Page 1

JAARGANG 5, NUMMER 3

MAGAZINE OVER ZORG

In dit nummer Slapen als een roosje… alles over snurken en slaapapneu Last van spataderen, wat is er aan te doen? Gezond bewegen, met of zonder aanpassingen ‘Een leven redden. Je hebt het in je!' Evenementenkalender


“Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

burgem

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt. Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

In de volgende uitgave van 5 december 2017 van het CURAMARE MAGAZINE

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan.

voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

U kunt uiterlijk tot 28 november reserveren CONTACT OPNEMEN met Gert Verweij, 0187 - 471020 gertverweij@eilandennieuws.nl

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet, Marlies Prins HOOFDREDACTIE Charlotte Poortvliet, Paul van der Velden TEKST Marlies Prins

FOTOGRAFIE Mirjam Nelis, Marlies Prins VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

Op die dag wo Commissaris v J. Franssen. Aa vergadering vo receptie in het Rondeel aan de harnis.

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg van uw bestrating

ADVERTEREN?

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

GOEREE-OV Dinsdagavon (19.30 uur) (Ada) Groot in een bij raadsvergade stalleerd als b gemeente Go

MICRO OPMAAK Manon de Vos-Thijssen, Klazina Tanis DRUK BDU OPLAGE 78.500

MET MEDEWERKING VAN Jeroen Mulder, Marjolijn van der Schoot, Janneke Dielemans, mevrouw Keizer, Selma Schut, Evelien Res

Grati

Harry W Ouddo Bel voo www.ha


INHOUDSOPGAVE

4 6

6 8

De zorg is voortdurend in beweging. Er is medisch gezien steeds meer mogelijk,

3

10 6 INHOUD

we worden gemiddeld ouder, we blijven langer thuis, de zorgkosten stijgen en we willen liefdevolle zorg met persoonlijke aandacht. Deze maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ook CuraMare als organisatie in ontwikkeling moet blijven.

PAGINA 4 Slapen als een roosje‌ alles over snurken en slaapapneu

Hierbij zoeken we de verbinding met anderen en werken we samen waar moge-

PAGINA 8

lijk. Binnen onze eigen organisatie, het samenwerkingsverband Paulina.nu, met

Last van spataderen, wat is er aan te

andere zorgaanbieders, de gemeente, het bedrijfsleven en binnen het netwerk

doen?

van regionale ziekenhuizen.

PAGINA 10

Deze verbindingen vormen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren,

Gezond bewegen, met of zonder aan-

dat beseffen we heel goed. In deze uitgave staan slechts een aantal concrete

passingen

voorbeelden van de wijze waarop verbindingen in onze organisatie plaatsvinden.

PAGINA 13

Hartelijke groet,

‘Een leven redden. Je hebt het in je!'

PAGINA 15 Koos Moerland

Evenementenkalender

Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


ZIEKENHUIS

4

Slapen als een roosje… alles over snurken en slaapapneu

KNO-arts Jeroen Mulder

Een goede nachtrust is net zo belangrijk als goed eten en voldoende bewegen. We brengen maar liefst 1/3 van ons leven slapend door. En dat is best veel. Maar wat nou als je last hebt van slaap- en snurkproblemen en je hierdoor niet goed of onvoldoende slaapt? KNO-arts Jeroen Mulder legt uit waar je dan last van kunt hebben en welke mogelijkheden er zijn om deze problemen te verhelpen.

Research Society (ESRS). Een select gezelschap Europeanen mag deze titel voeren. Het is een kwaliteitstitel op Europees niveau. Als somnoloog heb je kennis van de slaapgeneeskunde. Het gaat om kennis over alle aspecten van de slaapgeneeskunde, waaronder stoornissen van de biologische klok, slapeloosheid, ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen, bewegingsstoornissen tijdens de slaap en overmatige slaperigheid overdag, zowel bij volwassenen als kinderen.

Jeroen Mulder werkt samen met longarts Marjolijn van der Schoot bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Vanuit beide ziekenhuizen zijn zij Slaapcentrum ZuidHollandZuid gestart. Naast de KNO-arts en de longarts werken binnen het slaapcentrum ook neurologen Janneke Dielemans en Simon Li. Ook is er een slaapcoach/psycholoog aan het centrum verbonden.

Welke soorten slaapklachten behandelen jullie?

Mulder en Van der Schoot zijn officiële somnologen van de European Sleep

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 3

‘Wij behandelen verschillende soorten slaapklachten. Volwassenen die snurken. Volwassenen en kinderen die snurken in combinatie met slaapapneu. Dat is als je tijdens je slaap regelmatig stopt met ademhalen. Maar ook patiënten met klachten van slapeloosheid, insomnie. Daarbij zien we ook slaapwandelaars en mensen met slaapziekten, waarbij zij plotseling in slaap kunnen vallen bij emoties of boosheid (narcolepsie).’

Wanneer kun je bij het slaapcentrum terecht? ‘Over het algemeen zien wij mensen die snurken tijdens hun slaap en daardoor overdag last hebben van vermoeidheid. Maar wij zien ook volwassenen waarbij de partner aangeeft dat ze een rare ademhaling horen. Meestal is dit slaapapneu. En we zien mensen die, zoals je dat noemt, sociaal onwenselijk snurken. Zelf heb je dan nergens last van, maar jouw partner heeft wél last van jouw gesnurk. Tevens kunnen mensen met klachten van insomnie bij ons terecht. Met een verwijsbrief van de huisarts kunnen wij kijken wat we aan de slaap- en/of snurkproblemen kunnen doen.’

Wat doen jullie in het slaapcentrum? ‘Nadat je een afspraak hebt gemaakt bij het slaapcentrum ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek en een aantal onderzoeken. Dit plannen we op 1 dag. Op deze dag krijg je een gesprek met de KNO-arts en een


ZIEKENHUIS

gesprek met de longarts. Per arts kun je rekenen op een gesprek van 10-15 minuten. De KNO-arts onderzoekt het mond-, keel-, neusgedeelte en de luchtpijp en de longarts onderzoekt de longen. Als het nodig is volgt nog een aantal onderzoeken. Zoals een longfunctietest waarbij je op een pijpje blaast zodat we de longinhoud kunnen zien. Hiermee kunnen we uitsluiten of je astma of COPD hebt. Of maken we een longfoto om eventuele bijzonderheden op de longen te zien. Het kan zijn dat je bloed moet prikken om waardes te bepalen die moeheid kunnen veroorzaken. Ook kan het zijn dat er een hartfilm gemaakt wordt om te zien of je geen hartaandoeningen hebt. Soms schakelen we ook een neuroloog of een slaapcoach in. Na het intakegesprek krijg je een slaapkastje mee naar huis. Voor het onderzoek hoef je niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. Thuis registreert het slaapkastje het snurkgeluid, meet het zuurstofgehalte en je slaaphouding. Bij daling van het zuurstofgehalte heb je last van slaapapneu en slaap je op je rug dan heb je een grotere kans dat je snurkt. Als je het kastje hebt ingeleverd, gaan

wij kijken wat er allemaal geregistreerd is. Tijdens het wekelijks overleg tussen de longarts, KNO-arts, KNO-assistenten, OSAS-verpleegkundige en eventueel de neuroloog en slaapcoach bespreken wij wat de beste behandelmethode is. Ongeveer een week na het intakegesprek kom je terug voor de uitslag en bespreken wij het behandelplan.’

Waar bestaat het behandelplan uit? ‘Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Wij kijken altijd naar de beste oplossing afgestemd op de patiënt. De ene patiënt is gebaat bij een snurkbeugel. Bij de andere patiënt is een operatie aan de keelamandelen of het gehemelte beter. Een andere methode is CPAP-therapie. Je krijgt dan een masker aangemeten dat je tijdens je slaap draagt. Dit masker gaat over je neus en blaast met een bepaalde druk kamerlucht door de neus om de ademweg vrij te houden zodat je geen last hebt van zuurstoftekort. Bij sommige mensen werkt deze therapie niet of onvoldoende. Gelukkig worden er nieuwe technieken ontwikkeld waardoor ook deze patiënten met slaapapneu geholpen kunnen worden.’

5

Wat zijn die nieuwe technieken? ‘De nieuwe techniek waar ik het over heb is een tongpacemaker. Onder de borstspier wordt een pacemaker geplaatst met een draad naar de tongzenuw. Tijdens een slaapstop vormt de tong een blokkade. De pacemaker zorgt ervoor dat de tong een signaal krijgt waardoor deze aanspant en de luchtweg vrij blijft. Omdat het gaat om een hele nieuwe techniek wordt deze nog maar in een beperkt aantal klinieken geplaatst. Wij plaatsen de pacemaker niet, maar werken wel samen met de klinieken die deze kunnen plaatsen.’

Kun je zelf iets doen tegen slaapen snurkproblemen? ‘Niet altijd, maar een van de belangrijkste dingen waar je zelf iets aan kunt doen is, zorgen voor een gezonde levensstijl en een gezond gewicht. Door overgewicht nemen slaap- en snurkproblemen namelijk behoorlijk toe. En dat niet alleen. Ook de bloeddruk kan stijgen, het kan voor hartritmestoornissen zorgen en de kans op hart- en vaatziekten neemt toe.’

Mw. Hameeteman uit Oude-Tonge: ‘Sinds ik behandeld ben aan slaapapneu voel ik mij een heel ander mens. Ik heb veel meer energie. Voor mijn gevoel kan ik de hele wereld weer aan’. Dhr. Mol uit Brielle: ‘Ik had jaren eerder naar de dokter moeten gaan. Ik snurkte zo hard dat zowel mijn vrouw als ik er wakker van werden. Nu slapen we allebei weer als een roosje en hebben tijd om leuke dingen te doen. Hiervoor waren we daar echt te moe voor’. Mw. Mackloet uit Middelharnis: ‘Ik heb een heel ander kind gekregen Cas zijn keelamandelen zijn geknipt. Hij snottert niet meer en ik heb een heerlijk en vrolijk kind in huis’. JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

De Rabo Woonweken, open voor jouw woonwensen. Loop binnen zonder afspraak Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend bij ons binnen. Dan beantwoordt onze adviseur je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Zaterdag 23 en 30 september en 7 oktober geopend van 10.00 - 14.00 uur Een aandeel in elkaar Locatie: Rottenburgseweg 25 Middelharnis


ZIEKENHUIS

7

Neuroloog Janneke Dielemans ‘Ik kijk naar het neurologische aspect van slaapstoornissen. Een bekende neurologische aandoening die verband houdt met slaap is narcolepsi. Mensen met narcolepsi hebben haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Maar ook wanneer zij voldoende nachtrust hebben gekregen, kunnen ze dagelijks last hebben van slaapaanvallen. Je zit bijvoorbeeld op school of bent aan het werk en plotseling val je in slaap. Heel vervelend natuurlijk. Het wordt veroorzaakt door stofjes in de hersenen die niet in balans zijn. Een ander voorkomend neurologisch probleem dat vaak slaapproblemen geeft, is de ziekte van Parkinson. Mensen met Parkinson hebben moeite met in slaap vallen en in slaap blijven. Bovendien hebben ze last van stijve spieren en spiersamentrekkingen tijdens het slapen. Ze dromen vaak heel intens, kunnen opeens gaan slaapwandelen of handelingen uit hun dromen uitvoeren wat tot onwenselijk gedrag kan leiden. Sommige patiënten krijgen slaapapneu en ademen bepaalde periodes niet tijdens hun slaap. Het gevolg is vaak dat zij overdag extreem moe zijn en tegen slaapaanvallen vechten of juist langdurig slapen. Waardoor ze ’s nachts weer wakker liggen, heel hinderlijk en vermoeiend. Wanneer slaapklachten een neurologische oorzaak hebben, ga ik samen met de KNO-arts, de longarts en de slaapcoach kijken naar de beste behandeling voor de patiënt.’

Longarts en somnoloog Marjolijn van der Schoot ‘Goed slapen is zo belangrijk. Als je lange tijd niet goed slaapt, breekt je dat op den duur op. Je bent overdag moe, futloos, slaperig, geprikkeld en hebt geen energie. Naast OSAS (de medische term voor slaapapneu) en snurkproblemen kijk ik ook naar insomnie. Dat is slapeloosheid die langere tijd aanhoudt. Een keer of een paar nachten slecht slapen is niet prettig, maar als dit lang duurt heeft dat gevolgen voor jouw functioneren. Dan kijk ik graag wat de oorzaken hiervan zijn.’

De slaapcoach We slapen tegenwoordig steeds korter. Ons natuurlijk ritme van slapen en waken is verstoord. Daardoor voelen we ons vaak futloos en hebben we niet voldoende energie. Voldoende slaap is een eerste levensbehoefte en van belang om goed te kunnen functioneren. Licht is een van de zaken die ons slaapgedrag beïnvloedt. Het gaat dan om kunstmatig licht van de tv, computer, mobiel, tablet en straatlicht. Door het kunstlicht krijgen onze hersenen niet het signaal dat ervoor zorgt dat we slaperig worden. En dat kan weer tot slaapproblemen leiden. De slaapcoach leert je slapen. Geeft je tips hoe je je kunt voorbereiden op je slaap door bijvoorbeeld een uur voordat je gaat slapen geen tv te kijken of bezig te zijn op de computer, telefoon of tablet. Ook probeert de slaapcoach het negatieve imago uit de slaapkamer te halen als slapen niet lukt. Als je iedere dag uren wakker ligt voordat je in slaap valt of ’s nachts uren wakker ligt, geeft de slaapcoach tips en technieken om dit patroon te doorbreken. Samen met de KNO- en longarts en neuroloog stemmen zij de beste zorg voor iedere patiënt af om weer lekker te kunnen slapen.

JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


ZIEKENHUIS

8

Last van spataderen, wat is er aan te doen?

Van spataderen kun je behoorlijk last hebben. Maar soms heb je echter geen weet dat je ze hebt. Mevrouw Keizer uit Hellevoetsluis weet hier alles van. Zij had last van haar benen, maar zag geen dikke kronkels of opgezette aderen op haar benen. Na een bezoek aan de huisarts werd zij doorverwezen naar het flebologisch centrum. Zelf vertelt zij hoe ze dit ervaren heeft. “Al lange tijd had ik last van mijn been. Het begon bij lange stukken wandelen, maar op een gegeven moment had ik zelfs na het halen van de boodschappen last van mijn been. Het voelde alsof mijn hart in mijn been klopte; een heel naar gevoel. Ik dacht niet gelijk aan spataderen. Ik had namelijk geen typische kenmerken. Ja, je zag de ader beter, maar het was geen dikke kronkel of een ader die op je beent ligt. Maar omdat het gevoel van de kloppen in mijn been niet wegging ben ik uiteindelijk naar de huisarts gegaan die mij doorverwees naar het flebologisch centrum. Voordat ik de afspraak maakte bij Flebologisch centrum ‘De Zuid-Hollandse Eilanden’ heb ik eerst even op hun website gekeken wat zij doen, hoe het werkt en of ze een spataderkeurmerk hebben. Toen ik zag dat zij samenwerken met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis dacht ik dat zit wel goed en heb ik de afspraak gemaakt.”

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 3


ZIEKENHUIS

9

Afspraak en behandeling “Ik ben 2x naar het flebologisch centrum geweest en ben beide keren heel prettig geholpen. Bij de 1e afspraak moest ik een vragenlijst invullen. Vervolgens werd een duplex-onderzoek gedaan; dat is een echo van je benen. Tijdens dit onderzoek bleek dat er een klep van mijn bloedvat openstond en dat was niet goed. Het klinkt allemaal heel technisch, maar de vaatlaborante nam de tijd om uit te leggen wat er aan de hand was. Aan de hand van een tekening die zij ter plekke maakte werd de hele procedure in simpele, duidelijke taal uitgelegd, waardoor ik precies begreep wat er aan de hand was. De vaatlaborante legde uit dat het door de open klep in mijn ader een medische ingreep zou worden en de beste behandeling een laserbehandeling zou zijn. Ik kreeg direct uitleg over de laserbehandeling en de afspraak werd gelijk gemaakt. Een paar weken later was het zover. Ik mocht mij melden voor de behandeling. Ik was best een beetje zenuwachtig, maar achteraf gezien was dat helemaal niet nodig. De assistentes en de arts waren heel vriendelijk. Nadat zij nogmaals hadden uitgelegd wat ze gingen doen, werd het hele gedeelte van mijn been waar de ader niet goed was plaatselijk verdoofd met kleine prikjes. Vanaf mijn lies tot net onder mijn knie. De prikjes waren niet heel fijn, maar de chirurg en de assistentes praatten mij goed door deze pijn heen. Daarna gingen ze met een slangetje mijn ader in en werd de ader van binnenuit gelaserd. Dit is niet een heel prettig gevoel en doet soms pijn, maar dat kon ik aangeven en ook hier gingen zij zorgvuldig met mijn pijn om. Na de ingreep kreeg ik een kous aan die ik 2 dagen aan moest houden. De ader zou van binnenuit sterven en ik kan zeggen dat ik nu weer heerlijk kan wandelen zonder last van mijn been te hebben.”

Een aantal behandelingen op een rij: VNUS closure en laserbehandeling

Scleroseren

• Duurt ca. 30 minuten bij 1 been

• 4-6 weken voor en na

• Duurt ca. 50 minuten bij 2 benen

• Wegspuiten van de spatader

Spataderen herkennen •

behandeling niet in de zon • 2 weken steunkous dragen

Zichtbare kronkels op been/benen

Verkleurde huid

Vermoeide benen

hele te behandelen ader,

Pijnlijke benen

binnenwaarts laseren. Verschil

Vocht in enkels

Soms open wonden

’s Nachts rusteloze benen,

• Plaatselijke verdoving over de

tussen de behandelingen is het gebruik van een ander apparaat. • 2 dagen verbandkous dragen

Oppervlakkige laserbehandeling

met name aan het begin van de nacht

• 6 weken voor en na behandeling niet in de zon

Kramp

• Geen steunkous

In september heeft het flebologisch centrum voor het 5e jaar op rij het spataderkeurmerk ontvangen van de Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor mensen met een hartof vaatziekte.

JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


ZIEKENHUIS

10

Gezond bewegen, met of zonder aanpassingen

Revalidatieartsen Selma Schut en Evelien Res

In het voorjaar zijn revalidatieartsen Selma Schut en Evelien Res in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis begonnen. Beiden zijn opgeleid in specialistische centra in de grote steden waar zij de revalidatiegeneeskunde in de volle breedte hebben leren uitoefenen. Zij vertellen u graag wat het vak revalidatiegeneeskunde inhoudt, waar zij werken en wat zij doen. Wat is revalidatiegeneeskunde? Revalidatieartsen Res en Schut leggen eerst de definitie van de revalidatiegeneeskunde uit. ‘Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening/beperking van het bewegingsapparaat. De grote bekende groepen zijn mensen met hersenletsel, beenamputatie of een dwarslaesie. Maar daarnaast zien wij nog vele mensen met een andere diagnose. Het doel van ons vak is om mensen weer zo goed mogelijk in de maatschappij te laten functioneren. Tijdens een consult kijken wij altijd wat iemand graag weer zou kunnen of willen. Wij vragen dan ook uitgebreid naar werk, hobby’s, gezin, kortom: de dingen die een persoon maken tot wie hij of zij is. Naast lichamelijke klachten vragen we ook naar psychische impact van een aandoening, wat minstens zo belangrijk is.’

Waar werken jullie en wat doen jullie? ‘Wij werken op een aantal locaties: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, maar ook in de poliklinieken in Brielle en Hellevoetsluis, in Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk en we komen een aantal keer per jaar in verpleeghuizen en woonzorglocaties in de omgeving. Daarnaast werken wij beiden ook nog 1 dag in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In het ziekenhuis zit de revalidatiearts wekelijks bij overleg op de neurologie afdeling. We hebben spreekuren op de polikliniek en we hebben een technisch spreekuur met een orthopedisch schoenmaker en een instrumentmaker. Revalidatie heeft veel raakvlakken met andere specialismen zoals neurologie, orthopedie, reumatologie en geriatrie. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder waarbij de samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde en geriatrie steeds belangrijker wordt.’

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 3


ZIEKENHUIS

11

Er zijn verschillende soorten revalidatie, afhankelijk van de diagnose en beperkingen. Soms is er intensieve revalidatie nodig en dan wordt het revalidatieteam met fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedie, maatschappelijk werk en psycholoog ingeschakeld. Soms is juist de fysiotherapeut bij u in de buurt van grote meerwaarde. Dit wordt tijdens het consult besproken.’

Hoe kom je bij de revalidatiearts? ‘Via de huisarts of medisch specialist worden mensen doorverwezen naar de revalidatiegeneeskunde wanneer de verwijzende dokter denkt dat er mogelijk meerwaarde is door revalidatie.’

Gezond bewegen, met of zonder aanpassingen: ‘In de revalidatie wordt vaak de quote gebruikt “Use it or lose it”. Als je een vaardigheid niet onderhoudt, dan verlies je hem. Lichaamsbeweging en een gezonde leefstijl zijn heel belangrijk, niet alleen voor de spieren, maar ook voor de geest. Een bekend voorbeeld wat iedereen herkent is conditieverlies na een fikse griep. Wanneer mensen vooraf een goede conditie hebben zullen zij daarna ook weer sneller herstellen. Wij moedigen iedereen dan ook aan om gezond te bewegen, als het nodig is met aanpassingen of hulpmiddelen. Wij zijn gewend out of the box te denken en creatief te zijn in oplossingen voor patiënten.’

De toekomst: ‘Voor de toekomst willen wij graag goed zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle mensen op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en omgeving om iedereen die beperkingen ervaart zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij.’

Aangepaste dienstverlening donderdag 5 en vrijdag 6 oktober Op vrijdag 6 oktober stappen wij over op een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Om deze overstap goed te laten verlopen, is onze dienstverlening op 5 en 6 oktober als volgt: • De poliklinieken en de afdeling Radiologie zijn donderdag 5 oktober en vrijdag 6 oktober tot 14.00 uur gesloten. • Er kunnen tijdens deze periode geen afspraken worden gemaakt of verzet. Vanaf maandag 9 oktober plannen wij graag weer afspraken voor u. • Bloedafname is geopend. • De acute zorgverlening blijft 24/7 beschikbaar. Alle spoedverwijzingen verlopen via de huisarts. Na vrijdag 6 oktober wordt de dienstverlening weer opgebouwd. U kunt in de weken daarna te maken krijgen met langere wachttijden op de polikliniek en aan de telefoon. Wij vragen daarvoor uw begrip. Vier ziekenhuizen stappen tegelijk over op hetzelfde systeem Om patiënten nog beter van dienst te zijn, stappen de vier ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum) op 5 en 6 oktober gezamenlijk over op hetzelfde EPD. Met dit technologisch hoogwaardig systeem zijn we klaar voor de toekomst. Een unieke gebeurtenis, want het is de eerste keer in Nederland dat vier ziekenhuizen met één systeem gaan samenwerken. Waarom een gezamenlijk EPD? Het komt steeds vaker voor dat patiënten voor complexe aandoeningen worden behandeld in meer dan één ziekenhuis binnen de Coöperatie Zorg op Zuid. Met toestemming van de patiënt kunnen de zorgverleners uit de vier ziekenhuizen met behulp van het gezamenlijke EPD over dezelfde informatie beschikken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het EPD biedt straks ook mogelijkheden voor samenwerking met huisartsen, apotheken en laboratoria.

ziekenhuis

JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

We zijn allemaal uniek. Dat hebben we gemeen. Geen mens is hetzelfde. Jij niet. Je partner niet. En dus ook: jullie kindje niet. Dat betekent dat ook kraamzorg voor iedereen anders kan zijn. Dat weten we bij Kraamzorg de Eilanden als geen ander. Want al 70 jaar helpen we jonge ouders hun kindje de beste start te geven die je je maar kunt wensen. Op de manier die bij jullie en jullie kindje past. Welkom in onze wereld. Welkom bij Kraamzorg de Eilanden.

Bezoek op afspraak onze showroom in Hellevoetsluis 0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl

Tieleman Keukens | Korendreef 15 | 3241 AS Middelharnis | 0187 - 602555 | www.tieleman.nl

016

TOPWINKEL OPINESS.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

ONDERNEMERSPRIJS BRANCHEWINNAAR

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN GOEREE-OVERFLAKKEE

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2017

2012 - 2017

2012 - 2016

2016

2014

2011

2011

2010

2003 / 2004 / 2009


ZIEKENHUIS

13

‘Een leven redden. Je hebt het in je!’

Sla de krant maar open, kijk op social media of de televisie. Overal worden we bewust gemaakt van gezond leven en voldoende bewegen. Natuurlijk streeft ieder op zijn manier naar een gezonde leefstijl, want gezond oud worden willen we allemaal. Maar hoe goed je ook alle regels volgt, je kunt niet alles beïnvloeden. Er wordt niets voor niets gezegd: een ongeluk zit in een klein hoekje en dat kan vreselijke gevolgen hebben. Donor; ja of nee? We staan niet dagelijks stil bij de dood. Toch is het verstandig om dit af en toe wel te doen en na te denken wat voor jou belangrijk is op zo’n moment. Stel dat jij degene bent die een ongeluk niet overleeft. Heb jij dan al de keuze gemaakt om donor te zijn of laat je deze keuze over aan jouw nabestaanden? Best een pittige vraag. Maar wel een vraag waar je bij leven zelf over na kunt denken. Na jouw plotselinge overlijden worden jouw nabestaanden geconfronteerd met zoveel vragen en regelwerk. En door het verdriet van jouw verlies is helder denken soms niet zo makkelijk. Dan is het fijn als zij weten wat jij wilt.

Keuze registreren In het donorregister (www.donorregister.nl) kun je laten registreren of je wel of geen donor wilt zijn en ook wat je eventueel wilt doneren bijvoorbeeld bloedvaten, hart(kleppen), nieren, huid. Je bent vrij in de keuze die je maakt. Breng in ieder geval een persoon in jouw omgeving op de hoogte. Duidelijkheid is belangrijk op het moment dat de bewuste vraag komt over orgaan- en weefseldonatie. Een gemaakte keuze omtrent donatie kan ook altijd weer worden aangepast.

Voor iedereen? In principe kan iedereen donor worden. Al ben je 80 dan kun je jezelf nog registreren. Minderjarigen die donor willen worden hebben overigens toestemming nodig van hun ouders. Gebruik je medicijnen, heb je een hoge bloeddruk, suikerziekte, ben je een verwoede (ex)roker of ernstig ziek (geweest). Het maakt niet uit. Als je donor wilt zijn, mag je jezelf altijd registeren. Een arts bepaalt achteraf of je hiervoor geschikt bent. Daar hoef je zelf niet over na te denken en jouw nabestaanden ook niet. Het is fijn om bij leven te weten dat jij een leven kunt redden. Je hebt het in je.

Meer weten over orgaan- en weefseldonatie? Kom dan langs voor meer informatie tijdens de week van de orgaandonatie. Op 11,12 en 13 oktober is er een informatiestand over orgaandonatie te vinden in de centrale hal van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De donatiefunctionarissen vertellen u graag meer. JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


LOS DE PUZZEL OP EN WIN EEN BOODSCHAPPENPAKKET t.w.v. â‚Ź 50,Kruiswoordpuzzel

1

HORIZONTAAL: 1 piraat; 6 barre landstreek; 12 gebogen; 14 klein vaartuig; 15 voegwoord; 17 soort computer; 18 vlaktemaat; 20 legerafdeling; 21 kiloliter; 22 hevig; 24 ontvetten; 27 lichaamsdeel; 28 Europeaan; 30 dierentuin; 31 knaagdier; 32 Frans voegwoord; 33 Bijbeldeel; 35 voordat; 36 schoolonderzoek; 37 kanon; 38 gewicht; 40 koraaleiland; 42 tegenvaller; 43 kledij; 45 reuzel; 47 plaats in Gelderland; 49 waterstand; 51 spil; 52 deegwaar; 54 numero; 55 aldus; 56 boon; 58 daar; 60 huisdier; 62 baardje; 63 kruiderij; 65 wat; 66 verlichting; 67 onzes inziens; 68 ogenblik; 69 uitroep; 71 ijzer; 72 koerier; 74 poeder; 76 bezorger; 77 snoepgoed. VERTICAAL: 1 verpleger; 2 nummer; 3 deksel; 4 Peruaanse titel; 5 en dergelijke; 7 openbaar vervoer; 8 vuur; 9 garnituur; 10 geheel de uwe; 11 trekvogel; 13 bieten; 16 marterachtige; 18 slede; 19 oosterse titel; 21 flessluiting; 23 persoonlijk vnw.; 25 zangnoot; 26 bouwland; 27 dwarshout; 29 gewoonlijk; 31 gebak; 34 mediterrane hapjes; 36 kei; 38 grote neus; 39 onbepaald vnw.; 40 biersoort; 41 Europeaan; 44 klerenhanger; 46 jaargetijde; 48 orientaals; 50 stand; 52 nevel; 53 nobel; 55 filter; 57 peuter; 58 rivier in Japan; 59 de oudere; 61 onzes inziens; 63 deel van Frankrijk; 64 schilderslinnen; 67 handvat; 70 afsluiting; 72 dierengeluid; 73 water in Friesland; 74 persoonlijk vnw.; 75 Frans lidwoord.

Lever de oplossing in bij: (Deponeer de oplossing in de bus in de winkel)

2

3

4

5

6

12 15

16

22

13 17

23

18 24

28

29

32

33

34

19

10

20

11

21

26

27 31

35

36

39

37

40

41

43 45

50

56

9

14

25

42

49

8

30

38

44

7

46 51

52

57

47 53

58

62

54 59

63

66

55 60

64

67

68

72

48

69

73

65 70

74

76

61

71 75

77

Š Persbelangen P0548

76

33

25

16

4

53

21

77

19

57

27

65

38

Plus Slingerland Middelharnis, Kerkepad 7 Plus Slingerland Rockanje, Dorpsplein 2

Wij verzorgen tot volle tevredenheid de boodschappen voor de woongroepen van CURAMARE Plus Slingerland verzorgt de boodschappen voor een groot aantal zorginstellingen op het eiland Goeree- Overflakkee en Voorne en Putten. Ook interesse voor het be(ont)zorgen van de boodschappen op uw zorglocatie of bedrijf? Neem contact op met Huibert Slingerland of stuur een mail naar hslingerland@plussupermarkt.nl

Ook voor particulieren verzorgen wij graag uw boodschappen. Plaats uw bestelling op www.plus.nl

Plus Slingerland Middelharnis, Kerkepad 7 3241 CH Middelharnis, 0187-482772 Slingerland CURAMARE MAGAZINE Plus JAARGANG 5 NUMMER 3 Rockanje, Dorpsplein 22 3235 AD Rockanje, 0181-407310


ZIEKENHUIS

15

Evenementen en bijeenkomsten 3 oktober

Bijeenkomst maatschappelijke verantwoording CuraMare

De zorg is voortdurend in beweging. Voor CuraMare is het een uitdaging om als organisatie in ontwikkeling te blijven. Maar ook om verbinding te (blijven) zoeken binnen onze organisatie, met collega zorgverleners én met de wereld om ons heen. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een bijeenkomst om aan de gemeenschap te verantwoorden wat we doen en waarom we dat doen. Deze avond start op 3 oktober om 20.00 uur en vindt plaats in Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271 te Sommelsdijk. Wij nodigen iedereen van harte uit om samen met ons na te denken over de toekomst van zorg in onze regio.

5 & 6 oktober

Overstap naar een nieuw Elektronisch Patiëntendossier

30 oktober

Wereldwijde dag van de beroerte

1 november

Afscheid van KNO-arts D. van Hasselt

2 december

Concert Mannenzang Goeree-Overflakkee en Thijs van Leer

Meer informatie over het nieuwe elektronisch patiëntendossier leest u op pagina 11.

Herken een beroerte, kom naar de informatiemarkt in Nieuw Rijsenburgh. U kunt terecht voor diverse gratis gezondheidstesten en uitgebreide informatie over het herkennen van en het leven met een beroerte. De informatiemarkt is van 14.30 tot 17.00 uur in woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk.

KNO-arts dr. van Hasselt neemt afscheid van ons ziekenhuis met een symposium over Patientveiligheid. Om 18.00 uur start de receptie in het TBP gebouw in Dirksland.

Ondernemer Roel Mostert uit Stellendam organiseert op 2 december een concert in de Dorpskerk van Dirksland. Hij neemt dit initiatief om zijn dank uit te spreken voor de zorg die zijn moeder ontving in Nieuw Rijsenburgh en de opbrengst van het concert komt ten goede aan speciale projecten voor de bewoners van de woongroepen van CuraMare. Het concert wordt verzorgd door de bovenstemgroep van de Mannenzang Goeree Overflakkee en de bekende dwarsfluitist Thijs van Leer. Het concert start om 20.00 uur, de kerk gaat open om 19.20 uur en de voorverkoop is gestart. Kaarten kunnen online worden besteld via de Mannenzang Goeree Overflakkee http://mannenzanggo.com/shop/

JAARGANG 5 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


ziekenhuis

Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare - Editie september 2017  
Advertisement