Page 1

Dinsdag 22 september 2015

8444

Bijeenkomst over onderwijs en bedrijven

3

Drie dagen op pad met een barrel

11

169 mensen mee met boottocht

13

Wederopbouw hart van Nieuwe-Tonge van start

Wegenonderhoud GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van b. en w. heeft de raad informatie verstrekt over het programma Wegenonderhoud op het eiland voor 2016. De totaal te verwachten kosten worden geraamd op 816.600 euro. In het Wegenbeheerplan is een primaire planning opgenomen van uit te voeren werken opgesteld op basis van de weginspecties van eind 2014/begin 2015. Aan de hand van een lijst met wegvakken die volgend jaar worden aangepakt, wordt bezien welke Duurzaam Veilig-maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden op informatiebijeenkomsten gepresenteerd. Het is de opzet om het Wegenbeheerplan verder te verfijnen en 1 x per 2 of 3 jaar inspecties in te voeren in het daarvoor gehanteerde systeem.\

NIEUWE-TONGE - De wederopbouw van Nieuwe-Tonge lijkt begonnen. Althans, van de wijk Tuindorp, die eerder ten prooi viel aan de slopershamer. In het kader van de dorpsvernieuwing die Woongoed GO hier momenteel uitvoert, wordt deze buurt geheel opnieuw opgebouwd. Nieuwe woningen en een nieuwe inrichting van de leefomgeving moeten er een belangrijke kwaliteitsverbetering brengen. Vorige week donderdagmiddag 17 september werd de officiële start gegeven aan fase 1 van de nieuwbouw, die in totaal drie fasen omvat.

Wellestrijpsedijk

Door Hans Villerius

Die starthandeling had duidelijk een symbolische strekking. Niet alleen als het slaan van de ‘eerste’ paal, zo was de bedoeling, maar in ‘t bijzonder ook als herinnering aan de persoon van wijlen Piet Koningswoud en de grote inzet die hij als wethouder heeft gepleegd voor de dorpsvernieuwing in Nieuwe-Tonge. Na het plotselinge overlijden van Koningswoud, eerder dit jaar, heeft Daan Markwat diens plaats ingenomen als wethouder en was hij uitgenodigd de eerste paal te slaan. Maar Woongoed GO had ook Koningswouds echtgenote Janneke hiervoor gevraagd, zodat zij tijdens de eerste paalslag de plaats van haar man in kon nemen, om zo symbolisch deze taak op de nieuwe wethouder over te laten gaan. “Op deze manier blijft toch de naam van Koningswoud, die ook kernwethouder van NieuweTonge was, aan het dorp en aan de

Geen eerste paalslag maar toch een officiële starthandeling,  verricht door Janneke Koningswoud en wethouder Daan Markwat. dorpsvernieuwing verbonden”, zo liet directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal van Woongoed GO weten tijdens de startbijeenkomst, die in Ons Dorpshuis gehouden werd. Schoolvoorbeeld Van Nieuwaal benadrukte ook de goede samenspraak met de bewoners bij de voorbereidingen van de

bouwplannen en de goede harmonie waarin alles gegaan is. “Zo komen we ‘t zelden tegen. Weliswaar legden de bewoners de lat hoog voor wat de nieuwe woningen moeten bieden: gemak, kwaliteit, energiezuinig, een gevarieerd assortiment en lage huurprijzen, maar aan de meeste wensen kon worden tegemoetgekomen.” Ook wethouder Daan Markwat prees

Boetes zijn ‘onevenredig’

Foto: Hans Villerius het verloop van de planontwikkeling: “een schoolvoorbeeld van hoe herstructurering in de toekomst plaats moet vinden. Kwaliteitsverbetering realiseren is méér dan slopen en nieuwbouwen! Daarnaast was de samenwerking optimaal. We zijn dan ook blij met de goede relatie tussen de gemeente en woningcorporaties.”  Lees verder op pagina 6.

Bijlage bij deze krant:

Bewaarmaga zine

boordevol woonplezier! | jaargang 3 | nummer 10 | september 2015 | Een uitgave van

op flakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vragen van de CDA-fractie over de (onveilige) verkeerssituatie Wellestrijpsedijk in Herkingen, heeft het college meegedeeld dat het waterschap (dat beheer en onderhoud in portefeuille heeft) dit voorjaar de bermen van de dijk heeft voorzien van grasbetonblokken. Het waterschap heeft als pilot kunststof blokken toegepast. Helaas zijn er op diverse wegvakken blokken los geraakt door optrekkend en afremmend vracht- en landbouwverkeer. Wanneer er blokken los laten, kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Op de plaatsen waar dit is gebeurd, heeft het waterschap rood-witte schildjes geplaatst.

Ger. Gem. Dirksland krijgt weer eigen predikant DIRKSLAND - Ds. K. Boeder uit Terwolde - De Vecht heeft het op hem uitgebrachte beroep door de Gereformeerde Gemeente van Dirksland aangenomen. De gemeente van Dirksland was vacant sinds het vertrek van ds. J. Schipper naar Leerdam in januari 2014.

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Honda Jan van Dijk Brielle GOEREE-OVERFLAKKEE - Het was breaking news, november vorig jaar, toen de nieuwe flitspaal langs de N57, op de kruising bij Goedereede, een massa aan bekeuringen flitste voor automobilisten die harder reden dan 50 km/u. Velen werden, zelfs meermaals, beboet en hadden een heuse financiële strop aan de nieuwe paal; het totaalbedrag aan boetes kostte sommigen zelfs een maandsalaris. Het was dan ook niet vreemd dat daar verzet tegen kwam en dat blijkt niet zonder resultaat: de kantonrechter heeft bepaald dat de boetes ‘onevenredig’ zijn. Wie beroep aantekende tegen de sancties kunnen daarom nu een flinke meevaller tegemoet zien.  Lees verder op pagina 6.

25 & 26 september officiële introductie van de Honda HR-V & Honda Jazz


Wilt u ook een goed opgevoede hond?

Donderdag 24 september DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur. WOENSDAG = KORTINGDAG. KOM LANGS VOOR LEUK VOORDEEL! Deze woensdag, 23-09: 6 Biologische Zespri Kiwi’s voor € 1,25 (normaal € 1,98) En lekkere Aardappelchips, gebakken in olijfolie of kokosolie, 100 gram - NIEUWvoor € 1,25 (normaal € 2,19) Oudelandsedijk 101 | 3245 LG Sommelsdijk T: 0187-481430 | www.ekoshop-sommelsdijk.nl

• • •

Voor puppiecursus Voor jonge hond 1 Voor jonge hond 2

Zaterdag 26 september SOMMELSDIJK - Rommelmarkt aan de Sperwer. Van 10.00 tot 17.00 uur. Tafelhuur € 5,-. Opgave via Sperwer 135 of d.damen@hotmail.com

Esther Hofman T: 06 11 99 75 09 E: info@godog.nl

Donderdag 1 oktober DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur. Donderdag 17 september SOMMELSDIJK - Rehobôthkerk, Olympiaweg. Cursus Geestelijke Vorming. Spreker: ds. J.M.J. Kieviet. Onderwerp: ‘Kun je zingen van de verkiezing?’ Aanvang 19.45 uur. Meer info: 0187-482443 (‘s avonds).

MEUBELSTOFFEERDERIJ MEUBELSTOFFEERDERIJ

a r u a L Ook voor het vakantie Laura Fun Openingstijden: Wegens Laura Laura Fun Fun stofferen van uw Watertoren 47 Dins - don - vrijdag Boezemweg 28 C Molendijk 110 bootkussens en 3247 CL Dirksland 3244 AN van 9.00 tot 16.30 uur 3255 MCNieuwe-Tonge Oude-Tonge caravankussens 06 - 502 121 09 van 27 april t/m 11 mei

GESLOTEN

VOOR - APK Keuringen - Onderhoud en Reparatie alle merken - Aircoservice - Ruit en Schade begeleiding - Verkoop occasions

Kijk ook op onze website www.autoserviceoudetonge.nl Julianastraat 7 3255 BG Oude Tonge 0187-641271

Van der Made

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver nu ook op dinsdag geopend

Zaterdag 3 oktober (06) 50 zaterdag (06) 5021 2121 2109 09 OUDDORP - Hervormde Kerk. Presentatie Psalmbundel in de serie Praeludium deel 5 en van 9.00 tot 12.00 uur zangavond met medewerking van Kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort uit Zwijndrecht. Het kamerkoor staat o.l.v. Gerard de Wit. Aanvang 19.30 uur. Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat OUDDORP - Herfstmarkt. Terrein familie Hoek, Oudelandseweg 4. Van 9.00 tot 15.00 uw naaimachine vakman sinds 1965 uur. Organisatie activiteitencommissie kerkbouw HHG Ouddorp. SOMMELSDIJK - Zangavond in de Rehobôthkerk. Medew.: Jong mannenkoor Jubilate, Wij halen en brengen uw www.vlieto.nl Gemengd koor Vox Humana, beide o.l.v.v Lennert Knops. Orgel: Tinus Korevaar, piamachine bij u thuis Spuidijk 4 no: Arie v/d Vlist en harpiste: Maria Knops. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Ooltgensplaat voor onderhoud of reparatie. 0187-485222 Opbrengst t.b.v. HHG Nieuwe-Tonge. DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIS eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur. ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! MIDDELHARNIS - Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloopcentrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49. SOMMELSDIJK - Zangavond in de Rehobôthkerk. M.m.v. Jong Mannenkoor Jubilate, Gemengd koor Vox Humana, beide o.l.v. Lennert Knöps, orgel: Tinus Korevaar, piano: Arie v.d. Vlist en harpiste: Maria Knops. Aanvang 19.30 uur. Collecte bestemd voor de HHG Nieuwe-Tonge. APK ZOALS HET BEDOELD IS Dinsdag 6 oktober DIRKSLAND - Werkplaats Aannemersbedrijf Verburg, Onwaardsedijk 2. Verkoping van beenmode, textiel en kinderkleding van Kleding-voor-kinderen van 13.30 tot 16.30 uur. De opbrengst is bestemd voor De Schutse, zie www.deschutse.nu. De showroom is op afspraak en elke Zaterdag van 10:00 tot 17:00 geopend

Donderdag 8 oktober DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur. Zaterdag 10 oktober MIDDELHARNIS - Hervormde Kerk - Cantateconcert Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden. Monumentendag. Programma: Cantates van Bach, m.m.v. Orion Ensemble. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 13 oktober OUDDORP - Inloop De Boei. ‘De Overkant’, Dijkstelweg 33. Koffie en thee staat klaar vanaf 10.00 uur. Er wordt een zelf meegebrachte lunch genuttigd. Het middagprogramma start om 13.30 uur. Onderwerp: Open leeskring, bespreking van het boek ‘De logeerkamer’. Info via info@deboeigo.nl of 06-22111572. www.deboeigo.nl

•Dadels prachtig om te decoreren...wij hebben ze!!

Bieden & Wonen De strategie die écht werkt!

•Violen in heel veel kleuren leur k f e e G aan uw g in omgev

•Nazomerse planten

voor openingstijden zie

www.huyskweker-stouten.nl

K w ek er s v a

n hui s ui t

HUYSKWEKER STOUTEN Oudendijk 1a | 4307 RZ Oosterland

U heeft uw woning te koop staan en er is geen beweging (meer) omtrent de verkoop van uw huis. Dankzij Bieden en Wonen kunnen geïnteresseerden een bod doen vanaf een door u bepaalde prijs. Er wordt

Bezuijen Bemiddeling

geboden tot het gewenste bedrag bereikt is. Zodra u en de hoogste bieder een bedrag zijn overeengekomen kunnen wij u feliciteren met de verkoop! Meer informatie en de voorwaarden vindt u op onze website.

Koolweg 32

mobiel 06 - 53 33 19 80

3253 LH Ouddorp

mobiel 06 - 10 55 87 77 (Deutsch)

telefoon 0187 - 68 48 68

email

fax

internet www.bezuijenbemiddeling.nl

0187 - 68 45 35

info@bezuijenbemiddeling.nl


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

3

Bijeenkomst op 30 september in de RGO

TechNet verbindt onderwijs met álle bedrijven GOEREE-OVERFLAKKEE TechNet werkt. Dat is de conclusie van een expertcommissie die het fenomeen in 2012 onderzocht. Volgens de commissie is er in de diverse regio’s al veel bereikt. “Onze conclusie is dat TechNet een waardevol programma is. Er is echter nog ruimte voor verbetering.” Op Goeree-Overflakkee moet nog duidelijker worden dat TechNet veel verder gaat dan alleen techniek. Is TechNet wel de juiste naam, vragen deelnemers van de TechNet-kring Goeree-Overflakkee zich af. In ieder geval dekt ‘Tech’ de lading lang niet helemaal.

tieteam van Goeree-Overflakkee, het Energy Festival, het GO Sportteam, sportieve activiteiten aan de Brouwersdam en GO Classic. Projecten waarin twee of drie o’s betrokken zijn. Daarbij speelt de lokale overheid ook een voorbeeldfunctie, zegt Evelyn Mijnders van de gemeente GoereeOverflakkee, onder andere door goede stagemogelijkheden te bieden. Veel echter Dat onderwijs, ondernemers en overheid elkaar nodig hebben staat als een paal boven water. “Je hebt verbinding, aansluiting nodig”, zegt Pieter Brandwijk van de Prins Maurits. “Als je met elkaar optrekt, kun je van elkaar leren en weet je wat er speelt. Praat met elkaar in plaats van over elkaar, en ga met elkaar aan de slag! Voor leerlingen doet het ertoe als ze werken aan een onderzoek of een opdracht voor een onderneming. Dat is veel echter.”

Door Kees van Rixoort

TechNet bevordert de regionale samenwerking tussen voortgezet onderwijs, mbo en bedrijven. In TechNet-kringen, die overal in Nederland actief zijn, werken scholen en ondernemers samen aan aantrekkelijker onderwijs en betere loopbaanoriëntatie voor jongeren. Het landelijke uitgangspunt is om meer leerlingen te laten kiezen voor een toekomst in de techniek. Daarom werken in veel TechNet-kringen vmbo- en mbo-scholen samen met technische bedrijven. Maar op Goeree-Overflakkee is de aanpak veel breder, ook vanuit het idee dat techniek overal wordt toegepast, zoals in de sectoren zorg, welzijn en landbouw. Drie o’s Op Goeree-Overflakkee zijn, naast de mbo’s (inclusief het Edudelta College), twee brede scholengemeenschappen - de RGO en CGS Prins Maurits - betrokken én zien ook niet-technische bedrijven het nut van

Leerlingen maken op school kennis met de praktijk. meer onderling contact. Daar komt nog bij dat ook de gemeente participeert. De TechNet-kring GoereeOverflakkee verbindt dan ook drie o’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Het gemeenschappelijke doel is om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Op woensdag 30 september houdt de eilandelijke kring weer een bijeenkomst. Deze keer is de plaats van handeling de aula van de RGO. De aanvang is 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst komt vooral de praktijk aan de orde. Bezoekers krijgen meer te horen en te zien over best practices, maar hebben daarnaast ook volop

mogelijkheden om te netwerken. Ira van Harras, programmamanager bij Het Groene Brein Beroepsonderwijs/ ROOTS, gaat het een en ander vertellen over de kansen voor ondernemers, het onderwijs en de overheid in de nieuwe economie. Interessant zijn voorts een drieluik over de verbinding van de drie o’s en een presentatie van Mike Dreisch, secretaris van de Federatie Ondernemers GoereeOverflakkee (FOGO), over onderwijs, ondernemers en overheid. Een meet & greet sluit deze vierde TechNet-bijeenkomst af. Alle ondernemers zijn welkom, ook als zij een niet-technisch bedrijf hebben, benadrukt Adrie Krielaart,

Inzameling oud papier door verenigingen blijft gehandhaafd G OE R E E - OV E R F L A K K E E - Het Afvalbeleidsplan 20152020 stond donderdagavond prominent op de agenda van de gemeenteraad. Met het Afvalbeleidsplan worden kaders aangegeven waarbinnen het beleid op het gebied van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval voor de komende jaren binnen de gemeente wordt vormgegeven. In 2014 gaf de raad opdracht aan het college tot het opstellen van een Afvalbeleidsplan. In juli van dat jaar werd vervolgens ingestemd met de startnotie en werd de ambitie uitgesproken om in 2020 rond 75% van het huishoudelijk afval nuttig toe te passen. Op dit moment staat de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval op een keerpunt. In navolging van het door het Kabinet vastgesteld beleid moet de gehele inzameling opnieuw worden bekeken. Door Jaap Ruizeveld

Het gemeentebestuur geeft aan dat de maatregelen die in het Afvalbeleidsplan zijn opgenomen binnen de huidige beschikbare financiële middelen, die via de afvalstofheffing binnenkomen, worden uitgevoerd. Dit betekent dat geen sprake is van een lastenverhoging voor de burger, uitgaande van maximaal 100% kostendekking. De in het Afvalbeleidsplan 2015-2020 opgenomen herziene begroting toont aan dat vanaf 2018 de opbrengsten hoger zullen zijn dan de kosten. Theoretisch houdt dit in dat het tarief van de afvalstoffenheffing naar beneden kan. Er zijn echter diverse zaken opgenomen, die erg onzeker zijn. Zo is o.a. aangegeven dat door betere scheiding hogere bedragen worden ontvangen uit het Afvalfonds. Het risico bestaat dat de extra scheiding niet geheel wordt gerealiseerd, waardoor de geraamde inkomsten mogelijk niet worden gehaald. Daarnaast is onduidelijk of in de toekomst de gehanteerde tarieven vanuit het Afvalfonds gelijk blijven of wijzigen. Beeldvormend Het was pas de beeldvormende fase en dan stellen de fracties talrijke vra-

gen ter verduidelijking op weg naar hun uiteindelijk oordeel. Wethouder Markwat kreeg rijkelijk complimenten voor zijn gedegen dossier. Inspreker Van der Laan (vrijwilliger bij MSV en AV Flakkee) uitte bij het onderdeel invoeren eilandbreed van de blauwe papiercontainer zijn ongerustheid over een publicatie waarin een passage was opgenomen dat “het afschaffen van de inspanningsvergoeding voor oud papier een grote impact zou hebben op verenigingen, scholen en kerken die deze bijdrage in hun exploitatie hebben ingecalculeerd.” Dat staat zo in het document, maar daar kiezen wij niet voor, stelde Markwat met nadruk. Het inzamelsysteem met de verenigingen e.d. blijft intact, zoals aangegeven in de samenvatting van het voorgesteld beleid. Vanaf 2016 wordt dan 1x per maand, met perswagens en minicontainers, in de gehele gemeente deze activiteit uitgevoerd. Dit was een opluchting voor de inspreker, die juist aangaf dat het huidige systeem al vele jaren prima verloopt.

regiodirecteur van het Edudelta College in Sommelsdijk en Middelharnis, een van de TechNet-scholen. “Er is behoefte aan input van bedrijven in de meest brede zin van het woord. Wij focussen niet alleen op techniek, maar willen heel Goeree-Overflakkee verbinden. Dat doen we niet met de benen op tafel, maar heel praktisch, met stages, onderzoeken, opdrachten vanuit bedrijven voor scholieren, bedrijfsbezoeken, banenmarkten - en noem maar op.” Er is al veel wisselwerking tot stand gekomen op Goeree-Overflakkee. Krielaart noemt een windmolenproject, een snuffelstage (kijkje in de keuken) bij een garagebedrijf, het promo-

“We zijn er nog niet”, vindt Evelyn Mijnders van de gemeente, “maar we komen steeds verder. Verbinding is superbelangrijk. Er ligt een visie, die is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee geeft ook de politiek aan dat dit een hot item is. Er zijn nog veel meer bedrijven nodig om het platform TechNet verder te brengen. Bedrijven uit alle mogelijke sectoren.” Karen van Huygevoort, coördinator van de TechNet-kring Goeree-Overflakkee beaamt dat volmondig. “Alle sectoren hebben met technische innovaties te maken. Hele werkprocessen veranderen. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Je kunt daarop inspelen door elkaar te ontmoeten.” Kom dus naar de bijeenkomst van de TechNet-kring Goeree-Overflakkee op 30 september. Er is wat te halen én te brengen.

Reactie op ‘Twintigers’ Mede naar aanleiding van de reacties op onze ‘excuses’ in verband met de plaatsing van de artikelenserie over ‘Twintigers’, wil Eilanden-Nieuws graag een verklaring geven.

De negatieve reacties van onze abonnees die we kregen op de serie twintigers gingen niet alleen over het interview met het homostel. Ook de vorige interviews waren onderwerp van discussie bij onze abonnees. De teneur van die reacties was: “Waarom biedt Eilanden-Nieuws een podium aan mensen met meningen als “niets te doen op zondag” en “winkels open op zondag”, terwijl veel mensen op ons eiland (ook twintigers) daar anders over denken? Daarom schreven we in onze abonnee-editie een reactie, die weer een stroom van reacties opriep bij anderen. We begrijpen - achteraf - dat onze reactie aanleiding kon geven tot misverstanden. De indruk is gewekt dat Eilanden-Nieuws discriminerend is tegenover LHBT’ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders). Dit onjuiste beeld betreuren wij zeer, want hiervan is geen sprake. Wij erkennen dat onze formulering met betrekking tot het

‘podium bieden aan een levensgevoel en -wijze’ ongelukkig was en bieden dan ook onze excuses aan aan allen die zich hierdoor gekwetst hebben gevoeld! In een gesprek met bestuursleden van Gay op Flakkee hebben we dit besproken en de bedoeling van onze reactie op de artikelenserie toegelicht. Er is afgesproken dat we contact zullen houden als het gaat over de positie van LHBT’ers in de eilandelijke samenleving. Eveneens hebben wij een gesprek gehad met de geïnterviewden, Arjan en Menno. Zij waren terecht teleurgesteld n.a.v. onze verklaring, maar begrijpen onze intenties. Wij betreuren naar hen toe dat ze ongewild het middelpunt van discussie zijn geworden in de media en hebben daar onze excuses voor aangeboden. Overigens staat Eilanden-Nieuws nog steeds achter de doelstelling van de interviewserie ‘Twintigers’, namelijk de twintigers van Goeree-Overflakkee aan het woord laten over hun band met het eiland. De serie krijgt binnenkort een vervolg in de vrijdagkrant.  Eilanden-Nieuws


4

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

1965-2015 24 september

Klaas en Leny Hoogakker-Teunissen

Collega’s en deelnemers van de Mekkerstee feliciteren

zijn dankbaar en blij dat ze met kinderen en kleinkinderen hun 50-jarig huwelijk mogen vieren.

Lauran en Melissa

Sluuslaan 32, 3241 SL Middelharnis

met hun aanstaande huwelijk op D.V. vrijdag 25 september.

WE ZIJN WEER THUIS! Iedereen die ons in ‘Ebbe en Vloed’ bezocht heeft, die kaarten gestuurd heeft, gebeld heeft, of op andere wijze met ons heeft meegeleefd, zeggen wij hartelijk dank.

Ooltgensplaat, september 2015 25 september

2015

“Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.” Met deze woorden uit Psalm 84 werden onze lieve ouders en grootouders,

C. Boer & W.S.G. Boer-de Bruijn

Joost & Annie Meulmeester Leintje, Willemijn, Josanne, Jacolien, Jacobus, Coraline, Cornelis, Blaziena, Antonette, Nelianne, Annemijn Wim & Willemijn Verburg Jelle, Corné, Laurens, Matthijs, Willemijn, Emma, Thirza, Rhodé Jan Willem & Alie Blok Jantine, Kees, Willemijn, Arjan Marien & Marije Boer Marilène, Myrthe, Rosalie, Anne-Ruth Dirk & Deana Boer Wilske, Kees, Mary, Christiaan, Marius, Anna Hans & Betsy Biemond Anne-Sophie, Lydia, Marlies, Hannah Dirk & Corina Meerkerk Teus, Corné Antonette Boer Willianne Boer Geertje Boer & Tim Koelewijn In herinnering: Jan Willem (1985) en Willine (2005) Bekadeweg 32, 3245 LL Sommelsdijk

Zo de Heere wil en wij leven, hopen onze ouders, opa en oma op D.V. 26 september de dag te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn.

A. Mierop en A. Mierop-Venneman Wij hopen dat de Heere ons nog lang voor elkaar wil sparen. Christiaan en Gabriëlle Myrthe Milou Kees (in liefdevolle herinnering) Koolweg 14, 3253 LH Ouddorp

sinds 9 augustus 1977 weduwe van Maarten Tanis * 13 april 1939

† 19 september 2015

Leun en Marjan Tanis-Moerkerke Maja en Rien Looij-Tanis Kees en Marie-Louise Tanis-Quispel Dimmen en Kitty Tanis-Weijers Marjo en Han Maljaars-Tanis en kleinkinderen Ouddorp, Westduinweg 21a

Na een geduldig gedragen lijden, heeft de Heere uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

JOBJE TANISVAN DER WENDE weduwe van M. Tanis

in de leeftijd van 76 jaar. Sterke de Heere de kinderen en kleinkinderen in dit grote verdriet. Ouddorp: D. van der Wende

(in liefdevolle herinnering)

J. van der Wende-Hoek

E. van der Wende H. van der Wende-Klijn Goedereede: M. Tanis-van der Wende K. Tanis Ouddorp: J. van der Wende B. van der Wende-Klijn Neven en nichten Ouddorp, 19 september 2015

Correspondentieadres: Bieningen 5 3253 EA Ouddorp

Met droefheid delen wij u mede, dat op 15 september is overleden onze broer en zwager

PIET FAASSE Marien en Miep Faasse Sommelsdijk

Gelegenheid tot condoleren op D.V. donderdag 24 september van 19.00 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp.

Tot mijn grote droefheid heeft de Heere na een kort en ernstig ziekbed uit dit leven weggenomen mijn lieve, altijd meelevende achternicht

De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. vrijdag 25 september om 13.30 uur in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg, omstreeks 14.45 uur.

JOBJE TANISVAN DER WENDE

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Eben-Haëzer’.

40 jaar geleden in het huwelijk bevestigd. Wij wensen hen van harte Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst.

JOBJE TANISVAN DER WENDE

Krijn en Petra Tanis-Bracke

Familie J.J. Mooijaart Stoofstraat 9 1975

Met droefheid geven wij u kennis, dat de Heere van onze zijde heeft weggenomen onze lieve, zorgzame en dappere moeder, schoonmoeder en oma

Clara en JP Tanis-van der Pal

I.v.m. hun huwelijk is de Mekkerstee die dag de gehele dag gesloten. Toekomstig adres bruidspaar: Margrietweg 1, 3253 BN, Ouddorp

‘Een onzichtbare hand heeft mij geleid.’

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ‘n beetje, en alle beetjes die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe, maar op ‘n keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Op zaterdag 19 september 2015 overleed, in haar vertrouwde omgeving, onze moeder, oma en overgrootoma

Johanna Huizer - Zus Weduwe van Gijsbertus Wiertz * 14 april 1934

† 19 september 2015 Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Familie van Kampen Zuiddijk 31 3255 LV Oude Tonge Gelegenheid tot condoleren, donderdagavond 24 september van 19.00 uur tot 20.00 uur, in het stiltecentrum van “Ebbe en Vloed”, ‘t Getij 1 in Oude Tonge. Ingang aan de achterzijde. De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

Ik zal haar liefde en goedheid nooit vergeten. Sterke de Heere de kinderen en kleinkinderen in dit grote verlies. Ouddorp: K. Sandifort-Breen

~ Geen bloemen ~ ~ Geen bezoek aan huis ~ Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

LIEVE OMA We gaan je missen. Sabine en Martijn Yvonne en Coen Maarten en Marjoleine Bianca en Roy Martin en Natasja Joost Mariëlle en Aart Erik Lianne en Johnny Arianne en Geoffrey José en Leendert Martine en Leon Marijn en Lisette Maarten Wessel Rosemarijn Lisa Robin Maarten Joas Jorim Pieter Marije

Na een kort ziekbed, heeft de Heere uit het leven weggenomen de moeder van onze vrienden en de ‘extra-oma’ van onze kinderen

JOBJE TANISVAN DER WENDE Haar vriendschap zullen we zeker missen. Wij wensen de familie Gods sterkte toe met dit grote verlies. Marcel en Joke van Wijk Krijn, Anne, Michiel

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze buurvrouw

JOBJE TANIS-VAN DER WENDE Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Gerard en Gerda Oostveen Henk en Cobi Tanis Jaap en Pita Tanis en kinderen Ouddorp, 19 september 2015


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Eens als de bazuinen klinken. Vol bewondering voor zijn persoonlijkheid en dankbaar voor alle liefde en zorg gedurende een lang leven, hebben wij na een laatste moeilijke levensfase afscheid moeten nemen van mijn geliefde zorgzame man, onze lieve vader, opa en overgrootopa

CHRISTIAAN KONINGS - Chris -

Middelharnis 12 juni 1928

Spijkenisse 18 september 2015 Ma Konings-van der Valk Goof en Corrie Tirsa en Pieter Sarah, Jaïr Jolize en Jurgen Bram, Tijn Chris en Imke Micha Bert en Kitty Jenny en Arnout Jasper Ruben

Akeleistraat 26 3202 GD Spijkenisse Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 24 september 2015 van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van crematorium “De Ommering”, Oprelseweg 3 te Spijkenisse. Op vrijdag 25 september om 13.15 uur wordt de afscheidsdienst gehouden in de Dorpskerk, Kerkring 1 te Spijkenisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats “De Ommering”, aan de Oprelseweg 1 te Spijkenisse, omstreeks 14.45 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Met grote verslagenheid en diepe droefheid geven wij u kennis dat, voor ons geheel onverwacht, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa

Tirsa & Pieter Jolize & Jurgen Chris en Imke Micha Jenny & Arnout Jasper Ruben

Voor de vele hartelijke bewijzen van medeleven die wij persoonlijk en schriftelijk van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Marleen en Bryan Julia Emma Morris

echtgenoot van Maria Tieleman

LEENDERT CORNELIS DORSMAN ~ LEEN ~

20 september 2015

Nieuwe-Tonge: M. van der Maas-Tieleman Adriaan en Leonie Marjolijn Sommelsdijk: Klaas en Jolanda Luka Senna Middelharnis: Leendert Jan en Barbara Bregje 20 september 2015 Tuinstraat 54, 3244 AS Nieuwe-Tonge

betuigen wij u onze hartelijke dank. Tot onze grote droefheid nam de Heere van ons weg onze zeer goede vriend

HENK VAN DER MAAS in de leeftijd van 78 jaar. Sterke de Heere Riet, kinderen en kleinkinderen en ons in dit grote verlies. Jaap en Corrie van Oostende

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 24 september van 19.00 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum ‘Elim’, Zuiddijk 19 te Nieuwe-Tonge. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op vrijdag 25 september om 13.00 uur in ‘Elim’. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Nieuwe-Tonge.

Piet en Sjaan Koert

da n k b e t u i g i n g

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Elim’. ~ Geen bloemen ~

Abraham Vermaas

Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Lieve opa, De tranen in jouw ogen doen mij pijn, dus droog ze nu maar gauw. Ik blijf altijd naar jouw huisje komen, want opa, ik hou zoveel van jou.

Het is onmogelijk dit iedereen persoonlijk te doen. Het is goed om te weten dat zovelen met ons meevoelen. Tevens gaat onze dank uit naar hen die hem vele keren een bezoek hebben gebracht of een kaartje hebben gestuurd. In het bijzonder willen wij onze dank uitspreken voor de liefdevolle zorg en aandacht die hij van de medewerkers van Ebbe en Vloed, woongroep ’t Getij 52, heeft gekregen. Ook dank aan ds. Van der Ziel voor de pastorale zorg en het leiden van de rouwdienst en Uitvaartverzorging Mans voor de goede verzorging van de begrafenis. Familie Dorsman

Voor de vele hartelijke blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve, zorgzame vader en opa

~ Geen bezoek aan huis ~ ~ Geen bloemen ~ Zoveel meer dan een opa! Voor altijd in ons hart.

Anke en Kees Jeroen Erik

HENDRIK VAN DER MAAS in de leeftijd van 78 jaar.

DANKBETUIGING

Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze oom

HENK VAN DER MAAS

5

Ooltgensplaat, september 2015

Bram

betuigen wij u onze hartelijke dank. Onze bijzondere dank gaat uit naar: - Dokter Valstar, dokter Schreuder en het verzorgende personeel van CuraMare voor hun toewijding. - Dominee Middelkoop, dominee Van der Heijden en ouderling Pieter Boeter voor hun troostende woorden tijdens de bezoeken aan huis en het verzorgen van de afscheidsdienst. - Begrafenisondernemer J. van der Slik en medewerkers voor de algehele verzorging en begeleiding van de uitvaart. Lies Vermaas-de Geus Kinderen en kleinkinderen Middelharnis, september 2015

DA N K B ET U I G I N G Het was voor ons hartverwarmend om te zien en te voelen hoeveel mensen met ons meeleefden tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

Theo Dekker Het bezoek aan huis, de telefoontjes, de vele mooie kaarten en brieven met lieve tekst, de bloemen en de grote belangstelling bij zijn afscheid hebben ons goed gedaan. Diny Kinderen en kleinkinderen Oude-Tonge, september 2015 De ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons leven.

Dag lieve opa! Jouw hand in mijn hand, je zette je eerste stappen. Jouw hand in mijn hand, ik bracht je naar school. Jouw hand in mijn hand, elk moment dat je ziek was. Jouw hand in mijn hand, ik voel hem nog elke nacht. Jouw hand in mijn hand, voor altijd verbonden. Jouw hand in mijn hand, houden elkaar nooit meer vast. Je moeder

XXXX Sarah & Jaïr Bram & Tijn Met droefheid geven wij u kennis dat uit onze familiekring is weggenomen onze zwager en oom

HENK VAN DER MAAS

UITVAARTVERZORGING

P. MANS WEESPAD 34, 3257 KK OOLTGENSPLAAT

TELEFOON: (0187) 631336 B.G.G. 06 53448384 INFO@MANSUITVAARTVERZORGING.COM WWW.MANSUITVAARTVERZORGING.COM

Sinds 1882 een vertrouwd familiebedrijf op Goeree-Overflakkee. • Voor een correcte regeling en nette uitvoering van een eenvoudige begrafenis of een veelomvattende uitvaart. • Voor advies en het vastleggen van uw wensen. • Dag en nacht te ontbieden.

echtgenoot van Riet Tieleman Wij wensen (tante) Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterke toe om dit verlies te dragen. Tholen: M. Nagtegaal-Tieleman D. Nagtegaal

(in liefdevolle herinnering)

Melissant: C.P. Tieleman C. Tieleman Joh. Tieleman-Blokland Nieuwe-Tonge: B. Visser -Tieleman

(in liefdevolle herinnering)

L. Visser

Neven en nichten 20 september 2015

Lieve mensen,

Uw belangstelling in de vorm van de vele kaarten, een omhelzing en telefoontjes tijdens het ziek zijn van onze lieve Kees en de enorme aanwezigheid, de vele bloemen, steun en liefde bij de condoleance en de uitvaart, laat bij ons een diepe indruk achter. We zijn er stil van. Dat doet ons goed, al waar het van binnen nog huilen moet. Kees’ instelling was een voorbeeld hoe we in het leven zouden moeten staan. Wij moeten verder met de gedachte dat onze Kees bij velen zeer geliefd was en hij zal altijd in ons hart zijn. Heel veel dank voor alles. Henny Krijger-van Assen Eric Leonie en Marius Melanie Voorstraat 13, 3248 BL Melissant

22 september 2015


6

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

DA N K B E T U I G I N G Hierbij willen wij iedereen bedanken die hun medeleven hebben betoond na het overlijden van onze geliefde moeder, oma en omie

PIETERNELLA VAN DER WEKKE-KLEM Uw belangstelling is voor ons een grote steun geweest. In het bijzonder gaat onze dank uit naar het personeel van Thuiszorg Geldershof voor de liefdevolle verzorging. Dokter Graafland voor de medische begeleiding. Ds. De Haan voor het leiden van de rouwdienst. De kerkenraad van de Ger. Gemeente voor de pastorale begeleiding. Dhr. J. van Wageningen en medewerkers voor de goede en respectvolle verzorging van de begrafenis.

Uitvaartverzorging M.H. van de Ven Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Dag & nacht bereikbaar Uitvaartcentrum Media Vita Administratieadres:

M.H. van de Ven Theo Struik

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

W. Buijs

T. 0187-642428 0187-486962

M. 06-53112979

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

M. Vijfhuizen-van der Wekke D. Vijfhuizen Kinderen en kleinkinderen Dirksland, september 2015

Persoonlijke en professionele begeleiding van begrafenissen & crematies

0187 - 491396 da n k b e t u i g i n g

Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn geliefde zus, onze schoonzus en tante

Pieternella Maria Verolme-Sinke

www.arensmanuitvaart.nl

betuigen wij een ieder langs deze weg onze hartelijke dank. J. Smalheer-Sinke L.M. Smalheer B. Verolme-Goedegebuur September 2015

DANKBETUIGING Het was voor ons hartverwarmend om te zien hoeveel mensen met ons het verdriet deelden om het heengaan van

T.C. WILLEMS-RISSE Het bezoek aan huis, de telefoontjes, de vele mooie kaarten en brieven met lieve tekst, de bloemen en de grote belangstelling bij haar afscheid hebben ons goed gedaan. J. Willems en kinderen Ooltgensplaat, september 2015

Uw laatste wensen in goede handen

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

Snelheidsboetes Goedereede met de helft verminderd

altijd ruim

20% GOEDKOPER

Persoonlijk en betrouwbaar Uitstekende kwaliteit

Vraag vrijblijvend een prijsopgave en wij laten u zien dat wij goedkoper zijn een uniek monument met een dan andere bedrijven in de persoonlijke herinnering. regio T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

Eén van degenen die in het verweer kwam tegen de boetes, maar in de krant liever anoniem blijft, kreeg van de Rechtbank Rotterdam bericht dat het totaal te betalen boetebedrag met twee derde wordt verminderd. Op 16 september kwam zijn zaak voor tijdens een openbare zitting. Door Hans Villerius

Verweerder had in zijn beroep aangegeven dat de maximumsnelheid op de kruising aanvankelijk 70 km/u bedroeg, later verlaagd werd naar 50, maar dat op die lagere maximumsnelheid nooit werd gehandhaafd. Daardoor groeide in de praktijk de situatie dat automobilisten de maximumsnelheid van 70 bleven aanhouden. Dat na het plaatsen van de nieuwe flitspaal wel tot handhaving over werd gegaan, had volgens verweerder zeker bekendheid moeten krijgen. Bovendien, zo stelde hij, betreft het een zeer overzichtelijke kruising, waarvoor met het oog op de verkeersveiligheid een lagere maximumsnelheid niet nodig is. Ten slotte verdedigde hij zich met het argument dat, doordat er ruime tijd zat tussen het geflitst worden en het ontvangen van de eerste bekeuring, hij niet de gelegenheid kreeg z’n rijgedrag aan te passen. Pas nadat ‘ie z’n eerste bekeuring kreeg, besefte hij dat voor het passeren van de kruising een maximumsnelheid van 50 geldt i.p.v. 70. “Ik rijd hier al jaren voorbij en je let er niet elke keer op of alle borden nog wel ‘t zelfde zijn. Bij mij, en bij vele anderen, zat nog steeds de 70 van vroeger erin”, zo verduidelijkt hij. Behoorlijk bestuur De kantonrechter, mr. J.W. Langeler, vindt dat verweerder een heel eind gelijk heeft. Hoewel de

sancties formeel terecht zijn opgelegd, mogen ze niet onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die gediend worden met het handhaven van de geldende maximumsnelheid, zo stelt de kantonrechter met een verwijzing naar het Awb. Daarnaast, zo oordeelt hij, moeten opgelegde sancties onder meer worden getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. “Gelet op het grote aantal beschikkingen dat met betrekking tot het betreffende kruispunt in de periode van één maand is opgelegd, was een meer afdoende waarschuwing dat tot handhaving zal worden overgegaan in dit geval wenselijk.” Ook de tijd die verstreek tussen het geflitst worden en het krijgen van de eerste bekeuring geeft de kantonrechter aanleiding om over het hart te strijken. “Handhavingsbeleid sorteert pas daadwerkelijk effect vanaf het moment dat betrokkene bekend wordt met het feit dat aan hem een sanctie is opgelegd.” Onevenredig Alles overwegende is de kantonrechter tot het oordeel gekomen dat, afgezet tegen de beoogde verkeersveiligheid, verweerder “onevenredig” werd getroffen door de in totaal zes boetes die hij kreeg. En ook dat meer dan drie boetes voor hetzelfde ‘vergrijp’ niet billijk is als het nog enige tijd duurt voordat de eerste bekeuring daadwerkelijk op de mat valt. Uiteindelijk hoeft slechts van de drie ‘duurste’ bekeuringen de helft te worden betaald, terwijl de overige boetes worden “gematigd tot nihil”, ofwel kwijtgescholden worden. Intussen hebben meerderen die beroep aantekenden van de Rechtbank bericht gekregen dat ook zij niet meer dan de helft van het boetebedrag hoeven te betalen.

41 nieuwe woningen in Nieuwe-Tonge Vervolg van de voorpagina Toen daarna namens het aannemingsbedrijf, Waal uit Vlaardingen, John de Geus het woord kreeg, liet deze weten dat van een eerste paalslag deze middag geen sprake kon zijn. De heibaas die in Nieuwe-Tonge de palen zal slaan, had op het karwei ervoor met dusdanige tegenslag te maken dat ‘ie daar nog niet klaar was, met als gevolg dat de heistelling hier nog niet beschikbaar was. Maar om toch een alternatieve starthandeling mogelijk te maken, was voor de gelegenheid een kraan naar de Nieuwe-Tongse bouwput gebracht waarmee de eerste paal geboord werd, althans de eerste meters. De heislagen zullen er deze week klinken. Niettemin was er toch sprake van een officiële handeling, waarvoor Janneke Koningswoud ín de cabine plaatsnam en wethouder Markwat ernaast. Op het moment dat de boor in werking werd gezet, daalde naast het hemelwater een regen van confettislierten over de bouwplek neer en was de start van de wederopbouw een feit. Kwaliteit In totaal zullen er 41 woningen worden gebouwd, tegenover de 58 die werden gesloopt. Dat geringere aantal heeft te maken met het beperkte aantal woningzoekenden in Nieuwe-

Tonge, zo legde Van Nieuwaal donderdagmiddag uit. Tegenover de 17 woningen minder staat dat voor de nieuw te bouwen wijk geïnvesteerd zal worden in kwaliteit, met veel leefruimte en voldoende parkeergelegenheid. Vier verschillende woningtypes zullen er verrijzen, die op zich weer onderverdeeld zijn in ver-

schillende uitvoeringen en indelingen, zodat er straks sprake is van een grote differentiatie in de wijk. Volgens de aannemer zal het bouwproces snel verlopen. “Ik noem geen opleverdatum waar u me aan op kunt hangen, maar het zal rapper zijn dan u elders op ‘t eiland ziet gebeuren…”


Visspecialist Hameeteman, Ouddorp

De klant keer op keer verrassen

“Kwaliteit staat bovenaan bij ons”, verwachten. Net zoals verse produc- voor ogen hadden, is inderdaad gaan zegt Arjanne Hameeteman. “Maar ten en een breed assortiment.” waaien bij Visspecialist Hameetewe houden het ook graag betaal- Dat assortiment bestaat uit verse man. “We zijn continu aan het verbaar. Ook in het eetgedeelte van vis, voor een groot deel afkomstig uit nieuwen en bezig nieuwe recepten Stellendam, vis, salades, en acties te ontwikkelen. We willen Aanstaande vrijdag D.V. 28 aug. wordtgerookte u tussen onze zaak kun je hier met je gezinbroodjes en kant-en-klaarmaaltijden. de klant constant prikkelen en keer goedkoop eten. Niet 11:00netje uurrelatief en 16:00 uur verwent met een gratis “Onze gerookte paling is een begrip. op keer verrassen. Daar komt nog bij gek, want vis is gezond.” Het deze roken gebeurt bij ons nog op dat alles kan bij ons. Niets is te gek, bbq proeverij!! Kom smullen van lekkernijen! authentieke wijze, met eikenhout nee verkopen we niet.” Visspecialist OudZaterdag 29Hameeteman aug. vanin 10:00 t/m 16:00 u is “Van de De zaak presenteert zich voorts als inueen vat”, zegt Arjanne. dorp heeft begin 2015 een enorme salades en kant-en-klaarmaaltijden iedereen van harte welkom om en gratis mossels te proeven!duurzaam. Zo vindt de bereiding metamorfose ondergaan. Arjanne maken we 98 procent zelf. Daar plaats aan een HR-bakwand, is het haar man Hans besloten een jaar eer- onderscheiden we ons mee, de klant pand voorzien van ledverlichting en der dat het roer om moest, nadat ze ziet dat. Het is belangrijk dat we zijn een eigen verpakkingslijn (geen de ruim zestig jaar geleden gestichte achter Om de opening van ons nieuwe winkelplein testaan. vieren onze producten Als de plastic meer, maar een speciale speciaalzaak met z’n tweeën voort- mosselen helemaal in het begin van soort karton) en een eigen koeltas in hebben wij van 29wind aug t/mhet5 seizoen sept een Super actie!! zetten.zaterdag “Er was een frisse nodig. maar 23 procent vlees voorbereiding. De komende maanHet bedrijf had te lang stilgestaan.” hebben, dan verkopen wij ze niet. den staat er heel wat te gebeuren: Van het pand aan het huidige Plein Dan wachten we liever twee weken op 30 november presentatieavond 215 bleven alleen de muren en het en kunnen we wél een goed product met kerstpakketten, op 11 decemdak overeind. Alles ging op de schop, aanbieden.” Onder andere kreef- ber een kerstproefavond, beide in inclusief het interieur. “We hebben ten en oesters zwemmen rond in de samenwerking met buurman Jumbo ook meer aandacht voor de scho- leefbak met Oosterscheldewater, die Sperling, en de verkoop van vis in de ling en bijscholing van het personeel, een prominente plaats in de zaak wintersportgebieden. Duidelijk: Viszodat we de klant goed kunnen advi- inneemt. De klant kan zelf kiezen. specialist Hameeteman is volop in seren. Dat mag de klant ook van ons De frisse wind, die Arjanne en Hans beweging.

2 KG SUPER MOSSELEN + MOSSELGROENTE voor maar

€ 7,50

Hoge Pad 5 | 3253 BH Ouddorp | T 0187 68 41 69

De organisatie is in handen van:

Initiatief

Onze mosselproeverij doen wij in samenwerking met

Ondernemersprijs en Jonge Ondernemersprijs GO 2016 is een initiatief van Eilanden-Nieuws om de bedrijven op Goeree-Overflakkee de mogelijkheid te geven zich op een unieke wijze te presenteren. Wanneer alle verhalen in de krant zijn geplaatst, zullen deze worden gebundeld in een boek. Dit boek zal uitgereikt worden op de afsluitende bijeen-

komst, waarop tevens de winnaars van de verkiezing bekend gemaakt zal worden. Bent of kent u een bedrijf en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen dan kunt u contact opnemen met onze media adviseurs tel. 0187-471020, of per mail info@eilandennieuws.nl. Verdere informatie op www.eilandennieuws.nl/ondernemersprijs Tekst: Kees van Rixoort Foto’s: Hans Villerius

NXXT Verkeersscholen, Stellendam

De kracht van schaalgrootte Aan NXXT gaat FIRSTT vooraf. Het systeem dat Jan Catsburg bedacht zit logisch in elkaar: eerst een opleiding tot rijinstructeur, daarna als franchisenemer van NXXT Verkeersscholen aan de slag met het geven van autorijles. Hiermee biedt NXXT langdurige groei, zowel persoonlijk, vanuit de opleiding naar zelfstandig ondernemerschap, als professioneel in de vorm van het succesvol runnen van de eigen rijschool. De formule werkt: er zijn al zeventig aangesloten rijinstructeurs. De franchisenemers zijn gevestigd in heel Nederland. Van het noorden van Groningen tot Zeeuw-Vlaanderen en van Flevoland tot Zuid-Limburg. Het hoofdkantoor van NXXT staat in Stellendam. Directeur Jan Catsburg (29): “Een prima locatie. Stellendam ligt centraal in West-Europa.” Catsburg startte zes jaar geleden, op jonge leeftijd als geboren ondernemer. Zijn formule sloeg aan. Momenteel werken er in totaal 110 mensen bij NXXT, inclusief de franchisene-

mers. Het bedrijf, dat een eigen promotieteam heeft, wil op termijn doorgroeien naar circa 120 aangesloten rijinstructeurs. Recent zijn er NXXTrijscholen bij gekomen in Deventer, Hoogeveen en Assen. Groei wil Catsburg realiseren door ook vooral oudere werklozen om te scholen tot rijinstructeur. “Ze zijn van harte welkom, het maakt niet uit uit welke branche ze komen. Vaak gaat het om mensen die veel levenservaring hebben en de nodige senioriteit en autoriteit uitstralen. Daar zijn wij bij NXXT juist blij mee. Na de selectie krijgen ze eerst een opleiding: FIRSTT is de first step. Die opleiding duurt zes tot acht maanden. We hebben drie opleidingslocaties, verdeeld over het land: Zwolle, Best en Stellendam.” Na de opleiding komt de next step: NXXT. “Wij zorgen ervoor dat de ondernemer, onze nieuwe franchisenemer, een volle agenda krijgt en binnen twee maanden volledig aan de slag kan. Wie net van de opleiding komt is fris en goed op de hoogte van de laatste regels. Dat is positief.” De leerlingen vinden dat ook, geeft

Korteweg 4 | 3251 LE Stellendam | T 0187 84 33 37 | www.nxxt.nl

Catsburg aan. “Alle auto’s rijden met volle agenda’s rond. Met veel leerlingen en veel auto’s kunnen we volume draaien. Daardoor kan NXXT de autorijlessen aanbieden tegen een scherpe prijs. Lage prijzen en snel slagen, daar gaat het bij ons om.” Een les kost bij NXXT vanaf 29 euro. Iedere leerling krijgt een gratis proefles en, als het felbegeerde papiertje is verworven, een slipcursus cadeau. Daar komt nog bij dat NXXT de theorielessen aanbiedt via een online leermethode met slagingsgarantie. Dat betekent dat de leerling altijd slaagt voor een vast bedrag. NXXT timmert flink aan de weg. De naamsbekendheid van het bedrijf groeide onder andere door radioreclames en een optreden bij Alberto Stegeman. Binnenkort staat NXXT in de schijnwerpers in het programma Business Class van Harry Mens. Maar voor Jan Catsburg is het belangrijkste dat er steeds meer van die herkenbare NXXT-auto’s door Nederland rijden… “De kracht zit in het gezamenlijke en de schaalgrootte.”


Adres Doelweg 2 | 3252 AJ Goedereede Tel. 0187 - 49 25 02

Goedereede

Ambachtelijk Slagerij

V an Z uidland WOENSDAG GEHAKTDAG

WEEK TOPPERS! 39 Aanbiedingen geldig van woensdag 23-09-2015 t/m dinsdag 06-10-2015

Vers gesneden boerenkool

Hacheepakket:

Jumbo hamburgers

500 gram Hacheevlees 500 gram gesn. uien zakje Hacheekruiden

6.75

Magere hamlappen

Gezouten krab

500 gram

Kipdijrolletjes Div. smaken Voor

0,99

500 gram

Vers gebakken roomboterappeltaart

Voor

kilo

7,98

100 gram

Duopakket:

0.99 2.

Schouderham 100 gram + varkensrollade 100 gram

98

Creme paté 100 gram

UIT EIGEN KEUKEN Parijse kipsalade

100 gram

Gebr. speklapjes 100 gram

Maaltijd van de week:

Chilli con carne 500 gram + gratis witte rijst

1.59 1.49 1.98 6.25

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Markant jam

Voor

Wegens vakantie gesloten van maandag 28 september t/m dinsdag 6 oktober

Voor

2,98

1,98 2 potten

Markant keukenrollen

4.25

5 halen, 4 betalen

Coop boerencake

Voor

1,49

Woensdag 7 oktober hopen we weer voor u klaar te staan!

Voor

1,49

pak á 4 rollen

www.facebook.com/onzesupermarktgoedereede www.onzesupermarkt.com

Brood- en banketbakkerij “De Vries” Pieterstraat 16 3252 BL te Goedereede

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Niet voor wederverkopers.

Aanbieding van onze gouden bekroningen* ! Plaetse drogeworst*de lekkerste ! 100 gr.€ 1.29 Boeren Achterham*met smaak ! 100 gr.€ 2.09

Deze klant wint

voor €12,50 aan versproducten.

Grillworst*de lekkerste van Flakkee !100 gr € 1.09 De lekkerste gehaktbal*van Flakkee ! mmm. 4 voor € 4.98 Kip Carpaccio salade* mmm ! 100 gr.€ 1.79 4 Haas of rib karbonade€ 5.99 Hamprei salade 100 gr. € 1.69 Nasi, bami of macaroni 100 gr . € 0.99

Aanbiedingen geldig van donderdag 24 sept . t/m. woensdag 30 september

VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Bij 100 gram gebraden rosbief

KEURSLAGERKOOPJE

4KEURSLAGERKOOPJE saucijzen + 4 stroganoffburgers

GRATIS 100 GRAM 4 saucijzen + 650 Bij 100 gram SELDERIJSALADE 4 stroganoffburgers gebraden rosbief samen

SPECIAL

TROTS VAN DE KEURSLAGER

MAALTIJD VAN DE WEEK !!

Runderribeye roerbak

Runderminute steaks

Broccolischotel

GRATIS 100 40 GRAM 2 SELDERIJSALADE 100 gram

6

95 samen

4 stuks

PROEFHAM VAN DE MAAND

Mexicaanse TROTS VAN DE KEURSLAGER Beenham

Runderminute 199 steaks Eigen teelt acties: 100 gram

Runderribeye roerbak

Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 26 september

695

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude-Tonge Tel. 0187-641292, info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

100 gram

Eetbare POMPOENEN of SIERKALEBASSEN Onbespoten - diverse maten en prijzen

De versspecialisten plaatsen weke-

Eigen teelt acties:

lijks hun aanbiedingen op deze pagi-

Bommelse aardbeien 1 doos voor 2,49

na. Onze fotograaf zet de klanten van

Nieuwe oogst uien 0,39 per kg

deze specialisten op de foto. Staat u

Prei voor 0,79 per kg

op de foto? Dan kunt u voor € 12,50

Nieuwe oogst Elstar voor 0,79 per kg

98 450

SPECIAL

C. Bouter, , keurslager

4 stuks

6

400 gram

240

MAALTIJD VAN DE WEEK!!

PROEFHAM VAN DE MAAND

Broccolischotel

Mexicaanse beenham

400 gram

4

98

100 gram

1

99

verse producten uitzoeken bij:

Slagerij Van Zuidland Boomvliet 6, Dirksland

maandag van 09.00 tot 17.00 uur dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur woensdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur donderdag van 13.00 tot 17.00 uur vrijdag van 09.00 tot 18.30 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

C. Bouter, keurslager

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 26 september 2015


Kamerplanten: Div. Orchideeen 6.95 p.stuk 2 voor 10 euro Kamercyclamen 2.95 p.stuk 2 voor 5 euro

TEG EN VAN INLEVE R D 25% EZE BONING : KO O

Buitenplanten: Violen 2 trays 10 euro Diverse herfstplanten v.a 1 euro p. stuk Bolchrysanten 2.95 p. stuk 2 voor 5 euro

P AL RTIN ART ONZE D G IKEL ECO E R GLA N SWE (POTT ATIE EN RK / PTM / D)

Snijbloemen: Rozen v.a. 20 stuks voor maar 5 euro Dadeltakken v.a. 3.95 (diverse maten)

WOKGARNALEN

gemarineerd met een huisgemaakte marinade 100 gram voor maar

GEBAKKEN SCHOL per 100 gram

€ 2,50

€ 1,35

Openingstijden: Ma. t/m Do. 08.30 - 19.00 uur Vr. 08.30 - 20.00 uur Za. 08.30 - 19.00 uur

Visrestaurant Hameeteman (deze actie is geldig tot 26 september)

WEEKAANBIEDINGEN!

Acties geldig woensdag 23 t/m zaterdag 26 september Molenweg 4 | 3253 AM Ouddorp 0187-685050

Bananen Altijd € 0,99 per kilo

Lever de bonnen in en haal het voordeel!

Een vertrouwd stukje vlees in de Nederlandse keuken: karbonade. Lekker varkensvlees dat past bij allerlei winterse gerechten.

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager worst duo: gekookte worst + leverworst

Karbonades diverse soorten

2 x 250 gram

275

ELKE 4e GRATIS

SPECIAL

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Appel-kiprolletje

Verse kipschnitzels

100 gram

1

80

KEURSLAGERKOOPJE

4 stuks

5

50

Lever de bonnen in bij uw Echte Bakker en pak de prijskraker! 21 t/m 26 september

Ontbijtkoek

¤2,-

OUDERWETS LEKKER

Varkenshaas 250 gram

‘T Goereese Glas jonge Jenever Fles à 1 liter van € 11,99 voor € 9,99

Appelflappen Vers uit de oven Per stuk € 0,79 nu 4 voor € 2,00

Schouderkarbonade Per kilo van € 5,38 voor € 4,49

Runder riblappen

2

49

500 gram

Floresteijn, keurslager

Raadhuisstraat 13, 3253 AN Ouddorp tel. 0187-681348 info@floresteijn.keurslager.nl www.floresteijn.keurslager.nl

4

99

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 26 september 2015

2 Speculaasbrokken

¤3,-

OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 www.akershoek.echtebakker.nl


PIETER STRUIK

PERSSINAASAPPELS DOOS 12-15 kilo nu 10,-

Groente & Fruit

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

ELSTAR Nieuwe oogst

2 kilo

Bestellingen: Zie ook:

HANDPEREN Nieuwe oogst

kilo

DELCORF Nieuwe oogst

2 kilo

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

KIWI’S Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag 8.30-12.00 uur woensdag 8.30-17.30 uur donderdag 8.30-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-16.30 uur

10 voor

PREI kilo

FRIESLANDERS 5 kilo

ZOMERSALADE Eigen keuken Advertentie geldig t/m dinsdag 29 september 2015

200 gram

GESNEDEN SNIJBOONTJES, 400 gram... VERSE BOSPEEN, bos… KOMKOMMERS, 2 stuks… CHERRY-TROSTOMAATJES, pakje… PAPRIKA’S, 3 stuks… PREI, kilo… CONFERENCE HANDPEREN, kilo… PITLOZE DRUIVEN, 500 gram… GALIA MELOEN of MANGO, nu… ELSTAR APPELS, kilo… VERS GEBRANDE PINDA’s, 250 gram...

2.50 1.00 2.75 2.00 1.00 2.50 1.50

LEKKERE MANDARIJNEN

zoet, sappig & zonder pitjes

KIWI’S

12 stuks...

bak 500 gram...

! TJE RAA EXT

VD SPOEL STOOFPEERTJES-CAKE

10 % korting

1,99 1,99 1,99 1,99 1,49

B C ZAAIJERLAAN 6 - DIRKSLAND - tel 0187-605070 - fax 0187-600360 - PSTRUIK@KPNPLANET.NL

Rivian heeft een grote keuze in

Tassen Sjaals v.a. 6,95

Te huur: 4 persoons vakantiehuisje

Rivian

HET adres voor hangcultuur- en bodemmosselen, verse- en gerookte paling, oesters en hollandse nieuwe.

in Drongelen (Nbr).

Zandpad 68 Middelharnis Tel. 480706

Visvijver voor de deur. Mooie omgeving om te fietsen.

U kunt ons vinden aan de Werkhavenweg 2 te Bruinisse.

WWW.TOLHOEVE.NL

Tel. 0111-483121 www.mosselhandelbout.nl

ARDEBONNEN – WAARDEBONNEN

WAT DOE

– WAARDEBONNEN – WAARDEBON Allemaal opgelet! U ontvangt de gehele maand september

op alle afdelingen bij iedere

€12.50

een waardebon van Kom passen bij:

€ 1.

25

ANNETTE

Zandpad 90, Middelharnis, (0187) 48 24 31 Niet op bruidskleding!

NEN – WAARDEBONNEN – WAARD

Let op!! Vanaf maandag 28 september zijn onze openingstijden gewijzigd: Maandag t/m vrijdag 8.30-1200 uur en 13.15-16.00 uur Zaterdag 9.00-16.00 uur

JIJ

EBONNEN – WAARDEBONNEN – WA

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST!

Helpt u mee?...

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! ...aan de afbouw van een nieuwe school voor christelijk speciaal ...aan de afbouw van een nieuwe onderwijs in Roemenië. Bijzonder school voor Roemeense christelijk speciaal onderwijs ook voor onderwijs in hulp Roemenië. kinderen! Zonder uw kunnen Bijzonder wij het onderwijs niet! ook voor Roemeense

APK ZOALS HET BEDOELD IS

kinderen! Zonder uw hulp kunnen Doneer via 39.48.17.974 wijJacob’s het niet! Stichting Well Noodhulp Roemenië

...aan Doneer de afbouw van een nieuwe via 39.48.17.974 www.jawell.org Stichting Jacob’s Well school voor christelijk speciaal Noodhulp Roemenië onderwijs in Roemenië. Bijzonder www.jawell.org onderwijs ook voor Roemeense ...aan de afbouw van een nieuwe kinderen! Zonder uw hulp kunnen school voor christelijk speciaal Helpt u mee?... wijonderwijs ...aan de Bijzonder afbouw van een nieuwe in Roemenië. het niet! school voor christelijk speciaal ...aan onderwijs de afbouw ook van een voornieuwe Roemeense

Helpt u mee?... onderwijs Roemenië. Bijzonder voor christelijk speciaal kinderen! Zonder uw hulpinkunnen Helpt u mee?... school onderwijs onderwijs in Roemenië. Bijzonderook voor Roemeense

Doneer via 39.48.17.974 Stichting Jacob’s Well Noodhulp Roemenië

wij het niet! Zonder uw hulp kunnen onderwijs ook voor kinderen! Roemeense Doneer via wij het niet! kinderen! Zonder uw39.48.17.974 hulp kunnen wij hetStichting niet! Jacob’s Well Doneer via 39.48.17.974 Noodhulp Roemenië Stichting Jacob’s Well Doneer via 39.48.17.974 Jacob’s Well Noodhulp Roemenië Doneer via NL 71 RABO 039.48.17.974 Stichting www.jawell.org Noodhulp Roemenië

www.jawell.org

www.jawell.org

www.jawell.org

HEREN, LET OP! BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

GROTE COLLECTIE

Jacks, vesten, Pantalons, Overhemden

Annette

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 0187 482431

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST!

mee?...

nu...

KEUZ E

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 26 sept - OP=OP ! - woensdagmiddag wordt uw bestelling in Dirksland GRATIS thuisbezorgd!

Ze zijn er weer: Onze heerlijke, goedgevulde geeltjes

Helpt u mee?...

1,-

10 stuks...

HOLLANDSE AARDBEIEN

OUDE BOERENKAAS

NAAR


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Barrelrun

11

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het was vorige week medio september en voor Kiwanis Goeree-Overflakkee betekent dat tijd voor de inmiddels traditionele Barrelrun. Het is één van de acties die de eilandelijke serviceclub jaarlijks organiseert voor het goede doel: het welzijn van het kind. Dit jaar werd de Barrelrun gehouden van 17 t/m 19 september, en de opbrengst was weer hoger dan de vorige keer: € 12.000. Met dit bedrag werden ditmaal twee goede doelen bedacht, die afgelopen zaterdagmiddag beide een cheque van € 6.000 in ontvangst mochten nemen.

3e Kiwanis Barrelrun levert € 12.000 op voor het goede doel

Tekst en foto’s: Hans Villerius

Het was de derde editie van de Barrelrun die vorige week werd gehouden. De naam van het evenement geeft het al aan: deelnemers aan de run - iedereen kan zich ervoor opgeven - komen met oude auto’s naar de start. De wagens mogen voor niet meer dan € 500 á € 1.000 op de kop zijn getikt, maar ze moeten wel APKgekeurd en verzekerd zijn. En aan de auto die het origineelst is opgetuigd, natuurlijk met in achtneming van de wettelijke voorschriften, wordt de originaliteitsprijs uitgereikt: een fraaie beker. Maar dat is niet alles. De deelnemers aan de run - veelal ondernemers - gaan met hun wagens drie dagen op stap, om een programma af te werken dat de Barrelorganisatie voor ze heeft samengesteld. Daar zitten ook een paar opdrachten tussen waarvan de uitvoering eveneens meeweegt in het toekennen van de originaliteitsprijs. Opdrachten ook die een ware beproeving zijn voor de motoren van de barrels, zodat het een heuse prestatie is om weer veilig op het eiland terug te komen.

Ingrediënten Hotelovernachtingen, diners en eventuele andere activiteiten - zoals dit jaar karten - zijn allemaal in het inschrijfgeld van € 500 per deelnemer inbegrepen. Maar het overgrote deel van dit bedrag gaat natuurlijk naar de begunstigden. Samenvattend heeft de Barrelrun dus drie ingrediënten: geld bijeenbrengen voor het goede doel, drie dagen lang netwerken met elkaar én genieten van gezelligheid en gein. Kakelbont Dat laatste begon al op het verzamelpunt, vorige week donderdagmorgen op het parkeerterrein bij Tieleman Keukens, toen het ene na het andere vehikel aan kwam zetten, al op afstand te horen of te zien door de velerlei soorten geluiden die de barrels voortbrachten. Claxons, sirenes, koeiengeloei, hese vrachtwagenhoorns en allerlei ander gehoest en gesnerp kwam voorbij, evenals diverse knipper- en zwaailichten; maar ook de opsmuk waarmee de wagens waren opgetuigd zorgden voor een kakelbonte optocht, waarvan menig

barrel flink op de lachspieren werkte als die op het verzamelpunt verscheen.

de finish verschenen. Maar, zo lieten de Barrelaars na afloop weten, “we hebben vréselijk gelachen…!”

Gein Na een smakelijk ontbijt bij Werelds Inside gingen de 47 deelnemers met 22 barrels - zes meer dan vorig jaar - op weg, naar België. Tijdens het verblijf bij de zuiderburen moesten originele foto’s worden gemaakt, natuurlijk met de barrel in de hoofdrol. Bijvoorbeeld naast een identieke wagen, of met een dame op de auto, of met alle vier de wielen in het water. Maar ook werd onderweg de nodige gein uitgehaald. Voor een enkele wagen resulteerde dit in een landing in een sloot, maar met inzet van een paar andere wagens werd ‘ie weer overeind gezet en kon die z’n weg vervolgen. En als je dan toch aan ‘t dollen bent met een wagen waarvan je weet dat ‘ie daarna naar de sloop gaat, wat let je dan nog om ook niet even, maar toch weer wel voorzichtig, botsautootje te spelen? Voor twee barrels leverde dat - zaterdagmiddag vlak voor de eindstreep - een lekke radiateur op, zodat die niet meer aan

Goede doelen Het eindpunt van de route was het bedrijf JD Repair te Stellendam van Jaco van Oostenbrugge, één van de initiatiefnemers en medeorganisatoren van de Barrelrun. Hier werden de wagens weer opgesteld, onder de modder, grasplakken, of hier en daar een deuk. En het was voor deze keer zelfs geen enkel probleem als op de auto’s werd gelopen en gesprongen. Maar na alle gein kon aan ‘t eind van de zaterdagmiddag toch serieus de opbrengst van de derde editie van de Barrelrun worden bekendgemaakt en konden de twee goede doelen blij verrast hun cheques in ontvangst nemen. Dat zijn het Prinses Beatrix Spierfonds, voor onderzoek naar de spierziekte SMA. Hieraan lijdt Jasmijn Tanis uit Ouddorp en zij mocht deze cheque in ontvangst nemen. Bovendien wordt er € 500 beschikbaar gesteld waarmee Jasmijn aan zwemactiviteiten deel kan nemen, omdat ze dit zo graag doet. Het ande-

re goede doel is Stichting G-O Special Kids, die sport- en bewegingsactiviteiten organiseert voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische belemmering en die daardoor niet naar een sportvereniging kunnen. Originaliteitsprijs Ook de winnaar van de originaliteitsprijs werd bekendgemaakt. Het bleek het team Scarabee te zijn, dat gevormd wordt door Marc Markwat, Ernst Verhoef en Marco van Kempen. Ze hadden een skybox op hun barrel gemonteerd, waaruit aan het ene eind een helm kwam met een kop erin en aan het andere eind de punten van twee laarzen schoenen. Met een afsluitende barbecue werd de derde Kiwanis Barrelrun afgesloten. Organisatoren, deelnemers en begunstigden kunnen weer terugkijken op een geslaagd evenement, dat mede mogelijk wordt door de bijdragen van sponsors. Zie voor een filmpje www.eilandennieuws.nl.


NAJAARSINSPIRATIE BIJ BUIJSSE MODE

MODEFLITSEN BIJ BUIJSSE MODE Op zaterdag 26 september en woensdag 14 oktober organiseren we Modeflitsen bij Buijsse Mode. Kom gezellig langs en laat u inspireren door de laatste mode. Verschillende mannequins presenteren u de mooiste outfits.

BER 26 SEPTEM ZATERDAG R U U 0 13.00 - 17.0 BER G 14 OKTO WOENSDA R U 0U 11.00 - 16.0

ZATERDAG 3 OKTOBER

KYRA & KO DAG MET HIGH TEA Op zaterdag 3 oktober van 11.00 tot 16.00 uur, staat de collectie van Kyra & Ko centraal. Kyra & Ko wordt ontworpen door en voor Nederlandse vrouwen. Met de missie om in eigen stijl mode te brengen, passend bij de wensen en het figuur van de Nederlandse vrouw. Een professioneel adviseuse staat u graag bij met advies. Bij aankoop van een Kyra & Ko artikel ontvangt u een leuke verrassing. Sluit uw bezoek af met een gezellige High Tea in onze koffieserre.

Direct inzicht in uw financiën

en kunnen sparren met een adviseur.

Vandaag bankieren zoals morgen, net als Pieter van WebNL. Download nu de Rabo Bankieren App via de Appstore of Playstore. Meer informatie nodig? Bel ons via (0186) 89 20 00.

www.rabobank.nl/hhv

Volg ons op Dames | Heren | Lingerie 2000 m2 mode | Gratis parkeren achter ons pand

Zandpad 24 | 3241 GX Middelharnis (0187) 48 20 52 | www.buijsse.nl

Een aandeel in elkaar


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

13

169 mensen op stap met het Rode Kruis GOEREE-OVERFLAKKEE Onlangs werd weer de jaarlijkst boottocht georganiseerd door het Rode Kruis. Titania Poort schreef onderstaand verslag.

alle vrijwilligers die onder leiding van Kees Pikaart deze dag klaar stonden voor alle gasten die op enigerlei wijze hulp nodig hadden, kon men weer verder gaan met de koffie en genieten van het mooie uitzicht. Na een prima lunch, werd volop gebruik gemaakt om op het bovendek een kijkje te nemen en werd later op de middag een gezellige bingo gehouden. Er waren heel wat mooie prijzen door verschillende bedrijven uit Ouddorp ter beschikking gesteld. Na de bingo was het weer tijd voor een drankje en werd er weer gezellig verder gekletst, De avondmaaltijd werd eveneens aan boord aangeboden en ook hierover was men vol lof. Om half negen werd de haven van Stellendam bereikt en kon men gaan beginnen met het ontschepen.

Op dinsdag 8 september werd weer het jaarlijkse boottochtje georganiseerd door het Rode Kruis. Er hadden zich 169 mensen opgegeven en 11 vrijwilligers stonden klaar om hen een leuke dag te bezorgen. Ook het weer werkte mee, het was droog en niet al te koud. Om kwart over acht begon het inschepen al en uiteindelijk konden de trossen om half tien worden losgegooid. De vaartocht ging over het Haringvliet, Hollands Diep, de Amer, de Bergsche Maas bij Heusden richting Wijk en Aalburg, de afgedamde Maas op door de Wilhelminasluis naar Woudrichem, langs slot Loevestein richting Gorkum, dan over de Beneden Merwede langs Dordrecht, via de Oude Maas het Spui op richting Haringvliet en uiteindelijk Stellendam. De gasten genoten enorm van deze mooie route en werden onderweg flink verwend. Volle boot Tijdens de koffie met bolussen, heette voorzitter Titania Poort iedereen van harte welkom. Zij memoreerde onder andere aan het feit dat deze reis vroeger altijd werd georganiseerd door Bram Hoek. Door zijn overlijden in september vorig jaar en het feit dat de

Deelnemers en vrijwilligers genieten van de maaltijd aan boord. gemeente door veranderde wetgeving geen adressen meer mocht verstrekken van inwoners die in aanmerking

zouden komen voor deze boottocht, kon deze in 2015 niet doorgaan. Maar dankzij de inspanningen van met

Bewonersavond Nieuwe-Tonge en Battenoord

NIEUWE-TONGE - Dinsdag 29 september is er om 19.30 uur een bewonersavond voor alle inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord in Ons Dorpshuis te Nieuwe-Tonge. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. gepraat over het kernbudget, dat door de gemeente aan het dorp wordt toegekend. Het gemeentelijk beleid is begin dit jaar veranderd en vastgelegd in het plan MOOI. De rol van de dorpsraad is daarin ook omschreven. Op de bijeenkomst zal de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Bas ter Stege, een korte toelichting geven. Windfonds Bovendien zal er op de bewonersavond een toelichting worden gegeven door Monique Sweep, directeur bij Delta-

wind. Ook hier betreft het een financieel onderwerp: het windfonds. Dit windfonds wordt in het leven geroepen naar aanleiding van de uitbreiding van het windpark “Battenoert”. Zowel het windfonds als het kernbudget komen het dorp ten goede. Bewoners met goede plannen kunnen gezamenlijk of individueel een beroep doen op deze budgetten. Voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een algemeen belang, het plan moet voor zoveel mogelijk inwoners van het dorp een meerwaarde hebben. Stem laten horen Op deze bewonersavond kan iedereen haar of zijn stem laten horen, van jong tot oud! Goede ideeën kunnen worden gedeeld, enthousiasme kan worden overgebracht. Nieuwe-Tonge is een prachtig authentiek ringdorp, met een 15e-eeuwse

kerk met kerkgracht in het midden. Het dorp ligt op enige afstand van de provinciale weg, goed bereikbaar en toch heerlijk rustig. Battenoord is van oudsher het haventje van Nieuwe-Tonge. Een buurtschap, pal aan het mooie Grevelingenmeer gelegen. Dorp en buurtschap zijn plekken om te koesteren. De huidige dorpsraad zoekt naar mensen die zich betrokken voelen en mee willen denken om Nieuwe-Tonge en Battenoord groen, saamhorig, levendig en op de kaart te houden. De huidige dorpsraad nodigt inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord van harte uit om deze belangrijke bewonersavond bij te wonen.

name Mineke Pikaart, is het dit jaar toch gelukt de boot vol te krijgen. Met een dankwoord en een applaus voor

Sponsors En omdat vele handen licht werk maken, liep alles heel gesmeerd. De gasten waren zonder uitzondering heel enthousiast over deze dag en het “tot volgend jaar” werd dan ook veelvuldig gehoord. Dankzij de volgende sponsoren kon deze dag zo’n succes worden: Kommer Akkershoek, Jumbo, Eilanden-Nieuws, Ons Eiland, Foto Hameeteman, Het Kadootje, Marskramer, Bruna, Boekhandel Akershoek, Warenhuis Van der Bok, Viskil, Apotheek Ouddorp, Albert Heijn, Voogd Meelhandel en Rederij Fortuna.

INGEZONDEN: Gratis cursus over een uniek boek SOMMELSDIJK - Zet 40 schrijvers bij elkaar en laat ze een boek schrijven over het ontstaan van de wereld, de visie op de mens, de normen waar we ons aan moeten houden, enz. Wat een wirwar van meningen zou dat opleveren. Ook al zou een eindredactie proberen eenheid in dat boek aan te brengen, het zou een boek vol tegenstrijdigheden worden. De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs, die ook nog eens in heel verschillende tijden leefden. Maar de grote lijn is al eeuwenlang voor mensen uit heel verschillende culturen helder. Zoveel schrijvers, maar toch één boodschap. Dat mag wel uniek genoemd worden. Trouwens: er zijn veel meer redenen waarom de Bijbel uniek is.

Ons Dorpshuis, Korteweegje 14, 3244 AL Nieuwe-Tonge.

Unieke zaken zijn in de visie van de meeste mensen de moeite waard om aandacht aan te besteden. Waarom zou u of jij dat ook niet laten gelden voor de Bijbel? Wij bieden graag de gelegenheid om in de komende periode op een zakelijke en boeiende wijze wat meer over de unieke aspecten van deze ‘bestseller’ te weten te komen.

Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

De cursus wordt gegeven op 5 donderdagavonden in oktober en

november. Natuurlijk zorgt het bijwonen van álle avonden voor een ‘compleet’ beeld, maar er is geen enkel bezwaar tegen als u of jij één of meer avonden uitprobeert. Aanmelden is niet verplicht, maar we stellen het wel op prijs i.v.m. het verzorgen van een hapje en een drankje. Dat aanmelden kan bij Jan Mierop via 0187-485264 of via mieropj@ zonnet.nl. De organisatie van deze avonden berust bij een groepje Bijbelliefhebbers uit diverse plaatselijke kerken. Ten slotte geven we hieronder nog de precieze data e.d.: Data: Donderdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2015. Tijden: Inloop om 19.30 uur, start om 20.00 uur, afloop om 21.15 uur, daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Locatie: ‘Oranjerie’, Stoofhoek 4, 3245 XR Sommelsdijk (naast Refugium). Thema’s: Avond 1: Wat voor boek is de Bijbel? Avond 2: Het Oude Testament Avond 3: Het leven van Jezus Avond 4: De christelijke kerk Avond 5: De kern van het christelijke geloof Aanmelden Jan Mierop: 0187485264 of mieropj@zonnet.nl


NIEUWE

HR-V € 25.190 ,-

HONDA HR-V H R -V 1 . 5 i -V T E C Comfort - 130 pk Afgebeeld model enkel ter illustratie

130 g/km

5,6 l/100 km

 City-Brake Active System  Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer  Stoelverwarming voorin  Automatische airco  Bluetooth® handsfree systeem  16” lichtmetalen velgen

INTRODUCTIEAANBIEDING

€ 800,- ACCESSOIREVOUCHER

NIEUWE

JAZZ

HONDA JAZZ J A Z Z 1 . 3 i -V T E C Trend - 102 pk Afgebeeld model enkel ter illustratie

116 g/km

5,0 l/100 km

€ 17.850 ,-

 City-Brake Active System  Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer  Licht- en regensensor  Automatische airco  Bluetooth® handsfree systeem  Hill Start Assist

INTRODUCTIEAANBIEDING

€ 600,- ACCESSOIREVOUCHER

AUTOBEDRIJF JAN VAN DIJK BRIELLE SEGGELANT-ZUID 8, 3237 ME BRIELLE, 0181 413777 WWW.JANVANDIJK.NL

DE HONDA HR-V is verkrijgbaar vanaf C-label. CO2-uitstoot: min. 104 g/km - max. 134 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 25 km (4,0 l/100 km) - max. 1 op 17,5 km (5,7 l/100 km).


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

15

Maand van de Geschiedenis ook op Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE Vorig jaar was er al een kleine aanzet op Goeree-Overflakkee, maar nu, in 2015, staat de geschiedenis nog veel meer in de schijnwerpers tijdens de Maand van de Geschiedenis. Vier organisaties hebben de handen ineengeslagen: Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Historische Vereniging De Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en het Streekarchief GoereeOverflakkee. Samen hebben ze een aantrekkelijk programma samengesteld voor een breed publiek, passend in het landelijke thema Tussen Droom & Daad. Door Kees van Rixoort

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Het vindt elk jaar plaats in oktober. Media, culturele, historische, literaire en toeristische instellingen zetten gedurende die maand historische thema’s, personen en gebeurtenissen centraal. Ook de uitreiking van de Libris Geschiedenis Prijs staat op het programma tijdens de Maand van de Geschiedenis. De vier partijen die de Maand van de Geschiedenis invullen op GoereeOverflakkee willen met het programma laten zien en ervaren dat geschiedenis interessant is, zeker als het om de eigen omgeving gaat. Het eiland biedt veel aanknopingspunten om het thema van 2015 concreet vorm te geven. Denk aan de strijd tegen het water en het realiseren van verbindingen met ‘de overkant’. Denk ook aan

de vele verenigingen en stichtingen die zijn opgericht, veelal zonder subsidie. Daar komen ook begrippen als identiteit en trots bij kijken. Voor het museum, het archief, de bibliotheek en de historische vereniging is de Maand van de Geschiedenis bovendien een manier om de zichtbaarheid te vergroten. Naast de bekendheid met de lokale geschiedenis. De kick-off van de eilandelijke invulling van de Maand van de Geschiedenis is op zaterdag 3 oktober. Dat gebeurt ‘s morgens om negen uur met een Flakkees ontbijt in het Streekmuseum. Het is het startschot voor een maand vol cultuurhistorische evenementen op Goeree-Overflakkee. Dromen en daden Zo is er een pop-up-tentoonstelling in de bibliotheek te Middelharnis, getiteld Tussen Droom en Daad. Deze is samengesteld door leden van De Motte en is de gehele maand oktober te zien. Tussen Droom en Daad toont plannen die ooit zijn bedacht, maar nooit zijn uitgevoerd. Een voorbeeld is de brug die Goeree-Overflakkee via Tiengemeten zou moeten verbinden met de Hoeksche Waard. Het Streekmuseum schenkt aandacht aan nationaal bekende Flakkeeënaars en hun dromen en daden. Het gaat onder anderen om toneelspeler Louis Bouwmeester, weldoener Pauline van Weel, journaliste Nel Slis, politicus Elco Brinkman, de schrijvers Willem Walraven en Tomas Ross, voormalig minister Ab Klink, beeldhouwer Leo Vroegindeweij, wielrenner Aad van den Hoek, kitesurfer Youri Zoon, dramaturg en toneelschrijver Maarten

Vonder, scheepsbouwer Cornelis Verolme en voormalig lid van de Tweede Kamer Henk van Rossum. Hans Goedkoop Op 14 oktober is de Avond van de Geschiedenis. Hans Goedkoop - historicus, auteur, literatuurcriticus en presentator van het geschiedenisprogramma Andere Tijden en de serie De IJzeren Eeuw - geeft dan een lezing over dromen en daden in de vaderlandse geschiedenis. Plaats van handeling is Het Rondeel te Middelharnis. Die avond is de pop-up-tentoonstelling Tussen Droom en Daad in Het Rondeel te zien. Een plaats reserveren voor de lezing van Hans Goedkoop kan via www.leerenbeleef. nl of aan de balie in de bibliotheek. Een kaartje kost 5 euro (inclusief koffie of thee). Ook de jeugd komt aan bod bij de Maand van de Geschiedenis op Goeree-Overflakkee. Leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool kunnen meedoen aan een teken-/kleurwedstrijd. Voor kinderen in de groepen 4, 5 en 6 is er een gedichtenwedstrijd en kinderen in de groepen 7 en 8 kunnen zich met elkaar meten in een verhalenwedstrijd. Vanaf 1 oktober zijn de resultaten - er zijn ruim 2000 kleurplaten verspreid - te zien in de bibliotheek te Middelharnis. De prijsuitreiking is aldaar op 21 oktober. De Maand van de Geschiedenis op Goeree-Overflakkee wordt gesponsord door CuraMare, Complet Systèmes, Deciso, Trendco, Keppel Verolme en Schuring en Benschop notarissen. De gemeente subsidieert.

Hans Goedkoop

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GOEREE-OVERFLAKKEE In het oordeelvormend deel en gelijk leidend tot besluitvorming van de gemeenteraad, bespraken de fracties donderdagavond het collegevoorstel om in te stemmen met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020. Voor de herindeling in 2013 werkte elke gemeente op zijn eigen manier met een Gemeentelijk Rioleringsplan. Als nieuwe gemeente is dit een ongewenste situatie, zodat het opstellen van een totaal nieuw “Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan” (vGRP) noodzakelijk werd.

Door Jaap Ruizeveld

Het plan is onderdeel van een gezamenlijk proces, waarin waterschap Hollandse Delta en de gemeente het afgelopen jaar samenwerkten. Met als doel een zogenoemde plansuite te bereiken van verschillende producten voor de afvalwaterketen. Naast het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan zijn o.a. het basisrioleringsplan, het afvalwaterketen incidentenplan, het basis zuiveringsplan en het overkoepelende afvalwaterplan opgesteld. Deze deelrapporten leveren ieder op een eigen wijze een bijdrage aan het overkoepelende vGRP. Goeree-Overflakkee is de eerste gemeente in Nederland die samen met het waterschap een dergelijke plansuite integraal heeft uitgevoerd.

Door waterschap Hollandse Delta en de gemeente is vervolgens in beeld gebracht welke structurele besparingen (minder meer) al zijn behaald en welke structurele besparingen nog behaald moeten worden tot 2020. Evenwicht Tegelijkertijd met het opstellen van het vGRP is ook een Afvalwaterplan opgesteld. De gemeenteraad hoeft dit plan niet vast te stellen, maar dient wel te worden geïnformeerd. De beleidskeuzes uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater hebben een directe relatie met het Afvalwaterplan.

Reis naar Israël in de meivakantie OUDDORP - In de meivakantie, volgend jaar, vertrekt een reisgezelschap vanuit Ouddorp naar Israël voor een 8-daagse rondreis o.l.v. drs. R.H. Hartkamp. Het is een kennismakingsreis waarbij men vooral vanuit Bijbels perspectief het volk Israël

in het Beloofde land willen ontmoeten en bemoedigen. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij en die worden aan serieuze gegadigden aangeboden. De reisuitvoering wordt verzorgd door Isropa. Vertrek: 30 april - 07 mei 2016. Prijs € 1275,- incl. ontbijt/diner/gids/ver-

voer/fooien/de lunch op zondag, etc. Zondag vrij. Op www.maakpleziervoortwee.nl staat de volledige reisbeschrijving en wordt verklaard waarom voor deze ‘naam’ van de website is gekozen. Aanmelden en/of meer info: rhartkamp@tiscali.nl / 0181-415274.

De financiële gevolgen van het vernieuwde Rioleringsplan worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2016. De gemeente werkt toe naar een situatie waarin er evenwicht wordt bereikt tussen de jaarlijkse rioolheffing en het langdurige investeringsniveau voor vervangingen. Deze investeringen worden dan direct in de lopende begroting betaald en niet langer geactiveerd. De raad kreeg van portefeuillehouder Van der Vlugt te horen dat de gemeente voor het riool in ‘control’ is. Dat burgers en bedrijven voorafgaand aan werkzaamheden goed worden geïnformeerd en dat de politici een jaarlijks overzicht krijgen van hetgeen er allemaal op dit onderwerp staat te gebeuren.

(foto Merlijn Doomernik).

Polivak in gesprek met SGP-raadslid Rien v.d. Boom: OUDDORP - In de uitzending van donderdag 24 september 2015 van Polivak op RTV SLOGO is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Rien van der Boom. Hij is lid van de fractie van de SGP. Met hem zal het afgelopen jaar worden geëvalueerd. Ook wordt met hem gesproken over de stand van zaken WMO, de mantelzorgproblematiek, het beleidsplan MOOI, enkele zaken uit het coalitieakkoord, zijn standpunt over vluchtelingen in relatie tot het vluchtelingenbeleid, de kerngerichte en projectgerichte subsidies, de rol en posities van de dorpsraden. Onderwerpen genoeg om af te stemmen op dit programma. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via ‘programma gemist’. Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl


16 Sjoelen

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Kernactiviteiten Achthuizen Kunstcursussen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 28 september a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 23 september a.s is het weer zover, dan zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30 - 22.00 uur. Entree € 1,50 is inclusief 2x kopje koffie/thee. Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom! Voor informatie kun je terecht bij Carla Gebraad: 611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Samen bidden en danken Zondagavond 27 september is er een samenkomst in gebouw ‘Bij de Bron’. Dit “om als christenen samen te bidden en danken voor de mensen om ons heen en ons dorp. Het is bijzonder om dit als broeders en zusters samen te mogen doen. Ongeacht naar wat voor kerkgenootschap we gaan, of niet”, aldus de organisatie. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert diverse cursussen, lezingen en concertreizen. Donderdagavond 1 oktober start kunsthistoricus Frank Swagemakers een avondcursus over de moderne kunst in de 20e eeuw. In deze serie van 4 avonden zult u verrast zijn van de originaliteit van de mensen die we tegenwoordig kunstenaar noemen. Het is een groot verschil met de kunstenaars van vroeger tijden, die vakman waren en op deze wijze een eerzaam beroep uitoefenden. De modernen schoppen tegen de maatschappij, laten ons schrikken of ons verbazen. Ze tonen ons een wereld die we niet kennen en zelfs niet willen kennen. Onze reactie is vaak afwijzend of niet begrijpend. Tijdens de cursus gaan de cursisten er naar kijken met een open blik. Alle avonden staan in het teken van een thema. Dit zijn de thema’s: Modernisme; de tijd van Picasso, Duchamp en Dali; de tijd van Pollock, Rothko en Pop Art en de Hedendaagse kunst. De kosten van deze cursus bedragen slechts € 50,-. De cursus bestaat uit drie dinsdagavonden van 19:30-21:30. De cursusdata zijn: 1, 15 en 29 oktober en 12 november in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Bent u geïnteresseerd in deze cursus of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de KCE, zoals cursussen, lezingen en muziekavonden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat R. Zoomers 06 – 41365591 of mailen naar info@kcego. nl. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op de website www.kcego.nl of ons op facebook liken.

MELISSANT

Damclub ENEO 52 GOEREE- weer van start

OVERFLAKKEE

Vrouwendag LE(e)f

Op zaterdag 3 oktober organiseert LE(e)f (voorheen Vrouwendag GoereeOverflakkee) een interkerkelijke vrouwenavond. LE(e)f staat voor Ladies Event Flakkee. De avond heeft als thema: ‘Breng ons samen door Jezus’. Tonneke Bijker zal deze avond spreken. Verder wordt er gezongen onder leiding van Martijn Dijkgraaf en band. Ook zullen de bezoekers verwend door een Koffie de Luxe. De locatie is het Trefpunt in Stad aan ‘t Haringvliet. Inloop 18.45 uur, start 19.00 uur en om ongeveer 22.00 uur zal de avond worden afgesloten. Kaarten á € 10,in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Akershoek in Ouddorp en Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk. Aan de deur kosten ze € 12,50.

Een nieuw nummer van o-o-go Op de cover van o-o-go 32 staat Catherine van Vliet-Saivres. Zij gaf dit nummer het thema Water en Wind mee, waar zij zelf en de andere Reizende Dichters mee aan de slag zijn gegaan. Van gastschrijfster Mari-Anne van Oortmerssen zijn enkele haiku met dit thema opgenomen en van gastschrijfster Teuntje Knöps een artikel over Kavafis en zijn gedicht Itaka. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe gedichten over verschillende onderwerpen. Tot slot zijn nog enkele gedichten opgenomen uit Bladerboek 5. Dit boek gaat tenslotte over 2015. Meer weten - kijk op oogo.cultuurpleingo.nl

Damclub ENEO 52 begint op 28 september met het nieuwe seizoen 2015/2016. Er wordt gedamd van eind september tot april. Men is dringend op zoek naar nieuwe leden, “dit in verband met het voortbestaan van de vereniging”, aldus het bestuur. De speellocatie is in verenigingsgebouw Melishof. Er wordt gestart om 20.00 uur. Wie geïnteresseerd is, kan op 28 september langskomen.

MIDDELHARNIS

Engelse les

Dinsdagmiddag 29 september begint de Engelse les weer van 13.00 tot 15.00 uur en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. De lessen worden gehouden in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. De kosten zijn € 90,00 voor 10 lessen, contant te voldoen bij de start van de cursus, excl. materiaal en koffie/thee. Opgeven bij Esther Kranendonk, tel. 06-21913954. e-mail estherkoetsier@hotmail.com

Lessen Kunstgeschiedenis De lessen Kunstgeschiedenius in het Wijkcentruma, Doetinchemsestraat 27, gaan weer van start. De lessen zijn op vrijdag 9, 16, 30 oktober (23 vakantie) 6, 13, 20 november. Tijd 9.30 - 11.30 uur. Kosten € 105,00 inclusief map met tekst en afbeeldingen. Eén les wordt verzorgd door Imelda van der Linden, gespecialiseerd in portretkunst. www. portretkunstgeschiedenis.nl. De laatste les bestaat uit een excursie op eigen kosten. De lessen worden gegeven met behulp van een PowerPointpresentatie. Het is niet nodig om bekend te zijn

met het onderwerp. Opgeven bij Esther Kranendonk, tel. 06-21913954. e-mail estherkoetsier@hotmail.com

Vredesdienst Zondag 27 september zal om 19.00 uur een Vredesdienst gehouden worden in de Rooms Katholieke Kerk van Middelharnis aan de Langeweg 50. Deze dienst wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep GoereeOverflakkee. Naast leden van de werkgroep gaat pastoor v.d. Meer voor. Medewerking zal verder worden verleend door het Oecumenisch koor o.l.v. Henk Oosthoek. Thema van de dienst is: ‘Vrede verbindt’. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee met elkaar na te praten.

Ze werkt vanuit de visie dat elk mens uniek, bijzonder en authentiek is en legt een verbinding tussen wie je bent en wat je wilt uitstralen; tussen identiteit en imago. Tickets zijn te koop bij Bakkerij Akershoek, Hoenderdijk 13 of via de mail: ladiesbrunchdgo@hotmail. com De ticketprijs is € 10,- per persoon. Dit is inclusief het luxe brunchmenu, tips en inspiratie van van Vera Timman, gezellig samenzijn met jong en oud en een kans op een gratis kleurof stijladvies. Aanmelden kan tot 3 oktober.

Herfstmarkt De activiteitencommissie kerkbouw HHG Ouddorp houdt op zaterdag 3 oktober een herfstmarkt op het terrein van de fam. Hoek aan de Oudelandseweg 4. Van 09.00 tot 15.00 uur kan men terecht voor: oliebollen, lekkerbekjes, kibbeling, frites/snacks, kaas, groenten en fruit, (foto)kaarten, creakraam, brocante, snoep, advocaat, enz.

Crea-club 55+

OOLTGENSPLAAT

55+ Grote Bingo

Op vrijdag 25 september a.s. wordt er een grote bingo georganiseerd in ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12. De aanvang is 14.00 uur. Voor één boekje betaalt u € 4,-, voor twee boekjes € 7,-. Er zijn leuke prijzen te winnen. Er is ook nog een verloting, waardoor de kans op een leuke prijs nog groter wordt. Meer info: Ati Verwoerd, 06-40701181.

Op woensdag 30 september is er weer soos bij de 55+ club. Tijd voor een kopje koffie een praatje of een spelletje. Ook de crea-club gaat weer van start. Onder begeleiding van Annemarie kunt u een pompoen breien. Kosten € 2,50. U kunt zich opgeven bij Joke van Dam, tel. 0187 682319. Ook het koersballen gaat weer van start, komt u eens vrijblijvend kijken of het misschien iets voor u is. Woensdag 7 oktober is er een mosselmaaltijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 483366.

OUDE-TONGE

Oud papier

Bingo Vivace

Donderdagavond 24 september wordt het oud papier voor de zending weer opgehaald. Men start om 17.30 uur. De oudpapiercommissie vraagt het papier goed gebundeld gereed te zetten.

Op zaterdag 3 oktober organiseert Twirl Vereniging Vivace een Bingo in het gebouw van de SWO aan de Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. U kunt al 10 ronden meespelen voor € 10,00. Vele mooie prijzen te winnen. Meer info te verkrijgen bij fam. Wagemaker, tel. 0187 642991. Zaterdag 10 oktober organiseert Twirl Vereniging Vivace weer een NBTA twirl wedstrijd in Sporthal Grutterswei te Oude-Tonge.

Open ochtend voor vrouwen Woensdag 30 september zal er weer een open ochtend voor vrouwen gehouden worden, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd. Wilfried Verboom zal namens de Bond tegen Vloeken komen spreken. De ochtend begint om 9.30 uur in Elthato (Zuid-Achterweg in Ooltgensplaat). Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar.

OUDDORP

Zangavond

Zaterdag 3 oktober hoopt het Kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort uit Zwijndrecht o.l.v. Gerard de Wit medewerking te verlenen aan een zangavond in de Hervormde Kerk Ouddorp (Weststraat 2). Gerard de Wit presenteert samen met Dutch Baroque Vocal Consort zijn psalmenbundel in de serie Praeludium deel 5. Aanvang van deze avond is 19.30 uur. Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten van deze avond.

Ladies Brunch Zaterdag 10 oktober is er van 9.00 tot 13.00 uur een Ladies Brunch in het kerkgebouw van Doopsgezinde Gemeente. Gastsprekers is Vera Timmerman over het thema ‘Mooi van binnen, mooi van buiten...’. Vera Timman is image-consultant en visagiste.

beurs. De beurs zal gehouden worden in De Zwaluw, Sperwer 57. Voor deze beurs is men op zoek naar verkoopbare kinderkleding in maat 56 t/m 176. Wie wat heeft, kan het langs brengen op dinsdag 22 september tussen 18.30 tot 21.00 uur op bovenstaand adres. 50% van de opbrengst komt ten goede van de PSZ, de andere 50% is voor u, de leverancier. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Marieke Versluis, tel.: 06-18541367 / email: mariekebreeman82@hotmail.com

Gezichten van het kwaad in de wereld Er is veel kwaad in de wereld. Waar komt dat kwaad vandaan? Waarom grijpt God niet in bij alle ellende die mensen moeten ondergaan? Hoe kunnen we het kwaad herkennen? Met andere woorden: welke gezichten heeft het kwaad in de wereld om ons heen? Het Bijbelboek de ‘Openbaring van Johannes’ licht een tipje van de sluier op. In een bijeenkomst op 29 september aanstaande (aanvang 19.30 uur) in het gebouw van de Exodus gemeente (Dorpsweg 97) zal Peter Visser een voordracht houden over dit thema. Iedereen is van harte welkom.

Zangavond Zaterdag 3 oktober wordt er een zangavond gehouden in de Rehobôthkerk te Middelharnis. Meewerkende deze avond zijn: Jong mannenkoor Jubilate, Gemengd koor Vox Humana, beide o.l.v. Lennert Knops. Orgel Tinus Korevaar, piano Arie v/d Vlist en harpiste Maria Knops. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden t.b.v. de HHG Nieuwe-Tonge.

Bingo in De Zwaluw Zaterdag 26 september wordt er bingo gehouden in De Zwaluw om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. In het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. Koffie/thee is gratis. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6.50 in totaal. Daarnaast zijn er negen gratis prijzen.

‘Vrijzinnigheid in de SOMMELSDIJK Bible Belt’ Rommelmarkt De Op dinsdag 29 september zal dr. T.R. Barnard om 20.00 uur in de RemonZwaluw strantse Kerk aan de Voorstraat 35 te

Sommelsdijk een lezing houden met als thema ‘Vrijzinnigheid in de Bible Belt’. Tevens komt de geschiedenis van de Remonstranten aan bod. Dr. Tjaard Barnard is Remonstrants predikant in Rotterdam. Daarnaast is hij rector en docent aan het Remonstrants Seminarium, dat gevestigd is bij de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De kerk is om 19.30 uur open. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is gratis, aan het eind van de avond wordt een collecte gehouden voor het Woensdag 23 september is bingo om werk van de Remonstrantse Gemeente 13.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw. Sommelsdijk. APK-SPECIALIST! De zaal is open om 13.00 uur. De kof- ONBETWIST DEONBETWIST DE APK-SPECIALIST! fie/thee is gratis. Er worden negenONBETWIST ronONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! den gespeeld voor 3.50 euro per ronde. Daarnaast negen gratis prijsjes + een verloting. De toegang is gratis. Op zaterdag 26 september houdt wijkgroep ‘De Zwaluw’ samen met de Bewonerscommissie van ‘Den Hogen Caemer’ een rommelmarkt. De markt wordt gehouden aan de Sperwer 55 en begint om 10.00 uur. Om 16.00 uur wordt de markt afgesloten.

Bingo in De Zwaluw

Kinderkledingbeurs PSZ De Kolibri Vrijdag 25 september houdt peuterspeelzaal De Kolibri van 15.00 tot 20.00 uur een tweedehands kinderkleding-

APK ZOALS HET BEDOELD IS


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

17

“Door middeninkomens te huisvesten voorkom je nieuwe Vogelaarwijken”

Woningcorporatie Beter Wonen in gesprek met stakeholders OUDDORP - Woningcorporaties hebben het moeilijk. Ze moeten samen miljarden afdragen aan de staat en hebben dus veel minder financiële armslag. Ook moeten ze zich beperken tot hun kerntaak: het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. Commerciële activiteiten zijn vrijwel niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en zorgcentra. Is het nog wel leuk om een woningcorporatie te zijn? Die vraag kwam nadrukkelijk aan de orde tijdens het stakeholdersoverleg, dat Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede woensdagavond 16 september hield in De Dorpstienden te Ouddorp.

beeld, met alle gevolgen van dien in een regio waar nog net geen demografische krimp is en waar de vitaliteit in de kleinere kernen onder druk staat. De corporatie kan helpen door woningen te verkopen of gemengde complexen te bouwen. Vanuit financieel oogpunt is het wel gewenst dat dit laatste gebeurt in samenwerking met andere partijen, zoals projectontwikkelaars. Beleggingsfondsen zijn ook een optie, zo kwam tijdens de bijeenkomst naar voren. Gedurende het gesprek kwam er zelfs een ‘een-tweetje’ tot stand tussen de corporatie, een projectontwikkelaar, die in Dirksland al huurwoningen in de vrije sector aanbiedt, en een zorgorganisatie.

Door Kees van Rixoort

Aanleiding voor het overleg was het verschijnen van de koersnotitie ‘Wonen op de Kop van Goeree’. Daarin heeft Beter Wonen Goedereede de koers bepaald voor de komende jaren. Ook is de strategie ten aanzien van de woningportefeuille geactualiseerd. Daarbij heeft de corporatie uiteraard sterk rekening gehouden met de mogelijkheden die de nieuwe, beperkende Woningwet biedt. Met andere woorden: wat nog wel mag en vooral wat niet meer. Alle stakeholders die de woningcorporatie had uitgenodigd, waren present in De Dorpstienden. Met uitzondering van ‘de bank’. Projectontwikkelaars, raadsleden, de wethouder, vertegenwoordigers van collega-corporaties en zorgorganisaties, architecten en huurders discussieerden lustig mee over de koers en de ‘volkshuisvestelijke opdracht’ van Beter Wonen. Dit gebeurde onder leiding van Carlo Muller van adviesbureau FM Con-

Beter Wonen onderzoekt de mogelijkheden voor het bouwen van levensbestendige appartementen in Ouddorp. sultants, die de corporatie begeleidde met het uitzetten van de koers. “De corporaties hebben een flinke schop onder de kont gekregen”, zei Muller. “Ze durven zich nog nauwelijks te bewegen. Toch zijn ze aan de bal. Want er is een grote groep mensen die de corporatie nodig heeft. De corporaties gaan ervoor, ze willen het spel met u spelen. Kom met ideeën om samen de klus te klaren.” Dat was de aftrap voor een bijeenkomst van twee uur waarin geen enkele stilte viel. De aanwezigen debatteerden aan de hand van drie thema’s. Moeten woningen duurzaam of betaalbaar zijn? Hoe bedienen we de middeninkomens? En: Hoe houden we de kernen vitaal? Algauw bleek dat die drie vragen veel met elkaar te maken hebben.

Gemêleerd Door ook de middeninkomens van huisvesting te voorzien, iets waarvoor nu minder mogelijkheden zijn, blijven buurten gemêleerd en komen er geen ‘low income areas’ of ‘nieuwe Vogelaarwijken’, zoals een van de stakeholders zei. Dat zorgt er bovendien voor dat kernen hun vitaliteit behouden en de leefbaarheid op peil blijft. Beter Wonen Goedereede wil middeninkomens graag blijven bedienen, ook nu de wetgever dat moeilijker maakt. Vooral omdat er niet of nauwelijks andere aanbieders van woningen zijn voor deze groep woningzoekenden, die tussen wal en schip dreigt te vallen, omdat ze ook vaak tevergeefs bij de bank aankloppen voor een hypotheek. Het gevaar is dat middeninkomens ergens anders gaan wonen, in

Hellevoetsluis of Spijkenisse bijvoor-

In beweging voor vrouwen in nood

8-daagse reis richting Goedereede...

GOEREE-OVERFLAKKEE – ‘Go to promised land’ organiseert een wandeltocht voor de dakloze en verslaafde vrouwen in Israël. De opbrengst van de loop is bedoeld voor het opvanghuis van de organisatie.

GOEREE-OVERFLAKKEE Een reis van 8 dagen richting Goedereede? Wat is dat en hoe kan dat? Om daar direct een antwoord op te geven: Goedereede ligt niet alleen op het eiland Goeree-Overflakkee, maar is ook een plaats op het grootste eiland van Griekenland: Kreta. De apostel Paulus legde er aan op zijn zeereis van Caesarea naar Rome. Vandaag bekend als ‘Kali Limenes’, oftewel Schone Havens, of Goedereede.

De wandeltocht - op zaterdag 3 oktober - start vanaf De Mekkerstee, Hofdijksweg 34 in Ouddorp. De inloop is vanaf 8.30 uur en men kan starten vanaf 9.30 tot 10.00 uur. Deelnemers kunnen gewoon wandelen of hardlopen. Voor wandelen zijn de afstanden 5 of 10 km. Hardlopen kan men over 7,5 km of 15 km. De kosten voor het inschrijven zijn € 10,-. Natuurlijk zijn ook sponsors van harte welkom. Bij de Mekkerstee is van alles te koop voor het goede doel. Meer info via: leontineverolme@gmail.com

Van 30 maandag mei tot maandag 6 juni 2016 is deze reis rond de Bijbel naar Kreta gepland. Niet alleen de apostel Paulus heeft zijn naam aan het eiland verbonden, maar ook

Titus was daar werkzaam en Apollos verbleef er een tijdje Vanuit twee locaties - Iraklion en Rethimnon - wordt het eiland met zijn mooie natuur, cultuur, kerken en kloosters, verkend. Meer weten? Mail naar de reisleider, ds. Leen Jan Lingen: ljl@planet.nl. En wees welkom op de info-avond voor deze reis op vrijdag 2 oktober 2015 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Kijk alvast even op de website van de Emmauskerk: www.emmauskerkmiddelharnis.nl bij predikant/ reizen-rond-de-Bijbel.

Dat was een mooi voorbeeld van het samenspel dat Beter Wonen voor ogen heeft en waar Carlo Muller op hintte toen hij aan het begin van de bijeenkomst een voetbal als metafoor presenteerde. “Je moet samenspelen en je hebt het complete speelveld nodig.” Hij werkte de metafoor verder uit met voorzetten, inkoppers en een-tweetjes. Na afloop kregen alle stakeholders een voetbal mee om het samenspel voort te zetten.


18

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

Praiseband Image in Kerk Middelharnis MIDDELHARNIS - Zaterdagavond 26 september verzorgt Praiseband Image een optreden in de Hervormde Kerk aan de Ring in Middelharnis. Tijdens dit concert hoopt de band een breed publiek te verwelkomen.

GOEREE-OVERFLAKKEE Binnenkort organiseren De Reizende Dichters weer een Literair Café in de galerie van Kunst+ aan de Dabbehof 40 te Oude-Tonge.

Praiseband Image bestond al ruim tien jaar, toen enkele bandleden een jaar geleden afscheid namen. De band werd versterkt met een nieuwe zangeres en een nieuwe basgitarist. Net als het ‘oude’ Image heeft de band een breed christelijk repertoire: van Psalmen tot Opwekkingsliederen en Amerikaanse christelijke (rock) bands. Sinds die tijd treedt Image veel op in vooral kerken in: Bruinisse, Oosterland, Rozenburg, Den Bommel, Middelharnis en Dirksland. Verder was er ook een optreden tijdens een huwelijksdienst. Hoewel de bandleden veel plezier beleven aan hun ‘muziek maken’ is dit niet hun hoogste doel: “Wij maken muziek om Gods aanwezigheid in ons leven te proclameren. We willen God de Allerhoogste aanbidden en Hem danken voor het feit dat Hij de Sterkste, de Machtigste, de Liefde, het Leven, de Eeuwige is”, aldus het ‘credo’ op de website van Image.

Literair Café in Oude-Tonge

Gastsprekers zijn Ben Wesdijk met gedichten, Mirian Zimmerman vertelt over haar kunst en Leny Bravenboer en Michel Martinus presenteren een gezamenlijk gemaakt boek met foto’s en gedichten.

Praiseband Image geeft een gratis concert. Image bestaat uit de leden Daan en Rijk Verkerk, Mathilde Romijn, Jos de Water en Robert Warmerdam. Tijdens het concert van a.s. zaterdag is de organisatie in handen van een groep mensen waar Image nauw mee samenwerkt: Charlotte Jordaan van Unify Events; Stefan Boerman van SB Audio Vision en Bart Hoogmoed

van Bart Hoogmoed Videografie. Het concert in de Hervormde Kerk aan de Ring begint zaterdagavond 26 september om 20.00 uur. Het thema van het ‘worshipevenement’ is ‘Ik Ben’. Image legt uit dat dit thema gekozen is naar aanleiding van de tekst uit Openbaring 1:8: Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, de

Samen werken aan een beter Goeree-Overflakkee.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet heeft tot doel iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten meedoen in de samenleving. Jong of oud, met of zonder beperking. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten, maar wil samen met haar inwoners het beleid vormgeven. De inwoners zijn vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad. Deze adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente GoereeOverflakkee, gevraagd en ongevraagd, advies op het brede terrein van de Wmo. In verband met het aftreden van een 3 tal leden is de Wmo-adviesraad op zoek naar:

ENTHOUSIASTE EN GEMOTIVEERDE KANDIDATEN De Wmo-adviesraad is onafhankelijk, leden mogen niet betrokken zijn bij een organisatie die belang heeft bij het gemeentelijke Wmo-beleid en/of een WMO gerelateerde subsidie van de gemeente ontvangt. Leden hebben zitting op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak.

Wat vragen wij?

U heeft oog voor de belangen van alle doelgroepen van de Wmo. U kunt goed samenwerken en bezit communicatieve vaardigheden. U bent in staat het gemeentelijk Wmo-beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen. U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van adviezen, het vertegenwoordigen van de Wmo-adviesraad in externe overleggen en het participeren in een van de werkgroepen binnen de Wmo-adviesraad. De WMO-adviesraad vergadert ca. 7x per jaar op de dinsdagavond in Middelharnis. Daarnaast nemen leden deel aan relevante bijeenkomsten en is er overleg per mail. De raad bestaat uit vrijwilligers. Gezien de huidige samenstelling van de raad en veranderde wetgeving genieten kandidaten met kennis van de wet Werk en Bijstand en de Jeugdwet de voorkeur.

Wat bieden wij?

Wij bieden u de gelegenheid te werken in een inspirerend en enthousiast team van betrokken leden. U kunt rekenen op ondersteuning, scholing en een onkostenvergoeding. U krijgt een i-pad in bruikleen.

Solliciteren?

Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. “We kunnen ons zorgen maken over de toekomst of we tobben over allerlei details in ons leven. Dan is het belangrijk te weten dat God er is, altijd, overal, wat er ook gebeurt.” De toegang voor het concert van zaterdagavond is gratis.

Nieuwe nummer o-o-go Van De Reizende Dichters lezen Frouke Bienefelt, Magda Haan, Jolanda Holleman, Lowie van Eck en Catherine van Vliet-Savrais. Catherine zal samen met Cora de Boed het nieuwste nummer van het tijdschrift o-o-go (nr. 32) presenteren. Ook is er deze middag een Open Podium. Pierre Venant zorgt voor de muziek en de presentatie van deze middag is traditiegetrouw in handen van Herman Maas. Zaterdag 26 september Iedereen is van harte welkom bij deze middag op zaterdag 26 september, vanaf 13.30 uur. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Tandartsassistente

Tandartsassistente

Vacature Tandartsassistente Voor onze moderne tandartspraktijk zijn wij per direct op zoek naar een gediplomeerd tandartsassistente, bij voorkeur met minimaal 1 jaar werkervaring. Wij zijn een enthousiast, ambitieus en kwaliteit gericht team en bieden onze patiënten hoogwaardige en gespecialiseerde tandheelkunde. Voor uitbreiding van ons team zoeken wij iemand die fulltime aan de slag wil. Functie-eisen: • Afgeronde erkende opleiding tot tandartsassistente • Ervaring als zelfstandig werkend orthodontie- of preventie assistente is een pre. • Klant- en service gericht • Teamplayer • Goede communicatie vaardigheden • Goede computervaardigheden • Beschikbaarheid 5 dagen per week (24 tot 34 uur per week) • Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit. Zit jij in het laatste jaar van de MBO-opleiding jou ook uit om te solliciteren.

tandartsassistente,

dan nodigen wij

Bedrijfsprofiel Mondzorg Dogterom is een moderne tandartspraktijk met acht ruime behandelkamers en één operatiekamer. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan voorop. De nieuwste technieken worden op de voet gevolgd en ingevoerd binnen de praktijk. De patiënten worden in teamverband behandeld en het team van medewerkers gaat respectvol met elkaar om.

Bent u inwoner van onze gemeente, sociaal betrokken, heeft u werk en/of ervaringsdeskundigheid op het brede gebied van de Wmo, bent u een teamspeler en wilt u zich, in principe, voor 4 jaar verbinden aan onze adviesraad? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren!

Arbeidsvoorwaarden Voor de geschikte nieuwe collega biedt deze praktijk een prettige werkomgeving en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen. Salariëring volgens NMT-schaal.

Informatie over de vacatures kunt u verkrijgen bij: Jantine de Kuijper, tel. 0187-485926 of op onze website: www.wmo-go.nl U kunt reageren tot uiterlijk 15 oktober 2015. Uw brief met CV kunt u per e-mail richten aan: info@wmo-go.nl , of per post: secretariaat Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee, Postbus 338, 3240 AH Middelharnis. T.a.v. Sollicitatie commissie. De gesprekken vinden plaats in de week van 9 tot 13 november 2015.

Interesse? Stuur je motivatiebrief voorzien van CV en een recente pasfoto per e-mail op naar manager@mondzorgdogterom.nl, t.a.v. de heer M. Makkor. Info: Mondzorg Dogterom, Koningin Julianaweg 40, 3241 XC MIDDELHARNIS, tel. 0187-486393.


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

19

Erwin Poldervaart soleert naar winst in 12e Tieleman Keukens Run SOMMELSDIJK - Ook dit jaar vormde de Tielemanloop de openingswedstrijd van het Van Buuren Circuit. Ondanks de vele regenval in de voorgaande dagen, en ook in de ochtend, hadden de lopers prima omstandigheden, het was droog en zelfs de zon ging schijnen, alleen de stevige wind was een lastige factor, in de vlakke Sommelsdijke polders had deze vrij spel. Erwin Poldervaart uit Zuidland was de beste op de 10 km, hij won na een imponerende solo. Het was Vincent Versaevel die om 13.00u voor 154 lopers op de 10km en 64 op de 5,2 km het startschot loste. Direct vanuit de start ontstond een kopgroep met Tommy Staal (AV56), Timo de Geus (Spirit), Maikel Peeman en David Bouman namens AV Flakkee. Deze vier liepen de 5,2km en maakten de wedstrijd al snel hard. Erwin Poldervaart (Pallas93) zat ook in de kop, hij liep de 10km en had in de openingsfase nog wat profijt van dit groepje. Bouman was de eerste die eraf moest, Peeman was de beste Flakkeese atleet op de korte afstand maar ook hij kon het tempo van Staal en De Geus in de laatste 2km niet bijhouden. Met nog één km te gaan waren het Staal en De Geus die samen liepen, Staal plaatste een aanval en won in 17.12, zijn voorsprong op De Geus was daarmee 8sec. Maikel Peeman werd derde in 17.57 en wist daarmee David Bouman (18.11) voor te blijven, al maakte Bouman in de

In de dameswedstrijd had Vanessa Hartman (Voorne Atl) een lichte voorsprong op Monique Verscuure (AV56), zij maakten er een spannende strijd van op het mooie parcours.

Foto: Bert Spits.

Voor Poldervaart was er nog maar één concurrent, dat was de klok, zijn doel was namelijk om onder de 33 minuten te finishen, en gezien zijn tussentijden zou dat er om gaan spannen. Door een sterke slotfase slaagde Poldervaart in zijn opzet, na 32.52 kwam hij als winnaar over de streep. Op 1.54min achterstand was Ricardo Sint Nicolaas de beste van de rest, in de laatste km wist hij weg te lopen van Fertoute en zij finishten in resp. 34.46 en 34.54. Patrick de Vos (AV56) werd vierde in 35.21 en wist daarmee nipt uit de greep van Eric Wolfert te blijven die als vijfde in 35.24 de finish passeerde. John Arensman was met 36.16 de derde Flakkeese loper in de top tien, Arensman eindigde als tiende. Bij de dames won Vanessa Hartman in 38.47, voor Monique Verschuure in 39.11 en Martine Lust in 42.49.

om hun kruid droog. Toen de groep na 4km de Oudelandse Dijk opdraaide was het Fertoute die met de wind in de rug hard doortrok en de forcing voerde, Sint Nicolaas was de enige die mee kon. Wolfert kwam er net niet meer bij en vond vlak achter hen in Padmos een goede metgezel. Arensman zat nog in de restanten van het groepje, Stolk liep hier iets achter.

Ook bij de jeugd waren er een aantal veelbelovende Flakkeese successen. Amram-Boaz Brandwijk (1.24) uit Sommelsdijk versloeg Zedie Joppe (1.25) en Thom Tieleman (1.28) op de 400m. Op de 1000m zegevierde Yob van Dongen (Dirksland) in 3.59 en op de 2000m won Martijn Pille in 8.27. Judith van Dieren won deze afstand bij de dames in een keurige 7.47.

De kopgroep na 1 km met Tommy Staal (568) en Erwin Poldervaart (951) als winnaars  op de 5 en 10km met Timo de Geus (516) en Maikel Peeman (links). slotfase nog wel iets van zijn achterstand goed. Amber Hulleman (Spirit) was met 21.24 de snelste dame. Op de 10 km was de strijd om de overwinning snel beslist. Na 3km splitsten de routes van de 5 en 10 km en moest Poldervaart alleen verder. “Op de stukken tegenwind had ik best een maatje kunnen gebruiken

maar ik had een lekker ritme en kon het tempo strak houden”, aldus Poldervaart. Achter hem ontstond een groep van twaalf atleten met daarbij o.a. Fouad Fertoute (Spirit), Wim Padmos (Pallas93) en namens Flakkee John Arensman, Edwin Stolk, Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert. In het begin stond de wind fors op de kop, de meesten hielden daar-

Rabobank leden-hockeyclinic met Lidelij Welten groot succes

Cantateconcert Fiori Musicali

MIDDELHARNIS - Kamerkoor Fiori Musicali zingt op zaterdag 10 oktober in de Hervormde Kerk aan de Ring van Middelharnis. Deze locatie is bekend terrein voor het koor en ook dit keer zal er een aansprekend programma ten gehore worden gebracht.

Lidelij Welten aan de slag tijdens de hockeyclinic.

MIDDELHARNIS - Op zaterdagmiddag 19 september was sportpark “de Pallandt” het toneel van de Rabobank leden-hockeyclinic. Onder stralende weersomstandigheden konden leden van de Rabobank op de thuishaven van Hockeyclub Goeree-Overflakkee op een speelse manier kennis maken met de hockeysport. Rabobank is hoofdsponsor van Hockeyclub Goeree-Overflakkee en wil haar leden graag kennis laten maken

met deze door de bank gesteunde sport. De hockeyclinic voor kinderen tot 18 jaar werd gegeven door Lidelij Welten, 66-voudig Nederlands Hockey international en 2-voudig Olympisch gouden medaille winnares. Ondersteund door de enthousiaste trainers en spelers van HCGO werden er deze middag een groot aantal leuke oefeningen met Lidelij gedaan. De deelnemers aan de clinic kregen tevens de mogelijkheid om vragen te stellen aan de international, het bijbehorende foto

en handtekeningen moment waarbij op diverse sticks, tenues en diverse lichaamsdelen handtekeningen door Lidelij werden gezet was het slotstuk van een zeer geslaagde middag. HCGO bedankt hoofsponsor Rabobank voor de organisatie en hoopt dat er onder de jonge deelnemers nieuw hockeytalent gescout is. Hockeyclub Goeree-Overflakkee zoekt als jonge club nog altijd naar nieuwe jeugdleden. Informatie met betrekking tot de vereniging kunt u vinden op de website www.hcgo.nl.

Het koor wordt begeleid door het professionele Orion barokensemble. De muzikale leiding is in handen van Sietse van Wijgerden. Johann Sebastian Bach (1685-1750) behoeft nauwelijks verdere toelichting, hij is de onbetwist grootmeester van de barokmuziek. Voor de kerkelijke erediensten schreef Bach bijna 300 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Tekst en muziek vormen een onlosmakelijk geheel. Bach had voor de uitvoering van de cantates de beschikking over een eigen koor. Hij was van 1723 tot aan zijn dood in 1750 cantor van het Thomanerchor in Leipzig. Fiori Musicali koos uit dit rijke oeuvre drie aansprekende cantates: Meine Seel erhebt den Herren (BWV

10), Liebster Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8) en Halt im Gedächtnis Jesum Christ (BWV67). Ter afwisseling zingt Fiori ook nog werken van twee andere componisten. Van Johann Hermann Schein (1586-1630) zingt het koor delen uit Israels Brünnlein, muziek van een bijzondere schoonheid. Deze vroegbarokke motetten componeerde Schein in 1623 te Leipzig. In die stad werd ook hij in 1615 aangesteld als cantor van de Thomaskirche. In dat opzicht was Schein voorganger van J.S.Bach. Met Johannes Brahms (1833-1897) wordt een sprong gemaakt naar de laat-romantiek. Drei Motetten, voor vier- en achtstemmig koor, zijn de laatst gecomponeerde koorwerken van Brahms. De invloed van Bach en Schütz is hoorbaar, maar Brahms laat in deze muziek vooral zijn eigen stem klinken. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Kerk, Ring van Middelharnis. Aanvang concert 20.00 u, inloop vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 12,50, jongeren tot en met 17 jaar € 10,00.


r r

en

20

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

Op het Rubensplein komt een pannacourt en een verkeersplein MIDDELHARNIS De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat, na de verplaatsing van de skatevoorziening, het Rubensplein in Middelharnis intact blijft als speelplein. Samen met omwonenden is daarom van gedachten gewisseld over de nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Eind van dit jaar verwacht de gemeente het Rubensplein gedeeltelijk te kunnen herinrichten met onder meer een pannacourt en een verkeersplein. Eind mei is voor omwonenden en andere geïnteresseerden een inloopmiddag en -avond georganiseerd in Wijkcentrum Doetinchemsestraat aan het Rubensplein. Hier zijn vier varianten gepresenteerd in de vorm van schetsontwerpen en werd meer informatie gegeven over de herinrichtingsmogelijkheden. De meerderheid (49 van de in totaal 89 stemmen) heeft de voorkeur gegeven aan een gecombineerde variant waarin een pannacourt (kleine voetbalkooi) en een verkeersplein gerealiseerd worden.

het wegvallen van de skatevoorziening is ook een deel van de speelwaarde van het plein verdwenen. Ik ben blij dat op basis van de inbreng van de omwonenden een keuze is gemaakt voor de herinrichting”, zegt wethouder Gerrit de Jong. Onderzoek DCMR is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke geluidshinder die kan ontstaan door de gewenste pannacourt. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat als de pannacourt op een minimale afstand van 35 meter tot de omliggende woningen wordt geplaatst er naar verwachting geen overmatige hinder ontstaat. De gemeente Goeree-Overflakkee volgt dit advies van DCMR en houdt daar rekening mee met het plaatsen van de pannacourt.

In oktober 2012 is in Nieuwe-Tonge een pannacourt in gebruik genomen. 

Foto: Archief Eilanden-Nieuws

is. Daarom is er voor gekozen om Speelse uitstraling Uit de gesprekken met omwonen- enkele gekleurde betonnen bollen te den is gebleken dat een speelse uit- plaatsen en twee speelattributen toe straling van het plein zeer wenselijk te voegen. Ons Eiland Goeree-OVerflakkee · donderdag 26 februari 2015 · 14

Speelwaarde “Het Rubensplein heeft een belangrijke functie als speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Met

Vakmanschap en kwaliteit voor een

betaalbare prijs!

ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ ģ

Meer informatie De vergunningaanvraag voor de pannacourt is ingediend. De gemeente verwacht dat de vergunningprocedure in november 2015 afgerond is. Voor meer informatie over de gedeeltelijke herinrichting van het Rubensplein kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Kreemer, Medewerker Kern- en buurtgericht werken, via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Volledig schadeherstel Complete afwikkeling met elke verzekeringsmaatschappij Ruitschade (ook geen eigen risico) Caravanschade Vrachtwagenschade Poetsen en reinigen Restauratie oldtimers Klein industrieel spuitwerk Gratis vervangend vervoer Geen Eigen Risico Reparatie hagelschade

Uw auto total loss? Wij kunnen hem in de meeste gevallen wel repareren.

Meuleman Autoschade Stoofweg 10a | 3253 MA Ouddorp Telefoon 0187-689395/06-11412895 Email: info@meuleman-autoschade.nl www.meuleman-autoschade.nl


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuws

21

Jubileummodeshow bij Alpacafashion SOMMELSDIJK - Alpacafashion beleeft dit jaar haar 5-jarige jubileum. Om dit te vieren is er twee dagen feest: op vrijdag 25 en zaterdag 26 september. De nieuwe collectie wordt dan geshowd tijdens een modeshow en er zijn hapjes en drankjes. De alpaca is een kameelachtig dier, dat oorspronkelijk uit het Andesgebergte van Peru komt. Door de grote temperatuurverschillen die hier voorkomen, kan de alpaca ook makkelijk in Nederland leven. Vanwege deze habitat in het Andesgebergte is het ook een puur ecologisch dier, ze eten alleen gras en hooi. In de Andes leven zij op 2,5 à 3 km hoogte waar de temperatuur ‘s nachts kan oplopen tot -25 °C en overdag tot +25 °C. Zij moeten zich dus in een paar uur tijd aanpassen aan een enorm temperatuurverschil. Een schaap bijvoorbeeld, kan deze enorme temperatuurverschillen niet overleven. De regulerende werking van alpacawol gaat dus veel verder dan gewone schapenwol, en dit zorgt mede voor een optimaal draaggenot. Alpacawol is één van de beste wol soorten ter wereld, het wordt ook wel “het goud van de Inca’s” genoemd.

alpacawol groothandel wereldwijd. Hierdoor kunnen ze o.a. de beste selectie voor zichzelf gebruiken, waardoor ze een hoogwaardige kwaliteit kunnen garanderen. Daarnaast is Kuna ook BASC en WRAP gecertificeerd. - WRAP certificaat garandeert goede werkomstandigheden voor de medewerkers, geen kinderarbeid, beloning conform de lokale cao, etc. - BASC certificaat geeft aan dat er een veilige coöperatieve handel tussen internationale organisaties wordt gevoerd. “Wij hebben voor deze merken gekozen omdat ze geen producten met een alternatieve of stoffige look maken. Ze hebben geweldige jurkjes, heerlijke vesten en mooie truien, maar ook capes en trendy accessoires zoals mutsen, handschoenen en sjaals. De prachtige glanzende, zuivere wol geeft deze duurzame kleding een luxe uitstraling en lang draaggenot”, aldus de mensen van Alpacafashion.

In de farmwinkel wordt gewerkt met twee merken met producten van alpacawol: Kuna en Apu Kuntur. Apu Kuntur is een Europees familiebedrijf

Zingen voor Israël DIRKSLAND - Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in de Hervormde Kerk, Ring 2 in Dirksland. De avond wordt gehouden onder het motto ‘Zingen voor Israël’ en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er echter al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door The Martin Mans Formation onder leiding van Martin Mans en door het Strijens Christelijk Gemengd Koor. Dit ruim honderd leden tellend koor staat onder leiding van Adri Poortvliet.

Koor- en samenzang Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Martin Mans en de jonge talentvolle organist Mark Brandwijk bespelen het orgel. De avond wordt geopend door ds. N. van der Want. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Introducties nieuwe Honda’s bij Jan van Dijk BRIELLE - Op vrijdag 25 september van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 26 september van 9.00 17:00 uur vindt bij Jan van Dijk de officiële introductie van zowel de Honda HR-V als de Honda Jazz plaats. “De HR-V werd ontworpen om zich op uw leven af te stemmen – een combinatie van comfort en stijl met een zeer efficiënt brandstofverbruik en De Honda Jazz is een kleine, wendbare stadsauto met ongelooflijk veel ruimte. Hij is opnieuw ontworpen, met als resultaat een ruimer interieur, slimmere functies en een sportievere uitstraling.” Het adres is: Jan van Dijk Brielle, Seggelant-Zuid 8, 3237 ME Brielle

met familie in Peru die de fabriek beheert, zij zijn al 14 jaar succesvol. Apu Kuntur is gespecialiseerd in accessoires, sokken en pantoffels. Kuna

springt er wereldwijd uit vanwege de zeer hoge kwaliteit geselecteerde alpaca vezels en ze zijn gespecialiseerd in alpaca fashion. Ze zijn de grootste

Vrijdag en zaterdag is een ieder van harte welkom op Langeweg 153 Sommelsdijk. Meer info: tel 0187-470347. Vrijdag 25 september 13.00-17.00 uur en zaterdag 26 september 11.00-17.00 uur.

Week van de Goereese Vis in De Vliedberg geslaagd OUDDORP - De Week van de Goereese Vis ging ook aan De Vliedberg niet voorbij. Zoals al eerder in Eilanden-Nieuws vermeld, was er ook van de bewoners van het woonzorgcentrum veel belangstelling. De organisatoren zijn hier heel blij en spreken graag namens bewoners, familie, vrienden en belangstellenden hun dank uit. Dank gaat naar de familie Luime van de OD 3 voor de garnalen, de familie Sperling van de OD 6 voor de tong en de GO 48 en GO 38 van de familie Tanis voor de scholfilet. “Dank aan visspecialist Hameeteman voor de goede samenwerking voor de snackavond met kibbeling. Ook de modelbotenbouwers en de maritieme verzameling die belangeloos voor De Vliedberg hun prachtige verzameling ten toon hebben

gesteld. De nettenboeters, dank om het zoal zeer oude beroep aan ons te tonen. Ook dank aan vrijwilli-

gers die deze dag weer hun onmisbare hulp hebben geboden”, aldus de organisatoren.

Inrichting en beheer van landgoederen GOEREE-OVERFLAKKEE - Bij de bespreking van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte stelde de VKGO-raadsfractie vragen over de inrichting en het beheer van landgoederen binnen de gemeente. Het college geeft aan, dat voor alle landgoederen inrichtingsplannen zijn opgesteld. Deze zijn gebaseerd op en getoetst aan de destijds geldende regels voor nieuwe landgoederen, ten aanzien van type beplanting, aanleg wandelpaden, de situering van de landhuizen en de open-

baarheid van het landgoed (90%). Door Jaap Ruizeveld

Bij de bestemmingsplannen voor de nieuwe landgoederen zijn anterieure overeenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen over de aanleg en het beheer van de landgoederen. Op basis daarvan is de initiatiefnemer van een landgoedontwikkeling, of de rechtsopvolger daarvan, verantwoordelijk voor de aanleg van het landgoed overeenkomstig het inrichtingsplan. Ook het beheer van het landgoed na aanleg daarvan is een verantwoordelijkheid

van de initiatiefnemer. Er geldt een instandhoudingsplicht. Lust & Last In de toelichting op de vragen van VKGO wordt specifiek gewezen op landgoed Lust & Last. Het gemeentebestuur is in gesprek met de eigenaar van dit landgoed. Geïnventariseerd wordt op welke onderdelen de inrichting van het landgoed afwijkt van het inrichtingsplan. Als blijkt dat de inrichting afwijkt van het inrichtingsplan worden afspraken gemaakt over de wijze waarop wel aan het inrichtingsplan voldaan kan worden.

Meer natuur Een van de wezenlijke doelstellingen van het landgoederenbeleid is realisatie van meer natuur. Door aan de realisatie van landgoederen de voorwaarde te koppelen dat 90% van het landgoed openbaar moet zijn, wordt de natuurontwikkeling voor ieder toegankelijk. Juridisch moet de kanttekening worden gemaakt dat er sprake is van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer (of diens opvolger). Enkel de beide contractpartners zijn belanghebbende bij de overeenkomst.


OCCASIONS SPIJKENISSE OCCASIONS SPIJKENISSE A.S. ZONDAG HELLEVOETSLUIS Auto’s te koop– SCHIEDAM gevraagd–

SPIJKENISSE (Faradayweg) GEOPEND!! p..m m. .€1 €110 10

p..m m. .€1 €110 10

Fiat FiatPanda Panda 1.2 CoolAIRCO AIRCOLAGE LAGEKM! KM! 1.2 Edizione Edizione Cool 2012 €7.450 2012 €7.450

Ford FordKaKa StreetKa 1.6 1.6First FirstEdition Edition CABRIOLET CABRIOLET 2009 €7.450 2009 €7.450

Ford FordFocus Focus 1.6 airco AUTOMAAT AUTOMAATLAGE LAGEKM! KM! 1.6 Ambiente Ambiente airco 2002 €3.350 2002 €3.350

Ford FordKaKa 1.2 start/stop AIRCO AIRCO 3-deurs 3-deurs 1.2 Cool Cool & Sound Sound start/stop €6.950 2011 €6.950 2011

Nissan Note Nissan Note 1.4 5-deurs 1.4 5-deurs Airco Airco 2010 2010

€8.950 €8.950

Volkswagen Scirocco Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 1.4 TSINavigatie Navigatie 2009 € 13.900 2009 € 13.900

Suzuki Swift Suzuki Swift 1.2 Exclusive 1.2 Exclusive Navigatie Navigatie 2013 € 11.950 2013 € 11.950

p..m m. .€8 €08 0

p..m m. .€1 €210 20

p..m m. .€2 €825 85

p..m m. .€1 €315 35

Peugeot SW Outdoor Peugeot207 207 SW Outdoor PANORAMA DAK 1.6 1.6 VTi XS PANORAMA DAK XS 2007 €7.950 2007 €7.950

Kia KiaSportage Sportage 1.6 1.6 GDI GDI ISG ISG X-ecutive X-ecutive 7 JAAR JAAR GARANTIE GARANTIE 2011 €18.950 2011 €18.950

Toyota Aygo Toyota Aygo 1.0 VVT-i 1.0 VVT-i Now Now 55 DEURS DEURS AIRCO AIRCO 2014 €8.950 2014 €8.950

p..m m. .€1 €215 25

p..m m. .€1 €115 15

p..m m. .€1 €315 35

€7.750 €7.750

Renault Clio Estate Renault Clio Estate 1.2 Collection AIRCO 5-deurs 5-deurs 1.2 Collection AIRCO 2010 €8.950 2010 €8.950

Chevrolet Aveo Chevrolet Aveo 1.2 1.2 5drs 5drsAirco/Cruise/Lmv Airco/Cruise/Lmv 2011 €8.250 2011 €8.250

p..mm. .€

6€06 0

Renault Kangoo Renault Kangoo 1.6 1.6 Expression Expression AIRCO 5-deurs 2003 €3.950 2003 €3.950

Suzuki SuzukiSwift Swift 1.3 AIRCO3-deurs 3-deurs 1.3 Exclusive Exclusive AUTOMAAT AUTOMAAT AIRCO 2008 €6.950 2008 €6.950

Ford FordFiesta Fiesta 1.25 1.25Trend Trend 3-deurs 3-deurs 2009 2009

Peugeot 307 SW SW Peugeot 307 1.6 16v 1.6 16vPanoramadak, Panoramadak, ECC 2004 € 3.950 2004 € 3.950

Suzuki Swift Suzuki Swift 1.3 5-Drs 1.3 5-DrsGT GTShogun Shogun Airco 2009 € 7.950 2009 € 7.950

Hyundai Atos Hyundai Atos 1.1 Airco 1.1 Airco 2005 2005

€ 3.750 € 3.750

Opel Corsa Opel Corsa 1.2 16v 1.2 16v 2001 2001

€ 5.450 € 5.450

p..m m. .€1 €315 35

p..m m. .€1 €319 39

€7.250 €7.250

Mazda 3 Sport Mazda 3 Sport 2.0 Executive AIRCO 5-deurs 5-deurs 2.0 Executive AIRCO 2007 €8.950 2007 €8.950

Volkswagen Golf Volkswagen Golf 1.4 TSI Automaat 1.4 TSIHighline Highline Automaat 2010 € 13.950 2010 € 13.950

€ 2.750 € 2.750

Daihatsu Cuore Daihatsu Cuore 1.0 Premium 1.0 Premium Airco 2007 2007

€ 4.900 € 4.900

Renault Laguna Renault Laguna 1.6 16v 1.6 16vECC ECC 2001 2001

€ 6.450 € 6.450

Volkswagen Polo Volkswagen Polo 1.2 12v 1.2 12v5-Drs 5-DrsECC+Cruise ECC+Cruisecontr. contr. 2012 € 10.750 2012 € 10.750

p..m m. .€5 €45 4

Toyota Aygo Sport Toyota Aygo Sport 5-Drs Airco Airco 2008 2008

€ 10.899 € 10.899

Daewoo Tacuma Daewoo Tacuma 2.0 ECC 2.0 ECC 2004 2004

€ 3.650 € 3.650

Seat leon Seat leon 1.4 TSI 1.4 TSIBusiness BusinessNavi Navi 2014 2014

AUTOBEDRIJF P. TROOST & ZN

€ 19.444 € 19.444

p..m m. .€8 €88 8

Mitsubishi Spacestar Mitsubishi Spacestar 1.0 Intense 1.0 Intense 5-DRS 5-DRS Climate Climate 2013 € 8.850 2013 € 8.850

Chr.Huygensweg 28-30 Hellevoetluis T: 0181-312366 Vrijdag koopavond

WWW.TROOSTAUTOS.NL

€ 2.750 € 2.750

p..m m. .€1 €914 94

p..m m. .€3 €63 6

Opel Agila Opel Agila 1.2 16v 1.2 16vAirco Airco 2004 2004

€ 5.450 € 5.450

p..m m. .€3 €53 5

p..m m. .€1 €018 08

Kia Rio Kia Rio 1.2 5-Drs 1.2 5-DrsAirco Airco 2012 2012

€ 2.450 € 2.450

p..m m. .€1 €017 07

p..m m. .€6 €46 4

Volkswagen Golf Volkswagen Golf 1.9 TDI 1.9 TDI 5-Drs 5-DrsAirco Airco 2005 2005

€ 2.950 € 2.950

p..m m. .€3 €53 5

p..m m. .€4 €94 9

p..m m. .€5 €45 4

Peugeot 207 Peugeot 207 1.4 16v 1.4 16vAirco Airco 2006 2006

Hyundai Matrix Hyundai Matrix 1.6 Airco 1.6 Airco 2003 2003

p..m m. .€3 €53 5

p..m m. .€3 €73 7

p..m m. .€1 €110 10

Mizarstraat 2 Spijkenisse T: 0181-612667 Donderdag koopavond

Ford S-Max Ford S-Max 2.0 Navigatie+Camera 2.0 Navigatie+Camera 2008 € 13.950 2008 € 13.950

p..m m. .€7 €97 9

0

Citroën C4Terios Daihatsu Citroën C4 Daihatsu Terios 1.6-16V Image AIRCO 5-deurs 1.5-16v Expedition 2WD automaat airco5-deurs 5-deurs 1.6-16V Image2WD AIRCO 5-deurs 1.5-16v Expedition automaat airco 2007 €5.950 2009 €11.950 2007 €5.950 2009 €11.950

€ 5.450 € 5.450

p..m m. .€3 €53 5

9

p..m m. .€3 €93 9

p..m m. .€1 €810 8

5

p..m m. .€1 €015 05

Kia KiaPicanto Picanto 1.0 1.0 Comfort Comfort Pack AIRCO 3-deurs 2011 €6.950 2011 €6.950

Citroën C4C4 Citroën 1.6-16V Image 1.6-16V Image AIRCO AIRCO 5-deurs 5-deurs 2007 €5.950 2007 €5.950

p..m m. .€1 €015 0

p..m m. .€

Chevrolet Spark Chevrolet Spark 1.0 Bi 1.0 BiFuel Fuel Airco Airco 2010 2010

Kia Sportage Kia Sportage 1.6 GDI Pack Navi+Half Navi+Halfleder leder 1.6 GDI X-ecutive X-ecutive Plus Pack 2011 € 16.950 2011 € 16.950

p..m m. .€1 €319 3

p..m m. .€5 €45 4

p..m m. .€9 €09 0

9€09 0

MG MGZR ZR 1.4 1.4 105 105LE LEMANS MANSAIRCO AIRCO3-deurs 3-deurs 2007 €5.950 2007 €5.950

€ 4.450 € 4.450

Citroën C1C1 Citroën 1.0 Collection AIRCO 55 DR 1.0 Collection AIRCO 2013 €7.750 2013 €7.750

Daihatsu Sirion 2 2 Daihatsu Sirion 1.0 Premium 1.0 Premium AIRCO 5-deurs 2007 €5.450 2007 €5.450

p..m m. .€1 €215 25

€ 8.450 € 8.450

Fiat Grande Punto Fiat Grande Punto 1.4 ECC 1.4 ECC 2005 2005

p..m m. .€1 €119 19

Toyota ToyotaRAV4 RAV4 2.0 3-deurs 2.0 4WD 4WDairco aircodealer dealer onderhouden onderhouden 3-deurs €5.950 2001 €5.950 2001

Daihatsu Materia Daihatsu Materia 1.5 1.5 Soul Soul AIRCO AIRCO 5-deurs 5-deurs 2007 2007

Toyota Avensis Toyota Avensis 2.0 Luna 2.0 Luna 2006 2006

p..m m. .€1 €619 69

p..mm. .€4€4 44

p..m m. .€1 €319 39

Daihatsu Cuore 1.0 Nagano AUTOMAATAirco Airco Nagano AUTOMAAT 2004 €3.950 2004 €3.950

Fiat FiatPunto Punto Evo 1.2 5-DEURS Airco 5-deurs 2013 €8.450 2013 €8.450

p..mm. .€8€4 84

p..mm. .€1€15 11 5

p..m m. .€9 €09 0

p..m m. .€6 €06 0

SPIJKENISSE (Faradayweg) GEOPEND!!

p..m m. .€1 €315 35

p..mm. .€1€05 10 5

p..m m. .€5 €05 0

OCCASIONS HELLEVOETSLUIS OCCASIONS A.S.HELLEVOETSLUIS ZONDAG HELLEVOETSLUIS – Auto’s te koop– SCHIEDAM gevraagd


DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Nieuwe foto-expositie in Atelier Havenhoofd 1 MIDDELHARNIS - Galerie/Atelier Havenhoofd 1 van beeldend kunstenaar Renate van Opdorp, verzorgt een inloop en open atelier en regelmatig gast-exposities. Van zaterdag 3 oktober t/m zaterdag 31 oktober zijn fotowerken te zien van Anne-Marie Vermaat en Hans Groenendijk.

Hans is wat korter bezig met de fotografie, alhoewel hij lang geleden op

Ingezonden... Ingezonden brieven zijn welkom op het redactieadres. Het al of niet plaatsen van een ingezonden artikel is ter beoordeling van de redactie. Uitsluitend artikelen voorzien van naam en adres komen voor plaatsing in aanmerking. Plaatsing betekent niet automatisch dat de redactie het met het geschrevene eens is.

Nieuwe kunstwerken bij de haven van Sommelsdijk Sommelsdijk is vanaf vandaag (zaterdag 12 september) wat kunstzinniger geworden. Naast de, inmiddels wereldberoemde, grasspriet hebben wij er nog twee imposante kunstwerken bij gekregen. Deze kunstwerken zijn vanmiddag door de notabelen van het eiland onthuld in het bijzijn van de rederijkers van het schuttersgilde Rethorica en andere beroemde gilden vanuit de naburige provincies.

Kunstkenner Jan Trompper zal voorafgaand, met een korte inleiding over het geëxposeerde werk en de totstandkoming van de samenwerking van Anne-Marie en Hans, de expositie openen. Zaterdag 3 oktober, 16.00 uur. Zowel Anne-Marie en Hans zijn lid van de fotoclub De Rarekiek. Beiden hebben een levendige fantasie, wat zich laat zien in hun foto’s. AnneMarie is al geruime tijd lid en heeft al diverse malen geëxposeerd en zowel nationaal als internationaal prijzen gewonnen. Haar oeuvre is breed, maar bij deze expositie ligt haar aandacht bij auto’s uit het Oostblok, namelijk de LADA. Bij goed kijken en nadere beschouwing kun je jezelf ook afvragen: gaat het om de auto of juist om de persoon die ook afgebeeld staat? Niet de foto’s van deze expositie, maar wel ander fraai werk van Anne-Marie kunt u alvast zien op haar site www. annemarievermaat.com

23

Anne-Marie Vermaat en Hans Groenendijk. ongeveer 20-jarige leeftijd ook al enige jaren lid was van De Rarekiek. Het bewerken van foto’s en samenvoegen van meerdere beelden tot een geheel, waardoor er een totaal nieuw beeld ontstaat, heeft momenteel zijn voorkeur. Alle kunstvormen volgt hij al zijn gehele leven. Deze expositie staat bij hem voornamelijk in het teken van het ei. Het ei heeft een prachtige vorm en komt zowel in de mythologie als in vele religies voor en vanuit dat uitgangspunt maakt hij zijn foto’s.

50.000e RegioBank Zilvervloot voor Geert-Jan Grootenboer en Fleur Keijzer

Openingstijden De openingstijden zijn: woensdag van 12.30 tot 16.30 uur; donderdag van 12.30 tot 16.30 uur; vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur; zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur, gedurende expositieperiode. Op zaterdag 10 en 31 oktober is Anne-Marie aanwezig. Op zaterdag 17 en 24 oktober is Hans aanwezig. Buiten de vaste openingstijden op afspraak via mail : info@renatevanopdorp.nl

Deze kunstwerken zijn ontworpen door een vermaarde Flakkeese kunstenaar. Eén kunstwerk ‘De kaaimannen”, nee, dat zijn in dit geval geen krokodillen, maar aerebeiers uit het verleden, die als taak hadden de geoogste Sommelsdijkse landbouwproducten met kruiwagens in de schepen te laden. Het andere kunstwerk stelt een schip voor waar de landbouwproducten mee vervoerd werden. Gezien dat deze drie kunstwerken, inclusief de grasspriet, op en rond de Sommelsdijkse Kaai staan, ligt het in de verwachting dat de Kaai

Nieuw Raftteam Flakkee peddelt lekker door

een andere naam krijgt, bijvoorbeeld Cultuurplein, waar in de toekomst waarschijnlijk meerdere culturele evenementen zullen gaan plaatsvinden, zoals concerten en dergelijke. Het ligt dan ook voor de hand dat wij in Sommelsdijk binnen afzienbare tijd vermaarde musici en andere cultuuraanbieders alsook allerlei kunstminnend volk van wereldnaam op onze voormalige bietenkaai mogen verwelkomen, dan wel de hand schudden. Wie had dat gedacht, van arm arbeidersdorp nu op eens opgestuwd te worden naar een zo roemrijke toekomst. Nu wij ineens verrast zijn met zoveel cultuur en kunstzin, vlak bij onze deur en een zo rijke toekomstverwachting wat betreft het opklimmen in de vaart der volken, zal het duidelijk zijn dat wij hiervan de vruchten mogen plukken. Immers kan het niet anders dan dat de prijzen van de nabijgelegen huizen, dus ook ons huis, torenhoog zullen stijgen. AAD HOBBEL SOMMELSDIJK

Christelijke nieuwsmedia Christelijke nieuwsmedia opop gereformeerde gereformeerde grondslag grondslag Uitgave: Uitgave: Uitgeversmij. Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws Eilanden-Nieuws b.v. b.v. Verschijning: Verschijning: dinsdag dinsdag huis-aan-huis huis-aan-huis vrijdag abonnement vrijdag abonnement Tel. Tel. (0187) (0187) 471020 471020 •• Fax Fax (0187) (0187) 485736 485736 Postbus Postbus 8, 8, 3240 3240 AA AA Middelharnis Middelharnis Langeweg Langeweg 13, 13, Sommelsdijk Sommelsdijk

Advertenties Advertenties en en administratie administratie

De winnaars hebben de prijzen in ontvangst genomen.

Het raftteam Flakkee komt op stoom.

STELLENDAM - Geert-Jan Grootenboer en Fleur Keijzer winnen de actie ‘50.000e RegioBank Zilvervloot’ van John P. de Wit Assurantiën uit Stellendam.

en met 14 werd uitgedaagd om de beste slagzin te maken. “Geert-Jan heeft voor ons gewonnen, omdat we zijn kleurplaat de meest creatieve en de kleurrijkste vonden. De slagzin ‘Als ik in het geld zou zwemmen, dan zou ik de mooiste bikini van de wereld kopen’ van Fleur vonden we de beste van alle inzendingen. GeertJan en Fleur hebben bij ons op kantoor een mooie prijs gekregen.”

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het splinternieuwe Raftteam Flakkee komt op stoom. Nog maar pas opgericht zijn al een aantal trainingen bij Dirksland achter de rug en hebben een paar leden onlangs deelgenomen aan de officieuze Nederlandse Kampioenschappen in Noord-Brabant bij de Volmolense Kano Club.

Bij dit jeugdspaarproduct ontvangen spaarders naast de jaarlijkse rente een premie van maximaal 10 procent. Veel ouders kennen de Zilvervloot nog uit hun eigen jeugd. Zilvervloot Sparen was vanaf 1958 enorm populair tot de overheid in 1992 de regeling stopte. Uit onderzoek van MoneyView (juni 2015) bleek Zilvervloot Sparen de beste keuze bij een spaardoel van € 20.000 euro in 13 jaar.

Teamleider Lucas Hartong: “Dat was zo’n ongelofelijk gezellige ervaring! Hoewel we uiteraard nog maar weinig ervaring hebben, was het een fantastische kennismaking met de praktijk van het wedstrijdraften. Je leert veel van het zelf doen, maar ook van het kijken naar andere teams. ” Het team ontving afgelopen week ook haar eerste internationale deelnemer: Bert Kanora uit Antwerpen. Hij gaat

Sinds de herintroductie van Zilvervloot Sparen eind 2012, openden 50.000 jonge klanten deze spaarrekening bij RegioBank. Om dit te vieren organiseerde de bank een wedstrijd. Bij John P. de Wit Assurantiën tekende GeertJan (7 jaar) de mooiste kleurplaat en maakte Fleur (12 jaar) de beste slagzin. Hiermee hebben ze beiden een mooie prijs verdiend. In totaal deden 225 kantoren in heel Nederland aan deze actie mee. Alle Zilvervlootspaarders tussen de 4 en 10 jaar kregen een feestelijke brief met kleurplaat. De leeftijdscategorie 11 tot

zo af en toe meetrainen. Het enthousiasme van het nieuwe Flakkeese team is niet onopgemerkt gebleven bij de Nederlandse Raft Bond. Die hebben het team veel succes gewenst voor de komende tijd. Dat enthousiasme waait ook over naar Noord-Holland, waar een bevriende kanoër nu ook een raftteam wil gaan opstarten. Het Raftteam Flakkee gaat verder eind deze maand met een aantal leden naar de wildwaterbaan van Arras, in Noord-Frankrijk, om daar op uitnodiging van de Vlaamse Kano en Kayak Federatie training te ontvangen. “Zo wordt in een supergezellige sfeer ervaren hoe gaaf het is om sportief op het water te zijn en in een vriendschappelijke sfeer als team bezig te zijn. En geïntereseerden, jong en oud, zijn altijd welkom om een keer gratis mee te komen doen. Plek zat!” aldus Lucas Hartong. Voor meer informatie: betrokken@planet.nl

•• Tel. Tel. (0187) (0187) 471020 471020 •• E-mail: E-mail: info@eilandennieuws.nl info@eilandennieuws.nl •• Tarief Tarief per per mm mm €€ 0,46 0,46 excl. excl. BTW. BTW. Contracttarieven Contracttarieven op op aanvraag aanvraag •• Sluitingstermijn Sluitingstermijn zakelijke zakelijke advertenties: advertenties: maandag maandag en en donderdag donderdag 12.00 12.00 uur uur •• Sluitingstermijn Sluitingstermijn overlijdensberichten: overlijdensberichten: dinsdag dinsdag en en vrijdag vrijdag 7.30 7.30 uur. uur. Voor Voor foutief foutief geplaatste geplaatste advertenties advertenties als als gevolg gevolg van van onduidelijke onduidelijke advertentieopdrachten advertentieopdrachten kan kan de de uitgeverij uitgeverij niet niet aansprakelijk aansprakelijk worden worden gesteld. gesteld. •• Bladmanager: Bladmanager: Gert Gert Verweij, Verweij, tel. tel. (06) (06) 50448359 50448359 •• Advertentieverkoop: Advertentieverkoop: e-mail: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie Redactie

•• Hoofdredacteur: Hoofdredacteur: Adri Adri van van der der Laan, Laan, tel. tel. (0187) (0187) 471021 471021 •• E-mail: E-mail: redactie@eilandennieuws.nl redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing Plaatsing van van ingezonden ingezonden berichten berichten kan kan zonder zonder opgaaf opgaaf van van redenen redenen worden worden geweigerd. geweigerd.

Abonnementen Abonnementen

Abonnementen Abonnementen (vrijdageditie) (vrijdageditie) zijn zijn bij bij vooruitbetaling vooruitbetaling en en worden worden automatisch automatisch verlengd. verlengd. Opzeggingen Opzeggingen schriftelijk schriftelijk vòòr vòòr 30 30 november. november. Wijzigingen Wijzigingen twee twee weken weken voor voor ingaan ingaan doorgeven. doorgeven.

Rekeningnummers Rekeningnummers

ING ING 167930 167930 // // Rabobank Rabobank 3420.01.108 3420.01.108

Lid Lid NNP NNP

Van Van toepassing toepassing zijn zijn de de Regelen Regelen voor voor het het Advertentiewezen Advertentiewezen (ROTA). (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


De verborgen

23/09/2015

Design: Sfa Print bv.

DATUM

SCHAT van Middelharnis

AANVANG

19.30 uur

De gemeente Goeree-Overflakkee

en Estate Invest nodigen u graag uit om een

LOCATIE:

VOORLICHTINGS-// INSPRAAKAVOND

Het Rondeel

Dwarsweg 40 te Middelharnis

bij te wonen ten behoeve van het

Pakhuiswoningen

voorontwerpbestemmingsplan “Gemeentewerf Middelharnis” Het programma: 3. Toelichting beeldkwaliteitsplan en een

1. Opening en welkomstwoord door

doorkijk naar de verdere planontwikkeling

wethouder D.A. Markwat

door de heer D.D.H. van Es

2. Toelichting voorontwerpbestemmingsplan door de heer

4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen

T. van Rossum

5. Mogelijkheid inzien plannen & tekeningen

se

dijk

mels

Som

k

ndij

e Hav

ijkse

d mels

Som

Patriciërswoningen

en

Hav

19 18

S

a se H

k lsdij

e omm

k

17

20

dij ven

16

15 14 13

g gin ber use 2e tho pen

g gin ber use 2e tho pen

ijk

g gin ber use 2e tho pen

sd

er

ss Vi

g gin ber use 2e tho pen

28

2 3

1

n

tse

laa

erp

rke

pa

. g alg gin ber

. g alg gin ber

4

11 12

5

10 9

6

8 7

De

at rstra

ng

rli

ge

n Vi

Boerderijwoningen

M

e

idden in het historische havengebied van Middelharnis ligt een schat verborgen, namelijk de locatie van de voormalige gemeentewerf. De ligging van ‘De Oude Werf’ is uiterst fraai, zo grenst het direct aan het havenkanaal en sluit het aan op het havengebied van Middelharnis. Deze locatie krijgt op dit moment niet de aandacht die ze verdient. Estate Invest is in gesprek met de gemeente Goeree-Overflakkee omtrent de daadwerkelijke invulling van deze locatie.

ad

p uwe Nie

Vi ss er

sd ijk

Bra nds tee g

Oosthavendijk

Spuiplein

at

Vingerling

Sp

uis

tra

Kaai

De Haven

at

viss

n

ve

Ha

‘De Oude Werf’ omvat een 24-tal sfeertraat Spuis woningen met een eigen karakter en volle kenmerken. ‘De Oude Werf’ omvat meerdere woningtypen zoals ruime kadewoningen,

Situatie 'De  Oude  Werf'

De verborgen schat van Middelharnis

komt weer tot leven door De Oude Werf

pakhuiswoningen, boerderijwoningen en stijlvolle patriciërswoningen. Al deze woningen worden gekenmerkt door een authentieke stijl en sluiten perfect aan op de sfeer van het omliggende gebied. Het streven is om een hoogwaardig openbaar gebied te creëren met meerdere toegangswegen, wandelpaden, een plein en veel parkeergelegenheid. Dit alles om dit ‘vergeten’ gebied toegankelijk en uitnodigend te maken. ‘De Oude Werf’ is een verrijking voor Middelharnis en een versterking van het gehele gebied rondom de haven en het havenkanaal.

De Hofjes 16 3241 ML Middelharnis t. 0187 - 480400 www.estateinvest.nl

De Hofjes 16 3241 ML Middelharnis 0187 - 48 04 00 info@estateinvest.nl www.estateinvest.nl U vindt ons ook op

Patriciërswoningen

Kadewoningen

Eilanden-Nieuws 22 september 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 15 september 2015

Eilanden-Nieuws 22 september 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 15 september 2015

Advertisement