Page 1

Dinsdag 7 januari 2014

8273

Positieve geluiden vanuit de UFA

3

Openbare verlichting door City-Tec onderhouden

3

Sluitertijd van zes maanden

6

Gemeente start 2014 met receptie

DEN HAAG - Op vrijdag 10 januari bezoekt CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe, samen met een delegatie van Zuid-Hollandse en Zeeuwse CDA’ers, Goeree-Overflakkee. Doel van het bezoek is om landelijk aandacht te vragen voor de mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek van zowel Goeree-Overflakkee als Schouwen-Duiveland.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Gruttersweide in Oude Tonge was maandagavond de sfeervolle locatie waar het gemeentebestuur haar Nieuwjaarsreceptie hield. Ruim driehonderd inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van talrijke organisaties en instellingen en politici maakten van deze gelegenheid gebruik om elkaar de beste wensen te overhandigen. Dat niet alleen. Want de belangstelling was uiteraard gericht op de eerste nieuwjaarsrede van burgemeester mevrouw Grootenboer. Een inspirerende speech, terugkijkend naar 2013 en vooruitblikkend op 2014.

De verkeersproblemen op beide eilanden vormen al langere tijd punt van aandacht. De CDA Statenfractie Zuid-Holland heeft bij de provincie Zuid-Holland weten te bewerkstelligen dat extra middelen ter beschikking worden gesteld om de problemen aan te pakken. Eén van de oplossingen betreft het verbreden van de N59. Aangezien dit geen provinciale, maar een rijksweg is, is hiervoor samenwerking met de rijksoverheid nodig.

Door Jaap Ruizeveld

“Naast de bezuinigingsopgaven komen er door decentralisaties nieuwe taken op onze organisatie af. Er wordt ingespeeld op burgerkracht en zelfredzaamheid van inwoners. Dit dwingt tot keuzes. Kijken wat echt belangrijk is, waarbij het belang van inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente niet uit het oog mag worden verloren. Het credo is dan ook: Samen de schouders er onder. De gemeente zal bewoners vragen een steentje bij te dragen. In de vorm van samenwerking. Niet alleen meedenken, ook meedoen. De gemeente moet de broekriem aanhalen maar wil proberen dit te bereiken zonder dat de leefbaarheid afneemt. Ik geloof dat dit lukt”, zei de burgemeester. “Zeker als wij de handen ineenslaan. Er moet in 2014 veel werk worden verzet. Samen met andere overheden. Samen met buurgemeenten en ondernemers. Samen met u. Oftewel samenwerken in de samenleving”.

Aandacht voor verkeersproblemen

Burgemeester Grootenboer brengt een toost uit op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. Foto: Adri van der Laan Jaarwisseling “Op enkele incidenten na is de jaarwisseling in de gemeente feestelijk en met een gemoedelijke sfeer verlopen. Toch is het heel jammer te constateren dat er wel veel schade is veroorzaakt. Vooralsnog begroot op 60.000 euro. Vernielingen zoals bijvoorbeeld een speeltoestel voor kleine kinderen. Dit is in onze samenleving niet te tolereren. Evenmin als sommige uitingen ten opzichte van hulpverleningsdiensten. Ook het steeds zwaarder worden van illegaal explosief vuurwerk baart

mij grote zorg. Het genootschap van burgemeesters in ons land buigt zich thans niet voor niets over een mogelijk verbod op dit zwaar vuurwerk”, stelde mevrouw Grootenboer. Vernieuwen “De begrippen saamhorigheid en burgerkracht worden steeds belangrijker. Door de opkomende participatiesamenleving, waarbij de overheid een steeds meer faciliterende rol speelt, wordt meer inzet van inwoners en ondernemers gevraagd”, vatte de bur-

Plan voor fusie Rabobanken

gemeester de insteek voor het nieuwe jaar nog eens samen. In 2013 is in onze gemeente al veel op de rails gezet. Er zijn goede berichten, maar wij zijn er nog niet. Er blijven altijd verbeterpunten en uitdagingen. Onze organisatie zal zich flexibel en professioneel moeten aanpassen aan de omgeving en moet zich blijven inzetten op vernieuwen. Tenslotte gaf de eerste burger een overzicht van de vele contacten die zij in het afgelopen jaar had gelegd. Ook dit jaar zal ik regelmatig de kernen bezoeken”, gaf ze aan.

Het programma start om 10.30 uur bij transportonderneming De Bakker in Den Bommel, waar een presentatie zal worden gegeven over de bereikbaarheidsproblematiek en de mogelijke oplossingen die door de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland zijn bedacht. Vervolgens wordt de verkeerssituatie ter plekke bekeken. Het werkbezoek wordt afgesloten met een lunch in Ooltgensplaat. Het CDA Zuid-Holland gaat met regelmaat met een brede delegatie op bezoek in de provincie om op deze wijze de krachten te bundelen van de CDA politici in Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden.

Beginnen met hardlopen? De athletiekvereniging Flakkee organiseert start-to-run. Een methode om goed te leren hardlopen. Het is een serie van twaalf bijeenkomsten, met als doel om vijf kilometer te kunnen joggen.

Op woensdag 29 januari is er een informatieavond. Die begint om 19.45 uur, de locatie is het clubgebouw aan de Pallandtweg te Middelharnis. Kijk voor meer informatie op de website: www.avflakkee.nl www.rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

www.valeuraccountants.nl

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Rabobanken Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard hebben de intentie uitgesproken te fuseren op 1 januari 2015. Deze intentie is het resultaat van een reeks oriënterende gesprekken tussen de directies en commissarissen van beide banken. De belangrijkste aanleiding voor de fusie is het waarbor-

gen van de continuïteit en kwaliteit in de dienstverlening. Klantwens Rabobank past haar dienstverlening aan omdat de klantwensen voortdurend aan het veranderen zijn. De mogelijkheden om bankzaken, zonder tussenkomst van een bankmedewerker, te regelen via internet en mobiel worden vergroot. Het aantal lokale Rabobanken zal landelijk

teruggaan van 136 naar circa 100. Ledenraden De ledenraden van beide banken hebben een belangrijke rol in het fusieproces. Uiteindelijk beslist dit hoogste orgaan eind 2014 over de fusie. Het uitgangspunt is dat de adviescentra in beide werkgebieden worden gehandhaafd. De personele gevolgen van de voorgenomen fusie worden in de eerste helft van 2014 uitgewerkt.

STELLENDAM - BARENDRECHT - OUD-BEIJERLAND


Dinsdag 7 januari MIDDELHARNIS - Breicafé ‘Steekje Los’ van 19.00-22.00 uur. De ontmoetingsplaats waar liefhebbers breien, praten over breien en patronen delen. Het adres is Beneden Zandpad 7

wenst u een voorspoedig 2014.

te Middelharnis. Bel voor meer informatie: 0187-478413.

Wij blijven ons best doen de huurkosten zo laag mogelijk te houden.

Woensdag 8 januari OUDE-TONGE - Breiavond van 19.30-21.30 uur. Deelnemers gaan zelf aan de slag. Hiervoor moeten eigen spullen meegenomen worden. Er is een handwerkspecialist aanwezig

Het bestuur van H.V. Woonbelang Middelharnis www.hvwflakkee.nl

om te helpen en advies te geven. De locatie is Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge. Vrijdag 10 januari DIRKSLAND - Nieuwjaarsconcert door muziekvereniging ‘Amicitia’ i.s.m. muziekvereni-

Voor al uw binnen,- en buitenkussens, zeilen, huiken, sprayhoods en huif. Ook voor gordijnen !!

ging ‘Tot Nut en Genoegen’ uit Melissant en Brass Band ‘Concordia’ uit Ouddorp. Vereni-

WIJ GAAN STOPPEN

gingsgebouw De Schakel. Aanvang 20.00 uur.

Reparaties, schoonmaken, herstel en verstel en ontwerp

Zaterdag 11 januari

Naaiatelier en Zeilmakerij “Goeree” Stationsweg 4e, 3255 BL Oude Tonge Tel: 0187-645432 WWW.NAAIATELIER-GOEREE.NL

MIDDELHARNIS - RealTime-avond voor jongeren vanaf 15 jaar. Edudelta College (De Tech.) Schoolstraat. Spreker: Gerbrand de Jong, thema: ‘Gods leiding in je leven’. Inloop 19.15 uur, start 19.45 uur. Meer info: www.realtimego.nl

Elke vrijdag, werelds actie!

OUDDORP - Bruidsbeurs Trouwen aan Zee van 10.00-16.00 uur in strandpaviljoen Paal

€ 10,-

Het adres is Westerduinpad 1, Ouddorp. Meer informatie staat op www.facebook.com/

Lunchroom | Catering

Korendreef 15, Middelharnis 0187 - 890239 www.inside-lunchroom.nl

10. Met demonstraties, proeverijen en buidsmodeshows. Entree en parkeren zijn gratis.

KORTINGEN

tot 50% OP = OP

trouwenaanzeeouddorp.

Completewarme maaltijd

NIEUWE-TONGE - Markt van 09.00-13.00 uur in Ons Dorpshuis. Met nieuwe en gebruikte kinderspulletjes, zoals knuffels, kleding en speelgoed. Woensdag 15 januari ACHTHUIZEN - Bingo van FierGO voor 55-plussers. Het adres is Pastoor van Luenenstraat 20 te Achthuizen. Meer informatie via 0187-482400 of receptie@fiergo.nl.

vdKAMP Westdijk 8 | Middelharnis.

voor de Kreatieve Arbeid Met Plezier

Vrijdag 24 januari NIEUWE-TONGE - Bingo-avond, georganiseerd door de wijkgroep in Ons Dorpshuis.

RAAMDECORATIE AAN HUIS

De zaal gaat om 19.00 uur open. Aanvang van de bingo is 19.30 uur.

Al vijf jaar actief zonder reclame te maken!

• Mond-tot-mond reclame is het bewijs van kwaliteit! • Klein in ondernemen, groot in aanbod. • Voor binnen en buiten.

drukkerij

MIDDELHARNIS - Breicafé ‘Steekje Los’ van 19.00-22.00 uur. De ontmoetingsplaats waar liefhebbers breien, praten over breien en patronen delen. Het adres is Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. Bel voor meer informatie: 0187-478413.

n?

Postbus 1

de Waal

Dinsdag 4 februari

Kennismak e

24 sinds 19 3240 AA Middelharnis

Wij drukken al 90 jaar enveloppen

en bv ens appn Vru cht NG B reukelehulp.nl | 3621 | www.sc Sch ulpZandpa d 76- 25 96 30 Telefoo

n: 0346

Molendijk 138 3244 AN Nieuwe Tonge

drukkerij

de Waal drukkerij

de Waal

Postbus 27 3240 AA Middelharnis

Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk T (0187) 47 10 26 - E info@drukkerijdewaal.nl

Nu vouwgordijnen voor maar € 99,-/m2 en 10 euro retour voor uw oude rolgordijn!*

Zaterdag 8 februari MIDDELHARNIS - RealTime-avond voor jongeren vanaf 15 jaar. Edudelta College (De Tech.) Schoolstraat. Spreker: ds. G.R. Procee, thema: ‘Zaligmakende kracht van de Heere

*Minimale afname € 150,-. Actie loopt t/m maart 2014

Jezus’. Inloop 19.15 uur, start 19.45 uur. Meer info: www.realtimego.nl.

www.gijsraamdecoratie.nl | 0187 – 48 73 17 Bij geen gehoor wordt u teruggebeld.

MIDDELHARNIS - Concert Paul Kieviet op het gerestaureerde Leeflang-orgel in de Hervormde Kerk te Middelharnis. Orgelmuziek uit vier eeuwen. Tijdstip volgt nog.

ga snel naar www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

‘Trouwen aan Zee’

BO EK NU !

dé bruidsbeurs van NU! Zaterdag

11/01/2014

10.00-16.00uur

Strandpaviljoen Paal 10

Westerduinpad 1 Ouddorp Gratis: entree, parkeren en vervoer naar ‘t strand

Show voor de bruid, bruidegom en bruidsmoeder om 11.00 en 14.30uur. Er is veel te doen en te zien deze dag. Voor ieder bruidspaar staat er een goody-bag klaar. Kom en laat je inspireren ! Vragen? trouwenaanzeeouddorp@gmail.com www.facebook.com/TrouwenAanZee

Sauerland Complete 5-daagse lezersreis

Abonnees Eilanden-Nieuws 329,Niet-abonnees 375,Vertrek op 27 januari a.s. O.l.v. dhr. J. Mackloet Overnachting in Parkhotel Olsberg 0172 01 7 48 48 48 • www.beter-uit.nl/eilandennieuws


DINSDAG 7 JANUARI 2014

Nieuwe

3

Nieuwjaarsreceptie UFA

Dalende omzet, maar bedrijfsresultaat op peil STELLENDAM - Traditioneel op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar werd de Nieuwjaarsreceptie van de UFA gehouden. In het gebouw van de vismijn aan de Stellendamse vissershaven verzamelden zich vissers, handelaars, medewerkers, gemeentelijke en regionale bestuurders. Naast ontmoeting stond de toespraak van UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen centraal.

vatienetwerk Zuidwest Nederland/ Blueport Zuidwest Nederland heeft een netwerk opgericht, waarin jonge ondernemers uit de regio participeren. In 2014 is de quota voor schol met 15% gestegen en die voor tong is met 155 gedaald. “Dit betekent voor schol een stijging voor 180 ton per week extra afzet. Waarbij het een uitdaging zal zijn deze groei in volume goed in de makrt te zetten”.

Door Adri van der Laan

In het kort blikte Van Nieuwenhuijzen terug op 2013. Voor zowel de aanvoerders, handelaars en de verwerkers van vis zijn natuurlijk de prijzen heel belangrijk. Uit de toespraak bleek dat de prijzen voor tong en schol ook in het afgelopen jaar onder druk hebben gestaan. De gemiddelde tongprijzen daalden van € 9,80 naar € 8,10 per kilo, een daling van 17%. Ook de scholprijzen daalden, maar er was wel een aanvoerstijging. Van zowel tong als schol lag de aanvoer 20% hoger. Tegenover deze zorgelijke cijfers stond wel de stijging van de prijzen van tarbot en griet met gemiddeld 15%. De gemiddelde garnalenprijs steeg tot boven de 4 euro bij dezelfde aanvoer als in 2012. Er waren nog meer positieve ontwikkelingen. Van Nieuwenhuijzen wees op de toename van de verschillende omzet per kotter en het aanvoeren van een hogere kwaliteit vis door doorontwikkeling van de vangsttechnieken en een betere communicatie

De prijswinnaars op een rij.  met de afnemers. Stellendam Op de UFA-visafslagen was er een omzetdaling van 10%. Johan van Nieuwenhuijzen noemde het opmerkelijk dat juist in Stellendam de omzet van de afslag gelijk bleef met die van 2012. Dit ondanks het ‘verdwijnen’ van twee kotters. Deze positieve ont-

Foto: Adri van der Laan wikkeling werd toegeschreven aan eerder genomen efficiencymaatregelen en hiervoor heeft het personeel veel inzet en betrokkenheid getoond, aldus de UFA-directeur, die de medewerkers dan ook hartelijk bedankte. Vooruitkijken In zijn toespraak richtte Van Nieuwenhuijzen ook zijn blik naar de

toekomst. Hij noemde nieuwe projecten en initiatieven die op stapel staan: optimalisatie van de interne processen, waaronder verdergaande digitalisering. Verder noemde hij de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen. Met deze herstructurering krijgen visserijbedrijven de gelegenheid om verder te ontwikkelen. Het Regionaal Inno-

Pulsvisserij In de toesproaak van Van Nieuwenhuijzen kwam ook de pulsvisserij aan de orde. Deze vorm van visserij levert een lagere kostprijs per kilogram vis door minder brandstofverbruik, betere ecologische prestaties door goede vangstselectie en minder bodemberoering. Hij raadde zijn gehoor aan om ook als sector zelf te investeren in het communiceren van de vele vernieuwingen in de visserijsector. Johan van Nieuwenhuijzen gaat ervanuit dat de ontheffing voor de pulsvisserij vernieuwd zal worden. “Verdere vertraging leidt totschade voor de economie en en het innovatievermogen in de visserijsector”. Prijsuitreiking Jaarlijks kent de UFA prijzen toe voor de best vezorgde vis. Er waren vijf categorieën met de volgende winnaars. Eurokotters: TH10; 2000 pk: SL 3; Flyshooters: SCH 65; Garnalen: GO 29; Innovatieve marketing: GO 48.

Dick Pieterman spreekt op Mannen- Onderhoud openbare dag het thema: ‘Verantwoordelijkheid’ verlichting door CityTec

Dick Pieterman. 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het is langzamerhand een traditie geworden op de eerste zaterdag van februari. Tijdens de Mannendag zal een groot aantal mannen elkaar weer ontmoeten rondom de Bijbel. Ook dit keer weer in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp. Een aantal jaren geleden nam een aantal mannen op Goeree-Overflakkee het initiatief voor het organiseren van een Mannendag. Deze dagen voorzagen duidelijk in een behoefte.

Foto: www.buutengeweun.nl/ Veel mannen, afkomstig van verschillende kerken, wisten de weg naar deze dagen te vinden. Zaterdag 1 februari wordt er weer een Mannendag gehouden. Dick Pieterman verzorgt de lezing, naar aanleiding van het thema ‘Verantwoordelijkheid’. Pieterman is verbonden aan de Volle Evangeliegemeente Nehemia in Zwijndrecht en heeft in het verleden opvang- en zendingswerk gedaan in Zuid-Frankrijk. In het verleden heeft de spreker al eens eerder aan een Mannendag op Goeree-Overflakkee meegewerkt. Verder is hij bekend van

verschillende activiteiten die in het afgelopen in de regio zijn gehouden. Het thema voor deze Mannendag zal zijn: ‘Verantwoordelijkheid’. “Welke verantwoordelijkheid hebben wij als mannen in ons leven, gezin, werk en al onze andere bezigheden. De spreker zal ons handvatten aanreiken om deze verantwoordelijkheid in bijbels perspectief in te zetten in ons dagelijks leven”, aldus de uitnodiging van het Mannencomité. De Mannendag is bestemd voor mannen, afkomstig uit verschillende kerken, of zij die niet geloven. Naast het gesproken Woord is er alle ruimte om elkaar tijdens de pauzes en de lunch te ontmoeten. Ook het samen zingen door de vele mannen maakt altijd diepe indruk op de aanwezigen. Het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden opent haar deuren op zaterdag 1 februari om 9.00 uur. Om 9.30 begint het programma. In verband met de voorbereidingen voor onder meer de lunch is het wel belangrijk dat men zich voor de dag opgeeft. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.mcgo.nl waar meer informatie is te vinden over het programma. De ochtend wordt om ongeveer 13.00 uur afgesloten met een lunch. Deelname kost € 10, inclusief lunch, koffie en of thee. Er wordt een collecte gehouden voor een nog nader te bepalen goed doel.

GOEREE-OVERFL AKKEE - Vanaf 1 januari 2014 onderhoudt CityTec de openbare verlichting op Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft het contract met Ziut opgezegd. De samenwerking tussen de gemeente en Ziut is het afgelopen jaar niet naar wens verlopen. Daarom heeft de gemeente het contract met Ziut opgezegd. De gemeente heeft per 1 januari CityTec de opdracht gegeven om het onderhoud aan de openbare verlichting uit te voeren. En daarnaast de huidige storingen met de hoogste prioriteit aan te pakken. Inwoners ondervinden helaas regelmatig hinder van storingen aan de openbare verlichting. CityTec stelt al het mogelijke in het werk om problemen met de verlichting zo snel mogelijk te verhelpen. CityTec probeert bovendien door preventief onderhoud problemen te voorkomen. Inwoners kunnen veel betekenen bij het zo snel mogelijk oplossen van een storing aan de openbare verlichting. Als er problemen zijn met de verlichting is het belangrijk dat de storing zo snel mogelijk wordt gemeld. Bij een melding is het belangrijk dat het nummer van de lichtmast en het adres van de meest nabij gelegen woning worden vermeld. Ook andere informatie kan

van belang zijn, bijvoorbeeld of er onlangs graafwerkzaamheden zijn geweest. Uw informatie helpt bij het sneller vinden van de oorzaak en het oplossen van de storing. Niet werkende verlichting wordt meestal binnen vijf werkdagen gerepareerd. Als blijkt dat niet werkende verlichting het gevolg is van een storing in het elektriciteitsnet, geeft CityTec de storing door aan netbeheerder Stedin. Dan duurt reparatie mogelijk langer. Storing melden Inwoners geven storingen aan de openbare verlichting door aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan telefonisch via het algemene telefoonnummer 140187 of per e-mail info@goeree-overflakkee.nl. Het is ook mogelijk om de melding digitaal via de website www.goereeoverflakkee.nl door te geven.

De laatste nieuwstweets ontvang je via Twitter! Scan nu de QR-code in


4

DINSDAG 7 JANUARI 2014

Blij, gelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte van

Anouk Victoria Wij noemen haar

Anouk

26 december 2013 3595 gram

We willen u via deze weg heel hartelijk bedanken voor al uw kerst- en nieuwjaarswensen. Ook wij wensen u alle goeds toe voor 2014! Artsen en medewerksters huisartsenpraktijk Den Bommel

Wij wensen al onze patiënten

Jaap, Steffie en Nicole Sperling Pretoriuslaan 47, 3253 VP Ouddorp

BEDANKT voor de vele kaarten, telefoontjes en felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig jubileum. Fam. J. Tanis Hoge Pad 33, 3253 BH Ouddorp

een gelukkig en gezond 2014.

DA N K B E T U I G I N G Verwonderd, bewogen en mede gesterkt zijn wij door de overweldigende blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze zo geliefde zoon, broer, zwager, oom en kleinzoon

MATTHIJS VAN DIJK Uw condoleance, persoonlijk of schriftelijk, uw gesproken of geschreven woorden, uw gebed, uw aanwezigheid bij de begrafenis, of op welke wijze u ook uw medeleven betoonde, was en is ons tot steun in deze voor ons zo moeilijke tijd. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Jan en Lineke van Dijk-van Rossum Leen en Miranda van Dijk-Overbeeke Diana, Maarten, Jan

Ook willen wij iedereen hartelijk danken voor alle goede wensen.

Lianne en Pieter Willem van der Knaap-van Dijk Louise, Nina

Huisartsenpraktijk Stellendam

Marijke en Peter den Breejen-van Dijk Sophie

P.R. de Vries E.G. Houwink M. Mes

Leonard van Dijk Annewien de Ronde

en assistentes

S OL I DE O G LOR IA Graag willen we, na de Heere, iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, attenties, etc. die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum op 19 december. Tevens wensen wij u nog een gezegend 2014 toe.  Fam. J. Klepper-Grinwis Oudelandseweg 52, 3253 LP Ouddorp

Na een mengeling van pijn en tranen, slechts af en toe een sprankje hoop. Gedreven door een sterke wilskracht, hoewel het onheil nader sloop. Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve moeder en oma

ADRIAANTJE NELLIJ BREEMAN-ARENSMAN weduwe van Jan Jacob Breeman

in de leeftijd van 71 jaar. Leen en Patricia Samantha

Looft God... Velen hebben met ons meegeleefd voor en na de ziekenhuisopname in de vorm van warme, bemoedigende woorden, kaarten, telefoontjes, attenties, in welke vorm dan ook. Maar in het bijzonder de pastorale en medische zorg. Waarvoor onze oprechte dank. Het was hartverwarmend. Bovenal dank aan de Heere, Die doorgeholpen heeft. Namens mijn man en kinderen, mevr. L. du Pree

Mevr. E.J. Overweelvan der Vliet is verhuisd van: Dahliapad 85, Stellendam naar: Geldershof, kamer 021, Dirksland

Mevr. Struijk-van Neuren is verhuisd van: Klinkerlandsestraat 12, 3249 AL Herkingen naar: Verzorgingstehuis Geldershof, Kamer 110 Poldersweegje 2, 3247 KE Dirksland

Wij willen u bedanken voor de vele goede wensen die wij van u mochten ontvangen voor het nieuwe jaar. Ook u wensen wij u in alle opzichten een goed 2014 toe.

W.J. Bron G.M. Bron-Tanis

Martin en Bram 3 januari 2014 Zorgcentrum ‘Ebbe en Vloed’, Oude-Tonge Correspondentieadres: Oranjestraat 11, 3258 AS Den Bommel Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 7 januari van 19.30 tot 20.30 uur in het stiltecentrum van ‘Ebbe en Vloed’, ’t Getij 3 te Oude-Tonge. Overeenkomstig de wens van ma zal de begrafenis in stilte plaatsvinden. Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Opa en oma van Rossum Middelharnis, januari 2014 Frans Halslaan 23

Hedenavond nam de Heere tot onze diepe droefheid van ons weg onze geliefde schoonzus en tante

ADRIAANTJE N. BREEMAN-ARENSMAN weduwe van Jan J. Breeman.

Oude-Tonge: A. van den NieuwendijkBreeman

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat is overleden onze zus, schoonzus en tante

Arentje Wielaard - du Pree weduwe van Hendrik Wielaard op de leeftijd van ruim 88 jaar.

Den Bommel: J. Noteboom-Breeman Ridderkerk: J. Berkenbosch-Breeman C. Berkenbosch Den Bommel: M.D. Breeman-Fun Oude-Tonge: P.M. Breemanvan der Vliet Den Bommel: L.A. Breeman A.A. Breeman-Melaard

Jaap en Adri du Pree Simon en Marleen du Pree en verdere familie Stellendam, 4 januari 2014 Correspondentieadres: J. du Pree Dahliapad 36 3251 CK Stellendam

Den Bommel: K. Volwerk-Breeman Capelle a/d IJssel: W. Breeman Numansdorp: J. Mouthaan-Breeman J. Mouthaan Den Bommel: A. Breeman A.M. Breeman-de Jong Neven en nichten Oude-Tonge, 3 januari 2014

Gelegenheid tot condoleren is er op dinsdag 7 januari 2014 van 19.00 uur tot 20.00 uur in “De Rank”, Bosschieterstraat 6 in Stellendam. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op 8 januari 2014 om 13.15 uur in het “Rouwcentrum Kievit” aan de Nieuweweg 2 in Melissant, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum.

Na een lange tijd van moeite, zorg en heel veel pijn, is nu van ons heengegaan onze oudste zuster, schoonzuster en tante

~Geen bloemen.~ Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

JANIE BREEMAN-ARENSMAN weduwe van Jan Breeman

in de leeftijd van 71 jaar. Oude-Tonge: Nel Polak-Arensman Chiel Polak Biezelinge: Atie Kievit-Arensman Izak Kievit Den Bommel: Huib Arensman Nanny Arensman-Eland Arie Arensman Anneke Arensman-Verkerk Geldermalsen: Joke van Bremen-Arensman Henk van Bremen Sommelsdijk: Rita Arensman Den Bommel: Jan Arensman Lenie van Dravik-Arensman Rini van Dravik Hans Arensman Atie Arensman-van Zanten Neven en nichten Den Bommel, 3 januari 2014

DA N K B E T U I G I N G Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, willen we langs deze weg iedereen hartelijk dankzeggen voor het meeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn geliefde vrouw, onze zus, schoonzus en tante

ELIZABETH LOOIJ-VAN DER LINDE Het heeft ons erg goed gedaan en het was ons tot steun in ons verdriet. Eveneens bedanken we Begrafenisonderneming J. van der Slik voor de goede begeleiding en verzorging van de begrafenis. J. Looij Familie Van der Linde Familie Looij Sommelsdijk, januari 2014

Uw laatste wensen in goede handen

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166


DINSDAG 7 JANUARI 2014

DA N K B E T U I G I N G

Eindelijk rust

Voor uw vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Na enkele jaren van pijn en verdriet is, verlangend naar het einde, zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

willen wij u hartelijk bedanken.

~ Nel ~ Weduwe van A.M. Haffert sinds 1997

In het bijzonder gaat onze dank uit naar het verzorgend personeel van de Westplaat voor de liefdevolle verzorging. Mevrouw Hoek bedankt voor de persoonlijke aandacht tijdens haar verblijf in de Westplaat.

† 3 januari 2014 Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Begrafenisverzorging Van der Klooster en medewerkers voor de correcte begeleiding waarop de begrafenis is verzorgd.

Correspondentieadres: Marietjespad 4 3241 BN Middelharnis

Jaap en Lenie Hoogland Ronald en Monique

Gelegenheid tot condoleren in rouwcentrum “Media Vita”, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH te Middelharnis, op donderdag 9 januari 2014 van 19.00 uur tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden aanstaande vrijdag 10 januari 2014 om 13.30 uur in het crematorium “De Ommering”, Oprelseweg 3, 3202 LD te Spijkenisse.

Arie en Marja Hoogland Mandy Kristian Ouddorp, januari 2014 >> grafstenen >> grafmonumenten >> monumenten in glas en rvs >> snelle levertijden >> gedenkplaten >> vazen en bloembakken

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

een uniek monument met een Goedkoopste van de regio persoonlijke herinnering. Ook particuliere levering T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

uitvaartverzorging M.H. van de Ven Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Dag & nacht bereikbaar Rouwcentrum Media Vita Contact

Administratie adres

Achthuizen W. Buys 63 19 77 Middelharnis 0187-48 69 62 Oude-Tonge 0187-64 24 28 Mobiel 06 53 11 29 79

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

Voor uitvaartverzorging op geheel Goeree-Overflakkee geheel

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

TELEFOON 0187- 491396

Extra kerkdiensten

Administratie-adres: Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

DIRKSLAND - Ger. Gem. dinsdag 7 januari 19.30 uur Ds. J. Schipper (afscheid) NIEUWE-TONGE - Ger. Gem. woensdag 8 januari 19.30 uur Ds. A. Vermeij

Zeehondje gevonden Ewout Tanis uit Goedereede levert een bijdrage als “reactie op het artikel ‘Goeree-Overflakkee locatie kandidaat voor tweede zeehondencrèche”. Dit artikel stond in de krant van vorige week vrijdag. “Toevallig trof ik op dezelfde dag dat dit artikel op de website van uw krant verscheen, een uitgeput jong zeehondje aan op het strand bij de Kwade Hoek. Het is na enkele uren opgehaald door de EHBZ en maakt het nu goed, in Pieterburen.” In Pieterburen heeft men het zeehondje Danny genoemd. De foto’s zijn van Ewout Tanis.

    

       

          





De Prins Maurits: Talent ontdekken en inzetten

JOHANNA HOOGLAND-MOERKERKE

CORNELIA PETRONELLA GROOTVELD

* 27 november 1922

5

MIDDELHARNIS - “Op de Prins Maurits in Middelharnis leiden we onze leerlingen op tot zelfstandige - aan God en medemens verantwoordelijke - mensen. Daarom stimuleren we hen niet alleen tot excelleren, maar ook om hun talenten in te zetten voor anderen. Deze visie komt duidelijk terug in ons onderwijsprogramma”, aldus rector Adam van Heest. Die vindt dat “we als school je ook een belangrijke taak in de vorming van leerlingen hebt.” “De inzet voor een ander zie je op onze school op allerlei manieren terug. Onder schooltijd combineren we bijvoorbeeld leerzame projecten met vormen van naastenliefde. In havo 2 krijgen kleine groepjes leerlingen 20 euro van stichting Day for Change om zelf een onderneming op te zetten. De winst die ze maken, gaat terug naar de opdrachtgever die microkredieten verstrekt aan de allerarmsten in de wereld. Op deze manier werken we vakoverstijgend en creëren we een win-winsituatie,” legt projectdocent Pieter Bechthum uit, “Leerlingen ontdekken dat je een klein bedrag kunt laten groeien en met hun inspanningen steunen ze ook nog eens een goed doel. Er zijn leerlingen die tijdens de verkoopactie van zelfgebakken koekjes of oliebollen makkelijk 500 procent winst maken.” Tomeloze inzet voor goede doelen Als christelijke scholengemeenschap steunt de Prins Maurits al jaren verschillende goede doelen. “Dat doen we als school, maar ook per klas en zelfs per leerling. Samen met de Leerlingenraad zoeken we koppelingen tussen goede doelen en schoolzaken. Zo houden we bijvoorbeeld een verkoopactie waarvan de opbrengst naar de stichting Voorkom gaat. Deze stichting is actief in de verslavingspreventie en verzorgt op haar beurt preventielessen bij ons op school. Maar de Prins Maurits onderhoudt ook dertig adoptiekinderen. En eerder dit jaar organiseerde een groep leerlingen uit de derde klas in samenwerking met hulporganisatie ZOA de Walk for Water. In teamverband liepen leerlingen 10 kilometer, waarvan elke loper de helft aflegde met een gevulde jerrycan. Het team met de meeste sponsors won een prijs, maar de echte prijs was de opbrengst. Hier kan ZOA waterputten van slaan, zodat complete dorpen in Azië eindelijk schoon drinkwater en sanitair krijgen”. Net dat beetje extra Inzet voor anderen is niet altijd uitgedrukt in geld. In Profiel X5 werkt een klein groepje vwo-leerlingen buiten schooltijd aan complexe en levensechte opdrachten. Dit vijfjarige programma daagt deelnemers uit en is tegelijkertijd gericht op de medemens. Deelnemers helpen andere leerlingen en organiseren activiteiten binnen en buiten de school. Jean-Paul van Toor geeft straks met zijn groepje tien weken lang een masterclass over uitvinders aan leerlingen uit groep 8 die wel een extra uitdaging kunnen gebruiken.

“Steeds kom je terug bij dezelfde vragen: wat kun je van een kind op die leeftijd verwachten en wat wil je ze eigenlijk bijbrengen?” Eindexamenkandidaat Margré Kooman die de masterclass vorig jaar al verzorgde: “Als je zelf lesgeeft, ontdek je pas hoe leuk het is. En je komt erachter hoe lastig het is om een leerling anders te laten denken.” Profiel X5 biedt vwo’ers net dat beetje extra. Vorming van leerlingen De Prins Maurits is ervan overtuigd dat je het meest leert in een aantrekkelijke leeromgeving. Daarbij is men gericht om onze leerlingen te vormen tot verantwoordelijke burgers met een visie die op de Bijbel is gebaseerd. Daarin is ook een rol weggelegd voor internationalisering en cultuur. Onze school doet actief mee aan allerlei uitwisselingsprojecten. We onderhouden langdurige contacten met christelijke scholen in Frankrijk, Hongarije, Duitsland en Canada. Leerlingen werken op projectbasis samen met leerlingen van die scholen. En jaarlijks loopt een groep vmbo-4 leerlingen zelfs stage in een Hongaars verzorgingstehuis. Tijdens de uitwisselingen in Frankrijk en Hongarije verblijven onze leerlingen in gastgezinnen. Zo ervaren ze de taal en cultuur zo goed mogelijk - het primaire doel van de uitwisselingen. De christelijke signatuur van alle betrokken scholen geeft de uitwisselingen een extra dimensie. Conrector Andre Knulst: “De kwaliteit van deze uitwisselingen neemt elk jaar toe. Als school probeer je een goed educatief project te ontwerpen. Kunnen we de uitwisseling ophangen aan een thema?” Knulst heeft een treffend voorbeeld bij de hand: “Onze leerlingen ontwikkelen in teams een programma over een gezonde en actieve leerstijl. Dan voeren leerlingen uit vwo 6 hun onderzoek voor het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) uit in een Franse brugklas. Daar leren beide groepen van. De jongste groep krijgt belangrijke kennis aangeboden; hopelijk worden ze zich bewust van het belang van gezond en actief leven. De oudste groep ontdekt in het proces hoe ze het best hun boodschap kunnen overbrengen.” Kijk op cultuur Creatieve vakken nemen van oudsher een bijzondere plaats in op de Prins Maurits. Muziek, tekenen en handvaardigheid zijn examenvakken en onze schoolkoren staan hoog aangeschreven. Voor leerlingen die hun blik willen verruimen heeft de school ook een Cultuurclub. Met deze club organiseren we bijzondere activiteiten op cultureel gebied: uitvoeringen in concertgebouw De Doelen in Rotterdam, uitstapjes naar steden als Antwerpen, Gent, Utrecht of Dordrecht. Op zo’n dag maakt men een stadswandeling of een rondvaart en bezoeken we een kerk of een museum. Jochem Lugtenburg, al jaren lid van de cultuurclub, geniet van de uitvoeringen in De Doelen: “Het is een totaalervaring die je eigenlijk niet kunt uitleggen. Je hoort het én je ziet het. Wat mij betreft gaan we vaker per jaar naar de Doelen.”


6

DINSDAG 7 JANUARI 2014

Nieuws

Een sluitertijd van zes maanden GOEREE-OVERFLAKKEE Met een camera van vijf euro de banen van de zon vastleggen, dat doet Jan Koeman uit Kloetinge. Van 21 juni tot 21 december heeft zijn zelfgemaakte camera aan de Ouddorpse vuurtoren gehangen. Het resultaat is een foto waarin de banen zichtbaar zijn die de zon aflegt langs de hemel. Door Martijn de Bonte

Solargraphy komt van de woorden solar: zon, en graphy: schrijven. Bij Solargraphy worden de banen van de zon vastgelegd als lichte strepen. In de zomer beschrijft de zon een hoge baan boven de horizon en in de winter een lage baan. Dat komt door de schuine stand van de aardas ten opzichte van de zon. Iedere dag vanaf 21 juni (langste dag) wordt de zonnebaan iets lager. Vanaf 21 december gaat de zon

weer stijgen en kan een nieuwe opname van 6 maanden worden gestart. Camera De camera bestaat uit een blikje waarin met een speld een miniscuul klein gaatje wordt geprikt. Dit werkt als een optische lens: het omgevingsbeeld wordt omgekeerd geprojecteerd in de binnenkant van het blikje. Aan de kant tegenover het gaatje wordt het beeld opgevangen op een velletje fotopapier. Op internet is een exacte beschrijving te vinden voor het maken van een blikjescamera. Koeman is medewerker van de Volkssterrenwacht Phillipus Lansbergen. Daar worden de blikjes opengemaakt en wordt het velletje fotopapier omgezet naar een digitale foto. Bekijk de website van Koeman voor meer zonnefoto’s. www.koemanphoto.com/2155016/solargraphy

Op de foto hierboven zijn de zonnebanen vastgelegd vanaf de Ouddorpse vuurtoren. Op de foto links de ‘camera’s’, waarmee de bewegingen zijn vastgelegd.  Foto’s: Jan Koeman

Samenwerking NLGO en De Goudsmid sluit feestmaandactie af Arensman Machines met laatste prijsuitreiking MIDDELHARNIS - De feestmaandactie van De Goudsmid te Middelharnis is afgesloten. En goudsmid Ruud Kaptein kijkt heel tevreden op de actie terug. Gedurende vier weken konden klanten in de winkel een ingevulde bon inleveren die hij in regionale kranten en folders had laten plaatsen. Met het inleveren van de bon werd kans gemaakt op het winnen van een sieraad van het merk Rosa Di Luca, naar keuze uit de folder die eind vorig jaar werd verspreid van dit merk. Door Hans Villerius

MIDDELHARNIS - NLGO is een vereniging die zich richt op het behoud en versterken van de natuur op Goeree-Overflakkee. Hiertoe beschikt de vereniging over verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep terreinbeheer. Op 27 december heeft deze werkgroep de bossen rondom De Vliegers te Middelharnis onder handen genomen. De werkzaamheden betroffen het uitdunnen van het bosbestand welke op verzoek van Staatsbosbeheer zijn uitgevoerd. Door het uitdunnen van het bosbestand krijgen de resterende

bomen meer ruimte waardoor deze zich beter kunnen ontwikkelen. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren beschikt NLGO over een ploeg vrijwilligers. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren zijn NLGO en Arensman Machines in overleg gegaan. De uitkomst hiervan is dat Arensman Machines deze werkgroep gaat ondersteunen bij aanschaf en reparatie van de benodigde materialen. Vooral in deze tijd is het cruciaal om te kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers en goede contacten met een A-merk toeleverancier. Als vrijwilliger kunt u zich altijd aanmelden via de website www.nlgo.nl.

In de laatste actieweek, die liep tot en met Oudejaarsdag, werd een topaantal van 258 bonnetjes ingeleverd. Als winnaar werd nu Gerda van Rijn uit Oude-Tonge getrokken, die vrijdag 3 januari haar prijs, een prachtige zilveren armband (detail foto-inzet), in de winkel in ontvangst mocht nemen uit handen van Ruud Kaptein en zijn dochter Cheron. “Ik win verder eigenlijk nooit wat”, vertelt de gelukkige prijswinnaar, “maar bij De Goudsmid is het nu de tweede keer dat ik wél wat win”. Een aantal jaren geleden won ze er ook een fraai horloge. “Kijk”, laat ze ‘m meteen zien, “hij doet ‘t nog steeds uitstekend!” Gerda werkt vlakbij De Goudsmid en wipt zeker één keer in de maand de winkel binnen om even een kijkje te nemen. Met zijn feestmaand-

actie heeft Ruud Kaptein in totaal tussen de vijf- en zeshonderd mensen extra in de winkel gehad, die een bonnetje in kwamen leveren. “Nee, ze hoeven bij mij echt niet per se iets te kopen hoor zodra ze in de winkel in komen. Áls ze maar binnenkomen en eens zien welke producten en diensten ik in mijn vakgebied lever; en als we gewoon even leuk contact kunnen hebben, dat vind ik belangrijk”, zegt Ruud Kaptein. “Maar ik denk wel dat ik met al m’n acties intussen half Flakkee al gelukkig heb gemaakt”, lacht hij. Voor de komende tijd heeft hij alweer een aantrekkelijke actie op stapel staan. Daarvoor zal hij ongetwijfeld weer aan de weg timmeren.


Buijsse Mode, Middelharnis

Van dorpswinkeltje tot modecentrum Wie nu voor het indrukwekkende pand van Buijsse Mode staat, zal moeite hebben om zich een beeld te vormen van de situatie rond 1880. Een winkeltje van een meter of drie - meer was het niet. En er gingen geen modeartikelen over de toonbank, maar luxe chocolade en sigaren. Niet veel later kon de bevolking van Middelharnis ook voor manufacturen terecht in het dorpswinkeltje aan het Zandpad. De kleermakersfamilie Buijsse is afkomstig uit Zierikzee. In de negentiende eeuw vestigde de eerste Buijsse zich als kleermaker op Goeree-Overflakkee. In Melissant om precies te zijn. Gijzebrecht Buijsse, begon rond 1880 als eerste in Middelharnis een winkeltje. Zijn zoon Job Buijze bouwde de winkel verder op, aanvankelijk samen met twee broers - Gebr. Buijsse stond er toen op de kleerhangers, maar later alleen. Chocolade en

sigaren waren toen al uit het assortiment verdwenen. Vanaf de jaren twintig ging Buijze confectie verkopen. De telefoonnummers waren nog kort in die tijd; de zaak aan het Zandpad had nummer 52. In 1934 was de eerste grote verbouwing. Dat was ook het jaar dat Frans Buijze, de derde generatie, ter wereld kwam. Hij vertelt dat zijn grootvader en vader ‘de boer op gingen’ met hun kostuums en mantels. “Zij verkochten bij de mensen thuis. Tijd en gelegenheid om zelf naar een winkel te gaan, was er nauwelijks. Ze bezochten de klanten thuis, eerst met de handkar, later met paard en wagen en nog later met auto’s. De bezorging aan huis is nog lang doorgegaan.” Frans Buijze kwam in 1953 in de winkel. Steeds meer mensen konden het zich permitteren kleding te kopen. Uitbreiding van het assortiment en het pand was dus nodig. In de jaren vijftig en zestig werd de win-

kel steeds verder uitgebouwd en in 1971 kwam er zelfs een deel bij met vier verdiepingen (en een lift). Frans’ zoon Daan en dochter Annewien namen de zaak in 1996 over. Sinds 2012 is Daan Buijze het enige familielid dat werkzaam is in het bedrijf. Na een ingrijpende verbouwing ging in maart 2001 het vernieuwde winkelpand open. De werkzaamheden hadden een jaar geduurd, maar al met al hoefde Buijsse Mode de winkeldeur maar één dag te sluiten voor het publiek. De winkelvloer is 2000 vierkante meter groot. Klanten - die veelal zeer trouw zijn - vinden er alles op het gebied van mode, lingerie, bad-, nacht- en beenmode. Modern en klassiek, voor jong en oud. Vier generaties Buijze hebben wel wat neergezet. “Hard werken”, verklaart Frans Buijze het succes. Zijn zoon voegt daaraan toe: “Traditie, een brede collectie en een persoonlijke benadering van de klant.”

Zandpad 24, Middelharnis | T 0187 48 20 52 | www.buijsse.nl

Goemaat Glas, Goedereede

Glasheldere totaalleverancier Glas, in de breedste zin van het woord. Kunststof kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien. Aluminium serres, veranda’s, ramen, schuifdeuren en vouwwanden. Het is deze combinatie van producten - uit eigen fabriek - die Goemaat Glas uniek maakt. “Wij bieden een totaaloplossing”, aldus Jan Goemaat en zijn zoon Martijn, die samen het familiebedrijf met drie vestigingen runnen. Jan Goemaat was timmerman en uitvoerder in de bouw. Maar hij wilde altijd al graag voor zichzelf beginnen. Dat gebeurde in 1987, op een zolderkamer in Goedereede. “Ik begon met het leveren van glas en kunststof kozijnen aan bouwbedrijven en particulieren. Tot 1992 heb ik alleen gewerkt. Mijn vrouw Krijntje deed twintig jaar lang de boekhouding.” In 1996 bouwde Goemaat een nieuw bedrijfspand aan de Provincialeweg. Vóór die tijd zwierf het bedrijf door Goedereede. Het pand aan het Bekaf,

een voormalige landbouwschuur, is nog altijd in gebruik als tweede magazijn. Aanvankelijk kocht Goemaat het glas en de kunststof kozijnen kant-enklaar in om ze vervolgens te leveren en te plaatsen. Maar dat veranderde aan de Provincialeweg. Daar was meer ruimte om zelf te produceren. Bovendien voelde Martijn, die in 2005 in de zaak kwam, erg voor het maken van kunststof kozijnen en glas in eigen beheer. Vanaf 2007 is er dan ook flink geïnvesteerd in de modernste machines. Machines waarmee Goemaat maatwerk kan leveren. Het pand is verder uitgebreid om meer ruimte te creëren. In 2012 nam Goemaat twee bedrijven over: Venestra in Goes en SKM in Oud Gastel. Venestra is een specialist in kozijnen, serres, overkappingen in kunststof en aluminium en beglazing. SKM produceert aluminium kozijnen, vliesgevels, veranda’s en daken. In alle vestigingen is een showroom. Venestra, SKM en Goemaat Glas versterken

Provincialeweg 14, Goedereede | T 0187 49 26 48 | www.goemaatglas.nl

elkaar. “Samen zijn we een totaalleverancier voor de gevel met glas”, zegt Martijn Goemaat. Het bedrijf bevoorraadt ook een dealernetwerk en levert halffabricaten aan de industrie. Jan Goemaat begon in 1987 alleen, maar inmiddels telt het bedrijf ongeveer veertig medewerkers. Het is hard gegaan door gecontroleerd te investeren, flexibel en betrouwbaar te zijn, en innovatieve producten te leveren in een markt die niet krimpt. De toevoeging van Venestra en SKM hebben het marktaandeel in zuidwestelijk Nederland verder vergroot. Vorig jaar leverde Goemaat bijvoorbeeld 30.000 vierkante meter glas. Van ruiten tot legplanken, van balustrades tot hardglazen deuren en douchecabines. Goemaat Glas is een echt familiebedrijf. Jan en Martijn vullen elkaar uitstekend aan. Martijn is de man van de productie en de techniek, terwijl Jan vooral ‘buiten’ en overkoepelend actief is.


ELSTAR

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

vis

TROTS VAN KEURSLAGER TROTS VANDEDE KEURSLAGER Huisgemaakte erwtensoep

SPECIAL SPECIAL

Stroopwafeltje

2

25 Huisgemaakte 100 gram elke 2e beker halve prijs Stroopwafeltjes erwtensoep

bro o d

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN UW KEURSLAGER

Gebraden gehakt + boterhamworst

Hacheepakket, 500 gram vlees, uien en kruiden

Lasagne

2 x 100 gram

samen voor

elke 2e beker halve 28 prijs

2

PROEFHAM VAN DE MAAND

1

65

KEURSLAGERKOOPJE

228

Hacheepakket, 1 500 gram vlees, 1 uien en kruiden

1

1

C. Bouter, keurslager

2 x 100 gram Dabbestraat 1-3, 3255 XB

samen voor

OUDE TONGE Tel. 0187-641292 http://www.bouteroudetonge.keurslager.nl info@bouteroudetonge.keurslager.nl

vl ees

25

KEURSLAGERKOOPJE q

Gebraden gehakt 99 + boterhamworst

1

6

95

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Ovengebakken q beenham 100 gram

24

100 gramper portie, 400 gram

1

PROEFHAM VAN DE MAAND

Lasagne

Ovengebakken beenham

1

99

gro enten

Bestellingen: Zie ook:

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

2 kilo COMICE HANDPEREN kilo VERSE ANANAS gesneden

1

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 06-01-2014 t/m 11-01-2014

1/2 liter bak

CLEMENTINES 20 voor BOERENKOOL panklaar

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

400 gram

PREI kilo BILDSTAR

Advertentie geldig t/m maandag 13 januari 2014

5 kilo

2.50 2.50 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00 2.00

6 t/m 11 JANUARI 6 t/m 11 JANUARI

OUDDORP Fax 683826

Kwarkbol 15 Stationsweg Tel. 681352

C. Bouter, keurslager

GOUDREINETTEN

Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag gesloten woensdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-16.30 uur

Worstenbroodje

99

100 gram

2 kilo

695

TIP VAN UW KEURSLAGER

per portie, 400 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 06-01-2014 t/m 11-01-2014.

versaanbiedingen van de week

f ru it

Hoenderdijk 13 Tel. 681278

Worstenbroodje Kwarkbol 3 Tompoucen

3 Tompoucen WWW.AKERSHOEK.ECHTEBAKKER.NL

AANBIEDINGEN

bl o emen

DONDERDAG 9 T/M DINSDAG 15 JANUARI

Ambachtelijk Slagerij

V an Zuidland WOENSDAG GEHAKTDAG

Varkenscordonbleu's gem/ongem.

4 voor

Houthakkersteak 4 voor

Soeppakket per stuk

Roasted Pork Rib 100 gram

Palingworst 100 gram

NIEUW

50 Gyros Salade

6. 6.00 4.50 1.59 1.20

(lekker pittig)

100 gram

1.

100 gram

1.

Bourgondische Paté Maaltijd v/d week:

250 gram babipangang 250 gram Bami/nasi

3. 100 gram

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

2.49

5 halen, 4 betalen

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Van der Made

49

98

Peppadew met roomkaas

Kalfsburgers

29

BINTJES

5 kilo 2,00

GRONDWITLOF eigenteelt

1 kilo 0,95

BLOEMKOOL eigenteelt

1 kilo 1,00

RODE BIETEN

1 kilo 0,60

MANDARIJNEN (SUPERLEKKERE)

10 voor 1,00

Bij bestelling van € 5,- of meer 1 kilo uien GRATIS. Sinds kort zijn wij op Facebook. Like ons op Van der sluijs AGF. Onder de eerste 100 likers verloten wij een fruitmand t.w.v. € 25,OPENINGSTIJDEN:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.00 uur en van 15.30-17.00 uur. Zaterdag van 8.00-12.00 uur. Woensdag en zondag gesloten.

N. A. van Kempen

VAN DER SLUIJS AGF Molenweg 56, 3245 LS Sommelsdijk Tel. 0187-487455 Ook maken wij op bestelling fruitmanden en groentepakketten.

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@wanadoo.nl Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

Zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

Wij halen en brengen uw machine bij u thuis voor onderhoud of reparatie.


DINSDAG 7 JANUARI 2014

Kernactiviteiten ACHTHUIZEN

Nieuw bestuur voor Oranjevereniging

De Oranjevereniging Achthuizen heeft een geheel nieuw bestuur. Uit een tiental aanmeldingen zijn zes nieuwe bestuurders benoemd. De overige gaan hand- en spandiensten verrichten. Na ruim tien jaar actief te zijn geweest gaf het oude bestuur van de Oranjevereniging Achthuizen onlangs aan het stokje te willen overdragen. Anderen moesten volgens hen ook een kans krijgen om invulling te geven aan de vele

activiteiten binnen de vereniging. Want naast uiteraard Koningsdag, organiseert de Oranjevereniging tevens een lampionoptocht, seniorenbingo, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Het stokje is symbolisch overgedragen door oudpenningmeester Peter Krouwer aan de nieuwe schatbewaarder Remon Nobels.

DIRKSLAND

Bijeenkomst Lotgenotencontact MS

Het Lotgenotencontact MS Goeree-Overflakkee komt dit jaar weer bij elkaar en wel op donderdag 16 januari, van 14.00-16.00 uur in het ziekenhuis te Dirksland. Na een jaar van geen bijeenkomsten, hebben vier personen met MS de krachten gebundeld en weer nieuwe bijeenkomsten gepland voor 2014. Het praten met lotgenoten is een essentieel onderdeel in het omgaan met MS Ook omdat ‘het middel tegen MS’ nog steeds niet voorhanden is om deze chronische ziekte te genezen. In contact treden met lotgenoten komt tot meer

stee, Schaapsweg 34, Den Bommel. Het is van 13.30-15.00 uur en het kost € 2. Voor informatie bel Kitty Zuidijk, tel. 0187-612106. Deze activiteit wordt georganiseerd door Stichting Fier.

GOEDEREEDE

Joyfull Voices treden op voor Krusada

Op 18 januari om 19.30 uur vindt in de Hervormde Kerk te Goedereede een concert plaats m.m.v. Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters, Martin Kolff (piano) en m.m.v. ds. A. ten Brinke (meditatie). De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan Stichting Krusada. Deze stichting is een onderdeel van De Hoop en biedt op het Caribische eiland Bonaire professionele hulp in de verslavingszorg. Zie meer informatie over deze stichting www.krusada.nl. De entree voor dit concert is gratis, maar er zal wel een collecte gehouden worden t.b.v. het goede doel. Tevens zullen er fotokaarten en vers gebakken koekjes verkocht worden. Deze zijn ook te bestellen via kristelsperling@ hotmail.com of 0187-684154.

MIDDELHARNIS

UitFAIRkoop

Vanaf 6 januari zijn er bij de Wereldwinkel Goeree-Overflakkee bijzondere cadeaus in de opruiming. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. In de Wereldwinkel krijgt u de garantie dat elk product uit het assortiment met zorg en volgens fairtrade criteria is geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en hebben een inkomen waarmee zij in staat zijn om een goed bestaan op te bouwen, hun kinderen naar school te sturen en zichzelf en hun personeel verder op te leiden. De Wereldwinkel aan het Zandpad 134 is geopend op maandag van 10.0012.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en vrijdagavond van 17.00-21.00 uur.

www.brilcentrumkeuvelaar.nl Zandpad 56 - Middelharnis - (0187) 483437

inzicht in MS en hoe ermee om te gaan. Dit jaar wordt er regelmatig met thema’s gewerkt tijdens de bijeenkomsten. Onder andere met MS Verpleegkundige, fysiotherapeuten en energiecoaches. Thema voor de bijeenkomst van 16 januari is: ‘Wat kan een MS Verpleegkundige beteken voor iemand met MS?’ Gastspreekster is Janneke Roos, MS Verpleegkundige van het ziekenhuis in Dirksland. Graag van tevoren opgeven via: m.vermeulen592@ upcmail.nl.

DEN BOMMEL

Plaatjesbingo

Woensdag 15 januari a.s. is er weer een plaatjesbingo voor de kinderen van groep 0 t/m 5 in de Bommel-

PCOB-bijeenkomst Na de gehouden adventviering op 9 december is er nu een gewone bijeenkomst. Dit keer staan de oude graafschappen Devon en Cornwall in de belangstelling. Deze prachtige streek met schitterende landschappen en mooie oude stadjes ligt in het uiterste zuidwesten van Engeland. Er heerst een mild klimaat, vandaar dat dit gebied ook wel de “Engelse Rivièra” wordt genoemd. De heren J.A. Nelis en P. Tanis maakten van

dit gebied een prachtige film tijdens de in juni 2013 gehouden groepsreis van PCOB Goeree-Overflakkee. In de bijeenkomst van 20 januari zal dit filmverslag worden vertoond. Ook in 2014 heeft de PCOB weer reisplannen. In het voorjaar gaat de dagreis naar Amsterdam en in september gaat de vijfdaagse reis naar het noorden van Bretagne en Normandië. Daar worden o.a. plaatsen bezocht waar 70 jaar geleden de geallieerden landden tijdens operatie Overlord. Als u een keer wilt kennismaken met de Prot. Christelijke Ouderen Bond PCOB, dan is bovengenoemde bijeenkomst een goede gelegenheid. Aan bezoekers van de bijeenkomst wordt als bijdrage in de kosten € 2,p.p. gevraagd. De bijeenkomst van maandagmiddag 20 januari wordt gehouden in De Hoeksteen aan de Ring in Middelharnis. De aanvang is 14.00 uur.

Koffieochtend ‘Voeding en gezonde leefstijl’ Heeft u uw goede voornemens voor 2014 al bedacht? En kunt u wel wat tips gebruiken om deze goede voornemens eens een keer langer dan een week vol te houden? Op donderdagmorgen 16 januari a.s. wordt er een koffieochtend gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Carlijn Appel is diëtist bij Voedingsadviesbureau C. Appel (www.voedingsadviesappel.nl) en vertelt een en ander over voeding en een gezonde leefstijl. Het doel hiervan is om u op een laagdrempelige en gezellige manier wat tips en tricks aan te leren over voeding en een gezonde leefstijl. Uiteraard bent u ook zonder goede voornemens van harte welkom. U ontvangt deze ochtend een goodiebag. De ochtend wordt gehouden van 10.00-11.30 uur. De toegang is gratis. Graag aanmelden voor 14 januari a.s. via tel.(0187) 641344 of via e-mail m.vanderwelle@fiergo.nl.

9

SOMMELSDIJK

Sportfysiotherapie CuraMare Vanaf woensdag 8 januari start CuraMare Behandeling met een inloopspreekuur sportfysiotherapie in recreatiecentrum De Staver aan de Olympiaweg in Sommelsdijk. Elke woensdag kunt u tussen 17.30 en 18.30 uur terecht bij de sportfysiotherapeut voor een gratis advies over sport en sportbles-

NIEUWE-TONGE Workshop omgaan

Markt met kinderspulletjes

Zaterdag 11 januari 2014 wordt er een markt met nieuwe en gebruikte kinderspulletjes gehouden. Te koop zijn nieuwe en gebruikte artikelen voor kinderen. Nieuw zijn bijvoorbeeld luiertaarten, zelfgemaakte knuffels, haarspeldjes, tattoos, schminken, e.d. Gebruikt zijn bijv. kinderkleding, speelgoed en nog meer tweedehands kinderspulletjes. De markt wordt gehouden in Ons Dorpshuis van 9.00-13.00 uur.

OUDE-TONGE

Breicafé weer geopend

Woensdagavond 8 januari is het breicafé weer geopend. Het breicafé wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in OudeTonge, van 19.30-21.30 uur. Het concept breicafé is heel eenvoudig. Je neemt je eigen spullen mee, waarmee je zelf aan de slag gaat. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie, thee of fris (kosten € 1,10 per consumptie). Een ervaren handwerkspecialiste is aanwezig en wil je te allen tijde met raad en daad bijstaan. Natuurlijk steekt u ook dingen van elkaar op. Aanmelden is niet nodig. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met Stichting Fier (0187 641344) of e-mailen naar m.vanderwelle@fiergo.nl. “De gezelligheid maak je met elkaar! De inspiratie krijg je van elkaar!” aldus de organisatie.

Bingo 55+ met snert De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge organiseert voor alle 55- plussers van Oude- Tonge op woensdag 15 januari a.s. een gezellige bingomiddag met leuke prijzen. Rond 17.00 uur kan men snert eten. De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 6,00 per persoon. De bijeenkomst wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Aanmelden voor 13 januari via telefoonnummer 0187641344.

met geld

Rondkomen met je geld kun je leren, daarom is er een training, die erop gericht is de kennis over rondkomen te vergroten. Daarnaast ontvangt u tips over het voorkomen van schulden. Op een leuke en vooral gezellige manier komen de volgende onderwerpen aan bod: Inkomen en uitgaven, Kasboek, Administratie op orde, Uitkomen met je inkomen, Haal je voordeel en Slimme bespaartips. Docente is Barbera de Frel. De kosten voor deze workshop zijn € 45,00 voor 3 lessen van 2 uur, inclusief lesboek en koffie/thee. De cursus is op woensdagavond van 19.30-21.30 uur, de data zijn 22/1, 29/1 en 5/2 en de cursus wordt gehouden in ‘t Punt, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Aanmelden via telefoonnummer 0187 641344 of via e-mail: m.vanderwelle@fiergo.nl.

Eindejaarsconcert Fanfareorkest Vooruit Tijdens het eindejaarsconcert op 28 december 2013 heeft het leerlingenorkest van Vooruit in een sfeervolle en gezellige o.b.s. De Bron laten horen waar het toe in staat is. Onder leiding van Machiel de Kruijf speelden de muzikanten de sterren van de lucht en wisten zij het publiek te plezieren met mooie klanken van kerstmuziek , afgewisseld met vrolijke en vlotte muiziek in allerlei stijlen. Zowel voor als na de pauze werd het optreden van het leerlingenorkest afgewisseld met optredens van anderen. Zo was er voor de pauze een optreden van het saxofoonensemble van Vooruit “Saxaholic”, dat het publiek met leuke en lichte muziek wist te vermaken. Na de pauze bracht de jonge Kobus Prins het publiek in vervoering met zijn virtuoze spel op de marimba. Het duo Sanne Smeets op keyboard en Henk Braber op trompet tenslotte ontroerde de aanwezigen met enkele gevoelige nummers. In de pauze en na afloop van het concert werd het rad van fortuin diverse malen gedraaid en werden er mooie prijzen uitgereikt. Tijdens deze avond werden oliebollen - gebakken door leden van Vooruit - verkocht. De opbrengst was voor de kas van Vooruit. Fanfareorkest Vooruit kan terugkijken op een zeer geslaagde avond.

sures. In een tien minuten durend consult wordt, na een intake en een verkort onderzoek, een inschatting gemaakt van de klacht. Dit advies kan verdere behandeling door een fysiotherapeut zijn, oefeningen die meegegeven worden of praktische tips om tijdens de sportbeoefening toe te passen. Een telefonische afspraak maken mag, maar is niet nodig.

Breimiddag De Zwaluw Vanaf dinsdag 14 januari wordt er wekelijks een breimiddag georganiseerd bij wijkvereniging de Zwaluw aan de Sperwer in Sommelsdijk. Opgeven is niet nodig, wandel gerust binnen. Het kost € 1,50, incl. een kopje koffie of thee. De breimiddag is van 13.30-15.30 uur.

Het laatste nieuws...? Volg ons via Facebook en u blijft op de hoogte!

Vakmanschap en kwaliteit voor een lage prijs Meuleman Autoschade Stoofweg 36 3253 MA Ouddorp Mobiel 06-11412895 Telefoon 0187-689395 www.meuleman-autoschade.nl


10

DINSDAG 7 JANUARI 2014

Varia

Nieuwjaarsconcert in Ons Dorpshuis

Goereese gamers zamelen geld in voor Rode Kruis

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 11 januari a.s. geeft Die Grevelinger Musikanten een nieuwjaarsconcert in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Medewerking wordt dit jaar weer verleend door het St. Adolfskoor uit Den Bommel. Het is inmiddels traditie geworden dat Die Grevelinger Musikanten een nieuwjaarsconcert organiseert in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Voor deze locatie wordt gekozen omdat de roots van de kapel in Nieuwe-Tonge liggen. Ruim 30 jaar geleden kwam de ‘Alpenkapel’ daar tot leven. Opgericht door muzikanten die gepassioneerd waren door de Egerländer en Böhmische muziek.

Die Grevelinger Musikanten.

Gastkoor Dit jaar zal het St. Adolfskoor weer haar medewerking verlenen. Het koor is opgericht in 2006 als gelegenheidskoor tijdens de viering van het 500-jarig bestaan van Den Bommel, dat vroeger St Adolfsland als naam had.

De mannen vonden het zo leuk dat ze besloten door te gaan en bestaat inmiddels al vanaf die tijd. Er zitten diverse verrassingselementen in het concert zowel van Die Grevelinger Musikanten als van het St. Adolfdkoor. Die Grevelinger Musikanten

verwelkomen u met Glühwein. Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. De toegang is gratis. www.diegrevelingermusikanten.nl www.facebook. com/DGM.go.

Dameskledingbeurs Winnaars adventspeurtocht HELLEVOETSLUIS - Wie kleding, schoenen of tassen wil verkopen op de tweedehands dameskledingbeurs Jep! kan zich tot en met vrijdag 10 januari aanmelden via de website www.jepbeurs.nl. De kleding wordt door de organisatie verkocht, de verkoper hoeft dus niet zelf achter een kraam te staan. Kijk voor meer informatie op de website: www.jepbeurs. nl De eerstvolgende damesbeurs is op 1 februari van 9.00 tot 13.00 uur in Cultureel centrum Kerk aan de Ring, Ring 2 te Hellevoetsluis.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

DEN BOMMEL - In de decembermaand hingen er in Den Bommel bij verschillende huizen nummers voor de ramen. Deze nummers waren bestemd voor de adventspeurtocht, die de twee kerken samen organiseerden. Iedereen mocht meedoen met de speurtocht. Uit de ingeleverde antwoorden zijn drie winnaars geselecteerd: Thomas Bekker, Emma Zwerus en Hidde Molthoff. Zij ontvingen alledrie een boekenbon t.w.v. 5 euro van Boekhandel Van Der Boom te Sommelsdijk.

GOEDEREEDE - Radiozender 3FM stond in de week voor Kerst weer in het teken van Serious Request, de jaarlijkse inzamelactie van het Rode Kruis. Drie landelijk bekende DJ’s sloten zich zes dagen op in het Glazen Huis om geld in te zamelen voor de bestrijding van een stille ramp, ditmaal kindersterfte door diarree. De DJ’s werden daarbij gesteund door tienduizenden Nederlanders die in actie kwamen. Vier jongens van groep 8 van OBS Buten de Poorte in Goedereede haalden met hun actie ‘24Gamers’ in een paar dagen tijd meer dan duizend euro op voor het goede doel. Maar het hoogtepunt van de actie was wel het telefoongesprek met DJ Giel Beelen live in de radiouitzending. Bente Bron, Ian Tiemann, Floris Dorrepaal en Jack Smit uit Goedereede zijn liefhebbers van het computerspel MineCraft. Bij dit spel is het de bedoeling om objecten te bouwen met kubusvormige materialen en grondstoffen, een soort computerlego dus. Bente bedacht het plan om met zijn vrienden 24 uur non-stop te gamen voor Serious Request en daarvoor sponsoren te zoeken. Op school mochten zij reclame maken voor hun actie tijdens de kerstparty en daarnaast gingen de jongens langs

de deuren om sponsoren te werven. Ook klasgenoten Aaron, Kim en Ilya gingen op pad. Ian maakte snel, met wat hulp van zijn vader, een website waarop de bouwsels van de jongens, het door henzelf bedachte spelschema en de tussenstand van de opbrengst te zien waren. Natuurlijk meldden 24Gamers via internet hun actie ook aan bij Serious Request. Groot was echter de verbazing toen zij door een medewerker van 3FM werden gebeld met de mededeling dat de bekendste van de drie DJ’s, Giel Beelen, hen maandagmorgen 23 december om kwart voor zeven zou bellen om live in de uitzending over hun actie te praten. Even werd gedacht aan een grap, maar het bleek echt waar te zijn. Giel belde en was onder de indruk van de gemaakte bouwwerken, waaronder een Glazen Huis, een Rode Kruis ziekenhuis, een zeepje en een Nederlands en een Afrikaans toilet. Op het moment dat de jongens hun computers na 24 uur gamen uitzetten, konden zij een cheque noteren van 912,50 euro. In de dagen daarna liep het bedrag zelfs nog op tot een eindstand van 1.032,50 euro. Bente, Ian, Floris en Jack zijn vastbesloten hun actie in december 2014 te herhalen en hopen dat zich dan meer gamers, en daarmee sponsoren, zullen aansluiten. Wie meer wil weten en het interview met Giel Beelen wil horen en zien, kan kijken op de website serious.tiemann.nl.

Woord van het jaar 2013: Selfie

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Afgelopen vrijdag schreven we over het onderwerp Selfies. Zelfportretjes die meestal worden gemaakt met de smartphone. De foto wordt vervolgens gedeeld op Facebook, Twitter, Instagram of Shots of Me. Vandaag nog een keer aandacht voor het onderwerp, met de cartoon van Esther Maliepaard.


Sperlingvis.nl

SPETTERVERSE VIS

Prinses Marijkestraat 30 3251 XP Stellendam info@cnszomerland.nl

IN OUDDORP

Juliana van Stolberglaan 19a 3241 GL Middelharnis info@bosseschool.nl

Beide scholen maken deel uit van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee

RECHTSTREEKS VAN DE VISSAFSLAG

INFORMATIE / INSCHRIJVEN nieuwe leerlingen Bosseschool: donderdag 16 januari 09.30 uur tot 12.00 uur 13.30 uur tot 15.30 uur CNS Zomerland: dinsdag 21 januari 09.00 uur tot 11.30 uur

Iedere vrijdag zitten we op het puntje van onze stoel in de visafslag om onze “visslag te slaan” en de allerbeste spetterverse vis te kopen. En u kunt hiervan profiteren!

Design: Sfa Print

Nu we geen verkooppunt meer hebben in Ouddorp met onze mobiele viswinkel, kunt u via sperlingvis.nl heel simpel uw bestelling opgeven. Ophalen kan op vrijdagmiddag of zaterdagmorgen in ons bedrijf aan de Hazersweg 77 te Ouddorp.

Wilt u weten wat onze scholen te bieden hebben? Bezoek met uw peuter één van de inschrijfdagen, of maak een afspraak op een andere dag voor een gesprek en een rondleiding door de school in bedrijf.

U bent van harte welkom! Bezoek ook onze websites: www.cnszomerland.nl | www.bosseschool.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Via industrieterrein Stoofweg (bij Harry Westhoeve Keukens het industrieterrein op en dan helemaal rechtdoor) rijdt u ons terrein op.

a r u a L verhuizing OokWegens voor het stofferen geslotenvan vanuw 22 december bootkussens en t/m 6 januari. caravankussens

Laura Fun Laura Fun 47 Molendijk Watertoren 110 3247 CL Dirksland 3244 AN Nieuwe-Tonge 06 - 502 121 09 Per 7 januari: Boezemweg 28c, (06) 50 21 21 09 3255 MC Oude-Tonge

Maandag t/m vrijdag: 09.30 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur Zaterdag: 09.30 - 11.30 uur / 15.00 - 16.00 uur. Zondag gesloten Bellen kan natuurlijk ook: 0187 - 68 31 48

Adres Doelweg 2 | 3252 AJ Goedereede Tel. 0187 - 49 25 02

Goedereede Werken aan een beter Goeree- Overflakkee Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. De gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben destijds in het kader van cliënten- en burgerparticipatie een Wmo-Adviesraad ingesteld. In verband met vertrek naar elders van een van de leden zoekt de raad:

LID WMO- ADVIESRAAD

WEEK TOPPERS! Aanbiedingen geldig van woensdag 08-01-2014 t/m dinsdag 14-01-2014

2

500 gram Flakkees Gehakt of 500 gram Verse Worst Van Slager Zuidland

Wat houdt de Wmo in. Het motto van de Wmo is ‘meedoen’. Iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen, maar meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaal economische klasse of ‘moeilijkheden thuis’ kunnen hindernissen opwerpen die het moeilijk maken om in de maatschappij mee te doen.

500 GRAM

3,49

Taak van de Wmo-Adviesraad De Wmo-Adviesraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee over de wijze waarop het beleid binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Profiel De leden van de Wmo-Adviesraad zijn onafhankelijk, dat houdt o.a. in dat zij geen gemeenteraadslid of commissielid van de gemeente zijn. Zij laten zich niet leiden door belangenbehartiging maar brengen advies uit op basis van deskundigheid. Als kandidaat van de Wmo-Adviesraad beschikt u over affiniteit en deskundigheid met minimaal één van de prestatievelden van de Wmo, hebt u een relevant netwerk en bent u ingevoerd in de samenleving op Goeree-Overflakkee. Daarnaast wordt verwacht dat u goede communicatieve vaardigheden hebt en zonder last- en ruggespraak kunt functioneren. Wij vragen met name jeugdigen en/of mensen met affiniteit met de jeugdproblematiek te solliciteren. Een financiële achtergrond vormt een pré.

Melkan Vruchtenyoghurt Div smaken

Zuurkool met Markant Rookworst voor PER PAK

1,43 2 VOOR

1,49

2,00 2 Fles Markant Allesreiniger

Vers Nassi Pakket + 200 gram Hamblokjes

Hebt u interesse? U kunt reageren tot uiterlijk 25 januari . Uw brief met CV kunt u per e-mail richten aan: info@wmo-go.nl, of per post: secretariaat Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee Postbus 338, 3240 AH Middelharnis. T.a.v. Sollicitatie commissie. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 tot 21 februari 2014. Voor meer informatie kunt u de website www.wmo-go.nl raadplegen of telefonisch contact opnemen met Marjo van Maurik. Tel. 06-54935452

1,49

SAMEN

1,49

www.facebook.com/onzesupermarktgoedereede // www.onzesupermarkt.com Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Niet voor wederverkopers.


Tuinplannen maken voor 2014? Vraag vrijblijvend informatie! Welkom op onze nieuwe locatie, Watertoren 34 te Dirksland!

Herweijer Tuintechniek

0187 - 60 52 28

Watertoren 34

info@herweijertuintechniek.nl

3247 CL Dirksland

www.herweijertuintechniek.nl

Eilanden-Nieuws dinsdag 7 januari 2014  

Huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you