Page 1

84e jaargang • Nr. 8177 • Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag • Tel. 0187 47 10 20 • redactie@eilandennieuws.nl • Dinsdag 15 januari 2013

Eerste trouwbeurs in Ouddorp groot succes

2

Buurtzorg start nieuw team

11

14

Gemeenteraad kiest nieuw wapen

Samenwerking tussen Politie en buurtpreventie bevalt goed

Morgen duidelijkheid tariefstructuur busvervoer

OUDE-TONGE - Als de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge zich vorige week donderdag- en vrijdagavond even ‘n klein beetje veiliger gevoeld hebben dan ze normaal gesproken misschien toch al wel doen, zou dat zomaar hebben gekund. Tenminste, in ieder geval de eerste helft van donderdagavond. Toen was er namelijk nadrukkelijk veel blauw en geel aanwezig in de straten van deze dorpen, blauw van de politie en geel van de buurtpreventie. De avond daarop was men er ook aanwezig, maar toen niet als zodanig herkenbaar. Een gezamenlijk optreden was ‘t van de wijkagenten van de politie en de leden van de plaatselijke buurtpreventieteams.

GOEREE-OVERFLAKKEE Woensdag 16 januari (morgen) is aangekondigd dat er duidelijkheid komt over de door busondernemingen sinds begin dit jaar gehanteerde tarieven. Voor Goeree-Overflakkee betreft het vervoerder Arriva. De gewijzigde tariefstructuur heeft tot grote onvrede in diverse provincies van het land geleid. De sterabonnementen verdwenen en in plaats van de jarenlang gebruikte zones is overgestapt op een systeem waarbij afgerekend moet worden op basis van werkelijk gereisde kilometers. Volgens de vervoerders, waaronder Arriva, een eerlijker systeem omdat de reiziger betaalt naar rato van gebruik.

Door Hans Villerius

De actie diende meerderlei doel. Door donderdagavond nadrukkelijk aanwezig te zijn, zowel in aantal als in herkenbaarheid, wilde men enerzijds hiervan een preventieve werking doen uitgaan: “Overlastgevers, boeven, hier zijn wij, we houden jullie in de gaten!” Dit vooral ook met het oog op de veelvuldig gepleegde inbraken de laatste tijd in Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Maar hiermee bedoelde de actie ook richting de inwoners van beide dorpen een signaal af te geven: “Burgers, inwoners, hier zijn wij, we houden jullie buurt in de gaten!”. Het in de wijk aanwezig zijn tijdens inbraakgevoelige uren, beoogde voor de buurtbewoners daarom ook geruststellend

Veel blauw en geel op straat, tijdens de samenwerkingsactie eind vorige week. te zijn: “Waar wij voor aangesteld zijn, daar zijn we ook voor aanwezig, hier in het dorp, en bij jullie in de straat. We houden je veiligheid in de gaten.” En dan is er nóg iets. Inbrekers blijken soms wel erg gemakkelijk bij mensen binnen te kunnen komen. Daar bedoelt de actie ook iets aan te doen. Terwijl politie en buurtpreventie door

de straten gingen, hielden ze nauwlettend in de gaten hoe inwoners - misschien argeloos, misschien nonchalant - van hun woning of erf een open vesting maken voor gespuis. Waar dit het geval bleek, werden bewoners daarop aangesproken en kregen ze uitgelegd wat ze ook zélf dienen te doen om ongewenst bezoek zo veel

(Foto: Hans Villerius) mogelijk buiten de deur te houden. Een actie die dus zowel repressief als educatief van opzet was en die in de toekomst ook zeker vaker zal worden gehouden, ook elders op het eiland.

Zie ook pag. 6: ‘Preventieve en waarschuwende acties’.

Raadfracties Politieke raadsfracties, waaronder op ons eiland de SGP stelden schriftelijke vragen aan het college van b. en w. over de veranderde tariefstructuur die voor ouders van scholieren die van de bus gebruik maken in hun voortgezet onderwijs, tot torenhoge (tientallen procenten) lastenverzwaringen leidt. Ook GS, Provinciale Staten en in de Tweede Kamer is het onderwerp inmiddels aan de orde gesteld. Fracties drongen met klem aan om aandacht aan het geconstateerde probleem te schenken en tot aanpassende maatregelen te komen. volg ons op TWITTER @dekrantvango vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Eilandelijke voedselbank voorzag Inbraak Ouddorp vorig jaar 51 gezinnen van eten GOEREE-OVERFLAKKEE - Na afloop van 2012 kan de voedselbank op Goeree-Overflakkee terugzien op een jaar waarin ze weer veel voor anderen heeft betekend. Evenveel als in het jaar ervoor, want met 51 gezinnen die met een hulpvraag naar de voedselbank kwamen, is dit aantal exact gelijk gebleven. In die

zin heeft de voedselbank niet voor grote veranderingen gestaan. Tekst en foto: Hans Villerius

Wel bleek het minder eenvoudig dan voorheen om aan de nodige hoeveelheid voedingsmiddelen te komen om uit te kunnen delen. Doordat met

name supermarkten efficiënter zijn gaan inkopen, hebben zij een geringer overschot aan levensmiddelen, die anders naar de voedselbank zouden gaan. Het kostte de eilandelijke voedselbank dan ook meer creativiteit om toch aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Maar met de inzet en steun van velen is dat toch gelukt. In een interview met Moniek de Wit, secretaris van Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee, gaat zij nader hierop in en vertelt ze over de schrijnende noodzaak van het bestaan van de voedselbank, ook in 2012 en ook op Goeree-Overflakkee. Een uitgebreid artikel hierover is te lezen in onze (geabonneerde) editie van a.s. vrijdag. Op de foto zijn vrijwilligers bezig om de boodschappentassen te vullen, die even later door gebruikers worden afgehaald.

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

OUDDORP - Zaterdag 12 januari is bekend geworden dat er vermoedelijk op vrijdagavond 11 januari is ingebroken in een woning aan De Gracht te Ouddorp. Via de achterzijde heeft men zich de toegang tot de woning verschaft waarna goederen zijn weggenomen. De laatste week zijn er meer inbraken op Goeree Overflakkee. Op zondagavond 13 januari heeft de politie onder kerktijd” toezicht gehouden in de woonkern Ouddorp. Van ervaringen uit het verleden is gebleken dat dit tijdstip ook door inbrekers werd gebruikt voor hun activiteiten.

Er was een aanzienlijk aantal woningen niet of matig verlicht te zijn. Gebleken is dat woningen zonder verlichting meer risico lopen op ongewenst bezoek. Ook bleek dat er vuil-

containers op diverse plaatsen stonden die als opstap gebruikt kunnen worden om in de woning te klimmen. Er zijn ook nog 130 voorlichtingsfolders bezorgd met preventietips.

De Waal Hoveniers Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl


2

DINSDAG 15 JANUARI 2013

Nieuws

‘Trouwen aan Zee’

Eerste trouwbeurs op het eiland is doorslaand succes

Een beeldimpressie van de eerste trouwbeurs op het eiland.

OUDDORP - Voor de eerste keer op Goeree-Overflakkee werd er afgelopen zaterdag een Trouwbeurs gehouden. Een initiatief van enkele regionale ondernemers, die met Fletcher Hotel Duinzicht te Ouddorp overeenkwamen om zo’n beurs in het hotel te organiseren. Hier zou best wel eens behoefte aan kunnen zijn, zo hoopte men, want

voor iets dergelijks moesten a.s. bruidsparen - voor zover ze dat wilden - altijd naar locaties buiten het eiland. Zaterdag kon men dus op het eigen eiland terecht, bij de beurs ‘Trouwen aan Zee’. Door Hans Villerius

Een respectabel aantal deelnemers, ondernemers uit de regio, bleek inte-

Cursus reanimatie en AED OUDDORP - De stichting Reanimatie en AED-opleiding Ouddorp van de Nederlandse Hartstichting start op de maandagen 11 en 18 februari weer met een nieuwe opleiding hartreanimatie en gebruik van AED-apparatuur. De cursusavonden vinden plaats in Ouddorp en beginnen om 20.00 uur.

Omdat er ook in de eigen omgeving steeds meer AED-apparatuur wordt geplaatst, is het zeker zinvol om deze cursus te volgen. Hoe meer burgers zich deze kennis eigen maken, hoe meer mensen kunnen worden geholpen. Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. Bij voldoende vaardigheid wordt aan het eind van de cursus een erkend certificaat uitgereikt.

In twee avonden krijgt u de nodige achtergrondinformatie over de werking van het hart en de mogelijkheden van reanimatie. Er is vooral veel aandacht voor de praktische vaardigheden. Gekwalificeerde instructeurs leiden u op volgens de richtlijnen van de reanimatieraad en o.a. de Nederlandsche Hartstichting.

De totale kosten voor cursus, lesboek, certificaat, e.d., bedragen 35 euro. Opgeven kan t/m 2 februari 2013. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij mevrouw H. van der Wende-Klijn, secr. Stichting Reanimatie en AED-opleiding Ouddorp, tel. 0187 681811.

Foto’s / collage: Hans Villerius resse te hebben om aan de trouwbeurs deel te nemen, en Fletcher Hotels zette aan de Oud Nieuwlandseweg in Ouddorp er graag haar deuren voor open. Op de benedenverdieping, maar ook in een partytent vóór de ingang en op het parkeerterrein naast het gebouw vonden de beursactiviteiten plaats, van ‘s morgens tien tot ‘s middags vier uur. En overweldigend is de belangstelling geweest, waaronder veel echt geïnteresseerde a.s. bruidsparen, die

gericht naar de trouwbeurs kwamen om zich te oriënteren op wat er zoal voor het houden van een bruiloft komt kijken, wat de mogelijkheden allemaal zijn én wat ‘t uiteindelijk zal gaan kosten. Voor allerlei aspecten die op een trouwdag om de hoek komen kijken was wel informatie verkrijgbaar. Van kleding voor bruid en bruidegom tot trouwring, van trouwauto tot bruidsboeket, van kleuradvies tot trouwfotografie en -videografie, van

Vrouwen rondom Goeree

Basiscursus landschapsmentor

bruidstaart tot notarieel advies en nog veel meer. Zowel beursdeelnemers als bezoekers waren unaniem enthousiast over het georganiseerde evenement, waarop natuurlijk ook de nodige bruidsshows niet ontbraken. Bij velen viel gedurende de dag dan ook de roep om herhaling te beluisteren. En de kans is niet gering dat daar nu al over nagedacht wordt…

GOEDEREEDE - Om uw gezonde voornemens voor 2013 een goede start te geven, heeft de Vereniging Vrouwen rondom Goeree op haar eerste avond in het nieuw jaar als gastspreekster mevrouw Christel Neven uitgenodigd. Zij houdt voor de vereniging een informatieve presentatie over het thema ‘Gezondheid in Balans’.

De natuur en de unieke landschappen van Zuid-Holland hebben de zorg nodig van haar inwoners, om samen te zorgen voor onze groene leefomgeving en het behoud van de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Landschapsbeheer Zuid-Holland verzorgt daarom dit voorjaar de Basiscursus landschapsmentor.

schapsmentor let erop dat op een veilige manier wordt gewerkt en hij of zij helpt de deelnemers met raad en daad. De landschapsmentoren worden professioneel ondersteund en kunnen gebruik maken van faciliteiten als gereedschap uitleen, verzekeringen en Arbo plannen. Er wordt een vrijwilligerscontract aangeboden met afspraken over rechten en plichten. Inhoudelijke kennis van landschapsbeheer is niet vereist.

Belangstellenden kunnen deze avond ook natuurproducten bij haar kopen. Iedereen is hartelijk welkom op dinsdag 22 januari in verenigingsgebouw ‘Oostdam’ aan de Jongkoenstraat te Goedereede. De avond begint om 20.00 uur. Niet leden zijn eveneens welkom. Zij betalen € 5 entree p.p.

In de cursus wordt u opgeleid om op vrijwillige basis volwassenen, jongeren en/of kinderen te ondersteunen bij hun werkzaamheden in natuur en landschap. De landschapsmentoren van Landschapsbeheer Zuid-Holland helpen mee bij het begeleiden van werkdagen in het groen. De land-

Voor meer informatie zie website www.landschapsbeheerzuidholland. nl. Hier kunt u zich ook inschrijven, via de agenda. Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure. De cursus is geheel kosteloos.


DINSDAG 15 JANUARI 2013

Koorleden gezocht voor jubileumconcert Vrijdag 18 januari OUDDORP - Lezing met muziekfragmenten door Hans Dammers in ‘De Overkant’, Dijkstelweg 33. Kaarten a € 10,00 (incl. koffie/thee en consumptie) bij VVV Ouddorp.

STELLENDAM - Op 2 november 2013 hoopt ‘Per Amore’ haar 15-jarig jubileum te vieren met een jubileumconcert.

Vrijdag 25 januari STAD AAN HET HARINGVLIET - Ladies Night in het Trefpunt te Stad aan t Haringvliet met presentaties, demonstraties en diverse stands. Toegang: € 5 euro incl. consumptie en deelname aan een verloting.

Voor dit concert is ‘Per Amore’ op zoek naar enthousiaste projectleden! Het koor wil samen met deze projectleden o.l.v. dirigent Ad de Joode starten met het instuderen van de musical 3:16 Numbers of Hope van Max Lucado die dan tijdens het jubileumconcert uitgevoerd zal worden. Dit concert zal plaats vinden in de Doopsgezinde kerk te Ouddorp.

Zaterdag 26 januari MIDDELHARNIS - Jaarlijks verenigingsconcert van Koninklijke Muziekvereniging Sempre-Crescendo in Het Prieel van De Staver. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis. Donderdag 31 januari Zaterdag 26 januariMIDDELHARNIS - Documentaire ‘De Ramp’ van Koert Davidse (2002)’ in Filmhuis Middelharnis. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 6,50/ Filmhuisleden en CJP: € 5,00. Reserveren: via www.cultuurpleingo.nl/receptie@ hetdiekhuus.nl en (0187)482400(9-12) Vrijdag 1 februari OUDE-TONGE - Gemeentelijke herdenkingsbijeenkomst van de Watersnoodramp in de Ned.Herv. kerk. Start vanaf 15.00 uur op begraafplaats. Reserveren voor de kerkbijeenkomst kan via kabinetsmedewerker Sandra Bouwer, telefoonnummer 14 0187 of s.bouwer@goeree-overflakkee.nl. MIDDELHARNIS - Videopresentatie over watersnoodramp in de aula van het Edu-Deltacollege aan de Schoolstraat. Aanvang: 19.00 uur. Begeleiding op gitaar en keyboard met daarbij vertellingen over de ramp van toen door Dhr. Kees Mourik (83) Zaterdag 2 februari MIDDELHARNIS - Herdenkingsconcert door het Middelburgs Kamerkoor in de RK Kerk, Langeweg 50. Aanvang: 15.00 uur. Kerk open vanaf 14.30 uur. Toegang:gratis. kaarten vooraf reserveren via het Diekhuus, (0187)-482400 of receptie@hetdiekhuus.nl. Org: Stichting Podium OUDDORP - Concert ter herdenking van de watersnoodramp door Christelijk Ouddorps mannenkoor o.l.v. Dinant Struik in de Doopsgezinde kerk. Kerk open 19.00 uur. Kaarten a € 2,50 bij VVV Ouddorp of W. Grinwis, Bokweg 22.

Iedere woensdagavond wordt er gerepeteerd 19.45 tot 21.45 uur in de Gereformeerde kerk te Stellendam. Mensen, die enthousiast zijn en het ook leuk vinden om mee te doen kunnen reageren. Op 23 januari begint men met het instuderen. De kosten voor deelname zijn € 75,00 exclusief bladmuziek. Voor verdere informatie en/of aanmelden: info@per-amore.nl of bel met Wilma van der Zee 0187-683471.

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 26 januari a.s. zal de Koninklijke Muziekvereniging Sempre-Crescendo haar jaarlijkse verenigingsconcert in Het Prieel van De Staver presenteren. Een gevarieerd programma, uitgevoerd door het opleidingsorkest en het fanfareorkest. Het programma is een mix van muziekwerken die tot de verbeelding spreken. Hoogtepunt van de avond is het stuk AHAB, dat het verhaal uitbeeldt van Moby Dick, de walvis, waarbij de meesterverteller Frans Limburg een hoofdrol vertolkt. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis.

Ladies Night STAD AAN HET HARINGVLIET Op vrijdag 25 januari is er ladies night in het Trefpunt te Stad aan t Haringvliet.Er zijn diverse stands met producten die te koop zijn en er worden demonstraties gehouden door diverse deelnemers. Toegang is € 5 euro incl. consumptie en deelname aan een verloting. De opbrengst komt geheel ten goede aan ad6teamflakkee voor de alpe d’huZes 2013.

Naailes in

MELISSANT - Op zaterdag 16 februari organiseert de plaatselijke dorpsraad de 4e Melissantse snertwandeling. Men kan ook dit jaar weer kiezen uit twee afstanden, nl. 8 km en 25 km. De afstand van 25 kilometer is nieuw, maar dit jaar uitgezet vanwege de vraag naar langere afstanden. De route van 17 kilometer is vervallen. De eerste afstand is hetzelfde als verleden jaar maar de route is toch weer anders. Maar welke route men ook kiest, voor elke deelnemer staat er een

kop heerlijke erwtensoep te wachten!

De start en finish is bij de voetbalkantine van VV Melissant, aan de Binnenweg 74. Starttijden voor de 25 km zijn tussen 08.30 en 9.30 uur , voor de 8 km tussen 10.00 en 12.00 uur. Kosten voor deelname zijn € 4,50 pp, dit is inclusief een kop erwtensoep en een aandenken. Men kan zich aanmelden via de secretaris van de dorpsraad: akrpl@online. nl of via tel.nr. 601104.

het ontwikkelde lesmateriaal. “Door het geven van reanimatielessen weten onze leerlingen wat ze moeten doen als er iemand in hun omgeving een hartstilstand krijgt. Dat is een extra vaardigheid die onze leerlingen hier leren en waarmee zij vervolgens de maatschappij in gaan. Dat vinden wij als school belangrijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen om via de Hartstichting meerdere docenten op te laten leiden tot instructeur. Met de extra oefenpoppen kunnen we nu structureel naast de leerlingen Zorg & Welzijn in het vmbo ook de havo/vwo leerlingen bij Biologie en BSM opleiden tot levensredders.”

Jaarconcert Sempre Crescendo

www.brilcentrumkeuvelaar.nl Zandpad 56 - Middelharnis - (0187) 483437

Snertwandeling van acht of vijfen- Diekhuus twintig kilometer in Melissant MIDDELHARNIS

Leerlingen CSG Prins Maurits leren reanimeren MIDDELHARNIS -CSG Prins Maurits vindt het belangrijk dat jongeren leren reanimeren. Vorig schooljaar deed de school daarom mee aan een pilotproject ‘reanimatieonderwijs op school’ van de Hartstichting. Als dank daarvoor en ter stimulans om door te gaan met leren reanimeren, stelt de Hartstichting 20 reanimatie oefenpoppen ter beschikking aan de school, want de school wordt gezien als voorloper in het reanimatieonderwijs. “Een mooi gebaar, waarmee we overlevingskansen kunnen vergroten”, aldus Pieter Brandwijk van de Prins Maurits. Pieter is nauw betrokken bij de opzet van de pilot en een van de auteurs van

3

- De naailessen in Het Diekhuus beginnen weer op dinsdag 15 januari 2013. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op dinsdag- en woensdagavond van 19.30 - 21.30 uur. Voor informatie en aanmelden: telefoon 482800. Het Diekhuus, Ben. Zandpad 7, Middelharnis.

Bingo ANBO OUDE-TONGE - Op zaterdag 19 januari is er een grote bingo, georganiseerd door beide ANBO afdelingen van het eiland. Het is voor leden en niet leden, dus iedereen is van harte welkom in de grote zaal van Ebbe en Vloed. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. De opbrengst is voor de feestavond zaterdag 6 april in de Grutterswei.

Tweedehands boekenmarkt HERKINGEN - Op de laatste zaterdag van januari wordt in Herkingen een tweedehandsboekenmarkt gehouden. Omdat men het aanbod boeken in Het Scharrelloodsje niet meer kwijt kan, is iedereen op 26 januari van 9.30 tot 13.00 uur welkom in het verenigingsgebouw van de Herv Gem. te komen snuffelen. Ook zal Het Scharrelloodsje naast de herv. kerk op deze morgen geopend zijn en staat de koffie klaar.

Bereikbaarheid RGO op Open Dag

Engelse les op Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - De Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee houdt op zaterdag 19 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur Open Dag.

MIDDELHARNIS - Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de cursussen Engels. De lessen worden gegeven in de periode van 30 januari tot en met 11 april.

Op dit moment is de Koningin Julianaweg door wegwerkzaamheden niet bereikbaar. Bezoekers van de Open Dag kunnen het beste parkeren op het parkeerterrein van het gemeentehuis. Dit terrein is bereikbaar via de Frans Halsstraat. Zie ook de website van de school voor meer informatie over de Open Dag: www.rgomiddelharnis.nl

In Middelharnis op woensdagochtend en woensdagmiddag aan de Sommelsdijkse Havendijk 4. In OudeTonge is de les op donderdagmiddag in het gebouw van de SWO, Bernhardstraat 27. De docent is Esther Koetsier. Meer informatie is verkrijgbaar bij de docent. Het e-mailadres is estherkoetsier@hotmail.com, het telefoonnummer is 06-21913954.

Jongerenavond STELLENDAM - In Hervormd Verenigingsgebouw “De Rank” aan de Bosschieterstraat te Stellendam wordt op vrijdag 18 januari a.s. een jongerenavond georganiseerd. De film “Blue Like Jazz” wordt gedraaid. Aanvang van de avond is 20.00 uur en de toegang is gratis.

Plaatjesbingo DEN BOMMEL - Op woensdag 16 januari organiseert de SWO een bingo speciaal voor kinderen uit groep 0 t/m 5 zijn van 13.30 tot 15.00 uur in Bommelstee. Kosten € 2. Voor meer informatie: bel Kitty 612106.


14

dinsdag 15 januari 2013

Jij zo klein zo bijzonder

We willen u via deze weg heel hartelijk bedanken voor al uw kerst- en nieuwjaarswensen. Ook wij wensen u alle goeds toe voor 2013!

Jij ons kind Zijn kind een wonder

Artsen en medewerksters huisartsenpraktijk Den Bommel

Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84 vers 2 Na een kortstondige ziekte, is rustig en kalm van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Aren Krijger

weduwnaar van Baaltje Heerschap

Dankbaarenblijzijnwijmetdegeboortevanonze dochter en zusje

28 juli 1922 

Fiene Jannetje Hendrika

12 januari 2013

Martha en Klaas  (in liefdevolle herinnering) Liesbeth en Martin Jan

We noemen haar

Fiene

Corine en Ton Robert en Kaylee

9 januari 2013

Klaasje en Piet René Gerard

Gerwin, Ellen en Roos Buth Pluvier 2 3245 TE Sommelsdijk

Jan en Willemijn Arend Lieve papa en mama Hartelijk gefeliciteerd met jullie 12½-jarig huwelijk. Veel liefs en een dikke kus van

Veel te vroeg is ons ontvallen mijn geliefde kleindochter en onze lieve nicht

Nella vandenNieuwendijk-Hoekman We wensen Jan en verdere familie veel kracht en sterkte om dit zware verlies te dragen. Oma Hoekman tante Jannie en oom Teun tante Ma en oom Jo tante Ko en oom Wim neven en nichten

14 januari 2012 Jan en Diana Verduijn Smalle Einde 12 3253 XH Ouddorp

D ankbetuiging We willen iedereen hartelijk dankzeggen voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus voor ons 50-jarig huwelijk. ‘Groot is uw trouw, o Heer’   Leen en Nel van Driel

12 december 2012 jongstleden zijn wij getrouwd. Daar willen we in de eerste plaats de Heere voor danken. Verder willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling, in welke vorm dan ook. Tevens de kinderen en kleinkinderen voor de fijne dag.

Stellendam, 12 januari 2013

Correspondentieadres: P. Wolfert Kon. Emmastraat 8 3251 XB Stellendam Gelegenheid tot condoleren donderdag 17 januari 2013 van 19.00 tot 20.00 uur aan het woonhuis, Amaliapad 13 in Stellendam. De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op vrijdag 18 januari 2013 om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Kerkhoflaan 2-4 in Stellendam, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de kerk. Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van onze

Lieve opa Nooit meer een zakje snoep. Liesbeth en Martin Jan Robert en Kaylee René Gerard Stellendam, 12 januari 2013

Het was een dag met een gouden randje. Wout en Corrie Mourik-Mackloet

B E D A N K T Beste mensen, De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en andere attenties en ook uw aanwezigheid op onze receptie, dit alles heeft er mede aan bijgedragen, dat ons jubileum op 22 december jl. voor ons een onvergetelijke dag is geweest. Het was in één woord geweldig. Nogmaals allen bedankt. Bovenal dank aan de Heere God, Die ons dit alles heeft geschonken. Jan en Grietje Sperling

Met ontroering hebben we kennis genomen van het overlijden van

Henk van den Nieuwendijk in de leeftijd van 76 jaar. We gedenken zijn actieve rol in de werkgroep van het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. Namens het bestuur, C.J. Hameeteman, voorzitter E. Lassing-van Gameren, secretaris Sommelsdijk, januari 2013

DA N K B E T U I G I N G Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor het bijzondere medeleven dat we op allerlei manieren ontvangen hebben rond het overlijden van onze innig geliefde zoon

EZRA VAN ROSSUM Bovenal gaat onze dank uit naar de Heere, die onze Ezra tot Zich heeft genomen. Roland & Lisette van Rossum Dirksland, januari 2013


DINSDAG 15 JANUARI 2013

Familieberichten

Wij moeten afscheid van je nemen, het is daarna toch niet voorbij. Er zullen herinneringen komen, aan wat je deed en zei. Want wij zullen toch in onze gedachten, nog heel vaak met jou verbonden zijn.

Verdrietig, maar dankbaar voor de mooie momenten die we samen mochten beleven, delen wij u mee dat zeer plotseling mijn innig geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader en opa is overleden

Jacob Flikweert ~ Jaap ~

echtgenoot van S.L. Flikweert-Appel

Kay en Evy

Niek Grinwis Dit bericht heeft ons diep geraakt. Dankbaar zijn wij, voor de jaren dat wij hem hebben leren kennen als een fijne, betrokken medewerker en collega. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en naaste familie. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode. Directie en Personeel Padmos Stellendam – Bruinisse Kilmore Quay Irl. Stellendam, januari 2013

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid

Lenie Flikweert-Appel Marleen en Raimond Damian Jacqueline en Cor-Jan Romy Johan en Elske

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 17 januari van 19.30 tot 20.30 uur in rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH Middelharnis.

Te klein, zijn wij om te begrijpen Te klein, zijn wij om te weten Te klein, zijn wij om te verliezen Groot zijn wij om van je te houden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde werknemer en collega

in de leeftijd van 63 jaar.

12 januari 2013 Zwaluwstraat 22 3245 VN Sommelsdijk

Lieve oma

5

Niek Grinwis Sterke de Heere zijn vrouw en de verdere familie in dit grote verlies. 

Bestuur EHBO Ouddorp

Ouddorp, 14 januari 2013

De afscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op vrijdag 18 januari om 10.00 uur in bovengenoemd rouwcentrum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Media Vita’. Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Tot onze diepe droefheid heeft de HEERE uit onze familiekring plotseling weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom

Jacob Flikweert echtgenoot van Lenie Appel

in de leeftijd van 63 jaar. Sterke de HEERE Lenie en de (klein)kinderen in dit grote verlies.

da n k b e t u i g i n g Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Jannetje van der Sluis-Bakker willen wij u langs deze weg hartelijk danken. Onze dank gaat uit naar: - het personeel van zorgcentrum ‘Geldershof ’ voor de liefdevolle verzorging - Ds. T.T.J. Pleizier voor het leiden van de rouwdienst - Begrafenisverzorging J. van der Slik en medewerkers voor de correcte verzorging en begeleiding van de begrafenis. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Sommelsdijk, januari 2013

J.N. Bezuijen-Flikweert P. Bezuijen  

J. Flikweert M.A.P. Flikweert-van Gerven   

Neven en nichten

Ouddorp, 12 januari 2013 Omdat het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken willen wij langs deze weg iedereen die ons heeft bijgestaan na het verlies van onze dierbare moeder en oma

Grietje Smit-Koek hartelijk danken. In het bijzonder ds. De Jong, mevrouw dr. Van Kempen en het verzorgend en verplegend personeel van zorgcentrum ‘Geldershof ’ voor de liefdevolle verzorging. Eveneens bedanken wij Pim Kievit voor de uitstekende wijze waarop hij de begrafenis heeft verzorgd.   Kinderen en kleinkinderen Dirksland, januari 2013


6 Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij u langs deze weg uit het diepst van ons hart danken voor alle warmte en genegenheid die wij mochten ondervinden in de periode van ziekte en na het overlijden van mijn dierbare en zorgzame, lieve man, mijn lieve vader, schoonvader en onze opa, mijn schoonzoon en onze zwager

Willem Sandifort ~ Wim ~

Wij danken u allen voor uw gebed, uw handdruk, uw brief en uw woorden van troost. De belangstelling tijdens de condoleance of bij de begrafenis hebben ons, ondanks het verdriet, veel troost en steun gegeven. Wij hebben dit zeer gewaardeerd. Het was hartverwarmend te weten hoe Wim bij velen geliefd was. Mogen wij daarom onze dank uitspreken en u vragen hem met ons in herinnering te blijven gedenken. In het bijzonder dank aan: * Ds. E.M. de Jong voor de vele kostbare bezoeken die hij bracht en voor de gesproken woorden in de dienst van Woord en Gebed en aan ds. E.A. van Hoof en kerkenraadsleden J. Akershoek en M. Lodder. Tevens dank aan ds. D. Zoet van de Hersteld Hervormde gemeente en de kerkenraadsleden dhr. A. Bruggeman en dhr. K. Tanis voor hun bezoeken, dit heeft ons goed gedaan. * Plaatselijke artsen, in het bijzonder dokter Groenenboom voor de medische zorg. * De chirurgen, verpleegkundigen en oncoloog dr. van der Velden van het Van Weel Bethesda ziekenhuis te Dirksland voor hun bijzonder liefdevolle behandeling. * Personeel van Cura Mare voor de liefdevolle verzorging. * Taxibedrijf Donkersloot voor de correcte wijze van vervoer en begeleiding tijdens de behandelingen in het ziekenhuis. * Onze familie en buren voor hun steun en aanwezigheid. * Onze vriendengroep, die er altijd voor ons waren. Jullie hebben een vriend naar zijn laatste rustplaats gedragen. Hartelijk dank daarvoor. * Medewerkers van Arensman Uitvaartverzorging, in het bijzonder Arie-Jaap Arensman, voor de perfecte verzorging, vóór, tijdens en ná de begrafenis.

M.J. Sandifort-Akershoek

Toni Sandifort Dianne Braber Daniël Noah Boaz

A. Akershoek-Moerkerk

en verdere familie

Da n k b e t u i g i n g Wees mij een rots om in te wonen Een schuilplaats, waar mijn hart Steeds toevlucht vind’ in smart Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de overstelpende en hartverwarmende belangstelling, die wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa

willen wij u langs deze weg onze oprechte dank betuigen. In het bijzonder ds. K.J. Kaptein voor de bezoeken en het leiden van de rouwdienst, alsmede de kerkenraad van de Herst. Herv. Kerk te Sommelsdijk voor het ondervonden medeleven. Dokter Van der Ven voor de medische zorg. Hospice Calando voor de liefdevolle zorg aan hem gegeven. Dhr. J. van Wageningen voor de keurige verzorging van de begrafenis. Het heeft ons goed gedaan te ondervinden dat velen een goede herinnering bewaren aan mijn geliefde man en onze (o)pa. Moge de Heere ons de kracht schenken om zonder hem verder te kunnen gaan. M.S. Doornhein-de Geus Jan-Willen en Corrie Milan en Rowan Arno en Amy Sommelsdijk, januari 2013

Da n k b e t u i g i n g Voor de vele liefdevolle en hartelijke bewijzen van medeleven die wij van u persoonlijk en schriftelijk mochten ontvangen, voor en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Adriana Both-Koppenaal betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder gaat onze dank uit naar dokter J.L. van der Ven voor de medische begeleiding. Het team van de thuiszorg van ‘De Goede Ree’ voor de liefdevolle betrokkenheid en steun. Ds. Gerda Silvis-Andringa voor het leiden van de herdenkingsdienst. Begrafenisverzorging Van Wageningen voor de correcte begeleiding en uitvoering van de begrafenis.

M.A. Both Kinderen en kleinkinderen

Ouddorp, januari 2013

Da n k b e t u i g i n g

Uw hartelijk medeleven tijdens zijn ziekte en de vele blijken van deelneming die wij, zowel persoonlijk als schriftelijk, mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en opa

Jan Roozemond hebben ons allen heel goed gedaan.

Voor de vele blijken van belangstelling voor en na het overlijden van onze moeder, oma en overgroot-oma

Dingema Knöps-de Leeuw zeggen wij u hartelijk dank. Ook dank aan ds. De Jong voor het leiden van de rouwdienst en dhr. Van Wageningen voor de betrokken wijze bij de verzorging van de begrafenis. Familie Knöps

Wij willen u langs deze weg daarvoor bedanken. In het bijzonder dank aan dr. Baelde, dr. De Vos en allen die medische zorg hebben verleend. Ook dank aan de kerkenraad van de Ger. Gem. te Melissant voor hun vele bezoeken, ds. S. Maljaars voor het leiden van de rouwdienst en begrafenisonderneming J. van der Slik voor de begeleiding en de correcte wijze waarop de begrafenis is verzorgd.

Hannie Roozemond-Goedegebuure Kinderen en kleinkinderen

Melissant, januari 2013

Omdat het voor ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor de belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Beije Stolk zeggen wij u hartelijk dank. L. Stolk-van Soest

Teun Doornhein

Sommelsdijk, januari 2013

da n k b e t u i g i n g

Da n k b e t u i g i n g

Oude-Tonge, januari 2013

kinderen en kleinkinderen Hellevoetsluis, januari 2013

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Jan Hendrik Jacobus Sturris betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Ooltgensplaat, januari 2013


Marc de Putter wint een jaar lang gratis rijden in een Ford Ka GOEREE-OVERFLAKKEE - Vorig jaar is het “2 to drive” programma gestart. Leerlingen die 16,5 jaar oud zijn mogen beginnen met rijlessen en vanaf hun17e jaar rijexamen doen. Als je geslaagd bent voor het rijexamen en een rijbewijs hebt ontvangen, moet je tot je 18e verjaardag autorijden met een coach. Daarna mag je alleen gaan rijden. Het doel hiervan is dat je tot je 18e rijervaring opdoet met adviezen van iemand met minimaal 5 jaar rijervaring.

eindelijk heeft dit geresulteerd in een verloting onder 370 leerlingen waarvan Marc de Putter uit Stellendam de winnaar is geworden. Deze actie heeft een vervolg, want alle leerlingen ,die dit jaar aan het lessen zijn en het rijbewijs gehaald hebben voor 20 december, bij de onderstaande rijscholen van Learn-2-drive. nl kunnen ook een jaar lang gratis een auto ter beschikking winnen. De Rijscholen, die

meedoen aan deze actie zijn: Rijschool Succes, Rijschool Cees Coert, Rijschool, Wout vd Tol, Rijschool vd Ven, Rijschool Piet Leroy en Rijschool Verolme Dus alle leerlingen in 2013 van de deelnemende rijscholen van Learn-2-drive.nl hebben kans om vanaf 11 januari 2014 een jaar lang gratis te mogen autorijden in deze supermooie Ford Ka. Kijk op www.learn-2-drive.nl en meld je aan!

De rijschoolvereniging van Goeree-Overflakkee bestaat uit 8 gerenommeerde rijscholen van het eiland Goeree- Overflakkee. Zij staan voor Kwaliteit en Zekerheid. Voor de vereniging dit een aanleiding om actief aan de slag te gaan waarna het idee ontstond om de naam van de vereniging te moderniseren. Een naam die een link legt naar “2 to drive” en makkelijk is te onthouden! Zo ontstond de naam Learn-2-drive. nl. Om de naam Learn-2-drive meer naamsbekendheid te geven en om de aangesloten rijscholen meer onder de aandacht te brengen, is er een actie bedacht te weten: “1 jaar gratis in een spiksplinternieuwe Auto Rijden”.

Bingo Dirksland De Dirkslandse kleindierenvereniging organiseert maandagavond 21 januari een bingo. Er zijn vijftien ronden en een superronde. Locatie is de zaal aan ph.Hoofjesweg, naast de vic. De bingo start 19.30 uur, de deur gaat 19.00 uur.

Extra diensten

OUDDORP – Herst. Herv. Gem. woensdag 16 januari 19.30 uur ds. N. van der Want OUDDORP – Herv. Gem. woensdag 16 januari 19.30 uur kand. E. Boogert (Bijbellezing)

Het is een supermooie sportieve en zuinige Ford Ka geworden die dhr Iriks van de nieuwe Ford garage graag tegen een aantrekkelijk sponsortarief wilde leveren. Er zijn folders gedrukt, er is een website geopend, en op Havendag en de tienerkerstparty is de actie gepromoot. Uit-

Pooltocht voor Calando STELLENDAM - Jaco en Klaas van Oostenbrugge van JD repair gevestigd in Stellendam doen op dit moment mee aan de Arctic Challenge(www.arctic-challenge.nl). Dit is een georganiseerde tocht tot boven de poolcirkel. Iedere etappe krijgen zij coördinaten door, waarnaar ze de kortste route moeten zien te vinden.

De start was 13 januari na de middag in Lichtenvoorde en ze hopen op 19 januari eind van de middag te finishen in Lichtenvoorde. De tocht is bijna 7000 kilometer. Er rijden 27 teams mee, waaronder ook een team van René Froger. De teamnaam van Jaco en Klaas is Noo(r)dgang. Zij rijden voor een goed doel, Hospice Calando(www.calando.nl), waarvoor ze al flink wat sponsorgeld hebben opgehaald.

Al het sponsorgeld wat zij ophalen komt geheel ten goede aan Hospice Calando. De auto is beschikbaar gesteld door Axxiauto en heeft een GPS-systeem ingebouwd gekregen, zodat zij zijn te volgen via www.europetrack.eu. Ook hebben ze een pagina op Facebook, JD repair autoschadeherstel, waarop ze regelmatig foto’s en updates proberen te zetten.


versaanbiedingen van de week

f ru it

vis

trots van de keurslager

special

Runderentrecote met gratis kruidenboter

Bergspitz

191

OuddOrp • Fax 683826

100 gram

Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278

bro o d

NavelsiNaasappels 10 voor

BloedsiNaasappels

Damweg 1a 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

gro enten

Salami

2 x 150 gram

100 gram

476

175

500 gram

0.75

tip van uW keurslager

keurslagerkoopje

1.

4-noten paté

Hacheepakket, 500 gram vlees + ui+kruiden

heerlijke handpeer

kilo

elstar gieser WildemaN stoofpereN

50

2 kilo

3.00

2 kilo

3.50

2 kuub

199

100 gram

samen voor

C. Bouter, keurslager

695

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 fax. 0187-643590 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

droog opeNhaardhout

Advertentie geldig t/m maandag 21 januari 2013

100.00

Waanzinnige Winter Weken:

bl o em en

Deze klant wint gratis versproducten t.w.v. € 12,50

Mortadella + tonijnsalade

4.00

doyeNNe du comice

Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag gesloten woensdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-15.30 uur

Weekknaller

10 voor

Witlof

vl ees

2.

vleesWarenkoopje

140

Aanbiedingen geldig van 14-01-2013 t/m 19-01-2013

zoet en vol sap

50

100 gram

Aanbiedingen week 3

Skitaart 6,00 Jan HagEl 4,50

Soep van de week:

Hollandse Bruine Bonensoep met afbakbrood en kruidencrème naar keuze

TiraMiSu Slof 7,50

Iedere n vrijdag e zaterdag verse en olIeboll

€ 12,00

Weekendmenu voor 2 personen:

Westdijk 12, Middelharnis T 0187-482065 E info@debanketbakker.nl W www.debanketbakker.nl

Kalfsblanquette à la "de Proefkeuken" met aardappelgratin of groentenrijst

€ 14,50

Hapje van de week:

Aanbiedingen zijn geldig t/m 19 januari

Peppadew met roomkaas voor € 2,99 per 100 gram Sandy fotografie

De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen. Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u

GRATIS pRoDucTen T.w.v. e 12,50 bij de desbetreffende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: Banketbakkerij van Helden, westdijk 12, Middelharnis

Het adres voor:

koelverse maaltijden voor in de magnetron, salades, ovenmaaltijden, soepen, verse tapas en olijven, pesto's en tapenades, luxe hapjes, diverse afbakbroden, huisgemaakte kruidencrèmes, vis- en vleessauzen

Voor feestjes groot of klein, moet je bij "de Proefkeuken" zijn! Van borrelhapje tot warm en/of koud buffet, van opgemaakte salades tot compleet verzorgde BBQ!

tafeltje-dekje service informeer naar de vele mogelijkheden Dorpstienden 11 (ingang aan de Molenblok) 3253 AS OUDDORP 0187 - 490099 / 06 - 20951714 www.deproefkeuken.nl deproefkeuken@live.nl Openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Ambachtelijk Slagerij

Van Zuidland Woensdag gehaktdag

kipvinken

5 halen, 4 betalen

eigengemaakte rookworst + zakje zuurkool samen Varkenscordonbleu gem. / ongem.

4 voor

Zwarte olijven 100 gram

2.49

snijworst 100 gram schouderham 100 gram

Cowboy vlees Bourgondische paté

100 gram

1.99

100 gram

1.29

Maaltijd van de week

4.98 Varkenshaas met jas 100 gram 1.69

Uit eigen keuken

Boerenvleessalade nieuW

3.50 6.00 1.10 0.99

duopakket:

100 gram

Witte kool stamppot met spekjes

500 gram

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl


C1000 weekaanbiedingen

Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat Uw naaimachinevakman sinds 1965.

Husqvarna Sapphire de machine voor uw toekomst!

Actiemodel € 999,– Voor een demonstratie bent u welkom in de showroom, of wij komen naar u thuis.

Showroom elke zaterdag geopend, of bel 0187-485222

Gezouten Krap

Queens Vissticks

Doos à 45 stuks

Vers van de slager

www.vlieto.nl

Spuidijk 4, Ooltgensplaat

actueel nieuws > Betrouwbaar & nda > Activiteitenage volg ons op TWITTER > Nieuwsarchief rwachting > Lokale weersve @dekrantvango > Kerk & Geloof Per Kilo van 8,98

vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Per doos van 7,99 voor

voor

2 ,99

5,

98

Uw Eigen bakker witte bollen

Zak à 8 stuks

Per zak van 1,99

Als nieuw.

voor

0 ,99

Pampers Active Fit & Easy Up

Diverse maten, per pak 25-42 stuks Per pak € 11,68 - € 15,25

Let op alleen op deze varianten!

C1000 SPERLING Molenweg 4 3253 AM Ouddorp www.c1000.nl/sperling

2e gratis

Deze acties zijn geldig van woensdag 16 t/m zaterdag 19 januari

Zernikeweg 10 • 3241 MG Middelharnis • T (0187) 48 72 19 • Fax (0187) 48 24 88 • www.bosmanenkalis.nl

e

Hyundai Matrix 1.6i Active

-

0,

50

U rijdt al een Golf VII vanaf e 18.790,-

3.

Voor uw nieuwe en gebruikte auto…

Km. stand 78310 km Bouwjaar 01-2004 Cilinderinhoud 1599 cc Gewicht 1223 kg Brandstof Benzine Transmissie Handgeschakeld

Opties en extra’s elek.ramen voor en achter, getint glas, centrale deurvergr., hoofdsteunen achter, stuurbekrachtiging, in delen neerkl. achterb., dubbele airbag, etc.

e

Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Greenline

,-

50

.9

12

Km. stand 35010 km Bouwjaar 10-2010 Cilinderinhoud 1199 cc Gewicht 1119 kg Brandstof Diesel Transmissie Handgeschakeld

Nijverheidsweg 4

3247 XX Dirksland

T. 0187 601598

F. 0187 601073

info@cormelissant.nl

www.cormelissant.nl

Gespecialiseerd in: Audi

Volkswagen

Seat

Erkend reparateur: Skoda

Mazda

Hyundai

Opties en extra’s airco, ABS, elektrische ramen voor, centrale deurvergr., boordcomputer, cruise control, stuurbekrachtiging, mistlampen voor, in delen neerkl. achterb., sportonderstel, etc.

Voor meer occasions en aanbiedingen gaat u naar onze website www.cormelissant.nl


te van Zuid-Holland is. Voor onze 48.000 inwoners moeten we aan de bak, ook met andere

kee. Dat dienen we stevig ter hand te nemen. Vervoer, handel en bedrijventerreinen zijn

in, georganiseerd door Podium Goeree-Overflakkee, vrijwilligers en cultuurnetwerkers.

de nieuwe gemeente: “Wij

„ „ „

Vereisten: „ „ „ „

Arbeidsvoorwaarden: „ „ „ „

grotendeels zelfstandig verrichten van samenstelwerkzaamheden ten behoeve van meerdere cliënten, beoordelen van cijferopstellingen en betrokken bij diverse rapportages; voor details gesprekspartner van de cliënt; verzorgen van fiscale aangiftes; betrokken bij het opstellen van prognoses, begrotingen en ondernemingsplannen. minimaal 5 jaar relevante werkervaring als assistent-accountant; afgeronde opleiding SPD / HEAO-BE / HEAO-AC of hiervoor studerend; klantgericht en communicatief vaardig; enthousiaste en flexibele houding. uitstekend basissalaris; 13e maand; studieregeling; onkostenvergoeding.

Uw partner in financiële zaken

Door de groei van ons kantoor in Hellevoetsluis zijn wij op zoek naar een:

„

0

Kijk ook op www.shpgoeree-overflakkee.nl

Partners in Finance Accountants & Adviseurs is sinds 2001 actief als een dienstverlenende organisatie die gespecialiseerd is op het gebied van accountancy, financieel advies, belastingadvies, financiële administratie en salarisadministratie. Ons kantoor beschikt over de WTA-vergunning voor het verrichten van wettelijke controles.

Jouw functie:

ons doel.”

Hellevoetsluis

Rockanje

Ben je geïnteresseerd in deze functie en spreekt het werken in een persoonlijke, dynamische en snel groeiende onderneming je aan, stuur dan je reactie naar Spaik Recruitment.

Oud-Beijerland

Wij hebben Spaik Recruitment verzocht de Werving & Selectie exclusief te verzorgen, je kunt je sollicitatie sturen aan info@spaik.nl ter attentie van Joris van Splunter.

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

JANUARI

JANUARI

JANUARI

JANUARI

16

17

KOOPAVOND ARDI & PELMA

18

KOOPAVOND ALLEEN ARDI

19

Baljuwlaan 4 3235 ER Rockanje Tel. 0181 40 06 34 Fax 0181 40 06 53 Zoomwijcklaan 131 3263 RH Oud-Beijerland Tel. 0186 61 20 33 Fax 0186 61 28 29 info@partnersinfinance.nl www.partnersinfinance.nl

Voor nadere gegevens is Joris bereikbaar op telefoonnummer 06-50652094.

WOENSDAG

Oostkade 26 3221 AK Hellevoetsluis Tel. 0181 33 10 40 Fax 0181 33 10 41

VOORDEELDAGEN! nieuwe old wood collectie én volop acties: De combinatie voor een complete voordeelkeuken!

GRATIS

GROHE KOKEND WATER KRAAN! Ter waarde van € 1195 bij aankoop van 4 ATAG apparaten.

NU €569

LUXE VAATWASSER

NORMAAL € 949,Inclusief 5 jaar garantie!

LUXE INDUCTIE KOOKPLAAT

VAN € 899,“Pelma en Ardi Keukens staan bekend als trendsetters in de markt. Opnieuw bieden wij iets nieuws: KUNSTSTOF HOUTNERF-KEUKENS.

NU €579

10% KORTING

OP 6 CM DIKKE KUNSTSTOF WERKBLADEN: STOER EN ROBUUST

FRANKE DESIGN KRAAN NORMAAL € 308,-

NU €99 Inclusief 5 jaar garantie!

LUXE COMBI MET 47 LTR. INHOUD! VAN € 1069,-

NU €699

Volledige houtbeleving maar geen krassen of lakscheurtjes en makkelijk te reinigen! En de prijs maakt het allemaal wel bijzonder aantrekkelijk! Laat u inspireren in onze vernieuwde showrooms.”

Kunststof kaderfronten met houtlook en structuur

WELKOM!

ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND T (0166) 653448 W WWW.ARDIKEUKENS.NL PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES (DE POEL II) T (0113) 21 97 70 W WWW.PELMAKEUKENS.NL


DINSDAG 15 JANUARI 2013

Nieuws

Start nieuw team Buurtzorg SOMMELSDIJK - De thuiszorgorganisatie Buurtzorg spreidt zich verder uit over het eiland. Na een voorspoedige start, ruim een jaar geleden, met een team in Middelharnis/Sommelsdijk, is per 1 januari jl. een team van start gegaan voor Dirksland, Herkingen en Melissant, en deels ook voor Sommelsdijk. Het team bestaat vooralsnog uit drie man, hoewel het allemaal vrouwen zijn: Gabriëlle Mierop, Rianne de Munnik en Conny Reek. Ze hebben al jarenlang ervaring in de thuiszorg, twee van hen ook in Dirksland, van waaruit ze de huisartsen en veel cliënten al kennen. Het team heeft zich voor de periode van een jaar gevestigd in de praktijk van huisarts Van der Ven, Antoon Coolenstraat 102 te Sommelsdijk. Over een jaar wordt bezien of het team hier blijft of naar een andere locatie gaat. Door Hans Villerius

Het is bekend dat Buurzorg een jonge, succesvolle thuiszorgorganisatie is in Nederland. Met wortels in de reguliere thuiszorg weet het van binnenuit wat er allemaal beter, efficiënter kan. Van daaruit is Buurtzorg Nederland opgestart en is men gaan werken aan een nieuw concept voor verpleging en verzorging aan huis. Kleinschalig en autonoom Eén van de meest in het oog springende kenmerken van Buurtzorg is wel de kleinschalige teams waarin wordt gewerkt, die volledig autonoom zijn. De teams sturen dus zichzelf, zonder één of meerdere managers

Bijeenkomst veteranen Flakkee

NIEUWE-TONGE - Op vrijdag 18 januari is er een bijeenkomst en tevens nieuwjaarsreceptie van de veteranen van Flakkee in “Ons Dorpshuis” Korteweegje, Nieuwe Tonge, aanvang: 19.30 uur. Alle veteranen en hun partners zijn welkom. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de vorderingen die het bestuur heeft gemaakt en de problemeen die nog opgelost moeten worden. Momenteel hebben 44 veteranen zich aangemeld als lid van de vereniging, een mooi aantal, maar de vereniging hoopt op nog meer. Vooral jongere leden zijn welkom en ook nieuwe mensen voor het bestuur. Verder zoekt de vereniging jonge veteranen, die zich beschikbaar willen stellen voor het comité van de eilandelijke veteranendag. Dit comité bestaat thans uit Albert Kuin en Wim klepper en zij zoeken versterking. Meer informatie is te verkrijgen bij Andre Kievit, 0187-652517, 06-13211487 of veugel@hetnet. nl of bij Jan IJpelaar 0187-641667, 06-55162453 of janijpelaar@planet.nl

aan de top, maar wel met korte lijnen, niet alleen intern, maar ook naar cliënten en naar partners in de zorg. Tot de laatste behoren vooral de huisarts en de transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Die waarderen het Buurtzorg concept ook zeer, want een directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg bevordert een effectief en efficiënt dienstenaanbod op het gebied van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn. Regelarm indiceren Ook het papierenwerk wordt tot een minimum beperkt omdat alle administratie en registratie in principe digitaal wordt verwerkt. Daarnaast werkt Buurtzorg Nederland met het project ‘Regelarm indiceren’. Een twee jaar durende proef waarbij Buurtzorg zelf de zorgindicaties aanvraagt en deze ook krijgt, zonder verdere onderhandelingen het CIZ. Wel vindt controle plaats door het Zorgkantoor. Het gehele Buurtzorg concept bedoelt een combinatie mogelijk te maken van hoge kwaliteit en lage kosten. En voor de cliënt is het aangenaam te ervaren dat ze voor alle nodige zorg per 24 uur zo veel mogelijk met één en dezelfde dienstdoende medewerk(st)er te maken hebben. Contact Het nieuw gestarte Buurtzorg team zoekt nog nieuwe medewerkers, zowel voor verpleging als verzorging. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Buurtzorgweb (www. buurtzorgnederland.nl). En wie gebruik wil maken van de diensten van het nieuwe team, kan bellen naar 06 51239265. Let wel: dit nummer geldt alleen voor zorgaanvragen vanuit Dirksland, Herkingen en Melissant.

11

Werkgroep Uzon

OUDE-TONGE - Op zaterdag 19 januari houdt de werkgroep Uzon weer een inzameling van goederen voor de zustergemeente in Uzon op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge.

De drie teamleden die het Buurtzorgteam voor Dirksland, Herkingen en Melissant opstartten, van links naar rechts: Gabriëlle Mierop, Conny Reek en Rianne de Munnik.  Foto: Hans Villerius

Vanaf 9.30 tot 11.30 staat men klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Wie twijfelt aan de bruikbaarheid van spullen of er moet er iets opgehaald worden, dan kan men contact opnemen met dhr. G. Groenendijk. Zijn telefoonnummer: 641934. Graag vóór vrijdagavond 18.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten).

Preventieve en waarschuwende acties politie in Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge Patrouille voorkomt inbraak

Aandacht voor donkere straatjes en steegjes. 

OUDE-TONGE - Tijdens de rondgangen die politie en buurtpreventie donderdagavond maakten door Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge, zowel te voet als op de fiets - en waarover u op de voorpagina van deze krant al hebt kunnen lezen, werden geen echt verontrustende constateringen gedaan. Behalve één in

Foto: Hans Villerius

Oude-Tonge, in een buurt waar de laatste tijd veelvuldig wordt ingebroken. Ook nu weer een poging tot inbraak, die door het preventieve toezicht echter werd verijdeld. Door Hans Villerius

Toen één van de patrouilles - koppels

bestaande uit een politieagent en een lid van het buurtpreventieteam - in de nabijheid van een woning kwam in één van de straten, zagen ze hoe daarvandaan in allerijl een jongeman de benen nam en ergens wegdook. Toen aan de woning inbraaksporen werden aangetroffen, werd meteen een achtervolging ingezet. De jongeman maakte zich uit de voeten en dook ergens een schuurtje in, maar werd door leden van de buurtpreventie herkend en men wist hem ook te wonen. Daarop kon de aandacht vooraleerst worden gericht op de getroffen woning, om meteen een onderzoek op te starten, en kon de jongeman thuis aan de tand worden gevoeld. Naar aanleiding van werktuigonderzoek kon echter geen bewijslast tegen hem worden gevoerd. Na nader onderzoek door de technische recherche, dat nog gaande is, zal dat mogelijk wel het geval zijn en kan dan alsnog tot aanhouding worden overgegaan. In ieder geval werd dankzij de preventieactie een inbraak voorkomen.Wel werd donderdagavond een vriend van de bewuste jongeman aangehouden. Bij het eerst uitgevoerde onderzoek in de schuur van de jongeman werd namelijk een gasdrukwapen aangetroffen, gelijkend op een vuurwapen. Dit was eigendom van de vriend, die juist ook in de woning van de jongeman aanwezig was en die

vanwege het wapenbezit meteen kon worden aangehouden. Melding zelfmoordpoging Daarnaast moest - maar dat had verder niets met de actie van deze avond te maken - geacteerd worden op een melding dat in een woning mogelijk sprake was van een zelfmoordpoging. Toen de politie ter plaatse kwam en er op aanbellen geen enkele reactie kwam, werd geprobeerd de voordeur te forceren, om voor onderzoek naar binnen te kunnen. Zover kwam het echter niet omdat in de tussentijd bleek dat de bewoner in een horecagelegenheid zat in het dorp, en dat de ontvangen melding dus ongegrond was. Aanspreken Ook werd in Oude-Tonge overlast gevende jeugd aangesproken. “Die was vanavond redelijk aanwezig, maar verplaatste zich al gauw naar de carpoolplaats. Onder hen ging het als een lopend vuurtje dat de politie deze avond in het dorp aanwezig was”, gaf één van de agenten aan tijdens de debriefing, na afloop van de actie. Verder werden, als daar aanleiding toe was, in brievenbussen formuliertjes achtergelaten bij mensen die kennelijk niet thuis waren en bij wie

De politie moet naar binnen voor onderzoek. Foto: Hans Villerius dat ook duidelijk zichtbaar was. Met aangegeven verbeterpunten kunnen de bewoners hun voordeel doen om ervoor te zorgen dat hun afwezigheid voortaan geen aandacht meer trekt bij bepaald ‘publiek’.”Van één huis, waarin op ‘t eerste gezicht geen enkel licht brandde, stond de voordeur zelfs open”, deed een andere agent aan ‘t eind van de avond verslag. “We zijn daar naar binnen gegaan, toen bleken de bewoners gewoon in een achterkamer te zitten. Intussen had ik wel hun scootmobiel uit de gang mee kunnen nemen.”Zo werden diverse bewoners aangesproken op dergelijke punten en dat werd ook duidelijk gewaardeerd. “We zijn zeer tevreden over het resultaat van vanavond en hier zal zeker een vervolg aan worden gegeven”, zo luidde na afloop de conclusie.


DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST Rijksoverheid Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Waterberging Volkerak-Zoommeer

N. A. van Kempen beëdigd makelaar / taxateur

Wat vindt u?

Hoe kunt u reageren? U kunt van 11 januari tot en met 21 februari 2013 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Per post kan ook: Centrum Publieksparticipatie, Waterberging Volkerak-Zoommeer, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. En u kunt uw zienswijze mondeling indienen. Hiervoor kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met het Centrum Publieksparticipatie via telefoonnummer 070 456 96 04. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen later beroep instellen tegen de besluiten, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@wanadoo.nl Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken

Waar vindt u meer informatie? Uitgebreide informatie over de ontwerpbesluiten en bijbehorende documenten vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Waterberging Volkerak-Zoommeer is een van de projecten van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. De waterberging zal worden ingezet ter voorkoming van ongewenst hoge waterstanden in het benedenrivierengebied, vooral op het Haringvliet en Hollandsch Diep. Hierdoor worden de omliggende gebieden beter beveiligd tegen overstromingen. De waterberging wordt alleen ingezet als de stormvloedkeringen sluiten en er tegelijkertijd sprake is van zeer hoge rivierafvoeren. In die situatie kan het rivierwater niet wegstromen naar zee en stijgt het water in het benedenrivierengebied tot een ongewenst hoog niveau. Om overstroming van de omliggende gebieden te voorkomen, bergen we het rivierwater tijdelijk in het Volkerak-Zoommeer. Als de keringen weer opengaan, kan het rivierwater weer wegstromen naar zee. De kans dat gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren samenvallen, is klein. Volgens de huidige modelberekeningen wordt dit geschat op eens in de ca. 1400 jaar. In termen van kansberekening wil dat zeggen dat de kans op inzet van waterberging ieder jaar 1/1400ste bedraagt. Door de gevolgen van de klimaatverandering stijgt naar verwachting de zeespiegel en nemen de rivierafvoeren toe. Daardoor kan waterberging in de loop van de eeuw vaker nodig zijn. Dat zal omstreeks het jaar 2050 – volgens de huidige berekeningen – eens in de 550 jaar zijn (1/550ste keer per jaar). Wat willen we graag van u weten? U kunt reageren op het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het Milieueffectrapport, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Peilbesluit, de ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet, de ontwerpontheffing Flora- en faunawet en de bijbehorende documenten. We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en aangeeft op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten: - Staan er naar uw mening onjuistheden in de plannen? - Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien? - Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten.

Inzage rapporten De rapporten Waterberging Volkerak-Zoommeer kunt u ook van 11 januari tot en met 21 februari 2013 inzien bij: - het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken; - de Rijkswaterstaatdiensten in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant; - de provinciehuizen van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant; - de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, GoereeOverflakkee, Halderberge, Moerdijk, Reimerswaal, Roosendaal, SchouwenDuiveland, Steenbergen en Tholen; - de Waterschappen Hollandse Delta, Scheldestromen en Brabantse Delta. Voor adressen zie www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’ en ww.rws.nl/waterberging_volkerakzoommeer. Informatiebijeenkomsten Rijkswaterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten over Waterberging Volkerak-Zoommeer: - 29 januari 2013 in Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, 4311 NE Bruinisse; - 31 januari 2013 in ’t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen.

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

MEUBELSTOFFEERDERIJ

a r u a L OokOpeningstijden: voor het stofferen van uw Dins-, don-, vrijdag bootkussens en van 9.00 tot 16.30 uur caravankussens

Op beide avonden start vanaf 18.30 uur de informatiemarkt. In het plenaire gedeelte, dat om 20.00 uur start, krijgt u een presentatie over het project en de procedures. Er zijn deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook is er gelegenheid om een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Meer informatie? Mocht u vragen hebben over Waterberging Volkerak-Zoommeer, dan kunt u bellen met Rijkswaterstaat: 0800 8002 (gratis). Voor vragen over de zienswijzeprocedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 96 04.

STROOIZOUT

Van der Made

zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Laura Fun Laura Fun Watertoren 47ef Molendijk 110 CL Dirksland 3244 AN3247 Nieuwe-Tonge 06 - 502 121 09 (06) 50 21 21 09

Gevraagd:

part-time chauffeur (rijbewijs B/E) Bel 06-18514022

INRUIL GOUD EN ZILVER

PER 25 KG

IEDERE DINSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

De Goudbus in Middelharnis Locatie: De Staver

S

T CH

0 0 , 6 ak E

SL

€ er z P

Oud goud

Munten

Zilver bestek/juwelen

Nieuw: nu ook verzilverd bestek

Diamanten juwelen

GoudatHome.nl Ook voor al uw andere winterproducten!

COÖPERATIE WESTVOORN

Coöperatie “Westvoorn” (Bij de visafslag van Stellendam) Mr. Snijderweg 7a, 3251 LJ Stellendam Tel: (0187) 492183 Fax: (0187) 493034 info@coopwv.nl | www.coopwv.nl

Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd om naar de bus of hotel te komen om wat voor reden dan ook? Wij bieden een full-service pakket aan. We komen ook bij u aan huis. Kijk op www.goudathome.nl of bel voor het maken van een afspraak 06-26442394.

Gouden tanden

PAK NU UW KANS , DE GOUD PRIJS IS NOG NOO IT ZO HOOG GEWEEST !

Tevens rijden we met VIP Goudbussen door heel Nederland op circa 25 locaties per week, kijk op www.goudathome.nl voor de actuele locaties.

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.


DINSDAG 15 JANUARI 2013

Varia

Bingo 55+ en snert

Discipelschap, betere oogsten, goed onderwijs en gezondheidszorg

FCE zoekt vrijwilligers voor tijdelijk werk in Afrika OUDDORP - Kort geleden ontmoetten we bij Kees en Tilly Klaassen in Ouddorp een bijzonder mens: De Zuid-Afrikaan Neels de Jager. Zojuist teruggekeerd van een rondreis door Europa en aan de vooravond van zijn vertrek richting Spanje en Zuid-Afrika, wil hij graag iets vertellen van de organisatie FCE. Een organisatie die een op een bijzondere manier hulp biedt in verschillende Afrikaanse landen. Gesteund door christenen uit de hele wereld.

GOEREE-OVERFLAKKEE -Op donderdag 25 april organiseert het team Adoptieouders flakkee van 09.30 uur tot 14.30 uur een bijeenkomst over adoptie. Adoptieouders hebben wellicht contacten overgehouden aan de reizen die ze maakten om kinderen op te halen, maar vaak wonen ze uit elkaar om met regelmaat een bezoek te brengen. Deze bijeenkomst is bedoeld om ervaringen te delen. Ongeacht hoe oud je kind is en uit welk werelddeel het komt. Dus alle adoptiemoeders kunnen zich nu reeds aanmelden op adoptieoudersflakkee@gmail.com. Nadere informatie volgt na aanmelding.

In 2011 bestond de organisatie FCE 21 jaar en dit werd in Zambia uitgebreid gevierd met de opening van een nieuw complex van scholen en een boerderij. (In Afrikaanse cultuur is 21 jaar het jaar dat men volwassen wordt, vandaar de viering)

zendingsorganisaties. Voor zijn werk maakte hij veel reizen naar OostEuropa, Canada, Amerika en Afrika. “Neels gaf een presentatie in onze kerk in Rotterdam en dat raakte mij diep. Vervolgens nodigde Neels ons uit om een keer naar Zuid-Afrika te komen om de projecten, o.a. in Zambia te bekijken”. Vanaf die tijd is er bij de familie Klaassen een diepe verbondenheid ontstaan met het werk van FCE. “De trouw en zelfopoffering van de mensen van FCE hebben heel veel indruk op ons gemaakt. Deze mensen stellen hun leven in dienst van God én van hun naasten. En we hebben veel van hen geleerd”. Neels de Jager vertelt dat hij in 1990 tijdens een Paasweekend van zijn kerk in Zuid-Afrika geraakt werd door de oproep van een spreker om alles ‘achter je te laten en te gaan’. De Jager was leraar op een hoge school en was al een tijdje op zoek naar het doel van God in zijn leven. Hij beschouwde dit als een antwoord op zijn zoektocht. ‘Hier ben ik Heer’, zo was zijn antwoord en werd hij geleid naar het werk dat hij jaren op zijn hart had. Hij was al lang onder de indruk van de nood die in zijn werelddeel heerste. En met nood doelde hij zowel op het materiële als geestelijk vlak. Met wat hulp van zijn eigen kerkelijke gemeente en een vriendengroep begon Neels de Jager met het opzetten van een organisatie die later de FCE zou worden. Afrika De organisatie is momenteel verspreid over een groot deel van Afrika. In verschillende landen zijn medewerkers van FCE actief. De teams van FCE vestigen zich tussen de bewoners van de dorpen in verschillende Afrikaanse landen zoals Zambia, Malawi, Namibië en andere landen.

OUDE-TONGE -De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge houdt voor alle 55- plussers van Oude-Tonge op woensdag 16 januari een bingomiddag in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 met leuke prijzen en daarna erwtensoep eten. De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 6,00 per persoon. Graag van tevoren aanmelden bij de SWO, tel. 641344 of via e-mail: mwe@welzijngo.nl

Bijeenkomst adoptiemoeders

Door Adri van der Laan

Kees Klaassen uit Ouddorp die samen met zijn vrouw Tilly de FCE vertegenwoordigt in Europa, is een aantal jaren geleden ‘gegrepen door het mooie werk’ van deze organisatie. Een groot deel van zijn werkzaam leven heeft Kees Klaassen besteed aan het leiden van zijn expeditiebedrijf dat transporten over de hele wereld verzorgde of uitvoerde voor hulp- en

13

Het opleidingscentrum van FCE in Wolseley.

sus krijgt men de grondbeginselen van het christelijk geloof uitgelegd. Maar dan toegespitst op het persoonlijk leven. Ook Kees en Tilly Klaassen hebben deze cursus gevolgd die ongeveer elf weken duurt. Aan deze discipelschapcursus hebben al veel mensen meegedaan, jong en oud. Het overgrote deel van de mensen die aan deze cursus hebben meegedaan gaan weer terug naar hun land. Onder hen zijn Canadezen, Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Aziaten, Duitsers, Nederlanders en andere nationaliteiten. Het overgrote deel gaat op deze manier toegerust weer naar hun eigen land. Anderen blijven bij de FCE en volgen een vervolgcursus en gaan dan aan de slag bij één van de trainingscentra van de organisatie.

Een groot deel van de Afrikanen is boer en in sommige delen is de grond zeker vruchtbaar en kan een goed resultaat leveren als deze grond goed bebouwd wordt. Teams van FCE leren de plaatselijke boeren hoe ze op een goede en verantwoorde manier een betere opbrengst van hun gewassen kunnen krijgen. Het op een goede manier bewerken van de grond en een juist manier van natuurlijke bemesting kan al een veel betere oogst opleveren. Daarnaast wil men door samen met de plaatselijke bevolking in het dorpje te leven een voorbeeld zijn voor de gezinnen. Vrouwen geven voorlichting op het gebied van verzorging van kinderen en ook in het voorkomen van ziektes. In Luanshya in het noorden Zambia heeft men een groot centrum. In het verleden werkte men in het gebied van de Coppermines op drie verschillende plaatsen. Er was een guesthouse waar werkers en bezoekers onderdak kregen en waar ook conferenties en

Neels de Jager voltooid en alles bij elkaar gebracht. Op de school die op dit terrein is gevestigd komen kinderen vanuit de wijde omtrek naar school om les te ontvangen. Sommige kinderen die-

“We hebben veel van FCE geleerd” instructiedagen voor de mensen van FCE werden gegeven. Verder was er een scholencomplex waar de kinderen uit de omgeving naar school kwamen. Ook was er een opleiding waar mensen van FCE werden klaargestoomd voor hun werk. Op dit terrein was een kliniek was waar de bevolking terecht kon met kleine gezondheidsproblemen. Verderop in het bos was een heus landbouwbedrijf, waar bloemen, planten, struiken, fruit, groenten en mais werden gekweekt. In 2011 heeft men de bouw van een nieuw centrum

(Foto: Adri van der Laan)

nen ‘s ochtends om 6.00 uur te vertrekken om 8.00 uur op school te zijn. Discipelschap De stafmedewerkers van FCE komen grotendeels uit Zuid-Afrika. Zij hebben hun goede banen opgezegd en zijn, zonder verdienste, maar wel in het geloof, aan het werk gegaan voor hun naasten. Daarnaast zijn er ook veel Afrikanen die leiding geven aan verschillende projecten. De meesten van hen hebben eerst een discipelschapcursus gevolgd in Wolseley, een plaatsje in de bergen, 120 km noordoost van Kaapstad. Tijdens deze cur-

Vrijwilligerswerk De mensen van FCE hopen ook in Nederland meer contacten te krijgen voor hun werk. Naast de cursussen is er volop ruimte om vrijwilligerswerk te doen bij één van de projecten in Afrika. Dus jongeren of ouderen die zich geroepen voelen om zich ten dienste van de naaste stellen zouden zich kunnen oriënteren via de website van de organisatie. Naast vrijwilligerswerk in de landbouw, gezondsheidszorg, onderwijs kan men bij FCE ook terecht voor werk in de toeristische sector, bij de guesthouses van de organisatie. Alle vrijwilligers bij FCE leven van giften. In de praktijk betekent dit dat de werkers zich volledig afhankelijk weten van God. Want als er niet genoeg giften binnenkomen, dan is het niet Gods wil geweest om aan de slag te gaan en moet men geduld hebben. Rijk zal men bij FCE niet worden, maar de ervaring van de vele vrijwilligers is dat, als er geld nodig is, hierin ook wordt voorzien. Soms op een totaal onverwachte manier.

Wie meer info wil over FCE kan terecht op de website: www.fce.org. za ook kan de familie Klaassen uit Ouddorp inlichtingen geven over het werk via klaassen@solcon.nl

Presentatie CD Mannenzang SOMMELSDIJK - Op vrijdag 18 januari wordt de 4e mannenzang CD gepresenteerd in de Rehobothkerk. Aanvang: 19.45 uur, kerk open om 19.15 uur. Tijdens deze presentatie avond worden een aantal psalmen en gezangen die op de CD staan gezingen. Het samengestelde koor zal tijdens de samenzang de bovenstem ten gehore brengen. De muzikale leiding is in handen van 2 bekende musici: dirigent Cees het Jonk en organist Bram Bout. De algehele leiding wordt verzorgd door ds. K.J. Kaptein. Het thema van de CD is: ‘K sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen.Een aantal opgenomen liederen zijn o.a. Psalm 121, Psalm 54, Psalm 116, Heer wees mijn Gids en de Heer is mijn Herder. Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie psalmen en liederen opgenomen. hoewel er alleen mannen meewerkten aan de CD zijn ook de vrouwen en kinderen uitgenodigd. Voor de allerkleinsten wordt kinderoppas geregeld in een zaal van de kerk. kinderen kan men opgeven via mannenzanggo@ hotmail.com. De netto opbrengst van de CD verkoop, collectes en sponsorgelden zijn bestemd voor Hospice Calando. Tevens zal Calando met een informatiestand aanwezig zijn.

Activiteiten ANBO SOMMELSDIJK - De ANBO M&W Flakkee houdt op woensdag 16 januari een Bingo in de Sperwer. Aanvang 13.30 uur. Iedereen van harte welkom. Ook start de ANBO deze dag met een PC-cursus voor ouderen. Wie deel wil nemen of informatie wil over deze cursus kan bellen of mailen naar mbalen2@gmail.com of 06 20631663 bellen.


14

DINSDAG 15 JANUARI 2013

Nieuws

Raad kiest deze week het gemeentewapen  GOEREE-OVERFLAKKEE - In de vergadering van donderdag 17 januari stelt het college van b. en w. de gemeenteraad voor te besluiten om Hare Majesteit de Koningin te verzoeken aan de gemeente Goeree-Overflakkee een gemeentewapen te verlenen overeenkomstig een ontwerp van de Hoge Raad van Adel. Ook wordt de volksvertegenwoordiging gevraagd te besluiten om de Hoge Raad van Adel te vragen advies uit te brengen voor een officiële gemeentevlag. De raad kan kiezen uit twee adviezen voor een wapen. Eén betreft een traditioneel ontwerp waarin gebruik wordt gemaakt van het wapen van het opgeheven Waterschap Goeree-Overflakkee en het andere is een geheel nieuw ontworpen wapen. Door Jaap Ruizeveld.

De Hoge Raad van Adel stelt in haar advies dat een traditioneel ontwerp met de heraldische elementen uit de wapens van de gefuseerde gemeenten nagenoeg niet is te realiseren. De veelheid van deze elementen al of niet in combinatie met schilddelingen bemoeilijken het samenstellen

waarop een uitkomende, aanziende leeuw van goud, getongd en genageld van azuur, en in de poort daarvan een anker van sabel (ontwerp 1).

van een evenwichtig wapen waarin elk van de vier gefuseerde gemeenten heraldisch voldoende tot haar recht komt. In plaats daarvan heeft de Raad een overwegende voorkeur voor het verlenen aan de nieuwe gemeente van het wapen van het opgeheven Waterschap Goeree-Overflakkee (verleend in 1981) en vervallen in 2003 na de fusie van dit waterschap met het Waterschap Hollandse Delta. Ontwerp 1 Dit past in de geest van het bepaalde in de ministeriële richtlijnen voor het verlenen van wapens aan publiekrechtelijke lichamen van 1977. Het gedeel-

de wapen van het voormalige Waterschap Goeree-Overflakkee haakt aan bij de geschiedenis van het eiland en symboliseert heraldisch (rechts) het voormalige eiland Zuid-Voorne waartoe Overflakkee behoorde en heraldisch (links) het voormalige eiland West-Voorne waartoe Goeree behoorde. Het wapen wordt als volgt omschreven: Gedeeld: 1 in keel een geopende burcht van zilver, verlicht van sabel, waarop een omgewende, liggende, aanziende leeuw van goud, getongd en genageld van azuur. In de poort daarvan een omgekeerd zwaard van sabel; 2. in zilver een geopende burcht van keel, verlicht van sabel,

Geheel nieuw Het tweede, volledig nieuwe wapenontwerp is meer abstract en grijpt terug op de ontstaansgeschiedenis van Goeree-Overflakkee door middel van een eenvoudig gevierendeeld wapen, geeft de Hoge Raad van Adel in haar advies aan. De kwartieren 1 en 4 van sinopel (groen) staan voor de eilanden Goeree en Overflakkee, de kwartieren 2 en 3 van zilver voor het Haringvliet en de Grevelingen. Een gouden versmalde schuinbalk symboliseert de Statendam of Stellendam die in 1731 werd aangelegd en die met de landaanwinningen in de daaropvolgende jaren Goeree en Overflakkee verenigde (ontwerp 2). Niet verplicht In het voorstel aan de gemeenteraad stelt het college van b. en w. dat er geen wettelijke verplichting is voor een gemeentewapen. Maar een besluit om hiervan af te zien wordt vrijwel nooit genomen. Het bezit van een officieel door de Kroon verleend wapen is aan te bevelen voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Dat geldt ook voor een officiële gemeentevlag. Het college voegt als argumenten toe dat

het hebben van een gemeentewapen dan wel geen verplichting is, het is wel een traditie. Het wapen kan gebruikt worden voor de ambtsketen en voor officiële documenten zoals het trouwboekje. De kosten voor ontwerp en aanvraag van het gemeentewapen bedragen tussen de 750 en 1000 euro. Daar komen uiteraard de kosten voor implementatie en gebruik van het wapen nog bij. In genoemd bedrag zijn uiteraard de kosten van een gemeentevlag niet opgenomen. Het verlenen van het wapen moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Koningin. De Hoge Raad van Adel adviseert de Kroon. Het verlenen van het gemeentewapen geschiedt bij Koninklijk besluit. Naar verwachting kan de gemeente Goeree-Overflakkee in de loop van dit jaar over een gemeentewapen beschikken. Nieuw elan Hoewel de Hoge Raad van Adel een voorkeur uitspreekt voor ontwerp 1, wordt door insiders duidelijk ingezet op ontwerp 2. Bij een nieuwe gemeente hoort een geheel nieuw ontwerp en in ontwerp 2 representeren zich alle eilandelementen op een perfecte wijze en met nieuw elan, zo luiden deze visies. Terug grijpen op een waterschap-element vindt men voor een gemeentewapen niet passen.

WONEN OP WELGELEGEN S TA R T V E R K O O P FA S E I I I O U D D O R P 28 Unieke, complete en energiezuinige woningen

(prijzen vanaf € 158.000,-)

- 10 Betaalbare starterswoningen -

6 Ruime eengezinswoningen

- 12 Grote twee-onder-een-kap woningen

8 Kavels voor bouw vrijstaande woning

(prijzen vanaf € 138.000,-)

L A AT S T E K A N S ! lotingsavond 13 maart 2013

Ve r k o o p b r o c h u r e s e n i n s c h r i j f f o r m u l i e r e n a f t e h a l e n v a n a f w o e n s d a g 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 ( W B V B e t e r W o n e n , M a r k t 7 t e G o e d e r e e d e ) voor meer informatie: w w w. w b v b e t e r w o n e n . n l


DINSDAG 15 JANUARI 2013

CUI Orkest presenteert klassieke meesterwerken de jeugd is het een mogelijkheid om op het eigen eiland enerzijds opnieuw te kunnen genieten van klassieke muziekwerken. Anderzijds ook om op jonge leeftijd hiermee in contact te komen en daardoor educatieve kennis op te doen”.

Foto: Website www.cuiorkest.nl

GOEREE -OVERFLAKKEE - Na twee jaar keert het Cui-orkest met een aansprekend concert terug naar Goeree-Overflakkee. Onder leiding van Michiel van Vliet wordt op zaterdagavond 26 januari een programma gepresenteerd met vier klassieke muziekwerken en afrondend een romantisch meesterwerk. Plaats van handeling: de perfecte akoestische kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp aan de Dorpstienden. Voor bezoekers centraal gelegen aan een ruim parkeerterrein en goed bereikbaar. Aanvang 20.15 uur. Toegang 10 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. Door Jaap Ruizeveld

Vertolkt worden: Ouverture Egmont van Beethoven, de Symfonie in G nr. 94 van Haydn, het Concert in d mineur voor 2 hobo’s en strijkorkest

van Vivaldi en de Symfonie voor blazers van Gounod. Als afsluiting is er de orkestbewerking West Side Story van Bernstein. Het Cui Orkest is ontstaan uit het Cui Ensemble dat werd opgericht in april 1979 in Brielle. Bij de oprichting waren er destijds 6 leden. Nu is het Cui Orkest een kamerorkest met 25 leden. Zij wonen nagenoeg allen op de eilanden Voorne - Putten en GoereeOverflakkee. Naast een eigen concert in het voorjaar wordt medewerking verleend aan culturele evenementen in de regio. Het Cui Orkest is daarmee uniek als uitvoerend kamerorkest op de eilanden. Elke dinsdagavond is er een repetitiesessie in de Welkom-kerk in Rockanje. Voorzitter is Jan Kees Prins uit Ouddorp. Hij is trots op het orkest dat haar naam ontleend aan de Russische componist César Antonovich Cui (1835 - 1918). Prins is blij dat na het succes in 2011 nu opnieuw op de Kop van Goeree een concert gepresenteerd kan worden. “Voor senioren en voor

Samenwerken Prins geeft aan dat hij hoopt dat er voor de strijkersgroep in het Cui Orkest versterking komt. Deze groep bestaat uit eerste en tweede violen, altviolen, celli en een contrabas. In de blazersgroep is een dubbele bezetting aanwezig van fluit, hobo, klarinet en fagot. Vaak komen er bij uitvoeringen nog hoorn, trompet en pauk bij, door support van leden uit lokale muziekverenigingen. Dat is prettig, maar Jan Kees Prins zou graag aan die vormen van samenwerking meer inhoud geven. “Op de eilanden zijn er talrijke koren en fanfare-gezelschappen die veelvuldig gewaardeerde optredens verzorgen. Eveneens zijn er regelmatig orgelconcerten. Wat zou het mooi zijn als bij deze uitvoeringen - naast hun eigen keuze van muziekwerken -, ook ruimte zou zijn voor vertolking van klassieke meesterwerken zoals het Cui-Orkest dat brengt. Muziek is voor velen een bindend element. Het zou een positieve versterking kunnen zijn van een totale muziekpresentatie”. “Wij hopen dat het concert op zaterdagavond 26 januari voor velen op de eilanden aanleiding zal zijn om naar Ouddorp af te reizen. Het programma staat borg voor een muzikaal hoogstaand evenement”, stelt voorzitter Prins. Informatie: www.cuiorkest.nl. Kaarten voor het concert aan de zaal of te reserveren via tel.nr. 0187 682729

Jaarvergadering ‘Koninklijke Schuttevaer’

OUDE-TONGE - Aan het eind van het jaar was er in de ‘Grutterswei’ te Oude-Tonge -weer de jaarlijkse vergadering van de schippersvereniging ‘Koninklijke Schuttevaer’, afdeling Goeree-Overflakkee, het was de 116e vergadering. Aanwezig tijdens de vergadering waren de volgende gasten: de heren Van der Broek en Den Braber van het HB, regiocoördinator mevrouw

Lisette Booij en mevr. Stolk van RWS. Ook aanwezig is de heer Jan Struik, oud-penningmeester van het hoofdbestuur en voorzitter van het SAB.

Eco-Kaart De vicevoorzitter meldt het overlijden van mevrouw C. Keijzer er wordt verzocht op te staan en met enkele ogenblikken de overledene in stilte te herdenken. In zijn jaarrede stond de vicevoorzitter stil bij de bij de mindere financieel economische omstandigheden. “Wij, als transportondernemingen hebben

Informatieavonden Waterberging GOEREE-OVERFLAKKEE In onze krant van vorige week dinsdag stond een artikel over de informatieavonden Waterberging Volkerak-Zoommeer. De data van de avonden waren weggevallen. Daarom alsnog de informatie.

Wie de ontwerpbesluiten wil inzien kan dit doen van 11 januari 2013 tot en met 21 februari 2013. Dan liggen de documenten op een groot aantal locaties ter inzage (zie advertentie elders in deze krant). Het gaat om de volgende stukken: Ontwerp-Rijksinpassingsplan; het ontwerpbesluit tot wijziging van het Peilbesluit; de ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet; het Milieueffectrapport en Passende Beoordeling en de bijbehorende documenten. Het is ook mogelijk om op de stukken te reageren. Dit wordt ‘het indienen van een zienswijze’ genoemd.

U kunt de ontwerpbesluiten en bijbehorende documenten inzien via www. centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. De documenten liggen ook in print op een groot aantal locaties, die vermeld staan in de advertentie elders in deze krant.

hier veel mee te maken”. Verder wees hij er onder meer op dat er wildgroei in de binnenvaartsector is ontstaan en er alleen maar grotere schepen worden gebouwd. Het kleinere schip is volgens de spreker steeds meer in de verdrukking geraakt. Verder was er de oproep om meer samen te werken. Financiële situatie De financiële situatie van de Koninklijke Schuttevaer is een punt wat tijdnes de vergadering de aandacht vraagt: verhoging van de contributie en een toeslag van vijf cent per ton zal in 2013 ingevoerd worden. Nu er een gemeente Goeree-Overflakkee is ontstaan zijn de voor de binnenvaart belangrijke havens onder één bestuur gekomen. “Wij zullen, als Koninklijke Schuttevaer afdeling Goeree-Overflakkee, met belangstelling volgen wat er zich zal afspelen

In De Overkant: ‘Het kind achter de ogen’’

Een moeder van een zoon met Syndroom van Down vertelt OUDDORP - Vrijdag 25 januari zal actrice Loes Hegger een bijzondere monoloog verzorgen in De Overkant. De titel is ‘Het kind achter de ogen’. “Een moeder vertelt over het leven met haar zoon die het Syndroom van Down heeft”. Het is een productie van Stichting Rainbow in samenwerking met Stichting Down Syndroom en Stichting de Upside van Down.

Loes Hegger geeft in de monoloog, die afgewisseld wordt met muziek en filmbeelden, “een eerlijke kijk in haar leven en deelt haar zorgen, haar angsten en haar vreugde”. Ze vertelt over de geboorte van het kind en hoe afwijzend zijzelf aanvankelijk op hem reageert. De moeder vertelt hoe hij opgroeit en een grote plaats verwerft in de harten van de mensen om hem heen, door wie hij is. De actrice maakt een liefdevol en bij vlagen humoristisch portret op ontroerende wijze zichtbaar wat de waardevolle en positieve kwaliteiten zijn van een kind met Downsyndroom. Het stuk is een pleidooi om deze kinderen de kansen in onze samenleving te geven, die ze verdienen. Het kind achter de ogen ging in Israel in 1988 in première en werd wereldwijd al meer dan 1000 keer opgevoerd. De oorspronkelijke productie is op tournee geweest in Groot Brittannië, Schotland, Ierland en Italië. Vrijdag 25 januari zal de voorstelling in De Overkant aan de Dijkstelweg 33 met de havens en zo nodig contact zoeken met de verantwoordelijke wethouder om met hem te overleggen”. Eco-Kaart Jan Struik, voorzitter van de Raad van Toezicht SAB, geeft een toelichting over de toekomst van de Eco-Kaart, dat is een soort chipkaart waarmee alle zaken, zoals afgifte van huisvuil, bilgewater, verkrijgen van drinkwater enz. mee kunnen worden afgerekend. In de toekomst kan deze kaart mogelijk ook geschikt worden gemaakt voor poortkey, om van en op terreinen te kunnen komen. Tijdens de rondvraag kwamen er veel zaken aan de orde. Hieronder was ook het liggeld in de haven van Middelharnis. Er heeft afgelopen zomer een schip in de buitenhaven van Middelharnis gelegen tijdens een geboorte van een baby, op zich een blijde gebeurtenis, maar een vervelende bijkomstigheid was dat het havengeld 55 euro per dag kost, wat volgens de schipper toch wel erg veel lijkt.

Informatieavonden Rijkswaterstaat organiseert twee informatieavonden over de Waterberging Volkerak-Zoommeer. De data zijn:

Geciteerd…

29 januari: Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, 4311 NE Bruinisse 31 januari: In ‘t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen.

Waar God het licht van Zijn Geest niet laat schijnen, blijft alles in het donker gehuld

Op beide avonden zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er gelegenheid om een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

15

in Ouddorp zijn, aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten á € 15,00 kunnen gereserveerd te worden via de balie van de VVV Ouddorp aan Zee, 0187681789. Betaald wordt er dan aan de kassa voor de voorstelling. De aanvang is 20.00 uur. Zie ook: www.hetkindachterdeogen.nl

Bingo SVIK DIRKSLAND - Donderdag 17 januari is er weer een bingoavond bij SVIK in de Victoriahal te Dirksland. Aanvang 19.30 uur zaal open 19.00 uur uur. Er worden tien ronden gespeeld waaronder twee superronden.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Uit ‘Eerbied’, Citaten van Johannes Calvijn, uitgave De Banier Uitgeverij, samengesteld door dr. M.A. van den Berg. ISBN: 978 90 336 3219 8. Citaten afkomstig uit ‘De Institutie’

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Opslagruimte te huur vanaf 35 m en 60 m

2 2

MBO

tel. 06-30874932

Bruidsjaponnen

Procesindustrie

collectie 2014

vanaf

... een wereldkeuze !

298,Ook kleur Graag even bellen (0187) 48 24 31

Annette

Zandpad 90 Middelharnis

DAMESPANTALONS maten 38 t/m 56 taille rondom elastiek marine - zwart - d.bruin grijs - camel in korte & en normale lengtes vanaf € 24,95

OPEN DAGEN VRIJDAG 18.00-21.00 UUR

18 JANUARI ZATERDAG 10.00-14.00 UUR

19 JANUARI Kerkhoekstraat 1, Brielle

Annette

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 0187 482431

NU BIJ ANNETTE

De gehele voorraad Damesmode (winter)

50% korting TE HUUR Zandpad 90 • Middelharnis

Garagebox te Ooltgensplaat € 68,00 p. mnd

tel. 0187 482431

Info: 0187-603638

WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL

OPEN DAG

19 jANuAri 10.00-13.00 uur

Je eerste stap naar een nieuwe school...

…….spannend, maar ook leuk!

Kom gezellig langs op de Open Dag van de rGO, de openbare school voor vwo, havo, mavo en vmbo op zaterdag 19 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur. Wij vinden het leuk om jóu (samen met je ouders) te ontmoeten! Voor ouders/verzorgers is er ook een speciale informatieavond op maandag 4 februari 2013 om 19.00 uur. Heel veel succes met het maken van je keuze en natuurlijk hopen we: Tot ziens op de

rGO!

aan alvast u n je ag via Meld Open D arnis.nl e d r o o v delh gomid s je bezoek r . w w w n ak tijde p een en ma so ur kan ieder u fle! uf iPod sh

BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR

170 m2 incl. kantoor www.bedrijfsruimte-melissant.nl Ameland - Terschelling - Bakkeveen (frl/dr) - Ommen - Hardenberg

t.h. keurige stacars/chalets - huur niet duur!

Zie www.vdsluisvakanties of bel 0512-516096

BO M

volg ons op TWITTER @dekrantvango

vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

BO VM

&

m o k l e w

Open dag

www.edudelta.nl

zaterdag 19 januari 2013 van 10.00 - 15.00 uur wijs

onder veelzijdig beroeps

VMBO locaties: Langeweg 107 en Schoolstraat 11 MBO locatie: Groene Zoom (Molenlaan 32-38) economie | landbouw | techniek


Locoburgemeesters

Kom naar de

OPEN DAG!

AG D N E P O ri

a 19 janu 00 uur .

12.30-16

EN D N O V INFO A anuari

j 4 2 n e 2 2 ur 20.30 u 19.30-

De PM Een school om in te geloven

CSG Prins Maurits Koningin Julianaweg 57 Middelharnis www.csgpm.nl Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede

de sTove 2, goedereede

volgerblok 16, ouddorp

fresiapad 3, sTellendam

Woonomgeving: Eengezinshoekwoning met 3 slaapkamers en een vaste trap naar zolder.

Woonomgeving: Leuke starterswoning met 2 slaapkamers en tuin.

Woonomgeving: Startersappartement op de begane grond met 1 slaapkamer en tuin.

Huurprijs: € 592,71

Huurprijs: € 479,94

Huurprijs: € 413,27 (incl. voorschot stookkosten)

Aantal kamers: 4

Aantal kamers: 3

Aantal kamers: 2

Beschikbaar per: 31 januari 2013

Beschikbaar per: 14 februari 2013

Beschikbaar per: 21 februari 2013

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk vanaf 23 jaar. Reageren vóór 21 januari 2013.

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk vanaf 23 jaar. Reageren vóór 21 januari 2013.

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk vanaf 18 jaar. Reageren vóór 21 januari 2013.

Postadres: Postbus 1 3252 ZG Goedereede. Telefoonummer: 0187-491539

Reageren kan alleen schriftelijk binnen 3 dagen na het verschijnen van deze krant. Bij uw reactie vermelden: naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, woonplaats, nummer inschrijving als woningzoekende. Let op: reageren kan ook via het speciale formulier op onze website: www.wbvbeterwonen.nl Toewijzing vindt plaats in onderstaande volgorde: 1. ingeschreven woningzoekenden (hoogst aantal punten) ; 2. huurders van een woning van Woningbouwvereniging Beter Wonen te Goedereede; 3. inwoners van de gemeente Goedereede, anders dan onder 1 en 2; 4. inwoners van één van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Gegadigden dienen te voldoen aan de voorwaarden. Komt u niet voor de woning in aanmerking, dan ontvangt u geen reactie !

www.eilandennieuws.nl - www.eilandennieuws.nl - www.eilandennieuws.nl - www.eilandennieuws.nl - www.eilandennieuws.nl - www.eilandennieuws.nl

CSG Prins Maurits

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de eerste vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeente GoereeOverflakkee is de vervanging van de (wnd) burgemeester (Kleijwegt) vastgelegd. Eerste locoburgemeester is Frans Tollenaar. Tweede loco is Marnix Trouwborst en derde loco is Gerrit de Jong. Op het lijstje staan verder Arend-Jan v.d.Vlugt als nummer 4 en Piet Koningswoud is als 5e locoburgemeester aan gewezen.

Website onderwaterfotografie DIRKSLAND – In onze editie van vorige week dinsdag plaatsten we een artikel over de onderwaterfotografie van Wim van Vossen. In aanvulling daarop valt nog te vermelden dat hiervoor, als onderdeel van www.wimvanvossenfotografie, een speciale website is ontwikkeld en vanaf deze week ook in de lucht is: www-deonderwaterfotograaf.nl.

Open dagen visserijschool STELLENDAM - Op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari organiseert de visserijschool in Stellendam open dagen. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen en zich te laten informeren over de MBO zee(vis)vaartopleidingen die de visserijschool aan de Deltahaven aanbiedt. Op de visserijschool in Stellendam staat alles in het teken van zee(vis) vaart. De visserijschool, onderdeel van de STC-Group, biedt de volgende MBO-opleidingen voor iedereen die wil gaan varen op een (visserij)schip: - Visserij officier alle vissersschepen; - Visserij officier kleine vissersschepen; - Stuurman / werktuigkundige zeevisvaart; - Koopvaardij officier alle schepen; - Koopvaardij officier kleine schepen; - Schipper / machinist beperkt vaargebied; Geïnteresseerden kunnen zich niet alleen laten informeren over de opleidingen, maar ook een bezoekje brengen aan de nieuwe machinekamersimulator die een belangrijke rol speelt bij de opleidingen. De open dagen duren op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Start kleutergym STELLENDAM - Op 16 januari start gymvereniging Sparta Stellendam met kleutergym. Er worden gratis gymlessen gegeven op de woensdagen 16, 23 en 30 januari 2013 van 13.15 tot 14.15 uur in de gymzaal te Stellendam. Alle jongens en meisjes uit de groepen 1 en 2 van de basisschool zijn welkom.

Woninginbraken GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 11 januari werd ingebroken in drie woningen. In Ouddorp aan de Zouthoek, in Stellendam aan de Prins Bernhardstraat en in Dirksland aan de Burgemeester Zaaijerlaan. In alle gevallen werden geld en goederen weggenomen. Wie iets verdachts gezien heeft wordt u verzocht de politie te bellen, 0900-8844.


DEUREN & KA STEN

• • • • • •

Deuren Garagedeuren Kasten Kozijnen Kantoormeubelen CNC houtbewerking

Grinwis deuren en kasten

Provincialeweg 10a, 3252 LR  Goedereede T (0187) 492800 / F (0187) 492622 info@grinwisdeurenenkasten.nl / www.grinwisdeurenenkasten.nl

U vindt ons op de Trendbeurs 2013

Al meer dan 20 jaar Grinwis deuren en kasten

duurzaam gedreven www.deltawind.nl

Coöperatie Deltawind u.a. Boezemweg 13x Oude-Tonge Telefoon: (0187) 470 544 E-mail: info@deltawind.nl

! d n a l r e d e N n i r eu

Prim

www.knopsbv.nl

Knöps Groep presenteert :

DE NIEUWE OPEL ADAM TE BEWONDEREN OP TREND 2013 IN OUDDORP VAN 17 T/M 19 JANUARI De ADAM brengt personalisatie naar een hoger niveau. Van de velgen tot aan het dak, het ontwerp van ieder interieur en exterieur detail ligt in jouw handen. Jij vormt de auto precies zoals ‘ie het best bij jou past. En om dat nog eenvoudiger te maken, krijg je nu € 500,- cadeau om je ADAM verder te personaliseren. Kom voor meer informatie naar Trend 2013 van 17 t/m 19 januari in Dorpstienden te Ouddorp.

Middelharnis/Sommelsdijk KNÖPS,Langeweg 113, (0187) 47 67 67.

Noordgouwe AKKERDAAS, Kloosterweg 2, (0111) 40 13 47.

Dinsdag 15 januari 2013  
Dinsdag 15 januari 2013  

De Eilanden-Nieuws huis-aanhuiskrant van dinsdag 15 januari 2013.

Advertisement