Page 1

JAARGANG 4, NUMMER 4

MAGAZINE OVER ZORG

In dit nummer Themanummer vrijwilligers en mantelzorgers Vrijwilligers maken het verschil! Portretten van vrijwilligers en mantelzorgers Mantelzorg, dankbaar maar soms zwaar Zullen we de zorg weer aankleden? Onze ouderen hebben het koud


Installa burgem

Door Jaap Ruizeveld

“Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt. Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit BENU apotheek werkt samen met Curamare. Wij staan garant voor goede farmaceutische zorgverlening. Wij wensen u allen prettige feestdagen!

RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

In de volgende uitgave van 7 maart 2017 van het CURAMARE MAGAZINE

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan.

voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

U kunt uiterlijk tot 2 maart reserveren CONTACT OPNEMEN met Gert Verweij, 0187 - 471020 gertverweij@eilandennieuws.nl

Mediq is BENU geworden.

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Wim Driesse, Paul van der Velden TEKST Charlotte Poortvliet, Mirjam Nelis

FOTOGRAFIE Mirjam Nelis VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

MICRO OPMAAK Manon Thijssen DRUK Janssen Pers OPLAGE 78.500

Op die dag w Commissaris J. Franssen. A vergadering v receptie in h Rondeel aan harnis.

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg van uw bestrating

ADVERTEREN?

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

GOEREE-O Dinsdagavo (19.30 uur) (Ada) Groo in een b raadsvergad stalleerd als gemeente G

MET MEDEWERKING VAN heer van Zielst, de heer Wijnen, Ineke Meurs, Petra Polak, Nel Bogerman, Leo Doornhein, Ella van der Velde, Marita Ticheloven, Marie-Jose Kroot, Lia Vervloet, mevrouw Koole, Janny Mastenbroek-Kievit

Gra

Har Oud Bel www


INHOUDSOPGAVE

6

8

3

17

19 INHOUD

Het is weer december, de tijd voor bezinning op het afgelopen jaar en genieten van het samenzijn met dierbaren. Deze uitgave geeft, geheel in lijn met de tijd

PAGINA 4

van het jaar, aandacht aan vrijwilligers en mantelzorgers die zich belangeloos

Vrijwilligers maken het verschil

inzetten voor hun medemens. Voor ons is het onmogelijk om zonder vrijwilligers

PAGINA 8

de warme, sociale zorg te bieden die we bieden. Hoe klein ook, zonder hun

Portretten van vrijwilligers

bijdrage kunnen we niet.

PAGINA 14

Daarnaast hopen we dat deze verhalen u inspireren om eens bij ons te komen

Mantelzorg, dankbaar maar soms

proeven aan het vrijwilligerswerk. Misschien heeft u al langer het idee dat u iets

zwaar

wilt doen en halen we u hiermee over de streep. Hoe dan ook, CuraMare waardeert de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

PAGINA 17 Portretten van mantelzorgers

Ik wens u, ook namens alle medewerkers van CuraMare, gezegende kerstdagen

PAGINA 19

en een gezond 2017!

Zullen we de zorg weer aankleden? Onze ouderen hebben het koud!

Hartelijke groet, Koos Moerland voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

fotograďŹ e: Wim van Vossen

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

4

Vrijwilligers maken het verschil

Vrijwilligers en bewoners Nieuw Rijsenburgh met in het midden staand Lia Vervloet

De zorg draait om meer dan alleen de verzorging of verpleging. Juist het sociale aspect, een praatje maken, de tijd nemen om echt aandacht aan elkaar te geven, ruimte om samen iets te ondernemen ook al werkt lichaam of geest minder mee, dåt is belangrijk. Dat zijn de zaken die het leven mooi maken. Ook bij CuraMare werken veel vrijwilligers die zich met veel energie inzetten om net dat extra´s mogelijk te maken. Misschien bent u vrijwilliger, kent u iemand die vrijwilliger is of denkt u erover om vrijwilliger te worden. Vandaag de dag zijn er veel organisaties, niet alleen in de zorg, waar vrijwilligers werken, en de redenen daarvoor lopen uiteen. De een wil iets voor een ander betekenen of graag nieuwe mensen leren kennen, de ander wil graag actief blijven of structuur geven aan de dag, bijvoorbeeld bij werkeloosheid of na het pensioen. Hoe dan ook, de maatschappij kan niet zonder vrijwilligers. De (lokale) overheid stimuleert mensen meer en meer om zich als vrijwilliger in te zetten.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 4 NUMMER 4


CURAMARE

5

Vrijwilligerswerk op de woonzorglocaties, zoveel mensen, zoveel mogelijkheden Lia Vervloet is coördinator van de vrijwilligers in Nieuw Rijsenburgh. Ze is verantwoordelijk voor de 236 vrijwilligers die zich inzetten voor de cliënten van deze woonzorglocatie. Deze functie vervult ze inmiddels al 7 jaar met veel enthousiasme, met hart voor haar vrijwilligers én voor de bewoners. `Ik heb jaren in de zorg gewerkt; 26 jaar in de thuiszorg, vanaf 2001 bij de Samaritaan en daarna in De Goede Ree. Toen ik te horen kreeg dat ik vrijwilligerscoördinator zou worden, zag ik dat in eerste instantie niet zitten,’ begint ze lachend. `Toen wist ik nog niet hoe leuk ik het zou vinden. Het is druk, maar door de afwisseling en het contact met mensen heb ik er elke dag weer plezier in.’ Op de vraag waar ze zo druk mee is, antwoordt ze: ’Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Dat betekent dat ze met al hun vragen bij mij terecht kunnen. Daarnaast zorg ik voor alle administratie, het bijhouden van gegevens, activiteiten, het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten. Ook regel ik een bloemetje bij ziekte, organiseer ik de vrijwilligersuitjes en de zogenaamde WZZ-activiteiten. WZZ staat voor WelZijnZorg en houdt in dat er elke week een grote activiteit is. Laatst hadden we een markt in de centrale hal, maar het kan ook een optreden van een koor zijn, of een bingo. Samen met een vast team van 8 tot 10 vrijwilligers zijn we hier elke week druk mee. Ik bedenk het en we gaan dan aan de slag.’ Maar ze doet nog meer en gaat verder: ‘Ik voer ook de gesprekken met mensen die vrijwilligerswerk bij ons willen komen doen. Ik vind het belangrijk dat de vrijwilligers betrokken zijn, dus iemand geeft zelf aan wat hij of zij graag zou willen doen. En blijkt later dat dat toch niet goed

past, dan proberen we iets anders uit. Want als je iets niet leuk vindt om te doen, hou je het toch niet vol? Dus daar komen we samen wel uit. Er zijn ook zoveel mogelijkheden, van koffieschenken tot helpen in de bibliotheek tot reisjes met bewoners. Je hoeft ook niet volgens een vast schema te komen, onregelmatig is ook mogelijk, als het maar minimaal 1 keer per maand is.’ ‘Ik bespreek met de dagbestedingscoaches waar behoefte is aan een vrijwilliger. De dagbestedingscoaches organiseren de dagelijks activiteiten, het zogenoemde verenigingsleven waar met een (betaalde) strippenkaart aan deel kan worden genomen. Dat varieert van bloemschikken tot helpen op een woongroep. Ja, er wordt hier zoveel gedaan, dat je wel kunt stellen dat we het zonder vrijwilligers niet redden. Zij zijn echt goud waard voor de organisatie!`

Op de woonzorglocaties van CuraMare is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, dan bent u van harte welkom! Neem vrijblijvend contact op met de vrijwilligerscoördinator van een van onze locaties: De Vliedberg Geldershof Nieuw Rijsenburgh Ebbe en Vloed

Angela van Rijn, bereikbaar via de receptie 0187 68 55 00 Informatie via de receptie 0187 60 20 55 Lia Vervloet maandag t/m woensdag 06 83 96 64 27 of via l.vervloet@nieuwrijsenburgh.nl Informatie via de receptie 0187 64 18 44

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Zo lang mogelijk meedoen.

Met de adviseur aan huis.

Zelfstandig blijven bankieren. Bij Rabobank maken we ons sterk om u zo lang mogelijk mee te laten doen. Daarom komen we bij u langs als dat nodig is. Samen kijken we wat er nodig is om zelfstandig te kunnen blijven bankieren. Heeft u hulp nodig? Of iemand die u kent?

Kijk op rabobank.nl/samenbankieren of neem contact op met ons. Een aandeel in elkaar Rabobank Het Haringvliet (0186) 89 10 00


ZIEKENHUIS

7

Vrijwilligerswerk in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, persoonlijke aandacht helpt bij herstel en is een groot succes. Vrijwilligers vangen patiënten op in de centrale hal, wijzen hen de weg naar het opnamebureau of de polikliniek waar ze naar toe moeten, of brengen ze. Ook geven ze patiënten koffie, of bestellen een taxi. Dit project sluit naadloos aan op onze kernwaarde gastvrijheid.‘ Een aantal voorbeelden van vrijwilligerswerk in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn: •

• In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is Marie-Jose Kroot vrijwilligerscoördinator, naast haar werk als patiëntenvoorlichter. Zij is aanspreekpunt voor de vrijwilligers, start vrijwilligersprojecten op, regelt het administratieve gedeelte en organiseert activiteiten voor de vrijwilligers. Daarnaast kijkt ze voor welke taken of op welke afdeling behoefte is aan vrijwilligers en zorgt ze dat de juiste mensen op de juiste plek komen. ‘Binnen ons ziekenhuis spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij zorgen voor net die extra´s die we anders niet kunnen bieden. Door hen kunnen we patiënten nog beter ondersteunen in hun persoonlijke behoeften en wensen. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers zich betrokken en gewaardeerd voelen en dat zij onderdeel zijn van het team. Dat laatste geldt voor zowel het team van vrijwilligers, als het team medewerkers waar ze mee werken. Een goede samenwerking met de ´professionele´ zorg is belangrijk, want de professionele zorg blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk.’ Binnen het ziekenhuis zijn meer dan 200 vrijwilligers werkzaam. Een deel hiervan komt via de Unie Van Vrijwilligers. Marie-Jose: ’Ik overleg veel met de Unie van Vrijwilligers, bijvoorbeeld over de voortgang van projecten of we starten samen een nieuw project op. Een mooi voorbeeld zijn de gastvrouwen in de centrale hal. Dit loopt nu een aantal jaar

• •

• •

Brood Buffet Wagen - rondbrengen van de broodmaaltijd met de Brood Buffet Wagen tussen 7.30-9.30 uur en tussen 17.00-20.00 uur, ook in het weekend. Het Winkeltje - Bemanning van het winkeltje in de centrale hal tussen 10.30-19.00 uur, zondag gesloten. Patiënten Service Bureau (PSB) - verzorgen van patiëntenfolders, verhuur van loopmiddelen en vraagbaak voor patiënten. Op werkdagen 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Bibliotheek – rondgaan langs patiënten met de bibliotheek. Zondagsdienst - ondersteunen bij de voorbereidingen van de zondagsdienst. Patiënten halen en brengen, koffie schenken. Gastvrouw patiëntenbegeleiding - Patiënten voor opname, foto of onderzoek ophalen en brengen. Gastvrouw ontvangsthal Dirksland of polikliniek Hellevoetsluis - Als gastvrouw/-heer ben je het visitekaartje van het ziekenhuis. Je ontvangt en begeleidt patiënten. Maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-11.00 uur en van 13.00-15.30 uur. Woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Gastvrouw Spoed Eisende Hulp - Als gastvrouw/-heer ben je het visitekaartje van de SEH. Je ontvangt en begeleidt patiënten en betrokkenen. Tijden in overleg. Vrijwilliger eetproject - Eten en drinken rondbrengen op de afdeling interne geneeskunde en chirurgie. Maandag tot en met vrijdag van 9.30-12.15 uur.

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis? We kunnen uw hulp goed gebruiken! Neem contact op met Marie-Jose Kroot, vrijwilligerscoördinator. U kunt mailen naar vrijwilligers@vanweelbethesda.nl of bellen naar 0187 60 75 07.

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

8

Portretten van vrijwilligers

Ella van der Velde, gastvrouw en vrijwilliger op de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis Ella van der Velde is 74 jaar en is een bezige bij. Ze werkt al 11 jaar als vrijwilliger in Geldershof waar ze koffie schenkt, ze verricht hand- en spandiensten in Vroonlande en al vier jaar werkt ze als gastvrouw in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. In die rol ontvangt ze patiënten, stuurt ze door naar het opnamebureau voor inschrijving, of geeft aan welke route ze kunnen volgen om bij de polikliniek te komen. Als patiënten even moeten wachten, krijgen ze koffie van Ella of een van haar collega’s. Ook bellen ze een taxi om de patiënt weer op te halen. Sinds een half jaar is ze gestart met een nieuw project, vrijwilliger op de Spoedeisende Hulp (SEH). ‘Ik begin tijdens de lunch met het rondbrengen van eten aan de patiënten die mogen eten. Ze kunnen kiezen tussen een warme of koude lunch. Daarna haal ik alles weer op. Ik zorg voor de mensen die met de patiënt meekomen voor koffie of thee.’ geeft Ella aan. ‘En als een patiënt alleen is, maak ik een praatje. Gaat het om een ernstig geval, waarbij de patiënt direct naar de traumakamer gaat, dan maak ik een praatje met de mensen die meekomen. Het sociale aspect is heel belangrijk. Ik zorg voor afleiding, bemoediging en doorbreek de lange wachttijd. Ook probeer ik als iemand heel angstig is ze gerust te stellen. En ondersteun ik de verpleging met praktische hulp. Ik verschoon de bedden en maak kamers gereed voor nieuwe patiënten. Moet een patiënt naar de oogarts, dan breng ik ze en haal ze weer op. Zo ben je de hele dag druk, het is afwisselend en je staat mensen bij in een moeilijke periode.’ ‘Op dit moment vullen we met drie vrijwilligers twee weken. Dat is veel te weinig, dus hulp is hard nodig. Iedereen is welkom, al moet je wel sociaal zijn en er plezier in hebben om met mensen om te gaan. Zeker tussen 15.30 en 19.30 uur is het razend druk, want mensen die te laat zijn om naar de huisarts te gaan, komen naar de SEH. Ook worden de vrijwilligers alsmaar ouder, dus straks ontstaat er een gat. Daarom roep ik iedereen op: Kom op, meld je gewoon aan!’

Wilt u vrijwilliger worden op de SEH? Vindt u het leuk om als gastvrouw of mensen te ontvangen en te begeleiden? Of heeft u tijd om eten rond te brengen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Marie-Jose Kroot, vrijwilligerscoördinator. U kunt mailen naar vrijwilligers@vanweelbethesda.nl of bellen naar 0187 607507.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 4 NUMMER 4


CURAMARE

9

De heer Wijnen brengt als vrijwilliger maaltijden rond van CuraMare Thuismenu De heer Wijnen uit Sommelsdijk brengt als vrijwilliger de thuismaaltijden van CuraMare Thuismenu rond in Sommelsdijk, en soms als invaller in Middelharnis en Melissant. ‘Ik doe dit nu 8 jaar.’ vertelt hij. ‘Ik zag een advertentie in de krant en daarop heb ik gereageerd. Ik haal de maaltijden op in Geldershof en breng ze rond. Daar ben ik ongeveer anderhalf uur mee bezig. Ik word in principe 1 keer in de zes weken ingedeeld, soms is dat vaker als andere vrijwilligers uitvallen. Wat het leuke eraan is, is dat het meer is dan een maaltijd afgeven. Bij de meeste mensen stap ik even binnen, maak ik een praatje. Soms ben ik de eerste die ze die dag zien of spreken. Ik zet de maaltijd in de koelkast, help ze bij het invullen van hun bestellijst, vraag hoe het met ze gaat. Je ziet ook weleens dat iemand langzaam achteruit gaat, dan geef ik dat door zodat er misschien iets mee gedaan kan worden.’ ‘Ik zit ook in de menucommissie. Daar bepalen we de menukeuzes voor het komende kwartaal. Dat is erg leuk, want ik kan nu direct iets doen met opmerkingen van klanten. Ik hoor tenslotte wat ze lekker vinden en wat niet. We stellen de menu’s samen op basis van het seizoen en willen echte Flakkeese kost bieden. Zoals nu lekkere stampotten, erwtensoep, stoofpeertjes. En een blijvende topper is dikke rijst met suiker! De meesten zijn hartstikke tevreden, en dat is leuk om te horen.’

Leo Doornheim, vrijwilliger bij CuraMare Behandeling In 2011 begon Leo Doornhein als vrijwilliger, toen nog bij De Goede Ree. Met de komst van Nieuw Rijsenburgh verhuisde hij mee naar deze locatie, die hij inmiddels kent als z´n broekzak. Wil je weten waar je precies moet zijn, vraag het aan Leo en hij wijst je de weg. Leo vertelt:’ Ik begon met koffie schenken op de zaal. Dat heeft me altijd veel plezier gebracht, je had veel contact met de bewoners. Destijds was het voor mij best een drempel om de stap naar vrijwilligerswerk te zetten, want mijn moeder heeft jaren in De Goede Ree gewoond, dus het was gek om daar weer te zijn. Maar ik ben blij dat ik gebeld heb en terecht kon. Het is voor mij heel goed om onder de mensen te zijn en ik probeer zoveel mogelijk om mezelf te zijn naar anderen toe. Het is fijn om anderen te helpen, om van dienst te kunnen zijn. Mijn hobby is home cinema en klusjes doen, en dat combineer ik hier weleens, door bijvoorbeeld de tv aan te sluiten bij een van de bewoners.’ ‘Sinds kort werk ik voor de fysiotherapeuten van CuraMare Behandeling. Ik ben hier vijf dagen per week in de ochtend. Tussen half 9 en 12 uur kun je me vinden op mijn vaste plekje, aan de leestafel voor de fysiotherapieruimte. Als een cliënt gehaald kan worden voor therapie, of weer terug naar huis kan worden gebracht, krijg ik een seintje van een van de fysiotherapeuten en ga ik op pad. Is er even niets te doen, dan maak ik een kruiswoordpuzzel en wacht tot ik weer kan helpen. Het ophalen en brengen van bewoners is wat kortstondiger qua contact dan bij het koffieschenken maar toch bouw je met mensen een band op. Het is mooi om te zien hoe mensen je gaan herkennen en waarderen, daar doe ik het voor!’

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

10

Janny Kievit – Mastenbroek, gastvrouw en broodbuffetwagen in het ziekenhuis Janny Kievit – Mastenbroek werkt sinds de start van het gastvrouwenproject drie jaar geleden als gastvrouw. Een keer per week is ze een dagdeel te vinden in de centrale hal van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Daarnaast is ze al twee jaar werkzaam bij de broodbuffetwagen op de kinderafdeling en bij verloskundig centrum CuraVita. Elke week brengt ze op woensdagavond maaltijden rond. ‘Ik heb jaren in een winkel gewerkt, dus omgaan met mensen zit mij ‘in het bloed’. Het leuke aan de broodbuffetwagen is dat ik met mijn rijdende winkel langskom. Zo noemen ze het ook weleens, ‘heb je je winkel weer bij je?’ begint ze lachend. ‘Ik heb ook meer bij me dan alleen brood hè. Ik ga bij de patiënten langs en vraag wat ze willen eten. Dan maak ik dat ter plekke voor ze klaar. Van tevoren opgeven wat je wilt hebben, is er niet meer bij. En soms moet ik ze ook weleens stimuleren, dan vraag ik aan een kind of ie liever een eierkoek heeft. Of een vlaflip. Dat kan allemaal.’ ‘Dat maakt ook dat het dankbaar werk is. Je doet net dat beetje extra waar de verpleging niet aan toe kan komen. Die hebben het vaak zó druk, ook al zouden ze willen, de tijd is er gewoonweg niet. Dus daar ben ik voor en dat geeft veel voldoening. Mensen helpen door de weg te wijzen, of er voor ze te zijn door een praatje te maken, dat zorgt ervoor dat je in dit ziekenhuis mens bent en geen patiënt. Dat krijg ik ook regelmatig terug, dat mensen het fijn vinden dat ze hier als mens behandeld worden. Vrijwilligerswerk is dus eigenlijk een dubbel-goed-doel, voor mezelf én voor de medewerkers én voor de patient!’

In Nieuw Rijsenburgh werkt mevrouw de Boer – Jordaan. Zij is inmiddels 90 jaar en al 15 jaar vrijwilligster. Reden om haar even extra in het zonnetje te zetten! Om de week komt ze op woensdag liedjes zingen met bewoners van de woongroepen.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 4 NUMMER 4


CURAMARE

11

Petra Polak, vrijwilliger bij woonzorglocatie Geldershof in Dirksland Petra Polak is sinds 2002 vrijwilliger in Geldershof. ‘Ik begon bij het baby-project, waarbij ik met mijn twee zoons op bezoek ging bij cliënten. Toen mijn zoons vier jaar waren, ben ik daarmee gestopt en ben ik ander vrijwilligerswerk gaan doen.’ begint ze. ‘Sinds 2008 werk ik, via de Unie van Vrijwilligers (UVV), als vrijwilliger ’Meerzorg’. Dat betekent dat ik 1 keer in de 2 weken op vrijdagochtend te vinden ben op een afdeling waar mensen met dementie samen wonen. Ik ben daar van 10.30 uur tot ongeveer 13.00 uur. Ik zet koffie, breng bewoners naar de weeksluiting, doe een spelletje, ik dek de tafel en ruim af en soms bak ik iets lekkers. Pannenkoeken of een eitje. Geen dag is hetzelfde, want het is afwachten hoe de bewoners in hun vel zitten. Daar stem ik, in overleg met de verzorgenden, mijn hulp op af. Wat de bewoners helpt is om een vaste vrijwilliger in te zetten. Dat geeft herkenning voor de bewoners en is ook voor de vrijwilliger prettig omdat je de bewoners leert kennen.’ ‘Kijk, ik zit zelf in de zorg en ik weet hoe frustrerend het kan zijn om niet aan de kleine, maar waardevolle dingen toe te komen. Dus ik vind het erg fijn om nu die meerwaarde te kunnen bieden, aan bewoners en aan medewerkers. In mijn rol betrek ik de bewoners zoveel mogelijk. Ik ben er tenslotte voor hen. En er is veel gezelligheid hoor! Er wordt hier flink gelachen. Als je iets goeds wilt doen, kun je hier altijd terecht. Al is enige affiniteit met ouderen wel gewenst. En ben je onzeker omdat het gaat om mensen met dementie, dan zijn er nog genoeg andere activiteiten waarin je kunt ondersteunen, bijvoorbeeld koffie schenken in de grote zaal, of koffie rondbrengen ’s avonds, hulp bij het eten of bij activiteiten, fietsen op de duo-fiets. Kom het eens uitproberen zou ik zeggen. Echt, hulp is hard nodig. Bevalt het niet, dan is dat ook prima. En qua planning wordt er rekening met je gehouden. Als vrijwilliger krijg je daarom ook veel waardering. Het voelt soms alsof je in de watten gelegd wordt: complimenten, etentjes, presentjes; maar ook voorlichting. Bijvoorbeeld over dementie, of over een kwaliteitssysteem (Prezo). Als vrijwilliger werk je ook vanuit de Prezo-gedachte: de cliënt centraal, wat wil de cliënt en wat kan er. Dat zorgt ervoor dat we ook daadwerkelijk aansluiten op de verzorging en verpleging en werken als 1 team.’

Trainingen en opleidingen voor vrijwilligers Om vrijwilligers te ondersteunen in hun werkzaamheden heeft CuraMare het zogenaamde Skillslab Informele Zorg. Hier worden trainingen voor vrijwilligers georganiseerd, zoals een training over omgaan met mensen met beperkingen, kennis over dementie, belevingsgerichte zorg of voor praktische zaken zoals het leren rijden met een rolstoel. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u terecht bij de vrijwilligerscoördinatoren van de woonzorglocaties. Ter ondersteuning van mantelzorgers wordt begin volgend jaar een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Op basis van de onderzoek zullen cursussen en trainingen ontwikkeld worden.

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijke zorg. De juiste zorg op het juiste moment met de juiste hulpmiddelen.       

Plafondliften Patiëntentilliften Baden & badliften Douchehulpmiddelen Bedpanspoelers Toiletverhogers Verpleegmeubilair

Faradaystraat 17 6817 XT Ede 085 485 8390 www.tr-care.nl

Ben jij

Ben jij

VERZORGENDE 3 of VERPLEEGKUNDIGE 4/5

VERZORGENDE 3 of (WIJK)VERPLEEGKUNDIGE 4/5

en wil je werken bij woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp of bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk

en wil je werken op Goeree-Overflakkee of westelijk Voorne-Putten

dan zoeken wij jou!

dan zoeken wij jou!

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op www.werkenbijcuramare.nl


CURAMARE

13

Mevrouw D.P.L. Koole, bewoner Nieuw Rijsenburgh Mevrouw Koole is 87 jaar en woont in een appartement in Nieuw Rijsenburgh. Door een hersenbloeding is ze eenzijdig verlamd, maar met haar elektrische rolstoel redt ze zich in en om het huis. Ze heeft geen familie meer en is voor haar was en de boodschappen afhankelijk van haar mantelzorger. Vrijwilligers begeleiden haar bij activiteiten of andere zaken zoals een bezoek aan de kapper. ‘Er gaat voor mij geen dag voorbij of ik krijg hulp van een vrijwilliger.’ vertelt ze. Op dat moment komt ze net terug van een verzorgingsochtend, waarbij vrijwilligers haar lekker in de watten hebben gelegd. Haar haren zijn netjes verzorgt, de nagels geknipt en gelakt. ‘Ze vonden dat het tijd werd voor de kapper, dus ik ga straks een afspraak maken. En zo’n ochtend is hartstikke fijn, want ik zit er nu goedkoop tóch netjes bij,’ zegt ze met een knipoog. Mevrouw Koole is lid van de schilderclub, de bloemschikvereniging en spelvereniging, activiteiten waar ze zonder vrijwilligers niet aan deel zou kunnen nemen. ‘Bij het schilderen bijvoorbeeld word ik geholpen als ik ergens niet goed bij kan, of even niet weet hoe ik verder kan. Ze staan altijd voor me klaar, niets is hen teveel. Ik heb daar wel bewondering voor, want het is niet niks om je zo voor ons in te zetten.’ De was en boodschappen worden door een mantelzorger gedaan. Kleine spulletjes zoals eierkoeken of een bus slagroom haalt ze in de winkel van Nieuw Rijsenburgh, ook bemand door vrijwilligers, maar andere boodschappen worden gehaald. ‘Zij kijkt eerst mijn keukenkastjes na om te kijken wat er nodig is. Het is fijn dat ze met me meedenkt. Dat doet eigenlijk iedereen wel hier.’ Omdat het soms best eenzaam is, is er voor mevrouw Koole een ‘bezoekvrijwilliger’. Dat is iemand die elke vrijdamiddag langs komt voor een kopje koffie en een spelletje, gewoon voor de gezelligheid. Voor mevrouw Koole is één ding duidelijk: ‘Als er geen vrijwilligers waren, had ik écht een probleem’.

De Unie van Vrijwilligers De Unie van Vrijwilligers is een landelijke organisatie en de afdeling Goeree-Overflakkee bestaat dit jaar 25 jaar. Het doel van de Unie is om ondersteuning en begeleiding te bieden aan organisaties in de zorg en welzijnssector. Zij zorgen voor net dat stukje extra waar de verpleging of verzorging niet aan toe komt. Bij CuraMare zijn ze betrokken bij meerdere projecten. In het ziekenhuis zijn dat het gastvrouwenproject, ondersteuning op de afdeling bij het rondbrengen van de maaltijden, en ondersteuning en begeleiding van patiënten die naar de zondagsdienst gaan. Ook in Ebbe en Vloed en Geldershof werken vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers, onder andere bij het koffieschenken, fietsen met cliënten op de duo-fiets, in het winkeltje of restaurant, bij de dagbegeleiding en diverse activiteiten in de grote zaal. In Geldershof loopt nog project Meerzorg op de groepswoningen, in Ebbe en Vloed brengen vrijwilligers huisbezoeken aan bewoners.

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

14

Mantelzorg, dankbaar maar soms zwaar

Naast vrijwilligers hebben mantelzorgers een steeds grotere rol in de zorg. Zorgen voor een zieke of hulpbehoevende dierbare is voor velen een normaal onderdeel van de dag. Boodschappen of de was doen, even rijden naar een afspraak, eten koken, het lijkt vanzelfsprekend maar kan ook belastend zijn. Het is ook weleens zwaar, zeker in combinatie met een baan en een druk gezinsleven. Mantelzorg of vrijwilligerswerk Er is een verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk. Voor mantelzorg wordt niet gekozen, het overkomt je. De emotionele band met degene die zorg nodig heeft, is de belangrijkste reden. Als vrijwilliger kies je er wél zelf voor om je in te zetten voor anderen én kun je er zelf voor kiezen om ermee te stoppen.

Vervangende mantelzorg voor als het even te zwaar wordt Mantelzorger zijn is steeds normaler, maar er is ook steeds meer aandacht voor de druk die het op iemand kan leggen. Het is geen schande om te zoeken naar een oplossing om zorgtaken te verlichten. Ook al doe je het met liefde, dag in dag uit voor iemand zorgen is soms even te veel. Dan is het beter om even een stapje terug te doen, want niemand heeft er iets aan als het écht te veel wordt. Het eerste aanspreekpunt in zo’n geval is de wijkverpleegkundige. Zij kan luisteren naar het verhaal, kan advies geven over de volgende stap en weet welke mogelijkheden er zijn voor vervangende mantelzorg en eventuele financiering hiervan. Een tijdelijke overname van de zorgtaken geeft de mogelijkheid om even ‘op adem te komen’ en nieuwe energie op te doen. CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 4 NUMMER 4


CURAMARE

15

Welke mogelijkheden zijn er voor respijtzorg? Wat

Waar

Valt onder

Groepsbegeleiding

Biedt de mantelzorger de mogelijkheid er even uit te zijn. Cliënt gaat een dag naar één van de hiernaast genoemde locaties en neemt deel aan activiteiten.

Bijvoorbeeld bij Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburgh, De Vliedberg of Geldershof. Zorgboerderij de Schaapshof, Careyn of Reginahof

WMO/Wlz

Logeeropvang

Biedt de mantelzorger de mogelijkheid er even uit te zijn. Cliënt verblijft op een eigen kamer op een van de hiernaast genoemde locaties en ontvangt zorg.

Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburgh, De Vliedberg of Geldershof.

WMO/Wlz

Thuiszorg

Voor als de mantelzorger tijdelijk niet in staat is om zorg te geven

CuraMare, Careyn, Buurtzorg, RST zorgverleners of Agathos

ZvW

Inzet vrijwilligers

Activiteiten voor mantelzorger en cliënt samen.

Stichting ZIJN

WMO

Aanwezigheidszorg

Biedt de mantelzorger de mogelijkheid er even uit te zijn. Een betaalde vrijwilliger neemt de zorg thuis over.

ZorgMies, Handen aan huis

WMO of aanvullende verzekering

Welke wetgeving is er en voor wie? WMO – Wet maatschappelijke ondersteuning Er wordt per persoon bepaald wat de passende ondersteuning is. Bedoelt om cliënt én mantelzorger te ontlasten. Aanvraag via de gemeente.

Wlz –Wet langdurige zorg Logeeropvang voor mensen die permanent (medische) zorg nodig hebben. Voor mensen die thuis wonen mét een indicatie voor zorg. Aanvraag via de zorginstelling.

Zvw – Zorgverzekeringswet Mocht een mantelzorger om wat voor reden dan ook uitvallen, dan kan er zorg thuis gegeven worden door een medewerker van de thuiszorg. Aanvraag door de wijkverpleegkundige of huisarts.

Aanvullende verzekering Vrijwilligers nemen, betaald, de zorgtaken van de mantelzorger over. Aanvraag via de zorgverzekeraar, vergoeding afhankelijk van het gekozen aanvullende pakket.

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


dijk

Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

en’

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’

udt de getijd

Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen.

ter.

0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl

wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

26-09-13 16:06

26-09-13 16:06

Dagelijks genieten in uw eigen Tieleman-keuken? Kom een dag beleven in Middelharnis!

BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2012 / 2013 / 2014 / 2015

2012 / 2013 / 2014 / 2015

2013

2011

2010

2003 / 2004 / 2009


CURAMARE

17

Portretten van mantelzorgers

Nel Bogerman, zorgt voor haar schoonmoeder Nel Bogerman uit Den Bommel zorgt voor haar schoonmoeder van 91. Haar schoonmoeder woont zelfstandig in een appartement in woonzorgcomplex Tuindorp. Nel vertelt: ’Sinds het overlijden van mijn schoonvader, nu zo’n zes jaar geleden, hebben we als familie de zorg voor mijn schoonmoeder op ons genomen. Ze is licht dementerend en helaas gaat ook haar zicht achteruit, maar met hulp van de thuiszorg en van ons, kan ze zich nog goed redden. ’s Ochtends komt de thuiszorg langs om haar uit bed te helpen, te wassen en aan te kleden en ‘s avonds komen ze weer langs om haar in pyjama te helpen. De overige zorg doen we zelf, zoals de medicatie. We hebben een schema opgesteld waardoor er elk dagdeel iemand van de familie over de vloer is. Het gaat heel simpel om de gezelligheid. Samen met mijn schoonzus ben ik er om en om in de avond. Vaak zitten we dan samen te kletsen, het liefst over vroeger. En ze is een hele lieve vrouw dus het kost me totaal geen moeite. Ik ben er graag. Ze vraagt niet veel, het gaat om kleine dingen. Zo gaat ze elke donderdag naar de dagbesteding in Ebbe en Vloed, dat is een uitje waar ze enorm van geniet. Dat is de enige avond dat we niet langsgaan, want dan is ze moe.’

Ineke Meurs, zorgt voor haar man Ineke Meurs uit Ooltgensplaat zorgt voor haar man van 68. ‘We waren net verhuisd van Rotterdam naar Ooltgensplaat toen mijn man een herseninfarct kreeg en daar bovenop nog een longontsteking.’ begint ze. ‘Mijn man was geopereerd aan darmkanker, met uitzaaiingen, en kreeg chemo. Toen daar ook nog dit bovenop kwam, was het echt even kantje boord. Gelukkig is hij sterk en op een gegeven moment is hij naar Nieuw Rijsenburgh gegaan om te revalideren. Daar is hij vier maanden gebleven en inmiddels is hij al weer negen maanden thuis. Hij is nu stabiel, maar hij wordt natuurlijk lichamelijk nooit meer de oude. Dus ik verzorg hem thuis. We krijgen hulp van de thuiszorg, die helpt met het uit bed halen en naar bed brengen. De rest doe ik zelf en dat is best zwaar. Ik help hem met de medicatie en met toiletgang. ’s Middags slaapt hij en help ik hem naar bed. Ik ga nooit zomaar weg en hou altijd rekening met de situatie. Ons leven staat op z’n kop, maar het is ook fijn dat we nog samen zijn. En hij klaagt nooit, hij is heel positief. Eigenlijk is hij wat dat betreft nog dezelfde man als altijd. Toch ben ik blij dat hij 2 dagen in de week naar Nieuw Rijsenburgh gaat. Dat geeft mij rust en tijd om even te ontspannen en wat leuks te doen, met mijn dochter of kleinzoons.’

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


LOS DE WOORDZOEKER OP EN WIN EEN PATISSERIEPAKKET T.W.V. € 35,- (2 PAKKETTEN BESCHIKBAAR)

Woordzoeker

Hele Hem Ieder Jaar Koek Koken Laten Leggen Lekker Lezen Maand Maar Mantel Meer Melk Mens

Mooi Munt Naar Neef Niet Ooit Overal Paar Prat Raam Reizen Rood Stoel Tafel Tellen Toch

Toen Tram Trui Veel Verzamelaar Voorkomende Waar Week Weer Weinig Weten Zoon

Stuur de oplossing naar: (per briefkaart of in een gefrankeerde envelop)

A G E T S R E E E Z M J A A R

N E Z E L E H O V E R A L N N

T W E I N I G R S E W G R E D

E L D N M Z O B N E N N G T E

L E I U A E D O E N E G I E R

L O N U A N O K M K E T L W E

E T V E R Z A M E L A A R O L

N S F I E T S R E O T F M O E

K N I L F A B R I E K E A R K

O H C O T K D D N O R L A O N

E T O P V O O R K O M E N D E

E O U A E O N E R E I E D E R

M E H A R I N E K R G V L U E

N N P R A T R E K K E L V K N

S L A P E N L E V E N T I P S F G N I G E L P R E V J D E V

Auto Breken Broer Deze Doen Eerst Eieren Eigen Enkele Fabriek Feest Fiets Flink Geven Glas Groen

M F E E S T G R O E N A A R S

Innopastry, Nieuwerhoekplein 1A, 3761HD Soest Of per e-mail naar info@innopastry.com

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS

Bij ongewild gewichtsverlies wordt veel spierweefsel afgebroken. Dit leidt tot minder kracht, vermoeidheid en verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding zal dit proces tegengaan en verbetert de lichaamstoestand. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn bewijzen de Bouwsteentjes.

WAAROM EXTRA EIWIT?

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam. Ze zijn onder andere belangrijk voor de opbouw van spieren, wondherstel en bieden bescherming tegen infecties. Daarnaast zijn eiwitten de bouwstoffen voor hormonen.

BOMVOL EIWIT

De Bouwsteentjes [kleine gebakjes] zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Iemand die ziek of ondervoed is heeft veel meer eiwitten nodig. De met energie- en eiwit verrijkte gebakjes van Innopastry bieden uitkomst. Bouwsteentjes zijn lekkere tussendoortjes die gemakkelijk te nuttigen zijn, de eetlust opwekken en het herstel bevorderen. 1 Bouwsteentje levert 200 kcal en 8 gram hoogwaardig eiwit.

MEER INFORMATIE? BEZOEK ONZE WEBSITE www.bouwsteentjes.nl / info@bouwsteentjes.nl Verkrijgbaar bij Jumbo Supermarkten in het diepvriesvak. 4 stuks voor € 4,99

Woordzoeker

EEN SNELLER HERSTEL EN LANGER FIT MET HOOGWAARDIG EIWIT

Bouwsteentjes zijn per smaak diepgevroren en per 4 stuks verpakt. Verkrijgbaar in 4 verschillende smaken, te weten: chocolade, aardbeien, banaan en bosvruchten. Na het ontdooien dienen de Bouwsteentjes lekker fris gegeten te worden, dan is de smaak op zijn best. Na ontdooien 5 dagen in de koelkast te bewaren.

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin.

© Persbelangen

© Persbelangen


CURAMARE

19

Zullen we de zorg weer aankleden? Onze ouderen hebben het koud!

De heer van Zielst uit Sommelsdijk zorgt al vele jaren voor zijn vrouw. Eerst thuis, maar sinds kort woont zij op een woongroep in Nieuw Rijsenburgh. Hij gaat dagelijks bij haar op bezoek. De heer van Zielst is niet alleen betrokken bij de zorg voor zijn vrouw, hij vindt het belangrijk om zijn steentje bij te dragen aan goede zorg voor álle ouderen. Hij ziet daarin een grote rol weggelegd voor vrijwilligers. ‘Mensen die lijden aan dementie, hebben naast de ‘echte’ zorg veel begeleiding en structuur nodig. Als die om wat voor reden dan ook even ontbreekt, dan raken ze in de war of zijn ze ontredderd.’, begint de heer van Zielst. ‘Ik zie dat medewerkers op de woongroepen hard werken. Velen zetten zich voor 100% in. Maar ’s avonds staan ze er praktisch alleen voor om de bewoners op bed te leggen, naar het toilet te helpen, andere huishoudelijke of zorgtaken uit te voeren en ook nog een oogje in het zeil te houden in de gezamenlijke woonkamer. Natuurlijk is dat voor één persoon onmogelijk!’

Veiligheid voorop ‘Ik zou graag zien dat er twee medewerkers op een woongroep staan. Kijk, incidenten zijn niet altijd te voorkomen, maar een extra persoon kan wel helpen. Anders kom je ogen, oren én handen tekort om de zorg voor en de veiligheid van bewoners op peil te houden. Ook al helpen veel mantelzorgers hard mee en zijn zij er zo vaak mogelijk. Dat is ook waar vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen. Het gaat immers niet om de zorg alleen, het gaat ook om een luisterend oor, een arm om iemand heen, of iemand die samen met bewoners naar muziek luistert, voorleest, koffie zet. Iemand die zorgt voor gezelligheid en gezelschap. Dat is zo belangrijk om het leven menselijk te houden.’, geeft de heer van Zielst aan.

Vrijwilligers zijn broodnodig! ‘Ik ben kritisch op de zorg, ik zie veel verbeterpunten die ik ook heb aangegeven aan de Raad van Bestuur. Dat is in mijn beleving in het belang van de kwetsbare oudere, die minder in staat is om voor zijn of haar belangen op te komen. Los daarvan is er gewoon behoefte aan vrijwilligers, op álle locaties. Dus ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen: Wie is er bereid om, af en toe, onze bewoners op de woongroepen gezelschap te houden, het liefst in de avonduren? Dat hoeft niet veel tijd te kosten en er is geen ervaring in de zorg voor nodig. Want u kunt het verschil maken in hun kleine wereld, al is het maar voor een moment. Door samen koffie te drinken, muziek te luisteren of voor te lezen, maakt u hun leven een beetje mooier!’.

JAARGANG 4 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


ziekenhuis

Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare - Editie december 2016  
Curamare - Editie december 2016  
Advertisement