de garage.

Autohopper Bosman Middelharnis • Zernikeweg 10 t 0187-487219 • bosmanschadeherstel.nl

pagina 34 | GO!


Grootenboer Keuken-en interieurbouw is specialist in het ontwerpen en vervaardigen van keukens, kasten en interieurs op maat. Bezoek onze website www.keuken-interieurbouw.nl voor meer informatie, ideeën en contact!

NIEUW. HONDA CRV Ontmoet de Honda CR-V, de elegante & comfortabele SUV met topprestaties. Kom langs en ontdek zijn luxe design en indrukwekkende prestaties. Meer dan buitengewoon!

Kom langs. Bekijk de nieuwe CR-V.

Nu in onze showroom, de nieuwe Honda CR-V. U kunt erin zitten en er een proefrit mee maken. ’s Werelds bestverkochte SUV is opnieuw ontworpen. Nog meer comfort, een luxe interieur met veel ruimte en krachtige motoren. Rijden met de nieuwe CR-V is nu nog meer dan een geweldige ervaring. Elke dag weer. En wilt u het nieuwe 2019 model van de Honda HR-V zien. Ook deze Honda staat in de showroom. Wij staan voor u klaar met een hapje en een drankje. • Honda dealer • Verkoop alle merken nieuw en occasions • James Autoservice voor onderhoud en reparatie alle merken • APK keuring • GlasGarage voor voorruitreparatie en -vervanging • Bandenservice • Trekhaakcentrum • Schade reparatie Seggelant-Zuid 8 | Brielle T 0181 413777 | www.janvandijk.nl

GO! | pagina 35


Zaken doen Zaken doen op hoog opnivo hoog nivo

Bedrijfsadvies Telecom & ICT - VoIP & Hosted PBX Mobiel spraak & internet - Datanetwerken 088/0800/0900 servicenummers - Internet Access Online Backup - Glasvezel - Consultancy

Zaken do Zakenspecialist doen op hoog

Spuikolk 2b 3247 LK Dirksland Spuikolk 2 3247 LK Dirksland Telefoon 0187 605952 Telefoon 0187 605952e-mail info@heftruckcentrale.nl www.heftruckcentrale.nl b

e-mail info@heftruckcentrale.nl www.heftruckcentrale.nl

op hoog specialist

nivo

“Uitstekende diensten, scherpe tarieven en deskundig advies voor uw onderneming” Spuikolk 2b 3247 LK Spuikolk 2bDirksland 3247 LK Dirksland Telefoon 0187 605952 Telefoon 0187 605952 e-mail info@heftruckcentrale.nl

WWW.DELTATELECOMADVIES.NL Reginahof 8, 3247 CR Dirksland - T: 088-11 51 600 - info@deltatelecomadvies.nl

e-mail info@heftruckcentrale.nl specialist www.heftruckcentrale.nl www.heftruckcentrale.nl

HOOGWERKERS TOT 16 METER Wij komen vrijblijvend langs voor advies welke hoogwerker het best bij de klus past.

www.tvlverhuur.nl

Capellerij 6, Goedereede 0643031741 VCA gekeurde hoogwerkers. pagina 36 | GO!

spec


COLUMN Commerciële content

Complexe autobelastingen:

Raak de weg NIET KWIJT! Mr. drs. Jan Kieviet Senior Belastingadviseur bij Visser & Visser

Over het jaar 2019 verwacht de Nederlandse overheid zo’n 6,5 miljard euro binnen te krijgen aan alleen al BPM en motorrijtuigenbelasting. Daar komt de btw op de aanschaf van nieuwe auto’s, de opbrengst van accijns en btw op de brandstof en zeker ook de belastingheffing over de bijtelling voor privégebruik nog bij. Dit brengt mij tot de constatering dat onze heilige koe een ware melkkoe is voor ‘s Rijks schatkist. Niet alleen met de omvang van deze belastingopbrengst heb ik moeite. Ik stoor me vooral aan het feit dat de autoregeling onnodig complex is. Bovendien bevat de regeling te veel onrechtvaardige elementen. Ik pleit daarom voor vereenvoudiging. De weg kwijt: Een voorbeeld ter illustratie Iemand krijgt een volledig elektrische auto ter beschikking gesteld met een eerste registratie in december 2013. De eerste 60-maandsperiode eindigt per 31 december 2018. Hoe hoog is de bijtelling per 1 januari 2019? Uitgangspunt hiervoor is de bijtelling op 31 december 2018. Deze bedraagt 7% van de cataloguswaarde (25% verminderd

met een korting van 18%) en de Tesla-tax is nog niet van toepassing. Per 1 januari 2019 geldt dus een bijtelling van 7% van de cataloguswaarde van de elektrische auto. Zou de auto in januari 2014 voor het eerst ter beschikking zijn gesteld, dan zou de bijtelling per 1 januari 2019 tot € 50.000 van de cataloguswaarde 7% hebben bedragen en 25% over het meerdere. Begrijpt u het nog? U behoort dan zeker tot de uitzonderingen. Eén ding is duidelijk: de praktijk heeft behoefte aan eenvoudige en eenduidige regelgeving. Anders raken we te snel de weg kwijt. Onrechtvaardig De autobelastingen worden gebruikt als middel om duurzame alternatieven te stimuleren. Het rijden in milieuvriendelijke auto’s wordt gestimuleerd door een lager bijtellingspercentage. Gezien de hogere aanschafkosten van auto’s op elektriciteit of waterstof een begrijpelijke keuze. Maar hoe denkt u over de volgende vergelijking? Voor een plug-in hybride uit 2013 heeft u in 2019 (na afloop van de 60-maandsperiode na aanschaf) een bijtelling van 25% van de (relatief hoge) cataloguswaarde. Koopt u in 2019 een nieuwe diesel met energiela-

bel G, dan telt u slechts 22% bij. Is deze diesel dan minder vervuilend dan die plug-in hybride uit 2013? In plaats van een rechte snelweg lijkt dit verdacht veel op een politieke wegversmalling. Oproep Ik pleit voor eenvoud in de regeling. Daarom daag ik onze staatssecretaris Menno Snel uit om met een echt vereenvoudigingsplan te komen. Natuurlijk valt er dan voor een fiscalist minder te adviseren. Dan moet ik me beraden op mijn toekomst. Misschien kan ik me laten omscholen tot verkoper van auto’s. Elektrische auto’s uiteraard. Of auto’s op waterstof. En zolang die eenvoudige regeling er nog niet is? Dan help ik u graag op weg!

Koningin Julianaweg 56 3241 XC Middelharnis T: 0187 617 300 E: jkieviet@visser-visser.nl

GO! | pagina 37


IN BEELD

Onwijsbelevenis Tekst: Kees van Rixoort Fotografie: Magda Korthals Leden van de VBGO brachten op donderdag 25 oktober een bedrijfsbezoek aan Onwijs in Oude-Tonge. Onwijs is multitouch-specialist en maakt ‘belevenistafels’ voor onder andere musea, het onderwijs, zorgorganisaties, bibliotheken en autodealers. De laatste innovatie is een tafel met scherm voor restaurants. Daarop zijn bijvoorbeeld de menukaart, spelletjes en toeristische tips te zien. Wie voor een ‘first date’ aan tafel zit, hoeft niet verlegen te zitten om gespreksstof: de culi-tafel van Onwijs toont de vragen… Onwijs bestaat twintig jaar en telt dertig medewerkers. Het bedrijf, dat multitouch-tafels assembleert en software ontwikkelt, is ook actief in het buitenland. Onlangs opende Onwijs een vestiging in Engeland. Edith Zuiderent, CEO van Onwijs, ontving de VBGO-leden en vertelde tijdens een rondleiding over het succesvolle Flakkeese bedrijf.

pagina 38 | GO!


Colofon Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) VEERO Oplage: 3.000 exemplaren Verspreiding: Onder alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Beschikbaar op diverse afgiftepunten. Vormgeving: Klazina Tanis en Manon de Vos-Thijssen Redactie: Kees van Rixoort, Mirjam van der Boom en Edwin Wendt Acquisitie: Gert Verweij, Harold Sturm, Marie Sophie van Velzen en Carola Tanis-Wisse

Tel. 0187 74 54 50 Info@eilandennieuws.nl www.eilanden-nieuws.nl


Achmed Rashid Focus Health & Fitness

Een goede zorgverzekering voor mij, mijn gezin ĂŠn voor mijn personeel! Een gezond bedrijf begint met gezonde medewerkers. Samen met u houden we uw medewerkers graag gezond en vitaal. Neem voor informatie over de voordelen van een collectieve zorgverzekering contact met ons op. Heeft u geen personeel? Ook dan hebben wij voor u een passend aanbod. Oostdijk 1 Diependorst 168

3241 CN Middelharnis 3253 VC Ouddorp

0187 - 497 111

info@devogel.nl

www.devogel.nl/collectiefvoordeel

VERZEKEREN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

GO! - Editie November 2018  
GO! - Editie November 2018  
Advertisement