Page 1

JAARGANG 5, NUMMER 2

MAGAZINE OVER ZORG

In dit nummer Rolf Cikot – pionier in vernieuwing van de verloskundige zorg Heleen de Geus – verloskundige bij CuraVita vanaf het prille begin Mariët Bostelaar - verloskundige bij CuraVita sinds 2015 Kent u het hartjesspreekuur? Bijzondere spreekuren bij CuraVita Spataderen tijdens de zwangerschap


“Ik had deze periode niet willen missen” GOEREE-OVERFLAKKEE Donderdag 29 augustus wordt in de gemeenteraad afscheid genomen van waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Nog twee dagen te gaan en afrondend met een ludieke happening op 3 september in het stadje Goedereede waar zoals gemeld op de speelzolder van de Goereese toren, beiaardier Jan Bezuijen het carillon bespeelt en vervolgens Kleijwegt en de nieuwe eerste burger, Ada GrootenboerDubbelman, met het luiden van de klok op symbolische wijze het wisselen van “de wacht” laten horen. Acht maanden keihard werken in een startende gemeente waar zes organisaties, waaronder vier zelfstandige gemeenten, tot eenheid moesten worden gevormd. Corstiaan Kleijwegt (66) kijkt terug.

SOMMELSDIJK voor lezers van Nieuws eenvoudig den om (nieuw aan te leveren. Dit website: www.eilan nl/berichten. Er dan een formuli het berichtje (evt. geplaatst kan w redactie hoopt me vice berichten sne nen verwerken da werden ingestuurd

Ron Vijfhuizen

De berichtjes mog ger dan ca. 200 wo en men dient er o dat ze niet in de worden geschreven

Molendijk 21 3249 AN Herkingen 0187 - 664926 06 - 47359130 info@deleeuwmassagetherapie.nl Door Jaap Ruizeveld “Ik ben blij dat ikwww.nek-schoudermassage.nl in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt.

Installatie n burgemeeste

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee

Beroepsorganisatie

versnippering. Naar een eilandelijke

weerstanden ontmoet. Het waren

Kleijwegt.

geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

gemeente met bij 48.000vrijwel inwoners en alle Aangesloten meegaande uitingen. De gemeente met een gebiedsgrootte die in ons Goeree-Overflakkee staat stevig op land hoog scoort”, zegt Corstiaan de kaart. Het is inmiddels een begrip verzekeringsmaatschappijen Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

ADVERTEREN?

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

U kunt uiterlijk tot 12 september reserveren CONTACT OPNEMEN met Gert Verweij, 0187 - 471020, gertverweij@eilandennieuws.nl

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON

We zijn allemaal uniek. Dat hebben we gemeen. Geen mens is hetzelfde. Jij niet. Je partner niet. En dus ook: jullie kindje niet. Dat betekent dat ook kraamzorg voor iedereen anders kan zijn. Dat weten we bij Kraamzorg de Eilanden als geen ander. Want al 70 jaar helpen we jonge ouders hun kindje de beste start te geven die je je maar kunt wensen. Op de manier die bij jullie en jullie kindje past. Welkom in onze wereld. Welkom bij Kraamzorg de Eilanden.

REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Charlotte Poortvliet, Paul van der Velden TEKST Charlotte Poortvliet FOTOGRAFIE Mirjam Nelis, Jasper Hof VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

Gratis pro

Betaalba

Harry Westhoeve Ke (0187) – Ouddorp Bel voor een afspraa www.harrywesthoeve

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan.

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

Op die dag wordt zij b Commissaris van de K J. Franssen. Aansluiten vergadering volgt (tot receptie in het bestuu Rondeel aan de Dwarsw harnis.

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

van het CURAMARE MAGAZINE

voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

GOEREE-OVERFLA Dinsdagavond 3 (19.30 uur) wordt (Ada) Grootenboer in een bijzonder raadsvergadering o stalleerd als burgem gemeente Goeree-O

www.rozima.nl

Voor ontwerp en aanleg van uw bestrating

Erf- en sierbestrating In de volgende uitgave van 19 september 2017

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

Nieuwsberi insturen via website

MICRO OPMAAK Manon de Vos-Thijssen, Klazina Tanis DRUK BDU OPLAGE 78.500

MET MEDEWERKING VAN Mirjam Nelis, Marlies Prins, Rolf Cikot, Heleen de Geus, Mariet Bostelaar, Jolanda Gerrits, Marjolein Quak, Marieke Bax en alle verloskundigen en verpleegkundigen van verloskundig centrum CuraVita


INHOUDSOPGAVE

4

8

10

Verloskundige centrum CuraVita bestaat 5 jaar. Dat mag gevierd worden en dat

3

13 INHOUD

doen we. Niet alleen in ons magazine, maar ook bij het verloskundig centrum zelf met een presentje voor alle zwangeren die in de jubileumweek op controle kwamen. U heeft er waarschijnlijk niets van gemerkt, en zo hoort het ook, maar destijds

PAGINA 4 Rolf Cikot – pionier in vernieuwing van de verloskundige zorg

had de oprichting van het verloskundig centrum nogal wat voeten in aarde.

PAGINA 6

Achter de schermen werd hard gewerkt om de verschillende professionals die

... een dag bij CuraVita

bij een zwangerschap betrokken zijn in één team te laten samenwerken. Dat klinkt heel logisch, maar nog maar vijf jaar geleden gebeurde dat nergens in

PAGINA 8

Nederland! En nog steeds zijn we een van de weinigen die op deze manier

Heleen de Geus – verloskundige bij

(samen)werken.

CuraVita vanaf het prille begin

Inmiddels is er veel gebeurd en zijn er al weer veel stappen gezet om de zorg aan zwangeren in onze regio nog béter te maken. Door een hechtere samenwerking met andere verloskundigencentra in de regio en door de kraamzorg in

PAGINA 10 Mariet Bostelaar – verloskundige bij CuraVita sinds 2015

een vroeg stadium bij de bevalling te betrekken. In dit magazine leest u hierover

PAGINA 13

én geven we u een kijkje achter de schermen van ons verloskundig centrum.

Help, ik heb een huilbaby

PAGINA 15 Bijzondere spreekuren bij CuraVita Hartelijke groet, Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

PAGINA 17 START project: zorgpad voor te vroeg geboren baby’s en baby’s met een laag geboortegewicht

PAGINA 19 Spataderen tijdens de zwangerschap

JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


CURAVITA

4

Gynaecoloog Rolf Cikot Pionier in vernieuwing van de verloskundige zorg

Gynaecoloog Rolf Cikot

Rolf Cikot werkt sinds 2004 als gynaecoloog bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hij is nauw betrokken geweest bij de start van het verloskundig centrum. Met een gepensioneerd collega-gynaecoloog heeft hij vaak gesproken over het ‘ontschotten of weghalen van de professionele hokjes in de zorg. In 2010 is een start gemaakt met het weghalen van die drempels in de zorg. Zoals al aangegeven is Rolf Cikot een van de trekkers van dit traject geweest. Hij geeft aan: ‘Met drempels bedoelen we de drempels tussen de gynaecoloog en de verloskundige. Tot de start van dit traject werkten zij onafhankelijk van elkaar en was er incidenteel overleg. Eigenlijk alleen als er overleg noodzakelijk was. Door die ´drempels´ weg te halen ontstaat een betere samenwerking tussen de gynaecoloog en de verloskundige en CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 2

dat is in het belang van de zwangere vrouw, voor wie we het uiteindelijk doen. Nu zijn er korte lijnen tussen de gynaecoloog en de verloskundige. Frequent is er overleg tussen beide partijen zodat iedereen weet wat er speelt. Iedere zwangere die komt krijgt een intake en een zorgpad. Het zorgpad zorgt ervoor dat zowel de zwangere als de zorgverlener weet wat er op welk moment gebeurt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Voor elk soort zwangerschap hebben we zo´n pad vastgesteld. Met de invoering van deze werkwijze is de visie die we voor ogen hadden De verloskundige als het kan, de gynaecoloog als het moet gerealiseerd: We leveren integrale zorg en passen ons aan aan de behoefte van de patiënt/ zwangere. Als een vrouw tijdens haar zwangerschap bijvoorbeeld zwanger-

schapssuiker krijgt, verandert haar zorgpad. Doordat zowel verloskundige als gynaecoloog weten welke stappen gezet worden in het vervolg van de zwangerschap loopt haar zorg gewoon door. Ze hoeft niet dubbel op spreekuur te komen. Verloskundige en gynaecoloog stemmen af, wisselen informatie uit die de zwangere niet twee keer door hoeft te geven. En als het kan, blijft de zwangere onder controle bij haar eigen verloskundige met op de achtergrond de gynaecoloog die zijn/haar aandeel levert.’ De samenvoeging van de verloskundige en gynaecologische zorg is een traject van een aantal jaar geweest. Het resultaat was het onstaan van verloskundig centrum CuraVita, inmiddels vijf jaar geleden. Daarna is er echter niet stilgezeten, maar zijn er nog meer stappen gezet om de zorg aan zwangeren te verbeteren en een


CURAVITA

hoge kwaliteit te waarborgen. Rolf vervolgt: ‘We hebben de samenwerking in de regio nóg verder uitgebreid en werken nu samen in coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee. Hierin zijn, naast de gynaecologen en verloskundigen van verloskundig centrum CuraVita, ook de verloskundige praktijken van westelijk VoornePutten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland vertegenwoordigd. Ook de kraamzorgorganisaties: RST zorgverleners, Kraamzorg De Eilanden, kraamcentrum DAT en De Provinciale Kraamzorg zijn aangehaakt. Er is een goede samenwerking tussen al deze partijen. Binnen de regio werkt iedere verloskundige met dezelfde zorgpaden waardoor de zorg aan de zwangere binnen de gehele regio gelijk is. En niet alleen binnen coöperatie Zuid aan Zee wordt gewerkt met dezelfde zorgpaden. Ook voor Spijkenisse Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis zijn deze zorgpaden en protocollen leidend. Deze keuze is gemaakt toen de vier ziekenhuizen hebben besloten om met een gezamenlijk systeem te gaan werken voor elektronische patiëntendossiers. Ook de verloskundige praktijken gaan gebruik maken van dit systeem. Op zich zijn dit stappen waar de zwangere vrouw misschien weinig van merkt, maar achter de schermen zijn het grote stappen vooruit die we hiermee maken. Zeker de kwaliteit van zorg is hiermee met sprongen vooruit gegaan. Ook zijn we in Nederland een van de eerste die op deze manier werken, dus we zijn zeer vernieuwend bezig! Welke rol de kraamzorgorganisaties precies hebben, wordt door Rolf toegelicht: ‘Sinds kort is er er een kraamhulp (‘partus assistentie’) aanwezig bij de bevalling. Als de zwangere bij ons in de kraamsuites komt bevallen en geen medische indicatie heeft, dan is er al een kraamhulp die aanwezig is bij de bevalling. Daarmee wordt de ondersteuning van de moeder in de kraamperiode direct gestart. Door deze manier van werken zijn er minder

5

wisselingen, minder overdrachtsmomenten en dus minder risico’s. En voor het kersverse gezin is het prettig om steeds hetzelfde bekende gezicht te zien.’ En de toekomst? ‘We hebben de kwaliteit kunnen verbeteren door één systeem te hanteren en één dossier. Iedereen heeft dezelfde informatie en er is geen informatieverlies. Hierdoor werken we heel transparant. Je ziet van elkaar wat je doet vanaf kinderwens tot en met de nacontrole. De zorg draait om moeder en baby, de patiënt centraal zoals dat zo mooi heet, en niet andersom. In de toekomst is de wens om het elektronisch patiëntendossier toegankelijk te maken. De zwangere kan dan inloggen in haar eigen dossier. Ze kan haar eigen gegevens zien en aanvullen, maar kan bijvoorbeeld ook een intakeformulier invullen. Dit levert tijd op doordat de zwangere in haar eigen tijd op het voor haar gewenste moment het intakeformulier invult. Daardoor kunnen we het spreekuur beter voorbereiden én benutten voor vragen en uitleg. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat de zwangere haar 20-weken echo in het dossier kan inzien en kan delen met wie ze wil. Maar zover zijn we nog niet.’

Wat is een zorgpad? Een zorgpad geeft aan hoe de zorg voor een specifieke groep patiënten, in dit geval zwangeren, georganiseerd is. In het zorgpad wordt vastgelegd, wanneer zorg wordt verleent, door wie, welke onderzoeken moeten gebeuren, welke informatie van belang is, welke verantwoordelijkheden en werkzaamheden er zijn. Vragen als hoe zorg verleend moet worden, op welk moment en door wie is vastgelegd in het zorgpad. Dit zorgt voor een efficiënte zorgverlening. En door het zorgpad met de patiënt te delen kan ook zij haar aandeel en verantwoordelijkheid nemen!

Welke organisaties zijn onderdeel van coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee? Kraamzorg RST zorgverleners, Kraamzorg De Eilanden, Kraamcentrum DAT Dé Provinciale Kraamzorg Verloskundigen Verloskundig centrum CuraVita Verloskundigenpraktijken Een nieuw begin Verloskundigenpraktijk Brielle & Westvoorne Verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis Verloskundepraktijk Schouwen-Duiveland

JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


6

CURAVITA

Een dag bij verloskundig centrum CuraVita

Ochtendoverleg tussen gynaecologen, verloskundigen, verpleegkundigen en co-assistentes. We bespreken de bijzonderheden van afgelopen nacht en de planning voor overdag. Zo zijn we allemaal op de hoogte van de situatie op de afdeling.

Dokter Mahadew tijdens zijn spreekuur. In jouw dossier kan hij alle bijzonderheden over jouw zwangerschap lezen.

‘s Ochtends gaat de buitendienst verloskundige langs de kersverse ouders om controles te doen. Ook is zij bereikbaar voor thuis- en poliklinische bevallingen of spoedvragen. Hier zie je Gwenny vertrekken met de dienstauto van CuraVita.

Verloskundigen en gynaecologen houden meerdere spreekuren per week. Hier zie je Lianne de Landmeter aan het werk tijdens haar spreekuur. Zij luistert naar het hartje van een baby.

Meerdere dagen in de week is er echospreekuur. Hier maken we alle medische echo’s.

Heb je een medische indicatie en je hebt een spoedvraag of jouw bevalling is begonnen, dan beantwoordt de binnendienst verloskundige de telefoon. Samantha beantwoordt hier een telefonische vraag.


CURAVITA

De polikliniekassistenten zitten elke dag voor je klaar om afspraken te maken, afspraken te verzetten en minder dringende vragen te beantwoorden.

De verpleegkundigen van CuraVita zorgen voor je tijdens een medische bevalling of een opname op de zwangerenafdeling. ‘s Middags informeert de verpleegkundige van de dag haar collega van de avond over het reilen en zeilen op de afdeling.

Kom je bevallen bij CuraVita dan kun je tussen 7.00 - 23.00 uur via de hoofdingang naar binnen. Tussen 23.00 -7.00 uur kun je via deze ingang (spoedingang) naar binnen.

7

De binnendienst- en buitendienstverloskundige houden elkaar op de hoogte van de vrouwen die in de kraamsuites of thuis in het kraambed liggen.

Na elke bevalling plakken we een roze of blauwe sticker op het geboortebord. Vandaag heeft Samantha een bevalling begeleid waar een gezonde dochter is geboren.

Je bevalt in een van onze comfortabele kraamsuites. Uiteraard mag jouw partner ook blijven slapen. Meer informatie over CuraVita of jezelf aanmelden? Dat kan via www.curavita.nl


CURAVITA

8

Heleen de Geus

Verloskundige bij CuraVita vanaf het prille begin

Heleen de Geus, verloskundige

Heleen de Geus is al sinds de start bij CuraVita betrokken. Sterker nog, ze begon bij de voorganger van CuraVita, verloskundigenpraktijk Natalia. Vrolijk, positief en een echte duizendpoot die al zoveel baby’s ter wereld heeft gebracht, dat ze een bekend gezicht is voor velen in de regio. Tijd om met haar terug te kijken op die beginperiode en op wat er allemaal veranderd is de afgelopen jaren. Het begin van CuraVita, jij was daarbij. Hoe ging dat toen? ‘Ja, die beginperiode kan ik me nog goed herinneren. Toen ik begon bij Natalia waren we met vijf verloskundigen. Samen deden we alles, spreekuren, (thuis)bevallingen tijdens de dag of in de nacht, huisbezoeken, de administratie en planning, noem maar op. Dat was best bikkelen, want met CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 2

zo’n klein team ben je kwetsbaar. Bij ziekte of vakantie moesten we dat onderling opvangen en dat was weleens puzzelen. De zogenaamde eerste en tweedelijns verloskunde was nog helemaal gescheiden, wij stonden los van het ziekenhuis.’ En toen kwam CuraVita? ‘Dat was als ik terugkijk best een revolutionaire stap van het ziekenhuis. Het samenvoegen van eerste- en tweedelijnszorg in zijn geheel met thuisbevallingen en het verzorgen van de kraambedden was nog door geen enkel ziekenhuis in Nederland gedaan. Wij wisten dus ook totaal niet wat we konden verwachten. Een aantal van mijn collega’s ging daarom weg. Ik ben gebleven en daar ben ik nog blij om. Hoewel we in eerste instantie voor ons gevoel wat stappen terug zetten, zo konden we bijvoorbeeld tijdelijk geen

thuisbevalling in de nacht doen, hebben we er zoveel mee gewonnen.’ Hoe ging dat dan? ‘Die winst, dat ging niet over 1 nacht ijs, maar als ik zie hoe de samenwerking nu is. Je moet je voorstellen dat een verloskundige heel solistisch werkt, er was maar weinig contact met de gynaecoloog. We zijn toen om tafel gegaan met de gynaecologen van het ziekenhuis en dat gaf onderling zoveel inzicht in elkaars werk. We leerden elkaar professioneel veel beter kennen en dat heeft de communicatie enorm verbeterd. Daarna zijn we begonnen met het opstellen van zorgpaden, eerst van de normaal verlopende zwangerschap en daarna van de risicovollere zwangerschappen. Dat is uitgebreid met het sociale aspect, bijvoorbeeld voor kwetsbare zwangeren. Hierdoor


CURAVITA

9

Stichting Baby Hope CuraVita ondersteunt stichting Baby Hope en is een van de inzamelpunten op Goereewerken we heel efficiënt en doet iedereen precies waar hij goed in is. Is de gynaecoloog nodig voor een consult? Dan kun je daar zeer snel terecht of het staat al ingepland in het zorgpad en daarna kom je weer terug bij je verloskundige. Vroeger ging je naar de gynaecoloog en dan bleef je daar onder controle. De zorg is nu meer een gezamenlijke zorg. Als het nodig is ga je naar de gynaecoloog en wanneer het kan blijf je onder controle bij de verloskundige, dit werkt veel praktischer.’ En nu, hoe staat het er nu voor? ‘We bieden nu alle zorg die bij het verloskundige vak hoort en zelfs meer, thuisbevallingen, stuitligging, spreekuren ook ’s avonds en op locatie, en binnenkort ook echospreekuur in de avond. De cirkel is rond kun je wel zeggen. Maar we zitten nog vol plannen om zaken nog meer te verbeteren hoor. Zo heb ik de opleiding tot lactatiekundige afgerond, waardoor ik bij thuisbevallingen en kraambezoek nog beter kan begeleiden in het op gang brengen of houden van de borstvoeding en andere collega’s specialiseren zich op een ander onderdeel van het vak.’ ‘En pas heb ik een gastcollege gegeven bij de kinderopvang in Stellendam. Binnenkort gaat mijn

collega Evelien Roozemond er heen voor een tweede gastcollege. Geweldig om te doen en de gezichten van die kinderen toen ze bij elkaar naar hun hartje mochten luisteren.’ ‘Kijk zoiets lijkt misschien onbelangrijk, maar het helpt kinderen als ze een zusje of broertje krijgen. En daar help je de moeder weer mee. Dat is toch mooi! Eigenlijk is dat ook de kern van ons werk, kijken naar het totale plaatje. Niet alleen naar het verloop van de zwangerschap, maar ook naar het gezin, de situatie, hoe de vrouw in haar vel zit, hoe eventuele eerdere zwangerschappen zijn verlopen, welke verwachtingen er zijn. Als iemand een traumatische bevalling heeft meegemaakt, dan praat je daarover en help je de vrouw daarmee. Als het nodig is, kunnen we maatschappelijk werk inschakelen voor extra hulp. En zo geldt dat voor alles. Dat is ook echt de kracht van CuraVita, die hechte samenwerking. Als ik na het avondspreekuur nog een vraag heb en ik kom de dienstdoend gynaecoloog tegen dan kan ik de vraag gelijk bespreken en heeft de cliënt dezelfde avond nog het antwoord in haar mailbox. Het geeft zoveel tijdswinst en de kwaliteit van zorg is zoveel hoger.’

Overflakkee. Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Met als doel meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken. Baby Hope kan alle ongebruikte spullen uit het kraampakket gebruiken en de stichting heeft maar liefst 15 kraamprojecten in 12 landen! Heeft u nog spullen over uit uw kraampakket? Kijk op www.stichtingbabyhope.nl voor alle inzamelpunten.

Eerste en tweede lijn De zorg in Nederland is gescheiden in eerste en tweedelijnszorg. Eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen in principe zelf naar toe kan gaan, bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of de verloskundige. Voor tweedelijns zorg is een doorverwijzing nodig.

JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


CURAVITA

10

Mariët Bostelaar

Werkzaam als verloskundige bij CuraVita sinds 2015 vraagd om als waarneemster aan de slag te gaan. Ik ben toen, in 2015 was dat, de diensten die in het rooster ‘overbleven’ in gaan vullen. Dat was een mooie manier om ervaring op te doen. Sinds eind vorig jaar heb ik een vast contract. Dat is voor mij een hele mooi stap, want CuraVita biedt me de kans om de opleiding tot klinische verloskundige te volgen.’

Mariët Bostelaar

Het was een rechte koers die Mariet na afronding van haar HAVO volgde, in 4 jaar rondde ze haar HBO opleiding Verloskunde af. Ze volgde stages bij verloskundepraktijken in Hellevoetsluis, Dordrecht, Leerdam en Nieuwegein en na het ontvangen van haar diploma ging ze als waarneemster aan de slag bij verschillende verloskundepraktijken én bij CuraVita. Hoe dat zo gekomen is, vertelt ze in een interview met ons magazine. Wat trekt jou zo aan in de verloskunde? ‘Ik wist altijd wel dat ik ‘iets met zorg’ wilde doen. Het is niet zo dat ik als klein meisje al wist dat ik verloskundige wilde worden, maar de zorg trok me altijd aan. Toen de keus uiteindelijk daar was, heb ik om een aantal redenen voor verloskunde gekozen. CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 2

De zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Maar het is vooral het sociale aspect dat me aantrekt in mijn werk, je bent nauw betrokken bij een hele speciale periode in iemands leven. Het is mooi om daar aan bij te mogen dragen en toekomstige ouders daarbij te mogen begeleiden. Dat geeft mij veel energie!’ Hoe kwam je bij CuraVita terecht? ‘Ik ben eigenlijk min of meer blijven hangen bij CuraVita na mijn afstuderen. Ik liep toen stage in Hellevoetsluis en veel van de vrouwen die ik begeleidde, bevielen in het ziekenhuis in Dirksland. Vaak mocht ik bij deze bevallingen blijven (normaliter wordt een zwangere overgedragen als de bevalling medisch wordt). Omdat het goed klikte met het team van CuraVita, werd ik na mijn afstuderen ge-

Wat houdt dat dan precies in, je bent toch al verloskundige? ‘Dat klopt, maar binnen de verloskunde zijn er verschillende taken. Bij CuraVita hebben we dat opgedeeld in een binnendienst en een buitendienst. De buitendienst doet wat een ‘normale’ verloskundige die bij een verloskundigenpraktijk werkt ook doet. Dus de begeleiding van de zwangere op het spreekuur, het eerste aanspreekpunt bij vragen, begeleiding bij de bevalling thuis of in het ziekenhuis en een huisbezoek na de bevalling. Zwangeren kiezen zelf of ze thuis of in het ziekenhuis willen bevallen, in het laatste geval heet dat een poliklinische bevalling. Soms is het echter noodzaak om in het ziekenhuis te bevallen, ook al is dat niet de eerste keus van de toekomstige moeder. Dan is er vastgesteld dat er tijdens de bevalling een groter risico is voor moeder en kind, bijvoorbeeld door een stuitligging, zwangerschapsdiabetes of een groeiachterstand van de baby. Dat heet medisch en dan vindt de bevalling plaats onder begeleiding van een klinisch verloskundige met de gynaecoloog als eindverantwoordelijke. Een medische bevalling is, vind ik, uitdagender, de risico’s die er kunnen ontstaan zijn bekend en aan jou de taak om alles in goede banen te leiden. Deze opleiding is voor mij een


CURAVITA

stap in mijn ontwikkeling en zorgt dat ik groei in mijn werk. Ik zal een voorbeeld geven. Pas begeleidde ik een cliënte die tijdens de bevalling ‘medisch’ werd. De gynaecoloog werd erbij geroepen. Dat kan best wat stress opleveren en dat is iets wat je er nu net niet bij kunt hebben als je aan het bevallen bent. Gelukkig kon ik er nu gewoon bij blijven en hoefde ik haar niet over te dragen aan een van mijn collega’s. Dat is voor alle partijen fijn, rust voor de toekomstige moeder, en minder risico omdat ik de situatie en voorgeschiedenis goed ken. Het voordeel van deze ‘dubbelfunctie is dat ik bevallingen eigenlijk altijd af kan maken. Mocht een van mijn cliënten een medische indicatie krijgen, of zelfs tijdens de bevalling medisch worden, dan blijf ik er gewoon bij. Dat is fijn, want ik heb een band met de vrouw die ik begeleid en die vertrouwensband blijft dan intact. Ik hoef tenslotte niet de zorg over te dragen naar een van mijn collega’s. Bij CuraVita werken trouwens bijna al mijn collega’s in deze dubbelfunctie, best uniek eigenlijk.

werken alle leden van de coöperatie volgens gezamenlijk opgestelde zorgpaden. Dat is minder ‘los’, bij elke stap van de zwangerschap is exact vastgelegd wie wat doet.

11

Eerste en tweedelijn in de verloskunde Verloskundigen die bij een

Naast alle verloskundigenpraktijken en het ziekenhuis zijn ook de kraamzorgorganisaties onderdeel van de organisatie. Sinds kort is bij elke bevalling al een kraamverzorgster aanwezig die individuele zorg geeft aan moeder en baby. Vanaf het begin van de bevalling tot het moment van naar huis gaan.

verloskundigenpraktijk werken, zijn eerstelijns verloskundigen. Ben je zwanger, dan kun je zelf kiezen naar welke verloskundige je gaat. Je kunt nog steeds kiezen of je thuis wilt bevallen, of in het ziekenhuis. Dit laatste heet dan poliklinisch. Dat is een bevalling

Ook mooi is dat we samen trainingen gaan volgen en scholingsdagen organiseren. En in het najaar komt er een Elektronisch PatientenDossier waarin we, na toestemming uiteraard, nog beter informatie kunnen delen.’

in het ziekenhuis zonder specifieke medische reden.

Hoe zie jij de toekomst van CuraVita? Sinds kort is CuraVita onderdeel van de coöperatie Zuid aan Zee (lees meer hierover in het artikel op pagina 4/5). Met die samenwerking doen we echt een stap vooruit in de kwaliteit van zorg die we aan zwangere vrouwen in deze regio bieden. Ik vind het mooi om te zien dat nu alle partijen die betrokken zijn bij de zorg nog nauwer samenwerken. In het verleden werkten we met protocollen, dus richtlijnen voor de zorg die we verlenen. Nu JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


MET TROTS GEREALISEERD! Wij wensen CuraMare veel succes in de toekomst met hun uitgebreide locatie in Nieuw Rijsenburgh.

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijke zorg. De juiste zorg op het juiste moment met de juiste hulpmiddelen.       

Plafondliften Patiëntentilliften Hoog-laag baden & badliften Douchehulpmiddelen Bedpanspoelers Toiletverhogers Verpleegbedden & AD-matrassen

Hoofdaannemer:

Faradaystraat 17 6817 XT Ede 085 485 8390 www.tr-care.nl

AANNEMINGSBEDRIJF FRAANJE B.V. | LEWEDORP  T 0113 61 55 00 | INFO@FRAANJE.COM | WWW.FRAANJE.COM

Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Zelfstandig blijven bankieren

met onze hulp.

Zo lang mogelijk meedoen Bij Rabobank kijken we samen met u wat er nodig is om zelfstandig te kunnen blijven bankieren. We komen bij u langs als dat nodig is. Neem gerust contact met ons op.

Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 10 00 Een aandeel in elkaar

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl


ZIEKENHUIS

13

Help, ik heb een huilbaby oorzaak is voor het huilen, dan verwijzen zij door naar het huilbabyspreekuur. De kinderartsen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het CJG werken nauw samen waardoor een goede en snelle overdracht van informatie en afstemming mogelijk is.

Huilbabyspreekuur Bij het huilbabyspreekuur werken een kinderarts en een pedagogisch medewerker samen. De kinderarts start als het nodig is een onderzoek om de lichamelijke klachten op te sporen, dan wel te verhelpen. Alleen als het echt noodzakelijk is voor

Elke baby huilt. Het is de enige manier voor een baby om te laten weten dat er iets aan de hand is, maar sommige baby’s lijken niet te stoppen met huilen. Je geeft ze alle liefde, zorg en aandacht en toch stopt het huilen niet. Dan is het goed om te weten dat er een huilpatroon is, ongeacht hoe je je baby verzorgt of opvoedt.

verschillende oorzaken hebben. Denk aan bijvoorbeeld buikpijn, een oorinfectie of een urineweginfectie. Ook kan jouw kleine last hebben van koemelkallergie of reflux. Dat is spugen waarbij een deel van de voeding uit de maag weer terug vloeit naar de slokdarm, wat gepaard kan gaan met pijnklachten, onvoldoende groeien en onrust. Het vele huilen van

Wat is een huilpatroon?

de baby heeft echter niet altijd een

Een baby van ongeveer 2 weken oud

medische oorzaak.

huilt gemiddeld 1-2 uur per dag. En dat neemt toe tot 2-3 uur per dag bij

Is er een oplossing?

een baby van 6-8 weken oud.

Het drijft sommige ouders tot wan-

Gelukkig neemt dit af als de baby

hoop wanneer hun baby zoveel huilt.

ongeveer 3 – 4 maanden is. Dan huilt

Ze worden oververmoeid, wat een

de baby zo’n 1 tot 2 uur per dag.

weerslag geeft op henzelf en op hun

Maar wanneer spreek je van een

baby. Heb je het idee dat jouw baby

huilbaby? Een gezonde en goed

veel huilt, wacht dan niet maar vraag

gevoede baby die tenminste 3 uur per

dan advies aan de huisarts of bij het

dag minimaal 3 dagen per week voor

consultatiebureau van het Centrum

periode van ten minste 3 weken huilt,

voor Jeugd en Gezin (CJG). De arts

noemen we een huilbaby. Professio-

van het CJG kan ouders ondersteu-

nals spreken dan over excessief

nen, begeleiden en adviezen geven

huilen.

over bijvoorbeeld inbakeren of babymassage, maar kan ook een test

Wat kunnen oorzaken zijn om bovengemiddeld te huilen

starten om te zien of de baby koemel-

Blijft jouw baby huilen, dan kan dat

CJG het idee dat er een medische

kallergie heeft. Heeft de arts van het

observatie van de baby en/of ondersteuning van ouders, wordt een baby opgenomen. ‘Een baby hoort thuis bij het gezin en als het even kan houden we dat graag zo’, aldus kinderarts Marieke Bax. ‘Een luisterend oor, geruststelling van ouders en een aantal adviezen helpen vaak al. En soms is ondersteuning nodig van een pedagogisch medewerker of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut’.

Samenwerking in de toekomst Er bestaat reeds een intensieve samenwerking tussen kinderarts en CJG en kinderarts en huisarts. Om de zorg voor huilbaby’s en hun ouders beter op elkaar af te stemmen en nog dichter bij huis te organiseren, wordt gewerkt aan gezamenlijke protocollen, delen van kennis en inzetten van elkaars expertise. Persoonlijke ondersteuning voor het jonge gezin kan hierdoor zo snel en adequaat mogelijk georganiseerd worden. Bij de juiste aanpak neemt het huilen verrassend snel af. Al na enkele dagen. Het gaat altijd over. Hoe lastig dat op de moeilijkste momenten ook is te zien. JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


CURAVITA

14

Puzzel mee en win! Vul de puzzel in en win een cadeaumand met heerlijke babyproducten. Leuk voor jouw eigen baby, maar ook leuk om te geven. De overgebleven letters vormen samen het antwoord. Het antwoord kun je insturen via www.curavita.nl. Dit kan tot 11 juli 2017. De winnaar van de prijspuzzel maken we bekend via de facebookpagina van verloskundig centrum CuraVita op vrijdag 14 juli. Dus volg onze facebookpagina en hou deze in de gaten. Wie weet ben jij de winnaar van deze mand met babyproducten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Print de woordzoeker

Page 1 of 1

U

K

U

G

E

B

O

O

R

T

E

N

T

O

N

S

D

N

A

L

S

K

R

I

D

B

S

E

L

G

L

I

C

U

R

A

V

I

T

A

Z

E

E

Y

N

L

N

B

B

A

B

Y

M

O

I

J

C

N

O

L

D

O

C

H

T

E

R

V

R

A

H

A

O

A

G

Z

W

A

N

G

E

R

E

N

O

E

Z

V

S

N

E

W

R

E

D

N

I

K

S

C

K

E

O

Z

E

B

M

A

A

R

K

O

C

O

F

B

O

R

U

U

K

E

E

R

P

S

O

L

M

S

K

I

U

P

R

O

D

D

U

O

P

O

L

I

K

L

I

N

I

S

C

H

A

A

I

O

N

U

N

T

B

E

S

C

H

U

I

T

E

G

E

H

M

E

S

E

J

P

O

H

C

S

L

D

E

T

I

U

S

M

A

A

R

K

E

N

woordzoeker.winkes.net

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 5 NUMMER 2

BABY BESCHUIT BUIK CURAVITA DIRKSLAND DOCHTER ECHOSCOPIE GEBOORTE GYNAECOLOOG KINDERWENS KRAAMBEZOEK KRAAMSUITE OUDDORP POLIKLINISCH SAMENWERKING SCHOPJES SPREEKUUR THUISBEVALLING ZOON ZORG ZWANGER


CURAVITA

15

Bijzondere spreekuren bij CuraVita Spreekuren op locatie Voor alle spreekuren kunt u terecht bij verloskundig centrum CuraVita in Dirksland. Maar weet u dat u voor de zwangerschapscontroles ook terecht kunt op onze locaties in Middelharnis (Nieuwstraat 53) en Ouddorp (Vliedberglaan 100). Avondspreekuur Overdag geen tijd? Partner wil mee en krijgt moeilijk vrij? Maak dan een afspraak voor het avondspreekuur op dinsdagavond tussen 18.00 – 21.00 uur in Dirksland. Hartjesspreekuur Iedere maandag tussen 8.00 – 8.30 uur kunt u in Dirksland zonder afspraak binnenlopen bij het hartjesspreekuur om tussen de normale controles door even te luisteren naar het hartje van uw kind. Kinderwensspreekuur Tijdens het kinderwensspreekuur krijgt u algemene informatie en tips, maar ook persoonlijk advies gebaseerd op uw situatie om zo gezond mogelijk aan een zwangerschap te beginnen. U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak maken. De verloskundigen kunnen overleggen met huisarts of specialist als dat nodig is. Lactatiekundig spreekuur Voor vrouwen die pijn hebben bij het geven van borstvoeding en vrouwen die borstvoeding geven en/of onvoldoende groei zien van de baby. Maandag- en donderdagmorgen telefonisch spreekuur en maandag- en donderdagmiddag spreekuur bij verloskundig centrum CuraVita. Stuitliggingspreekuur Bij de achtste zwangerschapsmaand liggen de meeste kinderen met het hoofd naar beneden; in hoofdligging. Ongeveer 3-4% van de kinderen ligt echter met de billen naar beneden; een stuitligging. U kunt wachten tot uw kind spontaan naar hoofdligging draait, maar u kunt ook een afspraak maken voor het stuitliggingspreekuur. Tijdens dit spreekuur krijgt u informatie over stuitligging en de uitwendige versie. Dit is het draaien van het kind met de handen aan de buitenkant van de buik, van stuitligging naar hoofdligging. Echospreekuur in de avond Na de zomervakantie start er ook een echospreekuur in de avond. Houdt onze FaceBook pagina in de gaten voor meer informatie en start van het spreekuur.

JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

Bezoek op afspraak onze showroom in Hellevoetsluis 0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl

Dagelijks genieten in uw eigen Tieleman-keuken? Kom een dag beleven in Middelharnis!

BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2012 / 2013 / 2014 / 2015

2012 / 2013 / 2014 / 2015

2013

2011

2010

2003 / 2004 / 2009


CURAVITA

17

START project: zorgpad voor te vroeg geboren baby’s en baby’s met een laag geboortegewicht

Het START project is er voor baby’s die te vroeg geboren worden of geboren worden met een laag geboortegewicht. Kinderartsen en -verpleegkundigen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, jeugdartsen en -verpleegkundigen van Centrum Jeugd en Gezin (CJG), fysiotherapeuten en logopedisten uit de regio vinden de START van iedere baby belangrijk. Daarom zijn zij nauw gaan samenwerken om de zorg na de geboorte zowel in het ziekenhuis als vervolgens thuis en op de polikliniek zo goed mogelijk in te vullen. Positieve resultaten De zorgverleners werken nu ruim een jaar samen binnen het START project. Dat heeft veel voordelen opgeleverd voor de zorgverleners onderling, maar ook voor ouders en hun kind. Door de samenwerking is de communicatie tussen de zorgverleners verbeterd en hebben zij gezamenlijke afspraken gemaakt waardoor ze op dezelfde manier werken. Ook hebben zij een follow-up schema ingezet. In dit schema staat wanneer ouders met hun kind bij het CJG of de kinderarts langs moeten. Door dit schema te gebruiken wordt voorkomen dat ouders dubbelop bij het CJG en de kinderarts langs gaan. Alle zorgverleners streven op deze manier naar betere kwaliteit van zorg met goede aandacht voor optimale uitkomsten als het gaat om groei en ontwikkeling.

Toekomst START project Er zit toekomst in het START project. Er zijn plannen om in september 2017 te starten met een spreekuur op 1 locatie waarbij het CJG en de kinderarts gelijktijdig spreekuur draaien. Dit zal in Dirksland zijn. De plannen zijn om het START project ook uit te breiden naar de regio Spijkenisse.

JAARGANG 5 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


LOS DE WOORDZOEKER OP EN WIN EEN PATISSERIEPAKKET T.W.V. € 35,- (2 PAKKETTEN BESCHIKBAAR)

Woordzoeker

B A S I S P A K K E T G R E E

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. Acne Advies Afspraak Ambulance Arts AWBZ Baby Basispakket Bloed Brace Breuk

Bril Diëtist Fysiotherapie Gezondheid Gips Griep Keuze Kind Lens Nota Orthodontist

Ouder Polis Premie Pruik Spoed Spuit Tand Vergelijken Verzekering Voet Wond

Stuur de oplossing naar: (per briefkaart of in een gefrankeerde envelop) Inzendtermijn puzzel uiterlijk 1 september.

A F E S V E R Z E K E R I N G

B Y T N R E E I M E R P I P E

Y S Z E R E D U O E Z U E K S

E I P L O D N G N D S I S D N

E O K R G V E C E T R E A E D

L T I O U L A O R G I O T N I

I H N T I I P A L V K O O A E

R E D I S S K R D B V W N W H

B R N U E C N A L U B M A B D

N A A P B A T S I T Ë I D Z N

G P T S I T N O D O H T R O O

O I V E R G E L I J K E N R Z

E E S I L O P I J B R A C E E

D K A A R P S F A B R E U K G

© Persbelangen

© Persbelangen

Innopastry, Nieuwerhoekplein 1A, 3761HD Soest Of per e-mail naar info@innopastry.com

EEN SNELLER HERSTEL EN LANGER FIT MET HOOGWAARDIG EIWIT! ! ZE ZIJNOUER WSTEENTJES

DE EIWITRIJKE MINI-B

R E N IJ Z ZE S

Door de concentratie hoogwaardige eiwitten, 20% van de voedingswaarde in combinatie met beweging zorgen zij ervoor dat de opbouw van spiermassa wordt gestimuleerd.

Een Bouwsteentje weegt circa 30 gram en heeft een afmeting van 4x3x4 cm [LxBxH] Bevroren bewaren en binnen 2 uur ontdooid. Daarna 5 dagen gekoeld houdbaar.

NIEUW

W U O B I N I M E K IJ DE EIWITR

Mini Bouwsteentjes zijn een uitkomst bij een te lage voedingsinname.

KLEIN EN SMAAKVOL

STEENTJES 30 GRAM

20% HOOGW AARDIG EI WIT! 4 SMAKEN - PER 8 STUK S ASSORTI VE RPAKT

Ieder Mini-Bouwsteentje bestaat uit zacht cakegebak met een romige vulling in de smaken bosvruchten, chocolade, banaan of aardbei. Het Mini-Bouwsteentje weegt 30 gram en bevat 20% hoogwaardig weieiwit van de voedingswaarde. Daardoor is een Mini Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat snel verzadigt. Het is vooral een traktatie, een gebakje. Een heerlijk opbouwend tussendoortje bij de koffie of thee, of als nagerecht. Voor meer informatie: www.bouwsteentjes.nl

MINI-BOUW

r bij verkrijgbaa rmarkten, Jumbo Supe

8 stuks voor

€ 4,99

Door de concentratie hoog


CURAVITA

19

Spataderen tijdens de zwangerschap Dat een zwangerschap bijzonder is, is algemeen bekend. De kleine heeft 9 maanden de tijd om te groeien en soms gaat dat gepaard met kleine ongemakken zoals spataderen. Bij zo’n 5 tot 20% van de zwangeren ontstaan tijdens de zwangerschap spataderen in de benen.

Hoe ontstaan spataderen tijdens de zwangerschap? Over het algemeen veranderen de hormonen tijdens een zwangerschap. Doordat de hormonen veranderen, kunnen de vaatwanden slapper worden, waardoor spataderen kunnen ontstaan. Ook het feit dat de baarmoeder groeit, kan zorgen voor spataderen. De groei van de baarmoeder zorgt ervoor dat het terugstromen van het bloed uit de benen naar het hart minder goed plaatsvindt waardoor er stuwing in de benen is. Een laatste oorzaak is de hoeveelheid bloed. Tijdens de zwangerschap gaat er meer bloed het lichaam rond wat ook weer spataderen tot gevolg kan hebben.

Spataderbehandeling tijdens een zwangerschap Wanneer u zwanger bent, worden spataderen over het algemeen niet operatief of met inspuiten behandeld. Vanaf 6 maanden na de bevalling of wanneer u stopt met het geven van borstvoeding kunt u langskomen bij Flebologisch Centrum Zuid-Hollandse Eilanden. Wij adviseren u een verwijzing van de huisarts mee te nemen. U krijgt een intakegesprek en een vooronderzoek. Het vooronderzoek bestaat uit een zogenaamd duplexonderzoek. Dit is een onderzoek aan uw vaten. Met een verwijsbrief van de huisarts wordt dit onderzoek vergoed door de zorgverzekeraar. Na het duplexonderzoek bespreken we met u voor welke behandelingsmogelijkheden er voor u zijn en bespreken wij uw persoonlijke behandelplan.

Weetje: U hoeft niet te wachten tot na uw laatste zwangerschap met het behandelen van spataderklachten. Spataderen voorkomen tijdens de zwangerschap Een aantal tips kunnen helpen bij het voorkomen van spataderen tijdens de zwangerschap: •

Zit of sta niet te lang stil. Ga niet met je benen over elkaar zitten waardoor je je benen afknelt en je de bloedsomloop beperkt.

Draag elastische kousen tijdens de zwangerschap en tot twee maanden na de zwangerschap.

Leg tijdens het slapen een kussen onder je benen zodat deze iets omhoog liggen.

Weetje:

Heeft u last van vaginale spataderen na uw zwangerschap? Maak dan een afspraak met het flebologisch centrum om de behandelmogelijkheden te bespreken

Afspraak maken Flebologisch Centrum Zuid Hollandse Eilanden | 0181 33 01 50 U vindt ons in de polikliniek Hellevoetsluis van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Vliet 4, 3224 HE Hellevoetsluis. Het flebologisch centrum werkt samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Artsen en medewerkers van het flebologisch centrum werken ook in het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie over spataderbehandelingen op www.flebologisch-centrum.nl


ziekenhuis

Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare - Editie juni 2017  
Curamare - Editie juni 2017  
Advertisement