Page 1

2 0 1 8 1 N U M M E R

M

A

G

A

Z

I

N

E

OVER ZORG THEMA

Oncologie

Actief blijven, ook als je kanker hebt

Samen zorgen voor patiĂŤnten met kanker Uitzonderlijke samenwerking tussen huisarts en oncoloog

De mammacareverpleegkundige: schakel in de behandeling van vrouwen met borstkanker.


Inhoud

4

6

8

12

SAMEN ZORGEN VOOR PATIËNTEN MET KANKER

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN: DR. NOORDZIJ

DE MAMMACAREVERPLEEGKUNDIGE

ACTIEF BLIJVEN, OOK ALS JE KANKER HEBT

THEMA: ONCOLOGIE Oncologie is de zorg voor mensen met kanker. Deze zorg omvat meer dan alleen medische zorg. Bijvoorbeeld hoe je fit blijft tijdens je ziekte. Hoe de zorg georganiseerd is in onze regio. Maar ook waar je terecht kunt met je vragen of zorgen. U leest het in deze uitgave.

Samen bankieren

in uw vertrouwde omgeving

Ervaar het gemak van een adviseur aan huis Bent u slecht ter been? Heeft u net gezinsuitbreiding gehad of gewoon geen tijd om naar een kantoor van de Rabobank te komen? Een team van ruim 20 medewerkers staat dagelijks voor u klaar om u thuis te adviseren over uw bankzaken.

Wilt u een afspraak maken? Belt u dan (0186) 89 10 00.


VOORWOORD

Goede medische en psychosociale zorg is noodzakelijk. Kanker, het is voor veel mensen een akelig onderwerp waar we het liever niet over hebben. Maar in Nederland krijgen jaarlijks bijna 110.000 mensen de diagnose. Bijna iedereen kent wel iemand, ver weg of dichtbij, die met deze ziekte te maken heeft of heeft gehad. 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker. Dit cijfer geeft de noodzaak voor goede, medische en psychosociale zorg aan.

Dus soms is het nodig om het over een akelig onderwerp te hebben. Om beter te weten waar iemand uit je omgeving mee te maken heeft. Of om geĂŻnformeerd te worden over zorg of ondersteuning waar je anders misschien niet vanaf had geweten.

Om te begrijpen wie er allemaal bij een behandeling betrokken zijn. Want goede zorg, voor lichaam en geest, zijn in tijden van ziekte van groot belang. Dit nummer staat daarom in het teken van zorg voor mensen met kanker.

Paul van der Velden, Ellen Hoogervorst en Koos Moerland. raad van bestuur CuraMare. 3


A N D E R H A LV E L I J N S Z O R G

Samen zorgen voor patiënten met kanker Uitzonderlijke samenwerking tussen huisarts en oncoloog

MAGAZINE OVER ZORG

-

1 -

2018

Anderhalvelijnszorg, dat zal de meeste mensen weinig zeggen. In praktijk is het een hechte samenwerking tussen huisarts en de arts in het ziekenhuis, waarbij de zorg voor de patiënt door hen samen gegeven wordt. Marloes Tack, huisarts in Rockanje, en Aad de Vos, oncoloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis lichten deze samenwerking toe.

4

Anderhalvelijnszorg oncologie, wat is dat? Marloes: Dit betekent dat de huisarts tijdens de behandeling in het ziekenhuis betrokken blijft bij de patiënt. De huisarts en specialist overleggen maandelijks met elkaar. Na de behandeling vindt een groot deel van de controles -en soms zelfs alle controlesbij de huisarts plaats. Dat klinkt logisch maar is dit niet de normale gang van zaken dan? Marloes legt uit: Kijk, vroeger was het, even kort door de bocht, als volgt: iemand komt met klachten bij de huisarts, er is een vermoeden van kanker. De huisarts verwijst door naar het ziekenhuis voor onderzoek en diegene blijkt inderdaad ziek te zijn. Dan

Gedeelde zorg; de patient wordt er beter van. volgt een behandeltraject waarbij de huisarts niet betrokken is en pas nádat de behandeling is afgerond, ‘krijgt’ de huisarts de patiënt weer terug. Soms is deze patiënt wel 2 jaar van de radar verdwenen! Als huisarts weet je niet goed wat heeft plaats gevonden, qua medische behandeling maar ook qua impact op de patiënt en zijn familie.

Bij anderhalvelijnszorg zijn wij al die tijd betrokken bij het behandeltraject, en dus beter geïnformeerd. Dat is enorme winst voor patiënt, huisarts én medisch specialist. We zijn partners in het zorgtraject, met maandelijks overleg over ‘onze’ patiënten. We horen vaak dat ze het fijn vinden als een grotere groep medici naar hun case kijken. Aad voegt toe: De betrokkenheid onderling zorgt dat we elkaar beter en sneller vinden. Is er een vraag of wil je snel iets bespreken, dan pak je de telefoon. Want je kent elkaar goed. Van grote waarde is dat de huisarts goed inzicht heeft in de mentale gesteldheid en de impact op het leven van de patiënt en familie. De huisarts signaleert knelpunten sneller, en dus kunnen


O U DE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE / ANDERHALVELIJNSZORG

IS

Doorverwijzing naar ziekenhuis

H IN U IS G A G RT EE S N HE C O EF N T TA T C I JD T M EN ET S ZI EK EN

H

U

Doorverwijzing naar ziekenhuis

D AN

BE

H

Patiënt overgedragen aan huisarts

Diagnose en behandeling door oncoloog

Diagnose en behandeling door oncoloog

Patiënt met klachten naar huisarts

MAANDELIJKS OVERLEG

EL

Patiënt met klachten naar huisarts

Einde behandeling

we sneller op sociaal, emotioneel of relationeel vlak ondersteuning bieden. Daarin spelen ook de oncologieverpleegkundigen een belangrijk rol. Zij zijn de steun en toeverlaat voor de patiënt en staan altijd klaar bij vragen. Marloes: Na de behandeling in het ziekenhuis neemt de huisarts al een deel van de nacontroles over. Patiënten hoeven dan niet voor elke controle naar het ziekenhuis. Vaak zien we dat iemand die genezen is in een gat valt. De impact van kanker op relationeel, seksueel, sociaal en werkgebied wordt vaak onderschat. Pas als ook de controleperiode is afgesloten, begint het verwerkingsproces. Als medebehandelaar weet ik precies waar de patiënt tijdens de behandeling door heen is gegaan. Dat maakt de drempel om hierover te praten, en zorgen en angsten weg te nemen, een stuk lager.

Hoe is dit project tot stand gekomen. Aad: Het aantal patiënten met kanker stijgt al jaren. Dit komt deels door vergrijzing, deels door betere screening, zoals het bevolkingsonderzoek, waardoor de ziekte eerder ontdekt wordt. Continu samenwerken om zorg dichtbij huis te geven en meer aandacht voor de mentale gezondheid waren de basis voor dit project.

Einde behandeling

NACONTROLES BIJ HUISARTS

Wij, huisartsen van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en het medisch team van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, hebben hiervoor samen het initiatief genomen en deze werkvorm opgezet. In Nederland zijn we de enigen die op deze manier werken. En dat dit winst is voor alle betrokkenen, blijkt wel uit de hoge patiënt tevredenheid.

MARLOES TACK Marloes Tack is huisarts bij huisartsenpraktijk M. Tack in Rockanje. Zij is vanaf het begin betrokken geweest bij het project anderhalvelijnszorg oncologie en is een warm voorstander van betrokken zorg.

AAD DE VOS Aad de Vos werkt sinds 6 jaar als internist-oncoloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hij ziet voornamelijk patiënten die na hun behandeling voor preventieve therapie komen, of een behandeling krijgen om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Hij loopt wekelijks visite bij hospice Calando.

5


EEN DAG UIT HET LEVEN VAN…. 2018 1 MAGAZINE OVER ZORG 6

PORTRET VAN DR. NOORDZIJ, INTERNIST-ONCOLOOG-HEMATOLOOG Dr. Noordzij werkt sinds 3 ½ jaar in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis als internist-oncoloog-hematoloog. Ze houdt zich bezig met alle - vooral kwaadaardige - ziekten aan inwendige organen en is gespecialiseerd in afwijkingen van het bloed, bloedvormende organen en de lymfeklieren. ’s Middags heb ik poli, waarbij o.a. patiënten die chemoWaarom de keuze voor dit vak? ‘Mijn werk is breed, omdat ik me bezig houdt met zowel het therapie krijgen op controle komen. Een chemokuur wordt om de 3 of 4 weken gegeven. Na 1, 2 of soms 3 kuren kunbloed als de organen en met zowel goed-als kwaadaardige nen we zien of de chemotherapie is aangeslagen. Patiënten afwijkingen. Ik werk probleemoplossend en leg de verbindie hun chemotherapie hebben afgerond, ding tussen verschillende klachten om zo komen langs voor een follow-up. Dit is een oorzaak te vinden. Omdat het vaak meestal drie maanden na de laatste kuur. lange behandeltrajecten zijn, bouw ik Dan bespreken we hoe het gaat, of hun een band op met de patiënt, er ontstaat Verbinding leggen gewicht op peil blijft of ze klachten of pijn vertrouwen. Je moet voor dit werk een hebben. Ik kijk ook vaak naar de bloedmensendokter zijn.’ tussen verschillende waardes. Als het goed gaat worden de klachten om een controles minder frequent.’ Hoe ziet haar dag eruit? oorzaak te vinden ‘Een normale dag begint met visitelopen op de afdeling. Daar liggen patiënten Research die klachten hebben door hun ziekte of Nieuwe behandelingen worden in een bijwerkingen van de behandeling. Somstudie vergeleken met een bestaande migen liggen daar voor onderzoek zodat we een diagnose behandeling om te kijken of de nieuwe behandeling beter kunnen stellen. Ik loop een ronde en vraag hoe het gaat, kijk is. Dr. Noordzij coördineert deze studies. ‘Patiënten die naar de klachten en bepaal of extra onderzoek nodig is en meedoen aan een studie worden door ons geselecteerd op of medicatie of voeding aangepast moet worden. Tussen bepaalde kenmerken. Daarna wordt gevraagd of ze deel de middag loop ik visite in Hospice Calando. Ik ben daar willen nemen. Patienten moeten altijd toestemming geven medisch directeur en verantwoordelijk voor het medisch voor deelname! Jaarlijks doen we met een aantal studies beleid. Samen met mijn collega’s bezoeken we dagelijks de mee. Hiermee vergroten we onze eigen kennis, en hopen patiënten. Dit doen we met een rouleersysteem, de ene dag we betere behandelmethodes te ontwikkelen voor onze ga ik, de andere dag een collega. patiënten.’

WAT DOET DE INTERNISTONCOLOOG-HEMATOLOOG

MEDISCHE ZORG IN HOSPICE CALANDO

Een internist houdt zich bezig met goed- en kwaadaardige ziekten aan de inwendige organen, een oncoloog met alle vormen van kanker en een hematoloog met afwijkingen van het bloed, bloedvormende organen en de lymfeklieren. Een internist-oncoloog-hematoloog heeft daarom brede kennis en werkt veel samen met andere vakgebieden zoals hart- en longgeneeskunde en chirurgie.

Hospice Calando biedt palliatieve zorg als genezing niet meer mogelijk is. Deze zorg wordt gegeven in huiselijke sfeer en richt zich op kwaliteit van leven en sterven. De internist-oncologen mw. Noordzij, dhr. de Vos en mw. Dietvorst en longarts mw. Hoogerbrugge geven medische zorg aan cliënten van het hospice.


Voor Voor verkoop, verkoop, verhuur, verhuur, lease, lease, accessoires accessoires en onderhoud van scootmobielen! en onderhoud van scootmobielen! Ook Ook voor voor rollators, rollators, rolstoelen, rolstoelen, douchestoelen douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen! en diverse andere zorgmiddelen!

Bezoek Bezoek op op afspraak afspraak onze onze showroom in Hellevoetsluis showroom in Hellevoetsluis 0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl 0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl

DECO HOME VAN ROSSUM WORDT VAN ROSSUM DE WOONPROFESSIONALS

HOME MADE BY

Bent u klaar met dure reparaties zonder overleg!?

Verder kunnen wij u van dienst zijn voor: IN DE NABIJE TOEKOMST ZAL DECO HOME VAN ROSSUM EEN NIEUWE WEG INSLAAN. PERSOONLIJK ADVIES, EEN FOCUS OP TOTAALINRICHTING EN HET WERKEN MET EEN EIGEN COLLECTIE.

VAN ROSSUM DE WOONPROFESSIONALS

HERMAN DE MANSTRAAT 2, SOMMELSDIJK | MORIAANSEWEG WEST 48-50, HELLEVOETSLUIS 0187 - 487184 | 0181 - 763520

APK Automaten spoelen Aircoservice Aankoop keuringen Banden en velgen verkoop De en Montage van banden Diagnose stellen Dieselproblemen

Distributieriem vervangen Grote en kleine beurten Levering van originele onderdelen Reparaties van alle merken Ruitvervanging en reparaties Schade afhandelingen Uitdeuken zonder spuiten Uitlijnen


BORSTKANKERZORG

MAMMACAREVERPLEEGKUNDIGEN ELMA TANIS EN RIANNE APPELMAN

Waar de oncologieverpleegkundige de rechterhand is van de oncoloog, is de mammacareverpleegkundige de rechterhand van de chirurg. Hun rol in de zorg voor vrouwen met borstkanker, wordt toegelicht door Elma Tanis en Rianne Appelman. Samen met Amanda Soeters en Danielle van Asselt zijn zij de vertrouwde gezichten voor patiënten in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

MAGAZINE OVER ZORG

-

1 -

2018

De mammacareverpleegkundige: schakel in de behandeling van vrouwen met borstkanker.

8

‘1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker, en dat aantal groeit jaarlijks. Wij zien per week gemiddeld 12 nieuwe patiënten die mogelijk borstkanker hebben. De huisarts verwijst hen door voor onderzoek als ze zelf een afwijking in de borst hebben gevoeld of omdat dit bij het bevolkingsonderzoek is ontdekt. Sommige patiënten zijn door een andere specialist doorverwezen. Zij komen bijvoorbeeld voor een longfoto waarop een afwijking in de borst wordt gezien.’

Onderzoek en voorlopige uitslag op 1 dag

De onderzoeken om een diagnose te stellen, vinden op dezelfde dag plaats. ‘In 1 ochtend plannen we een gesprek, lichamelijk onderzoek door de chirurg, een mammografie, echo en soms een punctie. Dan wordt weefsel weggenomen om te beoordelen of er kwaadaardige cellen zijn. De uitslag hiervan duurt 2 tot 5 dagen en wordt gegeven bij de definitieve diagnose. Het team - de radioloog,


de chirurg en een van ons - bespreken de resultaten en nog dezelfde dag wordt een voorlopige uitslag aan de patiënte gegeven. Een snelle voorlopige diagnose op basis van echo en foto geeft de patiënt alvast een indicatie van goed of slecht nieuws.’

Het vervolg

De chirurg bespreekt de definitieve uitslag van de onderzoeken in een vervolgafspraak. Dit kan goed of slecht nieuws zijn; de mammacareverpleegkundige is altijd bij het gesprek. ‘De behandeling van borstkanker verschilt uiteraard per persoon. Wij bespreken wat de patiënte kan verwachten van haar behandeling, waar ze rekening mee moet houden, voor zichzelf, maar ook voor haar naasten. Slecht nieuws moet eerst landen, er is veel informatie om te verwerken. In een vervolggesprek herhalen we in alle rust de informatie over operatie en behandeling.’

Houvast voor de patiënte

In een moeilijke periode is de mammacareverpleegkundige een baken voor de patiënt. ‘Borstkankerzorg is hele persoonlijke zorg, elke vrouw krijgt een ander behandelplan. En dus ook andere begeleiding en ondersteuning door ons. Wij regelen alle afspraken en begeleiden hen tijdens de zorg, we zijn er voor vragen. Een operatie, chemotherapie, bestraling, hormoontherapie, de een krijgt alles voor de kiezen, de ander slechts een deel, maar de emotionele impact is altijd enorm. Betrokkenheid, compassie, het is onmisbaar in ons werk.’

Nazorg

De uitslag van een operatie komt na een week. De mammacareverpleegkundige regelt de aanvraag van vervolgbehandeling, zoals bestraling of chemotherapie, en geeft uitleg over borstprotheses. ‘Met de zogenaamde lastmeter brengen we de gevolgen van ziekte en behandeling op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied in kaart. Op basis van deze vragenlijst gaan wij het gesprek aan en bepalen we welke nazorg nodig is. Soms is onze steun voldoende. Soms schakelen we andere hulp in: oedeemtherapie, een psycholoog, revalidatie bij een programma als OncoFit.’

Borstkankerzorg is persoonlijke zorg.

BORSTCENTRUM ZUIDHOLLANDZUID, INTENSIEVE SAMENWERKING IN DE REGIO Borstcentrum ZuidHollandZuid is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het is een voorbeeld van de manier waarop het ziekenhuis vorm geeft aan hechte samenwerking in de regio, om de zorg aan patiënten van GoereeOverflakkee, Schouwen Duiveland en Voorne-Putten te verbeteren. In het centrum werken meer dan tachtig medici, paramedici en verpleegkundigen samen om hoogwaardige zorg te geven. Dit resulteert onder andere in een wekelijks overleg waarin alle patiënten met borstkanker (anoniem) besproken worden en een individueel behandelplan volgens landelijke richtlijnen wordt bepaald. Ook op gebied van onderzoek wordt samengewerkt. Op die manier kunnen de medewerkers van elkaar leren en samen stappen zetten

MEER WETEN? KIJK OP WWW.BORSTCENTRUMZUIDHOLLANDZUID.NL

9


LOS DE PUZZEL OP EN WIN EEN BOODSCHAPPENPAKKET t.w.v. € 50,-

Diagram

Horizontaal: 1 Blozen van de tinten (7); 6 Delen in Londen en New York waar geroepen wordt om de jacht (4); 7 Hij stelde de vraag eerder dan verwacht (5); 9 Vakantieverblijf voor en door het hele gezin (14); 11 Wordt er gevuurd als er geënterd wordt of gaat het om een andere constructie? (15); 12 Een eikel in een emmertje (4); 13 De Turkse jongen kocht de knikker van het beschikbare geld (6); 16 Het meisje geeft de vreemdeling een sok (6); 17 Vol overgave op het water gedobberd (8); 18 Die vormt de verbinding tussen een turntoestel en een stukje kunstgebit (4); 20 Werkelijk oprecht (10); 21 Hij weert de reclametekst van de website (6); 22 Moet hij goede sier maken? (6); 23 Tijden om het zacht te laten worden (5). Verticaal: 2 Bestaansnorm (15); 3 Dat ik hem er uit schop is niet realistisch (8); 4 Ze vindt zichzelf niet slim, ondanks haar bezit (8); 5 Zorg om de woning beter te maken (15); 6 Luieren in plaats van de groente wokken (9); 8 Die groente beschikt over een tweede macht in de wiskunde (15); 10 De medewerkers van de minister van financiën? (14); 14 Als zij nou het warmhoudplaatje in het ecru had... (7); 15 Zeker het wegwrijven (5); 19 Van welke kant u het ook bekijkt, het is en blijft vreemd (4).

1

2

3

4

14

15

5 6

7 8

9

10

11

12

13

17

16

18

19

20

21

22

23

© Persbelangen P504

Lever de complete oplossing van de puzzel in bij: Plus Slingerland Middelharnis, Kerkepad 7 (Deponeer de oplossing in de bus in de winkel) Plus Slingerland Rockanje, Dorpsplein 2

Wij verzorgen tot volle tevredenheid de boodschappen voor de woongroepen van CURAMARE Plus Slingerland verzorgt de boodschappen voor een groot aantal zorginstellingen op het eiland Goeree- Overflakkee en Voorne en Putten. Ook interesse voor het be(ont)zorgen van de boodschappen op uw zorglocatie of bedrijf? Neem contact op met Huibert Slingerland of stuur een mail naar hslingerland@plussupermarkt.nl

Ook voor particulieren verzorgen wij graag uw boodschappen. Plaats uw bestelling op www.plus.nl

Plus Slingerland Middelharnis, Kerkepad 7 3241 CH Middelharnis, 0187-482772 Plus Slingerland Rockanje, Dorpsplein 22 3235 AD Rockanje, 0181-407310


De oncologieverpleegkundige De oncologieverpleegkundige is de rechterhand van de oncoloog. Naast medische zorg, zoals chemokuren toedienen, is er veel aandacht voor het welzijn van de patiënt. Tijdens alle fasen van ziek-zijn is zij het aanspreekpunt en begeleidt en informeert de patiënt over behandeling, ziekte en complicaties. Dat begint al bij het eerste gesprek. Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige, licht toe: ‘Het is voor een patiënt niet altijd eenvoudig om tijdens een slecht nieuwsgesprek met de arts alle informatie op te slaan. Na het gesprek met de behandelend arts ga ik meestal een vervolg gesprek in met de patiënt en zijn naaste. Daarbij kijk ik waar hij of zij behoefte aan heeft.

Welke emoties komen naar boven, ongeloof, woede, verdriet? Welke vragen zijn er? Als we een behandeltraject ingaan, geef ik advies over klachten en symptomen die kunnen ontstaan tijdens de behandeling. Wij zijn wat laagdrempeliger en makkelijker benaderbaar en bouwen een goede band op met de patiënt. Juist de combinatie van verpleegkundige en psychosociale zorg, tijd nemen voor de patiënt en structuur geven, wordt erg gewaardeerd. Dat hoor je ook van patiënten terug.’ De oncologieverpleegkundige heeft ook een belangrijke rol in het anderhalvelijnszorg traject op gebied van informatie-uitwisseling over het welzijn van de patiënt.

Tieleman Keukens | Korendreef 15 | 3241 AS Middelharnis | 0187 - 602555 | www.tieleman.nl

016

BESTE SERVICE AWARD OPINESS.NL

TOPWINKEL OPINESS.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN GOEREE-OVERFLAKKEE

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2018

2017

2012 - 2017

2012 - 2016

2014

2011

2011

2010

2003 / 2004 / 2009


ONCOFIT

Actief blijven, ook Tijdens het bevolkingsonderzoek werd bij Clementine borstkanker ontdekt. Een heftige tijd volgde, met een operatie, bestraling en chemotherapie. Fit zijn is belangrijk voor Clementine en daarom volgt ze sinds november OncoFit.

‘Ik liep 2 à 3 keer per week samen met mijn man 5 kilometer. Na mijn behandeling haalde ik nog geen 500 meter. Ik was zó moe. Het ziekenhuis verwees me door naar OncoFit. Dat is goed voor mijn conditie én voor m’n hoofd. Ik heb veel te verwerken en bewegen helpt daarbij. Het geeft me een doel.’ vertelt Clementine.

NAAM VOLGT

Clementine Vermeul, 61 jaar OncoFit bij CuraMare Behandeling

WAT IS ONCOFIT? Voor mensen met kanker of die kanker hebben gehad, is het belangrijk om weer vertrouwen in je lijf te krijgen. Bij OncoFit train en beweeg je onder begeleiding van een fysiotherapeut in een groep met lotgenoten. • Conditietraining op fitnessapparaten • Individuele oefeningen, zoals strekoefeningen of oefening van evenwicht • Bewegen in spelvorm: badminton, bal overgooien Een sessie duurt 45 – 60 minuten. Een traject duurt tussen de 3 en 6 maanden.

MAGAZINE OVER ZORG

-

2018

Naomi van der Waal fysiotherapeut bij CuraMare Behandeling

1 -

NAAM FUNCTIE

12

Naomi, vaste fysiotherapeut van OncoFit: ‘Clementine en ik hebben samen doelen gesteld. Een behandeling tegen kanker heeft veel impact dus ik benadruk altijd dat de verwachtingen niet te hoog moeten zijn. Eérst werken aan op peil houden wat je nú kan, daarna pas opbouwen. Het doel is dus niet om na een paar weken weer die 5 kilometer van vroeger te lopen. Opbouwen gaat stapje voor stapje en moet passen bij wat je lijf aan kan. Toen Clementine begon, hebben we gekeken wat ze op dat moment kon en waar we naartoe zouden gaan werken. We stelden fysieke doelen, maar ook wanneer ze weer tevreden is met wat ze kan.’ Bij de intake hoort een fiets- en looptest en soms, bij tintelingen in handen en voeten, een balanstest. Na 3 maanden test Naomi weer om de vooruitgang te meten.

Stok achter de deur Alle OncoFit deelnemers hebben kanker of kanker gehad. ‘Daarom kun je jezelf zijn, niemand die raar opkijkt dat je een mutsje draagt. Oncofit is een stok achter de deur, het helpt om voorzichtig naar de toekomst te kijken. Ik blijf stiekem liever op de bank zitten, maar er staat een afspraak, er wacht iemand op me om te helpen. Die begeleiding heb je ook echt nodig!’ aldus Clementine. ’De groep stimuleert elkaar. Kan de een 2 kilo tillen, dan wil de ander dat ook. Dat motiveert ook om wekelijks te komen. Als ik geweest ben, heb ik altijd een voldaan gevoel.’ Naomi voegt toe: ‘Voor het beste resultaat helpt het als je thuis oefent en regelmatig beweegt. Clementine krijgt hierbij veel steun van haar man. Dat helpt om het vol te houden.’


als je kanker hebt OEDEEMTHERAPIE

Na verwijdering van de lymfeklieren is het lichaam minder goed in staat om vocht af te voeren. Daardoor ontstaan vochtophopingen met stijfheid, zwellingen, jeuk en pijn tot gevolg. Oedeemtherapie helpt om het vocht beter af te voeren.

Ook hier start het traject met een intake, waarbij de hoeveelheid oedeem gemeten wordt. Na een aantal sessies wordt dit weer gemeten om te zien of de therapie effect heeft. Ook ademhalingstechnieken en tips om vochtophoping te voorkomen komen aan bod. ‘Warmte trekt oedeem aan, dus blijf uit de volle zon is zo’n tip. Maar ook: zet een pan met kokend water op de achterste pit van je fornuis. Want stoom trekt vocht aan. Het zijn vaak simpele dingen die een groot effect hebben’, legt Dorien uit.

Massage Het doel van oedeemtherapie is om vocht en vochtophopingen zoveel mogelijk te verminderen. Massage helpt hierbij. ‘Massage zorgt dat het vocht weer opgenomen wordt door het lichaam. We ‘brengen’ het als het ware naar de juiste plek. We kijken wel altijd goed hoe het lichaam reageert en passen de therapie aan wanneer dat nodig is’, voegt Dorien toe.

NAAM FUNCTIE

Dorien van Heusden fysiotherapeut bij CuraMare Behandeling, met als specialisatie oedeemtherapie

WAAROM WORDT BIJ KANKER VAAK DE LYMFEKLIEREN VERWIJDERT

MEER INFORMATIE OVER ONCOFIT OF OEDEEMTHERAPIE?

Door het hele lichaam zitten lymfeklieren. Lymfeklieren zijn onderdeel van het lymfestelsel. Dit stelsel verwijdert afvalstoffen uit je lichaam en beschermt tegen infecties. Omdat het lymfestelsel beschadigde cellen, zoals kankercellen, uit ons lichaam filtert, kan het juist ook zorgen voor de verspreiding van kankercellen, dus het uitzaaien van kanker. Bij kanker worden lymfeklieren daarom gecontroleerd op de aanwezigheid van kankercellen. Vaak worden lymfeklieren al preventief verwijderd om het risico op uitzaaiing te verkleinen.

Neem contact op met de fysiotherapeuten van CuraMare Behandeling - 0187 48 83 81 of curamarefysiotherapie@curamare.nl. Aanmelden voor oncofit en oedeemtherapie kan alleen met een verwijzing van huisarts of specialist uit het ziekenhuis. Ook is het handig om vooraf bij de verzekering te checken of de behandeling vergoed wordt.

13


VA C AT U R E

Wij zoeken verpleegkundigen en verzorgenden IG voor onze thuiszorg

MAGAZINE OVER ZORG

-

1 -

2018

KEN WER BIJ E MAR A R U C

14

Ben jij verpleegkundige of verzorgende IG en op zoek naar een nieuwe baan? Ben jij zelfstandig, flexibel en neem je graag het initiatief? Vind jij het fijn om verantwoordelijk te zijn voor ´jouw´ route en jouw cliënten en hecht je er waarde aan om een goede band op te bouwen met je cliënten? Dan zoeken we jou! Voor alle teams op Goeree-Overflakkee en west VoornePutten zoeken wij nieuwe medewerkers voor 12 tot 24 uur per week. De werktijden zijn flexibel en in overleg in te delen. Werk jij het liefst alleen de avonduren? Of juist onder schooltijden? Geen probleem, dan houden we daar rekening mee. Wil je eerst een keer meelopen om te kijken of je bij ons past? Ook dat kan.

MEER WETEN?

Bel Henny Koopman 06 22 69 79 13 of kijk op www.werkenbijcuramare.nl Wij bieden jou een afwisselende baan met leuke collega´s en veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om onafhankelijk vakkundig invulling te geven aan je werk. Je werkt intensief samen met onze partners in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, huisartsen en de andere thuiszorgteams.


HULP IN HET HUISHOUDEN NODIG?

CuraMare Thuiszorg biedt nu ook huishoudelijke hulp op Voorne-Putten In de wet WMO is geregeld dat u hulp in het huishouden kunt krijgen als het (tijdelijk) te zwaar is om zelf uw huis schoon te houden. Deze hulp vraagt u aan bij het WMO loket van uw gemeente. Sinds kort kunt u ook als u op Voorne-Putten woont uw huishoudelijk hulp regelen via CuraMare Thuiszorg. Wilt u meer weten? Kijk dan op de site van uw gemeente of op www.curamarethuiszorg.nl voor meer informatie.

12 MEI FIETST DE VRIENDEN VAN CARMEN VOOR HET GOEDE DOEL. FIETS JIJ MEE?

Stichting vrienden van Carmen De stichting vrienden van Carmen is opgericht door Daaf Kievit. Hij is de vader van Carmen, die overleden is aan een hersentumor. Hij heeft vlak voor haar overlijden de stichting Stop hersentumoren opgericht, die onderzoek doet naar de bestrijding van hersentumoren. EDITIE 3 2017

Winnaar prijspuzzel Innopastry De winnaars van de prijspuzzel van Innopastry in uitgave 3 van 2017 zijn: J. van Ast uit Brouwershave en D. van den Berg uit Hellevoetsluis. De oplossing van de puzzel was gehoororgaan. Beiden gefeliciteerd met jullie prijs.

CuraMare Communicatie

EINDREDACTIE

Charlotte Poortvliet

HOOFDREDACTIE Paul van der Velden TEKST

Charlotte Poortvliet, Mirjam Nelis

FOTOGRAFIE

Mirjam Nelis

VORMGEVING

Miek Geeft Vorm

UITGEVERIJ

Eilanden Nieuws BV

ADVERTENTIE

Gert Verweij

MICRO OPMAAK

Manon de Vos-Thijssen

DRUK

RODI rotatiedruk BV

OPLAGE

78.500

EN OPMAAK

ACQUISITIE

COLOFON

De vrienden van Carmen organiseert op 12 mei voor de 4e keer een fietstoertocht van 100 km over Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De opbrengt van de fietstocht gaat deels naar de stichting Stop hersentumoren én deels naar de afdeling oncologie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De rit start om 10.00 uur. U kunt inschrijven via vvcclassic@gmail.com of op de dag zelf bij de start. Start en finish zijn bij M. van Zanten Zand&Grindhandel in Middelharnis. Meer informatie op www.vriendenvancarmen.nl

REDACTIE

MET MEDEWERKING VAN Dr. Noordzij, Marloes Tack, Aad de Vos, Elma Tanis, Rianne Appelman, Naomi van der Waal, Dorien van Heusden, Clementine Vermeul

15


EEN SNELLER HERSTEL EN LANGER FIT MET HOOGWAARDIG EIWIT! We worden ouder, maar hoe blijven we zo lang mogelijk fit? Of hoe herstellen we snel en zo goed mogelijk na een ziekte of operatie? Een spierafbrekende lichaamstoestand en (dreigende) ondervoeding is een groot probleem binnen alle segmenten van de Zorg. De energie- en eiwit verrijkte gebakjes van Innopastry bieden uitkomst. Omdat ze eenvoudig en aangenaam te nuttigen zijn, maar ook de eetlust opwekken en herstel bevorderen. Huib van Leeuwen

Mini s w Bou steentje

20%

hoogwaardig eiwit

Volgens Huib van Leeuwen van Innopastry, hebben ouderen en zieken vooral baat bij de inname van extra eiwitten. Van Leeuwen: “ Voeding alleen kan je niet beter maken, maar het speelt wel een essentiële rol. Zo heeft bouillon geen enkele zin: het is niet meer dan warm water met een smaakje. Het vult vooral de maag en blokkeert vanwege het volle gevoel de weg voor echt belangrijke etenswaren. Ook de fruitmand werkt averechts. Dat zijn vooral vruchtensuikers en die zijn in een zieke of zwakkere gezondheidstoestand niet relevant.”

MEER RESERVES

Onderzoek laat zien dat mensen met meer spiermassa beter in staat zijn om bijvoorbeeld zware chemokuren of bestralingen te doorstaan dan patiënten die weinig spieren hebben. Ze hebben immers meer reserves en kunnen daardoor de behandeling beter aan. En dat heeft niets te maken met het lichaamsgewicht. Te zware mensen kunnen zelfs relatief weinig spiereiwit hebben en lichte mensen juist voldoende.

EIGEN SPIEREIWIT OPETEN

Het is een tijd onderschat, maar inmiddels is iedereen er over uit: goede voeding draagt bij aan een sneller herstel. Wanneer je te weinig eet, verbrandt je geen vet, maar eet je vooral je eigen spiereiwitten op. Dat komt bij ouderen en zieke mensen vaak voor en is dus wezenlijk anders dan bij gezonde mensen. Die verbranden vet als ze op dieet zijn. In geval van ziekte moeten de eiwitten daarom als eerste worden aangevuld.

PRIJSWINNEND RECEPT

De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat bevatten per kleine portie al 8 gram hoogwaardig wei-eiwit. Beide producten kregen een eerste prijs voor innovatie en zijn in meerdere smaken verkrijgbaar. Easy-to-Eat is vooral toepasbaar bij slikproblemen.

NIEUW! MINI BOUWSTEENTJES

Elk Mini Bouwsteentje bevat 20 % hoogwaardig eiwit. Nog meer kracht en zijn deze “kleintjes” gemakkelijk uit de hand te eten en de helft kleiner dan de gewone Bouwsteentjes, wegen slechts 30 gram per stuk.

De mini Bouwsteentjes zijn gesorteerd verpakt en bevat elk doosje 8 mini Bouwsteentjes, van elke smaak 2 stuks

WANNEER SLIKKEN MOEILIJKER WORDT

Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen die extra eiwit en energie nodig hebben. De zachte structuur van Easy-to-Eat maakt het uitermate geschikt voor mensen die alleen dik vloeibare of fijngemalen voeding kunnen eten. Easy-to-Eat is zacht en smelt in de mond en kan daarom probleemloos worden gegeten door mensen met een kauw- en slikstoornis.

ALS TUSSENDOORTJE OF TOETJE

“Zoveel mogelijk eiwitten en calorieën, daar komt het op neer”, aldus Van Leeuwen. “Wij hebben twee producten ontwikkeld die een bron zijn van hoogwaardig eiwit: ‘Bouwsteentjes’ en ‘Easy-to-Eat’. Beide producten zijn een effectief hulpmiddel bij het terugdringen van ondervoeding én het opbouwen van een betere voedingstoestand. Je kunt ze eten als tussendoortje of als toetje.”

Meer informatie? Bezoek onze website www.Bouwsteentjes.nl of e-mail naar info@bouwsteentjes.nl - Telefoon 035 - 35 588 23 95 Alle producten zijn verkrijgbaar bij Jumbo Supermarkten - De Mini Bouwsteentjes bij Albert Heijn en Hoogvliet supermarkten, tevens online bestelbaar.

Curemare - Editie maart 2018  
Curemare - Editie maart 2018  
Advertisement