Page 1

Dinsdag 4 februari 2014

8281

Jumbo Sperling feestelijk gepresenteerd

3

Onderwijs en bedrijfsleven gaan samenwerken

9

Inburgermoeder leest voor

18

Watersnoodramp herdacht: “De ongelijke strijd verloren”

Kleine scholen kunnen blijven voortbestaan G OE R E E - OV E R F L A K K E E - Een uiterst belangrijk Kabinetsbesluit betekent dat kleine scholen in dorpskernen open kunnen blijven.

GOEREE-OVERFLAKKEE “Onbekend meisje,” staat op één van de grafstenen op de begraafplaats aan de Heerendijk in Oude-Tonge. Het is één van de 305 slachtoffers van de watersnoodramp in Oude-Tonge. Afgelopen zaterdag was het 61 jaar geleden dat de watersnoodramp Goeree-Overflakkee trof. Op vier plaatsen is er stilgestaan bij de ramp die zoveel leed heeft aangericht. ‘s Morgens was de herdenking in Oude-Tonge, ‘s avonds in Stellendam, NieuweTonge en Den Bommel. Oude-Tonge “De ramp sneed diep in de ziel van Goeree-Overflakkee, waarvan OudeTonge het zwaarst getroffen dorp was. Oude-Tonge was zelfs het dorp waar de meeste slachtoffers te betreuren waren van álle getroffen kernen in Nederland.” Deze woorden sprak burgemeester Grootenboer tijdens de herdenking in Oude-Tonge. In het zwaargetroffen dorp zijn verschillende monumenten en gedenktekens te vinden. Het bronzen beeld op de sokkel, en de zwerfkei hier op de rampenbegraafplaats; het monument op het plantsoen bij de Kolfweg, het monument in de Julianastraat, de gedenkplaat in de kerk aan de Nieuwstraat en de gevelsteen van een huis aan de Nieuwstraat. De monumenten beelden allen de strijd en verwoesting door het water uit. De impact van de ramp is nauwelijks te onderschatten, benadrukte de burgemeester: “Alles was ineens anders, niet meer zoals voorheen. Nog lang daarna, en door ouderen tot op de dag van van-

Voor onderwijswethouder Tollenaar een gunstige ontwikkeling in zijn gesprekken met de onderwijsinstellingen in de gemeente. De toeslag wordt, in tegenstelling tot eerdere voornemens van de staatssecretaris niet geschrapt. Het kabinet en de vijf partijen (PvdA, VVD, D66, SGP en CU) zijn het er nu over eens dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs ook in gebieden met krimp, de kleine kernen, gegarandeerd moet blijven. Vooral scholen van christelijke signatuur hebben inmiddels al positief gereageerd, nu de onzekerheid over al dan niet voortbestaan wegvalt. Fractievoorzitter Slob (CU) wist voor zijn insteek de algemene steun van kabinet en de vijf partijen te verwerven.

De herdenking in Oude-Tonge. Foto Martijn de Bonte daag, wordt met een tijdsaanduiding gesproken van “vóór de ramp” of “ná de ramp”. Erover praten is soms nog té pijnlijk. Er zijn mensen die het nog steeds niet hebben verwerkt en er zijn mensen die de ramp nooit meer zullen verwerken. Maar zij weten wel dat de herdenkingen plaatsvinden en dat we stilstaan bij het leed en de gevolgen die de ramp veroorzaakte.”

Stellendam “Wij herdenken de gevolgen van Dé Rámp. Twee woorden die hier in Stellendam een begrip zijn. Tot op de dag van vandaag roept de ramp nog altijd diepe emoties op.” Burgemeester Grootenboer stond in haar toespraak stil bij de slachtoffers van de watersnoodramp in Stellendam. Er zijn op de kop van het eiland negenzestig

Gigantische budgetoverschrijding op project Shared Space Middelharnis schadeclaim, die is ingediend wegens stagnatie van de werkzaamheden, groot 228.214 euro, dan wordt de raad tijdig ingelicht. Overigens bestrijdt de gemeente de claim en houdt het vooralsnog op een extra post van 26.000 euro, die al in het tekort is verwerkt.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens een persbijeenkomst in oktober 2013 presenteerde financieel wethouder Trouwborst ‘met gepaste trots’ de gedekte maar pijnlijke bezuinigingsopdracht van 13 miljoen euro op de meerjarenbegroting van 106 miljoen voor de jaren tot 2017. In het raadsvoorstel dat donderdag aan de orde komt zet het college opnieuw deze krachtige eigen prestatievorm in. “Wij hebben het volste vertrouwen dat inmiddels getroffen maatregelen garanderen dat projectadministratie en interne communicatie bij projecten nu onder controle zijn. Dat alles

na - te laat ontvangen - interne signalen waardoor er een gigantische budgetoverschrijding van 431.384 euro op het project Shared Space/reconstructie Koningin Julianaweg Middelharnis is ontstaan. Dat is 18% hoger dan het geraamde budget. Door Jaap Ruizeveld

“Uitvoering van het verbeterplan, dat door de concerncontroller is aangedragen na analyseonderzoek van de financiële perikelen, zal het projectmanagement verder verbeteren”, verzekert het college. En mocht er nog een ongunstige juridische afloop komen van een

Voormalige gemeente In het raadsvoorstel wordt scherp in de richting van de projectopzet in de voormalige gemeente Middelharnis gewezen. “Bij aanvang dreigde al een dekkingstekort, bij projectaanpassingen werden niet gelijktijdig dekkingsmiddelen aangedragen en ook zou de post onvoorzien (4%) ongebruikelijk laag zijn geweest. Dat alles speelde in 2012”. Maar het project werd in 2013 (toen gemeente Goeree-Overflakkee) opgeleverd. En de concerncontroller die een analyse maakte, schrijft in zijn conclusie onder andere dat er in de gemeente Goeree-Overflakkee bij dit project sprake was van onvoldoende interne communicatie. Lees verder op pagina 18

mensen omgekomen, daarvan kwamen er tweeënzestig uit Stellendam. Er zijn complete gezinnen omgekomen en families zijn uiteengerukt. “Men verloor geliefden, ouders en kinderen. Men verloor huis en haard en dieren.”

In ons land zijn ruim 2400 scholen met minder dan 100-145 leerlingen. De staatssecretaris wilde aanvankelijk de toeslaggelden aan de kleine scholen schrappen en het geld via de gemeenten inzetten om samenwerking en fusies te stimuleren.

Lees verder op pagina 3.

www.rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

bestaat 25 jaar! Kijk snel op pagina 7.

www.valeuraccountants.nl STELLENDAM - BARENDRECHT - OUD-BEIJERLAND


Zeilmakerij, Naaiatelier en Print Goeree - Dekzeil Boot, caravan, tuin, camper - Huik/huif en nog veel meer. - Bootkap - In,en -outdoor kussens - Kleding her, en -verstel Nu ook printen van - Kleinmeubel stoffering Banners, Canvas en Bestickering - En nog veel meer

Stationsweg 4e, 3255 BL Oude Tonge Tel: 0187-645432 www.zeilmakerij-goeree.nl

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

TE KOOP Staakweg 205 Dirksland 2-kamerappartement op de 4e etage van serviceflat Vroonlande met balkon. Weids uitzicht over de polder en dicht bij de lift. Gerenoveerde badkamer. Voor verdere informatie zie:

www.vroonlande.nl

Vraagprijs: Beschikbaar: Voor inlichtingen bel:

€ 67.500,vanaf 1 mei a.s. 0651299747

Bruidsjaponnen Bruidsjaponnen collectie 2014/2015 collectie 2014

vanaf

298,Ook kleur Graag even bellen (0187) 48 24 31

Annette

Zandpad 90 Middelharnis

NU BIJ ANNETTE

Dinsdag 4 februari MIDDELHARNIS - Breicafé ‘Steekje Los’ van 19.00-22.00 uur. De ontmoetingsplaats waar liefhebbers breien, praten over breien en patronen delen. Het adres is Beneden Zandpad 7. Bel voor meer informatie: 0187-478413. Zaterdag 8 februari MIDDELHARNIS - RealTime-avond voor jongeren vanaf 15 jaar. Locatie: De Groen, Langeweg 107. Spreker: ds. G.R. Procee, thema: ‘De zaligmakende kracht van de Heere Jezus’. Inloop 19.15 uur, start 19.45 uur. Meer info: www.realtimego.nl. MIDDELHARNIS - Concert door Paul Kieviet op het Leeflang-orgel in de Hervormde Kerk te Middelharnis. Orgelmuziek uit vier eeuwen. Tijdstip volgt nog. Maandag 10 februari MIDDELHARNIS - Cursus Geestelijke Vorming. Spreker Ds. C. Westerink. Thema: ‘Leven uit de Belofte’. Locatie: verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Aanvang 19.45 uur. Toegang € 3,-. Woensdag 12 februari OUDE-TONGE - Breiavond van 19.30-21.30 uur. Deelnemers gaan zelf aan de slag, hiervoor moeten eigen spullen meegenomen worden. Er is een handwerkspecialist aanwezig om te helpen en advies te geven. De locatie is Bernhardstraat 27. NIEUWE-TONGE - Bijeenkomst Afd. Goeree-Overflakkee van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Spreker prof. W. Verboom over ‘Verlangend uitzien naar de wederkomst’. Verenigingsgebouw Elim. Aanvang 19.30 uur. ACHTHUIZEN - Bingo van FierGO voor 55-plussers, vanaf 13.30 uur. Het adres is Pastoor van Luenenstraat 20 te Achthuizen. Meer informatie via 0187-482400 of receptie@ fiergo.nl. Donderdag 13 februari SOMMELSDIJK - Rehobôthkerk. Spreker de heer H. van Groningen uit Kapelle, directeur van De Vluchtheuvel. Thema: ‘Gods leiding en lijden’. Aanvang 19.45 uur. Zaterdag 15 februari MELISSANT - Snertwandeling. Drie afstanden: 7,5 km; 18 km en 28 km. Start en finish is bij de voetbalkantine van VV Melissant. De starttijden zijn tussen 08.30 en 09.30 uur (28 km), tussen 09.30 en 10.30 uur (18 km) en tussen 10.30 en 12.00 uur (7,5 km). Kosten: € 5 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12. Maandag 17 februari ACHTHUIZEN - Buurthuus, Kloosterstraat 10. Rooms Katholieke Vrouwenbond Achthuizen. Wel en Wee Goeree-Overflakkee. Aanvang 19.30 uur. Meer info: 0187-642613.

Maandag 24 februari ACHTHUIZEN - Sjoelwedstrijden, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Het sjoelen begint om 13.30 uur in ‘t Zaaltje, Pastoor van Luenenstraat 20. Meer informatie via 0187482400 of receptie@fiergo.nl. Zaterdag 1 maart OUDDORP - Jubileumconcert door Gospelkoor Per Amore o.l.v. Ad de Joode in Doopsgezinde Kerk, Dorpstienden 3. Aanvang om 20.00 uur. Dinsdag 4 maart MIDDELHARNIS - Breicafé ‘Steekje Los’ van 19.00-22.00 uur. De ontmoetingsplaats waar liefhebbers breien, praten over breien en patronen delen. Het adres is Beneden Zandpad 7. Bel voor meer informatie: 0187-478413.

Annette

Zaterdag 8 maart MIDDELHARNIS - RealTime-avond voor jongeren vanaf 15 jaar. Locatie: De Groen, Langeweg 107. Spreker: J. Lankhaar, thema: ‘De kunst van het loslaten’. Inloop 19.15 uur, start 19.45 uur. Meer info: www.realtimego.nl

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 0187 482431

€ 10,Lunchroom | Catering

Korendreef 15, Middelharnis 0187 - 890239 www.inside-lunchroom.nl

Completewarme maaltijd

24 sinds 19 drukkerij

Postbus 1

de Waal

Wij drukken al 90 jaar enveloppen

3240 AA Middelharnis

en bv ens appn Vru cht NG B reukelehulp.nl | 3621 | www.sc Sch ulpZandpa d 76- 25 96 30 Telefoo

n: 0346

Molendijk 138 3244 AN Nieuwe Tonge

drukkerij

de Waal drukkerij

de Waal

Postbus 27 3240 AA Middelharnis

Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk T (0187) 47 10 26 - E info@drukkerijdewaal.nl

Zaterdag 22 februari MIDDELHARNIS - Streekmarkt voor ambachtelijke en streekproducten van GoereeOverflakkee. Er is ook een rommelmarkt waar boeken, kleding en speelgoed worden aangeboden. Van 10.00-16.00 uur in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7.

De gehele voorraad Damesmode (winter)

50% korting

Elke vrijdag, werelds actie!

WWW.VERFSHOP-FLAKKEE.NL Koop uw verf nu SUPERvoordelig bij VERFSHOP-FLAKKEE. Te bestellen via de website, telefonisch of per mail. Op werkdagen voor 19.15u besteld, de volgende dag in huis. Op werkdagen zijn we het beste bereikbaar vanaf 16.30 uur. Zaterdag de hele dag. Voor vragen mailen naar info@verfshop-flakkee.nl Hobbemastraat 35 | 3241 AC Middelharnis 06-46266214 | 0187-470952 | info@verfshop-flakkee.nl

feliciteert JUMBO SPERLING met de opening van de nieuwe supermarkt. Veel succes gewenst!


DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Nieuws

3

Jumbo Sperling, bijna een feit

OUDDORP - Bij de Jumbo die bijna gereed is in Ouddorp was ‘t zaterdag alvast ‘n beetje feest. In de aanloop naar de officiële opening, morgen, werd zaterdag een Jumbodag gehouden en waren er op het parkeerterrein voor de supermarkt ‘s morgens al feestelijkheden. Op de foto’s een impressie. Wie wilde, kon genieten van oliebollen, gratis koffie of snert van Jumbo, met de Goeree-Express door ‘t dorp, ‘n nieuwe Jumbo bigshopper meenemen en de oude C1000 boodschappentassen inleveren, brassband Concordia zorgde voor zowel een muzikale als een vrolijke noot, kinderen konden ballonnen het luchtruim laten kiezen, natuurlijk met een kaartje eraan met hun naam erop, om kans te maken op een mooie prijs. Ook konden er versgebakken wafels worden gekocht voor het goede doel. En Pau Heerschap hield een Ouddorpse voordracht met een knipoog naar de plaatselijke cultuurhistorie, negotie en folklore, en natuurlijk voorzien van de nodige kwinkslagen. Hij deed dit zowel op het parkeerterrein als in de tegenover gelegen Vliedberg, waar verscheidene bewoners veel herkenden van wat Pau uit vroeger dagen te berde bracht. En eerder op de morgen werden de Vliedbergbewoners al verrast met een tompouce bij de koffie. De Jumbodag was bedoeld om op ludieke wijze al een beetje kennis te maken met, inderdaad: Jumbo Sperling. Die kennismaking ging aan ‘t begin van de ochtend al van start met een rondrit met paard en huifkar door een aantal straten van het dorp, om huisje aan deurtje aan te bellen en een Jumbo bigshopper uit te delen of aan de voordeurknop te hangen. In Ouddorp kunnen ze er dus niet meer omheen: Jumbo Sperling is bijna een feit. En morgen helemaal. Dan vindt om 09.00 uur de opening plaats. (Meer foto’s op www.eilandennieuws.nl) Tekst en foto’s: Hans Villerius

Angst voor water en storm is gebleven Vervolg van de voorpagina De burgemeester blikte ook terug op de periode na de ramp en sprak haar dankbaarheid uit voor de geboden hulp. Door de hulp vanuit het hele land en ook uit het buitenland is het gelukt om de regio langzaam weer op te bouwen. Ook het heden kwam ter sprake: “We blijven naar de toekomst kijken en we houden oog voor onze veiligheid. We mogen niet achterover leunen als het gaat om de strijd tegen de verwoestende kracht van het water.” Den Bommel In de Hervormde Kerk van Den Bommel werd een herdenkingsbijeenkomst. Er werd stilgestaan bij het verwoestende water dat 61 jaar geleden het dorp heeft getroffen. In het dorp zijn negen mensen omgekomen tijdens de watersnoodramp. Na de bijeenkomst in de kerk liepen de aanwezigen naar het herdenkingsmonument aan de Voorstraat. Wethouder De Jong hield een toespraak waarin hij benadrukte dat het voor mensen van na de ramp moeilijk is om de impact van de watersnoodramp te begrijpen. “Degenen die de Watersnoodramp niet bewust hebben meegemaakt, kunnen zich nauwelijks voorstellen welk gevoel de nabestaanden hadden en hebben.

Het was overleven in een ravage ten tijde van rouw. Zij die de bange dagen overleefden, hebben tot op de dag van vandaag angst voor water en angst voor storm. We mogen de Watersnoodramp van 1953 niet vergeten. De gevolgen voor de gezinnen, voor de familie en voor het dorp waren enorm ingrijpend en blijven onze inwoners achtervolgen. Dat is de reden waarom wij herdenken.” Nieuwe-Tonge De herdenking in Nieuwe-Tonge startte in het Dorpshuis. Vanaf daar was er een stille tocht naar het watersnoodmonument aan het Finlandplein. Wethouder Koningswoud sprak de aanwezigen toe. Hij schetste kort wat er gebeurde tijdens de rampnacht van 1 februari 1953. “Twee uur in de ochtend kwam het water over de dijken heen. Binnen een half uur stond Nieuwe-Tonge meters onder water. De dijken hielden de druk van het kolkende water uiteindelijk niet. Complete huizen en schuren spoelden weg en werden meegesleurd door het koude water. In veel gezinnen verloor men geliefden, ouders, kinderen en andere familieleden. Mensen aan het begin en in de bloei van hun leven en ook ouderen, er werd niet naar gevraagd.” In Nieuwe-Tonge zijn vijfentachtig mensen omgekomen. De wethouder

benadrukte de rol van de hulpverleners die zoveel mogelijk mensen probeerden te redden, sommige hulpverleners

zijn hierbij zelf om het leven gekomen. Koningswoud eindigde zijn toespraak met: “We mogen de Watersnoodramp

niet vergeten. Daarvoor was de klap te hard en daarvoor is het verdriet te groot.”

Aan de herdenking in Stellendam namen veel jeugdigen deel. Foto Adri van der Laan


4

DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Rien Noteboom & Lydia Witte gaan trouwen op 7 februari Ons adres wordt: Jongkoenstraat 9, 3252 AV Goedereede

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn dit in samenhorigheid voor je te mogen doen. Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oma “Kippie”

Met intens verdriet geven wij u kennis dat, na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren, toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man en zoon, onze lieve vader en geweldige opa

Jannetje de Bruin-Kleijn

Frans Grinwis

echtgenote van Jan de Bruin 14-12-1929

Op D.V. 10 februari 2014 hopen wij 25 jaar getrouwd te zijn.

Jan de Bruin Ton en Agatha Bianca en Conrad Jeffrey, Jason Piet † Kathy en Tim Jarod, Parker-Jane Jan en Sandra Tom, Nick, Tara, Luna Lia en Willem Stef

Arie Noordijk & Leni Noordijk-Grinwis Bredeweg 3, 3253 EB Ouddorp Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, Mijn liefde zal nooit meer van jullie wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, Die zich over jullie ontfermt. (naar Jesaja 54:10) Met dankbaarheid geven wij kennis van het 45-jarig huwelijksjubileum D.V. op vrijdag 7 februari 2014 van onze lieve ouders en grootouders

Poulus Boelaars & Jannie Boelaars-’t Mannetje Wout en Riëlle Anne-Marije André en Jantina Julia, Nienke en ChangYou Suzanna en Jorrit Sophie-Laure Josiena en Tjeerd Pauline ~ in liefdevolle herinnering

Willem Alexanderstraat 18 3248 AZ Melissant Gelegenheid tot afscheid nemen is er woensdag 5 februari 2014 van 13.45 tot 14.15 uur in het rouwcentrum, Nieuweweg 2 te Melissant, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum. Geen bloemen. In aansluiting op bovenstaande advertentie willen wij huisartsenpraktijk Baelde en medewerkers van Careyn hartelijk bedanken voor hun liefdevolle verzorging.

…maar zij zeiden: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt…’ (Lukas 24)

Hongaarseplein 32, 3252 AR Goedereede Voor de vele kaarten en attenties en het meeleven dat ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis heb ontvangen, wil ik iedereen hartelijk bedanken. Bovenal de Heere, Die tot tweemaal toe Zijn bewarende hand over de operaties op mij heeft uitgestrekt. Marijke Mackloet-Jongebreur Onze moeder en oma is in alle rust van ons heengegaan.

31-1-2014

28-03-1947

< >

31-01-2014

Lydia Willempje Stamhuis-Roodzant

Afscheidsdienst: woensdag 5 februari in Het Prieel, Olympiaweg 32, 3245 DL te Sommelsdijk, aanvang 13.45 uur.

Lydie

Condoleren: woensdag 5 februari vanaf 13.15 uur (in het Prieel, voor de dienst).

sinds 1999 weduwe van

Gooitzen Stamhuis

* Ooltgensplaat, 7 december 1923

† Zutphen, 29 januari 2014

Ibo en Tineke Margriet Lydia en David, Nathanja Christine en Thijs, Evie, Lise Frederike en Cor Caroline Marlous en Stoffer, Thom, Bram Eva en Thierry Alexander en Helga Wieke en Paul Sietse en Pia Tjeerd Sjoerd Hobbemakade 198 7204 TB Zutphen. De begrafenis heeft op maandag 3 februari te Almen plaatsgevonden.

Begrafenis: woensdag 5 februari. Adres begraafplaats: Nieuwstraat, Stad aan ’t Haringvliet, aanvang 15.00 uur. Correspondentie: Zeedijk 26, 3243 LG, Stad aan ‘t Haringvliet

Nel Grinwis-van der Linde L. Grinwis-van Oostenbrugge Nellie en Peter Sabrina en J.P. Michael en Stephanie Lenie Tamara en Ron Stijn Dimitri en Cynthia Francisca en Jan Patrick Jasmijn Karin en Harry Amber 2 februari 2014 Hermansweg 2 3253 BG Ouddorp

>> grafstenen >> grafmonumenten >> monumenten in glas en rvs >> snelle levertijden >> gedenkplaten >> vazen en bloembakken een uniek monument met een Goedkoopste van de regio persoonlijke herinnering. Ook particuliere levering T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

Neven en nichten

De Heere heeft op Zijn tijd tot Zich genomen onze geliefde zwager en oom

FRANS GRINWIS

echtgenoot van Pieternella van der Linde in de leeftijd van 77 jaar. Broers en zus Neven en nichten Fam. Van der Linde en dhr. Looij

Donderdag 6 februari is er van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleren in verenigingsgebouw “Eben Haëzer”, Preekhillaan 3 te Ouddorp. De rouwdienst zal D.V. vrijdag 7 februari om 13.30 uur gehouden worden in “Eben Haëzer”. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 14.45 uur plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in “Eben Haëzer”.

Ouddorp, 2 februari 2014

Verslagen en verdrietig zijn wij dat onze altijd vriendelijke en gezellige buurman

FRANS GRINWIS

plotseling is overleden. Wij zullen hem en zijn verhalen missen. We wensen buurvrouw Nel en verdere familie veel sterkte toe. Teun en Clara Kees en Tea

~ Geen bloemen ~ Heeft u geen rouwbrief ontvangen, dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

“What you leave behind is what is woven into the lives of others”

Je was een man van weinig woorden, duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. Een opa waar je op kon bouwen, met een woord waarop je kon vertrouwen. Flink was jij je hele leven, moedig ben je tot het eind gebleven. Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn, maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn.

Lieve opa, wij zullen je nooit vergeten. Sabrina, Tamara, Michael, Dimitri, Patrick, Jasmijn, Amber

~ Geen bezoek aan huis ~ Zij die geen uitnodiging ontvangen hebben, mogen deze advertentie als zodanig beschouwen.

L. Grinwis-van Oostenbrugge Pauw en Lenie Klaartje en Maarten Hans en Roos Willie Gert en Hanny Kees en Bep Ary en Coby Christina en Reinier † Arend en Janny Rinus en Marja Sjaan en Ben

in de leeftijd van 77 jaar.

HANS GAASENBEEK Gerda Gaasenbeek-de Bruijn Adrie en Wilma van den Doel Marcel, Cody, Amber en Megan Gaasenbeek

FRANS GRINWIS

echtgenoot van Nel Grinwis-van der Linde

echtgenoot van Pieternella van der Linde

Na een veelbewogen leven en een heldhaftige eindstrijd is hij naar huis gegaan.

Geliefde, (o)pa, we gunnen je het!

Vrij plotseling is overleden mijn zoon, onze broer, zwager en oom

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft betekend, is vredig van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Gloria Tuinenburg - Nickson * Liverpool 11 april 1937

† Dirksland 31 januari 2014 Peter Tuinenburg Nicky en Margreet Bram en Sanita Lex Coen Ingrid en Bert Sanne Natalie en Aad Sebastiaan Alex

Rubensplein 35 3241 AM Middelharnis “Door de tranen van dit uur, sluipt de glimlach van de herinnering, de fijne uren met die goede man, de stem, die ogen en dat hart, dat hart vooral, die lieve herinnering.”

Donderdag 6 februari zal er om 11.00 uur een herdenkingsdienst worden gehouden in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 te Sommelsdijk.

Diep getroffen ben ik door het overlijden van

Na de herdenkingsdienst is er tot 14.15 uur gelegenheid de familie te condoleren in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Frans Grinwis

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Adrie van der Linde Ouddorp, 2 februari 2014

Heeft u geen rouwbrief ontvangen, dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.


DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

‘k Riep tot den Heer, in ‘t midden dier ellenden, Tot mijnen God, opdat Hij hulp zou zenden, Mijn klaagstem drong tot in Zijn troonzaal door; Aan mijn geroep gaf Hij in gunst gehoor, Toen beefde d’ aard’, al golvend als de baren; Het hoog gebergt’ werd op zijn grondpilaren Beroerd, geschokt, gerukt uit zijn gewricht, Door ‘t vrees’lijk vuur van Gods ontvlamd gezicht. Psalm 18:2

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede dat na een moeilijke en afhankelijke laatste levensperiode van ons is heengegaan onze lieve en zeer zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en mijn zus

GILSIA DE GAST-SCHELLEVIS sinds 21 juli 2012 weduwe van Marinus de Gast

geboren 3 juni 1928

overleden 2 februari 2014

Dirksland: Carla Bazen-de Gast Martin Bazen Youri Zélina Sommelsdijk: Tini Schellevis Nieuw Rijsenburgh Sperwer 549, Sommelsdijk Correspondentieadres: Bosdreef 6, 3247 XD Dirksland De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op donderdag 6 februari om 13.30 uur in het Hervormd centrum ‘Elim’, Zuiddijk 19 te Nieuwe-Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Nieuwe-Tonge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in ‘Elim’. ~ Geen bloemen ~ Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Verdrietig om het gemis, dankbaar voor de goede herinneringen en voor alles wat hij voor bungalowpark ‘De Toekomst’ in Ouddorp heeft betekend, geven wij u kennis dat op 1 februari 2014 is overleden

JAN MIDDELBURG in de leeftijd van 85 jaar. Gedurende vele jaren was hij beheerder van ons park en vervulde hij zijn werk met volle overgave. We wensen in het bijzonder zijn vrouw, maar ook zijn familie en allen voor wie hij een bijzondere plaats innam, veel kracht toe in de tijd die komt en hopen dat zij zich kunnen laten inspireren door de mooie herinneringen die blijven, om met elkaar verder te gaan. De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 6 februari a.s., aanvang 14.45 uur, in crematorium ‘De Ommering’, Oprelseweg 3 te Spijkenisse. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren. Namens het bestuur van VVE Bungalowpark De Toekomst J. Flohil

Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud. Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de dagen knellen gaan, zij ziek wordt, moe en benauwd, bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt. Door God Thuis gehaald

ALIE VAN LOON-HOGEWEG weduwe van Pieter van Loon sinds 14 juli 1985 partner geweest van Wim Buist, overleden 4 april 2002

Geboren op 18 februari 1927 te Kralingseveer

Overleden op 2 februari 2014 te Oude-Tonge

Oude-Tonge: Jany en Piet de Munck-van Loon Anne en Ivo Syb, Jules Ton Terneuzen: Magda en Hans Becker-van Loon Johannes en Greetje Pieter en Sanne Elias en Jessica Annelies en Joost Oude-Tonge: Eef en Ko Aleman-van Loon Marinus en Sita van Loon-Kamp Piet Niek

‘t Getij 89, Oude-Tonge Correspondentieadres: Jozefdreef 26, 3255 AE Oude-Tonge

~ Geen bezoek aan huis ~ Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

In verband met bovenstaande familieomstandigheden, is onze winkel donderdag 6 februari de hele dag gesloten.

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma

HERMAN VISSER De vele mooie kaarten en brieven en de grote belangstelling bij zijn afscheid hebben ons goedgedaan.

FIJGJE DE BONTE-VAN PUTTEN

In het bijzonder willen wij bedanken: de medewerkers van Careyn, dokter Roekx, ds. Klijnsma van de Remonstrantse Kerk en Begrafenisverzorging J. van der Slik.

Voor het medeleven, vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en de lieve woorden zeggen wij u hartelijk dank. Het was hartverwarmend.

Rie Visser-de Wagter Kinderen en kleinkinderen

Het doet ons beseffen dat Fijgje niet alleen voor ons, maar ook voor velen veel betekend heeft.

Sommelsdijk, februari 2014

Onze dank gaat ook uit naar Ds. Van der Ziel voor het leiden van de rouwdienst, Arie voor zijn prachtig orgelspel en dhr. Mans voor de steun en correcte begeleiding van de begrafenis.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Willem de Bonte Karina en Leonard Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Johannes Cornelis Paauwe

Ooltgensplaat, februari 2014

De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons diep geroerd en getroost. Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzondere man Jo, niet alleen voor ons, maar ook voor anderen is geweest.

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

J.H. Paauwe-Overbeeke kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Antje Nieuwland-Keur

Zonnemaire, februari 2014

betuigen wij hiermee onze oprechte dank. Uw aanwezigheid bij het afscheid, de blijken van medeleven in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken, hebben ons heel veel steun gegeven. In het bijzonder gaat onze dank naar het verzorgend personeel van de Geldershof voor de liefdevolle verzorging. Tevens danken wij Uitvaartverzorging Kievit en de heer M. van der Wende voor de correcte wijze waarop de begrafenis is verzorgd.

DA N K B E T U I G I N G Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa

HUIBRECHT MACHIEL WOLFERT

Sjaan en Jaap van den Boogert-Nieuwland Ab en Jopie Nieuwland-van Koppen kleinkinderen en achterkleinkinderen

betuigen wij een ieder onze oprechte dank. In het bijzonder dank aan het verplegend personeel van ziekenhuis Dirksland voor de liefdevolle verzorging aan hem en ons bewezen. Dank aan ds. G.R. Procee voor de pastorale zorg en het leiden van de rouwdienst, alsmede br. B. de Bakker voor de vele bezoeken en de gesproken woorden. Eveneens dank aan dhr. J. van der Slik voor de correcte begeleiding en verzorging van de begrafenis.

Dirksland, februari 2014

Huisartspraktijk A. Baelde Pieterstraat 88 3248 BH Melissant Tel: 601752 Spoed: 600361 www.huisartsbaelde.praktijkinfo.nl

P. Wolfert-Kievit Kinderen en kleinkinderen

DROGISTERIJ EN SLIJTERIJ VAN LOON Kerkring 62, Oude-Tonge

Een hand, een woord, een gebaar, doet je zo goed, als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

Het was voor ons hartverwarmend om te zien en te voelen hoeveel mensen met ons het verdriet deelden na het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve vader en opa

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 5 februari van 19.30 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw ‘Diakonia’, Kolfweg 1 te OudeTonge. De dankdienst voor haar leven, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 6 februari om 10.30 uur in de Hervormde Kerk te Oude-Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Oude-Tonge. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘Diakonia’.

DA N K B E T U I G I N G

DA N K B E T U I G I N G

Zutphen: Kinderen, kleinen achterkleinkinderen Buist

5

Middelharnis, februari 2014

Wegens vakantie afwezig

 

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze geliefde vader, grootvader en overgrootvader

Uw betrokkenheid heeft ons goed gedaan. Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Stellendam, februari 2014

Waarneming voor spoedgevallen:

     

Matthijs Cornelis Jansen betuigen wij u onze oprechte dank.

Van vrijdag 14-02-2014 t/m vrijdag 21-02-2014

  

DANKBETUIGING

Achternaam A t/m L dokter H.C. Graafland Voorstraat 13 Tel. 601227

 

Achternaam M t/m Z dokter J.A. Kooij Zomerstraat 8 Tel. 601262

          





Voor herhaalrecepten kunt u in deze week rechtstreeks terecht bij de apotheek. De praktijkverpleegkundige is wel aanwezig.


6

DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

uitvaartverzorging M.H. van de Ven Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Dag & nacht bereikbaar Rouwcentrum Media Vita Contact

Administratie adres

Achthuizen W. Buys 63 19 77 Middelharnis 0187-48 69 62 Oude-Tonge 0187-64 24 28 Mobiel 06 53 11 29 79

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Uw laatste wensen in goede handen

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

Voor uitvaartverzorging op geheel geheel Goeree-Overflakkee

TELEFOON 0187- 491396 Administratie-adres: Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

>> grafstenen >> grafmonumenten >> monumenten in glas en rvs >> snelle levertijden >> gedenkplaten >> vazen en bloembakken een uniek monument met een Goedkoopste van de regio persoonlijke herinnering. Ook particuliere levering T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

Workshop ‘Eenvoudig evangeliseren’ DEN BOMMEL - In gebouw ‘Bij de Bron’, Voorstraat 25, wordt een evangelisatieworskhop gehouden. Het thema zal zijn ‘Eenvoudig evangeliseren’, onder leiding van evangelist Alex van Nes. De organisatie hoopt dat veel mensen uit verschillende kerken aan de workshop deel zullen nemen. De toegang is vrij. Er zal een collecte zijn voor diegenen die willen bijdragen aan o.a. de kosten van de spreker. Er is een evangelisatieboekentafel aanwezig van CLC zen-

ding. Opgave vooraf is nodig in verband met de catering. De workshop wordt gehouden op zaterdag 12 april en begint om 10.30 uur. Het programma is als volgt: 10.00 uur inloop met koffie; 10.30 tot 12.30 uur workshop; 12.30 tot 13.30 uur lunch (niet verplicht, graag opgeven, kosten 2 euro); 13.30 uur oefenen in de praktijk. (niet verplicht, hieraan kunnen maar vier mensen deelnemen die anderen kunnen toerusten). Opgeven kan bij Ruud Kuijer, tel. (0187) 640840 of 06-25048576, of bij Ariëtte Hage, tel. (0187) 494911.

Weerbaarheidstraining Moedige Moeders GO MIDDELHARNIS - De data voor de weerbaarheidstraining bij Moedige Moeders GO zijn 10 feb, 24 feb, 10 mrt, 24 mrt en 7 april. In totaal vijf avonden. De inloopavonden zijn op: 3 maart, 14 april.

De locatie: Wijkcentrum – Doetinchemseweg 27 te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur. Een inschrijfformulier kunt u downloaden van de website www.moedigemoedersgo.nl

E-books lenen via de Bibliotheek MIDDELHARNIS - Leden van de bibliotheek kunnen vanaf heden e-books lenen via de Bibliotheek. Na een lange periode van onderhandelen met uitgeverijen en het maken van een gebruiksvriendelijk systeem kan er vanaf nu ook digitaal worden gelezen wanneer men lid is van de Openbare Bibliotheek. Om te kunnen lezen (via tablet, computer of e-reader) moet een gratis account worden aangemaakt via de website www.bibliotheek.nl/

ebooks Na het aanmaken van het account kan er een keuze worden gemaakt uit ruim 5000 titels. Van roman tot thriller, van reisverhaal tot biografie; er is voor elk wat wils! Per keer kunnen er maximaal 5 titels worden gedownload. Deze titels blijven 3 weken beschikbaar en verdwijnen dan automatisch van de tablet/e-reader/computer. Binnenkort organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta in diverse vestigingen inloopspreekuren, waar iedereen terecht kan met vragen over het lenen van e-books. Houd de website www. bzhd.nl en de lokale pers hiervoor in de gaten.

Kansen en bedreigingen vissershaven Stellendam STELLENDAM - “Je zal maar burgemeester zijn en voor een ludiek intermezzo uitgenodigd worden om in de testbak (proefopstelling) voor pulsvisserij je hand in het water te steken. Met de wetenschap dat een reclamebord aan de wand de tekst vermeldt: “Wij zorgen voor spanning”. Door Jaap Ruizeveld

Het gebeurde vrijdag tijdens het tweede informatieve werkbezoek dat burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt brachten, nu aan de Stellendamse binnenhaven. Dit keer gericht op het belang van samenwerking tussen onderwijs en bedrijven met en bij de sectoren visserij en zeevaart. Alsmede gericht op duurzaamheid en de veranderingen die deze insteek met zich brengt. Kansen en bedreigingen (uitblijven van vergunningen voor pulsvisserij) kwamen ruim aan de orde.

De burgemeester test de puls. 

In de vestiging van Westhoeve Electronics (maritiem) had directeur Kees Koese alles voorbereid. Immers vertellen over de innovatie in de visserij, van boomkor naar pulsvissen, is één maar de puls ook voelen is twee. Het bedrijf levert kabels voor het pulsvissen. De kabels zijn verbonden aan de sumwing, een vleugel die boven de zeebodem zweeft. Onverschrokken stopte de burgemeester de hand in de bak. “Ja, een tinteling. Een prikkel dat voel ik”, zei ze. Die praktijkwetenschap was een extra toevoeging aan de kennisoverdracht bij het werkbezoek. Wees zuinig op project Voorzitter Kees Sinke (Visserijvereniging Zuid-West) had in zijn welkomstgroet al een lans gebroken voor de economische waarde van de Stellendamse haven. “Wees zuinig op dit project. Laat het niet verloren gaan. Behoud van de visserij en een goede bereikbaarheid van het havengebied zijn speerpunten. Inclusief alle toeleveranciers gaat het

Foto Wim van Vossen Fotografie

immers om vele honderden arbeidsplaatsen”. Met bezorgdheid werd gesproken over de EU in Brussel waar Nederlandse vissers geen toestemming krijgen om hun pulstechniek uit te breiden. Visserij met pulstechniek bespaart veel diesel en ontziet de zeebodem. Maar het wordt de Nederlandse vissers niet gegund. Dit kan een teloorgang van het al dalende aantal visserijbedrijven betekenen. Informatief Het bezoek van de collegeleden begon in de Stellendamse schoollocatie van het overkoepelende Scheepvaart en Transport College (STC), waar directeur Henk Redert en ook vanuit de Raad van Toezicht informatie werd verstrekt over de vakopleidingen die er gevolgd kunnen worden. In Stellendam staan dit cursusjaar 41 leerlingen ingeschreven (Zeevisvaart en Zeevaart). Dankzij subsidies is het mogelijk deze school/lokale opleiding in stand te houden. Simulatoren brengen iedere gewenste praktijksituatie binnen bereik. Het is een belangrijk onderdeel bij het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en training. Gericht op de praktijk. Investeren in horen, zien en doen. Er kan niet meer worden volstaan met theoretische kennisoverdracht. Beroepen in scheepvaart, transport en procesindustrie zijn daarvoor te complex geworden. Samen met de directies van de bedrijven Padmos, Maaskant en Westhoeve Electronics werd ruim stil gestaan bij de innovatieve werkzaamheden die in de Stellendamse binnenhaven worden verricht. Padmos Het eerste bedrijfsbezoek betrof Scheepswerf en machinefabriek Padmos, waar de gelijknamige directeur de rondleiding verzorgde. Het bedrijf richt zich vooral op onderhoud van visserijschepen en schepen voor de binnenvaart, overheid en werkschepen. Gestart werd in 1930 in Bruinisse. In 1972 werd de fabriek in Stellendam gebouwd en kon daarna ook een nieuw dok aan de faciliteiten worden toegevoegd. Padmos biedt werk aan ca. 85 personen en heeft ook een vestiging in Ierland (Kilmore Quay).

Maaskant Afrondend werd Maaskant Shipyards bezocht. De Stellendamse vestiging met scheepsbouw, machinefabriek en droogdokken. Gespecialiseerd in het repareren en verbouwen van schepen voor de visserij, offshore, baggerij en voor de overheid. Directeur Frits van Dongen gaf inzicht in de ontwikkeling van het bedrijf, de scheepswerf. Van oorsprong een reparatiebedrijf voor met name lieren op vissersschepen. In de loop van het ruim 65 jarig bestaan uitgegroeid tot een veelzijdige, internationaal georiënteerde nieuwbouw- en reparatiewerf voor de scheepvaartindustrie. Het bedrijf startte in 1948 in Bruinisse, waar Piet Maaskant met zijn zonen zich richtte op reparaties voor de mossel- en garnalenvloot. Vanaf 1971 was Stellendam de locatie waar de activiteiten zich verder gecentraliseerd ontwikkelden. De werf in Bruinisse ging in 2004 door als zelfstandige onderneming (ook binnen de Damen Shipyards Groep). Directeur Van Dongen leidde burgemeester Grootenboer en wethouder Van der Vlugt door zijn bedrijf. Daarbij mocht een bezoek aan één van de drie drijvende werkplaatsen (dokken) niet ontbreken. Met als veiligheidsvoorschrift het dragen van ‘de helm’.

Er werd ook een bezoek gebracht aan de scheepswerven.  Foto Jaap Ruizeveld.


Sta jij op deze foto?

50,-* ARDEBON t.w.v. € Dan win jij EEN WA

de Uw (klein)kind ook in ste krant? Stuur de leuk op foto in en maak kans een waardebon

t.w.v. X 50,-**

*Je kunt deze waardebon, samen met de persoon die jouw foto heeft opgestuurd, op komen halen bij Eilanden-Nieuws en besteden bij één van de adverterende ondernemers op deze pagina. **U kunt uw foto mailen naar marthakoppelaar@eilandennieuws.nl

Babykamer

Ook adverteren op deze pagina? TOT

50% Juwelier

Swemmer

Straatdijk 10 3247 BZ Dirksland (0187) 605999

Neem contact op met marthakoppelaar@eilandennieuws.nl of bel 0187-471020


Aanbieding maand februari 2014. Gelegen naast de nieuwe Jumbo in Ouddorp! per liter

Sliptong diepvries

per kilo

Gebakken sliptong

4 stuks

Pangasius filet diepvries

per kilo

€ 4,00 € 9,95 € 5,00 € 4,00 € 8,00 € 3,50 € 5,00 € 0,70 € 2,95 € 1,75 € 5,00

Kibbeling menu + 0,5 liter frisdrank Diepvries kabeljauw

pak á 400 gram

Rode poon panklaar diepvries

per kilo

Gestoomde makreel

per 100 gram

Hollandse garnalen

per 100 gram

Verse zalmfilet

per 100 gram

Gebakken steenwijting filets ZONDAG GESLOTEN

5 stuks

Hoge Pad 9 | Ouddorp | 0187-684169

TROTS VAN KEURSLAGER TROTS VANDEDE KEURSLAGER Olympische fakkels (gehaktspies)

Italiaanse biefstukrol

1

95 Italiaanse Olympische fakkels 100 gram elke 4e gratis (gehaktspies) biefstukrol VLEESWARENKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE TIP VAN UW KEURSLAGER Gebraden kipfilet + katenspek

Gekruid gehakt halfom

2 x 100 gram

2 x 500 gram

elke 4e90GRATIS

3

SOEP VAN DE WEEK

Ook hebben wij friet en snacks om mee te nemen.

SPECIAL SPECIAL

6

50

50

KEURSLAGERKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE q

Gebraden kipfilet 75 + katenspek

3

1195

100 gramper stuk

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Tomatensoep met q ballen per beker

Gevulde pistolet

1

390

Gekruid gehakt halfom 1 1 1

1

1

C. Bouter, keurslager

Gevulde koek OUDDORP Fax 683826

Roggeknar15 Stationsweg Tel. 681352

Hoenderdijk 13 Tel. 681278

Gevulde koek Roggeknar

650

2 x 100 gram Dabbestraat 1-3, 3255 XB

2 x 500 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

ONTBIJTIDEE

Gevulde pistolet

Tomatensoep met ballen

OUDE TONGE Tel. 0187-641292 http://www.bouteroudetonge.keurslager.nl info@bouteroudetonge.keurslager.nl

3 t/m 8 FEBRUARI 3 t/m 8 FEBRUARI

1

50

per stuk

Appelstrudel

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

Appelstrudel WWW.AKERSHOEK.ECHTEBAKKER.NL

3

75

per beker

C. Bouter, keurslager

Aanbiedingen zijn geldig van 03-02-2014 t/m 08-02-2014.

Vissoep uit eigen keuken

ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 03-02-2014 t/m 08-02-2014

TOMPOUCENFESTIVAL Deze klant wint

voor €12,50 aan versproducten.

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904 Openingstijden: maandag 13.00-17.30 uur dinsdag gesloten woensdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-17.30 uur vrijdag 8.30-17.30 uur zaterdag 8.30-16.30 uur Bestellingen: Zie ook:

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

GROTE BLOEMKOOL JONAGOLD kilo NAVELSINAASAPPELS zoete, sappige SPRUITJES kleine

10 voor 500 gram

ROYAL GALA APPELS kilo GIESER WILDEMAN kilo vanaf GEZOUTEN KRAB

15% korting

BILDSTAR AARDAPPELEN Advertentie geldig t/m maandag 10 februari 2014

1.25 1.25 2.00 0.40 1.50 1.00

5 kilo

MARGRIETEN

4,50

HAZELNOOTSLOF

7,50 Westdijk 12, Middelharnis T 0187-482065 E info@debanketbakker.nl W www.debanketbakker.nl

2.

00

Tevens uw adres voor prachtige geschenkmandjes

Een vers jaar... Ambachtelijk Slagerij

V an Zuidland WOENSDAG GEHAKTDAG

Duitse biefstuk

5 halen, 4 betalen

LEKKER IN DE SOEP Runderschenkel

De versspecialisten plaatsen wekelijks hun aanbiedingen op deze pagi-

op de foto? Dan kunt u voor €12,50 verse producten uitzoeken bij:

OOK UW ADVERTENTIE OP DE VERSPAGINA?

Westdijk 12, Middelharnis

6.95

Weense bokworstsalade

5 voor

2.98

Lasagne bolognese

1.59

Gevuld stokbrood

100 gram

Varkenssaucijzen Crannberry paté

Banketbakkerij Van Helden, Vraag naar aantrekkelijke tarieven: info@eilandennieuws of 0187 - 471020

150 gram halen, 100 gram

500 gram

99

1.20

Eigengemaakte boterhamworst Brabantse metworst

Malse bieflappen

deze specialisten op de foto. Staat u

100 gram

0.

100 gram

na. Onze fotograaf zet de klanten van

Katenspek

betalen

stukje 200 gram 100 gram 500 gram Div. smaken

2 voor

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

2.65 1.49 5.98 5.50


DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Varia

9

‘Nu doorpakken en komen tot duurzame relaties’ Onderwijs en ondernemers samen aan tafel MIDDELHARNIS - Onderwijs en bedrijfsleven: twee dynamische werelden. Maar ook twee werelden die betrekkelijk los van elkaar staan. En dat terwijl onderwijs en bedrijfsleven veel voor elkaar kunnen betekenen. Er valt in beide richtingen wat te halen én te brengen. Om het gesprek op gang te krijgen en verbindingen tot stand te brengen, hield TechNet Goeree-Overflakkee vorige week donderdag een datesessie voor eilandelijke ondernemers en mensen uit het beroepsonderwijs. “We gaan een vriendenkring ontwikkelen”, zei Adrie Krielaart, regiodirecteur van Edudelta, voorafgaand aan de gesprekken. Door Kees van Rixoort

Overal in Nederland zijn TechNetkringen om regionale samenwerking tussen bedrijven en onderwijs te stimuleren. Er zijn 150 van die kringen. TechNet Goeree-Overflakkee heeft de verbinding vorige week een flinke impuls gegeven. In de aula van het Edudelta College aan de Schoolstraat

een aanzet gemaakt voor de oprichting van een stuurgroep en we hebben een vervolgbijeenkomst gepland aan het begin van het volgende schooljaar”, aldus Karen van Huygevoort.

‘Nu doorpakken en komen tot duurzame relaties.’  gingen vertegenwoordigers van vier scholen - RGO, Prins Maurits, Albeda en Edudelta - en van zo’n zestig bedrijven met elkaar om de tafel. Levendige gesprekken Karen van Huygevoort, coördinator van TechNet Goeree-Overflakkee, was na afloop zeer te spreken over de

Foto: Kees van Rixoort

datesessie. “Er ontstonden veel levendige gesprekken, er kwamen ideeën los en er zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op intentieformulieren. De reacties vanuit de bedrijven, het onderwijs en de politiek waren positief. Nu is het zaak om door te pakken en te komen tot duurzame relaties. Er is

De ondernemers die geïnteresseerd zijn in technisch beroepsonderwijs zijn veelal actief op het gebied van de techniek: installatiebedrijven, bouwondernemingen, autobedrijven, enz. Maar in de aula van het Edudelta College waren ook tal van vertegenwoordigers uit andere sectoren aanwezig. Niet vreemd, want ook sectoren als zorg en welzijn kunnen niet zonder techniek, en dus ook niet zonder goed technisch personeel. “We willen een breder platform van bedrijven rond het beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee vormgeven. Veel sectoren hebben immers te maken met nieuwe technologische ontwikkelingen”, zegt de coördinator. Bij samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs gaat de gedachte al gauw uit naar stages. Maar er zijn veel meer mogelijkheden, zoals workshops, excursies, gastlessen, het maken van een website, docentenstages en het leveren van materialen. Karen van Huygevoort: “Het is

niet alleen halen, maar ook brengen. Bedrijven kunnen wat betekenen voor het onderwijs en andersom. Sterker nog: ze kunnen niet zonder elkaar. Als je met elkaar in gesprek bent, kom je bovendien tot nieuwe ideeën.” Leefbaar eiland Nog breder gezien leidt meer samenwerking tot een vitaal en leefbaar eiland, waar het goed leren en werken is. Daarom was ook de gemeente Goeree-Overflakkee vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst. De gemeente faciliteerde het initiatief en leverde gespreksleiders. Wethouder Frans Tollenaar, die zowel over economische zaken als over onderwijs gaat, benadrukte het belang van een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Niet voor niets staat dat in het coalitieakkoord. Maar, gaf Tollenaar ook aan, eenvoudig is het niet om die aansluiting tot stand te brengen. “Daarom is het belangrijk dat u hier met elkaar aan tafel zit en met elkaar op zoek gaat naar matches. Dat kan ertoe bijdragen dat de jeugd op het eiland blijft.”

(advertorial)

voor wie op een ontspannen manier wil bewegen Voor wie te maken heeft met fysieke beperkingen waardoor actief sporten of bewegen niet (meer) mogelijk is, is bewegingscentrum Slender You GO een uitstekend alternatief om toch aan voldoende lichaamsbeweging te komen. Een ideale plek voor mensen die wel willen sporten, maar die bijvoorbeeld door een spierziekte, MS, reuma of fybromyalgie daar zelf niet actief mee bezig kunnen zijn. Tekst en foto’s: Hans Villerius

Bij Slender You GO bieden zes gemotoriseerde bewegingsbanken, die elk hun eigen spiergroepen in het lichaam ‘bedienen’, de mogelijkheid om passief te sporten. Eenmaal – onder persoonlijke begeleiding – op de banken liggend, zorgen deze dat armen, benen en heupen in beweging komen zonder zich daar zelf voor in te hoeven spannen. Op die manier worden de spieren wel gestimuleerd om afvalstoffen en vocht af te voeren, maar worden de gewrichten niet belast. Daarnaast zijn er banken die het lichaam masseren. Een totale Slender You sessie neemt zo’n uur tijd in beslag. Na afloop is de bloedsomloop gestimuleerd. De onderrug is versoepeld. Rugspieren, heupen, buik, taille, rug, ledematen, zitvlak en middenrif zijn verstevigd. De houding is verbeterd. En men voelt zich ontspannen en losgemaakt. Mensen die zo’n twee á drie maal per week ‘slenderen’, voelen zich merkbaar beter. Het is voor zowel mannen als vrouwen en niet aan leeftijd gebonden. Ook veel mensen die geen enkele aandoening hebben, maken gebruik van Slender You Go, gewoon omdat ze ’t een heel fijne manier vinden om in beweging te zijn. Maar ook voor wie wel actieve lichaamsbeweging wil, alleen zonder een uitgebreid sportprogramma, heeft Slender You GO mogelijkheden. Een bescheiden cardio-circuit met een roei-, een step- en een fietstrainer zijn aanwezig. Daarnaast is er sinds kort de VacuShaper. Een loopband waarbij de gebruiker in een vanaf de borst afgesloten cabine loopt, terwijl deze ruimte vacuüm wordt gezogen. Een speciale therapie die het vetverbrandingsproces bevordert en een ‘sinaasappelhuid’ bestrijdt. Het effect is een gladdere huidstructuur én verbetering van de lichaamsvorm vanaf de buik en lager. Twee á drie keer per week een half uur trainen, geeft beslist resultaat! Wie belangstelling heeft, kan in februari gratis een keer proberen, zowel op de slenderbanken als in de VacuShaper.

Twee weken lang slaat de tijd bij De Goudsmid op hol! Grijp nu uw kans!!! Wij geven maar liefst

50% tot 70% korting op deze grote merken, van groot tot klein, van stoer tot fijn. Het aantal is beperkt dus wees er snel bij want op = op.

Deze aanbieding loopt van 5 februari t/m 19 februari 2014. En heeft Sinds 1 september vorig jaar is Jeanette Vermeer eigenaar van Slender You GO.

betrekking op alle horloges in onze etalage (waar een panflet bij staat).

De gehele maand februari de volledige voorraad van Zinzi ringen

€ 39,95

De Goudsmid

Trainen in de VacuShaper.

Oostdijk 1 | 3245 AS Sommelsdijk | T 0187 47 82 82 Info@slenderyougo.nl | www.slenderyougo.nl

De man die van winkelen een feest maakt! ZANDPAD 162 • MIDDELHARNIS (boven Albert Heijn) WWW.DEGOUDSMID.NL


DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Kernactiviteiten DIRKSLAND

AED bij Fit & Fysio Dirksland

Een AED vervult een zeer belangrijke functie indien patiënten/cliënten, collega’s, mensen uit de buurt of voorbijgangers getroffen worden door een hartaanval. Per jaar worden circa 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Wanneer binnen 6 minuten na een hartstilstand defibrillatie wordt toegepast met een AED, gecombineerd met reanimatie, wordt de overlevingskans sterk vergroot: van 10% naar 70%. Het is dan ook van groot belang om een AED in de buurt te hebben. Fit & Fysio Dirksland heeft besloten een verschil te willen maken door het bedrijf uit te rusten met een AED, zodat hulpverlening direct gegeven kan worden in afwachting van de ambulancedienst. De AED bij Fit & Fysio Dirksland bevindt zich in een kast met slot en alarm. Niet alleen om diefstal tegen te gaan, maar ook opdat mensen die getuige zijn van een hartstilstand zo snel mogelijk één van de medewerkers van Fit & Fysio erbij halen. Alle medewerkers zijn nl. getraind in het gebruik van een AED én in reanimatie. De AED bij Fit & Fysio Dirksland is bereikbaar tijdens de openingstijden: maandag t/m donderdag van 07.00-21.00 uur, vrijdag van 7.00-18.00 uur.

GOEREEOVERFLAKKEE

Op zaterdag 15 februari wordt op de Grevelingendam de 20e editie van de Schipper Electro Grevelingencross georganiseerd. Deze cross is onderdeel van de Zeeuwse Crosscompetitie en is de zesde van in totaal zeven wedstrijden in deze competitie. In de beginjaren waren de bossen van Hernesseroord de plaats waar deze wedstrijd gehouden werd, maar na de verbouwingen op dit terrein is sinds 2012 dit alternatief gevonden. De start en finish zijn opgezet ter hoogte van Paviljoen Meerzicht. Het programma start om 12.30 uur met de jeugdcategorieën. Om 13.25 uur zal de korte cross gehouden worden over 2,5 km, deelname vanaf 15 jaar. Tot slot zal de lange cross gehouden worden over vijf grote ronden, in totaal 8 km. Deelname vanaf 18 jaar. Wanneer de opkomst bij de jeugdcategorieën groter is dan verwacht, zal hier een extra start aan toegevoegd worden en zullen de overige starttijden met circa 5 minuten uitlopen. Voor de eerste drie in elke categorie zijn er prijzen. Kleed- en douchevoorziening zijn beperkt aanwezig, er zijn enkele surfdouches beschikbaar. Hiervoor kunt u op het crossterrein muntjes afhalen. De inschrijftarieven zijn als volgt verdeeld. Voorinschrijving pupillen € 2,50, junioren € 3,00 en overige categorieën € 4,00. Na-inschrijving pupillen € 3,50, junioren € 4,50 en overige categorieën € 6,00. Voorinschrijven is mogelijk tot 10 februari via www.avflakkee.nl. Na-inschrijven kan tot 30 minuten voor de start, in bij Paviljoen Meerzicht. De wedstrijd is bedoeld voor alle lopers. Wanneer u nooit eerder aan een cross heeft meegedaan, is dit een unieke kans om te ervaren hoe mooi het is om op het onverharde een wedstrijd te lopen in zo’n mooie omgeving. Uiteraard zullen de betere lopers uit de regio strijden om de ereplaatsen, maar ook het

MIDDELHARNIS

Jaarvergadering Vereniging Veteranen van Flakkee

De Vereniging Veteranen van Flakkee, houdt op donderdag 6 februari haar jaarvergadering. Inloop: 19.00 uur; Aanvang: 19.30 uur. Na afloop van de vergadering is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten over de vergadering en wat zoal ter sprake kwam. De bijeenkomst wordt gehouden in het oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1.

Bingoavond in Wijkcentrum De bingocommissie van het Ouderenwerk houdt op zaterdag 8 februari een Bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. De 1e ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt gratis aangeboden. De 12 ronden Bingo kosten € 7, inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor € 1. Meer info via 0187-483366.

0187-48 74 75 ( WWW.SPUITERIJVANLINT.NL : Pascal 9 *

MIDDELHARNIS

20e Schipper Electro Grevelingencross

aantal recreatieve lopers is fors gestegen in de afgelopen edities. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Kees van ‘t Zelfde (0187-485566) en Wendy Tieleman (0187-481412), of via de mail: mail@avflakkee.nl. Op www.avflakkee.nl vindt u het laatste nieuws over deze cross, die mede mogelijk wordt gemaakt door Schipper Electrotechniek.

Autoschade, Vrachtwagenspuitwerk, Keukenspuitwerk, Meubelspuitwerk

Concert docenten Muziekschool Zaterdag 8 februari is er een klassiek concert in de Rabobankzaal van het Diekhuus. Het concert wordt gegeven door docenten van Muziekschool Goeree-Overflakkee. Zij brengen een gevarieerd programma ten gehore met muziek van o.a. Martinu, Rudy Wiedoeft en Kurt Weil. Gezamenlijk spelen de docenten een stuk van Vivaldi. Een bijzonder werk wordt gespeeld door Piet Westhoeve (piano) en Heleen DeWitte (altviool). Zij spelen Spiegel im Spiegel, een compositie dat in 1978 werd geschreven door de Estse componist Arvo Pärt. Het is een voorbeeld van minimalistische muziek. De titel Spiegel im Spiegel verwijst naar het oneindige beeld dat ontstaat wanneer men kijkt in twee tegenover elkaar opgestelde spiegels. Niet alleen biedt dit concert voor muziekschoolleerlingen en hun ouders de mogelijkheid om de docenten nu eens als uitvoerend musicus te zien, het concert is voor elke muziekliefhebber de moeite waard. De aanvang is om 20.00 uur. De entree is € 12,50 per persoon, inclusief consumptie. Leerlingen van de muziekschool betalen € 8,50 per persoon, inclusief consumptie. Reserveren kan via www.cultuurpleingo.nl of per telefoon (0187) 482400.

Breicafé voor Kids in de Bibliotheek Iedereen weet dat breien weer helemaal ‘hip’ is. Kinderen van 7 jaar of ouder, die ook breien zouden willen leren, kunnen hiervoor woensdagmiddag 19 februari vanaf 13.30 uur terecht in de Bibliotheek aan het Kerkepad. Diverse vrijwilligers van Breicafé “Steekje los” staan dan klaar om de kinderen de beginselen van het breien bij te brengen. Deze middag gaat men een hoesje breien voor rond een waterflesje. Wie zelf leuke wol en breinaalden heeft (nr. 3,5 of 4) kan deze meebrengen. De toegang is gratis, wel graag even aanmelden via www.bzhd.nl of 0187-485644.

www.brilcentrumkeuvelaar.nl Zandpad 56 - Middelharnis - (0187) 483437

NIEUWE-TONGE

‘Verlangend uitzien naar de wederkomst?!’

Regiobestuur van de afdeling van de Gereformeerde Bond organiseert op woensdag 12 februari een bijeenkomst waarin prof. dr. W. Verboom hoopt te spreken. De avond wordt gehouden in ‘Elim’, Zuiddijk 19. De aanvang is om 19.30 uur. Na de opening door voorzitter ds. P.M. van ‘t Hof zal prof. Verboom een referaat houden over ‘Verlangend uitzien naar de wederkomst?!’ In de koffiepauze is er een boekentafel. Er is daarna voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De toegang is vrij, maar er wordt wel een collecte ter bestrijding van de onkosten gehouden.

OOLTGENSPLAAT

Poters eten en verloting

Op vrijdag 7 februari organiseert de plaatselijke commissie voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een maaltijd met verloting in ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12. Aanvang 17.00 uur. Deelname kost € 12. U kunt zich opgeven bij Ati Verwoerd, tel. 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting Fier.

twee voor € 6; ambachtelijke erwten-, tomaten- of bruine bonensoep (diepvries) € 4 per ltr, 2 voor € 7,50. Bestellingen kunnen doorgegeven worden op uiterlijk maandag 10 februari en afgehaald worden in Eben Haezer op vrijdagavond 14 februari, van 19.0020.00 uur. Bestellen kan bij Wilma Tanis, tel, 0187 663373, e-mail wilma.tanis@ gmail.com.

Jubileumconcert ‘Per Amore’ Zaterdag 1 maart hoopt Gospelkoor ‘Per Amore’, o.l.v. Ad de Joode een jubileumconcert te geven i.v.m. het 15-jarig bestaan van het koor. Het concert zal plaatsvinden in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3 te Ouddorp. Het koor zal de musical ‘3:16 The Numbers of Hope’ van Max Lucado ten gehore brengen. Toegangskaarten kosten € 10 (voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50) en zijn verkrijgbaar bij Bruna Ouddorp, Hoenderdijk 19 te Ouddorp en Plus Tessemaker, Oranjeplein 1 in Stellendam, of anders aan de zaal. Het is ook mogelijk om te reserveren via de mail: info@per-amore.nl. Aanvang concert 20.00 uur, kerkzaal open 19.30 uur. Zie voor meer info www.per-amore. nl.

Zendingsavond met ds. Kleinbloesem Woensdagavond 12 februari hoopt ds. P.C.H. Kleinbloesem iets over zijn werk in Peru te vertellen en te laten zien. Hij is uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond naar Peru, en is daar docent aan een interkerkelijk protestants seminarie, Seminario Evangélico de Lima (SEL), en evangelist in de sloppenwijken van Lima. De avond begint om 19.30 uur in de zaal achterin de kerk van de Hervormde Gemeente in Ouddorp. Er is een verkooptafel met spullen uit Peru, die de familie heeft meegebracht. Met de opbrengst hiervan kunnen ze mensen helpen in de sloppenwijken van Lima. Daarnaast zijn er diverse soorten wintersoep te koop voor € 4 per bakje. De soep is vers, dus geschikt om in te vriezen. De opbrengst is voor de kerk en voor het project van familie Kleinbloesem. Zie voor meer informatie over het project van ds. Kleinbloesem www.gzb.nl.

Meuleman Autoschade Stoofweg 36 3253 MA Ouddorp Mobiel 06-11412895 Telefoon 0187-689395 www.meuleman-autoschade.nl

Bingo in De Sperwer De ANBO M&W Flakkee houdt zaterdag 22 februari een bingo in De Sperwer. De aanvang is 19.30 uur. Een kopje thee/koffie is gratis.

STAD AAN ‘T HARINGVLIET

EFVV clubmiddag

De Eerste Flakkeese Vogelvereniging houdt zaterdag 8 februari haar maandelijkse clubmiddag in zalencentrum ‘Het Trefpunt’, Oranjelaan 14. Op deze middag kunt u uw overtollige vogels verkopen of ruilen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen over alles wat met de vogelhobby te maken heeft. Ook niet-leden zijn welkom om een kijkje te nemen en informatie in te winnen over deze hobby. De middag wordt gehouden tussen 13.30 en 16.30 uur. Zie ook www.efvv.nl.

STELLENDAM

Goedereninzameling voor Roemenië

Vrijdag 7 februari van 18.30-19.30 uur houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam weer een goedereninzameling voor Roemenië, aan de Margrietstraat bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om zelf spullen te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (06-46091660).

Ophalen oud papier Zaterdag 8 februari wordt namens de Financiële commissie Hervormd Jeugdwerk Stellendam weer oud papier en karton opgehaald. Er wordt om 9.00 uur begonnen op de Molenkade, Nieuweweg en de Schoolstraat. Gelieve het papier tijdig en goed gebundeld gereed te zetten.

OUDE-TONGE

OUDDORP Bingo bij Fa. Kroon

Bij ons GEEN Eigen Risico en gratis vervangend vervoer.

11

Woensdag 12 februari wordt er door de ANBO een bingo gehouden bij de Fa. Kroon Tapijt Vinyl en Gordijnen aan de Energiebaan. Er kan na afloop rondgekeken worden binnen het bedrijf dat deze bingo sponsort. De middag begint om 14.00 uur. Voor vervoer kan men contact opnemen met Bram Kamp, tel. 0187-642076. Kosten € 5,-.

Het laatste nieuws...? s via Facebook en on Votlglaa tste nieuws...? He jft op de hoogte! u bli lg ons via Facebook en Vo u blijft op de hoogte!

SOMMELSDIJK

Rookworsten soepactie

Ledenvergadering ANBO

De Activiteitencommissie Kerkbouw HHG Ouddorp organiseert op vrijdag 14 februari een rookworst- en soepactie. Men kan kiezen uit de volgende producten: Ambachtelijke verse rookworst grof of fijn, € 3,50 per stuk,

ANBO M&W Flakkee houdt vrijdag 14 februari haar ledenvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in De Sperwer. De aanvang is om 14.00 uur.

Scan nu deze QR-code in en bezoek onze website voor het laatste nieuws!


Inschrijven nieuwe leerlingen * Aleijd van Puttenstraat 1 3243 BA Stad aan 't Haringvliet ' 0187-612260 @ secretariaat@cbsStad.nl 8 www.cbsStad.nl

OPEN DAG donderdag 13 maart 2014 van 9.00-12.00 uur Onze directeur en leerkrachten staan graag voor u klaar. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. Aanmelden van uw kind kan het hele jaar.

Prinses Marijkestraat 30 - 3251 XP Stellendam tel. (0187) 491719 - e-mail: info@cnszomerland.nl

Juliana van Stolberglaan 19a - 3241 GL Middelharnis tel. 484881 - e-mail: info@bosseschool.nl

Is uw kind al drie jaar? Zoekt u een basisschool voor uw kind en wilt u weten wat CNS Zomerland te bieden heeft?

Wilt u weten wat de Bosseschool te bieden heeft?

Inschrijven is altijd mogelijk!

Maak een afspraak, bel 484881

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding met uw kind door onze school ‘in bedrijf’.

Tijdens uw bezoek met uw kind aan onze school krijgt u informatie en een rondleiding door de school ‘in bedrijf’.

U bent van harte welkom!

Van harte welkom! Kijk ook op: www.cnszomerland.nl

Welkom

Bezoek ook onze website: www.bosseschool.nl

cbs De Bron Oude-Tonge

Melkweg 75 - 3255 TE Oude-Tonge

6 maart 2014 a.s.

Margrietweg 6 - 3253 BM Ouddorp - tel. 682306

donderdagmiddag, 13.15-16.00 uur

Informatieochtend en aanmelding nieuwe leerlingen D.V. donderdag 5 maart van 10.00-11.30 uur D.V. donderdag 9 april van 10.00-11.30 uur Het eerste uur krijgt u informatie en een rondleiding door de school. (Zie ook onze website: www.smdbkoninginbeatrix.nl) Vanaf 11.00 uur stellen wij u in de gelegenheid om uw kleuter(s) in te schrijven voor onze basisschool. Wij verwachten ouders van kleuters die in de periode augustus 2014 t/m juli 2015 de 4-jarige leeftijd hopen te bereiken. Deze informatie- en inschrijfochtenden worden gehouden in het lokaal van groep 1A, hoofdingang Margrietweg 6, Ouddorp.

Wij heten u allen van harte welkom op onze inschrijfdagen

OPEN HUIS U bent van harte en geheel vrijblijvend welkom. Indien u niet in de gelegenheid bent op genoemde datum, kunt u altijd een afspraak maken. www.debron-ot.nl Tel. 0187-642011 e-mail: info@debron-ot.nl

De Wegwijzer Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

P. Biggestraat 11 - 3257 AR Ooltgensplaat - tel. 631485 www.hoeksteen-ooltgensplaat.nl

OPEN MIDDAG op D.V. dinsdag 4 maart

Hobbemastraat 4 - 3241 AD Middelharnis - tel. 483767 www.sbodewegwijzer.nl

Geen rechtstreekse inschrijving Aanmelden: aanmelding via de Permanente Commissie Leerlingenzorg

Start om 13.30 uur

van het p.c. samenwerkingsverband.

U bent hartelijk welkom voor een vrijblijvend bezoek aan onze school en een gesprek over ons onderwijs

OPEN MORGEN dinsdag 25 maart van 9.00-12.00 uur Onze directeur en leerkrachten staan graag voor u klaar. Neemt u voor bezoek buitenom de Open Morgen contact op om een afspraak te maken. Aanmelden van uw kind kan het hele jaar.

Postbus 339, 3240 AD Middelharnis

bij de kleutergroepen

*

3258 AR Den Bommel

Voor informatie: bezoek onze website: www.sbodewegwijzer.nl Ouders en toekomstige kleuters hartelijk welkom!

of bel (0187) 483767

Nassaustraat 24

' @ 8

(0187) 612064 info@Kompas-DenBommel.nl www.Kompas-DenBommel.nl


PROT. CHR. BASISSCHOLEN GOEREE-OVERFLAKKEE De protestants christelijke basisscholen van het eiland Goeree-Overflakkee nodigen u hierbij uit tot het opgeven van uw kind op één van onze scholen. Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar? Neem dan contact op met één van de hieronder vermelde scholen. Per school staat vermeld waar, wanneer en hoe uw kind ingeschreven kan worden. Op de site www.pco-go.nl kunt u op een gemakkelijke wijze veel informatie vinden over onze scholen.

chr. basisschool GROEN VAN PRINSTERER

Emmalaan 26, 3241 GH Middelharnis. Tel. 482486 website: www.cbs-groen.nl Wordt uw kind voor augustus 2015 vier jaar, dan bent u, samen met uw kleuter, van harte welkom op school op de

Uitnodiging inschrijven nieuwe leerlingen

INFORMATIEOCHTEND

We nodigen u en uw kind uit op

D.V. woensdag 19 maart 2014, aanvang 10.00 uur. U kunt uw kind dan ook inschrijven. Twijfelt u nog? Kom dan zeker naar deze informatiebijeenkomst. U kunt altijd contact opnemen met de directeur, mw. J. Baar. Blauwe Distelstraat 31 3252 LA Goedereede-Havenhoofd

www.cbs-ebenhaezer.nl tel. 0187-492535

Sperwer 7, 3245 VP Sommelsdijk. Telefoon: 0187-482110, c.dejong@smdbsommelsdijk.nl

Veel informatie te vinden op:

WWW.SMDBSOMMELSDIJK.NL Een les bijwonen in een van onze groepen? Dat kan op

D.V. woensdag 2 april 2014 van 10.45-11.45 uur Inschrijven nieuwe leerlingen:

D.V. donderdag 20 maart 2014 van 13.00-15.15 uur Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2014-2015 hun vierde verjaardag vieren. U kunt dan gelijk een kijkje in school nemen. Bij verhindering graag een telefoontje, dan maken we een andere afspraak. Van harte welkom!

STICHTING PCPO OP GOEREEOVERFLAKKEE

• Inschrijven kan het hele jaar. • Inschrijven graag uiterlijk drie maanden voor uw kind vier jaar wordt. • De koffie/thee staat klaar.

Wij nodigen u uit voor een kennismakingsmorgen:

Woensdag 5 maart 2014 Kom vrijblijvend kennismaken met onze school van 10.30-11.45 uur

Ouders en kinderen zijn van harte welkom!

Beatrixlaan 6, 3248 AB Melissant. Tel. 60 18 06

Uitnodiging voor onze open lesmorgen

D.V. dinsdag 4 maart 2014 van 10.00 tot 11.45 uur Op deze dag bent u welkom om een kijkje te nemen in onze school. U kunt zowel in het hoofdgebouw (Beatrixlaan) als in de dislocatie (Fabiusstraat) komen kijken en kennis maken met onze teamleden en kinderen.

Deltastraat 13 - 3249 AC Herkingen Telefoon: 0187-661011 Website: www.pjf-herkingen.nl

INSCHRIJFDAG

Welkom aan alle ouders met kinderen die tussen 1 augustus 2014 en 1 augustus 2015 4 jaar worden

Korteweegje 7, 3244 AK Nieuwe Tonge. Tel. 652233 Website: www.cbs-oranjenassau.nl

Iedereen is van harte welkom!

Begonia 1, 3247 DV Dirksland. Tel. 0187-601729 e-mail: directie@cbspm.nl website: www.cbspm.nl

D.V. woensdag 19 maart 2014 Van 8.30-12.00 uur

Oranje Nassauschool

Schoolstraat 19 - 3251 AX Stellendam tel. 492458 - e-mail: lnfo@hetkompas-stellendam.nl www.hetkompas-stellendam.nl

U wordt uitgenodigd om vrijblijvend kennis te maken en/of uw kind in te schrijven

Gedurende het gehele schooljaar bent u HARTELIJK WELKOM voor een vrijblijvend bezoek.

U kunt een aanmeldingsformulier vinden op onze website en dit vooraf invullen. Neemt u een kopie van het verzekeringspasje van uw kind mee? Na afspraak bent u ook op een andere datum hartelijk welkom!

Bel of mail ons om een afspraak te maken.

Wij nodigen u uit op: Dinsdagmorgen 18 maart 2014 Kom vrijblijvend kennismaken met onze school van 8.30-11.45uur en met peuterspeelzaal Pinkeltje van 9.00-11.00uur.

Van harte welkom!


Knus 2 pers. huisje In de bosrijke omgeving van Friesland met uitstekend wandel -en fietsmogelijkheden. Speciale tarieven voor 55 plussers. Info: 0561-688570

2-8 persoons vakantiehuisje Epe Grenst aan prachtige natuurgebieden. Heeft een kindveilige tuin Gelegen bij het dorp Epe, waar alle voorzieningen zijn. www.vakantiehuisdeboschnimf.nl

Nog geen vakantie geboekt? Kom dan naar UDDEL! Vroegboekkorting tot 31 januari 10% korting - zie voorwaarden op www.weijdehorst.nl of bel 0577 - 40 25 20.

Groot verwarmd zwembad met waterglijbaan, Apart peuterbad en Recreatieprogramma in mei, juni en hoogseizoen (zie website), Horeca & zaal met orgel, piano, Tennisbaan, Ruim sportveld, Ruime kampeerplaatsen en Verhuur van: chalets, stacaravans, blokhutten, bungalows tot 10 pers. n Groeps- en familieaccomodatie n PABO studenten gevraagd voor het RECREATIETEAM! Wij een Chr. Vak. Park. Meer informatie mail: Info@wolfskuylen.nl of bel: tel. 0524 581575 of kijk op www.wolfskuylen.nl

Rustig gelegen klein bungalowpark,18 bungalows en 2 chalets voor 2 tot 8 pers. te midden van bos en hei en dichtbij centrum. Ideaal voor fiets en wandel liefhebbers. Zie onze site: www.derietberg.nl

Te huur gezellige vakantie

bungalow te Noordwijk aan Zee. Op loop afstand van het strand. Mooie fiets en wandelomgeving!

Voor meer informatie kijk op onze website: WWW.PINKENSTALLETJE.NL telefoon: 0529-484614 of 06-42592838

Gaasterland - Pal aan het dorp & bosrand gelegen vakantiehuis in het Fonteinbos. Voordelig tarief. 3 slaapkamers op de begane grond. Centrale verwarming en nieuwe badkamer. 0597354223 www.friesboshuis.nl

Groots verblijven op Twentse land Prachtig rustiek landhuis op ruim privé terrein geschikt voor 10 tot 24 personen. Van harte welkom!

Twente “de Schure”

Familie Weersink-Lenferink tel.: 0541 680793 info@landgoeddemosbeek.nl www.landgoeddemosbeek.nl

Fam. Weersink Uelserweg 151, 7663 TD Mander tel.: 0541-680793

De winter beleven bij Erve Getkot! Uitzicht over de winterse landschappen, wandelen in de rustieke omgeving. En tot rust komen bij de snorrende houtkachel! Huisdieren niet toegestaan.

Tel: 0252-412057/0624843745

Tel. 0615044661 email:info@ervegetkot.nl www.ervegetkot.nl

Finse Bungalow Alle gemakken. kindvriendelijk.2 eigen parkeerplaatsen.Bos,heide,fiets en wandelpaden.Vissen, varen Veluwemeer.

Baarlo: luxe 2-16 personen vakantiewoningen in 17 eeuwse hoeve. Fiets en wandelrijke omgeving. Mooiste logeeraccommodatie van Nederland 2010, verkozen door Vekabo.

www.bungalowhulshorsterhout.nl email vuad@kpnplanet.nl 0622460947

WILT U ER EENS LEKKER TUSSENUIT, dan is ons vakantiehuisje misschien wat voor u. Het huisje is van alle gemakken voorzien, o.a. vaatwasser, wasmachine en GRATIS WIFI. Dichtbij Staatsbossen ”De Zwarte Dennen” (gem. Staphorst). Diverse bezienswaardigheden zoals Staphorst, Giethoorn, Kampen en Zwolle. Ook ponnypark Slagharen behoord tot de mogelijkheden.

Tel. 077-4772583 www.hoevebongers.nl

(voor max. 11 personen)

www.deschure.nl

Bungalowpark Kastelenhof: voor uw vakantie op de Veluwe. Rustig en ruim opgezet, vrijstaande bungalows voor 2-8 personen. Kindvriendelijk! Bos en heide rondom het park: prima startpunt voor wandelen fietstochten. Hond welkom. Voor informatie: www.kastelenhof.nl/0577-461686

Boerderijappartementen 2/4 en 8 pers. nabij Ommen, mooi fiets- en wandelgebied. Week v.a. €120,weekend v.a. € 85,Midweek v.a. € 80,Tevens Camping Inl. (0546) 761703

www.dereggevallei.nl

Te huur 4 pers. chalet in Emst op de VELUWE in bos en hei, rust en ruimte ideaal voor fietsers en wandelaars nabij kroondomein. kasteel, recreatieplas, speeltuin en dierenpark Wissel ± 4 km, info: chaletopdeveluwe.webklik.nl mail: hermankeizer@live.nl tel: 0578-572442/06-27510267

Last-minut voorjaarsvakantie nu voor 300,- all-in. Te huur, nieuwe vakantiewoning in bosrijke omgeving van Garderen. van alle gemakken voorzien! Voor 2 tot 10 personen, ook geschikt voor 2 gezinnen, 2 badkamers, 5 slaapkamers en speelkelder. Tel. 0342-440061 of E-mail. m.van.ee2@kpnplanet.nl

Vrijstaande woning voorzien van alle comfort (wasmachine, droger) en grote tuin op vakantiepark met zwembad, huisdieren toegestaan. (6 tot 8 pers.) Veel wandel-en fiets mogelijkheden telefoonnummer 0650856855

Luxe vakantiewoning tussen Dalfsen en Ommen. Max. 7 personen. Laagseizoen vanaf 175 euro. Inclusief bedlinnen. www.vakantiewoningdalfsen.nl 06-40969950

Uddel, te huur op de Veluwe. grote vak. woning(20 pers), zeer rustig en vrij gelegen. Ook geschikt voor groepen, ook weekends en midweeks.

DRENTHE: EXLOO t.h. Luxe, sfeervolle, betaalbare, 2-6p. vrijstaande SCHONE VAKANTIEBUNGALOW op schitterende locatie! Kavel 900m2. Vaat-/wasm., kindermeub., uitstekende boxspringbedden. Schitt. (fiets)omg. bos/hei. Rook-/huisd.vrij.

Z.I.E.H.tel: 0577402204/0610156544

Zeer veel extra’s! Info: 0591-513947. www.schonebungalow.nl

Veluwe

Waarom steeds meer

Ruim vakantiehuisje (136 m²) tot 6 personen. Voor mooie wandel-fietstochten in de bos- en heiderijke omgeving. Fraai uitzicht op het bos. Boek nu uw herfstvakantie voor €400,incl. elektriciteit, beddengoed enz. Info: 06 - 229 406 42

Flakkeenaars Bungalowpark Lanka bezoeken?

Zie www.hoordestilte.nl of tel. 0528241321.

HARDENBERG: Zeer confortabel 4 pers. Chalet met veel ruimte rondom en vrij uitzicht! Op mooie en rustige camping “ De Klimberg”. Bel voor meer inlichtingen: 06-51550748


NIEUW! IN 2014

OVERDEKT ZWEMBAD

RHEEZERWEG 79 HARDENBERG TEL. 0523 26-13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN

2014 België - Duitsland Luxemburg Frankrijk - Spanje Zwitserland Turkije - Kreta

Comfortabele vakantiewoningen

Vraagt u ons advies: wij kennen alle huizen 0343 - 45 44 58 ook voor uw gratis gids www.letzeburg.nl

Verwenarrangement

.. 095pp.p.p Voor €€222

Steeds meer Flakkeeënaars ontdekken Zuidwest-Drenthe Op de fiets door Nationaal Park Dwingelderveld en uitrusten op de gezellige terrasjes van de pittoreske dorpjes Vledder, Diever, Dwingeloo en Ruinen. Elk jaar weer ontdekken vele natuurliefhebbers, rustzoekers, wandelaars en fietsers hoe mooi en vredig het is in de rijke natuur in en om de Dwingeloose heide. Bungalowpark LANKA is blij met dit groeiend aantal gasten. LANKA biedt haar gasten naast rust, ruimte, veel privacy en ruime comfortabele bungalows. De trekpleister is de grote, stille heide het Nationaal Park Dwingelderveld. Fietsen én wandelen is de manier om het Dwingelderveld te ontdekken en het beste startpunt daarvoor is het Bezoekerscentrum met naastgelegen schaapskooi. Het meest bekende fietspad van het nationaal park is die van het Bezoekerscentrum aan de Benderse naar het gehucht Lhee, dwars over de heide. Dit pad trekt in zomer en winter duizenden bezoekers. Vanaf dit fietspad kijkt u uit over 1200 hectare heide met haar talloze vennetjes. Aan de horizon prijkt de oude kerktoren van Ruinen nog net zo markant als tweehonderd jaar geleden. Opvallend is het zeer gevarieerde landschap. Vlak stuifzandgebied wordt afgewisseld door bebost gebied met veelal grove den en groepjes jeneverbessen. De vele krentenstruiken aan de bosrand bloeien in het voorjaar rijkelijk met witte bloemen. Natuurmonumenten werkt aan de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en nat heideterrein. Dit intensieve natuurbeheer draagt bij aan het terugkomen van de oorspronkelijke flora en fauna. Bijzondere planten zoals zonnedauw en moeraswolfsklauw komen weer voor en ook de adder schiet regelmatig voor de voeten weg. Ook voor vogelaars is dit heidegebied een eldorado en met name de buizerd is in volle vlucht te bewonderen. Kijk u eens op “Vogeldagboek” van de bekende natuurfotograaf Adri de Groot. Een regelmatige bezoeker van Bungalowpark LANKA. Het Bezoekerscentrum geeft veel informatie over het Dwingelderveld voor groot en klein. Kenmerkend is de vegetatie dakbedekking van dit gebouw. Het is namelijk begroeid met mos-sedum dat zomers uitbundig bloeit. Mensen die zelf wel eens zouden willen ervaren hoe het is om onder een vegetatiedak te wonen, kunnen dat beleven op Bungalowpark LANKA. Dit kleinschalig park hanteert de leus “Hoor de Stilte” en heeft een twintigtal luxe villa’s in de verhuur met een mos-sedum dak, dat afhankelijk van het seizoen rood, geel of groen gekleurd is. Het is gelegen in het gehucht “Anholt”, dat nog een enkele boerderij en een middeleeuws restaurant telt. Anholt ligt op 3 km afstand van het toeristische dorpje Ruinen, met in het toeristisch seizoen gezellige marktjes en braderiën. Voor kinderen worden in de nabijheid diverse leuke activiteiten georganiseerd en zijn er kleinschalige speelgelegenheden. Vanuit LANKA kan u vele richtingen uitfietsen en op de terugweg even verpozen bij het “Olde Posthuus”, een eeuwenoude pleisterplaats met de sfeer van lang vervlogen tijden. Dit monument, op nog geen tweehonderd meter van Bungalowpark LANKA, was vroeger een bekende standplaats voor postkoetsen. Voor de passagiers was het een verademing om na een lange reis in een hobbelende postkoets in de herberg even de benen te kunnen strekken. De gastvrije waard heet u ook heden ten dage als vanouds van harte welkom en serveert graag een verfrissing of voedzame maaltijd. Wilt u ook kennismaken met de ongerepte natuur van Zuidwest Drenthe, die noodt tot het maken van wandelingen en fietstochten? Vraag dan de brochure aan van Bungalowpark LANKA, telefoon 0528241321, of bezoek de site: www.hoordestilte.nl. Wij hopen ook u van harte te mogen verwelkomen op Bungalowpark LANKA!

Verblijf in een prachtig gelegen bungalow en laat u verwennen! Met het verwenarrangement van bungalowpark Hoge Hexel heeft u pas echt vakantie! U geniet iedere dag van een heerlijk ontbijt en diner, een meeneemluch en opgemaakte bedden bij aankomst. 225 p.p. Voor slechts €€ 209 p.p. per midweek. *

Kijk voor alle prijzen en extra’s op

www.bungalowparkhogehexel.nl. Echt genieten, met o.a.:

Familie Lehmann Anholt 11 | 7963 PZ Ruinen | T. 0528 241321 | E. info@hoordestilte.nl

WWW.HOORDESTILTE.NL

• Gratis koffie bij aankomst • Elke dag ontbijt en diner • Toegang overdekt zwembad • En meer...

* Op basis van 2 personen.


Ford Transit Connect

een economisch aantrekkelijke bestelauto

MIDDELHARNIS – “In tijden van economisch herstel is het goed te melden dat Ford een geheel nieuwe lijn bestelauto’s op de markt brengt! Natuurlijk weer auto’s met een fraai design, maar die dankzij hun lage brandstofverbruik ook economisch gezien heel aantrekkelijk zijn! De nieuwe Ford Transit Connect, met zijn uitstekende laadvermogen, is daar een prachtig voorbeeld van.” Dat zegt Marcel Iriks, directeur van Ford Autobedrijf Iriks te Middelharnis. Tekst & Foto: Hans Villerius

De Ford Transit Connect staat al in de fraaie showroom van Ford Iriks te stralen, evenals nog een aantal modellen uit de nieuwe bestelautolijn. De verwachting is dat deze door het bedrijfsleven en ondernemend Goeree-Overflakkee zeer goed zal worden ontvangen, zegt Marcel Iriks. Wat veel ondernemers alleen niet weten, is dat Ford Iriks graag zelf bij de bedrijven langskomt om de nieuwe Ford Transit Connect te showen en te demonstreren. “Ideaal als ondernemers zelf niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn om naar ons toe te komen. Heel veel informatie is daarom al op onze website, www.ford-iriks.nl, te vinden, en een afspraak maken dat wij naar de ondernemer toegaan, kan ook via de website worden gedaan. Makkelijker kan eigenlijk niet!”, licht Marcel Iriks toe. Al blijft natuurlijk iedereen hartelijk welkom om de showroom zelf te bezoeken, niet alleen ondernemers, maar zeker ook particulieren. Want ook voor hen komt Ford dit jaar met nieuwe modellen. Of het nu gaat om de Ford Ka, Fiësta, B-Max, Eco Sport, Focus, C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max of Galaxy, voor iedere autorijder heeft Ford wel een aantrekkelijke auto te bieden en staat Ford Iriks graag klaar om geïnteresseerden te ontvangen en te helpen!

Marcel Iriks nodigt ondernemers graag uit voor een kennismaking met de nieuwe Ford Transit Connect.

Nog steeds is Marcel Iriks blij met zijn nieuwe showroom, die ruim een jaar geleden in gebruik werd genomen. “Ook bij klanten is de verhuizing naar deze fraaie zichtlocatie goed ontvangen.” Ford Iriks is gevestigd aan De Hofjes 44 te Middelharnis, tel. 0187 482644, e-mail info@iriks.nl.

powered by Ford EcoBoost connected by SYNC

“Vormgeving

en technologie met een doel” De nieuwe Ford Transit Connect Verkozen tot International Van of the Year 2014. Een reeks geavanceerde en intelligente technologieën maken uw werkdag eenvoudiger, productiever en minder stressvol. En door de combinatie met moderne vormgeving is de Transit Connect zowel een efficiënte bedrijfswagen als een praktisch, comfortabel kantoor op wielen. Bovendien is de nieuwe Transit Connect leverbaar in twee lengtes en diverse uitvoeringen zodat er altijd een Transit Connect model past bij uw bedrijfsactiviteiten en budget. Al beschikbaar vanaf 11.590,- Via Ford Lease vanaf

69,- per week Financial Lease 4,9%

First Edition Trend Pack Exclusieve introductieaanbieding. O.a. met • Parkeersensoren achter • Active City Stop • SYNC: Bluetooth® + Voice Control • 6 airbags. Normaal 1.575,Tijdelijk

500,-

Uw voordeel 1.075,-

20% bijtelling Alle prijzen in euro's. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/72 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Ford Iriks

Middelharnis: 0187 - 48 26 44.

Steenbergen: 0167 - 56 66 62.


DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Varia

17

Janne Donkersloot: ‘Je moet de juiste sfeer in foto’s weten te leggen!’ MIDDELHARNIS - Het is inmiddels al weer drie jaar dat Janne Donkersloot als beroepsfotograaf actief is op het eiland. En ze heeft er geen moment spijt van gehad dat ze die keus heeft gemaakt. “Ik geniet zó van m’n vak! Ik word er zó blij van…!”, zegt ze enthousiast, terwijl ze allerlei voorbeelden van haar fotowerk laat zien. “Dit werk geeft zó veel voldoening. Je bent altijd creatief aan het denken.”

leukst is om er een fotoboekje van te maken, met daarin verscheidene foto’s, waarbij het werk van diverse fotoshoots prima te combineren valt. Eventueel al te beginnen bij de zwangerschap, tot twee weken na de bevalling. Dan heb je een prachtig, vertederend en uniek boekje, dat eigenlijk het verhaal vertelt van de eerste weken!”. Geboortekaartjes Daarnaast ontwerpt en maakt Janne zelf geboortekaartjes, in nauw overleg met de klant. Kaartjes met één of twee vouwranden, zodat ze fraai openslaan, met een speelse maar overzichtelijke lay-out, voorzien van meerdere foto’s, grotere of kleinere, en met een leuk kleurtje op de kaart verwerkt. “Zo weet je zeker dat je een uniek geboortekaartje hebt!”.

Door Hans Villerius

Puurheid, teerheid en ongedwongenheid, dát typeert de fraaie beelden die Janne met de camera vastlegt. Een belichting waarbij hoge lichttonen het geheel bestempelen. Mensen fotograferen zonder dat ze nadrukkelijk voor de camera staan te poseren. Gebruikmaken van zoveel mogelijk natuurlijk licht en zo weinig mogelijk van flitslicht. Die combinatie leidt tot het fotowerk waar niet alleen haar klanten, maar ook Janne zelf elke keer weer van geniet. “Je moet de juiste sfeer in foto’s weten te leggen”. Zwangerschapsfotografie Na de Fotovakschool te hebben gevolgd - ze is dus geen hobbymatig- maar professioneel fotograaf - heeft Janne zich toegelegd op het fotograferen van baby’s, kinderen en gezinnen. En dat is breder dan het op ‘t eerste gezicht lijkt. Babyfoto’s beginnen wat Janne betreft al vóór de geboorte. Dus bij moeder die zich met haar hoogzwangere buik laat vereeuwigen, al of niet samen met manlief, of ook met de broertjes of zusjes erbij, en natuurlijk in een vertederende pose. “Kijk dan hier!” zegt ze, en ze laat een pláátje van een plaat zien, waarop moeders bolle buik het middelpunt vormt, waartegen een zusje het oor te luisteren legt en waarbij vader vanuit de bovenhoek van de foto een koeste-

Examenconcert in Exoduskerk door VWO 6leerlingen

Fotowerk van Janne Donkersloot, met linksonder een portret van Janne zelf. rende blik op het tafereel slaat. “Zwangerschapsfotografie!”, licht Janne in één woord toe. Inderdaad, de rest spreekt voor zich. Babyfotografie Hetzelfde kan worden gezegd van Janne’s babyfotografie. Veel vaders en moeders weten haar te vinden voor een fotoshoot, binnen 48 uur na de geboorte van hun kleintje. Tere beelden van zo’n pril en kwetsbaar mensje, alleen, of samen in de beslotenheid van moeders armen of borst. “Zulke plaatjes zijn

toch onbetaalbaar?!”, zegt Janne. “Zó klein en zúlke momenten heb je maar één keer in je leven!” Laat die dan ook vakkundig vastleggen, bedoelt ze te zeggen. Newborn Met het Newborn concept biedt Janne een aantrekkelijk fotografiepakket. Te beginnen met foto’s die gegarandeerd binnen 48 uur na de geboorte worden gemaakt, thuis of in het ziekenhuis. De meest prille momenten. Daarna volgt een fotoshoot binnen veertien dagen na

de geboorte, in de eigen thuisomgeving van het gezin. Natuurlijk ook dan weer foto’s van de baby, waarvoor Janne dan een uitgebreid assortiment kleertjes en accessoires meebrengt om de sfeer in de foto’s te versterken. Natuurlijk kunnen er dan ook foto’s worden gemaakt met broertjes of zusjes erbij, van het complete gezin, of van baby met vader, net wat klanten zelf graag willen. “Tijdens zo’n fotoshoot ben ik echt wel een uur of drie, vier bezig hoor”, zegt Janne. “En het resultaat van al dat fotowerk is op verschillende manieren te leveren. Op canvas, glas of aluminium, maar ‘t aller-

Schoolfotografie Naast het fotograferen van kinderen of gezinnen in de thuissituatie doet Janne dit ook buitenshuis, hetzij buiten, hetzij in haar eigen studio. Maar ook op scholen wordt ze gevraagd om de jaarlijkse schoolfoto’s te maken, en ook dat doet ze anders dan anders. “Geen ‘stijve’ foto’s waarbij kinderen aan ‘n tafeltje zitten, met een geïnstalleerde achtergrond erachter”, zegt ze, “maar leuke ongedwongen portretten, waarbij de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen doen zijn. Zeker onderscheidend. Ja, hier zou ik graag nog wel meer mee willen gaan doen…!” Nieuwe website Wie meer wil weten over Janne Donkersloot en haar fotografie en tal van foto’s wil bekijken, kan terecht op www. jannedonkerslootfotografie.nl. Juist deze week gaat een geheel vernieuwde website de lucht in. Ook bestellingen van schoolfoto’s kunnen, met gebruik van een speciale code die hiervoor wordt verstrekt, vanaf de site worden gedaan. Online, wel zo makkelijk!

Voorleesdagen op OBS Roxenisse

Vijf leerlingen uit VWO 6 van CSG Prins Maurits geven op 11 februari een examenconcert in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Bij het kiezen van een profiel kozen zij ook voor het vak muziek. Het muziekexamen bestaat uit twee delen, een theorie- en een praktijkdeel. Voor het praktijkcijfer moeten ze een concert geven. De opbrengst van het concert zal gaan naar ‘War Child’. De leerlingen hebben een uiteenlopende muzieksmaak en bovendien hebben zij verschillende kwaliteiten. Het concert heeft daarom een zeer divers programma, van klassiek tot modern, van orgel tot saxofoon.

MELISSANT - Op woensdag 29 januari 2014 is OBS Roxenisse te Melissant bezocht door juf Netty van de bibliotheek. Dit gebeurde in het kader van de voorleesdagen. Het voorleesboek dat dit jaar centraal staat is KRRRR…..OKODIL van Catherine Rayner. Het boek werd voorgelezen aan de kleuters van groep 1/2 en aan de

kinderen van groep 3. Na het voorlezen werd er een filmpje bekeken over het boek en werd er een krokodillenlied gezongen. Als laatste mochten de kinderen zelf een krokodil versieren. De kinderen genoten zichtbaar van het voorlezen en alle activiteiten daarbij.


18

DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Varia

Inburgermoeder leest voor tijdens Nationale Voorleesdagen SOMMELSDIJK - Het waren de Nationale Voorleesdagen, van 22 januari t/m 1 februari jl. En natuurlijk gaf kinderdagverblijf Het Speelhuus aan de Molenlaan te Sommelsdijk hier ook aandacht aan. Iedere dag werd er voorgelezen uit een prentenboek. Hiervoor was landelijk een top 10 samengesteld, waaruit zou worden voorgelezen tijdens deze dagen. Maar voor het Prentenboek van het Jaar 2014 was er wel een heel speciale voorlezer… Door Hans Villerius

Het leek Het Speelhuus een heel goed idee om als ‘bekende eilander’ hiervoor de burgemeester te vragen. Maar haar agenda bleek al vol te staan. Daarop deed één van de medewerksters van het kinderdagverblijf het voorstel aan één van de moeders van de kinderen die van Het Speelhuus gebruik maken om in plaats van de burgemeester voor te komen lezen. Nu lijkt dat op zich niets bijzonders, maar toch was dit ‘t wel! Het betrof namelijk een inburgermoeder. Zij is dus nog aan het leren voor de inburgeringscursus en moet zich dus ook het Nederlands nog eigen zien te maken… Maar spontaan reageerde zij positief, Siham Abdulahi Mahamad, afkomstig uit Somalië. Zíj zou nu dus het hoofdboek voorlezen, dat als Prentenboek van het Jaar 2014 was

Door Hans Villerius

Bij het artikel over de nieuwe coördinator bij Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee in de krant van afgelopen vrijdag is de aanhef weggevallen. Dat willen we bij deze rechtzetten, dit is de aanhef: “GOEREE-OVERFLAKKEE - In het coördinatieteam van Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee, voor mensen en hun naasten die leven met kanker, heeft Betteco van Rumpt afgelopen week haar werkzaamheden beëindigd. Samen met Marja den Eerzamen heeft zij vier jaar het proces na de verzelfstandiging van de stichting begeleid en mede uitgebouwd. Dinsdag tekende haar opvolgster, Jantine van Barneveld uit Dirksland, in het ontmoetingscentrum van de stichting aan de Dijkstelweg 33 (De Overkant) in Ouddorp, samen met bestuursvoorzitter Wim Bron, het contract. Lees het hele artikel op onze website: www.eilandennieuws.nl.

Avond Geestelijke Vorming Siham Abdulahi Mahamad leest voor in kinderdagverblijf Het Speelhuus. Foto: Hans Villerius gekozen: ‘Krrrr…okodil!’ van Catherine Rayner. Na vooraf goed haar best erop te hebben gedaan was het woensdagmorgen zo ver dat ze dit boek voor de kinderen voor mocht lezen. Ja, zenuwachtig was ze best, maar ze had A gezegd en zou nu beslist ook B gaan zeggen. En nog veel meer letters

natuurlijk. Op een groot zitkussen met de kinderen om haar heen ging ze van start, met een miniatuurkrokodilletje in de ene hand, een beetje opgestoken, en in de andere hand het boek op haar schoot. En de kinderen dromden dicht rond haar opeen om de afloop van het

‘Winterborrel VBGO MIDDELHARNIS - “Netwerken is verschrikkelijk belangrijk!” Dat zei Adrie Schipper vorige week donderdag aan ‘t eind van de middag, als voorzitter van de Vereniging van Bedrijven GoereeOverflakkee (VBGO), tijdens de “winterborrel”, zoals Schipper ‘t noemde, die de vereniging ieder jaar in januari houdt. Ditmaal in restaurant ‘t Kofjekokertje aan het Vingerling te Middelharnis.

Rectificatie: De Boei

De VBGO vertegenwoordigt ondernemers uit alle sectoren van het bedrijfsleven op het eiland. De vereniging bedoelt, naast het onderlinge contact tussen ondernemers te stimuleren, de belangen te behartigen van zowel de aangesloten leden als van de eilandelijke economie, maar ook de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te bevorderen. De jaarlijkse wintermeeting wordt verspreid over het eiland gehouden en mag zich verheugen in een groeiende opkomst, zei Adrie Schipper vorige week. “Ook nu hebben we weer een geweldige opkomst. We zijn dus op de goede

weg.” De voorzitter gaf aan te verwachten dat het dit jaar niet gemakkelijk zal worden voor de ondernemers. “We zullen dan ook uitdagingen aan moeten gaan en kansen moeten grijpen, ook onderling. Als we dat doen ben ik ervan overtuigd dat we ‘t dit jaar tot een goed einde zullen brengen. Laten we zo doorgaan!” Nadere mededelingen had het VBGO-bestuur tijdens de bijeenkomst niet te doen, zodat de aanwezige ondernemers vooral aandacht voor elkaar konden hebben. En van die gelegenheid werd ruimschoots gebruik gemaakt, onder het genot van en hapje en een drankje

verhaal nóg beter te kunnen horen. Een geslaagde uitdaging dus, die deze inburgermoeder dapper heeft opgepakt! Aansluitend werd nog het Krokodillenlied gezongen en werd er nog wat geknutseld rond het thema krrrr…okodil.

MIDDELHARNIS - In het winterseizoen wordt op een aantal maandagavonden een bijeenkomst gehouden in het kader van de ‘Avonden Geestelijke Vorming’. Maandag 10 februari zal ds. C. Westerink, Christelijk Gereformeerd predikant in Rijnsburg, spreken over het thema ‘Leven uit de belofte’. De avond wordt gehouden in De Hoeksteen aan de Ring en begint om 19.45 uur. De kosten bedragen € 3 per keer. Inlichtingen: H.R. de Kreij, tel. 0187-482881.

Er werd een 'cultuur van onveiligheid' ervaren Vervolg van voorpagina Al in de zomer van 2013 was bij de projectleiding bekend dat budgetoverschrijding onvermijdelijk zou zijn. Het college kreeg vele maanden later, in november, de melding. Informeerde toen de raad via een brandbrief en zette stappen, waarbij de projectleiding onder toezicht werd gesteld. Onveilig gevoel De concerncontroller stelt dat de organisatie het afgelopen jaar geen tool ter beschikking had waarin een verplichtingenadministratie kon worden bijgehouden. Ook stipt hij aan dat mede door de herindeling er op dit project verschillende overdrachtsmomenten zijn geweest. Geïnterviewden geven aan dat dit in de procesgang vertraging heeft opgeleverd, o.a. binnen het team Financiën. De controller maakt ook melding van het feit dat geïnterviewde

medewerkers een cultuur van onveiligheid ervaren. In aanbevelingen aan het college is genoemd het organisatiebreed invoeren van een vorm van projectmatig werken, het invoeren van verplichte projectadministratie (voor projecten vanaf 100.000 euro) en het sturen op een cultuur van aanspreken op functioneren, zonder dat dit gevoelens bevordert van onveiligheid en wantrouwen. Allemaal punten die er in 2013 blijkbaar niet waren. Dekking Als dekking voor de budgetoverschrijding wil het college inzetten op drie items. Overschot project Parkeerplaats Ford-garage 66.384 euro; restant kredieten rioolinvesteringen voormalige gemeente Middelharnis 295.000 euro en niet bestede kredieten rioolinvesteringen overige voormalige gemeenten 70.000 euro.

Laat je niet overvallen

SOMMELSDIJK - Op maandagavond 10 maart 2014 vindt in Recreatiecentrum De Staver (Olympiaweg 32 te Sommelsdijk) de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’ plaats. Tijdens deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst leren ondernemers en hun medewerkers hoe zij het risico op een overval, afpersing, (winkel)diefstal of agressie kunnen verkleinen. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. De bijeenkomst wordt aangeboden door de gemeente Goeree-Overflakkee, de

politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook in 2014 wordt door de overheid hard gewerkt aan verdere afname van het aantal overvallen. Elke overval is er namelijk één te veel! Niet alleen vanwege de schade, maar vooral vanwege de impact die het heeft op ondernemers en hun medewerkers. Ondernemers en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. Aanmelden kan t/m 3 maart a.s. via www.laatjenietovervallen.nl.


Kom werken in een dynamische omgeving

Foodmate B.V. is een jong internationaal georiënteerde onderneming met een hoofdvestiging in Nederland en een eigen vestiging in de USA. Daarbuiten heeft Machine dimensionseen metric ......... 5750 mm x 11620 x 2233 mm Foodmate wereldwijd netwerk vanmm verkoopagenten en dealers. Foodmate ontwikkelt en produceert productiemachines voor de Machine dimensions imperial ..... 18’-10” xhoogwaardige 5’-4” x 7’-4” pluimveeen vlees industrie. Deboner rate .................................. 80-100 thighs perverwerkende minute 2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

! Let op weken 2 e t s t Laa ectie l l o c r e wint bij p o o k r uitve Mode! e s s j i Bu

8

Construction .................................... Stainless steel 304 and FDA approved synthetics Weight ............................................. Approximately 1700 kg/3750 lb Power connection ......................... 1 main connection to control panel Power supply ................................. 380/480V - 3Ph 50-60 Hz Binnendienst medewerker Cleaning .......................................... Designed for optimal cleaning to meet hygienic standards Ben je geïnteresseerd in het internationale zakenleven en vind je het leuk om contacten te onderhouden met al onze buitenlandse vertegenwoordigingen? Dan hebben wij de baan voor jou!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers!

5750 mm (18'-10") Werkzaamheden 5750 mm (18'-10") • Verzorgen van offertes van captital equipment; • Verzorgen van offertes spare parts; • Opvolgen van offertes; • Contacten met klanten en agenten werelwijd;

1620 mm (5'-4") 1620 mm (5'-4") Vereisten • Commercieel; • Beheersing van in ieder geval de Engelse taal, overige talen is een pré; • MTS/HTS opleiding richting werktuigbouwkunde.

ICT medewerker (parttime +/- 20 uur)

Vereisten • Je hebt een afgeronde ICT opleiding op tenminste MBO-niveau; • Netwerken, applicatiebeheer; • Ervaring met Microsoft Office pakket; • Beheersing van de Engelse taal.

2233 mm (7'-4")

2233 mm (7'-4")

Als ICT medewerker ben jij het eerste aanspreekpunt van gebruikers bij hun werkplekondersteuning. De belangrijkste werkzaamheden zijn het registreren en oplossen van storingen op de werkplek van de gebruikers en verricht je installatiewerkzaamheden. Wanneer er zich ICT problemen voordoen, is een flexibele houding een must om de storing zo snel mogelijk op te lossen. ELDIG

OOK G

Service/installatie monteur (buitendienst)

Wil jij de wereld ontdekken? Dan is dit de uitgelezen baan voor jou! Wij zoeken dringend versterking op deze belangrijke afdeling. Uiteraard bieden wij training om zo een specialist te worden in deze dynamische omgeving. Deze baan is zeer internationaal gericht. De hoofd criteria voor deze baan zijn: Vereisten • Bereid zijn tot regelmatig reizen, ook in weekenden; • Technisch onderlegd zowel mechanisch alsmede elektro techniek; • Leergierig en probleem oplossend vermogen; • Geen 8 tot 5 mentaliteit; • Flexibele instelling.

Tekenaar/constructeur (engineering) De afdeling engineering vormt het hart binnen Foodmate B.V. voor ontwikkeling en productie. Op deze afdeling worden de tekeningen gemaakt voor de productie. Tevens worden op deze afdeling aanvullende zaken zoals gebruikershandleidingen en patenten verwerkt. Wij zoeken voor deze afdeling gemotiveerde medewerkers die verder kijken dan hun neus lang is. Vereisten • Afgeronde MBO of HBO opleiding (MTS/HTS); • Ervaring met 3D tekenen (voorkeur Solid Works); • Innoverend denkvermogen. Voor al onze vacatures geldt dat wij uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden in een net georganiseerd bedrijf. Wij zijn aangesloten bij de Klein Metaal CAO.

STAPELKORTING* 1 Stuks 2 Stuks 3 Stuks

*Geldt voor alle artikelen afgeprijsd met 50% korting.

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!)

ARRIVAL

SLAUGHTERING

EVISCERATING

CHILLING

CUT-UP

DEBONING

Tel: +31-186630240 • Fax: +31-186630249 info@foodmate.nl • www.foodmate.nl

Klanttevredenheidsonderzoek

Vanaf nu bij Auto Wisse!

Als beste getest: de teams van Careyn Zorg Thuis op Goeree Overflakkee!

Namens de directie:

Gefeliciteerd!

AUTO WISSE

ad 6 Zandp delharnis id M X l 3241 G .2b-trends.n www

50% korting! 60% korting! 70% korting!

Heb jij interesse? Bel, email of schrijf ons een brief t.a.v.: Hans Tieleman: h.tieleman@foodmate.nl • Rik Wijnhorst: rik@foodmate.nl FOODMATE B.V. Röntgenstraat 18 • 3261 LK Oud-Beijerland Postbus 1405 • 3260 AK Oud-Beijerland

BIJ:

www.autowisse.com Spuikolk 14 | 3247 LK Dirksland Tel. (0187) 609260 | info@autowisse.com


20

DINSDAG 4 FEBRUARI 2014

Varia

College B en W op werkbezoek bij Woningbouwfederatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk Ook spraken het college en de volledig opgeleverd

Het college op bezoek bij de Woningbouwfederatie.

MIDDELHARNIS - Onlangs bracht het voltallige college van Burgemeester en Wethouders een werkbezoek aan de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. Tijdens deze bijeenkomst liet het college zich informeren over de stand van zaken bij de vier woningcorporaties en heeft het bestuur van de Federatie kennis genomen van de beleidslijnen bij de gemeente op onder andere het gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De heer Simon van Nieuwaal heette het gezelschap als gastheer en voorzitter van het bestuur van de Woningbouwfederatie van harte welkom, waarna elke corporatie zich presenteerde. De heren Gert-Jan van der Valk, Kees Neels, Peter Braber en Simon van Nieuwaal lieten zien waar

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

hun corporaties, respectievelijk FidesWonen, Beter Wonen Ooltgensplaat, Beter Wonen Goedereede en Woongoed GO, voor staan. Duidelijk werd gemaakt welke prestaties de eilandelijke woningbouwcorporaties de afgelopen jaren hebben geleverd en in de toekomst nog gaan leveren op het gebied van bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, duurzaamheid en onderhoud. Die resultaten kunnen zeker indrukwekkend genoemd worden. Consequenties Ook maakten de corporaties duidelijk wat de consequenties zijn van het huidige kabinetsbeleid. De verhuurdersheffing ‘kost’ de corporaties op Goeree-Overflakkee, en daarmee de huurders, ongeveer 3,2 miljoen euro per jaar. Dit naast de saneringsheffing van ruim 1,5 miljoen om corporaties te helpen die vanwege diverse oorzaken in moeilijkheden zijn geraakt. En dat hakt erin! De corporaties zetten uiteen dat zij deze heffing financieren door verlaging van de bedrijfslasten, verkoop van woningen, maar ook door gebruik te maken van de mogelijkheid die de landelijke overheid creëert om de huren extra te verhogen. Alleen op deze manier kunnen de corporaties financieel gezond blijven, ook al zien zij de investeringscapaciteit teruglopen. Een punt van zorg blijft om de huurwoningen betaalbaar te houden en de kwaliteit van de woningen te borgen. De corporaties van Goeree-Overflakkee blijven zich daar onverminderd hard voor maken. Een ander onderwerp deze middag was het aantal actief woningzoekenden op Goeree-Overflakkee. Eind 2013 waren dit er ruim 1.300. Er is nog steeds vraag naar betaalbare huurwoningen! Daarom zullen de corporaties, voor zover dat mogelijk is, blijven investeren. Dit werd ook zichtbaar gemaakt in toekomstige plannen in de diverse dorpskernen.

Woningbouwfederatie over een woonvisie voor Goeree-Overflakkee. ‘Wat is de woontoekomst van het eiland en hoe gaan we dat samen vormgeven?’, is een vraag die beantwoord moet worden. Hierbij speelt uiteraard naast de huursector, ook de koopsector een rol. In 2014 gaat de gemeente GoereeOverflakkee hier samen met verschillende partijen aan werken. Wonen is in deze tijd veel meer dan een huis… het is een thuis waar de leefomgeving ook deel van uitmaakt. En die leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huurders, de gemeente en de wooncorporaties. Tenslotte kwam vrij uitgebreid de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de orde. Convenant De corporaties willen hierover graag een convenant afsluiten met de gemeente. Immers, nu in de toekomst steeds meer zorgbehoevende inwoners zolang mogelijk thuis blijven wonen, moeten veel woningen daarop aangepast worden. Dat vergt een wederzijdse inspanning van zowel de woningcorporaties als de gemeente. Ook stond het gezelschap stil bij de zorg die in woon-zorgcomplexen van de woningbouwcorporaties wordt geleverd. Deze complexen zijn in het recente verleden op initiatief van de voormalige gemeenten op het eiland gebouwd (Pact van Goeree-Overflakkee), zodat zoveel mogelijk inwoners in hun eigen woonkern kunnen blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Deze voorzieningen moeten ook in de toekomst, als de gemeente de zorg via de WMO financiert, zonder problemen geëxploiteerd kunnen worden. Wethouder De Jong gaf hierop een toelichting en partijen maken binnenkort over dit onderwerp nadere prestatieafspraken.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten tijdens de zwangerschap en één terugkomochtend met de baby. Tijdens de cursus bespreekt men onder andere hoe de kraamtijd en de eerste weken verlopen, mogelijke problemen en de oplossingen daarvan komen aan bod en tijdens de terugkomochtend zullen de onderwerpen nachtvoedingen, afkolven

De bouwperiode van het nieuwe moderne complex voor ouderenzorg is door goede samenwerking met aannemer ERA Contour B.V. met bijna een half jaar bekort. Op 16 december 2010 werd de eerste paal geslagen door toenmalig voorzitter van de Raad van Toezicht Cees Wielhouwer. Hij is jaren betrokken geweest bij het bestuur van verpleeghuis De Samaritaan, verzorgingshuis De Goede Ree en de Stichting Hervormd Diaconale Gezondheidszorg (HDG). Nieuw Rijsenburgh voorziet in 13 groepswoningen voor mensen met dementie of psychiatrische problematiek, 146 appartementen voor mensen die lichtere zorg nodig hebben of een lichamelijke beperking hebben en 24

zorghotelkamers voor revalidatie en andere vormen van tijdelijk verblijf. CuraMare Behandeling beschikt er over diverse behandelkamers, een sportzaal, fitnessruimte, enz. Ook een tandarts en een vlinderbad staan tot de beschikking van de bewoners en CuraMare Thuiszorg gaat vanuit deze locatie werken. Nieuw Rijsenburgh is de opvolger van de woonzorglocaties De Goede Ree en De Samaritaan. Naast het bovengenoemde woon- en zorgprogramma is er veel ruimte voor ontmoeting in een mooi en centraal gelegen restaurant. De identiteit van de nieuwe locatie komt mede tot uiting in de zondagse diensten in de nieuwe Lukaskapel die met steun van de vriendenstichting HDG wordt ingericht. Het orgel en de diverse kunstwerken worden na restauratie weer teruggeplaatst, inclusief het glasin-lood. In juni 2014 wordt Nieuw Rijsenburgh volledig in gebruik genomen. De Goede Ree en dependance de Westplaat worden buiten gebruik gesteld. In het voorjaar is er nog een open dag waarbij iedereen van harte welkom is om de nieuwe locatie te bezichtigen.

Zorg voor jongeren De voorzitter van Beter Wonen Goedereede, riep het gezelschap op om als het over zorg gaat, niet alleen te denken aan senioren, maar ook oog te hebben voor een aanzienlijk aantal jongeren, dat gehandicapt is of zorg nodig heeft en waar op het gebied van huisvesting nog weinig voor geregeld is. Om het college een nog beter beeld te geven van ‘wonen in een huurwoning op Goeree-Overflakkee’ heeft de Woningbouwfederatie hen uitgenodigd dit voorjaar tijd te reserveren voor een rondgang langs de dorpskernen op het eiland en ook fysiek kennis te nemen van de prestaties die de laatste jaren in de huursector op GoereeOverflakkee zijn geleverd.

Cursus Borstvoeding voor zwangeren en partners GOEREE-OVERFLAKKEE Borstvoedingorganisatie La Leche League geeft cursussen ter voorbereiding op het geven van borstvoeding voor zwangeren en hun partners.

SOMMELSDIJK - Op woensdag 22 januari jl. is de nieuwbouw van woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh opgeleverd. Na een bouwperiode van iets meer dan drie jaar overhandigde Bouwfonds Ontwikkeling B.V. officieel de sleutels aan CuraMare.

en overgaan op vast voedsel centraal staan. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Actuele data voorjaar 2014: cursus deel 1 op vrijdag 14 maart, 25 april en 13 juni, deel 2 op 7 februari, 14 maart,28 maart,2 mei en 27 juni. Tijdstip: 9.30-11.30uur. Na aanmelding ontvang je informatie over de locatie. Aanmelden kan via goeree-overflakkee@lalecheleague.nl. U kunt ook bellen naar Vanessa Holleman, tel.: 0187600998. Zie voor meer informatie www.lalecheleague.nl.

Gevarieerde onderwerpen in “Met wie…” GOEREE-OVERFLAKKEE - In februari zullen er weer interessante gasten aanschuiven in het door RTV SLOGO uitgezonden radioprogramma “Met wie…..” Zo kunt u in de uitzending van 4 februari luisteren naar een interview met leden van de MS patiëntenvereniging, welke bestaat uit Laura van Sliedrecht, Martin Vermeulen en Dirk Hoek. Zij komen vertellen over de vereniging en wat ze zoal doen voor de MS patiënten. In het tweede uur zal mevrouw Ger van der Velde aanschuiven bij presentatrice Carla Hersbach en zij komt vertellen over het werkzaamheden als regioambassadeur van het watersnoodmuseum uit Ouwerkerk. In de uitzending van 11 februari zijn

boswachter Ted Sluijter en oncoloog dr. Van der Velde te gast. Zij komen vertellen over hun werkzaamheden in het dagelijks leven. Ook muziekliefhebbers worden uitgenodigd om te luisteren, want op 18 februari komt de bekende jazzpianist Paul Stark. Hij geeft regelmatig concerten in het Diekhuus in Middelharnis en komt in deze uitzending vertellen over zijn passie voor muziek. En in de laatste uitzending van deze maand, op 25 februari, komen Jaap van Oostenbrugge en Corné de Geus van het mannenkoor Stellendam naar de studio om te praten over het mannenkoor. Ook Helen Stam aan het woord over de activiteiten en evenementen die het jongerenwerk Goeree Overflakkee de komende periode weer organiseert.


Provincialeweg 10 | 3252 LR Goedereede

INSTALLATIES & CONSTRUCTIES

Meer dan een huis

FidesWonen is een wooncorporatie op Goeree-Overflakkee met ruim 2.300 huurwoningen en een vijftal woon-zorgcomplexen in de dorpskernen Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Herkingen, Middelharnis, Melissant, Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Zuidzijde. FidesWonen is vooral een betrouwbare, klantgerichte, maatschappelijke onderneming met een duidelijke vangnetfunctie.

Warmte & Water T 0187 - 49 22 24 | F 0187 - 49 33 90 E info@vanwijkbv.nl | www.vanwijkbv.nl

Vanwege vertrek en reorganisatie zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s:

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime:

BELEIDSADVISEUR EN PROJECTLEIDER ONDERHOUD M/V (36 UUR)

Installatiemonteur(s)

en een

MEDEWERKER VASTGOEDMANAGEMENT M/V (18-24 UUR)

Ben jij op zoek naar een zeer afwisselende baan? Als installatiemonteur leg je zelfstandig CV-installaties, sanitair, water en gas aansluitingen. Je komt over de vloer bij particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen, hoofdzakelijk op GoereeOverflakkee / Voorne-Putten. Je krijgt de (mede)beschikking over een bedrijfsauto met de meest moderne apparatuur.

Voor de complete functiebeschrijvingen en functie-eisen verwijzen wij je naar onze website: www.fideswonen.nl

Functie - eisen: - Flexibele instelling m.b.t. taken en werktijden - Klantvriendelijk - Technisch inzicht - VMBO / MBO installatietechniek - Zelfstandig kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten. Beide functies zijn ingedeeld in de salarisschaal J van de CAO Woondiensten (minimaal € 3.309,- en maximaal € 4.471,per maand, bij 36 uur p/w). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Design: Sfa Print bv

Wij bieden: - Een uitdagende functie in een dynamische organisatie - Prima arbeidsvoorwaarden - Prettige werkomgeving - Salaris conform CAO MKB - Metaal

Heb je vragen? Neem dan contact op met Gert-Jan van der Valk, directeur-bestuurder. Dit kan via het directiesecretariaat op telefoonnummer 0187-890415. Spreekt één van deze functies je aan? Stuur dan voor 15 februari 2014 een e-mail met een uitgebreide motivatie én CV naar secretariaat@fideswonen.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

N. A. van Kempen

ga snel naar

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Martin v. Wijk via telefoonnummer: 0187 - 49 22 24. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie met cv, bij voorkeur per e-mail richten aan: info@vanwijkbv.nl.

www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

• Onderhoud en service gastoestellen • Gas Water Warmte • Sanitair en badkamers • Airconditioning en klimaattechniek • Koper, lood en zinkwerk

• Dakbedekking • Mech. rioolontstopping • Zonne-energie • Las- en smeedwerk • Constructiewerk

Van der Made Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

MEUBELSTOFFEERDERIJ

a r u a L

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

Altijd ruime collectie gebruikte machines Al vanaf € 60,00

verhuizing OokWegens voor het Wij halen en brengen uw stofferen geslotenvan vanuw 22 december bootkussens en machine bij u thuis t/m 6 januari. voor onderhoud of reparatie. caravankussens

Zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

Laura Fun Laura Fun 47 Molendijk Watertoren 110 3247 CL Dirksland 3244 AN Nieuwe-Tonge 06 - 502 121 09 Per 7 januari: Boezemweg 28c, (06) 50 21 21 09 3255 MC Oude-Tonge

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@wanadoo.nl Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken

Adres

WOON ZORGCOMPLEX OOLTGENSPLAAT

Doelweg 2 | 3252 AJ Goedereede Tel. 0187 - 49 25 02

Goedereede

WEEK TOPPERS! Aanbiedingen geldig van woensdag 05-02-2014 t/m dinsdag 11-02-2014

6

Flakkees of h.o.h gehakt Van Slagerij van Zuidland

WEEK VAN DE

VOORDELIGE MAALTIJD Woningbouwvereniging “Beter Wonen” bouwt in Ooltgensplaat een woonzorg-complex op de locatie waar voorheen het verenigingsgebouw ’t Centrum was gevestigd. Het complex bevat 18 appartementen verdeeld over 3 bouwlagen. In het gebouw komt een zorgsteunpunt van Curamare. Vanuit dit steunpunt wordt de zorg aan bewoners van het complex en de plaatselijke thuiszorg gecoördineerd. Om u te een beeld te geven over het wonen en de zorg in het nieuwe woonzorgcomplex wordt er voor alle belangstellenden een inloopavond georganiseerd. Deze vindt plaats op : Vrijdag 14 februari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur in (het nieuwe) multifunctionele centrum “t Centrum” aan de Weesmolenstraat 12 (naast de voetbalvereniging) te Ooltgensplaat Zowel het woningbouwbestuur als ook medewerkers van Curamare zullen deze avond aanwezig zijn. U kunt bij hen terecht met uw vragen over zowel wonen als zorg in het nieuwe complex. De woningbouwvereniging “Beter Wonen” zoekt nog een naam voor het nieuwe woonzorgcomplex en nodigt daarom iedereen om ideeën aan te dragen. U kunt uw idee met tevens vermelding van uw naam en adres in een gesloten enveloppe deponeren in een bus die op de inloopavond aanwezig is. Op de enveloppe graag vermelden: naam woonzorgcomplex. Ook kunt u de enveloppe vóór 20 februari 2014 deponeren in de brievenbus van woningbouwvereniging “Beter Wonen”, Pieter Biggestraat 39, 3257 AR Ooltgensplaat. Degene die volgens het dagelijks bestuur het beste idee heeft ingediend wordt in maart beloond met een boodschappencheque ter waarde van € 100 ,- te besteden bij de EMTE supermarkt in Ooltgensplaat.

500 gram Bloemkool

Coop diepvries groente div. soorten 1 + 1 zak gratis

0,99 Eelder zuivel

2 kilo groente voor

2,39

Markant sinaasappelsap

Volle of halfvolle yoghurt

Liter

2,99

0,99

2 voor

1,98

www.facebook.com/onzesupermarktgoedereede // www.onzesupermarkt.com Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Niet voor wederverkopers.


TE KOOP:

BALANSOPRUIMING

RUIME EENSGEZINSWONING Van Gorcumdwarsstraat 5 - Sommelsdijk

Verkoop start zaterdag 8 februari vanaf 8.30 uur

Vele lichtbeschadigde nieuwe boeken. Duizenden boeken met kortingen tot 80%. Voor elk wat wils. Theologie, romans en kinderboeken Ook boeken in oude druk Dit moet u gezien hebben.

OP = OP Wie het eerst komt...

VRAAGPRIJS: €139.500,- k.k.

Boekenbonnen en Iris-bonnen van harte welkom t.m vrijdag 7 februari i.v.m. inventarisatie gesloten

• Zo te betrekken! (gestoffeerd) • Veel leefruimte: woonkamer + keuken 40m2 • 3 Slaapkamers • Ruime badkamer met 2e toilet op verdieping

• Geïsoleerd, cv (2011) en dubbele beglazing • Zonnig dakterras, dubbel steens berging (cv)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Struijk&Struijk Makelaardij B.V. Middelharnis, Tel: 0187 - 470272

OME>P! NE<PKLNAÖAPTS NGARA NBUIJID

ALLEEN VAN 3 T/M 8 FEBRUARI

DE INRUILSENSATIE VAN EUROPA. U bent van harte welkom in onze showrooms. Meer info ... www.knopsbv.nl

Middelharnis/Sommelsdijk KNÖPS, Langeweg 113, (0187) 47 67 67.

Noordgouwe AKKERDAAS, Kloosterweg 2, (0111) 40 13 47.

Eilanden-Nieuws 4 februari 2014  

Huis-aan-huis van Goeree-Overflakkee van dinsdag 4 februari 2014.

Eilanden-Nieuws 4 februari 2014  

Huis-aan-huis van Goeree-Overflakkee van dinsdag 4 februari 2014.

Advertisement