Page 1

Dinsdag 28 november 2017

8661

Wonen in de natuur

3

Twintigste snertwandeltocht

GOEREE-OVERFLAKKEE Er werd donderdagavond in de gemeenteraad slechts een tipje van de sluier opgelicht tijdens de presentatie van het rapport Energie producerend Goeree-Overflakkee en het Waterstofconvenant. Maar het is al wel duidelijk dat er op het eiland een pilot komt met het verwarmen van woningen door middel van waterstof in plaats van gas.

11

Pilot: Woningen verwarmen met waterstof

Door Jaap Ruizeveld

Tijdens de gemeenteraad wordt duidelijk dat de ontwikkelingen zich zeer snel voltrekken en het eiland zich als innovatiegebied op de kaart wil zetten. Goeree-Overflakkee wordt een proeftuin voor diverse mogelijkheden. De speerpunten zijn energieneutraal worden en het versnellen van duurzame ontwikkelingen door innovatie. Het eiland staat volop in de belangstelling. Veel grote partijen zullen op 8 december, tijdens het Energy Island festival in Sommelsdijk, het waterstofconvenant ondertekenen. Energieneutraal Over niet al te lange tijd is Goeree-Overflakkee energieneutraal en produceert vervolgens meer energie dan het verbruikt. Dat is interessant en belangrijk. Hoe zet je een organisatie op die er voor zorgt dat die capaciteit duurzaam wordt verwerkt? Bijvoorbeeld voor verwarming van woningen. Tijdens de

presentatie werd voorzichtig gemeld dat er in één van de kernen op het eiland een pilot zal starten om woningen van het gas af te halen en te voorzien van waterstof. Gerichte details over plaats en tijdsfase kwamen er nog niet. Het rendement van omvormen ligt rond de zestig procent. Diverse scenario’s kwamen langs. Zoals: inzet van waterstof voor de scheepvaart en transport vanaf het eiland naar de Rotterdamse havens. Er is al veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden.

Ambitie Het plaatsen van tankstations voor waterstof, in Oude-Tonge of elders op het eiland, kwam aan de orde. Vier bussen van de vervoersmaatschappij zullen op het eiland met waterstof als brandstof gaan rijden. De ambitie om Goeree-Overflakkee waterstofeiland te maken werd veelvuldig aangestipt. Welke partijen er allemaal op het vinkentouw zitten in dit proces, bleef vooralsnog een vraag. Wel werden Rijk, Provincie en Universiteit aangeduid. Met

Schikking in rioolheffingszaak kost gemeente een miljoen euro GOEREE-OVERFLAKKEE Grote bezorgdheid, verbazing en bedenkingen klonken er donderdagavond in de gemeenteraad van diverse fracties over de informatiebrief van het college, waarin de schikking wordt meegedeeld die getroffen is in de zo genoemde Rioolheffingszaak. Ernst & Young heeft in 2013 massaal woningbouwcorporaties aangeschreven om (op basis van ‘no cure no pay’) bezwaar in te dienen tegen de opgelegde aanslagen rioolheffing. Door Jaap Ruizeveld

Op ons eiland hebben drie corporaties gebruik gemaakt van deze dienstverlening. Dit zijn Woongoed GO, Fides en Beter Wonen Goedereede. Het betreft hier wel een schikkingsvoorstel van 1 miljoen

euro, stelde Vreugde (VKGO). “De gelden (het halen van dukaten) zouden beter doorgeschoven kunnen worden naar de huurders. Gelukkig dat niet alle corporaties meededen”. Corné Grinwis (SGP) vond het niet goed dat publieke middelen op juridische wijze worden ingezet. Hij riep de drie corporaties op af te zien van de claim. Burgemeester Grootenboer verwachtte niet dat dit gebeurt. Bezwaren Ernst & Young heeft als gemachtigde in 2013 bezwaar gemaakt tegen de opgelegde aanslagen rioolheffing. Het SVHW verzorgt voor de gemeente de belastingheffing- en inning van een aantal belastingsoorten. De rioolheffing valt hier onder. De ingekomen bezwaarschriften rioolheffing van de corporaties zijn ingediend bij SVHW en daar behandeld. Voortvloeiende beroepsprocedures maken volgens de Gemeenschappelijke Regeling deel uit van

belangstelling volgden de raadsfracties de presentatie. Gaven wat signalen af. “Gaat de burger straks iets merken van genoemde energie-eiland-ontwikkelingen? Levert het een financieel voordeeltje op? Koppel het project aan SmartWater,” werd er gesuggereerd. Er is ook wat bezorgdheid in de gemeenteraad, mede ingegeven door nog veel onduidelijkheid. Iemand vroeg: “Is het realistisch wat nu wordt gepresenteerd?”

Vandaag bij de krant:

Werkzaamheden N215 MELISSANT - De voorbereidende werkzaamheden voor het omleggen van de N215 bij Melissant zijn gestart. Dat staat in de reactie op vragen van CDA-Statenlid Maurits de Haan. Als verklaring voor de vertraging van de wegomlegging bij Melissant, noemt de provincie de afstemming met de gebiedspartijen en het verwerven van de grond. Dat heeft meer tijd gekost dan verwacht. Voor de wegverbeteringen tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge bleek extra vooronderzoek nodig. Daarnaast is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast, waardoor de betrokken partijen ook opnieuw de financiën moesten goedkeuren. De definitieve start van de werkzaamheden aan dit project is afhankelijk van het verwerven van de benodigde grond. Het CDA-Statenlid stelde ook vragen over de informatievoorziening bij dergelijke projecten. De provincie ziet op dit punt zeker nog verbeterpunten, bijvoorbeeld door online vaker de actuele stand van zaken te vermelden. De Haan: “Het CDA kijkt met de bewoners van Goeree-Overflakkee uit naar de verbetering van de N215. Het is goed nieuws dat de werkzaamheden bij Melissant gestart zijn. Wat betreft het wegdeel bij Nieuwe-Tonge, zullen we de vinger aan de pols blijven houden.” Magazine over

7 ember 201 8 en 9 dec

GOER

auto’s, fietsen

en andere vervoermi

ddelen | 2e jaargang

nr. 4 | november 2017

HANS ROBIJN: ZWAK VOOR BMW

ND GY ISLLAAKK EE ENER EE-OVERF ’s de thema

Pagina 5

MOBILITEIT > DUURZAME & BOUWEN > WONEN > FOOD E ZORG > INNOVATIEV

KIDSPLEIN

Wanneer:

december Vrijdag 8 uur) (13.00 - 21.00 9 december Zaterdag uur) (10.00 - 17.00

Pagina 6

OND PLAT TEGR

de ondergebrachte taken bij het SVHW. Op hoofdlijnen gaat het in de bezwaarfase over 2 grieven: 1: Alleen van eigenaren heffen zou in strijd zijn met de wet en 2: De onderbouwing van het kostendekkende tarief is in twijfel getrokken. De eerste grief is al snel komen te vervallen op basis van jurisprudentie. Grief 2 bleef ter discussie staan. Jarenlange discussie In de bezwaar- en beroepsprocedure is door de gemeente getracht grief 2 te weerleggen. Dit heeft geleid tot een jarenlange inhoudelijke discussie. Welke uiteindelijk heeft geleid tot een schikkingsvoorstel. Voor de gemeente betekent het dat een bedrag van ruim 1 miljoen euro betaald moet worden. Financiële dekking dient te worden gevonden door onttrekking uit opgebouwde voorzieningen Riolering. Deze onttrekking zal overigens de komende jaren geen gevolgen hebben voor de hoogte van de tarieven.

25

Fietseiland, hoezo...?

Waar:

trum Recreatiecen de Staver, 32 Olympiaweg in Sommelsdijk

PARKEREN

&

TOEGANG

GRATIS

kee Goeree-Overflak GreenEnergy Island Hoogenboom, organiseert nd. PARTNERS Stedin, Auto Overflakkee en Deltawi te GoereeRabobank, nter Esselink De gemeen .nu, Nuon, drijf, Bouwce met Paulina , Evides Waterbe 2017 samen op Flakkee point, Wonen

Jer. de Fonkert Burg. de Zeeuwstr 3281 AL Numansd aat 130 Tel (0186) - 658 orp 111 www.jerdefonkert.n l

Automobielbedr ijf Flakkee B.V.

Watertoren 69,

3247 CL Dirksland T. 0187 - 48 44 66 info@autobedrijfflakkee .nl www.autobe drijfflakkee.nl

U rijdt een lease

auto?

Ook

AxxiAuto verzorgt graag voor u het onderhou d! Uw leasepartn er en BOSCHCAR Service partner. www.axxilease.nl

repara ties van retro scoalle oters!

Joos Jansestraat 35 3245 XH | Sommelsdij k 06 - 11267609 | 0187 - 848495

t/m december, 10 uur rijles € 295,-

www.stamautorijschool.nl

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

U rijdt een lease auto? AxxiAuto verzorgt graag voor u het onderhoud! Uw leasepartner en BOSCHCAR Service partner. www.axxilease.nl


Vrijdag 1 december DIRKSLAND - Kampvuuravond Buutengeweun, vanaf 20.00 uur aan de Philipshoofjesweg 79. www.buutengeweun.nl. NIEUWE-TONGE - Bingo-avond in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur. MIDDELHARNIS - Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van ‘Goed voor Goed’ (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49. MIDDELHARNIS - Bibliotheek Middelharnis. Themamiddag Dementie. Film ‘Het doet zo zeer’. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden via www.leerenbeleef.nl of aan de balie van de bibliotheek. MELISSANT - Winterverkoping door activiteitencommissie HHK rondom De Poort aan de Voorstraat van 15.30 tot 20.00 uur. OOLTGENSPLAAT - Bingo-avond in de kantine van v.v. OFB, Sportlaan 2. Aanvang 20.00 uur.

Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222 winkel@vlieto.nl

Al vanaf € 60,00

Wij halen en brengen uw machine bij u thuis af voor onderhoud of reparatie

Onze showroom is op afspraak en elke zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84

OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Zaterdag 2 december DIRKSLAND - Hervormde Kerk Dirksland. Concert ‘Met hart en ziel’, t.b.v. demente bejaarden CuraMare. Kaarten € 12,50, te koop bij Boekhandel Van der Boom en via www.mannenzangavond.com. SOMMELSDIJK - Sinterklaasbingo van O-G-O. 19.30 uur in De Zwaluw. Dinsdag 5 december DIRKSLAND - Koffieochtend ‘t Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland. MIDDELHARNIS - Bijbelstudie over Kolossenzenbrief door Jack Nugter. Aanvang 20.00 uur. Diekhuus, Beneden Zandpad. MIDDELHARNIS - Spreekuur dementie door de Casemanagers van Ketenzorg Dementie in de Bibliotheek. Van 14.00 tot 15.00 uur. OOLTGENSPLAAT - Sint en snert. Maaltijd plus bingo. Om 12.30 uur wordt de snert geserveerd. Info bij Ati Verwoerd: 06-40701181. Woensdag 6 december OUDE-TONGE - Gebedssamenkomst. 20.30 uur in Aktivia aan de kerk. Samen danken en bidden met andere christenen voor het dorp.

D.V.

zaterdag 2 en 16 december open van 10 tot 15 uur

APK ZOALS HET BEDOELD IS

ONTBIJT VOOR

(van 22 dec t/m 2 jan gesloten)

KANSARME KINDEREN ZIE: GOEDE DOELEN STICHTING ANBI VERKLARING AANWEZIG

woensdag 9. 00 tot 12.00 uur donderdag, vrijdag 9.00 tot 15.00 uur e

06 4318 4804 (winkel) òf 06 3605 8036

e

1 en 3 zaterdag van de maand 10.00 tot 15.00 uur

ZIE: WWW.STICHTINGUBUNTU.COM

·

ETO · K19 LI

V

AANBIEDINGEN op onze website

www.vlieto.nl

- 2015

JAAR ·

SPECIALE

Donderdag 30 november DEN BOMMEL - Bingo in De Bommelstee, Schaapsweg 34. Aanvang 14.00 uur. Organisatie: Stichting ZIJN Den Bommel. DIRKSLAND - Breicafé Klein Parijs in Reginahof van 10.00 tot 12.00 uur. DIRKSLAND - Bingoavond in de Victoriahal. Aanvang 19.30 uur. STELLENDAM - Surprisemarkt 55+. Aanvang 14.30 uur in het Haagse Huus.

65

Altijd ruime collectie gebruikte machines

0

Kijk voor

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965 IETO · VL 5

5 keer Volkswagen Caddy Grijs kenteken v/a 6850,- excl BTW

Woensdag 29 november OUDDORP - Sinterklaasmiddag 55+ club. Speker is voormalig wijkagent Adri Bijl. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 0187-682319. OUDDORP - Sfeeravond bij Bloem- en Groencentrum, Dijkstelweg 28, van 17.00 tot 22.00 uur. OUDDORP - Pannenkoekenfestijn. Onbeperkt pannenkoeken eten vanaf 17.30 uur in de Doorpsgezinde kerk aan de Dorpstienden. Opgeven via annevanwijngaarden@gmail.com. MIDDELHARNIS - Thema-avond Moedige Moeders. Spreker: ex-gebruiker Joop Gottmers. JAC, Molenweg 28, aanvang 20.00 uur. www.moedigemoedersgo.nl.

kringloop ‛t Pakhuus, Molenweg 16, Middelharnis schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport


Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

3

Wonen in de natuur bij Middelharnis MIDDELHARNIS De gemeente Goeree-Overflakkee start op 6 december 2017 een verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading, direct gelegen aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Het gebied is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept.

woningen, een zogenaamde woonterp. Eigendom en beheer van de nieuw aan te leggen natuur in de Eerste Bekading bij Middelharnis wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de toekomstige bewoners. Welke ontwikkelaar geeft invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling? De gemeente Goeree-Overflakkee schakelde Akro Consult in ter ondersteuning bij het vinden van de juiste koper voor deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Op 6 december 2017 start de gemeente de verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading bij Middelharnis. Geïnteresseerde kopers kunnen zich vanaf dat moment aanmelden. Maximaal acht partijen worden uitgenodigd voor een gespreksronde met vertegenwoordigers van de gebiedspartijen van de Noordrand. Op basis van deze voorselectie worden vervolgens vier partijen uitgenodigd om in de vervolgfase een ontwikkelplan aan te bieden. De gemeente zal met de winnende indiener een koop-ontwikkelovereenkomst sluiten.

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee. De doelstelling is om tussen Stellendam en Middelharnis een aantrekkelijke en beleefbare land-waterovergang te realiseren met ruimte voor deltanatuur, recreatie, wonen, landbouw, watervoorziening en duurzame ontwikkeling van energie. De Eerste Bekading De Eerste Bekading is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept. Het gebied is ruim 27 hectare groot en ligt direct aan

Artist impressie van wonen in de natuur bij Middelharnis. het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Deze ontwikkellocatie biedt ruimte aan een woonterp van 5 hectare, waarvan netto 2,6 hec-

tare beschikbaar is voor duurzame woningbouw. Het zoetwaterkanaal van het Waterschap Hollandse Delta krijgt ook een plaats in

Grondgebonden biologische geitenhouderij GOEREE-OVERFLAKKEE In een reactie op raadsvragen over de Geurgebiedsvisie en de Geurverordening voor de bestaande situatie van de geitenveehouderij aan de Boomvliet in Dirksland, stelt het college in een informatiebrief dat dit bedrijf een grondgebonden biologische geitenveehouderij betreft, dat voldoet aan de normen die door de stichting SKAL zijn vastgesteld en waarop zij toezicht houdt. SKAL is een onafhankelijke organisatie voor de toezicht op de biologische productie in ons land. Geitenveehouderij (Q-koorts en volksgezondheid) is landelijk en zeker recent ook provinciaal breed in de publiciteit. Door Jaap Ruizeveld

Omdat beide onderwerpen in één zin worden genoemd, is bezorgdheid verklaarbaar, schrijft het college. Echter navraag bij de GGD bevestigt dat er op Goeree-Overflakkee in de achterliggende jaren geen gevallen van Q-koorts zijn ontstaan of zijn geweest. De kans dat Q-koorts uitbreekt op een biologische geitenveehouderij (bij het Dirkslands bedrijf wordt vers gras gevoerd), is minimaal gebleken. Daarnaast zien de verplichte inen-

dit gebied. De uitgegraven grond voor het kanaal zal benut worden voor de aanleg van een kunstmatig aangelegde heuvel met duurzame

Laatste kans voor snel internet op Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE Eilandbewoners in buitengebieden zonder 4G-bereik en zonder kabel hebben nog steeds geen snel internet. Bewoner Rik Klein van Goedereede-Havenhoofd doet een ‘noodkreet’. “Meld je aan voor het snelle internet van Greenet.nl. Er zijn nog vijftig aanmeldingen nodig. De deadline is 15 december.”

tingen en maandelijkse controles erop toe dat een eventuele uitbraak direct inzichtelijk zou zijn en er daardoor richting omwonenden adequaat gehandeld kan worden.

op het bedrijf zelf zijn geboren en opgegroeid. Hierdoor is ook duidelijk welk verleden de dieren hebben en zo wordt gezorgd voor een sterke en gezonde veestapel.

Gezonde veestapel Bij een grondgebonden biologische geitenveehouderij worden er gemiddeld 600-700 melkgeiten gehouden. Ter vergelijking: in een gangbaar intensief geitenbedrijf zijn er gemiddeld 1300 melkgeiten. Door druk en hoge concentratie zijn dieren in die bedrijven gevoeliger voor ziektes en besmettingen, schrijft het college in de informatieve brief. De inrichting-houder van de geitenveehouderij aan de Boomvliet gebruikt voor de verjonging van de veestapel enkel eigen aanwas, dieren die

Begin 2018 Bij behandeling van de Ingekomen stukken donderdagavond in de raad, gaf De Vos (VKGO) aan dat de informatie van het college over dit onderwerp nieuwe vragen oproept. Het raadslid stelde dat de stichting SKAL ook niet over geur gaat. Wethouder Markwat zei dat de verordening nu door het college wordt vastgesteld, ter visie wordt gelegd en vervolgens na afwerking van de procedure aan de raad wordt aangeboden. Dat alles vergt enige tijd en zal pas begin 2018 zijn afgewerkt.

Meer informatie en aanmelden Meer informatie over de verkoopprocedure vindt u op www.Tenderned.nl en op www.tender.akroconsult.nl. Het e-mailadres is eerstebekading@akroconsult.nl.

“Kinderen van gezinnen in buitengebieden hebben steeds meer internet-capaciteit nodig voor school en dat is via de KPN-telefoonlijn ontoereikend. De basisschool op Goedereede-Havenhoofd heeft ook een hogere snelheid nodig. Ook voor bedrijven in de buitengebieden is de lage snelheid een probleem. De ontwikkeling in TV-on-demand, zoals Netflix en Videoland, vereisen hogere internetsnelheid. Ook websites richten zich steeds meer op het snelle internet, waardoor de snelheid in buitengebieden steeds meer ontoereikend wordt. Onze gemeente Goeree-Overflakkee heeft een aanbieder gevonden die snel internet kan aanbieden en dat is het bedrijf Greenet. nl. Naar aanleiding hiervan zijn bewoners van het Havenhoofd

erg enthousiast geworden, hebben een actie gevoerd en inmiddels aanmeldingen gegenereerd. Ook op de rest van het eiland hebben mensen zich aangemeld, maar helaas nog niet genoeg. Totaal zijn er 150 aanmeldingen nodig op het eiland. Op dit moment is de stand 99, er zijn dus nog 51 aanmeldingen nodig.” Hoe werkt het? Het internet dat Greenet.nl aanbiedt heeft een internetsnelheid van ca. 50 Mbit/s (dit is ongeveer 7 keer zo snel dan op dit moment in het buitengebied). Ook telefonie is mogelijk met behoud van het vaste telefoonnummer. Digitale tv behoort niet tot het pakket. De gemeente heeft een subsidie aangeboden voor de eerste 400 aanmeldingen voor de aansluitkosten: € 200,- subsidie op de eenmalige aansluitkosten: € 239,95 (incl. BTW), dus de aansluitkosten zijn dan € 39,95. Installatiekosten zijn geschat op ca. € 100,-. De maandelijkse kosten bedragen € 47,50 per maand (incl. BTW). Het snelle internet zal bij voldoende aanmeldingen ca. half 2018 beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie en om aan te melden naar www.greenet.nl/goeree.


4

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

Stil, verwonderd en heel dankbaar ontvingen we uit Gods beschermende hand een zoon en broertje

- Enige en algemene kennisgeving Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent, als je mensen ziet, maar ze niet echt meer herkent, als je toch blijft strijden om bij ons te leven, dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

We noemen hem

25 november 2017 Roland & Lisette van Rossum Ezra † Jedithja Talitha Honingeter 5, 3247 GD Dirksland

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in Nieuw-Rijsenburgh van ons is heengegaan onze tante

Cornelia Klasina Maria Holtkamp - Tante Nel -

Geboren 26 december 1927

Overleden 26 november 2017 Anita en Cor Joris Nick Jolien

Afgelopen zondag 26 november waren Arjaan en Nel van Eijkeren-Jacobs 65 jaar getrouwd. Wij als kinderen, klein- en achterkleinkinderen feliciteren hen met deze mijlpaal. ’t Getij 12, 3255 TG Oude -Tonge

Adri en Paula Johan Nelis Woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh, Woongroep 349, Sommelsdijk. Correspondentieadres:

Anita Felsbourg-Holtkamp Ds. Wentinkstraat 15a 3244 XC Nieuwe-Tonge

De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op woensdag 29 november om 13.00 uur in de Parochiekerk van de Heilige Familie te Achthuizen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. begraafplaats te Achthuizen.

Onze lieve

Er is gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontmoetingsruimte van de kerk.

(o)pa Piet de Vos

En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U. Psalm 39 : 8

Diep bedroefd, maar in dankbare herinnering aan wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten, door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa

Klaas Breen sinds 3 augustus 2017 weduwnaar van Johanna Cornelia van Splunter in de leeftijd van 94 jaar. “Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies” Corrie en Krijn Breen-Breen Dimmen en Willeke Marith, Thijmen, Jesse, Aaron Anneke en Jaap Carlijn 23 november 2017 Woonstede ‘t Spectrum Correspondentieadres: Venkelstraat 19 3252 BV Goedereede Gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 28 november van 19.00 tot 20.30 uur in kerkgebouw “De Levensbron”, Achterstraat 1 te Goedereede (ingang via Doelweg). De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V. woensdag 29 november om 13.30 uur gehouden worden in “De Levensbron”. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Mariadijk te Goedereede, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in “De Levensbron”. ~ Geen bloemen ~ ~ Gaarne in gepaste kleding ~ Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers van Woonstede ‘t Spectrum voor de liefdevolle zorg en aandacht.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte. Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in rust van ons heengegaan.

Heeft u geen rouwbrief ontvangen, dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Esther Ariana Hendriks-Fokker wordt 3 december 90 jaar. Arie en Janneke Keijmel Rogier, Danielle en Floortje Vincent Kees en Wilma Nagtegaal Christian en Laura Jacintha en William Willemstraat 18, 3255 BS Oude-Tonge

Hierbij wil ik, ook namens mijn man, iedereen bedanken voor de vele kaartjes en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Onze dank gaat ook uit naar alle medewerkers van het Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis voor de fijne en correcte verzorging. Rie en Klaas Huijer, Ooltgensplaat

~ Esther ~ * 24 december 1976

† 24 november 2017

Erik Hendriks Peter en Dina Fokker Peter en Annelot Yosha Pierre en Henny Hendriks Sjors en Jaimy Isabella, Aurora Paul en Tanya Saar, Tess

Wilskracht ! Twee woorden...WIL en KRACHT! Aan het einde restte nog slechts de wil, weg was de kracht. Alleen de wil was niet genoeg! In ons bijzijn is in alle rust overleden onze lieve

Hans ~ Johannes Abram de Wit ~ * 3 maart 1948

† 24 november 2017

Schokkerstraat 11 3317 ZW Dordrecht

Marlien de Wit

Donderdag 30 november nemen we om 11.00 uur afscheid van Esther tijdens een samenkomst in de Gereformeerde Kerk, Kerkhoflaan 4 te Stellendam. (ingang via ‘t Forum, naast de kerk)

Bionda en Daan Kjell

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Stellendam.

Roald en Tania

J. Brasserstraat 19 4333 MA Middelburg

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ‘t Forum.

Vrijdag 1 december is er om 15.30 uur een samenkomst in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3.

Heeft u geen rouwkaart ontvangen, dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Na het afscheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van het crematorium.


5

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

In onze gedachten was je In onze gedachten ben je In onze gedachten zal je zijn

De Heer is mijn Herder Dankbaar voor alles wat hij voor velen heeft betekend is geheel onverwacht in zijn vertrouwde omgeving overleden

Cornelis Andries Otte ~ Kees ~ * Veere, 30 december 1947

† Middelharnis, 22 november 2017

Kees is opgebaard in uitvaartcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH te Middelharnis, alwaar geen bezoek. De rouwdienst zal plaatsvinden op D.V. woensdag 29 november 2017 om 9.30 uur in de ‘Exoduskerk’, Dorpsweg 97, 3245 VB te Sommelsdijk. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Na de dienst is er gelegenheid tot samenzijn in bovengenoemd kerkgebouw. - Liever geen bloemen -

Wij gedenken haar zoals ze was Maar voor ons onmisbaar

Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat wij afscheid moesten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Catharina Dingena Maria Vredebregt - van Peer

Jannetje Vlot-van Broekhoven ~ Jans ~ weduwe van Willem Vlot

~ To ~ willen wij u hartelijk bedanken. Voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn lieve vrouw, mijn zus, schoonzus en tante.

in de leeftijd van 93 jaar.

Executeur: Benschop en Sterling Netwerk Notarissen Correspondentieadres: Uitvaartverzorging M.H. van de Ven Westelijke Achterweg 3 3241 EH Middelharnis

Dankbetuiging

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

D.J.M. van Peer

Wij bedanken de medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgcentrum Heemzicht voor de liefdevolle verzorging en de huisartsen J. Kolkman en K. van Leeuwen voor de goede medische begeleiding.

Oude-Tonge, november 2017

24 november 2017 Correspondentieadres:

Familie M. Vlot Prins Bernhardstraat 35 3265 BR Piershil

We komen bij elkaar om afscheid te nemen op woensdag 29 november om 13.00 uur in het verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’, Ring 57 te Dirksland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Staakweg te Dirksland.

UITVAARTVERZORGING

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het verenigingsgebouw.

WEESPAD 34, 3257 KK OOLTGENSPLAAT

P. MANS TELEFOON: (0187) 631336 B. G. G. 06 53448384 INFO@MANSUITVAARTVERZORGING. COM

Wij zijn geschokt en verdrietig door het plotseling overlijden van onze buurman en goede kennis

WWW. MANSUITVAARTVERZORGING. COM

Sinds 1882 een vertrouwd familiebedrijf op Goeree-Overflakkee.

Kees Otte Wij verliezen in hem een vriendelijk, zorgzaam en beminnelijk mens. We zullen hem missen. Fam. Van den Broek Fam. De Wit Mevr. De Visser-Sinke Mevr. A. de Visser Dhr. J. Verhage Fam. Kurver-Kievit Fam. Van Kempen Mevr. Jobse Fam. Keijzer Fam. De Winter Fam. Boot Middelharnis, november 2017

• Voor een correcte regeling en nette uitvoering van een eenvoudige begrafenis of een veelomvattende uitvaart. • Voor advies en het vastleggen van uw wensen. • Dag en nacht te ontbieden.

Voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart. Voor uw belangstelling en medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Corstiaan Pieter van Bruinisse ~ Cors ~

  

zijn wij u zeer dankbaar, het heeft ons diep ontroerd. In het bijzonder gaat onze dank uit naar:

 

Dokter De Vries van de Huisartsenpraktijk te Stellendam voor de medische begeleiding en de medewerkers van Thuiszorg Careyn voor de liefdevolle verzorging.

     

Ds. Van Estrik voor het leiden van de rouwdienst en de kerkenraad voor de geestelijke bijstand, in het bijzonder dhr. K. Breen voor de vele bezoeken. Tot slot Krijn Breen Uitvaartverzorging voor de persoonlijke begeleiding en de correcte verzorging van de begrafenis. Het was voor ons een troost en steun dat zovelen met ons meeleefden. Aagje Kinderen en kleinkinderen

 

          





Goedereede, november 2017

Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve zus en schoonzus

Pie van Loon zeggen wij u hartelijk dank. Broers en zussen Oude-Tonge, november 2017

K

B

KRIJN BREEN u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Pieterstraat 14 3252 BL Goedereede 0187 84 48 48 | 06 80 04 08 62 info@krijnbreenuitvaartverzorging.nl w w w. k r i j n b re e n u i tva a r tv e r z o rg i n g . n l


6

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

Koffie-/theemiddag tijdens het mantelzorgcafé

Uw laatste wensen in goede handen

0187- 601166

Westdijk 31, 3244 BM Nieuwe-Tonge

Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant

Uitvaartverzorging M.H. van de Ven

Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Uitvaartcentrum Media Vita Persoonlijke en professionele begeleiding van begrafenissen & crematies

Administratieadres:

Theo Struik

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

W. Buijs

T. 0187-642428 0187-486962

Stichting ZIJN nodigt mensen uit voor het mantelzorgcafé van donderdag 30 november a.s. in het Diekhuus te Middelharnis, om met elkaar in gesprek te gaan over enkele vragen van de theelabeltjes. Het zou leuk

zijn als u uw eigen theelabeltjes met interessante vragen meeneemt of als u eigen vragen bedenkt. Deze middag is in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang is om 13.30 uur en het café zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Graag opgeven indien u aanwezig wilt zijn, via de e-mail: m.vanderwelle@zijngo.nl of telefonisch: 0187-641344. In 2018 is het mantelzorgcafé weer gepland op donderdagmiddag, nl. 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 27 september, 25 oktober en 29 november. Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee.

Jouw Marktkraam Middelharnis vanaf donderdag geopend

Dag & nacht bereikbaar M.H. van de Ven

MIDDELHARNIS - Hoe begint een goed gesprek vaak? Juist, onder het genot van een kop thee of koffie (met lekkere hapjes). Het zijn vaak dé uitgelezen momenten voor bijzondere, mooie of moeilijke gesprekken. Iedereen kent wel de vragen op de theelabels. Deze vragen helpen bij het voeren van relevante, verrassende gesprekken.

0187 - 491396

M. 06-53112979

MIDDELHARNIS - Op donderdag 30 november zal de tweede vestiging van Jouw Marktkraam op Goeree-Overflakkee geopend worden. De vestiging in Middelharnis is te vinden in het pand van de voormalige Xenos. Inmiddels zijn bijna alle kramen bezet en is er een diversiteit aan spullen te koop. Van tweedehands tot nieuw. Jouw Marktkraam is te vinden aan de Westelijke Achterweg 33 en is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Kerstvolkszang www.arensmanuitvaart.nl

Begrafenisverzorging

J. van der Slik Voor een nette en waardige begrafenis, op geheel Goeree-Overflakkee.

Wagemaker Marmer & Graniet al sinds 1932 specialist in grafmonumenten

- Gespecialiseerd in thuisopbaring - Geheel naar uw wens, met persoonlijke begeleiding

Nicolaas Beetsstraat 21, 3245 RD Sommelsdijk Telefoon (0187) 48 63 53 • Fax (0187) 48 24 63

NIEUWE-TONGE Zaterdag 16 december zal in de Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge de tiende Kerstvolkszang plaatsvinden. Het programma bestaat uit bekende en geliefde Kerstliederen. Met de warme klanken van het Blank-orgel zal Eric Wolfert de samenzang begeleiden, hij is tevens aan deze gemeente verbonden als organist. Ook zal muziekverenging Apollo uit Nieuwe-Tonge haar medewerking verlenen. De samenzang wordt afgewisseld met muzikale intermezzo's van Apollo

en Eric Wolfert zal op het orgel een Kerstimprovisatie uitvoeren. Ds. Van Assen, predikant van deze gemeente, zal een korte meditatie houden. De avond begint om 19.00 uur en de kerkdeuren zullen vanaf 18.30 uur geopend zijn. Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis. Voor de onkosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Na afloop (circa 20.15 uur) is er in de tent, bij de uitgang van de kerk, gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekkere kop warme chocolademelk.

info@begrafenisverzorgingjvanderslik.nl www.begrafenisverzorgingjvanderslik.nl

altijd ruim

20% GOEDKOPER

Persoonlijk en betrouwbaar Uitstekende kwaliteit

Vraag vrijblijvend een prijsopgave en wij laten u zien dat wij goedkoper zijn een uniek monument met een dan andere bedrijven in de persoonlijke herinnering. regio T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

• • • • • • •

Elk ontwerp is mogelijk. Deskundig advies. Levertijd 3 weken. Showroom met vele modellen. Eigen werkplaats met echte vakmensen. De laagste prijs in de regio. Vraag vrijblijvende offerte aan.

Pascal 6 te Middelharnis T: 0187-489088 E: Info@corwagemaker.nl www.corwagemaker.nl

Huisvesting Eilanden-Nieuws en drukkerij De Waal Al decennialang is het kantoor van Eilanden-Nieuws gevestigd in het voormalige weeshuis aan de Langeweg 13 in Sommelsdijk. Eilanden-Nieuws is geen eigenaar van het pand, maar huurt er kantoor- en opslagruimte. Het gebouw komt volgend jaar in andere handen, onlangs is het voorlopige koopcontract getekend. Omdat ook de nieuwe eigenaar een gedeelte van het pand wil verhuren aan Eilanden-Nieuws, blijft zowel het bezoekadres als het telefoonnummer ongewijzigd. Ook Drukkerij De Waal blijft als huurder gevestigd in het pand.


Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

7

Streekmuseum Goeree-Overflakkee richt Kinderfonds op

Serviceclub De Ronde Tafel schenkt eerste € 600 SOMMELSDIJK - Nadat op 19 oktober jl. serviceclub De Ronde Tafel een klaverjastoernooi organiseerde in Café De Kok te Sommelsdijk, ten bate van het goede doel, werd afgelopen woensdagavond de opbrengst ervan in chequevorm overhandigd áán dat goede doel, op het adres ván dat goede doel. Concreet gezegd: aan Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Door Hans Villerius

De Ronde Tafel is een internationale organisatie die wereldwijd in zestig landen vertegenwoordigd is. In ons land is dat de Nederlandse Tafelronde, die verscheidene regionale afdelingen kent, Tafels genoemd. De leden, de Tafelaars, zijn mannen tussen de 18 en 40 jaar die naast onderlinge vriendschap zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien én zich in willen zetten voor het goede doel. De afdeling Goeree-Overflakkee staat binnen de organisatie te boek als Tafel 118. En daarvan waren er woensdagavond twee aanwezig om de opbrengst van het onlangs gehouden klaverjastoernooi bekend te maken en te overhandigen: € 600. Kinderfeestjes Maar dit bedrag heeft wel een speciaal oormerk: om voor kinderen voor wie het om financiële redenen thuis niet mogelijk is een verjaardagsfeestje te houden dit tóch mogelijk te maken. Dit door ze een soort cadeaubon te geven waarmee ze met vriendjes of vriendinnetjes gratis deel kunnen nemen aan één van de twee kinderfeestjes die het streekmuseum heeft bedacht. Ze kunnen kiezen uit ‘Archeoloog voor één dag’, waarbij ze spelenderwijs vondsten opdoen. Net als in het echt dikwijls het geval is: uit verschillende stukken bestaande

Twee tafelaars van Tafel 118 (l.) overhandigen hun cheque aan het streekmuseum en de voedselbank.  die, weer aan elkaar gemaakt, een bepaald gebruiksvoorwerp blijken te vormen, dat ze dan ook mee naar huis mogen nemen. Of ze kunnen kiezen voor een speurtocht door het museum, waarbij ze aan de hand van een routekaart op zoek moeten naar de verdwenen schat van kapitein Zeebeer. Waarschijnlijk is de schat ontvreemd door piraat Rooie Klaas, die in verleden eeuwen met zijn schuit meermaals voor Goeree-Overflakkee heeft gelegen. Op

het eiland is zelfs een polder naar hem vernoemd. En het is aan de kinderen om de schat terug te vinden in de schatkist die in het streekmuseum staat en waarvan de kinderen echt de sleutel meekrijgen tijdens hun zoektocht. Inmiddels hebben al verscheidene kinderen met veel genoegen hun verjaardagsfeestje in het streekmuseum gevierd. En Tafel 118 van serviceclub De Ronde Tafel vindt het een goede zaak als ook kinderen voor wie het niet mogelijk is een leuk

Foto: Hans Villerius

verjaardagsfeestje te hebben daar tóch de mogelijkheid toe krijgen. Vandaar deze actie, die ze samen met Voedselbank Goeree-Overflakkee uitvoert. De Voedselbank weet namelijk in welke gezinnen kinderen zijn die hiermee verrast kunnen worden, zodat het de Voedselbank is die de cadeaubonnen distribueert. Het moment waarop Tafel 118 deze gift deed, woensdagavond, was tevens het moment van oprichting van Kinderfonds Streekmuseum

Goeree-Overflakkee, van waaruit dergelijke initiatieven voor kinderen in de toekomst gefinancierd kunnen blijven worden. Iedereen kan trouwens een bijdrage in het fonds storten. Dat kan op rekeningnummer NL83 RABO 0341613355 ten name van Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee, onder vermelding van ‘Bijdrage Kinderfonds’. En kinderfeestjes kunnen snel en makkelijk worden geboekt via de website van het museum: www.streekmuseum.nl.

Beursvloer verhuur De beursvloer is voor meer dan 80% al verhuurd aan geïnteresseerde bedrijven uit heel Nederland en ook uit landen zoals Denemarken, België en Spanje. “De interesse van de binnen- en buitenlandse bedrijven is groot. Na de editie in 2016 werd door de meeste aanwezige standhouders direct een reservering gedaan voor de komende editie in 2018. De beurs staat bekend als een echte vakbeurs waar je zaken kunt doen. In 2016 werden er tientallen orders op de vloer gesloten. Op de Nederlandse visserijbeurs moet je gewoon staan. Niet alleen voor relatieonderhoud, maar ook voor het binnenhalen van orders”, vertelt een trotse Klaas-Jelle Koffeman, voorzitter van Stichting Visserijdagen Urk, die initiator is van Holland Fisheries Event.

Nieuw Holland Fisheries Event staat bekend als beurs waar de grote en gerenommeerde bedrijven uit de sector aanwezig zijn. Maar de beursorganisatie wil ook het MKB en starters op de beursvloer trekken om zich te presenteren. Voorgaande editie is met succes het verhuren van statafels speciaal voor verenigingen en stichtingen ingevoerd. Dit jaar wil de beursorganisatie mogelijkheden bieden voor ook starters in het speciaal daarvoor ingerichte Startup paviljoen. Met mooie stands met zij- en achterwanden en verlichting en voorzien van alle gemakken zoals catering en wifi, maar dan voor een aantrekkelijke ‘startersprijs’. Bedrijven die voor 31 december 2017 een stand reserveren ontvangen 10% korting op de standprijs. Kijk op www.holland-fisheries.nl of mail naar info@holland-fisheries.nl.

Holland Fisheries Event op Urk REGIO - Holland Fisheries Event: de Nederlandse visserijbeurs met internationale allure. De 8e editie van de visserij- en maritieme beurs van Nederland vindt plaats op 5 en 6 oktober 2018 op Urk. Dé Nederlandse visserijbeurs met een internationaal karakter voor zowel gerenommeerde bedrijven als starters. Voor de 4e keer wordt De Koningshof Party & Events in Urk omgebouwd tot beursvloer met 7 zalen en ruimte voor meer dan 100 exposanten uit de visserij- en maritieme sector. Dat is aanzienlijk groter dan de vorige 8 edities. Holland Fisheries Events groeit. En dat is nodig om aan de groeiende vraag van bedrijven uit voornamelijk het buitenland om zich te presenteren te kunnen

voldoen. De beurs biedt binnenen buitenlandse exposanten de mogelijkheid hun nieuwste pro-

ducten en noviteiten te tonen aan een breed zakelijk publiek.


Sint Tips! Plaetse drogeworst-worstletter/staaf Rollade`s- vleesschotels-gourmet-fondue etc. Nieuw ! Medaillons in jachtsaus.. varkenshaas met ontbijtspek in de oven 20-25 min đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?°đ?‘Şđ?‘Şđ?‘Şđ?‘Ş đ?&#x;‘đ?&#x;‘đ?&#x;‘đ?&#x;‘ đ?’”đ?’”đ?’”đ?’”đ?’”đ?’”đ?’”đ?’”. â‚Źđ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?đ?&#x;?.98 Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904 Bestellingen: Zie ook:

info@landwinkelkeizer.nl www.landwinkelkeizer.nl

Voor ieder budget een passend streek of kerstpakket!

2 kilo

PERSSINAASAPPELS Zoet en vol sap

2 kilo

2.50 2.00 2.00 2.00 1.25 2.00

HANDSINAASAPPELS 1½ kilo

HOLLANDSE WALNOTEN

Openingstijden Landwinkel: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

ELSTAR Nieuwe oogst

500 gram

13.00-17.30 uur 8.30-16.30 uur 8.30-17.30 uur 8.30-17.30 uur 8.30-17.30 uur 8.00-16.30 uur

SPINAZIE Vers

kilo

BINTJES 5 kilo

Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 4 december 2017.

4 Haas of rib karbonade`s voor slechts â‚Ź 5.98

Verse worst ouderwets gekruid!!! 100 gr.â‚Ź 0.89 Tomatensoep met balletjes 100 gram

â‚Ź 0.55

Schnitzels vers van`t mes 4 voor maar â‚Ź 5.98 Gegrilde Kipkluifjes ketjap/piri-piri 100 gram â‚Ź 1.19 100 gr.Busworst Schopâ‚Ź1.29 100 gr.Beenham â‚Ź 2.29 100 gr.Leverkaas â‚Ź 1.29 Uw adres voor vleespakketten rollade`s - gourmet en salade`s

Aanbiedingen zijn geldig van

BIJ AANKOOP VAN EEN STUK GEZOUTEN KRAB KILO GIESER WILDEMAN GRATIS

Don. 30 Nov. t/m. Woe. 6 Dec.

Meeee

e r! ee M k paMk er k!ker! pakk pa

* WOENSDAG GEHAKTDAG * 400 gram gyrosreepjes + 4 pitabroodjes â‚Ź 4,75 Gem. varkensfiletlapjes div. smaken 5 voor â‚Ź 4,75 Stroganoff gehakt 500 gram â‚Ź 3,95 Strooimix 200 gram â‚Ź 2,75

AANBIEDING GELDIG T/M A.S. ZATERDAG.

3,- 3,-

Kruidcake Kruidcake

Sinterklaassalade 100 gram â‚Ź 2,39 (Rivierkreeftjes, zalm, witvis in een cocktailsaus)

3,-

Kruidcake MeeMee

Mini saucijzenbroodjes 5 halen, 4 betalen

uw NieVleesfrietjes bakje 150 gram + saus samen â‚Ź 2,75

er k!ker! pakk pa

Zeeuws spek 150 gram halen, 100 gram betalen Voor een heerlijk avondje Hapjespan 130 lekkere snacks voor maar â‚Ź 39,50

OUDDORP Fax 683826 Stationsweg 15 Tel. 681352 Hoenderdijk 13 Tel. 681278

Aanbiedingen geldig van: woensdag 29 november t/m dinsdag 5 december

4 24 2

Krentenbollen Krentenbollen + + gratis gratis

www.akershoek.echtebakker.nl Special

Runder soufflĂŠ

215

100 g

Trots van uwkeurslager

Gepanneerde Er zijn weer mooie kerstbomen in verschillende snitzels

soorten en maten. We bezorgen uw kerstboom 95Ouddorp en Stellendam! gratis in Goedereede, 4stuks

5

Op zaterdag 9 december staan we van 10.00 tot Vleeswarenkoopje 17.00 uur op de Boerenham + kerstmarkt van Goedereede. Dit jaar is de kerstmarkt in en rond de toren van Goedereede. Leverkaas

95 1 Bloembinderij De Korenbloem

samen

Vleeswarenkoopje VLEESWARENKOOPJE

Vers van uw keurslager Kerkstraat 8/10, 3252 AX Goedereede

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram rookvlees + 100 gram 100eiersalade gram rookvlees + 4 rolladeschijven 100 gram eiersalade 200 gram

2

49

Keurslagerkoopje

200 g

4 stuks

4 rolladeschijven SPECIAL

TROTS VAN UW KEURSLAGER

5

2

15

Boerenham + leverkaas

Slagerij Van Zuidland Oudelandsedijk 2b, Dirksland

5

95

Floresteijn, keurslager Raadhuisstraat 13 4 stuks 3253AN Ouddorp

0187681348 info@floresteijn.keurslager.nl floresteijn.keurslager.nl/ VLEESWARENKOOPJE VERS VAN UW

samen

95

4 stuks schnitzels Gepaneerde

Runder soufflĂŠ 100 gram

5

295

49

1

95

Floresteijn, keurslager

KEURSLAGER

Schouderkarbonade 4 stuks

Raadhuisstraat 13, 3253 AN Ouddorp tel. 0187-681348 info@floresteijn.keurslager.nl www.floresteijn.keurslager.nl

5

00

Tel. 0187 491116

Schouderkarbonade

info@dekorenbloem.nl, www.dekorenbloem.nl

4 stuks

5

AANBIEDINGEN AANBIEDING VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER T/M DINSDAG 5 DECEMBER.

Het is er weer! Onze zelfgetrokken grondwitlof, geteeld op ouderwetse wijze. Super van smaak en kwaliteit. Bekijk een aantal foto’s van deze teelt op Facebook.

BLOEMIGE AARDAPPELS BLOEMKOOL (eigen teelt) KLEINE SPRUITJES JONAGOLD LEKKERE MANDARIJNEN WITLOF

5 kilo 1,50 per stuk 0,50 1 pond 0,60 1 kilo 1,00 2 kilo 1,80 10 voor 1,25 vanaf 1,50 per kilo

Bij besteding vanaf 5 euro, 1 bloemkooltje gratis. Ook maken wij op bestelling een fruitmand of groentepakket.

ELKE WOENSDAG

ma, di, do, vr. van 10.30-12.00 uur en van 15.30-17.00 uur. Za. van 08.00-12.00. Woensdag en zondag zijn wij gesloten.

VAN DER SLUIJS AGF Molenweg 56, Sommelsdijk Tel. 0187-487455 Mob. 06-49421915

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 november 2017

LIKE ONS OP FACEBOOK: VAN DER SLUIJS AGF

Ook maken wij op bestelling een fruitmand of groentepakket.

GEHAKTDAG

OPENINGSTIJDEN:


Nieuws

TAARTJE VAN DE WEEK: Sinterklaasmijter met speculaas bavaroise van 8,25 voor 7,25 Speculaas tompouce per stuk van 2,00 voor 1,80 Roomboter gesorteerde koekjes 250 gram van 4,25 voor 3,75 Desem stokbroodje 2,25 heerlijk voor bij de gourmet op Sintavond Bij ons ook verkrijgbaar: de lekkerste roomboter amandelletters van het land!! 9,75 per letter

Aanbiedingen gelden van woensdag 29 november t/m dinsdag 5 december. Ook online te bestellen op www.bakkerijkoese.nl Of bel:

Komende feestdagen zorgen voor meer banen REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in de regio is ook in oktober 2017 iets gedaald. Door groei van het consumentenvertrouwen neemt de werkgelegenheid in de detailhandel toe. In de aanloop naar de feestdagen zal er een seizoensmatige piek zijn. De afwikkeling van bestellingen via internet leidt tot meer werk voor logistiek personeel. De sector detailhandel biedt vooral werk aan jongeren. Bijna de helft van de WW-uitkeringen aan verkoopmedewerkers detailhandel gaat echter naar 50-plussers. Voor hen zijn er kansen op werk zowel binnen als buiten de detailhandel.

Wij maken onze roomboterbladerdeeg al 60 jaar volgens oud familierecept.

0187-482413 voor Sommelsdijk 0187-645392 voor Oude-Tonge

Graag tot ziens in één van onze winkels.

Een vers jaar...

OOK UW ADVERTENTIE OP DE VERSPAGINA IN 2017? Vraag naar aantrekkelijke tarieven: info@eilandennieuws of 0187 - 471020

Eind oktober 2017 verstrekt UWV in de arbeidsmarktregio’s Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 35.574 WW-uitkeringen: een daling van 1,6%. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen afgenomen met 2,2%. De grootste daling in de drie arbeidsmarktregio’s vond plaats in het onderwijs, de gezondheidszorg, welzijn & cultuursector, het openbaar bestuur, de bouwnijverheid en vervoer & opslag. De detailhandel is in de drie regio’s goed voor zo’n 10 procent van het totaal aantal banen. Daarmee is deze sector een belangrijke banen-’leverancier’. Als gevolg van gestegen consumentenvertrou-

wen groeit de detailhandel en neemt het aantal vestigingen in de arbeidsmarktregio’s toe. Voor Rijnmond wordt een groei van 1,9% verwacht. Deze positieve ontwikkelingen zijn ook terug te zien in de lopende WW-uitkeringen voor mensen die in de detailhandel werkzaam waren. Vergeleken met vorig jaar oktober is het aantal WW-uitkeringen met een vijfde afgenomen tot 2.000 WW-uitkeringen in oktober 2017. Verder nam het aantal vacatures voor verkoopmedewerker in de eerste helft van 2017 met ruim een vijfde toe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

1

KEURSLAGERKOOPJE

ROLLADESCHIJVEN 4 stuks

595

499 49 VLEESWARENAANBIEDING ZEEUWS SPEK 100 gram 1 15 SPECIAL RUNDER SOUFFLÉ 100 gram 2

375

C. Bouter, keurslager Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

PIETER STRUIK

Groente & Fruit

595

ELKE WOENSDAG

99 400 gram… 99 per stuk… 79

vul voordelig uw fruitschaal bij: + GRATIS EMMERTJE M&M’S ! - KILO APPELS - KILO HANDPEREN - 5 HANDSINAASAPPELS - 5 KIWI’S nu samen 5,75…

3,99

SAPPIGE MAROC CLEMENTINE MANDARIJNEN ZOETE PITLOZE WITTE DRUIVEN

PANKLARE ZALMFILET

soonlijk goud op 100m vrij (1.08.15) en 50m schoolslag (43.19), evenals Meyke6 van95 Nimwegen op 100m vrij (1.18.25) en 100m wisselslag (1.26.38). Thalia Meijer zwom naar een 2e plaats op 100m vrij (1.13.34) en Luuk Voogd werd 3e op 100m wisselslag (1.33.94). In de slot-estaftes 4x50m wisselslag waren er 2e en

Vermeldenswaardig zijn tenslotte de top-5 klasseringen van o.a. Roan Klink op 50m schoolslag (55.42), Luuk Voogd op 100m vrij (1.20.90), Daphne van Dam op 50m rugslag (52.05), Dominique Overduin op 100m wisselslag (1.31.83), Daphne v.d. Slik op 50m schoolslag (54.06), en Koen van Dijk op 50m schoolslag (50.66) en 100m wisselslag (1.37.84).

GEHAKTDAG

nu…

HOLLANDSE SPITSKOOL

er al succes met een 1e plaats voor Thalia Meijer, 4 Floris99 Tanis, Meyke 4 stuks 400 gram van Nimwegen en Jesse Moelker in de estafette 4x50m vrij (2.17.92). Laurens Kalle won vervolgens zowel 50m vlinderslag (34.07) als 100m wisselslag (1.19.94). Ook Floris Tanis was goed voor tweemaal per-

3e plaatsen voor de meisjes Thalia Meijer, Dominique Overduin, Lieke Franzen en Daphne v.d. Slik en de jongens Koen van Dijk, Luuk Voogd, Laurens Kalle en Rien Mackloet in resp. 2.58.44 en 2.47.47.

Aanbiedingen zijn geldig van 27 november t/m 2 december 2017

Aanbiedingen geldig t/m DV za 2 dec - OP=OP

VERS GESNEDEN SNIJBOONTJES

schnitzels

geldig van 27 november t/m 2 december 2017

kijk voor de meest actuele aanbiedingen: WWW. FACEBOOK.COM/LEUKSTEGROENTEWINKEL

HOLLANDSE BLOEMKOOL

5

Kip-kerrie Meteen in het eerste programma was bloemkoolshotel

Dabbestraat 1-3 3255XB Oude-Tonge 0187641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl/

SCHNITZELS 4 stuks

100 g

Maaltijd van de week

C. Bouter, Keurslager

KEURSLAGERKOOPJE GEPANEERDE

3 in leeftijden tot 11 jaar waren te sterk voor hun jonge zwemmers Keurslagerkoopje 15 leeftijdsgenootjes. Er werden 11 ereplaatsen behaald, waaronder 2 Rolladeschijven 7 keer goud. Het resultaatKeurslagerkoopje van zaterdag betekent deelname aan de Nationale Arena Clubmeet op 7 april in Den Haag. Gepaneerde 95 4 stuks

MAALTIJD VAN DE WEEK JACHTSCHOTEL 400 gram

Van de lopende WW-uitkeringen aan mensen die werk zoeken als verkoopmedewerker detailhandel, gaat nu bijna de helft naar 50-plussers. Met de notitie Overstapberoepen voor verkoopmedewerkers 50-plus brengt UWV in beeld waar de kansen voor deze werkzoekenden liggen.

Vleeswarenaanbieding

Zeeuws spek 100 gram runderrookvlee 49een eilandelijGOEREE-OVERFLAKKEE - In Dordrecht heeft s beiden huisgemaakt 100 gram + 100 ke selectie van wedstrijdzwemmers voor het tweede achtereengram Special ei-volgende jaar de Regionale Runder soufflé Minioren Clubmeet gewonnen. De 75 bieslooksalade samen

100 gram RUNDERROOKVLEES + 100 gram EI-BIESLOOKSALADE (beiden huisgemaakt) samen

Moeilijk vervulbare vacatures Drie op de tien vacatures bij detailhandelsbedrijven zijn volgens het deze week verschenen UWV-onderzoek Blik op het werven van personeel inmiddels moeilijk vervulbaar. Te weinig sollicitanten en het ontbreken van de juiste kwalificaties zijn de meest genoemde redenen. Vergeleken met andere sectoren benoemt de detailhandel vaker dat de kenmerken van de functie en specifieke functie-eisen een belemmering vormen in het vervullen van vacatures. Uiteindelijk blijven moeilijk vervulbare vacatures in de detailhandel daardoor relatief vaak onvervuld.

Eilandelijke Miniorenselectie wint Regio Clubmeet

Vleeswarenkoopje

VLEESWARENKOOPJE

1,99 500 gram...1,49 12 stuks…

met peper/zout marinade

500 gram…

6,1,49

B C ZAAIJERLAAN 6 - DIRKSLAND - tel 0187-605070 - fax 0187-600360 - PSTRUIK@KPNPLANET.NL

9

Zeeuwse (oud) profrenners fietsen mee met de DELTA StrandRide for the Roses BROUWERSDAM - Op donderdag 28 december a.s. wordt de 2e DELTA StrandRide georganiseerd vanaf de Brouwersdam. De deelnemers kunnen kiezen uit de 20 en 40 km. Op de 40 km route rijden Johnny Hoogerland, Brian van Goethem, Nick van der Lijken, Antwan Tolhoek, Koos Moerenhout en ook Marco Minnaar mee. Een prachtig team van (oud-)profrenners fietst voor het KWF. De mannen hebben sinds vorig jaar de smaak van het strandrijden te pakken. Een mooie trainingstocht door weer en wind. Een echte uitdaging. Deelnemers van alle niveaus zijn van harte welkom, want het is een toertocht en

Koos Moerenhout. geen wedstrijd. Wil je ook meefietsen? Dan kun je je aanmelden via

www.strandride.nl/inschrijven.


264x398 RECEPTEN UIT DE WERELD VAN RABOBANK HET HARINGVLIET & RABOBANK FOUNDATION

WINTER

Roots VO O R G E R E C H T De Rabobank wil helpen duurzame oplossingen te vinden voor het wereldvoedselvraagstuk: hoe produceren we voldoende voedsel voor 10 miljard mensen in 2050? Ook met onze lokale bank dragen we daaraan bij. Daarom verschijnt er dit jaar een prachtig (kook)boek: Roots! Twee werelden komen samen in dit boek: 12 lokale boeren en 12 ondernemers van Rabobank Foundationprojecten in het buitenland vertellen hun verhaal. Kok Ielya van Dam bedenkt met de producten van deze ondernemers mooie recepten gekoppeld aan de vier seizoenen.

Rouleau van zalm en garnalen

VOORGERECHT VOOR 4 personen INGREDIËNTEN VOOR DE ROULEAU

Yvette (UFA) en Ardian (AAC):

400 gr gerookte zalm 100 gr couscous 4 eieren 4 gamba’s 100 gr gepelde garnalen 1 teen knoflook, gehakt Zout Peper Sap van 1 limoen 1 eetlepel mayonaise

De kracht van samenwerken Samen bereik je meer dan alleen. Dat weten United Fish Auctions (UFA), de organisatie achter de visafslag in Stellendam, en AAC, de coöperatie van kleine tijgergarnalenkwekers in het Indonesische Atjeh, maar al te goed. “Samenwerken is belangrijk in de visserijsector”, zegt Yvette Lupgens van UFA. “Alleen samen kunnen we technologische innovaties tot stand brengen, stappen zetten in maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bedrijfseconomische resultaten omhoog brengen.” Een mooi voorbeeld van samenwerking is het visserij-innovatiecentrum op de visafslag, vertelt Yvette. “Hier werken allerlei bedrijven

die gerelateerd zijn aan de visserijsector samen aan innovaties. Van de netten- en tuigenmakers tot hightechbedrijven en onderzoekers.” De krachten bundelen staat ook bij AAC hoog in het vaandel, die in 2013 werd opgericht. AAC telt 600 leden en om meer winst te kunnen behalen, moet hun productie omhoog. Een volgende stap is meer invloed op de keten krijgen. Ardian: “Alle garnalen uit Atjeh gaan naar één agent, die de oogst verwerkt en exporteert en veel macht heeft. Als wij zelf garnalen kunnen verwerken en exporteren, gaat een groter deel van de winst naar de kwekers.” ●

Ardian: “Om echt winstgevend te worden, moeten garnalenkwekers samenwerken.”

VOOR DE KRUIDENDRESSING

25 gr kervel 50 gr peterselie 30 gr azijn 1 theelepel mosterd 90 gr zonnebloemolie VERDER NODIG

Plastic (plak)folie

Bereiding 1. Kook de couscous volgens de instructies gaar. Zet een pannetje koud water met daarin de 4 eieren op en breng aan de kook. Kook in 5 minuten hard. Pel de eieren en snijd in stukjes. 2. Bak de gamba’s met een klein beetje

Léon en Haji:

knoflook gaar en snijd daarna in kleine

gaan zorgvuldig om met mest Haji: “De bodem hier is alleen geschikt voor chilipepers als je veel voeding toevoegt.”

Of je nu vergeten groenten verbouwt, zoals Léon Jacobs in Nieuwe-Tonge, of chilipepers, zoals Haji Kibirige in Uganda, voor een goede oogst kunnen deze gewassen niet zonder mest.

stukjes. 3. Meng de couscous, gamba’s, ei, gehakte peterselie en mayonaise en maak op smaak met limoen, zout en peper. 4. Neem 3 stukken plakfolie, leg 2 stukken op een rechte ondergrond zodat

Léon teelt onder andere ‘vergeten groenten’: knolselderij, pastinaak en wortelpeterselie. Daarnaast teelt hij dit jaar voor het eerst chioggia- en gele kroten. “Het telen van vergeten groenten komt soms met hindernissen”, vertelt Léon. “Er is weinig kennis over de teelt, dus je moet veel zelf ontdekken.” Om een optimale opbrengst van het land te krijgen, gebruikt Léon mest, een combinatie van organische en kunstmest. Om

te bepalen hoeveel mest hij moet gebruiken, neemt Léon grondmonsters. “Verder kijken we naar de neerslag en de groei van het gewas.” In Uganda gebruikt Haji wel zoveel mogelijk mest, maar die is duur. Voor een goede kwaliteit chilipepers en een zo groot mogelijke opbrengst zijn mest, pesticiden en veel water nodig. Haji gebruikt vooral gemalen kippenuitwerpselen en wat kunstmest.” ●

ze elkaar overlappen en leg daar 1 stuk in het midden overheen. Leg hier de gerookte zalm op zodat er een ‘plak’ van ongeveer 20 bij 30 cm ontstaat. Leg in het midden de aangemaakte couscous er als een worst op. Draai nu met de folie voorzichtig de zalm om de couscous, zodat de zalm strak om de couscous komt te zitten. Knoop de uiteinden dicht en laat een half uur rusten in de koelkast. 5. Hak voor de kruidendressing de peter-

‘Goed netwerk zorgt voor kennis en een eerlijke prijs’ Peter van Helden:

Voordat chocolade in een boodschappentas belandt, heeft het hoofdingrediënt – cacao – al een lange weg afgelegd. Tussen de cacaoboer en de chocolaterie zitten aardig wat partijen. Peter van Helden weet hoe belangrijk een goed netwerk in deze keten is. De chocoladeproducten van Bakker van Helden in Middelharnis zijn populair bij de klanten. Peter: “Ik gebruik couverture, een halffabricaat van cacaomassa, cacaoboter en suiker.” Voordat de couverture bij Peter op de werkbank ligt,

R168_RF_Roots_SeizoenQ4_krant_265x395.indd 1

heeft de cacao dus al een lange weg afgelegd. Van de cacaoboer gaan de bonen naar de coöperatie, waar ze worden gesorteerd en verpakt. Dan naar de verwerkingsfabriek om te worden verwerkt tot couverture. Die komt via de grossier bij Peter terecht. Een goed netwerk in de keten helpt om kennis op te doen, zegt Peter. “Die kennis neem je mee als je zelf aan de slag gaat; zo kom je tot een beter product.” Peter vraagt zich af hoe het netwerk van cacaocoöperatie Norandino in Peru bijdraagt om tot een goede prijs te komen. ●

selie en de kervel fijn. Meng met azijn en mosterd en voeg druppelsgewijs en al roerend de olie toe. Maak op smaak met zout en peper.

Serveren Snijd de rouleau met de folie er nog omheen in 12 stukken en verwijder dan de Peter: “Met de kennis die je in de keten opdoet, kom je tot een beter product.”

folie (zo blijft de roleau stevig). Verdeel in 4 porties en leg de stukken speels op de borden met wat sla ter garnering. Druppel rondom wat van de kruidendressing.

14-11-17 09:34


Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

11

Zaterdag 2 december: twintigste snertwandeltocht

Eerst wandelen, dan snert eten OUDDORP - De snertwandeltocht is een succesverhaal. Wat ooit begon met ongeveer 150 deelnemers is uitgegroeid tot een evenement met (vorig jaar) 815 wandelaars. Traditiegetrouw staat de tocht voor de eerste zaterdag van december op het programma. De editie op 2 december is de twintigste. Door Kees van Rixoort, foto: Organisatie

Het idee van een wandeltocht was niet nieuw. De combinatie met een dampende kop erwtensoep na afloop ook niet. Maar je moet het wel op poten zetten. Dat deden Mirna Bogert en haar wederhelft Teun Mierop in 1998. Mirna werkt bij de VVV en Teun bij Hotel Akershoek. Twintig jaar later zijn de VVV en Hotel Akershoek nog altijd de organisatoren van de snertwandeltocht. Het wandelen lag Mirna wel. “Ik heb twee keer de Omloop gelopen, samen met mijn vader. Uit trots op ons eiland”, zegt ze. “In feite zou iedereen die Goeree-Overflakkee promoot dat minimaal één keer moeten doen, vind ik.” Deelnemers van de snertwandeltocht kunnen kiezen uit drie afstanden: 10, 25 en 35 kilometer. De routes leiden de wandelaars door het gebied rond Ouddorp. De ene keer gaat de wandeling richting Stellendam, de andere keer richting De Punt. Mooie route “Tijdens de tocht kom je langs de mooiste plekjes in de omgeving. We proberen ook steeds nieuwe stukjes route in te passen. Zo kunnen de deelnemers het mooie landschap zien. En dat krijgen we ook vaak terug: wat een mooi gebied! Tja, als je over de Kleistee, langs

de Westduinen of de Preekhilpolder wandelt, zie je wel veel moois”, aldus Mirna Bogert. “We lopen ook altijd een stuk over het strand. Dat kan zwaar zijn…” Dat gebeurt dan ook nog eens in het koude seizoen, als je misschien minder geneigd bent de wandelschoenen aan te trekken. De beloning, na afloop, is een kop snert bij Hotel Akershoek. Dat de kwaliteit hiervan dik in orde is, blijkt wel uit het feit dat de kok ooit een derde prijs op het NK Snert Koken in Groningen in de wacht wist te slepen. Vanzelfsprekend is het een hele organisatie om de snertwandel-

tocht in de steigers te zetten en zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Denk aan het bewegwijzeren van de route, het bemannen van de stempelposten, de verzorging door het Rode Kruis, het inschrijven en het koken en uitdelen van de soep. De VVV en Hotel Akershoek draaien er overuren voor en daarnaast is er nog een groep vrijwilligers in touw. Net een reünie De tocht trekt deelnemers uit Ouddorp en de rest van Goeree-Overflakkee, maar ook vanuit plaatsen als IJmuiden en Den Helder. Er zijn ook Belgen die meewandelen. “We hebben veel vaste deelnemers. Het

is soms net een reünie”, zegt Mirna Bogert. Veel wandelaars besteden voor of na hun tocht wat bij de Ouddorpse middenstand. Sommigen overnachten zelfs in een hotel om goed uitgerust aan de start te verschijnen, of gaan bij de makelaar kijken of er nog een geschikte woning te koop is in deze mooie omgeving. Met andere woorden: de snertwandeltocht is niet alleen plezierig voor de deelnemers, maar ook goed voor de lokale economie en de promotie van Goeree-Overflakkee. Mirna Bogert: “Puur eilandmarketing.” Meedoen kost 4,50 euro. Leden van een wandelvereniging betalen 4 euro. Omdat het de twintig-

ste snertwandeltocht is, is er op 2 december voor elke wandelaar een leuke verrassing. Wie 25 of 35 kilometer wil lopen, kan zich vanaf 7.30 uur inschrijven bij Hotel Akershoek en tussen 8.00 en 10.00 uur vertrekken. Wandelaars die kiezen voor 10 kilometer kunnen zich vanaf 9.45 uur inschrijven en vanaf 10.00 uur starten. Vooraf inschrijven is niet mogelijk. Mirna Bogert heeft wel een verklaring voor het succes van het twintigjarige wandelevenement. “Het is gezellig, de route is mooi, het is laagdrempelig - als je 10 kilometer genoeg vindt, kun je ook meedoen - en de soep is geweldig lekker.”

De Oase verhuist tijdelijk naar De Mantelienge

Kleding voor Noord-Syrië

OUDDORP - Diaconaal gastenhuis De Oase in Ouddorp gaat tijdelijk verhuizen. Aanleiding is de voorgenomen uitbreiding van acht naar twaalf gastenplaatsen. Deze uitbreiding moet medio 2018 zijn gerealiseerd. Tijdens de verbouwing kan De Oase gebruik maken van De Mantelienge - het voormalig logeerhuis van Adullam - in Ouddorp. Hier kunnen vijf gasten worden ontvangen.

OUDDORP - Met het oog op de nog steeds nijpende situatie in het noorden van Syrië, wil men ook dit jaar kleding inzamelen voor de Stichting Bright Spot of Hope.

In 2013 ging diaconaal gastenhuis De Oase van start in Ouddorp. Een kleinschalig initiatief vanuit vier reformatorische kerken. Duidelijk was dat er behoefte was aan zo’n gastenhuis, een plek om op adem te komen. Onzeker was hoe het zou gaan. Sinds de start verbleven ruim 300 gasten gedurende een aantal weken in De Oase. Vanuit het hele

land. Begonnen werd met zes gastenplaatsen. Vorig jaar werd, vanwege de oplopende wachttijd, De Oase uitgebreid met twee gastenkamers. Meer is echter nodig. Uit een enquête onder de kerkenraden van de bij De Oase betrokken kerken, bleek behoefte te zijn aan een Oase voor twaalf gasten. Een beperkte schaalvergroting, waarmee tegelijkertijd de huidige kwetsbaarheid van De Oase kan worden aangepakt. Bij een te klein team komt de continuïteit immers in gevaar. Met meer gastenplaatsen kunnen we meer personeel aantrekken, zodat de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd. De uitbreiding is nadrukkelijk een investering in de toekomstbestendigheid van De Oase. Mooi neveneffect is de verwachte gezondere financiële basis. Maar de uitbreiding is vooral bedoeld voor onze gasten. Er is veel nood binnen de gemeenten. Daarin mag De Oase iets betekenen. Kleinschaligheid

en een persoonlijke aanpak blijven belangrijke uitgangspunten. Gasten geven aan juist daarom De Oase te waarderen. Om de uitbreiding te kunnen realiseren, is het pand aan de Hazersweg recent in eigendom gekomen van Stichting De Oase. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij ruimhartige financiële steun vanuit de achterban. De verbouwing gaat zeker ruim een half jaar duren. Gedurende deze tijd kan De Oase gebruik maken van het pand, waarin voorheen het logeerhuis De Mantelienge van Adullam was gehuisvest. De diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp heeft dit pand ter beschikking gesteld. Dankzij deze tijdelijke oplossing kan De Oase - weliswaar met vijf gasten - open blijven. Een plek om op adem te komen. Een oord van rust en bezinning. Rond een open Bijbel. www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Deze stichting maakt het werk van ds. Blankers mogelijk in Noord-Syrië en in het bijzonder in het Koerdische stadje Kobani. Daar verblijven naast de locale bevolking ook veel vluchtelingen uit andere delen van Syrië. Men is op zoek naar winterkleding voor mannen, vrouwen en nadrukkelijk ook voor baby’s

en (zeer) jonge kinderen. Graag alleen nog kwalitatief goede kleding schenken, die schoon is en bij voorkeur opgevouwen. Knoopjes mogen niet ontbreken en een eventuele ritssluiting moet werken. Daarnaast zijn goed schoeisel, warme dekens en kinderspeelgoed ook welkom. Inleveren kan op zaterdag 2 en maandag 4 december tussen 9.00 en 11.30 uur bij Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 in Ouddorp. Op zaterdag ook rommelmarkt. De opbrengst is deels bestemd voor de stichting.


12 ACHTHUIZEN Bingo met maaltijd De Plaatselijke Commissie van Achthuizen organiseert voor alle 55-plussers van Achthuizen op woensdag 13 december een gezellige kerstbingo met maaltijd. De middag begint om 15.00 uur. De kosten zijn € 7,50 voor leden en € 12,50 voor niet-leden. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen.

DEN BOMMEL Bingo en maaltijd De plaatselijke commissie van Den Bommel organiseert op donderdag 14 december a.s. een kerstbingo met maaltijd voor alle 55-plussers uit Den Bommel. De middag begint om 13.30 uur met de bingo en rond 17.00 uur volgt de maaltijd. De bingo kost € 4,00, de maaltijd € 11,00. Komt u naar beide, dan kost het € 15,00. Bij deelname aan de maaltijd s.v.p. voor 8 december a.s. aanmelden bij Janny Kamp: (0187) 61 14 53. De middag wordt gehouden in de Bommelstee, Schaapsweg 34, Den Bommel. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Darttoernooi Zaterdag 9 december om 17.00 uur is er de ‘Vrauwdeunt Timmerwerk open 2017’. Een darttoernooi voor iedereen. O.a. Bommelaar Martin Jongejan zal zijn kunsten komen vertonen. Dit is de 1e keer dat dit darttoernooi wordt gehouden bij VV Den Bommel in samenwerking met Dartshop Kattestaart en de Flakkeese Dart Federatie (FDF). Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. Inschrijven kan via een mailtje aan: Dirkjan.bijl@gmail.com, of via tel. 06-36310571. Inschrijfgeld € 7,50 (aan de deur inschrijven op de dag zelf kost € 10,-.) De min. hoofdprijs is € 100,-. Het toernooi wordt gehouden in de kantine van Voetbalvereniging Den Bommel.

Heel G-O Bakt zet ook in 2017 de ouderen in het zonnetje GOEREE-OVERFLAKKEE De ouderen op Goeree-Overflakkee worden ook dit jaar weer verrast met een lekker stukje appeltaart bij de koffie. Deze taarten worden gebakken door de inwoners van Goeree-Overflakkee die meedoen aan de actie Heel Goeree-Overflakkee Bakt. Het recept en de ingrediënten voor het bakken van de appeltaart worden gratis beschikbaar gesteld. Na het inleveren van de taart, wordt deze uitgedeeld in de woonzorglocaties op Goeree-Overflakkee. De actie Heel Goeree-Overflakkee Bakt werd eind 2014 gelanceerd door Adviesgroep De Vogel, dat in de laatste weken van het jaar veel eilandbewoners adviseert over de zorgverzekering. Directeur Jan Peter Robijn vertelt over het ontstaan van dit initiatief: “Zorgen voor elkaar door gezamenlijk iets leuks te doen. Dat is de gedachte achter Heel Goeree-Overflakkee Bakt. Wij wilden op een leuke manier de ouderen in de regio in het zonnetje zetten. Daar is dit initiatief uit ontstaan. Door het enthousiasme waarmee mensen aan de slag zijn gegaan, werd de taartenbakactie een ongekend succes!” Elk jaar groeit het aantal thuisbakkers. Vorig jaar konden ruim 1.600 ouderen worden verrast met een lekker stuk appeltaart. De actie laat zien waar Goeree-Overflakkee goed in is: samen iets doen voor een ander. Niet alleen de bewoners, maar ook het bedrijfsleven haakte aan. Albert Heijn Ouddorp

ze. Dit onder het genot van koffie met iets lekkers en een drankje met hapjes. Deze avond is op donderdag 14 december vanaf 19.00 uur. Er wordt aan de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 5,-. Graag aanmelden voor 8 december via de mail: joke.vandijk@careyn.nl of bel ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! 06 538 616 47. ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

APK ZOALS HET BEDOELD IS

DIRKSLAND Spelavond in kerstsfeer Het Activiteiten Centrum ‘t Reginahof organiseert een spelavond in kerstsfeer. Er is gelegenheid om met elkaar een spel te spelen naar keu-

Breicafé Op donderdag 30 november bent u weer van harte welkom in Breicafé Klein Parijs. Brengt u uw eigen breiof haakwerkje mee en kom genieten van de gezelligheid en de creativiteit van mede-breisters en -haaksters. Bent u het al een tijdje van plan geweest, maar is het er nog niet van gekomen? Kom eens sfeer proeven, u bent van harte welkom. Van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren open aan de Reginahof 1 te Dirksland.

Bingo Donderdag 30 november is weer de bingoavond in de Victoriahal. Het is een bingo met mooie geldprijzen. De zaal gaat om 19.00 uur open en de bingo start om 19.30 uur. De Vic-

is mede-initiatiefnemer van Heel Goeree-Overflakkee Bakt. Kranse Printwrx verzorgt het benodigde drukwerk, SFA Print de opmaak van de uitingen en Verpak De Jong zorgt voor de taartdoos. Inschrijven Vindt u het leuk om de ouderen te verrassen? De ingrediënten voor het bakken van de appeltaart worden gratis ter beschikking gesteld. Inschrijven voor de actie kan tot en met 6 december. Dit kan bij Adviesgroep De Vogel op kantoor, bij Albert Heijn Ouddorp of op

toriahal is te vinden aan de Philipshoofjes 57a.

Marathonbingo Voor donderdag 28 december wordt er weer een marathonbingo georganiseerd in de Victoriahal. Er wordt ook gezorgd voor een maaltijd, die gratis is voor wie alle drie de rondes meespeelt. Speelt u minder ronden mee en wilt u wel mee eten, dan betaalt u daar € 10,- per persoon voor. De bingo begint om 16.00 uur en de deuren gaan om 15.00 uur open. U kunt zich op hiervoor opgeven tot en met donderdag 21 december bij één van de volgende telefoonnummers: 493186, of 06-20213165.

www.devogel.nl. Het tasje met de ingrediënten kan in Ouddorp worden opgehaald bij Albert Heijn. In Middelharnis zijn er twee locaties waar u het tasje op kunt halen: op het kantoor van Adviesgroep De Vogel of in de nieuwe winkel Jouw Marktkraam. Als u zich heeft ingeschreven, kunt u de tasjes ophalen op zaterdag 9 december (Albert Heijn en Jouw Marktkraam) en op 11, 12 en 13 december. Social media Maak kans op een leuke prijs, die

ree-Overflakkee. De avond begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Sprekers is ex-gebruiker Joop Gottmers. www.moedigemoedersgo.nl.

Erwtensoep in Wijkcentrum Het Lokaal Ouderenwerk van Stichting ZIJN organiseert maandelijks een etentje in het Wijkcentrum van Middelharnis. Op donderdag 7 december bereidt Gert Vinke erwtensoep. Daarbij krijgt u een broodje warme worst en/of roggebrood met katenspek, een toetje en koffie toe. Om 17.00 uur bent u van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 7,50, opgeven voor 4 december bij het Wijkcentrum: tel. 0187- 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

MIDDELHARNIS Thema-avond met Goederen voor Joop Gottmers Morgen, woensdag 29 november, Roemenië is er in het JAC aan de Molenweg 28 een thema-avond, georganiseerd door Moedige Moeders Goe-

Zaterdag 2 december is er voor de laatste keer dit jaar de maandelijk-

u inspireert om nog meer lekkere dingen te bakken! Deel de foto’s van het bakken van de appeltaart op Instagram of Twitter met de hashtag #heelgobakt. Ook kunt u een foto plaatsen op de Facebookpagina (facebook.com/heelgobakt). De appeltaart kan op donderdag 14 of vrijdag 15 december worden ingeleverd op één van de kantoren van De Vogel (Middelharnis of Ouddorp). Ga gezellig aan de slag met familie of vrienden en bak samen een appeltaart!

se inzameling van hulpgoederen ten behoeve van de Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. De loods van de Stichting Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk aan de Industrieweg 17 te Middelharnis is geopend tussen 9.30 en 11.30 uur. Uw spullen, natuurlijk in goede, nog bruikbare staat, zijn van harte welkom en worden later in december nog getransporteerd ten behoeve van de projecten in Roemenië. In 2018 hoopt men de eerstvolgende inzameling te houden op zaterdag 6 januari. Meer info: info@oosteuropa-werkgroep. nl of bel 484228/603051. Graag tot ziens a.s. zaterdag.

Tabletcafé Tabletcafé Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. De eerstvolgende bijeenkomst in bibliotheekvestiging Middelharnis vindt plaats op woensdag 6 december. Wil je meer uit je tablet halen? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je e-books kunt lezen op je tablet of ben je op zoek naar leuke apps, tips & trucs van andere tabletgebruikers? Kom dan


DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

langs in het Tabletcafé! Aanvang 10.00 uur, toegang gratis.

Spreekuur dementie Op dinsdagmiddag 5 december verzorgen de Casemanagers van de Ketenzorg Dementie een spreekuur in de bibliotheek in Middelharnis. Dit spreekuur is iedere eerste dinsdag van de maand gepland van 14.00 tot 15.00 uur. Bij het Spreekuur van de Ketenzorg Dementie kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van dementie/ziekte van Alzheimer. Heb je in je omgeving te maken met dementie, heb je een vermoeden dat iemand in je omgeving tekenen van dementie vertoont of heb je vragen over hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie eenvoudiger maken? Met deze, en andere vragen kun je terecht bij het spreekuur. Het spreekuur Ketenzorg Dementie is onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie van boeken en hulpmiddelen die in de bibliotheek in Middelharnis worden uitgeleend.

Cursus Engels Eurotaal start begin januari een groepscursus Engels in het Diekhuus. Er is nog plaats voor een aantal enthousiaste cursisten. Er zijn twee groepsniveaus: beginners en beginners met ervaring in het converseren. Het doel is om het spreken van het Engels op comfortabel niveau te brengen. Bel voor inschrijving of informatie met Laurens ‘t Hart: 0653 317 615, of stuur een mail via: info@eurotaal.com. Zie ook www.eurotaal.com.

Winterconcert Amicitia Op zaterdag 9 december organiseert Muziekvereniging Amicitia een winterconcert. Tijdens dit concert zullen alle afdelingen van muziekvereniging Amicitia te horen zijn. De slagwerkgroep, onder leiding van Marian Orgers, zal u verrassen met het gebruik van zowel melodisch als ritmisch slagwerk. Het jeugdorkest Amicitia 4 Kids, onder leiding van Karla Lenstra, zal ook op enthousiaste wijze diverse muziekstukken ten gehore brengen. Ook de fanfare, onder leiding van Jan van Dam, zal te horen zijn met een divers repertoire, bestaande uit concertstukken, koralen en populaire muziek. De avond is natuurlijk niet compleet zonder een gastoptreden. Dit jaar zal een groep harp-leerlingen van het Muziekgebouw G-O onder leiding van Ghislaine Voorrecht optreden als onze gast. Het concert wordt gehouden in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. De zaal gaat om 19.00 open en het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Kerstbingoavond De bingocommissie van het Ouderenwerk houdt op zaterdag 9 december een bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is van-

af 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De 1e ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Voor iedere bezoeker is er een leuke kerstattentie. Wilt u meer informatie? Bel dan met 483366.

NIEUWE-TONGE Bingo De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op vrijdag 8 december een bingoavond. De avond wordt gehouden in Ons Dorpshuis. Iedereen is van harte welkom. Er worden tien rondes en één superronde gespeeld. De zaal gaat open om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

het Word Servants project waar Eli en Anne aan mee gaan doen in 2018. Het tarief is: 6 jaar of jonger, € 2,50; 7 t/m 12 jaar: € 5,-; ouder dan 13 jaar: € 7,50. Opgeven voor onbeperkt pannenkoeken eten kan via: annevanwijngaarden@gmail. com.

Breicafé Op donderdag 7 december a.s. is er Breicafe van 19.30-22.00 uur in ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Sint en snert Op dinsdag 5 december a.s. is er voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een gezamenlijke maaltijd en een Sintbingo. Om 12.30 uur wordt de erwtensoep geserveerd en de bingo begint ongeveer om 14.00 uur. U bent welkom in ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Kosten 1 boekje: € 4,00, 2 boekjes: € 7,00 en de maaltijd kost € 7,50. U kunt zich opgeven voor 2 december a.s. bij Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

OUDDORP Pannenkoekenfestijn Op woensdag 29 november wordt er in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp een pannenkoekenfestijn georganiseerd. Een ieder, jong of oud, die van pannenkoeken houdt is welkom vanaf 17.00 uur. De start is om 17.30 uur. Het festijn wordt niet alleen georganiseerd voor de gezelligheid, maar het is ook een actie om geld in te zamelen voor

Artelly exposeert met kleurrijk vilt in ‘t Blaeuwe Huus

OUDE-TONGE Breicafé Woensdagavond 13 december is het breicafé weer geopend. Het breicafé wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Het breicafé is geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Stichting ZIJN (0187) 483366 of e-mailen naar: m.kieviet@zijngo.nl.

OOLTGENSPLAAT Open Schuur Op zaterdag 2 december wordt Bingo OFB er weer Open Schuur gehouden Op vrijdag 1 december is er weer de maandelijkse bingoavond. Deelnemers worden welkom geheten met een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst. Er worden veertien ronden gespeeld voor € 8,-. De aanvang van de bingo is om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Locatie: kantine v.v OFB, Sportlaan 2.

13

aan de Langeweg 41a. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-enschotels, van allerlei huisraad en brocante. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

OUDDORP - Sinds vijf jaar maakt Artelly prachtige sjaals en sierlijke handmofjes in de nuno-techniek: een combinatie van chiffonzijde met dunne wol van schapen of alpaca´s. Ook heeft ze sinds deze zomer haar eigen tassenlijn ontwikkeld, terwijl ze al eerder furore maakte met haar superwarme, gezellige sloffen in winterse tinten. Tevens maakt ze momenteel grote kussens van plaatselijke schapenwol in natuur-

lijke kleurschakeringen. Tussendoor houdt zij zich graag bezig met het verwerken van allerhande natuurlijke weefsels: jute, dunne katoen, zijde, angora, en experimenteert zij graag met afgedankte sjaaltjes en oude truien. Er komen vaak verrassende resultaten tevoorschijn uit deze recyclebewerkingen. Op de expositie is er een apart hoekje aan gewijd. Zij exposeert van 1 t/m 31 december in het VVV-kantoor te Ouddorp, Bosweg 2.

Bijzondere wolk

SOMMELSDIJK Accordeonclub bij O-G-O Op 15 december sluit O-G-O het jaar op een gezellige manier af met een optreden van ‘oude bekenden’: Accordeonclub Risoluto. Risoluto is een muziekgezelschap met acht accordeonspelers-/speelsters met een drummer en een zangeres. Zij spelen overwegend Nederlandstalige vrolijke liedjes van vroeger en van nu. Deze middag wordt gehouden in de zaal van ‘De Zwaluw’ aan de Sperwer 55. De zaal gaat open om 13.30 uur en men begint om 14.00 uur. Deelname aan deze middag kost voor leden van de O-G-O slechts € 5,- en dat is dan inclusief de koffie/thee bij binnenkomst en één consumptiebon. Natuurlijk zijn ook niet-leden welkom, maar die betalen dan € 7,50. Er wordt ook een verloting gehouden. Aanmelden bij Marrie Breeman: 0187484559 of 06-1305 8237. Betalen aan de zaal bij binnenkomst.

Sinterklaasbingo Zaterdag 2 december is er een Sinterklaasbingo van de O-G-O, de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Om 19.30 in het wijkgebouw ‘De Zwaluw’, Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes voor € 6,50 gespeeld. Daarnaast nog negen extra prijsjes. In de pauze is de verkoop van twee extra rondes voor € 1,00 per ronde.

OUDE-TONGE - Rob van der Meer zag afgelopen vrijdag een bijzondere wolk boven de Molenpolder bij Oude-Tonge. De vorm van de wolk heeft bovenin iets weg van een gezicht, dat naar rechts kijkt. Hij schrijft er zelf bij: “De wolk heeft wel iets weg van president Trump.”

Familievoorstelling ‘Beren op de weg’ OUDE-TONGE - Op woensdag 3 januari organiseert de Vakantie Bijbel Club van Oude-Tonge een familievoorstelling voor jong en oud. De voorstelling wordt gehouden in basisschool De Bron in Oude-Tonge. De voorstelling sluit heel goed aan op het thema Top Survival van afgelopen zomer. “Tijdens een spannende reis beklimmen we een berg, sjokken we door het zand en moeten we dwars door het water naar de overkant. Alsof dat niet alles is, komen we ook allerlei gevaarlijke dieren tegen. En waarom valt dat stoere schaap steeds in

slaap?” aldus de organisatie. De Vakantie Bijbel Club familievoorstelling is op 3 januari om 10.15 uur. Het is in school De Bron, Melkweg, Oude-Tonge. De deuren gaan om 10.00 uur open. Iedereen is van harte welkom. Na de voorstelling wordt er nog gezellig pannenkoeken met elkaar gegeten en worden natuurlijk de bekende Vakantie Bijbel Club-liedjes gezongen. Koop nu je kaarten in de voorverkoop: € 2,- per kind. Volwassenen zijn gratis. Op de dag zelf zijn de kaartjes € 2,50. Je kunt je kaarten bestellen via vbcoudetonge@hotmail.com. Kijk voor meer informatie over de Vakantie Bijbel Club op www.vbcoudetonge.nl of op Facebook.


EXPEDITEUR GEZOCHT TRANSIT WORLD SERVICE – ROTTERDAM

TWS is een expeditiebedrijf dat gespecialiseerd is in lading naar West-Afrika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Meer informatie vind je op www.vanuden.nl. Aannemersbedrijf Wielhouwer is actief in nieuwbouw, verbouw, restauratie, utiliteitsbouw en machinale houtbewerking

Wij zijn op zoek naar vakbekwame

TIMMERLIEDEN Functie-eisen: • Zelfstandig kunnen werken • Timmerervaring • Klantvriendelijkheid Geboden wordt: • Goede arbeidsvoorwaarden • Een prettige werksfeer • Goed salaris Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Mail ons dan!

Waterweg 39 - 3241 EJ Middelharnis T (0187) 483074 – E info@wielhouwer.nl I www.wielhouwer.nl

Gespecialiseerd in oldtimers

Door toenemende werkzaamheden zoeken wij:

leerling autoschadehersteller Neem contact op voor meer informatie. “PERSOONLIJKE AANDACHT ” IS BIJ ONS HEEL NORMAAL AUTOSCHADE

CONTACTGEGEVENS

In ons schadeherstelbedrijf herstellen wij professioneel en vakkundig grote en kleine schades aan personenauto’s, bedrijfswagens, caravans en motoren voor alle verzekeringen.

MEULEMAN AUTOSCHADE Stoofweg 10a 3253 MA Ouddorp

OPENINGSTIJDEN Ma. t/m vri. 7.30 - 17.30 uur Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur Zondag: Gesloten

info@meuleman-autoschade.nl www.meuleman-autoschade.nl

tel. mob.

0187 - 689 395 06 - 11 41 28 95

Taken en verantwoordelijkheden - Zelfstandig afwikkelen en registreren van orders van klanten; - Het voor- en na transport regelen van de boeking; - Het voeren van een correcte en volledige dossieradministratie; - Het informeren van de klanten over het verloop van de boeking; - Facturatie en andere administratieve werkzaamheden.

Jouw profiel: - Afgeronde opleiding op MBO niveau (Scheepvaart en Transportcollege). - Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. - Goede beheersing van Duits en/of Frans is een pre. - Je werkt zelfstandig, bent stressbestendig en ordelijk.

Contact informatie: Wil je in aanmerking komen voor deze functie, stuur dan voor 14 december 2017 jouw sollicitatie naar: j.vanrijswijk@van-uden.nl Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer van Rijswijk. op telefoonnummer 010-297 31 30.


2+1

G E Z O C H T Toegewijde, ervaren

HUISHOUDELIJKE HULP

voor alle voorkomende werkzaamheden binnen ons huishouden. 16-24 uur per week. Omgeving Nieuwe-Tonge, eigen vervoer gewenst. Reageren naar: gezochthuishoudelijkehulp@outlook.com

OOK UW VACATURE in Eilanden-Nieuws, op de website en Facebook?

Ook uw vacatur e in Eilanden-Nieuw s?

Voor onze woonlocaties Refugium te Sommelsdijk en Elkersweide te Dirksland zijn wij per direct op zoek naar een oproepkracht voor de functie van

Zorgkundige coach m/v Inhoud van de functie: Het betreft een contract voor de periode van ben je verantwoordelijk één jaar. Als zorgkundige voor de uitvoer van coach op oproepbasis de zorg volgens het hierop. Tevens ben je aanspreekpunt zorgplan en rapporteert voor de zorgverlening Je houdt het zorgdossier aan de individuele van cliënt. het leveren en verantwoorden de cliënt actueel en bent integraal verantwoordelijk van zorg op maat. voor Je hebt: • minimaal MBO SPW 4-niveau; • diploma A-verpleegkundige (niveau 4), ziekenverzorgende/verzor of Z-verpleegkundige gende IG (niveau is een pré; 3) • een professionele attitude; • affiniteit met mensen met (meervoudige) beperkingen en de • goede sociale en ouderenzorg; communicatieve vaardigheden. Je bent:

+ doorplaatsing naar www.eilandennieuws.nl/vacatures

• in staat zelfstandig te werken; • flexibel en creatief; • bekend met digitale gegevensverwerking. Je krijgt: • ruimte voor zelfstandigheid en flexibiliteit; • een boeiende functie in een professioneel • salariëring volgens team; de CAO gehandicaptenzorg (FWG 40).

Informeer 0187 - 47 10 20

www.eilandennieuw

s.nl/vacatures

Schriftelijke sollicitatie vóór 20 jan. 2016 richten aan: Sjaloom Zorg Aanvullende informatie: afdeling P&O Christina Wolfert (regiomanager) Watertoren 20 telefoon: 06 – 57223077 3247 CL Dirksland Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 januari a.s. Gelijktijdig interne en externe werving.

Bij voorkeur reageren per e-mail: m.reijnders@sjaloomzo rg.nl

ONDERHOUDSMONTEUR

DE GOEDKOOPSTE IS GRATIS Enkel geldig voor individuele verpakkingen

“ten Cate cadeauweken“ bij aankoop van 2 items 20% korting! BEEREN ondergoed 3 + 1 gratis DAMES en HEREN ONDERGOED AANBIEDINGEN geldig t/m Zaterdag 23 december 2017

Bloembollenbedrijf

Komt u ons een CuraMare woonzorglocatie

Stad aan ’t Haringvliet

handje helpen?

Geldershof in Dirksland met drie kleinschalige start Wij zoeken vrijwilligerswoongroepen voor bewoners met januari 2016 dementie. die willen helpen zoveel mogelijk om op deze woongroepen de sfeer van thuis te creëren. Vindt u het leuk om te helpen bij het bereiden van maaltijden, helpen - en ondersteunen bij koffiedrinken bij en andere activiteiten? Heeft u affiniteit met ouderen en zoekt u een zinvolle Dan zoeken we u. tijdsbesteding? Wij bieden u • Reiskostenvergoeding • Verzekering en vrijwilligersovereenko • Contact met mst andere vrijwilligers • Jaarlijks een vrijwilligersavond met buffetmaaltijd Belangstelling? Voor meer informatie managers: Marieke of aanmelden neemt u contact op met de teamPanis en Tineke Maliepaard op telefoonnummer 0187 60 20 55.

Voor ons bloembollenbedrijf in Stad aan ’t Haringvliet medewerker die het bedrijf komt zijn wij op zoek technische vlak. naar een allround versterken! Je wordt hét aanspreekpunt op het Functieprofiel: Je wordt verantwoordelijk voor het onderhouden de onderneming. en repareren van Daarnaast houd het je, je bezig met Het gehele jaar door kleine aanpassingen machinepark van de machines. Naast ben je tevens verantwoordelijk voor het oplossen aan de machines. van de tulpenbollen.deze werkzaamheden werk je ook mee in de teelt van storingen aan en de verwerking

Functie-eisen:

- Affiniteit met de agrarische sector. - Bekend met technische - Ervaring met onderhoud werkzaamheden. - Bij voorkeur woonachtig aan machines. - Een flexibele instelling. op of rond Goeree-Overflakkee. - In het bezit van een rijbewijs B. - Enige ervaring met - Bij voorkeur een trekkerwerkzaamheden. technische of agrarische opleiding op Mbo werk- en denkniveau. Wij bieden: - Een zeer afwisselende, leuke en uitdagende - Een baan voor functie binnen een de groeiende onderneming. medewerker binnen toekomst waarin je jezelf kan ontwikkelen tot - Uitstekende primairede bloembollensector. een allround en secundaire arbeidsvoorwaarden. - Wij bieden een fulltime baan en dienstverband. bij gebleken geschiktheid kans op een vast Contactpersoon: Voor meer informatie kun je contact opnemen Mobiel: 06 - 10 31 met: Jessica Sol 96 44 en je kunt van AB Zuid-Holland je sollicitatie sturen naar email: jsol@abzuidholland.nl.

+ doorplaatsing op facebook.com/eilandennieuws

Informeer 0187 - 47 10 20 of mail naar verkoop@eilandennieuws.nl

MODERN

raadhuisstraat 17 OUDDORP (0187) 68 12 03 Dinsdag t/m Vrijdag Zaterdag

8:30 - 17:30 uur 8:30 - 16:30 uur

www.texmod.nl KERST-DOELENCONCERTEN 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van alle leden en huurders van FidesWonen op donderdag 14 december 2017. Inloop is vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in ons kantoor aan de Langeweg 10 in Middelharnis.

HUURDERS- EN LEDENBIJEENKOMST donderdag 14 december 2017

Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen van de vergadering van 8 december 2016 4. Aftredend en niet herbenoembaar 2 ledenraadsleden 5. Voordracht en verkiezing 6. De Ledenraad aan het woord 7. Presentatie door G.J. van de Valk, directeur-bestuurder FidesWonen, met onder meer: stand van zaken fusie, terugblik 2017, plannen 2018 e.v. 8. Rondvraag 9. Sluiting De notulen kunt u telefonisch of per e-mail opvragen via het directiesecretariaat, bereikbaar onder telefoonnummer 0187-890415, email: secretariaat@fideswonen.nl G.J. van der Valk, directeur-bestuurder

Langeweg 10 3241 KA Middelharnis Postbus 9 3240 AA Middelharnis Tel: 0187-890400 www.fideswonen.nl info@fideswonen.nl

Christelijk Gemengd Koor “Deo Cantemus” o.l.v. Hans van Blijderveen zaterdag 16 en 23 december (14.00 uur) dinsdag 19 en woensdag 20 december (20.00 uur)

Concertgebouw de Doelen te Rotterdam Thema:

“Ongekende liefde”

hét verhaal van liefde, licht en leven Met medewerking van: Christelijk Gemengd Koor Asaf uit Papendrecht Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk o.l.v. Jaap Kramer Marjo van Someren - sopraan André van Vliet - vleugel André de Jager - orgel l`Orchestra Particolare Algehele leiding: Hans van Blijderveen Toegangsprijs: €25,- en €29,- inclusief plaatsbespreken, programmaboekje, garderobe, koffie/thee Bestellen van kaarten: www.dedoelen.nl óf tel. 010-2171717 óf aan de kassa van Concertgebouw de Doelen Schouwburgplein 50 te Rotterdam


16 Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

Filmavond ‘Zwarte soldaten’ MELISSANT - Dat de filmavonden van stichting WO2GO steeds populairder worden, blijkt wel uit de bezoekersaantallen. De eerste avond van het nieuwe seizoen in september jl. was namelijk al dusdanig snel volgeboekt, dat de organisatie besloot om dezelfde film op een latere datum nog eens te vertonen. Ook dit bleek weer een succes, want de zaal was weer goed gevuld met dankbare mensen, die toch nog de filmavond konden bijwonen. Helaas heeft het succes ook een keerzijde, want door de grote opkomst bleek de nieuwe zaal een probleem te geven met het zicht op het scherm. Hierdoor was de organisatie genoodzaakt om weer op zoek te gaan naar een locatie. Gelukkig is deze al weer snel gevonden en wordt de volgende filmavond georganiseerd op vrijdagavond 8 december in verenigingsgebouw De Poort in Melissant. Het onderwerp voor deze avond is een onderdeel van wat tegenwoordig wordt aangeduid als het foute immateriële erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. In de jaren na deze wereldoorlog bleek pas hoeveel Nederlandse mannen vrijwillig hadden gekozen voor

nering van ons foute immateriële erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Net als vorig jaar in december, heeft de stichting ook tijdens deze filmavond weer aan de inwendige mens gedacht. De bezoekers worden in de pauze getrakteerd op een overheerlijk plakje cake, gesneden van een heuse WO2GO logo-cake, verzorgd door cakebakker Van der Spoel uit Stellendam.

Theo Zeestraten (rechts) (geb. 1924) kwam in 1941 in dienst bij de Waffen-SS en woont sinds 1946 in Duitsland. Hij begrijpt niet waarom hij wordt gezien als landverrader. In 'Zwarte Soldaten' vertelt hij over zijn ervaringen. een uniform bij de elitetroepen van de Waffen SS. Het precieze aantal is nooit helemaal duidelijk geworden, maar ligt vermoedelijk zo rond de 23.000. Met dit aantal leverde Nederland het grootste aantal vrijwilligers bij deze zo beruchte Duitse eenheid van alle West-Europese landen. Vele tientallen jaren worstelde Nederland met het vraagstuk van de collaboratie. Pas de laatste jaren is er voor het foute immateriële erfgoed van

de Tweede Wereldoorlog, waarvan collaboratie een onderdeel is, meer aandacht gekomen. Een documentaire zoals de te vertonen ‘Zwarte Soldaten’ van Joost Seelen (is met een Gouden Kalf bekroond!) heeft daar zeker aan bijgedragen. In deze documentaire vertellen zes Nederlandse oud-SS-ers voor het eerst openlijk over hun motieven, hun (wan)daden, hun ervaringen aan het (Oost)front en hun worsteling met de herinneringen uit het verleden. Verschillende van de zoge-

Lezersactie: Met korting naar adventsconcert Urker Mans Formatie

De mannen komen zingend in processie op waarmee de toon is gezet. Het programma wordt vervolgd door de tenorsolist Barend Wiltjer die een indrukwekkende bewerking van ‘Stille Nacht’ vertolkt. Ook komen authentieke Engelse Christmas Carols aan bod zoals: ‘Christmastide, Whisper! and The Virgin Mary’ en tevens het nieuwe arrangement van Martin Mans: ‘Knielen.’ De toehoorder krijgt een afwisselend programma voorgeschoteld

Let op: de filmavond wordt georganiseerd op een nieuwe locatie, namelijk de zaal van het verenigingsgebouw De Poort, Voorstraat 14 in Melissant. Entree is gratis, maar reserveren is verplicht en kan bij stichting WO2GO via info@ wo2go.nl of telefonisch via Dennis Notenboom op 06-51859641.

Rugby en snorren scheren MIDDELHARNIS - Aanstaande zaterdag speelt de Eerste Flakkeese Rugby Club Eilanders een oefenwedstrijd tegen een eveneens nieuwe vereniging: O.R.C. Black Bulls uit Overloon. Om alle spelers van de E.F.R.C. deze leuke test te laten spelen en ook alle inwoners van ons eiland kennis te laten maken met de mooie sport, wordt de wedstrijd op zaterdag gespeeld. De wedstrijd begint om 16.00 uur en wordt gespeeld op het veld aan de Oostplaatseweg 1 in Middelharnis. Na afloop wordt de Movembermaand afgesloten met de verkiezingen van Mr. Moustache 2017 en worden de snorren van de deelnemers afgeschoren. Iedereen is welkom, de Shave Down start om 19.00 uur.

Kerstconcert Sursum Corda

en kan ademloos luisteren naar koor-, solozang en instrumentale muziek. De Urker Mans Formatie is een hechte groep die een eigen stijl heeft ontwikkeld. De Urker zangers zijn opgegroeid met het Urker levenslied dat het vissersleven in al haar facetten bezingt. De formatie heeft tevens klassieke werken, gospels en populaire liederen in haar repertoire. Ioan Micu, één van de zangers, bespeelt bovendien een Taragot en een herdersfluit en Palle Fuhr Jørgensen een altviool. Het concert op 9 december start om 15.00 uur in de Hervormde Kerk aan de Ring in Dirksland, de reguliere prijs is € 17,50 per persoon. Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of

t. 06-25391903. Er is ook voorverkoop bij Boeken en Muziek Van der Boom, Voorstraat 41, Sommelsdijk.

#

KORTINGSACTIE Lezers van het EilandenNieuws krijgen op vertoon van deze bon aan de kassa een korting van € 5,- en betalen € 12,50 in plaats van € 17,50. (max. 4 pers. per bon). Voor online bestellingen geldt de actiecode: EN912.

#

GOEREE-OVERFLAKKEE Op zaterdag 9 december 2017 geeft de Urker Mans Formatie een concert in de Hervormde Kerk in Dirksland. Dit mannenensemble geniet inmiddels bekendheid op Goeree-Overflakkee en brengt een programma op hoog niveau ten gehore. Martin Mans is de drijvende kracht. Hij dirigeert en presenteert. De orgel- en pianobegeleiding is in handen van Mark Brandwijk. Hij verzorgt bovendien enkele solo’s. Binnen de formatie bevinden zich professionele solisten die een belangrijk aandeel leveren en de solopartijen voor hun rekening nemen. Tevens bespelen twee van hen, naast hun zang, een herdersfluit en een altviool.

naamde Zwarte Soldaten blijken vandaag de dag nog altijd overtuigd te zijn van de juistheid van de antisemitische en racistische opvattingen van het nationaalsocialisme. Anderen worstelen met de keuzes die ze vroeger maakten. Voorafgaand aan de film zal vaste gastspreker militair historicus Johan van Doorn uit Sommelsdijk een inleiding verzorgen over het onderwerp van deze avond als onderdeel van de collectieve herin-

Programma 19.30 - 20.00 zaal open 20.00 welkom door Dennis Notenboom 20.00 - 20.15 inleiding door Johan van Doorn 20.15 - 20.40 documentaire ‘Zwarte Soldaten’ deel 1 20.40 - 21.00 pauze met cake van Cakebakkerij Van der Spoel 21.00 - 21.25 documentaire ‘Zwarte Soldaten’ deel 2 21.25 - 21.45 vooruitblik WO2GO in 2018 door Dennis Notenboom 21.45 - 22.30 napraten

DIRKSLAND - Vrijdag 15 december hoopt de Chr. Gem. Zangvereniging Sursum Corda. o.l.v. Kees Villerius haar jaarlijks kerstconcert te houden. Het koor zingt het oratorium ‘Licht en Vrede’ van Martin Zonnenberg. Afwisselend koorzang, solo en declamatie. Dit alles zal door orkest en orgel worden begeleid. Ook zal er samenzang zijn met de gemeente. De begeleiding op het

orgel zal worden verzorgd door Anton Weenink. Als gastkoor zal zingen het Chr. Mannenkoor Zeeuws Vlaanderen o.l.v. Willie van Zweden uit Terneuzen. Dit concert vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk aan de Ring en begint om 19.30 uur. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met een kopje koffie/thee in verenigingsgebouw Onder de Wiek. De toegang is vrij. Bij de deur een collecte t.b.v. de onkosten.

Bovenstemgroep niet op concert DIRKSLAND - Zaterdag 2 december 2017 staat het concert 'Met hart en ziel' gepland in de Hervormde Kerk van Dirksland. Medewerking zou worden verleend door Bovenstemgroep Goeree-Overflakkee. In het programma is op een laat tijdstip, door de organisator, een wijziging doorgevoerd. "Op basis van een principebesluit van het bestuur, kon niet met de wijziging in het programma ingestemd worden. Daar er bij de organisator geen bereidheid was op de wijziging in het programma terug te komen, is aan de samenwerking tussen Bovenstemgroep Goeree-Overflakkee en de organisatie een einde gekomen en zal de Bovenstemgroep niet te beluisteren zijn tijdens het concert", aldus het bestuur van de Bovenstemgroep.


Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

17

Kickstart Groene Cirkel Duurzame en Innovatieve Landbouw en Voedselketens GOEREE-OVERFLAKKEE Onlangs ging de Groene Cirkel Duurzame en Innovatieve Landbouw en Voedselketens van start. Deze cirkel is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten in de regio en Rabobank Het Haringvliet. Namens de agrarische ondernemers hebben Novifarm en Van Putten Agro B.V. meegedacht.

ten werden hierin gedeeld. Gepassioneerde verhalen van lokale ondernemers zetten anderen aan het denken in de workshop over korte ketens. Ook werd te meer duidelijk hoe belangrijk zichtbaarheid van de sector voor de consument is. Hoe zorgen we ervoor dat lokale producten ook lokaal geconsumeerd worden? Nog een onderwerp waar intensief over gesproken is. En Energieke Regio vertelde over duurzame energie als uitgangspunt voor het bedrijfsleven. Door deze kennis met elkaar gedeeld te hebben, zijn er diverse ideeën ontstaan die lokale ondernemers verder helpen in hun zoektocht naar een duurzame, rendabele en toekomstbestendige onderneming.

Het doel is om niet alleen met elkaar te praten over de uitdagingen die er zijn in de agrarische sector, maar echt in actie te komen om op een duurzame en innovatieve manier de economische positie van de boeren in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee te verbeteren en te zorgen voor een toekomstbestendige sector. “Er gebeurt al veel in onze regio en tegelijkertijd vond iedereen dat de samenwerking tussen alle partijen een nieuwe impuls kon gebruiken. Vandaag hebben we een start gemaakt met het bouwen van een constructief platform voor regionale agrarische ondernemers. Mede via dit platform kunnen zij straks duurzame en innovatieve

investeringen doen die leiden tot een beter bedrijfsresultaat. In de aanloop naar deze bijeenkomst hebben we al gemerkt dat een verdere samenwerking echt de sleutel tot succes is. Geïnspireerd door andere Groene Cirkels zijn we op deze manier aan de slag gegaan. We zien de Groene Cirkel als aan-

Wereldsterren op de J.C. van Gent

vulling op bestaande initiatieven en instanties en willen een stimulans geven aan alle goede ideeën die er zijn. Het begin is er!” vertelt Renata Brabander, directievoorzitter van Rabobank Het Haringvliet. Klein beginnen en veel bereiken Na de lunch vonden er workshops

plaats, die de aanwezige ondernemers inspireerden. Er werden goede discussies gevoerd over circulair ondernemen en het rendabel maken van biobased businessmodellen. Koen Nouws Keijen van Diverzio informeerde de gasten over zorgpartijen als mogelijke lokale afzetmarkt. Nieuwe inzich-

Groene Cirkel Het initiatief voor de lokale Groene Cirkel past in de nieuwe missie van Rabobank om een bijdrage te leveren aan voldoende, gezond voedsel voor iedereen, duurzame landbouwgronden en een eerlijke prijs voor landbouwproducten: Banking for Food. Wie meer info wil, kan dit krijgen via (0186) 89 20 00 of via e-mail: info.hhv@rabobank.nl.

Actie Babyvoeding OUDDORP - Stichting Van der Linde Rommelmarkten hoopt in de maand december een paar keer rommelmarkt te houden, waarvan de helft van de opbrengst bestemd zal zijn voor blikken babyvoeding. U kunt meehelpen door een bedrag te storten naar: Stichting v/d Linde Rommelmarkten, Banknr: NL 09 Rabo 0109161947, met vermelding Actie babyvoeding of in een enveloppe brengen aan de Marijkeweg 1, of een bezoek brengen bij de rommelmarkten op 2, 9, 16 en 20

december aan de Zuidweg 3 te Ouddorp, waar ook de foto en kerstkaarten voor u klaar liggen. De rommelmarkt is van 9.00-12.00 uur. Ds. Blanker, die in Noord-Syrië onder vluchtelingen werkt, stuurde het volgende bericht: “Eén van de aandachtspunten waar altijd bijzondere zorg aan wordt besteed, is de zorg voor jonge kinderen en hun moeders. De leefomstandigheden zijn uiterst kwetsbaar en vaak is door de omstandigheden van de oorlog zelf voeden onmogelijk (geworden). Ten gevolge van de oorlogshandelingen, het verlies van huis en haard, het verlies van bestaansmiddelen, is

het vaak niet mogelijk zelf in deze basisbehoefte te voorzien. Deze babyvoeding wordt door Stichting Bright Spot of Hope in het gebied aangekocht via betrouwbare kanalen (daardoor worden ook transportkosten bespaard). Deze babyvoeding wordt door Stichting Bright Spot of Hope gedistribueerd in het kamp van Kobanî aan alle moeders met kinderen tot 1 jaar. Daarnaast vindt ook heel specifiek distributie plaats van babyvoeding aan andere gezinnen met baby’s, die buiten het kamp verblijf houden. Een blik babyvoeding kost omgerekend ongeveer € 5,-.”

Kinderkersttocht 'Van Nazareth naar Bethlehem' SOMMELSDIJK - Hieronder een stukje, geschreven door leerlingen van de J.C. van Gentschool in Sommelsdijk. “Wij, groep 8 van de J.C. van Gent, doen aan ‘Blink’ geïntegreerd, dat houdt in dat alle vakken zijn gecombineerd in een thema. Zoals: Natuur; Geschiedenis; Topo/Aardrijkskunde; Muziek; Begrijpend lezen, maar ook crea. Want soms is het het geval dat kinderen alleen kunnen leren van een blaadje, maar nu moeten ze hun creativiteit gebruiken en dat is ook weleens goed. Wij doen dit op school, zodat je weet dat er ook leuke manieren zijn om te leren. We krijgen een thema en deze keer was het ‘Wereldsterren’. Je moest

een wereldster kiezen en op een originele manier het verhaal van hem/haar vertellen. Met alle wereldsterren maakten we een beleefmuseum. Daarvoor hadden we 2 maanden voorbereidingslessen in ons logboek. Daar hadden we het over zintuigen, Anne Frank en Dzjengis Khan. Dat deden we met behulp van filmpjes. Daarna maakten we de opdrachten die erbij hoorde in het boekje. Toen we klaar waren nodigden we de ouders uit. Het was een groot succes… Later kregen we nog een cijfer”. Geschreven door Vera Troost en Isabelle Damen Leerlingen groep 8, J.C. van Gent

MIDDELHARNIS - Op zondagmiddag 17 december 2017 organiseert de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee een lampionoptocht 'Van Nazareth naar Bethlehem' door Middelharnis en Sommelsdijk. Dit evenement is vooral bedoeld

voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeacht kerkelijke achtergrond, waarbij het kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld wordt. De kinderkersttocht start om 16.30 uur in de Exoduskerk (Dorpsweg 97 te Sommelsdijk) en eindigt rond 18.30 uur op het Diekhuusplein bij de kerststal. Aanmelden kan via: kinderkerst-

tocht@groen-support.nl of telefonisch: 0187-602475. In verband met de beschikbare ruimte in de kerken, kunnen er maximaal 250 kinderen en 150 begeleiders mee. Deelname aan deze tocht is gratis, maar een bijdrage tijdens de collecte voor stichting Tante Joy, die zich inzet voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar, is zeer welkom.

Wijnproeverij bij de 55+ club OUDDORP - Woensdag 6 december organiseert de 55+ club om 14.00 uur een wijnproeverij in de Dorpstienden in Ouddorp. Vincent Keijmel zorgt ervoor dat u deze middag verschillende wijnen

kunt proeven. Over de wijnen geeft hij een korte uitleg; waar ze vandaan komen, van welke druiven ze gemaakt zijn, hoe ze smaken en bij welke gerechten ze gedronken kunnen worden. Bij de wijnen wordt o.a. stokbrood geserveerd. De entree voor deze middag bedraagt € 6,50. U dient zich hiervoor wel van

tevoren aan te melden, dit kan bij de club op woensdagmiddag of bij Joke van Dam, tel. 0187 682319. Woensdag 13 december is er weer een kerstcrea, deze keer kunt u kaarsen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl.


18 Zakelijk

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

Artikelserie over de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee(2).

Kernwaarden van de FOGO GOEREE-OVERFLAKKEE De FOGO is inmiddels een ingeburgerd begrip op het eiland, maar wat zijn de doelen van de federatie en wie zijn de mensen achter de organisatie. In een maandelijkse artikelserie wordt het verhaal van de FOGO vertelt. Vandaag in deel 2 uitleg over de kernwaarden. De drie kernwaarden van de FOGO zijn samenwerking, innovatie en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen. Door over de voormalige gemeentegrenzen heen te kijken en door de krachten te bundelen kunnen de ondernemersbelangen centraal worden behartigd. Wanneer investeringen en innovatie en de breedte plaatsvinden blijft de economie van Goeree-Overflakkee niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn gezond. Zo blijf je in de voorhoede van marktontwikkelingen en kan je als ondernemer het verschil maken. Vanzelfsprekend is duurzaamheid belangrijk in de bedrijfsvoering van de FOGO. De inspanningen dienen voor de lange termijn en behoren op een verantwoorde wijze te gebeuren.

met elkaar in continue verbinding te brengen. Gezamenlijk vormen ze een drie-eenheid.

Dagelijks bestuur

Steef Visser (Voorzitter)

Mike Dreisch (Secretaris)

Kees Tanis (Penningmeester)

Jasper Dekker (Alg. bestuurslid)

Algemeen bestuur

Leo de Puy (OV Oude-Tonge)

Jaap Nagtegaal (OVO)

Waarden verbinden Kortom, door deze drie waarden met elkaar te verbinden staat de FOGO voor een duurzame economie op Goeree-Overflakkee, waarbij ondernemers elkaar en de overheid elkaar weten te vinden, waarbij in de uitvoering gekeken wordt naar de nabije en middellange toekomst

Francis Lugtenburg (Zorggroep Haringvliet)

Piet Meinster (OV Den Bommel)

Peter van de Langkruis Hans Juch (Vissersvereniging Zuid-West) (OV Ouddorp)

en waar wonen, werken en recreëren elkaar niet in de weg staan. De drie kernwaarden van de FOGO zijn in het logo vertaald in de drie basiskleuren, waarbij geel staat voor samenwerking, blauw voor innovatie en groen voor verantwoord ondernemen. De kleuren symboliseren ook de fysieke kenmerken van

Goeree-Overflakkee, namelijk de stranden en de dijken, het water en de agricultuur en de natuur. Zoals de naam al zegt voert de FOGO haar beleid uit als een federatie. Ze overkoepelt de belangen van alle ondernemers op het eiland. De gedachte van de federatie is in het logo verwerkt door de drie kernwaarden

De Zakenpartner Aan enthousiasme en expertise geen gebrek, al dragen de bestuursleden van de FOGO in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat het ondernemen op de achtergrond komt te staan heeft het bestuur ervoor gekozen om de ondersteuning van Adviesbureau De Zakenpartner (DZP) in te schakelen. Als rechterhand adviseert DZP het bestuur en biedt het beleidsmatige en secretariële ondersteuning. Het adviesbureau heeft een sterke binding met Goeree-Overflakkee, doordat het een vestiging op het eiland heeft en de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is er woonachtig. Lid worden van de FOGO kan via een aangesloten vereniging. Dus als u bijvoorbeeld ondernemer bent op Oostplaat kan dat via de OV Oostplaat en in Ouddorp kunt u zich aanmelden via Ondernemers Vereniging Ouddorp. Kijk voor meer informatie op www.fo-go.nl.

OOK UW WENSADVERTENTIE

IN ONZE KERSTEDITIE? Geef hem dan nu alvast aan ons door! Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

VOORBEELD Mevr. Janssen IE: ADVERTENT

Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk

Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Tekst voor uw wensadvertentie:

Lever deze bon in vóór 13 december bij Eilanden-Nieuws, Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk, en wij plaatsen uw wensadvertentie in de kerstkrant van 20 december 2017. Het is ook mogelijk om uw kerstwens door te geven via info@eilandennieuws.nl of telefonisch via 0187 - 47 10 20 Heeft u reeds contact gehad met ons over uw wensadvertentie? Dan hoeft u deze niet meer op te geven.


Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

19

Remonstrantse kerk is al 10 jaar een plek om kunst te kijken en koffie te drinken SOMMELSDIJK - Jacob en Rachel bij de waterput, Abraham die zijn zoon gaat offeren, de roeping van Samuël, Noach die zijn ark aan het timmeren is, Maria en de engel, de herders in het veld… In de remonstrantse kerk te Sommelsdijk zijn tot eind dit jaar prachtige litho’s van deze en andere Bijbelse taferelen te zien. Door Kees van Rixoort

De litho’s zijn eind negentiende eeuw uitgegeven onder de naam Biblia Sacra, en dat is ook de naam van de expositie in Sommelsdijk. De litho’s zijn stuk voor stuk gemaakt door verschillende Franse kunstenaars. Ze zijn dus ook allemaal verschillend van karakter. De Parijse drukker Lemercier gaf ze in 1899 uit in drie mappen. Ineke van der Jagt uit Brielle heeft één map in bezit. De Bijbelse taferelen daaruit zijn in de remonstrantse kerk te zien. Achttien taferelen hangen ingelijst aan de wanden. De rest is ook aanwezig. Ze zijn te koop voor 45 euro (ingelijst) of 25 euro. Dat is een sterk gereduceerd tarief. Tien jaar Met Biblia Sacra als laatste publiekstrekker in 2017 timmert de remonstrantse kerk al tien jaar aan de weg met exposities. Wilma Schrier, die boven de kerk woont, is de initiatiefnemer. “Ik heb een bord op de markt gezet en ben in de kerk gaan zitten met koffie en cake. Ik dacht: we zien wel wat

Foto’s: Bram Schrier. er gebeurt.” Dat was verrassend. Naast de achterban van de kunstenaar en de kerk, kwamen vanaf het begin ook andere bezoekers kijken. Dat de exposities te zien zijn op woensdag, als de weekmarkt voor drukte zorgt in het centrum van Sommelsdijk, is daar uiteraard debet aan. “Er komen allerlei mensen binnen”, zegt Wilma Schrier. “Sommigen komen voor de kunst, anderen om koffie te drinken en anderen te ontmoeten. Zonder de markt zouden de overlevingskansen niet hoog zijn, denk ik.” De eerste expositie was in 2007. Wat er te zien is, wisselt elke twee maanden, zodat er al vele exposities zijn geweest. Niet alleen schilders en tekenaars hebben een podium in het kerkgebouw, maar ook bijvoorbeeld fotografen, kera-

Gerard Wagemakers presenteert ‘De Visser’

misten en dichters. Er waren ook al quilts en wandkleden te zien. De exposanten dienen zichzelf aan of krijgen het verzoek om hun kunst te laten zien op deze bijzondere locatie. Regelmatig zijn ze op woensdag aanwezig om hun werk toe te lichten en vragen te beantwoorden. Zichtbaarheid De exposities hebben de zichtbaarheid van de remonstrantse kerk vergroot, vertellen Wilma Schrier en Niels Snoek, die ook vanaf het begin betrokken is bij het initiatief. “Weinig mensen kenden de remonstrantse kerk. Maar sinds we met de exposities zijn begonnen, zijn er aardig wat mensen over de drempel gekomen. Ook wel nieuwsgierigen.” De kerk aan

gekoppeld aan de expositie. Dat was het geval bij een fotoserie over Afrika en een aantal tentoongestelde iconen. De volgende expositie, die in januari start, gaat over het tienjarig jubileum van de Reizende Dichters in 2018.

Cd-presentatie Kerstconcert

MIDDELHARNIS - Op vrijdag 8 december geeft het Jong Dameskoor Shira o.l.v. Peter Wildeman en organist Joost van Belzen een cd-presentatie Kerstconcert in de Hervormde Kerk te Middelharnis. REGIO - Zaterdag 18 november heeft fotograaf Gerard Wagemakers zijn boek ‘De Visser’ gepresenteerd. Voor dit boek vaarde hij mee met de GO 26, dit schip vaart vanuit IJmuiden, de bemanning is grotendeels afkomstig van Goeree-Overflakkee. Tijdens de presentatie waren onder andere de vissers Gert Lokker, Cor Lokker, George ‘t Mannetje en Henk Bakker met hun partners aanwezig. Gert Lokker ontving het eerste exemplaar. De fotograaf is gefascineerd door het leven op zee: “Vissers hebben een innerlijke drang die ze niet kunnen weerstaan. Ze houden van het leven aan boord, ze kunnen en willen niet anders dan de zee op om te vissen.” Het boek is te bestellen via GerardWagemakers. nl en kost € 19,-, dat is exclusief € 3,50 verzendkosten. (Foto: Jurjen Jellema)

de Voorstraat is ook jaarlijks een locatie van KunstKijk. Veelal is er een link tussen het geëxposeerde en het spirituele of religieuze. Een enkele keer haakt een predikant erop in tijdens een preek, bijvoorbeeld toen er een expositie was over de Barmhartige Samaritaan. Soms is er een lezing

Deze cd is mede tot stand gekomen door Jongerenkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman, Kinderkoor Kadosj, Jeugdkoor Hadar en Mannenensemble Goeree o.l.v. Berdien Dekker met pianist Martin Kolff uit Goedereede. Andere medewerkende musici zijn Martin van Moort op de fluit en Lucas Ebbers op de trompet. Op

deze avond zal de dubbele Kerst-cd ‘De Heiland is gekomen’ gepresenteerd worden. Jong Dameskoor Shira telt nu ca. 50 leden en repeteert in Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het driestemmig dameskoor heeft een prachtig Kerstoratoriom ingestudeerd van Jospeh M. Martin : ‘Let there be Christmas’. Soliste is Elise Hout. Jongerenkoor Loïs zal het Kerstoratorium ‘Het kerstverhaal’, gearrangeerd door Mark Brandwijk, ten gehore brengen. Solisten zijn Christian Bazen, Esther IJzelenberg, Marijke Evertse en Tenira Sturm. Kinderkoor Kadosj en Jeugdkoor

Hadar zal, met m.m.v. mannenensemble Goeree, enkele Nederlandstalige kerstliederen zingen. Dit Kerstconcert is ten bate van JBGG, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Algehele leiding van deze avond wordt verzorgd door ds. Van Estrik. Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaartverkoop vindt plaats bij de ingang van de kerk of via de website www.peterwildeman.nl. De toegang bedraagt € 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar, met een gezinsmaximum van € 25,00.


ONTWAAK ALS EEN ZONNETJE... TIJDENS DE DONKERE DAGEN

ONTDEK MEER DAN 20 TOPMERKEN ONDER 1 DAK ZOALS AUPING, HÄSTENS, PULLMAN, TEMPUR EN VIKING!

SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT: UW HÄSTENS DEALER IN DE REGIO ROTTERDAM DESKUNDIG ADVIES

TOP BEDDENMERKEN

OP MAAT GEMAAKT

SHOWROOM VAN 4.000M2

BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD | T: 0186 - 60 13 55 | SLAAPBOULEVARD.NL AUPING

HÄSTENS

PULLMAN

TEMPUR

VIKING

NOLTE

HÜLSTA

SWISSFLEX


Energy Island

21

Wonen op Flakkee:

Woning van de Toekomst en duurzame bouwprojecten op Energy Island Wonen op Flakkee is één van de partners van het op 8 en 9 december te houden congres en consumentenbeurs Energy Island. Directeur van de deze projectontwikkelaar, Jean-Paul Scheurleer, legt uit wat hij voor banden heeft met het evenement en met duurzaamheid in het bijzonder. Wonen op Flakkee heeft volgens Jean-Paul Scheurleer duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “Naast het bouwen van een mooie woning kijken we ook naar verdere verduurzaming en toekomstige mobiliteit in de woonwijken die wij realiseren. We willen als projectontwikkelaar fors investeren in duurzaamheid en daar zijn al verschillende projecten voor”. Een voorbeeld is het woningbouwproject Havenstadt in Stad aan ‘t Haringvliet, landelijk in het nieuws geweest in zowel de dagbladen en - zoals kort geleden - in een woonprogramma van RTL 4. Van een aantal van deze projecten zal in stands op de consumentenbeurs voorbeelden worden getoond. Jean-Paul koppelt duurzaamheid niet alleen aan zorgvuldig omgaan met het milieu en energiebronnen. In zijn woningbouwprojecten wil hij ook de duurzaamheid van Goeree-Overflakkee bevorderen,

Jean Paul legt uit dat uit onderzoek gebleken is dat een tweede auto veel stilstaat en dan lopen de kosten toch door. ‘’Betaal niet voor bezit, maar voor gebruik.’’ Delen is duurzaam. Met dit idee haalde hij de landelijke pers en kreeg hij waardering voor het initiatief. Ook de kopers zijn enthousiast. Op de consumentenbeurs van Energy Island zal één van de BMW i3 deelauto’s aan het publiek getoond worden. Daarnaast gaat tijdens de beurs de verkoop van de tweede fase van het project Havenstadt in.

Jean-Paul Scheurleer. maar dan in de zin van mensen die van buiten het eiland komen te stimuleren om op het eiland te gaan wonen. “Goeree-Overflakkee is zeker geen krimpregio meer”, verduidelijkt hij, “en daarom zijn er veel kansen”. In Havenstadt komen voor 60% nieuwe bewoners (bewoners van buitenaf) en hiermee heeft Wonen op Flakkee alle pessimistische gedachten van anderen toen hij het plan in Stad aan ‘t Haringvliet ter hand nam achter zich gelaten. Mensen uit de regio Rotterdam, waar de

huren en kosten van woningen stijgen, kunnen terecht in Havenstadt. Jean Paul vertelt dat in Rotterdam de huren en de huizenprijzen heel hoog zijn. Dit in tegenstelling tot Havenstadt; in dit plan zijn woningen te koop vanaf € 169.000,-. En voor een twee-onder-een kap woning zijn er prijzen vanaf € 269.000,-. Voor veel mensen is Rotterdam dan te duur. En dan blijkt dat het van Stad aan ‘t Haringvliet helemaal niet zo ver is om in Rotterdam te komen. Wonen op Flakkee heeft de woningen bewust betaalbaar gehouden en

mede daarom zal binnen een aantal jaren de bevolking van Stad flink worden uitgebreid. In totaal worden er in het project 76 woningen gebouwd, ook bouw op vrije kavels is mogelijk. Deelautoproject Bijzonder en uniek in Nederland is het deelautoproject. Kopers van een huis in het project Havenstadt krijgen de beschikking over een BMW i3 als deelauto. Via een app kan men de volledig elektrische BMW voor een korte of langere tijd reserveren.

Woning van de toekomst In het project wordt ook een ‘woning van de toekomst’ gebouwd. Een woning die volledig gasloos is en een eigen energieopslag heeft. Volgens Jean Paul is deze woning zijn tijd op basis van techniek en comfort ver vooruit. Tijdens de beurs worden alle facetten van deze woning getoond. Met zijn activiteiten wil Jean Paul het eiland steeds meer op de kaart zetten en dat is hem al deels gelukt. Hij realiseert zich dat hij dit niet alleen kan en daarom werkt hij nauw samen met andere partners in de regio, want de klimaatdoelen die de gemeente heeft gesteld kunnen volgens hem alleen maar bereikt worden door nauw samen te werken met een groot aantal betrokken partijen.

Paulina.nu en tbp electronics

Ook nauwe samenwerking op Energy Island Op het eerste gezicht lijken Paulina.nu en tbp electronics niet zoveel met de beurs en het congres rondom Energy Island te maken te hebben. Maar als de vertegenwoordigers van de organisatie en bedrijf nader uitleg geven, is het helder: duurzaamheid is meer dan energiebesparende maatregelen. Jan Peter Robijn en Marita Dogterom van zorginitiatief Paulina.nu en Ton Plooy van tbp electronics uit Dirksland leggen graag uit wat hun bedrijf en organisatie te maken heeft met Energy Island. Beide organisaties zijn betrokken bij een symposium, deelsessie en de consumentenbeurs. Jan Peter Robijn legt uit dat anderhalf jaar geleden Paulina. nu werd opgericht, met als doel om binnen de zorg duurzamer te gaan werken: “De zorg moet betaalbaar blijven en het eiland leefbaar, dat vraagt om een innovatieve aanpak.” Deelsessie innovaties in de zorg Eén van de deelsessies tijdens Energy Island wordt gehouden in het gebouw van tbp electronics in Dirksland. Bij deze sessie zijn op uitnodiging van Paulina.nu een grote groep middelbare scholieren aanwezig. Ton Plooy zal daar iets

Van links naar rechts: Jan Peter Robijn en Marita Dogterom van Paulina.nu en Ton Plooy van tbp electronics. vertellen over wat voor bijdrage zijn bedrijf levert aan technische zorginnovaties. Een andere spreker is Maja Rudinac, CEO van Robot Care Systems. Rudinac zal een zorgrobot demonstreren en het verhaal achter deze zorginnovatie vertel-

len. Deze zorgrobot zal ook op de consumentenbeurs gepresenteerd worden. De zorgrobots, waarvoor tbp electronics de elektronica levert, kunnen wellicht ook op het eiland ingezet worden. De robot, die lijkt op een rollator, heeft veel elektroni-

sche snufjes. Zo worden gebruikers gewaarschuwd voor het innemen van hun medicijnen. Daarnaast heeft het apparaat verschillende controlefuncties en is het verbonden met een centrale, waardoor de robot kan bellen met een arts als dit nodig is. Verder is tbp electronics betrokken bij de fabricage van verschillende apparaten in de gezondheidszorg, zoals een handscanner die het scannen van de handen van reumapatiënten eenvoudiger en vooral pijnloos maakt. Daarnaast wordt er een hightech bloeddrukmeter gepresenteerd, een apparaat dat over een langere periode een nauwkeurig beeld geeft. Ton Plooy weet dat de doorsnee eilandbewoner er doorgaans van uitgaat dat hoogwaardige medische technologie alleen maar in Eindhoven bij Philips gemaakt wordt. “Dit gebeurt echter ook volop op GoereeOverflakkee en hiermee zetten we het eiland op een positieve manier op de kaart.” Paulina.nu Marita Dogterom en Jan Peter Robijn vertellen dat Paulina.nu een grote plaats inneemt tijdens Energy Island, omdat een goede gezondheidszorg - dichtbij georganiseerd - steeds belangrijker wordt. Daar wil Paulina.nu een platform voor bieden. Zeker nu de mensen steeds

ouder worden en de zorgvraag toeneemt, is een herbezinning op de zorgverlening heel belangrijk en daar liggen uitdagingen. In de afgelopen tijd heeft Paulina.nu al verschillende initiatieven ondernomen en processen in gang gezet. Hierbij is samenwerking tussen zorgverleners, ondernemers en gemeenten heel belangrijk voor de gezondheidsregio Goeree-Overflakkee. Een vitaal en gezond eiland is dan ook het streven van de organisatie. Dit wil Paulina.nu bereiken door aandacht te schenken aan preventie en het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere zorgkosten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Dit initiatief op GoereeOverflakkee mag zich verheugen op de nodige aandacht van zorgverzekeraar CZ en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze partijen helpen en werken actief mee om dit succesvol te laten zijn. Tijdens de beurs is Paulina.nu present met verschillende stands. Er is dan ook alle ruimte voor het publiek om nader kennis te maken met de activiteiten van dit initiatief. Ook kan men voorlichting krijgen over onder andere gezonde voeding en valpreventie. Meer informatie vindt u op www.paulina.nu en op www.tbp.nl.


OOK UW WENSADVERTENTIE

IN ONZE KERSTEDITIE? Geef hem dan nu alvast aan ons door! Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

VOORBEELD Mevr. JanEsse n IE: T N T R E V D A

Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk

Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Tekst voor uw wensadvertentie:

Lever deze bon in vóór 13 december bij Eilanden-Nieuws, Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk, en wij plaatsen uw wensadvertentie in de kerstkrant van 20 december 2017. Het is ook mogelijk om uw kerstwens door te geven via info@eilandennieuws.nl of telefonisch via 0187 - 47 10 20 Heeft u reeds contact gehad met ons over uw wensadvertentie? Dan hoeft u deze niet meer op te geven.

HIJ IS ALVAST OP WEG NAAR DE

% 0 3 KORTING KERDE OP DE GESTIC TIE DAMESCOLLEC

g n i m i u r p o e D n e g r o m . V . start D 9 november! woensdag 2

STEHOUWER OPEN DAG OP 1 EN 2 DECEMBER!

GRAAG TOT ZIENS BIJ STEHOUWER MECHANISATIE NIEUWE TONGE

2017 is niet compleet zonder onze traditionele open dag. Daarom nodigen we u graag uit voor de Stehouwer Open Dag / Familiedag op vrijdag 1 december (van 13:00u tot 22:00u) en zaterdag 2 december (van 10:00u tot 17:00u) op onze vestiging in Nieuwe Tonge. Ook uw partner en kinderen zijn van harte welkom! Kom langs voor scherpe aanbiedingen op voorraadmodellen (zit)maaiers! OP=OP

Wat kunt u verwachten? Een hapje en een drankje, een springkussen en grabbelton voor de kinderen en natuurlijk nog veel meer... JOHN DEERE, JCB, GRIMME, LEMKEN en BECO zijn allemaal aanwezig met één van hun nieuwste machines. JOHN DEERE GPS-stand en live demonstratie van het JOHN DEERE Field Connect weerstation. Heeft u al zo’n mooie Hitachi slagmoersleutel met accu? Misschien gaat u er wel mee naar huis…!

4 0 % KORTING OP DE GEHELE KINDERCOLLE CTIE

(Kinderkleding wordt alleen in Nieuw-lekkerla nd verkocht)

% 0 3 G N I T R O K RDE ESTICKE OP DE G IE T C E L OL DAMESC

WWW.SIMONSKLEDING.NL NIEUW-LEKKERLAND | DIRKSLAND | WERKENDAM Stehouwer0095_Uitnodiging_Kranten_Advertenties_2017_130x194.indd 1

22-11-2017 22:50:46


23

Maarten Stout opent praktijk fysiotherapie en echografie OUDDORP - Heeft u spier-, band- of weefselletsel? Wilt u de oorzaak van uw klacht achterhalen? Bent u toe aan een concreet behandelplan? Vanaf begin december kunt u in de praktijkruimte van Maarten Stout aan de Dorpsweg 35 in Ouddorp terecht voor fysiotherapie en echografie. In het sfeervolle pandje bij de entree van het molenterrein wacht u - met een kopje koffie als u dat wilt - een hartelijk welkom bij FysioHolland Ouddorp. Al vanaf zijn opleidingen fysiotherapie en echografie in Lunteren en Rotterdam was het de ultieme wens van de 27-jarige Maarten om als zelfstandig ondernemer aan de slag te kunnen gaan.

alleen. Want aan de hand van de beelden wordt het probleem bepaald, waarna vervolgens een behandelplan kan worden opgesteld. Omdat FysioHolland Ouddorp deel uitmaakt van het overkoepelende FysioHolland Goeree-Overflakkee (met vestigingen in Middelharnis, Oude-Tonge, Sommelsdijk en Dirksland), kan vanuit de centrale unit het administratieve pakket worden afgewerkt. De franchise-ondernemer kan dus alle tijd en aandacht richten op de zorg voor en aan zijn cliënten. Hij vindt het prettig binnen de overkoepelende organisatie FysioHolland Goeree-Overflakkee te kunnen werken. Je kan dan, desgewenst, gebruik maken van specialismen, kennis en kunde binnen de organisatie, zegt hij.

Door Jaap Ruizeveld

Zelf inwoner van de badplaats, bij de Flipjes duidt hij, zocht Maarten naar een geschikte locatie en die vond hij bijna letterlijk onder de molenwieken van de Zwaan aan de Dorpsweg in Ouddorp. Met ruime parkeermogelijkheid. Hier kan hij zijn ‘droom’ realiseren. Stout heeft bij de start van zijn praktijk openingstijden op dinsdag en donderdag en in de namiddag op woensdag en vrijdag. De loopband en de hometrainer krijgen deze week nog een plaatsje nabij de reeds aangebrachte Pulley-apparatuur. Op het moment van ons gesprek legt Stout zorgvuldig de laatste hand aan de verdere inrichting van praktijk- en entreeruimte.

Maarten Stout in zijn praktijkruimte FysioHolland Ouddorp.  Foto: Wim van Vossen Fotografie Ook aan huis Hij straalt enthousiasme uit. Wil zijn cliënten met een breed scala van mogelijkheden tegemoet treden. Oefentherapie, revalidatie, behandeling van blessures. Heel veel items. Maarten speelt graag in op de wens van de cliënt. Dat kan zijn in de praktijkruimte aan de Dorpsweg, maar ook in de ambulante dienstverlening: Bij de cliënt aan huis en als dat gewenst is ook op afspraken in de vroege ochtend- of avonduren. Dat alles gericht

Twee prijzen voor kaas van familie Van Schaik

op een goede begeleiding in het behandelproces. Afgestemd op mogelijkheden en/of beperkingen. Franchise-ondernemer Met of zonder verwijzing uit het medisch circuit. Maarten Stout wil passende specialistische zorg bieden. Met echografie (efficiënte manier van diagnosestelling) wordt de structuur en beweging van spieren, zenuwen en gewrichten in beeld gebracht. Dat niet

Het aantal ingezonden kazen was groter dan ooit en de kwaliteit beter dan ooit. Prachtige jonge, belegen, kruiden en babykaasjes lagen te stralen op de kaastafels. Ze werden beoordeeld op uiterlijk, smerigheid en geur en smaak door een deskundige jury. Fam. Van Schaik uit Sommelsdijk van kaasboerderij De Westplaat wist maar liefst twee

prijzen binnen te slepen, zowel hun belegen als hun babykaas werden met een prijs beloond. In de categorie babykaas scoorde fam. Van Schaik uit Stellendam ook uitstekend, maar moest de winst net uit handen geven. Op de vraag hoe ze het toch voor elkaar krijgen om elk jaar weer zo’n goed resultaat te halen, werd geantwoord dat het gras op de Zuid-Hollandse eilanden het belangrijkste voer is voor hun koeien, die zo de lekkerste melk geven. Aan de kaasmakers de taak om daar dan weer de lekkerste kaas van te maken. Nou, dat is gelukt. Dankzij de nieuwe sponsors, Agrarisch team Rabobank en veevoerfabriek De Samenwerking, blijft de keuring ook in de toekomst gewaarborgd.

Informatie Meer weten? Afspraak maken? Loop eens binnen in de praktijkruimte. Locatie: Dorpsweg 35, 3253 AG Ouddorp. E-mail: ouddorp@fysioholland.nl, tel: 06.15342970, m.stout@fysioholland.nl, tel: FysioHolland-JOFIB, 0187 483157. Ook te volgen op Facebook.

Gezocht: bedrijven voor beroepenmarkten 2018 GOEREE-OVERFLAKKEE - In februari 2018 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee, in samenwerking met scholen van het voortgezet onderwijs in Middelharnis, twee beroepenmarkten. Eén speciaal voor mavo- en vmbo 2-klassen en één gericht op havo 4 en 5 en vwo 5 en 6-leerlingen.

STELLENDAM - Dat regioproducten, en in het bijzonder boerenkaas, in opmars zijn, bleek onlangs tijdens de regionale kaaskeuring Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Zuid-Hollandse eilanden.

Samenwerking In West-Brabant, Zeeland en op ons eiland is de organisatie Jofib met meerdere fysiotherapeutenpraktijken al geruime tijd actief. Sinds februari van dit jaar is er een intensieve samenwerking ontstaan met FysioHolland, een organisatie met praktijken door het gehele land. Dit samengaan leidde tot de naam FysioHolland Jofib.

De markten zijn bedoeld om jongeren (en hun ouders) te laten zien wat voor soort beroepen er mogelijk zijn op Goeree-Overflakkee en hen te helpen bij het maken van een juiste studiekeuze. Voor beide beroepenmarkten is de gemeente op zoek naar bedrijven die zich willen presenteren. Voor jongeren is het vaak lastig om een juiste studiekeuze te maken. Het is van belang ze hierbij te begeleiden om te voorkomen dat zij een verkeerde studie- of beroepskeuze maken, met vroegtijdige uitval of werkloosheid tot gevolg. Dit is mogelijk door jongeren te betrekken bij het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee met een beroepenmarkt. Om de jongeren een goed en compleet beeld te geven, is de medewerking van diverse bedrijven van grote waarde voor het slagen van deze beroepenmarkten. Beroepenmarkt mavo en vmbo Op dinsdag 6 februari 2018 vindt voor de vierde keer een beroepenmarkt voor leerlingen en ouders van alle mavo- en vmbo 2-klassen plaats. Deze markt organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis en Edudelta College. De beroepenmarkt is van 19.00 tot 21.30 uur in de CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis.

Beroepenmarkt havo en vwo Op verzoek van ouders, leerlingen en ondernemers, organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee in 2018 in samenwerking met CSG Prins Maurits en RGO Middelharnis ook een beroepenmarkt voor alle havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 klassen. Deze beroepenmarkt is op maandag 12 februari 2018, van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in de RGO Middelharnis, Koningin Julianaweg 54 in Middelharnis. Voor deze beroepenmarkt is de gemeente specifiek op zoek naar bedrijven met functies op hbo- en wo-niveau. Goed beeld van arbeidsmarkt(perspectieven) Voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, is het van belang dat leerlingen een opleiding kiezen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Het doel van de beroepenmarkt is dan ook om leerlingen (en hun ouders) kennis te laten maken met diverse mbo-, hbo- en universitaire opleidingen en bedrijven op Goeree-Overflakkee. Leerlingen kunnen zich tijdens de beroepenmarkt laten informeren over de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee, de (toekomst)mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid en hun vragen stellen over de verschillende beroepsopleidingen. Aanmelden Wilt u meewerken aan één of beide beroepenmarkt? Geef dit dan door vóór 1 december 2017 via het digitale aanmeldformulier op: www.goeree-overflakkee.nl/aanmeldformulier.


Vanaf​ ​donderdag​ ​30​ ​November​ ​!

Jouw​ ​marktkraam​ ​Middelharnis U​ ​vindt​ ​ons​ ​in​ ​unit​ ​08

Vanaf​ ​donderdag​Vanaf ​30​ ​November​ ​! donderdag 30 november! Vanaf​ onderdag​ ​November​ ovember​ ​!​! Vanaf​ ​d​donderdag​ ​3​30​0​ ​N

Jouw​ ​marktkraam​ ​M iddelharnis Jouw​ arktkraam​ ​M ​MMiddelharnis iddelharnis Jouw marktkraam Jouw​ ​m​marktkraam​ iddelharnis U​ ​vindt​ ​ons​ ​in​ ​unit​ ​08 U​ ​vindt​ ​ons​ ​in​ ​unit​ ​08 U​ ​vindt​ ​ons​ ​in​ ​unit​ ​08

U vindt 08 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Blikjes​ ​0,33​ ​Cl​ ​ ons ​ ​ ​ ​ ​ ​ in​ ​ ​ unit ​ ​ ​Roosvicee​ ​ ,5​ L 1 ​ iter

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Diverse​ ​soorten​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Diverse​ ​soorten Roosvicee 1,5 liter ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​24​Blikjes ​blikjes​0,33 ​op​ ​Tclray​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​3​ ​pakken Diverse soorten Diverse soorten ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​ ​Van​ ​€​ ​13,95​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​van​ ​€​ ​4,01 3 pakken blikjes op Tray ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​0​ ,33​ ​ ​N​Cu​l​Van ​€​ ​9,99​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Nu​ ​voor​ ​€​ ​1,00 13,95 van € 4,01 ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​B​ likjes​ ​ ​ ​v ​ ​ ​ ​ oor​ ​ ​ ​ ​ ​€ ​ ​Roosvicee​ ​1,5​ ​ ​L​ iter ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Diverse​ ​soorten​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ D ​ iverse​ s ​ oorten Nu voor € 9,99 Nu voor € 1,00 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​24​ ​blikjes​ ​op​ ​Tray​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​3​ ​pakken ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Van​ ​€​ ​13,95​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​van​ ​€​ ​4,01 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Nu​ ​voor​ ​€​ ​9,99​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Nu​ ​voor​ ​€​ ​1,00

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Blikjes​ ​0,33​ ​Cl​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Roosvicee​ ​1,5​ ​Liter

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Blikjes​ ​0,33​ ​Cl​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​R ​1,5​ ​L​siter ​ ​ ​oosvicee​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Diverse​ oorten​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Diverse​ ​soorten ​ ​ ​​ ​​ iverse​ ​0,33​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​R ​1,5​ ​Liter ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Diverse​ ​soorten​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​D oorten ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​B ​24​likjes​ ​b​slikjes​ ​op​​C​Tl​ray​ ​ ​ ​oosvicee​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​3​ ​pakken ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ D ​ iverse​ s ​ oorten​ oorten ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​24​ ​blikjes​ ​op​ ​Tray​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​3​ ​ ​ p​ ​ akken ​ ​Van​ ​€​ ​13,95​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​D ​ ​ iverse​ ​ ​ ​van​ ​€​ ​s ​4,01 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​1​ ​ ​​ ​​ ​3​ ​​ ​ 208​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​L​H ​​ E​​​ ​​ ofweg​ ​2​ an​ ​o​€p​​ ​9​T,99​ ray​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​N ​ ​ ​ u​​ ​3​v​ ​p akken ​0oor​ 85-2240060​ 6-34132843 ​​ ​S​ ​v​ pijkenisse​ ​ 4​​ ​ ​ ​b ​N​€likjes​ u​​ ​4​1 ​v,01 ​ ​ ​ ​ ​S ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ pijkenisse​ oor​ ​€​ ​1,00 ​Ondernemershuis​ ndernemershuis​ ​ ​3208​ ​L​0E​ ​085-2240060​ ​06-34132843 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​ ​O​V an​ ​€​ ​13,95​ ​ ​ ​​H​ ofweg​ ​ ​Website​:​ ​ ​www.vanheesttrading.com​​ ​ ​Mail​:​ ​info@vanheestrading.com ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​v​​ an​ ​​ ​​ ​​ ​g​​ rotere​ ​​ ​​N​ ​ u​ ​ ​ ​ ​a​v ​ antallen​ ​ oor​ ​Van​​€​z​€ijn​ 3,95​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​te​​ ​ ​b​ ​ereiken. ​ ​ ​ ​ ​ ​van​ ​€​ ​4,01 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​N​ ​ ​V​W u​oor​​vebsite​ oor​ ​€​ ​e​9n/of​ ​ ​​1​1​w,00 ​informatie​ ​bestellingen​ ij​ ​via​ ​bovenstaande​ :,99​ ​ ​ ​w ww.vanheesttrading.com​ ​ ​ ​Mail​:​ ​i​ nfo@vanheestrading.com ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Nu​ ​voor​ ​€​ ​9,99​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Nu​ ​voor​ ​€​ ​1,00

​ ​Voor​ ​informatie​ ​en/of​ ​bestellingen​ ​van​ ​grotere​ ​aantallen​ ​zijn​ ​wij​ ​via​ ​bovenstaande​ ​te​ ​bereiken. ​ ​Ondernemershuis​​ ​Hofweg​ ​1​ ​3208​ ​LE​ ​Spijkenisse​ ​085-2240060​ ​06-34132843 ​ ​Website​:​ ​ ​www.vanheesttrading.com​​ ​ ​Mail​:​ ​info@vanheestrading.com

​ ​Voor​ ​informatie​ ​en/of​ ​bestellingen​ ​van​ ​grotere​ ​aantallen​ ​zijn​ ​wij​ ​via​ ​bovenstaande​ ​te​ ​bereiken. ​ ​Ondernemershuis​​ ​Hofweg​ ​1​ ​3208​ ​LE​ ​Spijkenisse​ ​085-2240060​ ​06-34132843 ​Oail​ ndernemershuis​ ​ ​Hofweg​ ​1​ ​3208​ ​LE​ ​Spijkenisse​ ​085-2240060​ ​06-34132843 ​ ​Website​:​ ​ ​www.vanheesttrading.com​​ ​ ​ M :​ ​info@vanheestrading.com ​ ​Voor​ ​informatie​ ​en/of​ ​bestellingen​ ​van​ ​grotere​ ​aantallen​ ​zijn​ ​wij​ ​via​ ​bovenstaande​ ​te​​ ​ b​M ereiken. ​ ​Website​ :​ ​ ​www.vanheesttrading.com​ ail​:​ ​info@vanheestrading.com

​ ​Voor​ ​informatie​ ​en/of​ ​bestellingen​ ​van​ ​grotere​ ​aantallen​ ​zijn​ ​wij​ ​via​ ​bovenstaande​ ​te​ ​bereiken.

10% KORTING

op onze website en in de winkel KORTINGSCODE: 10JAAR

EXTRA OPENINGSTIJDEN 29 november t/m 4 december Dagelijks van 10.00-18.00 uur Zaterdag van 09.00-16.00 uur ’s Avonds op afspraak

KERSTKRANT 20 december 2017 Reserveer uiterlijk 13 december uw wensadvertentie. 0187-471020


Nieuws

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

25

Doppen verzamelen voor KiKa

Ingezonden... Ingezonden brieven zijn welkom op het redactieadres. Het al of niet plaatsen van een ingezonden artikel is ter beoordeling van de redactie. Uitsluitend artikelen voorzien van naam en adres komen voor plaatsing in aanmerking. Plaatsing betekent niet automatisch dat de redactie het met het geschrevene eens is.

Goeree-Overflakkee; fietseiland, hoezo…?

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er de afgelopen jaren veel gedaan om het eiland als een ‘fietseiland’ op de kaart te zetten. Vooral op de kop van Goeree en tussen Stellendam en Dirksland zijn schitterende fietspaden aangelegd. Als fervent fietser kan ik in ieder jaargetijde genieten van de pittoreske dorpskernen, de polders, de duinen en de oevers van de Grevelingen en het Haringvliet. Maar het moet me van het hart; dit jaar leverde het fietsen in een deel van de polders van Flakkee me heel veel ergernis op. De lol is er behoorlijk van af gegaan.

gedwongen gebruik maken van de Kraaijenissedijk. En zo zijn er meerdere aantrekkelijke fietswegen al maandenlang afgesloten of slecht berijdbaar. De dijk langs het Haringvliet, vanaf het havenhoofd van Middelharnis naar Stad a/h Haringvliet, was lange tijd afgesloten. Het weggetje vanaf de Vliegers langs de varkensfokkerij van Van Genugten is van de ene dag op de andere geblokkeerd door een hek. Waarom in hemelsnaam? Wie toch richting Oude-Tonge wilde fietsen kon kiezen; ofwel via de Vliegers naar de Langeweg (niet erg aantrekkelijk) ofwel via een fietspad naar de Geerweg. Maar dit fietspad kun je nauwelijks begaanbaar noemen, omdat het door boomwortels daadwerkelijk is omgeploegd.

Want in het kader van het Kierbesluit zijn er dit jaar talrijke wegen, die uiterst geschikt waren voor fietsers, langdurig afgesloten. Wie vanaf het Dirkslandse Sas naar Stellendam binnendoor wilde fietsen, moest nu nood-

Het onlangs aangelegde natuurgebied naast de Kadeweg, ter hoogte van het bungalowpark Nieuw-Zeeland, is ter hoogte van de voetbalvelden van Flakkee afgesloten. Daar kom je pas achter als je voor een brede afwatering staat. In deze

tijd van het jaar is er volop bedrijvigheid in de landbouw. Daar kun je niet omheen. Het heeft wel tot gevolg dat fietspaden zijn veranderd in glibberige modderpaden, waarop fietsen haast onmogelijk is geworden. Bermen zijn in een modderbrij veranderd en het (landbouw)verkeer raast er op voort. Kom je in de herfsttijd terug van een fietstochtje, dan heeft het er veel van weg dat je aan een fietscross hebt meegedaan. Je zit vanaf je kruin tot aan je tenen onder de bagger. Over fietscrossen gesproken; in Middelharnis liggen maandenlang diverse straten open en is er geen mogelijkheid om fatsoenlijk van A naar B te fietsen. Dan ben je inderdaad aan het ‘crossen’. Ik vraag me af; Flakkee anno 2017, hoezo fietseiland en voor wie? Flakkee is meer een eiland geworden voor veldrijders op de fiets met veel haast onneembare hindernissen. 

Arie Lagerwerf, Middelharnis

Polivak in gesprek met Jan Zwerus GOEREE-OVERFLAKKEE In de uitzending van donderdag 30 november 2017 van het radioprogramma Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Jan Zwerus, lijsttrekker van Leefbaar Goeree-Overflakkee. In dit spraakmakende interview komen veel zaken aan de orde. Hij wil in de gemeenteraad komen als een vrolijk rechtse partij die naar de mensen luistert. Zo wil hij ook toestaan dat er dubbele bestemming

MIDDELHARNIS - Het stellen van de opslag, namens KiKa-team, onder leiding van KiKa en die kids waar we het voor Kees Witte, heeft weer een doen super bedanken, ook iedersuper zaterdagmorgen gehad. een die de doppen heeft ingezaHet begon ‘s morgens vroeg meld: bedankt! Hoeveel aantal om 9.15 uur bij de doppenop- kilo’s er zijn opgehaald horen we slag bij Trommel Transport van de week, maar het is heel wat.” aan de Molenweg in Middelharnis. Leen Koole was er al en daarna volgden ThomasONBETWIST DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIS van Driel, Sjaak Koole, Wim ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! Koole, Rene Witte en Piet ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! Ploos van Amstel. Na een bak koffie met iets lekkers erbij, verzorgd door Wilma Witte, is Kees met Sjaak de heftruck gaan halen bij Gert van Rossum van ROGO Machines B.V. uit Middelharnis. Inmiddels waren de jongens begonnen om de plastic doppen uit de opslag los in de container van Klein Recycling B.V. in Zwartewaal te storten. Ook Joop Hokke en zijn zoon uit Ooltgensplaat arriveerden met een aanhanger vol met plastic doppen en kroonkurken (kroonkurken sparen we ook voor KiKa). Zij bleven ook helpen en rond 11.30 uur was de klus geklaard. Het was weer een gezellige morgen en wat een doppies! Voor KiKa echt super. Kees Witte: “Ik wil de boys, de sponsoren, Frank Klein van Klein Recycling, bedanken voor het transport en het innemen van de doppen. Ook wil ik Gert van Rossum van ROGO Machines B.V. voor het beschikbaar stellen van de heftruck en Trommel Transport voor het beschikbaar

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,48 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Martijn de Bonte, tel. (0187) 471022 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl

op recreatieparken mogelijk is. Hij vindt dat de gemeente de huidige bewoners van het Fort in Ooltgensplaat aan het pesten is. Een ander punt is verlaging van belastingen en dat de gemeente minder gebruik gaat maken van het inhuren van derden, waardoor kosten kunnen worden bespaard. Leefbaar Goeree-Overflakkee vindt de mensen belangrijker dan de regels. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19.00 uur, de herhaling is op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur en via ‘Radioprogramma gemist’ op www.rtvslogo.nl.

Abonnementen vrijdageditie

Abonnementsprijs: € 36,- per jaar; Postabonnement: € 96,- per jaar; Alleen vrijdag postabonnement: € 71,- per jaar; Digitaal abonnement: € 28,50 per jaar. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING NL16 INGB 0000167930 Rabobank NL59 RABO 0342001108

Bouw Greenhuus van start

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


WELKOM! Geopend vanaf donderdag 30 november Koop en verkoop je spullen bij Jouw Marktkraam. Bij ons kun je nieuwe, gebruikte, vintage en Do-It-Yourself producten kopen en verkopen. Een unieke combinatie van producten altijd voor een zachte prijs.

Bij Jouw Marktkraam is shoppen een beleving! Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Westelijke Achterweg 33 - 3241 EH Middelharnis fb.com/jouwmarktkraammiddelharnis jouwmarktkraamiddelharnis.nl middelharnis@jouwmarktkraam.nl 0187-745434

Eilanden-Nieuws 28 november 2017  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws 28 november 2017  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee

Advertisement