Page 1

Dinsdag 13 maart 2018

8688

Vluchtelingen aan de slag bij NLdoet

12

Jubileumfeest Golfbaan Roxenisse

19

23

Artistieke afvalbakken bij Prins Maurits

N59 wordt duurzamer en veiliger OPEN HUIS 16, 17 maart! >> zie achterpagina

EEN FRISSE WIND?

>> zie advertentie pag. 22 www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Winterschilder? schilderdiensten bv

(0187) 605022 www.vanburendirksland.nl

De ondertekenaars: v.l.n.r. de heer P. Feller (Goeree-Overflakkee), de heer S.J. Poel (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), mevrouw A.J.M. van Burg (Schouwen-Duiveland), de heer F. Vermeulen (Provincie Zuid-Holland) en de heer A.J. van der Maas (Provincie Zeeland)

REGIO - Met de ondertekening van een bestuursovereenkomst door de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 9 maart 2018 een belangrijke volgende stap gezet in de aanpak van de N59 op Goeree-Overflakkee. De weg wordt verkeersveiliger en duurzamer. Nu in de overeenkomst financiering, organisatie, verantwoordelijkheden en

opdrachtverlening zijn vastgelegd, wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan. In de zomer is het plan af. In de periode 2018 tot 2024 moeten de verbeteringen worden gerealiseerd. Gedeputeerde Floor Vermeulen, voorzitter stuurgroep N59: “Mooi dat provincies, gemeenten en Rijk de handen ineen hebben geslagen en nu daadwerkelijk aan de slag kunnen. Met de aanpak van de N59 verbeteren we de verkeersveiligheid en met innovatieve oplossingen en

smart mobility toepassingen maken we de weg duurzamer en verbeteren we de doorstroming.” De bestuursovereenkomst volgt op de toezegging door de minister van Infrastructuur en Waterstaat in december 2017 om € 5 miljoen ter beschikking te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de N59. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal € 10 miljoen bij en de gemeenten in totaal € 0,8 miljoen. In de bestuursovereenkomst zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. De provincie Zeeland draagt bij met expertise

en organisatie. De komende maanden zetten de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat als wegbeheerder zich in om de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst om te vormen tot een compleet maatregelenpakket. Onder andere door marktconsultaties benutten zij de kennis uit de markt en bekijken zij hoe en welke innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een duurzame N59. In de zomer worden het maatregelenpakket en de planning vastgesteld.

MAART ACTIEMAAND! Zie pagina 10

Vrolijke voorjaars bloeiers

Container vol afval en 20 frisse neuzen! GOEDEREEDE - Zaterdagmorgen 10 maart staken medewerkers van Rabobank Haringvliet de handen uit de mouwen in de Kwade Hoek in Goedereede. Onder de vlag van NLdoet hielpen zij Natuurmonumenten een handje bij het opruimen van afval in dit natuurgebied. Net voor het broedseizoen komt deze actie op het juiste moment.Natuurmonumenten weet als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Met prikstokken in de ene hand en vuilniszakken in de andere, doorliepen de deelnemers het gebied op zoek naar afval. Zowel Natuurmonumenten als de medewerkers van de Rabobank kijken terug op een succesvolle en gezellige ochtend, met als eindresultaat zakken vol afval en 20 frisse neuzen!

TREND

16_0287_HUY sticker diameter 48,8mm.indd 1

Consumentenbeurs Dit mag u niet missen!! 15, 16 en 17

MAART Dorpstienden, Ouddorp

23-02-16 13:01


Woensdag 14 maart ACHTHUIZEN - Paasbingo met maaltijd voor 55-plussers van Achthuizen. Aanvang 15.00 uur. Opgeven voor 7 maart bij Coby Maliepaard, tel. 0187-631814. OUDE-TONGE - Breicafé in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanvang 19.30 uur. Donderdag 15 maart MIDDELHARNIS - Jubileumconcert Gospelkoor Per Amore, m.m.v. Zandkunstenaar Gert van der Vijver. Hervormde Kerk aan de Ring. Meer info: www.per-amore.nl. STELLENDAM - Bingo 55+, Haegse H7uus. Aanvang 14.30 uur. Opgeven kunt u bij: mevr. M. v. Oostenbrugge; tel: 491653 of bij: mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek; tel. 0187-602411. GOEDEREEDE - Paasviering CVB Goeree, m.m.v. de heer A.J. Nelis, aanvang 20.00 uur in verenigingsgebouw Oostdam. Meer info: 0187-683223. Vrijdag 16 maart MIDDELHARNIS - Jubileumconcert Gospelkoor Per Amore, m.m.v. Zandkunstenaar Gert van der Vijver. Hervormde Kerk aan de Ring. Meer info: www.per-amore.nl.

MARANATHA LEZING OUDDORP 20 MAART A.S. GEBOUW “DE OVERKANT” DIJKSTELWEG 33 20.00 uur Toegang vrij THEMA: “ZIJN DE GEBEURTENISSEN IN ONZE TIJD OOK EIND TIJD TEKENEN…?” Spreker: Br. Hans Huijzer, Strijen Na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zaterdag 17 maart DIRKSLAND - Zwemloop van Flakkee, vanaf 7.00 uur in zwembad De Gooye. www.zvdegooye.nl. DIRKSLAND - Parkinsons Café in de praktijkruimte van Fysiotherapie Van den Berg, Vroonweg 10. Van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via parkinsoncafehellevoetsluis@gmail.com of telefonisch via 0187-203040 (Fysiotherapie van den Berg). OUDDORP - Muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang 19.00 uur. Collecte voor ‘Geloofwaardig Onderwijs’. OUDDORP - Doopsgezinde Kerk: samenzang met orgelbegeleiding. Paascollecte voor de Oekraïne. Van 19.30 tot 20.30 uur. MIDDELHARNIS - De Johannes Passion door vocaal ensemble Magnificat, aanvang 19.30 uur in de Hervormde Kerk. Toegangskaarten en meer informatie: www.kamerkoormagnificat.nl. OUDDORP - Muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang: 19.00 uur. STELLENDAM - Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur. Maandag 19 maart MIDDELHARNIS - Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Cursus Geestelijke vorming. Aanvang 19.45 uur. Spreker dhr. W. Budgen uit Moerkapelle. MIDDELHARNIS - Workshop Moedige Moeders GO in samenwerking met !k-Fullness. Aanvang 19.30 uur in het JAC, Molenweg 28. MIDDELHARNIS - ‘Proeven aan Hebreeuwse letters’, ingeleid door ds. L.J. Lingen. Aanvang 20.00 uur in de Emmaüskerk. Zie ook www.emmauskerkmiddelharnis.nl.

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Woensdag 21 maart OUDE-TONGE - Bingo De Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur. Infocentrum, Bernhardstraat 27. MELISSANT - Koffieochtend 55+ in Melishof. Aanvang 10.00 uur. Wie opgehaald wil worden kan dit melden via 0187-602411. OUDDORP - Modeshow 55+ club, Dorpstienden, aanvang 14.00 uur. Entree € 5. SOMMELSDIJK - Lentemarkt tijdens de verkiezingen in Nieuwe Rijsenburgh, tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

PODOTHERAPIE MIDDELHARNIS U kunt terecht bij de podotherapeut met voetklachten of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

HIELSPOOR - PIJNLIJKE VOORVOETEN INGEGROEIDE TEENNAGELS - LIKDOORNS VERMOEIDHEIDSKLACHTEN - ETC. Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965 - 2015

·

JAAR ·

V

Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222 winkel@vlieto.nl

0

www.vlieto.nl

IETO · VL 5

ETO · K19 LI

65

eer Zaterdag w ! GEOPEND Wij halen en brengen uw machine bij u thuis af voor onderhoud of reparatie

Onze showroom is op afspraak en elke zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in de allernieuwste behandelmethodes. Voor het aanmeten van (steun-) zolen maken wij gebruik van een systeem waarbij een 3D scan van de voet gemaakt wordt.

Podotherapie Middelharnis Medisch Centrum Langeweg Langeweg 54 - 3241 KA Middelharnis 0187-842027 - www.podotherapiemiddelharnis.nl

Kijk voor

SPECIALE

AANBIEDINGEN op onze website MEUBELSTOFFEERDERIJ MEUBELSTOFFEERDERIJ

a r u a L Ook voor het vakantie Laura Fun Openingstijden: Wegens Laura Laura Fun Fun stofferen van uw Watertoren 47 Dins - don - vrijdag Boezemweg 28 C Molendijk 110 bootkussens en 3247 CL Dirksland 3244 AN Nieuwe-Tonge van 9.00 tot 16.30 uur 3255 MC Oude-Tonge caravankussens 06 - 502 121 09 van 27 april t/m 11 mei

GESLOTEN

(06) 50 zaterdag (06) 5021 2121 2109 09 van 9.00 tot 12.00 uur

N. A. van Kempen

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * advies * grondzaken * onteigening Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Mob. 06-53156428 Email: vankempentaxaties@outlook.com


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

3

Officiële paal de grond in voor Parel van de Delta MIDDELHARNIS - Aan wethouder Daan Markwat was donderdagmiddag de eer om officieel een paal de grond in te draaien voor het appartementencomplex Parel van de Delta. De toekomstige bewoners keken toe.

streepte eveneens dat het belangrijk is om bij de ontwikkelingen van dergelijke projecten nauw samen te werken met de betrokkenen. “Want deze dingen doe je niet alleen”. Hij had veel waardering voor het ontwerp: “een markante invulling voor een markant plaats”.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Hij vindt het belangrijk dat de gemeente heeft gezocht om hierin te participeren. “De gemeente heeft meegedacht om de omgeving op te knappen, samen met de provincie. Vanuit het Gebiedsprogramma kunnen middelen worden aangewend om het centrum van Middelharnis te saneren. De ontwikkeling van de Parel van de Delta is wederom een succes voor projectontwikkelaar Estate Invest, want alle appartementen zijn inmiddels verkocht en de verwachting is dat de appartementen in het tweede kwartaal 2019 worden opgeleverd.” Architect Friso Woudstra, gespecialiseerd in historiserende bouw, gaf uitleg bij de ontwikkeling van het door hem ontworpen plan. De heer Woudstra legde in een toespraak uit dat de oorsprong van zijn bedrijf in de restauratie ligt en dat hij vanuit die kennis nieuwe monumenten is gaan bouwen. “De stijl van het te realiseren plan is nu mooi: neoclassicistisch. Een positieve veroudering.”

Voordat de officiële handeling werd verricht waren de toekomstige bewoners, bouwers, en andere betrokkenen bijeen in het nabijgelegen restaurant Le Pinocchio, op uitnodiging van Projectontwikkelaar Estate Invest. Er werd een aantal korte toespraken gehouden. Dingeman van Es van Estate Invest verwelkomde de toekomstige bewoners van het complex dat uit twintig appartementen en penthouses bestaat. Hij citeerde de uitspraak van Johan de Vos van VKGO die onze krant op liet tekenen dat ontwikkelaars niet moeten bepalen waar en wat er gebouwd wordt. Van Es was het hier grotendeels mee eens want hij vindt dat, wat en waar er gebouwd moet worden vooral bepaald moet worden in gezamenlijkheid met verschillenden partijen, zoals de gemeente en de toekomstige bewoners. In het kort stond hij stil bij de voorgeschiedenis van de bouw op deze ‘markante locatie’ in Middelharnis. In 2013 werd Estate Invest benaderd door de toenmalige wethouder Koningswoud die opdracht

Een tevreden wethouder Markwat (links) na het 'indraaien' van de officiële paal. had gekregen van de gemeenteraad om van het voormalige hotel en voormalig asielzoekerscentrum een plan te maken. Een vorige projectontwikkelaar had er zijn tanden al op stuk gebeten. Of dit nu aan die ontwikkelaar lag of bij de gemeente liet Van Es in het midden, maar hij wees er wel op dat de gemeente ook wel medewerking moet verlenen. Hij noemde in dit geval het aanvankelijke ‘verbod’ om geen balkons in het project aan te brengen en

dat was nu juist wat de bewoners wel willen. De ontwikkeling heeft heel wat voeten in de aarde gehaald. Maar Van Es was toch trots dat het plan uiteindelijk werd goedgekeurd. Graag was men eerder gestart met de bouw, “maar een olietank en een waterleiding zorgden voor wat oponthoud”. De geplande oplevering is het tweede kwartaal 2019. Van Es beseft dat het een moeilijke plaats is om te bouwen

Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring voor voldoende passend werk REGIO - De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs. Sociale werkbedrijven Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Robedrijf, Voorne-Putten Werkt, Webego, Promen en Stroomopwaarts MVS slaan de handen ineen om mensen die vanwege een beperking zijn aangewezen op aangepast werk, goed werk te kunnen bieden in de arbeidsmarktregio Rijnmond. De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door de verantwoordelijke wethouders, waaronder wethouder Gerrit de Jong van Goeree-Overflakkee, vond plaats in het Werkleerbedrijf Maassluis van Stroomopwaarts MVS. De directie van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet.

Partners in plaats van concurrenten Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. Daarnaast zijn voldoende passende werkplekken nodig bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners. “Als kleinere Wsw-organisatie lukt het ons nog altijd om goede tarieven met de markt af te spreken. Maar een krachtige marktbenadering gaat beter als we gezamenlijk, als partners, dezelfde koers varen. Dit geeft meer kans op continuïteit voor de mensen die aangewezen zijn op passend werk”, stelt Gerrit de Jong, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee. Groot aanbod voor de ondernemer De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komen-

de jaren op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Zij benutten hierbij elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten. “Samen kunnen we elkaars mogelijkheden beter benutten en is er voor elke productievraag een antwoord in de regio. De grotere capaciteit en het sneller kunnen acteren maakt ons interessanter voor ondernemers. De grote diversiteit aan werkzaamheden die hiermee geboden kan worden, zal bijdragen aan meer variatie in de ontwikkelmogelijkheden voor de doelgroepen en maken dat ondernemers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan hun sociale opgave”, aldus wethouder De Jong. De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio. “Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor.”

maar hij verwacht dat het uiteindelijk een prachtig gebouw zal worden waarop zowel bewoners als de inwoners van Middelharnis trots zullen zijn. De bouw wordt uitgevoerd door Van den Nieuwendijk Bouw. Wethouder Daan Markwat, die het ‘project Parel’ na het overlijden van wethouder Koningswoud heeft overgenomen, sprak allereerst zijn waardering uit voor zijn voorganger, die het project weer had vlotgetrokken. Hij onder-

Als afsluiting van het officiële gedeelte draaide wethouder Daan Markwat de officiële paal de grond in.

Bijeenkomst over toekomst watertoren DIRKSLAND - Hoe moet het verder met de watertoren van Dirksland? Deze vraag komt aan de orde tijdens de volgende vergadering van de dorpsraad, op dinsdag 3 april. De gemeente Goeree-Overflakkee is medeorganisator van deze avond, waarvoor heel Dirksland een uitnodiging in de bus krijgt. Door Kees van Rixoort

Er zijn verscheidene ideeën en belangstellenden voor de watertoren, een Rijksmonument dat in eigendom is van de gemeente. Het markante bouwwerk is in relatief goede staat, maar heeft te kampen met de gevolgen van achterstallig onderhoud en doorslag van vocht. De dorpsraad van Dirksland wil de watertoren bestemmen als

locatie voor de gemeenschap, met mogelijkheden voor bijvoorbeeld exposites, trouwerijen, vergaderingen en workshops. Maar er zijn kapers op de kust, die ook plannen hebben met de toren. Als die plannen doorgaan, wordt het bouwwerk privé-eigendom en zal het niet of nauwelijks nog geopend zijn voor het publiek, is de angst van de dorpsraad. “Wat moet er gebeuren met de watertoren? Dat kunnen de bewoners van Dirksland op 3 april naar voren brengen”, aldus Jan Leenders, voorzitter van de dorpsraad. Tijdens de avond zijn er inleidingen van een architect en een deskundige op het gebied van hergebruik van watertorens. De avond vindt plaats in De Schakel te Dirksland en begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).


4

DINSDAG 13 MAART 2018

De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een zoon

Verdrietig zijn wij om het overlijden van

Jeroen de Visser

Jacob Jan

Man van onze kleindochter en nichtje Annabel

Jack

Jeroen, we zijn blij dat jij onderdeel van onze familie bent geweest en we zullen je missen. Oma Breeman

07-03-2018

Opa en Oma Groen

Met bedroefdheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-voorzitter raad van toezicht en interim-bestuurder

Frans van Moorsel Hij droeg het openbaar primair onderwijs een warm hart toe en is van grote betekenis geweest voor onze stichting en onze medewerkers.

Jaap en Karolien van Wageningen - van der Veer

Kees en Letitia Groen Hein

Wij wensen Beate, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies en hopen dat mooie herinneringen aan Frans snel weer een glimlach mogen brengen.

Verolmestraat 4 | 3244 AT Nieuwe-Tonge

Jan en Miranda Groen Natasja Ilse

Bestuur en medewerkers Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Met grote dankbaarheid aan de Heere delen wij u mee dat wij,

Leo Blokland Annie Blokland-de Bruin op D.V. 15 maart a.s. met onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden hopen te gedenken dat we 50 jaar geleden getrouwd zijn. Tulpenpad 23, 3251CW Stellendam Heden overleed na een kort ziekbed

Gert Hoek Bedankt voor alles Gert, we waren altied welkom, je jachtvrienden. Cees Breen Lienes Hoek Ab Jansen Henk Vogel Ouddorp, 6 maart 2018

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde schoonzus, tante en oudtante

Klaartje Sperling-Grinwis Kr. Krijger-Sperling N. Krijger A. Sperling L. Sperling-Moyses Neven en nichten Ouddorp, 6 maart 2018

Lieve Jeroen, Achter ons liggen veel onvergetelijke jaren. Voor ons ligt de leegte van de toekomst, die wij met steun van allen die jou lief waren, proberen weer kleur te geven. Zoals jij, mijn lieve man, onze zoon, schoonzoon, broer en zwager gewild zou hebben. Onze wegen scheiden zich nu even en al is het veel te vlug, straks aan het einde van onze bestemming zien we elkaar weer terug.

Jeroen de Visser in de leeftijd van 37 jaar. Annabel de Visser-Breeman Jan en Heleen de Visser Susan en Jaap Rien en Corrie Breeman Jim Correspondentieadres: Huiserf 52, 4824 HT Breda 8 maart 2018

Breda, 8 maart 2018

Ik huil om de stilte na jouw bestaan, het verdriet, omdat er geen afscheid was. Ik huil omdat jij zo eenzaam bent gegaan, omdat de dood jou zo plots heeft verrast. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. Jesaja 40 : 8 Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u met droefheid kennis dat door de Heere nog onverwacht uit ons midden is weggenomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Geertje van Kempen-Los sinds 21 november 1996 weduwe van Leendert van Kempen

geboren 18 augustus 1926

overleden 8 maart 2018

Oude-Tonge: Piet van Kempen Gerda van Kempen-Geuze Gabriëlla en Jaap Gerjanne, Jochem, Jent Leonard en Ellen Elin Hellevoetsluis: Gera van Dienst-van Kempen Jan van Dienst Tamara en Henrik-Willem Wander Joyce Oude-Tonge: Ad van Kempen

(in liefdevolle herinnering)

Anne-Mazurca Cateau

Gouda: Lenny van Gurp-van Kempen Jaap van Gurp Léon Ferdi Tessa en Stefan Justin, Nathan Zwammerdam: Leendert van Kempen Saskia van Kempen-van den Doel Anne Koen Molendijk 95, 3255 AM Oude-Tonge

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Verdrietig, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis van het onverwachts overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Lauwerinus Diepenhorst 23 november 1926

9 maart 2018

A. Diepenhorst-Arensman Arja en Leen Saarloos-Diepenhorst Vincent en Jennifer Vesper

Rogier en Mariya Piet en Ina Diepenhorst-Huizer Alwin en Elisabeth Noa, Senn

Linda en Daniël Julia

Leanne en Nico Wim en Adri Diepenhorst-van Dijk Akkelien Janine en Rick Laurentien Sperwer 115, 3245 VP Sommelsdijk De dankdienst voor zijn leven, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. woensdag 14 maart om 13.00 uur in de Ichtuskerk, Kerkstraat 2, 3243 AK Stad aan ‘t Haringvliet. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Stad aan ‘t Haringvliet. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in verenigingsgebouw ’t Anker, naast de kerk. Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen.

De begrafenis heeft vanmiddag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Oude-Tonge.

Ruim twaalf jaar lang was Frans onze rots in de branding. Het was ons een eer en genoegen met hem te mogen samenwerken.

Frans van Moorsel Wij wensen zijn onvermoeibare vrouw Beate, kinderen, kleinkinderen en verdere familie alle sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies. Leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Geheel onverwachts is in onze familiekring overleden onze broer, zwager en oom

Lauwerinus Diepenhorst ~ Mies ~

Wij wensen Lien, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. Familie Diepenhorst Stad aan ‘t Haringvliet, 9 maart 2018


5

DINSDAG 13 MAART 2018

De Heere kent degenen die Zijnen zijn. 2 Timótheüs 2:19 Dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons ieder op haar manier heeft betekend, delen wij u mede dat de Heere tot Zich heeft genomen onze lieve zorgzame moeder en oma

Grietha Dingena Kieviet-van Wageningen

sinds 6 september 2011 weduwe van Cornelis Kieviet geboren 6 maart 1921

overleden 9 maart 2018

Herkingen: Leny en Jaap de Geus Dirksland: Alie en Koos van Loon Middelharnis: Jaap en Ina Kieviet Krimpen a/d IJssel: Teun en Corry Kieviet Herkingen: Flip en Anita Kieviet Dirksland: Jeanet en Henk Wolfert Klein- en achterkleinkinderen en achter-achterkleinkind Zorgcentrum Geldershof Poldersweegje 2, 3247 KE Dirksland

Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Grietha Dingena Kieviet-van Wageningen weduwe van Cornelis Kieviet

in de gezegende leeftijd van 97 jaar

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk. ~ Geen bloemen ~ Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

oma en ouwe oma Kieviet Ze mag nu bij haar Heer en Heiland zijn. Dankbaar zijn wij voor haar liefde en zorg. Het is een zegen dat we zo’n oma mochten hebben. In onze herinneringen blijft ze voor altijd in ons hart. Johan en Corine Anita en Wim Carolien en Henk Ingrid en Chris Lenny en René Simon en Jasperine René en Ilse

J. van Wageningen M. van Wageningen-Robijn H. van Wageningen (in liefdevolle herinnering) L. van Wageningen-Pille (in liefdevolle herinnering) J. van Wageningen L. van Wageningen-Scherpenisse Neven en nichten Dirksland, 9 maart 2018

Tot onze droefheid is overleden onze geliefde schoonzus en tante

Cornelis en Jacqueline Jaap en Judith Henk en Astrid Geerdine Sanne en Pieter Achterkleinkinderen en achter-achterkleinkind Dirksland, 9 maart 2018

Bestuur, commissies en leden Tennisvereniging Stellendam

DA N K B E T U I G I N G Voor al het medeleven die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en ouwe oma

Neeltje Cornelia Bakelaar-Mastenbroek zeggen wij u hartelijk dank. In het bijzonder de woongroep 103 van ‘De Vliedberg’ voor de liefdevolle verzorging en Ds. Juffer voor het leiden van de afscheidsdienst. Krijn Breen en medewerkers voor de persoonlijke begeleiding en de correcte verzorging van de begrafenis. Jan en Margo Mart Ina en Adam

Grietha Kieviet-van Wageningen

sinds 6 september 2011 weduwe van Cornelis Kieviet op de gezegende leeftijd van 97 jaar. Sterke de Heere de familie met dit verlies!

En kleinkinderen Ouddorp, maart 2018

Middelharnis: P.H. Kievit † L. Kieviet-van Ours Sommelsdijk: K. Kieviet †

Sommelsdijk: P. Kieviet † M. Kieviet-Jelier † Spijkenisse: L. Kieviet † J. Kieviet-Holleman Dirksland: W. Kieviet † M. Kieviet-Hameete Rijssen: L. van Beek-Kieviet † A. van Beek † Middelharnis: W. Verhage-Kieviet W. Verhage † Sommelsdijk: J. Kieviet M. Kieviet-Verduin

DANKBETUIGING Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Maatje Hendrika Johanna Keijzer-van den Boogert S. Keijzer Kinderen en kleinkinderen Uw betrokkenheid heeft ons veel steun gegeven bij dit grote verlies. Stellendam, maart 2018

Dirksland: K. Kieviet M. Kieviet-Grootenboer Sommelsdijk: E. Kieviet † Neven en nichten 9 maart 2018

DA N K B E T U I G I N G Hierbij willen wij iedereen bedanken die hun medeleven hebben betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oma Bep

Andréa en Serge Niels en Carolien Erwin en Arenda Wilco Gerda en Willem Johan en Anneloes

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

J. van Wezel-van Wageningen (in liefdevolle herinnering) P. van Wezel (in liefdevolle herinnering)

Middelharnis: A. Kieviet

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze lieve en zorgzame

Vanaf de oprichting heeft Jaap een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld binnen onze vereniging.

T. van Wageningen (in liefdevolle herinnering) Joh. van Wageningen-Bogert

Dirksland: P. Kieviet M.P. Kieviet-van Driel † Geloof, hoop en liefde. De meeste van deze is de liefde. 1 Kor. 13

Jaap Wiskerke

Sterke de Heere de kinderen, klein- en achterkleinkinderen in dit verlies.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 13 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de grote zaal van Geldershof. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op donderdag 15 maart om 13.00 uur in de zaal van de Ger. Gemeente, Mozartsingel 2 te Dirksland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Herkingen.

Ons bereikte het droevige bericht dat woensdag 7 maart 2018 is overleden

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons geacht en meelevend oud – (bestuurs) lid mevrouw,

Elizabeth Hoogstraate - Lodder Uw belangstelling is voor ons een grote steun geweest. Franske en Monique Mandy en Robert Nikita

G.D. Kieviet–van Wageningen De Heere sterkte en vertrooste haar kinderen en verdere familiebetrekkingen en heilige deze roepstem aan onze harten. Bestuur en leden zendingsvereniging ‘de hand aan de ploeg’ Herkingen

Linda en Leo Joeri en Klazien Sanne, Jurre Samantha en Jeroen Nieuwe -Tonge, maart 2018


6

DINSDAG 13 MAART 2018

Ontroerend, troostend, bemoedigend en vol van liefde waren de vele blijken van meeleven die wij mochten ontvangen, tijdens de lange periode van ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Uitvaartverzorging M.H. van de Ven

Leen Both

Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Wij willen u allen, in het bijzonder ds. B.D. Bouman en de kerkenraad, Huisartsenpraktijk Stellendam en Mark van der Wende, hartelijk bedanken voor uw steun en aanwezigheid.

Uw laatste wensen in goede handen

Co Both-Jansen Lennard en Wilma Johan en Dorien Sjaak en Angelien Marjolijn en Peter en kleinkinderen

Uitvaartcentrum Media Vita

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

Theo Struik

T. 0187-642428 0187-486962

Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

Wagemaker Marmer & Graniet al sinds 1932 specialist in grafmonumenten

DA N K B E T U I G I N G Na de Heere zeggen wij u allen dank voor de betoonde belangstelling na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Christina Grinwis-Grinwis Allereerst dank aan ds. D. Zoet voor het leiden van de rouwdienst en de begrafenis. Ouderling H. Mastenbroek en de kerkenraad voor de afsluiting van de condoleance en de rouwdienst. Dank aan de huisartsen, Thuiszorg CuraMare, de medewerkers van de ambulancedienst en het personeel van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. Zij hebben onze moeder en oma op een uitstekende wijze van alle medische zorg voorzien. Dank aan de familie voor de fijne en ondersteunende bezoeken tijdens de dagen van rouw en begrafenis. Arleen en Agaat van der Klooster, bedankt voor de goede verzorging van de begrafenis en de warme en persoonlijke begeleiding. Dhr. K. Groeneveld en medewerkers van verenigingsgebouw Eben-Haëzer willen we bedanken voor de goede zorgen tijdens de condoleance en de begrafenis

• • • • • • •

Elk ontwerp is mogelijk. Deskundig advies. Levertijd 3 weken. Showroom met vele modellen. Eigen werkplaats met echte vakmensen. De laagste prijs in de regio. Vraag vrijblijvende offerte aan.

Pascal 6 te Middelharnis T: 0187-489088 E: Info@corwagemaker.nl www.corwagemaker.nl

Kinderen en kleinkinderen Ouddorp, maart 2018

DA N K B E T U I G I N G “God is goed” Groot is onze dankbaarheid als we terugdenken aan de intens beleefde dagen rondom het afscheid van onze goede man, vader, opa en overopa

Dirk Grinwis Uw liefdevolle tekenen van medeleven hebben ons gesteund en bemoedigd.

Persoonlijke en professionele begeleiding van begrafenissen & crematies

– WAARDEBONNEN – WAARDEBON

Allemaal opgelet! U ontvangt de gehele maand maart

op alle afdelingen bij iedere

€12.50 een waardebon van

€ 1.25

ANNETTE

Kom passen bij: Zandpad 90, Middelharnis, (0187) 482431 Niet op bruidskleding!

NEN – WAARDEBONNEN – WAA RD

Familie Van der Veer Achthuizen, maart 2018

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

ARDEBONNEN – WAARDEBON NEN

Willem van der Veer

Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

M. 06-53112979

EBONNEN – WAARDEBONNEN – WA

DANKBETUIGING

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

W. Buijs

www.kievit-uitvaart.nl

Hartelijk dank voor de blijken van belangstelling en medeleven bij het afscheid nemen van onze broer, zwager en oom

Administratieadres:

M.H. van de Ven

Stellendam, maart 2018.

Bijbellezing afgelast DIRKSLAND - De Bijbellezing op dinsdagavond 13 maart van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland kan door omstandigheden geen doorgang vinden.

SGP Bezinningsbijeenkomst DIRKSLAND - Op woensdag 21 maart zullen de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen organiseert de SGP op Goeree-Overflakkee een bezinningsbijeenkomst. Tijdens deze dienst, op dinsdag 20 maart, die gehouden wordt in de Gereformeerde Gemeente te Dirksland zal spreken de hersteld hervormde emeritus predikant ds. W. Roos uit Doornspijk. Eenieder die zich betrokken weet is van harte welkom. Aanvang: 19.30 uur. Ger. Gemeente Dirksland, Mozartsingel 2.

0187 - 491396 Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

Uw genegenheid en vriendschap voor Dirk verwarmde ons hart. Familie Grinwis-Bosland Ouddorp, maart 2018

Dag & nacht bereikbaar

www.arensmanuitvaart.nl

Peuterochtenden in Bibliotheek OUDDORP - Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert peuterochtenden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en hun ouders/ verzorgers. De eerstvolgende peuterochtenden vinden plaats op dinsdag 20 maart in bibliotheekvestiging Middelharnis, woensdag 21 maart in bibliotheekvestiging van Ouddorp en op donderdag 22 maart in bibliotheekvestiging Oude-Tonge van 09.30 uur tot 11.00 uur.


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

Geslaagde SGP-gezinsmiddag bij A Seal Stellendam STELLENDAM - Zaterdag 10 maart verwelkomde SGP Goeree-Overflakkee bij A Seal zo’n 500 bezoekers bij het Zeehondencentrum in Stellendam. Het was één van de georganiseerde activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Een geslaagde middag en mogelijk voor herhaling vatbaar’, aldus de Goereese afdelingsvoorzitter Huibert Slingerland. Die daarbij tevens wees op de goede samenwerking tussen besturen, jongeren en fractie. ‘Tijdens de campagne hebben we gekozen voor verschillende activiteiten waarbij we diverse doelgroe-

pen willen bereiken.’, aldus campagneleider Peter Grinwis. ‘Naast verkiezingsbijeenkomsten, prikacties met flyers, bezinnende bijeenkomsten ook deze middag. Een week eerder stonden de SGP-jongeren bij de Mekkerstee. Daarmee blijven we benadrukken dat dat de SGP een echte gezinspartij is. Ook de SGP-jongeren laten zich horen. Zo is er zaterdagavond 17 maart een speciale bijeenkomst voor jongeren met als thema ‘het belang van jongeren in de politiek’. Daarnaast zal de SGP ook aanwezig zijn op de verkiezingsmarkt op het Diekhuusplein in Middelharnis, eveneens zaterdag 17 maart’.

Getijdencentrale een stap dichterbij?

Tegelijk met de bekendmaking van het nieuws dat het Rijk 75 miljoen euro investeert in een doorlaat in de Brouwersdam, om het Grevelingenmeer weer van zuurstofrijk water te voorzien zodat de natuur zich daar kan herstellen, gaan de gedachten meteen naar dat andere project dat voor de Brouwersdam al jarenlang in ontwikkeling is: de aanleg van een getijdencentrale. Betekent de 75 miljoen die het Rijk nu beschikbaar stelt ook dat voor de getijdencentrale een deur opengaat, of sneller opengaat? We vroegen het aan Ferdinand Dees, directeur van BT Projects, een belangrijke speler op de Nederlandse markt wanneer het om getijdenenergie gaat. Lees een uitgebreid artikel in onze (abonnee-) editie van a.s. vrijdag 16 maart.

7

Zangavond in Doopsgezinde Kerk OUDDORP - Zaterdag 17 maart om 19.30 uur is er een Zangavond in de Doopsgezinde Kerk met begeleiding van orgelspel. Het is in de lijdenstijd een uurtje 'psalmen, gezangen en geestelijke liederen' zingen (zie Efeze 5:19). De samenzang is tot 20.30 uur, dus het vroege eindtijdstip biedt de mogelijkheid nog een andere invulling aan de avond te geven. Deze maand is er i.v.m. het naderende Paasfeest een collecte voor de Oekraïne. De Doopsgezinde Gemeente onderhoudt al decennialang banden met de christelijke gemeente in Tsjerkassi. Via de Stichting Kom Over en Help gaan er jaarlijks kledingtransporten naar Oost Europa, om arme gezinnen van goede kleding te voorzien.

Paasconcert Urker visserskoor Crescendo

Hart van Goeree-Overflakkee organiseert Avond4daagse MIDDELHARNIS - Op 19, 20, 21 en 22 juni organiseert Hart van Goeree-Overflakkee voor de tweede de Avond4daagse. Deze zal, net zoals vorig jaar, dagelijks van start gaan vanaf het Diekhuusplein om 18.45 uur. Aan iedere deelnemer zal gevraagd worden om zich te laten sponsoren door fami-

lie en vrienden. Al dit sponsorgeld zal ten goede komen aan het doel van deze Avond4daagse: KiKa Goeree-Overflakkee. De inschrijving is mogelijk voor de 3, 5 en 10 km. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer. De organisatie is nog op zoek naar veel helpende handen. "Mocht u een bijdrage kunnen en willen leveren op welke manier of

welke dag dan ook, dan zouden we dit graag willen horen. Vorig jaar was een ieder zeer positief, maar met onvoldoende vrijwilligers kunnen we de Avond4daagse niet organiseren dit jaar. Uw hulp is dus van groot belang." Mailen kan via c.vanburen@hartvangoereeoverflakkee.nl of via een privébericht op de Facebookpagina HartvanGoereeOverflakkee.

Peutergroep op De Nobelaer OUDE-TONGE - Basisschool De Nobelaer en Het Kinderpaleis gaan gezamenlijk, met ingang van het nieuwe schooljaar, een peutergroep opstarten. Door samen te werken hopen ze ervoor te zorgen dat de overgang

van peutergroep naar basisschool soepel in elkaar overvloeit. Op deze manier hoopt men een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige en zelfredzame mensen. De peutergroep wordt gehuisvest op De Nobelaer en is voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De opvangtijden zijn

van 8.30 tot 12.00 uur. De dagdelen zijn maandag- en donderdagochtend. Voor meer informatie over de peutergroep en de kosten kan men terecht bij Ria Jongejan van Het Kinderpaleis tel 0187- 477016 of bij Leny Heemskerk van De Nobelaer tel 0187-642181.

MIDDELHARNIS - Zaterdag 24 maart, zal in de Rehobôthkerk in Middelharnis een paasconcert worden gegeven door het grootste visserskoor van Urk, ‘Crescendo’, met aan het orgel Pieter Heykoop. Medewerking wordt verleend door de solisten: Piet Baarssen bariton, Bert van Slooten bas en Meindert Bakker 1e tenor. Nadat twee jaar terug veel mensen vanwege de enorme drukte, en overvolle kerk, teleurgesteld terug moesten naar huis is men blij dat Crescendo opnieuw bereid is een concert te geven in Middelharnis. De avond die om 19.00 uur begint, staat onder leiding van ds. A. Kos. De entree is €.7.50. Kaarten à €. 6.00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij kwekerij

‘De Halve Maan’ Panksdijkje 2 te Sommelsdijk. De opbrengst is ten bate van het seminarie van de Hersteld Hervormde kerk. Het Hersteld Hervormd Seminarie heeft de taak om aanstaande theologen een solide, gereformeerde en wetenschappelijke theologische opleiding te bieden. Het seminarie levert zo een belangrijke bijdrage aan de opleiding en vorming van toekomstige predikanten. Op deze manier wordt de kerk voorbereid op de toekomst, met het oog op de volgende generaties. De kosten voor de opleiding van predikanten komen tot nu toe bijna geheel voor rekening van de kerk. De kerk draagt dus niet alleen haar verantwoordelijkheid op inhoudelijk gebied, maar ook op financieel gebied.

Jongerenbijeenkomst SGP DIRKSLAND - “Ben jij betrokken bij de politiek? Weet jij het belang van jongeren in de politiek? Weet jij wat je moet kiezen op 21 maart? Politiek is juist heel belangrijk voor jongeren. Niet alleen het betrokken zijn bíj de politiek, maar ook het betrokken zijn ín de politiek. Wil je horen wat een aantal jonge politici over dit onderwerp vinden?”, zo luidt de uitnodiging voor de jongerenavond, georganiseerd door de SGP. De avond bevat een afwisselend en ontspannen programma. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor ontmoeting met een aantal kandidaat-raadsleden. De sprekers zijn: Simon van der Tang (kandidaat-raadslid), Hendrik Herweijer (raadslid) en Maarten van Nieuw Amerongen (Student Politicologie & Politiek Secretaris SGP-jongeren). Gespreksleider is Marco de Jonge. De avond wordt gehouden op zaterdag 17 maart en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland, Mozartsingel 2. De aanvang is 19.30 uur.

Inloopochtend De Krukel GOEDEREEDE - Peuterspeelzaal De Krukel houdt op vrijdag 16 maart een inloopochtend. Op deze ochtend zijn peuters van 2 tot 4 jaar en hun ouders of verzorgers welkom van 11.00 tot 12.00 uur. Tijdens de ochtend kan een indruk worden verkregen over het reilen en zeilen van de De Krukel. De Peuterspeelzaal is te vinden aan de Jongkoenstraat 1 in Goedereede. Meer info: 06-86820468 of mailen naar krukel@peutereiland.nl


Specia

Orië Nieuwe oogst Saffraan is weer binnen! Krijg de “smaak”weer te pakken met de € 1,- korting per heel brood. (met of zonder Amandelspijs) Aktie is van 14 t/m 17 mrt as.

100 gr

Trots v

4 geh

4 stuks

Vleesw

Gek geb OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 www.akershoek.echtebakker.nl

VLEESWARENKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

100 Vleeswarenkoopje gr. gegrild katenspek 4 gehaktschnitzels 100 gram gegrild katenspek + + 100 gr. kiprollade

375

100 gram kiprollade

200 gram

KEURSLAGERKOOPJE

75

Gekookte worst + Magere Magere runder-runderstooflapjes gebraden gehakt stooflapjes

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

3.00 1.75 2.75

ELSTAR 2 kilo

info@landwinkelkeizer.nl www.landwinkelkeizer.nl

ST. REMY kilo

KIWI GROEN

Openingstijden Landwinkel: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

200 gram

5350

VLEESWARENACTIE

Keurslagerkoopje

Bestellingen: Zie ook:

4 stuks

10 voor

13.00-17.30 uur 8.30-16.30 uur 8.30-17.30 uur 8.30-17.30 uur 8.30-17.30 uur 8.00-16.30 uur

PERSSINAASAPPELS zoet en vol sap

2 kilo + 1 kilo 1/2 kilo bak

BOSKROTEN bos

Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 19 maart 2018.

VERSE BOSPEEN bos

2.00 1.00 1.00

samen

100 500 gram gram

1

45 795

VERS VAN UW KEURSLAGER Floresteijn, keurslager

SPECIAL

Raadhuisstraat 13

Ouddorp Oriëntaalse rol3253AN Varkenshaas 0187681348

195

info@floresteijn.keurslager.nl floresteijn.keurslager.nl/

GRATIS

DRUIVEN pitloze

7

45

500 gram

100 gram

250 gram

Floresteijn, keurslager

495

ELKE WOENSDAG

Raadhuisstraat 13, 3253 AN Ouddorp tel. 0187-681348 info@floresteijn.keurslager.nl www.floresteijn.keurslager.nl

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 maart 2018

NIEUW!

VOL MOUT, VOL VOLKOREN VOLKOREN ZACHTE MOUTKORRELS NATUURLIJKE DESEMS VAN NATURE VEZELRIJK LACTOSEVRIJ* * Lactosegehalte < 0,1 g/100 g

g SPELT MOUT

ROGGE MOUT

Keurslagerkoopje GERSTE MOUT

Magere runderstooflapjes

TARWE MOUT

OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 www.akershoek.echtebakker.nl

Trots van de Keurslager

Malse Entre-côte

189

100 gram

4 stuks

Special

Extra aanbieding

Pakeaek! 1 745

Gevulde pistolet

P ee! m m 1 per stuk

Oriëntaalse rol

75

Vleeswarenkoopje

KEURSLAGERKOOPJE MAGERE RUNDERSTOOFLAPJES 4 stuks SPECIAL ORIËNTAALSE ROL 100 gram

195

MAALTIJD VAN DE WEEK LOFSCHOTEL MET BEENHAM 400 gram

295 75 EXTRA AANBIEDING GEVULDE PISTOLET per stuk 1

100 gram gegrild 100 gram katenspek + 4 Eierkoeken Maaltijd van de week 100 gram Lofschotel met kiprollade

745

95

2,-

499

Dabbestraat 1-3 3255XB Oude-Tonge 0187641292 VLEESWARENKOOPJE 100 info@bouteroudetonge.keurslager.nl GRAM GEGRILD KATENSPEK www.bouteroudetonge.keurslager.nl/

+ 100 GRAM KIPROLLADE 200 gram

Keurslagerij C. Bouter Dabbestraat 1-3, Oude-Tonge

C. Bouter, keurslager

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

4,-

Apfelstrudel ake! 4 personen Pm e 375 99

beenham

TROTS VAN DE KEURSLAGERC. LAMSRACK 100 gram Bouter, Keurslager

400 gram

3

50

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 maart 2018

OUDDORP Fax 683826 Stationsweg 15 Tel. 681352 Hoenderdijk 13 Tel. 681278

4

200 gram

GildeSpeltbollen

+2 4 gratis

www.akershoek.echtebakker.nl

samen

Vers v

Vark

250 gr


* WOENSDAG GEHAKTDAG * Hacheepakket per stuk €6,75 Gemarineerde kipfilet diverse smaken 4 voor €6,50 Wandtegels 5 halen 4 betalen Kip curry salade 100 gram €1,59 Leverkaas 100 gram €1,39 Kalfsrollade 100 gram €1,98

Maaltijd van de week

Bami/Nasi 250 gr + Babipangang 250 gr samen €5,25

DEZE WEEK BIJ ONS IN DE AANBIEDING: Paasbrood 950 gram met spijs van € 8,95 voor € 7,95 Paasbrood 800 gram van € 6,95 voor € 5,95 Broodje van de week: Donker meergranen € 1,50 Koekje van de week: Paassprits 250 gram € 4,50 Gebaksrol van de week: Fruitig voorjaarstaartje € 7,25 Voor het weekend een kleine paasstol 500 gram van € 6,95 voor € 5,25 Wij maken al ons paasbrood met roomboter en de beste saffraan.

Aanbiedingen geldig van: Woensdag 14 t/m dinsdag 20 maart

Spaar bij ons ook mee met uw Piggy spaarpas voor lekkere gratis producten. Ook online te bestellen op www.bakkerijkoese.nl Of bel: 0187-482413 voor Sommelsdijk 0187-645392 voor Oude-Tonge Graag tot ziens in één van onze winkels.

%

NU BIJ AUTOMOTIONS; VEEL VOORDEEL OP EEN OPEL OCCASION!

Profiteer nu bij automotions van 1,9% rente op de financiering, een extra hoge inruilwaarde voor uw huidige auto én tot 2 jaar garantie bij aankoop van een Opel occasion.

Goes Goes Pearyweg 19 Pearyweg Tel. (0113)19 23 79 23 Tel. (0113) 23 79 23

Roosendaal Roosendaal 243 Bredaseweg Bredaseweg Tel. (0165) 57243 85 78 Tel. (0165) 57 85 78

Breda Breda Minervum 7001A Minervum 7001 Tel. (076) 587 79A 50 Tel. (076) 587 79 50

Middelharnis Middelharnis Langeweg 113 Langeweg Tel. (0187) 113 47 67 67 Tel. (0187) 47 67 67

VERKOOPPRIJS

AANBETALING

KREDIETSOM

LOOPTIJD IN MND.

TOTAAL TE BETALEN BEDRAG

MAANDLAST

VASTE DEBETRENTEVOET

JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE

€ 8.000

€ 2.000

€ 6.000

36

€ 6.176

€ 171,55

1,9%

1,9%

€ 10.000

€ 2.500

€ 7.500

36

€ 7.720

€ 214,44

1,9%

1,9%

opel.automotions.nl opel.automotions.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 8,9 – 3,3; kms/liter 11,2 – 30,3; CO2 gr/km 203 – 88 Genoemde actie is alleen geldig bij automotions Opel. Het rentetarief van 1,9% betreft een tijdelijk aanbod op een maximum te financieren bedrag van € 7.500 en een maximum looptijd van 36 maanden. Dit aanbod is geldig tot en met 31 maart 2018 of zolang de voorraad strekt. OP=OP! Het financieringsaanbod wordt gedaan onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de kredietaanvraag door Opel Financial Services. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Dit niet-doorlopend kredietaanbod wordt gedaan door Opel Financial Services, handelsnaam van Opel Finance N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Het jaarlijks kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin worden de totale kosten voor het krediet uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor informatie over de voorwaarden en het standaard informatieblad kunt u terecht bij uw Opel dealer, telefonisch bij Opel Financial Services (076-5448932) of kijk op www.opelfinancialservices.nl/particulier. Uw Opel dealer en Opel Financial Services geven geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.


COLLECTIE GEOCERAMICA®

GEHELE

MAART:

EGELS, 4,7 CM T 60 X 60 X ZWART T/GRIJS ANTRACIE RD E E N G GEÏMPRE 2

Voor ieder budget een tegel!

Nieuwe-Tonge • Zuiddijk 15 • tel. 0187-651266 Ouddorp • Weststraat 17 • tel. 0187-683862

MAAND

€ 17,95 M

Bezoek onze geheel vernieuwde showtuin met o.a. de collectie van MBI, Wienerberger & Schellevis!

Erf- en sierbestrating Firma J. & J. van Gurp

Oudedijk 14, Ooltgensplaat | 0187 63 13 50 / 06 5555 20 23

ERF-SIERBESTRATING.NL

Modeshow

Op D.V. woensdag 21 maart willen wij u graag iets van onze nieuwe voorjaarsmode showen. Aanvang: ’s middags 14.00 uur | ’s avonds 19.30 uur

U bent van harte welkom! Onze merken o.a.: Sandwich Fransa H.V. polo

Nick Jean Zerres Setter

Sommerman Twinlife Roberto Sarto Meyer No excess Olymp

aravanservice

Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306

Onderhoud | reparatie | (web)shop

Zeven zekerheden van De Wit Assurantiën! Goed verzekerd zijn wordt steeds belangrijker en dus wilt u zeker weten waar u aan toe bent, dát kan bij De Wit Assurantiën. Wij hebben onze dienstverlening verdeeld over ‘zeven zekerheden’, waar u op terug kunt vallen als het nodig is. Zeven zekerheden, waardoor u zich nooit meer hoeft af te vragen of het wel goed geregeld is. Daar zorgen wij namelijk voor. Dat is zeker!

5 Pa rtic uli ere ve rze ke rin ge n

ns Leve

3

ing r e k e verz

4

JOHNPDEWIT.NL

ZEKERHEID 6

RegioBank

Wij zijn tevens uw adviseur in bankzaken en helpen u graag met financiële stortingen en opnames.

rin ke ze er sv

V e r voe r p Hy

ijf

dr Be

Bij John P. de Wit Assurantiën zijn jouw polissen 24 uur per dag binnen handbereik op

n ge

mijnpolis.nu

7

n

Pensioe ne

1

n eke oth

2

6

RegioBank

Voor al uw particuliere en zakelijke spaar- en betaalrekeningen kunt u bij ons RegioBank-kantoor terecht. Wij staan garant voor een betrouwbare en professionele samenwerking.

Langeweg 63 • Stellendam • t 0187-491755 • info@johnpdewit.nl


11

DINSDAG 13 MAART 2018

Iedere 30 minuten komt er een kind met lepra bij. Sluit uw ogen niet en geef nu.

WIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Geen kind meer met lepra! Geef op lepra.nl

Je bent welkom op onze

open dag

We moeten de aarde bouwen én bewaren. Bij ontwikkelingen in het heden wil de SGP daarom ook letten op de gevolgen in de toekomst.

Hendrik Herweijer | ! 3

donderdag 15 maart 2018

ST

EM

Kijk voor de tijden en locaties op albeda.nl

albeda.nl

P

Betrokken tot ín de kern

sgpgo.nl

Wie: Wat: Nu:

Leven in de polder (8)

SG

René Sauren Hobbymatig melkveebedrijf in Den Bommel Bezig met het bemesten van het weiland

De serie ‘Leven in de polder’ verschijnt periodiek in Eilanden-Nieuws en wordt gemaakt in samenwerking met LTO Goeree-Overflakkee en Euro-Delta Plattelandsjongeren.

“Ik ben gelukkig met mijn vijf koeien” Gras heeft net als alle andere planten en dieren voedsel nodig om te groeien. Dus wordt er in het vroege voorjaar stro en mest uit de stal over het weiland verspreid. Dat vormt het voedsel voor het smeuïge gras, dat vervolgens wordt opgegeten door de koeien en een gedeelte komt terecht in de mest. En zo is de cirkel weer

rond. Het verspreiden van de mest lijkt eenvoudig, maar het is de kunst om door middel van de juiste snelheid en dosering te zorgen dat de mest goed wordt ver-

spreid. In het dagelijks leven werkt René via de agrarische bedrijfsverzorging bij veeboeren op het eiland, daarnaast heeft hij als hobby vijf koeien, waarvan er één wordt gemolken. Aan huis, René woont aan de Lageweg 1, wordt de verse melk verkocht, onbewerkt en regelrecht uit de koe. “Ik vind koeien interessanter dan een tractor; voor akkerbouw ben ik

niet geschikt. Een koe leeft en beweegt. Je stopt er als boer energie en liefde in en je krijgt er een prachtig product voor terug: melk. Sommige mensen zeggen dat ik een hobbyist ben, maar ik voel me echt boer. Het punt is: waar ben je tevreden mee? Ik ben gelukkig met mijn vijf koeien. Ze zijn mijn trots.”


12 ACHTHUIZEN Sjoelen

Vluchtelingen aan de slag voor NL

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 26 maart a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4, inclusief koffie of thee.

SOMMELSDIJK - Zaterdag was het een drukke van belang in en rondom Stal van Eck aan de Kraaijensteinsedijk. Een groot aantal vrijwilligers stak de handen uit de mouwen.

DEN BOMMEL Breicafé Woensdag 28 maart zijn alle breien haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30-22.00 uur. Entree € 1,75 (inclusief 2x kopje koffie/thee). Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Voor informatie kun je terecht bij Carla Gebraad, tel. 0187- 611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

DIRKSLAND Voorjaarsconcert Amicitia Bent u na de (koude) winter ook zo toe aan het voorjaar? Kom dan op zaterdag 24 maart naar het voorjaarsconcert dat verzorgd zal worden door Muziekvereniging Amicitia te Dirksland. Tijdens dit concert zal de fanfare, onder leiding van Jan van Dam, en het jeugdorkest Amicitia 4 Kids, onder leiding van Karla Lenstra, te horen zijn. Beiden zullen een zeer divers repertoire laten horen, waarmee u in de juiste stemming kunt komen voor het voorjaar. Het concert wordt gehouden in De Schakel te Dirksland. De zaal gaat om 19.00 uur open en het concert zal om 19.30 uur aanvangen. De toegang is gratis. ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

Ter gelegenheid van NL Doet - waarbij vrijwilligers allerlei klusjes uitvoeren - had de Locatie Goeree-Overflakkee van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, het plan opgevat om met de op het eiland wonende vluchtelingen ook een karweitje te gaan verrichten. Als locatie had men gekozen voor Stal van Eck. Op deze ‘paardenboerderij’ wordt ook een dagbestedingsproject van Goed voor Goed uitgevoerd onder de naam ‘Poldergevoel’. Het idee van VluchtelingenWerk bleek een schot in de roos te zijn, want tientallen vluchtelingen hadden zich aangemeld. Annie van Ree, teamleider van de locatie Goeree-Overflakkee van VluchtelingenWerk was door de opkomst verrast. Omdat het op zaterdag was hadden zich veel gezinnen aangemeld. Bij Stal van Eck is natuurlijk ook voor de kinderen van alles te doen en terwijl hun ouders aan de slag gingen, speelden de kinderen op het erf. Ze konden er naar hartenlust fietsen en natuurlijk hadden de paarden ook hun aantrekkingskracht op de kinderen. Het borstelen van de pony’s deden ze dan ook maar al te graag. En verder was de tractor natuurlijk ook heel interessant voor de kinderen. De vrouwelijke vluchtelingen gingen aan de slag in de kantine, deze kreeg een grondige schoonmaakbeurt. De mannen verzorgden andere karweitjes, zoals het repareren van het ‘stalmeubilair’ en wat er verder op een boerderij komt kijken.

GOEDEREEDE Paasviering CVB Christelijke vrouwenbond Goeree houdt donderdag 15 maart een paasviering met medewerking van de heer A.J. Nelis, aanvang 20.00 uur in verenigingsgebouw Oostdam. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Meer info via 0187-683223.

Goeree Creatief

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! NBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Verkoop beenmode Er is een verkoping van beenmode, kinderkleding (www.kleinenklassiek.nl) en baretten, hoeden en tassen op maandag 19 maart a.s. van 19.00-21.15 uur in de showroom en werkplaats van fam. Verburg, Onwaardsedijk 2 t.b.v. ‘De Schutse’ - gehandicaptenzorg.

Op donderdag 29 maart is er weer de maandelijkse creatieve avond in partycentrum Oostdam. U bent weer van harte welkom met uw eigen handwerk tussen 19.00 en 22.00 uur. De kosten voor deze avond zijn € 1. Omdat de Paasdagen eraan komen is er deze avond een leuke workshop in het teken van Pasen. U gaat een paasschikking maken, glas bewerken met muurvuller, verven, eieren schilderen, een krans maken en decoreren. Kosten € 22,50 p.p. Als u in bezit bent van een knipper mag u die meebrengen om te gebruiken, verder is alles inclusief. Opgeven kan tot 26 maart via oostdam@ sr-go.nl of via tel.nr. 0187-492321. Betalen kan op de avond zelf.

MELISSANT Koffie ochtend Op woensdag 21 maart is er weer een gezellige koffieochtend in Melishof. Deze ochtend komen twee dames iets vertellen over dementie. De ochtend begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. De intree is: € 3, inclusief koffie/thee met iets lekkers. Wilt u ook graag komen en bent u hiertoe zelf niet in staat, bel dan naar 0187-602411 (Dirk Spahr v.d. Hoek). U kunt dan opgehaald worden. Ook belangstellenden van buiten Melissant zijn welkom.

Paasstukjes maken Donderdagmiddag 29 maart worden er paasstukjes gemaakt in Melishof, van 13.30-15.30 uur. De entree is € 3, inclusief materiaal. U dient zelf een bakje mee te brengen, een snoeischaartje en eventueel wat groen. Opgeven hiervoor kan t/m 25 maart bij Dirk/Elly Spahr v.d. Hoek, tel. 0187-602411.

MIDDELHARNIS Jeugdrugby Op zaterdag 17 maart spelen alle jeugdteams van de Eerste Flakkeese Rugby Club Eilanders thuis. De jongste spelertjes hebben een

gezamenlijke training met leeftijdsgenootjes van een aantal andere verenigingen maar alle jongens en meiden van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen vanaf 09.30 uur. Om 11 uur nemen de cubs tot 14 jaar het op tegen een combiteam van Tovaal en Oemoemenoe. Daarna is het de beurt aan de Junioren tot 16 jaar en de Colts tot 18 jaar. Deze teams spelen tegen The Bassets uit Sassenheim, respectievelijk om 12.00 en 13.00 uur. Alle wedstrijden worden gespeeld op het rugbyveld aan de Van Pallandtpolder, Oostplaatseweg 1 te Middelharnis.

gen worden binnen de PKN-kerken in Middelharnis en Sommelsdijk. Deze samenzang is een opmaat naar Pasen. “Door het zingen van de liederen volgen we de weg die Jezus ging. Van Palmpasen, via gevangenneming, veroordeling, kruisiging naar de opstanding.

Inleveren spullen jaarmarkt

Proeven aan Hebreeuwse letters

Zaterdag 17 maart is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de hervormde gemeente Middelharnis in te leveren bij De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Van 10.00 tot 11.00 uur staan medewerkers klaar om spullen in ontvangst te nemen.Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrieterrein, Lorentz 1.

Samenzangavond Op 23 maart wordt er een ‘samenzangavond’ gehouden in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Iedereen is van harte welkom een uur lang te komen zingen. De opzet is een gevarieerde liederenkeuze van christelijke liederen die gezon-

Om 19.30 uur is de aanvang van de samenzang in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Er is een programmaboekje, waarin alle liederen zijn opgenomen. Organiste Claudia van der Pijl zal de orgelbegeleiding verzorgen. De toegang is vrij.

Het Hebreeuwse alfabet is een wonderlijk geheel. Elke letter heeft een vorm, een naam en een getal en alle letters vertellen een verhaal. Rabbijnen hebben er veel over geschreven en kunstenaars en schilders hebben er hun eigen expressie aan gegeven. De commissie Vorming en Toerusting van de Emmauskerk te Middelharnis nodigt u uit op een avond waar alle letters de revue passeren en hun verhaal vertellen. Welkom op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Inleider is ds. Leendert Jan Lingen. Zie voor meer info www. emmauskerkmiddelharnis.nl.


DINSDAG 13 MAART 2018

Doet

Om 14.00 uur bent u van harte welkom in Dorpstienden te Ouddorp. De entree bedraagt € 5, inclusief een kopje koffie met wat lekkers. Het belooft weer een gezellige middag te worden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de 55+ club in Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187682319. Woensdag 28 maart is er een high tea bij de club. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187-483366 of e-mail c.vermeulen@zijngo.nl.

Muzikale avond Op zaterdag 17 maart is er een muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang 19.00 uur. Er is een gelegenheidskoor, solisten en er is samenzang. De collecte is bestemd voor de actie Geloofwaardig Onderwijs. Na afloop is tegen een kleine vergoeding drinken beschikbaar .

Extra ruimte voor rommelmarkten

NIEUWE-TONGE Bingo-avond De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op vrijdag 23 maart een bingo-avond in ‘Ons Dorpshuis’. Een ieder is van harte welkom. Er worden tien rondes plus een superronde gespeeld. De zaal gaat om 19.00 uur open en de bingo begint om 19.30 uur.

Schuurverkoop Zaterdag 17 maart is er een grote schuurverkoop met spullen uit grootmoeders tijd, zoals emaille, zink, koffiemolens en nog veel meer. De verkoop is van 10.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden aan Groeneweg 35. Koffie en thee is gratis en er is een ruime parkeergelegenheid.

OUDDORP Modeshow bij 55+ club Na het succes van voorgaande jaren, organiseren de vrijwilligers van de 55+ club ook dit jaar weer een modeshow, deze keer met voorjaarsen zomermode. Op woensdag 21 maart showen de dames en heren van de 55+ club kleding van Buijsse Mode en schoenen van Van der Bok. De make-up en het haar worden verzorgd door kapsalon Marvellous.

Er is tijdelijk extra nieuwe ruimte voor Van der Linde Rommelmarkt gevonden op Plein 215 aan het Hoge Pad tussen de vis en de bloemen tegenover de supermarkt. Dinsdag 20 maart hoopt men de deuren op te zetten. “Heel blij en opgelucht zijn we met deze ruimte om de zeer grote hoeveelheid spullen weg te gaan werken. Maar dan hebben we wel hulp nodig, daarom de vraag wie wil ons gaan helpen om een paar uurtjes per dag of week per week af te rekenen?” zo is de vraag van de familie Van der Linde. De openingstijden zijn van 10.00 tot 15.00 uur. U kunt bellen naar 06-26032013. Het is de bedoeling dat de rommelmarkt aan de Zuidweg gewoon op de zaterdagen open blijft maar op de woensdagen gesloten zal zijn.

OUDE-TONGE Goederen voor Uzon Het is alweer maart en bijna lente. De Winterhulpactie voor de zustergemeente Uzon van de Hervormde PKN gemeente te Oude-Tongen is eind februari afgelopen. De werkgroep dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage. Ondertussen gaat de inzameling door. Dus zaterdag 17 maart is er weer een inzameling van goederen op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare spullen in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid ervan of moet er iets opgehaald worden, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem, tel. 0187-641304 (vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur). Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Tabletcafé Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt op

vrijdagochtend 23 maart plaats in Oude-Tonge. Let op: de Tabletcafé ‘s in Oude-Tonge vinden voortaan in de ochtend plaats, tussen 10.00 en 11.30 uur. Wil je meer uit je tablet halen? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je e-books kunt lezen op je tablet of ben je op zoek naar leuke apps, tips & trucs van andere tabletgebruikers? Kom dan langs in het Tabletcafé! Je kunt je ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit je tablet halen. Het accent van het Tabletcafé ligt op leren ván en delen mét elkaar. Ook wanneer je (nog) geen tablet hebt, ben je van harte welkom om een kijkje te nemen in het Tabletcafé.

len en te proeven van wat er mogelijk is bij voeding en MS. Een ieder is van harte welkom op donderdag 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur in Nieuw Rijsenburgh. Graag vooraf

13

aanmelden via e-mail m.vermeulen592@upcmail.nl of via facebook https://www.facebook.com/msvereniginggoereeoverflakkee.

Verkiezingsmarkt Diekhuusplein

Bingo De Zonnebloem Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 21 maart een gezellige bingo. De locatie is de SWO, Bernhardstraat 27. De inloop is vanaf 13.30, er wordt gestart om 14.00 uur. Er worden deze middag 5 rondjes gespeeld. Meedoen kost € 4, inclusief koffie, thee, cake en een frisdrankje.

SOMMELSDIJK Lentemarkt en verkiezingen Op 21 maart is er in de hal van Nieuw Rijsenburgh een grote lentemarkt. Deze deze dag zijn er 15 kramen met een diversiteit van artikelen, zoals de handwerkgroep, bibliotheek, kaasverkoop, plantjes, Kika, tassen en sieraden, jam, fruitkraam, Bonisa, schilderclub, tweedehands kleding, kaarten, badjassen, Edudelta met een breed assortiment spullen en Tupperware. Er is een grote keuze. Deze dag kan er gelijk een stem worden uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er kan ook een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij in de koffiekraam gekocht worden. Iedereen is hartelijk welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Paasbingo Zaterdag 24 maart is er een Paasbingo van Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. De bingo is om 19.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. Koffie /thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog negen extra prijsjes. In de pauze is er verkoop van twee extra rondes voor € 1 per ronde. Vanwege Pasen is er een extra presentje.

Bijeenkomst M.Svereniging Donderdag 22 maart is er een bijeenkomst van MS groep G.O. in Nieuw Rijssenburgh, van 14.00 tot 16.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met Multiple Sclerose of die hiermee te maken hebben. Diëtist Willie Bennik van ProVie-and, aangesloten bij het MS Netwerk, komt deze middag kennis en ervaringen met u delen en uitwisselen. U heeft de gelegenheid om te luisteren, te leren, vragen te stel-

MIDDELHARNIS - Weet u al wat u moet kiezen? Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst tien partijen doen deze keer mee voor de 29 te verdelen zetels in de raad. Op zaterdag 17 maart zullen diverse politieke partijen zich weer presenteren op de verkiezingsmarkt op het Diekhuusplein in Middelharnis. U kunt dan in gesprek met kandidaat-raadsleden over hun programma en voornemens. Kom gezellig langs tussen 11.00 en 15.00 uur.

Donkerwandeling door Oostduinen GOEDEREEDE - “Kom zaterdag 17 maart naar de Oostduinen op Goeree en beleef een spannende wandeling in het donker. In twee uur tijd laten we ons verrassen door de natuur”, aldus de mensen van Natuurmonumenten in hun uitnodiging. “In het donker zijn dingen anders. Kleuren worden grijstinten, sommige kleuren verdwijnen. Plotseling moet je vertrouwen op andere zintuigen dan alleen het zien. Bij helder weer is er zicht op Mars, Jupiter en Venus. Lichtbronnen van de Maasvlakte aan de horizon zorgen ervoor dat de nacht hier nooit meer echt donker is. Trek stevige schoenen en warme kleding aan en neem een zaklamp mee!” Wie mee wil met deze excursie, dient zich vooraf aan te melden. Dit kan via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda). De start is om 19.30 uur vanaf Hondsweg 27 in Goedereede (ingang Middel- en Oostduinen). De wandeling duurt twee uur.

Voorjaarsstukje maken MIDDELHARNIS - Donderdag 29 maart is het mantelzorgcafé weer open in het Diekhuus te Middelharnis. Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee. Voor mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen organiseren zij deze bijeenkomsten. Het voorjaar staat voor de deur, dus is het de hoogste tijd voor een leuk voorjaarsstukje op tafel. Op deze middag gaat u aan de slag om onder begeleiding een gezellig voorjaarsstukje te maken. Vergeet niet een scherp mesje, een schaar en een tang mee te nemen. Deze creatieve middag is in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. De aanvang is om 13.30 uur en het café zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Deelname aan deze middag kost€ 5. Opgeven via e-mail m.vanderwelle@zijngo.nl of telefonisch: 0187-641344.


Jaargang 7 - week 11 - 13 maart 2018

Informatierubriek

2

Gemeente mogelijk telefonisch minder bereikbaar op 21 maart 2018 Op woensdag 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeente Goeree-Overflakkee hecht er veel belang aan dat de verkiezingen goed en volgens de regels verlopen. Dat kan gevolgen hebben voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente op deze dag. Telefonische bereikbaarheid Inwoners en ondernemers die telefonisch contact opnemen met de gemeente, moeten rekening houden met mogelijk langere wachttijden en een verminderde bereikbaarheid van ambtenaren. Een aantal ambtenaren

3

Gemeente blijft bereikbaar De gemeente is gewoon bereikbaar via haar andere dienstverleningskanalen, zoals e-mail (info@goereeoverflakkee.nl), Twitter (@gem_go) en Facebook. Daarnaast kunnen inwoners via de website veel producten en diensten online aanvragen. Kijk voor een volledig overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten op www.goeree-overflakkee.nl/online-regelen.

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. Eén op de vijf personen krijgt dementie, waarvan één op de drie vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen. Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma. In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen (kunnen) bijdragen. Deze week worden de Alzheimer Cafés belicht. Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie. De sfeer is informeel en gemoedelijk, net als in een gewoon café. Niet alles is online of vanuit een boek of cursus te leren. Soms heeft u gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die weten waarover het gaat. Iedereen met vragen over dementie kan daarom terecht bij een Alzheimer Café. U bent welkom als u bang bent dat uw naaste of uzelf dementie krijgt, of wanneer uw naaste onlangs de diagnose dementie heeft gekregen. In een veilige omgeving en in een prettige sfeer leert en profiteert men van elkaars ervaringen, kennis en kunde. Er worden contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld. In het café is er ruimte voor luisteren naar elkaars persoonlijke ervaringen. Contacten die vooral laagdrempelig moeten zijn. Er wordt in het programma voldoende tijd vrij gemaakt voor onderling ontmoeten, onder het genot van een drankje. ‘Was ik maar veel eerder hier gekomen. Veel van waar ik tegenaan ben gelopen valt nu op zijn plek.’ Opzet van de bijeenkomsten Ieder café is anders, maar de opzet van de bijeenkomsten is vergelijkbaar. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal. Dat kunnen heel uiteenlopende thema’s zijn: van tips en trucs voor de veiligheid in en rondom het huis, rechtsbescherming, slaapproblemen en ergotherapie tot de rol van een mantelzorger. De avond begint met een film of een circa 30 minuten durend interview met een deskundige, zoals bijvoorbeeld deskundigen uit de thuiszorg of een zorgcentrum,

Bezoekadres Koningin Julianaweg 45 3241 XB Middelharnis Postadres Postbus 1 3240 AA Middelharnis Telefoon 14 0187 info@goeree-overflakkee.nl www.goeree-overflakkee.nl @gem_GO gemeentegoereeoverflakkee gemeenteGO gemeente Goeree-Overflakkee Bezoekadres raadzaal Dwarsweg 40 3241 LB Middelharnis De gemeente Goeree-Overflakkee werkt volledig op afspraak. Een afspraak maken kan online (voor veel-gevraagde producten) via www.goeree-overflakkee.nl of door te bellen met het algemene nummer 14 0187.

Wat zijn Alzheimer Cafés en voor wie zijn ze bedoeld? Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

4

van de gemeente heeft dan namelijk zitting op één van de stembureaus. De gemeente vraagt inwoners en ondernemers begrip voor deze tijdelijke situatie.

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis Maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur Dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur 1e zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur Met een camper, de zogenaamde GO-bus, brengt de gemeente wekelijks een bezoek aan drie dorpskernen, verspreid over het eiland. De GO-bus staat op: gevolgd door een pauze. Na de pauze kunt u een half uur vragen stellen en met elkaar discussiëren. Na afloop is er gelegenheid om onderling een praatje te maken en nog wat te drinken. Bij onze bijeenkomsten is ook de casemanager nadrukkelijk betrokken om mensen bij te staan. Lotgenotencontact In het Alzheimer Café ontmoeten (ervarings)deskundigen elkaar. Zij kunnen elkaar (verder) op weg helpen. Dit is een goede voorbereiding op wat er komen gaat. Als u weet wat u te wachten staat, heeft u meer controle en behoudt u de regie op uw leven. Zeker voor nieuwe cliënten is het Alzheimer Café aan te bevelen. Het Alzheimer Café biedt informatie en advies tevens een toegang tot snelle hulpverlening. Het café is voor iedereen toegankelijk, zonder afspraak. ‘Er komen vaak veel vragen en problemen uit de zaal naar voren. Daar worden dan suggesties voor gedaan. Ik hoor er interessante dingen.’ Wie organiseert het Alzheimer Café? De regionale afdeling Alzheimer Goeree-Overflakkee/ Hoeksche Waard heeft twee cafés (Middelharnis en Oud-Beijerland). In Middelharnis wordt dit maandelijks georganiseerd vanuit Wijkcentrum Doetinchemsestraat 27, 3241 AA Middelharnis. Het wijkcentrum is goed bereikbaar met een OV-halte voor de deur. De avonden beginnen om half acht. ‘De eerste keer hoorde ik heftige verhalen die ik niet herkende. Daar schrok ik van. Inmiddels is mijn man in een andere fase van het proces en is het juist fijn om daar met anderen over te kunnen praten.’ Meer informatie Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel? • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt) • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400 • Voor algemene vragen over Alzheimer en het Alzheimer Café kunt u mailen naar alzo38@gmail.com, bellen met 06-20 05 50 53 of de website bezoeken: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/goereeoverflakkeehoeksche-waard. • Voor vragen over casemanagement belt u 06-83 67 84 17 of mailt u naar info@ketenzorgdementie-GO.nl. Is uw belangstelling gewekt voor vrijwilligerswerk? Met uw hulp maken we het verschil voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Neem contact op met het secretariaat van de afdeling: alzgo38@gmail.com of bel naar 06-20 05 50 53.

• maandag tussen 09.00 en 12.00 uur op de Geldersedijk in Dirksland (parkeerterrein naast Slagerij Van Zuidland) • dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur op de weekmarkt in Ouddorp • vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur op de weekmarkt in Oude-Tonge Dankzij de GO-bus hoeven inwoners voor bepaalde producten en diensten niet meer naar het gemeentehuis in Middelharnis te reizen. Telefonische openingstijden Maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur (Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten en telefonisch niet bereikbaar, met uitzondering van het Jeugd Ondersteuningsteam (Bel 14 0187 en kies optie 4). Klant Contact Centrum Inwoners en ondernemers worden geholpen op één centraal punt: Het Klant Contact Centrum. U kunt mailen naar info@goeree-overflakkee.nl of bellen naar 14 0187. Dan hoort u een keuzemenu: Toets 1 voor het Sociaal meldpunt Het Sociaal meldpunt is er voor alle meldingen, vragen en signalen op het gebied van werk, zorg, ondersteuning en jeugd. Toets 3 voor overige vragen U wordt dan doorverbonden met de eerst beschikbare medewerker van het callcenter.

Calamiteiten

Buiten kantoortijden en telefonische openingstijden van de gemeente: Jeugdhulp Op vrijdagmiddag is de gemeente telefonisch niet bereikbaar, maar voor jeugdhulp kunt u het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) wel bereiken tussen 12.00 en 17.00 uur. U kunt dan bellen naar: 14 0187 en kiezen voor optie 4. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties buiten kantoortijden belt u het crisisinterventieteam: 010-23 30 000. Buitendienst Bij calamiteiten waarvoor de buitendienst moet worden ingeschakeld of voor het reserveren van een begrafenis belt u: (0187) 47 53 35. U hoort een keuzemenu: Toets 1 voor district West: Goedereede, Havenhoofd, Melissant, Oostdijk, Ouddorp en Stellendam Toets 2 voor district Midden: Dirksland, Herkingen, Middelharnis en Sommelsdijk Toets 3 voor district Oost: Achthuizen, Battenoord, Den Bommel, Langstraat, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Stad aan ’t Haringvliet en Zuidzijde


Jaargang 7 - week 11 - 13 maart 2018

Informatierubriek

2

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en gemeente Goeree-Overflakkee organiseren bijeenkomst over bewegen is het gevoel dat bewegen kan geven en de gezelligheid die bewegen met zich meebrengt.

Op maandag 19 maart van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de PCOB, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, een bijeenkomst over beweging. De bijeenkomst vindt plaats in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! Bewegen geeft een goed gevoel Sporten en bewegen geeft energie. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je lichaam en brein actief gebruiken, geeft een voldaan gevoel. Voor de meeste mensen geldt dat zij zich na het sporten veel beter voelen. Dit heeft ermee te maken dat tijdens het bewegen de stof endorfine in de hersenen wordt aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen, omdat je meer ontspannen bent en je je tevreden voelt. Een derde reden om meer te bewegen,

Ziektes voorkomen en te lijf gaan Regelmatig bewegen is één van de goedkoopste en beste manieren om een betere gezondheid te krijgen en te

Demonstratie door Olga Commandeur Om te ervaren hoe (meer) bewegen laagdrempelig vorm gegeven kan worden, heeft de PCOB Olga Commandeur uitgenodigd om dit te demonstreren. Olga Commandeur is een Nederlandse oud-atlete. Tegenwoordig is zij vooral bekend door haar dagelijkse presentatie van het TV-programma Nederland in Beweging. Van harte welkom Komt u ook in beweging? We zien u graag bij de bijeenkomst op 19 maart. Entree kosten bedragen € 2,–.

Officiële bekendmakingen

3

Publicaties in de krant zijn enkel bedoeld om het publiek te informeren. Voor rechtsgeldige en volledige publicaties van de gemeente Goeree-Overflakkee kijkt u op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich via www.overheid.nl abonneren op de e-mailservice bekendmakingen. 4

Bewegen brengt u onder de mensen Bewegen is ook mogelijk in groepsverband. Hierbij combineer je de lichamelijke voordelen met het vergroten of onderhouden van je sociale contacten. Voor velen geldt dat het in groepsverband sporten of bewegen bijdraagt aan het plezier dat aan bewegen wordt beleefd. Bewegen in groepsverband maakt het bovendien makkelijker om bewegen vol te houden. Het is een stok achter de deur.

behouden. Lichamelijke beweging is goed voor het hart, de bloedvaten en de longen en verkleint de kans op chronische ziekten.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Activiteit bouwen: • Den Bommel, Prins Bernhardstraat 17: uitbreiden woning, ontvangstdatum: 01/03/18 • Sommelsdijk, Molenweg 46a: renoveren dak, ontvangstdatum: 02/03/18 • Ouddorp, Noordzeepark - Haringvliet 137: uitbreiden recreatiewoning en bouwen tuinhuis/schuur, ontvangstdatum: 02/03/18 • Middelharnis, Hoflaan 45: bouwen garage, ontvangstdatum: 03/03/18 • Ouddorp, Hazersweg nabij E, 4698 en 5793: slopen pand en realiseren nieuwbouw, ontvangstdatum: 04/03/18 • Sommelsdijk, Dubbele Ring 26: plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum: 05/03/18 • Middelharnis, Buitenring 50: bouwen berging, carport en schutting, ontvangstdatum: 05/03/18 • Stellendam, Langeweg 71: verbouwen/uitbreiden woning, ontvangstdatum: 06/03/18 • Ooltgensplaat, Sportlaan 2: uitbreiden sportaccommodatie, ontvangstdatum: 06/03/18 • Ouddorp, Oudelandseweg 75: plaatsen zonnepanelen, ontvangstdatum: 07/03/18 • Stellendam, nabij Langeweg 1 ( sectie H, nr. 413): oprichten agrarisch bedrijf (jongveestal), bedrijfswoning en garage, ontvangstdatum: 07/03/18 • Stad aan ‘t Haringvliet, Haven 4: isoleren dak, ontvangstdatum: 08/03/18

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende kansspelvergunning

Activiteit bouwen:

• Middelharnis, Vingerling 9 (Eetcafé No. 9 ) vergunning voor één kansspelautomaat, geldig tot en met 31 december 2018, verzenddatum: 07/03/2018, referentienummer: Z-18-98178

• Stad aan ‘t Haringvliet, Molendijk 9: verlengen dak schuur, verzenddatum: 02/03/18, referentienummer: Z-18-145687 Activiteit bouwen/planologische afwijking: • Ouddorp, Dorpsweg 15: renoveren en uitbreiden woning, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-18-145215 • Ouddorp, Dorpsweg 15: tijdelijk plaatsen stacaravan, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-18-145217 • Oude-Tonge, Zuiddijk 36: overkappen terras en wijzigen kozijnen, verzenddatum: 01/03/18, referentienummer: Z-18-145408 • Oude-Tonge, Zuiddijk 61a 134: plaatsen blokhut, verzenddatum: 01/03/18, referentienummer: Z-17-89583 • Den Bommel, Stockholmweg 11: bouwen schuur met overkapping, verzenddatum: 02/03/18, referentienummer: Z-18-145786 Activiteit bouwen/monument: • Middelharnis, Voorstraat 23: plaatsen zonnepanelen, verzenddatum: 01/03/18, referentienummer: Z-17-145025 Activiteit in-/uitrit: • Melissant, Binnenweg 18: realiseren in-/uitrit, verzenddatum: 06/03/18, referentienummer: Z-18-145592 Van rechtswege verleend:

Activiteit bouwen/werk- of werkzaamheden:

Activiteit aanleg (uitvoeren werk- of werkzaamheid):

• Oude-Tonge, nabij keersluis sectie D, nr. 24: realiseren vuurput, trailerhelling, vogelobserveerhut en uitkijkhut, ontvangstdatum: 01/03/18

• Goedereede, sectie C, nrs. 472, 493 en 683 (vogeleilanden Makenje en Kabbelaarsbank in de Grevelingen): aanleggen/uitvoeren van natuurherstelmaatregelen, verzenddatum: 01/03/18, referentienummer: Z-17-91565

Activiteit planologische afwijking: • Oude-Tonge, Tonisseweg 6: tijdelijk realiseren opslagplaats, ontvangstdatum: 01/03/18 Activiteit bouwen/planologische afwijking/milieu: • Stellendam, Tiendeweg 1: realiseren windpark Kroningswind, ontvangstdatum: 02/03/18 Activiteit in-/uitrit: • Den Bommel, Schoolweg 2: realiseren in-/uitrit Tilsedijk, ontvangstdatum: 07/03/18 Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Verleende standplaatsvergunningen • Ouddorp, Weststraat, Nieuwe Haring, geldig van 15 juni tot en met 1 september 2018 maar niet op de dinsdagen, verzenddatum: 05/03/18, referentienummer: Z-18-98029 • Stellendam, Oranjeplein, oliebollen en kibbeling, geldig op 14 april 2018, 1 september 2018 en 17 november 2018, verzenddatum: 07/03/18, referentienummer: Z-18-96646

Vergunning kansspelautomaat:

Verleende vergunningen APV burgemeester • Tour de Blauw, verklaring van geen bezwaar doorkomst van toertocht Tour de Blauw, geldig op 29 mei 2018, Goeree-Overflakkee, verzenddatum: 07/03/18, referentienummer: Z-18-97314.

Verleende ontheffingen APV burgemeester en wethouders • Stichting Hadassa Imani, verklaring van geen bezwaar toertochten 45 en 92 km, geldig op 21 april 2018, Goeree-Overflakkee, verzenddatum: 20/02/18, referentienummer: Z-18-97312 • Stichting Zuid Hollandse Eilanden Tour, verklaring van geen bezwaar doorkomst toertocht en wedstrijd, geldig op 12 mei 2018, Goeree-Overflakkee, verzenddatum: 20/02/18, referentienummer: Z-18-97289

Verleende vergunningen voor inzameling van geld of goed • Stichting Oost Europa Werkgroep - week 27 (Den Bommel, Stad a/h Haringvliet, Langstraat, Zuidzijde) week 28 (Dirksland, Melissant, Herkingen), week 32 (Middelharnis), week 33 (Sommelsdijk), week 34 (Oude-Tonge), week 43 (Ooltgensplaat, Achthuizen, Nieuwe-Tonge), week 49 (Stellendam), week 50 (Goedereede), week 51 (Ouddorp), week 52 (Havenhoofd) week 1 2019 (Stellendam, Goedereede, Ouddorp, Havenhoofd), verzenddatum: 27/02/18, referentienummer: Z-18-95140 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw bezwaarschrift het referentienummer te vermelden. Het besluit treedt na verzending direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen in verband hiermee een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket. Rechtspraak.nl/bestuursrecht.


Jaargang 7 - week 11 - 13 maart 2018

Informatierubriek

Verleende evenementenvergunningen 2

• Ouddorp, Ring - Kringloopmarkt op 14 juli 2018 van 08.00 tot 16.00 uur, verzenddatum: 01/03/18, referentienummer: Z-18-95113 • Sommelsdijk, parkeerplaats nabij De Staver Verkeersmarkt op 13 maart 2018, verzenddatum: 23/02/18, referentienummer: Z-18-97076 • Sommelsdijk, parkeerplaats nabij De Staver - Lunapark op 11 tot en met 14 april 2017 en 16 april 2017, verzenddatum: 07/03/2018, referentienummer: Z-18-97603. • Stellendam, Langeweg 1 - Boerenerfmarkt op 7 april 2018 van 10.00 tot 15.00 uur, verzenddatum: 07/03/18, referentienummer: Z-18-96038

Verleende ontheffingen Drank- en horecawet

3

4

• Ouddorp, Ring - Kringloopmarkt, geldig op 14 juli 2018, verzenddatum: 01/03/18, referentienummer: Z-18-96559 • Herkingen, Watersportvereniging Herkingen - Opening en afsluiting Zomerzeilwedstrijden, geldig op 2 mei en 9 mei 2018 en op 27 juni en 4 juli 2018 van 18.00 tot 23.00 uur, verzenddatum: 23/02/18, referentienummer: Z-18-97665 • Goedereede, Markt - Hotel de Gouden Leeuw, geldig op 27 april 2018 van 10.00 tot 24.00 uur, op 5 mei 2018 van 10.00 tot 23.00 uur, Portdagen 15 en 16 juni 2018 van 10.00 tot 24.00 uur, verzenddatum: 07/03/18, referentienummer: Z-18-98158

Verleende vergunningen Drank- en horecawet • Ouddorp, Weststraat 15, 3253 AR (Shá-Mé BV) – gewijzigde Drank- en Horecavergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94018 • Ouddorp, Weststraat 19, 3253 AR (‘t Schouwtje) – gewijzigde Drank- en Horecavergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94025 • Ouddorp, Weststraat 16, 3253 AR (In d’ Groene Lanteern) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94018 • Ouddorp, Weststraat 12, 3253 AR (Viswinkel Ouddorp) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94019 • Ouddorp, Boompjes 19, 3253 AC (Snackbar Lekkerrr) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94029 • Ouddorp, Boompjes 1, 3253 AC (Hotel Akershoek) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94026 • Ouddorp, Hoenderdijk 17, 3253 AK (Eterij De Ring) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94032 • Ouddorp, Boompjes 23, 3253 AC (In de Keulse Pot) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94033 • Goedereede (Hotel De Gouden Leeuw) – tijdelijk gewijzigde Drank- en Horecavergunning i.v.m. zomerterras 2018, geldig van 1 juni tot 1 september 2018, verzenddatum: 07/03/18, referentienummer: Z-17-79759

Verleende exploitatievergunningen • Ouddorp, Weststraat 15, 3253 AR (Shá-Mé BV) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93090 • Ouddorp, Weststraat 19, 3253 AR (‘t Schouwtje) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93091 • Ouddorp, Weststraat 16, 3253 AR (In d’ Groene Lanteern) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-94018 • Ouddorp, Weststraat 12, 3253 AR (Viswinkel Ouddorp)

– gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93077 Ouddorp, Boompjes 19, 3253 AC (Snackbar Lekkerrr) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93079 Ouddorp, Boompjes 1, 3253 AC (Hotel Akershoek) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93080 Ouddorp, Hoenderdijk 17, 3253 AK (Eterij De Ring) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93081 Ouddorp, Boompjes 23, 3253 AC (In de Keulse Pot) – gewijzigde exploitatievergunning, geldig voor onbepaalde tijd, verzenddatum: 28/02/18, referentienummer: Z-17-93083 Goedereede (Hotel De Gouden Leeuw) – tijdelijk gewijzigde exploitatievergunning i.v.m. zomerterras 2018, geldig van 1 juni tot 1 september 2018, verzenddatum: 07/03/18, referentienummer: Z-17-79757

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van GoereeOverflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw bezwaarschrift het referentienummer te vermelden. Het besluit treedt na verzending direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen in verband hiermee een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket. Rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Verordening Natuuren Recreatiegebied de Grevelingen en legesverordening Grevelingen De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 de Verordening Natuur- en Recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee en Legesverordening Grevelingen Goeree-Overflakkee vastgesteld. Deze verordening betreft de regelgeving op en rond de Grevelingen. Tevens is de Legesverordening vastgesteld waarin de leges zijn bepaald voor de vergunningen en ontheffingen die worden verleend op grond van de Verordening Natuuren Recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee . Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht op 2 januari 2018.

Zitting welstandscommissie Dinsdag 20 maart 2018, aanvang 09.30 uur (gemandateerde behandeling). De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis. De agenda van deze zitting kunt u opvragen bij het team Omgeving.

Voorontwerpbestemmingsplan Fabiusstraat 22 Melissant Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 14 maart 2018 het voorontwerpbestemmingsplan Fabiusstraat 22 Melissant gedurende vier weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Plangebied Het plangebied is gelegen aan de Fabiusstraat 22 te Melissant. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van vijf energieneutrale eengezinswoningen op de locatie van de voormalige kleuterschool. Het bestemmingsplan Fabiusstraat 22 Melissant biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Referentienummer: Z -14-26131

Inzage De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend. Inspraakreacties Tot en met 10 april 2018 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Fabiusstraat 22 Melissant kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij het indienen van uw inspraakreactie het referentienummer te vermelden. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw L. Franken van de het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Franken van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

Ontwerpbestemmingsplan Westduinweg 19 Ouddorp Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 maart 2018 het ontwerpbestemmingsplan Westduinweg 19 Ouddorp gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Plangebied Het plangebied is gelegen aan Westduinweg 19 te Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van één woning en het wijzigen van de bestemming van de huidige bedrijfswoning naar particuliere woonbestemming. Het bestemmingsplan Westduinweg 19 biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Referentienummer: Z-18-96141 Inzage De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend. Zienswijzen Tot en met 25 april 2018 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Westduinweg 19 Ouddorp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw E.M.M. Goetheer van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E.M.M. Goetheer van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.


Jaargang 7 - week 11 - 13 maart 2018

Informatierubriek

Vastgesteld bestemmingsplan Stedinterrein Middelharnis 2

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 22 februari 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan Stedinterrein Middelharnis als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.MHStedinterrein-Bp30 met de bijbehorende regels. Plangebied Het plangebied is gelegen aan de Oudelandsedijk te Middelharnis op perceel nr. 73. Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van de bouwmogelijkheden voor het plaatsen van installaties ten behoeve van de energievoorziening. Het bestemmingsplan Stedinterrein Middelharnis biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

3

4

Inzage De stukken kunt u inzien met ingang van 14 maart tot en met 24 april 2018 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Stedinterrein Middelharnis naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee; • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen. • bij gewijzigde vaststellingen: belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

Toewijzingsbeleid standplaatsen woonwagens Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee maken bekend dat het college in zijn vergadering van 20 februari 2018 heeft vastgesteld het toewijzingsbeleid standplaatsen woonwagens. Standplaatsen voor woonwagens worden toegewezen met toepassing van het afstammingsbeginsel in de 1e lijn, waarbij voorrang wordt gegeven aan “woningzoekenden” die woonachtig zijn op hetzelfde woonwagenkamp inclusief uitwonenende kinderen en daarna aan “woningzoekenden” uit andere woonwagenkampen op Goeree-Overflakkee. Het toewijzingsbeleid is gebaseerd op het rapport “Woonwagenbewoner zoekt standplaats” van de ombudsman en op uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Datum inwerkingtreding: één dag na publicatie.

Nieuws uit de gemeenteraad Verslag raadsvergadering 8 maart 2018 De raadsvergadering van 8 maart 2018 was de laatste reguliere raadsvergadering van deze raadsperiode. Tijdens de raadsvergadering was er één inspreker. De heer Cornelissen sprak namens de heer Bezuijen in over de wijziging van het bestemmingsplan Oostdijkseweg 26 te Goedereede. Verder waren er vijf mondelinge vragen aangekondigd. Vier van deze vragen gingen over het Edudelta College. Dit waren vragen van de heer Van Papeveld (CDA), de heer Van Alphen (Eiland van Vrijheid) mede namens de heer Van der Meer (Fractie Van der Meer), de heer Vreugde (VKGO) en de heer Tuk (ChristenUnie). De laatste mondelinge vraag werd gesteld door de heer Van Alphen (Eiland van Vrijheid) mede namens de heer Van der Meer (Fractie Van der Meer) over de verwachte opbrengst van windenergie voor de locatie Noordrand. Oordeelsvormende fase In de oordeelsvormende fase kon de raad na de beraadslaging direct en unaniem instemmen met de Aanwijzing van gronden ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, de Realisatie van een aantal recreatieve ontwikkelingen, de Evaluatie van het sociaal domein, en de Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020. Bij het voorstel voor de Realisatie van een aantal recreatieve ontwikkelingen diende de heer Heintjes (VKGO) een amendement in om de drie besluitpunten te splitsen. Dit amendement werd tijdens de beraadslaging ingetrokken en niet meer in stemming gebracht. De raad sprak ook over de Wijziging van het bestemmingsplan Oostdijkseweg 26 te Goedereede. Hiermee werd bij meerderheid ingestemd, met alleen tegenstemmen van de fracties van VKGO en Fractie Maliepaard en van mevrouw Both-Verhoeven (CDA). Hierbij werden stemverklaringen afgelegd door de heer Maliepaard (Fractie Maliepaard) en de heer De Vos (VKGO). Ook met de Wijzigingen in hulp bij het huishouden en de huishoudelijke hulp toelage kon de raad na de beraadslaging bij meerderheid instemmen met alleen tegenstemmen van de fracties van de PvdA en Fractie Maliepaard. Bij dit voorstel werd door de heer Eijkenduijn (PvdA) een stemverklaring afgelegd. Tijdens de beraadslaging diende de heer Eijkenduijn (PvdA) ook zijn aangehouden motie van 9 november 2017 inzake huishoudelijke hulp naar 75 procent opnieuw in. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht

en bij meerderheid verworpen, met alleen voorstemmen van de fracties van PvdA, Fractie Maliepaard en VKGO. Daarna werd in de oordeelsvormende fase gesproken over een motie van de heer De Vos (VKGO) met betrekking tot een platform dorpsraad Sommelsdijk en Middelharnis. Deze motie werd na de beraadslaging ingetrokken en niet meer in stemming gebracht. Tot slot werd op verzoek van de heer Heintjes (VKGO) kort gesproken over het voorstel ter Verbetering van de oevertoegankelijkheid van het Haringvliet. Na de beraadslaging kon direct over het voorstel gestemd worden, waarbij de raad bij meerderheid instemde met het voorstel, met alleen tegenstemmen van de fractie van VKGO.

Verkiezingsdebat donderdag 15 maart 2018 Naast het verspreiden van het verkiezingsmagazine organiseert de gemeente op donderdag 15 maart 2018 ook een lijsttrekkersdebat waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. We verwachten dat alle tien lijsttrekkers aan dit debat deelnemen. De begeleiding van de avond is in handen van voormalig Nederlands kampioen debatteren Alex Klein van Debat.nl. U bent deze avond van harte welkom!

Besluitvormende fase In de besluitvormende fase is tot slot ingestemd met de Benoeming van de leden van de Commissie onderzoek geloofsbrieven.

Datum : donderdag 15 maart 2018 Tijd : 19.30 uur (start debat) Locatie : Het Prieel, sport- en recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via http://goeree-overflakkee.nl/ videoverslagen.

Uitslagenavond

Volgende raadsvergadering De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op woensdag 28 maart 2018, vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. Deze bijzondere raadsvergadering zal de laatste vergadering zijn van deze raadsperiode en zal in het teken staan van het afscheid van een aantal vertrekkende raadsleden.

gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018, organiseert de gemeente de uitslagenavond. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zal steeds de tussenstand van de uitslagen bekend maken. Gedurende de avond worden de nieuw binnengekomen resultaten van de diverse stembureaus gepresenteerd. Gespreksleider deze avond is Maikel Coomans, onder andere bekend als journalist van RTV Rijnmond. De avond start om 21.00 uur, als de stembureaus sluiten. Belangstellenden zijn van harte welkom! Datum : woensdag 21 maart 2018 Tijd : 21.00 uur Locatie : Het Prieel, sport- en recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk


18 Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

Gospelkoor Per Amore met jubileumconcerten ‘Jozef’ GOEREE-OVERFKLAKKEE Vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart geeft het interkerkelijk Gospelkoor Per Amore onder leiding van dirigent Ad de Joode een jubileumconcert in de Hervormde kerk aan de Ring in Middelharnis. Solist is Jaco van Houselt. Per Amore (betekenis: Uit Liefde) brengt het verhaal in muziek, zang en beeld over de Bijbelse figuur Jozef. Een oratorium met koormuziek van Marco den Toom. Medewerking wordt verleend door de landelijk bekende zandkunstenaar Gert van der Vijver. De concerten beginnen om 20.00 uur. De kerkzaal is geopend vanaf 19.30 uur.

is in 1998 door Marius en Engelien Aleman samen met Martin Kolff opgericht. Marco’t Hof en Martin legden de basis als dirigent in het koor. Ad de Joode bouwde dit daarna voortreffelijk uit. Het repertoire van het interkerkelijk koor bestaat uit Engels- en Nederlands talige muziek. De 35 leden komen uit diverse dorpskernen van het eiland. Per Amore verleent medewerking aan kerkdiensten, uitvoeringen en concerten. Treedt ook op in zorginstellingen. De liederen troosten en bemoedigen en geven kracht om de weg te gaan die God ons wijst. Lief en leed wordt in het koor gedeeld en wij hopen dat samen nog vele jaren te mogen doen”, geven de koorleden aan.

Door Jaap Ruizeveld

Er is de afgelopen tijd - en ook deze week nog - druk gerepeteerd in de Gereformeerde kerk in Stellendam om het komend weekeind in Middelharnis een goede uitvoering te kunnen geven van dit muziekverhaal Jozef. Het leven van de ‘meesterdromer’, boeiend van proloog tot finale. Bestuurslid Kommer Akershoek wijst, voorafgaand aan

Het interkerkelijk koor Per Amore. een repetitie, op de doelstelling van het koor. “Het uitdragen van Gods woord door muziek en zang. Daarbij inzoomend op de liefde die Jozef in de Bijbel kenmerkt. Een liefde die in het evangelie door de Heere Jezus zo centraal wordt gebracht aan de mensen. Kunstenaar Van

der Vijver weet op ontroerende wijze om te gaan met zand. Het is een magische ervaring te zien hoe met het gooien, verschuiven en tonen van zand op een glazen plaat, op beeld voor de bezoekers geprojecteerd, wordt ingespeeld op het uit te voeren muziekoeuvre”. De kun-

stenaar werkte al met veel orkesten, waaronder het Rotterdams Filharmonisch Orkest en het Concertgebouworkest Amsterdam. Twintig jaar Het interkerkelijk koor Per Amore

Info Entreekaarten voor de concerten kosten € 12,50 euro p.p. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Reserveren kan via e-mail info@per-amore.nl, of telefonisch via 0187 602676. Kaartverkoop vindt ook plaats via Bruna Ouddorp/Middelharnis, Boekhandel Van der Boom Sommelsdijk en Plus Tessemaker Stellendam. De concerten kunnen niet via de kerktelefoon worden beluisterd.

Gemeente gebruikt verbeterpunten omwonenden voor parkeerterrein Goudsmiene

Aspirant politica’s centraal in extra uitzending Polivak

OUDDORP - Tijdens een informatieavond in januari 2018 over het nieuw aan te leggen parkeerterrein Goudsmiene in Ouddorp, droegen omwonenden enkele verbeterpunten aan. De gemeente Goeree-Overflakkee is met deze punten aan de slag gegaan, met als resultaat een plan waarmee de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer is verbeterd. Het ontwerpbestemmingsplan, dat het parkeerterrein mogelijk maakt, ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage.

Aan deze liveuitzending werken vier dames mee die allen op een verkiesbare plaats staan. Te gast

Op 10 januari 2018 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over het plan om een nieuw partkeerterrein en een nieuwe rotonde aan te leggen in Ouddorp. Het parkeerterrein ‘Goudsmiene’ wordt aangelegd tussen Spaanseweg en de Achterweg. De nieuwe rotonde moet komen op de kruising Bredeweg/ Oosterweg. Hoewel de meeste bezoekers van de informatieavond positief waren over beide plannen, zijn er ook enkele verbeterpunten aangedragen voor parkeerterrein Goudsmiene. Deze punten hadden met name betrekking op de

verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Verbeterpunten De gemeente Goeree-Overflakkee heeft na de informatieavond bekeken welke wijzigingen in het plan aangebracht konden worden, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Dit heeft geleid tot de aanpak van de verkeersveiligheid van de kruising Spaanseweg/ Hazersweg. Ook wordt na realisatie van het parkeerterrein een parkeerverbod in de Spaanseweg ingesteld, om daarmee het voetpad vrij te houden en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te verbeteren. Een aangedragen verbeterpunt over het veranderen van de aan- en afvoerroutes op het parkeerterrein is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat deze aanpassing de bereikbaarheid van het parkeerterrein zou verslechteren. Ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Goudsmiene biedt het kader om een parkeerterrein in het plangebied mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage en is in te zien op www. goeree-overflakkee.nl/terinzage of www.ruimtelijkeplannen.nl.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij en daarom is er op RTV Slogo extra aandacht voor de lokale politieke partijen. Op dinsdag 13 maart is er een extra uitzending van het radioprogramma Polivak. Het wordt een iets andere uitzending dan u gewend bent want in deze aflevering stelt Polivak u voor aan vier dames die graag gekozen willen worden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. zijn Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie, Lobke van Oorschot-Coppens van het CDA,

Akkie Krouwel van VKGO en Hanna IJzerman-Jobse van GOS. Als deze dames worden gekozen zullen zij nieuw zijn in de gemeentepolitiek van Goeree-Overflakkee. Allereerst krijgen de aspirant-politica’s uitgebreid de gelegenheid om zichzelf aan de luisteraar voor te stellen. U hoort ook wat hun motivatie is om de politiek in te gaan. De uitzending begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Kerkdiensten Biddag woensdag 14 maart OUDDORP Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 19.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend (gez. Dienst in Stellendam) - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. K. van Wijngaarden GOEDEREEDE Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. A. ten Brinke Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.W. van Estrik STELLENDAM Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 14.00 uur en 19.00 uur ds. B.D. Bouman - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend DIRKSLAND Herv. Gem. 14.30 uur dhr. M. van der Veer en 19.00 uur ds. K. Timmerman HERKINGEN Herv. Gem. 14.30 uur ds. K. Timmerman - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. van Wijk SOMMELSDIJK Herv. Gem. 14.30 uur ds. J.C. Breugem en 19.00 uur ds. prop. H. Boele - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Kos - Lukaskapel 10.00 uur ds. J. de Jong

MIDDELHARNIS Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 19.30 uur ds. L.J. Lingen - Chr. Geref. Kerk 14.30 en 19.00 uur ds. G.R. Procee NIEUWE-TONGE Herv. Gem. 14.30 uur ds. B.J. van Assen en 19.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. P.C. Hoek OUDE-TONGE Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. M. Kreuk STAD a/h HARINGVLIET Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Catsburg DEN BOMMEL Herv. Gem. 11.00 uur Samenkomst scholen in de Geref. Kerk dhr. J. Anninga en 19.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 11.00 uur Scholen dhr. J. Anninga en 19.00 uur dhr. J. Anninga OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 14.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem en 19.00 uur ds. A. van Vuren - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. C. Gielen - Geref. Kerk en 19.00 uur ds. J.H. Becker


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

19

Golfclub Roxenissemaakt zich op voor dertigjarig jubileumfeest MELISSANT - Golfclub Roxenisse op de homecourse Catharinenburg aan de Bouwdijk in Melissant maakt zich op voor de viering van het dertigjarig bestaan. Een jubileum waarmee de actieve golfclub - met rond 640 leden - zich opnieuw in de sportieve schijnwerper plaatst.

laagdrempelige bruisende vereniging waar je je snel thuis voelt, gemakkelijk contacten legt en bijna altijd in het dagdeel kunt spelen dat je uitkomt. Dat is mogelijk omdat wij geen reserveringssysteem hanteren. Met een balletje in de spiraal bij de baanentree weet je wanneer je van start kan gaan. Op de website kun je zien of er wedstrijden zijn zodat je daar rekening mee kunt houden”.

Door Jaap Ruizeveld

Hoogtepunten in het programma, dat zaterdag 24 maart begint, zijn een traditioneel Hot Chocolate-wedstrijd, golfen voor een goed doel (stichting Nikan and Friends), een spectaculaire Open Golfdag op 21 april en een jubileumweek vanaf dinsdag 12 juni met een Herendag, een special Balletje balletje, Damesdag, een maaltijd op de baan, een bestuursevent en afrondend een nog in te vullen attractieve algemene happening. “Wij zijn er klaar voor. Het feest gaat beginnen”, vertellen voorzitter Hans Lagendaal en zijn medebestuurders Margreeth v.d. Vlis-van Bennekom en Ewoud Gebraad. Veel onderdelen van het programma zijn al in stelling gebracht, maar zeker in de jubileumweek in juni wordt de invulling van evenementen overgelaten aan de verschillende commissies. Iedereen moet zich erbij betrokken voelen. Om golfclub Roxenisse ook naar buiten toe extra te profileren

Voorzitter Hans Lagendaal, penningmeester Ewoud Gebraad en secretaris  Margreeth v.d. Vlis-Van Bennekom, putten op hole 9 op de golfbaan. worden op de Open Dag van 21 april niet alleen de direct omwonenden van de golfbaan Catharinenburg uitgenodigd maar speciaal alle inwoners van de kern Melissant”. Open Dag “Een breed welkom. Die dag willen wij, tussen 10.00 en 15.00 uur, laten zien hoe leuk het is om golf te spelen. Informatie, de kans om onder

begeleiding “een balletje te slaan. Ja, de baan in te gaan ook al heb je nog geen GVB (Vaardigheidsbewijs). Maak kennis met de talrijke les- en oefenfaciliteiten. Driving range, putting greens, chip- en pitchveld en de zand- en grasbunkers. Of het spectaculaire Indoorgolf spelen. Ontspan in het gezellige restaurant met terras en neem een kijkje in de golfshop. Een ieder krijgt die dag

EAT, DRINK, GOLF, FUN TEAM EVENT

Foto:Wim van Vossen Fotografie de kans om (gratis) te ervaren wat de golfclub op de prachtige accommodatie te bieden heeft. Voor de kinderen zullen er speeltoestellen (zoals springkussen) aanwezig zijn. En er is een vrij ruime parkeergelegenheid”. Geen reservering Voorzitter Lagendaal noemt golfclub Roxenisse “een uitnodigende

Indoor Catharinenburg heeft een 18 holes golfbaan, een dubbele 9-holes qualifying par 3-baan met 18 afslagplaatsen en de genoemde les- en oefenvoorzieningen. Vooral het totaal-pakket dat geboden wordt is uniek in de regio. De indoor oefenmogelijkheden (drie simulatoren waar computers de score en de techniek van de speler analyseren) is spectaculair. En wie wil er nu niet eens op een baan in Dubai spelen? Afrondend wijzen de bestuursleden op de professionele begeleiding die klaar staat om een ieder de vaardigheden van het golfspel bij te brengen. In dertig jaar groeide een initiatief van enkele sporters in het Ouddorpse duingebied uit tot een golfclub die zich op de kaart heeft gezet. Locatie: Bouwdijk 7b (3248 LA) in Melissant. Info: www.gcroxenisse.nl.

Amnesty-collecteweek 11 t/m 17 maart 2018

GEEF OM VRIJHEID TE HUUR:

GOLF EVENTS Ongekend ’all-in’ golf-event

geïsoleerde garagebox 8 x 3,2 x 4,4 mtr met roldeur (220/380V) aan de Korteweg Stellendam op beveiligd terrein.

SMS Amnesty naar 4333 en doneer eenmalig € 2,-

. 64,50 p.p

Inlichtingen J Boeter 06-53897988

Team-event, personeelsuitje of gewoon even met klanten aan de SLAG? • Koffie of thee bij ontvangst • Golf instructie op humoristische wijze • Zelf spelen, “bomber golf”, “hottest putter” • Een overdadig warm/koud buffet • Twee uur borrelen, biertje, wijntje of BOB fris • Team tenminste 8 personen

.nl xenisse

weststraat 12/14, 3253 ar ouddorp, tel: 0187-84 52 29

info@ro

GOLF RESTAURANT ROXENISSE BOUWDIJK 9, 3248 LA, MELISSANT 0187-605060

warme lekkerbekken 99 deze week 3 stuks voor

7,


School met de Bijbel “Koningin Beatrix”

Bloem- en Groencentrum Ouddorp heeft op de afdeling tuinplanten en bomen in verband met toenemende verkopen een vacature voor:

Margrietweg 6, 3253 BM Ouddorp www.smdbkoninginbeatrix.nl

Het bestuur van de School met de Bijbel “Koningin Beatrix” te Ouddorp vraagt: - Een leerkracht voor de instroomgroep kleuters vanaf D.V.14 mei 2018 voor vier dagen (deeltijdbaan is mogelijk). - Een onderwijsassistent voor minimaal twee tot maximaal vier dagdelen. - Invalleerkrachten. Wilt u ook werken op onze school en bent u bereid om af en toe in te vallen (bij ziekte e.d.) dan kan dat!

Verkoper tuinplanten en bomen Functie: Wij zoeken een commerciële en proactieve collega die verantwoordelijk is voor een optimale presentatie en verkoop van tuinplanten en bomen. Je zult klanten hierbij van een vakkundig advies voorzien. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit zijn voor deze functie belangrijke steekwoorden.

Profiel: -

MBO opleiding Groen (bv. Groene ruimte of medewerker/vakbekwaam hovenier) Ruime kennis van beplanting Ervaring in de verkoop/commerciële instelling Representatieve persoonlijkheid Klanten helpen en adviseren staan centraal binnen deze functie

Wij zijn een dynamisch bedrijf dat zich kenmerkt door seizoensgebonden piek- en dalmomenten. Werken op zaterdagen is vanzelfsprekend voor jou.

Onze school:

-

telt momenteel 16 groepen; staat op een groot terrein in een prachtige woon- en werkomgeving; is gehuisvest in een modern en nieuw gebouw; heeft een eigentijds en gevarieerd leermiddelenbestand (bijv. Smartboards in de groepen 3 t/m 8); - is aangesloten bij de VGS.

Bloem- en Groencentrum Ouddorp wordt bevoorraad met bomen en tuinplanten vanaf kwekerijen, veilingen en beurzen. Daarnaast leveren wij aan particulieren en (hoveniers)bedrijven. Het transport gebeurt met eigen vervoer. Om deze werkzaamheden te vervullen hebben we een vacature voor:

Functie:

Van de sollicitant wordt verwacht dat hij of zij:

- de grondslag van de school: de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid van harte onderschrijft en er naar handelt; - (doop)lid is van één van de Reformatorische kerken.

Chauffeur (parttime)

Wij zoeken een gemotiveerde chauffeur die verantwoordelijk is voor een tijdige en correcte levering van de bestellingen. Daarnaast zal je meehelpen binnen de vestiging met opruimen en controleren van goederen. Kennis van autotechniek is voor deze functie een pré.

Profiel:

Inlichtingen worden verstrekt door: De heer A. Ruit; directeur, tel. 0187-682306 (school) of 06-25326465

-

Rijbewijs C1, of C incl. chauffeursdiploma/code 95 Kennis van tuincentra/bloemenbranche Een klantgerichte, collegiale en flexibele instelling Goede contactuele eigenschappen Je werkt zelfstandig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Graag uw reactie/bereidheid voor D.V. zaterdag 7 april 2018 digitaal (info@smdbkonbeatrix.nl) mailen of schriftelijk (schooladres) sturen t.a.v. de secretaris van het bestuur, de heer L. de Jong

Solliciteren: Zoek je een afwisselende baan in een leuk team en wil jij ook tot bloei komen op ons Bloem- en Groencentrum? Solliciteer dan naar één van deze functies door jouw CV voorzien van een motiverende brief voor 27 maart 2018 te versturen naar: Bloem- en Groencentrum Ouddorp t.a.v. dhr. A. van der Pol, Dijkstelweg 28/a 3253 TB Ouddorp. Mail: info@bloemengroencentrumouddorp.nl

KIBO GROEIT HARD EN ZOEKT EEN... Gevorderd assistentVerrassende relatiebeheerder & accountant (32 – 40 uur)

(32 – 40 uur)

meer info: kibo-accountants.nl


Bakkerij Voordijk in Oud-Beijerland zoekt een:

vacature

Broodbakker

Heb jij een passie voor het bakkersvak en streef jij naar de hoogste kwaliteit? Als kwaliteit, efficiency en collegaliteit bij jou passen, dan ben jij diegene die we zoeken. Bakkerij Voordijk werkt op ambachtelijke wijze met de beste grondstoffen en moderne machines. Bakkerij Voordijk biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een prima reiskostenvergoeding. INTERESSE? Spreekt dit je aan? Mail dan je motivatie naar kees@bakkervoordijk.nl dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Ga je de opleiding volgen of volg je die al, wij hebben BBL plaatsen beschikbaar. Meer info? Bel gerust 0186-612592 en vraag naar Kees Voordijk. Bakkerij Voordijk Molendijk 44 3262 AK OUD-BEIJERLAND

Flakkee

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: een PROJECTMANAGER en

een IMPLEMENTATIE

CONSULTANT

PROJECTMANAGER Wil jij werken bij één van de beste e-commercebureaus van Nederland, heb je kennis van webdevelopment en ervaring als projectmanager in een IT-omgeving?

IMPLEMENTATIE CONSULTANT Vooraan zitten bij de digitale transformatie die brands, retailers en wholesalers doormaken en de gekozen softwarepakketten daarbij efficiënt implementeren? Lees de volledige vacatureteksten op onze website.

XSARUS is al ruim 17 jaar professioneel leverancier van e-commerce toepassingen en webapplicaties. We werken voor klanten als Wehkamp, Omoda, Sacha Shoes, Eijerkamp, Agrimarkt, Noppies

SOLLICITEREN Solliciteer voor 2 april 2018 via hr@xsarus.nl. Voor meer informatie bel 0187 - 74 74 00 of kijk op www.werkenbijxsarus.nl.

en vele anderen. Dit doen we met een ervaren team van 70 medewerkers. Samen delen we één passie: het succesvol maken van onze klanten.

Inlichtingen Heeft u vragen over deze functies dan kunt u zich wenden tot Dhr. Hameeteman tel. 06-53687922 Uw schriftelijke sollicitatie met cv kunt u opsturen of e-mailen naar: SVB Flakkee Van der Waalsweg 36 3241 ME Middelharnis tel. 0187-641020 svbflakkee@flakkee.net

XSARUS E-development & Consulting BV De Hofjes 22 | 3241 ML Middelharnis | T 0187 - 74 74 00 | info@xsarus.nl | www.xsarus.nl

OOK UW VACATURE in Eilanden-Nieuws, op de website en Facebook?

Ook uw vacatur e in Eilanden-Nieuw s?

Voor onze woonlocaties Refugium te Sommelsdijk en Elkersweide te Dirksland zoek naar eenoproepkracht zijn wij per direct op voor de functie van

Zorgkundige coach m/v Inhoud van de functie: Het betreft een contract voor de periode van één jaar. Als ben je verantwoordelijk zorgkundige coach voor de uitvoer van op oproepbasis hierop. Tevens ben de zorg volgens het zorgplan en je aanspreekpunt rapporteert voor de zorgverlening Je houdt het zorgdossier aan de individuele van cliënt. het leveren en verantwoordende cliënt actueel en bent integraal verantwoordelijk van zorg op maat. voor Je hebt: • minimaal MBO SPW 4-niveau; • diploma A-verpleegkundige (niveau 4), ziekenverzorgende/verz of Z-verpleegkundige orgende IG (niveau is een pré; • een professionele 3) attitude; • affiniteit met mensen met (meervoudige) • goede sociale en beperkingen en communicatieve de ouderenzorg; vaardigheden. Je bent: • in staat zelfstandig te werken; • flexibel en creatief; • bekend met digitale gegevensverwerking. Je krijgt: • ruimte voor zelfstandigheid en flexibiliteit; • een boeiende functie in een professioneel • salariëring volgens team; de CAO gehandicaptenzorg (FWG 40).

Informeer 0187 - 47 10 20

www.eilandennieuw

s.nl/vacatures

Schriftelijke sollicitatie vóór 20 jan. 2016 richten aan: Sjaloom Zorg afdeling P&O Watertoren 20 3247 CL Dirksland Bij voorkeur reageren per m.reijnders@sjaloomzo e-mail: rg.nl

+ doorplaatsing naar www.eilandennieuws.nl/vacatures

Aanvullende informatie: Christina Wolfert (regiomanager) telefoon: 06 – 57223077 Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 januari a.s.

Gelijktijdig interne

en externe werving.

ONDERHOUDSMONTEUR

Bloembollenbedrijf

Komt u ons een CuraMare woonzorglocatie

Stad aan ’t Haringvliet

handje helpen?

Geldershof in Dirksland met drie kleinschalige start januari 2016 Wij zoeken vrijwilligerswoongroepen voor bewoners met dementie. die willen helpen zoveel mogelijk om op deze woongroepen de sfeer van thuis te creëren.

Vindt u het leuk om te helpen bij het bereiden van maaltijden, helpen - en ondersteunen bij koffiedrinken bij en andere activiteiten? Heeft u affiniteit met ouderen en zoekt u een zinvolle Dan zoeken we u. tijdsbesteding? Wij bieden u • Reiskostenvergoedin g • Verzekering en vrijwilligersovereenko • Contact met andere mst vrijwilligers • Jaarlijks een vrijwilligersavond met buffetmaaltijd

Belangstelling?

Voor meer informatie managers: Marieke of aanmelden neemt u contact op met de teamPanis en Tineke Maliepaard op telefoonnummer 0187 60 20 55.

Voor ons bloembollenbedrijf in Stad aan ’t Haringvliet medewerker die het bedrijf komt zijn wij op zoek technische vlak. naar een allround versterken! Je wordt hét aanspreekpunt op het Functieprofiel: Je wordt verantwoordelijk voor het onderhouden de onderneming. en Daarnaast houd je, je bezig met repareren van het machinepark Het gehele jaar door kleine aanpassingen van ben je tevens verantwoordelijk de machines. Na aan de machines. ast voor het oplossen van de tulpenbollen.deze werkzaamheden werk je van storingen aan ook mee in de t eelt en de verwe rking Functie-eisen: - Affiniteit met de agrarische sector. - Bekend met technische - Ervaring met onderhoud werkzaamheden. - Bij voorkeur woonachtig aan machines. - Een flexibele instelling. op of rond Goeree-Overflakkee. - In het bezit van een rijbewijs B. - Enige ervaring met - Bij voorkeur een trekkerwerkzaamheden. technische of agrarische opleiding op Mbo werk- en denkniveau. Wij bieden: - Een zeer afwisselende, leuke en uitdagende - Een baan voor functie binnen een de groeiende onderneming. medewerker binnen toekomst waarin je jezelf kan ontwikkelen tot - Uitstekende primairede bloembollensector. een allround en secundaire arbeidsvoorwaarden. - Wij bieden een fulltime baan en dienstverband. bij gebleken geschiktheid kans op een vast Contactpersoon: Voor meer informatie kun je contact opnemen Mobiel: 06 - 10 31 met: Jessica Sol 96 44 en je kunt van AB Zuid-Holland je sollicitatie sturen naar email: jsol@abzuidholland.nl.

Huisartsenpraktijk Westplaat zoekt een

GEDIPLOMEERD DOKTERSASSISTENT Wat vragen wij: Een enthousiaste en betrokken collega voor 18 uur per week, verdeeld over 2 dagen. Vereist is een afgeronde opleiding voor doktersassistent. Werkervaring is een pré.

Wat bieden wij: Werken in een team van huisartsen, praktijkondersteuners en 7 andere assistenten in een huisartsenpraktijk met informele sfeer. Salaris conform CAO-Huisartsenzorg.

Samen met de andere assistenten draag je zorg voor het bemannen van de telefoon, het zelfstandig draaien van spreekuren en alle andere voorkomende werkzaamheden.

Interesse? Stuur voor 27 maart a.s. je motivatiemail met CV naar westplaat.administratie@ezorg.nl of per post naar onderstaand adres t.a.v. Leontien van der Ploeg.

+ doorplaatsing op facebook.com/eilandennieuws

Informeer 0187 - 74 54 50 of mail naar verkoop@eilandennieuws.nl

www.dewestplaat.nl


VAN MEER

WAARDE

NU TIJDELIJK TOT € 2.000,- MEER INRUILWAARDE

Door ANWB verkozen tot meest waardevaste kleine SUV

AUTO LEGEMAATE Boerenweg 4 | 4301 SG Zierikzee | 0111 - 412686 | www.autolegemaate.nl | Mazda CX-3 vanaf € 23.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 4,0 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,0 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 105 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Actie geldig bij aanschaf van een Mazda CX-3 met registratie voor 31 maart 2018. Inruilaanbod niet geldig in combinatie met andere acties. Mazda CX-3 Dynamic en Mazda CX-3 GT Luxury zijn uitgesloten van het inruilaanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

OPROEP AAN DE INWONERS VAN GOEREE-OVERFLAKKEE

STEM VOOR EEN FRISSE WIND! U laat toch ook uw stem horen op 21 maart 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? De huidige coalitie negeert het protest van de inwoners van Goeree-Overflakkee tegen de onnodige uitbreiding van het windpark Battenoord.

SGP+CU+CDA+VVD = een toekomst met 52 windturbines

Als er in de politiek niets verandert, heeft ons mooie eiland straks alleen al rondom Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge 52 windturbines. U heeft een stem en weet uit welke hoek de wind waait! Zorg dat uw stem telt en dat de politiek u wel serieus moet nemen.

De toekomst van Goeree Overflakkee – ons eiland – staat op het spel! Kijk voor meer informatie op www.mallemolens.nl


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

23

Artistieke afvalbakken voor aula PrO Prins Maurits MIDDELHARNIS - Afvalbakken in de vorm van een groene draak, een monster en een robot pronkten tijdens de Trots Op Dag op het podium in de aula. Even daarvoor waren deze creaties onthuld door de makers: leerlingen van het praktijkonderwijs van CSG Prins Maurits. De bijzondere afvalbakken krijgen een permanente plek in de aula van PrO. Leerlingen die praktijkonderwijs (PrO) volgen op de christelijke scholengemeenschap in Middelharnis zijn al langer bekend met het (zwerf)afvalproject van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD). Al enkele jaren geeft Lily Venema in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee gastlessen over (zwerf)afval aan de praktijkklassen. De jongeren leren van haar wat milieu is en dat de natuur beter af is zonder zwerfafval. Dit jaar kreeg het project een bijzondere draai. De PrO-leerlingen verbeeldden hun ideeën voor afvalbakken niet alleen op posters, maar realiseerden hun ontwerpen ook. Beeldend kunstenaar Rien Olijslagers begeleidde hen hierbij namens de SMD.

Leerlingen van PrO-klas 1b en 1c creëerden een monster en een robot van de afvalboxen, die als basis dienden.

Leerlingen van PrO-klas 1a poseren trots bij hun onthulde afvalbak in de gedaante van een draak.

Schillenboer Vier vrijdagen werkten leerlingen van de klassen 1a, 1b en 1c aan het lesprogramma. De nadruk lag nu meer op creativiteit, hoewel Rien Olijslagers ook aandacht besteedde aan het onderwerp (zwerf) afval. “De hele dag gooien we dingen weg. Vinden we dat normaal?” vroeg hij aan de leerlingen. Lange tijd ging het er heel anders aan toe. De schillen- en voddenboer haalden gft en versleten kleding op voor hergebruik. De scharensliep

ten de leerlingen een ontwerp. Als basis gebruikten zij afvalbakken, gemaakt van duurzaam zevenlaags karton, geleverd door AFVALBOX uit Maasdam.

maakte scharen en messen weer scherp. Totdat de welvaart toenam. Daarmee ontstond ook de huidige wegwerpmaatschappij. Kunstwerken “Om te laten zien dat wij, jullie en ik, een schonere wereld willen, gaan we iets bijzonders doen”, legde Rien aan de leerlingen uit. “Wij gaan kunstwerken bedenken, die als prullenbak gebruikt kunnen worden.” Aan de hand van een thema - robot, draak, monster - maak-

Boerenontbijt Kijk bij de Boer HERKINGEN- Tweede Paasdag (maandag 2 april) organiseert Kijk bij de Boer het boerenontbijt. In de vroege ochtend, voordat alle activiteiten op de boerenbedrijven van start gaan, vindt er eerst een groots boerenontbijt plaats.

plaats op Akkerbouwbedrijf Fam. van der Velde, Peuterdijk 48 te Herkingen. Toegangskaartjes Deelname aan het ontbijt is voor kinderen tot 4 jaar gratis, kinderen

van 4 t/m 12 jaar betalen € 5 en kinderen vanaf 12 jaar € 7,50.Kaartjes zijn te koop bij T-Toys Dirksland of te reserveren door een persoonlijk berichtje te sturen naar de Facebookpagina van Kijkbijdeboer. Als u via de Facebookpagina reserveert ontvangt u altijd een bevestiging.

Op het boerenbedrijf van familie Van der Velde te Herkingen zal een uitgebreid ontbijtbuffet klaar staan voor de gasten. De schuur zal voor deze gelegenheid omgetoverd worden tot een grote ontbijtzaal met een landelijke sfeer. Heerlijke broodspecialiteiten uit Melissant, verse melk uit Middelharnis, een eitje uit Den Bommel en nog veel meer heerlijke streekproducten zullen op de ontbijttafel staan. Want alles voor een lekker gevarieerd ontbijt wordt geteeld of geproduceerd op Goeree-Overflakkee. Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen na het ontbijt naar de speelhoek, knutselen of een lammetje aaien. Dit jaar is er gekozen voor een aparte ontbijtlocatie, dus dit bedrijf is de rest van de dag niet te bezoeken. Vanaf de ontbijtlocatie rijdt u binnen een paar minuten naar het deelnemende melkveebedrijf van V.O.F. Izak en Anna Bree. Het ontbijt is van 8.30 tot 10.00 uur en vindt

De resultaten werden op 22 februari tijdens de jaarlijkse Trots Op Dag onthuld in de aula. Op deze feestelijke dag laten de leerlingen van het praktijkonderwijs zien wat ze allemaal in huis hebben aan vaardigheden. Dat het daarmee wel snor zit, tonen de afvalbakken,

die een permanente plek in de aula krijgen. De Stichting Milieu Dichterbij (SMD) is een niet-gemeentelijk educatief centrum voor duurzame ontwikkeling in Barendrecht. Gastdocenten geven natuur- en milieulessen op scholen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Zuid-Holland Zuid. De gemeente Goeree-Overflakkee financiert de gastlessen van de SMD op Goeree-Overflakkee.

Fotografieworkshop: Basis, Beeldig, Buiten

Maak jij ook zo’n mooie foto én dan van Voornes Duin? Foto: Yosha Minken

REGIO - Ga jij graag de natuur in? En ben je op zoek naar tips en tricks hoe je al die prachtige natuur en dieren kunt vangen op beeld? Schrijf je dan in voor de fotoworkshop ‘Basis, Beeldig, Buiten’ in Voornes Duin op zaterdag 31 maart op www. nm.nl/agenda.

Foto’s gemaakt door Wilko van Dam op het vorige boerenontbijt.

De workshop start bij het Badhotel Rockanje. Hier krijg je een korte introductie van de boswachter over het gebied en over de bijzondere flora en fauna die het fotograferen dubbel en dwars waard zijn. Vervolgens vertelt fotografe Yosha

Minken je meer over fotografie in het algemeen en krijg je waardevolle tips bij het fotograferen van de natuur. Met die goed gevulde rugzak ga je het natuurgebied Voornes Duin in met je camera. De meest fotogenieke plekjes van het gebied worden bezocht en er wordt tijdgenomen om die mooi op beeld te zetten. Er is genoeg tijd en ruimte om je fotovragen te stellen. Tot slot worden, onder het genot van een drankje, de foto’s bekeken. De workshop is voor volwassenen. Leden van Natuurmonumenten betalen € 25,00 en niet-leden € 30,00.


24 Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

Filmavond WO2GO GOEREE-OVERFLAKKEE Stichting WO2GO organiseert op vrijdagavond 16 maart de derde en laatste filmavond van dit seizoen. Vanwege de grote belangstelling voor de films ‘God saves Montgomery’ en ‘Zwarte Soldaten’ zijn voor de deze indrukwekkende documentaires steeds twee avonden per film georganiseerd. Helaas is het door de drukke agenda van de stichting en haar vrijwilligers niet mogelijk om voor de te vertonen documentaire ‘O13: Still on patrol’, twee vrijdagavonden te vinden om zo alle belangstellenden een kans te geven de film te zien. Snel reserveren is dus aan te raden! Tijdens de filmavond worden er voor de te vertonen film eerst nog bijzondere beelden vertoond van het onderwateronderzoeksteam waar bestuurslid Edwin v.d. Ent deel uitmaakt. In de Noordzee zijn twee bijzondere vondsten gedaan waarvan de bezoeker de unieke beelden te zien krijgt met deskundig commentaar van degene die ze zelf geschoten heeft. Uiteraard is ook Johan van Doorn weer aanwezig, die het militair-historische aspect van de onderwatervondsten zal toelichten. O13: Still on patrol De Koninklijke Marine verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog zeven onderzeeboten. Zes verdwenen spoorloos. Vijf daarvan zijn er

inmiddels teruggevonden. Hr. Ms. O13 is de laatste nog niet teruggevonden Nederlandse onderzeeboot. Sinds juni 1940 ligt het wrak ergens op de bodem van de Noordzee. Wat er precies met de onderzeeboot O13 is gebeurd, blijft een groot mysterie. De O13 verliet op 12 juni 1940 met 34 Nederlandse en drie Britse bemanningsleden de haven van Dundee in Schotland. De onderzeeboot zou nooit meer terugkeren. Vanaf begin 2012 volgden drie documentairemakers de verrichtingen van de Koninklijke Marine, interviewden zij diverse nabestaanden én probeerden zij met behulp van diverse (buitenlandse) militair historici en auteurs het mysterie te ontrafelen.

Boek en DVD De documentaire ‘O13 Still On Patrol’ zou eigenlijk moeten bestaan uit twee documentaires van elk 50 minuten, maar de netmanager van Nederland 2 besloot het bij één documentaire van 50 minuten te houden. Ondanks dat de makers zeer tevreden waren met de prachtige uitzending en de documentaire alle lof kreeg, vonden zij dat het complete verhaal eigenlijk niet verteld was. Daarom is de complete documentaire (totaal 100 minuten) inmiddels op DVD verschenen. En op deze DVD zijn nog voor 20 minuten aan allerlei extra bonusfilms toegevoegd. Om het verhaal helemaal compleet te maken werd er ook een zeer interessant en fraai

De Vogel Bedrijventoernooi komt er weer aan

SOMMELSDIJK - Een gezellig en sportief avondje uit met collega’s en andere ondernemers uit de regio Goeree-Overflakkee? Doe dan mee met het De Vogel Bedrijvenvolleybaltoernooi, georganiseerd door volleybalclub Intermezzo en Adviesgroep De Vogel. Het bedrijventoernooi is op vrijdag 13 april in de sporthal van Recreatiecentrum De Staver. Om voor iedereen een aantrekkelijk niveau te bieden, zijn er twee poules: laag en hoog. Het toernooi begint om 19.00 uur en om ongeveer 22.00 uur worden de laatste wedstrijden gespeeld. Na de prijsuitreiking is er uiteraard nog de mogelijkheid om samen met collega’s een drankje te drinken in het restaurant. De kosten voor deelname zijn € 60 per team. In samenwerking met De Staver is er een speciaal menu opgesteld, zodat u voordat het toernooi begint gezellig een hapje kunt eten. Zie voor meer informatie en inschrijven www. vcintermezzo.nl. (Vol = vol).

vorm gegeven boek uitgebracht. De set van boek en DVD is met een hele mooie korting, die de stichting WO2GO van de maker heeft gekregen, te koop voor belangstellenden. Voor 27,50 euro is deze set te bestellen via de onderstaande contactgegevens, waarop ook voor de film gereserveerd kan worden; uiteraard is aanschaffen ook mogelijk op de filmavond zelf. Programma 19.30 zaal open; 20.00 welkom door Dennis Notenboom; 20.00-20.30 ‘Unsure’ door Edwin v/d Ent; 20.30-20.55 documentaire ‘O13:

Still on patrol’ deel 1; 20.55-21.10 pauze; 21.10-21.35 documentaire ‘O13: Still on patrol’ deel 2; 21.35-22.00 afsluiting van de avond door Johan van Doorn; hij zal een militair historische toelichting geven op hetgeen deze avond vertoond is; 22.00-22.30 napraten. De filmavond wordt georganiseerd in de zaal van verenigingsgebouw De Poort, Voorstraat 14 te Melissant. De entree is gratis, maar reserveren is verplicht. Dat kan bij stichting WO2GO via info@ wo2go.nl of telefonisch via Dennis Notenboom.

De Bibliotheek start Digi-café op Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Stichting ZIJN slaan, samen met een aantal vrijwilligers, de handen ineen en starten met ingang van april 2018 een Digi-café op Goeree-Overflakkee.

april wekelijks te bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur in de Bibliotheek in Middelharnis (Kerkepad 11). In de Bibliotheek zijn de randvoorwaarden aanwezig: ruime openingstijden, zitgelegenheid, koffie/ thee en gratis draadloos netwerk (wifi).

Bij het Digi-café kunnen mensen wekelijks terecht met vragen op het gebied van computer-, tablet- en telefoongebruik. Van het installeren van een Windowsupdate op de eigen laptop tot het maken van een fotoalbum van digitale foto’s of het versturen van een What’s app-je via de mobiele telefoon. Maar ook gewoon aanschuiven met je laptop en van elkaar leren mag. Het Digi-café is niet bedoeld voor het repareren of her-installeren van computers, printers of aanverwante apparatuur. Het is puur bedoeld voor gebruikersvragen waar je zelf niet uitkomt. Daarnaast is het Digi-café ook een gezellige plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten en waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Het devies van het Digi-café is: samen weet je meer dan alleen.

Vrijwilligers gezocht Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Stichting ZIJN zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers dat op toerbeurt mee wil mee draaien om aanwezig te zijn in het Digi-café. Vereisten om als vrijwilligers aan de slag te gaan zijn: communicatieve vaardigheden, op toerbeurt beschikbaar op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur en beschikken over relevante computerkennis. (De computerkennis hoeft niet van heel hoog niveau te zijn, maar zit meer in de hoek van de zelfredzaamheid en gebruiksvaardigheid of de behendigheid om informatie op te zoeken op het internet).

Locatie van het Digi-café Het Digi-café is vanaf maandag 6

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Stuur een e-mail naar Carla Vermeulen: c.vermeulen@zijngo.nl, of kom langs op de Digi-vrijwilligersochtend op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in de Bibliotheek in Middelharnis.


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

Bestuur presenteert Omloop 2018

Organisatie roept dorpen op voor ideeën

25

Week van het Christelijke Boek bij boekhandel Akershoek OUDDORP - Van 7 tot en met 17 maart organiseert boekhandel Akershoek de Week van het Christelijke Boek 2018. In deze periode ontvangt elke consument bij aanschaf van tenminste € 12,50 aan boeken het actieboek Zeeglas, geschreven door Els Florijn (Uitgeverij Mozaïek). Boekhandel Akershoek sluit met deze promotiecampagne aan bij de landelijke Boekenweek die jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens de campagne organiseert boekhandel Akershoek verschillende leuke aanbiedingen. Kijk voor meer informatie op www.akershoek. nl.

gebeurd? Als ze dagboeken van haar grootmoeder vindt, ontrafelt het verleden zich langzaam maar zeker tot een ontluisterende ontknoping.

Als de grootmoeder van Julie sterft, laat ze haar iets na waar niemand van wist: haar appartement in Parijs. Zeventig jaar heeft het op slot gezeten en zijn de spullen onaangeroerd blijven staan. Niemand is er binnen geweest. Julie gaat in Parijs op zoek naar het verhaal achter het overhaaste vertrek van haar grootmoeder. Waarom kon ze niet meer in de stad leven? Wat was er in de oorlogsjaren

Light for the World Tegelijk met de verschijning van de papieren versie van Zeeglas, verschijnt ook een gesproken versie en een exemplaar in braille. Dit is een gevolg van de samenwerking tussen BCB en Light for the World. Deze stichting maakt lesmaterialen in gesproken vorm en braille. Zo krijgen blinden in ontwikkelingslanden de kans om hun talenten te ontplooien.

Els Florijn De schrijverscarrière van Els Florijn begon in 2002 toen ze een verhalenwedstrijd won van Uitgeverij Kok en het Reformatorisch Dagblad. Na haar romans Laatste Nacht (2003) en Schaduw van de wolf (2006) volgde in 2010 Het meisje dat verdween, dat werd uitgeroepen tot ‘Beste Christelijke Roman 2011’. In maart 2017 verscheen haar nieuwste roman Rode Papaver. Florijn werd geboren in Utrecht, groeide op in Scherpenzeel en is nu met man en kinderen woonachtig in Bilthoven.

Willem-Jan Kom (links) en dokter Sascha Verbruggen aan tafel bij Rietje Barelds.

GOEREE-OVERFLAKKEE Het duurt nog even voor het zover is, maar de voorbereidingen voor de negenentwintigste Omloop zijn al in volle gang. Vorige week werd op een bijzondere wijze het wandelevenement gepresenteerd. Deze keer niet in een zaal maar ‘gewoon’ in ‘De Huiskamer van Flakkee’ van Rietje Barelds, gesitueerd in het Klein Handelsgebouw in Sommelsdijk. Tekst en foto: Adri van der Laan

Het bestuur van De Omloop heeft dit keer er voor gekozen om de nieuwe editie van de wandeltocht te presenteren in het programma ‘De Huiskamer van Flakkee’, dat door RTV Slogo wordt uitgezonden. Dit omdat men in de aanloop van het evenement nog meer de social media wil inzetten om bekendheid te geven aan de activiteiten. Het filmpje van ‘De Huiskamer’ kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. De voorzitter van het Omloopbestuur, Willem-Jan Kom, gaf in de hem toegemeten zendtijd toelichting op de komende Omloop van 24 en 25 augustus. Hij gaf aan dat er in de route van de Omloop dit jaar weinig veranderd zal worden ten opzichte van vorig jaar. Er zullen dezelfde routes worden afgelegd over dezelfde afstanden. Willem-Jan erkende desgevraagd dat de route over het strand vorig jaar erg zwaar was. In het verleden is deze route al ingekort maar deze route over het strand is “toch een speerpunt van de Omloop” en de zwaarte hangt ook af van de weersomstandigheden waar de organisatie natuurlijk niets kan veranderen.

Lichtjestocht Een bijzonder deel van de Omloop is vorige jaar ingevoerd en dat was een grandioos succes. Het gaat om de twintig kilometer naar Goedereede. Een tocht die veel deelnemers trok en afgesloten werd met een feestje in het stadje. Willem-Jan Kom gaf aan dat dit een groot succes is geweest. Deze afstand werd aan de Omloop toegevoegd op initiatief van enkele Goereeërs die vorig jaar beloofden voor een aantal lopers te zorgen en die belofte werd meer dan waar gemaakt. Volgens Willem-Jan zou het mooi zijn als er van deze toch een ‘lichtjestocht’ werd gemaakt. Niet alleen de wandelaars zouden ‘verlicht’ moeten zijn maar ook de woningen op Goeree-Havenhoofd en in Goedereede zouden feestelijk verlicht kunnen worden. Een belangrijke bijdrage aan een geslaagde Omloop kunnen ook andere dorpen geven waar doorheen de wandelaars voorbij komen. Er zijn volgens Willem-Jan al mooie initiatieven onderweg maar nieuwe ideeën van bijvoorbeeld Dorpsraden of Oranjeverenigingen zijn altijd welkom. Zij kunnen zich melden via de site www.omloop. com Rietje Barelds vroeg of de route van de kinderomloop, die voor een groot deel over het industrieterrein loopt, niet gewijzigd kan worden omdat deze omgeving niet zo stimulerend voor de kinderen werkt. Bij het Omloopbestuur was deze klacht ook binnengekomen en Kom beloofde dat dit mee zal worden genomen en gekeken wordt of er iets aan gedaan kan worden. Goede doel Naast andere goede doelen is ook dit jaar is het Sophia Kinderziekenhuis weer het grote goede doel.

Kinderarts Sascha Verbruggen schoof ook aan de ‘huiskamertafel’ aan. Hij werkt op de kinder-ic in het Rotterdamse ziekenhuis. Hij gaf aan heel blij te zijn dat De Omloop ook dit jaar weer voor het ziekenhuis heeft gekozen. Dokter Verbruggen legt uit dat ‘early mobilisation’ belangrijk is in het kinderzieken. Er zijn veel ernstig zieke kinderen die veel en langdurig op bed liggen. Uit onderzoek is gebleken dat het genezingsproces wordt bevorderd als deze kinderen zo vroeg mogelijk worden gemobiliseerd. Hiervoor zijn specifieke hulpmiddelen nodig die niet uit de gewone middelen kunnen worden betaald. “We hebben geld nodig voor bedfietsen en specifieke stoelen waarmee ook erg zieke kinderen in beweging kunnen worden gebracht”, daarmee zou de opbrengst van de Omloop een goede bestemming krijgen. Wandelgemeente Het Omloopbestuur hoopt dat het goede doel, maar ook de toenemende populariteit van het wandelen op het eiland er velen toe zullen aanzetten om zich in te schrijven voor één van de afstanden van de Omloop. Willem-Jan Kom maakte tijdens de opname gebruik van de gelegenheid om de kijkers op te roepen ook een stem uit te brengen op Goeree-Overflakkee nu ze één van de genomineerden is voor ‘wandelgemeente van het jaar’. Dit kan via www.wandelgemeentevanhetjaar.nl Meer informatie over Omloop is te vinden op www.omloop.com In de komende tijd zullen er regelmatig in deze krant artikelen verschijnen met wetenswaardigheden rondom de organisatie van het wandelevenement.

Ingezonden... Ingezonden brieven zijn welkom op het redactieadres. Het al of niet plaatsen van een ingezonden artikel is ter beoordeling van de redactie. Uitsluitend artikelen voorzien van naam en adres komen voor plaatsing in aanmerking. Plaatsing betekent niet automatisch dat de redactie het met het geschrevene eens is.

Ingezonden: Blauw licht De openbare verlichting in de historisch beschermde stadskern van Goedereede komt oorspronkelijk uit Antwerpen. Ze bestond uit antieke gaslantaarns waarin lampen met een lichtsterkte en kleur in overeenstemming met de originele verlichting werden aangebracht. Bij de jaarwisseling zijn deze lampen, zonder onderling overleg, verwisseld door felle kale ‘neon’lampen. Daardoor is de gemoedelijke sfeer van Goedereede helaas geheel verloederd. De verschijning van blauw licht draagt daar verder nog toe bij. Nu maar hopen dat de originele verlichting weer zal terugkomen. R. Louis Kerkstraat 9, Goedereede

alle merken zijn ons even lief

uw vestiging in 2 muisklikken zichtbaar!

jammer dat ons werk onzichtbaar is..


cklist e h c e i t n a Vak Paspoort

Camera créme Zonnebrand ld Contant ge

n Handdoeke Medicatie Oplader

te in Twente enis in eTw iseed e thu thu Uw tweedUw tw www.valdor.lu

keringspas Zorgverze

TE HUUR IN VOORTHUIZEN: Op recreatiepark De Boshoek een comfortabel 4-persoons chalet. Het park heeft veel faciliteiten en er zijn tal van mogelijkheden in de omgeving. Voor info www.veluwelodgechalet.nl

Uw tweede thuis in Twente

Um Gaertchen 2, L-9747 Enscherange, Luxemburg

Vernieuwd eigentijds sanitair Kleine rustige familiecamping Kindvriendelijk Prachtige natuur Wandelen vanaf de camping Ook verhuur huisjes, chalets, stacaravans en trekkershutten

0546 – 57 98 65

√ bungalows Diverse bungalows √ Gezellige horeca √ Diverse Gezellige horeca √ Diverse√bungalows √ Gezellige horec √ Rust & ruimte & landhuizen √ Rust & ruimte & landhuizen √ & landhuizen √ Nabij uniekeRust & ruimte √ Overdekt unieke √ Nabij √ Overdekt √ Nabij unieke √ Overdekt zwembad natuurgebieden

zwembad natuurgebieden & √ Zondagsrust natuurgebiede √ Kleinschalig zwembad 0546 – 57 98 65 0546 – 57 98 65 www.bungalowparkhogehexel.nl gemoedelijk &Kleinschalig √ Zondagsrust √ Kleinschalig & √ Zondagsrust √ www.bungalowparkhogehexel.nl www.bungalowparkhogehexel.nl gemoedelijk gemoedelijk

DRENTHE, EXLOO: Geniet in elk seizoen van een gezellige SCHONE VAKANTIEBUNGALOW met grote privétuin (850m2). Warm welkom en vertrouwd! GRATIS gebr. WIFI. Vaat-/wasm., kindermeub., uitstekende boxspringbedden. Schitt. fiets-/ wandelomg. bos/hei.

NIEUW IN 2018! CAMPERPLEKKEN! OOK MET PRIVE SANITAIR

NIEUW IN 2018 CHALETS MET OVERDEKT TERRAS

70 JAAR KLEINE BELTIES

Rook-/huisd.vrij. Veel extra’s. www.schonebungalow.nl of tel.nr. 0591-513947 (broch.).

Ga naar Ervengreun.nl voor het actuele aanbod! Piksenweg 21 - 7645 BC Hoge Hexel Nederland - T: [++31](0)546 69 78 98 E: info@ervengreun.nl

WINTERSWIJK-HENXEL:

TE HUUR

prachtig gelegen vakantieboerderij www.guldenhuis.nl of 054-3513647

EPE - Vrijstaande moderne bungalows voor 2 tot 12 personen op unieke locatie in het bos. Ideaal voor de rustzoeker, fiets en wandel liefhebber. Park ligt op 5 minuten fietsen van het gezellige dorp Epe. Info: www.derietberg.nl of tel. 0578-612615.

Al 25 jaar zijn wij een mooie en rustige SVRboerderijcamping gelegen in MARGRATEN Zuid-Limburg. In de buurt van MAASTRICHT en VALKENBURG. Modern sanitair, geschikt voor mensen met een lichte lichamelijke beperking. Naast het kamperen verhuren wij ook een mooie, sfeervolle vakantiewoning, voorzien van comfort en veel privacy, geschikt voor 2 tot 8 personen. Erg mooie omgeving om te fietsen en te wandelen. Bel gerust naar 043-4581297 of kijk op onze website www.beckersmargraten.nl GENIET!!

Er even lekker tussenuit?

Altijd een vakantiegevoel

Midden in het mooie Overijsselse Vechtdal ligt vakantiepark “De Kleine Belties”. Tijdens de schoolvakanties een gezellig familiepark met volop activiteiten voor het hele gezin. In het voor- en naseizoen een ideale plek voor de 55 plussers en jonge gezinnen. In 70 jaar is “De Kleine Belties” uitgegroeid van een ‘boerencamping’ tot een vakantiepark met veel faciliteiten, zoals een mooie horeca met binnenspeeltuin en een overdekt zwembad. In de vakanties is er een enthousiast recreatieteam.

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN

RHEEZERWEG 79 HARDENBERG TEL. 0523-26 13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

27

Leven in een NOM-woning, eender maar toch anders OUDDORP - Zonnepanelen, aardwarmtepomp, geen gasaansluiting meer, nul-op-demeter (NOM) woning, allemaal kreten die in het huidige tijdsgewricht ons om de oren vliegen. Duurzaam wonen, leven in een duurzame woning, het klimaatcomfort in een duurzame woning, het lijkt soms bijna of je ‘t over een andere manier van wonen hebt wanneer je intrek neemt in een NOM-woning. Nou, een beetje waar is dat ook wel. Nee, je moet nog altijd gewoon door de deur naar binnen of naar buiten, koken doe je nog gewoon in de keuken, om jezelf op te frissen gebruik je ook nog steeds de badkamer en zelfs het toilet heeft dezelfde bestemming als altijd. Maar toch is het anders. Uitleg in de technische ruimte van een NOM-woning.

Tekst en foto: Hans Villerius

We legden even het oor te luisteren bij een van de nieuwste NOM-woningen op het eiland, aan Hoge Pad 61 te Ouddorp. Daar waren vorige week dinsdagmiddag de bewoners van een blokje woningen dat onlangs in gebruik werd genomen samengekomen. Huurwoningen die in opdracht van de Goereese woningbouwvereniging Beter Wonen werden gebouwd en die de allereerste NOM-woningen zijn die op Goeree-Overflakkee werden gerealiseerd. En het klinkt wat ongebruikelijk misschien, maar de nieuwe bewoners waren hier vorige week bij elkaar gekomen om uitgelegd te krijgen hóe ze in hun woning moeten wonen. Wetenswaardigheden Je kunt bijvoorbeeld ‘s nachts de thermostaat van de huisverwarming op vijftien graden willen zetten, en

dat mag natuurlijk ook gerust, maar je zult erachter komen dat het in die donkere uren niet veel koeler zal worden dan overdag. Hoe dat komt? De woning is zo goed geïsoleerd en tochtvrij gebouwd dat er niet veel temperatuur verloren gaat. En de eigen elektriciteitscentrale van de woning is dusdanig samengesteld dat die voorziet in het totale energieverbruik in huis. Maar dan moet je natuurlijk niet ergens een energieverslindende aftandse diepvries neer gaan zetten. En vernuftig: de woning heeft een heus ventilatiesysteem, dat reuzeslim is. Het houdt precies in de gaten wáár in huis mensen aanwezig zijn. En dáár zorgt het systeem voor voldoende verse lucht. Of als de douche in gebruik is, of wanneer er gekookt wordt, het ventilatiesysteem registreert het haarfijn en komt dáár in actie. Ook stof wordt uit de lucht gefilterd. Betekent alleen wel dat je als bewoner zelf in de gaten houdt

dat je eens in de twee maanden de filters uit het systeem haalt en daar de stofzuiger op zet. En dat je elk halfjaar de filters vernieuwt. Lastig te onthouden wanneer dat moet? Nee hoor, de filters worden gewoon door brievenbus thuisbezorgd, dus dan weet je meteen ‘hoe laat’ het is. En had je in je vorige woning ook al vloerverwarming in plaats van centrale verwarming, dan ontdek je al gauw het verschil dat in de NOM-woning de vloertemperatuur géén 28 graden warm is, maar normale waardes heeft. De isolatie en kierdichtheid zijn er namelijk zo goed dat de vloertemperatuur helemaal niet zulke hoge waardes hoeft te hebben om op anderhalve meter hoogte de kamertemperatuur nog behaaglijk te laten zijn. Sterker nog, je ervaart helemaal geen tocht in huis. Door de gelijkmatige warmteverdeling, door het afwezig zijn van naden en kieren en door het

geplaatste 3d-glas is er geen onderlinge verplaatsing meer tussen koude en warme lucht, die in huis als trek wordt ervaren. Kijk, met deze en dergelijke wetenswaardigheden heb je in een ‘ouderwets’ huis, een niet-NOM-huis, helemaal niet van doen. En daarom is het toch fijn om als kersverse bewoners van een wel-NOM-huis hierover tekst en uitleg krijgt. Evenals over de verschillende onderdelen van de technische installatie die op de bovenverdieping in een aparte ruimte is ondergebracht en die daar in eerste indruk aan een heuse machinekamer doet denken. Welk onderdeel dient waarvoor, met wélke moet ik wát doen, of waar moet ik juist afblijven? En die afstandsbediening die erbij zit, wat kan ik daarmee? Ingewikkeld allemaal, zo’n NOM-woning? Totaal niet! Je moet ‘t alleen even weten en verteld wor-

den. Vandaar dat Beter Wonen voor vorige week dinsdagmiddag enkele mensen van Dura Vermeer had uitgenodigd om de bewoners van deze nieuwe woningen nadere uitleg te geven over het gebruik van de duurzame energie- en klimaatbeheersingsinstallaties. Én om vragen te beantwoorden die bij bewoners mogelijk omhoog gekomen zijn tijdens de eerste weken dat ze er woonden. Bovendien was het sowieso interessant om te horen hoe bijvoorbeeld de aardwarmte-installatie is aangelegd. Dat vóór het heiwerk begon voor iedere woning al boringen van tussen de 110 en 150 meter diep werden gedaan, waarin een slang verdween die helemaal onderin een lus maakt en daarna weer dezelfde lengte omhoog heeft. De boring met de slang erin werd opgevuld met kleikorrels die een stevige afzetting vormden. De slang, gevuld met water, dient om de aardwarmte in zich op te nemen, waar vervolgens de aardwarmtepomp - werkend op de groene stroom die de zonnepanelen op het dak van de woning opwekken - mee aan de slag gaat om die warmte verder op te voeren en dit verwarmde water door de vloeren van de woning te pompen om er de vertrekken te verwarmen. ‘s Zomers werkt het juist andersom. Als het gewenst is de woning te koelen, wordt er geen verwarmd maar koud water door de leidingen in de vloer gepompt. Dit onttrekt de warmte in de woning en geeft dat weer af aan de aarde. Zo zorgt één en hetzelfde systeem voor verwarming in de winter en voor koeling in de zomer. Én voor een beduidend aangenamer wooncomfort dan in een niet-NOM-woning. Toch leuk om te horen en te weten allemaal. En de bewoners, die konden het alleen maar waarderen dat hun woningcorporatie ook op dit vlak, van informatievoorziening, voor ze in de weer is.

Uitbreiding directie WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Waterspektakel: Duik! in Stad REGIO - Per 1 januari 2018 heeft WEA Deltaland Accountants & Adviseurs twee nieuwe vennoten toegevoegd aan de directie. Henry van Eldijk werkt al meer dan 20 jaar als accountant en vennoot bij VSVE. Per 1 januari 2017 is VSVE Accountants samengegaan met de vestiging Druten van WEA Deltaland onder dezelfde naam: WEA Deltaland. Vanaf 2017 geeft Henry leiding aan de medewerkers van Druten en nu gaat hij verder als vennoot. André Oostveen, actief werkzaam op onze vestiging in Brielle, werkt inmiddels al 7 jaar bij WEA Deltaland en geeft sinds april 2017 leiding aan de medewerkers van onze vestiging in Brielle.

STAD AAN ‘T HARINGVLIET - In de binnenhaven van Stad aan ‘t Haringvliet is het, op misschien het pondje naar Tiengemeten in de zomer en een verdwaalde fuut na, altijd gemoedelijk en rustig. Dit jaar komt daar verandering in. Op zaterdag 30 juni bruist de haven, overal is iets te beleven, als het aan ‘Ons Trefpunt’ ligt. Samen met andere organisaties en ondernemers in Stad wordt er druk gewerkt aan een Waterspektakel: Duik! in Stad.

De nieuwe directie van links naar rechts: Henk Coehoorn (Kesteren), Herbert Boer (Groot-Ammers), André Oostveen (Brielle), Karel Hamelink (Oud-Beijerland), Henry van Eldijk (Druten), Daan van Beusichem (Middelharnis) en Paul Jongeneel (Groot-Ammers en Oud-Beijerland)

Evenementenorganisator Jeroen de Boed werd gevraagd om mee te denken over de invulling van de haven: een tokkelbaan over het water, in ballen over het water rollen, een schans....alle ideeën werkten aanstekelijk. Wat begon als een evenement voor jongeren, groeit

nu uit naar een festival met braderie, foodtrucks en een klinkende live-act ter afsluiting. Duik! in Stad is een waterspektakel voor jong en oud. Er is een speciale hoek voor de ‘kleintjes’ waar ze zich naar hartenlust kunnen uitleven. Voor de jongeren en iedereen die zich ‘jong’ voelt, zijn er spannende activiteiten op het water. Superleuk om mee te doen als team. Ga jij de uitdaging aan? Veeg een clubje bij elkaar van school, werk, van de voetbal of neem die gasten waar je altijd mee uitgaat eens mee voor een frisse plons. Doe mee! Geef je op via https://www.facebook.com/onstrefpunt.stad Doe mee! Huur een kraam of een plek bij Stichting ‘Ons Trefpunt’. Een berichtje op onze facebookpagina kan ook. Wij nemen contact met je op over de mogelijkheden.


28 Onderweg naar de verkiezingen

ChristenUnie-lijsttrekker Gerrit de Jong:

De budgetten zijn in de meeste gevallen op de goede plek terecht gekomen GOEREE-OVERFLAKKEE Op bezoek bij de ChristenUnie, bij lijsttrekker Gerrit de Jong, thans wethouder op de iets uitgebreide beleidsvelden sociale zaken, welzijn en cultuur. Tevens kernwethouder in Ouddorp en Den Bommel. “Ja dat is anders dan bij andere partijen”, geeft hij aan. “Het is gemakkelijk toe te lichten. Als lijsttrekker in de campagne ben je het eerste aanspreekpunt en boegbeeld. Wat dit na de verkiezingen brengt zien wij wel. De ChristenUnie hoopt minimaal op 4 (huidig aantal) zetels. Dat is onze positionering. Wij staan open om, na uitnodiging, in een nieuwe coalitie actief een bijdrage te leveren. Voor een post als wethouder ben ik dan beschikbaar”.

Op inhoud debatteren Kritische geluiden vanuit oppositiepartijen houden een college scherp. Als er op inhoud wordt gedebatteerd en niet op de persoon, dan is dat voor de democratie waardevol. Niet alles ging goed in deze periode. Er moesten ook moeilijke dossiers worden afgerond waarvan besluiten door bewoners als teleurstellend zijn ervaren: Het windmolendocument. De bezuinigingen. Toch is hier zorgvuldig mee omgegaan. Met de eigen regie kon de taakopdracht windmolens worden teruggebracht naar 225 MW. In vervolgoverleggen is hard gewerkt om nog aanpassingen in plaatsing te bereiken”.

De eerste vijf kandidaten op de CU-kieslijst: Gerrit de Jong, Bert Tuk, Marielle v.d. Berg, Conny Pipping en Corine van Drongelen.

Schepping “Als ChristenUnie vinden wij dat wij zorgvuldig om moeten gaan met de schepping. Samen moeten wij in een visie een goede afweging maken hoe om te gaan met ons prachtige landschap. Natuur beleven en waar mogelijk toegankelijk maken. In die afweging recreatieve aspecten benoemen. Geen bebouwing op de stranden. Energieneutraal eiland in 2020 en huizen bouwen zonder gas (Nul op de Meter). Vitale dorpskernen met dorpsraden. De erfgoedlijn is ook een belangrijk punt. Objecten behouden die door ons voorgeslacht aan ons zijn doorgegeven en die juist plekken op het eiland markeren. Dat kan in de dorpskernen zijn, boerderijen, denk ook aan onze molens”.

Tevreden “Ons campagnethema is ‘Waardevol voor een mooier eiland’. Het is een aanmoediging om samen na te denken over hetgeen wij voor het eiland kunnen bereiken. Elk mens is waardevol, iedereen die het wil, nodigen wij uit mee te doen Je hoort er bij. Geef geloof een stem: Op de ChristenUnie”. Gemeentebreed wil De Jong terugkijken op de eerste jaren van de eilandelijke fusiegemeente. “De moeilijke financiële start die kon worden omgebogen. Dankzij een krachtige inzet en een goede voorbereiding heeft de gemeen-

Kwetsbaar De CU-lijsttrekker komt terug op de jeugdzorg. “ Vooral de kwetsbaren hebben support nodig. Wij moeten investeren in een warme omgeving. Jongeren mogen niet uit de boot vallen. Het participatiefonds (regeling voor deelname aan sport en cultuur) is hier belangrijk. Ruim 200 kinderen maken van de regeling gebruik. Zij mogen op ons eiland niet de dupe worden van verdrietige familieomstandigheden en/of verslaving. Ieder is immers waardevol en hoort er bij”, herhaalt Gerrit de Jong.

Door Jaap Ruizeveld

Lijsttrekker Gerrit de Jong woont in Sommelsdijk, is getrouwd met Marry en vader van 4 kinderen. Was ruim 30 jaar als leraar verbonden aan de Prins Maurits-school. De ChristenUnie spreekt hem aan vanwege het groen-sociaal karakter: Zorg voor milieu en duurzaamheid gekoppeld aan een sociaal beleid. Aandacht voor jongeren en ouderen is speerpunt. Met een actieplan ‘Waardig ouder worden’, richten wij ons op een lokale aanpak van eenzaamheid. Zetten in op een dementievriendelijke gemeente en stellen vrijwilligerswerk centraal. Mantelzorgers verdienen een goede ondersteuning en mogen niet worden gestraft met een korting op de uitkering. De ChristenUnie staat voor een lokaal Ouderenakkoord waarin corporaties, projectontwikkelaars, ouderenorganisaties en zorgaanbieders samen optrekken. Bij zorg aan ouderen is maatwerk geboden. Korte lijnen met de huisartsen waardoor problemen tijdig kunnen worden aangepakt. Sporten en bewegen voor ouderen en dementerende ouderen is ook speerpunt in het beleid.

te ingespeeld op de decentralisatie van de vele (zorg)taken die door de rijksoverheid werden neergelegd. Het kan altijd nog beter maar grote uitglijders zijn er niet geweest. Ik ben daar tevreden over. Het geld, de budgetten, zijn in de meeste gevallen op de goede plek terechtgekomen. Daar waar zij ook voor bestemd waren en zijn. Ik heb geen mensen op gesprek gehad die aangaven dat zij iets niet hadden gekregen wat vereist was”, zegt De Jong. “Wij zijn nu bij de invullingen van de beleidsnota Sociaal Domein.”

Gemeente roept jonge kiezers op om te stemmen GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee roept jonge kiezers op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018, hun stem uit te brengen. Jonge inwoners die voor het eerst mogen stemmen, ontvangen daarover een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast opent de gemeente dit jaar een stembureau in De Sjem in Middelharnis. Door op deze vestiging van het Albeda College een stembureau in te richten, hoopt de gemeente dat meer jonge kiezers hun stem uitbrengen. ‘Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Door te stemmen kun je invloed uitoefenen op de uitslag en daarmee op de toekomst waar je mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van sluitingstijden van de horeca, sportvoorzieningen en het onderwijs. Laat je stem daarom niet verloren gaan!’ aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. In de brief aan de jonge

kiezers legt de burgemeester onder meer uit hoe het stemmen zelf in zijn werk gaat en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. De Sjem Inwoners kunnen op woensdag 21 maart tussen 07.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in één van de 24 stembureaus op Goeree-Overf-

lakkee. De Sjem aan de Koningin Julianaweg 55 (vestiging van het Albeda College) is dit jaar nieuw als stemlocatie. De gemeente heeft de school als stemlocatie aangewezen om de drempel voor jonge kiezers te verlagen. Op deze manier kunnen zij eenvoudig op school hun stem uitbrengen. Alle stemgerechtigden op Goeree-Overflakkee zijn hier overigens van harte welkom.

Raadgevend referendum Naast de gemeenteraadsverkiezingen vindt er op 21 maart een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Stemgerechtigden kunnen voor of tegen deze wet stemmen. Meer informatie over het raadgevend referendum staat op www.referendumwiv2017. nl.

Verkiezingsmagazine Tot 21 maart voeren de verschillende politieke partijen campagne op het eiland. Ze hangen bijvoorbeeld posters op of proberen aandacht te trekken via social media. Daarnaast is er huis-aan-huis een verkiezingsmagazine verspreid. In dit magazine staat allerlei informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de verschillende politieke partijen.

Meer informatie Meer informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen staat onder andere op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen. Een eenvoudige uitleg over het stemmen is te vinden op www.stemjijook.nu en www.hoewerktstemmen.nl.


29

Kees van Dam (SGP):

“Identiteit en karakter van onze dorpskernen mag niet verdwijnen” Opmerkingen De SGP is blij met de ontwikkeling die de gemeentelijke organisatie doormaakt. Gericht op de burger. Meedenken en samen optrekken. Ook de slagen die gemaakt zijn in onderdelen van het Sociaal Domein verdienen waardering. Dat er kritische opmerkingen klinken dat men vindt dat het oostelijk deel van het eiland in ontwikkeling niet evenwichtig zou zijn benaderd, vindt Van Dam jammer. Hij begrijpt het wel. Maar waar mogelijk heeft de gemeente ingezet op verbetering van voorzieningen. De kern Den Bommel. Bouwprojecten komen er in Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Achthuizen. Project Sluishaven. Aanzet aanpak Fort. Het planologisch faciliteren voor bedrijfsvestigingen is wellicht volgend.

De kopgroep (7) van de SGP-lijst met Kees van Dam, Peter Grinwis, Hendrik Herweijer, Rien v.d. Boom, Corné Grinwis, Pieter Breederveld en Simon v.d. Tang.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Met het thema ‘Betrokken tot in de kern’ voert de SGP haar verkiezingscampagne. De partij hecht veel waarde aan het eigen karakter, de identiteit van elke dorpskern. Die mag niet verloren gaan. Dat geldt in het bijzonder voor de zondagsrust. Lijsttrekker Kees van Dam vat het kernthema samen: “Het is inhoudelijk een breed begrip. Wij zijn verbonden met het eiland, wij zijn van het eiland en dragen verantwoordelijkheid voor het eiland. Wij zijn een lokale christelijke partij die, vanuit de kern van Gods woord, politiek bedrijft. Door Jaap Ruizeveld

Even filosoferen: Veronderstel nu dat de SGP bij de verkiezingen de grootste partij is (blijft). “Natuurlijk hopen wij dat”, reageert Van Dam direct. Voorzichtig stelt hij: “In

dat geval zijn wij uiteraard bereid een aanzet te geven voor de coalitieonderhandelingen, zoals wij dat ook in 2012 deden. Niets en niemand is daarbij uitgesloten. Je gaat dan gesprekken aan met partijen die door de kiezers gekozen zijn en die kans maken om deel te nemen aan de coalitie. Zo wordt op basis van argumenten en partijprogramma’s toegewerkt aan de coalitieformatie. En als de stembusuitslag positief voor ons uitvalt, zullen wij zeker ook een bijdrage leveren - wethouder (s) - aan bij de samenstelling van het college van b en w. Terugblik Terugkijkend op de eerste vijf jaren van de fusiegemeente: “Bij het begin zou je het een valse start kunnen noemen. Een groot begrotingstekort van vele miljoenen lag op tafel. Zie dat maar om te buigen. Ambitieus hebben college en raad gezamenlijk toegewerkt naar een gezonde financiële positie. Dat was lastig. Er moesten pijnlijke keuzes worden gemaakt met ingrijpende bezuinigingen. Het

leidde tot ongerustheid en zorgen, bij verenigingen en instellingen. Toch is het zorgvuldig aangepakt. Wij konden de lasten voor de burgers, behalve de trendmatige aanpassing, op peil houden. Niet verhogen. In die gehele operatie was het uitgangspunt dat - wat men zelf kan dragen dat dan ook moet gebeuren. Daar waar hulp van de gemeente nodig is kan - mits onderbouwd - op passende wijze ondersteuning plaatsvinden”. Regie “Het windmolendossier en de besluitvorming bracht onrust en weerstand. Wij hebben dat signaal begrepen. Met pijn in ons hart moesten we toch keuzes maken. Hanterend hetgeen al was vastgelegd in de Structuurvisie. Het besluit leidt in en rond Battenoord nu wel tot plaatsing van minder turbines, een lagere hoogte, grotere afstand en een vergoedingsregeling. Zonder de eigen regie te houden zou de Provincie het heft in handen hebben genomen. Kijk naar de gemeente Korendijk.

Speerpunten Van Dam schakelt door naar speerpunten waarvoor de SGP graag verantwoordelijkheid wil dragen: “Rentmeesterschap, in omgang met Gods schepping. Winkels in dorpskernen dicht op zondag. Eilandmarketing. Duurzaamheid. Zorg voor elkaar, welzijn, sportmogelijkheden, jeugdzorg en ouderenbeleid. Het ziekenhuis moet blijven. Verdere invulling beleidsnota Sociaal Domein. Aan de kust en in de duinen geen bebouwing. In de recreatiesector is de grens bereikt. Kwaliteitsverbetering dient de richting te zijn. Behoud cultureel erfgoed. Veiligheid, voldoende politiesterkte. Voortdurende aandacht voor de situaties rond en op onze wegen op het eiland. Wij moeten de kracht van onze burgers benutten. Naar hen luisteren. Gesprekken voeren in de kernen. Met centraal de dorpsraden”. Jongeren “Ik ben blij met de samenstelling van onze kieslijst. Met de jongeren die zich kandidaat stelden. Samen in en met college, coalitieen oppositie willen wij als SGP een bijdrage leveren aan een eiland waar het goed is te wonen, te werken, te ontspannen en voor elkaar zorgzaam te zijn. Respectvol en met behoud van de identiteit”, zegt Van Dam. Als afsluiting zegt de lijsttrekker: “Als SGP-fractie mogen we ons afhankelijk weten van de hulp en de nabijheid van de Heere. Ook de verkiezingsuitslag leggen we graag in Zijn handen.”

Liveuitzending verkiezingsdebat vanuit De Staver MIDDELHARNIS - Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee op 15 maart een lijstrekkersdebat in het Prieel van De Staver. De verkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018. Het debat staat onder leiding van Alex Klein, trainer en gespreksleider bij Debat.nl. Hij is Nederlands kampioen debatteren en winnaar van vele debatprijzen. In aanloop naar deze verkiezingen is het voor

de kiezers belangrijk te weten waar de poli-

tieke partijen voor staan en wat de verschillen tussen de deelnemende partijen zijn. Tijdens het debat komt de inhoud van de lokale politiek uitgebreid aan bod. Naar verwachting zijn alle lijsttrekkers van de tien aan de verkiezing deelnemende politieke partijen deze avond aanwezig. De lijsttrekkers van de politieke partijen debatteren met elkaar in

verschillende ronden over onderwerpen die zij vooraf zelf konden aandragen. Daarbij was het ook mogelijk aan te geven tegen welke partij men het liefst in debat wil. Het debat vindt plaats in het Prieel van sport- en recreatiecentrum De Staver. Vanaf 19.00 uur is de zaal open, het debat start om 19.30 uur en word live uitgezonden via RTV Slogo radio.


30 Evenement

DINSDAG 13 MAART 2018

Deze week: Trend Consumentenbeurs 2018 OUDDORP - Het is deze week voor het 27e jaar dat in Ouddorp de Trend Consumentenbeurs wordt gehouden. Hoewel de Trend Consumentenbeurs al jarenlang in Ouddorp plaatsvindt, zijn bedrijven van heel Goeree-Overflakkee er vertegenwoordigd. Zij presenteren hier zichzelf, hun producten, diensten of noviteiten, voor bezoekers hebben ze aantrekkelijke beursaanbiedingen en natuurlijk is deze plek ook een mooie gelegenheid om te netwerken.

schiedenis. Volgens Martin van Wijk houdt dit verband met de kleinschaligheid van de beursopzet. “Daardoor blijft het haalbaar om deze beurs jaar op jaar te organiseren. Bovendien levert het kleinschalige concept een knusse sfeer op en is de Trend Consumentenbeurs voor veel bezoekers een gezellige ontmoetingsplaats. Ook dit jaar hebben we weer leuke acties bedacht. We verloten mooie cadeaus van een van onze ondernemers. En iedereen die iets koopt of een vervolgafspraak maakt, maakt kans op een mooi cadeau. Kinderen kunnen zich door een clown laten schminken en er zijn allerlei leuke spelletjes te doen.”

Door Hans Villerius

De Trend Consumentenbeurs is al een aantal jaren een echt voorjaarsevenement. “In maart begint het voorjaar en dan gaat de consument weer van alles doen, in de tuin, maar ook in huis. Daarom verwachten we ook dit jaar weer veel animo,” zegt Martin van Wijk, bestuurslid van de organiserende stichting. Dit jaar wordt de beurs gehouden van a.s. donderdag 15 t/m zaterdag 17 maart. Traditiegetrouw kunnen bezoekers dan weer terecht in m.f.g. Dorpstienden om allerlei ideeën op te doen.

Divers Met een verscheidenheid aan standhouders is het beursaanbod ook dit jaar weer heel divers. Van huishoudelijke apparatuur tot computers, van tuinaanleg- en onderhoud, tot vloeren, zonnepanelen, waterontharders, duurzame warmtepompsystemen, de nieuw-

ste generatie cv-ketels, inbraakbeveiliging en tuinmachines toe. Een makelaar is aanwezig en een ondernemer die spa’s, jacuzzi’s en hottubs presenteert. In totaal zijn er meer dan 20 standhouders. Onder hen zijn ook drie goede doelen vertegenwoordigd die belangeloos op de Trend Consumentenbeurs mogen

staan, waaronder Stichting SMA en KiKa. Martin van Wijk: “Veel ondernemers willen meedoen. We hebben zelfs een wachtlijst.” Kleinschalig Met ruim 25 jaar achter de rug kan de Trend Consumentenbeurs bogen op een lange bestaansge-

Openingstijden De toegang tot de Trend Consumentenbeurs is, zoals altijd, gratis, evenals de parkeergelegenheid rondom Dorpstienden. De openingstijden zijn op donderdag 15 maart van 18.00-21.00 uur, op vrijdag 16 maart van 14.00-21.00 uur en op zaterdag 17 maart van 10.0016.30 uur. Als er ondernemers zijn die nu al interesse hebben om volgend jaar ook op de Trend Consumentenbeurs te staan, dan kunnen zij contact opnemen met Martin van Wijk, e-mail: info@trendconsumentenbeurs.nl.

TREND Consumentenbeurs Do 15 maart 18.00 - 21.00 uur Vr 16 maart 14.00 - 21.00 uur Za 17 maart 10.00 - 16.30 uur

Gratis Toegang Dorpstienden Ouddorp Quist Garagedeuren en kasten

Breeman Tweewielers

Nimwegen reclame

Harry Westhoeve Keuken- en Interieurbouw

Hans Hoek Mode in wonen

Van Dam Inbraakbeveiliging

Spa Flakkee

Van Wijk Installaties en Constructies

Tanis Tuinmachines & beregening

John P. de Wit Assurantien - Regio bank

De Korte Zonwering

Duisenburgh Vermogensregie

2NEXUS Beveiliging en Domotica

D&J computerservice

Tanis Goeree straatwerk en groenvoorziening

Jaap Boone Euronics

Arda Joppe Praktijk voor Voeding en Massage

NewFigure Clinic Ouddorp

Van Rossum makelaardij

Dorpstienden 4 te Ouddorp


DUURZAAM

aangenaam met van Wijk Ouddorp - Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 maart vindt in De Dorpstienden te Ouddorp de Trend Consumentenbeurs plaats. Van Wijk Installaties & Constructies staat dit jaar niet alleen met cv ketels, maar ook met zonnepanelen en warmtepompen. Van Wijk heeft dit jaar een PRIMEUR op de beurs, er komt binnenkort een warmtepomp op de markt die uw cv ketel geheel kan vervangen, u hoeft uw radiatoren zelfs niet eens meer te vervangen, deze warmtepomp verzorgt de warmte voor uw woning en eventueel ook uw warm tapwater. v. Wijk levert een totaal concept en men kan uw woning terugbrengen naar een 0 op de meter woning. Er is ook een aantrekkelijke subsidie te verkrijgen op zonneboilersystemen, warmtepompen en pelletkachels. Omdat de gasprijs alleen maar toe neemt zal men op een gegeven moment over moeten stappen op andere energiebronnen en daar speelt van Wijk op in en men is al zeer actief op het gebied van duurzame energie systemen. Tijdens de beurs geeft v. Wijk 5% korting op alle zonne-energie systemen. Ook staat van Wijk met nieuwste serie waterontharders op de consumentenbeurs, ook dit zijn heel energie zuinige waterontharders die alleen v. Wijk verkoopt hier in de regio. Hier in de regio hebben we veel last van kalk in ons drinkwater, dus wilt u ook heerlijk zacht water in uw woning en wilt u minder onderhoud aan uw sanitair of apparatuur laat u dan geheel vrijblijvend informeren, tijdens de consumentenbeurs krijgt u zelfs 1 jaar gratis zouttabletten geleverd als u een ontharder aanschaft.

compleet pakket Zoveel mensen, zoveel wensen. Onze medewerkers zijn zich daarvan bewust. Wij kijken graag samen met u naar het product

Van Wijk staat ook met de nieuwste generatie energie zuinige Nefit cv ketels en zonneboilers, door geavanceerde technieken zijn de hoog rendement cv ketels nog zuiniger door o.a. gebruik te maken van energiezuinige circulatiepomp en uitgekiende besturing van het cv toestel. Nefit geeft nog tot eind maart een gratis slimme thermostaat weg bij aanschaf van een nieuwe cv ketel, kom langs op de stand van v. Wijk en laat u vrijblijvend informeren. Tevens maakt iedere klant die een afspraak maakt of een bestelling plaatst kans op een prachtig cadeau die zal worden verloot aan het einde van de concumentenbeurs. De beurs is op donderdag 15 maart open van 18.00 tot 21.00 uur, op vrijdag 16 maart van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 16.30 uur.

dat het beste bij u past en kunnen elk verzekeringsproduct op maat aanbieden.

Bezoek ons op de TREND Beurs en win € 250!

Door onze ruime keuze uit geldverstrekkers

kunnen wij u adviseren bij het selecteren van een hypotheek of financiering die het beste bij ú past.

Met de RegioBank, waarmee wij u alle diensten aanbieden die u van een moderne bank mag verwachten, maken wij ons dienstenpakket compleet. Wacht niet langer en neem contact met ons op! Wij kijken graag samen met u naar wat wij voor u kunnen betekenen.

Van ons kunt u verzekerd zijn!

Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl www.johnpdewit.nl

wonen • personen • verkeer • zorg • hypotheek • financiering • zakelijk


! G N I D E I B N AA 0 0 , 0 5 3 € n a v e d r a a w r e t r o t o m Gratis ter. s a m n u S n a v is u b n-Eye 2 m Su

er bij een knikarmsch

r! Al meer dan 30 jaa D E C O R AT IE M A A R / N E IK ROLLU Z O N W E R IN G /

87 48 21 20 mm els dij k / Te l. 01 So / 26 at tra ps ha Ge ra rd Wa lsc g. nl

w w w.d ekor te zo nw er

in

De Korte Zonwering Sommelsdijk SOMMELSDIJK - De Korte Zonwering Sommelsdijk kan met trots zeggen dat zij het langst bestaande in zonwering gespecialiseerde bedrijf is in de regio. Al meer dan 30 jaar bieden zij de mooiste oplossingen op zonwering gebied. Dit dankzij onze trouwe klanten die in de afgelopen 30 jaar hebben gekozen voor een gedegen kwaliteitsproduct en een vakkundige montage. De Korte levert zonwering en rolluiken in elke prijsklasse, waar vooral de prijs/kwaliteitsverhouding bovenaan staat. Tevens wordt de montage

altijd door hen zelf uitgevoerd. Verder werkt De Korte alleen samen met gerenommeerde merken, waaronder Roma, Sunmaster en Weinor. Sunmaster heeft samen met De Korte Zonwering een schitterende aanbieding op de Trendbeurs. Bij een Sunmaster SunEye knikarmscherm krijgt u

een gratis Somfy motor ter waarde van € 350,00. Verder zijn er op de beurs nieuws te zien, zoals de nieuwe textiele terrasoverkapping, de Plaza Viva van Weinor. Een compleet nieuwe doekcollectie. De nieuwe buitenjaloezie met CDL lamel van Roma. Het Roma rolluik met de nieuwe fluisterstille Somfy RS100 IO buismotor. De nieuwste plissé hordeur welke nagenoeg geruisloos opent en sluit. Het vernieuwde en nog betere ZIP screen2 van Roma.

Hans Hoek mode in won Hans Hoek mode in w Hans Hoek mode in wonen Hans Hoek mode inmode wonen Hans Hoek in wonen

Hans Hoek mode in wonen adviseert, ontwerpt en realiseert als het gaat om inte zowel zakelijk als privé. In het gezellige centrum van Ouddorp vindt u onze sfeer Hans Hoek mode in wonen adviseert, ontwerpt en realiseert als het gaat winkel. Een interieurwinkel gespecialiseerd in woonadvies, gordijnen, raamdeco Hans Hoek modezakelijk in wonen en realiseert als het om interieur, zowel alsadviseert, privé. Inontwerpt het gezellige centrum vangaat Ouddorp vindt u on verf, behang, vloeren en lampen. zowel zakelijk als Een privé.interieurwinkel In het gezellige centrum van Ouddorp vindt u onze sfeervolle winkel. gespecialiseerd in woonadvies, gordijnen, ra winkel. Een gespecialiseerd in woonadvies, gordijnen, Hans Hoek mode in wonen adviseert, ontwerpt en in realiseert alslampen. het gaat om interieur, Hansinterieurwinkel Hoek mode wonen adviseert, ontwerpt en realiseert als het gaat omraamdecoratie, interieur, verf, behang, vloeren en Op Trend 2018 als geven we uIneen impressie vanvan onze Vanvindt “Iluce” hebben we enkele trendy lamp behang, vloeren enprivé. lampen. zowel zakelijk hetkleine gezellige centrum Ouddorp u onze sfeervolle zowel zakelijk als privé. In het verf, gezellige centrum van Ouddorp vindt u onze sfeervolle winkel. Een interieurwinkel gespecialiseerd in woonadvies, gordijnen, raamdecoratie, prachtige collecties met als extra aandachtspunt onze in- op Trend 2018 aanbieden met maar liefst 2 winkel. Een interieurwinkel gespecialiseerd in 2018 woonadvies, gordijnen, raamdecoratie, verf,Trend behang, en lampen. Op geven we u een kleine impressie van “Iluce” hebben we enkele tr Op Trend 2018 geven we uvloeren een kleine impressie vanraamdecoratie onze Van “Iluce” hebbenVan we enkele trendy lampen welke wij middels befaamde “Starterslijn”. Naast en onze verf, behang, vloeren en lampen. prachtige metnu alsuitgebreid extra aandachtspunt onze inopmooie Trend 2018liefst aanbieden met m prachtige collecties met als extra aandachtspunt onze in- op Trend 2018 aanbieden met“Eijffinger” maar 25% KORTING gordijnen iscollecties deze met van Van het hebben Op Trend 2018 gevencollectie we u een kleine impressie van onzevloeren Van “Iluce” hebben we enkele trendy lampen welke wij u we vo middels befaamde “Starterslijn”. Naast raamdecoratie en middels befaamde “Starterslijn”. Naast raamdecoratie en prachtige collecties metlaminaat als extra aandachtspunt onze in- op Trend met maar liefst KORTING. PVC, tapijt, vinyl, en prachtige karpetten. Dit2018 aanbieden behangcollecties op 25% Trend 2018 nameli Op Trend 2018 geven we u een kleine impressie onze Van “Iluce” hebben we enkele trendy lampen welke wij uhebben gordijnenvan isgordijnen deze collectie nu uitgebreid met vloeren vanenmet Van het mooie “Eijffinger” we voor u 2 nieuw middels befaamde “Starterslijn”. Naast raamdecoratie is deze collectie nu uitgebreid vloeren van Van het mooie “Eijffinger” heb alles zeerisstijlvol… en toch SUPERVOORDELIG! Maak opmooie“Stature” gordijnen dezeop collectie nu uitgebreid met vloerenDit van maar Van het “Eijffinger” hebben2018 we voor u 2 nieuwe PVC, tapijt,onze vinyl, laminaat en prachtige karpetten. behangcollecties op Trend namelijk; “Vivid” prachtige collecties met als extra aandachtspunt inTrend 2018 aanbieden met liefst 25% KORTING. PVC, tapijt, vinyl, laminaat enkarpetten. prachtige karpetten. op Trend 20e Trend 2018vinyl, een meet/advies afspraak en uDit ontvangt op Dit Vivid isbehangcollecties een2018 wereldse collectie vol inspire PVC, tapijt, laminaat en prachtige behangcollecties op Trend namelijk; “Vivid” en alles zeer stijlvol… en toch SUPERVOORDELIG! Maak op “Stature” middels befaamde “Starterslijn”. Naast raamdecoratie enstijlvol… alles zeer stijlvol… toch SUPERVOORDELIG! Maak op “Stature” allesalzeer en tochen SUPERVOORDELIG! Maak op 10% “Stature” de supervoordelige “Starterslijn” nog eens extra Modisch, innemend speels. Soms een een van meet/advies afspraak en uen ontvangt opophebben Vivid iseen een wereldse collectie voleninspirerende trends gordijnen is deze collectie nu uitgebreidTrend met 2018 vloeren het mooie we voor u 2 nieuwe Trend 2018 een Van meet/advies afspraak“Eijffinger” u ontvangt en Vivid is wereldse collectie voleen inspirerende trends. Trend 2018 een meet/advies afspraak u ontvangt op Vivid is wereldse collectie korting! helemaal van nu. Wuivende palmen, friss de al supervoordelige “Starterslijn” nog eens 10% extra Modisch, innemend en speels. Soms tikje de al supervoordelige “Starterslijn” nog eens 10% extra2018 Modisch, innemend en speels. Soms een tikjeeen rebels en rebels e PVC, tapijt, vinyl, laminaat en prachtige karpetten. Dit behangcollecties op Trend namelijk; “Vivid” en de al supervoordelige “Starterslijn” nog eens 10% extra Modisch, innemend en speels. deren en dromerige spatjes. Matte zach helemaal van nu.nu. Wuivende palmen, frisse bananenblakorting! korting! helemaal van Wuivende palmen, frisse bananenbla alles zeer stijlvol… en toch SUPERVOORDELIG! Maak deren en spatjes. Matte zachte kleuren en korting! helemaal van nu. Wuivende In onzeopstand“Stature” treft u ook de mooie PVC vloeren van “Beverrassende kleurcombinaties. deren endromerige dromerige spatjes. Matte zachte kleurenpal e In onzeop stand treft u ookis de een mooiewereldse PVC vloerencollectie van “Be- vol verrassende kleurcombinaties. Trend 2018 een meet/advies afspraak In enonze u ontvangt Vivid inspirerende trends. stand treft u ook de mooie PVC vloeren van “Be- verrassendeStature kleurcombinaties. deren dromerige spatjes. autifloor” is een en collectie waar modern en M k autifloor” Stature is een collectie waar modern en klassiek met elde al supervoordelige “Starterslijn” nog eens 10% extra Modisch, innemend en speels. Soms een tikje rebels en autifloor” Stature is een collectie waar modern en klassiek met e In onze stand treft u ook de mooie PVC vloeren van “Beverrassende kleurcombinaties. Maak op Trend 2018 een meet/advies afspraak en u krijgt kaar versmelten. Dessins van verweerd go Maak op Trend 2018 een meet/advies afspraak en u krijgt kaar versmelten. Dessins van verweerd goud lijken op de korting! helemaal van nu. Wuivende frisse bananenblaMaak op Trend 2018 een meet/advies afspraak en GRATIS! u krijgt palmen, kaar versmelten. Dessins van verweerd goud lijken op d elke 11e meter Beautifloor GRATIS! achtergrond teachtergrond dansen, een zacht glanzende trellis, een elke 11evierkante vierkante meter Beautifloor te dansen, een zacht glanzen autifloor” Stature is een collectie waar mo sleetse damast en sierlijsten met een subtiele gloed. Een elke 11e vierkante meterderen Beautifloor GRATIS! achtergrond te dansen, een zacht glanzende trellis, ee eneen dromerige spatjes. Matte kleuren enen sierlijsten sleetse damast met een subt Maak Trend meet/advies enblokdessin uzachte krijgt kaar versmelten. Dessins van ve Kom opop Trend 2018 2018 ontdekken wat een verfkleurafspraak met sleetse stoer met een 3D effect en eeneen onregelmatige damast en sierlijsten met subtiele gloed. Ee In onze stand treft u ook de mooie PVC vloeren van “Beverrassende kleurcombinaties. Kom op Trend 2018 ontdekken wat een verfkleur met stoer blokdessin met een 3D effect en een uw interieur kan doen! streep, klassiek of meer eigentijds te combineren. Maak elke2018 11e vierkante meter Beautifloor GRATIS! achtergrond te dansen, een zac Kom op Trend ontdekken watwelke eencollectie verfkleur en met stoer blokdessin metmet eenmet 3D effect en een onregelmatig Metinterieur de “Flamant” verfcollectie supermat iswaar vanmodern een statement in je interieur Stature! autifloor” Stature en klassiek el-damast uw kan doen!is een streep, klassiek of meeren eigentijds te com sleetse sierlijsten me uw interieur kan een zeerdoen! hoogwaardige kwaliteit geef je met een kleine streep, klassiek of meer eigentijds te combineren. Maa Maak op Trend 2018 een meet/advies afspraak enMet u krijgt kaar versmelten. Dessins van verweerd goud lijken op de de “Flamant” verfcollectie welke supermat is en van een statement in je interieur met Stature Kom Trend ontdekken een verfkleur met blokdessin metacties een 3D eff ingreepop jouw interieur2018 een geheel nieuwe look! Bezoek ons op Trend profiteer van onze leuke Met de “Flamant” verfcollectie welke supermat iswat en van een statement in 2018, jestoer interieur met Stature! elke 11e vierkante meter Beautifloor GRATIS! achtergrond te dansen, een zacht glanzende trellis, een een zeer hoogwaardige kwaliteit geef je met een kleine Wij geven gratis kleuradvies, dus breng uw tekeningen en ding mee naar een mooie prijs die onder de klanten uw interieurkwaliteit kan doen! streep, klassiek of meer eigenti een zeer hoogwaardige geef je met een kleine en/of foto’s van sleetse uw interieur mee.geheel van Trend 2018Bezoek verloot! damast en sierlijsten met een gloed. Een ingreep interieur een nieuwe look! ons opprofiteer Trend 2018, profiteer van on ingreep jouw interieur een geheel nieuwe look! Bezoek ons opwordt Trend 2018, van onze leuke actie Met dejouw “Flamant” verfcollectie welke supermat issubtiele en van een statement in je interieur m Kom op Trend 2018 ontdekken wat een met stoer blokdessin met een 3D effect en een onregelmatige geven gratis kleuradvies, dus breng uw tekeningen en ding mee naar een mooie prijs die ond Wij verfkleur geven Wij gratis kleuradvies, dus breng uw tekeningen en ding mee naar een mooie prijs die onder de klante een zeer hoogwaardige kwaliteit geef je met een kleine en/of foto’sen/of van uw interieur vante Trend 2018 verloot! foto’s van uwmee. interieur vanwordt Trend 2018ons wordt verloot!2018, profi uw interieur kan doen! streep, klassiek of meer eigentijds combineren. Maak ingreep jouw interieur eenmee. geheel nieuwe look! Bezoek op Trend Met de “Flamant” verfcollectie welke supermat isWij en van een statement in jedus interieur mettekeningen Stature! geven gratis kleuradvies, breng uw en ding mee naar een mooie pr een zeer hoogwaardige kwaliteit geef je met eenen/of kleine foto’s van uw interieur mee. van Trend 2018 wordt verloot! Raadhuisstraat 2 • 3253 AN Ouddorp • T. 0187 687230 ingreep jouw interieur een geheel nieuwe look! Bezoek ons op Trend 2018, profiteer van onze leuke acties E. wonen@hanshoek.com • I. www.hanshoek.com Wij geven gratis kleuradvies, dus breng uw tekeningen en ding mee naar een mooie prijs die onder de klanten en/of foto’s van uw interieur mee. van Trend 2018 wordt verloot! Raadhuisstraat 2 • 3253 AN Ouddorp • T. 0187 687230 Raadhuisstraat 2 • 3253 Ouddorp • T. 0187 687230 E. wonen@hanshoek.com • I. AN www.hanshoek.com

E. wonen@hanshoek.com • I. www.hanshoek.com

Raadhuisstraat 2 • 3253 AN Ouddorp • T. 0187 687230 E. wonen@hanshoek.com • I. www.hanshoek.com


NIEUW FILIAAL in Oude-Tonge! Vanaf 1 december 2017 hebben wij een extra filiaal geopend in Oude-Tonge, voormalig van Loon Electro. U kunt hier terecht voor ons standaard computer assortiment maar ook voor Koelen en Vriezen, Wassen en Drogen, Televisie, Audio en Klein huishoudelijk. Wij voeren nu in zowel in Middelharnis als ook in Oude-Tonge computerreparaties uit. Dit jaar doen we weer mee met de beurs, wij zullen hier een greep doen uit ons computerassortiment. Komt u ook gezellig bij ons langs?

Gospelkoor ‘Per Amore’ viert twintigjarig jubileum

M I DDE L HA R N I S - Gospelkoor ‘Per Amore’ hoopt op 15 en 16 maart het twintigjarig jubileum te vieren.

trots dat zandkunstenaar Gert van der Vijver op de betoverende wijze van zandschilderen het verhaal in beeld zal laten zien. Dit is live te zien op een groot scherm”.

Het koor gaat onder leiding van dirigent Ad de Joode het verhaal van Jozef, de meesterdromer, vertolken op muziek. Deze muziek is gecomponeerd door Marco den Toom. Jaco van Houselt zal de prachtige solostukken vertolken. “Wij zijn ontzettend

Volgens het koorbestuur is “het prachtig om elke keer weer te mogen getuigen van Gods onmetelijke liefde en oneindige genade. Zingen hoort niet alleen bij het leven, zingen hoort ook bij het dienen van God. Zo hopen wij nog vele jaren

samen te mogen zingen, God te loven, eren en aanbidden d.m.v het mooiste instrument door God geschapen, onze stem”. De concerten op donderdag 15 en vrijdag 16 maart zullen plaatsvinden in de Hervormde Kerk, Ring 15 te Middelharnis. Aanvang: 20.00 uur, kerk is 19.30 uur open. De kaartverkoop is op de volgende adressen: Plus Tessemaker – Stellendam; Boekhandel Bruna – Middelharnis; Boekhandel van der Boom – Middelharnis; Boekhandel Bruna – Ouddorp en vooraf aan het concert aan de kerk. De kosten zijn: kaarten: € 12,50 voor volwassenen en € 10,00 voor kinderen t/m 12 jaar. De kaarten zijn eventueel te reserveren via info@per-amore.nl / 0187 681154.

RTL4 op bezoek in het Streekmuseum

SOMMELSDIJK - In het vrijetijdsprogramma Plezier & Passie van RTL 4 worden enthousiaste Nederlanders, die met veel plezier en vol passie hun tijd invullen, een middag gevolgd. ‘Ontspannen, genieten en inspiratie’ is het credo, waarin de leukste plekken van Nederland worden bezocht waar het heerlijk ontspannen en vooral genieten is. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee trok de aandacht van RTL 4. Woensdag 7 maart waren de programmamakers te gast in het mooiste straatje van Goeree-Overflakkee. De familie Van Nimwegen uit Sommelsdijk werd rondgeleid door het museum en waren vol lof. Met name de nieuwe Virtual Reality beleving over de Watersnood van 1953 vonden ze indrukwekkend. “Het verhaal over de ramp vertellen en doorvertellen aan een volgende generatie doen ze erg goed in het Streekmuseum”. Over de lepel levertraan waren de kinderen wat minder positief. Bekijk de uitzending op zaterdag 24 maart 2018, om circa 16.30 uur.

Gezonder Slimmer Zelfstandiger

Vooruitgang begint met onderwijs. Daarom zetten we vanuit onze ziekenhuizen in Afrika vakopleidingen op voor jongeren met een beperking, leiden we zorgprofessionals op en bouwen we lagere scholen. hospitaalbroeders.nl


34 Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

Zaterdag 17 maart krentenbrodenactie voor Woord en Daad

Met drie zoons de Mont Ventoux beklimmen

GOEREE-OVERFLAKKEE Het eilandelijk comité van Stichting Woord en Daad hoopt zaterdag 17 maart a.s. de jaarlijkse krentenbrodenactie te houden. De opbrengst is bestemd voor het Woord en Daadproject: ‘Veilig moederschap in Bangladesh’. Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van onderwijs, arbeid en inkomen en basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw). Moeders in Bangladesh De situatie van moeders in ontwikkelingslanden is niet te vergelijken met die van moeders in Nederland. Dat begint soms al vroeg: vrouwen krijgen geen goede zorg rond de geboorte van hun kind, omdat ze bijvoorbeeld geen toegang hebben tot een ziekenhuis. We kunnen ons daar in Nederland nauwelijks iets bij voorstellen als we kijken hoe de zorg voor moeder en kind, voor, tijdens en na de geboorte in Nederland is geregeld. Armoede, onveiligheid en moeizame woonomstandigheden maken het voor vrouwen in Bangladesh niet gemakkelijk om kinderen te krijgen en op te voeden. De moeders staan er vaak alleen voor. Desondanks zetten deze moeders zich er elke dag zoveel mogelijk voor in. Zij willen toch immers ook het beste voor hun kinderen, net als wij. Helaas zijn in Bangladesh op het

platteland veel voorzieningen (nog) niet beschikbaar. Ook is de bereikbaarheid van medische hulp vaak ver weg. Daarnaast hebben vrouwen ook weinig inspraak en bepalen mannen of (schoon)ouders of zwangere vrouwen medische zorg mogen krijgen en moeten zij tot de bevalling blijven werken. Al met al een situatie die om verandering vraagt. Het project “Veilig moederschap” is er op gericht om deze veranderingen te realiseren en te begeleiden. Langs die weg krijgen (aanstaande) moeders toegang tot zorg en onderwijs en wordt economische zelfstandigheid mogelijk gemaakt. Iedere moeder is immers nodig!!!! Bijdragen? U kunt ook uw steentje bijdragen door het project te steunen met een bijdrage. Dat kan door het kopen van krentenbroden (€ 3,50 per stuk). In

tegenstelling tot de afgelopen jaren worden de actieopbrengsten door de overheid verdubbeld. Mede daarom beveelt Woord en Daad de krentenbrodenactie van harte bij u aan. Op de bekende adressen kunt u de volgende zaken afgeven ten behoeve van Woord en Daad: Gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels en oude ansicht kaarten, oude buitenlandse munten, spaarzegels, gebruikte brillen en oude balpennen. Als u thuis wilt sparen voor Woord en Daad kunt u daarvoor een spaarglobe aanvragen. Ook kunt u informatie vragen over het sponsorprogramma van Woord en Daad. Producten die te koop zijn: cashewnoten en Kaars koffie. U kunt speciale postzegels met een Woord en Daad logo kopen, voor dezelfde prijs als de normale zegels Zie hiervoor verder www.woordendaadgo. nl.

Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden MIDDELHARNIS - Op zaterdagmorgen 17 maart kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden welke gegeven wordt in verenigingsgebouw “De Hoeksteen” aan de Ring 13 te Middelharnis. Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot: Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis; Verwerking van persoonlijke geloofsvragen; Kennis te dragen van de geschiede-

nis van kerk en zending; Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied; Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente. Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt. De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een ochtend

vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. P.L. de Jong, ds. M.A. Post, ds. M.M. van Campen, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 17 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.30 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12.30 uur worden de lessen beëindigd. De nieuwe cursus vangt op 1 september 2018 aan. Voor actuele informatie kunt u ook de website: www.cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Yerseke, tel. 0113-603407 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

GOEREE-OVERFLAKKEE Zaterdag 22 september wordt een intensieve dag voor Leen Struik (56). Want dan bedwingt hij op de fiets twee keer de Mont Ventoux, samen met zijn drie zoons. Het doel is om geld in te zamelen om kindslaven in Haïti een beter leven te geven. Het moet een behoorlijk uitdaging zijn, het beklimmen van de Mont Ventoux. Zeker als je 56 bent. De Ventoux is waarschijnlijk na de Alpe d’Huez de beroemdste fietsberg voor veel Nederlanders en Belgen. Logisch, want de klim is lang, steil en vol met historie. Als de klim nog niet zwaar genoeg is, dan doet de wind er nog een schepje boven op. En als het niet waait dan zorgt de kou of de zinderende hitte wel voor moeilijke omstandigheden. Kortom je krijgt deze ‘kale berg’ zelden kado. Leen Struik: “Gelukkig ben ik niet alleen. Mijn zoons Ard, Niels en Leon doen ook mee. Kunnen ze me zo nodig een beetje duwen. We

doen trouwens mee met de Esselink groep, die op haar beurt weer wordt gesteund door Bouwcenter Esselink.” “Door het leveren van een sportieve prestatie kan ik en veel andere sporters “Woord en Daad” en “Restaveks Freedom” in staat te stellen de Restaveks te helpen in Haiti. Deze kindslaven te bevrijden uit slavernij en ze een veilig thuis te geven. Een plaats waar ze kind kunnen zijn en naar school mogen. Een plek waar ze het verleden achter zich kunnen laten en weer kunnen dromen van een nieuwe, hoopvolle toekomst! En in de hoop dat ze ook door het Woord worden geraakt. Woord en Daad dus!” De deelnemers betalen de kosten zelf, de sponsorbijdragen gaan dus volledig naar het goede doel. Meer informatie over het goede doel staat op de website www. sportforothers.com. Leen Struik kan gesponsord worden via https://www.sportforothers. com/deelnemers/leen-struik_122.

Leerlingen SBO de Wegwijzer brengt bezoek aan Mteck

GOEREE-OVERFLAKKEE - Groep C van SBO de Wegwijzer heeft de afgelopen periode gewerkt rond het thema “Transport in en rond de haven”. Als afsluiting van het thema bezochten de kinderen het bedrijf Mteck te Stellendam. Dit bedrijf bouwt bagger- en overslagkranen en verkoopt deze over de hele wereld. Ook wordt er reparatie en onderhoud gepleegd aan deze kranen. Uniek aan dit bedrijf is dat zij volledig elektrische kranen bouwt. De kinderen hebben een rondleiding gekregen en gezien hoe de kranen worden getekend en uiteindelijk worden gebouwd. Als afsluiting hadden de kinderen een leuke speurtocht door de werkplaats van het


Nieuws

DINSDAG 13 MAART 2018

35

Boerderijen op Goeree (slot)

Vuurtoren vanuit vogelperspectief De vuurtoren in Ouddorp is al heel wat keren op de foto gezet, maar een foto vanuit de lucht geeft net weer een ander beeld. Jaap Grinwis maakte deze foto met zijn drone.

Verkiezingen in vroeger tijden.

Inschrijving Rabobank Cultuurprijs Literatuur GOEREE-OVERFLAKKEE Iedere inwoner van Goeree-Overflakkee, jong of oud, ervaren poëet of beginnend schrijver, kan meedingen naar de Rabobank Cultuurprijs Literatuur. Een jury van taal- en literatuurprofessionals beoordeelt de teksten en op donderdag 11 oktober worden de prijzen uitgereikt in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. Er zijn twee categorieën (12 tot 18 jaar en 18 jaar en ouder) waarbinnen proza en poëzie kan worden ingeleverd dat past bij het door de jury gekozen thema 'LICHT'.

in welke categorie het aangeleverde werk mag worden beoordeeld. Ook de artistieke vorm waarin de tekst wordt ingeleverd mag de schrijver zelf bepalen, als de tekst die wordt ingestuurd maar als één geheel te lezen is. Er is voor gekozen om de literatuurwedstijd het thema 'LICHT' mee te geven. Iedere deelnemer mag zelf bepalen op welke wijze dit thema tot uiting komt in de tekst.

Om kans te maken op de Rabobank Cultuurprijs Literatuur is het alleen toegestaan om nieuw werk in te dienen. Dit betekent dat de tekst, in welke vorm of via welk medium dan ook, niet eerder is gepubliceerd. Daarnaast dient de tekst Nederlandstalig te zijn en niet langer dan 2500 woorden. Er zijn twee categorieën waarin men kan meedingen naar de prijs: proza en poëzie. De deelnemer bepaalt

De jury Onder leiding van juryvoorzitter Peter van der Graaf (docent en dichter) kiest een deskundige jury de winnaars. Dit gebeurt op basis van een juryrapport.

Men ontvangt de bijdragen graag uiterlijk woensdag 30 mei 2018 via de link op www.goeree-overflakkee.nl/literatuurprijs. Begin oktober worden de prijzen uitgereikt, daarover ontvangen de deelnemers later bericht.

Prijzengeld Er zijn in totaal vier prijzen te winnen voor volwassenen en jeugd in de categorieën proza en poëzie. Voor de volwassenen zijn

er twee prijzen van € 500,- (voor proza en poëzie) en ook de jeugd maakt kans op twee prijzen van € 250,- (voor proza en poëzie). Rabobank Cultuurprijs De Rabobank Cultuurprijs is een initiatief van Rabobank Het Haringvliet. Iedere twee jaar reikt de Rabobank de Cultuurprijs uit aan één lokale kunstenaar, een groep of een cultuur- of kunstinstelling. Kunst is een breed begrip daarom is ervoor gekozen om iedere twee jaar een andere vorm van kunst letterlijk een podium te geven. In 2014 was de prijs voor een beeldend kunstenaar op Goeree-Overflakkee en in 2016 mochten podiumkunstenaars strijden om de titel. Dit jaar staat schrijverstalent in twee categorieën, proza en poëzie, centraal. Voor meer informatie over de Rabobank Cultuurprijs Literatuur neemt u contact op met Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 of per e-mail a.overwater@goeree-overflakkee. nl.

Dressuur Oostmoer STAD AAN 'T HARINGVLIET – De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proef F2, gereden op zaterdag 10 maart in Manege Oostmoer is als volgt: Groep 1. Janina Starke, Glory, 241 pnt; Fenna Versteeg, Sonja, 237 pnt; Michiel Melissant, Spiky, 236 pnt; Louise Barendregt, Sproet, 234 pnt; Sophie Boom, Balou, 232 pnt; Anna Volders, Storm, 229 pnt; Jessie Broer, Spiky, 229 pnt; Juditha Starke, Tinka, 226 pnt; Lotte Goedegebuure, Noortje, 225 pnt; Marith Boom, Gabanna, 222 pnt; Sanne Breur, Doddle, 221 pnt; Ruchama v. Brussel, Spiky, 221 pnt. Groep 2. Julia v.d. Hoog, Button, 246 pnt; Delilah Kievit, Button, 245 pnt; Lotte Noteboom, Button, 241 pnt; Alyssandra v. Eijk, Storm, 227 pnt; Sophie Jongeneel, Brice, 227 pnt; Demi Gunnewegh, Kelly, 225 pnt Annelot v. Rijswijk, Balou, 223 pnt; Floortje v. Vugt, Noortje, 222 pnt; Raphaella v. Eijk, Tinka, 222 pnt; Dewi v. Schie, Spiky, 221 pnt; Thirza Krijgsman, Glory, 220 pnt; Yara Schaeken, Balou, 219 pnt; Peter Witvliet, Doddle, 214 pnt.

Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 74 54 50 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 74 54 50 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,48 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Martijn de Bonte • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl

Abonnementen vrijdageditie

Abonnementsprijs: € 37,50 per jaar; Postabonnement: € 97,50 per jaar; Alleen vrijdag postabonnement: € 72,50 per jaar; Digitaal abonnement: € 29,50 per jaar. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING NL16 INGB 0000167930 Rabobank NL59 RABO 0342001108

Lid NNP Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


UW FIETSPLEZIER BEGINT HIER... vrijdag 16 en zaterdag 17 maart a.s. Open Huis: vrijdag van 10.00-20.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur

ATIE T N E PRES LLECTIE CO 8 1 0 2 ANT I G le BE Gazel U C a Cor tin ekie Lo

Gaze lle dem o-tru ck De

nieuw Gaze ste E-Bik lle es uitte zelf sten

ctie u d o Intr en3 G H C BOS toren mo E ECHT RST DENE E E D MID E L L I ST R! MOTO

1.300 m2 fietsen, kleding en accessoires

U vindt ons aan de Nijverheidsweg 5 te Dirksland Tel. 0187-601706 www.2wielersdirksland.nl

SP KUSS RINGEN DE K VOOR Voor IDS hapj u een ee dran n een kje

Bij aankoop van een E-Bike tijdens Open Huis een boodschappenbon twv € 50,– cadeau i.s.m. COOP van Luijk-Dirksland

Dirksland

€ 200

KORTING OP EEN PAAR HOYALUX ID MYSTYLE V+ GLAZEN*

Een nieuwe multifocale bril waardoor u altijd veraf en dichtbij scherpt ziet. Nu extra voordelig!

Heeft u nog recht op een zorgvergoeding? Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden. Geldig t/m 31-03-2018.

Eilanden-Nieuws 13 maart 2018  

Huis-aan-Huiskrant van Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws 13 maart 2018  

Huis-aan-Huiskrant van Goeree-Overflakkee

Advertisement