Page 1

April 2018

Magazine voor ondernemers

‘Altijd scherpblijven’

Themanummer

Bedrijventerrein en BIZ

Dit ondernemersmagazine wordt gemaakt in samenwerking met:


Tieleman Keukens levert, monteert of renoveert ook uw bedrijfskeuken!

www.tielemankeukens.nl

Van ons kunt u verzekerd zijn!

Langeweg 63 • Stellendam • t 0187-491755 • info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

pagina 2

| GO!


VOORWOORD

Bedrijven hebben ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk Voor u ligt weer een nieuw magazine, boordevol informatie, verhalen, achtergronden van het bedrijfsleven op ons mooie eiland. Deze keer gaat het over bedrijfsterreinen en gezamenlijke acties op de verschillende terreinen en/of gebieden. De BIZ (Bedrijven Investeringszone) is hier een goed voorbeeld van. De BIZ is een mooi instrument (door de overheid mogelijk gemaakt) om in een bepaald gebied met alle ondernemers diverse initiatieven van de grond te krijgen. De lasten worden door alle aanwezige partijen in het gebied evenredig gedragen. Zo draagt iedereen in het gebied bij ĂŠn profiteert

iedereen mee. Er liggen verspreid op ons eiland een aantal bedrijventerreinen. Op verschillende is nog ruimte voor uitbreiding of nieuwbouw. Hoe fijn zou het zijn als deze beschikbare ruimte de komende jaren ingevuld wordt. Nieuwe of uitbreidende bedrijven zijn goed voor onder andere werkgelegenheid en koopkracht. Samen met de gemeente, moeten we verder blijven kijken en zorgen dat er ook in de toekomst, letterlijk en figuurlijk, ruimte blijft voor bedrijven. Er is genoeg werk aan de winkel. Ik wens een ieder een goed voorjaar toe.

Daan Buijze

Voorzitter VBGO

Ondernemersmagazine GO! Is een initiatief van:

Club voor ondernemers die werkzaam zijn, of zich betrokken voelen bij de recreatiesector op het eiland. De VEERO doet veel aan belangenbehartiging en is daarnaast ook een netwerkclub. Ruim 90 leden.

Vereniging voor ondernemers in de regio Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Netwerken en belangenbehartiging voor individuele leden. Regelt ook collectieve inkoopcontracten (o.a. van afvalverwerking en energie) voor de 185 leden.

Vereniging die ondernemers van het hele eiland bij elkaar wil brengen. Organiseert naast netwerkborrels, ook bedrijfsbezoeken en een ledenreis. Ruim 220 leden.

GO! |

pagina 3


'Natuurlijk kunt u hier pinnen.'

Met Rabo SmartPin.

Rabo SmartPin. Maak van je smartphone een pinapparaat. -Niet meer achter je geld aan -Handig voor onderweg -Professioneel

-Voordelig: â‚Ź 11 p/mnd, â‚Ź 0,15 per transactie

Ontdek SmartPin op rabobank.nl/smartpin Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 20 00


10

INHOUD

14

Bedrijventerreinen en BIZ BIZ City Center Goeree-Overflakkee 

6-9

Flakkeese Beveiligingsdienst 

10-11

BIZ Stellendam 

14-15

Column Cees van Vliet    

17

Bedrijventerreinen Oude-Tonge  20-21 en 23 FOGO: veiligheidskeurmerk 

28-29

Column VLDW Advocaten 

31

20 Ondernemen op Goeree-Overflakkee Column Schipper Middelharnis    

13

NetW ICT-diensten 

18-19

WireNet IT Solutions 

24-25

CSG Prins Maurits   

26

Kort nieuws 

33

Kort nieuws 

37

Fotoreportage VBGO en OVG 

38-39

38

Ledenreis VBGO Op 7 juni 2018 is de ledenreis van de VBGO. Houd de website van de VBGO in de gaten voor meer informatie over het programma: www.vbgo.nl. GO! |

pagina 5


HOOFDARTIKEL

pagina 6

| GO!


BIZ City Center Goeree-Overflakkee Tekst en fotografie: Adri van der Laan

De ondernemers in het centrumgebied van Middelharnis hebben ruim een jaar geleden ervoor gekozen om van hun gebied een Bedrijven Investeringszone (BIZ) te maken. Een ontwikkeling die in het voordeel werkt van zowel de gemeente als de ondernemers. Peter Visser, voorzitter van BIZ City Center Goeree-Overflakkee, geeft graag uitleg over het doel en het functioneren van dit gebied dat globaal bestaat uit de winkeldijk en de havenkom. De instelling van de BIZ is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers van Middelharnis, deels leden van de Ondernemingsvereniging. Een BIZ is bij wet geregeld en staat voor een afgebakend gebied waarin alle ondernemers, dus ook zij die niet zijn aangesloten bij een ondernemersvereniging, vijf jaar lang een financiële bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het BIZ-gebied. Hiermee wordt gedoeld op de inrichting van het gebied als het gaat om aankleding, promotie, verlichting en beveiliging. Als de meerderheid van de ondernemers akkoord is gegaan met een BIZ dan dragen alle ondernemers bij met een bedrag waarvan de hoogte wordt bepaald door de WOZ-waarde van hun pand. Deze verplichte bijdrage wordt door de gemeente geïnd en komt volledig ten goede aan het City Center. Kosten die de gemeente maakt voor onderhoud van de openbare ruimte vallen hierbuiten.

De BIZ-gelden worden gebruikt om de kwaliteit van het winkelgebied te verhogen. Het afgelopen jaar heeft City Center Goeree-Overflakkee met behulp van deze financiën geïnvesteerd in het winkelgebied. Peter Visser noemt de ‘hanging baskets’, de muziekinstallatie, de sfeerverlichting en de bewegwijzering. Verder is men bezig om in het centrum van Middelharnis cameratoezicht te introduceren. Met de gemeente wordt overlegd over een onderhoudscontract voor het gehele BIZ-gebied. Verder is er een glossy verschenen, worden er nieuwsbrieven verspreid en via de website en Facebook probeert men de betrokkenheid van de ondernemers én van de inwoners van het eiland te vergroten. Een BIZ heeft heel veel voordelen voor de verschillende partijen, legt Peter Visser uit. Allereerst: dat er de gemeente één aanspreekpunt heeft. Voorheen was er bij de gemeente meermalen de vraag met wie men moest overleggen als het gaat over ontwikkelingen in het centrumgebied. Volgens Visser zijn door de in-

voering van de BIZ de lijnen met de gemeente korter geworden en dat werkt natuurlijk ook door als er zaken moeten worden aangepakt. Veel voordelen Verder heeft de BIZ vooral ook veel voordelen voor de ondernemers. Er kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt en een eenduidig beleid worden ontwikkeld. Een BIZ geldt voor vijf jaar. Voor grote investeringen kunnen de kosten dan over die periode verspreid worden. Met het oog op de toekomst is het noodzakelijk dat er veel zaken gezamenlijk worden aangepakt. “Het is belangrijk dat we in beweging komen want ons winkelcentrum is, evenals andere centra, nog niet toekomstgericht.” De ondernemers moeten de concurrentie aangaan met de webwinkels. In een tijd dat het bezoek aan een winkelgebied steeds meer ‘beleving’ moet worden is er voor de ondernemers in Middelharnis ‘werk aan de winkel’. “We moeten als ondernemers elkaar vasthouden, want samen moet je dit winkelcentrum dragen”, verzekert Visser. “Het is dan wel zaak dat we in beweging komen en blijven.” Zo pleit hij voor uniforme openingstijden, want als de bezoeker van een winkelcentrum aan een gesloten deur komt dan komt hij of zij niet zo vlug meer terug. Zo zouden er ook meer winkels op Koningsdag

>> Lees verder op pagina 9. GO! |

pagina 7


* * * * * * *

Full colour en snij stickers Voer- en vaartuig belettering Reclameborden Zeilen en frames Muur en deur stickers Canvas doeken Drukwerk

Altijd gratis vrijblijvende offerte

pagina 8

| GO!

Bosland 12 3258 AC Den Bommel Tel. 0187-612038 info@stickerleverancier.nl

Uw leverancier voor reclame uitingen

deur/muursticker


HOOFDARTIKEL

‘We moeten meer eenheid uitstralen’ geopend moeten zijn en zouden er meer activiteiten op d’n Diek moeten zijn tijdens de Diekdagen. “We moeten meer eenheid uitstralen”, aldus de voorzitter van BIZ City Center Goeree-Overflakkee. Verder dient er, volgens Visser, een goede mix te zijn van food- en non-foodwinkels. Als voorbeeld noemt hij de Lidl. Men komt daar niet alleen voor de levensmiddelen, maar ook de non-foodartikelen hebben een grote aantrekkingskracht. Peter Visser aarzelt als we hem vragen naar het enthousiasme van de ondernemers die bij City Center betrokken zijn. Hij legt uit dat de wil tot samenwerken langzaam groeit, maar de respons op de activiteiten is niet zo groot. “Er zijn ongeveer 40 van de 150 ondernemers min of meer actief betrokken bij de BIZ. Anderen geven aan ‘blij te zijn met wat jullie doen’ en daar hoop ik dan maar op.” Hij tekent hierbij aan dat het voor een kleine onderneming die door één of twee mensen wordt gerund niet altijd even eenvoudig is om actief aan de BIZ-besprekingen deel te nemen, en in Middelharnis zijn er veel van deze kleinere winkeltjes. Plannen Aan wensen en plannen geen gebrek bij de mensen van BIZ City Center. Graag zou men nog meer samenwerking zien om het

centrum van Middelharnis ‘bruisend’ te maken. Zo zouden de verschillende open ruimten rondom d’n Diek moeten worden ingevuld. Het winkelcentrum moet voor het oog meer één geheel worden. De huidige ‘open gaten’ op d’n Diek moeten verder worden ingevuld. Daarnaast zou er steeds meer een verbinding moeten worden gelegd tussen d’n Diek en de horecagelegenheden rondom de haven. Volgens Visser gaat men nu nog te veel individualistisch te werk.

moeten worden. Verder zou er een duidelijke band moeten zijn tussen de toeristische en cultuurhistorische gebieden en het winkelgebied. Een wandelroute langs historische bezienswaardigheden in Middelharnis en Sommelsdijk moet eigenlijk een onderdeel worden van een bezoek aan het centrum. Deze ontwikkelingen passen in het streven om het centrum meer als eenheid te presenteren en hierover is BIZ City Center regelmatig in gesprek met de gemeente.

Grote verwachtingen heeft hij van de ontwikkelingen rondom het Spuiplein en de Parel van de Delta. Maar ook van de verwachtingen ten aanzien van de herinrichting van het parkeerterrein bij de Nieuwstraat. Een andere routering voor de auto’s, zodat daar een wandelgebied voor de winkels kan ontstaan met de mogelijkheid van terrasjes. Plannen voor realisatie zijn in een vergevorderd stadium. En later een weekmarkt op het parkeerterrein?

Diekhuusplein Vooral nu er de trend is dat ‘winkelen’ steeds meer beleving dient te worden, ziet men bij BIZ City Center een grote rol weggelegd voor het Diekhuus en het Diekhuusplein. Volgens Peter Visser is dit een ruimte die nauwelijks benut wordt. “Het zou een mooie ruimte zijn voor een overdekt terras en een grand café. “Dit zou een mooie slechtweervoorziening zijn.”

Daarnaast hoopt hij dat het laarzenpad van het Havenhoofd naar het centrum nog beter zal gaan functioneren als het gaat om de toeristen naar de haven en het centrum te verwijzen. “We zijn samen met Goes uitgeroepen tot de mooiste haven van het Deltagebied.” Volgens Peter Visser zou deze kwalificatie goed benut

Bij BIZ City Center zijn er nog heel veel plannen en wensen voor het centrum, en de BIZ is een goed instrument om deze plannen uit te voeren of voor te bereiden. Maar hierbij is, volgens Visser, het van groot belang dat er nauw wordt samengewerkt door alle ondernemers. Het BIZ City Center is hiervoor een heel goed platform. GO! |

pagina 9


BEDRIJFSPROFIEL

Jarco Kosten van de Flakkeese Beveiligingsdienst:

‘Altijd scherp blijven’ Tekst: Kees van Riixoort | Fotografie: Wim van Vossen

Ondernemers, bedrijventerreinen, scholen, het ziekenhuis in Dirksland en de bijbehorende zorglocaties, de Rabobank – het zijn allemaal klanten van de Flakkeese Beveiligingsdienst, evenals winkels, jachthavens, de gemeente en particulieren. “Altijd scherp blijven”, noemt Jarco Kosten de belangrijkste eigenschap van het bedrijf dat zich profileert als ‘een meer dan vertrouwd begrip in de regio’. De Flakkeese Beveiligingsdienst is sinds 2012 in handen van Jarco Kosten. Vóór die tijd werkte hij al enkele jaren voor het door Jan en Adrie van Zanten in 1990 opgerichte bedrijf. Vader en zoon Van Zanten begonnen met het beveiligen van één bedrijf. Bijna dertig jaar later doet de Flakkeese Beveiligingsdienst controlerondes, alarmopvolging en receptiediensten voor circa vijfhonderd opdrachtgevers. Toen Kosten de zaak overnam is er bewust weinig veranderd. “We zijn verhuisd van Den Bommel naar Sommelsdijk, dat is het enige.” pagina 10 | GO!

Wisselende tijden “We voeren controlerondes uit op wisselende tijden”, vertelt Kosten over de werkzaamheden. “Daar hebben we zelf een systeem in gebracht. Je kunt namelijk beter tien keer voor een korte periode terugkomen dan één periode van twee uur rondrijden op één locatie. Dat hebben criminelen snel genoeg in de gaten. Op wisselende tijden controleren heeft het meeste effect, dat durf ik gerust te stellen.” Jarco Kosten noemt het voorbeeld van Stellendam, waar de criminaliteit is teruggebracht tot bijna nul. “Ik moet ver terugkijken om te zien dat daar iets is gebeurd. Van zware criminaliteit is al helemaal geen sprake meer. Wat nog wel eens voorkomt is brandstof- of koperdiefstal. De hekken die daar zijn geplaatst rond de bedrijventerreinen, zijn een prachtig systeem. Zodra er een inbraakmelding is in meerdere zones, gaat het hek dicht en kan niemand er nog uit. Het hele terrein is goed afgebakend.” De lijntjes tussen de Flakkeese Beveili-

gingsdienst en de politie zijn heel kort. “Ik ben trots op onze goede samenwerking.” Die samenwerking is namelijk heel belangrijk. “De bevoegdheden van beveiligers zijn anders dan die van de politie”, legt Kosten uit. “Wij dragen geen wapen. Wat wij mogen is aanhouden op heterdaad en overdragen aan een opsporingsambtenaar. Op basis van een melding maken we al de inschatting of het verstandig is om samen met de politie te gaan. De politie is in dat geval altijd leidend.” Tussen vijf uur ‘s avonds en acht uur ‘s morgens – en in de weekeinden 24 uur per dag – rijdt er in ieder geval een surveillancewagen van de Flakkeese Beveiligingsdienst rond. In sommige gevallen zijn het er twee. “Veiligheid voor de medewerkers gaat boven alles. Daarom hebben ze een persoonlijke alarmknop in de auto. Die kunnen ze gebruiken als de nood aan de man komt. Er zit ook gps op. Paniekmeldingen lopen via de politiemeldkamer in Rotterdam. Het werkt heel goed. Dat merkte ik toen mijn zoontje een keer per ongeluk op die knop had gedrukt…”


Onverwachte situaties Een overbodige luxe is zo’n persoonlijke alarmknop zeker niet. Een beveiliger kan immers te maken krijgen met bedreigende situaties. “Of het eng is? Voordat je in de beveiliging gaat werken maak je een schakeling in je hoofd. Je weet dat je voor allerlei onverwachte situaties kan komen te staan. Dit is wel ander werk dan als beveiligingsambtenaar achter een receptie zitten. Wij zijn op weg, en criminelen zijn dat ook… Je weet dat er ‘zware jongens’ tussen kunnen zitten. Het gaat erom dat je meldingen goed verstaat. Naast de controlerondes met de parate auto, verzorgt de Flakkeese Beveiligingsdienst ook alarmopvolging. Als het alarm is afgegaan bij een bedrijf, komt er een melding via de alarmcentrale. “Als het een meervoudig alarm is, weet je dat er iemand binnen loopt. Wij zijn er altijd

scherp op: is het enkelvoudig of meervoudig”, vertelt Kosten. “Daarna benaderen we het pand en kijken we of er iets verdachts te zien is. Dan gaan we naar binnen om te controleren of er een inbraak, waterschade of een storing is. De klant wordt altijd in kennis gesteld. Na een inbraak zorgen we ook voor afdichting. Het overlopen van een inbreker? Nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar het is zaak om altijd scherp te blijven, te focussen en escalatie te voorkomen.” Valse meldingen, ja die komen ook voor. Al praat Jarco Kosten liever niet over loos alarm. “Er is altijd een oorzaak”, zegt hij. “In de zomer verdubbelt het aantal meldingen. Dan staan de ramen open, vliegen er insecten rond en is de luchtvochtigheid hoger.”

Oefenen met diensthonden Bij de Flakkeese Beveiligingsdienst werken vier mensen in vaste dienst. Daarnaast zijn er vier oproepkrachten en doet het bedrijf een beroep op zzp’ers. Medewerkers zijn in het bezit van het mbo-diploma beveiliger, een BHV-certificaat, het diploma havenbeveiliger en VCA. Sommige hebben het diensthond-certificaat. In een leegstaand bedrijfspand in Middelharnis heeft Kosten met zijn compagnon en Goed voor Goed een realistische oefenruimte voor diensthonden ingericht. Daar maken ook specialistische eenheden van de overheid gebruik van.

GO! | pagina 11


pagina 12 | GO!


COLUMN Commerciële content

Vrije beroepsbeoefenaar:

opereren in privé of vanuit een bv? Door J. (Johan) Noordermeer RB – Belastingadviseur

Regelmatig wordt de vraag gesteld of vrije beroepsbeoefenaars hun werkzaamheden het beste in privé kunnen verrichten als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) of vanuit een praktijk-bv, waarvan zij directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn. Hierbij spelen meerdere overwegingen een rol, waaronder juridische - (beperking aansprakelijkheid), financiële - en fiscale overwegingen. Ondernemersfaciliteiten IB-ondernemers Als IB-ondernemer kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten. De belangrijkste hiervan zijn de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De zelfstandigenaftrek betreft een fiscale aftrekpost van € 7.280. De mkb-winstvrijstelling omvat een vrijstelling van 14% van de nettowinst. Feitelijk wordt het toptarief voor de inkomstenbelasting teruggebracht van 51,95% naar 44,68%. Civielrechtelijke voordeel praktijk-bv De hiervoor genoemde faciliteiten gelden niet als u vanuit een praktijk-bv opereert. In dit geval is er sprake van gesplitste belastingheffing. De nettowinst, na aftrek van het loon van de DGA, wordt tot € 200.000 belast met 20% vennootschapsbelasting. Wanneer de winst na belastingen bijvoorbeeld als dividend aan de vrije beroepsbeoefenaar ten goede komt, is hierover 25% inkomstenbelasting (AB-heffing) verschuldigd. De totale belastingdruk bedraagt dan 40%. Over het loon van de DGA, dat op grond van de gebruikelijk-loonregeling minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare beroepsbeoefenaar dient te bedragen, is inkomstenbelasting verschuldigd tegen een tarief van maximaal 51,95%.

Vergelijking Op het eerste gezicht lijkt een totale belastingdruk van 40% voordeliger dan een toptarief van 44,68%. Bedenk echter wel dat bij de gebruikelijk-loonregeling wellicht toch een deel van het toptarief van 51,95% van toepassing is. Het is dus van belang dat de juiste optie per individu doorgerekend wordt. Van twee walletjes eten door stille maatschap met eigen bv? Degene die zijn/haar onderneming uitoefent in de bv-vorm heeft vaak voor deze rechtsvorm gekozen om civielrechtelijke redenen. Fiscaal is het nog maar de vraag of deze rechtsvorm zo voordelig is. De laatste tijd staat daarom hierboven genoemde variant in de belangstelling, die de voordelen van deze twee werelden combineert. Kort gezegd dient hiervoor aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: • er is sprake van een vrij beroep; • zakelijke winstverdeling tussen bv en DGA; • de bv heeft voor minimaal 10% andere activiteiten, zoals beheer beleggingen (waaronder geldleningen) of uitvoeren van pensioen- en lijfrenteovereenkomsten. Uiteindelijk zal een deel van de winst de bv toekomen, wat wordt belast met vennootschapsbelasting (en t.z.t. ook nog met AB-heffing). Het restant, waaronder het voormalige salaris van de DGA (gebruikelijk loon komt meestal te vervallen), wordt omgezet in winst uit de onderneming met gebruikmaking van alle fiscale faciliteiten die daarvoor gelden. Mocht u hierover meer informatie willen, neem dan contact op met een van onze fiscale adviseurs.

Schipper Middelharnis Landbouwweg 3 3241 MV Middelharnis T: 0187 66 77 77 E: info@schippergroep.nl www.SchipperGroep.nl

De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de situatie.

GO! | pagina 13


pagina 14 | GO!


BEDRIJVENTERREIN

Als BIZ zijn in Stellendam enorme stappen vooruit gemaakt Tekst: Kees van Rixoort | Fotografie: Wim van Vossen

Twee bedrijventerrein in Stellendam – Deltahaven binnenzijde en Korteweg – vormen samen een BIZ. BIZ is de afkorting van Bedrijveninvesteringszone. Het komt erop neer dat de bedrijven op beide terreinen – bij elkaar zijn het er circa 110 – de handen ineen hebben geslagen om de criminaliteit een halt toe te roepen. Met groot succes. Bert Visser is parkmanager van beide bedrijventerreinen in Stellendam. Op een middag in maart presenteert hij indrukwekkende cijfers: Deltahaven en Korteweg bieden werk aan 450 tot 500 mensen en genereren een omzet van bij benadering 300 tot 350 miljoen euro op jaarbasis. Deltahaven is vol en op Korteweg zijn nog maar een paar snippertjes grond beschikbaar. “Het bedrijventerrein Deltahaven is ontstaan vanuit de visserij”, vertelt Visser. “De binnen- en buitenhaven zijn ter compensatie voor het verdwijnen van de oude havens van Stellendam, Goedereede en Ouddorp aangelegd, want deze havens zijn na aanleg Deltawerken als visserijhavens onbereikbaar geworden. Rijkswaterstaat heeft de haven begin jaren zeventig in gebruik gegeven aan de visserijsector. Dat zie je nog steeds. Veel bedrijven op dit terrein zijn gerelateerd aan de visserij, waaronder staalbouw en techniek. Van lieverlee zijn er allerlei bedrijven bij gekomen. Er zit een cakefabriek. Le Duc maakt snacks en er is ook een internetwinkel voor drogisterijproducten. Behalve detailhandel is er van alles.” Criminelen Een jaar of elf, twaalf geleden vonden ondernemers dat het hoog tijd was om zich te verenigen. Het eerste resultaat was de Ondernemersvereniging Goedereede (OVG), zeven jaar later gevolgd door de BIZ. Bert Visser: “Dit om het terrein beter te beveiligen. Er werd veel ingebroken. Criminelen waren via de N57 zo vertrokken richting Zeeland of Hellevoetsluis. Volgens de statis-

tieken van de politie lag de criminaliteit hier niet boven het landelijke gemiddelde, maar in die cijfers was niet meegenomen dat veel ondernemers geen aangifte van diefstal meer deden. We stonden machteloos.” Tot het idee opkwam om een BIZ op te richten. Dat is nog geen sinecure, want minimaal 60 procent van de totale WOZ-waarde op het bedrijventerrein dient positief te zijn over de beoogde BIZ. Alle bedrijven moeten namelijk financieel bijdragen om de BIZ in staat te stellen investeringen te doen. Is er te weinig draagvlak, dan gaat het niet door. In Stellendam lukte het, zij het met de hakken over de sloot. Dat wil niet zeggen dat de BIZ tot in de eeuwigheid blijft bestaan, want de draagvlakmeting moet elke drie jaar worden herhaald. “Wij zitten nu in de eerste verlenging”, zegt Visser. De tweede draagvlakmeting onder de ondernemers in Stellendam had dus een positieve uitkomst voor de BIZ. Dat is te begrijpen, want tegenover de verschuldigde afdracht (die de gemeente int op basis van de WOZ-waarde) staat een sterk verbeterde veiligheid op de bedrijventerreinen. Hekken “We hebben een enorme stap vooruit gemaakt”, zegt de parkmanager. “De criminaliteit is met 80 tot 85 procent gezakt. De beveiliging is op orde, de BIZ is een succesverhaal.” Dat is het gevolg van het plaatsen van hekken en camera’s, het surveilleren door de Flakkeese Beveiligingsdienst in de nachtelijke uren en het inschakelen van de Nederlandse Veiligheidsdienst, die de camerabeelden beoordeelt en alarm slaat als daar aanleiding toe is. Is er serieuze onraad op het bedrijventerrein, dan gaan de toegangshekken dicht. “Na die eerste stap hebben we een volgende stap gezet: het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Daarmee heb je een stempel, een certificering voor je bedrijventerrein. Samen maken ondernemers, brandweer, politie en gemeente afspraken over veiligheid en netheid, zodat het terrein

uitstraling krijgt. Bovendien geven sommige verzekeringsmaatschappijen korting op de premies aan ondernemers op gecertificeerde bedrijventerreinen”, aldus Bert Visser. Zonnepanelen Behalve voor de veiligheid is er in deze BIZ ook aandacht voor bijvoorbeeld het onderhoud, de wegen, de straatverlichting en de bewegwijzering. “We hebben ook wat gedaan aan de entree. Die zag er niet netjes uit en heeft nu wat meer smoel gekregen. Ook proberen we de afvalverwerking coöperatief te doen, zodat we op het terrein met één vuilverwerker te maken hebben. Je kunt samen wat bereiken. Een jaar of vier, vijf geleden is er na een inventarisatie een glasvezelnet gekomen. En nu zijn we bezig met een OVG-pilot zonnepanelen. We hebben al 12.000 vierkante meter dakoppervlak aan toezeggingen bij elkaar.”

Wat doet de parkmanager? Als parkmanager is Bert Visser één dag in de week in touw voor de BIZ in Stellendam. “Ik regel alles voor de beveiliging. Dat bestaat uit contacten met de Flakkeese Beveiligingsdienst en de Nederlandse Veiligheidsdienst. Van hen ontvang ik elke ochtend een rapportage over de afgelopen nacht. Daarin staat of er alarm of calamiteiten zijn geweest. Verder houd ik de bebording en het onderhoud in de gaten en zit ik in de werkgroep bedrijventerreinen van de FOGO en de veiligheidswerkgroep, waarin ondernemers, gemeente, politie en brandweer met elkaar overleggen.”

GO! | pagina 15


OOK UW VACATURE

in Eilanden-Nieuws, op de website en Facebook? Ook uw vacatu re in Eilanden-Nieu ws?

Voor onze woonlocaties Refugium te Sommelsdijk en Elkersweide te Dirksland zijn wij per direct op zoek naar een oproepkracht voor de functie van

Zorgkundige coach

m/v

Inhoud van de functie:

Het betreft een contract voor de periode van ben je verantwoordelijk één jaar. Als zorgkundige voor de uitvoer van coach op oproepbasis de zorg volgens het hierop. Tevens ben je aanspreekpunt zorgplan en rapporteert voor de zorgverlening Je houdt het zorgdossier aan de individuele van cliënt. het leveren en verantwoorden de cliënt actueel en bent integraal verantwoordelijk van zorg op maat. voor Je hebt:

+ doorplaatsing naar www.eilandennieuws.nl/vacatures

• minimaal MBO SPW 4-niveau; • diploma A-verpleegkundige (niveau 4), ziekenverzorgende/ver of Z-verpleegkundige zorgende IG (niveau is een pré; 3) • een professionele attitude; • affiniteit met mensen met (meervoudige) beperkingen en de • goede sociale en ouderenzorg; communicatieve vaardigheden.

Je bent:

• in staat zelfstandig te werken; • flexibel en creatief; • bekend met digitale gegevensverwerking. Je krijgt: • ruimte voor zelfstandigheid en flexibiliteit; • een boeiende functie in een professioneel • salariëring volgens team; de CAO gehandicaptenzorg (FWG 40).

Informeer 0187 - 47 10 20

www.eilandennieu

ws.nl/vacatures

Schriftelijke sollicitatie vóór 20 jan. 2016 richten aan: Sjaloom Zorg Aanvullende informatie: afdeling P&O Christina Wolfert (regiomanager) Watertoren 20 telefoon: 06 – 57223077 3247 CL Dirksland Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 januari a.s. Gelijktijdig interne en externe werving.

Bij voorkeur reageren per e-mail: m.reijnders@sjaloom zorg.nl

ONDERHOUDSMONTEUR

Bloembollenbedrijf

Komt u ons een

Stad aan ’t Haringvliet

handje helpen?

CuraMare woonzorglocatie Geldershof in Dirksland met drie kleinschalige start Wij zoeken vrijwilligerswoongroepen voor bewoners met januari 2016 dementie. die willen helpen zoveel mogelijk om op deze woongroepen de sfeer van thuis te creëren. Vindt u het leuk om te helpen bij het bereiden van maaltijden, helpen - en ondersteunen bij koffiedrinken bij en andere activiteiten? Heeft u affiniteit met ouderen en zoekt u een zinvolle Dan zoeken we u. tijdsbesteding? Wij bieden u • Reiskostenvergoed ing • Verzekering en vrijwilligersovereen • Contact met andere vrijwilligers komst • Jaarlijks een vrijwilligersavond met buffetmaaltijd

Belangstelling?

Voor meer informatie managers: Marieke of aanmelden neemt u contact op met de teamPanis en Tineke Maliepaard op telefoonnummer 0187 60 20 55.

Voor ons bloembollenbedrijf in Stad aan ’t Haringvliet medewerker die het bedrijf komt zijn wij op zoek technische vlak. naar een allround versterken! Je wordt hét aanspreekpunt op het Functieprofiel: Je wordt verantwoordelijk voor het onderhouden de onderneming. en repareren van Daarnaast houd het je, je bezig met Het gehele jaar door kleine aanpassingen machinepark van de machines. Naast ben je tevens verantwoordelijk aan de machines. voor het oplossen van de tulpenbollen.deze werkzaamheden werk je ook mee in de teelt van storingen aan en de verwerking Functie-eisen: - Affiniteit met de agrarische sector. - Bekend met technische - Ervaring met onderhoud werkzaamheden. - Bij voorkeur woonachtig aan machines. - Een flexibele instelling. op of rond Goeree-Overflakkee. - In het bezit van een rijbewijs B. - Enige ervaring met - Bij voorkeur een trekkerwerkzaamheden. technische of agrarische opleiding op Mbo werk- en denkniveau. Wij bieden: - Een zeer afwisselende, leuke en uitdagende - Een baan voor functie binnen een de groeiende onderneming. medewerker binnen toekomst waarin je jezelf kan ontwikkelen tot - Uitstekende primairede bloembollensector. een allround en secundaire arbeidsvoorwaarden. - Wij bieden een fulltime baan en dienstverband. bij gebleken geschiktheid kans op een vast Contactpersoon: Voor meer informatie kun je contact opnemen Mobiel: 06 - 10 31 met: Jessica Sol 96 44 en je kunt van AB Zuid-Holland je sollicitatie sturen naar email: jsol@abzuidholland.n l.

+ doorplaatsing op facebook.com/ eilandennieuws

Informeer 0187 - 74 54 50 of mail naar verkoop@eilandennieuws.nl pagina 16 | GO!


COLUMN Commerciële content

Gezamenlijk investeren verhoogt de omzet Door: Cees van Vliet (Director- Co-owner IMAP Netherlands )

Goeree-Overflakkee telt een aantal bedrijfsinvesteringszones (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers met elkaar samenwerken. Met elkaar wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk en veilige bedrijfsomgeving. Deelnemende ondernemers - verenigd in een Stichting of Vereniging - betalen hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen aan de stichting of vereniging én controleert de gang van zaken. Het idee voor BIZ is ontstaan in Canada en de Verenigde Staten (BID: Business Improvement District) als instrument van, vóór en door ondernemers. Onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken in 2006 concludeerde dat een BIZ veel voordelen heeft of kan hebben. De structurele impuls die beoogt wordt met een BI-zone moet uiteindelijk uiteraard altijd leiden tot een verhoging van de omzetten. Veel ondernemers die onderdeel uitmaken van een BIZ zijn uiteraard bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar vaak wel onder de voorwaarde dat iedereen meebetaalt. Ze willen hun concurrentiepositie verbeteren en daarmee de omzet verhogen. De ondernemers en eigenaren, die

wel profiteren maar niet mee willen betalen aan de algemene kosten worden ‘freeriders’ genoemd. Deze groep is vaak zo groot dat de welwillende ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk leidt een initiatief dan tot niets. Het gezamenlijk investeren leidt tot schaalvoordeel en kostenefficiëntie. Althans dat schaaleffect wordt beoogd. Net als bij fusies en overnames zijn schaalvoordelen vooraf lastig te kwantificeren.

Met de juiste adviseur aan uw zijde staat u er niet alleen voor en kunt u met zijn of haar expertise inschatten of een samenvoeging een goed idee is. De onafhankelijk adviseur bekijkt vanuit zijn vakgebied naar de voors en tegens en kan u voorzien van het advies dat bij u en uw onderneming past. Cees van Vliet cvanvliet@imap.nl of 06-15896182

De voornaamste redenen om een fusie te overwegen zijn nog altijd het verbeteren van schaalgrootte, het vergroten van het marktaandeel en synergievoordelen. Voor de hand liggend is dat bundeling van investeringen een positief effect heeft op de marktpositie en de kostenefficiëntie. In onze dagelijkse praktijk maken wij mee dat over het werkelijke effect valt te discussiëren. De hamvraag is of een samengaan van activiteiten daadwerkelijk zal leiden tot een betere performance voor beide partijen. Wanneer de opvattingen te veel uiteenlopen zal een van de partijen het gevoel kunnen krijgen met een ‘freerider’ te maken te hebben. Een gedegen onderzoek voorafgaand aan een fusie of overname is dus altijd noodzakelijk. Wij hameren er vanaf deze plek vaker op, laat u goed adviseren door een ervaren deskundige. Dat voorkomt vervelende verrassingen en genereert het beoogde voordeel. GO! | pagina 17


BEDRIJF IN BEELD Commerciële content

NetW ICT-diensten:

IT-diensten op abonnementsbasis voor MKB

Door: Adri van der Laan

In kantoorpand De Kortenaer in Stellendam is het bedrijf NetW gevestigd. Het bedrijf levert een scala van IT-diensten voor het MKB, hierbij staan ‘gedrevenheid’ en klantvriendelijkheid’ centraal. Directeur Jasper Tiemann vertelt dat NetW een breed ICT-pakket biedt voor MKB-bedrijven. “Met onze diensten richten wij ons vooral op het MKB. Bedrijven die geen eigen IT-afdeling hebben, daar fungeren wij als de IT-afdeling, bedrijven met een IT-afdeling ondersteunen we zodat zij de beschikking hebben over onze producten, ons datacentrum en expertise.” “Samen met de klant stellen we een efficiënt IT-plan op, dat passend is voor het bedrijf.” Dit ‘maatwerkpakket’ kan uit verschillende diensten bestaan. Zo worden bedrijven geadviseerd om een zo goed mogelijke keuze te maken als het gaat om aanschaf van computers, randapparatuur en software, maar ook advies met betrekking tot het netwerk en de bedrijfstoepassingen is hier een pagina 18 | GO!

onderdeel van. “Hoewel de veranderingen in de IT-wereld snel gaan, is het lang niet altijd nodig dat de duurste en modernste apparatuur wordt aangeschaft. Om de juiste keuze te maken fungeren wij als een betrouwbare en betrokken partner voor onze klanten”, benadrukt Jasper Tiemann. Beveiliging krijgt ook de nodige aandacht, zo wordt voor elke klant een risicoanalyse gemaakt en een disaster-recovery-plan. De back-up kan bijvoorbeeld zo ingericht worden dat er na een calamiteit direct verder gewerkt kan worden vanuit het datacentrum van NetW.

Verbindingen Bij advies en begeleiding van bedrijven worden gestructureerde automa-

tiseringsoplossingen geboden. Zo kan de totale workflow binnen een bedrijf worden geoptimaliseerd, iets wat uiteindelijk geld oplevert voor de klant. NetW biedt daarvoor zakelijke hoogwaardige internetverbindingen aan (glasvezel, VDSL, 4G, etc.). Deze verbindingen zijn beveiligd tegen, onder andere, DDOS-aanvallen en worden geleverd met een uitgebreide firewall. Over deze verbindingen kan NetW VOIP-telefonie leveren, VPN-verbindingen verzorgen voor de thuiswerker en medewerkers in de buitendienst. Er kan ook een directe verbinding gemaakt worden naar de cloud van bijvoorbeeld Microsoft of de private cloud in het datacentrum. E-mail, telefonie en bedrijfsapplicaties worden hierdoor met elkaar verbonden voor een optimale communicatie binnen het bedrijf en naar de klanten van het bedrijf.

‘Verzekering’ “Onze diensten kunnen als een soort


Telefonie

Private-Cloud

Support

Security

Monitoring

Backup

IT Beheer

NetW doet in principe niet aan uurtje

Public-Cloud

Abonnementsvorm

factuurtje. “Wij sluiten met onze klanten een abonnement af. De klant betaalt een vast bedrag per maand voor onze diensten. Voor dit bedrag kunnen ze altijd een beroep op ons doen. Dit geeft zekerheid voor de klanten. Ze weten waar ze aan toe zijn en komen zo nooit voor onverwachte kosten te staan.” NetW heeft een uitgebreid werkgebied en mag een groot aantal MKB-bedrijven tot haar klanten rekenen. Onder hen zijn ook veel bedrijven van Goeree-Overflakkee. “NetW gaat voor de langetermijnrelatie en is ook bereid om te investeren in deze relatie”, aldus Jasper Tiemann. Hij benadrukt dat voor

Hosting

verzekering worden gezien”, legt Jasper Tiemann uit. “Voor een vast bedrag per maand zorgt NetW, door middel van monitoring, proactief onderhoud, remote- en on-site support dat alles op rolletjes blijft draaien. Mocht er zich dan toch een calamiteit voordoen dan zorgen wij dat deze wordt opgelost en dat kost de klant niets extra. Absolute veiligheid is niet te garanderen maar wij garanderen wel dat we het probleem oplossen en verzekeren hiermee de bedrijfscontinuïteit van de klant.”

hen het vertrouwen van klanten een grote plaats inneemt in de bedrijfsstrategie. Het Stellendamse bedrijf ziet - tot haar tevredenheid - de activiteiten steeds verder uitbreiden. Hierbij tekent Jasper Tiemann aan: “Wij groeien, maar dit dient wel zonder kwaliteitsverlies te gebeuren…”

NetW Korteweg 2a 3251 LE Stellendam 0187-712003 www.netw.nl

GO! | pagina 19


IHG is na de brand begin 2017 terug in een nieuw pand op dezelfde locatie.

Op dit moment wordt er gebouwd aan de installatie van Groen Gas Oude-Tonge.

pagina 20 | GO!

Kopers van een perceel worden automatisch lid van een coรถperatie, die verzorgt onder andere de collectieve beveiliging en de inkoop van energie.

Joost Meerman doet de acquisitie voor Bedrijvenpark Oostflakkee.


BEDRIJVENTERREIN

Op Bedrijvenpark Oostflakkee zijn de zaken in een stroomversnelling terecht gekomen Tekst en foto’s: Martijn de Bonte

“Hier komt R Promotions, een bedrijf dat stands bouwt en merchandise verzorgt op festivals. Daar komt Bakker Maris, die bakken lekkere ambachtelijke koekjes. En daar is Groen Gas Oude-Tonge aan het bouwen.” Joost Meerman vertelt enthousiast over de ontwikkelingen op Bedrijvenpark Oostflakkee. “Het afgelopen jaar zijn de zaken hier in een stroomversnelling terecht gekomen.” Volgens Meerman zijn de bedrijven die zich vestigen op het bedrijvenpark een mix van eilandelijke ondernemingen en bedrijven van de overkant. “Het zijn ondernemers die niet weg willen van het eiland en op de bestaande locatie geen ruimte hebben voor groei. Aan de andere kant worden ondernemers van elders verleid door de lage prijzen, gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de hoge arbeidsmoraal op het eiland. Daarnaast is duurzaamheid echt een onderscheidend punt van Goeree-Overflakkee. Zo komt er een ecoboardfabriek, daar worden afvalstromen gebruikt om plaatmateriaal voor de bouw te maken. Zonder het duurzame imago van het eiland had dit bedrijf niet voor Oude-Tonge gekozen.” De minimale grootte van een kavel is 1500 vierkante meter. De prijzen staan vast. Voor de percelen langs de N59 en naast de ingang is dat € 147,- per m2, voor de overige percelen € 115,-. Daarmee liggen de prijzen lager dan in de Hoeksche Waard en zeker dan in Rotterdam. Zo kost een vierkante meter op de Tweede Maasvlakte als snel € 240,- en dan is er sprake van erfpacht in plaats van koop. Het bedrijvenpark Oostflakkee is een CV met twee aandeelhouders: de

gemeente Goeree-Overflakkee en BNG Gebiedsontwikkeling. Op het bedrijvenpark zijn een aantal in het oog springende bedrijven. Maitre André bijvoorbeeld, waar iedere week 25.000 maaltijden worden geproduceerd. HnH Staalbouw maakt het overgrote deel van de Nederlandse portalen, dat zijn de overspanningen over de snelwegen waarop verkeersborden en signaleringsborden worden gemonteerd. Vanwege de lengte, sommige portalen zijn wel 60 meter lang, worden ze ‘s nachts naar de plek van bestemming gebracht. Van Iperen heeft naast het bedrijvenpark een proefveld voor landbouwgewassen. IHG Roestvaststaal verhuisde na een brand begin 2017 tijdelijk naar Heinenoord, maar is nu weer terug in een gloednieuw pand. Iedere koper van een perceel wordt automatisch lid van de coöperatie. Die zorgt voor de beveiliging van het terrein met camera’s, daarnaast wordt het terrein afgesloten met een toegangshek. Er wordt gezamenlijk elektra en gas ingekocht, om op die manier een lage prijs te bedingen. Ook de afvalinzameling wordt ingekocht door de coöperatie.         Het park is opgebouwd uit

vier fases. Fase 1, 2a en 2b zijn op enkele kleine percelen na helemaal verkocht. Fase 3 is nu in de verkoop, hiervoor is er al een bestemmingsplan, dus bedrijven kunnen hier snel starten met bouwen. Fase 4 wordt momenteel ontwikkeld, hiervoor moet het bestemmingsplan nog worden vastgesteld. Joost Meerman doet de acquisitie voor het park. “Dit is het enige bedrijventerrein op Goeree-Overflakkee waar nog ruimte is voor grote bedrijven.” Meerman brengt bedrijvenpark Oostflakkee actief onder de aandacht bij bedrijven die mogelijk interesse hebben. Dit gebeurt door de beschikbare gegevens van de Kamer van Koophandel te analyseren. Als er bijvoorbeeld een onderneming is met flinke groeicijfers, maar met een relatief klein pand, dan is er wellicht interesse voor nieuwbouw. Dus zo worden mogelijke kandidaten proactief benaderd. Niet ieder bedrijf komt in aanmerking voor het kopen van een kavel. Een transportbedrijf dat grond wilde kopen om vrachtwagens te stallen en chauffeurs te laten overnachten is afgewezen. “We kiezen voor kwaliteit. Je kunt het maar één keer verkopen, dus daarom willen we graag de juiste bedrijven aantrekken. Bedrijven die passen bij de duurzame ambities van de gemeente. Op dit moment zijn we in gesprek met een heel interessante onderneming, maar daar kan ik nu nog niks over vertellen. Er gaat hier nog veel gebeuren in de toekomst!” GO! | pagina 21


vernieuwde website nu online!

Schavicast levert een totaaloplossing voor uw schilderwerk.

Schavicast heeft meerdere specialismen, maar de belangrijkste is vakmanschap. En dat vakmanschap ziet u terug in onze uiteenlopende projecten. Van kunstwerken tot complete kotters en van tranformatorhuisjes tot incourante stalen objecten van 30 meter lang.

Schavicast bv. - Meester Snijderweg 14 - 3251 LJ Stellendam 0187 493 460 - info@schavicast.nl - www.schavicast.nl


BEDRIJVENTERREIN

Tonisseweg: Van Praxis tot Partyservice Op bedrijventerrein Tonisseweg is een grote variëteit aan ondernemers gevestigd. Van Sauna en Welness Cleopatra tot Lambert Kozijnen en van het GO College tot de Praxis. Het bedrijventerrein is in de jaren negentig ontwikkeld naast de doorgaande weg bij Oude-Tonge. Het wordt begrensd door de Oudelandsedijk, Stationsweg en de Blauwepanneweg. Ondernemers roemen het feit dat vanaf Oude-Tonge zowel Rotterdam als Antwerpen goed bereikbaar zijn. In 2003 is de Ondernemersvereniging Tonissweg opgericht, die telt volgens de website momenteel circa 50 leden. Om de veiligheid te waarborgen is er een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht. “Het is een feit dat de cijfers dusdanig beter zijn dan in de periode voor de BIZ,” zegt Loran van den Ouden van de BIZ Tonisseweg. Hij is enthousiast over de gezamenlijke preventieve maatregelen om criminaliteit te voorkomen. “De afgelopen vier à vijf maanden is er geen enkel incident geweest.” Vorig jaar is er na de eerste periode van vijf jaar gestemd over een nieuwe termijn van vijf jaar. Van de ongeveer honderd aanwezigen waren er slechts twee personen die tegen stemden. Loran van den Ouden: “Iedereen ziet het voordeel in van collectieve beveiliging.” Loran van den Ouden legt uit dat er vooral in de aanloopfase veel werk moet worden verzet. Dan zijn er echt een paar actieve ondernemers nodig die er samen de schouders onder zetten. In Oude-Tonge heeft Paul van het Hof veel werk verzet om de BIZ van de grond te krijgen. En ook rondom de start van een nieuwe termijn na vijf jaar is er een piek wat betreft de werkzaamheden. In rustigere periodes steekt Loran van den Ouden ongeveer 2 tot 4 uur per week in zijn taken voor BIZ. Hij heeft dat er voor over: “Als er geen incidenten zijn, dan geeft dat veel voldoening.” Bedrijvenpark Tonisseweg huisvest een aantal bekende Flakkeese ondernemingen, zoals Breeman Tweewielers, Deltarent, Coöperatie Deltawind, Barendregt Mechanisatie en Hamburg Verhuur. Daarnaast zijn er bedrijven die wellicht minder bekend zijn, maar wel in het oog springen. Carskin Pro bijvoorbeeld, waar auto’s door middel van carwrapping van iedere gewenste kleur of belettering kunnen worden voorzien. Inrush verzorgt veiligheidsopleidingen voor mensen die werken met zowel laag- als hoogspanning.Partyservice Nederland serveert al sinds 1983 de lekkerste gerechten en organiseert mooie evenementen. En zo zijn er nog veel meer bijzondere bedrijven te vinden. Het is duidelijk. Bedrijvenpark Tonisseweg is de thuisbasis voor een mix van allerhande gedreven ondernemers. www.tonisseweg.nl GO! | pagina 23


WireNet IT Solutions Nieuwe naam, nieuw pand, vertrouwde service Tekst: Kees van Rixoort | Foto’s: Wim van Vossen

Vijf voor zes ‘s morgens gaat de telefoon. Een klant met een IT-probleem. Yoran Kuiper stapt zijn bed uit en is een kwartier later ter plekke om het probleem op te lossen. De jeugdige ondernemer – hij is pas 19 – vertelt het zomaar tussendoor, maar het is wel een perfecte illustratie van zijn werkwijze: snel en oplossingsgericht, alles voor de klant. Yoran Kuiper heeft een extra intensieve tijd achter de rug. Op 13 april opende hij zijn nieuwe bedrijfspand aan de Deltageul 24 in Stellendam. Ook introduceerde hij een nieuwe bedrijfsnaam: Computer Service Ouddorp is nu WireNet. Een naam die de lading dekt. Het eerste gedeelte staat voor draad of draadloos pagina 24 | GO!

(wired, wireless), terwijl het tweede gedeelte verwijst naar netwerk, zowel sociaal als technisch (apparatuur). “Ik kwam er bovendien achter dat WireNet gaas of beveiligingshek betekent.” Vijftien jaar was Yoran Kuiper toen hij begon met Computer Service Ouddorp. Hij richtte zich vooral op service rond computers en wifi, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Het sloeg enorm aan en het bedrijf aan de Koolweg in Ouddorp groeide als kool. “Ieder jaar een verdubbeling”, zegt de ondernemer met gepaste trots. Vooral door in te gaan op steeds andere vragen van klanten, die voor ongeveer driekwart uit het bedrijfsleven komen, in een groeiende kring rond Stellendam. “Van het één komt het ander”, legt Yoran Kuiper uit. “Nog steeds houden

we ons bezig met computers en wifi, maar we doen nu veel meer. Netwerken, cloud-oplossingen, VOIP, internet of things, camerasystemen, alarmsystemen, intercomsystemen, smart home/smart business… We brengen klanten zelfs in contact met een partij die zonnepaneelsystemen levert.” In het nieuwe ruimere pand in Stellendam kan Yoran Kuiper alle mogelijkheden veel professioneler laten zien. Ook beschikt hij nu over een ruimte voor presentaties, cursussen of uitleg. Verder is het nieuwe, representatieve onderkomen voorzien van een kantoor, een werkplaats met magazijn en een ontvangstruimte met balie. WireNet levert computers, laptops en randapparatuur, zorgt voor de installatie en voert onderhoud en reparaties uit.


BEDRIJF IN BEELD Commerciële content

Datzelfde – leveren, installeren, onderhoud, reparatie – geldt voor wifi-netwerken (ook buiten), bekabeling binnen en buiten, open en gesloten netwerken. “Wat de klant maar wil”, zegt Yoran Kuiper. “3G, 4G – alles kan. 5G komt eraan. Wij adviseren graag.” Camera- en alarmsystemen Veel vraag is er naar camerasystemen om bedrijven, woonhuizen, parkeerterreinen et cetera te beveiligen. “Een camerasysteem is preventief: het voorkomt inbraken”, verklaart Kuiper de groeiende interesse. Steeds vaker vragen klanten ook om alarmsystemen met toegangscontrole. “Bedrijven en particulieren willen zo hun bedrijfspanden en woonhuizen beveiligen. Of hele bedrijventerreinen. Of auto’s… Alarmsystemen zijn ook te koppelen aan domotica: verlichting, deuren, radiatoren – alles is

“Van het één komt het ander”

op afstand te bedienen en te programmeren.” Dat noemt WireNet smart home/smart business. “Als je verwarming en verlichting altijd en overal kunt regelen, geeft dat economisch voordeel – het is goed voor de portemonnee – én het is ecologisch verantwoord.”

“Toegangscontrole tot bestanden via de cloud bieden we ook”, vervolgt Yoran Kuiper. “Het systeem van Nomadesk, waarvan wij reseller zijn, voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. De toegang is per medewerker te regelen en op ieder moment in te trekken.” Goed werk leveren Het is hard gegaan met WireNet. In vier jaar tijd is veel tot stand gekomen. De jonge, bevlogen ondernemer heeft een simpele verklaring voor dat succes: “Goed werk leveren. Ik zeg altijd: een klant komt niet terug als hij niet tevreden is.” Kuiper merkt dat klanten blijven en hun tevredenheid doorbrieven aan anderen. Het resultaat is een bedrijf dat klinkt als een klok. Een bedrijf met een nieuw pand, een nieuwe servicebus voor de deur en een nieuwe naam.

GO! | pagina 25


ONDERWIJS CommerciĂŤle content

Wedstrijd duurzaamheid voor bedrijventerreinen Drie leerlingen van CSG Prins Maurits, Marije, Carmijn en Mirjam, organiseren een wedstrijd duurzaamheid voor bedrijventerreinen. De winnaar is het bedrijventerrein dat de beste energiebesparende maatregelen bedenkt en uitvoert. Hiervoor krijgen ondernemers een jaar de tijd. Daarin moetpagina 26 | GO!

en de plannen worden gepresenteerd en gerealiseerd. De gemeente ondersteunt de wedstrijd, omdat het goed past bij het streven om in 2020 energieneutraal te zijn. De bedrijventerreinen op het eiland hebben ondertussen een uitnodiging voor deelname aan het project ontvangen. De meiden hopen dat veel deelnemers aan hun initiatief mee zullen doen. Bij de deelnemende bedrijven zal een nulmeting

worden verricht en dan zal na een jaar worden gekeken welke bedrijven er in zijn geslaagd om het energieverbruik naar beneden bij te stellen. Het is de bedoeling om tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee in januari 2019 de winnaar bekend te maken. Meer informatie kan men verkrijgen via stichtinggogreen@outlook.com.


Meld u nu aan als lid van VBGO, OVG en VEERO Dit zijn de voordelen • • •

Leer andere ondernemers kennen tijdens de netwerkbijeenkomsten, zoals de winterborrel. Krijg een stem in FOGO, Federatie ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee. Maak kennis met bedrijven en ondernemers in de regio tijdens de diverse activiteiten

Aanmelden? >> Ga snel naar vbgo.nl / ovgoedereede.nl / veero.org

IRENE STRUIJK MAKELAAR STRUIJK & STRUIJK

Met ruim 35 jaar ervaring als makelaar op Goeree-Overflakkee ken ik het eiland van A tot Z. Of beter gezegd; van Ooltgensplaat tot Ouddorp. Met de gezellige dorpskernen die het eiland rijk is en al het andere wat het qua natuur, recreatie en rust te bieden heeft, is het een fijne plek om te wonen. Een passend huis maakt het woonplezier compleet!

Gewoon een goed gevoel

STRUIJKSTRUIJK.NL TELEFOON 0187 - 47 02 72 INFO@STRUIJKSTRUIJK.NL

OPLEVERING IN OVERLEG OP BEDRIJVENTERREIN OOSTPLAAT GELEGEN MODERN EN AFGEWERKTE HOEK-BEDRIJFSUNIT WELKE NAGENOEG INSTAPKLAAR TE NOEMEN IS. De bedrijfsunit is breed inzetbaar qua gebruiksmogelijkheden. Zo heeft de unit een demontabele entresolvloer en is zowel de begane grond als de verdieping tezamen, maar ook apart te gebruiken. Alle ruimtes beschikken over afzonderlijk afsluitbare deuren.

SIMON STEVINWEG 11-6 • MIDDELHARNIS Vraagprijs € 159.000,- k.k. exclusief btw

Bedrijfsruimte: Kantoorruimte: Bouwperiode:

90 m 2 70 m 2 2001-2010

GO! | pagina 27


FOGO

Dagelijks bestuur

Steef Visser (Voorzitter)

Mike Dreisch (Secretaris)

Kees Tanis (Penningmeester)

Jasper Dekker (Alg. bestuurslid)

Algemeen bestuur

Leo de Puy (OV Oude-Tonge)

Jaap Nagtegaal (OVO)

M.: 0634488870 F.: www.facebook.com/stichtingfogo T.: https://twitter.com/SFO_GO W.: www.fo-go.nl E.: secretariaat@fo-go.nl) pagina 28 | GO!

Francis Lugtenburg (Zorggroep Haringvliet)

Piet Meinster (OV Den Bommel)

Peter van de Langkruis Hans Juch (Vissersvereniging Zuid-West) (OV Ouddorp)


Met veiligheidskeurmerk voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden is Goeree-Overflakkee straks uniek “Mijn algemene indruk is dat de bedrijventerreinen op Goeree-Overflakkee er goed voorstaan.” Dat zegt Jaap Nagtegaal, bestuurslid van de FOGO en lid van de FOGO-werkgroep bedrijventerreinen. Volgens Nagtegaal, die ook voorzitter is van de Ondernemersvereniging Oostplaat, zijn de kwaliteit en veiligheid op de terreinen erop vooruitgegaan sinds het ontstaan van de gemeente Goeree-Overflakkee, per 1 januari 2013, en het oprichten van de FOGO. “De FOGO heeft de werkgroep bedrijventerreinen opgericht om te komen tot een consistent beleid op onderhoud en exploitatie van de bedrijventerreinen op Goeree-Overflakkee. Dat werd actueel na de samenvoeging van de vier voormalige gemeenten op het eiland. Er waren nogal wat verschillen tussen die gemeenten, bijvoorbeeld als het om het niveau van onderhoud gaat. De werkgroep – waarin vertegenwoordigers van een aantal bedrijventerreinen zitting hebben en de gemeente – heeft het bereiken van één beleid voorbereid. Ons eerste streven was: gelijke monniken, gelijke kappen wat betreft het onderhoudsniveau en de afdracht van lokale belastingen”, aldus Jaap Nagtegaal, die een trainings-, advies- en opleidingsbedrijf heeft op bedrijventerrein Oostplaat in Middelharnis: VCM Totaal. SLA’s Dat eerste streven heeft in 2017 geleid tot het afsluiten van een aantal Service Level Agreements (SLA’s) tussen de gemeente, die het onderhoud uitvoert, en de ondernemersverenigingen. De burgemeester tekende namens de gemeente. “In een SLA staat exact omschreven hoe het onderhoud moet zijn, hoe het wordt uitgevoerd en wanneer. Het groen, de verlichting, de wegen, de hekjes… alles is in detail vastgelegd. Dat geeft zowel de bedrijven als de gemeente zekerheid.” Aan het afsluiten van de SLA’s ging een lange en intensieve periode van voorbereiding vooraf. De afronding betekende niet dat de FOGO-werkgroep bedrijventerreinen nu overbodig was. Nagtegaal: “Daarna

Artikelserie over de FOGO (4) In deze artikelserie wordt uitleg gegeven over het ontstaan, de doelen, strategie en resultaten van de FOGO. Die afkorting staat voor Federatie Ondernemersverenigingen GoereeOverflakkee. De koepelorganisatie vertegenwoordigt alle ondernemersverenigingen op het eiland en behartigt de belangen van ondernemers bij de gemeente, provincie en andere relevante organisaties.

zijn we aan een tweede project gaan werken. Vanuit MKB-Nederland heb je een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor bedrijventerreinen en zo’n zelfde keurmerk voor winkelgebieden. Je kunt een KVO proberen te krijgen per bedrijventerrein en winkelgebied, maar wij wilden het – met ondersteuning van de gemeente Goeree-Overflakkee – anders aanpakken: één grote certificering voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden. Als dat lukt zijn we uniek in Nederland.” De werkgroep bedrijventerreinen is hard bezig geweest om draagvlak onder de ondernemers te creëren. Via een schouw met onder meer de gemeente, de politie en de brandweer is een inventarisatie gemaakt van de benodigde verbeteringen. Als die zijn doorgevoerd kan KIWA komen voor de audit. “Het streven is om de KVO-certificering van de bedrijventerreinen en winkelgebieden op Goeree-Overflakkee nog vóór de zomer af te ronden”, zegt Nagtegaal. Afronden is eigenlijk niet het juiste woord, want “daarna begint het pas: ervoor zorgen dat het veilig wordt en blijft. Dat gebeurt door fysieke beveiliging – bijvoorbeeld hekwerken of camera’s – en surveillance door een beveiligingsdienst.” Verder, voegt Jaap Nagtegaal eraan toe, is er regelmatig een schouw om de situatie gedetailleerd te beoordelen, minpunten te signaleren en op te lossen. Naast de genoemde projecten – eenheid van beleid op Goeree-Overflakkee en een KVO voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden – houdt de werkgroep zich bezig met ‘lopende zaken’. Denk aan het halfjaarlijkse beveiligingsoverleg met alle

betrokken partijen. Of aan het uitgeven van kavels op bedrijventerreinen, dat in principe een gemeentelijke taak is, maar dat in de vergaderingen van de werkgroep niet onbesproken blijft. Kwaliteitsslag Volgens Nagtegaal is het contact met de gemeente sowieso er goed. Hij beaamt dat de gemeentelijke eenwording, ruim vijf jaar geleden, heeft geleid tot een kwaliteitsslag. “Wat ik zie is dat de gemeente een open houding heeft. Alles is bespreekbaar. Dat wil niet zeggen dat alles kan, de gemeente heeft immers ook weer te maken met hogere overheden. Voor ons is één gemeente Goeree-Overflakkee heel prettig. Kijk naar de SLA’s. Nu regel je die met één lokale overheid in plaats van met vier. Richting de provincie klinkt het geluid van het eiland ook veel beter door nu we één grote gemeente zijn.” Alle inspanningen van de FOGO-werkgroep resulteren in bedrijventerreinen die er goed voorstaan. De economische opleving helpt natuurlijk ook. “Er is in het verleden wel leegstand geweest en er waren ook diverse kavels te koop, maar daarvan is momenteel nog nauwelijks sprake”, zegt Jaap Nagtegaal “Als we straks het KVO hebben en dus aantonen dat alles structureel goed geregeld is, heb je grote kans dat meer bedrijven zich op Goeree-Overflakkee willen vestigen. Het KVO is ook goed voor het vestigingsklimaat. Bovendien kunnen ondernemers bij een aantal verzekeringsmaatschappijen lagere premies bedingen.” GO! | pagina 29


Een begrip in Brandstof- en Waterbehandeling Systemen voor: • Dosering van additieven voor de water– en brandstofbehandeling • DeNOx behandeling • Zeewater anti-fouling behandeling • Koelwater-monitoring • Ultrasoon reiniging • Drinkwaterkwaliteit-monitoring Additieven voor: • Koelwaterbehandeling • Ketelwaterbehandeling • Brandstofbehandeling

Aquality is uw agent voor Innospec Marine Specialties HFO / MDO / MGO additieven Tel: +31(0)187-492541 ǁ website: Aqualitybv.eu ǁ mail: sales@aqualitybv.nl

Specialist in veilig werken gelijkwaardig samenwerken uitgebreide kennis

THE SAFETYSHOP

HET ADRES VOOR AL UW VEILIGHEIDSARTIKELEN

SCHERPE PRIJZEN • BEKENDE MERKEN • SNELLE LEVERING Met The Safety Shop kan VCM Totaal naast advies en opleidingen ook veiligheidsmaterialen leveren.

opleider & adviseur

ruime ervaring in de praktijk

VCM Totaal in Middelharnis maakt uw bedrijf veiliger door uw medewerkers te trainen op het gebied van veiligheid. Dit doen we in onze opleidingen en door op te treden als veiligheidsadviseur. Daarnaast zijn we ook specialist in gevaarlijke stoffen. Samen zorgen we voor een veilige (werk)omgeving!

Op TheSafetyShop.nl is een groot assortiment veiligheidsartikelen te vinden, van EHBO-koffer tot AED en van brandblusser tot compleet ADR-pakket. Stuk voor stuk hoogwaardige merkproducten.

Staat het gewenste artikel er niet bij? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Door een opleiding te volgen bij VCM Totaal verbetert u het kennisniveau en de vaardigheden op het gebied van veilig werken binnen uw organisatie. We horen regelmatig dat onze docenten de lesstof praktisch en concreet weten te maken, waardoor het aansluit bij de praktijk en belevingswereld van uw medewerkers. Bekijk ons aanbod op www.vcmtotaal.nl !

Zernikeweg 6, Middelharnis Tel. 0187 - 478 900 info@vcmtotaal.nl

pagina 30 | GO!

Bekijk de cursusagenda op vcmtotaal.nl

Bestellen: www.thesafetyshop.nl

Zernikeweg 6, Middelharnis info@thesafetyshop.nl


COLUMN Commerciële content

Wat is een bedrijventerrein

zonder reclame…

Mr. Cora Blaak-Looij BA, advocaat-partner bij VLDW Advocaten

Met of zonder BIZ, elk bedrijf wil laten zien wie het is (naamsbekendheid) en wat het doet en waarom je juist bij dát bedrijf moet zijn. Onderscheidend zijn: niet alleen een wens van iedere ondernemer, maar ook een van de eisen die het recht aan allerlei uitingen stelt. In deze column wil ik aan de hand van wat voorbeelden een aantal juridische aspecten van marketing en reclame belichten. Het begint met de naam en het logo “Spruit” of “Spruitt” als handelsnaam, en dan allebei in company ICT-trainingen geven – dat lijkt natuurlijk wel heel veel op elkaar… Te veel volgens de rechter in 2014. Artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) verbiedt het maken van inbreuk op een handelsnaam, die eerder al door een ander rechtmatig werd gevoerd of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt. Het verbod geldt dus niet alleen voor identieke maar ook voor sterk gelijkende handelsnamen. Daarom: kies een onderscheidende handelsnaam, die geen inbreuk maakt op een al bestaande handelsnaam van een ander bedrijf (check het Handelsregister, maar Google ook, omdat niet elk bedrijf alle handelsnamen heeft geregistreerd bij de KvK). Vergeet ook niet om te checken of die nieuwe handelsnaam of dat nieuwe logo toch geen inbreuk maakt op een

al bestaand merk – dit kun je nagaan op www.bbie.nl. Check Onderscheidend genoeg? Leg dan voor extra bescherming zelf je woord- en/ of beeldmerk vast bij het BBIE. Overdrijven mag … tot op zekere hoogte. Reclames met veel nuance zie je niet vaak, want dat ‘verkoopt’ niet. De gemiddelde consument weet dat ook en neemt superlatieven met een (flinke) korrel zout en daar houden de Reclame Code Commissie (RCC) en de civiele rechter rekening mee. Breng een aanprijzing als ‘de beste’ daarom vooral als persoonlijke mening van de adverteerder en als superlatief. Doe niet alsof het wetenschappelijk bewezen is als dat niet het geval is, want dat zou oneerlijk en/of misleidend zijn. Daarom mocht Bakker Bart van de RCC deze slogan niet gebruiken: “De Knabbelstengels van Bakker Bart zijn gekozen tot de lekkerste stengels van Nederland.” Vergelijkende reclame, mag dat? Ja, het is niet per definitie verboden om in reclame jouw bedrijf met dat van een ander te vergelijken, maar dan moet de vergelijking wel goed worden uitgevoerd (art. 6:194a lid 2 BW). Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van misleiding, je mag geen appels met peren vergelijken of verwarring stichten, en kleinerend doen over het merk van de concurrent mag ook niet.

Een bekend voorbeeld was de Lidl-reclame waarin hun huismerken werden vergeleken met A-merken. Er was daadwerkelijk een smaaktest gedaan. De ‘smaakcijfers’ die de proefpersonen gaven aan de huismerken, kwamen in de buurt van de cijfers voor de A-merken. Lidl mocht daarom claimen dat consumenten hun producten ‘ook lekker’ vonden, maar niet ‘lekkerder’. Dus: maak mooie originele en enthousiaste reclame, en als je ‘feiten’ noemt zorg dan dat die kloppen en info niet kan misleiden!

VLDW Advocaten Stationspark 34 4462 DZ Goes www.vldwadvocaten.nl T: 0113-211 666 E: cblaak@vldwadvocaten.nl GO! | pagina 31


Langeweg 13 - 3245 KE Sommelsdijk 0187 471 026 - sommelsdijk@k-mm.nl Aartsdijkweg 2 - 2676 LE Maasdijk 0174 671 100 - maasdijk@k-mm.nl

www.k-mm.nl


KORT NIEUWS

Delta Rent nu onderdeel van Boels Delta Rent in Oude-Tonge is overgenomen door Boels Rental. De verhuurder van industrieel gereedschap nam ook het Britse bedrijf Already Hire en hekkenverhuurder Amdyte in Woudenberg over. Delta Rent levert vooral aan de petrochemische industrie. Het bedrijf wordt onderdeel van Abird, dat in december vorig jaar door Boels werd overgenomen. De nieuwe naam van Delta Rent wordt Abird Oude-Tonge. De samenvoeging van Abird en Delta Rent zorgt volgens beide

bedrijven voor een verbreding van de verhuurvloot. Een ander voordeel is de bundeling van kennis en ervaring. Forse investeringen zijn aangekondigd. Jan de Graaff, de oprichter van Delta Rent, wordt director van het gecombineerde bedrijf. “In de afgelopen twintig jaar hebben we een heel mooie marktpositie bereikt met veel loyale klanten. Dit is te danken aan het team van bijna zestig top-gemotiveerde collega’s. Om de continuïteit en toekomstige groei te borgen, en onze marktpositie nog verder uit te bouwen gaan we samen verder met Abird”, aldus De Graaff op de website Europoortkringen.

Uitbreiding directie WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Per 1 januari 2018 heeft WEA Deltaland Accountants & Adviseurs twee nieuwe vennoten toegevoegd aan de directie. Henry van Eldijk werkt al meer dan twintig jaar als accountant en vennoot bij VSVE. Per 1 januari 2017 is VSVE Accountants samengegaan met de vestiging Druten van WEA Deltaland onder dezelfde naam: WEA Deltaland. Vanaf 2017 geeft Henry leiding aan de medewerkers van Druten en nu gaat hij verder als vennoot. André Oostveen, actief werkzaam op de

vestiging in Brielle, werkt inmiddels al 7 jaar bij WEA Deltaland en geeft sinds april 2017 leiding aan de medewerkers van de vestiging in Brielle. De nieuwe directie van links naar rechts: Henk Coehoorn (Kesteren), Herbert Boer (Groot-Ammers), André Oostveen (Brielle), Karel Hamelink (Oud-Beijerland), Henry van Eldijk (Druten), Daan van Beusichem (Middelharnis) en Paul Jongeneel (Groot-Ammers en Oud-Beijerland).

Leren programmeren gestart op De Westhoek Groep 8 van openbare basisschool De Westhoek in Ouddorp is op 6 april begonnen met de lessen ‘leren programmeren’. Het lespakket is bedoeld om kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met techniek, ICT, programmeren én bedrijven die zich daar op Goeree-Overflakkee mee bezighouden. Het project is een initiatief van de FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee en onderwijsinstellingen op het eiland. Dit in het kader van Smart Water, bedoeld om meer banen naar Goeree-Overflakkee te halen. De lessen zijn geschreven door Freek de Vreede van Technieksucces, die ook in de klas voor de begeleiding zorgt. Na de proef in Ouddorp gaan ook leerlingen van andere basisscholen leren programmeren.

GO! | pagina 33


Let’s save lives together

You can be a

HERO Jorien redde dankzij de training van BeCare het leven van de 32-jarige Suzan nadat zij onwel geworden was bij de supermarkt. Jorien bediende de AED en startte de reanimatie tot het ambulancepersoneel arriveerden. Om goed voorbereid te zijn op dit soort situaties organiseert BeCare trainingen op maat op het gebied van levensreddend handelen: AED en reanimatie, (kinder)EHBO en bedrijfshulpverlening. Om levensreddend te handelen is niet alleen een training nodig, maar ook materialen om te kunnen handelen.

BHV

AED

EHBO

WEBSHOP

BHV

AED

EHBO

WEBSHOP

BHV

AED

EHBO

WEBSHOP

BHV

AED

EHBO

WEBSHOP

BeCare levert alle materialen op het gebied van EHBO, AED en BHV.

Wordt ook een BeCare livesaver en leer reanimeren.

Hoofdkantoor Zernikeweg 37 3241 MG Middelharnis info@becare.nl www.becare.nl

Telefoonnummer T +31 (0)187 89 21 77 Webshop www.hulpverleningswinkel.nl

Trainingslocaties Zernikeweg 37 3241 MG Middelharnis Fagotweg 2P 4337 RC Middelburg


Rust en ruimte om te ondernemen

Wij faciliteren uw groei

Accountancy

Juridische diensten

Fiscale diensten

HR-advies

Personeelsadministratie

Bedrijfsfinanciering

Subsidieadvies

FinanciĂŤle planning

Automatiseringsadvies

Internationaal

Stationspark 625 | 3364 DA Sliedrecht Donk 7a | 2991 LE Barendrecht info@hoekenblok.nl | www.hoekenblok.nl


Bij WEA Deltaland heeft u tijd om te ondernemen. Wij regelen de rest...

Mededelingen VBGO-bestuur Op 19 april a.s. stond een bedrijfsbezoek gepland. Helaas bleek deze datum niet haalbaar. Er wordt zo snel mogelijk een andere datum gezocht en zodra die bekend is zullen wij die communiceren. Graag wijzen wij nogmaals op het volgende. Iedere onderneming die lid is, kan in zijn of haar bedrijfsprofiel op de website een aantal contactpersonen opnemen. Als alles goed is ingevuld worden de contactpersonen op de hoogte gehouden van alle evenementen en worden zij rechtstreeks uitgenodigd voor de activiteiten (waarna zij zich direct kunnen aanmelden). Degenen die geen prijs stellen op deze informatie kunnen hun e-mailadres zelf uit het profiel verwijderen. Af en toe krijgen wij berichten dat de website niet altijd even goed zou functioneren. Indien u op bepaalde problemen stuit horen wij dat graag en wij verzoeken u dit onder de aandacht te brengen van het secretariaat. Alleen als we de problemen die gebruikers ervaren kennen kunnen wij proberen een oplossing te vinden. Heeft u 7 juni 2018 al geblokt in uw agenda? Het belooft niet alleen een gezellig maar ook een leerzaam jaaruitje te worden!

Ontzorgen, dat is wat WEA Deltaland voor u doet. Zo heeft u meer tijd om te ondernemen en te doen wat u leuk vindt. Dan doen wij wat wij leuk vinden. www.weadeltaland.nl - T 088 133 73 00

Vast en zeker!? van begin tot eind betrokken Middelharnis Raadhuisstraat 3, 3241 CP Goedereede Noordzijde Haven 15, 3252 BH

Ondernemen is een mooi avontuur:

zakelijk even minder gaat. Een stevig juridisch

het slokt je helemaal op.

fundament onder je bedrijf leggen, geeft rust en

Maar je hebt ook nog een privĂŠleven.

vertrouwen, ook voor je familie. Maar het is wel

Daarom is een solide juridische constructie zo

werk voor specialisten.

belangrijk. Daarmee kun je bijvoorbeeld regelen

Je Netwerknotaris helpt je graag om alles tot in

dat je privĂŠ zo min mogelijk last krijgt als het

de puntjes te regelen.

pagina 36 | GO!

Tel. (0187) 47 61 11 info@notarissenGO.nl notarissengo.nl

Notarissen Rien-Jan Benschop & Bastiaan Sterling


KORT NIEUWS

Ondernemers ontmoeten

ondernemers via GO-Linked

GO-Linked organiseert vijf keer per jaar een Open Coffee op wisselende locaties. De gastheer stelt zijn pand beschikbaar en zorgt voor de koffie. De bijeenkomsten duren van 9.00 tot 11.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het is mogelijk om Vriend van GO-Linked te worden voor 85 euro per jaar. Dat geeft de relatie meer diepgang

Foto: Robin Schmidt

Mirlande Besemer en Maureen van Leeuwen.

en biedt de ondernemer extra mogelijkheden om zijn zaak te promoten. Per keer komen er circa vijftig ondernemers op de bijeenkomsten af.

Foto: Leonard Braber

Het is laagdrempelig, lokaal en informeel. Het zorgt ervoor dat ondernemers op Goeree-Overflakkee elkaar ontmoeten. Het verbindt en bevordert het ondernemerschap op het eiland. GO-Linked heeft zijn bestaansrecht zonder meer bewezen.

Maureen en Mirlande Besemer en Maureen van Leeuwen, die GO-Linked organiseren, hebben het plan om te gaan werken aan groei. Daarnaast hebben ze ideeĂŤn om naast de Open Coffee andere netwerkmogelijkheden aan te boren, ook in samenwerking met andere initiatiefnemers. De eerstvolgende Open Coffee is op 19 april in de bibliotheek te Middelharnis. De gastheren zijn dan de GO-markt en Randstad Uitzendbureau.

Solaes-succes Het gaat heel goed met Solaes. Het bier is zo populair dat de Flakkeese brouwerij de vraag nauwelijks kan bijhouden. De brouwcapaciteit in Sommelsdijk is in ieder geval onvoldoende. Daarom brouwt Solaes ook in Uitgeest en Amsterdam. In de tussentijd is er samenwerking ontstaan met andere producten van streekproducten, zoals bakker Van Harberden en slagerij Floresteijn. De bakker en de slager leveren niet alleen producten aan het proeflokaal van Solaes Bier, maar verwerken het Flakkeese bier ook in hun producten. De bakker in Melissant maakt met regelmaat brood waarin Solaes Bier is verwerkt, terwijl de Ouddorpse slager Solaes-patĂŠ in zijn assortiment heeft opgenomen. Solaes brouwt regelmatig specials, bijvoorbeeld voor de jubilerende stichting WO2GO, de Goereese Portdagen en Trots op Flakkee.

GO! | pagina 37


IN BEELD

Activiteiten VBGO en OVG Tekst: Adri van der Laan Fotografie: Adrie van der Laan (VBGO-bijeenkomst), Jaap Peeman (OVG-avond) Verkiezingsdebat VBGO Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen hield de VBGO, in aansluiting op haar algemene ledenvergadering van dinsdag 13 maart, een verkiezingsdebat. Bijna alle lijsttrekkers namen deel aan dit debat dat werd gehouden in de Rabobankzaal van Het Diekhuus. De lijsttrekkers discussieerden met elkaar en met de aanwezige ondernemers. Het debat stond onder deskundige leiding van Jan Dirk Stouten, oud-sportverslaggever van RTV Rijnmond. Het aantal ondernemers dat dit debat bijwoonde viel wat tegen. OVG aan het buffet De Ondernemersvereniging Goedereede hield haar algemene ledenvergadering in Yachtclub Marina Port ZĂŠlande aan de Brouwersdam in Ouddorp. Na de vergadering was er het buffet dat vooral uit een grote variatie van vis- en visproducten bestond. Fotograaf Jaap Peeman maakte een foto-impressie van dit samenzijn op vrijdag 23 maart.

pagina 38 | GO!


Colofon Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) VEERO Oplage: 3.000 exemplaren Verspreiding: Onder alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Beschikbaar op diverse afgiftepunten. Vormgeving: Manon de Vos-Thijssen en Klazina Tanis Redactie: Kees van Rixoort, Martijn de Bonte en Adri van der Laan Acquisitie: Gert Verweij, Harold Sturm en Marie Sophie Grootenboer

Tel. 0187 74 54 50 Info@eilandennieuws.nl www.eilanden-nieuws.nl

GO! | pagina 35


Design: Sfa Print

We wonen niet allemaal hetzelfde VERZEKEREN HYPOTHEKEN Dat begrijpen we bij De Vogel. Daarom bieden we alle particulieren en bedrijven in de regio Goeree-Overflakkee de zekerheid van passende financiĂŤle oplossingen tegen concurrerende prijzen: van de eenvoudigste jeugdspaarrekening of bromfietsverzekering tot de meest complexe oudedagsvoorziening, woningfinanciering of bedrijfsadvies. Dankzij een zeer ruim assortiment, een fors aantal gespecialiseerde adviseurs, een 100% onafhankelijke opstelling en een unieke betrokkenheid bij onze eilandgemeenschap, is De Vogel bij uitstek toegerust om u te begeleiden op de belangrijkste momenten van uw financiĂŤle leven.

Oostdijk 1 Diependorst 168 0187 - 497 111 info@devogel.nl www.devogel.nl

3241 CN Middelharnis 3253 VC Ouddorp

PENSIOENEN

GO! - editie april 2018  

GO! - editie april 2018

GO! - editie april 2018  

GO! - editie april 2018

Advertisement