Page 1

JAARGANG 5, NUMMER 1

MAGAZINE OVER ZORG

In dit nummer Sรกmen zorgen voor welbevinden. Project ZorgDier gaat door en wil uitbreiden! Locatie Nieuw Rijsenburgh bouwt verder aan goede zorg voor bewoners Epilepsie bij kinderen, bekijk het vanuit meerdere kanten om tot een passende behandeling te komen Paulina.nu, samen streven naar een gezonde en vitale regio


“Ik had deze periode niet willen missen” GOEREE-OVERFLAKKEE Donderdag 29 augustus wordt in de gemeenteraad afscheid genomen van waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Nog twee dagen te gaan en afrondend met een ludieke happening op 3 september in het stadje Goedereede waar zoals gemeld op de speelzolder van de Goereese toren, beiaardier Jan Bezuijen het carillon bespeelt en vervolgens Kleijwegt en de nieuwe eerste burger, Ada GrootenboerDubbelman, met het luiden van de klok op symbolische wijze het wisselen van “de wacht” laten horen. Acht maanden keihard werken in een startende gemeente waar zes organisaties, waaronder vier zelfstandige gemeenten, tot eenheid moesten worden gevormd. Corstiaan Kleijwegt (66) kijkt terug.

Uw adres voor (zorg)Hulpmiddelen, Woningaanpassingen en diverse diensten voor hulpbehoevende.

SOMMELSDIJK voor lezers van Nieuws eenvoudig den om (nieuw aan te leveren. Dit website: www.eilan nl/berichten. Er dan een formuli het berichtje (evt. geplaatst kan w redactie hoopt me vice berichten sne nen verwerken da werden ingestuurd

De berichtjes mog ger dan ca. 200 wo en men dient er o dat ze niet in de worden geschreven

JohnRietdijk.nl Stellendam Installatie n 0187 493663 burgemeeste info@65Klus.help

Door Jaap Ruizeveld

“Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

Nieuwsberi insturen via website

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt.

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee

GOEREE-OVERFLA Dinsdagavond 3 (19.30 uur) wordt (Ada) Grootenboer in een bijzonder raadsvergadering o stalleerd als burgem gemeente Goeree-O

Beleef het gemak van een helpende hand! versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt.

Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

ADVERTEREN?

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

www.rozima.nl

Voor ontwerp en aanleg van uw bestrating

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

In de volgende uitgave van 27 juni 2017 van het CURAMARE MAGAZINE U kunt uiterlijk tot 20 juni reserveren CONTACT OPNEMEN met Gert Verweij, 0187 - 471020, gertverweij@eilandennieuws.nl

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

Op die dag wordt zij b Commissaris van de K J. Franssen. Aansluiten vergadering volgt (tot receptie in het bestuu Rondeel aan de Dwarsw harnis.

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Charlotte Poortvliet, Paul van der Velden TEKST Charlotte Poortvliet FOTOGRAFIE Mirjam Nelis VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

Betaalba

Harry Westhoeve Ke (0187) – Ouddorp Bel voor een afspraa www.harrywesthoeve

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan. voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

Gratis pro

MICRO OPMAAK Manon de Vos-Thijssen, Klazina Tanis DRUK BDU OPLAGE 78.500 MET MEDEWERKING VAN Mirjam Nelis, Linda Dekker, Wouter Huijben, Aart Stougje, Terra, Wiebe Huisman, Marjan van Ledden, William Westerweele, Jan Peter Robijn


INHOUDSOPGAVE

Terugblik op onze open dagen

3

INHOUD

Anders dan u van ons gewend bent, willen we deze keer graag even stil staan bij

PAGINA 4

de open dagen die tijdens de Week van de Zorg&Welzijn in maart op alle woon-

Sรกmen zorgen voor welbevinden.

zorglocaties zijn georganiseerd. Zowel De Vliedberg in Ouddorp, Geldershof in Dirksland, Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk en Ebbe en Vloed in Oude-Tonge

PAGINA 6

zetten hun deuren open om een kijkje in de keuken te geven. Op alle locaties

Project ZorgDier gaat door en wil

waren het dagen vol activiteiten, waarbij vooral de rondleidingen door de

uitbreiden!

gebouwen in trek waren. Havo-3 leerlingen van de Prins Maurits Scholenge-

PAGINA 8

meenschap uit Middelharnis hielpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten en op Geldershof was ook nog groep 4 van OBS de Inktvis aanwezig om met bewoners te schilderen en te bewegen. Een prachtige verbinding van jong en oud!

CuraMare locatie Nieuw Rijsenburgh bouwt verder aan goede zorg voor bewoners.

PAGINA 12 Het was voor ons een mooie gelegenheid om te laten zien hoe we de zorg voor ouderen invullen en hoe we proberen te zorgen voor een wijkfunctie van onze locaties. Tenslotte is iedereen, jong en oud, welkom om deel te nemen aan de activiteiten die we organiseren. Van bewegen tot breien, van koekjes bakken tot biljarten, van een boek lenen tot koffie drinken, u kunt terecht bij ons.

Epilepsie bij kinderen, bekijk het vanuit meerdere kanten om tot een passende behandeling te komen

PAGINA 14 Zorg is de verantwoordelijkheid van

Mede dankzij u kijken we tevreden terug op de open dagen. Dank aan alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners, mantelzorgers en bezoekers die deze prachtige dagen mogelijk hebben gemaakt!

ons allemaal.

PAGINA 16 De transmurale zorgbrug.

Hartelijke groet, Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

JAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

4

Sámen zorgen voor welbevinden.

Interview met Linda Dekker, coördinator welzijn en dagbesteding bij CuraMare

Linda Dekker, coördinator welzijn en dagbesteding

Veel ouderen hebben behoefte aan een zinvolle invulling van de dag. Deelnemen aan de maatschappij, nut hebben, is immers voor veel mensen belangrijk, en dus ook voor ouderen. Op de locaties van CuraMare wordt daarom veel georganiseerd. Linda Dekker is een van de drijvende krachten hierachter. Tijd voor een gesprek. Linda, landelijk zijn er veel ontwikkelingen in de ouderenzorg en dagbesteding is hier een onderdeel van. Hoe zie jij dit? Persoonlijk spreek ik liever over welbevinden. Dagbesteding is een bekende term en wordt veel gebruikt maar bij ons is het breder dan dat. We bieden méér dan een programma met activiteiten waarmee een dag gevuld kan worden. Het gaat ons erom dat iemand elke dag een fijne dag kan CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 1

hebben. Dus onder welbevinden valt ook het dagelijkse bakje koffie in het restaurant, een rondje buiten kunnen doen, even de kippen in de binnentuin voeren of een vrijwilliger die komt voorlezen. Het gaat erom dat je goed in je vel zit, en daar streven we naar. Ons ideaalbeeld is dat onze locaties een wijkfunctie hebben, waar iedereen zich welkom voelt, waar veel gebeurt en waarmee we onszelf midden in de samenleving plaatsen. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat zowel Ebbe en Vloed als Nieuw Rijsenburgh als Geldershof stemlokaal waren bij de landelijke verkiezingen. Of het feit dat onze restaurants voor iedereen open zijn om een kopje koffie te drinken of een hapje te eten. Als jij je functie moet omschrijven, wat valt daar dan onder? Binnen CuraMare kennen we de

functie van vrijwilligerscoördinator en dagbestedingscoach - degenen die daadwerkelijk de activiteiten en evenementen op de locaties organiseren in samenspraak met zorgmedewerkers, vrijwilligers en familie – en de welzijnscoaches – zij die in de brede zin van het woord naar het welbevinden kijken en op locatie projecten opzetten om het welbevinden te vergroten. Maar die ook zorgen voor ontwikkeling tussen de medewerkers onderling. De welzijnscoaches verbinden alle betrokken partijen. Welzijnscoach is trouwens een nieuwe functie en dat geeft aan hoe belangrijk we dit aspect vinden. Mijn taak is om tussen hen af te stemmen, te verbinden en te sturen, zowel op de locaties zelf als tussen de locaties. OK, wat houdt dat dan precies in? Waar we naar toe willen is maatwerk.


CURAMARE

De centrale vraag aan onze cliënten moet zijn Wat vindt u belangrijk in uw dagelijks leven. Daarvoor moeten we goed samenwerken en dat betekent een omslag in ons denken. Niet alleen de medewerker die zorg geeft, maar iedereen in het leven van de cliënt is belangrijk en heeft betekenis. Samen kijken we wat iemand wil en kan. Dat kan bijvoorbeeld een dochter zijn die komt koken op de woongroep. Gewoon, omdat ze gewend is dat te doen en zij en haar moeder daar waarde aan hechten. Of een vrijwilliger die komt voorlezen bij mensen die slecht kunnen lezen. Een project als Samen Zorgen helpt daar enorm in. Wat ik hierboven schets is de basis van dit project. Hoe kunnen we alle mensen die belangrijk zijn in iemands leven met elkaar verbinden? We gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Zo was er een cliënt die graag wilde mozaïeken. Op de locaties is er geen mozaïekvereniging. Er is toen gezocht naar een plek in de wijk waar dit wordt aangeboden en nu gaat diegene daar al enige tijd met groot plezier naar toe! Dat is toch supermooi? Ik hoor je twee belangrijke dingen zeggen, het project Samen Zorgen en het verenigingsleven. Kun je toelichten wat dat precies is? Project Samen Zorgen valt onder het landelijke Waardigheid & Trots programma dat staatssecretaris van Rijn heeft opgestart om de kwaliteit in de zorg voor ouderen te verbeteren. Uitgangspunt is menswaardige zorg. Dus de mens centraal. Dit brengen we onder andere in praktijk met het project Samen Zorgen en Zorg zonder Dwang. Deze projecten zijn concrete manieren om de zorg te verbeteren. Bij Samen Zorgen gaat het erom dat de zorg meer omvat dan alleen de lichamelijk zorg, maar dat het ook gaat om geestelijke gezondheid, om het

‘goed in je vel zitten’. Zorgen is dan niet alleen de taak van de medewerkers, maar ook, of juist, van familie, mantelzorgers, vrijwilligers. Bij Zorg zonder Dwang gaat het om het bieden van vrijheid. Want iedereen, ook bewoners met dementie, hebben het recht om, binnen de grenzen van wat veilig is, te gaan en staan waar ze willen. Het verenigingsleven is onderdeel van ons activiteitenaanbod. We organiseren heel veel activiteiten, van bingo tot een koor tot breien, en dat blijft ook zo. De activiteiten die we wekelijks volgens een vast programma aanbieden, dat noemen we het verenigingsleven. Dit werkt volgens een strippenkaartsysteem, waardoor het niet ‘verplicht’ is om wekelijks te komen. De activiteiten voor de bewoners van de appartementen en voor mensen van buitenaf worden door vrijwilligers begeleid en georganiseerd en dat zorgt meteen voor een sterke betrokkenheid. Het is leuk om te zien met wat voor verfrissende ideeën zij soms komen. Voor de bewoners van de woongroepen hebben we een ander programma, wat door de dagbestedingscoaches wordt aangestuurd in samenwerking met vrijwilligers. Deze doelgroep heeft meer professionele begeleiding en soms een andere aanpak nodig. Wat trouwens minder bekend is; ook bewoners uit de buurt kunnen meedoen aan activiteiten of verenigingen. Maar weinig mensen weten dit, maar het kan wel en er wordt op kleine schaal ook gebruik van gemaakt. Als mensen het via-via horen, komen ze vaak bij de receptie terecht en via hen bij de dagbestedingscoaches. Zij kijken wat er kan en maken afspraken hierover.

5

begeleiding structureel een zinvolle daginvulling aan mensen uit de buurt en bewoners. Vroeger heette dit dagbehandeling, maar omdat dit recent omgevormd is en we, in plaats van een standaardprogramma voor de groep, nu per deelnemer kijken waar behoefte aan is, ontstaat een andere manier van werken. Deze groepsbegeleiding is echt afgestemd op de interesses van de deelnemer. Dáár passen we de activiteiten op aan en zo ontstaan er dus groepen deelnemers met dezelfde interesses. Waar nodig bieden we deelnemers een programma op maat. Als laatste, kun je nog een paar mooie projecten noemen waar je trots op bent? Nou, dat zijn er best veel hoor. ZorgDier is zo’n project, de beweegweek in de Nationale Sportweek, maar ook de beweegtuinen bij de locaties, het Samen Lezen project in Ebbe en Vloed in samenwerking met de bibliotheek. Verder zijn we met een werkgroep bezig om de binnentuinen van Nieuw Rijsenburgh meer belevingsgericht in te richten, zodat de tuinen voor de cliënten met dementie uitdaging en herkenbaarheid bieden. Verder zit dat ‘m ook veel in de gewone dingen van alledag, het gewone geluk. Een dagbestedingscoach die een partner leerde hoe hij handmassage moest geven, zodat hij toch nog contact kon leggen met zijn vrouw die dementie heeft. Ik heb een prachtig vak; juist om met elkaar zoveel mogelijk te zoeken en te doen om iedereen het naar de zin te maken! Met een enthousiast team van dagbesteding- en welzijnscoaches hebben we al super veel mooie dingen bereikt en er zullen er nog vele volgen!

En, ik bedenk me nog iets, want waar het bij bovenstaande gaat om incidentele deelname, bieden we met groepsJAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

6

Project ZorgDier gaat door en wil uitbreiden!

Vrijwilliger Aart Stougje

Al een aantal jaar werkt CuraMare samen met stichting ZorgDier. Stichting ZorgDier werkt landelijk aan het stimuleren van contact tussen kwetsbare mensen en dieren. Dit doen ze onder andere op de locaties van CuraMare, waar ZorgDier vrijwilligers met hun dier op bezoek gaan bij bewoners. Eén van die vrijwilligers is Aart Stougje, die samen met zijn Springer Spaniel Terra in Nieuw Rijsenburgh actief is. Wat Terra zo geschikt maakt als ZorgDier is haar vriendelijke karakter. Dieren die met het project meedoen moeten rustig en zachtaardig zijn. Aart vertelt hoe hij bij het project terecht is gekomen: ‘Mijn vrouw werkt in Nieuw Rijsenburgh op een van de woongroepen. Soms nam ze Terra mee naar haar werk en zij zag dat de bewoners daar zichtbaar van genoten. Op een gegeven moment kwam er een oproep voor vrijwilligers en hebben we besloten om ons aan te melden. We hebben eerst de vrijwilligerscursus van ZorgDier gevolgd. Die cursus werd heel serieus aangepakt en was heel intensief. We hebben daar veel geleerd over de omgang met kwetsbare ouderen, onze verantwoordelijkheden en kregen veel tips. Het was echt heel leerzaam. We waren het enige echtpaar wat deelnam, maar werden beide apart met Terra beoordeeld als team.’ Aart en Terra werden gekoppeld aan een bewoner van een van de woongroepen. Aart legt uit: ‘Deze meneer kon slecht tegen drukte en was nogal gesloten. Terra en ik gingen elke vrijdag op bezoek en dan gingen we op pad. Als hij ons aan zag komen, ging zijn jas aan, z’n pet op en dan vroeg hij: Gaan we weer? Hij herkende ons en gaf duidelijk aan dat hij er

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 1


CURAMARE

Stichting ZorgDier Nederland Contact met dieren heeft een

7

Helpt u mee??

Sponsoren gezocht voor uitbreiding project

activerend, therapeutisch en positief effect op mensen met een

Wilt u zich ook inzetten voor de

psychische of lichamelijke

stichting ZorgDier en CuraMare?

beperking. ZorgDier wil het

Om het project uit te breiden zijn

contact van kwetsbare mensen

we op zoek naar sponsoren en

met dieren

vrijwilligers. U kunt op veel manie-

stimuleren. Dit doen ze door

ren bijdragen, een eenmalige

vrijwilligers en professionals met

donatie, het opzetten van een

hun dier op te leiden tot ZorgDier

actie of continue steun, er is veel

team. Door het zo aan te pakken

mogelijk. Wilt u meer informatie

wordt gezorgd voor kwaliteit en

over ZorgDier en CuraMare,

veiligheid voor mens en dier. Als

weten hoe u ons kunt steunen of

Stichting is ZorgDier voornamelijk

heeft u interesse om als vrijwilli-

afhankelijk van de steun van

ger aan de slag te gaan, neem

donateurs. Kijk voor meer

dan contact op met Amanda

informatie op www.zorgdier.nl

Heijboer op 06 22 76 56 29 of op a.heijboer@curamare.nl

veel plezier in had.’ Tijdens de wandeling werd Terra dubbel aan gelijnd, zodat meneer op een veilige manier de hond uit kon laten. ‘Ik had nog wel de controle, maar alleen als dat nodig was. En steeds vaker kwam er een gesprek op gang. Hij vond het ook fijn om haar te borstelen. Onze wandeling was voor hem een manier om even te ontsnappen aan de drukte op de woongroep. Na afloop van de wandeling dronken we koffie op de woongroep. Dat was ook leuk voor de andere bewoners, maar meneer zelf trok zich dan snel weer terug op zijn eigen kamer.’ Inmiddels is deze meneer overleden, maar Aart is blij dat hij iets voor hem heeft kunnen betekenen. ‘Zijn overlijden was onverwacht, dat is wel confronterend. Het voelde dan ook erg goed dat er voor Terra en mij ook door de familie waardering was en we uitgenodigd werden om afscheid te nemen: bij de kist stond zelfs een foto van hem met Terra… Even lekker naar buiten, een frisse neus halen, een stukje lopen en weg van de drukte. Het lijkt heel klein maar het was voor hem heel belangrijk. En zo kunnen kleine dingen nog het verschil maken in iemands leven, dat is toch prachtig? Steun voor het project en nieuwe vrijwilligers zijn echt belangrijk, dus ik hoop dat we mensen kunnen inspireren om dit initiatief, op wat voor manier dan ook te steunen!’ Aart en Terra bezoeken inmiddels een andere bewoner van Nieuw RIjsenburgh. Als hij zin heeft en het weer het toelaat, gaan ze met Terra naar buiten.

JAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


NIEUW RIJSENBURGH

8

CuraMare locatie Nieuw Rijsenburgh bouwt verder aan goede zorg voor bewoners

Sinds februari is Nieuw Rijsenburgh een gebouw rijker – De Westflank. Qua uiterlijk is dit gebouw, dat los staat van het hoofdgebouw, geheel in stijl. Met strakke lijnen, afwisseling van hout, witte panelen en zwart staal, grote ramen voor veel licht. In de Westflank zijn op de begane grond twee nieuwe woongroepen van CuraMare gevestigd en de bovenverdieping is tijdelijk in gebruik door Refugium/SjaloomZorg. Wouter Huijben is teammanager van meerdere teams verzorgenden en verplegenden in Nieuw Rijsenburgh en ook de twee nieuwe woongroepen van de Westflank vallen momenteel onder zijn leiding. ´Nieuw Rijsenburgh is de grootste locatie van CuraMare en toch zagen we de wachtlijsten groeien. Dus, ook met het oog op de vergrijzing en in de toekomst te verwachten groei van het aantal bewoners dat complexere zorg nodig heeft, is er besloten om de Westflank te bouwen.´ In de Westflank woont 1 groep bewoners die vanuit het hoofdgebouw verhuisd zijn. Dit zijn bewoners met aandoeningen zoals dementie. In het hoofdgebouw is nu een nieuwe woongroep gevormd voor mensen met lichamelijke beperkingen. De tweede woongroep is nieuw, dit is de observatiegroep. Wouter licht toe:’ De observatie-unit is in het leven geroepen om de zorg beter op de cliënt aan te laten sluiten. Door iemand die, vanuit huis of vanuit het ziekenhuis, bij ons terecht komt voor, mogelijk langdurige, zorg, eerst een poosje te leren kennen, kunnen we ervoor zorgen dat diegene goed advies krijg over de best passende plek om te wonen. Vragen

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 1


NIEUW RIJSENBURGH

9

Wouter Huijben, teammanager

De Westflank

Biodynamische verlichting volgt het dagritme

Gift door Vrienden van Nieuw Rijsenburgh

beheer, in 5 maanden tijd neerge-

Ook zijn er in het nieuwe gebouw

Een gift van de Vrienden van

zet. Dat is heel snel! Het gebouw

veel technische hulpmiddelen die

Nieuw Rijsenburgh heeft de

is energieneutraal, iets waar

het leven van de bewoners nog

aanschaf van deze biodynami-

CuraMare waarde aan hecht.

aangenamer maakt. Zo is er

sche verlichting mede mogelijk

Westflank lijkt in veel opzicht op

biodynamische verlichting

gemaakt. CuraMare is dan ook

het hoofdgebouw. Ook hier is

aangebracht. Dit houdt in dat

trots op deze installatie, omdat dit

bewust gekozen voor rustige

door variatie in lichtsterkte en

naadloos aansluit op de koers van

kleuren en er is goed nagedacht

lichtkleur het daglicht wordt

alle woonzorglocaties om het

over inrichting. Zo zijn de deuren

nagebootst, het licht werkt net als

welbevinden van de cliënten

bestickerd met herkenbare

de zon. Deze vorm van verlichting

voorop te zetten. Dit is slechts

voordeuren, waardoor elke

heeft een positief effect op de

een van de vele zaken die hieraan

bewoner zijn eigen voordeur heeft

gezondheid en het welbevinden,

bijdragen.

en weet waar zijn of haar kamer

omdat ze aansluit op het natuur-

is. Aannemer Fraanje en domoti-

lijk dag- en nachtritme.

Het nieuwe gebouw is, in eigen

caleverancier Verkerke hebben hierin financieel ondersteund.

als welke wijze van wonen en welke wijze van zorg past het beste bij diens leefstijl, wat kan iemand nog en wat wil iemand nog, komen allemaal aan bod. Soms blijkt dat iemand het meest gebaat is bij een appartement, of misschien wel terug naar huis kan. En als blijkt dat iemand het meest gebaat is bij de intensievere zorg die we op een woongroep bieden, dan kan deze makkelijker terecht op een van onze locaties.´ Om op de observatiegroep te wonen, is wel een specifieke observatievraag nodig. Wouter: ‘Elke week is er overleg tussen de specialist Ouderen Geneeskunde, de psycholoog en het team. Daar kijken we naar het plan van aanpak en de observatieoverzichten van de cliënten. Een cliënt woont minimaal 3 en maximaal 6 maanden op de observatiegroep. In die tijd wordt er gekeken naar een passend advies voor zorg en wonen.´ Op deze groep werkt een bevlogen team van verzorgenden en psychogeriatrisch verpleegkundigen. ´Kijk, voor een goed beeld is het nodig om hier een team neer te zetten dat stevig in de schoenen staat en kennis en ervaring heeft met cognitieve ziektebeelden en symptomen van bijvoorbeeld delier en beginnende dementie. Goed kunnen aanvoelen wat een cliënt kan hebben en hoe je een cliënt kunt stimuleren, bijvoorbeeld door creatief met bepaalde prikkels om te gaan, dat is allemaal belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner die veel roept in de huiskamer, die veel aandacht vraagt. Dan moet het team zich afvragen wat daar aan de hand is. Hoe komt het dat diegene zoveel onrust in zich heeft, gebeurt het op bepaald moment of gaan er bepaalde prikkels aan vooraf? Maar ook, afspraken maken over hoe je het gaat aanpakken, het advies wat je de familie meegeeft. Het gaat om bewoners met uiteenlopende behoeften en intensieve zorgvragen, dat maakt het werk uitdagend en afwisselend.’

JAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


De bedrijven op deze pagina’s

Mampaey installatiebedrijven

feliciteren Cura Mare met het nieuwe bouwdeel Nieuw Rijsenburgh

Trotse partner van CuraMare, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

WONEN WERKEN

ZORG INTERIEUR STUDIO ARCHITECTURE | VOORSTRAAT 36 | 3241 EG | MIDDELHARNIS 0187 470715 | INFO@STUDIOARCHITECTURE.NL | WWW.STUDIOARCHITECTURE.NL


Zorgkwekerij de Nollestee feliciteert CuraMare met de uitbreiding van Nieuw Rijsenburgh Wij leverden de beplanting Bezoek onze kwekerij en ontdek ons grote assortiment. We kweken 300 soorten heesters, vaste planten en kruiden. Openingstijden; woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00-16:00 uur of op afspraak

Open dag: zaterdag 6 mei: 10-16 uur Nolleweg 1b Melissant

Allround de beste! Schotgroep Aannemingsbedrijf Het aannemingsbedrijf werkt onder andere aan het saneren en bouwrijp maken van industrieterreinen, de aanleg van rioleringen, infrastructuur, bestratingen, asfalteringen en de aan- en afvoer van grond.

Schotgroep Bodemafsluiting Is gespecialiseerd in het opvullen en afdekken van kruipruimten om zo de vochtigheid terug te dringen, het afvullen van oude olietanks en rioleringen en het volblazen van pijpleidingen en mantelschachten.

Schotgroep Groenvoorziening Verzorgt het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de flora en infrastructuur in groengebieden, waterschappen, tuinen en bedrijventerreinen.

Schotgroep Services Een vertrouwenspartner die meer biedt in de vorm van maatwerk met diverse disciplines met adviescapaciteiten, afgestemd op de specifieke wensen van de individuele klant.

0187 603953 www.nollestee.nl info@nollestee.nl facebook.com/nollestee

Uilenvlietsehaven 1, 2995 ZG Heerjansdam, Telefoon +31 (0) 78 677 70 25 www.schotgroep.nl

Dagelijks genieten in uw eigen Tieleman-keuken? Kom een dag beleven in Middelharnis!

BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2012 / 2013 / 2014 / 2015

2012 / 2013 / 2014 / 2015

2013

2011

2010

2003 / 2004 / 2009


ZIEKENHUIS

12

Epilepsie bij kinderen, bekijk het vanuit meerdere kanten om tot een passende behandeling te komen

Wiebe Huisman, neuroloog, en William Westerweel, verpleegkundig epilepsieconsulent van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Onze hersenen bestaan uit miljarden cellen. Deze cellen geven informatie aan elkaar door met elektrische prikkels. Epilepsie is een aandoening waarbij een tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht van de hersenen zorgt voor aanvallen. Deze aanvallen zijn er in verschillende soorten. Een aanval kan zich bijvoorbeeld uiten in schokken, maar het kan ook zijn dat iemand met epilepsie vreemde dingen ruikt of even afwezig is of automatische bewegingen maakt.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 1


ZIEKENHUIS

13

De eerste keer dat iemand een aanval krijgt, is ingrijpend. Zeker als het om een kind gaat. Daarom werkt in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een speciaal ‘epilepsieteam’ samen aan de zorg voor kinderen met epilepsie. Marjan van Ledden, kinderarts, legt uit: ‘Voor kinderen met epilepsie hebben we een team met specialisten samengesteld. Hierin zitten neuroloog Wiebe Huisman, William Westerweele, verpleegkundig epilepsieconsulent in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis die regelmatig spreekuur heeft in Dirksland, epileptoloog, Danielle de Jong van Epilepsiecentrum Kempenhaeghe en ikzelf als algemeen kinderarts. Als een kind voor het eerst een mogelijke epilepsieaanval heeft gehad, verwijst de huisarts voor onderzoek door naar mij. Omdat epilepsie niet altijd makkelijk te herkennen is, is er vaak verder onderzoek nodig.’ In dat geval kom je terecht bij neuroloog Wiebe Huisman. Hij heeft als aandachtgebied epilepsie en voert het verdere onderzoek uit. Wiebe licht toe: ‘Ons streven is om een kind met een verdenking op epilepsie zo snel mogelijk verder te onderzoeken. Dat onderzoek begint met nauwkeurig luisteren naar het verhaal van de patiënt en degene die de mogelijke epilepsieaanval hebben gezien. Soms is er een filmpje van de aanval die we kunnen bekijken. Er wordt een EEG met video gemaakt om de hersenactiviteit te meten en soms foto’s. Dan kunnen we vragen beantwoorden: Gaat het echt om een epileptische aanval? En om welke aanvalsvorm dan? Hoort dit bij een bekend syndroom waardoor je ook een prognose kunt geven? En is het verstandig om te behandelen met medicijnen?’ De behandeling wordt begeleidt door de kinderarts. Maar hier komt ook de epilepsieconsulent om de hoek kijken. William vertelt welke rol hij heeft: ‘Epilepsie heeft een grote impact op het leven van het kind en de ouders. Vaak zie ik dat er veel angst is en dat ouders en kind onzeker worden. Wanneer komt er een aanval, wat moeten we dan doen, kunnen we iets doen om een aanval te voorkomen? Ik hoor regelmatig dat ouders er slecht van gaan slapen. Deze onzekerheid slijt meestal als de tijd tussen aanvallen langer wordt. Er zijn heel veel vragen en mijn taak is om goede begeleiding te geven. Ik vertel wat epilepsie is, welke medicatie een kind krijgt en waarom, wat de behandeling precies inhoudt en wat ervan verwacht kan worden. Natuurlijk kijk je daarbij ook naar hoe het met een kind gaat op school. Mijn doel is om ouder en kind weer vertrouwen te laten krijgen. Weten dat ze bij ons terecht kunnen met hun vragen, angsten en onzekerheden helpt daarbij.’ Eventueel kan het team voor extra overleg terecht bij epileptoloog Danielle de Jong. Zij schuift periodiek bij het team aan voor overleg. Vaak leeft het idee dat je epilepsie voor de rest van je leven hebt. Dat hoeft niet zo te zijn. Wiebe: ‘Dat we vanuit verschillende vakgebieden naar een kind kijken, is echt een meerwaarde. We kijken naar het totale beeld en passen daar onze behandeling op aan. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, maar ook voor de impact op het leven van ouder en kind. William licht toe: ‘De vragen van ouders gaan van alledaagse dingen tot grote vragen. Wat mag een kind wel of niet op school, kun je nog gaan zwemmen. Of hoe zit het met medicijnen meenemen op vakantie naar het buitenland? Het is heel belangrijk om een goed toekomstbeeld te geven.’ Het team behandelt kinderen van bijna alle leeftijden, maar hele jonge kinderen wel altijd samen met het Sophia Kinderziekenhuis. Marjan vertelt: ‘Jonge baby’s met verdenking op epilepsie sturen we in eerste instantie altijd door naar het Sophia Kinderziekenhuis, maar oudere kinderen kunnen prima hier terecht. Dat we snelle, en goede zorg dichtbij kunnen geven, is voor ouders en kinderen een geruststelling. Dat is echt het voordeel van deze manier van samenwerken. We vullen elkaar niet alleen aan, maar we zorgen met deze manier van samenwerken er ook voor dat we als klein ziekenhuis een totaalbehandeling kunnen geven. En daar zijn we stiekem toch wel een beetje trots op!’

JAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

14

Zorg is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Paulina.nu, samen streven naar een gezonde en vitale regio.

Ook meedoen aan de Paulina.nu loop op Koningsdag? Kijk op paulina.nu Bijna een jaar geleden startte een aantal organisaties op Goeree-Overflakkee met een nieuw initiatief – Paulina.nu. In juni ondertekenden de deelnemers aan het initiatief een manifest, waarin ze aangaven zich te verbinden aan één belangrijk doel Samen streven naar een gezonde en vitale regio. Hierbij richt het initiatief zich op 5 thema’s: • • • • •

Excellente zorg, nazorg en revalidatie Ontschotten van de zorgfinanciering Preventie Innovatie en e-health Verbindingen leggen tussen verschillende partijen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid Jan Peter Robijn is een van de initiatiefnemers en eigenaar van adviesgroep De Vogel. Hij legt uit wat de drijfveren achter het initiatief zijn. ‘Als wij goede zorg dichtbij huis willen behouden, moeten we dit met z’n állen gaan doen. Het moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden. Want zorg gaat ons allemaal aan´, vindt Jan Peter. ´Dat we hiervoor gewoon op het eiland terecht kunnen, vinden we met z’n allen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Kijk maar eens naar andere kleine ziekenhuizen in het land, die hebben het niet alleen moeilijk, maar velen hebben de afgelopen jaren gedwongen hun deuren moeten sluiten of zijn opgegaan in een groter ziekenhuis.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 1


CURAMARE

15

Paulina.nu is een initiatief van o.a. •

Zorggroep Haringvliet Coöperatieve Vereniging U.A.

Stichting CuraMare

Den Hollander Advocaten

Gemeente Goeree-Overflakkee

Adviesgroep De Vogel

Rabobank Het Haringvliet

FOGO-Visser & Visser

Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij

Omdat Paulina.nu alle inwoners van het eiland wil verbinden, kan iedereen meedoen. Wilt u als vrijwilliger of als deelnemer bijdragen aan een van onze projecten? Heeft u een idee of project wat bij kan dragen aan een gezonde en vitale regio? Of heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marita Dogterom (programmamanager) via m.dogterom@paulina.nu of 06 532 495 24. Of kijk op www.paulina.nu.

Dus als wij goede zorg dichtbij huis willen behouden, moeten we dit met z’n állen gaan doen, het moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden. We moeten daar zuinig op zijn. Daarnaast is er ook nog een economisch belang, kijk maar naar de banen die door de zorginstanties hier gecreëerd worden. En goede werkgelegenheid en goede zorg samen, trekt weer nieuwe inwoners naar de regio. Het zijn allemaal zaken die verband met elkaar houden, belangen die in elkaar haken. En dáárom gaan we hier samen onze schouders onder zetten.’

Paulina.nu in de praktijk Inmiddels zijn er al een aantal projecten tot stand gekomen. Zo vond tijdens het Paasweekend de Tulpentocht plaats. Paulina.nu organiseerde, samen met vele vrijwilligers, een speciale route voor rolstoelen en scootmobiels. Een goed voorbeeld van het verbinden van verschillende partijen. Op simpele wijze zorgen we er samen voor dat ook fysiek beperkte mensen kunnen genieten van de tulpenpracht op Flakkee. Daarbij worden ook nog eens twee goede doelen gesteund, de schenking van een AED met bijbehorende kast aan het Rode Kruis Goeree-Overflakkee. Het tweede goede doel is het surfproject ‘Surf Heroes’ in Ouddorp. Zij bieden surfles aan kinderen met een beperking. Tijdens de omloop van Menheerse op Koningsdag is er een Paulina.nu loop waarmee ondernemers, medewerkers en bewoners op een sportieve manier worden aangespoord om hun bijdrage te leveren aan een gezonde, vitale regio. Ook hierbij wordt een goed doel gesteund, Stichting Sterk. Deze twee voorbeelden laten zien dat het mes aan twee kanten snijdt, verbinding tussen inwoners en zorg, stimuleren van de gezondheid en welbevinden en steun aan goede doelen in de regio.

Meer informatie vindt u op Paulina.nu JAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


ZIEKENHUIS

16

De transmurale zorgbrug;

verbinding tussen ziekenhuis, ouderenzorg en thuiszorg verbetert de zorg aan kwetsbare ouderen

In de zorgwereld wordt er vaak gesproken over intramuraal en extramuraal. Met intramurale zorg wordt bedoeld dat iemand, tijdelijk of permanent, verblijft op een plek waar professionele zorg wordt gegeven. Dit kan opname in een ziekenhuis zijn of wonen in een woonzorglocatie. Over extramurale zorg wordt gesproken als de zorg in de thuissituatie wordt gegeven. Dankzij de transmurale zorgbrug is er nu een betere begeleiding bij ouderen van ziekenhuis naar thuis. Wat is de transmurale zorgbrug? De transmurale zorgbrug zorgt voor een betere begeleiding van ouderen als zij na een ziekenhuisopname of ingreep weer naar huis gaan. Dit kan een acute opname zijn of een geplande ingreep. In het ziekenhuis wordt er gekeken of er een groter risico is op vallen, verwardheid, ondervoeding of een fysieke beperking. Is dat zo, dan treedt de transmurale zorgbrug in werking. Bij de zorg die dan aan de kwetsbare oudere wordt gegeven, is een team bestaande uit een huisarts, medisch specialist, geriater, wijkverpleegkundige en thuiszorg betrokken. Dit team stemt af wat voor de patiënt het beste is. Hiervoor volgen zij een strikt stappenplan, het zogenaamde zorgpad. Daarin staat o.a. dat, bij geplande zorg, vóór de ziekenhuisopname, de huisarts informatie uitwisselt met de medisch specialist. Ook als de patiënt weer naar huis gaat wordt er informatie uitgewisseld tussen de betrokken zorgverleners. De wijkverpleegkundige komt al langs bij de patiënt in het ziekenhuis, voordat deze naar huis gaat. De thuiszorg levert de zorg bij de patiënt thuis, de wijkverpleegkundige waar al in het ziekenhuis kennis mee is gemaakt komt een aantal keren langs om na te gaan of de geleverde zorg nog passend is. Deze hechte samenwerking verbindt de zorg in het ziekenhuis met thuis, o.a. door intensief met de huisartsen en de CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 1


ZIEKENHUIS

17

Nieuw: het Spoedplein en de nachtingang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis De spoedeisende hulp van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de huisartsenpost zijn verbouwd. Vanaf 10 mei heten zij samen Spoedplein. Vanaf deze datum is de huisartsenpost tussen 23.00 – 7.00 uur open via de ingang van het spoedplein. De spoedeisende hulp is 24 uur per dag open met een verwijzing van de huisarts. De ingang van het spoedplein wordt tevens de nachtingang voor het ziekenhuis. Vanaf 10 mei sluit de hoofdingang van het ziekenhuis tussen 23.00 tot 7.00 uur en is toegang tot het ziekenhuis alleen mogelijk via de nachtingang / het spoedplein.

Kwetsbare ouderen In de zorg wordt over kwetsbare ouderen gesproken als het gaat om ouderen boven de 70 jaar die te maken hebben met meerdere lichamelijke, psychische, sociale of functionele problemen. De zorg voor deze groep patiënten staat hoog op de agenda in zowel Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, bij de huisartsen, de woonzorglocaties en de thuiszorgteams van CuraMare en andere zorgaanbieders in de regio. Bij een ziekenhuisopname is er bijvoorbeeld extra risico op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of vallen. Goede nazorg in de thuissituatie en dus een hechte samenwerking tussen alle zorgaanbieders is daarom na opname in het ziekenhuis van groot belang.

wijkverpleegkundigen. Een van de belangrijke redenen om op deze manier te werken is het verminderen van heropnames. Werken met de transmurale zorgbrug is relatief nieuw. Van de ongeveer 90 ziekenhuizen in Nederland werkt 1/3 met dit systeem. De transmurale zorgbrug sluit aan op de visie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis om een seniorvriendelijk ziekenhuis te zijn.

Een voorbeeld Stel: meneer Pieterse is 84 jaar en redt zich thuis nog prima. Wel heeft hij last van een aantal kwaaltjes, zo loopt hij niet meer zo makkelijk en zijn zicht wordt wat minder. Op een bepaald moment valt hij, breekt hij zijn heup en moet acuut naar het ziekenhuis voor een heupoperatie. Meneer Pieterse’s wereld staat even op zijn kop. Normaalgesproken heeft hij zijn eigen dagritme, en dat geeft hem houvast. Maar opeens ligt hij in het ziekenhuis, er gebeurt heel veel en het gaat heel snel en hij heeft pijn. Zijn normale houvast thuis is hij kwijt en dat geeft stress. Hij maakt zich zorgen over wat er gaat komen. Want hij woont maar alleen en hoe moet dat dan strak?. Wanneer kan hij weer naar huis? Hoe gaat hij zich daar redden, het lukt zelfs niet om naar zijn slaapkamer boven te gaan. Hij vraagt dit aan de verpleegkundige die hem gerust kan stellen. Morgen al komt de wijkverpleegkundige langs in het ziekenhuis, die neemt zijn situatie met hem door en beantwoordt zijn vragen. De wijkverpleegkundige heeft daarvóór al overleg gehad met de verpleegkundige van meneer Pieterse in het ziekenhuis en kent zijn achtergrond, weet wat er is gebeurd en welke zorg hij straks nodig heeft. Daarom kan ze hem snel op zijn gemak stellen. Hij heeft zijn hart kunnen luchten over wat hem is overkomen, hij heeft zijn vragen kunnen stellen en kan met een geruster hart met de juiste zorg naar huis.

JAARGANG 5 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


LOS DE PUZZEL OP EN WIN EEN BOODSCHAPPENPAKKET t.w.v. ₏ 50,Woordzoeker Š Persbelangen

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. Appartement Begeleiden Bezoek Breien Diner Directie Dokter Eten Feest Gemeente Gesprek Hulp Jong Kapper Koken Leven Loket

Lunch Motor Omgeving Ondersteuning Oplossing Regels Senior Situatie Thuiszorg Tijd Tips Vergoeding Vraag Vriendelijk Wijk Winkel

Lever de oplossing in bij: (Deponeer de oplossing in de bus in de winkel)

R E P P A K B E A H C N U L E

O O N D E R S T E U N I N G O

P S O G B R E I E N M L I M K

L I R M L E V E N O A G G J J

O T S P I T Z R T T A E E V I

S U H U L P E O I E V S M N L

S A S U T N R J E I N P E E E

I T E O I T D T N K N R E D D

N I N D W S R G J E R E N I N

G E I E E E Z I K L B K T E E

G N O J T E W O W I N K E L I

A D R K L F K A R S L E G E R

A E O G N I D E O G R E V G V

R D I R E C T I E B L O K E T

V Z T N E M E T R A P P A B N

Plus Slingerland Middelharnis, Kerkepad 7 Plus Slingerland Rockanje, Dorpsplein 2

Wij verzorgen tot volle tevredenheid de boodschappen voor de woongroepen van CURAMARE Plus Slingerland verzorgt de boodschappen voor een groot aantal zorginstellingen op het eiland Goeree- Overflakkee en Voorne en Putten. Ook interesse voor het be(ont)zorgen van de boodschappen op uw zorglocatie of bedrijf? Neem contact op met Huibert Slingerland of stuur een mail naar hslingerland@plussupermarkt.nl

Ook voor particulieren verzorgen wij graag uw boodschappen. Plaats uw bestelling op www.plus.nl

Plus Slingerland Middelharnis, Kerkepad 7 3241 CH Middelharnis, 0187-482772 Plus Slingerland Rockanje, Dorpsplein 22 3235 AD Rockanje, 0181-407310


Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijke zorg. ‘Zorg dat kan De juistestaat zorg opvoorop het juiste en moment met de juiste hulpmiddelen.

alleen samen’

Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt  Plafondliften en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de  Patiëntentilliften Faradaystraat 6817 XT Ede zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als17regionaal ge Baden & badliften 085 485 8390 www.tr-care.nl oriënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd  Douchehulpmiddelen snel, flexibelBedpanspoelers en effectief inspelen op uw wensen.  

Toiletverhogers Verpleegmeubilair

wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl

26-09-13 16:06

Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Zelfstandig blijven bankieren

met onze hulp.

Zo lang mogelijk meedoen Bij Rabobank kijken we samen met u wat er nodig is om zelfstandig te kunnen blijven bankieren. We komen bij u langs als dat nodig is. Neem gerust contact met ons op. Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl

Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 10 00 Een aandeel in elkaar


ziekenhuis

Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare - Editie april 2017  
Curamare - Editie april 2017  
Advertisement