GO! - editie juli 2017

Page 1

Juli 2017

! W U NIE

e ers is d ne. m e n r e i or Ond magaz GO! vo n het VBGO er va opvolg

Magazine voor ondernemers

Paulina.nu

Zorginnovatie op het eiland

Drogisterij.net

ONLINE PIONIER

Dit ondernemersmagazine wordt gemaakt in samenwerking met:


Rust en ruimte om te ondernemen

Wij faciliteren uw groei

Accountancy

Juridische diensten

Fiscale diensten

HR-advies

Personeelsadministratie

Bedrijfsfinanciering

Subsidieadvies

FinanciĂŤle planning

Automatiseringsadvies

Internationaal

Stationspark 625 | 3364 DA Sliedrecht Donk 7a | 2991 LE Barendrecht info@hoekenblok.nl | www.hoekenblok.nl


VOORWOORD

Ondernemers, let’s GO! Met trots presenteren wij u het eerste nummer van GO! in de nieuwe stijl van 'Mijn eiland Goeree-Overflakkee'. De samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen op ons mooie eiland krijgt hiermee een nieuw gezicht. We hopen ook andere ondernemersverenigingen te inspireren om mee te gaan doen zodat dit magazine een platform wordt voor alle ondernemers van Goeree-Overflakkee om zich te presenteren. In deze editie staat 'Ondernemen in de zorg' centraal. Een zeer divers en breed terrein. Het is in veel gevallen dankbaar werken in de zorg, maar het werk vergt ook veel doorzettingsvermogen, bereidheid tot samenwerken en het omgaan en inspelen op sterk

veranderende maatschappelijke eisen. Oftewel: echt ondernemen. De eerste helft van 2017 zit er alweer op, de zomer staat voor de deur en hier kijken veel ondernemers naar uit. Degenen die een druk en bewogen periode achter de rug hebben snakken wellicht naar de vakantie om de accu weer op te laden of om nieuwe inspiratie op te doen. Voor anderen staat er juist een drukke periode te wachten. Veel recreatie- en horecaondernemers kijken uit naar de vele toeristen die ons prachtige eiland deze zomer gaan bezoeken. Langs deze weg wens ik iedereen een hele goede zomerperiode toe met mooi weer en veel leesplezier in ons nieuwe magazine!

Jan de Blok

Voorzitter OVG

Ondernemersmagazine GO! Is een initiatief van:

Club voor ondernemers die werkzaam zijn, of zich betrokken voelen bij de recreatiesector op het eiland. De VEERO doet veel aan belangenbehartiging en is daarnaast ook een netwerkclub. Ruim 90 leden.

Vereniging voor ondernemers in de regio Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Netwerken en belangenbehartiging voor individuele leden. Regelt ook collectieve inkoopcontracten (o.a. van afvalverwerking en energie) voor de 185 leden.

Vereniging die ondernemers van het hele eiland bij elkaar wil brengen. Organiseert naast netwerkborrels, ook bedrijfsbezoeken en een ledenreis. Ruim 220 leden.

GO! |

pagina 3


HR-V NU HR-V IN ONZE SHOWROOM 1.5 i-VTEC COMFORT 130 PK

HR-V

Consumentenadviesprijs Consumentenadviesprijs

AUTOBEDRIJF JAN JAN VAN VAN DIJK DIJK AUTOBEDRIJF

SEGGELANT-ZUID 88 3237 3237 ME ME BRIELLE BRIELLE TEL. TEL. 0181 0181 413777 413777 SEGGELANT-ZUID

WWW.JANVANDIJK.NL WWW.JANVANDIJK.NL

€ 27.490,-

HR-V 1.5 1.5 i-VTEC i-VTEC HR-V COMFORT 130 130 PK PK COMFORT Consumentenadviesprijs Consumentenadviesprijs

€ 27.490,-

Gemiddeld brandstofverbruik: brandstofverbruik: min. min. 11 op op25,0 25,0km km(4,0 (4,0l/100 l/100km) km)--max. max.11op op17,5 17,5km km(5,7 (5,7l/100 l/100km). km). DE HONDA HR-V is verkrijgbaar vanaf C-label. CO -uitstoot: min. 104 g/km - max. 134 g/km. Gemiddeld voorgeschreven inin de de Europese Europese regelgeving. regelgeving. InInde depraktijk praktijkkunnen kunnenafwijkingen afwijkingenontstaan ontstaanals alsgevolg gevolgvan vanfac fac Vorenbedoelde meetgegevens vloeien voort uit officiële homologatietests die zijn voorgeschreven

km (4,0 (4,022l/100 l/100 km) km) -- max. max. 11 op op 17,5 17,5km km(5,7 (5,7l/100 l/100km). km). DE HONDA HR-V is verkrijgbaar vanaf C-label. CO2-uitstoot: min. 104 g/km - max. 134 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 25,0 km praktijk kunnen kunnen afwijkingen afwijkingen ontstaan ontstaanals alsgevolg gevolgvan vanfactoren factorenzoals zoalsrijgedrag, rijgedrag,weersomstandigheden, weersomstandigheden,beladingsgraad, beladingsgraad,aanwezigheid aanwezigheidvan vanbepaalde bepaaldeaccessoires, accessoires,de demate matevan vanonderhoud, onderhoud,etc. etc. Vorenbedoelde meetgegevens vloeien voort uit officiële homologatietests die zijn voorgeschreven in de Europese regelgeving. In de praktijk

AUTOBEDRIJF JAN VAN DIJK

AUTOBEDRIJF JAN VAN DIJK

SEGGELANT-ZUID 8 3237 ME BRIELLE TEL. 0181 413777

WWW.JANVANDIJK.NL

SEGGELANT-ZUID 8 3237 ME BRIELLE TEL. 0181 413777

De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % btw, BPM en rijklaarkosten, excl. toeslag voor metaalkleur.

WWW.JANVANDIJK.NL

toeslag voor voor metaalkleur. metaalkleur. De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % btw, BPM en rijklaarkosten, excl. toeslag


6

INHOUD

Voorwoord Hoofdartikel - Paulina.nu

3 6-9

Start-up - Fysiotherapeut in Stad 10-11 Samenwerken aan toekomst van de zorg 13

14

Ondernemen in de Zorg - Een nieuw begin 14-15 Column - Kansen in de zorg 17 Bedrijfsprofiel - Drogisterij.net 20-21 Column - account 23

Ondernemen op Goeree-Overflakkee Kort nieuws 25 Bedrijf in Beeld - Renault Koese 26-27

20

Kort nieuws 29 Bedrijf in Beeld - Vincer fiscaal advies

30-31

Prins Maurits: van leerling tot vakman

33

In Beeld - Zomerborrel

34

Winnaar prijsvraag nieuwe naam

26

GO! voor ondernemers is de nieuwe naam van het gezamenlijke magazine van VEERO, OVG en VBGO. De winnende naam is bedacht door Johan Burger, directeur van ATKB in Middelharnis. Als . dank voor de korte en krachtige titel heeft hij een ctoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden, beladingsgraad, aanwezigheid van bepaalde accessoires, de mate van onderhoud, etc. mooi wijnpakket ontvangen van Wijnenwereld.

GO! |

pagina 5


HOOFDARTIKEL

Paulina.nu wil goede zorg dichtbij Tekst: Kees van Rixoort | Foto: Wim van Vossen

Goeree-Overflakkee: hét gezondheidseiland van Nederland. Daar werkt het innovatieve zorgplatform Paulina.nu naartoe. Het initiatief van zorgaanbieders en ondernemers ging een jaar geleden van start. Dit om, zoals voorzitter Jan Peter Robijn het omschrijft, “samen, vanuit een gedeelde veranwoordelijkheid en liefde voor het eiland, aan een vitaal, gezond en welvarend Goeree-Overflakkee te werken”. Robijn vertelt over het hoe en waarom van Paulina.nu, wat er in het eerste jaar is bereikt, wat de plannen voor de toekomst zijn en wat eilandelijke ondernemers eraan kunnen hebben. “De aanleiding was een gesprek dat ik had met Koos Moerland van CuraMare”, zegt Jan Peter Robijn, die in het dagelijks leven leiding geeft aan Adviesgroep De Vogel. “Het ging over een nieuw verzekeringsproduct van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen: Beter Dichtbij. Ons kantoor adviseert onder andere over zorgverzekeringen en ik wilde met CuraMare kijken of we wat met dit nieu-

pagina 6

| GO!

we product konden doen. Na tien minuten praten kwamen we tot conclusie dat we niet iets in handen hadden om heel blij van te worden, hoewel de gedachte achter Beter Dichtbij wel goed was. Dat was het startpunt om met een aantal betrokken personen gesprekken te starten over de gezondheidszorg op Goeree-Overflakkee.”

Dit leidde tot het opstellen van een manifest: Paulina.nu, Eilanden voor Zorginnovatie. Het is op 22 juni 2016 ondertekend en mondde eind 2016 uit in de oprichting van een stichting met betrokken zorgaanbieders en ondernemers als lid. De gemeente en zorgverzekeraar CZ zijn in juridische zin geen lid van de stichting, maar praten wel mee.

De gesprekspartners lieten zich inspireren door Paulina van Weel, die er door haar legaat voor zorgde dat het toen nog geïsoleerde Goeree-Overflakkee in 1934 een ziekenhuis kreeg. “Paulina maakte het mogelijk dat goede zorg dicht bij de mensen is georganiseerd. Dat is fantastisch en fundamenteel. Daarom hebben we ons initiatief Paulina.nu genoemd.”

Paulina.nu zet zich vanuit de coöperatieve gedachte in voor een gezonde regio, waarin mensen graag wonen, leven en werken. Met behoud van uitstekende, betaalbare en toekomstbestendige gezondheidszorg, die dichtbij is georganiseerd. “En we willen de omslag maken van zorgdenken naar gezondheidsdenken”, zegt Jan Peter Robijn. “Daarbij gaat veel aandacht uit naar preventie.”

Langer gezond Inspiratie deden de initiatiefnemers ook op tijdens een aantal sessies. Een van die sessies ging over Gesundes Kinzigtal, een regio in de buurt van het Duitse Freiburg. Robijn: “Daar heeft men het zorgdenken vaarwel gezegd en het gezondheidsdenken geïntroduceerd. Het resultaat daarvan is dat mensen langer gezond leven en tegen lagere kosten. Bovendien gaan de zorgverleners tevredener naar hun werk.”

“Onze droom is dat Goeree-Overflakkee hét gezondheidseiland van Nederland wordt. Een eiland waar uitstekende zorg is, op basis van ‘thuis naar thuis’, die dichtbij georganiseerd is. Patiënten en inwoners hebben zeggenschap over de zorg in de regio. De omgeving is gezond en ‘healing’ met faciliteiten voor het bevorderen van de algemene gezondheid. En er zijn betrokken en tevreden zorgverleners die zich geheel kunnen richten


Het dagelijks bestuur van Paulina.nu in gesprek. Koos Moerland, Jan Peter Robijn, Josette van Loon en Gertjo Helmig. (V.l.n.r.)

Toen, nu en straks De initiatiefnemers onderscheiden drie fasen: Paulina.toen, Paulina.nu en Paulina.toekomst. Paulina.toen: In 1934 zorg dichtbij organiseren op een geïsoleerd eiland. Paulina.nu: Vandaag de dag zorg dichtbij behouden en door samenwerking optimaliseren en toekomstbestendig maken. Paulina.toekomst: gezondheidsregio met uitstekende faciliteiten voor gezondheid en zorg die betaalbare zijn en blijven. Goeree-Overflakkee als een oase van rust dicht bij de overvolle Randstad. “We hebben hier ruimte, rust, mooie natuur, schone lucht, veel recreatiemogelijkheden. Ook dat zijn elementen die bijdragen aan een gezonde regio”, aldus Jan Peter Robijn. “Naast een eigen ziekenhuis, thuiszorg, huisartsen en alle andere zorgaanbieders.”

op hun passie”, zegt de voorzitter van Paulina.nu. “Inderdaad, zoals in Gesundes Kinzigtal.” Paulina.nu gaat uit van een totaalpakket met preventie, voorzorg, behandeling en nazorg. Innovatiekracht De bouwstenen om de droom te ver-

wezenlijken zijn voorradig op GoereeOverflakkee. Jan Peter Robijn noemt ze: gemeenschapszin, samenwerking, innovatiekracht en verbinding. Bouwstenen die ook goed zichtbaar zijn bij initiatieven als Eilandmarketing en Smart Water.

Wat heeft Paulina.nu sinds de start in juni 2016 uitgevoerd en bereikt? “Wij maken een spreekwoordelijke foto van Goeree-Overflakkee. Hoe ziet de populatie eruit, hoe is de leeftijdsopbouw en bijvoorbeeld de sociale status? Verder brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart, evenals de gezondheidsproblematiek, de verzuimkosten van ondernemers en de financieringsstromen. De gemeente is hier ook bij betrokken, want die gaat over het Sociale Domein en draagt de maatschappelijke kosten.” Met behulp van de ‘foto’, is een beeld te vormen van de situatie over vijf jaar, op basis waarvan Paulina.nu projecten en modellen kan ontwikkelen. Nu al is duidelijk dat het slimmer organiseren van de zorg een belangrijk verbeterpunt is. “Nu kan het gebeuren dat je met een bepaalde zorgvraag - diabetes of dementie, bijvoorbeeld - van het ene loket naar het andere wordt gestuurd. Daar willen we van af, door het beter te organiseren: alles via één loket.” Slimmer organiseren is mogelijk door betere samenwerking tussen zorgverleners, de gemeente en ondernemers. “Een regionaal zorgbudget met eigen regie en gebaseerd op onderling vertrouwen,

>> Lees verder op pagina 9. GO! |

pagina 7


Bij ons geen getouwtrek... Stellendam • t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

pagina 8

| GO!


HOOFDARTIKEL

Hét gezondheidseiland van Nederland biedt kansen aan ondernemers dat zou ideaal zijn. We hebben er goede gesprekken over met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Besparingen willen we verdelen en opnieuw investeren binnen de gezonde regio”, aldus Robijn, die eraan toevoegt dat Paulina.NU groot voorstander is van een Schexit: weg met de schotten in de financiering van de zorg. Ook daar profiteren bewoners, patiënten en bezoekers van Goeree-Overflakkee van.

project valpreventie, waarbij ook de woningcorporaties op het eiland een rol spelen. In de steigers staan een check op het medicijngebruik door apothekers, huisartsen en medisch specialisten, een project om de wachtlijsten te reduceren en het tot stand brengen van een betere aansluiting tussen eerste en tweede lijn (huisartsen en ziekenhuis). Er komt een Paulina.NU-app en er is aandacht voor de ontwikkeling van e-health.

Goed voor de economie “Uiteindelijk is wat wij willen ook heel simpel goed voor de economie op het eiland. Zorg is immers een belangrijke economische factor. Het ziekenhuis, bijvoorbeeld, biedt veel arbeidsplaatsen, ook hoogwaardige. Je moet er niet aan denken dat het ziekenhuis zou verdwijnen. In den lande zie je het wel gebeuren dat kleinere ziekenhuizen moeten sluiten. Dat mag hier niet gebeuren omdat we zorg en banen dichtbij willen hebben. Dat is belangrijk voor de eilandelijke economie, het vestigingsklimaat en de bewoners, en dus ook voor de ondernemers.”

Paulina.NU is een initiatief vanuit de zorg, de lokale overheid en de ondernemers. De betrokkenheid van die verschillende geledingen is belangrijk, vindt Robijn. “Je daagt elkaar uit vanuit je eigen achtergrond en expertise en sa-

Robijn vervolgt: “Een ander aspect ook van belang voor de ondernemers - zijn de verzuimkosten. Paulina.NU gaat een project opzetten om die in de hand te houden. Dat project heet Duurzame Inzetbaarheid Personeel. Verder denken wij dat het profileren van Goeree-Overflakkee als hét gezondheidseiland van Nederland enorme kansen biedt aan ondernemers. Denk aan innovatieve investeringen als een zorghotel, arrangementen in de recreatieve sfeer of het introduceren van een kortingspas.” In september start Paulina.NU met het

men kom je tot innovatieve oplossingen. Zonder elkaar kom je niet verder. Het is de combinatie die het moet doen.” In de schijnwerpers Paulina.NU is een uniek initiatief. Als Goeree-Overflakkee hét gezondheidseiland van Nederland is geworden, staat het zonder meer in de schijnwerpers. Onlangs was dat al het geval toen een afvaardiging van Paulina.NU op bezoek was in het Europees Parlement. Daar was veel waardering voor de stappen die op Goeree-Overflakkee gezet zijn en nog gezet zullen worden.

De initiatiefnemers G.J. Dogterom (Huisarts) G.J. Helmig (Den Hollander Advocaten) G. de Jong (Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee) J. van Loon-ten Hove (Gemeente Goeree-Overflakkee) F. Lugtenburg (Directeur Zorggroep Haringvliet Coöperatieve Vereniging) J.C. Moerland (Voorzitter RvB CuraMare) J.P. Robijn (Adviesgroep De Vogel) P.C. van der Velden (Medisch lid RvB CuraMare) J.A. Verhage (Rabobank Het Haringvliet) S.L. Visser (FOGO, Visser & Visser) R. Zeelenberg (Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij) E. Leutscher (Zorgverzekeraar CZ)

GO! |

pagina 9


Jerry van Bergen van Fysiomedic

“Mooi om zelf iets op te bouwen” Tekst en foto: Martijn de Bonte

Het was een geluk bij een ongeluk. Op het moment dat Jerry van Bergen in de examenklas van de havo tijdens het gymen een spierscheuring opliep wist hij nog niet wat hij wilde worden. Toen hij zag hoe de fysiotherapeut zorgde voor zijn herstel viel het kwartje. Hij wilde ook fysiotherapeut worden. Ondertussen is hij al 11 jaar gediplomeerd fysiotherapeut en heeft hij zijn eigen praktijk opgezet, Fysiomedic in Stad aan ‘t Haringvliet. “Ik geniet van het ondernemerschap.” Het mooie aan zijn vak vindt de jonge ondernemer dat hij mensen kan helpen. “Soms komen mensen met een stijve nek binnen en gaan ze na een half uur fluitend naar buiten, omdat het probleem is opgelost. Aan de andere kant begeleiden we ook mensen met een chronische ziekte, zoals MS of Parkinson. Daarbij is verbetering niet mogelijk, maar doe je je best om hun lichamelijke capaciteiten zo lang mogelijk op niveau te houden. Dat is ook heel dankbaar werk. Mijn eigen vader heeft een dwarslaesie, het is bijzonder dat ik hem nu kan helpen in mijn eigen praktijk.” Er komt behoorlijk wat kijken bij de start van een eigen fysiotherapiepraktijk. Een belangrijk punt zijn de contracten met de verschillende zorgverzekeraars, zodat de behandelingen (volledig) worden vergoed. Behandelingen van een fysiotherapeut zitten momenteel niet in het basispakket, alleen bij een aanvullende verzekering krijgen klanten een vergoeding. De prijs ligt vast per verzekeraar en varieert tussen 28 en 30 euro per behandeling van een half uur. Concurreren op prijs kan dus simpelweg niet. De zorgverzekeraars beoordelen fysiotherapeuten op het gemiddeld aantal behandelingen per klant. Het gemiddelde in Nederland is zo’n zeven behandelingen. Jerry zit ruim onder het gemiddelde. Fysiotherapeuten die gemiddeld veel meer behandelingen geven aan hun klanten lopen het risico om hun contract met de zorgverzekeraars kwijt te raken. De fysiotherapeut heeft zijn onderneming opgezet naast zijn werk in een praktijk voor fysiotherapie in Numansdorp. “In het begin kostte het nog niet zoveel tijd, maar doordat het steeds beter gaat lopen kost mijn eigen bedrijf

pagina 10 | GO!

steeds meer tijd.” Bij zijn werkgever werkt hij 36 uur in loondienst en daarnaast 20-30 uur voor zijn eigen praktijk. “Het is hard werken, maar het is mooi om zelf iets op te bouwen. Als ik ‘s morgens naar mijn werk rij kom ik altijd langs mijn eigen praktijk. Dan kijk ik altijd even opzij en voel ik me trots.” Op dit moment, Fysiomedic is in december 2015 gestart, kan de jonge ondernemer gebruik maken van belastingvoordelen voor startende ondernemers. “Dat vervalt als je na vijf jaar nog steeds ergens anders in loondienst bent. De praktijk groeit gelukkig goed, dus het punt waarop ik fulltime kan ondernemen komt dichterbij. Ik kom van Stad en je merkt dat mensen het mooi vinden dat er jongeren zijn die hier een onderneming starten. Dat kweekt veel goodwill.” “Ik zie iedere klant als een verkoper voor mijn bedrijf, dus ik wil iedereen zo goed mogelijk helpen. Soms is het bijvoorbeeld beter om iemand door te sturen naar een specialist. Voor mijn omzet zou ik ze dan beter zelf kunnen behandelen, maar zo zit ik niet in elkaar.” Die focus op resultaat zorgt voor een sneeuwbaleffect. “Er komen veel mensen via mond-tot-mondreclame naar ons toe, ook uit bijvoorbeeld Melissant en Den Bommel.” Jerry geeft een rondleiding door zijn huiselijk ingerichte praktijk, die hij zelf heeft ingericht. “Op de avond voor de opening stond ik nog te behangen. Ik wil laagdrempelig zijn, iedereen is welkom, daarom is de praktijk ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator.” In de sportruimte hebben mensen veel privacy. Er zijn twee behandelkamers, want Jerry runt zijn praktijk samen met Henrik Braber, die ook uit Stad komt. Bij de loopband vertelt hij enthousiast over video-analyse, waarbij de bewegingen vertraagd worden bekeken om te kijken waar het knelpunt zit. Met een ander apparaat kunnen de bewegingen in de rug en bekken worden gemeten door middel van sensoren. “Wij waren één van de eerste in Nederland die hiermee werkt.” Het nadeel van een eigen bedrijf is volgens Jerry dat je nooit klaar bent. “Toch kan ik het ondernemerschap aanbevelen. Zelf iets opbouwen geeft veel voldoening.”


START-UP

GO! | pagina 11


Uw partner in maatwerk

Al vanaf â‚Ź 349,Al vanaf â‚Ź 349,-

Laat uw onderneming accelereren! vhpm bedenkt en realiseert marketingactiviteiten die uw organisatie laat accelereren

Databasemarketing SEA Mailchimp Internationale marketing Mediaplanning Doelgroepbereik Nieuwsbrieven Corporate

identity AdWords Conversie

Relatiedagen App ontwikkeling Story telling Loyalty Social media Missie & Visie Website analyse Websitebeheer Zoekmachinemarketing Eventmarketing Blog PR Onderscheidend vermogen Online marketing Webwinkel Marketingplan Long tail Tekst schrijven Brochures Copywriting Merkbescherming Signing websiteontwikkeling Leadgeneratie Direct Mail Beurzen SEO Relatiegeschenken

pagina 12 | GO!

Hoogaars 30 3251 PC Stellendam T 0187 490 161 E info@vhpm.net

www.praktischemarketing.nl


SAMENWERKING

Samenwerken aan toekomst van de zorg Door Adri van der Laan

De Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits en CuraMare werken op een aantal terreinen nauw samen, dit in het kader van het zorginitiatief Paulina.NU. De scholengemeenschap voert als enige op Goeree-Overflakkee het vmbo profiel Zorg & Welzijn. Vooral voor vmbo’ers en praktijkonderwijsleerlingen is praktijk de beste leerschool, en zo’n leerschool is de samenwerking met CuraMare. In de vestiging Nieuw Rijsenburgh werken twee dagen per week ongeveer 20 á 30 leerlingen. Zij doen er alle voorkomende werkzaamheden. Docent Greet Karssies- van Houwelingen noemt dit “onderwijs in een

realistische context”. Leerlingen oriënteren op het profiel Zorg & Welzijn in de onderbouw en leveren ook een bijdrage aan hun werkomgeving. Uit de ervaringen blijkt dat de leerlingen die op een zorginstelling aan de slag gaan hierbij veel kennis op doen. Ze worden bij Nieuw Rijsenburgh breed ingezet. Aan de hand van opdrachten die bij hun profielkeuze horen gaan ze aan de slag. Zo worden er met de bewoners van de woongroepen spelletjes gedaan en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Als afsluiting van hun leerperiode werd er een picknick georganiseerd voor bewoners van Nieuw Rijsenburgh. Andere leerlingen werken mee met de technische dienst van Cura-

Mare en doen op deze manier de nodige werkervaring op. Uit de reacties van de leerlingen blijkt dat sommigen wel eerst wat drempelvrees hadden te overwinnen, maar dat ze later met meer zelfverzekerdheid aan de slag gingen binnen de instelling. Greet Karssies- van Houwelingen geeft aan dat de samenwerking met CuraMare heel goed gaat en dat dit voor een groot deel te danken is aan de positieve inzet van de begeleiders van de zorginstelling. Potentiële werknemers van CuraMare worden alle vele jaren voorbereid op CSG Prins Maurits en vinden zo hun loopbaan binnen de zorg, welzijn en dienstverlening. GO! | pagina 13


ONDERNEMEN IN DE ZORG

Nanda Scherpenisse van Een nieuw begin

Passie voor verloskunde én ondernemerschap Door Kees van Rixoort

Zelf ondernemer worden? Nanda Scherpenisse had die ambitie helemaal niet. Toch startte ze vijf jaar geleden, in juni 2012, haar eigen verloskundige praktijk. “Ik zou niet ander meer willen”, zegt ze nu. “Nee, ik zie mezelf niet een twee drie weer voor een baas gaan werken. We hebben veel groei meegemaakt, op verschillende vlakken. Dat geeft spirit. Verloskunde is echt mijn passie, maar het ondernemen is dat zeker ook geworden. En dat terwijl ik van nature niet heel zakelijk ben. Eigen baas zijn is heel fijn: je kunt snel schakelen en snel over iets beslissen.” pagina 14 | GO!

De naam van de verloskundige praktijk is Een nieuw begin. Een naam met meerdere betekenissen, geeft Nanda aan. “Toen ik begon was er een nieuw begin voor mij en de verloskunde op Goeree-Overflakkee. Daarnaast is een baby krijgen een nieuw begin voor de ouders die wij helpen.” De praktijk is gevestigd aan de Langeweg in Sommelsdijk. Ze werkte bij Natalia, de verloskundige praktijk die het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis overnam. Die overname zag ze niet zitten. “Op dat moment kon het ziekenhuis thuisbevallingen niet aanbieden. Ik ben toen in dat gat gesprongen en op een andere voet verder gegaan, in een nieuw jasje. Eerst alleen met wat

ondersteuning en nu in een klein team. Wij zijn met z’n drieën en kennen iedereen die gaat bevallen persoonlijk. Dat is voor ons fijn, maar ook voor onze cliënten. Mensen kiezen voor ons omdat we kleinschalig en persoonlijk betrokken zijn. We werken goed samen met het ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties om de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten en kwaliteit te leveren.” Volgens Nanda maakt de aanpak van Een nieuw begin de zorg laagdrempelig en breed. “Je kent je cliënt, die steeds hetzelfde gezicht uit onze praktijk ziet, en weet wat die persoon nodig heeft tijdens de bevalling. Je kunt inspelen op de wensen en behoeften van de zwan-


Van links naar rechts: Nanda Scherpenisse, Liselotte Kweekel en Sanne Jordaan.

gere en haar partner. Soms krijgen we weken na de bevalling nog vragen als er bijvoorbeeld problemen zijn met de borstvoeding.” Toen Nanda vijf jaar geleden voor zichzelf begon, realiseerde ze zich niet wat het ondernemerschap inhield. “Ik dacht: ik ga het proberen en zie wel hoe het gaat. Pas na een paar maanden kreeg ik de bibbers. Met een koophuis en twee kleine kinderen moet je niet zonder werk komen te zitten…” Maar Een nieuw begin sloeg aan en nog altijd is er sprake van groei. “Vooral via mond-tot-mondreclame en Google.”

Balans Verloskunde is de passie van Nanda, maar het ondernemerschap vraagt ook tijd. “Je moet wel zoeken naar de juiste balans tussen die twee en met je privéleven. Als verloskundige ben je 24 uur per dag oproepbaar. Verloskunde is een manier van leven. Het kan gebeuren dat je op een verjaardag bent en wordt weggeroepen, of dat je een afspraak moet verzetten. Het gaat altijd door en soms is de balans wel een beetje zoek. Hoewel, sinds we met z’n drieën zijn, zijn de taken gemakkelijker te verdelen. Pas was ik een week weg, dan draait alles gewoon door. Het is belangrijk om niet alleen op je werk te focussen, maar ook op thuis.”

Nanda is gek op haar werk, dat is duidelijk. “Als er in een gezin een eerste kindje wordt geboren is het heel bijzonder om te zien hoe de vader en moeder veranderen. Ze transformeren naar ouders. Als er al kinderen zijn is de komst van nieuw leven altijd iets magisch. Het is mooi om daarbij een rol te mogen spelen en zo goed mogelijke zorg te geven. Uiteindelijk mogen de ouders trots zijn op zichzelf. Ja, soms is het ook zwaar. Als er verlies en verdriet is. Dat is moeilijk, maar het hoort bij ons vak. Het is dan fijn dat we elkaar binnen het team kunnen opvangen. We zijn meer dan collega’s.”

Meer informatie: www.verloskundigenpraktijkeennieuwbegin.nl. GO! | pagina 15


Tieleman Keukens levert, monteert of renoveert ook uw bedrijfskeuken!

WWW.LUXEDEUREN.NL WWW.MASTERMATE.NL

MASTERMATE STELLENDAM.

MEER DAN EEN TECHNISCHE GROOTHANDEL.

www.tielemankeukens.nl

Bedrijfsoverdracht; start op tijd met stoppen!

Bereidt u goed voor met onze gratis workshops.

Mogen wij u verwelkomen? Alle ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met het overdragen van hun onderneming. Wij bieden u kleinschalige workshops bedrijfsoverdracht met onderwerpen als dynamiek in het familiebedrijf, fiscaliteit, waardebepaling en zorg voor later.

Meer informatie en aanmelden via www.rabobank.nl/hhv Een aandeel in elkaar Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 20 00

pagina 16 | GO!


COLUMN Commerciële content

Ontwikkelingen Zorg & IT Door: Cees van Vliet (Associate Director IMAP Netherlands - voorheen IMAP DB&S )

Zorginstellingen worden geacht kwalitatief goede zorg tegen een gunstige prijs te leveren. Naast de zorg voor patiënten, is er de zorg over innovatie en kostenreductie. Aspecten als privacy en wetgeving maken ondernemen in de zorg niet altijd makkelijker. Een goede inzet van IT is daarbij essentieel omdat dat kan inspelen op deze behoeften. Voor IT ondernemers bieden deze ontwikkelingen volop kansen. IT dienstverleners die zich richten op de zorg kunnen deze sector daadwerkelijk ontzorgen. Er is een groeiende vraag naar een versimpelde IT infrastructuur zodat de focus weer op patiënten ligt. Die vraag is lang niet altijd gemakkelijk in te vullen door de aanbieders. De sector bestaat uit instellingen, ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, thuiszorg, fysiotherapeuten met allemaal hun eigen cultuur en hun specifieke eisen en wensen. Een ingewikkelde regelgeving en een langdurige besluitvormingscyclus. Daarnaast blijkt dat -naast de zeer versnipperde markt - er veel gebruik wordt gemaakt van zeer verouderde niet onderling communicerende systemen met een verscheidenheid aan paswoorden. Zorgverleners moeten in deze wir-

war hun handelingen vastleggen of data opzoeken. Dit kost tijd en werkt het maken van fouten in de hand. Het omarmen van weer een nieuw programma met alle gebruikersperikelen wordt dan ook niet zonder meer toegejuicht.

ook de vraag naar zorg op afstand (telemedicine) toe. De noodzaak van een fysiek bezoek vermindert en de inzet draagt direct bij aan meer betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

Bovenstaande schets klinkt niet direct hoopgevend voor ondernemers in de zorg. Toch zijn er genoeg kansen. Op het gebied van databeveiliging en tijdswinst alleen al. Dat blijkt want Nederland is één van de koplopers in IT in de zorg.

Ben je ondernemer of investeerder in de zorg en wil je ons met ons het gesprek aangaan over de kansen die wij zien in de zorgmarkt? Wij gaan graag in gesprek!

Omdat bovenstaande trends leiden tot meer schaalvergroting en overnames deed ons kantoor uitgebreid onderzoek en analyseerde waar de kansen liggen voor IT dienstverleners en investeerders in deze branche.

Cees van Vliet cvanvliet@imap.nl of 06-15896182

Wij verwachten dat de markt blijft groeien omdat de vraag naar IT dienstverlening in de zorg blijft toenemen. De groei in de markt van elektronische patiënten dossiers wordt gevoed door het beleid van de overheid hierop. We zien een toenemende vraag naar cloud based diensten en focus op de beveiliging van data. Door de huidige vergrijzing van ons land liggen er kansen voor ondernemers die zich toespitsen op de levering van huisautomatisering (domotica). Ouderen blijven langer in hun huizen wonen en hier neemt

GO! | pagina 17


pagina 18 | GO!


Specialist in veilig werken

THE SAFETYSHOP

HET ADRES VOOR AL UW VEILIGHEIDSARTIKELEN

gelijkwaardig samenwerken

SCHERPE PRIJZEN • BEKENDE MERKEN • SNELLE LEVERING Thesafetyshop.nl is de online One-Stop-Shop voor al uw veiligheidsartikelen. Eén adres waar u een compleet assortiment kunt vinden, dat is snel en gemakkelijk!

uitgebreide kennis

In een paar muisklikken besteld opleider & adviseur

ruime ervaring in de praktijk

VCM Totaal is een bron van kennis op het gebied van bedrijfsveiligheid. We brengen deze kennis over in trainingen en opleidingen zoals onder meer Gevaarlijke Stoffen, BHV, VCA en Code 95. Vragen over arbeidsveiligheid of vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen? Wij adviseren u graag en komen samen met u tot een oplossing die zowel verantwoord als praktisch is. Zernikeweg 6, Middelharnis Tel. 0187 - 478 900 info@vcmtotaal.nl

Bekijk de cursusagenda op vcmtotaal.nl

Welke artikelen vindt u in The Safety Shop? Van EHBO-koffer tot brandblusser, van AED tot compleet ADR-pakket. Snel besteld en zó in huis! Bereid u voor op een calamiteit en verzeker uzelf en uw medewerkers van een veilige werkomgeving.

Bestellen: www.thesafetyshop.nl

Zernikeweg 6, Middelharnis info@thesafetyshop.nl

GO! | pagina 19


BEDRIJFSPROFIEL

pagina 20 | GO!


Jaap Santifort van Drogisterij.net:

‘Denken, dromen, durven, doen en doorzetten, dat is ondernemen’ Tekst: Kees van Rixoort | Foto: Wim van Vossen

Jaap Santifort is een van de pioniers op het gebied van webshops. Toen hij in de jaren 90 begon met Drogisterij.net waren er één of twee voorbeelden, in de Verenigde Staten. Van één order per week groeide het bedrijf in Stellendam naar 600.000 pakjes per jaar nu. “En de opgaande lijn is nog lang niet aan zijn eind. Zonder op te scheppen denk ik dat Drogisterij.net nog twee keer zo groot kan worden.” “Gisteren hadden we 2300 orders, vandaag 2000”, vertelt Santifort, terwijl een flink aantal medewerkers in de weer is om de pakjes met drogisterijartikelen verzendklaar te maken. De maand juni is bijna voorbij. “De beste maand tot nu toe. Maar juni is altijd goed. Dan hebben de mensen hun vakantiegeld binnen, gaat iedereen zonnebrandolie kopen en willen veel mensen afvallen voordat ze naar het strand gaan. Daarnaast verkopen we heel veel scheermesjes. Vanwege de prijs.” Santifort is min of meer in de drogisterij geboren. Zijn vader had een winkel in Ouddorp en voegde er later nog een zaak aan toe in Stellendam. “Succesvolle DA-drogisterijen. Maar ik had er niet veel interesse voor en ging aan de slag bij andere bedrijven.” Als hoofd administratie bij Visbeen Transport

kreeg Santifort gevoel voor logistiek en raakte hij zeer geïnteresseerd in ICT en de mogelijkheden van internet. ICT en logistiek Dat leidde uiteindelijk tot de start van een webshop. Jaap Santifort ging producten uit de drogisterij van zijn broer, die de zaak van hun vader had voortgezet, via internet verkopen. “Als mijn broer boekhandelaar was geweest, zou ik een webshop met boeken hebben gehad. Ik vond het proces, de ICT en de logistiek interessanter dan producten als maandverband en make-up. Toch heb ik in de loop der jaren wel veel productkennis gekregen.” Het begon in de spreekwoordelijke slaapkamer, wat later aangevuld met een voorraadkelder van 25 vierkante meter. Met één order per week en ook nog met een paar orders per dag, hadden de samenwerkende broers aanloopverlies. Maar Santifort ging door, ook toen zijn broer afhaakte. Hij zag toekomst in het concept en wist ook financiers te vinden. “Er is geen opleiding voor ondernemer”, zegt de directeur-eigenaar van Drogisterij.net als hij de vraag krijgt wat het succes van zijn bedrijf verklaart. “Maar met de vier d’s kun je ver komen: denken, dromen, durven en doen. Dat is ondernemen. Ik voeg daar nog een vijfde d aan toe: doorzetten, ook als je tegenslag hebt.” GO! | pagina 21


Milieuvraagstuk? Wij leveren van meetwerk tot maatwerk! Deskundig, praktisch en nuchter dat is de kracht waarmee wij oplossingen bieden voor complexe én eenvoudigere milieuvraagstukken. Wij staan voor u klaar; neem vrijblijvend contact met ons op. Zoetermeer Langeweg 38 Nieuwe Tonge 0187 651 396 autoschadeteam.nl

jammer dat ons werk onzichtbaar is..

al meer dan 85 jaar al meer dan 85 jaar gespecialiseerd gespecialiseerd in risicobeheersing in risicobeheersing voor het mkb voor het mkb

Net Net als als u u zijn zijn wij wij ondernemer. ondernemer. Wij Wij weten weten Net als u zijn wij ondernemer. weten dus hoe belangrijk het is om een eigen verdus hoe belangrijk het is om een Wij eigen verdus hoe belangrijk het is om een eigen vertrouwensman met veel kennis van zaken te trouwensman met veel kennis van zaken te trouwensman met veel kennis van zaken te hebben. Iemand die de juiste keuzes voorhebben. Iemand die de juiste keuzes voorhebben. Iemand die de juiste keuzes voorlegt vanuit vanuit opleiding, opleiding, opgedane opgedane ervaring ervaring en en legt legt vanuit opleiding, opgedane ervaring en een goed gesprek met u. een goed gesprek met u. een goed gesprek met u. Want alles alles begint begint met met een een goed goed gesprek. gesprek. Want Want alles begint met een goed gesprek. Kom langs langs op op ons ons kantoor kantoor in in Middelharnis Middelharnis Kom Kom langs op ons 48 kantoor Middelharnis aan de de Langeweg 48 of bel belinons ons voor een een aan Langeweg of voor aan de Langeweg 48 of bel ons voor een afspraak   0187-483399. 0187-483399. afspraak afspraak  0187-483399.

Middelharnis

Geldermalsen

T 088 1153 200 info@at-kb.nl www.at-kb.nl

Brochures, banners, posters, advertenties, koffiebekertjes...?

Tja... eigenlijk maken we gewoon alles wat u VOEDselveilig maar wilt!

drukwerk

Drukgroep Maasland

drukkerij

de Waal

Drukkerij de Waal | Langeweg 13 | 3245 KE Sommelsdijk Tel. (0187) 47 10 26 | info@drukkerijdewaal.nl | www.drukkerijdewaal.nl

www.bijdevaate.nl www.bijdevaate.nl www.bijdevaate.nl pagina 22 | GO!

Drukgroep Maasland & Ruygrok | Aartsdijkweg 2 | 2676 LE Maasdijk Tel. (0174) 67 11 00 | info@drukgroepmaasland.nl | www.drukgroepmaasland.nl


COLUMN Commerciële content

Grip op uw zorgkosten Door Jan Hoek, Accountant bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs

Heeft u inzicht in uw wensen en mogelijkheden als het gaat om zorg? En met welke kosten moet u rekening houden om de gewenste zorg in de toekomst te kunnen bekostigen? In dit stuk wil ik u meer inzicht in uw situatie geven door 6 vragen over zorg te stellen. De gezondheidszorg is vandaag de dag uiterst actueel. Blijven de zorgkosten beheersbaar? Stel: u bent ondernemer of vermogend particulier. Ik kan mij goed voorstellen dat de gezondheidszorg voor u één grote black box is. De voorzieningen vanuit de overheid zijn onbekend, de gemeenten worstelen met problemen, de kosten nemen toe en de zorg is een technische materie die niet uitnodigt tot verdieping. Daarnaast veranderen de zorgregels voortdurend. Wellicht vraagt u zich af welke mogelijkheden u heeft met betrekking tot zorg en met welke kosten u rekening moet houden. Of u wilt er in uw financiële planning rekening mee houden dat u later aanvullende zorg wilt inkopen, naast de reguliere zorg. Of u wilt de zorg particulier regelen. Aan de hand van onderstaande 6 vragen kunt u nadenken over uw wensen als het gaat om zorg. 1. Wat is uw levensverwachting? - Met andere woorden: wat is de horizon waarvoor u zorgkosten denkt te gaan maken? - Denkt u ook eens aan de statis tieken of familiekwalen 2. Vanaf welke leeftijd wilt u rekening houden met zorgbehoefte? 3. Welk bedrag wenst u te reserveren om particuliere zorg te kunnen inkopen? 4. Vanaf welke leeftijd wilt u rekening houden met eventuele 24 uurs zorgbehoefte? 5. Wat zijn uw wensen ten aanzien van langdurige intensieve zorg?

Vanaf december 2015 is binnen Visser & Visser de branchegroep medici actief. Met een aantal collega’s begeleiden we met name huisartsen, tandartsen, fysiopraktijken en medisch specialisten bij hun ondernemerschap.

6. Wat zijn uw wensen ten aanzien van uw woonsituatie? - Wilt u bijvoorbeeld zo lang mo gelijk thuis kunnen blijven wo nen, wonen in een zorgvilla of verzorgingstehuis of -hotel? Samen proberen wij de zorgkosten zo goed mogelijk in kaart te brengen en houden daarbij rekening met de verschillende soorten van zorg, zoals de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, uitgevoerd door de gemeente), Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZvW (Zorgverzekeringswet) en/of eigen bijdragen. Het is verstandig om de zorgkosten te verwerken in een persoonlijk financieel plan. Daarmee krijgt u inzicht en wordt u zich bewust van uw financiële mogelijkheden. Is uw zorgbehoefte financieel mogelijk? De kans is daarbij groot dat u te weinig rekening houdt met de hoogte van de toekomstige zorgkosten passend bij uw zorgbehoefte. Hierdoor kunt u verkeerde beslissingen nemen - door bijvoorbeeld vermogen te snel weg te schenken aan uw kinderen. Een goed financieel plan met inzicht in uw zorgwens is essentieel.

Wilt u meer informatie over de specifieke dienstverlening die wij voor medici bieden? Kijk dan op: www.visser-visser.nl/ branches/medici

Koningin Julianaweg 56 3241 XC Middelharnis T: 0187 617 300 E: middelharnis@visser-visser.nl

GO! | pagina 23


pagina 24 | GO!


KORT NIEUWS

College bezoekt familiebedrijf Vido Fleur Het college bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente om persoonlijk kennis te maken met de eigenaren en de wijze van bedrijfsvoering. Op dinsdag 27 juni leidde Pieter Dogterom, een van de vier eigenaren van Vido Fleur, een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders rond in zijn bedrijf. Vido Fleur is gevestigd aan de Galatheseweg 8 in Achthuizen. Vader Dogterom had met zijn gezin een akkerbouwbedrijf en verhuisde in 1982 van Zoetermeer naar Goeree-Overflakkee. Naast tarwe, suikerbieten en aardappelen was de belangrijkste teelt van oudsher spruiten. Toen bleek dat zijn

vier zonen allemaal boer wilden worden, startte hij in 1986 met het telen van tulpenbollen; hieruit is in 2007 Vido Fleur ontstaan. Vido Fleur is een familiebedrijf van de vier gebroeders Dogterom; de naam Vido staat voor vier Dogterommen. Inmiddels beslaat de bollenteelt 170 hectare en worden de tulpenbollen verhandeld aan Oostenrijk, Duitsland en Amerika. Naast Vido Fleur, hebben zij nog een bedrijf: Mopabloem in Rijsenhout, gespecialiseerd in het broeien van tulpen op water. Deze tulpen worden wereldwijd geleverd aan supermarktketens. Het akkerbouwbedrijf bestaat ook nog steeds onder de naam Jac. Dogterom & Zn.

Koos Goedegebuur neemt afscheid van Esselink Na 42 jaar heeft commercieel-directeur Koos Goedegebuur (links op de foto) afscheid genomen van Bouwcenter Esselink. Tijdens de opening van de vernieuwde showroom werd er stilgestaan bij zijn vertrek. Volgens directeur Taco van Dieren bleef Koos niet steken in oude patronen, maar sloot hij steeds aan bij veranderingen. "Koos keek verder dan dozen schuiven." De scheidend directeur bedankte voor de goede woorden, die hij soms wel wat overdreven vond. "We hebben met elkaar dit mooie bedrijf mogen opbouwen." Goedegebuur wordt opgevolgd door Geerd Simons.

Nieuwe directeur bedrijven bij de Rabobank “Ik ben niet iemand van achter het beeldscherm”, verzekert de nieuwe directeur Bedrijven van Rabobank Het Haringvliet Wim Nobel. “Ik ben liever onderweg naar onze klanten.” En hij wijst uit het raam naar het polderland. Wim Nobel is met ingang van 1 juni zijn voorganger Willem Punt opgevolgd, die per 1 maart zijn functie als Directeur Bedrijven heeft neergelegd. Nobel is afkomstig van de Rabobank Zuid-Holland Midden, maar woont

in Dordrecht.Momenteel is hij volop bezig om ‘zijn’ terrein te verkennen. Hij doet dit onder meer door zoveel mogelijk netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Het is hem ondertussen opgevallen dat er niet zoveel verschil is tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, ook verschilt het niet zoveel met zijn vorige werkgebied, het kassengebied van Zuid-Holland. “Het zijn meestal hardwerkende, trotse ondernemers.” GO! | pagina 25


pagina 26 | GO!


BEDRIJF IN BEELD Commerciële content

Specialisatie van Auto Koese is interessant voor ondernemers Tekst: Kees van Rixoort | Foto’s: Wim van Vossen

Ondernemers houden er niet van om in een niet-passend keurslijf te werken. Dat geldt ook voor Hans Koese, eigenaar van Auto Koese in Sommelsdijk, Middelharnis en Sint-Annaland. En daarom zette hij een punt achter het Renault-dealerschap. Als Auto Koese, dat zich profileert als Renault-, Peugeot- en Citroën-specialist, is het bedrijf nog beter in staat klanten van een passend advies te voorzien. Ook ondernemers. Hans Koese nam als 27-jarige Renaultdealer Jo Maat in Sint-Annaland over. Dat was in 2003. “Het bedrijf was stoffig en oubollig. Ik wilde er een frisse wind laten waaien en er iets van maken. Dat pakte in korte tijd positief uit. In 2007 bleek de Renaultdealer op Goeree-Overflakkee hetzelfde probleem te hebben: ingeslapen, muf, moeilijke locatie.” Koese nam ook dit bedrijf over en verhuisde het twee jaar later van Stad aan ‘t Haringvliet naar Sommelsdijk. Dat was een goede zet, zo bleek. “We zitten hier ‘in de loop’. Het internet speelde toen nog niet zo’n grote rol bij het kopen van een auto en mensen die op zoek waren naar een auto namen ons op in hun oriëntatierondje. Men bekeek op één dag drie of vier verschillende auto’s en maakte daarna een keuze. Het werkte goed. Van-

af dat moment zijn we fors gegroeid. We verkopen 850 auto’s per jaar; vijftien tot twintig per week.” Hele jonge occasions In het digitale tijdperk is er echter meer nodig dan midden in het oriëntatierondje centraal op Goeree-Overflakkee zitten. Hans Koese vond een specialisatie waarmee hij verder kon groeien, ook (ver) buiten de regio: “We importeren hele jonge occasions. Auto’s van 1 tot 6 of 9 maanden met hooguit een paar duizend kilometer op de teller. Aantrekkelijk omdat de kop eraf is. Wij hebben een kanaal opgezet: van aankoop, transport en preparatie tot verkoop. Geheel in eigen beheer. Hiermee maken we het verschil en boeken we succes.” Koese vertelt dat er een continue innovatie plaatsvindt in dit segment van de markt. “Het is onze ambitie om in 2022, over vijf jaar dus, 10 procent geheel online te verkopen. We willen foto’s van alle hoeken van de auto online zetten, zodat iemand in bijvoorbeeld Friesland precies kan zien wat hij koopt. Is de koop gesloten, dan leveren wij de auto ter plaatse af.” Dit jaar, 2017, kwam er een kans om ook met Peugeot en Citroën te beginnen in Middelharnis. “Zo kan iedere koper van een Franse auto bij ons terecht voor een totaalpakket van aanschaf, onderhoud en keuring. Bij alle drie de merken zijn we aangesloten bij verenigingen van

specialisten. Dat heeft als voordelen dat we originele onderdelen gebruiken en altijd over de meest recente fabrieksdata beschikken.” Relatie met toekomst Nieuw, jong gebruikt, een auto met enige ervaring – Auto Koese biedt het allemaal. “Het belangrijkste is dat we maatwerk leveren en bouwen aan een relatie met toekomst. Merk en prijs zijn niet de doorslaggevende factoren, maar wel: past dit product bij het bedrijf of de dienst die de ondernemer levert? Waar heeft u de auto voor nodig, wat verwacht u ervan? Wij denken mee en helpen de klant als klant, niet als nummer. Ondernemers ontzorgen we als het om hun wagenpark gaat. Verder staan we voor een eerlijke prijs, een goede service en snel schakelen. Wie een busje nodig heeft, heeft meestal geen zin om na de bestelling drie maanden te wachten. Het kan ook in twee, drie weken. Wij zorgen daarvoor.”

www.auto-koese.nl info@auto-koese.nl Sommelsdijk Sperwer 2a 0187 - 611 662 Middelharnis Kastanjelaan 41 0187 - 700 217

GO! | pagina 27


BENSCHOP STERLING Bezoekadressen: Raadhuisstraat 3 3241 CP Middelharnis Noordzijde Haven 15 3252 BH Goedereede Postadres: Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 E info@notarissenGO.nl

www.notarissenGO.nl

pagina 28 | GO!

Maatwerk voor iedere cliĂŤnt


KORT NIEUWS

Glossy over wooneiland

Goeree-Overflakkee

Burgemeester Ada Grootenboer ontvangt voor haar woning het magazine uit handen van Jan Peter Robijn (Huizen op Flakkee) en Mie-Wah Pang (Eilandmarketing Goeree-Overflakkee). Foto: Jaap Reedijk

Maandag 3 juli is het eerste exemplaar van “Eiland van Wonen &” uitgereikt aan burgemeester Ada Grootenboer. In de glossy wordt aan de hand van verschillende thema’s een beeld geschetst over hoe mooi het wonen is op het Zuid-Hollandse eiland. “Eiland van Wonen &” is een initiatief van lokale ondernemers en de gemeente met als gezamenlijk doel de promotie van het wonen op Goeree-Overflakkee. Jan Peter Robijn van Huizen op Goeree & Huizen op Flakkee en wethouder Arend-Jan van der Vlugt, verantwoordelijk voor Eilandmarketing, zijn beiden trots op het resultaat. Robijn: “Huizen op Goeree & Huizen op Flakkee is een initiatief van ondernemers, met als doel de ge-

zamenlijke promotie van het totale woonaanbod op ons eiland. Dit doen wij onder andere via onze websites www.huizenopgoeree.nl en www.huizenopflakkee.nl. De realisatie van dit woonmagazine is hier een mooie aanvulling op.” Van der Vlugt vult aan: “Fijn dat zoveel partijen op ons eiland aan dit mooie blad hebben bijgedragen. Niet alleen de ondernemers, maar ook de mensen die geïnterviewd zijn. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in het kader van Eilandmarketing met elkaar samenwerken om Goeree-Overflakkee op de kaart zetten. En hoe we gezamenlijk de trots op het eiland Goeree-Overflakkee uitdragen.”

Grinwis Deuren en Kasten in andere handen Maart en Nellie Grinwis van Grinwis Deuren en Kasten uit Goedereede hebben het bedrijfspand aan de provinciale weg te Goedereede verkocht. Ze gaan van hun welverdiende pensioen genieten. De activiteiten met betrekking tot Novoferm garagedeuren en maatwerkkasten zijn over gedaan aan Quist Garagedeuren en Kasten aan de Weststraat 49 in Ouddorp. Maart en Nellie Grinwis: “Wij wensen Vincent en Andrea goede zaken toe.” Wat betreft de deuren heeft zoon Peter een deel van de activiteiten overgenomen. Zijn bedrijf Grinwis Totaal Deuren is gevestigd aan de Watertoren 24 in Dirksland. Het echtpaar zegt tot slot: “Wij willen iedereen bedanken voor de samenwerking en klandizie in de afgelopen 25 jaar.”

De glossy is huis-aan-huis verspreid op heel Goeree-Overflakkee en online beschikbaar. GO! | pagina 29


BEDRIJF IN BEELD Commerciële content

Vincer optimaliseert fiscale positie van ondernemers Tekst: Kees van Rixoort | Foto’s: Wim van Vossen

Bij veel ondernemers komt de accountant één keer per jaar over de vloer. Om de boeken te controleren en de jaarrekening op te maken. Tot volgend jaar... Volgens Vincer Fiscaal Adviseurs leidt dat niet tot de meest optimale fiscale positie en blijven er kansen liggen. Sterker nog: de jaarrekening is wel belangrijk, maar tevens slechts één van de bouwstenen om de fiscale situatie zo goed mogelijk te maken. Zowel voor nu als in de toekomst. En voor zowel de onderneming als voor de ondernemer als privépersoon. pagina 30 | GO!

Vincer is zes jaar geleden gestart door onder anderen Pieter Visser en Roel Roos. Het bedrijf, dat is gevestigd aan de Rivium Boulevard in Capelle aan den IJssel, is gestaag gegroeid en telt momenteel acht medewerkers. Rond die ‘harde kern’ van fiscalisten en assistent-accountants bevindt zich een ‘schil’ van andere professionals, zoals advocaten, notarissen en subsidieadviseurs, op wie Vincer een beroep kan doen. Lange termijn Pieter Visser en Roel Roos vertellen dat ze afkomstig zijn uit de accountantswereld en dat ze er daar achter kwamen dat de fiscale dienstverlening anders kan en moet. Daarom zijn ze met Vincer

begonnen. “Wij zijn van toegevoegde waarde voor ondernemers als het gaat om hun fiscale positie en het optimaliseren daarvan. Eén jaar bekijken, zoals de accountant traditioneel doet, is dan niet voldoende. Vincer kijkt en adviseert over meerdere jaren, inclusief de pensionering en zelf het overlijden. Ons perspectief is de lange termijn. Dat geeft veel meer kansen en mogelijkheden om scenario’s en een optimale fiscale planning te maken, met als doel zo min mogelijk belasting te betalen. De jaarrekening is daarbij maar één van de tools. Wij kijken veel breder. Is de rechtsvorm optimaal? Wanneer komt de overdracht? Wat gebeurt er als er sprake is van arbeidsongeschiktheid? De btw, de


Roel Roos (links) en Pieter Visser.

participatie van medewerkers. Hoe zit je verdienmodel in elkaar?” Dat zijn zaken die vooral de onderneming betreffen, maar Vincer neemt nadrukkelijk ook de privésituatie van de ondernemer mee in de adviezen. “De ondernemer is ook een privépersoon en bijna alles in die sfeer heeft een fiscale kant. Denk aan een huwelijk of een echtscheiding, het krijgen van kinderen, pensionering en ga zo maar door. Het mooie is dat in de wisselwerking tussen onderneming en privésituatie een fiscale speeltuin te vinden is, die heel veel kansen biedt. Het is dus wel belangrijk om dit goed te regelen.” Daarom werkt Vincer voor veel van haar alle klanten met een financiële planning, die jaarlijks wordt geactualiseerd aan de hand van aangifte en jaarrekening. Dat geeft heel veel inzicht!

Tijd voor de klant Volgens Visser en Roos is dit een vrij unieke aanpak, waarvan steeds meer ondernemers het nut van inzien. Temeer daar Vincer de vinger constant aan de pols houdt. De fiscale regelgeving verandert immers met grote regelmaat. “Het is verstandig om daar tijdig op in te spelen en rekening mee te houden in de totale financiële planning en vermogensontwikkeling”, aldus Visser en Roos. “We maken tijd voor de klant om een en ander zo optimaal mogelijk te maken. Wij bouwen aan persoonlijke relaties.”

meerdere subsidiemogelijkheden in het leven zijn geroepen. “We zijn ook actief in de visserij en de foodsector”, zegt Visser, die in Dirksland woont en graag de vleugels van Vincer nog meer naar Goeree-Overflakkee zou willen uitslaan.

Vincer adviseert ondernemers in heel Nederland, met de nadruk op de Randstad. Van éénpitters tot middelgrote en grote bedrijven. Een specialisme is de fiscale advisering en planning van technisch innovatieve ondernemingen, waarvoor

Rivium Boulevard 27 2909 LK Capelle aan den Ijssel 085 - 877 14 21 | 06 – 222 11 11 3 www.vincer.nl | info@vincer.nl

GO! | pagina 31


OOK VOOR RENAULT TRUCKS EN BESTELWAGENS GAAT U NAAR BLUEKENS MIDDELHARNIS! Bluekens Truck en Bus Middelharnis is naast officieel dealer van Volvo Trucks, nu ook dealer van Renault trucks en bestelwagens. Wij bieden u een volledig programma. Maak kennis met de unieke Bluekens-service. We hebben ruime openingstijden en u bent altijd, ook zonder afspraak, welkom. Vervangend vervoer nodig? Ook daar zorgen we voor.

Bluekens Truck en Bus Huygens 10, 3241 LR Middelharnis www.bluekenstruckenbus.nl

Telefoon: 088 006 98 70

OOK UW VACATURE in Eilanden-Nieuws, op de website en Facebook?

Ook uw vacatur e in Eilanden-Nieuw s?

Voor onze woonlocaties Refugium te Sommelsdijk en Elkersweide te Dirksland zijn wij per direct op zoek naar een oproepkracht voor de functie van

Zorgkundige coach m/v Inhoud van de functie: Het betreft een contract voor de periode van ben je verantwoordelijk één jaar. Als zorgkundige voor de uitvoer van coach op oproepbasis de zorg volgens het hierop. Tevens ben je aanspreekpunt zorgplan en rapporteert voor de zorgverlening Je houdt het zorgdossier aan de individuele van cliënt. het leveren en verantwoorden de cliënt actueel en bent integraal verantwoordelijk van zorg op maat. voor Je hebt: • minimaal MBO SPW 4-niveau; • diploma A-verpleegkundige (niveau 4), ziekenverzorgende/verzo of Z-verpleegkundige rgende IG (niveau is een pré; 3) • een professionele attitude; • affiniteit met mensen met (meervoudige) beperkingen en de • goede sociale en ouderenzorg; communicatieve vaardigheden. Je bent: • in staat zelfstandig te werken; • flexibel en creatief; • bekend met digitale gegevensverwerking. Je krijgt: • ruimte voor zelfstandigheid en flexibiliteit; • een boeiende functie in een professioneel • salariëring volgens team; de CAO gehandicaptenzorg (FWG 40).

Informeer 0187 - 47 10 20

www.eilandennieu

ws.nl/vacatures

Schriftelijke sollicitatie vóór 20 jan. 2016 richten aan: Sjaloom Zorg Aanvullende informatie: afdeling P&O Christina Wolfert (regiomanager) Watertoren 20 telefoon: 06 – 57223077 3247 CL Dirksland Sollicitatiegesprekken Bij voorkeur reageren zullen per e-mail: plaatsvinden op 27 m.reijnders@sjaloomz januari a.s. org.nl Gelijktijdig interne en externe werving.

ONDERHOUDSMONTEUR

Bloembollenbedrijf

Komt u ons een

Stad aan ’t Haringvliet

handje helpen?

CuraMare woonzorglocatie Geldershof in Dirksland met drie kleinschalige start Wij zoeken vrijwilligerswoongroepen voor bewoners met januari 2016 dementie. die willen helpen zoveel mogelijk om op deze woongroepen de sfeer van thuis te creëren. Vindt u het leuk om te helpen bij het bereiden van maaltijden, helpen - en ondersteunen bij koffiedrinken bij en andere activiteiten? Heeft u affiniteit met ouderen en zoekt u een zinvolle Dan zoeken we u. tijdsbesteding? Wij bieden u • Reiskostenvergoedin g • Verzekering en vrijwilligersovereenk • Contact met omst andere vrijwilligers • Jaarlijks een vrijwilligersavond met buffetmaaltijd

Belangstelling?

Voor meer informatie managers: Marieke of aanmelden neemt u contact op met de teamPanis en Tineke Maliepaard op telefoonnummer 0187 60 20 55.

Voor ons bloembollenbedrijf in Stad aan ’t Haringvliet medewerker die het bedrijf komt zijn wij op zoek technische vlak. naar een allround versterken! Je wordt hét aanspreekpunt op het Functieprofiel: Je wordt verantwoordelijk voor het onderhouden de onderneming. en repareren van Daarnaast houd het je, je bezig met Het gehele jaar door kleine aanpassingen machinepark van de machines. Naast ben je tevens verantwoordelijk aan de machines. voor het oplossen van de tulpenbollen.deze werkzaamheden werk je ook mee in de teelt van storingen aan en de verwerking

Functie-eisen:

- Affiniteit met de agrarische sector. - Bekend met technische - Ervaring met onderhoud werkzaamheden. - Bij voorkeur woonachtig aan machines. - Een flexibele instelling. op of rond Goeree-Overflakkee. - In het bezit van een rijbewijs B. - Enige ervaring met - Bij voorkeur een trekkerwerkzaamheden. technische of agrarische opleiding op Mbo werk- en denkniveau. Wij bieden: - Een zeer afwisselende, leuke en uitdagende - Een baan voor functie binnen een de groeiende onderneming. medewerker binnen toekomst waarin je jezelf kan ontwikkelen tot - Uitstekende primairede bloembollensector. een allround en secundaire arbeidsvoorwaarden. - Wij bieden een fulltime baan en dienstverband. bij gebleken geschiktheid kans op een vast Contactpersoon: Voor meer informatie kun je contact opnemen Mobiel: 06 - 10 31 met: Jessica Sol 96 44 en je kunt van AB Zuid-Holland je sollicitatie sturen naar email: jsol@abzuidholland.nl.

+ doorplaatsing naar www.eilandennieuws.nl/ vacatures

Goed en vakkundig! Wij zijn zeer goedkoop. Tevens krijgt u bij ons 4 jaar volledige garantie op al uw schilderwerk, zodat u zich over het schilderwerk 4 jaar geen zorgen hoeft te maken. Dus: bel snel voor een vrijblijvende offerte. Wij komen graag bij u langs, ook ‘s avonds.

+ doorplaatsing op facebook.com/eilandennieuws

Informeer 0187 - 47 10 20 of mail naar verkoop@eilandennieuws.nl pagina 32 | GO!

Wij reinigen ook alles om en aan uw (bedrijfs)pand. Bel naar: Tel.: 078 - 642 64 53 Mob. Willem: 06 - 537 50 768 | Fax: 078 - 642 64 54 E-mail: info@willemschilderwerk.nl Internet: www.willemschilderwerk.nl


ONDERWIJS Commerciële content

Van leerling tot vakman Opgewekt, enthousiast en vrolijk werken leerlingen aan hun toekomst binnen het profiel Zorg & Welzijn. Leerlingen starten daarmee vanaf dag één, eerst binnen de school oriënterend op de routes gezondheidszorg, welzijn, veiligheid, facilitaire dienstverlening, sport en bewegen en uiterlijke verzorging. Vervolgens wordt in de praktijk verder georiënteerd en meteen de basis gelegd voor werknemersvaardigheden. Met alle zorg en welzijn instellingen op Goeree-Overflakkee en daarbuiten zijn samenwerkingsafspraken. Het gaat op CSG Prins Maurits om de ontwikkeling van leerlingen tot een uitstekende vakman. Dat is niet alleen praktijkervaring opdoen en leren uit boeken. Want er is heel veel meer te ontdekken. En daar moet het ook om gaan. Groeien tot een werknemer die om kan gaan met de veranderingen binnen de zorg in de toekomst. Want één ding staat vast: alles verandert. Er komen nieuwe beroepen met nieuwe mogelijkheden. De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de beroepen van vroeger weg gaan. Ons onderwijs past zich aan, aldus Pieter Brandwijk van CSG Prins Maurits. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een brede ontwikkeling krijgen, waarbij er veel wordt geleerd en ontdekt. Daarbij staat voor de leerlingen centraal: Wat kun je al goed, wat wil je leren en hoe ga je van betekenis zijn voor anderen? Wij vinden het superbelangrijk om dat te doen met opdrachten uit of in de praktijk en niet alleen op school. Praktisch en altijd samen met anderen. Je ontwikkelt jezelf in een praktijkgerichte school, midden in de moderne wereld en groeit uit tot een mens die in staat is om de volgende stap in je leven, je carrière, te maken. Niet alleen binnen het profiel Zorg en Welzijn van het vmbo vindt samenwerking met partners zoals Cura Mare, Stichting Zuidwester, Stichting Sjaloomzorg, Pameijer, Apotheken, Gemiva- SVG, de Mekkerstee etc. plaats. Ook binnen de afdelingen praktijkonderwijs, mavo, havo en vwo oriënteren de leerlingen zich breed op hun vervolgmogelijkheden en werken voor deze opdrachtgevers. Zo dragen leerlingen van het praktijkonderwijs zorg voor het groenonderhoud op verschillende locaties of doen havo-leerlingen onderzoek waarbij er concrete handreikingen of oplossingen worden aangereikt, zoals het mede vormgeven en realiseren van een beweegtuin. Kortom op CSG Prins Maurits geldt; Jouw carrière begint nu! GO! | pagina 33


IN BEELD

Zomerborrel Goeree-Overflakkee Wat: Zomerborrel voor ondernemers Waar: Brasserie ‘t Vingerling Wanneer: Donderdag 22 juni Aantal bezoekers: Meer dan 250 Organisatie: Visser & Visser en Adviesgroep De Vogel Even leek het weer roet in het eten te gooien. Maar na wat gedonder, een paar bliksemflitsen en een korte hevige bui, trok de lucht weer open en kon de Zomerborrel zich net als de vorige vier edities ontwikkelen tot een geanimeerd en gezellig netwerkevenement. Het is een mooie traditie: ondernemers van Goeree-Overflakkee die elkaar aan het begin van de zomer onder het genot van een drankje en andere versnaperingen ontmoeten aan de haven van Middelharnis. Het doel van Visser & Visser en Adviesgroep De Vogel is om eilandelijke bedrijven samenbrengen. Die opzet is zeker geslaagd, er werd volop genetwerkt bij de haven van Middelharnis.

pagina 34 | GO!


Colofon Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) VEERO Oplage: 3.000 exemplaren Verspreiding: Onder alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Beschikbaar op diverse afgiftepunten. Vormgeving: Klazina Tanis en Manon de Vos-Thijssen Redactie: Kees van Rixoort, Martijn de Bonte en Adri van der Laan Acquisitie: Gert Verweij, Harold Sturm en Marie Sophie van Velzen

Tel. 0187 47 10 20 Info@eilandennieuws.nl www.eilanden-nieuws.nl

GO! | pagina 35


Design: Sfa Print

Samen lokaal ondernemen VERZEKEREN HYPOTHEKEN De adviseurs van De Vogel wonen en werken op Goeree-Overflakkee. Ze weten wat er leeft en wat er speelt op het eiland. Ze hebben hart voor u en voor uw zaak en kunnen een gedegen advies geven inzake bedrijfsverzekeringen in de breedste zin van het woord. Van verzekeringen voor bedrijfspanden, inventaris en uw wagenpark tot bijvoorbeeld ziekteverzuimverzekeringen en andere rechten en plichten waar u als ondernemer mee te maken heeft. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

Oostdijk 1 Diependorst 168 0187 - 497 111 info@devogel.nl www.devogel.nl

pagina 4

| GO!

3241 CN Middelharnis 3253 VC Ouddorp

PENSIOENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.