Page 1

oktober 2018

Magazine voor ondernemers

Themanummer  arbeidsmarkt Dit ondernemersmagazine wordt gemaakt in samenwerking met:

Foto: Wim van Vossen


Tieleman Keukens levert, monteert of renoveert ook uw bedrijfskeuken!

www.tielemankeukens.nl

Van ons kunt u verzekerd zijn!

Langeweg 63 • Stellendam • t 0187-491755 • info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

pagina 2

| GO!


VOORWOORD

Arbeid roept! De scholen zijn weer begonnen. Na een tijd waarin de meesten van ons de batterij hebben opgeladen door een time-out te nemen, de zinnen te verzetten, en er veelal even tussenuit te gaan. Maar wat is het toch fijn om na die welverdiende vakantie thuis te komen en weer met vernieuwde energie en nieuwe ideeĂŤn aan de slag te gaan. Arbeid roept! En dat is waar deze editie van dit GO magazine over gaat: arbeid. Op het moment dat ik dit schrijf is het de dag voor Prinsjesdag. De economie trekt aan, er is een

schaarste aan goede arbeidskrachten. Vakmensen hebben we nodig in verschillende beroepsgroepen. Hier ligt een gezamenlijke taak van zowel de overheid, het bedrijfsleven als de scholen om jonge mensen op te leiden, te enthousiasmeren en vakbekwaam te maken. Deze jonge mensen, de generatie Z, zijn tenslotte de arbeidskrachten voor de toekomst. In dit nieuwe magazine komen ook weer diverse mooie bedrijven aan bod, waarbij we even in de keuken kunnen kijken. Altijd interessant en leerzaam. Ik wens een ieder veel leesplezier.

Daan Buijze

Voorzitter VBGO

Ondernemersmagazine GO! Is een initiatief van:

Club voor ondernemers die werkzaam zijn, of zich betrokken voelen bij de recreatiesector op het eiland. De VEERO doet veel aan belangenbehartiging en is daarnaast ook een netwerkclub. Ruim 90 leden.

Vereniging voor ondernemers in de regio Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Netwerken en belangenbehartiging voor individuele leden. Regelt ook collectieve inkoopcontracten (o.a. van afvalverwerking en energie) voor de 185 leden.

Vereniging die ondernemers van het hele eiland bij elkaar wil brengen. Organiseert naast netwerkborrels, ook bedrijfsbezoeken en een ledenreis. Ruim 220 leden.

GO! |

pagina 3


“Door marketing automation bereiken we 25% meer ijsfans met hetzelfde budget.� Als het gaat over groei dan luister je eerder naar andere ondernemers dan naar een bank. Kijk hoe ondernemers elkaar verder brengen op Rabobank.nl/groei Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 20 00

Kom maar op met de toekomst

Jaco Pieper Eigenaar ijsmerk Koupe


7

INHOUD

12

Interview Hanna Tutupoly en Ilja Kleijburg GO-College Column VLDW Advocaten CuraMare Jobcoach CuraMare

6-7 en 9 12-13 17 18-19 21

Breston

22-23

FOGO: Smart Water en arbeidsmarkt

28-29

Column Cees van Vliet DS People CSG Prins Maurits

31

22

32-33 35

Ondernemen op Goeree-Overflakkee VCM Energieke Regio

15 24-25

Kort nieuws

27

Kort nieuws

34

Column WEA Deltaland

37

Fotopagina zeildag OVG

33

38-39

Contacta De grote zakelijke netwerkbeurs Contacta vindt op 6, 7 en 8 november plaats in de Zeelandhallen te Goes. De beurs richt zich op Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. Mogelijk doen ondernemers van Goeree-Overflakkee mee op een gemeenschappelijk plein met hun collega’s van Schouwen-Duiveland. Meer informatie: www.contacta.nl. GO! |

pagina 5


Teamleider Werk en Inkomen Hanna Tutupoly en arbeidsmakelaar Ilja Kleijburg

pagina 6

| GO!


HOOFDARTIKEL

Denken in mogelijkheden:

‘Bewustwording is nodig om gezamenlijk verder te komen’ Tekst en fotografie: Mirjam van der Boom

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt zou je denken dat het eenvoudig is om aan goed personeel te komen. Niets is minder waar. Een gedegen curriculum vitae, de nodige werkervaring en een geschikte opleiding zijn niet meer voldoende. Het traditionele solliciteren is verschoven naar praktisch solliciteren, signaleren teamleider Werk en Inkomen Hanna Tutupoly en arbeidsmakelaar Ilja Kleijburg van de gemeente Goeree-Overflakkee. “De nadruk ligt meer op de soft skills van een potentiële werknemer. Wat breng je aan persoonlijk ontwikkelde vaardigheden mee, is de befaamde ‘klik’ er en wil iemand ook écht. Dat is vele malen belangrijker dan een stapel diploma’s. Voor werkgevers geldt dat ze nieuwe, andere invalshoeken kunnen aanbieden, willen ze aan goed personeel komen. En natuurlijk dat werk wat nu blijft liggen, wordt opgepakt.” Ook op Goeree-Overflakkee is, ondanks een redelijk stabiele hang naar mensen afkomstig van het eiland, de vraag veranderd. Om ons ondernemende eiland passend personeel te kunnen blijven bieden, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee vanuit de eind juni 2017 opgerichte GO-markt de handen ineen geslagen met diverse intermediaire organisaties - ook van buiten het eiland - en het onderwijs. GO-markt is dé ontmoetingsplaats voor werkzoekenden, een fysieke locatie waar de drie O’s - Onderwijs, Ondernemers en Overheid - zijn vertegenwoordigd alsmede intermediaire organisaties. Vraag en aanbod Vanuit die samenwerking zijn al verscheidene werkzoekenden bemiddeld naar een

baan. “We gaan met werkzoekenden het gesprek aan. Dat doen we op een creatieve manier, het is immers maar net door welke bril je kijkt: kies je een weg van belemmeringen of zie je een pad vol kansen. Het gat tussen vraag en aanbod is groot, dat staat buiten kijf. De oorzaak daarvan is vrij primair: wat kán een potentiële werknemer en is er een klik. Inzetten op scholing is een middel, dat kan bijvoorbeeld ook een persoonlijke training zijn.” Waar het feitelijk om gaat, menen Hanna en Ilja, is bewustwording. “Een vak kun je leren, de klik met een werkgever moet er eenvoudigweg gewoon zijn. Als je je niet aanpast aan de arbeidsmarkt duurt het langer, zo zijn werkervaringsplaatsen belangrijk. Aan werkgevers vragen we wat ze van ons nodig hebben om ontzorgd te worden. De inzet van jobcoaches kan daartoe een uitstekend middel zijn. Wij bekijken vervolgens of het matcht. Dan heb je een win-winsituatie. Een uitkering kost 16.000 euro per jaar, een jobcoach is vele malen goedkoper.” Dat betekent ook voor de gemeente Goeree-Overflakkee winst. Momenteel zijn om en nabij 600 inwoners uitkering-geregistreerd. “Dat aantal is stabiel gebleven, we hebben mensen zien komen en gaan. Ook hebben we een tussentijdse toename gezien van het klantenbestand door de komst van vluchtelingen. Daar houdt Vluchtelingenwerk zich ook mee bezig”, licht Hanna toe. Niet alleen die groep heeft werk nodig, alhoewel mensen in een WW-situatie zich ook nauwelijks melden bij de gemeente. “Zij worden preventief opgevangen of zijn al aan de slag voordat ze uiteindelijk bij ons terechtkomen.”

>> Lees verder op pagina 9.

GO! |

pagina 7


pagina 8

| GO!


HOOFDARTIKEL

De markt is overspannen Problemen De problemen op Goeree-Overflakkee spelen zich volgens beide deskundigen onder alle lagen van de bevolking af. Dat beïnvloedt mede de kans van slagen op werk en inkomen. Hanna: “Verslaving is een groot probleem. Het drugs- en alcoholgebruik is groot, ook onder de jongeren. Door meer beeld te krijgen van hun situatie en daarop tijdig in te spelen, willen we preventief bezig zijn. Anders is de kans groot dat deze groep in een bijstandssituatie terechtkomt.” Uitdaging hierbij is ook de ouders van de jongeren te bereiken. Problematische schulden kunnen een belemmering vormen om aan het werk te gaan. “Schuldhulpverlening brengt eerst rust in de tent. Dan denk je ook niet aan solliciteren. Pas dan komen wij in beeld. We proberen deze mensen aan het werk te helpen. Het geld dat beschikbaar komt, gaat immers naar de schuldeisers.” Meer infiltreren is dus een middel om in te zetten. Niet alleen vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee, zeker ook door mensen van buitenaf. “Zij hebben een andere ervaring en een andere mentaliteit. Dat komt ten goede aan een cultuuromslag. We kunnen immers niet om de rest van Nederland heen, het is goed

ons juist te interesseren voor datgene wat er elders gebeurt, willen we niet achterblijven. Netwerken is in die zin erg belangrijk.” LinkedIn Wat dat betreft halen Hanna en Ilja veel input van bijvoorbeeld LinkedIn. “Veel gemeenten delen hun ervaringen op dat platform en wij willen daar niet in achterblijven. De resultaten binnen gemeentes zijn enorm verschillend. We kunnen nog veel van elkaar leren. Wij zijn een groot, open en weids eiland. De stad is vele malen wereldser. Dat staat in schril contrast met elkaar.” Dat schrille contrast uit zich op Goeree-Overflakkee dus vooral bij jongeren. Beide deskundigen zijn het unaniem eens dat het voor hen een hele lastige tijd is. Steeds meer jongeren krijgen op zeer vroege leeftijd last van een burnout als gevolg van de toegenomen druk op jonge leeftijd. “Daar heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid in. Ouders kunnen de controle kwijt zijn. Bij een juiste motivatie is echter veel mogelijk, dat zorgt ook voor voortgang in opleiding en het genereren van werk in een later stadium. Zoals de markt nu is, is het ook belangrijk mensen in dat opzicht meer mogelijkheden te bieden.”

Werkgevers Dat niet alleen, ook werkgevers mogen volgens Hanna veel meer concessies doen, mensen een kans geven en hen inspiratie bieden. “We vissen allemaal in dezelfde vijver. Ook bij intermediairs loopt het aantal ingevulde vacatures terug. Denk daarbij vooral aan de technische beroepen. Goede grondwerkers zijn bijvoorbeeld niet meer te krijgen. Ook de horeca kampt met tekorten. Mensen zeggen op het laatste moment af, kunnen kiezen uit meerdere opties. Het valt werkgevers op dat er in die zin een andere mentaliteit heerst. De ambachtelijke beroepen zoals timmerman of hovenier daarentegen, bieden genoeg banen. De opkomst van zzp’ers is groot. Zij kunnen nu de hoogste prijs vragen, voor hen lijken het gouden tijden.” Wat dat betreft is de markt overspannen, meent het tweetal. Wel vinden ze dat mensen soms een tweede, derde of zelfs vierde kans zouden moeten krijgen. “In mensen investeren is letterlijk broodnodig. Daarbij gezamenlijk optrekken van het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid, biedt een win-winsituatie. Vanuit de GO-markt is een groot werkgelegenheidsproject opgestart, maar daarnaast draait het ook om een andere mindset. En gun elkaar een kijkje in de keuken.”

GO! |

pagina 9


Spuikolk 2b 3247 LK Dirksland Telefoon 0187 605952 e-mail info@heftruckcentrale.nl

specialist

pagina 10 8 | GO!

www.heftruckcentrale.nl


Langeweg 13 - 3245 KE Sommelsdijk 0187 471 026 - sommelsdijk@k-mm.nl Aartsdijkweg 2 - 2676 LE Maasdijk 0174 671 100 - maasdijk@k-mm.nl

www.k-mm.nl


ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS

Twee sporen die niet op elkaar aansluiten.

pagina 12 | GO!


Gat dichten tussen onderwijs en arbeidsmarkt is begonnen Tekst: Kees van Rixoort | Foto: GO-College

GO-College is een mbo-school voor studenten die voor zichzelf een toekomst zien in de installatietechniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. Jan de Jong, die al decennia actief was als docent op technische opleidingsinstituten, richtte de private school in 2012 op om het gat te dichten tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat was hard nodig, legt hij uit. “Er is al jaren een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en dat terwijl het personeel van mkb-bedrijven voor 60 procent een mbo-achtergrond heeft. De aansluiting is niet goed, terwijl het o zo belangrijk is dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar goed begrijpen en in elkaar investeren. Er zou een meer zakelijke inslag moeten komen in het onderwijs. Dan gaat het rendement omhoog en krijgen bedrijven het personeel waar ze behoefte aan hebben.”

Jan de Jong, GO-College

De Jong zet zijn betoog kracht bij door een tekening te maken: twee dubbele stukken spoorrails die naast elkaar eindigen. “Het onderwijs denkt en handelt ambtelijk en risicomijdend, het bedrijfsleven als een ondernemer die geld wil verdienen en elke dag snel moet schakelen. Onderwijs en bedrijfsleven, ze praten langs elkaar heen, ze gebruiken verschillende talen. Stap één is om elkaar te begrijpen, om die talen bij elkaar te brengen. En dat heb ik gedaan met GO-College.” Hoe doe je dat? “Door te handelen vanuit eigen visie en kracht. Eerst zijn de opleidingstrajecten op het gewenste niveau gebracht. Ook zijn de vakanties afgeschaft. Bedrijven gaan immers ook niet acht weken dicht in de zomer. Wij willen weten hoe het bedrijfsproces in elkaar zit en ons onderwijsproces daarop afstemmen. Wij staan meer aan de bedrijvenkant dan aan de onderwijskant, terwijl op de reguliere scholen het onderwijsproces leidend is, en niet het bedrijfsproces”, aldus De Jong. Meer concreet? “Het is van belang om eerst te luisteren naar de ondernemer. Luisteren naar wat hij nodig heeft en kijken hoe we

het onderwijsproces kunnen laten aansluiten op het bedrijfsproces, binnen de kaders van de wet. Ik ga dus op bezoek bij bedrijven. Of dat wordt gewaardeerd? Ja, dat wordt zéér gewaardeerd: eindelijk iemand uit het onderwijs die luistert. Omgekeerd luisteren bedrijven ook beter naar het onderwijs, heb ik gemerkt.” Optimum Twee stukken spoorrails naadloos op elkaar aan laten sluiten, daar gaat het om. Er zijn stappen gezet, maar het kan nog beter. Jan de Jong is de eerste die dat toegeeft. “We moeten nog beter luisteren. En het op elkaar afstemmen van praktijk en theorie is nog niet optimaal. Dat kan beter. We zoeken naar het optimum.” De directeur van GO-College hoopt dat ook andere scholen het gat naar het bedrijfsleven kunnen dichten. En dat de drie o’s overheid, ondernemers, onderwijs - samen verder komen dan met elkaar om de tafel zitten. “Laten we als vehikel daarvoor een subsidieaanvraag doen om een Regionaal Investeringsfonds op te zetten. Er ligt veel geld klaar om onderwijs en arbeidsmarkt meer op één lijn te krijgen…”

GO-College, dat is gevestigd in Oude-Tonge, heeft momenteel 26 leerlingen. Ze krijgen acht tot twaalf uur les per week en zijn verder aan het werk bij bedrijven in de regio.

GO! | pagina 13


Klaar voor 2019? Groot assortiment agenda’s en kalenders, ook voor de zakelijke klant

Westdijk 48 | 3241 GV Middelharnis | 0187-482048 info@boekhandelmiddelharnis.nl | www.boekhandelmiddelharnis.nl

pagina 14 8 | GO!


ADVERTORIAL

Nieuw op Flakkee:

Breed toepasbaar droogijs VCM, specialist in veilig werken, verkoopt sinds kort droogijs. Droogijs is een product om te koelen, te monteren en schoon te maken, maar ook om de sfeer te verhogen.

droogijs zijn werk doet. Naast de levensmiddelensector maakt de medische sector gebruik van droogijs, bijvoorbeeld om medicijnen, weefsel en organen verantwoord te verzenden. Er zijn verpakkingen in verschillende maten.

Droogijs bestaat uit staafjes vaste koolzuur. Deze staafjes hebben een temperatuur van -79 graden Celsius. Loopt de temperatuur op, dan is het droogijs weg. Er blijft niets van over, ook geen plasje water.

Maar droogijs kent ook andere toepassingen. Zo gebruiken staalbedrijven het om te monteren. Omdat door de lage temperatuur van het droogijs het metaal krimpt, zijn de verbindingen voor eeuwig. Gevels stralen en motoren schoonmaken is ook mogelijk met dit product.

Dat maakt het tot een prachtig product om bijvoorbeeld versproducten gekoeld te versturen. Hoe dikker de wanden van de verpakkingsdozen, hoe langer het

Koelen

Daarnaast is droogijs sfeerverhogend. Droogijs in een houder met een stok-

Rookeffecten

Droogijs nu te koop op Goeree-Overflakkee! Sinds september kunt u bij VCM Totaal in Middelharnis ook terecht voor uw droogijs! Op droogijs-shop.nl verkopen wij droogijs wat voor legio doeleinden kan worden gebruikt.

je, een zogenoemde bubbler, zorgt voor dampende en bubbelende drankjes. Heel leuk bij openingen, recepties, bruiloften of andere feestjes. Veel restaurants gebruiken droogijs om buffetten en Show Cooking tot een lust voor het oog te maken. Dj’s en andere performers verhogen de aantrekkelijkheid van hun show ermee. VCM verkoopt droogijs via de webshop www.droogijs-shop.nl. Dagelijks gaan er pakketten met DHL door heel Nederland en België. Afhalen aan de Zernikeweg 6 in Middelharnis kan ook. Op Goeree-Overflakkee worden bestellingen kosteloos aan de deur afgeleverd.

Horeca

Reiniging

Geïnteresseerd? Kijk op droogijs-shop.nl of neem contact met ons op als je vragen hebt over toepassing of bestellen. Zernikeweg 6 3241 MG Middelharnis 0165 - 318 821 www.droogijs-shop.nl

pagina 35 15 GO! | pagina


Wij zoeken de beste ondernemer

VAN GOEREE-OVERFLAKKEE! Feestelijke prijsuitreiking | Coaching | Bedrijfsfilm | Eeuwige roem Aanmelden?

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.eilandennieuws.nl/ondernemersprijs. U kunt uw eigen bedrijf of een ander bedrijf aanmelden voor 21 januari 2019. De twee categorieĂŤn voor de ondernemersprijs zijn: t/m 5 jaar en vanaf 6 jaar.

1

pagina 16 | GO!


COLUMN Commerciële content

Werknemers vasthouden(?)

Mr. Cora Blaak-Looij BA, advocaat-partner bij VLDW Advocaten

Als werkgever wil je je goede werknemers natuurlijk graag behouden. Dat lukt niet door ze (juridisch) vast te binden, dat moge duidelijk zijn. Onderzoek laat zien dat waardering, betrokkenheid en doorgroeimogelijkheden belangrijke factoren zijn. Belangrijker nog dan salaris. Bij die dagelijkse werkpraktijk zijn wij als advocaten en juristen natuurlijk niet betrokken, dat is úw werkgeverschap. Ik ben er wel van overtuigd dat het daarnaast zeker nuttig is om goede schriftelijke arbeidsovereenkomsten op te stellen. Men zegt wel eens dat juristen gewend zijn om in doemscenario’s te denken. Laat ik dat beeld in deze column dan maar eens bevestigen. Want: stel dat die werknemer tóch vertrekt, dan wil je natuurlijk niet dat die naar de concurrent overstapt of de relaties die hij binnen uw bedrijf opgebouwd heeft voor zijn eigen concurrerende onderneming gebruikt. Daarvoor zijn een aantal remedies bedacht. Allereerst het bekende concurrentiebeding. Dat moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Denk goed na over de formulering: bij welke soort bedrijven mag de werknemer niet betrokken zijn (als werknemer of in andere vorm), in welk geografisch gebied en gedurende welke periode. Heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd, dan gelden extra eisen als u toch een concurrentiebeding wilt opnemen: u moet dan vóórdat het contract is afgesloten en ín het contract extra motiveren waarom het concurrentiebeding nodig is. Namelijk dat het gaat over bepaalde (benoemde) specifieke kennis of bedrijfsinformatie en waarom er een zwaarwegend bedrijfsbelang is om een concurrentiebeding af te spreken met deze specifieke werknemer in deze specifieke functie (dat belang moet er zijn als het contract wordt getekend en ook nog als het contract eindigt). Een arbeidsrechtjurist of -advocaat kan zo’n beding uiteraard voor u toetsen aan de meest recente jurisprudentie op dit punt. Het relatiebeding kan een goed alternatief zijn voor een concurrentiebeding. In een relatiebeding wordt het een werknemer niet verboden bij de concurrent in dienst te treden. Wél wordt het de werknemer verboden contacten te onderhouden met bepaalde relaties van de voormalige werkgever. Ook hier is de formulering belangrijk: klanten, leveranciers, prospects, oud-klanten, hoe, hoe lang (et cetera)? Ook daarover is en wordt regelmatig geprocedeerd en kan een arbeidsrechtjurist adviseren wat wel of niet redelijk en toelaatbaar wordt geacht door de rechter. Overigens zie je ook steeds vaker dat wordt afgesproken om bij het einde van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld de LinkedIn-connecties van de werknemer langs te lopen en ‘op te schonen’ en wordt ook opgenomen dat het de werknemer in het kader van het relatiebeding verboden is onli-

ne met contactpersonen van relaties te ‘linken’. Tot slot wil ik nog een minder vaak voorkomend beding noemen: het anti-wervingsbeding of poachingbeding. Is uw werknemer een potentieel (concurrerend) ondernemer in de dop? Dan kan het interessant zijn vast te leggen dat het hem of haar verboden zal zijn werknemers van u als voormalig werkgever te werven. ‘Boeien en binden’ werkt beter dan ‘vastketenen’, maar een stevig juridisch vangnet voor sleutelposities in uw organisatie is zeker niet overbodig! Vragen? Bel gerust (vrijblijvend).

VLDW Advocaten Stationspark 34 4462 DZ Goes www.vldwadvocaten.nl T: 0113-211 666 E: cblaak@vldwadvocaten.nl GO! | pagina 17


Sneller op je werk dan je denkt! Tekst en fotografie: Edwin Wendt

Solliciteren op die ene leuke baan blijft spannend, maar dat geldt ook omgekeerd als werkgever die op zoek is naar de juiste match. In een wereld waarin ervaren en gedreven krachten schaars worden, is het zaak niet alleen die alleskunner te vinden, maar juist diegene die zich wil inspannen om via (interne) opleiding die alleskunner te worden. ‘Bij CuraMare geef jij mensen de aandacht die ze nodig hebben’, is een van de teksten waarmee zorgverlener CuraMare sinds begin september campagne voert. ‘Bij CuraMare ben je sneller op je werk dan je denkt’, is een andere. De teksten staan op billboards, in bushokjes en op spandoeken. Op Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. “Waar ze moesten komen, wist ik vrij precies”, zegt Renate van der Velden. De 38-jarige Manager Ontwikkeling & Personeel weet als geen ander dat een leuke baan niet altijd letterlijk aan het eind van de straat is te vinden. Ze woont in Spijkenisse en forenst sinds 2016 tussen haar woonplaats en het CuraMare-kantoor in Dirksland. “Op die woon-werkroute kon ik precies aanwijzen: dáár moeten die borden komen.” Er wordt niet alleen op Goeree-Overflakkee naar nieuw personeel gezocht. “In Rotterdam zoeken we niet, daar vinden mensen dichter bij huis voldoende vacatures in de zorg. Op de eilanden is dat in mindere mate het geval.” Ontwikkeling De campagnetekst ‘Bij CuraMare ben je nooit uitgeleerd’ sluit aan op Van der Veldens eigen functie Manager Ontwikkeling & Personeel. Waar bij andere organisaties Personeel & Organisatie op het visitekaartje staat, focust CuraMare juist ook op de ontwikkeling van (nieuw) personeel. Van oudsher werkt CuraMare bijvoorbeeld samen met scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis. De school leidt op voor banen in zorg en wel-

pagina 18 | GO!

zijn én sluit qua christelijke identiteit goed aan bij CuraMare. “We hebben vaak stagiairs van diverse niveaus van ‘de PM’”, zegt Renate van der Velden. “Met de collega-instellingen hebben we afgesproken dat we elkaar niet beconcurreren op primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris. Iemands keuze voor ons moet gebaseerd zijn op onze werkwijze. Echte aandacht voor de mensen en compassie. Als dat je aanspreekt, ben je hier op je plek. Daarnaast bieden we mensen die hier werken de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. De organisatie zelf blijft zoeken naar mogelijkheden het werk te verlichten en voor de medewerkers makkelijker te maken. Dat blijft een zoektocht.” Gemeenschapszin De keuze om op Goeree-Overflakkee in de zorg te willen werken, kan naast de nabijheid ook te maken hebben met de nog altijd sterk aanwezige gemeenschapszin. We zien dat - ondanks de huidige ontwikkelingen in zorgland - het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, onderdeel van CuraMare, een brede instelling met veel specialisaties en kennis van complexe operaties blijft. Qua zorg wordt hier een breed palet aangeboden. Hoe het ziekenhuis daarin slaagt? “Daar kan het toerisme bij meespelen, net als de geografische ligging.” Voor een groot deel van het eiland is het tot acute en planbare zorg beperkte Spijkenisse Medisch Centrum het dichtstbij. Zeker aan de oostkant van het eiland is Rotterdam het logische alternatief. En naar het zuiden? “Dan is het toch een heel eind rijden naar Goes.” De gemeenschapszin van Goeree-Overflakkee wordt zichtbaar in de vele vrijwilligers die zich voor CuraMare inzetten. “Maar de zorgtaken worden bij ons alleen door gediplomeerde krachten gedaan, hoor. Vrijwilligers zijn er voor de extra zorg, net dat beetje extra aandacht geven aan de mensen: even naar buiten, even een praatje met ze maken. Bij die vrijwilligers zitten zeker mensen die zich verder kunnen en willen ontwikkelen. Die kunnen dan doorschuiven naar de betaalde banen met extra zorgtaken.”


ARBEIDSMARKT EN ZORG

GO! | pagina 19


088/0800/0900 servicenummers - Internet Access Online Backup - Glasvezel - Consultancy

“Uitstekende diensten, scherpe tarieven en deskundig advies voor uw onderneming”

WWW.DELTATELECOMADVIES.NL Reginahof 8, 3247 CR Dirksland - T: 088-11 51 600 - info@deltatelecomadvies.nl

deur/muursticker

* * * * * * *

Full colour en snij stickers Voer- en vaartuig belettering Reclameborden Zeilen en frames Muur en deur stickers Canvas doeken Drukwerk

Altijd gratis vrijblijvende offerte

Van Goeree tot Overflakkee

uw eiland Notaris

van begin tot eind betrokken

Middelharnis Raadhuisstraat 3, 3241 CP Goedereede Noordzijde Haven 15, 3252 BH Tel. (0187) 47 61 11 info@notarissenGO.nl notarissengo.nl

Wat betekenen wij voor de eilandbewoners?

pagina 20 | GO!

• Persoonlijke aandacht

• Gedegen en vertrouwd

• Kennis van zaken en mensen

• Lokaal betrokken

Notarissen Rien-Jan Benschop & Bastiaan Sterling

Bosland 12 3258 AC Den Bommel Tel. 0187-612038 info@stickerleverancier.nl

Mobiel spraak & internet - Datanetwerken

Uw leverancier voor reclame uitingen

Bedrijfsadvies Telecom & ICT - VoIP & Hosted PBX


ARBEIDSMARKT EN ZORG

standig verder kunnen. Maar voor een heel grote groep geldt dat ze altijd begeleiding nodig zullen hebben.” Nettie Jumelet kon acht jaar geleden van start als jobcoach doordat toenmalig locatiedirecteur van De Goede Ree in Sommelsdijk Gerda Pulleman zich sterk maakte voor een structurele aanpak van de groep die tussen wal en schip dreigde te vallen. Dat Nettie en Gerda konden pionieren met deze inzet van de ‘beperkt inzetbaren’, is voor een belangrijk deel te danken aan de medewerking van het Ridderkerkse reïntegratiebureau Talenta. Zeker in de opstartfase hebben Jumelet en Pulleman veel van hen geleerd. Anno nu staat er een geoliede organisatie die werkt met praktijkgerichte mensen, korte lijnen en weinig administratieve rompslomp. Tot op de dag van vandaag moeten gemeenten, het UWV en onderwijsinstellingen worden overtuigd van nut en noodzaak van deze als ‘woonhulp’ ingezette medewerkers. Nuttig voor de locatie, voor de bewoners en voor de betrokkene zelf. Jumelet: “Niet zelden gaat het om mensen die toch wel aanvoelen dat ze ‘anders’ zijn. Maar hier ‘zijn ze iemand’. Er wordt niet alleen goedemorgen tegen ze gezegd, maar goedemorgen met hun naam erbij. Met de bewoners en met het reguliere personeel hebben ze dan ook goed contact en een echte ‘klik’.”

Elke dag in touw voor het WELBEVINDEN Tekst en fotografie: Edwin Wendt

Elke dag is in Nieuw Rijsenburgh, de woonzorglocatie van CuraMare in Sommelsdijk, een groep mensen aan het werk die geen zelfstandige zorgtaken heeft. Toch zijn ze heel belangrijk voor de bewoners en voor de organisatie. “De een werkt op een woongroep, een ander in de winkel of de kapsalon of bij de facilitaire dienst. Allemaal hebben ze een op hen persoonlijk aangepast takenpakket.”

Nieuw-Rijsenburgh neemt de arbeidspositie van deze groep uit het laagste niveau van het praktijkonderwijs en met grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, zeer serieus. Zozeer dat ‘jobcoach’ Nettie Jumelet zich al acht jaar fulltime bezighoudt met de begeleiding van deze mensen, die samen tien fte bezetten. “CuraMare heeft deze mensen boven de sterkte op de begroting staan: de gemeentelijke voorwaarden bepalen dat de vergoeding voor de begeleiding door de jobcoach na twee jaar stopt. Het idee daarachter is dat de mensen in die twee jaar zoveel hebben geleerd dat ze zelf-

Echt arbeidsethos Zorgen dat die klik er blijft, is de doorlopende taak van jobcoach Nettie Jumelet. “Het welbevinden van deze groep staat voorop. Voor iedereen zoeken we de plek in de organisatie waar hij of zij tot bloei komt. Dat is soms even zoeken. Op sommige dagen kabbelt het, maar soms slaat ineens de vlam in de pan. Dan moet ik er zijn.” De jobcoach benadrukt dat de taken van deze groep niet te vergelijken zijn met de dagbesteding uit de vroegere sociale werkplaats. “Van de mensen wordt een echt arbeidsethos gevraagd. Er worden productieafspraken gemaakt die moeten worden nagekomen. Dat gaat overigens prima, al moet je blíjven uitleggen.” De jobcoach is vooralsnog alleen actief voor moeilijk bemiddelbaren in Nieuw Rijsenburgh. Dat zou ook in andere vestigingen kunnen, maar het aanbod is nog niet groot. “Terwijl wij er vrij zeker van zijn dat deze mensen er wel zijn. Te weinig is bekend dat we dit doen.” Ondertussen steekt CuraMare de nek uit door geld uit te trekken voor een groep mensen die - als de regels strikt worden nageleefd - na twee jaar begeleiding weer op straat zou worden gezet. “Dat doen we niet omdat we weten dat sommigen hun plafond hebben bereikt maar écht niet in aanmerking komen voor een reguliere baan.” GO! | pagina 21


pagina 22 | GO!


BEDRIJFSPROFIEL

Machinefabriek Breston in Nieuwe-Tonge

‘Wij hebben HET GELUK dat we op Flakkee zitten’ Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Wim van Vossen

Goed zichtbaar aan de weg hangt een spandoek met de tekst ‘Breston zoekt personeel’. Inmiddels zijn alle vacatures vervuld bij de machinefabriek in Nieuwe-Tonge, maar directeur Jaap Abresch is niet van plan het doek snel weg te halen. “Wij hebben altijd wel werk voor mensen met twee rechterhandjes.” Breston telt ongeveer 55 medewerkers. Lassers, constructiebankwerkers, elektromonteurs, maar ook mensen voor de afdeling engineering. Hun opleidingen variëren van lager tot hoger beroepsonderwijs. In de mannenmaatschappij, die zo’n machinefabriek toch is, staat ook een vrouw aan de draaibank. “Vrouwen zijn precies, en draaien en frezen is precies werk”, zegt Abresch, die ook samenwerkt met vier familieleden. “Breston is een familiebedrijf.” Zestig procent van het personeel is afkomstig van Goeree-Overflakkee, de rest komt vooral uit Zeeland. Tekort “De arbeidsmarkt vergrijst. Ook op Flakkee zijn minder mensen beschikbaar. De tendens is dat er een tekort aan vakmensen ontstaat. Veel jeugd is de laatste jaren, vaak gestimuleerd door hun ouders, met computers gaan werken. Schone handjes... Technische beroepen waren minder populair. Maar er is wel een kentering te zien. Vakmensen doen immers leuk werk en kunnen een goede boterham verdienen.” Of die kentering voor Breston op tijd is, is de vraag. Het bedrijf telt een aantal oudere werknemers, die binnen niet al te lange tijd met pensioen gaan. De vaca-

tures die dan ontstaan moeten wel worden vervuld. Mocht dat niet lukken, dan heeft Jaap Abresch alternatieven achter de hand. “We kunnen de engineering van onze machines nog slimmer maken. Dan heb je minder mensen nodig. Maar we kunnen ook nog meer vakmensen uit Polen en Hongarije halen. We hebben er al een aantal in dienst omdat we merkten dat het wat moeilijker was om personeel te werven uit de omgeving. Het zijn echt goede, gemotiveerde vakmensen. Polen zijn overigens alweer wat moeilijker te krijgen, want de economie draait daar goed en het salarisverschil met Nederland neemt af. In Hongarije is de economie minder goed. Daar kunnen wij van profiteren.” Wat Breston ook doet is het uitbesteden van een deel van de productie aan Bulgaarse fabrieken. Het gaat om kleinere onderdelen, halffabricaten. “De salarissen zijn daar laag en de kwaliteit van de producten is hoog”, zegt Abresch. “Het heeft wel wat tijd gekost om een en ander op te tuigen. Wij zijn in Bulgarije geweest en vanuit Bulgarije zijn ze in Nieuwe-Tonge komen kijken om te zien wat wij willen.” Geen file Tot nu toe lukt het Breston vrij goed om aan personeel te komen. “Wij hebben wel het geluk dat we op Flakkee zitten. Veel mensen hebben geen zin om in de file naar de Botlek of de Europoort te rijden. Als je bij Breston werkt, ben je er zo: een kwartiertje met de auto, of zelfs op de fiets.”

Vacatures Flakkee en via de eigen facebookpagina van Breston, die 8600 volgers heeft. Hbo’ers werft het bedrijf via LinkedIn. Soms plaatst Breston een advertentie in de krant. Het spandoek langs de weg bleek bovendien een gouden greep. “Dat heeft aardig wat reacties opgeleverd. Ook wel van mensen die niets met staal hebben, maar die verwijzen we dan weer door naar andere bedrijven die personeel zoeken.” Personeel vasthouden, dat doet Breston door bijvoorbeeld een goede werksfeer te creëren, soepel te zijn, korte lijnen te houden, regelmatig iets te organiseren voor het personeel (door de personeelsvereniging) en een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wat ook helpt is dat er nogal wat medewerkers van de familie Abresch rondlopen bij het bedrijf. Jaap Abresch, lachend: “Die lopen niet zo snel weg.”

Bij Breston is ook plaats voor medewerkers ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit loopt via de gemeente. “Dat gaat goed”, zegt Jaap Abresch. “Minder goed gaat het als je een vluchteling in dienst wilt nemen. Die moet je direct een contract aanbieden, zonder proeftijd, terwijl wij wel graag eerst willen zien wat iemand kan en hoe hij werkt. Jammer, want vluchtelingen willen vaak dolgraag aan de slag.”

De werving van nieuw personeel verloopt veelal via de facebookpagina

GO! | pagina 23


DUURZAAMHEID BEDRIJFSPROFIEL

Het bestuur van Stichting Energieke Regio met tweede van links Krijn Ratsma

Energieke Regio helpt ondernemers te verdienen aan duurzaamheid Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Arjo van der Graaff en Pieter Kamp

Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? Dat is het motto waarmee Energieke Regio alweer ruim vijf jaar aan de weg timmert. Krijn Ratsma van Energieke Regio loopt de onderdelen van het motto langs: “Mogen: van ons hoeft u niets. Helpen: wij komen niets verkopen. Verdienen: dat hoef ik ondernemers niet uit te leggen. Duurzaamheid: energie opwekken, energie besparen, isolatie, comfortverbetering.” pagina 24 | GO!

Energieke Regio is een Flakkees exportproduct in Nederland. De eerste Energieke Regio was Goeree-Overflakkee. Nu zijn er vijfentwintig, verspreid over het land. Ratsma: “Er zijn in totaal honderdvijftig mensen bij Energieke Regio betrokken. We


le bedrijfspand van architect Ratsma en Fit & Fysio Dirksland te bekijken. “Ik dacht aan een halfuurtje, maar ze bleven anderhalf uur. Toen kwam de vraag of er een project te bedenken was om méér zakelijk vastgoed duurzaam te maken.” Lokale partijen Dat project was dus zeker te bedenken. Energieke Regio is het resultaat. Krijn Ratsma verklaart het succes - eerst op Goeree-Overflakkee en daarna, zoals de bedoeling was van het ministerie, in de rest van Nederland - als volgt: “Vanaf het begin was er een positieve sfeer en waren lokale partijen betrokken: de gemeente, de Rabobank, installateurs, ondernemers die laten zien dat ze bezig zijn met duurzaamheid. Wat wij doen is veel meer dan een één-op-één adviestraject. Bovendien is Energieke Regio onafhankelijk. Dat is heel belangrijk. Het gaat om het belang van de ondernemer, en die is gebaat bij een onafhankelijk advies.” Bij de start op Goeree-Overflakkee, in 2013, deden er zestien bedrijven mee. Een goede score in een tijd dat de economische crisis nog heerste, het thema duurzaamheid nog niet zo prominent op de agenda stond en ondernemers het meestal, zoals altijd, druk, druk, druk hadden. Nu, vijf jaar later, is het aantal eilandelijke deelnemers opgelopen tot 55. Grote bedrijven als Tieleman Keukens en CuraMare, maar ook een interieurwinkel als Home Made By Van Rossum (voorheen DecoHome). De variatie, ook in branches, is groot.

Foto Arjo van der Graaff. werken samen met tachtig gemeenten en (binnenkort) met alle Rabobanken in het land, hoewel klanten van andere banken uiteraard ook welkom zijn om advies te krijgen over het verduurzamen van hun zakelijke of maatschappelijke vastgoed.”

Ondernemers die een advies willen van Energieke Regio, krijgen eerst een soort intakegesprek. “Om een beeld te krijgen van de huidige situatie, wat er op de ondernemer afkomt, waar de kansen liggen en uiteindelijk wat de ambitie is. De ambitie kan variëren van voldoen aan de wet- en regelgeving tot de wens om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Ratsma.

Businesscase “Daarna bepalen we welke financiële investering nodig is, wat de subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen zijn en wat de te verwachten periode is om de investering terug te verdienen. Dan heb je een businesscase. Energieke Regio kan de geadviseerde maatregelen bij lokale installateurs voor de ondernemer aanbesteden, maar de ondernemer kan dat ook zelf of door zijn eigen installateur laten doen. Er zijn ook nog tussenvormen. Voor Energieke Regio maakt het niet uit: wij zijn dienstbaar aan de ondernemer.” Energieke Regio denkt meer bedrijven op Goeree-Overflakkee te kunnen interesseren. “Er valt geld te verdienen voor ondernemers”, verklaart Krijn Ratsma die verwachting. “Je hebt op bijvoorbeeld zonnepanelen een rendement van rond de 10 procent terwijl de kosten van de financiering 2 procent bedragen. Je hoeft er geen eigen geld in te investeren. Ten tweede: er liggen subsidies klaar. Profiteer daarvan! Ten derde heb je als grotere ondernemer te maken met de wettelijke eisen: je bent verplicht alle duurzaamheidsmaatregelen te treffen, die je binnen vijf jaar weer terugverdient. Ten vierde gaan de banken duurzaamheidseisen stellen bij het verstrekken van zakelijke leningen. Wil je gefinancierd blijven, dan zul je daaraan moeten voldoen. Ten vijfde: je krijg als ondernemer onafhankelijke hulp van Energieke Regio. Ten zesde: je doet iets goeds voor de planeet. Redenen genoeg om in actie te komen.”

Geïnteresseerde ondernemers of eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen contact zoeken met Stefan Nipius van Energie Regio. Zijn e-mailadres is snipius@energiekeregio.nl.

Zonnepanelen op het dak van ‘Webego’, aangebracht na een advies van Energieke Regio (foto Pieter Kamp).

Het idee voor Energieke Regio ontstond na een bezoek van hoge ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Goeree-Overflakkee. Ze zagen en hoorden de duurzame ambities en plannen op het eiland - Greenpoint, windenergie, zonnepark, getijdencentrale - en trokken aan het eind van de dag nog wat tijd uit om het energieneutraGO! |


Sliedrecht | Barendrecht info@hoekenblok.nl www.hoekenblok.nl

Rust ... en nog meer ruimte om te ondernemen Wij groeien door in Barendrecht. Vanaf 8 oktober bent u van harte welkom in ons nieuwe kantoor aan de Tuindersweg 22 (het voormalig pand van Auto Indumij Renault) voor: Accountancy Juridische diensten Fiscale diensten HR-advies Personeelsadministratie Bedrijfsfinanciering Subsidieadvies FinanciĂŤle planning Automatiseringsadvies Internationaal advies


KORT NIEUWS

Henk Scheele, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Het Haringvliet (links), en Bart van Rijsbergen, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Voorne-Putten Rozenburg, schudden elkaar de hand op een goede samenwerking. Foto: Rabobank

Eén grote regionale  Rabobank in de maak “Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Het Haringvliet en Rabobank Voorne-Putten Rozenburg samen te voegen tot één krachtige Rabobank”, zo laat de bank weten in een persbericht. Recent ondertekenden de voorzitters van de raden van commissarissen en de directie een intentieverklaring. Hiermee uiten zij het voornemen om samen te gaan per 1 januari 2019. De ledenraden

zijn hierover geïnformeerd en nemen medio november een besluit over het voorstel tot samengaan. Door samen verder te gaan als één lokale bank is men beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. “Zo ontstaat er meerwaarde voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de wensen van verschillende klantgroepen, juist in het tijdperk van de digitale ontwikkelingen. Tegelijkertijd blijven wij in de regio sterk betrokken als maat-

schappelijke bank”, aldus de bank. Veel raakvlakken De keuze voor Het Haringvliet en Voorne-Putten Rozenburg is logisch omdat zij meerdere raakvlakken hebben en er potentieel is om te groeien. Op onderdelen werken de banken nu al samen omdat ze geografisch dicht bij elkaar liggen. Er zijn veel aanknopingspunten in de regio om voor klanten en hun omgeving nog meer te kunnen betekenen, vinden de toekomstige fusiepartners. GO! | pagina 27


FOGO

Mike Dreisch

‘Er moet een gezonde mix zijn van hoog- en laaggeschoolden’ Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: FOGO en Rabobank Het Haringvliet

Via Smart Water willen de FOGO, de gemeente GoereeOverflakkee, de provincie Zuid-Holland en Rabobank Het Haringvliet tot 2025 ongeveer 1600 nieuwe banen genereren op Goeree-Overflakkee, waarvan 30 procent hoogwaardig. Mike Dreisch, dagelijks bestuurslid van de FOGO, en Marlies Mulder, als verbinder op GoereeOverflakkee nauw betrokken bij de FOGO, vertellen over het hoe en waarom van Smart Water. Hoe zou u de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee willen kenschetsen? “Er zijn (te) veel secundaire banen ten opzichte van primaire banen. De secundaire banen zijn meestal laaggeschoold, vereisen relatief weinig training en kunnen relatief snel tijdens het werk worden geleerd. Er zijn weinig obstakels om te wisselen van baan in de secundaire sector. Omdat de banen onaantrekkelijk zijn, is er weinig reden om te blijven. Het verloop in de secundaire sector is hoog met werknemers die naar andere banen of werkgevers gaan. De lonen zijn laag en de algemene voorwaarden zijn minder goed.” Wat is goed en wat zou er moeten veranderen? “Het Smart Water-initiatief is goed. Smart Water gaat de focus leggen op het creëren van MEER primaire banen (of hoger opgeleid). De primaire sector bevat doorgaans hogere functies, functies met een hogere status en beter betaalde banen, bij werkgevers die de beste algemene voorwaarden bieden. De primaire werknemers proberen zich aan hun werkgever te bewijzen door het tonen van hun vaardigheden en competenties, zoals programmeren en projectmanagement.” Waarom is dat zo belangrijk? “Te veel laaggeschoolde banen in de lokale markt is de doodsteek pagina 28 | GO!

voor welvaart op de lange termijn. Er moet een gezonde mix van hoog en laag zijn.” Zijn er kansen om de arbeidsmarkt te beïnvloeden? “Jazeker. Het stimuleren van de groei en innovatie bij lokale ondernemingen. Hierdoor gaat de vraag naar hoger opgeleide mensen omhoog en stimuleer je de bevolkingsgroei. Precies daarom is Smart Water bedacht.” Is dit kansrijk? “Super kansrijk. De groeipotentie van ondernemers op GoereeOverflakkee is gigantisch. Wij zijn behoorlijk ondernemend als eilanders en hebben de behoefte om sneller te groeien. Wij zijn alleen op zoek naar de juiste stimulans en middelen om dat te kunnen realiseren. Smart Water realiseert een gezonde businessomgeving waar dat allemaal mogelijk is.” Is er al iets zichtbaar op de arbeidsmarkt als gevolg van Smart Water? “Ja. Door het pilotproject ‘Kinderen leren programmeren’ beseffen onderwijs, bedrijven, kinderen en ouders hoe belangrijk het is om de Smart van Smart Water te stimuleren. Wij zijn nu al aan het voorbereiden op een pool van hoger opgeleide lokale mensen.” Welke rol speelt de FOGO in dit geheel? “Vanuit ondernemersperspectief initieert de FOGO programma’s zoals Smart Water. De FOGO, in samenwerking met het onderwijs en de overheid, gaat ervoor zorgen dat een geavanceerde en professionele businessomgeving op Goeree-Overflakkee aanwezig is, zodat wij een duurzame welvaart tegemoet kunnen zien.”


Marlies Mulder | Foto: Hannah Anthonysz

Jan Verhage | Foto: Rabobank

Aanhaken bij de koploper Rabobank Het Haringvliet is nauw betrokken bij Smart Water. Jan Verhage van de bank: “Juist in de sectoren waarop Smart Water zich richt, is er heel veel vraag naar personeel. Elke ondernemer, groot of klein, heeft kansen. Ik zeg: alle ingrediënten zijn er, bak er samen een taart van.”

Artikelserie over de FOGO (7) In deze artikelserie wordt uitleg gegeven over het ontstaan, de doelen, strategie en resultaten van de FOGO. Die afkorting staat voor Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee. De koepelorganisatie vertegenwoordigt alle ondernemersverenigigenop het eiland en behartigt de belangen van ondernemers bij de gemeente, provincie en andere relevante organisaties.

M.: 0634488870 F.: www.facebook.com/stichtingfogo T.: https://twitter.com/SFO_GO W.: www.fo-go.nl E.: secretariaat@fo-go.nl)

Samen, dat zijn de ondernemers en de gemeente. “De gemeente Goeree-Overflakkee staat goed in de picture. Bedrijven zouden daarbij moeten aanhaken. Het is net als bij het wielrennen: als er op kop goed wordt gefietst, gaat de gemiddelde snelheid van het peloton omhoog. Maar kijk ook af en toe achterom om te kijken wie er allemaal meerijden.” Het gebeurt al, betoogt Verhage. Bijvoorbeeld in de recreatiesector en bij de verduurzaming van woningen. “Maar de focus op elkaar zou nog beter kunnen.” Om in wielertermen te blijven: er kan een tandje bij. Volgens Verhage zijn er genoeg mogelijkheden om talentvol personeel te verleiden naar Goeree-Overflakkee te komen, ook in tijden dat het aantal werkzoekenden daalt en bijvoorbeeld veel mkb’ers en ondernemers in de detailhandel, horeca en recreatie een enorm tekort op de arbeidsmarkt ervaren. “Voorzieningen moeten goed zijn. Die vormen een trekpaard om verder te komen. Zorg voor variabele werktijden, thuiswerkplekken, een telefoon, een iPad, een laptop of misschien wel een auto. Koop woningen voor werknemers. Dat deden Philips en Van Nelle ook. Een buddy is goed voor nieuwkomers, dan leren ze de ‘taal van hier’ te spreken. En zorg dat je als bedrijf en branche goed te vinden bent op internet. Maar zet er ook een telefoonnummer bij, zodat ze je kunnen bellen.” Ondernemers zouden er voorts goed aan doen goede zzp’ers aan zich te binden.

GO! | pagina 29


Een begrip in Brandstof- en Waterbehandeling Systemen voor: • Dosering van additieven voor de water– en brandstofbehandeling • DeNOx behandeling • Zeewater anti-fouling behandeling • Koelwater-monitoring • Ultrasoon reiniging • Drinkwaterkwaliteit-monitoring Additieven voor: • Koelwaterbehandeling • Ketelwaterbehandeling • Brandstofbehandeling

Aquality is uw agent voor Innospec Marine Specialties HFO / MDO / MGO additieven Tel: +31(0)187-492541 ǁ website: Aqualitybv.eu ǁ mail: sales@aqualitybv.nl

Nog enkele units beschikbaar!

Multifunctionele bedrijfsunits

Op bedrijventerrein Korteweg in Stellendam. Zowel koop als huur mogelijk! Neem contact op voor meer informatie!

pagina 30 | GO!


COLUMN Commerciële content

Groeien ondanks krapte op de arbeidsmarkt? Door: Cees van Vliet (Director- Co-owner IMAP Netherlands )

Sla een willekeurige krant open en de koppen schreeuwen je tegemoet. De economie groeit als kool en hiermee ook de vraag naar personeel. Er wordt gesproken over een overspannen markt met krapte en schaarste. Half augustus maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat Nederland een recordaantal van 251 duizend vacatures telt. Bedrijven – ongeacht de branche – kampen stuk voor stuk met ernstige personeelstekorten. Zo groot dat een kwart van de ondernemers wordt ‘belemmerd’ in hun bedrijfsactiviteiten, zo blijkt uit een CBS-enquête. De meest krappe arbeidsmarktregio is momenteel Noord-Limburg en de grootste stijger is Zeeland die van ‘gemiddeld’ naar ‘zeer krap’ is opgeschoven. Je hoeft maar op Banenopflakkee.nl te kijken en je ziet dat het ook op Goeree-Overflakkee speelt. Zowel in beschikbaarheid als werknemers met de gevraagde kwalificaties. Omdat de kranten er al vol mee staan wil ik in deze column een ander aspect benoemen. Hoe kunnen ondernemers ondanks deze ‘belemmering’ toch groeien? Enerzijds gebeurt dit door automatisering en digitalisering. Productieprocessen worden efficiënter ingericht en handelingen worden geautomatiseerd. Dit gaat vaak gepaard met hoge investeringen en

uiteindelijk lagere personeelskosten. Een andere mogelijkheid is het ‘kopen’ van capaciteit. In plaats autonome groei kan gekozen worden voor groei door overnames. Dit kan grote voordelen opleveren voor de bestaande onderneming door nieuwe producten, markten en klantgroepen toe te voegen. Maar ook beschikbaarheid van capaciteit. Denk aan een aannemer die een timmerfabriek koopt of een installatiebedrijf. Steeds vaker gaan overnames om capaciteit. Op dat moment weet je zeker dat je toeleverancier in staat is om te leveren. Commercieel is dat interessant omdat het de levertijd beperkt voor je klanten, zodat de omzet verder kan groeien.

gaan? Daarna kunnen de synergiën worden verkend en kan een transactiestructuur worden uitgewerkt. Wordt u ook geremd in uw groei en wilt u overnamemogelijkheden verkennen? Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van uw groeistrategie! Cees van Vliet cvanvliet@imap.nl of 06-15896182

Het hoeven niet altijd ‘handjes’ te zijn, maar ook de beschikbaarheid van de nieuwste technologie. Denk aan duurzame technologieën of automatseringstoepassingen die dan gezamenlijk doorontwikkeld kunnen worden. Door zelf deze capaciteit en technologieën in huis te halen kan een concurrentievoordeel worden behaald en groei worden gerealiseerd. Belangrijk bij iedere overname is de selectie van de juiste koop-kandidaat. Waar moet deze precies aan voldoen? Vaak ligt het voor de hand om eerste te kijken naar bestaande leveranciers. Je kent elkaar al en weet wat je voor elkaar kunt betekenen. Staan zij ervoor open om serieus met elkaar in gesprek te

GO! | pagina 31


pagina 32 | GO!


ADVERTORIAL

DS People:

De juiste mensen op de juiste plaats is maatwerk Tekst: Pauline Hof | Fotografie: Wim van Vossen

Anders dan een paar jaar geleden liggen de banen tegenwoordig voor het oprapen. Maar waar vind je als ondernemer nu de juiste mensen om je vacatures mee te vullen? Piet van den Doel, mede- eigenaar van DS People, een uitzendbureau, detacheringsbedrijf en payroll service is bekend met de problematiek. “De krapte op de arbeidsmarkt is een groot probleem. De markt staat erg onder druk als het gaat om het invullen van vacatures voor technische beroepen met gekwalificeerde mensen. Zelfs grote bedrijven met een goede naam en reputatie, waar altijd iedereen graag wilde werken, hebben er moeite mee om mensen te vinden en bellen ons op voor hulp. Gelukkig denken wij niet in problemen, maar in oplossingen. Ik zie volop mogelijkheden, met name in het buitenland.” DS People, gevestigd aan de Nijverheidsweg in Stellendam, is vooral actief in de scheepsbouw, de industrie, weg- en waterbouw en de agrarische sector. In Nederland was het jarenlang de trend om door te leren in plaats van een praktische beroepsopleiding te volgen. Lassers, pijpfitters, loodgieters en timmerlui bijvoorbeeld, zijn daarom nu nauwelijks te vinden. Van den Doel vervolgt: “Als ik opper, dat er in het buitenland, Polen, Roemenië of Bulgarije bijvoorbeeld, volop arbeidskrachten te vinden zijn, zijn onderne-

mers in eerste instantie vaak sceptisch. Hun reactie blijkt vaak gebaseerd op vooroordelen: dat de taalbarrière een probleem zou zijn, buitenlandse werknemers een lager niveau zouden hebben, of er de kantjes vanaf zouden lopen.” “Onzin”, vindt Piet. “Zeker in de techniek zijn overal in de wereld opdrachten en tekeningen in het Engels. Dat is helemaal geen issue. Natuurlijk zijn er altijd mensen, die er de kantjes vanaf lopen, waar ze ook vandaan komen, maar als je de moeite neemt om naar een ander land te gaan en alles achter je te laten, dan wil je meestal wel hoor, is mijn ervaring. Het is bovendien ons werk als uitzendbureau het kaf van het koren te scheiden. Als er langer over gesproken wordt, zijn bedrijven meestal toch bereid het te proberen. De praktijk laat zien, dat onze klanten heel erg tevreden zijn. Onze buitenlandse werknemers worden regelmatig na verloop van tijd vaste contracten aangeboden. Ook ondernemers met seizoenswerk doen vaak al jaren achtereen een beroep op ons.” Regels Ook het vooroordeel dat buitenlandse krachten veel goedkoper zijn, kan naar het land der fabelen. Buitenlandse werknemers werken volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en volgens de CAO van de inlener. Piet van den Doel gaat verder: “Hoe vaak lees je niet in de branche over malafide uitzendbureaus en frauduleuze praktijken met buitenlandse werknemers? Dat blijft dan hangen, heel vervelend. Het is dan ook een hardnekkig vooroordeel, dat wij

steeds moeten ontkrachten. Ons bedrijf DS People is NEN-4400-1 gecertifieerd en is aangesloten bij de NBBU en krijgt dus regelmatig controles. Onze klanten hebben dus de zekerheid, dat wij volgens de regels werken en die zijn streng, hoor! Bij het inlenen van buitenlandse arbeidskrachten hoort nu eenmaal een papierwinkel, maar daar hoeven onze klanten zich geen zorgen over te maken, dat regelen wij. Werknemers uit het buitenland die hier komen werken, nemen wij bij de hand. Wij zijn arbeidsmakelaar. Werknemers zijn ons kapitaal en daar zijn we zuinig op. Wij regelen vervoer, huisvesting, verzekeringen, de juiste papieren en mocht er onverhoopt medische hulp nodig zijn, gaan wij met ze mee naar de dokter of het ziekenhuis. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.” Relatie DS People levert maatwerk. De juiste mensen op de juiste plek is het uitgangspunt. Een goede relatie met de ondernemers en met de arbeidskrachten is daarbij van groot belang. Respect en vertrouwen zijn daarbij de kernwoorden. Ondernemers willen tegenwoordig snel kunnen inspelen op het werkaanbod. De oplossing is dan om bij arbeid gebruik te maken van een vaste kern en een flexibele schil. Werken met een betrouwbaar uitzend- en detacheringsbureau is dan een uitstekende oplossing. DS People is altijd op zoek naar mensen. Dus wie een baan zoekt of werknemers voor een vacature, of hulp nodig heeft bij payroll services, mag altijd bellen: 0187-745111. Contact opnemen kan ook via www.dspeople.nl. GO! | pagina 33


KORT NIEUWS

Prijs voor beste ONDERNEMER Tot 21 januari 2019 kunnen ondernemers zich aanmelden voor de Ondernemersprijs Goeree-Overflakkee 2019. De feestelijke uitreiking is op 11 april 2019. De prijs is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, de FOGO, Smart Water, Rabobank Het Haringvliet en Eilanden-Nieuws. De uiteindelijke winnaars onderscheiden zich op de uitgangspunten van het thema Smart Water, de visie op de regionale economische ontwikkeling op Goeree-Overflakkee tot 2050. Er zijn twee prijzen: een voor ondernemers die korter dan vijf jaar actief zijn en een voor ondernemers die zes jaar of langer aan de weg timmeren.

Duurzaam tankstation Aan het kruispunt van de N59 en N215 bij Oude-Tonge is tankstation Greenpoint in gebruik genomen. Particuliere en zakelijke klanten kunnen er terecht voor het tanken van conventionele diesel en benzine en duurzame brandstoffen als benzine met bioethanol en biodiesel. Op korte termijn volgt een snellader voor elektrische auto’s. De verwachting is dat in 2019 het tanken van waterstof mogelijk is. Daarmee is Greenpoint een van de drie locaties in Nederland waar dit kan. Het duurzame tankstation is een initiatief van de Van Peperstraten Groep en Van Kessel Olie.

Zie ook: www.eilandennieuws.nl/ondernemersprijs.

Werkplekadvies Werknemers blijven tot op steeds hogere leeftijd aan de slag. Hoe blijven zij duurzaam inzetbaar in een levensfase waarin de lichamelijke belastbaarheid veelal minder wordt? Meer algemeen: hoe staat het ervoor met de gezondheid op de werkvloer? Een werkplekadvies kan duidelijkheid scheppen en een beeld geven van mogelijke verbeteringen. Werkplekadvies is een nieuwe dienst van Fit & Fysio Dirksland. Fit & Fysio Dirksland heeft twee medewerkers in dienst die gecertificeerd zijn om werkplekadviezen uit te brengen. Binnenkort gaan ze bij een groot financieel bedrijf van start om alle werkplekken door te lichten.

pagina 34 | GO!


ADVERTORIAL CSG Prins Maurits CSG Prins Maurits CSG Prins Maurits CSG Prins Maurits

Ondernemendeweek week2018 2018 Ondernemende Ondernemende week 2018 Ondernemende week 2018 op CSG Prins Maurits voor ondernemend G-O op CSG Prins Maurits voor ondernemend G-O

op CSG Prins Maurits voor ondernemend G-O op CSG Prins Maurits voor ondernemend G-O

Gedurende 1 week in november wordt ieder jaar de Global Entrepreneurship gehouden. overde170 landen worden Gedurende 1 week inWeek november wordtVerdeeld ieder jaar Global week ingehouden. november wordt ieder jaar inGedurende deze week1 allerlei activiteiten georganiseerd omGlobal Entrepreneurship Week Verdeeld over 170de landen worden Entrepreneurship Week gehouden. Verdeeld over 170 landen ondernemerschap op de kaart te zetten en diverse vormen vanworden in deze week allerlei activiteiten georganiseerd om Gedurende 1 week week allerlei in november wordt ieder jaar de Global in deze activiteiten georganiseerd om samenwerking concreet te maken. Ook in wordt van op grote ondernemerschap op de gehouden. kaart te zetten en Nederland diverse Entrepreneurship Week Verdeeld over 170 vormen landen worden ondernemerschap op de kaart te zetten en Vanuit diverse vormen van schaal meegewerkt aanactiviteiten speciale het onderwijs samenwerking concreet tedeze maken. Ook inweek. Nederland wordt op grote in deze week allerlei georganiseerd om samenwerking concreet te speciale maken. Ook in Nederland op grote wordt meer en meer aansluiting bij alle activiteiten schaal meegewerkt deze week. Vanuit hetwordt onderwijs ondernemerschap op aan dede kaart te speciale zetten en diverse vormen van schaal meegewerkt aan deze week. Vanuit het onderwijs gezocht. wordt meer enconcreet meer de te aansluiting alle activiteiten samenwerking maken. Ookbij inbij Nederland wordt op grote wordt meer en meer de alledeactiviteiten CSG Prins Maurits is deze op aansluiting Goeree-Overflakkee school die op gezocht. schaal meegewerkt aan speciale week. Vanuit het onderwijs gezocht. alle niveaus een bijdrage levert aan de verbinding tussen CSG Prins Maurits is op Goeree-Overflakkee de school die op wordt meer en Maurits meer de is aansluiting bij alle activiteiten CSG Prins opOnderwijs. Goeree-Overflakkee de school die op Ondernemen, Overheid en alle niveaus een bijdrage levert aan de verbinding tussen gezocht. alle een bijdrage levert verbinding tussen Dat de niveaus arbeidsmarkt verandert wetenaan we de allemaal, maar Ondernemen, Overheid en Onderwijs. CSG Prins Maurits is op Goeree-Overflakkee de school diewaarom op Ondernemen, Overheid en Onderwijs. bereiden wijeen de bijdrage leerlingen daarop voor? Dat de arbeidsmarkt verandert weten we allemaal, maar waarom alle niveaus levert aan de verbinding tussen DatPrins de wij arbeidsmarkt verandert weten we allemaal, maar CSG Maurits moet je daarop meer leren een beroep, ze waarom moet je bereiden de leerlingen voor?dan Ondernemen, Overheid en Onderwijs. bereiden wij demoet leerlingen daarop voor? leren leven. CSG Prins Maurits je meer leren dan een beroep, ze moet je Dat CSG de arbeidsmarkt verandert weten we allemaal, maar waarom Prins Maurits moet je meer lerenvan danG-O eenziet beroep, moet je De economische strategie Smart veel ze kansen leren leven. bereiden wij de leerlingen daaropWater voor? leren leven. de samenwerking metjede 3 O’s om talent te veel trekken en je te Deineconomische strategie Smart Water van een G-Oaan ziet kansen CSG Prins moet meer leren dan beroep, ze moet leerlingen daarop CSG Prins Maurits moet je De economische strategie Smart van G-O ziet veel Gedurende weekMaurits inDat november veronderstelt Ondernemers –voor? Overheid –kansen inbehouden. de1 leven. samenwerking metwordt de 3 ieder O’sdat omWater talent aan te trekken en te leren meer leren dan een beroep, ze moet je leren leven. in de samenwerking met de 3 O’s om talent aan te trekken en te jaar de Global Entrepreneurship Week ge-precies Onderwijs samenwerken. Dat is Prins Maurits behouden. Dat veronderstelt dat Ondernemers – Overheid – De economische strategie Smart Water vanwat G-OCSG ziet veel kansen behouden. Dat veronderstelt dat Ondernemers – Overheid – De economische strategie Smart Water van G-O doet, samenwerken met de deworden partners om wat leerlingen voor te en te Onderwijs samenwerken. Dat is precies CSG te Prins Maurits houden. Verdeeld over 170 met landen in de samenwerking 3Dat O’sis omprecies talent aan trekken Onderwijs samenwerken. wat CSG Prins Mauritsmet de 3 O’s ziet veel kansen in de samenwerking bereiden op de arbeidsmarkt. doet, samenwerken met de partners om leerlingen voor te in deze week allerlei behouden. Datactiviteiten veronderstelt dat Ondernemers – trekken Overheid doet, samenwerken metgeorganide partners om leerlingen voor om talent aan te en te–te behouden. Dat verHoe? bereiden op de arbeidsmarkt. samenwerken. Dat is precies wat CSG Prins Maurits seerdOnderwijs ombereiden ondernemerschap op de kaart te op de arbeidsmarkt. onderstelt dat Ondernemers – Overheid – OnderDoor samenwerken samen te werken in partners de vorm van stages, speeddates, Hoe? met de om leerlingen voor zettendoet, en diverse vormen vanin samenwerHoe? wijs samenwerken. Dat iste precies wat CSG Prins gastlessen, bedrijfsbezoeken, onderzoeksopdrachten, het Door samen te werken de vorm van stages, speeddates, bereiden opmaken. de te arbeidsmarkt. Door te samen werken in de vorm van in stages, speeddates, Maurits doet, samenwerken met dete partners om king concreet in Nederland organiseren van Ook de ondernemende week deze regio én niet gastlessen, bedrijfsbezoeken, onderzoeksopdrachten, het Hoe? gastlessen, bedrijfsbezoeken, onderzoeksopdrachten, het leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt vergeten een netwerkbijeenkomst terstages, waardering en én inspiratie organiseren de ondernemende week in dezespeeddates, regio niet te wordtDoor op grote schaal meegewerkt aan dezevan samen tevan werken de vorm organiseren van deinondernemende in deze regio én niet te van al Vanuit onze partners. vergeten eenbedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomst terweek waardering en inspiratie speciale week. het onderwijs wordt gastlessen, onderzoeksopdrachten, het vergeten een netwerkbijeenkomstHoe? ter Door waardering en inspiratie samen te werken in de vorm van stavanmeer al onze partners. meer organiseren en de aansluiting bij alle activi-week in deze regio én niet te van de ondernemende van al onze partners. ges,november speeddates, gastlessen, bedrijfsbezoeken, Reserveert u vast dinsdagmorgen 13 in uw agenda voor een netwerkbijeenkomst ter waardering en inspiratie teitenvergeten gezocht. onderzoeksopdrachten, het organiseren van de een b2b moment! Reserveert u vast dinsdagmorgen 13 november in uw agenda voor van Reserveert al onze partners. u vast dinsdagmorgenondernemende 13 novemberweek in uw agenda voor in deze regio én niet te vereen b2b moment! CSG Prins een Maurits op Goeree-Overflakkee de geten een netwerkbijeenkomst ter waardering en b2bismoment! u vast november in uw agenda voor schoolReserveert die op alle niveaus een dinsdagmorgen bijdrage levert aan13 inspiratie van al onze partners. een b2b moment! de verbinding tussen Ondernemen, Overheid en Reserveert u vast dinsdagmorgen 13 november in Onderwijs. Dat de arbeidsmarkt verandert we- uw agenda voor een b2b moment! ten we allemaal, maar waarom bereiden wij de

Ondernemende week

op CSG Prins Maurits voor ondernemend G-O

GO! | pagina 35


ICT-diensten op abonnementsbasis NETW biedt een breed pakket aan ICT diensten aan voor het MKB. Wij fungeren als IT afdeling voor uw bedrijf waarbij u al uw ICT vragen kunt neerleggen. Dit alles doen wij voor een vast bedrag per maand, zo zorgen wij dat u nooit voor verrassing komt te staan en uw bedrijfscontinuĂŻteit is gegarandeerd.

Korteweg 2c, 3251 LE Stellendam E: info@netw.nl | T: 0187-712003

Aangesloten bij:

www.netw.nl

Een schoonmaakmachine nodig? Wij bieden nieuw, gebruikt, huur (korte en langetermijn), lease- en fleetmanagement oplossingen

WALO HygiĂŤne en Reinigingssystemen Kraaijerdijk 27, 3248 LC Melissant | Batterijenweg 13c, 4041 DA Kesteren T +31 (0) 187 605 374 | W www.walo.nl | E welkom@walo.nl pagina 36 | GO!


COLUMN CommerciĂŤle content

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

Wij denken alvast vooruit! Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Onze adviseurs komen graag bij u langs voor advies.

De btw-verhoging van het lage tarief treft met name eerste levensbehoeftes, zoals voedsel, drank, boeken en tijdschriften. Maar ook de diensten van de kapper, schoenmaker en fietsenmaker worden erdoor getroffen, net als bijvoorbeeld een hotelverblijf, saunabezoek of personenvervoer. De consumentenprijs van deze goederen en diensten kan vanwege de verhoging met een kleine 3% stijgen (109/106 = 2,8). Verkoopt u zelf een of meer van bovengenoemde producten of diensten, dan zult u uw prijzen wellicht willen aanpassen. Houd er rekening mee dat u, net als vele andere ondernemers, op 1 januari 2019 ook de inflatie wellicht wilt doorberekenen in de nieuwe prijzen. Als gevolg van de wijziging zult u ook uw administratie moeten aanpassen. Uit uw boekhouding zal duidelijk moeten blijken hoeveel goederen u tegen het lage tarief verkocht heeft en hoeveel btw-afdracht dit tot gevolg heeft. Dit tarief moet dus worden aangepast. Hetzelfde geldt voor uw inkoop tegen het lage tarief en de daaruit volgende vooraftrek. Voer de tariefverhoging ook door in uw facturatie, zodat automatisch het juiste bedrag aan btw in rekening wordt gebracht. Brengt u ten onrechte een

verkeerd percentage in rekening, dan zult u het verschil zelf moeten bijpassen. Heeft u dit jaar al goederen en diensten tegen het lage tarief gefactureerd die pas in 2019 geleverd worden? Dan wordt over het verschil niet nageheven. U hoeft uw administratie hierop dus niet aan te passen en ook geen aanvullende nota’s te sturen. In uw offertes waarbij u uw producten of diensten levert na 1 januari 2019, moet u wel rekening houden met het nieuwe btw-tarief. Heeft u hulp nodig bij de voorbereiding naar 2019? Wij helpen u graag! Bel naar ons via 088-133 7300 of stuur een e-mail naar info@weadeltaland.nl

WEA Deltaland Gewoon een goede accountant! Wij hebben een kantoor dichtbij in Brielle, Middelharnis en Oud-Beijerland. I: www.weadeltaland.nl T: 088-1337300 E: info@weadeltaland.nl

GO! | pagina 37


IN BEELD

Het water op met de OVG Tekst: Kees van Rixoort Fotografie: Desirée van Halewijn Wie: Leden van de Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) op tien zeilboten. Wanneer: De eerste donderdag van september. Waar: de Grevelingen, vanuit de haven van Watersportvereniging Goeree in Ouddorp. Wat: de zeildag van de OVG, een jaarlijkse traditie. De zeilwedstrijd was georganiseerd door OVG-bestuurslid Bert Visser. René Jansen en zijn team wonnen de wedstrijd met zeilboot ‘Marloes’ en ontvingen de wisselbeker uit handen van de voorzitter. Karola van der Velde en haar team kwamen als laatste binnen en gingen naar huis met de troostprijs. Als afsluiting van de zeilmiddag, in het clubhuis van de watersportvereniging, waren er voor de deelnemers traditiegetrouw gekookte mosselen en een borrel.

pagina 38 | GO!


Colofon Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) VEERO Oplage: 3.000 exemplaren Verspreiding: Onder alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Beschikbaar op diverse afgiftepunten. Vormgeving: Klazina Tanis en Manon de Vos-Thijssen Redactie: Kees van Rixoort, Mirjam van der Boom en Edwin Wendt Acquisitie: Gert Verweij, Harold Sturm en Anne de Ronde

Tel. 0187 - 74 54 50 Info@eilandennieuws.nl www.eilandennieuws.nl

GO! | pagina 35


Cybercrime is veel meer dan alleen een IT-probleem VERZEKEREN Phishing, identiteitsdiefstal, DDoS-aanvallen, malware. Twee op de drie ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met cybercriminaliteit. Elke sector en elk bedrijf, van groot tot klein, loopt risico. Hoe goed bent u hier op voorbereid? Kijk niet weg voor de risico’s. Ga er binnen uw bedrijf bewust mee om, praat erover met uw medewerkers en eventueel met deskundigen. Wat zijn de risico’s en welke maatregelen kunt u al op korte termijn nemen om de risico’s te beperken? Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Anouk van der Sluijs-Nagtegaal.

Anouk

van der Sluijs-Nagtegaal Adviseur zakelijke verzekeringen

0187 - 497 111 anouk@devogel.nl www.devogel.nl

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

GO! - oktober 2018  

GO! - oktober 2018

GO! - oktober 2018  

GO! - oktober 2018

Advertisement