Page 1

84e jaargang • Nr. 8162 • Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag • Tel. 0187 47 10 20 • redactie@eilandennieuws.nl • Dinsdag 20 november 2012

D’n Diek krijgt sfeerverlichting voor donkere wintermaanden

8

Wethouder Piet Koningswoud blikt terug

9

11

40 jaar auto- en bergingsbedrijf Visbeen in Achthuizen

Kleur bekennen tijdens EilandenNieuws Verkiezingsdebat

Gemeentehuis Middelharnis weer bereikbaar MIDDELHARNIS - De Koningin Julianaweg in Middelharnis is vanwege rioleringswerkzaamheden tussen de rotonde bij de Langeweg en de kruising Hobbemastraat/Doetinchemsestraat opgebroken. Met ingang van 19 november kunnen bezoekers per auto via een tijdelijke verharding vanaf de kruising met de Hobbemastraat het gemeentehuis bereiken en op het voorplein maximaal een half uur parkeren. Bezoekers te voet en per fiets kunnen het beste gebruik maken van de aangegeven omleidingsroute via de Frans Halslaan. Weggebruikers moeten gedurende de werkzaamheden rekening houden met gewijzigde routes en beperkte bereikbaarheid. Doorgaand verkeer tussen de kruisingen met de Langeweg en de Hobbemastraat/Doetinchemsestraat is niet mogelijk. De bedrijven, de scholen, de woningen en het gemeentehuis zijn bereikbaar via omleidingsroutes. In het gebied staan de verschillende omleidingsroutes met borden aangegeven. Bussen De bussen rijden een aangepaste route en stoppen bij de tijdelijke bushalte ‘Gemeentehuis’ naast de rotonde bij de Langeweg, ter hoogte van verpleeghuis De Goede Ree in Sommelsdijk.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het grote Eilandelijk Verkiezingsdebat, donderdagavond georganiseerd door Eilanden Nieuws in het Prieel (De Staver), kon zich niet alleen verheugen in een massale belangstelling maar ook in een gevarieerd interactief samenspel tussen lijstrekkers van elf partijen en de zaal. Met groene en rode kaarten werd op besproken thema’s respectievelijk instemming of afkeuring betuigd.

Lees het hele verslag in de pagina’s politiek, vanaf pagina 16.

Uitslag verkiezingen

. . . Stipt

www.lodderfinancials.nl Administratie- en belastingadvieskantoor Watertoren 49a • 3247 CL Dirksland • 0187-663298

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Dichtbij

& Toekomstgericht www.CDAGO.nl

Zodra de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, ondergaat de Koningin Julianweg een metamorfose. De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot juni 2013. Actuele informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid is te vinden op www.middelharnis.nl/werkzaamheden.

De Waal Hoveniers Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Woensdagavond 21 november kunnen belangstellenden vanaf 21.00 uur terecht in Het Prieel van De Staver in Sommelsdijk om de uitslag van de verkiezingen bij te wonen. In de loop van de avond zal dan duidelijk worden hoe de inwoners van Goeree-Overflakkee hun stembiljet hebben ingevuld. Een ieder is tussen 21.00 en 0.30 uur welkom om zich op de hoogte te laten stellen van deze uitslag. Natuurlijk is Eilanden-Nieuws aanwezig om de uitslagen te noteren en de eerste reacties van de politici te peilen. In de abonnee-editie van Eilanden-Nieuws van vrijdag zal er uitgebried bij worden stilgestaan.


John P. de Wit Assurantiën is een dynamisch, professioneel, middelgroot assurantiekantoor met zowel relaties in de particuliere

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR

als in de zakelijke markt.

VERZEKERINGEN|PENSIOEN|REGIOBANK|HYPOTHEEK Het kantoor biedt een breed scala aan diensten. Naast assurantiën,

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR

pensioenen en hypotheken zijn wij ook actief op bancair gebied via de RegioBank.

VERZEKERINGEN|PENSIOEN|REGIOBANK|HYPOTHEEK Op zoek naar een hypotheek? zoek dan niet verder!

Bent huis, wilt wilt uu Bent u aan het kijken voor uw eerste huis, gaan gaan verhuizen? verhuizen? Of wilt u gaan gaan verbouwen? verbouwen? Bij zoek naar een hypotheek? zoek dan niet verder! DAARBIJOp NIET GEBONDEN AAN Van Van Dis Dis AssurantieAssurantie- en en Financieringskantoor Financieringskantoor zit ÉÉN HYPOTHEEKVERSTREKKER’ uu goed. Bent u aan het kijken voor uw eerste huis, wilt u ‘WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK EN Van DisAssurantieAssurantieenu gaan Financieringskantoor Van Financieringskantoor gaanDis verhuizen? Ofenwilt verbouwen? Bij DAARBIJ NIET GEBONDEN AAN bestaat sinds 20 juli 1953 en is een onafhankelijk bestaat 20 juli 1953 en is een onafhankelijk Van Dissinds Assurantieen Financieringskantoor zit ÉÉN HYPOTHEEKVERSTREKKER’ assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland u goed. Goeree-Overflakkee. Wij Goeree-Overflakkee. Wij houden houden rekening rekening met met uw uw Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor wensen, voor wensen, voor nu nu en ende detoekomst. toekomst. bestaat sinds 20 juli 1953 en is een onafhankelijk Wij zijn hypotheekadviseur Wij zijneen eenonafhankelijk onafhankelijk hypotheekadviseur en assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland en daarbij niet gebonden aan één rekening daarbij niet gebonden aan met ŽŽn Goeree-Overflakkee. Wij houden uw hypotheekverstrekker, wij kijken uwuw hypotheekverstrekker, kijkenaltijd altijdnaar naar wensen, voor nu en de toekomst. wensen te bepalen welke wensen en en uw uwsituatie situatieomomzo zo te bepalen welke Wij zijn een onafhankelijk hypotheekadviseur en hypotheekverstrekker hetbeste bestebijbiju upast. past. hypotheekverstrekker het daarbij niet gebonden aan ŽŽn Wij hebben mogelijkheden voor u als particulier Wij hebben mogelijkheden voor u als particulier hypotheekverstrekker, wij kijken altijd naar uw maar ook ondernemer, naar welke onze maar ook ondernemer, onze wensen enalsals uw situatie omvraag zo vraag tenaar bepalen mogelijkheden. condities. hypotheekverstrekker het beste bij u past. ‘WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK EN

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een fulltime

Voor verzekeringen, bankzaken,pensioenen pensioenen en Voor bankzaken, Wij verzekeringen, hebben mogelijkheden voor u en als hypotheken bent bij hypotheken bent uuook bijons onsvan vanharte hartewelkom! welkom! particuliermaar als ondernemer, vraag naar onze mogelijkheden. W.J. W.J. van Dis

schadebehandelaar

Voor verzekeringen, bankzaken, pensioenen en Van Dis Dis AssurantieAssurantie- en Van en Financieringskantoor Financieringskantoor hypotheken bij ons van harte welkom! Ring Ring 54-56 |3241 |bent 3241uCS CSMiddelharnis Middelharnis 0187-485537 |E info@vandis.nl TTW.J. 0187-485537 F 0187-486628 van Dis |F| 0187-486628 E info@vandis.nl Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor Ring 54-56 |3241 CS Middelharnis T 0187-485537 |F 0187-486628 |E info@vandis.nl

.n l

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR UW ADRES VOOR EEN ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES

Uw profiel • •

Leeftijd tussen 18 en 30 jaar Minimale opleiding MBO, aangevuld met relevante vakdiploma’s

VAN DIS ASSURANTIEEN FINANCIERINGSKANTOOR Actie zaterdag 24 november UW ADRES VOOR EEN ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES

8 13:00 uur Iedere zaterdag van 57:00 uur tot Nr. 8135 84e jaargang •

Ab van der Veer geniet van een koninklijke sigaar

3

Accuraat

Assertief

Flexibel

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings- STELLENDAM - Tijdenhets debrajaand-rvan lijkse korpsavond reede, afgeloweerkorps Goede vaardigheid taurant Expo Res in dag vrij pen , werd Ervaring in de assurantiebranche is een vereiste

Meer informatie

wsm

• Christelijke nieu

Happende honden niet gestraft, wel bekeurd

De toekomst van “Het Diekhuus” staat op het spel

>>

kunt u ons vinden op het parkeerterrein Wijziging eling afval inzamKanaal) bij Albert Heijn Middelharnis (Gedempt r o o v g in id che

s 2012

nsdag 8 augustu

ieuws.nl • Woe

ctie@eilandenn

7 47 10 20 • reda

ndslag • Tel. 018

eerde gro edia op gereform

>>

s Koninklijke onder n ute André van den Ho llendam Haringvliet te Ste en van brandafscheid genom van den Houten. weerman André id kreeg hij een Bij die gelegenhe erscheiding uitKoninklijke ond n burgemeester gereikt, waarva van de gemeente de Vel de van r Ge de bijbehorende Goedereede hem dde. versierselen opspel

Wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u bellen met Dhr J. van Velzen, telefoon 0187 497 000.

Solliciteren Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Stuurt u dan voor 8

rius

s Ville Geschreven door Han

nlijke omstandigVanwege persoo ten ré van den Hou heden kon And deel uitmaken van (38) niet langer 2 199 raan hij van de blusgroep, waa en is geweest. Op tot 2012 verbond 2 trad hij er als Nieuwjaarsdag 199 er in dienst en brandweervrijwillig rna steeds verder daa bekwaamde zich hij In 1994 behaalde in dit vakgebied. acht, in 2000 het het diploma Brandw 1 acht le klas, in 200 diploma Brandw kenner gevaarlijke het certificaat Ver fdhet diploma Hoo stoffen, in 2002 ig jaar het certibrandwacht en vor Zo der. red ter ewa ficaat Oppervlakt geboden mogelijkheeft hij binnen de gen idin ople aan le heden het maxima l deze ook allemaa gedaan en sloot af. Verder woonde olg gev d goe met oefenavonden bij hij altijd trouw de t ousiasme en inze en door zijn enth collega’s op sleepnam hij veel jongere uw eerman of -vro touw om de brandw nu zijn. Voor hen te worden die ze s als vraagbaak wijl dik fungeerde hij

of een brief met CV naar: John P. de Wit Assurantiën, Korteweg 4,

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wie heeft er bloedglucosemet ? en nd gevo

n - Met het verkope SOMMELSDIJK voor Woord & van krentenbrood rdag, is in de kern Daad, afgelopen zate een van de verkovan Sommelsdijk semeter verloren. pers zijn bloedgluco is in een zwart etui, Het apparaatje zit r link en blauw tou van het merk Con iemand de meter grijs van kleur. Als wordt deze vriende gevonden heeft, d verzocht contact lijk doch dringen tel.: n, Loo Steef van op te nemen met ail: stvanloon@klik 06 23130403, e-m open van krenten verk het t Me safe.nl. en lop afge d, Daa & brood voor Woord skern van Sommel zaterdag, is in de opers zijn bloeddijk een van de verk tje oren. Het apparaa glucosemeter verl , is van het merk zit in een zwart etui r. kleu van s grij w Contour link en blau ft, gemeester Als iemand de meter gevonden hee men gezet door bur drin bloe h de in doc en sen Fotografie wordt deze vriendelijk inklijke versierselen Foto: Wim van Vos op te nemen zijn zojuist in de Kon ten en zijn vrouw d verzocht contact Hou gen den 03, van am, 304 ré lend And name Stel n, tel.: 06 231 met Steef van Loo burgers van, met safe.nl. Met eester hoefde el op de kazerde blusploeg, zow ail: stvanloon@klik p hebt. De burgem r bij een alar- hul aan. Burge- van woorden van e-m uk e hem krentenbrood voo uitr dez bij de bij fs van n ens rgee niet ope tijd ne als het verk nooit teve ‘t echter is er g g, is een eest ren gem inb gem de w bur en jou de van d, afgelop zaterda de door te laten. De Daa Me . & ring ing ord rde mer Wo meester Van de Vel waa hte sdijk een van bij deze woorden vrijdagavond dan Stellendam een hec kern van Sommel te Goedereede had hoefde ‘t echter niet r de blusploeg eter ens Hare in de paraat staat om heidswoorden voo zijn bloedglucosem ring te laten. Nam verkopers 11:27:21 club mensen die ook warme afsc ze f de tijde van waarde 20-6-2012 cht ten mo zit in een en l.pd trix tje Shel help Bea araa te lokin ingilnieuws_vpb Kon12_e n. Het app eit 2006 ore jest hun medemens verl André. Ma ndink bra Tijdens je st ook een Kon van calamiteiten. zwart etui. scheidende spuitga n. een groot aantal n... erscheiding uitreike rcarrière heb je Leren door te doe rbij je de lijke ond waa je een steun wee t aak was g gem arin mee erv uitrukken “Door je ations r de bevelvoerders Shell Knöps Tankst en toeverlaat voo

Bovenstaande actie is ook geldig op de markt in: Ooltgensplaat, zaterdagochtend

december 2012 een email met CV naar j.vanvelzen@johnpdewit.nl

3251 LE Stellendam

In verband met GOEDEREEDEil op maandag 9 apr Tweede paasdag de GFT-container in wordt de bruine Goedereede geleegd gehele gemeente il oor, dus op 7 apr op de zaterdag erv 0 container voor 07.0 2012. Gelieve de edig zetten. Een voll uur aan de weg te e. lier overzicht van de regu

jaar eertien bestaat 20

Brêêv

Tijdens de jaarSTELLENDAM van het brandlijkse korpsavond reede, afgeloweerkorps Goede taurant Expo Res in dag vrij pen llendam, werd Haringvliet te Ste en van brandafscheid genom van den Houten. weerman André id kreeg hij een Bij die gelegenhe erscheiding uitond ke klij nin Ko n burgemeester gereikt, waarva van de gemeente Ger van de Velde de bijbehorende Goedereede hem dde. pel ops n sele sier ver

rijsd !

dagelijks scherp gep

KOESE

C

M

Y

en 24-uur per dag tank maat

CM

CY

” - Langeweg 113

“De Ronde Boom

melsdijk Som DK Sommelsdijk mels 2a, 3245DK Som er dijk Sperw Sommelsdijk 3245 2 2a, 61166 Sper 0187Tel.wer -611662 Tel. 0187 nnaland Sint Annaland 15, 4697 RB Sint-A Veilingweg land 25 Anna Sint Tel. 0166-65364697 RB Sint-Annaland 15, Veilingweg n en-653625 Thol 50, 4691 RZ Thole 0166 Tel. rnweg ecoo Slabb 00 Tel. 0166-6005

ITIE! ZE VRIJDAGED aal Hoveniers • Ouddorp

- Oosterweg 2 “Knöps Ouddorp n alleen ! méér dan tanke

K

www.knopsbv.nl

Tilse Kip  Verse eieren en

€ 25,mber 2013 voor

ce

de > Tot en met 31 rius

s Ville Geschreven door Han

nlijke omstandigVanwege persoo ten ré van den Hou heden kon And deel uitmaken van (38) niet langer 2 199 raan hij van de blusgroep, waa en is geweest. Op tot 2012 verbond 2 trad hij er als Nieuwjaarsdag 199 er in dienst en brandweervrijwillig er daarna steeds verd bekwaamde zich hij In 1994 behaalde in dit vakgebied. het 0 200 acht, in het diploma Brandw

melsdijk • Middelharnis/Som

CMY

U OP ON ABONNEER U N

3251 LE Stellendam • t 0187-491755 • i www.johnpdewit.nl

!

tevens nachtauto

MY

vo el ! een ve il ig ge

1 acht le klas, in 200 diploma Brandw kenner gevaarlijke het certificaat Ver fdhet diploma Hoo stoffen, in 2002 ig jaar het certibrandwacht en vor Zo der. red ewater ficaat Oppervlakt de geboden mogeheeft hij binnen idin imale aan ople lijkheden het max l t deze ook allemaa gen gedaan en sloo Verder woonde hij met goed gevolg af.

n.nl www.debaareiere

00 800 8748 5874 6–15 T. 06-1 Den Bommel, T. 0 en retail  Ook voor horeca 

koe nl ult se.nl oese. ltk w.rena www.r enau ww

De W

Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 iers.nl www.dewaalhoven

l .n s w u ie n n e d n a il .e w ww Een stap verder

navonden bij en altijd trouw de oefe iasme en inzet nam door zijn enthous ega’s op sleeptouw hij veel jongere coll an of -vrouw te om de brandweerm zijn. Voor hen fun worden die ze nu en s als vraagbaak geerde hij dikwijl it ega’s klopten noo ook de oudere coll aan. Burgemeester tevergeefs bij hem Van de Velde.

er.nl

www.visser-viss

foon: 0187 617 300

Middelharnis, Tele

ngo ptva Stint . . .ra twitter.com/dek uwfinsancials.nl ieder .nod enw.l ndww ila /e om .c ok facebo antoor

belastingadviesk Administratie- en ksland • 3247 CL Dir Watertoren 49a

0187-663298


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

3

Nieuws in het kort Agenda Zaterdag 24 november OUDDORP - Winterfair in het centrum. Diverse activiteiten, demonstraties, workshops en optredens in de Ring van 10.00 - 16.00 uur. SOMMELSDIJK - Jubileumconcert in de Exoduskerk van het Mandolineorkest ‘Estampida’ o.l.v. Marco Ludemann. Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 28 november OUDDORP - Concert in De Overkant, Dijkstelweg 33, door het Skampa String Quartet uit Praag. Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop via VVV Ouddorp aan Zee, € 20,- p.p. Zaterdag 1 december OUDDORP - Snertwandeltocht (10, 25 of 35 km) rondom Ouddorp. Start 25 en 35 vanaf 8.00 uur, 10 km vanaf 10.00 uur bij Hotel Akershoek, Boompjes 1. Deelname € 4,50 inclusief kop snert bij terugkomst. Vrijdag 7 december GOEREE-OVERFLAKKEE - Kerstreis Groei en Bloei naar de orchideeënhoeve te Luttelgeest. Prijs leden €59,50, niet leden; € 65,- Aanmelden voor 25 november bij Cees van de Graaf tel: 0187-681027, 06-40112917 of discograaf@hetnet. nl

Opbrengst collecte Alzheimer  in Herkingen

Sinterklaasfeest Stellendam

HERKINGEN - De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 t/m 10 november heeft € 268,64 euro opgebracht in Herkingen. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten!

STELLENDAM - Ieder jaar beleven Sinterklaas en zijn Pieten heel veel bij aankomst in Stellendam. Ook dit jaar is dat het geval, samen met de kinderen wordt er een mooi feest van gemaakt. Op Vrijdag 23 november tussen 14.00 en 16.00 uur staan de deuren open van de Versierfabriek van Sinterklaas in het Haegse Huus aan de Haagsestraat. Daar kunnen kinderen samen met de versierpieten gaan knutselen en mogen ze hun schoen zetten Op Zaterdag 24 November zetten Sinterklaas en zijn Pieten om omstreeks 13.00 uur voet aan wal op de oude haven van Stellendam! Vanaf daar zal de Sint op zijn trouwe viervoeter het dorp ingaan waar nog veel te beleven zal zijn.

Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen dagelijks met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Met een paar uur van uw tijd kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij: Kim Huizer 0187- 848168 sjibbiepower@ hotmail.com of via www.alzheimernederland.nl/collecte of 030-6596977

Winnaar Vision 2012

Oud papier Herkingen

Zaterdag 8 december OUDDORP - Winterfair bij de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3 van 9.30 17.00 uur.

HERKINGEN - Op zaterdag 24 november wordt het oud papier weer opgehaald voor de Hervormde Gemeente van Herkingen. Het ophalen begint om 9 uur. Gelieve het papier gebundeld aan de kant van de weg zetten (Geen plastic,drankkartons, e.d.) Ook is vanaf half 10 het “Scharrelloodsje” weer open.

GOEDEREEDE - Kerstmarkt te Goedereede van 13.00-19.00 uur. Met kerstkramen, buitenbars, live muziek en kinderactiviteiten. Museum in de Toren en de naastgelegen kerk zijn tijdens deze kerstmarkt geopend. Org: Stichting Promotie Kop van Goeree. GOEDEREEDE - Kerstconcert Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters in de Toren M.M.V. Berdien Dekker (dwarsfluit) en Martin Kolff (piano). De toegang is gratis, maar collecte bij de uitgang. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 14 december MELISSANT - Wintermarkt rondom het Dorpsplein van 16.00 - 22.00 uur met activiteiten, kramen en muziek. Org : Dorpsraad en gymver. Kwiek.

Meneer J. Klijn uit Ouddorp is de gelukkige winaar van van een mooie DVD speler. Een actie van A/V specialist foto Hameeteman op de Vision 2012.

Tastbare herinnering 50 jaar Exodusgemeente SOMMELSDIJK - Zondag 9 december is het precies 50 jaar geleden dat de eerste kerkdienst van de Protestante Exodusgemeente Middelharnis/Sommelsdijk werd georganiseerd. De jubileumcommissie die aangesteld is om dit heugelijk feit niet zomaar voorbij te laten gaan wilde graag een blijvende “tastbare” herinnering aan deze dag aan kunnen bieden. Het is mogelijk het 240 pagina’s tellende boek “De Intocht van de Exodus” voor € 24,95 aan te schaffen en daarnaast nu ook de speciale postzegel.

De “Exodus postzegel” met daarop dezelfde afbeelding van de kerk als op de voorkant van het boek “De Intocht van de Exodus” is een officiële postzegel. Vanaf heden zijn de “Exodus postzegels” per tien verkrijgbaar na afloop van een kerkdienst in de ontmoetingsruimte van de Exoduskerk. De tien zegels á 50 cent worden verkocht voor € 7,50. De € 2,50 opbrengst komt ten goede aan de kerk. Ook zijn binnenkort “Exodus kerstpostzegel” verkrijgbaar. De postzegels zijn ook te bestellen. Dat kan via jubileum@50jaarexoduskerk of 06-1208 0285. Deze unieke postzegels zijn vanaf heden verkrijgbaar.

Tip van de redactie

Concert Skampa kwartet

Door samenwerking tussen Stichting Haren & Snaren en de Overkant komt het Škampa Kwartet naar Goeree-Overflakkee. Een strijkkwartet dat al 20 jaar wereldwijd speelt in belangrijke concertzalen. Dit unieke concert is een buitenkans voor muziekliefhebbers op Goeree-Overflakkee. Kaarten a € 20,00 zijn verkrijgbaar aan de balie van VVV Ouddorp aan Zee. Telefoon: 0187-681789. De prijs is inclusief een kopje koffie of thee voor het concert, en een drankje na het concert. Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. De Overkant Dijkstelweg 33 Ouddorp. Zie ook: www.skampaquartet.cz

Sfeeravonden bij Grinwis bloemen

Bijeenkomst ‘moedige moeders’

OUDDORP - Donderdag 22 en vrijdag 23 november zijn er weer de jaarlijkse sfeeravonden bij bloemenhandel Grinwis, van 19.00 tot 21.30 uur. De sfeervolle collecties brengen een warm en winters gevoel in elke woning en voor elke stijl zijn er volop acties in bloemen, planten en decoraties. De koffie met wat lekkers staat klaar.

OOLTGENSPLAAT - Op zaterdag 24 november is er een bijeenkomst van de Landelijke Stichting Moedige Moeders. Deze zal plaatsvinden in het oude Raadhuis te Ooltgensplaat van 10.00-14.00 uur. Stichting Moedige Moeders Goeree Overflakkee was deze keer aan de beurt deze bijeenkomst te organiseren. Alle Moedige Moeders groepen uit Nederland zijn hiervoor uitgenodigd. Ook zullen er verschillende politici van CDA huize vertegenwoordigd zijn. Men bespreekt daar de huidige ontwikkelingen en wisselen ervaringen uit.

Ook zijn er versgebakken oliebollen te koop, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting O.Z.O.

Raad en polderhuis open tijdens wintermarkt OUDDORP - Tijdens de wintermarkt op zaterdag 24 november is het Ouddorps museum vanaf 10.00 uur opengesteld. Naast de vaste presentatie over de Kop van Goeree, is de tentoonstelling ‘Alles in de wind’, over windenergie vroeger en nu, nog te bezichtigen. De toegang tot het museum is gratis. ‘s Middags verzorgt Pau Heerschap twee rondleidingen naar de kerktoren, aanvang 13.15 uur en 14.45 uur. Hij vertelt dan over de geschiedenis van Ouddorp, de kerk en de toren. Vanaf de torentrans is er een mooi uitzicht op de omgeving. Een rondleiding duurt ongeveer een uur. Toegang: volwassenen € 3,50, kinderen van 6 t/m 12 jaar € 2,50. Aanmelden in het museum.

Schoenendoosactie Ouddorp OUDDORP - Wie nog mee wil doen met de schoenendoosactie van Actie4Kids kan de dozen nog inleveren t/m 23 november bij: Bibliotheek Ouddorp aan de Hofdijksweg of Fam Westhoeve, Molentienden 80 in Ouddorp. In Stellendam bij Profinan Advies Noorthoek, Keijzerstraat 16 c. Voor verdere informatie kan men kijken op www.actie4kids.org of men kan bellen met de fam. Westhoeve, tel. 0187-683402.


4

diNsDAG 20 novEMBER 2012

Familieberichten Jan Dogterom & Corry van den Heuvel

Wat was je sterk en arbeidzaam. Wat heeft zij voor ons klaargestaan. Haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten, van haar verdriet alleen het topje weten. Sterk en moedig droeg zij haar lot, tot ’t afscheid van ons, ’t welkom bij God.

zijn getrouwd op vrijdag 16 november 2012.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Ons adres is: Grijsoord 20, 3255 VC Oude-Tonge Telefoon 0187-641272

Adriana Both-Koppenaal

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling die ik mocht ontvangen in de periode voorafgaand aan mijn operatie en tijdens mijn herstel. Ook wil ik alle dames van de thuiszorg bedanken voor de fijne hulp. Bovenal dank aan de Heere, Die mij tot hiertoe gespaard en bewaard heeft. D. van der Bok-Tanis

echtgenote van Machiel Adrianus Both geboren  27 januari 1931 

overleden 14 november 2012

Sommelsdijk: M.A. Both Janny Campfens-Both Jan Campfens Martine en Roland Michiel en Emma

‘Schelphoekje’, Ouddorp

Middelharnis: Bea Polder-Both Jan Polder Niels Annemarie

Voor alle felicitaties, attenties, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk willen wij iedereen hartelijk bedanken. Mede daardoor is dit voor ons een onvergetelijke dag geworden. Joop en Adri Verhage-Soet

Sommelsdijk: Conny Maliepaard-Both Jaap Maliepaard Linda en Sander Monique

Middelharnis

Sperwer 45, 3245 VP Sommelsdijk Veel fijne herinneringen, verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

De begrafenis heeft vanmiddag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis.

Verdrietig, maar dankbaar voor de goede dingen die we samen mochten beleven, delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Bedroefd zijn wij na het overlijden van

Annie Both-Koppenaal Wij wensen Chiel, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd.

Dingeman Kievit

echtgenoot van Mien Westdijk in de leeftijd van 78 jaar. J. Kievit-Westdijk Gré Jessica en Peter Lissy Petrouska en Coen Diana en Jim Samantha en Steven Jasmijn Kimberley en Sjaak Matthew 16 november 2012 Vogelenzang 9, 3255 AW Oude-Tonge De afscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op woensdag 21 november om 13.30 uur in rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.45 uur op de algemene begraafplaats te Oude-Tonge. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum. Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

lieve pa Vandaag moet ik voorgoed afscheid van je nemen en dat doet me pijn. Vanaf vandaag kan ik echt nooit meer bij je zijn. Ik sta hier met zoveel pijn en verdriet, want jou laten gaan, nee pa, dat kan ik niet. Lieve pa, vergeet niet dat ik veel van je hou; in gedachten ben ik altijd bij jou. Den Bommel

Gré

Lies van Wezel-Schellevis en kinderen

“Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen” Jesaja 43 vers 5b

~ Ezra ~

Roland & Lisette van Rossum-van den Hoek Maandag 19 november 2012 Honingeter 5, 3247 GD Dirksland De begrafenis zal D.V. vrijdag 23 november in familiekring plaatsvinden.

Voor de vele hartverwarmende bewijzen van medeleven, ontvangen na het toch onverwachtse overlijden van mijn dierbare man en onze betrokken vader en opa

Cornelis Zoon

Omringd door warme zorg in de Floriaan is overleden

Adriaan Schilders * Drongelen 2 november 1915 

† Bladel 11 november 2012

echtgenoot van Klaartje Schilders-Voogd * Ouddorp 24 september 1923 

† Valkenswaard 10 juni 2001

Opa van: Bernice en Ward, Maud, Nina Jeroen en Filiz Rogier Sofie Gijs Correspondentieadres: Ada van Iterson-Schilders Dommeloord 6, 5283 LK Boxtel

betuigen wij u onze oprechte dank. Uw aanwezigheid bij de condoleance en/of begrafenis en de vele schriftelijke reacties zijn ons een steun en troost geweest. We hebben dit zeer gewaardeerd. T.M. Zoon-Vis kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Sommelsdijk, november 2012

Hetzij door uw bezoek, telefoontje, bloemen, brieven en de enorme hoe­veelheid kaarten, zowel van binnen als van buiten de gemeente. Een bijzonder woord van dank aan: • dr. P. van der Velden en de afdeling oncologie van het Van Weel Bethesda ziekenhuis te Dirksland. • huisartsenpraktijk Ouddorp, in het bijzonder dr. Scheijgrond en dr. Van Orden. • G.W. Kentie en medewerkers van het Centrum voor Biologische Geneeskunde. • ds. Van der Heijden en dhr. A. den Hertog voor de pastorale bege­leiding. • Arensman Uitvaartverzorging voor de wijze waarop de begrafenis is verzorgd. Pietje van Aken-Bakelaar Goedereede, november 2012

Da n kb e t u i g i n g Hierbij willen wij iedereen bedanken die hun medeleven hebben betoond tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jacob Riedijk Uw belangstelling is voor ons een grote steun geweest. In het bijzonder gaat onze dank uit naar het personeel van Careyn voor de liefdevolle verzorging. Dokter Graafland en dokter Baelde voor de medische begeleiding. Ds. Pleizier voor het leiden van de dankdienst voor zijn leven en ouderling Wolfert voor het afsluiten van de begrafenis. Begrafenisverzorging Van Wageningen voor de goede en respectvolle verzorging van de begrafenis. Connie en Ad Glenn Arjan

Eenveelbewogenleven, de rust van de dood.

Vader van: Nico † en Anne-Marie † Ada en Hans Marleen en Anton

d a n kb e t u i g i n g

Peter Willem van Aken

A. Riedijk-Smalheer

Intens is ons verdriet dat wij, na een zwangerschap van 30 weken, onze innig geliefde zoon aan de Heere hebben moeten teruggeven.

Arend Jan

Mede namens de kinderen en kleinkinderen wil ik u hartelijk bedanken voor uw medeleven en deelneming tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, onze vader en opa

Wijhebbenkennisgenomenvanhetoverlijden van

Adriaan Schilders weduwnaar van Klaartje Schilders-Voogd Ouddorp: P.S. Voogd-Spek en kinderen Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Max Dirksland, november 2012

Da n kb e t u i g i n g Hartverwarmend waren de blijken van belangstelling en uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Cornelia Holleman-Braber Hiervoor hartelijk dank. In het bijzonder de medewerkers van De Goede Ree, afd. Haringvliet, voor de liefdevolle verzorging. De kinderen Holleman Sommelsdijk, november 2012

Da n kb e t u i g i n g Stil zijn wij van de grote belangstelling en het medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, mijn zoon, onze schoonzoon, broer, zwager en oom

Wim Noteboom Ondanks ons verdriet hebben wij ons hierdoor enorm gesteund gevoeld. Hiervoor onze hartelijke dank. Bea Noteboom-Bakelaar en familie Oude-Tonge, november 2012


diNsDAG 20 novEMBER 2012

5

Varia

Schaatsbaan Winterfair OUDDORP - Op zaterdag 24 november is het weer ijspret bij Albert Heijn Ouddorp. Op de winterfair in het centrum van Ouddorp is deze dag de UNOX schaatsbaan aanwezig. Al eerder organiseerde Albert Heijn dit succesvolle evenement. Naast plezier voor de kinderen wordt ook aan de ouderen gedacht. Albert Heijn Ouddorp organiseert op de winterfair in samenwerking met UNOX voor de vierde keer het UNOX ON ICE. Ben je niet ouder dan 15 jaar dan ben je op zaterdag 24 november van harte welkom. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er een echte schaatsbaan opgezet waarop men kan schaatsen. ‘Natuurlijk zorgen we ook voor warme chocolademelk’, aldus ondernemer Martin de Berg. De organisatie ziet uit naar een mooie dag vol ijspret. Voor wie geen schaatsen heeft, zijn deze beschikbaar.

Postduiven tentoonstelling

Scharrelloodsje Herkingen

OUDDORP - Op 23 en 24 november organiseert P.V. De Trekvogels weer haar jaarlijkse postduivententoonstelling in het MFG “Dorpstienden” te Ouddorp.

HERKINGEN - Het Scharrelloodsje op Scharloodijk 35 (naast de Hervormde Kerk) is iedere laatste zaterdag van de maand open van 9.30 12.00 uur. Maandelijks worden er goed bruikbare tweedehands artikelen aangeleverd om te verkopen. Ook nu is het Scharrelloodsje weer helemaal gevuld met veel nieuw ingebrachte spullen. Veel leuke cadeautjes voor kinderen en volwassenen van de Sint en volop kerstartikelen. Ook kan men terecht voor de aller-lekkerste Flakkeese kruudplaetjes, gebakken speculaas en ander heerlijks.

Er zijn zowel bevlogen als onbevlogen duiven te bezichtigen in diverse klassen. Ook telt deze tentoonstelling mee voor de ZEEBRA competitie, hieraan doen de mooiste showduiven van Nederland mee. Zaterdagavond vindt de prijsuitreiking plaats en worden een aantal bonnen verkocht van de beste liefhebbers uit de regio. Deze zijn geschonken door: diverse kampioenen van Goeree-Overflakkee, Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant. Zie ook www.toppigeons.nl waar de duiven kunnen worden ingezet. Aanvang verkoop ongeveer 22.00 uur. Ook zijn er fraaie prijzen te winnen. De zaal is open op vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur en zaterdag van 16.00 tot 22.30 uur, de toegang is gratis. Wie meer wil weten over de duivensport kan een praatje maken met de leden of contact opnemen met de secretaris C.M. Grinwis, Hermansweg 16, Ouddorp tel.0187-681690.

Cursus Geestelijke Vorming MIDDELHARNIS - Donderdag, 22 november hoopt Ds. J. Westerink van Urk in de Rehobôthkerk te komen spreken over ‘Zegen en functie van de belijdenisgeschriften’. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.Aanvang: 19.45 uur.

25 jaar tafeltennis in Oude-Tonge 

Introductie Christelijk geloof Wat verkondigt de kerk eigenlijk? Wat is de kernboodschap van het christelijk geloof? In een tijd waarin veel aan erosie onderhevig is zou het goed zijn christelijke kernwoorden weer op het spoor te komen. De een noemt zoiets een Alphacursus, de ander een basiscursus. De commissie vorming en toerusting van de Emmauskerk nodigt zowel ‘beginners’ als mensen die denken toe te zijn aan een ‘upgrade’ van het christelijk geloof uit om samen hierover na te denken. Belangstellenden zijn welkom op een avond met als thema: De kerk: een ‘geestig’ en ‘heilig’ zooitje ongeregeld. Er wordt gebruik gemaakt van schilderijen en tekst via een powerpointpresentatie. Welkom op maandag 26 november, om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding: Ds. Leen Jan Lingen. Kijk ook op www.emmauskerkmiddelharnis.nl bij vorming en toerusting. Info: ljl@planet.nl of 482944.

Bingo SVIK 0p donderdag 22 Novenber is er St Nicolaasbingo bij S.V.I.K. in de Victoriahal te Dirksland. Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Er worden 10 ronden gespeeld waaronder 2 superronden. Er is voor iedere deelnemer een Sinterklaassurprise.

OUDE-TONGE -Dit jaar bestaat Tafeltennisvereniging Oude-Tonge officieel 25 jaar. In mei 1987 werd de vereniging opgericht in de Grutterswei te OudeTonge. In de eerste jaren speelde de vereniging nog in de bijzalen van de Grutterswei maar al snel groeide

de vereniging en gingen zij spelen in de sporthal. Meer dan de helft van het huidig ledenaantal is ruim 20 jaar lid. Alleen medeoprichter en enige erelid Hans Both, die 17 jaar lang voorzitter was, heeft er de volle 25 jaar trouwe dienst op zitten. In de maand oktober werd er gefeest in de Staver te Sommelsdijk en zijn er voor alle leden nieuwe shirts gekomen die gedoneerd zijn door Nationale Nederlanden.


versaanbiedingen van de week

ELSTAR

1 kilo

fruit CONFERENCE HANDPEER PREI

Damweg 1a 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

vis

1 kilo

maandag; 13.00 - 17.30 uur dinsdag; gesloten woensdag en donderdag; 8.30 uur - 12.00 uur en van 13.00 - 17.30 uur vrijdag; 8.30 - 17.30 uur zaterdag; 8.00 - 15.30 uur

WITLOF 500 gram

GIESER WILDEMAN STOOFPEREN

1.00 1.00 1.00 1.75

1 kilo

VEEL SOORTEN pure sappen,

Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 OUDDORP • Fax 683826

o.a. zwarte bes, duindoorn, framboos

Advertentie geldig t/m maandag 26 november 2012

brood

1 kilo

1.00

VRIJDAG EN ZATERDAG:

verse oliebollen

Ambachtelijk Slagerij

Van Zuidland WILD UIT DE REGIO: HAAS, FAZANT

Magere stooflappen

vlees

zwarte pieten rol voor

groenten

500 gram

Heerlijk suddervlees

Kiprolletjes

Diverse smaken 180 graden - 20 minuten

6,00

Varkenscordonbleu’s

vier stuks

Gem. / Ongem.

Soeppakket Cowboy vlees

RONDE SPRITS 4,50

Westdijk 12, Middelharnis T 0187-482065 E info@debanketbakker.nl W www.debanketbakker.nl

SINTERVLAAI 11,00

per stuk 100 gram

6.00 4.95 1.98

Ook dit jaar weer kunnen wij op bestelling een hartige saucijzenletter leveren in diverse smaken. Bestel ze tijdig!

STOOMBOOT SLOF 7,50

100 gram

6.25 0.99

Duo pakket

Boerenmetworst 100 gram Kipfilet naturel 100 gram

Saté balletjes

200 gram

2.89 2.29

WOENSDAG GEHAKTDAG Eiersalade

100 gram

Creme paté

100 gram

Maaltijd van de week

Lasagne Bolognese 500 gram

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

1.29 1.25

4.95

bloemen

Aanbiedingen week 47

Deze klant wint gratis versproducten t.w.v. € 12,50 4 gehaktballen + 4 stroganoffburgers

SPECIAL special

6

Italiaanse cordon bleu

4 gehaktballen en 95 Italiaanse samen 100 gram 4 stroganoffburgers cordon bleu

Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u

GRATIS PRODUCTEN T.W.V. € 12,50

VLEESWARENKOOPJE

PROEFHAM VAN DE MAAND

SOEP VAN DE WEEK

Bij 150 gram gebraden rosbrief

Beenham Beaujolais

Tomatensoep met ballen

695 1

samen

bij de desbetreffende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: Keurslagerij C. Bouter Dabbestraat 1-3 Oude-Tonge

100 gram

GRATIS 250 gram leverworst

TIP VAN UW KEURSLAGER vleeswarenkoopje Kipshoarma

Sandy fotografie

q 1

5

gratis

, keurslager

250 gram leverworst

Lageweg 6, 3258 LK Den Bommel.  (0187) 612300 www.tzand.landwinkel.nl

500 gram e 0,89

Perssinaasappelen

2 kg + 1 kg gratis!

Flakkeese walnoten

500 gram e 2,75

Nu ook wild, lamsvlees en ambachtelijke soepen Kerstpakketten nodig? Wij maken ze voor u op, aangevuld met verse (streek)producten Wij staan op de streekmarkt op het Diekhuusplein op zaterdag 24 november a.s. van 10.00 tot 16.00 uur dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 18.30 uur woensdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur donderdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

89

2345 75

proefhamKEURSLAGERKOOPJE van de maand q

Beenham Beaujolais 1

1

1

100 gram

1

1

soep van de week

Kipshoarma

Tomatensoep met ballen

500 gram

5

45

C. Bouter,

per beker

1

89

tip van uw keurslager

Bommelse bloemkool, rode kool, spitskool per stuk e 0,79

Grondwitlof, ouderwets geteeld

100 gramper beker

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief 45 500 gram

Uw adres voor fruitmanden, streekmanden en kerstpakketten

245

Soep van de week: Aanbiedingen zijn geldig van 19-11-2012 t/m 24-11-2012.

KEURSLAGERKOOPJE keurslagerkoopje

Hongaarse Goulashsoep met afbakbrood en kruidencrème naar keuze

€ 11,00

Weekendmenu voor 2 personen:

Boerenkoolstamppot met rookworst € 12,95 Hapje van de week:

Groene olijven gevuld met amandel voor € 1,99 per 100 gram Het adres voor:

koelverse maaltijden voor in de magnetron, salades, ovenmaaltijden, soepen, verse tapas en olijven, pesto's en tapenades, luxe hapjes, diverse afbakbroden, huisgemaakte kruidencrèmes, vis- en vleessauzen

Voor feestjes groot of klein, moet je bij "de Proefkeuken" zijn! Van borrelhapje tot warm en/of koud buffet, van opgemaakte salades tot compleet verzorgde BBQ!

3

75

en keurslager Kom proef Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge vrijdag 23 tel. 0187-641292 november fax. 0187-643590 is er een info@bouteroudetonge.keurslager.nl demonstratie www.bouteroudetonge.keurslager.nl van paté’s

Aanbiedingen geldig van 19-11-2012 t/m 24-11-2012

De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen.

tafeltje-dekje service diverse kant en klaarmaaltijden nu € 5,00 Dorpstienden 11 (ingang aan de Molenblok) 3253 AS OUDDORP 0187 - 490099 / 06 - 20951714 www.deproefkeuken.nl deproefkeuken@live.nl Openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur


volg ons op TWITTER @dekrantvango

WEEKAANBIEDING DEZE WEEK 3 GAULTHE-

vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Messcherpe aanbieding

RIA (BESTHEE) VOOR

€ 4,95

Iedere week heeft Slagerij Floresteijn een nieuwe, heerlijke aanbieding voor u. Wees er dus snel bij!

DEZE WEEK SFEERAVONDEN DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 19.00 TOT 21.30 UUR. ZIE ONZE FLYER MET AANBIEDING VAN DEZE MAAND.

week 47 Geldig van 19-11 tot 24-11-2012

,98

500 gr mals draadjesvlees

Slagerij Floresteijn 20101665/1-50x20mm.indd 1

Ouddorp: Raadhuisstraat 13, Tel. (0187) 68 13 48

10-09-10 13:52

Trendy OOZOO horloges

Welkom! Op D.V. 22, 23 en 24 november

Standnummer

Kantoor

2012 wordt de tweede editie van De nieuwste modellen. Speciaal voor deze beurs ingekocht!

de Zeeuwse Gezinsbeurs gehouden. Kom gezellig langs in de Zeelandhallen te Goes! De adverteerder die hiernaast staat, is in

UNIEK

ZEEUWS ! CADEAU

ieder geval aanwezig!

Bij besteding vanaf D 50,- een UNIEK ZEEUWS CADEAU voor maar D 5,(winkelwaarde D 17,50)

HOEKMAN

82

& Project

Marconistraat 13 - 4461 HH Goes - T: 0113 572907 info@piethoekman.nl - www.piethoekman.nl

Kantoormeubilair Bureaustoelen Zaalstoelen HOEKMAN

HOEKMAN Boekhandel Plus

Kantoorartikelen.nl

snel gemakkelijk doeltreffend uw kantoorartikelen online bestellen

Noordzandstraat 32 - 4401 CG Yerseke Telefoon 0113 - 57 29 07 www.hoekmancadeau.nl

Het vertrouwde adres sinds 1926

MIDDELHARNIS PAK NU UW KANS, DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST! Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. Iedere dinsdag van 10.00 - 17.00 uur Iedere donderdag van 10.00 - 17.00 uur Locatie: De Staver

WWW.GOUDATHOME.NL GOUDATHOME@HOTMAIL.COM

DIRECT GELD VOOR GOUD EN ZILVER

Plaatsen in Nederland waar de 10 Goudbussen staan of in het hotel aanwezig zijn BREDA DELFT DRONTEN GELEEN GOES GRONINGEN HARLINGEN HEERENVEEN HOORN

LEEUWARDEN MIDDELBURG MIDDELHARNIS OOSTERHOUT OUDDORP PURMEREND SNEEK TILBURG noord WAALWIJK

Tevens in Duitsland

MET 10 VIP BUSSEN DOOR HEEL NEDERLAND

Nog niet overtuigd, of twijfelt u nog? Te zien bij:

Journaal

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT

’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS de beste prijs geeft voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Een deel van onze opbrengst doneren wij aan stichting OPKIKKER. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld, het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is.

Hoofdkantoor: OUD-BEIJERLAND

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver. We zien u graag op een van bovenstaande locaties!

Design: Sfa Print bv.

4


8

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

Nieuws

Winkelcentrum D’n Diek krijgt weer sfeerverlichting tijdens de donkere wintermaanden MIDDELHARNIS - Het is niet voor de eerste keer dat winkelcentrum D’n Diek voorzien wordt van sfeerverlichting, maar na een aantal jaren het zonder te hebben gesteld, wordt binnenkort D’n Diek weer in sfeerlicht gezet tijdens de donkere wintermaanden. Het bestuur van Ondernemersvereniging Midelharnis is hiervoor al een aantal jaren in de weer, waarbij juwelier Xander Keuvelaar eigenlijk wel een voorttrekkersrol vervult. Vorige week dinsdagmorgen kon een officieel moment worden geboekt, toen het bestuur van de ondernemersvereniging formeel de handtekening zette onder een contract waarin vastgelegd werd dát en onder welke voorwaarden de nieuwe sfeerverlichting aangebracht gaat worden. Door Hans Villerius

Na de renovatie van D’n Diek, inmiddels al weer een aantal jaren geleden, was ook de toenmalige sfeerverlichting verwijderd, maar daarna niet opnieuw aangebracht. Een deel van de ondernemers vond dit een gemis en stak de koppen bij elkaar om het winkelcentrum hier weer van te voorzien. “Dit is de afgelopen jaren echt speerpunt van beleid geweest”, zegt Xander Keuvelaar. Professioneel plan Hij vertelde dinsdagmorgen dat er achter de schermen al heel wat jaren

voorbereidend werk is verricht om D’n Diek weer van sfeerlicht te voorzien. Alleen al de offertesfeer had de afgelopen twee jaar nodig om te doorlopen. Neem daarnaast nog het uitkienen van een professioneel verlichtingsplan, met warme led-verlichting die niet veel energie verbruikt, en hoe de kabels en lampjes in de bomen aangebracht moeten worden zonder dat het de groei en de snoei van het groen hindert, het verkrijgen van de nodige vergunningen, maar ook het financieel rond krijgen van het hele plan, het kostte de nodige tijd. Aan de weg timmeren De gemeente Middelharnis levert een bijdrage van € 10.000, de Kamer van Koophandel komt met € 8.000 over de brug en een groot deel van de ondernemers op D’n Diek heeft ook zijn medewerking toegezegd, incl. de helft van de winkelketens. Het bestuur van de ondernemersvereniging hoopt dat nog meer collega’s loyaal aan de realisering van het verlichtingsplan zullen zijn. “Misschien krijgen we nog meer respons als ze straks zien dat ‘t hier echt heel gezellig en sfeervol wordt?”, zegt Xander. En Fred van Leersum, secretaris-penningmeester van de ondernemersvereniging, vult aan: “Overal, tot kleinste winkelcentrums toe, hebben ze sfeerverlichting, alleen hier niet. En Middelharnis wordt op 1 januari 2013 hét winkelcentrum van Goeree-Overflakkee, dus moet je aan de weg timmeren. Natuurlijk is het een moeilijke en dure tijd, ook voor ondernemers, maar als je niets doet of als winkels tijdens koopavond dicht zijn, lopen je klanten heel gemakkelijk

Rabobank steunt VC Intermezzo   

naar andere winkelcentrums, en raak je nog verder weg.” Uitbreiding mogelijk Wat het bestuur van de ondernemersvereniging betreft, wordt de winkelsfeer het komende winterseizoen in ieder geval van dien aard dat het voor het winkelend publiek een genoegen is om op D’n Diek te zijn. Vanaf ‘t Majoortje op de Westdijk tot aan Randstad op het Zandpad zal de sfeerverlichting worden aangebracht. Tussen de bomen voorlopig om de vijf, en als meer collega-winkeliers

In verband met de komende feestdagen is er tijdelijk ook een verkoop van galakleding, speelgoed en kerstaccessoires. Nieuw in het assortiment zijn hoeden, schoenen en riemen en dameskleding in grote maten,. Tegenwoordig verkoopt Seelsjop ook outletkleding van onder andere het merk Greenhouse en is tevens de babycollectie van Born to be Famous te verkrijgen.

Deze mogen honderd euro besteden bij die vereniging. Arjo Wesdorp is coach hij het meisjes B-team van VC Intermezzo uit Middelharnis/Sommelsdijk. Het geld wil hij besteden aan dit team en meisjes A en Jongens B. Ze krijgen drinkbidons voor tijdens de wed-

strijd. VC Intermezzo hoopt dat nog meer jongeren hun weg vinden naar de volleybalvereniging. Heb je zin? Kom eens kennis maken met deze leuke sport op een trainingsavond of wedstrijddag. Informatie is te vinden op de website www.vcintermezzo.nl. men kan ook bellen naar de secretaris van de vereniging, Annemarie Driesse, telefoonnummer 486669.

Volgens plan zal begin december de

Winterverkoop bij ‘De Seelsjop’   De feestdagen komen er aan. Daarom is op vrijdag 23 november van 10.00 tot 20.00 uur iedereen van harte welkom in ‘De Seelsjop’ voor het kopen van de najaars- en wintercollectie van dames- en kinderkleding van bekende merken.

SOMMELSDIJK - De Rabobank Goeree Overflakkee heeft een actie voor zijn werknemers, die lid zijn van een vereniging.

meedoen kan dit worden uitgebreid tot ‘om en om’. Op het dubbele gedeelte van D’n Diek zal de verlichting na de donkere maanden weer worden verwijderd, om aan ‘t begin van het winterseizoen weer teruggeplaatst te worden. Tussen de bomen blijft alles het jaar rond hangen. Graag had men Het Knooppunt er ook bij betrokken, maar omdat dit geen eigendom is van de gemeente, was dat minder eenvoudig te regelen. Maar misschien komt dat nog.

niet te vergeten, parfum, make-up en schoonmaakmiddelen van het merk FM, deze kan men ook bestellen. Wie ook kleding en of woonaccessoires wil inleveren, is iedere dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.15 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur van harte welkom in de schuur aan de Oudelandsedijk 39 te Sommelsdijk. Feestdagen en vakanties, gelijklopend aan de basisscholen van Sommelsdijk, gesloten. Het is zeker de moeite waard om eens langs te komen vanwege de voorwaarden voor het inleveren. Men krijgt hier namelijk 65% van het bedrag, waarvoor het artikel is verkocht! Verkoopadres: Oudelandsedijk 39 te Sommelsdijk

Naast dit alles zijn ook woonaccessoires á la Rivièra Maison te koop en

Jongerendienst All 4-1 SOMMELSDIJK - Zondag 25 november om 20.00 uur is er een jongerendienst in het Prieel van de Staver. De spreker is Danny Dane. Danny heeft 17 jaar leiding gegeven aan een groot jongerenwerk. Zijn verlangen is om door onderwijs, spreek-

beurten en trainingen mee te bouwen aan het Koninkrijk van God! Zijn boodschap is helder, actueel en praktisch! Hij weet jongeren in hun hart te raken. Danny gaat spreken over de vraag: Hoe betrek je Jezus in je dagelijks leven? Iedereen hartelijk welkom.

verlichting worden aangebracht - dat is pas mogelijk als al het blad van de bomen is, en kan half december het Dieklicht worden ontstoken. “Dan kunnen we ons volgend jaar weer op andere dingen gaan richten”.

www.brilcentrumkeuvelaar.nl Zandpad 56 - Middelharnis - (0187) 483437

Kerstkaarten Kerk in nood Kerk in Nood heeft het initiatief genomen om met kerstmis te evangeliseren door middel van een kerstkaart, met daarop de uitleg van dit feest. De katholieke parochies in Nederland, Samuel Advies en Katholiek Alpha Centrum omarmen dit initiatief. De mooi vormgegeven kerstkaart is door de drie samenwerkende organisaties ontwikkeld en bedoeld om mensen op een eigentijdse wijze te laten kennismaken met de betekenis van Kerstmis en het christelijk geloof. De parochies reiken hiermee iets aan wat tot nadenken stemt en een uitnodiging in zich draagt om op zoek te gaan naar God. In het kader van het ‘Jaar van het Geloof ’ is deze kerstkaart daarom een prachtig middel om niet-gelovigen te attenderen op Jezus en Zijn Kerk en voor gelovigen biedt het een hulp om mensen in de eigen omgeving ‘aan te spreken’. Er wordt voor deze kerstkaarten slechts een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van € 0,05 per kerstkaart. De achterzijde van de kerstkaart heeft een wit vlak waarin een zelf gekozen tekst kan komen. Desgewenst kunnen daar etiketten met tekst voor bijgeleverd worden. De kerstkaarten zijn te bestellen bij Kerk in Nood: info@kerkinnood.nl.


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

9

Nieuws In gesprek met Piet Koningswoud

‘Stilstand leidt tot achteruitgang’ DIRKSLAND - In 1998 trad Piet Koningswoud namens de SGP aan als wethouder van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), maar zijn portefeuille is gedurende de jaren veel uitgebreider geweest, ook economische zaken, verkeer en vervoer en zelfs financiën behoorde enige tijd tot zijn portefeuille. De hoofdtaak van de heer Koningswoud is echter altijd Ruimtelijke Ordening geweest. Gedurende deze periode van 14 jaar heeft hij veel weten te bewerkstelligen voor de gemeente Dirksland. Een kort overzicht van de ontwikkelingen waar wethouder Koningswoud nauw bij is of was betrokken: Herkingen: Project De Lignie-plein (ruim 40 appartementen en woningen, alsmede een supermarkt). Melissant: Project Koningshof (ruim 60 woningen), de verplaatsing van bedrijven uit de kern (hetgeen uiteraard ook grotendeels de verdienste is van de ondernemers zelf). Dirksland: Bedrijventerrein De Watertoren, project Hart van Dirksland, diverse uitbreidingen van het ziekenhuis, verplaatsing en nieuwbouw van de basisscholen, project Elkersweide, woningen Noord- en Zuid Spuidijk, verplaatsing van Rabobank, supermarkt en slagerij naar een nieuw complex aan de Geldersedijk met 17 appartementen, 26 starterswoningen Bloemenhof, De Nieuwe Gooye (ruim 100 woningen verkocht van een plan dat in 2020 zal zijn uitgegroeid tot circa 300 woningen). U heeft zeer veel weten te bewerkstelligen in een tijdsbestek van 14 jaar, hoe wilt u uw werkwijze typeren? “Het is mijn werkwijze om te anticiperen op ontwikkelingen en open te staan voor ideeën indien deze worden aangedragen door initiatiefnemers. Hierbij is het belangrijk is dat er haalbare plannen worden ontwikkeld, die gericht zijn op de vraag vanuit de markt en waarbij de sterke punten van een plan optimaal benut worden. De gemeente Dirksland voert hierbij een selectief grondbeleid, waardoor er door ons nu niet behoeft te worden afgeboekt op verworven gronden. De rol van de gemeente is te faciliteren en voorwaarden te scheppen.

Hierdoor kan er goed worden samengewerkt met initiatiefnemers om zo tot een succesvolle ontwikkeling te komen. Niets doen is geen optie, immers stilstand leidt tot achteruitgang. Een goed voorbeeld van het anticiperen op ontwikkelingen is de tweede fase van het project Kleine Boezem. Alhoewel het bestemmingsplan voor dit project gereed was bleek dat de uitvoerbaarheid in het gedrang kwam als gevolg van het verscherpen van milieu-eisen. Vervolgens is er besloten om de aldaar geprojecteerde woningen over te hevelen naar de ontwikkeling van de zuidrand van Dirksland. En het succes van de zuidrand van Dirksland, oftewel De Nieuwe Gooye, is bij een ieder inmiddels wel bekend. Zelfs de landelijke media besteedden er aandacht aan. Ook binnen de provincie was men lovend over wat er in Dirksland werd bewerkstelligd. Uiteraard lukt niet alles, zo ook de ontwikkeling van de Spuikolk in Dirksland. Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan waren wij overtuigd van de haalbaarheid. Echter heeft de beroepsprocedure bij de Raad van State dermate veel tijd in beslag genomen dat wij zijn ingehaald door de tijd, waardoor de geprojecteerde ontwikkeling van de Spuikolk nu niet meer haalbaar is als gevolg van de financiële crisis.

Maar terugkijken op het verleden is eenvoudig, de uitdaging is gelegen in de toekomst. Ik ben van mening dat bijvoorbeeld de werkwijze van Estate Invest om het project De Nieuwe Gooye af te stemmen op de vraag vanuit de markt, doorslaggevend is voor het succes van De Nieuwe Gooye. En ik ben voorstander van deze werkwijze, want de gemeente en de projectontwikkelaar hebben een gezamenlijk belang, namelijk dat er ook daadwerkelijk projecten worden gerealiseerd. Zo zullen er in de nabije toekomst ook huurwoningen worden ontwikkeld in De Nieuwe Gooye, alsmede een zorggebouw in samenwerking met CuraMare en Sjaloom Zorg.

ben voor het algemeen belang en ik acht het in het algemeen belang dat er een evenwichtige en gezonde woningmarkt is. Dit zodat er voor een ieder een betaalbare huur- of koopwoning beschikbaar is. Nieuwbouw leidt mijns inziens juist tot een gezondere woningmarkt, immers indien er geen nieuwbouwaanbod is worden woningzoekenden “verplicht” om een relatief te dure en verouderde woning aan te kopen. Door de realisatie van nieuwbouw worden ook de prijzen van bestaande woningen gecorrigeerd en dit draagt zeer zeker bij aan de financiële mogelijkheden van woningzoekenden om woningen aan te kopen”.

Negatieve gevolgen? Er wordt wel eens verwijtend gesproken over de negatieve gevolgen van de realisatie van projecten als De Nieuwe Gooye en de gevolgen voor de bestaande woningmarkt. Uit een inventarisatie is echter gebleken dat er 32 kopers (= 30%) in het project De Nieuwe Gooye afkomstig waren uit Dirksland. Deze kopers hebben er tezamen voor gezorgd dat er 11 extra bestaande woningen te koop werden aangeboden in Dirksland, waarvan er inmiddels al 4 zijn verkocht. De cijfers geven dus aan dat de invloed van een dergelijke project op de bestaande woningmarkt gering is. Hierbij wil ik ook nog opmerken dat ik als wethouder verantwoordelijk

U bent nu 14 jaar wethouder ruimtelijke ordening, heeft u ook nog ambities om deze post te vervullen binnen de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee? “Mijn steentje kan ik zeker bijdragen aan de nieuwe gemeente GoereeOverflakkee en indien gevraagd zou ik de portefeuille Ruimtelijke Ordening gedurende een aantal jaren onder mijn hoede willen nemen, die ambitie heb ik wel. Ik ben 64 jaar en als trotse eilandbewoner voel ik me teveel verbonden met het eiland om stil te zitten en lijdzaam toe te kijken. Maar….die beslissing is niet aan mij”.

Tweede tulpenwandeltocht MIDDELHARNIS - Na de succesvolle 1e editie afgelopen voorjaar van de Tulpenwandeltocht in Middelharnis heeft de organisatie besloten om een 2e editie te organiseren. Zaterdag 13 april 2013 start de 2e Tulpenwandeltocht vanaf het terrein van AV Flakkee aan de Oostplaatseweg in Middelharnis.

Afgelopen mei overhandigden de tevreden organisatoren twee cheques van elk 3000 euro aan de besturen van de Voedselbank Goeree-Overflakkee en de Moedige Moeders Goeree-Overflakkee. Ondanks de slechte weersomstandigheden trotseerden bijna 400 lopers en meer dan 30 vrijwilligers de soms barre weersomstandigheden. Met dank aan de vele sponsors, vrijwilligers en wandelaars ging de 1e editie als zeer succesvol in de boeken.

Voorbereidingen Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 2e editie al weer van start gegaan. Mede door gekregen feedback van deelnemers zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo vervalt de 5 km en kunnen de wandelaars kiezen uit 10, ca. 17,5 en 25 km. Aan de hand van de locaties van de tulpenvelden rond Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet worden gevarieerde routes uitgezet. Om praktische redenen vervalt de

mogelijkheid om vooraf in te schrijven. Dit kan alleen op de dag zelf in de kantine van AV Flakkee. Voedselbank Als lokaal goed doel voor 2013 is opnieuw gekozen voor de Voedselbank Goeree-Overflakkee. Vorig jaar zijn goede contacten gelegd met het bestuur van de voedselbank en opnieuw is gebleken dat ondersteuning zeer noodzakelijk is.

Avond van de wiskunde Middelharnis- Vrijdagavond 14 december organiseert de wiskundesectie van de RGO voor de derde keer op rij de Avond van de Wiskunde. Dit jaar staat het leven en werk van Leonhard Euler centraal. Op de Avond van de Wiskunde brengen verschillende leerlingen van de RGO uiteenlopende onderwerpen, waaraan Euler werkte, voor het voetlicht. Een interessante en leerzame avond voor zowel de geïnteresseerde leek als de bevlogen, gevorderde wiskundige. Euler, die leefde van 1707-1783, kan tot een van de grootste wiskundigen in de geschiedenis gerekend worden. Zeker als men bedenkt dat verschillende wiskundigen al zo’n twintig jaar eraan werken om alles wat Euler bedacht heeft in kaart te brengen. De leerlingen geven in korte presentaties een beeld van Eulers leven. De meeste aandacht zal op deze avond echter uitgaan naar Eulers werk. Euler was misschien wel de meest productieve wiskundige ooit. In bijna alle takken van de wiskunde heeft hij zijn sporen nagelaten. Eén van de te bespreken onderwerpen is de formule H-R+V=2. Deze formule is ondermeer belangrijk voor de constructie van een voetbal. De Avond van de Wiskunde wordt gehouden op 14 december vanaf 20.00 uur in het gebouw van de RGO aan de Julianaweg in Middelharnis. Inlichtingen en opgeven voor deelname kan via S.Garst@RGOMiddelharnis.nl.

Knuffels en kleding voor de Sint MIDDELHARNIS - Na het enorme succes van de actie ‘Knuffels en Kleertjes voor de Sint’ heeft Ladies’ Circle Goeree-Overflakkee besloten ook dit jaar weer knuffels èn kleding in te zamelen. Iedereen wordt daarom opgeroepen op vrijdag 30 november gewassen kinderkleding tot maat 176 en knuffels in te leveren. Hiermee worden zowel kinderen in Borneo blij gemaakt, als ook kinderen op Goeree-Overflakkee. Het algemeen maatschappelijk werk, AMW Careyn, constateert, dat het in deze economisch moeilijke tijden voor steeds meer gezinnen lastig is de eindjes aan elkaar te knopen. Een actie als ‘Kleertjes en Knuffels voor de Sint’ wordt daarom van harte ondersteund. Ook gaan knuffels en kleertjes naar het project Living Waters Village. In dit dorp, midden in de rimboe van Borneo wonen vijfhonderd verwaarloosde kinderen. Ze worden daar opgevangen door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay. Zij geven de kinderen een slaapplaats, kleding en de mogelijkheid naar school te gaan. Op vrijdag 30 november zijn er ook veel Zwarte Pieten aanwezig op het Diekhuusplein. De ondernemersvereniging Middelharnis zorgt voor de muzikale omlijsting. Om 19.00 uur start de lampionnenoptocht. Voor € 2,- zijn er lampionnen te koop. De optocht duurt ongeveer drie kwartier. Alle kinderen mogen meedoen.


VOORDEELNOTEN DIVERSE SOORTEN PER ZAK €1,99 Bestel je boeken ook op bruna.nl

Hoenderdijk 19 |3253AK OUDDORP korting opruim alle vertegenOok dit jaar20% zijn wij weer woordigd metoutdoorkleding. prachtig versierde kramen enwww.dekorenbloem.nl een gezellig ingerichte Page 1 winkel.

Nu ook met een sfeervolle Engelse winkel in Markt 5 met outdoor kleding, laarzen, hoeden, petten en handschoenen. Alleen tijdens de kerstmarkt 25 % korting op alle waxjassen.

De Korenbloem 0187 491116op de winterfair in Ouddorp Van harteTel.:welkom Kerkstraat 10 info@dekorenbloem.nl 3252Ben AX Goedereede www.dekorenbloem.nl je niet ouder dan 15 jaar, kom dan gezellig schaatsen!

Organisate: Unox en Albert Heijn Ouddorp Schaatsen zijn aanwezig Plaats: Wintercentrum Ouddorp Datum: zaterdag 24 november 2012 Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Tijdens de wintermarkt houden wij een doorlopende workshop kransen maken. Loop gerust binnen in onze stand! Bekijk ook ons mooie aanbod in kerstartikelen.

20% korting

Herenoverhemden Jupiter

C1000 SPERLING Molenweg 4 3253 AM Ouddorp smo.sperling@c1000.nl

Dijkstelweg 28 | 3253 TB Ouddorp www.bloemenhandelgrinwis.nl

Tegen inlevering van deze bon

ontvangt u t/m zaterdag 1 december 2012

20% korting*

*Bij minimale besteding vanaf 50 euro

De winter is in zicht, dus heeft Slagerij Floresteijn een Ouddurps snertpakket samengesteld. 1 rookworst 500 gram gezouten crab Nu voor de echte Snertmakers

€ 6,49

Slagerij Floresteijn Ouddorp: Raadhuisstraat 13 Tel. (0187) 68 13 48

Opruiming Dameskleding

3 ZAKKEN VOOR € 5,-

SPECIALE SINTERKLAASKERST ACTIE:

DIRKSLAND

STAPELKORTING TOT 30%!

AKTIE

MET DEZE BON:

20% korting *uitgezonderd basisartikelen en kerstcollectie

Stapelkorting: 1E PRODUCT 10% 2E PRODUCT 20% 3E EN VOLGENDE PRODUCT 30% KORTING!

Molenstraat 10 Bruinisse Tel. (0111) 48 15 95 Dinsdagmiddag gesloten

Geldig t/m eind december 2012 in Mediq apotheek Dirksland en geldig voor assortimentsartikelen.

REGIOTAXI & ZIEKENVERVOER - vervoer met zorg - korte wachttijden - opgeleide chauffeurs Achthuizen telefoon 0187-631465

Mediq apotheek Dirksland beschikt over een groot assortiment handverkoop artikelen. Denk daarbij aan pijnstillers, producten van Vogel, VSM, vitamines en supplementen, maar ook aan baby artikelen van Zwitsal en Weleda! Mediq apotheek Dirksland

Voorstraat 25

Tel: (0187)601580

Fax:(0187)603958

Zie ook de maandelijkse column van de apotheker in de vrijdageditie van deze krant!


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

11

Varia

40 Jaar Auto- en bergingsbedrijf Visbeen bv

Sluiting politiebureau is nog niet aan de orde MIDDELHARNIS – Met ingang van januari 2013, de datum van invoering Nationale Politie, doen zich nog geen grote veranderingen voor op het gebied van de veiligheidsinzet. In de loop van dat jaar wordt gewerkt aan het inrichtingsplan voor zogenoemde robuuste basisteams die in 2014 functioneel zullen zijn. Voor het basisteam Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis gaat het dan om een formatie van 177 fte’s. Burgemeesters en hoofdofficier in de 10 landelijk te vormen regio’s zullen nauw betrokken zijn bij de verbijzondering van de capaciteitsinzet. Dit op grond van veiligheidsaspecten. Door Jaap Ruizeveld

Op de inzetfoto ziet u een GMC vrachtauto, deze reden veelvuldig na de watersnoodramp van 1953, om de dijken te verstevigen met grond. Foto: PR

ACHTHUIZEN - Het moet net na de 2e wereldoorlog zijn geweest toen Adrianus Visbeen, geboren te Nieuwe Tonge, het Garagebedrijf aan de Langstraat 72 te Achthuizen van zijn zwager overnam. Het was een garagebedrijf dat ook een fietsenmaker herbergde en bromfietsen en tractoren repareerde. In de omgeving was het garagebedrijf van Visbeen een begrip. In de jaren daarna werd het bedrijf uitgebreid met een pompstation, want vele automobilisten die vanuit Sluishaven met de boot kwamen, wilden hier graag hun tank bijvullen. Dit pompstation was het domein van Liena Kievit de echtgenote van Adrianus Visbeen. Menigeen heeft tijdens het tanken een praatje met haar gemaakt. Het Taxibedrijf is hier eveneens ontstaan, mede door de passagiers die vervoerd moesten worden vanuit Sluishaven. Dit groeide uit tot zieken- en schoolvervoer tot over het hele eiland. Bijzondere vennootschap In 1972 werd het pand aan de Langstraat 8 gekocht en op 8 december van hetzelfde jaar werd Autobedrijf Visbeen bv opgericht. Daar werd ook de bescheiden showroom ingericht waar vanuit de auto’s werden verkocht. De werkplaats op de Langstraat 8 werd te klein en men verhuisde met de werkplaats naar de Galatheseweg in Achthuizen en veel later weer naar de Langstraat 8 waar dan alles bij elkaar

was. Vanaf 1980 heeft het bedrijf zich meer en meer ingezet om ongevalsvoertuigen van de weg te halen en de inzittenden te hulp te komen. In de jaren daarna had het bedrijf met de meeste alarmcentrales de contracten getekend en werd het bergingsgebeuren steeds beter geregeld. Er werden rayons samengesteld met daarbij de bijbehorende bergingsbedrijven. Er werden ook vrachtwagens geborgen wat nog te zien is op de foto’s in de receptie van het bedrijf maar door de zwaarte van dit werk is Adrie hier na 15 jaar mee gestopt. Het bergen is een unieke en dienstverlenende tak van het bedrijf en een begrip geworden op het eiland. In 1985 werd het bedrijf overgenomen door zoon Adrie en zijn echtgenote Petra. Verhuizing In 2005 is het bedrijf verhuisd naar het industrieterrein te Oude-Tonge, een prachtige locatie waarvan men nog steeds geen spijt heeft. De techniek is in de loop der jaren erg veranderd en hier kan men alle mogelijke technieken toepassen en met moderne apparatuur de storingen in de nieuwste auto’s zoeken en testen. Visbeen is nog steeds het persoonlijke en universele garagebedrijf en dat wil men uitstralen naar de klant. De kleinschaligheid van het bedrijf kenmerkt de goede service, door het directe contact met de klant en de snelle aanpak van een probleem. Hoewel Visbeen de meeste knowhow heeft van Volkswagen en Audi kan de

klant er in principe met iedere auto terecht. Van APK tot airco-check, van storing zoeken tot grote beurt en winterbanden. Uiteraard is het een erkend BOVAG-gekeurd garagebedrijf wat de BOVAG-standaardbepalingen naleeft. Actie 40-jarig jubileum In de weken naar de aanloop van het 40-jarig bestaan wil garagebedrijf Visbeen klanten én toekomstige klanten graag uitnodigen te Liken en/of Sharen op onze Facebookpagina: https:// www.facebook.com/AutoEnBergingsbedrijfVisbeen én hun emailadres achter te laten op de website: http://visbeenbv.com/ . Op de website kan men op het contactformulier het eigen emailadres kwijt en doorgeven met hoeveel personen men op 8 december naar de gezellige avond wil komen. Via het emailadres krijgt men een uniek nummer waarmee men meedingt naar een van de drie mooie prijzen. De prijzen zullen bekend worden gemaakt op de gezellige avond. De sluitingsdatum van het toekennen van de unieke nummers is op 7 december 16.00 uur. Voor meer informatie over de avond van 8 december kijkt u op de website. Heeft u geen Facebook en/of emailaccount, dan kunt u toch meedingen voor een prijs, geef uw NAW gegevens door via het emailadres van een derde en wij zorgen ervoor dat bij deze gegevens een uniek nummer wordt teruggestuurd.

Zij zijn het ook die details kunnen aangeven als het gaat om voorzieningen. Een minister zal zich uiteraard niet bezig kunnen houden met bijvoorbeeld de wenselijkheid van het handhaven van een politiebureau. Evenmin over de capaciteit die vanuit een bureau voor de veiligheid in het basisgebied wordt ingezet. Gelet op de activiteiten die nu worden ondernomen om een inrichtingsplan te realiseren voor het basisteam Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis , is sluiting van het politiebureau in Middelharnis thans niet aan de orde. Over dit onderwerp werden vrijdagavond vragen gesteld tijdens de

VVD-verkiezingsbijeenkomst in De Staver. Minister Edith Schippers gaf die avond aan dat zij de onrust over een op handen zijnde sluiting van het - enige - politiebureau op het eiland, aan haar VVD-collega Opstelten van Justitie en Veiligheid, kenbaar zou maken. De toelichting kwam er gistermiddag al. De woordvoerder van het minister stelt dat met de robuuste basisteams juist ingezet wordt op een zo optimaal mogelijk functioneren van de politie. Een veiligheidsplan is de basis van waaruit gewerkt zal worden. Voor dit plan kunnen niet alleen burgemeesters maar ook de gemeenteraden een belangrijke rol spelen. Zij signaleren knelpunten en discussiëren over locaties waar sprake is van aangetoonde onveiligheid. Die punten kunnen dan worden ingebracht en mogelijk tot effectuering van politie-inzet leiden. Handhaving of sluiting van een politiebureau, een locatie voor aangiften en aanrijtijden zijn onderdelen die daarbij aan de orde kunnen komen. Over onrust over mindere politie-inzet zegt de woordvoerder: ” De nationale politie krijgt er in het regeerakkoord 105 miljoen structureel per jaar bij. Dit maakt het juist mogelijk voor meer blauw op straat en ook voor meer capaciteit voor opsporing”.

Postduivententoonstelling OUDDORP - Op 23 en 24 november organiseert P.V. De Trekvogels weer haar jaarlijkse postduivententoonstelling in het MFG “Dorpstienden” te Ouddorp. Er zijn zowel bevlogen als onbevlogen duiven te bezichtigen in diverse klassen. Ook telt deze tentoonstelling mee voor de ZEEBRA competitie, hieraan doen de mooiste showduiven van Nederland mee. Zaterdagavond vindt de prijsuitreiking plaats en worden een aantal bonnen verkocht van de beste liefhebbers uit de regio. Deze zijn

geschonken door: diverse kampioenen van Goeree-Overflakkee, Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant. Zie ook www.toppigeons.nl waar de duiven kunnen worden ingezet. Aanvang verkoop ongeveer 22.00 uur. Ook zijn er fraaie prijzen te winnen. De zaal is open op vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur en zaterdag van 16.00 tot 22.30 uur, de toegang is gratis. Wie meer wil weten over de duivensport kan een praatje maken met de leden of contact opnemen met de secretaris C.M. Grinwis, Hermansweg 16, Ouddorp tel.0187-681690..

Cadeaubonnen van KunstPlus voor nieuwe gemeenteraad

‘Woord en Daad’ had goede oliebollenverkoop GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 10 november hield het comité ‘Woord en daad de jaarlijkse oliebollenverkoop met een prachtig resultaat. Er zijn, verdeeld over het hele eiland, zo’n 14.500 oliebollen (2900 zakken) verkocht. Het comité bedankt iedereen, die zich hiervoor, op welke manier dan ook, heeft ingezet. De net-

to-opbrengst van ongeveer € 4.200,is bestemd voor ‘Onderwijs, met alle geweld’. Hiermee zullen projecten die onder het jaarthema vallen worden gesteund die gericht zijn op het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden en de toegang daartoe.Het comité is ook gestart met de verkoop van kersten nieuwjaarskaarten. Kinderen zullen de komende weken setjes kaarten aanbieden voor de prijs van € 1,50.

De opbrengst van de kaarten is voor hetzelfde doel bestemd als dat van de oliebollen. Het is tevens mogelijk om kaarten te bestellen en af te halen op de bekende adressen. Voor meer informatie kan men bellen naar 0187-603051 of 0187-483834 of kijken op www.woordendaadgo.nl

SOMMELSDIJK - Als per 1 januari 2013 de nieuwe gemeenteraad van GoereeOverflakkee aantreedt zullen de raadsleden genoeg te doen hebben. Naast het vele raadswerk zal men echter zich echter ook op een creatieve wijze kunnen verpozen. Tijdens het vorige week gehouden verkiezingsdebat vroeg Mirian Zimmerman namens de Stichting KunstPlus het woord. In haar organisatie is een aantal regionale professionele kunstenaars vertegenwoordigd. Mirian zou graag van de lijsttrekkers weten hoe men tegenover het scheppen van een goed kunst- en cultuurbeleid voor de toekomst staat. Uit de reacties van de lijsttrekkers bleek dat zij ‘vooralsnog’ niet negatief staan tegen de ontwikkeling van een goed kunst- en cultuurbeleid. Om de nieuwe raadsleden een kijkje te laten nemen achter de schermen van de ‘eilandelijke kunstenaars’ kregen zij een cadeaubon aangeboden, die goed was voor een kunstworkshop. Op de foto de overhandiging van de bonnen.


het beste voor uw dier Aquarium achterwanden

Aanbiedingen geldig t/m 1 december 2012. Zolang de voorraad strekt.

7.99

Decoratieve posters, met op voor- en achterzijde een verschillende afbeelding. Voor aquaria tot 100 liter. Afmeting 60 x 45 cm.

4.99 Drijvende aquariumfiguren

69.

95

Superfish Home 25

Stijlvol aquarium met ingebouwde filter. Dimbare led-verlichting via makkelijk te bedienen tiptoetsen. Inhoud 25 liter. In wit of zwart. Afmeting 46,5 x 25 x 28,5 cm.

Grappige figuren aan een bijna onzichtbaar touwtje, die met een zuignap op de bodem van het aquarium worden vastgezet. Per stuk 4.99

vanaf

vanaf

55.

95

vanaf

9.95

24.95

39.95

nu 12 kg

+ 2 kg gratis!

Royal Canin Breed bonus bag 12+2 kg

Hoogwaardige voeding voor de hond afgestemd op de behoeften van het specifieke ras. Diverse soorten. (Actie is geldig voor de bonus bags aanwezig in de winkel.)

Bench

Opvouwbaar. Twee deuren. Zwart. 60 cm 24.95, 76 cm 32.95, 89 cm 52.95 109 cm 69.95, 121 cm 84.95

2 voor

Kattenbakvulling met frisse geur. Klontjesvormend, dus zuinig in het gebruik.

Vitakraft knaagdierkrackers Heerlijke, gezonde crackers voor konijn, cavia en hamster. In diverse varianten. Per 2 verpakt. Normaal 2.69

sfeervol tuin centrum ĂŠn megadierenspeciaalzaak. altijd voordelig! grevelingenstraat 15 4301 xz zierikzee tel 0111 45 37 77

Voor de volwassen kat. Met rund, tonijn of kip. Vernieuwd: hogere voedingswaarde, met meer vitaminen en mineralen.

1+1 gratis

17.50 Biokat’s Fresh 20 kg

Whiskas brokjes 4 kg

19.95 Opoly spel

Cadeautip voor de feestdagen: Monopoly maar dan met je favoriete dier in de hoofdrol. Verkrijgbaar als Kat-opoly, Hond-opoly, Paard-opoly en Boer-opoly.

Krabton Trendy Dome

Mooi afgewerkte krabton van degelijk materiaal. Om nagels aan te scherpen, in te spelen en in te slapen. Met twee openingen 39.95, met drie openingen 64.95

24.95 Fokker Country Basic Dog 15 kg Volledige voeding voor de volwassen hond. Aangepast vet- en eiwitgehalte helpt de kans op overgewicht verminderen.

kijk voor meer aanbiedingen op bolledierentuin.nl

ma 10.00 - 18.00 di 9.00 - 18.00 wo 9.00 - 18.00

do 9.00 - 20.00 vr 9.00 - 20.00 za 9.00 - 17.00

volop gratis parkeerruimte bij de winkel


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

13

Varia Van Weel-Bethesda neemt NIAZ-certificaat in ontvangst

Project ‘Carte Blanche’ vrij en rijk wonen in Westvoorne

DIRKSLAND - “Wij zijn hier bijeen voor een prachtige middag! En ik ben geweldig trots dat ik hier, in dit ziekenhuis mag werken”. Met deze blije woorden opende lid van de Raad van Bestuur van CuraMare dr. Paul C. van der Velden vorige week dinsdag de bijeenkomst die in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis belegd was voor twee items die beide in het teken staan van patiëntveiligheid: de uitreiking van de patiëntveiligheidsprijs 2012 én het in ontvangst nemen van het certificaat i.v.m. de door het ziekenhuis felbegeerde NIAZaccreditatie.

ROCKANJE – Zaterdag 24 november 2012 organiseert Truijers Vastgoed een informatiedag voor het kersverse nieuwbouwplan in het buitengebied van Westvoorne.

Diamantjes voor ziekenhuis Dirksland tijdens Week van de Patiëntveiligheid

Tekst en foto’s: Hans Villerius

Het eerste deel van de feestelijke middag stond in het teken van de uitreiking van de patiëntveiligheidsprijs, die het ziekenhuis in Dirksland jaarlijks toekent na een prijsvraag waarbij ziekenhuismedewerkers of -afdelingen met ideeën kunnen komen of projecten uit kunnen denken die niet alleen innovatie zijn, maar die ook bijdragen aan vergroting van de patiëntveiligheid in het hospitaal.

Voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare drs. Koos Moerland (l.) en medisch lid van de Raad van Bestuur dr. Paul C. van der Velden nemen het felbegeerde NIAZ-certificaat in ontvangst uit handen van NIAZ-directeur Kees van Dun.

Als criteria wordt gesteld dat de ideeën naast innovatief ook redelijk beargumenteerd moeten zijn en de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) doorlopen te hebben.

aan formulieren rond één en dezelfde patiënt die geopereerd moet worden. “De mogelijkheid om vergissingen te maken in communicatie rondom de patiënt worden zo in één keer tot een minimum beperkt en dat draagt ontzettend bij aan een betere patiëntveiligheid”, zo lichtte Van der Velden toe. Jacqueline Leentjes, hoofd van Business Unit Snijdend, mocht de welverdiende prijs, een fraaie wisselbeker, in ontvangst nemen.

Patiëntveiligheidsprijs Bij de acht voorstellen die werden ingediend, en die dus meedongen naar de prijs, gaf Van der Velden een korte toelichting. Heel aansprekend werden gevonden het project ‘Verloskunde’, waarover onlangs in deze krant werd gepubliceerd, en het project ‘Brandveiligheid’ dat de Technische Dienst van het ziekenhuis instuurde. “Heel veel lof hiervoor. We weten nu dat ons ziekenhuis in alle opzichten aan de eisen voldoet die aan brandveiligheid gesteld worden”, aldus Van der Velden. Maar “uitmuntend in eenvoud” noemde hij het project ‘Pré-operatieve- en OK-patiënt’, dat door het construeren van één allesomvattend formulier een einde maakt aan een rompslomp

Accreditatie Daarna was het woord aan Kees van Dun, directeur-bestuurder van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), die aanwezig was om Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor de eerste keer het certificaat uit te reiken in verband met de behaalde accreditatie. “Uitreiking van dit certificaat juist in de Week van de Patiëntveiligheid geeft aan dat u begrepen hebt wat deze veiligheid inhoudt. Dat is een compliment waard!”, zo gaf hij aan. “Inhoudelijk hebt u een flinke slag geslagen, met daarbinnen heel veel verdiepingsslagen. Het ziekenhuis in Dirksland heeft ‘t uitstekend voor elkaar, ook op het gebied van veiligheidsmanagement met betrekking tot kwetsbare

Sterren stralen op de RGO MIDDELHARNIS - De RGO organiseert binnenkort ‘Masterclasses’ voor leerlingen uit groep 8, die een meer dan gemiddelde uitdaging zoeken in het voortgezet onderwijs. De masterclasses zijn bedoeld voor leerlingen, die dit schooljaar de keus voor een volgende stap in het onderwijs moeten gaan maken en de ambitie hebben om naar het vwo te gaan. Deze leerlingen zijn op zoek naar meer uitdaging en meer inspiratie binnen de diverse vakken. Nog voordat de aspirant-brugklassers daadwerkelijk aan hun carrière in

het voortgezet onderwijs beginnen, nodigt de RGO hen dan ook uit om in zogenaamde masterclasses kennis te maken met een aantal activerende lessen rondom 4 interessante thema’s. Zij krijgen op deze manier alvast een aardig beeld van wat hen op vwoniveau op de RGO te wachten staat. Sterren stralen op de RGO De RGO heeft gekozen voor het centrale thema sterren/licht. De verschillende vakken, waarmee een brugklasleerling kennismaakt, zijn gegroepeerd rondom thema’s die hiermee te maken hebben. Zo wordt er in de masterclass “Griekenland in een positief daglicht” op

ouderen. Dat mag best hardop gezegd worden, want dit is echt niet overal zo. Zie het maar als diamantjes waarop u trots mag zijn.” Toch blijven er ook wel wat wensen, waarvan Van Dun alleen noemde dat hij graag meer betrokkenheid van de medische staf zag bij verdere vormgeving van patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Ook de Cliëntenraad sprak

haar waardering uit over de behaalde accreditatie. “Het schept vertrouwen dat dit ziekenhuis werkt aan een veilige patiëntenzorg”, zo gaf namens de Cliëntenraad mevrouw Cock van der Velden aan. Als tip gaf ze mee om bij een volgende accreditatie ook betrokkenheid van de patiënt, de doelgroep zelf, op te nemen in de zorg rond patiëntveiligheid.

Jacqueline Leentjes met de wisselbeker die de Business Unit Snijdend dit jaar heeft verdiend. een heel speciale manier aandacht besteed aan de vakken die te maken hebben met ‘de Maatschappij’, namelijk economie, geschiedenis en aardrijkskunde. Bij de masterclass “Van de RGO naar de sterren” komen de vakken natuur- en scheikunde op een bijzondere wijze aan bod. In deze masterclass maken de leerlingen een reis van het absolute begin tot aan nu. Daarnaast nemen ze een kijkje in het zonnestelsel en bezoeken ze verschillende planeten. Kunst en muziek krijgen meer diepgang in het thema “Ontdek het licht”. Tijdens deze masterclass onderzoeken de leerlingen aan de hand van voorbeelden uit de kunst hoe met name schilders licht in hun werk hebben gebruikt. In de tweede helft van

de workshop gaan ze dan zelf aan de slag. Tenslotte zijn er activerende lessen over de West-Europese talen Engels, Duits en Frans binnen het thema “Welkom in Endufra”. Endufra, een prachtig land, waar je je natuurlijk wel graag verstaanbaar wilt maken. Dat gaan de kinderen leren in het Taaldorp, waar Engels, Frans en Duits met elkaar gesproken wordt. Waar, wanneer en hoe inschrijven? De speciale lessen worden gegeven in het gebouw van de RGO, Kon. Julianaweg 54 in Middelharnis, op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven kan via de website van school: www.rgomiddelharnis.nl. Hier staat ook de informatie over de masterclasses.

De dag dat Sinterklaas zijn intocht maakt in Oostvoorne, starten ook de festiviteiten voor project Carte Blanche. Op de locatie aan de Lodderlandsedijk en de Boomweg in Rockanje is iedereen welkom tussen 11.00 en 15.00 uur om zich te laten voorlichten over de mogelijkheden van het luxueuze bouwplan. “Wat wij de koper bieden is op dit moment met geen ander plan in de omgeving te vergelijken”, aldus Roberto Truijers, van het gelijknamige ontwikkelingsbedrijf uit Oostvoorne. Volgens Truijers heeft deze woonomgeving een onweerstaanbare aantrekkings-kracht bij mensen die van rijke natuurgebieden, rust en vrijheid willen genieten. De ontwikkelingslocatie maakt deel uit van de eerste fase, waarbij glastuinbouw verdwijnt en woningbouw mogelijk wordt gemaakt. De bestemmingsplan-procedure is inmiddels gestart, met een geplande vaststelling op 29 januari 2013. Truijers verwacht dat de woningen al in de loop van 2013 kunnen worden gerealiseerd. Tot die tijd zal de locatie in gebruik blijven als potplantenkwekerij van André de Gruyter. Ook de achterliggende boomkwekerij komt met het verwijderen van het glas op termijn te vervallen, zodat er een vrij uitzicht ontstaat op het naastgelegen natuurgebied “De Strype”. Carte Blanche Het project bestaat uit zeven kavels voor exclusieve woningen, waarbij de kopers alle vrijheid krijgen om een eigen invulling te geven aan de bijzondere woonomgeving. Vanwege het beperkte aantal toegestane woningen krijgen de kavels een royale afmeting vanaf 4.000 m2, waarbinnen de kopers hun eigen landschap kunnen vormgeven. “De basis van het plan is flexibel en ruim van opzet, zodat wij iedereen optimaal kunnen bedienen in hun woonwensen. Of de voorkeur nu uitgaat naar een sfeervolle rietgedekte woonboerderij, een statig landhuis of een moderne villa, bij Carte Blanche is het allemaal mogelijk”. Om de kopers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is er een keuze gemaakt uit gespecialiseerde bedrijven die vooruitstrevend zijn in hun eigen vakgebied. Deze projectpartners zullen ook op de informatiedag aanwezig zijn . Om 13.00 uur zal Sinterklaas zijn intocht maken. Voor diegene die beide festiviteiten niet willen missen wordt geadviseerd om tussen 11.00 en 12.30 uur aanwezig te zijn. Kijk voor meer informatie op: www.carte-blanche.nu Bent u verhinderd op deze dag, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op via: info@truijersvastgoed.nl of bel naar 0181-850334.


N. A. van Kempen

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

ga snel naar

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@wanadoo.nl

www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken

ze Meld je snel aan voor on

cember

feestelijk avond op 8 de

Actie 40 jarig bestaan uw nieuwe an (v e ag nt o M en d an B Gratis ) bij ons bestelde banden Actie loopt van woensdag

er

21 t/m dinsdag 27 novemb

Van der Made

Schuurruimte te huur (120 m )

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

2

Ook kleinere ruimte

voor vakman en doe-het-zelver

tel. 06-30874932

Stationsweg 32a | 3255 BL Oude-Tonge | www.visbeenbv.com Berging: 0187 - 63 17 77 | Werkplaats: 0187 - 64 08 44 Wij werken uitsluitend op afspraak

dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

€ 25,- korting op artikel naar keuze!

OUTDOOR | TRAVEL | NORDICSPORTS

Pieterstraat 10 | 3252BL | Goedereede | 085-2731905 Korting geldt op de adviesprijs bij bestedingen vanaf €100,-. Geldig t/m 24-11-2012

De Tuinvereniging Ouddorp heeft momenteel nog 2 tuinpercelen van circa 165 vierkante meter beschikbaar op het volkstuinen complex aan de Hofdijksweg. Wanneer je ook graag je eigen groente wil verbouwen, samen met veel andere enthousiaste tuiniers in een rustige omgeving, dan kunt u zich aanmelden als lid van de tuinvereniging bij de secretaris van de vereniging. J. Bezuijen Achterweg 25

3253 AA Ouddorp Tel: 0187-681139

GA SNEL NAAR

WWW.FLAKKEESCHEBAZAR.NL 20% korting op Le Creuset kwaliteitsbraadpannen nu bij annette

voor de heren grote collectie • jacks • vesten • truien • • spencers • pantalons • • overhemden • stropdassen •

Nieuwsgierig? Wij ook.

voor betaalbare prijzen Zandpad 90 • Middelharnis • tel. 482431

Ruim bedrijfspand te huur (ook eventueel te koop), gelegen aan de Westelijke Achterweg te Sommelsdijk. Indeling: 2 loodsen met eigen overheaddeur, ieder 250 m2, achteringang, buitenterrein, toilet, kleedruimte, kantine en 2 kantoren. Bel voor meer informatie met Marcel Bal Makelaardij, 0187 484044 of email naar info@mbmakelaardij.nl

Te koop

Je eigen groente KORTINGSBON verbouwen?

DAMESPANTALONS maten 38 t/m 56 taille rondom elastiek in korte en normale lengte in nieuwe najaarstinten vanaf € 24,95

Annette

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 0187 482431

Goed onderhouden, ruime

hoekwoning • 4 slaapkamers • 2e toilet • tuin op het zuiden, 17 meter diep met blokhut Molenzicht 68, Dirksland Voor inlichtingen: tel. 06-57574502

Al belangrijke speler Al meer meerdan dan2525jaar jaarzijn zijnwijwijeeneen belangrijke in de markt maatwerk software software oplossingen. speler in devan markt van maatwerk

Wij snappen graag waar het graag over gaat verplaatoplossingen. Wij snappen waarenhet over sen in de situatie van onze gaatons enhierbij verplaatsen ons hierbij in deklanten. situatie van

onze systemen klanten. worden Onze systemen worden over Onze over de hele wereld ge-de hele wereld gebruikt en onze vinden bruikt. Onze medewerkers vindenmedewerkers het een uitdaging het complexe een uitdaging om complexe opdrachten uit om opdrachten uit te voeren. te voeren.

Wij zijn op zoek naar collega’s die de komende jaren met ons mee willen groeien. Collega’s die om kunnen gaan met een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Die erop gericht zijn altijd het beste voor onze klanten te leveren!

Indien je interesse hebt in één van onderstaande functies, dan nodigen wij je uit om bij ons op de koffie te komen!

Software Engineer .NET/Delphi Web Developer Java/.Net Integration Engineer Cordys Een uitgebreide functiebeschrijving is te vinden op www.coas.com/career

www.mbmakelaardij.nl

Je kunt contact opnemen met Janco Tanis. Janco is bereikbaar op 0187-49 75 25, of per e-mail via jobs@coas.com.


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

15

Nieuws “Omdat de KNRM volledig afhankelijk is van donaties, legaten en schenkingen was mijn keus voor het goede doel snel gemaakt.”

Giften afscheid burgemeester Van de Velde voor KNRM OUDDORP - Op 29 oktober nam mevrouw Ger van de Velde - de Wilde afscheid als burgemeester van de gemeente Goedereede. Voor haar afscheidsreceptie had Ger van de Velde een donatie voor de KNRM station Ouddorp gevraagd.

Mooie bestemming Ger van de Velde: “Omdat de KNRM

volledig afhankelijk is van donaties, legaten en schenkingen was mijn keus voor het goede doel snel gemaakt. Zij staan 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar om mens en dier te helpen. Menig kitesurfer en booteigenaar heeft zijn leven te danken aan een snelle actie van hun inzet. Dit jaar zijn er in totaal al bijna 200

acties geweest, bij nacht en ontij, in het weekend. Het zijn van redder trekt ook een grote wissel op het thuisfront. Acties zijn nooit gepland. En daarnaast vergt het ook een groot aantal uren aan opleidingen en oefeningen. Ik hoop dat KNRM station Ouddorp aan dit mooie bedrag, waarvoor ik

iedereen hartelijk dank, een mooie bestemming geeft.” Wie de KNRM ook wil steunen met een donatie, kan de websire www. knrm.nl bezoeken of stuur een mail direct naar de stations op GoereeOverflakkee pr@stellendam.knrm.nl

Snel herstel knie- of heupoperatie door Rapid Recovery

Pestproject op de RGO

DIRKSLAND - Onlangs is de afdeling orthopedie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gestart met Rapid Recovery (snel herstel) van knie- en heupvervangende operaties.

MIDDELHARNIS - Afgelopen woensdag organiseerde de RGO het brugklasproject ‘Survivors. Door middel van een theatervoorstelling en indringende klassengesprekken na afloop wordt in dit project het probleem pesten bespreekbaar gemaakt. Dat dit helaas nog steeds voorkomt op scholen, bleek helaas onlangs weer in de landelijke media. De RGO wil, zoveel mogelijk zaken bespreekbaar maken opdat leerlingen zich prettig en vertrouwd voelen op school en een aangename schooltijd hebben.

Op woensdag 28 november is er soos bij de 55+ club. Iedereen is vanaf 14.00 uur van welkom voor een kopje koffie een praatje en een spelletje. Bij de crea-club kan men verder aan een sneeuwpopje haken. Ieder wordt verzocht zelf een schaartje en een haaknaald mee te nemen. Om 13.00 uur is ook de koersbalclub actief. men kan daar vrijblijvend bij kijken of eens meedoen. Woensdag 5 december is er een gezellige Sinterklaasmiddag. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de SWO tel. 0187641344.

Sinterklaasmiddag ouderenwerk

Als voorzitter van de plaatselijke commissie van de KNRM stations Ouddorp en Stellendam is zij nauw verbonden met het reddingwerk dat de KNRM stations Ouddorp en Stellendam op de Noordzee, de Grevelingen en het Haringvliet verrichten. Grote betrokkenheid Schipper Coen van der Linde nam woensdag 14 november een bunkerboot met daarin een bedrag van € 1.745 aan donaties in ontvangst. Ger van de Velde vertelde dat zij gedurende haar burgemeesterschap grote betrokkenheid heeft gehad bij de hulpverleningsorganisaties en met name bij diegene waar de bemensing door vrijwilligers wordt gedaan. Zoals de drie blusgroepen, Ouddorp, Stellendam en Goedereede van de brandweer, het strandreddingswerk, de ORB en de KNRM stations Stellendam en Ouddorp.

Soos bij 55+ Club

De RGO organiseert al een paar jaar dit project. In een klas waar niet gepest wordt is een veilige sfeer, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Met het project ‘Survivors’ wordt iedereen uitgedaagd een vuist te maken tegen pesten. Het project resulteerde in het ophangen van een aantal antipestregels, dat door de klas werd ‘ondertekend’.

Nieuwsgierig? Wij ook.

Bij Rapid Recovery wordt gewerkt met een nieuwe operatietechniek waarbij het mogelijk is de nieuwe knie of heup te plaatsen zonder spieren door te snijden. Bijkomend voordeel is dat de wond kleiner is. Door goede pijnbestrijding na de operatie en snel mobiliseren van de patiënt, vaak al op dezelfde dag, herstelt de patiënt sneller. Door deze manier van werken kan de patiënt zijn dagelijkse activiteiten weer snel oppakken. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die gestart is met dit programma. De voorbereidingen zijn een jaar geleden in gang gezet. Destijds werd gesproken over Joint Care. Een programma waarin een groep patiënten op dezelfde dag een operatie onderging en gelijktijdig in een huiskamer revalideerden. Nieuwe inzichten hebben laten zien dat Rapid Recovery, een doorontwikkeling van Joint Care, beter past bij snel en verbeterd herstel voor de patiënt. Voorafgaand aan de opname woont de patiënt een

voorlichtingsbijeenkomst bij waarin hij samen met de anderen, die ook een nieuwe knie of heup krijgen, uitgebreid geïnformeerd wordt over wat hem te wachten staat. Samenwerking thuiszorg Door betere informatievoorziening en samenwerking met CuraMare Thuiszorg weet de patiënt precies waar hij voor en na de ingreep aan toe is. CuraMare Thuiszorg komt voor de ingreep bij de patiënt langs voor een huisbezoek. De thuissituatie wordt ter plaatse bekeken door de thuiszorgverpleegkundige. Samen met de patiënt wordt een vragenlijst ingevuld, waarbij de loopmogelijkheden en onderzoek aan bod komen. De patiënt krijgt tips en adviezen over eventueel te kopen/huren hulpmiddelen. Ook wordt de benodigde zorg na de ingreep besproken.. Indien nodig wordt nazorgaanvraag ingevuld voor thuiszorg. Na de operatie komt de thuiszorgverpleegkundige langs voor wondcontrole en evaluatie van de gegeven zorg.

volg ons op TWITTER @dekrantvango vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

MIDDELHARNIS - Het Lokaal ouderenwerk van Stichting Companen organiseert op donderdag 6 december in het wijkcentrum aan de Doetichemsestraat 27, een Sinterklaasmiddag. Gert Vinke bereidt erwtensoep met roggebrood, katenspek, een broodje warme worst en koffie na. Iedereen is welkom om 17.00 uur. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 10,- , opgeven voor 30 november bij het Wijkcentrum tel. 0187- 483366 of e-mail m.kieviet@ stichtingcompanen.nl.

Bingo bij de ANBO SOMMELSDIJK - De ANBO M&W Flakkee organiseert op 24 november een Bingo in de Sperwer te Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur. Kopje koffie/ thee gratis. Iedereen is van harte welkom.

Succes voor De Kriekel NUMANDSORP -In de sporthal Comstrijen werd afgelopen zaterdag een recreantentoernooi gespeeld, georganiseerd door TVO Cromstrijen. Zo’n 200 spelers streden in diverse klassen om het kampioenschap. De Kriekel had 3 deelnemers. Het lukte Sander de Vos en zijn moeder Jeannette Tieleman niet om tot de besten te gaan behoren in hun klasse gemengd dames/heren. Wel was er een 1e prijs voor Marja Meijer en Jeannete Tieleman in de damesdubbel poule. In de gemengd poule M behaalde het samengestelde team met Marja Meijer ( de Kriekel) en Ron van Broekhoven (de Krammer) ook de eerste plaats.

1e grote Badminton Toernooi Op zaterdag 19 januari 2013 wordt in de sporthal Dorpstienden te Ouddorp het eerste open badmintontoernooi “Ouddorp” georganiseerd. De indeling is op verschillende niveaus en er wordt gespeeld dames, heren en gemengd dubbel. Voor inschrijving en of nadere informatie www.dekriekel.nl of bellen naar 0187-669190.


16

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

Verkiezingen

Goeree-Overflakkee kiest!

Kleur bekennen bij zorg voor ouderen en zwakkeren in onze samenleving MIDDELHARNIS - Op vragen uit de zaal wilden de politici donderdagavond graag kleur bekennen. Zo zou slechts 1 procent van de sociale voorzieningen gericht zijn op ouderen. De vergrijzing neemt toe en de toezegging kwam dat aan dit onderwerp zorg zal worden besteed. Ook zal het deskundig advies van de WMO-raad worden ingewogen bij uitvoering van maatregelen zoals de AWBZ. De onrust onder de medewerkers bij het Binnenhof raakt allen. Van Dam (SGP) vertolkte de gevoelens met de opmerking: “Het staat bij ons op de prioriteitenlijst. We moeten zorgen dat de medewerkers een rustige plek krijgen die zij verdienen�. Door Jaap Ruizeveld

Tot slot ook (willekeurig) quotes van andere lijsttrekkers. Huber (Leefbaar GO) hoopt als eenling vurig op een zetel. Hij verzekert zijn kiezers in te zetten op transparantie en integriteit. Maliepaard (GOS) stelt dat in elke kern een dorpshuis moet blijven. Kiest voor samenwerking op basis van respect voor een ieder. De Van Alphens - vader en zoon - (Eiland van Vrijheid): Burgers en bedrijven mee laten beslissen De

schouders onder de eilandontwikkeling. Kris Spionjak (GroenLinks) die zich als enige vrouw moedig weert in het mannengezelschap wil sociale en groene politiek combineren. Wil graag iets terug doen voor de samenleving, waarin zij als oorspronkelijk immigrant kwam. Vreugde (Vitale Kernen): Geen garantie dat alle voorzieningen in de kernen kunnen blijven maar wel keihard inzetten voor behoud van vitale onderdelen. Keuze durven maken Osinga (VVD): Politieke verantwoordelijkheid dragen, heldere keuzes durven maken en burgers en bedrijven bij beleidsvoorbereiding betrekken. Koster (D66):Samen werken aan een toekomst voor het eiland waarin elke kern telt. CDA (Van Papeveld) : Saamhorigheid, handen uit de mouwen. Gemeente dient contactaanspreekpunten te hebben. Evenals bij ChristenUnie en SGP is de Bijbel grondslag en inspiratiebron bij het functioneren en bij het beleid voeren. Eijkenduijn (PvdA): Lokale geluiden vanuit de kernen serieus nemen. Inzet voor een veilig, sociaal en sterk eiland. Aandacht en zorg voor bewoners. De Rover (ChristenUnie): Met ons team kunnen wij het verschil maken. Realistisch, lokaal gericht en met korte lijnen naar onze landelijke- en provinciale bestuurders.


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

17

Verkiezingsdebat “Als wij het in de ogen van de kiezers niet goed doen dan worden wij niet herkozen”.

Dorpsraad-advies sterk inwegen bij voorbereiden besluitvorming

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het grote Eilandelijk Verkiezingsdebat, donderdagavond georganiseerd door Eilanden Nieuws in het Prieel (De Staver), kon zich niet alleen verheugen in een massale belangstelling maar ook in een gevarieerd interactief samenspel tussen lijstrekkers van elf partijen en de zaal. Met groene en rode kaarten werd op besproken thema’s respectievelijk instemming of afkeuring betuigd. Op professionele wijze leidde Sharon Kroes de gesprekken. Aan de hand van vragen en stellingen, die voor een deel vooraf door lezers van de krant waren ingediend. Dat alles helder geregisseerd en met tijdklok bewaakt. Een gevarieerd aantal onderwerpen kwam aan de orde. Van dorpsraden en inspraak tot koopzondagen, zorgen over invulling van de ABWZ, positie van werknemers Binnenhof en aandacht voor ouderen. Ook items als betaald parkeren, cultuur, stedenband en grof vuil passeerden de revue. Afrondend met de dringende oproep: “Ga

woensdag 21 november stemmen”.

gemeente het systeem direct worden geëffectueerd.

Door Jaap Ruizeveld

Dorpsraden In bijna alle verkiezingsprogramma’s neemt het fenomeen dorpsraad een niet te missen plaats in. Door de schaalvergroting is er bij veel eilandbewoners bezorgdheid over de afstand die kan ontstaan tussen bestuur en burger. Hoe betrek je de burger bij de politiek?. De Lijsttrekkers waren unaniem dat geluisterd moet worden naar signalen uit de kernen en dat inspraak helder en duidelijk moet worden aangegeven. Wel is er nuancering voor wat betreft de legitimiteit van een dorpsraad. Als het een afspiegeling is van de kernbewoners (burgers, bedrijven en instellingen) dan is het een inspraakelement om nadere vorm te geven. Het kan geen solo-klachtenregistratie zijn. De politici (kandidaat-raadsleden) onderschrijven de stelling dat adviezen uit functionerende dorpsraden duidelijk gewicht moeten krijgen bij de beleidsvoorbereiding. Het lokale geluid dient daar door te klinken.

Directeur Ab van der Veer van Eilanden Nieuws gaf met een welkomstwoord de aftrap voor het debat, waarna Servaas Stoop, voorzitter van de Stuurgroep Herindeling, een informatief overzicht gaf van de stand van zaken op weg naar de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Voor wat betreft het onderdeel Dienstverlening is inmiddels de testfase bereikt, om op 2 januari 2013 op niveau te kunnen functioneren. Daarna kunnen stapsgewijs nog verbeteringen worden aangebracht. De werving en selectie van medewerkers voor de organisatie is nagenoeg afgerond. Op korte termijn weten de meeste medewerkers welke functie zij kunnen innemen. Met een aantal wordt nog overlegd. De huisvesting (aanbouw en verbouw gemeentehuis Middelharnis) vordert gestaag. Begin december volgt de oplevering van het gebouw. Tenslotte is er bij de huidige vier raden een belastingvoorstel ingediend. Komt daar draagvlak voor dan kan bij de start van de nieuwe

Referendum Of bij eiland brede thema’s een raad-

plegend referendum moet worden ingezet, daarover is bij de overgrote meerderheid van de partijen geen support. Burgers kiezen straks op kandidaten en op partijen. Daarmee geven zij aan vertrouwen te hebben in die politici. “Wij”, zo formuleerden lijsttrekkers, dienen vervolgens verantwoordelijkheid te dragen en af te leggen. Wij moeten die verantwoordelijkheid niet weer gaan delegeren. “Als wij het in de ogen van de kiezers niet goed doen dan worden wij bij een volgende ronde niet herkozen”. Koopzondag Het rijk delegeert besluitvorming over dit onderwerp aan gemeenten. Een meerderheid van de fracties, niet alleen partijen met christelijke signatuur. is geen voorstander van winkelopenstelling op de zondag. Zeker niet in de kernen. Minderheidsvisies zijn hier dat de ondernemer zelf moet kunnen bepalen of hij tot openstelling wil overgaan. “Wij moeten op het eiland niet toegaan naar een 24-uurs economie, 7 dagen per week”, was een opmerking. Eén dag rust, gericht op religieuze invulling of op familie- en gezinscontact, is voor de meerderheid van de fracties het huidige standpunt.

Toeristisch-recreatieve gebieden buiten de kernen zijn niet in discussie. In de zaal was ongeveer een derde van de bezoekers wel voorstander van een koopzondag. Betaald parkeren Nagenoeg unanimiteit om niet over te gaan tot het instellen van betaald parkeren bij de stranden en recreatiegebieden op het eiland. Het is niet gewenst voor het toeristenbezoek. Van verkeersproblemen is nauwelijks sprake en het weegt niet op tegen te maken hoge kosten aan materiaal en controle. De stedenband van Goedereede met Ladek in Polen blijft met het bescheiden budget op de begroting ongemoeid. Het moet wel concreet meerwaarde en invulling aantonen en mag geen kans bieden voor “snoepreisjes”. Grof vuil moet niet in de polder worden gedumpt, omdat het brengen op de Milieustraat te duur is. Enkele fracties gaven aan te bezien of een verlaging van het tarief of zelfs een gratis brengbeurt haalbaar is. Ludiek bood de stichting Kunst Plus de lijsttrekkers een cheque aan om een workshop te volgen. Daarbij mede de mogelijkheid biedend elkaar en de kunst beter te leren kennen.


18

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

Verkiezingen

VVD-debat met minister Edith Schippers MIDDELHARNIS - Het regeerakkoord heeft ook op ons eiland de afgelopen twee weken bij veel mensen tot vragen geleid. Met als thema: “Het is tijd voor antwoorden”, organiseerde de VVD-Goeree-Overflakkee daarom vrijdagavond een bijeenkomst die uiteraard mede in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Edith Schippers kwam naar De Staver in Middelharnis om de liberale aanhang openhartig toelichting te geven op de Haagse verwikkelingen en om het eilandelijk VVD-campagneteam support te geven.

problematiek voor jongeren om een starterswoning te bemachtigen. Blijvende onvrede over lange aanrijtijden van ambulances. Perspectief voor agrariërs en vissers. Waterschapslasten en sportvoorzieningen. Dit alles kwam aan de orde.

Door Jaap Ruizeveld

Hoewel zelfs coach en spelers van hockeyclub HCGO tijdelijk tot de belangstellenden behoorden, was - behalve de eigen politieke achterban - de toeloop van individuele kiezers matig. Dat gegeven stond in tegenstelling tot het inhoudelijk debat. Concreet werden vragen op de bewindsvrouw afgevuurd. Daarvoor had zij gezegd blij te zijn dat er met de aanpassingen in het regeerakkoord orde op zaken was gesteld. Dat de regering bij de lastenverzwaring ook het bedrijfsleven

Lijsttrekker van de VVD Rein Osinga en Minister Edith Schippers  treft, noemde Schippers onontkoombaar. De gigantische bezuinigingen moeten worden bereikt om het land uit de crisis te trekken. Eilandelijke ondernemers reageerden dat het voor het bedrijfsleven steeds moeilijker wordt om te kunnen functioneren. Bovendien is al eerder toegezegd dat

de regeldruk zal verminderen. In de praktijk is daar weinig van te merken. Zorgen Zorg en veiligheid zijn dossiers die bij de VVD hoog op het prioriteitenlijstje staan, zei de minister. Toch zal op onderdelen met meer efficiency en

Foto: Maria Evers minder geld moeten worden gewerkt. Vanuit de zaal klonk bezorgdheid over gevolgen voor diverse zorgaspecten. Onder meer werd daarbij de AWBZ genoemd. Leegstand van voormalige gemeentehuizen (mogelijkheid voor DCMR ?),

Politie Op een vraag van Eilanden Nieuws zegde Schippers toe bij haar collega Opstelten een antwoord te verkrijgen over de gevolgen voor GoereeOverflakkee van de invoering van de Nationale Politie in 2013. Kan het politiebureau Middelharnis toch blijven?. Ondanks opmerkingen vanuit de Veiligheidsregio dat de politieinzet op het eiland niet zal verminderen, is de onrust over dit veiligheidsaspect hoog. Tenslotte was er ruime aandacht voor de zware taak die de nieuwe gemeente krijgt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Los van kortingen van het Rijk en bezuinigingen, drukt bij aanvang ook de personele post (honderd werknemers boven gemiddelde omvang bij inwonertal vergelijkbare gemeenten) zwaar op de begroting. “Wij nemen onze verantwoording. Zullen keuzes moeten maken. Daar lopen wij niet voor weg”, besloot VVD-lijsttrekker Rein Osinga.

Niet doorschuiven maar aanpakken Op 21 november is het woord aan u. U bepaalt de koers die Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee als de nieuwe gemeente GoereeOverflakkee zullen varen. En de keuze is duidelijk. Met een stem op de VVD kiest u ervoor om problemen niet door te schuiven maar nu aan te pakken en kansen niet te laten liggen, maar nu te grijpen. Met een stem op de VVD kiest u voor degelijke financien, meer inzet op veiligheid en sterkere ontwikkeling van de recreatieve sector. Stem woensdag 21 november VVD

GOEREE OVERFLAKKEE


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

19

Verkiezingen

SGP bezoekt Mol Agrocom Oude-Tonge De SGP op Goeree-Overflakkee wil graag in contact blijven met de samenleving. Eén onderdeel daarvan is het afleggen van bedrijfsbezoeken. Op vrijdag 16 november werd Mol Agrocom te Oude-Tonge bezocht en kreeg de SGP-delegatie uitleg over innovatie in de landbouwsector. Het bedrijf Mol Agrocom is een begrip voor iedereen die in Zuidwest-Nederland ook maar iets met bijvoorbeeld gewasbescherming, bemesting of zaaizaden te maken heeft. ‘Landbouw is een belangrijke sector op GoereeOverflakkee. Een goed beleid ten aanzien van de zoetwatervoorziening is dan ook essentieel. De SGP zal zich daar blijvend voor inzetten’, aldus Kees van Dam, lijsttrekker voor de SGP. Directeur Wim in ‘t Veld, bijgestaan door manager bedrijfsbureau, commerciële binnendienst en logistiek Pieter Tanis, geeft met enthousiasme een presentatie over het bedrijf. Vooral de adviesfunctie voor landbouwbedrijven wordt benadrukt. Maar liefst 7 specialisten zijn voor de agrariërs als adviseur beschikbaar. Doorlopend is het bedrijf op zoek naar een beter resultaat van service en producten.

Verder is goed omgaan met het milieu een belangrijke factor. Punten die de SGP aanspreken! ‘De toegankelijkheid van het bedrijventerrein blijft een punt van aandacht’, aldus de heer in ‘t Veld. Verder geeft hij de SGP-politici mee dat verzilting van landbouwgrond moet worden tegengegaan. In

het verkiezingsprogramma van de SGP heeft water dan ook niet voor niets een belangrijke plaats gekregen. De SGP schrijft daarover onder meer het volgende:’Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid. De overheid is verplicht een waterplan op te stellen. Watersy-

stemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat overleg met het waterschap en de omliggende gemeenten noodzakelijk is. Wat betreft het Kierbesluit, is de SGP van mening dat gegarandeerd

moet worden dat het zoete water, dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning en voor de landbouwsector, niet in gevaar komt. In de discussie rond het oplossen van het blauwalgprobleem in het Volkerak-Zoommeer moet eveneens zoet (beregenings) water gegarandeerd blijven’.

Page 1

Betrouwbaar en gedegen bestuur De SGP stáát ervoor! Vindt u ook dat... - normen en waarden van groot belang zijn? - er een betrouwbaar bestuur moet komen? - de lasten voor burgers en bedrijven verantwoord laag moeten zijn? - er een eerlijke woningverdeling moet zijn met oog voor de omgeving? - landbouw en visserij de ruimte verdienen? - er een oplossingsgerichte gemeentelijke dienstverlening moet komen?

Stem dan woensdag 21 november voor Geloofwaardige Politiek: SGP, lijst 1

v.l.n.r.: P.C. (Peter) Grinwis, Ouddorp – A.T. (Adrie) van Gurp, Ooltgensplaat D.A. (Daan) Markwat, Dirksland – C.J. (Kees) van Dam, Middelharnis

Daad bij het Woord - De SGP stáát ervoor! 

of kijk op: www.sgpgo.nl

e-mail: info@sgpgo.nl

twitter: @SGP_GO


20

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

Verkiezingen We wonen in Herkingen, schandalig dat dit dorp zo verwaarloosd wordt!

‘Leefbaar’ strijdt voor integer en transparant bestuur HERKINGEN – Vriendjespolitiek, achterkamertjes – Hendrik T. Huber heeft er een enorme hekel aan. Met zijn partij Leefbaar Goeree-Overflakkee (lijst 8) strijdt hij voor een integer en transparant bestuur. Als er op 21 november zo’n achthonderd kiezers zijn die iets zien in zijn leuze ‘eerlijk, efficiënt, effectief ’, dan komt bij in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

als Fractie Huber meedoen. Ik dacht: ik ga een partij oprichten met de naam Leefbaar Goeree-Overflakkee. Misschien zijn er connotaties met Pim Fortuyn. Die was extreem. Dat ben ik misschien ook wel, maar in ieder geval niet in de rechter hoek. Leefbaar is een goede naam, vind ik. Ons eiland moet vitaal en leefbaar blijven. Daar wil ik me voor inzetten: voor het openbaar vervoer naar de kleine kernen, de pinautomaat, dat je makkelijk naar het ziekenhuis kunt gaan en niet een halve dag onderweg bent.”

Door Kees van Rixoort

Wie bent u? “Ik ben Hendrik T. Huber, afkomstig uit Schiedam. Ik ben geboren in 1940, het einde van de Tweede Wereldoorlog heb ik bewust meegemaakt. Toen ik een jaar of zeven was, ging ik in Rotterdam-West met mijn tante mee langs de deur om contributie op te halen voor de PvdA. Zo kwam ik voor het eerst in contact met de politiek. Op mijn achttiende ben ik geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Op de bonnefooi, inderdaad. Eerst deed ik daar smerig werk, later was ik nachtwaker en postbode. Na een studie aardrijkskunde ben ik via UNESCO drie jaar in Zambia geweest. Daarna eerst een tijdje terug naar Nederland en weer naar Nieuw-Zeeland. Een schitterend land. Ik ging er lesgeven, later voor de vakbeweging werken en weer later kwam ik terecht op de afdeling personeelszaken van de universiteit in Wellington. Ik heb twee paspoorten: een Nederlands en een Nieuw-Zeelands. In Nieuw-Zeeland heeft de minister van justitie mij benoemd tot vredes-

Hendrik T. Huber, lijsttrekker van Leefbaar Goeree-Overflakkee rechter. Ik ben er ook lid geworden van de anglicaanse kerk. Nu woon ik alweer vijfentwintig jaar in Nederland, met mijn tweede vrouw. De eerste, een Nieuw-Zeelandse, is overleden. We woonden eerst in Hellevoetsluis, later in Den Helder, Dordrecht en nu al weer een tijd in Herkingen. Een mooie woonplek, ik kijk zo uit

zitter van de partijafdeling. Ik ben in 2006 in de raad van Dirksland gekomen. Ik stond vijftiende op de kieslijst van de PvdA, maar mijn campagne ‘Huber aan de top, niet onderop’ werkte: met voorkeurstemmen kwam ik in de gemeenteraad. Ja, daar hadden ze flink de pest over in bij de PvdA.”

‘Politiek houd je levend en is fascinerend.’ op het Paardengat. Schandalig dat dit dorp zo verwaarloosd wordt! In Nieuw-Zeeland was ik lid van de Labour Party, in Nederland van de PvdA. In Hellevoetsluis was ik voor-

Waarom een nieuwe partij? “Er ontstond een conflict met de PvdA. Daarna ben ik verdergegaan als Fractie Huber, ook na de laatste verkiezingen. Ik wilde niet nog een keer

Wat zijn de belangrijkste punten van uw partij? “In de eerste plaats dat het algemeen belang boven het groepsbelang gaat. Je mag best wat voor je achterban doen, maar het algemeen belang moet altijd voorrang krijgen. Sjoemelen mag niet. Ik zie voor mezelf ook een taak om het ondermijnd vertrouwen in het democratisch proces te herstellen. Een ander belangrijk punt is dat de gemeenteraad daadwerkelijk controle uitoefent op het college. Verder: de scheiding van kerk en staat, dus geen gebeden in de raad. Als mensen willen bidden, prima – ik doe het zelf ook – maar niet in de raadszaal. Andere belangrijke punten van Leefbaar zijn een actief woningbouwbeleid met medezeggenschap van de bevolking, een burgerservicepunt in iedere kern, zodat je niet voor van alles en nog wat naar Middelharnis hoeft, aandacht en ondersteuning voor mensen met lage inkomens en het stoppen van de uittocht van jongeren naar de Randstad. Ik wil een integer en transparant bestuur. Te vaak gaat het op die pun-

ten niet goed, ook in andere gemeenten. Dat is niet eerlijk en het kost geld.” Wat is uw politieke passie? “Dat zit wel goed. Politiek houd je levend en is fascinerend. Wist je dat Nieuw-Zeeland het minst corrupte land ter wereld is? Ik dacht altijd dat in Nederland alles goed geregeld is. Maar toen kwam de bouwfraude en allerlei ander gesjoemel, ook op kleine schaal. De Spuikolk, bijvoorbeeld, is een vies zaakje en bijna iedereen is medeplichtig. Onrechtvaardig is dat, er zijn altijd slachtoffers. Het is mijn passie om daar wat aan te doen. Ik ben vaak gepest in de raad, maar ze krijgen mij de tent niet uit.” Wat is uw boodschap aan de kiezer? “Vindt u dat het bestuur transparant en integer moet zijn? Wilt u medezeggenschap hebben, deel van de gemeenschap zijn en niet van allerlei kliekjes? Vindt u ook dat er veel te veel wordt gepraat en te weinig wordt gedaan? Stem dan op mij.” Wat onderscheidt uw partij van de andere lokale partijen? “Dualisering van college en gemeenteraad. Geen religieuze uitingen in de gemeenteraad. Integriteit.” Wat zijn uw verwachtingen bij de verkiezingen? “Ik heb achthonderd stemmen nodig. Ik hoop op achthonderd stemmen en vertrouw erop dat dat gaat lukken.”

Lutz Jacobi wil Haagse eilandkennis vergroten GOEREE - OVERFLAKKEE - Met het bezoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma en Kamerleden Lea Bouwmeester en Pierre Heijnen gaf de landelijke PvdA zaterdag in Middelharnis steun aan de lokale verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad Goeree-Overflakkee. De ChristenUnie reed met de verkiezing- bus naar alle kernen en nodigde zelfs fractieleider Slob maandag nog uit voor een bezoek. Door Jaap Ruizeveld

In het gemeentehuis Oostflakkee was het slotdebat van de lijsttrekkers waar thema’s burgerparticipatie, economie, sociale cohesie, bereikbaarheid en integrale veiligheid nog een keer aan de orde kwamen. Vrijdagmiddag ging Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) in Stellendam in gesprek met schippers van de kottervloot en discussieerde in Delta Expo over het Kierbesluit en de gevolgen voor de zoetwatervoorziening, voor de agrarische sector en voor de natuurontwikkeling. Lutz Jacobi is geen onbekend politica voor het eiland. Regelmatig brengt zij

PvdA-kopstuk Lutz Jacobi omringd door eilandelijke PvdA’ers hier bezoeken. Zij is daardoor goed geïnformeerd over enerzijds actuele vraagstukken en anderzijds over ontwikkelingen en kansen. Haar inzet op landelijk gebied en dorpen is niet verwonderlijk. Zij stelde immers voor de PvdA het zogenaamde Puntenplan op. Een leidraad van 20 actiepunten waarbij burgers in de kernen meer ruimte wordt geboden voor het scheppen van eigen initiatieven. Dit

op basis van draagvlak. Steun voor vrijwilligers, goede bereikbaarheid van de kernen en behoud van basisvoorzieningen waar sociale contacten en samenhang mogelijk blijft. Goeree-Overflakkee is ook landelijk gebied, zegt Lutz. Met een eigen cultuur. Bijna grenzend aan een zich dynamisch ontwikkelend Tweede Maasvlaktegebied.

Extra inzet Het is belangrijk dat je als politieke partij luistert naar de signalen uit de samenleving. Ziet dat het optimisme over het nieuws rond uitbreiding van de pulskor-ontheffingen alweer is weggeëbd omdat niet volgend jaar maar op zijn vroegst in 2014 hiervan effecten mogen worden verwacht. Als je weet en hoort dat familiebedrijven bereid zijn om te investeren in duurzaamheid en daartoe nu niet in de gelegenheid worden gesteld dan is dat teleurstellend. Sterker nog. Men wordt in feite gestraft om met aanzienlijk hogere kosten te moeten overleven. Dat vereist extra inzet in Brussel. Een sterkere aanpak. Dat wil ik via actie in de Kamer aan de orde stellen. Daden Geen beloften doen zonder die toezegging door daden te laten volgen. Onze partij heeft initiatieven ontwikkeld. Via een motie 9.5 miljoen euro verkregen voor zoetwatervoorziening in de zuid westelijke Delta. Dat achten wij voor essentieel voor de agrariërs. Los van het feit dat een zoetwaterkanaal, gepland voor dit

eiland, ook toeristische waarde zal opleveren. Het Kierbesluit geeft aan dat vervolgstappen nodig zijn. Op het gebied van natuurontwikkeling en landschapsbeheer. Daar werken wij aan, zegt Lutz. Kennis bevorderen Zij zegt in haar functioneren geen behoefte te hebben aan omwegen. Recht op het doel af gaan. Concreet benoemen wat kan, niet kan en wat je mag verwachten. “In Den Haag zal ik doorgaan met het bevorderen van de kennis en de potentie van dit gebied. Politici attenderen wat er hier speelt. Concreet via moties gelden genereren voor uitvoeringsprojecten. Dat illustreren met een voorbeeld? Bij de begroting Deltaplan die informatie verstrekken die het onderwerp zoet / zout (en verzilting) in uitvoering brengt. Daarnaast een ander financieringssysteem scheppen waardoor hogere waarde wordt toegekend aan groen boven bebouwde grond”, besluit Lutz Jacobi.


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

21

Verkiezingen

Slob: “Bied ruimte voor kleinschalige zorg” GOEREE-OVERFLAKKEE Maandag 19 november bezocht Arie Slob op uitnodiging van lokale lijsttrekker Ron de Rover het eiland om het gesprek aan te gaan met mensen uit de zorg. Slob bezocht het Thomashuis in Middelharnis en het ziekenhuis in Dirksland. Foto: Wim van Vossen Fotografie

Slob was onder de indruk van de manier van zorgverlening bij het Thomashuis. “Instellingen zoals het Thomashuis laten zien hoe het anders kan in de zorg. Het is mogelijk om persoonlijke, kleinschalige zorg te bieden waarbij de wensen van cliënten voorop staan.” De ChristenUnie maakt zich zorgen over de bekostiging van Thomashuizen. “Instellingen zoals het Thomashuis mogen niet wegbezuinigd worden”, aldus Slob. Slob ging later op de dag in gesprek met de cliëntenraad van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en de centrale cliëntenraad van de verzorg- en verpleeghuizen die onderdeel uitmaken van CuraMare. De raad sprak haar zorgen uit over steeds veranderende spelregels voor zorgaanbieders en patiënten en

ChristenUnie GO

waarschuwde voor de gevolgen van marktwerking in de zorg: “Wij willen erop wijzen dat de marktwerking kan leiden tot hogere kosten en dat is nu juist niet wat we willen.” Slob luisterde aandachtig en herkende veel zorgen. “Voor de ChristenUnie staat voorop dat kleinere ziekenhuislocaties, die essentieel zijn voor de basiszorg of acute zorg, goed toegankelijk moeten zijn. Het zorglandschap zal de komende jaren gaan veranderen door schaalvergroting. Hervormingen zijn

onvermijdelijk. We moeten het echter niet alleen zoeken in opschaling. Kleine ziekenhuizen hebben een belangrijke functie. Die mogen niet zomaar verdwijnen, al moet de kwaliteit wel gewaarborgd blijven.” Verder gaf Slob aan dat het belangrijk is dat ouderen de zorg krijgen die ze verdienen. “De criteria om voor ouderenzorg in aanmerking te komen mogen niet onmenselijk hoog komen te liggen”. Tijdens de gesprekken passeerden ook

actuele zaken uit Den Haag de revue. Er is veel onrust over de toekomst van de zorg. Het kabinet heroverweegt de plannen met betrekking tot de zorgpremie, maar daarmee is de discussie nog niet gesloten. Slob stond uitgebreid stil bij het wegvallen van budget voor dagbesteding. Dagbesteding wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten. Die krijgen echter maar driekwart van het huidige budget. Dit is in Slob’s ogen niet terecht. “Het kabinet gooit deze verantwoordelijk

wel makkelijk over de schutting bij gemeenten. Het gaat om mensen die in de war zijn, mensen met een chronische ziekte, mensen met een handicap. Mensen voor wie het ontzettend belangrijk is als zij een paar keer per week naar een activiteit kunnen gaan. Dit kabinet wil de indicatie op dagbesteding voor nieuwe gevallen schrappen. Dit laat de ChristenUnie niet gebeuren. Je kan deze mensen niet aan hun lot over laten.”


Meiden 22

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

Verkiezingen Waarom is ArendJan van der Vlugt kandidaat voor wethouder

Dus niet op de lijst voor de gemeenteraad maar wel voor het CDA beschikbaar in het college. Het CDA vond dat we daar duidelijk en helder in moeten zijn. De kiezer moet weten waar hij of zij aan toe is. Als veel mensen op het CDA stemmen is de kans zeer groot dat ik me voor de volle 100% in mag zetten in het nieuwe college en mag werken aan een toekomstgericht Goeree-Overflakkee. Wij rekenen op de steun van de inwoners en behartigen graag uw belangen geeft Arend-Jan van der Vlugt CDA Goeree-Overflakkee als reactie op onze vraag.

Wat is de visie van de SGP voor de komende raadsperiode? “Voor de SGP is een sluitende begroting erg belangrijk. Wij zullen ons per 1 januari direct inzetten om de financiën op orde te krijgen”, vertelt Daan Markwat. Adrie van Gurp en Oude-Tonge StadGrinwis: aan ‘t Haringvliet Peter Grinwis knikken instemmend. “Een van de Welzijnsorganisatie SWO In het aan de beoogde doelen van eenwording is om deTrefpunt bestuurskracht houdt op vrijdag 30 noOranjelaan 14 is er op te vergroten. Daar is nog een hele slag te maken. Daarbij vember een workshop donderdag 15 november willen we ook een kwaliteitsslag maken.” Van Gurp vult ‘taarten maken’ in het de film Onze dierentuin aan: “Met de eenwording komen worden zes organisaties infocentrum aan de Bern- naar het boek van Benjatot een gesmeed. De vier gemeenten plus ISGO en Binhardlaan 27. Docente is min Mee te zien. Wie een nenhof. Het gaat nog een hele klus worden om dat tot een Martine de Baat, zij laat kaartje voor de film koopt geolied geheel te krijgen”. zien hoe ze een vierper- kan ook het boek reservesoons boltaartje snijdt, ren zodat boek en film met De kandidaten alle drie elkaar uiteen andere gemeente vergeleken kunnen vult, afsmeertkomen en vervolop het eiland. Van Gurp uit Oostflakkee, Markwat uit gens met marsepein be- worden. Matt Damon Dirksland en Grinwis uit Goedereede. Kunnen zij een kleedt en versiert. Mee- speelt de hoofdrol in de behaald succes uit de afgelopen tijd doen kost 17,50. Voor 27 fi lm.noemen dat aansluit bij hun programma? november aanmelden. bij Een kaartje kost 4,50 voor Markwat: eenvan eerlijke woningde SWO,“Wij 0187maken 64 13ons 44 sterk of voor leden de bieb en vijf verdeling. Wij richten ons dus niet starters of Na i.vanrossum@welzijngo. euroalleen voor op niet leden. senioren. Wij zijn danuur. ook heel afl trots opisde nl. Van 19.30-21.30 oop erwoningbouw een napraat en aan de zuidrand van Dirksland.borrel Jarenlang dat toch met was hapjes. een mindere kant van het dorp Aanvang die je te zien kreeg als Aanje 19.30 uur. vanaf de Geldersedijk naderde. Nu verrijstkan daar schitmelden viaeen www.bibliterende wijk van starterswoningen tot vrije kavels en een otheekzuidhollandsedelta. appartementencomplex.” Van Gurp, nl fractievoorzitter van een tweekoppige SGP-fractie, is blij met wat hij heeft kunStellendam Op 22ennovemnen donderdag doen om Ebbe Vloed, een woongemeenschap voor ber is er in HaegseGrinwis Huss op zijn beurt: “We hebben ouderen, tehet realiseren. een gezellige crea-middag bijgedragen aan een stukje leefbaarheid in de gemeente.” voor senioren. Deze Als voorbeeld noemt hijkeer de nieuwbouw van de Vliedberg worden er kerstkaarten ge- Middelharnis en de Koningin Beatrixschool. maakt. Wie mee wil doen Bij de Muziekschool G-O moet 3,50 betalen is er op vrijdag 16 novemWat is het belang om devoor SGP in de nieuwe gemeenteraad twee kaarten. opgeven via ber uur in de grote zaal te hebben? mevrouw van Oostenbrugvan het Diekhuus, aan Grinwis: “De eerste periode zal best roerig worden. Dan is het ge 0187-49 16 53 Zandpad een concert het van belang dat er een solide en betrouwbaar bestuur is.van Wij noemen dat geloofwaardige politiek”.

Maak je eigen taart

Verfilming van dierentuin

Creatief met kerstkaart

Concert leerlingen

Goeree-Overflakkee Samen (GOS)

EN

Het CDA had graag gezien dat ik op de lijst had gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zelf vind ik de gemeenteraad heel iets anders dan het college van Burgemeester en Wethouders. De Gemeenteraad is kaderstellend en controlerend en het college is voor de uitvoering van het door de raad ingezette beleid. Vroeger was de wethouder veelal degene die bovenaan de lijst stond van een politieke partij. Tegenwoordig is dat niet meer zo, en word er meer gekeken naar de juiste man op de juiste plaats. Voor de gemeenteraad heeft het CDA kwalitatieve en enthousiaste kandidaten beschikbaar. Een goed geformeerd team van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden verspreid over het eiland. Een prima afspiegeling van de samenleving. Zelf ben ik gevraagd voor het College, dit is op mijn lijf geschreven. Ik ben erg gedreven en zie er naar uit om gezamenlijk te gaan bouwen aan een mooi en leefbaar eiland Goeree-Overflakkee.

Door Willem van de Ridder

M

Kunt u dit toelichten ? Ik voel me erg aangetrokken bij het CDA en ga graag met mensen om. Ik hou van aanpakken en zaken realiseren, Ik ben een doener ! Mijn ambitie is om de verbinding te zoeken tussen bewoners van ons mooie eiland en de politiek, en samen mooie dingen te realiseren op Goeree-Overflakkee.

Afgelopen vrijdag was er een campagnebijeenkomst in Dirksland van de SGP. Een mooie gelegenheid om een aantal kandidaten op de lijst te interviewen. Een vraaggesprek met de nummers 2 t/m4: Daan Markwat, Peter Grinwis en Adrie van Gurp.

SA

We kunnen je niet vinden op de lijst, krijgt Arend-Jan van der Vlugt de afgelopen tijd regelmatig te horen. Van der Vlugt staat niet op de CDA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen maar is wel de kandidaat wethouder voor het CDA Goeree-Overflakkee. Reden om even bij van der Vlugt te vragen hoe dit nu eigenlijk zit.

Wie zijn de SGP-kandidaten?

blokfluit- en pianoleerlin- 0187-482400 of mail naar gen. De avond staat in info@muziekschoolgo.nl het teken van Sinterklaas die een dag later arriveert. Uiteraard gaan spelen de leerlingen in dat kader ook sinterklaasliedjes. De• toegang is vrij. Aan- Middelharnis De belangen behartigen van en zorg dragen voor buitengebieden van het vang 19.30 uur. In de afgelopen weken eiland, waarbij de lusten en de lasten goed in de gaten moeten worden hebben de bezoekers van gehouden. Breicafé ‘Steekje los’ zich • Desnoods tegen de stroom in knokken voor het behoud van de kleine ingezet voor de goedgekernen en het in stand houden van de voorzieningen die daarvoor nodig mutste breicampagne zijn. van Innocent Drinks. • Een heel sterke economie als drager voor alles wat met leefbaarheid te Met het breien van mimaken heeft. niatuurmutsjes kon geld • Een open en eerlijk bestuur en ambtelijk apparaat, dienstbaar aan de Middelharnis verzameld worden voor samenleving. Het vocaal damesensemble het ouderenfonds. Door • Samen werken en samen leven met respect voor en acceptatie van iederDonne Cantanti is onlangs Innocent Drinks wordt een, ongeacht levensbeschouwing, opvattingen of leefstijl. De Oostermoermeiden hebben weer begonnen met haar per mutsje €0,20 aan het geld op halen voor Brooke Hosp tweewekelijkse repetities ouderenfonds gedoneerd. in het Diekhuus. Met een Breicafé ‘Steekje los’ heeft ledenaantal van 9 dames afgelopen week 430 mutsu Van Je bent begaan met is de bezetting mooi, maar jes opgestuurd richting de U Stad paarden en pony’s, kwetsbaar. Daarom is het fabrikant en dus €86,00 hebt schoolvakantie ensemble op zoek naar verdiend voor het oudeEmma, en er is een berg aan ‘zingende vrouwen’ (ook renfonds. Saskia rommelmarktspullewel: ‘donne cantanti’). maal en tjes te verkopen... vijf Om de week, op dondervan de Oostmoermeiden hebFNRS dagavond van 20:30 – ben hun schoolvakan21:30 uur wordt er een uur moer. Z tie besteed aan het intensief gestudeerd en pony’s goede doel: spullen muziek gemaakt. Wie ook Goeree-Overflakkee en doen voor Brooke 1. Rob Maliepaard 2. Margreet van Heest 3. Frans Daalmeijer verkopen 4. Marco van der Zant de sterren van de hemel wil Zend al uw nieuwtjes met negeles Hospital for Animals, zingen en een repetitie bij- foto naar de redactie: den. D en bijna €300 aan wonen kan contact opne- redelandf lakkee@whm. op de S de stichting kunmen de muziekschool; paarde Voormet meer informatie belwegener.nl 085 - 300 1400 of bezoek www.gosamen.nl nen overmaken. een heb ten ders and voor ny’s allem Bro Ani die toed een

is DE lokale partij voor het los eiland, want GOS Steekje wil :

breit mutsjes

Zing de sterren van de hemel

SAMEN maken wij MORGEN

Kandidaten

Schrijf het de krant

Be

Dirk

Sind Van Ziek tine dige sam colo fysio

d

Mi


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

23

Verkiezingen

CDA: kansen voor beter ondernemersklimaat Het CDA bezocht vorige week samen met Elco Brinkman (fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer) het Oude-Tongse timmerbedrijf Lambert Kozijnen. Het thema ‘ondernemersklimaat’ stond tijdens dit werkbezoek centraal. Het CDA wil er de komende periode alles aan doen om het ondernemersklimaat op Goeree-Overflakkee te verbeteren. Momenteel ziet het CDA te weinig ontwikkeling op economisch gebied. \

Vooraf gaf eigenaar Kees Lambert een rondleiding door zijn fabriek. De CDA’ers kregen te zien hoe diverse houtproducten, zoals kozijnen, ramen en deuren, gefabriceerd werden. Elco Brinkman, die tevens voorzitter van Bouwend Nederland is, prees Kees Lambert als ondernemer die ziet waar er kansen liggen. Ondernemersklimaat Na de rondleiding ging men in gesprek over de mogelijkheden om het ondernemersklimaat op het eiland te verbeteren. Elco Brinkman gaf aan dat de gemeente ruimere mogelijkheden moet bieden voor bedrijven. Zo moeten ze makkelijker kunnen uitbreiden,

net als het gemakkelijk aanpassen van vergunningen en bestemmingsplannen. Barrières moeten door de overheid weg worden genomen. Leefbaarheid Ook de omgeving zelf moet aantrekkelijk zijn. Elco Brinkman was enkele dagen voor het werkbezoek nog in Stad aan het Haringvliet geweest:”Het deed mij zeer om de vele te koop staande huizen in Stad aan het Haringvliet te zien, waar ik als kind ben opgegroeid.” De leefbaarheid van de (kleine) kernen heeft dan ook speciale aandacht van het CDA. Verpaupering kan worden voorkomen door vervallen panden op te ruimen, door de gemeente of door particulieren of ontwikkelaars de ruimte geven. Recreatie & toerisme Goeree-Overflakkee hoeft geen krimpregio te zijn, is het CDA van mening. Maar dan moeten gemeente, ondernemers, inwoners en het maatschappelijk middenveld zich samen inspannen en aan de slag. Zo tussen Rotterdam/maasvlakte en Antwerpen liggen er kansen genoeg voor bedrijven gericht op de Randstad, maar ook voor recreatie & toerisme. De getijdencentrale is een mooi voorbeeld van hoe ons eiland haar plaats in de Delta

(v.l.n.r.) Kees Lambert, Robert van Papeveld en Elco Brinkman in gesprek. kan gebruiken voor duurzame energie, de verbetering van de waterkwaliteit, de naamsbekendheid van ons eiland en de kansen voor recreatie & toerisme.Het CDA zal zich de komen-

de periode volop blijven inzetten voor ondernemers. Juist ook ondernemers zijn gebaat bij een daadkrachtig, betrokken en kwalitatief goed college van B&W. Het CDA is dan ook zeer

verheugd dat ondernemer Arend-Jan van der Vlugt uit Stellendam namens het CDA kandidaat is voor het wethouderschap van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

Stem CDA woensdag 21 november

Saamhorigheid

Leefbaarheid

Kandidaat-wethouder

Aandacht voor ouderen, mantelzorgers en verenigingen

Verpaupering aanpakken, wethouder leefbaarheid

Kandidaat-raadsleden

Landbouw & Visserij

Ondernemersklimaat

Ruimte voor agrariërs, visserijsector versterken

Betere bereikbaarheid, onderwijs en eilandpromotie

info@cdago.nl

Twitter.com/CDA_GO

Facebook.com/CDAGoereeOverflakkee

YouTube.com/CDAGoereeOverflakkee

Arend-Jan van der Vlugt (Stellendam)

1. Robert van Papeveld (Middelharnis) 2. Dirk Pijl (Goedereede) 3. Tea Both-Verhoeven (Dirksland) 4. Lobke van Oorschot-Coppens (Achthuizen) Zie voor meer (informatie over de) kandidaten: CDAGO.nl/kandidaten

www.CDAGO.nl


GEEN GEMEENTELIJKE BELASTINGVERHOGING!

Tekorten die de afgelopen periodes zijn veroorzaakt lost de gemeente intern maar op, niet door ons extra te belasten.

BETAALBARE KOOpwONINGEN VOOR BIJNA IEdEREEN dOOR TE BOuwEN Op NIEuwE GOEdKOpERE LOcATIES!

Het kan dus wel! Dirksland-Zuid was er in een mum van tijd. En... 96% van Goeree-Overflakkee is nog onbebouwd.

wEG MET dE VELE OVERBOdIGE (BOuw)REGELS!

Ze belemmeren creatieve en mooie plannen van burgers en bedrijven. Meer vrijheid, minder overheid!

HANdEN Af VAN ONzE (SpORT)VERENIGINGEN, dORpSHuIzEN EN zwEMBAdEN! Ze vormen het cement van onze samenleving. Niet korten maar investeren! Bijvoorbeeld in moderne voetbalvelden.

NIEuwE uITGAANSGELEGENHEdEN EN HOREcA NOOdzAKELIJK!

Het eiland moet bruisen van de gezelligheid. Voor onze eigen mensen maar zeker ook voor de bezoekers.

HEEfT HET VORIGE BESTuuR zITTEN SLApEN?

Waarom zijn ze er niet? Het eiland is gemaakt voor mountainbike-routes, hardloopbanen en watersportfaciliteiten (zoals extra botenhellingen). En wat te denken van onze kinderen? Een overdekte speelhal en een grote kinderboederij zijn makkelijk te realiseren. Wij zorgen er direct voor!

dE REGERING zET zORGBEHOEVENdEN IN dE KOu, dAAR dOEN wIJ NIET AAN MEE! OVERLAST EN VERNIELING HARd AANpAKKEN: ‘LIK Op STuK’!

Dinsdag 20 november 2012  

De huis-aan-huiskrant van dinsdag 20 november.