Page 1

Dinsdag 12 november 2013

8260

Redders ontvangen penning Heldenfonds

3

Jeugdraad schrijft open brief over bezuinigingen

10

Een stukje Koerdistan in Sommelsdijk

11

“Regionale bibliotheek gaat ten onder als subsidie wordt geschrapt” GOEREE-OVERFLAKKEE Nederland Leest deze maand Godfried Bomans: ‘Erik of het klein insectenboek’. De grote vraag is of héél Nederland blijft lezen in soortgelijke gratis actieboeken. Wordt Goeree-Overflakkee een enclave zonder deze nationale actie om het lezen te bevorderen? Zonder een openbare bibliotheek? Harry van der Klink, directeur van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, kan het niet geloven: “Het kan toch niet waar zijn, dat ik in 2016 moet zeggen: Nederland Leest, behalve Goeree-Overflakkee!”

Donderslag Het telefoontje van wethouder De Jong, waarin de bibliotheekdirecteur deze boodschap kreeg, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Hij legt uit waarom: “Na de gemeentelijke herindeling heb ik intensieve gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de nieuwe gemeente, gericht op inhoud, spreiding en vernieuwing van

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders wachten het landelijk besluit over het toestaan van schaliegaswinning af, alvorens een eigen standpunt in te nemen. Schaliegaswinning is op dit moment niet aan de orde binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Wel is het onderwerp al enkele keren ter sprake gekomen in raadsvergaderingen. Insprekers maakten gebruik van het spreekrecht om politici reeds nu hun bezwaren kenbaar te maken indien het item zich eventueel concreet voor besluitvorming zou kunnen voordoen.  (Jaap Ruizeveld)

Bijeenkomst veteranen

Door Kees van Rixoort

Toch dreigt zo’n scenario. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee zijn hard op zoek geweest om de gemeentelijke begroting voor de komende jaren rond te krijgen. Dat viel niet mee, het gaat om miljoenenbezuinigingen. Een van de voorstellen is het schrappen van de subsidie voor het bibliotheekwerk met ingang van 1 januari 2016. “Met andere woorden: de bibliotheek wordt volledig wegbezuinigd”, aldus Van der Klink.

Geen standpunt schaliegaswinning

“Nu is het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen gratis”.  het bibliotheekwerk in de gemeente. Intensieve, kritische, maar bovenal zeer constructieve gesprekken die hebben geleid tot een afgewogen concept-visie op het bibliotheekwerk in de gemeente.” Dat de bibliotheek geen taak meer zou hebben in digitale tijden, is vol-

gens Van der Klink een fabeltje. De bieb digitaliseert mee. Maar bovendien is het uitlenen van papieren boeken op Goeree-Overflakkee nog lang niet in het slop geraakt. Integendeel: “Er zijn op Goeree-Overflakkee meer dan 10.000 leden en die leden hebben in 2012 bijna een half miljoen boeken geleend bij de bibliotheek. Dat

Diekhuus weer in gebruik

Foto: Hans Villerius is gemiddeld vijftig boeken per lid. Reken eens uit: gemiddeld kost een boek 16 euro, dat komt neer op 800 euro per lid per jaar. Je zult maar drie kinderen hebben. Dat kost dan bijna 2500 euro per jaar. Nu is het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen gratis.”  Lees verder op pagina 10

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ng van uw bestrati

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

MIDDELHARNIS - Op vrijdagavond 15 november komen de veteranen van Goeree- Overflakkee weer bijeen in het nieuwe clublokaal ‘het Oude Raadhuis’ aan de Voorstraat 1 in Middelharnis. Tijdens deze bijeenkomst is er een korte ledenvergadering om de jonge veteraan Jordi Hotting te kiezen voor een bestuursfunctie bij de vereniging. De bijeenkomst is bestemd voor alle veteranen van Goeree- Overflakkee en daarbuiten. Er komen o. a. veteranen uit Vlissingen – Middelburg - Hellevoetsluis en Brielle. U hoeft geen lid te zijn van de vereniging om de bijeenkomsten bij te wonen, maar als u lid wil worden dan kan dat ook tijdens de bijeenkomst of u kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Jan IJpelaar: Vereniging Veteranen van Flakkee , Nieuwstraat 59, 3255 AR Oude-Tonge, tel. 0187641667, email: janijpelaar@planet.nl Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

GEWIJZIGD ADRES

DABBESTRAAT 9 - Oude-Tonge

www.lmmode.nl - 0187 643 798

Groot was de vreugde, trots, tevredenheid, dankbaarheid en het voldaan gevoel, toen vrijdagmiddag 8 november in Middelharnis het Diekhuus officieel weer in gebruik werd genomen, na een ca. vijf maanden durende verbouwing. Een feestelijk programma, met - hoe kan het ook anders? - veel ruimte voor culturele uitingen, luidde een nieuwe toekomst in voor het sociaal-cultureel centrum, dat met nieuwe voorzieningen en mogelijkheden voortaan meer te bieden heeft dan tot nu toe op het eiland het geval was. Vooral de realisering van een fraaie multifunctionele concert/theaterzaal betekent een aanwinst voor het aanbod aan activiteiten op cultureel gebied. Een symbolische sleuteloverdracht in de foyer en een openingshandeling in de theaterzaal waren de hoofdmomenten van de openingsmiddag in het Diekhuus, waarbij toespraken, muzikale optredens en een korte theatervoorstelling een doorlopend geheel vormden. Lees verder op pagina 3.  (Tekst en foto: Hans Villerius)

Nog 3 weken tot de

VISION BEURS OUDDORP


DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Van der Made Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

Dinsdag 12 november GOEDEREEDE - Avond over Mercy Ships, georganiseerd door de Vereniging Vrouwen Rondom Goeree. 20.00 uur. Ver.gebouw Oostdam. Info: 0187-493205. Woensdag 13 november OUDDORP - Peuterochtend in bibliotheek Zuid-Hollandse Delta van 9.30 tot 11.00 uur, Hofdijksweg 20 in Ouddorp. Gezellige ochtend voor peuters/kleuters vanaf 1,5 jaar met ouders/verzorgers. Voorlezen, luisteren, zingen, knutselen en op ontdekkingstocht. Toegang gratis, reserveren gewenst, 0187-667744. OUDDORP - 55+club lezing over ‘veilig internetbankieren’ bij de Rabobank. 14.00 uur. Dorpstienden. OUDDORP - Oriëntatiecursus ‘Leer de Bijbel kennen’. Inloop van 19.00 uur in verenigingsgebouw Eben Haëzer, Preekhillaan 3. Zaterdag 16 november MIDDELHARNIS - Neuzel/Kerstmarkt. Organisatie Oratoriumkoor Zuid-West. Tussen 9.00 en 15.00 uur in het verenigingsgebouw naast de R.K. kerk aan de Langeweg. OOLTGENSPLAAT - Zangavond in kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Van Weelstraat 1. Aanvang 19.30 uur. Medewerkenden: Dirkslands Mannenkoor o.l.v. Frans Cornet en organist Jan Hoek. Meditatie door Ds. E. Bakker. Collecte t.b.v. Bouwfonds Ger. Gem. Ooltgensplaat. OUDDORP - Sinterklaasintocht in de haven Ouddorp. OUDDORP - Zangavond in Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 in Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Dinsdag 19 november NIEUWE-TONGE - Ledenvergadering Oranjevereniging. 19.30 uur Ons Dorpshuis. MIDDELHARNIS - Koersballen voor ouderen. Kennismaken kan tussen 14.00 en 16.00 uur in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat.

Voor al uw binnen,- en buitenkussens, zeilen, huiken, sprayhoods en huif. Ook voor gordijnen !!

Reparaties, schoonmaken, herstel en verstel en ontwerp Naaiatelier en Zeilmakerij “Goeree” Stationsweg 4e, 3255 BL Oude Tonge Tel: 0187-645432 WWW.NAAIATELIER-GOEREE.NL

Elke vrijdag, WERELDS ACTIE!

Bent u op zoek naar een ervaren en vakbekwame schoonheidsspecialiste? Wegens uitbreiding van dagen is er weer plaats voor nieuwe klanten. Jorien van den Nieuwendijk Frans Halslaan 17 | 3241 AB Middelharnis Tel. 0187 - 48 70 63

PORTOFINO ristorante-pizzeria

Pas geopend Italiaans restaurant Naast onze heerlijke pizza’s en pasta’s hebben wij ook nog een uitgebreide keuze in vis, vlees en wijn. Let op: Het wild seizoen is weer begonnen.

VEILING VOORDEEL

Kabbelaarsbank 1, 3253 ME Ouddorp - Port Zélande Tel: + 31 (0)111 676390

Vrijdag 29 november OUDDORP - Consumentenbeurs Vision in de Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Er zijn ruim dertig stands met de nieuwste consumentenartikelen. De beurs is van 14.00 tot 21.30 uur, de toegang is gratis. OUDDORP - Vogeltentoonstelling door vogelvereniging ‘de Putter’ in MFG Dorpstienden van 19.00-22.00 uur, Dorpstienden 4 in Ouddorp. De toegang is gratis. GOEREE-OVERFLAKKEE - Groei & Bloei Kerstreis naar Brugge. Aanmelden tot 23 november bij Cees van der Graaf, 0187-681027 of 06-40112917. Email: discograaf@hetnet.nl Zaterdag 30 november OUDDORP - Consumentenbeurs Vision in de Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Er zijn ruim dertig stands met de nieuwste consumentenartikelen. De beurs is van 10.00 tot 16.30 uur, de toegang is gratis. STELLENDAM - Kadobeurs van 9.00-16.00 uur in Expo Evenementenhal, Haringvlietplein 3 in Stellendam. Beurs voor jong en oud met cadeautjes voor de feestdagen. De toegang is gratis.

€ 10,-

CompleteWARME MAALTIJD Korendreef 15, Middelharnis | 0187 - 890239 www.inside-lunchroom.nl

Vrijdag 22 november OUDDORP - Regionale Postduivententoonstelling door P.V. de Trekvogels in MFG Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. De tentoonstelling is geopend van 19.00-22.30 uur, de toegang is gratis. Zaterdag 23 november OUDDORP - Zangavond met Chr Gem koor Jeduthun uit Middelharnis. Dorpskerk, Herv. Gem., Weststraat 2. Aanvang: 19.30 uur. Toegang vrij. Er wordt gecollecteerd. www. hervormdouddorp.nl GOEDEREEDE - Strandjutexcursie Kwade Hoek van 10.00-12.30 uur. Verzamelplaats: parkeerplaats Kwade Hoek, t.h.v. kantoor NM, Oostdijkseweg 107 in Goedereede. Deelname: € 7,- (niet-leden), € 4,- (vw) en € 2,-(kind t/m 12 jaar). Aanmelden bij VVV Ouddorp aan Zee 0187-681789. Meer informatie staat op de website: www.natuurmonumenten.nl. STELLENDAM - Sinterklaasintocht om 13.00 uur in de oude haven van Stellendam. Org. O.V. Stellendam. OUDDORP - Regionale Postduivententoonstelling door P.V. de Trekvogels in MFG Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. De tentoonstelling is geopend van 16.00-22.30 uur, de toegang is gratis. OUDDORP - Zangavond m.m.v. Chr. Koor ‘Jeduthun’ uit Middelharnis in de Dorpskerk Hervormde Gemeente, Weststraat 2 in Ouddorp. De aanvang is 19.30 uur, de toegang is gratis.

Lunchroom | Catering

Schildersbedrijf Bazen St elizabethstraat 19 3249 BC Herkingen 0187 – 669 474 info@schildersbedrijfbazen.nl www.schildersbedrijfbazen.nl

Schilderwerken, Beglazingen, Wand en plafondafwerkingen, Behangen, Houtrot herstel Neem contact op voor een vrijblijvende offerte 10 jaar lang uw huis geschilderd voor een vast bedrag per maand

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

Wij halen en brengen uw machine bij u thuis voor onderhoud of reparatie.

Zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

TE HUUR Geheel gemeubileerde kantoor-/praktijkruimte met toilet; pantry met koud/warmwatervoorziening en koelkast; warmtepomp/airco installatie, ca. 40 m2, gelegen nabij centrum van Goedereede. Bel voor meer info: 06-21.95.44.87

Verkrijgbaar vanaf donderdag 14/11 op=op!

5 voor 4,LEVERANCIER VAN: SIERBESTRATING BLOKHUTTEN TUINVERLICHTING

Primula acaulis mix In diverse kleuren. Pot Ø 10,5 cm. Excl. mand. Per stuk 1,29 5 voor 4,-

genieten met groen Life & Garden Renesse, Korte Moermondsweg 1, 4325 LA Renesse, 0111 - 461031 www.lifeandgarden.com

TRAMPOLINES/ SKELTERS SCHUTTINGEN/ TUINHOUT

Paasdijkweg 19A 4693 RE Poortvliet Pilootweg 5 4696 RJ Stavenisse

Al 45 jaar een vertrouwd adres

Tel. 0166-619200 B.g.g. 0166-692977

KUNSTGRAS

OOK VOOR AANLEG KUNT U BIJ ONS

Hét tuincentrum voor Flakkee! Kijk voor openingstijden op renesse.lifeandgarden.nl

TERECHT…

vanhaaftenpoortvliet.nl


DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Nieuws

3

“Het is heel mooi geworden, om je vingers bij af te likken!”

Cultureel openingsprogramma voor verbouwd Diekhuus Vervolg van de voorpagina

manier in het nieuws is geweest de laatste tijd, naar aanleiding van zaken die wij ten enenmale verafschuwen”. Anderzijds omdat hij zich realiseerde hier vooral namens de leden van de bank te staan. “Díe hebben aangegeven dat we vanuit het Stimuleringsfonds de realisatie van de theaterzaal in het Diekhuus financieel zouden steunen. De Rabobank kan daar alleen maar achter staan. Cultuur verhoogt de leefbaarheid in de samenleving en zorgt ervoor dat wonen en werken in het gebied mooier worden. Bovendien vinden wij dat in een gemeente met deze omvang een voorziening als deze er gewoon hoort te zijn.” Met een druk op de knop die op zijn spreekgestoelte was bevestigd zette hij een korte en levendige beeld- en geluidspresentatie in gang, waarmee ook de Rabobankzaal geopend was.

MIDDELHARNIS Luid belgeklingel, van de schoolbel die al vanaf 1884 aan het voormalige schoolgebouw hangt, maakte duidelijk dat het openingsprogramma van start ging. Tijdens een speech blikte een blije en apetrotse Anne Verhey, als directeur van Stichting Fier, heel kort terug op wat aan de verbouwing voorafging en prees ze de inzet van velen, waardoor het mogelijk werd om het thans gerealiseerde tot stand te brengen. Daaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, die voor de verbouwing € 800.000 beschikbaar stelde, Rabobank Goeree-Overflakkee, die vanuit haar Stimuleringsfonds € 55.000 bijdroeg aan het realiseren van de concert/theaterzaal, maar ook de zeer vele vrijwilligers die met nimmer aflatende inzet actief zijn geweest om allerhande werkzaamheden uit te voeren. Door Hans Villerius

“Het is heel mooi geworden, om je vingers bij af te likken!”, jubelde Anne Verhey, ondanks dat de aanvankelijke “droomwens”, zoals ze het complete verbouwingsplan noemde, vanwege de financiën niet gerealiseerd kon worden, maar slechts een eerste fase ervan. “Toch blíjf ik ervan dromen,” gaf ze aan. “Met de theaterzaal die we nu hebben is GoereeOverflakkee weer een beetje leuker geworden. We gaan van ‘t Diekhuus een parel maken in de samenleving van Goeree-Overflakkee, zoals ‘t dit hoort te zijn! Het Diekhuus is in staat om maatschappelijke energie te produceren, met als doel: verbinden, burgerkracht en inspiratie.” Ook naar fase 2 kijken Ook een enthousiaste wethouder Marnix Trouwborst kwam deze middag op het podium. Sinds begin dit jaar is hij vanuit de gemeente aan

Tijdens de openingsmiddag van het Diekhuus. Foto boven: directievoorzitter Jan de Waard van Rabobank Goeree-Overflakkee aan het woord in de theaterzaal. Linksonder: wethouder Trouwborst en Fier-directeur Anne Verhey tijdens de openingstoast. Rechtsonder: één van de muzikale optredens deze middag.  Foto’s: Hans Villerius het Diekhuus ‘verbonden’, zo gaf hij aan, en bekende eerlijk aanvankelijk nog gedachten te hebben gehad in de richting van “de stekker eruit te trekken” als ‘t om de verbouwing van het Diekhuus ging. Tot het laatst toe is dit dus een spannende zaak gebleven, “totdat je met Anne Verhey in gesprek komt…”, bekende hij verder. Het resultaat was dat de stekker erin bleef én dat Trouwborst deze middag mee kon delen “dat de gemeente aanleiding heeft om serieus naar fase

2 te kijken” van de verbouwplannen. Op symbolische wijze overhandigde de wethouder de sleutel van het Diekhuus aan Anne Verhey en ontkurkten ze samen op het podium de champagnefles, waarna een uitbundige confettiregen op de aanwezigen neerdaalde. Rabobankzaal Na een levendig optreden van Marjolein Meijers met haar band Cambrinus in de vernieuwde en vergrote

foyer, werd de openingsmiddag voortgezet in de nieuwe concert/ theaterzaal. Hier voerde drs. Jan de Waard, directievoorzitter van Rabobank Goeree-Overflakkee, het woord. Vanwege het financieel mogelijk maken de theaterzaal te realiseren - waarom ze ook de naam ‘Rabobankzaal’ kreeg - was aan hem de eer de openingshandeling ervan te verrichten. De Waard zei “met enige schroom hier te staan”. Enerzijds omdat de Rabobank “op een aparte

Niet kapotmaken Directeur Rinus Verhage van Muziekschool Goeree-Overflakkee - medegebruiker van het Diekhuus - wees op het belang van cultuur, en van muziek in het bijzonder, in de samenleving. “Muziek is misschien wel de mooiste cultuuruiting die er is. Het overstijgt alles.” Sinds zijn aantreden als directeur van de muziekschool heeft Verhage het leerlingenaantal zien stijgen naar 400. “Duizenden mensen hebben hier dus al muziek gemaakt”. Met het oog op de bezuinigingen die de gemeente Goeree-Overflakkee voornemens is, waarschuwde Verhage ervoor “niet te verliezen en niet kapot te laten gaan wat in al die jaren is opgebouwd”. Het programmadeel in de Rabobankzaal werd afgesloten met enkele fraaie muzikale uitvoeringen op hoog niveau, door een harpiste en door een dwarsfluit kwartet, leerlingen van de muziekschool. Een ludieke dialoog in theatervorm door Theatergroep ‘Spiegeltje’ sloot de culturele krans rond deze middag af.

Dirkslandse redders ontvangen penning Carnegie Heldenfonds DIRKSLAND - Mensen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered, of dit hebben geprobeerd, kunnen van het Carnegie Heldenfonds een medaille toegekend krijgen als blijk van waardering voor hun heldendaad. Zo ook vrijdagavond 8 november, toen in de sfeervolle ‘Snoeperij’ van Erica Groenendijk aan de Straatdijk in Dirksland drie inwoners van dit dorp een bronzen medaille uit het fonds kregen uitgereikt. Door Hans Villerius

Het zal je maar gebeuren. Je bent met je vriendinnetje lekker aan het

skeeleren, onderweg zie je iemand de hond uitlaten, en dan ineens… De hond rukt zich los van z’n baas, schiet op je af, valt je meerdere malen aan, je komt op de grond terecht, de hond bijt je in je gezicht, en laat niet meer los. Bizarre en angstige momenten waren het voor Zoë van der Lubbe, op 30 maart dit jaar. Gelukkig kwamen juist Dennis Esselink en Evi Tieleman aan op de fiets. Ze aarzelden geen moment en kwamen in actie. Ze probeerden de hond los te krijgen, bij Zoë vandaan. Maar het lukte niet. Het vriendinnetje dat met Zoë aan het skeeleren was, snelde naar huis, om hulp van haar vader te vragen, Cees Koert. Die aangesneld lukte ‘t wel om de hond van het meisje af te halen. Snel bracht hij Zoë naar

het ziekenhuis, waar haar wonden werden schoongemaakt. Gelukkig zie je nu niets meer aan ‘t mooie gezichtje van Zoë. Maar dit had zeker ook anders af kunnen lopen, zowel voor haar als voor haar redders. Dennis en Evi liepen bij hun heldendaad eveneens hondenbeten op. Als erkenning voor hun heldendaad kregen ze, en ook Cees Koert, van het Carnegie Heldenfonds een bronzen legpenning toegekend, die burgemeester Ada Grootenboer hen vrijdagavond uitreikte, met een loffelijk getuigschrift én een fraaie bos bloemen.


4

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Op 16 november zijn onze lieve ouders, opa en oma

Rinus Poortvliet & Plony Poortvliet-van Dijk 40 jaar getrouwd. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen nog heel veel gelukkige en gezegende jaren met elkaar en met ons. Jaco & Chantal Tomas en Fien Helma & Martijn Aline, Laura en Esther Onwaardsedijk Noord 1a 3247 LT Dirksland

Ook de belangstelling op mijn receptie was hartverwarmend. Het was voor mij een onvergetelijke dag! Margriet de Vos-Krijger

Voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen zeggen wij u, mede namens onze kinderen, heel hartelijk dank. Bovenal komt de Heere alle dank toe, die ons spaarde en ons dit jubileum uit Zijn Vaderlijke hand gaf.

Hondsweg 29, Goedereede Door Gods goedheid mogen wij:

D.V. 14 november a.s. gedenken dat wij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij bidden de Heere of Hij ons voor elkaar wil sparen en kracht wil geven in deze moeilijke tijd. Dirkdoensweg 24, 3253 AE Ouddorp

B E DA N K T Voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen, zeggen wij u mede namens onze (klein) kinderen, heel hartelijk dank. Kees Kreeft Janny Kreeft-Groenendijk

KLAAS SCHROEVERS † 7 november 2013 Betty Schroevers-Boone kinderen en kleinkinderen Lincolnplein 25 3255 XG Oude-Tonge Op woensdag 13 november a.s. is er om 13.30 uur een afscheidsdienst in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 te Sommelsdijk. De begrafenis vindt aansluitend plaats om 14.45 uur op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ aan de Rottenburgseweg te Middelharnis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van de Exoduskerk. Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. - Liever geen bezoek aan huis - Onze (o)pa hield van rode rozen -

Wilhelminastraat 1, Ooltgensplaat Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze zwager en oom

Nieuwe Vliedberg, kamer 1-61 Hoge Pad 2, 3253 BJ Ouddorp

B E DA N K T 1958

Omringd door zijn gezin is sneller dan verwacht van ons heengegaan, mijn innig geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

* 17 mei 1941

Maart en Ina van Splunder

D. Flikweert en E. Flikweert-Heerschap

Groot was je liefde, groot is het verdriet. Mooi zijn de herinneringen, die jij achterliet.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus die ik mocht ontvangen voor mijn 25-jarig jubileum.

2013 Eben-Haëzer Op D.V 13 november hopen onze geliefde ouders, opa en oma

Johannes Koert en Johanna Rachel Koert-van ‘t Hof

55 jaar in het huwelijk te zijn verbonden. Dat de Heere hen nog lang voor elkaar en ons wil sparen, is de wens van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Piet en Ina Rita (in liefdevolle herinnering) Bram en Santien Peter en Liset Johan en Tjeerda Kleinkinderen en achterkleinkinderen Korteweegje 48a, 3244 AL Nieuwe-Tonge

Verhuisbericht/Adreswijziging, voor familie en vrienden. De heer J. Luime is 11 november verhuisd, van de oude Vliedberg (kamer 137) naar de nieuwe Vliedberg. Nieuwe adres is: De Vliedberg, Vliedberglaan 100, kamer 1033, 3253 VT Ouddorp.

De heer W. Melissant gaat op 14 november 2013 verhuizen naar de nieuwe ‘Vliedberg’, Vliedberglaan 121, 3253 VT Ouddorp

Voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen zeggen wij U, mede namens onze (klein) kinderen, heel hartelijk dank. P.P. Westhoeve C.M. Westhoeve-Nederveld Ouddorp, Molenweg 28

Arendje Jannetje van den Broek-Marcus

Maarten en Janet Marije en Ferry Jakob en Kim Middelharnis, 8 november 2013 Correspondentieadres: Fam. M.J. van den Broek Bouwdijk 23 3248 LA Melissant Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 12 november 2013 van 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum, Nieuweweg 2 in Melissant. De rouwdienst zal gehouden worden op woensdag 13 november 2013 om 13.30 uur in het rouwcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Voorstraat in Stellendam. Na de begrafenis is er ook gelegeheid tot condoleren in het rouwcentrum in Melissant.

Henk van Gils Wat hij heeft mogen doen voor de stuurgroep stemt ons diep dankbaar. Wij wensen Carla en de (klein)kinderen Gods ontferming toe. De stuurgroep van De Nederlands Hervormde Kerk in Langstraat

Henk was 'het gezicht' van de kerk in Langstraat. Met droefheid, maar in de wetenschap dat hij vol vertrouwen is heengegaan, hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Henk van Gils Wat hij heeft mogen doen voor Langstraat stemt ons diep dankbaar. Wij wensen Carla en de (klein)kinderen alle denkbare en ondenkbare ontferming toe. Namens alle buurtgenoten Bestuur Belangenvereniging Langstraat e.o.

echtgenoot van Betty Schroevers-Boone in de leeftijd van 72 jaar. Wij wensen Betty, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Iza en Hans Meulenberg Jaap en Sanny Boone Jos Overbeeke en Riet de Groot en kinderen

Die Auferstehung Jesu Christi ist Gottes Ja zu uns. Dietrich Bonhoeffer In dit vertrouwen mocht onze vriend

weduwe van Paulus van den Broek Truus en Hans Jan en Samantha David-Jan, Nathan Paul en Annemarie Pascal, Sander

Met droefheid maar in de wetenschap dat hij ‘In Goede Handen is ‘ hebben wij kennis genomen van het overlijden van:

KLAAS SCHROEVERS

Ina en Jaap de Fouw

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, op 94-jarige leeftijd, rustig is ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God Romeinen 10:17

HENK VAN GILS ingaan in Zijn hemels huis. Wij bidden Carla, kinderen en kleinkind Gods ontferming toe. Barend en Soetje Bakelaar

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het bericht dat onze collega

HENK VAN GILS na een moedig gedragen ziekte is overleden. Henk is vanaf 1992 bij ons in dienst geweest. Zeer gewaardeerd door studenten en collega’s om zijn liefde en passie voor het onderwijs. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Hogeschool Inholland Inholland Select Studies Domein Management Economie en Recht Namens studenten en medewerkers

Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit. Je bent nu bevrijd uit je lijden, maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Na een moedig gedragen kortstondige ziekte hebben wij tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van onze geliefde broer, zwager en oom

LEENDERT DOORN ~ Leen ~

in de leeftijd van 65 jaar. Namens de familie: P. Doorn 10 november 2013 Berkehof 1, Dirksland Correspondentieadres: P. Doorn Gladiolenstraat 19 3245 CD Sommelsdijk De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op vrijdag 15 november om 13.30 uur in de aula van Geldershof, Poldersweegje 2 te Dirksland, ingang zijkant. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.30 uur op de algemene begraafplaats aan de Staakweg te Dirksland. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula. ~ Geen bezoek aan huis ~ Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.


DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Bij U, Heer, is de levensbron; uw licht doet klaarder dan de zon ons ’t heug’lijk licht aanschouwen. Psalm 36 vers 3a

Op U, o HEERE betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Psalm 71 : 1

In de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid heerst voor alle volkeren, is overleden onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

Na een leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en voor allen die haar dierbaar waren, delen wij u mede dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

GRADUS WILLEM HENDRIK VAN DIS

JOZINA MALIEPAARD-PEEKSTOK

weduwnaar van Cornelia Teuntje Monfrooy

Achthuizen 16 juli 1922

Sommelsdijk 8 november 2013

Sommelsdijk: G.A. van Seters-van Dis J.J. van Seters Gea en Marco Lisa, Femke Arjen en Margreet Amanda, Antoine, Ceel Haarlem: A.M. van Dis H.J. Hospers Jos en Maria Margriet Ard Achthuizen: J.M. van Dis A.C. van Disvan Wijngaarden Gerard Wilco Corinda Sommelsdijk: A.G. van Dis Hobius de Krijgerlaan 7 3245 XE Sommelsdijk Er is gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de dienst van 12.15 tot 13.15 uur. De dankdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 14 november om 13.30 uur in de ‘Emmaüskerk’, Koningin Julianaweg 64, hoek Langeweg, Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.45 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot samenzijn in de ‘Emmaüskerk’.

Een echte vriend vergeet je nooit, omdat je hem een plek hebt gegeven in je hart.

OPA VAN DIS Dankbaar zijn wij voor wie u was. We zullen u nooit vergeten. Gerard, Wilco, Corinda

sinds 23 maart 1999 weduwe van Gerrit Maliepaard

in de leeftijd van 94 jaar.

Met veel verdriet in ons hart moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Wij willen u hartelijk bedanken voor de hartverwarmende belangstelling tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van

JAN VAN MARION

CORNELIA LENA TROOST-WESDORP

op de leeftijd van 47 jaar. Wij wensen Silvia en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies. Goedereede: Laura en Gert Tanis

Middelharnis: Lenie en Arie DomselaarMaliepaard Pamela en Jeroen Dave en Kim Auwke en Ellen MaliepaardVreugdenhil Tamara en Kees Stijn, Jesper †, Casper, Merlijn Michel en Diana Cristo en Conny Maliepaardvan Dam Ina Maliepaard-van den Doel (in liefdevolle herinnering)

Dennis en Josien Marjon en Nick Willem en Meenakshi Febe Jasper 7 november 2013 Nieuw Rijsenburgh locatie Westplaat, Middelharnis Correspondentieadres: Herman Heijermanssingel 84 3241 DE Middelharnis

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 12 november van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd verenigingsgebouw ‘De Ark’, Nieuwstraat 25a te Stad aan ’t Haringvliet. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op woensdag 13 november om 13.00 uur in de Hervormde kerk te Stad aan ’t Haringvliet. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Stad aan ’t Haringvliet. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘De Ark’. - Geen bloemen Als u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Het bezoek aan huis, de telefoontjes, vele kaarten en prachtige bloemen hebben ons goed gedaan. Wij willen u langs deze weg hartelijk danken.

Gerard en Mariëlle Dreischor: Karin van Marion Kerkwerve: Jaap Oostvogels

Wij zijn het personeel van De Goede Ree en Nieuw Rijsenburgh, locatie Westplaat, woongroep 6, dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

5

Familie Troost Middelharnis, november 2013

Scharendijke: Fabian en Stephanie Nieuwerkerk: Thalina en Tonny en TJ Voor uw blijk van medeleven tijdens de periode van ziek zijn en na het overlijden van mijn innig lieve man, onze onvergetelijke vader en opa

WILLEM DE KRUIF zeggen wij u hartelijk dank. Uw aanwezigheid, gebed, woorden van troost, kaarten, brieven en condoleances hebben ons gesterkt. Het doet ons goed te weten dat Wim bij zoveel mensen geliefd was.

DA N K B E T U I G I N G Voor de blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame lieve vader en opa

MAARTEN JAN DE GROOT ~ Maart ~

zeggen wij u hartelijk dank. Het heeft ons erg goed gedaan.

Hartverwarmend waren uw belangstelling en meeleven, in welke vorm dan ook, die wij ontvingen na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma

In het bijzonder bedanken wij: - Ds. A.L.A. den Besten voor het leiden van de dankdienst; - Dialyseafdeling van het Maasstad Ziekenhuis voor de liefdevolle verpleging; - Dr. G.J. Dogterom voor de goede zorgen; - Taxibedrijf Gouswaart voor het vervoer en begeleiding naar de dialyse; - Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond voor al de gemaakte ritten naar de dialyse; - RST zorgverleners voor de geboden hulp thuis; - Verpleeghuis Sonneburgh voor alle medische zorg; - Begrafenisverzorging Jan van der Slik voor de persoonlijke verzorging van de begrafenis en zijn betrokkenheid in deze voor ons zo verdrietige dagen.

WILLEMTJE LENA ARENSMAN-NELIS

Maar bovenal dank aan onze hemelse Vader die ons kracht schenkt dit verlies te dragen.

Lineke de Kruif-Bestman Kinderen Kleinkinderen Haastrecht, november 2013

DA N K B E T U I G I N G

Wij zijn u er heel dankbaar voor. In het bijzonder gaat onze dank uit naar: - Het personeel van ‘De Goede Ree’, afdeling Zijpe, voor de liefdevolle verzorging; - Dokter Roks voor de medische begeleiding; - Ds. Breugem voor het leiden van de rouwdienst; - Begrafenisverzorging Van Wageningen voor de verzorging van de begrafenis.

Irene de Groot Kinderen en kleinkinderen Middelharnis, november 2013

Joh. Arensman Kinderen en kleinkinderen Sommelsdijk, november 2013

I N P L A AT S VA N K A A R T E N Door de vele blijken van belangstelling en medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, is het voor ons onmogelijk een ieder persoonlijk te bedanken.

In vrede ontslapen onze zuster, schoonzuster en tante

HENDRIKJE DE GOEDE echtgenote van Piet Fictorie

op de leeftijd van 91 jaar. Lourens † en Truus de Goede-Bode Krijn † en Truus de Goede-v/d Akerboom Gert † en Josien Aleman-de Goede Hendrik en Aukje de Goede-Apperló Maart † en Ma van Seters-de Goede Kor † en Ans † de Goede-Pennink Adrie en Jopie de Goede-Polet Gé † en Leen van ’t Leven-de Goede Janny en Marius Okker-de Goede neven en nichten 7 november 2013, Abbotsford BC Canada

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets Psalm 23:1 Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dankbaar dat zij zo lang bij ons was, geven wij u kennis dat op 94-jarige leeftijd is overleden mijn lieve zus en onze lieve tante

JOZINA MALIEPAARD-PEEKSTOK We wensen de familie veel sterkte toe. Mevr. C.J. Diepenhorst-Peekstok Wim en Els Jan-Auwke en Joke Piet en Petra Addie en Goof

Vandaar dat wij u langs deze weg heel hartelijk willen bedanken voor uw medeleven na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze vader en opa

JOHANNES ADRIANUS KNOPS Het kan ons verdriet niet wegnemen noch de leegte die hij achterlaat opvullen, maar het besef dat hij bij zoveel mensen geliefd was, is voor ons allen een troost. Adrie Knops-de Vries Elizabeth en Mark Lennert en Maria Paul en Jeanine Hans en Lenneke en kleinkinderen Nieuwe-Tonge, november 2013

jn i.v.m. dankd i z a ij W woensdag g 13 november de gehele dag GESLOTEN BOEKEN EN MUZIEK VAN DER BOOM Voorstraat 41 • 3245 BG Sommelsdijk Tel. (0187) 48 26 14 • Fax (0187) 48 45 20 Email: boomboek@filternet.nl


6

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Nieuws

Overeenkomst appartementencomplex bij ‘entree’ Middelharnis Bij de ‘entree’ van Middelharnis komt een nieuw complex dat bestaat uit negentien appartementen voor senioren. Het gebouw komt op de plaats waar het voormalige kantoor van Woongoed GO stond aan de Langeweg 154, tegenover het nieuwe gebouw van de Rabobank. Op dinsdag 5 november is de aanneemovereenkomst getekend tussen Bouwbedrijf Boeter en Woongoed GO. De bouw start naar verwachting eind november. De tweede week van december wordt de eerste paal geslagen. In opdracht van Woongoed GO heeft archi-

Uw laatste wensen in goede handen

tect Born het moderne complex ontworpen. Er zijn verschillende woningtypen, verdeeld over twee etages en de begane grond. De appartementen zijn zodanig uitgerust dat de seniorhuurders er zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Alle appartementen zijn zo drempelloos mogelijk en beschikken over een ruim inpandig balkon en een berging. De appartementen zijn uiteraard energiezuinig. Bijzonder is dat alle appartementen vloerverwarming hebben. De energie van de algemene ruimten wordt opgewekt met zonnepanelen. Omdat er bij het bouwen van het complex enige overlast kan zijn in de woonwijk, ontvangen de omwonenden een dezer dagen een nieuwsbrief over het bouwtraject. Naar

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant

verwachting zal het complex eind 2014 opgeleverd worden.

Dorpsraad Ooltgensplaat organiseert bijeenkomst voor bestuurders en ondernemers

Nieuw logo en website Sportcomplex De Gooye

OOLTGENSPLAAT - Op 21 november 2013 organiseert de “Dorpsraad Ooltgensplaat” een bijeenkomst voor besturen van stichtingen, verenigingen en van de ondernemersvereniging uit Ooltgensplaat.

De huisstijl en de website van De Gooye heeft een metamorfose ondergaan Het logo van de Gooye was al tientallen jaren ongewijzigd. Daardoor heeft het een grote herkenbaarheid. “Die wilden we dan ook niet gaan verliezen,” aldus Cor Monster, manager van het sportcomplex. “Maar het moest wel wat frisser en moderner.” Koole Media Service is de uitdaging aangegaan om de herkenbaarheid te behouden, maar daarnaast de kernwaarden van het zwembad goed weer te geven. De nieuwe website bevat veel foto’s en heeft een fris uiterlijk. De website wordt ook actueler: “Voordat de kinderen aangekleed zijn na hun diploma-uitreiking staan de foto’s al op de site.” Er is een speciale actie: bezoekers van de website die de Facebookpagina liken en delen maken kans op vrijkaartjes voor het zwemmen. Sportcomplex de Gooye staat voor sport- en zwemplezier voor jong en oud. Met een groot en divers aan bod van doelgroepen, les-zwemmen en banen-zwemmen is er voor elk wat wils. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website: www.degooye.nl.

Nadat een aantal burgers afgelopen juni besloten de dorpsraad van Ooltgensplaat weer nieuw leven in te blazen, is de dorpsraad inmiddels een feit. Er rust niet alleen hen, maar ook besturen van verenigingen en ondernemers, een zware taak. Zeker nu de gemeente Goeree-Overflakkee zitting heeft in Middelharnis en “ver weg” is van de burgers, moeten er nieuwe manieren worden gevonden om als Plaetenaars in contact te zijn en blijven met de gemeente. De gemeente Goeree-Overflakkee wordt getroffen door een grote bezuinigingsronde, dat heeft direct en indirect gevolgen voor de verenigingen en stichtingen die afhankelijk zijn van subsidies. Zij zullen naar verwachting flink gekort worden. Er zal van hen

verwacht worden dat zij creatief omgaan met budgetten. Vanuit de gemeente zal een tegenprestatie verwacht worden van clubs in ruil voor subsidieverstrekking. Graag wil de dorpsraad in gesprek met alle betrokkenen in Ooltgensplaat. Het doel is elkaar te leren kennen, van gedachten te wisselen over toekomstperspectieven en plannen, en te onderzoeken waar men elkaar kan helpen en versterken. De dorpsraad heeft de intentie dat Ooltgensplaat een leefbaar, gezellig en veilig dorp is en blijft. Waar burgers elkaar helpen en ondersteunen, men iets voor elkaar overheeft en waar het verenigingsleven een belangrijke rol heeft voor de sociale samenhang en leefbaarheid. De bijeenkomst voor de besturen en ondernemers vindt plaats op donderdag 21 november 2013 om 20.00 uur in MFC ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. Op 17 december 2013 om 20.00 uur zal de Dorpsraad in het MFC een bijeenkomst organiseren voor de bewoners van Ooltgensplaat.

Dankdag - woensdag 13 november OUDDORP Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. M. Mondria MELISSANT Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. N. van der Want - Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.W. Verweij - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur ds. A. Schultink en 19.00 uur ds. A. Geuze DIRKSLAND Ger. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. J. Schipper HERKINGEN Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. D.W. Tuinier MIDDELHARNIS Ger. Gem. 9.30 uur ds. S. Maljaars, 14.30 uur ds. W. Silfhout en 19.00 uur ds. S. Maljaars NIEUWE-TONGE Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur ds. K. Veldman en 19.00 uur ds. H. de Greef - Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.M.D. de Heer OUDE-TONGE Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. G.M. de Leeuw STAD a/h HARINGVLIET Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.J. van Eckeveld OOLTGENSPLAAT Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Verschuure

Extra dienst (rectificatie)

OUDDORP – Herv. Gem. woensdag 13 november 19.30 uur ds. C. van den Berg (Bijbellezing)

Damuitslagen “Denk en Zet”

De damuitslagen van damvereniging “Denk en Zet” van maandag 4 november 2013. Afdeling 1 P. Leroy - Joh. Wolfert 3-0 J. van den Ouden - I. Mackloet 0-3 J.A. Dekker - P. van Brussel 1-1 A. Verolme - H.H. Verolme 0-3 W. Vroegindeweij - M. Klink 1-1 Afdeling 2 G. Kamp - S.W. Keijzer 3-0 M. Meijer - H. Keuvelaar 0-3 A. Jelier - J. Kruik 3-0 I. Koese - R. Jacobs 3-0 Afdeling 3 B. du Pree - R. Kwakernaak 0-3 W. Stolk - J. Jordaan 0-3 J.A. Nipius - B. Kaptein 0-3 J. Melaard - L. Visser 3-0 R. van Rijnberk - A. Stolk 3-0

Via een bijzonder listig zetje wist Leroy een schijf op Wolfert voor te komen. Nog listiger maakte hij een eind aan de strijd. Van den Ouden en Mackloet speelden een typische

Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

uitvaartverzorging M.H. van de Ven Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Dag & nacht bereikbaar Rouwcentrum Media Vita Contact

Administratie adres

Achthuizen W. Buys 63 19 77 Middelharnis 0187-48 69 62 Oude-Tonge 0187-64 24 28 Mobiel 06 53 11 29 79

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Dorpstienden 3

WELKOM-DIENST Zondag 17 november – 18.30 uur m.m.v. Chr. Gemengd Koor de Slagsingers

wedstrijd Op een gegeven moment stond bij beiden de verticale helft van het bord leeg. Zo konden ze beiden zonder problemen om een dam. Maar Van den Ouden had niet zoveel aan zijn dam, want hij was hem ook zo maar weer kwijt. En het was gelijk gebeurd. Toen ieder dacht dat Van Brussel het onderspit zou gaan delven tegen Dekker, kwam hij met een fraai zetje voor de dag, die hem toch nog een puntje opleverde en Dekker twee punten minder. De neven Verolme spelen meestal remise tegen elkaar. Dit keer niet. Huib was niet bereid zijn koppositie prijs te geven en tegen zoveel geweld was Bram niet opgewassen. Vroegindeweij en Klink maakten er een leuk spelletje van. Remise was het slot. Kamp wist - toen het al heel laat was op een leuke manier een schijfje voor te komen. En wat Keijzer ook al probeerde, het zat er niet meer in. Meijer en Keuvelaar gingen heel lang gelijk op. Maar ineens ging Meijer met een wat onverstandige zet de boot in. Jelier boorde zich al heel gauw

o.l.v. Johan den Hoedt Orgel Bert Kruis Voorganger Ds. E.A. van Hoof

in het middenspel van Kruik. Daar door kwam hij op dam, maar die was hij ook gelijk weer kwijt. Alleen, hij hield er twee schijven winst aan over. Toen Kruik even later nog een misser maakte, was het bekeken. Jacobs stond tegen Koese een schijf voor, en verloor. Ra, ra hoe kan dat? Hij liet Koese een dam halen. Kwakernaak had niet zoveel moeite met Du Pree, die maar niet te genezen is van de kwaal: Bas je speelt te vlug! Jordaan doet er alles aan om in afdeling 2 terug te komen. En toch, hij maakte een grote fout. Maar hij had geluk, zijn tegenstander maakte een nog grotere fout. Onze junior, Bas Kaptein heeft opnieuw gewonnen. Voorspelden we de vorige keer, dat we nog van hem zouden horen: hier heb je het bewijs. Visser vergiste zich op een gegeven moment tegen Melaard deerlijk. Toen was er eigenlijk al niks meer aan te doen. Van Rijnberk heeft zich hersteld van zijn inzinking. Hij won knap. Ga nu zo door, Ruud!


Van Wijk Installaties & Constructies, Goedereede

Van dorpssmid tot duurzaam ondernemer Van eenvoudige smederij tot een installatie- en constructiebedrijf met 22 man personeel. Dat is kort samengevat de geschiedenis van Van Wijk Installaties & Constructies in Goedereede. Het bedrijf, dat wordt geleid door de vierde generatie Van Wijk, heeft in 113 jaar tijd duidelijk zijn sporen verdiend. Cornelis van Wijk, overgrootvader van de huidige eigenaar, nam in 1900 de smederij aan de Markt in Goedereede over. Smid Kuijper, bij wie Van Wijk als knecht in dienst was, stopte ermee. De nieuwe eigenaar mocht zich algauw meestersmid noemen. Het werk bestond vooral uit het beslaan van paarden en het repareren van boerenkarren. Het verhaal gaat dat dochter Jans hard meewerkte en gerust de hoogste ladders beklom om goten te solderen. Paarden beslaan kon ze als de beste. Cornelis had ook twee zoons, Chris en Jan. De tweede zette de smederij

voort. Daarna kwam de derde generatie, Jaap van Wijk, en sinds 2008 is de zaak van zijn zoon Martin. Het bedrijf heeft zich enorm ontwikkeld. De komst van het aardgas op Goeree-Overflakkee, in 1971, bezorgde Van Wijk veel werk. Niet alleen het maken van gasleidingen, maar ook het verkopen van gaskachels. De smid werd loodgieter. In de jaren ‘80 kreeg het bedrijf het druk met het installeren van cv’s. De smederij aan de Markt was toen al verlaten voor een nieuw onderkomen in ‘de ouwe schole’. Dit veel ruimere pand was na verloop van tijd echter weer te klein, waarna Van Wijk medio jaren ‘90 verhuisde naar de Provincialeweg. Een uitbreiding van dit bedrijfspand staat op het programma, want het gaat goed met Van Wijk. Zowel op het gebied van installaties als op het gebied van constructies is er veel werk. “We doen veel constructiewerk

voor de visserij”, zegt Martin van Wijk. “We maken brandstof besparende visserijsystemen, samen met andere bedrijven in de omgeving. Vissers besparen er tot 50 procent op de brandstof mee. Daarnaast maken we constructies voor de bouw, zoals trappen en spanten, en voeren we onderhoudswerk uit.” Het installatiewerk vormt de hoofdmoot van de activiteiten. Van Wijk installeert en onderhoudt bijvoorbeeld cv’s, airco’s en ventilatiesystemen. Duurzaamheid speelt ook bij dit werk een rol. “We hebben het heel druk met het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.” Van Wijk werkt voor particulieren, aannemers, scholen, zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties. In het echte Goereese familiebedrijf is Martins broer Arie actief in de constructiepoot. Martins vrouw Marianne doet de financiële administratie.

Provincialeweg 10, Goedereede | T 0187 49 22 24 | www.vanwijkbv.nl

Happy Music, Dirksland

Van verhuur en verkoop van licht, geluid en beeld tot het ombouwen van een schuur naar feestpaleis In één zin uitleggen wat Happy Music allemaal doet? Dat is onmogelijk. Het Dirkslandse familiebedrijf is zeer veelzijdig als het gaat om entertainment en evenementen, maar verkoopt en verhuurt ook apparatuur op het gebied van licht, beeld en geluid. Het begon allemaal met de hobby van Ab van der Valk.

roepsysteem. Bruiloften, feesten en partijen kwamen erbij en op verschillende campings begon Van der Valk met entertainment. In 1991 organiseerde hij voor het eerst een groot evenement: de Kerstparty. 22 jaar later organiseert hij dit succesvolle evenement nog steeds, nu samen met zijn dochter.

Van der Valk wordt vrolijk van muziek. Als vijftienjarige jongen draaide hij al platen in het nonnenhuis in Achthuizen. Zijn vader bracht hem, want een auto had hij uiteraard nog niet. Een paar jaar later draaide de jonge discjockey regelmatig voor driehonderd man in de kantine van DBGC. “Ik had zelf luidsprekerboxen gemaakt met speakers van Termeulen”, zegt Van der Valk, die op ‘de Tech’ thuis raakte in elektronica, metaal en hout.

“Ik ben een grote fan van de Golden Earring. ‘Radar Love’ draaide ik altijd. Op een gegeven moment dacht ik: ik moet de Golden Earring naar Middelharnis halen. Dat is gebeurd, er kwamen ruim 2000 mensen naartoe.” Dat succes bracht een grote reeks artiesten naar Goeree-Overflakkee: André Hazes, René Froger, Bløf, De Kast en ga zo maar door.

Naast het draaien van platen ging hij mengtafels bouwen, en voor een restaurant maakte hij een tafelop-

De naam was inmiddels veranderd van Disco Dynamite in Happy Music. “Vrolijke muziek, maar dan in het Engels.” Dat was in 1993. In 2000 verhuisde het bedrijf van twee zelf-

Watertoren 41B, Dirksland | T 0187 60 22 75 | www.happymusic.nl

gebouwde loodsen - en een tuinhuis als kantoor - naar een nieuw pand in Dirksland. Ab van der Valk (53) draait nog steeds met veel plezier. Zijn neefje William (15) draait ook voor Happy Music, net als verschillende andere dj’s die het bedrijf inhuurt. In het familiebedrijf werken verder Diana, de vrouw van Ab, en hun dochter Maritha. Wat Happy Music in huis heeft is heel divers. Van het verkopen en installeren van professionele beelden geluidsinstallaties tot het verhuren van licht, geluid, beeld, podia, rode lopers, tafels etc. aan particulieren en bedrijven. Verder verzorgt Happy Music openingen, kinderentertainment, attracties en schuimparty’s. En Happy Weddings. “We kunnen de hele bruiloft verzorgen, in samenspraak met de klant. Een boerenschuur veranderen we in een feestpaleis.”


l al ‘m a u ‘m tu ft ef ee H He ? d? erd ever elev gel in ing

f ru it

vis

Nu ons bedrijf na ongeveer 40 jaar in Ouddorp gevestigd te zijn GESLOTEN is, wat wij nog steeds een teleurstelling vinden maar de economische situatie heeft ons die stap doen nemen, willen wij langs deze weg al onze trouwe klanten hartelijk danken voor het vertrouwen dat u al die jaren in ons heeft gehad. Het geeft in Ouddorp weer wel een lege plaats wat betreft Tuincentra, daar er in het dorp steeds meer winkels gaan verdwijnen.

DAG . ZATER S . A M / T e vol Echt Aktietas kwaliteit Bakkers 14,95

Dus bij dezen: O.V.O. in Ouddorp let op uw zaak! Ook de politiek moet z’n steentje bijdragen, daar die alles maar toelaat en wat betreft verbouwingen weinig toegeeflijk is.

van €

OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 www.akershoek.echtebakker.nl

Fam. Grinwis Dijkstelweg 28, Ouddorp

bro o d

JONAGOLD 2 kilo

1.50

kilo

1.00

ANDIJVIE SUPER MANDARIJNEN

vl ees Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

gro enten

NIEUWE OOGST NAVEL-HANDSINAASAPPLES

Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag gesloten woensdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-15.30 uur

15 voor

2.00

10 voor

2.00

5 kilo

2.00

AARDAPPELEN

Bij aankoop van een ambachtelijke rookworst 500 gram zuurkool uit het vat

GRATIS

Advertentie geldig t/m maandag 18 november 2013

TROTS VAN KEURSLAGER TROTS VANDEDE KEURSLAGER Bij 3 malse kogelbiefstukken

Ambachtelijk Slagerij

KEURSLAGERKOOPJE

PROEFHAM VAN DE MAAND

Runderriblap

Ovengebakken Beenham

2 x 100 gram

500 gram

GRATIS pakje 00Croma

3

WOENSDAG GEHAKTDAG

Drumsticks gem/ongem

500 gram

Gevulde Varkensfilet 4 voor

Runderschnitzels 4 voor

3.65 6.00 6.00

Fricandeau

5 halen, 4 betalen

Peperpaté 100 gram

Rauwe Ham

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram

1.25 2.25

Doos SAPPIGE perssinaasappelen van 15 kg voor 12,49 Wild is weer volop verkrijgbaar! Wij staan met onze verkoopwagen iedere donderdagmorgen op de Kaai in Den Bommel en iedere vrijdagmiddag in de Bloemstraat in Achthuizen.

99

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Waldorfsalade q

KEURSLAGERKOOPJE q

Gebraden rosbief + 00 rundvleessalade

Runderriblap

0

1

300

1

1

1

2 x 100 gram Dabbestraat 1-3, 3255 XB

500 gram

OUDE TONGE Tel. 0187-641292, Fax 0187-643590 www.bouteroudetonge.keurslager.nl info@bouteroudetonge.keurslager.nl

1

OKTOBERFEST

100 gram

1.05

Ovengebakken Beenham

Waldorfsalade

100 gram

1.79

200 gram

2.35

Breydelhamsalade Satéballetjes Maaltijd v/d week: Boerenkoolstamppot met rookworst 500 gram

5.

75

De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen. Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u GRATIS PRODUCTEN T.W.V. € 12,50 bij de desbetreffende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: Landwinkel ‘t Zand, Lageweg 6, Den Bommel

100 gram

199

150 gram

C. Bouter, keurslager

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

1

695

PROEFHAM VAN DE MAAND

Deze klant wint gratis versproducten t.w.v. € 12,50

VERSE spruiten 0,39 per 500 gram

2125

1.59

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Stoofperen gieser wildeman 0,79 per kg

6

95

100 gram

Ontbijtspek

Hamburgers

ger/onger

100 gram100 gram

C. Bouter, keurslager

V an Zuidland

225

Gebraden rosbief + rundvleessalade

OKTOBERFEST

bl o emen

Rambolletje

VLEESWARENKOOPJE

Let op!!

i.v.m. dankdag, wo. 13 november GESLOTEN

SPECIAL SPECIAL

Bij 3 malse 100 gram GRATIS pakje Croma Rambolletje kogelbiefstukken

100 gram

HEERLIJKE mandarijnen 15 voor 1,98 + 5 gratis

,95

voor € 8

Wij wensen u allen het beste voor de toekomst!

Aanbiedingen zijn geldig van 11-11-2013 t/m 16-11-2013.

versaanbiedingen van de week

OPHEFFING BLOEMENHANDEL GRINWIS

180

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 11-11-2013 t/m 16-11-2013

Een vers jaar...

Ook uw advertentie op de verspagina? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden: info@eilandennieuws of 0187 - 471020


Puzz elbo eken

De ge DE W stopt. markeer ONDE 11 Eén Deze wode woor R EE wo de oploss ord is orden m n uit he UW [20s t oete ing va echter n in verhaal te] ni n de De tw zijn he puzz et in het diagrat diagram in een el. De ee intigste diag m ve wo ee rborge rden op ram ge nog uw waar uw kunn Sande met in alle n. en rs, Va Dit wo gezoch een we achter s assen Verh ord is t. N W het be leesplanverander gerust ee chel aalw de de! n wo kj el is O N oord visie vervangedscherm e werkte Kinderen nderee N E D E n zoek deld, maken de n door vlo van een (aap, no die in deuw noem E er R E en. ru hi ot I we ja er im gh , re ve Z re M voor te te S A n N D R L elek vaartuig ld klein. rwarming. chcompu ies...), zit vijftig T N trisc wikk en M V te te en He V be n r. el h lic sen N E E R A F hebb t vliegtui De kole nu ht. Ee reikten sche de zich nk M en R E to g snuf G E n L mag jes on t een wo puffend ars. Oliela op de m en de te aM D N N S isc L W mog he jaar der de m nder op e T-Ford mpen m aan gewa leI K I wi el aa 20 Z P O D pers ijkheden 00. We otorkap. elen met met spaa kten plaa nE E M K werk zoud Er kwie leven ts M M E el gebo le en da is veel alle mog L T T N uwd ijkheid wa waarin elijke n ontge H n sp in buite alle op Ve P L eculee het la tech J G ren N R fa naar G K dse be nus en geworden ntasieën nd van on rd over niniet O B A ge we he I N F T der co streden schavinge hebben . Nee, er van de begrensd t A N E H we en al is R E veel ntrole ge I U le leve n. En ne nog geen nog geen tensch e P A apbe e, E H met U steeds reikt, dabracht. M nsbedrei alle oo contac D E K U t gele ropool G L rloge aar er gend t we ho van N T C B Y de tw gere verw door de is in de e ziekte n zijn he gd met I n zijn laas zou intigst ze ee A W achtin P O bom R S no di K S herk e zijn og e eeuw ko gen hebb en het uw van w nog niet g F G enne onI E en ni onde en. Al bos ni n wo P S D Y mag n. et et re rd s A E W n en ge m ne ee E D L derz trons, coat zou hi loven. Hi overgepl n mens eer zien zo I B R E G ee ui I S L A ze m ërs, roltr mputers j vinden j zou zijn aatst naar t het be en I L , fa gin uziek ap va ei on R E L E boer N in de pen, liften xen, la n zaktel gen land ze jare zij I H B H n, niet Z E zo gr n aardap oren kli , rekenmngeafsta efoons, mee K O nd he nk O N V hem oot gewo pelen ro en? Er achines. srakette likopte r I T L O . Nooi B E n, at .. En rs, rd oi st de en aa het ei M B , de n fla . Va oo t is er hoe P V G R ts n st zou he monO G Na 20 nd van ee een grot alle ka ad die hi in het L B E N m on la nt V E der zo 00 is alle n eeuw daer versch en bere j kende is nd waar I N S D ikt s de il u wo tw R S T R E rden mogelijk n nu. De gewees het wer intig ke T T ! C H er t besc st I N houw En niem appen di tussen heeldnieuw C A I L an R d, vin s e In de U H den d kijkt no de men t begin en T R wij al N O s maa g erge W E R de cij zwar te dr snel E C A heel ns van kt op we K E moe fers die ho iehoekje op gewo te E T te s on... . Alles wa nschappe N N hoek n worden rizontaal staat te lijk te Putzz no lke je E N elgbo niek vakje s waaraa geplaats en vertica ns de et zo rrein wo T op en lang rd geta dat erna n geen t. Er is ee al in de telling va gelede en grot l uit he zw as wi n n er en n als t zwar t of eron ar t pijltje aantal zw tte vakje gr een s de te dr waar oter. iehoek r staat, vastzit. In ar te drie De ge won15 ku he je inv 2 13 DE W stop34t. markeer ullen. nt u met t witte ON 0 ORpte de wo een 11 DE Eén De ze het EE lp woor 21woorde orden 3 zz op uit he UWu[2 30 d is 0sete 7 lossin 7 24 n moe l] g van echter te 27 t verhaa 0 12 6 1 l zijn de pu niet in hen in he De 32 in ee t diag t di 7 0De twintigst agra 5 zzel. 2 n m ram ee 5 uw 10 e ee3 uw 2 verb worden diagram no orge kunn ge 15 g m 8 waarin op Sande 25 0 n. en et alle rs, Va Dit wo gezoch ee 5 acht 20 assen 6 20 we ge Verh er he n lees s verand ord is t. N W t beel 14plankj4 chel erde rust een aalw de ! Ki is O N wo e dsch oord 9 3 visie verv erm werkten nderen ndereeuw N E D E zoek m9ak angen do 44 va 1 10 die in de or vlo n een 9(aap, no E Er is ld, ru en de 11 er R E de ja noemen. 5 hi ot I we er 5 een im gh , re Z R reld 11 verwar M vo teva te S A n N D der ge aa 2 or el m8ing. chcompu ies...), zit vijftig in. M ektri artuigen kle L V val m ntal woor T V 9 wikk 20 te te sc en He 3 bere n r. De N A el ogelijk dd N E E R 8h licht ikten sen hebb t vliegt kolenk nu 3 zic sche de om 12elen gege F L uig Mar en R E snuf 2h tot ee . Ee G E n ve K E woor mag jes on n wo0 puffend s. Oliela op de m en de te aM D N N S isc den n waarm L W N te vo mog he jaar der de26m nder2 op e 7T-Ford13 mpen m aan gewa leI K I wi el aa rmen ee zoveel 20 Z P D E O D pers ijkheden 00. We otorkap. 3 elen met met spaa kten plaa nE E met T I M K R werk zo deze mogelijk M M E elijkheleven wa uden daEr is veel alle mog kwielen on ts gebo E woor K I woor L T T uw ar el ge H n id de tdd ijk in F I d sp in wa N N elen. buite n gevo op E P L eculee e tech he J G ren ge alle fa H E M na ds rmVe niK ntas t land rd R B 1 wo oordrd s en W G K d nu nietisschiar O moe R K R en.vo ieën va van onbe over het ge en e besc I N te we A A F T R I gren n de der co stredeku e, ere wohe bben Nerm vinn A u ha n nt rd er ge sd E we en is N M E en r nt n. no e R E no E te role alle no H P En . Het g ge 2 g mee veel I U leve ge is in en co g geen m nschapR R E be E H ns r nee, alle A D U ie- ntac steeds reikt, dabrac et P O 7 ht. Maa bedrvieind oorlo K U N t gele ropool G L geen E N t we ho r er ge nd. van R 3 T C B Y de tw gere verw door de is in de e ziekte n zijn he gd met I n zijn laas zou intigst 8 acht ze ee A W P O bom R S no di in K S herk e zijn og e eeuw ko gen hebb en het uw van w nog niet g F G 4 enne onI E en ni onde en. Al bos ni n wo P S D Y mag n. et et re rd s A E W 9 n en ge m ne ee E D L derz trons, coat zou hi loven. Hi overgepl n mens eer zien zo I B R E G 5 ee ui I S L A ze m ërs, roltr mputers j vinden j zou zijn aatst naar t het be en I L , fa gin uziek ap10 va ei on R E L E boer N in de pen, liften xen, la n zaktel gen land ze jare zij I H 6 B H n, niet Z E zo gr n aardap oren kli , rekenmngeafsta efoons, mee K O ndsr he nk O N ac pele V hem oot gewo 11 n rooi en? Er st hines... aketten, likopters r I T L O . Nooi B E rd En , de en aa at het ei M B , n fla . Va oom t is er hoe P V G R ts onn alle de stad zo een O G Na 20 nd van ee 12 die hi in het la u hem L B grot E N kant on V E der zo 00 is alle n eeuw daer versch en bere j kende is nd waar I N S D ikt s de il u wo tw R S T R E rden mogelijk n nu. De gewees het wer intig ke T T ! C H er t besc st I N houw En niem appen di tussen heeldnieuw C A I L an R d, vin s e In de U H den d kijkt no de men t begin en T R wij al N O s maa g erge W E R de cij zwar te dr snel E C A heel ns van kt op we K E moe fers die ho iehoekje op gewo te E T te s on... . Alles wa nschappe N N hoek n worden rizontaal staat te lijk t nog lke je E N niet zo terrein vakje s waaraa geplaats en vertica ns de T word op lang geta dat erna n geen t. Er is ee al in de telling va gelede en grot l uit he zw as wi n n er en n als t zwar t of eron ar t pijltje aantal zw tte vakje gr een s de te dr waar oter. iehoek r staat, vastzit. In ar te drie won15 ku he je inv 2 13 ullen. nt u met t witte 34 0 Opte een 21 het lpu 3

ken e o b zel z u P

PuzzelBizjla elge

e

s e i d a L g ht Ni

puz

Opvallend adverteren eeds Zw in onze Winter puzzel ht ehuc g evenementen bijlage prei s van 3 december?

8

Neem nu contact met ons nvisop: beenaar 0187-471020 of mail v/e elinfo@eilandennieuws.nl

de erwiel ijd str wed

pl. in Noor en weg

lafva hoop 12

0

7

7

0

24

30

7

25

15

10

3

20

14

44

en

ders moe der moe

erteg

v/h aar

ur schu voor n graa

9

1

32

5

8

5

9

zzel

27

6

5

Kringloop ’t Pakhûûsje 20

6

0

3

1 9 Er is 5 11 5 ee der ge n aant 2 11 8 val m al woor 9 20 3 ogelijk dd 8 3 om 12elen gege 2 0 ve K E woor den n waarm N 13 te vo 7 2 26 rmen ee zoveel D E 3 met T I R deze mogelijk E wo K I woor ddelen orden ge F I E H E vorm . Mis Woo K 1 sc d m hi R rdvo K R oete en ku n R I nt u rmer A er no worden. M E E Het 2 g mee R R E r vind is in ie P O 7 en. N R 3 8 4 9 5 10 6 11

Kom eens lekker snuffelen tussen de vele spullen! Boeken, meubels, speelgoed, huisraad, kleding, fietsen, enz.

loofboom

2

2

4

10

ter P: entie op woe nsdagatt 13 nov em afk. n GESLO ber a v T EN i.v.m LET O

Goederen en kleding kunt u inleveren tijdens de openingstijden.

. dankd

12

ag!

Geniet en laat je inspireren

OPEN:

woensdag 9.00 tot 11.30 uur, donderdag 9.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. Zaterdag 7 december van 10.00 tot 15.00 uur (Op zaterdag altijd de eerste van de maand open)

tussen 19.00 en 22.00 uur bij

Tuincentrum Graka

e tuiltj ‘t Pakhûûsje enMolenweg 16, Middelharnis (schuin m tegenover de Lidl, in de eerste loods bloe achter Trommel Transport)

WELKOM!! loofboom

t

zang a dram

renkleu itelev . fk sie a

l

Kaarten á € 1,- zijn verkrijgbaar bij de kassa van het tuincentrum De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Natuur & Landschap G-O

ze z u p

ok de omZonder kaart geen toegang l k se ten an -

d and v ispun e e kru , Zw eh

die n d e e aan jes. D le lijn numn i m hok vertica et de s op a r g e r t dia n in d ale en ijltjes m n lette oord e h Vul rijvinge rizont it de p levere trefw sch de ho vanu et 8, en een an ekken en m gelez v Vo-dag 3 t r r o a t 6 de rgo en..... 7de brugklas vert a Donderdag 14 november van 08.30 uur tot 1 s 1 ter elk r e 15.30 uur, de dag dat leerlingen uit groep 8 m h c a kennismaken met het voortgezet onderwijs t we? die n. Wie niezijn e m op Goeree-Overflakkee. rDegRGO vor is hier welkom. We zijn een eoor is een school voor lege openbaar onderwijs; iedereen

er teng

nse Spaa ep uitro

1

-

der moderne van het onderwijs hoog in het vaandel staat. We zijn loofd school waar deonkwaliteit trots op onze examenresultaten. hoort bij de 10% best scorende VO-scholen deel De school k en i d van Nederland. De RGO biedt meer dan het halen van een diploma: individuele zorg, een ar zwa onderwijs en ....goed bereikbaar! veilige en vertrouwde omgeving, prikkelend

oes t bezi oer v/e b

jd met

Informatieavond ouders leerlingen groep 8 Meer over de RGO weten? Bezoek dan onze informatieavond op maandag 18 november vanaf 19.00 uur.

3 rijks - leuk om te weten: de brugklas d gron gaan alle brugklassers een paar dagen naar brugklaskamp met een leuk • In oktober afk. vol sport, spel én plezier programma

gastlessen Nieuwsgierig hoe het is om leerling van de RGO te zijn? Schrijf je dan nu in voor één of twee van onze gratis gastlessen op woensdag 20 november of op woensdag 18 december van 13.30 uur tot 15.00 uur via: gastlessen@rgomiddelharnis.nl

7

• De culturele brugklasdag: kennismaking met allerlei kunstuitingen • Twee uur per week zwemles in De Staver

anopst g delin ten te laats . afk

wind g in richt . afk

8

r in wate sFrie land s Fran lidrd woo 5

2

Je groeit op de RGO nksche i gere

8

2

n 5 inge n s 4 s oplo jltje ee e l l u a t het pi s l in. A balk me n inge in de s s o er pl an e o eren taat

1

2

3

4

5

6

7

d

r o o tw

ch

Vle

8

l

ze z u p

open dag Bezoek samen met je ouders onze Open Dag 12 1 op zaterdag 18 januari van 10.00 uur tot 1 0 1 13.00 uur. Jullie zijn van harte welkom! 9 brugklassers over de rgo: • Je kunt hier jezelf zijn • Er is een hele leuke en gezellige sfeer • De school is niet supergroot en voelt veilig

Bekijk de hele advertentieserie op

www.rgomiddelharnis.nl

zel


10

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Nieuws

“Ik zie in dit verband weinig creativiteit in de bezuinigingsplannen”

Donderdag is de gemeenteraad aan zet Vervolg van de voorpagina

donderdag, 14 november, besluit de gemeenteraad over de begrotingsvoorstellen van het college. De bieb hoopt het tij nog te kunnen keren, ook door met een aantal scenario’s te komen om het bibliotheekwerk voort te zetten in aangepaste vorm.

Maar de bibliotheek doet meer dan alleen boeken uitlenen, betoogt Van der Klink. “Veel meer. Bijvoorbeeld op het gebied van alfabetisering en laaggeletterdheid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is van mening, dat de bibliotheken een belangrijke rol hebben in het terugdringen van laaggeletterdheid. Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee! Preventie, daar gaat het met name om.” Speciaal met het oog daarop - en om de mediawijsheid onder basisschoolleerlingen te bevorderen - is ‘de Bibliotheek op School’ ontwikkeld. “Als we door middel van preventie in staat zijn laaggeletterdheid in Nederland met 50 procent terug te dringen, dat scheelt dat per hoofd van de bevolking circa 18 euro per inwoner.” Sociale cohesie De subsidie van de bibliotheek terugbrengen naar 0 euro heeft dus consequenties, wil Van der Klink maar zeggen. Hij noemt er nog één: het beëindigen van de samenwerking met Careyn, Curamare en Stichting Fier om ouderen betrokken te houden bij de samenleving. “Onze organisatie zet twaalf medewerkers en vijftig vrijwilligers in op Goeree-Overflakkee, die zich dagelijks inzetten voor de bibliotheek. Al die inzet is essentieel voor de leefbaarheid en voor de sociale cohesie ten behoeve van alle inwoners op GoereeOverflakkee.” En, vooral in de bibliotheek van Ouddorp, van toeristen, een inkomstenbron van de gemeente. De Ouddorpse bieb zit in één pand met de Rabobank. Harry van der Klink

Deze broers genieten van de prentenboeken in de bibliotheek van Middelharnis.  voorspelt, dat als de bibliotheek noodgedwongen moet sluiten, de Rabobank snel zal volgen. Samenwerking is belangrijk. Je bereikt er doelgroepen mee, maar je kunt er ook besparingen mee realiseren op accommodatiekosten. Bijvoorbeeld als de bieb in Middelharnis een onderdeel zal zijn van het nieuwe Diekhuus. De directeur ziet de uitbouw van mooie verbindingen voor zich tussen boek,

film, fotografie, muziek en drama. “Delen van accommodaties en voorzieningen levert een forse besparing op voor de gemeente, terwijl de functies behouden blijven. Ik zie in dit verband weinig creativiteit in de bezuinigingsplannen van het college en dat is een gemiste kans!” Gemeenteraad besluit Met woorden van deze strekking heeft Harry van der Klink de gemeenteraad

Foto: Hans Villerius en het college op de laatste dag van oktober toegesproken. Aanstaande

Ontslag van twaalf medewerkers en vijftig vrijwilligers die zich inzetten voor het eiland, nee, dat mag niet gebeuren. Mocht de gemeenteraad toch akkoord gaan met de afbouw naar 0 euro subsidie, dan blijft het daar echter niet bij. “Als de gemeente GoereeOverflakkee, de grootste gemeente binnen het werkgebied van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, een streep zet door het bibliotheekwerk, dan valt de bibliotheekorganisatie in z’n geheel om. Immers: het voordeel van het delen van de kosten valt dan weg en de overige gemeente zullen niet in staat zijn dit op te vangen. Het zal leiden tot het ontslag van alle medewerkers van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en dat zijn er in totaal 32. Bovendien zullen we dan ook afscheid moeten nemen van alle vrijwilligers en dat zijn er in ons werkgebied 135. Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Goeree-Overflakkee daarvoor kiest.”

‘Sta op voor de bibliotheek’ De bibliotheek heeft een e-mailadres geopend voor bewoners van Goeree-Overflakkee die het niet eens zijn met de voorgenomen sluiting: staopvoordebibliotheek@gmail.com. Het is de bedoeling de mails te overhandigen aan het college en de gemeenteraad.

Beste leden van de gemeenteraad, wethouder De Jong en mevrouw de burgemeester, Namens de kinderraad van de Eben-Haëzerschool op Goedereede Havenhoofd schrijven wij u deze brief. Sinds vorig jaar hebben wij vanuit de bibliotheek “de bibliotheek op school” gekregen. Voordat wij de bibliotheek op school hadden waren er veel oude, versleten boeken op school en veel minder moderne kleurige nieuwe boeken. Dat vonden wij erg saai en jammer. Wij vonden lezen dan ook niet zo leuk. behalve Donald Duckjes en stripboeken want die zijn altijd leuk. Alle oude en saaie boeken zijn nu uit onze school verdwenen. In het afgelopen jaar heeft de bibliotheek met een hele leuke groep bibliotheekmoeders wel een paar honderd nieuwe boeken besteld en daar zijn wij heel erg blij mee! Wij mochten zelf beslissen welke boeken er op school kwamen. U begrijpt wel dat sommige boeken echt favoriet zijn nu. Iedereen wil graag de boeken van “Het leven een lozer” lezen en de boeken van Jeronimo Stilton. Ook vinden veel kinderen boeken over voetbal, avonturen, en bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog boeiend. Natuurlijk hebben wij ook nog steeds boeken als “Snuf de hond” in de bieb maar dan wel een modern nieuw uitgegeven boek want daardoor is het veel leuker om de boeken te lezen. Onze bibliotheek is bijna de hele week open en heeft mooie kasten en een heerlijke knaloranje bank en leuke tafel en stoelen. Alle kinderen hebben altijd minstens twee boeken in hun kastje waarvan één stripboek. Op onze school maken wij heel veel tijd om te lezen en na elke pauze is er een leeskwartier in de hele school.

Schuurverkoop NIEUWE-TONGE - Zaterdag 16 november is er weer schuurverkoop bij Jan Nijssen aan de Groeneweg 35 bij Nieuwe-Tonge. De start is om 10.00 uur en wordt om 16.00 uur beëindigd. Er zijn veel voorwerpen te koop uit grootmoeders tijd, zoals emaille, Keulsepotten, artikelen van zink, enz.

Ladies Night

Nu hebben wij gehoord dat u moet bezuinigen met geld en dat er een plan is om de bibliotheken geen geld meer te geven. Wij vinden, als kinderraad, dat dit een fout plan is. Wij, als kinderen, zijn de toekomstige generatie van grote mensen op Goeree-Overflakkee en in Nederland. Het is juist voor ons heel belangrijk dat wij alle kansen krijgen om zo goed mogelijk te kunnen lezen en leren, en u hebt al van de directeur van de bibliotheek gehoord dat het juist op Goeree- Overflakkee heel belangrijk is voor de kinderen.

OOLTGENSPLAAT - Op vrijdag 22 november bruist ’t Centrum van gezelligheid tijdens de Ladies Night. Er is een gevarieerd aanbod van standhouders, modeshows, hapjes, etc. Vanaf 19.00 uur zijn bezoekers welkom in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Kaarten kosten € 3, de voorverkoop is bij ’t Centrum. Voor meer informatie kan gebeld worden naar Clara Hokke, 630074. Of kijk op Facebook bij ‘Lady’s Night Kaartverkoop’.

Wij willen juist dat er op meer scholen ook een bibliotheek komt, dat de programma’s op de bibliotheek doorgaan en dat ook daar meer kinderen beter zullen presteren door veel te kunnen lezen in goede boeken van de bibliotheek. Wij willen u vragen om deze bezuinigingen niet door te laten gaan maar juist veel geld beschikbaar te houden voor de bibliotheek en de scholen.

Breicafé

Sinds wij de “bibliotheek op school” hebben wordt er veel, en veel meer gelezen. Ook door kinderen die dat eerst helemaal niet leuk vonden en ook door kinderen die lezen moeilijk vinden. Wij hebben ook boeken voor hele slimme kinderen, hele goede lezers en wij hebben een hele kast vol met Engelse boeken. Als kinderraad mogen wij hierover meepraten en beslissen en de juf zorgt er dan voor dat dit ook in de bibliotheek komt. De juf heeft ons verteld dat lezen heel belangrijk is, want als je goed en veel leest dan word je slimmer bijvoorbeeld met spelling, taal en woordenschat. Boeken leren ons over karakters, sport en heel veel andere onderwerpen uit de wereld.

Wij spreken ook voor alle andere kinderen van de scholen van Goeree- Overflakkee. Houdt u de bibliotheek open en laat de scholen en de kinderen hier niet in de steek! Wij zijn toch de burgemeester en wethouders van de toekomst. Met kinderlijke groet, de kinderraad: Jette Prins (groep 3), Eva Hoek (groep 4), Lucas Troost (groep 5), Marith Troost (groep 6), Jarno Aleman (groep 7), Julian Orgers (groep 8), Jonan Dekker, voorzitter (groep 8)

OUDE-TONGE - Woensdag 13 november is het breicafé weer geopend. De locatie is het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in OudeTonge. Het breicafé is geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Neem je eigen spullen mee om aan de slag te gaan. Aanmelden is niet nodig. Neem voor meer informatie contact op met stichting Fier: 0187 64 13 44.


DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Nieuws

11

Een stukje Koerdistan in Sommelsdijk SOMMELSDIJK - “Ik voel me een beetje underdressed,” zegt de burgemeester in haar openingswoord. Een logische opmerking want veel van de aanwezige Koerdische dames dragen kleurige jurken en rinkelende juwelen. Tijdens de bijeenkomst van de Kurdistan Woman Union (KWU) afgelopen vrijdag veranderde het Prieel van De Staver voor even een klein stukje Koerdistan.

mel is één van de sprekers. Als hij het podium opkomt vraagt een bezoeker op fluistertoon: “Die is toch van de SP.” Dat klopt inderdaad, de SP’er maakt zich binnen de Tweede Kamer hard voor de positie van de Koerden. Tijdens zijn lezing vertelt hij over de reizen die hij heeft gemaakt naar Koerdistan. Hij is betrokken bij de realisatie van een monument in Den Haag, daarnaast heeft hij ook een lespakket ontwikkeld voor middelbare scholen in de Hofstad, waarbij Koerden gastlessen komen geven. Kortom Van Bommel zet zich op verschillende niveaus in voor de Koerden en hun land.

Tekst en foto: Martijn de Bonte

Fazila Abdullatif uit Middelharnis is voorzitter van de KWU in Europa, een club die zich inzet voor de emancipatie, participatie en integratie van Koerdische vrouwen. Als voorzitter heeft ze zich hard gemaakt voor de bijeenkomst voor Koerden en belangstellenden. In haar presentatie vertelt ze over de Koerdistan: “Een land zonder land.” De veertig miljoen inwoners wonen zowel in Turkije, Syrië, Irak als Iran. In vogelvlucht neemt ze de bezoekers mee door de geschiedenis van het Koerdische volk. Ze vertelt over het ontstaan van de KWU, een club die haar beginperiode ondergronds moest opereren. Ze noemt een aantal “helden” die hebben gezorgd dat vrouwen konden deelnemen aan het onderwijs en zich hebben hard gemaakt om geweld tegen vrouwen wettelijk te verbieden. Indrukwekkend is de foto van een moeder die al haar kinderen heeft

De andere sprekers vertellen ook allemaal over hun inzet voor Koerdistan. Zoals huidspecialist Tessa Fase uit Zierikzee die in Koerdistan een voorlichtingsochtend heeft gegeven voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Ze legde onder andere uit op welke manier de huid moet worden verzorgd na een borstamputatie. Burgemeester Grootenboer poseert tussen een aantal bezoekers, links van haar staat Fazila Abdullatif. verloren tijdens de genocide. Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van het Koerdische volk. Stabiel Na 1992 is de regio gestabiliseerd en is de positie van de Koerden verbeterd. Door de inzet van de KWU is er veel

verbeterd op het gebied van de rechten voor vrouwen. De belangrijkste punten zijn dat polygamie, eerwraak en geweld tegen vrouwen wettelijk verboden zijn. Toch hebben de vrouwen nog steeds dromen voor de toekomst. Want ze willen de positie van Koerdische vrouwen nog verder versterken.

De droom is een eerlijke toekomst waarin de gelijkheid tussen man en vrouw centraal staat. Fazila Abdullatif noemt een voorbeeld: “Wij willen ook graag een vrouwelijke burgemeester.” Van Bommel Tweede-kamerlid Harry van Bom-

In Middelharnis wonen verschillende Koerdische mensen, maar de meeste bezoekers komen vanuit het hele land. Er zijn ook rasechte eilanders aanwezig die geïnteresseerd zijn in het verhaal van de Koerden. Een bezoeker legt uit waarom hij de middag bezoekt: “Het is goed om over grenzen heen te kijken. De wereld is groter dan Flakkee.”

Het kan weer! Zilvervloot Sparen Open Zilvervloot Sparen tijdens de Kinderspaarweken en uw kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 7 oktober tot en met 1 november 2013. Kom langs.

10% premi voor 1 e 0 sparenjaar

Wij zijn uw bank. Van Dis Ass.-en Financieringskantoor Ring 54-56 3241 CS MIDDELHARNIS T (0187) 48 55 37 E info@vandis.nl I www.vandis.nl

Schoolstraat 28 - 3255 AV Oude Tonge Tel. 0187 - 641577 - www.vankempeninterieurs.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.


VACATURE APOTHEKERSASSISTENTE 16-20 UUR

DIRKSLAND DIRKSLAND

Ben jij in het bezit van een diploma apothekersassistente en heb je interesse in een leuke, veelzijdige functie, neem dan contact met ons op! De vacature is voor 16-20.

Mediq apotheek Dirksland is verhuist!

Wat verwachten we van jou? Als Mediq Apothekersassistent(e) vind je het een uitdaging om klanten deskundig te helpen en adviseren en kun je goed samenwerken, zowel in het apotheekteam als met andere zorgverleners. Je hebt een diploma apothekersassistente en bent communicatief vaardig. Jouw farmacotherapeutische kennis en zelfstandige, nauwkeurige werkwijze komen je goed van pas in de Mediq Apotheek.

Zaterdag 16Mediq november 2013 houdeniswe daarom een open apotheek Dirksland verhuisd! dag. We geven u die dag graag een kijkje achter de Zaterdag 16 november 2013 houden we daarom een open schermen. dag. We geven u die dag graag een kijkje achter de Om de dag extra feestelijk tintje te geven kunt u gratis een schermen. huidanalyse laten maken en is er maar liefst 25% korting op Om de dag extra feestelijk tintje te geven kunt u gratis een alle huidverzorgings- en vitamine producten. huidanalyse laten maken en is er maar liefst 25% korting op alle huidverzorgings- en vitamineproducten.

Wat levert het je op? Werken bij Mediq Apotheek Dirksland is kiezen voor een afwisselende, verantwoordelijke baan. Je werkt samen in een gezellig team om klanten deskundig te helpen en adviseren. We werken goed samen met de lokale huisartsen. We bieden je goede arbeidsvoorwaarden en diverse opleidingsmogelijkheden. De Mediq Apotheek Academie helpt jou om verder te groeien.

VERHUIZING APOTHEEK V ERHUI ZING APOTHEEK

Heb je interesse? Neem dan contact op met Mediq apotheek Dirksland! Sollicitatie, met cv en motivatie kun je richten aan Dhr. B. van den Aarsen. Dit kan per mail of per post naar onderstaand adres. Natuurlijk kun je ook eerst even bellen voor meer informatie. Ons mailadres: dirksland@mediq.com.

8238

12

16 NOVEMBER

“Ik had deze periode niet willen missen” GOEREE-OVERFLAKKEE Donderdag 29 augustus wordt in de gemeenteraad afscheid genomen van waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Nog twee dagen te gaan en afrondend met een ludieke happening op 3 september in het stadje Goedereede waar zoals gemeld op de speelzolder van de Goereese toren, beiaardier Jan Bezuijen het carillon bespeelt en vervolgens Kleijwegt en de nieuwe eerste burger, Ada GrootenboerDubbelman, met het luiden van de klok op symbolische wijze het wisselen van “de wacht” laten horen. Acht maanden keihard werken in een startende gemeente waar zes organisaties, waaronder vier zelfstandige gemeenten, tot eenheid moesten worden gevormd. Corstiaan Kleijwegt (66) kijkt terug. Bouwjaar: 2008

O wee aaddrreess:: AAcchhtteerrddoorrpp 11,, 33224477 BBAA ttee DDiirrkkssllaanndd.. Onnss nniieeuuw Ons nieuwe adres: Achterdorp 1, 3247 BA te Dirksland. Ooltgensplaat Hofje van Oranje 5

NU ALVAST UW WENSVoor zowel zakelijk als particulier, ga naar 8

Oudd www.eilandennieuws.nl/kerstkrant orp MBE

R 2012

de van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere een8 heden met eigen gemeentelijk perFa Ouddo wenstm. T. Aleman-Meij rp alle faspectief, er doorgeschakeld moest wormilie, vriende en be n kenden Prettig e Kerstdden naar een grotere eenheid. Zonder Gezege agen nde Voorsp en

versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt.

cliën

tèle,

famili

8

Oudd

OUDDDECE ORP MBE • Ke R 20 lderw 12 eg 38

orp

Al on ze

10

Famil

ie

4

4

• Tel. (0187 ) 6830

41

cliën

tèle,

CEMBER

n

dig N

ar

Meelh en Mole andel nwin kel OUDD Telef ORP oon (0 187) 6813 67

Onze wa rmste gedach en onze ten beste wense voor ee n n voors poedige en een kerst gelukkig nieuwjaa r Plutolaan 123, Stad aan ’t Harin gvliet

info@

87) 68 emerv 15 €aann31 dkloo ,8 2ster.n99l

70x59

€ 53,3 Voo2r het ke

rweg 4a 3253 LX Ou ddorp T (01 87) 68 2086

OR oon (0P 187)

W ww

Weste rweg 4a 3253 LX Ou ddorp T (01 87) 68 2086

Ouddorp

F (01 87) E info@ 684393 akers W ww hoek -oudd w.ake orp.nl rshoe k-oud dorp. nl

70x100

€ 88,5

8

Profe

ssion

Voor

het ni

euwe

jaar

VOO G

en med

ewe

Seba

stian

Profe

Tel. (018 OUDDOR P 7) 684 107

ssion

7) 6830

41

nstig ers die

van en bezinn vriend ing, en Ouddorp voor de tel. 68 , Molenw jaarw 1670 Voor isse info@ / fax eg 1a 6843 wicos dank vooling wenst ledW 99 het nieuw enest evePota r en , hoHolla of e jaar uwt.n info@ vertrou teu nd rs toes l wen. en begunstigedona gezond wicos heid, allenTel : +31Hofdijkswersg 42 oft.n succes die187de68 3137 3253 KB Oudd een wawww. westh l en ver orp oevep Fax: dere iet+31spo rm ha otatoesch 187 68 rt1274 aangen toedra rt s.nl info@westh oevep ame otatoe gen pre s.nl en een samenw ttige en een Kerst voors erking dage . poed n Deposita

ir Sebastia

1670

al

/ fax

weg 1a 6843 99

2013

S.V. „RAA K DE

De

Rest aura Afsla nt ‘De Zeem g Bu Stell itenhav eeuw’ (018 endam en Kerst 7) 493357

1/4 p

dage en ee n n poed ig 20 13

138

agin

x 18

0

en

a

3253

MC Ou nt West 7 dd www. orp. Tel. 68 dollebe 4575 er.nl

wenst u alle hele fi n jne ke rstd

agen ee 7605 jan voor Aan fam jaaa ilie, vri 6c r r spoedig 7a a 5 0c Resta G ende ja titi ja 2013 ur en beken oe n fafa r rind in aacc ee de de Afsla ant ‘De G Zeemo n de e g Bu Gezeg bo e eeuw ite bu e’de Kers titieef finJainndvae Stell nhn enende o aven e w n u d de Ke da (0 w een vo187) em rstdage en K td Reinh ebr Boo bk ilde va u ow ne u voeorst a ge en all e nn Dam w da mede nn gee ievoo rspo e nwerkers rsp De d Puntig 32 nie uwja West 7 uw a53roMCwweOud ddorp ig . Te jaa l. r w.dollebeer.nl 684575

orspo 4933 n en ed nieuwjaa 57ig en gezon d r toege wenst! Tevens wil bedanke ik iedereen n vo 50-jarig or onze e huwe lijks jub ileum

He rten Fam. tNDiekhuu Het Diemands wen st al ie haar traat 45 khuu , Ouddesnw vr n bezo orp eijw stillalighe ekers rs r aa bezo Prett en vrijw ekers illige ige K rs erstd PrettCult agen ige uKree en e ersltd en 2013 agentoe Cult en! ee www ureel 2 n .cultu 013 to urple e! ingo www .nl .cul

wens

tu

toeg

Wij w

ensen

famili

e, vrie

> Betrouwbaar & actueel nieuws > Activiteitenagenda > Nieuwsarchief > Lokale weersverwachting > Kerk & Geloof Woensdag 4 september is er een bij-

n Professio

Kapsal on Boomp Biarritz jes 11 3253 AC Tel. (0187)OUDDORP 68410 7

lede

tel. 6816 Molenw 70 / fax eg 1a 684399

n

en ee

nal

n

Pretti

Wij w

ense

Famili

Famili

en een

ee dagn en

e, vrie

jaar

nden

en be

e,ter In vrna ietio ndna enalen Tran spor tbed OUD DOR P en rijf

een

beke

ienden

kend

en

kend

en

s

lharni

en

nden

s

Mev r. T.W wens . Viss t

682500

er-K Mevalle fam agch r. T.W ilie, vri ellan wens . Viss ende d t alle er-K n en be familie agch kend , vrien ellan en den en be d kend en ee en

n

en ee

n

Donk erewe 3241 g2 DoCB nkere Miwe ddg 3241 elh2ar CB nis

edig 20 be en be kend13en ke

Jan van Reinhilde der Bok van Dam en alle med

en be

en be

n

lharni

Midde

kend

ienden

en ee

Midde

ig Nieuw

nden

ilie, vr

n

geen Kerst

Gelukk

n fam

en ee

nden

Midd

elhar

ewerker ewen toegew s enstst do or De Punt Wes do3253 orMC Ouddorp. t 7

nis

Tel. 6845 75 ebeer.nl

www.doll

“D “Dee Beuk Ju Beuk elaar” Ju liana va aar” nelSt 32lia 41na olberg 3241 n St G vaM GLL M laan idol debe 58-9 lhrg idde arla nian lhar s 58-9

Fam Fa mili ilie, e, vr vrie iend nden en

nis

en be en

Ru

D.

bens D. Tiggel Rube plein Tigg man nspl elman - Fu 61, 32 ein 61 41 AM- Funn , 3241 AM Mid

delhar nden Midde en een bekekend nis lharni s 1/16toegewen en eegen ze ge1nd/e3ker2 pa gezon st st va pag ginFaFaammiliilie,e, vrvrieiend n d 2604 in nden en en 13x37 een ge en ke kenn 64x8 C. Pa nn ,5 z iss eg rin issen en en 5 IrIren enestraasen-Wit nieuw d en voors teko 3241estr aatt 2 32 41 V ek VE poe E M2 jaar to idde Mid delhar egewen d ig lharni Met niss vriend st. el

eenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.001/32 20.00 uur Haringvliet, W paginin P.P.Expo 1ijij/4 W wen Rob obijnR w se pse en ijn-va n in a famili van a 3 in relati 64 g n n Sl Slie fam e, vr Haringvlietplein re aties iedr es, x37 la Stellendam dreg egtt ie e, ,5 en b1ili n , vr 3 ek8 x ie den elijke

en

groet,

t,

nd

en 180 en fi beekendden fi jn€ 3e6rsen e K enjn td ,-aagen eenKers8td en ee g ge n geezond zon 20n13 d 20

M. v M . v an

an Zan Za Zan ten & Maatregelen Za nd en Gten & Mid delh nd en ZZn. rind 13 Mid arni Gri handn. delh ndhoudt arniss Tel. 06 el han in dat de 1/8 p Het Kierbesluit del wwwTel. 53 www .mva06 agin 53 203571 .mva nzan20 3571 a Haringvlietsluizen ‘op n.nl een kier wornzan te 138x ten.nl 85 den gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

All Offi ce Indu Vroe st gind All O rieterre Ze ew rnike in “O ffiw eij ce ostp egVr Indu Po 2,oe stst laat burie 32gi ” s 4n

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan.

voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

GOEREE Dinsdag (19.30 u (Ada) G in een raadsver stalleerd gemeent

Op die da Commiss J. Fransse vergaderi receptie i Rondeel a harnis.

www.rozima.nl

Prettig

Kelderw

Telefoon

Restau ran Afslag t ‘De Zee mee Bui Stel tenhaven uw’ (018 lendam 7) 493 357

ortb dagen ee edri n vo jf orsp oedig 2013

bouw tie, ut DD be en be OR w mac wPer erki king hina ng le Sold So Telef ldaten oon 68 3241 aten plei 2500 32 n3 41 EL plei T (0 EL Midn 3 Ja T M 18 n van de id (018 7) lhar E in der Bo 4830delh nis arRe E in fo@7) 4830 ni inh 74 s ild fo w I w e van k @w ielh 74 en I w ww ielh ouw Dam .wie ou er.nalle me ww lhou wer .wie dewe lhou wer .nll rkers wer .nl .nDe l Pu ho ho OUut

gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

Fam. T. Alemanwenst Meijer alle fam ilie, vrie nden en bek end e Kerstda en gen Voorspo edig Nie en een uwjaar eg 7, Oud dorp, 681 596

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit

Tel. (018

rs Graan- p’ en all Meelhanen en Molenw del de een wa Al onze inkel rm ha schOUiet cliëntèle, DDO spRP ort toedr rt Telefoon familie, agen vrien (0187) den en 681367 prettig en bekend

D

D

wenst fami hun geac lie, vrien hte cliën den en tèle

38 •

13.

a

i.p.v. kaa

erweg

ig 20

ige K erstd

Voors

Broeks

96

P • Keld

en een Wenst u allen Prett goede ige Ke rstda kerstd Wij da gen agen en en ee nken u voor n vo Voors een en we or oet ge poed Pr. Be nsen sphe ig 20 cliën digno ten rn 20 13 ve ha 13 ten 32 rtrou Westerw Pr41 en be wen . Be Gezeg eg 4a V rn rdlaan 13 kend 3253 en Mrd OU ha 3241 D endeOR Ouddorp idde T (018 en7)LX6820 laan F (018K ee86n Vo DD weVnsD lhar Per93std 7) 6843 t uM 13nis allen info@ak idde orspWE oe agen ersh hele fijn lharni wwwdi oek-oud Famili .akersho dorp.nl Telef e kerst g ek-o Nuddieu s oon 68 Oudd dagen orp.nlw Famili e, vren ie ee voors orp jaar 2500 tel. 68 , Molen e, vr ndnen enpo

goed 20 kig 20 13 14! 123, Go Kapsalo edere Boompj n Biarritz es 11e 3253 ed AC

Prett

ige

6815

enst.

rkers S.V. „RA Prettig AK D e Kerstda E RO gen wens t leden O en een , dona Molen ‘De S” Voorspo en be Hoo gu teu edig

OUDDOR

gen Voor en ee n Vo euwe orspoed en een jaar ig 20 gezond 13 heid, succes en ve rdere Aann Aa aangen nnem emer ersb ame is ac sbed edrij tief rijff W samen in ni Wie verb ielh lhou euw werki ouw wer bouw ou w , re er ng. utilit , eits st enstaura

Prett

bek

A RIDDERKERK - Het ministeDe A NBO NBO Pret Infrastructuur rie van en Milieu tige K P erstd ig en voo poedig n tinige waterschap heeftrhaegetaan Hollandse age64n gin rspo S a Gezegende Nieuw Soft a Ker edig .V. „R x37,5 ware jaar Kerstd s 6 en S AAK e t 4 Gez v o l goe dage x85 01 oftw DE 2 ag rs €n46 Theo en egoen heel Evides d 20 Waterbedrijf Delta, are ROO3S oer den edig 2 en epK ” 201 ,1 Adrie g st 0 3 3 € vova 3 o ors 92,ed 2 Prettig Theo n Ec poked dag1en 0 en e Kerst 1 ig 20 Po 3 opdrachtAdriegegeRijkswaterstaat prettigortvliet’s 13 dagen van Ec k 1 prettig e Kerstda 1/32 Geluk /2 pa om de plannen en kosten p g kig N gina ven voors e Kerstdag en64 agina jaar 2ie8uw Loon p x37,5 e 5 n o e b v x d ed oorspde igcompenserende D. L 180 voor maatreuimPoorirjftv edig nnieuwjaar€ 46 Gezeg A.oV e en liet’s ,ende K In erb ieuwjaa tern Zn A. V Gezeg verder atio . gelen van g rKierbesluit erbuurhet ende K erstdagen Tran Gezon sport naal rg erstda d bedri gen en Gezon vo jf uit te werken. In september d en vo orspoevinorspoe dig 2013 dig 2 Prettden1/8twee 013 inloopbijeenkomsten p ig P tt e Ker ag ig enreee dagenina en ee n evoKoerstst Prettig a8ge x8 nplaats rsp1od3ed waar de actuele stand van voors 5 e Kerst ign201 oedig dagen €p1 Fa m 84,-20133 Fam ilie, vrie Henk nd zaken Geluk Gilieze,eg vrKierbesluit Hen Wolfe rondom het iend en en be kig N kW en Gezeg deen rt ke ieuwja olfert Keren ende beke nden stda ar Kerst en ee ge nd Voor wordt gegeven en benodigde n dagenn en Poor w spoeen Vode orsp digeeNn tvlien oedi st u al ieuw g Nie e Inte h t’ jaar len uwja rnel maatregelen worden getoond. ateiofinjn s ar Tran e aalker sp

al

het ni

hoek -oudd orp.nl rshoe k-oud dorp. nl

Wenst u allen goede kerstd en een agen voors poedig 2013

67Depositair Sebastian

succes

sitair

w.ake

n en

salo Boompj n Biarritz 3253 es 11 AC Tel. (018 OUDDOR P 7) 684 107

6813

edegezo

Depo

Hofdijk sweg Tel : +3 42 325 1 187 www. 3 KB 68 313 westho Ouddo 7 Fax eve rp F (01 potatoes.nl info : +31 187 68 87) 1274 @westh E info@ 684393 oevepo tatoes.n akers l

12

e en Zn.

Telef

Plutolaan

rstfees t uren van Wenst bezinn u alle ing, n goede voor de kerstd jaarw isselein a n e g en dank voorsWesthoe gen voor uw ve poedHoigvePotat rtrouw llan20 d en. Weste 13 oes

vriende

2

en Kers endoe een td dig spoe Kedilder en eenagen Nieuwjaar g Ni weu egw7, Familie Ouddor jaar toegew p,

rnis

ie

rkers

ndhe id, we u en nst verd ere aa ngen pretti rstdae D. van sam ge keam gen en ee deger Nenie w n erki Fijne da zo sng. gen en nd en getu luk

r

familie,

Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

BER 201

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee

Voor

R 20

2013

VOO G

Tel : +3 eg 42 3253 1 187 KB Ou 68 313 westho ddorp 7 Fax evepot : +31 atoes.n 187 68 l info 1274 @westh oevepo tatoes.n Tel. (01 l www.

70x34

ntèle,

Famil

Goedere

uwjaa

Molen weg 18b 3253 AM Oudd orp

Al onz e clië

19 Dg 2013 ECE MBE MBE R

DECE

DECEM

D. L uim

Tel. (01 aann 87) 68 emerv 1599 dkloo ster.n l

n en bezinn we beke nden ing,nsen wij Gezvo egor de jaarw ende K isselin erstda g ge dank nWesth vo en een oeve P Vuw oorsveprtoerouwor Hollan otatoe d s digenN . ie Hofdij ksw

rinwis

WOENS DAG 19

ROOS eneen vo wenst Fa wensen lede orspoe e Kerstda ” en begu n, donateurs wenst gen Ge m. T. Alwijem dig 20 nstigers fam en allen wenzestgende Ke 13. an-Meij hun gea ilie, vri een warmdie de schie enden alle fa rstdagen cht tsport er toedrage hart en een milie L n Prettig e cliëntèlewensten u en een n prettige Kers voorspoe tdag Voorspo en beke ,ovroien b deed dig 2013 en n rijf Kerstd e . af Pret ed nd ig d en N tig el agen e Kersieuwjaa ing M Loonbe Molenw en een pre ttige eg 18b Wij da tdag r 3253 D. Lu iddendrijf kerst AM Oud Voor nken en en Mole spoedig ime en dorp afdel u voor een prettige n ‘De Wij dank Voorsp wenstenal dagen en we en ZnWes kerstdag het ge en u voor NiTel. Hoe ing w ee info@aa ns euen le oedi (018 en ope het geno w7)cli wensen ge . t Flak Kelde ’n g 681 Menen jaa ten vertr Graa 599 ën 2013 nrelaties, idstcliënal rten ennoten vertrou gezond enen een ten rweg G nnemervdkloos ezownzoenndgsten ouw kee bekear ter.nl Gezege denenha wen nden en gelukkig bekend Meelhn-een 7, Ouezeg lede d, valgelelukrekig 2013 fam nde Ke en W ilie 2013 en en en ddoren ween rstd Mole ande Voor en vr en oorslaties, estn1Fl/3 enVoo de K p, 68 het ker strspal nwin l gezo 1 ee ie oedig agen nd /1 n 15 er p stfe ak2 fa Nieuw ke n OUDD oed milieuren ha en Voors 96 stdage est l 6p d, Kap Ouddorp kep arjaar ea ,

ieuwja

Voor Al on ze cli het ke ëntèl rstfees t uren e, familie van , vriende

Fam. G

Midd

Hoop ’ GraaDINSDA G 24 n-

dewe

info@

STAD A AN HARING ’T VLIET

Prettig WOE NSDKerst e AG da 19gen

Mole

en me

OUDD ORP • Ke Molen lderw weg eg 38 18b 3253 • Tel. AM (0187 Oudd ) 6830 orp 41

2013

rker

10 WOENSDVoAenGoreespnoedi DECEMBER 2012

astg. en

en ee

D

dewe

s wenst fam hun gea ilie, vri enden chte en cliënt èle

Ouidd elharn M doerplha is

familie

Voorsp oe

DINSDA G 24 DE

en me

n ‘De

GAlezoneze cli , vrienden geënntèlde, fam en beke eK en ilie, vri erensdetn nd Voor denabegkeend wens sp nen en wi en j een Gezegoedig N ende Kto ieuwjaa r egew er stend

Wensen

VOO G

st.

WOE NSDA G 19

SOMM voor l Nieuws den o aan te website nl/beri dan e het ber geplaat redacti vice be nen ve werden

Insta burge

struijkstruijk.nl Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. tel. 0187 47 02 72

Nieu instu webs

De ber ger dan en men dat ze worden

Woonopp: 80 m² “Ik ben Aantal blij dat ik in kamers: december vorig 4 jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de Vraagprijs vraag van de Commissaris van de van € 189.000 Koning(in) of ik als waarnemend bur- naar € 157.000,- k.k. verlaagd: gemeester, in een afgebakende perio-

of neem contact met ons op via 0187-471020 Geze e, vrienden gend en e Ker bekenden Voor stda g spoe dig N en een en ieuw jaar toegew en

IN PRIJS VERLAAGD

Door Jaap Ruizeveld

ADVERTENTIE RESERVEREN? Al on ze

succesvol

Dins

13

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt:

Kerstkrant

DECE

3

Bibliotheken gereed voor het nieuwe seizoen

Mediq apotheek Dirksland Achterdorp 1, 3247 BA, Dirksland. Tel. 0187-601580. Fax. 0187-603958.

WOEN SDAG 19

OPEN DAG: Sjaloom Zorg Eilandelijke 16 NOVEMBER gôôt d’r voor! OPEN DAG:ijsproductie

Voor ontwerp en aanleg g van uw bestratin

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

G


DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Kernactiviteiten DIRKSLAND

Gift ISGO voor Calando

Hospice Calando heeft van het personeel van het voormalig ISGO het bedrag van € 393,65 ontvangen. De medewerkers hebben bij de overgang naar de gemeente Goeree-Overflakkee diverse spullen verkocht ten bate van een goed doel. Over dat goede doel is gestemd, Calando kreeg het hoogste aantal stemmen. Marina Steyn heeft namens haar collega’s vorige week in Calando een cheque aangeboden, die in dank werd aanvaard. Het bedrag zal gebruikt worden ter verfraaiing van de huiselijkheid in Calando.

GOEDEREEDE

Verkoping door Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging Bidt en Werkt houdt op woensdag 20 november haar jaarlijkse verkoping in verenigingsgebouw De Ark, Kerkpad 2-11 te Goedereede. Aanvang 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De opbrengst is voor de Hervormde gemeente, zending en andere goede doelen. Er is van alles te koop. Speelgoed voor kleine prijsjes, baby-born kleertjes, kado-artikelen, handwerken, gebreide sokken, zelfgemaakte kaarten, cake, koekjes, jam, oliebollen, speculaas, kaas, fruit, kamerplanten, enz. Boven in de Ark is een boekentafel en een demonstratie beren maken en sokken breien. U kunt daar ook koffie drinken. Voor de kinderen is er de grabbelton, enveloppen trekken en ‘s middags een creatieve workshop.

Lezing over Robert Schumann In het kader van het winterprogramma organiseert de Kunststichting Goedereede een lezing over Robert Schumann. De lezing wordt gegeven door Hans Dammers, auteur en docent van cursussen over klassieke muziek, zoals: “Herkennen van Stijlperiodes in de klassieke muziek”, “Leven en werken van Felix Mendelssohn”, “Robert Schumann - Brug tussen Mendelssohn en Brahms” en “Ontwikkeling van de klassieke muziek in het begin van de 20e eeuw”. De lezing wordt gehouden op donderdag 21 november in Markt 13. Aanvang 20.00 uur. Entree: € 5,-. Aanmelden per mail: lidybentum@live.nl of per telefoon: 0187-841508.

GOEREEOVERFLAKKEE

Opbrengst brandwondencollecte

In de week van 6 tot 12 oktober vond weer de brandwondencollecte plaats. Op het eiland gingen meer dan 200 collectanten langs de deuren, in Sommelsdijk en Ouddorp geholpen door de brandweer. Goedereede werd volledig door de brandweer gedaan. De volgende bedragen zijn opgehaald in de dorpen op het eiland: Achthuizen/Langstraat € 444,90, Den Bommel € 497,17, Goedereede € 1.018,00, Stellendam € 1.032,26, Ooltgensplaat

€ 871,93, Oude-Tonge € 398,49, Dirksland € 966,35, Middelharnis € 1.656,50, Melissant €309,00, Ouddorp € 2.412,50, Stad aan het Haringvliet €447,93, Sommelsdijk € 1.692,80. De brandweer van Sommelsdijk collecteerde, zoals al vele jaren, in de Westplaat en haalde € 470,17 op. Helaas is er 10% tot 15% minder gegeven dan vorige jaren en was het in sommige gemeentes moeilijker om aan collectanten te komen. Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u geld storten op rek. nr. 202122. Of word donateur. Of als u collectant wilt worden, kijk dan op www.brandwondenstichting. nl.

MELISSANT

Sinterklaasfeest

Melissant is bijna klaar voor het Sinterklaasfeest: Zaterdag 16 november komen Sint en zijn Pieten om 13.00 uur aan. Zij hopen dat alle jeugd, en natuurlijk mogen de ouders ook mee, zich iets voor 13.00 uur verzamelen op het Plein in Melissant. Vanaf daar gaat het gezelschap richting Melishof waar het Sinterklaasfeest wordt gehouden. De middag zal tot ongeveer 16.00 uur duren en de toegang is gratis. Meer informatie: www.facebook.com/oranjeverenigingmelissant.

genheid om Sinterklaas een hand te geven en met hem op de foto te gaan.

Uitslag wedstrijd Sport Staalt Spieren

Jongens: 1e Bob van Strien 2e Henk Koppelaar 3e Jan Riedijk

Zaterdagochtend om 11.00 uur zal burgemeester Grootenboer Sinterklaas welkom heten aan de haven. Omstreeks 12.00 uur zal Sinterklaas met zijn Pieten per Pepernoten-Goeree-Express vertrekken naar het centrum van Ouddorp. Hier ontvangt Sinterklaas de sleutel van het Sinterklaashuis uit handen van Pau Heerschap. Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen kinderen spelletjes spelen en hun ‘Pietendiploma’ halen in de Ring van Ouddorp zoals met een pepernoten-race, cadeautjes-klimspel en cadeautjes-memory. Om 15.00 uur is het tijd voor een Meet&Greet met Sinterklaas en kan iedereen zijn/haar tekening en verlanglijstje inleveren. De Pietenband zal ‘s middags in het centrum meerdere optredens geven. Het feest wordt om 16.00 uur afgesloten in MFG Dorpstienden.

Meisjes 2: 1e Roos van Schelven 2e Jessie-Linn Molenaar 3e Ilse Nelisse

Postduivententoonstelling

Zaterdag 9 november hield gymnastiekvereniging S.S.S. haar onderlinge wedstrijd in de sportzaal aan de Kerkstraat. De jury beoordeelde de oefeningen van de jongens en meisjes. Mevrouw Peter was gelukkig ook weer aanwezig en werd benoemd tot erelid van de vereniging als blijk voor haar verdiensten en grote betrokkenheid bij S.S.S. Aan haar viel dan ook de beurt om de prijzen uit te reiken.

Meisjes 3: 1e Charlotte van der Leije 2e Rosa van Tilburg 3e Lotte van Schelven

OUDE-TONGE MIDDELHARNIS Inzameling Uzon

Activiteiten Jongerenwerk GO

Dit najaar organiseert het Jongerenwerk GO tal van activiteiten op diverse locaties. Inloop, zaalvoetbal, diverse workshops en cursussen voor leeftijdsgroepen tussen 9 t/m 18 jaar. Op de website www.jongerenwerkgo.nl kun je zien wanneer en waar de activiteiten zijn. Aanmelden en info: h.stam@fierjongerenwerk.nl / 06 200 35 128.

Avondje Bomans ‘Nederland Leest 2013’ staat geheel in het teken van het boek “Erik of het klein insectenboek”, geschreven door Godfried Bomans. Godfried Bomans (1913-1971) werd precies honderd jaar geleden geboren. Nederland hield van Bomans. Hij was een van de meest geliefde schrijvers. Daarom organiseren Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Fotoclub De Rarekiek, MuziekschoolGO en stichting FIER op zaterdag 23 november een avondvullend programma in de verbouwde theaterzaal van het Diekhuus te Middelharnis. Het programma ziet er als volgt uit: Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee in foyer. Tevens de opening van de thematentoonstelling van Fotoclub De Rarekiek. Aanvang officiële programma 20.00 uur. Diekhuus, Beneden Zandpad 7, Middelharnis. Toegang: € 10 voor leden van de bibliotheek / € 12,50 voor niet-leden. Opgave via de website www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl.

NIEUWE-TONGE

Sinterklaasviering

Sinterklaas komt zaterdag 16 november naar Nieuwe-Tonge. Hij wordt om 14.00 uur verwacht bij de molen. Vervolgens gaat men in optocht richting Ons Dorpshuis. Daar begint de feestmiddag voor de kinderen (en natuurlijk hun ouders). Zo hebben de kinderen onder andere de gele-

Zaterdag aankomst Sinterklaas

Op zaterdag 16 november worden er goederen ingezameld voor de gemeente in Uzon. Het inzameladres is aan de Capelleweg (bij het AVKterrein) te Oude-Tonge. Vanaf 9.30 tot 11.30 uur staan medewerkers klaar om uw schone en goed bruikbare kleding aan te nemen. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage voor de transportkosten. Bij twijfel over de bruikbaarheid van spullen of als er iets opgehaald moet worden, kan contact opgenomen worden met dhr. G. Groenendijk. Zijn telefoonnummer is 641934. Graag vóór vrijdagavond 18.00 uur.

OUDDORP

Uitleg herfstakkoord door SGP’er

OUDDORP - SGP Tweede Kamerlid dr. R. Bisschop komt vrijdag 15 november naar Ouddorp om uitleg te geven over het onlangs gesloten Herfstakkoord. Iedereen is van harte welkom op de openbare bijeenkomst van de SGP Kiesvereniging te Goedereede. SGP Tweede Kamerlid dr. R. Bisschop zal spreken over de totstandkoming van het Herfstakkoord en hoe de politieke opponenten D’66 aan de ene kant en de SGP en ChristenUnie aan de andere kant een akkoord sloten. Welke betekenis heeft het akkoord voor gezinnen, kostwinners, defensie, mantelzorgers en koopkracht? Er is voldoende gelegenheid om kennis te maken met de nummer drie van de SGP in de Tweede Kamer. Binnen de SGP is de heer Bisschop verantwoordelijk voor de Portefeuilles: Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Infrastructuur & Milieu. Eerst zal de ledenvergadering worden gehouden vanaf 19.30 uur en daarna is vanaf 20.15 uur de openbare bijeenkomst! De locatie is verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Kijk ook op www.sgpgo.nl/goedereede.

Evenals voorgaande jaren organiseert P.V. De Trekvogels weer haar jaarlijkse postduivententoonstelling in het m.f.g. Dorpstienden en wel op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Er zijn zowel bevlogen als onbevlogen duiven te bezichtigen in diverse klassen. Deze tentoonstelling doet mee voor de ‘Zeebra-competitie’. Hieraan doen de mooiste showduiven van Nederland mee. Zaterdagavond vindt de prijsuitreiking plaats en wordt een aantal bonnen verkocht van de beste liefhebbers uit de regio. Deze zijn geschonken door: diverse kampioenen van Goeree-Overflakkee, Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant. Zie ook www.toppigeons. nl waar de duiven kunnen worden ingezet. Aanvang verkoop ongeveer 22.00 uur. Ook zijn er weer fraaie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur, verloting inhoud boodschappenwagen en andere attracties. Verder kunnen er drie halve varkens en een kerstkalkoen worden gewonnen of de waarde hiervan, de uitslag wordt zaterdagavond bekend gemaakt. De zaal is open op vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur en zaterdag van 16.00 tot 22.30 uur, de toegang is gratis. Geïnteresseerden in deze hobby kunnen in gesprek gaan met de aanwezige leden of via de secretaris C.M. Grinwis Hermansweg 16, 3253 BG Ouddorp tel.0187-681690.

Vakmanschap en kwaliteit voor een lage prijs Meuleman Autoschade Stoofweg 36 3253 MA Ouddorp Mobiel 06-11412895 Telefoon 0187-689395

Diensten Rabobank aan bod bij 55+club OUDDORP - Op woensdag 13 november organiseert de 55+ club een informatiemiddag over de Rabobank. De ouderenadviseurs van de bank geven informatie over hun diensten, ook telebankieren komt aan bod. Na afloop is er gelegenheid tot het stel-

13

len van vragen. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur in de Dorpstienden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Stichting Fier, tel. 0187 483366. Op 20 november is er een voorstelling met beelden uit het verleden bij de 55+ club.

OUDE-TONGE

Muzikale middag

Voor dinsdag 26 november organiseert de ANBO Oostflakkee in samenwerking met de Zonnebloem een muzikale middag in de Grutterswei. Hierbij zal het Shantykoor Op Volle Kracht optreden. Medewerkenden: dirigent Ton van Warmenhoven; Accordeon Daisy de Boed, Martin Selhorst en Bob van Roon. Gitaristen Ria Groenendijk en Leen Snijder. Aanvang: 14.00 uur. De zaal is om 13.30 uur open. De kosten van deze middag zijn € 7,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee, en in de pauze een consumptie . Betaling bij entree van de grote zaal in de Grutterswei. Opgave bij Ada, tel. 641515, of bij Lenie, tel 642590, op dinsdag 12 november van 18:00 tot 21:00 uur. Bij Marian, tel. 0630385950, of bij Tonnie, tel. 642414.

STAD AAN ‘T HARINGVLIET

Sint op bezoek

Zaterdag 23 november om 14.00 komt Sint Nicolaas aan in de oude haven. Vervolgens is er een feest in Het Trefpunt vanaf 15.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 in de voorverkoop en voor € 3,- na 18 november. Hier geldt: op = op. Ouders hebben geen kaartje nodig, kinderen zonder kaartje mogen naar binnen. Cadeautje na afloop alleen op vertoon van kaartje. Verkoopadressen: Dingena Visser, Burgemeester Sterkstraat 19, Caroline Durinck, Molendijk 40, Speelotheek Speelstad, geopend donderdagavond: 18.00-19.00 uur, vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur.

STELLENDAM

Bingo Fier

Donderdagmiddag 21 november organiseert de activiteitencommissie Fier van Stellendam een bingo, die gehouden wordt in het Haegse Huus. Er zijn natuurlijk weer prijzen te winnen. De aanvang is 14.30 uur. De entree is vier euro, dit is inclusief koffie/thee. Opgeven kan tot 19 november bij: Mevr. M. v. Oostenbrugge, tel: 491653 of bij: Mevr. E.S. Spahr vd Hoek, tel: 602411.

Oliebollenverkoop voor Roemenië Voor zaterdag 16 november organiseert het Roemenië Comité van de Hersteld Hervormde Kerk te Stellendam een oliebollenverkoopactie. Vanaf kwart over acht ‘s morgens worden de oliebollen verkocht op het Oranjeplein. De opbrengst van deze actie wordt mede gebruikt om het transport van volgend jaar mogelijk te maken.


14

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Nieuws

ROGO Machines levert eerste Valtra tractor af

Auto Wisse introduceert Kroon-Oil Powerflush DIRKSLAND – Auto Wisse in Dirksland introduceert de Powerflush methode voor het oplossen van schakelproblemen bij een automaat.

MIDDELHARNIS - ROGO Machines B.V. in Middelharnis leverde gisteren, 11 november, hun eerste nieuwe Valtra tractor af aan J.L. van Driel Landbouw in Nieuw-Beijerland. Gerrit van Rossum overhandigt de sleutels aan Johan van Driel van deze metallicoranje Valtra N 143 Versu tractor.

Wie kent Goeree-Overflakkee Quiz 2013 Welk dorp zien we hier?

Dit is een van de vragen die u kunt verwachten in de eerste Wie Kent Goeree-Overflakkee Quiz. Deze quiz wordt gehouden op woensdag 27 november a.s. in het Diekhuus. Een quiz om uw kennis van ons eiland te testen en om nog meer te leren over alles wat ons eiland te bieden heeft. Doe mee en bestel kaart van € 10,--- per stuk via wiekentGO@gmail.com. De opbrengst is voor de goede doelen van de Lions Goeree-Overflakkee. Meer weten? Bellen kan ook naar: 0187-641150. Juiste antwoord > Achthuizen bezien vanaf “de Stoof”.

Enorm aanbod nieuwe e-bikes, damesfietsen, herenfietsen & kinderfietsen uit voorraad leverbaar!

De geavanceerde machine spoelt en reinigt de automatische transmissie. Hierdoor wordt o.a. voorkomen dat de transmissie dienst weigert, het toerental gaat schommelen en het brandstofverbruik toeneemt. De Powerflush kan ook preventief worden ingezet om problemen te voorkomen. Powerflush is een product van het bekende merk Kroon-Oil. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Auto Wisse, 0187-609260.

Fotoboek maken bij Fier OUDE-TONGE - Op internet vind je de website van Albelli, zij bieden een programma aan om foto’s op een creatieve manier te verwerken tot een fotoboek, van eenvoudig tot zeer luxe. Dit programma is gratis te downloaden en te gebruiken, men betaalt uiteindelijk voor het fotoboek wat wordt besteld. Op donderdag 28 november a.s. komt er een docent van Albelli naar OudeTonge en kan u met raad en daad terzijde staan. U neemt uw eigen laptop (Windows) mee waarop u uw foto’s hebt opgeslagen en waarop u het Albelli programma reeds heeft gedownload.

Het downloaden kan eventueel ook aan het begin van de les. U kunt thuis al aan de slag gaan en verder werken tijdens de lesavond. De lesavond is op donderdag 28 november a.s. van 19.00-22.00 uur. Deelname kost € 40,50 dit is inclusief een kortingsbon van € 18,50 voor het te bestellen fotoboek en inclusief koffie/ thee. Locatie: ‘t Punt, Bernhardstraat 27, 3255 BB Oude-Tonge. De lesavond gaat door bij voldoende deelname. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Stichting Fier 0187-641344 of m.vanderwelle@fiergo.nl.


15

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Nieuws

Christelijk Ouddorps Mannenkoor verwelkomt 50e lid Vrijwilliger van het kwartaal Clara Hokke OUDDORP - Het Christelijk Ouddorps Mannenkoor heeft een mijlpaal bereikt met het inschrijven van het vijftigste lid. Deze mijlpaal werd gevierd op de repetitieavond van 4 november en de nieuwe 1e tenor van het Mannenkoor, de onlangs gehuwde Rinus Tanis, werd toegesproken door voorzitter Wim Westhoeve en werd verrast met een taart en een luid applaus van de aanwezige leden. Het mannenkoor staat sinds 2010 onder leiding van Dinant Struik en sinds begin 2013 wordt de orgelbegeleiding verzorgd door de pas 19-jarige, zeer talentvolle organist Willem den Boer uit Hendrik Ido Ambacht. Het mannenkoor werkt mee aan concerten en zangavonden in de wijde regio van Goeree Overflakkee maar zingt ook graag in zorgcentra voor de oudere mensen. Ook wordt jaarlijks de, inmiddels beroemde, zomerzangavond in de bloemenschuur van de familie Klepper in Ouddorp georganiseerd waar het altijd zwart ziet van de luisteraars. Verder zingt het mannenkoor regelmatig samen met het Duivelands Mannenkoor als groot samengesteld mannenkoor met 130 zangers (o.a. iedere zomervakantie

OOLTGENSPLAAT - Deze keer heeft het vrijwilligers steunpunt ’t Punt van Stichting Fier (v/h SWO) als vrijwilliger van het kwartaal gekozen voor mevrouw Clara Hokke uit Ooltgensplaat. Clara zet zich in het bijzonder in voor de ouderen van Ooltgensplaat. Zij zit in het bestuur van de Plaatselijke commissie Ooltgensplaat van Stichting Fier.

naar Ermelo om mee te werken aan een zangavond t.b.v. geestelijk gehandicapte jongeren). Daarmee zijn de activiteiten nog niet allen genoemd. Er worden oliebollen verkocht, fietstochten en barbeques georganiseerd. De eerstvolgende uitvoeringen staat gepland voor 6 december in de Singelkerk van Ridderkerk en op 24 december in de nieuwe kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp. Uiteraard is het bereiken van deze mijlpaal niet het eindpunt. Het Ouddorps Mannenkoor hoopt

verder te groeien en nieuwe leden zijn van harte welkom op maandagavond om de 14 dagen in de centrale hal van de Christelijke basisschool te Ouddorp. Op website (www.christelijkouddorpsmannenkoor.nl) zijn de repetitie- en uitvoeringsdata te vinden. “Het Ouddorps Mannenkoor bewijst dat het ook in 2013 nog mogelijk is een vereniging te laten floreren”, aldus het bestuur. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris, Wim Grinwis: 06-20420976.  (Foto: Krijn Grinwis)

Hoge score voor Meldkamer Rotterdam-Rijnmond De inwoners van de regio zijn zeer tevreden over de afhandeling van 112-gesprekken door de meldkamer van RotterdamRijnmond.

Dit blijkt uit het tevredenheidonderzoek dat gehouden is onder de mensen die het alarmnummer 112 belden in mei en juni van dit jaar, omdat ze politie, brandweer of ambulance nodig hadden. De mensen zijn op

een later moment teruggebeld en gevraagd het gesprek te beoordelen. Gemiddeld gaven de bellers een 7,9 voor de dienstverlening van de 112-centralisten en de manier waarop de gesprekken werden gevoerd.

Plaatselijke commissie Clara is begonnen in 2008 bij de plaatselijke commissie. Zij las een advertentie waarin iemand gezocht werd voor de begeleiding en het verzorgen van de koffie en thee op de dinsdagmiddag in het centrum, nu het nieuwe centrum het MFC. Dat leek haar wel wat en nu doet zij dit nog steeds. Om de week op de dinsdagmiddag is zij in het MFC aanwezig. Zij verzorgt en begeleidt samen met Ati Verwoerd de knutselmiddag, het biljarten en kaarten. Zij zorgt voor koffie en thee en voor de gezelligheid. Clara vindt het fijn om voor anderen te zorgen en ze gezelligheid te bieden. Als de men-

sen het gezellig hebben, heeft zij het naar haar zin. Verder zorgt Clara nog ongeveer 10 uur per week voor een oude mevrouw in Ooltgensplaat. Deze mevrouw woont alleen en Clara doet de hand- en spandiensten en zorgt dat alles bij haar op rolletjes loopt. Wilt u ook eens iemand in het zonnetje zetten, neem dan contact op met Nely de Vos, Vrijwilligerssteunpunt ’t Punt. Tel. 0187-640420. tpunt@fiergo.nl

Met deze score heeft de meldkamer het resultaat van 2010 vastgehouden. Ook toen is een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau en

vindt iedere drie jaar plaats in het kader van het verbeteren van de dienstverlening. De mensen die 112 belden hebben de centralisten na hun gesprek beoordeeld op verschillende aspecten.

Adres Doelweg 2 | 3252 AJ Goedereede Tel. 0187 - 49 25 02

Goedereede

Sfeervol genieten

WEEK TOPPERS! 46

tijdens Kerst

GELIEVE

TE RESER

Aanbiedingen geldig van woensdag 13-11-2013 t/m dinsdag 19-11-2013

Goereesch gehakt

Licht gekruid met nootmuskaat 500 gram

EN

VE R Kinderen t/ m 3 jaar gratis, 4 t/m 11 jaar 50% korting.

5950

49

P.P.

5-gangen menu

TWEEDE KERSTDAG

Huisgerookte tamme eendenborst

Rilette van konijn

★★★

★★★

Krachtig wildbouillon

★★★

★★★

Schaaldieren risotto van parelgort

Medaillons van hert

met een jus van knoflook en kriekbier, crème van rode kool, gekonfijte kriel en gesmoorde boerenkool

★★★

★★★

Duo van kalfslende en kalfswang

Gevulde wentelteefjes van suikerbrood en boerenjongens

KILO

VAN 3,99

Bel 0187 - 680 000 of mail naar info@fletcherhotelduinzicht.nl Oude Nieuwlandseweg 13 | 3253 LL | Ouddorp | www.fletcherhotelduinzicht.nl

1,99

2,49 2 Bekers vruchten roomyoghurt

Markant allesreiniger of afwasmiddel VAN 3,23

VAN 2,58

Panna cotta van anijsmelk

n ook van dage Geniet op beide Kerst uxe brunch of l een uitgebreid ontbijt

2 KILO

NU

met crème van espresso en vanilleparfait

met compôte van stoofpeertjes, speculaasroom en parfait van veenbessen

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN?

Alle appels en peren

1,49

met ravioli van hazenpeper en een crème van truffel

met gekonfijt konijn en krokante kastanje

met jus van laurier, jeneverbes en hutspot

Vers uit eigen oven Roomboter speculaas taart

met een compôte van cevenne-ui, sinaasappel en frisse venkelsalade

Crèmesoep van bospaddenstoelen

met laag gegaarde makreel, gegrilde coquille, sabayon van lavendel en venkel beurre blanc

P.P.

4-gangen menu

EERSTE KERSTDAG

met verschillende structuren van biet en een millefeuille van piccalilly

3,49

NIEUW

NU

Div. smaken

1,79

NU

1,99 3 Flacons

www.facebook.com/onzesupermarktgoedereede // www.onzesupermarkt.com Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Niet voor wederverkopers.


16

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Feest bij koor Soli Deo Gloria

Oud-ambtenaar Goedereede alsnog veroordeeld

STAD AAN ‘T HARINGVLIET - Het 90 jarig bestaan van het Chr. Gem. Koor Soli Deo Gloris is onlangs gevierd met een jubileumoptreden. Voor deze gelegenheid was het koor in het nieuw gestoken. Uit het programma bleek dat er hard is gewerkt om de jubileumviering op een goede wijze te vieren. Na afloop was er waardering voor dirigente Reinata Heemskerk, pianist Kees Villerius, organist Bram Verbeek, de tromppetisten Han Kom en Henk Mackloet. De solisten Lieneke van Eykelenburg (12 jaar) gaf ook een gewaardeerde vocale bijdrage aan het concert, evenals Jan Stolk. Er was deze avond ook een afvaardiging van de KCZB die het koor feliciteerde en warme woorden sprak voor de jubilaris Rita Maliepaard die 60 jaar lid is van het koor. Uit handen van de voorzitter ontving Rita een fraai horloge met inscriptie, een oorkonde en natuurlijk bloemen. Rita werd geprezen voor het feit dat zij zich op alle fronten voor het koor heeft ingezet. Aan het slot zongen alle aanwezigen ‘k Wil U o God

GOEDEREEDE/HELLEVOETSLUIS - Een eerder door de rechtbank vrijgesproken vrouw (49) uit Hellevoetsluis is in hoger beroep door het Haagse gerechtshof alsnog schuldig bevonden aan het verduisteren van geld uit de gemeentekas van Goedereede. De op staande voet ontslagen ambtenaar kreeg 80 uur werkstraf opgelegd. Het hof achtte bewezen dat de ontkennende vrouw drie jaar geleden als baliemedewerkster bij de afdeling Burgerzaken van de toenmalige gemeente Goedereede in totaal iets meer dan vierhonderd euro achteroverdrukte uit de kas.

mijn dank betalen, waarna er gelegenheid was te feliciteren. Onder de aanwezigen was ook burgemeester Grootenboer en haar echtgenoot. Het koorbestuur dankt een ieder die

aan het slagen van de avond en de jubileumviering heeft bijgedragen.

Actie tegen langzaam verkeersroute boekt voorlopig succes

GOEREE-OVERFLAKKEE Een (voorlopig) succes voor de bewoners van de Marijkeweg en omgeving in Ouddorp. Hun actie, op basis van bezwaren tegen het voornemen van het gemeentebestuur om een langzaam verkeersroute aan te leggen over het terrein van recreatiepark Duynhille naar de Marijkeweg is in die zin gehonoreerd dat het voornemen op dit moment is ingetrokken. Dit in afwachting van een verkeerskundig advies over dit onderwerp. Door Jaap Ruizeveld

Een deputatie van de bewoners uit Ouddorp besprak hun bezwaren in een bijeenkomst met gemeenteambtenaren. Aan het overleg namen bewoners van Marijkeweg en Julianaweg deel. De bewoners vrezen dat zij met de aanleg van de route meer last zullen krijgen van (nachtelijk) vandalisme. Iets waar velen reeds mee te maken hebben gekregen, zo hebben zij schriftelijk gemeld. Ook zal er volgens de bewoners een toename plaatsvinden van verkeer over de Marijkeweg, één van de smalste en tot nu toe rustigste wegen van Oud-

dorp. Daarnaast is er op gewezen dat realisatie van de gemeentelijke plannen ook een waardevermindering van het onroerend goed in de omgeving tot gevolg zal hebben. Het gemeentelijk voornemen is overigens nog niet van tafel omdat het college zich, met de insteek van belangenafweging, op een later tijdstip nog definitief over het item zal uitspreken.

Ladies Night bij Tuincentrum Graka SOMMELSDIJK - Donderdag 14 november is er weer Ladies Night bij Tuincentrum Graka. Het jaarlijkse ‘feel good- avondje’ speciaal voor vrouwen. Het is dit jaar al weer voor de vijfde keer dat het evenement gehouden wordt. “Buiten wordt het steeds kouder en de avonden steeds langer. Het najaar is weer aangebroken. Een prachtig seizoen waarin de natuur ons verrast met mooie, warme herfstkleuren. Langzamerhand gaan we weer binnen leven. De perfecte tijd om het huis weer gezellig te maken en leuke dingen te doen waarbij het weer geen rol speelt.

We ‘moeten’ en willen zoveel; werk, kinderen, een sociaal leven, verplichtingen en verwachtingen. Hoe lekker is het om even de boel de boel te laten en heerlijk te ontspannen. Kom met je vriendinnen, (schoon)zus, collega’s, moeder of dochter en geniet samen van een heerlijk avondje uit”, aldus de mensen van Graka in hun uitnodiging. Ladies night De kerstshow bij Tuincentrum Graka biedt sfeer en inspiratie, kortom de ideale omstandigheden voor een geslaagde Ladies night. Om de avond compleet te maken komt u op verschillende plaatsen in de winkel

(lokale) ondernemers tegen, die u met veel plezier kennis laten maken met hun producten en diensten. Welke ondernemers dit precies zijn blijft nog even een verrassing, maar net als ieder jaar zullen al uw zintuigen worden geprikkeld. Natuur en landschap “Het nuttige combineren met het aangename geeft altijd een bijzonder gevoel. Met de Ladies night proberen we je dit gevoel te geven. Het leuke van gezellig met vriendinnen op stap in combinatie met het steunen van een goed initiatief.” Na vorig jaar de reuma patiëntenvereniging een steuntje in de rug te hebben gegeven, is dit jaar de opbrengst van de kaartverkoop bestemd voor Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee. Deze vereniging zet zich in voor behoud en versterking van de (bijzondere) natuur van GoereeOverflakkee en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta. Aanmelden De avond is opgedeeld in twee tijdvakken, namelijk van 19.00-20.30 en van 20.30-22.00 uur. Kaarten zijn voor één euro verkrijgbaar bij de kassa van het tuincentrum. Helaas zonder kaart geen toegang.

De gemeente schakelde destijds een bedrijfsrecherchebureau in nadat er veelvuldig kasverschillen optraden. Uiteindelijk leidde dat tot het ontslag van de Hellevoetse die geld had meegenomen naar huis zoals op verborgen camerabeelden te zien was geweest. Maar de Hellevoetse beweert de kas-

Turncompetitie Meisjes SV De Kriekel OOSTVOORNE - Onlangs ging de turncompetitie van het Rayon Voorne Putten en Rozenburg van start. Deze competitie bestaat uit drie wedstrijden, waarvan de beste twee uitslagen worden opgeteld om de einduitslag te kunnen vaststellen. De eerste van deze wedstrijden werd afgewerkt in sporthal de Meander in Oostvoorne. Maar liefst 500 gymnasten hebben zich ingeschreven als deelnemer voor dit jaarlijkse mega turnfestijn. Er wordt elke wedstrijddag gewerkt op drie banen met op elke baan vier toestellen. Bij de meisjes werd er gewerkt met nieuwe oefenstof. Dit was voor de meisjes en de jury best spannend. Voor alle meisjes van sportvereniging d\De Kriekel was dit de eerste grote wedstrijd van het seizoen. Iedereen was daarom ook erg zenuwachtig. Sommigen waren zelfs zo zenuwachtig dat ze hun oefening even vergaten, maar wisten deze toch nog op tijd te herinneren. In de tweede ronde moest in de Categorie Pupil 1 D1 niveau Marije Witte zij werd 15e. In de Categorie Jeugd 1 en 2 F niveau zaten Eline Troost en Noa Vlietland, Zij werden 12e en 17e. Deze meisjes hebben een wedstrijd geturnd naar kunnen met een paar kleine foutjes. In de tweede ronde waren in de Categorie pupil 2 D1 niveau Kristel Tieleman met een 18e plaats, Claire Honders met een 20e plaats, Victoria Aleman met een 22e plaats, Tess Sleeuwenhoek met een 23e plaats en Chantal Klijn met een 24e plaats. Ook deze meisjes waren zenuwachtig en dit was duidelijk te zien. De wedstrijd ging goed voor de meisjes. Alleen hadden sommige meisjes geen rust in de oefening en gingen ze als een wervelwind over het toestel heen.

overschotten te hebben meegenomen om ze uit handen te houden van een of meer collega’s die er juist door haar van werden verdacht de in envelopjes bewaarde overschotten te pikken uit de kluis. Maar zelfs als dat waar zou zijn, dan nog had ze toestemming van superieuren moeten hebben, meent het hof anders dan de Rotterdamse rechtbank destijds. Over een ander envelopje waarvan de vrouw zei dat daarin haar eigen geld zat dat ze had gepind, werd de vrouw sowieso niet geloofd door het hof. Pingegevens wezen namelijk anders uit. De gemeente spendeerde ettelijke tienduizenden euro’s aan juridische bijstand en bedrijfsrecherche, waarvan men 25.000 euro van verdachte vorderde tijdens de zitting van twee weken geleden. Die vordering werd niet toegekend, de gemeente zal daarvoor naar de civiele rechter moeten stappen. Het Openbaar Ministerie had 100 uur werkstraf geëist. De Hellevoetse heeft inmiddels een andere baan.  (Persbureau Cerberus)

Breicafé DEN BOMMEL - Op woensdag 20 november a.s. is er weer breicafe voor alle brei- en haaklustigen, borduren of iets anders mag natuurlijk ook. Het is in Bommelstee, Schaapsweg 34, Den Bommel. Inloop van 19.30 - 22.00 uur. Entree € 1,50 (incl. koffie/thee). Meer info: 611397. Deze activiteit wordt georganiseerd door Stichting Fier, 0187-641344.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


waterschap

www.wshd.nl

Hollandse Delta Leefbaar land, leefbaar water

jaargang 9 november 2013

Nieuws van het waterschap

Agenda

Praten over de begroting Het waterschap zorgt ook in 2014 voor droge voeten, veilige wegen en schoon en voldoende water, zodat burgers en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Dit kost veel geld. Daarom betaalt iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap

28 november Verenigde Vergadering 14.00 uur Ridderkerk, waterschapshuis

waterschapsbelasting. “Ieder najaar stelt het waterschap de begroting voor het volgende jaar op. Hierin staat wat waterschap Hollandse Delta gaat doen, welke kosten dat met zich meebrengt en wat dat betekent voor de belastingtarieven.” vertelt heemraad Arnold van Eekhout die financiën in zijn portefeuille heeft. “We kijken daarbij niet alleen naar 2014 maar ook naar de ontwikkelingen in de daarop volgende jaren.” Het algemeen bestuur stelt op 28 november de begroting voor 2014 vast. U kunt de begrotingsbehandeling bijwonen. De agenda en stukken staan op www.wshd.nl/bestuur. De openbare vergadering vindt plaats in het waterschapshuis in Ridderkerk en begint om 14.00 uur.

Jaarlijkse schoonmaak van sloten en plassen Het regent vaker en harder. Er valt dan in korte tijd veel water. Dat moet snel worden afgevoerd via sloten, singels, vijvers en plassen. En die moeten worden schoon gehouden om de doorstroming te garanderen. De afgelopen maanden is er dan ook flink gebaggerd en gemaaid in het werkgebied van Hollandse Delta. Wij gaan in december kijken of zo’n 7.500 kilometer aan sloten, singels en plassen schoon zijn. Planten, afgevallen blad en drijfvuil dat de doorstroming belemmerd moet zijn weggehaald. “Dat noemt het waterschap schouwen van de watergangen. De schouwmeesters van het waterschap doen dat met behulp van computers, waar precies in is te vinden hoe hoog en breed een sloot moet zijn. Een hele klus die nodig is om in de polders en lage gebieden de voeten droog te houden in de wintertijd”, merkt Dirk van der Weide, coördinator van de schouw op. Alle informatie over het onderhoud aan sloten en singels staat op: www.wshd.nl/onderhoud.

Laat de winter maar komen… Onze zoutloodsen zijn vol. Onder begeleiding van Klaas Wilschut, gladheidbestrijder, is steenzout opgeslagen. “In Strijen, Oude-Tonge, Zuid-Beijerland, Brielle en Zuidland ligt 1.500.000 kilo klaar voor het strooien van waterschapswegen en -fietspaden. Binnen de bebouwde kom is de gemeente aan zet. We strooien met steenzout omdat dit grove zout uit de Duitse zoutmijnen ook prima kan worden gebruikt voor het glad wordt. Gemiddeld voert Hollandse Delta zo’n 30 strooibeurten per seizoen uit”. De gladheidcoördinator volgt de strooicombinaties op de voet via een digitaal systeem en heeft als dat nodig is telefonisch contact. Hij houdt bovendien de temperatuur van het wegdek en de weersvoorspellingen in de gaten. “Aan de hand van de temperatuur van het wegdek, de vochtigheid en de weersvoorspellingen stellen we

Volg ons ook op:

het aantal gram strooizout per vierkante meter wegdek in. Als we uit voorzorg gaan strooien, gebruiken we 8 gram Twitter

per vierkante meter. Zodra we weer strooien staan op onze website kaarten met strooiroutes”, vult hij aan. YouTube

Stormseizoen

Twitter

Meld je aan voor de nieuwsbrief op onze website

De kans op slecht weer wordt na 1 oktober groter en daarom voeren we vanaf dat moment geen werkzaamheden meer uit aan de dijken. “Het verleggen van kabels en leidingen stellen we bijvoorbeeld in de winter uit. Wel inspecteren we ‘s winters de dijken om te kijken of er bijvoorbeeld geen bomen zijn omgewaaid. Die kunnen grote kuilen veroorzaken die de dijk kunnen beschadigen,” legt Jaap de Blok, teamleider Beheer en Onderhoud uit. Het winterklaar maken van de dijken begint aan het eind van de zomer. “Alle grasmatten worden nagekeken. Kale plekken worden gerepareerd en andere onregelmatigheden aangepakt. Ook controleert het waterschap de

Werken bij het waterschap? Kijk op onze website

sluitmiddelen van de dijken. Sluisdeuren, inzetstukken, sluitbalken, alles lopen we na,” aldus Jaap de Blok. Onze dijken in het gebied van Hollandse Delta zijn er op gemaakt om bij slecht weer en hoge waterstand droge voeten te houden. En als het echt heel slecht weer is, kunt u vertrouwen op de calamiteitenorganisatie van het waterschap. Deze organisatie bestaat uit honderden vrijwilligers die in deze omstandigheden de dijken nog eens extra inspecteren. Ze zijn dan de ogen en oren van het waterschap. Op de website leest u meer over de dijkwachtorganisatie.

waterschap Hollandse Delta bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kun je bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (¤ 0,10 p/min), e-mail: 2005005@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de waterkeringen die Zuid-Holland Zuid tegen het water beschermen. Het zorgt voor voldoende water in het gebied om te kunnen wonen, werken en recreëren. Hollandse Delta bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen; zuivert het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van provinciale wegen en rijkswegen. Voor meer informatie: www.wshd.nl

Kijk voor de vergunningen op www.wshd.nl/ waterschapsblad


Ook Flakkee tankt nu duidelijk goedkoop! U vindt nk lta e n S i r Ag at a l p s n Ooltge carpool e naast d psweg Schaa

Voordelen van AgriSneltank Middelharnis

GoereeOverflakkee

SchouwenDuiveland

ZuidBeijerland

Dinteloord

Tholen

NoordBeveland

Walcheren

Wemeldinge W emeldinge Goes

Middelburg Heinkenszand

Vlissingen

Borssele

Steenbergen

Scherpenisse

Aagtekerke

Poortvliet

Biervliet

BETROUWBAAR Uitsluitend brandstoffen van A-leveranciers (Shell, Q8 en Total).

Heerle

BEREIKBAAR Kruiningen Krabbendijke

Hoogerheide

Breskens

Oostburg

Altijd lage brandstofprijzen!

Yerseke

Kapelle

ZuidBeveland

GOEDKOOP

Achthuizen

Zierikzee

Wissenkerke

Hoekse Waard W aard

In Zuid-West Nederland is er altijd een AgriSneltank in de buurt.

Terneuzen

Zeeuws-Vlaanderen

Hulst

Agri Sneltank in Zuid- West Nederland

www.agrisneltank.nl

VEILIG EN SCHOON Cameratoezicht en regelmatig onderhoud zorgen ervoor dat u veilig en schoon tankt.

Eilanden-Nieuws dinsdag 12 november 2013  

Huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws dinsdag 12 november 2013  

Huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Advertisement