Page 1

Dinsdag 18 augustus 2015

8435

VVV-Inspiratiepunt in Middelharnis

3

De weekmarkt van OudeTonge

7

Volleybalclub viert 50-jarig bestaan

11

Onderzoek naar aanbod dagrecreatie op Noordzee- en Grevelingenstrand GOEREE-OVERFLAKKEE Burgemeester en wethouders (portefeuille wethouder Frans Tollenaar) hebben vorige maand opdracht verstrekt voor het - nog dit seizoen - uitvoeren van een analyse, met behulp van leefstijlen, van de strandrecreatie op het eiland. Toegespitst op het Noordzeestrand en het Grevelingenstrand in Ouddorp. Het Bureau Ruimte en Vrije Tijd voert de opdracht uit op basis van een offerte van 6600 euro. De kosten worden gedekt uit de reserve Toeristenbelasting van de gemeente Goeree-Overflakkee, te verwerken in de Eindejaarsnota 2015.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de Omloop is er een wandeltocht van vijftien kilometer voor volwassenen. Een afstand die ook voor ongetrainde wandelaars haalbaar is. Het startpunt voor deze tocht is Hernesseroord bij Middelharnis. De route gaat dan richting Stad aan ‘t Haringvliet en vanaf daar weer terug naar Middelharnis, de finish is op het Diekhuusplein. Deelname kost € 7,50. Zie voor meer informatie en om aan te melden www.dewandeltocht.com.

Afsluiting Molendijk

Door Jaap Ruizeveld

In een toelichting op deze insteek stelt de gemeente dat Goeree-Overflakkee een populaire vakantiebestemming is en dat de recreatie een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie en daarmee de leefbaarheid. In vervolg op het vorig jaar uitgevoerde Leisure- leefstijlonderzoek ‘aanbod verblijfsrecreatie’ is het de wens van de gemeente en de ondernemers om een in dezelfde lijn uitgevoerd Leisure leefstijlonderzoek uit te voeren voor dagrecreatie voor de stranden. Het leefstijlonderzoek richt zich in overleg met de ondernemers, op de genoemde Ouddorpse locaties, het Noordzeestrand en het Grevelingenstrand. Het onderzoek moet inzicht geven in het aanbod aan dagrecreatie op het strand en een beeld geven van de ontwikkelmogelijkheden van deze vorm van recreatie.

Wandeltocht van vijftien kilometer

Strandpaviljoen en speelwerktuig op strand Flauwewerk. Wat wil de recreant nog meer? Vraaggericht ontwikkelen Volgens de gemeente leveren de uitkomsten van dit onderzoek handvatten op voor gemeente en ondernemers. Om voorzieningen en ontwikkelingen aan te laten sluiten op de vraag, is het van belang om inzicht te hebben in de aantrekkelijkheid van de stranden voor bepaalde doelgroepen. Belangrijk is om te weten wat de recreant en toerist op het strand wil beleven. Inzicht hierin maakt een vraaggerichte benadering en ontwikkeling mogelijk. Ook levert de analyse informatie op voor de ondernemer om zijn / haar bedrijf (strandpaviljoen of surfschool) vraaggerichter

te ontwikkelen. Waar liggen kansen? De uitkomsten van het onderzoek zijn nodig voor eventuele vervolgstappen als het gaat om de ontwikkeling van het strand. Uit het onderzoek moet blijken voor welke segmenten het strand aantrekkelijk is en of dit aansluit bij hetgeen in het onderzoek naar de verblijfsrecreatie naar voren is gekomen. Duidelijk moet worden waar kansen liggen in het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Ook wordt inzichtelijk of de huidige voorzieningen en activiteiten (evenementen) passen bij de doelgroep. Met behulp van deze

Vervolgstap De aanpak sluit aan bij het eerder uitgevoerde onderzoek verblijfsrecreatie. De gehanteerde methodiek van de leefstijlkleuren sprak enorm aan bij de ondernemers. Door te kiezen voor eenzelfde aanpak is het mogelijk om verschillen en overeenkomsten in vraag en aanbod (verblijfsrecreatie / dagrecreatie) te signaleren en hier op in te spelen.

Vrijwilligers gezocht STELLENDAM - Zeezoogdierenopvang A Seal in Stellendam zoekt vrijwilligers voor de verzorging van de zeehonden. De taken bestaan o.a. uit het klaarmaken en verstrekken van de voeding en schoonmaakwerkzaamheden. Vrijwilligers moeten minimaal 18 jaar zijn. Solliciteren kan door een e-mail te sturen naar info@aseal.nl.

Vandaag bij deze krant:

rs: 80 km | 55 km | 30

110 km | Kennedyma

op: 5 en 15 km

km | 15 km | Kinderomlo

LOPEN VOOR

HET SOPHIA KINDERTHORAXCENTRUM

Foto: Jaap Peeman

Drukte in het zwembad

informatie is het mogelijk om samen met de recreatieondernemers een visie en beleid op het strand te ontwikkelen.

NIEUWE-TONGE - Vanwege werkzaamheden van Stedin wordt de Molendijk in Nieuwe-Tonge vanaf maandag 24 augustus 2015 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van huisnummer 120-126 en 141-145 is de weg afgesloten, uitgezonderd fietsers. Van huisnummer 97-141 en 64-114a is de weg ook afgesloten, uitgezonderd bewoners. Het verkeer wordt omgeleid over de Oudelandsedijk en Korteweegje. Volgens planning duren deze werkzaamheden zo’n vier weken, dus tot eind september 2015.

De 26e Omloop 21-22 AUGUSTUS 2015

Uitgave van:

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Altijd bij u in de buurt Voor alle wijkverpleging bij u thuis. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

STELLENDAM - Het zomerse weer zorgt voor een drukte van belang in het zwembad. Op zonnige dagen zoeken volwassenen en kinderen verkoeling in het zwembad. Afgelopen donderdag bezochten meer dan duizend mensen zwemcomplex ‘t Zuiderdiep in Stellendam. Het was voor de tiende keer deze zomer dat er op één dag meer dan duizend mensen een kaartje kopen voor het Stellendamse zwembad. Kijk voor meer informatie en foto’s op www.zuiderdiep.nl of op de Facebookpagina.

Oostflakkee Middelharnis Dirksland Goedereede

06 20 70 37 15 06 13 29 94 95 06 22 26 08 15 06 51 75 04 53

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl


www.brilcentrumkeuvelaar.nl

Zandpad 56 - Middelharnis (0187) 483437

Van der Made

Donderdag 20 augustus

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

OUDDORP - Akershoekse Bokbokaal. Prestatieloop van 8 of 16 kilometer. Start en finish voor Hotel Akershoek. De start is om 19.30 uur, vanaf 18.00 uur kan er worden ingeschreven in MFG Dorpstienden.

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

voor vakman en doe-het-zelver

Vrijdag 21 augustus

nu ook op dinsdag geopend

MIDDELHARNIS - Start repetities Vocaal Ensemble Magnificat. Start 19.00 uur in Exoduskerk. Meer info op www.kamerkoormagnificat.nl OOLTGENSPLAAT - Inleveren spullen voor verkoping en rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Van 19.00 tot 20.00 uur. Stoofstraat 26. OUDDORP - Rommelmarkt bij Familie v.d. Linde van 9.00 tot 12.00 uur. Speciale actie: doos vullen voor twee euro. Zaterdag 22 augustus

N. A. van Kempen

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@online.nl

OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist: Kees van Steenhoven. GOEDEREEDE - Rondom de Toren een beiaardconcert en luisterwedstrijd door Jan Bezuijen. Van 16.00 tot 17.00 uur. Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar in de toren. OUDDORP - Hersteld Hervormde Gemeente. Grote jaarmarkt van 9.00 tot 15.30 uur met meer dan 50 kramen op het terrein van Vishandel Gebr. Sperling aan de Hazersweg 77 te Ouddorp. MIDDELHARNIS - Spullen inleveren rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Van 9.00 tot 11.00 bij de boerderij in de Van Pallandtpolder. Meer info via 0187-680755 of 487124.

5-delig Hoogwaardig roestvrij staal 18/10.

Woensdag 26 augustus

.n l

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965

OUDE-TONGE - Muzikale middag in De Grutterswei. Aanvang 14.00 uur. Entree: € 7,50. Aanmelden via c.kik5@hotmail.com

HUSQVARNA Sapphire

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

Donderdag 27 augustus OUDDORP - Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele orgaedia nieuwsm 8135 • Christelijke 84e jaargang • Nr. nisten. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Margreeth de Jong. st ekom De to65. DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg (elke donekDi et der uur. van “H van12.00 derdagmorgen) van 9.00 Abtot at op of ” sta t van Huus. Aanvang 14.30 uur. Opgeven huusvia genie STELLENDAM - Bingo 55+. Haagse 491653 Veer el jke sp kli t nin he 602411. een ko

e grondslag op gereformeerd

De meest perfecte machine vanaf € 1.299,00 s 2012 ag 8 augustu

ieuws.nl • Woensd

enn De showroom op afspraak • redactie@eiland 10is 20 47 Zaterdag 7 elke • Tel. 018en van

5

3

10:00 tot 17:00 geopend

Happende honden niet gestraft, wel bekeurd

8

5 jaar garantie !

>>

ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIS g in ig ijz W ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! inzameling afval

>>

r o o v g in id e h c s r e d n Koninklijke o n te u o H n e d n a v é r d n A sigaar

Vernieuwde serie bewezen kwaliteit !

Vrijdag 28 augustus

In verband met GOEDEREEDEmaandag 9 april Tweede paasdag op -container in de wordt de bruine GFT dereede geleegd Goe te een gem gehele , dus op 7 april op de zaterdag ervoor tainer voor 07.00 2012. Gelieve de con en. Een volledig uur aan de weg te zett liere. overzicht van de regu

OUDDORP - Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente: koorzangavond, m.m.v. het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, het Christelijk Gemengd Rehobôthkoor en een Wit Russische kooren orkestgroep. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Zaterdag 29 augustus dens de jaarSTELLENDAM - Tij

het brandlijkse korpsavond van afgelorkorps Goedereede, wee OUDDORP - Hervormde Kerk. Inloop door predikanten en organisten. t Expo tauranorgelbespelingen pen vrijdag in Res d dam, wer Stellen Aanvang 14.15 uur. Einde Auke Kieviet. gvliet teuur. Harin15.15 ndomen vanopbrade afscheid gen OUDDORP - End of Summer Festival Brouwersdam. Kijk voor meer info op: www. den Houten. weerman André van bewarebeach.nl. kreeg hij een id nhe ege gel die Bij g uitonderscheidin SOMMELSDIJK - BingoKoIn Sperwer 55. Aanvang 19.30 uur. klijkeZwaluw, ninDe burgemeester n rva waa t, eik ger MIDDELHARNIS - Spullen inleveren rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Van te een gem de Ger van de Velde van ehorende bijb 9.00 tot 11.00 bij de boerderij in de Van Pallandtpolder. Meer info via 0187-680755 of 487124. de hem de ree ede Go . STELLENDAM - Vleermuizenexcursie. versierselen opspeldde Start om 19.30 uur bij werkschuur Natuurmonu-

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Wie heeft bloedglucosemeter gevonden?

t het verkopen SOMMELSDIJK - Me voor Woord & van krentenbrood rdag, is in de kern Daad, afgelopen zate van de verkoeen k sdij mel Som van emeter verloren. pers zijn bloedglucos een zwart etui, is Het apparaatje zit in r link en blauw van het merk Contou iemand de meter grijs van kleur. Als dt deze vriendegevonden heeft, wor verzocht contact d gen drin h doc lijk f van Loon, tel.: op te nemen met Stee stvanloon@klik06 23130403, e-mail: n van krentensafe.nl. Met het verkope Daad, afgelopen brood voor Woord & n van Sommelszaterdag, is in de ker opers zijn bloeddijk een van de verk apparaatje meter verloren. Het nog enkele plaatsengluc teosehuur. , is van het merk etui rt zwa een in zit w grijs van kleur. Contour link en blau heeft, door burgemeester Als iemand de meter gevonden et gez men bloe de elen en in Info: grafie wordt deze vriendelijk doch drin de Koninklijke versiers sen Foto in Vos ist van zoju Wim zijn : w Foto en zijn vrou te nemen verzocht contact op André van den Houten d gen E: agneels@hotmail.com am, lend 03, 304 , met name Stel f van Loon, tel.: 06 231 de kazer- burgers van eester–hoe T: gem 0187 63fde26met 53Stee bur blusploeg, zowel op kliksafe.nl. Met alar- hulp hebt. De e-mail: stvanloon@ aan. Burge- van de een hem van bij n bij uk fs rde voor uitr rgee woo od de e teve bro nooit als tijdens echter niet bij dez open van krenten van de gemeen- ne jouw inbreng is ‘t gemeester het verk meester Van de Velde afgelopen zaterdag, is mering. Mede door d, ring te laten. De bur rde Daa & dan waa nd ord hte avo Wo hec dag een vrij deze woorden k een van te Goedereede had blusploeg Stellendam fde ‘t echter niet bij kern van Sommelsdij swoorden voor de paraat staat om hoe ter Namens Hare in de ook warme afscheid club mensen die zijn bloedglucoseme rs waardering te laten. ope van e verk 11:27:21 tijd de 2 ten ze -201 en cht 20-6 help trix mo l.pdf zit in een in Bea André. ingilni Kon12_e euws_vpblok-Shel hun medemens te n. Het apparaatje Majesteit 2006 ore ndverl bra je ink ens Kon Tijd van calamiteiten. nde spuitgast ook een zwart etui. groot aantal scheide ing uitreiken. Leren door te doen... rcarrière heb je een je de lijke onderscheid je een steun wee rbij was waa g t arin aak erv gem je “Door uitrukken mee ons de bevelvoerders en toeverlaat voor Shell Knöps Tankstati

rius www.natuurmonumenten.nl/agenda menten aan de Scheelhoek. Opgeven via s Ville Geschreven door Han

ke omstandigVanwege persoonlij ten André van den Hou l uitmaken van (38) niet langer dee hij van 1992 de blusgroep, waaraan is geweest. Op tot 2012 verbonden trad hij er als Nieuwjaarsdag 1992 in dienst en er illig rijw eerv brandw rna steeds verder daa zich e md waa bek 1994 behaalde hij in dit vakgebied. In acht, in 2000 het het diploma Brandw t le klas, in 2001 diploma Brandwach ner gevaarlijke het certificaat Verken diploma Hoofdstoffen, in 2002 het ig jaar het certibrandwacht en vor ter redder. Zo ewa lakt erv Opp at fica oden mogelijkheeft hij binnen de geb aan opleidingen heden het maximale e ook allemaal gedaan en sloot dez Verder woonde met goed gevolg af. oefenavonden bij hij altijd trouw de iasme en inzet en door zijn enthous collega’s op sleepgere jon l vee hij nam eerman of -vrouw touw om de brandw zijn. Voor hen te worden die ze nu s als vraagbaak fungeerde hij dikwijl

Woensdag 2 september heden kon

OUDE-TONGE - Barbecue 55+ in Infocentrum Bernhardstraat 27. Aanvang 16.00 uur. Aanmelden bij Infocentrum voor 28 augustus. Donderdag 3 september

CARAVANSTALLING

DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Bieden & Wonen De strategie die écht werkt!

U heeft uw woning te koop staan en er is geen beweging (meer) omtrent de verkoop van uw huis. Dankzij Bieden en Wonen kunnen geïnteresseerden een bod doen vanaf een door u bepaalde prijs. Er wordt

r a ja 0 2 t a ta s e b n e ti rêêveer

B

dens de jaarSTELLENDAM - Tij het brandvan d von psa lijkse kor afgelode, ree ede Go weerkorps Expo t ran tau Res in pen vrijdag werd , dam llen Ste te Haringvliet geboden tot het gewenste bedragafsc bereikt is. omen van brandheid gen dré van den Houten. rman Anzijn Zodra u en de hoogste bieder eenwee bedrag kreeg hij een Bij die gelegenheid overeengekomen kunnen wij u feliciteren cheiding uitKoninklijke onders eester t, waarvan burgem met de verkoop! Meer informatieger en eikde gemeente r van de Velde van de Ge voorwaarden vindt u op onze website.reede hem de bijbehorende Goede . versierselen opspeldde s Villerius Geschreven door Han

Bezuijen Bemiddeling

Koolweg 32 3253 LH Ouddorp telefoon 0187 - 68 48 68 fax

0187 - 68 45 35

rijsd !

dagelijks scherp gep

C

KOESE

o e l! In de zomervakantie trakteert Eilanden-Nieuws de lezers van de huis-aan-huiskrant drie e en vedijkil ig g ev weken lang op rubrieken uit de vrijdagkrant. Zoals onder andere het uitgebreide weerbericht, mels ! Som en DK Sommelsdijk 24-uur per dag tankt Sperwer 2a, 3245 Tel. 0187-611662 tevens nachtautomaa columns, de jongerenpagina en het actuele nieuws uit de gemeenteraad. Smaakt deze Sint Annaland RB Sint-Annaland weg 15, 4697 dijk Veiling mels Som elharnis/ 653625 • Midd Tel. 0166kennismaking naar meer? Probeer dan de vrijdagkrant vier maanden lang voor slechts tien - Langeweg 113 n “De Ronde Boom” Tholen 50, 4691 RZ Thole Slabbecoornweg 00 euro. Aanmelden kan op www.eilandennieuws.nl/proefabonnement, of gdoor het invullen van Tel. 0166-6005 • Ouddorp nl se. Oosterwe 2 koe nl ult se. ena koe “Knöps Ouddorp w.r www.renault ww ! de knipbon. méér dan tanken alleen M

Y

CM

Sommelsdijk k DK Sommelsdij Sperwer 2a, 3245 Tel. 0187-611662

MY

Sint Annaland land 4697 RB Sint-Anna Veilingweg 15, Tel. 0166-653625

CY

CMY

K

www.knopsbv.nl

lse Kip  Verse eieren en Ti

De Waal Hoveniers e-ToNge

Nieuw ieren.nl  www.deba VOOR SLECHTS € are 10,Tel. (0187) 652484   06-15874800 T. VIER MAANDEN LANG www.dewaalhoveniers.nl EEN ABONNEMENT OP DE VRIJDAGKRANT 6–15874800  Den Bommel, T. 0 tail  Ook voor horeca en re

Een stap verder

Naam

................................................................................................................................................................

Straat

................................................................................................................................................................

oon: 0187 617 300 Middelharnis, Telef

Postcode l bij en navonden................................................................................................................................................................ oefe www.visser-visser.n dig1 altijd trouw de t nam ................................................................................................................................................................ mobiel 06 - 53 33 19 Van 80 wege persoonlijke omstan ten diploma Brandwacht le klas, in 200 iasme en inze ousWoonplaats enth zijn r doo Hou ptouw ner gevaarlijke kon André van den ega’s op slee heden Telefoon ....................................................................................................................... (i.v.m. controle bezorging) het certificaat Verken jongere coll mobiel 06 - 10 55 87 77 (Deutsch) a Hoofd- hij veel te l uitmaken van in 2002 het diplom eerman of -vrouw (38) niet langer dee fen, ndw . . . Stipt stof bra de 2 om 199 E-mail ................................................................................................................................................................ .nl ihij van het cert funemail info@bezuijenbemiddeling.nl www.lodderfinancials de blusgroep, waaraan ze nu zijn. Voor hen ndwacht en vorig jaar die bra den wor Op . eest Zo der. is gew en red en aak ter ond agb ewa verb vra lakt 2 als erv s 201 tot ficaat Opp hij dikwijl internet www.bezuijenbemiddeling.nl astingadvieskantoor trad hij er als oden moge- geerde nooit 63298 klop Stuurega’ de sbon op ten of stop deze Administratie- en bel Nieuwjaarsdag 1992 ft hij binnen de geb de oudere coll ksland • 0187-6 in dienst en hee eester Nieuws, tertoren 49a • 3247 CL Dir le aan opleidin- ook gem ima Bur . max in de brievenbus van Eilanden aan het n brandweervrijwilliger hem ede Wa lijkh rgeefs bij er teve verd l ds maa stee alle rna deze ook Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk. bekwaamde zich daa www.eilandennieuws.nl gen gedaan en sloot hij Van de Velde. 1994 behaalde hij olg af. Verder woonde in dit vakgebied. In het met goed gev 0 200 in t, ach ndw het diploma Bra


DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Nieuws

3

Wethouder Tollenaar bezoekt het nieuwe VVV-inspiratiepunt in Middelharnis MIDDELHARNIS - Sinds april van dit jaar is in de gemeente Goeree-Overflakkee één VVVorganisatie actief. Deze VVV Goeree-Overflakkee draagt in nauwe samenwerking met gemeente en ondernemers zorg voor een zo optimaal mogelijk gastheerschap en marketing- en promotiebeleid. Het verzamelen van en het vervolgens zo toegankelijk mogelijk aanbieden van de toeristische informatie van het eiland vormt een van de belangrijkste doelstellingen van de VVV.

kers uitnodigt of kan inspireren, heel veel van het eiland te gaan zien. Het andere scherm is een informatiezuil waarmee de gebruiker actief de gewenste informatie kan opzoeken. Dit kan een beschikbare accommodatie zijn, evenementen voor die dag of de komende periode maar ook tips voor een leuk dagje uit in Middelharnis en omgeving.

Sinds het begin van de schoolvakanties is de toeristische informatie van het eiland niet meer alleen te vinden in het bekende VVV-kantoor in Ouddorp (‘t Blaeuwe Huus) en via de website www.vvvgoeree-overflakkee.nl maar ook weer verkrijgbaar in Middelharnis. Op de hoek van het winkelcentrum “d’n Diek” en de mooie haven is in het voorportaal van het pand van Adviesgroep De Vogel een zogenaamd VVV i-punt ingericht. Het is een ‘onbemand’ informatie-, ook wel inspiratiepunt genoemd dat bestaat uit twee digitale schermen. Op het ene scherm wordt een fotopresentatie getoond welke is voorzien van veel toeristische tips die bezoe-

De bekende VVV-cadeaubonnen en het uitgebreide VVV-kaartmateriaal zijn bij het VVV i-punt niet verkrijgbaar maar wel bij diverse ondernemers op ‘D’n Diek’ in Middelharnis en natuurlijk ook in andere dorpen op het eiland. Na een periode van zeer intensief overleg tussen wethouder Tollenaar (verantwoordelijk voor economische- en VVV-zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee) en de bestuurders van de voormalige VVV’s Zuid-Hollandse eilanden en Ouddorp aan Zee, is met de vestiging van dit eerste VVV i-punt in Middelharnis, een nieuwe VVV voor GoereeOverflakkee, goed en definitief uit de startblokken gekomen.

Adviesgroep De Vogel wil met het VVV i-punt gastvrij zijn voor de gasten op Goeree-Overflakkee. Ook zijn klanten van de adviseur, die het kantoor aan de haven in Middelharnis bezoeken, zo op de hoogte van wat er te beleven is in de regio.

Jack Drooger van Adviesgroep De Vogel, Mirna Bogert, manager, Jan Lokker, penningmeester en Peter Grinwis, voorzitter van de VVV Goeree-Overflakkee, wethouder Frans Tollenaar en Ben Fabert, voorzitter van de Raad van Toezicht VVV Zuid-Hollandse eilanden.

Groepsaanpak overlastgevende jongeren Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE Naar aanleiding van een recent incident waar een groep jongeren zich hinderlijk gedroeg en overlast gaf, heeft het college van b. en w. (portefeuillehouder waarnemend burgemeester Lokker) besloten een speciale groepsaanpak overlast gevende jeugd Goeree-Overflakkee op te zetten en te starten. Dit volgens de zogenoemde BEKE-methode. Op genoemd incident is ad-hoc ingezet omdat de gemeente geen structurele aanpak had om dergelijke groepen adequaat te kunnen aanpakken. Door Jaap Ruizeveld

Uitvoer van het besluit vindt plaats volgens de BEKE-methode. Doelstelling van BEKE is het realiseren van een doelgerichte aanpak van problematische jeugdgroepen die zich ophouden in de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze insteek biedt handvatten om gezamenlijk met verschillende instanties (gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en organisaties voor jeugden jongerenwerk) de problemen aan te pakken. Afhankelijk van bestaande overlegvormen of de problematiek kunnen ook andere organisaties bij de gekozen activiteit worden betrokken. Niet crimineel Door middel van toezicht, interventies, handhaving, beheer en onderhoud worden de problemen aan-

gepakt. Deze methodiek moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, wijk en gemeente. De feitelijke aanpak volgens de BEKEmethode is dat groepen jongeren worden geïnventariseerd en worden onderverdeeld in hinderlijk, overlast gevend en crimineel gedrag en uitingen. Elke groep heeft een aparte aanpak. De politie heeft de rapportage ‘Inventarisatie problematische jeugdgroepen’ vanuit de shortlistmethodiek opgesteld (mei 2015). Hieruit blijkt dat zich op Goeree-Overflakkee drie groepen jongeren ophouden. Twee groepen zijn gekwalificeerd als hinderlijk en één als overlast gevend (Er zijn géén criminele groepen op GO geeft de gemeente aan).

Vlotte graanoogst met hoge opbrengst

Extra kerkdienst

GOEREE-OVERFLAKKEE - De afgelopen periode is vrijwel al het graan geoogst op GoereeOverflakkee. De oogst is vlot verlopen,bij de landbouwcoöperatie CZAV is binnen één week meer dan tachtig procent van het graan ingenomen.

MELISSANT - Op woensdag 19 augustus is er een kerkdienst van de Ger. Gem. in Melissant. De dienst begint om 19.30 uur, de voorganger is ds. C. van Ruitenberg.

Per hectare is er gemiddeld zo’n tienduizend kilo graan geoogst, dat ligt boven het meerjarig gemiddelde. De kwaliteit van het graan is goed. De

voorschotsprijzen variëren, per duizend kilo, van € 120 voor gerst tot € 132,50 voor zomertarwe. Op een toenemend aantal landbouwbedrijven wordt wintergerst geteeld. Wintergerst Dit jaar zorgde de wintergerst, waarvan de oogst eind juni startte, voor goede opbrengsten. De CZAV verwacht door de goede resultaten en de zaai- en oogstspreiding een uitbreiding in deze teelt.

Muziek in de Voorstraat

MIDDELHARNIS - Op de vooravond van Open Monumentendag, vrijdag 11 september, wordt in Middelharnis het huiskamerfestival ‘Muziek in de Voorstraat’ georganiseerd en worden verrassende optredens verzorgd in bijzondere monumentale panden aan de Voorstraat. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur in het voormalige Raadhuis, aanvang 19.45 uur. Ook dit jaar bieden vier families in hun huiskamer gastvrijheid aan ‘Muziek in de Voorstraat’ en gaan hun voordeuren open voor de concertgangers. Maar het programma start al in de voormalige Raadszaal in het oude gemeentehuis. Daarna volgt een wandeling door de

Voorstraat en worden vier concerten geboden met gevarieerd repertoire. Het programma blijft een verrassing maar bezoekers mogen rekenen op een mooie avond! Halverwege is er een pauze en ook na afloop is er nog tijd voor een nazit. Kaarten inclusief consumpties kosten € 25,00 per persoon en kunnen gereserveerd worden via menheersehaven@gmail.com; u ontvangt dan de betaalgegevens. De betaling moet uiterlijk 8 september bijgeschreven zijn, houd daarmee rekening bij uw bestelling. De kaartverkoop is op basis van beschikbaarheid. Het evenement wordt georganiseerd door een werkgroep in samenwerking met Stichting Podium Goeree-Overflakkee. Foto’s van eerdere edities en voorbereidingen zijn te vinden op Facebook Muziek in de Voorstraat. (Foto ©TheoMastenbroek)


4

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

1975 – 2015 D.V. zaterdag 22 augustus 2015 is het 40 jaar geleden dat onze (o)pa en (o)ma

Afscheid nemen doet zo’n pijn, toch vonden wij het fijn, om tot het laatste moment bij je te zijn.

Krijn en Ria van der Wende-Bosloper

Groot is het verdriet na het overlijden van onze broer, zwager en oom

in het huwelijk zijn getreden.

Echtgenoot van J.A. de Munck

Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren in ons midden toe.

WIM VAN NOORT

In de leeftijd van 67 jaar P. van Noort (†) N. van Noort-Klein (†)

Erik en Corine Lucas en Sem Richard en Jolanda Marieke, Jolijn en Mirthe

M.N. Holleman-van Noort M.J. Holleman A. van Noort M. Spee

Wilhelminaweg 5, 3253 BW Ouddorp

Piet en Maja Struik-van der Velde 40 jaar getrouwd

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Pieter en Corine Heidi Pieter Maaike Cor en Inge Lynde Robbe Daan Margreet en René Herman en Winke

Neeltje Westhoeve ~ Nené ~

weduwe van Gerard Cornelis Vroegindeweij

Stellendam: Bram en Aat

12 augustus 2015

Rotterdam: Henk en Maria

Na een korte periode van ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom

WIM VAN NOORT

We wensen hen nog veel goede en gezegende jaren toe

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, oma-oma, zuster, schoonzuster en tante

in de leeftijd van 86 jaar.

Neven en nichten Op D.V. 22 augustus zijn onze lieve ouders en opa en oma

Zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend, altijd alles dragend, moedig ging je door, steeds weer, tot op het laatste moment het kon niet meer.

Wij leven mee met Mini, Carolien en Ruud en wensen hen veel sterkte toe om hun verlies te kunnen dragen. Toon en Petra de Munck-Doornheim kinderen en kleinkinderen

Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vriend

kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie

Er is gelegenheid tot condoleren aan het woonhuis op dinsdag 18 augustus van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. woensdag 19 augustus om 13.30 uur in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Ouddorp. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Eben-Haëzer’.

Wij wensen Mini, Carolien en Ruud veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

~ Geen bloemen ~

Theo en Co Charl en Janneke

Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

DA N K B E T U I G I N G Allereerst dank aan de Heere, die ons zoveel jaren heeft bewaard en gespaard. Verder dank aan iedereen voor de felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen, attenties die wij mochten ontvangen voor ons 45-jarig huwelijksjubileum. Jan en Pietje Grinwis Kinderen en kleinkinderen Weststraat 41, 3253 AR Ouddorp

AREN-JAN KOPPENAAL

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat, na een zeer korte periode van ziekte, is overleden mijn lieve man, vader en schoonvader

Willem van Noort - Wim -

echtgenoot van Jacomijntje Adriana de Munck in de leeftijd van 67 jaar. Heden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen, onze lieve zorgzame moeder, Sommelsdijk: grootmoeder, Mini van Noort-de Munck schoonmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder Middelharnis: Carolien van Noort Ruud Beeke AdriAnA Vroegindeweij

weduwe van Theodorus van Biert 12 augustus 2015 in de leeftijd van 98tejaar. Hospice ‘Calando’ Dirksland

Stienie (in liefdevolle herinnering) en Wim

Nellie

Nieuwe Tonge: M.C. Doorn-van Biert H. Doorn Nieuwe Tonge: A.J. Noteboom-van Biert J.C. Noteboom

Groot is ons verdriet na het overlijden van onze lieve, moedige en zorgzame oma

Neeltje Vroegindeweij-Westhoeve

neven en nichten 15 augustus 2015 Henry Dunantstraat 12, Oude-Tonge

Voor altijd in onze gedachten. Nathalie & Dennis Jeffrey & Naomi

Correspondentieadres: Henry Dunantstraat 16, 3255 XC Oude-Tonge

We hebben vannacht een ster uitgezocht, Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijvoor onze oma Ouddorp die moest gaan. eenkomst, die gehouden zal worden op de Nu straalt daar steeds die ene ster. woensdag 19 augustus om 13.30 uur in het Dus is onze oma Ouddorp eigenlijk nooit weggegaan. Hervormd Verenigingsgebouw ‘Diakonia’, Kolfweg 1 te Oude-Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene Jesse en Dewi Na een moedig gedragen kortstondige ziekte, hebben wij tot ons grote verdriet afscheid begraafplaats te Oude-Tonge. moeten nemen van mijn geliefde vrouw, zorgzame moeder en lieve oma Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand We hebben vannacht een ster uitgezocht, aan de afscheidsbijeenkomst vanaf 13.00 uur voor onze lieve oma-oma die moest gaan. in ‘Diakonia’. Nu straalt daar steeds die ene ster. -GerdaDus is onze oma-oma eigenlijk nooit weggegaan. Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan Echtgenote van Bram Spoor verzoeken wij u deze advertentie als zodanig BjÖrn en Sven te9beschouwen. oktober 1938 11 november 2014

Gerdina Anna Spoor-Braber

Correspondentieadres: Nieuwe Tonge: M. Drooger-van Biert Violierstraat 7, 3245 CW Sommelsdijk A. Drooger in liefdevolle herinnering ~ De begrafenis heeft ~plaatsgehad op maandag Middelharnis: Droger-van 17 augustus omH.14.00 uur op Biert de algemene C. Droger begraafplaats te Sommelsdijk. ~ in liefdevolle herinnering ~

Marco en Debbie Lennart en Carolien

in de leeftijd van 71 jaar.

Jannie en Dick (in liefdevolle herinnering) Al hield je nog zo van het leven. Je had het niet in eigen hand. Ongevraagd moest je het verlaten en wij staan machteloos aan de kant.

Dankzij de liefde Bestaat geen ‘Het is voorbij’ Je blijft aanwezig In ieder die je bezielde Een oma om trots op te zijn

Moe gestreden, maar dapper is na een moeilijke laatste levensperiode van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

Jo en Jan (in liefdevolle herinnering)

Nené Maartje en Adri Hoek-Westhoeve Corrie en Philip Maartje en Gijsbert Gerrit en Corina, Noëll, Ezra Geertje en Matthijs, Esther, Maarten, Suze Lenie en Klaas in liefdevolle herinnering Wim en Ellen Adri en Marianne, Lukas Elbert en Annelies Marleen en Gertjan Corné

We hebben haar los moeten laten, onze lieve zorgzame

Nené

Wat blijft zijn de vele mooie herinneringen die we koesteren. Corrie en Lenie

14 augustus 2015 Kerkhoek 1, 3253 ED Ouddorp

WIM VAN NOORT

Geldersedijk 93b 3247 KC Dirksland

Na een moeilijke laatste levensfase is door de Heere uit onze familiekring weggenomen mijn lieve zus, schoonzus en onze (oud)tante

Sommelsdijk:

A.J.D. Spoor

Oude-Tonge:

Marcel en Jolanda Eline Bart Tim

Dorpsweg 91 3245 VB Sommelsdijk De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze tante

Nel Vroegindeweij-Westhoeve Willie en Aren Kees en Gré en kinderen Ouddorp Met dank aan God voor alles wat Hij ons in haar heeft gegeven, m naar intens verdrietig om het gemis, delen wij u mede dat heden door de Heere van onze zijde is weggenomen onze geliefde en altijd zorgzame ma

Nené Carolina Johan en Vanessa Angeli en Alex en kinderen Verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze lieve en zorgzame

Buurvrouw Neeltje Johan en Janie Bert en Jeanet Johan en José André en Rieneke Jaap en Ina Chris en Annemiek en kinderen DINSDAG 18 NOVEMBER 2014

5

We wensen de (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Ouddorp, 14 augustus 2015


DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; Psalm 10 vers 14 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij in ons leven heeft betekend, delen wij u mede dat door de Heere, na een arbeidzaam leven en een bewogen laatste periode, uit ons midden is weggenomen mijn geliefde man, onze lieve vader, opa en overgrootvader

Met droefheid geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Leentje Buth

weduwe van Arie Lodder

Petrus Gerardus Struik

in de leeftijd van 93 jaar.

echtgenoot van Anthonia Struik-Bakker geboren 12 september 1931

Psalm 130 vers 1 (berijmd)

overleden 15 augustus 2015 Melissant: A. Struik-Bakker Ellemeet: Rinus en Liesbeth Struik-den Hertog Manon en Jos, Vera, Guus Tjeerd en Janine Jojanneke en Niels Esther en Ruud Caroline Melissant: Leen en Ingrid Struik-van Strien Jeanine en Peter, Luuk Ard en Joanne Niels en Floortje Leon Olga

Sommelsdijk: C. Lodder L. Lodder-van Es Esther en Marinus-Jan Joh. Lodder J.C. Lodder-van der Bok 12 augustus 2015 Westelijke Achterweg 31 3245 BJ Sommelsdijk De begrafenis heeft plaatsgehad op maandag 17 augustus om 10.30 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk.

Melissant: Peter en Ria Struik-van Tilborgh Rebekka en Jeroen Geerd en Willianne Annetoos Alieke Nienke Carleen

Tot onze diepe droefheid heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze lieve en altijd meelevende zuster, schoonzuster en tante

Melissant: Willy en Wilfred Hameeteman-Struik Maartje Emma Gijs Bart

Middelharnis 11-09-1921

Wij denken in liefdevolle herinnering aan Willem-Jan en Tessa die hem zijn voorgegaan.

LEENTJE BUTH

weduwe van A. Lodder

Willem Alexanderstraat 8, 3248 AZ Melissant Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. donderdag 20 augustus van 19.30 tot 21.00 uur in vereningsgebouw ‘De Poort’, Voorstraat 14 te Melissant.

De Heere Zelf gedenke en troostte de kinderen en kleinkinderen. De Heere sterke ons in dit verlies en Hij geve dat ook deze roepstem ons zal opwekken het oog op God te slaan, Ps. 34:3 (ber.).

Driebergen: W.A. van Leeuwen-Buth

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘De Poort’. Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden heeft de Heere tot onze droefheid van ons weggenomen onze broer, zwager en oom

Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, onze geliefde zwager en oom, de heer

Petrus Gerardus Struik

P.G. STRUIK

Dirksland, 15 Augustus 2015

Dirksland:

L. Bakker

Met droefheid namen wij kennis. dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze geliefde tante

Leentje Buth weduwe van Arie Lodder in de gezegende leeftijd van 93 jaar. De Heere gedenke de kinderen en kleinkinderen in dit verlies. Neven en nichten familie Lodder 12 augustus 2015

Uitvaartverzorging M.H. van de Ven Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Dag & nacht bereikbaar Uitvaartcentrum Media Vita M.H. van de Ven Theo Struik W. Buijs

T. 0187-642428 0187-486962

Administratieadres: Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

M. 06-53112979

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

A. van Loon-Bakker J.A. van Loon C. de Berg-Bakker J.L. de Berg en kinderen Dirksland, 15 augustus 2015

Teun

is overleden. Melissant, 14 maart 1942 Sommelsdijk, 11 augustus 2015

Marjon en Robert-Jan de Wit Correspondentieadres: Marjon de Wit-Schans Schietwilgendreef 4 4493 EH Kamperland De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vele mensen wandelen in en uit ons leven maar Slechts een enkeling laat voetafdrukken achter in ons hart.

(ome) Teun Schans Met diep respect voor zijn wilskracht, dankbaar voor alles wat hij ons gaf, namen we in liefde afscheid van hem. J.H. Doorn R. Doorn en Wilfred Sommelsdijk, 11 augustus 2015

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere, na een moeilijke laatste levensperiode, uit ons midden is weggenomen onze innig geliefde moeder, schoonmoeder, lieve oma en ‘ouwe’ oma

Leentje van Dijk weduwe van Jan Non

* 25 augustus 1920

† 12 augustus 2015

Riek - in liefdevolle herinnering Han Hanny en Kees Leontien en Wouter Sven, Isa

W. Bakker-Luijk

C.A. Bakker B. Bakker-Goedegebuur

Teunis Dimmen Schans

O Heere, wees Gij mijn Borg

M. Bakker-Geluk

(in liefdevolle herinnering)

Onze bijzonder lieve, altijd opgewekte en behulpzame vader

neven en nichten

(in liefdevolle herinnering)

A.C. Bakker

Toen ik je zag, hoe jij zo rustig lag, zo zonder pijn, geen vragen meer alles geleden, alles gestreden deed mijn hart een beetje minder zeer.

Middelharnis: B. Witvliet

De rouwdienst, welke uitgaat van de Gereformeerde Gemeente te Melissant, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. vrijdag 21 augustus om 13.00 uur in de Hersteld Hervormde kerk, Julianaweg 2 te Melissant. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Nieuweweg te Melissant.

Jo Vreeswijk-Struik Henk Vreeswijk en kinderen

Dirksland 12-08-2015

Wij gedenken ook allen, die de Heere reeds uit ons midden heeft weggenomen. Haar bijzondere belangstelling voor ons en onze geliefden was opmerkelijk.

Woonzorgcomplex ‘Nieuw Rijsenburgh’ te Sommelsdijk

Hoe ver we ook bij elkaar vandaan zijn, we zullen altijd dezelfde volle maan zien.

Onze grote dank gaat uit naar het verplegend personeel van Nieuw-Rijsenburgh dat zo liefdevol voor hem gezorgd heeft.

Melissant: Arco en Heleen Struik-Struik

Melissant: Els en Peter Goedegebuur-Struik

5

De Heere heeft van ons weggenomen, onze buurvrouw en tante

LEENTJE LODDER-BUTH Familie Lodder 12 augustus 2015 Westelijke Achterweg, Sommelsdijk

Corrie en Jan Jasper Wouter en Clarinda Zorgcentrum ‘Geldershof ’ te Dirksland Correspondentieadres: J. van Vugt, Julianaweg 74, 3248 AN Melissant De begrafenis heeft plaatsgehad hedenmiddag 18 augustus om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Melissant.


6

DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Psalmgaan 116:4 Wie vroeg of we konden Wie zei dat we moesten blijven diepe droefheid, tot ZichMaar te nemen als ermijn dangeliefde iemand komt Het hoeven er niet veel te zijn Die mij optilt, mij wegdraagt DA MASTENBROEK Mij aanlegt en verankert Mijn hoofd vasthoudt En van mijn handen Een vogel vouwt evolle verzorging in ‘De Vliedberg’, woongroep 102. Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons overleden E. bijzijn Tanis-Mastenbroek mijn lieve man, J.J. onze vader, stiefvader, Tanis schoonvaderF.enTanis-Sturm geweldige opa J. Tanis C. Tanis-Kieviet Theodorus Leonardus K. van der Laan-Tanis Paul J. Mastenbroek Dekker G. Mastenbroek-de Jong H. Mastenbroek M. Mastenbroek-Grinwis ~ Theo ~ G.L. Mastenbroek K. Mastenbroek-Hoek Echtgenoot van Dina Anneke van Walsum Achterneven en -nichten

Na een strijd, moeizaam gestreden Wij hebben een lieve meelevende tante ging je heen, niet onverwacht. verloren Niemand weet hoeveel je hebt geleden, onuitputtelijk was je kracht. RIEK DE VOS-KAMP Maar ook hieraan kwam een einde. deed je zeer onsblijven te latenons staan, Vele dierbareHet herinneringen altijd maar hiermee hebben we vrede, bij. omdat je nu kunt rusten gaan. Janneke (in liefdevolle herinnering) Onze troost is te weten dat zij nu geen pijn meer

* 23 maart † 13 achterlaat. augustus 2015 n, weten welke lege plaats zij1946 in de familie

Claudia, Denise sinds 12 mei 1988 weduwe van Patricia en Robert Dingeman Marinus van der Wekke Justin, Bradly in de ouderdom van 96Fred jaar.en Hanneke

en ziek, nt, zal ebben. a 33:24

ere tot

zullen

derdom ies.

arije

ere, na ot Zich

K

e in dit ns aller

ephine

Aansluitend is er gelegenheid de familie Het zit erin op, heb de ogen te condoleren deikkoffiekamer van het definitief gesloten. crematorium.

Jan en Selly Bryan Ria en Wim Carolien en André Femke, Ralph Lenny en Bart Ruben, Loïs Pieterstraat 74, 3248 BH Melissant

Annemieke Correspondentieadres: Maaike Akelei 23, 3247 DC Dirksland Sietske en Pieter Bart Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag Correspondentieadres: 19 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in de aula G.N. Nieuwland-Zweere van Geldershof, Poldersweegje 2 te Dirksland. Westerstraat 5 De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgeno3244 BR Nieuwe-Tonge digd, zal D.V. gehouden worden op donderDe zaluur gehouden worden dagcrematieplechtigheid 20 augustus om 10.30 in de aula van op donderdagAansluitend 18 septemberzal 2014deombegrafenis 11.15 uur Geldershof. plaatsvinden op de“Rotterdam”, algemene begraafplaats in het crematorium Maeterlinckaan de te Dirksland. weg 101Kapoenstraat te Rotterdam-Zuid.

Bedroefd om haar heengaan, maar dank* 15 oktober Noord-Scharwoude baar voor al1934 het te goede dat zij ons gaf, † 8wij september te Ouddorp geven u kennis 2014 van het overlijden van onze lieve moeder, oma, zus en tante

haar liefde en belangstelling S.J. van Oursvoor † ons zullen we nimmer vergeten. B. van Ours-van der Veer

~ Geen bloemen en gaarne in gepaste kleding ~ Gelegenheid tot condoleren is er op donderdag 18 september 2014 van 19.00 tot 20.30 uur laatste wensen ‘Vollenin de zaalUw van het woonzorgcomplex hoven’, Pieterstraat 14 te Melissant. in goede handen De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op vrijdag 19 september 2014 om 13.30 uur in de Hersteld Hervormde kerk, Julianaweg 2 0187- 601166 te Melissant, waarna de begrafenis zal plaatsnacht begraafplaats bereikbaar aan de vinden Dag op deennieuwe Nieuweweg te Melissant.

www.kievit-uitvaart.nl

Na de begrafenis is er in verenigingsgebouw Rouwcentrum Kievit ‘De Poort’, Voorstraat te Melissant alsnog Nieuweweg 14 2, Melissant gelegenheid tot condoleren.

- Geen bloemen -

Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Heden heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve zus, schoonzus en tante Tot onze diepe droefheid is uit onze familiekring weggenomen onze lieve schoonzuster RINA VAN en tante

NELLIE

Middelharnis: L. Kieviet-van Ours VAN DER WEKKE-KLEM Ph. Kieviet †

Deze foto heeft iemand laten liggen in het Wijkcentrum in Middelharnis. De foto is gemaakt door S. van der Plaat uit Middelharnis. De eigenaar kan de foto ophalen in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis.

Ouddorpse blokfluiters gezocht OUDDORP - De vakantie is bijna voorbij en dan begint de school weer. Brassband ‘Concordia’ begint ook weer. Zo start er o.a. een nieuwe blokfluitgroep. Kinderen uit groep 4 of 5 die het leuk vinden om muziek te maken kunnen deelnemen aan de blokfluitlessen. Dat is iedere week een half uur, behalve in de schoolvakantie. Tijdens concerten en optredens mogen de blokfluitspelers meedoen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar bij de tweede en derdejaars. Kinderen die al blokfluit kunnen spelen kunnen hier nog meer leren. Kinderen mogen een keertje komen kijken bij deze groepen. Het is naast blokfluit ook mogelijk om een instrument van de Brassband te leren spelen. De blokfluitlessen worden verzorgd door Mariska Koek en zijn elke dinsdag van 17.30 – 18.00 uur in de Dorpstienden in Ouddorp. Voor meer informatie bel: Ina Mierop, tel. 0187-681057 of e-mail naar inamierop@hotmail.com of koek@texmod.nl. Op de website www.concordia-ouddorp.nl staat meer informatie over de vereniging.

Gemeente hanteert alleen nog de zilveren penning Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeGOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeesder, oma en kleine oma

en de intensiteit van de verdiensten is een uitge-

ter en wethouders hebben besloten wij- breid aantal voorwaarden voor toekenning van ziging aan te brengen in het toekennen de zilveren gemeentepenning opgenomen. DOEDERINA SCHURING van een gemeentepenning. De bronzen ~ Dien ~ penning wordt afgeschaft en op basis van Niet toekennen De gemeentepenning wordt niet toegekend als eenduidige criteria zal1994 uitsluitend sinds 10 oktober weduwe nog de betrokkene een strafrechtelijk verleden heeft of zilveren gemeentepenning worden toegevan Lourens Vermeer kend. Dit gebeurt slechts in zeer bijzonde- betrokken is bij een strafzaak of politieonderre inwoners van de gemeente zoek. En ook vindt geen toekenning plaats als in gevallen de leeftijdaan van 88 jaar. Goeree-Overflakkee, als blijk van bijzon- betrokkene voor dezelfde verdiensten eerder een gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen Martin Andrea der grote waardering en enerkentelijkheid van deze gemeente, of van een vanDE de APK-SPECIALIS voormaliONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! voor het feit dat zij zich in zeer hoge mate Patricia ge zelfstandige gemeenten Dirksland, OostflakONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! verdienstelijk hebben Nick gemaakt voor de kee, Middelharnis Goedereede. ONBETWISTofDE APK-SPECIALIST! gemeente.

Oud-Beijerland: W.J. van derLenny, WendeWe wensen Ma, Daan, Bram, Emma en van Ours Luuk heel veel sterkte toe. M.J. van der Wende † In dankbare herinnering

en kinderen Familie van der Wekke

Hellevoetsluis, 14 september 2014

    

       

          





Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het met veel moed gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

GRONINGEN-VAN OURS

Karel Bos

Middelburg: André en Claudia Correspondentie adres: en verdere familie Mevr. A. Bos-Hofmann 12 augustus Rustburg 26 2015 Correspondentieadres: 3253 VK Ouddorp Klinket 13, 4691 DJ Tholen De crematieplechtigheid heeft in besloten De begrafenis heeft maandag 17 augustus kring plaatsgevonden op donderdag plaatsgevonden de algemene begraaf11 september op 2014 in crematorium plaats te Ooltgensplaat. “Hofwijk” te Rotterdam.

ConnyE. enKoningswoud-Koppenaal Leen Jeannette en en Peter kinderen kleinkinderen Bram Patricia en Jacob Middelharnis, augustus 2015 Machiel, Charlotte, Jeroen Erwin en Lisanne Hanna

Joyce † Dirksland: M. Vijfhuizen-van der Marco en Marloes Wekke Zola D. Vijfhuizen Richard en Wendy Nunspeet: Bram en Lenny Dex Emma, Luuk Karin en Jordy Ruud en Rymke 15 augustus 2015 Poldersweegje 220, Dirksland Nico en Ydi

Na er gelegenheid tot condoNa de deplechtigheid begrafenis isis er alsnog gelegenheid tot leren. condoleren in de aula van Geldershof.

HENDRIKA KAMP

In het bijzonder gaat onze dank uit naar PETRONELLA dokter Van Kempen voor de medische begeBLOK leiding enKEIZER-DE het personeel van Nieuw Rijsenburgh echtgenote voor de verzorging. van Abraham Keizer Ook bedanken wij Joop Melaard en Wendy Tuns voor1931 het leiden van†de * 18 juni 15afscheidsdienst. september 2014 Begrafenisverzorging J. van der Slik voor de correcte verzorging A. Keizer van de begrafenis.

Trudy en John PIETERNELLA Willy en Gertjan VAN DER WEKKE-KLEM

geen persoonlijke kennisgeving IkZij hebdie mijn leven gewijd aan de techniek. hebben ontvangen, dienengewerkt. deze Met toewijding heb ik hieraan advertentie zodanig beschouwen. Mijn naastenalswaren mijte zeer dierbaar. Ik heb mijn leven lang met vreugde gebridged. Tijdens mijn pensioen heb ik prachtige reizen gemaakt. Dit jaar aanvaardde ik dat ik niet lang meer te leven had. Mijn dank gaat uit naar een ieder met wie ik vriendschappelijke ‘De Heer had is en met Haar karakter, sterk banden wie ik tijdenszomijn mijn Herder’ Haar humor, werk. leven gelukkige momenten heb haar beleefd. Psalm 23 Haar stoel is leeg. Haar stem is stil...

Wijsinds danken iedereen 1992 die onze lieve van Karel 17 februari weduwe en ons steunAndries heeft geboden, op welke de Vos wijze dan ook, vooral tijdens de laatste maanden vanvan zijn92 leven. in de leeftijd jaar. Lieve Vati, pa en opa, Veere: Basleef en Peter in onze harten je voort. Tholen: Janny en Wil Antje Dreischor: Piet en Will Cora Scharendijke: Erika en Bastian Charlotte Robin en Benjamin Carlijn-li-Xiao Wemeldinge: Arianne Maaykeen † Benjamin

Leen Koningswoud

sinds 28 september 2008 weduwe van Heden nam de Heere, Klaas Zweeretot onze diepe droefheid, uit ons midden weg onze geliefde *moeder, 14 maart 1931 oma en omie † 15 september 2014

stellenden, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden er om 13.15 uurCorrespondentieadres: in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’. Molenweg 27, 3255 AP Oude-Tonge

Foto gevonden

Bedroefd, maar in de hope des Eeuwigen levens, geven wij u kennis, dat na een moeiUw medeleven is ons tot steun geweest. lijke lijdensweg door de Heere van onze zijde is weggenomen mijn geliefde vrouw, onze Langs deze weg willen wij u hiervoor hartelieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder lijk bedanken. en overgrootmoeder

Wilhelmina en de kinderen Zweere-van der Klip ~ Willy ~

Diny Pim en Pascale Stephanie Myriam en Kees rp Rosa Nena oensdag 17 september van 19.00 tot 20.30 uur in Donna ekhillaan 3 te Ouddorp.

inden om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Theo is opgebaard in uitvaartcentrum “Media Vita” te Middelharnis, alwaar geen bezoek. id tot condoleren in ‘Eben-Haëzer’. De crematieplechtigheid, waarvoor u en, wilt u dan deze kennisgeving als zodanig wordt uitgenodigd, zal beschouwen. woensdag 19 augustus 2015 om 13.00 uur plaatsvinden in crematorium “Rotterdam”, Maeterlinckweg 101, 3284 KD te Rotterdam-Zuid.

Dan tottGods d aganikkop be u i galtaren, ing Tot God, mijn God, de bron van vreugd; Het heeft ons gedaan stem zoveel Dan zalgoed ik juichend, enmedeleven snaren en belangstelling te hebben ontvangen na het Ten roem van Zijne goedheid paren, overlijden geliefde man, onze zorgDie,van na mijn kortstondig ongeneugt, zame vader, schoonvader en opa Mij eindeloos verheugt. (Psalm 43 vers 4)

Jaap en Dicky hoeft te voelen. Toch kan dat ons diep gevoel van verdrietBastie en verslagenheid en Albert niet wegnemen, nu onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en Adrie en overgrootmoeder uitCorrie ons midden weg is. Gerrie en Arie

2-7

5

Jeroen en Nathalie Amy Door Jaap Ruizeveld Fay Activiteiten die aanleiding kunnen Loura en Willemgeven tot het toekennen van een zilveren gemeentepenSebastiaan ning zijn van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht 12 september ten dienste van2014 een zelfstandige onderneming of Correspondentieadres: in opdracht van de werkgever. De activiteit dient Van Wassenaarvliet 2992 WT Barendrecht belangeloos te zijn of1, worden uitgevoerd door de betrokkene ten dienste van de samenleving van De uitvaart heeft plaatsgevonden dinsdag 16 Goeree-Overflakkee en het dient een activiteit september vanuit het stiltecentrum van ‘Ebbe te zijn verricht op maatschappelijk, cultureel, en Vloed’ te Oude-Tonge. sportief en/of economisch gebied. Over de duur

APK ZOALS HET BEDOELD IS


DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Markten van G-O

7

De laatste aflevering van de serie over de weekmarkten

Weekmarkt op de Kaai in Oude-Tonge vervult aantrekkelijke centrumfunctie OUDE-TONGE - Zaterdagmorgen in het centrum van Oude-Tonge, op de Kaai bij de pittoreske haven, zijn kramen en stands tijdig opgezet en ingericht voor de weekmarkt. “Veel vaste klanten komen immers al vroeg hun inkopen doen”, vertellen de kooplieden. De grootste drukte is tussen 09.00 en 10.30 uur. Tot het middaguur kun je er overigens nog goed terecht. De markt in Oude-Tonge valt wat branches betreft best op. Een poelier en een notenkraam vind je niet overal. Door de vakantieperiode ontbreken dit keer de snoepstand en ook de kraam met dierverzorgingsspecialiteiten.

De Kaaimarkt in Oude-Tonge.

Poelier Henk, met aandacht voor zijn klanten.

In de rij voor o.a. een Hollandse nieuwe of een scholletje.

Op een aantal eilandmarkten ontbreekt een gespecialiseerde notenkraam.

Door Jaap Ruizeveld

De Kaai leent zich perfect voor de handel. In dit geval de weekmarkt. Al bij aankomst presenteert het plein sfeer en gezelligheid. Het maakt de dorpskern extra levendig, want ook bij de haven, slechts een paar stappen verwijderd, gonst het van de activiteit. Dit keer zijn er Marieholm-schepen afgemeerd voor deelname aan een driedaagse zeilwedstrijd op de Krammer. Ook de stoere zeilers vinden het prettig dat zij voor verse producten, vooral vis brood en groeten en fruit, alleen een trapje naar de wal op hoeven te klimmen om hun boodschappenmand te vullen. Lekker schuifelen Bij vishandel Schot van Dijk heeft zich inmiddels al een rijtje klanten opgesteld. “Een Hollandse nieuwe haring en een vers scholletje, daar kom ik voor”, vertelt één van de wachtenden. “Het zou mij echt aan het hart gaan als de markt zou verdwijnen. Bij de supermarkt is het wel goed, maar je mist daar gewoon het heerlijk ongedwongen boodschappen doen. Allemaal onpersoonlijk. Het is misschien wel de geest van deze tijd. Laat mij

maar samen met mijn dorpsgenoten hier op de Kaaimarkt schuifelen”. Ons kent ons Kooplieden en klanten kennen elkaar. Dat valt op als je een tijdje het komen en gaan van de marktbezoekers volgt. En ja hoor, poelier Henk uit Veen heeft natuurlijk onthouden dat één van zijn klanten de week ervoor om een bepaald product had gevraagd. Toch eventjes doorvragen, denk ik: “ Mevrouw had u er op gerekend dat uw bestelling voor u klaar lag en dat de poelier het niet vergeten was?”. “Natuurlijk”, zegt de vrouw. Mij daarbij een beetje onbegrijpend aankijkend... “Ik had het al ingedeeld voor een menuutje thuis dit weekeind. Ons kent ons hoor”. Terwijl de poelier zijn klanten helpt babbelt hij graag ook over de markt.”Dit is een middelgrote markt op het eiland” zegt hij. “Ik sta op grote en kleine markten. Van 3 tot 80 kramen dus een ruime variatie. Het is overigens prettig om hier in Oude-Tonge te zijn”. Kopen in eigen kern “Weet je”, vult een ander aan: “Je hoort wel geluiden van mensen die zeggen dat er te weinig voorzieningen op het dorp zijn. Ik kan daar niet zo

over oordelen, maar ik vind dat het wel mee valt. Als je in je eigen dorp geen boodschappen doet en ook de markt niet bezoekt, dan werk je mee aan achteruitgang. Je moet dan niet klagen, want je hebt er dan uiteindelijk zelf aan bijgedragen dat de middenstanders en/of marktkooplieden hier niet meer kunnen komen, omdat de kosten niet opwegen tegen hun verdiensten. Ik heb familie in Ouddorp wonen en daar heb ik weleens een leuke opmerking gehoord die precies aangeeft wat ik bedoel. De slogan luidt: ‘Koop toch bij de vreemde niet datgene wat uw eigen middenstand u biedt. Of anders gezegd wat in je eigen dorp te koop is’. Mooi toch, zo is het. Nu moet ik ophouden met kletsen, want anders gaat mijn beurt hier voorbij”. Branches Mevrouw J. van Burg staat voor één van de twee kramen met groeten- en fruitproducten. Dat is overigens voor niet ingewijden een beetje moeilijk te begrijpen, twee kramen uit dezelfde branche op de relatief kleine markt. Toch nog eens een keer navragen of de marktmeester iets van die indeling weet. Of zijn hier in het verleden afspraken over gemaakt? Het valt op,

dus dan wil ik er ook nog een keer iets meer van weten. Mevrouw Van Burg, communicatieadviseur, werkend buiten het eiland, heeft inmiddels haar inkopen gedaan. Zij vindt het prettig om boodschappen te halen op de Kaaimarkt. Het is voor mij dichtbij, gewoon gezellig en je vindt hier prima kwaliteit tegen marktprijzen. Niet mopperen “We mogen hier niet mopperen”, is een algemene opmerking van kooplieden. Over die band met klanten hoor en zie ik gelijk een aardig voorbeeld. “Waar was je vorige keer. Ik heb je gemist?”. Een vraag van de koopman aan een klant, die direct spontaan antwoordt: “Nee joh, ik kon niet komen, want ik was op vakantie”. Gelukkig maar, dan is die ongerustheid weer uit de weggeruimd. Louis Koevoets, groenten- en fruit elke dag vers, is in deze reportage over de markten al geen onbekende meer. In Ooltgensplaat was hij namelijk al present. “Ook hier komen wij graag op de zaterdagmorgen”, vertelt eigenaar Louis, die zijn vader in het metier is opgevolgd. Het fenomeen dat kooplieden op meerdere eilandmarkten met hun branchestand deelnemen is uiteraard al eerder gesignaleerd.

Wel blijkt het dat er weinig markten op maandag worden gehouden. Op ons eiland geen, maar ze zijn er wel. Een van de grootste is vermoedelijk Roosendaal, waar het op de maandag steeds een drukte van belang schijnt te zijn. Je moet er geweest zijn Als het tegen 12.00 uur loopt neemt de drukte op de markt aan de Kaai zichtbaar af. De eerste kramen worden leeggeruimd. Een late bezoeker wordt nog aan een kilootje Hollandse kersen geholpen en ook bij kaasboer Dammers gaat het laatste pondje ‘jong belegen’ over de toonbank. Het zit er weer op. Met marktmeester Jan van Nimwegen, doorlopend mijn begeleider en informant, maak ik de balans op van zeven reportages. Een genoegen om de echte sfeer van de eilandmarkten te leren kennen. Locaties waar het sociale contact daadwerkelijk wordt ingevuld. Voor de inwoners van de dorpen, om dan toch met een inmiddels afgesleten Engelse term (uit Amerika overgewaaid) te besluiten: Weekmarkten zijn Places to be. Je moet er komen of je moet er geweest zijn, om dat te kunnen bevestigen.


Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904 Bestellingen: Zie ook:

DELCORF APPELEN Nieuwe oogst BRAMEN Alleen wo./do./vr. DRUIVEN Nieuwe oogst BOSKROTEN

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

SPAANS DESEM MEERGRANEN 400 GRAM

€ 1.98

OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 od anenbro s meergr Hoenderdijk 13 •STel. paan681278 www.akershoek.echtebakker.nl paprika

s Met stukjematische en een aromaak. paprika s

1 kilo 3 bakken 500 gram bos

BLOEMKOOL

Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag 8.30-12.00 uur woensdag 8.30-17.30 uur donderdag 8.30-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-16.30 uur

PANKLARE SNIJBONEN Eigen teelt, onbespoten 400 gram HUISSALADE Eigen keuken 200 gram BILDSTAR Nieuwe oogst 5 kilo VOLOP ZOMERFRUIT:

Advertentie geldig t/m dinsdag 25 augustus 2015

1.75 3.50 1.25 1.00 0.80 1.60 1.50 3.00

PRUIMEN, FRAMBOZEN, KERSEN, BOSBESSEN EN BRAMEN EN NOG STEEDS VAN DIE GROTE ZEEUWSE KERSEN

Ambachtelijk Slagerij

V an Zuidland

The Flowerman Deze klant wint

voor €12,50 aan versproducten.

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bekend van de markt op dinsdag

Rundergehakt ballen

NIEUWE WINKEL GEOPEND

aan Molenblok 7 te Ouddorp.

2 bossen zonnebloem 20 kleine roosjes 20 lange rozen Superboeket

€ 3,00 € 2,50 € 3,50 € 5,00

500 gram

Gem. speklappen Div. smaken

Gedroogde tomaten Open van woensdag t/m zaterdag. T. 06 - 13 90 02 85

PIETER STRUIK

De versspecialisten plaatsen wekelijks hun aanbiedingen op deze pagina. Onze fotograaf zet de klanten van deze specialisten op de foto. Staat u op de foto? Dan kunt u voor €12,50

GOUDGELE BANANEN

NIEUWE OOGST HOLLANDSE DELCORF APPELS

verse producten uitzoeken bij:

HEERLIJK ZOETE GALIA MELOEN

Akershoek, Stationsweg 15, Ouddorp Hoenderdijk 13, Ouddorp

PITLOZE WITTE DRUIVEN

2.

98

500 gram

4.50

100 gram

2.

59

Busworst Scharreleisalade

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

Maaltijd van de week: Bami/nasi + Kipsaté

250 gram 250 gram

1.49 1.59 1.10 0.89 3.95

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

1,-

NAAR KE UZE

OP=OP

HOLLANDSE AARDBEIEN en/of RODE BESSEN

Peperpaté

Een vers jaar...

UIT EIGEN BRANDERIJ:

GEZOUTEN PINDA’S 250 gram 0,99

HOLLANDSE BOSPEEN, bos… SPITSKOOL, per stuk… ZOMERKROOTJES, kilo... ZOETE PUNTPAPRIKA’S, 2 voor… CHERRY-TROSTOMAATJES, 2 pakjes...

7.00

Wijncervelaat

Verse worst

WEEKAANBIEDING:

Groente & Fruit

5 voor

kilo…

0,79 0,99

2 VOOR 3,50

500 gram…

1,99

kilo...

1,49

nu... 0,99 1,bak 500 gram... 0,99

geldig t/m DV zaterdag 22 aug - OP=OP ! - woensdagmiddag wordt uw bestelling in Dirksland GRATIS thuisbezorgd! B C ZAAIJERLAAN 6 - DIRKSLAND - tel 0187-605070 - fax 0187-600360 - PSTRUIK@KPNPLANET.NL

OOK UW ADVERTENTIE OP DE VERSPAGINA? Vraag naar aantrekkelijke tarieven: info@eilandennieuws of 0187 - 471020

Eilanden-Nieuws wenst alle lopers van de Omloop heel veel succes!


10

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Kernactiviteiten

LANGSTRAAT Inzameling rom-

OUDDORP

Fietspuzzeltocht

melmarktspullen

Rommelmarkt

Op zaterdag 29 augustus organiseert de stuurgroep van de Ned. Herv. kerk in Langstraat weer een fietspuzzeltocht door het landschap van Oostflakkee. Vanouds een gezellige tocht met een bijzondere ontspannen sfeer met een afstand van ongeveer 25 km. De start van deze fietstocht is tussen 9.15 en 9.30 uur, vanaf de Ned. Herv. Kerk te Langstraat (1 km. voorbij Achthuizen). De aankomst is ca. 12.00 uur. Halverwege is er een stop met koffie, thee of frisdrank. Bij terugkomst wordt er bij het kerkgebouw een maaltijd met soep en broodjes gebruikt. De kosten zijn slechts € 5,per persoon, met een maximum van € 15,- per gezin. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. In verband met de lunch en de koffie graag even van tevoren aanmelden. Dat kan bij Piet Leroy, 632846 of piet.leroy@planet.nl of bij Dirk Bal, 632059 of dirk. bal@kpnplanet.nl of bij fam. Van Gils, 631716. Voor de winnaar is er weer een taart en wisselbeker beschikbaar!

Op de zaterdagen 22 en 29 augustus is het mogelijk om spullen in te leveren voor de rommelmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente. Dat kan van 9.00 tot 11.00 uur in de schuur bij de boerderij in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de spullen te komen brengen kunnen contact opnemen en bellen naar 0187-680755, 487124. De route is als volgt: Komende vanaf de Zuidelijke Randweg in Middelharnis richting het industrieterrein bij de rotonde rechtdoor, de Industrieweg op. Volg deze tot aan het einde, dan rechtsaf, de borden volgen richting de Jonge Spartanen. Blijf rechtdoor rijdend, aan het einde van de weg linksaf, volg deze weg en u rijdt vanzelf de boerderij op.

Op vrijdagmorgen 21 augustus is er van 9.00 tot 12.00 uur rommelmarkt bij familie V.d. Linde. Er is een speciale actie. Bezoekers betalen twee euro bij de ingang en mogen vervolgens hun tas of doos vullen met spullen. Op grote artikelen wordt korting gegeven. De opbrengst is bestemd voor verschillende goede doelen.

Wit Russisch koor- en orkestgroep

Op vrijdag 28 augustus 2015 zal in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp een koorzangavond worden gehouden. Aan die avond werken twee bekende Flakkeese koren mee: het Christelijk Ouddorps Mannenkoor en het Christelijk gemengd Rehobôthkoor. Maar daarnaast zal Senioren, chauffeurs met rijbewijs ook een Wit Russische koor- en C/D/E en overige automobilisten die orkestgroep meewerken. De Wit Rusvoor verlenging van hun rijbewijs sische zang- en orkestgroep bestaat moeten worden gekeurd, kunnen uit (hoofdzakelijk jonge) mensen, van hiervoor 28 augustus en 2 oktober niet geregistreerde kleine baptistenterecht op het spreekuur in het Wijk- gemeenten in Wit Rusland. Wat deze centrum Middelharnis, Doetinchem- musici ten gehore brengen is indruksestraat 27. Voor senioren kost de keu- wekkend! Maar dat geldt ook voor het ring € 36,00 en voor chauffeurs tot 75 Christelijk Ouddorps Mannenkoor en Na de zomervakantie is er weer plaats jaar met rijbewijs C/D/E is het € 55,00. het Rehobôthkoor. Het adres van de voor een nieuwe groep Vrolijke Flui- Voor informatie en een afspraak kan kerk van de Doopsgezinde gemeente ters! De Vrolijke Fluiters club, profes- tijdens kantooruren worden gebeld te Ouddorp is Dorpstienden 3 te Oudsioneel muziekonderwijs in Melissant, naar het landelijke afsprakenbureau dorp. De zangavond vangt aan om wordt gevormd door enthousiaste van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 19.30 uur; de deuren gaan open om blokfluitleerlingen in de leeftijd van 088 23 23 300. Zelf een datum plan- 19.00 uur. De toegang is gratis. Er zal halverwege het programma een col7-11 jaar. Er wordt gebruik gemaakt nen kan via www.regelzorg.nl. lecte worden gehouden ten bate van van aantrekkelijk lesmateriaal en de Stichting Charité, die vanuit Bijbels diverse muzikale spelletjes. Binnen ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! perspectief humanitaire hulp verleent de lessen is ook aandacht voorONBETWIST een ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! aan de bevolking van Wit-Rusland. ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! juiste houding en ademhaling. Het seizoen, dat loopt van september tot mei, wordt afgesloten met een echt Vrolijke Fluiters optreden. Kinderen die blokfluit willen leren spelen en Zaterdag 22 augustus is van 09.00 noten willen leren lezen kunnen zich tot 15.30 uur de zomermarkt van de APK ZOALS HET BEDOELD IS aanmelden. Bel voor meer informatie Herst. Herv. Gemeente in Ouddorp. naar 0187-602620 of stuur een e-mail De opbrengst is bestemd voor het naar ajdelange@e-linesystems.com. fonds ‘Kerkbouw’. Er staan meer dan Ook voor dwarsfluit-, hobo-, fagot-, 50 kramen op het terrein van Vishanklarinet- en saxofoonles kan contact del Gebr. Sperling aan de Hazersweg worden opgenomen. 77 te Ouddorp. Er worden allerlei producten aangeboden zoals: gebakken en gerookte vis, frites/snacks, kaas, oliebollen, groenten en fruit, Ouddorpse advocaat, goede gebruikte spullen, diverse soorten foto-en wensAan het einde van de vakantieperiode kaarten, stoffenkraam, nieuwe en gaat het repareren van defecte spulle- gebruikte kleding voor volwassenen en kinderen, creashop, uitgebreide Vocaal Ensemble Magnificat begint tjes door het Repaircafé gewoon door. boekenkraam met veel theologie en op 21 augustus eer met de wekelijkse Op die manier krijgen spullen een rond 11.00 uur een Amerikaanse veirepetities. Op vrijdagavond van 19.00 tweede leven. Soms is het maar een ling, enzovoorts. Voor de kinderen is uur tot 20.30 uur wordt er gestudeerd kleinigheid, een los contactje of een er een springkussen, sjoelen, envelopop muziekstukken van bekende com- defecte schakelaar. Ook zitten er naai- pen trekken of een rondje met een ponisten zoals Bach, Brahms, Men- sters klaar om bezoekers met “raad en historische RTM-bus, halte aan de delsohn en Handel. Momenteel wordt draad” bij te staan. De enthousiaste Stoofweg. Om overlast te voorkomen er ook gestudeerd aan ‘This is the day’ vrijwilligers helpen u graag om uw worden bezoekers verzocht om zoveel van J. Rutter, wat uitgevoerd zal wor- spullen weer aan de praat te krijgen. mogelijk te parkeren op het industrieden tijdens het zomerconcert in de Het Repaircafé is iedere eerste zater- terrein aan de Stoofweg. Nieuwe Kerk te Zierikzee op 12 sep- dag van de maand van 10.00 tot 13.00 tember. Tijdens de uitvoering die om uur in Kringloopwinkel Goed-voor16.00 uur begint worden ook twee Goed, aan de Simon Stevinweg 49, verschillende Magnificats, van A.H. Middelharnis. Brewer en H.F. Andriessen ten gehore gebracht. Het concert is gratis toegankelijk. Op 14 november is het jaarlijkse novemberconcert van Vocaal Ensemble Magnificat. Dit concert Fanfareorkest Vooruit bestaat dit jaar met als thema ‘licht en donker’ zal in 90 jaar. Dat wordt gevierd op zatersamenwerking met Wim Diepenhorst dag 28 november 2015 met een groot op het orgel en Marya Heij op de cello concert. Voor dit jubileumconcert wil plaatsvinden in de Hervormde kerk te Vrijdagavond 21 augustus is er gele- de organisatie een zo groot mogelijk Dirksland. Het concert start om 20.00 genheid om goede spullen in te leve- orkest samenstellen om een bijzonder uur. De repetities worden gehouden in ren voor de verkoping en rommel- concert te geven. Hiervoor worden de Exoduskerk te Sommelsdijk. Geïn- markt van de Hersteld Hervormde oud-leden uitgenodigd en uitgedaagd teresseerden kunnen vrijblijvend op Gemeente . Van 19.00-20.00 uur aan om hun muzikale talenten nog weer vrijdagavond een repetitie bezoeken. de Stoofstraat 26. Geen grote meube- eens aan te spreken en er samen met Kijk voor meer informatie op www. len en elektrische apparaten. het bestaande orkest een bijzondere kamerkoormagnificat.nl. avond van te maken. Een avond vol muziek, gezelligheid en veel herinne-

Rijbewijskeuring

MELISSANT

Vrolijke Fluiters

Zomermarkt

MIDDELHARNIS Reparatiedag

Start repetities Magnificat

Repaircafé

OUDE-TONGE

ringen. Voorafgaand aan het concert zijn er repetities op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur en er zal ook een repetitie op een zaterdag worden ingepland. Om zoveel mogelijk oudleden persoonlijk te kunnen benaderen is de jubileumcommissie op zoek naar namen en adressen of (adres-) gegevens als e-mailadressen, telefoonnummers e.d. Omdat veel leden zijn verhuisd en door heel Nederland woonachtig zijn is het nu niet mogelijk iedereen persoonlijk te benaderen. De organisatoren hopen dan ook dat veel muzikanten via-via van dit evenement kennis zullen nemen en contact op willen nemen met de jubileumcommissie. Het e-mailadres is: vooruit90@ gmail.com.

Muzikale middag Grutterwei Op woensdag 26 augustus organiseert de ANBO Oostflakkee, in samenwerking met de Zonnebloem een muzikale middag in de Grutterswei te Oude Tonge. Er is een optreden van het Gezelligheidskoor Hoeven, onder leiding van dirigent Corrie van den Eijnden. Het koor telt momenteel 36 koorleden en 4 accordeonisten, 1 slagwerker. De leeftijd ligt tussen de 56 en 85 jaar. Het repertoire bestaat uit het Nederlandse lied, oude liedjes en meer eigentijdse liedjes wisselen op. De muzikale middag start om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. De kosten voor de middag zijn €7,50 p.p., inclusief een kopje koffie of thee. Betaling bij entree van de grote zaal in de Grutterswei. Graag vooraf aanmelden bij Ada: c.kik5@hotmail.com.

Barbecue 55+ De Plaatselijke Commissie van Stichting ZIJN van Oude-Tonge organiseert op woensdag 2 september a.s. een barbecue in en bij het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in OudeTonge. De barbecue begint om 16.00 uur. Aanmelden voor 28 augustus a.s. met vooruitbetaling van € 2,50

Repetities Com nu met Sangh Het Chr. Gem. Koor Com nu met Sangh” uit Oude-Tonge gaat na een vakantieperiode weer van start. De eerste repetitieavond is op donderdag 20 augustus, aanvang 20.00 uur in verenigingsgebouw Diaconia Kolfweg 1 Oude Tonge. Ook dit seizoen is de dirigente: Mariëlle Klavers uit Tholen. De eerstvolgende uitvoering is op 5 september in de Herv. Kerk van OudeTonge, tijdens de rommelmarkt. Op 10 oktober is er een concert i.v.m. het 55-jarig jubileum, ook dat concert is in de Herv. Kerk van Oude Tonge. Iedereen die van zingen houdt is welkom om op donderdag 20 augustus de repetitieavond bij te wonen.

SOMMELSDIJK

Fanfareorkest VoorOOLTGENSPLAAT uit zoekt oud-leden Sportief uurtje in de beweegtuin Inzameling romOp maandag 24 augustus is er van melmarktspullen 14.00 tot 15.00 uur een sportief uur-

tje bij Nieuw Rijs senburgh. Onder leiding van een deskundige kunnen er verschillende oefeningen worden gedaan. Deelname is gratis, de deelnemers ontvangen een kopje koffie in het restaurant van Nieuw Rijssenburgh. Bij voldoende interesse kan er mogelijk een groepje worden gestart met ANBO leden om wekelijks een uurtje te bewegen. Dat kan op dins-

dag van 14.00 tot 15.00 uur bij Cura Mare (aanmelden 0187-488300, of op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur via de stichting ZIJN (aanmelden 0187483366.) Deelname kost € 2,50 per persoon per keer, dat is dan inclusief een kopje koffie in het restaurant van Nieuw Rijssenburgh na afloop. Neem voor meer informatie contact op met Wim Stolk , 0187-603182.

Dammers gezocht Op maandag 14 september start het damseizoen van Denk en Zet. De dammers van Denk en Zet zien er na een korte periode van rust weer naar uit om van start te gaan. Dammen is een sport die tot een zeer hoge leeftijd kan worden beoefend. Het is een sport die deelnemers fris houdt en aan het denken zet, er komen geen gemene trucjes voor in de damsport. In deze tak van sport kunnen er geen miljoenen worden verdiend, maar daar geven die dammers niet om, het gaat bij hen om de sport, niet om het geld. Denk en Zet telt leden die al 40 jaar en nog langer lid zijn. De damvereniging hoopt dat er thuisdammers zijn die zich aanmelden bij de club. Er kan op drie niveaus worden gedamd en ervaren dammers kunnen beginners uitleg geven. Op maandagavond 7 september om acht uur is iedereen die meer wil weten van harte welkom op de jaarvergadering. Een week later start de competitie. Neem voor meer informatie contact op met Jan van den Ouden, 641569, of via e-mail: janvandenouden@chello.nl.

STELLENDAM

Vleermuizenexcursie

Gewapend met een batdetector op zoek naar vleermuizen in het Scheelhoekbos. Dat kan tijdens de vleermuizenexcursie op zaterdag 29 augustus in natuurgebied Scheelhoek op Goeree. De mens heeft veel dingen afgekeken van de natuur. Dankzij vleermuizen zijn er bijvoorbeeld radarsystemen ontwikkeld. De ultrahoge geluiden die vleermuizen maken, kunnen hoorbaar worden gemaakt met de batdetector. De excursie is een aanrader voor gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar. Trek stevige schoenen aan! Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda) of bij VVV Ouddorp aan Zee, telefoon (0187) 68 17 89. De excursie start om 19.30 uur bij het parkeerterrein van de werkschuur van Natuurmonumenten bij Scheelhoek: ca. 400 metervoor Deltahaven 69 in Stellendam. De eindtijd ligt rond 22.00 uur. Leden van Natuurmonumenten betalen € 4,-, niet-leden betalen € 7,- en kinderen t/m 12 jaar betalen € 2,-.

Bingo 55+ De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN afd. Stellendam, organiseert op donderdagmiddag 27 augustus een gezellige Bingo. Er zijn verschillende prijsjes te winnen. De bingo start om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.15 uur. De locatie is het Haagse Huus in Stellendam. De entree is € 4,50, dit is inclusief koffie met een heerlijk koekje. Opgeven bij: Mevr. M. v. Oostenbrugge, tel: 491653 of bij: mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel: 602411. Op 9 september organiseert de activiteitencommissie ‘s middags een fietstocht. De route gaat vanuit Stellendam richting het Sas van Dirksland, Havenhoofd Middelharnis om vervolgens bij Keukencentrum een kop koffie te drinken.


DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Nieuws

11

Bij Intermezzo wordt al vijftig jaar gevolleybald SOMMELSDIJK - Dit jaar viert volleybalclub Intermezzo haar vijftigjarig bestaan met verschillende activiteiten op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. In oktober 1965, bijna 50 jaar geleden, is volleybalclub Intermezzo opgericht. Dhr. H. Bisschop werd de eerste voorzitter en mevrouw M. Campfens (†) de eerste secretaresse. Zij waren de allereerste leden van Intermezzo. In deze begintijd van de vereniging moesten alle materialen zoals netten en ballen nog geleend worden van andere sportverenigingen. V.C. Intermezzo begon met een meisjesteam, onder leiding van dhr. Bisschop. In 1966 werd V.C. Intermezzo toegevoegd tot de competitie van district Rotterdam, onder dispensatie (aangezien het wedstrijdzaaltje niet groot genoeg was). Dit kon door middel van een succesvol pleidooi door de secretaresse, gehouden op het districtskantoor in Rotterdam. Later in 1967 werd een herenteam gevormd, mede dankzij dhr. P. Bal. In 1969 ging het herenteam ook competitie spelen. De volleybalteams behaalden aanzienlijke successen. De dames hebben zelfs 2e divisie gespeeld en het junioren jongensteam is Nederlands kampioen geworden. Een ander hoogtepunt was dat het junioren-meisjesteam

mocht spelen in een voorwedstrijd van de interland Nederland - Brazilië in een uitverkochte Rotterdamse sporthal. Intermezzo heeft vervolgens vele jaren in haar “eigen” sportaccommodatie gespeeld, de Olympiahal te Middelharnis, op de locatie van de middelbare school Prins Maurits. Tegenwoordig spelen de teams de thuiswedstrijden in Recreatiecentrum De Staver. Weliswaar geen eigen accommodatie, maar inmiddels de vaste thuisbasis van de club. VC Intermezzo heeft op dit moment

2 herenteams, 2 damesteams, 4 recreanten groepen/teams, A-, Ben C-jeugdteams en 2 CMV (mini) groepen. Met ruim 160 leden een flinke sportclub op Goeree Overflakkee, waar iedereen welkom is met of zonder ervaring met volleyballen. Vrijwilligers Intermezzo is groot geworden dankzij de vele leden, die zich altijd gezamenlijk en vrijwillig hebben ingezet voor hún club. Plaatselijk, regionaal en zélfs landelijk. Die inzet was er vroeger altijd al met veel enthousiasme en nu nog steeds. Dankzij de

vrijwilligers kan de club doorgaan met het organiseren van alle wedstrijden, trainingen, toernooien en activiteiten voor senioren en jeugd. Het 50-jarig bestaan heeft VC Intermezzo natuurlijk ook te danken aan haar sponsoren. Veel bedrijven, groot en klein, lokaal en (inter) nationaal, hebben de club financieel willen bijstaan. Door hun financiële steun waren en zijn er nog steeds mogelijkheden om te beschikken over goed materieel en sportkleding en kunnen er extra activiteiten voor de jeugd en senioren worden georganiseerd. Voorbeelden van deze extra activiteiten zijn het jaarlijkse jeugdtoernooi, bedrijven volleybaltoernooi en het beachvolleyballen op het Diekhuusplein of het strand bij Ouddorp. Jubileumactiviteiten Vrijdag 11 en zaterdag 12 september staan geheel in het teken van het jubileum. Dat weekend worden de verschillende jubileumactiviteiten georganiseerd voor de oud- én huidige leden van de club. Waar vrijdagavond 11 september voor alle jeugd gereserveerd is, zal de Staver op zaterdag 12 september voor de senioren, regulier en recreatief, beschikbaar zijn. De (hernieuwde) kennismaking en ontmoeting tussen oude en huidige leden staat hier centraal. Naast een groot volleybal-

toernooi in de middag is er ‘s avonds een feestelijke reünie georganiseerd, waarop al veel respons is gekomen. Er zijn ruim 800 (oud-)leden benaderd voor de reünie, waarvan ruim een kwart zich al heeft ingeschreven. De jubileumcommissie hoopt echter op een nog grotere opkomst en wil daarom hierbij nogmaals een oproep doen aan de (oud-)leden om zich in te schrijven voor het 50-jarig jubileum. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 31 augustus, want daarna moeten alle voorbereidingen definitief zijn geregeld. Door technische omstandigheid kan het voorkomen dat (oud-)leden toch geen informatie of een persoonlijke uitnodiging per mail hebben ontvangen. Dat betreurt de jubileumcommissie enorm en daarom wordt er ook aandacht voor het jubileum gevraagd in de lokale media. Vanzelfsprekend zijn álle (oud-)leden van VC Intermezzo van harte welkom op het jubileum. Via de website, www.vcintermezzo.nl/jubileum kan alle informatie worden teruggevonden over het programma en overige details van de jubileumviering. Als men geen beschikking heeft over internet, mogen de (oud-)leden ook telefonisch contact zoeken met de voorzitter van de Jubileumcommissie, Pieter Bal, via telefoonnummer 06-24623645.

Aantrekkelijke korting tijdens eerste twee weken

Buijsse Mode opent kindermodezaak ZP6 Kidz MIDDELHARNIS - Vandaag, dinsdag 18 augustus, is in Middelharnis een nieuwe kindermodezaak geopend. De zaak aan het Zandpad 6 heet ZP6 Kidz en neemt - na een verbouwing de plaats in van 2B jeans & trends, dat onlangs is verhuisd naar Zandpad 30. De nieuwe kindermodezaak ZP6 Kidz biedt de klant tussen 18 en 29 augustus een introductiekorting van 10 procent op de gehele collectie. Door Kees van Rixoort

ZP6 Kidz komt in de plaats van de kinderafdeling van Buijsse Mode, die tot voor kort op de bovenste verdieping van de modezaak was te vinden onder de naam Buijsse Kidz. Met een zaak op de begane grond, direct aan het Zandpad, zijn de zichtbaarheid en de bereikbaarheid enorm toegenomen. Dat past meer bij de manier waarop het publiek anno 2015 winkelt. In de prachtig nieuwe winkel is de nieuwe collectie herfst- en winterkleding voor jongens en meisjes in pakweg de basisschoolleeftijd te koop. De beschikbare maten lopen van 92 tot 176. De collectie bestaat uit het aanbod van meerdere bekende merken. Ook zijn er enkele nieuwe merken aan toegevoegd. Kinderen kunnen in ZP6 Kidz uitstekend slagen, of ze nu trendy vrijetijdskleding zoeken of iets chics, en alles wat daar-

tussen zit. En in verschillende prijsklassen. De eerste twee weken na de openingsdag ontvangen kopers nog 10 procent korting op hun aankopen ook. Eigen uitstraling ZP6 in de naam van de nieuwe winkel staat voor Zandpad 6. Kidz, het tweede deel van de naam, verwijst uiteraard naar de doelgroep. De z is een kwinkslag en geeft de zaak een eigen gezicht. Dat laatste is nadrukkelijk de bedoeling. Buijsse Mode wil een kindermodezaak met een eigen naam en een eigen uitstraling. Tegelijkertijd is er wel een link met Buijsse Mode. Die is bijvoorbeeld zichtbaar in de kleur paars die in de uitingen van beide zaken te zien is. Bij ZP6 Kidz als onderdeel van een veelkleurige presentatie, waarin alle kleuren van de regenboog terugkomen. Kinderen die te groot zijn om nog bij ZP6 Kidz iets geschikts te kopen, kunnen zonder moeite slagen binnen het concern van Buijsse. Jongens bij Buijsse Mode, meisjes bij 2B jeans & trends. Er is veel veranderd na de verhuizing van de kinderafdeling van Buijsse Mode en de opening van ZP6 Kidz. Toch is er ook veel hetzelfde gebleven. In de eerste plaats de kernwaarden waarmee Buijsse zich al jaren manifesteert: kwaliteit, persoonlijke aandacht, service. ZP6 Kidz is vanzelfsprekend ook actief op Facebook en Instagram. Zie ook www.ZP6KIDZ.nl.

ustus Opening 18 aug af Kindermode van et 176 maat 92 tot en m

10% korting

Van 18 tot en met 29 augustus 10% korting op de nieuwe herfst/wintercollectie.

Baker Bridge ● Barts ● Blue Rebel ● Blue Seven Bonnie Doon ● Like Flo ● Gaastra ● Indian Blue Jeans Jubel ● LoFff ● Mc Gregor ● s. Oliver ● Sturdy ● Ten Cate Tommy Hilfiger ● Tumble & Dry ● Twinlife

Zandpad 6 ● Middelharnis info@zp6kidz.nl ● www.zp6kidz.nl


Ontdek Verandavillage! Uw nummer 1 in veranda’s, tuinkamers & carports!

GREENLINE

PROFILINE

TUINKAMER

CARPORTS

betaalbare kwaliteit

topklasse met glas

aluminium

comfortabel genieten

VANAF € 798,-

PROFILINE

TUINKAMER

met polycarbonaat

kunststof

VANAF € 1.249,-

VANAF € 2.398,-

VANAF € 7.299,-

VANAF € 1.849,-

GLASTUINKAMER

VANAF € 5.999,-

SCHUTTINGEN EN VERANDAWANDEN

VANAF

€ 139,-

VANAF € 7.499,-

zomervoordeel www.verandavillage.nl

info@verandavillage.nl

bij Blokhutvillage!

BLOKHUTTEN

TUINSCHERMEN Prijsknaller! TUINSCHERM MAASTRICHT H180xB180 cm, geïmpregneerd vuren

BARBECUES

BLOKHUT HYACINT

45 MM DIKKE

Gratis thuisbezorgd en gratis dakleer

595x300 cm + luifel 200 cm

ACTIEPRIJS

BLOKHUT PIET

300x200 cm

TRIUMPH GASBARBEQUE T495

Dakshingles: zwart, rood of groen Gratis thuisbezorgd VAN 5 1099,ACTIEPRIJS

VAN 5 49,95 NU VOOR

Incl. 5 branders Duurzame RVS constructie Gratis thuisbezorgd VAN 5 2699,NU VOOR

x 799,-

x 35,95

ut b lo k h e v il la g

x 2499,-

BUITENVERBLIJVEN SUPERSTUNT! TUINSCHERM COEVORDEN H180xB180 cm, Geïmpregneerd vuren

PRIEEL CLASSICO

DOUGLASVISION KAPSCHUUR ECONOMY 405x320 cm

VAN 5 995,NU VOOR

430x430 cm

x 749,-

Gratis dakshingles / Gratis thuisbezorgd

Gratis thuisbezorgd

VAN 5 1655,ACTIEPRIJS

VAN 5 59,95 NU VOOR

VAN 5 1499,NU VOOR

x 1299,-

x 49,95

x 1169,-

TUINSETS

MEGACTIE! TUINSCHERM KAMPEN H180xB180 cm, hardhout

MEGADEAL!

TUINSET LAS VEGAS

VAN 5 169,NU VOOR

VAN 5 1199,NU VOOR SPECIALE AFHAALPRIJS

x 115,-

x 799,-

www.blokhutvillage.nl info@blokhutvillage.nl

ut b lo k h e v il la g

Incl. 6 branders Een echte alleskunner inclusief draaispit met motor! Gratis thuisbezorgd.

MEGADEAL!

TUINSET MANHATTAN

hoofd or kanto

PRESTIGE PRO500 GASBARBEQUE

VAN 5 999,NU VOOR SPECIALE AFHAALPRIJS

x 699,-

VAN 5 2950,NU VOOR

x 2499,-

out t u in h ge la il v

www.verandavillage.nl info@verandavillage.nl

www.tuinhoutvillage.nl info@tuinhoutvillage.nl

ut b lo k h e v il la g

da ve ra n e v il la g

out t u in h e v il la g

ut b lo k h e v il la g

da ve ra n e v il la g

out t u in h e v il la g


DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Omloop

13

Eva Bazen kijkt uit naar de 55 kilometer MIDDELHARNIS - Een aantal jaar geleden gooide Eva Bazen uit Middelharnis het roer om. Ze stopte met roken en startte met afvallen. Daardoor had ze plotseling energie over. Die energie zette ze om in wandelkilometers. Na twee keer de 30 kilometer te hebben gelopen, doet ze dit jaar voor de tweede keer mee aan de 55 kilometer tijdens de Omloop. Nu het evenement snel dichterbij komt heeft ze last van ‘gezonde spanning’.

dagmorgen om zeven uur, dat is fijn want ik ben niet zo’n nachtloper.” Het gedeelte van de Hoek van St. Jaepe naar Oude-Tonge met het uitzicht over het water vindt ze het mooist. Maar ze vindt het ook prachtig om de Haringvlietbrug te zien liggen vanaf de dijken bij Den Bommel. Verwend Eva is enthousiast over de Omloop. “De sfeer is gezellig en de verzorging is fantastisch. Je wordt gewoon verwend onderweg.” Ze vindt het ook erg gezellig om tijdens het wandelen nieuwe mensen te leren kennen. “Doordat je samen loopt met anderen gaat de dag ook veel sneller voorbij. Je praat met mensen uit heel Nederland. Vorig jaar sprak ik voor de Omloop een Engelse man die deel ging nemen aan de 110 kilometer. Dat vond ik wel apart, dat iemand vanuit Engeland hierheen komt om de Omloop te lopen.”

Door Martijn de Bonte

De Omloop is een thuiswedstrijd voor de Flakkeese wandelaar, ze woont in de Irenestraat in Middelharnis. Vrijdagavond gaat ze kijken bij de start van de 110 kilometer en als ze in bed ligt hoort ze het rumoer rondom de start van de 80 kilometer. Op zaterdagmorgen is ze zelf aan de beurt om te starten. ‘s Morgens vroeg gaat Eva graag een flink stuk wandelen. Bijvoorbeeld door natuurgebied De Vliegers bij Middelharnis. “Dat is prachtig, dan zie je hazen, reigers en nog veel meer. Het mooie van wandelen is dat je veel meer ziet dan vanuit de auto. Je komt op paadjes waar je anders niet zo snel komt.” Daarnaast helpt wan-

Eva Bazen tijdens een eerdere editie van de Omloop.  delen volgens de enthousiaste loper om te ontspannen. “Je kan echt je hoofd helemaal leeglopen. En na het

Foto: Wilko van Dam

wandelen ben je gezond moe, dus dan slaap je lekker.”

JONG GEBRUIKTE V60’S EXTRA SCHERP GEPRIJSD

Mooi uitzicht De tocht van 55 kilometer vindt Eva een mooie afstand. “Je start zater-

Vroeg wakker De laatste dagen voor de Omloop doet Eva het rustig aan. Ze doet haar werk bij de Shell in Sommelsdijk en doet thuis het huishouden, maar ze maakt even geen lange wandelingen meer. De dag van de Omloop zelf is ze vaak al vroeg wakker door de gezonde spanning. Dan gaat het gebeuren, haar vierde Omloop. “Daar ben ik wel trots op.”

Vanaf

€ 27.9 50 • T3 benzine of D3 diesel met AUTOMAAT • KINETIC + BUSINESS pakket • Airco met Climate control • Full map navigatie • Bluetooth carkit • Parkeerhulp achter • 12 maanden garantie • Leverbaar in de kleuren zwart, donkergrijs en zilvergrijs • Bouwjaar 2013 met minder dan 25.000 kilometer.

Kijk op www.olov.nl voor alle beschikbare modellen

Olov | Pearyweg 17 | 4462 GT | Goes

| T 0113-275000

Olov | Langeweg 30 | 3244 BH | Nieuwe-Tonge | E internet@olov.nl

www.olov.nl


CuraMare biedt ziekenhuiszorg, thuiszorg, ouderenzorg en behandeldiensten op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en omliggende gebieden.

Wij zoeken op korte termijn een

Werktuigbouwkundig medewerker (M&R) Jouw werk bestaat uit • Optimaal onderhouden en zorgen voor beschikbaarheid van gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties en systemen en het bevorderen van juist en veilig gebruik ervan; • Medeverantwoordelijk voor de levenscyclus van installaties, van aanschaf en beheer tot afvoer; • Bereikbaarheidsdiensten. Wij vragen • Werktuigbouwkunde/elektrotechniek MBO4 en aanvullende vakspecifieke cursussen (vereist); • Ervaring en affiniteit met geautomatiseerde (gebouwbeheer-) systemen; • Bekend met onderhoud en beheer van LBK`s, stoomketels, CVinstallaties, koelmachines en/of specifieke ziekenhuisinstallaties; • Minimaal 5 jaar werkervaring; • Klantgericht, goede sociale vaardigheden, flexibiliteit, accuratesse, nauwkeurigheid, in staat systematisch, effectief en kwaliteitsgericht te werken en prioriteiten te stellen;

• In teamverband en zelfstandig werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en snel kunnen anticiperen op wisselende werkzaamheden en omstandigheden; • Bij voorkeur woonachtig binnen 30 km van Dirksland; • Een Verklaring Omtrent Gedrag.

Uw vacature ook in Eilanden-Nieuws?

Wij bieden • Dienstverband van 36 uur voor onbepaalde tijd; • Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen; • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. collectieve ziektekostenverzekering en Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden. Meer informatie via dhr. C.J. Blokland, manager technische dienst via 06 10 25 18 19 en dhr. L.J.M. Bovée, teamleider technische dienst via 0187 60 75 69. Solliciteren vóór 14 september a.s. via po&o@curamare.nl of postbus 153, 3240 AD Middelharnis o.v.v. vacature SOD1524.

Informeer 0187 - 47 10 20 www.eilandennieuws.nl/vacatures

Lak aan de

bouwvak!

21%

BTW vrij verven met buitenlakken! Sigma, Sikkens, Jotun & Boonstoppel

Sigma & Boonstoppel één dag levertijd. Deze actie is geldig van 20 juli t/m 5 september 2015

Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag

09:00 tot 12:00 en 12:30 tot 17:30

Zaterdag

09:00 tot 16:00

Bechthum verf & wonen B.V. Hoflaan 27a, 3241 GK Middelharnis Tel.: 0187-484739 e-mail: info@bechthumverf.nl www.bechthumverf.nl Bechthum AD bouwvak 286x212.indd 1

24-07-15 15:23


DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015

Spannende Bloemfontein Strandloop OUDDORP - Vrijdag 7 augustus vormden de duinen en het strand van Ouddorp het prachtige decor voor de 31e Strandloop. Onder goede omstandigheden loste Wiljo van den Nieuwendijk namens Bloemfontein om 19.30 uur het startschot voor 87 lopers op de 4,5 km en nog eens 174 op de 10 km. De atleten van AV Flakkee presteerden uitstekend, voor hen was het startschot het begin van een hele mooie avond. Al na een paar honderd meter was het Maikel Peeman die zich met een felle versnelling losmaakte van de rest. Hij liep de 4,5 km en wilde duidelijk direct de zege veilig stellen. Edwin Stolk was de enige die nog enigszins in de buurt kon blijven. Bij het opgaan van het strand, halverwege, had Peeman een voorsprong van 20 sec. op Stolk. Op het laatste stuk over het strand wist Peeman het gat nog flink uit te bouwen en na 15.04 passeerde hij als winnaar de finish. Stolk werd tweede in 16.04 en Kevin Bieneveld uit Sommelsdijk werd derde in 17.42. “Ik ben net terug van twee weken vakantie en daar heb ik vooral mijn rust gepakt. Uiteraard wel een paar keer getraind, maar niet te gek. Nu ben ik weer scherp om een volgende serie wedstrijden af te werken. Het is in ieder geval erg lekker om te beginnen met een overwinning”, aldus Peeman. De eerste dame was Jolanda Troost (Pallas) in 18.04. Intussen was de strijd op de 10 km in volle gang. In de eerste kilometers zagen we een kopgroep van zes met daarbij Tommy Staal (AV56), Wim

Maikel Peeman won de afstand van 4,5 kilometer. Padmos, Victor Phaff (beiden Pallas 93) en namens AV Flakkee maar liefst drie atleten: Ricardo Sint Nicolaas, David Bouman en Eric Wolfert. Zij liepen in een strak tempo over de schelpenpaden van de Kwade Hoek, waar de lopers een prachtig uitzicht hadden over het strand en de mooie natuur. Net voordat de kopgroep begon aan het onverharde stuk, rond 4 km, waren het Staal en Padmos die het tempo niet meer aankonden. Hierdoor stegen de kansen van de

Pianoconcert Frederic Voorn in De Overkant

Flakkeeënaars enorm. Met een overwicht van drie tegen één moesten ze enkel nog afrekenen met Phaff, de atleet die vorig jaar de Bokbokaalloop 16 km won, niet zomaar de eerste de beste dus. Op de graspaden dicteerde Wolfert het tempo. Van hem is bekend dat hij goed uit de voeten kan op onverhard terrein en ook nu liet hij dit zien. Sint Nicolaas volgde en Phaff zat er ook nog goed bij. Bouman leek het zwaar

te hebben, hij moest af en toe een gaatje laten. Iets voorbij de waterpost was het Phaff die aan het elastiek hing. Wolfert twijfelde geen moment en gaf nog wat extra gas. Dit werd Phaff teveel, na 7 km moest ook hij eraf. Wolfert zag met zijn versnelling ook zijn eigen kans, maar Sint Nicolaas en Bouman wisten het gaatje te dichten en zo begon het Flakkeese trio als kopgroep aan het slotstuk van ruim 2 km door het mulle zand. De eerste die het probeerde was Bouman. Juist hij die steeds aan het elastiek hing, sloop er nu tussenuit, metertje voor metertje nam hij afstand, Sint Nicolaas en Wolfert kraakten en ondanks dat de verschillen klein bleven, was dit de beslissing in de wedstrijd. Bouman viel niet meer stil en finishte na 35.57 als eerste, Sint Nicolaas werd tweede op 8 sec. en Wolfert maakte het Flakkeese podium compleet met de derde plaats op 14 sec. van Bouman. “Deze overwinning is fantastisch. Toen we het strand opgingen dacht ik: laat ik het proberen. Ik had een klein gaatje en moest diep gaan om het vol te houden, maar het lukte”, aldus Bouman. Voor zover bekend is Bouman ook de eerste Flakkeese winnaar. Met namen als Wim Padmos, John Vermeule en Michel Schrier komt hij in een prachtig rijtje. De dameswedstrijd werd gewonnen door Amber Hulleman (Spirit), met 44.34 bleef zij Monique Zwep (Parthenon) 38 sec. voor. De eerste Flakkeese dames waren Judith van Groningen (50.23) en Rita Verhage (50.27). Ook bij de jeugd was er nog Flakkees succes, Zedie Joppe uit Dirksland won de 500 m, Thom Tieleman uit Sommelsdijk volgde op 1 sec.

Open atelierdag van kunstenares Marian Kortekaas

15

Openluchtdienst Zondag 23 augustus is de jaarlijkse openluchtdienst aan het Grevelingenmeer van de Evangelie Gemeente Flakkee. Bij de boothelling zal weer een grote witte tent geplaatst worden. Tijdens de openluchtdienst worden er mensen gedoopt in het Grevelingenmeer. De Evangelie Gemeente Flakkee nodigt een ieder uit om getuige te zijn van de doopdienst. De openluchtdienst is voor alle leeftijden. Regen of zon: het festijn gaat gewoon door! De openluchtdienst begint om 14.30 uur en eindigt met een gezellig samenzijn waarbij iedereen iets lekkers mee zal nemen. De boothelling aan het Grevelingenmeer is te vinden helemaal achterin het recreatiegebied aan de Strandweg tussen Oude-Tonge en Bruinisse en zal met borden worden aangegeven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www. evangeliegemeenteflakkee.nl of via telefoonnummer 0187-663650.

Dressuur Oostmoer STAD AAN ‘T HARINGVLIET - Hieronder volgt de uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony’s, proeven F5, F6, F7 en F8, gereden op zaterdag 15 augustus in Manege Oostmoer.Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210. Daphne v.d. Waal, Nevado, 237 pnt, tevens diploma F8 behaald; Matthew Kolen, Rody, 236 pnt, tevens diploma F6 behaald; Lynn v.d. Sluijs, Candy, 230 pnt; Cynthia v.d. Waal, Nevado, 228 pnt, tevens diploma F6 behaald; Denise Verolme, Doddle, 225 pnt, tevens diploma F6 behaald; Soraya Üstün, Silly, 224 pnt; Nadine Buskop, Kelly, 222 pnt; Anouk Spui, Rody, 217 pnt.

Christelijke nieuwsmediaopop Christelijke nieuwsmedia gereformeerde gereformeerde grondslag grondslag Uitgave: Uitgave: Uitgeversmij. Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws Eilanden-Nieuws b.v. b.v. Verschijning: Verschijning: dinsdag dinsdag huis-aan-huis huis-aan-huis vrijdag abonnement vrijdag abonnement Tel. Tel. (0187) (0187) 471020 471020 •• Fax Fax (0187) (0187) 485736 485736 Postbus Postbus 8, 8, 3240 3240 AA AA Middelharnis Middelharnis Langeweg Langeweg 13, 13, Sommelsdijk Sommelsdijk

Advertenties Advertenties en en administratie administratie

•• Tel. Tel. (0187) (0187) 471020 471020 •• E-mail: E-mail: info@eilandennieuws.nl info@eilandennieuws.nl •• Tarief Tarief per per mm mm €€ 0,46 0,46 excl. excl. BTW. BTW. Contracttarieven Contracttarieven op op aanvraag aanvraag •• Sluitingstermijn Sluitingstermijn zakelijke zakelijke advertenties: advertenties: maandag maandag en en donderdag donderdag 12.00 12.00 uur uur •• Sluitingstermijn Sluitingstermijn overlijdensberichten: overlijdensberichten: dinsdag dinsdag en en vrijdag vrijdag 7.30 7.30 uur. uur. Voor Voor foutief foutief geplaatste geplaatste advertenties advertenties als als gevolg gevolg van van onduidelijke onduidelijke advertentieopdrachten advertentieopdrachten kan kan de de uitgeverij uitgeverij niet niet aansprakelijk aansprakelijk worden worden gesteld. gesteld. •• Bladmanager: Bladmanager: Gert Gert Verweij, Verweij, tel. tel. (06) (06) 50448359 50448359 •• Advertentieverkoop: Advertentieverkoop: e-mail: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie Redactie

OUDDORP - Op donderdag 27 augustus is er een concert van pianist Frederic Voorn in de Overkant. Voorn speelt werken van zijn nieuwste cd: een bloemlezing van 300 jaar klaviermuziek en werken uit de kunst van de Nocturne. Frederic Voorn is op verschillende muzikale gebieden actief. Hij is concertpianist, componist en maakt programma’s voor Radio 4. Hij dirigeert vier koren, schrijft artikelen voor diverse bladen en is bezig met een boek over de geschiedenis van piano’s en pianisten. Frederic Voorn studeerde piano aan de conservatoria van

Amsterdam en Utrecht bij Jan Marisse Huizing, Jan Wijn en bij Hakon Austbö. Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus vervolgde hij zijn studie in Londen bij Peter Feuchtwanger en in Moskou bij Lev Naumov en Joeri Levin. Frederic Voorn is artistiek adviseur van het Festival Winteravonden aan de Amstel, het Geelvinck Pianoforte Festival en hij is bestuurslid van de Franz Liszt Kring. Hij woont in Amsterdam, is getrouwd en heeft twee zonen. Het concert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend. Kaarten kosten € 15,-, dat is inclusief koffie of thee en een wijntje na afloop, zijn verkrijgbaar de VVV: 0187-681789. Het adres van De Overkant is Dijkstelweg 33 in Ouddorp.

DEN BOMMEL - Op woensdag 26 augustus is het van 10.00 tot 15.00 uur Open atelierdag in het atelier Kunst-Kortekaas. Bezoekers kunnen schilderijen en keramiek bezichtigen van de kunstenaar. Marian Kortekaas geeft ook diverse cursussen. Tijdens de open dag wordt hierover meer informatie gegeven. Op woensdagochtend 9 september starten er teken- en aquarellessen. Marian zal haar liefde voor aquarelleren overbrengen en deelnemers prikkelen om aan de slag te gaan. Haar voorliefde gaat uit naar klassieke aquareltechniek, waarbij kleuren op een ‘natuurlijke’

manier in elkaar overvloeien. Met een heldere kleurenkeuze weet ze hiermee de juiste sfeer te scheppen. De kunstenaar haalt haar inspiratie uit de natuur. Tijdens haar lessen zullen ook andere technieken samen met aquarel gebruikt worden zoals werken met Oost-Indisch inkt. Ook zal dit jaar aandacht besteed worden om vervallen panden bijvoorbeeld van een deur met verweerd hout en/of afgebrokkeld muurstructuren om dit om te toveren tot een mooi aquarel. Er is ook dagworkshop ‘Kastanjetak met kastanjes’, die is op zaterdag 10 oktober in Rockanje. Inschrijfformulieren en verdere informatie zijn te verkrijgen via de website: www.kunstkortekaas.nl. Er kan ook worden gebeld naar 0187-630300 of 06-42682636.

•• Hoofdredacteur: Hoofdredacteur: Adri Adri van van der der Laan, Laan, tel. tel. (0187) (0187) 471021 471021 •• E-mail: E-mail: redactie@eilandennieuws.nl redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing Plaatsing van van ingezonden ingezonden berichten berichten kan kan zonder zonder opgaaf opgaaf van van redenen redenen worden worden geweigerd. geweigerd.

Abonnementen Abonnementen

Abonnementen Abonnementen (vrijdageditie) (vrijdageditie) zijn zijn bij bij vooruitbetaling vooruitbetaling en en worden worden automatisch automatisch verlengd. verlengd. Opzeggingen Opzeggingen schriftelijk schriftelijk vòòr vòòr 30 30 november. november. Wijzigingen Wijzigingen twee twee weken weken voor voor ingaan ingaan doorgeven. doorgeven.

Rekeningnummers Rekeningnummers

ING ING 167930 167930 // // Rabobank Rabobank 3420.01.108 3420.01.108

Lid Lid NNP NNP

Van Van toepassing toepassing zijn zijn de de Regelen Regelen voor voor het het Advertentiewezen Advertentiewezen (ROTA). (ROTA). Eilanden-Nieuws Eilanden-Nieuws behoudt behoudt zich zich ten ten aanzien aanzien van van de de inhoud inhoud van van deze deze uitgave uitgave en en website website zowel zowel het het auteursrecht auteursrecht voor voor conform conform artikel artikel 15 15 lid lid 11 sub sub 44 van van de de Auteurswet Auteurswet als als het het databankrecht. databankrecht.


S A LE 70%

TOT ZOMERKORTING OP SHOWROOMMODELLEN STOELEN RELAXFAUTEUILS BOXSPRINGS BANKEN EETKAMERSTOELEN KASTEN BEDDEN FAUTEUILS

GRATIS

BEDOMBOUW & HOOFDBORD *

Uitgerust wakker worden begint met een Tempur hoofdkussen. Tijdelijk extra voordelig geprijsd! *Vraag naar de voorwaarden

‘Tijdens de zomermaanden hebben wij verrassende acties van Eastborn, Tempur en Pullman. Kom langs en profiteer’

Sommelsdijkse Haven 19 Sommelsdijk (Middelharnis) tel. (0187) 48 33 28

Dorien Breen

WWW.VISSERMEUBELEN.NL

SUCCESVOL STARTEN ALS ONDERNEMER? TNE ACADEMY

TNE AWARD

TNE EVENT

Doe mee aan de TNE Academy en zorg dat jouw onderneming slaagt.

Al gestart en ambitieus? Meld je dan aan voor de TNE Award en maak kans op € 12.500,-.

Laat je inspireren met praktische workshops en concrete handvatten van experts tijdens het TNE Event!

THE NEXT ENTREPRENEUR 2015

thenextentrepreneur.nl

Eilanden-Nieuws 18 augustus 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 18 augustus 2015

Eilanden-Nieuws 18 augustus 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 18 augustus 2015

Advertisement