Page 1

Dinsdag 7 juli 2015

8424

Nieuwe serie over weekmarkten

7

Zaterdag Vlaggetjesdag Stellendam

15

25

Omloop voor Vrienden van Sophia

Dorpsraad Ouddorp in de startblokken

Stoffelijk overschot aangetroffen OUDE-TONGE - Maandag 6 juli is er een stoffelijk overschot aangetroffen langs de N59 ter hoogte van OudeTonge. De politie heeft na onderzoek vastgesteld dat het gaat om Gerrit van der Arend. De politie gaat uit van een natuurlijke doodsoorzaak. De 83-jarige demente man was al vanaf woensdag 1 juli vermist, verschillende zoekacties leverde geen resultaat op. Van der Arend was jarenlang pastoor op het eiland.

OUDDORP - Binnenkort zal de woonkern Ouddorp formeel een eigen dorpsraad hebben. De Dorpsraad in oprichting (i.o.) in Ouddorp is er in geslaagd een vertegenwoordiging uit verschillende lagen in de woonkern van Ouddorp bij elkaar te brengen. Er is gekozen voor een stichtingsvorm. Op dit moment worden de laatste zaken geregeld. Het bestuur van de dorpsraad, samengesteld uit de woonkern Ouddorp, bestaat uit: Ellen Mastenbroek - voorzitter, Peter Grinwis - secretaris, Jan Hameeteman - penningmeester, Bert Meijer - algemeen bestuurslid en Matty Akershoek - algemeen bestuurslid. Statuten De conceptstatuten zijn klaar, deze liggen binnenkort bij de notaris. In de statuten is onder andere geregeld dat de dorpsraad breed is samengesteld uit zoveel mogelijk geledingen uit de genoemde woonkern. Zodra de statuten klaar zijn en de dorpsraad ermee heeft ingestemd zal de oprichtingsvergadering plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft de woonkern Ouddorp formeel een eigen Dorpsraad. Bijeenkomsten De dorpsraad is van plan enkele keren per jaar grote openbare bijeenkomsten te houden over een thema, o.a. over: infrastructuur, bereikbaarheid (N57), toegankelijkheid (natuur en stranden), openbaar vervoer, wonen (starters en ouderen), economie, landbouw, toerisme en recreatie, leefbaarheid en veiligheid, voorzieningen, duurzaamheid (alternatieve energie), natuur en cultuur, jeugd- en ouderenbeleid. Uiteraard kan het ook gaan over de zorgvoorzieningen die

Men of Steel Run afgelast GOEREE-OVERFLAKKEE - De organisatie van de Men of Steel Run heeft bekend gemaakt dat het evenement niet doorgaat. De obstakelrace op de Brouwersdam stond gepland voor aanstaande zaterdag. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de teleurstellende voorverkoop van toegangskaarten.

Dronken bestuurder zorgt voor schade

Het bestuur: (V.l.n.r.) Hans Klijn (interim), bestuurslid Bert Meijer, secretaris Peter Grinwis, voorzitter Ellen Mastenbroek, penningmester Jan Hameeteman en bestuurslid Matty Akershoek. de bewoners van de Ouddorp nu en in de toekomst wensen. Ook voorlichtingsbijeenkomsten staan op de agenda, waar men interactief mee kan denken in de verdere vormgeving van het dorpsplan. Participatievormen en deelnemers Op verschillende manieren kunnen de inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zitting nemen in de op te richten werk/

klankbordgroepen en daarmee direct of indirect betrokken worden bij de totstandkoming van het dorpsplan Ouddorp. Ook kan gedacht worden aan een schriftelijke en of een digitale enquête om te inventariseren wat er leeft onder de bevolking in de woonkern Ouddorp. Hoewel de dorpsraad verheugd is dat vele burgers van Ouddorp inmiddels hun diensten hebben aangeboden om bij bepaalde onderwerpen een steentje bij te dragen, is men nog naarstig op zoek naar men-

sen om plaats te nemen in de diverse werkgroepen. Daarom roept de dorpsraad een ieder op die Ouddorp een warm hart toedraagt om zich aan te melden! Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dorpsraadouddorp.nl of ga naar www.dorpsraadouddorp.nl.

DEN BOMMEL - Vrijdagavond rond half tien heeft een automobilist op de Molendijk in Den Bommel veel schade veroorzaakt. Hij reed verschillende paaltjes omver en reed tegen een dijkwoning aan. De politie heeft de bestuurder aangehouden, uit de test kwam naar voren dat hij veel te veel had gedronken. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd.

Contactgegevens: Ellen Mastenbroek , telefoon: 0187 681800, email: c.mastenbroek5@kpnplanet.nl.

Nominatie voor Quality Coast

Trouwring gevonden

Grote hoeveelheid sigaretten

STELLENDAM - Zaterdag werd ter hoogte van Landwinkel Keizer aan de Damweg een trouwring gevonden. Wie deze ring heeft verloren kan contact opnemen met de redactie van Eilanden-Nieuws, telefoon 0187 471021. U wordt dan in verbinding gebracht met de vindster.

OUDE-TONGE – Gisterochtend werd op de parkeerplaats aan de N 59 te Oude-Tonge een verkeerscontrole gehouden. Tijdens die controle werd in een kofferbak twee tassen met sloffen met sigaretten aangetroffen. De Douane zoekt nog uit of er sprake is van merkvervalsing en of er accijns betaald is. Er werd ook een kleine hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.

Vandaag bij de krant

&

Woongoed GO

Over Flakkee Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl

Bericht van Dinsdag 7 juli 2015

dak helpen en de woningen woningcorporaties voorheen die deze mensen bewonen onEn daar zelfstandige particuliere keurig onderhouden. dernemingen, in de toekomst is Woongoed GO goed in en een worden ze veel meer gewoon doen. Haag. dat blijft zij ook soort filiaal van Den jamPersoonlijk vind ik dat weinig van die zie aan Merken we dan Dat kan mer. Niet dat ik voorbij in de nieuwe Woningwet? kunnen zeggen. de problemen die zich zij. Nee, in Nederland ik nu ook weer niet sector hebben voorgedaan, Bijvoorbeeld: de benoeming keuring moeten vragen….tast mensen, ook al hebben ze en autonomie het alwant die zijn er geweest leden van de mijns inziens de een smalle beurs, over feit van bestuur en in een fors aan. niet zo’n beet je ook, maar gemeen netjes wonen, Raad van commissarissen, woning blijft dat met het overgrote kan zonder goedkeuring van geklaagd, goed onderhouden huur. deel van de woningbouw- de minister niet meer. Voor Maar niet al te veel tegen een betaalbare was en – gegeven al de en goed, waar corporaties niks mis vereniging, die want het had – nog Dat is een groot ook dat een autonome is het trieste gebeurtenissen is. Echter ondervindt andere landen javan bijna 100 jaar bestaat, lopen. De de meeste En dat goed deel nu wel de gevolgen te noemen dat anders kunnen be- loers naar kijken. zijn ge- toch bijzonder alle maatregelen die we koesteren. (geheel) vrij is in woningbouwcorporaties ze kunnen en moeten hun au- zij niet meer nomen en wordt ook leden van staan nog en ge- het benoemen van banden in de sociale volksaan fors u ligt weer nieuws van wet in tonomie bestuur en toe- mogen de gevolgen van deze nog hele mooie Voor voor een haar eigen u dat er ande- huisvesting za- legd. Is dat erg? Nee, Woongoed. Wij informeren De woningwet als zicht. Ik denk niet te richten. Voor de meeste blijven doen. Net zoover allerlei zaken. 1 janu- woningbouwvereniging mee. re verenigingen in Nederland dingen en laten we daar daarmee hierop, positief of ken hebben zij daar tot herzien Woongoed GO valt dat voor geregeld als voorheen zijn. Dank zij Uw reactie veel zijn waar dat zo ari 2017 de tijd voor. er men- dankbaar voor horen wij graag. Zij heeft namelijk nooit moeten negatief, kenhet Natuurlijk dan is. het Op 1 juli 2015 was gedaan dan datgene zitten, die die woningcorporaties voor- Nu het stof dat door alle pe- anders ooit sen op die posten nen we in Nederland namelijk S. van Nieuwaal zover. Na jarenlange waar woningcorporaties taak zijn berekend, huisvesnieuwe rikelen rond woningbouwcorzijn geroe- voor hun bereiding werd de woning- geen schrijnende neer- voor in het leven dat beseffen de met getto- Directeur-bestuurder kracht. poraties een beetje is zelf ook tingstoestanden al niet meer Woongoed GO pen; dat is woningzoekenden Woningwet werd van en wat gedaald, gaan de corporaties die een duwtje in de rug nodig bouwverenigingen vorming goedwoningbouwcorporaties De Woningwet goed, maar vooraf karwei met de nieuwe passend onder- heel staan voor een fors in. Waren hebben aan op een nieuw tijdperk om hun bedrijfsvoering over (van Het huishoudboekje door de test. We kregen voor 2014 was op orde. Ook u als huurders) het rapportcijjaren geeft het fer 8,1 voor onze dienstverle- de komende dat huishoudboekje een gezond ning. Een mooi resultaat, is beeld. met de gehele organisatie jaar IN MEMORIAM bereikt. Het label is twee Ledenraad in zijn uitledenraadslid geldig. De Ledenraad heeft In 2014 is er € 9 miljoen 2015, vergadering van 16 juni dhr A.P. (Ton) gegeven aan nieuwbouw. volksde jaarrekening en het Jaarrekening 2014 van Dijk hierbij aan de projecten 2014 Woon- Denk huisvestelijk verslag Het jaarresultaat van Molenplein, West achterweg Op zondag 19 april vastgesteld en verleende te goed GO over 2014 bedraagt composi- te Sommelsdijk, Westdijk 2015 overleed Ton van bestuur en raad van € 33.000 positief. Dit het name Nieuwe Tonge, Langeweg en Dijk na een ernstige missarissen kwijting voor tieve resultaat is met uitgestrakke Margrietstraat te Middelharziekte. Een maand gevoerde beleid en het te danken aan een onen so- nis. daarvoor had Ton beoefende toezicht. Andere begrotingsdiscipline nieuwe want sloten om wegens zijn derwerpen waren: de bere bedrijfsvoering zoveel vergevorderde ziekteWoningwet, het visitatierapWoongoed heeft niet aan de bestaande in- Verder is er proces uit de Ledenmogelijkheden om haar raad te stappen. Het ging hem zeer aan zijn hart die beslissing te nemen, want het werk Ledenraad voor een in de Ledenraad heeft gehou- nieuw beschikbaar Ook de ledenvergadering hij altijd met veel liefde nieuwe zittingsperiode. Woonvan kantoor den in het wordt hij gedaan. Wij zijn Ton het vanaf deze plaats goed GO. Ook hier stond dankbaar dat hij zich alle succes toegewenst. jaarverslag en de jaarrekegedurende een aanning 2014 en de actualiteiten tal jaren voor de sociop de agenda. In de vacature KWH-huurlabel ale volkshuisvesting in overdie is ontstaan door het onze gemeente heeft werd (kwaliteitstoets)kon in mogen inzetten. Wij lijden van Ton van Dijk, Dhr. Het KWH-huurlabel herinneren ons Ton als verlengd. Theo Struik benoemd. in 2014 weer worden een sociaal bewogen Struik had al eerder zitting € 4,2 miljoen kwamen we goed Daarbij huurwoningen stelt zich op- Opnieuw man, die vooral open komsten te vergroten. gover- de Ledenraad en port en de nieuwe huren besteed aan onderhoud kwam voor de zwakkedie wil Woongoed GO de nancecode. Verder werd betaal- verbeteringen. Ook is er voor re in de samenleving. voor haar huurders voorvan bijna € 550.000 besteed aan avond het strategisch baar houden. Het belang gepresenteerd raadbeleid een goede financiële bedrijfs- duurzaamheid (zonnepaneLedenraad De Ook vanaf deze plaats De en besproken. ca.). voering is hierbij evident. len, isolatie, HR++ glas, voorgeworden zijn vrouw, kwamkon zich goed in het overheidsheffingen en comkinderen en verdere op nomen beleid vinden gezien men in volle omvang familie en vrienden record 2014 was financieel plimenteerde de organisatie ons af. In 2014 is het er mosterkte toegewenst bij miljoen een mooi jaar. Indien 2 met het resultaat. € bijna van bedrag we werd de verwerking van dit In deze vergadering gelijkheden zijn dan zullen euro aan heffingen betaald. van de verlies. blijook de voortgang in de toekomst de huren de wobewervingsprocedure voor ven matigen en sociale Niettemin is de reguliere Tenfinancieel dat is Ledenraad besproken. drijfsexploitatie ningen bouwen want ledenraad de zijn slotte werd gezond. De inkomsten Maar de speelruimte allerlei lopende nodig. weer bijgepraat over voldoende om de D investeringen en or- is smal en de S A TR actuele zaken. onderhouds-, renteAN HET S Sl���i�� betalen. staan onder druk. ganisatiekosten te

Voorwoord 5 4

8 9

EG

NS

EG

KR

K

IEV AA

US

RW

K

E

OU

DD

EN

OR

PS

EH

A

WEG

KR

UI

SW

EG

ID

PO

OT

D

EG

ZU

SEWEG

GR

ALLE EINDE

TE WA

LD

ERS

SM

EG

NIE UW E WE ST ER LO O

EG

ZUI

D

PO L D

ER S EDI

Z U I D Z E E DIJ

JK

Uit de vereniging

K

I JK ZEED

OUD

ELA

ND

SE

WE

G

BOUWD

EERSTE

WEG

19

IJ

K

NG

NOORDDIJ

M RE VL N O ESS ED E KE RI O

K

NOO

RD

DIJ

K

R

S T. C H

O O S T H AV E N D I J

W E S T H AV E N D I J K

ST

RIST

OFFELDIJK

K

WA A

RDS

ED

IJK

D

K

IJ

WE

RE

OUDELAN

DS

E

LIE

L

VE

VR

OU

WE

ID

ZU

IJK

W

RD

SE

DIJ

K

EG SW

R

TE

N

T

PI

E

NOO

RD

IJ

werd Donderdag 2 juli 2015

K

BOVEN OOST

KL

INKERLAN

DSEW

LA

EG

met gemaakt in samenwerking Deze uitgave is mogelijk

DIJK

N

TILS

ED IJK

AND

D

IJK

SLAND

SI RL

ND

BO

KE

LE

E DIJK

IN

O

DS

KL

E

NOORDLANDSEDIJK

AA

M

N

LS

IV

E

TI

SED

U

NWEG

GREVELINGE

Ledenvergadering

DER

DI

JK

POL

D

ESTRIJPSE DIJK

SE ZEEDIJK

OUDELAND

SEDIJK

ER

LAND

SE

DI

JK

OU

OO

DELA DSEDIJK N

STD

IJK

LA ND

ID

DE

ZU

OU

SE

JK

D

DO

I

R

PS

D IJ K

meldt u nu aan: eilandennieuws.nl/fietszomer

juli 2015

Extra

dik

ZOMERke EDITIE

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl N

D

WELL

jaargang 6 -

Erf- en sierbestrating A

15 juli 3e fietstocht

R

ON

L

A EM LL EG W

18

RE

SW

EDIJ

IJK

EG

WE

RW

SUISSEN

TH

EE

SE

DI

JK

DIJK

G

AL

A

AAN HET STRAND

| Lounge | Beach | Marina | Events De Eco Punt 1, 3353 WWW.WERELDS.NML Ouddorp L/STRAND

Hoeve Kortsta a�� ��� �� ert

���� Oostdijkseweg 39 3252 LL Goedereede 0187-492851 www.hoevekortsta ert.nl “heerlijk kokkerellen, vergaderen, en lunchen voor groepen dineren ....”

Verkoopbemidde ling bij exclusie ve objecten

T. 0187 - 68 48 68 www.blueli ving.nl

K

ZEELA

GO E ND S/ BR UG

MARIADIJ

WERELDS

Food | Winebar

Foto: Andy Troy

DE

D

NIJ

N

RS

OO

EG

VI

FD

HO

W

SW

EN

G

HA

NDSEWE

V

K

G

FD WE IJK G S

DIJ

G

UI TD

E

WE

ZE

R

ERS

E

WES

PS

D PA

OUDELA

EG

MM

IN

EG

K

W

O

U

EW

N WEG

DS

E AV

AN

H

EL

G

UD

NWE

S

O

STEE

WE

IU

JI LLES WEG

WEG

DOR

U

O

EG

R

WE

SW

LLE

EN

STE

EG

LENWEG

O

EG

MO

KD

NW

H

OK

IR

KW

BE

SEWEG

VISSERSW

E

B

EG

D

KLINGENDAAL

ND

E

D

LW

KELDE

EE

G

STE

E RWEG

WE

EB

KLAREBE E K S

LA

EG

J V E RW

RW

KLEPP

AR

D

W

TE

EESE

G

DIJK

KE

N

IJK

KL

IEU

3 ES

DIJ

E

IN

GROE

ED

TN

ME

RS

W

DEL

HO

KS

G

IJ

MID

FD

WE

KL

15

17

D

GOER

14

16

IN

A

G

ST

IDS

EG

JHE

N HET

WE

Fietszomer special Goeree-Overflakkee VRI

AA

E HAVEN

11

12

HET FLAAUWE WERK

NDSW

HTER

HO

13

K AC

S

10

DIJ

D

6 7

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee is genomineerd voor de Quality Coast Gold Award 2015. De gemeente ontving de GOLD award in 2013 ook al. De uitreiking van de awards vindt plaats op 8 juli in Katwijk. QualityCoast is een programma van de Europese vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund door de Europese Unie. Doel van het programma is om badplaatsen duurzamer en milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen. Voor meer informatie: www.kustenzee.nl of www.qualitycoast.info.

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl


Van der Made

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver nu ook op dinsdag geopend

N. A. van Kempen

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@online.nl

Zaterdag 11 juli SOMMELSDIJK - Pannenkoekenrestaurant bij familie Boer, Bekadeweg 32. Opbrengst t.b.v. dokterspost in Roemenië. Aanmelden via 0187 482017 of geertje95@live.nl. Zie ook www.werkgroepzegveld.nl. STELLENDAM - Vlaggetjesdag met diverse activiteiten aan de binnen- en de buitenhaven. Maandag 13 juli MELISSANT - Bakkerij van Harberden. Workshop Flakkeese bolussen bakken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deelname kost € 20,- per persoon. Vooraf reserveren is verplicht. Bel hiervoor naar 0187-601619 of 0187-602525. Donderdag 16 juli OUDDORP - Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele organisten. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Organist: Rinus Verhage. Zaterdag 18 juli OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist: ds. C.J. Droger. OUDDORP - Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Een uurtje zingen van 19.30 tot 20.30 uur. OOLTGENSPLAAT - Repaircafé Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.

Zaterdag 25 juli OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist: Anton Weenink.

TE KOOP:

Duffelweg 2 Ouddorp

uw naaimachine vakman sinds 1965

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

De showroom is op afspraak en elke Zaterdag van 10:00 tot 17:00 geopend

Altijd ruime collectie gebruikte machines Al vanaf € 60,00

Wij halen en brengen uw machine bij u thuis voor onderhoud of reparatie.

www.brilcentrumkeuvelaar.nl

Zandpad 56 - Middelharnis (0187) 483437

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIS

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST!

Maandag 20 juli MELISSANT - Bakkerij van Harberden. Workshop Flakkeese bolussen bakken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deelname kost € 20,- per persoon. Vooraf reserveren is verplicht. Bel hiervoor naar 0187-601619 of 0187-602525.

5-delig Hoogwaardig roestvrij staal 18/10.

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Maandag 27 juli MELISSANT - Bakkerij van Harberden. Workshop Flakkeese bolussen bakken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deelname kost € 20,- per persoon. Vooraf reserveren is verplicht. Bel hiervoor naar 0187-601619 of 0187-602525. Dinsdag 28 juli OUDDORP - Fietstocht over de kop van Goeree t.b.v. Diaconaal gastenhuis de Oase. Start bij Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27, Ouddorp. Route: 22 km. Inschrijven van 18.30 tot 19.00 uur. Kosten € 2,50 p.p., max. € 10 per gezin. Donderdag 30 juli OUDDORP - Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele organisten. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Organist: Abram Bezuijen.

   

Half-vrijstaande woning uit 2003 Levensloopbestendig Zonnige tuin op het zuidwesten INRUIL met ruime vrijst. woning in Ouddorp bespreekbaar

Vraagprijs € 400.000 k.k. duffelweg2ouddorp.weebly.com

Opslagruimte te huur vanaf 35 m en 60 m

2 2

tel. 06-30874932

Zaterdag 1 augustus OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist nog niet bekend. MIDDELHARNIS - Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloop centrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49. Zaterdag 8 augustus OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist: Jan Bezuijen. Donderdag 13 augustus OUDDORP - Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele organisten. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Organist: Wim Diepenhorst. Zaterdag 15 augustus OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist: ds. G.J. Baan. OUDDORP - Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Een uurtje zingen van 19.30 tot 20.30 uur. OOLTGENSPLAAT - Repaircafé Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.

Veel Vakantie Voordeel

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

8 t/m 11 juli 20% korting op een artikel naar keuze van de eerste etage

INPAKKEN EN WEGLEZEN Voorstraat 41, 3245 BG Sommelsdijk Tel. (0187) 482614 / Fax (0187) 484520 Email: boomboek@filternet.nl Internet: www.boekhandelvanderboom.nl

Wij zijn op vakantie van 16-07 t/m 09-08.

-


DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

3

O.b.s. De Inktvis ontvangt label SCHOOL op SEEF DIRKSLAND - “We hebben vandaag feest, verkeersfeest, want we zijn SCHOOL op SEEF geworden!” Dat riep meester Albert donderdagmorgen 2 juli op het schoolplein van o.b.s. De Inktvis in Dirksland. Het plein stond vol kinderen, een podium en luidsprekers waren er neergezet en schooldirecteur Albert Tönissen liep er met een politiepet op het hoofd om het ‘verkeersfeest’ enthousiast van start te laten gaan. Door Hans Villerius

Na “een dansje en een liedje, dat we speciaal voor vandaag hebben ingestudeerd”, zoals meester Albert ‘t noemde, gaf hij verkeerswethouder Marnix Trouwborst het woord, die o.b.s. De Inktvis, haar leerlingen, haar meesters en juffen, maar ook de verkeersouders en vrijwilligers van harte feliciteerde met het behalen van het SCHOOL op SEEF certificaat en ieder bedankte voor zijn of haar inzet hiervoor. “Het is jullie gelukt om te slagen voor dit label! De afgelopen jaren hebben jullie hiervoor met z’n allen heel goed je best gedaan en nu mag ik aan jullie directeur het diploma uitreiken.” Een school krijgt dit label, voor verkeersveilige school, niet zomaar. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten in alle groepen theoretische verkeerslessen worden gegeven. In tenminste zes groepen moet ook een praktische invulling aan de verkeerslessen worden gegeven. De school moet verkeersouders hebben die de verkeerslessen mede invulling geven. En zo zijn er nog enkele criteria. Het

Verkeersfeest op De Inktvis.  doel van dit alles is om de leerlingen te trainen veilig aan het verkeer deel te nemen, om zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het SCHOOL op SEEF programma biedt hiervoor een structurele aanpak, die gesubsidieerd wordt door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee en gecoördi-

Foto’s: Hans Villerius neerd wordt door de gemeente. Het was wethouder Trouwborst dan ook een genoegen dat hij deze morgen aan De Inktvis het certificaat en bijbehorend muurbordje kon overhandigen. Maar daarmee was hij niet klaar. Meester Albert wilde ook wel eens weten of de wethouder zelf wel genoeg wist over verkeer.

De meester had z’n eigen fiets voor de gemeentebestuurder neergezet en die moest maar eens even vertellen wat daar níet aan deugde. Het bleek nog niet eens zo eenvoudig om dit te ontdekken, maar gelukkig hielpen enkele kinderen de wethouder erbij: er zat geen bel op de fiets. Die had de meester er gauw afgeschroefd… En

ook moest de wethouder eens laten zien hoe goed híj eigenlijk fietsen kan. Op de fiets zonder bel mocht hij een parcours over het schoolplein afleggen en dat ging hem uitstekend af, zodat deze morgen niet alleen De Inktvis maar ook wethouder Trouwborst mocht vieren dat hij geslaagd was.

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis trekken samen op bij kinderdiabetes DIRKSLAND/ROTTERDAM De kinderdiabetes-teams van het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gaan samen optrekken op het gebied van kinderdiabetes. “Door het zorgaanbod en de patiëntenvoorlichting met elkaar af te stemmen en kennis en ervaringen uit te wisselen krijgen de jonge diabetes mellitus patiënten in de regio optimale diabeteszorg op maat.”, aldus de kinderdiabetesartsen. De samenwerking werd donderdag 2 juli door de leden van de raden van bestuur van beide ziekenhuizen geformaliseerd tijdens de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Om samen te werken streven de teams naar een uniform diabetesdossier zodat gegevens tussen beide ziekenhuizen gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld. Tevens zijn de kinderen verzekerd van behandelingen met de modernste apparatuur voor insulinetoediening en glucosemeting, inclusief continue glucose monitoring (sensor).

om de beste zorg te verlenen. De patiënten kunnen daar voor alle (kinderdiabetes) behandelingen terecht. Ook voor andere aandoeningen kan de zorg dichtbij huis door dezelfde zorgverleners of andere specialisten worden verleend. “Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft het Maasstad Ziekenhuis samenwerken binnen de regio hoog op de agenda staan. Kennis delen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis dat sterk verankerd is in de regio sluit aan op deze ambitie”, geeft Johan Dorresteijn aan, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Paul van der Velden (links) van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Johan Dorresteijn van het Maasstad Ziekenhuis hebben hun handtekeningen onder de overeenkomst gezet. Hoog niveau Kinderen met diabetes mellitus heb-

ben veel zorg en begeleiding nodig. Beide ziekenhuizen beschikken over een multidisciplinair diabetesteam met 24/7 bereikbaarheid. In het team

werken gespecialiseerde kinderartsen, gekwalificeerde kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten en kinderpsychologen intensief samen

“Juist voor groepen zoals kinderen met diabetes is het van groot belang dat de zorg dicht bij huis gegeven kan worden; een randvoorwaarde is dan wel dat, juist bij kinderen, de zorgkwaliteit uitstekend is. “Samen met het Maasstad Ziekenhuis optimaliseren wij de patiëntenzorg voor kinderen met diabetes mellitus”, besluit Paul van der Velden, medisch lid Raad van Bestuur Het Van WeelBethesda Ziekenhuis.


4

DINSDAG 7 JULI 2015

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Psalm 116:4

Na een strijd, moeizaam gestreden ging je heen, niet onverwacht. Niemand weet hoeveel je hebt geleden, onuitputtelijk was je kracht. Maar ook hieraan kwam een einde. Het deed je zeer ons te laten staan, maar hiermee hebben we vrede, omdat je nu kunt rusten gaan.

Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, tot Zich te nemen mijn geliefde zuster en onze geliefde tante

GERDA MASTENBROEK In stille verwondering en met grote blijdschap mochten wij voor de vijfde maal uit Gods scheppende en bewarende Hand de kinderzegen ontvangen. Hij schonk ons een lief dochtertje en zusje

30 juni 2015 Peter & Willy Troost-Noteboom Jacco, Nellieke, Geert, Pieter Koninginnelaan 3, 3245 XK Sommelsdijk

25 jaar getrouwd

Dirk Jan Grootenboer & Liesbeth Grootenboer-Driesse Oranjelaan 59, 3247 AL Dirksland

06-07-1990

06-07-2015

Afgelopen maandag 6 juli waren onze ouders,

Arie & Gerrie Bos 25 jaar getrouwd!

We zijn God enorm dankbaar voor onze prachtige vader en moeder. Corné Liesbeth Maayke Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen.

in de leeftijd van 83 jaar.

DA N K B E T U I G I N G

Soli Deo Gloria

WijD.V. zijn11 dankbaar de liefdevolle verzorging in ‘De dank Vliedberg’, woongroep 102.Die ons Allereerst aan de Heere God, Op juli 2015voor hopen onze zoveel jaren gespaard en bewaard heeft. geliefde ouders, opa en oma E. Tanis-Mastenbroek J.J. Tanis En verder hartelijk dank aan allen voor de vele F. Tanis-Sturm felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen J. Tanis ontvangen voor en attenties die wij mochten C. Tanis-Kieviet ons 55-jarig huwelijksjubileum. K. van der Laan-Tanis J. Mastenbroek 40 jaar getrouwd te zijn. Het was hartverwarmend. G. Mastenbroek-de Jong H. Mastenbroek Wij zijn dankbaar dat de Heere hen zo lang Bram en Rina Sperling M. Mastenbroek-Grinwis gespaard heeft en wensen hen in de tijd die Kinderen, kleinkinderen en G.L. Mastenbroek Hij hen nog geeft, Zijn onmisbare zegen toe. achterkleinkinderen K. Mastenbroek-Hoek Hun dankbare kinderen en kleinkinderen: Achterneven en -nichten Margrietweg 23, 3253 BM Ouddorp

Lienes Klepper & Bea Klepper-Sperling

Teun & Gertruida Degenen die haar gekend hebben, weten welke lege plaats zij in de familie achterlaat. Niels, Annewien, Lisa, Marlotte, Nadine, 15 september 2014 Lydia Marianne & Johan , kamer 102-7 Zorgcentrum ‘De Vliedberg’ Bart, Alice, Nilles, Annelie Hartverwarmend waren de vele kaarten, Nelleke & Theo Correspondentieadres: kado’s en belangstelling die we ontvangen Jarno, Nienke Prins Hendrikweg 18, 3253 BV Ouddorp hebben voor de geboorte van Marit. Nicoline Hartelijk dank daarvoor! Gelegenheid tot condoleren op D.V. woensdag 17 september van 19.00 tot 20.30 uur in Hazersweg 47, 3253 XE Ouddorp verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 teVriendelijke Ouddorp. groet, Wij nodigen u van harte uit om onze ouders Sander enuMarieke Rottier-Looijzal gehouden De rouwdienst voor familie en belangstellenden, waarvoor wordt uitgenodigd, te feliciteren op D.V. zaterdag 11 juli 2015 & Marit worden op D.V. donderdag 18 september om 13.15 Wiljam uur in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’. van 15.00-17.30 uur en van 19.45-22.00 uur. Locatie: Oudelandseweg 27 te Ouddorp. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp. Tevens mogen wij gedenken dat de bloemenkwekerij 25 jaar bestaat. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Eben-Haëzer’.

't Verlies was er al voor het einde Kadotip: diaconaal gastenhuis ‘De Oase’ Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze kennisgeving als zodanig beschouwen. de rouw voordat het afscheid kwam toen die onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam. 1960

2015

Op maandag 6 juli hebben onze En geen inwoner zalgrootouders zeggen: Ik ben ziek, geliefde ouders en want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Jesaja 33:24

Pauw Grinwis en Tot onze diepe droefheid, heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve tante Jo Grinwis-Tanis

Vreugde, verdriet, ziekte en zorg.

de dag herdacht dat ze 55 jaar geleden GERDA in het huwelijk zijn getreden. Haar liefde en belangstelling voor ons zullen wij missen. Wij wensen hen Gods zegen voor de toekomst toe. Wij wensen oma Tanis in haar hoge ouderdom ’s HEEREN ondersteuningTeun toe in&dit verlies. Thelma Julia Kees en Jacomine Pieten&Elze-Marije Anneke Anne-Lieke, Coraline Petra Margrietweg 3, 3253 BM Ouddorp Job-Adrie en Wilma Bert en Martine

Maar ondanks dit alles vaart ons huwelijksbootje al 40 jaar.

Ouddorp, 15 september 2014 Want uit Hem, en door Hem,

Julianastraat 24, 3257 AE Ooltgensplaat

1975 - 2015 Het leven samen, heel bijzonder. Zoveel delen met elkaar.

en tot Hem zijn alle dingen. (Romeinen 11:36a)

Op D.V. 11 juli a.s hopen onze lieve ouders,

Leen Verkerke & Adrie Verkerke-Visser

te gedenken dat ze 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. We hopen dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Rudolf Natasja Lennard Korteweegje 30, 3244 AL Nieuwe-Tonge

Met grote dankbaarheid en blijdschap mogen wij,

Tot onze grote droefheid heeft de Heere, na een periode van afnemende krachten, tot Zich Jouke en Katarina genomen onze lieve oudtante

Rozendaal-van Splunder GERDA MASTENBROEK terugkijken op onze mooie huwelijksdag op 26 juni 2015.

De Heere sterke oma en verdere familie in dit verlies en verrast heilige deze aan ons aller We zijn doorroepstem uw en jouw kaarten, hart. bloemen, diverse attenties. Heel hartelijk dank voor al deze dingen die we Pieter en Marieke van u en jou mochten ontvangen!

Joran, Matthias, Louise en Josephine Corné enJouke Lieke en Katarina Rozendaal Jesse, Lisa, Senn en Sophie Lisette Hondsweg 9, 3252 LH Goedereede Herbert en Geline Joshua en Boas 15 september D A 2014 NKBETUIGING Na de Heere willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum. Familie H.G. Slingerland Stellendam

Met droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht, maar zacht en kalm van ons Het zitmijn er op, ik heb de vader ogen en opa is heengegaan echtgenoot, definitief gesloten.

Dirk van Koppen

Ik heb mijn leven gewijd aan de techniek. echtgenoot vanheb Jannetje van Splunter Met toewijding ik hieraan gewerkt. Mijn naasten waren mij zeer dierbaar. * 30-3-1929 † 6-7-2015 Ik heb mijn leven lang met vreugde gebridged. mijn Splunter pensioen heb ik J. van Tijdens Koppen-van prachtige reizen gemaakt. Dit jaar Jopie enikAb Nieuwland-van Koppen aanvaardde dat ik niet lang meer te leven had. Mijn dank gaat uit naar een Nadia en Sjoerd ieder met wieJoan ik vriendschappelijke Aris en bandenDider had en met en Juliëtwie ik tijdens mijn leven gelukkige momenten heb beleefd.

J. van Koppen-van Splunter Karel Bos Prins Bernardlaan 5 3247 AP Dirksland * 15 oktober 1934 te Noord-Scharwoude † 8 september 2014 teis Ouddorp Gelegenheid tot condoleren er op woensdag 8 juli 2015 van 19.00 tot 20.00 uur in de “Lucaskapel”, Sperwer 271 te Sommelsdijk. Wij danken iedereen die onze lieve Karel De rouwdienst zal gehouden worden op en ons steun heeft geboden, op welke donderdag 9 julivooral 2015 tijdens om 13.00 uur in wijze dan ook, de laatste maanden van zijn leven. de “Lukaskapel”, waarna de begrafenis zal Lieve pa en opa, aan de plaatsvinden opVati, de begraafplaats in onze harten leef je voort. Staakweg te Dirksland.

VIS VAN HEEMST-BOETER

Wilhelmina Zweere-van der Klip ~ Willy ~ Mienke. Je bent nu bij (o)pa en onze lieve

We hielden heel veel van haar en gaan haar heel erg missen...

e

* 18 ju

sinds 28 september 2008 weduwe van liefdevolle herinnering) en Piet Mienke (inKlaas Zweere Sproetje * 14 maart 1931en André † 15 september 2014 Marissa Anouk Trudy en John Milou Willy en Gertjan Sem Claudia, Denise Floortje Patricia en Robert Cindy en Jan-Willem Justin, Bradly Liam Amy Fred en Hanneke Joyce † Marco en Marloes Verdrietig zijn wij door het Zola overlijden van onze lieve zus en tante Richard en Wendy Dex LIJNTJE Karin en Jordy VIS VAN HEEMST-BOETER Ruud en Rymke

Pieters

Nico en Ydi Jst. Boeter Annemieke M.J. Boeter-Visser Maaike (in liefdevolle herinnering) Sietske Cor en Corrie en Pieter Bart Matie Miep en Henk Correspondentieadres: Cobie en Aad G.N. Nieuwland-Zweere (Aad in liefdevolle herinnering) Westerstraat 5 Jaap 3244 BR Nieuwe-Tongeen Lenie Wim en Marianne Sarie enzalElias De crematieplechtigheid gehouden worden op donderdag 18 september 2014 om 11.15 uur Neven en Nichten in het crematorium “Rotterdam”, Maeterlinckte Rotterdam-Zuid. 2weg juli101 2015

Gelege dag 18 in de z hoven’,

De rou vrijdag de He te Mel vinden Nieuw

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze tante

Na de ‘De Po gelegen

Heden heeft de Heere tot Zich genomen onze LIJNTJE lieve zus, schoonzus en tante

VIS VAN HEEMST-BOETER RINA VAN Haar hartelijkheid en haar oprechte belangGRONINGEN-VAN stelling voor ons door zoveel jarenOURS heen zullen

Ru Je h Wi en

een mooie herinnering blijven. Middelharnis: L. Kieviet-van Ours Ouddorp: Ph. Anneke Kieviet †Vis van Heemst Gerrit Grootendorst S.J. van Ours † Diemen: Conny Vis van B. van Ours-van derHeemst Veer Gerhard Prinsen Oud-Beijerland: W.J. van der WendeRotterdam: Hans Vis van Heemst van Ours M.J.en van der Wende † kinderen en kinderen Sommelsdijk, 2 juli 2015 Hellevoetsluis, 14 september 2014

Met gr het ove der, om

D

in de le

  

Na de begrafenis is er Antje ook gelegenheid tot Cora condoleren in de “Lukaskapel”. Charlotte Carlijn-li-Xiao

 

     

† broer, zwaWij zijn bedroefd omdatMaayke onze lieve ger en oom is overleden Correspondentie adres: Mevr. A. Bos-Hofmann DIRK VAN KOPPEN Rustburg 26 N. van Koppen-van der Spaan 3253 VK Ouddorp L. van Gulik-van Koppen K. de Mol-vanheeft Koppen De crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden op donderdag Neven en nichten 11 september 2014 in crematorium “Hofwijk” te Rotterdam. Juli 2015

Bedroe levens, lijke lij is weg lieve m en ove

Bedroefd hebben wij afscheid nemen Onze troost is te weten dat zij numoeten geen pijn meer van onze lieve enToch zorgzame schoonmoeder en hoeft te voelen. kan dat ons diep gevoel oma van verdriet en verslagenheid niet wegnemen, nu onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoederLIJNTJE uit ons midden weg is.

 

12 sept Corres Van W

         





De uit septem en Vlo


DINSDAGDINSDAG 18 NOVEMBER 7 JULI2014 2015

Heden behaagde de Heere Zie, God het is mijn heil, uit ons midden weg te nemen, onze lieveenzorgzame ik zal vertrouwen geen angstmoeder, hebben, schoonmoeder, want mijn grootmoeder, kracht en psalm isovergrootde HEERE moeder HEERE, en betovergrootmoeder en Hij is mij tot heil geworden. Jesaja 12:2

AdriAnA Vroegindeweij

Met weduwe droefheidvan geven wij u kennis dat door de Theodorus van Biert Heere plotseling uit ons midden is weggenoonze lieve schoonzus en tante inmen de leeftijd vanzus, 98 jaar.

JACOMINA VISSER-KOM

Nieuwe Tonge: M. Drooger-van Biertvan sinds 5 december 2000 weduwe A. Drooger Dingeman Huibrecht Visser

~ in liefdevolle herinnering ~

in de leeftijd vanH.87Droger-van jaar. Middelharnis: Biert C. Droger Familie Kom

~ in liefdevolle herinnering ~

Visser Nieuwe Tonge: M.C. Familie Doorn-van Biert H. Doorn 5 juli 2015 Nieuwe Tonge:12,A.J. Noteboom-van Biert Oranjestraat Nieuwe-Tonge J.C. Noteboom Sommelsdijk: M.C. van Biert Correspondentieadres: W.M. van Biert-Verburg P.A. Kom Groene Zoom 39 3291 TD Strijenkleinkinderen, achterkleinkinderen en De rouwdienst,achterachterkleinkinderen waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op vrijdag 10 16 november juli om 13.002014 uur in het Hervormd Centrum ‘Ebbe Vloed’ te Tonge ‘Elim’en , Zuiddijk 19Oude te Nieuwe-Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op Correspondentieadres: de algemene begraafplaats te Nieuwe-Tonge. M.C. van Biert 5, 3245 TR GelegenheidLijster tot condoleren naSommelsdijk de begrafenis in ‘Elim’. Gelegenheid tot condoleren op donderdag 20 november van 19.00 tot 21.00 ~ Geen bloemen ~ uur in het stiltecentrum van ‘Ebbe en Vloed’, ‘t Getij 3 (achteringang), 3255 TGheeft Oudeontvangen, Tonge. Als u geen rouwkaart dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenobeschouwen. digd, zal gehouden worden op D.V. vrijdag 21 november om 13.00 uur in de zaal van de Sionkerk, Landbouwweg 2, 3241 MV Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden Denk aan mij, maar heb geen verdriet omstreeks 14.00 uurleven op dewat algemene begraafDenk aan het ik achterliet plaats ‘Vrederust’ te Middelharnis. Denk aan de warmte van jullie om mij heen

Na Denk de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot aan onze wederzijdse liefde en condoleren jullie in bovengenoemde zaal. zijn nooit alleen ~ Geen bloemenwat ~ zij voor ons Verdrietig, maar dankbaar en anderen heeft gedaan en betekend, hebben Zij geen persoonlijke kennisgeving hebben wijdieafscheid moeten nemen van onze lieve ontvangen, worden verzocht deze advertentie moeder en trotse oma als zodanig te beschouwen.

Nelly Levina Jozina Verdrietig, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons middenStehouwer mochten hebben,- geven wij u kennisvan dat deNieuwenhuijzen Heere tot Zich heeft genomen onze zeer geliefde oma ~ Nelly ~ AdriAnA Vroegindeweij

weduwe van Cor Stehouwer weduwe van Theodorus van Biert * 9 mei 1933 † 5 juli 2015 in de leeftijd van 98 jaar. Arco en Ine Stehouwer-de Baar Tessa en Danny Wim ~ inOlaf liefdevolle herinnering ~ en Tineke Arda enMargreet Piet † Karin en Leen Kees en Greet Verdilaan Anja 2 3247 Lisette EB Dirksland en Arco Theo en Jacqueline Correspondentieadres: Marieke en Severin Boezemweg 30Henriëtte Marco en 3247 BB Dirksland Henk en Jeanette Veel fijne herinneringen verzachten Andrea onze smart, voorgoed uit ons midden Theodorus maaren altijd Apolonia Leenin ons hart.

DeJolanda begrafenis vindt op verzoek van de en Jacob-Jan Kondré en Hilde overledene in besloten kring plaats. Thedo en Marjolein Theo en Marion Arie en Annebeth Marc en Antoinet achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen Oude Tonge, 16 november 2014

5

Voor de vele blijken van medeleven en beOok degedragen leraar is een sterveling,ziekte, hebben Na een moedig kortstondige wij tot ons grote verdriet afscheid langstelling het overlijden van de meester leeft voort in zijn wijze lessen. moeten nemen van mijn geliefde vrouw, zorgzame moederbetoond en lieve na oma onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeBedroefd, maar dankbaar voor wat hij der, oma en overgrootmoeder voor ons en voor vele anderen heeft betekend, geven wij u kennis -Gerda-Laurina Grinwis-van Ours dat na een rijk gevuld leven op Echtgenote van Bram Spoor 95-jarige leeftijd, is overleden zeggen wij u hartelijk dank. mijn lieve man, onze vader, 9 oktober 1938 Tonie en11 Elsnovember 2014 onze grootvader en overgrootvader,

Gerdina Anna Spoor-Braber

Sommelsdijk:

Petrus van Zijp Oude-Tonge: ~ Peet ~

Echtgenoot van M. van Zijp – Guérand

A.J.D. Spoor

Lenie en Wim

Elleke en Dick Marcel en Jolanda Eline Klein- en achterkleinkinderen Bart Stellendam, juli 2015 Tim

* Den Haag, † Sommelsdijk, Dorpsweg 91 3 mei 1 juli 2015 3245 VB1920 Sommelsdijk M. van Zijpin–besloten Guérandkring plaatsgevonden. De begrafenis heeft DANKBETUIGING Cock en Leo Lennart en Krista Geen bezoek Voor aan huis de vele blijken van medeleven en deelLisanne, Sascha en Sven Geen bloemen neming tijdens zijn ziekte en na het overlijden Nadine en Paul van mijn vader, schoonvader, onze grootvader Anton en Trudy en broer Amber en Roy Perry JAN LEENDERT HOKKE Na ‘n moeilijk laatste stukje van haar leven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve zus, schoonzus en tante Correspondentieadres: zeggen wij u hartelijk dank. M. van Zijp – Guérand Het heeft ons getroost en gesterkt in ons Olympiaweg 71 verdriet. 3245 DL Sommelsdijk aantoe het personeel van Ebbe en Vloed Wij wensen Bram, Marcel, Jolanda en kinderenDank sterkte met dit zware verlies. De crematie heeft hedenmorgen in voor de liefdevolle verpleging. familiekring plaats gevonden. Ook dank ds. H.G. van der Ziel voor het Beilen Annie Prins aan - Braber leidenPrins van †de rouwdienst, alsook begrafenisFokko

Gerda Spoor - Braber

Stad a/h Haringvliet

da n k b e t u i g i n g

Sommelsdijk Wij willen u langs deze weg onze welgemeende dank betuigen voor uw medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn geliefde, zorgzame man, onze lieve vader en opa

onderneming P. Mans voor de wijze waarop Adrie Braber de condoleance en de begrafenis mocht plaatsLyda Braber - Pollemans vinden.

Joke Braber - Kastelein † Hans Kastelein † Neven en nichten Juli 2015

Bedroefd om hetStef verlies, maar dankbaar voor Collé haar jarenlange vriendschap en hartelijkheid, hebben wij afscheid nemen van onze In het bijzonder gaatmoeten onze dank uit naar: lieve vriendin - Dokter Peter de Laet en personeel van ver-

pleeghuis ‘Buitenrust’ te Middelburg voor SPOOR-BRABER deGERDA respectvolle, professionele en liefdevolle verzorging. - De kerkenraad en de en pastoraal verzorger Wij wensen Bram, Marcel Jolanda en kleinvan deveel Hersteld Hervormde Gemeente te kinderen sterkte toe. Arnemuiden voor de bezoeken en de vrijwilligers voor de gezellige middagen met Stef. Willy Human - Ds. K.J. Kaptein voor het leiden van de rouwAlex Human dienst. - Dhr. J. van der Slik en medewerkers voor de persoonlijke begeleiding en correcte verzorging van de begrafenis.

Dankbetuiging

C. Collé-Krijger Kinderen en kleinkinderen Voor de vele blijken van betrokkenheid die wij ontvingen na het overlijden van Middelharnis, juligrootvader 2015 onze vader en

Egidius Vervloet da n k b e t u i g i n g ~Gijs ~ Wij willen u heel hartelijk danken voor het medeleven, welkehartelijk vorm dan na het willen wij in u allen dankook, zeggen. overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Kinderen en kleinkinderen

Joke Vis-Korteweg Middelharnis, november 2014

Leven is... Leven is te zijn als een kind in vreugde en verdriet. Wetend: God leidt de wegen. Hij vergeet je niet.

Uitvaartverzorging is het dan nog zo moeilijk. M.H. vanAl de Ven Al schijnt het hooploos... vaak.

Hetmet begin van elkeaandacht morgen, Voor een uitvaart persoonlijke

geeft ook een nieuwe taak. N. Verhagen (1948)

Dag & nacht bereikbaar

Uw medeleven na het overlijden Uitvaartcentrum Media Vitavan onze geliefde moeder en (over-)grootmoeder Administratieadres: M.H. DEN van de Ven NEL HENGST-VERHAGEN

Theo Struik

Tramweg 12 was voor ons een troost. W. Buijs 3255 MB Oude-Tonge Uw betrokkenheid helpt bij het verwerken van T. 0187-642428 dit verlies. 0187-486962 M. 06-53112979 Onze dank daarvoor.

Kinderen en kleinkinderen info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

November 2014

Uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, onvergetelijke oma en oma-oma

DINA TANIS-DEN EERZAMEN

Dit heeft ons goed gedaan. Kees

Voor de blijken van belangstelling en deelneRené en Janny ming na het overlijden vanKevin, Marijn Erik en Marleen Xander, Dena Jan Vijfhuizen Sommelsdijk, juli 2015 * 16 februari 1939

J. Hokke Familie Hokke

† 1 oktober 2014

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam: Notaris Executeur Mr. C.N. Schuring Middelharnis, november 2014

is voor ons heel waardevol en wij willen u hierUwdanken. laatste wensen voor hartelijk

in goede handen

Ook de bezoekjes, gesprekken, de vele kaarten en alle andere vormen van belangstelling tijdens haar verblijf in Zorgcentrum ‘De Vliedberg’ hebben haar en ons steeds goedgedaan. 0187601166

Dag en nacht bereikbaar

Het was voor ons een enorme steun dat zo velen bij het afscheid aanwezig waren. Hiervoor onze oprechte dank.

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit en Alice Nieuweweg 2,Pieter Melissant

Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088 Zwolle, november 2014

Kleinkinderen en Meidoorn 4 achterkleinkinderen

3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

UITVAARTVERZORGING

P. MANS WEESPAD 34, 3257 KK OOLTGENSPLAAT

TELEFOON: (0187) 631336 B.G.G. 06 53448384 INFO@MANSUITVAARTVERZORGING.COM WWW.MANSUITVAARTVERZORGING.COM

Sinds 1882 een vertrouwd familiebedrijf op Goede resultaten Goeree-Overflakkee.bij het • Voor een correcte regeling en nette uitvoering van een verkeersexamen eenvoudige begrafenis of een veelomvattende uitvaart

.

• Voor advies en het vastleggen van uw wensen. GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 16 • Dag en nacht te ontbieden.

juni werd in Sommelsdijk en Middelharnis het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 of 8 van het basisonderwijs in Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan het Haringvliet georganiseerd. Er deden 10 scholen met 13 klassen aan het prakuitvaartverzorging tisch verkeersexamen mee. In totaal deden er 220 M.H. mee vanaande leerlingen het Ven praktisch verkeersexamen, 35 leerlingen wisten de route foutloos te rijden. Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht Op drie na zijn alle leerlingen geslaagd. Het schriftelijk examen werd, gelijktijdig met de andere basisscholen Nederland, gehouden Dag & nachtinbereikbaar op donderdag 16 april 2015. Aan het schriftelijk Rouwcentrum Media Vita examen deden 218 leerlingen mee en gelukkig zijn voor het schriftelijk examen alle leerlingen Contact Dit jaar was er slechts Administratie adres die geslaagd. een leerling het schriftelijk examen foutloos wisten te maken. Achthuizen W. Buys 63 19 77 HijMiddelharnis maakte ook 0187-48 het praktisch examen foutloos, 69 62 Tramweg 12 zodat hij met lof is geslaagd. Het Johan BreuOude-Tonge 0187-64 24 28 3255 MBis Oude-Tonge gemMobiel van 06 de53School 11 29 79 met de Bijbel in Sommelsdijk. Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijk examen werd gehaald door de 13 leerinfo@uitvaartverzorgingvandeven.nl lingen van groep 7A van de School met de Bijbel www.uitvaartverzorgingvandeven.nl in Sommelsdijk met een gemiddelde score van slechts 2,77 fouten voor het theoretisch examen. De meeste fouten bij het praktisch examen werden gemaakt op de onderdelen achterom kijken, richting aangeven, goed kijken op de kruispunten en de juiste plaats op de weg. Voorafgaand aan het praktische gedeelte werden de fietsen gekeurd. Hierbij viel het op, dat vooral bij crossfietsen de zijreflectie ontbrak. Daarnaast waren bij twee van de fietsen de remmen niet in orde, ontbraken de diverse fietsen de achterUw laatste wensen reflectors, de verlichting of de bel. Van de 220 in goede handen gekeurde fietsen waren er 71 niet in orde. Op de ouders wordt een beroep gedaan er voor te zorgen dat de fietsen van de kinderen in een goede staat verkeren. Bijna alle punten zijn tegen gerin0187- 601166 ge kosten te verhelpen.

Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Bingo in De Zwaluw Rouwcentrum Kievit

Nieuweweg 2, Melissant SOMMELSDIJK - Woensdag 15 juli is er weer in in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. uur de 4zaal Burg. LettewegDe 36 aanvang is 13.30Meidoorn is open vanaf 13.00 uur. Koffie/thee graqtis. Er 3233 AG Oostvoorne 3248 XEisMelissant Tel. 0181-488088 Tel. 0187-601166 worden negen rondes gespeeld voor 3.50 euro per ronde. Daarnaast 9 gratis prijsjes.


6

DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

Iedere molen heeft zijn eigen charme en sfeer

Zaterdag Molendag Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE - De Molendag Goeree-Overflakkee, die zaterdag 11 juli wordt gehouden, staat in het teken van de techniek. De molens zijn de oudste industriële werktuigen die we kennen en inmiddels als cultureel erfgoed wereldberoemd. Molenaars en molengidsen ontvangen u graag en vertellen u alles over de molens. Alle elf molens op het eiland zijn deze dag weer voor iedereen toegankelijk, van 10.00 tot 17.00 uur. De bezoekers van de molens kunnen - natuurlijk afhankelijk van het weer - het maalproces meemaken. Het thema van de Molendag is ‘De Korenmolen als werktuig’. In bijgaande tekening toelichting over de werking van een molen. De molenstenen Graankorrels zijn te hard om zomaar geconsumeerd te worden. Ze moeten worden opengebroken en fijngemaakt om daarmee een betere verteerbaarheid van de voedingsstoffen te bewerkstelligen. Door het vermalen van graan ontstaat bovendien de mogelijkheid het meel te verwerken tot brood of koek. Het maalwerktuig wat voor dit proces reeds eeuwen wordt gebruikt bestaat uit twee platte stenen, waarvan de onderste, de ligger, stil ligt en de bovenste, de loper, draait. Tussen die twee stenen vindt

het maalproces plaats. De stenen die hiervoor werden en worden gebruikt waren oorspronkelijk natuurstenen. Zo kennen we de Duitse of blauwe steen, die uit de Eifel komt en van vulkanische oorsprong is. Een tweede belangrijke natuursteen is de Franse steen, die samengesteld is uit stukken zoetwaterkwarts. In een latere fase kwamen ook de kunststenen in zwang, bestaande uit een maallaag, samengesteld uit stukjes natuursteen, en een ballastlaag. Op de maallaag worden, afhankelijk van het te malen product en de soort steen, scherpsels aangebracht. Aangezien de steen tijdens het maalproces langzaam iets afslijt, moet dit scherpsel regelmatig worden bijgewerkt. Dit heet scherpen of billen. De zolders In korenmolens hebben de diverse verdiepingen, de zolders, specifieke benamingen. De hoogste zolder ligt direct onder de kap, althans in de zogenaamde bovenkruiers (alle molens op Goeree-Overflakkee zijn bovenkruiers), deze zolder heet dan ook de kapzolder. Daaronder ligt de luizolder. Op de luizolder bevindt zich het luiwerk. Hiermee wordt maalgoed omhoog gebracht of neergelaten. Onder de luizolder ligt de steenzolder. Op de steenzolder zijn de molenstenen opgesteld, ook zien we hier het spoorwiel en de steenspillen met hun rondsels. Onder de steenzolder ligt de maalzolder (bij een grond-

zeiler is dit de begane grond). Deze zolder is het belangrijkste werkterrein van de molenaar. Van hieruit bedient hij de maalstenen en hier verwerkt hij het gemalen graan. Aan de zoldering hangt het lichtwerk van één of meer steenkoppels. De stelling of de bovenzijde van de belt bevindt zich bij de meeste molens ter hoogte van de maalzolder. Van daaraf kan de molenaar direct het vangtouw bereiken. Eigen charme Iedere molen heeft zijn eigen charme, sfeer, geschiedenis, bouwwijze en verhalen, steeds verrassend en bijzonder. Zomaar een greep uit de activiteiten van de komende Molendag: molen De Windvang te Goedereede maalt tarwe en trakteert u op een ijsje, De Korenbloem in Oude-Tonge verkoopt 7-granen pannenkoekenmeel en gaat in op de techniek, d’ Oranjeboom in Nieuwe-Tonge heeft maaldemonstraties en verkoopt vele soorten meel in haar winkeltje. De Korenbloem in Sommelsdijk verkoopt de bekende molensteenkoekjes en heeft rondleidingen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur, molen de Bommelaer in Den Bommel heeft het gezelligste winkeltje en de mooiste verhalen. Vergeet niet het informatieboekje op de molen te vragen zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen, of ga naar www.gomolens.nl, waar u ook de molenfietsroutes kunt downloaden.

Aandrijving in een korenmolen.

Ouddorps winkelgebied heet: Plein 215 OUDDORP - Er is naam voor het winkelplein dat ligt aan de Molenweg/Hoge pad. Het plein, waar vijf ondernemers hun winkels hebben heeft de naam ‘Plein 215’ gekregen. Dit is het resultaat van een prijsvraag die door de ondernemers werd uitgeschreven. De prijswinnaars hiervan zijn: 1e Mevr. Nolet uit Ouddorp/mevr. Van ‘t Geloof uit Middelharnis 2e Mevr. Nolet uit Ouddorp/mevr. Van ‘t Geloof uit Middelharnis 3e Mevr. Klijn uit Goedereede 4e Mevr. Giesselbach uit Rotterdam 5e Mevr. Bruggeman uit Ouddorp Originaliteitsprijs: Mevr. Vellekoop uit Rijssen De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 29 augustus. De nummers 1 en 2 hadden als naam verzonnen Plein 2015. De ondernemers hebben hier de naam van afgeleid. Plein 215 ligt

wat makkelijker in de mond als Plein 2015. Daarnaast kan PLEIN 215 op meerdere manieren worden uitgelegd. Ten eerste is het plein ontstaan in 2015. Cijfer 2 staat voor 2 handen, 1 staat voor in één en 5 staat voor het aantal ondernemers op het plein. Door de handen in één te slaan is het mooie plein gecreëerd. Er vinden op dit moment nog wel wat bouwwerkzaamheden plaats, vandaar dat de onthulling van het bord en de feestelijke opening van het plein is verplaatst naar zaterdag 29 augustus. Op deze dag zal de feestelijke opening plaatsvinden en worden tal van activiteiten georganiseerd. “Hou het Eilanden Nieuws goed in de gaten voor meer informatie over deze dag”, aldus de ondernemer. Natuurlijk bent u nu al van harte welkom in één van de vijf zaken. Op Plein 215 zijn de volgende bedrijven vertegenwoordigd: Jumbo Sperling, Visrestaurant Hameeteman, Visspecialist Hameeteman, De Mik Fietsenverhuur en de Bloemensuper.

Bloemensuper is bijna klaar met verbouwing OUDDORP - Op Plein 215 (achter de Jumbo) is de Bloemensuper bijna klaar met de verbouwing. Ondernemer Fabian Oostvogels heeft meer ruimte gekregen dan hij eerder had verwacht. Donderdag zal het pand nu gereed

zijn. “Hier ben ik erg blij mee want nu krijgt het plein een echt mini- tuincentrum. Zodat ik een breder assortiment kan bieden en mensen niet het eiland over moeten rijden voor hun spullen. Het is toch vrij apart dat er in Ouddorp geen tuincentrum is, met zoveel toeristen en ook inwoners die bijna allemaal van planten en bloe-

men houden”, aldus de enthousiaste ondernemer. Met de ruimte die hij nu heeft kan men ook in de winter winkelen. Er komt een potten- en mandenhoek en ook het kamerplanten-assortement wordt flink uitgebreid. Ook krijgen de bloemen hun eigen ruimte zodat de houdbaarheid en kwaliteit behouden

kunnen worden. Voor iedere zijde van de winkel kan nu een aparte winkel worden ingesteld. Verder wordt ook de vazenafdeling en het assortiment bloemschikartikelen uitgebreid. Verder kan men er terecht voor tuinartikelen. “Er is zelfs een koffiehoek zodat mensen een bakje koffie of thee kunnen drinken terwijl ze aan het winke-

len zijn”, aldus Oostvogels. “Het is leuk te zien dat we als ondernemers samen zo aan de weg timmeren om het voor de klanten/gasten zo compleet en makkelijk mogelijk te maken. Zeker als we straks als plein ook aanbiedingen gaan doen en zo nu en dan wat proberen te organiseren zodat het plein altijd leeft”..


DINSDAG 7 JULI 2015

Weekmarkten op G-O

7

Jan van Nimwegen heeft een dubbele functie: bode en marktmeester

Weekmarkten zijn sociaal gebeuren GOEREE-OVERFLAKKEE - “In mijn functie van marktmeester ben ik het verlengstuk van de gemeente Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd het aanspreekpunt voor kooplieden en bewoners rondom de locatie waar de markt wordt gehouden. Uiteraard ook voor benodigde voorzieningen, zoals stroom. Ik heb geen bemoeienis als het gaat om het aanleveren van de kramen. Ben bijvoorbeeld wel weer in beeld bij communicatie rond een correcte afgesproken plaats”. Jan van Nimwegen (58) heeft een dubbelfunctie bij de gemeente. Hij is bode/marktmeester. Hij werkt zou je kunnen zeggen in zijn functie als bode voornamelijk binnen. In het gemeentehuis aan de Koningin Julianaweg en in het Bestuurscentrum het Rondeel aan de Dwarsweg, beide gebouwen in Middelharnis. In zijn functie van marktmeester is hij buiten aan het werk. Elke week vervult hij zijn taak op de zes officieel aangewezen markten op het eiland. Tekst en foto’s: Jaap Ruizeveld

Goeree-Overflakkee telt weekmarkten in Sommelsdijk (aan de Voorstraat op woensdag van 08.30-15.00 uur), Ouddorp (aan de Ring op dinsdag van 08.00-15.00 uur), Goedereede (op de Markt op donderdag van 09.0013.00 uur), Oude-Tonge (op de Kaai op vrijdag van 08.00-12.00 uur) en op zaterdag in Dirksland (Geldersedijk van 08.00-12.30 uur) en Ooltgensplaat (Beneden Molendijk van 08.0013.00 uur). Ook In Stellendam is er een markt. Daar hebben op donderdagmiddag van 12.30-14.30 uur vier kramen een standplaats op het Raadhuisplein. Die markt is overigens geen officieel aangewezen weekmarkt. Wel blijkt dat er een verrassend positieve uitwerking is in de combinatie van Goedereede en Stellendam, respectievelijk in de ochtend en in de middaguren op dezelfde dag. In onze reportagereeks komen wij daar op terug. Takenpakket Jan van Nimwegen was, vanaf 1991, al bode/marktmeester in de voormalige gemeente Middelharnis. Bij de start van de fusiegemeente GoereeOverflakkee in januari 2013 is zijn takenpakket zo ingedeeld dat hij naast bode voor de gehele eilandgemeente als marktmeester kan functioneren. Bij terugkoppelingsmomenten over marktaangelegenheden legt hij contacten met wethouder Frans Tolle-

Een ludiek momentje. Marktmeester Jan observeert de activiteiten bij de kramen. naar. Zijn er verschillen aan te geven met de invulling van de werkzaamheden als marktmeester nu en in vergelijking met destijds de zelfstandige gemeente Middelharnis? “De belangrijkste verandering is het financiële aspect”, zegt Van Nimwegen. “Destijds haalde ik bij de kramen in Sommelsdijk nog het standplaatsgeld op. In 2011 besloot het toenmalige college van B en W van Middelharnis dat deze afhandeling geautomatiseerd moest worden. Dat is ook in onze huidige gemeente Goeree-Overflakkee zo ingevuld. Terugkijkend zeg je, je liep toch eventjes met veel geld op zak en voor alle veiligheid - in onze veranderde maatschappij - moet je dat nu niet meer doen”.

zen en je bent het aanspreekpunt als er eventueel wat onduidelijkheid is tussen de kooplieden en de door hen ingenomen kraamruimten. Iedereen weet precies alle details. Toch kan er weleens sprake zijn van verschillende interpretaties”. In de loop der jaren kent Jan de kooplieden op de verschillende weekmarkten en omgekeerd kennen zij uiteraard hem. “Er is weinig verloop op de markten”, geeft de marktmeester aan. “Alle markten zijn goed bezet en dat duidt er op dat men de markthandel positief beoordeelt. De kooplieden hebben een band opgebouwd met vaste klanten en die op hun beurt vinden het prettig om bij hun aankoop een bekend en vertrouwd gezicht te zien.

Sociaal gebeuren Een rondje op de markt is voor Van Nimwegen een duidelijk sociaal gebeuren. “De ene keer meer dan de andere, maar je legt altijd contacten met de kooplieden. Je hoort wat er speelt. Je signaleert reacties van bezoekers. Anderzijds geef je advie-

Aanspreekpunt burgers De grootte van een markt heeft uiteraard te maken met de omvang van een dorpskern en het aantal bezoekers dat uit die kern en omgeving wekelijks hun opwachting maakt. De oudste markt (nu 22 kramen) op het eiland is Sommelsdijk. Al generaties floreert deze markt op de Voorstraat. In grootte is Ouddorp (in de periode april-oktober oplopend naar 17 kramen) daaropvolgend. Maar dat wil niet zeggen dat een kleine markt, neem Goedereede met drie kramen, niet perfect past en in een behoefte voorziet. Juist die differentiatie is lokaal gericht en belangrijk”. Van Nimwegen straalt enthousiasme uit als hij over “zijn markten” praat. In Sommelsdijk, in de jaren negentig van de vorige eeuw, nam hij als marktmeester daar het stokje over van Frans Both. Voortdurend denkt Jan na over uitbreidingsmogelijkheden. Welke branche wordt er op een markt gemist. Wat zou nog kunnen, waarbij ruimtelijke mogelijkheden een uiterst belangrijke rol spelen.

Gesprek op de Ouddorpse markt bij de bloemenkraam van Mulder-Barendregt.

Dichtbij de deur “Een marktmeester is ook aanspreekpunt voor bewoners op of rond de locatie waar de weekmarkt wordt gehouden”, vult Jan aan. Die informatie wordt al meegegeven als er bijvoorbeeld een huis wordt verkocht of verhuurd in dat betreffende gebiedje. Het is niet overal even breed in ruimte. Die ene dag in de week weet je dan dat een marktkraam een aantal uren dichtbij je deur kan staan. En met een beetje overleg is nagenoeg iedereen tevreden.

Persoonlijk Naast de aanspreekfunctie dient de marktmeester ook te letten op persoonlijke aspecten bij de kooplieden. Is er iemand jarig ? Viert een bedrijf een jubileum? Heeft men regionaal of landelijk in een bepaalde branche een prijs in de wacht gesleept? Allemaal zaken die de interne contacten en communicatie tussen de markt en zijn marktmeester zo boeiend maken. Jan van Nimwegen voelt zich als gemeentelijke functionaris als een vis in het water op de weekmarkten op GoereeOverflakkee.

Afstemming met Reform-koopman Bram Deij op de markt in Sommelsdijk.


Op de Franse toer

Voor de vakantie is er weer voldoende blikvlees voorradig: * * * * *

Makkelijk mee te nemen Kan tegen een stootje Hoeft niet in de koeling In verschillende smaken Voor 2 of 4 personen

Voor de aanbieding van deze week: zie de advertentie in bijlage Over Flakkee.

EK:

DEZE WE

OTERE ROOMB TIS 4 FRANS RA NTS, 1 G CROISSA .92

€3

OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 www.akershoek.echtebakker.nl

C. Bouter, keurslager

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG

The Flowerman Bekend van de markt op dinsdag NIEUWE WINKEL GEOPEND

aan Molenblok 7 te Ouddorp.

WEEKAANBIEDING: 2 bossen zonnebloemen € 2,50 20 lange rozen € 3,00 2 bossen lelies 5,00 EN NOG VEEL MEER SCHERPE AANBIEDINGEN. DIVERSE PLANTEN TEGEN BODEMPRIJZEN.

Weer volop grote Hollandse kersen

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904 Bestellingen: Zie ook:

Voor op de barbecue: BOOT, (H)EERLIJKE HAMBURGERS

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

4 halen, 3 betalen

GESNEDEN UIENRINGEN

500 gram

SPERZIEBONEN 500 gram Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag 8.30-12.00 uur woensdag 8.30-17.30 uur donderdag 8.30-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-16.30 uur

BROCCOLI 500 gram

VERSE ANANAS Gesneden

1/2 ltr. bak

SAPPIGE MANDARIJNEN 15 voor

JONAGOLD 2 kilo

Open van woensdag t/m zaterdag. T. 06 - 13 90 02 85

HUISSALADE Eigen keuken

Advertentie geldig t/m dinsdag 14 juli 2015

PIETER STRUIK

MMM...GENIET VAN ONZE BEROEMDE BETUWSE KERSEN

Groente & Fruit SPERZIEBOONTJES of PEULTJES

voor €12,50 aan versproducten.

400 gram...

MOOIE GROTE HOLLANDSE BLOEMKOOL

Deze klant wint

Stuur voortaan zelf uw foto in! Wilt u kans maken op gratis versproducten t.w.v. € 12,50? Stuur dan een foto in en wie weet staat u volgende week in de krant! ◆ de foto mailen naar info@eilandennieuws.nl ◆ aanleveren in jpg (min. 650 kb / 150 dpi / 360x480 pixels) ◆ vermelden in welke plaats de foto gemaakt is.

200 gram

1.00 1.00 1.00 1.00 2.50 2.50 1.50

KERSVERSE SPINAZIE

nu…

0,99 0,99

0,99 NIEUWE DORE OF FRIESLANDERS kilo… 0,99 ZOETE GALIA MELOEN per stuk… 0,99 99 1,99 PASSIEFRUIT nu 6 stuks… 0,99 99 99 STEVIGE SAPPIGE ELSTAR APPELS kilo… 0,99 SAPPIGE NECTARINES 500 gram… 0,99 99 VERS GEBRANDE PINDA’S 250 gram… 0,99 99 hele kilo…

3 KILO 2,50

3 KILO 2,50

aanbiedingen geldig t/m DV zaterdag 11 juli - OP=OP ! - woensdagmiddag wordt uw bestelling in Dirksland GRATIS thuisbezorgd! B C ZAAIJERLAAN 6 - DIRKSLAND - tel 0187-605070 - fax 0187-600360 - PSTRUIK@KPNPLANET.NL

Een vers jaar... Ambachtelijk Slagerij

V an Zuidland WOENSDAG GEHAKTDAG

Gem. schouderkarbonade

3.95

Boerenmetworst

Varkensschnitzels

4 voor

6.

Salami

100 gram

1.

500 gram

De versspecialisten plaatsen weke-

(ongep)

lijks hun aanbiedingen op deze pagina. Onze fotograaf zet de klanten van

Bourgondische paté

deze specialisten op de foto. Staat u op de foto? Dan kunt u voor €12,50 verse producten uitzoeken bij:

Slagerij Van Zuidland, Boomvliet 6, Dirksland

OOK UW ADVERTENTIE OP DE VERSPAGINA?

Tortellinisalade NIEUW

Vraag naar aantrekkelijke tarieven: info@eilandennieuws of 0187 - 471020

100 gram

Kebab spiezen + gratis knoflooksaus

00

Kalfsleverworst

49 met spekjes

1.39

100 gram

1.25

100 gram

1.99

stukje 150 gram

1.29

Maaltijd van de week:

Bami/nasi 250 gram + babipangang 250 gram 5 voor

3.98 4.95

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl


ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIS

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

 

APK ZOALS HET BEDOELD IS

! Vanwege de  groei  in  ons  jonge,  dynamische  bedrijf  zijn  wij  per  direct  op  zoek  naar  een  flexibel   Vanwege de groei van ons jonge, dynamische bedrijf zijn wij per direct op zoek VOOR ingestelde:   naar een flexibel ingestelde: - APK Keuringen

Construc?ebankwerker/lasser Constructiebankwerker/lasser Func?eomschrijving:  

- Onderhoud en Reparatie alle merken - Aircoservice - Ruit en Schade begeleiding - Verkoop occasions

Kijk ook op onze website -­‐ Vanaf  tekening  stel  je,  samen  met  je  collega’s,  machines  en  construc?es    samen  in  roestvaststaal.   Functieomschrijving: www.autoserviceoudetonge.nl - Vanaf tekening stel je, samen met je collega’s, machines en constructies samen in roestvaststaal. -­‐  Je  verricht  sleutel-­‐  en  montagewerkzaamheden  in  onze  werkplaats  of  op  loca?e.   - Je verricht sleutel- en montagewerkzaamheden in onze werkplaats of op locatie. - Verder verricht je alle voorkomende werkzaamheden in onze werkplaats. -­‐  Verder  verricht  je  alle  voorkomende  werkzaamheden  in  onze  werkplaats.    

!

Julianastraat 7 3255 BG Oude Tonge 0187-641271

Functie eisen: - Je kunt TIG lassen, of bent bereidt dit te leren. - Je bent flexibel ingesteld, kwaliteitsgericht, precies, en kunt goed samenwerken. Func?e eisen:   - Je toont initiatief, verantwoordelijkheid en een actieve instelling. - Je hebt een technische MBO-opleiding afgerond.

Nu bij Annette

Herenpantalons

20% korting

Herenjacks & shirts

30 % korting

Zandpad 90 • Middelharnis • Tel. 0187-482431

-­‐ Je  kunt  TIG  lassen,  of  bent  bereidt  dit  te  leren.  

Wij bieden je een fulltime baan in een dynamische werkomgeving met jonge,

enthousiaste collega’s. Een zelfstandige functie met goede arbeidsvoorwaarden -­‐ Je  bent  flexibel  ingesteld,  kwaliteitsgericht,  precies,  en  kunt  goed  samenwerken.     conform de CAO Metaal en Techniek.

-­‐ Je  toont  ini?a?ef,  verantwoordelijkheid  en  een  ac?eve  instelling.  

Voor meer informatie over ons bedrijf, raadpleeg onze website of neem contact met ons op.

-­‐ Je  hebt  een  technische  MBO-­‐opleiding  afgerond.  

!

Ook schoolverlaters worden uitgenodigd te solliciteren. Bij interesse kun je schriftelijk, of via e-mail (info@gpstainless.nl)

contact opnemen met Peter Keizer. Wij bieden  je  een  full?me  baan  in  een  dynamische  werkomgeving  met  jonge,  enthousiaste   collega’s.  

GP Stainless Constructions B.V. Stoofweg 10a Een zelfstandige  func?e  met  goede  arbeidsvoorwaarden  conform  de  CAO  Metaal  en  Techniek.     3253MA Ouddorp Tel.: 0187-701096 Voor  meer  informa?e  over  ons  bedrijf,  raadpleeg  onze  website  of  neem  contact  met  ons  op.     www.gpstainless.nl

Ook schoolverlaters  worden  uitgenodigd  te  solliciteren.  

!

Bij interesse  kun  je  schriPelijk,  of  via  e-­‐mail  (info@gpstainless.nl)  contact  opnemen  met  Peter   Keizer.  

!

GP Stainless  Construc?ons  B.V.   Stoofweg  10a   3253MA  Ouddorp   Tel.:  0187-­‐701096   www.gpstainless.nl

DeNieuwe nieuweOostdijk Gooye De Dirksland ininGoedereede

Een bouwproject, waarbij de manier van ontwikkelen wordt afgestemd op de vraag van de woningzoekenden ... ... net als onze hypotheken dus! Wij vertellen u graag vrijblijvend over onze op maat gesneden financieringen.

Langeweg 63 • Stellendam • t 0187-491755 • info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl


voor volgende week woensdag 15 juli op e derd de t staa jaar dit ten toch fiets enstop bij TBP ElectroNa het succes van de eerste twee ie tocht door de natuur met als tuss moo een r wee dit dt wor d raar Uite m. Deelname kost . de planning en finish zijn bij ‘t Wapen van Stellenda start De ie. ntat rese ijfsp bedr nte ers betalen dit essa nics. Een inter OZO, Brandweer project in OekraÏne. Deelnem ting Stich de voor emd best 3,€ is van € 7,- per persoon, daar bedrag aan de gidsen bij het startpunt. t rgaat. Dit bericht wordt op de dag van de fietstoch doo t toch de of eerd form geïn site web de op 9.30 uur naar EilandenBij ongunstig weer, worden deelnemers de website te raadplegen? Bel dan bij twijfel na om eid genh gele de in niet u t Ben . aatst gepl voor 9.30 uur Nieuws: 0187-471020. de derde . Het is de planning om deze vier keer op rij op digd ekon aang g tijdi ten toch fiets ende volg de In Eilanden-Nieuws worden woensdag van de maand te organiseren. op de website. Aanmelden kan tot vrijdag 10 juli voor 17.00 uur Maximaal 100 deelnemers, dus meldt u snel aan!

www.eilandennieuws.nl/fietszomer 6

7 8

5

4

Woensdag 15 juli Wanneer: 13.00 uur Vertrektijd: Vanaf 12.30 uur Verzamelen: Verzamelplaats: ‘t Wapen van Stellendam Voorstraat 2, Stellendam +/- 30 km Aantal km: www.eilandennieuws.nl/ Opgeven: fietszomer Aanmelden kan tot vrijdag 10 juli.

NDSW EG SE

RS

VISSERSW

EG

TE

3 RS

NIJ

DE

RW

EG

EDIJ

ERS

E

LD

OT

EG

PO

SW

ID

GR IN

ZU

ID

POLD

Stellendam

ERSED K IJ

Z U I D Z E E DIJ

K

I JK ZEED

BOUWD

TE W

EG

Melissant

EE RS IJ

K

NOORDDIJ

K

NOO

RD

DIJ

K

O O S T H AV E N D I J

W E S T H AV E N D I J K

S T. C H

RIST

OFFELDIJK

K ON

WA A

RDS

ED

IJK

Dirksland

Bron: Google Maps K

IJ

OUDELAN

DS

E

D

FIETSTOCHT

ID

DI

JK

IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

ZU

WELL

D

ESTRIJPSE DIJK

U

IV

E

N

W

NOORDLANDSEDIJK

AA

RD

SE

DIJ

K M

‘t Wapen van Stellendam EG

SW R

V

NWEG

KL

IN

KE

SI

RL

AND

N

T

PI

E

LE

JK

K

E LINK RLAN

NOO

RD

DSEW

LA

EG

SE ZEEDIJK

OUDELAND

Schnitzel met champigon roomsaus of Lekkerbek met remouladesaus

ZU

SEDIJK

Voor de deelnemers van de fietstocht bieden wij een 10,00 euro menu aan. Van ons kunt u verzekerd zijn!

N E DIJK

GRE

GE E LI N

O

I ND

DS

TE

E

WEG

UI

ZU

SEWEG

U

EN

KR

NIE UW E WE ST ER LO O

JI LLES WEG

D

ES

K

E

US

EE

ME

IEV AA

H KR

ER

G

DIJK

D

E

O

D

OO

G

DEL

O

E

WE

I

W

MID

FD

S JK

IN

DIJ

HO G

NE

K

VE HA

Telefoonnummer: 0187-471020 Kosten fietstocht: Zeven euro per persoon. ‘t Wapen van Stellendam heeft Dineren: een menu samengesteld. (zie advertentie onderaan de pagina.) Stichting OZO, Goede doel: Brandweer project in OekraÏne

ID

ER

LAND

SE

DI

JK

OU

OO

DELA DSEDIJK N

Met patat, sla en fritessaus SUISSEN

Terras | Lunchkaart | Oplaadpunt | Gratis WiFi

DIJK

VOLG ONS OP: Twitter: @wapenstellendam, Facebook: facebook.com/stellendam

STD

IJK


DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

11

“Vergeving en herstel zijn de belangrijkste thema’s in mijn boek”

Jolanda de Faria schrijft: Verborgen bloesem MIDDELHARNIS - Voor Jolanda de Faria leek het onvermijdelijk dat ze ooit een boek zou gaan schrijven. Verhalen vertellen en verzinnen was haar altijd al op ‘t lijf geschreven en nu is het zover: haar eerste boek ‘Verborgen bloesem’ ligt in de boekwinkel en waarschijnlijk volgen er meer.

naar hun verhaal. Het maakt je stil als je hoort wat mensen soms allemaal meemaken.” Moeilijk? Jolanda legt uit dat het op schrift zetten van het verhaal niet zo moeilijk voor haar is geweest, “wel moet je erop letten dat de verhaallijn boeiend blijft. Dat is niet altijd even eenvoudig maar maakt het proces van schrijven wel spannend”. Overigens vraagt het discipline om een boek te schrijven. “Naast mijn werk op school heb ik ieder vrij moment gebruikt om te schrijven, daar heeft mijn huishouding weleens onder geleden.” Hoewel het uiteindelijke resultaat een echt vrouwenboek is, zijn de mannen die het gelezen hebben zeer positief. “Ik lees eigenlijk nooit maar kan er niet los van komen, vertrouwde een van de mannelijke lezers me toe.” Het vervolg op ‘Verborgen bloesem’ is al bijna klaar en komt naar verwachting rond de herfst uit. “Ik heb het grotendeels afgerond, maar ben nog niet helemaal tevreden met een aantal hoofdstukken”.

Tekst en foto: Adri van der Laan

In haar beroep komt ze dagelijks in aanraking met het vertellen van verhalen, legt Jolanda de Faria uit Middelharnis uit. Zij is leerkracht op de Christelijke Basisschool ‘t Kompas in Den Bommel. “Vertellen doe ik heel graag en dan niet alleen verhalen uit de Bijbel, maar ook verhalen die ik zelf verzonnen heb”, legt ze uit. Van kinds af aan verzon ze verhalen als ze niet kon slapen, dat werkte meestal prima. “Anderen tellen schaapjes maar ik bedenk dan verhalen en zo is het ook een beetje met mijn eerste boek gegaan. Dit verhaal hielp me niet in slaap maar hield me wakker”. Daarom besloot ze dit verhaal op te schrijven en zo heeft ze in betrekkelijk korte tijd haar eerste boek geschreven. Ze is best wel trots dat haar boek nu in de winkel ligt. “Het is heel bijzonder om je eigen boek in de boekhandel te zien liggen naast boeken van bekende auteurs.” De hoofdpersoon in ‘Verborgen bloesem’ is Hannah. Haar relatie eindigt op een tragische manier, die verregaande vervolgen heeft voor

Jolanda de Faria met haar eerste boek. de rest van haar leven. Ze gaat een nieuwe start maken in het Zeeuwse plaatsje Westhoeck. Daar ontmoet ze allerlei mensen, maakt nieuwe vriendschappen maar komt daardoor al snel in conflict met zichzelf en haar geloof. Gaandeweg door de mensen die God op haar pad plaatst, ontdekt

ze dat vergeving geen leeg begrip is maar levensveranderend. “Vergeving en herstel zijn de belangrijkste thema’s in mijn boek”. De roman is niet autobiografisch maar bevat elementen die op waarheid berusten. “Volgens mij kan het niet anders dan dat je dingen uit je

eigen leven verwerkt in je boek. Ik heb in de loop der jaren veel verhalen gehoord van mensen in mijn omgeving en een aantal daarvan heb ik als basis in mijn boek gebruikt. Ik heb ze wel om toestemming gevraagd”, verduidelijkt Jolanda. “Ik ben geïnteresseerd in mensen en luister graag

Jolanda de Faria heeft het boek via ‘Brave New Books’ uitgegeven, het risico ligt dan grotendeels bij de schrijver, maar er worden alleen maar boeken op bestelling gedrukt. ‘Verborgen bloesem’ is in een aantal boekwinkels in Ouddorp en Middelharnis verkrijgbaar en bij Bol.com voor de prijs van € 19,90. Het ISBN nummer is 9789402133325.

Op deze manier komen kinderen spelenderwijs in aanraking met het erfgoed van Goeree-Overflakkee en het verhaal over de eilandelijke geschiedenis dat het Streekmuseum vertelt. De puzzeltocht leidt door het hele museum. Op vrijwel elke afdeling is immers wel een voorwerp te vinden dat verwijst naar een spreekwoord of gezegde. Bij elk voorwerp omcirkelen de kinderen het goede antwoord: De wind in de zeilen hebben, wat betekent dat? Ook schrijven ze een letter op die bij het voorwerp staat. Aan het eind van de puzzeltocht vormen de letters een zin. Voor iedereen is er aan et eind een verrassing. Meedoen? De kosten bedragen 2,50 euro per scholier, inclusief verrassing en drinken. Een mooi snoepreisje, en nog zeer leerzaam ook. Opgeven via info.streekmuseum.go@kpnmail. nl, 0187-483778 of 06 5215 3169, of na 18 juli via www.cultuurgo.nl (CultuurEducatie).

www.stichting-ozo.nl

SOMMELSDIJK - De wind in de zeilen hebben. Een snoepreisje maken. Dat gaat me boven de pet. In het Streekmuseum Goeree-Overflakkee zijn tal van voorwerpen te vinden die te maken hebben met spreekwoorden en gezegden. Zelfs de halve zool is vertegenwoordigd. Basisschoolleerlingen vanaf groep 4 kunnen in groepjes een leerzame puzzeltocht door het museum maken.

www.stichting-ozo.nl

Puzzeltocht in het museum: een leerzaam snoepreisje

Stichting OZO OZO zorgt Stichting zorgt voor voor concrete hulp concrete hulp aan aanallerarmste allerarmste ouderen. ouderen.

Wij Wijzorgen zorgen voor: voor: •• Hulp Hulpin in de de thuissituatie thuissituatie •• Geestelijke lectuur Geestelijke lectuur •• Goede en Goede voeding voeding en vitaminesupplementen vitaminesupplementen •• Medische begeleiding Medische hulp hulp en en begeleiding •• Aandacht het individu individu Aandacht voor voor het •• Bewoning in Bewoning mogelijk mogelijk in verzorgingshuis verzorgingshuis ‘Rehoboth’ ‘Rehoboth’.

HELP MEE! HELP MEE!


12

DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

Europarlementariër van Dalen vaart mee met de SL-3 STELLENDAM - “Prachtig om in de praktijk te zien hoe duurzaam en innovatief er gevist wordt op een Nederlandse kotter”, dat zei Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) bij aankomst vrijdagmorgen op de kade in Stellendam. Van Dalen was op uitnodiging van schipper Wout Boelaars van de SL-3 een nacht mee geweest op zee. De Europarlementariër zag het puls-vistuig in actie en kreeg te zien wat de invoering van de aanlandingsplicht betekent voor het werk aan boord. “Met eigen ogen heb ik kunnen zien hoe onzinnig en onwerkbaar de aanlandingsplicht is. We moeten zorgen dat levende vis gewoon terug in zee mag en dat er uitzonderingen komen voor bepaalde soorten”. Schipper Wout Boelaars is blij met deze steun: “Mooi om te merken dat er ook in Brussel voor ons gestreden wordt, want wat er nu bedacht is kan gewoon niet.” Dit schip maakt gebruik van innovatieve puls-netten, maar deze techniek is helaas nog slechts op basis van een

minder ondermaatse vis gevangen en ook ander bodemleven zoals zeesterren worden met rust gelaten. Er loopt momenteel zelfs een aanvraag voor een MSC-keurmerk voor deze techniek. “Vanuit andere landen is er helaas nog veel weerstand tegen de puls-techniek. Voor een deel komt dit door onwetendheid. Daarom organiseer ik in juli een tentoonstelling in het Europees Parlement waarin de feiten en fabels over deze techniek worden besproken. Zo hoop ik mijn collega´s te kunnen overtuigen dat Europa deze innovatie moet steunen in plaats van blokkeren!”, aldus Van Dalen.

Peter van Dalen aan boord van de SL-3. ontheffing toegestaan. Van Dalen: “Het is belangrijk dat Europa maximale ruimte geeft aan deze duurzame techniek, dat is goed voor de vis én

de visserman.” Bij de puls-techniek wordt met een stroomprikkel van een paar volt vis van de bodem opgeschrikt en in een net gebracht. Door-

Psychologenpraktijk OptiMent organiseert weerbaarheidstraining GOEREE-OVERFLAKKEE Psychologenpraktijk OptiMent organiseert opnieuw een weerbaarheidstraining voor mensen die in de praktijk van het leven moeite ervaren met hun zelfvertrouwen, hun sociale optreden of hun (verbale) weerbaarheid. Vorig jaar was deze training volgeboekt en nam een groep mensen met succes hieraan deel. Bij het einde van de training gaf men aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en handvatten te hebben ontvangen om sociaal vaardiger te kunnen optreden. Men voelde zich meer weerbaar! Dit bereikte resultaat gaf hen moed en vertrouwen om zelfstandig te vervol-

gen. Psychologenpraktijk OptiMent biedt deze weerbaarheidstraining opnieuw aan in het najaar van 2015. Er zijn al diverse aanmeldingen, enkele plaatsen zijn nog beschikbaar. De training is vooral gericht op het aanleren van vaardigheden. Er zijn diverse situaties die mensen om welke reden dan ook moeilijk of lastig vinden. In deze training wordt stilgestaan bij de reden waarom iemand in een bepaalde situatie spanning ervaart en worden handvatten aangereikt om hiermee om te gaan. Dit wordt samen geoefend. Ook naar aanleiding van het oefenen wordt gesproken en is er aandacht voor hoe men overkomt op de ander en worden adviezen gegeven. Het oefenen in de groep is voor veel

mensen spannend maar tegelijkertijd heel leerzaam. Het geeft vertrouwen en bovendien baart oefening kunst. Er is een grote kans dat als de situatie later op het werk of in het gezin ‘in het echt’ voorkomt dat het dan inderdaad lukt om meer weerbaar te reageren. Deze training betreft een compacte training van vijf avonden. Wilt u meer informatie over deze training of wilt u uzelf of uw werknemer hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met de praktijk via www.OptiMent.nu. Naast deze training biedt psychologenpraktijk OptiMent psychologische behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ, individuele coaching en andere trainingen en cursussen aan.

Vlaggetjesdag bij RTV Slogo OUDDORP - Op zaterdag 11 juli, tijdens de Nationale dag van de Visserij, vindt in Stellendam Vlaggetjesdag plaats. En u hoort en ziet er alles over bij RTV SLOGO. Deze dag staat bij de omroep ook in het teken van de vissersvloot, de vissers, vis en innovatie en duurzaamheid. In het radioprogramma Goedemorgen Goeree-Overflakkee op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur doet de omroep live verslag vanaf de binnenhaven in Stellendam. U hoort

alles over de diverse activiteiten voor jong en oud, zoals het Proeven uit Zee plein, het Innovatieplein en de braderie. Ook zijn er gesprekken met de organisatoren van diverse workshops en wordt ervoor gekeken naar de vlootschouw die in de middag plaatsvindt. RTV SLOGO staat zelf ook met een stand op de braderie. Bezoekers kunnen hen dan financieel steunen door donateur te worden of een envelop te trekken voor mooie prijzen. Tevens zijn er medewerkers aanwezig die u

meer kunnen vertellen over de activiteiten van de omroep en kunt u de uitzendingen van omroep horen en bekijken. De TV afdeling is deze dag ook actief; men zal beelden maken van het evenement en meevaren met de vlootschouw in de middag. Hiervan zal een mooie reportage gemaakt worden die binnenkort uitgezonden zal worden via het tv- en You Tube kanaal. Kijk voor meer informatie op de website www.rtvslogo.nl.

dat het net over de bodem zweeft, is er geen beroering van de zeebodem. Dit geeft een besparing van 50% in brandstofverbruik. Er wordt ook fors

Aanlandingsplicht De goedkeuring van innovatieve technieken wordt extra belangrijk omdat er vanuit Europa een aanlandingsplicht zal worden ingevoerd. Dit houdt in dat de visser alle gevangen vis aan land moet brengen. Ook de vis die nog te klein is voor consumptie. Nu gooien vissers die gelijk weer over boord, waardoor een deel kan overleven en doorgroeien. Onder de nieuwe regels moeten ze mee aan land, wat veel laadruimte kost, maar de vis mag niet verkocht worden als voedsel voor mensen. Van Dalen: “Wij vinden dit ronduit verspilling. Verspilling van voedsel en geld.”

Barbecue voor St. Ontmoeting

SOMMELSDIJK - Op vrijdag 12 juni jl. hebben vier leerlingen van de Prins Mauritsschool Anne Verwers, Annefleur van Es, Esther Keijzer en Dorinda Joppe - een barbecue georganiseerd voor Stichting Ontmoeting bij de Exoduskerk te Sommelsdijk. De tweede helft van het afgelopen schooljaar hebben deze leerlingen het verrijkingsvak gevolgd. Dit houdt in dat je een opdracht van een bedrijf krijgt en die uitvoert. Als opdrachtgever was Stichting Ontmoeting gekozen. Het doel van de avond was om

jongeren ervan bewust te maken dat het ook zonder alcohol gezellig kan zijn. Het werd een gezellige avond met een indrukwekkend levensverhaal en geloofsgetuigenis. De leerlingen willen de spreker, C. van B., bedanken voor zijn verhaal. Ook willen ze de Agrimarkt te Middelharnis, Plus Slingerland te Middelharnis, Jumbo te Ouddorp, Slagerij Van Zuidland te Dirksland, Slagerij Bouter te Oude-Tonge, Bakkerij Koese te Sommelsdijk, Flakkee Verhuizers te Middelharnis, CSG Prins Maurits en de Exoduskerk te Sommelsdijk heel erg bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde barbecue.

Een controlebeurt voor loophulpmiddelen MIDDELHARNIS - In de Zorgwinkel van Agathos Thuiszorg kunnen belangstellenden woensdagmiddag 8 juli terecht voor een gratis nakijkbeurt van een stok, looprek of rollator. Tijdens de middag is er een monteur van Welzorg aanwezig, bezoekers kunnen vragen stellen en eventuele

mankementen worden direct opgelost. Dit alles onder het genot van een kopje koffie. Mensen die niet zelf kunnen komen, kunnen bellen naar 06 12855703. De zorgwinkel is gevestigd in het Medisch Centrum, Langeweg 54, 3241 KA Middelharnis. De ingang is aan de zijkant, aan de Hoflaan.


DINSDAG 7 JULI 2015

Kernactiviteiten DIRKSLAND

Open repetitie gemengd koor Excelsior

en het jeugdorkest Amicitia 4 Kids, onder leiding van Karla Lenstra, optreden. Zij zullen beiden een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen. Het concert is op woensdag 8 juli, het begint om 19.30 uur en zal alleen bij mooi weer doorgaan.

MIDDELHARNIS

Fietstocht ANBO verzet APK ZOALS HET BEDOELD IS

benefietconcert voor schoolkinderen uit Ethiopie. Deze stichting heeft al eerdere concerten voor dit project georganiseerd en de school die er al staat heeft dringend spullen nodig en uitbreiding. De ouders zijn te arm om hun kinderen naar school te sturen maar met behulp van deze Stichting wordt dat mogelijk gemaakt. Bovendien wordt de opbrengst daar besteed en komt alles dus terecht waar het zijn moet. Toegangskaarten kosten 5 euro. Op 31 oktober werkt het koor mee aan het Korenfestival van de regionale zangersbond RZZN in Goes. En verder staan er nog twee kerstconcerten op het programma. “Heeft u interesse komt eens langs. Het is een open repetitie en wellicht bij een drankje of kopje koffie kunt u kennismaken met de leden en de muziekstukken in de pauze”, aldus het koorbestuur. Het concert is buiten, afhankelijk van het weer; anders binnen en zal rond 19.45 uur aanvangen.

HERKINGEN

Zomeravondconcert Amicitia

Muziekvereniging Amicitia geeft op de laatste woensdag voor de zomervakantie een zomeravondconcert. Dit concert vindt plaats bij restaurant Bolbaken aan de haven van Herkingen. Bij dit concert zullen de fanfare, onder leiding van René Bogaarts,

entree € 4,00 voor niet-leden van de bibliotheek en € 2,50 voor leden. Donderdag 23 juli, aanvang 14.00 uur, entree € 4,00 voor niet-leden en € 2,50 voor leden.

Welkom Dienst met MELISSANT Remco Hakkert twee jaar waren ze ook al Theo van Teijlingen Afgelopen te gast in de Doopsgezinde Gemeente: Remco Hakkert en zijn team. Op in kerkdienst zondag 12 juli a.s. worden zij weer

Het gemengd koor Excelsior uit Dirksland geeft woensdag 15 juli a.s. een open repetitie op het Schakelplein in Dirksland. Het koor wil zo proberen om te kijken of er nieuwe leden bij kunnen komen. Het koor is op zoek naar alten, bassen en tenoren. Vanwege de bezetting is er een Op zondag 12 juli is er in de ‘Ontmoeledenstop voor sopranen; totdat de tingskerk’ in Melissant weer een bijverhoudingen weer goed zijn… Het is zondere kerkdienst. Theo van Teijlindus gewoon een open repetitie onder gen zal aan deze dienst op zijn geheel leiding van Meike Warmoeskerken en eigen wijze invulling geven. Het Janno den Engelsman op de piano. Thema is ‘gebroken... en toch geheeld’. Het koor laat werken horen waar ze Volgens de organisatie wordt het een mee bezig zijn. Er staat nl. nog een “een mooie viering over iets heel menaantal concerten op het programma selijks: falen, gebroken en toch heel dit jaar, te weten 19 september voor zijn!”. De dienst begint om 9.30 uur, de Stichting Gaan en Doen in de ten- de kerk is te vinden aan Nieuweweg nishal te Middelharnis. Dit is een 11. ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

Vanwege de extreme hitte is de fietstocht van ANBO Midden en West Flakkee verzet van 4 juli naar 11 juli. De route is iets veranderd. De kosten voor leden zijn € 7,50 en voor nietleden € 10,00 euro. Hiervoor krijgt men onderweg koffie/thee met gebak, fruit voor onderweg en een drankje aan het eind. De tocht start om 12.30 uur van het terrein van Tieleman Keukens in Middelharnis naar Dirksland. Daar gaat de route over het nieuwe fietspad naar Stellendam, waar de fietsers bij De Paddenstoel koffie/thee met gebak krijgen. Via de slikken van Flakkee gaat het naar Restaurant Het Bolbaken in Herkingen aan de Haven. Daar is het eindpunt. Voor informatie en aanmelden kan men terecht bij Marrie Breeman, tel. 0187 484559, of bij Lenie Leydens, tel. 0187 669550.

OUDDORP

Film en knutselen in bibliotheek

Op dinsdagmiddag 14 juli wordt de Bibliotheek omgebouwd tot bioscoop en wordt er een kinderfilm vertoond. De film vertelt het verhaal van Johannes. Als Johannes op een nacht een geluid in de keuken hoort, besluit hij dit uit te zoeken. Daar stuit hij op het tien centimeter lange mannetje genaamd Wiplala…Op donderdagmiddag 23 juli kan er geknutseld worden in de Bibliotheek. Er wordt iets moois gemaakt waar de kinderen de hele zomer plezier aan kunnen hebben (als het mooi weer is). Plaatsen reserveren voor beide activiteiten kan aan de balie in de Bibliotheek, Hofdijksweg 20, of via www.leerenbeleef. nl. Dinsdag 14 juli, aanvang 14.00 uur,

verwacht met het programma Together Worship. Remco Hakkert en zijn team bieden een dienstvullend concept waarin de prachtige liederen voor onze Koning centraal staan. De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymns tot Opwekking), een woord en solozang van Remco Hakkert, schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud samenbindt. Ook is er ruimte voor getuigenissen vanuit de gemeente en/of vanuit het team. Deze dienst aan Dorpstienden 3 te Ouddorp begint om 18.30 uur. Iedereen is welkom, jong en oud.

SOMMELSDIJK

Zomercompetitie Denk en Zet

Vorige week werd de vijfde ronde gespeeld van de Zomercompetitie bij Damvereniging Denk en Zet. De onder tropische omstandigheden gespeelde partijen leverden de volgende uitslagen op: A. v.d. Veer - G. Kamp 2-0 J. van Hoorn - R. Jacobs 2-0 C. Boot - A. Jelier 1-1 J. Kruik - J.J. Melaard 0-2 J. v.d. Ouden - J. Flikweert 0-2 J. Jordaan afwezig.

Pannenkoekenrestaurant Zaterdag 11 juli kunt u van 16.30 tot 19.30 uur gezellig onbeperkt pannenkoeken eten bij familie Boer, Bekadeweg 32 te Sommelsdijk. Daarmee steunt u de bouw van een dokterspost in Berzunti, Roemenië. De prijs voor volwassen bedraagt € 5, voor kinderen t/m 12 jaar € 3. Ook uw auto kan gewassen worden. Aanmelden kan telefonisch via 0187 482017 of via e-mail geertje95@live.nl. Zie ook www.werkgroepzegveld.nl.

STELLENDAM

Oud papier

Zaterdag 11 juli wordt namens het Hervormd Jeugdwerk Stellendam weer oud papier en karton opgehaald. Men begint om 9.00 uur op de Molenkade, Nieuweweg en de Schoolstraat. Graag goed gebundeld en tijdig buiten zetten.

Concert Musica Nautica II door Sempre Crescendo

MIDDELHARNIS - Op een mooie donderdagavond in juli vond afgelopen jaar in de historische vissershaven van Middelharnis het bijzondere concert “Musica Nautica” plaats. Gezeten op een ponton in de haven traden zowel het opleidings- als het fanfareorkest van Sempre op met een zomers programma met veel Latijns-Amerikaans repertoire.

Op deze mooie zomeravond was het

13

Vingerling en de havenkom gevuld met een groot publiek, dat getuige was van een mooi concert van Sempre Crescendo. Het publiek genoot van de aansprekende muziek onder het genot van lekkere hapjes en drankjes bij de diverse horeca op het Vingerling. Het concert werd georganiseerd door de jubilerende muziekvereniging Sempre Crescendo (125 jaar) in samenwerking met de 50 jarige watersportvereniging Flacquee. Dit bijzondere concert vindt wegens groot succes en op veler verzoek ook

nu weer plaats. Op dezelfde locatie, op een ponton in de nostalgische haven van Middelharnis, ditmaal op donderdag 9 juli. De presentatie is in handen van Margriet de Graaf, de aanvang is om 19.30 uur en toegang is gratis. Voor de pauze spelen het Opleidingsorkest en het Fanfareorkest van Sempre Crescendo, beide onder leiding van dirigent Albert-John Vervorst. Na de pauze is er een spetterend optreden van de Sir Oliver’s Band uit Den Bommel.

Staat moet beschermen tegen klimaatgevolgen De Staat moet meer doen om haar burgers te beschermen tegen de dreigende gevolgen van klimaatverandering. Dat is de uitspraak van de rechter in de zaak die Urgenda heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Het argument van de Staat dat maatregelen door Nederland alleen niet voldoe nde zijn, ontslaat haar volgens de rechter niet van de verplichting om zich aan haar eigen beleid te houden. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen. Urgenda is één van de partijen die de noodzaak van een duurzame en circulaire economie stevig onder de aandacht brengt, waarbij ze zowel de Staat als de burger aanspreken op hun verantwoordelijkheid. “Nooit eerder betrad een rechter zo gedetailleerd een beleidsterrein waarover politiek de meningen zó verschillen en een consistente koers internationaal

uitbleef. Dat is moedig, riskant, vernieuwend en controversieel,” aldus commentaar in het NRC. En het is te zien in blogs en commentaren. Die allemaal samengevat kunnen worden met: welles - nietes. Omdat we denken dat ons wereldbeeld het beste is. Het Planbureau voor de leefomgeving ziet (volgens een blog in NRC) de volgende mogelijkheden om de doelstelling te halen. Ik citeer: “- Een forse kolentaks … maar dan moeten we onze stroom niet gaan halen van Duitse bruinkoolcentrales. - Een zuiniger wagenpark. Probeer dat maar eens in vijf jaar voor elkaar te krijgen. Bovendien worden de energieslurpers dan gewoon in het buitenland verkocht. - Een kleinere veestapel. Maar dan moeten we tegelijk ook vegetariër worden, want anders wordt het vlees gewoon uit het buitenland geïmporteerd. - Isolatie van huizen heeft de steun van woningbouwcorporaties. Maar blijkt regelmatig te stuiten op verzet van bewoners, die vrezen voor hogere huren.” Ik zou zeggen: maak uw keuze. Want naar mijn mening ontkomen we er niet aan om persoonlijk consequenties te trekken en in ieder geval stappen te zetten, in plaats van te bekvechten.

Coöperatie Deltawind Boezemweg 13X | 3255MC Oude-Tonge WWW.DELTAWIND.NL


ALLES DRAAIT OM WELGEMEENDE WARMTE EN ONDERLINGE BETROKKENHEID

Een aandeel in elkaar Rabobank Het Haringvliet is niet zomaar een bank. We zijn een bank die nauw verbonden is met onze klanten en hun omgeving. In de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee voelen mensen zich verbonden met elkaar.

Een ieder kan een aandeel in het leven van een ander hebben. Zo is Peter van der Valk op werkdagen specialist Verzekeren bij onze bank. Zijn vrije tijd besteedt hij grotendeels als assistent-coach bij korfbalvereniging Good Luck in Middelharnis. Peter: “In het veld of op de werkvloer draait alles om welgemeende warmte en onderlinge betrokkenheid. Met persoonlijke aandacht en interesse kun je als bank je meerwaarde bewijzen. En dat is in de sport niet anders.”

Rabobank Het Haringvliet CONTACTGEGEVENS

Onze medewerkers hebben hart voor hun omgeving en naast hun werk zijn ze graag betrokken bij activiteiten bij u in de buurt. Hierdoor zijn ze letterlijk dichtbij en thuis in uw omgeving

Dichtbij in uw regio

Reedijk 8 3274 KE Heinenoord Ma t/m vr 08.00 uur-20.00 uur Rottenburgseweg 25 3241 XD Middelharnis Ma t/m vr 08.00 uur -20.00 uur Advies op afspraak. Beneden Zandpad 19 3241 GA Middelharnis Ma 11.00 uur -17.00 uur Di t/m do 09.00 uur -17.00 uur Vr 09.00 uur -19.30 uur Za 10.00 uur -12.00 uur Hofdijksweg 20 3253 KB Ouddorp Ma 11.00 uur -17.00 uur Di t/m do 09.00 uur -17.00 uur Vr 09.00 uur -20.00 uur Za 10.00 uur -12.00 uur Emmastraat 26 3255 BE Oude-Tonge Ma 11.00 uur -17.00 uur Di t/m do 09.00 uur -17.00 uur Vr 09.00 uur -19.30 uur

MAANDELIJKS INLOOPSPREEKUUR

Elke derde maandag in de maand tussen 17.00 en 20.00 uur geven onze experts geheel vrijblijvend antwoord op uw hypotheekvragen. U bent van harte welkom in ons adviescentrum aan de Reedijk in Heinenoord en aan de Rottenburgseweg in Middelharnis. Het eerstvolgende inloopspreekuur vindt plaats op maandag 20 juli. We helpen u graag verder.

Voor een particuliere vraag: (0186) 89 10 00 Ma t/m vr 08.00 uur -22.00 uur. Za 09.00 uur -17.00 uur. Voor een zakelijke vraag: (0186) 89 20 00 Ma t/m vr 08.00 uur -22.00 uur. Particuliere vragen mailt u naar: info@hhv.rabobank.nl Zakelijke vragen mailt u naar: bedrijven@hhv.rabobank.nl

SUCCESVOL STARTEN ALS ONDERNEMER? TNE ACADEMY

Doe mee aan de TNE Academy en zorg dat jouw onderneming slaagt.

Bezoek www.rabobank.nl/hhv voor nieuws en informatie

Een aandeel in elkaar

TNE AWARD

Al gestart en ambitieus? Meld je dan aan voor de TNE Award en maak kans op €12.500,-.

TNE EVENT

Laat je inspireren met praktische workshops en concrete handvaten van experts tijdens het TNE Event! Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.thenextentrepreneur.nl


Ho

d r e nd

pge o , s e j t e g g a l v n e

poetste vissersschep

Wij zijn trotse hoofdsponsor

van Vlaggetjesdag 2015!

Vlaggetjesdag 11 juli 2015 Rabobank Het Haringvliet is trotse hoofdsponsor van de dag van de Nederlandse visserij in Stellendam. Een prachtig lokaal initiatief waarbij wij graag aanwezig zijn.

www.rabobank.nl/hhv Een aandeel in elkaar

en & heel veel verse vis


“De juiste COMBINATIE De juiste combinatie voor voor de de toekomst� pulsvisserij!

CENTA POWER TRANSMISSION LEADING BY INNOVATION

FLEXIBELE KOPPELINGEN EN AANDRIJFASSEN Deltahaven 13

www.centa.info

CENTA Nederland B.V. | T: 0181 - 49 19 95 | E: centa@centanederland.nl Nijverheidsweg 4, 3251 LP Stellendam | Postbus 21, 3250 AA Stellendam


Zaterdag 11 juli 2015

Vlaggetjesdag Binnenhaven Stellendam Programma De zeemansliederen van de shantykoren hoor je al van ver. In de masten van de viskotters wapperen de vlaggetjes. Er worden nieuwe haringen weggehapt en een expert geeft uitleg over het fileren van een zojuist gevangen vis. Tijdens Vlaggetjesdag staat de haven van Stellendam bol van de activiteiten. Bezoekers maken zaterdag 11 juli van 10.00 tot 17.30 uur kennis met de visserij en alles wat daarbij komt kijken. Het hoogtepunt is de vlootschouw, waarbij de opgepoetste en versierde kotters vanaf 14.00 uur een vaartocht over het Haringvliet maken. Bezoekers mogen gratis aanmonsteren! Er is van alles te beleven rondom de haven van Stellendam. Een overzicht van de activiteiten: Binnenhaven - Vlootschouw van 14.00 tot 16.00 uur. - Proeven uit Zee Plein, gratis scholkibbeling, mosselen, garnalen en zeegroenten. - Demonstraties garnalen pellen en vis fileren. - Kinderactiviteiten, zoals trampoline springen en schminken. - Palingrookwedstrijd. Visserijschool - Informatie over het onderwijs voor vissers in het boetlokaal. - Demonstratie met de simulator.

- Workshops visfileren door Nico Waasdorp (docent SVO-opleiding). InnovatiePlein Op het InnovatiePlein tonen verschillende bedrijven hun product. Aanwezig zijn: Coรถperatie Westvoorn, Elektro Westhoeve, Maaskant Shipyards, Machinefabriek Padmos, HFK Engineering BV, Van Wijk Installaties en Constructies, IJtama, Visserij-Innovatiecentrum Zuidwest, VisPluisvrij en Kimo. - Braderie met kraampjes. - Modelbouwvereniging Flakkee geeft demonstraties. - Kinderplein met gratis draaimolen, zweefmolen, enz. Shantykoor-festival Op het Shantykoorfestival worden uit volle borst zeemansliederen gezongen. Er zijn optredens van: Op Volle Kracht, Het Veerse Scheepstuig en het Zeemanskoor. - Helikoptervluchten door Prince helikopters. - Mijnenveger AMS Bernisse; - Razendsnelle speedboten (RIB's) van Dolphin Adventures - Zeehondenopvang A Seal heeft een zeehondenplein ingericht. Daar wordt uitleg gegeven en er zijn verschillende leuke activiteiten. Bij Oosters Metaal is het Open Huis. Belangstellenden kunnen binnenstappen om kennis te maken met het bedrijf.

Voor meer informatie zie: www.vlaggetjesdagstellendam.nl

Peter van der Klooster, aangenaam! Met onze roots in de agrarische sector voelen we ons ook sterk verbonden met de visserij. Een markt die constant in beweging is. Dit vraagt om specialistische kennis. Graag stellen wij u daarom voor aan ons nieuwe Visserij-koppel. Samen met assistent accountmanager Sebastiaan Driece bedient accountmanager Peter van der Klooster vanaf 1 augustus de visserij-tak binnen de organisatie van Rabobank Het Haringvliet. Sebastian en Peter zullen ook aanwezig zijn op Vlaggetjesdag 2015 om u persoonlijk te ontmoeten. Wij maken graag kennis met u! Met onze roots in de agrarische sector voelen we ons ook sterk verbonden met de visserij. Een markt die constant in beweging is. Dit vraagt om specialistische kennis. Graag stellen wij u daarom voor aan ons nieuwe Visserij-koppel. Samen met assistent accountmanager Sebastiaan Driece bedient accountmanager Peter van der Klooster vanaf 1 augustus de visserij-tak binnen de organisatie van Rabobank Het Haringvliet. Sebastian en Peter zullen ook aanwezig zijn op Vlaggetjesdag 2015 om u persoonlijk te ontmoeten. Wij maken graag kennis met u!


Help anderen helpen! Als verzekeraar zit het in ons bloed om anderen te helpen. En andere organisaties die zelf ook hulp bieden dragen we dan ook een warm hart toe. Daarom hebben we samen met Nh1816 Verzekeringen een verzekeringspakket ontwikkeld, waarmee u niet alleen zelf voordelig uit bent, maar ook nog eens de KNRM een steuntje in de rug biedt.

Als u namelijk donateur of vrijwilger van de KNRM bent of wordt, dan ontvangt u op uw donateursnummer een korting van 10% op de verzekering(en) die u afsluit bij De Wit Assurantiën of Nh1816 Verzekeringen. Die korting geldt voor één verzekering tot en met de hele combipolis en daardoor kan de korting fors oplopen. Dat levert u dus voordeel op en de KNRM vaart er wel bij.

Stuur uw naam, adres, woonplaats en donateursnummer naar KNRM@johnpdewit.nl en wij registreren uw aanmelding. U ontvangt vervolgens een nieuwe polis, waarin uw 10% korting is verwerkt. Help de KNRM en maak gebruik van deze unieke samenwerking. Wordt vandaag nog donateur op www.knrm.nl

Langeweg 63 • Stellendam • t 0187-491755 • info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

VEEL PLEZIER TIJDENS VLAGGETJESDAG tel: +31 (0)187 667 763 fax +31 (0)187 492 006 email: secretariaat@vissersverenigingzuidwest.nl Deltahaven 40 | 3251 LC Stellendam | The Netherlands | Tel. +31 (0)187 49 14 77 E-mail: info-maaskant@damen.com | www.maaskant-shipyards.nl

0187 491 920 - info@oostersmetaal.nl - www.oostersmetaal.nl

Meester Snijderweg 5 - 3251 LJ Stellendam - The Netherlands


Dienstverlening voor duurzame ontwikkeling

Vlaggetjesdag Stellendam

Hoofdkantoor: Ecopark 42, Emmeloord, tel.: 0527-698151 www.vissersbond.nl, @vissersbond secretariaat@vissersbond.nl

! RD EE D AN AR G GE EK R RT VE

Op zoek naar een baan? Kijk op: www.eilandennieuws.nl/vacatures


20

DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

De VBGO vaart uit MIDDELHARNIS - Een uitgelezen dag was ‘t, donderdag 2 juli, voor de jaarlijkse ledenreis van de eilandelijke ondernemers. Ieder jaar gaat de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee op stap. Waar vorig jaar de reis naar Utrecht ging, zocht men ‘t dit jaar dichter bij huis, gewoon in het eigen werkgebied. En daar was niets mis mee, want wat kun je onder hoogzomerse weersomstandigheden beter doen dan een vaartocht maken op het Haringvliet en na terugkomst tot halverwege de avond op het terras genieten van diverse culinaire hoogstandjes die regelmatig worden geserveerd? Door Hans Villerius

De bijeenkomsten die de VBGO organiseert staan altijd in het teken van in ongedwongen sfeer netwerken met elkaar: de collegiale banden aanhalen, nieuwe zakelijke contacten opdoen en mogelijk een aanzet geven om met elkaar zaken te doen. De jaarlijkse ledenreis biedt daarnaast ook veel ruimte aan ontspanning en dat is op het wijde water meer dan voorhanden. Om met een gezelschap van zo’n honderd mannen en vrouwen het Haringvliet op te gaan, heeft de VBGO de

Zowel op het water als op het terras langs de waterkant was het goed toeven.  Middelharnisse Watersportvereniging Flacquee in de arm genomen. Die zette vrijwel haar gehele vloot in om met het gezelschap buitengaats te gaan. Achttien boten - meest zeiljachten, een paar motorjachten en een enkele sloep - passeerden zo donderdag tussen de middag de sluis van het havenhoofd in Middelharnis, om

daarna koers te zetten richting stuurboord, aan de noordzijde langs Tiengemeten, tot bijna aan de Haringvlietbrug, om daarna langs de zuidzijde van Tiengemeten terug te varen, langs de havenmondingen van Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet weer het havenkanaal van Middelharnis in. Voor onderweg kregen de opvaren-

Foto’s: Hans Villerius den voldoende proviand mee. Ieder kreeg een tas met ‘scheepsbeschuit’, overheerlijk verzorgd door BijElles, terwijl aan boord een ‘oorlam’ werd geschonken. Na een zonovergoten vaartocht - hoewel halverwege de vaart de lucht betrok en er een flinke bries opzette toen elders op het eiland een stevige bui neerkwam - was er

een gastvrije ontvangst bij Brasserie ‘t Vingerling, waar het samenzijn sfeervol en in maritieme omgeving werd voortgezet. Complimenten waren er dan ook richting het VBGO bestuur, voor de organisatie van dit zeer in de smaak gevallen daagje uit. Het zal voldoende inspiratie hebben gegeven om de zomer mee door te komen…

SUCCESVOL STARTEN ALS ONDERNEMER? TNE ACADEMY

TNE AWARD

TNE EVENT

Doe mee aan de TNE Academy en zorg dat jouw onderneming slaagt.

Al gestart en ambitieus? Meld je dan aan voor de TNE Award en maak kans op € 12.500,-.

Laat je inspireren met praktische workshops en concrete handvatten van experts tijdens het TNE Event!

THE NEXT ENTREPRENEUR 2015

thenextentrepreneur.nl


DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

21

Monica van de Ridder promoveert in Utrecht

‘Feedback geven in medische context: hoe geef je dat?’ UTRECHT/DIRKSLAND Vorige week woensdag verdedigde Monica van de Ridder met succes haar proefschrift ‘Feedback in Clinical Education’. De promotieplechtigheid vond plaats in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Monica woont in Zeist maar is oorspronkelijk afkomstig uit Dirksland. Met haar proefschrift ‘Feedback in Clinical Education’ toont ze onder meer aan dat geven van goede feedback belangrijk is. “Het geven van feedback is belangrijk: co-assistenten en arts-assistenten kunnen veel leren van goede feedback. Wanneer hen wordt uitgelegd wat ze goed doen, en waarom ze het goed doen, of juist wat er verbeterd moet worden, dan kunnen ze het in praktijk brengen en dat komt patiëntenzorg ten goede. Daarnaast hebben de feedbackgevers zélf baat bij effectieve feedback: ze besparen tijd doordat ze niet onnodig vaak op punten terug hoeven komen. Elkaar aanspreken op goede punten en op verbeterpunten leidt tot een aanspreekcultuur in het ziekenhuis; dat komt de veiligheid ten goede. Echter, feedback is niet altijd

beïnvloeden. Duidelijk wordt dat niet alleen de communicatie van de feedbackboodschap belangrijk is, maar ook hoe een feedbackgever een lerende observeert. Ook de taakuitvoering en de manier waarop de feedbackontvanger de feedback zelf verwerkt, bepaalt de mate waarin de feedback effectief is.

Promotieplechtigheid in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Monica van de Ridder geflankeerd door de paranimfen O. van de Ridder (links), de vader van de promovenda, en Frans Grosfeld, collega-onderzoeker van het UMC Utrecht. Foto: A.A.S. Jannink. effectief: de taakuitvoering kan ook slechter gaan nadat feedback is gege-

Vakantiebijbelweek in Herkingen HERKINGEN - Dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 juli is iedereen weer welkom op de vakantiebijbelweek in Herkingen, in de tent aan de Scharloodijk. Het thema is ‘De bouwplaats’. De kinderen komen deze week de architect, de timmerman en de elektricien tegen. “Zoals wij een huis bouwen, zo bouwt de Heere God aan ons

leven. Hij heeft ons bedacht (architect), wil contact met ons (elektricien) en gaat het mis, dan wil Hij het repareren (timmerman)”, aldus de organisatoren in een toelichting. Ga je na de vakantie naar groep 1-4, dan ben je welkom van 10.00-12.00 uur. Ga je naar groep 5-8 of zit je nu in groep 8, dan kom je van 19.00-21.00 uur. De organisatie is in handen van de Hersteld hervormde kerk en de Hervormde kerk te Herkingen.

ven”. “In dit onderzoek heb ik variabelen

in kaart gebracht die volgens de literatuur de effectiviteit van feedback

Leerzaam We hebben daarnaast gekeken welke feedback co-assistenten en arts-assistenten als leerzaam ervaren. Opvallend is dat er verschillen zijn tussen hoe mannen en vrouwen feedback ervaren. Daarnaast zijn er verschillen tussen arts-assistenten en coassistenten (arts-assistenten ervaren feedback in het openbaar gegeven als minder leerzaam in vergelijking met co-assistenten) en tussen Nederlanders en inwoners van de USA. Ook tussen specialismen (Interne geneeskunde, Kindergeneeskunde, Huisartsgeneeskunde en Spoedeisende Hulp) zijn er verschillen. Dit betekent dat feedbackgevers hun boodschap duidelijk aan de feedbackontvanger moet aanpassen, anders ervaart men feedback niet als leerzaam”.

Expositie Aart Rijkaart in 't Blaeuwe Huus OUDDORP - Aart Rijkaart exposeert de hele maand juli weer in 't Blauuwe Huus/VVVkantoor, Bosweg 2 in Ouddorp. Zijn werk is figuratief/realistisch. Rijkaart is geboren en opgegroeid in Alblasserdam, vlakbij de wereldberoemde molens van Kinderdijk. Deze heeft hij dan ook in al hun facetten

geschilderd. Hij tekent al vanaf de lagere school met Oostindische inkt, wat blijkt uit zijn pentekeningen. In 1965 maakte hij zijn eerste olieverfschilderij. Hij schildert gevarieerde onderwerpen, vooral water en spannende luchtpartijen. Een ander favoriet onderwerp zijn bloemen. Hij schildert op schilders-

linnen met olieverf. Op deze expositie zijn te zien: Diverse pentekeningen; Landschappelijk werk; Nederlandse kust; Bloemen; Oudhollandse winterlandschappen. De expositie is vanaf woensdag 1 juli t/m donderdag 30 juli. Het VVVkantoor is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Honderden perziken van één boom

NIEUWE-TONGE - Eén van de hobby’s van Jan Nijssen is het telen van groeten en fruit in zijn kweekkas. Dit jaar is het vooral voor zijn perzikboom een heel vruchtbaar jaar. Bijna ieder jaar dunt Jan de perziken zodat er alleen grote perziken overblijven. Dit jaar was het er niet van gekomen en het resultaat was verbluffend: honderden flinke perziken zijn in één keer rijp. Met trots toont Jan Nijssen ze in zijn zeer warme kas. Juist het warme zonnige weer van de afgelopen dagen zal zeker tot deze rijke oogst hebben bijgedragen. Om beschadigen bij het vallen van de rijpe vruchten te voorkomen, heeft Nijssen de vloer bedekt met bolletjesplastic. Tekst en foto: Adri van der Laan


Onderstaande bedrijven feliciteren Woongoed GO en bewoners m

Renovatie 4 Zweedse woninge

HOOFDAANNEMER

ARC

HOOFDA

OOK IN DE ZWEEDSE WONINGEN STAAN KEUKENS VAN TIELEMAN!

Wij verzorgden de installaties. sinds 1999

Pascal 32

T (0187) 487551

3241 MB Middelharnis

F (0187) 485923

E groningensloopwerken@hetnet.nl

Wij feliciteren Woongoed GO met de renovatie van de Zweedse woningen.


met de ingebruikname van de gerenoveerde Zweedse woningen.

en

CHITECT

ADVIES

AANNEMER Feliciteert Woongoed GO met de renovatie van de ZWEEDSE WONINGEN

www.asgobv.nl

Wij leverden de complete beglazing. Feenstra BV Provincialeweg 14 |Isolatie 3252 LR Goedereede T 0187-492648 E info@goemaatglas.nl Postbus 2244 | |5202 CE Den Bosch De kozijnen zijn gemaakt en geleverd door:

Feenstra Isolatie BV Postbus 2244 | 5202 CE Den Bosch

BOUWCENTER ESSELINK LEVERDE DE BOUWMATERIALEN EN DE TOONAANGEVENDE GEVELBEKLEDING.

www.lambertkozijnen.nl

www.esselink.nl | Middelharnis, Heinenoord, Hellevoetsluis, Zierikzee


DINSDAG 7 JULI 2015

Nieuws

25

Opbrengst Omloop bestemd voor het Sophia Kinderziekenhuis GOEREEE-OVERFLAKKEE - De Omloop komt eraan. Op 21 en 22 augustus vindt het wandelevenement plaats. Deelnemers lopen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. In dit ziekenhuis draait alles om de zorg voor zieke kinderen. Het geld dat de lopers inzamelen wordt gebruikt voor het nieuwe Sophia Kinderthoraxcentrum.

Door Martijn de Bonte

Rondlopen in het kinderziekenhuis is confronterend. In de hal rijden kleine kinderen in een rolstoel en er loopt een slungelige jongen, zijn hoofd is kaal door chemotherapie. Op de afdeling neonatologie liggen kwetsbaar ogende baby’s, ze zijn te vroeg geboren of ernstig ziek. In het Sophia Kinderziekenhuis worden zieke kinderen liefdevol behandeld. Vrienden De Omloop werkt samen met de stichting Vrienden van Sophia, die zamelt geld in voor projecten in het kinderziekenhuis. Het ziekenhuis is zelf verantwoordelijk voor de basis. De stichting zorgt voor de extra’s, zoals een vrolijke muurschildering, speelgoed en ook theatervoorstellingen en knutselmomenten voor de kinderen. Op allerlei manieren zorgen de Vrienden ervoor dat het ver-

Eilandelijke stichting Op Goeree-Overflakkee is de stichting Hart voor Sophia actief. Die stichting organiseert onder andere een oldtimertour en mosselavond om geld in te zamelen voor het ziekenhuis. Voor de Omloop hebben ze verschillende acties in petto... Basisscholen op het eiland ontvangen in deze periode allemaal een kleurplaat en de kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan de Kinderomloop. Voor kinderen is het een onvergetelijke ervaring om deel te nemen aan het wandelevenement. En als ze zich laten sponsoren helpen ze het Sophia Kinderziekenhuis om voor hun leeftijdsgenootjes te zorgen die ziek zijn. Ouders Toekomstplannen heeft het ziekenhuis, dat onlangs haar 152e verjaardag

Op de afdeling neonatologie liggen kwetsbaar ogende baby’s blijf van de zieke kinderen zo aangenaam mogelijk is. Daarnaast zorgen de Vrienden van Sophia voor geld om onderzoek te doen. De nieuwe kennis die dit oplevert wordt gebruikt om kinderen nog beter te behandelen. Nieuw kinderthoraxcentrum Een nieuw project is het Sophia Kinderthoraxcentrum. Dat wil zeggen dat de verschillende specialismen van alle organen in de thorax (ribbenkast), zoals het hart en de longen zijn samengevoegd tot één centrum. Dat heeft als voordeel dat het zieke kind en de familie op één afdeling terecht kunnen met al hun vragen. Er waren voorheen families die wel drie keer per week naar het ziekenhuis moesten reizen voor afspraken met verschillende artsen. Met het nieuwe centrum kunnen de afspraken achter elkaar plaatsvinden op één dag. Dat lijkt misschien niet zo’n belangrijk punt, maar sommige families hebben wel 150 keer per jaar een afspraak in de polikliniek. Het geld dat de lopers inzamelen voor het Sophia Kinderthoraxcentrum wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het inrichten van een familiekamer. Zo’n kamer maakt het mogelijk voor de familie om ook ‘s nachts in het ziekenhuis te blijven. Dat is van belang omdat de patiënten voor specifieke behandelingen uit heel het land komen. Het Sophia Kinderziekenhuis is bijvoorbeeld het enige Nederlandse ziekenhuis waar harttransplantaties worden uitgevoerd bij kinderen.

vierde, nog genoeg. Uit onderzoek blijkt dat kinderen sneller herstellen als de ouders mogen meedenken en beslissen over de behandeling. Dat is de reden dat er in het nieuwe thoraxcentrum veel wordt overlegd met de ouders. “Ouders kennen hun kind het beste”, is de achterliggende gedachte. Die weten vaak beter dan een arts wat werkt voor hun zoon of dochter. In de toekomst worden ouders nog meer betrokken bij de behandeling van hun kind. Sponsormogelijkheden Deelnemers aan de Omloop en de Kinderomloop kunnen zich op twee manieren laten sponsoren. Ze kunnen gebruik maken van de sponsorformulieren van de Omloop, die ontvangt iedere deelnemer na inschrijving. De formulieren zijn handig om mee langs de deur te gaan. De andere mogelijkheid is om zelf een actiepagina aan te maken op www.kominactievoorsophia.nl. Daar staat een handige tool waarmee lopers hun vrienden, familie en kennissen per e-mail en op social media kunnen uitnodigen om geld te geven. Deze sponsoring komt via Ideal direct terecht bij het goede doel. Op een ‘thermometer’ is zichtbaar hoeveel de loper al heeft ingezameld voor de Vrienden van Sophia. Opvallend is dat het geld dat De Vrienden van Sophia inzamelen helemaal wordt besteed voor het goede doel. Meer weten? Kijk dan op www.vriendensophia.nl.

Een patiënt in het Sophia Kinderziekenhuis.

Meer we

ten?

Kijk op w ww.dew an of like d e pagina deltocht.nl www.f book.com /DeOmlo aceopGO


DINSDAG 7 JULI 2015

Nu informatie honderd gemeenten online

Ingezonden...

OuderenOmbudsman helpt ouderen door gemeentelijke informatiebrij GOEREE-OVERFLAKKEE - Kan ik een traplift krijgen? Wanneer is het senioren zwemuurtje? Biedt mijn gemeente speciaal regionaal vervoer aan? Vragen, die bij veel ouderen leven, maar waarop ze de antwoorden op de gemeentelijke websites vaak lastig kunnen vinden omdat ze verdwalen in de brij aan regels en informatie. De OuderenOmbudsman schiet nu te hulp door per gemeente alle relevante informatie te bundelen op de website www.ouderenombudsman.nl/gemeenten. De eerste 100 gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, staan nu online. Aan het einde van het jaar moet de informatie over alle 393 gemeenten van Nederland terug te vinden zijn op de website. “We zijn heel blij dat we deze eerste slag nu hebben gemaakt”, vertelt Sabine Lorsheijd van het Nationaal Ouderenfonds en projectleider van de campagne ‘OuderenOmbudsman in uw gemeente’. “Bij ons komen veel telefoontjes binnen van ouderen, die bepaalde informatie gewoon niet kunnen vinden. Ze willen bijvoorbeeld weten of ze recht hebben op een persoonsgebonden budget of waar ze een gehandicaptenparkeerkaart kunnen aanvragen. Met dit soort vragen kunnen ze natuurlijk bij hun gemeente terecht, maar omdat de informatie vaak zo versnipperd op de website staat, lukt het niet om het te vinden.” Samenwerking gemeenten De OuderenOmbudsman heeft daarom alle gemeenten in Nederland aangeschreven en gevraagd mee te werken aan het inzichtelijk krijgen van alle relevante informatie op het gebied van zorg en welzijn, wonen, geldzaken en werk. Een verzoek, waar veel gemeenten positief op reageerden. Op www.OuderenOmbudsman. nl/gemeenten zijn de meest gestelde vragen nu gebundeld en zo beantwoord dat het voor de oudere meteen duidelijk is bij welke instantie of bij welk loket hij of zij moet zijn. Hierbij is ook informatie van gemeentelijke welzijnsorganisaties meegenomen, zodat mensen weten aan welke activiteiten ze in hun gemeente kunnen

deelnemen. Mist er toch nog informatie, dan kunnen mensen altijd terecht bij de OuderenOmbudsman via 0900 6080100 (lokaal tarief), zodat er alsnog kan worden doorverwezen naar de juiste instanties. Eerste honderd gemeenten De gemeenten, waarvan de informatie nu online staat op www.ouderenombudsman.nl/gemeenten zijn: Aalburg, Achtkarspelen, Alkmaar, Almelo, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Beek, BEL combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren NH), Bellingwedde, Best, Beuningen, Bladel, Bodegraven-Reeuwijk, Breda, Brielle, Bronckhorst, Brunssum, Coevorden, De Friese Meren, De Marne, De Ronde Venen, Den Haag, Diemen, Drimmelen, Dronten, Enschede, Geldermalsen, Geldrop-Mierlo, GemertBakel, Goeree-Overflakkee, Goes, Goirle, Gouda, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Halderberge, Hardenberg, Harlingen, Hellevoetsluis, Hengelo, Hillegom, Hof van Twente, Hoogeveen, Hoorn, Huizen, IJsselstein, Katwijk, Koggenland, Landgraaf, Leiden, Leiderdorp, Lelystad, Lisse, Maassluis, Meerssen, Middelburg, Midden-Drenthe, Moerdijk, Neder-Betuwe, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordwijkerhout, Nunspeet, Nuth, Oisterwijk, Oldambt, Overbetuwe, Papendrecht, Reimerswaal, Rhenen, Rijswijk, Roerdalen, Schinnen, Schouwen-Duiveland, Simpelveld, Smallingerland, Soest, SúdwestFryslân, Teylingen, Tytsjerksteradiel, Uden, Uithoorn, Veere, Vlagtwedde, Voerendaal, Voorschoten en Was-

senaar, Waalre, Weert, West Maas en Waal, Wijdemeren, Woudrichem, Zaltbommel, Zederik, Zeewolde, Zoeterwoude, Zuidplas, Zutphen. De OuderenOmbudsman helpt Mensen worden ouder en blijven langer vitaal. Zij nemen ook na hun pensioen actief deel aan de samenleving en dragen bij aan de sociale kwaliteit van gemeenten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ouderen die zorg en aandacht nodig hebben. Voor veel ouderen brengt leeftijd een vorm van afhankelijkheid met zich mee. Ze kunnen te maken krijgen met onrecht, leeftijdsdiscriminatie, behoefte aan zorg, mishandeling, financiële vragen en andere problemen. Door de veelheid aan regelgeving en instanties weten veel ouderen, hun familie en/of vrijwilligers echter niet goed waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen met klachten en voor hulp. De Ouderen Ombudsman helpt hierbij, geeft advies of verwijst door naar de juiste instanties. Ook inventariseert de OuderenOmbudsman zorgen, klachten en ervaringen van ouderen en verzamelt op landelijk niveau de knelpunten. Gemeenten en het Nationaal Ouderenfonds krijgen zo meer inzicht in zorgen, klachten, misstanden en maatschappelijke signalen en kunnen hier op anticiperen. App De OuderenOmbudman beschikt ook over een app. Deze is zowel voor Apple als Android gratis te downloaden.

Mooi resultaat voor Amicitia 4 Kids DIRKSLAND - Jeugdorkest Amicitia 4 Kids heeft onlangs voor de tweede keer meegedaan aan een jeugdorkestenfestival. Dit festival vond plaats in Nieuw Lekkerland. Het jeugdorkest is in 2007 opgericht en heeft in de loop der jaren diverse wisselingen van leden ondergaan. Het jeugdorkest is bedoeld om leerlingen van Muziekvereniging “Amicitia” te leren om samen muziek te maken. Alle leden waren heel enthousiast om deel te nemen aan het festival. Amicitia 4 Kids staat sinds 19 maart 2014 onder leiding van Karla Lenstra. Karla speelt in de fanfare op de eerste bugel. Zij heeft op dit instrument in 2004 haar landelijke HaFaBra C-examen gehaald. Op het festival zijn er drie muziekstukken gespeeld. Het inspeelwerk March from Scipio. Daarna de te beoordelen werken A Summer Holiday en Air & Calypso.

Aan het festival was een thema verbonden. Dit thema was “zomer”. De muziek en de aankleding moesten aan dit thema voldoen, wat goed gelukt

26

is. De jury bestond uit twee leden, te weten Ivo Kouwenhoven en Rob Balfoort. Amicitia 4 Kids heeft 85 punten behaald.

Ingezonden brieven zijn welkom op het redactieadres. Het al of niet plaatsen van een ingezonden artikel is ter beoordeling van de redactie. Uitsluitend artikelen voorzien van naam en adres komen voor plaatsing in aanmerking. Plaatsing betekent niet automatisch dat de redactie het met het geschrevene eens is.

Naïef Enkele weken geleden moest ik boodschappen doen in Middelharnis. Op de Langeweg, vanuit Middelharnis, reden mij twee politieauto’s tegemoet. Een Volkswagenbus en een Golf met aanhanger. Deze laatste had voldoende laadruimte, voor het in beslag nemen van rijbewijzen. Ik dacht, die gaan snelheidscontroles houden in de Groeneweg en de Duiveweaardsedijk/ Oudelandsedijk. Om voor de zomerdrukte even te laten zien, dat de 60 km borden er niet voor niets staan. Na de boodschappen, snel naar huis. Wat een teleurstelling. Geen enkele controlepost te zien! Terwijl snelheden van 100 km en meer geen uitzondering zijn, vooral veel jongeren maken het bont. Van alle andere weggebruikers meer dan 50%. Toen ik rijlessen kreeg, werd mij gezegd, dat verkeersborden er niet voor niets staan. Tegenwoordig lijkt het anders, de borden staan er wel, maar niet voor jullie!

Het is makkelijk om als wegbeheerder borden te plaatsen, met de maximum snelheid, om vervolgens niet, of nauwelijks te controleren. Nu weet ik wel, wetten en verboden zijn gemaakt om te ontduiken, wat niet inhoudt dat controle achterwege moet blijven. Het zou te maken hebben met een tekort aan personeel. Het moet toch mogelijk zijn om uit die duizenden werkzoekenden een groep te selecteren die binnen drie maanden klaar te stomen is om snelheidsapparatuur te bedienen. Het heeft ook nog voordelen. Je helpt mensen aan werk, ze verdienen zelf hun loon, en het wordt veiliger. Met dank voor de plaatsruimte. Jan Nijssen Groeneweg 35 3244 LJ Nieuwe-Tonge j.nijssen@hetnet.nl

Kans op een unieke fiets bij Echte Bakker Akershoek OUDDORP - Deze zomer maak je kans op een unieke fiets bij Echte Bakker Akershoek: De Bakery Wheels.

Deze zomer verloot Echte Bakker Akershoek een Bakery Wheels onder al zijn klanten die een volle spaarkaart inleveren. Gedurende de zomermaanden sparen de klanten bij

Vakantiebijbeldag in Ouddorp OUDDORP - De Vakantie Bijbel Dag is een activiteit die in de zomervakantie voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar wordt georganiseerd, kerkelijk of niet kerkelijk. Een enthousiaste groep mensen bereidt deze week voor. “Het doel is om kinderen en tieners de blijde boodschap mee te geven en hen zo iets te laten proeven van de Liefde, de Grootheid en de Goedheid van onze Heere God. Er wordt uit de Bijbel verteld en er worden mooie liederen gezongen, er wordt geknutseld, gebeden, spelletjes gedaan, lekker gesnoept en we gaan iets geweldig moois bouwen.”, aldus de organisatoren. Het thema voor dit jaar is: De Bouwplaats. “We ontwerpen en bouwen een huis, we leggen elektriciteit aan waardoor we licht hebben en er allerlei apparaten kunnen werken, we zorgen voor de inrichting en we repareren dingen die kapot zijn. Al deze handelingen herinneren ons aan een aspect van de relatie die God met de mensen wil hebben. Door samen concreet op de VB-bouwplaats aan het werk te zijn, willen we de kinderen meenemen in het verhaal over God. Zo willen we de kinderen bekend maken met wie God is en wie Hij voor de kinderen wil zijn”. Dinsdagmorgen 14 juli wordt er gestart om 9.30 uur. De dag wordt afgesloten om ongeveer 14.30 uur. De inloop is vanaf 09.00 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Er is een vrijwillige collecte voor Be More. Dit is een stichting voor ontwikkelingshulp in arme landen. Vrijwilligers uit de Gereformeerde kerk gaan naar Afrika.

elke aankoop vanaf 5 euro 1 stempel. De volle stempelkaart (10 stempels) wordt ingeleverd voor deelname aan de actie. Uit alle volle stempelkaarten die zijn ingeleverd wordt op 30 september de winnaar getrokken. Meer informatie is te verkrijgen in de winkels: Stationsweg 15 en Hoenderdijk 13 te Ouddorp.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Ook voor uw keuken in De Nieuwe Oostdijk te Goedereede slaagt u bij Tieleman Keukens

HECHT FAMILIEBEDRIJF

KLANTTEVREDENERVARING & VAKMANSCHAP HEIDS SCORE

3x ERVARING BESTE UITSLUITEND KEUKEN& SPECIALIST VAKMANSCHAP TOPMERKEN VAN NL

3x BESTE TIELEMAN HECHT KEUKENSPECIALIST FAMILIEBEDRIJF BANKGARANTIE VAN NL

KLANTTEVREDENLEVENSLANG HECHT FAMILIEBEDRIJF HEIDS GARANTIE SCORE

KLANTTEVREDENUITSLUITEND VERRASSENDE HEIDS TOPMERKEN ACTIES SCORE

UITSLUITEND TIELEMAN VOOR DE KIDS BANKGARANTIE TOPMERKEN BIOS & PSII

ERVARING LEVENSLANG TIELEMAN & INSIDE VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE LUNCHROOM

3x BESTE VERRASSENDE LEVENSLANG KEUKENSPECIALIST GARANTIE ACTIES VAN NL

VERRASSENDE HECHT VOOR DE KIDS FAMILIEBEDRIJF ACTIES BIOS & PSII

KLANTTEVREDENVOOR INSIDE DE KIDS HEIDS SCORE BIOS LUNCHROOM & PSII

HECHT FAMILIEBEDRIJF

KLANTTEVREDENERVARING & VAKMANSCHAP HEIDS SCORE

3xERVARING BESTE KEUKENUITSLUITEND & SPECIALIST VAN NL VAKMANSCHAP TOPMERKEN

3x BESTE HECHT KEUKENTIELEMAN SPECIALIST FAMILIEBEDRIJF VAN NL BANKGARANTIE

HECHT KLANTTEVREDENLEVENSLANG FAMILIEBEDRIJF HEIDS GARANTIE SCORE

VERRASSENDE KLANTTEVREDENUITSLUITEND ACTIES HEIDS TOPMERKEN SCORE

UITSLUITEND TIELEMAN VOOR DE KIDS: BANKGARANTIE TOPMERKEN BIOSCOOP & PS2

ERVARING LEVENSLANG TIELEMAN & INSIDE VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE LUNCHROOM

3x BESTE VERRASSENDE KEUKENLEVENSLANG SPECIALIST ACTIES VAN NL GARANTIE

VERRASSENDE HECHT VOOR DE KIDS: FAMILIEBEDRIJF ACTIES& PS2 BIOSCOOP

KLANTTEVREDENVOORINSIDE DE KIDS: HEIDS SCORE BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

HECHT FAMILIEBEDRIJF

KLANTTEVREDENERVARING & VAKMANSCHAP HEIDS SCORE

3xERVARING BESTE KEUKENUITSLUITEND & SPECIALIST VAN NL VAKMANSCHAP TOPMERKEN

SHOWROOM 3x BESTE HECHT KEUKENTIELEMAN SPECIALIST FAMILIEBEDRIJF VAN NL BANKGARANTIE

HECHT KLANTTEVREDENLEVENSLANG FAMILIEBEDRIJF HEIDS GARANTIE SCORE

UITSLUITEND INSIDE TOPMERKEN LUNCHROOM

BANKGARANTIE TOPMERKEN BIOSCOOP & PS2

VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE LUNCHROOM

SPECIALIST ACTIES VAN NL GARANTIE

FAMILIEBEDRIJF ACTIES& PS2 BIOSCOOP

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS BIOS & PSII

INSIDE LUNCHROOM

Bekijk de acties in de speciale Nieuwe Oostdijk keukenbrochure UITSLUITEND INSIDE TOPMERKEN LUNCHROOM

KORENDREEF 15 //ERVARING 3241 AS3x BESTE MIDDELHARNIS // KLANTTEVREDENTVOORINSIDE 0187 - 602 555 VERRASSENDE KEUKENVERRASSENDE HECHT UITSLUITEND TIELEMAN LEVENSLANG TIELEMAN & LEVENSLANG UITSLUITEND VOOR DE KIDS: VOOR DE KIDS: DE KIDS: INSIDE INSIDE

VERRASSENDE KLANTTEVREDENUITSLUITEND ACTIES HEIDS TOPMERKEN SCORE

TIELEMAN BANKGARANTIE

HEIDS SCORE BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

TOPMERKEN LUNCHROOM

TWITTER TIELEMANKEUKENS // FACEBOOK TIELEMAN-KEUKENS

TIELEMAN BANKGARANTIE

LEVENSLANG GARANTIE

TIELEMAN BANKGARANTIE

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

VERRASSENDE

VOOR DE KIDS:

INSIDE LUNCHROOM

ACTIES BIOSCOOP & PS2 Financieel gezond

UITSLUITEND TOPMERKEN

HECHT FAMILIEBEDRIJF

UITSLUITEND TOPMERKEN

UITSLUITEND HECHT TOPMERKEN FAMILIEBEDRIJF

HECHT FAMILIEBEDRIJF

KIJK VOOR EEN IMPRESSIE OP

WWW.TIELEMAN.NL KLANTTEVREDENHEIDS SCORE

LEVENSLANGE ERVARING & VAKMANSCHAP SERVICE

3xVERRASSENDE BESTE KEUKENERVARING & SPECIALIST ACTIESVAN NL VAKMANSCHAP

3x KLANTTEVREDENBESTE VOOR DEKEUKENKIDS: SPECIALIST HEIDS SCORE VAN BIOSCOOP & PS2NL

KLANTTEVREDENLEVENSLANGE INSIDE HEIDS SERVICE SCORE LUNCHROOM

VERRASSENDE LEVENSLANGE KEUKENS ACTIES VOORSERVICE ELK BUDGET

VERRASSENDE VOOR DE KIDS: EIGEN ACTIES BIOSCOOP & PS2 MONTAGEDIENST

ERVARING & VOOR PLAATSING INSIDE DE KIDS: IN VAKMANSCHAP HEEL BIOSCOOP LUNCHROOM NEDERLAND & PS2

3x BESTE KEUKENKEUKENS INSIDE SPECIALIST VAN NL VOOR LUNCHROOM ELK BUDGET

KLANTTEVREDENKEUKENS EIGEN HEIDS VOOR ELKSCORE BUDGET MONTAGEDIENST

LEVENSLANGE PLAATSING EIGEN IN SERVICE HEEL MONTAGEDIENST NEDERLAND

VERRASSENDE PLAATSING IN HEEL ACTIES NEDERLAND

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

INSIDE LUNCHROOM

KEUKENS VOOR ELK BUDGET

EIGEN TIELEMAN PLAATSING IN BANKGARANTIEHEEL NEDERLAND MONTAGEDIENST

RUIM 70 OPSTELLINGEN HECHT FAMILIEBEDRIJF

KLANTTEVREDENERVARING & VAKMANSCHAP HEIDS SCORE

3xERVARING BESTE KEUKEN& UITSLUITEND SPECIALIST VAN NL VAKMANSCHAP TOPMERKEN

3x BESTE HECHT KEUKENTIELEMAN SPECIALIST FAMILIEBEDRIJF VAN NL BANKGARANTIE

HECHT KLANTTEVREDENLEVENSLANG FAMILIEBEDRIJF HEIDS SCORE GARANTIE

VERRASSENDE KLANTTEVREDENUITSLUITEND ACTIES HEIDS SCORE TOPMERKEN

UITSLUITEND TIELEMAN VOOR DE KIDS: BANKGARANTIE TOPMERKEN BIOSCOOP & PS2

ERVARING & LEVENSLANG TIELEMAN INSIDE VAKMANSCHAP BANKGARANTIE GARANTIE LUNCHROOM

3x BESTE VERRASSENDE KEUKENLEVENSLANG SPECIALIST ACTIES VAN NL GARANTIE

VERRASSENDE HECHT VOOR DE KIDS: FAMILIEBEDRIJF ACTIES& PS2 BIOSCOOP

KLANTTEVREDENVOORINSIDE DE KIDS: HEIDS SCORE BIOSCOOP & PS2 LUNCHROOM

UITSLUITEND INSIDE TOPMERKEN LUNCHROOM

TIELEMAN BANKGARANTIE

LEVENSLANG GARANTIE

VERRASSENDE ACTIES

VOOR DE KIDS: BIOSCOOP & PS2

GRATIS EN RUIM PARKEREN

TIELEMAN PRESENTATIE OP TIELEMAN BANKGARANTIE WARE GROOTTE BANKGARANTIE

RUIM 70 OPSTELLINGEN INSIDE LUNCHROOM

RUIM 70 OPSTELLINGEN

GRATIS EN RUIM PARKEREN

GRATIS PRESENTATIE EN RUIM OP PARKEREN WARE GROOTTE

PRESEN PRESE WARE


Design: Sfa Print bv.

Al 47 woningen verkocht. Gelukkig bent u nog niet te laat

ER ZIJN NOG

Goed voorbeeld doet goed volgen...

20 WONINGEN BESCHIKBAAR

Maasvlakte

Europoort

Rotterdam

Goedereede

HOEKWONING v.o.n. vanaf

€ 219.000,-

Middelburg

Thuis Goedereede

TUSSENWONING

in

v.o.n. vanaf

€ 189.000,-

67 VERSCHILLENDE WONINGEN VAN NU MET DE UITSTRALING VAN TOEN

2-ONDER-1-KAP v.o.n. vanaf

Al met de start van de verkoop op 16 mei jl. is bewezen dat de vraaggerichte projectontwikkeling van Estate Invest een schot in de roos is. Reeds 47 woningen hebben al een “eigenaar”. Vraaggericht betekent niet alleen goed luisteren naar uw wensen en grote woningen op royale percelen realiseren, maar ook een mooie project.

€ 315.000,VRIJSTAAND v.o.n. vanaf

Zo wordt er alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen zoals keramische dakpannen, hardhouten kozijnen en zinken hemelwaterafvoeren. Bovendien worden alle woningen op zeer royale percelen gerealiseerd met achtertuinen tot wel 25 meter diep.

€ 375.000,-

Geschikt voor alle (toekomstige) gezinssituaties en met respect voor het karakter van Goedereede. Er wordt alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen zoals keramische dakpannen, hardhouten kozijnen en zinken hemelwaterafvoeren. Bovendien worden alle woningen op zeer royale percelen gerealiseerd met achtertuinen tot wel 25 meter diep.

STRAND - 2,8 km SUPERMARKT - 700 m NATUURGEBIED - 1,8 km KWADE HOEK

De uitstraling van toen en het comfort van nu in een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. Dat is wat De Nieuwe Oostdijk u biedt.

EUROPOORT/ - 20 km MAASVLAKTE ROTTERDAM - 50 km CENTRUM

T H U IS IN GOEDER EEDE

De Hofjes 16 3241 ML Middelharnis 0187 - 48 04 00

info@estateinvest.nl www.estateinvest.nl U vindt ons ook op

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag de speciale brochure aan. Deze kunt u ook doorbladeren via de website.

WWW.DENIEUWEOOSTDIJK.NL

Eilanden-Nieuws 7 juli 2015  

Huis-aan-huiskrant voor het eiland Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws 7 juli 2015  

Huis-aan-huiskrant voor het eiland Goeree-Overflakkee

Advertisement