Page 1

MAART 2014 JAARGANG 2, NUMMER 1

MAGAZINE

In dit nummer Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker van start Open Dag CuraVita doorslaand succes Spataderzorg van hoog niveau Radiologie blij met buckykamers Opening Ebbe en vloed


Samen tillen we de zorg naar een

HOGER NIVEAU!

TotaalVERS levert dagelijks een totaalpakket aan grootkeukens. Onderdeel van ons totaalpakket is een hoogwaardig assortiment convenience producten. De bereiding hiervan vindt vrijwel geheel in eigen beheer plaats, waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. TotaalVERS; op tijd, op maat en lekker!

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijk zorg. De juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek met de juiste materialen. TR-Care levert aan CuraMare plafondtilliftsystemen, verrijdbare patiëntentilliften, hoog/laag baden en douche-hulpmiddelen. Zowel in de nieuwbouw als op bestaande locaties. TR-Care is uw innovatieve partner voor het inrichten van ruimtes in de zorg.

aardappelen

• groenten • fruit • zuivel • vlees • vis • brood en banket

TR-Care zorgt ervoor!

Albrandswaardsedijk 177 Poortugaal (010) 501 33 21 www.TotaalVERS.nl

www.tr-care.nl

Alles onder één dak!

Woongoed GO wenst alle bewoners in het nieuwe Ebbe & Vloed comfortabel woongenot

3803-TV-Adv-CuraMare 100x141-DEF.indd 1

verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

en de medewerkers veel werkplezier. TE KOOP

Rubensplein 44 - Middelharnis Verkoopprijs: € 166.000,- k.k. Gezellige tussenwoning (bj. ca. 1970, inhoud ca. 348 m3), rustig gelegen in kindvriendelijke woonwijk. Deze royale woning heeft een besloten achtertuin met berging en staat op ca. 159 m2 eigen grond. De woning is zeer netjes en biedt alle mogelijkheden om naar eigen smaak af te werken. Indeling: beg. grond: entreehal met trapopgang, bergkast en toilet, doorzonwoonkamer, gesloten keuken; 1e verd: overloop, badkamer met 2e toilet, 3 slaapkamers (waarvan 2 gescheiden door kastenwand); 2e verd: bereikbaar via vaste trap, voorzolder en zolderkamer.

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

Landbouwweg 1 | 3241 MV Middelharnis tel. 0187-471071 | e-mail: info@woongoedgo.nl

29-08-13 15:45


INHOUD Voor u ligt het derde nummer van ons CuraMare magazine. Binnen onze orga-

PAGINA 4

nisatie streven we altijd naar het leveren van de beste zorg en daarom zijn we

Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker

elke keer weer trots dat we u zoveel te vertellen hebben. Want dat betekent

van start

dat onze organisatie zich ontwikkelt, dat we in beweging zijn en onze zorg en

PAGINA 5

dienstverlening blijven vernieuwen.

Schildklierpoli is een succes

Daar haken we direct op in met een artikel over onze kernwaarden. Want wie

PAGINA 7

zijn wij nu eigenlijk en vanuit welke normen en waarden leveren we dagelijks

Waar staan we voor? Onze kernwaarden

zorg aan u en uw naasten? In deze vierdelige serie krijgt u daar antwoord op.

PAGINA 8

Ook veel goed nieuws uit het ziekenhuis, onder andere over de uitverkiezing

Opening Ebbe en vloed

van ons ziekenhuis als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek dikke

PAGINA 9

darmkanker en de ingebruikname van onze nieuwe buckykamers op de

Open Dag CuraVita doorslaand succes

afdeling Radiologie.

PAGINA 12 Bij de ouderenzorg mochten we eindelijk ons prachtige woonzorgcomplex

Radiologie blij met buckykamers

Ebbe en Vloed officieel laten openen door burgemeester A. Grootenboer van

PAGINA 13

de gemeente Goeree-Overflakkee en door de heer Koster van branche-orga-

Spataderzorg van hoog niveau

nisatie Actiz. Een fraaie en drukbezochte dag waarbij in alle opzichten de zon scheen. Ik wens u weer veel leesplezier. Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE

FOTOGRAFIE

ADVERTENTIE ACQUISITIE

MET MEDEWERKING VAN

CuraMare Communicatie

Jasper Hof, Marlies Prins

Gert Verweij

Marlies Prins, Netty van Kemenade,

EINDREDACTIE

VORMGEVING EN OPMAAK

MICRO OPMAAK

Maarten Staarinck, Chris van den Berg,

Charlotte Poortvliet

GraphETY

Manon Thijssen, Dirk van der Welle

Martin Ketting. Flebologisch Centrum

HOOFDREDACTIE

UITGEVERIJ

DRUK

De Zuid-Hollandse Eilanden

Wim Driesse, Paul van der Velden

Eilanden Nieuws BV

Janssen Pers

TEKST

OPLAGE

Paula Koster, Charlotte Poortvliet

78.500

MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


NIEUWS

4

Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker van start

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is sinds 1 januari volledig bevoegd voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Half maart vonden de eerste colonoscopieën plaats. Internist Netty van Kemenade vertelt over het hoe en waarom van dit bevolkingsonderzoek. Wat is een colonoscopie?

Wat is het doel van het bevolkings-

bepaalde eisen voldoen. Dat geldt ook

‘Een colonoscopie is een kijkonderzoek

onderzoek darmkanker?

voor de scopiekamer, de scopie-appara-

van de dikke darm. Met een colonosco-

‘Met het bevolkingsonderzoek kan

tuur en nog een aantal zaken.’

pie kan de internist of MDL-arts (maag-,

darmkanker worden voorkomen of in

darm- en leverarts) de binnenkant van

een vroegtijdig stadium worden ontdekt

Hoe zit het bevolkingsonderzoek

de endeldarm, dikke darm en het laatste

en behandeld. Als darmkanker vroegtij-

darmkanker in elkaar?

deel van de dunne darm bekijken. Het

dig wordt ontdekt, is de kans op gene-

‘Iedereen tussen de 55 en 75 jaar krijgt

onderzoek wordt gedaan met behulp

zing groter en de behandeling minder

op zeker moment - en daarna om de

van een kijkinstrument, de endoscoop.

zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan het

twee jaar - een paarse envelop in de

Dit is een flexibele slang met aan het

aantal sterfgevallen verminderen met

brievenbus. Daarin zit een buisje met

uiteinde een klein lampje en een camera.

zo’n 2400 patiënten per jaar.

een stickje en een retourenvelop, voor

Het lampje zorgt ervoor dat de arts de

het inleveren van ontlasting. Het RIVM

binnenkant van de darm goed kan

Wat houdt de onderzoeksbevoegdheid

onderzoekt via een test of er bloed in die

bekijken. De camera is verbonden met

van het ziekenhuis in?

ontlasting zit. Bij zo’n 7% van de

een beeldscherm waarop de arts het

‘Om het bevolkingsonderzoek te mogen

mensen die het stickje inleveren zal dat

onderzoek kan volgen. Met de colono-

verrichten moeten we ons als ziekenhuis

het geval zijn. Zij worden binnen twee

scopie kunnen bijvoorbeeld ontstekin-

houden aan strikte voorschriften. De

weken uitgenodigd voor een colono-

gen, divertikels, poliepen en dikke darm

dokter en alle bij het onderzoek betrok-

scopie. Maar eerst is er een intake-

kanker worden opgespoord.

ken verpleegkundigen moeten aan

gesprek met een verpleegkundige op de

CURAMARE MAGAZINE

MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1


ZIEKENHUIS

5

polikliniek Interne Geneeskunde. Daarin

leerd. Daarna wordt de scoop via de

patiënt krijgt daarmee binnen zo kort

komen onder meer de medische voorge-

anus ingebracht en de hele dikke darm

mogelijke tijd de zorg die hij nodig

schiedenis, medicijngebruik en even-

nauwkeurig geïnspecteerd. Gemiddeld

heeft.’

tuele klachten aan de orde. Tijdens het

duurt zo’n onderzoek 30 tot 45 minuten,

intakegesprek geeft de verpleegkundige

afhankelijk van wat er tijdens het

Wat gebeurt er met weggenomen

ook uitleg over de gang van zaken voor,

onderzoek gevonden wordt en welke

poliepen?

tijdens en na de scopie. Om alles nog

ingreep er eventueel moet worden

‘Die worden in het laboratorium onder-

eens rustig na te kunnen lezen, krijgt de

verricht. Bij ongeveer de helft van de

zocht. Zo nodig bespreekt de arts

patiënt een folder mee. De volgende

patiënten wordt niks bijzonders ge-

resultaten daarvan met de cliënt op de

stap in het proces is het daadwerkelijke

vonden, bij 40 tot 50% van de patiënten

polikliniek. Zijn er geen of weinig

darmonderzoek met de endoscoop.’

worden poliepen gezien en bij een

bijzonderheden, dan gebeurt dat

minderheid van de patiënten, ongeveer

telefonisch.’

Welke voorbereiding is daarvoor

7%, dikke darmkanker.

nodig?

Is het onderzoek verplicht?

‘De patiënt krijgt dieetadviezen vooraf-

Wat voor ingrepen bedoelt u?

‘Nee, het is vrijwillig. Het retourneren

gaand aan het onderzoek en moet een

‘Het wegnemen van poliepen. Het is

van de antwoordenvelop met ontlasting

laxeerdrank drinken, om de darmen zo

belangrijk deze te verwijderen om te

is gratis, het eventuele vervolgonder-

goed mogelijk schoon te spoelen. Op de

voorkomen dat ze ooit ontaarden in een

zoek in het ziekenhuis wordt betaald via

dag van het onderzoek krijgt de patiënt

tumor. Zien we tijdens het onderzoek

de zorgverzekering.

een infuusnaaldje waardoor een slaap-

een heel grote poliep of een tumor in de

De website van het RIVM, www.RIVM.nl,

middel en zo nodig een pijnstiller

darm, dan wordt de patiënt via het

biedt uitgebreide informatie over het

worden toegediend. Hartritme, bloed-

zogenoemde Zorgpad Colorectaal direct

onderzoek. In het zoekvenster moet dan

druk en zuurstofvoorziening worden

doorgestuurd naar de chirurg, voor

de zoekterm Bevolkingsonderzoek

tijdens de scopie voortdurend gecontro-

verder onderzoek en behandeling. De

darmkanker worden ingevuld.’

Schildklierpoli is een succes De schildklierpoli van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is nu ruim een jaar open en zeer succesvol. Endocrien halschirurg Staarink zet de voordelen van de poli op een rij. ‘Allereerst is tijd een belangrijk aspect. Als patiënt ben je namelijk niet alleen gebaat bij goede zorg, ook de tijd die je ermee kwijt bent wil je zo goed mogelijk benutten. Geen eindeloze wachttijden dus, of steeds terug moeten komen voor aanvullend onderzoek. Bij ons worden de onderzoeken vlak na elkaar gepland, op dezelfde dag.’ Patiënten die zich op de poli melden zijn doorgestuurd door de huisarts of een andere specialist. Internist-Endocrinoloog Van Schaik neemt tijdens het eerste consult een vragenlijst door. Zo ontstaat een goed beeld van de klachten. Tijdens datzelfde consult krijgt de patiënt een echo van de schildklier en in sommige gevallen wordt er ook een punctie verricht. ‘Zo’n tien dagen later komt de patiënt terug voor de uitslag en wordt ook meteen de behandeling besproken. Als er geopereerd moet worden kom ik in beeld’, vertelt Staarink. De redenen voor een schildklieroperatie lopen uiteen. Er kan sprake zijn van een kwaadaardige tumor. Maar ook een goedaardige verdikking in de schildklier kan klachten geven. Mensen hebben dan bijvoorbeeld voortdurend het onaangename gevoel dat er iets in hun keel zit. Of ze hebben slikklachten. Ook maakt een verdikte schildklier dat het halsgebied er minder aantrekkelijk uitziet. Volgens Staarink is niet alleen het voortraject een verbetering, ook de nieuwste chirurgische technieken dragen bij aan een soepel verloop. ‘Zo is bijvoorbeeld de snee die we tegenwoordig in de hals maken maar zo’n 6 centimeter lang. Dat geeft niet alleen minder complicaties, ook het litteken dat overblijft is natuurlijk stukken kleiner dan vroeger. Daarnaast is het risico op stemproblemen beperkt, dankzij neuromonitoring,’ vervolgt Staarink. ‘Tijdens de operatie wordt de zenuw die de stembanden aanstuurt continu in de gaten gehouden met speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur. Hiermee lopen wij voorop in Nederland. Ook bijzonder positief is de sterk verminderde opnameduur: al na een dag kan de patiënt weer naar huis.’ MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’ Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

26-09-13 16:06

Gebruikersgemak centraal en optimaal Tieleman Keukens realiseerde de nieuwe keukens in de woonzorglocaties De Vliedberg en Ebbe en Vloed. Het overbekende Flakkeese familiebedrijf, wat de afgelopen jaren uitgegroeid is tot nationaal en internationale keukenleverancier, is bijzonder trots dat zij de leverancier mag zijn van Curamare. Het bedrijf wordt gekenmerkt door kwaliteit

geslaagd om prachtige en praktische

en service, zowel in de particuliere- als

keukenopstellingen te ontwerpen. Ook de

project sector. Tieleman heeft voor

kleur en materiaal keuzes passen in het

beide locaties de keukens ontworpen

totaalbeeld van beide woonzorglocaties.

en begeleid. Hierbij is duidelijk aandacht

Door het gebruik van degelijke materialen

voor doelgroepen en eindgebruiker

en technische toepassingen kan men

geweest. In overleg met de aanstaande

met plezier en gemak in de keukens

eindgebruikers en overige betrokkenen

wonen, leven en uiteraard koken. Een zeer

zijn er passende oplossingen gerealiseerd

prettige samenwerking tussen Curamare

ten aanzien van alle specifieke woon- en

en Tieleman, met als doel een tevreden

kookwensen. Uiteraard rekening houdend

gebruiker, heeft geresulteerd in een perfect

met de in te vullen ruimte. In een fijne

eindproduct.

samenwerking zijn we er met elkaar in

Tieleman Keukens Korendreef 15 3241 AS Middelharnis

0187-602555 www.tieleman.nl info@tieleman.nl


CURAMARE

7

Waar staan we voor?

De kernwaarden van CuraMare, de rode draad die ons allen bindt.

Elk mens heeft een unieke persoonlijkheid, een eigen identiteit die bepaalt wat je eigenschappen zijn, waar je drijfveren vandaan komen en vanuit welke normen en waarden je handelt. Dit bepaalt wie je bent, hoe je leeft en hoe je je gedraagt. In onze ogen geldt dit niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties. Ook daar vindt je een identiteit die bepaalt hoe een organisatie zich gedraagt, hoe ze naar buiten treedt. Bij CuraMare noemen we dat onze

medewerkers, nadenken over nieuwe

thuiszorg.

kernwaarden. Het zijn onze eigenschap-

diensten en het versterken van zorg door

Ook in de thuis- en ouderenzorg werken

pen die vanuit het hart gedragen worden

samen te werken met partners zijn dan

we hard aan het uitbreiden van onze

door iedereen die bij ons werkt, voor

maar een paar voorbeelden.

kennis en kunde. Het ontvangen van de

iedereen die bij ons komt. Deskundig-

In het ziekenhuis zijn we trots op de

felbegeerde PREZO keurmerken

heid, gastvrijheid, compassie en vertrou-

NIAZ accreditatie (Nederlands Instituut

(PREstaties en ZOrg) zorgt er niet voor

wen, iedereen die bij CuraMare werkt,

voor Accreditatie in de Zorg) en de vele

dat we op onze lauweren gaan rusten.

werkt vanuit deze verbindende normen

keurmerken die we de afgelopen jaren

De prachtige nieuwe locaties, gericht op

en waarden. Het is waar we met zijn

mochten ontvangen op gebied van

het verbeteren van de kwaliteit van leven

allen voor staan. De kernwaarden zijn de

patiëntvriendelijkheid en patiëntveilig-

en op respect voor wat bewoners nog

ziel van onze organisatie, het bepaalt

heid. Denk aan onze stomazorg, spat-

wel kunnen, dragen daar zeker aan bij.

wie we zijn. In deze serie nemen we u

aderzorg, ons Slaapteam en ga maar

Maar ook de samenwerking met huisart-

graag mee in de manier waarop onze

door. Een waardering van onze patiënten

sen en apotheken op gebied van veilige

kernwaarden tot uiting komen, te

waar we trots op zijn!

medicatie, de opening van een CuraMa-

beginnen met Deskundigheid.

re opleidingslocatie en nieuwe diensten Daarnaast werken we met een aantal

als sportfysiotherapie zijn enkele

Het lijkt niet meer dan logisch, dat je als

partners samen aan het bieden van

voorbeelden van de verbreding van de

zorgaanbieder deskundig moet zijn.

nieuwe zorg. Als eerste ziekenhuis in

deskundigheid van alle CuraMare

Maar voor CuraMare gaat deskundigheid

Nederland nemen onze ziekenhuisartsen

medewerkers.

verder dan ervoor zorgen dat de kennis

de taken van de huisarts over in onze

van medewerkers op orde is. We willen

HAP, verloskundigenpraktijk CuraVita

Zo blijven we ons, vanuit onze deskun-

onze cliënten en patiënten de beste zorg

heeft op unieke wijze de zorg van

digheid, richten op de toekomst. Om u

bieden en daarvoor moet je als organi-

verloskundige, kraamverpleegkundige

de juist zorg, op het juiste moment, op

satie hard werken, luisteren naar je

en gynaecoloog samengevoegd en de

de juist plaats te kunnen bieden.

cliënten en patiënten en jezelf blijven

anderhalvelijns zorgproject oncologie

ontwikkelen. Dat we dat goed doen blijkt

biedt patiënten met kanker de beste

uit een aantal zaken. Opleidingen voor

begeleiding door arts, huisarts en MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


OPENING EBBE EN VLOED

8

Ebbe en Vloed officieel geopend

Op donderdag 6 maart werd onder grote belangstelling van bewoners, omwonenden en medewerkers het nieuwe pand van Ebbe en Vloed officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door burgemeester A. Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee, samen met de jongste bewoner, de 17 –jarige Jesse, en de oudste bewoner, de 99-jarige heer Visbeen. Samen drukten zij op de knop om de fontein in werking te stellen.

Nieuwe vorm van zorg in een nieuw complex Het pand, in eigendom van Woongoed GO, huisvest Ebbe en Vloed – onderdeel van CuraMare, Gemiva-SVG, Careijn, Fysiotherapie Koese, Centrum voor Jeugd en Gezin en kapsalon Valentino. Daarnaast werkt ook CuraMare Thuiszorg in het pand. Samen bieden zij de bewoners een multifunctioneel complex waarin afgeweken wordt van de traditionele manier van zorgverlening aan ouderen. “Vroeger waren wonen en zorg samengevoegd in het zogenaamde verzorgingshuis. Dat betekende dat elke bewoner dezelfde zorg kreeg, los van de vraag of die zorg wel nodig was. In Ebbe en Vloed is wonen en zorg gescheiden. Je woont bij ons zelfstandig en krijgt alleen die zorg die nodig is. Respect, zelfstandigheid en blijven participeren in de maatschappij zijn hierbij sleutelwoorden,” aldus de heer Driesse van CuraMare.

Pact van Goeree-Overflakkee De ontwikkelingen in de zorg hebben deze scheiding van wonen en zorg in gang ge-

Vlak na de officiële opening, op 6

zet. Al in 2006 sloten woningcorporaties en zorgpartners een overeenkomst om zorg

maart, hield Ebbe en Vloed nog

op Goeree-Overflakkee anders te organiseren. “ Met het groeiende aantal ouderen

een open dag. De grote opkomst

is de traditionele ouderenzorg niet meer te betalen. De insteek van dit pand is om

van belangstellenden bewees

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, in hun eigen vertrouwde omge-

eens te meer de functie als ont-

ving. Hiervoor zijn echter wel geschikte woningen nodig,” zegt de heer van Nieuwaal

moetingsplaats die Ebbe en Vloed

van Woongoed GO. Ook burgemeester Grootenboer is trots en prees de samenwer-

heeft. Veel bezoekers genoten

kende partners met hun ondernemerschap.

van de activiteiten in en om het restaurant en van de rondleidin-

Ebbe en Vloed is het levende voorbeeld van de invulling van de missie van CuraMare: de juiste zorg, op het juiste moment op de juist plek. CURAMARE MAGAZINE

MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

gen door het pand.


CURAVITA

9

Open Dag CuraVita doorslaand succes Op zaterdag 15 maart hield verloskundig centrum CuraVita een open dag waarbij de prachtige nieuwe kraamsuites bezichtigd konden worden. De dag was een doorslaand succes, naar schatting 1000 bezoekers vonden hun weg naar de nieuwe kraamsuites en de 9-maandenbeurs. Een veelgehoorde kreet was “Ik wilde eigenlijk thuis bevallen, maar nu ik dit zie, ga ik twijfelen!” De dag werd geopend met een korte toespraak door dr. Paul van der Velden, medisch lid van de Raad van Bestuur. Hij sprak de verzamelde standhouders, vrijwilligers en medewerkers van het ziekenhuis toe en gaf aan trots te zijn op de bouw van het moeder en kind centrum. “Als klein ziekenhuis slagen we erin om bedreigingen om te zetten naar kansen. Dit doen we door nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen, waarvan dit prachtige verloskundig centrum een voorbeeld is”, aldus Paul. “De samenwerking tussen verloskundigen, verpleegkundigen en gynaecologen is vernieuwend en heel zorgend Nederland kijkt met ons mee.” Daarna sneden Irina Kreutz, verloskundige en Linda Hamelink, kraamverpleegkundige, de taart met afbeelding van het centrum aan. Kraamcentrum de Eilanden en kraamcentrum DAT overhandigden beiden een cheque met een mooi bedrag voor de inrichting van de kraamsuites aan verloskundig centrum CuraVita. Een prachtig en zeer gewaardeerd gebaar! In het restaurant van het ziekenhuis vond een 9-maanden beurs plaats. Bezoekers konden zich oriënteren en laten informeren over alles wat te maken heeft met zwanger worden, zwanger zijn, bevalling, borstvoeding en de ontwikkeling van je kindje. Deze markt werd druk bezocht door (toekomstige) ouders, terwijl kinderen zich ondertussen prima vermaakten met spelletjes, het springkussen, de grabbelton en nog veel meer. Bij het verloskundig centrum stonden alle kraamcentra uit de regio. Ook hier was het een drukte van belang. “Erg leuk om alle centra zo bij elkaar te zien. En er meteen een gevoel bij te krijgen. Dat maakt de uiteindelijke keuze voor een kraamhulp een stuk makkelijker,” aldus een bezoekster. Tijdens de open dag waren vier van de acht kraamsuites te bezichtigen. Het zijn lichte, sfeervolle kamers die rust uitstralen. Elke kamer beschikt over een badkamer, een (eigen) moderne keuken en tv. Eigenlijk net als thuis. In elke kamer kregen bezoekers uitleg door één van de verloskundigen of kraamverpleegkundigen. Vanaf 17 maart zijn de kraamsuites in gebruik en vinden alle natuurlijke bevallingen daar plaats.

Eerste kindje geboren in kraamsuites verloskundig centrum CuraVita Op maandag 17 maart jongstleden is de eerste baby geboren in de nieuwe kraamsuites van verloskundige centrum CuraVita. Om 11.37 uur beviel mevrouw van Gurp van een kerngezonde dochter genaamd Pieternella Johanna, roepnaam Emmely. Tijdens de bevalling werd zij begeleid door verloskundigen Annemarie van der Veer en Marlinda de Waal en verpleegkundigen Sandra Eger en Jantine Wielhouwer van verloskundig centrum CuraVita. MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


Hoofdaannemer, architect, onderaannemers en leveranciers feliciteren CuraMare met het nieuwe verloskundig centrum CuraVita, veel succes gewenst!

WIJ FELICITEREN CURAMARE MET HET NIEUWE KRAAMCENTRUM CURAVITA

@BOOGERTBOUW /BOOGERTBOUW

W W W. B O U W B E D R I J F B O O G E R T. N L

Particuliere woningbouw Utiliteitsbouw Wo n i n g b o u w p r o j e c t e n Ve r b o u w e n r e n o v a t i e Machinale timmerwerkplaats MANTELING 8 - 4307 CJ OOK BIJ CURAVITA IS ER GEKOZEN VOOR KEUKENS VAN TIELEMAN!

OOK HIER HEBBEN WIJ DE PROJECTVLOEREN GELEVERD!

WWW.PROJECTINRICHTINGLAVOIR.NL

OOSTERLAND - 0111-641596

Wij leverden de staalconstructie en de dakbeplating.

Van harte gefeliciteerd met de uitbreiding. Deltageul 28, 3251 NG STELLENDAM | T 0187 - 684721 | www.goereestaal.nl

Asbestverwijdering

Veel mooie projecten, in combinatie met een sterk team, vormt de basis van Schildersbedrijf Goeree.

Renovatiesloop

Wij voeren onderhoud-, en nieuwbouwwerkzaamheden uit voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit: • Schilderen, zowel binnen als buiten • Behangwerk • Sierpleisters • Spackspuitwerk, verfspuiten en structuur spuiten • Beglazing • Repareren van houtrot

Bouwsupport

Vraag vrijblijvend een offerte aan: www.vancaam.nl Sloopwerken

Dit alles tegen concurrerende prijzen! Kijk ook eens op: www.goereeschilders.nl Goeree bv Dreef 7 | 3251 AD Stellendam | info@goereeschilders.nl

Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.V. is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en is er voor alle soorten sloopwerken. Van particulier tot overheid, iedereen maakt gebruik van onze expertise, onze moderne sloopmachines en accessoires. Wij durven elke opdracht aan. Hierdoor heeft Van Caam een vooraanstaande positie ingenomen in heel West-Brabant.

Grondwerken

PuinRecycling

Standdaarbuitensedijk 1a 4751 SG Oud Gastel Postbus 41 4730 AA Oudenbosch T 0165 - 311 206 E info@vancaam.nl

Onder de naam WACA Puinrecycling B.V. zetten wij onze mobiele puinbreker in om u een nog completer pakket van diensten aan te bieden.


“Een bevalling is al spannend genoeg, dan is het prettig om te bevallen in een omgeving waar je je prettig voelt. CuraVita heeft dat goed begrepen. En de architect natuurlijk ook. In het nieuwe verloskundig centrum krijg je als aanstaande moeder een eigen kamer met keuken en badkamer, waar je ook familie kunt ontvangen. Je partner kan er bovendien overnachten. Het voelt als thuis. Je voelt dat het om jou draait. Om jou en je zwangerschap. Heel prettig. En ze heet Mila.”

Mirjam

Studio Architecture is een ervaren bureau. Energiek, fris van geest. We ontwerpen voor particulieren, bedrijven en zorginstellingen in binnen- en buitenland. Gewoon een keer kennismaken en kijken hoe we u kunnen helpen? De kofe staat klaar. Bel voor een kennismaking met Paulus de Jager 0187 470715 of bekijk ons werk op www.studioarchitecture.nl. Studio Architecture. Je voelt je er prettig bij.


ZIEKENHUIS

12

Radiologie blij met buckykamers

De afdeling Radiologie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft sinds kort twee nieuwe, digitale buckykamers: röntgenkamers voorzien van de modernste digitale apparatuur, waar in dezelfde tijd als voorheen aanzienlijk meer patiënten kunnen worden geholpen. De in de buckykamers gemaakte beelden zijn ook nog eens een stuk gedetailleerder. En dat is weer gunstig voor het stellen van een nauwkeurige diagnose. Chris van den Berg, Manager Radiologie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, is uitermate tevreden met de twee buckykamers. ‘Voorheen, toen we nog beschikten over slechts één digitale röntgenkamer, werden de ingeplande patiënten nogal eens geconfronteerd met wachttijden. Want kwam er onverwacht een traumapatiënt binnen, dan ging die vanzelfsprekend voor. Nu we twee digitale buckykamers hebben, is die onwenselijke situatie verleden tijd. Ook de moderne, volledig digitale apparatuur draagt bij aan die tijdwinst.’

Alles aangestuurd met de muis De apparatuur in de buckykamers plaatst zichzelf automatisch in de juiste positie ten opzichte van de patiënt. Dat scheelt de laborant veel lichamelijk werk. Het buckysysteem, genoemd naar de Zweedse radioloog, wetenschapper en uitvinder Gustav Bucky, bestaat uit een plafondsysteem, een vast wandstatief en een tafelsysteem voorzien van een mobiele detector. Deze detector kan zo nodig bij de patiënt in bed worden gelegd, voor het geval uit bed komen te belastend is. Fotoplaten en films komen er niet meer aan te pas, alles gaat digitaal, via de muis. Het resultaat verschijnt binnen enkele ogenblikken op het beeldscherm.

Minder straling De röntgenapparatuur in de buckykamer levert dankzij betere software mooiere afbeeldingen. Van den Berg: ‘Daarop zijn veel meer details te zien dan eerst en dat komt de nauwkeurigheid van de diagnose ten goede.’ Bijkomend voordeel van de nieuwe apparatuur is dat er minder straling nodig is voor het maken van de opnames. Dat is beter voor de patiënt én voor de mensen die in de buckykamer werken. Om de apparatuur te leren bedienen hebben alle medewerkers een speciale training gevolgd. De afdeling Radiologie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voorziet in bijna alle mogelijke beeldvormingsonderzoeken. Alleen voor bloedvatonderzoek met behulp van röntgen worden patiënten doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. CURAMARE MAGAZINE

MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1


ZIEKENHUIS

13

Spataderzorg van hoog niveau

Flebologisch Centrum De Zuid-Hollandse Eilanden in Hellevoetsluis, onderdeel van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, helpt mensen snel en effectief van hun spataderen af. Bijvoorbeeld met een VNUS behandeling. De kwaliteit van het centrum is bekroond met het Spataderkeurmerk 2013 van De Hart&Vaatgroep.

Het behandelend team van Flebologisch Centrum De Zuid-Hollandse Eilanden: Marinelle Heijboer (doktersassistente Chirurgie), Marjolein Quak (echo-laborante flebologie), Mirjam Nieman (doktersassistente & echolaborante flebologie), Martin Ketting (Chirurg), Sofie Naessens (physician assistent Flebologie), Mariska Verwijs (doktersassistente Chirurgie)

Spataderen zijn lastige dingen. Vaak geven ze geen klachten, maar ze kunnen ook jeuken, een vermoeid gevoel in de benen geven en zelfs ronduit pijn doen. En dan is daar nog het cosmetische aspect: veel mensen vinden spataderen simpelweg lelijk en willen er om die reden maar wat graag vanaf. ‘Spataderen zijn verwijde aders die voornamelijk in de benen voorkomen. Ze belemmeren de normale terugstroom van het bloed naar het hart,’ vertelt Martin Ketting, chirurg in het flebologisch centrum. ‘We kunnen ze op verschillende manieren behandelen, bijvoorbeeld door middel van spuiten, stomen of laseren. Zo nodig kunnen we de aderen helemaal weghalen. Dat kan zonder problemen, omdat het gaat om aderen die toch al niet meer goed werkten. Welke behandelmethode we toepassen hangt af van de plaats en de aard van de spataderen.’

Spataderkeurmerk 2013

Een van de nieuwste behandelmethodes is de VNUS procedure. Deze vindt plaats op

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis

de polikliniek, onder plaatselijke verdoving. Met echoapparatuur wordt het betref-

heeft het Spataderkeurmerk van

fende bloedvat in beeld gebracht. Vervolgens brengt de arts een kleine katheter in.

de Hart&Vaatgroep ontvangen.

Zit deze eenmaal op de juiste plaats, dan wordt de wand van het bloedvat verhit met

De Hart&Vaatgroep is de patiënt-

“magnetron”stralen. Hierdoor krimpt het weefsel en sluit de ader zich. De bloeds-

envereniging voor mensen met

omloop blijft daarbij intact; het bloed kiest voortaan een andere route, door gezonde

een hart- of vaatziekte en hun

aderen. Dr. Ketting: ‘Behalve dat de patiënt niet opgenomen hoeft te worden, niet

naasten. Het spataderkeurmerk

onder narcose hoeft en meteen na de behandeling weer naar huis kan, zijn er nog

geeft aan dat voldaan wordt aan

een paar voordelen. Zo is de pijnbeleving na de ingreep veel minder intens. Verder

de opgestelde criteria voor

zijn er geen littekens en aanmerkelijk minder bloeduitstortingen. Ook hoeft de patiënt

patiëntvriendelijkheid, patiënt-

maar 48 uur steunkousen te dragen. Al met al is de tevredenheid onder onze patiën-

veiligheid en professionaliteit,

ten hoog.’ Flebologisch Centrum De Zuid-Hollandse Eilanden behaalde vorig jaar het

bijvoorbeeld door het bieden van

Spataderkeurmerk 2013. Hiermee voldoet het centrum aan de kwaliteitscriteria van

diagnose en behandelplan op

De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte

dezelfde dag.

en hun naasten. MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


Persoonlijke zorg voor ú Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan onze medewerkers klaar voor hulp en ondersteuning. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers, buurt- en wijkbewoners. Persoonlijk en altijd dichtbij.

Careyn, samen werkt 't beter! Careyn Goeree Overflakkee www.careyn.nl • 088 - 123 99 88 Juliana van Stolberglaan 19 • 3241 GL Middelharnis • contact@careyn.nl

Kies je welkom bij insc stcadeau hrijving !

Heeft u haarverlies door chemotherapie of een haarziekte, met een verklaring van uw arts geen bijbetaling voor een synthetisch confectie haarwerk. Vele modellen in diverse kleuren. Voor echt haar betaald u wel een gering bedrag bij. Helemaal naar uw wens maken wij ook maat haarwerk! U krijgt hier een satijnen kussensloop gratis bij. Leest u meer over deze speciale kussensloop op de website. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor meer informatie. Ook hebben wij diverse leuke mutsjes en sjaals etc. Wij geven u graag een goed advies! Adressen en openingstijden salons: Pruiken Service Nederland Zernikeweg 69 / 3241 MG Middelharnis Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

U kunt een afspraak maken voor in één van onze salons of wij bezoeken u thuis of in het ziekenhuis.

Ikaziaziekenhuis / Montessoriweg 1 / 3083 AN Rotterdam maandag en woensdag 10.00 tot 17.00 uur / etage 1 route 17 Telefoonnummer: 0187 - 640993 of 06 - 46723728 pruikenservicenederland@gmail.com Bestel mutsjes, sjaals en andere producten ook online: www.pruikenservicenederland.nl

De beste zorg voor jou en je baby Kraamzorg de Eilanden staat bekend om de persoonlijke zorg en begeleiding, afgestemd op jouw wensen. Ons uitgangspunt: één vaste kraamverzorgende per gezin. Zo bieden we de best mogelijke start voor jou, je baby én je gezin.

Bel 0181 39 14 40 of meld je aan via www.kraameiland.nl


www.facebook.com/valentino haarmode

Wij zijn ook werkzaam in het nieuwe Ebbe & Vloed. Woont u buiten Ebbe & Vloed en wilt u toch gebruik maken van onze diensten daar, bent u ook van harte welkom. Afspraken graag bij de receptie. NIEUW in onze salon! “MORE INSIDE”: De nieuwe stijlingslijn van Davines. 17 nieuwe producten, om uw haar in model te brengen en te houden. Wij geven u graag informatie en advies.

Informatieavond prostaatkanker Op donderdag 3 april organiseert Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis samen met de patiëntenvereniging een avond over prostaatkanker met informatie over deze ziekte en mogelijke behandelingen.

Projectinrichter van Curamare:

Spreekuur Sportfysiotherapie! Elke woensdag kunt u tussen 17.30 en

Symposia en informatieavonden Regelmatig vinden er in het ziekenhuis informatieavonden plaats die u gratis kunt bijwonen. We ontvangen u graag met een kopje koffie en cake.

18.30 uur terecht in De Staver bij de sportfysiotherapeut van CuraMare Behandeling voor een gratis advies over sport en sportblessures. In een tien minuten durend consult wordt, na een intake en een verkort onderzoek advies gegeven over uw klacht. CuraMare Behandeling Recreatiecentrum de Staver Olympiaweg 32 3245 DL Sommelsdijk

APRIL

3

Informatieavond prostaatkanker

7

Infomatieavond borstvoeding voor zwangeren

MEI

7

Informatieavond bevallen bij CuraVita

13

Dag van de beroerte, informatiemarkt en symposium

26

Informatieavond borstvoeding voor zwangeren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0187 48 83 81.

JUNI

4

Informatieavond bevallen bij CuraVita

11

Symposium slaap- en snurkproblemen

MAART 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


Ziekenhuis Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare Magazine, maart 2014  

Curamare Magazine, maart 2014

Curamare Magazine, maart 2014  

Curamare Magazine, maart 2014

Advertisement