Page 1

Dinsdag 18 maart 2014

8293

Nieuw verloskundig centrum in gebruik

3

9

De Motte organiseert historische dag

Martijn van der Veer doet Muskathlon

12

Schaduwverkiezing: Ruime meerderheid kiest zelfde partij

3

Sjaloom Zorg gôôt d’r voor!

12

Eilandelijke ijsproductie succesvol

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Bij deze uitgave ontvangt u

de 55+ Themakrant

Gastheerschap Grevelingen

13

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt:

GOEREE-OVERFLAKKEE Op woensdag 19 maart mag er in het hele land gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Overal, behalve op Goeree-Overflakkee. Hier is anderhalf jaar geleden al gestemd bij de herindeling van het eiland. Maar wat als de mensen toch zouden mogen stemmen op woensdag 19 maart? Om maar direct met de deur in huis te vallen: De overgrote meerderheid (87%) van de deelnemers zou gewoon weer op dezelfde partij stemmen. Daaruit kunnen we concluderen dat de als er deze week gestemd zou mogen worden er geen politieke aardverschuiving zou plaatsvinden.

URK/STELLENDAM - Noordzeevissers uit de haven van Urk zijn maandagnacht niet uitgevaren. Reden is de negatieve prijsontwikkeling voor vers aangevoerde Noordzeevis, dit ondanks de sterk verminderde aanvoer. De visafslag zou gesloten blijven. Deze actie in Urk was blijkbaar niet algemeen bekend voor wat betreft de andere havens. Zo is de Goereese vloot maandagnacht wel vertrokken. In de Stellendamse haven lag maandagochtend slechts een schip, de GO 23. Een bedrijfseconomisch perspectief voor de korte en langere termijn ontbreekt volgens de Urker-vissers. De inkoopprijs voor bijvoorbeeld scholfilet blijft qua inkoop voor de visboer gelijk omdat de bottleneck voor prijsvorming bij de verwerking en groothandel ligt. De aandacht van de NMA richt zich echter alleen op primaire producenten. De handel/verwerking zegt geen grote aanvoer van verse vis te kunnen verwerken. Een reden hiervoor is dat in toenemende mate productiecapaciteit werd en wordt ingezet voor het verwerken en herpakken van importvis.

Dinsdag 27 augustus 2013

8238

Bibliotheken gereed voor het nieuwe seizoen

Goereese vloot wel uitgevaren

Nieuwsberichten

insturen via de “Ik periode nietgemiddeld willen het missen” Doorhad Sam Fishdeze en Martijn de Bonte rapportcijferwebsite 6,3. bedenken.

“De burgemeester, lekMen vindt dat de communicatie is dat”, zegt een man die uit SOMMELSDIJK -ker Het isding nu lezers van EilandenNaast de online vragenlijst heeft met de burgers sterk verbeterd voor moet de geworsupermarkt naar buiten loopt. Nieuws eenvoudiger den om (nieuws)berichten Eilanden-Nieuws de woonkernen worden en dat er meer parkeergeaan te leveren. Dit“Nee, kan via deeven serieus. Ik vind dat ze het www.eilandennieuws. van de vier voormalige gemeen- legenheid moet komen in het website: dorp. nl/berichten. Er goed verschijntdoet. Ze laat zich goed zien en dan een formulier waarop ten bezocht en de mensen op straat “Er is ook niks te doen voor jongehet berichtje (evt. met foto) horen.” kan worden. De gevraagd naar hun mening over de ren”, zegt een meneer op straat.geplaatst “Diehoopt redactie met deze service berichten sneller te kunnieuwe gemeente Goeree-Overflak- jongeren gaan dus allemaal op nen straat verwerken dan dat deze werden ingestuurdOok via email.is er een grote groep blij met de kee. Dan blijkt dat de bewoners van rondhangen en gaan uit verveling De berichtjes mogen niet lan‘kerkcarpool’ , waarbij mensen met het eiland geen blad voor de mond dingen vernielen.” Een mevrouw ger dan ca. 200 woorden zijn en men dient er op te letten een auto ervoor zorgen dat mensen nemen. De één is positief over de vindt dat er een soort politiekdatproze niet in de ‘wij-vorm’ worden geschreven. groenvoorzieningen, een ander pleit gramma moet komen voor de jon- die slecht ter been zijn en geen auto voor ruimere openingstijden voor geren: “Op die manier kan de jeugd hebben, toch nog naar de kerk kunnen op zondag. Eén mevrouw maakt de horeca. Een vrouw in Ouddorp zien hoeveel de politiek voor hen nieuwe Installatie zegt over de herindeling: “Ik had kan betekenen en raken ze burgemeester meer zich hard voor het behoud van de “Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de “Ik word er zo moe erger verwacht. ” Een bloemlezing betrokken bij het hele proces.GOEREE-OVERFLAKKEE ” Ook windmolens: vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burDinsdagavond 3 september van dat iedereen die windmolens gemeester, in een afgebakende perio- van de gewone man van de mening wordt er gezegd dat Ooltgensplaat te (19.30 uur) wordt mevrouw A. de van 8 maanden, leiding wilde geven (Ada) Grootenboer-Dubbelman aan de startvrouw van de nieuwe op gemeente weg wil hebben. Ik vind het geen en straat. Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee veel achterloopt in de tijd en dat de in een bijzondere openbare Goeree-Overflakkee. Vereerd door raadsvergadering officieel geïndit verzoek enerzijds en me gesteund horizonvervuiling en het zorgt voor gen tijd, voorbereiding en er zijn te stalleerd als burgemeester ontmoet. nog Het waren te veel invloed heeft. van de wetend van unaniem uitgesproken versnippering. Naar een eilandelijke weerstanden kerk support vanuit de vertrouwenscom- gemeente met 48.000 inwoners en meegaande uitingen. De gemeente volgen procedures. Wij zetten krach- gemeente Goeree-Overflakkee. energie. Ik zie het probleem niet.” Ooltgensplaat missie uit de raad anderzijds. Vanaf met een gebiedsgrootte die in ons Goeree-Overflakkee staat stevig op tig in op belangrijke dossiers, de ecohet begin is in goed samenspel tus- land hoog scoort”, zegt Corstiaan de kaart. Het is inmiddels een begrip nomische agenda, recreatie en infra- Op die dag wordt zij beëdigd door de structuur. Binnen de eigen gemeente Kleijwegt. geworden. Wij zijn op de goede weg kunnen sen college en raad de omvangrijke De mensen in Ooltgensplaat geven Gelukkig de inwoners Commissaris van de Koning, de heer is veel energie gestoken in het contact om dit uit te bouwen. Met openheid, opgave aangepakt. Niet gemakkelijk J. Franssen. Aansluitend aan de raadstransparant handelen en eerlijkheid overheid - burger. Om service en omdat, vanuit kleinere een- Vertrouwen vergadering volgt (tot Lees 22.00 uur) verder een dekomendgemeente Goeree-Overflakkee van het dorp ook positieve punten op pagina 3. heden met eigen gemeentelijk per- “Het is gelukt om al in de nu af te als kenmerken van het beleid. Alles dienstverlening aan de klant op een GOEREE-OVERFLAKKEE Donderdag 29 augustus wordt in de gemeenteraad afscheid genomen van waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Nog twee dagen te gaan en afrondend met een ludieke happening op 3 september in het stadje Goedereede waar zoals gemeld op de speelzolder van de Goereese toren, beiaardier Jan Bezuijen het carillon bespeelt en vervolgens Kleijwegt en de nieuwe eerste burger, Ada GrootenboerDubbelman, met het luiden van de klok op symbolische wijze het wisselen van “de wacht” laten horen. Acht maanden keihard werken in een startende gemeente waar zes organisaties, waaronder vier zelfstandige gemeenten, tot eenheid moesten worden gevormd. Corstiaan Kleijwegt (66) kijkt terug. Door Jaap Ruizeveld

spectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten > Betrouwbaar & actueel voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vin> Activiteitenagenda den twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom > hetNieuwsarchief Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond. Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

receptie in het bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg in Middelharnis.

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg g van uw bestratin

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

TWEEDE PAASDAG

Erf- en sierbestrating

nieuws

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

> Lokale weersverwachting

voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

Gratis proefles

www.valeuraccountants.nl

STELLENDAM - BARENDRECHT - OUD-BEIJERLAND

Betaalbaar maatwerk!

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

Kijk bij de Boer 2014 -

> Kerk & Geloof

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zevenentwintig ondernemers van SchouwenDuiveland en Goeree-Overflakkee zijn gestart met de tweede cursus Gastheerschap Grevelingen. Gelet op de belangstelling bij de eerste editie in het voorjaar van 2013 besloot het Natuuren Recreatieschap de Grevelingen ook nu weer een cursus te organiseren. De cursus leert de ondernemers alles over de Grevelingen als Natura 2000 gebied, over de Europese aandacht, de unieke ecologische kenmerken van het gebied en alle recreatieve mogelijkheden op en rond de Grevelingen. Afgelopen week waren de ondernemers te gast bij Boerenlandcamping Grevelande in Herkingen. Hier werden lokale streekproducten gepresenteerd zoals aardappels, peren, ijs van geitemelk, de Goereese Bolus en Oost-Indische kers met eetbare bloemen. Ook de ontstaansgeschiedenis van de Grevelingen passeerde de revue. Daarna werd gezamenlijk de Slikken van Flakkee verkend.

Open dag 8 boerderijen en 1 molen Knapzak voor onderweg Kleurwedstrijd met mooie prijzen

KIJK, DOE en PROEF, voor het hele gezin!

Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw (0187) – 684957 Ouddorp Bel voor een afspraak of kijk op de website: www.harrywesthoeve.nl

LET OP! U kunt op 19 maart op G-O niet op het CDA stemmen. Maar wij blijven ons gewoon nog vier jaar inzetten voor Goeree-Overflakkee! Voor leefbaarheid; Voor jong en oud; Voor economische ontwikkeling; Voor een dienstbare overheid en houdbare financiën. www.cda.nl/zuid-holland/goeree-overflakkee


DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Van der Made Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

ga snel naar www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

Donderdag 20 maart STELLENDAM - Lezing met maaltijd in het Haagse Huus. Organisatie: Stichting Fier. Zaal open 14.00 uur. DIRKSLAND - Presentatie over witvissen met de Vaste Hengel. De avond duurt van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Deuren open om 19.15 uur. Entree en koffie zijn gratis. Vrijdag 21 maart SOMMELSDIJK - Tweedehands kledingbeurs in wijkgebouw De Zwaluw van 14.00 tot 20.30 uur. NIEUWE-TONGE - Concert door een groep musici in de Oude Dorpskerk aan de Kerkring. De kerk gaat open om 19.00 uur, het concert begint om 19.30 uur. Zaterdag 22 maart OUDE-TONGE - Tafeltennistoernooi in de Grutterswei vanaf 09.00 uur GOEREE-OVERFLAKKEE - Gratis compost bij de milieustraat als cadeautje voor het scheiden van afval. MIDDELHARNIS - Zendingsmiddag in CSG Prins Maurits. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot ca. 19.00 uur. Aanmelden kan via e.heemst@chello.nl. SOMMELSDIJK - Feestavond in Het Prieel van De Staver. Zaal open om 19.00 uur, het feest begint om 19.30 uur. Entree € 10 voor leden en € 12 voor niet-leden. Aanmelden kan via 06-49869966.

ARDEBONNEN – WAARDEBONNEN

Stationsweg 4e, 3255 BL Oude Tonge Tel: 0187-645432 www.zeilmakerij-goeree.nl

– WAARDEBONNEN – WAARDEBON

Allemaal opgelet! U ontvangt de gehele e maand maart op alle afdelingen bij iedere

€12.50 een waardebon van

N. A. van Kempen

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@online.nl

Zondag 23 maart SOMMELSDIJK - Aangepaste kerkdienst voor mensen met een beperking in de Exoduskerk aan de Dorpsweg. Aanvang 14.45 uur. Maandag 24 maart ACHTHUIZEN - Buurt-Huus, Kloosterstraat 10. Rooms Katholieke Vrouwenbond Achthuizen. Varietéclub ‘De Poldermodellen. Aanvang 19.30 uur. Meer info: 0187-642613. MIDDELHARNIS - Repetitieavond Mannenzangavond. Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan. Aanvang 19.45 uur. Zie ook www.mannenzanggo.com.

Vrijdag 28 maart SOMMELSDIJK - Themamiddag over veiligheid in De Zwaluw aan de Sperwer. De middag begint om 14.00 uur.

uw naaimachine vakman sinds 1965

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

Wij halen en brengen uw machine bij u thuis voor onderhoud of reparatie Showroom is naast op afspraak zaterdag geopend van 10 tot 5

ANNETTE

Kom passen bij: Zandpad 90, Middelharnis, (0187) 482431 Niet op bruidskleding!

Woensdag 26 maart ACHTHUIZEN - Bingomiddag in ‘t Zaaltje van het dienstencentrum aan de Pastoor Van Luenenstraat. Organisatie: Het Zonnebloemteam Achthuizen. Zaal open om 13.30 uur.

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat

€ 1.25

EBONNEN – WAARDEBONNEN – WA

- Dekzeil Boot, caravan, tuin, camper - Huik/huif en nog veel meer. - Bootkap - In,en -outdoor kussens - Kleding her, en -verstel Nu ook printen van - Kleinmeubel stoffering Banners, Canvas en Bestickering - En nog veel meer

Woensdag 19 maart MIDDELHARNIS - Lezing over levensgeluk in het Wijkcentrum van Middelharnis. Tijd: 13.30 tot 15.00 uur. Aanmelden kan door te mailen naar c.vermeulen@fiergo.nl. Entree is € 6,50 inclusief koffie of thee. OOLTGENSPLAAT - Knutselmiddag voor kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool in ‘t Centrum, Weesmolen 12. Tijd: 13.30 tot 15.00 uur. Kosten € 2 p.p. OUDDORP - Bingo 55+ club in de Dorpstienden. De bingo begint om 14.00 uur en de kosten zijn € 6,50 voor zes rondes en een kopje koffie. OUDE-TONGE - 55+ bingo in het infocentrum, Bernhardstraat 27. De bingo begint om 14.00 uur en de kosten bedragen € 3,50 per persoon. SOMMELSDIJK - Bingo in De Zwaluw aan de Sperwer. Aanvang 13.30 uur en het eerste kopje koffie of thee is gratis.

NEN – WAARDEBONNEN – WAARD

Zeilmakerij, Naaiatelier en Print Goeree

Zaterdag 29 maart DIRKSLAND - Verkoop van 10.00 tot 14.00 uur. Organisatie vrouwenvereniging Prisca. De verkoop vindt plaats in de zalen van de Gereformeerde Gemeente aan de Mozartsingel. MIDDELHARNIS - Streekmarkt voor ambachtelijke en streekproducten van GoereeOverflakkee. Er is ook een rommelmarkt waar boeken, kleding en speelgoed worden aangeboden. Van 10.00 tot 16.00 uur in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7. OOLTGENSPLAAT - Landelijke Opschoondag. Organisatie: Dorpsraad Ooltgensplaat. MIDDELHARNIS - De kostuums van Mare en Meekrap worden verkocht tijdens de Streek- en Rommelmarkt in het Diekhuus op 29 maart van 10.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar verkoopkostuums@hetdiekhuus.nl. SOMMELSDIJK - ANBO Bingo in De Zwaluw aan de Sperwer. Aanvang 19.30 uur en het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Marconistraat 1 3281 NB Numansdorp

Groot assortiment

GROENTEZADEN Kruiden zaden Bloem zaden - Pootaardappelen - Plantuien - Kunstmest - Gazonzaad - Voederbietenzaad - Weidemengsels Okker’s Zaden Stoofstraat 26 Ooltgensplaat Tel. 0187-63 16 92

Tel. 0186 - 578181


DINSDAG 18 MAART 2014

Nieuws

3

Maandag eerste baby geboren: Pieternella Johanna van Gurp

Ziekenhuis neemt nieuw verloskundig centrum in gebruik DIRKSLAND - “Waar je in het professionele leven zowel hoogte- als dieptepunten meemaakt, dikwijls ook dieptepunten, vormt de opening van het nieuwe verloskundig centrum CuraVita in ieder geval een hoogtepunt.” Dat zei dr. Paul C. van der Velden, medisch lid van de Raad van Bestuur van CuraMare, afgelopen zaterdagmorgen in het personeelsrestaurant van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Hier voerde hij kort een openingswoord, ter gelegenheid van zowel de ingebruikname van het gloednieuwe verloskundig centrum CuraVita waaraan in de achterliggende maanden is gewerkt, als van de open dag die hier zaterdag werd gehouden. Gisteren, maandag 17 maart om 11.37 uur, werd er de eerste baby geboren: Pieternella Johanna van Gurp, roepnaam Emmely. Tekst en foto’s: Hans Villerius

Enkele jaren geleden werd bekend dat in Nederland het sterftecijfer van pasgeborenen te hoog ligt en er daarom nagedacht moest worden om de zorg rond zwangerschap en bevalling anders te gaan organiseren. De zorg rond moeder en kind, zo bleek, was te veel gecompartimenteerd, met te veel risico op onderlinge miscommunicatie, en moest daarom ‘ontschot’ worden. Een landelijke reorganisatie van de verloskundige zorg werd aangekondigd, maar daar wilde Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis niet

hulp aan moeder en kind centraal geregeld, maar wordt ook de rest van het gezin niet vergeten. Toekomstige moeders kunnen hier bevallen in een huiselijke kraamsuite?. Alle verloskundige zorg, vanaf het inzetten van de weeën tot het moment waarop moeder en kind naar huis gaan, vindt hier plaats. Verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en andere zorgverleners komen dus naar moeder en kind toe. Deze hoeven hierdoor niet te verhuizen van de verloskamer naar de kraamafdeling. De baby blijft bij de moeder en de rest van de familie. En ook vaders kunnen blijven slapen in de kraamsuite?. In de toekomst wordt het verloskundig centrum uitgebreid met de Kinderafdeling, waardoor dan alle hulp voor kinderen op één plaats samenkomt.

Eén van de nieuwe kraamsuites, met foto-inzetjes van de opening en de open dag van het nieuwe verloskundig centrum. op wachten, zo legde Van der Velden zaterdagmorgen uit. Voortvarend werden stappen gezet op dit gebied en werd er een nieuw zorgconcept uitgedacht. De toenmalige verloskundige praktijk die in Dirksland was gevestigd ging een fusie aan met de afdeling verloskunde van het ziekenhuis. Sindsdien trekken hier de verloskundige zorgverleners samen op en wordt de verloskundige zorg vanuit één team en vanonder één dak geregeld. “Geïntegreerde verloskundige zorg,

zowel op medische als niet-medische indicatie”, aldus Van der Velden. “Wij denken wel dat wij klein zijn en niet zo veel kunnen als academische ziekenhuizen, maar nieuwe vormen van zorg ontwikkelen, dát kunnen wij wel en dáár moeten we onze kracht in zoeken. Het Dirkslandse ziekenhuis is het eerste in Nederland met verloskundige projectzorg en daar zijn we natuurlijk heel trots op! Net als op het prachtige nieuwe gebouw dat we nu, in saamhorigheid met elkaar, hebben

gerealiseerd!” Ter opening hiervan werd een grote feesttaart aangesneden. Ook kreeg het nieuwe centrum geldbedragen overhandigd, € 1.000 van Kraamzorg De Eilanden en € 200 van Kraamcentrum DAT, waarmee goed wordt samengewerkt. Kraamsuites In het nieuwe verloskundig centrum, met in totaal acht hotelkamerachtige kraamsuites die van alle gemakken zijn voorzien, is alle verloskundige

Open dag Tijdens de open dag zaterdag, die aansluitend op de ingebruikname van start ging, was iedereen welkom om de nieuwbouw te bezichtigen en hier rondleidingen te krijgen. Daarnaast waren er allerlei activiteiten voor jong en oud, natuurlijk met een toespits op zwangerschap en bevalling. Zo was er een ‘negen maanden’ beurs met diverse stands, er konden 3D echo’s gemaakt worden (vanaf 25 weken zwangerschap), er werd informatie verstrekt over gynaecologische zorg, en verscheidene kraamcentrums waren aanwezig. Zie voor meer foto’s www.eilandennieuws.nl.

Eilanden-Nieuws peilde de mening van de ‘gewone’ burger op straat:

“Ik moet toegeven: ik had erger verwacht” Vervolg van de voorpagina \Rapportcijfer Deelnemers aan de online schaduwverkiezing zijn gevraagd om zowel het college als de gemeenteraad te beoordelen met een ‘rapportcijfer’. Het college van Burgemeester en Wethouders krijgt gemiddeld een 6,6. De gemeenteraad krijgt een 6,5. Er is dus nauwelijks verschil tussen de waardering voor de ‘uitvoerders’ en de ‘controleurs’ van de nieuwe gemeente. Middelharnis De inwoners van Middelharnis en Sommelsdijk gooien het over een andere boeg. Hoewel het gemiddelde cijfer voor de gemeente hetzelfde is, letten de mensen toch op andere dingen. Zo zijn er genoeg hondenuitlaatplaatsen en is de Shared Space heel mooi en handig zolang iedereen zich aan de normale verkeersregels houdt. “De groenvoorziening is heel goed. De grasvelden, bloemen, bomen en struikjes worden goed bijgehouden. Het ziet er heel mooi uit allemaal”, zegt een mevrouw die op D’n Diek loopt. De meningen

over het gemeentebestuur zelf lopen wat uiteen. “De gemeente staat open voor initiatieven van de burgers”, zegt een meneer, terwijl iemand anders laat weten dat er niks wordt gedaan met de adviesraden die er zijn. Ook de uitgaven van de gemeente krijgen het te verduren. “De Shared Space is gevaarlijk en zonde van het geld. Zo’n groot bedrag had beter in andere dingen gestoken kunnen worden. Het gebeurt veel te vaak dat het geld in nutteloze zaken wordt gestoken hier”, geeft een Sommelsdijker aan. Een andere meneer begint over de horeca op het eiland: “De openingstijden van de horeca moeten ruimer worden. Nu sluiten de kroegen en discotheken redelijk vroeg. Dat zorgt voor meer hangjeugd en dat zorgt dan weer voor vandalisme.” Uitslagen Er hebben veel CDA’ers gestemd, want die partij komt goed uit de bus bij de schaduwverkiezing. Het CDA deelt de eerste plaats met de SGP, beiden hebben ruim dertig procent

van de stemmen. De ChristenUnie behaalde elf procent van de stemmen, VKGO, PvdA en VVD ieder zes procent. De overige stemmen zijn gegaan naar D66 (3%), Groenlinks (2%) , GOS en Eiland van Vrijheid (1%). De opmerkelijke lezer zal het niet ontgaan dat de uitkomst fors verschilt met de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezing op 21 november 2012. Dat is opmerkelijk omdat een meerderheid van de mensen - zowel online als op straat - aangeeft nu weer dezelfde keus te maken. De reden is dat er geen steekproef is genomen, maar slechts een oproep is geplaatst. En het blijkt dan dat er van de ene partij meer deelnemers zijn dan van een ander. Daarom moet er niet teveel waarde worden gehecht aan de procentuele uitkomsten. Dirksland Dirksland oordeelt redelijk goed en krikt met een 7,3 het eilandelijk gemiddelde lekker op. Toch vinden de inwoners dat er te weinig - en vaak kapotte - verlichting is, er is te weinig te doen voor jongeren en ouderen, er is in het algemeen niets

te doen en is er te weinig geld voor het onderhoud van het dorp: “Je merkt dat het langzaam verpaupert”. Aan de andere kant is het Openbaar Vervoer goed geregeld, wordt de hondenpoep netjes opgeruimd, zijn er sinds de herindeling betere voorzieningen voor rolstoelgebruikers en “het is fijn wonen hier”. Ouddorp Ouddorp maakte voor de fusie deel uit van de gemeente Goedereede. De inwoners geven de gemeente gemiddeld een 6,1 sinds de samenvoeging van de gemeentes en de meningen zijn verdeeld. Een winkelende mevrouw zegt: “Er is volgens mij niet heel veel veranderd door de herindeling. Ik moet toegeven: ik had erger verwacht.” Een andere mevrouw is helemaal niet zo positief: “Het postkantoor is weg, de apotheek is weg, alles is weg. Ik heb geen auto en ik moet tegenwoordig voor alles naar Spijkenisse of Middelharnis. Het gemeentehuis en de bank zijn dicht na 12.00 uur. De ABN AMRO is al weg en het zal niet lang duren

totdat de Rabobank ook verdwijnt”. Veel mensen zijn het erover eens dat er meer politie de straat op moet. “Er is in één jaar tijd acht keer ingebroken bij mij in de wijk. Dat klopt toch niet?”, zegt een mevrouw. Iemand anders vult haar aan: “Er moet gewoon veel meer controle komen, dat maakt alles een stuk veiliger. Dan gaan die snelle scheurbakken misschien ook eens weg.”

Verantwoording De schaduwverkiezing bestaat uit vier vragen op de website van Eilanden-Nieuws. Deze is door 231 personen ingevuld. Daarnaast is Eilanden-Nieuws de straat op gegaan om in alle vier de voormalige gemeenten te vragen wat de inwoners vinden van de lokale politiek. Deze uitkomsten zijn bij elkaar opgeteld en verwerkt.


4

DINSDAG 18 MAART 2014

DA N K B E T U I G I N G

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Thijn

Geboren op 13 maart 2014 om 11.24 uur.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij ontvingen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. Piet en Jannie Fokker Kinderen en kleinkinderen

Gert-Jan en Margreet de Jong Julianaweg 19, 3253 BL Ouddorp

Oost Voorgors 58, 3241 KE Middelharnis

De Heer is mijn Herder. Psalm 23 Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na een moeilijke laatste levensperiode, van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

HUIB ARENSMAN

In stille verwondering ontvingen wij uit Gods scheppende en bewarende hand een dochter en zusje

Adriana Mathilda Carolina

Naomy

17 maart 1964

17 maart 2014

In dankbare verwondering over Gods trouwe zorg en genade, mochten wij gisteren gedenken dat 50 jaar geleden het huwelijk van

Naomy is het zusje van Emma 14 maart 2014 Leo & Carolien Meijer Bernhardweg 14, 3253 BC Ouddorp

1964

“Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is….” 2 Timotheüs 1:14a

2014

Soli Deo Gloria Op D.V. 25 maart 2014 hopen onze geliefde ouders

Joh. Mierop en H.J. Mierop-Westhoeve te gedenken dat zij 50 jaar met elkaar zijn verbonden in het huwelijk. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Molenweg 33, 3253 AM Ouddorp

Adriaan de Visser en Hanny de Visser-de Waal met bovengenoemde tekst door ds. P. Blok kerkelijk werd bevestigd. Als gezin zijn wij dankbaar voor Gods dragende goedheid door al die jaren heen. We bidden de HEERE dat Hij ons nog lang voor elkaar en allen die ons lief zijn zal sparen. Onze kinderen en kleinkinderen: Anne-Marie en Jaap Willem-Jan en Anne-Maria Daniël Annelijn Hannerieke Mirjam Marjoleen en Ap Johanna Willem-Samuël Elisabeth Adri-Jochébed Obadja

echtgenoot van Nannie Arensman-Eland geboren 16 maart 1949

overleden 13 maart 2014

Den Bommel: Nannie Arensman-Eland Marco en Carolien Shannon Ronald en Fleur Daan Rosanne Middelharnis: Nicole en Renaldo Mack Oranjestraat 21, 3258 AS Den Bommel Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 18 maart van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd verenigingsgebouw ‘Bij de Bron’, Voorstraat 25 te Den Bommel. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op woensdag 19 maart om 13.00 uur in de Hervormde Kerk te Den Bommel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Den Bommel. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Bij de Bron’. ~ Geen bloemen ~ Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Heden bereikte ons het droevige bericht dat overleden is, ons oud bestuurslid en medeoprichter van het samenwerkingsverband S.S.P.B. Goeree-Overflakkee

JOHANNIS KROON Mede door zijn inzet en liefde voor het vak zullen velen hem met respect herinneren. Wij wensen Lenie, de kinderen en kleinkinderen veel kracht en steun toe in deze moeilijke dagen. Namens bestuur en medewerkers Secretaris M. Wielhouwer Voorzitter H. Mackloet Middelharnis, 8 maart 2014

Door de vele reacties die wij van u mochten ontvangen, is wel gebleken wat mijn lieve, zorgzame man en zoon, onze lieve vader en geweldige opa

Frans Grinwis voor iedereen betekende. Het is fijn te weten dat hij bij zo velen geliefd was en dat wij niet de enigen zijn die hem ontzettend zullen missen. Dit alles geeft ons de kracht om verder te gaan. Bedankt, lieve mensen. In het bijzonder dank aan ds. Zoet en de kerkenraad voor de geestelijke begeleiding en het leiden van de rouwdienst. Plaatselijke artsen, doktoren en verplegend personeel van het Van Weel Bethesda ziekenhuis voor de medische behandeling en de liefdevolle verzorging. Arie-Jaap Arensman en medewerkers van Arensman Uitvaartverzorging voor de wijze waarop de begrafenis is verzorgd. N. Grinwis-van der Linde L. Grinwis-van Oostenbrugge Kinderen en kleinkinderen

Leonard en Christine Joost Adriaan Samuel

Ouddorp, maart 2014

Hoflaan 59, 3241 GK Middelharnis

Een bijzonder leven, een bijzonder mens. Vandaag, 18 maart, is het 60 jaar geleden dat onze ouders, grootouders en overgrootouders

Jan van Balen & Jo Klapmuts

in het huwelijk zijn getreden. We zijn blij dit met elkaar te kunnen vieren en wensen hen, samen met ons, nog vele jaren toe. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met verdriet in ons hart geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader, opa en overopa

Toon van Dam

echtgenoot van Leny Leijdens in de leeftijd van 85 jaar. Leny van Dam-Leijdens Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 14 maart 2014 De Wurft 15, 3245 AC Sommelsdijk

Na een tijd van moeite en strijd is van ons heengegaan onze broer, zwager en oom

HUIB ARENSMAN

echtgenoot van Nannie Eland in de leeftijd van bijna 65 jaar. Wij wensen Nannie en de kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Den Bommel: Janie Breeman-Arensman

(in herinnering)

Jan Breeman (in herinnering) Oude-Tonge: Nel Polak-Arensman Chiel Polak Biezelinge: Atie Kievit-Arensman Izak Kievit

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 20 maart om 13.00 uur in rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3 te Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.00 uur op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis.

Geldermalsen: Joke van Bremen-Arensman Henk van Bremen

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en kado’s in welke vorm dan ook, die wij van u mochten ontvangen voor ons 25-jarig huwelijk.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in ‘Media Vita’.

Lenie van Dravik-Arensman Rini van Dravik

~ Gelieve geen bezoek aan huis ~

Hans Arensman Atie Arensman-van Zanten

Arie en Leni Noordijk-Grinwis

Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Kerkstraat 11, 3244 AJ Nieuwe-Tonge

25 ❤ jaar

Bredeweg 3, Ouddorp

Den Bommel: Arie Arensman Anneke Arensman-Verkerke

Uw laatste wensen in goede handen

Sommelsdijk: Rita Arensman

0187- 601166

Den Bommel: Jan Arensman

Dag en nacht bereikbaar

Neven en nichten Den Bommel, 13 maart 2014

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166


DINSDAG 18 MAART 2014

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen, Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Psalm 4

Psalm 121 vers 1 en 2 Vol verdriet, maar dankbaar voor wie hij voor ons is geweest, delen wij u mee dat is overleden mijn lieve man en onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader

Mattheus van eck

sinds 3 mei 2005 weduwe van adrianus van der laan

† 16 maart 2014 Middelharnis: Singapore: Middelharnis:

Vianen:

Oegstgeest:

Gouda:

Bedroefd en dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat onze lieve zorgzame moeder en oma is overleden

Willemtje Willemina van Wezel

echtgenoot van adriaantje Dijkers * 13 juni 1937

Adrie van Eck-Dijkers Wijnand van Eck Sijbrand en Alette van Eck Nelleke en Pieter Perdijk Stijn Matthijs Andrea Philine en Peter Wessels Thijs Marije Anneke Kas Margot en Jan Harm Boiten Harmen Timon Rianne Anneke Klaassen

in de leeftijd van 97 jaar.

Zij weet zich geborgen bij God. Apeldoorn: Gijs van der Laan Sjani van der Laan-Henrion Verpoorten Middelharnis: Annie van der Laan Kerkwerve: Jaap Huigens Willemien en Jan; Jelle, Anne, Yara Jan en Ruby; Glenn, Djorn Adriaan en Jacqueline; Daphne, Levi Hoevelaken: Lenie van der Laan-Duijnhouwer Jan Duijnhouwer Frans-Willem en Annet; Cato, Julia, Gijs Jasper en Anoma Jochem en Maartje; Luuk

Burgemeester Mijslaan 4, 3241 XA Middelharnis

13 maart 2014 Verzorgingshuis ‘De Goede Ree’, Haringvliet 143, Sommelsdijk

Onze man, vader en opa is thuis opgebaard.

Correspondentieadres: Annie van der Laan, Langeweg 122, 3241 KB Middelharnis

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij de laatste maanden in Nieuw Rijsenburgh, woongroep Sperwer 553 te Sommelsdijk, heeft ontvangen. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur in De Hoeksteen, Ring 13, 3241 CE Middelharnis. De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 21 maart om 10.30 uur. Deze dienst vindt plaats in de Hervormde kerk, Ring 15 te Middelharnis. Aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Hoeksteen.

Wij zijn bedroefd om het overlijden van onze oom

THEO VAN ECK Tante Adrie, de kinderen en kleinkinderen wensen we van harte Gods troost en nabijheid toe. Trudi Boeter Pieter en Sharita Boeter Joost, Tim en Lisanne Heleen en Kees Pieter de Boon Jop Wijnand en Jeanette Boeter Rick, Daan Middelharnis, 16 maart 2014 Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

IR. M. (THEO) VAN ECK

oud-directeur en grootaandeelhouder van Dijkers en Pijl B.V. (één van onze rechtsvoorgangers) Theo heeft met veel inzet en enthousiasme leiding gegeven aan het familiebedrijf zolang zijn gezondheid dat toeliet. De continuïteit van het bedrijf, alsmede de werkgelegenheid van de medewerkers, lagen hem na aan het hart. Door de verkoop van het bedrijf in 2001 werd daar inhoud aan gegeven. Wij wensen zijn vrouw Adrie en de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies. Namens directie en medewerkers van Ooms Construction B.V. Arij van Papeveld, directeur

De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 19 maart om 13.00 uur in rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3 te Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ‘Media Vita’. ~ Geen bloemen ~ Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

~ Geen bloemen ~ De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. Psalm 121:5

5

Tot ons grote verdriet is overleden onze lieve broer, zwager, oom en oudoom

Theo van eck

in de leeftijd van 76 jaar Bladel: Joop van Eck † Ria van Eck-Noordijk Emmen: Anneke en Kees Duvekot-van Eck Neven en nichten

DA N K B E T U I G I N G

DA N K B E T U I G I N G

Voor uw belangstelling en het medeleven dat wij ontvingen na het overlijden van onze lieve zorgzame vader en opa

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij, zowel persoonlijk als schriftelijk, van u mocht ontvangen na het overlijden van onze geliefde zus, schoonzus en tante

JAN WIGMAN GERRIT VEROLME

weduwnaar van Maatje Verolme-Mooijaart zeggen wij u hartelijk dank. Uw belangstelling en medeleven is voor ons een grote steun geweest.

16 maart 2014

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

THEO VAN ECK

Bep en Henk de Boed-Verolme Addy en Adri Robijn-Verolme Theo Verolme en Desirée Weerts Kinderen en kleinkinderen Sommelsdijk, maart 2014

Naast de prettige samenwerking binnen Dijkers en Pijl B.V. kijken wij met veel genoegen terug op onze hartelijke contacten. Wij wensen Adrie en de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies. Arij en Anneke van Papeveld

ADRIAANTJE TANIS-VAN ERKELENS weduwe van Jaas Tanis

In het bijzonder dank aan ds. Van de Griend voor het voorgaan in de rouwdienst en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp voor de pastorale steun. Spanjersbergh Uitvaartverzorging, in het bijzonder Krijn Breen, voor de correcte verzorging van de begrafenis en goede begeleiding zowel ervoor als erna. Familie van Erkelens Familie Tanis

DA N K B E T U I G I N G

Ouddorp, maart 2014

“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend.” Johannes 10:14

    

Met gevoelens van dankbaarheid denk ik terug aan de warme belangstelling ondervonden tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man

     

BART MOIJSES Ik wil graag langs deze weg u en jullie heel hartelijk bedanken. Uw medeleven heeft mij goed gedaan en zal een dankbare herinnering blijven. Corrie Moijses-Breederveld Stellendam, maart 2014

 

          






6

DINSDAG 18 MAART 2014

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is na een week van hoop en vrees van ons weggenomen onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

ELIZABETH ALEMAN

sinds 9 maart 2012 weduwe van Marius van der Spaan

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze buurvrouw

BEP VAN DER SPAAN-ALEMAN Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

in de leeftijd van 77 jaar.

Pauw en Jo Grinwis

Sterke de Heere ons in dit smartelijke verlies.

Jan Akershoek Wilfred en Jolanda Breen

Rockanje: Ria van der Spaan en Sjaak Passenier Germa en Gosse Brigitte, Yvonne Ronald Stellendam: Conny Oosters-van der Spaan en Doris Oosters Pascal en Annemieke Lars, Thomas Leon en Mariëlle Stefan en Neely Milan

Baaltje Kleijn Jaan Melissant Jaap en Maja Breen Klaas en Miep Tanis Ro van Dijk Arie en Corrie van Broekhoven Kees en Jacomine Grinwis Ouddorp, 17 maart 2014

Melissant: John van der Spaan en Annette Jongejan >> grafstenen >> grafmonumenten >> monumenten in glas en rvs >> snelle levertijden >> gedenkplaten >> vazen en bloembakken

17 maart 2014 Margrietweg 1, 3253 BM Ouddorp Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. donderdag 20 maart van 19.00 tot 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp. De rouwdienst voor familie en belangstellenden, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. vrijdag 21 maart om 13.00 uur in het hierboven genoemde gebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.15 uur op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp.

een uniek monument met een Goedkoopste van de regio persoonlijke herinnering. Ook particuliere levering T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

Voor uitvaartverzorging op geheel geheel Goeree-Overflakkee

TELEFOON 0187- 491396 Administratie-adres: Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze kennisgeving als zodanig beschouwen.

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere van ons heeft weggenomen onze geliefde zus, schoonzus en tante

ELIZABETH VAN DER SPAAN-ALEMAN Kees Piet en Grietje Willem en Baaltje Piet Rijnbrand Klaasje en Jan Pietje

uitvaartverzorging M.H. van de Ven Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Dag & nacht bereikbaar Rouwcentrum Media Vita Contact

Administratie adres

Achthuizen W. Buys 63 19 77 Middelharnis 0187-48 69 62 Oude-Tonge 0187-64 24 28 Mobiel 06 53 11 29 79

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

Neven en nichten Ouddorp, 17 maart 2014

Ons bereikte het droeve bericht dat de HEERE uit ons midden heeft weggenomen

ELIZABETH VAN DER SPAAN-ALEMAN (‘Oma Spaan’) Weduwe van Marius van der Spaan

We wensen de (klein)kinderen en verdere familie de nabijheid van de HEERE toe om dit smartelijk verlies te dragen en heilige deze roepstem aan ons aller hart. Niek en Diana Oosters Emy en Remo Ivar

Stellendam, 17 maart 2014

Jubilaris Pieter van Rumpt met z’n vrouw, met links Koos Goedegebuur en rechts Taco van Dieren. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS - Tijdens een personeelsvergadering bij Bouwcenter Esselink op Bedrijventerrein Oostplaat te Middelharnis, vorige week dinsdagavond, kwamen diverse zaken aan de orde. Een daarvan was het 25-jarig jubileum van Pieter van Rumpt, die al zo lange tijd bij deze werkgever in dienst is. Daarom werd hij, tussen de agendapunten door, deze avond in het zonnetje gezet. Namens de directie sprak Koos Goedegebuur de jubilaris toe en overhandigde Taco van Dieren hem enkele fraaie cadeaus. Door Hans Villerius

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Eben-Haëzer’. ~ Geen bloemen ~ ~ Liever geen bezoek aan huis ~

Pieter van Rumpt 25 jaar bij Esselink

Pieter trad op 13 maart 1989 als expeditie medewerker bij Esselink in dienst. Hij was toen 23 jaar. Hij begon als baliemedewerker in het toenmalige bedrijfspand aan de Molenweg in Middelharnis. Voor klanten die binnenkwamen was hij het eerste gezicht van het bedrijf. Door de jaren heen werd zijn functie meer admini-

stratief van aard. Hij volgde met goed gevolg de cursus Middle Management en is in het nieuwe bedrijfspand aan de Industrieweg inmiddels al weer ruim veertien jaar als werkzaam als Administratief medewerker Inkoop. Als zodanig zorgt hij ervoor dat de voorraad op het juiste peil blijft. Goedegebuur typeerde Pieter dinsdagavond als “een frisse leuke collega”, als “spin in het web van verkoop, inkoop en logistiek”. En verder: “vriendelijk, bescheiden, behulpzaam, punctueel, snel in z’n werk, zeer loyaal aan de zaak, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en met een enorme kennis van materialen, leveranciers en het systeem”. Goedegebuur wist met zekerheid te melden dat Pieter het prima naar zijn zin heeft bij Esselink en gaf aan dat de jubilaris een belangrijke plaats inneemt binnen de organisatie. “Aan kerels als jou hebben we wat! We mogen je zien als een gewaardeerde medewerker binnen ons bedrijf en we danken je hartelijk voor je inzet in de afgelopen 25 jaar!”. Die woorden van dank werden onderstreept met een oorkonde, een dinerbon voor het hele gezin én ‘n extra maandsalaris.

Haventje Stellendam wordt opgeknapt GOEREE - OVERFLAKKEE - Na overleg met en instemming van het Waterschap Hollandse Delta kan het haalbaar zijn om het wateroppervlak in het voormalige haventje van Stellendam weer in een capabele toestand te brengen. Daarbij de steigertjes op te schonen en half gezonken bootjes te verwijderen. Of ook de kademuur en het aangrenzende kadegebied kunnen worden opgeknapt is op dit moment nog niet aan te geven. Door Jaap Ruizeveld

Daarvoor moet eerst worden nagegaan welke instantie het onderhoud en het beheer van de kademuur in het takenpakket heeft. Ook dient gekeken te worden welke ontwikkelingen rond

de haven nog plaats zullen vinden en uiteraard welke financiële mogelijkheden er zijn om een en ander te realiseren. VVD-vragen Deze informatie heeft het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan de fractie van de VVD in de gemeenteraad op vragen naar verbetermogelijkheden in en rond het Stellendamse haventje. Het eigendom van het wateroppervlak, de kade en het terrein aan de westzijde van de haven zijn in eigendom van het Waterschap. De gemeente heeft daar in het verleden een aantal beheertaken uitgevoerd. Als er overeenstemming komt tussen waterschap en gemeente over de aanpak van het havenproject zou verbetering van de huidige situatie kunnen worden ingezet, zo geeft het College van B en W aan.

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Passend onderwijs

MIDDELHARNIS - Van 24 tot en met 28 maart a.s. is de landelijke "Week van het passend Onderwijs". Het samenwerkingsverband Goeree Overflakkee haakt hierop in en geeft op 25 maart op het RGO te Middelharnis een informatieavond "Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs" Het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdagavond 25 maart een informatie-avond voor ouders en verzorgers in het kader van passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. De avond is bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen uit zowel het voortgezet onderwijs als voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Vanzelfsprekend zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De avond vindt plaats in het RGO, Koningin Julianaweg 54 te Middelharnis. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. U kunt zich ook aanmelden voor deze avond via info@ecgo.nl

Verkoping vrouwenver. Prisca DIRKSLAND - In tegenstelling tot wat eerder in Eilanden-Nieuws stond is de verkoping van Vrouwenvereniging Prisca niet op zaterdag 15 maart maar op zaterdag 29 maart. Op zaterdag 29 maart is een ieder van harte welkom in de zalen van de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Mozartsingel. De verkoping begint om 10.00 uur en wordt om 14.00 uur afgesloten. Er zijn verschillende kra-

men, zoals dames- en kinderkleding van Clementijn en D&M Fashion, Parttex Modestoffen en Crea-Veertje Hoeden. Zendingswinkeltje met o.a. boeken en speelgoed. 't Lôôsje met 2e hands spullen. Verder groente, fruit, kaas, oliebollen, kaarten en ondergoed, zelfgemaakte slaatjes, koek, cake, bloemstukjes en allerlei creatieve dingen. Voor de kinderen is er een knutselhoek. Ook is er een gezellige koffiehoek, u kunt daar blijven eten. Vrouwenvereniging Acti Agimus zorgt voor soep en broodjes. De opbrengst is voor de zending.

Dr. Peels spreekt in Rehobôthkerk SOMMELSDIJK - Donderdag, 20 maart hoopt prof. dr. H.G.L. Peels uit Apeldoorn in de Rehobôthkerk te Middelharnis/Sommelsdijk een lezing te houden met als titel 'Armoede of rijkdom, geef mij niet'. Bij de lezing is iedereen welkom. Er is na de pauze volop gelegenheid om vragen te stellen. De entree is € 3,50. Hiervoor krijgt men koffie en een uitreksel van de lezing vooraf.


Badkamer kopen? Maak gratis van uw nieuwe badkamer een échte infrarood cabine. Want bij aankoop van een badkamer* krijgt u een prachtige Sunshower Pure cadeau. Een fraai paneel dat infrarood licht verspreidt tijdens het douchen. Weldadig warm, dringt diep door in de huid, spieren en gewrichten. Stimuleert ook de bloedsomloop.

Zaterdag 22 maart Sunshower demonstratie

Gratis Sunshower Pure bij uw nieuwe badkamer Industrieweg 35, 3241 MA Middelharnis T 0187 47 54 00 E info@esselink.nl www.esselink.nl

*Volledige badkamer bestaat uit  Bad- en / of douchecombinatie  Toiletcombinatie  Meubel of wastafelcombinaitie  Wand- en vloertegels  Designradiator

MBO-OPLEIDINGEN

Zeevisvaart en Zeevaart Nieuw

g SW6 Deeltijdopleidin n) (werken en lere

... een wereldkeuze !

OPEN DAG ALBEDA COLLEGE DONDERDAG 27 MAART 2014 KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN OP ONZE WEBSITE:

WWW.ALBEDA.NL/OPENDAGEN

OPEN DAGEN

VRIJDAG

18.00-21.00 UUR

Z ATERDAG

10.00-14.00 UUR

Locatie: Deltahaven 4, Stellendam

21 MAART 22 MAART WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL


EurottEuro Euro ppers Eurot t ppers Eurott ppers Euro

Lever de bonnen in en ontvang het 2ine en product voor maarvoor 1 Euro! Lever de bonnen ontvang het 2e product maar 1 Euro!

e2ee

22

Heel Heel Tarwebrood Heel Tarwebrood Tarwebrood

Lever de bonnen in en ontvang het 2e product voor maar 1 Euro!

2

Tompouce

KEURSLAGERKOOPJE

PROEFHAM VAN DE MAAND

Bij 150 gram gebraden rosbief

4 stroganoffburgers + 4 gehaktballen

Provencaalse Beenham

samen voor

TIP VAN UW KEURSLAGER

V an Zuidland WOENSDAG GEHAKTDAG

3.95

Biefstukreepjes met ui en champignons 250 gram

Bij aankoop van 4 Kipcordonbleu's

GRATIS 1 kg friet Kalfssmeerleverworst

Gemarineerde varkensfiletlapjes Div. smaken

500 gram

Bamiballetjes 200 gram

NIEUW

5.50 2.25

stukje 100 gram

EIGENGEMAAKTE Boterhamworst 100 gram UIT EIGEN KEUKEN

3.95 0.89 1.10

5. 1.55 1.49

Snijbonen stamppot met gehakt 500 gram

Geitenkaas-pesto salade

NIEUW

voor €12,50 aan versproducten.

6

95

KEURSLAGERKOOPJE

99

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Filet Americain q

KEURSLAGERKOOPJE q

Bij 150 gram gebraden 150 gram 1 rosbief 99

4 stroganoffburgers + 4 1gehaktballen 1 1

1

1

695

(geitenkaas, ei, pesto, pijnboompitjes, knoflook, mosterd en div. kruiden)

100 gram

Cordonbleu rollade

100 gram

98

Dabbestraat 1-3, 3255 XB OUDE TONGE Tel. 0187-641292 www.bouteroudetonge.keurslager.nl info@bouteroudetonge.keurslager.nl

PROEFHAM VAN DE MAAND

TIP VAN UW KEURSLAGER

Provencaalse beenham

Filet Americain

Vanaf nu weer volop violen, primula’s en andere tuinplanten verkrijgbaar! Bloembinderij De Korenbloem Kerkstraat 8/10 3252 AX Goedereede Tel. 0187 491116

1

99

100 gram

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 17-03-2014 t/m 22-03-2014

Het lekkerste van de lente nu bij uw Gildeslager

150 gram leverkaas

150 gram notenpaté

bakje ei-bieslook

bakje filet american

Gratis

Gratis

100 gram boerenham en 100 gram boterhamworst

Malse varkenshaas

samen

100 gram

1.49

Kogelbiefstuk

1.85

Gildehoen Kipfilet

5.50

4 stuks

Dorpsweg 25 3253 AG Ouddorp Tel. 0187 68 3950

1

99

150 gram

C. Bouter, keurslager

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Deze klant wint

2125

100 gram100 gram

GRATIS 100 gram C. Bouter, keurslager samen voor selleriesalade

Ambachtelijk Slagerij

5 voor

225

VLEESWARENKOOPJE

1

Rundersaucijzen

Tasty tomaatje

100 gram GRATIS flesje bier Bij 2 sukadelapjes Tasty tomaatje

GRATIS GRATIS 100 flesje gram bier selleriesalade

WWW.AKERSHOEK.ECHTEBAKKER.NL

SPECIAL SPECIAL

Aanbiedingen zijn geldig van 17-03-2014 t/m 22-03-2014.

(max 8 stuks)

Hoenderdijk 13 Tel. 681278

e

Tompouce 17 - 22 maart

Tompouce

2

Tompouce

17 - 22 maart 17 - 22 maart

(max 8 stuks)

TROTS VAN KEURSLAGER TROTS VANDEDE KEURSLAGER Bij 2 sukadelapjes

2ee

Tompouce (max 8 stuks) Tompouce

Stationsweg 15 Tel. 681352

Brood

17 - 22 maart 17 - 22 maart

Brood

OUDDORP Fax 683826

17 - 22 maart

Brood

4.98

500 gram

17-3-2014 t/m 22-3-2014

info@dekorenbloem.nl www.dekorenbloem.nl

Slagerij Floresteijn Raadhuisstraat 13 Ouddorp 0187-681348 0187 681348 www.floresteijn.gildeslager.nl

De Gildeslager verrast je smaak©

PIETER STRUIK

Groente & Fruit O RODE KOOL ( +/- 1 KILO ) - per stuk 0,59 O KNOLRAAP - per stuk 0,59 O LOSSE BOSPEEN ( ZONDER LOF ) - 500 gram 0,59

De versspecialisten plaatsen wekelijks hun aanbiedingen op deze pagina. Onze fotograaf zet de klanten van deze specialisten op de foto. Staat u

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

GESCHRAPTE KRIEL

Bestellingen: Zie ook:

WITLOF

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

THEETUIN “KEIZERSHOF” IS WEER OPEN

kilo SPINAZIE zo uit de kas

500 gram kilo

CONFERENCE handperen

kilo

ELSTAR kilo

op de foto? Dan kunt u voor €12,50

SLA

verse producten uitzoeken bij:

2 kroppen PAPRIKA 3 stuks

Landwinkel Keizer, Damweg 1a, Stellendam

Advertentie geldig t/m maandag 24 maart 2014

PERSSINAASAPPELS 20 voor

1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Er zijn weer Hollandse aardbeien en ASPERGES!

Wij zijn toch goedCO OPer !

O HOLL. SMAAKTOMAATJES - 250 gram 0,59 ——— O GESNEDEN SNIJBOONTJES - 400 gram 1,O HOLL. KOMKOMMERS - 2 stuks 1,O ‘STOPLICHT PAPRIKA’S - 3 stuks 1,O ZOETE HONINGMELOEN - per stuk 1,——— O GIESER WILDEMAN STOOFPEREN - 25 stuks 1,99 O SAPPIGE ELSTAR APPELS - zak 10 stuks 1,99 O GROTE PERSSINAASAPPELS - 10 stuks 1,99 O ZOETE NAVEL HANDSINAASAPPELS - 10 stuks 1,99 ——— X-TRA KOOPJE ! PARTIJ REISKOFFERS / TROLLEY’S NAAR KEUZE SLECHTS 24,99 29,99 34,99 NU eur 15,-

BIJ 5 X BESTEDINGEN BOVEN 5,- ONTVANGT U

GRATIS EEN GROTE TAART VRAAG NAAR DE SPAARKAART…

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 22 maart - OP=OP ! - woensdagmiddag wordt uw bestelling in Dirksland GRATIS thuisbezorgd! B C ZAAIJERLAAN 6 - DIRKSLAND - tel 0187-605070 - fax 0187-600360 - PSTRUIK@KPNPLANET.NL


DINSDAG 18 MAART 2014

Nieuws

9

45 jaar ambassadeurs van de eilandelijke historie

De Motte houdt Historische Dag MIDDELHARNIS - Historische Vereniging De Motte bestaat 45 jaar. Zoals gebruikelijk wordt de verjaardag gevierd. Dit keer niet met een publicatie, maar met een Historische Dag. Deze dag, die is gevuld met een gevarieerd en interessant programma voor jong en oud, is op zaterdag 22 maart. Precies 45 jaar nadat De Motte het levenslicht zag. Plaats van handeling: het oude raadhuis van Middelharnis. Door Kees van Rixoort

De Motte was in de beginjaren een puur archeologische vereniging. De leden waren alleen actief in het bodemonderzoek op Goeree-Overflakkee, en het bestuderen en determineren van de vondsten. Daarnaast was vanaf het begin ook het uitdragen van de opgedane kennis van belang, niet in de laatste plaats door middel

De Hitorische Dag vindt plaats in het Oude Raadhuis van Middelharnis.

De basis van De Motte: het determineren van bodemvondsten. van exposities, lezingen en publicaties, waaronder het blad Kontakt. In de loop der jaren ontwikkelde De Motte zich van een archeologenclub tot een brede historische vereniging, die velerlei aspecten en facetten van de geschiedenis van het eiland bestudeert, zonder de archeologische wortels te veronachtzamen. Wat gebleven is, is het delen van de kennis. Dat gebeurt sinds begin deze eeuw via het tijdschrift De Ouwe Waerelt, maar ook door middel van bijvoorbeeld cursussen, lezingen en excursies. “Onze activiteiten ontstijgen al 45 jaar de persoonlijke hobbysfeer”, zegt voorzitter Pau Heerschap. “De Motte dient de gemeenschap en zet het eiland op de kaart. Wij bestuderen de geschiedenis en brengen die als ambassadeurs onder de mensen. Onze historische activiteiten zijn alleen maar breder geworden en dus interessanter voor een breder publiek.” Volgens Heerschap en secretaris Jan Both is de verbreding van De Motte al

na tien jaar ingezet. In 1979, bij de viering van het tweede lustrum, verscheen het boek ‘Van Westvoorne tot St. Adolfsland’, waarin niet alleen plaats was voor archeologie, maar ook voor bijvoorbeeld landschapsontwikkeling, dialect, vestingbouw en geografie. “Een stramien voor onze latere ontwikkeling.” Ouwe Waerelt “Verbreding is goed”, vindt Heerschap. “Er zijn ook zat mensen die wel historische interesse hebben, maar weinig geven om opgegraven potten en pannen. Daarom zijn we al in ons blad Kontakt en in de jaarboeken ook gaan schrijven over bijvoorbeeld ringdorpen of de restauratie van een kerkgebouw. Dat heeft zich in versterkte mate voortgezet in De Ouwe Waerelt, die nu toe is aan de veertiende jaargang en vanaf het begin dezelfde redactie heeft.” De verbreding heeft een enorme impuls gegeven aan de publieke

Floresteijn heropent vernieuwde winkel

OUDDORP - Waarom consumenten naar Gildeslager Floresteijn in Ouddorp of naar zijn vestiging in BurghHaamstede gaan? “Voor super lekker vlees. Gegarandeerd vers. Van goede en smaakvolle kwaliteit”, is het directe antwoord van eigenaar en vakspecialist Jan Floresteijn (35). Samen met zijn team van 18 fulltime- en parttime medewerkers runt hij het familiebedrijf dat inmiddels in de derde generatie is beland. Opgericht door grootvader Jan in de beginjaren van de twintigste eeuw. Rond 1917 ingeschreven als één van de eerste bedrijven in de Kamer van Koophandel in deze regio. Voortgezet door vader Henk en nu - nog niet zolang geleden - overgenomen door zoon Jan. Tekst en foto: Jaap Ruizeveld

Vrijdag kon de familie Floresteijn, na

een korte ingrijpende verbouwing zowel intern als aan de gevel-buitenzijde, vol trots de vernieuwde slagerij aan de Raadhuisstraat in Ouddorp openen. Aan promotionele kwaliteiten lijkt het eigenaar Jan ook niet te ontbreken. “Wij zijn een ambachtelijk slagersbedrijf en beschikken over een eigen worstmakerij waaruit de lekkerste vleeswaren en worstsoorten kunnen worden gepresenteerd. Vleeswaren bij de lunch of bij het diner, partyservice, catering en barbecue. Men kan op ons rekenen”, zegt Floresteijn. “Wij doen alles zelf. Verzorgen ook de slacht voor collega’s in de regio. Twee keer per week hebben wij zo direct vers aanbod. In onze winkels zorgen wij naast kwaliteit ook voor service. Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Cliënten krijgen letterlijk en figuurlijk een zeer uitgebreid keuzepakket voorgeschoteld. Alles overzichtelijk opgesteld. Hygiëne ten top. “Ja, we hebben wel 400 tot 500 pro-

ducten. En daarbij pareltjes zoals het Gildehoen. Een kip die gegarandeerd diervriendelijk (zonder antibiotica) heeft geleefd”. “Het zat in de genen”, vervolgt Jan. “Eigenlijk was het altijd al duidelijk dat ik ook slager zou worden. Voor wat betreft presentatie moet je ook met je tijd meegaan. Een aantal jaren geleden is onze winkel op SchouwenDuiveland al verbouwd en nu was het moment om ook de Ouddorpse vestiging een facelift te geven. In recordtijd is de klus geklaard en heeft onze winkel in de dorpsring, tegenover het museum, op alle fronten een betere uitstraling gekregen”. Toekomst Een economische slotvraag over de toekomst kan niet ontbreken. In dorpskernen zijn in de loop der jaren veel kleine winkels verdwenen. De komst van supermarkten heeft het er - voor kleine middenstanders - ook niet gemakkelijker op gemaakt. Jan Floresteijn hoeft op deze vraag niet lang na te denken: “Inderdaad, op het eiland zijn er behalve in Dirksland, Oude-Tonge, Ooltgensplaat en hier in Ouddorp geen specifieke slagerswinkels meer. Maar als wij ons kunnen blijven onderscheiden met kwalitatieve topproducten, gegarandeerd vers en klantvriendelijke service leveren, dan weten de klanten ons te vinden. Immers, men kiest voor specialisme in een vakgerichte sfeervolle ambiance”.

belangstelling. Kwamen er in het begin zo’n vijftien mensen naar een lezing, nu loopt het aantal bezoekers richting de zeventig, of nog meer. Het ledenaantal is nu ongeveer 450. Volgens Pau Heerschap en Jan Both is de jarige vereniging springlevend. Dat blijkt niet alleen uit de interesse voor activiteiten en publicaties, maar ook uit het feit dat De Motte drie jeugdige bestuursleden telt. De Motte pakt de zaken professioneel aan. Zo heeft de werkgroep archeologie een goede naam weten op te bouwen, die ook resulteerde in het adviseurschap van de gemeente. De vereniging houdt zich ook bezig met het beschermen van cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast is publiceren altijd een belangrijke activiteit geweest van de vereniging. Bijna elke vijf jaar verscheen een boek over de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Nu, bij het 45-jarig bestaan, is dat niet het geval. Maar De Motte komt wel met een totaal vernieuwde Ouwe Waerelt. De presentatie van het gerestylede historische tijdschrift, dat Motte-leden gratis ontvangen, is tijdens de Historische Dag op 22 maart. Oranjegevoel Dat is om 14.30 uur. Het programma van de Historische Dag bevat verder een drietal korte lezingen. Pau Heerschap spreekt om 11.00 uur

Het boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van De Motte. over naamgeving (‘Hoeveel haringen zwemmen er in het Haringvliet?’), Pieter Prins om 13.15 uur over het Oranjegevoel in Ouddorp, in het kader van 200 jaar koninkrijk (‘Ouddorp voor Oranje; de oorsprong van het Oranjegevoel’) en Arjen Diepenhorst om 13.45 uur over de Romeinse tijd (‘De Romeinen op Goeree’). De laatste lezing is speciaal gericht op de jeugd. Bezoekers van het in 1639 gebouwde raadhuis krijgen tevens informatie over archeologie. Ze kunnen zich in en om het raadhuis laten rondleiden door Jan Both en een tentoonstelling over streekhistorie bekijken. De Historische Dag op zaterdag 22 maart begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Berwoutsmoer De Motte gaat de eigen expositie in het Streekmuseum te Sommelsdijk vernieuwen. Er komt een grote vitrine te staan over de dertiende-eeuwse nederzetting Berwoutsmoer, ten oosten van Ooltgensplaat. Motte-voorzitter Pau Heerschap: “Waarschijnlijk gaat de eerstvolgende publicatie van de Motte ook over Berwoutsmoer.”

Cello Blues concert GOEDEREEDE - Vrijdagavond 21 maart is er een concert van “The Freewheelers Cello Blues” band. De groep bestaat uit drie muzikanten: cellist, gitarist, bassist en zangeres Ilene McHolland, bassist Bas Vossen en drummer Clyde Pinas. In mei 2007 zijn de Freewheelers van start gegaan. De missie is om de cello ingang te doen vinden in stromingen die daar tot dusverre nog niet ‘klaar’ voor waren. Ilene, geboren in Sacramento, is een muzikale duizendpoot. Op haar derde begon ze het Hammond orgel te

bespelen, en op haar twaalfde de cello. Ze speelde in een aantal orkesten waarmee ze beroemdheden als Sinatra, Sammy Davis jr, Cher, Beach Boys en anderen begeleidde. Sinds 1981 woont ze in Nashville waar ze ruim 500 nummers heeft voorzien van cellolijnen. Het optreden vindt plaats in het woonhuis Markt 13. Toegangskaartjes kosten € 7,50. Meer informatie en reserveren bij Harald Jassoy van de kunststichting Goedereede, tel. 06-27881688.


Nog even genieten van de sneeuw? Of komende zomer genieten van de Kitzbuhler Alpen in Tirol? Dit kan in HOCHFILZEN. Mooie 6/7 persoons vakantie woning. Vanaf alle gemakken voorzien! Info: Tel. 0187-605374 of Info@walo.nla

Landgoed “de Bollert” Finse Bungalows

van 2 – 10 persoons in prachtig natuurgebied in de Achterhoek 4 met sauna , Rust en Ruimte, fiets en wandelroutes vanaf de bungalows. geschikt voor fam reunies. info 0545291472 | www.debollert.nl

Chalets/Stacaravans TE HUUR op rustige camping in Bakkeveen (Zo Frl.) Folder/inl. 0594-643928 of zie www.jdoesburg.nl

NU VROEGBOEKKORTING VAN 10%

Christelijke minicamping in de mooie omgeving van HOLLANDSCHEVELD in Drenthe. Plaats van eigen tent/caravan, tevens caravans te huur. Ook accomodatie voor groepen. Tel. 0528-34 19 24

ONSUUSJE.NL Vrijstaand huis, alle gemakken voorzien. Senioren welkom, mooi, rustig park nabij Vaals. Tel. 06 51 51 00 85

Vakantiewoning te huur GARDEREN, 11 persoons, 4 slaapkamers van alle gemakken voorzien geschikt voor mindervaliden in een bosrijke omgeving. Zie voor meer info en beschikbaarheid: www.recreatie-veluwe. nl of contact: 0113-381203/0623193025, nfo@recreatie-veluwe.nl

Te huur in het mooie Twente: fantastische en comfortabele vakantiewoning tot 12 personen. Hier komt u prima tot rust en kunt u genieten van de prachtige omgeving rondom Vasse en Ootmarsum.

Th in DOORNSPIJK op DE VELUWE een 2pers. huisje, mooi wandel en fietsgebied. vlakbij bos en Veluwemeer.

Tel. 0541-680377 of Www.vakantiewoningdesmid.nl

0525661893 / 0623623512.

2014

OTTERLO (Veluwe) te huur: zeer luxe 12-persoons vakantiewoning. Beschikbaar zie www.veluwe-noorderpark.nl Telefoon: 06- 55 90 73 98

Drenthe: vakantiehuisje in Gasselte. (4pers.) Recent opgeknapt, comfortabel verwarmd met c.v. en gezellig ingericht. Fietsen, veel privacy,bomen rondom. www.vakantiehuisgasselte.nl info: vakantie.gasselte@gmail.com 06-24757460

De allerleukste boerderijcamping van de Betuwe DE VIJVERHOF!. Mooie omgeving, rust, ruimte, gezelligheid, speeltuin. Huurcaravans 3 en 4 persoons. Tevens dé locatie voor uw jubilea,verjaardag ect. Info www.campingdevijverhof.nl 0344601973/ 0621611610

NOORD FRIESLAND authentiek vissershuuske 4-6 personen. Aan de rand van Holwerd. Met uit uitzicht op wad en zeedijk en de boot naar Ameland. Wandelen fietsen vogels spotten enz. Stedentrips naar Dokkum en Leeuwarden.

DRENTHE: EXLOO t.h. Luxe, sfeervolle, betaalbare, 2-6p. vrijstaande SCHONE VAKANTIEBUNGALOW op schitterende locatie! Kavel 900m2. Vaat-/wasm., kindermeub., uitstekende boxspringbedden. Schitt. (fiets)omg. bos/hei. Rook-/huisd.vrij. Zeer veel extra’s! Info: 0591-513947. www.schonebungalow.nl

In het prachtige wijde Groninger Landschap, vlakbij het sfeervolle plaatsje Winsum vindt u een Bed & Breakfast gevestigd in het pas gerestaureerde Rijksmonument. 2 ruime tweepers. gastenk. Contact: www.bedandbreakfastbatenborg.nl, info@bedandbreakfastbatenborg.nl, Tel. 06-24757460

In een prachtige, rustige omgeving van de VELUWE, met volop fietsmogelijkheden, dichtbij bos, strand, en het centrum van Doornspijk, en de stad Elburg, schoon vakantiehuisje te huur, drie slaapkamers, kindermeubilair aanwezig, speelgelegenheid voor kinderen en wasmachine aanwezig, geen huisdieren, voor en najaar korting, in het hoogseizoen nog volop mogelijkheden, bel voor informatie en onze betaalbare prijzen! Zeer geschikt voor gezinnen maar ook voor de 50 plussers. Tel. 0525 661166

In de bosrijke omgeving van Friesland met uitstekend wandel -en fietsmogelijkheden.

Info: 0561-688570

België - Duitsland Luxemburg Frankrijk - Spanje Zwitserland Turkije - Kreta

2014 2014 Comfortabele vakantiewoningen Comfortabele

Comfortabele vakantiewoningen vakantiewoningen Vraagt u ons advies: wij kennen alle huizen Vraagt u ons advies: 0343 - 45 44 wij 58kennen alle huizen 0343 - 45 44 58 Vraagt u ons ook voor uwadvies: voor uw wij kennen huizen gratis gidsalleook 0343 - 45 44 58gratis gids www.letzeburg.nl www.letzeburg.nl ook voor uw gratis gids www.letzeburg.nl

- Duitsland België -België Duitsland Luxemburg Luxemburg - Spanje FrankrijkFrankrijk - Spanje Zwitserland Zwitserland Turkije - Kreta Turkije - Kreta

MECHELEN (Zuid-Limburg) 4 en 6 pers. vakantiewoning met openlucht zwembad in tuin. Centraal gelegen voor fietsen, wandelen en tochtjes in mooi natuur- en landschappelijk gebied. Maar ook stedentrips naar Maastricht, Heerlen, Aken en Luik. Gehele jaar open. Tel. 043.455.1518 | www.agengraet.nl

Tel. 0182 – 61 46 01 www.zuideroog.com.

TE HUUR of WONINGRUIL

in Rijssen VAN 19 JULI TM 2 AUGUSTUS in Bosrijke omgeving met zwembaden in de buurt. max. 6 pers. 0548 - 51 80 90 | hov59@solcon.nl

Knus 2 pers. huisje

Speciale tarieven voor 55 plussers.

Info: 053 5695189 www.vissershuuske.nl

LAUWERSMEER: Uniek! Fraai huis bij water. Friesland/ Groningen leren kennen met een LEUKE KORTING?

Mooie 6p-vakantiebungalow in zweedse stijl op de Veluwe, v/a E350pw. Op ruim perceel in bos, nabij heide en meren. Volop rust, ruimte, doeactiviteiten en fietsmogelijkheden. Zie www.VakantieErmelo.nl voor info, foto’s en beschikbaarheid Telefoon 06-15431401

Luxe vakantiewoning, TsjechiëReuzengebergte. E-mail: info@koningvakanties.nl Site: www.koningvakanties.nl

WILT U ER EENS LEKKER TUSSENUIT, dan is ons vakantiehuisje misschien wat voor u. Het huisje is van alle gemakken voorzien, o.a. vaatwasser, wasmachine en GRATIS WIFI. Dichtbij Staatsbossen ”De Zwarte Dennen” (gem. Staphorst). Diverse bezienswaardigheden zoals Staphorst, Giethoorn, Kampen en Zwolle. Ook ponypark Slagharen behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kijk op onze website: WWW.PINKENSTALLETJE.NL telefoon: 0529-484614 of 06-42592838


OMMEN - HARDENBERG BAKKEVEEN-(Frl/Dr) - AMELAND TERSCHELLING t.h. chalets en stacars. Wij bieden U “Meer voor Minder” v.a. €OMMEN 140 p.w.-UHARDENBERG bent “Uit en Thuis” - bij Van der Sluis BAKKEVEEN-(Frl/Dr) - AMELAND TERSCHELLING Info 0512-516096 oft.h. ziechalets en stacars.

DE TROMMEL - DOMBURG. Wij bieden u een sfeervolle vakantiewoning (2-8 persoons), direct onderaan de duinen. Op 1 km afstand van het dorp Domburg en met uitzicht op het platteland, een heerlijk vakantieoord!

Wij bieden U “Meer voor Minder” v.a. www.vdsluisvakanties.nl € 140 p.w. U bent “Uit en Thuis” bij Van der Sluis Info 0512-516096 of zie www.vdsluisvakanties.nl

bungalowpark

eluwe V e d n s i ktje va o e l p e t s oi Het mo Garderen in vind je

OMMEN - HARDENBERG BAKKEVEEN-(Frl/Dr) - AMELAND TERSCHELLING t.h. chalets en stacars. Wij bieden U “Meer voor Minder” v.a. Epe €2-8 persoons 140 vakantiehuisje p.w. U bent “Uit en Thuis” bij Van Genieten van de alpen? Grenst aan prachtige natuurgebieden. Heeft eenSluis kindveilige tuin Gelegen bij Wij verhuren mooie vakantiechalets der het dorp Epe, waar alle voorzieningen in Berner Oberland en Wallis.

Finse Bungalow Alle gemakken. kindvriendelijk.2 eigen parkeerplaatsen.Bos,heide,fiets en wandelpaden.Vissen, varen Veluwemeer.

zijn.

www.bungalowhulshorsterhout.nl email vuad@kpnplanet.nl 0622460947

Info 0512-516096 of zie www.vakantiehuisdeboschnimf.nl www.vdsluisvakanties.nl

Kijk voor meer informatie op www.gruma.nl of bel 071-5892249

Jospehine en Co vanaf nu te koop bij

Tres Joli Damesmode in Middelharnis.

Ook verkopen wij woon-accesoires en exclusieve cadeaujes.

Putterweg 76, Garderen 0577 – 46 13 62

www.boksbungalowpark.nl

p o o k r e v t i u s g n n e fi f s e s a h a p l O K r e i l e w u bij J

t sluiten r a a m 2 erdag 2 t a z , s n a uren. e Laatste k d e z n o itief wij defin ing op

t r o k % 0 Nu 5

alles!

Westdijk 15 Middelharnis 0187484596 Voor meer informatie: www.juwelierklaassen.nl Lijnbaanstraat 19 | 3241 GN Middelharnis

SCHRIJVERSHOF

*met uitzondering van kleine reparaties

Wij maken uw droom waar!

GROENTEN EN FRUIT iedere woensdag op de markt in sommelsdijk

Sappige navelsinaasappelen

4.98 98 4 kilo 5.

per 3 kilo nu

Zoete perssinaasappelen 5e kilo

GRATIS

Hele kist nu

Heerlijke mandarijnen

12.50

1,5 kilo + 500 gram

3.98

GRATIS

Nu tegen inlevering van deze bon € 50,- korting op een rit! Bel: 0187 843 337 of kijk op www.rentt.nl | Kortweg 4 Stellendam


12

DINSDAG 18 MAART 2014

Nieuws

‘Lopen in de voetsporen van onze Koning!’

Martijn van der Veer doet de Muskathlon Uganda 2014 OUDE-TONGE - Hij kijkt er naar uit: de Muskathlon Uganda 2014 die Martijn van der Veer uit Oude-Tonge op 16 mei gaat lopen. Een heuse marathon van 42,2 kilometer op weg naar gerechtigheid. In de voetsporen van Jezus, zijn voorbeeld.

dat mensen om hen geven. Ze zien de ontmoeting met de Nederlandse groep vooral als een teken dat er mensen zijn die zich hun lot zo aantrekken dat ze er helemaal naar Uganda en Ethiopië voor willen afreizen. Dit is de reden waarom ik het zo heerlijk vind hoe Compassion werkt. Compassion leert hen dromen en stimuleert hun ontwikkeling. De kinderen zijn de hoop voor de gezinnen. Wij moeten en gáán hier zelf het verschil maken.”

Door Jan van Gurp

Deze loop is een activiteit van de mannenbeweging de 4e Musketier. Deze organisatie is opgericht in 2007 en wil golven van gerechtigheid in de wereld creëren en mensen aansporen de handen uit de mouwen te steken. Dit project wordt mede georganiseerd door Compassion. Compassion is gekoppeld aan de 4e Musketier voor dit specifieke project en aan deze uitdagende sportiviteit. Van 10 tot 18 mei met 100 man naar Uganda en nog eens 40 naar Ethiopië. Wat is je motivatie om dit te doen? “Als vader van een gezonde en vrolijke jongen van 3 jaar ben ik me bewust van de kwetsbaarheid en vormbaarheid van zo’n klein mensje. Een kind voelt zich veilig bij zijn ouders, spiegelt hun gedrag (confronterend!) en ontwikkelt zich binnen de mogelijkheden van zijn leefomgeving. Het verschil in mogelijkheden tussen mijn kleine jongen en een vergelijkbaar kind in Uganda is levensgroot. Dat beeld heeft mij vastgegrepen en niet meer losgelaten. Verder las ik Jesaja 58 waar geschreven is over het bekommeren over armen en verdrukten. Ik kwam er niet meer los van. De sportieve prestatie die binnen dit evenement gekoppeld wordt aan het goede doel heeft mij over de streep getrokken hieraan deel te nemen”. Waarom helemaal daar? “Je vraagt je misschien af waarom deze Muskathlon helemaal in Afrika plaatsvindt en niet in bijvoorbeeld Utrecht? Daar is een aantal redenen voor. Met deze marathon komen wij als lopers op een intense manier in aanraking met armoede en de lokale bevolking. Dat is levensveranderend. We willen zoveel mogelijk impact hebben in de gebieden waar we voor lopen en fietsen. Fysieke aanwezigheid betekent voor de bevolking in ontwikkelingslanden veel meer dan alleen geld sturen. De deelnemers ontmoeten hun sponsorkind(eren). Dat is vaak levensveranderend voor zowel het kind als de loper;” Hoop brengen “Met deze Muskathlon willen we hoop brengen. We willen iets recht

Martijn van der Veer tijdens een eerder evenement. zetten wat in onze wereld zo scheef is gegroeid. Daarnaast willen we ook investeren in potentiële leiders voor de toekomst van Uganda, door in hun studie te investeren. Wij gaan ons de komende maanden in het zweet werken door voor deze mensen te rennen”. Problemen in Uganda Waarom kiezen de 4e Musketier en Compassion voor een Muskathlon in Uganda? In het gebied waar de Muskathlon plaatsvindt en waar de opbrengsten worden besteed, spelen de volgende problemen: Een marathon ín Uganda dus. Maar kun je niet beter gewoon in Nederland blijven en het geld overmaken? “Een logische vraag. De 4e Musketier koos Uganda uit als locatie voor de marathon. De bevolking in dit gebied heeft extreem zwaar geleden onder de verwoestende burgeroorlog. Compassion gelooft dat ontwikkelingswerk een partnerschap moet zijn om te slagen. We moeten aan de ‘veldlanden’ onze hulp niet opdringen. We

zijn gelijkwaardig. Onze Nederlandse visie is maar één kant van het verhaal. Het lijkt dan wel efficiënter om hier te blijven en meer geld over te maken die aan hulp besteed kan worden, maar daar zijn ze in Uganda en Ethiopië minder blij mee. Voor hen is vooral belangrijk dat ontwikkelingswerk veel meer is dan alleen geld geven. Dat een dergelijk evenement een enorm positief psychologisch effect kan hebben. Dat het bezoek levensveranderend is voor de lopers”

Kerk te Dirksland. Het thema van deze avond is: ‘Vier eeuwen koormuziek’. Het concert zal om 20.00 uur aanvangen.

Loop met mij mee, in de voetsporen van onze Koning! Help ons en doneer! http://www.muskathlon.nl/deelnemers/82/martijn-van-der-veer#sthash. aJXj4HWh.dpuf

Meer dan geld geven “Voor de Ugandese en Ethiopische bevolking is naast geld vooral relatie belangrijk. In dit gebied voelen mensen zich afgewezen en verworpen. Deze marathon kan dat gevoel helpen verbreken. Het feit dat blanke mensen hier naartoe durven te komen en een week lang met hen gaan optrekken, betekent veel meer dan een kantoor van een goed doel openen en geld geven. Ontwikkelingswerk is zoveel meer dan alleen geld geven. Het begint een niveau dieper. Het begint bij rela-

Voorjaarsconcert Laudando DIRKSLAND - De christelijke oratoriumvereniging ‘Laudando’ geeft op zaterdag 22 maart a.s. een concert in de Hervormde

tie. Geloof in mensen. Alsjeblieft, kom hierheen en laat zien dat jullie persoonlijk bij ons betrokken zijn”. “Een tweede belangrijke motivatie om deze marathon in Uganda te laten plaatsvinden is vanwege de boodschap die het evenement zelf is. In het door angst beheerste gebied zijn mensen juist blij met initiatieven als deze, die aantonen dat het er weer veilig is en

Levensveranderend bezoek “Een derde belangrijk bij-effect van de marathon in Uganda is dat de lopers er fysiek in aanraking met armoede komen. Voor veel lopers is dit de eerste keer dat ze in een ontwikkelingsland komen. In de week voorafgaand aan de marathon zullen ze projecten bezoeken en mensen ontmoeten die in armoede leven. Uit ervaring weten we dat deze ontmoetingen vaak levensveranderend zijn. Het verandert je perspectief. De meeste lopers die de marathons in Uganda liepen, zijn nog steeds actief, het werk dat ze daar hebben gezien, aan het promoten. Zoals ik al eerder zei: “Ik kwam er niet meer los van. In gebed heb ik dit voor God neergelegd en ik kreeg een antwoord dat ik me hiervoor moest inzetten. Proberen om golven van gerechtigheid tot stand te brengen. Mijn thuisfront staat er helemaal achter en dat is enorm belangrijk. Daarnaast zijn er vele sponsoren, groot en klein, die het mij mogelijk maken om dit te doen. Om mee te doen moet je namelijk een bedrag van 10.000 euro ingezameld hebben.”

Ook al wordt J.S. Bach als de beste componist van de familie Bach genoemd, er waren ook andere componisten in de Bach-familie die prachtige muziek hebben gecomponeerd.

Laudando vertolkt voor de bezoekers twee werken van Johann Michael Bach, te weten: ‘Herr, ich warte auf dein Heil’ en ‘Halt was du hast’. Verder het overbekende ‘Dona nobis pacem’ van Johann Sebastian Bach, om vervolgens stil te staan bij Psalm 42 ‘Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’ van Felix Mendelssohn, dat één van zijn meest geliefde werken was. Het vervolg is het ‘Hear my prayer, o Lord’ en het ‘O God, Thou art my God’, van Henry Purcell. Daarna kan men luisteren naar het ‘Magnificat and Nunc Dimittis’ in D van Charles Wood. Edward Bairstow schreef verschillende grote werken voor koor en orgel, maar ook salmbewerkingen, gezangmelodieën en de cantate ‘The Prodigal Son’ (de verloren zoon). Bairstow was ook actief als instrumentaal componist, hoofdzakelijk

voor orgel. Zijn vroegste composities dateren van rond de eeuwwisseling. Laudando zal het ‘Save us, O Lord’ uitvoeren. Dit was in 1902 zijn eerste grote succes. Het laatste werk dat Laudando zal uitvoeren is: ‘Great is the Lord’ Psalm 48, van Edward Elgar. Naast de begeleiding van c.o.v. Laudando zal Wim Diepenhorst ook enkele orgelwerken vertolken. De algehele leiding heeft Rinus Verhage. Toegangsprijzen zijn € 7,50 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar € 5,00. Toegangsbewijzen zijn te verkrijgen via de leden, bij Boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk en voorafgaand aan de uitvoering bij de ingang van de kerk. Zie ook de website www.covlaudando.nl


Geslaagde jaarvergadering VBGO MBO-OPLEIDINGEN

Procesindustrie ... een wereldkeuze !

MIDDELHARNIS – In het bedrijfspand van Bosman & Kalis Autoschadeherstel op bedrijventerrein Oostplaat te Middelharnis hield de Vereniging van Bedrijven GoereeOverflakkee (VBGO) vorige week donderdag haar jaarvergadering. Naast een huishoudelijk deel en een korte presentatie waarin voorzitter Steef Visser van Stichting Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee de ondernemers bijpraatte over de activiteiten van ‘zijn’ stichting om de belangen van ondernemers op het eiland te behartigen, gaf Luc Dietz uit Utrecht een inspirerende lezing over eilandmarketing. Aansluitend was er een smakelijk diner, verzorgd door Live gekookt en omlijst met bijpassende kwaliteitswijnen van Wijnkoperij van Eesteren. Zo’n honderd aanwezigen woonden de jaarvergadering bij. De inhoud van de lezing staat in de vrijdageditie van Eilanden-Nieuws.

OPEN DAGEN

VRIJDAG

18.00-21.00 UUR

Z ATERDAG

10.00-14.00 UUR

21 MAART 22 MAART

Locatie: Kerkhoekstraat 1, Brielle

WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL

AUTO KOESE

Adres Doelweg 2 | 3252 AJ Goedereede Tel. 0187 - 49 25 02

Goedereede

WEEK TOPPERS! 12 Aanbiedingen geldig van woensdag 19-03-2014 t/m dinsdag 25-03-2014

Bloemkool

Ben jij onze nieuwe

1e AUTOMONTEUR met APK?

Renault Koese is een dynamische organisatie met drie vestigingen. Wij zijn actief op het eiland Tholen en Goeree-Overflakkee. Door de sterke groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een ambitieuze 1e automonteur met APK voor de vestiging Sommelsdijk. Als teamspeler help jij ons bij het realiseren van onze ambitieuze toekomstplannen. Samen met een hecht team van ervaren monteurs draag jij zorg voor de reparaties en het onderhoud van de personen- en bedrijfsauto’s van onze klanten. Hierbij staan kwaliteit, service en betrouwbaarheid voorop.

Ben jij: 1e monteur met APK Goed gemotiveerd Klant- en servicegericht Flexibel Leergierig

Ben jij die vakbekwame, klantvriendelijke collega die in de snel doorontwikkelende autotechniek een mooie uitdaging ziet? Dan zien wij jouw sollicitatie graag z.s.m. tegemoet!

Meer informatie? Kijk op

WWW.RENAULTKOESE.NL

Vanaf heden

een groot aantal

glutenvrije artikelen

0,99

Hamlappen

Pitloze druiven

van Slagerij van Zuidland

500 gram

Dan bieden wij: Een goed salaris Toekomstperspectief Goed opleidingsplan Professionele werkplek Gezellige en collegiale werksfeer

Stuur je sollicitatie met C.V. vóór 28 maart naar: Renault Koese T.a.v. Carlo van Dienst Postbus 167 3240 AD Middelharnis Of via e-mail naar: carlo.vandienst@auto-koese.nl

4,49

1,79

Markant Roodmerk koffie

Huiswijn wit, rosé of rood

Twee pakken van 500 gram

Literfles

van 7,90 nu voor

van 3,99 nu voor

4,95

2,99

www.facebook.com/onzesupermarktgoedereede // www.onzesupermarkt.com Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Niet voor wederverkopers.


DINSDAG 18 MAART 2014

Kernactiviteiten

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen op zaterdag 22 maart, tijdens de landelijke compostdag, gratis onverpakte compost ophalen bij de mileustraat Middelharnis. Dit is een cadeautje van Indaver Nederland B.V. en de gemeente Goeree-Overflakkee voor het scheiden van afval. De mileustraat is gelegen aan de Johannispolderseweg tussen Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0187 486850.

Kleding voor OekraĂŻne

DEN BOMMEL

Workshop eenvoudig evangeliseren

Op zaterdag 12 april is er Bij De Bron in Den Bommel een evangelisatieworkshop met als thema Eenvoudig Evangeliseren. Om 10.00 uur is er een inloop met koffie en om 10.30 uur begint de eerste spreker. Van 12.30 tot 13.30 uur is er een niet-verplichte lunch, de kosten daarvoor zijn â‚Ź 2. De dag wordt afgesloten met het eventueel oefenen in de praktijk. Aanmelden kan bij Ruud Kuijer, tel. 0187 640840 en AriĂŤtte Hage, tel: 0187 494911.

Lezing over levensgeluk

Yvonne Groenendijk houdt op donderdag 20 maart een lezing over levensgeluk in het Wijkcentrum van Middelharnis. De lezing duurt van 13.30 tot 15.00 uur. Meer informatie krijgen of direct aanmelden kan door te mailen naar c.vermeulen@fiergo.nl of door te bellen naar 0187 483366. De entree bedraagt â‚Ź 6,50 inclusief koffie of thee.

0187-48 74 75 ( WWW.SPUITERIJVANLINT.NL : Pascal 9 *

MIDDELHARNIS

Wegens de opstand in OekraĂŻne worden er op dit moment weinig tot geen transporten bij de grens doorgelaten. Daardoor kan de inzameling nog niet worden afgeleverd. Er wordt gehoopt de kleding zo snel mogelijk te vervoeren.

MIDDELHARNIS

Autoschade, Vrachtwagenspuitwerk, Keukenspuitwerk, Meubelspuitwerk

Openbare verkoop theaterkostuums De kostuums van Mare en Meekrap gaan in de verkoop. De kostuums zijn te koop tijdens de Streek- en Rommelmarkt in het Diekhuus op 29 maart. De Rabobank is speciaal ingericht om alle kleding uit te stallen. De markt duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar verkoopkostuums@hetdiekhuus.nl.

Opfriscursus DIRKSLAND verkeersregels Veilig Verkeer Nederland houdt op Witvissen met woensdag 16 en 23 april een opfriscursus Verkeersregels en VerkeersVaste Hengel tekens in het Dienstencentrum in Sportvisserij Goeree-Overflakkee organiseert voor donderdag 20 maart een presentatie over witvissen met de Vaste Hengel. De presentatie wordt gegeven door Jan van Schendel. De avond duurt van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. De deuren openen om 19.15 uur. De presentatie wordt gehouden in de SVIK kantine, Philiphoofjesweg 57a te Dirksland. Entree en koffie zijn gratis.

Jaarlijkse verkoop Prisca Op zaterdag 29 maart houdt de vrouwenvereniging Prisca van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland haar jaarlijkse verkoop. Van 10.00 tot 14.00 uur zijn verschillende kramen te bezoeken, waaronder kleding, boeken, speelgoed, groente, fruit, e.d. Voor kinderen is er een knutselhoek en er is een gezellige koffiehoek met soep en broodjes. De verkoop vindt plaats in de zalen van de kerk aan de Mozartsingel.

MELISSANT

Go Dance for ALS

Ladies Circle Goeree-Overflakkee houdt op zaterdag 12 april een dans-

Middelharnis. De cursus duurt twee avonden, elke avond van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur. Tijdens de cursus worden nieuwe verkeersregels voor de diverse weggebruikers uitgelegd. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De kosten voor de cursus zijn â‚Ź 10 per persoon. Opgeven kan bij Jan de Vries, tel. 0187 602585 of per e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl.

NLdoet Diektuun In het kader van de landelijke actie NLdoet, kunnen vrijwilligers op zaterdag 22 maart tussen 10.00 en 15.30 uur helpen met het opknappen van de Diektuun. Drinken met wat lekkers en een voedzame lunch worden verzorgd. Inschrijven kan op nldoet.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Henk Ariese, coĂśrdinator Diektuun, tel. 06 11565066 of mail naar diektuun@gmail.com.

NIEUWE-TONGE

Concert

Een groep musici zal op vrijdag avond 21 maart een concert verzorgen in de Oude Dorpskerk aan de Kerkring te Nieuwe-Tonge. Er is een aantal solisten die worden begeleid door viool, fluit, hobo en orgel. De entree is gratis, maar er is wel een collecte. De opbrengst daarvan gaat naar de stichting Lux in Tenebris te Genemuiden. Deze stichting steunt het werk van de enige reformatorische Christelijke theologische faculteit in Frankrijk. De avond begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur.

Op zaterdag 22 maart staat CSG de Prins Maurits in het teken van de zending in het buitenland. Twee zendingswerkers zullen een prestatie geven over hun werk. Verder is er een moment van samenzang en een gezamelijke broodmaaltijd. Voor de kinderen wordt oppas geregeld, zodat ze kunnen knutselen en spelen. De middag begint om 15.00 uur en is rond 19.00 uur afgelopen. De toegang is gratis. Aanmelden kan tot en met 20 maart bij Bets van Heemst via 0187 651768 of e.heemst@chello.nl.

Expositie RareKiek In het kader van 100 jaar Bomans houdt Fotoclub De RareKiek uit Sommelsdijk een expositie in de bibliotheek van Oude-Tonge, Eisenhouwerlaan 1a. Het thema van de expositie is ‘Erik of het klein Insectenboek’.

Het laatste nieuws...? Volg ons via Facebook en u blijft op de hoogte!

SOMMELSDIJK

Aangepaste kerkdienst

uur. Vanaf 19.15 uur zal er echter al samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. K.J. Kaptein. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor IsraĂŤl.

Zondag 23 maart is er een aangepaste kerkdienst voor mensen met een beperking. De dienst vindt plaats in de Exodus Kerk te Sommelsdijk. Ds. R. Silvis leidt de dienst. De middag staat in het teken van Passie en Paasspel. Aanvang is 14.45 uur. 24 sinds 19

Matthäus Passion

DE DE KER KBO Jaargang 35,

nr. 18 - 27 februari

2014

drukkerij

OOLTGENSPLAAT

Knutselmiddag

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool is er een knutselmiddag in ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12 te Ooltgensplaat. De middag is op woensdag 19 maart van 13.30 tot 15.00 uur. Het thema is Pasen. De kosten voor het knutselen zijn â‚Ź 2. Voor meer informatie kan gebeld worden met Mira Woutersen, tel. 0187 630323.

Erf- en sierbestrating Firma J. & J. van Gurp

a Oudedijk 14, Ooltgensplaat t 0187 63 13 50 / m 06 5555 20 23 w erf-sierbestrating.nl

OUDDORP

Bingo 55+ club

De vrijwilligers van de 55+ club houden op woensdag 19 maart een voorjaarsbingo. De middag start om 14.00 uur in de Dorpstienden in Ouddorp. De kosten bedragen â‚Ź 6,50 voor zes rondes en een kopje koffie.

www.brilcentrumkeuvelaar.nl Zandpad 56 - Middelharnis - (0187) 483437

Zendingsmiddag

alle 55-plussers. De middag begint om 14.00 uur en de kosten zijn â‚Ź 3,50 per persoon. De bingo wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge.

Bij ons GEEN Eigen Risico en gratis vervangend vervoer. Meuleman Autoschade Stoofweg 36 3253 MA Ouddorp Mobiel 06-11412895 Telefoon 0187-689395 www.meuleman-autoschade.nl

de Waal

Wij drukken al 90 jaar periodieken

10e jaargang nr. 441

Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk T (0187) 47 10 26 E info@drukkerijdewaal.nl

Kerkblad van de Gemeenten op Goeree-Overflakkee van onze voortgezette

tot de vrede

tot de stichting

Hervormde         

Wanneer wij spreken over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus dan doen we dat vaak vanuit ons gezichtspunt. Al te vaak leggen we de nadruk op het feit dat wij door het geloof in Christus Zijn genade kennen mogen en dat zondaren door Christus met God zijn verzoend. En het is waar: onze diepe zondeval heeft ernstige gevolgen gehad voor ons staan ten opzichte van God onze Schepper. De zonde is tussen ons en Hem in komen te staan. Wij zijn onheilig geworden; aan al onze daden, gedachten en werken kleeft de onvolkomenheid. Er is geen mens die goed doet, ook niet tot ĂŠĂŠn toe. Om die reden is het nodig dat wij een Middelaar hebben, Die tussen ons en de Heere in staat, opdat wij door Hem God de Heere als onze Heere en Heiland kennen mogen. Dit zijn de gedachten die Bijbels en over1 bekend zijn denk ik. Gemeente

het dus volstrekt onmogelijk om tot elkaar te naderen. Maar dan het wonder: God heeft hierin voor een Middelaar gezorgd. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet willen en kunnen sparen, opdat Hij in Hem de wereld met Zichzelf zou verzoenen. Zijn recht en heiligheid blijven hierin pal staan. Maar in het geven van Zijn Zoon is er een weg tot behoud voor ons zondaren. Maar ook voor God de Heere om met ons om te kunnen gaan; om als een getrouwe Vader naar Zijn schepselen om te zien en in Zijn raad en voorzienigheid voor hen te zorgen. Hij deed dit voor Zichzelf. Laten we dat goed op ons in laten werken. De zaligheid werd niet allereerst voor Zijn kinderen, maar voor Hemzelf verdiend. Hij wilde dat zondaren behouden zouden worden en daarom heeft Hij in Christus de wereld met Kamerik Zichzelf willen verzoenen.

EXODUS Gemeente

Maar nu wijst Paulus ons op de andere kant. Het is namelijk niet alleen zo dat wij een Middelaar nodig hebben om met God om te kunnen gaan. Met eerbied gesproken: ook God heeft een Middelaar nodig om met ons mensen om te kunnen gaan! Hij zegt het in onze tekst zo: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende. Zijn heiligheid, gerechtigheid en volkomen zondeloosheid maken het voor Hem onmogelijk om met zondaren zoals wij zijn om te gaan. God is volstrekt eerlijk en rechtvaardig: Hij heeft gezegd dat de zonde met de dood gestraft zal worden en wij zijn in zonde gevallen. Om die reden moeten wij de dood sterven. Onder dit uitgesproken oordeel kan de Heere niet uit. Dat zou in tegenspraak met Zijn volkomen wezen zijn. Het is om die reden dat Hij niet ‘zomaar’ over de zonde kan stappen en deze door de vingers kan zien. De zonde zorgt voor een onoverbrugbare kloof tussen ons en Hem, maar ook tussen Hem en ons. Vanuit zowel onze kant als de Zijne is

Geliefde lezer(es): als u ooit twijfelt aan de wil van God om zondaren zalig te maken denkt u dan toch aan deze tekst. Het is de wil en het verlangen van de Vader om met ons verzoend te worden. Als uit iets Gods liefde tot deze zondige wereld blijkt dan hier wel in. Het was Zijn wil om met ons mensen om te kunnen gaan en daartoe heeft Hij gezorgd voor een Weg waardoor dit mogelijk was. Nooit kunnen we daarom te goed en te groot van de Heere denken. In de komende lijdensweken zullen we telkens weer bepaald worden bij de lijdensweg die Christus moest gaan. Bedenkt u dan toch telkens weer dat uit deze lijdensweg Gods liefde voor een in zonden gevallen wereld blijkt. God wil met deze wereld verzoend worden; de oude verhouding die er in het paradijs is geweest wilde Hij herstellen! En daar draagt Hij ook Zelf zorg voor. Deze Christus heeft God willen schenken als de Weg waardoor wij zalig kunnen worden en waardoor wij God kunnen leren kennen. Deze enige Weg

        blad Mededelingen 2014

De Plaatselijke Commissie houdt op woensdag 19 maart een bingo voor

Het Oratoriumkoor Zuid-West Nederland voert op zaterdag 12 april de Matthäus Passion van J.S. Bach uit in de Hervormde Kerk aan het Marktveld te Sommelsdijk. Aanvang is 19.00 uur, de kerk is open vanaf 18.15 uur. Vanwege de beperkte ruimte in de kerk zullen er in de pauze geen consumpties worden verstrekt. De entree kost ₏ 32,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor in Ouddorp, bij Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk en bij de leden van het koor. Indien voorradig zijn er ook bij de kerk nog kaarten te koop. Reserveren kan ook via de website www.ookzwn.nl en telefonisch bij Wout Horselenberg, tel. 0187 485424, en Anne de Bakker, tel. 0187 603752.

2 Korinthe 5:19a

Romeinen 14:19

hebben wij dan ook nodig, opdat wij met God en Hij met ons verzoend zou worden. Laat u en jou in alle opzichten tot Hem gedrongen worden, opdat u in en door Jezus Christus zou zien: in Hem was God Zichzelf met de wereld aan het verzoenen, en... met mij. B.D. Bouman, v.d.m.

Zingen Psalm 40 : 3 en 4

Mijn God, Gij hebt Uw wond’ren groot gemaakt; Wie is ‘t, die ‘t onbepaald getal Van Uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? Geen slachtvee, geen altaren, Vol spijs ten offer, waren Het voorwerp van Uw lust; Gij hebt Mij, naar Uw woord, Mijn oren doorgeboord, En ‘t lichaam toegerust. Brandofferen, noch offer voor de schuld, Voldeden aan Uw eis, noch eer; Toen zeid’ Ik: Zie, Ik kom, o Heer’! De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld. Mijn ziel, U opgedragen, Wil U alleen behagen; Mijn liefd’ en ijver brandt; Ik draag Uw heil’ge wet, Die Gij den sterv’ling zet, In ’t binnenst’ ingewand.

Meditatie 12 maart: Ds. D. Zoet 19 maart: Ds. J.W. van Estrik

febr./mrt.

Jaargang 2012 Gemeentegids

De ANBO organiseert voor woensdag 19 maart een bingo in wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer te Sommelsdijk. Aanvang is 13.30 uur. Het eerste kopje thee of koffie is gratis.

Feestavond Op zaterdagavond 22 maart is er een feestavond met live muziek in ‘t Prieel van recreatiecentrum De Staver. De zaal gaat open om 19.00 uur en het feest begint om 19.30 uur. Koffie met cake is gratis. De entree bedraagt â‚Ź 10 per persoon voor leden en â‚Ź 12 per persoon voor niet-leden. Aanmelden kan via 06-49869966.

Themamiddag Op vrijdag 28 maart is er een themamiddag in wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer te Sommelsdijk. Samen met de politie en de Rabobank krijgt u uitleg over veiligheid en veilig bankieren. De middag begint om 14.00 uur.

Bingo De ANBO houdt op zaterdag 29 maart een bingo in wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer in Sommelsdijk. Aanvang is 19.30 uur en het eerste kopje koffie of thee is gratis.

OUDE-TONGE Zingen voor IsraĂŤl

Bingo

Vaderlandse Kerk

en hetgeen

ons najagen hetgeen Een heerlijk Evangelie dient. Zo dan, laat onder elkander

Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende (...)

nr. 2 52e jaargang

Bingo

5 maart 2014

Onder de vijgenboom Meditatie

DE DU KDALF

“

Gratis compost

feest: Go Dance for ALS. Het feest is voor 25 jaar en ouder en vindt plaats in Loods Mijnders van 21.00 tot 02.30 uur. Kaarten zijn te koop bij LakeSide en Ever Jeans in Middelharnis en bij Le Joujou in Ouddorp. De opbrengst gaat naar stichting ALS.

“

GOEREEOVERFLAKKEE

14

Stichting Christenen voor IsraĂŤl houdt op vrijdag 4 april een kooren samenzangavond in de RehobĂ´thkerk aan de Olympiaweg in Sommelsdijk. De avond begint om 19.30

STAD AAN ‘T HARINGVLIET

Paaszang

Op dinsdag 15 april is er in de Ichtuskerk in Stad aan ‘t Haringvliet een Paaszang dienst door Soli Deo Gloria met medewerking van Com nu met Sangh uit Oude-Tonge. Aanvang is 19.30 uur.

De Reizende Dichters De Reizende Dichters houden dit jaar weer vier keer een Literair CafĂŠ. Dit jaar in ‘t Trefpunt in Stad aan ‘t Haringvliet, Oranjelaan 14. De eerste keer zal plaatsvinden op 29 maart. De deuren gaan open om 14.00 uur, de middag begint om 14.30 uur.

STELLENDAM

Jongerendienst

Op zondagavond 23 maart is er in de Gereformeerde Kerk vanaf 18.30 uur een jongerendienst. Het thema is Geloven = Doen. De dienst wordt geleid door Theo van Teijlingen.


Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee

Grote finale Strandpark Duynhille Laatste kans. Nu of nooit!

Informatie-/ verkoopdagen

Strandpark Duynhille is bijna uitverkocht. Wegens dit overweldigende succes hebben wij besloten een groots finalespektakel te organiseren met spectaculair voordeel voor kopers. Twijfel niet, het is nu of nooit! Kies voor een waardevaste bestemming van uw spaartegoed en geniet nog dit jaar van uw eigen recreatievilla achter de duinen van Ouddorp aan Zee.

zaterdag 22 en 29 maart 2014 11.00 tot 16.00 uur

• Vrijstaande luxe duinvilla’s (4 tot 6 personen)

Oude Nieuwlandseweg 11b, Ouddorp aan Zee

• Geschikt voor eigen recreatief gebruik en/of verhuur • Top belegging aan de Noordzeekust

Meld u nu aan en reserveer een kavel!

• Waardevaste bestemming voor spaartegoed • Royale percelen eigen grond • Tal van recreatie- en watersportmogelijkheden in de directe omgeving • Uitstekende verhuurmogelijkheden middels Roompot Vakanties

Rotterdam

Ouddorp

Middelharnis

Zierikzee

Vanaf € 187.000

Meld u nu aan! www.duynhille.nl | info@duynhille.nl | T. 0118 - 641500

Middelburg

Goes


DINSDAG 18 MAART 2014

CurMare Wielerploeg start nieuw seizoen

Voorlichtingsbeurs over seksuele diversiteit voor scholen MIDDELHARNIS - De vorig jaar opgerichte Stichting Gay op Flakkee organiseert voor 20 maart 2014 een voorlichtingsbeurs in de aula van de Regionale Scholengemeenschap in Middelharnis. De beurs is bedoeld voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo én voor het ondersteunend personeel. Overal in de maatschappij, ook in ons land, blijkt dat voorlichting over seksuele diversiteit nog erg nodig is. Daarom heeft de regering de voorlichting in het basis- en voortgezet onderwijs sinds december 2012 bij wet verplicht gesteld. Er zijn legio mogelijkheden om dit in te vullen, zowel voor Christelijke als voor openbare scholen. Echter kost dit vaak veel tijd om te zien en te inventariseren wat er voor een school mogelijk is en welke manier van voorlichten

DIRKSLAND - Sinds drie jaar bestaat de Stichting CuraMare Wielerploeg. Iedereen die op welke manier dan ook aan CuraMare verbonden is, kan eraan deelnemen. Momenteel bestaat de ploeg uit meer dan veertig wielerliefhebbers die aan hun leefpatroon graag een sportief- en daarmee ook een gezond element toevoegen, hetzij voor het plezier, hetzij voor het goede doel, of voor sponsoractiviteiten. De ploeg wil sowieso de wielersport bevorderen, maar geeft daarmee ook graag aan de CuraMare organisatie een fitte, gezonde en sportieve uitstraling. Door bijdragen van sponsors heeft de wielerploeg zelfs een eigen tenue. Jaarlijks staat een aantal ritten op het programma, hetzij door deze zelf te organiseren, hetzij door deel te nemen aan door anderen georganiseerde ritten. Maar altijd onder het motto: ‘samen uit, samen thuis’. Als start van een nieuw seizoen, ieder jaar in maart, wordt een openingstocht gereden, met een start vanaf één van de zorginstellingen van CuraMare. Dat was afgelopen zaterdag weer het geval. Toen werd de openingstocht van het seizoen 2014 verreden, een rit van 50 kilometer, ditmaal vanaf het terrein van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dr. Paul van der Velden, lid van de Raad van Bestuur van CuraMare, gaf het startschot, waarna de ploeg zich in beweging zette voor weer een nieuw seizoen.  (Tekst en foto: Hans Villerius)

Praktijkpabo CHE van start in regio GOEREE-OVERFLAKKEE - De Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start in september 2014 met de Praktijkpabo in regio Hoekse Waard/Goeree Overflakkee. In nauwe samenwerking met christelijke basisscholen in de regio Hoekse Waard, Spijkenisse en op Goeree-Overflakkee worden studenten opgeleid tot juf of meester.

Op de Praktijkpabo leer je grotendeels in de praktijk. Studenten zijn twee dagen in de week op de basisschool, volgen een dag in de week colleges aan de Christelijke Hogeschool Ede en besteden twee dagen aan lesvoorbereiding en zelfstudie. Deze duale opleiding Leraar Basisonderwijs is geschikt voor studenten die graag in de praktijk leren en hun geloof handen en voeten willen geven in de klas. In nauwe samenwerking met christelijke basisscho-

len wordt gezorgd voor intensieve begeleiding. De Praktijkpabo start ook in regio Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en Gouda. Kijk op www.che.nl/praktijkpabo voor meer informatie. Geïnteresseerden zijn welkom op de Open Avond op - vanavond - dinsdag 18 maart en donderdag 24 april 2014 (18.30-21.00 u) of op de Experience Day op 26 maart 2014 (10.0014.00 u) in Ede.

Uitbreiding Gereformeerde Kerk Stellendam STELLENDAM - Menig kerkgebouw moet in deze tijd gesloten worden of krijgt een andere bestemming. De Gereformeerde kerk (PKN) in Stellendam heeft echter het voornemen de kerk uit te breiden. Op donderdag 6 maart werd de aannemingsovereenkomst ondertekend door de heer Krijger van aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk, voorzitter van de kerkenraad Ad de Wit en Mark Grinwis, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. De ontmoetingsruimte ‘t Forum naast de kerk zal uitgebreid worden met een extra zaal. Tevens zal een mindervalidentoilet gerealiseerd worden. Daarnaast zal ook de verwarmingsinstallatie vervangen worden. Na deze verbouwing kan de kindernevendienst verbeterd worden door het beschik-

baar hebben van twee volwaardige zalen. Ook zijn er extra mogelijkheden voor de organisatie van bijeenkomsten met ouderen en condoleances en begrafenissen.

De uitbreiding wordt bekostigd door een legaat, schenkingen en subsidies. De komende tijd zullen ook nog acties worden gehouden om geld in te zamelen.

bij de identiteit van de school past. Stichting Gay op Flakkee wil daarom de scholen helpen bij het kiezen van voorlichtingsmateriaal. Op de door hen georganiseerde beurs zullen de verschillende mogelijkheden getoond worden en zal de gelegenheid gegeven worden daarover vragen te stellen aan de deskundigen die de methodes - mede - hebben ontwikkeld. (O.a. de landelijke LHBT-belangenorganisaties COC en LCC Plusprojecten en verscheidene theatergroepen.) Daarnaast zal er voor zowel het voortgezet- als basisonderwijs een workshop over voorlichting in de klas gegeven worden. Geïnteresseerden zijn uiteraard welkom. Aanmelden kan door te mailen naar voorlichting@gayopflakkee.nl. De beurs zal gehouden worden op 20 maart vanaf 15.30 uur in de aula van de Regionale Scholengemeenschap in Middelharnis.

Feestelijke Familiedienst in Evangelie Gemeente OUDE-TONGE Zondag 23 maart zal er in Evangelie Gemeente Flakkee een feestelijke Familiedienst plaatsvinden. Het thema van de dienst is: 'Jezus is de Goede Herder!' Op een laagdrempelige manier zal dit thema, vooral voor de kinderen, worden uitgewerkt.

Jaarvergadering NLGO MIDDELHARNIS - Op donderdag 27 maart wordt de jaarvergadering gehouden van de NLGO in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis, aanvang 19.30 uur. De leden van de vereniging ontvangen schriftelijk een uitnodiging. Belangstellenden zijn van harte welkom op het eerste informatieve deel, na de pauze volgt de huishoudelijke vergadering. Er is een presentatie van de werkgroep terreinbeheer en de nieuwe pas gestarte werkgroep Zoogdieren. Deze werkgroep gaat onderzoek doen naar muizen en vleermuizen op Goeree-Overflakkee. Wist u dat er op ons eiland een muis voorkomt, de Noordse Woelmuis, die bijna alleen hier voorkomt en verder nergens in de wereld? De NLGO heeft samen met Bureau Tauw en in samenspraak met andere partners een projectvoorstel gemaakt voor bloemrijke dijken in het kader van de erfgoedlijnen op het eiland. Het project is toegekend en zal tijdens de vergadering worden besproken. Dhr Frank Druijff zal een presentatie geven over het project: ‘beleef de zeedijken en havenkanalen’. De dijken op Goeree-Overflakkee vertellen over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het eiland. De landschappelijke geschiedenis van Goeree-Overflakkee wordt voor iedereen beleefbaar en zichtbaar gemaakt.

Een impressie van de te ondernemen verbouwing.

16

Zie voor meer informatie www.nlgo.nl

Heel veel muziek, creativiteit en vrolijkheid zijn de ingrediënten voor een mooie en feestelijke dienst. Jong en oud is van harte welkom. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in het gebouw van Evangelie Gemeente Flakkee, Emmastraat 24a te OudeTonge. Voor meer informatie kunt u terecht op www.evangeliegemeenteflakkee of bellen naar 0187-663650.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


waterschap

Hollandse Delta

www.wshd.nl

Leefbaar land, leefbaar water Nieuws van het watersc hap

jaargang 10 maart 2014

Met de hele klas gratis op excursie

Agenda

“Hoe komt het dat je in je woonplaats met droge voeten kunt spelen, sporten en naar school kunt gaan? En hoe kun je zelf minder water vervuilen? Dat laten we zien aan kinderen van groep 6, 7 en 8 tijdens de gratis excursie naar een rioolwaterzuivering van waterschap Hollandse Delta. In zo’n ‘schoonmaakfabriek’ voor afvalwater, eten bacteriën letterlijk het vuil uit het water. Dat doen ze 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het gezuiverde water stroomt daarna in de rivieren of kanalen. De leerlingen kunnen zelf bij ons zien hoe die grote schoonmaak gebeurt”, nodigt Ronald Snoei, excursieleider van Hollandse Delta, de kinderen uit. Leraren kunnen de klas voor een excursie aanmelden via de website: www.wshd.nl/lerenoverwater. De excursie duurt maximaal anderhalf uur. Elk jaar komen veel jongens en meisjes van de basisschool bij Hollandse Delta kijken. Allemaal ervaren zij de excursie als leuk en leerzaam!

Leren over water in een gemaal

19 maart Aqua for All Waterschap Hollandse Delta sponsort bijna 500 basisschoolkinderen die wandelen voor water in Dordrecht. Zij lopen 6 km. met een rugzak met 6 liter water. Hiermee symboliseren de kinderen de dagelijkse gang naar schoon water van leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Kijk voor meer informatie op: www.wandelenvoorwater.nl 27 maart Verenigde Vergadering 14.00 uur Ridderkerk, waterschapshuis

In gemaal De Leeuw van Putten in Spijkenisse komt dit voorjaar een tentoonstellings- en educatieruimte. “Samen met de gemeente Spijkenisse werken we aan een tentoonstelling waar iedereen vanaf 10 jaar kan zien hoe een gemaal werkt. Ook willen we jongeren laten zien wat Hollandse Delta doet om op de ZuidHollandse eilanden droge voeten te houden, overal schoon water te hebben en afvalwater schoon te maken”, vertelt Linda van Dam, communicatiemedewerker van het waterschap, over het gemaal in Spijkenisse. Docenten van de basisschool groepen 7 en 8 kunnen er zelf een les over waterbeheer gaan geven. Gratis lesmateriaal is hiervoor te vinden op www.wshd.nl/lesbrieven. De Leeuw van Putten is ook het vertrekpunt van fluisterboot ‘De IJsvogel’. Wie een boottocht wil maken, koopt in het gemaal een kaartje voor de fluisterboot en kan dan natuurlijk ook de tentoonstelling bekijken. De Leeuw van Putten is aan het Noordeinde 93 in Spijkenisse. Op deze pagina en op www.wshd.nl houden we u op de hoogte van de openingsdatum van de tentoonstelling.

5 april Kom in de Kas 10.00 - 16.00 uur Gratis rondleiding rioolwaterzuivering in Ridderkerk. Open huis waterschapshuis Ridderkerk. Kijk voor meer informatie op: www.wshd.nl

Neem een kijkje bij het waterschap Zaterdag 5 april staan de rondleiders van Hollandse Delta tussen 10.00 en 16.00 uur voor u klaar om met u een kijkje te nemen op de rioolwaterzuivering in Ridderkerk aan Havenkanaal 18. De rondleidingen zijn geschikt voor kinderen boven de 10 jaar. Waterschap Hollandse Delta houdt niet alleen open huis bij de rioolwaterzuivering maar 5 april kunt u ook het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk bezoeken. U kunt er kennis maken met de taken en het werk van het waterschap. “Voor de jongeren is er een klimrots opgesteld en kinderen kunnen op de foto met Droppie Water. Voor wie wat meer wil weten over de geschiedenis van het waterschap is er een expositie in het waterschapshuis. Onze rondleiders vertellen aan de hand van historische voorwerpen over de rol die de waterschappen eeuwen geleden al speelden in het waterrijke gebied van ons waterschap”, aldus Ria van Es, communicatiemedewerker en organisator van de open dag. “We haken met onze activiteiten in Ridderkerk aan bij de landelijke manifestatie Kom in de Kas waarbij de glastuinbouw open huis houdt. Bij Hollandse Delta kunt u zien wat ons werk voor u betekent”, vertelt Ria van Es enthousiast.

Volg ons ook op:

YouTube

Ben jij al WaterWise? Waterschap Hollandse Delta werkt mee aan www.waterwise.nl. Op deze website vind je digitaal lesmateriaal over waterbeheer in Nederland. “Speciaal voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo en havo/vwo”, vult Jeanine van de Haterd, communicatie adviseur bij Hollandse Delta aan. “Het is een lesmodule over veilig, voldoende en schoon water voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die geschikt is voor het Digibord. De inhoud van de module sluit aan bij de kerndoelen van het vak aardrijkskunde”, legt ze uit. De leerlingen kunnen de site ook zelf gebruiken als ze op zoek zijn naar een onderwerp voor een presentatie of werkstuk. WaterWise.nl staat vol filmpjes, games en andere interactieve elementen. “Op WaterWise kom je alles aan de weet over waterbeheer in jouw buurt en wat de waterschappen voor rol daarbij spelen. Maar ook de gevolgen van zeespiegelstijging voor ons laag gelegen land en wat we moeten doen om schoon en voldoende water voor iedereen te hebben, komt aan bod”, vertelt Jeanine van de Haterd.

waterschap Hollandse Delta bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kun je bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (¤ 0,10 p/min), e-mail: 2005005@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de waterkeringen die Zuid-Holland Zuid tegen het water beschermen. Het zorgt voor voldoende water in het gebied om te kunnen wonen, werken en recreëren. Hollandse Delta bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen; zuivert het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van provinciale wegen en rijkswegen. Voor meer informatie: www.wshd.nl

Twitter

Meld je aan voor de nieuwsbrief op onze website Werken bij het waterschap? Kijk op onze website

Kijk voor de vergunningen op www.wshd.nl/ waterschapsblad


VERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

OUDDORP OUDE NIEUWLANDSEWEG 43-133

OUDDORP HAZERSWEG 9

HELLEVOETSLUIS ALBERT SCHWEITZERLAAN 25

GOEDEREEDE LOOHEUL 16

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

DIRKSLAND

OUDDORP

OUDDORP

OUDDORP

€ 139.000,-

€ 429.000,-

K.K.

TUINSTRAAT 28

€ 319.000,-

K.K.

GELEEDSTSTRAAT 2

€ 325.000,-

K.K.

SPRINGERT 8

BIENINGEN 25

Royale starterswoning;

Ruime vrijstaande woning;

Royale halfvrijstaande woning;

Keurige halfvrijstaande woning;

2 slaapkamers;

5 slaapkamers;

3 slaapkamers;

3 slaapkamers;

Gunstig op de zon gelegen dakterras.

Ca. 44 m2 perceel

Aangebouwde garage.

Moderne woning met nette keuken.

TE KOOP

TE KOOP

OUDDORP

OUDDORP

€ 194.500,-

€ 430.000,-

K.K.

ALEXANDERSTRAAT 34

K.K.

MARIJKEWEG 7

Riante hoekwoning;

Vrijstaande woning;

Ca. 411 m2 perceel;

675 m2 perceel;

3 slaapkamers.

3 slaapkamers.

TE KOOP

NOG

K.K.

! R A A B K I H C S E B 2

TE KOOP

3 (starters)woningen

OUDDORP

€ 185.000,-

Wonen onder de molen van Stellendam

STELLENDAM

€ 179.500,-

K.K.

HOFDIJKSWEG 7

DELTASTRAAT 10

Ruime woning in het centrum van Ouddorp;

2-onder-1 kapwoning;

3 slaapkamers;

3 slaapkamers;

Op zuid westen gelegen tuin;

Let op de prijs!

TEL: 0187.68.44.07

K.K.

Vanaf € 169.950,- | Vrije ligging | Zuidwest gelegen tuin Twee slaapkamers, evt. drie mogelijk; Optioneel met ruime garage aan de Molenkade.

WWW.HAMEETEMANMAKELAARDIJ.NL

Eilanden Nieuws dinsdag 18 maart 2014  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 18 maart 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you